ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Jernverksfamilier i Holla

Verket 1920

Oppdatert 20.07.2024


Verksarbeidere
| Før 1700 | 1700 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 |
| 1801 | 1822 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 |
| 1900 | 1910 | 1920 | 1948 | 1961 |

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/11-1950.


Kilder: Folketelling 1/12-1920, kirkebøker for alle nevnte prestgjeld, og annet.

Ulefos jernværk (jernstøberi), Sagbrug, Træsliberi, Malmgruber.
Gnr. 12 - bnr 1. "Ingen annen eiendom skyldsatt.


Familie 1a.
Verket 1920. Kåsene.

Beslagsmed
Bent Juliussen fra Verket f. 7/8-1887 d. 20/9-1953, s.a. Karl Julius Brynildsen Kaasene. Se Familie 70a - Verket 1891.
g. i Drangedal 4/6-1911 m. Anna Matilde Hansen fra Kjerringkåsa under Fineid i Drangedal f. 9/10-1886 d. 24/10-1956, d.a. skomaker Hans Andreas Eriksen.
Forlovere: "Hans T. Høidalen, Ulefoss og Herman Hansen Kjerringkåsa, Drangedal."
1. Hans Kristian f. 10/11-1911 d. 19/5-1920. Gravlagt på Kronborg gamle.
2. Karl Julius Juliussen f. 9/6-1918.
3. Solveig Hansine Juliussen f. 5/8-1920 g.m. Jens Halvdan Kåsa. Se Gamlev. 15 under Tufte.
4. Hans Kristian Juliussen f. 8/4-1922. Se Kåsene 8 under Jernverket.
5. Arne Richard Juliussen f. 10/1-1924.
6. Signe Bergljot Juliussen f. 5/4-1925.
7. Erling Juliussen f. 26/6-1926.
8. Hermann Andreas Juliussen (Hermann Juliussen) f. 11/5-1928 d. 3/3-1972.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Værksarb. Bent Juliussen, Vrk. (Helgeroen) og Anna Mathilde Eriksdatters Hans Kristian: Marie Juliussen Vrk., Inga Halvorsen Helgeroen, Julius Olsen, Andreas Juliussen Vrk.
F.f. 
Verksarb. Bent Juliussen, Kaasene og Anna Eriksens Karl Julius: Ole Juliussen, og hustru Inga Juliussen, Peder Gunnulfsen og Karen Brynhildsen.
F.f. Beslagsmed Bent Juliussen, Kaasene og Anna Eriksens 
Solveig Hansine: Andreas Juliussen, Kone Matilde Juliussen, Marie Juliussen, Uk. Harald Gustavsen.
F.f. 
Beslagsmed Bent Juliussen, Kåsene og hustru Anna's Hans Kristian: Ole Juliussen, Harald Gustavsen, Kone Inga Halvorsen og Enke Karen Brynjulfsen.
F.f. Beslagsmed Bent Juliussen, Kåsene og hustru Annas 
Arne Richard: Enke Karen Brynjulfsen, Andreas og Matilde Juliussen, Harald Gustavsen.
F.f. Beslagsmed Bent Juliussen, Kåsene og hustru Anna's 
Signe Bergljot: Marie Juliussen, Ole og Inga Juliussen og Faren.
F.f. Verksarb. Bent Juliussen, Kåsene og hustru Anna's 
Erling: Faren, Ole og Inga Juliussen, Marie Juliussen. Hjemmedøpt (7/7) av sogneprest Heyerdahl.
F.f. Verksarb. Bent Juliussen, Kåsene og hustru Anna's 
Herman Andreas: Marie Juliussen, Matilde Juliussen, Andreas Juliussen og Ole Juliussen.

Losjerende med full kost her i 1920: Ole Andreassen f. 21/5-1881 i Holla, Gruvearbeider. Hans dåp:

Fra Kirkeboka:
Sagarb. Andreas Andreasen Vrk.(25) og Jørgine Olsdatters(23) 
Ole.
Faddere: Barnets Moder, Anne Marie Halvorsd. Vrk., Ole Jensen Kaasene, Johan Jørgensen Vrk., Jacob Andreasen Bakken.


Kilde: Telemark Arbeiderblad, 22/3-1937. Nasjonalbiblioteket.


Familie 1b.
Verket 1920. Kåsene.

Beslagsmed, arbeidskjører ved Verket
Gustav Bernhard Juliussen (Gustav Juliussen) fra Verket f. 22/11-1871 d. 10/10-1936, s.a. smed Karl Julius Brynjulsen Kaasene. Se Familie 70a - Verket 1891.
g. i Holla 30/4-1896 m. Marie Olsdatter fra Myren und. Holla prestegård f. 30/3 (KB) 23/3-1873 d. 4/2-1957, d.a. pige Anne Maria Christensdatter Myren og enkemand Ole Halvorsen Jøntvedt.
Forlovere: "Pudser Vetle Olsen Kaasene og Støberiarb. Peder Gunnulsen Kaasene."
1. Karl Otto Juliussen f. 15/7-1896 d. 13/11-1964 g.m. Sara f. 23/9-1897 d. 5/2-1991. Gravlagt på Eidanger gamle i Porsgrunn.
2. Gudrun Karethe Juliussen f. 14/8-1898.
3. Arne Juliussen f. 22/2-1900 d. 5/1-1946 g.m. Selma Johanne f. 26/9-1902 d. 15/10-1990. Arne var "Smed for Hovslagersmed Karl Alfredsen" i 1920. Gravlagt på Notodden.
4. Einar Juliussen f. 9/6-1902 d. 9/11-1908 i Kåsene av "Lungebetændelse".
5. Harald Juliussen f. 9/9-1904 d. 1961. Sagarb. for Cappelen i 1920. Gravlagt på Tønsberg gamle. Trolig ugift.
6. Borghild Anette Juliussen f. 26/11-1906.
7. Magnhild Juliussen f. 4/7-1910 g.m. Karl Emil Tufte. Se Tuftedalen 14 under Tufte.
8. Einar Juliussen f. 4/7-1910. Se Gamlev. 4 under Tufte.

F.f. Beslager Gustav Bernhard Juliussen, Tvara og Marie Olsens Karl Otto: Smed Julis Julius Brynildsen, Vrk., former Ole J. Kabbe Vrk., smed Jens Juliussen Vrk., Karen Gunnulfsd. Vrk., Ingeborg Halvorsen Holtan.
F.f. Værksarb. Gustav Bernhard Juliussen Vrk. og Marie Olsens 
Gudrun Karete: Pige Bertha Gurine Juliussen, Moderen, Arb. Brynjulf Jensen, Arb. Andreas Kristoffersen, Arb. Hans Juliussen Vrk.
F.f. Beslagsmed Gustav Bernhard Juliussen Vrk. og Marie Olsdatters 
Arne: Karen Gunnulfsd. Kaasene, Vrk., Karen Nilsd. Romnæs, Arb. Ole Henriksen Vrk., Arb. Halvor Henriksen Vrk., Karl Juliussen Kaasene, Vrk.
F.f. Beslagsmed Gustav Bernhard Juliussen, Ulefos (Vrk.) og Marie Olsdatters 
Einar: Moderen, pige Kristine Andersen, Ulefos (Vrk.), Beslagsmed Jens Juliussen do., Grubearb. Karl Juliussen do.
F.f. Beslager Gustav Bernhart Juliussen Vrk. og Marthe Olsdatters 
Harald: Marie Olsd. Kaasene, Julius Brynildsen do., Ole Juliussen do., Kari Nilsen Ringsevje.
F.f. Beslager Gustav Juliussen Vrk. og Marie Olsdatters 
Borghild Anette: Karen Juliussen Vrk., Julette Juliussen Vrk., Ole Juliussen Vrk. og Julius Brynildsen Vrk.
F.f. 
Beslagsmed Gustav Bernhard Juliussen Kaasene og Marie Kristensdatters(!) Einar: Pige Inger Halvorsen Kaasene, kone Hanna Juliussen, Julius Brynildsen Kaasene, Anders Tovsen Kaasene.
F.f. Beslagsmed Gustav Bernhard Juliussen Kaasene og Marie Kristensdatters (Olsens) Magnhild: Karen Brynildsen, pige Julette Juliussen Kaasene, Inga Halvorsen, Julius Brynildsen, A. Tovsen.

Det står tydelig skrevet ved folketellinga 1910 at kona her driver med "Hus- og fjøsstel". Dette betyr at de hadde litt jord og dermed noen dyr.
Trolig ikke mer enn ei ku og en sau eller gris. Siden han hadde kjøreoppdrag for verket hadde de nok også en hest.

Marie og Gustav Juliussen er gravlagt på "Kronborg gamle".


Familie 2a.
Verket 1920. Bortere Kåsene (tidl. Hestekåsa).

Grubearbeider, dagarbeider ved verket
Hans Severin Taraldsen Høidalen (Hans Høidalen) fra Høydalen i Kilebygda, Solum f. 12/5-1862 d. 11/7-1938, s.a. Tarald Hansen Høidalen og Anne Jacobsdatter.
g. i Solum krk. 27/12-1897 m. Caroline Marie Christensdatter "fra Frønes" i Solum f. 24/12-1872 d. 3/12-1935, d.a. husmann Christen Ellefsen Høidalen og Aaste Jacobsdatter.
1. Aasta Mathilde Kirstine Høidalen (Mathilde Høidalen) f. 26/8-1898 i Høydalen (dpt. 9/10) i Landsmarka kapell) g.m. Andreas Juliussen fra Verket. Se Familie 10e - Verket 1920.
2. Aaste Kirstine Høidalen f. 10/4-1900 i Høidalen i Kilebygda (dpt. 17/6 i Lunde).
3. Tarald Gunelius Høidalen f. 21/12-1901 i Høydalen i Kilebygda, d. 9/12-1971 i Hartland, Hartford Co., Connecticut. Til USA i 1923. Gift der med Hjørdis (Dina) Dalene fra Kristiansand.
   "Taral Hoidalen" ble i sin tid en kjent skihopper i USA, men sluttet da broren Kristen ("Chris") døde i en skibakke i 1934. Se Artikkel av Arvid Høgvoll i Holla Minner 2020, side 20.
4. Julie Anette Høidalen f. 25/12-1902 d. 16/1-1982. Ugift.
5. Kristen Emil Høidalen f. 29/1-1905. Ugift. Til USA i 1923. Se Info.
6. Hilda Marie f. 22/10-1906 d. 1/11-1918 i Kaasene av "Lungebetendelse efter Spanskesygen".
7. Ellef Severin Høidalen f. 11/3-1909 d. 25/12-1953. Ugift.
8. Helmer Johan Høidalen f. 1/7-1910. Se Herregårdsv. 2 under Jernverket.
9. Hans Karl Nioton Høidalen (Hans Høidalen) f. 22/9-1913. Ble ligningssjef i Porsgrunn kommune. Se info.
10. Kirsti Maddie Høidalen f. 1/7-1917 d. 9/2-2002 g.m. Syver Kristiansen Burås (Syver Burås) f. 23/9-1910 d. 23/9-1976. Gravlagt på Tune gravsted i Sarpsborg.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Arbeider Hans Severin Taraldsen Høidalen og Karoline Marie Kristensdatters Aasta Mathilde Kirstine: Gunhild Olsd. Hægland, Karen Jonsd. Sanna, Arb. Anders Kristensen Teigen, do. Severin Taraldsen Høidalen, do. Gustav Jonsen Sanna.
F.f. Leilending
Hans Taraldsen Højdalen og Marie Kristensdatter Aaste Kirstine: Leil. Anders Torsteinsen Pladsen af Solum, Leil. Severin Taraldsen do., arb. Lars Halvorsen Løvbugten, gbr. kone Gunhild Tjøstolfsdatter Riswigen(?).
F.f. 
Sliberiarb. Hans Taraldsen, Berget (før: Høidalen i Kilebygden, hvor Barnet er født) og Mari Kristensdatters Tarald Gunelius: Sliberiarb. August Svensen Berget og kone Henriette Henriksd. do., Grubearb. Halvor Eriksen Rønningen, Karen Gundersen Berget.
F.f. Grubearb. Hans Taraldsen, Helgeroen og Marie Kristensdatters 
Julie Anette: Olava Svensen, Helgeroen, August Svensen do., Theodor Olsen do. og Gunhild Tjøstolsd. do.
F.f. Husmand Hans Taraldsen Kaasene og Marie Kristensdatters 
Kristen Emil: Marie Olsd. Kaasene, Lina Johannesen Sannæs, Kittil Edvardsen Tufte og Faderen.
F.f. Sliberiarb. Hans Taraldsen Kaasene (Vrk.) og Marie Kristensdatters 
Hilda Marie: Kirsti Andersd. Løvbugten, Anna Eriksen Kaasene, Gustav Jørgensen Vrk. og Faderen.
F.f. 
Værksarb. Hans Taraldsen Kaasene og Marie Kristensdatters Ellef Severin: Faderen, Værksarb. Andreas Juliussen Kaasene, Karen Kaasene, pige Julette Juliussen Kaasene.
F.f.
Sliberiarb. Hans Severin Taraldsen Kaasene og Marie Kristensdatters Helmer Johan: Karen Juliussen Kaasene, pige Anne Eriksen Præstegaarden, Gbr. Nils Andersen Brøndalen do. og Arb. Severin Taraldsen Høidalen.
F.f. 
Værksarb. Hans Taraldsen Høidalen, Kaasene og Marie Kristensdatters Hans Karl Nioton: Faderen, Husm. Julius Kaasene, Kone Karen Kaasene, Pige Matilde Hansd. Kaasene.
F.f. Arb. Hans Taraldsen Høidalen, Kaasene, Ulefos og Karoline Marie Kristensdatters 
Kirsti Maddie: Enke Karen Juliussen Kaasene, pike Aaste Hansen Høidalen, Faren, Mekaniker Andreas Juliussen Kaasene.

Kilde: Artikkel av Arvid Høgvoll i Holla Minner 2020, side 20.
Familien Høidalen kom til Ulefoss fra Høydalen i Kilebygda i 1902 og bosatte seg i "bortre" Kaasene, eller Hestekaasa, som det ble kalt fra gammelt av.


Gravstøtta til Tarald G. Hoidalen på East Hartland Cemetery, Hartland, Hartford co.,
Connecticut, USA. Kilde: www.findagrave.com.


Familie 2b.
Verket 1920. Kåsene.

Her var oppført enka etter Andreas Anundsen Kaasene fra Verket f. 17/10-1864 med familie. Se Familie 125 - Verket 1910.


Familie 3.
Verket 1920. Kåsene.

Her var oppført beslagsmed Hans Petter Thorersen fra Verket f. 16/12-1856 med familie. Se Familie 75 - Verket 1910.

1920: 9 barn, 5 lever.


Familie 4a.
Verket 1920. 
Ringsevja. 2 leiligheter.

Her var oppført arb. ved kraftstasjon for Cappelen Nils Stenersen f. 25/3-1858, med familie. Se Familie 72a - Verket 1900.


Familie 4b.
Verket 1920. 
Ringsevja.

Mannskap på en av Norsjø-båtene (sjømann), sagarbeider, tømrer, beslagsmed
Andreas Rasmussen fra Verket f. 6/5-1863 d. des. 1925, s.a. Rasmus Johansen. Se Familie 54a - Verket 1875.
g. i Holla kirke 20/8-1886 m. Marie Pettersdatter fra Ringsevja f. 16/6-1867 d. 1936, d.a. Petter Andreas Rasmussen. Se Familie 63 - Verket 1875.
1. Ragna Andrea f. 21/4-1887.
2. Anette Therese Rasmussen f. 27/4-1889.
3. Andrea f. 9/5-1891.
4. Ragna Andrea f. 10/1-1895 d. 29/11-1897 på Ringsevja av "Saarfeber".
5. Thoralf Rasmussen f. 4/3-1899 d. 13/2-1964 g.m. Randi f. 26/3-1910 d. 1/5-1966. Kjøpmann i Høyjord siden 1937. Bodde på Høyjord. Gravlagt på Sem i Tønsberg. Ett barn: Anne-Marie Rasmussen.
6. Rudolf Rasmussen (tvilling) f. 21/2-1902. Paa handelsskole i Skien i 1920. Se Kanada 20 under Søve.
7. Annie Rasmussen (tvilling) f. 21/2-1902. Går på middelskole i 1920.

F.f. Sømand Andreas Rasmussen Vrk. og Maria Andreasdatters Ragna Andrea: Gusta Rasmussen Vrk., Thora Nilsd. Vrk., Nils Johannesen Vrk., Andreas Rasmussen Vrk. og Rasmus Rasmussen Vrk.
F.f. Søfarende Andreas Rasmussen Ringsevje og Marie Andreasdatters 
Anette Therese: Gusta Rasmussen Vrk, Marianne Thorsd. Vrk., Johan Rasmussen Vrk., Andreas Rasmussen Vrk. og Rasmus Rasmussen Vrk.
F.f. Sagarb. Andreas Rasmussen Ringsevje og Marie Andreasdatters 
Andrea: Johan Rasmussen Vrk., Rasmus Rasmussen Vrk., Anne Sofie Johnsd. Vrk., Andreas Rasmussen Ringsevje, Marianne Thoresd. Vrk.
F.f. Dissenterbarn (Hollen). Tømmermand Andreas Rasmussen Vrk. og Marie Andreasdatters 
Ragna Andrea. (ingen faddere nevnt) "Jarlsbergere" (senere kjent som "Den Evangeliske Lutherske Kirke". DELK - G.S.).
F.f. Dissenterbarn (Hollen). Beslagsmed Andreas Rasmussen Ringsevjen og Marie Petersdatters 
Toralf. (Ingen faddere nevnt).Tilhører Jarlsbergmenigheden.
F.f.
Dissenterbarn (Hollen). Tømmermnd. Anders Rasmussen Ringsevjen og Marie Pettersdatters (tvilling) Rudolf. (Ingen faddere nevnt). Forældrene tilhører den Evangeliske Lutherske Frimenighed.
F.f. Dissenterbarn (Hollen). Tømmermnd. Anders Rasmussen Ringsevjen og Marie Pettersdatters (tvilling) 
Anny. (Ingen faddere nevnt). Forældrene tilhører den Evangeliske Lutherske Frimenighed.

Vekkelse i bygda - D. E. L. K.
Av August Brenne i 2016.

Denne vekkelsen er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke. Det Evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn,
stiftet i Jarlsberg (Vestfold) i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighed i Jarlsberg grevskab med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

På 1860-tallet oppstod det i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner i Ramnes herred i Vestfold, barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangs-
punktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble dette likevel resultatet.
Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen - som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.
DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg.


Marie og Andreas Rasmussen er gravlagt på Kronborg gamle, Ulefoss.

 


Familie 5.
Verket 1920. Ringsevja.

Dagarbeider ved verket
Johannes Andreassen Ringsevjen (Johannes Ringsevjen) fra Verket f. 12/9-1869 d. 17/7-1956, s.a. sagmester Andreas Evensen Ringsevjen. Se Familie 62b - Verket 1875.
Nils Andreassen Ringsevjen (Nils A. Rinsevjen) f. 5/10-1875 d. 11/4-1952. Beslagsmed ved jernstøperi 1920. Fører husholdning sammen med broren.

Andre i huset i 1920:
Inga Kronborg f. 5/12-1892 H., ug., Tjenestepike (innepike), dagarb. for Ulefos Jernværk.
Nils Jørgensen f. 20/11-1899 H., ug., Verkstedarb. ved jernstøperi.


Familie 6a.
Verket 1920. Kåsa.

Her var oppført beslagsmed/ former Adolf Andreassen Kaasa f. 19/7-1868 med familie. Se Familie 83 - Verket 1910.


Familie 6b.
Verket 1920. Kåsa.

Skomaker, klokker (1900), forskjelligt dagarb. for Cappelen, væsentlig ved en frysemaskin (1920)
Mathias Alfred Johansson Hernholm f. 14/1-1863 i Särestad i Skaraborg län, Sverige d. 14/3-1948 på Verket, s.a. arb. Johan Edvard Nilsson.
g. i Holla 13/11-1891 m. Marie Johnsdatter fra Verket f. 12/1-1873 d. 13/3-1932 på Verket, d.a. arb. John Christensen. Se Familie 33a - Verket 1891.
Forlovere: "Arb. John Kristensen Vrk. og arb. Søren Johnsen Vrk."
1. Aksel Johan Hernholm f. 1/10-1892 d. 28/9-1978. Gravlagt på Kronborg nye.
2. Jon Anker Hernholm f. 5/10-1896 d. 9/7-1985. Gravlagt på Kronborg nye.
3. Marie Eleonore Hernholm f. 27/6-1898 d. 15/2-1973. Gravlagt på Kronborg nye.
4. Sverre Kristoffer Hernholm f. 9/7-1900 d. 27/6-1983 g.m. Ragna Oline NN f. 28/1-1907 d. 26/2-1991. Gravlagt på Gimsøy i Skien.
5. Bernt Eugen Hernholm f. 4/10-1902 d. 1/1-1986 g.m. Gerda NN f. 27/11-1908 d. 19/5-1981. Gravlagt på Porsgrunn vestre. 1920: "Syk: Epilepsi fra fødselen". 
6. Gunnar Viggo Hernholm f. 14/2-1905 d. 16/10-1987 g.m. Ingeborg NN f. 1/6-1909 d. 8/3-2002. Gravlagt på Klemetsrud i Oslo.1920: Visergut hos Cappelen i 1920. 
     Barn: Wiggo Hernholm f. 3/7-1931 d. 11/8-2006. Gravlagt på Klemetsrud i Oslo.
7. Hans Thoralf Hernholm f. 6/12-1907 d. 1995 g.m. Ragnhild Sofie f. 15/2-1909 d. 10/1-2003. Gravlagt på Tønsberg nye.
8. Anne f. 29/9-1909 d. 15/10-1909 i Kåsa på Verket av en "medfødt svaghed."
9. Anna Margaret Hernholm f. 25/12-1910 d. 17/10-1994 g.m. Syvert Ruud f. 17/2-1879 d. 22/11-1960. Gravlagt på Efteløt i Kongsberg.
10. Adelheid Synnøve Hernholm f. 9/11-1915.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Skomager Alfred Hernholm, Elvelandet (Heisholt) og Marie Johnsdatters Axel Johan: Kirsten Anundsd. Sagbr., Anne Marie Johansd. do., Hans Anundsen do., John Kristensen Vrk., Theodor Nilsen Evjen.
F.f.
Skomager Mathias Alfred Hernholm, Heisholtevjen og Marie Jonsdatters Jon Anker: Jon Kristensen Vrk., Faderen, Martinius Jonsen, pige Karen Lorentsen Vrk., Kone Marie Jonsd. Heisholtevjen.
F.f. Skomager Mathias Alfred Johansen Hernholm, Heisholtevjen og Marie Johnsdatters 
Marie Eleonore: Kone Hanna Pedersd., Heisholt, Arb. August Svendsen do., Theodor Nilsen do., John Kristensen Vrk., Anne Halvorsd. Holte (Sauh. G.S.).
F.f. Sliberiarb. (Klokkeren: Skomager) Matias Alfred Johansen Hernholm, Heisholtevjen og Marie Johnsdatters 
Sverre Kristoffer: Henriette Marie Henriksd., Heisholtevjen, Skomager Theodor Nilsen do., Sagarb. John Kristensen Vrk., Anne Marie Andersd., Tvara.
F.f. Skomager Mathias Alfred Johanson Hernholm, (Strand) Heisholt og Marie Johnsdatters 
Bernt Eugen: Berthe Elise Halvorsd., Heisholt, Nanna Bolette Malmstrøm, do., Skrædder Jonas Malmstrøm og Faderen.
F.f. Sliberiarb. Mathias Alfred Johannesen Hernholm, Heisholt-Evjen (vestre Ulefos) og Marie Johnsdatters 
Gunnar Viggo: Betzy Kaspara Kristensd. Evjen, Berta Halvorsd. do., Johan Johnsen Vrk. og Faderen.
F.f. Værksarb. Matias Alfred Johansen Vrk. og Marie Johnsdatters 
Hans Toralf: Moderen, pige Inga Otilide Johnsd., Faderen, Uk. Aksel Johan Hernholm.
F.f. Sliberiarb. Alfred Johansen Hernholm, Kaasa, Ringsevje og Marie Johnsdatters 
Anne: (Ingen faddere). Barnet ble hjemmedøbt 14/10 af Adolf Andersen Kaasa. Døde uden bekræftelse i Kirke.
F.f. Sliberiarb. Matias Alfred Hernholm Johansen Kaasa (Ringsevjen) og Marie Jensdatters 
Anne Margaret: Barnets Forældere, pige Inger Abrahamsen Kaasa, Sagarb. Jon Kristensen.
F.f. Sliberiarb. Alfred Johansen Hernholm, Kaasa (Vrk.) og Maren Johnsdatters 
Adelheid Synnøve: Forældrene, Eleonore Marie Hernholm, Værksarb. Sverre Kristoffer Hernholm.
 
Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Om moren her er følgene nevnt i denne folketellinga 1920: "Husmor, Syk, Vesentlig nedsatt arbeidsevne."

1920: 10 barn 9 lever.

Bodde her i 1910: Ingeborg Abrahamsen f. 13/11-1834 i Holla, enke, Rentenist.

Skomakeren Mathias Alfred Hernholm er registrert innflytta direkte fra Skaraborg län i Sverige til Heisholtevja i august 1889.


Familie 6c.
Verket 1920. Kåsa.

Her var oppført fattig understøttet skomaker Jakob Andreassen med familie. Se Familie 81 - Verket 1910.

Han hadde nå (1/12-1920) vesentlig nedsatt arbeidsevne pga et brukket ben.


Familie 6d.
Verket 1920. Kåsa.

Her var oppført gamle Rasmus Johnsen fra Verket f. 6/7-1849 og hustru. Se Familie 42b - Verket 1891.


Familie 6e.
Verket 1920. Kåsa.

Former, beslagsmed
Andreas Nilsen fra Verket f. 28/6-1875, s.a. former Nils Evensen. Se Familie 28 - Verket 1865.
g. 9/2-1901 m. Ingeborg Olavsdatter fra Moen i Sauherad f. 30/8-1875, d.a. Olaf Pedersen Moen.
1. Nils Nilsen f. 23/11-1901.
0. Dødfødt guttebarn f. 8/3-1903.
2. Edle Kristine Nilsen f. 23/6-1904. Går på middelskole i 1920.
3. Olaf Mohn Nilsen f. 12/10-1906. Går på middelskole i 1920.
4. John William Nilsen f. 20/12-1910.

F.f. Støberiarb. Andreas Nilsen Vrk. og Ingeborg Evensdatters(!) Nils: Kone Ingeborg Nilsen, Pige Inger Nilsen Vrk., Barnets Fader, Uk. Adolf Andreassen.
F.f. Værksarb. Andreas Nilsen Vrk. og Ingeborg Olavsdatters 
Dødfødte Drengebarn (selvsagt ingen faddere).
F.f. 
Former Andreas Nilsen Vrk. og Ingeborg Olausdatters Edle Kristine: Karen Olsen Vrk., Marie Johnsen Vrk., Even Nilsen Vrk. og Faderen.
F.f. Værksarb. Andreas Nilsen Vrk. og Ingeborg Olsens 
Olaf Mohn: Ingeborg Nilsen Vrk., Even Nilsen Vrk., Karoline Pedersen Vrk. og Faderen.
F.f. Beslagsmed (Former) Andreas Nilsen, Kaasa (Vrk), Ringsevje og Ingeborg Olsdatters 
John Villiam: Moderen og Faderen, pige Louise Abrahamsd. Kaasa, Værksarb. Adolf Andreassen Kaasa.
 


Familie 6f.
Verket 1920. Kåsa.

Former
Jørgen Olaves Evensen (Jørgen Evensen) fra Verket f. 2/8-1875 d. 2/8-1960, s.a. Even Gjermundsen. Se Familie 26b - Verket 1875.
g. i Holla 9/4-1903 m. Karen Laurine Lorentsdatter fra Ødegården under Fen f. 17/6-1874 d. 16/5-1944, d.a. Andrea Andersdatter Ødegaarden og gruvearb. Lorents Helgesen Rui fra Kongsberg.
1. Elisabeth Benedikte Evensen f. 23/2-1904.
2. Arne Bang Evensen f. 9/9-1905. Går paa Middelskole i 1920.
3. Anna Judith Evensen f. 23/1-1910.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Former Jørgen Olaus Evensen Vrk. og Karen Laurine Lorentsdatters Elisabeth Benedikte: Andrea A. Øgaarden, Anna Jakobsen do., Karl Jakobsen do. og Andreas Andreassen Vrk.
F.f. Støber Jørgen Olaus Evensen, Vrk. og Karen Laurine Lorentsdatters 
Arne Bang: Andrea Andersd. Vrk., Anna Jakobsen Vrk., Karl Jakobsen Vrk. og Karl Andreas Andersen Vrk.
F.f. Former Jørgen Evensen Vrk. og Karen Laurine Lorentsdatters 
Anna Judit (Anna Judith i Klokkerboka. G.S.): Andrea Eriksen Vrk., Olga Andreassen Vrk., Andreas Andreassen Vrk. og John Abrahamsen Vrk.

Foreldrene er gravlagt på Kronborg nye.


Familie 7a.
Verket 1920. Kåsa.

Beslagsmed
Jens Kristoffer Juliussen (Jens Juliussen) fra Verket f. 19/9-1876 d. 14/2-1954, s.a. smed Karl Julius Brynjulfsen. 
Se Familie 70a - Verket 1891.
g. i Holla 16/9-1899 m. Anna Hansine Johnsdatter f. 11/7-1881 i Skåtøy d. 22/5-1964, d.a. Jon Olavsen Fiskodde (i Lunde).
Forlovere: "Former Lars Larsen Vrk. og Bestyrer Gustav Bernhard Juliussen."
1. Udøpt guttebarn f. 22/8-1899.
2. Klara Karoline Jensen f. 13/7-1901 g.m. August Febakke.
3. Karl Johannes Jensen f. 11/8-1902. Former i 1920.
4. Hans Bernhard Jensen f. 17/1-1904. Vedkjører for vognmand Johan Bentsen i 1920.
5. John Andreas Jensen f. 26/3-1905. Pudser ved støperiet i 1920.
6. Alf Georg Jensen f. 24/10-1906.
7. Astrid Marie Konstanse Jensen f. 16/1-1909.
8. Henry Oskar Jensen f. 6/10-1911.
9. Jens Kristoffer Jensen f. 8/3-1914.
10. Frits Enok Jensen f. 12/3-1916.
11. Dagfinn Norman Jensen f. 20/10-1918.
12. Frants Luis Jensen f. 12/9-1921.

F.f. (Uægte). Beslagsmed Jens Juliussen Kaasene (f. 1876) og Pige Anne Johnsdatter Fiskoddens (f. 1881) udøbte drengebarn: (Ingen faddere). Død uden Daab. Anmeldt af Jordemoder Anne Holtan.
F.f. Beslagsmed Jens Kristoffer Juliussen, Arbeiderforeningen (Vrk.) og Anna Hansine Johnsdatters 
Karl Johannes: Beslagsmed Gustav Juliussen Kaasene, Grubearb. Karl Juliussen do., Moderen, pige Alethe Johnsd. Fiskodde i Lunde.
F.f. Jens Kristoffer Juliussen Vrk. og Anne Hansine Johnsdatters 
Klara Karoline: Gustav Juliussen Vrk., Grubearb. Karl Julius Fæhn, do. Hans Juliussen do., Moderen, pige Anne Halvorsen Heisholt. Daab ved Jordemoder Anna Halvorsen.
F.f. Beslagsmed Jens Kristoffer Juliussen Vrk. og Anna Johnsdatters 
Hans Bernhard: Moderen, Alette Johnsen, af Lunde, John Olsen Fiskodde, Lunde og Karl Juliussen Kaasene (Vrk.).
F.f. Beslagsmed Jens Kristoffer Juliussen, Vrk. (Kringlefedt!) og Anna Hansine Johnsdatters 
John Andreas. Fadd: Moderen, Marta Andreassen, Kringlefedt, Julius Brynildsen Kaasene og John Olsen Fiskodde i Lunde.
F.f. Beslagsmed Jens Kristoffer Juliussen Kaasa (Vrk.) og Anna Hansine Johnsdatters 
Alf Georg: Moderen, Olette Johnsen Vrk., Karl Svendsen Vrk., Bent Juliussen Vrk.
F.f. Værksarb. Jens Kristoffer Juliussen Kaasa og Anne Hansine Johnsdatters 
Astrid Marie Konstanse: Moderen, pige Alette Johnsen, fabrikarb. Ole Johnsen Notodden, Sliberiarb. Andreas Juliussen.
F.f. Beslagsmed Jens Juliussen Kaasa og Anna Johnsens 
Oskar Henry: Barnets Forældre, pige Olette Johnsen Helgeroen, Maler John Lund i Skien.
F.f. Beslagsmed Jens Kristoffer Juliussen (f.1876), Kaasa, Ringsevje  og Anna Johnsdatters (f.1881) 
Jens Kristoffer: Moderen, Pige Olette Johnsen, Helgeroen, Kjører Julius Brynildsen, Sliberiarb. Nils Andersen Helgeroen.
F.f. Beslagsmed Jens Juliussen, Kaasene (Vrk.) og Anna Johnsdatters 
Frits Enok: Barnets Mor, Pige Inga Jensen Sandbakken, Smed Karl Alfredsen, Kringlflødt, Sliberiarb. Nils Andersen, Ekornrød.
F.f. Beslagsmed Jens Kristoffer Juliussen, Ringsevjen og Anna Hansine Johnsdatters 
Dagfin Norman: Forældrene, Pike Klara Jensen, Karl Jensen.
F.f. 
Beslagsmed Jens Juliussen, Kaasene og Anna Hansine Johnsens Frants Luis: Moren, Pike Klara Jensen, Karl Johannes Jensen, August Andreassen. Hjemmedøpt (24/9) av Andreas Nilsen.


Kilde: Telemark Arbeiderblad, 22/3-1937. Nasjonalbiblioteket.


Familie 7b.
Verket 1920. Kåsa.

Sliperiarb., formann ved smelteovn
Hans Olaves Olsen fra Gråten i Solum f. 23/5-1883 d. 31/1-1970, s.a. pike Justine Jensdatter og snekker Knut Olsen.
g. i Holla 23/7-1905 m. Hanna Marie Rasmusdatter fra Verket f. 7/5-1886 d. 26/10-1977, d.a. Rasmus Johnsen. Se Familie 42b - Verket 1891.
Forlovere: "Former Ole Gulliksen Vrk., og Former Martinius Gulliksen Vrk."
1. Ruth Jensine f. 19/10-1905 på Verket.
2. Magnhild Tomine Olsen f. 17/1-1908 d. 30/3-1995. Ugift.
3. Olaf Olsen f. 21/4-1910.
4. Harald Vilhelm Olsen f. 10/6-1911. Se Brattbakken 1 under Verket.
5. Selmer Olsen f. 10/3-1914.
6. Kåre Saksaa Olsen f. 13/6-1915.
7. Elise Olsen f. 25/10-1918. Ikke funnet døpt i Holla.
8. Inger Marie Olsen f. 30/3-1924 g.m. Eivind Klavenes. Se Ringsevja 14 under Verket.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Sliberiarb. Hans Olaus Olsen Vrk. og Hanna Rasmusdatters Ruth Jensine: Elise Rasmussen Vrk., Karl Rasmussen Vrk., Rasmus Johnsen Vrk. og Hanna Kristoffersen Vrk.
F.f. Sliberiarb. Hans Olaus Olsen Ringsevje, Vrk. og Hanna Marie Rasmusdatters 
Magnhild Tomine: Johanne Gulliksen Ringsevje, pige Matilde Hansen Vrk., Former Martinius Gulliksen Ringsevje, Sagarb. Rasmus Johnsen Vrk.
F.f. Arb. Hans Olaus Olsen Ringsevje og Hanna Marie Rasmusdatters 
Olaf: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Adolf Abrahamsen Kaasa 23/4 (barnet døde før hjemmedåpen ble bekreftet i kirken. G.S.).
F.f. Sliberiarb. Hans Olaus Olsen, Kaasa og Hanna Marie Rasmusdatters 
Harald Vilhelm: Inger Johnsen Kaasa, pige Anna Olsen, Graaten, Sagarb. Ole Slaahdal (Skaardal?), Løveid og Arb. Aksel Jensen, Graaten.
F.f. Arb. Hans Olaus Olsen (f.1883), Ringsevje og Hanna Marie Rasmusdatters (f. 1886) 
Selmer: Johanne Gulliksen Vrk., Pige Anna Olsen Bakken, Sliberiarb. Ingvald Hansen Vrk.
F.f. Smeltearb. Hans Olai Olsen, Kaasa og Hanna Marie Rasmusdatters 
Kaare Sakså. Foreldrene, Pige Terese Rasmussen Vrk., Dagarb. Karl Rasmussen Vrk.
F.f. 
Ovnsformer Hans Olaus Olsen (f.1883), Kåsa og hustru Hanna Maries (f.1886) Inger Marie: (Ingen faddere). Hjemmedøpt av Andreas Nilsen (levde opp!).

Losjerende her i 1920:
Malermester for Cappelen John Lund f. 14/7-1860 i Sverige. Losjerende med delvis kost. Bosatt i Skien, her natt til 1/12.

Ved departementets bevilling av 18. nov. 1949, forandres Olsen til Sakså. Dette gjaldt kun sønnen Kåre, men han brukte
"Sakså Olsen", som han var døpt. Han var den eneste i hele Norge med Sakså (eller Saksaa) i navnet.


Familie 8a.
Verket 1920. Kåsa.

Her var oppført former John Isaksen Gruben f. 17/5-1860, med familie. Se Familie 78b - Verket 1900.


Familie 8b.
Verket 1920. Kåsa. (Fra 1921: Kronborg).

Sagarbeider for Cappelen (1920)
Ole Halvorsen Kronborg fra Øvre Verket f. 3/1-1887 d. 11/5-1973, s.a. Halvor Andreassen Kronborg. Se Familie 92a - Verket 1900.
g. i Holla 26/6-1915 m. Hilda Marie Olsen fra Odden f. 15/4-1890 d. 16/11-1960, d.a. Ole Olsen Odden.
Forlovere: "Agent Halvor Olsen Lommerud og Former Anton Edvard Aasmundsen."
1. Henry Anker Kronborg f. 19/4-1916. Se Malervegen 3 under Verket.
2. Hans Oskar Kronborg f. 25/6-1921 d. 23/9-1987.
3. Tora Alise Kronborg f. 1/3-1926.

F.f. Arb. Ole Halvorsen Kronborg, Tvara og Hilda Olsdatters Henry Anker: Arb. Andreas Halvorsen, Kronborg, Snedker Ole Olsen, Kone Johanne Olsen Evjen, Pige Hilda Olsen Vrk.
F.f.
Sagbruksarb. Ole Halvorsen Kronborg, Kronborg og Hilda Marie Olsens Hans Oskar: Ole O. Lommerud, Andreas og Hilda Halvorsen, Hilda Aasmundsen.
F.f. Sagarb. Ole Halvorsen Kronborg og hustru Hilda Maries 
Tora Alise: Faren, Nerta Nilsen, Peder Lommerud og hustru Bergljot.

1920: 1 barn 1 lever.


Familie 8c.
Verket 1920. Kåsa.

Sliperiarbeider (1900), beslagsmed (1920)
Martinius Johnsen fra Verket f. 30/11-1875, s.a. sagarbeider John Kristensen. Se Familie 33a - Verket 1891.
g. i Holla 3/6-1900 m. Betzy Kaspara Kristensen fra Skien (noe sykelig) f. 4/5-1879, d.a. urmaker Hyrius Kristensen.
1. Alvilde Terese Johnsen f. 13/3-1901.
2. John Hyrom Johnsen f. 16/9-1903. 1920: Handelsbetjent for Ulefos forbruksforening.
3. Benny Miriam Johnsen f. 31/10-1914.

Betsy Kaspara ble konfirmert i Skien i 1894.

F.f. Fabrikarb. Martinius Johnsen Heisholt og Betsy Kaspara Kristensdatters Alvilde Terese: Marie Hernholm, Heisholt, Alfred Hernholm do., Johan Johnsen Vrk., Anne Maria Johansen Sagbruget.
F.f. Sliberiarb. Marthinius Johnsen Heisholt, Vrk. og Betzy Johnsens 
John Hyrom: Moderen, Gunda O. Olsen, Vrk., John Kristensen Vrk., Johan Arnt Johnsen Vrk.
F.f. Værksarb. Martinius Johnsen Kaasa og Betsy Kristensdatters 
Benny Miriam: Faderen, Uk. Aksel Hernholm Kaasa, Kone Marie Hernholm, Pige Anna Halvorsen fra Skien.

Hans far bodde her i 1920: Enkemann John Kristensen f. 23/9-1838. Fattigunderstøttelse fra Cappelen. Losjernde med full kost.

1920: 3 barn, 3 lever.


Familie 8d.
Verket 1920. Kåsa.

Her var oppført former Anthon Edvard Aasmundsen f. 3/3-1882 med familie. Se Familie 97 - Verket 1910.


Familie 8e.
Verket 1920. Kåsa.

Her var oppført vaktmann ved Ulefos Jernværk, Nils Hansen f. 29/2-1851 med frue. Se Familie 36a - Verket 1900.


Familie 9a.
Verket 1920. Kåsa.

Møbelsnedker ved jernstøberi
Nils Pedersen fra Verket f. 25/9-1863 d. 1931, s.a. snedker Peder Tronsen Sandbakken. Se Familie 13 - Verket 1875.
g. i Holla 20/5-1886 m. Marie Nilsdatter fra Høgsetet(A) und. Vale i Valebø f. 7/5-1861 d. 1937, d.a. Nils Nilsen.
Forlovere: "Bent Pedersen Vrk. og Johannes Johannesen."
1. Margrethe Nilsen f. 19/11-1886 g.m. Gruvearb. Martin Olsen. Se nedenfor.
2. Hjalmar (tvilling) f. 22/2-1894 d. 19/7-1895 på Verket av Krampe.
3. Aksel Nilsen (tvilling) f. 22/2-1894. 1920: Former., g.m. Anne Tomine Eriksen.

F.f. Snedker Nils Pedersen Vrk. og Marie Nilsdatter Hoxoddes Margrethe: Ingeborg Kristensd., Maren Pedersd., Johannes Pedersen, Peder Pedersen (alle Vrk.) og Anders Nilsen Sagbruget.
F.f. Verksarb. Nils Pedersen Vrk. og Marie Nilsdatters 
Hjalmar: Ingeborg Tollefsd. Vrk., Anne Gundersd. Vrk., Johannes Pedersen Vrk., Peder Pedersen Sagbr., Anders Nilsen do.
F.f. Verksarb. Nils Pedersen Vrk. og Marie Nilsdatters 
Aksel: Andrea Andersd. Vrk., Hanna Stiansd. Vrk., Andreas Hansen Vrk., Bent Johannesen Vrk., Andreas Evensen Vrk.

Datterdatter som bodde her i 1920: Dagmar Olsen f. 6/5-1907 i Holla. Se nedenfor.

Foreldrene er gravlagt på Kronborg gamle.


Familie 9b.
Verket 1920. Kåsa.

Gruvearbeider, arb. ved elektrisk smelteovn (1912)
Martin Olsen (Martin Wines) f. 3/11-1874 i Sandsvær, Buskerud d. 26/4-1947, s.a. Dorthea Olsdatter og uk. Ole Østensen Klokkerud i Sandsvær.
g. i Holla 25/3-1906 m. Margrete Pedersen herfra f. 19/11-1886 d. 19/2-1944, d.a. Nils Pedersen ovenfor.
Forlovere: "Grubearb. Ole Arvesen Ødegaarden og Kirkesanger J. Stavnem."
1. Dagmar Marie Wines f. 6/5-1907.
2. Olaf Nikolai Wines f. 12/6-1909 d. 24/2-1987 g.m. Margit f. 7/11-1910 d. 15/10-2000.
3. Hedvig Charlotte Wines f. 8/2-1912.
4. Emil Wines f. 23/5-1914 d. 15/8-1999.
5. Lilli Margrethe Wines f. 21/3-1916.
6. Hjalmar Wines f. 20/7-1918. Se Pilerødv. 25 under Jernverket.
7. Solveig Dorthea Wines f. 11/5-1922 d. 10/11-1977.
8. Hjørdis Sofie Wines f. 22/7-1924 d. 28/7-1924. "Medfødt svakhet."

F.f. Grubearb. Martin Olsen Tufte og Margrethe Pedersdatters Dagmar Marie: Berthe Svendsen Fæhn, Karl Johan Svendsen Fæhn, Nils Pedersen Vrk. og Augusta Johannesen Vrk.
F.f. Grubearb. Martin Olsen, Vesthagen og Margrethe Nilsdatters 
Olaf Nikolai: Moderen, Kone Marie Ringsvold, Vesthagen, Grubearb. Hans Ringsvold do. og Værksarb. Nils Pedersen.
F.f. Jernsmelter Martin Olsen, Kaasa og Margrete Nilsdatters 
Hedvig Charlotte: Forældrene, Snedker Nils Pedersen Kaasa, pige Karette Pedersen, Sagene.
F.f. Smelteriarb. Martin Olsen Kaasa og Margrethe Pedersdatters 
Emil: Forældrene, Kone Marie Pedersen Vrk., Snedker Nils Pedersen.
F.f. Smeltearb. Martin Olsen Vrk. og Margrete Nilsens 
Lilli Margrete: Værksarb. Nils Pedersen, do. Arne Johannesen, Pige Anne Olsen Grubene, Moderen.
F.f. Smelteriarb. Martin Olsen, Kaasa og Margrethe Nilsens 
Hjalmar: Barnets Mor, Pike Alvilde Aasmundsen, Verksarb. Aksel Nilsen og do. Nils Pedersen.
F.f.
Smelteriarb. Martin Olsen Vines, Ulefoss og Margrethe Nilsdatters Solveig Dorthea: Anne Eriksen, Snekker Nils Pedersen og Foreldrene.
F.f. Verksarb. Martin Vines, Kåsa og hustru Margrethes
Hjørdis Sofie: (Ingen Faddere). Hjemmedøpt (26/7) av Fru Haserud.

Denne familien flytta til Vesthagen i 1908/ 1909. De endret etternavnet til Wines på 1920-tallet.


Familie 9c.
Verket 1920. Kåsa.

Reparatør og slakter
Hans Severin Hanssen Kaasa
(Hans Hanssen) fra Verket f. 28/6-1883 d. 10/11-1978, s.a. former Hans Severin Andersen. Se Familie 84a - Verket 1900.
g. i Holla 3/9-1905 m. Thora Namløs fra S. Namløs(1) f. 23/3-1882 d. 29/11-1958, d.a. bonde Anders Tronsen Namløs.
Forlovere: "
Sliberiarb. Peder Hansen Vrk. og Former Andreas Hansen Vrk."
1. Marie Hanssen f. 23/9-1905.
2. Ingeborg f. 31/8-1907 d. 8/9-1919 i Kåsa av "Mavetuberkulose", 12 år gml.
3. Agnes Benedikte Hanssen f. 31/3-1910.
4. Hilda Emilie Hanssen f. 22/7-1912 g.m. Thor Espevalen. Se Espevalen nedre und. Tvara.
5. Tron Hanssen (Trond Hanssen) f. 23/11-1916. Se Tverrgata 13 i Vesthagen (und. Søve).

F.f. Sliberiarb. Hans Severin Hansen Vrk. og Thora Andersdatters Marie: Kone Marie Pedersen, Vrk., Sliberiarb. Peder Hansen Vrk., Bager Kristoffer Dahl af Porsgrund og pige Marie Hansd. Vrk. Hjemmedøbt 7/10 af Tron Kittilsen Namløs.
F.f. Sliberiarb. Hans Severin Hansen Tvara og Tora Andersdatters 
Ingeborg: Moderen, pige Kristine Andersen, Tvara, Gbr. Tron Andersen Namløs, Skomager Karl Andersen, Tvara.
F.f. Sliberiarb. Hans Severin Hansen Vrk. og Tora Andersdatters 
Agnes Bendikte: Faderen, Arb. Anders Hansen, Olga Hansen og pige Karen Hansen.
F.f. Sliberiarb. Hans Severin Hansen Kaasa, Vrk. og Tora Andersdatters 
Hilda Emilie: Olga Hansen Vrk., pige Mathilde Hansen Vrk., Sagarb. Anders Hansen Vrk., Former Andreas Hansen Vrk.
F.f. Sliberiarb. Hans Severin Hansen, Kaasa, Ringsevje og Thora Andersdatters 
Tron: Karen Karoline Tronsen, Namløs, Pige Karen Hansen Vrk., Former Anders Hansen, Uk. Olaf Hansen Vrk.

1920: 5 barn, 4 lever.

Foreldrene er gravlagt på Kronborg nye.Kilde: Varden 27/6-1973. Nasjonalbiblioteket.


Familie 9d.
Verket 1920. Kåsa.

Skogsarbeider, sagmester, former
Tron Halvorsen fra Verket f. 22/2-1869 d. 24/5-1954, s.a. sagmester for Cappelen Halvor Andersen. Se Familie 58b - Verket 1891.
g. i Skien kirke 20/8-1893 m. Lovise Berthea Johnsen fra Brekkejordet i Skien (Lovise Halvorsen) f. 1/11-1870 d. 19/8-1954, d.a. sjømann John Bentsen i Skien, fra Sagene i Holla.
Forlovere: "Sømand John Bentsen, Skien og Sagmester Halvor Andersen, Ulefoss."
1. Haakon Trondsen f. 19/10-1895 d. 17/10-1957. Gravlagt på Nordre Gravlund i Skien.
2. Anna Josefine Tronsen f. 14/5-1897.
3. Johannes Trondsen f. 3/6-1899. Se Fensv. 122 und. Vibeto nedre.
4. 
Trygve Tronsen f. 1/6-1901. Former i 1920.
5. Gina Annette Trondsen f. 28/9-1903 d. 16/1-1992.
6. Ragna Benedikte Tronsen f. 27/9-1905. "Gaar paa fortsettelsesskole" i 1920.
7. Ludvig Tronsen f. 13/7-1908 d. 13/11-1928.
8. Erling Tronsen f. 21/9-1910.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Skovarb. Tron Halvorsen Vrk. og Lovise Jonsdatters Haakon: Ingeborg Halvorsd. Sagbr., Mari Hansd. Vrk., Peder Hansen Vrk., Jacob Petter Gundersen Vrk., Andreas Halvorsen Vrk.
F.f. Former Tron Halvorsen Vrk., og Lovise Johnsens 
Anna Josefine: Pige Sofie Pedersen, Moderen, Tømmermand. Halvor Andersen Vrk., Sliberiarb. Nils Andreassen Sagbr., Former Anders Halvorsen Vrk.
F.f. Former Tron Halvorsen Vrk. og Lovise Johnsdatters 
Johannes: Moderen, pige Hanna Halvorsd. Vrk., Sagmester Halvor Andersen, Former Anders Halvorsen, Former Peder Hansen. (Alle Vrk. G.S.)
F.f. Former Tron Halvorsen Vrk. og Lovise Johnsdatters 
Trygve: Ingeborg Halvorsd. Sagbr., Hanna Halvorsd. Vrk., Tømmerm. Halvor Andersen Vrk., Former Peder Hansen Vrk.
F.f. Sagmester Tron Halvorsen Vrk. og Louise Johnsdatters 
Gina Annette: Hanna Halvorsd. Vrk., pige Marie Hansd. Vrk., Anders Halvorsen Vrk. og Peder Hansen Vrk.
F.f. Former Tron Halvorsen Vrk. og Lovise Johnsdatters 
Ragna Benedikte: Ingeborg Halvorsd. Sagene, Anna Pedersen Bøle, Peder Hansen Vrk. og Faderen.
F.f. Værksarb. Tron Halvorsen Vrk. og Louise Johnsdatters 
Ludvig: Forældrene, pige Sofie Pedersd. Vrk., Anders Halvorsen Værksarb. Vrk.
F.f. Former Tron Halvorsen Vrk. og Louise Johnsdatters 
Erling: Barnets Forældre, pige Anne Karlsen, Værksarb. Haakon Tronsen.

Dattersønn boende her i 1920: Torleiv Tronsen f. 14/2-1916 i Holla. Dette var sønnen til Anna Josefine Tronsen og
en ugift jernbanearbeider i Skien, Jørgen Torsen f. 1892.
Fadderne var: "Kone Louise Halvorsen Vrk., Pige Anna Karlsen Vrk., Former Tron Halvorsen og Skrædder Johannes Tronsen Vrk."


Familie 9e.
Verket 1920. Kåsa.
 

Her var oppført beslager Edvart Andersen f. 1/11-1870 med familie. Se Familie 106 - Verket 1910.


Familie 10a.
Verket 1920. Kåsa.

Former
Aasmund Aasmundsen fra Verket f. 23/4-1879 d. 14/1-1965, s.a. former Aasmund Gundersen. Se Familie 44 - Verket 1865.
g. i Holla 22/10-1904 m. Marie Andreassen fra Verket f. 19/6-1882 d. 5/1-1962, d.a. Andreas J. Febakke. Se Familie 81a - Verket 1900.
Forlovere: "Former Andreas Johnsen og Værksarb. Olaus Aasmundsen."
1. Gerda Adele Aasmundsen f. 7/2-1906. Fortsettelsesskole i 1920. g.m. Hans Georg Gundersen. Se Åslandv. 5 under Verket..
2. Astrid Aasmundsen f. 14/3-1908 d. 20/9-2003 g.m. Einar Bergkaasa f. 22/9-1902 d. 13/3-1997. Se 11/70.
3. Aagot Aasmundsen f. 22/6-1910 d. 26/2-1997 g.m. Reidar Dahl f. 10/3-1911 d. 30/8-1951. Gravlagt på Lie i Skien.
4. Alice Aasmundsen f. 9/5-1912 g.m. Alf Johan Kabbe. Se Lannav. 1b under Verket.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Former Aasmund Aasmundsen Vrk. og Marie Andreasdatters Gerda Adele: Gro Johnsen Vrk., Andreas Johnsen Vrk., Hanna Johnsen Vrk. og Jørgen Jensen Vrk.
F.f. Former Aasmund Aasmundsen Vrk. og Marie Andreasdatters 
Astrid: Moderen, pige Hanna Andreassen Vrk., Sliberiarb. Jørgen Jensen Vrk. og Sliberiarb. Johan Andreassen Vrk.
F.f. Former Aasmund Aasmundsen Vrk. og Marie Andreasdatters 
Aagot: Moderen, pige Anna Ingulstad, Lægterfører Jørgen Ingulstad Vrk., do. Johan Andreassen Vrk.
F.f. Former Aasmund Aasmundsen Vrk. og Marie Andreasdatters 
Alise: Gro Johnsen Vrk., pige Gustava Andreassen Vrk., Former Andreas Johnsen Vrk., Sliberiarb. Albert Andreassen Vrk.

1920: 4 barn, 4 lever.

1910: Anne Gundersen f. 28/4-1839 i Holla. Mor til husfaderen, enke, Pension.


Familie 10b.
Verket 1920. Kåsa.

Sagarbeider for Cappelen
Hans Odinsen fra Øvre Verket f. 4/6-1888 d. 24/8-1974, s.a. Hans Odin Andreassen. Se Familie 86b - Verket 1900.
g. i Holla 14/3-1914 m. Nora Karette Gulliksen fra Verket f. 30/10-1891 d. 22/3-1972, d.a. Hans Gulliksen. Se Familie 13 - Verket 1910.
Forlovere: "Former H. O. Andreassen og Former Andreas Hansen, Vrk."
1. Anna Marie Odinsen f. 20/7-1914 d. 17/9-2011 g.m. Arne Oterkjær f. 31/7-1914 d. 28/3-2007. Se Oddenåsen 10 under Eie øvre.
2. Henry Odinsen f. 31/8-1917. Se Bruksv. 4 under Verket.

F.f. Arb. Hans Hansen, Vesthagen og Nora Karette Hansens Anna Marie: Former Hans Odin Andreassen Vrk., Opgiver Hans Gulliksen Vrk., Kone Ida Anette Abrahamsen, Pige Hanna Alise Hansen, Vrk.
F.f. Sagarb. Hans Hansen, Vrk., Ulefos og Nora Karette Hansens 
Henry: Kone Julette Marie Andreassen, Moren, Former Hans Odin Andreassen, Faren.

1920: 2 barn, 2 lever.

Foreldrene er gravlagt på Kronborg nye.


Familie 10c.
Verket 1920. Kåsa.

Handelsmann i Skien, jernverksarb. ved smelteovn
Lars Larsen Spjosod f. 15/10-1882 i Kviteseid, s.a. handelsmann Lars Larsen i Skien.
g. i Holla 2/11-1909 m. Mathilde Josefine Nilsdatter fra Verket f. 21/1-1888 d. 5/4-1921 på Fylkessykehuset av blodforgiftning, 34 år gml., d.a. former Nils Hansen. Se Familie 13a - Verket 1891.
Forlovere: "
Vagtmand Nils Hansen og Gbr. Andreas Utjord."
1. Lars Spjosod jr. f.  8/1-1911 i Kviteseid.
2. Hans Andreas Spjosod f. 14/8-1912.
3. Olga Irene Spjosod f. 10/3-1919.

F.f. Arb. Lars Larsen Ringsevje og Mathilde Josefine Nilsdatters Hans Andreas: Ida Stensrud, Lava Nilsen Kaasa, Landhandler Ingvald Nilsen Ringsevjen, Barnets Fader.
F.f. Bruksarb. Lars Larsen Spjotsod, Ulefos og Matilde Josefine Nilsens 
Olga Irene: Moren, Kone Elise Nilsen, Kjøbmand Ingvald Nilsen, Nils Hansen.

1920: 3 barn, 3 lever.

Hun ble konfirmert i Holla i 1903 og han ble konfirmert i Kviteseid 1897.

Mathilde ble gravlagt på Kronborg gamle. Hun døde bare 34 år gammel. Enkemann og barn ble
borte fra Holla kort tid etter.


Familie 10d.
Verket 1920. Kåsa.

Her var oppgitt former Martinius Gulliksen f. 4/7-1879 med familie. Se Familie 110 - Verket 1910.

1920: 8 barn, 6 lever. 


Familie 10e.
Verket 1920. Kåsa.

Sliperiarbeider, beslagsmed, mekaniker ved jernstøperi
Andreas Juliussen fra Verket f. 21/4-1890 d. 9/1-1957, s.a. Karl Julius Brynildsen. Se Familie 70a - Verket 1891.
g. 21/4-1916 m. Aasta Mathilde Kirstine Høidalen (Mathilde Høidalen) fra Verket f. 26/8-1898 i Kilebygda i Solum d. 29/5-1968, d.a. Hans Severin Taraldsen. Se Familie 2a - Verket 1920.
Forlovere: "
Hans Taraldsen og Gustav Juliusen Kaasene."
1. Harry Johan Juliussen f. 2/6-1916 d. 30/12-1969 g.m. Anna Karoline Alfredsen fra Lannav. 114 f. 26/9-1916 d. 25/8-1993. Gravlagt på Hov i Sunndal, Møre og Romsdal.
2. Aage Juliussen f. 1/10-1921 (Aage Høgvoll siden 29/7-1947). Se Pilerødv. 5.
3. Karen Marie Juliussen (tante Mie Offner) f. 27/7-1937 d. 19/6-2020 g.m. Frank Offner. Bodde i Canada og i San Fransisco, USA. Flytta til Ulefoss på sine eldre dager og er gravlagt her.

F.f. Mekaniker Andreas Juliussen, Helgeroen (Berget) og Aasta Mathilde Kirstine Hansdatters Harry Johan: Kone Karen Brynjulfsen, Pige Aasta Hansen Kaasene, Arb. Hans Taraldsen og Anders Klevstul.
F.f.
Verksarb. Andreas Juliussen (f.1890), Kaasa og Matilde Hansens (f.1891) Aage: Kone Marie Høidalen, Pike Aaste Høidalen, Tarald Høidalen og Harald Gustavsen.
(Påført seinere. G.S.): "Justisdepts bevilling av 29. juli 1947: Tillatelse til Høgvoll som slektsnavn i stedet for Juliussen."

1920: 1 barn, 1 lever.


Familie 11a.
Verket 1920. Ringsevja.

Former
Olaus Severin Aasmundsen fra Verket f. 7/9-1874 d. 13/7-1946, s.a. former Aasmund Gundersen. Se Familie 44 - Verket 1865.
g. i Holla 29/1-1898 m. Bertha Andreasdatter fra Verket f. 19/11-1877 på Febakke und. S. Namløs d. 30/5-1967, d.a. former Andreas Johnsen. Se Familie 114 - Verket 1910.
Forlovere: "Arb. Gunder Osmundsen Vrk. og Arb. Jørgen Osmundsen Vrk."
1. Aksel Aasmundsen f. 3/6-1898 d. 22/6-1981 g.m. Borghild Edvarda f. 16/4-1907 d. 22/10-1995. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
2. Gudrun Alice Aasmundsen f. 22/5-1900.
3. Astrid Aasmundsen f. 13/7-1901.
4. Aasmund Aasmundsen f. 14/9-1903. Se Strandkåsa und. Romnes.

F.f. Former Olaves Osmundsen Vrk. og Bertha Andreassens Aksel: Kone Sofie Osmundsen Vrk., Pige Maren Osmundsen Vrk., Arb. Andreas Johnsen Vrk., Arb. Gunder Osmundsen Vrk., Johannes Andersen Vrk.
F.f.
Former Olaves Aasmundsen Tvara og Bertha Andreasens Gudrun Alice: Kone Marie Aasmundsen, Maren Aasmundsen, Former Andreas Johnsen Vrk., Former Aasmund Gundersen Vrk., Former Gunder Andreassen Vrk.
F.f.
Former Olaus Aasmundsen Vrk. og Bertha Andreasens Astrid: Former Andreas Johnsen Vrk., Former Aasmund Aasmundsen Vrk., pige Marie Andresen Vrk., Kone Gro Gunnulfsen Vrk.
F.f. Former Olaves Aasmundsen Vrk., Bertha Andreasdatters 
Aasmund: Kone Maria Hansd. Vrk., pige Hanna Andreasd. Vrk., Arb. John Andreassen Vrk. og Former Andreas Johnsen Vrk.

1920: 4 barn, 4 lever.

Foreldrene er gravlagt på Kronborg nye.


Familie 11b.
Verket 1920. Ringsevja.

Former
Johan Nilsen fra Verket f. 16/4-1865, s.a. Nils Johannesen.
g1g i Holla 23/6-1887 m. Gunhild Marie Hansdatter fra Sagene f. 20/9-1862 d. 12/9-1890 på Verket av "Tæring.", d.a. arb. Hans Johnsen. Se Familie 24 - Sagene 1865.
Forlovere: "
Thron Pedersen og Bernt Nilsen."
g2g i Holla 15/9-1894 m. Emilie Sørensdatter Eide f. 12/6-1860 i Molde d. 21/2-1928 på Verket av en "Nervesykdom.", d.a. arbeider Søren Pedersen Eide.
Forlovere: "
Jacob Peter Gundersen og Nils Johnsen Smedkaas."
1. Martha Karette Johansen f. 7/9-1888.

F.f. Former Johan Nilsen Vrk. og Gunhild Marie Hansens Martha Karette: Gurine Thomasd. Vrk., Anne Johannesen Vrk., Nils Johannesen Vrk., Bent Nilsen Vrk. og Karl Hansen Sagbruget.


Familie 11c.
Verket 1920. Ringsevja.

Her var oppført fiskehandler Gunder Aasmundsen fra Verket f. 30/9-1860 og kone. Se Familie 111 - Verket 1910.

Nevnt i denne folketellinga:
Gunnar Aasmundsen (Gunder Aasmundsen) f. 30/9-1860. Fiskehandler selvstendig. Nedsatt arbeidsevne fra 50-års alderen.
Han hadde gikt og støtte fra verkets fattigkasse.
Kona Marie Aasmundsen f. 21/6-1862 i Solum. Hun var også plaga med gikt.

1920: 3 barn, 3 lever.


Familie 11d.
Verket 1920. Ringsevja.

Her var oppført former Peder Larsen f. 21/3-1865 og frue Ingeborg. Se Familie 78a - Verket 1900.


Familie 11e.
Verket 1920. Ringsevja. (Brugård).

Elektriker, Slaktermester
Bent Bentsen f. 2/5-1895 fra Verket d. 13/1-1956, s.a. vognmann Bent Pedersen. Se Familie 34b - Verket 1900.
g. 19/5-1917 m. Gustava Andreassen fra Verket f. 8/12-1895 d. 1/11-1985, d.a. Andreas Johnsen Febakke. Se Familie 114 - Verket 1910.
Forlovere: "Andreas Johnsen og Johan Bentsen."
1. Anne Sofie Bentsen f. 30/8-1917 d. 6/5-2003 g.m. Trygve Grini f. 26/10-1914 d. 6/9-1993. Se Aug. Cappelensv. 18.
2. Grete Bentsen f. 13/12-1919 d. 25/4-1994 g.m. Gunnar Smukkestad f. 5/1-1920 d. 21/2-1993. Gravlagt i Lunde.
3. Arne Bang Bentsen (Arne Bang Brugård) f. 6/8-1922. Se Jernverksv. 15.
4. Per Bentsen f. 31/8-1925.

F.f. Dagarb. Bent Bentsen, Ulefos og Gustava Andreasdatters Anne Sofie: Moderen, Andreas Johnsen, Gro Johnsen, August Andreassen.
F.f. Elektriker Bent Bentsen, Ulefoss og Gustava Andreassens
Grete: Former Olaves Aasmundsen og hustru Berta, Faren, Pike Gudrun Aasmundsen.
(Påført seinere. G.S.:) "Justisdepartementets bevilling av 30/4-1946: Brugård som slektsnavn i stedet for Bentsen. H. C. G."
F.f.
Elektriker Bent Bentsen, Ringsevja og Gustava Andreassens Arne Bang: Foreldrene, Pike Klara Jensen, August Andreassen.
(Påført 1946. G.S.): "Justisdepartementets bevilling av 30/4-1946: Brugård som slektsnavn i stedet for Bentsen."
F.f.
Slakter Bent Bentsen, Ulefoss og hustru Gustavas Per: Faren, Aasmund og Marie Åsmundsen, Ågot Åsmundsen.

1920: 2 barn, 2 lever.


Familie 11f.
Verket 1920. Ringsevja.

Sliperiarbeider, former, sagarb. for Cappelen

Even Andreassen Ringsevjen fra Ringsevja (Verket) f. 21/10-1864 d. 30/10-1940, s.a. Andreas Evensen Ringsevjen. Se Familie 62b - Verket 1875.
g. i Holla 19/9-1891 m. Marie Karoline Pettersen fra Verket f. 8/6-1865 på Klovholt i Solum d. 18/8-1924 på Verket av "Hjerneslag", d.a. skipper Jens Carl Pettersen.
Se Familie 50b - Verket 1891.
Forlovere: "Former Nils Evensen og former Severin Larsen."
1. Anna Alette Ringsevjen f. 30/5-1892 d. 13/6-1958 g.m. Heimholt.
2. Andreas Ringsevjen f. 2/1-1894.
3. Esther Marie Ringsevjen f. 10/8-1895.
4. Ingrid Katharine Ringsevjen f. 12/6-1900 d. 18/11-1918 på Ringsevja av "Hjertelilfælde."
5. Karl August Ringsevjen f. 6/5-1903.
Forskjellig dagarb ved verket i 1920.
6. Hjørdis Kathinka Ringsevjen f. 2/3-1905.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Sliberiarb. Even Andreassen Vrk. og Marie Pettersens Anna Alette: Karl Pettersen Vrk., Faderen, Johannes Andreassen Vrk., Anne Johannesd. Vrk., Kathinka Pettersen Vrk. og Karl Pettersen Vrk.
F.f. Sagarbejder Even Andreassen Vrk. og Marie Pettersdatters
Andreas: Marie Hansd. Vrk., Kathinka Karlsd. Vrk., Johannes Andreassen Vrk., Hans Andreassen Vrk., Faderen.
F.f. Sagarb. Even Andreassen Vrk. og Marie Pettersens 
Ester Marie: Former Lars Evensen, arb. Hans Andreassen, arb. Nils Andreassen, pige Kathinka Pettersen, Moderen.
F.f. Sagarb. Even Andreassen Vrk. og Marie Evensens 
Ingrid Katarine: Moderen, pige Kathinka Pettersen Vrk., Dampskibsfører Karl Pettersen Vrk., Sliberiarb. Johannes Andreassen Ringsevja, Dagarb. Nils Andreassen Vrk.
F.f. Sagarb. Even Andreassen Vrk. og Marie Pedersdatters 
Karl August: Moderen, Inger Andreassen Vrk., Johannes Andreassen Vrk. og Hans Andreassen Vrk.
F.f. Værksarb. Even Andreassen Ringsevje, Vrk. og Marie Petersens 
Hjørdis Kathinka: Annette Olsen Vrk., Chanette Olsen Vrk., Johannes Andreassen Vrk. og Hans Andreassen Vrk.

Opplysning om mora i folketellinga 1920: "Husmor, Nervesvakhet efter 40-50 års alderen."

1920: 6 barn 5 lever.

Nekrolog i TA 2/11-1940, side 8.


Familie 11g.
Verket 1920. Ringsevja.

Her var oppført modellsnekker
Hans H. Kabbe fra Verket f. 9/5-1890 med familie. Se Familie 113 - Verket 1910.


Familie 12a.
Verket 1920. Ringsevja.

Her var oppført Andreas J. Febakke fra Verket f. 17/9-1854 med familie. Se Familie 81a - Verket 1900.


Familie 12b.
Verket 1920. Ringsevja.

Verksarbeider
Albert A. Fæbakke fra Verket f. 6/1-1893, s.a. Andreas Johnsen Febakke. Se Familie 114 - Verket 1910.
g. i Holla 9/12-1916 m. Dagny Eide fra Vesthagan f. 28/9-1898 i Holla. Se Fensv. 52 under Søve.

Albert Febakke kjøpte tomt av Cappelen i 1960 og bygde seg hus i Kirkebakken 11.


Familie 12c.
Verket 1920. Ringsevja.

Modellsnekker for Cappelen
Peder Selmer Kabbe (Selmer Kabbe) fra Verket f. 26/1-1895 d. 15/7-1957, s.a. modellsnekker Hans H. Kabbe. Se Familie 113 - Verket 1910.
g. 27/4-1913 m. Helga Johanne Tobiassen fra Skien f. 13/3-1891 d. 22/5-1985.
1. Andrea Cicilie Selmer Kabbe f. 2/8-1914.
2. Hanny Selmer Kabbe f. 13/12-1919.
3. Ole Selmer Kabbe f. 9/10-1922.
4. Hans Andreas Kabbe f. 20/6-1925. Se Siljelivegen 4 under Verket.
5. Johan Kabbe f. 25/3-1928. Se Aug. Cappelensv. 12 under Verket.

F.f. Modelsnedker Peder Selmer Kabbe, Helgeroen og Helga Johanne Olsd. f. Tobiassens Andrea Cicilie: Snedker Hans Kabbe, Arb. Ole Tobiassen, Kone Cicilie Kabbe Vrk., Fru Agnes Bentsen i Skien.
F.f. Modelsnekker Selmer Kabbe, Ulefoss og Helga Tobiasens
Hanny Selmer: Kjørekar Ole Tobiassen, Elektriker Anders Tobiassen, Kone Andrea Tobiassen, Michalowna Kabbe.
F.f.
Modelsnekker Peder Selmer Kabbe, Ulefoss og Helga Johanne Tobiassens Ole Selmer: Modelsnekker Hans Kabbe og hustru Cecilie, Ole Tobiassen og hustru Andrea, i Skien.
F.f. Modellsnekker Peder Selmer Kabbe, Ulefoss og hustru Helgas 
Hans Andreas: Modellsnekker Hans Kabbe, Kusk Ole Tobiassen, hustru Andrea Tobiassen, Agnes Kabbe.
F.f. Modelsnekker Selmer Kabbe, Ulefoss og hustru Helgas 
Johan: Faren, Ole Tobiassen, Anders Tobiassen, Cecilie Kabbe.

1920: 2 barn, 2 lever.

Foreldrene er gravlagt på Kronborg nye.


Familie 12d.
Verket 1920. Ringsevja.

Filemester
Hans Finkenhagen fra Verket f. 1/1-1892, s.a. Kristian Finkenhagen. Se Familie 56 - Verket 1900.
g1g i Holla 27/12-1914 m. Augusta Johanne Johannesen fra Verket f. 11/5-1883 d. 4/6-1927 av "Blodsygdom. Død på Rikshospitalet.", d.a. former Johannes Hansen og Anne Nilsd.. Se Familie 98b - Verket 1900.
Forlovere: "Arb. Rasmus Johnsen Ringsevje og Beslager Herman Andreas Olsen, Vrk."
g2g i Sauland krk. 1/9-1928 m. Anna Jacobsdatter Finkenhagen fra Åkre i Hjartdal f. 1904, d.a bonde Jacob C. Finkenhagen.
Forlovere: "Gartner Nils Johansen og Brudens far."


Familie 13a.
Verket 1920. Svingen.

Former, enkemann
Hans Torstensen f. 14/8-1856. Se Familie 83b - Verket 1900.

Husholderske for han og enke, Johanne Jespersen f. 2/2-1855 fra Verket. Betalt av Cappelen.
 


Familie 13b.
Verket 1920. Svingen.

Her var nå oppført pakker på jernboden Hans Severin Andersen f. 16/8-1851 og hustru. Se Familie 84a - Verket 1900.

1950: 10 barn, 7 lever.
 


Familie 13c.
Verket 1920. Svingen.

Her var oppført beslagsmed og enkemann Andreas Thomassen f. 24/10-1870 og 3 sønner. Se Familie 39 - Verket 1910.


Familie 13d.
Verket 1920. Svingen.

Her var oppført former John Petter Olsen fra Verket f. 11/8-1844, med familie. Se Familie 44b - Verket 1875.

1920: 4 barn 4 lever.


Familie 14.
Verket 1920. Kåsa.

Støperimester, selvstendig for Cappelen
Karl Kittilsen fra Verket f. 28/7-1874.
g. i Holla 9/11-1895 m. Pauline Kittilsen f. 5/7-1873 i Holla

1920: 4 barn 4 lever.


Familie 15a.
Verket 1920. Fure Kaasa.

Her var oppført forhenværende former Jørgen Johannesen fra Verket f. 2/12-1855 med familie.
Se Familie 79b - Verket 1900.
Han var oppført som syk med kronisk Bronkitt og døde i 1921.

1920: 13 barn, 9 lever.

Kilde: Kirkebok for Holla (1907-1928).
f.
7/5-1919. Holla (døpt 17/7-1921). (Uegte). Pike Anna Kronborg (f.1896), Ekornrød og ukjent fars Olav Asbjørn. Fadd: Barnets mor, Sigfrid Helle, Gunvor Lunden, Hans Andreassen. Hjemmedøpt (28/5-1919) av lærer Sønstebø.
Oppgiven far, Olav Starheim, er ved dom av 1/10-1919 frikjent for farskap. (Påført seinere): Justisdept. skriv av 12/1-1943, tillatelse til å anta navnet Storberg(!?).


Familie 15b.
Verket 1920. Fure Kaasa.

Sagarbeider for Cappelen, fiskehandler
Hans Andreassen
fra Verket f. 9/6-1879 d. 2/9-1948, s.a. Andreas Christophersen. Se Familie 51c - Verket 1891.
g. 11/11-1905 m. Ingeborg Josefine Evju f. 21/2-1884 i Bamble d. 2/5-1951, d.a. gruvearb. Karl Olsen Næsset (Evju).
Forlovere: "Fedrene."
1. Margit Andreassen f. 25/12-1906.
2. Karl Andreassen f. 29/9-1909. Se Kullhusbakken 32 under Verket.
3. Anne Andreassen f. 1/3-1914.
4. Andreas Andreassen f. 19/4-1917. Se Snekkerv. 16 under Verket.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Fabrikarb. Hans Andreassen Vrk., Kringlefød og Ingeborg Josefine Karlsdatters Margit: Karen Rønningen, pige Hanna Karlsen Evjen, Fløter Karl Olsen Evjen, Former Andreas Kristoffersen Vrk.
F.f. Fabrikarb. Hans Andreassen Vrk. og Ingeborg Karlsdatters 
Karl: Barnets Forældre, pige Hanna Karlsd. Hollen, Værksarb. Karl Andreassen Vrk.
F.f. Fabrikarb. Hans Andreassen Vrk. og Ingeborg Karlsdatters 
Anne: Faderen, Kone Helga Olsen Vrk., Pige Karen Jørgensen, Arb. Karl Andreassen Vrk.
F.f. Fabrikarb. Hans Andreassen, Vrk., Ulefos og Ingeborg Karlsdatters 
Andreas: Moren, pike Karen Jørgensen, faren, Flaatemand Karl Olsen.

1920: 5 barn, 4 lever.

Foreldrene her er gravlagt på Kronborg nye.


Familie 15c.
Verket 1920. Fure Kaasa.

Sagarbeider for Cappelen
Karl Andreas Halvorsen fra Verket f. 25/10-1896 d. 22/9-1982, s.a. Marie Andreassen. Se Familie 122 - Verket 1910.
g. i Holla 4/10-1919 m. Borghild Josefine Engebretsen fra Verket f. 3/1-1895 d. 15/9-1978, d.a. arbeider/ kirketjener Alfred August Engebretsen. Se Familie 121 - Verket 1910.
1. Kaare Bernhard Halvorsen f. 1/2-1920.
2. Alfred Andreas Halvorsen f. 19/6-1922.
3. Dagfinn Halvorsen f. 21/12-1926.

F.f. Sagarb. Karl Halvorsen Fredbo, (Helgeroen) og Borghild Ingebretsens Kaare Bernhard. Fadd: Faren, Kone Ragna Nilsen, Pike Marie Thomassen, Halvor Nilsen.
F.f.
Sagarb. Karl Andreas Halvorsen, Ringsevja og Borghild Josefine Ingebretsens Alfred Andreas: Bergljot Ingebretsen, Grubearb. Kristen Olsen, foreldrene.
F.f. Sliperiarb. Karl Halvorsen, Vrk. og hustru Borghilds 
Dagfinn: Foreldrene, Sverre Ingebretsen, Gjertrud Ingebretsen.

Edit Alfride Halvorsen f. 3/3-1915. Konas datter fra et tidligere forhold med Georg Gulbrandsen.

F.f. (Uægte). Minerer Georg Gulbrandsen (f.1887), Rjukan og Pige Borghild Ingebrigtsen Vrk., Alfredsdatters (f.1895) Edit Alfride:
Alfred Ingebrigtsen, Moderen, Former Hans Kristensen Vrk., Hanna Sofie Ingebrigtsen.

Gravlagt på Kronborg nye.
 


Familie 16.
Verket 1920. Ekornrød nr. 98.

Beslagsmed
Carl Didrik Gotfred Meklenbrauch fra Verket f. 10/12-1876 i West-Phalen, Tyskland, s.a. formermester Carl Mechlenbrauch. Se Familie 46 - Verket 1900.
g. i Holla 24/5-1908 m. Hilda Josefine Olsen fra Verket f. 13/11-1876 i Holla, d.a. beslager Ole Hansen. Se Familie 21 - Verket 1875.
Forlovere: "
Værksarb. Herman Olsen og Arb. Teodor Emil Gundersen."
1. Erna Wilhelmine Meklenbrauch f. 8/2-1912.

F.f. Beslagsmed Karl Meklenbrauch, Vrk. og Hilda Olsdatters Erna Vilhelmine: Faderen, Smed Herman Olsen Vrk., Kone Emma Olsen Vrk., pige Augusta Johannesen.
 

Carl Meklenbrauck senior f. 6/8-1843 Tyskland, gift, Fhv. Sliperimester, pensjon av Ulefos Jernverk, Farfar, Bor her.
Hans Sandbakken f. 14/4-1916, Sønn.


Familie 17a.
Verket 1920. Ekornrød nr. 97.

Sliperiarbeider, formerformann, vaktmester
Edvard Martinius Johannesen Kabbe (Edvard Kabbe) fra Kabbehotten under Verket f. 2/4-1881 d. 21/2-1942, s.a. Johannes Olsen Kabbe. Se Familie 30 - Verket 1891.
g. i Holla 21/9-1907 m. Valborg Vetlesen (Halvorsdatter) fra Gråten i Solum f. 22/1-1878 d. 15/10-1954, d.a. tømmermann Halvor Vetlesen og Martine Olsen.
Forlovere: "
Sliberiarb. Hans Johannesen Kabbe og ditto John Hansen Værket."
1. Astrid Margareth f. 1/4-1908 d. 6/2-1915 på Verket av "Lungebetændelse, hjertelammelse".
2. Halvor Johannes Kabbe f. 19/5-1910. Se Engvegen 4 under Verket.
3. William Edvard Kabbe f. 6/7-1912 d. 6/7-1990 g. i Holla 4/12-1937 m. Lilly Thorstensen fra Ulefoss f. 1/4-1913 d. 13/12-2008. Gravlagt på Eidanger nye i Porsgrunn kommune.
4. Astrid Sylvia Kabbe f. 17/11-1916 (6/11?) d. 13/1-1997 g. 1947 m. stadsveterinær Ivar Torp f. 31/3-1889 d. sept. 1950. Gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
5. Anne f. 10/3-1921 d. 10/3-1921. "Svagt født".
6. Valborg Kabbe f. 23/9-1923 g. 1948 m. Sigvald Storhaug. Bodde på Ulefoss.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Sliberiarb. Edvard Martinius Johannesen Kabbe Vrk. og Valborg Halvorsens Astrid Margareth: Faderen, Uk. Martin Johannesen Kabbe, Enke Anne Kabbe, pige Anne Gulliksen Kastet.
F.f. Sliberiarb. Edvard Martinius Johannesen Kabbe, Vrk. og Valborg Halvorsdatters 
Halvor Johannes: Faderen, Snedker Martin Johannesen Kabbe, Anne Esine Eriksd. Vrk., pige Susanne Olsen Kabbe.
F.f.
Former Edvard Martinius Johannesen Vrk. og Valborg Halvorsdatters Villiam Edvard: Faderen, Uk. Martin Kabbe, Enke Anne Isine Kabbe, pige Mathilde Asgjerdsen.
F.f. 
Former Edvard Johannesen Kabbe, Vrk. og Valborg Halvorsdatters Astrid Sylvia: Forældrene, Pige Bergliot Liderman, Porsgrund, Maler Henry Liderman.
F.f. Former Edvard Kabbe, Ulefoss og Valborg Halvorsdatters 
Anne: (Ingen faddere). Hjemmedøbt (10/2) av Jormor Haserud. Død før hjemmedåpens bekreftelse (i kirken. G.S.).
F.f. Former Edvard Martinius Johannesen Kabbe, Ekornsletten og Valborg Halvorsens 
Valborg: Foreldrene, Johannes og Edle Kabbe, Notodden.

1920: 4 barn, 4 lever. 


Avisa Grenmar tirsdag 24/2-1942.


Familie 17b.
Verket 1920. Ekornrød nr. 97.

Beslagsmed
Arnt Sandbakken (Johan Arnt Sandbakken) fra Verket f. 2/2-1889 d. 7/6-1955, s.a. Johannes Johannesen Sandbakken. Se Familie 63a - Verket 1891.
g. i Holla 28/12-1913 m. Karen Susanne Kabbe fra Verket f. 24/8-1891 d. 4/12-1974, d.a. Ole Johannesen Kabbe. Se Familie 36b - Verket 1900.
1. Signe f. 26/3-1916 (hjemmedøpt 27/3) d. 15/4-1916 i Helgeroen av "Krampe."
2. Ruth Sandbakken f. 5/1-1918 (slektsforsker) g.m. Oskar Bærland. Hadde leilighet i Posthusgården. Se Lannav. 1b under Verket.
3. Anne Sandbakken f. 8/8-1923 g.m. Aage Høgvoll f. Juliussen. Se Pilerødv. 5 under Jernverket.

F.f. Værksarb. Arnt Johannesen Sandbakken, Helgeroen og Karen Susanne Olsdatters Signe: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 27/3.
F.f.
Verksarb. Arnt Sandbakken, Ekornrød og Susanne f. Olsens Ruth: Forældrene, Ole Kabbe, Kari Sandbakken.
F.f.
Beslagsmed Arnt Sandbakken, Ekornrød og hustru Susannes Anne: Former Ole Kabbe, Frk. Anne Kabbe, Foreldrene.

1920: 2 barn, 1 lever.

Arnt Sandbakken bygde på 1930-tallet hus på eiendommen 12/23 "Høgvold" i Arntsgate (oppkalt etter han).
Eiendommens adresse ble siden endret til Pilerødvegen 5. Se Pilerødv. 5 under Jernverket.
 


Familie 17c.
Verket 1920. Ekornrød nr. 97.

Her var oppført sagbruksarbeider for Cappelen, Andreas Andreassen Ringsevja f. 2/2-1868 med familie. Se Familie 82 - Verket 1910.


Familie 17d.
Verket 1920. Ekornrød nr. 97.

Former
Andreas Odinsen fra Verket f. 1/9-1881 d. 20/10-1958, s.a. former Hans Odin Andreassen. Se Familie 86b - Verket 1900.
g. i Holla 29/9-1907 m. Ida Anette Abrahamsen fra Verket f. 11/2-1882 d. 26/6-1968, d.a. former Abraham Andreassen. Se Familie 75a - Verket 1900.
Forlovere: "Fædrene."
1. Julie Therese Odinsen f. 16/8-1908.
2. Astrid Odinsen f. 20/5-1911.
3. Harald Odinsen f. 1/5-1913. Se Aug. Cappelensv. 10 under Jernverket.
4. Arthur Odinsen f. 24/7-1916.
5. Tomine Odinsen f. 24/12-1918.
6. Ingeborg Odinsen f. 27/10-1921.

F.f. Værksarb. Andreas Hansen Odinsen Ekelund og Ida Anette Abrahamsens Julie Terese: Arb. Hans Odin Andreassen, Arb. Andreas Andreassen Vrk., kone Maren Andreasen do., pige Anne Abrahamsen do.
F.f. Former Andreas Hansen Odinsen, Helgeroen og Ida Annette Andreasdatters 
Astrid: Julette Andreassen Vrk., pige Nora Hansen, Former Hans Andreassen og Former John Abrahamsen, Vrk.
F.f. Former Andreas Hansen (Odinsen), Ekornrød, nedenfor Furustulskoven, og Ida Anette Abrahamsens 
Harald: Maren Abrahamsen Kaasa, Pige Louise Abrahamsen do., Former Hans Odin Andreassen, Arb. Johannes Olausen Vrk.
F.f.
Former Andreas Hansen (Odinsen) Vrk. og Ida Abrahamsdatters Artur: Moderen, Pige Anette Hansen, Former Hans Odin Andreassen og Faderen.
F.f. Former Andreas Odinsen Vrk. og Ida Anette f. Abrahamsens 
Tomine: Forældrene, Former Hans Odin Andreassen, Pike Anette Hansen.
F.f. 
Former Andreas Hansen, Ekornrød og Ida Abrahamsens Ingeborg: Forældrene, Hans Odin Andreassen, Ingeborg Andrea Hansen.  (Påført senere. G.S.) Ingeborg Odinsen.

1920: 5 barn, 5 lever.

Bodde ca. 5 år i annen etasje i Bergegata 19 under Prestegården før de flytta inn i Ekornrød i ca. 1913.


Familie 17e.
Verket 1920. Ekornrød nr. 97.

Blikk- og Koppersmed for Cappelen, enkemann
Ole Petter Isaksen f. 3/7-1863 i Kristiansand.
Husholderske: Gunhild Marie Olsen f. 8/9-1864 i Kvinesdal.


Familie 18a.
Verket 1920. Ekornrød nr. 96.

Former
Magnus Sandbakken f. 31/8-1887 d. 2/4-1967, s.a. Johannes Johannesen Sandbakken. Se Familie 58a - Verket 1891.
g. hos Skien byfogd 7/11-1908 m. Ingeborg Kirstine Hansdatter fra Verket f. 10/4-1889 d. 31/10-1976, d.a. former Hans Severin Andersen. Se Familie 84a - Verket 1900.
Forlovere: "Sliberiarb. Jørgen Ingulstad, Ulefos og Bager Kristoffer Andersen, Porsgrund."
1. Johannes Sandbakken f. 5/1-1909 d. 10/5-1990 g.m. Ragnhild Pedersen fra Ulefoss f. 14/10-1908 d. 8/1-1996. Gravlagt på Kronborg Nye.
2. Anny Margith Sandbakken f. 25/5-1912.
3. Hans M. Sandbakken f. 14/4-1916 d. 26/10-2003 g.m. Marie "Mossa" Bærland f. 23/3-1920 d. 6/2-1995, d.a. Jens Hansen Bærland.
4. Arne Sandbakken f. 19/11-1920. Se Møllerstien 3 under Verket.

F.f. Støberiarb. Magnus Johannesen Helgeroen og Ingeborg Hansdatters Johannes: Værkstedsarb. Arnt Johansen Vrk., kone Olga Hansen Kaasa, Berte Johannesen Sandbakken, Johannes Johannesen Vrk.
F.f. Former Magnus Johannesen, Helgeroen og Ingeborg Hansdatters
Anny Margith: Hanna Ingulstad Vrk., pige Karen Hansen Vrk., Arb. Jørgen Ingulstad Vrk., Sagarb. Anders Hansen Vrk.
F.f.
Former Magnus Johannesen Sandbakken, Ekornrød og Ingeborg Hansdatters Hans: Forældrene, Pige Kari Johannesen Sandbakken og Værkstedsarb. Anders Hansen Vrk.
F.f. Former Magnus Johannesen Sandbakken, Ekornrød og Ingeborg Hansens 
Arne: Kone Thora Hansen, Hans Hansen, faren, Pike Olga Olsen Bergsett. Hjemmedøpt (12/1) av lærer Sønstebø.

Ved vielses-innføringa blant dissentere i Holla kirkebok, var det nevnt at de tilhørte "Det Evangeliske Lutherske Kirkesamfund".
Alle barna er forøvrig innført som døpte i Holla kirke, så de har kanskje meldt seg ut igjen.

1920: 4 barn, 4 lever.


Familie 18b.
Verket 1920. Ekornrød nr. 96.

Former
Anders Johnsen (Anders Øvervoll) fra Verket f. 10/2-1888, s.a. former John Isaksen. Se Familie 78b - Verket 1900.
g. i Holla 5/1-1918 m. Aasta Kristine Johnsen fra Vrangfoss f. 11/10-1896, d.a. slusevokter Kristian Johnsen.
Forlovere: "Fedrene."
1. Johan Gruben f. 17/6-1918.
2. Kristoffer Gruben f. 17/9-1920.
3. Ingrid Johnsen f. 13/10-1923.

F.f. Former Anders Johnsen, Ulefos og Aasta Kristinie f. Johansens Johan: Forældrene, Former John Gruben, Pike Mathilde Johnsen.
F.f.
Former Anders Johnsen, Ekornrød og Aasta Johnsens Kristoffer: Former John Isaksen, Slusevogter Kristian Johnsen, Kone Karoline Jakobsen, Pike Mathilde Johnsen.
(Ført på seinere:) "Ved Justisdeptets bevilling av 15. aug. 1946, tillatt å anta Øvervall som slektsnavn i stedet for Johnsen."
F.f.
Former Anders Johnsen, Ekornrød og Aasta Johnsens Ingrid: Kristian Johnsen og hustru Ingrid, John Isaksen, Moren.

1920: 2 barn, 2 lever.


Familie 18c.
Verket 1920. Ekornrød nr. 96.

Beslagsmed
Hans Kristian Tronsen fra Verket f. 13/4-1892 d. 22/4-1974, s.a. formann Tron Hansen. Se Familie 71 - Verket 1910.
g1g i Holla 26/5-1917 m. Astrid Konstanse Hammerstad f. 12/9-1897 d. 17/5-1932, d.a. bonde Tron Pedersen Hammerstad. Se Hammerstad under Romnes.
Forlovere: "Tron Hansen og Tron P. Hammerstad."
g2g m. Anne f. 2/2-1891 d. 29/12-1966.

1. Asbjørn Johan Tronsen f. 18/6-1918. Se Vestjordet 3 und. Jernverket (12/211 "Elstad").
2. Jonni Sofie Tronsen f. 25/9-1920.

F.f. Beslagsmed Hans Kristian Tronsen, Helgeroa og Astrid Konstanse f. Hammerstads Asbjørn Johan: Former Tron Hansen, Gbr. Tron Hammerstad, Kone Johanne Bjørnstad og Pike Signe Tronsen.
F.f. Beslagsmed Hans Kristian Tronsen, Ulefos og Astrid Konstanse Hammerstads 
Jonny Sofie: Tron Hammerstad, Tron Hansen, Ida Hansen, Nella Ytterbø.

1920: 2 barn, 2 lever. 


Familie 18d.
Verket 1920. Ekornrød nr. 96.

Støperiarbeider
Ragnvald Olai Wian (Ragnvald Wian) fra Buksnes på Vestvågøy i Nordland f. 19/2-1890 d. 28/4-1958, s.a. fisker og bonde Oluf Pettersen Buksnes.
g. i Holla 18/10-1913 m. Karen Kirstine Olsen fra Evju under Baksås f. 15/11-1881 i Bamble d. 3/3-1947, d.a. gruvearb. (i 1913) Karl Olsen Evju og Anne Vetlesdatter.
Forlovere: "Gbr. Karl Evje Baksaas, Arb. Hans Andreassen."
1. Karoline Elise Wian f. 21/10-1906 på Evje und. Baksås. Steddatter. Far: Kristian Eriksen Helgeroen.
2. Anne Oline Wian f. 4/2-1914 d. 25/1-1955.
3. Karl Olai Wian f. 11/2-1915 d. april 1935.
4. Ragnar Karstein Wian f. 4/7-1916 d. sept. 1963.
5. Oluf Andreas Wian f. 13/9-1917 d. aug. 1962.
6. Udøpt barn f. 28/11-1919 på "Ekornsletten" d. 30/11-1919. "Svakt født."
7. Fryda Elise Wian f. 23/4-1921.
8. Aage Ansten Wian f. 10/3-1924 d. 5/12-2004 g.m. Rut Juliane f. 16/7-1926 d. 25/11-2011. Gravlagt på Borgestad i Skien.
    Sønn: Geir Åge Wian f. 10/12-1953 d. 7/9-2004. Gravlagt på Borgestad i Skien.

Han ble konfirmert i Buksnes i 1905 og hun ble konfirmert i Holla i 1896.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Sliberiarb. Ragnvald Olai Petersen, Evje og Karen Karlsdatters Anne Oline: Kone Anne Torbjørnsen, Pige Kirsti Halvorsen Storhaug, Arb. Karl Evje, Murer Rasmus Løvaas.
F.f. Sliberiarb. Ragnvald Pettersen Vian, Meieriet, Tvara og Karen Kristine Karlsdatters
Karl Olai: Kone Ingeborg Andersd. Vrk, Enke Ingeborg Ingebretsd. Elverhøi, Uhrmager Mathias Ødegaard, Karl Evju, Meieriet.
F.f. Sliberiarb. Ragnvald Pettersen Vian, Ekornrød og Karen Karlsdatters 
Ragnar Karsten: Foreldrene, Murer Rasmus Løvaas, Kone Ingeborg Karlsd.
F.f. Sliperiarb. Ragnvald Olai Pettersen Vian, Ekornrød og Kristine f. Karlsens (f.1881) 
Oluf Andreas: Forældrene, Flaademand Karl O. Evja, Kone Ingeborg Andreassen.
F.f.
Sliperiarb. Ragnvald Olai Pettersen Vian, Ekornrød og Kristine f. Karlsens Oluf Andreas: Forældrene, Flaatemand Karl O. Evju, kone Ingeborg Andreassen.
F.f.
Reparatør Ragnvald Olai Vian, Ekornrød og Karen Kirstine Olsens Fryda Elise: Karl Olsen, Faren, Karoline Vian, Ingeborg Andreassen. Hjemmedøpt (29/4) av Lærer Sønstebø.
F.f. Verksarb. Ragnvald Olai Vian, Ekornrød og hustru Karen Kirstines 
Aage Ansten: Hans Andreassen, Margit Andreassen, Foreldrene.

Da Karoline Elise Wian ble døpt, var teksten i kirkeboka denne:
"
Arb. Kristian Eriksen, Helgeroen (f. 1886) og pige Karen Kirstine Karlsdatter Evjens (f. 1881) Karoline Elise.
Faddere: Karen Rønningen, Odden, Karoline Larsen, Odden, Aleksius Larsen do. og Hans Andreassen Vrk."

1920: 5 barn 4 lever. Vi kan se av fadderlista at de hadde flytta inn på Ekornrød før 4. juli 1916. Tidligere bodde
de først hjemme hos henne på Evju. Deretter, for kortere tid, på Tvara Meieri.

Tømmerfløter (flaademand) og enkemann Karl Olsen Evje f. 7/1-1857 i Holla. Svigerfar med full kost og losji.
"Tømmerfløter for Fløtningsvesenet."


Familie 18e.
Verket 1920. Ekornrød nr. 96.

Beslagsmed
Karl Bentsen Kamperhaug (Karl Kamperhaug) f. 5/7-1891 d. 22/11-1966.
g. i Holla 1/5-1915 m. Anna Marie Odden fra Lannav. 150 f. 1/8-1893 d. 26/3-1974, d.a. Ole Halvorsen Odden.
1. Birger Bentsen f. 23/2-1916. Se Malerv. 8 under Verket.


Familie 19a.
Verket 1920. Ekornrød nr. 95.

Hagearbeider for Cappelen
Gunnar Lunden f. 30/8-1876.
g. i Holla 3/6-1905 m. Karette f. 15/4-1879 H., , 3 barn, 3 lever, Biint.: Vaskekone, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Ingeborg Lunden f. 8/5-1906 H., Gaar paa fortsettelsesskole, N., St., Datter, Bor her.
4. Anne Lunden f. 3/8-1910 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Johan Lunden f. 26/5-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.


Ingeborg Andersen Lunden f. 16/11-1837 i Larvik, Enke etter kjørekar, g. 13/6-1860. Hos sin sønn.


Familie 19b.
Verket 1920. Ekornrød nr. 95. 

Former
Andreas Jakobsen fra Verket f. 15/4-1889, s.a. Jakob Andreassen. Se Familie 81 - Verket 1910.
g. i Holla 15/1-1910 m. Anne Karoline Pedersen fra Sagene f. 22/8-1888, d.a. Peder Johnsen Strømodden. Se Familie 24 - Sagene 1920.
Forlovere: "Sliberiarbeider Jens Berland og Sagarbeider Jakob Andreassen Vrk."
1. Magnhild Helene f. 9/4-1910.

2. Jacob Jacobsen f. 17/1-1917.
3. Magnhild Jacobsen f. 31/3-1919.

F.f. Sliberiarb. Andreas Jakobsen, Ringsevje-Kaasa og Karoline Pedersdatters Magnhild Helene: Marie Jensen Kaasa, Marie Johnsen Sagene, Sagarb. Jakob Andreassen do. og Jens Jakobsen Vrk.
F.f. Former Andreas Jakobsen Vrk., Ekornrød og Karoline Pedersens 
Jakob: Arb. Nils Andersen Moen, Arb. Jens Jakobsen, Barnets Moder, Pige Ingeborg Jakobsen.
F.f.  Former Andreas Jacobsen, Ekornrød og Karoline Pedersens
 
Magnhild: Forældrene, Ingeborg Jacobsen, Nils A. Moen. Hjemmedøbt (7/5) av Lærer Sønstebø.

FT 1920: 3 barn, 2 lever.

Siden flytta denne familien til eget hus på Berget. Se Bergeg. 17 under Prestegården.


Familie 19c.
Verket 1920. Ekornrød nr. 95. 

Kjører (1905), sliperiarbeider (1906), smelteovnsarbeider (1915)
Hans Bjervamoen fra Lunde i Telemark f. 19/3-1884 d. 21/12-1962, s.a. kjører Sveinung Hansen Bjervamoen og Anne Thygesdatter.
g. hos sorenskriveren på Gvarv 17/9-1904 m. Anne Torine Andersdatter fra Orekåsa und. Finneid i Drangedal f. 2/10-1886 d. 23/2-1979, d.a. ugift arbeider Anders Olsen og pige Inger Mathisdatter.
1. Anna f. 11/1-1905. Død tidlig.
2. Ingebjørg Bjervamoen f. 2/8-1906 d. 29/1-1981 g. 1941/ 1942 m. revisor Arne Moe f. 20/3-1904 d. 29/9-1980. Gravlagt på Vestre Gravlund i Oslo.
3. Sverre f. 13/2-1908 d. 19/3-1908 på Odden "av Krampe".
4. Signe Bjervamoen f. 13/1-1909 d. 6/11-1992 g. i Bø krk. 12/7-1938 m. regnskapsfører Jon Torson Myhre f. 15/8-1913 d. 15/3-1991. Gravlagt på Bø gravsted i Midt-Telemark.
5. Olga Bjervamoen f. 21/10-1911 d. 28/3-1958 på Skarnes. Gravlagt på Ulefoss. Ugift.
6. Sveinung Bjervamoen f. 1/2-1914 d. 23/12-1998 g. 30/1-1943 med Borghild Hølen fra Gvarv f. 4/3-1920 d. 18/4-2011. Sjåfør for Cappelen med kongens fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste.
7. Alf Bjervamoen f. 14/9-1916 d. 7/1-1989 g. 4/5-1957 m. Helga B. Helum f. 23/12-1928 d. 15/10-2014. Bodde på Bøle. Gravlagt på Borgestad i Skien.
8. Hans Bjervamoen f. 7/3-1919 d. 21/4-1999 (tømrermester) g. på Mo 1954 m. Helga Alise Sandstedt f. Sæter fra Mo f. 10/2-1916 d. 6/3-1976. Bodde i Mo i Rana. Gravlagt på Yttern, Rana i Nordland.
    De bodde på Sagbakken i Mo i Rana. Barn: Steinar og Harald Bjervamoen, som fører navnet videre. Se intervju med svigerfaren Nils Sæther(85) i Rana Blad den 28/11-1961 med foto (nasjonalbiblioteket).
9. Anine Bjervamoen f. 28/1-1921 d. 28/4-1977 g. på Dombås, Oppland 1950 m. lokomotivfører Johannes Petersen f. 24/5-1921 d. 10/11-1972. Gravlagt på Dombås, Dovre komm., Innlandet.
10. Kåre Bjervamoen f. 7/4-1925. Se Snekkerv. 10 und. Verket.

F.f. Kjører Hans Sveinungsen Bjervamoen, Heisholt-evjen og Anne Torine Tygesdatters(!) Anna: Kari Sveinungsd. Rønningen, Halvor Gjermundsen do., Kristian Hansen Bjervamoen og Torine Sveinungsd. do.
F.f. Sliberiarb. Hans Sveinungsen Bjervamoen, Evjen og Anne Andersdatters 
Ingeborg: Enke Martine K. Lindalen, Frida Karlsen Evjen, Arb. Halvor H. Rønningen, Arb. Ole Sveinungsen Bjervamoen.
F.f. Sliberiarb. Hans Sveinungsen Odden og Anne Andersdatters 
Sverre: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 13/2 af Jordemor Gunhild Lysthus (barnet døde før hjemmedåpens bekræftelse. GS).
F.f. Arb. Hans Sveinungsen Bjervamoen, Odden og Anna Andersdatters 
Signe: Kone Marie Torjusd. Evjen, pige Ingeborg Gunleiksd. Odden, Faderen og Arb. Halvor Sveinungsen.
F.f. Værksarb. Hans Sveinungsen Bjervamoen, Odden og Anne Andersdatters 
Olga: Barnets Fader, Arb. Harald Hanto, Odden, pige Marie Torgrimsd. Heisholt.
F.f. Arb. Hans Sveinungsen, Kringleflødt og Anne Andersdatters 
Sveinung: Moderen, Pige Kari Sveinungsd., Maskinist Ole Sveinungsen, Ulefos, Arb. Johan Olsen Vrk.
F.f. Værksarb. Hans Sveinungsen, Ekornrød og Anne Andersdatters  
Alf: Kone Karette Lunden, Moderen, Sliperiarb. Gunnar Lunden, Former Andreas Jakobsen.
F.f. Smelteriarb. Hans Svenungsen Bjervamoen, Ekornrød og Anne Andersdatters 
Hans: Forældrene, Ole og Anne Bentsen.
F.f.
Elektrisk jernsmelter Hans Sveinungsen Bjervamoen, Ekornrød og Anne Andersdatters Anine: Forældrene, Andreas Jakobsen og Karoline Jakobsen.
F.f. Sliperiarb. Hans Sveinungsen, Ekornrød og hustru Anne Andersdatters 
Kåre: Foreldrene, pike Ingeborg Bjervamoen, Olav Bjerva i Lunde.

1920: 8 barn, 7 lever.

Det ser ut til at denne familien flytta inn på Ekornrød i 1915. Da Anne Torine ble konfirmert i Drangedal kirke i 1901,
bodde hun i Røidalen under Naas. Hun ble konfirmert med karakteren "Meget Godt."


Familie 19d.
Verket 1920. Ekornrød nr. 95. 

Støperiarbeider, sliperiarbeider (1925)
Nils Andersen Moen fra Moe store und. Prestegården f. 8/12-1886, s.a. Anders Nilsen Moen.
g. i Lunde krk. 12/11-1909 m. Olette Fiskodde f. 26/9-1887 i Lunde, d.a. gbr. Jon Olavsen Fiskodde.
Forlovere: "Jon Olsen Fiskodde og Gunder Martin Halvorsen Fiskodde."
1. Anders f. 14/6-1913 på Helgeroa.
2. Anna Karine f. 8/11-1917 i Ekornrød.
3. Astrid Karine Moen f. 17/11-1922 gift og bosatt i Sverige.
4. Elsa Karoline Moen f. 19/2-1925 på Ekornrød g.m. Jens Stoa Sandbakken. Se Pilerødbakken 3 und. Verket.

F.f. Sliberiarb. Nils Andersen Moen, Helgeroen og Alette Johnsdatters Anders: Gbr. Anders Nilsen Moen, Arb. John Olsen Fiskodde, Moderen, Pige Karen Andersen Moen.
F.f. Fabrikarb. Nils Andersen Moen, Ekornrød og Olette Jonsdatters 
Anna Karine: Forældrene, Anders Nilsen Moen og Klara Jensen Vrk.
F.f.
Støperiarb. Nils Andersen Moen, Vrk. og Olette Andersens Astrid Karine: Foreldrene, Klara Jensen, August Andreassen Febakke.
F.f. Sliperiarb. Nils Andersen Moen, Ekornrød og hustru Olettes
Elsa Karoline: Foreldrene, Gbr. Anders Nilsen Moen, pike Karen Johnsen Fiskodde.

Olette Moen drev med maskinstrikking ved siden av sin husmorgjerning.


Familie 19e.
Verket 1920. Ekornrød nr. 95. 

Sagarbeider for Cappelen
Karl Severin Finkenhagen fra Verket f. 20/8-1890, s.a. Kristian Finkenhagen. Se Familie 56 - Verket 1900.
g. i Holla 9/9-1917 m. Ragna Karette Moen fra Moen under Prestegården f. 16/4-1895, d.a. Rasmus Olsen Delevje (Moen).
Forlovere: "Sagarb. Ole Halvorsen Kronborg og Anders Johnsen, Former."
1. Kari Minni Finkenhagen f. 6/3-1918.
2. Kristian Fritjof Finkenhagen f. 15/12-1923.
3. Alis Elnora Finkenhagen f. 25/3-1928.

F.f. Sagarb. Karl Finckenhagen, Ulefos og Ragna Rasmusdatters Kari Minni: Forældrene, Kari Moen og Rasmus Moen.
F.f.
Sagbruksarb. Karl Severin Finkenhagen, Ekornrød og hustru Ragna Karette Moens Kristian Fritjof: Kristian Finkenhagen, Johannes og Augusta Moen og Marie Finkenhagen.
F.f. Sagarb. Karl Severin Finkenhagen, Vrk. og hustru Ragna Karettes
Alis Elnora: Ole Finkenhagen, Harald Finkenhagen, Edle Finkenhagen og barnets mor.

1920: 1 barn, 1 lever.


Familie 20a.
Verket 1920. Ekornrød nr. 94.

Sliberiarb., lekterfører, arb. ved smelteovn, vaktmann ved Verket
Johan Ludvig Ingulstad (Johan Ingulstad) fra Verket f. 18/8-1889 d. 1952, s.a. slusevokter Jens Ingulstad. Se Familie 29b - Verket 1900.
g. i Holla 4/4-1912 m. enke Anna Sofie Hansdatter f. 2/2-1883, d.a. Hans Andersen Kronborg. Se Familie 81b - Verket 1900.
1. Magni Alise Skaardal f. 16/7-1907 (fra konas første ekteskap).
2.
3
. Esther Kristine Ingulstad f. 30/7-1912 g.m. Karl Andreassen. Se Kullhusbakken 32 under Verket.
4. Hedvig Sofie f. 18/8-1913.

5. Jonni Andrea Ingulstad f. 4/3-1915.
6. Hans Arne Ingulstad f. 28/12-1917. Se Familie 141 - Verket 1961.
7. Solveig Marie Ingulstad f. 12/6-1920.

F.f. Værksarb. Andreas Olsen Vrk. og Anne Sofie Hansdatters Magni Alice: Anne Olsen Berget, Julie Hansen Vrk., Hans Olsen Vrk. og Hans Andersen Vrk.
F.f.
Sliberiarb. Johan Jensen Ringsevje og Anne Sofie Hansdatters Ester Kristine: Hanna Ingulstad Vrk., pige Julie Larsen, Løveid, Arb. Karl Larsen do., Handelsbetjent Adolf Ingulstad.
F.f. Lægterfører Johan Jensen Ingulfstad, Ringsevje og Anna Hansens 
Hedvig Sofie: Kone Karoline Jakobsen, Vesthagen, Sliberiarb. Hans Kronborg, Pige Anna Ingulfstad, Former Andreas Jakobsen.
F.f. Sømand Johan Jensen Ingulstad, Vrk. og Anne Sofie Ingulstads 
Jonni Andrea: Moderen, Ingolf Hansen, Hans Berland.
F.f. Jernverksarb. Johan Jensen Ingulstad, Vrk., Ulefos og Anna Sofie Hansdatters 
Hans Arne: Moren, Anna Ingulfstad, Jens ig Adolf Ingulfstad.

Anna Sofie var tidligere gift med fyrbøter Andreas Olsen.

1920: 5 barn, 4 lever.


Familie 20b.
Verket 1920. Ekornrød nr. 94.

Beslagsmed
Ole Juliussen fra Verket (Kåsene) f. 24/7-1885 d. 27/1-1958, s.a. Karl Julius Brynjulfsen. Se Familie 70a - Verket 1891.
g. 15/10-1910 m. Inga Halvorsdatter fra Lunde i Tel. f. 22/8-1890 d. 1/7-1961, d.a. Halvor Halvorsen.
Forlovere: "Arb. Karl Julis Brynjulsen og Beslagsmed Gustav Bernhard Juliussen."
1. Halvor Johan Juliussen f. 3/8-1911. Se Fensv. 50 under Søve.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Beslagsmed Ole Juliussen Kaasene og Inga Halvorsdatters Halvor Johan: Faderen, Beslagsmed Andreas Juliussen, Arb. Julius Brynjulfsen, Juliette Juliusd., Karen Gurine Gunnulfsd. Kaasene.

Ved folketellinga 1900 hadde han dagarbeide ved jernverket. Han "Numererer støbegods".


Familie 20c.
Verket 1920. Ekornrød nr. 94.

Verksarbeider
Anders Tovsen Klevstul (Anders Tovsson Kleivstul) fra Åsheim i Kviteseid f. 17/7-1887 d. 20/11-1918 i Ekornrød av "Lungebetændelse", s.a. husmann Tov Tollefsen Åsheim og Gunhild Olavsdatter.
g. i Holla 19/8-1911 m. Karen Julette Juliussen fra Verket (Kåsene) f. 26/12-1891, d.a. Karl Julius Brynjulfsen. Se Familie 70a - Verket 1891.
Forlovere: "Beslagsmed Gustav Bernhard Juliusen og ditto Bent Juliussen Helgeroen."
1. Gudrun Kristine Klevstul f. 17/2-1912 i Kåsene.
2. Trygve Johan Klevstul f. 25/6-1914 i Helgeroen.
3. Astrid Klevstul f. 18/12-1917 i Ekornrød.

F.f. Sjauer Anders Tovsen Klevstul, Kaasene og Julette Juliusdatters Gudrun Kristine: Kone Karen Juliussen Kaasene, pige Inga Juliussen, Husmand Julius Brynjulfsen Kaasene, Uk. Andreas Juliussen Kaasene.
F.f. Sliberiarb. Anders Tovsen Klevstul, Helgeroen og Karen Julette Juliusdatters 
Trygve Johan: Moderen, Kone Karen Gunnulfsd. Kaasene, Beslagsmed Gustav Juliussen, Elektriker Andreas Juliussen.
F.f. Sliberiarb. Anders Tovsen Klevstul, Ekornrød og Karen Juliette Juliussens 
Astrid: Foreldrene, Sliberiarb. Hans Høidalen og Kone Mathilde Juliussen.

Disse tre barna fikk i 1920 "Fattighjelp fra Cappelen." De bodde hos sin onkel Ole Juliussen under folketellinga 1920.

Familien over passer ikke inn andre steder. De ble gift i 1911. De bodde flere steder før Anders Klevstul døde
på Ekornrød i 1918. Barna bodde hos sin onkel Ole Juliussen på Ekornrød i 1920.

Enka ble gift igjen etter 5 år i Holla den 25/5-1923 med Martin Wilhelm Lund f. 3/10-1899.
Han var på den tiden smed i Veggli i Gudbrandsdalen.


Familie 21a.
Verket 1920. Kronborg.

Her var oppført former Karl August Kronborg f. 18/8-1891 med familie. Se Kirkebakken 46 under Verket.


Familie 21b.
Verket 1920. Kronborg.

Jernstøperiarbeider, ungkar
Halvor Andersen Kronborg fra Verket f. 7/1-1863 d. des. 1930, s.a. Anders Christensen Kronborg. Se Familie 115 - Verket 1865.
Hans søster: Andrea Andersen Kronborg f. 17/3-1849 på Kongsberg. Får "fattigunderstøttelse fra Cappelen". Steller hus for broren.
Disse søsken forble ugifte.

Andrea A. Kronborg døde 16/1-1922 og det ble satt opp et eget jernkors for henne på Kronborg gamle. Dette korset ble sannsynligvis
støpt av hennes bror Halvor.


Familie 21c.
Verket 1920. Kronborg.

Modellarbeider ved støperi
Hans Josef Gundersen Kronborg (Josef Kronborg) fra Verket f. 15/10-1863, s.a. Gunder Hansen Sandbakken. Se Familie 18b - Verket 1875.
g. i Holla 5/3-1905 m. Maren Saamundsdatter fra Verket f. 11/7-1858, d.a. former Saamund Andersen. Se Familie 10 - Verket 1910.

Grunnet konas alder var det ganske naturlig at dette ekteparet ikke finn barn i sammen.

Konas sønn: Kristian Kronborg f. 22/1-1888. Anleggsarb. ved veianlegg for forskjellige. Bor her.
Hans Josef Gundersen ble selv far til et barn før han ble gift. Det var Hilda Josefine f. 26/4-1889.
Mora var ei tjenestejente Anne Anundsdatter.


Familie 22.
Verket 1920. Kronborg.

Bokholder og kasserer for Cappelen
Harald Halvorsen Paus (Harald Paus) fra Espevalen nedre f. 7/6-1858 på Kjeldal i Ytre Flåbygd, Lunde d. ca. 11/5-1935, s.a. bonde Halvor Paulsen Paus Espevolden.
g. i Holla 13/9-1889 m. Karoline Marie Olsdatter fra S. Fen(5) "Ødegården" f. 12/9-1870 på Kolle(1) d. 30/11-1949, d.a. bonde Ole Tollefsen Kolle/ Fæhn.
Forlovere: "Fædrene"."
1. Halvor Paus f. 27/7-1892 d. 20/2-1910 på Furustul av "Tæring". Konfirmert 29/9-1907.
2. Marie Paus f. 14/3-1898 g.m. Magnus Vale fra Ulefoss f. 5/4-1896, s.a. Tron J. Wale. Se Familie 60 - Verket 1910. Bodde i Skien.
3. Olga Edith Paus (Edith Paus) f. 20/2-1907 d. 21/6-1989. Paa middelskole på Ulefoss i 1920. Trolig ugift. Gravlagt på Ullern i Oslo.

F.f. Bogholder (Fuldmægtig) Harald Halvorsen Furustul og Karoline Olsdatters Halvor: Kristine Kristiansd. Espevolden, Thor Halvorsen do., Tora Nilsen Kastet, Ole Tollefsen Røgstuen, Ole Olsen Fæhn.
F.f. Kasserer (Bogholder) Harald Halvorsen Furustul og Karoline Halvorsens 
Marie: Gbr. Thor Espevolden, Kristine do., Ole Tollefsen Fæhn, Maren Olsen do., Halvor Nikolaisen Heisholt.
F.f. Bogholder Harald Halvorsen Paus, Furustul og Karoline Josefine f. Olsdatter Fæhns 
Olga Edith: Fru Lulla Fæhn, Lensmand O. Fæhn, Halvor Th. Espevalen og pige Asborg do.

Innepike for Paus i 1920: Borghild Nilsen f. 11/3-1902 Notodden. Bor her.

Han hadde i 1884 emigrert til USA, men kom tilbake i 1887. Han var i 1889 kontorist hos sin far på Espevalen nedre.
Allerede i januar 1891 er han nevnt som "Bogholder ved Ulefos Jernværk". Da bodde de på Espevalen nedre. Siden
bodde de i mange år på Furustul. I 1920 var det nevnt i folketellinga at de bodde på Kronborg.

Da Harald Paus skulle gravlegges sto følgende notis i Telemark Arbeiderblad den 14. mai 1935:
Gravferd. I morgen: "Bokholder Harald Paus fra hjemmet på Fagertun til Telemarksbryggen kl. 1.30.


Familie 23.
Verket 1920. Verkets skole.

Her var oppført beslagsmed Gunder Olsen fra Verket f. 18/3-1864 med familie. Se Familie 130 - Verket 1910.


Familie 24.
Verket 1920. Verket Nr. 61. Sandbakken nedre.

Her var oppført tidl. lagerformann Anders Johannesen Sandbakken f. 28/3-1846, og frue med fattigunderstøttelse fra Cappelen. Se Familie 98a - Verket 1900.


Familie 25a.
Verket 1920. Verket Nr. 43.

Her var oppført former Hans Odin Andreassen fra Verket f. 16/1-1857,  med familie. Se Familie 86b - Verket 1900. Se også Jernverksv. 2 på Øvre Verket.


Familie 25b.
Verket 1920. Verket Nr. 43.

Former
Anders Hansen (Anders Kamperhaug) fra Verket f. 24/4-1893 d. 3/1-1977, s.a. Hans Severin Andersen. Se Familie 84a - Verket 1900.
g. i Holla 23/2-1918 m. Gunda Bentsen (Gunda Kamperhaug) f. 17/4-1894 d. 9/5-1954, d.a. Bent Nilsen Kamperhaug. Se Familie 3b - Verket 1891.
1. Bergljot Kamperhaug f. 21/6-1918.

1920: 1 barn, 1 lever.


Familie 26.
Verket 1920. Verket Nr. 44.

Arbeider ved smelteovn Ernst Kalmar Jørgensen f. 8/1-1898 i Holla, Hovedperson. Se Familie 90a - Verket 1900.
Jernstøperiarbeider Alf Marinius Jørgensen f. 23/4-1900 i Holla. Hans bror.

Dette er sønner av Anders Andreas Jørgensen på Verket. Se Familie 90a - Verket 1900.


Familie 27a.
Verket 1920. Verket nr. 43.

Kassesnekker, treskjærer
Martin Kabbe fra Verket f. 16/9-1889 d. 27/1-1969, s.a. former Johannes Olsen Kabbe. Se Familie 30 - Verket 1891.
g. i Holla 17/6-1916 m. Matilde Lovise Asgeirsen (Mathilde Kabbe) fra Verket f. 4/10-1882 d. 29/8-1955, d.a. former Asgeir Olsen. Se Familie 48s - Verket 1891.
Forlovere: "
Former Edvard Kabbe og Kjøbmann Ingvald Nilsen."
1. Agnes Kabbe ("Aggi") f. 26/10-1916 g.m. Reidar Kristoffersen. Barn: Tove-Reidun.

F.f. Snedker Martin Johannesen Kabbe, Ulefos og Matilde Asgjerdsens Agnes: Kone Marie Kabbe, Kone Elise Nilsen, Arb. Hans H. Kabbe, Barnets Fader.

1920: 1 barn, 1 lever.

Intervju med Martin i Telemark Arbeiderblad 9/3-1968 med bilde. Begges dødsannonser: 29/1-1969 og 31/8-1955 (begge TA).


Familie 27b.
Verket 1920. Verket nr. 43.

Arbeider ved smelteovn
Johan Olsen fra Verket f. 29/2-1892 d. 31/10-1969, s.a. former Ole Johannesen. Se Familie 32a - Verket 1891.
g. i Holla 16/8-1914 m. Johanne Marie Johnsdatter f. 14/8-1884 i Kilebygda i Solum d. 15/8-1956, d.a. arbeider Jon Jensen.
Forlovere: "
Beslagsmed Karl Andreas Andreassen og Former Nils Johannesen Heggen."
1. Anne Karine Johansen f. 4/9-1915 d. 17/9-1999. Ugift.

F.f. Dagarb. Johan Olsen, Helgeroen og Johanne Jensdatters Anna Karine: Kone Anne Skaardal, Vrk., Pige Anne Johannesen, Dagarb. Ole Skaardal Vrk. og Dagarb. Ole Olsen.

1920: 1 barn, 1 lever.

Disse 3 er alle gravlagt på Kronborg nye. De deler samme gravstøtte.


Familie 28.
Verket 1920. Verket nr. 42.

Her var oppført gruvearbeider Alfred August Ingebretsen fra Tune i Østfold med familie.

Solveig Ingebretsen f. 13/4-1912. Har "Fattighjelp fra Cappelen". (Ikke lagt inn på Øvre Verket ennå).


Familie 29.
Verket 1920. Verket nr. 47.

Her var oppført snekker Even Jespersen f. 6/10-1861 Lunde med familie. Se Jernverksv. 3 på Øvre Verket.


Familie 30.
Verket 1920. Verket nr. 48.

Her var oppført Johannes Pedersen fra Verket f. 13/3-1854, med familie. Se Familie 93a - Verket 1900.


Familie 31.
Verket 1920. Verket nr. 40.

Sagarbeider for Cappelen
Nils Johannesen Kabbe fra Verket f. 7/11-1862 d. 28/8-1925 på Verket av "Kreft.", s.a. Johannes Olsen Kabbe. Se Familie 30 - Verket 1891.
g. i Holla 6/11-1886 m. Marie Kristensdatter (Marie Kabbe) fra Sagene f. 28/12-1860 d. 16/12-1930, d.a. Kristen Nilsen. Se Familie 34 - Sagene 1865.
Forlovere: "Isak Andersen Ulefos og Johannes Pedersen Vrk."
1. Kristen f. 9/8-1887 d. 26/1-1888 på Sagene av "Mavetilfælde".
2. Aaste Kabbe f. 23/11-1888 d. 17/5-1934 g. i Holla 18/9-1915 m. Johan Isaksen fra Fossum i Gjerpen f. 19/1-1892 d. 1/1-1977, s.a. sliperiarb. Isak Johannesen. Bodde på Rising 1930. Gravlagt i Gjerpen.
3. Kristen Nilsen Kabbe f. 30/11-1891. Konf. 30/9-1906, d. 7/11-1910 på Sagene av "Tæring." Ugift.
4. Johannes Nilsen Kabbe f. 15/7-1894 d. 1/2-1916 på Verket av "Sukkersygen." Ble baker. Var gift.
5. Agnes Kabbe f. 10/4-1897 g. i Holla 14/11-1914 m. bonde Johan Andreas Hansen Heisholt f. 1892 Se V. Heisholt(7).
6. Ole Nikolai Kabbe f. 1/10-1899 i Barkevik i Berg sogn, Brunlanes d. 5/10-1914 på Sykehuset i Solum.
7. Ingolf Kabbe f. 9/9-1904. Bodde på øvre Verket fra 1921.

F.f. = Faddere for ...

F.f.  Træsliber Nils Johnsen Kabbe, Sagene og Marie Kristensdatters Kristen: Anne Eriksen Vrk., Ingeborg Kristensen Sagbr., Knud Jacobsen Hegna, Ole Johannesen Kabbe Vrk., Johannes Pedersen Vrk. og Halvor Østensen Hølen.
F.f. Arb. Nils Johannesen Kabbe og Marie Kristensdatters 
Aaste: Inger Stensd. Heisholt, Ingeborg Kristensd. Sagbruget, Johannes Olsen Kabbe, Østen Stensen Eiselv og Nils Kristensen Sagbruget.
F.f. Arb. Nils Johannesen Sagbr. og Marie Kristensdatters 
Kristen: Anne Eriksd. Vrk., Ole Johannesen do., Anne Johannesen Sagbr., Nils Kristensen do. og Hans Nilsen Perskaas.
F.f. Sagarb. Nils Johannesen Kabbe, Sagbruget og Marie Kristensdatters 
Johannes: Anne Eriksd. Vrk., Inger Østensd. Eidshaug, Ole Johannesen Kabbe Vrk., Ole Thorsen Striken, Hans Nilsen Heisholtevje.
F.f.
Træsliber Nils Johannesen Kabbe, Sagene og Marie Kristensdatters Kristen: Anne Eriksen Vrk., Ingeborg Kristensen Sagbr., Knud Jacobsen Hegna, Ole Johannesen Kabbe Vrk., Johannes Pedersen Vrk. og Halvor Østensen Hølen.
F.f.
Sagarb. Nils Johannesen Kabbe, Sagbr. og Marie Kristensens Agnes: Inger Jakobsen, Kristine Kristensen, formand Johannes Olsen Kabbe, Vrk., former Ole Johannesen Kabbe, Vrk., snedker Theodor Olsen Berg (Mælum).
F.f. Arb. Nils Johannesen, Barkevik og Marie Kristensens
Olaf Nikolai: Kristine Nilsen, Anna Nilsen, Peder Nilsen, Henrik Andreassen, Hans P. Jensen. Alle fra Barkevik.
F.f. Sagarb. Nils Johannesen Kabbe, Sagene og Marie Kristensdatters 
Ingolf: Anne Eriksen Sagbr., Aaste Nilsen do., Ole Johannesen Kabbe Vrk. og Johannes Pedersen Vrk.

Denne familien bodde på Sagene fra de gifta seg i 1886 og til de i 1898 flytta til Brunlanes i Vestfold.
De var tilbake på Sagene på Ulefoss i 1904. Da ble Ingolf Kabbe født der. I 1914 bodde de i Meierigården
under Sagene. Under folketellinga 1920 bodde de på Verket.
Kilde: FT 1920 for Holla, fadderlistene i kirkebøker for Holla og Berg sogn i Brunlanes.

1920: 7 barn, 3 lever.


Familie 32a.
Verket 1920. Heggen.

Her var oppført enkemann Nils Johannesen Hæggen f. 17/3-1852 med husholderske.
Husholderske Ingeborg Sveinungsdatter Skauen f. 18/2-1860 i Lunde.

Se familie 40a - Verket 1891.


Familie 32b.
Verket 1920. Heggen.

Former
Ole Olsen Heggen f. 17/12-1878, s.a. former Ole Olsen Heggen.
g. 3/10-1903 m. Inger Anette Andreasdatter fra Verket f. 25/6-1879, d.a. sagmester Andreas Evensen. Se Familie 62b - Verket 1875.
1. Astrid Heggen f. 4/8-1904 d. 29/1-1935. Gravlagt på Kronborg gamle, g.m. Olaf Jensen Febakke, s.a. former Jens Olsen Tuftedalen. Han g2g 1939/ 1940 m. Anlaug Løkken fra Notodden.
    De bodde på Notodden. Han jobba på Tinfoss jernverk.
2. Ida Heggen f. 30/7-1908 d. 18/4-1973 g. i Holla 7/2-1931 m. sjåfør Alf Stoa f. 19/1-1908 d. 1/12-1968. Kjent skiløper i USF gjennom hele 1920- og litt inn i 1930-tallet.
    Agentur for Lundetangens alkoholfrie drikke på Ulefoss siden oktober 1932. Sønn Ole Bjørn Stoa. Se Ringsevja 13 under Verket.
3. Olaf Heggen f. 29/3-1912. Se Familie x - Verket 1961.

1920: 3 barn, 3 lever.

Plassert midlertidig her under folketellinga 1920. Barna til enke Oline Heggen.
Anna Bergliot Heggen f. 20/1-1909.
Nils Konrad Heggen f. 10/11-1911.
Odny Johanne Margaret Heggen f. 8/10-1914.
Ruth Birgithe Elinore Heggen f. 1/6-1917.

Barnas far Ole Nilsen Heggen døde i spanskesyken i 1918. Se Familie 144 - Verket 1910.

Heggen ble siden bygd om til enebolig av Cappelen og fikk seinere adresse: Bryggevegen 8.


Familie 33.
Verket 1920. Furustul.

Sakfører for Cappelen, Dir. i Tjersland & Co, Christiania
Leif Tjersland fra Christiania f. 7/7-1884.
g. 22/11-1913 m. Kitty Tjersland fra Christiania f. 30/4-1885.
1. Peer Roald Tjersland f. 30/5-1917 i Fredrikstad.
2. Christian Ebbesen Tjersland f. 9/9-1914 i Fredrikstad.
3. Bernt Tjersland f. 26/9-1919 i Holla.

Kokkepike: Olga Karette Johnsen f. 24/5-1902 i Holla.
Barnepike: Anna Andresen Kåsene f. 20/6-1905 i Holla. Tilhører den Lutherske Frimenighet.


Familie 34.
Verket 1920. Verket nr. 41.

Her var oppført former og agent for forsikringsselskapet "Fram" Lars Larsen f. 20/9-1873 med familie. Se Familie 99 - Verket 1910.


Familie 35a.
Verket 1920. Verket nr. 34.

Maskinmester ved Ulefos Jernværk
Kristen Reistad f. 27/2-1884 i Sigdal, Buskerud d. 8/4-1975 på Verket, s.a. bonde Helge Reistad.
g1g i Kristiania m. Emilie Lilly Augusta Olsen f. 31/3-1887 i Kristiania d. 12/6-1917 på Amtssykehuset i Solum i "Barselkrampe", 29 år gml.
g2g i Holla 23/6-1920 m. Hedvig Andrea Halvorsen fra Verket f. 4/6-1900 i Holla d. 2/12-1991 på Verket, d.a. elektriker Anders Halvorsen. Se Familie 66 - Verket 1910.
Forlovere: "Formand Even Nilsen og brudens far."
1. Helge Reistad f. 10/6-1911 i Kristiania.
2. Halvdan Reistad f. 29/9-1912 i Sigdal.
Barn i 2. ekteskap:
3. Aase Sofie Reistad f. 27/8-1922.
4. Finn Asbjørn Reistad f. 15/11-1924. Se Haugbakken 5.

F.f. Maskinmester Kristen Reistad, Vrk. og Hedvig Halvorsens Aase Sofie: Anders Halvorsen og hustru Sofie Halvorsen, Baker Aasmund J. Aasmundsen, Anna Olsen.
F.f. Maskinmester Kristen Reistad, Vrk. og hustru Hedvig Andreas 
Finn Asbjørn: Hanna Hansen, Artur Hansen, Anders Halvorsen, Kristine Kittilsen.

Han ble konfirmert i Sigdal 1898. Hun ble konfirmert i Holla 1914.

Kristen Reistad var en av innflytterne til Holla som bestemte seg for å bli boende.


Familie 35b.
Verket 1920. Verket nr. 34.

Her var oppført sagbruksformann for Cappelen Even Nilsen f. 15/10-1863 med familie. Se Familie 36 - Verket 1910.


Familie 36a.
Verket 1920. Haugbygningen.

Her var oppført former og enkemann Johannes Hansen f. 21/6-1844 med familie. Se Familie 98b - Verket 1900.


Familie 36b.
Verket 1920. Haugbygningen.

Her var oppført Even Johannesen Sandbakken fra Verket f. 12/9-1850 med familie. Se Familie 57b - Verket 1891


Familie 36c.
Verket 1920. Haugbygningen.

Her var oppført Saamund Andersen fra Verket f. 5/12-1863 med familie. Se Familie 10 - Verket 1910.


Familie 36d.
Verket 1920. Haugbygningen.

Her var oppført dagarbeider og enkemann Knut Knutsen Bjerva f. 3/7-1868 fra Lunde med familie. Se Familie 52b - Verket 1900


Familie 37a.
Verket 1920. Verket nr. 36 (Nedre Verket).

Her var oppført former Andreas Severin Torstensen fra Verket f. 7/5-1868 med familie. Se Familie 23 - Verket 1910.


Familie 37b.
Verket 1920. Verket nr. 36 (Nedre Verket).

Former
John Pedersen fra Verket f. 17/7-1875, s.a. former Peder Johnsen. Se Familie 49b - Verket 1891.
g. i Holla 24/6-1916 m. Bertha Jacobsdatter fra Verket f. 3/9-1881 d. 27/5-1947 på Ulefoss, d.a. Jacob Petter Gundersen. Se Familie 53c - Verket 1891.

I huset 1920: Hans gamle syke far, forhenværende former og enkemann, Peder Johnsen f. 18/1-1843 d. 27/10-1925 på Verket.
Han hadde "Fattigunderstøttelse fra Cappelen". Se Familie 49b - Verket 1891.


Familie 37c.
Verket 1920. Verket nr. 36 (Nedre Verket).

Her var oppført den ugifte Jernstøperiarbeider Anders Kristensen f. 18/12-1876 med husholderske. Han var s.a. former Christen Andersen. Se Familie 48e - Verket 1891.
Husholderske: Bergljot Ingebretsen f. 6/4-1900 i Holla.


Familie 37d.
Verket 1920. Verket nr. 36 (Nedre Verket).

Landhandler
Olaves Gundersen fra Verket f. 5/3-1880 i Holla d. 30/9-1948, s.a. støperiarbeider Gunder Kristoffersen. Se Familie 48g - Verket 1891.
g. hos byfogden i Kristiania 30/3-1907 m. "hotelpige"  Thora Kristine Tellefsen f. 21/11-1881 i Skåtøy d. 21/6-1969, d.a. sagarbeider Tellef Tellefsen og Kirsten Johannesen Bergen und. Arud i Sauherad.
Forlovere: "Kolportør* Tellef Tellefsen og Retouchør Olaf Tellefsen."
1. Gulborg Gundersen f. 25/9-1907.
2. Dagmar Osilie Gundersen f. 7/8-1909 d. 27/8-1935 på Fylkessykehuset av "hjernebetendelse", 26 år gml.
3. Gladys Gundersen f. 3/5-1911.
4. Wanda Gundersen f. 9/12-1915 g.m. Dagfinn Negård. Se Kanada 29 under Søve.
5. Olaf Tankred Bergen Gundersen f. 10/5-1919.

F.f. Verkstedsarb. Olaus Gundersen Vrk. og Tora Tollefsens Gulborg: Hanna Gundersen Vrk., pige Karen Kristoffersen Vrk., Tunnelarb. Johannes Pettersen og Arb. Karl Gundersen Vrk.
F.f. Værksarb. Olaus Gundersen, Meieriet, Tvara (Vrk.) og Tora Tollefsens 
Dagmar Osilie: Moderen, pige Karen Kristoffersen Vrk., Tunnelarb. Johannes Pettersen Vrk. og Faderen.
F.f. Værksarb. Olaus Gundersen Vrk. og Tora Tollefsens 
Gladys: Forældrene, pige Karen Gundersen Vrk., Arb. Karl O. Gundersen.
F.f. Værksarb. Olaus Gundersen Vrk. og Tora Kristine Tollefsdatters 
Vanda: Forældrene, Pige Ester Rasmussen Vrk., Sliberiarb. Karl Rasmussen.
F.f. Handler Olaus Gundersen, Vrk. og Tora Kristine Tollefsens 
Olav Tankred Berjan: Forældrene, Kone Karen Johansen og Olav Berjan.

Det var nevnt i 1920 at Olaves Gundersen hadde "Syk Mave og lungesykdom siden 30 års alder."
Ved vielsen var det nevnt at han var utmeldt av statskirken.

1920: 5 barn, 5 lever.

De gamle er gravlagt på Holla gamle.

*En Kolportør var en omreisende selger av literatur, som regel på offentlige steder, men også som dørselger..


Familie 37e.
Verket 1920. Verket nr. 36 (Nedre Verket).

Her var oppført sagarbeider Kristian Finkenhagen f. 28/10-1870 med familie. Se Familie 56 - Verket 1900.


Familie 37f.
Verket 1920. Verket nr. 36 (Nedre Verket).
12/1.

Her var oppført former og enkemann Gunder Larsen f. 29/11-1867, med noen barn. Se Familie 46 - Verket 1910.


Familie 37g.
Verket 1920. Verket nr. 36 (Nedre Verket).

Her var oppført forhenværende former og enkemann Severin Torbjørnsen f. 14/6-1851. Se Familie 48k - Verket 1891.

Mottar Fattigunderstøttelse fra Cappelen. Natt til 1/12: Bratsberg amtssykehus.
"
Ingen tilstede som kunne gi sikre oplysninger."


Familie 37h.
Verket 1920. Verket nr. 36 (Nedre Verket).

Her var oppført enkemann og Jernstøperiarbeider Andreas Kristoffersen alene f. 9/11-1852. Se Familie 48o - Verket 1891.


Familie 37i.
Verket 1920. Verket nr. 36 (Nedre Verket).

Her var oppført rørlegger for Cappelen, Theodor Pedersen f. 28/3-1870 med familie. Se Familie 80b - Verket 1900.


Familie 37j.
Verket 1920. Verket nr. 36 (Nedre Verket).

Her var oppført former Martinius Olsen f. 29/4-1868, med familie. Se Familie 59 - Verket 1910.

1920: 7 barn - 6 lever.


Familie 37k.
Verket 1920. Verket nr. 36 (Nedre Verket).

Lekterfører for Cappelen
Andreas Hansen fra Verket f. 15/12-1881, s.a. Hans Martinius Hansen. Se Familie 48w - Verket 1891.
g. i Holla 2/1-1907 m. Inger Gurine Hansen fra Dølvikkaasa under Opsal i Valebø f. 21/6-1887, d.a. Hans Larsen Dolvigkaasa.
Forlovere: "Kirkesanger J. Stavnem og Knud Jens W. Walle."
1. Hans Martinius Hansen f. 15/3-1907.
2. Maren Andreassen f. 28/3-1909.
3. Harald Andreassen f. 10/7-1911.
4. Lilly Anette Andreassen f. 7/11-1913 (gravstøtta: 27/11-1913) d. 24/2-1998 g.m. Gjermund Evju f. 15/11-1910 d. 12/6-1989. Se Evju under Baksås.
5. John Konrad Andreassen f. 3/8-1918.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Værksarb. Andreas Hansen Vrk. og Gurine Hansdatters Hans Martinius: Marie Andersen Vrk., pige Marie Hansen Vrk., Sliberiarb. John Hansen Vrk., Sagmester Hans Thomassen.
F.f.
Værksarb. Andreas Hansen Vrk. og Gurine Hansens Maren: Moderen. pige Marie Hansen Vrk., Værksarb. Hans Tomasen Vrk., Værksarb. John Hansen Vrk.
F.f. Værksarb. Andreas Hansen Vrk. og Gurine Hansdatters 
Harald: Barnets Forældre, pige Marie Thomassen Vrk., Fyrbøder John Hansen Vrk.
F.f. Sagarb. Andreas Hansen Vrk. og Gurine Hansens 
Lilly Anette: Kone Marie Hansen Vrk., Pige Mari Hansen Vrk., Barnets Fader, Fyrbøder John Hansen.
F.f. Lægterarb. Andreas Tomassen(!), Vrk. og Gurine f. Hansens 
John Konrad: Kone Marie Hansen Vrk., Pike Marie Hansen Vrk., Fyrbøter John Hansen Vrk., Støperiarb. Herman Hansen Vrk.

Hans bror: John Hansen f. 24/5-1873. Fyrbøter paa dampskib for Cappelen. Inger Gurine kom fra en familie som tilhørte
"Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfund" (DELK). Alle disse barna ble døpt i Statskirken.

1920: 5 barn - 5 lever.


Familie 37l.
Verket 1920. Verket nr. 36. Nedre Verket.

Her var oppført Jernstøperiarbeider Jacob Petter Gundersen f. 13/2-1848, med familie. Se Familie 48y - Verket 1891.
Anne Gundersen f. 28/7-1848 H., g. 11/9-1874, 5 barn - 3 lever., Husmor, N., St., Hustru, Bor her.

Skraphandler bosatt i Porsgrunn, losjerende her:
Karl Severin Abrahamsen f. 7/6-1855 i Solum. "Syk, Aareforkalkning", Her natt til 1/12.


Familie 38a.
Verket 1920. Verket nr. 35.
Nedre Verket.

Her var oppført former og elektromontør for Cappelen Anders Halvorsen f. 13/9-1872 med familie. Se Familie 66 - Verket 1910.


Familie 38b.
Verket 1920. Verket nr. 35.
Nedre Verket.

Her var smeden Nils Johnsen ("Nils smed") oppført i sitt andre ekteskap med Marie Johnsdatter. Se Familie 65 - Verket 1910.


Familie 38c.
Verket 1920. Verket nr. 35.
Nedre Verket.

Her var oppført ekspeditør for jernverket Olaus Severin Larsen fra Verket f. 4/12-1860, med familie. Se Familie 43b - Verket 1900.

1920: 3 barn 3 lever.

Bosatt her hos sine besteforeldre i 1920: Sverre Svendsen f. 31/12-1910. Dattersønn. Feilaktig tællet i Fen krets, hvor faren Peder Svendsen bor.


Familie 38d.
Verket 1920. Verket nr. 35.
Nedre Verket.

Her var oppført former Herman Andreas Hansen f. 10/5-1872 med familie. Se Familie 63 - Verket 1910.

1920: 8 barn, 8 lever.


Familie 39a.
Verket 1920. Verket nr. 34.
"Jons".

Pensjonist, fhv. maskinist på Cappelens slepebåter, enkemann
Gregar Johnsen f. 12/4-1840 i Bø i Tel.
Husholderske Inga Mathea Larsen f. 14/11-1854 på Slagen i Vestfold. Gigt. (Samme som i 1910. G.S.)


Familie 39b.
Verket 1920. Verket nr. 34.
"Jons".

Her var oppført pensjonist, fhv. skibsfører for Cappelens slepebåter, Jens Karl Pettersen f. 17/10-1840 i Solum. Se Familie 50b - Verket 1891.


Familie 39c.
Verket 1920. Verket nr. 34.
Nedre Verket.

Her var oppført tidligere beslagsmed Peder Hansen fra Verket f. 22/5-1843 og hustru. Se Familie 7a - Verket 1875.


Familie 39d.
Verket 1920. Verket nr. 34.
Nedre Verket.

Former
Jørgen Aasmundsen f. 16/8-1867, s.a. former Aasmund Gundersen. Se Familie 44 - Verket 1865.
g. i Holla 10/8-1894 m. Maren Sofie Pedersdatter fra Verket f. 13/10-1871, d.a. Peder Johnsen. Se Familie 48d - Verket 1891.
Forlovere: "Gunder Aasmundsen Vrk. og Anders Johansen Vrk."
1. Peder Jørgensen f. 29/6-1895. 1920: Jernstøperiarbeider.
2. Aasmund Jørgensen f. 30/8-1897. Ble baker og etablerte bakeri i Flatdal, Seljord.
3. Anni Jørgensen f. 7/7-1900.
4. Anton Jørgensen f. 7/2-1903. Baker for sin onkel Aasmund Aasmundsen på Ulefoss.
5. Morten Aasmundsen f. 28/10-1905. 1920: Paa middelskole.
6. Signe Marie Aasmundsen f. 8/7-1911.

F.f. Former Jørgen Osmundsen, Vrk. og Maren Sofie Pedersdatters Peder: Kone Marie Andreasd., Pige Maren Aasmundsen, Former Peder Johnsen, do. Aasmund Gundersen, do. Olaves Aasmundsen.
F.f. Støberiarb. Jørgen Osmundsen, Vrk. og Sofie Pedersdatters 
Osmund: Kone Marie Osmundsd. Vrk., pige Berthea Andreasd. Vrk., Støberiarb. Osmund Gundersen Vrk., do. Peder Johnsen Vrk., do. Olaves Osmundsen Vrk.
F.f. Former Jørgen Aasmundsen Vrk. og Maren Sofie Pedersdatters 
Anni: Anne Olsen Vrk., pige Maren Aasmundsd. Vrk., Former Aasmund Gundersen Vrk., Former Peder Johnsen Vrk.
F.f. Former Jørgen Aasmundsen Vrk. og Maren Sofie Pedersdatters 
Anton: Anne Gundersen Vrk., Amalie Halvorsen Vrk., Peder Johnsen Vrk. og Anton Aasmundsen Vrk.
F.f. Former Jørgen Aasmundsen Vrk. og Maren Sofie Pedersdatters 
Morten: Maren Aasmundsd. Vrk., Ida Alfredsd. Vrk., Saamund Andersen Vrk. og Peder Johnsen Vrk.
F.f. Former Jørgen Aasmundsen Vrk. og Sofie Pedersdatters 
Signe Marie: Barnets Fader, Støberiarb. Saamund Andersen, kone Maren Andersen, pige Nikoline Saamundsd. Vrk.

1920: 7 barn - 6 lever. (Jeg finner kun 6 barn døpt i Holla. GS).


Familie 40a.
Verket 1920. (Møllerløkka ifølge innføringer i kirkeboka. G.S.)

Her var oppført skogfogd Ole Halvorsen f. 26/3-1863 med familie. Se Familie 6 - Verket 1910.


Familie 40b.
Verket 1920. (Møllerløkka).

Her var oppført skogfogd for Cappelen, Anton Hansen Teigen (Anton Teigen) f. 13/2-1878 i Sandsvær med familie. Se Familie 16 - Verket 1910.


Familie 41.
Verket 1920.

Ingeniør ved Ulefos jernverk for S.D. Cappelen
Sverre Jahnsen f. 16/1-1879 i Trondhjem.
g. USA 28/11-1907 m. Ragnhild Jahnsen f. 16/8-1882 i Kristiania.
1. Ragnar Anton Johnsen f. 18/11-1910 i USA.
2. Barn født og død i USA.
3. Sverre Jahnsen jr. f. 19/7-1916.

Sverre Jahnsen hadde reist til USA i 1902 og kom tilbake med sin kone og en sønn i 1911.
Hans blivende hustru hadde emigrert til USA i 1907, samme år som de ble gift.

Folketellinga 1920: 3 barn, 2 lever.

Tjenestepike i 1920: Asborg Sætre f. 9/3-1904 i Holla. Bor her med full kost.


Familie 42.
Verket 1920.

Laster og losser verkets lægtere (1920)
Ole Olsen Skaardal fra Øvre Verket f. 20/12-1873 d. 23/1-1946, s.a. Ole Olsen Skaardal. Se Familie 92b - Verket 1900.
g. i Holla 30/11-1901 m. Anne Josefine Olsdatter fra Verket f. 6/9-1879 d. mars/april 1934, d.a. Ole Johannesen. Se Familie 32a - Verket 1891.
Forlovere: "
Anders Andreassen Vrk. og Johannes Olsen."
1. Olaf Olsen Skaardal f. 1/10-1902. 1920: Sagarb. for Cappelen, gaar sagmesteren tilhaande."
2. Anny Konstance Skaardal f. 28/3-1907.
3. Olga Karine Skaardal f. 12/12-1911.

F.f. Sliberiarb. Ole Olsen, Meieriet (Vrk.) og Anne Josefine Olsdatters Olaf: Anne Johanne Rasmusd. Vrk., Anne Olsd. Vrk., Sagarb. Johannes Olsen Meieriet (Vrk.), Sagarb. Hans Olsen Vrk.
F.f. Dagarb. Ole Olsen, Helgeroen og Anne Josefine Olsdatters 
Anny Konstanse: Moderen, Marie Olsd. Vrk., Johannes Olsen Vrk. og Hans Olsen Vrk.
F.f. Arb. Ole Olsen Vrk. og Anne Josefine Olsdatters 
Olga Karine: Anne J. Olsd., pige Anne Johannesd. Vrk., Handelsbetjent Ingolf Johannesen, Johan Olsen Vrk.

1920: 3 barn, 3 lever.

Oskar Ivar Olaisen f. 31/7-1917 i Solum. Far: Sagarb. ved Statens sagbr., Akkerhaugen (Otto Olaisen).
I pleie (her) under moderens ophold paa sanatorium.


Familie 43a.
Verket 1920. Byggmesterbolig.

Her var oppført formann for all byggevirksomhet hos Cappelen, Harald Gulliksen fra Lunde f. 22/8-1852 med familie. Se Familie 3 - Verket 1900.

1920: 3 barn, 3 lever.


Familie 43b.
Verket 1920. Sagmesterbolig.

Sagmester for Cappelen (selvstendig)
Karl Nilsen f. 24/11-1869 i Norderhov, Buskerud, s.a. ungkar Nils Fredrik Andersen og Maren Pauline Andreasdatter..
g. i Holla 1/12-1894 m. Ingeborg Halvorsdatter fra Verket f. 6/4-1873, d.a. Halvor Johnsen. Se Familie 88 - Verket 1865.
Forlovere: "Nils Johannesen Heggen og John Johnsen Berget."

De ble begge konfirmert i Holla. Hun fra Verket i sept. 1888 og han fra Håtveit i oktober 1885.

Ingen barn i 1920.


Familie 44.
Verket 1920. Sliperimesterbolig, "Kullepladsen".

Sliperimester for Cappelen (selvstendig)
Ingebreth Guttormsen f. 30/5-1870 i Østre Bærum d. 8/6-1946 på Ulefoss, s.a. smed Ole Guttormsen.
g. i Bragernes krk., Drammen 20/5-1900 m. Valborg Lovise Guldbrandsen f. 26/1-1878 i Bragernes (Drammen) d. 6/8-1957 på Ulefoss, d.a. brovokter Søren Guldbrandsen.
Forlovere: "Søren Guldbrandsen og Jens Olsen, begge Bragernes."
1. Else Kristine Guttormsen f. 26/8-1900 i Kristiania.
2. Gunnar Guttormsen f. 31/3-1902 i Kristiania.
3. Ivar Søren Guttormsen f. 18/9-1905 Kristiania. 1920: Elev af middelskolen.
4. Aasmund Olav Guttormsen f. 5/9-1908.
5. Reidar Guttorm Guttormsen f. 19/5-1910.

F.f. Sliberimester Ingebrigt Guttormsen Vrk. og Valborg f. Gulbrandsens Aasmund Olaf: Hilda Sustad, Sliberimester Sigurd Sustad, Hanna Guttormsen Vrk. og Faderen.
F.f. Sliberimester Ingebret Guttormsen Kullepladsen (Vrk.) og Valborg Gulbrandsdatters 
Reidar Guttorm: Barnets Fader, Slusemester (Arbeider) Erik Sigurdsen Vrk. og kone Marie, pige Karoline Bjerke.

1920: 5 barn, 5 lever.


Familie 45a.
Verket 1920. (Bakken. G.S.)

Her var nevnt enka og barn etter beslagsmed Peder Kristensen Aamodt fra Lunde i Tel. f. 18/6-1867. Se Familie 69 - Verket 1910 (Bakken).


Familie 45b.
Verket 1920. (Bakken. G.S.)

Sliperiarbeider
Abraham A. Bakken fra Verket f. 14/10-1882 d. 16/1-1970, s.a. Abraham Olsen. Se Familie 22b - Verket 1875.
g. i Holla 15/10-1910 m. Ingeborg Bentsen fra Verket f. 2/9-1885 d. 8/1-1980, d.a. Bent Nilsen. Se Familie 3b - Verket 1891.
Forlovere: "Verksarb. Hans Hansen Bakken og verksarb. Anders Abrahamsen Bakken."

1. Arne Birger Bakken f. 9/11-1911.
2. Sverre Henry Bakken f. 8/2-1913.
3. Signe Mary Bakken f. 13/1-1918.

F.f. Sliberiarb. Abraham Abrahamsen, Vesthagen og Ingeborg Bentsdatters Arne Birger: Marianne Olsen Vrk., pige Anne Bentsd. Vrk., Værksarb. Bent Nilsen og Hans Bentsen, Vrk.
F.f. Sliberiarb. Abraham Abrahamsen, Vesthagen og Ingeborg Bentsdatters 
Sverre Henry: Faderen, Verkstedarb. Bent Nilsen Kamperhaug, Kone Marianne Olsen Bakken, Pige Gunda Bentsen, Kamperhaug.
F.f. Sliperiarb. Abraham Abrahamsen, Bakken og Ingeborg f. Bentsens 
Signe Mary: Faren, Hans Bentsen og hustru Ingeborg Bentsen, pike Anna Bentsen.

Denne familien leide en etasje hos hennes bror Nils Bentsen i Vesthagvegen 14 da de første 2 barna ble født.
Dermed flytta de til Bakken under jernverket.
 


Familie 45c.
Verket 1920. (Bakken. G.S.)

¨Her var oppført ovnsarbeider Hans Hansen Bærland d.y. f. 10/9-1860 med familie. Se Familie 68 - Verket 1910.


Familie 46a.
Verket 1920. ("Bakkesletta" ifølge innføring i kirkeboka 19/9-1920. G.S.).

Jernverksekspeditør: Forestaar udskibning af støbegodset for Cappelen
Nils Tronsen Wale f. 5/4-1886 i Seljord, s.a. Tron Jonsen Vale. Se Familie 48 - Verket 1920.
g. i Sauherad 26/7-1919 m. Ingeborg Jonsdatter fra Jonsås i Sauherad f. 25/1-1898, d.a. ordfører Jon J. Jonsaas.
1. Tron Vale f. 19/9-1920.

F.f. Jernverksekspeditør Nils Tronsen Vale, Bakkesletten (Ulefoss) og Ingebjørg Jonsdatter f. Jonsaases Tron: Jon J. Jonsaas, Nils Vale, Tron Vale, Anne Vale, Ingebjørg Vale.

1920: 1 barn, 1 lever.

Denne familien kom som innflyttere fra Sauherad, hvor Nils Vale hadde vært bestyrer for Akkerhaugen Forbruksforening
i noen år. De kom hit i 1919 og bodde her fremdeles i 1935.


Familie 46b.
Verket 1920. ("Bakkesletta" ifølge innføring i kirkeboka 19/9-1920. G.S.).

Bokholderassistent for S.D. Cappelen
John Andreassen fra Verket f. 12/9-1884 d. des. 1943, s.a. former Kittil Andreas Johnsen. Se Familie 5a - Verket 1875.
g. i Lunde krk. 15/12-1917 m. Anna Lovise Johnsen fra Verket f. 29/3-1886 d. 19/2-1963, d.a. smed Nils Johnsen. Se Familie 65 - Verket 1910.
1. Nils Andreas Andreassen (Nils Andreas Ringsem) f. 17/10-1918 d. 23/2-2009. Se Haugbakken 8.
2. Inger Marie Andreassen (Inger Marie Ringsem) f. 12/5-1924.

F.f. Kontorist John Andreassen, Ulefos og Anna Lovise f. Johnsens Nils Andreas: Marie Johnsen, Borghild Hermansen, Nils Johnsen, Faren.
Anm: "Ved Justisdepartementets bevilling av 9/2-1951. Slektsnavn: Ringsem."

F.f.
Kontorist John Andreassen, Vrk. og hustru Anna Louises Inger Marie: Faren, Nils Johnsen og hustru Marie Johnsen, kone Marie Hansen.

John Andreassen var bokholder hos Cappelen allerede i 1908.


Familie 47.
Verket 1920.

Anna Kathrine Johansdatter fra Verket f. 26/12-1880, d.a. Johan Ingvard Jørgensen. Se Familie 62a - Familie 1891.
1. Arthur Johan Pedersen f. 26/8-1912 i Holla (Far: Baker Isak Adolf Pedersen f. 1884. Født utenfor ekteskap og boende hos sin mor).

F.f. Bager Isak Adolf Pedersen (f.1884) i Eidsvold og pige Anna Katrine Johannesdatters Vrk.(f.1880) Artur Johan: Værksarb. Johan Jørgensen Vrk., do. Andreas Jørgensen, Karen Olsd. Vrk. og pige Kirstine Olsd. Vrk.

Hennes bror: Ottar Johan Johansen f. 14/10-1892. Åndssvak, Fattigunderstøttelse Holla komm. Bosatt her i 1920.
Hun mistet sin far i februar samme år.


Familie 48.
Verket 1920.

Handelsbestyrer ved Ulefos forbrugsforening
Tron Jonsen Wale fra Vale(2) i Valebø f. 27/5-1856 i Holla d. 5/4-1921, s.a. Jon Bentsen Vale.
g. 27/4-1884 m. Anne Nilsdatter fra Kastet under Romnes i Holla f. 17/12-1859 i Holla d. 1939.
1. Marie Konstance Vale f. 23/3-1883 i Einarjuvet i Seljord g.m. lærer Halvor Vasdal. Bodde på Skotfoss. Hun ble siden enke og flytta til Oslo.
2. Jonas Vale f. 8/7-1884 i Einarjuvet i Seljord. Overtok gården i Valebø. Ble senere ordfører i Holla.
3. Nils Vale f. 5/4-1886 i Seljord g.m. Ingeborg Jonsaas fra Sauherad. Se Familie 46a - Verket 1920.
4. Magnus Vale f. 5/4-1896 på Utbøen i Seljord g.m. Marie Paus fra Ulefoss, d.a. bokholder Paus. De bodde i Skien.

1920: 4 barn, 4 lever.

Tron Wale eide i flere år Seljord hotel. Alle hans barn er født der. Derfor snakket de alle Seljord-dialekt.
Handelsbestyrer Tron Wale overtok sin fars gård i Valebø i 1897, men døde her i 1921. Han og kona
ble gravlagt i Valebø.

Andre i huset i 1920:
Thone Ellefsen Haugland f. 26/9-1849 Kviteseid, ug., Kokke. Arb. for forskj. Nu sidst kjøkkenchef paa hotel Dalen.
Anne Mathea Vasdal f. 5/5-1906 Solum, Elev af middelskolen, Far: Folkeskolelærer, Losji med full kost.
Johan Solberg f. 2/1-1895 H., ug., Handelsbetjent for Ulefos forbruksforening, Losji med full kost.


Familie 49.
Verket 1920.

Slusevogter for Nordsjø-Bandakkanalen
Olav Ausland f. 24/6-1889 Gjerstad, Aust Agder.
g. 22/6-1918 med Gunhild f. 29/5-1895 i Kviteseid.

1920: 1 barn, 0 lever.


Familie 50.
Verket 1920."Holden".

Her var oppført Kammerherre og jernværkseier Diderik Cappelen f. 21/7-1856 med familie. Se Holla Jernværks Eiere.


Familie 51.
Verket 1920. Slakterforretning.

Slakter
Sveinung K. Bjørndalen fra Verket f. 13/10-1886 d. 28/7-1969, s.a. slakter Kittil Sveinungsen Bjørndalen.
g. i Holla 17/9-1910 m. Hilda Nikoline Sannes f. 5/4-1891 d. 10/3-1980, d.a. Ole Jørgensen Sannæs.
Forlovere: "Fædrene."
1. Astrid Bjørndalen f. 24/1-1911.
2. Karsten Bjørndalen f. 10/5-1912.
3. Olaf Bjørndalen f. 29/6-1914.
4. Karna Bjørndalen f. 23/3-1916.
5. Sverre f. 31/3-1919 d. 5/4-1919 hjemme av "Mavesyge".
6. Charlotte Bjørndalen f. 25/8-1921 d. 26/7-2013.
7. Sverre Bjørndalen f. 26/1-1923.

F.f. Slagter Sveinung Kittilsen Bjørndalen, Vrk. og Hilda Nikoline Olsens Astrid: Gbr. Jørgen Olsen Sannes, Uk. Jakob Bjørndalen, Gunild Notevarp, Næs, Maren Bjørndalen, Vrk. Hjemmedøbt 29/1 af Pastor Hauge.
F.f. Slagter Sveinung Bjørndalen, Vrk. og Hilda Olsdatters 
Karsten: Gunhild Notvarp, pige Kristine Sannes, Gbr. Hellik H. Sannes og Barnets Fader.
F.f. Slagter Sveinung Kittilsen Bjørndalen, Vrk. og Hilda Olsdatters 
Olaf: Forældrene, Pige Karen Kittilsen Bjørndalen, Uk. Olaf K. Bjørndalen.
F.f. Slagter Sveinung Kittilsen Bjørndalen, Vrk. og Hilda Nikoline Olsdatters 
Karna: Kone Kristine Sannes, Pige Anna Bjørndalen, Faderen, Gbr. Hellik Sannes.
F.f. Slagter Sveinung Kittilsen Bjørndalen, Ulefoss og hustru Hildas 
Sverre: (Ingen faddere). Hjemmedøpt av E. Sigurdsen (4/4). (Barnet døde før hjemmedåpens bekreftelse i kirken. G.S.)
F.f.
Slakter Sveinung Kittilsen Bjørndalen, Ulefoss og Hilda Olsdatters Charlotte: Faren, Marie Monsen, Borghild Notevarp, Jørgen O. Sannes.
F.f. Slakter Sveinung Kittilsen Bjørndalen, Ulefoss og hustru Hildas 
Sverre: Anna Sannes, Hedvig Thomassen, Nils Sannes, Faren.

1920: 5 barn, 4 lever.


Familie 52.
Verket 1920. Bakeri.

Bakermester for "Ulefos forbruksforening", selvstendig
Otto Samuel Bratsberg f. 4/1-1885 i Gjerpen d. 2/12-1957 i Skien, s.a. smed Johannes Augensen Bratsberg.
g. i Gjerpen 18/4-1911 m. Maren Grini (Maren Bratsberg) fra Grini(14) i Gjerpen f. 6/4-1891 d. 4/5-1980 i Skien, d.a. bonde Severin Andreassen Grini.
Forlovere: "Nils Johannessen Halvor Grini."
1. Johannes Bratsberg f. 4/6-1911 i Skien d. 12/9-1978. Gravlagt på Nordre Gravlund i Skien.
2. Signe Bratsberg f. 14/8-1912 i Skien.
3. Thoralf Bratsberg f. 15/7-1914 i Gjerpen d. 4/5-1965 g.m. Annie K. f. 26/2-1916 d. 19/2-1992. Begge gravlagt på Nordre Gravlund i Skien.
4. Dagfinn f. 2/5-1917 d. 8/3-1918 på Ulefoss av "Lungekatar".
5. Anfinn Bratsberg f. 12/4-1919 i Holla d. 16/5-2015 i Skien g.m. Else f. 15/1-1921 d. 23/7-2013. Begge gravlagt på Nordre Gravlund i Skien.

F.f. Baker Otto Samuel Johannesen Bratsberg, Ulefos og Maren Severinsen f. Grinis Dagfin: Ekspeditør Andreas Grini, faren, pike Klara Rosland, moren.
F.f.
Baker Otto Samuel Johannesen Bratsberg, Ulefoss og Maren f. Grinis Anfin: Forældrene, Halvor Grini og Torine Grini.

1920: 5 barn, 4 lever.

"Otto J. Bratsberg" og frue er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.


Familie 53.
Verket 1920. Kanalhuset ved "Krøsset".

Her var oppført slusemester Erik Sigurdsen f. 26/1-1865, med familie. Se Familie 29a - Verket 1900.


Familie 54.
Verket 1920.

Her var oppført ugift murer Trygve Thronsen fra Verket f. 28/3-1899.
Hans nygifte søster Margrethe Helstrand f. 16/7-1896 g. 20/11-1920, var husbestyrinde hos broren.
Hennes mann, Reidar Andreas Helstrand var p.t. Hydroarbeider på Notodden.

Se Trygve Thronsen: Familie 73 - Verket 1948.


Familie 55.
Verket 1920.

"Slakter" Peder Bentsen f. 8/1-1878 d. 24/11-1922. Ugift, vanfør, nedsatt arb.evne. Se Familie 34b - Verket 1900.


Familie 56.
Verket 1920.

Enkem. og Skogfoged for Cappelen Johannes Andersson (Johannes Andersen) f. 21/2-1851 i Sverige.
Natt til 1/12 på besøk i Lunde herred.
Se Familie 64 - Verket 1891.


Familie 57a.
Verket 1920.

Vognmann, selvstendig
Johan Bentsen fra Verket f. 2/11-1884 d. 9/8-1927, s.a. vognmand Bent Pedersen. Se Familie 34b - Verket 1900.
g. i Holla 5/2-1921 m. Lilly Othile Hagen fra Kristiania f. 9/12-1900 d. 7/2-1977, som "Lilly Othilie Traaen", d.a. arbeider Hjalmar Hagen.
Forlovere: "Peder Bentsen og Jørgen Sætre."
1.
Anne Marie Bentsen f. 14/3-1921 g.m. Hans Olav Bjørndalen. Se Fritheim 1 i Vesthagan.
2. Borghild Bentsen f. 21/3-1922.
3. Hariet Bentsen f. 16/6-1923.
4. Bent Bentsen f. 27/8-1924.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Vognmand Johan Bentsen, Ulefoss og Lilly Otilie Hansens Anne Marie: Kone Astrid Gunhilde Frosta, Pike Gudrun Terese Gulliksen, Slagter Peder Bentsen, Gbr. Kristian Herregaarden.
F.f. Vognmann Johan Bentsen, Ulefoss og Lilly Otilie Hansens 
Borghild: Foreldrene, Agnes Elise Bentsen og Hartman Hansen Kabbe.
F.f. Vognmann Johan Bentsen, Ulefoss og hustru Lilly Otilies 
Harriet: Faren, Johannes og Gudrun Lommerud, Alvilde Aasmundsen.
F.f. Vognmann Johan Bentsen, Ulefoss og hustru Lilly Otilies 
Bent: Gustav og Margrethe Olsen, Severin og Karen Gjermundsen. Alle fra Skien.

Johan Bentsen er første gang nevnt som vognmann 1/6-1917. Kilde: Holla kirkebok som fadder for Ole Nilsen Heggens barn.
Tjenestegutt for vognmannen i 1920: Olaf Ragnvald Gulliksen f. 2/1-1904 i Holla.

Under denne folketellinga (1920) var de ikke gift ennå, men Lilly Othilie var oppført som "Husbestyrinde" for Johan.
Hun ble konfirmert i Holla i 1915. Han i 1899.

Enka Lilly Othile Hansen ble gift 2. gang med Isak Traaen. Se Kullhusbakken 3 under Verket.

 


Familie 57b.
Verket 1920.

Former
Gustav Jørgensen fra Verket f. 27/1-1888 d. 15/4-1954, s.a. former Jørgen Johannesen. Se Familie 79b - Verket 1900.
g. i Holla 13/6-1909 m. Hulda Gustava Olsen (Hulda Jørgensen) f. 27/12-1889 i Solum d. des. 1938, 49 år gml., d.a. slusevokter Halvor Olsen og Kirsten Gundersdatter.
Forlovere: "
Grubearb. Johannes Jørgensen Birkelund og former Karl Jørgensen, Rosta."
1.
Jørgen Jørgensen f. 24/12-1909.
2. Nils Anker Jørgensen f. 5/9-1912.
3. Haakon August Jørgensen f. 15/6-1914.
4. Olaf Asbjørn Jørgensen f. 10/3-1916.
5. Hulda Gustava Jørgensen f. 23/3-1918 i Skien.
6. Ernst Willy Jørgensen f. 24/12-1920.

F.f. Værksarb. Gustav Jørgensen Vrk. og Hulda Gustava Halvorsdatters Jørgen: Barnets Fader, Uk. Andreas Jørgensen, Kone Ingeborg Jørgensen Haugbakke, Barnets Moder.
F.f. Former Gustav Jørgensen Solbakken og Hulda Gustava Halvorsdatters 
Nils Anker: Faderen, Former Jørgen Jørgensen Vrk., kone Andrea Jørgensd. Vrk., pige Karen Jørgensen Vrk.
F.f. Former Gustav Jørgensen Solbakken og Hulda Gustava Olsens 
Haakon August: Faderen, Former Jørgen Johannesen, Kone Andrea Jørgensen, Pige Karen Jørgensen Vrk.
F.f. Former Gustav Jørgensen, Solbakken og Hilda Gustava Halvorsdatters 
Olav Asbjørn: Kone Andrea Johannesen Vrk., Pige Ingeborg Jensen Herregaarden, Former Andreas Jørgensen Vrk. og Faderen.
F.f. Former Gustav Jørgensen, Ulefoss og Hulda Gustava Halvorsens 
Ernst Willy: Forældrene, Jørgen Jørgensen, Marie Jørgensen.
 


Familie 57c.
Verket 1920.

Her var oppført beslagsmed Karl Andreas Andreassen f. 25/6-1861 med familie. Se Familie 40 - Verket 1910.


Familie 57d.
Verket 1920.

Pudser
Johannes Sandbakken fra Verket f. 25/7-1879, s.a. Johannes Johannesen Sandbakken. Se Familie 58a - Verket 1891.
g. 27/5-1901 m. Ragnhild f. 14/5-1878 i Porsgrund.


Familie 58a.
Verket 1920. Arbeiderbolig med 4 leiligheter.

Beslagsmed
Aksel Andersen fra Verket f. 15/10-1880 d. 31/3-1965, s.a. skogfoged Johannes Andersen.
g. 15/11-1916 m. Hilda Marie Jørgensen f. 20/4-1887 på Danielskås und. Susås, d.a. Gunhild Eriksdatter Danielskås og fuldmegtig Jørgen Hansen Aasland på Furustul.
1. Thorleif Andersen f. 9/11-1917.

F.f. Beslagsmed Aksel Andersen, Frydenlund og Hilde Marie f. Jørgensens Torleif: Skogfogd Andersen, hustru Anna Andersen, Hans Aasland, Pike Augusta Hansen.

Frydenlund er Bergegata 3 på Berget under Prestegården.


Familie 58b.
Verket 1920. Meieriet (egentlig under Tvara).

Sagfiler for Cappelen
Johannes Olsen Skaardal fra Verket f. 13/1-1876 d. 29/12-1922 på Verket av "Tuberkulose.", s.a. Ole Olsen Skaardal. Se Familie 92b - Verket 1900.
g. i Holla 22/9-1900 m. Anne Gurine Olsdatter (Anne Skårdal) fra Verket f. 23/7-1875 d. 9/11-1966, d.a. sagarbeider Ole Tronsen. Se Familie 57a - Verket 1891.
Forlovere: "
Tron Olsen Vrk. og Knud Knudsen Bjerva."
1. Oskar Skaardal f. 24/6-1902. Se Bryggev. 4 under Verket.
2. Agnes Skårdal f. 21/7-1904 d. 20/12-1966 g.m. Karl Thomas Gundersen f. 25/1-1906 d. 22/5-1971. Gravlagt på Kronborg nye. Se Familie X - Verket 1948.
3. Otto Johan Skaardal f. 26/4-1907 d. 15/12-1968 g.m. Åsne f. 13/4-1907 d. 23/11-1975. Gravlagt på Kronborg nye. Se Familie X - Verket 1948.

F.f. Sagarb. Johnnes Olsen Skaardal, Sagbr. og Anne Gurine Olsdatters Oskar: Sagarb. Anders Olsen, Sagbr., Ole Tronsen do., Elise Nilsen Vrk., Anne Sofie Hansen Vrk.
F.f.
Sagarb. Johannes Olsen Tvara og Anne Gurine Olsdatters Agnes: Anne Josefine Olsd. Vrk., Anna Olsd. Vrk., Hans Olsen Vrk., Ole Olsen Helgeroen.
F.f. Sagarb. Johannes Olsen Vrk. og Anne Gurine Olsdatters 
Otto Johan: Else Nilsen Vrk., pige Anne Andersen Vrk., Sliberiarb. Tron Olsen Vrk., Sagarb. Hans Olsen Vrk.

1920: 3 barn, 3 lever.


Familie 58c.
Verket 1920.

Her var oppført Pudser, forhv. herskapskusk Sven Andersen fra Sverige f. 5/11-1842 med familie. Se Familie 56 - Verket 1891.


Familie 58d.
Verket 1920.

Her var oppført beslagsmed Tron Nikolai Olsen (Tron Olsen) fra Verket f. 3/3-1872 med Familie. Se Familie 38 - Verket 1910.


Familie 58e.
Verket 1920. Posthusgården.

Postmester
Theodor Andreas Dahl-Pedersen f. 31/1-1871 i Farsund.
g. (ikke i Risør, eller Farsund) 21/10-1899 m. Anna fra Risør f. 24/11-1873.
1. Agnes Dahl f. 10/6-1904 i Brandbu, Oppland. 1920: Elev af middelskolen.

1920: 3 barn, 2 lever.


Familie 59.
Verket 1920. Dreier (Neperud).

Her var oppført jerndreier Ole Henriksen fra Verket f. 11/1-1865, med familie. Se Familie 80a - Verket 1900.


Familie 60.
Verket 1920. Dreier (Neperud).

Jerndreier
Halvor Dreier Henriksen fra Verket f. 29/9-1872 d. 30/3-1950, s.a. dreier Henrik Halvorsen Næperud. Se Familie 117 - Verket 1865.
g. i Holla 21/5-1897 m. Karen Maria Hansdatter fra Bjerkholt under Stenstadvalen i Helgen f. 10/1-1876 d. 27/11-1918 på "Næprud av Lungebetændelse.", d.a. husmann Hans Helgesen Bjerkholt.
Forlovere: "
Dagarb. Carl Hansen og dagarb. Anders Olsen, begge af Skien."
1. Håkon Dreier Henriksen f. 4/7-1897 d. 20/8-1922.
2. Borghild Kristine Dreier Henriksen f. 10/1-1899 g.m. Gunleik Halvorsen. Se nedenfor.
3. Signe Henriksen f. 19/10-1900 d. 15/1-1920.
4. Hjørdis Alvilde Henriksen f. 11/5-1903.
5. Birthe Marie Henriksen f. 15/12-1905 g.m. Jens Nikolai Lindgren. Se Vang under Prestegården.
6. Magnhild Henriette Henriksen f. 11/2-1908 g.m. Morten Thorsberg. Se Aug.Cappelensv. 4 under Verket.
7. Einar Henriksen f. 30/5-1910. Se Søvedalen 25 (23/57) und. Tufte.
8. Kirsti Andrea Henriksen f. 1/3-1913 g.m. møbelhandler Anders Borgen. Se Familie x - Verket 1961.
9. Sylve Ragnvald Henriksen f. 14/1-1915 d. 15/6-1993.
10. Karen Maria Henriksen f. 28/7-1917 g.m. Hans H. Fæhn. Se S. Tufte(5).

F.f. = Faddere for ...

F.f. Dreier Halvor Henriksen Vrk. og Karen Hansens Haakon: Kone Lovise Henriksen Vrk., pige Karoline Hansen Jøntvedt, arb. August Svensen Vrk., arb. Ole Hansen Vrk., arb. Johan Larsen Vrk.
F.f. Værksarb. Halvor Henriksen Heisholtevjen og Karen Marie Hansens 
Borghild Kristine: Kone Henriette Svendsen Heisholtevjen, Pige Elise Henriksen, Arb. Ole Henriksen, Arb. Johan Larsen, Arb. Lars Halvorsen Ødegaarden.
F.f. Dreier Halvor Henriksen Vrk. og Karen Hansdatters 
Signe: Louise Henriksen Vrk., Pige Anna Andersen, Ulefos, Dreier Ole Henriksen Vrk., Arb. Johannes Olsen Løveid.
F.f. Smed Halvor Henriksen Vrk. og Karen Henriksens 
Hjørdis Alvilde: Karoline Olsen, Løveid, Hanna Henriksen Vrk., Olaf Johnsen af Gjerpen, og Faderen.
F.f. Dreier Halvor Henriksen, Næperud og Karen Hansdatters 
Birte Marie: Henriette Svendsen Vrk., August Svendsen Vrk., Hanna Henriksen Vrk. og Faderen.
F.f. Værksarb. Halvor Henriksen Vrk. og Karen Hansdatters 
Magnhild Henriette: Marie Juliussen Kaasene, pige Hanna Henriksen Neperud, Faderen, Uk. Johan Larsen, Kristiania.
F.f. Dreier Halvor Henriksen Næperud og Karen Hansdatters 
Einar: Faderen, Arb. August Svensen, Helgeroen, kone Karoline Olsen, Skotfos, pige Borghild Andersen Næperud.
F.f. Dreier Halvor Henriksen Næperud og Karen Hansdatters 
Kirsti Andrea: Marie Juliussen Kaasene, Pige Henrikke Henriksen, Helgeroen, Dreier Ole Henriksen do., Arb. Ingvald Hervei(?) Torsnes.
F.f. Dreier Halvor Henriksen Næperud (Vrk.) og Karen Hansdatters 
Ragnvald Sylve: Faderen, Haakon Halvorsen Dreier, Kone Marie Juliussen Kaasene, Pige Borghild Halvorsd.
F.f. Verksarb., Dreier Halvor Henriksen, Neperud og Karen f. Hansens 
Karen Marie: Kone Marie Gundersen, pike Borghild Henriksen, Dreier Ole Henriksen, Dagarb. Haakon Henriksen.


Familie 61.
Verket 1920. Dreier (Neperud).

Dampskipsfører
Gunleik Halvorsen fra Apalnes i Lunde f. 18/5-1896 d. 2/1-1988, s.a. Halvor Apalnæs.
g. i Holla 13/3-1920 m. Borghild Kristine Dreier Henriksen herfra f. 10/1-1899 d. 9/7-1975, d.a. dreier Halvor Henriksen.
Forlovere: "Fædrene."
1. Halvor Halvorsen f. 21/3-1920 i Dreier. Se Familie x - Verket 1961.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Dampskibsfører Gunleik Halvorsen, Dreier og Borghild Henriksens Halvor: Jerndreier Ole Henriksen, Haakon Henriksen, Kone Henriette Høiset og barnets forældre.

Denne folketellinga forteller oss om Gunleik Halvorsen at han er: "Skibsfører Langesund-Notodden af og til
kystture for Skiensfjordens Lægterkompagnie."

1920: 1 barn, 1 lever.

Gunleik Halvorsen bygde siden huset Helgeroa 12 (11/30) på Berget und. Prestegården.
 


Familie 62a.
Verket 1920. Arbeiderbolig med 2 leiligheter. Sandbakken øvre.

Her var oppført forhenværende former Johannes Sandbakken fra Verket f. 8/9-1854. Se Familie 58a - Verket 1891.

Husbestyrinde 1920: Anne Marie Fæbakke f. 16/8-1870 ugift.


Familie 62b.
Verket 1920. Arbeiderbolig. Sandbakken øvre.

Pudser
Hans Andreas Sandbakken fra Verket f. 7/5-1892 d. 12/6-1969, s.a. Andreas Hansen Sandbakken. Se Familie 14a - Verket 1891.
g. i Holla 24/5-1914 m. Mathilde Hansen fra Verket f. 26/1-1891 d. 7/4-1979, d.a. Hans Severin Andersen. Se Familie 84a - Verket 1900.
Forlovere: "Former Andreas Hansen Strandsplads og Former Magnus Johannesen Sandbakken."
1. Andreas f. 27/6-1914 d. 3/12-1914 på Helgeroen av "Brok."
2. Harald Andreas Sandbakken f. 2/12-1920.
3. Helmer Sandbakken f. 18/5-1923 d. 26/4-1997 g.m. Kari f. 11/10-1920 d. 1/12-1998. Gravlagt på Kronborg gamle.

F.f. Arb. Hans Andreassen Sandbakken og Mathilde Hansdatters Andreas: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 27/6 af Jordmor H. Haserud.
F.f.
Støperiarb. Hans Sandbakken og Mathilde Hansens Harald Andreas: Faren, Enke Gunhild Valen, Hans Hansen Kaasa, Thora Hansen Kaasa.
F.f. Verksarb. Hans Andreassen Sandbakken, Sandbakken og Mathilde Hansens 
Helmer: Foreldrene Verksarb. Hans Andersen, Marie Hansen.

Beboer her i 1920: Marry Charlotte Wallin f. 1/3-1916 Tønsberg, fattigunderstøttet mor i Tønsberg.

1920: 1 barn, 0 lever.

Hans gjøremål på Verket: "Hamring, meisling og filing ved støperiet."


Familie 63a.
Verket 1920. Sandbakken nedre.

Støperiarbeider ("skaffer frem sand")
Theodor Emil Gundersen Sandbakken (Theodor Sandbakken) fra Verket f. 28/6-1879 d. 1/1-1965, s.a. Gunder Hansen Sandbakken. Se Familie 18b - Verket 1875.
g. i Holla 11/6-1911 m. Marie Kristensen fra Settendal i Lunde f.  5/3-1886 d. 8/8-1958, d.a. Kristen Pedersen Settendal.
Forlovere: "
Beslager Karl Mecklenbrauch og ditto Herman Andreas Olsen."
1. Karl Georg Gundersen f. 29/9-1911. Se Aug. Cappelensv. 7 under Værket.
2. Kristian Gotfred Gundersen f. 4/8-1913.
3. Gudveig Mary Sandbakken (Gudveig Gundersen) f. 1/9-1915 d. 2/11-1985.
Ugift. Gravlagt på Kronborg nye. Deler gravstøtte med sin bror Henry.
4. Edvin Fredrik Sandbakken f. 23/1-1917.
5. Henry Erling Sandbakken (Henry Gundersen) f. 25/3-1919 d. 17/11-1965.
Ugift. Gravlagt på Kronborg nye. Deler gravstøtte med sin søster Gudveig.
6. Edle Marie Sandbakken f. 26/6-1921 d. 23/6-1991.
7. Thorleif Helge Gundersen f. 24/8-1922 d. 5/10-2001.
Ugift. Gravlagt på Kronborg gamle. Deler gravstøtte med sin bror Paul Enok.
8. Paul Johan f. 23/12-1924 d. 20/3-1925 på Verket.
9. Elinor Margaret Gundersen f. 26/9-1926 g.m. Willy Arthur Reidarsen. Se Oddenåsen 3 under Eie øvre (5/10).
10. Paul Enok Gundersen f. 10/5-1931 d. 13/4-2005.
Ugift. Gravlagt på Kronborg gamle. Deler gravstøtte med sin bror Thorleif Helge.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Værksarb. Theodor Gundersen Sandbakken og Marie Kristensens Karl Georg: Aasne Kristensen Bakken, pige Augusta Johannesen Vrk., Værksarb. Nils Johannesen do., Værksarb. Kristen Kronborg.
F.f. 
Dagarb. Teodor Emil Gundersen, Sandbakken (Vrk.) og Marie Kristensdatters Kristian Gotfred: Helga Olsen Skolen, Pike Anne Olsen Kronborg, Smed Peder Kristensen Bakken, Beslagsmed Gunder Olsen Skolen.
F.f. 
Støberiarb. Theodor Gundersen, Sandbakken og Marie Kristensdatters Gudveig Marry: Moderen, Pige Berte Pedersen Bakken, Fabrikarb. Nils Amundsen Vrk., Værkstedarb. Peder Kristensen Bakken.
F.f.