ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |

Oppdatert 29.12.2023


INNHOLD I GAMLE HOLLA

Se også Gamle Valebø og Gamle Gjerpen.

 

Matrikkelgårdenes navn Gårdsnr. Husmannsplasser og underbruk. Alfabetisk. OBS! Plasser i Valebø er ikke tatt med her. Se www.gamlevalebo.no
VERKET          
SAGENE          
BAKSÅS 2 Askejordet under Tinholt Hegna under Tveit Nordgård under M. Namløs Teigen under Kolstad store
BJERVA 58 Bakken under Prestegården Hegna under Værstad Nordstå under Helgen Store Teigen under M. Namløs
BORSTAD i Valebø 33   Heimdal under V. Heisholt Nydalen under Eie øvre Toreskås under Susås
BRENNE i Valebø 36 Bakken under V. Heisholt   Nygårdsvoll under Prestegården Torkenholm under ... (på Heia)
51 Bakken under Tufte Heisholtevjen under Ø. Heisholt Nyhus under Romnes Torsnes under Søve
DAGSRUD  6 Berget under Prestegården Helgeroa under Prestegården Nyhus under Eie øvre Trettekås under Baksås
EIE NEDRE 7 Berget under Romnes Helgenskogen Odden under Eie øvre Tuftehagen under Tufte
EIE ØVRE 5 Bergkåsa under Tvara Herregården under  Prestegården Olsbrygge under Stenstad Tvedthegna under Tveit
FEN Nordre (nedre) 25 Bergmanskås under M. Jøntvedt Hestehagen under Jernværket Oterkjær under Susås Tømmerjordet under V. Heisholt
FEN Søndre (øvre) 26 Bergset under Prestegården Himingen under Vipeto nedre Perskås under Baksås Ullevika 4 øvre under Sannes nedre

FOSSE

4   Himingen under Kolstad store Plassen under Hvalen i Helgen Ullevika 5 nedre under Sannes nedre
GEITEBUA i Helgen østre 68 Bjerkeli under Ytterbø Hollaseter under Holla Rauhaug under Vipeto øvre Vatningen (i Helgen) under Ytterbø?
GRAVER i Valebø 32 Bjerkholt under Stenstadvalen Holtanhagen under Holtan Ringsevja under Prestegården. Vang under Prestegården
HEGLAND 15 Bjørndalen under S. Fen (øvre) Holtet = Øgården under Romnes Ringsevja under Søve Vaskås under M. Jøntvedt
HEISHOLT Vestre 9 Bjørndalskåsa under Tveit Huset under Kolle   Velkom under Kolstad store
HEISHOLT Østre 8 Borgen under Søve Huset søndre under Værstad

Roa under Helgen store

Vipetodalen under Vipeto øvre
HELGEN store (østre) 53 Bosli under M. Namløs Huset under Værstad Rognkåsa under M. Namløs Vrangfoss under Susås
HELGEN lille (vestre) 54 Brekke under Susås Huvet under Hjelset Roligheten under Tufte Værstadhagen under Værstad
HJELSET 60 Brennebu under Tveit Hygiea under Ø. Heisholt Rudkåsa under Ulefoss Yttingen store under Baksås
HOLDEN - Bnr. 16 siden 1926. 16 Brillekås under N. Namløs Høgli under Baksås Rugkaasa under Romnes Yttingen lille under Susås
HOLLA gård 13 Briskemyr under Tveit Høydalen under Prestegården Rullekoll under N. Fen Øgården under Romnes
HOLLA  jernværks grunn 12 Brøndalen under Holla Håvet under Klovdal Ruås under Værstad Ødegården 6-7 under S. Fen
HOLLA prestegård 11 Brøsdal under Bjerva Håvet under M. Vibeto Røkstua under Namløs nedre Ødegården 8 under S. Fen
HOLTAN 64 Bømark under Holtan Håvet under Tinholt Rønningen under Bjerva Ødegården 26 under S. Fen
HVALEN 47 Dammen under Tvara Jacobskås under Helgen store Rønningen under Holla Ødegården under S. Fen
HÅTVEIT lille 19 Dalen under Kolle Juvet under Hjelset Rønningen under Susås Øvervaldsåsen under N. Fen
HÅTVEIT store 18 Dalen under Susås Juvet under Vibeto nedre Røybekk under Tveit Øya under Tveit
JØNTVEDT mellom 44 Dalen under Vipeto øvre (2 boplasser) Kalvodde under Sannes nedre Sandbakken under Baksås Åfosskås under M. Jøntvedt
JØNTVEDT nordre 43 Danielskås under Susås Kamperhaug under Prestegården Sandbakken under Verket Åsland under Prestegården
JØNTVEDT søndre 45 Deila under Sannes øvre Kamperhaug = Bergenhaug Sandkåsa under V. Heisholt  
KLOVDAL 61 Deilsbakke under Romnes Kastekåsa under Romnes Sandodden under Langeland

HOVLAND krets i Landsmarka (Nils Buverud).

KOLLE

46 Delevje under V. Heisholt Kaste under Romnes Sandstå under Heisholt TYRI krets i Landsmarka (Nils Buverud).
KOLSTAD lille 49 Drammen under Baksås Kastodden under Romnes Sanna under Kolstad store HOLLA-Solum-Drangedal. (Nils Buverud)
KOLSTAD store 48 Dåpan under Tveit Kjennekåsa under Klovdal Sannerholt under Romnes  
LANGELAND 66 Einerhaugen under M. Namløs Kleiva under Klovdal Sannerholtkastet  
LUNDE nedre i Valebø 34

Eiestrand under Eie øvre

Kleivsgate under Bø Sannesmoen under Sannes nedre  
LUNDE øvre i Valebø 35 Eishaug under Ulefoss Kleven under Baksås Skarvik/ Skjervik (-odden) under Skjørholt  
NAMLØS Midgård 29 Espevalen nedre under Tvara Klokkergården under S. Fen Skaugkåsa under S. Jøntvedt  
NAMLØS Nedre 28 Espevalen øvre under Tvara Knipa = Rønningen under Bjerva Skifsnes under Kolstad store  
NAMLØS Nordre 27 Evju (Evje) under Baksås Kobberlykken under Prestegården Skippervoll under S. Fen  
NAMLØS Søndre 30 Febakke under S. Namløs Kornkåsa under Fosse Skjesmoen under Ø. Heisholt  
OMTVEDT - ÅMTVEDT 50 Findsrud under Prestegården Kringleføtt under Ø. Heisholt Skauen under Ø. Helgen  
OPSAL i Valebø 38

Fiskestigen under Ulefoss

Kråkeføtt under Susås Skogen under Sannes øvre  
PRESTGRAV 52 Flatgrav under Hvalen Kverndokka under Romnes Skogkåsa under S. Jøntvedt  
ROMNES 41 Flatland under Prestegården Kvernodden under Romnes Skogsrud under Håtveit lille  
SANDEN 16 Fossberg under S. Namløs Kåsa under Bø Skottet under Langeland  
SANNES nedre 39 Fossekåsa under Fosse Kåsa under Fosse

Skottet under Tinholt

 
SANNES øvre 40

Fossheim under Susås

Kåsa under Holtan Skjærvik under Skjørholt  
SKJØRHOLT 65 Glahus under Prestegården Kåsa under Hvalen Slettekås under Romnes  
SKÅRDAL 1 Gravningen under Sannes nedre Kåsa under Kolle Smedkåsa under Prestegården  
SOLBERG i Valebø 69 Grindkåsa under Sannes øvre Kåsa under Prestegården Solhaug under Eie nedre  
STENSTAD 56 Grinna under Helgen Store Kåsa under Romnes Solheim under Susås  
STENSTADHVALEN 57 Gruva under Fen nedre Kåsa under Sannes nedre

Solvang under Susås

SUSÅS 3 Gruveplassene under Fen nedre Kåsa under Tveit Solvold under Susås  
SØVE 24 Grønstein under Kolstad lille Kåsa under Ø. Heisholt Stenstadstranda under Stenstad  
TEKSLE 17 Grønvold under Hvalen Kåsene under Sannes øvre Stenåsen under?  
TINHOLT 63 Gudmundsbekk under Tinholtstulen Kåøya under Baksås Steinsholt under Ø. Romnes
TINHOLTSTULEN 62 Gunnerud under Prestegården Lammekås under V. Heisholt

Stensrud under Tveit

TUFTE 23 Hagen under Helgen Store Langjordet under Fosse

Stigen under Ytterbø

TVARA 10 Hagen under Holla Langkås under S. Fen (øvre) Stoa under Eie øvre
TVEIT 14 Hagen under Holtan Lia under Bjerva Storhaug nordre under Baksås
ULEFOSS 42 Hagen under M. Namløs (bnr 6) Lillejordet under N. Namløs Storhaug søndre under Baksås  
VALA i Valebø 37 Hagen under M. Namløs (bnr 11) Lillestrand under Stenstad Strand under Fen nedre
VALE i Valebø 31 Hagen under Tufte Lindalen under Ulefoss (fra ca. 1867) Strandjordet under Holtan
VASDALEN i Helgen østre 67 Halvorstå under Kolstad store Lommerud under Prestegården

Strandkåsa under Hjelset

VIBETO mellom 20 Hammerstad under Romnes Lykken under Prestegården Strandkåsa under Romnes
VIBETO nedre 22 Hauane under Kolle Lysnes under Namløs nedre Strandsplass under N. Fen
VIBETO øvre 21 Haugbakken under Prestegården (Lindgren) Løkka under Tinholt Striken under Eie øvre
VÆRSTAD 59 Haugen under Eie nedre Mastebakke under Romnes Stua under Baksås
YTTERBØ 55

Haugen under Jøntvedt N.

Melteig under Håtvet store Stua under M. Jøntvedt
    Haugen under Tufte Moen store under Prestegården Stua under Tufte
    Haugen under Vibeto M. Moen lille under Prestegården Svea under Sjørholt
    Haugene under Kolle Munken under Langeland Sverdstein under Helgen Store
    Haugjordet under M. Jøntvedt Mutterud under Baksås Søvestrand under Søve  
    Heggemoen under Tvara Myra under Prestegården Såmundskås under Eie nedre
    Hegna under Baksås Namløshagen 6 under M. Namløs Tangen under Søve
    Hegna under Helgen store Neset under Ytterbø  
    Hegna under Ø. Heisholt Nesodden under Ytterbø  
    Hegna under Håtveit lille Nibb under Omtvedt  
    Hegna under Håtveit store Nome under Baksås  
    Hegna under Namløs    

Til toppen: Trykk på [Home]

webmaster@gamleholla.no