ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


NAMLØS SØNDRE

med Febakke

Gnr 30 i Holla kommune

Oppdatert: 11.10.2023


| Innhold | Gamle Namløs søndre | S. Namløs BS. Namløs 1 | S. Namløs 2 | Kåsene | Roheim | Namløshagen - Huset |
| Febakke nedre | Febakke øvre | Febakke 5 | Febakke 6 | Febakke - Fjeldstad | Febakke - Kleivane | Febakke - S. Fjeldstad | Febakke - Fossberg | Febakke - Dahle |

FEBAKKEPLASSANE
| 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Gamle Namløs søndre


Kilde: Biskop Øysteins jordebok (fortegnelse over den katolske kirkes gods i Oslo bispedømme av 1398).
Holla kirke var eier av 2 auraboll i "NafnIausum synsta". Parten var gitt for å lese sjelemesser for Ingeborg Bergulfsdotter. Gaven er rett og slett
avlat til den katolske kirke.

Reformasjonen - slutten på middelalderen.
I 1536-1537 innførte den protestantiske Dansk-Norske kongen Christian III reformasjonen i Danmark (med Holstein) og Norge. Dette medførte et brudd med den katolske kirke, som hadde vært Norges religion siden kristendommen ble innført i Norge i Vikingtiden.
Reformasjonen markerer dessuten vanligvis slutten på middelalderen. Kongen benyttet anledningen til å konfiskere alt kirke- og klostergods, som den katolske kirke hadde samlet som avlat gjennom flere hundre år. Kirkegodset ble forvaltet av prestene. Klostergodset ble forvaltet av lehnsmend og fogder på vegne av kongen.


1500-tallets eiere.
Holla kirke 2 tønner korn.
Skien kirke 5 meller korn
Holla prestebol 7 meller korn.
1 tønne = 12 meller. Dermed hadde S. Namløs ei landskyld på 4 tønner og måtte skatte som en full gård.

Namløs søndre ble hele tiden nevnt som Nambløes med Fæbache ødeplads.

Bygsel betyr utleie (feste). Loven var slik at den som eide mesteparten i en gård, hadde bygselsrett, d.v.s. rett til å leie ut gården.

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Tidlige brukere (leilendinger).
Rolf Nambløes ca. 1600 - 1621.
Svend Nambløes 1622 - 1624.
Guttorm Nambløes 1625 - 1628.
Svend Nambløes 1629 - 1640.

Kilder: Skattelister.

Bonde, leilending
Even Johannesen Nambløs f. ca. 1597*.
1. Thomas Evensen f. ca. 1639*. Se nedenfor.
2. Anne Evensdatter.
Bruker 1641 - 1665.

Kilde: Koppskattmanntallet 1645.
Effuen Nambløs och hands Quinde, en daater Anne.

Kilde: Skattematrikkelen 1647. Trykket. Utgitt av Lokalhistorisk institutt, 1992. Red. Rolf Fladeby og Knut Johannessen.
Nambløs søndre som Effuind bruger, med Fæbache ødepladtz der wnderliggende schyller aarlig 4 tønder korn.
Deraff eyer Hollen kierche 2 tønder med bøxell paa ald gaarden,
Hollen presteboell 7 meller (korn) och
Scheen kierche 5 meller (korn).
Ehr satt och taxeritt for en fuldgaars skatt. Ehr i denne sex dallers skatt, penge 6 dr.

Kilde: Sogneprestens manntall 1665*.
"Namløs Søndre, bruger 4 tønder (korn).
Even Joannissøn, 68* Aar, bruger 4 Tønder. Søn: Thomas Evensøn, 26 Aar.
Husmænd: Kittil Skobbøe, 34 Aar og Jacob Rasmussen."

Even Johannesen Namløs er nevnt som bruker av S. Namløs til forbi 1665.

Lars overtok etter Even i 1665.
Sivert og Jon i sammen i 1666.
Even er oppført igjen i 1667-1668.
Henrik og Thomas 1674 - 1677.

Bonde, leilending
Helge Sørensen
Bruker 1680.

Helge Sørensen festa 3 tønner av gården (3/4).

Bonde, leilending
Thomas Evensen herfra f. ca. 1639 (ifølge oppgitt alder ved begravelse) bg. 12/3-1719. "Thomas Evensen Namløs 80 aar."
g.m. Maren Brynhildsdatter fra N. Jøntvedt(1), d.a. Brynild Ellefsen Jentved.
1. Anne Thomasdatter f. ca. 1662 g.m. Even Pedersen fra Bø i Helgen. Se Febakke under Fen.
2. Berthe Thomasdatter f. ca. 1667 g.m. Christen Thomassen. Se Værstad(1) i Helgen.
3. Peder Thomassen f. ca. 1671 g.m. Marthe Thomasdatter. Se S. Namløs(1).
4. Ingeborg Thomasdatter f. ca. 1671 bg. 4/6-1740. "Ingebor Thomædatter Namløs 69 aar."
5. Even Thomassen f. ca. 1675. Se N. Namløs(3).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1696 - 1701, side 194a - 195b.
Sted: Nambløs søndre - 1699.
Maren Brynelsdtr., død.
Arvinger enkemanden Tommes Efvemsen og Børn:
1. Peder Tommesen.
2. Even Tommesen.
3. Børte Thommesdtr. g.m. Christen Værstad.
4. Anne Thommesdtr. Trolofvet med Efven Pedersen Bøe.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 

De første innføringer i panteregisteret for denne gården:
Kilde:
Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 15. Digitalarkivet.
"Namløs søndre med Fæbache 4 Tønder. Holden Præsteboel Beneficeret 1 Tønde, 2 Sættinger og Scheens Kirke 10 Sættinger (bnr 3 og 8) og Holden Kirke 2 Tønder uden Bøgsel."
"Bøgslet 2 Tndr. af Holden Kirkegods fra Jochum Hein til Even Tommessen. dateret 21 Apr. 1705."
"Bøgslet 2 tnd. fra Stiftsskriwer Struch til Tormoe Rasmussen, dateret 3. April 1720."
"Bøxlet 2 Tndr. fra Jochum Hein til Peder Tomassen dateret 17. Juni 1732."
"2 tnd. Solgt fra Præst P. Alstrup til Hermand Leopoldus, dateret 30. Decembr. 1734."
"Huuset fæstet fra ConferenseRaad Løvenskiold til Østen Halvorsen, dateret 6. Februar 1751."

Namløs søndre ble delt i 2 bruk rundt 1705 eller tidligere.

Se S. Namløs B.


| Innhold | Gamle Namløs søndre | S. Namløs BS. Namløs 1 | S. Namløs 2 | Kåsene | Roheim | Namløshagen - Huset |
| Febakke nedre | Febakke øvre | Febakke 5 | Febakke 6 | Febakke - Fjeldstad | Febakke - Kleivane | Febakke - S. Fjeldstad | Febakke - Fossberg | Febakke - Dahle |

FEBAKKEPLASSANE
| 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Namløs søndre 1 med Febakke
Senere gnr 30 - bnr 1. Gammelt løpenr. {72a, 73a, 73b, 63, 68}a

Landskyld i 1702: 2 Tønner korn.

Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Dette er den første innføringa i Panteregisteret på denne gården:

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 15. Digitalarkivet.
"Bøxlet 2 Tnd. fra Jochum Hein til Peder Thomassen, dat. 17. Juni 1702."

Bøxle = Feste = Leie.

Bonde, leilending
Peder Thomassen Namløs herfra f. ca. 1671 bg. 21/1-1741. "Peder Thomæsen, 70 Aar.", s.a. Thomas Evensen Namløs.
g.m. Marthe Thomasdatter f. ca. 1673 bg. 18/5-1756. "Marthe Thomasd. Huuset, 83 Aar."
1. Anne Pedersdatter f. ca. 1706 g.m. Brynild Enersen. Se Bjerkholt under Stenstadvalen.
2. Isak Pedersen f. ca. 1707. Se Familie 3 - Saga 1740.
3. Berthe Pedersdatter f. ca. 1707 g.m. Østen Halvorsen. Se Huset under Kolle i Helgen.
4. Mari Pedersdatter f. ca. 1710 g.m. Peder Enersen. Se Hjelset i Helgen.
5. Brynhild Pedersen f. ca. 1711. Se Familie 20 - Verket 1762.
6. Thomas Pedersen f. ca. 1713. Se Dagsrud under Eie øvre.
7. Gunne Pedersen f. ca. 1715.
8. Kirsten Pedersdatter dpt. 25/9-1718 g.m. Svenke Jonsen fra "Stua i Holla". Se Steinsåsen under Sørbø i Gjerpen.
Bruker ca. 1702.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Peder Thomasen Namløs og Marte Thomesdatters Kirsten: Torbiørn Kolle, Christen Værstad, Brynild Jentved, Marte Namløs, Ingebor Kolstad.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 15. Digitalarkivet.
"Bøxlet 2 Tnd. fra Jochum Hein til Even Thommesen, dat. 21. April 1705."

Bonde, leilending
Even Thomassen fra S. Namløs f. ca. 1675 bg. 13/9-1745. "Even Tomæsen Namløs 70 aar. 43 aar i ægteskab.", s.a. Thomas Evensen Namløs.
g.m. Else Gulliksdatter fra Kolstad store f. ca. 1669 bg. 2/2-1756. "Else Gullichsd. Namløs, 87 Aar.", d.a. Gullik Asgjærsen Kolstad.
Bruker 1705. Se N. Namløs(3).

I 1718 forpakta Even Thomassen N. Namløs og flytta dit.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 15. Digitalarkivet.
"Bøxlet 2 Tnd. fra Stiftsbroder Struch til Tormoe Rasmussen, dat. 3. April 1720."

Bonde, leilending
Tormo Rasmussen f. ca. 1690 bg. 1737 (skifte), s.a. Rasmus Thomassen.
g. i Holla 20/10-1720 m. Maren Olsdatter fra Stenstad(1) f. ca. 1695 bg. 23/1-1773. "Maren Olsd. Olsbrygge, ved Helgen, 78 Aar.", d.a. Ole Olsen Stenstad.
Bruker 1720.

Kilde: Matrikkelen 1723.
Nambløs Søndre med Feebacken. 4 Tønder (korn.
Opsiddere: Tormoe Rasmussøn og Even Thommessøn.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1736 - 1740, side 41b - 42b.
Sted: Namløs søndre, Holden præstegield - 1737.
Tormoe Rasmussen død. Arffuinger:
Enchen Maren Olsdtr. og hans Fader Rasmus Tommesen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 15. Digitalarkivet.
"2 tnd. med bøgsel solgt fra Provst Alstrup til Justitsraad Leopoldus (senere Løvenskiold), dat. 30. Dec. 1734."

Bonde, leilending
Halvor Anundsen Namløs fra S. Fen(1) f. ca. 1716 bg. 1/4-1764. "Halvor Annundsen søndre Namløs 48 aar.", s.a. Anund Aadnesen Fæhn.
g. i Holla 2/7-1740 m. Marthe Tormosdatter herfra? f. ca. 1714 bg. i Helgen 9/10-1774. "Marthe Tormosdatter under Søndre Jentved 60 aar.", d.a. Tormo NN.
1. Anund Halvorsen dpt. 23/1-1752. Se Skaukåsa under S. Jøntvedt.
2. Cathrine Halvorsdatter dpt. 23/5-1756 g.m. Christen Svendsen Høydalen. Bodde bl.a. på Moland under Moseter i Kilebygda. Se Solumslekt.org.
Bruker 1746.

F.f. Halvor Anunsen Jentveds og Marte Tormosdatters Annund: Peder Monen, Anders øvre Wibeto, Berte M. Jentved, Marthe Jonsdatter Søwe.
F.f. Halvor Annunsen S. Namløs og Marte Tormoesdatters Cathrine: Johannes Namløs, Hans øvre Wibeto, Christen Tufte, Kirsten Tufte, Maren Tygesdatter Namløs.


Skifte etter Halvor Anundsen her i 1764.

Enka Marthe Tormosdatter flytta til sin sønn Anun Halvorsen på Skaukåsa under S. Jøntvedt. Se link ovenfor.

Bonde, understiger i gruvene, leilending
Ole Andersen Namløs "Hofde" f. ca. 1733 bg. 8/12-1801. "Ole Andersen Namløs 69 aar. " (skifte)
g. i Holla 16/1-1765 m. Ingeborg Gulliksdatter fra S. Namløs(B) dpt. 8/3-1744 d. 18/1-1817. "Ingebor Gullichsdatter Gaardmands Enke Namløs 72 aar 11 maaneder. "(frivillig skifte), d.a. Gullik Asgeirsen Namløs.
Forlovere: "Ole Nielsen St. Namløs og Johannes Nielsen St. Namløs."
1. Gunhild Olsdatter dpt. 22/9-1765 g.m. Johannes Johannesen Heisholt. Se Heisholt.
2. Anna Olsdatter dpt. 5/10-1766 g.m. Halvor Evensen Jøntvedt.
M. Jøntvedt(1).
3. Marthe dpt. 20/12-1767 bg. 31/12-1767. "Marthe Olsdatter søndre Namløs 14 dage."
4. Marthe Olsdatter dpt. 27/11-1768 bg. 28/4-1784. "Marthe Olsdatter Namløs 15 aar 20 uger."
5. Anders Olsen dpt. 27/1-1771. Se nedenfor.
6. Ingeborg Olsdatter dpt. 25/12-1773 g1g Hans Hansen. Se Grønstein under Kolstad lille.
7. Maria Olsdatter dpt. 17/9-1775 g.m. enkemann etter sin søster Anna, Halvor Evensen Jøntvedt.
M. Jøntvedt(1).
8. Gullik Olsen dpt. 17/8-1777 bg. 19/3-1801. "Gullich Olsen Namløs 24 aar."
9. Karen f. 30/9-1779 bg. 2/4-1780. "Karen Olsdatter Søndre Namløs 26 uger."
10. Karen Olsdatter f. 22/12-1781 g.m. Anders Evensen Jøntvedt. Se Jøntvedt(1).
11. Marthe Olsdatter f. 18/5-1784 bg. 18/4-1800. "Marthe Olsdatter Namløs 15 aar 48 uger."
12. Lars Olsen f. 19/10-1788. Se nedenfor.
Bruker ca. 1765?

F.f. Ole Andersen S. Namløs og Ingebor Gullichsdatters Gunnill: Tron Namløs, Lars Andersen S. Namløs, Asgier Gullichsen, Johanne Namløs, Marthe Olsdatter S. Namløs.
F.f. Ole Andersen Søndre Namløs og Ingebor Gullichsdatters Anna: Lars Søndre Namløs, Lars Erichsen, Asgier Gullichsen, Anna Tejen, Marthe Olsdatter Søndre Namløs.
F.f. Ole Andersen Søndre Namløs og Ingebor Gullichsdatters Marthe: Kittil Jentved, Lars Andersen, Asgier Gullichsen, Madame Maren Schierven, Jomfru Margrethe Wølner.
F.f. Ole Andersen S. Namløs og Ingebor Gullichsdatters Marthe: Gullich Namløs, Lars Namløs, Niels Olsen Store Namløs, Marte Olsdatter S. Namløs, Anna Olsdatter Store Namløs.
F.f. Ole Søndre Namløs og Ingebor Gullichsdatters Anders: Tron M. Namløs, Anders Søndre Namløs, Asgier Søndre Namløs, Johanne M. Namløs, Marthe Søndre Namløs.
F.f. Ole Søndre Namløs og Ingebor Gullichsdatters Ingebor: Niels Olsen Store Namløs, Jon Olsen Store Namløs, Brønnild Gullichsen, Ingebor Store Namløs, Kirsten Svennumsdatter.
F.f. Ole Andersen Søndre Namløs og Ingebor Gullichsdatters Maria: Tollef Nordre Namløs, Annund Skippervold, Brønnil Søndre Namløs, Johanne mellem Namløs, Anna Olsdatter Store Namløs.
F.f. Ole søndre Namløs og Ingebor Gullichsdatters Gullich: Tron Namløs, Asgier søndre Namløs, Brønnild søndre Namløs, Karen søndre Namløs, Anna søndre Namløs.
F.f. Ole Søndre Namløs og Ingeborg Gullichsdatters Pigebarn Karen: Annund Skippervold, Jon Fæbache, Brønnild Gullichsen, Karen Søndre Namløs, Anna Gullichsdatter Søndre Namløs.
F.f. Ole Søndre Namløs og Ingeborg Gullichsdatters Pigebarn Karen: Tollef Nordre Namløs, Lars Houene, Søren Brynnildsen Søndre Namløs, Marthe Olsdatter Søndre Namløs, Marthe Fæbache.
F.f. Ole Andersen Namløs og Ingeborg Gullichsdatters Drengebarn Lars: Brynnild Fæbache, Halvor Jentved, Johannes Heisholt, Anne Andersdatter Jentved, Karen Gundersdatter Namløs.


Ole Andersen hadde en bror eller halvbror, Lars Andersen, på S. Namløs(2). Det er ikke gjort rede for hvor de kom fra.
Begge ble begge kalt for "Hofde" da de ble gravlagt i Holla.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1801 - 1806, side 727b.
Sted: Namløs søndre i Hollen præstegield - 1788.
 

Bonde, gruvearbeider, leilending
Anders Olsen Namløs herfra dpt. 27/1-1771 bg. 11/2-1809. "Anders Olsen Namløs Død 39 aar."
g. i Holla 22/7-1801 m. Ingeborg Gulliksdatter fra Lunde nedre i Valebø dpt. 22/7-1781, d.a. Gullik Kittilsen Lunde.
Forlovere: "
Halvor Jøntved og Brynild Fæbakke."
1. Ole Andersen Namløs f. 9/10-1803. Se M. Namløs(10).
2. Gullik Andersen f. 22/9-1805 d. 15/8-1820. "Gullich Andersen Gaardmands Søn Namløs 13 aar 10 maaneder 24 dage."
3. Kirsten f. 18/2-1808 d. 18/2-1811.
Bruker ca. 1802.

F.f. Anders Olsen Namløs og Ingeborg Gulliksdatters Søn Ole: Halvor Jøntved, Maren Namløs (+ foreldrene?).
F.f. Anders Olsen Namløs og Ingeborg Gullicsdatters Søn Gullic: Johannes Heisholt, Henric? Andersen Jøntved, Ingeborg Olsdatter Kabestad, Ingeborg Jøntvedt.
F.f. Anders O. Namløs og Ingeborg Gulliksdatters Datter Kirsten: Johannes Heisholt, Lars Namløs, Gunder Andersen, Karen Namløs, Marthe Fæbakke.


Skifte 1809 side 144 i registeret.

Enka Ingeborg Gulliksdatter ble g2g med Ole Olsen fra Tveit. Se nedenfor.

Bonde, arbeider, leilending
Ole Olsen Namløs fra Tveit f. 26/8-1784.
g. 29/10-1809 m. enke Ingeborg Gulliksdatter fra Lunde nedre i Valebø dpt. 22/7-1781, d.a. Gullik Kittilsen Lunde.
1. Kirsten Olsdatter f. 24/3-1811.
2. Maren f. 29/7-1813 d. 9/8-1817.
3. Maria Olsdatter f. 10/3-1816 g1g m. Jørgen Jørgensen.
Se N. Jøntvedt(1).
4. Anders f. 25/10-1819 d. 16/1-1821.
5. Maren f. 3/12-1821 d. 29/12-1825.
Bruker 1809.

F.f. Ole Olsen Namløs og Ingeborg Gullicsdatters Kirsten: Ole, Anders, Gunder Twedt, Anne og Kirsten Twedt.
F.f. Ole Olsen Namløs og Ingebor Gullichsdatters Maren: Anne Andersdatter Ringsevje, Marthe Olsdatter Tved, Ole Tved, Gunder Olsen Tved, Niels Olsen Søve.
F.f. Gaardmand Ole Olsen Namløs og Ingebor Gullichsdatters Maria: Anne Rugla, Kari Lunde, Anders Rugla, Johannes Namløs, Frederich Tved.
F.f. Gaardmand Ole Olsen Namløs og Ingebor Gullichsdatters Anders: Marthe Namløs, Kari Lunde, Anders Tved, Frederich Tved, Peder Odden.
F.f. Gaardmand Ole Olsen Namløs og Ingebor Gullichsdatters Maren: Ingebor J. Namløs, Mari A. Namløs, Peder Namløs, Peder Odden, Ole Andersen Namløs

Denne familien flytta før 1825 til en plass under Holla gård.


Bonde, arbeider, leilending
Lars Olsen Namløs herfra f. 19/10-1788 d. 9/6-1830. "
Lars Olsen Gaardmand Namløs 42 aar." (skifte!), s.a. Ole Andersen Namløs.
g1g i Holla 7/1-1815 m. Anne Andersdatter fra Jøntvedt f. 14/3-1791 d. 17/52-1822. "
Anne Andersdatter Gaardmands Kone Namløs 31 aar.", d.a. Anders Kittilsen Jøntvedt.
g2g i Holla 4/1-1823 m. Johanne Andersdatter fra Fen f. 9/2-1804, d.a. Anders Kittilsen Fæhn.
1. Ole Larsen Namløs f. 4/12-1815.
2. Anders f. 19/12-1816 d. 31/3-1817. "Anders Larsen Gaardmands Søn Namløs 3 maaneder 13 dage."
3. Ingeborg f. 6/4-1818 d. 24/7-1818. "Ingebor Larsdatter Gaardmands Datter Namløs 3 maaneder 19 dage."
4. Anders f. 30/7-1819 d. 22/4-1825. "Anders Larsen Gaardmands Søn Namløs 5 aar 8 maaneder 23 dage."
Barn i 2. ekteskap:
5. Anne f. 30/11-1823 d. 16/12-1823. "Anne Larsdatter Gaardmands Datter Namløs 17 dage." Kun hjemmedåp.
Bruker 1817.

F.f. Gaardmand Lars Olsen Namløs og Anne Andersdatters Ole: Ingebor Namløs, Inger Jøntved, Isach Namløs, Hans Jøntved, Aschiær Fæbakke.
F.f. Gaardmand Lars Olsen Namløs og Anne Andersdatters Anders: Asloug Jøntved, Anne H. Præstegaarden, Tollev Namløs, Aschiær Fæbakke, Kittil Jøntved.
F.f. Gaardmand Lars Olsen Namløs og Anne Andersdatters Ingebor: Anne Jøntved, Anne Hansdatter Romnæs, Hans Jøntved, Aschiær Espevolden, Gunder Jøntved.
F.f. Gaardmand Lars Olsen Namløs og Anne Andersdatters Anders: Inger Namløs, Ingebor Jøntved, Hans Jøntved, Kittil Jøntved, Gunder Jøntved.

Enka Johanne Andersdatter ble g2g 6/10-1831 med Thor Pedersen Jøntvedt.

Bonde, leilending
Peder Pedersen Namløs fra N. Fen(1) "Peder Røysland" f. 25/10-1790 d. 14/11-1829 på S. Namløs, 40 år gml, s.a. Peder Gundersen d.y. Fæhn.
g. i Holla 9/9-1821 m. Ingeborg Jørgensdatter fra Kolstad store(3) f. 22/6-1801 d. 9/4-1867 på S. Namløs, d.a. Jørgen Jensen Kaalstad.
Forlovere: "
Ole Olsen Namløs og Lars Olsen Namløs."
1. Aslaug Maria f. 22/7-1822 d. 7/11-1824 på S. Namløs, 2 år gml.
2. Peder Pedersen d.e. f. 28/5-1824. Se Hollasæter under Holla gård.
3. Jørgen Pedersen f. 20/1-1827. Se M. Namløs(5).
4. Aslaug Maria f. 6/5-1829 d. 23/7-1929 på S. Namløs, 11 uker gml.
5. Peder Pedersen d.y. f. 29/7-1830 d. 26/2-1862 på S. Namløs, som "gaardmandssønn", 31 3/4 år gml.
Bruker ca. 1820.

F.f. Gaardmand Peder Pedersen Namløs og Ingebor Jørgensdatters Aslaug Maria: Maria Fæhn, Inger Biørndalen, Jørgen Kaalstad, Gunder Fæhn og Ole Jørgensen Ytterbøe.
F.f. Gaardmand Peder Pedersen Namløs og Ingebor Jørgensdatters Peder: Anne Jørgensd. Huset, Johanne Andersd. Namløs, Lars Namløs og Ole Olsen Grua.
F.f. Gaardmand Peder Pedersen Namløs og Ingebor Jørgensdatters Jørgen: Marthe Fæhn, Anne Jensdatter af Porsgrund, Jens J. Kaalstad, Anders Huset og Niels Jørgensen Kaalstad.
F.f.
Peder Pedersen Namløs og Ingeborg Jørgensdatters Asloug Maria: Ingeborg Namløs, Kirsten Olsd. Namløs, Jørgen Jensen Kaalstad, Ole Olsen Namløs, Peder Gundersen Fæhn.
F.f. Peder Pedersen Namløs og Ingeborg Jørgensdatters
Peder: Anne Jørgensd. Huuset, Maria Jørgensd. Kaalstad, Jørgen Jensen og Jens Jørgensen Kaalstad.

På denne gården ble det, ifølge Simon Ytterbøe, drevet skysstasjon og gjestgiveri.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1830-1834.
Sted: Namløs søndre i Holden præstgiæld - 1829.
Leilændingen Peder Pedersen død.
Arvinger: Enken Ingeborg Jørgensdatter og deres Børn:
1. Peder Pedersen 5 Aar. Verge: Avdødes søskenbarn Tron Kjøstolfsen Namløs.
2. Jørgen Pedersen 3 Aar. Verge: Avdødes søskenbarn Tron Kjøstolfsen Namløs.
Laugverge for Enken: Hennes Broder, Jens Jørgensen Kaalstad.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Ingeborg Jørgensdatter ble g2g med Tron Andersen. Se nedenfor.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 75. Digitalarkivet.
"Skjøde fra D. Cappelen til Tron Andersen paa løbeno. 72 m.m. for 1500 spd., dateret 22. August, thinglæst 3. Sept. 1844."
"Skyldsætningsforretning, hvorved bnr. 4 er udskilt fra løbeno. 73a, afholdt 10., thinglæst 14. Mai 1852."
"Skjøde fra D & S.D. Cappelen til Tron Andersen paa løbeno. 73a og 73b for 1700 spd., dateret 11, thinglæst 15. Mai 1852."


Bonde, selveier
Tron Andersen Namløs fra S.
Fen(5) f. 21/10-1809 d. 5/1-1883 på Namløs, s.a. Anders Kittilsen Fæhn.
g. i Holla 29/12-1830 m. enke Ingeborg Jørgensdatter fra Kolstad store(3) f. 22/6-1801 d. 9/4-1867 på S. Namløs, d.a. Jørgen Jensen Kaalstad.
Forlovere: "
Ole Olsen Namløs og Ole Nielsen Namløs."
1. Anne Kirstine f. i april 1831 d. 19/7-1831. "
Gaardmands Datter Anne K. Tronsd. Namløs, 3 mnd." Trolig kun hjemmedøpt.
2. Aslaug Maria Tronsdatter
f. 23/6-1832 g.m. Jon Bentsen Vale. Se S. Vale(2) i Valebø.
3. Kirsten (tvilling) f. 17/9-1834 d. 11/11-1834. "
Gaardmands Datter Kirsten Tronsdatter Namløs, 2 mnd."
4. Anders (tvilling) f. 17/9-1834 d. 30/12-1834. "
Gardmands Søn Anders Tronsen Namløs, 15 uger."
5. Anders Tronsen f. 21/11-1835. Overtok gården.
6. Ingeborg Kirstine f. 25/6-1839 d. 4/9-1840. "
Ingeborg Karine Tronsdatter Namløs, 1 1/4 Aar."
7. Ole Trondsen f. 19/9-1841. Se S. Namløs(2).
8. Anne f. i april 1843 d. 3/5-1843. "
Anne Tronsdatter, Gaardmandsbarn, Namløs, 4 Uger." Kun hjemmedøpt.
9. Andreas Trondsen f. 29/8-1845.
Eier 1844.

F.f. Gaardmand Tron Andersen Fæhn og Ingeborg Jørgensdatters Asloug Maria: Anne Andersd. Fæbakke, Maria Olsd. Namløs, Ole Jonsen Fæhn, Kittel Jonsen Fæbakke, Niels Jørgensen Kaalstad.
F.f. Tron Andersen Namløs og Ingeborg Jørgensdatters tvillingbarn
Kirsten: Anne Jørgensd. Huuset, Anne Andersd. Fæbakke, Maria Jørgensd. Kaalstad, Margith Andersd. Fæhn, Ole Jonsen Fæhn.
F.f. Tron Andersen Namløs og Ingeborg Jørgensdatters tvillingbarn Anders: Jens Jørgensen Kaalstad, Tollef Pedersen Jøntved, Niels Jørgensen Hougen, Jørgen og Christen Jørgensen Kaalstad.
F.f. Gaardmand Tron Andersen Namløs og Ingeborg Jørgensdatters
Anders: Johanne Andersd. Namløs, Ingeborg Jensd. Kaalstad, Ole J. Fæhn, Kittil Jonsen og Christen Jørgensen Kaalstad.
F.f. Gaardmand Tron Andersen Namløs og Ingeborg Jørgensdatters
Ingeborg Kirstine: Maria Olsd. Namløs, Mari Fredriksd. Tved, Ole Johnsen Fæhn, Jørgen Jørgensen Helgen, Christen Jørgensen Kaalstad.
F.f. Gaardmand Tron Andersen Namløs og Ingeborg Jørgensdatters
Ole: Anne Andersd. Fæbakke, Maria Jørgensd. Kaalstad, Ole Fæhn, Jens Jørgensen Kaalstad, Niels Jørgensen Holla.
F.f. Gaardmand Tron Andersen Namløs og Ingeborg Jørgensdatters
Andreas: Maria Olsd. Helgen, Karen Steensd. Tufte, Knud Andersen Fæbakke, Christen Jørgensen Præstegaarden, Peder Pedersen Namløs.

Ved en innføring i Holla kirkebok i 1866, var det nevnt at Ingeborg Jørgensdatter Namløs hadde vært fødselshjelper.

Kilde: Holla I (Ytterbøe): "Tron var en dyktig mann, som deltok meget i det kommunale arbeid. Han bygde på hovedbygningen,
så den ble i fulle to etasjer."

Etter utskifting 27/8-1844 består deretter gnr 30 - bnr 1, av løpenummer (72, 73a, 73b, 63, 68)a.
Løpenr. 63 er et skogstykke som opprinnelig hørte til N. Namløs. Dette skogstykket ble i 1800
skyldsatt til 2 settinger. Dette var Cappelens eiendom i mange år, inntil Tron Andersen Namløs
fikk kjøpt skogen i 1865.
Løpenr. 68 er plassen Bosli, som opprinnelig lå under M. Namløs. Bosli blir derfor behandlet der.

Tjenestefolk på gården i 1865: Karen Thomasdatter(25) og Ingeborg Kirstine Pedersdatter(12).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 75. Digitalarkivet.
"Skjøde fra S. D. Cappelen til Tron Andersen paa Løbenr. 63, dateret 9., thinglæst 13. Juni 1865."
"Skifte efter Ingeborg Jørgensdatter, sal. 28. Mai 1867, hvorved løbenr. 72, 73a, 73b, 63 og 68, er udlagt enkemanden Tron Andersen, thinglæst 12. Juni 1867."

"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 2 er udskilt fra dette brug, afholdt 31. Mai, thinglæst 6. Okt. 1875." Se S. Namløs(2).
"Skjøde fra Tron Andersen Namløs til sønnen Anders Thronsen for 3130 spd., dateret og Thinglæst 6. Okt. 1875."

Bonde, selveier
Anders Thronsen Namløs herfra f. 21/11-1835 d. 31/1-1911 på Namløs.
g. i Holla 24/10-1862 m. Inger Pedersdatter fra Sagene f. 16/6-1841 på Dorholt i Lunde d. 16/12-1909 på Namløs, d.a. gjestgiver, sagmester Peder Jensen. Se Familie 35 - Sagene 1865.
Forlovere: "
John Bentsen Vale og Anders Tronsen Vrk."
1.
Ingeborg Andersdatter f. 1/1-1863 g.m. John Isaksen fra Gruvehaugen.
Se Familie 78b - Verket 1900.
2. Anne Kirstine Andersdatter f. 3/5-1865 g.m. Hans Framnes sr. Se Søvedalen 12 under Tufte.
3. Thron Andersen f. 1/7-1867. Overtok gården.
4. Peder f.11/9-1869.
5. Aslaug Maria Andersdatter f. 9/3-1872 g.m. Halvor Serigstad.
6. Elise f. 10/3-1876.
7. Peder Andersen Namløs f. 28/7-1877. Se S. Fen(13).
8. Jørgen Andersen f. 19/1-1880.
9. Thora Namløs f. 23/3-1882 g.m. sliperiarbeider og slakter Hans Severin Hansen. Se Familie 9c - Verket 1920.
10. Ingeborg f. 13/6-1885 d. 24/8-1887 på Namløs.
Eier 1875.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Gaardbruger Anders Thronsen Namløs og Inger Pedersdatters Ingeborg: Ingeborg Thronsd. Saugbr., Anne Pedersd. ditto, Thron Pedersen ditto, Jørgen Pedersen Tvedt, Ole Thronsen Namløs.
F.f. Inderst Anders Thronsen Namløs og Inger Pedersdatters 
Anne Kirstine: Asloug Maria Thronsd. Wale, Anne Pedersd. Ulefos, Thron Andersen Namløs, Peder Jensen Saugbr., Andreas Thronsen Namløs.
F.f. Anders Thronsen Fæn og Inger Pedersdatters 
Tron: Anne Nilsd. Namløs, Anne Pedersd. Ulefoss, Tron Andersen Namløs, Peder Jensen Ulefoss, Andreas Tronsen Namløs.
F.f. Grdb. Anders Tronsen Namløs og Inger Pedersdatters 
Peder: Anne Nilsd. Namløs, Ingeborg Pedersd. Namløs, Peder Jensen Sagb., Jørgen Pedersen Namløs, Ole Tronsen Namløs.
F.f. Grdb. Anders Tronsen Namløs og Inger Pedersdatters 
Asloug Maria: Maren Tollefsd. Namløs, Anne Kirstine Pedersd. Namløs, Tron Andersen Namløs, Peder Jensen Uhlefos, Ole Tronsen Namløs.
F.f. Grdb. Anders Tronsen Namløs og Inger Pedersdatters 
Elise: (ingen faddere). Hjemmedøbt af Nils Johannesen Namløs. Død uden at komme i Kirke.
F.f. Grdb. Anders Tronsen Namløs og Inger Pedersdatters 
Peder: Anne Pedersd. Sagb., Anne Maria Olsd. Namløs, Peder Jensen Sagb., Ole Tronsen Namløs, Peder Jørgensen ditto.
F.f. Grdb. Anders Tronsen Namløs og Inger Pedersdatters 
Jørgen. Fadd: Maren Tollefsd. Namløs, Ingeborg Andersd. ditto, Tron Andersen ditto, Peder Johnsen Sagb., Peder Jørgensen Namløs.
F.f. Gbr. Anders Tronsen Namløs og Inger Pedersdatters 
Thora: Mari Anne Halvorsd. Huset, Ingeborg Andersd. Namløs, Ole Andersen Huset, Ole Nilsen Namløs, Peder Jørgensen Namløs.
F.f. Gbr. Anders Tronsen Namløs og Inger Pedersdatters 
Ingeborg: Anne Maria Johnsd. Gruben, Anne Kirstine Andersd. Namløs, Peder Jørgensen Namløs, John Isaksen Gruben, Tron Andersen Namløs.


Tjenestepike på gården i 1875: Gunhild Andreasdatter, ugift, f. 1855 i Holla.
I tillegg bodde broren Ole Tronsen her og hjalp til.

Gårdens besetning i 1875: "2 Heste, 1 Tyr, 7 Kjør, 2 Kalve, 6 Faar, 1 Svin."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 75b. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 3 er udskilt, afholdt 24. Aug., Thinglæst 4. Okt. 1883."
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 8 er udskilt, afholft 30. Juni, thinglæst 16. Okt. 1890."

Anders Tronsen Namløs inngikk føderådskontrakt med sønnen Thron Andersen Namløs i 1903, og overlot gården til han, mot at
sønnen skulle overta deres gjeld på kr. 7.468 og la sine foreldre bo her livet ut, etter "vanlig føderådsmønster".

Bonde, selveier
Thron Andersen Namløs herfra f. 1/7-1867 d. 3/12-1914 på Amtssykehuset av "saar paa Mavesekken."
g. i Helgen 24/6-1905 m. Karoline Johnsdatter Kolstad fra Kolstad store(7) f. 28/7-1877, d.a. John Arvesen Kolstad.
Forlovere: "
Gbr. Jon Arvesen Kaalstad og Forvalter Anton Kolle."
1. Ingeborg Namløs.
2. Asbjørn Namløs.
Eier 1903.

Enka Karoline Namløs, solgte gården og flytta mot Skien.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 75b. Digitalarkivet.
"Uskiftebevilling for Karoline Namløs, enke efter Thron Andersen Namløs, av 31/12-1914, thinglæst 12. Juli 1915."
"Skjøte fra Karoline A. Namløs til Torsten K. Rinde paa dette brug, og bnr 3 for kr. 23.500, dateret 22. Okt. , thingl. 10. Nov. 1915."


Selveier
Torsten K. Rinde.
g.m. Anna
Eier 1915.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 75b. Digitalarkivet.
"Skjøte fra T. K. Rinde - medundertegnet av hustruen Anna - til Anund A. Kaasene for kr. 50.000, hvorav for løsøre kr. 6.000, med bestemmelse om at saa fremt
skjerpning av gullforekomster paa naboeiendommen skulle bli inntektsbringende for dette bruk, saa skal disse inntektene deles med 1/2-part mellem kjøper
og selger, dateret 9/4-1929, tingl. 26/4-1929."

Selveier
Anund A. Kaasene.
Eier 1929.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 75b. Digitalarkivet.
"Skjøte datert 5/7-1940, tingl. 10/7-1940, fra Anund A. Kaasene til Karl og Johannes Andreassen for kr. 35.000, med forbehold fra selgeren om andel i skjerping."

Karl og Johannes Andreassen.
Eiere 1940.

Dette var Anund Kaasenes brødre. De hadde vært mange år i Amerika før de kom tilbake.

 


| Innhold | Gamle Namløs søndre | S. Namløs BS. Namløs 1 | S. Namløs 2 | Kåsene | Roheim | Namløshagen - Huset |
| Febakke nedre | Febakke øvre | Febakke 5 | Febakke 6 | Febakke - Fjeldstad | Febakke - Kleivane | Febakke - S. Fjeldstad | Febakke - Fossberg | Febakke - Dahle |

FEBAKKEPLASSANE
| 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


S. Namløs 2 med Febakke
Gnr 30 - bnr 2. Gammelt løpenr. {72a, 73a, 73b, 63, 68}b

Skyldsatt, matrikkulert og utskilt fra S. Namløs(1) i 1875.

Adresse i dag
: Namløsv. 34.


Bonde, leilending
Halvor Anundsen Namløs fra Fen øvre(1) f. ca. 1712 bg. 1/4-1764. "Halvor Annundsen søndre Namløs, ved Holden, 48 Aar.", s.a. Anund Aadnesen Fæn.
g. i Holla 2/7-1740 m. Marthe Tormoesdatter trolig herfra f. ca. 1714 bg. 9/10-1774. "Marthe Tormoesd. und. Sønd. Jentved, ved Helgen, 60 Aar.", d.a. Tormoe Rasmussen?
1. Anund Halvorsen dpt. 23/1-1752. Se Skogkåsa under S. Jøntvedt.
2. Cathrine Halvorsdatter dpt. 23/5-1756 g. i Solum 13/9-1781 m. Christen Svendsen. Bodde på Moland i Kilebygda. Se Solumslekt.org.
Bruker ca. 1756.

F.f. Halvor Anunsen Jentved og Marte Tormosdatters Annund: Peder Monen, Anders øvre Wibeto, Berte M. Jentved, Marthe Jonsd. Søwe.
F.f. Halvor Annunsen S. Namløs og Marte Tormoesdatters
Cathrine: Johannes Namløs, Hans øvre Wibeto, Christen Tufte, Kirsten Tufte, Maren Tygesd. Namløs.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1761 - 1764, side 617b - 618b.
Sted: Namløs søndre, Holden præstegield - 1764.
Halvor Anundsen død. Arvinger:
Enken Marthe Tormoesdtr. og Børn:
1. Anund Halvorsen 12 Aar.
2. Cathrine Halvorsdtr. 8 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Bonde, leilending
Lars Andersen Namløs "Hofde" f. ca. 1735 bg. 19/11-1769. "Lars Andersen Hofde, 34 Aar 7 Mnd. 7 Dage."
g. i Holla 14/7-1765 m. Marthe Olsdatter fra M. Namløs(5) "Teigen" dpt. 30/6-1740 d. 30/11-1818 på Febakke, 78 år gml., d.a. Ole Nilsen Namløs.
1. Anders Larsen dpt. 9/3-1766 bg. 4/11-1812. "
Anders Larsen Fæbakke, 47 Aar 3 Mnd." Forlovet med Gro Sondresdatter, men han døde før vielsen.
2. Karen Larsdatter dpt. 1/1-1768 g.m. Tollef Jørgensen. Se Skottet under Langeland.
3. Ole Larsen dpt. 3/9-1769. Se Familie 27 - Verket 1822.
Bruker 1765.

F.f. Lars Andersen S. Namløs og Marthe Olsdatters Anders: Ole Store Namløs den ældre, Ole Store Namløs den yngre, Niels Olsen Store Namløs, Guro Jentved, Ingebor Gullichsd. Sønd. Namløs.
F.f. Lars Andersen og Marthe Olsdatters
Karen: Lars Erichsen, Niels Olsen Store Namløs, Asgier Gullichsen, Anna Tejen, Berte Johannesd.
F.f. Lars Andersen S. Namløs og Marthe Olsdatters
Ole: Ole Andersen S. Namløs, Tormo Olsbrygge, Niels Olsen Store Namløs, Ingebor Gullichsd. S. Namløs, Anna Olsd. Store Namløs.

Lars Andersen hadde en bror eller halvbror, Ole Andersen, på S. Namløs(1). Det er ikke gjort rede for hvor de kom fra.
Begge ble begge kalt for "Hofde" da de ble gravlagt i Holla.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll/ Skiftedesignasjoner avsluttede nr. 16.
Sted: Namløs søndre, Holden præstegield - 1770.
Lars Andersen død.
Umyndige Børn:
1. Anders Larsen 4 Aar. Formynder; Tormoe Nielsen Olsbrygge.
2. Ole Larsen 23 Uger. Formynder; Farbroderen Ole Andersen Namløs.
3. Kari Larsdtr. 2 Aar. Formynder; Tron Kiøstolsen Namløs mellem.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Enka Marthe Olsdatter ble g2g med Anders Olsen. Se nedenfor.

Bonde, leilending
Anders Olsen Namløs fra Tinholt dpt. 28/1-1742 bg. 31/12-1771. "Anders Olsen sønd. Namløs, ved Holden, 29 Aar." s.a. Ole Svendsen Tinholt.
g. i Holla 4/11-1770 m. enke Marthe Olsdatter fra M. Namløs(5) "Teigen" dpt. 30/6-1740 d. 30/11-1818 på Febakke, 78 år gml., d.a. Ole Nilsen Namløs.
1. Karen Andersdatter dpt. 21/7-1771 g. i Solum 20/4-1802 m. Anders Gundersen Brekka. Se Solumslekt.org.
Bruker 1770.

F.f. Anders S. Namløs og Marthe Olsdatters Karen: Ole Sønd. Namløs, Tormo Olsbrygge, Niels Olsen Store namløs, Ingebor Sønd. Namløs, Anna Olsd. Store Namløs.


Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll/ Skiftedesignasjoner uavsluttede nr. 19 (Riksarkivet i Oslo).
Sted: Namløs søndre i Holden præstegield - 1772/ 1773.
Anders Olsen, død 19/12-1771. Skiftet udsat.
En umyndig datter, Kari Andersdatter.
Formynder Johannes Nielsen Namløs.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Marthe Olsdatter ble g3g m. Bernt Kittilsen. Se nedenfor.

Gruvearbeider, leilending
Bernt Kittilsen f. ca. 1731.
g. i Holla 22/6-1777 m. enke Marthe Olsdatter fra M. Namløs(5) "Teigen" dpt. 30/6-1740 d. 30/11-1818 på Febakke, 78 år gml., d.a. Ole Nilsen Namløs.
Forlovere: "Steen Bertelsen Kolle og Tormo Halvorsen Kolle."
1. Kittil dpt. 15/2-1778 bg. 20/12-1780. "
Kittil Berntsen Søndre Namløs, ved Holden, 3 Aar."
2. Ragnild Berntsdatter f. 27/5-1781. 18 år og bodde hjemme på Febakke i 1801.

Bruker i 1777.

F.f. Berrent Kittilsen søndre Namløs og Marthe Olsdatters Kittil: Asgier søndre Namløs, Brønnil søndre Namløs, Tyge Yttrebøe, Johanne M. Namløs, Anna Gullichsd. søndre Namløs.
F.f. Berent Kittilsen Namløs og Marthe Olsdatters 
Ragnhil: Ole Namløs, Niels Olsen Namløs, Søren Brynnildsen Namløs, Anne Store Kolstad, Kirsten Olsd. Store Namløs.

Denne familien flytta før folketellinga 1801* til Febakke.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll 1809 - 1815, side 647a - 648b.
Sted: Namløs søndre i Holden præstegield - 1812.
Anders Larsen, død. "Fæstemand, da det var lyst til Ægteskab for ham og Groe Sondresd."
Deling mellom hans søsken og hans moder Marthe Olsd.
1. Broder Ole Larsen, 43 aar. Gift.
2. Søster Kari Larsd., 45 aar. Enke.
3. Halvsøster Kari Andersd. 36 aar g.m. Anders Gundersen Bierven i Solum.
4. Halvsøster Ragnild Berntsd. 30 aar. Ugift. Formynder: Johannes Nielsen Namløs.
5. Moderen Marthe Olsd. Laugverge: Broderen Niels Olsen Namløs.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Dette bruket ble ikke skyldsatt før i 1875, da det samtidig ble utskilt fra S. Namløs(1).

Landskyld 1875: 4 dl. - 4 ort - 2 sk. (skylddaler).

Som nevnt delte Tron Andersen Namløs gården sin i to omtrent like store deler i 1875.

Bonde, selveier
Ole Tronsen Namløs fra S. Namløs(1) f. 19/9-1841 d. 23/8 1895, s.a. Tron Andersen Namløs.
g. i Holla 24/11-1876 m. Maren Elise Pedersdatter fra Teksle(4) f. 9/1-1855 på Jacobskås under Helgen store, d.a. Peder Olsen Texle.
Forlovere: "
Jørgen Pedersen Namløs og Peder Olsen Texle."
1. Tron Olsen f. 26/11-1876. Overtok gården.
2. Ingeborg Kirstine Olsdatter f. 26/3-1878 g.m. Knut Kolle. Se Kolle(3).
3. Peder August Olsen Namløs f. 22/12-1879. Politibetjent i Oslo.
4. Kamilla f. 11/10-1881. Død ung.
5. Anna Marie Olsdatter f. 4/11-1883, død 27 år gl.
6. Olaf Magnus Olsen f. 18/4-1885. Død 28 år gl.
7. Karl Olsen f. 17/2-1888.
8. Ottar Andreas Olsen f. 10/12-1889. Død ung.
8. Jørgen Olsen f. 19/1-1892. Død ung.
Eier 1875.

F.f. Grdb. Ole Tronsen Namløs og Maren Elise Pedersdatters Tron: Inger Pedersd. Namløs, Andrine Olsd. Jøntved, Tron Namløs, Anders Tronsen Namløs, Peder Jørgensen ditto.
F.f. Grdb. Ole Tronsen Namløs og Maren Elise Pedersdatters
Ingeborg Kirstine: Gunnild Maria Nilsd. Namløs, Karen Pedersd. Vrk., Tron Andersen Namløs, Jørgen Pedersen ditto, Tron Johnsen Vale.
F.f. Grdb. Ole Tronsen Namløs og Maren Elise Pedersdatters
Peder August: Maren Tollefsd. Namløs, Ingeborg Andersd. ditto, Tron Andersen ditto, Ole Andersen Huset, Ole Pedersen Texle.
F.f. Gbr. Ole Tronsen Namløs og Maren Pedersdatters
Camilla: Karen Pedersd. Ulefoss, Karen Halvorsd. Namløs, Johan Olsen Ulefoss, Peder Jørgensen Namløs, Ole Pedersen Texle.
F.f. Gbr. Ole Tronsen Namløs og Maren Pedersdatters
Anna Marie: Mari Anne Halvorsd. Huset, Marthine Pedersd. Namløs, Ole Andersen Huset, Peder Jørgensen Namløs, Ole Pedersen Texle.
F.f. Gbr. Ole Tronsen Namløs og Maren Elise Pedersdatters
Olaf Magnus: Andra Christiansd. Jøntved, Anne Maria Kjøstolsd. Namløs, Barnets Fader, Johannes Johnsen Vale, Nils Jørgensen Namløs.
F.f. Gbr. Ole Thronsen Namløs og Maren Elise Pedersdatters
Karl: Marthine Pedersd. Namløs, Aslaug Andersd. Namløs, Peder Jørgensen ditto, Thron Andersen ditto og Jørgen Pedersen Texle.
F.f. Gbr. Ole Thronsen Namløs og Maren Elise Pedersdatters
Ottar Andreas: Berthe M. Johnsd. Valen, Anne M. Kjøstolsd. Namløs, Thron Andersen do., Nils Jørgensen do. og Hans Andersen Vrk.
F.f. Gbr. Ole Thronsen Namløs og Maren Elise Pedersdatters
Jørgen: Berthe M. Johnsd. Hvalen, Ingeborg Kristensen Namløs, Rollef Kristensen Namløs, Tollef Halvorsen do. og Faderen.
 

Enka kjøpte i 1900 småbruket Grønvold under Hvalen i Helgen og flytta dit med sine 2 ugifte døtre Ingeborg og Anne Marie.

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
Ole Tronsen Namløs var omgangsskolelærer i ungdommen, handelsbetjent hos Hundevadt og hos Sørensen på Gvarv. Han var interessert i raske hester og yte-dyktige kuer. Mange premier er henta inn av Ole Namløs og kanskje mest av sønnen Tron.

  Kilde: Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 30

2

 

       

 

 

 

 

Bonde, selveier
Trond Olsen Namløs fra S. Namløs f. 26/11-1876 d. 2/10-1971.
g. i Holla 1898 m. Ingeborg Halvorsdatter fra N. Namløs(3)
f. 22/6-1865 d. 20/12-1929, d.a. Halvor Torkildsen Namløs.
1. Ole T. Namløs f. 10/10-1898. Overtok gården.
2. Signe Marie Namløs f. 15/6-1900.
3. Maren Namløs f. 14/10-1902 g.m. Håkon Halvorsen. Bodde i Nummedal, Buskerud.
4. Hilleborg Namløs f. 2/6-1905.
5. Ragna Namløs f. 6/12-1907.
Eier 1899.

Tjenestegutt på gården i 1910: Ole Hansen fra Bø i Telemark f. 30/12-1895.

Denne familien flytta til N. Namløs(3) i 1947.

Kilde: Holla I (S. Ytterbøe).
Trond O. Namløs var en kjent kvegoppdretter, han var dessuten en betrodd mann i Holla kommune. Han var medlem i forsorgsnemnda, likningsnemnda og i herreds-styret. Han var ofte lagrettesmann, skjønns- og takstmann. 
Trond Namløs flkk N. Namløs(3) gjennom sin kone. Det var hennes odelsgård. Hans svigerfars skau i Ø. Heisholt kjøpte han tilbake på odel i 1920. Trond Namløs var en driftig mann. Han bygde ny låve med stall m.m her i 1904. Ny hovedbygning ble satt opp i 1907/ 1908. I tillegg bygde han nye hus på konas odelsgård, N. Namløs(3). Dit flytta de i 1947.


Bonde (agronom), selveier
Ole T. Namløs herfra f. 10/10-1898 d. 18/10-1979.
g.m. Helga Slåthaug fra Lunde i Tel. f. 5/3-1908 d. 12/10-1987.
Eier 1946.

Ole Trondsen Namløs kjøpte tilbake sin morfars gård, Ulevika på odel i 1949. Han var utdannet agronom og interesserte seg mye i skogsdrift.

Oddvar Halvorsen fra Namløs f. 1937, s.a. Håkon Halvorsen og Maren Namløs.
g. 1962 m. Astrid Dokken f. 1938.
 


| Innhold | Gamle Namløs søndre | S. Namløs BS. Namløs 1 | S. Namløs 2 | Kåsene | Roheim | Namløshagen - Huset |
| Febakke nedre | Febakke øvre | Febakke 5 | Febakke 6 | Febakke - Fjeldstad | Febakke - Kleivane | Febakke - S. Fjeldstad | Febakke - Fossberg | Febakke - Dahle |

FEBAKKEPLASSANE
| 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Namløs søndre B
Et bruk som ble skilt ut fra Namløs store rundt 1730.

En gård med landskyld 2 tønner korn. Kirkegods av Holla kirke.

Kilde: Matrikkelen 1723.
Nambløs Søndre med Feebacken. 4 Tønder (korn.
Opsiddere: Tormoe Rasmussøn og Even Thommessøn.

Bonde, leilending
Asgjer Gulliksen Namløs fra Kålstad store f. ca. 1669 bg. 2/5-1739. "Asger Gullichsen Namløs, 70 Aar 25 Dage.", s.a. Gullik Asgjersen Kaalstad.
g.m. Ingeborg Thomasdatter fra Hjelset i Helgen f. ca. 1671 bg. 4/6-1740. "Ingebor Thomædatter Namløs 69 aar.", d.a. Thomas Kolbjørnsen Hjelseth.
1. Berthe Asgjersdatter f. ca. 1700 g.m. Sivert Rasmussen. Se store Bø.
2. Anne Asgjersdatter f. ca. 1702 bg. 27/12-1729. "Anne Askiersdatter Kolstad 27 aar." Ugift.
3. Gullik Asgjersen f. ca. 1707. Se nedenfor.
Bruker ca. 1730.

Denne familien bodde tidligere på Kålstad store i Helgen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1736 - 1740, side 277a - 279a.
Sted: Namløs søndre, Holden præstegield - 1739.
Aschiær Gullichsen, død. Arwinger Enken Ingebor Thomesd. og Børn:
1. Gundlich Asgjersen

Bonde, leilending
Gullik Asgeirsen Namløs herfra f. ca. 1707 d. 12/12-1781. "Gullich Asgersen Namløs 75 aar 44 uger."
g. i Holla 27/10-1743 m. Marthe Evensdatter f. ca. 1711 d. 27/9-1792. "
Marthe Evensdatter Namløs 81 aar."
1. Ingeborg Gulliksdatter dpt. 8/3-1744 g.m. Ole Andersen Namløs. Se S. Namløs.
2. Asgjeir Gulliksen dpt. 26/12-1746. Se nedenfor.
3. Sivert dpt. 3/9-1752 bg. 8/12-1752. "Sivert Gulliksen Namløs 14 uger."
4. Brynild Gulliksen dpt. 16/1-1754. Se Febakke nedre.
5. Anna Gulliksdatter dpt. 9/12-1759 g.m. Jon Olsen Fæbakke. Se Febakke øvre.
Bruker 1744.

F.f. Gullich og Marte søndre Namløs Ingebor: Anders Namløs, Erich Fæbache, Peder Fæbache, Anna Lucenæs, Anna Fæbache.
F.f. Gullich og Marthe Namløsis Asgier: Ole Namløs, Johannes Namløs, Anne Lucenæs, Guro Kolle, Maren Evensdatter.
F.f. Gullich Namløs og Marthe Evensdatters Sivert: Ole Namløs, Johannes Namløs, Colbiørn Evensen, Kirsten N. Namløs, Maren Sivertsdatter.
F.f. Gullich Namløs og Marthe Evensdatters Brønnil: Johannes Namløs, Colbiørn Namløs, Anna Lucenæs, Marthe Søndre Namløs, Anna N. Namløs.
F.f. Gullich Namløs og Marthe Evensdatters Anna: Johannes Namløs, Gunder Næsodde, Even Huve, Anna Lucenæs, Marthe Johannesdatter St. Namløs.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Evenssønner- og døtre i Holla uten bestemt opphav, som kan være søsken:
Erik Evensen Fæbakke f. ca. 1702.
Marthe Evensdatter f. ca. 1711.
Maren Evensdatter f. ca. 1711.
Kolbjørn Evensen


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 15. Digitalarkivet.
"Namløs søndre med Fæbache 4 Tønder. Holden Præsteboel Beneficeret 1 Tønde, 2 Sættinger og Scheens Kirke 10 Sættinger og Holden Kirke 2 Tønder uden Bøgsel."
"2 Tønder Fæstet fra ConferanceRaad Løvenskiold til Aschier Gullichsen, Dateret 2. Maÿ 1778.

Bonde, leilending
Asgeir Gulliksen Namløs herfra dpt. 26/12-1746 d. 23/3-1781. "Asger Gullichsen Namløs druknet i Nord-Søen den 23 Martii og begraven ved Holden Kirke d. 30., 34 Aar 13 Uger 5 Dage."
g. i Holla 12/11-1775 m. Karen Johannesdatter fra V. Heisholt(A) dpt. 24/10-1751 bg. 4/5-1784. "Karen Johannisdatter Namløs, ved Holden, 32 Aar 28 Uger.", d.a. lensmann Johannes Gulliksen Heisholt.
1. Anne dpt. 24/3-1776 bg. 20/5-1781. "Anna Asgersdatter Namløs 5 aar."
2. Marthe Asgjersdatter dpt. 30/8-1778.
3. Kirsti Asgjersdatter f. 20/4-1781.
Bruker 1778.

F.f. Asgier Gullichsen søndre Namløs og Karen Johannesdatters Anna: Lensmand Johannes V. Heisholt, Peder Tvara, Brønnil S. Namløs, Ingebor søndre Namløs, Anna Gullichsdatter søndre Namløs.
F.f. Asgier søndre Namløss og Karen Johannesdatters Marthe: Tron Namløs, Hans Kringelfet, Christian V. Heisholt, Ingebor søndre Namløs, Anna Gullichsdatter søndre Namløs.
F.f. Afgangne Asger Gullichsen Namløs og Karen Johannisdatters Pigebarn Kirsten: Ole Andersen Namløs, Annund Skippervold, Christian Heisholt, Kirsten Kringelfet, Maren Olsdatter Store Namløs.

Skifte 1781.

Enka Karen Johannesdatter ble g2g med Anders Steensen. Se nedenfor.

Bonde, leilending
Anders Steensen Namløs fra S. Kolle(2) dpt. 7/12-1755 bg. 13/11-1793. "
Anders Steensen Namløs, ved Holden, 37 Aar.", s.a. Steen Bertelsen Kolle.
g1g i Holla 30/8-1782 m. enke Karen Johannesdatter fra V. Heisholt dpt. 24/10-1751 bg. 4/5-1784. "Karen Johannisdatter Namløs, ved Holden, 32 Aar 28 Uger.", d.a. lensmann Johannes Gulliksen Heisholt.
g2g i Holla 17/10-1785 m. Karen Gundersdatter fra Vala i Valebø dpt. 16/5-1762, d.a. Gunder Halvorsen Hvala.
Forlovere: "
Annund Brenne og Anders Nedre Lunde."
1. Askjer f. 31/3-1783 bg. 1/4-1794. "
Asger Andersen Namløs, 11 Aar 1 Dag."
Barn i 2. ekteskap:
2. Karen f. 9/10-1786 bg. 7/3-1790. "
Karen Andersd. Namløs, ved Holden, 3 Aar 21 Uger 1 Dag. Død af Børne Kopper."
3. Gunder Andersen f. 3/7-1788. Se Vipeto øvre(1).
4. Karen f. 7/1-1791 bg. 31/1-1791. "Karen Andersd. Namløs, ved Holden, 3 Uger 3 Dage. Hun fandtes død i Sengen."
5. Steen Andersen f. 3/1-1792. Se Rognkås under M. Namløs.
6. Anne Andersdatter f. 20/11-1793 g1g m. Nils Arvesen fra Hvalen i Helgen. Se Kåsa under Hvalen. Anne g2g m. Kittil Andersen. Se N. Jøntvedt(2).

Bruker 1782.

F.f. Anders Steensen Namløs og Karen Johannisdatters Asger: Steen Kolle, Christian Heisholt, Anders Torsnæs, Kirsten Kringelfet, Anna Johannisdatter Heisholt.
F.f.
Anders Steensen Namløs og Karen Gundersdatters Karen: Jon Fæbache, Brynnild Fæbache, Jan Andersen Wrk., Margith Lille Wale, Karen Steensd. Kolle.
F.f. Anders Steensen Namløs og Karen Gundersdatters 
Gunder: Jon Fæbakke, Jan Andersen Wrk., Anders Kittelsen Jentved, Birthe Gundersd. Jentved, Birthe Steensd. Kolle.
F.f. Anders Steensen Namløs og Karen Gundersdatters
Karen: Anders Kittilsen Jentved, Jan Andersen Wrk., Anders Olsen Namløs, Birthe Steensd. Wrk., Karen Steensd. Kolle.
F.f. Anders Steensen Namløs og Karen Gundersdatters 
Steen: Anders Kittilsen Jentved, Jan Andersen Wrk., Anders Olsen Namløs, Birthe Steensd. Wrk., Karen Steensd. Kolle.
F.f. Afgangne Anders Steensen Namløs og Karen Gundersdatters
Anne: Niels Opsal, Anders Olsen Namløs, Halvor Gundersen Wale, Birthe Steensd. Wrk., Karen Steensd. Kolle.

Enka Karen Gundersdatter ble g2g med Tollef Knudsen. Se nedenfor.

Bonde, leilending
Tollef Knudsen Namløs
fra ? f. ca. 1771
g. i Holla 6/8-1794 m. enke Karen Gundersdatter fra Vala i Valebø dpt. 16/5-1762, d.a. Gunder Halvorsen Hvala.
Forlovere: "
Steen Kolle og Anders Kittilsen Jentved."
1. Ingeborg Tollefsdatter f. 23/6-1796 g.m. Asgjær Jonsen. Se Febakke øvre.
2. Karen f. 2/8-1800 bg. 22/11-1800. "Karen Tollevsdatter Namløs 16 uger."
Bruker 1794.

F.f. Tollev Knudsen Namløs og Karen Gundersdatters Ingeborg: Niels Opsal, Anders Kittilsen Jentved, Gullich Olsen Namløs, Birthe Gundersd. Jentved, Marthe Asgiersd. Espevold.
F.f. Tollev Knudsen Namløs og Karen Gundersdatters Karen: Anders Kittilsen Jentved, Anders Olsen Namløs, Gullich Olsen Namløs, Birthe Gundersd. Jentved, Karen Olsd. Namløs.

Denne familien bodde her forbi FT 1801.

 

Dette avsnittet er på vandring. Gjelder ett av bruka under S, Namløs.
Andreas Kasin ble eier i 1927. Bruket var omlag 20 måI og fødde 2 kuer.
Martin Gåserud var neste eier og solgte til
Andreas Hogsrud i 1946. G. m. Anna Valen (Heimkleiv).


 


| Innhold | Gamle Namløs søndre | S. Namløs BS. Namløs 1 | S. Namløs 2 | Kåsene | Roheim | Namløshagen - Huset |
| Febakke nedre | Febakke øvre | Febakke 5 | Febakke 6 | Febakke - Fjeldstad | Febakke - Kleivane | Febakke - S. Fjeldstad | Febakke - Fossberg | Febakke - Dahle |

FEBAKKEPLASSANE
| 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Kåsene
Gnr 30 - bnr 3. Gammelt løpenr. {72, 73a, 73b, 63, 68}c

Utskilt fra bnr 1 i 1883. Landskyld 1883: 0 daler - 1 ort - 4 skilling (skylddaler).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 97. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Thronsen Namløs til Hans Vetlesen Namløshagen for kr. 1600.- , dat. 26. Marts, thinglæst 2. April 1884."

Kanalarbeider, selveier
Hans Vetlesen fra Lunde i Tel. f. 28/1-1825 d. 13/5-1900 i "Namløshagen" av alderdom.
g.m. Gunhild Christensdatter fra Lunde i Tel. f. 15/11-1827 d. 25/5-1921 i "Namløshagen" av alderdom.
1. Vetle Hansen f. 19/1-1862 i Lunde. Overtok eiendommen.
2. Kristen Hansen f. 1865 i Holla.
3. Gunder Hansen (Gunnar Hansen) f. ca. 1869 i Holla.
Eier 1884.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 97. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Vetlesens enke og arvinger til sønnen Vetle Hansen herpaa m.m. for kr. 1600,- med forbehold om fritt
husvære m.m. for enken, dat. 27. Juli, thingl. 24. Aug. 1900."

Kanal- gruvearbeider, selveier
Vetle Hansen Kaasene f. 19/1-1862 i Lunde.
g.m. Inger Marie Isaksdatter fra Gruvehaugen under N. Fen f. 26/1-1863, d.a. Isak Isaksen Gruben.
1. Isak Vetlesen f. 23/1-1885.
2. Hans Marthinius Vetlesen f. 1887.
3. Gunhild Marie Vetlesen f. 22/5-1890.
4. Anne Vetlesen f. 12/3-1893.
5. Martha Vetlesen f. 1/12-1895.
6. Ingeborg Vetlesen f. 18/3-1897.
7. Hans f. 21/6-1899 d. 9/4-1900.
Eier 1900.

Ifølge folketellinga 1910 bodde de da på "Spirødkaasa".

Beboere på Kaasene i 1920 ifølge folketellinga:
1. Familien Vetlesen. Se ovenfor.
2. Familien nedenfor.

Gruvearb. for Cappelen, leier småbruk
Aksel August Johansen Flink fra Rogn i Bamble f. 16/12-1882 i Bamble, s.a. gruvearb. August Johansson Flink (Svensk?).
g1g m. NN d. 15/10-1908 i Bamble.
g2g i Bamble 11/12-1913 m. Aase Andrea Thomassen fra Gjerstad f. 1892, d.a. skogsarb. Thomas Johansen.
Forlovere: "
Gbr. Søren Nyhus og Sakarias Johnsen Rogn, begge Bamble."
1. Trygve Johansen f. 11/5-1914. Bodde på Lanna. Se Heisholtv. 27 und. Ø. Heisholt.
2. Alvilde Johansen f. 6/8-1915.
3. Magnus Johansen f. 4/9-1917.
4. Gustav Johansen f. 21/5-1920.
Beboere 1913.

1920: 4 barn, 4 lever.
 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 97. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 16/9-1908, hvorved utskilt en til Ole Petter Andersen solgt tomt Fjeldstad av skyld 1 øre." Se bnr 9 "Fjeldstad."
"Skylddelingsforretning avholdt 4. Mai 1923, tingl. 17. okt. 1923, hvorved til Tarald O. Kleivane er utskilt "Kleivane" av skyldmark 0,02." Se bnr 10 "Kleivane".

Ny skyld etter siste skylddeling (fradeling av tomt): 0 mark 32 øre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 97. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Vetle Arvesens enke, samt eneste og myndige arvinger, ifølge attest til Georg Nicolaisen paa dette bruk m.m. for kr. 11.000.- hvorav løsøre
kr. 1000.- dat. 26/8-1933, tingl. 6/10-1923.


Georg Nicolaisen.
Eier 1923.


 


| Innhold | Gamle Namløs søndre | S. Namløs BS. Namløs 1 | S. Namløs 2 | Kåsene | Roheim | Namløshagen - Huset |
| Febakke nedre | Febakke øvre | Febakke 5 | Febakke 6 | Febakke - Fjeldstad | Febakke - Kleivane | Febakke - S. Fjeldstad | Febakke - Fossberg | Febakke - Dahle |

FEBAKKEPLASSANE
| 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Roheim
Gnr 30 - bnr 14.

Tomta ble solgt fra Namlaus og huset ble oppført av Andreas Grindem.

Seinere eiere har vært Nils Roheim, Ulefoss og Hans Moen.

Neste eier var

Ole Jensen fra Halden,
g.m. Inga Johansen fra Lunde.
Barn: 1. Anna, død 11 år, 2. Hjalmar, g. m. Gunvor Andersen, 3. Klara, død 18 år, 4. Birger, g. m. Agnes Bråten, Melum,
5. Oskar, g. m. Astri Holhjem, Brunlanes, 6. Anna, g. m. Arthur Barstad, Nøtterøy og 7. Gudmund, g. m. Vera Hansen, Skien.
Ole Jensen døde i 1961.


| Innhold | Gamle Namløs søndre | S. Namløs BS. Namløs 1 | S. Namløs 2 | Kåsene | Roheim | Namløshagen - Huset |
| Febakke nedre | Febakke øvre | Febakke 5 | Febakke 6 | Febakke - Fjeldstad | Febakke - Kleivane | Febakke - S. Fjeldstad | Febakke - Fossberg | Febakke - Dahle |

FEBAKKEPLASSANE
| 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Namløshagan - Huset
Gnr 30 - bnr 11. Skyldsatt i 1837.

Tidligere også kalt for "Huset". Gammel husmannsplass under S. Namløs.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 15. Digitalarkivet.
"Pladsen Huuset fæstet fra Conferenceraad Løvenskiold til Østen Halvorsen, dat. 6/2-1751."


Denne eiendommen er formodentlig den samme som het Huset i 1751. Den ble sjølstendig bruk i 1837.
Da ble utstedt skjøte til Isak OIsen. Han solgte i 1852 til Tollef Nilsen. Så følger Ole Kristensen i 1857.

Gruvearbeider, husmann med jord
Peder Hansen Hagen fra Haven under Fen nedre (nordre) dpt. 22/2-1767 d. 27/4-1825 på Fæbakke, 52 år gml., s.a. Hans Pedersen Haven.
g1g i Holla 9/10-1794 m. Kirsten Jacobsdatter fra Bø lille i Helgen
dpt. 27/5-1770 d. 23/5-1811. "Kirsti Jacobsd. Haven, en brav Qvinde, 41 Aar.", d.a. Jacob Andersen Bøe.
Forlovere: "
Jens Omtved og Jon Fæhn."
g2g i Holla 28/12-1811 m. Marthe Jonsdatter fra Febakke f. 6/1-1783, d.a. Jon Olsen Fæbache. Se Febakke øvre.
1. Hans f. 11/10-1795.
2. Maren Pedersdatter (Marie Pedersdatter) f. 25/5-1798.
3. Jacob Pedersen f. 18/9-1800. Skrev seg for "Jacob Pedersen Fenshaven". Registrert utflytta til Solum 5/9-1832. Kjøpte gård på Tolnes.
Barn i 2. ekteskap:
4. Kirsten Pedersdatter f. 14/2-1814 g.m. Ole Olsen Fæbakke. Se Familie 3 - Febakke 1865.
5. John Pedersen f. 28/6-1817. Se Familie 5 - Febakke 1865.
6. Anne Pedersdatter f. 7/1-1820 g.m. Hans Hansen. Se Familie 24 - Verket 1865.
7. Peder Pedersen d.e. f. 25/3-1822. Se Stigergruva under Fen nedre.
8. Peder Pedersen d.y. f. 15/6-1825. Se Røkstua(2) under Namløs nedre.
Bruker ca. 1820.

F.f. Peder Hansen Hagen og Kirsten Jacobsdatters Hans: Jacob Bøe, Even Lomerud, Halvor Hansen Fæhn, Karen Pedersd. Fæhn, Maren Hansd. Kløvedal.
F.f.
Peder Hansen Hagen og Kirsten Jacobsdatters Maren: Jacob Bøe, Even Lommerud, Knud Hansen Hagen, Anne Jørgensd. Fæhn, Marthe Andersd. Wibeto.
F.f. Peder Hansen Hagen og Kirsten Jacobsdatters 
Jacob: Even Lomerud, Tyge Kløvedal, Knud Hansen Hagen, Anne Jørgensd. Fæhn, Marthe Andersd. Wibeto.
F.f.
Peder Hansen Haven og Marthe Jonsdatters Kirsten: Marthe Christensd. Fæbakke, Mari Jonsd. Fæbakke, Christen Brønnilsen Fæbakke, Hans Pedersen Haven og Asgjær Jonsen Fæbakke.
F.f.
Huusmand Peder Hansen Haven og Marthe Jonsdatters Jon: Kirsten Fæhn, Mari Bøe, Lindgreen, Aschier Fæbakke og Kittil Fæbakke.
F.f.
Huusmand Peder Hansen Fæbakke og Marthe Jonsdatters Anne: Ingebor Tollevsd. Kaasen, Mari Pedersd. Søwe, Aschiær Kaasen, Kittil Fæbakke og Jacob Pedersen Fæbakke.
F.f.
Huusmand Peder Hansen Haven og Marthe Jonsdatters Peder: Kirsten Fæhn, Mari Bøe, Lindgreen, Aschier Fæbakke og Kittil Fæbakke.
F.f. Huusmand Afdøde Peder Hansen Fæbakke og Marthe Jonsdatters
Peder: Kirsten Lindgreen, Anne Kirstine Fæbakke, Kittil Fæbakke, Anders O. Gruen og Jacob Pedersen Fæbakke.

Peder Hansen bodde tidligere i flere år på Haven under N. Fen i Holla. Derav etternavnet.

 

Ole OIsen, seinere Huset i Helgja, ble eier i 1864.

Året etter fortelles at gården er 18 mål. Arlig avIes ¾ tn. bygg, 4 m. havre, 8 m. poteter og 10 skp. høy. Husdyrholdet er 1 ku og 2 sauer. Litt brenneved.

Ved tellinga i 1865 er Ole 30 år og kona Mari Andersdatter, f. Huset i Helgja, 38. Anne Berthea (Thea) er 4 og Anne Maria 2 år.

Ole Tollefsen Fen ble eier i 1881.
Torgrim Olsen Solberg i 1886 og
Johan Olausen fra Kviteseid i 1902.

Eiendommen hadde 10 mål dyrka jord og 50 måI skog.

Johan Olausen fra Kviteseid d. 1949.
g1g m Margit Halvorsdatter også fra Kviteseid d. 1911.
g2g m. Signe Tallevsdatter fra Skafså
1. Olaus Johansen
2. Lina Olausen g.m. Andreas Bergseth.
3. Anthon Johansen g.m. Selma J. Lunde i Valebø.
4. Marie Olausen g.m. Ole Henriksen. Bodde på Notodden.
5. Gudrun Olausen g.m. Oskar Kristiansen. Bodde på Borgestad i Gjerpen.
6. Gustav Johansen.

Barn av andre ekteskapet: 1. Trygve, g. m. Margaret Tollevsen, Twit pr. Kristiansand, 2. Anfinn,
g. m. Mathilde Karlsen Skjærva, Hadeland, 3. Olaf, g. m. Aslaug Karlsen Skjærva, Hadeland og 4. Ruth, g. m. Einar T. Kolle.

Johan døde i 1949 og Signe overtok eiendommen.


| Innhold | Gamle Namløs søndre | S. Namløs BS. Namløs 1 | S. Namløs 2 | Kåsene | Roheim | Namløshagen - Huset |
| Febakke nedre | Febakke øvre | Febakke 5 | Febakke 6 | Febakke - Fjeldstad | Febakke - Kleivane | Febakke - S. Fjeldstad | Febakke - Fossberg | Febakke - Dahle |

FEBAKKEPLASSANE
| 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Febakke nedre

Løpenr. 74a (senere bnr 5).

Kalt for Febakke nedre rundt 1769. Derfor må det på samme tid også ha eksistert et Febakke øvre på samme tid.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 15. Digitalarkivet.
"Namløs søndre med Fæbache 4 Tønder. Holden Præsteboel Beneficeret 1 Tønde, 2 Sættinger og Scheens Kirke 10 Sættinger og Holden Kirke 2 Tønder uden Bøgsel."
"Pladsen Fæbakke Fæstet fra ConferenceRaad Løvenskiold til Erik Evensen 5. Febr. 1751.

Gruvearbeider, husmann
Erik Evensen
f. ca. 1702 bg. 26/1-1772. "Erich Evensen Fæbacke 70 aar.", s.a. Even NN.
g. i Holla 28/12-1738 m. Maren Svendsdatter fra Tinholt f. ca. 1711 bg. i Holden 10/3-1765. "Maren Svensdatter Fæbacke 53 aar.", d.a. Svend Kolbiørnsen Tinholt.
1. Kirsten Eriksdatter dpt. 27/12-1739.
2. Berthe Eriksdatter dpt. 4/8-1743 bg. i Holla 31/12-1759. "Berthe Erichsdatter Fæbacke 16 aar."
3. Ole dpt. 7/9-1749 bg. 8/6-1754. "Ole Erichsen Fæbacke 4 aar 9 mnd 17 dage."
Bruker 1739.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Erich Fæbaches og Maren Svensdatters Kirsten: Anders Huve, Peder Fæbache, Anna Lucenæs, Karen Store Kolstad, Marte Fæbache.
F.f. Erich og Maren Fæbaches Berte: Gullich Namløs, Anders Namløs, Anna Lucenæs, Anna Hottvet, Anna Fæbache.
F.f. Erich Fæbaches og Maren Svendsdatters Ole: Anders Namløs, Rasmus Huuset, Marte Evensdatter Namløs, Kirsten Svendsdatter Præstgrav.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Evenssønner- og døtre i Holla uten bestemt opphav, som kan være søsken:
Erik Evensen Fæbakke f. ca. 1702.
Karen Evensdatter "fra Fæbache" f. ca. 1703 g.m. Anders Halvorsen Huvet (under Hjelset).
Marthe Evensdatter f. ca. 1711.
Maren Evensdatter f. ca. 1711.
Kolbjørn Evensen

Karen Fæbache var fadder for Sivert Tejens tvillinger Peder og Anna 1/5-1735.
Maren og Marte Fæbache var faddere for Anders Nilsen og Marte Hansdatters Ingeborg 11/2-1739.
Erik og Peder Fæbache var faddere for Erik Christensen og Marte Halvorsdatters Lars 26/7-1739.

Anna Thommasdatter f. ca. 1669 bg. 24/9-1749. "Anna Thomædatter Fæbacke 80 aar."

Gruvearbeider, husmann
Ole Brynildsen fra N. Jøntvedt(1) f. ca. 1707 bg. i Helgen 2/6-1776. "Ole Brønnilsen Fæbacke 69 aar 1 mnd 27 dage.", s.a. Brynild Eriksen Jentved.
g. i Holla 14/2-1734 m. Marie Andersdatter (Maren Andersdatter) fra Geitebua i Valebø f. ca. 1713 bg. 16/2-1785. "Maren Andersdatter Fæbacke, hun døde meget hastig 72 aar 4 uger.", d.a. Anders Jensen Giedeboen.
1. Ingeborg Olsdatter dpt. 22/1-1735 g. i Holla 21/9-1755 m. Sivert Tollefsen "Fæbache". Bodde på Bjerkeset under Brekke i Bamble.
2. Kirsten Olsdatter dpt. 19/1-1738 g.m. Halvor Sørensen Storhoug. Se N. Storhaug under Baksås.
3. Karen dpt. 6/1-1742 bg. 1/12-1748. "Karen Olsdatter nordre Jentved 7 aar."
4. Jon Olsen dpt. 17/1-1745. Se Febakke øvre.
5. Brynild dpt. 2/2-1748 bg. 10/2-1752. "Brønnil Olsen N. Jentved 4 aar."
6. Karen Olsdatter dpt. 22/8-1751 g.m. Ole Brynildsen. Se Kåsa(8) under Kolle.
7. Anders Olsen dpt. 26/6-1757. Bodde på Febakke. Se nedenfor.
Bruker 1734.

F.f. Ole Brynilsens og Maren Andersdatters Ingebor: Anders Jentved, Ole Mortensen, Anne Torbiørnsdatter, Karen Brynilsdatter.
F.f. Ole Brønilsens og Maren Andersdatters Kirsten: Jens Kolle, Ole Mortensen, Karen Eg, Kirsten Kolle, Johanne Nielsdatter Hegnen.
F.f.
Ole og Maren Jentveds Karen: Ole Tønholt, Niels Gieddeboen, Berte Jentved, Maren Jentved.
F.f. Ole og Maren Jentveds Jon: Jørgen Yttrebøe, Ole Mortensen, Kittil Kolle, Inger store Helgen, Anna Brønilsdatter.
F.f. Ole nordre Jentveds og Maren Andersdatters Brønnil: Kittil Kolstad, Brønnil Olsen, Ole Nielsen Steensatd, Guro Kolstad, Johanne Hegnen.

Denne familien flytta til N. Jøntvedt tidlig på 1740-tallet. De gamle kom tilbake til Febakke på sine eldre dager og døde her.
Trolig hos deres sønn Anders Olsen Fæbakke (se nedenfor).

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
"Sønnen av første ekteskap, Ole, var f. 1707 og døde i 1776. Han var g. m. Marja Andersdatter Geitebua. Sønnen deres var Jon Olsen Febakke som var født i 1745 og døde i 1823, 82 år gl. i 1767 ble han g.m. Marthe Andersdtr. Jøntvet. De hadde en sønn, Anders Jonsen Rønningen, f. 1767, g.m. Ingerid Hansdatter KåIstad i 1790. De er oldeforeldrene til Ernst Andersen Pohl, som var journalfører i Finansministeriet, Danmark."

Ole bg. i Helgen 24/3-1776. "Ole Olsen Fæbacke 8 uger."

Skifte her etter Ole Brynildsen Fæbakke under S. Namløs 1776.

Arbeider, møller, husmann
Anders Olsen Fæbakke herfra dpt. 26/6-1757 d. 23/12-1825 på Febakke, s.a. Ole Brynildsen.
g1g i Holla 9/8-1787 m. Berthe Christensdatter fra Halvorstå(A) under Kolstad store dpt. 6/9-1761 bg. 18/7-1788. "
Birthe Christensdatter Fæbache 28 aar 7 uger 5 dage.", d.a. Christen Eriksen Halvorstaa.
g2g i Holla 20/8-1789 m.
Marthe Larsdatter fra Hauane under Kolle dpt. 2/7-1766 d. 9/4-1835 på Febakke, d.a. Lars Eriksen Hougene.
1. Ole Andersen f. 29/3-1788.
Bodde i Larvik i 1826.
Barn i 2. ekteskap:
2. Birthe f. 23/4-1790 d. 12/8-1790. "Birthe Andersdatter Fæbakke 16 uger."
3. Berthe Andersdatter f. 16/5-1791 g.m. Christen Brynjulfsen Fæbakke. Se nedenfor.
4. Lars Andersen f. 24/2-1793 på "Holden jernværk".
Se Familie 65 - Verket 1822.
5. Maren f. 24/7-1794 på jernverket d. 9/8-1794. "Maren Andersdatter Værket 2 uger 2 dage."
6. Mari (Maren) f. 3/6-1798 bg. 26/4-1802. "Maren Andersdatter Wærket 4 aar."
7. Anne Andersdatter f. 31/7-1800 på jernverket g. i Gjerpen m. Christen Olsen Bugodt (Mustvedt). Se Mustvedt(1) i Gjerpen.
8. Maren Andersdatter (Mari Andersdatter) f. 23/6-1804 på jernverket
g1g m. Thomas Andersen. Se Ødegården(1) under S. Fen.
9. Brynjulf Andersen f. 13/2-1806 på Febakke.
Ikke funnet døpt i Holla. Fødselsdato fra konfirmasjonen i 1822). Han er nevnt i skifte etter faren i 1826, som 20 år gml.
Bruker ca. 1787.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Anders Olsen Fæbache og Birthe Christensdatters Ole: Jon Fæbache, Brynnild Fæbache, Hans Christensen Halvorstaae, Marthe Christensd., Anne Gullichsd. Fæbache.
F.f. Anders Olsen Fæbakke og Marthe Larsdatters Birthe: Jon Fæbakke, Ole Brynnildsen Fæbakke, Halvor Larsen Hougene, Inger Larsd. Hougene, Marthe Gullichsd. Fæbakke.
F.f. Anders Olsen Fæbakke og Marthe Larsdatters Birthe: Jon Fæbakke, Anders Jonsen Grønnesteen, Halvor Larsen Hougene, Anne Gullichsd. Fæbakke, Inger Larsd. Hougene.
F.f. Anders Olsen Møller og Marthe Larsdatters Lars: Jon Fæbakke, Brynnild Fæbakke, Halvor Larsen Hougene, Birthe Steensd. Wrk., Inger Larsd. Hougene.
F.f. Anders Møller og Marthe Larsdatters Maren: Jon Fæbakke, Brynild Fæbakke, Peder Hansen Hagen, Anne Gullichsd. Fæbakke, Margrethe Madsd. Halvorstaae.
F.f. Anders Olsen Møller og Marte Larsdatter Maren: Jon Fæebakke, Ole Jonsen Fæebakke, Ole Larsen Kaalstad, Inger Larsd. Kolle, Kirsten Jonsd. Romenæs.
F.f. Anders Møller og Marthe Larsdatters Anne: Jon Fæebakke, Ole Fæebakke, Ole Hansen Deelevje, Maren Tronsd. Fæbakke, Kirsten Olsd.
F.f. Anders Olsen Møller og Marthe Larsdatters Maren: Jon Fæbakke, Hans Halvorstaae, Gullic Jonsen Fæbakke, Magrete Halvorstaa, Kari Brynnildsd. Fæbakke.

Folk flytta gjerne til steder der det var arbeide å få. I dette tilfellet til Holden jernværk, hvor Anders Olsen fikk arbeide
som møller i ca. 1792. Se Familie 74 - Verket 1801. De flytta tilbake til Febakke våren 1805. Våren var flyttetid.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1787-1792, folie 690b.
Sted: Fæbakke i Holden Præstegield - 1789.
Død: Børte Christensdatter.
Arvinger Enkemanden og en Søn:
1. Ole Andersen 1 Aar. Formynder: Farbroder Jon Olsen Fæbakke.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Gruvearbeider, husmann
Brynjulf Gulliksen fra S. Namløs(B) dpt. 16/1-1754 bg. 18/3-1812. "Brønnil Fæbakke 58 aar.", s.a. Gullik Asgjersen Namløs.
g. i Holla 8/10-1773 m. Marthe Christensdatter fra Halvorstå(A) under Kolstad store dpt. 1/1-1757 d. 20/3-1833 på Febakke."Enke Marthe Christensdatter 68 aar, Fæbakke.", d.a. Christen Eriksen Halvorstaa.
1. Karen Brynjulfsdatter f. 27/2-1782 g.m. Isak Nilsen fra Bjørndalen under Fen øvre. Se Teksle.
2. Gullik Brynjulfsen f. 9/8-1784 bg. 17/1-1803. "Gulik Brønnelsen Fæbakke 18 aar."
3. Tyge Brynjulfsen f. 24/10-1786 bg. 19/1-1806. "Tyche Brynildsen Fæbakke 19 aar."
4. Christen Brynjulfsen f. 21/3-1789. Se nedenfor.
5. Marthe Brynjulfsdatter f. 25/8-1791 bg. 14/1-1805. "Marthe Brønjulsdatter Fæbakke 13 aar."
6. Asgjer Brynjulfsen f. 5/11-1793. Se nedenfor.
7. Even f. 17/12-1795 d. 2/5-1796. "Even Brynildsen Fæbakke 19 uger 4 dage."
Bruker 1792.

F.f. Brynnild Nedre Fæbache og Marthe Christensdatters Karen: Lars Houene, Erich Halvorstaae, Johannes Vestre Heisholt, Ingeborg Søndre Namløs, Anna Gullichsdatter Søndre Namløs.
F.f. Brynnild Fæbache og Marthe Christensdatters Gullich: Ole Søndre Namløs, Jon Fæbache, Hans Halvorstaae, Anna Fæbache, Birthe Christensdatter Kløvedal.
F.f. Brynnild Gullichsen Fæbache og Marthe Christensdatters Tyge: Jon Fæbache, Anders Fæbache, Hans Christensen Halvorstaae, Ingeborg Gullichsdatter Namløs, Birthe Christensdatter Halvorstaae.
F.f. Brynnild Gullichsen Fæbakke og Marthe Christensdatters Christen: Jon Fæbakke, Hans Christensen Halvorstaae, Anders Jonsen Fæbakke, Ingeborg Gullichsdatter Namløs, Anne Gullichsdatter Fæbakke.
F.f. Brynnild Gullichsen Fæbakke og Marthe Christensdatters Marthe: Jon Fæbakke, Hans Christensen Halvorstaae, Anders Olsen Namløs, Ingeborg Gullichsdatter Namløs, Margrethe Madsdatter Halvorstaae.
F.f. Brynnild Gullichsen Fæbakke og Marthe Christensdatters Asger: Halvor Jentved, Anders Møller, Ole Jonsen Fæbakke, Anne Gullichsdatter Fæbakke, Anne Tollevsdatter Namløs.
F.f. Brynild Gullichsen Fæbakke og Marthe Christensdatters Even: Anders Møller, Hans Halvorstaae, Anders Olsen Namløs, Ingeborg Gullichsdatter Namløs, Kirsten Jonsdatter Fæbakke.

Gruvearbeider, inderst, husmann
Asgeir Brynjulfsen herfra f. 5/11-1793, s.a. Brynjulf Gulliksen Fæbakke.
g1g i Helgen 26/12-1816 m. Inger Andersdatter fra N. Jøntvedt(1) f. 13/2-1797 d. 19/6-1828 på Febakke, d.a. Anders Kittilsen Jentved.
Forlovere: "
Jon Fæbakke og Hans Jøntved."
g2g i Holla 27/12-1828 m. Ingeborg Hansdatter "fra Roligheten" f. ca. 1805, d.a. Hans
Forlovere: "Lars Olsen Namløs og Christen Brynnildsen Wærket."

1. Berthe Asgeirsdatter f. 21/4-1817 g.m. John Olsen Gruben. Se Familie 2 - Febakke 1865.
2. Marthe f. 7/3-1819.
3. Brynjulf Asgeirsen f. 17/9-1820.
4. Marthe Asgeirsdatter f. 12/12-1822.
0. Dødfødt Pigebarn f. 4/4-1824.
5. Anders Asgeirsen f. 29/11-1825.
6. Karen Asgeirsdatter f. 8/5-1827.
Barn i 2. ekteskap:
7. Hans Asgeirsen f. 15/8-1829. Se Familie 17b - Verket 1875.
8. Thyge f. 8/9-1832.
9. Inger Andrea Asgeirsdatter f. 2/1-1834 g.m. Hans Gundersen. Se Lille Bø i Helgen.
10. Thyge Asgeirsen f. 20/5-1837. Fadder i 1855.
11. Pigebarn f. 4/8-1840.

F.f. Inderste Aschier Brønnilsen Fæbakke og Inger Andersdatters Berthe: Anne Namløs, Mari Fæbakke, Hans Jøntved, Isach Texle og Kittil Fæbakke.
F.f. Inderste Aschier Brønnilsen Namløs og Inger Andersdatters
Marthe: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 8/3.
F.f. Inderste Aschier Brønnilsen Fæbakke og Inger Andersdatters
Brønnil: Anne Jøntved, Ingebor Fæbakke, Hans Jøntved, Kittil Jøntved og Gunder Jøntved.
F.f. Inderste Asgjær Brønnilsen Fæbakke og Inger Andersdatters
Marthe: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 15/12.
F.f. Inderste Aschiær Brønnilsen Fæbakke og Inger Andersdatters
dødfødte Pigebarn. Barnet havde Liv indtil Fødselsøieblikket, men døde ved Fødselen.
F.f. Huusmand Aschiær Brønnilsen Fæbakke og Inger Andersdatters
Anders: Berthe Fæbakke, Kirsten Andersd. Jøntved, Hans Jøntved, Halvor Pedersen og Gunder Andersen Jøntved.
F.f. Huusmand Aschiær Brønnilsen Fæbakke og Inger Andersdatters
Karen: Berthe Andersd. Wrk., Kirsten Andersd. Hougen, Hans Jøntved, Isach Namløskaasene og Gunder Andersen Kaasene.
F.f. Aschiær Brynnildsen Fæbakke og Ingeborg Hansdatters
Hans: Anne Hansd. Roligheden, Inger Isachsd. Kaasen, Ole Olsen Roligheden, Jens Olsen Hvala, Thyge Christensen Wrk.
F.f. Huusmand Aschjær Brynnildsen Fæbakke og Ingeborg Hansdatters
Thyge: Berthe Andersd. Wrk., Berthe Isachsd. Kaasen, Aschjær Jonsen Fæbakke, Jon Olsen Hægnen, Tyge Christensen Wrk.
F.f. Huusmand Asgjær Brynnildsen Fæbakke og Ingeborg Hansdatters
Inger Andrea: Ingeborg Tollefsd. Fæbakke, Berthe Asgjærsd. ditto, Asgjær Jonsen ditto, Isach Isachsen Gruben, Ole Olsen Gruben.
F.f. Huusmand Asgjær Brynnildsen Fæbakke og Ingeborg Hansdatters
Tyge: Ingeborg Tollefsd. Fæbakke, Berthe Asgjærsd. ditto, Christen Brynnildsen ditto, Isak Isaksen Gruben, John Olsen Fæbakke.
F.f. Huusmand Asgjær Brynnildsen Fæbakke og Ingeborg Hansdatters
Pigebarn: (Ingen faddere. Død før kirkedåp).
 

Gruvearbeider, møller, husmann
Christen Brynjulfsen Fæbakke herfra f. 21/3-1789 d. 19/9-1846 på Febakke, s.a. Brynjulf Gulliksen Fæbakke.
g1g i Holla 14/1-1810 m. Berthe Andersdatter herfra f. 16/5-1791 d. 30/10-1834 på Febakke, d.a. Anders Olsen Fæbakke.
g2g i Holla 28/12-1835 m. Anne Elisabeth Jensdatter "fra Kongsberg" (Sandsvær?) f. ca. 1790 d. 6/5-1867 på Sandbakken under Verket, 75 år gml., d.a. Jens Johansen Randklev.
Forlovere: "
Asgjær Brynildsen og Kittil Jonsen Fæbakke."
1. Marthe Christensdatter d.e. f. 6/8-1810 g.m. Carl Steen Johnsen. Se Familie 26 - Verket 1835.
2. Thyge Christensen f. 8/11-1811. Var i 1846 på "Kolle Kværnebrug i Brunlanæs." Ugift da.
3. Brynjulf Christensen f. 7/3-1814. Se Cappelens Kåsa under Kolle.
4. Marthe Christensdatter d.y. f. 11/2-1816 g.m. enkemann Gunder Nilsen Gruben. Se Gruva under Fen nedre.
5. Anders Christensen  f. 27/12-1817. Se Familie 14 - Verket 1845.
6. Karen f. 14/6-1820.
7. Gullik Christensen f. 17/1-1822. Se Famile 26 - Verket 1865.
8. Maren f. 26/9-1823.
9. Anne f. 1/8-1825.
10. Andreas Christensen f. 28/2-1827. Se nedenfor.
11. Ole Christensen f. 5/6-1829.
12. Karen Andrea Christensdatter f. 20/3-1832. Registrert utflytta til Melum våren 1851.

F.f. Christen Fæbakke og Berthe Andersdatters Marthe: Brønild Andersen Fæbakke, Isac Texle, Karen Brønildsd., Maren Jonsd.
F.f.
Christen Brynnilsen og Birthe Andersdatters Thyge: Kari Texle, Mari Jonsd. Fæbakke, Isak Texle, Anders Olsen Fæbakke og Asgjær Brønnildsen.
F.f. Christen Brønnilsen Fæbakke og Berthe Andersdatters
Brønnil: Marthe Larsd. Wrk., Johanne Holm, Isach Nielsen Texle, Lars Andersen Wrk., og Asgjær Brønnilsen Fæbakke.
F.f. Huusmand Christen Brønnilsen Fæbakke og Berthe Andersdatters
Marthe: Marthe Larsd. Wrk., Inger Jøntved, Isach Texle, Aschier Fæbakke og Lars Andersen Wrk.
F.f. Huusmand Christen Brynnilsen Fæbakke og Berthe Andersdatters
Anders: Anne Kirstine Nielsd. Wrk., Anne Andersd. Wrk., Lars Andersen Wrk., Aschier Espevolden og Kittil Fæbakke.
F.f. Huusmand Christen Brønnilsen Fæbakke og Berthe Andersdatters
Karen: Anne Kirstine Nielsd. Wrk., Anne Fæbakke, Isach Texle, Ole Hougene og Aschier Fæbakke.
F.f. Huusmand Christen Brønnilsen Fæbakke og Berthe Andersdatters
Gullich: Inger Andersd. Fæbakke, Mari Andersd. Namløs, Lars Andersen Wrk., Asgjær Brønnilsen og Kittil Jonsen Fæbakke.
F.f. Huusmand Christen Brønnildsen Fæbakke og Berthe Andersdatters
Maren: Ingebor Tollevsd. Kaasen, Magrethe Halvorstaae, Asgjær Kaasen, Asgjær Fæbakke og Brønnil Andersen Fæbakke.
F.f. Huusmand Christen Brønnilsen Fæbakke og Berthe Andersdatters
Anne: Anne Kirstine Fæbakke, Inger Namløs, Niels Abrahamsen, Aschier Brønnilsen og Arve Thomasen Hougene.
F.f. Christen Brønnilsen Wrk. og Berthe Andersdatters
Andreas: Mari Andersd. af Schien, Anne Andersd. af Schien, Isach Tufte, Thomas Andersen af Schien, og Christen Olsen af Schien.
F.f. Christen Brynnildsen Wrk. og Berthe Andersdatters
Ole: Kirstine Nielsd. Fæbakke, Inger Isachsd. Texle, Tron Monsen Wrk., Askjær Brynnildsen Fæbakke, Steen Johnsen Wrk.
F.f. Møller Christen Brynnildsen Wrk. og Berthe Andersdatters
Karen Andrea: Karen Andersd. Wrk., Berthe Isachsd. Namløshagen, Asjær Jonsen Fæbakke, Lars Andersen Fæbakke, Steen Jonsen Wrk.

Skifte etter Berthe Andersdatter her i 1835.
Etter Christen i 1846.Gruvearbeider, verksarbeider, inderst
Andreas Christensen herfra f. 28/2-1827 d. i USA.

g. i Holla 22/11-1850 m. Andrea Andersdatter fra Torsnes under Søve
f. 23/1-1822 d. i USA, d.a. Anders Andersen Torsnæs.
Forlovere: "
John Olsen Ringsevje og John Hansen Skibsnæs."
1. Christen Andreas Andreassen f. 31/1-1852.
2. Berthe Kirstine Andreasdatter f. 17/10-1855.

F.f. Huusmand Andreas Christensen Fæbakke og Andrea Andersdatters Christen Andreas: Maria Andersd. Skibsnæs, Maria Gundersd. Søwe, John Skibsnæs, Nils Halvorsen Namløs, Anders Andersen Torsnæs den yngre.
F.f. Andreas Christensen Fæbakke og Andrea Andersdatters
Berthe Kirstine: Kari Christensd. Røgstuen, Berthe Brynnildsd. Kaasa, Anders Torsnæs, Ole Røgstuen og Gullik Christensen Vrk.

Andreas Christensen fikk jobb på jernverket rundt 1856 og de flytta dit. I april 1865 emigrerte denne familien på fire til N. Amerika.
De fikk ikke flere barn i Norge enn disse to. De er heller ikke registrert på Verket, siden de ikke fikk noen barn der og folketellinga
1865 ikke ble utført før 31/12-1865. De er allikevel nevnt som faddere boende på Verket ved enkelte barnedåper.

 


| Innhold |
| Gamle Namløs søndre | S. Namløs BS. Namløs 1 | S. Namløs 2 | Kåsene | Roheim | Namløshagen - Huset |
| Febakke nedre | Febakke øvre | Febakke 5 | Febakke 6 | Febakke - Fjeldstad | Febakke - Kleivane | Febakke - S. Fjeldstad | Febakke - Fossberg | Febakke - Dahle |

FEBAKKEPLASSANE
| 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Febakke øvre

Kalt for Febakke øvre rundt 1769. Derfor må det på samme tid også ha eksistert et Febakke nedre.

Gammelt løpenr. 74b (senere bnr 6).

Gruvesmed, børsemaker, husmann (her: husleier)
Jon Olsen Fæbakke
fra Febakke nedre dpt. 17/1-1745 d. 6/12-1823 på Febakke, s.a. Ole Brynildsen.
g1g i Holla 9/6-1767 m. Marthe Andersdatter fra N. Jøntvedt dpt. 12/5-1743 bg. i Helgen 16/7-1781. "Marthe Andersdatter Fæbacke som den 16. udi Raserie druknede sig selv i Nord-Søen 38 aar 10 uger.", d.a. Anders Jacobsen.
Forlovere: "Tron Kiøstolsen mellem Namløs og Gullich Asgiersen Sønd. Namløs."
g2g i Holla 26/8-1782 m. Anna Gulliksdatter S. Namløs(B) dpt. 9/12-1759 d. 15/1-1814 på Febakke. "
Anne Gullichsd. Fæbakke, 58 Aar.", d.a. Gullik Asgjersen Namløs.
Forlovere: "Lars Sørensen Helgen og Anders Jentved."
1. Anders Jonsen dpt. 5/7-1767. Se Rønningen (Knipa) under Bjerva.
2. Ole dpt. 19/2-1769 bg. i Helgen 28/3-1769. "Ole Jonsen øvre Fæbacke 6 uger."
3. Ole Jonsen dpt. 18/4-1773. Til Solum.
4. Kirsten Jonsdatter dpt. 4/6-1775 g.m. smed Nils Jonsen Lindgren. Se Haugbakken under Prestegården.
5. Maren dpt. 10/5-1778 bg. 14/3-1779. "Maren Jonsdatter Fæbache 9 mnd. 2 uger."
Barn i 2. ekteskap:
6. Marthe Jonsdatter f. 6/1-1783 g.m. Peder Hansen Haven. Namløshagen.
7. Gullik Jonsen f. 15/4-1785. Flytta tidlig til Skien og ble utdannet smedmester. Hadde egen smie på Klosterhaugene ved Skien. Solgte smia til sin yngre bror Brynild og flytta til Porsgrunn.
8. Brynild f. 25/7-1787 bg. i Helgen 10/11-1787. "Brynnild Jonsen Fæbache 15 uger 2 dage."
9. Mari Jonsdatter (Maren Jonsdatter) f. 26/10-1788 g.m. Anders Olsen Gruben. Se Stigergruva under Fen nedre.
10. Brynild Jonsen f. 3/2-1791. Er registrert innflytta i Skien kirkebok 12/8-1817, g. i Porsgrunn 30/9-1817 m. Anne Marie Bentsdatter. Bodde for det meste på Klosterhaugene i Solum (ved Skien).
      Han gikk i smedlære hos sin bror Gullik og overtok hans smie på Klosterhaugene.
11. AsgeirJonsen f. 15/2-1793. Se nedenfor.
12. Anne f. 11/8-1796 bg. 8/10-1796. "Anne Jonsdatter Fæbakke 11 uger 1 dag."
13. Kittil Jonsen f. 29/9-1797. Se nedenfor.
14. Ingeborg Jonsdatter f. 14/5-1801.
Bruker ca. 1769.

F.f. Jon Olsen Fæbache og Marthe Andersdatters Anders: Ole Søndre Namløs, Lars Søndre Namløs, Asgier Søndre Namløs, Ingebor S. Namløs, Berthe Johannesd. Store Namløs.
F.f. Jon øvre Fæbache og Marthe Andersdatters Ole: Ole øvre Fæbache, Jacob Søve, Margrethe Huuset, Marthe Isachsd., Kirsten Erichsd.
F.f. Jon Fæbache og Marthe Andersdatters Ole: Jacob Bøe, Ole Brønnilsen, Asgier Søndre Namløs, Karen Bøe, Karen Fæbache.
F.f. Jon Olsen Fæbache og Marthe Andersdatters Kirsten: Ole Brønnilsen yngre, Jacob Bøe, Anders nordre Jentved, Karen Bøe, Karen Fæbache.
F.f. Jon Fæbache og Marthe Andersdatters Maren: Jacob Bøe, Asgier Namløs, Anders Fæbache, Ingebor søndre Namløs, Anna Gullichsd. søndre Namløs.
F.f. Jon Olsen øvre Fæbacke og Anna Gullichsdatters Marthe: Anders nordre Jentved, Brynnild nedre Fæbacke, Ole Brynnildsen, Aslou Pedersd. Yttrebøe, Gunnild Olsd. søndre Namløs.
F.f. Jon Olsen Fæbaches og Anna Gullichsdatters Gullich: Ole Namløs, Brynnild Fæbache, Anders Fæbache, Marthe Fæbache, Anna Olsd. Namløs.
F.f. Jon Olsen Fæbache og Anne Gullichsdatters Brynnild: Ole Søndre Namløs, Brynnild Olsen Fæbache, Anders Olsen Fæbache, Karen Andersd. Bøe, Birthe Christensd. Fæbache.
F.f. Jon Fæbache og Anne Gullichsdatters Maren: Anders Namløs, Brynnild Fæbache, Halvor Jentved, Karen Gundersd. Namløs, Marthe Christensd. Fæbache.
F.f. Jon Olsen Fæbakke og Anne Gullichsdatters Brynild: Lars Erichsen Hougene, Anders Olsen Fæbakke, Anders Olsen Namløs, Ingeborg Gullichsd. Namløs, Inger Hansd. Grønnesten.
F.f. Jon Olsen Fæbakke og Anne Gullichsdatters Asger: Brynnild Gullichsen Fæbakke, Anders Olsen Møller, Anders Olsen Namløs, Marthe Christensd. Fæbakke, Ingeborg Olsd. Namløs.
F.f. Jon Olsen Fæbakke og Anne Gullichsdatters Anne: Anders Møller, Brynild Fæbakke, Gullich Olsen Namløs, Marthe Larsd. Verket, Maren Tronsd. Saugbruget.
F.f. Jon Olsen Fæebakke og Anne Gullichsdatters Kittil: Anders Møller, Brynild Fæbakke, Anders Olsen Namløs, Ingeborg Gullichsd. Namløs, Kirsten Olsd. Wrk.
F.f. Jon Olsen Fæbache og Anne Gullichsdatters Ingebor: Anders Møller, Brynild Fæbache, Ole Fæbache, Marthe Larsd. Wrk., Karen Olsd. Namløs.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Smed, inderst
Asgeir Jonsen Fæbakken (herfra) f. 15/2-1793 d. 28/2-1863*, 67 år gml., s.a. Jon Olsen Fæbakke.
g1g i Holla 6/9-1817 m. Ingeborg Tollefsdatter fra S. Namløs(B) f. 23/6-1796 d. 19/2-1851 på "Fæbakke" av tæring, 53 år gml., d.a. Tollef Knudsen Namløs.
Forlovere: "
Ole Olsen Namløs og Lars Namløs."
g2g i V. Porsgrund 22/10-1851 m. Maren Halvorsdatter f. ca. 1803, d.a. gaardmand Halvor Tormodsen.
1. Anne Maria Asgeirsdatter f. 7/9-1817 g.m. Anders Christophersen. Se Lysnes under Namløs nedre.
2. Karen Asgeirsdatter f. 25/9-1819.
3. Andrea Asgeirsdatter f. 12/12-1821 g.m. Ole Andersen. Se Familie 18 - Verket 1845.
4. Ingeborg Kirstine f. 22/11-1824 d. 3/4-1831 på Febakke, 4 år gml.
5. Karine f. 10/2-1827.
6. Tollef Asgeirsen f. 4/11-1831.
7. Karine Asgeirsdatter f. 25/6-1834 g.m. Even Olsen Skordal. Se Familie 71 - Verket 1865.
Bruker ca. 1817.

F.f. Inderste Aschier Jonsen Namløs og Ingebor Tollevsdatters Anne Maria: Anne Jøntved, Mari Fæbakke, Gunder Wibetoe, Lars Namløs, Kittil Fæbakke, og Christen Namløs.
F.f. Huusmand Aschier Jonsen Kaasen og Ingebor Tollevsdatters
Karen: Anne A. Jøntved, Ingebor Fæbakke, Kittil Jøntved, Kittil Fæbakke, Christen Kiøstolvsen Wrk. og Halvor Kiøstolsen Kaasen.
F.f. Huusmand Aschiær Jonsen Kaasen og Ingebor Tollevsdatters
Andrea: Mari Gruen, Ingebor Fæbakke, Gunder Vibetoe, Kittil Fæbakke og Kittil Vibetoe.
F.f. Huusmand Aschier Jonsen Kaasen og Ingebor Tollevsdatters
Ingebor Kirstine: Anne Fæbakke, Anne Olsd. Wibetoe, Peder Fæbakke, Kittil Fæbakke og Jacob Pedersen Bøe.
F.f. Huusmand Aschiær Jonsen Kaasen og Ingebor Tollevsdatters
Karine: Anne Andersd. Jøntved, Kirsten Isachsd. Gruen, Niels A. Jøntved, Kittil Fæbakke og Anders Olsen Gruen.
F.f. Huusmand Aschiær Jonsen Fæbakke og Ingeborg Tollefsdatters
Tollef: Anne Andersd. Jøntved, Karen Olsd. Kaasen, Kittil Jonsen Fæbakke, Thyge Christensen Jøntved.
F.f. Smed Asgjær Jonsen Fæbakke og Ingeborg Tollefsdatters
Karine: Ingeborg Hansd. Fæbakke, Anne Maria Asgjærsd. Fæbakke, Asgjær Brynnildsen ditto, Kittil Jonsen og Jon Pedersen Fæbakke.

"Follougsmand Askier Johnsen Fæbakken. Dødsaarsag: "Formodentlig ved et Fald Styrted ud af Baaden som han roede Hjem med
alene fra Olsbrygge. Ikke gjenfunden."  -
Follaugsmann er det samme som føderådsmann eller kårmann.

Gruvearbeider, husleier
Kittil Jonsen herfra f. 29/9-1797 d. 24/2-1837 på Febakke, "Frøs ihjel", 40 år gml.
g. i Holla 20/3-1819 m. Anne Andersdatter
fra Fen øvre(5) f. 15/9-1798, d.a. Anders Kittilsen Fæhn.
Forlovere: "Ole Fæhn og Anders Fæbakke."
1. Anders f. 26/8-1819 d. 16/11-1819 på Fæbakke, 2 mnd. gml.
2. Anne Kittilsdatter f. 2/10-1820 g.m. Jens Halvorsen. Se Langkås under S. Fen.
3. Kirsti Kittilsdatter (Kirsten Kittilsdatter) f. 30/1-1823 g.m. Peder Pedersen d.e. Hollasæter. Se Hollaseter under Holla.
4. Andrea f. 6/1-1827 d. 30/1-1828 på Fæbakke.
5. Andrea f. 27/12-1828 d. 29/4-1830 på Fæbakke.
6. Andrea Kittilsdatter f. 25/3-1831.
7. Jon Andreas Kittilsen f. 1/2-1834.
8. Anders Kittilsen f. 20/7-1836. Se M. Jøntvedt(2) "Haugjordet".
Bruker ca. 1820.

F.f. Huusmand Kittil Jonsen Fæbakke og Anne Andersdatters Anders: Maria Søvestranden, Ingebor Fæbakke, Ole Fæhn, Aschier Huset, Anders Gruen og Christen Kiøstolsen Wrk.
F.f. Huusmand Kittil Jonsen Fæbakke og Anne Andersdatters
Anne: Ingebor Tollevsd. Huset, Johanne Andersd. Fæhn, Ole Fæhn, Peder Fæbakke og Gunder A. Jøntved.
F.f. Huusmand Kittil Jonsen Fæbakke og Anne Andersdatters
Kirsten: Kirsten Tronsd. Fæhn, Ingebor Jonsd. Hvalen, Ole Fæhn, Lars Namløs og Anun Søvestranden.
F.f. Huusmand Kittil Jonsen Fæbakke og Anne Andersdatters
Andrea: Johanne Namløs, Ingebor Skouen, Ole Fæhn, Aschiær Jonsen og Kittil Andersen Fæhn.
F.f. Kittil Johnsen Fæbakke og Anne Andersdatters
Andrea: Ingeborg Skougen, Karen Olsd. Fæhn, Aschiær Fæbakke, Lars Namløs, Tron Andersen Fæhn.
F.f. Huusmand Kittil Jonsen Fæbakke og Anne Andersdatters
Andrea: Ingebor Jørgensd. Namløs, Karen Olsd. Fæhn, Aschjær Jonsen Fæbakke, Tollev Pedersen Jøntved.
F.f. Huusmand Kittil Jonsen Fæbakke og Anne Andersdatters
Jon Andreas: Kirsten Olsd. Namløs, Magrethe Anundsd. Fæhn, Asgjær Jonsen Fæbakke, Tron Andersen ditto, Isak Olsen Namløs.
F.f. Huusmand Kittil Johnsen Fæbakke og Anne Andersdatters
Anders: Kari Olsd. Jøntved, Magrethe Anundsd. Fæhn, Ole Johnsen Fæhn, Tollef Pedersen Jøntved, Tron Andersen Namløs.

Skifte etter Kittil Jonsen på Febakke i 1838. Se registeret s. 40.
Da var datra Kirsti Kittilsdatter 15 år gml.

Enka Anne Andersdatter ble g2g med Knud Andersen. Se nedenfor.

Gruvearbeider, husleier
Knud Andersen Fæbakke
fra Håtvedt Store(1) "Melteig" f. 3/11-1817 d. 3/6-1878 på Jøntvedt, s.a. Anders Olsen Melteig under Håtvedt store.
g. 17/9-1838 m. enke Anne Andersdatter fra Fen øvre(5) f. 15/9-1798, d.a. Anders Kittilsen Fæhn.
1. Aslaug Maria Andersdatter f. 22/2-1841.
2. Kirsten Maria Andersdatter f. 22/10-1843.

Bruker 1838.

F.f.  Huusmand Knud Andersen Fæbakke og Anne Andersdatters Asloug Maria: Ingeborg Hansd. Meelteig, Anne Kittilsd. Fæbakke, Ole Fæhn, Peder Andersen Tved, John Pedersen Fæbakke.
F.f. Huusmand Knud Andersen Fæbakke og Anne Andersdatters
Kirsten Maria: Ingeborg Jørgensd. Namløs, Kirsti Kittilsd. Fæbakke, Ole Johnsen Fæhn, Tron Namløs, Anders Anundsen Fæhn.

Denne familien flytta i 1851 til M. Jøntvedt(2) "Haugjordet".

 


| Innhold |
| Gamle Namløs søndre | S. Namløs BS. Namløs 1 | S. Namløs 2 | Kåsene | Roheim | Namløshagen - Huset |
| Febakke nedre | Febakke øvre | Febakke 5 | Febakke 6 | Fjeldstad | Kleivane | S. Fjeldstad | Fossberg | Dahle | Febakke andre |

FEBAKKEPLASSANE
| 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Febakke 5
Gnr 30 - bnr 5. Gammelt løpenr. 74a.

Denne eiendommen var resten av de nedre Febakkeplassene etter utskilling av 4 hustomter i tiden 1927-1928.
Kjøpt av D. Cappelen etter Asgeir Brynildsen på 1840-tallet.

Karakterieseres som "småbruk".

Adresse 2022: Namløsv. 134.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 80. Digitalarkivet.
"Skjøte fra H. S. D. Cappelen (ektepakt tingl. 13/7-1921) til Johan Ax junior for kr. 3200, dat. 9/1-1929, tingl. 25/1-1929."


Johan Aks fra Valøya under Vale i Valebø kjøpte denne eiendommen av H. S. D. Cappelen i 1929.
Den hadde ei skyldmark på 0 mark 18 øre og var dermed ei romslig hustomt. Når vi ser på salgsprisen,
må det også ha vært "påstående bygninger" her.

Gruvearbeider
Johan Sigvart Aks jr. fra Valøya under Vale i Valebø
f. 19/4-1893 på Roligheten i Melum d. i april 1939 i Holla, s.a. Johan Alfred Johannesen Aks fra Sverige.
g.m. Maren d. febr. 1932 i Holla.
Eier 1929.

Søknad til Holla kommune dat. 1928, fra Johan Ax om garanti for lån til "et småbruk i Febakke":


Kilde: Avisa "Norig" 8. aug. 1928.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 80. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 3/7, grunnbokført 26/8-1941 fra Johan Ax til Karl J. Kolle for kr. 3300.- "


Karl Johnsen Kolle f. 19/11-1876 d. 19/1-1942.
g.m. Kirsti Berthea Pedersdatter fra Omtvedt f. 1/10-1874 d. 5/7-1958.
1. Marie Kolle f. 23/1-1915 g.m. Johan Andersen. Overtok eiendommen.
Eier 1941.

Se småbruket Kollekåsa(11), hvor de bodde lengst. Gravlagt i Helgen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 80. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 27/10-1945, grunnbokført 10/5-1946, fra Kirsti Kolle, som sitter i uskiftet bo etter død mann Karl J. Kolle, til datteren Marie Andersen for kr. 3.300.- "

Johan Andersen f. 16/3-1909 d. 18/12-1994.
g.m. Marie Kolle herfra f. 23/1-1915 d. 11/9-1990.
Eier 1946.

Gravlagt i Helgen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 80. Digitalarkivet.
"Skjøte, dat. 7/6, grunnbokført 20/6-1947, fra Marie Andersen til Olaf Jørgensen Heglid for kr. 12.450.- "


Olav Jørgensen Hegglid f. 1/8-1909 d. 20/7-1976.
g.m. Margit Simones fra Heddal f. 6/4-1920 d. 29/3-2014, d.a. Sveinung Simones i Heddal.
Eier 1947.

Dette ekteparet er gravlagt i Heddal, Notodden kommune.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 80. Digitalarkivet.
"Skjøte, dat. 23/3, grunnbokført 25/5-1955, fra Olav Hegglid til Anders Trydal for 27.000 kr.- "

Anders Trydal.
Eier 1955.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 80. Digitalarkivet.
"Skjøte, dat. 14/4, grunnbokført 26/4-1956, fra Anders Trydal til Olav Haugan for kr. 29.000.- "

Olav Haugan.
Eier 1956.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 80. Digitalarkivet.
"Skylddeling, dat. 6/12, grunnbokført 9/12-1959, vedkommende bnr 15 'Febakke' av skyld 0 mark 01 øre." (Hustomt).


| Innhold | Gamle Namløs søndre | S. Namløs BS. Namløs 1 | S. Namløs 2 | Kåsene | Roheim | Namløshagen - Huset |
| Febakke nedre | Febakke øvre | Febakke 5 | Febakke 6 | Febakke - Fjellstad | Febakke - Kleivane | Febakke - S. Fjellstad | Febakke - Fossberg | Febakke - Dahle | Febakke andre |

FEBAKKEPLASSANE
| 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Febakke 6
Gnr 30 - bnr 6. Gammelt løpenr. 74b. Se Febakke øvre.

Utskilt fra Febakke nedre (l.nr. 74a) i 1839 med landskyld: 1 dl. - 1 ort - 5 sk. (skylddaler).

Denne eiendommen var resten av de øvre Febakkeplassene.

Adresse 2022: Namløsv. 34.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 81. Digitalarkivet.
"Skjøde fra D. Cappelen til Tron Andersen herpaa m.m. for 1500 spd., dat. 22. Aug. thingl. 3. Sept. 1844."

Trond Andersen Namløs.
Eier 1844. Se S. Namløs(1).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 81. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Tron Andersen til Jens Andreassen for 300 spd., dat. 28. juni, thinglæst 1. juli 1875."

Småbruker, selveier
Jens Andreassen (trilling!) fra Toreskås under Susås f. 19/7-1835 d. 10/10-1919 på Helgeroa, s.a. omgangsskolelærer Andreas Halvorsen Susaas.
g. i Helgen 2/6-1864 m. Anne Larsdatter fra Kolle(4) f. 27/1-1838, d.a. Lars Simonsen Kolle.
Forlovere: "Lars Simonsen Klovedal og Thor Pedersen Langeland."
Eier 1875.

Se alle barna på Hauane under Kolle. Jens Andreassen kjøpte i 1891 Helgeroa under Prestegården. Se Helgeroa.

Besetning i 1875: 3 kuer og 1 kalv.


 


| Innhold | Gamle Namløs søndre | S. Namløs BS. Namløs 1 | S. Namløs 2 | Kåsene | Roheim | Namløshagen - Huset |
| Febakke nedre | Febakke øvre | Febakke 5 | Febakke 6 | Febakke - Fjeldstad | Febakke - Kleivane | Febakke - S. Fjeldstad | Febakke - Fossberg | Febakke - Dahle | Febakke andre |

FEBAKKEPLASSANE
| 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Febakke - Fjeldstad
Gnr 30 - bnr 9. "Fjeldstad."

Utskilt fra gnr 30 - bnr 3 "Kåsene" i 1908.

Adresse 2022: Grønvoldv. 357.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 87. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Vetle Hansen til Ole Petter Andersen for kr. 120.- (tomta), dat.  3/12-1908, tingl. 30/1-1909."

Gruvearbeider
Ole Petter Andersen (Ole P. Fjellstad) fra Dalen under Vibeto øvre f. 19/3-1870 i Holla, s.a. Anders Thygesen.
g.m. Gunhild Andersdatter fra Seljord f. 20/3-1868.
1. Anne Fjellstad f. 16/12-1890 gift før 1910.
2. Andreas Fjellstad f. 24/7-1893. Se Fjeldstad søndre.
3. Inger Fjellstad f. 16/9-1895 g.m. Ole Kristensen Lunde fra Valebø. Se Saukleiv under Brenne.
4. Bertha Fjellstad f. 29/8-1896.
5. Severine Olsdatter f. 28/11-1899 g.m. Tarald Kleivane. Se Kleivane.
6. Olaf Fjellstad f. 23/1-1902.
7. Gunhild Fjellstad f. 3/11-1904.
8. Olga Fjellstad f. 7/4-1906.
9. Maren Nikoline Olsdatter f. 20/5-1908 d. 12/6-1993 på S. Vale g.m. John Kittilsen Vale. Se Vale(5).
Eier 1909.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 87. Digitalarkivet.
"Skifteskjøte dat. 28/7, grunnbokført 21/9-1925 fra Ole Petter Fjeldstad og på avdøde hustru ved Skifteretten til sønnen Andreas Fjelstad for kr. 6.600.-"
"Skjøte dat. 28/7, grunnbokført 2/8-1952 fra Andreas Fjeldstad til Hans O. Sønderland for kr. 9.500.- "

Hans O. Sønderland fra Tuddal i Hjartdal f. 18/5-1905 d. 29/11-1966.
g.m. Ingebjørg Norheim f. 14/10-1910 d. 6/10-1986.
Eier 1952.

Gravlagt i Lunde i Nome.

Kilde: Gammel grunnbok.
"Ifølge skjøte av 11/11-1987, solgt til Eivind Reinertsen f. 1947 for kr. 102.000.- "

Eivind Reinertsen f. 1947.
Eier 1987.
 


| Innhold | Gamle Namløs søndre | S. Namløs BS. Namløs 1 | S. Namløs 2 | Kåsene | Roheim | Namløshagen - Huset |
| Febakke nedre | Febakke øvre | Febakke 5 | Febakke 6 | Febakke - Fjeldstad | Febakke - Kleivane | Febakke - S. Fjeldstad | Febakke - Fossberg | Febakke - Dahle | Febakke andre |

FEBAKKEPLASSANE
| 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Febakke - Kleivane
Gnr 30 - bnr 10.

Utskilt fra S. Namløs(3) "Kaasene" i 1923.

Adresse 2022: Grønvollv. 359.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 85. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Vetle Hansens eneste og myndige arvinger, ifølge attest, til Tarald Olsen Kleivane for kr. 300.- dat. 5. nov. 1923, tingl. 19. des. 1823."

Gruvearbeider
Tarald Olsen Kleivane fra Skafså? f. 20/6-1896 d. 20/5-1965.
g.m. Severine Olsdatter fra Febakke - Fjeldstad f. 28/11-1899 d. 25/1-1944, d.a. Ole Petter Andersen.
1. Olaf Kleivane f. 8/3-1923 på Febakke d. 24/9-1992 g.m. Gunda Marie f. 5/4-1916 d. 1/8-1988. Gravlagt i Gjerpen.
2. Einar Kleivane f. 15/2-1926 på Febakke. Se Febakke - Fjellstad. Gravlagt i Gjerpen.

De gamle er gravlagt på Kronborg nye gravplass.

 


| Innhold | Gamle Namløs søndre | S. Namløs BS. Namløs 1 | S. Namløs 2 | Kåsene | Roheim | Namløshagen - Huset |
| Febakke nedre | Febakke øvre | Febakke 5 | Febakke 6 | Febakke - Fjeldstad | Febakke - Kleivane | Febakke - S. Fjeldstad | Febakke - Fossberg | Febakke - Dahle | Febakke andre |

FEBAKKEPLASSANE
| 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Febakke - Kasin
Gnr 30 - bnr 11.

Utskilt fra gnr 30 - bnr 5 "Febakkepladsene" (eid av Cappelen) i 1927.

Adresse 2022: Namløsv. 116.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 86. Digitalarkivet.
"Skjøte fra H. S. D. Cappelen til Anders Kasin for kr. 5.040.- , dat. 21. juni 1927, tingl. 22. juni 1927."


Kr. 5040.- for ei tomt var veldig mye den gangen, så her har det nok fulgt med gamle bygninger i tillegg.

Gruvearbeider
Andres Andresen Kasin.
Eier 1927.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 86. Digitalarkivet.
"Skifteskjøte fra skifteforvalteren i Andres Andresen Kasins dødsbo, til frøken Kari Kasin for kr. 4.400.- dat. 7/12-1933, tingl. 11/12-1933.
"Skjøte fra Karin Kasin til Martin Gaaserud for kr. 6.300.- , hvorav for løsøre kr. 700.- , dat. 13/10-1934, tingl. 19/10-1934."

Martin Gaaserud.
Eier 1934.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 86. Digitalarkivet.
"Skjøte, dat. 5/9-1945, grunnbokført 10/2-1946, fra Martin Gaaserud til Andreas Hoksrud for kr. 8.000.- "

Andreas Hogsrud.
Eier 1945.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 86. Digitalarkivet.
"Skjøte, dat. 10/12, grunnbokført 20/12-1955 fra Andreas Hogsrud til Johan Falk for kr. 19.000.- "


Johan Falk.
Eier 1955.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 86. Digitalarkivet.
"Skjøte, dat. 26/9, grunnbokført 30/9-1957 fra Johan Falk til Erling Tharaldsen for kr. 18.000.- "

Erling Tharaldsen.
Eier 1957.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 86. Digitalarkivet.
"Skjøte, dat. 26/2, grunnbokført 28/2-1958, fra Erling Tharaldsen til Torgeir Askedølen for kr. 24.000.- herav for løsøre kr. 1000.- "

Torgeir Askedølen.
Eier 1958.

 


| Innhold | Gamle Namløs søndre | S. Namløs BS. Namløs 1 | S. Namløs 2 | Kåsene | Roheim | Namløshagen - Huset |
| Febakke nedre | Febakke øvre | Febakke 5 | Febakke 6 | Febakke - Fjeldstad | Febakke - Kleivane | Febakke - S. Fjeldstad | Febakke - Fossberg | Febakke - Dahle | Febakke andre |

FEBAKKEPLASSANE
| 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Febakke - S. Fjeldstad
Gnr 30 - bnr 12. "Fjeldstad søndre".

Utskilt fra gnr 30 - bnr 5 "Febakkepladsene" (eid av Cappelen) i 1927.

Adresse 2022: Grønvoldv. 368.

Skyldmark: 0 mark, 26 øre. Areal 2022: 12 338 kvm.

Jernverksarbeider, husmann
Ole Andersen fra Stigergruva under N. Fen f. 17/4-1822 d. 1/4-1897, s.a. Anders Olsen Gruben.
g. i Holla 6/4-1843 m. Andrea Asjersdatter fra Febakke øvre f. 12/12-1821 d. før 1897, d.a. Asjer Johnsen Fæbakke.
Forlovere: "Anders Thomassen Vibetoe og Ole Gjertsen Værket."
1. Maren Kirstine Olsdatter f. 27/9-1843.
2. Inger Andrea Olsdatter f. 4/1-1845.
3. Asjer Olsen f. 4/8-1847. Se Jernverksv. 6 på Øvre Verket.
4. Anders Olsen f. 23/5-1850. Verksarb. i 1865.

5. Inger Maria Olsdatter f. 31/3-1853 g. i Gjerpen 7/6-1887 m. cellulosearb. på Vadrette, Johan Johnsen fra Solum f. ca. 1859, s.a. arb. Johan Peter Larssen.
6. Anne Kirstine Olsdatter f. 12/8-1856.
7. Ingeborg Maria Olsdatter f. 29/12-1858.
8. Karen Maria Olsdatter f. 21/5-1861.
9. John Cornelius Andreas Olsen f. 30/12-1864
g. i Gjerpen 14/2-1886 m. Hanna Tomine Fredriksdatter Schlambusch fra Solum. Han arbeidet da ved Vadrette cellulosefabrikk.
Brukere ca. 1850.

F.f. Wærksarbeider Ole Andersen og Andrea Asgjærsdatters Maren Kirstine: Thore Rasmusd. Wrk., Anne Pedersd. Fæbakke, Asgjær Johnsen ditto, Anders Olsen Gruben.
F.f. Wærksarbeider Ole Andersen og Andrea Asgjærsdatters
Inger Andrea: Johanne Gundersd. Wrk., Anne Pedersd. Haatved, Anders Olsen Gruben, John Andersen Wrk., Hans Hansen Wrk.
F.f. Wærksarbeider Ole Andersen Wrk. og Andrea Asgjærsdatters
Asgjær: Johanne Gundersd. Wrk., Gunnild Olsd. Gruben, John Andersen Wrk., Anders Olsen Gruben, Anders Lucenæs og Gunder Olsen Wrk.
F.f. Wærksarbeider Ole Andersen Fæbakke og Andrea Asgjærsdatters
Anders: Berthe Asgjærsd. Gruben, Karen Asgjærsd. Fæbakke, John Andersen Kaasen, Anders Christensen Lucenæs, Tollef Asgjærsen Fæbakke.
F.f. Huusmand Ole Andersen Fæbakke og Andrea Asgjærsdatters
Inger Maria: Mari Halvorsd. Fæbakke, Karine Asgjærsd. ditto, Asgjær Johnsen ditto, John Andersen Kaasa, Ole Gundersen Kaasa.
F.f. Ole Andersen Fæbakke og Andrea Asgjærsdatters
Anne Kirstine: Johanne Gundersd. Kaasa, Karen Asgjærsd. Furrustul, John Andersen Kaasa, Asgjær Johnsen Fæbakke, Even Olsen Furrustul.
F.f. Huusmand Ole Andersen Fæbakke og Andrea Asgjærsdatters
Ingebor Maria: Kirsti Pedersd. Fæbakke, Inger Jensd. ditto, John Andersen Vrk., Even Olsen Ringsevjen, Ole Olsen Fæbakke den yngre.
F.f. Ole Andersen Fæbakke og Andrea Asgjærsdatters
Karen Maria: Karine Asgjærsd. Vrk., Anne Olsd. Fæbakke, Asgjær Johnsen Fæbakke, Tollev Asgjærsen Valebø, Kristen Andersen Ljusnæs.
F.f. Ole Andersen Fæbakke og Andrea Asgjærsdatters
John Cornelius Andreas: Berte Asgjærsd. Fæbakke, Anne Johnsd. ditto, Even Olsen Vrk., Kristen Andersen Vrk., Ole Olsen Fæbakke.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Se folketellinga 1865.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 87. Digitalarkivet.
"Skjøte fra H.S.D. Cappelen til Andreas Fjeldstad for kr. 4.000.- , dat. 20/8-1927, tingl. 31/8-1927."

Gruvearbeider
Andreas Olsen Fjellstad
(Andreas Fjellstad) fra Fjeldstad f. 24/7-1893 d. 23/4-1964, s.a. Ole Petter Andersen.
g. 11/1-1916 m. Ingeborg Olava Olsdatter f. Klevanes 1894.
1. Astrid Terese Fjellstad f. 13/8-1917.
2. Torbjørg Otilde Fjellstad f. 1/4-1921 på Fjeldstad.
2. Anne Kristine Fjellstad f. 15/12-1922 på Fjeldstad.
Eier 1927.

F.f. Grubearb. Andreas Olsen Fjeldstad (f.1893), Febakke og Ingeborg Olava Olavsdatter f. Klevanes (f.1894) Astri Terese: Kone Gunhild A. Fjeldstad, Pike Ingeborg Olsen Fjeldstad, Gunnar Olsen Febakke, Faderen.
F.f. Grubearb. Andreas Olsen Fjeldstad (f.1893), Fæbakke og Ingeborg Olsens (f.1894)
Torbjørg Otilde: Forældrene, Tollef Myklestul, Berta Fjeldstad.
F.f. Grubearb. Andreas Olsen Fjeldstad (f.1893), Febakke og Ingeborg Olavsdatters (f.1894)
Anne Kristine: Moren, Pike Olga Fjeldstad, Olav Fjeldstad og Torvald Kleivane.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 87. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 10/2, grunnbokført 20/2-1945 fra Andreas Fjellstad til Ottar Valen for kr. 8.000.- "

Ottar Aron Valen (Ottar Valen) f. 9/4-1905 i Glahus under Prestegården d. 25/5-1961, s.a. Ole Olsen og Elise Heimkleiv.
Eier 1945.

Ottar Valen er gravlagt på Helgen kirkegård. Han var ugift.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 87. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 31/10, grunnbokført 9/12-1961, fra Ottar Valens arvinger til Einar Kleivane for kr. 18.000.- "

Einar Kleivane fra Kleivane f. 15/2-1926 d. 7/12-1997 i Gjerpen.
Eier 1961.

Gravlagt på Gjerpen kirkegård. Trolig ugift.


| Innhold | Gamle Namløs søndre | S. Namløs BS. Namløs 1 | S. Namløs 2 | Kåsene | Roheim | Namløshagen - Huset |
| Febakke nedre | Febakke øvre | Febakke 5 | Febakke 6 | Febakke - Fjeldstad | Febakke - Kleivane | Febakke - S. Fjeldstad | Febakke - Fossberg | Febakke - Dahle | Febakke andre |
| Hustomter |

FEBAKKEPLASSANE
| 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Febakke - Fossberg
Gnr 30 - bnr 13.

Utskilt fra gnr 30 - bnr 5 "Febakkepladsene" (eid av Cappelen) i 1927.

Adresse 2022: Grønvoldv. 361.

Gruvearbeider, leilending
Ole Larsen Fæbakke fra Febakke f. 15/3-1829 d. etter 1910, s.a. Lars Andersen Fæbakke.
g. i Holla 12/5-1858 m. Berthe Brynjulfsdatter fra Ødegaarden under Fen f. 15/12-1838 d. etter 1900, d.a. Brynjulf Christensen.
Forlovere: "
John Pedersen Fæbakke og Brynjulf Kristensen Kaasa."
1. Lars f. 22/2-1859 d. 27/2-1859.
2. Anne Berthine f. 20/2-1860 (døpt i Helgen kirke).
3. Brynjulf Olsen f. 30/7-1862. Se nedenfor.

4. Anne Kirstine Olsdatter f. 12/10-1864 (døpt i Helgen) g.m. Jens Olsen. Se Familie 15 - Verket 1900.
5. Lars f. 10/3-1867 d. 8/4-1868 på Febakke av "Brystbetændelse." Døpt i Holla.
6. Lars f. 26/6-1869 d. 3/7-1869
på Febakke, 8 dager gml.
7. Anne Maria Olsdatter f. 16/8-1870 (døpt i Helgen).
8. Lars f. 13/4-1874
(døpt i Helgen) d. 23/11-1874 på Febakke.
Bruker ca. 1858.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Huusm. Ole Larsen Fæbakke og Berthe Brynnildsdatters Lars: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Enken Kirstine Nilsd. Fæbakke. Død 27. Febr. (uden at komme i Kirke).
F.f. Huusmand Ole Larsen Fæbakke og Berthe Brynnildsdatters
Anne Berthine: Andrea Larsd. Masdalen, Inger Johnsd. Fæbakke, Bent Olsen Masdalen, Ole Christensen Røgstuen, Nils Gundersen Gruben.
F.f. Husmand Ole Larsen Fæbakke og Berthe Brynnildsdatters
Brynnild: Anne Johnsd. Liusnæs, Anne Olsd. Fæbakke, Jens Thygesen Namløshagen, Ole Olsen Fæbakke, Peder Johnsen Fæbakke.
F.f. Husm. Ole Larsen Fæbakke og Berthe Brynnildsdatters
Anne Kirstine: Andrea Larsd. Masdalen, Anne Johnsd. Fæbakke, Bent Olsen Masdalen, John Olsen Fæbakke, Kristen Gundersen Gruben, Ole Olsen Fæbakke junior.
F.f. Husm. Ole Larsen Fæbakke og Berte Brynildsdatters
Lars: Gunnild Christensd. Namløshagen, Berte Marie Johnsd. Fæbakke, Hans Wetlesen Namløshagen, Ole Johnsen ditto, Jens Gundersen Gruben.
F.f. Husm. Ole Larsen Fæbakke og Berthe Brynildsdatters
Lars: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Ole Olsen Fæbakke. Døde uden Daabens Bekræftelse.
F.f. Husm. Ole Larsen Fæbakke og Berthe Brynildsdatters
Anne Maria: Andrea Larsd. Masdalen, Inger Johnsd. Fæbakke, Erik Hansen ditto, Andreas Johnsen ditto, Steen Johnsen ditto. Hjemmedøbt af Erik Hansen Fæbakke.
F.f. Husm. Ole Larsen Fæbakke og Berthe Brynildsdatters
Lars: Gunhild Christensd. Namløshagen, Berthe Maria Johnsd. Fæbakke, Hans Vetlesen Namløshagen, Andreas Andersen Kaasa, Andreas Jonsen Fæbakke.

Kreaturhold her i 1875: 1 ku og 1 sau.

Gruvearbeider, inderst
Brynjulf Olsen Fæbakke fra Fossberg under S. Namløs f. 30/7-1862 d. 11/6-1939, s.a. Ole Larsen Fæbakke.
g. i Helgen kirke 25/10-1900 m. Gunhild Marie Johnsdatter fra Kåsa i Lunde f. 22/4-1871 d. 30/9-1967, d.a. John Johnsen Kaasa.

Brynjulf kjøpte i 1903 Hauane under Kolle.

Gruvearbeider, hydroarbeider
Tollef Myklestul.
Eier 1927.

Tollev MykIestul kjøpe denne plassen av skyld 20 øre. Han var først gruvearbeider. Ble siden Hydroarbeider.

Herman Stenersen fra Sande i Vestfold f. 3/4-1873 d. 1/5-1969.
g.m. Helga Hansen fra Horten f. 12/9-1879 d. 15/2-1951.
1. Signe Stenersen.
2. Lilli Stenersen g.m. Arne Olsen i Drammen.
3. Sten Stenersen f. 2/7-1908 d. 26/9-1983 g.m. Esther f. 29/7-1908 d. 4/1-1989. Gravlagt på Gimsøy i Skien.
5. Eva Stenersen f. 1/2-1910 g.m. Olav N. Dahle. Se Heisholtv. 15 under Ø. Heisholt.
4. Ester Johanne Stenersen f. 23/1-1911 d. 11/2-1977. Ugift.
6. Mary Stenersen f. 10/2-1914 g.m. Martin Gaaserud. Se Torsnesv. 49 under Fen øvre.

 

 


| Innhold | Gamle Namløs søndre | S. Namløs BS. Namløs 1 | S. Namløs 2 | Kåsene | Roheim | Namløshagen - Huset |
| Febakke nedre | Febakke øvre | Febakke 5 | Febakke 6 | Febakke - Fjeldstad | Febakke - Kleivane | Febakke - S. Fjeldstad | Febakke - Fossberg | Febakke - Dahle | Febakke andre |

FEBAKKEPLASSANE
| 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Febakke - Dahle
Gnr 30 - bnr 14.

Utskilt fra gnr 30 - bnr 5 "Febakkepladsene" (eid av Cappelen) ved skylddelingsforretning tinglyst 24/8-1928.

Adresse 2022: Namløsv. 130.

Skyldmark 0 mark 22 øre. Areal (2020): 17 020 kvm. 

Gruvearbeider, leilending
Nils Johnsen Dahle fra Brudvik i Hardanger.
g.m. Birgit Olsdatter fra Skafså.
1. Oline N. Dahle g.m. Nils Heggen.
2. Johan N. Dahle g.m. Aagot Jappe, Hakadal.
3. Olav N. Dahle f. 5/2-1892. Overtok eiendommen.
4. Albert N. Dahle g.m. Maren Gundersen, Ulefoss.
5. Sverre N. Dahle g.m. Anna Kåsene.
6. Nils N. Dahle g.m. Ingerid Nikolaisen, Arøya i Eidanger.
Bruker 1907.

Olav N. Dahle herfra f. 5/2-1892 d. 14/3-1955.
g.m. Eva Stenersen f. 1/2-1910 d. 10/2-1978.
1. Jorunn Dale f.
Eier 1928.

Olav Dahle kjøpte Dale av Cappelen i 1928.

Selveier (gjennom kona)
Odd Sverre Kolstad
.
g.m. Jorunn Dale herfra.
Eier 1973.

 


| Innhold | Gamle Namløs søndre | S. Namløs BS. Namløs 1 | S. Namløs 2 | Kåsene | Roheim | Namløshagen - Huset |
| Febakke nedre | Febakke øvre | Febakke 5 | Febakke 6 | Febakke - Fjeldstad | Febakke - Kleivane | Febakke - S. Fjeldstad | Febakke - Fossberg | Febakke - Dahle | Febakke andre |

FEBAKKEPLASSANE
| 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Andre på Febakke


Gruvearbeider
Olav Torjussen Berge (Ole Torgersen Berge) fra Morgedal, Kviteseid f. 24/12-1866.
g.m. Birgith Andreasdatter fra Skafså i Mo, Telemark f. ca. 1867.
1. Alma Berge f. 1891 i Mo.
2. Georg Berge f. 5/1-1893 i Mo.
3. Torjus Berge f. 22/11-1894 i Mo.
4. Andreas Berge f. 29/2-1897 i Mo.
5. Gunnulf Berge f. 3/3-1899 i Mo.
6. Ingeborg Berge f. 27/1-1901 i Mo.
7. Bjarne Berge f. 8/1-1903 i Holla.
8. Trygve Berge f. 1/3-1905 i Holla.
9. Otmar Berge f. 26/4-1909 i Holla. Se Lunde øvre(1) i Valebø.
10. Ingolf Berge f. 25/9-1910 ved gruvene på Febakke. Se huset Steinbakken under Brenne i Valebø.

F.f. Grubearbeider Ole Turjusen Berge og Hustru Birgith Andersdatter på Fæbakkes Ingolf: Barnets Moder, Pige Kristine Andersd. Berge, Grubearb. Georg Olsen Berge, Grubearb. Ole Skare.

Ei enslig losjerende enke, som bodde med familien i 1900, var Anne Gunnarsdatter Berge f. ca. 1831 i Kviteseid.
Dette kan være Olav Torjussen Berge sin gamle mor. Hun ble understøttet av fattigvesenet.

Denne familien bodde i en arbeiderbolig (65/2) i Mo, Telemark under folketellinga 1900. Trolig ved Omdals verk ved Skafså.

Se også folketellinga 1910 for Holla. Da var Olav Berges yrke oppført som "Skakbygger i jerngrube" (Sjaktbygger?).

 


| Innhold | Gamle Namløs søndre | S. Namløs BS. Namløs 1 | S. Namløs 2 | Kåsene | Roheim | Namløshagen - Huset |
| Febakke nedre | Febakke øvre | Febakke 5 | Febakke 6 | Febakke - Fjeldstad | Febakke - Kleivane | Febakke - S. Fjeldstad | Febakke - Fossberg | Febakke - Dahle |

FEBAKKEPLASSANE
| 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Febakkeplassane 1865
Kilder: Folketellinga 1865, supplert med informasjon fra Holla kirkebøker og annet.


Familie 1.
Febakke 1865.

Her var oppført gruvearbeider Ole Larsen med familie. Se Fossberg.


Familie 2.
Febakke 1865.

Gruvearbeider, leilending
John Olsen Fæbakke fra Gruva under N. Fen f. 9/4-1814 d. 7/5-1867 på "Fæbakke" av nærvefeber, 55 år gml., s.a. Ole Jensen Gruben.
g. i Holla 13/10-1837 m. Berthe Asgjærsdatter fra Febakke nedre f. 21/4-1817 d. 6/9-1880, som enke på "Fæbakke" av slag, 63 år gml., d.a. Asgjær Brynildsen Fæbakke.
Forlovere: "Tron Andersen Namløs og Jens Olsen Lillejord."
1. Inger Andrea Johnsdatter f. 27/7-1839. Se Ole Olsen d.e. på Heggen under Verket.
2. Anne Gurine Johnsdatter f. 2/5-1841 d. 26/1-1867 på Febakke av "Nærvefeber", 24 år gml. Ugift.
3. Ole Johnsen f. 8/4-1846. Se Familie 37a - Verket 1891.
4. Berthe Maria Johnsdatter f. 19/7-1849 g.m. Anton Hansen Hvalen. Se Hvalen(1).
5. Andrea Johnsdatter f. 27/6-1852.
6. Andreas Johnsen Fæbakke f. 17/9-1854. Jernstøper i 1875. Se Familie 114 - Verket 1910.
7. Jens Johnsen f. 1/9-1857 d. 9/4-1876 på Febakke, 19 år gml.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Huusmand John Olsen Gruben og Berthe Asgjærsdatters Inger Andrea: Ingeborg Hansd. Fæbakke, Marthe Christensd. ditto., Jens Olsen Lillejordet, Anders Olsen Gruben, John Andersen Wrk., Brynnild Asgjærsen Fæbakke.
F.f. Grubearbeider John Olsen og Berthe Asgjærsdatters
Anne Gurine: Ingeborg Olsd. Hougen, Johanne Gundersd. Wrk., Anders Olsen Gruben, Ole Olsen Jøntved, John og Ole Andersen Wrk.
F.f. Huusmand John Olsen Gruben og Berthe Asgjærsdatters
Ole: Marthe Christensd. Gruben, Gunnild Olsd. Gruben, Jens Olsen Strandsplads, Asgjær Brynnildsen Fæbakke, Anders Olsen Gruben den yngre, Hans Asgjærsen Fæbakke.
F.f. Huusmand John Olsen Gruben og Berthe Asgjærsdatters
Berthe Maria: Marthe Christensd. Gruben, Anne Jensd. Strandsplads, Anders Olsen Gruben, Jens Olsen Strandsplads, Anders Asgjærsen Bergen (Bergan).
F.f. Huusmand John Olsen Gruben og Berthe Asgjærsdatters
Andrea: Anne M. Johnsd. Gruben, Gunnild Olsd. Gruben, Anders Olsen Gruben, Jens Olsen Strandsplads, Anders Asgjærsen Fæbakke.
F.f. Huusmand John Olsen Gruben og Berthe Asgjærsdatters
Andreas: Kari Olsd. Vaskaas, Gunnild Olsd. Gruben, Ole Amundsen Vaskaas, Hans Asgjærsen Omtved, Thyge Asgjærsen Grua.
F.f. Huusmand John Olsen Gruben og Berthe Asgjærsdatters
Jens: Gunnild Olsd. Gruben, Inger Andrea Johnsd. Gruben, Hans Asgjærsen ditto, Christen Rollefsen Lillejordet, Thyge Asgjærsen Vrk.


Familie 3.
Febakke 1865.

Gruvearbeider, leilending
Ole Olsen Fæbakke fra Gruva under N. Fen f. 5/11-1807 d. 12/2-1895 på Febakke av lungebetennelse, s.a. Ole Jensen Gruben.
g. i Holla 19/8-1831 m. Kirsten Pedersdatter (Kirsti Pedersdatter) fra Namløshagen f. 14/2-1814 d. 26/7-1867 på Febakke av tæring, 54 år gml., d.a. Peder Hansen.
Forlovere: "
Aschjær Fæbakke og Anders Olsen Gruben."
1. Peder f. 26/2-1832.
2. Ole Olsen (Ole Olsen Heggen) f. 27/4-1834. Bodde hjemme i 1865 og var da ugift jernverksarbeider. Se Heggen under Verket.
3. Anne Olsdatter f. 2/2-1838 g.m. Peder Johnsen fra Febakke.
Se Familie 48d - Verket 1891.
4. Maria f. 17/8-1841.
5. John Petter Olsen f. 11/8-1844.
Se Familie 44b - Verket 1875.
6. Anders Olsen f. 14/2-1849. Bodde på Kronborg.
Se Familie 21a - Verket 1920.
7. Maria Olsdatter (tvilling) f. 13/5-1852. Bodde hjemme på Febakke i 1865.
8. Kirsten Olsdatter (tvilling) f. 13/5-1852 g.m. skredder Anders Andersen. Se Heisholtevja under V. Heisholt.
9. Andreas Olsen f. 4/10-1855. Hjemme på Febakke i 1865.
10. Jens Olsen f. 19/6-1858 på Febakke. Se Familie 15 - Verket 1900.

F.f. Inderst Ole Olsen Grua og Kirsti Pedersdatters Peder: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Madame Hoell, men død uden at komme i Kirke."
 F.f. Ole Olsen Namløshagen og Kirsten Pedersdatters
Ole: Ingeborg Olsd. Namløshagen, Ingeborg Halvorsd. Fæhn, Ole Jensen Gruben, Kittil Jonsen Fæbakke, Jon Olsen Gruben.
 F.f. Huusmand Ole Olsen Klevsgade og Kirsti Pedersdatters
Anne: Kari Olsd. Hvalen, Anne Pedersd. Fæbakke, Ole Anundsen Hvalen, John Pedersen Fæbakke, Søren Brynnildsen Kaalstad.
F.f. Huusmand Ole Olsen Klevsgade og Kirsten Pedersdatters
Maria: Gunnild Jacobsd. Jacobskaas, Anne Pedersd. Fæbakke, John Jacobskaas, John Pedersen Fæbakke, John Andersen Gruben.
F.f. Huusmand Ole Olsen Klevsgade og Kirsti Pedersdatters
John Petter: Maria Hansd. Pladsen, Anne Pedersd. ditto, Ole Anundsen Waskaas, John Pedersen Fæbakke, Hans Hansen Wrk.
F.f. Huusmand Ole Olsen Klevsgade og Kirsti Pedersdatters
Anders: Anne Pedersd. Wrk., Ingebor Jensd. Bøe, Ole Amundsen Waskaas, Gunder Olsen Pladsen, Hans A. Jensen Strandplads.
F.f. Huusmand Ole Olsen Klevsgade og Kirsti Pedersdatters Maria (tvilling): Ronnoug Halvorsd. Bøe, Kari Olsd. Waskaas, Ole Amundsen Waskaas, Jens Olsen Strandsplads, Hans Hansen Wrk.
F.f. Huusmand Ole Olsen Klevsgade og Kirsti Pedersdatters
Kirsten (tvilling): Karen Arnesd. Bøe, Anne Olsd. Waskaas, Ole Olsen Aafosskaas, Peder Pedersen Fæhn yngre, Ole Olsen Klevsgade yngre.
F.f. Huusmand Ole Olsen Klevsgade og Kirsti Pedersdatters
Andreas: Ronnoug Halvorsd. Bøe, Anne Olsd. Klevsgade, Ole Waskaas, Ole Olsen Klevsgade, Ole Gundersen Pladsen. Hjemmedøbt af Hans Asbjørnsen Hvalen.
F.f. Ole Olsen Fæbakke og Kirsti Pedersdatters
Jens: Anne Pedersd. Vrk., Anne Olsd. Fæbakke, John Olsen do., Peder Pedersen Gruben yngre, Ole Olsen Fæbakke.

Denne familien bodde tidligere som leieboere på Klevsgate under Bø i Helgen.


Familie 4.
Febakke 1865.

Her var oppført verksarb. Ole Andersen med familie. Se S. Fjellstad.


Familie 5.
Febakke 1865.

Husmann med jord, rivemaker
John Pedersen Fæbakke fra Namløshagen under S. Namløs f. 28/6-1817 d. 19/11-1892 på Fæbakke, som enkemann av "Lungebetændelse.", s.a. Peder Hansen.
g. i Holla 16/6-1842 m. Signe Steensdatter fra Munken under Langeland f. 13/4-1817 på Tveitan i Lunde d. 15/4-1888 på Fæbakke., d.a. Steen Jahnsen Munken.
Forlovere: "
Svennung Thomassen Vibetoe og Knud Andersen Fæbakke."
1. Peder Johnsen f. 18/1-1843. Se Familie 49b - Verket 1891.
2. Maria Johnsdatter f. 6/10-1844.
3. Steen Johnsen f. 19/9-1846.
4. Mari Johnsdatter f. 31/1-1849 g.m. John Petter Olsen fra Febakke. Se Familie 44b - Verket 1875.
5. Anne Kirstine Johnsdatter f. 31/3-1854 g.m. Andreas Andersen, s.a. Anders Arvesen Namløshagen (1975).

6. Hans Andreas Johnsen f. 13/1-1856.
7. John Johnsen f. 21/11-1857.
Grubearbeider i 1875. Se Berget under Prestegården.
8. Even Johnsen f. 28/9-1861. Grubearbeider i 1875.
Bruker 1842.

F.f. Huusmand John Pedersen Fæbakke og Signe Steensdatters Peder: Kirsti Pedersd. Klevsgade, Anne Pedersd. Monken, Asgjær Johnsen Fæbakke, Ole Olsen Klevsgade, Peder Pedersen Fæbakke ældre.
F.f. Huusmand John Pedersen Fæbakke og Signe Steensdatters
Maria: Kirsti Pedersd. Klevsgade, Anne Pedersd. Haatved, Asgjær Johnsen Fæbakke, Jahn Steensen Monken, Hans Hansen Wrk.
F.f. Huusmand John Pedersen Fæbakke og Signe Steensdatters
Steen: Anne Pedersd. Wrk., Kirsti Steensd. Monken, Ole Olsen Klevsgade, Hans Hansen Wrk., Jahn Steensen Monken.
F.f. Huusmand John Pedersen Fæbakke og Signe Steensdatters
Mari: Karen Jahnsd. Ødegaarden, Asloug Pedersd. Fæhn, Svennung Thomassen Øgegaarden, Peder Pedersen Fæbakke senior og junior.
F.f. Husmand John Pedersen Fæbakke og Signe Steensdatters
Anne Kirstine: Ingebor Olsd. Fæhn, Anne Olsd. Klevsgade, Steen Monken, Peder Pedersen Fæhn jun., Peder Pedersen Fæhn sen.
F.f. Huusmand John Pedersen Fæbakke og Signe Steensdatters
Hans Andreas: Anne Pedersd. Vrk., Anne Olsd. Klevsgade, Hans Hansen Vrk., Peder Pedersen Fæhn yngre, Ole Olsen Klevsgade yngre.
F.f. John Pedersen Fæbakke og Signe Steensdatters
John: Ingebor Olsd. Fæhn, Bertha Steensd. Monken, Ole Olsen Fæbakke, Peder Pedersen Fæhn yngre, Steen Steensen Monken.
F.f. Husmand John Pedersen Fæbakke og Signe Stensdatters
Even: Gunnild Nilsd. Røgstuen, Anne Olsd. Fæbakke, John Olsen Fæbakke, Ole Olsen Fæbakke den yngre, Nils Gundersen Gruben.


Besetning i 1875: 1 ku og 1 gris.

Ytterbøe: "John Pedersen var nesten blind, men var en flink håndverker (rivemaker)."


| Innhold | Gamle Namløs søndre | S. Namløs BS. Namløs 1 | S. Namløs 2 | Kåsene | Roheim | Namløshagen - Huset |
| Febakke nedre | Febakke øvre | Febakke 5 | Febakke 6 | Febakke - Fjeldstad | Febakke - Kleivane | Febakke - S. Fjeldstad | Febakke - Fossberg | Febakke - Dahle |

FEBAKKEPLASSANE
| 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Febakkeplassane 1875
Kilder: Folketellinga 1875, supplert med informasjon fra Holla kirkebøker og annet.


Familie 1.
Febakke 1875.

Her var oppført grubearbeider Ole Andersen Fæbakke med familie. Se Familie 4 - Febakke 1865.

Kreaturhold: 1 ku og 3 sauer.


Familie 2.
Febakke 1875.

Her var oppført gruvearbeider og enkemann Ole Olsen Fæbakke og 5 barn. Se Familie 3 - Febakke 1865.

Losjerende:
Gunhild Larsen, ugift, Sypige, f. 1852 i Skien.

Kreaturhold: 1 Kjør (1 ku).


Familie 3.
Febakke 1875.

Her var oppført husmann John Pedersen med familie. Se Familie 5 - Febakke 1865.

Kreaturhold: 1 ku og 1 gris.


Familie 4.
Febakke 1875.

Her var oppført enka etter John Olsen Gruben/ Fæbakke og 3 barn. Se Familie 2- Febakke 1865.

Kreaturhold: 1 ku, 1 kalv og en gris.


Familie 5.
Febakke 1875.

Her var oppført gruvearbeider Ole Larsen Fæbakke med familie. Se Fossberg.


| Innhold | Gamle Namløs søndre | S. Namløs BS. Namløs 1 | S. Namløs 2 | Kåsene | Roheim | Namløshagen - Huset |
| Febakke nedre | Febakke øvre | Febakke 5 | Febakke 6 | Febakke - Fjeldstad | Febakke - Kleivane | Febakke - S. Fjeldstad | Febakke - Fossberg | Febakke - Dahle |

FEBAKKEPLASSANE
| 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Febakkeplassane 1891
Kilder: Folketellinga 1891, supplert med informasjon fra Holla kirkebøker og annet.


Familie 1.
Febakke 1891.

Ole Olsen, Hovedperson, Enkemand, Pension af Ulefos Jernværk og Jordbrug, f. 1805 i Holden.
Jens Olsen, Søn, Ugift, Former ved Ulefos Jernværk, f. 1858 i Holden.

Margrethe Hansdatter, Ugift, Tjenestepige, Kreaturstel og Husstel, f. 1842 i Holden.


Familie 2.
Febakke 1891.

Maren Kirstine Jakobsdatter, Hovedperson, Enke, Gaardbrugerske, Selveier, f. 1840 i Solum.
Abraham Andersen, Svigersøn, Logerende hørende til Familien, Skomager for egen Regning, f. 1869 i Holden.
Kirsten Karoline Gunnarsdatter, Datter, Gift, f. 1868 i Solum. Midlertidig Ophold: Melum.
Gunda Karoline Abrahamsdatter, Datterdatter, f. Mai 1889 i Holden.


Familie 3.
Febakke 1891.

Ole Andersen, Hovedperson, Gift, Pension af Ulefos Jernværk og Jordbruger, f. 1822 i Holden.
Andrea Askjersdatter, Hustru, f. 1821 i Holden.
Anne Kirstine Olsdatter, Datter, Ugift, Skræddersøm og Husstel, f. 1863 i Holden.
Olga Annette Olsdatter, Datterdatter, f. 1885 i Holden.


Familie 4.
Febakke 1891.

Her var oppført Ole Larsen Fæbakke med familie. Se Fossberg.


Familie 5.
Febakke 1891.

Vetle Olsen, Hovedperson, Gift, Jernværksarbeider og Bruger af Jord, f. 1860 i Lunde.
Margit Gulliksdatter, Hustru, f. 1854 i Lunde.


Familie 6.
Febakke 1891.

Enkemann, pensjon fra jernverket og jordbruker
John Pedersen f. 1817 i Holla.
Anne Kirstine Johnsdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og Husstel hjemme, f. 1854 i Holla.
Nora Evensdatter, Sønnedatter, f. 1879 i Holla.

Se Familie 5 - Febakke 1865.


| Innhold | Gamle Namløs søndre | S. Namløs BS. Namløs 1 | S. Namløs 2 | Kåsene | Roheim | Namløshagen - Huset |
| Febakke nedre | Febakke øvre | Febakke 5 | Febakke 6 | Febakke - Fjeldstad | Febakke - Kleivane | Febakke - S. Fjeldstad | Febakke - Fossberg | Febakke - Dahle |

FEBAKKEPLASSANE
| 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Febakkeplassane 1900
Kilder: Folketellinga 1900, supplert med informasjon fra Holla kirkebøker og annet.


Familie 1.
Febakke 1900. Bnr 6.

Her var oppført Ole Larsen Fæbakke med familie. Se Fossberg.


Familie 2.
Febakke 1900. Bnr 6.

Gruvearbeider, minerer
Halvor Etland f. 1856 i Vinje.
g.m. Johanne Tolleivsdatter fra Koppervik f. 1862.
1. Ingeborg Etland f. 1887 i Skafså.
2. Olaf Etland f. 1890
i Skafså.
3. Theodor Etland f. 1892 i Skafså.
4. Ragna Etland f. 1895 i Skafså.
5. Gerda Etland f. 1898 i Skafså.

Losjerende i 1900: Gruvearbeider og minerer Aksel Karlsen f. 1875 i Sverige, ugift.


Familie 3.
Febakke 1900. Bnr 5.

Gruvearbeider, minerer
Aanon J. Sveigdalen fra Sveigdalen i Skafså f. 6/5-1847, s.a. Jon Knutsen Svejgdalen.
g. i Skafså 5/1-1878 m. Gunhild Aslaksdatter fra Kjennehaugen i Skafså f. 5/2-1861, d.a. Aslak Torsen Kjennehaugen.
Forlovere: "Knut Jonsen og Bendik Jonsen."

1. John Alver Aanonsen f. 14/1-1879 i Sveigdalen. Grubearbeider og Minerer i 1900.
2. Olaf Gunnerus f. 17/5-1884 i Sveigdal.

3. Guri Marie Aanonsdatter f. 14/3-1886 i Sveigdalen.
4. Johanne Kathrine Aanonsdatter f. 24/9-1888 i Sveigdalen.
5. Nils Aanonsen f. 1891 i Mo.

6. Olaf Aanonsen f. 1891 i Mo.
7. Søren Aanonsen f. 1898 i Mo.

Losjerende i 1900:
Tømmermann
Ole Larsen f. 1853 i Kongsvinger, gift.

Kristian Olsen f. 1881 i Eidanger, ug. Gruvearbeider.
Anton Antonsen f. 1883 i Skafså i Mo, ug. Gruvearbeider.


Familie 4.
Febakke 1900. Bnr 4.

Grubearbeider, minerer
Vilhelm Grindem f. 1844 i Etne - Søndre Bergenhus (Rogaland).
g.m. Anne Torgrimsd. f. 1852 i Øiestad - Nedenæs amt (Aust-Agder).
1. Anne Marie Vilhelmsdatter f. 1886 i Arendal.
2. Theresia Vilhelmsdatter f. 1888 i Øiestad.

Losjerende 1900:
Nils Johnsen f. 1864 i Brudevik - Søndre Bergenhus amt, gift.Gruvearbeider, Minerer.

Ole Knudsen f. 1867 i Fyrisdal, gift, Gruvearbeider, Minerer.
Peder Henriksen f. 1883 i Mo Thelemarken, Logerende, ug., Grubearbeider.


Familie 5a.
Febakke 1900.

Gruvearbeider, småbruker
Ole Rasmussen fra Kastet und. Romnes f. 27/6-1859, s.a. Rasmus Olsen Kaste og Anne Thorsdatter.
g. borgerlig hos Skien byfogd 21/11-1896 m. Kari Nilsdatter fra Strømme i Lunde f. 1863 i Lunde, d.a. Nils Rasmussen Strømme.
Forlovere: "
Sliberiarb. Tor Rasmussen og ditto Karl Knudsen af Skien."
1. Anne Olsdatter f. 1897 i Holla.
2. Ingeborg Olsdatter f. 1/4-1900 i Holla.

Da dette ekteparet gifta seg var det nevn at han var utmeldt av Statskirken.

Tjenestepike her under FT 1900: Asgerd Olsdatter f. 1882 i Mo Thelemarken (Skafså).
Losjerende ug. gruvearbeider
Hans Svensen f. 1871 i Lunde.


Familie 5b.
Febakke 1900.

Grubearbeider, losjerende
John Andreassen Lindgren (John A. Lindgren) fra Haugbakken f. 2/10-1869 d. 17/6-1945, s.a. smed Andreas Johnsen Lindgren og Ingrid Johnsdatter.
g. i Holla 14/10-1892 m. Inger Marie Nilsdatter (Inger Marie Lindgren) fra Strømme i Lunde f. 2/6-1873 d. 3/11-1958, d.a. Nils Jensen Strømme.
Forlovere: "
Ole Johnsen Dagsrud og Halvor Halvorsen Stoa."
1. Nils Johnsen f. 12/12-1892 i Holla.
2. Inga Kirstine Johnsen f. 8/10-1895 på Åfoss i Solum.
3.
Andreas Lindgren f. 21/7-1898 i Solum d. 27/5-1929 på Skotfoss, 31 år gml. Ugift.
4. Ingeborg Johanne Johnsen f. 7/8-1900 i Holla.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Stenarbeider, Kjører John Andreassen Lindgren Odden og Inger Marie Nilsdatters Nils: Faderen, Gustav Andreassen Lindgren, Gunnulf Nilsen Odden, Johanne Thorstensd. Vrk.
F.f. Fabrikarb. Johan (!) Andreassen Lindgren, Aafos og Inger Marie Nilsens
Inga Kirstine: Forældrene, fabrikarb. Gustav A. Lindgren do., Andreas Pedersen, Hanna Larsen Skotfos.
F.f. Arb. John Andreassen Lindgren, Skotfos og Inger Marie Nilsens
Andreas: Forældrene, arb. Gustav Lindgren, do., Hans Nilsen Strømme, Margit Østensen. Døbt i Solum kirke.
F.f. Dagarb. John Andreassen Lindgren, Fæbakke og Inger Marie Nilsens 
Ingeborg Johanne: Kari Rasmussen, Fæbakke, Anne Berthea Andreassen Kaasene, Arbeidere Andreas Andreassen Lindgren og Hans Nilsen Strømme (i Lunde)

Han ble konfirmert i Holla 1884 og hun ble konfirmert i Lunde 1888. Denne familien bodde først på Odden ved Lanna.
Han var i 1892 stenarbeider i forbindelse med bygging av de nye slusene. De flytta til Solum før 1895 og kom tilbake
våren 1900 og bosatte seg på Febakke under S. Namløs. De flytta til Skotfoss før 1929. Gravlagt på Pollen kirkegård.


Kilde: Telemark Arbeiderblad 29/9-1939, side 2.
 

 

 


 


Familie 6.
Febakke 1900.

Gruvearbeider
Aasmund Berge f. 1869 i Bruland.
g.m. Laura Larsdatter f. 1877 i Mo (Skafså)
1. Aasta Aasmundsdatter f. 31/12-1898 i Mo.

Tjenestepige: Ellevine Larsdatter f. 1883 i Mo (Skafså).


| Innhold | Gamle Namløs søndre | S. Namløs BS. Namløs 1 | S. Namløs 2 | Kåsene | Roheim | Namløshagen - Huset |
| Febakke nedre | Febakke øvre | Febakke 5 | Febakke 6 | Febakke - Fjeldstad | Febakke - Kleivane | Febakke - S. Fjeldstad | Febakke - Fossberg | Febakke - Dahle | Febakke andre |

FEBAKKEPLASSANE
| 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Febakkeplassane 1910
Kilder: Folketellinga 1910, supplert med informasjon fra Holla kirkebøker og annet.


Familie 1.
Febakke 1910.

Gruvearbeider
Ole Halvorsen fra Valle i Setesdal f. 18/10-1852.
g.m. Ingeborg Kittilsdatter f. 29/6-1855 i Lunde i Tel.
1. Halvor Olsen f. 18/11-1891 på Aamli. Gruvearbeider i 1910.
2. Kittil Olsen f. 26/8-1893 på Aamli. Gruvearbeider i 1910.
3. Jørgen Olsen f. 3/1-1895 i Tvedestrand. Skogsarbeider i 1910.


Familie 2.
Febakke 1910.

Skakbygger i jerngruve, småbruker
Bertinius H. Haugerud (Bertinius Hansen Haugerud) f. 21/11-1873 i Skafså i Mo d. 13/7-1936 på Febakke.
g.m. Hanna Oline Johnsdatter Kolstad fra Kolstad(7) f. 27/11-1879 i Holla d. 27/5-1963, d.a. John Arvesen Kolstad.

Tjenestepike i 1910: Pauline Fjaagesund f. 31/5-1891. Ugift, sysselsatt i fjøset.

Bertinius Haugerud overtok i 1917 konas farsgård Kolstad(7). Se der.

Gravlagt på Helgen kirkegård.


Familie 3.
Febakke 1910.

Gruvearbeider
Olaf K. Skare (Ole Knutsen Skare) f. 18/2-1868 d. 4/7-1919. Gravlagt på Notodden i samme grav som sin datter Dagny.
g. i Skafså 6/1-1889 m. Ingeborg Gunnarsdatter "Fles" f. 22/8-1869 på Nyhus und. Haugen i Mo d. 19/12-1958, d.a. husm. Gunder Halvorsen og Signe Anundsdatter. Gravlagt i Heddal.
1. Sigvard Skare f. 28/2-1892 i Skafså. Ugift handelsbetjent i 1910. Emigrerte til Montreal i Canada i 1927. Døde fra kone Karette og 3 voksne barn i mai 1962. Nokrolog i "Teledølen" 26/5-1962, side 2.
2. Knut O. Skare f. 4/6-1895 i Skafså d. 23/4-1925 g.m. Helga f. 2/4-1901 d. 5/3-1994. Gravlagt på Lisleherad kirkegård på Notodden.
3. Gunnar O.
Skare f. 25/2-1901 i Skafså d. 31/5-1966 på Notodden g.m. Gudveig Marie f. 15/8-1902 d. 6/6-1993. Gravlagt på Notodden.
4. Anton Martinius Skare f. 14/2-1904 d. 1924. Gravlagt på Notodden.
5. Dagny Skare f. 15/11-1909 d. 1942. Gravlagt på Notodden.

F.f. Helgen. Grubearb. Ole Knutsen Skare, Myrhalsen og Ingeborg Gundersdatters Anton Martinius: Arb. Bendik Johnsen Tufte, Arb. Peder Evensen Myrhalsen, Arb.kone Gunhild Aslaksen(?) og pige Signe Pedersen.
F.f. Helgen. Grubearb. Olaf Knutsen Skare, Fæbakke og Ingeborg Gundersdatters
Dagne: Isak Vetlesen Namløshagen, Sigvart O. Skare, Berget, O. Dahle Fæbakke, pige Signe Dahlen, Fæbakke.

De bodde begge på Åmdals verk før de gifta seg. Denne familien flytta siden til Notodden for å finne arbeid.


Familie 4.
Febakke 1910.

Skakbygger i jerngruve
Olaf Torjussen Berge (Ole Torjussen) fra Morgedal f. 24/12-1866 (dpt. 22/9-1867 i Brunkeberg), s.a. husm. Torjus Sondresen Hafslund und. øvre Borge og Gro Svendsdatter.
g. 1892 m. Bergit Andresdatter f. 12/8-1866 på Klevene i Skafså, Mo prestegjeld, d.a. Andres Halvorsen og Gunhild Knudsdatter.
1. Georg Berge f. 5/1-1893 i Skafså. Gruvearbeider her i 1910.
2. Torjus Berge f. 22/11-1894 i Skafså.
3. Andres Berge f. 29(?!)/2-1897 i Skafså.
4. Gunnulf Berge f. 3/3-1899 i Skafså. Bodde på Ulefoss.
5. Ingeborg Berge f. 27/1-1901 i Skafså.
6. Bjarne Berge f. 8/1-1903 i Holla
7. Trygve Berge f. 1/3-1905.
8. Otmar Berge f. 21/4-1909. Se Lunde øvre(1) i Valebø.
9. Ingolf Berge f. 25/9-1910 d. 25/6-1989 g.m. Johanne Marie f. 6/4-1914 d. 9/9-2002. Gravlagt på Borgestad.

"Olaf Torjussen" f. 24/12-1866, ble konfirmert i Brunkeberg kirke, Kviteseid prestegjeld, den 2/10-1881.

F.f. Hollen. Grubearb. Ole Torjussen Lysnes og Birgitte Torjussens Bjarne: Karen Andersen Borgejordet, Barnets Moder, Kittil Johnsen Lysnes og Ole Andreassen do.
F.f. Hollen. Grubearb. Ole Torjussen Berge, Lysnæs og Bergit Andreasdatters 
Trygve: Moderen, Therese Wilhelmsd. Grindem, Grubearb. Ole Knutsen Skari, Gruben og Faderen.
F.f. Hollen. Grubearb. Ole Tarjesen Berge, Fæbakke og Bergit Andreasdatters 
Otmar: Kone Karen Andersen Skippervold, pige Anne Halvorsd. Namløs, Grubearb. Johan Jørgensen do., Grubearb. Georg Olsen Fæbakke.
F.f. Hollen. Grubearb. Ole Torjussen Berge, Fæbakke og Bergitte Andersdatters 
Ingolf. Fadd: Barnets Moder, pige Kristine Andersd. Berge, Grubearb. Georg Olsen Berge, Grubearb. Ole Skare.

Denne familien ble tildelt boplass på Lysnes und. S. Namløs, da de kom til bygda i 1902.
Otmar ble født på Febakke i april 1909.


Familie 5.
Febakke 1910.

Her var oppført Ole Larsen Fæbakke med familie. Se Fossberg.


Familie 6.
Febakke 1910.

Enkemann, materialforvalter ved Fensgruvene
Ole Torkildsen f. 14/4-1849 i Flesberg.
1. Johanne Olsdatter f. 11/9-1881 på Skafså i Mo.
2. Signe Olsdatter f. 1/1-1890 på Skafså.

Losjerende gruvearbeider i 1910: Henrik Sørensen f. 11/4-1885 i Avaldsnes.


Familie 7.
Febakke 1910.

Gruvearbeider, minerer
Nils J. Dale f. 1/5-1864 i Bruvik i Nordhordaland?
g.m. Birgit Olsdatter fra Skafså f. 31/7-1866.
1. Olaf Dale f. 5/2-1892 på Skafså. Gruvearbeider i 1910.
2. Albert Dale f. 4/10-1899 på Skafså.
3. Sverre Dale f. 12/2-1903 i Holla.
4. Nils Dale f. 17/4-1906.

Losjerende familiemedlem i 1910: Gruvearbeider Torgeir Olsen f. 24/1-1892 i Skafså.


Familie 8.
Febakke 1910.

Her var oppført Brynjulf Olsen Febakke med familie. Se Nordgård under M. Namløs.


Familie 9.
Febakke 1910.

Her var oppført Ole P. Andersen med familie. Se Fjeldstad.

Denne boplassen ble gjort om til hustomt (30/9) "Fjellstad". 


| Innhold | Gamle Namløs søndre | S. Namløs BS. Namløs 1 | S. Namløs 2 | Kåsene | Roheim | Namløshagen - Huset |
| Febakke nedre | Febakke øvre | Febakke 5 | Febakke 6 | Febakke - Fjeldstad | Febakke - Kleivane | Febakke - S. Fjeldstad | Febakke - Fossberg | Febakke - Dahle | Febakke andre |

FEBAKKEPLASSANE
| 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Febakkeplassane 1920
Kilder: Folketellinga 1920, supplert med informasjon fra Holla kirkebøker og annet.


Familie 1.
Febakke 1920. Småbruk.

Grubearbeider
Brynjulf Olsen Febakke f. 30/7-1862 d. 11/6-1939.
g. i Holla 25/10-1900 m. Gunhild Marie Johnsdatter f. 23/4-1873 d. 3/9-1967.
1. Borghild Fæbakke f. 23/5-1902.
2. Georg Brynjulfsen f. 6/10-1904. Grubearbeider.

3. Olga Josefine Brynjulfsen f. 8/2-1907.
4. Astrid Brynjulfsen f. 2/10-1909.
5. Olaf Brynjulfsen f. 5/7-1912.
6. Jonas Brynjulfsen f. 30/10-1914.

Se Nordgård under M. Namløs. (29/

 

 

 


FEBAKKEPLASSANE
| 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Webmaster