ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


STENSTADVALEN - STENSTADVOLDEN

Gnr 57 i Holla kommune

Oppdatert 27.05.2023


| Innhold | Gamle Stenstadvalen | Stenstadvalen | Bjerkholt |


Gamle Stenstadvalen - Steenstadvolden
Det er sannsynlig at Stenstadvalen ble delt fra gården Stenstad en gang i middelalderen (1000 - 1530).


Stenstadvalen ble skattet som "kvart-gård", d.v.s. en landskyld på 2 tønner eller mindre.
Skatteregnskapet for 1585 viser at "Stenstadhuallens" eier betalte 3 merker smør og 6 merker mel årllig i skatt til kongen.
Skattematrikkelen viser tydelig at 1/2 tønne (korn) med bygsel var eid av kongen og 2 meller (korn) var eid av Holla kirke.
Prost P. Alstrup, som forvaltet kirkens eiendomsmasse, solgte Holla kirkes andel på 2 meller den 30/12-1734 til Justisråd
Leopoldus. Dette var trolig et skogsområde i Svartfjell, nordvest i Holla.

Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

At kongen eide det meste av Stenstadvalen i 1647, og at Holla kirke eide en mindre part, forteller oss at disse gårdpartene
i katolsk tid var blitt gitt bort til de katolske kirkene som avlat for eierens synder.
Under reformasjonen i Norge rundt 1537 konfiskerte, beleilig nok, kongen alt kirkens gods. Dette betydde enorme verdier til
enevoldskongen av Danmark og Norge.

Navnet.
Det to-delte navnet Stenstad-valen forteller oss alt om opphavet til denne gården, som må ha vært Stenstad.
Valen (av Huall - Hvall), betyr en avrundet høyde.
På 1700- og til midten av 1800-tallet skrevet for Stenstadvolden - Steenstadvolden. Fra ca. 1860: Stenstadvalen - Steenstadvalen.

1 husmannsplass, Bjerkholt.

Rådmann Thomas Sommer i Skien kjøpte 6 settinger i Stenstadvalen rundt 1600. Holden kirke eide da 4 settinger (1 tønne = 12 settinger).
En etterkommer, Jon Sommer, eide gården før 1704. Se nedenfor.

Av tidlige leilendinger av Stenstadvalen kjenner vi til:

Anders Stendstadhuallen i 1610.
Morten Stendstadhuallen i 1620.
Jens Stendstadhuallen
i 1630.
Gunne Stendstadhuallen
bruker 1638 og i 1647.

Kilde: Skattematrikkelen for Holla 1647 (Norsk Lokalhistorisk institutt 1994).
Stendstadhuallen, som Gunne bruger, schyller aarlighen 5 meller korn. Deraff eyer Konglig Mayestet 1/2 tønde korn med bøxell, och Hollen kierche 2 meller korn.
Ehr en god gaard for den landschyll och derfore taxerit att schatte halff anden ødegaards skatt. Er i denne skatt, penge 2 dr. 1 mk.


| Innhold | Gamle Stenstadvalen | Stenstadvalen | Bjerkholt |


Stenstadvalen - Steenstadvolden - Stenstadvolden
Gnr 57 - bnr 1.


Bonde, leilending
Gunne Hansen Steenstad Walen fra S. Langeland f. ca. 1636 d. ca. 1705 (Skifte), s.a. Hans Olsen Langeland.
g.m. Sønnøve Gulliksdatter fra Sandnes øvre f. på 1640-tallet, d.a. Gullik Thygesen Sannæs.
Bruker ca. 1665.

Ingen livsarvinger. Se skiftet nedenfor.

Gunne Hansen må ha drevet gården godt og har trolig rydda mer jord, for landskylda ble hevet med 50 % i 1647. Gården som
tidligere ble skatta som en ødegård (kvart-kård) ble i 1647 skatta til "halff anden ødegaards skatt". Se ovenfor.

Kilde. Sogneprestens manntall 1665: "Gunner(!) 29 Aar. Bruger."
Kilde. Jordeboken 1665: Ingen lasteskov, Haver Humlehave, intet Rydningsland.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1703 - 1709, side 72b - 75b.
Sted: Steenstadvalen, Helgen Annex til Holden - 1705.
Gunne Hanssen, død.
Enchen Sønnov Gulichsdatter og hans brødre og deris Børn.
1. Rasmus Hanssen Langeland.
2. Bryniel Hanssen Kolle.
3. Søren Hanssen død.
    a. Christen Sørensen Hanes søndre.
    b. Ingeborg Sørensdtr. d.e. gift til Stokke i Bamble.
    c. Kiersti Sørensdtr. paa Marum i Mælum.
    d. Ingeborg Sørensdtr. d.y. gift til Bergen (Bergan) i Mælum.
    e. Guroe Sørensdtr. gift til Skjelbred i Solum.
     f. Giøe Sørensdtr. umyndig. Formynder: Christen Hannes.
4. Olle Hanssen død.
     a. Ingeborg Olsdatter. Umyndig og bosatt på Steenstadvolden. Formynder: Farbroder Rasmus Langeland.
Verge for Enchen, hendes Broder Niels Sannæs.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister for Holla
Med viktige tillegg av Leif Biberg Kristensen.

 
Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 51. Digitalarkivet.
Borger i Skien, Jon Sommer, var eier rundt 1700. Han festa (bygsla) bort 3 mæhler med bygsel i Stenstadvalen den 12/8-1704 til Jens Andersen.
Den 10/4-1705 solgte Jon Sommer det samme til Poul Nielsen, som i 1709 solgte den til Jens Andersen. Dermed var Jens Andersen selveier.

Bonde, selveier
Jens Andersen Steenstadvolden
f. ca. 1677 bg. 6/6-1744. "Jens Steenstadvolden, ved Helgen, 40 1/2 Aar.", s.a. Anders NN.
g.m. Berthe Johannesdatter fra Kjenndalen øvre und. Lunde nedre(1) i Valebø f. ca. 1679 bg. 17/9-1719, d.a. Johannes Svendsen.
1. Anders Jensen f. ca. 1709. Se nedenfor.
2. Synnev Jensdatter f. ca. 1712 bg. 14/2-1773. "Synnev Jensd. Steenstadvolden, ved Helgen, 61 Aar." Ugift. Se gul ramme nedenfor.
3. Kirsten Jensdatter f. ca. 1716 g1g m. Jens Torbjørnsen Kolle. Se Kolle(4).
Bruker 1704, selveier 1709.

S. Ytterbøe (Holla I) skriver at Jens Andersen var fostersønn av Gunne Hansen ovenfor. Han oppgir ingen kilde for dette.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1740 - 1745, side 439b - 440b.
Sted: Steenstadvolden, Helgen Annex til Holden Præstegield - 1742.
Enkemanden Jens Andersen opgiver sit boe:
Børn:
1. Anders Jensen. Myndig.
2. Sonnow Jensd. Umyndig. Ugift.
3. Kirsti Jensd. g.m. Jens Kolle.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 

Kilde: Holla kirkebøker.
Dattera her, Synnev Jensdatter fikk ei datter Berthe Andersdatter med tjenestegutten Anders Olsen på Stenstadvalen. Barnet ble døpt i Holla kirke 27/5-1745.
Berthe Andersdatter ble g1g med verksarbeider Haagen Christophersen. Se Familie 52 - Verket 1782.
Berthe Andersdatter ble g2g med Hans Thorsen Jacobskaas. Se Jacobskås under Ø. Helgen.

Fra kirkeboka: Døbt i Holden den 27/5-1745.
Anders Olsen og Sønnev Jensdatter Steenstadvoldens Uægte barn Birthe: Faddere: Anders Steenstadvolden, Lars Sannæs, Anne Steenstad, Kirsten Kolle.


Bonde selveier
Anders Jensen Steenstadvolden herfra f. 1/5-1709 d. 31/3 (se gul ramme nedenfor) bg. 20/4-1778. "Anders Jensen Steenstadvolden, ved Helgen, 69 Aar ringere 1 Mnd."
g1g i Holla 13/6-1743 m. Anna Jonsdatter fra S. Vale i Valebø f. ca. 1715 bg. 19/10-1748. "Anne Jonsd. Steenstadvolden.", d.a. Jon Arvesen Wale.
g2g i Holla 4/11-1750 m. Maren Christensdatter fra Haugen under Holla dpt. 14/4-1720 bg. 29/7-1783. "
Maren Christensd. Steenstadvolden, ved Helgen, 63 Aar.", d.a. Christen Thorsen Hougen.
1. Berthe Andersdatter dpt. 28/2-1745 g.m. Lars Jensen fra N. Tinholt. Se Munken under Langeland.
2. Jens dpt. 17/11-1746 bg. 1/11-1749. "Jens Andersen Steenstadvolden, 3 Aar."
Barn i 2. ekteskap:
3. Anna dpt. 30/8-1751 bg. 21/11-1751. "Anna Andersd. Steenstadvolden."
4. Lisbet dpt. 16/11-1752 bg. 10/12-1752. "Lisbet Andersd. Steenstadvolden, 1 Uge."
5. Jens Andersen dpt. 7/10-1753. Overtok gården.
6. Christen dpt. 23/11-1755 bg. 24/7-1757. "Christen Andersen Steenstadvolden, 1 Aar 7 Mnd."
7. Lisbet dpt. 23/4-1758 bg. 23/8-1758. "Lisbet Andersd. Steenstadvolden, 4 Mnd."
8. Kirsten Andersdatter dpt. 16/9-1761. Ugift inderst (40 år) hos Jens Pedersen på Langeland i 1801. Se gul ramme nedenfor.
Eier 1742.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Anders og Anna Steenstadvoldens Berte: Ole Præstgrav, Ole Vale, Anna Steenstad, Maren Vale.
F.f. Anders og Anne Steenstadvoldens
Jens: Jon Helgen, Ole Mortensen, Anders Olsbrygge, Karen Namløs, Guro Kolle.
F.f. Anders og Maren Steenstadvoldens
Anna: Halvor Jensen Kaasen, Lars Steenstadvolden, Gunnil Steenstad, Karen Andersd.
F.f. Anders Steenstadvolden og Maren Christensdatters
Lisbet: Poul Helgen, Jørgen Yttrebøe, Brønil Bircholt, Anna Yttrebøe, Gunnil Steenstad.
F.f. Anders og Anna(!) Christensd. Steenstadvoldens
Jens: Ole Mortensen, Poul Steenstad, Anna Olsbrygge, Johanne Hegnen, Maria Wellichsd.
F.f. Anders Steenstadvolden og Maren Christensdatters
Christen: Ole Præstgrav, Peder Omtved, Torbiørn Bøe, Anna Yttrebøe, Gunnil Steenstad.
F.f. Anders Steenstadvolden og Maren Christensdatters
Lisbeth: Niels Steenstad, Even Stenstadvolden, Anna Steenstad, Gunnil Stenstad, Ingebor Olsd. Hegnen.
F.f. Anders Steenstadvolden og Maren Christensdatters
Kirsten: Jon Helgen, Ole Helgen, Gunnil Stenstad, Guri Hegnen.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1775 - 1784, side 270b - 271b.
Sted: Steenstadvolden, Helgen Annex til Holden Præstegield - 1778.
Anders Jensen og hustru Marie Christensd. skifter mellem sine Børn:
A. Fra 1. egteskab med Anna Jonsd.
     1. Birthe Andersd. g.m. Lars Jensen Tinholt.
B. Fra 2. egteskab med Marie Christensd.
     1. Jens Andersen 24 aar. Formynder: Poul Nielsen Steenstad.
     2. Kirstie Andersd. 16 aar. Formynder: Jens Larsen Langeland.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 

Lars Brynildsen Bjørkholt var lærer og dermed skrivekyndig. Han etterlot seg følgende biografi over Anders Jensen Steenstadvolden. Kilde: Holla I (S. Ytterbøe).

«Anlangende denne i livet velagtede og forstandige og nu i døden salige mand Anders Jensøn, hands ærlige fødsel til verden, samt død og endeligt fra verden.
Da er hand anno 1709 d: 1ste mai fød og kommen til denne verdens lys paa gaarden Steenstadvolden her i annæxet af agtbare og christelige ægte foræIdre; hands fader var den velagtede dannemand Jens Anderson i sin tid præstens medhielper her i sognet; moderen var den ærllge og Gudfrygtige qvinde Børthe Johannisdtr. begge forIængst ved døden afgagne.

Efter den naturlige fødsel haver disse christelige ægtefolk ey forsømt hands saligheds part, men strax i den hellige daab opoffret ham Herren sin brudgom og frelsere Christo Jesu, med hvis hellige og dyrebare blod, hand er renset af synden, andtagen til naaden og en Himmeriges medarving, derefter baaret den kiærlige og christelige omsorg for ham, som christelige forældre sømmer og tilkommer. Ved aarenes og forstandens videre tiltagelse holt ham til Guds frygt og flittig skolegang for at Iære sin cathechismus og børnelærdom, og derefter een og anden sømmelig hus- og gaardsgierning, hvorved hand med tiden skulde fortiene sit brød i verden, er ellers som en troe, flittig og vinskibelig søn været hjemme hos sin gamle fader, og da moderen frafaldt ham haver hand udlyst sin sønlige pligt og kiærlighed mod ham i alle maader til hands død og endeligt fra verden og der hand havde opnaaet sit 35 aar, indlod hand sig efter Guds forsyn og med sine venners villie i første ægteskab med Jon Arveson Store Vales, medhielper i Rommenes annex, hands ældste datter Anne Jonsdtr. med hende lever eet klærllgt og velfornøyet ægteskab i 5 aars tid, tilsammen velsignet med 1 son og 1 datter, hvoraf sønnen er ved døden afgangen, og datteren endnu igjen lever, efter denne sin hustrues død sad han enkemand i 2 aars tid, og imidlertid førte, som fra ungdommen eet stille og exemplarisk levnet i sit huus. Anno 1750 d. 24.(!) nov. indgik hand i andet ægteskab med sin igienlevende huustrue Marte(!) Christensdtr., med hende og lever eet kiærligt og christsømmeligt ægteskab og levnet næsten i 27 aar, tilsammen igien velsignet med 6 børn, 2 sønner og 4 døtre, hvorav 1 søn og 3 døttre ere i Herrens hviele, og 1 søn og datter med den gamle bedrøvede moder sørgeligst igienlever. Denne mands død og endeligt betræffende, da haver hand i nogle aar været plaget baade med brystsyge og mavepine, som alt mere og mere fratog ham kræfterne og endelig lagde ham til sengen afvigte 13de okt. 1777(!), hvilket sygeleye hand meget taalmodig har continuered til d. 31. mardts, da givede den naadige Gud een salig og god forandring med ham ved den naturlige død, der hand havde levet i denne verden 69 aar ringere end 1 maaned, som er denne salige mands ganske alder.»
 


Datteren Kirsten Andersdatters "uægte" barn Svenum Mortensen. Se ramma nedenfor.

Kilde: Holla kirkebok.
Datteren Kirsten Andersdatter fikk et barn hjemme den 25/8-1797. Barnet ble døpt Svenum Mortensen. Faren var Morten Svenumsen.
Barnet ble døpt i Helgen kirke. Faddere: "
Kiøstol Tinholt, Jens Omtved, Lars Birkholt, Kirsten Haagensd. Roa, Anne Torbiørnsd. Lykken."
Det ser ut til at denne
Morten Svenumsen på den tiden var i tjeneste på en av Helgen-gårdene. Han ble også far til en sønn Morten Mortensen f. 7/1-1793.
Da var mora ei tjenestejente fra Heddal, Gunhild Olsdatter. Dette barnet ble også døpt i Helgen kirke. Gunhild og sønnen Morten bodde i 1801 på
Skauen under Jøntvedt, som inderster (leieboere med egen husholdning - uten rettigheter).
Morten Svenumsen er ikke å se på hele Østlandet i 1801.
Barnet
Svenum Mortensen ble bg. ved Helgen 14/9-1797. "
Svenum Mortensen Helgen, ved Helgen, 2 Uger 6 Dage."

Bonde, selveier
Jens Andersen Steenstadvolden herfra dpt. 7/10-1753 d. 18/5-1803 (ifølge skifte).
g. i Solum 26/10-1780 m. Berthe Maria Andersdatter (Birte Maria Andersdatter) fra Nyhus i Solum dpt. 12/5-1763 d. 3/2-1844 her, 82 år gml., d.a. Anders Christensen Nyhus og Marthe Thorsdatter.
1. Marthe Lisbeth Jensdatter f. 7/12-1781 g1g m. Anders Larsen Lunde. Se Lunde øvre(11) i Valebø. Marthe g2g m. Søren Sivertsen Brenne i Valebø.
2. Maren Martine f. 4/1-1784 bg. 23/5-1784. "Maren Martine Steenstadvolden, ved Helgen, 20 Uger."
3. Christen Andreas Jensen f. 26/7-1785. Overtok gården.
4. Thor Andreas Jensen f. 13/3-1787. Konfirmert i Holla 1804. Ikke funnet død eller utflytta i Holla kirkebøker. Ikke nevnt i skifte etter mora i 1837.
5. Hans Jacob Jensen f. 9/12-1788. Se Bjerkholt under Stenstadvolden.
6. Nils Peter f. 24/5-1792 bg. 12/7-1797. "
Niels Peter Jensen Steenstadvolden, ved Helgen, 5 Aar 7 Uger."
7. Nils Jacob Jensen f. 5/6-1794. Se N. Bjærva.
Eier 1778.

F.f. Jens Andersen Steenstadvolden og Birthe Maria Andersdatters Marthe Lisbet: Lars Tinholt, Anders Nyhuus, Torbiørn Langeland, Maren Yttrebøe, Maren Langeland.
F.f. Jens Andersen Steenstadvolden og Birthe Marie Andersdatters
Maren Martine: Lars Tinholt, Aasol Bruseth, Ole Nielsen Bierven, Torbiørn Langeland, Kirsten Yttrebøe, Anna Nyhuus.
F.f. Jens Andersen Steenstadvolden og Birthe Maria Andersdatters
Christen Andreas: Jens Langeland, Lars Munchen, Poul Store Helgen, Karen Langeland, Kirsten Andersd. Steenstadvolden.
F.f. Jens Andersen Stenstadvoldens og Birthe Marie Andersdatters 
Thord Andreas: Lars Bircholt, Hans Brynnildsen Pladsen, Engelbret Jonsen Tinholt, Maren Andersd. Pladsen, Ingeborg Hansd. Steenstad.
F.f. Jens Andersen Steenstadvoldens og Birthe Maria Andersdatters
Hans Jacob: Hans Thordsen Kaasen, Peder Danielsen Steenstad, Tollev Poulsen Steenstad, Anne Johannisd. Kaasen, Anne Olsd. Steenstad.
F.f. Jens Andersen Steenstadvolden og Birthe Marie Andersdatters
Niels Peter: Lars Birkholt, Ole Nielsen Høyebroe, Tollev Poulsen Jacobskaas, Kirsten Rasmusd. Næsodden, Karen Halvorsd. Yttrebøe.
F.f. Jens Andersen Steenstadvoldens og Birthe Marie Andersdatters 
Niels Jacob: Halvor Yttrebøe, Ole Høyebroe, Jacob Clausen Kaasen, Gunnild Anundsd. Steenstad, Aslou Hansd. Steenstad.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1801 - 1806, side 737b - 740b.
Sted: Steenstadvolden, Helgen Annex til Holden Præstegield - 1803.
Jens Andersen, død 18. Mai.
Enken Børte Marie Andersd. og Børn:
1. Christen Andreas Jensen 18 aar. Tiener paa Klovdahl hos Simon Borgersen. Kurator: Simon Borgersen Klodahl.
2. Thor Andreas Jensen 16 aar. Verge: John Hansen Jelsæth.
3. Hans Jacob Jensen 15 aar. Verge: John Hansen Jelsæth.
4. Niels Jacob Jensen 9 aar. Verge: Simon Borgersen Klodahl.
5. Marthe Lisbeth Jensd. g.m. Anders Larsen øvre Lunde i Valebøe.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1832 - 1841, side 334b - 336b.
Sted: Steenstadvolden, Helgen Annex, Holden præstegjeld - 1837.
Enken Berthe Maria Andersd. skifter mellem børn og børnebørn.
1. Christen Andreas Jensen Steenstadvolden. Myndig.
2. Hans Jacob Jensen Bjørkholt. Myndig.
3. Niels Jacob Jensen Bjærven død. Hans Børn.
    a. Jens Nielsen 3 aar. Formynder: Hans Jacob Bjørkholt.
    b. Anne Nielsd. ugift. Formynder: Jens Christensen Stenstadvolden.
    c. Berthe Marie Nielsd. ugift. Formynder: Jens Christensen Stenstadvolden.
    d. Maria Nielsd. 6 aar. Formynder: Jens Christensen Stenstadvolden.
    e. Karen Nielsd. den yngre. Formynder: Peder Christensen Jøntvedt.
     f. Nette Christine Nielsd. Formynder: Peder Christensen Jøntvedt.
4. Marthe Lisbeth Jensd. g.m. Søren Sivertsen Brenne.
Laugverge for enken: John Pedersen Wærstad.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 

Bonde, selveier
Christen Andreas Jensen Steenstadvolden herfra f. 26/7-1785 d. 16/4-1844 på Steenstadvolden, 59 år gml.
g. i Holla 26/12-1807 m. Karen Thorsdatter fra N. Ytterbø f. 9/7-1786 d. 24/1-1839 på Steenstadvolden, 53 år gml., d.a. Thor Jørgensen Ytterbøe.
Forlovere: "Anders Vale og Anders Lunde."
1. Berthe f. juli 1809 bg. 4/8-1809. "
Berthe Steenstadvolden, 1 Uge." (trolig kun hjemmedøpt).
2. Jens Christensen f. 13/2-1811. Overtok gården.
3. Berthe Maria Christensdatter f. 24/7-1814 g.m. Thor Ytterbø. Se N. Ytterbø(1).
4. Kirsten Maria f. 14/7-1817 d. 15/5-1824 på "Steenstadvolden", 6 år gml.
5. Thor f. 9/3-1821 d. 21/5-1824 på Steenstadvolden, 3 år gml.
6.
Kirsten Maria Christensdatter f. 4/5-1825 g.m. Ole Olsen Huset jr. Se S. Huset under Værstad.
Eier 1805.

F.f. Christen Jensen Steenstad og Kari Jørgensdatters Jens: Peder Jøntved, Peder Holtan, Ola Ytterbøe, Maria Holtan, Aase Ytterbøe.
F.f. Christen Andreas Jensen Steenstadvolden og Karen Thorsdatters
Berthe Maria: Marthe Lisbeth Brenne, Kari Jonsd. Kaalstad, Søren Sivertsen Brenne, Ole Thorsen Ytterbøe og Jørgen Larsen Juvet.
F.f. Gaardmand Christen Andreas Jensen Steenstadvolden og Karen Thorsdatters
Kirsten Maria: Aase Ytterbøe, Anne Jøntved, Søren Brenne, Hans Jacob Birkholt, Niels Jacob Steenstadvolden og Jørgen Ytterbøe.
F.f. Gaardmand Christen Andreas Jensen Steenstadvolden og Karen Thorsdatters
Thor: Susanne Nielsd. Ytterbøe, Kirsten Hansd. Steenstadvolden, Søren Brenne, Peder Holten, Hans Jacob Bierkholt og Niels Jacob Steenstadvolden.
F.f. Gaardmand Christen Andreas Jensen Steenstadvolden og Karen Thorsdatters
Kirsten Maria: Maria Holten, Anne Christensd. Wasdalen, Ole Ytterbøe, Jørgen Ytterbøe og Niels Jacob Steenstadvolden.
 

Christen Andreas overlot gården 4 år før han døde til Jens, som hadde gifta seg da. Der bodde da samtidig 3 generasjoner på gården.
For å få plass til alle ble den nordre stua og et kammers bygd inntil bygningen.

I 1823 flkk eiendommen 2 dl. - 3 ort i skyld. Bjørkholt var da gått fra.

Bonde, skolelærer, selveier
Jens Christensen Steenstadvolden herfra f. 13/2-1811
g. i Holla 1/12-1831 m. Anne Halvorsdatter d.y. fra Fen nedre(2) f. 25/10-1811, d.a. Halvor Halvorsen Fæhn.
Forlovere: "
Jørgen Ytterbøe og Ole Ytterbøe."
1. Anders Jensen f. 5/2-1832. Overtok gården.
2. Karen f. 16/8-1833 d. 25/4-1842 på "Steenstadvolden", 8 1/2 år gml.
3. Kirsti f. 6/4-1835 d. 28/6-1837 som "Kirsten Jensd. Steenstavolden", 2 år gml.
4. Halvor Jensen Kastet f. 10/2-1835. Ble også lærer. Se Kastet under Romnes. Hans sønn Jens Halvorsen: Se Familie 86 - Verket 1910.
5. Christen Andreas f. 1839 d. 17/3-1839 på "Stenstadvolden af Børnekopper", 5 uker gml. (trolig kun hjemmedøpt.)
6. Kirsti f. 27/1-1840 d. 4/2-1843 på "Steenstadvold av Kighoste", 3 år gml.
7. Anne Kirstine Jensdatter f. 19/4-1842 g.m. Nils Nilsen Ytterbø. Se M. Ytterbø. Se også Familie 4 - Heisholtevja 1875.
8. Karen Jensdatter f. 16/4-1844 g.m. hjulmaker Nils Torstensen. Se Herregården under Holla Prestegård.
9. Christen Andreas Jensen f. 24/3-1846. Var "Kontorist C. A. Stenstad" og fadder for sin søster Anne Kirstines barn i Brevik i 1868. Han emigrerte til USA fra Holla i 1879.
10. Kirsti Jensdatter f. 22/11-1848. Emigrerte til USA i
11. Berthe Maria Jensdatter f. 11/10-1850 g.m. Johannes Bentsen. Se Stenstad.
12. Anne f. 2/10-1852 d. 28/4-1853 på "Stenstadvolden af Kighoste", 1/2 år gml.
13. Jens f. 19/11-1854.
Eier 1841.

F.f. Gaardmand Jens Christensen Steenstadvolden og Anne Halvorsdatters Anders: Kirsti Tollefsd. Fæhn, Berthe Maria Christensd. Steenstadvolden, Tollef Olsen Fæhn, Halvor Halvorsen Fæhn og Thor Olsen Ytterbøe.
F.f. Skoleholder Jens Christensen Steenstadvolden og Anne Halvorsdatters
Karen: Berthe Maria Christensd. Ytterbøe, Anne Halvorsd. Fæhn, Christen Steenstadvolden, Anders Store Wibetoe, Kjøstol G. Olsbrygge, Tollef Halvorsen Fæhn.
F.f. Gaardmand Jens Christensen Steenstadvolden og Anne Halvorsdatters
Kirsti: Berthe Maria Christensd. Yttebøe, Kari Halvorsd. Fæhn, Christen Steenstadvolden, Thor Ytterbøe, Tollev Fæhn.
F.f. Gaardmand Jens Christensen Steenstadvolden og Anne Halvorsdatters
Halvor: Maria Halvorsd. Olsbrygge, Kari Halvorsd. Fæhn, Christen Steenstadvolden, Halvor H. Fæhn, Kjøstol Gundersen Olsbrygge.
F.f. Gaardmand Jens Christensen Steenstadvolden og Anne Halvorsdatters
Kirsti: Susanne Nielsd. Ytterbøe, Kari Halvorsd. Fæhn, Christen Steenstadvolden, Kjøstol Gundersen Næsset, Tollef Halvorsen Fæhn.
F.f. Gaardmand, Skolelærer Jens Christensen Steenstadvolden og Anne Halvorsdatters
Anne Kirstine: Maria Halvorsd. Næsset, Kirsten Maria Christensd. Steenstadvolden, Christen ditto, Kjøstol Gundersen Næsset, Ole Huset yngre.
F.f. Gaardmand Jens Christensen Steenstadvolden og Anne Halvorsdatters
Karen: Maren Kirstine Jensd. Fæhn, Kari Halvorsd. Fæhn, Tollef Fæhn, Anders Christensen Nordstaae, Anders Andersen Næsodden.
F.f. Gaardmand Jens Christensen Steenstadvolden og Anne Halvorsdatters
Christen Andreas: Berthe Maria Christensd. Ytterbøe, Kirsti Andersd. Steenstadvolden, Halvor Fæhn, Thor Olsen Ytterbøe, Jørgen Pedersen Ytterbøe.
F.f. Gaardmand Jens Christensen Steenstadvolden og Anne Halvorsdatters
Kirsti: Berthe Maria Christensd. Ytterbøe, Kari Halvorsd. Fæhn, Halvor Halvorsen Fæhn, Thor Olsen Ytterbøe, Anders Jensen Steenstadvolden.
F.f. Gaardmand Jens Christensen Steenstadvolden og Anne Halvorsdatters
Berthe Maria: Maria Kirstine Jensd. Fæhn, Aase Thorsd. Ytterbøe, Tollef Halvorsen Fæhn, Thor Olsen Ytterbøe, Anders Jensen Steenstadvolden.
F.f. Gaardmand Jens Christensen Steenstadvolden og Anne Halvorsdatters
Anne: Berthe Maria Christensd. Ytterbøe, Kari Halvorsd. Fæhn, Halvor Halvorsen Fæhn, Anders Jensen og Halvor Jensen Steenstadvolden.
F.f. Skolelærer Jens Christensen Steenstadvolden og Anne Halvorsdatters
Jens: Anne Frederiksd. Fæhn, Aaste Thordsd. Ytterbø, Jørgen Halvorsen Fæhn, Anders Jensen og Halvor Jensen Steenstadvolden.


Blåboka 1866: 115 mål, for størstedelen av god beskaffenhet. En del av havna kan dyrkes opp.
Havnegang på gården for 4 kuer. Skog til husbruk ved gården. Tungbrukt.

Bonde, selveier
Anders Jensen Stenstadvolden herfra f. 5/2-1832 d. 16/5-1898 på "Stenstadvolden" av "Kræft".
g. i Holla 1/6-1862 m. søskenbarnet Kari Thorsdatter fra N. Ytterbø f. 14/9-1837, d.a. bonde Thor Olsen Ytterbøe.
1. Jens f. 13/5-1863 d. 31/12-1866 på "Stenstadvolden", 3 1/2 år gml.
2. Anne f. 31/12-1864 d. 5/5-1870 på "Stenstadvolden".
3. Berthe Maria Andersdatter f. 27/11-1867 g.m. Severin Larsen. Overtok gården.
4. Anne Andersdatter f. 7/3-1871 g.m. skomaker Ole Larsen Ytterbø. Se N. Ytterbø.
5. Jens Andersen Stenstadvolden f. 14/5-1873 g. i Bø krk. 13/9-1908 m. Mari Torsdatter fra Landsverk i Bø f. 21/9-1890. De bodde i Sverresgate i Skien i 1910.
     Han var i 1910 agent for Skiens Symaskin & Cycleforretning. En kjent sønn: Anders J. Stenstadvolden f. 26/10-1908 i Gjerpen.
6. Christen Andreas f. 17/1-1878.
7. Thor Andersen f.
8. Christen Andreas f. 19/12-1882 d. 29/7-1883 på "Stenstadvalen."
Eier 1880 - 1897.

F.f. Anders Jensen Stenstadvolden og Kari Torsdatters Jens: Berthe Maria Kristensd. Ytterbø, Karen Jensd. Stenstadvolden, Nils Nilsen Ytterbø, Kristen Thorsen Ytterbø, Kristen A. Jensen Stenstadvolden, Jens Kr. Stenstadvolden.
F.f. Gaardbr. Anders Jensen Stenstadvalen og Kari Thorsdatters
Anne: Anne Karine Jensd. Ytterbø, Kirsti Jensd. Stenstadvalen, Bent Bentsen Saugbr., Ole Thorsen Ytterbø, Halvor Jensen Stenstadvalen.
F.f. Anders Jensen Stenstadvalen og Kari Thorsdatters
Berte Maria: Karen Jensd. Stenstad, Berte Maria Jensd. Stenstadvalen, Halvor Jensen Ulefos, Christen Andreas Jensen Tangen.
F.f. Grdb. Anders Jensen Stenstadvolden og Kari Thorsdatters
Anne: Aase Thorsd. Sagb., Kirsten Jensd. Stenstadvolden, Ole Thorsen Ytterbø, Halvor Jensen Kastet, Christen A. Jensen Stenstadvolden.
F.f. Anders Jensen Tvedten og Kari Thorsdatters
Jens: Asloug Pedersd. Helgen, Kirsti Jensd. Stenstadvolden, Halvor Jensen Kastet, Simon Andersen Klovedal, Simon Simonsen Klovedal.
F.f. Grdb. Anders Jensen Stenstadvolden og Kari Thorsdatters
Christen Andreas: Berthe Maria Jensd. Stenstad, Laura Thorsd. Langeland, Jens Christensen Stenstadvolden, Johannes Bentsen Stenstad, Bent Bentsen Ulefos.


Bonde, selveier
Severin Larsen Stenstadvalen fra Ytterbø(6) f. 16/12-1862 d. 1950, s.a. Lars Jensen Ytterbø.
g.m.
Berthe Maria Andersdatter herfra f. 27/11-1867 d. 1920.
1.
Alma Stenstadvalen f. 28/1-1892.
2. Anna Karoline Stenstadvalen f. 11/1-1895 g.m. Thor P. Baksaas. Overtok gården.
Eier 1897.

Severin Stenstadvalen var nok en driftig mann. Han satte opp både ny hovedbygning og nytt uthus her.
Hans svigermor, f
øderådskone Kari Thorsdatter, bodde her i 1910.

Agronom, selveier (gjennom sin kone)
Tor Baksås
(Tor P. Baksås) fra Baksås vestre f. 27/3-1893 d. 23/10-1969, s.a. Peder Halvorsen Baksaas.
g. i Skien kirke 6/9-1924 m. Anna Karoline Stenstadvalen herfra (Karoline Baksås) f. 11/1-1895 d. okt. 1977.
1. Birthe Marie Baksås (tvilling) f. 9/10-1924 d. 16/3-1940, 16 år gml.
2. Hanna Baksås (Lillemor Kolle) (tvilling) f. 9/10-1924 d. 23/11-2011 g.m. Kåre Anvar Kolle f. 26/4-1918 d. 4/6-1963. Se Nyhusv. 10 under Dagsrud.
3. Per Sigmund Baksås f. 6/1-1926. Se Baksås vestre.
Eier 1950.

F.f. Agronom Tor Baksaas, Stenstadvolden og hustru Karolines Birthe Marie: Moren, Birgit Torstvedt og Anne Ytterbø.
F.f.
Agronom Tor Baksaas, Stenstadvolden og hustru Karolines Hanna: Halvor P. Baksås, Anders Ytterbø og Karen Baksås.
F.f.
Agronom Tor Baksaas, Stenstadvolden og hustru Karolines Per Sigmund: Kone Nella Ytterbø, Karette Ytterbø, Halvor Torstveit og Faren.

Per Sigmund Baksås herfra f. 6/1-1926 d. 1/10-2010.
Eier ca. 1969. Se Baksås vestre.

 


| Innhold | Gamle Stenstadvalen | Stenstadvalen | Bjerkholt |


Bjerkholt - Bjørkholt
Gnr 57 - bnr 2 (i 1905). Gammelt løpenr. 117.

Opprinnelig husmannsplass under Stenstadvalen.

Plassen ligger like syd for Stenstadvalen.

Første kjente bruker:

Arbeider, husmann
Brynild Enersen Birchholt f. ca. 1708 bg. 25/10-1761. "Brønnil Enersen Bircholt, ved Helgen, 54 Aar."
g1g i Holla 27/12-1742 m. Anna Pedersdatter fra S. Namløs(1) f. ca. 1706 bg. 19/9-1747. "Anna Pedersd. Huuset, 41 Aar.", d.a. Peder Thomassen Namløs.
g2g i Holla 4/4-1748 m. enke Maren Christensdatter fra Klevsgate under Bø f. ca. 1713, d.a. Christen Thorsen og Ingeborg Jensdatter.
1. Peder Brynildsen dpt. 11/8-1743. Se nedenfor.
2. Even dpt. 2/2-1747 bg. 9/2-1749. "Even Brønnildsen Klevsgaden, 3(!) Aar." (Skal nok være 2 år. G.S.)
Barn i 2. ekteskap:
3. Lars Brynildsen dpt. 31/5-1751. Se nedenfor.
4. Anna Brynildsdatter dpt. 8/5-1755 bg. 24/5-1763. "Anna Brønnilsd., 1(!) Aar." (Skal nok være 8 år. G.S.)
Bruker 1742.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Brønnil Enersen og Maren(!) Pedersdatters Peder: Anders Namløs, Peder Fæbache, Gunder Pedersen, Guro Namløs, Kirsten Enersd.
F.f. Brønnil Enersen og Anne Husets
Even: Brønnil Pedersen, Isaach Pedersen, Guro Namløs, Marthe Namløs, Ragnild Helgesd.
F.f. Brønnil Enersen og Maren Christensdatters
Lars: Ole Jælsæt, Anders Huve, Thor Christensen Hvalen, Karen Huve, Maren Larsd. Helgen.
F.f. Brønnil Bircholt og Maren Christensdatters
Anna: Anders Steenstadvolden, Niels Huve, Torbiørn Steenstad, Margrethe Bierven, Gunnil Steenstad.

Skifte etter Brynild Enersen her i 1762.

Inderst, soldat
Peder Brynildsen herfra dpt. 11/8-1743 bg. 8/9-1799. "Peder Brynildsen under Steenstad, ved Helgen, 56 Aar."
g. i Holla 27/9-1772 m. Maren Andersdatter fra Haugen under N. Jøntvedt dpt.
28/1-1748 bg. 24/7-1799. "Maren Andersd. Haven, ved Helgen, 32 Aar.", d.a. Anders Andersen Hougen.
1. Anna dpt. 13/9-1772 bg. 8/11-1772. "Anna Pedersd. Bircholt, ved Helgen, 7 Uger."
2. Brynild Pedersen dpt. 19/12-1773 d. 23/1-1815 som "Strandsidder" under S. Bjørntvedt (Lahelle) i Solum, 47 år gml. g.m. Christense Andersdatter f. ca. 1767 d. 21/1-1832 på Lahelle.
3. Inger Pedersdatter dpt. 3/5-1776. Konf. i Holla som 17-åring i 1793 fra Vasdalen (i tjeneste der).
4. Kirsten f. 17/5-1779 bg. 18/7-1781. "Kirsten Pedersd. Præstgrav, ved Helgen, 2 Aar 8 Uger 6 Dage."

F.f. Soldat Peder Brønnilsen Bircholt og Maren Andersdatters Anna: Niels Værstad, Jens Bierven, Lars Bircholt, Berthe Lille Helgen, Berthe Steenstadvolden.
F.f. Peder Bircholt og Maren Andersdatters
Brønnild: Peder Jørgensen, Lars Bircholt, Thord Yttrebøe, Ellen Schiørholt, Kirsten Svennumsd.
F.f. Peder Brønnilsen Haven og Maren Andersdatters
Inger: Ole Norstaae, Lars Bircholt, Jens Steenstad, Gunnild Steenstad, Kirsten Yttrebøe.
F.f. Peder Brønnildsen og Maren Andersdatters 
Kirsten: Ole Store Helgen, Lars Birchholt, Tov Lille Helgen, Kirsten Store Helgen, Maren Poulsd. Bierven.

Skolelærer, husmann
Lars Brynildsen Birkholt herfra dpt. 31/5-1751 bg. 21/7-1809. "Lars Brynildsen Bierkholt, 58 Aar."
g. i Holla 6/8-1775 m. Maren Andersdatter f. ca. 1752 d. 19/12-1819, som "Husmands Enke Bierkholt.", 78 år gml.
1. Brynild dpt. 7/7-1776 bg. 15/8-1779. "
Brynnild Larsen Bircholt, 3 Aar 7 Uger."
2. Anders Larsen dpt. 27/9-1778. Se Hegna under Værstad.
3. Brynild Larsen f. 15/5-1781.
4. Peder f. 2/2-1784 bg. 19/2-1784. "Peder Larsen Bircholt, ved Helgen, 2 Uger 3 Dage."
5. Jens f. 17/1-1785 bg. 25/1-1789. "Jens Larsen Birkholt, ved Helgen, 4 Aar 1 Uge 1 Dag."
6. Anne Larsdatter f. 29/12-1787 g.m. Hans Gulliksen. Se Gudmundsbekk under Tønnestul.
7. Jens Larsen f. 20/7-1790. Se Stenstadstranda under Stenstad.
8. Peder Larsen f. 25/2-1794. Se nedenfor.
Bruker ca. 1775.

F.f. Lars Bircholt og Maren Andersdatters Brønnil: Peder Værstad, Gunder Huve, Jens Stenstadvold, Guro Norstaae, Ingebor Jonsd. S. Namløs.
F.f.
Lars Bircholt og Maren Andersdatters Anders: Isach Huve, Ole Norstaae, Jens Stenstadvolden, Maren Bierven, Maren Stenstad.
F.f. Skoleholder Lars Bircholt og Maren Andersdatters
Brynnild: Halvor Jelseth, Isaac Huve, Jon Hansen Jelseth, Guri Wærstad, Kirsten Steenstadvolden.
F.f. Lars Brynnildsen Bircholt og Maren Andersdatters
Peder: Peder Jonsen Wærstad, Isaac Huve, Jon Hansen, Maren Gundersd. Huuset, Dorthe Hansd. Jelseth.
F.f. Lars Bircholt og Maren Andersdatters
Jens: Ole Norstaae, Ole Huuset, Brynnild Thordsen, Birthe Steenstadvolden, Anne Jensd. Langeland.
F.f. Lars Bircholts og Maren Andersdatters
Anne: Jens Steenstadvolden, Ole Huset, Kystol Borgersen Kløvedal, Birthe Maria Steenstadvolden, Gunnild Olsd. Jelseth.
F.f. Lars Brynnildsen Birkholts og Maren Andersdatters 
Jens: Christen Bierven, Peder Wærstad, Ole Andersen Huset, Anne Hansd. Jelset, Maria Jacobsd. Jelset.
F.f. Lars Brynnildsen Birkholts og Maren Andersdatters
Peder: Christen Bierven, Peder Brynildsen, Jens Klevsgaden, Birthe Marie Andersd. Steenstadvolden, Inger Jonsd. Jentved.  

Thor Andreas Jensen.
Eier i 1803.

Arbeider, huseier
Peder Larsen Bjerkholt herfra
f. 25/2-1794 d. 22/2-1855 på Bjerkholt, 61 år gml..
g. i Holla 28/5-1822 m. Gunhild Tollefsdatter fra Sverdstein under Helgen store f. 15/1-1795, d.a. Tollef Paulsen Sværdsteen.
Forlovere: "
Ole Ytterbøe og Jørgen Ytterbøe."
1. Maren Pedersdatter (Mari Pedersdatter) f. 3/9-1822 g.m. Brynild Jensen fra Verket. Se Familie 67 - Verket 1865.
2. Ingeborg Pedersdatter f. 5/7-1824 g.m. enkemann Lars Hansen Haavet. Se Håvet under Tinnholt.
3. Lars Pedersen f. 10/3-1826. Se Håvet under Klovdal.
4. Anne Pedersdatter f. 27/12-1828 g.m. Hans Henriksen Verket f. ca. 1829 i Bø (Hørteverket), s.a. Henrik Clausen på Verket.
5. Tollev Pedersen f. 13/3-1831.
6. Anders f. 5/9-1833.
7. Kari Pedersdatter f. 26/11-1835 d. 23/4-1858 på Bjerkholt av "Brystsvaghed", 24 Aar gml.
8. Kirsti Pedersdatter f. 23/2-1838.
Bruker ca. 1822.

F.f. Huusmand Peder Larsen Bierkholt og Gunnil Tollevsdatters Maren: Susanne Ytterbøe, Berthe Knudsd. Grinen, Anders Høidalen, Brønnil Bierkholt og Jens Steenstadstranden.
F.f. Huusmand Peder Larsen Bjerkholt og Gunnil Tollefsdatters
Ingebor: Susanne Ytterbøe, Kari Olsd. Svelsteen (Sverdsteen?), Brønnil Bjerkholt, Jens Steenstadbugten og Niels Svelsteen.
F.f. Huusmand Peder Larsen Bierkholt og Gunnil Tollevsdatters
Lars: Kari Svelsteen (Sverdsteen?), Berthe Christensd., Brønnil Bierkholt, Jens Steenstad og Niels Svelsteen.
F.f. Peder Larsen Bjærkholt og Gunnild Tollevsdatters
Anne: Anne Olsd. Stranden (Stenstadstranden), Kirsten Olsd. Ytterbøe, Jens Larsen Stranden, Brynnild Bjærkholt, Niels Tollevsen Svelsteen (Sverdsteen).
F.f. Peder Larsen Bjærkholt og Gunnild Tollevsdatters
Tollev: Karen Olsd. Svelsteen, Anne Hansd. Tinholtstulen, Niels Tollevsen Svelsteen (Sverdsten), Jens Larsen Steenstadstranden, Brynnild Larsen Bjærkholt.
F.f. Huusmand Peder Larsen Bjærkholt og Gunnild Tollefsdatters
Anders: Karen Sverdsteen, Anne Karine Jonsd. Helgen, Jens Larsen Steenstad, Brynnild L. Bjærkholt, Hans Gulliksen Pladsen.
F.f. Huusmand Peder Larsen Bjærkholt og Gunnild Tollefsdatters
Kari: Anne Christensd. Bjærven, Anne Knudsd. Ytterbøe, Jørgen Ytterbøe, Jørgen Christ. Stranden, Brynnild Larsen Bjærkholt.
F.f. Huusmand Peder Larsen Bjærkholt og Gunnild Tollefsdatters
Kirsti: Susane Nielsd. Ytterbøe, Anne Gurine Olsd. Helgen, Brynnild Bjærkholt, Lars Jensen Stranden.

Gartner, husmann, "gaardmand" (fra 1822)
Hans Jacob Jensen Bjærkholt (Hans Jacob Bierkholt) fra Stenstadvolden f. 9/12-1788 d. 25/9-1846 i Skien. "Funden død i Bryggevandet i Skien. Drukned formentligen i beruset Tilstand, 58 aar gml.", s.a. Jens Andersen Steenstadvolden.
g. i Helgen 28/1-1815 m. Karen Jonsdatter (Kari Johnsdatter) d.y. fra Kolstad store(4) f. 9/1-1791 d. 15/5-1840 på Bjærkholt, 51 år gml., d.a. Jon Jørgensen Kaalstad.
Forlovere: "
Christen Andreas Steenstadvolden og Ole Ytterbøe."
1. Berthe Maria Hansdatter f. 5/5-1816.
2. Jens f. 22/4-1818.
3. Jens f. 2/5-1820.
4. Jon f. 10/3-1822.
5. Jens Andreas Hansen f. 21/7-1826.
Bruker 1810-1846.

F.f. Huusmand Hans Jacob Jensen Bierkholt og Karen Jonsdatters Berthe Maria: Kari Steenstadvolden, Maria Kaalstad, Jon Kaalstad, Christen Andreas Steenstadvolden og Niels Jacob Steenstadvolden.
F.f. Huusmand Hans Jacob Jensen Bierkholt og Karen Jonsdatters
Jens: Berthe Maria Stenstadvolden, Maria Kaalstad, Jon Kaalstad, Christen Andreas og Niels Jacob Steenstadvolden.
F.f. Huusmand Hans Jacob Jensen Bierkholt og Karen Jonsdatters
Jens: Berthe Maria Steenstadvolden, Maria Kaalstad, Jon Kaalstad, Christen Andreas Steenstadvolden og Niels Jacob Steenstadvolden.
F.f. Gaardmand Hans Jacob Jensen Steenstadvolden og Karen Jonsdatters
Jon: Anne Jonsd. Vibetoe, Maria Jonsd. Kaalstad, Christen Andreas Steenstadvolden, Peder Hansen Næsset og Niels Jacob Steenstadvolden.
F.f. Gaardmand Hans Jacob Jensen Steenstadvolden og Karen Jonsdatters
Jens Andreas: Marthe Lisbeth Brenne, Anne Christensd. Wasdalen, Hans Hvalen, Niels Jacob Steenstadvolden og Jørgen Jonsen Kaalstad.

Gartneren Hans Jacob Bjærkholt planta flere større frukthager i Holla.

Jens Andreas Hansen (1848-54). Da ble gården solgt ved auksjon til Hans Carlsen Huset (1854-60).

Abraham Nilsen Berjan (1860-66). Sønnen Isak Abrabamsen Bjerva, 1866.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget for Holla 1866.
Eiendommen var på 28 mål og av mindre god beskaffenhet.
Husdyrhold 1 ku og 4 sauer.

Husmann med jord
Hans Helgesen Bjærkholt f. ca. 1810 i Melum, s.a. Helge Andersen.
g1g
g2g i Holla 13/1-1867 m. Kirsti Pedersdatter herfra f. 23/2-1838, d.a. Peder Larsen Bjærkholt.
Forlovere: "
Hans Olsen Skougen og Ole Anundsen Vaskaas."
1. Peder Martinius Hansen f. 22/4-1867.
2. Hans Hansen f. 11/9-1868.
3. Gunhild Maria Hansdatter f. 12/1-1870.

4. Karen Maria f. 11/6-1871.
5. Ingeborg Kirstine Hansdatter f. 21/1-1973.

6. Mari Hansdatter f. 27/8-1874.
7. Karen Maria Hansdatter f. 10/1-1876 g.m. Halvor Henriksen. Se Familie 53 - Verket 1910.
8. Andreas Hansen f. 13/1-1878.
9. Caroline Hansdatter f. 23/6-1879.
Bruker ca. 1867.

Hans første kone kom trolig fra Melum.

Denne familien bodde tidligere på plassen Vaskaas under Jøntvedt. Se fadderlistene.

F.f. Husmand Hans Helgesen Waskaas og Kirsti Pedersdatters Peder Martinius: Kirsti Hansd. Waskaas, Maren Hansd. Vaskaas, Ole Anundsen ditto, Lars Hansen Skougen, Hans Hansen Waskaas.
F.f. Husmand Hans Helgesen Vaskaas og Kirsti Pedersdatters
Hans: Kirsti Hansd. Vaskaas, Anne Hansd. ditto, Ole Anundsen ditto, Jens Brynildsen Vrk., Hans Larsen Skougen.
F.f. Husmand Hans Helgesen Bjærkholt og Kirsti Pedersdatters
Gunhild Maria: Kirsti Hansd. Waskaas, Maren Hansd. Vaskaas, Anders Olsen Pladsen, Peder Olsen Skougen, Hans Larsen Skougen.
F.f. Husm. Hans Helgesen Bjærkholt og Kirsti Pedersdatters
Karen Maria: Karen Halvorsd. Pladsen, Ingeborg Olsd. Helgen, Anders Olsen Pladsen, Ole Anundsen Vaskaas, Lars Jensen Ytterbø.
F.f. Husm. Hans Helgesen Bjærkholt og Kirsti Pedersdatters
Ingeborg Kirstine: Barnets Moder, Karen G. Larsd. Værstad, Ole Anundsen Vaskaas, Hans Larsen Skougen, Andreas Andersen Vaskaas.
F.f. Hans Helgesen Bjærkholt og Kirsti Pedersdatters
Mari: Asloug Pedersd. Helgen, Maren Simonsd. Helgen, Ole Torstensen Biærva, Tron Christensen Roa, Simon Simonsen Helgen.
F.f. Huusmand Hans Helgesen Bjærkholt og Kirsti Pedersdatters
Karen Maria: Kirsti Hansd. Vaskaas, Berthe Simonsd. Helgen, Ole Torstensen Bjærven, Hans Brynildsen Pladsen og Lars Larsen Kolle.
F.f. Husm. Hans Helgesen Bjærkholt og Kirsti Pedersdatters
Andreas: Margith Svenkesd. Roa, Maria Simonsd. Helgen, Hans Simonsen Ytterbø, Tron Christensen Roa, Abraham Isaksen Bjærven.
F.f. Husm. Hans Helgesen Bjærkholt og Kirsti Pedersdatters
Caroline: Asloug Andersd. Værstad, Maria Simonsd. Helgen, Ole Torstensen Bjærven, Hans Brynildsen Pladsen, Nils Christensen Præstgrav.

Under folketellinga 1875 var Hans Helgesen delvis fattigunderstøttet. Det betyr at han hadde noe økonomisk hjelp
fra det offentlige, som den gang var "Hollen fattigkasse". På Bjerkholt hadde de ei ku. Mer var det ikke fôr til her.

f. 15/4-1872. Helgen. Uægte. Halvor Martinius. (Halvor Martinius Halvorsen). Pigen Anne Hansd. Bjærkholt og opgiven Barnefader, Ungk. Halvor Madsen Tved af Solum.
Faddere: Kirsti Pedersd. Bjærkholt, Maren Evensd. Gjedeboen, Ole Anundsen Vaskaas, Anders Olsen Pladsen, Hans Larsen Skougen. Hjemmedøbt af Skolelærer Tron Christensen Roa.

Småbruker, selveier
Hans Karlsen Huset som solgte eiendommen igjen i 1881 til Halvor Jensen Hjelset.
Bjørkholt har siden vært drevet sammen med Hjelset, for det meste som havn. Se Hjelset.

Etter dette har det ikke vært kjent bosetning her.


| Innhold | Gamle Stenstadvalen | Stenstadvalen | Bjerkholt |


webmaster@gamleholla.no