ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |Hustomter - Søve

Hustomter utskilt fra gnr 24 Søve

Oppdatert 29.01.2024

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/1-1950.


Kilder: Offentlige Panteregister, Grunnbok, www.eiendomspriser.no, og Nome kommunes karttjeneste, www.kommunekart.com.
I tillegg til vanlige slekts-kilder som kirkebøker og folketellinger og annet, som finnes på digitalarkivet.no

I tillegg fins det et hav av lokalaviser å lete i på Nasjonalbiblioteket.
Foreningen Slekt og Data sitt gravminneregister for medlemmer, er dessuten ofte benyttet.

Alle kilder er offentlig tilgjengelig for alle.


Vesthagen

 Kilde: Artikkel i Holla-minner 2012 av Arne Johan Gjermundsen (fritt etter).
 Vesthagen, som egentlig var havnehage under Søve gård, er det første området på Ulefoss vi kan kalle regulert boligområde,
 hvor folk kunne kjøpe seg ei tomt og bygge sitt eget hus.
 Fra 1905 kom reguleringa i gang og det var Telemark fylke (eier av Søve) som solgte tomtene. Flere var på over 2 mål, mens
 andre var mindre. Det fulgte med visse heftelser i skjøtene. Bl.a. at alle måtte holde sine eiendommer innhegnet med gjerde.
 I tillegg var det forbud mot å selge drikke fra disse husene, selv om de var rusfrie. Visstnok med tanke på ungdommene, som
 var elever ved skolen på Søve.


Ellandvegen 1.
Gnr 24 - bnr 55 Bang (24/55).

Utskilt fra bnr 39 "Elverheim", tinglyst 17/3-1923.

Skyldmark 1950: 0,05. Areal 2019: 1 920 kvm.

Beliggenhet: Vesthagen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 370. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Petra Haserud til Bjarne Olsen for kr. 1.200,00, med plikt til ikke uten Søve eiers tillatelse at selge drikkevarer,
dat. 1. aug. 1923, tinglyst 25. aug. 1923."

Møbelsnekker
Bjarne Arnim Leine 
(Bjarne Arnim Olsen Leine) fra Skien f. 26/1-1899 d. 4/10-1988, s.a. Karl Olsen.
g. i Holla 18/2-1922 m. Esther Berthea Rasmussen fra Verket f. 25/8-1899 d. 4/10-1970, d.a. Karl Johan Rasmussen. Se Familie 18 - Verket 1910.
Forlovere: "
Snekkermester K. Aaland og Brudens far."
Eier 1923.

Bjarne Leine solgte huset i 1935 og flytta til Drammen. De er gravlagt på Strømsgodset gravplass i Drammen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 370. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bjarne Olsen og hustru Esther til Gunnar K. Dalen for kr. 7.300,00, dat. 4/1-1935, tingl. 14/1-1935."

Hvalfanger
Gunnar K. Dahlen
 (Gunnar K. Dalen) fra Dalen i Lunde f. 23/6-1897 i Lunde d. 1937, s.a. tømmerfløter/ småbruker Karl Gundersen Dalen.
g. i Lunde krk. 4/7-1931 m. Kari Sveinungsdatter Tveitan (Kari Tveitan Dalen) fra Lunde f. 1/5-1896 d. 28/10-1986, d.a. bonde Sveinung Nilsen Tveiten og Torbjørg Tallefsdatter.
Forlovere: "Knut Gunderud og Sveinung Tveiten, båe Lunde."
Eier 1935.

Bryllupet ble feiret på gården Tveitan i Lunde. Gunnar var allerede i 1920 presskoker på hvalfangst for redriet "Ørnen A/S".
Ved nyttårstider dette året er han meldt å være på South Setland, South America. Da bodde hans foreldre på Dalen under
Susås i Eidsbygda.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 370. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 14/10-1942, grunnbokført (tingl.) 20/1-1943 fra Kari Dalen til lensmann Hans Hansen for kr. 10.500."

Lensmann
Hans Oskar Hansen (Hagen) (Hans Hansen) fra Fen f. 14/6-1893 d. 14/6-1953, s.a. landhandler Martin Hansen på Tuftehagen.
g.m. Tora Tovsdatter Kaljord fra Hjuksebø i Sauherad f. 10/11-1900 d. 1/8-1985, d.a. Tov Kaljord.
1. Oddvar f. 29/5-1934 d. 5/11-1938.
2. Trygve Espelin Hansen f. 1937. Bosatt i Asker.
3. Gunhild Hansen f. 1939.
4. Astrid Torunn Hansen f. 1941.
5. Ove f. 31/8-1944 d. 3/9-1944.
Eier 1942.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
Nederst i Ellandveien, ved bekken, budde Hans og Tora Hansen. Hans var født på Fen, sønn av landhandler Martin Hansen på Tuftehagan, mens Tora kom fra gården Kaljord på Hjuksebø i Sauherad.
Hans var i flere år ansatt i Norsk Hydro, dreiv en gård i Røyken, og seinere revefarm på Gvarv og på Hjuksebø, før han høsten 1941 blei lensmann i Holla. Han kjøpte eiendommen på Vesthagan i 1942 etter Kari Dahlen, som noe tidligere hadde blitt enke. De var våre nærmeste naboer, og jeg hugser Hans spesielt for den snar-rådighet  han viste da søstera mi falt i Søvebekken under en kraftig vårflom i begynnelsen av 50-åra. Han fikk tak i jentungen som hadde falt uti det kalde vannet og føyt nedover i den strie strømmen. At Hans berga livet på Anne Maria ("Mia") den gangen er det ingen tvil om.

Tora og Hans Hansen og de to små barna er gravlagt ved Sauherad kirke.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Hans Hansen død 14/6-1953 i dødsfallsfortegnelsen er oppgitt at ektefellene hadde særeie. Ved dødsfallet etter Hans Hansen er
anført "intet til skifte" og det antas derfor at denne eiendom har tilhørt gjenlevende ektefelle Tora Hansens særeie."

"Dagbokført (tingl.) 2/3-1987. Anita Moen f. 1963, ifølge skjøte for kr. 270.000 ,- fra selvskiftende arvinger etter Hans Hansen."

Anita Moen.
Eier 1987.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"
Dagbokført (tingl.) 2/12-1991. Heidi Nyheim 50% og Alf Georg Jenssen 50%, ifølge skjøte for kr. 462.500,- "

Alf Georg Jenssen f. 1958.
og Heidi Nyheim f. 1961.
Eiere 1991.
 

Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Ellandvegen 4.
Gnr 24 - bnr 25 Vollan (24/25).

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 28/1-1911.

"Ifølge skyldelingsforretning, tingl. 28. januar 1911, har eieren av hærværende parcell at holde denne forsvarlig indhegnet".

Skyldmark: 0 mark 07 øre. Areal 2019: 2 420 kvm.


"Vollan" trolig fra 1930-tallet(?) Fra Anne Maria Andreassens fotosamling.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 335. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg Amt til Johannes Pettersen for kr. 700,00, med forpligtelser, at kjøperen ikke uden Søves eiers tilladelse fra tomten
sælge drikkevarer, selv om disse ikke er berusende og at bygningernes anbringelse paa forhaand godkjendes av Søves eier, dat. 20.,
thingl. 28. jan. 1911."

Smed, anleggsarbeider
Johannes Pettersen fra Kyrkseterøra i Hemne, S. Trøndelag i f. 28/9-1867 d. 10/9-1952, s.a. inderst Petter Johnsen Kirksæter.
g. i Holla 22/6-1907 m. Anne Kirstine Gundersdatter fra Verket f. 24/2-1870 d. 21/9-1953, d.a. former Gunder Kristoffersen. Se Familie 48g - Verket 1891.
Forlovere: "
Gaardbruker Ole Nilsen og Arbeider Karl Gundersen."
1. Ingeborg Beret Pettersen f. 1/4-1912 g.m. Einar Gjermundsen. Se nedenfor.
Eier 1911.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Smed Johannes Pettersen, Vollan, Vesthagen og Anne Kristine Gundersdatters Ingeborg Beret: Anne Marie Sørensen Sagene, pige Ingeborg Gundersen Vrk., Beslagsmed Karl Gundersen Vrk., do. Olaves Gundersen Vrk.


22/6-1907. Brudebilde av Johannes og Anne Kirstine Pettersen f. Gundersdatter.
Fra Anne Maria Andreassens fotosamling. Foto: Nyblin i Skien.

Johannes Pettersen reiste tidligere i livet mye rundt og arbeidet på anlegg. Da han gifta seg i Holla i 1907 oppga han til presten at han var
tunnelarbeider.

Kilde: Barnebarnet Anne Maria Andreassen f. Gjermundsen skriver følgende (2021):
"Bestefar smed Johannes Pettersen og en kamerat kom til Skien på utkikk etter arbeid. Bestefar avslutta sitt arbeide på Bergensbanen i 1905, så jeg tror det var samme året. To kamerater – de forhørte seg litt - og fikk høre at det var arbeid å få på jernverket på Ulefoss. Bestefar dro oppover, kameraten dro videre. Jeg innbiller meg at siden det het Holla, så var det noe som appellerte til bestefar. Han kom fra Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag og der er det også noe som heter Holla – Holla smelteverk bl.a. Han fikk arbeid på Ulefoss jernverk og leide seg inn i Nedre Verket. Der bodde mormor - en ugift, flott dame. Trønderbarten tok nok innersvingen på henne, og det ble de to. De gifta seg i 1907, kjøpte seg tomt og bygde huset på Vesthagan i 1911. Eiendommen fikk navnet Vollan, også et navn fra Kyrksæterøra, han hadde bodd på et sted som het Vollan der. I 1912 fikk de datteren Ingeborg Beret, hun giftet seg med Einar Gjermundsen og de ble mine foreldre. De bodde i Skien fra de giftet seg og fram til 1947. Sommeren 1947 flyttet vi, mamma, pappa, Arne Johan og jeg, til Ulefoss for å bo i huset på Vollan sammen med bestemor og bestefar."

Kilde: Grunnboksblad 1934-1993.
"Johannes Pettersen og hustru død henholdsvis 10/9-1952 og 21/9-1953. Deres eneste arving Ingeborg Gjermundsen har hjemmel."

Sjåfør
Einar Gjermundsen
 fra Skien f. 28/4-1915 d. 26/7-1978, s.a. Aslak Gjermunden fra Fyresdal og Marie Olsdatter fra Gjerpen..
g. i Holla 2/9-1939 m. Ingeborg Beret Pettersen herfra f. 1/4-1912 d. 19/1-1979.
1. Arne Johan Gjermundsen f. 18/3-1941 d. 21/8-2013 i Asker.
2. Anne Marie Gjermundsen "Mia" f. 1944 g.m. lærer Øyvind Andreassen. Bosatt i Steinringen 16 i Porsgrunn.
Beboere her fra 1947. Eiere 1953.

Denne familien bodde først 8 år i Skien før de flytta inn i huset til hans svigerforeldre i 1947.

Kilde: Grunnboksblad 1934-1993.
"Dagbokført 24/7-1979. Gunnar Pedersen og Britt Irene Dahl, ifølge skjøte av 5/7-1979, fra selvskiftende arvinger etter Ingeborg Gjermundsen d. 19/1-1979 for kr. 205.000,-"

Gunnar Pedersen f. 1952.
g.m. Britt Irene Dahl f. 1954.
Eier 1979.
 

Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Ellandvegen 7.
Gnr 24 - bnr 36  Ellann (24/36).

Utskilt fra Søve(1) 1914 ifølge skylddelingsforretning tinglyst 12/8-1914.

Skyldmark 7 øre. Areal 2019: 1 565 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 346. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg amtskommune til Toralf Pettersen paa denne eiendom for kr. 792,- dat. 2., tingl. 14. oktobr. 1914 med forpligtelse for eieren
til ikke uten Søvers eiers tilladelse at sælge drikkevarer, selv om disse ikke er berusende."

Beslagsmed ved Ulefos Jernværk
Thoralf Pettersen Ellann
 (Toralf Ellann) fra Verket f. 25/7-1891 d. 31/7-1918 av "
Lungebetendelse efter Spanskesygen.", s.a. sagarbeider Hans Petter Thorersen. Se Familie 75 - Verket 1910.
g. i Holla 10/10-1914 m. Gusta Johanna Johansen fra Verket f. 11/3-1886 d. april 1974, d.a. former Thor Johan Rasmussen. Se Familie 29b - Verket 1891.
Forlovere: "
Sagarbeider H. P. Torersen og Sliberiarbeider Hans Andersen."
1. Hans Petter Ellann f. 8/9-1915 (Hans P. Ellann) d. 21/1-1982 g.m. Astrid Therese f. 14/4-1917 d. 25/5-2003. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
2. Thoralf Johan Ellann f. 6/3-1919 (Th. Johan Ellann) d. 11/12-1988 g.m. Ester f. 15/5-1926 d. 25/9-1994. Gravlagt på Ø. Gravlund i Oslo.

Eier 1914.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Beslagsmed Toralf Pettersen Ellann (f.1890), Vesthagen og Gusta Johanne Thorsdatters (f.1886) Hans Peter: Beslagsmed Hans Petter Thoresen og Kone, Barnets Fader, Kone Anne Julie Bauer, Pige Mariken Thoresen.
F.f. Beslagsmed Toralv Pettersen Ellann, Vesthagen og Gusta Johannes 
Toralv Johan: Sofie Johnsen, Anni Pettersen, Rasmus Juliussen, Hans Thoresen.

Foreldrene er gravlagt på Holla gamle.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
Johanna Johansen var enke da jeg var guttunge. Mannen Thoralf Pettersen var sønn av Hans Petter Thorersen og Anne Bauer. Tomtas navn var Elland. Thoralf døde i spanskesyken. Johanna var ivrig med i Vesthagan diakoniforening, og hadde en stor frukthaga med svært gode epler, som ho laga mye god vin av.Hun hadde bl.a. ei søster som utvandra til Canada. Johanna og Thoralf hadde 2 sønner, Hans Petter, Skien og Thoralf, Oslo.
Thoralf hadde kajakk ved Tangen, og imponerte badegjestene ved Lilleberget i nærheten, forteller Erling Bærland. Kajakken var en av de første, om ikke den aller første, i Holla.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 346. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gård gnr 16 bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte på nærmere angitte
betingelser får adgang til at ta vand til husbruk fra det i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme. Konsumenterne
betaler tilsammen kr. 46,- i årlig leie og overenskomsten er bindende for 10 år, dat. 29/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Skjøte av 28/6, grunnbokført 4/7-1974 til Sigurd Sneltvedt f. 26/4-1906, for kr. 70.000,-"

Sigurd Sneltvedt fra Sneltvedt(2) i Gjerpen f. 26/4-1906 d. 12/2-1977, s.a. John G. Sneltvedt og Maren Olava Isaksdatter.
g. i Gjerpen 28/12-1935 m. Margit Kostveit fra Vinje i Tel. f. 19/6-1908 d. 29/10-1986.
Eier 1974.

Sigurd vokste opp på Moen under Gulset i Gjerpen. Der bodde familien i mange år. Det er slettes ikke sikert at
de bodde i Vesthagen i det hele tatt, men han kjøpte nå huset i 1974. De gamle er gravlagt på Gjerpen kirkegård.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 24/9-1985, (til) Olav Pedersen f. 1955, ifølge skjøte, for kr. 255.000,-"

Olav Pedersen f. 1955.
Eier 1985.
 

Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Ellandvegen 8.
Gnr 24 - bnr 27 Solvang (24/27).

Utskilt fra Søve(1) ifølge skylddelingsforretning tinglyst 21/6-1911.

"Ifølge skylddeling tingl. 21/6-1911, har denne eiendoms eier plikt til at holde eiendommen indhegnet, samt delta i vedligehold av fælles
adkomstvei samt en bro."

Skyldmark 0,09. Areal 2019: 1 712 kvm.

Beliggenhet: Vesthagen

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 337. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg amtskommune til Andreas Abrahamsen for kr. 690,- med forpligtelse for kjøperen til ikke fra tomten at sælge
drikkevarer, udatert, tingl. 26. aug. 1911.

Former
Andreas A. Solvang
 (Andreas Abrahamsen) fra Verket f. 21/1-1884 d. 20/9-1976, s.a. former Abraham Andreassen Kaasa. Se Familie 75a - Verket 1900.
g. hos byfogden i Skien 19/9-1908 m. Anna Nikoline Stenersen fra Verket f. 7/12-1884 d. juni 1955, d.a. skomaker Nils Stenersen. 
Se Familie 72a - Verket 1900.
1. Agnes Solvang f. 31/8-1909 d. 11/7-1961 g.m. Even Venheim f. 24/12-1900 d. 25/11-1978. Gravlagt på Borgestad i Skien.
2. Tomine Alfrida Solvang f. 26/5-1912 g.m. Edvardt Charles Øiseth f. 10/10-1915 d. 23/12-2006. Gravlagt på Gjerpen i Skien.
3. Ingeborg Solvang
f. 28/7-1913 g.m. Ragnvald Paust. Se Fritheim 5.
4. Nils Solvang f. 7/8-1915. Se nedenfor.
5. Abraham Solvang f. 24/11-1918. Se Aug. Cappelensveg 9 under Verket.
6. Sverre Solvang f. 13/10-1921 d. 7/2-1980 g.m. Sonja Stahlsberg. Gravlagt i Kragerø.
Eier 1911.

Andreas Abrahamsen og kona er begge etterkommer av en eldgammel jernverksslekt som opprinnelig stammer fra Vallonia (i Belgia).
Se Vallonere i Holla.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
Andreas Abrahamsen Solvang og Anna Nikoline bygde nabohuset (til Ellandv. 4), og ovafor dem (Ellandv. 10) bygde broren Jon Abrahamsen og kona Marie. Andreas og John, var av gammal verksslekt fra Ringsevja og arbeidde som formere på Verket. (...) Anna var datter av skomaker Nils Stenersen. Hun døde da jeg var 13 år gammal, men Andreas levde lenge, og var min gode nabo i alle år. Han var ikke en mann av de mange eller store ord, men han fortalte meg en gang åssen det var å arbeide på Verket og særlig om forholda på jernverkets kontor, kantoret, da de fikk lønna si hver måned på "monasdan". Da fikk man ikke utlevert lønna, men måtte sjøl finne fram lønningsboka, eller kontraboka, som var stabla for alle ansatte på golvet på kontoret. Han fortalte at det var et forferdelig rot etter hvert som arbeidsfolka kom og skulle leite etter "si" bok.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 337. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gård gnr 16 bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte på nærmere angitte
betingelser får adgang til at ta vand til husbruk fra det i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme. Konsumenterne
betaler tilsammen kr. 46,- i årlig leie og overenskomsten er bindende for 10 år, dat. 29/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 14/12-1976. Skjøte av 6/12-1976 fra selvskiftende arvinger etter Anna og Andreas A. Solvang til Nils Solvang for kr. 62.000,-"

Nils Solvang f. 7/8-1915 d. 25/4-2000.
g.m. Ragni Eldbjørg Aarhus f. 7/2-1916 d. 5/10-2003.
Eier 1976.
 

Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Ellandvegen 10.
Gnr 24 - bnr 31 Solstad (24/31).

Utskilt fra Søve(1) ved skyldeling tinglyst 25/6-1913.

"Ifølge skylddelingsforretningen tinglyst 25/6-1911 har kjøperen indhegningsplikt og plikt til at delta i vedlikehold av en fælles gaardsvei,
som skal oparbeides av bnr 1's eier."

Beliggenhet: Vesthagen.

Skyldmark 0,07. Areal 2019: 1 503 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 341. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg amtskommune til John Abrahamsen for kr. 590,40, med forpliktelse for kjøperen og senere eiere til ikke at sælge
drikkevarer fra tomten, dat. 16., tinglyst 24. sept. 1913."

Former
Jon Abrahamsen
 fra Verket f. 23/8-1887 d. 7/3-1979, s.a. former Abraham Andreassen Kaasa. Se Familie 75a - Verket 1900.
g. i Holla 27/6-1914 m. Marie Anette Johannesdatter fra Verket f. 2/11-1892 d. 12/6-1917, d.a. sagfiler Johannes Pedersen. Se Familie 93a - Verket 1900.
Forlovere: "
Former Andreas Hansen, Ekornrød og Sagarbeider Bent Johannesen, Vesthagen."
1. 
Andi Terese Abrahamsen herfra f. 30/1-1916 g.m. Torkjel Aartveit. Se nedenfor.
Eier 1913.

F.f. Værksarb. Jon Abrahamsen, Vesthagen og Marie Anette Johannesdatters Andi Terese: Moderen, Sliberiarb. Johannes Pedersen, Sagarb. Arthur Abrahamsen Vrk., kone Anne Pedersen.

Jon Abrahamsen var etterkommer av en eldgammel jernverksslekt som opprinnelig stammer fra Vallonia (Belgia).
Se Vallonere i Holla. Han er ikke den eneste! En av hans aner var opprindelsen til vertshuset "Jons" på Verket.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 341. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gård gnr 16 bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte på nærmere angitte
betingelser får adgang til at ta vand til husbruk fra det i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme. Konsumenterne
betaler tilsammen kr. 46,- i årlig leie og overenskomsten er bindende for 10 år, dat. 29/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 19/9-1979. Andi Aartveit f. 30/1-1916, ifølge hjemmelsovergang av 17/9-1979. Verdi kr. 30.000."

Torkjell Aartveit fra Vinje eller Rauland f. 28/11-1909 d. 13/12-1995.
g.m. Andi Terese Abrahamsen herfra f. 30/1-1916 d. 14/11-2008.
1. Jon Tore Årtveit f. 1955. Overtok huset.
Eiere 1979.

Eiendommen sto i konas navn. De er begge gravlagt på Kronborg gamle på Ulefoss.

Jon Tore Årtveit f. 1955.

Arne Johan Gjermundsen skrev i 2012: "Sønnen Jon Tore bur der nå. Han er en av lederne av Fensfeltet Geologiforening,
som bl.a. kartlegger de gamle jerngruvene i Fens-feltet.

Jon Tore Årtveit ga ut et oppslagsverk "Fensfeltet" (geologi) i 2014. Se TA 18/10-2014, s. 51.
 

Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Ellandvegen 13.
Gnr 24 - bnr 67 Fredly (24/67).

Utskilt fra Ellandvegen 16 (bnr 51) ved skylddelingsforretning tinglyst 21/1-1925.

Beliggenhet: Vesthagen.

Skyldmark 0,05. Areal 2019: 656 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 384. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Andreas K. Haugen til August Febakke for kr. 1.550,00, med rett til vann fra en brønn på hovedeiendommen (Søve), dat. 1924, tingl. 27/3-1926."
"Forbud mot å sælge drikkevarer, selv om disse ikke er berusende på dette bruk, ifølge skjøte fra Telemark fylke til Andreas K. Haugen, dat. 30/11-1921,
tingl. 18/1-1922." (Se heftelser på bnr 51, hvor dette bruk er utskilt fra.)

Verkstedarbeider, beslager
August Febakke fra Verket f. 11/6-1898 d. 17/12-1970, s.a. former Andreas Johnsen Fæbakke. Se Familie 81a - Verket 1900.
g. i Holla 30/12-1947 m. Klara Karoline Jensen fra Verket f. 13/7-1901 d. 3/3-1987, d.a. beslagsmed Jens Kristoffer Juliussen. Se Familie 92 - Verket 1910.
Eier 1926.

August satt med denne tomta i 10 år, solgte den til Klaras bror, Henry Oskar Jensen, som bygde hus her.
August og Klara l
eide i mange år en leilighet i "Helgas hus" ved Holla kirke, den gamle skolen.
Se Familie x - Verket 1961.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 384. Digitalarkivet.
"Skjøte fra August Febakke til Henry Jensen f. 6/10-1911 for kr. 700,- , dat. 29/10-1936 tingl. 4/11-1936."

Henry Oskar Jensen fra Kåsene under Verket f. 6/10-1911 d. 24/12-1989, s.a. beslagsmed Jens Kristoffer Juliussen. Se Familie 92 - Verket 1910.
g.m. Sigrid Ringsvold fra Vesthagv 10 f. 25/10-1908 d. 18/7-1999, d.a. Hans Ringsvold.
Eier 1936.

Henry Jensen bygde huset i 1936/1937. 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 384. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 23/7, grunnbokført (tingl.) 31/7-1946 fra Henry Jensen til broren Jens Jensen for kr. 13.000,- "

Driver i Søve gruver
Jens Kristoffer Jensen
 "Jensemann" f. 8/3-1914 d. 16/9-1981 på Radiumhospitalet i Oslo, s.a. beslagsmed Jens Kristoffer Juliussen. Se Familie 92 - Verket 1910.
g. i Holla 1939 m. Astrid Dorthea Johnsen f. 14/9-1914 d. 9/11-1975.
1. Arnold Jensen f. 31/3-1944. Se Fensv. 71.
2. Halvor Jensen f. 1950. Se Ellandv. 15.
Eier 1946.
 

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
"Jens, populært kalt Jensemann, arbeidde i flere år som driver i Søve gruver. Han hadde sirkelsag, og saga opp vinterveden for mange på Vesthagan. Utover høsten kunne en høre Jensemann i full sving med saga. Jeg har den lyden i ørene den dag i dag."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 17/9-1973. Kart- oppmåling og skylddelingsforretning av 24/8, grunnbokført 27/9-1973, hvorved (bnr 106) Fredly II av skyldmark 0,01, er utskilt." Se Ellandv. 15.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 18/2-1974. Erklæring av 4/2, grunnbokført 18/3-1974, hvori eieren av bnr. 106 gis adkomstrett fra sin tomt fram til riksvegen på samme vilkår som bnr. 84 og 85."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 6/9-1983. Til Jan Kåre Traaen f. 1959, ifølge skjøte, for kr. 195.000,-"

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 6/9-1983. Rett til vann og kloakkledninger over denne eiendom for bnr 106, samt rett til oppførelse av felles garasjebygg i grensen mot enne eiendom."

Jan Kåre Traaen fra Ulefoss f. 1959.
g. 21/1-1984 m. Anne Marit Johnsen fra Ulefoss.
Eier 1983.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Ellandvegen 14.
Gnr 24 - bnr 100 Østheim (24/100).

Utskilt fra bnr 29 (Vesthagv. 17), tinglyst 2/11-1965.

Skyldmark: 0,02. Areal 2019: 1 710 kvm.

Beliggenhet: Vesthagen.

Heftelser som gjelder alle hustomter utskilt fra Søve:
"... med forbud mot å sælge drikkevarer på dette brug, selv om disse ikke er berusende, uten Søves eiers samtykke, samt gjærdeplikt m.v."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 12/10-1965. Kart- oppmålings- og skylddelingsforretning av 30/7, grunnbokført 2/11-1965, hvorved utskilles denne eiendom fra bnr 29."
"Dagbokført 20/3-1959. Hjemlet Erling Haugen ifølge skjøte av 16/3-1959."


Erling Haugen
 f. 27/6-1905 d. 21/1-1987.
g.m. Dordi f. 27/1-1930 d. 4/2-2016.
1. Ingvill Haugen f. 1955. Se nedenfor.
Eier 1959.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 19/8-1985. Ingvill Haugen Nordby, ifølge skjøte for kr. 15.000,- "

Ingvill Haugen Nordby f. 1955.
Eier 1985.
 

Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Ellandvegen 15.
Gnr 24 - bnr 106 Fredly II (24/106).

Utskilt fra Ellandvegen 13 (bnr 67) ifølge skylddelingsforretning av 24/8-1973.

Skyldmark: 0,01. Areal 2019: 742 kvm.

Beliggenhet: Vesthagen.

Heftelser som gjelder alle hustomter utskilt fra Søve:
"... med forbud mot å sælge drikkevarer på dette brug, selv om disse ikke er berusende, uten Søves eiers samtykke, samt gjærdeplikt m.v."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 17/9-1973. Kart- oppmåling og skylddelingsforretning av 24/8, grunnbokført 27/9-1873, hvorved denne eiendom er utskilt fra bnr 67."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 25/7-1946. Hjemlet til Jens Jensen ifølge skjøte."

Jens Kristoffer Jensen "Jensemann".
Eier 1946. Se Ellandv. 13.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 15/1-1974. Skjøte av 28/12-1973, grunnbokført 30/1-1974 til sønnen Halvor Jensen f. 1950, på denne eiendom for kr. 5.000.-"

Halvor Jensen fra Ellandv. 13 f. 1950.
Eier 1974.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Ellandvegen 16.
Gnr 24 - bnr 51 Haugen søndre (24/51).

Utskilt fra Vesthagvegen 17 (bnr 29) ved skylddelingsforretning tinglyst 13/7-1921.

Beliggenhet: Vesthagen.

Skyldmark 1922: 0, 36.

Dette var en større eiendom hvor det siden ble utskilt ytterligere hustomter fra.

Skyldmark 1949: 0,08. Areal 2019: 1 927 kvm.

Karl J. Haugen.
Eier 1921.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 364. Digitalarkivet.
"Skjøte fra fylkesmannen i Telemark på fylkeskommunens vegne til Andreas K. Haugen for kr. 5.535,00 med forbud mot å selge drikkevarer på dette
bruk, dat. 30. nov. 1921, tingl. 18. jan. 1922."


Andreas K. Haugen.
Eier 1922. Se Vesthagvegen 17.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 364. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretninger avholdt 25/10-1924, tingl. 21/1-1925, hvorved er utskilt:
1. (Bnr 66) "Bjerke" av skyldkmark 0,05 til Alfred Bjerke. Utgått.
2. (Bnr 67) "Fredly" av skyldmark 0, 05 til August Fæbakke. Se Ellandvegen 13.
"Rett til vand fra en brønn paa dette bruk, for bnr 66 og 67, ifølge skjøter på disse bruk, tingl. 27/3-1926."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 339 (bnr 29). Digitalarkivet. (Gjelder bnr 29. Burde også vært ført inn her.)
"Skjøte, dat. 20/11-1947, grunnbokført (tingl.) 20/1-1948 fra Andreas K. Haugen til Johannes K. Haugen på denne eiendom (29) og bnr 51 for kr. 5.404.-"

Johannes K. Haugen.
Eier 1948. Se Vesthagvegen 17.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 364. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 31/7, grunnbokført (tingl.) 13/8-1948, vedkommende parcellen (bnr 84) "Dalheim". Se Ellandvegen 18.
"Skylddeling dat. 31/7, grunnbokført (tingl.) 13/8-1948, vedkommende parcellen (bnr 85) "Bakketun". Se Ellandvegen 20.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 364. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 9/5, grunnbokført 26/5-1949 fra Johannes K. Haugen til Alfred Bjerke for kr. 550.-"

Verksarbeider
Alfred Bjerke
 fra Vesthagv. 5, f. 11/3-1899 d. 2/2-1974, s.a. Oskar N. Bjerke og Gustava Marie Andersdatter.
g. sommeren 1921 m. Olga Karette Ingulstad fra slusevokterboligen (Kanalhuset) på Ulefoss f. 3/10-1902 d. 22/4-2001, d.a. slusevokter Jens Johannesen Ingulstad. Se Familie 29b - Verket 1900.
1. Arnold Bjerke f. 20/11-1921 d. 25/4-2007 g. i Trøndelag m. Anny Gjelten f. 3/9-1924 d. 6/12-1997. Gravlagt på Haslum gravplass i Bærum.
2. Ronald Bjerke f. 28/10-1927. Se Bergverksv. 2 under Tufte.
3. Marit Bjerke f. 1942.
Eier 1949.

F.f. Lagermann Alfred Bjerke, Vestheim og Olga Karette Johansens Arnold: Johan Ingulstad, Anne Sofie Ingulstad, Anne Bjerke, Faren.
F.f. Verksarb. Alfred Bjerke, Kåsa og hustru Olga Karettes 
Ronald: Foreldrene, Matilde Bjerke, August Ingulstad.

Hun skrev seg alltid for Olga Ingulstad Bjerke, selv om gravminnet sier "Olga Karette Bjerke".

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
Alfred Bjerke var sønn av Oskar Bjerke i hans første ekteskap. Han var ansatt ved jernverket, og dreiv på fritida bl.a. med slektsgransking. Marit har nå samlingene hans over slekter på Ulefoss og i Holla. Ronald var gift med Ester Vibeto, mens Arnold blei gift i Trøndelag med Anny Gjelten, søstera til den kjente kobinertløperen Per Gjelten, en av barndommens idrettshelter. Arnold blei ansatt ved Store Spitsbergen Kullkompani før krigen, som kontorist, og var der i fem år. Siden bodde han mange år i Risør.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 11/11-1974. Skjøte av 8/11-1974, grunnbokført 15/1-1975, til Tore Jordfald f. 1942, for kr. 105.000,-"
"11/11-1974, hertil sammenføyet bnr 66 av skyldmark 0,13."

Tore Jordfald f. 1942.
Eier 1975.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Ellandvegen 18.
Gnr 24 - bnr 84 Dalheim (24/84).

Utskilt fra Ellandvegen 16 (bnr 51) ifølge skylddelingsfooetning av 31/8-1948.

Heftelser som gjelder alle hustomter utskilt fra Søve:
"... med forbud mot å sælge drikkevarer på dette brug, selv om disse ikke er berusende, uten Søves eiers samtykke, samt gjærdeplikt m.v."

Hjemlet til Johannes K. Haugen (i 1948).

Beliggenhet: Vesthagen.

Skyldmark: 0,09. Areal 2019:

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 20/5-1949. Skjøte dat. 9/5, grunnbokført 26/5-1949 fra Johannes Haugen til Sverre Gulliksen for kr. 1000,-

Sverre Gulliksen.
Eier 1949.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 31/5-1951. Skjøte dat. 15/5, grunnbokført 2/6-1951 fra Sverre Gulliksen til Hans A. Johnsen(!) for kr. 1.200,-"

Hans Algert Johansen (Hans A. Johansen) fra Såheim i Tinn f. 9/3-1910 d. 29/11-1991, s.a. reparasjonsformann Ferdinand Johansen fra Uddevalla, Sverige og Lovise fra Bohuslen.
g. 21/4-1931 m. Astrid (f. Lærum?) f. 27/1-1913 d. 28/7-1979.
1. Arne Lærum Johansen f. 1/8-1931. Se 
Åkervegen 20 under Jernverket (12/235).
Eier 1951.

Se hans familie på Rjukan i Telemark i 1920.

Det ser ut til at det var Hans A. Hansen som bygde huset her. Han sørget for tinglyst veirett i 1974.
Hans A. Johansen hadde ei søster som ble kalt for Minni (i live i 1991).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 18/2-1974. Erklæring av 4/2, grunnbokført 18/3-1974, hvori eieren av bnr. 106 gis adkomstrett fra sin tomt fram til riksvegen på samme vilkår som bnr 67 og 85."


Mekaniker
Arne Lærum Johansen herfra f. 1/8-1931 d. 11/1-2016.
g. 2/11-1957 m. kontordame Inger Tomine Grini fra Ulefoss f. 9/8-1932.
1. Bjørn Johansen.
2. Espen Johansen. Fotograf på Ulefoss i noen år.
Eier 1992.

Se Åkervegen 20 under verket.

Arne L. Johansen arvet eiendommen ifølge skifteattest, men solgte den igjen samtidig til neste eier.
Han var for lengst etablert i Åkervegen 20.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 30/4-1992. Til Nils Halvor Kabbe og Nina Kristine Kabbe, ifølge skjøte for kr. 305.000,-"

Nils Halvor Kabbe f. 1968.
g. i Gjerpen kirke 9/9-1989 m. Nina Kristine Glenna fra Skien.
Eiere 1992.

Nils Halvor Kabbe var en veldig god skihopper i sin barne- og ungdomstid i USF. Som 13-åring begynte
han hoppe for I.F. Herkules i Skien. Han tok mange fine premier.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Ellandvegen 20.
Gnr 24 - bnr 85 Bakketun (24/85).

Utskilt fra Ellandvegen 16 (bnr 51) ifølge skylddeling tinglyst 11/8-1948.

Beliggenhet: Vesthagen.

Skyldmark: 0,09.

Heftelser som gjelder alle hustomter utskilt fra Søve:
"... med forbud mot å sælge drikkevarer på dette brug, selv om disse ikke er berusende, uten Søves eiers samtykke, samt gjærdeplikt m.v."

Hjemlet til Johannes Karlsen HaugenSe Vesthagv. 17.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 20/5-1949. Skjøte dat. 9/5, grunnbokført 26/5-1949, fra Johannes Haugen til Sverre Tveitstulen for kr. 1.000.-"

Dørfabrikkarbeider (Swedoor)
Sverre Tveitstul
 fra Lille Ulefoss f. 19/7-1916 d. 20/7-1995, s.a. ingeniør Sverre Jahnsen Tveitstul.
g. 6/10-1945 m. Annie Haugen fra Vesthagvegen 17 f. 10/5-1915 d. 23/6-2000, d.a. Johannes K. Haugen.
1. Grete Tveitstul f. 1948 g. 10/7-1971 m. Bjarne Jørgen Kornkåsa fra Ulefoss f. 15/7-1946 d. 18/4-2016. Bosatt sist på Taje 3 und. Verket.
2. Leif Johan Tveitstul f. 24/12-1949. Se Fensv. 60 under Søve.
Eier 1949.

TA fredag 5. okt. 1945:
"Bryllup feires på Vesthagen, Ulefoss lørdag 6. oktober av frk. Annie Haugen og Sverre Tveitstulen."

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
Innafor Jensemann bygde Sverre og Annie Tveitstul. Annie var datter av Andrea og Johannes Haugen. De hadde 2 barn; Grete og Leif Johan.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 18/2-1974. Erklæring av 4/2, grunnbokført 18/3-1974, hvori eieren av bnr. 106 gis adkomstrett fra sin tomt fram til riksvegen på samme vilkår som bnr 67 og 84."
 

Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Tverrgata 1
Gnr. 24 - bnr. 26 Dalen (24/26).

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 28. januar 1911.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 336. Digitalarkivet.
"Ifølge skylddelingsforretning, tingl. 28. januar 1911, paahviler denne parcels eier at holde tomten forsvarlig indhegnet og at delta i vedligehold
av tilstøtende fællesvei."

Beliggenhet: Vesthagen.

Skyldmark: 1911: 0,07. Areal 2019: 1 399 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 336. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg amtskommune ved amtmanden til Erik Christiansen for kr. 600,-, med forpligtelse til ikke at sælge drikkevarer, selv om disse ikke
er berusende, uten tilladelse av Søves eiere, dat. 19/6, tingl. 24/6-1913."

Skogsarbeider, veivokter av postveien (1910)
Erik Hollaseter
 (Erik Kristiansen) fra Dalen under Grini i Lunde f. 4/4-1857 d. 19/10-1954, s.a. husmann Christian Eriksen og Ingeborg Torvildsdatter fra Moen store under Prestegården f. 1821.
g. i Holla 3/1-1882 m. Karen Gundersdatter fra Røybekk under Tveit f. 16/12-1863 d. 20/5-1923, d.a. Gunder Andersen Røibæk.
Forlovere: "
Hans Nilsen Jøntved og Isak Halvorsen Værstad."
1. Ingeborg Marie Eriksen (Marie Eriksen) f. 18/2-1882 på Hollaseter. Se nedenfor.
2. Gustav Hollaseter f. 12/4-1884 d. 20/5-1965. 1910: "Værksarbeider ved den elektriske Forsøg af jernsmelting."
3. Kristian Hollaseter f. 3/12-1886.
4. Karen Anette Hollaseter f. 1/7-1889 g. 14/10-1917 m. bryggearb. NN Gustavsen. Bodde i Haugesund i 1920. Trolig d. 20/1-1978 og gravlagt alene i Sauda.
5. Torvild Hollaseter f. 28/3-1892.
6. Inga Hollaseter f. 4/3-1895.
7. Anders Hollaseter f. 29/3-1897 d. 29/5-1978. Ugift.
8. Anna Tomine Hollaseter f. 28/8-1899 (døpt 22/7-1900) g. i Holla 17/9-1921 m. former Aksel Nilsen fra Verket f. 22/2-1894.
9. Konstanse Elise Hollaseter f. 5/1-1903.
Eier 1913.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Leilænding Erik Christiansen Hollasætret og Karen Gundersdatters Ingeborg Marie: Ingeborg Olsd. Hægland, Bergith Olsd. ditto, Nils Pedersen Hægland, Nils Andersen Brøndalen, Martin Pedersen Præstegaarden. Hjemmed. af Ingeborg Torvildsd.
F.f. Gbr. Erik Christiansen Hollasætret og Karen Gundersdatters 
Gustav: Karen Gunnulfsd. Kaasene, Marie Hansd. Brænnebo, Brynild Jensen Kaasene, Julius Brynildsen Kaasene, Nils Andersen Brøndalen.
F.f. Leilænding Erik Kristiansen Hollasæter og Karen Gundersdatters 
Kristian: Karen Gunnulfsd. Kaasene, Marie Hansd. Brænnebu, Julius Brunjulfsen Kaasene, Nils Andersen Brøndalen, Ole Hansen Brænnebu.
F.f. Gbr. Erik Kristiansen Hollasæter og Karen Gundersdatters 
Karen Anette: Laura Pedersd. Texle, Maren Tønnesdatter af Skien, Gunder Gundersen af Skien, Nils Andersen Brøndalen og Torvald Kristiansen Hollasæter.
F.f. Leilænding Erik Kristiansen Hollasæter og Karen Gundersdatters 
Torvald: Laura Pedersd. Brøndalen, Inger Olsd. Holla, Anders Andersen Haavet, Ole Hansen Brænnebu, Ole Johnsen Brøndalen.
F.f. Leilænding Erik Kristiansen, Hollasæter og Karen Gundersdatters 
Inga: Laura Pedersd. Brøndalen, pige Kirsti Andersd., husm. Johannes Hansen Brøndalen, Ole Jonsen do.
F.f. Leilænding Erik Kristiansen Hollasæter og Karen Gundersdatters 
Anders: Leilænding Nils Brøndalen, Ole Johnsen do., Husm. Johannes Hansen Brænnebu, kone Laura Pedersd. Brøndalen, pige Marie Eriksd. Hollasæter.
F.f. Leilænding Erik Kristiansen Hollasæter og Karen Gundersdatters 
Anna Tomine: Moderen, pige Karen Hansd. Brennebu, Dagarb. Johannes Hansen do., Gbr. Isak H. Værstad. Hjemmedøbt af lærer Ole H. Hvalen.
F.f. Leilænding Erik Kristensen Hollasæter og Karen Gundersdatters 
Konstanse Elise: Lovise Fredriksd. Værstad, Halvor Isaksen do., Marie Eriksd. Hollasæter og Faderen.

Karen Gundersdatter ble konfirmert i Solum i 1877 mens hun var i tjeneste der. Før hun gifta seg bodde hun hjemme på Røybekk.
Erik ble konfirmert i Lunde kirke i 1871.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
Erik Kristiansen Hollaseter. Erik er født i Landsmarka på en plass under Grini. Han dreiv i skogen i tilsammen 38 år. Han flytta til Holla og var blant anna vegvokter her i rundt 30 år, til han var 80 år gammal. "Da er jæ kje mæire tess", som han sa. "Han hvilte på spaden", blei det sagt. Han var den eldste på Vesthagan, født i 1857 og levde til 1954. (...) Hos han på Vesthagan bodde dattera Marie (barn nr. 1). Dattera hennes Ebba, bodde i noen år i andre etasje her med to sønner, før hun flytta til Langesund.
Erik hadde ett uttrykk som han brukte når noe skulle gjøres eller settes i gang: "Beske de, kærrær!" Alle som kjente Erik, husker det uttrykket. Jeg var 13 år da han døde og minnes han som den gamle mannen med stokk i nabolaget. Og pipe i munnvika.

Under folketellinga 1910, bodde denne familien på eindommen Ingulstad under Prestegården.

OBS! Noen i familien skrev seg for Hollasætre, mens andre skrev seg for Eriksen.

Hør gammelt radiointervju av Erik Hollaseter i opptak gjort av Nrk, august 1952, på Holla Historielags nettsted.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 336. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gaard, gnr 16 - bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte paa nærmere betingelser faar adgang
til at ta vand fra det i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme til husbruk. Konsumenterne betaler tilsammen kr. 46,00 i aarlig leie.
Overenskomsten er bindende for 10 aar. Dat. 24/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 336. Digitalarkivet.
"Skjøte, dat. 2/9, grunnbokført 10/9-1948 fra Erik Hollasæter til Ingeborg Marie Eriksen for kr. 9.000,- sælgeren forbeholder sig rett til husvær for livstid."

Marie Eriksen (Ingeborg Marie Eriksen) herfra f. 18/2-1882 d. 1/7-1971.
Eier 1948.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 336. Digitalarkivet.
"Skjøte, dat. 7/5, grunnbokført 1/6-1954, fra Ingeborg Marie Eriksen til Johan Haugen for kr. 22.450,- "

Verkstedarbeider
Johan Haugen
 fra Tverrgata 2 f. 23/5-1922 d. 26/9-1993, s.a. Ole Karlsen Haugen.
g. 1950 m. Gullborg Smukkestad fra Slusevokterboligen på Ulefoss f. 15/9-1927 i Slusevokterboligen på Vrangfoss d. 16/2-2022, d.a. slusevokter Halvor G. Smukkestad. Se Familie 29b - Verket 1900.
1. Øystein Haugen f. 1950.
2. Torgeir Haugen f. 1951.
3. Ingebjørg f. 1959.
Eier 1954.

Kilde: Artikkel i H.M. 1921 "Gullborg Haugen - Allting la seg så fint til rette." ved Gunnar Sanden. (Utdrag).
Mannen min, Johan Haugen, var veldig opptatt med hornmusikken (på Verket) og var med der i alle år. Han var også ivrig i USF, og gikk på alle fotballkamper som fantes med USF. (...) Johan jobba med kumlokk m.m. hos Cappelen. Jeg trur han var flink, for han reiste både til Oslo og rundt omkring ellers i sammenheng med jobben. (...) Første bilen vi kjøpte oss var en Opel kadett, en 1967-modell. Etter det hadde vi to Mazdaer, en 626 og en 323. Jeg tok også sertifikat etter hvert og kjørte fram til 2017.
Kilde: TA 27/10-1889. Gullborg Smukkestad Haugen ble valgt inn i menighetsrådet i Holla menighet i 1989. Hun var i alle år en kvinne med sitt hjerte i Frelsesarmeen på Ulefoss.

Gullborg Haugen bodde her alene i 2021. Se intervju av Gullborg Haugen ved Gunnar Sanden i Holla Minner 2021.

 

Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Tverrgata 2.
Gnr. 24 - bnr 33 Grønvold (24/33).

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 6. sept. 1913.

Beliggenhet: Vesthagen.

Skyldmark 1913: 0,08. Areal 2019: 1 504 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 343. Digitalarkivet.
"Ifølge skyldelingsforretning tinglyst 6/9-1913, har dette bruks eier at holde tomten indhegnet og at delta i vedlikehold av den til tomten støtende fællesvei."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 343. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg amtskommune til Johannes (Karlsen) Haugen for kr. 684,- , med forpligtelse til ikke uten Søve eiers tilladelse at sælge drikkevarer fra
tomten, dat. 14., tingl. 28. februar 1914."

Beslagsmed
Johannes Karlsen Haugen
 
(Johannes K. Haugen) fra Verket f. 7/3-1887 d. 29/5-1965, s.a. Karl Johannesen Haugen. Se Familie 103 - Verket 1910.
Eier 1914.

Johannes K. Haugen kjøpte i 1917 tomta Lannav. 93 under Ø. Heisholt og bygde seg hus der.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 343. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gaard, gnr 16 - bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte paa nærmere betingelser faar adgang
til at ta vand fra det i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme til husbruk. Konsumenterne betaler tilsammen kr. 46,00 i aarlig leie.
Overenskomsten er bindende for 10 aar. Dat. 24/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 343. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 19/5, grunnbokført 10/7-1941 fra Johannes Haugen til Ole K. Haugen for kr. 4.000,-"

Beslagsmed (former)
Ole Karlsen Haugen (Ole K. Haugen) fra Verket f. 9/3-1890 d. 12/5-1970, 
s.a. Karl Johannesen Haugen. Se Familie 103 - Verket 1910.
g. i Holla krk. 30/12-1916 m. Anna Johnsen fra Sagene f. 13/12-1891 d. 20/5-1966, d.a. sagarbeider John Sørensen. Se Familie 59 - Sagene 1891.
Forlovere: "
Sliberiarbeider Andreas Kristensen og Beslager Johannes Karlsen Haugen."
1. Jan Ingvar Haugen f. 25/1-1918. Se Bergverksv. 11 under Tufte.
2. Alvilde Haugen f. 7/7-1920 g.m. Harald Odinsen. Se Aug. Cappelensv. 10 under Ulefos Jernværk.
3. Johan Haugen f. 23/5-1922. Se Tverrgata 1.
4. Maja Haugen f. 14/3-1924 g.m. Herman Georg Krossli. Se Haugtunv. 16 under Tufte.
5. Randi Haugen f. 11/5-1926 g.m. Kaare Borgen. Se Brattlia 10 under Tufte.
6. Konstanse Haugen f. 14/6-1928 g.m. Syvert Pedersen. Se Kullhusbakken 14 under Ulefos Jernværk.
7. Anne Dorthea Haugen f. 16/8-1930 g.m. Jens G. Stub-Jakobsen. Se Parkv. 8 under Ø. Heisholt.
8. Ole Ragnar Haugen f. 22/7-1934 d. 30/11-2015 g. 10/7-1965 på Vågenes i Valdal, Sunnmøre med Magnhild Vågenes. Bodde på Tolvsrød ved Tønsberg. Han ble ingeniør.
    Gravlagt på Søndre Slagen.
Eier 1941.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Dagarb. Ole Karlsen, Vesthagen og Anne J. Johannesens(!) Jan Ingvard: Beslagsmed Karl Johannesen, Kristian Jonsen, Kone Anna Johannesen, Pike Louise Abrahamsen.
F.f. Beslagsmed Ole Haugen, Vesthagen og Anna Johansens 
Alvilde: Forældrene, Andreas Haugen, Gudrun Martiniusen.
F.f. 
Verksarb. Ole Haugen, Vesthagen og Anna Johnsens Johan: Foreldrene, Bernhard og Louise Johnsen.
F.f. 
Beslagsmed Ole Karlsen Haugen, Vesthagen og hustru Anna Haugens Maja: Ole K. Stua, Karl Haugen, Asta Haugen, moren.
F.f. Beslagsmed Ole Karlsen Haugen, Vesthagen og hustru Anna's 
Randi: Moren, Kristian Johnsen, Louise Johnsen.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
Ole Haugen var religiøs og ftballinteressert, men hadde en mye og roligere framferd enn naboen Andreas Evensen. Han satt ofte på benken ved Jakob Bakken i Kanada og fulgte med på fotballkampene på Øra. Som Andreas var han aktiv i kirke og indremisjon (...).
Det fortelles om Ole at han var et vanemenneske, og alt skulle foregå etter et bestemt mønster. Det blir sagt, at om vinteren når han bruka spark på arbeid, var ute i gården og snudde sparken før han gikk å la seg for at den skulle stå klar om morgenen. Formerane på jernverket måtte tidlig opp, gjerne ved 3-4-tida om morgenen, og hvert minutt telte!

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 24/33 "Grønvold".
"Dagbokført 12/10-1965. Kartoppmåling og skylddelingsforretning av 30/7, grunnbokført 1/11-1965, hvorved utskilles Østheim II av skyldmark 0,01." (Veistump. G.S.)

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 24/33 "Grønvold".
"Dagbokført 3/9-1973, Skjøte av 30/8, grunnbokført 7/9-1973, til Svend Ove Bjerklund og Gerd Merete Bjerklund for kr. 43.000,- "


Svend Ove Bjerkelund f. 1949.
g.m. Gerd Merete f. 1952.
Eiere 1973.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Tverrgata 5.
Gnr. 24 - bnr 32 Furuheim (24/32).

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 25. juni 1913.

Forpliktelser medtatt i skylddelingsforretningen:
"Pligt til at holde tomten indhegnet og til at delta i vedlikehold av en fælles gaardsvei, som skal opparbeides av bnr 1's eier (Telemark Fylke)."

Skyldmark 1913: 06 øre. Areal 2020: 1 169 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 24/32 Furuheim.
"Skjøte til Andreas Evensen Sandbakken for kr. 538,- m.v. dat. 16., tinglyst 24/9-1913."
"Med forpligtelse for eieren til ikke uten Søves eiers tillatelse at sælge drikkevarer fra tomten."

Former, organist
Andreas Evensen Furuheim (Andreas Evensen Sandbakken - Andreas Furuheim) f. 30/1-1890 d. 2/1-1977, s.a. former Even Johannesen Sandbakken. Se Familie 57b - Verket 1891.
g. av Skien byfogd 23/11-1912 m. Minni Charlotte Pedersen Tufte fra N. Tufte(2) f. 21/12-1888 d. 12/2-1961, d.a. Peder Christensen Tufte.
Forlovere: "
Gbr. Anders Olsen Vipeto og Andreas Hansen Vipeto."
1. Edvin Furuheim f. 14/4-1913. Se Bruksvegen 6 under Verket.
2. Anne Furuheim f. 8/5-1917 g.m. Halvor Eie. Se Eie øvre(1).

Eier 1913.

F.f. Værksarb. Andreas Evensen, Søvedalen og Minni Pedersdatters Edvin: Anne Olsen Fæhn, Pige Anne Kristensen Tufte, Gbr. Tollef Olsen Fæhn, Former Even Sandbakken.
F.f. Former Andreas Evensen, Vesthagen og Mimmi Pedersdatters 
Anne: Arb. Even Sandbakken, Gbr. Anders O. Vibeto, Pike Elise Evensen, Kone Louise Vibeto.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 24/32 Furuheim.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gaard, gnr 16 - bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte paa nærmere betingelser faar adgang
til at ta vand fra det i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme til husbruk. Konsumenterne betaler tilsammen kr. 46,00 i aarlig leie.
Overenskomsten er bindende for 10 aar. Dat. 24/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
Andreas Evensen Furuheim var former på Verket, spesialist i rørforming. Han var tidlig musikkinteressert. I ungdommen spella han trekkspell i eit orkester på Ulefoss, han spella også fele var med i gamlemusikken, og dirigent for Værkets hornmusikk, dessuten organist i Holla kirke, som faren Even Sandbakken. Minni var av bondeslekt fra Tufte nordre. De hadde 2 barn: Edvin og Anne. Edvin gifta seg med Oddny, datter av Ole N. Heggen og søster til Ruth Bærland her på Vesthagan. Edvin var 7. generasjon av jernverksarbeidere, og sa i et intervju da han var 70 år, at det å ha ein plass i støyperiet, var ei gullgruve!
Søstera Anne gifta seg med Halvor Midtre Eie. Det hugser jeg godt. Det var høsten 1948 og en stor begivenhet på Vesthagan. Folk fra heile Vesthagan var møtt fram i mørket for å bivåne bryllupsfesten hos Andreas. Kanskje kunne vi få et glimt av brudeparet? Av brudgommen og brura? Vi var klar over at det var gildt for oss alle at ei av våre hadde gifta seg med en bonde fra Eidsbygda. Sånn var det den gangen.
Andreas var ein hedersmann. Hanbrukte skråtobakk og røkte "Karva Blad" i krokpipe (krompipe). Han hadde fleire kraftutrykk som han brukte når situasjonen krevde det. Det valigste var "Du raspende bein!", eller "Gud skjølme dine bein og daer", "Gud skjølme ditt tælj og bein", "Du dinn lange ragater", eller Du din lange kjerrat!."

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 24/32 Furuheim.
"Dagbokført (tinglyst) 8/3-1979. Edvind Furuheim f. 14/4-1913 og Anne Eie f. 8/5-1917, som eneste arvinger etter Andreas Evensen Furuheim død 2/1-1977.
Begjæring  av 2/3-1979 fra adv. S. Straume. Verdi kr. 33.000,- "

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 24/32 Furuheim.
"Dagbokført 10/5-1979. Harald Øverbø ifølge skjøte dat. 5/5-1979 for kr. 137.000,- "

Harald Øverbø f. 1953.
Eier 1979.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 24/32 Furuheim.
"Dagbokført 10/7-1986. Arne Johan Rui, ifølge skjøte for kr. 460.000,- "


Arne Johan Rui f. 1959.
Eier 1986.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Tverrgata 6.
Gnr 24 - bnr 56 En Parcell (24/56).

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning, tinglyst 14/11-1923.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri Panteregister nr VII 2, folie 361. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 18. juni 1923, hvorved til Johannes Lommerud er utskilt en parcell av skyldmark 0,04."

Skyldmark: 0,04. Areal 948 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri Panteregister nr VII 2, folie 373. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Telemark fylkeskommune v/ fylkesmannen til Johs. O. Lommerud for kr. 900,- med forpliktelse til ikke uten Søve eiers tillatelse,
at selge drikkevarer, dat. 18. juni 1923, titnglyst 17. okt. 1923."

Snekker, korpsdirigent
Johannes O. Lommerud fra Lannav. 34 under Eie øvre f. 5/11-1893 d. 12/1-1988, s.a. Ole Olsen Lommerud, Odden.
g.m. Gudrun Berthea Bentsen fra Verket f. 19/7-1897 d. 16/6-1988, d.a. vognmann Bent Pedersen. Se Familie 34b - Verket 1900.
1. Anne-Betty Lommerud f. 8/9-1919 g.m. Hans Høidalen. Se info.
2. Hans Olaf Lommerud f. 29/3-1925 d. 1/12-1993 g.m. Signe Østbø f. 20/10-1928 d. 30/6-1995. Gravlagt på Nordre Gravlund i Skien.
Eier 1923. 

Foreldrene er gravlagt på Kronborg nye.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
Langs veien over Vesthagan, som er blitt kalt Tverrgata, temmelig nøyaktig tvers over for Frostad budde Gudrun og Johannes Lommerud. De hadde to barn: Anne- Betty og Hans Olaf. Johannes var snekker, og var i alle år med i korpsmusikken på Ulefoss. Han var dirigent for Ulefoss musikkorps da jeg var med i 1950-åra. Han var dyktig, kunne være ganske streng, men oftest i godt humør. Han trivdes som dirigent. Vi hadde musikkøvelsene på jernverket, i førstninga på beslag-verkstedet, seinere i spisesalen i etasjen over. Vi hadde alltid følge heim etter øvelsene, sammen med Karl Gundersen som budde i Øvre Kåsa. Johannes var nøye med at ein ikkje måtte spella sjess (Jazz!) på kornetten; det var ikkje bra. Sønnen hans, Hans Olaf, var også med, men han flytta seinere til Skien og ble ansatt i Hellands musikkforretning. Dattera Anne-Betty blei gift med Hans Høidalen, bror til Helmer, og bosatt i Porsgrunn.
Kona til Johannes, Gudrun var født Bentsen, ho var "a Bentsane". Ho var utrolig morsom og slagferdig, og et midtpunkt i diakoniforeninga på Vesthagan. Kvinnene hadde møter heime hos hverandre, de strikka og hadde gjerne utlodning til inntekt for diakonien. Her var alltid Gudrun midtpunktet, slik jeg hugser. Gudrun var søster til Ragnhild Moxness, som har skrivi mye om gammal historie på Verket. Men Ragnhild var også en ivrig smalfilmer, en av de første på Ulefoss. Ho reiste tidlig ut, og arbeidde ved Nationalteateret i Oslo. Ho var ei flott dame, et friskt pust fra den store verden og veldig forskjellig fra de fleste på Ulefoss, kledd som hun var i de mest moderne klær, med pannelugg, alpelue og knallrøde lepper. Men alltid levende opptatt av Ulefoss. Ho, sammen med Gudrun og Johannes, var også veldig interessert i holla-målet, og gav meg mange ord og vendinger til samlingene mine.Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Tverrgata 7.
Gnr 24 - bnr 35 Frosta (24/35).

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning, tinglyst 2/5-1914.

Skyldmark 1914: 0,05. Areal 2020: 1 545 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 345. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg amt til Johan Febakke for kr. 669,00 med pligt til ikke uten Søves eiers tiladelse at sælge drikkevarer fra tomten,
dat. 17., tinglæst 21. Aug. 1915."

Johan Andreassen Fæbakke. Han tok tomtas navn Frosta til slektsnavn på 1920-tallet.

Reparatør på Verket
Johan Frosta fra Ringsevja und. Verket (Johan Andreassen Fæbakke) f. 15/10-1889 d. 2/5-1964, s.a. former Andreas Johnsen Fæbakke. Se Familie 81a - Verket 1900.
g. i Holla 16/1-1915 m. Astrid Gunhilde Bentsen fra Verket f. 18/1-1893 d. 15/4-1959, d.a. vognmann Bent Pedersen Stoa. Se Familie 34b - Verket 1900.
Forlovere: "Fædrene".
1. Gunvor Andrea Frosta f. 21/4-1920 d. 10/1-1997 g.m. Erik Ø. Høibjerg f. 10/7-1915 d. 27/7-1999. Gravlagt på Eidanger nye i Porsgrunn.
2. Berit Sofie Frosta f. 13/5-1923 g. i Holla 4/6-1949 med økonom Olav Hørthe. Bodde i Oslo. Se nedenfor.
Eier 1915.

F.f. Reparatør Johan Andreassen Frosta, Vesthagen og Astrid Gunhilde Bentsens Gunvor Andrea: Former Andreas Johnsen, Slagter Peder Bentsen, Ragnhild Bentsen og Barnets mor.
F.f.
Verksarb. Johan Frosta, Vesthagen og Astrid Gunhilde Bentsens Berit Sofie: Foreldrene, Ragnhild Bentsen, Harald Febakke.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 345. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gaard, gnr 16 - bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte paa nærmere betingelser faar adgang
til at ta vand fra det i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme til husbruk. Konsumenterne betaler tilsammen kr. 46,00 i aarlig leie.
Overenskomsten er bindende for 10 aar. Dat. 29/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
Astrid og Johan Andreassen Febakke kalte seg Frosta. De hadde døtrene Gunvor Andrea, som flytta til Brevik, og Berit Sofie, som budde i Oslo. Hun var her om sommerene med familien sin. Hun hadde to barn, Turid og Hans Petter, som absolutt bidro til sommerferiene for oss på Vesthagan. Jeg hugser gost Johan på sykkel til arbeidet med matboksen bak på sykkelen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 345. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 17/11, dagbokført (tinglyst) og grunnbokført 30/11-1962 fra Johan Frosta til Olav Hørthe på denne eiendom og bnr 47 for kr. 12.000,- "

Olav Hørthe f. 6/9-1922 d. 1/12-1992.
g. i Holla 4/6-1949 m. Berit Sofie Frosta herfra f. 13/5-1923 d. 21/3-2005.
1. Turid Hørthe.
2. Hans Petter Hørthe.
Eier 1962.

Kilde: TA Reportasje 7/1-1984 om "Svindel-biler" i Grenland. Olav Hørthe nevnt som underdirektør i Finansdepartementet.
I 1972 og 1981 ble han nevnt som byråsjef i samme departement. Han var utdannet økonom.
Kan det våre samme mann?

Dette ekteparet er gravlagt på Østre Gravlund i Oslo.

Tverrgata 7 ble overdratt til Berit Sofie Hørthe i 1996.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Tverrgata 10.
Gnr 24 - bnr 49 Berge (24/49).

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 18/5-1921.

Skyldmark: 0,04. Areal: 1 192 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 359. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Telemark fylkeskommune ved fylkesmannen til Andreas Berge for kr. 1008,00 med gjærdeplikt for kjøperen, samt
forbud mot salg av drikkevarer selv om disse ikke er berusende m.v., dat. 19. , tinglyst 29. april 1922."

Andreas O. Berge.
Eier 1922.

Andreas O. Berge må ha ført opp huset her rett etter at han kjøpte tomta.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 359. Digitalarkivet.
"Eksekusjon hos Andreas O. Berge til Aall Ulefos Bruk v/ adv. Cappelen for kr. 220,38 heri, avholdt 26/8-1926, tingl. 22/9-1926."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 359. Digitalarkivet.
"Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet er stadfestet, dat. 23/1-1929, tingl. 25/1-1929."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 359. Digitalarkivet.
"Auksjonsskjøte til Nils Ytterbø for kr. 5.500,00, dat. 9/10-1924, tingl. 14/10-1924."

Nils Ytterbøe.
Eier 1924.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 359. Digitalarkivet.
"Utpantingsforretning avholdt 12/7-1930 hos Nils Ytterbøe for skatt til Holla kommune kr. 463, 15 med utlegg i
dette bruk, tinglyst 25/7-1930."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 359. Digitalarkivet.
"Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet er stadfestet, dat. 30/7-1931, tingl. 7/8-1931."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 359. Digitalarkivet.
"Auksjonsskjøte til Lars Gundersen  for kr. 5.500,00 , dat. 2/10-1931, tinglyst 2/10-1931."

Verksarbeider
Lars Gundersen
fra Verket f. 5/11-1895 d. 4/9-1939, s.a. former Gunder Larsen. Se Familie 46 - Verket 1910.
g. i Holla 16/7-1927 m. Hanny Gundersen fra Verket f. 29/5-1904 d. 6/8-1992, d.a. Karl Odin Gundersen. Se Familie 54 - Verket 1910.
1. Tom Kristian Gundersen "Kikkan" f. 6/5-1928 d. 6/7-1981. Var sjømann i mange år.
2. Odd Torbjørn Gundersen f. 26/3-1931 d. 21/8-1951. Arbeidsulykke ved Aall - Ulefos Brug.
3. Aud Reidun Gundersen f. 1939 g. 25/6-1960 m. Vidar Lindgren. Bosatt 2023 i Buerløkka 12 i Skien.

Lars Gundersen var på hvalfangst i 1920. De er gravlagt på Kronborg nye.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
"Hanny ble tidlig enke og måtte klare seg aleine med de tre barna. Hun klarte det bl.a. ved å ale opp griser. Tom Kristian eller Kikkan, var sjømann i mange år. Det var noe av det mest spennende når han kom heim og jeg kunne få mynter fra alle verdens hjørner som han hadde tatt vare på. Han var tremenningen min. Torbjørn fikk en brå død i ei ulykke ved Aall-Ulefos Brug i 1951. Han blei bare 20 år gammal. Far til Hanny, Karl Odin Gundersen, var bror til min bestemor Anne."

 

Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Tverrgata 13.
Gnr. 24 - bnr 37 Vestheim (24/37).

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 23/9-1914.

Skyldmark 1914: 0,06. Areal 2020: 1 180 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 347. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg amtskommune til Peder Svendsen for kr. 800,00, med pligt til ikke uten Søves eiers tilladelse at sælge
drikkevarer fra tomten, dat. 26. aug., tingl. 4. sept. 1915."

Verksarbeider
Peder Severin Svendsen Westheim
fra Lunde f. 22/9-1886 d. 23/9-1972, s.a. bonde Svend Andersen.
g1g i Skien krk. 4/9-1910 m. Anne Larsen fra Verket f. 28/6-1887 d. 26/3-1923 på Vesthagen, d.a. former Ole Severin Larsen. Se Familie 43b - Verket 1900.
Forlovere: "Ole Bentsen og Th. Hansen, Skien."
g2g m. Gunhild Andrea Rønningen (tvilling) fra Rønningen i Solum f. 10/2-1880 d. 20/3-1953, d.a. husmann Peder Sigvaldsen og Ingeborg Gregersdatter.

1. Sverre Westheim f. 30/12-1910 d. 8/2-1996 g.m. Bjørnhild f. 12/7-1911 d. 21/10-2000. Gravlagt på Lund i Kristiansand.
2. Peder Selmer Westheim (Selmer Peder Westheim) f. 27/10-1911. Se Haugbakken 10 under Verket.
3. Cora Marie Westheim f. 5/8-1913 g. i Porsgrunn oktober 1939 m. Alf Andvik fra Porsgrunn. Oldeforeldre til kunstmaleren Jonny Andvik.
4. Arne f. 25/9-1915 d. 9/2-1916 på Vesthagen av "Krampe".
5. Nils Arne Westerheim f. 4/12-1916 d. 2/2-1976. Ugift.
6. Karsten S. Westheim f. 15/11-1919 d. 23/8-1990. Ugift.
Eier 1915.

F.f. Værksarb. Peder Severin Svensen, Tufte og Anne Larsdatters Sverre: Formand Severin Larsen Vrk. og pige Lisa Larsen Vrk., Barnets Fader. Hjemmedøbt 30/1-1911 af Petter Olsen Vrk.
F.f.
Arb. Peder Svensen, Meieriet og Hanna Larsens Peder Selmer: Formand Severin Larsen Vrk., Arb. Peder Hansen Vrk., pige Anne Hansen Ytterbø.
F.f.
Arb. Peder Severin Svensen, Meieriet og Anne Larsdatters Kora Marie: Barnets Fader, Ekspeditør Severin Hansen Vrk., Karoline Arnesen Vrk. og Pige Alice Larsen Vrk.
F.f.
Sliperiarb. Peder Svensen Vesthagen og Anne Severinsdatters Arne: Kone Karoline Andersen Vrk., Pige Olga Larsen Vrk., Værksarb. Severin Larsen Vrk., do. Karl Bentsen.
F.f.
Sliberiarb. Peder Severin Svensen, Vrk. og Anne Severinsdatters Nils Arne: Kone Kirsti Aarhus, Pike Magda Larsen, Arb. Severin Larsen, Gbr. Steinar Aarhus.
F.f.
Verksarb. Peder Severin Svendsen, Vestheim og Anne Larsens Karsten: Kone Karoline Larsen, Pike Hedvig Halvorsen, Formand Kristen Reistad, Gbr. Olav Melteig.

Alle barna var født i første ekteskap.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
"Peder Svendsen Westheim bygde huset sitt lengst ut mot storveien. Han var gift to ganger; i første ekteskap med Anne, datter til Severin Larsen på Værket, i andre ekteskap med Gunhild, hushjelp (her) hos Peder. I første ekteskap fikk Peder fem barn, Sverre, som flytta til Kristiansand, Peder Selmer g.m. Torbjør fra Fyresdal, Per og Svein Tore, begge to ansatt på jernverket; dattera Cora Marie, som flytta til Porsgrunn; Arne (1915-1916), Nils Arne, krigsseiler, ugift og som døde i Kristiansand. Nils Arne hadde lastebil ei tid og solgte koks til husholdningene; den yngste var Karsten Westheim. Hvalfanger i 18 år, blant annet 12 år på Sør-Georgia. Også ugift.
Peder Svendsen (Westheim) jobba i støperiet, de siste åra som portvakt på jernverket."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 347. Digitalarkivet.
"Hjemmelsdokument paa skifte av fellesboet til avdøde Anne Svendsen og gjenlevende mann Peder Svendsen, hvorved dette bruk
er utlagt stervboenkemannen for kr. 10.000,00, mot at tilsvare følgende panterettsutlegg:
1. Sønn Sverre kr. 503,33.
2. Sønn Selmer kr. 503,33.
3. Datter Kora kr. 503,33.
4. Sønn Nils Arne kr. 503,33.
5. Sønn Karsten kr. 503,32.
Tilsammen kr. 2516,63, dat. 3/7-1929, tingl. 5/7-1929.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 347. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gnr. 16 (13!) bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte på nermere angitte betingelser
får adgang til at ta vand til husbruk fra det i sydvestre ende av 'Kilevandshavnen* værende opkomme. Konsumenterne betaler tilsammen kr. 46,00 i
årlig leie og overenskomsten er bindene for 10 år, dat. 28/11-1929, tinglyst 6/12-1929.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 347. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 7., dagbokført 12., grunnbokført 25/5-1955 fra Peder Selmer Westheim til Tron Hansen for kr. 25.000,- "

Reparatør ved Ulefos Jernværk
Trond Hanssen (Tron Hanssen) fra Verket f. 23/11-1916 d. 5/9-1998, s.a. Hans Severin Hansen. Se Familie 9c - Verket 1920.
g.m. Ellen Johanne Odinsen fra Fensv. 52 i Vesthagan f. 10/11-1920  d. 9/10-1988, d.a. former Herman Johan Odinsen.
1. Helge Hanssen. Se Hasselv. 6 under Prestegården.
2. Bjørg Hanssen. Bosatt i Skien.
Eier 1955.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Tverrgata 14.
Gnr 24 - bnr 54 Granli (24/54).

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 17/10-1923.

Skyldmark 0,04. Areal: 999 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 372. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Telemark fylkeskommune til Kristian Johnsen for kr. 980,00, med forpliktelse til ikke, uten Søve eiers tillatelse at selge
drikkevarer paa dette bruk, selv om disse ikke er berusende, dat. 19. aug. 1923, tingl. 17. okt. 1923."

Jernverksarbeider
Kristian Johnsen fra Sagene f. 25/6-1893 d. 14/6-1970, s.a. sliperiarbeider John Sørensen. Se Familie 59 - Sagene 1891.
g. i Holla 19/7-1919 m. Lovise Abrahamsen fra Verket f. 7/1-1892 d. 7/12-1969, d.a. former Abraham Andreassen Kaasa. Se Familie 75a - Verket 1900.
Eier 1923.

Ingen barn.

Kona her, Lovise hadde ei søster, Julie som var gift med Sigvald Solvold. Se Kanada 26.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
"Ovafor Hanny Gundersen bodde Lovise og Kristian Johnsen. Han arbeidde jernverket. De var barnløse. Lovise var søster til Julie, gift med Sigvald Solvold i Kanada."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 25/4-1970. Skjøte dat. 13/4, grunnbokført 27/4-1970 fra Kristian Johnsen til Andi og Torkjell Aartveit for kr. 40.000,- hvorav for løsøre kr. 2.000,- "

Torkjell Aartveit.
g.m. Andi.
Eiere i 1976.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 24/1-1980 (Til) Magne Hanssen, i følge skjøte av 30/11-1979 for kr. 180.000,- "

Magne Hanssen f. 1951.
Eier 1979.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 30/12-1983. Bengt G. Thomassen, i følge skjøte for kr. 250.000,- "

Bengt G. Thomassen f. 1963.
Eier 1983.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 4/7-1988. Ragnar Toreskaas, ifølge skjøte for kr. 370.000,- "

Ragnar Toreskaas f. 1960.
Eier 1988.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 9/11-1989. Torgeir Kaste, ifølge skjøte for kr. 400.000,-

Torgeir Kaste f. 1953.
Eier 1989.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Tverrgata 16.
Gnr. 24 - bnr. 53 Hedenstad (24/53).

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 20/6-1923.

Skyldmark: 0,08. Areal 1 475 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 369. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Telemark fylkeskommune v/ fylkesmann Hallager til Johannes Tronsen for kr. 1.250,00 med forpliktelse til ikke, uten
Søve eiers tillatelse at selge drikkevarer paa dette bruk, dat. 17. nov. 1922, tingl. 13. febr. 1924."

Johannes Tronsen.
Eier 1924.

Johannes Tronsen lånte allerede i januar 1924 kr. 10.000 i Holla Sparebank. I juli 1924 lånte han av Boligbanken ytterligere kr. 4.500,-
Det var tunge økonomiske forhold i Norge på den tiden og etter en del utpantinger endte det med tvangsauksjon på eiendommen med
det nybygde huset.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 369. Digitalarkivet.
"Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet stadfestet, dat. 29/10-1929, tingl. 8/11-1929."


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 369. Digitalarkivet.
"Auksjonsskjøte til skolebestyrer S. Brynildsen for kr. 7.500,00, dat. 7/12-1931, tingl. 11/12-1931."

Skolebestyrer
Sverre Arnt Brynildsen fra Moss, Østfold f. ca. 1893 i Moss d. april 1942 i en togulykke på Vestbanen i Oslo, s.a. stasjonsmester Carl Brynildsen i Moss.
g1g 1921 m. Arnilda Julie Hansen fra Trondhjem d. 20/5-1926.
g2g i Holla krk. 28/12-1927 m. Martha Borgen fra Borgen f. 8/6-1910, d.a. Anette Marie Andersdatter Borgen og Sten Andreas Johannesen Haatvedt.
Forlovere: "Olav J. Teigen og Karette Teigen."
1. Odd Dagfinn Brynildsen f. 4/9-1922.
2. Bjørn Brede Brynildsen f. 11/8-1925.

Eier 1931.

F.f. Skolebestyrer Sverre Brynildsen, Tufte og Arna Hansens Odd Dagfinn: Gbr. Bernhard Larsen og hustru Hanna Larsen, Kristen Fehn, Frk. Jenny Rivelsrud, Faren.
F.f. Skolebestyrer Sverre Brynildsen, Rindar og hustru Arna Julies 
Bjørn Brede: Kirkesanger Straume og hustru Brita, faren, Fr. Sofie Gard.

Sverre Arnt Brynildsen var skolebestyrer ved Ulefoss Realskole på Rindar i Vesthagen fra 1921. En del av realskolen ble bygget her. Da dette
bygget brant i 1941, og siden Brynildsen ble drept i ei togulykke i 1942, ble eiendommen solgt til enkefru Heggen i 1943 (se nedenfor).
Enke Martha Brynildsen meddelt uskiftebevilling etter avdøde Sverre Brynildsen den 31/3-1943.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 369. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 30/6, dagbokført 14/8-1942, grunnbokført 1/6-1943 fra Martha Brynildsen til enkefru Oline Heggen for kr. 3.700,- herav for løsøre kr. 300,-"

Oline Heggen.
Eier 1943.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 369. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. juli 1951, dagbokført 24/3, grunnbokført 1/4-1952 fra Oline Heggen til Arne Bærland for kr. 6.000,- "

Smed, verksarbeider
Arne Bærland
fra Vesthagv. 12 f. 18/2-1917 d. 29/1-1993, s.a. Jens H. Bærland..
g.m. Ruth Heggen (Ruth Birgitte Ellinor) fra Heggen und. Verket f. 1/6-1917 d. 26/1-2011, d.a. Ole Nilsen Heggen og Asjer Oline Kristensen (Heggen).
1. Finn Bærland f. 1943. Se Utsikten 38 under Ø. Heisholt.
2. Torgunn Bærland f. 1946.
3. Rakel Bærland f. 1950.
4. Jens Arne Bærland f. 1957. Bosatt i Langangsv. 12, ved Lillegården i Eidanger, Porsgrunn.
Eier 1951.

Forlovelse ble inngått i 1939 av frk. Ruth Heggen og hr. Arne Bærland, begge Ulefoss. Dette stod i Telemark Arbeiderblad den 1/9-1939,
samme dag som det på forsiden sto: "KRIGEN brutt ut! I dag morges kl. 5 slapp Hitler vanviddet løs. Tyske tropper rykker inn i Polen."

De leide i mange år leilighet i "Posthusgården". På sine gamle dager bodde de i Sondresens gamle hotell ved Ulefoss brygge.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
Arne Bærland bygde på tomta til den tidligere Brynhildsens skole, som brant i 1941. Arne var sønn av Jens og Anna Bærland. De fikk 4 barn. Finn bur på Ulefoss, de andre tre har flytta ut. Arne Bærland var utdanna smed, men jobba på modellverkstedet på jernverket. Han var en urolig sjel og dreiv med forskjellige ting. Han var et trofast medlem av pinsemenigheten, og kunne ofte sees gående langs storveien sammen med Tron Hansen på vei til Filadelfia. Med hver sin bibel under armen.
Ruth var i unge dager et usedvanlig idrettstalent. Hun hoppa fra taket på Ulefoss brygge, ut over den steinsatte bryggekanten og ned i vannet. Det var det ikke mange som prøvde seg på. Og ho svømte over Norsjø til Valøya. Som en av de første kvinnene i bygda, så vidt jeg veit.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla". 


Tverrgata 18.
Gnr 24 - bnr 50 Nygaard (24/50). (Tidligere adresse: Fensvegen 70).

Beliggenhet: Vesthagen.

Utskilt fra Søve(3) ved delingsforretning tinglyst 18/5-1921.

Skyldmark: 0,05. Areal 2019: 1 196 kvm.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Skjøte til Hjalmar Krogh for kr. 1.240,- m.v., dat. 19., tinglyst 29/4-1922."

Heftelser i nevnte skjøte:
"Indhegningsplikt for kjøperen samt forbud mot salg av drikkevarer, selv om disse ikke er berusende m.v."


Gruvearbeider og kjøpmann
Karl Hjalmar Krogh (Hjalmar Krogh) f. 27/3-1890 i Skien d. 31/12-1981, s.a. pike Jacobine Martine Johnsdatter og snekker Karl Kristinius Krogh
g. 16/4-1916 m. Hilda Kristine Larsen fra Kastekåsa av Sannerholt under Romnes f. 11/5-1894 d. 1/3-1969, d.a. skomaker Lars Andersen Sannerholt.
Forlovere: "
Grubearb. Hans Larsen Ødegaarden og Grubearb. Theodor Sivertsen Ødegaarden."
1. Gjertrud Krogh f. 27/1-1916 på Sannerholt.
2. Karen Louise Krogh f. 31/10-1917.
3. Karl Herman Krogh f. 7/5-1925.
4. Peder Hjalmar Krogh f. 12/4-1928. Se Fensv. 183 under N. Fen.
Eier 1922.

F.f. Faddere for ...

F.f. Uk., Gruvearb. Karl Hjalmar Krogh, Fæhn og Pige Hilda Kristine Larsdatter Sannerholts Gjertrud: Kone Karen Sannerholt, Pige Anna Hansen do., Arb. Gustav Hansen do., Arb. Aslak Larsen, Ulefos.
F.f. 
Grubearb. Karl Hjalmar Krogh, Fæhn og Karen(!) Kristines Karen Louise: Foreldrene, Enke Anne Larsen, Kjører Olav Larsen.
F.f. Kjøpmann Karl Hjalmar Krogh, Vesthagen og hustru Hilda Kristines 
Karl Herman: Bernhard Ødegård, Astrid Ødegård, enke Karen Sannerholt, faren.

Denne familien kjøpte først Grønvoldv. 43 "Torsberg" und. Søve i 1919, men solgte det i 1922 og bygde her i steden.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
"Heilt ut mot storveien, på den andre sida av veien over Vesthagan, bygde Karl Hjalmar Krogh, gift med Hilda f. Larsen Sannerholt. Hjalmar var født i Skien, og jobba ei tid på Fens-gruvene og dreiv ellers med diverse handel. Han hadde blant anna butikk i første etasje, og solgte sko og manufakturvarer. Hjalmar og Hilda hadde 4 barn: Gjertrud (1916-2005), Karen Lovise (1917), Karl Herman (1925-1999), Peder Hjalmar (1928-2007). (...)"

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 25/8-1983. (Skjøte til) Peder Krogh f. 12/4-1928, ifølge skjøte. Verdi kr. 51.000,- "

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Skylddelingsforretning avholdt 12/11, tingl. 19/11-1934, hvorved utskilt bnr 76 "Lilleborg" av skyldmark 0,02 til Hjalmar Krogh. Se nedenfor.

Peder Hjalmar Krogh herfra f. 12/4-1928.
Eier 1983. Se Fensv. 183 under N. Fen.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".

--------------

Litet hus med samme adresse.
Gnr 25 - bnr 76 Lilleborg (25/76).

Utskilt fra 25/50 ved delingsforretning tinglyst 19/11-1934. Seinere sammenføyd med 24/50 igjen før 1976.

Skyldmark: 0,02.

Skomaker, tegner, kunstmaler
Erling Arthur Hansen (Erling Foldvik) fra i Oslo f. 3/3-1901 d. 21/5-1965, s.a. skomaker Anton Hansen fra Høland og Anne Mathilde Foldvik fra Brunlanes.
g.m. Sigrid Larsen fra Kastekåsa av Sannerholt under Romnes f. 20/3-1905 d. 18/6-1985, d.a. skomaker Lars Andersen Sannerholt.
1. Per Harald Hansen f. 24/1-1926. Overtok huset.
Eier 1934.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
Hjalmar Krogh bygde et fotoatelier bak sitt eget hus for en dansk fotograf Jørgensen, som kom til Ulefoss og fotograferte på 1920-tallet. Etter Jørgensen stod atelieret tomt ei kort tid, før Hjalmars svoger Erling Hansen (f. 1901) bosatte seg der. Han var skomaker og tegner, og bygde om atelieret til bolig. Erling var født i Oslo, og hadde blant anna gått i malerlære på Christian Kroghs kjente malerskole. Som maler kalte han seg Erling Foldvik. (faren het Anton Hansen, skomaker og var fra Høland, mora het Anne Mathilde, fra Foldvik i Brunlanes). Kona til Erling het Sigrid og var søstra til Hilda, som var gift med Hjalmar Krogh. De hadde sønnen Per Harald, som seinere overtok huset. Han var ansatt på jernverket, og blei kalt "Per Skomaker".

Verksarbeider
Per Harald Hansen ("Per Skomaker") herfra f. 24/1-1926 d. 26/10-2002.
Eier ca. 1985.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Vesthagvegen 2.
Gnr 24 - bnr 72 Eide (24/72).

Utskilt fra Vesthagv. 6 ved skylddeling tinglyst 4/10-1929.

Heftelser som gjelder alle hustomter utskilt fra Søve:
"... med forbud mot å sælge drikkevarer på dette brug, selv om disse ikke er berusende, uten Søves eiers samtykke, samt gjærdeplikt m.v."

Skyldmark: 0,01. Areal 2019: 1 207 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 389. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Andreas Hansen Eide til Linius Eide for kr. 540,00, dat. 26/3-1928."

Slaktermester
Olaf Linus Eide (Linus Eide) fra 
Fensvegen 52 i Vesthagen f. 7/8-1900 d. 15/5-1969, s.a. slaktermester Andreas Hansen Eide.
g. i Holla 18/10-1930 m. Magda Fritheim fra 
Fritheim 1 i Vesthagen f. 12/4-1912 d. 29/12-1994, d.a. Hans Fritheim.
1. Elsie Eide f. 1932 g. 1956 m. elektriker Thorleif Magnor fra Heddal.
2. Ragnar Eide f. 29/3-1934. Begynte som pølsemaker hos sin far. Overtok slakteriet på Ringsevja. Se August Cappelensv. 43 under Tvara.
3. Grethe Eide f. 25/4-1944 d. 6/7-1997 g. i Holla 27/7-1963 m. stuert Arne Deilhaug i Melum. Gravlagt på Melum kirkegård.
4. Olav Eide f. 1947.
Eier 1928.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.). (Fritt etter artikkelen. G.S.)
Linus Eide og broren Hans vokste opp i slakter Andreas H. Eide sin slakteriforretning på Vesthagan. Disse brødrene overtok i 1922. De dreiv også slakteri og utsalg på Floodeløkka i Porsgrunn ei tid. Siden konsentrerte Linus Eide seg om virksomheten på Ulefoss, mens Hans Eide fortsatte i Porsgrunn.
Linus dreiv slakteri og pølsemakeri med to utsalg, ett på Vesthagan og ett på Lanna. Her solgte de alle sorter kjøtt og kjøttvarer, og også pålegg og grønnsaker.
På 1950-tallet bygde Linus nytt slakteri med forretning i Kaldekjelde på Ringsevja. Samme hus som advokat Nils Juel holdt til i flere år. Slakterforretningen ble overtatt av sønnen Ragnar, som også bodde der i flere år. Huset ble revet i 2021.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 389. Digitalarkivet.
"Overenskomst - mellem L. Eide og Vetle Smestad angående vandledning fra sistnevntes eiendom bnr 24 til dette bruk med stikkledning til grisehus.
Skulde der opstå vannmangel skal Smestad være berettiget til efter 24 timers varsel å avstenge vannet.
Erstatningsplikt for eventuell skade. Årlig avgift kr. 12,00, med flere bestemmelser om frakobling i tilfelle avgiften ikke blir betalt. Tinglyst 11/2-1938."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 389. Digitalarkivet.
"Ektepakt dat. 15/9, grunnbokført 25/9-1949, mellem Linius Eide og hustru Magda Eide, hvormed bl.a. bestemmes at denne eiendom og bnr 74 og
gnr 12/70 og 73, samt gnr 3 bnr 22, skal være hustruens særeie."

Magda Eide f. Fritheim f. 12/4-1912 d. 29/12-1994.
Eier 1949.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 389. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 22/1, grunnbokført (tinglyst) 1/3-1952, fra Magda Eide til A/S Norsk Bergverk, Oslo på denne eiendom og bnr 74 for kr. 30.000,-"
"Skjøtet indeholder bestemmelser om gjærdeplikt."

A/S Norsk Bergverk, Oslo.
Eier 1952.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 15/3-1972. Skjøte dat. 8/2, grunnbokført 17/3-1972, til Telemark fylke for kr. 450.000 på dette med flere bruk."

Telemark fylke.
Eier 1972.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 20/6-1972. Skjøte på denne eiendom, dat. 30/5, grunnbokført 20/7-1972 til Gustav Karlsen f. 1947 for kr. 41.000,-"

Gustav Karlsen f. 1947.
Eier 1972.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Vesthagvegen 3.
Gnr 24 - bnr 11 Grøndal (24/11).

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 27/6-1906.

Skyldmark 1950: 0,06. Areal 2019: 1 803 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 11. Digitalarkivet.
"Skjøte fra amtmanden i Bratsberg for amtskommunen til Bent Johannesen for kr. 528,00 med pligt til ikke atr sælge drikkevarer,
end ikke berusende, fra dette brug, dat. 27., tingl. 29. juli 1911."

Sagarbeider på Verket
Bent Johannesen Grøndahl fra Verket f. 29/1-1879 d. 30/7-1928, 49 år gml., s.a. sliperiarbeider Johannes Pedersen. Se Familie 93a - Verket 1900.
g. i Holla 2/12-1905 m. Bertha Andersdatter fra Sandbakken under Verket f. 10/10-1881 d. 26/9-1969, d.a. former Anders Johannesen Sandbakken. Se Familie 98a - Verket 1900.
Forlovere: "Fedrene".
1. Johannes Grøndal f. 21/10-1906. Overtok eiendommen.
2. Anders Grøndahl (tvilling) f. 24/5-1910 d. 28/12-2004 g. på Ulefoss 9/10-1938 m. Bergliot Karine Briskemyr f. 8/12-1912 d. 2/10-1987. Gravlagt på Asker gravsted.
3. Gustava Grøndal (tvilling) f. 24/5-1910 g.m. Harry Hagen. Se Herregårdsv. 32 under Prestegården.
4. Anna Marie Grøndal f. 6/5-1912. Anna Marie flytta til Skotfoss.
Eier 1911.

F.f. Sagarb. Bent Johannesen Vesthagen og Berta Andersdatters Johannes: Anne K. Bentsen Vrk., Marie Johannesen Vrk., Anders Sandbakken Vrk. og Johannes Pedersen Vrk.
F.f. Sagarb. Bent Johannesen, Vesthagen og Berta Andersdatters 
Anders: Anne Pedersen, pige Marie Pedersen Vrk., Værksarb. Anders Sandbakken, Uk. Gunder Andersen Vrk. og Otilde Johansen Vrk.
F.f. Former Bent Johannesen, Vesthagen og Berta Andersdatters 
Gustava: Anne Pedersen, pige Marie Pedersen Vrk., Værksarb. Anders Sandbakken, Uk. Gunder Andersen Vrk. og Otilde Johansen Vrk.
F.f. Sagarb. Bent Johannesen Grøndal, Vesthagen og Berta Andersdatters 
Anna Marie: Moderen, pige Marie Johannesd. Vrk., Former Anders J. Sandbakken (Vrk.), Former John Abrahamsen Vrk.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 11. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bernt Johannesen til Johannes Grøndahl for kr. 3.000,00, dat. 31/5-1928, tingl. 8/6-1928."
"Påtegning hvor kjøpesummen med kr. 10.000,- Dagbokført 9/10-1958."

Arbeider
Johannes Grøndal herfra f. 21/10-1906 d. 21/2-1988.
g. i Holla 1931 m. Helga Myhre "fra Steinsrud" f. 18/10-1908 d. 11/7-1977.
Forlovere: "Enke Bertha Grøndal og fru Berit Myhre."
1. Evvy Grøndal f. 13/9-1932 d. 17/5-2006 g.m. Gunnar Skjervheim f. 6/1-1931 d. 20/6-2001. Gravlagt på Balke gravplass på Østre Toten, Oppland.
2. Bernt Grøndal f. 22/4-1934. Se nedenfor.
Eier 1928.

Johannes Grøndal var den første som ble født i "nybyggerstrøket" Vesthagan. Han var ett trofast og aktivt
medlem i Ulefoss mannskor i minst 10 år.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 11. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gaard, gnr 16 - bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte paa nærmere betingelser faar adgang
til at ta vand fra det i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme til husbruk. Konsumenterne betaler tilsammen kr. 46,00 i aarlig leie.
Overenskomsten er bindende for 10 aar. Dat. 24/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 17/8-1976. Skjøte av 22/7-1976 til Evvy Skjervheim f. 13/9-1932 og Bernt Grøndal f. 22/4-1934 for kr. 50.000.- "
"Ifølge skjøtet har Johs. Grøndahl og hustru disposisjonsrett til denne eiendom på livstid."

Bernt Grøndal herfra f. 22/4-1934 d. 5/11-2010. Gravlagt på Østenstad gravplass i Asker.
g.m. Randi.
1. Lars Erik Grøndahl f. 1963. Se nedenfor.
Eiere 1976.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
Bernt flytta til Asker og dreiv i flere år fiskeforretning og blomsterforretning der.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 29/6-1983. (Hjemmelen til): Lars Erik Grøndahl f. 1963, på 1/2 part av denne eiendom for kr. 40.000.- ifølge skjøte fra Bernt Grøndahl. Særeie."

Hjemmel 1983:
Evvy Skjervheim 1/2 part.
Lars Erik Grøndahl 1/2 part.

Lars Erik Grøndal herfra f. 1963.
Eier 1/2 part fra 1983. Forkjøpsrett for Bernt Grøndahl.
 

Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Vesthagvegen 5.
Gnr 24 - bnr 12 Bjærke (24/12).

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 27/6-1906.

Opprinnelig skyldmark 1906: 0,07. Areal 2019: 1 256 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 12. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Bratsberg amtskommune ved amtsmanden til Oskar Nilsen for kr. 600.-, med pligt til ikke fra dette brug at sælge drikkevarer,
selv om disse ikke er berusende, dat. 27., tingl. 29. juli 1911."

Former
Oskar N. Bjerke
 (Oskar Nilsen Bjerke) fra Verket f. 25/6-1874 (kirkeboka: 28/6) d. 7/6-1950, s.a. former Nils Johansen. Se Familie 54b - Verket 1875.
g1g i Holla 11/9-1897 m. Gustava Maria Andersdatter Sandbakken fra Verket f. 19/10-1876 d. 21/6-1909 i barsel, d.a. former Anders Johannesen Sandbakken (Fritheim). Se Familie 98a - Verket 1900.
Forlovere: "
Former Johan Rasmussen og Former Johan Nilsen Vrk."
g2g i Holla 13/4-1914 m. Anne Halvorsen (Anne Bjerke) fra Roligheten(8) under Tufte f. 19/11-1893 d. 13/2-1967, d.a. Halvor Andersen Roligheden.
Forlovere: "
Grubearb. Anders Nilsen Dal og Former Aasmund Aasmundsen."
1. 
Alfred Bjerke f. 11/3-1899. Se Ellandv. 16.
2. Georg Bjerke f. 28/11-1900. Se Fensv 51.
Barn i 2. ekteskap:
3. Anni Kristine Bjerke f. 6/12-1915.
4. Henry Bjerke f. 24/3-1919. Se Kullhusbakken 17 under Verket.
Eier 1911.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Former Oskar Nilsen Vrk. og Gustava Andersens Alfred: Maren Anne Andersen, Pige Bertha Hansen, Arb. Johannes Andersen, Arb. Johan Nilsen, Arb. Anders Johannesen.
F.f. Støberiarb. Oskar Nilsen Vrk. og Gustava Andreasdatters 
Georg: Støber Anders Johannesen Vrk., Emilie Nilsen Vrk., Støberiarb. Johan Nilsen, pige Marie Pettersen Vrk., Støberiarb. Hans Andersen Vrk.
F.f. Former Oskar Nilsen, Vesthagen og Anne Halvorsens 
Anni Kristine: Grubearb. Halvor Andersen Rolighed, Pige Marta Halvorsen, Kone Emilie Nilsen, Former Johan Nilsen.
F.f. Former Oskar Nilsen Bjerke (f.1874), Vesthagen og Anne Halvorsens (f.1893) 
Henry: Former Johan Nilsen, Emilie Nilsen, Halvor Andersen, Inga Hansen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 12. Digitalarkivet.
"Hjemmelsdokument paa skifte efter Gustava Marie Nilsen, hvorved dette brug er utlagt stervboenkemanden former Oskar Nilsen for kr. 4.000,- mot
panteretsutlæg til stervbobørnene:
1. Alfred Nilsen kr. 1.238,97
2. Georg Nilsen kr. 1.238,97,
dat. 9., tinglyst 13. mai 1914."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 12. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gaard, gnr 16 - bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte paa nærmere betingelser faar adgang
til at ta vand fra det i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme til husbruk. Konsumentene betaler tilsammen kr. 46,00 i aarlig leie.
Overenskomsten er bindende for 10 aar. Dat. 24/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
Anne Bjerke, min nærmeste nabo som guttunge, var datter av Halvor Andersen (Helgeroen) og søster til Albert  Halvorsen, den kjente storhopperen. De budde i Kloppa. Jeg hugser Anne fortalte meg at hun hørte ulven hylte på isen på Norsjø da ho var ung. Ho var født i 1893. Jeg hugser godt som den gamle kvinnen, alltid med hvitt forkle over den svarte kjolen, hvitt oppsatt hår i en tull i nakken. Alltid smilende glad, og en god nabo.
Oskar var mye eldre enn Anne; han var født i 1874, satt ofte ute under bislaget ved inngangsdøra. Han mista håret tidlig og bar parykk.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 6/10-1967. Skjøte dat. 3/10, grunnbokført 17/10-1967 fra Oskar Nilsen Bjærkes arvinger til Arne Vidar Bjærke f. 1941 for kr. 32.000,-"

Arne Vidar Bjærke fra Kullhusbakken 17 under Verket f. 1941, s.a. Henry Bjerke.
Eier 1967.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Vesthagvegen 6.
Gnr 24 - bnr 13 Egestad (24/13). Tidligere festetomt.

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 27/6-1907.

Skyldmark: 0,09. Areal 2019: 2 875 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 13. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg amtskommune ved amtsmanden til Ole Pedersen for kr. 1.147,50 med forpligtelse til ikke fra dette brug at sælge drikkevarer selv om
disse ikke er berusende, dat. 27., tingl. 29. juli 1911."


Former
Ole Pedersen Ekestad fra Verket f. 17/4-1879 d. 23/11-1958, s.a. former Peder Johnsen. Se Familie 48d - Verket 1891.
g. i Holla 23/3-1907 m. Gurine Tronsen fra Verket f. 9/7-1886 d. 18/9-1968, d.a. muremester Tron Pedersen. Se Familie 14 - Verket 1900.
Forlovere: "
Muremester Tron Pedersen og Former Jørgen Aasmundsen Vrk."
1. Adele Ekestad f. 27/1-1908 i Vesthagen d. 5/12-1921. "Ulykke ved Kjelkeakning." 
Ugift.
2. Ingeborg Ekestad f. 1/6-1909 d. 8/3-2002 g.m. Gunnar Wiggo Hernholm f. 14/2-1905 d. 16/10-1987. Begge gravlagt på Klemetsrud i Oslo.
3. Trond Peder Ekestad f. 8/12-1910 d. 21/4-1974 g.m. Borghild f. 1/2-1912 d. 28/2-2015. Han var murer. Begge gravlagt på Voss.
4. Peder Ekestad f. 24/5-1913 d. 7/7-1940. Omkom i ei bilulykke ved Larvik. Ugift.
5. Randi Ekestad f. 26/2-1915 d. 9/10-2002 g.m. Arne Nordskog fra Kviteseid f. 11/3-1911 d. 28/8-1997. Begge gravlagt på Kviteseid gamle.
6. Olav Ekestad f. 24/1-1917 d. 20/12-1983. Se nedenfor.
7. Anne Grete Ekestad f. 11/2-1918 d. 22/8-1997. Se nedenfor.
8. Halfdan Ekestad f. 1/10-1920 d. 22/11-1983 g. på Voss 10/7-1948 m. Ingebjørg Rykke fra Voss f. 26/11-1919 d. 17/2-1989.
    Han dreiv bl.a. Esso-stasjonen på Voss.
Begge gravlagt på Voss.
Eier 1911.

F.f. = Faddere for ...

F.f.  Former Ole Pedersen, Ekstad, Vesthagen og Gurine Tronsdatters Adele: Murer Tron Pedersen Vrk., Faderen, kone Ingeborg Kristensd., pige Marie Tronsd.
F.f. Former Ole Pedersen Ekestad, Vesthagen og Gurine Tronsdatters 
Ingeborg: Barnets Forældre, pige Terese Tronsd., Former Anund Andersen Kronborg.
F.f. Former Ole Pedersen, Ekestad, Vesthagen og Gurine Tronsdatters 
Tron Peder: Ingeborg Kristensd. Vrk., pige Marie Tronsd. Ringsvold, Moderen, Tron Pedersen Vrk., Arb. Hans Andreassen Ringsvold.
F.f. Former Ole Pedersen, Askestad(!) - Vesthagen og Gurine Tronsdatters 
Peder: Terese Tronsd. Vesthagen, Pige Margrete Tronsd. Vrk., Barnets Fader, Former Anund Andersen Vesthagen.
F.f. Former Ole Pedersen, Vesthagen og Gurine Tronsdatters 
Randi: Maren Sofie Pedersdatter Vrk., Pige Ida Tronsd. Vrk., Former Jørgen Aasmundsen og Barnets Fader.
F.f. Former Ole Pedersen, Vesthagen og Gurine Tronsdatters 
Olav: Foreldrene, Pige Anne Jørgensd. Vrk., Murer Trygve Tronsen Vrk.
F.f. Former Ole Pedersen Ekestad, Vesthagen og Gurine Tronsdatters 
Anne Grete: Kone Marie Andreassen Drengsvold, Elektriker Hans Andreasen Drengsvold, Forældrene.
F.f. Former Ole Pedersen Ekestad, Vesthagen og Gurine Tronsens 
Halfdan: Kone Marie Ringsvold, Pike Annie Aasmundsen, Hans Ringsvold, Trygve Tronsen.

Tidligere fikk hver tomt sitt eget navn. Dette måtte til for at kjøperen skulle få lån i banken. Som mange andre tomtekjøpere og huseiere tok
Ole Pedersen Ekestad sitt slektsnavn etter navnet på tomta. Dattera Adele ble født på Ekestad i 1908. De kan derfor ha leid rom i et annet
hus her, eller ha betalt feste for tomta, og huset må derfor ha blitt bygget før eller i 1908.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
På høyre side av Vesthagveien, fra Vesthag-brua og opp mot Gunnar Myra, på toppen av bakken, bygde Ole Pedersen Ekestad og kona Gurine Tronsen. Han var former ved jernverket og døde av "silikose", en lungesykdom som mange tidligere formere og jernverksarbeidere fikk. Ole røkte skråtobakk i ei krompipe.
(...) Huset på Ekestad brant dessverre ned i 1909, men ble bygd raskt opp igjen, takket være gode naboer, og ikke minst kjøpmann Halvor Toreskaas. et forteller mye om Aslaug og Halvor Toreskaas at de rydda plass til familien Ekestad i andre etasje i sitt eget hus, slik at Ekestad-familien kunne bo der inntil huset blei bygd opp igjen. Dette var Vesthagan slik vi husker. Det gode naboskap!

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 13. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 1/12-1928, tingl. 17/12-1928, hvorved til Andreas Hansen Eide er utskilt (bnr 73) "Eide" av skyldmrk. 0,01. Se Fensvegen 50.
"Skylddelingsforretning avholdt 21/9-1929, tingl. 4/10-1929, hvorav til slakter Linus Eide er utskilt (bnr 74) "Eide" av skyldmrk. 0,01." Se Vesthagvegen 2.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 13. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gaard, gnr 16 - bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte paa nærmere betingelser faar adgang
til at ta vand fra det i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme til husbruk. Konsumentene betaler tilsammen kr. 46,00 i aarlig leie.
Overenskomsten er bindende for 10 aar. Dat. 24/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 13. Digitalarkivet.
"Skjøte, dat. 29/1, grunnbokført 10/2-1958 fra Ole Pedersen Ekestad til Olav Ekestad og Anne Grete Ekestad for kr. 7.500, kr. 6.000 av kjøpesummen henstår
med pant, likeså har sælgeren og hustru Gurine for livstid rett til fritt å bo på denne eiendom (værdi kr. 2.500).

Olav Ekestad herfra f. 24/1-1917 d. 30/12-1983. Ugift
Sykepleier Anne Grethe Ekestad herfra f. 11/2-1918 d. 22/8-1997. Ugift.
Eier 1958.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 8/6-1984. (Hjemmel til) Ivar Aage Jordansen f. 1949, ifølge skjøte for kr. 400.000.- "

Ivar Jordansen f. 1949.
Eier 1984.
 

Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Vesthagvegen 9.
Gnr 24 - bnr 18 Solvold (24/18).

Utskilt fra Søve(1) ved Skylddelingsforretning tinglyst 26. juni 1907.

Skyldmark 0,06. Areal: 980 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 295. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Bratsberg Amt til Thomas Thomassen (ifølge Amtsutvalgets Approbation) for kr. 573,30, dat. 17., thingl. 31. Juli 1909 - med forpligtelse
for kjøperen til ikke uten Søve Eiers tilladelse fra Tomten at sælge Drikkevarer, selv om ikke disse er berusende, og til ikke bebygge tomten uten god-
kjennelse av Søves Eier."

Thomas Thomassen.
Eier 1909.

Det var enkelte tømmermenn (tømrere) som kjøpte nyutskilte tomter, satte opp hus, for så og selge eiendommen til andre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 295. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Thomas Thomassen til Hans Olsen for kr. 3.700,- dat. 9., thingl. 14. oktober 1911."


Sagarbeider, snekker, kommunerevisor, huseier
Hans Olsen Solvold (Hans Olsen Fiskestigen) fra Sagene f. 18/1-1865 d. 29/11-1958, s.a. Ole Hansen Fiskestigen. Se Familie 17 - Sagene 1875.
g. i Holla 28/7-1893 m. Ingeborg Kirstine Isaksdatter fra Sagene f. 13/6-1873 d. 19/11-1948, d.a. Isak Andersen. Se Familie 31 - Sagene 1891.
Forlovere: "
Karl Pedersen Sagbruget og Isak Andersen Sagbruget."
1. 
Einar Ingvald Olaus Solvold f. 4/6-1894. Se Kanada 22.
2. Ingolf Martin Solvold f. 30/1-1896
Se Kanada 24.
3. Olaf 
f. 1/5-1898 d. 1898.
4. Olav Sigvald Solvold f. 21/5-1899. Overtok huset. Se
Kanada 26.
5. 
Trygve Solvold (tvilling) f. 8/4-1901 d. 5/3-1971 i Mansfield Centre, Tolland co., Connecticut, USA. Emigrerte til USA i 1923, g.m. Margaret (1907-1990).
6. Inga (tvilling) f. 8/4-1901.
7
. Inga Solvold f. 6/8-1903 g.m. enkemann, skreddermester Ole Halvorsen. Se Lannav. 146 under Eie øvre.
8. Martha Kirstine Solvold f. 22/8-1905 d. 13/8-1994 g.m. Leif Andersen f. 9/3-1901 d. 3/5-1957. Drev Ulefoss Avis. Gravlagt på Johannes kirkegård i Skien.
9. Maren Anne Solvold f. 17/9-1907 d. 21/8-1992 g.m. Oskar Gustav Gulliksen f. 17/11-1906 d. 25/8-1983. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
10. Isak Solvold f. 26/9-1909. Se Snekkerv. 7 under Verket.
11. Harald Solvold f. 11/10-1913 i Vesthagen. Se nedenfor.
12. Gudrun Solvold f. 27/11-1917 i Vesthagen d. 2/7-2014 g.m. Magnar Arnold Grø f. 29/9-1923 d. 14/10-2011. Bodde i Tyrsv. 11A på Hovenga i Porsgrunn i 1991.
      Gudrun og Magnar Grø er gravlagt på Eidanger nyeste gravsted i Porsgrunn.
Eier 1911.

F.f. Sagarb. Hans Olsen Fiskestigen, Sagbr. og Ingeborg Kirstine Isaksens Einar Ingvald Olaus: Ingeborg Halvorsen Sagbr., Ingeborg Marie Olsen do., Isak Andersen do., Jørgen Isaksen do., Johan Olsen Fiskestigen, do.
F.f. Sliberiarb. Hans Olsen, Sagbr. og Ingeborg Kirstine Isaksdatters 
Ingolf Martin: Smed Isak Andersen, Sagbr., Nils Andreassen do., Johan Olsen, do., kone Ingeborg Halvorsd., Kringleføt, Hanna Jacobine Isaksd., Sagbr.
F.f. Sliberiarb. Hans Olsen Sagbr. og Ingeborg Kirstine Isaksdatters 
Olaf: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Søren Kristensen 21/5. Død 26/7.
F.f. Sagabr. Hans Olsen, Sagbr. og Ingeborg Kirstine Isaksdatters 
Olaf Sigvald: Pige Anna Martine Isaksd., Moderen, Isak Andersen Sagbr., Arb. Jørgen Isaksen do., Johan Olsen do.
F.f. Sliberiarb. Hans Olsen, Ulefos og Ingeborg Kirstine Isaksdatters 
Trygve: Anne Karine Nilsd., pige Hanna Jakobine Isaksd., Smed Isak Andersen, Sliberiarb. Johan Olsen og Skomager Ole Jensen Sagbruget.
F.f. Arb. Hans Olsen Sagbr. og Ingeborg Kirstine Isaksdatters 
Inga: Ingeborg Halvorsd. Sagbr., Johanne M. Isaksd, do., Isak Andersen do., Johan Olsen do.
F.f. Sliberiarb. Hans Olsen, Sagene og Ingeborg Kirstine Olsdatters 
Martha Kirstine: Marie Isaksd. Sagene, Martha Andersen do., Isak Andersen do. og Knud Olavesen Sagene.
F.f. 
Husmand Hans Olsen, Søvestrand og Ingeborg Kirstine Isaksens Maren Anne: Kone Anne Martine Traaen f. Isaksen, pige Hanna Jakobine Isaksen, Knud Olsen Traaen, Teodor Tomasen.
F.f. Husmand Hans Olsen (Fiskestigen), Søvestrand og Ingeborg Kristine Isaksdatters Isak: Barnets Forældre, Inger Hansen, Ulefos Brug, Knut Olsen Vrk.
F.f.
Hans Olsen Solvold, Vesthagen og Ingeborg Kirstine Isaksdatters Harald: Kone Anne Olsen, Enke Mari Tomassen, Ulefos og Knut Olsen Ulefos.
(Påført senere: "Ifølge navnelovens §16, brukes slektsnavnet Solvold, dat. 2/6-1944.").
F.f.
Snekker Hans Olsen Solvold, Vesthagen og Ingeborg Kirstine f. Isaksens Gudrun: Ingolf Hansen Solvold, pike Anne Tronsen (+ Forældrene?).

I 1944 endret familien offisielt etternavn til Solvold. Da hadde de bodd her siden 1911. Tidligere bodde de i Sagbrakka på Ulefos Sagbruk.
Folketellinga 1920 forteller oss at Hans Solvold hadde biinntekt som kommunerevisor i Holla kommune. Det ble en stor diskusjon i avisene
den dagen en ny kommuneadministrasjon(?) ville ha en annen kommunerevisor. Legg inn avisartikkelen og bilde fra HM!

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
Hans O. Solvold kjøpte huset i 1911 og flytta inn året etter. Hans var den gang gårdsarbeider på Søve, men hadde tidligere vært sagarbeider da de bodde på sag-bruket, og var seinere snekker. Ingeborg Kirstine Isaksdatter var født 1873 i Helgja. Hans var en av de eldste på Vesthagan da jeg vokste opp. Han var født på plassen Fiskestigen under Ulefoss-gården i 1865, og var bror av den gamle skytteren og skihopperen Johan Fiskestigen. Stamfaren Tron Solvold kom fra Eidsbygda, og flytta til Fiskestigen på 1700-tallet. Hans Solvold var en meget aktiv mann i (lokal) - samfunnet. Han var med og starta Ulefoss og Omegn Arbeiderforening, og satt i styret i flere år. Han hadde vært medlem i likningskommisjonen, forsorgsstyret, kommunerevisjonen og det første provianteringsrådet. Det han var mest stolt av å vært med på, var vedtaket de gjorde i Holla kommunestyret i 1914, da de vedtok å ekspropiere Eidsfoss, slik at kommunen fikk bygd ut vannkrafta her.
Han var en ivrig skytter og var med og stifta Bjørndalen skytterlag i 1885.

Kilde: Holla kirkebok ved barnedåpene til barna som vokste opp. "Ifølge navneloven § 16 bruges slektsnavnet Solvold, dat. 2/6-1944."


Gravminnet til sønnen Trygve Solvold som emigrerte til Amerika i 1923. Kilde: Find a Grave (2023).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 295. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gaard, gnr 16 - bnr 1  (Cappelen) og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte paa nærmere betingelser faar
adgang til at ta vand fra det i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme til husbruk. Konsumentene betaler tilsammen kr. 46,00 i aarlig leie.
Overenskomsten er bindende for 10 aar. Dat. 24/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 295. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Hans Olsen Solvold til sønnen Olav Sigvald Hansen Solvold for kr. 4.540,- med selgerens forbehold for sin og hustrues levetid for beboelse og
benyttelse av hovedbygningens halvpart samt nødvendig bruk av eiendommens uthus og en halvpart av frukthagen efter eget valg, dat. 22/6, tingl. 15/7-1935."

Ordfører i Holla
Olav Sigvald Solvold (Sigvald Solvold) herfra f. 21/5-1899 d. 18/8-1976.
g.m. Julie Solvang fra Verket f. 25/12-1897 d. 4/2-1989, d.a. former Abraham Andreassen. Se Familie 75a - Verket 1900.
Eier 1935.

Denne familien bodde i Kanada 26.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 295. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 14/9, grunnbokført (tinglyst) 20/9-1955, fra Olav Sigvald Hansen Solvold til Harald Solvold for kr. 10.000,- + (pluss) rettigheter for Hans O. Solvold og
hustru, ifølge skjøte tingl. 15/7-1935, femårig værdi kr. 1.000, i tilfelde salg, har kjøperens søsken forkjøpsrett."

Harald Solvold herfra f. 11/10-1913 d. 11/7-1990.
Eier 1955.

Kjørte hest for Isak Traaen. Kilde: Artikkel om Vesthagen av Arne Johan Gjermundsen (Holla Minner 2012).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 295. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 26/2, grunnbokført (tinglyst) 2/3-1961 fra Harald Solvold til Gudrun Solvold for kr. 10.000,- Selgeren har forbeholdt husvære."

Gudrun Solvold herfra gift med Magnar Arnold Grø f. 27/11-1917.
Eier 1961.

Bodde i Hovenga i Porsgrunn. Se ovenfor.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 295. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 24/9, grunnbokført 19/10-1963, fra Gudrun Grø f. Solvold, til Knut Traaen for kr. 18.000,-
Harald Solvold har rett til et nærmere angitt husvær av 5 årig værdi kr. 1.500,- "

Knut Traaen fra Se Kullhusbakken 3 under Verket f. 22/5-1933 d. 13/8-1999, s.a. Isak Traaen.
g. 4/12-1954 m. Anne Evelyn Standeren fra Kleppe i Flåbygd, Lunde f. 17/10-1936 d. 12/3-2011.
Eier 1963.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 7/12-1979. Kart- oppmåling- og skylddelingsforretning av 9/11-1979, vedkommende bnr 116 "Solhagan" av skyldmark 0,01." (Ubebygd i 2019. G.S.).
"Ifølge skjøte har bnr 116 rett til veg, vann og kloakkledning over denne eiendom."Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Vesthagvegen 10.
Gnr 24 - bnr. 14 Ringsvold (24/14).

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 27/6-1906.

Opprinnelig skyldmark 1906: 0,09. Areal 2019: 2 574 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 13b. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg amtskommune ved amtmanden til Hans A. Ringsevjen for kr. 875,00, med forpligtelse til ikke fra dette brug at sælge drikkevarer,
selv om disse ikke er berusende, dat. 27., tingl. 29. juli 1911.

Elektriker
Hans Ringsvold
 (Hans Andreassen Ringsevjen) fra Verket f. 7/1-1873 d. 23/11-1963, s.a. sagmester Andreas Evensen Ringsevjen. Se Familie 62b - Verket 1875.
g. i Holla 8/12-1906 m. Marie Tronsen fra Verket f. 2/1-1883 d. 19/10-1929, d.a. murer Tron Pedersen. Se Familie 14 - Verket 1900.
Forlovere: "
Murer Tron Pedersen og Former Ole Olsen Heggen."
1. Sigrid Ringsvold f. 25/10-1908 g.m. Henry Oskar Jensen. Overtok huset. Se også Ellandv. 13.
Eier 1911.

Navneendring til Hans Ringsvold før februar 1936.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
"Hans Ringsvold var elektriker og av gammal jernverksslekt. Hans far var sagmester Andreas Evensen Ringsevjen. Marie Tronsen (Ringsvold) var også av gammel jernverksslekt. Hennes far var murer Tron Pedersen på jernverket."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 13b. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gaard, gnr 16 - bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte paa nærmere betingelser faar adgang
til at ta vand fra det i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme til husbruk. Konsumentene betaler tilsammen kr. 46,00 i aarlig leie.
Overenskomsten er bindende for 10 aar. Dat. 24/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 13b. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 12/3, grunnbokført 16/3-1962 fra Hans A. Ringsevjen til Sigrid og Henry Jensen for kr. 4.000."

Smørselger, drosjeeier, turbusseier
Henry Oskar Jensen
 fra Verket f. 6/10-1911 d. 24/12-1989, s.a. beslagsmed Jens Kristoffer Juliussen. Se Familie 92 - Verket 1910.
g.m. Sigrid Ringsvold herfra f. 25/10-1908 d. 18/7-1999.
1. Hans Kristian Jensen f. 25/12-1934 d. 17/12-2010 g. 20/12-1958 m. Torhild Andresen fra Sommerfryd i Gjerpen. Kjøpte i 1988 hus i Eikstrand (30/11).
    Gravlagt på Bamble gravsted.
2. Henning Jensen (Henning Ringsvold) f. 1944. Bosatt i Brummundal i Hedmark (Innland).
Eiere 1962.

 

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
"Henry Oskar Jensen var sønn av Anna og Jens Juliussen (på Verket). Han var bror til Jens og John (Juliussen, også med hus i Vesthagan). Han drev først og solgte "Dagny -Margarin" for Skiens Margarinfabrikk ei tid og fikk tilnavnet "Smør-Henry", men i mi tid var han en kjent drosjeeier, og hadde også turbuss. Sigrid og Henry fikk to sønner: Hans Kristian og Henning, som bor i Brummundal. Hans Kristian dreiv litt med sjåføropplæring ei tid."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 4/1-1980. (Hjemmel) Til Hans Kristian Jensen f. 25/12-1934 og Henning Ringsvold f. 1944, ifølge skjøte av 23/11-1979, uten vederlag.
Verdi kr. 47.000,- "
"Ifølge skjøte av 23/11-1979 har Henry Jensen og Sigrid Ringsvold Jensen disposisjonsrett til denne eiendom på livstid."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 31/3-1987 (Hjemmel til) Svein Erik Bø f. 1959, ifølge skjøte for kr. 460.000,- "

Svein Erik Bø fra Lunde i Telemark f. 1959.
g. 25/10-1980 m. Siv Kirsten Strømjordet fra Torsnesv. 53 und. Fen øvre (26/44), d.a. Trygmar Strømjordet.
Eier 1987.

Svein Erik Bø fikk fagbrev i maskinarbeiderfaget i 1980, etter utdanning ved Lunde yrkesskole.
 

Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Vesthagvegen 12.
Gnr 24 - bnr 15 Dahl (24/15).

Utskilt fra Søve(1) ved Skylddelingsforretning tinglyst 27/6-1906.

Skyldmark 0,05. Areal: 2 289 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 292. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg amtskommune ved Amtsmanden til Anders Dahl for kr. 747,50 med pligt til ikke fra dette bruk at sælge drikkevarer selv om
disse ikke er berusende, dat. 27., tingl. 29. juli 1911."

Gruvearbeider, skomaker
Anders Nilsen Dahl
fra Bamble f. 29/11-1878 d. 9/6-1955, s.a. bonde Nils Andersen Dahl.
g. i Holla 24/12-1903 m. Ingeborg Marie Johannesdatter Håtvedt fra Håtveit store(2) f. 9/10-1876 d. 26/7-1940, d.a. bonde Johannes Stensen Haatvedt.
Forlovere: "
Kirkesanger Stavnem og gbr. Nils Andersen Dahl."
1. Hjalmar Nikolai Dahl f. 14/3-1904 d. 1958.
2. Haakon Dahl f. 2/1-1908 d. 1977.
3. Aagot Marie Dahl f. 24/5-1913.

Eier 1911.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Grubearb. Anders Nilsen Dahl, Borgen og Ingeborg Marie Johannesdatters Hjalmar Nikolai: Aagot Steensen, Haatvedt, Karen Johannesen do., Karl Johannesen do., Halvor Johannesen do. og Nils Andersen Dahl.
F.f. Grubearb. Anders Nilsen Dahl, Vesthagen og Ingeborg Marie Johannesdatters 
Haakon: Anne Johannesd. Kringlefødt, pige Karen Johannesen Haatvedt, Grubearb. Martin Pedersen og Olaves Johannesen Haatvedt.
F.f. Grubearb. Anders Nilsen Dahl, Vesthagen og Ingeborg Marie Johannesdatters 
Aagot Marie: Murer og Gbr. Olaves Haatvedt, Arb. Gustav Eriksen Hollasæter, Kone Karen Johannesen Gunnerud, Pige Laura Johannesen Haatvedt.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
"Huset her blei bygd av gruvearbeider Anders Nilsen Dahl i 1924. (...). Anders dreiv også som skomaker, og var kjent for å vulke gummistøvler. Han hadde seinere et  lite verksted på Lanna. Det var da han fikk tilnavnet "Karlosjekokærn". I andre etasje hos Anders budde "Maren knekk", spesialist på å lage knekk, brune, størkna sukker, som mang en ungdom ødela tennene på og som bidro til at mange måtte trekke og sette inn gebiss allerede før konfirmasjonen. Og tannlege Frederik Thomassen på Lanna stod klar med sine instrumenter og bor. Han var kjent for å lage gode gebiss."

Anders Dahl bygde hus her fra 1911 og solgte det i 1915 til Jens Bærland.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 292. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Anders Nilsen Dahl til Jens Berland for kr. 5.000,00, dat. 15. sept., tingl. 22. sept. 1915."

Sliperiarbeider (1910), former (1920), sagarbeider for Cappelen
Jens H. Bærland fra Bakken under Verket f. 10/12-1887 d. 24/11-1958, s.a. Hans Hansen Bærland. Se Familie 68 - Verket 1910.
g. i Holla 30/4-1910 m. Anna Petrine Næss (Anna Olsdatter) fra Lunden i Kviteseid f. 5/3-1889 d. 11/3-1961, d.a. sersjant Ole Kittilsen Næss.
Forlovere: "
Hans Hansen Berland og Jacob Andreassen Bakken."
1. Oskar f. 24/7-1910 i Saltevja i Flåbygd, Lunde d. 4/4-1914 i Striken.
2. Henry Bærland f. 14/11-1912 d. 1/2-1997 g.m. Esther C. f. 17/9-1910 d. 24/4-1992. Drev bl.a. Centrum vaskeri i Oslo. Begge gravlagt på Østre Aker gravsplass i Oslo.
3. Oskar Bærland f. 22/7-1914. Se Lannav. 1b under Verket (Posthusgården).
4. Arne Bærland f. 18/2-1917. Se Tverrgata 16.
5. Marie Bærland ("Mossa") f. 23/3-1920 g.m. Hans Magnus Sandbakken f. 14/4-1916. Se Tuftedalen 8 under Tufte.
6. Wilfred Bærland f. 12/1-1923 d. 1936.
7. Erling Bærland f. 31/3-1926 d. 26/12-2016 g.m. Helen Marie Gabrielsen. Bodde i Stavanger.
Eier 1915.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Sliberiarb. Jens Hansen Berland, Vesthagen og Anna Olsdatters Arne: Handelsbetjent Halvor Næs i Skien, Faderen, Kone Marie Næs i Skien, Pige Ingeborg Hansen Berland.
F.f. Former Jens Hansen Bærland, Vesthagen og Anna Petrine Næs' 
Marie: Forældrene, Kone Ingeborg Knutsen, Hans Bærland Bakken.
F.f.
Former Jens Bærland, Vesthagen og hustru Anna Petrines Vilfred: Foreldrene, Søster Margit Holt og Hans Bærland. Hjemmedøpt (22/2) av sogneprest Heyerdahl.
F.f.
Sliperiarb. Jens Hansen Bærland, Vesthagen og hustru Anna's Erling: Foreldrene, Hans Ringsvoll og hustru.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
"På naboeiendommen til Hans Ringsvold budde Jens og Anna Bærland. Jens kjøpte denne eiendommen av Anders Dahl, som hadde bygd huset her i 1914. Jens var sønn av Anne Maria Bakken Bærland og Hans Bakken Bærland og bror til den kjente lokale maleren Hagbart Bærland. En annen bror, Jacob Bakken, budde i Kanada, rett opp for Ingvald Nilsen. Jens Arbeidde på saga til Cappelen. Anna var datter av Marie og Olav K. Næss, kommandersersjant, poståpner i Kviteseid og  som seinere dreiv Bandak Hotel i Hjellen i Skien."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 292. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gaard, gnr 16 - bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte paa nærmere betingelser faar adgang
til at ta vand fra det i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme til husbruk. Konsumentene betaler tilsammen kr. 46,00 i aarlig leie.
Overenskomsten er bindende for 10 aar. Dat. 24/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 292. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 14/1, grunnbokført (tingl.) 30/1-1960 fra Anna Bærland til Henry, Oskar, Arne og Erling Bærland og Marie Sandbakken på denne eiendom for
kr. 13.300,- Selgeren forbeholder sig for livstid fritt husvær og disposisjonsrett over hele eiendommen."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 292. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. januar, grunnbokført (tingl.) 6/2-1963 fra Henry, Oskar, Arne og Erling Bærland og Marie Sandbakken til Halvor Fehn for kr. 40.000,-"
Påtegning: "Halvor Fehn død 11/2-1968. Enken Ebba Fehn uskiftebevilling av 18/4-1968."

Halvor Fehn.
Eier 1963. Se Vipeto øvre(2) "Rauhaug".

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 30/10-1969. Skjøte, dat. 17/9, grunnbokført 13/11-1969 fra Ebba Fehn til sønnen Bernt Anders Fehn f. 1938, på denne eiendom og gnr 21, bnr 2 og 19 for
kr. 130.000,- "

Fabrikkeier
Bernt Anders Fehn
fra
Vipeto øvre(2) "Rauhaug" f. 21/10-1938 d. 27/4-1993, s.a. Halvor og Ebba Fehn.
g. i Eidanger krk. 4/4-1964 m. Anne Lise Oksum fra Eidanger f. 1942.

Eier 1969.

Bernt Anders Fehn starta opp kjøtt- og benmelfabrikk på Fen på 1960-tallet.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 6/7-1970. Skjøte dat. 3/7, grunnbokført 11/7-1970, fra Bent Anders Fehn til Olav Kristian Asphaug f. 1945 for kr. 55.000,- "
"I skjøtet dat. 3/7-1970, er selgeren Bernt Anders Fehn forbeholdt rettt til å disponere husets 2. etasje så lenge han ønsker mot betaling av vanlig leie."

Olav Kristian Asphaug f. 1945.
Eier 1970.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 8/2-1977. Erklæring av 8/2-1977 om at dette bruk er solgt på tvangsauksjon."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 15/6-1977. Auksjonsskjøte av 15/6-1977 til Inger Toreskås Asheim f. 1949 og Håvard Asheim f. 1945 for kr. 45.000,- "

Skolepsykologer
Håvard Asheim f. 1945.
g.m. Inger Karin Toreskås f. 1949, d.a. Nils Toreskås.
Eiere 1977.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Vesthagvegen 13.
Gnr 24 - bnr 121 Haugen (24/121).

Utskilt fra Vesthagv. 17 (bnr 29) i følge delingsforretning dagbokført 27/10-1987.

Heftelser som gjelder alle hustomter utskilt fra Søve:
"... med forbud mot å sælge drikkevarer på dette brug, selv om disse ikke er berusende, uten Søves eiers samtykke, samt gjærdeplikt m.v."

Areal 2020: 1 018 kvm.

Kari Hørte Jenssen.
Eier av tomta tinglyst 9/3-1989. Byde hus her.

Hus med selveiertomt ble solgt til Marion og Roger Slaathaug i 2010 for kr. 1. 800 000,-

Roger Slaathaug.
g.m. Marion.
Eiere 2010.

Hus med selveiertomt ble solgt til Henk van der Molen i 2014 for kr. 2 250 000,-

Henk van der Molen.
Eier 2014.

Kilde: Eiendomspriser.no
 

Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Vesthagvegen 14.
Gnr 24 - bnr 19 Linddalen (24/19).

Utskilt fra Søve(1) ved Skylddelingsforretning tinglyst 26/6-1907.

Skyldmark 0,05. Areal: 2 195 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 296. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Bratsberg Amt til Ole Pedersen Lindalen for kr. 702,00 dat. 17., thinglæst 31. Juli 1909, med Forpligtelse for Kjøperen til ikke uden Søves
Eiers tilladelse fra Tomten at sælge Drikkevarer selv om disse ikke er berusende og til ikke at bebygge Tomten uten Godkjennelse av Søves Eier."

Tømrer
Ole Pedersen Linddalen
.
Eier 1909.

Det var enkelte tømrere som ofte kjøpte nyutskilte tomter, satte opp hus, for så og selge eiendommen med hus til andre.
Så også i dette tilfellet.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 296. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Pedersen Linddalen til Nils Bentsen Kamperhaug for kr. 3.700,- dat. 20., tinglyst 27. april 1912."

Sliperiarbeider
Nils Bentsen fra Kamperhaug under Verket f. 27/6-1883 d. 5/4-1951, s.a. former Bent Nilsen. Se Familie 3b - Verket 1891.
g. i Holla 6/8-1910 m. Marta Pauline Olsen fra Sagene f. 30/5-1886 d. 28/11-1952, d.a. Ole Pedersen ved Sagene.
Forlovere: "Fædrene."
1. Kristine Marie Bentsen f. 14/4-1912 g.m. Morten Anker Olsen. Se nedenfor.
2. Olaf Bentsen f. 29/8-1914.
Eier 1912.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Sliberiarb. Nils Bentsen, Vesthagen og Marta Pauline Olsdatters Kristine Marie: Værksarb. Bent Nilsen Kamperhaug, Sagmester Ole Pedersen Lindalen, kone Anne Marie Pedersen, pige Anna Nikoline Bentsen.
F.f. Sliberiarb. Nils Bentsen, Ulefos og Marta Pauline Olsdatters 
Olaf: Beslagsmed Bent Nilsen, Ulefos, Sagmester Ole Pedersen Lindalen, Kone Anne Marie Olsd. Lindalen, Pige Anne Marie Lindalen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 296. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gaard, gnr 16 - bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte paa nærmere angitte
betingelser faar adgang til at ta vand til husbruk fra del i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme. Konsumentene betaler til
sammen kr. 46,00 i aarlig leie og overenskomsten er bindende for 10 aar. Dat. 29/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 23/10-1974. Skjøte av udatert, grunnbokført 2/12-1974 til søster Kristine Olsen f. 14/4-1912 på 1/2 av denne eiendom for
kr. 20.000 (og Olaf Nilsen f. 24/8-1914 Notert 19/9-1968)".

Sliperiarbeider
Morten Anker Olsen fra Verket f. 1/10-1911 d. 13/3-1994, s.a. Ole Tjøstolvsen. Se Familie 64d - Verket 1920.
g.m. Kristine Marie Bentsen herfra f. 14/4-1912 d. 29/1-2003.
Eiere ca. 1950 (ikke tinglyst).

Ingen barn.

Begge gravlagt på Kronborg nye.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
Morten Anker Olsen var sønn av Ole Tjøstolvsen og Jenny Anette f. Jespersen og arbeidde mest på sliperiet til Cappelen. Han var bl.a. med og starta Holla historie- og kulturlag i 1963 og var i fleire år medlem av styret i Holla historielag. Han var dyktig til å stoppe ut dyr, særlig fugler. Han spilte også fleire instrumenter, og dreiv også i yngre dager kafe på Lanna ei tid. Han var en utprega kunstnernatur, og veldig spøkefull og humoristisk, gjerne med ein ironisk undertone. Han hadde i grunnen mye til felles med onkelen sin, Einar Anker Jespersen.
Sønnen Olaf Bentsen gikk med "Aftenposten" i mange år og fikk deretter klengenavnet "Ola Aftenpost", eller bare Aftenposten". Han laga dokkehoder på et lite verk-sted i Tuftehavna. Hodene blei så sydd på små dokkekropper, som var veldig populært blant småjentene.

Kilde: Varden 22/7-2003. Eiendomsoverdragelse tinglyst 30/6-2003. Her var det mange som arvet eiendommen:
Vesthagvegen 14 (24/19) er overdradd fra Kristine Marie Olsen til Elsa Marie Jenssen, Hans Olaf Hansen, Aage Hansen, Signe Alice Asplund, Aase Lindgren,
Elisabeth Tjøstolfsen, Else Karin Harestad, Inger Johanne Gravdal, Signe Haugland og Sverre Henry Bakken."

Kilde: Telemarksavisa 17/12-2003. Eiendomsoverdragelse tinglyst 20/11-2003.
Vesthagvegen 14 (24/19) er overdradd fra Signe Haugland, Elisabeth Tjøstolfsen, Else Marie Jenssen, Hans Olaf Hansen, Else Karin Harestad, Sverre Henry Bakken,
Inger Johanne Gravdal, Aage Hansen, Aase Lindgren, Signe Alice Asplund til  Reidun Anette Dalen og Geir Kittilsen.

Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Vesthagvegen 17.
Gnr 24 - bnr. 29 Haven (24/29).

Utskilt fra Søve(1) ved Skylddelingsforretning tinglyst 29/6-1912.

Skyldmark: 0,09. Areal 2019: 1 133 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 339. Digitalarkivet.
"Ifølge skylddelingsforretning tinglyst 29/6-1912, har bnr 1's eier at avgi fornøden adkomst til hovedveien, oparbeidet som alminnelig gaardsvei,
mens kjøperen av dette brug sammen med tilstøtende tomteeiere, har at delta i vedlikehold av saavel vei som broer, samt pligt til at holde tomten
indhegnet."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 339. Digitalarkivet.
"Skjøte fra amtmanden i Bratsberg, paa amtskommunens vegne til Karl Johannesen Haugen for kr. 800,- og med forplgtelse for kjøperen
til ikke, uten Søves eiers tillatelse, at sælge drikkevarer fra tomten, dat. 10., tinglyst 25. sept. 1912."

Beslagsmed ved støperiet (1910), sliperiarbeider (1912)
Karl Johannesen Haugen (Carl Andreas Johannesen) fra Haugen under Eie nedre (Verkets gård) f. 9/9-1863 d. 16/5-1923 på Vesthagan av "Hjertelammelse.", s.a. snekker Johannes Tronsen Haugen.
g. i Holla 19/2-1886 m. Anne Olsdatter fra Kverndokka under Romnes f. 27/12-1860, d.a. Ole Gundersen Kværndokken.
Forlovere: "
Thron Pedersen Vrk. og Jens Hansen Odden."
1. Johannes K. Haugen f. 7/3-1887. Beslagsmed ved støperiet i 1910. Se nedenfor.
2. Ole Karlsen Haugen f. 9/3-1890. Se Tverrgata 2 i Vesthagen.
3. Karl Andreas Haugen f. 18/2-1892. 1910: Pudser ved støperiet.
4. Ingolf Karenius Haugen f. 17/9-1893. 1910: Arbeider paa ovnslageret.
5. Anna Marie Haugen f. 2/11-1895.
6. Andreas K. Haugen f. 4/6-1898. Se nedenfor.
Eier 1912.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Arbeider Karl Johannesen Hougen og Anne Olsdatters Johannes: Ole Gundersen Kværndokken, Karl Olsen ditto, Andreas Johannesen Hougen, Tomine Johannesen Hougen.
F.f. Arb. Karl Johannesen Kronborg, Vrk. og Anne Olsdatters Ole: Anne Johannesd. Haugen, Tomine Johannesd. Haugen, Ole Halvorsen Haugen, Anders Pedersen Linddalen, Rasmus Johnsen, Vrk.
F.f.
Arb. Karl Johannesen Vrk. og Anne Olsdatters Karl Andreas: Kirstine Olsen Kværndokken, Ole Gundersen do., Ole Olsen do., Ole Halvorsen Vrk. og Ingeborg Rasmussen Vrk.
F.f. Værkstedarb. Karl Johannesen Vrk. og Anne Olsdatters 
Ingolf Karenius: Guro Larsd. Kværndokken, Karen Johannesd. Haugen, Ole Halvorsen Odden, Johannes Johannesen Haugen, Ole Olsen Kværndokken.
F.f. Smedarb. Karl Andreas Johannesen, Sagbr. og Anna Olsdatters 
Anna Marie: Kone Aslaug Nilsd. Odden, pige Karen Johannesd. Haugen, dagarb. Jens Olsen Sagbr., arb. Ole Olsen Kværndokka, skom. Aksel Olausen Lund, Skotfos.
F.f. Værkstedarb. Karl Andreas Johannesen Vrk. og Anne Olsdatters 
Andreas: Kone Inger Olsen Vrk., Pige Karen Johannesen, Arb. Ole Nilsen Søve, Arb. Anders Pedersen Lindalen, Johannes Johannesen Haugen.

Denne familien bodde tidligere på Verket. Det var trolig Karl Haugen, som sammen med sønnen Andreas bygde dette huset.
Se også Familie 103 - Verket 1910.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 339. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Karl Johannesen Haugen til Andreas Karlsen Haugen for kr. 9.465,00, med forbehold av livsvarig husvær for sælgeren og hustru,
dat. 10., tingl. 25. febr. 1922 og med forbud mot å sælge drikkevarer på dette brug, selv om disse ikke er berusende, uten Søves eiers samtykke, samt
gjærdeplikt m.v."

Andreas K. Haugen herfra fra f. 4/6-1898 d. 10/11-1965, s.a. Karl Johannesen Haugen.
g. i Holla 27/12-1927 m. Aslaug Marie Moen fra Moen Store under Prestegården f. 28/11-1904 d. 25/5-1991, d.a. bonde Anders Nilsen Moen.
Forlovere: "
Brudens far og beslagsmed Johannes Haugen."
1. Arthur Haugen f. 2/1-1929 g.m. Ingrid Helene Sannes. Bodde på Prestegårdens område.
Eier 1922.

Begge er gravlagt på Kronborg nye.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 339. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gaard, gnr 16 - bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte paa nærmere angitte
betingelser faar adgang til at ta vand til husbruk fra del i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme. Konsumentene betaler til
sammen kr. 46,00 i aarlig leie og overenskomsten er bindende for 10 aar. Dat. 29/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 339. Digitalarkivet.
"Skjøte, dat. 20/11-1947, grunnbokført (tingl.) 20/1-1948 fra Andreas K. Haugen til Johannes K. Haugen på denne eiendom og bnr 51 for kr. 5.404.-" Se Ellandvegen 16.

Verksarbeider
Johannes K. Haugen herfra f. 7/3-1887 på Verket d. 29/5-1965, s.a. Karl Johannesen Haugen.
g. i Holla 22/6-1912 m. Andrea Martine Tvara f. 13/12-1891 d. 17/6-1979, d.a. kanalarb. John Halvorsen Tvara.
Forlovere: "
Karl Johannesen Hougen og Former Andreas Evensen, Værket."
1. Anette Haugen (Netta Haugen) f. 23/4-1913 d. 15/6-1998 g.m. Georg Kabbe f. 29/3-1909 d. 7/7-1974. Se Neperud 2 (sletta).
2. Annie Haugen f. 10/5-1915 g.m. Sverre Tveitstul. Se Ellandv. 20.
3. Karl William f. 4/9-1917 d. 31/1-1920 av "Difteri."
4. Jonnie Elisabeth Haugen f. 19/9-1919 g.m. Henry Anker Kronborg. Se Malerv. 3 under verket.
5. Kaare f. 11/12-1921 d. 8/5-1922 av "Mavebetændelse."
6. Ragnhild Haugen f. 25/6-1923 d. 19/1-1998 g.m. Knut Ivar Therkelsen f. 30/11-1912 d. 26/5-1979. Gravlagt i Sannidal.
7. Erling Haugen f. 27/6-1925. Se nedenfor.
8. Sidsel Dorthea Haugen f. 19/11-1926 d. 27/6-1989 g.m. Anders Nikolay Bø fra Lunde f. 22/3-1922 d. 15/7-1979. Gravlagt på Lunde gravplass.
9. Elsa Haugen f. 8/3-1928 d. 6/5-2017 g.m. Johannes Arnesen fra Langesund f. 15/5-1922 d. 27/10-1984. Gravlagt i Brevik.
Eier 1948.

Denne familien bodde flere år i Lannav. 93 "Eikstad" und. Ø. Heisholt. Det er det samme huset,
som Arne Johan Gjermundsen bodde i før han flytta fra Ulefoss.

F.f. Værksarb. Johannes Karlsen Kringleflødt og Andrea Johnsdatters Anette: Kone Anne Olsd. Kaasa, Pige Marie Johnsen Lindalen, Arb. Karl Johannesen Haugen, Uk. Aslak Halvorsen Storhaug.
F.f. Beslagsmed Johannes Karlsen Haugen, Vesthagen og Andrea Johnsdatters 
Annie: Snedker John Lindalen, Kringflød, Beslagsmed Ole Karlsen, Kone Anne Pedersd., Pige Anna Karlsen.
F.f. Beslagsmed Johannes Karlsen Haugen (f.1887), Kringleføt og Andrea Johnsdatters (f.1891) 
Karl Villiam. Kone Anne Pedersen Grindalen, Pike Anna Karlsen, faren, Former Andreas Karlsen Haugen.
F.f. Beslagsmed Johannes Karlsen Haugen, Kringlefedt og Andrea Martine Johnsens 
Jonni Elisabeth: Kone Anna Johnsen, Pike Anna Karlsen, Faren, Snekker Kristian Johnsen Lindalen.
F.f.
Beslagsmed Johannes Karlsen Haugen, Eikstad og Andrea Marthine Johnsens Kaare: Guro Lindalen, Jonni Lindalen, Faren, Andreas Haugen.
F.f. Beslagsmed Johannes Karlsen Haugen, Eikstad og Andrea Martine Johnsen Lindalens 
Ragnhild Eikstad: Faren, Kristian Lindalen, Enke Guro Lindalen, Pike Såve Sælid.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 339. Digitalarkivet.
"Kjøpekontrakt dat. 16/3, grunnbokført (tingl.) 20/3-1959, fra Johannes Haugen til Erling Haugen på denne eiendom og bnr 43 for kr. 18.000, hvorav
løsøre for kr. 3.000.- Sælgeren forbeholder for sig og hustruen husvær. I tilfelde de fraflytter eiendommen settes værdien av denne rett til kr. 600.- pr.
år, som kjøperen skal betale."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 339. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 16/3, grunnbokført 20/3-1959 fra Johannes Haugen til Erling Haugen på denne eiendom og bnr 43 for kr. 18.000.- herav løsøre for kr. 3.000.-"

Bnr 43 har senere blitt sammenføyd med denne eiendommen.

Erling Haugen f. 27/6-1925 d. 21/1-1987.
g.m. Dordi Rønningen fra Eidsbygda f. 27/1-1930 d. 4/2-2016.
1. Terje Haugen f. 1951.
2. Ingvild Haugen f. 1955.
Eier 1959.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 12/10-1965. Kart- oppmåling- og skylddelingsforretning av 30/7, grunnbokført 2/11-1965, hvorved utskilles (bnr 100) Østheim av skyldmark 0,02." 

Se Ellandvegen 14.

Skyldmark 1966: 0,07.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 27/10-1987. Kart- og delingsforretning vedkommende bnr. 121 "Haugen". 

Se Vesthagvegen 13.
 

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
"Ovafor Erik fulgte Karl Haugen f. 1863. Sønnen Johannes overtok seinere. Den andre sønnen bygde på nabotomta. Johannes og Andrea Haugen hadde fleire barn. Anette (Netta) g.m. Ole Kabbe, Ulefoss, Annie g.m. Sverre Tveitstul, Ulefoss, Jonnie Elisabeth g.m. Henry Kronborg, Ulefoss, Ragnhild g.m. Knut Therkelsen. De flytta seinere til Sannidal. Erling g.m. Dordi Rønningen fra Eidsbygda, Sidsel g.m. Anders Bø fra Lunde og Elsa g.m. Johannes Arnesen i Langesund.

Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Vesthagvegen 18.
Gnr 24 - bnr 20 Underlien (24/20).

Utskilt fra Søve(1) ved Skylddelingsforretning tinglyst 26/6-1907.

Skyldmark 1916: 0,05. Areal 2019: 2 137 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 297. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg Amtskommune til Anund Andersen Kronborg for kr. 550,- med forpligtelse for kjøperen eller senere eiere til ikke at sælge drikkevarer fra
tomten, dat. 16., tinglyst 24. sept. 1913.

Former
Anund Olsen Kronborg
 (Anund Andersen Kronborg) fra Verket f. 18/9-1887, s.a. former Anders Olsen Kronborg. Se Familie 34 - Verket 1900.
g. i Holla 12/11-1910 m. Therese Tronsen fra Verket f. 20/4-1889, d.a. murermester Tron Pedersen. Se Familie 24 - Verket 1900.
Forlovere: "
Murer Tron Pedersen og Fabrikarbeider August Linus Karlsen Kronborg."
1. Karen Ingeborg Olsen f. 18/7-1911.

Eier 1913.

F.f. Værksarb. Anund Andersen Vrk. og Terese Tronsdatters Karen Ingeborg: Forældrene, Ingeborg Kristensd. Vrk., Værksarb. Tron Pedersen Vrk.

Denne familien må ha flytta fra Holla før folketellinga 1920.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 297. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Anund Andersen Kronborg til Johannes Nilsen Heggen for kr. 5.000,- dat. 5., tingl. 16. februar 1916."

Former
Johannes Nilsen Heggen
 fra Heggen under Verket f. 20/7-1879 d. 4/11-1960, s.a. Nils Johannesen Heggen.
g. i Holla 14/9-1912 m. Valborg Pettersen fra Verket f. 27/8-1892 d. 12/9-1981, d.a. former Hans Petter Thorersen. Se Familie 75 - Verket 1910.
Forlovere: "
Former Hans Andersen Fredheim og Former Ole Olsen Heggen."
1. Anne Heggen f. 15/2-1917. Anne var bestyrinne på telefonsentralen. Overtok seinere huset etter mora.
Eier 1916.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Former Johannes Nilsen Heggen, Vesthagen og Valborg Pettersens Anne: Foreldrene, Beslager Hans Petter Toresen Kamperhaug, Pige Anne Pettersen Kamperhaug.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
"Johannes Heggen var bror til Ole Heggen, og onkel til Ruth, som var gift med Arne Bærland. Johannes og Valborg fikk ei datter Anne (1917-2010), som seinere overtok huset., Anne Heggen var bestyrinne på telefonsentralen."

Familien Heggen har eget gravsted på Kronborg gamle.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 297. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gaard, gnr 16 - bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte paa nærmere betingelser faar adgang
til at ta vand fra det i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme til husbruk. Konsumentene betaler tilsammen kr. 46,00 i aarlig leie.
Overenskomsten er bindende for 10 aar. Dat. 24/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.

Bestyrinne på telefonsentralen
Anne Heggen
herfra f. 15/2-1917 d. 18/9-2010.
Eier ca. 1980. Ugift.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Vesthagvegen 20.
Gnr 24 - bnr 103 Nærheim (24/103).

Utskilt fra Vesthagv. 22 ved skylddeling tinglyst 20/3-1973.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993 for 24/103.
Dagbokført 16/7-1973. Skjøte, dat. 13/7, grunnbokført 6/8-1972(!) til John Georg Tofsland og hustru Reidun Traaen Tofsland for kr. 1.000.- "

John Georg Tofsland f. 1946.
g.m. Reidun Traaen fra Vesthagv. 22 f. 6/12-1948 d. 18/4-2014, d.a. Olav Traaen.
Eiere 1973.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Vesthagvegen 22.
Gnr 24 - bnr 28 Opdahl (24/28).

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tingl. 27/1-1912.

Skyldmark 1956: 0,05. Areal 2019: 2 356 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 338. Digitalarkivet.
"Ifølge skylddelingsforretning tingl. 27/1-1912, har bruk nr 1's eier at avgi fornøden adkomst til hovedveien, oparbeidet som alminnelig grusvei, mens kjøperen
sammen med tilstøtende tomteeiere har at delta i vedlikehold av saavel vei som broer og stikrender, samt pligt til at holde tomten indhegnet."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 338. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg amtskommune til Karl Finkenhagen for kr. 375,- med forpligtelse for kjøperen at ikke uten Søves eiers tilladelse at sælge drikkevarer
fra tomten, dat. 9. febr., tingl. 17. april 1912."

Karl Finckenhagen (Karl Severin Finckenhagen) fra Verket f. 20/8-1890 d. 15/4-1974, s.a. Kristian Kaspersen Finckenhagen. Se Familie 85 - Verket 1900.
g. i Holla 9/9-1917 m. Ragna Karette Moen Moen store under Prestegården f. 16/4-1895 d. 14/5-1978, d.a. Rasmus Olsen Moen.
Eier 1912.

Denne familien flytta til Deilevje under V. Heisholt (på Lanna) rundt 1916.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 338. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Karl Finkenhagen til Knut Olsen Traaen for kr. 4.825,00, dat. 5., tingl. 16. febr. 1916."

Gruvearbeider
Knut O. Traaen
 fra Djupedal i Hjartdal f. 20/8-1880 i
Rauland d. 16/1-1962, s.a. Olaf Knutsen Djupedal i Hjartdal.
g. i Holla 25/11-1905 m. Anne Marthine Isaksdatter fra Sagene f. 16/4-1875 d. 2/12-1952, d.a. smed Isak Andersen. Se Familie 31 - Sagene 1891.
Forlovere: "
Sliberiarb. Hans Olsen Sagene og Smed Isak Andersen."
1. Karen Traaen f. 16/7-1906 d. 16/2-1982 g. 4/6-1927 m. Karl Hammerstad f. 15/4-1903 d. 9/11-1992. Begge gravlagt på Romnes.
2. Isak Traaen f. 18/11-1909. Se Kullhusbakken 3 und. Verket.
3. Olav Traaen f. 23/7-1916. Se nedenfor.
Eier 1916.

Knut Traaen ble konfirmert i Rauland krk. i 1895. Han var gruvearbeider i Fensgruvene da de gifta seg.
Hun var i tjeneste på Håvet under Klovdal i Helgen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 338. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gaard, gnr 16 - bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte paa nærmere betingelser faar adgang
til at ta vand fra det i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme til husbruk. Konsumenterne betaler tilsammen kr. 46,00 i aarlig leie.
Overenskomsten er bindende for 10 aar. Dat. 24/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 338. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 11/6, grunnbokført 21/6-1956 fra Knut Olsen Traaen til Olav Traaen på denne eiendom og bnr 40 for kr. 10.000,- selgeren forbeholder sig
fritt husvær for livstid
."

Olav Traaen herfra f. 23/7-1915 d. 9/2-1992.
g. i Holla 6/12-1947 m. Anna Viola Strømodden f. 19/3-1916 på Bergan i Melum d. 26/9-1995, d.a. slipriarb. Gunnar Jensen Strømodden og Ingeborg Gundersdatter fra Melum.
1. Reidun Traaen f. 6/12-1948 g.m. John Georg Tofsland. Se Vesthagv. 20.
2. Roar Traaen f. 1953 g. i Melum krk. 2/6-1979 m. Karin Bruseth fra Bruseth i Melum. Han ble bestyrer i Gjerpen og Solum Sparebanks filial  på Gråtenmoen i Skien, som 29-åring i 1982.
Eier 1956.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993 for 24/28.
"Kart- oppmåling og skylddeling av 2/3, grunnbokført 20/3-1973, vedrørende bnr 103 av skyldmark 0,01." Se Vesthagv. 20 "Nærheim".

 

Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Vesthagvegen 23.
Gnr 24 - bnr 34 Skjørholt (24/34).

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tingl. 18/3-1914.

"Ifølge denne skylddelingsforretning, skal Søves eier oparbeide vei til tomtens nedre kant, likesom kjøperen har ret til gangsti langs delet
mot Holla (gård) til en dalsænkning for der at hente vann."

Skyldmark 1914: 0 mark 14 øre. Areal 2019: 20 503 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 24/34.
"Skjøte til Gunnar Gunnarsen Myhra for kr. 1.250, dat. 30/6, tingl. 15/7-1914."

Sliperiarbeider
Gunnar G. Skjørholt
 (Gunnar Gundersen) fra Myra under Prestegården f. 25/6-1883 d. 25/5-1965, s.a. Gunder Gundersen Myra.
g.i Holla 11/6-1910 m. Anne Torine Kittilsdatter fra Briskodde i Drangedal f. 3/12-1883 d. 12/7-1964, s.a. husmann Kittil Mathisen Briskodde.
Forlovere: "
Verksarb. Even Svensen Fredheim og ditto Jørgen Gunnarsen Myra."
1. Carl Skjørholt f. 7/6-1912. Se nedenfor.
2. Gunda Kirstine Skjørholt f. 19/5-1911 d. 16/10-1994 g.m. Johan Lindalen f. 28/11-1909 d. 20/5-1984. Se Breskev. 7 under Prestegården.
3. Anna Skjørholt f. 13/8-1915 d. 17/1-2003.
Eier 1914.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Sliberiarb. Gunder Gundersen Myra og Torine Kittilsdatters Karl: Faderen, Arb. Theodor Olsen Solheim, Inger Gundersd., pige Elise Kittilsen.
F.f. Arb. Gunder Gundersen, Myra og Anne Torine Kittilsdatters 
Gunda Kirstine: Faderen, Karl Gunderus Knutsen, kone Inger Gundersen Vrangfos og kone Alethe Johnsen Helgeroen.
F.f. Sliberiarb. Gunder Gundersen Skjørholt, Vesthagen og Anne Torine Kittilsdatters 
Anna: Enke Olava Svensen Helgeroen, Pige Gunild Knutsen Odden, Faderen, Uk. Karl Knutsen Odden.


Telemark Arbeiderblad fredag 23/6-1933.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
"Heilt øverst i Vesthagveien, tett ved Klokkartønna, bygde sliperiarbeider Gunnar Myra eller Skjørholt og kona Anne Torine Kittilsdatter. De hadde tre barn. Karl (1912-1988), gm. Gunhild Myrland fra Årnes f. 1913, Gunda Kirstine (1911-1994) gm. Johan Lindalen, og Anna (1915-2003)."

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 24/34.
"Dagbokført 28/6-1967. Skjøte av 23/6, grunnbokført 26/7-1967 fra arvingene etter Anne Torine og Gunnar Skjørholt til medarving Karl Skjørholt for kr. 15.000,- "

Carl Skjørholt herfra f. 7/6-1912 d. 7/12-1988.
g.m. Gunhild Myrland fra Årnes i Sauherad f. 22/3-1931 d. 28/8-2014.
Eier 1967.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Fritheim 1.
Gnr 24 - bnr 8 Fritheim (24/8).


Fritheim 1. Fra Tore Larsens private fotoarkiv.

Utskilt fra Søve(1) ifølge skylddelingsforretning tinglyst 15/6-1904.

Skyldmark 1950: 0,05. Areal 2019: 2 258 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 8. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg amtskommune til Hans Andersen Sandbakken for kr. 600,- indeholdende forbud
mot salg av drikkevarer paa tomten, dat. 20/12-1906, tingl. 13/7-1910."

Former
Hans Fritheim
 (Hans Andersen Sandbakken) fra Verket f. 7/7-1879 d. 10/3-1955, s.a. Anders Johannesen Sandbakken. Se Familie 98a - Verket 1900.
g. i Holla 3/9-1904 m. sypike Marie Nikoline Pettersen fra Verket f. 24/10-1881 d. 25/12-1960, d.a. beslagsmed Hans Petter Torersen. Se Familie 75 - Verket 1910.
Forlovere: "
Værksarbeider Johannes A. Sandbakken og ditto Oskar Nilssen."
1. Alfrida Fritheim 15/4-1905 d. 2/4-1991 g.m. bonde Olaus Johre f. 24/9-1904 d. 23/11-1994. Gravlagt i Skafså, Tokke.
2. Arnt Fritheim f. 23/5-1907. Bodde i Ringsevja 11, hvor de hadde utsalg for Lundetangen bryggeri.
3. Ragnvald Paust Fritheim (Ragnvald Paust) f. 25/1-1910. Se Fritheim 5.
4. 
Magda Fritheim f. 12/4-1912 g.m. Olaf Linus Eide. Se Vesthagvegen 2.
5. Signe Fritheim f. 22/1-1924 g.m. Bjarne Larsen. 
Se Fensvegen 38.
Eier 1904.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 8. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 30/5, grunnbokført 27/6-1961 fra Hans A. Sandbakken og avdøde hustru Marie Nikoline Sandbakkens arvinger til medarving
Signe Larsen og mann Bjarne Larsen
 for kr. 20.000,- "

Kilde: Tore Larsen i Larvik.
Hei Dutte! Imponert over jobben du gjør for å ta vare på lokalhistorien i Telemark - lykke til videre! Og litt om denne familien. I tillegg til Jobben på jernverket hadde Hans Fritheim 1879-1955 (og Marie Nikoline 1881-1960) hønsehus og et lite jordstykke. De solgte egg, og blomster, og spesialiteten var Georginer. - Alfrida Fritheim 1905-1994 gm Olaus Johre 1904-1994, drev gården Jore på Dalen. - Arnt Fritheim 1907-1994 gm Solveig Eide 1909-1978, hadde utsalg for Lundetangen på Ringsevja. - Ragnvald Paust Fritheim 1910-1985 (brukte bare Paust) hadde en rekke tillitsverv i fagbevegelse og Holla kommune, gm Ingeborg Solvang 1913-1994. - Magda Fritheim gm Linus Eide 1900-1969, hadde kjøttforretning og slakteri på Ringsevja. Signe Fritheim 1924-2010 gm Bjarne Larsen 1918-1993, de bygde og drev aluminiumsstøperi og Esso Service Ulefoss på Vesthagan på 50-60 tallet. Senere ble Bjarne lærer på vidregående i Larvik. Hilsen Tore

Bjarne Larsen.
Eiere 1961.

Bjarne Larsen eide og drev Esso servicestasjon ved Fensveien. Se Fensvegen 38.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 8. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 1/8, grunnbokført  14/8-1963 fra Bjarne og Signe Larsen til Hans Olav Bjørndalen og Anne Marie Bjørndalen for kr. 30.000,- "

Hans Olav Bjørndalen f. 19/10-1922 d. 1/5-2019.
g.m. Anne Marie Bentsen fra Ulefoss f. 14/3-1921 d. 10/3-1999, d.a. vognmann Johan Bentsen. Se Familie 57a - Verket 1920.
1. Aud Bjørndalen.
2. Arild Bjørndalen.
Eiere 1963.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Fritheim 3.
Gnr 24 - bnr 113 Fjellberg (24/113).

Utskilt fra bnr 10 i 1977.

Skyldmark 0,02. Areal: 956 kvm.

Helge Fritheim fra Fritheim 5 f. 1944, s.a. Ragnvald Paust Fritheim.
g.m. Borgny f. 1948.
Eier 1977.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Fritheim 5.
Gnr 24 - bnr 10 Granli (24/10).

Utskilt fra Søve(1) ifølge skylddelingsforretning tinglyst 27/6-1906.

Skyldmark 1950: 0,04 (4 øre). Areal 2019: 1 633 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 10. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg Amtskommune til Johannes A. Sandbakken med forpligtelse, at kjøperen ikke uten Søves eiers
tilladelse fra tomten sælger drikkevarer, selv om disse ikke er berusende og at enhver bebyggelse av tomten, godkjendes av
Søves eier,
dat. 30/7, tingl. 17/8-1910."

Former
Johannes A. Sandbakken
fra Verket f. 5/5-1874, s.a. Anders Johannesen Sandbakken. Se Familie 98a - Verket 1900.
g. borgerlig i Skien 28/10-1905 m. Mathilde Tronsen f. 1874 i Larvik, d.a. Johannes Tronsen.
Forlovere: "
Værksarb. Anders J. Sandbakken og Hans Andersen, Ulefos."
Eier 1910.

Denne familien flytta visstnok til Larvik rundt 1918. De tilhørte en menighet som ikke brukte Statskirken,
men som hadde egen kirkebok.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 10. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Johannes A. Sandbakken til S. Myrann for kr. 13.000,00, dat. 11., tinglyst 28. sept. 1918.

Skogbrukslærer ved Søve
S. Myrann
.
Eier 1918.

S. Myrann lånte penger i Drangedal sparebank da han kjøpte denne eiendommen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 10. Digitalarkivet.
"Skjøte fra S. Myrann til Telemark fylke for kr. 19.000,00,- dat. 12. febr., tingl. 16. mars 1921."

Telemark fylke ved Søve landbruksskole.
Eier 1921.

Skogbrukslærer ved Søve, fylkesskogmester, leieboer
Salve Steffensen Stray Mjaaland fra Mykland i Herrefoss, Aust Agder f. 1/7-1891 
d. 6/8-1972, s.a. gbr. Steffen Mjaaland.
g. i Holla 18/11-1920 m. Maren Sofie Fæhn fra S. Fen(5) f. 1/5-1899 
d. 5/12-1986, d.a. lensmann Ole Olsen Fæhn.
Beboere her i 1920.

Denne familien flytta senere til Kristiansand. De er begge gravlagt på Oddernes gamle i Kristiansand.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 10. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Telemark fylke til Johannes H. Kaasa for kr. 6.000,00, dat. 23/8-1933, tingl. 25/8-1933.

Skogbrukslærer på Søve
Johannes H. Kaasa
f. 15/9-1895 d. 28/1-1980.
g.m. Karen Landås f. 5/3-1900 d. 15/12-1991.
1. Olav Robert Kaasa f. 17/6-1925 d. 12/4-1993 g.m. Else Kristine Werp f. 28/10-1924 d. 20/4-2009. Gravlagt på Borre gravsted i Horten kommune.
2. Hans Robert Kåsa f. 27/7-1926 d. 13/9-2009 g.m. Grethe f. 24/2-1925 d. 27/7-2005. Gravlagt på Stavern gravsted i Larvik kommune.
Leier 1924. Eier 1933.

F.f. Skogbrukslærer Johannes Kåsa, Granli og hustru Karens Olav Robert: Faren, lærer Augun Østtveit, Fru Fredrikke, Robert, Torvjørg Rånås (Rauås?).
F.f.
Skogbrukslærer Johannes Kåsa (f.1895), Granli i Vesthagen og hustru Karen Landås's (f.1900) Hans Robert: Barnets Far, Fru Rikka Saugen, Kolbotn, Frk. Agnete Robert, Drøbak, Forstkandidat Saugen.

Foreldrene er gravlagt på Tanum gravsted i Brunlanes (i dag Larvik kommune).
 

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 14/6-1946, Skjøte dat. mai, grunnbokført 20/6-1946, til Ragnvald Paust Fritheim for kr. 14.000,- "

Former
Ragnvald Paust
(Paust Fritheim) f. 25/1-1910 d. 26/9-1985, s.a. former Hans Andersen Fritheim. Se Fritheim 1.
g.m. Ingeborg Solvang (Ingeborg Fritheim) fra Ellandv. 8 f. 28/7-1913 d. 21/11-1994, d.a. Andreas A. Solvang.
1. Helge Fritheim f. 1944. Bygde nytt hus på utskilt tomt. Se Fritheim 3.
2. Arne Fritheim f. 1947 d. i Bingen i Tyskland 24/4-2002, g1g 16/3-1968 med Gunhild Kåsa fra Gvarv. Bodde flere år på Gvarv, siden i Bø. G2g. 10/10-1987 m. Synnøve Sandveen fra Bø.
    Arne Fritheim drev transportfirma under eget navn. Han var engasjert i transport for Kirkens nødhjelp til Polen på 1980-tallet. Han døde i  Bingen i Tyskland i april 2002.
Eier 1946.

Ragnvald Paust hadde flere tillitsverv i fagforeningen og satt flere år i Holla kommunestyre.
Han var bl.a. formann i Jordstyret og med i styre for Holla trygdeheim.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst). Kart- oppmålings- samt skylddeling avholdt 16/8-1977, hvorved er fraskilt en parsell "Fjellberg" av skyld 2 øre, gitt bnr 113.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 14/4-1992, Helge Fritheim (ny hjemmel), ifølge skjøte for kr. 100.000,- Heftelse: Ingeborg Fritheim har borett."

Helge Fritheim f. 1944.
Eier 1992. Se Fritheim 3.
 


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Fritheim 7.
Gnr 24 - bnr 23 Opstad (24/23).

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 26/6-1907.

Skyldmark (opprinnelig) 0,09. Areal 2021: 4 007 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 300. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg Amtskommune ved Amtmanden med Amtsutvalgets Approbation, til Halvor Aasland for kr. 1.136,40 med forpligtelse for kjøperen til ikke
uten Søve Eiers tilladelse fra Tomten at sælge Drikkevarer, selv om ikke disse er berusende, og til ikke at bebygge tomten uten forhaands tilladelse fra Søves Eier,
dat. 8/1, tinglyst 30/1-1909.

Halvor K. Aasland.
Eier 1909.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 300. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Halvor K. Aasland til Knut og Olav Gunderssønner for kr. 1.950,00, dat. 1. desem. 1909, thingl. 29. jan. 1910, med forpligtelse til at begygge Tomten efter
den av Boligbanken godkjendte Byggeplan."

Knut Gundersen
og
Olav Gundersen.
Eiere 1909.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 300. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Knut og Ole Gunderssønner til Anders Tollefsen for kr. 1.780,- dat. 25. jan., tingl. 12. febr. 1913."

Byggmester
Anders Tollefsen Torsnes
.
Eier 1913.

Byggmester Tornes kjøpte denne tomta i 1913 og satt opp en bolig her. Dette solgte han året etter
til Stian Langeland. 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 300. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Andreas Tollefsen Torsnes til Stian Langeland for kr. 3.500,- dat. 24. des. 1913, tingl. 31. jan. 1914."

Lærer
Stian Langeland fra N. Langeland f. 14/4-1882 d. 13/1-1961, s.a. bonde Thor Pedersen Langeland.
g. i Skien krk. 12/8-1915 m. Aslaug Klevar fra Sauherad f. 25/1-1883 d. 4/2-1960, d.a. lærer Halvor A. Klevar.
Forlovere: "
A. Klevar og Lars Klevar."
1. Kristine Langeland f. 1928 d. 1928.
Eier 1914.

Stian Langeland var lærer på sagbrukets skole. Han var og lærer ved Heisholt-skolen. Han var den første
Speiderlederen i Holla.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 300. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 27. nov. 1922, tingl. 28. april 1923, hvorved til Halvor Toreskaas er utskilt (bnr 52) "Søvedal" av skyldmark 0,02. Se Fensvegen 36.

Skyldmark av Opstad etter fradeling av Søvedal 52: 0,07.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 300. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 10/9, grunnbokført (tinglyst) 10/11-1946, vedkommende parcellen (bnr 82) "Søvedal" av skyld 0,04."

Skyldmark av Opstad etter fradeling av Søvedal 82: 0,03.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 300. Digitalarkivet.
"Sammenføyet med denne eiendom 1/12-1951 - bnr 82 av skyldmark 0,04."

Skyldmark av Opstad etter sammenføyning av bnr 82 igjen: 0,07.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Stian Langeland og hustru døde. Hjemmelen overgått til Harald og Margot Bærland, ifølge testament. Se hjemmelsdokument notert 31/10-1961."

Reparatør
Harald Andreas Bærland
fra Haugen (Solhaug) under Eie nedre f. 2/6-1922 d. 21/10-2004, s.a. Thorvald Bærland.
g.m. Margot Kabbe f. 11/3-1923 d. 25/2-2006, d.a. Nils Olsen og Inga Kabbe f. Fiskodde.
1. Hans Olav Bærland f. 1949. Se nedenfor.
Eiere 1961.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
Harald Bærland var ansatt forskjellige steder, bl.a. på jernverket, som reparatør ved Aall Ulefos Brug, på Sagamoen og sist på Dagsrudheimen. Margot var  i flere år ansatt ved Ulefoss postkontor.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført
 7/11-1991. (Til) Hans Olav Bærland f, 1949, ifølge skjøte for kr. 200.000,- ."

Lærer
Hans Olav Bærland herfra f. 1949.
g.m. lærer Reidun Baksås f. 1953.
Eier 1991.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Fensvegen 44.
Gnr 24 - bnr 24 Smestad (24/24).

Utskilt fra Søve(1) ved Skylddelingsforretning tinglyst 26/6-1907.

Skyldmark 1907:  0,12. Areal 2020: 10 373 kvm.

Beliggenhet: Vesthagen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 301. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg amtskommune ved amtmanden, til Vetle J. Smestad for kr. 1034,84 med forpligtelse at kjøperen ikke uten Søves eiers tillatelse fra
parcellen sælger drikkevarer, selv om disse ikke er berusende, og at en hver bebyggelse av tomten godkjendes av Søves eier, dat. 29. juli, tingl. 17. August 1910.

Gruvearbeider, sliperiarbeider for Cappelen
V
etle Tollefsen Smestad (Wetle T. Smestad) fra Smedstad under Lunde i Landsmarka (Lunde pr.gj.) f. 25/11-1870 d. 30/9-1950, s.a. Tollef Stensen og Kari Vetlesdatter.
g.m. Kirsten f. Myhre f. 26/3-1889 d. 8/10-1957.
Eier 1910.

Denne familien tilhørte under folketellinga 1920 den Lutherske Evangeliske menighet (Senere: D.E.L.K.).
De var såkalte Haugianere. Også kalt Østlendinger eller Jarlsbergere. Dette ekteparet fikk ingen barn.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 301. Digitalarkivet.
"Overenskomst, hvori det tillates Linius Eide, eier av gnr 24 - bnr 72 i Holla, fra en olle på dette bruk å legge vandledning til nevnte bruk med stikkledning til grisehus
og vann til husbruk på nærmere angivne betingelser, dat. 8/7-1933, tingl. 11/2-1938."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 301. Digitalarkivet.
"Kontrakt dat. 28/10, grunnbokført (tinglyst) 31/10-1940, hvorved Vetle Smestad erkjenner å ha gitt Halvor Toreskås rett til vannolle på denne eiendom på
på nærmere vilkår, påtegnet erklæring fra H. Toreskås om at retten overdras til Linius Eide, mot kontant betaling av kr. 350,- Overdragelsen er vedtatt av Vetle Smestad.

Gravferd (Telemark Arbeiderblad, tirsdag 15/10-1957).
Kirsten Smestad ble stedt til hvile på Kronborg kirkegård
under stor deltakelse. I kapellet talte pastor Beckstrøm.
Det ble ikke lagt med kranser på båren, som var dekket
av høstens blomster. Ved graven takket Ingv. Andreassen
for all deltakelse.

Støperiarbeider, leieboere
Arnt Ringsevjen fra Verket f. 5/7-1913 d. 9/12-1982, s.a. Andreas Andreassen Ringsevjen. Se Familie 82 - Verket 1910.
g.m. Ruth Emilie f. 10/6-1916 d. 14/1-1998.
1. Inger Lise Ringsevjen f. 1943.
2. Ragna Emilie Ringsevjen f. 1945.
3. Hans Kristian Ringsevjen f. 1947.
Leieboere fra slutten av krigen - 1951.

Denne familien flytta siden til eget hus. Se Bergverksv. 4 under Tufte.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 301. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 6/2, grunnbokført (tinglyst) 28/2-1951 fra Kirsten Smestad til Ingvald Andreassen for kr. 13.500,- "

Verksarbeider
Ingvald A. Andreassen
 (Ingvald Andreas Ringsevjen) fra Verket f. 21/4-1907 d. 4/10-1985, s.a. Andreas Andreassen Ringsevjen. Se Familie 82 - Verket 1910.
g.m. Anny Margot 25/5-1912 d. 12/2-2003.
1. Leif Arnold Ringsevjen f. 1937.
2. Arvid Ringsevjen f. 1942.
3. Rolf Ringsevjen f. 1948.
Eier 1951.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 15/6-1989. (Til) Bjørn Håre Holm f. 1944, ifølge skjøte for kr. 370.000 fra Anny M. Andreassen i uskiftet bo etter Ingvald Andreassen."

Bjørn Håre Holm f. 1944.
Eier 1989.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Fensvegen 46.
Gnr 24 - bnr 30 Søvedal (24/30). Forretningen Toreskås (1912-2014).

Utskilt fra Søve(1) ifølge skylddelingsforretning tinglyst 13. nov. 1912.

Skyldmark 1912: 0 mark 2 øre. Areal 2019: 1 623 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 340. Digitalarkivet.
"Skjøte fra amtmanden i Bratsberg paa amtskommunens vegne til Halvor Halvorsen Toreskaas for kr. 500,- med forpliktelse for kjøpter til ikke, uten
Søves eiers tilladelse at sælge drikkevarer fra tomten og med ret for eieren av Søve til uten erstatning at sætte op en indtil 60 cm. høi dam i Søvebakken,
dat. 16., tingl. 30. novebr. 1912."


Kjøpmann
Halvor Halvorsen Toreskaas
 fra Toreskås under Susås f. 4/1-1887 d. 11/1-1952, s.a. Halvor Nilsen Thoreskaas.
g. i Holla 28/12-1912 m. Aslaug Maria Kise fra Lannav. 51 under Ø. Heisholt f. 3/4-1892 d. 7/8-1987, d.a. landhandler Christoffer Kise.
Forlovere: "
Landhandler Chr. Kise og gbr. Gunnar Hansen Fæhn."
1. Halvor Toreskaas jr. f. 27/11-1913 d. 4/1-2004 i Kristiansand. Bodde lengst i Kristiansand. Se gul ramme nedenfor.
2. Solveig Toreskaas f. 21/12-1914. Ugift. Se Fensv. 48.
3. Birgit "Bibbi" Toreskaas f. 30/4-1916. Ugift. Se Fensv. 48.
4. Kristoffer f. 18/7-1918 d. 8/11-1918.
5. Hans Ragnar Toreskaas f. 5/7-1937. Se nedenfor.
Eier 1912.

F.f. Landhandler Halvor Halvorsen Toreskaas, Søvedalen og Aslaug f. Kises Halvor: Landhandler Kristoffer Kise, gbr. Nils Toreskaas, Pige Ingeborg Kise, hustru Susanne Kise.
F.f. Kjøbmand Halvor Halvorsen Toreskaas, Søvedal og Aslaug Marie Kristoffersdatters Solveig: Landhandler Kristoffer Kise og frk. Ingeborg Kise, kone Anne Toreskaas, gbr. Nils Toreskaas.
F.f. Kjøbmand Halvor Halvorsen Toreskaas, Søvedalen og Aslaug Marie Kristoffersdatters Birgit: Kristoffer Kise, Handelsbetj. Halvor Kise, Kone Susanne Kise, pige Ingeborg Kise.
F.f. Landhandler Halvor Toreskaas, Søvedalen og Aslaug f. Kises Kristoffer: Død i november. Hjemmedaaben ikke stadfæstet. Vitner: Forældrene.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 340. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem H. Toreskaas som eier av dette bruk og A/S Østlandske Petroleumscompagnie hvorved H. Toreskaas forplikter sig til kun at
opbevare, utlevere eller selge Standardselskapenes mineraloljeprodukter, dat. 30/6, tingl. 14/7-1930. Kontrakten gjelder i 20 år fra 1/7-1930."
"Tinglyst påtegning om at overenskomsten skal gjelde inntil 31/12-1960."

Enka Aslaug Toreskaas fikk uskiftebevilling nr. 7 - 1952, med rett til å sitte i uskifta bo.

Kilde: Fritt etter artikkelen "Halvor Toreskaas til minne" (Holla-minner 2004, side 131, av Per Bernt Tufte).

Minibiografi over Halvor Toreskaas jr.
Halvor Toreskaas jr. skulle nok egentlig ha overtatt familiebedriften "Halvor Toreskaas landhandel" ved Vesthagen. Slik ble det ikke. Han tok riktignok Treider handelsskole i Skien i 1939 med dette for øyet, men allerede som 20-åring, etter gymnaset i 1933, begynte han som korrespondent for "Skiensfjordens Presse". Der var han fram til krigs-utbruddet i 1940. Han ble da straks medlem av motstandsbevegelsen i Holla (og Lunde). I 1942 ble han disponent for familiens "Toreskaas Transport-formidlingssentral" på Ulefoss, som ble benyttet av både tyskerne - og av motstandsbevegelsen. Halvor Toreskaas jr. ble tidlig med i lederskapet i det kommende Milorg. Med mot og kløkt kom han seg igjennom hele krigen uten å bli tatt av tyskerne. I en rapport fra NS-laget på Ulefoss fra 1943 ble det oppgitt om Halvor Toreskaas: Vedkommende er motstander av NS, men er samtidig så smart at han virker ikke særlig aggressiv like overfor NS-folk. På mange måter en klok ung mann, betenkt og rolig." - Dette forteller litt om Halvors sindige opptreden på denne tiden.

Han var redaktør for "Ulefoss Avis" ett års tid fra 1941, hvor han ikke alltid var like "snill" med NS-folket, til stor glede for "jøssingene" i bygda. Som avismann hadde han selvsagt fotografiapparat og tok mange bilder både legalt og illegalt.
Da freden kom i 1945 ble han omgående konstituert som lensmann i Lunde, men ble kort tid senere overført til Holla. Det var ikke mange som visste at han hadde vært motstandsmann under krigen og noen ville ha lensmannen avsatt! Halvor Toreskaas jr. var sekretær i "Landslaget for By- og bygdehistorie" og i den forbindelse skrev
han et større manuskript; "Holla i Krigs- og okkupasjonstiden" på 450 sider, full av sensitive opplysninger fra den tiden. Halvor selv sørget for at materialet ble klausulert og oppbevart på "Norsk Hjemmefrontmuseum" (NHM), i dag på Akershus slott i Oslo.

Mens Halvor avtjente verneplikten sørget han for å få et kurs i fototeknik, og ved hjelp av kurset og sine gode evner, ble han en flink fotograf. Det er også tydelig at Halvor Toreskås hadde en god penn og var glad i å bruke den, for allerede i 1946 ble han ansatt i "Fylkesavisen" i Skien. Han ble der til han fikk et fristende tilbud om full stilling som journalist og pressefotograf i Kristiansands nest eldste avis, "Christiansands Tidende". "Avisdøden" på 1960- og 70-tallet innhentet også "Christiansands Tidende" og Toreskaas ble arbeidsledig 60 år gammel. Omtrent samtidig ble det ledig stilling som Hovedstevnevitne ved Kristiansand politikammer, en stilling som Halvor fikk og hadde til han gikk av med pensjon som 70-åring i 1983. Han skrev 3 lokalhistoriske bøker fra Kristiansand i tillegg til en rekke bidrag til Holla Minner opp igjennom åra. Det siste bidraget "En dag jeg aldri glemmer" står i Holla-Minner for 2004.

I 1991 ga han ut på eget forlag, boka; "Frihetskamp fra prekestol til hjemmefront." som handlet om Holla og Lunde i okkupasjonstiden. Denne boka blir nok stående som Hollas krigshistorie fra 2. verdenskrig.
 

Halvor Toreskaas jr. sin egen familie.

Journalist og pressefotograf
Halvor Toreskaas jr
. fra Fensvegen 46 på Ulefoss f. 27/11-1913 d. 4/1-2004 i Kristiansand.
g. i Brevik kirke 31/12-1948 m. Karin Helene Gabrielsen fra Brevik f. 16/3-1922. Se nedenfor.
Forlovere: "Skogassistent Ragnar Moen, Ulefoss og Husmor Marit Moen, Ulefoss."
De fikk 4 barn.

Kilde: Lysningsprotokoll for Brevik 1919-1969.
I Lysningsprotokollen i 1948 ble det opplyst at han var journalist med bosted Strømdal i Gjerpen, konfirmert i Holla 1928. Hun ble oppført som kontordame
med bosted Øya i Brevik, konfirmert i Brevik 1938.

Til å begynne med bodde denne familien på Strømdal i Gjerpen fram til de flytta til Kristiansand.

Karin Helene Gabrielsen var datter av:

Styrmann, senere ferjefører i Brevik
Georg Peter Gabrielsen f. 3/11-1884 (døpt 11/1-1885) i Brevik, s.a. sjømann (matros i 1884) Anders Gabrielsen f. ca. 1857 og Amalie f. Blad f. ca. 1858.
g. i Brevik 31/1-1916 m. Henriette Benedikte Gundersen fra Brevik f. 8/10-1888, d.a. styrmand Hans Bernhard Gundersen og Karen Edvardsdatter.
Forlovere: "H. B. Gunnersen, Brevik og Carsten Gunnersen, Brevik."
1. Astrid Blad Gabrielsen f. 7/7-1916 på "Sætret"  i Brevik.
2. Karin Helena Gabrielsen f. 16/3-1922 i Brevik g.m. Halvor Toreskaas jr. Se ovenfor.

Kilde: Kirkebøker for Brevik.


Les mer om Halvor Toreskaas jr. i artikkelen, som er brukt som kilde til denne "minibiografien" (øverst i denne gule ramma). G.S.

Artikler av Halvor Toreskaas jr. i Holla-Minner:
Artikkelnavn - Årstall for publisering i Holla-Minner.

En våpentransport med forviklinger. - 1991.
Vesthagen. - 1993.
12 frivillige til kamp mot tyskerne i Vinje. - 1994.
UL "Vaar" lot seg ikke kue ... - 1994.
En familie i frihetskamp ute og hjemme. - 1994.
Ordfører Dukane. Lys i Valebø under krigen. - 1994.
Et drama på Ulefoss brygge. 1927 - 1995.
Forbud og smugling i 20-årene. - 1995.
Herman Wildenvey besøker Søve. - 1995.
Jacob skomaker skremt av skrømt. - 1995.
Statsministeren på Søve. - 1995.
Verdenskrig og spanskesyke. - 1995.
Ulefoss Avis med ulønnet redaktør. - 1995.
Gisle Straume skapte lektor Tørdal. - 1995.
Hans Johannessen - en arbeidsmann uten like. - 1996.
I skogkongens fotefar. Bjørnejakt. - 1997.
Aksjonen mot Jøntvedt mølle. 1938 - 1998.
Keiser Wilhelm og Uggedammen. - 1998.
1. Ulefoss speidertropp. - 1998.
Erindringer om personer og hendelser Søve - Tufte - Vesthagen. - 1999.
Ved kammerherrens forhandlingsbord. - 2000.
Erik Hollasæter. - 2001.
Dyrepesten knekket ikke Hagen. - 2001.
Waldemar Hovlands viktige innsats. - 2002.
To bjørnejakter i Landsmarka. - 2002.
Et monument over folket i Holla. - 2004.
En dag jeg aldri glemmer. - 2004.
En minneverdig pinsedag i Helgen. - 2005.
Bygdefolkets krisehjelp og starten av NS (Nasjonal Samling) i Holla. - 2008.
Toreskaas på Vesthagen i 100 år. - 2012.
Rødglødende jøssinger, fare i illegalt arbeid. - 2015.

Takk til Kai Ove Bjerkelund for lista over alle artikler i alle Holla-Minner t.o.m. 2018.


Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 13/11-1986. Hjemmel til:
Halvor Toreskaas f. 1913.
Solveig Toreskaas f. 1914.
Birgit Toreskaas f. 1916.
Hans Ragnar Toreskaa f. 1937, ifølge skjøte.
Verdi kr. 450.000.-"

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 17/3-1988. (Hjemmel til) Hans Ragnar Toreskaas f. 1937. ifølge skjøte, for kr. 300.000.-"

Butikkeier
Hans Ragnar Toreskaas
 "Hansemann" herfra f. 57-1937 d. 7/12-1995.
g.m. Anne Kirsti Aasmundsen fra Ulefoss f. 8/11-1936 d. 23/11-2014.
1. Ragnar Toreskaas. Overtok butikken sammen med svogeren Thomas Løvgren.
2. Karen Maria "Kaia" Toreskaas g.m. Thomas Løvgren. Overtok butikken sammen med svogeren Ragnar.
3. Solveig Birgitte Toreskaas.
4. Astrid Margrethe Toreskaas.
Eier 1988.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012 av Halvor Toreskaas jr.
Hans R. Toreskaas
 overtok butikken sammen med sine eldre søstre Solveig og Bibbi høsten 1981. De utvida forretningen til å omfatte byggevarer i tillegg til kolo-nialvarer. Byggevarene ble lagret i lagerbygningen på baksiden av butikken.
Kollonialforretningen ble drevet fram til 1987, etter at Meny hadde etablert seg på senteret og konkurransen ble for stor. Dermed ble det 100% byggvareforretning her fram til det nye bygget ble ferdig på Kastet i april 2014. I mellomtiden drev de i tillegg malerforretning inne i sentrum. Den nye byggevareforretningen på Kastet fikk navnet "Byggi" og inneholder alt av verktøy, bygg- og malerevarer.


Ragnar Toreskaas herfra.
Deleier fra 1990-tallet.

Thomas Løvgren.
g.m. Karen Maria "Kaia" Toreskaas herfra.
Deleier fra 1990-tallet.

Huset ble revet sommeren 2016.
 

Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Fensvegen Foss.
Gnr 24 - bnr 44 Foss (24/44).

Beliggenhet: På Vesthagan. A.J. Gjermundsen: "Nabohuset til Toreskaas, ut mot Søvebekken."

Huset ble revet før 1975.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 354. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Fylkeskommunen ved fylkesmannen i Telemark til Sveinung Haserud for kr. 1.500,- , med forbud mot at selge drikkevarer fra denne tomt ,
selv om disse ikke er berusende. For overtredelse herav vedtas en bot til Holla fattigkasse stor kr. 50, dat. 22., tingl. 24. april 1920."

Pensjonert kommandersersjant
Sveinung Torgrimsen Haserud fra Bø i Tel. f. 13/9-1865 d. 1933, s.a. Torgrim Larsen Haserud og Margit Johansdatter.
g. i Kristiansand 6/8-1886 m. distriktsjordmor Hanna Petronelle "Petra" Pedersen fra Kristiansand f. 8/1-1868 d. 1948, d.a. baker Peder Olsen i Kristiansand.
Forlovere: "A. C. Haugland og Henrik Johansen."
1. Torgrim Haserud f. 23/3-1886 i Kristiansand g. i Holla 1/1-1914 m. Tone Olsdatter Tveiten fra Heddal f. 8/11-1886. Bodde på Notodden.
2. Henry Gunnulf Haserud f. "19/3"-1888 i Kristiansand d. 30/4-1930 i Bodøg. 6, Oslo. Gravlagt ved Sofienberg krk.
    Henry var gymnasiast i Kristiania i 1910. Laborant på Rjukan under stortingsvalget i 1915. Ugift.
3. Anna Magnhilde Haserud f. 17/1-1891 på Haugen i Bø d. 25/7-1920 på Vesthagen av "Lungetæring". Ugift. Jordmor.
4. Sverre Haserud f. 1894 i Kristiansand.
5. Skjaldvor Margit Haserud f. 14/6-1898 i Skien d. 18/6-1976. Gravlagt på Gjerpen i Skien.
6. Birger Haserud f. 15/11-1902 i Bø.
7. Gudrun Haserud f. 30/12-1905 i Bø d. 27/4-1973 g.m. Ragnar Nikolai Andenæs f. 2/12-1899 d. 22/4-1991. Begge gravlagt på Tilfredshet gravsted i Trondheim.
8. Margit Haserud f. 19/8-1907 på Flatmo i Bø g. i Holla 28/4-1928 m. agronom Harald Ødegaard fra Kragerø f. 1906, s.a. smed Halvor Halvorsen..
Eier 1920.

Denne familien finner vi her i folketellinga 1920. Den sier: 8 barn, 7 lever. Den forteller også at Petra var
distriktsjordmor for Holla kommune. Hun var også jordmor her allerede i 1912.
Hun var tidligere jordmor i Bø.

Kilder for familien Haserud:
Folketellinga for Bø 1900 "Krosshaug lille (53/18)", for Holla 1920 "Foss" under Søve.
Kirkebøker for Kristiansand, Bø, Skien og Holla.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 354. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 13/11-1935, tingl. 18/11-1935, hvorved til Holla Pinsemenighet er utskilt bnr 77  "Klippen" av skyldmark 0,02." Se Fensvegen 36A.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 354. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 28/2, dagbokført 28/3, grunnbokført 6/4-1949 fra arvingene etter avdøde Petra og Sveinung Haserud til medarvingen Gudrun Haserud Andenæs for kr. 15.000,- "

Gudrun Haserud Andenæs herfra.
Eier 1949.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 354. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 4/11, dagbokført 10/11, grunnbokført 15/11-1950 fra Gudrun Haserud Andenæs til Nils Abrahamsen Solvang på denne eiendom og bnr 87 for kr. 20.000,- "

Lastebileier, transportør
Nils A. Solvang
 fra Ellandv. 8 f. 7/8-1915 d. 25/4-2000, s.a. Andreas Abrahamsen Solvang.
g.m. Ragni Eldbjørg Aarhus fra S. Ytterbø i Helgen f. 7/2-1916 d. 5/10-2003, d.a. Steinar B. Aarhus.
1. Per Bjørn Solvang f. 1942.
2. Hege Irene Solvang f. 1950.
Eiere 1950.

Denne familien bodde først noen år på Granli (Fritheim 5) før de kjøpte dette huset.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
"Huset er nå for lengst rivi, men det lå opprinnelig tett inn til et fossestryk i Søvebekken, derav navnet Foss. (...) Nils dreiv varetransport da jeg var guttunge, og hadde Telemarks lengste lastebil. Så vidt jeg hugser var den 11 meter lang, og vi kalte den "Ormen Lange". (...)  "Solvang var deleier i melkeruta Ulefoss - Skien."

I begynnelsen av 50-åra bodde familien nedenfor i andre etasje hos Nils og Eldbjørg. Kona var Eldbjørgs søster.

Arbeider
Aasmund Aasmundsen fra Kilebygda f. 14/9-1903 d. 26/9-1998, s.a. Olaus og Bertha Aasmundsen.
g.m. Karen Kristine Aarhus fra S. Ytterbø i Helgen f. 21/5-1911 d. 20/8-2000, d.a. Steinar B. Aarhus.
1. Anne Kirsti Aasmundsen f. 1936.
2. Odd Sten Aasmundsen f. 1940.

Denne familien flytta seinere til Kilebygda i Solum og ble boende der.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Fensvegen 48.
Gnr 24 - bnr 119 Søvedalen (24/119).

Utskilt fra Fensv. 52 ifølge skylddeling, tinglyst 5/5-1983.

Areal 2019: 2 109 kvm.

Hjemmel til Olav Tveit. Se Fensv. 52.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 20/7-1983. (Til) Solveig Toreskaas f. 1914 og Birgit Toreskaas f. 1917, ifølge skjøte for kr. 45.000.-"

Solveig Toreskaas fra Fensv. 46 f. 21/12-1914 d. 1/6-2007, d.a. landhandler Halvor H. Toreskaas.
og
Birgit "Bibbi" Toreskaas
 fra Fensv. 46 f. 30/4-1916 d. 14/1-2001, d.a. landhandler Halvor H. Toreskaas.
Eiere 1983.

Disse søstrene drev butikken videre, sammen med lillebror Hans R. Toreskaas i flere år etter at faren ga seg. Se Fensv. 46.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Fensvegen 50.
Gnr 24 - bnr 94 Helle (24/94).

Utskilt fra Fensv. 52 (bnr 22) ved skylddeling tinglyst 10/2-1954.

Skyldmark 1954: 0,01. Areal 2019: 862 kvm.

Beliggenhet: Vesthagen.

Arne Johan Gjermundsen: "På tomta bak Andreas Eide bygde i 50-åra Fanny Harriet "Mossa og Halvor Juliussen."

Hjemlet til Andreas Hansen Eide.

Heftelser som gjelder alle hustomter utskilt fra Søve:
"... med forbud mot å sælge drikkevarer på dette brug, selv om disse ikke er berusende, uten Søves eiers samtykke, samt gjærdeplikt m.v."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 4/2-1954. Skjøte dat.  2/2, grunnbokført 16/2-1954 fra Andreas Hansen Eide til Halvor Juliussen for kr. 500.-"

Støperiarbeider
Halvor Johan Juliussen fra Ekornrød f. 3/8-1911 d. 7/11-1966, s.a. Ole Juliussen. Se Familie 20b - Verket 1920.
g.m. Fanny Harriet "Mossa" Febakke f. 20/2-1918 d. 28/6-2003, d.a. Albert Febakke. Se Kirkebakken 11 under Jernverket.
1. Unni Evelyn Juliussen f. 1941 g.m. Finn Ekornrød. Se Kjær(12) i Gjerpen.
2. Ole Albert Juliussen f. 1953. Bosatt i Kåsene på Ulefoss.
Eier 1954.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
"Halvor Juliussen Arbeidde i støperiet på jernverket. Han var i ungdommen en habil skihopper og fotballspiller, og ble kretsmester i 1937."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 20/7-1983. Rett for Solveig og Birgit Toreskaas som eiere av 24/119 til å bygge i grensen mot denne eiendom." Se Fensv. 48.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Fensvegen 52.
Gnr 24 - bnr 22 Eide (24/22).

Utskilt fra Søve(1) ved Skylddelingsforretning tinglyst 26/6-1907.

Skyldmark 1907: 0,04(!). Areal 2019: 1 042 kvm.

Beliggenhet: Vesthagen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 299. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg Amtskommune ved Amtmanden med Amtsutvalgets Approbation, til Jørgen Evensen for kr. 710,00, med forpligtelse for kjøperen til ikke
uten Søve Eiers tilladelse fra Tomten at sælge Drikkevarer, selv om ikke disse er berusende, og til ikke bebygge tomten uten godkjennelse av Søves Eier, dat.
26/1, tinglyst 30/1-1909."

Det ble tidlig oppført et hus her som ble bygd av Jørgen Evensen rundt 1909.

Former
Jørgen Evensen
fra Verket.
g.m. Karen.
Eier 1909.

Huset var leid ut under folketellinga 1910 til familien nedenfor.

Sliperiarbeider (1909), skogsarbeider (1918), jordarbeider (1921), gruvearb. (1926)
Halvor Andreas Nilsen fra Hovigsrønningen i Bamble f. 4/8-1887, s.a. fisker Nils Marinius Olsen og Anne Marie Halvorsdatter.
g. i Holla 21/2-1909 m. Ragna Augusta Ingebretsdatter fra Verket f. 27/12-1889, d.a. Alfred August Ingebretsen. Se Familie 121 - Verket 1910.
Forlovere: "Alfred Ingebrigtsen og Sliberiarb. Andreas Christensen Vrk."
1. Hilmar Nilsen f. 29/5-1909.
2. Alfred Nilsen f. 20/7-1911.
3. Nils Nilsen f. 6/6-1913. Se Bjørndalen 30 under S. Fen.
4. Ragnar Nilsen f. 13/3-1915.
5. Magnhild Nilsen f. 30/8-1918.
6. Sigvart Nilsen f. 9/3-1921.
7. Henry Nilsen f. 31/12-1926. Se Bjørndalen 30 under S. Fen.
Bruker 1909.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Sliberiarb. Halvor Nilsen Søvedalen og Ragna Alfredsdatters Hilmar: Kone Karoline Karlsen, Søvedalen, pige Ida Alfredsd. Vrk., Uk. Andreas Kristensen Vrk., Uk. Hans Kristensen Vrk.
F.f. Sliberiarb. Halvor Andreas Nilsen, Vesthagen og Ragna Augusta Alfredsdatters 
Alfred: Andrea Eriksen Vrk., Alfred Ingebretsen Vrk., Ragna Ingebretsen Vrk. og Faderen.
F.f. Grubearb. Halvor Andreas Nilsen, Vesthagen - Søvedalen og Ragna Augusta Alfredsdatters 
Nils: Faderen, Arb. Alfred Ingebrigtsen, Pige Aagot Alfredsd., Kone Sofie Kristensd. Vrk.
F.f. Grubearb. Halvor Andreas Nilsen, Vesthagen og Ragna Augusta Alfredsdatters 
Ragnar: Forældrene, Alfred Ingebrigtsen, Pige Borghild Ingebrigtsen.
F.f. Skogarb. Halvor Nilsen, Namløs og Ragna f. Ingebretsens 
Magnhild: Pike Asborg Ingebretsen, Anker Ingebretsen og Forældrene.
F.f.
 Dagarb. (jordarb.) Halvor Nilsen, Namløs og hustru Ragna Augustas Sigvart: Faren, Hans og Amanda Kristensen, Bergljot Ingebretsen.
F.f. Grubearb. Halvor Andreas Nilsen, Ulefoss og hustru Ragna Augustas 
Henry: Foreldrene, Amanda Emilie Kristensen og Hilmar Nilsen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 299. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 24/3-1928, tingl. 7/9-1928, hvorved til Linius Eide er utskilt (bnr 72) "Eide" av skyldmark 0,01. Vesthagvegen 2.

Denne tomta skulle etter skylddelinga ovenfor være av skyldmark 0,03. Det er også nevnt i panteregisteret.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 299. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Jørgen Evensen - med hustru Karen Evensens paategnede samtykke til Andreas Hansen paa dette bruk av skyldmark 0,04, for kr. 4.200,00,
dat. 1/12-1928, tingl. 17/12-1928."

Former og slaktermester
Andreas Hansen Eide fra Verket f. 20/3-1875 d. 15/11-1960, s.a. former Hans Severin Andersen. Se Familie 84a - Verket 1900.
g. i Holla 2/10-1897 m. Olga Lovise Olsdatter fra Tveten i Siljan (Slemdal) f. 28/10-1872 d. 2/3-1963, d.a. Ole Olsen Tveten.
Forlovere: "
Former Ole Gulliksen Vrk. og Former Edvard Andersen Vrk."
1. Dagny Eide f. 28/9-1898 g.m. Albert A. Febakke. Se Kirkebakken 11 under Jernverket.
2. Olaf Linus Eide f. 7/8-1900. Se Vesthagvegen 2.
3. Hans Eide f. 27/2-1903 d. 26/7-1966 g. i Holla 28/3-1936 m. Gjertrud Tobiassen fra Fensv. 60 ved Vesthagan. Slakterforretning på Floodeløkka i Porsgrunn. Gravlagt på Ø. Porsgrunn.
4. Magnus Eide f. 15/4-1905.
5. Solveig Eide f. 9/7-1909 d. 18/7-1978 g.m. Arnt Fritheim f. 23/5-1907 d. 10/2-1994. Bodde i Ringsevja 11 hvor de hadde utsalg for Lundetangen.
Eier 1928.

F.f. Former Andreas Hansen, Heisholt og Olga Olsens Dagny: Former Hans Severin Andersen Vrk., Former Ole Gulliksen, Former Jørgen Evensen, kone Marie Pedersd. Vrk., pige Olava Olsen (Gulliksen) Vrk.
F.f. 
Former Andreas Hansen Vrk. og Olga Olsdatters Olaf Linus: Amalie Olsd., pige Hanna Halvorsd. Vrk., Faderen, former Peder Hansen.
F.f. 
Former Andreas Hansen Vrk., og Olga Olsdatters Hans: Olava Gulliksen (Olsd.) Vrk., pige Karen Hansen Vrk., Sliberiarb. Hans Hansen Vrk. og Former Hans Severin Andersen Vrk.
F.f. 
Former Andreas Hansen Vrk. og Olga Olsdatters Magnus: Maria Petersen Vrk., Ingeborg Hansen Vrk., Hans Hansen Vrk. og Hans Andreassen Vrk.
F.f. Former Andreas Hansen Vrk. og Olga Hansens Solveig: Forældrene, Karen Hansen, Teodor Torstensen, Hagbart Olausen.

Andreas ble konfirmert i Holla kirke i 1890 og Olga ble konfirmert i Slemdal kirke (Siljan) i 1887.
Allerede i 1890 jobba han på jernverket som "bæregut i Støberiet".


Slakter Andreas Eide og fru Olga f. Tveiten fra Siljan med sine 5 barn. Foto eid av Unni Ekornrød på N. Kjær i Gjerpen.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.). (Fritt etter artikkelen. G.S.)
I 1907 bygde Andreas Hansen Eide sitt hus like i nærheten av Toreskaas. Andreas var opprinnelig støperiarbeider. Han hadde slakta på fritida alt fra begynnelsen av 1890-åra, og hadde slakterforretning på tomta litt sør for forretningen til Toreskaas, som Linus sammen med broren Hans overtok i 1922. De dreiv også slakteri og utsalg på Floodeløkka i Porsgrunn ei tid. Siden konsentrerte Linus Eide seg om virksomheten på Ulefoss, mens Hans Eide fortsatte i Porsgrunn.
Linus dreiv slakteri og pølsemakeri med to utsalg, ett på Vesthagan og ett på Lanna. Her solgte de alle sorter kjøtt og kjøttvarer, og også pålegg og grønnsaker.

Former, leieboer
Herman Johan Odinsen fra Verket f. 30/7-1893 d. 8/7-1963, s.a. Hans Odin Andreassen. Se Familie 86b - Verket 1900.
g. i Holla 28/7-1918 m. Alma Julianne Olsen f. 27/3-1894 i Skafså i Mo d. 28/12-1984, d.a. gruvearb. Olav Aamundsen Kraslien.
Forlovere: "
Hans O. Andreassen og Johannes Hansen."
1. Olaf Hermansen f. 17/2-1919 d. 20/11-1919.
2. Ellen Johanne Odinsen f. 10/11-1920 g.m. Trond Hanssen. Se Tverrgata 13 i Vesthagan und. Søve.
3. Hans Kristoffer Odinsen f. 29/9-1922.
Leieboere 1918 - 1921.

F.f. Former Herman Hansen, Vesthagen og Alma Juliane f. Olsens Olaf: Forældrene, Hans Odin Andreassen, Pike Inga Anette Hansen.
F.f.
Former Herman Johan Hansen, Vesthagen og Alma Juliane Olsens Ellen Johanne: Moren, Pike Jenny Olsen, Kristen Olsen, Johannes Odinsen.
F.f.
Former Herman Johan Odinsen, Kåsa, Ulefoss og Alma Olsens Hans Kristoffer: Foreldrene, Jenny Olsen og Kristen Olsen.

De ble begge konfirmert i Holla. I løpet av 1922 flytta denne familien inn i en leilighet i de nybygde arbeiderboligene i Kåsa.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 299. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem L. Eide og Vetle Smestad angående vandledning fra sistnevntes eiendom bnr 24 til dette bruk med stikkledning til grisehus.
Skulle der oppstå vannmangel skal Smestad være berettiget til efter 24 timers varsel å avstenge vannet. Erstatningsplikt for eventuell skade. Årlig
avgift kr. 12,- med flere bestemmelser om frakobling i tilfelle avgiften ikke blir betalt, dat. 8/7, grunnbokført 11/2-1938."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 299. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 2/2, grunnbokført (tingl.) 10/2-1954, vedkommende parcellen (bnr 94) "Helle" av skyldmark 0,01. Se Fensv. 50.
"Bnr 94 har veirett over dette bruk ifølge skjøtet av 1954."

Skyldmark etter denne delinga var 0,02.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 299. Digitalarkivet.
"I Skjøte grunnbokført (tinglyst) 4/2-1954, hvori bnr 94 (Helle) har veirett over denne eiendom."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 299. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 29/9, grunnbokført 15/10-1954, vedkommende parcellen (bnr 96) Eide II av skyldmark 0.01." Bnr 96 er siden slettet i matrikkelen.

Eide gnr 24 - bnr 22. Restskyld: 0,01.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 299. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 4/7, grunnbokført 3/8-1959, fra Andreas H. Eide til Dagny Febakke, Linius Eide, Hans Eide, Magnus Eide og Solveig Fritheim på denne eiendom og
bnr 73 for kr. 10.000,- "

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 299. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 21/10, grunnbokført 12/11-1963, fra Dagny Febakke, Linius Eide, Hans Eide, Magnus Eide og Solveig Fritheim til Nils Valen for kr. 28.800."
"(Undertegnet) Magnus Eide og Linus Eide, ifølge fuldmakt."


Nils Georg Valen
fra Hvalen(2) f. 21/2-1904 d. 13/9-1972, s.a. Olav Heimkleiv fra Skafså.
g.m. Aslaug Strand fra Lunde (Aslaug Fløtterød) f. 20/9-1912 d. 8/5-1996.
1. Nils Asbjørn Valen f. 1949. Bodde i Grenland.
Eier 1963.

Bodde trolig på Hvalen(2) i Helgen. De er begge gravlagt ved Helgen kirke.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 13/10-1980. (Til) Olav Tveit f. 1912, ifølge skjøte av (udatert), for kr. 200.000.- "

Olav Tveit f. 4/6-1912 d. 4/7-1988.
g.m. Marit f. 5/11-1917 d. 11/7-1999.
Eier 1980.

Dette ekteparet er gravlagt på Gjerstad kirkegård i Agder.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført udatert 1983. Den 18/2-1983 er bnr 73 sammenføyet med denne eiendom.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 5/5-1983. Kart- og delingsforretning, vedkommende (utskilling av) bnr 119 "Søvedalen". Se Fensvegen 48.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 20/7-1983. "Rett for Solveig og Birgit Toreskaas som eiere av bnr 119, til å bygge i grensen til denne eiendom på nærmere vilkår."


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Fensvegen 60.
Gnr 24 - bnr 17 Grønhaug (24/17).

Utskilt fra Søve(1) ved Skylddelingsforretning tinglyst 26/6-1907.

Skyldmark 0,07. Areal 2019: 1 724 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 294. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg Amtskommune (ifølge Amtsutvalgets Approbation) til Olaus Tobiassen paa dette brug for kr. 720,- (tomta) med forpligtelse for kjøperen til
ikke uden Søves eiers tilladelse fra tomten at sælge drikkevarer selv om disse ikke er berusende og til ikke at bebygge tomten uten godkjennelse av Søves
eier, dat. 11., thingl. 28. mars 1908."

Gruvearbeider
Olaus Giertin Tobiassen
 f. 6/6-1853 i Stavanger d. 28/10-1918 på Amtssykehuset i Solum av "Bronkit".
g.m. Gjertrud Gjertine Larsdatter f. 10/8-1854 i Vor frues sogn, Stavanger d. 27/7-1925 på Ulefoss.
1. Martin Theodor Tobiassen f. 27/10-1887 i Skåre, Rogaland g. hos byfogden i Skien 3/9-1910 m. Anna Petrea Pedersen fra Rødmyr i Solum f. 18/9-1889, d.a. Peder Andreas Sivertsen Rødmyr.
2. Lars Tobias Tobiassen (Lars Tobiassen) f. 5/9-1889 i Skåre på Jæren, Rogaland. Se nedenfor.
3. Hanna Olina Tobiassen f. 27/10-1894 på Ålgård (Gjesdal), Rogaland g.m. Albert Halvorsen. Se Kloppa under SøveSe også Søvestrand.
Eier 1908.

Denne familien tilhørte "Det Evangeliske Lutherske Kirkesamfund".

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 294. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Olaus Tobiassen til Lars Tobias Olausen for kr. 3.000,- og med forbehold av fri beboelse for sælgers og hustrus livstid, dat. 27 mars, tingl. 16. april 1913."

Gruvearbeider, former
Lars Tobias Tobiassen (Lars Tobiassen) herfra f. 5/9-1889 på Jæren, Rogaland d. 14/7-1945, s.a. Olaus Tobiassen.
g. borgerlig 1/3-1913 m. Paula Anette Stenersen fra Ringsevja under Verket f. 4/6-1889 d. 25/1-1966, d.a. skomaker Nils Stenersen. 
Se Familie 72a - Verket 1900.
1. 
Ruth Tobiassen f. 7/11-1912 (far: ungk. Peder Olsen i Skien) d. 1/9-1996 g.m. Kristian Bjørntvedt f. 22/7-1912 d. 17/11-1970.
    Hun bodde i Buerv. 9 i 1994. Begge er gravlagt på Borgestad i Skien.
2. Olav Tobiassen f. 24/7-1914 på Ulefoss. Se Brattbakken 4 under Verket.
3. Gjertrud Tobiassen f. 10/6-1916 i Vesthagen d. 25/11-1995 g.m. Hans Eide fra Fensv. 52 f. 27/2-1903 d. 26/7-1966. Bodde i Ø. Porsgrunn. Gravlagt på Ø. Porsgrunn.
4. 
Nils Tobiassen f. 28/12-1918 i Vesthagen d. 18/4-1998 g.m. Astrid f. 19/8-1933 d. 24/2-2014. Bodde i Sverdrupsg. 20 i Porsgrunn. Gravlagt på Eidanger nye.
5. Arthur Tobiassen f. 23/9-1921. Se nedenfor.
6. Alfred Tobiassen f. 11/5-1923 d. 20/8-2006 g.m. Berit Elfrida f. 27/4-1927 d. 11/1-2020. Bodde i Lagmannslia sør 23. Gravlagt på Gjerpen i Skien.
7. Rakel Tobiassen f. 21/3-1925 d. 7/11-2021 g.m. Olav Fosse fra Fosse f. 14/9-1916 d. 7/4-2012. Bodde i Høyåsv. 1. Gravlagt på Eidanger nyeste.
Eier 1913.

1920: 5 barn, 4 lever.

"Frimenigheten" som var nevnt da Olaus (bestefaren her) døde i 1918, må ha vært "Det Evangeliske Lutherske Kirkesamfund" (senere: DELK).
Jfr. barnebarnet Rakel Tobiassens giftermål med Olav Fosse. På Fosse var nesten alle med i denne menigheten.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.). - Fritt etter.
Sørover langs Søvebekken, sørover fra Bent Grøndal, bygde Lars og Paula (sammen med hans far og brødre. G.S.) Lars og Paula Anette Tobiassen. Lars hadde vært på Grønland i fire år, før han kom til Ulefoss. Paula f. Stenersen var født på Ulefoss, og søster til Anna gift med Andreas Solvang, som bodde på nabotomta - Ellandv. 8.
(...). Sønnen Arthur husker jeg best siden han budde på Vesthagan når han var heime fra hvalfangst. Han hadde seilt ute under krigen, og hadde blitt torpedert fleire ganger. Men han ville lite snakke om det. Hver gang han kom heim etter overvintring  på Sør-Georgia, kom han i drosje fra Oslo. Det var noe av eventyret som steig ut av bilen med Oslo-nummer. Han må ha mye penger, tenkte vi, som kan ta drosje heilt fra Oslo!

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 294. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gaard, gnr 16 - bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte paa nærmere betingelser faar adgang
til at ta vand fra det i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme til husbruk. Konsumenterne betaler tilsammen kr. 46,00 i aarlig leie.
Overenskomsten er bindende for 10 aar. Dat. 24/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Innførsel i Grunnboka:
"Paula Tobiassen død 25/1-1966. Hjemmelen gått over til hennes arvinger: Lars, Arthur, Nils og Alfred Tobiassen, Ruth Bjørntvedt, Rakel Fosse og Gjertrud Eide."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 14/6-1966. Skjøte dat. 13/6, grunnbokført 16/6-1966 fra de myndige og selvskiftende arvinger etter Paula Anette Tobiassen, ifølge fullmakt til medarving
Arthur Tobiassen
 f. 23/9-1921."

Sjømann, maskinist
Arthur Tobiassen
 herfra f. 23/9-1921 d. 1/4-1988 på Lanzarote under et ferieopphold..
g.m. Bodil f. 17/4-1920 d. 11/5-2012 i Larvik.
Eier 1966.

Dette ekteparet hadde ingen barn. Samme år som Arthur døde solgte enka huset. De er begge gravlagt på Kronborg nye.

Kilde: Telemark Arbeiderblad 30/3-1937, side 5.
Arthur Tobiassen ble sammen med to andre gutter fra Ulefoss tatt inn som elever på skoleskipet "S/S Sørlandet".
De to andre Ulefoss-guttene var Sverre Abrahamsen og Arnold Vang.


Kilde
: Telemark Arbeiderblad, lørdag 17. desember 1960, side 3-4. "Send en hilsen hjem" (Arthur W. Nielsen i Rotterdam).
(...) Etter hva 3dje maskinist Arthur Tobiassen kan fortelle i en prat ombord i M/T "Linde", er det alle muligheter for at han og hans kone, Bodil, må feire jula et sted ved Suezkanalen. Ja, Tobiassen har fått ordnet det slik at han slipper å savne kona på julekvelden. Kona har også gjort sjømann av seg. Men Suezkanalen er nå ikke helt det samme som Ulefoss.

Kilde: Varden, torsdag 21. april 1988, side 12. Nekrolog.
Arthur Tobiassen, Ulefoss, er død på Lanzarote på Kanariøyene under et ferieopphold, 66 år gammel. Han var født på Ulefoss og startet sitt liv som sjømann på skoleskipet "Sørlandet". Under krigen seilte han som maskinist og opplevde flere torpederinger, noe som svekket hans helse. Men han fortsatte likevel som sjømann i mange år etter krigens slutt. Da han bestemte seg for sammen med sin frue Bodil å gå i land for godt, slo han seg ned i barndomshjemmet på Ulefoss. Her dyrket han friluftslivet og sin have. Vintrene tilbrakte ekteparet mange år i syden. Det var under et slikt opphold at han døde langfredag. Arthur Tobiassen blir husket som en hyggelig velmenende mann. For sin innsats i handelsflåten under krigen hadde han flere utmerkelser.


Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 15/7-1988. (Til) Leif Johan Tveitstul f. 1949, ifølge skjøte for kr. 415.000,-"


Leif Johan Tveitstul fra Ellandv. 20 f. 
24/12-1949 d. 10/1-2021, s.a. Sverre Tveitstul.
Eier 1988.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Fensvegen 66.
Gnr 24 - bnr 38 og 45 Rindar (24/38, 45). Holla private Middelskole.

Beliggenhet: Vesthagen.

Bnr 38 utskilt fra Søve(1) ved skyldeling tinglyst 1914.
Bnr 45 utskilt fra Søve(1) ved skyldeling tinglyst 13. okt. 1920.

Skyldmark 0,02.

Anthon Johansen f. 22/8-1897 d. 19/2-1975.
Eier 1914.
 

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
Holla middelskole ble etablert her i 1918/ 1919. Sverre Brynhildsen var en av drivkreftene bak skolen. Skolen fikk ny styrer, Ole Djuve, noe seinere og endra navn til "Holla realskole". Deretter ble navnet endra til Holla kommunale høyere allmennskole. Hovedbygget på skolen brant ned i 1941. Skolen ble flytta til Fen rundt 1950.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Fensvegen 36.
Gnr 24 - bnr 52 Søvedalen (24/52).

Utskilt fra Fritheim 7, tinglyst 28/4-1923. Areal: Slettet.

Beliggenhet: Søvedalen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 368. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 17/9, grunnbokført (tinglyst) 25/9-1955, fra Stian Langeland til fru Aslaug Toreskås for kr. 300,- "

Aslaug Toreskås.
Eier 1955.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Fensveien 36A.
Gnr. 24 - bnr 77 Klippen (24/77).

Holla Pinsemenighets bedehus.

Utskilt fra 24/44, tinglyst 18/11-1935.
 

Dette huset blir ikke fulgt opp i "Gamle Holla".


Fensvegen 38.
Gnr 24 - bnr 88 Bindal (24/88). Bensinstasjon og serviceverksted.

Utskilt fra bnr 44 ved skylddelingsforretning tinglyst 3/11-1951.

Skyldmark 1951: 0,02. Areal 2020: 1 451 kvm.

Hjemmel til Nils Solvang.

Heftelser som gjelder alle hustomter utskilt fra Søve:
"... med forbud mot å sælge drikkevarer på dette brug, selv om disse ikke er berusende, uten Søves eiers samtykke, samt gjærdeplikt m.v."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 3/11-1951. Skjøte dat. 25/10, grunnbokført 10/11-1951 fra Nils Solvang til Bjarne Larsen for kr. 1.500,-

Bensinstasjoneier, senere lærer på Larvik videregående
Bjarne Larsen fra Bjørndalen 2 under N. Fen f. 4/1-1918 d. 3/3-1993, s.a. Karl Edvin Larsen.
g.m. Signe Fritheim fra Fritheim 1, f. 22/1-1924 d. 11/1-2010, d.a. Hans Fritheim.
1. Tore Larsen. Bosatt i Larvik.
Eier 1951.

Denne familien flytta til Larvik. De gamle er gravlagt på Undersbo gravsted i Larvik kommune.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 30/10-1956. Servitutt dat. 27/9, grunnbokført 14/11-1956, hvorved Bjarne Larsen forplikter seg til på denne eiendom, inntil 31/12-1987 kun å selge, bruke, lagre,
oppebære eller reklamere for bensin m.v. fra A/S Norske Esso eller annet selskap tilsluttet Standard Oil Company, New Jersey-gruppen."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 26/5-1961. Skjøte dat. 15/5, grunnbokført 26/5-1961 fra Bjarne Larsen til  A/S Norske Esso, for kr. 170.000,-"

A/S Norske Esso.
Eier 1961.


Bjarne Larsens Esso-stasjon i Søvedalen 1961. Fra Tore Larsens fotoarkiv. Digitalt behandlet av Tore Larsen.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 21/12-1978. Erklæring av 18/9-1978 hvori vedtas vilkår for oppførelse av overbygg over pumper på denne eiendom."


Denne eiendommen blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Fensvegen 51.
Gnr 24 - bnr 61 Berge (24/61).

Utskilt fra Søve(1) ved delingsforretning tinglyst 16/7-1924.

Skyldmark 0,02. Areal 2022: 802 kvm.

Beliggenhet oppe i lia mot Kanada.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 378. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Telemark fylke til Georg O. Bjerke for kr. 671,- med forpliktelse til ikke at sælge drikkevarer fra dette bruk,
dat. 17/3-1926, tingl. 22/3-1926, for overtrædelse av nevnte forbud er vedtatt å betale en mulkt til Holla fattigkasse av kr. 50,-
for hver gang."

Jernverksarbeider
Georg Bjerke fra Vesthagv. 5 f. 28/11-1900 d. 3/8-1951, s.a. former Oskar N. Bjerke.
g.m. Hanna Mathilde Skårdal fra Skårdal lille i Holla f. 10/5-1906 d. 23/4-2002, d.a. Hans Olavus Olsen Skårdal.
1. Rigmor Bjerke f. 1934. Bosatt i Lunde (2022).
2. Reidun Bjerke f. 1943. Bosatt i Oslo (2022).
Eier 1926.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 378. Digitalarkivet.
"Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet stadfestet, dat. 16/12-1929, tingl. 3/1-1930."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 378. Digitalarkivet.
"Auksjonsskjøte til Georg Bjerke for kr. 3000,-00, dat. 13/10-1931, tingl. 23/10-1931."


Telemarksavisa 7/8-1951.


Varden 9/8-1951.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 378. Digitalarkivet.
"Enken Mathilde Bjerke uskifte-erklæring 26/1951."

Siden Georg døde så alt for tidlig (51 år gml.) måtte Mathilde finne på noe for å skaffe inntekter
til seg og familien. Hun var flink til å sy, og det er mange på Ulefoss som har vært innom systua
til Mathilde for å bli tatt mål av. Hun var ei kreativ dame som i tillegg til sying, skrev sanger til alle
anledninger, både innen familien og for andre.
(Etter opplysninger fra A.J. Gjermundsens artikkel i Holla Minner 2012.)

Mathilde ble g2g 1959 m. enkem. Halvor Holtan fra Holtan i Helgen.
Hun ble g3g m. 
 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 378. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 15/11, dagbokført (tingl.) 15/11-1958, grunnbokført 15/11-1958, fra Mathilde Bjerke til Erik Hovland for kr. 40.000,- "

Snekker, bensinstasjondriver, servicemann, Viking redningstjeneste
Erik Hovland.fra Nes i Sauherad f. 7/6-1926 d. 15/6-2021. Gravlagt på Hønefoss.
g. i Trøgstad(?)13/10-1956 m. telefonassistent Ragnhild Knudsen fra Indre Nærøy, N. Trøndelag f. 1936.
1. Alf Dagfinn Hovland.
2. Torill Wenche Hovland f. 1964.
3. Jan Egil Hovland f. 1966 på Ulefoss.
Eier 1958.

Alle barna ble født på Porsgrunn Lutherske Sykehus.

Kilde: Telemarksavisa 7. juni 2001, side 28.
Pensjonert Stasjonssjef og Vikingmann Erik Hovland, Fredrik Brochsvei 3, Hønefoss er 75 år 7. juni 2001. Erik Hovland er født i Nes i Sauherad. Han var opprinnelig utdannet agronom og snekker, men likte å stelle med biler og kranvogner og gjorde hobby om til yrke. Erik Hovland startet bensinstasjon og Viking Redningstjeneste på Ulefoss i 1960. Familien flyttet til Hønefoss i 1967. Der drev Erik Hovland sitt eget firma Hovland NAF - Viking A/S.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 24/8-1967. Skjøte dat. 18/8-1967, grunnbokført 2/9-1967 fra Erik Hovland til Edvard Elvehaug f. 1/10-1928 for kr. 45.000,- "


Edvard Karl Tetlie Elvhaug f. 1/10-1927 d. 1/1-2005.
Eier 1967.

Edvard Elvhaug er gravlagt i Landsmarka sammen med Karen Lovise Elvhaug f. 7/9-1909 d. 9/5-1986.Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Fensvegen 55.
Gnr 24 - bnr 70 Askeli endret til Ura (24/70) tingl. 3/2-1933 (24/70).

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning, tinglyst 16/2-1927.

Skyldmark: 0,03. Areal 1974: 1 288 kvm.


Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Skylddelingsforretning avholdt 3/2, tingl. 16/2-1927, hvorved denne eiendom av skyld 3 øre er utskilt fra bnr 1."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 387. Digitalarkivet.
"Skjøte fra
Telemark fylke til fru Hilda Mørch for kr. 1000,- og med forpligtelse til ikke fra dette brug at sælge
nogenslags drikkevarer, dat. 16/3-1927, tingl. 26/3-1927."

Fru Hilda Mørch.
Eier 1927.

Hilda Mørch fikk oppført hus her i 1927. Herfra drev hun hatteforretning og bodde selv i 2. etasje.
Nicoline Romnes overtok siden forretningen. Hun flytta den i 1931 til Ringsevja.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 387. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Hilda Mørch til Asbjørn Tufte for kr. 8.500,00, dat. 16/9-1931, tinglyst 25/9-1931."

Kontorist hos Cappelen
Asbjørn Tufte fra N. Tufte f. 1/4-1904 d. 19/2-1991, s.a. Kristen K. Tufte.
g. i Holla 11/2-1933 m. Borghild Aafos fra Verket f. 9/6-1903 d. 1/5-1992, d.a. Gunnar Jensen Aafos. Se Familie 72 - Verket 1910.
1. Brita Tufte (Bi Tufte) f. 25/1-1934 d. 15/7-1922 g.m. Per Kristoffersen f. 20/8-1929 d. 19/1-2019.
2. Karen Tufte (Butten Tufte) f. 1935.
3. Gunnar Tufte f. 1944.
Eier 1931.

Asbjørn Tufte begynte på Jernverkskontoret allerede som 17-åring i 1920. Se også Gamlevegen 17.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
"Asbjørn Tufte var i mi tid den eneste som til daglig gikk i dress. Han husker jeg som en god nabo med mye godt humør. Han røkte ferdigsydde sigaretter, bl.a. Benson & Hedges, som Gunnar fikk tak i og vi fikk prøve. Sigarettene kom visst fra en onkel i Amerika, som selte til sjøs, eller var i Amerika."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 387. Digitalarkivet.
"Skrivelse fra Asbjørn Tufte om at han ønsker dette bruks bruksnavn forandret til "Ura", udatert, tinglyst 3/2-1933."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 27/11-1974. Skjøte av 1/11-1974, grunnbokført 31/1-1975 til Einar Simonsen for kr. 80.000,- "

Einar Simonsen.
Eier 1974.

 

Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Fensvegen 71.
Gnr 24 - bnr 16 Sollid (24/16).

Beliggenhet: På den andre side av riksvegen for "Vesthagen", mot Tufte.

Utskilt fra Søve(1) ved Skylddelingsforretning tinglyst 26/6-1907.

Skyldmark 0,02. Areal: 3 821 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 293. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg amtskommune til amtsgartner N. Opheim for kr. 342,50 med forpligtelse for kjøberen og senere eiere ikke at sælge drikkevarer paa
eiendommen, selvom disse ikke er berusende, uden Søve eiers tilladelse, dat. 20. des. 1906, thingl. 26. jan. 1907."

Amtsgartner
Nils Oddmundsen Opheim (Nils Opheim) f. 15/10-1871 på Voss d. 2/12-1945 på Vesthagen.
g.m. Hanne Gurine Johnsdatter  f. 20/8-1867 i Florø.
1. Oddmund Opheim f. 21/10-1900 i Flekkefjord.
2.
Ragnhild Christensce Opheim f. 5/9-1903.
3.
Kristense Opheim f. 27/9-1905.
Eier 1906.

F.f. Amtsagronom(!) Nils Anundsen Opheim, Heisholt og Hanne Gurine Johnsdatters Ragnhild Christence: Kari Apalnæs, Heisholt, Opmaalingsformand John Apalnæs do., Uk. Hans Eriksen, Heisholt, Frk. Nikoline Sivertsen Vrk., Maskinist Eriksen Vrk.
F.f. Amtsgartner Nils Odmundsen Opheim, Heisholt og Hanna Gurine Johnsdatters 
Kristense: Gbr. Aslak N. Heisholt, Nikolai Aslaksen do., Gbr. Hans Johannesen, kone Dordi Heisholt og pige Hilda Johnsen Vrk.

Kilde: Dødsfall i  Norge, SSB. Nils Opheim f. 5/10-1871 d. 2/12-1945 på Vesthagen i Holla, som enkemann.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
På den andre sida av riksveien, rett over for Per Harald Hansen, budde familien Gåserud, der Arnold Jensen bor nå. Tidligere budde fylkesgartner Nils Opheim her, og vi kalte huset for Opheim-huset. men stedet (tomta) heter Sollid. Opheim var fra Voss. Han tok i si tid initiativ til Vesthagen Sprøytelag, slik at beboerne på Vesthagan skulle få sprøyta epletrea sine mot lus, skurv og utøy. Det var et nyttig tiltak, som gjorde at frukta kunne bevares langt bedre, og de som solgte frukt, kunne få bedre pris for produktene.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 293. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 15/2, grunnbokført (thingl.) 25/2-1943 fra Nils Opheim til Oddmund Berglien Opheim for kr. 9.000,- derav løsøre for kr. 1.000,-
Sælgeren forbeholder sig uten vederlag for livstid hus inne i hovedbygningen samt rett til 4 epletrær m.v."

Oddmund Berglien Opheim herfra f. 21/10-1900 d. 24/4-1979.
g.m. Gjertrud f. 3/10-1908 d. 4/7-1986.
1. Nils Tarjei Opheim f. 7/9-1945 d. 26/9-1980.
Eier 1943.

Gravlagt i Flåbygd, Lunde.

Anleggsarbeider, leieboer
Ingolf Markus Gåserud f. 21/5-1917 d. 6/12-1981.
g.m. Edith Alfrida Halvorsen fra Verket f. 3/3-1915 d. 4/11-1971. Se Familie 15c - Verket 1920.
1. Magnar Gåserud f. 1936 g. i Eidanger kirke 30/4-1960 m. Edith Olsen f. 17/2-1943 d. 14/11-2021. Bodde på Flåtten i 1964, da de fikk en gutt. Magnar arbeidet ved Norsk Hydro, Herøya.
    Gravlagt på Eidanger nyeste.
2. Viktor Gåserud f. 14/5-1937 d. 6/1-2011 g. 30/5-1964 m. Edith Henriksen fra Komagfjord i Finnmark.
3. Ole Vidar Gåserud  f. 25/5-1944 d. 22/12-1987. Gravlagt ved Holt kirke i Tvedestrand.
4. Britt Irene Gåserud f. 11/12-1945 g.m. Arne Kaldbekkdalen f. 28/5-1942 d. 17/11-2021. Gravlagt på Eidanger nye, Porsgrunn..
Leieboere ca. 1948 - ca. 1972..

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
I familien Gåserud var det 4 barn, Magnar, Viktor, Ole Vidar og Britt. Faren Ingolf Markus Gåserud, var mye ute på anlegg, mora Edith var datter av Karl Halvorsen, eller Kjellarhaugen, på Værket. Viktor var en urolig sjel. Vi kalte han "Viktor Klokk", "Klokken", eller "Viktor Klokk huk i fu." Det siste kom av at han alltid krøkte beina opp under kroppen når han hoppa på ski. Han hadde arva noen blytunge ski som var satt igjen her etter tyskerne. Familien flytta til Porsgrunn.

Denne familien flytta til Porsgrunn etter noen år. Ingolf Gåserud ble ansatt på Norsk Hydro, Herøya.
De gamle er gravlagt på Eidanger nye kirkegård i Porsgrunn.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
1. "Dagbokført 6/7-1951 (tinglyst) Skjøte dat. 16/5, grunnbokført 10/7-1951, til A/S Norsk Bergverk på denne eiendom, gnr. 23, bnr.1, bnr. 29, 31, 2, 11 for kr. 500.000,- ."
2. "Dagbokført (tinglyst) 15/3-1972. Skjøte dat. 8/25, grunnbokført 17/3-1972 til Telemark fylke for kr. 450.000,- på denne eiendom med flere."
3. "Dagbokført (tinglyst) 17/6-1972. Skjøte dat. 31/5-1972 til Arnold Jensen f. 1944 for kr. 51.000,- på denne eiendom."

Vedlikeholdsjef ved Nome teknisk etat
Arnold Jensen fra Ellandsv. 13. f. 31/3-1944 d. 23/8-2014, s.a. Jens Kristoffer Jensen.
g. i des. 1964 m. Gunhild Steinsrud fra Lunde i Telemark.
Eier 1972.
 

Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Fensvegen 84.
Gnr 24 - bnr 101 Granheim (24/101).

Beliggenhet: Høyere oppe med innkjøring fra Fensvegen. Det siste huset i Vesthagan.

Utskilt fra Søve(3) - (24/57) ved delingsforretning tinglyst 16/12-1966.

Skyldmark: 0,02. Areal 2020: 553 kvm.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 10/3-1947. Hjemlet Anthon Thomassen ifølge skjøte av 10/3-1947."

Beslagsmed
Anton Thomassen fra Verket f. 10/9 (Gravsten: 20/9) -1913 d. 3/12-1991, s.a. beslagsmed Andreas Thomassen. Se Familie 39 - Verket 1910.
g.m. Borghild Kristine Skårdal fra Skårdal lille f. 12/11-1913 d. 10/5-1997, d.a. Hans Olavus Olsen Skaardal.
1. Arne Morgan Thomassen f. 1939. Se nedenfor.
Eier 1947.

Kilde: Artikkel i Holla-Minner 2012, "Vesthagan - portrett av et lokalsamfunn i 50-åra" av Arne Johan Gjermundsen (R.I.P.).
Som den siste langs riksvegen kommer vi til Borghild og Anton Thomassen. De dreiv et litet småbruk med hest (fjording) og tupper. Huset lå inne i granskogen da jeg var smågutt, og blei kalla Granheim. Anton var sønn av Andreas og Karen Marie Thomassen på Værket, og arbeidde i beslagverkstedet på jernverket, som faren. Borghild kom fra Skårdal i Eidsbygda, datter av Hans Olsen Lia (Skårdal) og Maren Jensdatter Rønningen(!?), som forpakta Skårdal. Borghild var søster til Mathilde Bjerke (i Vesthagan - se Fensv. 51). Sammen hadde de sønnen Arne Morgan, skogtekniker, snekker og markiseprodusent, og kjent gitarmusiker på Ulefoss, med en fortid i Ulefoss Danseorkester, blant mye annet. (Fortsetter under Familie 39 - Verket 1910.)
Anton hadde en lydbåndopptager, og dette tekniske vidunderet kunne brukes til mye moro. Han var en av få som hadde slike ting i 50-åra. Nils Solvang hadde også, og Per Bjørn og jeg lytta til mye god musikk i stua til Nils og Elbjørg. Anton hadde stort hønsehus, med mye hønselort i store hauger. Der gravde vi etter mark når vi skulle fiske på bekken. Det var den beste staden, sjøl om det var mest dritagn å finne.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 8/8-1969. Skjøte av 4/8, grunnbokført 12/8-1969, fra Anthon Thomassen til Morgan Arne Thomassen på denne eiendom, som gave.
Eiendommens verdi er satt til kr. 500,- "

Skogtekniker, markiseprodusent, gitarist
Arne Morgan Thomassen
f. 1939.
Eier 1969.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Kanada 12.
Gnr 24 - 104 Vidsyn (24/104).

Utskilt fra 24/93 ved skylddeling tinglyst 12/3-1973.

Skyldmark: 0,01. Areal 1974: 2 315 kvm.

Alf Krohn f. 19/9-1922 d. 6/5-2001.
g.m. Berit Anette f. 15/8-1931 d. 2/4-2015.
Eier 1973.
 


Kanada 18.
Gnr. 24 - bnr 69 Hæglin (24/69).

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 12/8-1925.

Skyldmark: 0,03. Areal 2019: 3 611 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 386. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Telemark fylke til Anton Stensholt for kr. 1,550,00, dat. 16/6-1926, tingl. 26/6-1926, med forpliktelse for eieren til ikke å selge
drikkevarer fra eiendommen."

Anton Stensholt f. 24/3-1888 d. 15/1-1955.
Eier 1926.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 386. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Anton Stensholt med hustru Olavas paategnede samtykke, til Jens Jakobsen for kr. 1,000,00, dat  16/4-1929, tingl. 24/5-1929."

Jens Jakobsen f. 9/4-1891 d. 29/4-1973.
g.m. Borghild Johanne f. 12/1-1893 d. 19/8-1974.
Eier 1929.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 386. Digitalarkivet.
"Overenskomst av 23/10, grunnbokført 5/11-1970 mellom Borghild og Jens Jakobsen og Solveig og Johannes Gulliksen som eiere av gnr 24/71,
hvori inngått gjensidig avtale om at garasjer kan oppføres inn til delelinjen mellom denne eiendom og bnr. 71."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 26/1-1972. Skjøte dat. 8/1, grunnbokført 4/2-1972 fra Jens Jakobsen til Randi Foseid for kr. 40.000,- "

Randi Foseid.
Eier 1972.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 2/3-1982. (Hjemmel til) Kari Foseid Horne f. 1950 og Hans S. Horne f. 1947 ifølge skjøte av 26/2-1982 som forskudd på arv. Verdi kr. 70.000.- "

Hans S. Horne f. 1947.
g.m. Kari Foseid f. 1950.
Eiere 1982.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Kanada 19.
Gnr 24 - bnr 79 Solhaug (24/79).

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 20/10-1945.

Skyldmark: 0 mark 2 øre. Areal 2019: 1 474 kvm.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 3/10-1945. Kjøpekontrakt og skjøte dat. 16/8, grunnbokført 22/10-1945 fra Telemark fylke til Knut Ekelund for kr. 2.500.- "
"I skjøtet er inntatt bestemmelse om at bebyggelse av tomten skal godkjennes av Søves eier, gjerdeplikt, samt at salg av drikkevarer er
forbudt. Forøvrig inneholder dokumentet en rekke bestemmelser."

Byggmester, vaktmester på Søve, knivmaker
Knut Ekelund f. 8/1-1913 d. 12/11-2000.
g.m. Magnhild f. 18/6-1907 d. 14/3-1996.
1. Liv Aslaug Ekelund f. 2/9-1941 d. 4/12-1947 i akeulykke nær hjemmet.
2. Signe Johanne Ekelund f. 1942.
3. Tor Arne Ekelund f. 1944.
4. Solfrid Ekelund f. 1950.
Eier 1945.

Foreldrene er gravlagt på Kronborg nye.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 5/11-1971. Skjøte udatert, grunnbokført 8/11-1971 fra Knut Ekelund til Jon Madsen for kr. 30.000.- "

Jon Madsen.
Eier 1971.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 21/1-1974. Skjøte av 22/12-1973, grunnbokført 6/2-1974 til Ragnar Olsen f. 13/2-1929, på denne eiendom for kr. 30.000.- "

Ragnar Olsen f. 13/2-1929 d. 4/10-2007 i Drammen.
Eier 1974.

Ragnar Olsen er gravlagt på Strømsø i Drammen.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 21/10-1977. (Til) Einar S. Syvertsen f. 14/7-1900, ifølge skjøte av 30/9-1977 for kr. 80.000.- "

Einar S. Syvertsen f. 14/7-1900.
Eier 1977.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 3/3-1987. (Til) Trond Magne Høiseth Tangen ifølge skjøte, for kr. 220.000.- "
 

Trond Magne Høiseth Tangen f. 1963.
Eier mars 1987.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 16/9-1987. (Til) Alfhild Tangen ifølge skjøte, for kr. 230.000.- "
 

Alfhild Tangen trolig f. Høiseth f. 1937.
Eier september 1987.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Kanada 20.
Gnr 24 - bnr 71 Nyberg (24/71).

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 13/4-1928.

Skyldmark: 0,03. Areal 2019: 1 822 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 388. Digitalarkivet.
"Skjøte fra fylkesmannen i Telemark til Toralf og Rudolf Rasmussen for kr. 2.030,00 med forbud mot salg av drikkevarer fra dette bruk, dat. 12/12-1927, tingl. 13/4-1928."

Toralf og Rudolf Rasmussen.
Eiere 1928.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 388. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Toralf Rasmussen (ugift) til Rudolf Rasmussen (ugift) paa førstnevntes andel av dette bruket for kr. 3.000,00, dat. 26/1-1929, tingl. 11/2-1929."

Rudolf Rasmussen (tvilling) fra Verket f. 21/2-1902 d. 9/6-1965, s.a. tømrer Andeas Rasmussen Ringsevjen. Se Familie 4b - Verket 1920.
g.m. Ingrid Andreassen Ringsevjen fra Verket f. 17/1-1909 d. 17/9-1996, d.a. Andreas Andreassen Ringsevjen/ Kaasa. Se Familie 82 - Verket 1910.
Eier 1929.

Denne familien tilhørte Det Evangeliske Lutherske Kirkesamfunn (DELK).

Vekkelse i bygda - D. E. L. K.
Av August Brenne i 2016.

Denne vekkelsen er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke. Det Evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn,
stiftet i Jarlsberg (Vestfold) i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighed i Jarlsberg grevskab med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

På 1860-tallet oppstod det i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner i Ramnes herred i Vestfold, barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangs-
punktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble dette likevel resultatet.
Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen - som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.
DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg.


Kilde
: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 388. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Rudolf Rasmussen til Arthur Hansen (ugift) for kr. 1.600,00, dat. 26/6, tingl. 25/7-1930."

Erling Arthur Hansen (Erling Hansen) f. 3/3-1901 d. 21/5-1965.
g.m. Sigrid Andersen fra Sannerholt under Romnes f. 20/3-1905 d. 18/6-1985, d.a. skomaker Lars Andersen Sannerholt.
1. Per H. Hansen f. 24/1-1926 d. 26/10-2002.
Eier 1930.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 388. Digitalarkivet.
"Eiendommens navn forandret til "Nyberg", ifølge begjæring fra Arthur Hansen, dat. 7/3-1937, rf. 11/3-1937."
("Forandret fordi navnet "Lundar" var i strid med skylddelingslovens § 24.")

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 388. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 10/9, grunnbokført 23/9-1947 fra Arthur Hansen til Johannes Gulliksen for kr. 21.000.- "

Johannes Martinius Gulliksen (Johannes Gulliksen) fra Verket f. 2/5-1917 d. 24/2-1997, s.a. former Marthinius Gulliksen. Se Familie 110 - Verket 1910.
g.m. Solveig Tveitereid fra Sannidal f. 10/12-1912 d. 21/6-1989, d.a. Ole Åsulfsen Tveitereid og Margrethe fra Haugland i Sannidal.
1. Øyvind Gulliksen.
2. Anne Margrethe Gulliksen.
3. Ole Martin Gulliksen f. 1951. Se nedenfor.
Eier 1947.

Foreldrene er gravlagt på Kronborg nye.

"Sannidal bygdebok" har aldri visst at dattra på Tveitereid, Solveig f. 1912, kom til Ulefoss.
Men de kan få greie på det her, om de lurær :-) G.S.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 30/10-1970. "Overenskomst av 23/10, grunnbokført 5/11-1970 mellom Borghild og Jens Jakobsen som eiere av 24/69 og
Solveig og Johannes Gulliksen
 som eiere av dette bruk,  hvori inngått gjensidig avtale om at garasjer kan oppføres inn til delelinjen mellom
denne eiendom og bnr. 69."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 2/4-1990. (Hjemmelen til:) Ole Martin Gulliksen, ifølge skjøte for kr. 650.000. - ."
"Skjøte hvori Johannes Gulliksen gis disposisjonsrett til en av leilighetene i huset på livstid."

Ole Martin Gulliksen herfra f. 1951.
Eier 1990.


Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Kanada 22.
Gnr 24 - bnr 63 Forberg (24/63).

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 31/1-1925.

Skyldmark: 0,03. Areal 2019: 1 773 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 380. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Telemark fylke til Einar Solvoll for kr. 1.097,00, med forpliktelse til ikke at selge drikkevarer fra dette bruk, dat. 17/3-1926, tingl. 27/3-1926,
for overtredelse av nevnte forbud er vedtatt å betale en mulkt til Holla fattigkasse av kr. 50.- for hver gang."

Sliperiarbeider
Einar Ingvald Solvold (Einar Solvold) fra Vesthagv. 9 f. 4/6-1894 d. 29/1-1976, s.a. Hans Olsen Solvold.
g. i Holla 12/6-1926 m. Anni Pettersen fra Verket f. 14/10-1899 d. 11/4-1972, d.a. vaktmann Hans Petter Thorersen. Se Familie 75 - Verket 1910.
Forlovere: "Fedrene".
1. Ingrid Sofie Solvold f. 30/4-1927 i Vesthagen d. 10/12-2015 g.m. Franke Oddvar Thorkildsen f. 6/11-1920 d. 4/8-1998. Gravlagt på Pollen på Skotfoss.
2. Rakel Solvold f. 31/8-1929 d. 14/1-2019 g. 1954 m. Sverre Rasmus Loen f. 9/8-1928 d. 8/1-2016. Hun var utdannet barnepleierske før hun gifta seg. Gravlagt på Østenstad i Asker kommune.
3. Juliane Solvold f. 23/12-1934 d. 10/8-2020 g.m. Hans M. Tveit f. 26/7-1927 d. 15/3-2012. Gravlagt på Kronborg nye.
Eier 1926.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 23/9-1976. Skjøte av 3. og 4. Sept. 1976 til Juliane Tveit f. 1934 på 2/3 parter av denne eiendom for kr. 40.000."

Hjemmel fra 1976: Juliane Tveit (herfra) på hele eiendommen.
 

Dette huset blir ikke fulgt opp videre i "Gamle Holla".


Kanada 23.
Gnr 24 - bnr 60 Bolstad (24/60).

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 16/7-1924.

Skyldmark 1924: 0,03. Areal 2019: 1 771 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 380. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Telemark fylke til Karl Bolstad for kr. 4.500.-  (kr. 450.-?), dat. 16/5-1926, tingl. 26/6-1926, med forpliktelse
for eieren til ikke å selge drikkevarer fra eiendommen."

Gruvearbeider
Karl Henry Bolstad
 fra Øvervoldsåsen B under N. Fen f. 25/9-1894 på Skafså i Mo, Telemark d. 17/9-1971 i Eidanger, s.a. gruvearbeider Andreas Olsen Bolstad.
g1g i Holla 11/6-1918 m. Asta Halvorsen Haugen fra Eidsborg i Lårdal, Tel. f. 1891 d. 20/9-1919 på Tufte av "Indre forblødning.", d.a. gbr. Halvor Hansen Haugen.
Forlovere: "
Torjus O. Berge og Alfred Boklund."
g2g i Holla 14/5-1921 m. Gunda Mathilde Jespersen fra Verket f. 28/4-1890 d. 5/8-1978 i Eidanger, d.a. Even Andreas Jespersen. Se Familie 141 - Verket 1910.
Forlovere: "
Sliperiarb. Peder Olsen og Brudens far."
Eier 1926.

Karl Bolstad solgte tomta uten å bygge her. De flytta til Herøya på 1930-tallet. Gravlagt på Eidanger nye gravsted.
Dette var gravstedet til de som bodde i tidligere Eidanger kommune. Her blir det fremdeles gravlagt folk som har bodd
på Herøya, Kjørholt, Heistad, Nystrand, Bjørkedalen og Bergsbygda.
Karl Bolstad ble i 1950 valgt til formand i H.A.F. (Herøya Arbeiderforening).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Skjøte fra Karl Bolstad og hustru Gunda til Hjalmar Borgen for kr. 500. - dat. 31/3, tinglyst 4/5-1934."

Gruvearbeider, anleggsarbeider, murmester
Hjalmar Gunerius Borgen
 (Hjalmar Borgen) f. 3/12-1904 d. 21/2-1985, s.a. arbeider Johannes Gundersen.
g. i Holla 11/12-1920 m. Marie Gundersen fra Verket f. 7/8-1901 d. 23/3-1983, d.a. verksarbeider Gunder Olsen. Se Familie 130 - Verket 1910.
Forlovere: "
Grubeformand Halvor Borgen og Brudens far."
1. Kåre Borgen f. 26/12-1920. Ble murmester som sin far. Se Brattlia 10 under Tufte.
2. Gerd Harriet Borgen f. 19/5-1923 g.m. Harald Christensen.
Eier 1934.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Grubearb. Hjalmar Gunelius Johannesen Borgen, Ødegaarden og Marie Gundersens Kaare: Kristine Halvorsen, Gunvor og Helga Olsen, Faren.
F.f.
Grubearb. Hjalmar Gunerius Johannesen Borgen, Søvestrand og Marie Gundersens Gerd Harriet: Foreldrene, Gunnar og Helga Olsen.

Det var Hjalmar Borgen som oppførte huset her. Han var kjent som en meget dyktig fagmann. Han fikk bl.a.
oppdraget med å restaurere Ulefoss hovedgård etter brannen i 1962. I yngre år arbeidet han i Gruvene på Fen.
Der var det igjen full drift fra ca. 1900 - 1927.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 15/11-1985. (Hjemmel til) Harald Skarstein f. 1953, ifølge skjøte for kr. 280.000, fra selvskiftende arvinger efter Hjalmar Borgen.

Harald Skarstein f. 1953.
Eier 1985.