ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


SØKBARE KILDER

Alle avskrifter her er i full tekst og ikke databaseorientert.
Alt er 100% søkbart (Control + f).

Oppdatert: 17.04.2024

Om avskriftene.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, for å bli kjent med både sted- og personnavn i området, og for effektivt kunne skrive ei moderne Gårds- og Slektshistorie for Holla på nett. GRATIS! Jeg leser ikke korrektur på avskriftene, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede originalene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.

KIRKEBØKER FOLKETELLINGER SKATTELISTER MATRIKLER *   VIKTIGE NETTKILDER
Døpte 1718 - 1779 Fogdemanntall 1664 Gjengjerden 1528 Holla 1664 Digitalarkivet (Arkivverket)
Fødte 1779 - 1814 Prestens Manntall 1665 Skattemandtal 1602

Holla 1667

Emigranter fra Holla - Nils Buverud
Fødte 1815 - 1830 Generalmanntall 1762

Skatt 1610 - 1649

Holla 1723 (forslag) Family Search - Hele verden

Fødte 1830 - 1848

Holla 1782 Skatt 1650 - 1659 Holla 1819 Find a Grave - USA
Fødte 1849 - 1860 Holla 1801 Koppskatten 1645 Holla 1838 Gravminneregister - Slekt og Data
Fødte 1861 - 1869 Holla 1835 Skattematrikkel 1647 Holla 1855

Nome kommunes karttjeneste

Fødte 1869 - 1881 Holla 1865 Kontribusjon 1648 Holla 1886 (Skriv først "Nome," deretter gnr/bnr.)
Fødte 1882 - 1897 Holla 1875 Skattematrikkel 1650 Holla 1905 Historisk befolkningsregister NY!
Fødte 1897 - 1907 Holla 1891 Skattematrikkel 1652 Holla 1950 (forslag) SLEKT
Fødte 1907 - 1928 Holla 1900 Leilendingskatt 1661 Nome (Holla-del) 1974 Eidanger og Siljan - Jørn Olsen

Konfirmerte 1736 - 1777

Holla 1910 Leilendingskatt 1662 ELDRE HUS Gamle Gjerpen - Gard Strøm
Konfirmerte 1779 - 1813 Holla 1920 Fogdemanntall 1664

Husregister for Holla (festetomter)

Gamle Skien - Jan Christensen
Konfirmerte 1814 - 1830 Bø/ Lunde 1782 Leilendingskatt 1665 Se også under hvert gårdsnummer Gamle Valebø - Gard Strøm
Konfirmerte 1831 - 1848 Flåbygd 1782 Leilendingskatt 1666   Hollahistorie
Vielser 1717 - 1779   Leilendingskatt 1672   Holla Historielag
Vielser 1779 - 1814 TINGBØKER Leilendingskatt 1674 NOEN HOLLA-SKIFTER Holla og Lunde - Nils Buverud
Vielser 1815 - 1830 Hollasaker 1652 - 1661 Leilendingskatt 1676 Skifteprotokoller Kviteseid Ættesoge
Vielser 1831 - 1848 Hollasaker 1699 - 1703 Leilendingskatt 1678

Hvorav minst 40 er utelatt i Holla Skifteregister

Midt-Telemark - O.B. Darrud
Vielser 1849 - 1860   Leilendingskatt 1679 DØDSFALLS - PROTOKOLLER Skien.org - Jan Christensen
Vielser 1861 - 1869 Ekstraretten 1830 - 1837 Leilendingskatt 1680 1904 - 1915 - Sorenskriver  
Vielser 1870 - 1881   Leilendingskatt 1681 1904 - 1925 - Sorenskriver Kirkebøkene til DELK **
Vielser 1882 - 1897 SOLDATER FRA HOLLA Skattematrikkel 1686 1923 - 1932 - Lensmann  

Vielser 1897 - 1907

Soldatmanntall 1642 Skattematrikkel 1688 1932 - 1934 - Lensmann  
Vielser 1907 - 1928***   Skattematrikkel 1691 (Skanna protokoller - derfor Ikke søkbare)  

Døde 1717 - 1779

HOLLA PRESTEARKIV Skattematrikkel 1692    
Døde 1779 - 1814 1575 - 1800 Skattematrikkel 1695 VALGMANNTALL  

Døde 1815 - 1830

(transkribert) Skattematrikkel 1696 Stortingsvalget 1961 for Holla  
Døde 1831 - 1848   Skattematrikkel 1697    
Døde 1849 - 1866 VIELSER I ANDRE SOGN Skattematrikkel 1698

 

 
Døde 1867 - 1890

Eidanger 1695-1717

Skattematrikkel 1699    
Døde 1891 - 1907

Eidanger 1712-1720

Parykkskatten 1711    
Døde 1908 - 1928

Eidanger 1719-1732

Skoskatten 1711    

Døde i Helgen 1882 - 1938

Eidanger 1733-1759 Skatt Holla 1789    
Innflytta 1816 - 1830 Eidanger 1760-1764 Inntektsskatt 1810    
Innflytta 1831 - 1848 Eidanger 1764-1814 Sølvskatten 1816    

Innflytta 1849 - 1860

Eidanger 1815-1831 Skatt Holla 1822    
Innflytta 1861 - 1881 Eidanger 1831-1858

Skatt Holla 1876 NY
Med skogseiendommer

   
Innflytta 1882 - 1897 Eidanger 1859-1874 Skatt Holla 1894    
Innflytta 1903 - 1923 Gjerpen 1681-1746 Skatt Holla 1930 NY
Med yrker og tall
   
Utflytta 1815 - 1831 Skien 1659-1679 Skatt Holla 1933    
Utflytta 1831 - 1848 Skien  1716-1757 Skatt Holla 1948/ 49    
Utflytta 1849 - 1866 Skien  1756-1791      
Utflytta 1867 - 1880 Skien r 1791-1814      
Utflytta 1880 - 1897 Skien  1815-1842      
Utflytta 1897 - 1928
Nyere utflyttingslister er sperret. G.S.
Skien  1842-1910 - Gjerpensfolk      
 

Saueherad 1681-1720
 
også med litt fra Holla.

     
  Sauherad 1722-1766      
  Sauherad 1767-1814      
  Seljord 1689-1713       
  Seljord 1725-1736      
  Seljord 1755-1814      
  Seljord 1814-1823      
  Tinn 1717-1734      
  Borgerlige Nedre Telemark 1920-1943 NY!      

* Matrikkelsystemet er Norges offisielle eiendomsregister.
** DELK =
Den Evangeliske Lutherske Kirke.
*** Vielsene i Helgen går helt fram til 1941.


Webmaster