ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


TINHOLT - TØNHOLT

Gnr 63 i Holla kommune.

Oppdatert: 08.04.2024


| Innhold | Gamle Tinholt | Tinholt | Tinholt nordre | Tinholt søndre |
| Løkka | Håvet | Skottet | Askejordet |
| Hustomter |


Gamle Tinholt

Beliggenhet.
Gården ligger sørøst for Klovdal i Helgen sogn i Holla prestegjeld.

Navnet Tinholt
Navneforskeren Oluf Ryghs arbeider med gårdsnavns opphav og betydning, settes sjelden i tvil.
På gammelnorsk het gården pyrniholt. O. Rygh mente at navnet skulle bety holtet ved kjenna. 

Gammel lokal uttaleform er Tønnhølt. Ny Tønnhaalt.

Skyld og skatt:
Skatten i 1585 var 4 merker smør og 8 merker mjøl etter-Brockenhus' regnskap og skatten var det samme i 1621.
Gammel skyld: 2 huder og i 1665 ble gården taksert for 1 skpd.
I 1823 var gården delt og fikk den skylda som er anført for hvert bruk.

Tinnholt skatta som halvgård fra først i 1600-tallet - tidligere som ødegard.

Eiere og brukere:
Jens er oppsitter i 1593 og 1603.
Laurits 1620.
Torgrim 1612-1621.

Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len 1612. Digitalarkivet.
Øddegaarder: Thorgrim Tinneholt.


| Innhold |Gamle Tinholt | Tinholt | Tinholt nordre | Tinholt søndre |
| Løkka | Håve | Skottet | Askejordet |


Tinholt

Peder Haraldsen (1635-ca. 1670). Peder var 62 år i 1665.
Sønnen Harald, 20 år og var soldat og sønnen Anders var 17 år. Harald døde visstnok som soldat.

Bonde, leilending
Anders Pedersen Tinholt (herfra?) f. ca. 1640 d. ca. 1700 (skifte)
g1g m. Gunhild Olsdatter f. ca. 1640 d. 1693 (skifte).
g2g m. Marthe Gundersdatter fra Lunde øvre i Valebø f. ca. 1664 bg. 5/1-1760. "Marthe Gundersd. Store Haatved, ved Holden, 96 Aar 29 Dage.", d.a. Gunder Madsen Lunde.
1. Mikkel Andersen f. ca. 1666. Se Susås.
2. Lars Andersen f. ca. 1667 bg. 1/2-1757. "Lars Andersen Tinholt, ved Helgen, 90 Aar."
3. Guri Andersdatter f. ca. 1673 g.m. Claus Jacobsen. Bodde på Tveitan i Melum.
4. Peder Andersen f. ca. 1673 g1g m. Synnøve Larsdatter. Bodde på Sti i Melum.
Barn i 2. ekteskap:
5. Christen Andersen f. ca. 1694. Se N. Holla.
6. Gunhild Andersdatter f. ca. 1695 g.m. Jon Jonsen Baxaas. Se Baksås.
Bruker i 1693 og i 1700.

Hans Elseths arvinger eier Tinholt i 1679. Elset er en gård i Solum.
Christen Eriksen solgte Tinholt til Lars Andersen Tinholt i 1701.

Bonde, selveier
Lars Andersen Tindholt herfra f. ca. 1667 bg. 1/2-1757. "Lars Andersen Tinholt 90 aar."
Eier 1701.

Inderst
Peder Pedersen f. ca. 
g.m. Anne Evensdatter f. ca.
1. Maria Pedersdatter dpt. 20/3-1718.

F.f. Peder Pedersen Tindholts og Anne Evensdatters Maria: Lars Tindholt, Christen Langeland, Ingebor Skiørholt, Anne Holtene, Ingebor Jacobsdatter.

Bonde, selveier
Anders Pedersen Tindholt
d. ca. 1700 (skifte).
g1g m. Gunhild Olsdatter d. ca. 1693 (skifte).
g2g m. Marthe Gundersdatter fra Lunde øvre i Valebø f. ca. 1664 bg. 5/1-1760. "Marthe Gundersd. Store Hotved, 96 Aar 29 Dage.", d.a. Gunder Madsen Lunde.
1. Mikkel Andersen.
2. Peder Andersen.
3. Lars Andersen.
4. Guri Andersdatter.
Barn i 2. ekteskap:
5. Christen Andersen.
6. Gunhild Andersdatter.
Bruker i 1693.

Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1669 - 1701, Folie 283b - 285b.
Sted Tindholt i Helgen - 1700.
Anders Pedersen, Død.
gift 1. gang med Gunnild Olsdtr. død, gift 2. gang med Marte Gundersdtr.
Børn fra 1. Ægteskab:
1. Michel Andersen.
2. Peder Andersen.
3. Laurs Andersen.
4. Guri Andersdtr.
Børn fra 2. Ægteskab, smaa og umyndige:
5. Christen Andersen.
6. Gunnild Andersdtr.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Marthe Gundersdatter ble g2g med Anders Steensen Haatvedt. Se Håtveit store.
 

Skogsarbeider, bonde, leilending
Svend Kolbjørnsen Tinholt f. ca. 1681 bg. 4/10-1741. "Svend Tinholt 60 aar."
g.m. Berthe Evensdatter  f. ca. 1688 bg. 8/10-1741. "Berte Tinholt 53 aar."
1. Ole Svendsen f. ca. 1715. Se nedenfor. bg. 5/5-1748. "Ole Tinholt 33 aar."
2. Maren Svendsdatter f. ca. 1711 g.m. Erik Evensen. Se Febakke nedre under S. Namløs.
3. Kari Svendsdatter f. ca. 1715.
4. Anne Svendsdatter f. ca. 1716.
5. Kirsti Svendsdatter f. ca. 1717.
6. Nils Svendsen dpt. 11/12-1718.
7. Berthe Svendsdatter f. ca. 1719.
Bruker til 1741.

Nedre Telemark sorenskriveri Skifteprotokoll 1740 - 1745, Folie 411b - 412b.
Sted: Tindholt i Holden - 1741.
Svend Torbiørnsen(!), død.
Enchen Berthe Evensdtr. og Børn:
1. Ole Svendsen. Myndig.
2. Niels Svendsen 16 Aar.
3. Mari Svendsdtr. g.m. Erich Evensen Fæbache.
4. Kari Svendsdtr. 19 Aar.
5. Anne Svendsdtr. 18 Aar.
6. Kirsti Svendsdtr. 17 Aar.
7. Berthe Svendsdtr. 15 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Skogsarbeider, inderst
Ole Svendsen Tinholt herfra f. ca. 1715 bg. 5/5-1748. "Ole Tinholt 33 aar."
g. i Holla 20/10-1737 m. Karen Brynildsdatter d.e. fra N. Jøntvedt(1) f. ca. 1709, d.a. Brynild Eriksen Jentved.
1. Ingeborg Olsdatter dpt. 13/1-1738 g1g i Solum 21/2-1765 m. Christen Torstensen. Ingeborg g2g i Solum 21/9-1766 m. Thor Halvorsen.
2. Even Olsen dpt. 13/9-1739 g. i Holla 10/10-1765 m. Ingeborg Nilsdatter fra Juvet under Hjelset. Bodde på Tveit i Melum.
3. Anders Olsen dpt. 28/1-1742. Se M. Namløs(5).
4. Berthe Olsdatter (tvilling) dpt. 12/9-1744 g. i Solum 12/7-1781 m. enkemann Ole Knudsen. Bodde ved Bolvik i Solum.
5. Marthe Olsdatter (tvilling) dpt. 12/9-1744 bg. i Melum 18/3-1778, 34 år gml. Ugift.
6. Kirsti dpt. 12/3-1747 bg. 26/12-1748. "Kirsten Olsd. Tinholt."
7. Karen dpt. 12/3-1747 bg. 3/4-1747. "Karen Olsd. Tinholt, 3 Uger."
Bruker ca. 1741.

F.f. Ole Svensen og Karen Brønilsdatters Ingebor: Johannes Namløs, Brønil Aadnesen, Anne Lucenæs, Berte store Namløs, Maren Namløs.
F.f. Ole Svensen og Karen Brønilsdatters
Even: Hans Vale, Ole N. Jentvet, Anders Svensen, Maren Valen, Marte Halvorstaae.
F.f. Ole og Karen Tinholts
Anders: Ole Jentved, Kittil Jentved, Berte Jælsætt, Berte Kløvedal, Lisbet Yttrebøe.
F.f.
Ole og Karen Tinholts 2de børn Berte. (og Marte): Ingebor Kløvedal, Maren Jentved, Bertel Kolle, Hans Evensen.
F.f. Ole og Karen Tinholts 2de børn (Berte og) Marte: Lisbet Jentved, Karen Jentved, Ole Halvorsen, Kittil Kolle.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Enka Karen Brynildsdatter ble g2g med enkemann Nils Paulsen Juvet. Se Juvet store under Hjelset.

Bonde, skogsarbeider, leilending
Anders Andersen Tinholt fra Geitebua i Valebø f. ca. 1710 bg. 13/10-1765. "Anders Andersen Tinholt, 50 Aar.", s.a. Anders Jensen Giedeboen.
g1g i Holla 25/3-1731 m. Berthe Svendsdatter fra Brenne(3) i Valebø f. ca. 1710 bg. 20/9-1733. "Birte Svensd. Brenne, 23 Aar.", d.a. Svend Olsen Brenne.
g2g i Melum 14/10-1736 m. Inger Mikkelsdatter fra Solum dpt. 29/1-1708 (som Ingeborg!) bg. 11/6-1752. "Inger Michelsd. Tinholt, 44 Aar.", d.a. Anne Kjøstolsdatter og Mikkel Olsen.
Forlovere: "Gunder Gundersøn og Anders Erichsøn."
g3g i Holla 7/1-1753 m. Karen Brynildsdatter d.y. fra N. Jøntvet(1) f. ca. 1722 d. 6/8-1787. "Karen Brynnildsd. Tinholt, 65 Aar.", d.a. Brynild Eriksen Jentved.
Forlovere: "Halvor Bierven og Halvor Anunsen Jentved."
1. Svend Andersen f. ca. 1731. Se Geitebua.
2. Karen dpt. 15/8-1733 bg. 20/9-1733. "Karen Andersd. Brenne, 12 dage."
Barn i 2. ekteskap:
3. Berthe Andersdatter dpt. 2/12-1736 i Melum.
4. Peder Andersen dpt. 27/4-1738 i Holla.
5. Kirsten dpt. 9/4-1741 i Melum kirke bg. 21/5-1741. "Kisten Andersd. fra Dall Østre, 1 Aar 7 Uger."
6. Maren Andersdatter (Marie Andersdatter) dpt. 7/4-1743 i Melum. Bodde på Hanes i Melum (Solum) i 1787.
7. Kirsten Andersdatter dpt. 20/2-1746 i Melum.
8. Cathrine dpt. 6/12-1750 bg. 7/2-1751. "Cathrine Andersd. Tinholt, 9 Uger."
9. Cathrine dpt. 28/4-1752 bg. 13/8-1752. "Cathrine Andersd. Tinholt, 3 Mnd."
Barn i 3. ekteskap:
10. Brynild Andersen dpt. 2/7-1753. Vervet soldat i Christiania i 1787 (skifte)
11. Anders Andersen dpt. 11/8-1754. Død før 1787 (skifte etter mora).
12. Rasmus dpt. 2/2-1756 bg. 15/5-1757. "Rasmus Andersen Tinholt, 1 Aar."
13. Inger Andersdatter dpt. 4/9-1757. I tjeneste på Tveitan i Melum i 1787 (skifte).
14. Berthe bg. 1/10-1758. "Berthe Svensd. Tinholt, 3 Uger."
15. Rasmus Andersen dpt. 4/3-1759. Bodde i Skien i 1787.
Bruker ca. 1750.

F.f. Anders Andersen og Birte Svensdatters Karen: Hans lille Hvale, Ole Larsen Brenne, Ole Siversen, Maren Brenne, Anne Rasmusd.
F.f. Anders Andersen og Inger Michelsdatters
Peder: Jens Marsdalen, Peder Mortensen, Karen og Inger Eg.
F.f. Anders Tinholt og Inger Michelsdatters
Cathrine: Halvor Jensen, Rasmus Marsdalen, Børge Kløvedal, Maren Jentved, Kirsten Holten.
F.f. Anders Tinholt og Inger Michelsdatters
Cathrine: Jens Evensen, Niels Huve, Ole Kløvedal, Karen Huve, Karen Hansd. Kaasen.
F.f. Anders Tinholt og Karen Brønnilsdatters
Brønnil: Nils Huve, Niels Gieddeboe, Børge Kløvedal, Karen Huve, Karen Hansd. Kaasen.
F.f. Anders Tinholt og Karen Brønnilsdatters
Anders: Jens Holten, Niels Huve, Rasmus Marsdalen, Karen Huve, Anna Vasdal.
F.f. Anders Tinholt og Karen Brønnilsdatters
Rasmus: Niels Huve, Lars Schiørholt, Sven Tinholt, Inger Gieddeboen, Ingebor Huve.
F.f. Anders Tinholt og Karen Brønnilsdatters
Inger: Niels Huve, Rasmus Tinholt, Ener Holten, Karen Holten, Ingebor store Huve.
F.f. Anders Tinholt og Karen Brønnilsdatters
Rasmus: Lars Schiørholt, Even Huve, Karen Langeland, Kirsten Schiørholt.
 

Anders Andersen bodde først, som inderst (leieboer med egen husholdning) på Brenne(3), der han første kone, Berthe Svendsdatter; kom fra. Hun døde på Brenne etter bare 2 års ekteskap. Dødsårsaken var trolig komplikasjoner etter sin andre barnefødsel. Anders Andersen flytta til Solum og fant sin andre kone der på 1730-tallet. Anders Andersen bodde hver fall på Ø. Dal i Melum (Dalsbygda) i mai 1742, da hans datter Kirsten ble gravlagt derfra. De ble boende noen år i Melum før de kom til Tinholt rundt 1750. Sønnen Svend Andersen ble konfirmert mens han bodde på Geitebua i 1751. Han hadde trolig bodd der fra den tiden hans mor døde. Han hadde mye familie i Gjeitebua og plassene omkring, siden hans far kom derfra.

Inger Mikkelsdatters mor, Anne Kjøstolsdatter, ble trolovet i Solum kirke i sept. 1717 med Christen Olsen Bøeie og gift i Gjerpen den 13/11-1717.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skiftedesignasjoner Uavsluttede, pakke 367, 1720 - 1786. Statsarkivet Oslo.
Anders Andersen død "22/9-1765."
Død i fattig og gieldbunden Tilstand, hvor intet er til Gielden og mindre til Arv.
"Skifte afslutningen ha beroet usluttet deels formedelst omtvisted Gield, deels under Creditorenes
Taalmodighed med Enken, som med Boet efterladt i de fattigste Omstændigheder.
Anders Andersen, død, "efter hvem ingen Lov er falden."
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri Skifteprotokoll 1787 - 1792, side 384b - 385b.
Sted: Tinholt i Helgen Sogn, Holden Præstegield - 1787.
Enken Karen Brynildsdtr. død. Hendes Børn:
1. Brynild Andersen, myndig, tiener som Gevorben (vervet) ved Hr. Major Flyges Comp. i Christiania.
2. Rasmus Andersen, myndig gift og bor i Skien.
3. Marie Andersdtr. (ikke Karens barn) paa Hanes i Solum.
4. Inger Andersdtr. ugift, tiener hos Abraham Isaksen Tveitan i Solum.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Tinholt verdsatt til 120 rd.
Anders Andersen Tinholt lot gården dele fra 1757. Han må derfor ha vært selveier.
I 1757 solgte han (Anders Andersen) halvdelen av den, 1 tn. til Jens Larsen Holtan for 100 rd.
I 1761 solgte han en fjerdedel, ½ tn., til Kjøstol Simonsen Klovdal og
i 1763 også den siste fjerdedelen, som Jens Larsen kjøpte.

Bonde, leilending
Abraham Nilsen
fra Tinholt f. ca. 1747.
g. i Holla 23/8-1778 m. Inger Andersdatter fra gamle Tvara dpt. 5/3-1749, d.a. Anders Olsen Tvara.
Bruker 1779.

Denne familien flytta til Kåsa(8) under Kolle i 1787.

 


| Innhold |Gamle Tinholt | Tinholt | Tinholt(2) nordre | Tinholt(6) søndre |
| Løkka | Håve | Skottet | Askejordet |


Tinholt 2 - nordre
Gnr 63 bnr 2.
 

Jens Larsen Holtan (1757 og 1763-82). Skyld 1½ tn. Jens var sersjant. I 1754 ble han
g.m. Kari Olsdatter Bjærva.

De siste åra sine bodde han på Langeland.

Tønholt, solgte han til

Jørgen Svendsen Tveitan (1782-1828).
Jørgen solgte fra Løkka i 1790, skyld ½ sett. Videre solgte han Skåtte i 1826, skyld ¾ sett. = 14 skill.

Han, var meget nytta i bygda.

I 1801 var han 45 år, kona Birthe Andersdatter, f. Omdal, 38 år. Barn: Anders 13, Jørgen 11, Hans 9, Anne 7 og Ingeborg 1 år.

I 1823 fikk Tønholt 2 dl. 4 ort 3 skill. i skyld.

Ved skiftet etter Jørgen i 1827 var arvingene: Anders, lærer, som bodde på Berjan, Hans Jørgen og Ingeborg, g. m. Peder Hansen Tønstulen.

Gården ble delt mellom Hans og Jørgen. Sammen solgte disse i 1829 3 sett. = 2 ort 13 skill. til Anders Klovdal.
Dette stykket av Tønholt har seinere vært drevet sammen med Klovdal.

Jørgen Jørgensen (1828-57) tok mot 6 sett. som arv i gården. I 1842 fikk, han kjøpt inntil 4 sett. av bruk 2, som derved svant inn til de såkalte Tinholtkåsene.

Bonde, selveier
Jørgen Jørgensen Tinholt herfra f. ca. 1804 d. 1856, s.a. Jørgen Svendsen Tinholt.
g. i Holla 16/6-1837 m. (søskenbarn?) Anne Hansdatter
fra Skippervold under S. Fen f. 14/7-1812, d.a. Hans Anundsen Skippervold.
1. Berthe Maria Jørgensdatter f. 27/11-1838 g.m. enkemann John Gundersen. Se Holtanhagen.
2. Jørgen f. 27/11-1838 d. 2/1-1839 på Skippervold, som "gaardmandssøn", 5 uker gml. "Som strax døde i Sengen."
3. Marthe Kirstine Jørgensdatter f. 16/3-1842 g.m. Isak Andersen Gjærum. Bodde på Gjærum i Melum.
4. Jørgen Jørgensen Tinholt f. 1/4-1845. Overtok gården.
5. Anne Jørgensdatter f. 8/10-1848 g.m. Peder Martinius Andersen Skippervold. Se S. Fen(10) Skippervold.
6. Hans Jørgensen f. 19/3-1852. Døde ung.
Eier 1828 - 1857.

F.f. Gaardmand Jørgen Jørgensen Skippervold og Anne Hansdatters tvilling Berthe Maria: Kari Hansd. Borgen, Kirsten Tollefsd. Hagen, Anders Borgen, Ole Steensen Tufte, Anund H. Teigen.
F.f. Gaardmand Jørgen Jørgensen Skippervold og Anne Hansdatters tvilling
Jørgen: Ingeborg Tinholtstulen, Anne Steensd. Tufte, Halvor Andersen Fæhn, Peder Hansen Tinholtstulen, Anders Halvorsen Fæhn.
F.f. Gaardmand Jørgen Jørgensen Skippervold og Anne Hansdatters
Marthe Kirstine: Kari Hansd. Borgen, Kari Steensd. Tufte, Halvor Andersen Fæhn, Peder Hansen Tinholtstulen, Hans Andersen Meelteig.
F.f. Gaardmand Jørgen Jørgensen Skippervold og Anne Hansdatters
Jørgen: Ingeborg Jørgensd. Tinholtstulen, Berthe Maria Pedersd. ditto, Anders Borgen, Anund Teigen, Ole Steensen Tufte den yngre.
F.f.
Gaardmand Jørgen Jørgensen Tinholt og Anne Hansdatters Anne: Ingeborg Jørgensd. Tinholtstulen, Berthe Maria Pedersd. ditto, Anders A. Borgen, Simon Klovedal, Hans Olsen Marum.
F.f. Gaardmand Jørgen Jørgensen Tinholt og Anne Hansdatters
Hans: Anne Pedersd. Jøntved, Asloug Pedersd. Holten, Anders Jonsen Klovedal, Simon Simonsen Jøntved, Anders Andersen Søwe.

Jørgen døde i 1856 og gården ble utlagt til sønnen Jørgen ved skiftet.

Bruk II

Hans Jørgensen (1828-36) solgte fra Askejordet i 1930 til Stian Jørgensen Hagan.
Resten ble solgt ved auksjon i 1836 til Abraham Nilsen Berjan, som solgte den største delen til Jørgen Tinholt, og en mindre del, Tinholtkåsene til Tyke Løkka.
Hans flytta til Brevik i 1854, da han var 62 år og kona Mariken Mariasdatter 61 år.

Skogsarbeider, småbruker, selveier
Jørgen Jørgensen Tinholt f. 1/4-1845 d. 1914.
g.m. Ingeborg Kirstine Halvorsdatter fra Værstad
0. Et dødfødt barn f. 4/4-1877.
Eier 1857 - 1882?

I 1866: 78 mål, for størstedelen av god beskaffenhet. Husdyrhold: 1 hest, 3 kuer og 6 sauer.
 

Simon S. Helgen var eier fra 1882. Han solgte skogstykket Giverstolen til Halvor H. Holtan. Skyld 35 øre og gården i 1901 til

Tollev Ellingsen Vissdal fra Bø. Han kjøpte også tilbake Giverstolen.

Sommeren 1913 grov Tollev ut den ene av de 16 gravhaugene som ligger på Tønholt. Han fant brente bein der, aske og
aller djupest, like under fjellet fantes 9 potteskår av ei urne. Han var g.m. Ingebjørg Øverland fra Seljord.
Barn: Kari, død 12 år gl., Anne, g. m. Hans Hansen Tinholt, Elling, g. m. Sofie Sørensen og Steinar.

Steinar Tollevsen, sønn av Tollev Ellingsen, overtok gården i 1929. G. m. Mari, datter av Jon Slåtthaug (Hvala).

Barn: Ingebjørg, John, Hjørdis og Reidun.

Steinar har vært en særdeles virksom mann. Han bygde opp nye hus, planta hage og dreiv et sagbruk tett ved hovedvegen.
Han var adskillig med i bygdas styr og stell, var medlem av herredsstyret, formann i menighetsrådet og medlem av styret for
Holla Sparebank mange år.

Han solgte gården til Peder Obrestad i 1960 og bygde seg ny heim på ei tomt fra eiendommen som ble utskilt som brn. 12.


| Innhold |Gamle Tinholt | Tinholt | Tinholt nordre | Tinholt søndre |
| Løkka | Håve | Skottet | Askejordet |


Tinholt søndre 6 - Tinholt lille
Gnr 63 - bnr 6. Gammelt løpenr. 133a.

Visstnok opprinnelig en gammel husmannsplass under Tinholt.

Etter skyldsettinga i 1761 utgjorde dette bruket 1/4-part av hele Tinholt.

Ved delinga i 1761 ble denne parten solgt av Anders Andersen til Kjøstol Simonsen Klovdal for 120 rd.
Landskyld: 6 settinger (1 Tønne korn = 12 Settinger).
 

Husmann
Halvor Tinholt.
g.m. Helge Thomasdatter eller Tormodsdatter
1. Aaste Halvorsdatter dpt. 24/6-1764.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Halvor Tinholt og Helge Tormosdatters Aaste: Christen Tofte, Peder Hegland, Karen Tinholt, Aase Olsd. paa Tinholt.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Arbeider, husmann
Kjøstel Simonsen Tinholt
f. ca. 1722 bg. 15/5-1807. "Kiøstol Simonsen Tinholt, 85."
g1g m. Kirsten Nilsdatter f. ca. 1711 bg. 30/12-1790. "Kirsten Nielsd. Tinholt, ved Helgen, 79 Aar."
g2g i Holla 31/10-1792 m. Karen Paulsdatter "fra Stenstad" f. ca.  1766.
Forlovere: "Jørgen Tinholt og Tolv Børgersen."
1. Simon bg. 10/4-1794. "
Simon Kiøstolsen Tinholt, ved Helgen, 10 Uger 2 Dage."
Bruker fra før 1789.

Kjøstol Tinholt ble første gang i august 1789 kalt for prestens medhjelper. Dette ga nok noe status i bygda.
Kjøstol Simonsens alder: 80 år i feb. 1801 - sikkert satt for høyt i folketellinga. G.S.

I 1801 var Kjøstol 80 og Karen 34 år. Adoptivbarnet deres, Maren Andersdatter, var 11 år. Kjøstol døde i 1807, 85 år gl.

Enka overdrog gården til den andre mannen sin, Tommes Andersen Vipeto, i 1808.

Gbr., selveier
Arne Andersen Tinholt fra Gunnerud under Prestegården dpt. 24/6-1767 d. 13/7-1821 på Tinholt, 54 år gml., s.a. Anders Arnesen Gunnerud.
g. i Solum 12/10-1804 m.
Dorthe Kirstine Mathiasdatter fra Grimholt i Melum f. ca. 1780, s.a. Mathias Thurvildsen Grimholt.
Forlovere: "
Christen Schielbred og Anders Clausen."
1. Maren Helvig Arnesdatter dpt. 16/5?-1806 i Solum. Født på Grimholt i Melum.
2. Mathias Arnesen dpt. 1/4-1810 i Solum. Overtok gården.
3. Ingeborg Arnesdatter f. 19/9-1812.
4. Karen Arnesdatter f. 9/2-1816 d. 19/2-1898 på Grønstein av alderdom. Ugift.
5. Anne f. 13/10-1818.
6. Arne Arnesen f. 9/2-1822. Ble skolelærer. Skrevet for Arne Arnesen Torsholt i 1853. Torsholt ligger ved Siljan sentrum.

Eier 1811.

F.f. Arne Andersen Grimholt og Dorthe Mathiasdatters Maren Helvig: Kari Jonsd. Schilbred, Helvig Hansd. Nyhuus, Christen Halvorsen Schilbred, Anders Haraldsen ditto, Lars Mathiasen Grimholt.
F.f. Arne Andersen Grimholt og Dorthe Kirstine Mathisdatters Mathis: Kirsten Maria Hansd. Schilbred, Mariken Mathiasd. Grimholt, Isak Clausen Schilbred, Helge Brynildsen den yngre ditto, Hans Mathisen Grimholt.
F.f.
Arne Andersen Tinholt og Dorthe Kirstine Mathiasdatters Ingebor: Maria Jørgensd. Grimholt, Anne Jørgensd. Tinholt, Lars Mathiassen Grimholt, Anders Jørgensen Tinholt og Simon Simonsen Klovedal.
F.f. Gaardmand Arne Andersen Tinholt og Dorthe Mathiasdatters
Karen: Maria Holten (Holtan), Marchen Grimholt, Jørgen Holten, Simon Klovedal og Mathias Grimholt.
F.f. Gaardmand Arne Andersen Tinholt og Dorthe Kirstine Mathiasdatters
Anne: Maria Holten, Marken Grimholt, Jørgen Hagen, Hans Tinholt og Mathias Grimholt.
F.f. Afdøde Arne Andersen Tinholt og Dorthe Mathiasdatters
Arne: Kari Tveten, Ingebor Tinholt, Hans Tveten, Anders Broen og Mathias Mathiasen Grimholt.

Skifte etter Arne Tinholt i 1821. Gjermundsen side 199.

I 1823 skyld 1 dl. 5 skill.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 189. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Knudsen til Mathias Arnesen for 310 spd., dat. og thinglæst 9. September 1835."

Bonde, selveier
Mathias Arnesen herfra dpt. 1/4-1810 i Solum d. 10/6-1865 på Lunde nedre av astma, 55 år gml.
g. i Helgen 13/5-1840 m. Anne Olsdatter fra Hjelset f. ca. 1817 i Heddal, d.a. Ole Torkildsen Høymyr.
Forlovere: "
Anders Johnsen Klovdal og Kittil Kittilsen Jelseth."
1. Arne Mathiassen f. 7/6-1840.
2. Kittil Mathiassen f. 30/6-1841.
3. Anders Mathiassen f. 27/1-1843.
4. Berthe Kirstine Mathiasdatter f. 15/5-1847. "Fjantet fra
5. Halvor Mathiassen f. 16/11-1850 på Lunde nedre(1) i Valebø.
6. Mathias Mathiassen f. 4/6-1853.
7. Ole Andreas Mathiassen f. 8/5-1858.

Eier 1835-1866.

F.f. Gaardmand Mathias Arnesen Tinholt og Anne Halvorsdatters Arne: Anne Halvorsd. Huset, Maren Anne Andersd. Klovedal, Kittil Jelseth, Ole Olsen Huset, Arne Arnesen Tinholt.
F.f. Gaardmand Mathias Arnesen Tinholt og Anne Olsdatters
Kittil: Bergith Olsd. Jelseth, Karen Andersd. Steenstadvolden, Kittil Kittilsen Jelseth, Peder Holten, Arne Arnesen Roligheden.
F.f. Gaardmand Mathias Arnesen Tinholt og Anne Olsdatters
Anders: Maria Thorsd. Holten, Anne Arnesd. Langeland, Anders Klovedal, Peder Holten, Thor Pedersen Holten.
F.f. Gaardmand Mathias Arnesen Tinholt og Anne Olsdatters
Berthe Kirstine: Kirsti Pedersd. Klovedal, Karen Arnesd. Bøe, Kittil Kittilsen Lunde, Simon Klovedal, Thor Pedersen Holten.
F.f. Gaardmand Mathias Arnesen Lunde og Anne Olsdatters
Halvor: Kirsti Jørgensd. Lunde, Karen Arnesd. Helgen, Jørgen Galten, Gunder A. Wale, Arne Arnesen Helgen.
F.f. Gaardmand Mathias Arnesen Lunde og Anne Olsdatters
Mathias: Kirsti Pedersd. Wale, Jelloug Anundsd. Lunde, Simon Andersen Wale, John Jensen Lunde, Arne Arnesen Torsholt.
F.f. Gaardm. Mathias Arnesen Lunde og Anne Olsdatters
Ole Andreas: Guro Larsd. Lunde, Ingebor Bjørnsd. Lunde, Even Torstensen Lunde, Halvor Helgesen Lunde, Arne Mathiasen Lunde, Sivert Brænne.

Denne familien flytta over til Lunde nedre(1) i Valebø i 1850, men Mathias Arnesen beholdt eierskapet i denne gården
så lenge han levde..

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 189. Digitalarkivet.
"Skifte efter Mathias Arnesen og hustru, avsluttet 15. mai 1866, hvorved dette brug er udlagt sønnen Anders Mathiassen, thinglæst 23. Mai 1866."

Blåboka av 1866 sier: 36 mål av dårlig beskaffenhet.

Anders Mathiassen fra Lunde nedre(1) i Valebø f. 27/1-1843 her.
Eier 1866. Se
Lunde nedre(1) i Valebø.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 189. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Anders Amundsen Kirkestuen for 270 spd., dat. 21. April, thingl. 3. Mai 1869."

Anders Amundsen Kirkestuen.
g.m. Tone Rollefsdatter fra Veium i Sauherad f. ca. 1818 d. 14/11-1896 på Tinholt av bronkit.
Eier 1869.

Kirkestuen ligger i Nes sogn i Sauherad prestegjeld, hvor han bodde.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 189. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved l.nr. 133b (af bnr 5) er udskilt, afholdt 24 Mai, thingl. 9. Juni 1873."


Det er ikke sannsynlig at familien nedenfor bodde akkurat her.

Skogsarbeider, godskjører, småbruker, forpakter
Ole Halvorsen fra M. Jøntvedt(1) f. 28/3-1826, s.a. Halvor Evensen Jøntvedt.
g. 5/10-1847 m. 16 1/2 år gamle Anne Karine Christensdatter fra Vassdalen i Valebø f. 29/11-1830 d. 8/8-1866 på Tinholt av "Tæring", 36 år gml., d.a. Christen Pedersen Vassdalen.
1. Halvor Olsen f. 31/1-1849. Se Hvalen(2).
2. Aslaug Olsdatter f. 28/4-1851 g.m. former Ole Johannesen Kabbe. Se Familie 36 - Verket 1891.
3. Thor f. 21/8-1856 d. 5/6-1857 på Tinholt av "Strubehoste", 9 1/2 mnd. gml.
4. Anne Karine Olsdatter f. 14/7-1858.
5. Thor Olsen f. 15/3-1861.
6. Maren Birgitte Olsdatter f. 20/9-1863.
7. Karen Susanne f. 30/6-1866 d. 16/1-1867 på Tinholt av skarlagensfeber, 6 1/2 mnd. gml.
Bruker ca. 1856.

F.f. Gaardmand Ole Halvorsen Jøntved og Anne Karine Christensdatters Halvor: Maria Johnsd. Jøntved, Karen Maria Halvorsd. ditto, Even Jøntved, Halvor Halvorsen ditto.
F.f. Huusmand Ole Halvorsen Grinen og Anne Karine Christensdatters
Asloug: Maria Johnsd. Jøntved, Anne Christine Pedersd. Jøntved, Even Jøntved, Harald Gundersen Olsbrygge, Anders Johnsen Jøntved.
F.f. Gaardbr. Ole Halvorsen Tinholt og Anne Karine Christensdatters
Thor: Karine Arnesd. Steenstad, Maria Nilsd. Næsset, Ole Jensen Strandjordet, Ole Christensen Steenstad, Ole Olsen Steenstad.
F.f. Gaardmand Ole Halvorsen Tinholt og Anne Karine Christensdatters
Anne Karine: Maria Johnsd. Gjedeboen, Maria Berthe Jørgensd. Tinholt, Even Halvorsen Gjedeboen, Jens Andreasen Tinholt, Carl Torstensen Bergan.
F.f. Ole Halvorsen Holtanhagen og Karine Kristensdatters
Thor: Maren Andersd. Holtene, Marthe Kirstine Jørgensd. Tinholt, Halvor Halvorsen Jøntvet, Jørgen Jørgensen Tinholt, Stian Pedersen Holtene.
F.f. Gaardm. Ole Halvorsen Holtanhagen og Anne Karine Kristensdatters
Maren Birgite: Kirsti Svennungsd. Bergen (Bergan), Kirsti Carlsd. Bergen, Arne Kristensen Stenstad, Lars Andersen Kløvedal, Jørgen Jørgensen Tinholt.
F.f. Inderst Ole Halvorsen Tinholt og Anne Karine Christensdatters
Karen Susanne: Asloug Halvorsd. Olsbrygge, Asloug Olsd. Tinholt, Even Halvorsen Gjedeboen, Arne Torstensen Bergen, Nils Torstensen Bergen.

Denne familien er registrert utflytta fra Holla til Brevik våren 1853, med sine 2 små barn, Halvor og Aslaug.
De må ha kommet tilbake igjen før 1856, for da ble sønnen Thor født på Tinholt.

Enkemannen Ole Halvorsen tok med seg hesten og barna, som bodde hjemme og flytta med sin eldste sønn
Halvor Olsen på Hvalen(2) i Helgen, hvor Ole
drev som "Godskjører mellem Ulefos og Strengen."


 

Bonde, forpakter
Ole Andersen Tinholt fra Kirkestuen i Nes, Sauherad f. ca. 1855, s.a. Anders Amundsen Kirkestuen og Tone Rollefsdatter f. ca. 1819 i Sauherad.
Bruker i 1875.

Han drev dette bruket for sin far Anders Kirkestuen under folketellinga 1875.

Bonde, skomaker, selveier
Anders Andersen Tinholt fra Kirkestuen i Nes, Sauherad f. 1850 d. 24/2-1925 på Tinholt, s.a. Anders Amundsen Kirkestuen og Tone Rollefsdatter f. ca. 1819 i Sauherad. Bodde på Tinholt i 1891.
g. etter 31/12-1875 m. Johanne Gunvaldine Hansdatter (Engelsen) fra Kristiansand f. ca. 1856 d. 1926, d.a. Hans Engelsen.
1. Anders Andersen Tinholt f. 1/12-1877 på Tinholt (dpt. 13/1-1878 i Helgen) d. 11/8-1900 på Tinholt av hjertefeil og tæring. Ugift.
2. Julius Severin Andersen Tinholt f. 17/2-1880. Se Gråten under Klovdal.
3. Hans Gustav Andersen Tinholt f. 19/9-1882 d. 9/1-1907 av tæring. Konfirmert 26/9-1897.
4. Aksel Johan f. 6/9-1885 d. 13/7-1890 på Tinholt av "Mavebetændelse".
5. Dorthea Josefine Andersen Tinholt f. 11/7-1888 g.m. Thomas Hansen Tveit. Se Geitebua i "Valebø".
6. Einar Andersen Tinholt f. 13/8-1889. Overtok gården.
7. Aksel Johan Andersen Tinholt f. 9/10-1890 (dpt. i Helgen kirke 1/2-1893). Emigrerte til USA.
8. Oskar Valdemar Andersen Tinholt f. 17/3-1892 (dpt. i Helgen kirke 1/2-1893).
9. Jenny Tinholt f. 4/6-1893.
10. Olga Andersen Tinholt f. 18/10-1894 (døpt i Helgen krk. 16/8-1896).
11. Toralf Andersen Tinholt f. 26/6-1898 (døpt i Helgen krk. 6/1-1899).
Eier 1869.

F.f. Anders: Barnets Moder, Anne Maria Stiansd. Hagen, Hans Andreas Gundersen Tinholt, Tron Christensen Roa, Jørgen A. Simonsen Klovdal.
F.f. Julius Severin: Barnets Moder, Ingeborg Andersd. Tinholt, Jørgen Stiansen Hagen, Tron Christensen Roa, Ole Andersen Tinholt.
F.f. Hans Gustav: Anne Marie Stiansd. Hagen, Tron Kristensen Tinholt, Simon Simonsen Klovdal, Andreas Andersen Klovdal.
F.f. Aksel Johan: Marianne Halvorsd. Sjørholt, Kamilla Engelsen, Thor Pedersen Langeland, Halvor Halvorsen Holtan, Jørgen Simonsen Klovdal.
F.f. Dorthea Josefine: Johanna Gunvaldine Hansd., pige Kirsten Andersd. Klovdahl, gbr. Halvor Halvorsen Holtan, g.br. Stian Jørgensen Hagen, ungk. Jørgen Stiansen Hagen.
F.f. Einar: Anne Marie Olsd. Holtan, pige Aslaug Halvorsd. Holtan, skrædder Hans Brynjulfsen Værstadhagen, arb. Hans Gunnarsen Askejordet, ungkarl Ole Olsen Gjelset.
F.f. Aksel Johan: Anne Kristiansd. Klovdal, Karen Stiansd. Hagen, Anders Andersen Klovdal, Hans Brynjulfsen Værstadhagen.
F.f. Oskar Valdemar: Moderen, Hanna Halvorsd. Holtan, Thor Pedersen Langeland, Jørgen Stiansen Hagen.
F.f. Jenny: Moderen, Karen Stiansd. Hagen, Anders Olsen Langeland, Jørgen Stiansen Hagen.
F.f. Olga: Moderen, pige Ingeborg Halvorsen Holtan, g.br. Anders Olsen Langeland, ungkarl Anders Andersen Klovdal.
F.f. Toralf: Moderen, pige Ingeborg Halvorsd. Holtan, g.br. Halvor Halvorsen Holtan, Tollef Ellingsen Tinholt.

Under folketellinga 1875 var det nevnt at den ugifte Anders Andersen var midlertidig utkommandert til garnisonen i Kristiansand.
Det var nok der han traff sin kjære Johanne Gunvaldine og tok henne med seg til Tinholt i Helgen.
Ellers bodde hans mor her, enka Tone Rollefsdatter og broren Ole Andersen, som drev gården og søstra Ingeborg Andersdatter f. 1862 i Sauherad.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 189. Digitalarkivet.
"Skjøte fra A. Amundsens enke, Tone Rollefsdatters, samtlige og myndige arvinger ifølge samtidig tinglyst fuldmagt til Julius Andersen Tinholt, Einar Andersen Tinholt,
Aksel Andersen Tinholt, Oskar Andersen Tinholt og Toralf Andersen Tinholt for kr. 1.000,- dat. 30. jan. og 4. mars, tingl. 13. mars 1912."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 189. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Julius Tinholt til Olga Tinholt paa førstnevntes andel av dette bruk for kr. 2.000,00, dat. 9. juni 1925, tingl. 24. juni 1925."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 189. Digitalarkivet.
"Dokument, hvori Aksel Johan Tinholt, U.S.A. overdrar sin andel av dette bruk til sine brødre Einar Andersen Tinholt, Oskar Andersen Tinholt og Toralf Andersen Tinholt.
Verdien av det overdragne ansatt til kr. 2.000,- dat. 23/10-1922, tingl. 15/9-1930."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 189. Digitalarkivet.
"Overenskomst hvorved eierne av dette bruk, (Julius Tinholt m.fl.) tillater sine foreldre Anders Andersen og hustru Johanne å bebo, drive og disponere over dette bruk så
lenge de lever, dat. 30. Januar 1912, tingl. 19. april 1922."
"Slettet i henhold til dødsattest tingl. 15/9-1930."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 189. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Oskar Andersen Tinholt og hustru Anna, samt de ugifte Toralf Andersen Tinholt og Olga Andersen Tinholt, til Einar Andersen Tinholt på deres andele av
dette bruk for kr. 9.140.- dat. 21/8-1930, tingl. 15/9-1930."

Småbruker, selveier
Einar Andersen Tinholt herfra f. 13/8-1889 d. 21/1-1961.
Eier 1930. Ugift.

Hei Dutte!
Vi er i Danmark hos min kusine Anne Marie Heibø. Jeg sitter og ser litt på Tinholt på farsslekta hennes. Men kanskje du har Tinholt ??🙏😊
Hun har en anevegg med bilder her, men ikke så mye info annet enn fornavn……

Hennes far er:
Arne Johan Heibø, født 1/6-1912 og ved FT1920 er han pleiebarn hos Ole Halvorsen og Olga Hansdtr i Helgja.
Arne Johans foreldre er Einar Andersen Tinholt (døpt 20. okt. 1889 i Holla kirke) og Liv Olsdatter Rønningen (Tørdal).
Det er Einars slekt vi er interessert i. Har du noe på den som du vil dele??:-)
Hilsen to fra Mæla som er I Jerselv, Danmark :-)Eier her fra 1961 var Johanne Tveit.

 


| Innhold |Gamle Tinholt | Tinholt | Tinholt nordre | Tinholt søndre |
| Løkka | Håve | Skottet | Askejordet |


Løkka - Løkken - Lycha - Lykken
Løkkastykket og Tinholtkåsene

Beliggenhet: Like ved grensa til Klovdal.

Første kjente husmann:

Blikkenslager, husmann
Fredrik Jacobsen
dpt. 19/11-1752 d. 7/12-1821 på Namløs, som legdslem, s.a. messingsmed Jacob Hansen.
g i Holla 12/10-1774 m. Lisbeth Davidsdatter f. ca. 1745 (konf. i Holla 1764) d. 23/10-1817 på Løkka, d.a. David NN.
Forlovere: "Anders Olsøn Stor Huve og Hans Torbiørnsøn Bierven."
1. Anniken Fredriksdatter dpt. 26/5-1776. Tjenestepike i 1801 på Sti i Melum hos Claus Larsen Stie.
2. Hans Fredriksen dpt. 31/5-1778 g. i Holla 27/12-1800 m. Marthe Pedersdatter.
3. Jens f. 26/5-1780 bg. 3/9-1781. "
Jens Friderichsen Lychen, ved Helgen, 1 Aar 14 Uger 1 Dag."
4. Oline Fredriksdatter f. ca. 1783. Hos sine foreldre 18 år gml. i febr. 1801.
5. David Fredriksen f. 12/3-1785.
6. Jens f. 2/7-1788 bg. i Gjerpen 7/9-1788. "Friderich Jacobsens Søn Jens døde paa Gulset ejet, Moderen hiemme i Holden, 1/2 aar."

Bruker 1776.

Da de giftet seg er det nevnt at Fredrik Jacobsen nettopp hadde kommet fra Gjerpen.

Hennes søster: Margrethe Davidsdatter var fadder for deres første barn i 1776.


Løkka gikk ut fra Tinholt i 1790, da Jørgen Svendsen solgte denne eiendommen til

Henrik Johannesen som var husmann der. Skylda var ½ SM. I 1801 var Henrik, som var født på Bruseteidet, 73 år og kona KirstenTykesdatter 78 år. Hun døde i 1804.
De var barnlause.

Snekker, husmann
Henrik Johannesen Lykken fra "Bruset-eie i Melum" f. ca. 1727 d. 1810, s.a. Johannes NN
g1g i Holla 31/10-1771 m. Kirsten Thygesdatter dpt. 6/6-1724 i Holla bg. 19/1-1804. "
Kirsti Tychesd. Lykken, 79 Aar.", d.a. Thyge Halvorsen.
Forlovere: "
Jens Hansøn Bierven og Lars Olsøn Schiørholt."
g2g m. enke Maren Hansdatter


Det ble, av naturlige årsaker, ingen barn i hans første ekteskap. Hun var 47 år gammel da de gifta seg.
Han kan ikke sees døpt i Solum/ Melum.

Skifte etter Kirsten Tygesdatter her i 1804. Gjermundsen, side 132.
Skifte etter Henrich Johannesen her i 1810, side 133.

Tyke Henriksen var arving og overtok Løkka ved skifte etter Henrik Johannesen i 1810.

Tyke kjøpte Tonboltkåsene i 1842 av Abraham Nilsen Berjan, skyld 11/2 sett.
Han ble g. i 1830 m. Anne Olsdatter Gudmundsbekk. Av barna hans nevnes Peder, som reiste til Amerika, sammen med foreldra. Han ble professor der.

Eiendommen ble solgt til Simon A. Klovdal i 1845.

1866: Skyld 2 ort. I5 mål jord av dårlig beskaffenhet. Husdyrhold: 5 sauer.
Ny skyld: 3 ort.

Simon kjøpte også en del av S. Tinholt og slo den sammen med Løkka. Ny skyld: 1.64 mark.

Denne eiendommen fulgte Klovdal til 1912, da den tilfalt sønnen Nils Andersen, som var bosatt i Amerika, ved skiftet etter Anders Simonsen.
Seinere eiere har vært Ove Huset, Kirsten Sørensen, Otto Bruseth og Haakon Wærstad.

Skogen var på omlag 300 mål. Løkkaskogen ble delt i 1919 med en halvpart på Otto Bruseth (eier nå: Eugen Pedersen, Melum) og
en halvpart på Haakon Wærstad (eier nå Simon Wærstad, Skien).


| Innhold |Gamle Tinholt | Tinholt | Tinholt nordre | Tinholt søndre |
| Løkka | Håvet | Skottet | Askejordet |


Haave - Haavet - Håve - Håvet
Gnr. 63 bnr 7 (63/7). Gammelt løpenr.

Håvet ble visstnok rydda rundt 1800 (S. Ytterbøe).

1835 I:
Johan Pedersen.

1835 II:
Peder Johnsen.

1891:
Jord- og skogsarbeider, husmann
Lars Clausen Haavet fra Skottet under Langeland
f. 16/2-1845, s.a. Claus Larsen Skottet.
g. i Holla 5/1-1873 m. "sitt søskenbarn" Karen Kirstine Larsdatter fra Helgenskauen under Helgen store f. 27/1-1845 i Holden, d.a. Lars Hansen Helgenskov.
Forlovere: "
Isak Andersen Haavet og Carl Eriksen Tvedten."
 

Jon Pedersen
g.m. Lisbeth Larsdatter fra Helgen
1. Kari Jonsdatter.
2. Berthe Jonsdatter g.m. Aasold Aasoldsen. Kjennekåsa under ??
3. Peder Jonsen.

Barn: Kari, Børte, g. m. Aasold Aasoldsen, som bosatte seg i Kjennekåsa og Per.

Av barna til Aasold Kjennekåsa nevnes John, som hadde Lille-Klovdal ei tid og seinere Haugjordet. Han bodde i
de seinere åra på Håtvetsetre. Broren Aasold Ruås utvandra til Amerika med familien.


| Innhold |Gamle Tinholt | Tinholt | Tinholt nordre | Tinholt søndre |
| Løkka | Håve | Skottet | Askejordet |


Skottet
Gnr 63 bnr 1. Skyldsatt med eget bruksnummer i 1826.

En Ener Schotet (Einar Skottet) er nevnt som fadder i januar 1769 for Børger Klovdal og Maren Tygesdatters barn Kiøstol.

Husmandskone Anne Olsdatter f. ca. 1771 d. 30/5-1831. "Husmandskone Anne Olsdatter Skottet, 61 aar gml."

Arbeider, husmann
Hans Christophersen
f. ca. 1755.
g. i Holla 15/10-1795 m. Berthe Tygesdatter f. ca. 1772.
Forlovere: "
Ole Hotved og Anders Huset."
1. Anne Hansdatter f. 23/1-1796.
2. Kirsten Hansdatter f. 20/2-1798.
3. Christopher Hansen f. 21/3-1801.
4. Anders Hansen f. 6/10-1803.
5. Tyge Hansen f. 24/6-1805.
6. Ole f. 23/3-1809.
7. Ole Hansen f. 5/11-1811.
Bruker ca. 1801.

Ved vielsen var det nevnt at begge kom fra "Hotvedt".

F.f. Hans Christophersens paa Hotved og Birte Tygesdatters Anne: Anders Huvet, Halvor Langeland, Kiøstol Haatved, Anne Haatved, Gunild Haatved.
F.f. Hans Christophersens under Langeland og Birte Tygesdatters Kirsten: Ole Haatved, Jørgen Tinholt, Halvor Langeland, Birthe Andersd. Tinholt, Alou Stiansd. Holtene.

F.f. Hans Christophersen Schottet og Berthe Tygesdatters Christopher: Jørgen Tinholt, Anders Langeland, Halvor Langeland, Ingebor Jacobsdatter Langeland, Asloug Stiansdatter Holten.
F.f.
Hans Skottet og Berthe Tychesdatters Anders: Jørgen Tinholt, Anne Jelseth.
F.f.
Hans Christophersen Skottet og Berthe Tychesdatters Tyche: Halvor Langeland, Peder Holten (Holtan), Asloug Holten, Anne Holten.
F.f. Hans Skottet og Birthe Tygesdatters Ole: Anders Klovdahl, Ole Langeland, Anders Tinholt, Marte og Magrete Askejordet.
F.f. Hans Christophersen og Birthe Thygesdatters Ole: Marie Thordsd., Anne Nielsd., Niels Arnesen, Gunder Gundersen og Gunder Anundsen.

Kittil Knudsen kjøpte Skottet av Jørgen Svendsen Tinholt for 100 spd. Skyld ¾ setting. Revidert til 14 skill. i landskyld i matrikkelen 1838.

Bonde, selveier
Kittil Knudsen
fra Nesodden i Holla
g.m. Kirsten Jonsdatter fra Ruås.
Eier 1826.

Han rydda og dyrka, så eiendommen ble utvida betydelig. Etter at han hadde rydda en haug var det en som spurte,
hva han ville der «Her vil jeg så kokemjøl», sa han. Etter den tid har haugen blitt kalt «Kokemjølhaugen».

Ole Johannesen (1849-55).
Lars NiIsen (1855-61). Lars flytta til Strandjordet under Holtan og reiste seinere til Amerika.
Lars Andersen Klovdal (1861-66).

Birgith Larsdatter f. ca. 1834 d. 30/11-1860. "Konen Birgith Larsdatter Skottet, 26 aar, brystsvaghed og Tæring."

Anders Nilsen Skottet f. ca. 1805 d. 11/4-1873 på Skottet, 68 Aar gml.

Seinere har eiendommen vært drevet sammen med Klovdal lille, og eid av Abraham Larsen Kolle, Peder Simonsen Aamtvet og Theodor Haraldsen Olsbrygge.

Skyld 3 ort 3 skill. = 1.81 mark. Seinere er det tillagt en del jord og skog fra Tinholt.

Det er de 3 sett. som Anders J. Klovdal kjøpte av Hans og Jørgen Jørgensønner i 1829.

I 1866 er sjølve Skotte 2 mål jord, mens den sammenslåtte delen av Tinholt er 35 mål, en del av god og en del av mindre god beskaffenhet.

Husdyrhold: 2 kuer og 2 sauer.

Seinere eiere er de samme som oppført under Lille-Movdal.


| Innhold |Gamle Tinholt | Tinholt | Tinholt nordre | Tinholt søndre |
| Løkka | Håve | Skottet | Askejordet |


Askejordet
Gnr 63 bnr 4.

Tidligere husmannsplass under Tinholt.

Ligger mot Hagan.
Askejordet gikk ut fra Tinholt i 1830.

Hans Jørgensen solgte da denne parten, ½ sett., til Jørgen Stiansen Hagan for 100 spd.

Arbeider, huseier
Anders Nilsen fra Hvalen i Helgen dpt. 9/3-1760 bg. 14/7-1808. "Anders Nielsen Tinholt, 40 Aar.", s.a. Nils Olsen Hvalen.
g. i Holla 21/5-1784 m. Karen Olsdatter fra Håtveit store østre dpt. 16/6-1765, d.a. Ole Steensen Hotvedt.
Forlovere: "Anders Steensen Wibeto og Thomas Wala (Hvalen)."
Bruker i 1801.

I 1801 bodde Anders Nilsen her, som var 41 år. Kona, Kari Olsdatter, 36 år og sønnen Ole, 2 år. Husa hørte til Anders. I 1804 solgte han disse til Jørgen Madsen.

Jørgen Jørgensen Hagan var eier (1857-61).
Nils Carlsen Langeland (1861-1882).

Gammel skyld 1838: 1 ort 10 skill.
Ny skyld 1866: 1 ort 7 skill. 49 øre.

Jørgen Jørgensen Tønholt kjøpte eiendommen ved auksjon i 1882 for 508 kr. og solgte den samme år til Simon S. Helgen.

1891:
Jord- og skogsarbeider, leilending
Hans Andreas Gundersen Askejordet fra Sjørholt
f. 20/4-1831, s.a. Gunder Gundersen Skjørholt.
g. i Holla 11/9-1868 m. Anne Kirstine Jørgensdatter fra Holtanhagen
f. 10/9-1819, d.a. Jørgen Stiansen Hagen.
Forlovere: "
Ole Jørgensen Tved og Gunder Gundersen Tved."
Bruker i 1878.

Tollev Ellingsen Vissdal kjøpte også denne eiendommen i 1901 og dreiv den sammen med Tønholt.
Han bodde her med sin familie i 1920:

Bonde, selveier
Tollef Ellingsen fra Vissdal i Bø i Tel f. 26/8-1851.
g. 1882 m. Ingeborg Steinarsdatter fra Seljord f. 17/8-1850.
1.

Datter av Tollev, Anne, som ble g.m. vegoppsynsmann Hans Hansen Moen fra SeIjord, tok mot dette bruket i 1929. Tollev bodde hos dern de siste leveåra sine.

Elling Tollevsen Tinholt flytta fra Rjukan, da han ble pensjonist og bosatte seg i den gamle bygningen på Askejordet. Han døde i 1951, 63 år gl.

Hans Hansen Moen og Anne har en sønn, Thorleif, som er lege på Kongsberg, g. m. Gunvor Holstad, Melum.

Tønholt-skogen, gnr. 63, brn. 10.

Børteskogen til Tønholt søndre ligger mot Klovdalskjenna og er omlag 70 mål stor. Den har fulgt Klovdal, gikk seinere over til Ove Huset, Otto Bruset og Håkon Værstad.
Den ble tatt på odel av Borghild og Agnes Skarman, Oslo, i 1941.


| Innhold |
|Gamle Tinholt | Tinholt | Tinholt nordre | Tinholt søndre |
| Løkka | Håve | Skottet | Askejordet |
| Hustomter |


HUSTOMTER
Utskilt fra gnr 63 Tinholt (Tønholt).


Håvevegen 23.
Gnr 63 - bnr 18.
 


Håvevegen 45.
Gnr 63 - bnr 7.


Håvevegen 51.
Gnr. 63 - bnr 13.

Prosessoperatør ved Norsk Hydro, Herøya
Torfinn Larsen fra Løvsjø i Eidanger f. 1951.
g.m. Anne Barklay Gusfre f. i Oslo, d.a. Nils Barklay Gusfre fra Brevik.
 


Håvevegen 81.
Gnr 63 - bnr 19.


Håvevegen 89.
Gnr. 63 - bnr 16.


Håvevegen 91.
Gnr. 63 - bnr 17.

 


Til toppen av siden: Trykk [ HOME ]

webmaster@gamleholla.no