ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sagbruksfamilier i Holla

Sagene 1865

Oppdatert 06.06.2024


Hjem | Innhold | 
| Ulefoss |
Før 1700 | 1700 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 |
1801 | 1822 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 |
1900 | 1910 | 1920 | 1949 |

SøketipsHold nede [Control] og trykk [f].
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/11-1950.


Kilder: Folketellinga 1865, kirkebøker og andre kilder.

Sagbruksprivilegiet av 1716 ble opphevet i 1860. Det resulterte i at Cappelen på "jernverkssi'a" også etablerte et sagbruk.
Sagbruksarbeidere på Verket blir oppført under Verket, mens sagbruksarbeiderne på "sagbrukssi'a" blir fortsatt oppført her.
 


Familie 1.
Sagene 1865. Ulefos øvre.

Enke, gbr., husmoder
Marianne Aall fra Skien f. ca. 1803.

Fødrådskvinne og enke Kristine Aall f. ca. 1871 i Skien.
Ugift, døvstum fra barndommen, Hanna Aall f. ca. 1805 i Porsgrunn.

Tjenerstaben:
Ugift, husholderske Hulda Jessen f. ca. 1803 i Skien.

Ugift husholderske Justine B. Hansen f. ca. 1836 i Langesund.
Ugift, husholderske Marie M. Gundersen f. ca. 2842 i Solum.

Tjenestedrenger
Ugift Johannes Kristiansen f. ca. 1838 i Holla.
Ugift Jørgen Steensen f. ca. 1844 i Holla.
Ugift Ole Jørgensen f. ca. 1845 i Holla.
Gift Gillian Ritter f. ca. 1815 i Sveits.

Tjenestepiker (alle ugifte)
Andrea Andersdatter f. ca. 1816 i Holla.
Margrethe Rasmusdatter f. ca. 1820 i Holla.
Anne Tjøstolsdatter f. ca. 1828 i Holla.
Maria Johansdatter f. ca. 1826 i Holla.
Karen Andersdatter f. ca. 1838 i Holla.

 


Familie 2.
Sagene 1865. Ulefos nedre.

Sagbrukseier
Niels Aall f. ca. 1830 i Sverige.
g.m. Charlotte Aall fra Sande (Sanneherred) f. ca. 1834.
1. Nikoline Aall f. ca. 1861 i Holla.
2. Marianne Aall f. ca. 1862 i Holla.
3. Hans Aall f. ca. 1864 i Holla.

Andre til huset:
Ugift husholderske Anne S. Oubye (Aabye?) f. ca. 1837 i Kjølling.

Tjenestefolk (alle ugifte).
Gunder Hansen f. ca. 1845 i Holla.
Karen Taraldsdatter f. ca. 1846 i Holla.
Johanne Thomasdatter f. ca. 1843 i Holla.
Marthe Nilsdatter f. ca. 1830 i Holla.
Anne Nilsdatter f. ca. 1844 i Holla.

 


Familie 3.
Sagene 1865.

Fullmektig ved sagbruket
Johan B. Jahnsen fra Porsgrunn f. ca. 1822.
g.m. Gurine Jahnsen fra Solum f. ca. 1832.
1. Jørgen Jahnsen f. ca. 1858 i Holla.
2. Annette Jahnsen f. ca. 1862 i Holla.

Husholderske Joakima Olsen f. ca. 1841 i Skien. Ugift.
Tjenestepike Bergitte Olsdatter (22) fra Kviteseid.

 


Familie 4.
Sagene 1865.

Her var oppført sagbruksarbeider og enkemann Nils Halvorsen (47) og hans sønn Halvor Nilsen (18). Se Familie 11 - Sagene 1845.
 


Familie 5.
Sagene 1865. Haven. Sagene landhandleri ved "Bruenden".


Butikken "på bruenden". Detalj fra større foto i Holla historielags arkiv.

Sagbruksarbeider, oldermann (i 1846), landhandler ved Sagene
John Olsen fra Sagene f. 2/3-1815 d. 19/1-1891 på Sagene av "Hjerteslag", s.a. Ole Johnsen Hølen. Se Familie 2 - Sagene 1822.
g. i Holla 14/4-1846 m. Lisbeth Johnsdatter fra Sagene (Elisabeth Olsen) f. 26/5-1824, d.a. John Jensen. Se Familie 28 - Sagene 1822.
Forlovere: "Nils Bentsen og Tron Pedersen Saugbruget."
1. Karen Marie Johnsdatter f. 8/9-1846 d. før 20/7-1888 g.m. formermester Ingebrigt Nilsen. Se Familie 23 - Verket 1875.
2. Ole Johnsen f. 21/4-1848.
3. Elise Johnsdatter f. 14/1-1850 g.m. skolelærer Kittel Halvorsen. 
Se Familie 66 - Sagene 1900.
4. Johan Johnsen f. 25/2-1852. Handelsbetjent hos faderen i 1875. Se Tvara(3). Se Lannav. 23 under Tvara.
5. Nils Johnsen f. 24/4-1854. Overtok "Bruenden" mellom 1891 og 1900. Se Familie 41 - Sagene 1900.
6. Inger Berthine Johnsdatter f. 11/11-1856 g. i Holla 20/7-1888 m. enkem., jernsliperieier Ingebrigt Nilsen f. 22/6-1842 i Skien. Begge tidligere i Barbo ved Arendal.
7. Ingeborg Marie Johnsdatter f. 31/12-1858.
8. Johanne Elise Johnsdatter f. 11/11-1861 g.m. bokholder Nils Larsen fra Skien (baptist). Bodde på Furustul i 1891. Se Familie 21 - Verket 1891.

F.f. Oldermand John Olsen Saugbruget og Lisbet Johnsdatters Karen Marie: Mari Pedersd. Saugbr., Ingeborg Olsd. Saugbr., Tron Pedersen, John Jensen, Jens Johnsen og Gunder Olsen, alle af Saugbruget.
F.f. John Olsen Saugbruget og Lisbeth Johnsdatters Ole: Ingeborg Olsd. Wrk., Inger Olsd. Saugbr., John Jensen Saugbr., Halvor Halvorsen Hølen, Peder Jensen Saugbr., Peder Olsen af Porsgrund.
F.f. John Olsen Saugbruget og Lisbeth Johnsdatters Elise: Ingebor Tronsd. Saugbr., Anne Olsd. Præstegaarden, John Jensen Haven, Halvor Halvorsen Hølen, Anders tronsen Wrk., Jens Johnsen Saugbruget.
F.f. John Olsen Saugbr. og Lisbeth Johnsdatters Johan: Inger Olsd. Hølen, Maren Olsd. Haugen, Halvor Halvorsen Hølen, Jens Johnsen Hagen, Anders Tronsen Wrk.
F.f. John Olsen Saugbr. og Lisbeth Johnsdatters Nils: Ambor Nilsd. Hagen, Aaste Bentsd. Saugene, John Jensen Hagen, Halvor Halvorsen Hølen, Anders Tronsen Vrk., Gunder Olsen Hølen.
F.f. 
John Olsen Saugbr. og Lisbeth Johnsdatters Inger Berthine: Aaste Bentsd. Hølen, Maren Olsd. Saugbr., Halvor Halvorsen Hølen, Jens Johnsen Hagen, Anders Tronsen Vrk., Johannes Johannesen Uhlevigen.
F.f. John Olsen Saugbr. og Lisbeth Johnsdatters 
Ingebor Marie: Maren Olsd. Uhlevigen, Berthe Johannesd. Uhlefosgaard, John Jensen Hagen, Jens Johnsen Hagen, Gunder Olsen Hølen, Anders Tronsen Vrk.
F.f. John Olsen Saugbr. og Lisbeth Johnsdatters 
Johanne Elise: Anne Olsd. Odden, Karen Johnsd. Saugbr., John Jensen Saugbr., Jens Johnsen ditto, Gunder Olsen Hølen, Ole Johnsen Bruget.

Brødrene Johan og Nils Johnsen herfra kjøpte i sammen Tvara(3) og fikk satt opp den store
gården, hvor A/S Tvara Handelslag ble etablert. Se Lannav. 23 under Tvara.


Familie 6.
Sagene 1865.

Formann ved sagbruket, oldermann, husmann med jord
Simen Torstensen (Simon Torstensen) fra Rustberget i Ø. Gausdal, Oppland f. 3/2-1828 d. 30/11-1911 på "Ulefos brug" av epilepsi og alderdom, s.a. Torsten Rustberget.
g. i Gausdal 28/1-1857 m. Sigrid Nilsdatter fra Follebu i Ø. Gausdal f. 17/3-1829 d. 13/5-1910 på Sagene i Holla av "en nyresygdom", d.a. Nils Hansen på Follebu, Gausdal.
1. Sophie Indiane Simensdatter f. 1858 i Stokke i Vestfold g.m. lærer John Gjermundsen Naper fra Fyresdal. Se Familie 7 - Sagene 1891.
2. Annette Simensdatter f. 10/7-1862 i Holla.
3. Thora Nikoline Simensdatter f. 26/8-1864 g.m. skogbetjent Ole Gundersen, Kilen i Kviteseid.
4. Nils Simensen f. 10/11-1866.
5. Elise Simensdatter f. 22/7-1869 g.m. skogbetjent Ole Halvorsen Heisholt.
6. Ingeborg Marie Simensdatter f. 29/10-1871.
7. Ingeborg Anette Simensdatter f. 14/3-1874.

F.f. Oldermand Simon Torstensen Saugbr. og Sigrid Nilsdatters Annette: Ingeborg Tronsd. Saugbr., Inger Pedersd. ditto, Thron Pedersen ditto, Peder Jensen ditto, Anders Thronsen Namløs.
F.f. Oldermand Simon Tostensen Saugbr. og Sigrid Nilsdatters 
Thora Nicoline: Barnets Moder og Anne Pedersd. Saugbr., John Olsen ditto, Peder Jensen ditto, Bent Johannessen ditto.
F.f. Oldermand Simon Torstensen Uhlefos og Sigri Nilsdatters 
Nils: Ingebor Tronsd. Saugbr., Marit Nilsd. ditto, Peder Jensen ditto, Bent Johannesen ditto, Even Andersen ditto.
F.f. Oldermand Simon Torstensen Sagbruget og Sigrid Nilsdatters 
Elise: Barnets Moder, Karen Johnsd. Sagb., John Olsen ditto, Ole Jørgensen Sannerholt, Formermester Ingebreth Nilsen Værket.
F.f. Oldermand Simon Torstensen Sagb. og Sigri Nilsdatters 
Ingeborg Marie: Barnets Moder, Johanne Berthelsd. Sagb., Barnets Fader, Peder Jensen Sagb., Anders Olsen ditto.
F.f. Oldermand Simon Torstensen og Sigri Nilsdatters 
Ingeborg Anette: Barnets Moder, Elise Jonsd. Sagb., Jon Olsen ditto, Nils Jonsen ditto, Anders Olsen ditto.

Denne familien hadde tidligere bodd på Nape i Stokke, Vestfold og flytta til Holla, Telemark våren 1861.

Tjenestepike Margith Nilsdatter f. 15/10-1832 i Gausdal. Margith var synnsynligvis Sigrid Nilsdatters søster.
Hun ble gift i Holla i 1871 med snekker Anders Olsen Skaardal på Sagbruket. Se Familie 12b - Sagene 1891.


Se også Familie 37 - Sagene 1875.


Familie 7.
Sagene 1865. Sagene Skole.

Skolelærer
Christopher Hansen Dahl fra Tintholt under Verket f. 1/10-1834, s.a. Hans Hansen Tintholt. Se Familie 17 - Verket 1835.
g. i Holla 26/8-1865 m. Margith Halvorsdatter fra Sannes øvre(12) f. 25/12-1841, d.a. Halvor Helliksen Sannæs d.e.
Forlovere: "
Christen Hansen Sannæs og Hans Petter Hansen, Vrk."
1. Hans Kristoffersen f. 29/7-1866.
2. Margith Kristine Kristoffersdatter f. 6/5-1868.
3. Halvor f. 23/10-1871.
4. Halvor Kristoffersen f. 2/11-1874.
5. Peter Johan Kristoffersen f. 23/3-1877.

F.f. Skolelærer Christopher Hansen Dahl, Saugbr. og Margith Halvorsdatters Hans: Barnets Moder, Maren Johnsd. Wale, Halvor Helliksen Sannæs, Hans Petter Hansen Vrk., Johannes Halvorsen Sannæs.
F.f. Skolelærer Christopher Hansen og Margith Halvorsdatters 
Margith Kristine: Ingeborg Halvorsd. Heisholt, Maren Johnsd. Sannæs, Halvor Helliksen Sannæs, Hans Hansen Tinholt, Halvor Halvorsen Sannæs.
F.f. Skolelærer Christoffer Hansen Vrk. og Margith Halvorsdatters 
Halvor: Andrea Tollefsd. Vrk., Karen Tollefsd. Holla, Hans Hansen Tintholt Vrk., John Kjøstolsen Heisholt, Jacob Olsen Vrk.
F.f. Skolelærer Christoffer Hansen Vrk. og Margith Halvorsdatters 
Halvor: Andrea Tollefsd. Vrk., Kirstine Olsd. Vrk., John Kjøstolsen Heisholt, Halvor Halvorsen Sannæs, Andreas Tollefsen Vrk.
F.f. Skolelærer Christoffer Hansen Sannæs og Margith Halvorsdatters 
Peter Johan: Maren Kirstine Jonsd. Sannæs, Thomine Nilsd. Kastet, Ole Jørgensen Sannæs, Østen Hansen ditto, Andreas Christensen ditto.

Kristoffer Hansen flytta med sin familie til Porsgrunn, hvor han ble skolelærer, klokker og kirkesanger.

 


Familie 8.
Sagene 1865. Hølen.

Tømmermerker med jord, flaatemand, senere skogfogd hos N. Aall
Gunder Olsen Hølen fra Sagene f. 19/6-1830, s.a. Ole Jonsen Hølen. Se Familie 2 - Sagene 1822.
g. i Holla 14/9-1855 m. Aaste Gurine Bentsdatter fra Sagene f. 10/3-1833, d.a. Bent Bentsen. Se Familie 9 - Sagene 1835.
1. Ole f. 20/11-1855.
2. Bent Gundersen (tvilling) f. 31/12-1857.
3. Nils Gundersen (tvilling) f. 31/12-1857 i Holla.
4. Inger Marie f. 17/1-1860.
5. Ole Gundersen f. 20/2-1861.
6. Johan Gundersen f. 29/6-1863. Se Familie 19b - Sagene 1891.
7. Inger Maria Gundersdatter f. 15/4-1865.
8. Martinius Gundersen f. 12/4-1868.
9. Hanna Petrea Gundersdatter f. 4/8-1871 g.m. Andreas Olsen Eiklund. Se Eiklund under Prestegården.

F.f. Gunder Olsen Saugbr. og Aaste Bentsdatters Ole: Lisbeth Johnsd. Hagen, Maren Olsd. Saugbr., Halvor Halvorsen Saugbr., Bent Bentsen ditto, Anders Tronsen Vrk., Christen Bentsen Saugbr.
F.f. 
Flaademand Gunder Olsen Hølen og Aaste Gurine Bentsdatters Tvillinger Bent: Ingebor Olsd. Vrk., Maren Olsd. Uhlevigen, Bent Bentsen Saugbr., Halvor Hølen, John Olsen Saugbr., Peder Nilsen Saugbr.
F.f. Flaademand Gunder Olsen Hølen og Aaste Gurine Bentsdatters Tvillinger Nils: Anne Olsd. Saugbr., Karen Bentsd. Saugbr., Anders Tronsen Vrk., Johannes Johannesen Uhlevigen, Christen Bentsen Saugbr., Bent Bentsen Saugbr. d.y.
F.f. 
Flaademand Gunder Olsen Hølen og Aaste Gurine Bentsdatters Inger Marie: Anne Olsd. Vrk., Maren Bentsd. Saugbr., John Olsen Saugbr., Anders Tronsen Vrk., Peder Nilsen Slettekaas, Hans Bentsen Saugbr.
F.f. Flaademand Gunder Olsen Saugbr. og Aaste Gurine Bentsdatters 
Ole: Karen Bentsd. Slettekaas, Maren Bentsd. Saugbr., Halvor Halvorsen Hølen, John Olsen Saugbr., Hans Olsen Odden, Kristen Bentsen Saugbr.
F.f. Gunder Olsen Hølen og Aaste Gurine Bentsdatters 
Johan: Aase Thorsd. Saugbr., Anne Susanne Nilsd. Ytterbø, John Olsen Saugbr., Anders Thronsen Vrk.
F.f. Gunder Olsen Saugbr. og Aaste Gurine Bentsdatters 
Inger Maria: Susanne Nilsd. Saugbr., Karen Maria Johnsd. Saugbr., John Olsen Saugbr., Andreas Tronsen Vrk., Bent Bentsen d.y., Saugbr., Sømand Ole Johnsen Saugbr.
F.f. Flaademand Gunder Olsen Hølen og Aaste Gurine Bentsdatters 
Martinius: Anne Olsd. Odden, Mari Anne Andersd. Vrk., John Olsen Saugbr., Anders Tronsen Vrk., Christen Bentsen Saugbr., Johan Johnsen ditto.
F.f. 
Tømmermerker Gunder Olsen Hølen og Aaste Gurine Bentsdatters Hanna Petrea: Lisbet Jonsd. Hagen, Maren Bentsd. Sagb., Anders Tronsen Vrk., Peder Nilsen Hammerstad, Bent Bentsen Sagb. Yngre og Nils Jonsen Sagb.

Tjenestepike 1865: Marie Johannesdatter (14), født i Holla.

Andre i huset:
Halvor Halvorsen, hans Stefar, "Føderaadsmand" (52).
g.m. enke Maren Pedersdatter (Mari Pedersdatter) (75). Gunder Olsens mor.

Maren Pedersdatter var tidligere gift med Ole Jonsen HølenSe Familie 2 - Sagene 1822.


Familie 9.
Sagene 1865. Haven.

Her var oppført Sagbruksarbeider Bent Bentsen fra Sagene f. 9/2-1838, med familie. Se Familie 22 - Sagene 1875.
 


Familie 10.
Sagene 1865.

Her var oppført sagbruksarbeider med jord, Anders Halvorsen og hustru. Se Familie 8 - Sagene 1835.
 


Familie 11.
Sagene 1865.

Her var oppført sagbruksarbeider og enkemann Sondre HansenSe Familie 23 - Sagene 1835.
 


Familie 12.
Sagene 1865.

Her var oppført smed Bent Bentsen med hustru. Se Familie 9 - Sagene 1835.
 


Familie 13.
Sagene 1865.

Her var oppført sagbruksarbeider, med jord, Peder Eriksen med familie. Se Familie 15 - Sagene 1835.
 


Familie 14.
Sagene 1865. Eishaug.

Her var oppført sagbruksarbeider med jord, Peder Andersen med familie. Se Familie 29 - Sagene 1875.
 


Familie 15.
Sagene 1865.

Her var oppført Sagmester Christian Odin Olsen f. 11/5-1838 med familie. Se Familie 28 - Sagene 1875.
 


Familie 16.
Sagene 1865. Fiskestigen.

Her var oppført sagarbeider Ole Hansen Fiskestigen med familie. Se Familie 17 - Sagene 1875.
 


Familie 17.
Sagene 1865.

Her var oppført sagbruksarbeider Christen Johnsen med familie. Se Familie 14 - Sagene 1835.

Losjerende bruksarbeider Gullik Knudsen (22), født i Bø (Lunde?).
 


Familie 18.
Sagene 1865.

Her var oppført Berthel Andersen med familie. Se Familie 12 - Sagene 1835.
 


Familie 19.
Sagene 1865. Strømodden.

Sagbruksarbeider, flåtemann
Christen Johannesen fra Sagene f. 14/4-1825, s.a. Johannes Christensen Strømodden. Se Familie 29 - Sagene 1822.
g. i Holla 27/12-1853 m. Gurine Simonsdatter fra Mæla i Gjerpen f. 25/3-1826, d.a. skomaker Simon Gulliksen og Anne Nilsdatter fra Holla. Se Familie 33 - S. Brekke 1845.
1. Johanne Severine Christensdatter f. 15/8-1854 g.m. Anders Gustav Johansen. Se Familie 10a - Sagene 1891.
2. Ingeborg Christensdatter f. 30/9-1856 g.m. murer Tron Pedersen. Se Familie 24 - Verket 1900.
3. Johannes Christensen f. 5/10-1858.
4. Simon Christensen (Simon Kristensen) f. 2/8-1860 g. i Holla 17/4-1885 m. Inger Kristiansdatter fra Sagene f. ca. 1861, d.a. Christian Evensen.
5. Anne Christensdatter f. 10/8-1862 g. i Holla 11/5-1883 m. Peder Bentsen på Verket f. 1856.
6. Petrea Christensdatter f. 7/10-1864 g. i Holla 22/6-1891 m. kanalarb. Johan Albin Bryntesen fra Sverige.
7. Marie Christensdatter f. 4/3-1867 g.m. Peder Tronsen (Peder Pedersen) fra Verket.
Se Familie 24 - Sagene 1900.

F.f. Christen Johannesen Strømodden og Gurine Simonsdatters Johanne Severine: Marie Simonsd. Ulefosgaard, Ingebor Johannesd. Steenstad, Thron Pedersen Saugbr., Nils Rasmusen Saugbr., Bent Johannesen Saugbr.
F.f. Christen Johannessen Strømodden og Gurine Simonsdatters 
Ingebor: Maren Simonsd. Saugbr., Anne Johannesd. Strømodden, Bent Nilsen Steenstad, Peder Jensen Saugbr., Nils Johannesen Saugbr., Johannes Johannesen ditto.
F.f. Flaademand Christen Johannessen Strømodden og Gurine Simonsdatters 
Johannes: Ingebor Tronsd. Saugbr., Berthe Johannesd. Saugbr., Bent Johannesen Saugbr., Nils Johannesen ditto, Johannes Johannesen Strømodden.
F.f. Christen Johannesen Strømodden og Gurine Simonsdatters 
Simon: Maren Simonsd. Saugbr., Anne Johannesd. Vrk., Gunder Olsen Hølen, Bent Johannesen Saugbr., Bent Bentsen yngre Saugbruget.
F.f. Flaademand Kristen Johannesen Strømodden og Gurine Simonsdatters 
Anne: Anne Johannesd. Vrk., Berte Johannesd. Saugbr., Halvor Olsen Vrk., Bent Johannesen Saugbr., Johannes Johannesen Strømodden.
F.f. Flaademand Kristen Johannessen Strømodden og Gurine Simonsdatters 
Petrea: Maren Simonsd. Saugbr., Berte Johannesd. ditto, Peder Jensen ditto, Halvor Olsen Vrk., Johannes Johannesen Vrk.
F.f. Christen Johannessen Strømodden og Gurine Simensdatters 
Marie: Maren Simensd. Saugbr., Berthe Johannesd., ditto, Halvor Olsen Kaasene, Andreas Hansen Saugb., Halvor Olsen Brøsdal.

Gurine Simonsdatter ble konfirmert 1843 i Gjerpen. Hun kom trolig til Ulefoss hovedgård som tjenestepike våren 1848.
Hennes søster Inger Marie Simonsdatter kom også til Ulefoss. Hun gifta seg med Christens bror Nils Johannesen.


Familie 20.
Sagene 1865. Hagen.

Smed, tømmerfløter, fossarbeider, "eier af et lidet Stykke Jord"
Jens Johnsen fra Sagene f. 16/3-1816 i Holla d. 10/4-1871 på Sagene, s.a. John Jensen. Se Familie 28 - Sagene 1822.
g. i Holla 22/5-1851 m. Amborg Maria Nilsdatter fra Sagene f. 11/10-1831, d.a. Nils Bentsen. Se Familie 7 - Sagene 1822.
Forlovere: "Nils Bentsen Bruget og Thron Pedersen ditto."
1. Karen Tomine Jensdatter f. 1/4-1852.
2. Johan Jensen f. 16/11-1853.
3. Andrea f. 13/2-1856.
4. Elise Jensdatter f. 19/4-1858.
5. Nicoline Jensdatter ("Lina Jensdatter") f. 11/1-1861.
6. Thea Jensdatter f. 24/9-1864.
7. Andrea Jensdatter f. 20/3-1867.
8. Johanne Marie f. 20/6-1870.

F.f. Smed Jens Johnsen Saugbruget og Ambor Nilsdatters Karen Tomine: Lisbeth Johnsd. Saugbr., Andrea Nilsd. Saugbr., John Jensen Saugbr., Nils Bentsen Saugbr., Hans Rasmusen Wrk., Nils Nilsen Kaasen.
F.f. Jens Johnsen Saugbruget og Ambor Maria Nilsdatters Johan: Aaste Nilsd. Wrk., Aaste Bentsd. Saugbr., John Olsen Saugbr., Bent Nilsen Steenstad, Andreas Rasmusssen Ringsevjen, Anders Nilsen Saugbruget.
F.f.
Smed Jens Johnsen Saugbr. og Ambor Marie Nilsdatters Andrea: Ingebor Johannesd. Steenstad, Karen Bentsd. Saugbr., Nils Bentsen Saugbr., John Jensen Saugbr., Hans Rasmussen Vrk., Peder Nilsen Saugbr.
F.f.
Smed Jens Johnsen Hagen og Ambor Marie Nilsdatters Elise: Karen Halvorsd. Kastet, Karen Bentsd. Saugbr., John Olsen ditto, Anders Nilsen ditto, Peder Nilsen ditto, Andreas Rasmusen Ringsevjen.
F.f. Jens Johnsen Saugbruget og Ambor Marie Nilsdatters 
Nicoline: Andrea Nilsd. Ringsevje, Berthe Johannesd. Saugbr., John Olsen ditto, Hans Rasmussen Vrk., Anders Nilsen Romnæs, Johannes Nilsen Saugbr.
F.f. Flaademand Jens Johnsen Saugbr. og Ambor Nilsdatters 
Thea: Severine Halvorsd. Romnæs, Asloug Evensd. Jetteboen, John Olsen Saugbr., Peder Nilsen Hammerstad, Johannes Nilsen Saugbr., Andreas Rasmussen Ringsevje.
F.f. Jens Johnsen Saugbr. og Ambor Nilsdatters 
Andrea: Asloug Evensd. Kaasen, Karen Johnsd. Saugbr., Christopher Hansen ditto, Andreas Rasmussen Ringsevje, Johan Johnsen Saugbr., Rasmus Hansen Vrk.
F.f. Jens Johnsen Hagen og Amborg Marie Nilsdatters 
Johanne Marie: Aaste Nilsd. Vrk., Karen Nilsd. Uhlefos, John Olsen Sagb., Andreas Rasmussen Ringsevjen, Ingebreth Nilsen Vrk., Johan Johnsen Hagen.

Til huset: Enkemann John Jensen, "hans Fader", tømmerfløter (76). Født i Holla.

Enka
Amborg Maria Nilsdatter ble g2g m. Ole Kallem i Skien.


Familie 21.
Sagene 1865.

Sagbruksarbeider med jord
Thomas Jensen fra Sagene f. 27/2-1829 i Holla d. 30/5-1870 på Sagene av "Lungebetændelse", 43 år gl., s.a. Jens Hansen. Se Familie 14 - Sagene 1822.
g. i Holla 13/4-1860 m. Ingeborg Karine Olsdatter fra Gartnerboligen f. 14/9-1839, d.a. gartner Ole Olsen.
Se Familie 18 - Sagene 1835.
Forlovere: "
Nils Bentsen Bruget og Nils Hanssen Bruget."

Ingen barn.

Enka ble g2g med hjulmaker Andreas Tollefsen. Se Lannav. 45 under Ø. Heisholt.
 


Familie 22.
Sagene 1865.

Her var oppført Gullik Pedersen, hans kone og deres datter Anne Andersdatter(14). Se Familie 10 - Sagene 1845.
 


Familie 23.
Sagene 1865. Hølen.

Sagmester med jord
Nils Hansen Hølen fra Sagene f. 3/8-1835 d. 27/3-1872 i Hølen, 37 år gml., s.a. Hans Bentsen Hølen. Se Familie 5 - Sagene 1835.
g. i Holla 19/11-1858 m. Inger Tollevsdatter fra Haven under Helgen store f. 8/2-1837, d.a. Tollev Halvorsen Hagen.
Forlovere: "
Tollev Pedersen Fæhn og Bent Hansen Saugene."
1. Aaste f. 27/2-1859 d. 6/3-1859 på Sagene, 7 dager gml. "Svagt fra Fødselen." Kun hjemmedøpt.
2. Aaste Karine f. 26/1-1861 d. 14/12-1861 på Sagene, av "Hoste og forkjølelsesfeber, 46 uger."
3. Aaste Karine Nilsdatter f. 15/9-1862.
4. Hans Nilsen f. 13/11-1864.
0. Dødfødt Drengebarn f. 1/10-1867.
5. Johanne Maria Nilsdatter f. 28/9-1868.
6. Thora f. 6/3-1871 d. 30/11-1871 på Hølen ved Sagbruget.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Nils Hansen Hølen og Inger Tollefsdatters Aaste: (Ingen faddere). Død 6. Marts uden at komme i Kirken. Hjemmedøbt af Bent Bentsen Saugbruget.
F.f. Nils Hansen Hølen og Inger Tollevsdatters 
Aaste Karine: Gunnild Maria Andersd. Kastet, Maria Johannesd. Saugbr., Bent Hansen Kastet, Gunder Olsen Hølen, Johannes Johannesen Saugbr.
F.f. Nils Hansen Hølen og Inger Tollevsdatters 
Aaste Karine: Maren Tollevsd. Namløs, Karen Bentsd. Saugbr., Halvor Kjøstolsen Godtid, Gunder Olsen Hølen, Johannes Johannessen Saugbr.
F.f. Sagmester Nils Hansen Hølen og Inger Tollevsdatters 
Hans: Aaste Bentsd. Hølen, Karen Andersd. Saugbr., Bent Bentsen Saugbr. senior, Johannes Olsen Vrk., Hans Bentsen Saugbr.
F.f. Nils Hansen Hølen og Inger Tollefsdatters 
Johanne Maria: Kari Tollefsd. Sannæsmoen, Johanne Maria Gundersd. ditto, Ole Nilsen Namløs, Bent Johannesen Saugbr., Gunder Hansen Sannæsmoen.
F.f. Nils Hansen Hølen og Inger Tollefsdatters 
Thora: Maren Tollefsd. Namløs, Mari Halvorsd. Sannæs, Gunder Olsen Hølen, Johan Mathiassen Sagb., Adolf Mo Hølen.

Enka Inger Tollevsdatter og de gjenlevende barna ble boende her også etter at neste familie flytta inn på Hølen.
Se Familie 25b - Sagene 1875.

 


Familie 24.
Sagene 1865.

Sagbruksarbeider
Hans Johnsen f. 8/9-1832 på Hegna under N. Askilt i Bø d. 8/4-1871 på Sagene, 38 år gl., s.a. Jon Kittilsen Hestekaas og Gunhild Hansdatter i Bø.
g. i Holla 27/8-1858 m. Mari Kittilsdatter f. 11/10-1833 i Bø d. 23/3-1872 på Sagene, 39 år gl., d.a. Kittil Tollevsen Rønningen og Kirsti Andersdatter i Bø.
Forlovere: "
Gunder Arvesen Vale og Lars Sørensen Lunde."
1. Gunhild f. 10/6-1858 d. 10/4-1862. "Pigebarn Gunnild Hansdatter, Saugbruget, 4 Aar."
2. Kirsten Marie Hansdatter f. 6/2-1860 g.m. enkemann Johannes Andersen. Se Familie 23 - Sagene 1910.
3. Gunhild Maria Hansdatter f. 20/9-1862 g.m. former Johan Nilsen. Se Familie 11b - Verket 1920.
4. Johan Hansen f. 25/4-1865.
5. Karl Hansen f. 16/12-1867. Se Familie 37 - Sagene 1891.
6. Maren Hansdatter f. 18/6-1870.

F.f. Husmand Hans Johnsen Kaasa og Mari Kittilsdatters Gunnild: Kari Torstensd. Opsahl, Mette Kittilsd. Wale, Rollef Jørgensen Opsahl, Nils Gundersen Kaasa, Anders Kittilsen Rønningen.
F.f. 
Inderst Hans Johnsen Maurflotten og Mari Kittilsdatters Kirsten Marie: Kari Olsd. Valadalen, Mette Kittilsd. Wala, Nils Andersen Waladalen, Andreas Christensen Lunde, Ole Bjørnsen Wale.
F.f. 
Hans Johnsen Saugbruget og Mari Kittilsdatters Gunnild Maria: Maria Simonsd. Saugbr., Maria Johansd. ditto, Kristen Johnsen ditto, Andreas Thronsen ditto, Johannes Johannesen Saugbr.
F.f. Hans Johnsen Saugbruget og Mari Kittilsdatters 
Johan: Inger Olsd. Saugbr., Ingeborg Gundersd. Sannerholt, Gunder Kristensen Sannerholt, Ole Hansen Saugbr., Ole Pedersen ditto.
F.f.
Hans Johnsen Saugbr. og Mari Kittelsdatters Carl: Marte Olsd. Linddalen, Margith Haraldsd. Saugbr., Gunder Olsen Hollen, Bygmester Anders Olsen Saugbr., Hans Anton Andersen ditto.
F.f. Hans Johnsen Sagb. og Mari Kittilsdatters 
Maren: Maren Hansd. Sagb., Margith Nilsd. ditto, Simon Torstensen ditto, Anders Olsen ditto, Simon Bentsen ditto.

Han er registrert innflytta fra Bø til Vale i Valebø 1854. Hun er registrert innflytta fra Bø til Brenne i 1858. Begge for å tjene.
Denne familien kom til Sagene i ca. 1862. De bodde tidligere i Valebø. Først i Kaasa (under Brenne), deretter i Maurflotten.

Det er ikke funnet skifte etter disse unge foreldrene som døde fra sine små barn.


Familie 25.
Sagene 1865.

Her var oppført enke etter Johannes Jacobsen, Aase Pedersdatter, "understøttes af Fattigakassen" (56) og sønn Jacob Johannesen (14). Se Familie 20 - Sagene 1835.
 


Familie 26.
Sagene 1865. Strømodden.

Her var oppført sagarbeider og enkemann Peder Andersen f. ca. 1804 og hans datter Andrea Pedersdatter (26). Se Familie 11 - Sagene 1835.
 


Familie 27.
Sagene 1865.

Her var oppført sagbruksarbeider (senere: snekker ved sagbruket) Knud Jacobsen fra Sauherad med familie. Se Hegna under Ø. Heisholt.
 


Familie 28.
Sagene 1865.

Her var oppført sagbruksarbeider med jord, Bent Johannesen med familie. Se Familie 12 - Sagene 1845.

 


Familie 29.
Sagene 1865.

Sagbruksarbeider
Andreas Andersen fra Sagene f. 29/12-1832, s.a. Anders Halvorsen. Se Familie 8 - Sagene 1835.
g. i Holla 4/7-1862 m. Aavet Laurine Pedersdatter fra Sagene f. 25/6-1838, d.a. Peder Pedersen. Se Familie 13 - Sagene 1835.
Forlovere: "
Anders Tronsen Vrk. og Anders Halvorsen Saugbr."
1. Mari Anne Andreasdatter f. 2/10-1862.
2. Anders Andreassen f. 23/7-1864.
3. Petter Andreassen f. 20/11-1866.
0. Dødfødt Pigebarn f. 26/2-1869.

F.f. Andreas Andersen Saugbr. og Laurine Pedersdatters Mari Anne: Anne Thronsd. Vrk., Anne Andersd. Vrk., Anders Halvorsen Vrk., Gullik Pedersen Vrk., Halvor Johnsen Vrk.
F.f. Andreas Larsen(!) Saugbr. og Aavet Laurine Pedersdatters 
Anders: Anne Andreasd. Saugbr., Magrethe Rasmusd. ditto, Anders Halvorsen Saugbr., Lars Andersen ditto, Halvor Andersen Vrk.
F.f. Andreas Andersen Saugbr. og Aavet Laurine Pedersdatters 
Petter: Anne Tronsd. Vrk., Magrethe Rasmusd. Uhlefoss, Anders Halvorsen Saugbr., Halvor Johnsen Vrk., Thomas Jensen Saugbr.


Familie 30.
Sagene 1865. Hølen?

Tømmerflødningsmand, snekker (senere hotelleier)
Johannes Nilsen fra Sagene f. 29/9-1839, s.a. Nils Bentsen Hølen. Se Familie 7 - Sagene 1822.
g. i Holla 31/3-1865 m. Aslaug Maria Evensdatter fra Geitebua i Valebø f. 1/5-1844, d.a. Even Halvorsen "Getteboen".

Se denne familien på Strandkåsa/ Kastekåsa under Romnes, hvor han bygde og drev hotell.

Andre i huset i 1865: Hans gamle foreldre og ei tjenestejente: Mari Olsdatter (20) f. i Holla.


Familie 31.
Sagene 1865.

Sagbruksarbeider
Christen Kjøstolsen fra Sagene f. 9/8-1832 d. 12/8-1908 på Sagene av "Bronkit, Brystbetændelse.", s.a. Kjøstol Pedersen. Se Familie 30 - Sagene 1822.
g1g i Holla 2/4-1858 m. Anne Olsdatter fra Roligheten under Tufte f. 4/7-1831 d. 7/2-1890 på Sagene av "Lungetilfælde", d.a. gruvearbeider Ole Olsen Rolighed d.y.
Forlovere: "Ole Olsen senior og Ole Olsen Rolighed junior."
g2g Gjerpen sorenskr. 3/12-1892 m. Kari Halvorsdatter fra Sauherad f. ca. 1866, d.a. husmann Halvor Jensen.
Forlovere: "
Arb. Olaf Strøm, Skien og Arb. Lars Thorstensen af Gjerpen."
1. Kjøstol Kristensen f. 19/1-1859.
2. Ole Kristensen f. 10/9-1863.
3. Mariane Christensdatter f. 26/7-1866.
4. Hanna Christensdatter f. 29/9-1869.
5. Hans Kristensen f. 15/11-1873.
Barn i 2. ekteskap:
6. Halvor Andreas Kristensen f. 17/8-1894.
7. Anna Marie Kristensen f. 10/10-1896.
8. Andreas Kristensen f. 18/6-1902.

F.f. Christen Kjøstolsen Saugbr. og Anne Olsdatters Kjøstol: Ingebor Tronsd. Saugbr., Mari Olsd. Roligheden, Ole Olsen Roligheden ældre, Ole Olsen ditto yngre, Peder Kjøstolsen Heisholt.
F.f. Christen Kjøstolsen Saugbr. og Anne Olsdatters 
Ole: Andrea Olsd. Vrk., Maria Kirstine Olsd. Roligheden, Ole Roligheden, Arve Olsen Roligheden, Peder Mathiassen Stua.
F.f. Christen Kjøstolsen Saugbr. og Anne Olsdatters 
Mari Anne: Andrea Olsd. Søvedalen, Mari Kjøstolsd. Saugb., Bent Thomassen Vrk., Arve Olsen Roligheden.
F.f.
Christen Kjøstolsen Sagb. og Anne Olsdatters Hanna: Maria Kirstine Olsd. Vrk., Lisa Johnsd. Sagb., Peder Kjøstolsen Sagb., Skolelærer Andreas Olsen ditto, Arve Olsen Roligheden.
F.f. Christen Kjøstolsen Sagb. og Anne Olsdatters 
Hans: Barnets Moder, Maria Olsd. Stua, Bent Thomasen Vrk., Lars Thomasen Roligheden, Arve Olsen Øgaarden.
F.f. Sagarb. Kristen Tjøstolfsen Sagbr. og Kari Halvorsdatters 
Halvor Andreas: Marie Olsd. Sagbr., Gurine Pedersd. do., Tjøstolf Pedersen do., Gunder Gundersen do., Faderen.
F.f. Sagbrugsarb. Kristen Tjøstolfsen Sagbr. og Kari Halvorsdatters 
Anna Marie: Sliberiarb. Tjøstolf Persen Sagbr., Martinius Olsen Roligheden, Faderen, Pige Anne Arvesd. Roligheden, Kone Karen Nilsd. Sagbr.
F.f. Sagarb. Kristen Tjøstolfsen, Sagbr. og Kari Halvorsdatters 
Andreas: Moderen, pige Inger Hansd. Sagbr., Grubearb. Jakob Jakobsen Grina.

Andre til huset 1865: "Hans moder", enke og føderådskvinne, Anne Hansdatter(77) f. i Holla.
Under folketellinga 1875 bodde denne familien i Sagbrakka. De hadde allikevel 1 gris.

Til huset i 1875:
Aaste Halvorsdatter, Sagbrugsarbeiders Enke, Nyder Fattigunderstøttelse, f. 1798 i Holden. Se Familie 26 - Sagene 1822.


Familie 32.
Sagene 1865.

Her var oppført sagbruksarbeider med jord, Hans Eriksen med hustru og hans kones søster, ugifte "føderaadskvinde", Aavet Olsdatter (67). 
Se Familie 4 - Sagene 1845.

 


Familie 33.
Sagene 1865.

Her var oppført sagmester med jord, Peder Pedersen med familie. Se Familie 13 - Sagene 1835.

 


Familie 34.
Sagene 1865. Eishaug.

Sagbruksarbeider med jord
Svennung Olsen fra Kåsa under Jernes i Nes, Sauherad f. 17/11-1822, s.a. husmann Ole Svennungsen Jerneskaasa.
g. i Sauherad 29/12-1846 m. Else Evensdatter fra "Veien" i Nes i Sauherad f. 15/10-1821, d.a. husmann Even Johannesen Veien.

Se denne familien i Familie 13 - Sagene 1875.

Mot slutten av 1866 bodde de i "Brugsbrakken" (Sagbrakka).


Familie 35.
Sagene 1865. Nyhus. Plass med litt jord.

Sagbruksarbeider
Christen Nilsen (Kristen Nilsen) fra Sagene f. 12/10-1823 på Huset d. 1/4-1887 på Saga av "Tæring", s.a. Nils Abrahamsen Nyhus. Se Familie 22 - Sagene 1835.
g1g i Holla 9/1-1852 m. Aaste Steensdatter fra Sagene f. 15/3-1832 på Eishaug d. 21/3-1868 på Nyhus, Sagene av "Lungebetændelse", 36 år gml., d.a. Steen Østensen. Se Familie 26 - Sagene 1835.
Forlovere: "Gullik Pedersen paa Uhlefosgaarden og Nils Bentsen Saugbruget."
g2g i Holla 4/12-1870 m. Anne Torine Pedersdatter f. 6/11-1843, d.a. Peder Johnsen og Anne Tollefsdatter på Haavet under Klovdal.
Forlovere: "
Bent Johannesen Saugbr. og Gullik Pedersen Saugbr."
1. Nils f. 21/10-1852.
2. Steen Christensen f. 26/9-1854. Hjelper faderen i 1875.
3. Ingeborg Christensdatter f. 5/3-1858.
4. Marie Christensdatter f. 28/12-1860.
5. Inger Christensdatter f. 23/7-1863.
6. Nils Christensen f. 27/10-1865.
7. Aaste Christensdatter f. 12/3-1868.
Barn i 2. ekteskap:
8. Nils Christensen f. 22/1-1871.
9. Anne Christensdatter f. 13/12-1872.

F.f. Huusmand Christen Nilsen Nyehuus og Aaste Steensdatters Nils: Ingebor Jørgensd. Hølen, Helvig Carlsd. Krageføt, Johannes Pedersen Eishoug, Anders Nilsen Nyehuus, Østen Steensen Hølen.
F.f. Huusmand Christen Nilsen Nyhuus og Aaste Steensdatters 
Steen: Helvig Carlsd. Hølen, Maria Johansd. Ulefos, Østen Steensen Hølen, Halvor Christensen Eishaug, Christen Bentsen Saugbruget.
F.f. Huusm. Christen Nilsen Nyehuus og Aaste Steensdatters 
Ingebor: Inger Andersd. Saugbr., Maria Johnsd. Uhlefosgrd., Gullik Pedersen Saugbr., Østen Steensen Hølen, Christen Torvildsen Nyehuus.
F.f. Husmand Kristen Nilsen Nyhus og Aaste Stensdatters 
Marie: Ingeborg Jensd. Qværnodden, Inger Stensd. Hølen, Gullik Pedersen Saugbr., Kristen Johannesen Strømodden, Østen Stensen Hølen.
F.f. Husm. Christen Nilsen Nyhus og Aaste Stensdatters 
Inger: Helvig Carlsd. Hølen, Ingeborg Jørgensd. Hølen, Østen Hansen Hølen, Knud Jacobsen Romnæs, Jørgen Hansen Ulefos gaard.
F.f. Husm. Kristen Nilsen Nyhus og Aaste Stensdatters 
Nils: Helvig Carlsd. Hølen, Inger Steensd. Eishoug, Knud Jacobsen Eishoug, Jørgen Stensen og Sten Stensen Hølen.
F.f. Christen Nilsen Saugbr. og Aaste Stensdatters 
Aaste: Inger Stensd. Holla, Anne Torine Pedersd. Saugbr., Østen Stensen Hølen, Jørgen Stensen og Sten Stensen Saugbruget.
F.f.
Husm. Christen Nilsen Nyhuus og Anne Torine Pedersdatters Nils: Inger Stensd. Briskemyhr, Karen Berthelsd. Sagb., Jørgen Stensen og Sten Stensen Hølen, Sten Christensen Nyhuus.
F.f. Husm. Christen Nilsen Nyhuus og Anne Torine Pedersdatters 
Anne: Barnets Moder, Inger Olsd. Sagb., Østen Stensen Hølen, Hans Pedersen Uhlefos, Steen Christensen Nyhuus.

Husdyr her i 1875: 1 ku.


Familie 36.
Sagene 1865. Fergested, gjestgiveri med jord.

Gjestgiver, sagmester
Peder Jensen fra Bratsberg(31) i Gjerpen f. 10/11-1810, s.a. Jens Pedersen Skouen (Bratsberg).
g. i Holla 7/8-1835 m. Ingeborg Tronsdatter fra Sagene f. 4/2-1815, d.a. Tron Pedersen. Se Familie 33 - Sagene 1822.
Forlovere: "Johannes Christensen Strømodden og Clemmet Nilsen Saubruget."
1. Tron Pedersen f. 17/10-1837 på Dorholt i Lunde d. 12/12-1852 på Sagbruket av "Nærvefeber", 15 år gl.
2. Inger Pedersdatter f. 16/6-1841 på Dorholt i Lunde.
3. Anne Pedersdatter f. 2/7-1844 på Saga i Lunde g.m. Jacob Johnsen Augestad. Se Augestad(6) i Gjerpen.

F.f. Husm. Peder Jensen, Saga i Lunde og Ingeborg Thronsdatters Anne: Anne Jensd. Saga, Maren Larsd. do., Thron Pedersen do., Peder Thronsen do., Ingebreth Jensen do.

Peder Jensen var tidligere i arbeide på Dorholt-saga i Lunde. Hans familie hadde flytta fra Gjerpen til Dorholt i Lunde i oktober 1833.

Kilde: Holla kirkeboks innflyttingslister (1848).
Denne familien er registrert innflytta fra Dorholt i Lunde, til Fergestedet ved Saga på Ulefoss, våren 1848.

Tilfeldighet?
Det dør en "Hotelvært" Peder Jensen på Ulefoss 1/3-1884 av mavekreft. Han var oppført i kirkeboka som født i 1810, men han var samtidig oppført som født på Ulefoss. Dette siste kan være feil. Eller jeg tar helt feil. GS.

Se også Familie 36a - Sagene 1875.


Familie 37.
Sagene 1865. Eishaug.

Her var oppført enka Mari Gundersdatter og barna til Peder Christensen. Se Familie 8 - Sagene 1845.


Familie 38.
Sagene 1865. Eishaug.

Her var oppført enka Aavet Pedersdatter, hennes sønn Even Andersen og datter Maria Andersdattter med sin datter Hanna Hansdatter(14) født i Brevik.
Se Familie 24 - Sagene 1835.


Familie 39.
Sagene 1865.

Her var oppført de nygifte Christen Bentsen (Kristen Bentsen) f. 2/12-1830 og hustru. Se Familie 15 - Sagene 1875.


Familie 40.
Sagene 1865. Fiskestigen.

Sagbruksarbeider med jord
Andreas Hansen Fiskestigen fra Sagene f. 15/10-1821 d. 15/10-1877 på Sagbruket, 55 år gml., s.a. sagmester Hans Tronsen Fiskestigen. Se Familie 10 - Sagene 1822.
g1g i Holla 25/7-1856 m. Kirsti Ingebretsdatter fra Kolle under Barlaug i Lunde f. 15/9-1830 d. 23/12-1858 på Sagbruket, 27 år i Barselseng, d.a. husmann Ingebret Olsen og Kirsti Evensdatter.
Forlovere: "Nils Andersen Hammerstad af Romnæs og John Olsen Saugbruget."
g2g i Holla 17/5-1863 m. enke Inger Maria Simonsdatter fra S. Brekkejordet i Gjerpen f. 27/5-1821 d. 24/6-1899 på Saga av alder, d.a. skomaker Simon Gulliksen og Anne Nilsdatter. Se Familie 33 - S. Brekke 1845.
Forlovere: "Christen Johannesen Bruget og Ole Hansen Bruget."
1. Hans Andreassen f. 4/11-1856 på Saga. Se Familie 38 - Sagene 1891.
2. John f. 18/12-1858. "Hjemmedøbt 30/12 ved Tron Pedersen og død 1. januar 1859, uden at komme til Kirke".
Barn i 2. ekteskap:
3. Maren f. 19/9-1863 d. 1/5-1865 på "Saugbruget" av sott, 1 1/2 år gml.
4. Nils Andreassen f. 12/9-1866. 
Se Familie 17 - Sagene 1910.

F.f. Andreas Hansen Saugbr. og Kirsti Ingebretsdatters Hans: Anne Johnsd. Saugbr., Maren Anne Hansd. ibid., Kjøstol Olsen Wrk., Ole Hansen Saugbr., Ole Andersen Delsbakke.
F.f. 
Saugbrugsarbeider Andreas Hansen Fiskestigen og Kirsti Ingebretsdatters John: (Ingen faddere) Hjemmedøbt af Tron Pedersen Saugbruget den 30. dec. død 1. jan 1859 uden at komme i Kirke.
F.f. Andreas Hansen Saugbr. og Inger Maria Simonsdatters 
Maren: Maren Anne Hansd. Delsbakke, Magrete Rasmusd. Ulefos, Kristen Strømodden, Ole Andersen Delsbakke, Ole Hansen Fiskestigen.
F.f. 
Andreas Hansen Saugbr. og Inger Maria Simonsdatters Nils: Maren Anne Hansd. Deelsbakke, Anne Kjøstolsd. Saugb., Ole Hansen Saugb., Christen Johannesen Strømodden, Gunder Andersen Deelsbakke.

Inger Maria Simensdatter var tidligere gift med Nils Johannesen på Sagbruket. Se Familie 16 - Sagene 1845.

Til huset i 1865: Enka Anne Nilsdatter, "Nyder Understøttelse af Skien"(74). Født i Holla. Andreas sin andre svigermor.


Kilde: Nome kommunes kartverk. På høyre side av elva, lå plassen Fiskestigen under gnr 42 - Ulefoss. Nesten rett overfor Hygiea i Lannavegen 99.
Leverandør av karttjenesten: Kommunekart.com.

 


Familie 41.
Sagene 1865. Hølen.

Her var oppført skomaker (med jord), Østen Steensen med familie. Se Familie 20 - Sagene 1875.

Andre til huset i 1865: Enke Ingeborg Jørgensdatter, "hans Moder, Føderaadskvinde" (58).
og Steen Steensen, "hans Broder, Brugsarbejder" (18). Begge angivelig født i Holla.


Familie 42.
Sagene 1865.

Her var oppført enke Aaste Halvorsdatter (68). Enke etter Ole Nilsen. Se Familie 26 - Sagene 1822.


Familie 43.
Sagene 1865.

Her var oppført den gifte, men forlatte husmora Anniken Johnsdatter fra Sagene f. 20/2-1806, d.a. Jon Bentsen. Se Familie 23 - Sagene 1822.
Hun hadde "fattigunderstøttelse".

"Manden reist fra hende allerede Flere Aar tilbage (i 1836) uden at være kommen igjen."
Dattersønn som bodde her i 1865: Andreas Andersen f. 6/7-1860 på Sagene.
Se Familie 10 - Sagene 1835.


Familie 44.
Sagene 1865. Plass med jord.

Her var oppført sagbruksarbeider Jens Hansen(76) med hustru. Se Familie 14 - Sagene 1822.

Beboere her i 1865:
Ingeborg Jensdatter(47), deres Datter, gift. "Hendes mand reist til Amerika, ej kommen tilbage."
Jens Tharaldsen(17).
Berthine Tharaldsdatter(6).
Se Familie 7 - Sagene 1845.


Familie 45.
Sagene 1865.

Her var oppført enkemann og sagbruksarbeider Hans Johnsen f. 18/6-1806. Se Familie 7 - Sagene 1835.


Familie 46.
Sagene 1865.

Sagbruksarbeider, møller
Peder Kjøstolsen fra Sagene f. 16/8-1817 d. 27/5-1873 som møller på sagbruket, s.a. Kjøstol Pedersen. Se Familie 30 - Sagene 1822.
g. i Romnes 22/10-1854 m. Ingeborg Maria Gundersdatter fra Sagene f. 15/11-1827 d. 12/9-1903 på Sagene av "Nervereumatisme", d.a. Gunder Clemmetsen (Jynge). Se Familie 37 - Sagene 1822.
1. Anne Pedersdatter f. 21/3-1855 g. i sjømanskirken i North Shields, England 1/11-1887 m. Cand. philos. Gainford school, Darlington, Jørgen Zachariassen fra Skien f. 1866, s.a. kjøpmann Nikolai Zachariassen.
2. Kjøstol Pedersen f. 21/10-1857. Se Familie 11 - Sagene 1900.
3. Marthine Pedersdatter f. 23/1-1859.
4. Karen Gurine Pedersdatter f. 20/11-1861.
5. Peder Pedersen f. 11/8-1863. Se Familie 17 - Sagene 1920.
6. Gurine Pedersdatter f. 3/12-1867.

F.f. = Faddere for ...

F.f.  Inderst Peder Kjøstolsen Sannerholt og Ingebor Gundersdatters Anne: Ingebor Jensd. Qværndokken, Anne Kjøstolsd. Præstegaarden, Ole Gundersen Qværndokken, Christen Kjøstolsen Saugbr., Halvor Gundersen Odden.
F.f. Huusmand Peder Kjøstolsen Deelsdalen under Heisholt og Ingebor Gundersdatters 
Kjøstol: Maria Gundersd. Odden, Gurine Gundersd. Søwe, Ole Gundersen Qværndokke, Halvor Gundersen Odden, Ole Thomasen Vrk.
F.f. Peder Kjøstolsen Heisholt og Ingebor Gundersdatters 
Marthine: Maria Gundersd. Odden, Anne Kjøstolsd. Saugbr., Ole Gundersen Qværndokken, Ole Thomassen Vrk., Christen Kjøstolsen Saugbr.
F.f. Møller Peder Kjøstolsen Hægna pr. Heisholt og Ingeborg Gundersdatters 
Karen Gurine: Gurine Gundersd. Vrk., Anne Kjøstolsd. Ulefos gaard, Ole Gundersen Qværndokken, Jens Thronsen Odden, Kristen Kjøstolsen Saugbr.
F.f. Peder Kjøstolsen Saugbr. og Ingeborg Gundersdatters 
Peder: Ingeborg Jensd. Qværndokken, Anne Kjøstolsd. Ulefos Gaard, Ole Gundersen Qværndokken, Ole Thomassen Vrk., Anders Nilsen Saugbruget.
F.f. Peder Kjøstolsen Saugbr. og Ingeborg Gundersdatters 
Gurine: Barnets Moder, Anne Kjøstolsd. Saugbr., Ole Gundersen Quærndokken, Ole Thomassen Vrk., Ole Thronsen Vrk.


Familie 47.
Sagene 1865.

Brugsarbeider
Torsten Torstensen fra Sauherad f. ca. 1834.
g.m.
Maren Tolvsdatter fra Kvernodden under Romnes f.2/5-1827, d.a. Tolf Knudsen Qværnodden.
1. Torsten Torstensen f. ca. 1860.
2.
Inger Karine Torstensdatter f. 27/8-1862.
3.
Thomine Torstensdatter f. 4/10-1864.

F.f. Inderst Torsten Torstensen Kaasa og Maren Tolfsdatters Inger Karine: Mari Nilsd. Kaasa, Karen Jensine Hansd. Kaasen, Peder Tolvsen Qværnodde, Claus Olsen Kaasa, Nils Pedersen Jøntvedt.
F.f. Inderst Thorsten Thorstensen Delsbakke og Maren Tolvsdatters 
Thomine: Kirsti Tolvsd. Romnæs, Maria Nilsd. Romnæs, Isak Nilsen ditto, Peder Tolvsen Qværnodden, Ole Tolvsen Qværnodden.


Familie 48.
Sagene 1865.


Møllermester
Anders Larsen Lindberg fra Sem i Vestfold f. ca. 1819.
g. i Slagen 29/12-1850 m.
Oline Torstensdatter fra Vallø i Slagen f. ca. 1822.
1. Laurits Andersen f. ca.1851 i Sem.
2.
Josefine Mathilde Andersdatter f. 18/4-1858 i Holla.
3. Mathias Andersen f. 8/7-1861.

4.
Thora Annette Andersdatter f. 10/5-1864.
5. Hans Andersen Odden f. 17/6-1868. Se Familie 10 - Sagene 1920.

F.f. Møllermester Anders Larsen Saugbr. og Oline Torstensdatters Josephine Mathilde: Lisbeth Johnsd. Hagen, Magrethe Rasmusd. Saugbr., John Jensen Hagen, Jens Johnsen Hagen, Hans Christian Hansen Saugbr., Anders Nilsen ditto, Christen Bentsen ditto.
F.f. Møllermester Anders Larsen Saugbr. og Olea Torstensdatters 
Mathias: Ambor Nilsd. Hagen, Aase Thorsd. Ulefos, John Olsen Saugbr., Ole Hansen ditto, Anders Nilsen ditto.
F.f. Møller Anders Larsen Saugbr. og Olea Torstensdatters 
Thora Annette: Aaste Bentsd. Saugbr., Maria Johansd. ditto, John Jensen ditto, Simen Torstensen ditto, John Olsen Saugbr.
F.f. Møllermester Anders Larsen Saugbr. og Oline Torstensdatters 
Hans: Sigrid Nilsd. Saugbr., Hanna Marie Hansd. ditto, Møller Hans Anundsen ditto, Ole Hansen ditto, Johan Mathiassen ditto.

Dette ekteparet er registrert innflyttet fra Sem prestegjeld til Ulefos Brug våren 1856.
Ingen barn var nevnt. Hensikten var "Bestyrelsen af Møllebrug".

Tjenestepike 1865: Anne M. Andreasdatter(17) f. i Holla.


Familie 49.
Sagene 1865.


Her var oppført Tron Nilsen (72) med sin kone Anne Andersdatter (70). Se Familie 21 - Sagene 1822.
 


Familie 50.
Sagene 1865.


Smed
Hans Petter Andersen fra Sagene f. 9/9-1814 d. 8/11-1883 på Ulefos som smed og enkemann, av "Leversygdom som følge af Drikfældighed.", s.a. Anders Hansen. Se Familie 21 - Sagene 1835.
g. i Holla 2/2-1840 m. Ingeborg Gundersdatter fra Haven under Ulefoss (Sagene) f. 3/10-1813 d. 4/5-1883 på Sagene, d.a. Gunder Pedersen Haven. Se Familie 46 - Sagene 1822.
Forlovere: "Johannes Johnsen og John Jensen Haven."
1. Udøpt drengebarn f. 20/9-1840.
2. Anders Hansen f. 4/12-1842.
Ugift sjømand i 1865.
3. Gunder Hansen f. 21/11-1845. Sagbruksarbeider i 1865.
4. Inger Gundersdatter f. 12/5-1855.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Smed Hans Peter Andersen Saugbruget og Ingeborg Gundersdatter: (Ingen faddere. Ingen navn. Død før dåp).
F.f. Smed Hans Petter Andersen Saugbruget og Ingeborg Gundersdatters Anders: Kirsti Halvorsd. Wrk., Anne Olsd. Saugbr., Johannes Bentsen Saugbr., Ole Jørgensen Wrk., Anders Andersen Saugbruget.
F.f. Smed Hans Petter Andersen Saugbruget og Ingeborg Gundersdatters Gunder: Barnets Moder, Lisbeth Johnsd. Hagen, John Jensen Hagen, Johannes Johnsen fra Laurvig, Jens Johnsen Hagen.
F.f.
 Smed Hans Petter Andersen Saugbr. og Ingebor Gundersdatters Inger: Lisbeth Johnsd. Saugbr., Maria Johansd. Uhlefoss, John Olsen Saugbr., Andreas Hansen og Ole Hansen Saugbr.

Bosatt i huset:
Ingeborg Pedersdatter, hans Moder, Enke, Understøttes af Fattigkassen,
f. 24/6-1782 i Holla (83 aar). Se Familie 21 - Sagene 1835.
 


Familie 51.
Sagene 1865.


Gunhild Tronsdatter f. 9/11-1799, Enke, understøttes af Saugbrugsejer N. Aall.

Gunhild Tronsdatter kom fra Fiskestigen under gården Ulefoss og var enke etter mangeårig lærer på sagbruket,
Tollev Christensen
. Se Familie 6 - Sagene 1835.
 


 Til toppen: Trykk på [Home]

webmaster@gamleholla.no