ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |

HUSTOMTER

Utskilt fra gård nr. 11 Prestegården

Oppdatert 01.07.2024


Søketips:
Holde nede [Control] og trykk f.
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/11-1950.

| Hjem | Innhold | 
|
Holla Prestegård | Prester | Forpaktere |
| Plasser | Hustomter |


Alle opplysninger her er offentlig tilgjengelig. Under veinavnet er det påført gårds/ bruksnummer og eiendommens navn.
De eldste tomtene var som regel større enn de som ble utskilt på 1960-tallet. De er dessuten påført Skyldmark, som er
en eldre kode for fastsettelse av landskatt. Fra ca. 1970 ble tomtene regulert og oppgitt i kvadratmeter.
De fleste av de eldre tomtene var festetomter. Med den meget behagelige festeavgifta pr. år, var det mange som drøyde
veldig lenge med å løse inn tomtene sine.


Lavere husnummer i Apalvegen er utskilt fra gnr 12 "Jernverkets grunn". Se Hustomter under gnr 12 Verket.

Apalv. 18.
11/25. Solbakken.

Utskilt fra bnr 2 (Herregården) ved skylddelingsforretning tinglyst 26/6-1901.

Skyldmark 0,01. Areal 1 926 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 203. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jens Jacobsen til Anders og Johannes Andreassønner for kr. 260.- dat. og thinglæst 26/6-1901."

Anders og Johannes Andreassønner.
Eiere 1901.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 203. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Andreassen og Johannes Andreassen til Ole Andersen for kr. 735,- dat. 20. april, tingl. 18. mai 1904."

Gruvearbeider (1903), reparatør paa Salpeterfabrik på Notodden (1910)
Ole Andersen Solbakken fra Eidsvold, Akershus f. 8/1-1876.
g. i Solum m. Hanna Andreasdatter f. 5/9-1876 i Solum.
1. Marta Andersen f. 29/7-1901 i Solum.
2. Halvarda Otilie Andersen f. 18/2-1903 i Holla.
3. Bergliot Kaspara Andersen f. 17/10-1904.
0. Dødfødt datter.
Eier 1904.

F.f. Grubearbeider Ole Andersen Namløshagen og Hanna Andersdatters Halvarda Otilie: Grubearb. Halvor Andersen Ringsevjen og kone Anne Hansd., Sagmester Karl Nilsen, Ulefos, Barnets fader og Moder.
F.f. 
Grubearb. Ole Andersen Solbakken og Hanna Andersdatters Bergliot Kaspara: Gunhild Aslaksd. Herregaarden, Olava Gundersd. Vrk., Karl Nilsen Vrk., Hans Jakobsen Vrk.
F.f. Grubearb. Ole Andersen Namløshagen, Solbakken ved Espevolden og Hanna Andersdatters Dødfødte Datter (ingen faddere.) Døde under fødselen. Meldt hertil af Jordemoder Bergit Aarnæs.

Mannen var i 1910 "Reparatør paa Salpeterfabrik. Ophold: Hitterdal (Notodden)."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 203. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Andersen til Gustav Jørgensen for kr. 1.450,- dat. 1. juni, tingl. 25. sept. 1912."

Gustav Jørgensen.
Eier 1912.

Kilde: Avisa "Norig" 29/9-1917. Gardhandlar.
I. B. Stenborg hev selt garden sin Søre Falkum (i Gjerpen) til Gustav Jørgensen, Ulefoss."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 203. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Gustav Jørgensen til Andreas Evja for kr. 5.300,00, dat. 17. tingl. 27. april 1918."

Arbeider for Notodden karbidfabrik
Andreas Eriksen Evja (Auer Andreas Eriksen Evja) fra Evja i Nissedal f. 15/12-1890 d. 9/12-1969 i Nome, s.a. skogsarb. Erik Andersen Evja.

g. i Holla 18/6-1911 m. Anne Olsen fra Verket f. 26/3-1891 d. 17/11-1974 i Sandefjord, d.a. former Ole Anundsen. Se Familie 15c - Verket 1891.
Forlovere: "Fabrikarbeider Hans Andreassen Vrk. og Sliberiarbeider Karl Andreassen, Vrk."

1. Bergliot Olive Evja f. 12/11-1911 på Skotfoss i Solum.
4. Karen Elisabeth Evja f. 22/1-1913 på Skotfoss.
5. Erik Einar Evja f. 11/1-1915 på Myra i Skotfoss.
6. Ole Andreas Evja f. 5/11-1918 i Holla.
Huseier 1918.

F.f. Arb. Andreas Eriksen Evja, Solbakken, Ulefoss og Anne f. Olsens Ole Andreas: Forældrene, Ingeborg Andreassen, Verksarb. Hans Andreassen.

Auer Andreas Eriksen var tidligere fabrikkarbeider på Skotfoss bruk. Deres 3 første barn ble født der.
1920: "Har sit hjem med familie i Holla, men opholder sig i regelen paa Notodden for sit arbeides skyld."
1920: 4 barn, 4 lever.

Minst ett av barna må ha flytta til Sandefjord, for det var der mora døde.

Arne Nordby.
Eier 1976.

Til Toppen.

 


Barlindvegen 2.
11/128.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning, tinglyst 1/4-1974.

Skyldmark 0,01. Areal 664 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 11/128.
"Dagbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 11/128.
"Dagbokført (tinglyst) 13/9-1974. Skjøte dat. 12/9-1974 til Sven Magne Frydenlund.

Sven Magne Frydenlund.
g.m. Asborg.
Eier 1974.

Frydenlund er en styrkeløfter fra Ulefoss med minst 5 gullmedaljer i B-NM og flere sølvmedaljer. I 1983 syd-norsk mester
i styrkeløft. De flytta til Gvarv rundt 1983.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/128.
"Dagbokført (tinglyst) 7/7-1983. (Til) Ole Tom Stoa f. 1960 ifølge skjøte for kr. 385.000,-"

Ole Tom Stoa f. 1960.
Eier 1983.

Til Toppen.

 


Barlindvegen 4.
11/129.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning, tinglyst 1/4-1974.

Skyldmark 0,01. Areal: 733 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 11/129.
"Dagbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/129.
"Dagbokført (tinglyst) 4/11-1975. Skjøte dat. 4/11-1975 til Roar Kronborg f. 1952, for kr. 20.350,-"

Bestemmelser i skjøte av 4/11-1975:
"Bestemmelse om byggefrist, veg, vann og kloakkledninger samt en nærmere angitt forkjøpsrett til ubebygd tomt for selgeren."

Roar Kronborg f. 1952.
g. 19/6-1976 m. Aasta Kirsti Plassen fra Hørte i Bø.
Eier 1975.

Til Toppen.

 


Barlindvegen 6.
11/121.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning, tinglyst 28/12-1973.

Skyldmark 0,01. Areal 707 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 11/121.
"Dagbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 11/121.
"Dagbokført (tinglyst) 30/5-1974. Skjøte av 29/5-1974 til Kjell e."

Kjell Kabbe.
g. i Bø 6/4-1968 m. Helga Slåtta fra Bø.
Eier 1974.

Til Toppen.

 


Barlindvegen 7.
11/101. Berget 42.

Utskilt fra bnr 3 (Berget) ved skylddelingsforretning, tinglyst 2/10-1969.

Skyldmark: 0,05. Areal: 845 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/101.
Dagbokført (tinglyst) 18/8-1967. Hjemlet Nome kommune ifølge skjøte.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/101.
Dagbokført (tinglyst) 15/8-1970. Skjøte dat. 27/7-1970 fra ordfører i Nome kommune til Erlend Garvik for kr. 14. 000,- "

Snekker
Erland Garvik fra Seljord f. 27/6-1933 d. 9/8-2008.
g. 27/12-1958 m. Solveig Kristine Bentsen fra Verket f. 23/8-1930 d. 7/2-2003.

Eier 1969.

Til Toppen.

 


Barlindvegen 8.
11/130.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning, tinglyst 1/4-1974.

Skyldmark 0,01. Areal 736 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/130.
Dagbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/130.
Dagbokført (tinglyst) 14/4-1977. Skjøte dat. 12/4-1977 til Finn Engelhardt Pettersen f. 1932, for 240.000."

Finn Engelhardt Pettersen f. 9/9-1932.
Eier 1977.

Medlem av visegruppa "Norgasserne" i 1975.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/130.
Dagbokført (tinglyst) 17/8-1981. (Til) Sven Erik Rui f. 1956, ifølge skjøte av 16/6-1981 for kr. 340.000,- med Husbankens samtykke."

Sven Erik Rui fra Odden(?) f. 1956.
g.m. Anita NN.

Eier 1981.

Til Toppen.

 


Barlindvegen 10.
11/131.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning, tinglyst 1/4-1974.

Skyldmark 0,01. Areal 645 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/131.
Dagbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/131.
Dagbokført (tinglyst) 9/9-1974. Skjøte dat. 6/9-1974 til Tore Thorsen, for 19.990,- "

Postbud
Tore Thorsen
fra Ulefoss.
g. 5/8-1967 m. Vigdis Christensen fra Skien f. 1947.
Eier 1974.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/131.
Dagbokført (tinglyst) 4/7-1978. Erklæring av 3/7-1978, hvori eieren av bnr 130 (Barlindv. 8) gis rett til
oppførelse av carport i en avstand av 1 meter fra grensen til denne eiendom."

Til Toppen.

 


Bergebakken 4.
11/306.

Areal 911 kvm.

For ny eiendom til å bli tatt med her.


Bergebakken 6.
11/84.

Utskilt fra bnr 3 (Berget) ved skylddelingsforretning, tinglyst 7/6-1967.

Skyldmark: 0,10. Areal: 2 324 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/84.
Dagbokført (tinglyst). Hjemlet til Simon Berget ifølge skjøte tinglyst 18/4-1932.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/84.
Dagbokført (tinglyst) 7/6-1967. Skjøte dat. 5/6-1967 fra adv. Tryggve Fehn som testamentsfullbyrder i Simon Bergets dødsbo til
Magnus Røybekk f. 26/7-1919 og Peder Røybekk f. 5/2-1921, for kr. 75.000,- "

Magnus Henry Røybekk f. 26/7-1919 d. 18/5-2004, s.a. Hans Røibæk og Hilda Halvorsdatter.
Peder Røybekk f. 5/2-1921 d. 6/11-1993, s.a. Hans Røibæk og Hilda Halvorsdatter.
Eiere 1967.

Til Toppen.

 


Bergegata 2.
11/313. Tidligere festetomt nr. 45.

På folkemunne kalt for "Lindalen-huset".

Enkelte ganger kan vi av et høyt bruksnummer regne med at dette tidligere var ei festetomt.
Det vil si innløst og utskilt i nyere tid.

KildeHusregister for Holla folio 102.
"Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbrobert av Kirkedeptet, til Halvor Lindalen på en parcel stor ca. 18 Ar for 99 år, uoverdragelig uten
Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 90,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m.,
dat. 23. des. 1921, tingl. 15/2-1922."

KildeHusregister for Holla folio 137.
"Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbrobert av Kirkedeptet, til Halvor Lindalen, paa en parcel stor ca. 26,5 Ar for 99 år, uoverdragelig uten
Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 85,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 16. jan.,
tingl. 29. mars 1924."

Tømrer ved Verket, (seinere byggmester), huseier
Halvor Andreas Lindalen fra Lanna f. 24/1-1882 d. 31/3-1971, s.a. John Halvorsen Lindalen. Se Lannav. 115 B und. Ø. Heisholt.
g. i Skien krk. 1/5-1904 m. Johanne Lovise Sigurdsen fra Hollahagen under Holla gård f. 2/7-1882 på Teksle, d. 15/3-1971, d.a. skogsarbeider, cellulosefabrikkarb., John Sigurdsen.
Forlovere: "Cellulosefabrikarb. John Sigurdsen og Christen Pedersen, begge af Skien."
1. Agnes Magdalene Lindalen f. 31/7-1904 g. 1934 m. kjøpmann Arne Sagås, Hauan i Vestfold.
2. Mimmi Josefine Lindalen f. 24/11-1905 g. 1932 m. Johan Roberg (postmann).
3. John Lindalen f. 9/10-1907.
4. Johan Lindalen f. 28/11-1909 g. 1936 m. Gunda Skjørholt. Etablerte bussrute Skien - Lunde i 1927.
5. Gudrun Lindalen f. 8/1-1913 g. i Holla 6/7-1935 m. bonde Gullik Haugland fra Bø.
6. Halvard Lindalen (snekker) f. 21/6-1920 g. 1947 m. Gyda Henny Gjelhus fra Lunde. Se Hollav. 53.
7. Kjell Lindalen f. 3/12-1923. Se nedenfor.
Huseier 1922.

F.f. Snedker Halvor Andreas Johnsen Kringlefet og Johanne Lovise Sigurdsdatters Agnes Magdalene: Anne Halvorsen Lindalen, John Halvorsen do., Anders Johnsen do., Olea Sigurdsen do.
F.f. Snedker Halvor Johnsen Lindalen, Kringlefet og Johanne Lovise Johnsens Mimmi Josefine: Anne Halvorsen Lindalen, Arb. Anders Johnsen Lindalen, Arb. John Sigurdsen af Skien og pige Gunhild Kristensen Hollahagen.
F.f. Snedker Halvor Andreas Johnsen Lindalen, Kringlefødt og Johanne Louise Sigurdsdatters John: Anne Halvorsen Lindalen, pige Andrea Johnsen Lindalen, Sagmester Ole Pedersen Lindalen, Arb. Ole Sigurdsen.
F.f. Snedker Halvor Andreas Johnsen, Kringlefødt og Johanne Louise Sigurdsdatters Johan: Kone Anne Halvorsen Kringlefødt, pige Laura Sigurdsd. i Skien, Snedker John Halvorsen Kringlefødt, Snedker Anders Johnsen do.
F.f. Tømmermand Halvor Andreas Johnsen Kringleflødt og Johanne Louise Johnsdatters Gudrun: Moderen, Pige Jonny Johnsd. Lindalen, Tømmerm. Anders Johnsen Lindalen, Aslak Halvorsen Storhaug.
F.f. Snekker Halvor Lindalen, Lindheim og Johanne Johnsens Halvard: Forældrene, Kristian Lindalen og Agnes Lindalen.
F.f. Snekker Halvor J. Lindalen, Berget og hustru Johannes Kjell: Foreldrene, snekker John Lindalen og Agnes Lindalen.

Denne siste festetomta her, er en industritomt med dagens adresse Hollavegen 35. Det var der Lindalen-saga var en 10 års tid og
her mista Leif Gunnerud fingeren sin! (Kilde: Hollaminner 2015, side 149.) Saga ble flytta til Håtveitjordet i 1935.
Det var Samvirkelag her fra 1996 - 2003. Bingolokale i samme bygning fra 2009-2018. Siden 2018 har det vært bruktbilutsalg på
eiendommen.

Tømrer, huseier
Kjell Lindalen herfra f. 3/12-1923 d. 20/11-2005.
g.m. Kjersti Oline fra Lunde i Telemark f. 4/5-1925 d. 9/1-2011.
1. Gunnar Lindalen f. 1952. Bosatt i Bø i Telemark.
2. Halvor Lindalen f. 1957 Se Hollav. 37.
3. Jostein Lindalen f. 1962. Se Stubben 6.
Huseier 1951.

Det gamle bolighuset ble seinere utskilt fra resten av eiendommen til 11/313, og har et areal på 398 kvm i 2022.

Coop Vestfold og Telemark SA, løste inn tomta, medregnet bolighuset i Bergegata 2 i 1996.
Samvirkelaget fikk adresse Hollav. 35.

Kildewww.eiendomspriser.no:
Tinglyst 22/2-1996. Solgt for 70.276,- fra Opplysningsvesenets fond til Coop Vestfold og Telemark SA. (Innløsning av den gamle festetomta.)

Samvirkelaget ved Coop Vestfold og Telemark SA.
Eier 1996.

Kildewww.eiendomspriser.no:
Tinglyst 14/10-2003 solgt for kr. 450 000,-  fra 
Coop Vestfold og Telemark SA til Kai Lindgren og Marit Helen Lindgren.

Kai Lindgren.
g.m. Marit Helen.
Eiere 2003.

Kildewww.eiendomspriser.no:
Tinglyst  15/4-2009. Solgt for kr. 920 000,- fra 
Kai Lindgren og Marit Helen Lindgren til Einar Grann-Meyer.

Einar Grann-Meyer.
Eier 2009.

Einar Grann-Meyer drev bingo her i 9 år.

Kildewww.eiendomspriser.no: Tinglyst 1/3-2018 solgt for kr. 920 000,- fra Einar Grann-Meyer til Marta Mekonen og Yared Elias.

Yared Elias.
og
Marta Mekonen.
Eiere 2018.

Bruktbilsalg.

Det gamle huset her ble brent ned rundt 2017. Nytt hus ble straks oppført.

Til Toppen.Bergegata 3.
11/21 Frydenlund.

Utskilt fra bnr 9 (Helgeroa) ved skylddelingsforretning, tinglyst 26/6-1901.

Skyldmark 0,03. Areal 917 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 199. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Jens Andreassen Helgeroen til Karl Kittilsen og John Olsen for kr. 600,- dat. og thinglæst 26. Juni 1901."

Former (1895), gruvearbeider (1900), huseier
Karl Andreas Kittilsen (Karl Frydenlund) fra Verket f. 28/7-1874 i Lunde d. 1934, s.a. former Kittil Jespersen. Se Familie 24a - Verket 1891.
g. i Holla 9/11-1895 m. Johanne Pauline Olsdatter fra Verket f. 5/7-1873, d.a. former Ole Johnsen. Se Familie 37a - Verket 1891.
Forlovere: "
Støberiarb. Ole Jonsen Vrk. og Former Kittil Jespersen Vrk."
1. Kirstine Kittilsen f. 15/1-1891.
2. Konrad Kittilsen f. 24/9-1896 i Holla. Se tomt und. Prestegården som heter Furuset. Timoteiv. 7?
3. Karethe Kittilsen f. 16/5-1898.
4. Olaf Kittilsen f. 4/5-1903.
Bruker 1898. Eier av 1/2 part 1901, hele eiendommen i 1910.

F.f. Former Karl Andreas Kittilsen Vrk. og Johanne Pauline Olsens Konrad: Former Kittil Jespersen Vrk., former Ole Jonsen Vrk., former Jon Olsen Vrk., Kone Kristina Jespersen, pige Marie Andreassen.
F.f. Former Karl Andreas Kittilsen Berget og Johanne Pauline Olsens 
Karethe: Pige Marie Andreassen Vrk., Moderen, Former Kittil Jespersen, Arb. Ole Jonsen Vrk., Former Johan Kittilsen.
F.f. Former Karl Andreas Kittilsen Vrk. og Johanne Pauline Olsdatters 
Olaf: Anne Johnsen Berget, Simon Johnsen do., Ole Johnsen Vrk., Marie Kittilsd. Løveid.

Gråstensarbeider ved jernværket, leieboere
Olav Kittilsen fra Bø i Tel. f. 13/12-1855.
g.m. Ingerid fra Lunde i Tel. f. 15/12-1859.
1. Karen Olsen f. 6/3-1888.
2. Olav Olsen f. 19/2-1893. Gaarbruksarbeider 1910.
3. Andreas Olsen f. 8/7-1895. Gaardbruksarbeider 1910.
4. Gunhild Olsen f. 26/4-1898.
5. Inga Olsen f. 10/12-1900.
Leieboer her i 1910.

Enslig losjerende 1910: Arbeiderenke Kari Johnsen (Johnsdatter?) fra Drangedal f. 1/11-1837. Mottar "Fattighjælp".
Losjerende: Ugifte Gunhild Kjøstolfsdatter f. 1/4-1871 i Lunde i Tel. Kjolesyerske i Huset.

John Olsen.
Eier av 1/2 part 1901 - 1910.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 199. Digitalarkivet.
"Skjøte fra John Olsen til Karl Kittilsen for kr. 1.750,-  dat. 8. Januar 1910, thingl. 29. Jan. 1910, paa førstnevntes 1/2-del av eiendommen."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 199. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Karl Kittilsen til K. A. Holte for kr. 4.650,- dat. 4., tingl. 16. august 1911."

Folkeskolelærer ved verkets skole
Kittil A. Holte f. 4/8-1873 i Sauherad.
Eier 1911.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 199. Digitalarkivet.
"Skjøte fra K. A. Holte til Kristen Johs. Glattingstaa for kr. 9.000,00, dat. 12., tingl. 27. april 1918.

Skomaker
Kristen Andreas Johannesen fra Glattingstaa under Dorholt i Lunde i Tel. f. 13/5-1862 på Dorholt, s.a. leil. Johannes Brynildsen Glattingstaa.
g. i Lunde 15/7-1892 m. Karen Pauline Nilsdatter (Karen Frydenlund) fra Hegland i Landsmarka f. 13/9-1871 i Lunde d. 27/5-1959, d.a. leil. Nils Pedersen Hægland.
Forlovere: "Sveinung H. Hanto og H. Johannesen."
Eier 1918.

Ingen egne barn i 1920.
"Stesønn" (heller fosterbarn GS): Marthinius Eriksen f. 15/9-1897 i Lunde. Malersvend hos malermester Lund i Skien i 1920.
Martihnius Eriksen er biologisk sønn av skomaker Erik Johannesen Kaasa og Bergit Sigurdsdatter på Kåsa i Lunde.
Losjerende i 1920: Folkeskolelærer ved verkets skole, Kittil A. Holte f. 4/8-1873 i Sauherad.

Maler
Martinius Eriksen Frydenlund herfra f. 15/9-1897 i Lunde d. 20/12-1971, s.a. Erik Johannesen Kaasa og Bergit Sigurdsdatter.
g. i Holla 7/6-1924 m. Anne Kittilsen f. 28/3-1898 i Lunde d. 14/8-1959, d.a. tømrer Kittil Olsen Nyland.
1. Einar Bernt Frydenlund f. 5/5-1925.
2. Kristen Gunvald Frydenlund f. 27/8-1927.
3. Gudrun Birgitte Frydenlund f. 5/12-1928.
Eier ca. 1959 (ikke registrert?!).

F.f. Maler Martinius Eriksen, Frydenlund og Anne Kittilsens Einar Bernt: Sofie og Hans Osdalen, Snekker Kittil Nyland, moren.
F.f. Maler Martinius Eriksen, Frydenlund og Anne Kittilsens Kristen Gunvald: Foreldrene, Kittil Nyland, Agnes Heggem.

Martinius Eriksen ble konfirmert i Lunde kirke 1911 og hun ble konfirmert i Solum kirke 1912. Denne familien bodde i husets første
etasje. I andre etsje bodde i mange år hans fostermor Karen Frydenlund med sine søstre Berthine og Hanna.

Kilde: Grunnboksblad (1935-1993) for 11/21 Frydenlund.
"Dagbokført (tinglyst) 2/6-1978. Hjemmel til: Einar Frydenlund f. 5/5-1925, Kristen Frydenlund f. 27/8-1927 og Gudrun Frydenlund f. 5/12-1928, ifølge begjæring om
hjemmelsovergang av 1/6-1978."

Einar Bernt Frydenlund f. 5/5-1925 d. 29/6-1990.
Kristen Gunvald Frydenlund f. 27/8-1927 d. 3/12-2004.
Gudrun Birgitte Frydenlund f. 5/12-1928 d. 29/3-2007.
Eiere 1978.

Disse 3 er barn av maler Martinius Eriksen Frydenlund, som var fosterbarn og eneste arving etter Kristen og Karen Glottingstaa (Frydenlund).

Kildewww.eiendomspriser.no:
Den 5/12-2000 ble Einar Frydenlunds andel av eiendommen overført de to andre søsken for kr. 0,-

Kristen Gunvald Frydenlund f. 27/8-1927 d. 3/12-2004.
Gudrun Birgitte Frydenlund f. 5/12-1928 d. 29/3-2007.
Eiere 2000.

Kildewww.eiendomspriser.no:
15/9-2003 ble eiendommen solgt for kr. 600.000,- til Hans Gunnerud Jørgensen og Bente Enger Jørgensen.

Hans Gunnerud Jørgensensen.
g.m. Bente Enger.
Eiere 2003.

Til Toppen.


Bergegata 4.
11/284 Prestegaarden. Tidligere festetomt nr. 50.

Areal 2000: 901 kvm.

KildeHusregisterprotokoll for Holla.
Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbobert. av Kirkedeptet, til Ole Grini på en parcel stor 19 Ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse,
årlig avgift kr. 85,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 23. des. 1921, tingl. 15. febr. 1922.

Ole Grini festet denne tomta, men bygde ikke noe hus her. Han overdro tomtefestet til Hans H. Osdalen året etter.

KildeHusregisterprotokoll for Holla.
Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbrobert av Kirkedeptet, til Hans Hansen Osdalen paa en parcel 9,2 Ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's
godkjennelse, årlig avgift kr. 40,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 3. febr. 1925, tingl. 28. febr. 1925.
 

Sliperiarbeider for Aall-Ulefos Brug, huseier
Hans H. Osdalen fra Heisholtv. 19 und. Ø. Heisholt f. 27/9-1895 d. 19/1-1984, s.a. Hans Thorstensen Osdalen.
g. i Lunde krk. 9/11-1918 m. Sofie Eriksdatter fra Kåsene i Lunde f. 14/9-1899 d. 28/8-1968, d.a. skomaker Erik Johannesen Kaasene og Bergit Sigurdsdatter.
Forlovere: "Thorvald Hansen, Holla og Reinhard Th. Fjeldstad, Holla."
1. Solveig Osdalen f. 2/3-1920 g.m. Jørgen Bjerkelund. Se Bergegata 22.
2. Harald Osdalen f. 19/5-1921.
3. Erik Osdalen (tvilling) f. 20/12-1924.
4. Hans Osdalen jr. (tvilling) f. 20/12-1924 d. 29/1-1996. Ugift? Deler gravstøtte med sine foreldre.
5. Birger Osdalen f. 13/5-1928.
Huseier ca. 1928.

F.f. Anleggsarb. Hans Hansen, Heisholt-Evja og Sofie Eriksdatters Solveig: Kone Berthea Hansen, Pike Marianne Hansen, Torvald Hansen, Tor Hansen.
F.f. Hans Hansen, Heisholtevja og Sofie Eriksdatters Harald: Forældrene, Pike Mariane Hansen og Martin Hansen.
F.f. Sliperiarb. Hans Hansen Osdalen, Heisholtevja og hustru Sofie Hagens Erik
: Foreldrene, Torvald og Thea Hansen Osdalen.
F.f. Sliperiarb. Hans Hansen Osdalen, Heisholtevja og hustru Sofie Hagens Hans: Martinius Eriksen Frydenlund, Anne Frydenlund.
F.f. Sliperiarb. Hans Hansen Osdalen, Holla og hustru Sofie Hansens Birger: Foreldrene, Reinhard Fjeldstad og hustru Kirsti Fjeldstad.

Se Sofies andre søsken i Bergegata 25.

KildeHusregisterprotikoll for Holla.
"Skjøte dat. 14/5, dagbokført (tinglyst) 20/5, grunnbokf. 20/5-1958 fra Hans Osdalen til Karl Bjerkelund og Willy Skafte
på husene på denne eiendom og løpenr. 63, for kr. 45.000,- "

Skogsarbeider, huseier
Karl Bjerkelund (Karl Johan Bjerkelund) fra Hollav. 48 f. 12/4-1906 d. 29/11-1998, s.a. Johannes Jørgensen Bjerkelund.
g. i Holla 30/4-1932 m. Ingeborg Holte fra Sagene f. 19/10-1907 d. 3/4-1993, d.a. sagbruksarbeider Nils Gulliksen Holte. Se Familie 35 - Sagene 1910.
1. Ingrid Bjerkelund f. 23/1-1933 d. 10/12-1963 g. i Holla 20/11-1954 m. Magne Oppberget fra Heradsbygda ved Elverum.
Huseier med 1/2 del 1958.

Da Ingeborg og Karl Bjerkelund gifta seg ble bryllupet feiret i Hollahagen.

og

Villy Skafte med etternavn fra Trysil. Opprinnelig "Skaftet".
g.m. Else Marie.
1. Bente Skafte f. ca. 1955.
Huseier med 1/2 del 1958 og i 1976.

Villy Skafte ble ny korntrygdekasserer i Holla kommune i 1962. Han var produksjonsveileder i Meieriet sør i 1968 i mange år og
ble hedret med Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste i 1992.

Utskilt fra gnr 11 Prestegården med et areal på 901 kvm. etter 1976.

Kilde: Telemark Arbeiderblad 7/9-1994. Eiendomsoverdragelser Nome.
Skjøte fra Karl Bjerkelund til Else Marie Skafte, (vederlagsfritt) på 11/1 festetomt nr. 50. Verdi kr. 110.000,-

Til Toppen.


Bergegata 5.
11/33 Stensrud.

Utskilt fra bnr 9 (Helgeroen) ved skylddelingsforretning tinglyst 19/6-1912.

Skyldmark: 0,05. Areal: 1 147 kvm.

Kilde: Grunnboksblad (1935-1993) for 11/33 Stenrud.
"Dagbokført (tingl.) 5/1-1954. Skjøte dat. 31/12-1953, grunnbokført 10/1-1954, til Halvor Lunde for kr. 3.000,- "

Minerer, dørfabrikkarbeider
Halvor Lunde fra Lunde nedre(1) i Valebø f. 6/2-1920 d. 18/10-1996, s.a. bonde John Johnsen Lunde.
g.m. Nancy Gjærum fra Melum? f. 1927.
1. Jan Lunde f. 1955. Se Helgeroa 13.
Eier 1954.

Kilde: Grunnboksblad (1935-1993) for 11/33 Stenrud.
"Dagbokført (tingl.) 17/9-1976. Kart- oppmåling og skylddeling vedkommende bnr 224 av skyldmark 0,02. " Se Helgeroa 13.

Etter denne skylddelinga ble eiendommen nesten halvert. Skyldmark: 0,03.

Til Toppen.


Bergegata 6.
11/251 Berge tomta.

Utskilt fra Bergegata 4.

Areal 912 kvm.

Kildewww.eiendomspriser.no:
Tinglyst 7/5-1990. Overdratt for kr. 13 692,- til Egil Skogstad Nielsen.

Egil Nielsen (Egil Skogstad Nielsen) fra Lunde i Tel.
g.m. Bente Skafte fra Berget på Ulefoss, d.a. Villy Wilhelm Skafte.
1. Else Irene Nielsen.
2. Jente f. juni 1990.
Eier 1990.

Til Toppen.


Bergegata 7.
11/37 Grini.

Utskilt fra bnr 9 Helgeroen ved skylddelingsforretning tinglyst 25/7-1914.

Skyldmark: 0,03. Areal: 1 084 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 215. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Andreas Jensen Helgeroen
 til Ole Olsen Grini for kr. 630 (tomt), dat. 21., tingl. 26. sept. 1914."

Jordbruksarbeider for Cappelen (på Holla gård), gruvearb. (i 1918)
Ole Olsen Grini fra Grini i Landsmarka i Lunde f. 15/12-1865 d. 22/1-1956, s.a. gbr. Ole Johnsen Grini og Ingeborg Abrahamsdatter.
g1g i Holla 19/6-1891 m. Andrea Emanuelsdatter fra Bergkåsa under Tvara f. 30/4-1863 d. 26/6-1913 på Briskemyr av kreft, d.a. Emanuel Rasmussen Bergkaasa.
Forlovere: "
John Kristiansen Tyri og Emmanuel Rasmussen Bergkaas."
g2g i Holla 18/3-1916 m. Hanna Severine Nirisdatter ("Hanna Hantomyra") fra Fiskodde i Lunde f. 18/10-1888 d. 16/1-1978, d.a. arb. Niri Haraldsen og Mari Johnsdatter.
Forlovere: "
Smed Thomas Olsen Lindgren og Smed Ole Thomassen Lindgren."
1. Olaus Olsen Grini f. 5/3-1892 på Grini i Lunde. Overtok huset.
2. Emil O. Grini f. 21/5-1895 d. 30/12-1963.
3. Johannes O. Gini f. 16/4-1901. Bodde hjemme i 1920 mens han jobbet som tresliper hos Aall.
Barn i 2. ekteskap:
4. Alise Marie Grini f. 24/6-1918 d. 23/5-2005 g.m. Olaf T. Våle i Hjartdal f. 24/12-1916 d. 20/11-2005. Gravlagt på Hjartdal kirkegård.

Eier 1914.

F.f. Leilending Olav Olsen Grini og Andrea Imanuelsdatters Olavus: Leilending Gunhild G. Grini, leilending Pauline J. Hægland, leil. Andreas O. Grini, Nils G. Hovland og Kittil P. Kaasa.
F.f. 
Dagarb. Ole Olsen, Briskemyr og Andrea Emanuelsdatters Emil: Marie Emanuelsd, Bergkaasa, Hanna Kristiansd. Stua, John Olsen Deilsevje, Karl Emanuelsen Bergkaasa, Kristen Andreassen Melteig.
F.f. Ole Olsen Briskemyr, Holla gaard og Andrea Emanuelsdatters 
Johannes: Gbr. Hans Johannesen Heisholt og kone Hanna Halvorsd., Snedker Karl Emanuelsen, pige Signe Olsd. Bergkaasen.
F.f. Grubearb. Ole Olsen Grini og Hanna Nirisdatter f. Hanto 
Alise Marie: Smed Ole Tomassen Lindgren, Olaves Olsen Grini, Moderen, Pike Gusta Tomassen Lindgren.

Denne familien bodde tidligere en tid på Briskemyr under Tveit. Hans andre kone Hanna, hadde med seg ei datter, Inga Hantomyra,
inn i ekteskapet.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 215. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Ole O. Grini og hustru Hanna til sønnen Olaus Grini for kr. 2.053, 82, dat. 20/6-1935, tingl. 29/11-1935, med panterett for kr. 1.000,- av kjøpesummen."

Olaus Olsen Grini herfra f. 5/3-1892 på Grini i Lunde d. 4/5-1963.
Eier 1935.

Kilde: Grunnboksblad (1935-1993) for 11/37 Grini.
"Dagbokført (tinglyst) 22/4-1967. Olaus Grini død 4/5-1963. Hjemmelen gått over til testamentarving Alise O. Våle i Hjartdal. Nottert 22/4-1967."

Alise Marie Våle herfra f. 24/6-1918 d. 23/5-2005.
Eier 1967.

Arvingen her, Alise Marie Våle i Hjartdal, bodde i Hjartdal og var g.m. Olaf T. Våle fra Hjartdal.
Deres datter, Irene Dalene f. Våle f. 1943, arvet denne eiendommen i 1975.

Kilde: Grunnboksblad (1935-1993) for 11/37 Grini.
"Dagbokført (tingl.) 13/11-1974. Skjøte av 2/11-1974, grunnbokført 17/1-1975 til Birger Dalen og Irene Dalen, for kr. 20.000,- "

Birger Dalen f. 16/8-1935 d. 21/5-2019.
g.m. Irene f. Våle fra Hjartdal 1943.
Eiere 1975.

Til Toppen.


Bergegata 8.
11/300. Opprinnelig festetomt.

Areal 841 kvm.

KildeHusregister for Holla folio 101.
"Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Ole Jensen paa en parcel stor ca. 19,9 Ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse,
årlig avgift kr. 93,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 23. des. 1921, tingl. 15/2-1922.
Merkn: Festeavgiften fastsatt til kr. 30,- dat. 29/7-1943.
Merkn: Festeretten overdratt til Knut Kristensen g.m. Julie Kristensen tingl. 9/9-1949.

Ole Jensen Helgeroen.
Bruker 1922.

KildeHusregister for Holla folio 142.
Leietomt av Holla prestegaard. Tomt nr 48. Rote nr 4. Løpenr 60. Leier: Knut Severin Kristensen.
Huset staar paa gnr 11, bnr 1.
1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Knut Severin Kristensen paa en parcel stor ca. 10 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse,
årlig leie kr. 47,00, hvorfor panterett efter Boligbanken, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., med påtegnet overenstemmende med boligbankens
cirkulære av okt. 1906, dat. 14. april 1924, tingl. 14. mai 1924.
2. Obligasjon fra Knut Kristensen til Boligbanken for kr. 4500,00, dat. 2/1-1926, tingl. 30/1-1926. (Slettet 4/6-1948).
3. Utleggsforretning hos Julie Kristensen til British American Tobacko Co. Ltd A/S ved Heffermehl & Co., Oslo, for kr. 220,74 med utlegg heri m.m. avholdt 12/5-1928, tingl. 25/5-1928.
4. Bekjentgjørelse om at fru Julie Kristensens bo er tatt under skifterettens behandling som konkursbo, dat. 1/11-1928, tingl. 9/11-1928. Denne og nr 3 er slettet 15/8-1952.
5. Obligasjon fra Knut Sørdahl til Holla Sparebank for kr. 5000,00, dat. 13/6-1924, tingl. 26/9-1924, anm. feilaktig på rote 4. Løpenr. 69, men overført hertil ifølge paategnelse, dat. 26/11-1928, tingl. 30/11-1928.
Anm: Leien fastsatt til kr. 30,. pr. år, tingl. 31/8-1950.
6. Obligasjon dat. 11/8, dagbokført (tinglyst) 12/8, grunnbokf. 15/8-1952 fra Knut Kristensen til Holla sparebank for kr. 10.000,- Slettet 18/6-1963.
7. Leiekontrakt dat. 25/8, dagbokført (tingl.) 3/12, grunnbokført 3/12-1963, hvori Knut Kristensen leier bort forretningslokalene på denne eiendom til Lunde forbruksforening
mot kr. 200,- pr måned fra 3/8-1963. I leietiden kan leieren få kjøpe forretningbygget med videre på nærmere angitt vilkår. Kontrakten inneholder forøvrig en rekke bestemmelser.

Telefonmontør, huseier
Knut Severin Kristensen (Sørdal) fra Søndeled ved Risør f. 29/7-1896 d. 28/12-1965, s.a. arbeider Kristen Svendsen.
g. på Holla prestekontor 24/11-1923 m. Julie Jensen fra Helgeroen und. Prestegården f. 21/3-1903 d. 11/4-1986, d.a. gruvearb. Andreas Jensen Helgeroen.
Forlovere: "Brudens far og Harald Nordnes."
1. Birger Sørdal f. 2/2-1924. Se nedenfor.
2. Asbjørn Sørdal (rørlegger) f. 15/1-1926 d. 23/3-1983 g. i Brevik 30/8-1958 m. Klara Coch fra Brevik.
Bruker 1924.

Knut Kristensen satte opp det første huset her rundt 1924. Han leide ut første etasje i huset til Sverre Oterkjær, som starta
butikk der. Butikklokalet tok etter hvert Julie Sørdal over. Hun oppførte en kiosk på eiendommen og dreiv den i mange år.
Knut Kristensen bygde på huset sitt og det ble plass til den nye butikken til Julie, i mange år kalt "Julies kiosk".
Se Sverre Oterkjærs familie i Hollav. 44.

Arbeider, huseier
Birger Sørdal
 f. 2/2-1924 d. 23/3-2011. Gravlagt i Solum.
g.m. Elsa f. 5/9-1926 d. 20/9-2015. Gravlagt i Solum.
1. Sidsel Sørdal f. 1954 g.m. Jørn Ragnar Hansen. Se Hekkv. 4.
Huseier 1986, tomteeier 2003.

Birger Sørdal løste inn festetomta til Opplysningsvesenets fond for kr. 26.087,- tinglyst 6/2-2003.

Kildewww.eiendomspriser.no.
"Tinglyst 9/1-2012. Overdratt for kr. 0,- fra 
Elsa Sørdal til Sidsel Sørdal."

Sidsel Sørdal f. 1954.
Eier 2012.

Hun kjøpte tomt 11/301 av Opplysningsvesenets fond i 2003. Se Hekkv. 4.

Til Toppen.


Bergegata 9.
11/38 Aasland.

Utskilt fra bnr 9 Helgeroen ved skylddelingsforretning tinglyst 23/6-1915.

Skyldmark 0,04. Areal 1 439 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, folio 321. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Andreas Jensen Helgeroen til Knut Gunnarsen Holte for kr. 1000,- og Gjerdehold, dat. 17. mai, tingl. 23. juni 1915."

Tømrer
Knut Gunnarsen Holte f. 26/11-1887 d. 4/8-1969.
g.m. Nikoline Sanna f. 26/2-1891 d. 21/10-1969.
Eier 1915.

Knut G. Holtet bygde det første huset her i 1915 og solgte det med eiendomstomt året etter til Gunleik A. Grini.
Familien Holte bodde i Landsmarka i Lunde og de er gravlagt ved Landsmarka gravsted.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, folio 321. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Knut Holte til Gullik Andreassen Grini for kr. 5.200,00, dat. 4., tingl. 15. nov. 1916."

Bygningssnekker for Cappelen
Gunleik Andreassen Grini (Gullik Grini) fra Landsmarka i Lunde f. 27/2-1886 d. 16/12-1958 på Berget, s.a. leilending Andreas Olavsen Grini.
g. i Lunde krk. 23/11-1913 m. Anne Skaardal fra Skårdal i Lunde f. 14/9-1891 i Lunde d. 27/4-1973, d.a. Saamund Aslaksen Skaardal.
Forlovere: "Saamund A. Skaardal og Olav Dalen."
1. Trygve Grini f. 26/10-1914 i Lunde. Se Aug. Cappelensv. 18 und. Verket.
2. Såmund Andreas Grini f. 23/5-1924. Se nedenfor.
3. Gunhild Grini f. 18/8-1926.
4. Inger Tomine Grini f.
Eier 1916.

F.f. Snekker Gullik A. Grini, Aasland og hustru Anne Såmundsdatters Såmund Andreas: Moren, Olav Skårdal, Såmund Skårdal og Sofie Bærland.
F.f. Tømmermann Gullik Andreassen Grini, Aasland og Anne Såmundsdatters 
Gunhild: Moren, Johannes og Anna Grini, Harald Grini.

Gunleik Grini var visstnok brorsønn (nevø) av Ole Olsen Grini i Bergegata 7. Han kjøpte dette nyoppførte
huset i 1916 for kr. 5.200,- Hans søster Ingeborg Marie bodde i nabohuset. Se Bergegata 11.

Kilde: Grunnboksblad (1935-1993) for 11/38 Aasland.
"Dagbokført (tinglyst) 18/2-1960. Skjøte dat. 6/2, grunnbokført 18/2-1960 til Såmund Andreas Grini for kr. 12.000,- m.v.
Kr. 4.000,- henstår mot pant, selgeren (Anne Grini i uskifte av 1958) forbeholder seg for livstid fritt husvær og frukt og bær til husbehov."

Hjelpevaktmester, formann for Holla kommunes vedlikeholdsavd.
Såmund Andreas Grini herfra f. 23/5-1924 d. 26/1-2002.
g. 3/6-1950 m. Harriet Bentsen f. 16/6-1922 d. 26/12-1974, d.a. vognmann Johan Bentsen og Lilly Othilie Hansen.
1. Lillian Grini f. 1957 g.m. Olav John Pollen. Se nedenfor. Overtok eiendommen.
Eier i 1974.

Såmund Grini ble ansatt som hjelpevaktmester ved Ulefoss skole i 1969 etter Arne Juliussen.
I 1980 ble han ansatt som formann for Holla kommunes vedlikeholdsavdeling.

Kildewww.eiendomspriser.no.
"Tinglyst 29/11-1990. Bergegata 9, Ulefoss overdratt for kr. 0,- til 
Lillian Grini."

Bankfunksjonær ved Lunde sparebank
Lillian Grini herfra f. 1957.
g.m. Olav John Pollen.
Eier 1990.

Til Toppen.


Bergegata 10.
11/268.

Areal 708 kvm.

Kildewww.eiendomspriser.no.
"Tinglyst 29/10-1990. Solgt for 11.330,- fra 
Opplysningsvesenets Fond til Lars Lia Gurstad. (Innløsning av tomta)."

Fruktdyrker
Lars Lia Gurstad fra Stranna i Nes, Sauherad f. 29/5-1926 d. 3/11-2020.
g.m. Margith Johanne Bjørnstad fra Bergegata 27 f. 28/3-1928 d. 7/11-1996, d.a. Gustav Kristinius Bjørnstad.
Eier 1990.

Kildewww.eiendomspriser.no: Tinglyst 24/6-2020. Solgt for 1 200 000,- fra Lars Lia Gurstad til Stig Yngve Olsen og Charlotte Åmås.

Stig Yngve Olsen.
samboer m. Charlotte Åmås.
Eiere 2020.

Til Toppen.

 


Bergegata 11.
11/42 Helgeroen - Hellestad.

Utskilt fra bnr 9 Helgeroen ved skylddelingsforretning tinglyst 17/10-1923.

Skyldmark: 0,04. Areal: 1 626 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 345. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Andreas Jensen Helgeroen til Thomas Deilhaug for kr. 1.800,- med gjerdeplikt, dat. 19. oktober 1923, tinglyst 14. November 1923."

Tømrer
Thomas Deilhaug f. 4/5-1890 i Drangedal d. 13/1-1968, s.a. leilending Hans Torgrimsen.
g. i Holla 4/3-1922 m. Ingeborg Marie Grini fra Landsmarka i Lunde f. 19/11-1893 i Lunde d. 4/4-1976, d.a. leilending Andreas Olavsen Grini.
Forlovere: "Fedrene".
1. Harald Deilhaug f. 17/9-1922. Se nedenfor.
2. Gyda Deilhaug f. 12/12-1926 g.m. Bjarne Nygaard. Se Åslandv. 4 under Verket.
Eier 1923.

Thomas Deilhaug ble konfirmert i Lunde kirke i 1904 og Ingeborg Marie ble konfirmert i samme kirke 1908.

F.f. Bygningssnekker Thomas Deilhaug, Ulefoss og Ingeborg Marie Andreasdatters Harald: Foreldrene, Kone Anna Grini og Olav Grini.
F.f. Tømmermann Tomas Deilhaug, Helgeroa og hustru Marie's Gyda: Moren, kone Johanne Grini, maler Ole Grini, Harald Grini.

Ingeborg Marie Grini hadde sin bror Gunleik (Gullik) i nabohuset. Se Bergegata 9.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, folio 321. Digitalarkivet.
"Skjøte av 10/2, dagbokført (tingl.) og 
grunnbokført 19/2-1965 fra Thomas Deilhaug til Harald Deilhaug for kr. 15.000,- Selger og hustru forbeholder
seg for livstid husvær på denne eiendom, samt rett til adgang til bruk av ytre rom, dat. 5-årig verdi kr. 5.000,- "

Harald Deilhaug herfra f. 17/9-1922 d. 3/3-1994.
Eier 1965.

Kildewww.eiendomspriser.no:
Tinglyst 18/5-1994. Overdratt for kr. 0,- til Gyda Nygaard.

Kildewww.eiendomspriser.no:
Tinglyst 18/5-1994. Overdratt for kr. 150.000 fra 
Gyda Nygaard til 
Thore Andreas Nygaard og Tove Solheim Solli.

Thore Andreas Nygaard fra Åslandv. 4 und. Verket.
og Tove Solheim Solli.
Eiere 1994.

Kildewww.eiendomspriser.no:
Tinglyst 13/10-2000, andel overdratt for kr. 0,-  fra 
Thore Andreas Nygaard til Tove Solheim Solli.

Tove Solheim Solli.
Eier 2000.

Kildewww.eiendomspriser.no:
Tinglyst 31/12-2001, Solgt for kr. 900.000,- fra 
Tove Solheim Solli til Kent Inge Dahl og Jorunn Tufte Dahl.

Kent Inge Dahl.
g.m. Jorunn Tufte.
Eiere 2001.

Kildewww.eiendomspriser.no:
Tinglyst 24/7-2019, Solgt for kr. 2 775 000,- fra 
Kent Inge Dahl og Jorunn Tufte Dahl til Stian Westheim og Cathrine Westheim.

Stian Westheim.
g.m. Cathrine.
Eiere 2019.

Til Toppen.

 


Bergegata 12.
11/294. Opprinnelig festetomt.

Festetomt nr.

Arbeider, huseier
John Jørgensen
 fra Vesthagen f. 17/5-1920 d. 25/6-1992, s.a. Andreas Jørgensen.
g.m. Ruth f. 4/5-1923 d. 7/3-2015.
Huseier, tomtefester.

Arbeider, huseier
Johan A. Lindquist f. 19/7-1892 d. 19/1-1977.
g.m. Gudrun Sørensen fra Sagene f. 15/2-1895 d. 21/1-1980, d.a. Søren Kristensen. Se Familie 16 - Sagene 1900.
1. Sverre Lindquist.
2. Randi Lindquist.
Huseier, tomtefester.

Arbeider, huseier
Birger Bentsen
 f.
g.m. Anne Kristine f.
Huseier, tomtefester.

Kildewww.eiendomspriser.no:
Tinglyst 27/4-1998. Boligen solgt for kr. 440.000,- til Cato Nordh og Ann-Carin Stenstadvolden.

Kildewww.eiendomspriser.no
Tinglyst 26/11-1998. Solgt for kr. 34.555,- fra Opplysningsvesenets Fond til 
Cato Nordh og Ann-Carin Stenstadvolden (innløsing av tomta. GS).

Etter oppmåling i 1998 ble tomtens areal målt til 1 378 kvm.

Cato Nordh.
samboer m. Ann-Carin Stenstadvolden.
Huseiere med eiendomstomt 1998.

Til Toppen.

 


Bergegata 13.
11/74 Bergly.

Utskilt fra bnr 9 (Helgeroen) ved skylddelsforretning, tinglyst 24/6-1955.

Skyldmark: 0,05. Areal: 1 523 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/74.
Dagbokført (tinglyst) 7/10-1948. Skjøte til Ole Jensen dat. 22/9-1948."

Ole Jensen.
Eier 1948.

Ole Jensen satte opp huset her og solgte det i 1955 til Kaare Andersen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/74.
Dagbokført (tinglyst) 1/7-1955. Skjøte dat. 28/6-1955 fra Ole Jensen til Kaare Andersen for kr. 40.000,- "

Salmaker
Kåre Andersen fra Ulefoss f. 7/1-1924 d. 10/1-2007, s.a. sliperiarb. Rudolf Andersen.
g. 1951 m. Ella Gundersen fra Ulefoss f. 19/2-1930 d. 1/2-2016.
1. Nils Cato Andersen.
2. Rolf Magne Andersen.
3. Dag-Jarle Andersen.
Eier 1955.

Kåre Andersen og Åge Eklund hadde i 1958 planer om å starte et cementstøperi i Kåre Andersens nybygg på Berget (her).
TA 11/3-1958, side 2 øverst. Navn: "Ulefoss Sementstøperi" (Å nei, ikke Cementstøperi, som er riktig stavemåte. G.S. :-D.)

Til Toppen.


Bergegata 14.
11/275 Prestegården 10.

Til Toppen.


 Bergegata 15.
11/73 Helgetun.

Utskilt fra bnr 9 Helgeroen ved skylddelingsforretning, tinglyst 18/5-1955.

Skyldmark 0,05. Areal 1 615 kvm.

Kilde: Grunnboksblad (1935-1993) for 11/73. Helgetun.
"Tinglyst 25/4-1956. Skjøte dat. 19/4, grunnbokført 26/4-1956 fra Ole Jensen til Anfinn Johansen for kr. 4.000,- "

Forretningsfører i Holla kommune (1953), fullmektig (1971)
Anfinn Johansen fra Namløshagen und. S. Namløs f. 13/2 (KB) 15/2 (gravstøtta)-1914 d. 20/1-1996, s.a. gruvearb. Johan Olavsen.
g. ca. 1946 m. Mathilde Olava Karlsen Skjærva (Tingelstad på Gran) fra Hadeland f. 15/11-1915 d. 19/6-1977, d.a. Konrad Karlsen.
Eier 1956.

Dette ekteparet fikk aldri noen barn.

Eiendommen er ikke tinglyst, overdratt eller solgt videre i 2022. G.S.

Til Toppen.


Bergegata 17.
Gnr 11 - bnr 17 Eiklund (11/17).

Utskilt fra bnr 9 Helgeroen ved skylddelingsforretning tinglyst 1/12-1898.

Skyldmark: 0,03. Areal 1 239 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 195. Digitalarkivet.
"
Skjøde fra Jens Andreassen Helgeroen til Andreas Johnsen for 400 kr.. dat. og tingl. 26. Sept. 1900."

Former
Hans Evensen Sandbakken fra Verket f. 17/8-1879 d. 23/11-1972, s.a. Even Johannesen Sandbakken. Se Familie 57b - Verket 1891.
g. i Helgen krk. 17/11-1900 m. Karen Johnsdatter fra Kollekåsa under Kolle f. 18/11-1878 d. 12/4-1937, d.a. John Johnsen Kollekaasa.
Forlovere: "Even Johannesen Værket og Johannes J. Sandbakken."
1. Einar Eiklund (tvilling) f. 24/7-1901. Se Hollav. 57.
2. Gudrun Eiklund (tvilling) f. 24/7-1901 d. 22/1-1997. Ugift.
3. Astrid Katrine Eiklund f. 1/1-1904 d. 12/9-1994 g.m. Hans Stenert Baksaas f. 14/6-1904 d. 20/5-1996. Begge gravlagt på Gjerpen kirkegård i Skien.
4. John Eklund f. 12/3-1907. Se Greteslund 9 (11/266).
5. Klara Elisabeth Eiklund f. 5/12-1913.
Eier 1903.

F.f. Former Hans Evensen Helgeroen og Karen Johnsens Einar: Kone Karen Johannesen Vrk., Even Johannesen Vrk., Pige Raghild Johannesen Vrk., Ungk. Johannes Evensen Vrk. Døbt af Jordemoder Ingeborg Tovsen.
F.f. Former Hans Evensen Helgeroen og Karen Johnsens 
Gudrun: Kone Gunnild Olsen Febakke, Pige Mari Andersen Ulefos, Grubearb. Brynnild Olsen Febakke, Værksarb. Johannes Johannesen Vrk.
F.f. Værksarb. Hans Evensen Eklund, Helgeroen og Karen Johnsdatters 
Astrid Kathrine: Kone Ragnild Johannesen Helgeroen, Kone Gunnild Marie Johnsen, Helgen, Værksarb. Johannes Johannesen Helgeroen.
F.f. 
Dissenterbarn. Værksarb. Hans Evensen Ekelund gift 1900 og Karen Johnsdatters John: Manden er medlem af Statskirken, Konen Frimenigheden.
F.f. Dissenterbarn (Hollen). Former Hans Evensen Ekelund og Karen Johnsdatters 
Klara Elisabeth: Forældrene tilhører den Evang. Luth. Frimenighed (DELK).

På besøk her i 1910: Gunhild Andreassen f. 30/3-1895 i Holla.

Former, sliperiarbeider, leieboer
Andreas Jacobsen fra Verket f. 15/4-1889 d. 20/12-1984, s.a. Jacob Andreassen. Se Familie 81 - Verket 1910.
g. i Holla krk. 15/1-1910 m. Karoline Pedersdatter fra Sagene f. 22/8-1888 d. 5/4-1987, d.a. Peder Johnsen. Se Familie 43 - Sagene 1910.
Forlovere: "Sliberiarb. Jens Berland og Sagarb. Jacob Andersen Vrk." 
1. Magnhild Helene f. 9/4-1910 d. 5/6-1915 på Ekornrød av "Lungebetændelse".
2. Jacob Jacobsen f. 17/1-1917. Se Tvaraveien 8.
3. Magnhild Jacobsen f. 31/3-1919 d. 12/1-2001 g.m. Leif Kjell Johansen f. 7/11-1914 d. 14/8-1997. Bodde i Lundg. 47 i 1994. Gravlagt på Johannes i Skien.
4. Signe Jacobsen f. 19/3-1922 d. 18/10-2012 g.m. Harry Aas Lindgren f. 29/11-1919 d. 27/10-1997. Gravlagt på Kronborg gamle.
5. Ester Jacobsen f. 31/10-1926 g.m. Torstein Helgetveit. Se Snekkerv. 12.
Leieboere i 1910-1917.

F.f. Sliberiarb. Andreas Jakobsen, Ringsevje-Kaasa og Karoline Pedersdatters Magnhild Helene: Marie Jensen Kaasa, Marie Johnsen Sagene, Sagarb. Jakob Andreassen do. og Jens Jakobsen Vrk.
F.f. Former Andreas Jakobsen Vrk., Ekornrød og Karoline Pedersens 
Jakob: Arb. Nils Andersen Moen, Arb. Jens Jakobsen, Barnets Moder, Pige Ingeborg Jakobsen.
F.f. Former Andreas Jacobsen, Ekornrød og Karoline Pedersens 
Magnhild: Forældrene, Ingeborg Jacobsen, Nils A. Moen. Hjemmedøbt (7/5) av Lærer Sønstebø.
F.f. 
Former Andreas Jacobsen, Ekornrød og Karoline Pedersens Signe: Foreldrene, Nils Andersen Moen og hustru Olette Moen.
F.f. Former Andreas Jakobsen, Ulefoss og hustru Karolines 
Ester: Foreldrene, Arb. Otto Tronsen, Ingeborg Tronsen.

Denne familien flytta til arbeiderboligene på Ekornrød før januar 1917. Foreldrene er gravlagt på Kronborg gamle.

Kilde: Grunnboksblad for 11/17. Eiklund.
"Dagbokført (tinglyst) 2/5-1990. Til 
Anne Irene Jensen ifølge Skifteskjøte for kr. 170.000,- "

Anne Irene Jensen f. 1935.
Eier 1990.

Solgt i 2011 til Magne Kambestad f. 1975 og Karina Enger Kambestad f. 1980.
Eiere 2011.

Det ble oppført ny bolig her i 2018.

Til Toppen.


Bergegata 18.
11/249 Solhott.

Utskilt fra festetomt nr. 26 under bnr 1 (Prestegården) ved kart- og delingsforretning tinglyst 8/8-1989.
Tomteeier 1989: Opplysningsvesenets fond.

Areal: 1 825 kvm.

Tegner
Karsten Andreassen fra Verket f. 13/10-1923 d. 9/6-2003, s.a. former Bjarne Andreassen.
g. i Holla 7/10-1950 m. Tordis Oddbjørg Lindgren f. 9/1-1931 d. 10/3-2020.
1. Berit Andreassen gift Larsen.
2. Karin Andreassen gift Garvik.
Eier av huset 1983.

Denne familien var tidligere bosatt i Gretes Lund 8.

Tordis O. Andreassen løste inn tomta i 2016 med kr. 27. 396,-

Hun overdro huset med selveiertomt vederlagsfritt til sine to døtre i 2017. Karin solgte sin andel til Kjell Bjarne Larsen i 2021.

Kjell Bjarne Larsen.
Eier 2021.

Huset er for det meste utleid.

Til Toppen.


Bergegata 19.
11/16 Rydningen.

Utskilt fra bnr 9 Helgeroen ved skylddelingsforretning tinglyst 1/12-1898.

Skyldmark: 0,01. Areal: 704 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, panteregister nr. VII 1, folio 194. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jens Andreassen Helgeroen til Anund Eriksen for kr. 230,- dat. 4. thinglæst 25. aug. 1899."

Anund Eriksen Rønningen.
Eier 1899.

Anund Eriksen Rønningen lånte penger i banken mot sikkerhet i eiendommen og huset han bygde.
Han solgte huset i 1903.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, panteregister nr. VII 1, folio 194. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anund Eriksen Rønningen til Frantz August Haakonsen for kr. 2.350,- dat. 26. jan., thinglæst 11. marts 1903."

Gruvearbeider
Frants August Haakonsen fra Mo i Telemark f. 20/10-1877 d. 29/3-1949 på Notodden.
g.m. Marianne Halvorsdatter fra Røgstuen under Namløs nedre f. 29/6-1877 d. 27/8-1979 på Notodden, d.a. Halvor Halvorsen Røgstuen.
1. Herman Gustav Adolf Haakonsen f. 2/1-1902.
2. Karl Halfdan Edvin Haakonsen f. 12/6-1903.
3. Fridtjof Godtfred Magnus Haakonsen f. 23/6-1905.
4. Haakon Hjalmar Haakonsen f. 20/8-1907.
5. Eleonore Haakonsen f. 5/2-1910.
Eier 1903.

F.f. Grubearb. Frants August Haakonsen, Fæhn og Marianne Halvorsdatters Herman Gustav Adolf: Gbr. Hans Fæhn og Datter Anne Marie Fæhn, pige Anna Haakonsen af Porsgrund, Grubearb. Halvor Barstad, Grubehaugen.
F.f. Grubearb. Frans Haakonsen Rønningen og Marianne Halvorsdatters 
Karl Halfdan Edvin: Marthine Jørgensen Namløs, Peder Jørgensen do., Berthinius Hansen Røgstuen og Mathilde Haakonsen Rønningen.
F.f. Grubearb. Frants Haakonsen Helgeroen og Marianne Halvorsdatters 
Fridtjof Godtfred Magnus: Grubearb. Tarjer Halvskild, Vrk., Jørand Halvskild, pige Amanda Næsmark og Faderen.
F.f. Grubearb. Frants August Haakonsen, Helgeroen og Mariane Halvorsdatters 
Haakon Hjalmar: Kone Marie Nesmark, Helgeroen, pige A. Pettersen do., Tunnelarb. Johannes Pettersen do., do. Tarje Halskild, Evjen.
F.f. Grubearb. Frans August Haakonsen, Helgeroen (Rønningen) og Marianne Halvorsdatters 
Eleonore: Martine Namløs, pige Anne Haakonsen i Skien, Gbr. Per Namløs, Tunnelarb. Tarje Holskild, Ulefos.

Mariannes mor bodde her på sine gamle dager. Det var Gunhild Maria Nilsdatter fra Jøntvedt f. 2/1-1833.
Gunhild Marie flytta sammen med denne familien til Notodden på 1920-tallet og døde der i 1926, som
"Gunhild Marie Håtveit."


En del av huset var under folketellinga 1910 utleid til den unge familien 
Andreas Odinsen.

Former, leieboer
Andreas Odinsen (Andreas Hansen) fra Verket f. 1/9-1881 d. 20/10-1958, s.a. former Hans Odin Andreassen. Se Familie 86b - Verket 1900.
g. i Holla 29/9-1907 m. Ida Anette Abrahamsen fra Kåsa på Verket f. 11/2-1882 d. 26/6-1968, d.a. former Abraham Andreassen. Se Familie 75a - Verket 1900.
Forlovere: "Fædrene."
1. Julie Therese Odinsen f. 16/8-1908.
2. Astrid Odinsen f. 20/5-1911.
3. Harald Odinsen f. 1/5-1913.
4. Arthur Odinsen f. 24/7-1916.
5. Tomine Odinsen f. 24/12-1918.
6. Ingeborg Odinsen f. 27/10-1921.

F.f. Værksarb. Andreas Hansen Odinsen Ekelund og Ida Anette Abrahamsens Julie Terese: Arb. Hans Odin Andreassen, Arb. Andreas Andreassen Vrk., kone Maren Andreasen do., pige Anne Abrahamsen do.
F.f. Former Andreas Hansen Odinsen, Helgeroen og Ida Annette Andreasdatters 
Astrid: Julette Andreassen Vrk., pige Nora Hansen, Former Hans Andreassen og Former John Abrahamsen, Vrk.
F.f. Former Andreas Hansen (Odinsen), Ekornrød, nedenfor Furustulskoven, og Ida Anette Abrahamsens 
Harald: Maren Abrahamsen Kaasa, Pige Louise Abrahamsen do., Former Hans Odin Andreassen, Arb. Johannes Olausen Vrk.
F.f. Former Andreas Odinsen Vrk. og Ida Anette f. Abrahamsens 
Tomine: Forældrene, Former Hans Odin Andreassen, Pike Anette Hansen.
F.f. 
Former Andreas Hansen, Ekornrød og Ida Abrahamsens Ingeborg: Forældrene, Hans Odin Andreassen, Ingeborg Andrea Hansen.  (Påført senere. G.S.) Ingeborg Odinsen.

Denne familien bodde trolig i andre etasje i dette huset i ca. 5 år, før de flytta til Ekornrød i ca. 1913.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, panteregister nr. VII 1, folio 194. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Frants Haakonsen til Sveinung og Gunnar Kristensen Hollahagen for kr. 5.750,- dat. 11., tinglyst 27. april 1918."

Sveinung Kristensen Hollahagen f. 4/9-1887 i Lunde d. 20/11-1928.
Vaktmann Gunnar Kristensen Hollahagen f. 2/11-1889 i Lunde d. februar 1940.
Brødre. Eiere av hver sine 1/2-deler1918.

Se Hollahagen under Holla gård.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, panteregister nr. VII 1, folio 194. Digitalarkivet.
"Hjemmelsdokument av 18/9, dagbokført 18/8, grunnbokført 20/9-1940 fra skifteforvalteren i Gunnar Hollahagens dødsbo til
Kristian og Gunhild S. Hollahagen
 for kr. 2.000,- på boets andel av denne eiendom."

Kristian Hollahagen f. 27/3-1922 d. 8/7-1952. Ugift.
Gunhild S. Hollahagen f. 1/6-1928 d. 27/7-2012. Ugift.
Søsken. Eiere av hver sin 1/2-del 1940.

Kristian Hollahagen ble drept ved en motorsykkelulykke ved Grimstad i 1952.


Grimstad Adressetidene 16.7.1952, side 2. KildeNationalbiblioteket (www.nb.no).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 25/5-1972. Skjøte av 23/5, grunnbokført 2/6-1972 fra Inga Hollahagen til Gunhild S. Hollahagen vederlagsfritt.
Eiendommens verdi er satt til 19.000,-"

Gunhild S. Hollahagen fra Hollahagen f. 1/6-1928 d. 27/7-2012. Ugift.
Eier av hele eiendommen 1972.

Det antas at hennes mor, Inga Hollahagen bodde sammen med sin datter her så lenge hun levde.
Se Hollahagen under Holla gård.

Gunhild Hollahagen hadde testamentert eiendommen sin til Frelsesarmeen.
Den ble deretter solgt på det åpne marked året etter for kr. 1.200.000,- 

Til Toppen.


Bergegata 20.
11/276 Prestegaarden.

Areal: 1 541 kvm.

For nytt iflg. Personvernsloven. GS 2024.

Til Toppen.


Bergegata 21.
11/36 Aspheim.

Utskilt fra bnr 9 Helgeroa ved skylddelingsforretning, tinglyst 25/7-1914 (her er det oppført feil dato i kommunens egen matrikkel).

Skyldmark 0,02. Areal 1 532 kvm.

Området med tomter, utskilt fra gnr 11 bnr 9 Helgeroa, ble i mange år kalt nettopp for Helgeroen/ Helgeroa. Siden ble det ikke
uvanlig og endre sitt familienavn til navnet på tomta. Det var nemlig slik for ca. 100 år siden, at man måtte ha et navn på tomta
før man kunne få byggelån med pant i eiendommen. G.S.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 187. (gnr 11/bnr 9) Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 25/6, tingl. 25/7-1914, hvorved til Nils Pettersen Sund er utskilt Aspheim av skyld 2 øre, med ret til fornødent vand i en brønd på dette bruk."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 214. (gnr 11/bnr 36) Digitalarkivet.
"Iflg. Skylddelingsforretning tingl. 25/7-1914, har naboerne Marie Næsmark, Frants Haakonsen og Hans Evensen ret til vandvei over tomten."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 214. (gnr 11/bnr 36) Digitalarkivet.
"Skjøte fra Andreas Jensen (Helgeroen) til Nils Pedersen Sund for kr. 800,- dat. 30. okt., thingl. 18. nov. 1914."

Sveitser (fjøs- og jordarbeider), fjøsmester på Holla gård
Nils Pettersen Sund f. ? d. jan. 1941 eller des. 1940.
g.m. Anne fra Seljord f. ca. 1873 d. 5/9-1927 på Helgeroen av en "Blodsykdom".
Eier 1914.


Kilde: Varden 3/4-1930. Nasjonalbiblioteket www.nb.no

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 214. (gnr 11/bnr 36) Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 17/12-1928, tingl. 24/5-1929, hvorved til Gunhild Rønningen er utskilt bnr 50 "Rønningen" av skyldmark 0,01." Se Bjønnegrinda 5.
Med rett til fornødent van

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 214. (gnr 11/bnr 36) Digitalarkivet.
"Skjøte fra Nils Pettersen Sund til Halvor Hogsrud på dette bruk og bnr 34 for kr. 3.500, hvorav kr. 2.447,00 henstår med pant i eiendommene med prioritet etter Boligbanken,
liksom selgeren forbeholder sig kost og ophold, verdsatt til godtgjørelse kr. 360,- pr. år, dat. 6/8-1935, tingl. 16/8-1935."

Yrke
Halvor Hoksrud f. 24/7-1907 d. 6/7-1975.
g.m. Anne f. 12/8-1907 d. 8/2-1986.
1. Nils Jørgen Hoksrud f. 12/6-1944. Se nedenfor.
Eier 1935.

Da Halvor Hoksrud døde fikk enka Anne Hoksrud uskiftebevilling, som vil si at hun ble sittende i uskifta bo.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tinglysning, Grunnboksblader for Nome kommune pr. 1999, gnr 11, bnr 36. Må bestilles fra Digitalarkivet.
"Grunnbokført (tinglyst) 14/8-1986. Skjøte fra selvskiftende arvinger etter Halvor og Anne Hoksrud til Nils Jørgen Hoksrud for kr. 200.000,-"

Ekspeditør
Nils Jørgen Hoksrud f. 12/6-1944 d. 14/3-2014.
g. 21/3-1970 m.  hjelpepleier Ruth Schwaiger fra Skien.
1. Erna Kristin Hoksrud f. 1973.
2. Anne Lise Hoksrud f. 1978.
3. Gutt Hoksrud f. 1986.
Eier 1986.

Kilde: Eiendomsoverdragelser 2015 (Telemarksavisa 18/3-2015. Eiendommen ble overdratt til enka Ruth Schwaiger Hoksrud, tinglyst 3/2-2015.

Ruth Schwaiger Hoksrud.
Eier 2015.

Til Toppen.

 


Bergegata 22.
11/271 Furuly.

Gammel festetomt. De hadde en så behagelig lav års-leie at folk drøyde ofte med å løse dem inn.
Denne tomta var en del av den gamle husmannsplassen Hollahagen.

Kilde: Husregister for Holla, folio 94.
Våningshus. Tomt nr 11. Rote nr 4. Løpenr 12.
Huset står på Prestegården gnr 11, bnr 1.
1. Fæstekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl med kirkedept's approbasjon til
Gunnar Hollahagen på en parcell stor 14,6 ar, for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse,
årlig avgift kr. 35.00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 13. mai, tingl. 18. juli 1921.

Merkn: Overdratt Inga Hollahagen tingl. 29/7-1948. Festet overdratt Jørgen Bjerkelund og vedtatt av kirkedeptet på betingelse at Tomten blir bebygget innen 3 år, tingl. 29/10-1954.
2. Erklæring dat. 4/6, dagbokført (tingl.) 16/11, grunnbokført 16/11-1960 fra Jørgen Bjerklund hvori han vedtar endre betingelser for anbringelse av kloakk fra denne eiendom gjennem bygdevegen.
3. Obligasjon dat. 5/2, dagbokf. (tingl.) 21/3, grunnbokført 21/3-1962 fra Jørgen Bjerkelund til Bustadbanken for kr. 18.000,-
4. Obligasjon dat. 5/2, dagbført 21/3, grunnbokført 21/3-1962 fra den samme til den samme for kr. 4.000,- med prioritet etter obl. under nr. 3 og senere rentebærende obligasjoner til Bustadbanken.
Overført til Grunnboken 24/6-1965 som tomt nr 11 av gnr 11, bnr 1.

Arbeider
Jørgen J. Bjerkelund fra Hollav. 48 f. 24/11-1913 (KB: 24/10) d. 23/10-1989, s.a. former Johannes Jørgensen Bjerkelund.
g. 1940 m. Solveig Osdalen fra Bergegata 4 f. 2/3-1920 d. 17/7-1992, d.a. anleggsarb. Hans H. Osdalen og Sofie Eriksdatter.
1. Sylvia Jane Bjerkelund f. 1941 g. i Holla 1964 m. Tor Johnsen fra Gjerpen.
    Ett barn: Kai Ove Bjerkelund f. 1964. Overtok huset.
2. Svenn-Ove Bjerkelund f. 1949. Se Tverrgata 2 i Vesthagan (und. Søve).
Fester 1954. Huseier ca. 1960.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 1/11-1990. Denne eiendom er fraskilt bnr 1. Areal: 1 535 kvm.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 16/4-1991. (Hjemmel til) Solveig Bjerkelund f. 2/3-1920 (innløsning av tomta) ifølge skjøte for kr. 24.540,- "

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 16/4-1991. (Hjemmel til) Kai Ove Bjerkelund f. 1964 og Eva Marie Wad f. 1964 ifølge skjøte for kr. 230.000,-,
mot at selger har borett så lenge hun ønsker."

Kontorfunksjonær ved Skien ligningskontor
Kai Ove Bjerkelund
 herfra f. 1964.
g.m. Eva Marie Wad f. 1964.
1. Monica Bjerkelund f. 1992.
2. Hege Bjerkelund f. 1994.

Eier 1991.

Til Toppen.


Bergegata 24.
11/299. Prestegaarden.

Gammel festetomt nr. 15 for 99 år med festeavgift kr. 35 pr. år.

Areal 1 167 kvm.

Arbeider
Jens Bjørnstad (Jens Gunnulf Bjørnstad)
fra Bergegata 28 f. 23/11-1922 d. 20/8-1998, s.a. Gustav Bjørnstad.
Eier på ukjent tidspunkt.

Kilde: Eiendomspriser.no. Linda Marie Kaasa kjøpte tomta av Opplysningsvesenets fond for kr. 35.031,- tinglyst 8/1-2002.

Linda Marie Kaasa.
Eier 2002.

Kilde: Eiendomspriser.no. Fra Linda Marie Kaasa til Dag Olav Brekke AS for kr. 180.000,- tinglyst 21/1-2003.

Dag Olav Brekke.
Eier 2003.

Kilde: Eiendomspriser.no. Fra Dag Olav Brekke AS  til Anne Merete Andersen for kr. 162.495,- tinglyst 22/7-2005.

Anne Merete Andersen.
Eier 2005.

Kilde: Eiendomspriser.no. Fra Anne Merete Andersen til Gina Høiseth for kr. 700.000,- tinglyst 25/11-2008.

Gina Høiseth.
Eier 2008.

Kilde: Eiendomspriser.no. Fra Gina Høiseth til Mona Haukedal for kr. 980.000,- tinglyst 3/11-2010.

Mona Haukedal.
Eier 2010.

Til Toppen.


Bergegata 25.
11/28 Næsmark.

Utskilt fra bnr 9 (Helgeroa) ved skylddelingsforretning tinglyst 18/9-1907.

Dette kan ha vært det gamle innhuset som sto på husmannsplassen "Helgeroen".

Skyldmark:0,01. Areal: 492 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 206. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Jens A. Helgeroen til Karen Marie Nesmark paa dette bruk (av skyldmark 0,01) for kr. 300,-, dat. 3., thinglæst 8/5-1908."

Enke, melkerske på Holla gård, har hønseri
Karen Marie Næsmark (Maja Kajsa Olsdotter Næsmark) f. 1/1-1854 i Sverige d. 15/7-1922 på Helgeroen.
1. Johan Wilhelm Johannesen Næsmark f. 11/5-1883 i Skafså. Se nedenfor.
2. Amanda Emilie Næsmark f. 20/2-1887 i Skafså g.m. Hans Kristensen. Se nedenfor.

3. Malvine Henrikke Næsmark f. 6/8-1889 i Skafså g.m. Halvor Halvorsen. Se nedenfor.
4. Hulda Laurine Næsmark f. 8/11-1891 i Skafså d. 15/12-1934 g. i Holla 24/4-1916 m. mekaniker John Olufsen Hadeland fra Tinn f. 12/8-1890 d. 13/9-1971. Gravlagt på Notodden.
5. Ragna Næsmark f. 18/9-1894 i Skafså.
Bruker ca. 1905. 
Eier 1908.

Karen Marie kom til Holla med sine fem barn, som enke etter verksarbeider Johannes Johannesen Næsmark f. ca. 1849.
Han døde trolig i Skafså. Næsmark I og II var navn på 2 av gruvene ved Åmdals Kobberverk i Skafså.

Anleggsarbeider, vaktmann, leieboer
Halvor Halvorsen fra Åmdals verk i Skafså, Mo prestgjeld f. 15/4-1882 d. 25/4-1939 i Ø. Porsgrunn, s.a. Halvor Olsen f. ca. 1843 og Anne Larsdatter f. ca. 1843.
g. i Holla 8/8-1909 m. Malvine Henrikke Næsmark herfra f. 6/9-1889 i Skafså d. 6/8-1959 i Ø. Porsgrunn.
1. John Halvdan Næsmark f. 7/7-1910 d. 23/3-1968 g. i Oslo m. Gerd Ragnhild Lind fra Horten f. 15/9-1917 d. 9/7-1995. Lønningsbokholder på Hydro, Herøya i 1943. Flytta siden til Horten.
2. Agnes Josefine Næsmark f. 10/4-1912 d. 24/12-1986 g.m. Karl Martinius Hansen f. 1/4-1898 d. 23/4-1974. Bodde på Lillestrøm.
3. William Henry Næsmark (rørlegger) f. 25/12-1915 d. 21/9-2003 g.m. Else Mary f. 21/7-1923 d. 4/7-1990. Bodde på Herøya. Gravlagt på Eidanger nye.

Han ble konfirmert i Mo i 1897 og hun ble konfirmert på Skotfoss 1903.

F.f. Grubearb. Halvor Halvorsen, Helgeroen og Henrikke Johannesdatters John Halfdan: Anne Berget, pige Amanda Nesmark, Gbr. Andreas Jensen Helgeroen, Uk. Simon Johnsen Berget.
F.f. Støper Halvor Halvorsen Skaatte, Notodden og Malvine H. Nesmarks 
Agnes Josefine: Forældrene, pige Amanda Nesmark, Arb. Hans Kristensen.
F.f. Anlægsarb. Halvor Halvorsen Omdal Værk, Helgeroen og Henrikke Johannesdatters 
Villiam Henry: Moderen, Kone Kaia Olsen, Maler Knut Olsen, Værksarb. Hans Kristensen.
(Påført senere: "Ved justisdepartementets bevilling av 21. nov. 1941: Nesmark som slektsnavn. H. C. Gjesdahl.")

Denne familien bodde på Herøya i Eidanger i 1934, da foreldrene feiret sitt sølvbryllup.

Anleggsarbeider, leieboer
Johan Wilhelm Næsmark herfra f. 11/5-1883 i Skafså d. 29/2-1924 ved drukningsulykke i Brevik, 40 år gml.
g.m. Dagny Rue f. 27/2-1887 d. 20/2-1966 i Holla.
1. Johannes Werner Næsmark f. 11/10-1919 på fødselsklinikken, Oslo d. 15/12-1919 av "Difteri".

Bosted 1924: Drangedal. Han var medlem av Drangedals jernbaneforening.
Gravlagt på Kronborg gamle.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 206. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Marie Nesmark til Hans Kristensen for kr. 2.000,- dat. 13. nov., tinglyst 17. des. 1919."

Sagarbeider, former
Hans Kristensen fra Verket f. 18/2-1886 d. 9/2-1950, s.a. former Christen Andersen. Se Familie 48e - Verket 1891.
g. i Holla 12/5-1913 m. Amanda Emilie Næsmark herfra f. 20/2-1887 i Skafså d. 22/5-1962, d.a. Johannes Johannesen Næsmark.
Forlovere: "Alfred Ingebrigtsen og Sliberiarb. Andreas Kristensen."
1. Harald Arthur Christensen (Harald Christensen) f. 26/12-1913 d. 6/6-1987 g.m. Gerd Harriet Borgen fra Ulefoss f. 19/5-1923 i Søvestrand d. 14/1-2015. Gravlagt på Ø. Porsgrunn.
    Barn: Terje Christensen, Øystein Christensen og Rune Christensen.

Eier 1919.

F.f. Sagarb. Hans Kristensen Helgeroen og Amanda Johannesdatters Harald Arthur: Faderen, Sliberiarb. Andreas Kristensen Vrk., Kone Marie Nesmark, Pige Henrikke Halvorsen Nesmark.

Hans Kristensen tok opp lån i "Småbruk- og bustadbanken" og førte opp nytt hus her i 1919/1920.
Foreldrene er gravlagt på Kronborg nye.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 206. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Hans Kristensen til Anders O. Søvestrand for kr. 5.000,- dat. 17/2-1927, tingl. 26/2-1927."

Arbeider
Anders O. Søvestrand
fra Søvestrand f. 4/3-1864 d. aug. 1939 på Berget, s.a. Ole Tygesen Søvestrand.
Eier 1927.

Anders Søvestrand ble tidlig enkemann med 2 unge døtre. Se Familie 46 - Sagene 1891.
Se hans eldste datter Anna Therese Søvestrand g.m. Johannes A. Grini. Se Bjønnegrinda 7.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 206. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 30/3, dagbokført 6/4-1940, grunnbokført 15/4-1940 fra Anders Søvestrands arvinger  - attest herom påført dokument, - til
Johannes Eriksen Kaasa for kr. 3.100,-

Arbeider
Johannes Eriksen (Johannes Eriksen Kåsa) f. 15/12-1882 d. 6/4-1965.
g.m. Gunhild f. 13/10-1894 d. 15/3-1970.
Eier 1940.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 206. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 2/7, dagbokført 8/7, grunnbokført 8/7-1963, fra Johannes Eriksen Kåsa til Jørgen Bjerkelund for kr. 5.000,-
Selgeren og Gunhild Eriksen skal ha bruksrett over eiendommen for livstid på nærmere angitte vilkår,"

Jørgen Bjerkelund.
Eier 1963. Se Bergegata 22.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 29/11-1968. Skjøte, dat. 29/11, grunnbokført 3/12-1968 fra Jørgen Bjerkelund til Asbjørn Leonard Andersen f. 1927 for kr. 10.000,- "

Asbjørn Leonard Andersen fra Vesthagen und. Søve f. 19/1-1927 i Holla d. 5/1-1986, 59 år gammel, s.a. Anders Saamundsen og Lina Torkildsen Stavås.
Eier 1968.

Han ble gravlagt 22/1 i Gøteborg.

Kilde: Eiendomsoverdragelser, TA 8/12-2004.
Gnr 11, bnr 28, er overdradd fra Asbjørn L. Andersen til Arvid Stavås Andersen, Rolf Gulbrandsen, Anne-Sofie Jørgensen, Åge Gulbrandsen,
Aslaug Marie Rasmussen og Tormod Steffen Andersen
, tinglyst 5/10-2004.

Kilde: Eiendomsoverdragelser, TA 8/12-2004.
Gnr 11, bnr 28, er solgt for kr. 60.000,- fra Arvid Stavås Andersen, Rolf Gulbrandsen, Anne-Sofie Jørgensen, Åge Gulbrandsen,
Aslaug Marie Rasmussen og Tormod Steffen Andersen
til Tore Krossli. Tinglyst 5/10-2004.

Tore Krossli.
Eier 2004.

Til Toppen.

 


Bergegata 27.
11/15 Bjørnstad.

Utskilt fra bnr 9 (Helgeroa) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/12-1898.

Skyldmark:0,02. Areal: 993 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 193. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jens Andreassen Helgeroen til Jens Hansen Strandsplads for kr. 300,- dat. 28 marts, thingl. 7. April 1899."

Former, tømrer, kjøpmann
Jens Hansen Bjørnstad (Jens Hansen Strandsplads) fra Verket f. 9/12-1868 d. 1946, s.a. Hans Andreas Jensen. Se familie 15a - Verket 1875.
g. i Holla 29/12-1890 m. Johanne Olsdatter f. 22/6-1865.
1. Hans Olai Bjørnstad f. 4/7-1891.
2. Gustav Kirstinius Bjørnstad f. 9/1-1893. Se Bergegata 28. 1920: Jordbruksarb. på Holla gård for Cappelen.
Huseier 1899.

F.f. Former Jens Hansen Herregaarden (Vrk.) og Johanne Olsdatters Hans Olai: Hans Jensen Strandsplads, Vrk., Thron Hansen Vrk., Gunder Olsen Ødegaarden, Marianne Hansd. Sandbakken, Ingeborg Olsd. Ødegaarden.
F.f. Former Jens Hansen Kronborg (Vrk.) og Johanne Olsdatters 
Gustav Kirstinius: Hans Jensen Vrk., Ole Arvesen Ødegaard, Andreas Hansen Vrk., Sofie Kristensd. Vrk., Anne Larsd. Ødegaard.

1920: 2 barn 1 lever.

Etter hvert som Jens Hansen Strandsplads bygde huset og ble klar over at eiendommen het Bjørnstad,
søkte han justisdepartementet og fikk lov til å endre sitt familienavn til Bjørnstad.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 193. Digitalarkivet.
"Skjøde dat. 6/7-1946 dagbokført (tinglyst) 24/7-1946 fra Jens Hansen Bjørnstad til søn Gustav Bjørnstad for kr. 3000,- "

Gustav Bjørnstad.
Eier 1946.
Se Bergegata 28.

Til Toppen.


Bergegata 28.
11/287.

Kilde: Husregister, folio 89.
Våningshus. Tomt nr 15. Rote nr. 4. Løpenr 10.
Huset står på Prestegården gnr 11, bnr 1.
1. Fæstekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl til Jens Bjørnstad på en parcell stor 16,7 Ar for 99 år, uoverdragelig uten kirkedpt's godkjennelse, årlig avgift kr. 35,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., Approb. av kirkedep., dat. 12. mai og 2. juli, tingl. 13. juli 1921.
2. Paategninger på forannevnte festekontrakt, hvorved festeren overdra sine rettigheter til sønnen Gustav Bjørnstad med bortfesterens tilladelse og hvorved panteretten viker prioritet for et optagendes boliglaan, samt paategning i overenstemmende med Boligbankens cirkulære av okt. 1906, dat. 25. mars 1924, tingl. 14. mai 1924, approberet av Kirkedeptet.
3. Obligasjon fra Gustav J. Bjørnstad til Boligbanken for kr. 4000,00, dat. 25/1-1926, tingl. 30/1-1926. Slettet 2/6-1956.
4. Utpanting tingl. 19/11-1952 av gnr 11 bnr 15. Se gnr 11 bnr 15. Se Bergegata 27.
5. Obligasjon dat. 20/7, dagbokført (tingl.) 21/7, grunnbokf. 28/7-1953 fra Gustav Bjørnstad til Holla sparebank for kr. 2.800,-
Overført til Grunnboken den 24/6-1965 som tomt nr 9 av Gnr 11, bnr 1.

Skogs- og gårdsarbeider, reserve-drosjesjåfør
Gustav Kirstinius Bjørnstad (Gustav Bjørnstad) fra Bergegata 27, f. 9/1-1893 d. 21/1-1981, s.a. Jens Hansen Bjørnstad (Strandsplads).
g. i Holla 3/6-1922 m. Ellen Kaasa fra Fyresdal f. 1/6-1900 d. 15/1-1992, d.a. Gunnuld Gunnuldsen Kaasa.
Forlovere: "Brudgommens far og Knut Kaasen."
1. Jens Gunnulf Bjørnstad f. 23/11-1922. Se Bergegata 24.
2. Hans Martin Johan Bjørnstad (Hans Martin Bjørnstad) f. 26/10-1926.
3. Margit Johanne Bjørnstad f. 28/3-1928 g.m. Lars Lia.

Eier 1946.

F.f. Gårdsarb. Gustav Bjørnstad, Bjørnstad (under Prestegården) og Elen Gunnulfsdatters Jens Gunnulf: Foreldrene, Jens og hustru Johanne Bjørnstad.
F.f. Gårdsarb. Gustav Jensen Bjørnstad og hustru Ellen Gunnulfsdatters 
Hans Martin Johan: Moren, Karen Jørgensen, Faren, Jens Bjørnstad.
F.f. Arb. Gustav Jensen Bjørnstad, Bjørnstad og hustru Elen Gunnulfsdatters 
Margit Johanne: Foreldrene, Bergit Bjåland, Jens Bjørnstad.


Til Toppen.Bjønnegrinda 1.
11/14 Rue.

Utskilt fra bnr 9 (Helgeroen) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/12-1898.

Skyldmark: 0,02. Areal (1976): 786 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 192. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jens Andreassen Helgeroen til maler Knud Olsen for kr. 300,- dat. 25., thinglæst 29 Sept. 1899."

Tomta var omtrent 3 ganger større enn det som er vanlig i dag, da Knut Rue kjøpte den i 1899.

Malermester med eget verksted
Knut Olavson Rue fra Åmotsdal i Seljord f. 5/10-1853 d. 9/7-1941, s.a. Olav Knutsen Rue.
g. i Holla 11/6-1897 m. Kaja Guttormsdatter fra Ål i Hallingdal f. 16/6-1852 d. 24/1-1943, d.a. skredder Guttorm Olsen.
Forlovere: "Sognepræsten og arb. Johannes Nilsen Vrk."
Eier 1899.

Nikoline Onette Rue f. 4/2-1882 d. 11/4-1953 g.m. Olav Hegland f. 1881 d. 1963, som satt i uskifta bo med bevilling nr. 15 - 1953.

Kilder: Folketellinger for Holla 1900, 1910 og 1920. Kirkebøker for Seljord og for Ål.

Enslig losjerende i 1910:
Ugifte Berte Jensdatter f. 3/4-1836 i Holla. Forhenværende tjenestepige, Rentenist.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 192. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 22/2-1956, dagbokført (tinglyst) 23/2-1956 fra Olaf Hegland til Peder Buverud for kr. 6.000,- Kjøpesummen skal stå med pant i eiendommen."

Peder Buverud f. 13/8-1914 d. 5/11-2002.
g.m. Anna f. 27/7-1912 d. 13/12-1989.

Eier 1956.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 192. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 19/9-1960
, dagbokført (tinglyst) 12/10-1960 fra Peder Buverud til Inge Håtveit for kr. 20.000,- "

Inge Sverre Haatveit (Inge Haatveit) fra forpakterboligen under Prestegården f. 10/10-1913 d. 24/5-2009, s.a. forpakter John Evensen Haatvedt.
g. i 1950 m. Margit Fundlid fra Vinje f. 30/11-1916 d. 1/11-2010.

Eier 1960.

Til Toppen.


Bjønnegrinda 4.
11/31 Fredbo.

Utskilt fra bnr 9 (Helgeroen) ved skylddelingsforretning, tinglyst 20/5-1911.

Skyldmark: 0,01 Areal: 271 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 209. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Jens Andreassen Helgeroen til Nils Hansen for kr. 200,- dat. 8/5, thinglæst 20/5-1911."

Snekker
Nils Hansen Fredbo
 fra Verket f. 2/10-1885 i "det røde huset i Svingen" d. 1/5-1967, s.a. former Hans Torstensen. Se Familie 83b - Verket 1900.
g. i Holla 19/9-1909 m. Kirstine Anette Lindgren fra Haugbakken und. Prestegården f. 22/9*-1889 d. 12/1-1977, d.a. smed Thomas Olsen Lindgren.
Eier 1911.

Nils Fredbo produserte møbler, ski, kjelker og sparker og hadde egen sag.
De hadde også kuer, griser og høns i tillegg til potet og grønsakåkre.
Han kjøpte av Cappelen gnr 12, bnr 11 og 93 hvor det var jord til dette.

Nils Fredbo kjøpte i 1950 en bit av Skippervold under S. Fen av Cappelen. Se Skippervold(I).
Takk til Helge Fredbo!

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 209. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 4/7-1928, tingl. 13/8-1928, hvorved til Nils Lund er utskilt "Fredbo vestre" av skyldmark 0,01.
Med samme rett til vann som hovedeiendommen." Bnr 48 - Fredbo vestre. Trolig privat sagbruk/ snekkerverksted.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 31.
"Skjøte dat. 4/3-1969, dagbokført (tinglyst) 20/3-1969 fra Kristine Anette Hansen til sønnen Hartvik Fredbo f. 1911, på denne eiendom og gnr. 12, bnr 11 og 93,
for kr. 6.000,- Skjøtet er vedtatt av kjøperens medarvinger."

Hartvik Fredbo f. 12/6-1911 d. 26/1-1982.
Eier 1969. Se Kirkebakken 54 under Verket.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 31.
"D
agbokført (tinglyst) 14/3-1977. Skjøte dat. 19/2-1977 til Ester Juberg f. 1925 for kr. 30.000,- "

Ester Juberg f. 30/1-1925 d. 24/10-2011. Gravlagt på Orelund (Nybo) i Sandefjord.
Eier 1977.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 31.
"D
agbokført (tinglyst) 23/8-1979. Berit Eriksrud f. 1944, ifølge skjøte dat. 2/5-1979 for kr. 42.000,- "

Berit Eriksrud f. 1944.
Eier 1979.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 31.
"D
agbokført (tinglyst) 2/9-1982. Jan Skogen f. 1957 ifølge skjøte av 1/9-1982 for kr. 59.998,- "

Jan Skogen f. 1957.
Eier 1982.

Til Toppen.

 


Bjønnegrinda 5.
11/50 Rønningen.

Utskilt fra bnr 36 (Bergegata 21 ) ved skylddelingsforretning, tinglyst 24/5-1929.

Skyldmark: 0,01. Areal: 625 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 352. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Nils Lund til Gunhild Rønningen for kr. 500,00 - dat. 21/5-1929, tingl. 24/5-1929."

Gunhild Rønningen f. 1/4-1871 d. 1/7-1943.
Eier 1929. Ugift.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 352. Digitalarkivet.
"Skifteskjøte dat. 3/7-1945, dagbokført (tinglyst) 4/7-1945 fra skifteforvalteren i Gunhild Rønningens dødsbo, til Nils Solheim for kr. 3.500,- "

Nils Solheim fra Helgeroa 4 f. 26/9-1911 d. 20/12-1998, s.a. Theodor Olsen Solheim.
g. i Holla 7/8-1948 m. Signe Bergkåsa fra Bergkåsa und. Tvara f. 17/5-1911 d. 24/12-1981, d.a. Rasmus Emanuelsen Bergkaasa.
Eier 1945.

Til Toppen.

 


Bjønnegrinda 7.
11/35 Bjaaland.

Utskilt fra bnr 9 (Helgeroen) ved skylddelingsforretning tinglyst 7/12-1912.

Skyldmark: 0,02. Areal: 1 684 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 213. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Jens Andreassen Helgeroen til Halvor Tovsen Braaten for kr. 503,40 - dat. 20., tingl. 25. januar 1913.

Halvor Tovsen Braaten.
Eier 1913.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 213. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Halvor Tovsen Braaten til Anders Olsen Søvestrand og Johannes Andreassen Grini for kr. 4.500,- dat. 12., tingl. 27. mai 1916."

Jernverksarbeider
Johannes A. Grini fra Grini i Landsmarka, Lunde f. 30/9-1887 d. 15/11-1950, s.a. Andreas Olavsen Grini og Gunhild Gunleiksdatter.
g. i Holla 11/5-1912 m. Anne Therese Andersdatter fra Sagene (Sagbrakka) f. 9/3-1887 d. 11/12-1952, d.a. arb. Anders Olsen Søvestrand. Se Familie 46 - Sagene 1891.
Forlovere: "Uk. Gullik Andreassen Grini og uk. Martinus Andreassen Grini."
1. Alf Johan Grini f. 27/9-1912 på Odden. Se Snekkerv. 1 und. Verket.
2. Gudrun Alise Grini f. 28/5-1914 på Odden g.m. Jens Herregården.
3. Johanne Grini f. 11/2-1927 g.m. Jan Henrik Henriksen. Se nedenfor.
Eier 1916.

F.f. Sliberiarb. Johannes Andreassen Grini, Odden og Hanna(!) Andersdatters Alf Johan: Gbr. Anders Olsen Søvestrand, Uk. Augistinus Andersen Grini, kone Marie Andreasd. Grini, Barnets Moder.
F.f. Sliberiarb. Johannes Andreassen Grini, Odden og Anna Andersdatters 
Gudrun Alise: Kone Kristine Johnsen Odden, Pige Marie Andreasd. Grini, Anders Olsen Søvestrand, Arb. Martinius A. Grini.
F.f. 
Sliperiarb. Johannes Andreassen Grini, Helgeroen og hustru Anna Thereses Johanne: Gullik Grini, Harald Grini, Astrid Sørensen, Moren.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 213. Digitalarkivet.
"Johannes A. Grini død 15/11-1950. Hjemmelen overgått til hans arvinger 1. Alf Grini, 2. Gudrun Herregården og 3. Johanne Henriksen."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 213. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 15/4, dagbokført (tinglyst) 16/4-1955 fra arvingene etter Johannes A. Grini til Jan Henriksen for kr. 15.000,- "

Jan Henrik Henriksen f. 13/8-1922 d. 6/6-2017.
g.m. Johanne Grini herfra f. 11/2-1927 her d. 1/9-2021, d.a. sliperiarbeider Johannes Andreassen Grini.
1. Svein Henriksen.
2. Jan Henrik Henriksen.
3. Knut Henriksen.
Eier 1955.

Til Toppen.


Bjønnegrinda 8.
11/18 Rostad.

Utskilt fra bnr 9 (Helgeroen) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/12-1898.

Skyldmark: 0,03. Areal: 801 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 196. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Jens Andreassen Helgeroen til Andreas Jensen Helgeroen for kr. 250,- dat. 25., thinglæst 29. September 1899."

Andreas Jensen Helgeroen fra Helgeroen under Prestegården.
Eier 1899.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 196. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Andreas Jensen Helgeroen til Kirsti Simonsen Omtvedt for kr. 3.300,- dat. 14., thingl. 21. Januar 1905.

Enke
Kirsti Simonsen Omtvedt (pikenavn Kirsti Tollefsdatter Kolle) f. 28/6-1848 d. 13/4-1918.
Datter: Anna Augusta Omtvedt f. 25/7-1889 g.m. Johannes Rasmussen Moen. Se nedenfor.
Eier 1905.

Kirsti Omtvedt var enke etter Peder Simonsen Omtvedt. Se Omtvedt(3).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 196. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Kirsti Simonsen Omtvedts eneste og myndige arvinger ifølge påtegnet attest til Johannes Moen* for kr. 5.000,- dat. 9. tingingl. 27/ juli 1918.
*død, eneste arving Ragnar Moen har hjemmel. Notert 2/1-1958.

Grubearbeider
Johannes Rasmussen Moen
 f. 15/5-1887 d. 26/9-1945, s.a. husmann Rasmus Olsen Delevje.
g. i Holla 29/12-1910 m. Anna Augusta Pedersen Omtvedt f. 25/7-1889 d. 8/4-1931.
1. Ragnar Paul Moen f. 12/12-1919. Se nedenfor.
Eier 1918.

Ragnar Paul Moen herfra f. 12/12-1919 d. 20/10-2000.
Eier 1958.

Til Toppen.


Bjønnegrinda 9.
11/32 Asplund.

Utskilt fra bnr 9 (Helgeroen) ved skylddelingsforretning, tinglyst 20/9-1911.

Skyldmark: 0,01. Areal: 1 347 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 210. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Jens Andreas Helgeroen til Hans Jacobsen for kr. 300,- med ret for dette bruk til husvand fra en
brønd paa sælgerens eiendom, dat. 16., thingl. 28. oktober 1911."

Arbeider
Hans Jacobsen.
Eier 1911.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 210. Digitalarkivet.
"Skadeløsbrev fra Hans Jacobsen til Landhandler C. Grotthing for kr. 300,- dat. 16., tingl. 30. mars 1912."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 210. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Hans Jacobsen til Hans Bentsen Kamperhaug for kr. 2.565,00 med samme vandret for kjøperen som sælgeren
før hadde paa Andreas Jensens eiendom, dat. 28. mai 1915, tingl. 12. april 1916."

Jerndreier
Hans Bentsen Asplund fra Verket f. 30/11-1888 d. 7/8-1959, s.a. Bent Nilsen Kamperhaug. Se Familie 76 - Verket 1910.
g. i Holla 22/8-1914 m. Ingeborg Kirstine Myrene fra Myrene i Lunde f. 6/1-1891 Lunde i Tel. d. 16/3-1967, d.a. sadelmaker Gunnulf Nilsen Myrene.
Forlovere: "Fædrene."
1. Ingeborg Kirstine Asplund f. 3/8-1915 d. 14/3-2000 g.m. Henry Margeton Anker Husby f. 11/2-1909 d. 24/10-1964. Gravlagt på Gruben øvre, Rana i Nordland.
2. Signe Alise Asplund f. 14/9-1923. Se nedenfor.
Eier 1915.

F.f. Hollen. Beslagsmed Hans Bentsen, Kamperhaug (Vrk.) og Ingeborg Kirstine Gunnulfsdatters Ingeborg Kirstine: Karen Nilsen Myrene, Pige Anne G. Myrene, Gunnulf N. Myrene, Beslagsmed Karl Bentsen Kamperhaug.
F.f. Helgen. Jerndreier Hans Bentsen Aspelund, Aspelund og hustru Ingeborg Kirstine Myhrene's Signe Alise: Salmaker Myhrene og hustru Maren, Signe Myhrene, Verksarb. Anders Hansen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 210. Digitalarkivet.
"Anmerkn. om hjemmelen. Hans Bentsen Kamperhaug (Asplund) død 7/8-1959 og hustruen Ingeborg Kirstine død 16/3-1967.
Hjemmelen gått over til arvingene Ingeborg Kristine Husby f. 2/8-1915 og Signe Alice Asplund f. 14/9-1923. Notat 28/1-1969."

Telefonsentraloperatør
Signe Alise Asplund herfra f. 14/9-1923 d. 30/10-2017.
Eier 1967.

Signe Asplund var i mange år speiderleder for pikespeiderne på Ulefoss. Hun begynte tidlig på telefonsentralen på Ulefoss.
Først som telefonassistent, senere ble hun bestyrinne ved sentralen. Da Ulefoss telefonsentral ble automatisert i 1966, over-
tok hun som bestyrinne ved Bø telefonsentral i 1967. Hun var ugift.

Til Toppen.

 


Breskev. 1.
11/149.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning, tinglyst 1/4-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 672 kvm.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 149.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 149.
"D
agbokført (tinglyst) 25/6-1975. Skjøte av 23/6-1975 til Svein H. Jørgensen f. 1952, for kr. 20.082,40. "
"Skjøte inneholder bestemmelser om byggefrist, veg, vann og kloakkledninger, samt nærmere angitt
forkjøpsrett for selgeren i ubebygget stand."

Vegsjef i Nome kommune, drosjesjåfør
Svein Hans Jørgensen fra Ulefoss f. 1952.
g. 17/3-1979 m. Wenche Håtveit fra Ulefoss f. 24/5-1954 d. 22/9-2005.
1. Vidar Håtveit Jørgensen.
Eier 1975.

De flytta siden til Kløverv. 6 (11/198), som sønnen overtok i 2012.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 149.
"D
agbokført (tinglyst) 4/8-1986. Astrid Rye-Hytten f. 1952 og Egil Rye-Hytten f. 1948, ifølge skjøte for kr. 505.000,-

Fritidsleder ved Dagsrudheimen
Egil Rye-Hytten f. 1948.
g.m. Astrid f. 1952.
Eiere 1986.

Han drev mye med folkedans på 1970-tallet. På 1980-tallet var han fritidsleder på Dagsrudheimen.
Siden ble han kultursjef i Notodden kommune.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 149.
"D
agbokført (tinglyst) 23/7-1991. Lisbeth Frydenlund f. 1967 og Jan Helge Frydenlund f. 1965, ifølge skjøte for kr. 500.000,- "

Brannmann
Jan Helge Frydenlund fra Ulefoss f. 1965.
g. 14/3-1987 m. Lisbeth Pedersen fra Gvarv f. 1967.
Eiere 1991.

Til Toppen.

 


Breskev. 3.
11/148.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/4-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 696 kvm.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 148.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 148.
"D
agbokført (tinglyst) 3/9-1975. Skjøte dat. 2/9-1975 til Henry Schmidt for kr. 20.254.- "
"Skjøte inneholder bestemmelser om byggefrist, veg, vann og kloakkledninger, samt nærmere angitt
forkjøpsrett for selgeren i ubebygget stand."

Henry Schmidt fra Kruså i Danmark.
g.m. Henny Jensen fra Danmark.
1. Dennis Schmidt f. 2/1-1975 d. 23/6-1977. "Vår lille solstråle".
2. Kenneth Schmidt.
3. Pike f. 1978.
Eier 1975.

Til Toppen.

 


Breskev. 4.
11/166. Tomt nr. 35.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 25/11-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 778 kvm.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 166.
"D
agbokført (tinglyst) 13/5-1975. Skjøte av 6/5-1975 til Erling Eiungsbrekke for kr. 20.650, 60. "
"Skjøte inneholder bestemmelser om byggefrist, veg, vann og kloakkledninger, samt nærmere angitt
forkjøpsrett for selgeren i ubebygget stand."

Erling Eiungbrekke.
Eier 1975.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 166.
"D
agbokført (tinglyst) 20/8-1990. Terje Stavåsen f. 1968, ifølge skjøte for kr. 487.000,- "

Terje Stavåsen.
Eier 1990.

Til Toppen.

 


Breskev. 5.
11/147.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/4-1974.

Skyldmark: 0,01. Areal: 708 kvm.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 147.
"D
agbokført (tinglyst) 24/11-1970. Hjemlet Ulefoss Tomteselskap A/S ifølge skjøte.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993. For Nome kommune gnr 11 bnr 147.
"D
agbokført (tinglyst) 13/4-1976. Skjøte av 4/2-1976 til Hermod Gjelhus f. 1951 for kr. 20.265,40. "
"Skjøte inneholder bestemmelser om byggefrist, veg, vann og kloakkledninger, samt nærmere angitt
forkjøpsrett for selgeren i ubebygget stand."

Hermod Gjelhus f. 1951.
Eier 1976.

Til Toppen.

 


Breskev. 6.
11/173 Parcell 36.

Utskilt fra bnr 12 (Myra) ved skylddelingsforretning tinglyst 25/11-1974.