ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Jernverksfamilier i Holla

Verket 1875

Oppdatert 20.07.2024


Verksarbeidere
| Før 1700 | 1700 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 |
| 1801 | 1822 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 |
| 1900 | 1910 | 1920 | 1948 | 1961 |

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/11-1950.


Kilder: Folketellinga 1875, kirkebøker og annet. Digitalarkivet.


Familie 1.
Verket 1875.

Her var oppført Jernværkseier
Severin Diderik Cappelen med familie og tjenere.

Se Eiere av jernverket.
 


Familie 2.
Verket 1875. Furustul.

Verksfullmektig, bokholder og forvalter ved Ulefoss Jernværk
Hans Olaus Hanssen (H. O. Hanssen) fra Siljan f. 3/9-1814 på Barkevik i Brunlanes d. 22/9-1904 på Heisholt av bronkitt, s.a. fullmektig Jørgen Hanssen.
g. i Holla 12/12-1845 m. Maria Gundersdatter fra Verket f. 23/10-1823 d. 22/3-1923 på Heisholt av alderdom, d.a. Gunder Hansen. Se Familie 40 - Verket 1822.

Se Forvaltere ved jernverket.


Familie 3.
Verket 1875.

Kontorbetjent hos Cappelen, jordbruker med hus
Peder Høeg Smith f. 26/10-1813 på Bragernes i Drammen d. 19/11-1881.
g. i Gjerpen 22/3-1837 m. sin kusine Marie Severine Cappelen fra Store Mæla i Gjerpen f. 16/1-1814 d. 1900 i Kristiania, d.a. Michael von Cappelen.
1. Carl Elias Smith f. 1838 d. 1900 g.m. Johanne Wedege Middelthon f. 13/10-1839 i Eid, Sogn og Fjordane.
2. Michael Christian Smith f. 21/7-1839 i Bærum d. 1858. Ugift.
3. Elias Anton Smith f. 10/3-1842 i Bærum d. 1912 g.m. Ingeborg Anna Røvig-Rønning fra Sakshaug i Inderøy, N. Trøndelag f. 22/3-1846 d. 1923. Han var skipskaptein.
4. Diderik Cappelen Smith f. 25/7-1845 i Vråliosen i Vrådal, Kviteseid d. 1887 g.m. Jenny Wendela Isaksen f. 1855. Han var sjømann i 1865.
5. Petronille Christiane "Nella" Smith (tvilling) f. 13/10-1847 i Vråliosen i Vrådal d. 1930. Ugift og hjemme hos foreldrene i 1875.
6. Karen Elise (tvilling) f. 13/10-1847 i Vråliosen i Vrådal d. 26/2-1848 i Vrådal.
7. Caspar Johannes Smith f. 9/12-1852 i Vråliosen i Vrådal d. 1921.
8. Karen Elise Smith f. 26/6-1855 i Vråliosen i Vrådal d. 1923.

Tjenestepike: Anne Johannesdatter f. 1850 i Holla. Ugift.

Dyrehold: 1 ku og 1 gris.

Alle i huset tilhørte den Evangeliske Lutherske kirke i 1875 (i moderne tid kalt DELK). Denne familien bodde ved Ulefos Jernværk
også under folketellinga 1865. Da ble det feilaktig oppgitt at alle 5 barn her var født i Holla. Stol aldri 100% på ei folketelling!
FT 1865 fortalte at de da bodde på plassen Øvre Hestehagen (tidligere under Prestegården). Dette kan nok stemme.


Familie 4.
Verket 1875.

Her var oppført "Enkemand og formand ved Sagbrug" Andreas Johnsen  f. 22/12-1815. Se Familie 72 - Verket 1865.


Familie 5a.
Verket 1875.

Former
Kittil Andreas Johnsen
 fra Verket f. 4/1-1837 d. 26/2-1913 på Verket av "Hjerteslag", s.a. John Johnsen. .
g1g i Holla 15/3-1861 med sitt søskenbarn Berthe Johanne Steensdatter fra Verket f. 5/1-1831 d. 2/11-1878 på Verket, 47 år gml., d.a. Carl Steen Johnsen. 
Se Familie 26 - Verket 1835.
Forlovere: "Anders Tronsen Vrk. og Andreas Johnsen Vrk."
g2g i Holla 26/5-1882 m. enke Berthe Maria Gundersdatter fra Verket f. 19/4-1849 d. 30/7-1887 på Verket, d.a. smed Gunder Andersen. Se Familie 20 - Verket 1875.
Forlovere: "John Johnsen Vrk. og Halvor Andreassen Vrk."
Barn kun i 2. ekteskap:
1. Berthe Johanne Andreasdatter f. 10/5-1883.
2. John Andreassen f. 12/9-1884. Se Familie 46b - Verket 1920.
3. Gunnar f. 7/1-1887 d. 6/12-1889 på Verket av "Slim paa Lungen".

F.f. Former Kittil Andreas Johnsen og Berthe Marie Gundersdatters Berthe Johanne: Aase Malene Thorsd. Vrk., Marie Larsd. Vrk., Gunder Andersen Vrk., Nils Johnsen Vrk., Thor Gundersen Vrk.
F.f. Former Kittil Andreas Johnsen og Berthe Maria Gundersdatters 
John: Marie Thorsd. Vrk., Marie Halvorsd. Vrk., Barnets Fader, Peder Gulliksen Romnæs, Gunder Johnsen Vrk.
F.f. Former Kittil Andreas Johnsen Vrk. og Berthe Marie Gundersdatters 
Gunnar: Anne Thomine Gundersd. Romnæs, Aaste Nilsd. Vrk., Peder Gulliksen Romnæs, John Johnsen Vrk., Kittil Johnsen Vrk.

Kittil Andreas Johnsens andre kone hadde 2 jenter i sitt første ekteskap med Isak Andreas Johnsen. Se Familie 55b - Verket 1875.

Dyrehold her i 1875: 2 Kuer, 1 Svin.

Se også Familie 77 - Verket 1865.

Både Kittil Andreas Johnsen og hans første kone var etterkommer av en eldgammel jernverksslekt som
opprinnelig stammer fra Vallonia (Belgia). Se Vallonere i Holla
.
 


Familie 5b.
Verket 1875.

Her var oppført former Nils Johnsen fra Verket f. 4/12-1841, med familie. Se Familie 49b - Verket 1891.

Dyrehold i 1875: 1 Svin.


Familie 6a.
Verket 1875.

Her var oppført enka etter Bent Jahnsen, Sissel Olsdatter og sønnen Ole Bentsen.

Hennes mor, enka Kirsti Jahnsdatter bodde også her. De ble alle forsørget av "Værkets Fattigkasse", som var den tids svar på NAV.
Sønnen Jahn Bentsen var gift sagmester i Skien og var på besøk under folketellinga 31/12-1875.

Se Familie 31 - Verket 1845.


Familie 6b.
Verket 1875.

Maskinarbeider
Thor Pedersen fra Verket f. 12/12-1816 d. 29/11-1898 på Verket av "Bronkit", s.a. Peder Bentsen. Se Familie 59 - Verket 1822.
g. i Holla 2/12-1842 m. Mari Frederiksdatter (Maren Fredriksdatter) fra V. Tveit f. 31/10-1823 d. 30/11-1876 på Verket, 56 år gml., d.a. Frederik Olsen Tved. Se Ringsevja under Søve.
1. Taran Thorsdatter f. 13/8-1843 g.m. Nils Halvorsen Hobæk. Se Familie 6b - N. Brekkejordet 1845 i Gjerpen.
2. Inger Thorsdatter f. 1/7-1845. I Skien i 1884 (kilde - fadderliste).
3. Anne Maria Thorsdatter f. 17/7-1847.
4. Peder Thorsen f.  2/3-1850. Var Former (16 år) i 1865.
5. Andrea Thorsdatter f. 7/10-1852.
6. Ingebor Thorsdatter f. 14/4-1856.
7. Frederik Thorsen f. 25/1-1859.
8. Marianne Thorsdatter f. 15/2-1861 g.m. Hans Torstensen Osdalen. Se Familie 19 - Sagene 1900.
9. Thor Thorsen f. 24/4-1863.
10. Karl Thorsen f. 15/6-1865.
11. Thora Caroline Thorsdatter f. 15/12-1867.
12. Berthine Marie Thorsdatter f. 1/11-1870.

F.f. Wærksarbeider Thor Pedersen Kronborg og Mari Fredriksdatters Taran: Kari Olsd. Wrk., Maria Fredriksd. Tved, Fredrik Tved, Bent Pedersen Wrk., Ole Fredriksen Fæhn.
F.f. Wærksarbeider Thor Pedersen og Mari Fredriksdatters 
Inger: Kari Olsd. Wrk., Maria Fredriksd. Wrk., Bent Pedersen, Niels Olsen og Andreas Pedersen. alle af Wærket.
F.f. Thor Pedersen Wrk. og Mari Fredriksdatters 
Anne Maria: Anne Christophersd. Røgstuen, Anne Fredriksd. Kaasen, Bent Pedersen Wrk., Bent Jahnsen Wrk., Johannes Pedersen Wrk.
F.f. Wærksarbeider Thor Pedersen og Mari Frederiksdatters 
Peder: Anne Hansd. Wrk., Anne Frederiksd. Fæhn, Bent Pedersen Wrk., Thorer Pedersen Wrk., Andreas Pedersen Wrk.
F.f. Thor Pedersen Wrk. og Mari Frederiksdatters 
Andrea: Ingebor Olsd. Wrk., Anne Frederiksd. Søwe, Bent Pedersen Wrk., Anders Tronsen Wrk., Johannes Pedersen Wrk.
F.f. Thor Pedersen Vrk. og Mari Frederiksdatters 
Ingebor: Anne Frederiksd. Fæhn, Maren Frederiksd. Fæhn, Halvor Halvorsen Vrk., Bent Pedersen Vrk., Jørgen Halvorsen Fæhn.
F.f. Thor Pedersen Vrk. og Mari Frederiksdatters 
Frederik: Anne Andersd. Vrk., Andrea Jahnsd. Vrk., Gunder Christensen Sannerholt, Gullik Christensen Vrk., Thyge Asgjærsen Vrk.
F.f. Thor Pedersen Vrk. og Mari Fredriksdatters 
Mari Anne: Ingeborg Halvorsd. Vrk., Inger Thorsd. Vrk., Gunder Kristensen Sannerholt, Jørgen Halvorsen Fæhn, Hans Petter Hansen Vrk.
F.f. Thor Pedersen Vrk. og Mari Frederiksdatters 
Thor: Anne Andersd. Vrk., Inger Thorsd. Vrk., Bent Pedersen, Halvor Halvorsen, Thorer Pedersen Vrk.
F.f. Thor Pedersen Vrk. og Mari Frederiksdatters 
Carl: Ingeborg Hansd. Heisholt, Inger Thorsd. Vrk., Bent Pedersen Vrk., Thorer Pedersen Vrk., Gunder Kristensen Heisholt.
F.f. 
Thor Pedersen Vrk. og Mari Frederiksdatters Thora Caroline: Anne Tronsd. Vrk., Maren Andersd. Vrk., Halvor Andersen Vrk., Gunder Christensen Heisholt, Peder Thorsen Vrk.
F.f. Thor Pedersen Vrk. og Mari Fredriksdatters 
Berthine Marie: Berthe Johanne Steensd. Vrk., Inger Thorsd. Vrk., Ole Jacobsen Vrk., Gunder Christensen Heisholt, Jahn Bentsen Vrk.


Kreaturhold: 1 Svin.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Familie 7a.
Verket 1875.

Dagarbeider, beslagsmed, husmann med jord
Peder Hansen fra Verket f. 22/5-1843 d. 14/3-1922 på Verket av "Hjertelammelse", s.a. Hans Pedersen. Se Familie 3 - Verket 1845.
g. i Holla 8/12-1868 m. Andrea Pedersdatter fra Sagene f. 15/5-1840 d. 4/12-1922 på Brennebu under Tveit, som enke, d.a. Peder Andersen Strømodden. Se Familie 11 - Sagene 1835.
Forlovere: "Halvor Halvorsen Lommerud og Søren Rasmusen Vrk."
1. Sofie Georgine Pedersdatter f. 16/7-1869. Stuepike på Hygiea hos dr. Oskar Backe i 1891, g.m. Anders Halvorsen. Se Familie 38a - Verket 1920.

F.f. Peder Hansen Vrk. og Andrea Pedersdatters Sofie Georgine: Inger Pedersd. Lommerud, Maren Kirstine Saamundsd. Vrk., Søren Rasmussen Vrk., Andreas Thomassen og Peder Thomassen Vrk.

Det ser ikke ut til at dette ekteparet fikk flere barn.

Kreaturhold: 1 Svin.

Hans foreldre bodde her i 1875:
Hans Pedersen. Forsørges af Værkets Fattigkasse, f. 1809 i Holden.
Jørgine Olsdatter hans kone, Forsørges af Værkets Fattigkasse, f. 1814 i Skien (N. Brekkejordet i Gjerpen).


Familie 7b.
Verket 1875.

Former
Søren Rasmussen fra Verket f. 21/7-1827 d. 6/4-1906 på Verket, s.a. Rasmus Sørensen. Se Familie 16 - Verket 1835.
g. i Holla 14/11-1851 m. Maren Gurine Tollefsdatter "Holla" fra Verket f. 31/3-1829 d. 8/7-1898 på Verket, d.a. Tollef Larsen. Se Familie 48 - Verket 1835.
1. Rasmus Sørensen f. 25/1-1852. Emigrerte til USA i mai 1881.

F.f. Søren Rasmusen Wrk. og Maren Gurine Tollefsdatters 
Rasmus: Kirsti Torstensd. Wrk., Kirsten Maria Rasmusd. Wrk., Hans Hansen Tintholt, Hans Petter Hansen og Torsten Rasmusen, alle af Wærket.

Maren Gurine var trolig i tjeneste på Holla (gård) før de gifta seg. Det ser ikke ut til at dette ekteparet fikk flere barn.
Søren og Maren Gurine bodde på Verket også i 1891. Da var ikke sønnen Rasmus i Holla. Han hadde flytta tidligere.


Familie 8a.
Verket 1875.

Her var oppført dampmaskinist Hans O. Qvist med familie. Se Familie 83 - Verket 1865.


Familie 8b.
Verket 1875.

Dampskibsfører for Værket, huseier
Mathias Ellingsen fra Borre i Vestfold f. 30/11-1825 (dpt. i Nykirke 12/12) d. 16/11-1879 på Verket av "Lungebetændelse", 54 år gml., s.a. Andrea Larsdatter Eegetuft og Elling Ellingsen*.
g. i Solum 5/5-1859 m. Karen Aanonsdatter Østgaarden fra Ø. Moland (Fyresdal) f. 1831 i Moland, d.a. Aanon Ollen.
1. Anne Gurine f. 13/1-1861 i Solum d. uten kirkedåp.
2. Anne Gurine Mathiasdatter f. 10/1-1862 i Solum.
3. Karen Marie Mathiasdatter f. 19/3-1865 i Solum.
4. Laura Caroline Mathiasdatter f. 16/1-1867 i Holden.
5. Julie Mathiasdatter f. 25/12-1868.
6. Elling f. 15/11-1870 d. 24/12-1870 på Verket.
7. Elise Mathiasdatter f. 24/5-1872.
8. Mathias Emil Mathiasen f. 5/11-1874 i Holden.
9. Casper f. 9/4-1877 d. 28/3-1883 på Verket av "Tæring."

Før de gifta seg, så det ut som begge bodde på Klosterhaugen ved Skien, som den gang lå i Solum prestegjeld.

F.f. Dampskibsfører Mathias Ellingsen Vrk. og Karen Aanesdatters Laura Caroline: Madame Maren Quist, Maren Johansd. Klovholt, Maskinist Hans Quist, Knud Torstensen Vrk., Peder Hansen Vrk.
F.f. Dampbaadfører Mathias Ellingsen Vrk. og Karen Aanesdatters Julie: Andrea Olsd. Søvedalen, Marie Qvist Vrk., Maskinist Hans Qvist Vrk., Peder Hansen Vrk., Formermester Ingebreth Nilsen Vrk.
F.f. Dampskibsfører Mathias Ellingsen Vrk. og Karen Aanesdatters Elling: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Thor Pedersen Vrk. Død uden at komme i Kirke.
F.f. Dampbaadfører Mathias Ellingsen Vrk. og Karen Aanesdatters Elise: Maria Tallaksd. Vrk., Lina Nilsd. Holla, Ole Sondresen Vrk., Maskinist Hans Quist, John Andersen Vrk., Knud Torstensen Vrk.
F.f. Dampskibsfører Mathias Ellingsen og Karen Aanesdatters Mathias Emil: Hanna Hansd. Vrk., Maria Qvist, Maskinist Hans Qvist, Bygmester Bauer, Skomager Nils Danielsen Sagb., Peder Hansen, Vrk.
F.f. Dampbaadfører Mathias Ellingsen Vrk. og Karen Aanesdatters Casper: Anne Maria Nilsd. Vrk., Nora Nilsd. af Næs, Ole Sondresen Vrk., Peder Hansen Vrk., Nils Danielsen Sagb., Lars Larsen Vrk.

Kreaturhold: 1 Svin.

*Mathias Ellingsen ble født som såkalt "uægte barn". Ved dåpen var følgende ført: "Moderen Andrea Larsdatter Eegetuft, som udlagte
til Barnefader: Elling Ellingsen Svensrød fra Tyristrand paa Ringeriket. Første Lejermaal."


Familie 9a.
Verket 1875.

Her var oppført enke Andrea Tollefsdatter med 4 barn og sin søster Karen Marie. 
Andrea Tollefsdatter var enke etter Hans Petter Hansen. Se Familie 51 - Verket 1865.

Dyrehold: 1 gris.


Familie 9b.
Verket 1875. Dophen (Dåpan under Tveit).

Former
Nils Gundersen fra Verket f. 1/2-1832 d. 9/1-1888 på Verket av Astma, s.a. Gunder Nilsen. Se Familie 39 - Verket 1835.
g1g i Holla 5/6-1854 m. Johanne Maria Johnsdatter fra Sagene f. 3/7-1830 d. 3/7-1863 på Verket, d.a. sagarbeider Jon Nilsen. Se Familie 38 - Sagene 1822.
Forlovere: "Abraham Steensen Værket og Ole Jacobsen Wærket."
g2g i Holla 12/11-1864 m. Gunhild Maria Jensdatter fra Heggemoen A under Tvara f. 17/10-1843 d. 2/1-1867 på Verket av "Mavebetændelse", d.a. Jens Jacobsen.
Forlovere: "Gunder Nielsen Værket og Johannes Jensen Klosterhaugene."
g3g i Holla 6/11-1868 m. Marthe Nilsdatter fra Tveit f. 9/4-1830 d. 12/11-1880 på Verket av Lungebetennelse, d.a. Nils Olsen Tvedt. Se Evje under Søve.
Forlovere: "Andreas Abrahamsen Vrk. og Aasmund Gundersen Vrk."

1. Jørgine Marie f. 26/9-1854 d. 17/7-1856 på Verket av "Strubehoste."
2. John Nilsen f. 6/2-1857. Ugift former i 1875.
3. Jørgine Marie Nilsdatter f. 23/5-1859 g. i Holla 21/3-1883 m. Gunder Olsen fra Namløs f. 1861, s.a. Ole Arvesen. Gunder ble maler.
4. Maren Sørine f. 24/12-1862 d. 7/8-1863 på Verket av Tæring.
Barn i 2. ekteskap:
5. Gunda f. 13/11-1865 d. 14/11-1865 på Verket. Kun hjemmedøpt.
6. Johanne Marie Nilsdatter f. 15/12-1866 (Marie Nilsdatter) g.m. Johannes Bentsen fra Sagene. Se Familie 12a - Sagene 1891.
Barn i 3. ekteskap:
7. Gunhild Maria Nilsdatter f. 5/7-1869.
8. Maren Sørine Nilsdatter f. 1/12-1870.
9. Gurine Nilsdatter f. 4/7-1872.


 F.f. = Faddere for ...

F.f. 
Nils Gundersen Vrk. og Johanne Maria Johnsdatters Jørgine Marie: Magrethe Johnsd. Sannæsmoen, Andrea Olsd. Vrk., Gunder Nilsen Vrk., Svend Svendsen Strengen, Andreas Olsen Vrk.
F.f. Nils Gundersen Vrk. og Johanne Maria Johnsdatters 
John: Anne Maria Aasmundsd. Strængen, Kirsti Olsd. Saugbr., Andreas Johnsen Bakken, Andreas Abrahamsen Vrk., Aasmund Gundersen Vrk.
F.f. Nils Gundersen Vrk. og Johanne Marie Johnsdatters 
Jørgine Marie: Mari Nilsd. Vrk., Anne Jahnsd. Vrk., Andreas Johnsen Bakken, Lars Thomasen Vrk., Aasmund Gundersen. Hjemmedøbt af Thor Pedersen Vrk.
F.f. Nils Gundersen Vrk. og Johanne Johnsdatters 
Maren Sørine: Ingeborg Gundersd. Vrk., Maren Anne Gundersd. Vrk., Gunder Nilsen Vrk., Andreas Johnsen Bakken, Hans Andreassen Bakken.
F.f. Nils Gundersen Vrk. og Gunnild Maria Jensdatters Johanne Marie: Anne Jahnsd. Vrk., Maren Anne Gundersd. Søwe, Andreas Abrahamsen Vrk., Christen Jensen Hæggemoen, Jacob Petter Gundersen Vrk.
F.f. Nils Gundersen Vrk. og Marthe Nilsdatters Gunhild Maria: Ingeborg Gundersd. Vrk., Karen Taraldsd. Vrk., Nils Christophersen Vrk., Anders Johannesen Vrk., Jacob Petter Gundersen Vrk.
F.f. Nils Gundersen Vrk. og Marthe Nilsdatters Maren Sørine: Anne Jahnsd. Vrk., Anne Johannesd., Nils Christoffersen, Anders Johannesen, Jacob Petter Gundersen, alle af Værket.
F.f. Nils Gundersen Vrk. og Marte Nilsdatters Gurine: Ingeborg Gundersd. Vrk., Maren Anne Gundersd. Vrk., Nils Christoffersen og Jon Tallaksen Vrk., Anders Johannesen Sandbakken.


Dyrehold: 1 Svin.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Familie 10a.
Verket 1875.

Her var oppført former John Johnsen f. 25/8-1831, med familie. Se Familie 49a - Verket 1891.

Dyrehold: 1 Svin.


Familie 10b.
Verket 1875.

Marsovnarbeider, raajernsmelter i Kupelovn
Thorsten Johnsen fra Verket f. 20/11-1836 på "Bonge" under N. Askilt i Bø, s.a. John Sørensen og Kari Torstensdatter. Se Familie 37 - Verket 1835.

g. i Holla 20/9-1861 m. Aslaug Thovsdatter fra Øverland i Seljord f. 1836, d.a. Thov Torstensen Øverland.
Forlovere: "Ole Nilsen Moen plads og Torsten Hansen Vrk."
1. Karen Tomine f. 27/10-1862.

2. Marie Thorstensdatter f. 4/3-1864.
3. Johanne Thorstensdatter f. 13/8-1866.
4. Caroline Thorstensdatter f. 18/6-1869.
5. Johannes Thorstensen f. 12/4-1872.
6. Theodor Thorstensen f. 7/8-1875.
7. Christian f. 24/8-1879 d. 23/3-1880 på Verket.


F.f. Torsten Johnsen Vrk. og Asloug Tovsdatters Karen Tomine: Inger Kirstine Johnsd. Hægna, Maren K. Johnsd. Heisholt, John Sørensen Vrk., Nils Nilsen Hægna, Søren og Hans Johnsen Vrk.
F.f. Tosten Johnsen Vrk. og Asloug Tovsdatters Marie: Inger Johnsd. Hægna, Maren Johnsd. Vrk., John Sørensen Vrk., Nils Nilsen Hægna, Hans Johnsen Vrk.
F.f. Torsten Johnsen Vrk. og Asloug Towsdatters Johanne: Christiane Hartvigsd. Vrk., Anne Towsd. Vrk., Jens Reiersen Vrk., Søren Johnsen Vrk., Hans Johnsen Vrk.
F.f. Torsten Johnsen Vrk. og Asloug Tovsdatters Caroline: Helbjør Ellefsd. Vrk., Anne Tovsd. Vrk., Søren Johnsen Vrk., Hans Jahnsen Vrk., Johannes Hansen Vrk.
F.f. Torsten Jonsen Vrk. og Asloug Tovsdatters Johannes: Barnets Moder, Maren Jonsd. Vrk., Søren Jonsen, Hans Jonsen, Rasmus Jonsen Vrk.
F.f. Thorsten Johnsen Vrk. og Asloug Tovsdatters Theodor: Inger Olsd. Vrk., Marie Johnsd. Vrk., Nils Gundersen Vrk., Søren Johnsen Vrk., Hans Johnsen Vrk.
F.f. Arb. Torsten Johnsen Vrk. og Asloug Tovsdatters Christian: Inger Jonsd., Marie Torstensd., Søren Johnsen, Rasmus Johnsen og Hans Jonsen, alle af  Vrk.

Logerende 1875: Hans Johnsen, Dagarbeider, f. 1842 i Holla.


Familie 11a.
Verket 1875. Kaasen.

Former
Christian Fredrik Evensen (Kristian Evensen) fra Verket f. 11/2-1829 d. 20/2-1896, s.a. Even Larsen Ringsevje. Se Familie 5 - Verket 1835.
g. i Holla 24/11-1855 m. Andrea Sondresdatter fra Sagene f. 24/4-1831 d. 23/10-1906, d.a. Sondre Hansen. Se Familie 23 - Sagene 1835.
Forlovere: "Abraham Steensen Værket og Ole Jacobsen Værket."
1. Kirsten Christiansdatter f. 21/7-1858.
2. Inger Christiansdatter f. 24/8-1861 g. i Holla 17/4-1885 m. Simon Kristensen fra Strømodden. Flytta til Sarpsborg, Østfold.
3. Anne Sofie Christiansdatter f. 24/7-1866 g.m. Tron Hansen fra Verket.
Se Familie 71 - Verket 1910.
4. Elise Christiansdatter f. 31/1-1871.


F.f. = Faddere for ...

F.f. Christian Evensen Vrk. og Andrea Sondresdatters Kirsten: Berthe Evensd. Sandbakken, Anne Sondresdatter Saugbr., Lars Evensen Ringsevjen, Johannes Evensen Vrk., Andreas Evensen Ringsevjen.
F.f. Christian Fredrik Evensen Vrk. og Andrea Sondresdatters Inger: Kirsti Olsd. Vrk., Inger Tronsd. Vrk., Lars Evensen Ringsevje, Andreas Evensen ditto, Hans Sondresen Vrk.
F.f. Christian Evensen Vrk. og Andrea Sondresdatters Anne Sofie: Maria Tallaksd. Vrk., Anne Johannesd. Sandbakken, Lars Evensen, Andreas Evensen og Anders Johannesen, alle af Vrk.
F.f. Christian Evensen Vrk. og Andrea Sondresdatters Elise: Inger Tronsd. Vrk., Ambor Sondresd. Vrk., Nils Evensen Vrk., Hans Sondresen Vrk., Ole Sondresen Vrk., Anders Johannesen Vrk.


Foreldrene er gravlagt på Holla gamle. Gravminnet er et sort jernkors.

Dyrehold: 1 Svin.


Familie 11b.
Verket 1875. Kaasen.

Her var oppført husmann og sagmester for Cappelen Halvor Andersen f. 3/12-1829 med familie. Se Familie 53b - Verket 1891.


Familie 12.
Verket 1875.

Byggmester
Hans Valentin Bauer fra Obernburg am Main, Bavaria i Tyskland f. 15/1-1825 d. 29/1-1907 på Ringsevja av "Bronkit og Alderdom, s.a. Leonard Bauer.
g. i Gjerpen 20/4-1856 m. Kirsten Laurine Larsdatter fra S. Sneltvedt(E) i Gjerpen f. 1/12-1832 på Bratsbergkleiva d. 26/11-1907, d.a. tjenestepige Anne Olsdatter Bugslaatten og ungk. Lars Larsen Aabye, Meen.
1. Edvard Wilhelm Bauer f. 30/7-1857 i Holla g. 6/1-1883 m. Agathe Fredrikke Andersen fra Larvik. Emigrerte til Seattle, Washington.
2. Anne Julie Bauer f. 24/3-1859 i Skien g.m. Hans Petter Thorersen. Se Familie 75 - Verket 1910.
3. Nils Leonard Bauer f. 11/3-1862 d. 16/6-1878 på Verket 16 år gml.
4. Gustav Severin Bauer f. 11/11-1863. Emigrerte til Ocononowoc, Wisconsin i 1881.
5. Laura Sophie Bauer f. 8/3-1865 g.m. skolebestyrer Johan Hanssen. Se Familie 12 - Verket 1891.
6. Carl Theodor f. 15/3-1867 d. 3/1-1874, 7 år gml.
7. Hans Valentin f. 6/1-1869 d. 2/9-1869
, 8 mnd. gml.
8. Hans Valentin Bauer f. 14/5-1871 d. 19/12-1875, 5 år gml.
9. Carl Theodor Bauer (Karl Theodor Bauer) f. 18/12-1873 d. 12/3-1947.
Bodde i Kristiania som treskjærerlærling i 1891,
    g. 20/1-1898 m. Johanne Fredrikke Torgersen fra Drammen f. 17/6-1868 d. 12/11-1955.
10. Bertha Hansine Bauer f. 18/10-1875 d. 1954 g. i Skien kirke 15/2-1901 m. vognmann Isak Severin Nilsen f. 5/11-1873 i Solum d. okt. 1953, s.a. vognmann Nils Svennungsen på Falkum i Gjerpen.
      Bodde i Brekkestien 1 i Skien og er gravlagt på Lie minnelund.


F.f. Tømmermand Valentin Bauer og Kirsten Laurine Larsdatters Edvard Vilhelm: Barnets Moder, Ingebor Karine Olsd. Saugbr., Edvard Staube, Vilhelm Meuche, Sandel Svendsen.
F.f. Tømmermand Valentin Bauer og Kirsten Laurine Larsdatters 
Anna Julie: Moderen, Johannes Pedersen, Ernst Kalka, Nicolai Backe, Else Johannesd., Gurine Thorkildsd. (alle i Skien).
F.f. Bygmester Vallentin Bauer og Kirstine Laurine Larsdatters 
Nils Leonard: Aaste Nilsd. Vrk., Martine Nilsd. Vrk., Hans Rasmussen Vrk., Peder Thronsen Vrk., Hans Nilsen Vrk.
F.f. Bygmester Walentin Bauer og Kirsten Laurine Larsdatters 
Gustav Severin: Magrethe Gundersd. Vrk., Maren Nilsd. Rødningen, Nils Rødningen, Agronom Hanssen paa Holla, Anund Hansen Vrk., Rasmus Hansen Vrk.
F.f. Bygmester Walentin Bauer og Kirsten Laurine Larsdatters 
Laura Sophie: Aaste Nilsd. Vrk., Mari Olsd. Brænnebu, Agronom P. Hansen, Hans Rasmussen Vrk., Peder Tronsen Vrk.
F.f. Bygmester Walentin Bauer og Kirsten Laurine Larsdatters 
Carl Theodor: Lisa Halvorsd. Holla, Karen Johnsd. Vrk., Rasmus Hansen Vrk., Ingebret Nilsen Vrk., Værksgartner Hofmann.
F.f. Bygmester Valentin Bauer og Kirsten Laurine Larsdatters 
Hans Valentin: Madame Elise Hanssen Holla, Anne Hansd. Vrk., Agronom P. Hanssen, Frihandler Rasmus Hanssen Ulefos, Ingebret Nilsen Vrk., Tron Pedersen Vrk.
F.f. Bygmester Valentin Bauer og Kirsten Laurine Larsdatters 
Hans Valentin: Barnets Moder, Anne Thomine Hansd. Vrk., Hans Rasmusen Vrk., Peder Tronsen Vrk. og Tron Pedersen Vrk.
F.f. Bygmester Valentin Bauer og Kirsten Laurine Larsdatters 
Carl Theodor: Lisa Halvorsd. Holla, Anne Julie Bauer, Agronom Hansen Holla, Formermester Ingebreth Nilsen Vrk., Maskinist Hans Quist og Dampbaadfører Mathias Ellingsen Vrk.
F.f. Bygmester Valentin Bauer og Kirsten Laurine Larsdatters 
Bertha Hansine: Aaste Nilsd. Bergkaasen, Anne Julie Bauer, Peder Tronsen, Tron Pedersen og Wilhelm Bauer.
 

Kirsten Laurine Larsdatter bodde under folketellinga for Gjerpen 1845 på S. Sneltvedt hos Ole Johnsen Sneltvedt, som
"fattigbarn" 13 år gml. Hun vokste opp på samme gård som "pleiebarn. Hun ble konfirmert derfra i oktober 1848 med
karakteren "nogenlunde", som de fleste andre konfirmanter samme år. 
"Bugslaatten", som hennes mor var på da Kirsten Laurine ble født, er en Venstøp-gård i Gjerpen.

Dyrehold: 1 ku, 1 gris.


Familie 13.
Verket 1875. Sandbakken.

Snekker med jordbruk
Peder Tronsen fra Haugen under Eie nedre f. 13/9-1821 d. 16/9-1900 på Værket av slag, s.a. snekker Tron Pedersen Haugen.
g. i Holla 28/12-1846 m. Margrethe Gundersdatter fra Kringlefet under Ø. Heisholt f. 3/1-1825 d. 22/4-1901 på Værket av tæring, d.a. Gunder Hansen Kringlefet.
Forlovere: "
Nils Rasmussen Rønningen og Hans Gundersen Kringleføt."
1. Anne f. 7/11-1847 d. 18/11-1847 på Kronborg, 11 dage gml.
2. Gunder f. 4/2-1849 d. 29/9-1857 på Værket, 9 år og 7 mnd. gml.
3. Tron Pedersen f. 27/8-1851. Murer i desember 1875. Se Familie 24 - Verket 1900.
4. Johannes Pedersen f. 13/3-1854. Se Familie 142 - Verket 1900.
5. Andreas Pedersen f. 5/9-1856. 1891: Maler ved "Ulefos Jernværk".
6. Anne Elise Pedersdatter f. 1/10-1858 g.m. Bent Pedersen. Se Familie 46 - Verket 1900.
7. Gunder Pedersen f. 11/2-1861. En Gunder Pedersen (20) Verket emigrerte til Karkhov i USA i april 1882.
8. Nils Pedersen f. 25/9-1863. Se Familie 9a - Verket 1920.
9. Peder Tronsen f. 25/7-1866.
Se Familie 24 - Sagene 1900.
10. Hans Pedersen f. 26/2-1869. 1891: Tresliperiarbeider.

F.f. Wærksarbeider Peder Tronsen og Magrethe Gundersdatters Anne: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Gjordemoder Maria Knudsd. Døde uden at komme i Kirke."
F.f. Snedker Peder Tronsen Kronborg og Magrethe Gundersdatters 
Gunder: Kirsti Gundersd. Rønningen, Ingebor Tronsd. Hougen, Nils Rønningen, Thomas Rasmussen Wrk., Johannes Tronsen Hougen.
F.f. Snedker Peder Tronsen Wrk. og Magrethe Gundersdatters 
Tron: Anne Rejersd. Krageføt, Ingebor Tronsd. Haugen, Tron Pedersen Haugen, Nils Rønningen og Johannes Tronsen Wærket.
F.f. Snedker Peder Tronsen Vrk. og Magrethe Gundersdatters 
Johannes: Anne Lisbeth Johannesd. Haugen, Ingebor Thronsd. Eie, Tron Haugen, Nils Andersen Vrk., Johannes Tronsen Haugen.
F.f. Snedker Peder Tronsen Vrk. og Magrethe Gundersdatters 
Andreas: Barnets Moder, Anne Andersd. Kaasa, Tron Pedersen Hougen, Barnets Fader, Johannes Tronsen Vrk.
F.f. Snedker Peder Tronsen Vrk. og Magrethe Gundersdatters 
Anne Elise: Aaste Nilsd. Vrk., Maria Tronsd. Hougen, Nils Rasmussen Rønningen, Johannes Tronsen Hougen, Emanuel Rasmussen Bergkaasen.
F.f. Snedker Peder Tronsen Vrk. og Magrete Gundersdatters 
Gunder: Anne Rejersd. Kringleføt, Maria Tronsd. Hougen, Hans Kringleføt, Johannes Tronsen Hougen, Andreas Hansen Vrk.
F.f. Snedker Peder Tronsen Vrk. og Magrethe Gundersdatters 
Nils: Aaste Nilsd. Vrk., Ingeborg Tronsd. Vrk., Tømmermester Bauer, Nils Rasmussen Rønningen, Hans Gundersen Kringleføt, Nils Nilsen ditto.
F.f. Snedker Peder Tronsen Vrk. og Magrethe Gundersdatters 
Peder: Ingeborg Tronsd. Vrk., Maren Nilsd. Rønningen, Anders Hansen Kaasa, Andreas Hansen Vrk., Gunder Hansen Kringleføt.
F.f. Snedker Peder Tronsen Vrk. og Margrethe Gundersdattrers 
Hans: Barnets Moder, Anne Nilsd. Rønningen, Johannes Tronsen Haugen, Tron Pedersen Haugen, Johannes Pedersen Vrk.

På besøk i 1875: Inger Gundersdatter, tilreisende med bosted Skien, ugift, Tjenestepige, f. 1854 ditto.
Dyrehold i 1875: 1 gris.


Peder Tronsen og Margrethe med sønnene Gunder, Nils og Andreas. Kilde: Holla Historielags fotosamling.


Familie 14.
Verket 1875.

Her var oppført "Raajerns Smelter" Hans Rasmussen Bergkaasen med familie. Se Familie 24 - Verket 1845.

1875:
Den ugifte dattera Anne Thomine Hansdatter. Bodde hjemme hos foreldrene.
Thea Jensdatter, Fosterdatter, Forsørges af sin Onkel, f. 1864 i Holden.

Dyrehold: 2 kuer og 1 gris.


Familie 15a.
Verket 1875.

Sagmester, husmann med jord
Hans Andreas Jensen Strandsplads fra Strandsplass under N. Fen f. 8/10-1834 d. 7/10-1901 på Verket av "Kræft", s.a. Jens Olsen Strandsplads.
g. i Holla 30/12-1856 m. Kirsti Tronsdatter fra Sagene f. 30/9-1827, d.a. Tron Nilsen. Se Familie 21 - Sagene 1822.
Forlovere: "
Andreas Thronsen Værket og Anders Kristofersen Lucenæs."
1. Mari Anne Hansdatter (Mariane Hansdatter) f. 19/10-1857 g.m. Johannes Andreas Hansen. Se Familie 14a - Verket 1891.
2. Ingeborg Hansdatter f. 21/9-1859.
3. Maria f. 2/10-1862.
4. Tron Hansen f. 30/3-1865. Beslager ved Jernstøperi i 1891. Se Familie 71 - Verket 1910.
5. Jens Hansen f. 9/12-1868. Jens Hansen Strandsplads/ Jens Hansen Bjørnstad. Se Bergegata 27 und. Prestegården.
6. Andreas Hansen f. 29/9-1871. 1891: "Visergut hos Jernværkseieren." 

F.f. = Faddere for ...

F.f. Hans Olsen Strandsplads og Kirsti Tronsdatters Mari Anne: Anne Tronsd. Vrk., Inger Tronsd. Saugbr., Tron Nilsen Saugbr., Anders Tronsen Vrk., Halvor Andersen Vrk.
F.f. 
Hans Jensen Vrk., og Kirsti Tronsdatters Ingebor: Ingebor Olsd. Vrk., Inger Tronsd. Vrk., Halvor Andersen ditto, Anders Christophersen Lucenæs, Andreas Evensen Vrk., Ole Jensen Strandsplads.
F.f. Hans Andreas Jensen Vrk. og Kirsti Thronsdatters 
Maria: Anne Jensd. Liusnæs, Inger Thronsd. Vrk., Jens Olsen Strandsplads, Anders Tronsen Vrk., Andreas Evensen Ringsevje.
F.f. Hans Andreas Jensen Vrk. og Kirsti Thronsdatters 
Thron: Anne Tronsd. Vrk., Inger Tovsd. Vrk., Jens Olsen Strandplads, Anders Tronsen Vrk., Kristen Andersen Vrk.
F.f. Hans Andreas Jensen Vrk. og Kirsti Tronsdatters 
Jens: Inger Tronsd. Ringsevjen, Mari Anne Andersd. ditto, Jens Strandsplads, Anders Chr. Lusnæs, Anders Tronsen Vrk., Halvor Andersen Vrk.

Dyrehold 1875: 1 ku.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Familie 15b.
Verket 1875.

Her var oppført dagarbeider Even Vetlesen med familie. Se Familie 16 - Verket 1865.

Fosterdatter i 1875: Ingebor Halvorsdatter f. 1870 i Holla. "Forsørges af Værkets Fatigvæsen".
Dyrehold: 1 Kjør (1 ku).

Fraværende:
Halvor Tollefsen, midlertidig i Lunde, Søn af John Tollefsen, Forsørges af Værkets Fattigvæsen og Even Vetlesen, f. 1830 i Lunde.
Sindsvag efter sitt 4. Aar.


Familie 16.
Verket 1875.

Her var oppført sagmester Anders Tronsen med familie. Se Familie 22 - Verket 1865.


Familie 17a.
Verket 1875. Sandbakken. Plads med jord.

Former
Johannes Andersen Sandbakken fra Verket f. 5/2-1823 d. 23/4-1897 på Sandbakken av "Astma", s.a. Anders Tronsen. Se Familie 51 - Verket 1822.
g. i Holla 17/10-1845 m. Berthe Maria Evensdatter fra Ringsevja f. 3/2-1824 d. 12/9-1907 på Verket av alderdom, d.a. Even Larsen Ringsevjen. Se Familie 5 - Verket 1835.
Forlovere: "Ole Johnsen Fæhn og Gunder Nilsen Wærket."
1. Anders Johannesen f. 28/3-1846. Se Familie 151 - Verket 1900.
2. Anne Johannesdatter f. 28/7-1848.
3. Even Johannesen f. 12/9-1850. Se Familie 57b - Verket 1891.
4. Johannes Johannesen f. 8/9-1854. Se Familie 58a - Verket 1891.
5. Hans Johannesen f. 4/4-1862.

F.f. Johannes Andersen Wrk. og Berthe Maria Evensdatters Anders: Anne Abrahamsd. Wrk., Inger Andersd. Uhlefossgaarden, Hans Andersen Wrk., Gullik Pedersen Uhlefossgaarden, Christian Evensen Ringsevjen.
F.f. Johannes Andersen Wrk. og Berthe Maria Evensdatters Anne: Inger Andersd. Saugbr., Andrea Tronsd. Saugbr., Hans Andersen Wrk., Rasmus Andersen Wrk., Niels Evensen Ringsevjen.
F.f. Johannes Andersen Wrk. og Berthe Maria Evensdatters Even: Inger Andersd. Saugbr., Andrea Tronsd. Ringsevjen, Gullik Pedersen Saugbr., Christian og Nils Evenssønner Ringsevjen.
F.f. Johannes Andersen Vrk. og Berthe Maria Evensdatters Johannes: Inger Andersd. Saugbr., Andrea Sondresd. Ringsevjen, Gullik Pedersn Saugbr., Lars Christian og Nils Evenssønner Ringsevjen.
F.f. 
Johannes Andersen Vrk. og Berthe Maria Evensdatters Hans: Andrea Sondresd. Vrk., Inger Thronsd. Saugbr., Gullik Pedersen Saugbr., Nils Evensen Vrk., Andreas Evensen Vrk.

1875: Karen Marie Brynhildsdatter, Pleiedatter, Forsørges af Værkets Fattigvæsen, f. 1865 i Holla.

Dyrehold i 1875: 2 kuer, 3 sauer 1 svin.

Johannes A. Sandbakken hadde familie i Larvik, som han sendte julekort til i 1894. Vi vet at noen familier fra Verket
flytta til Larvik for å jobbe på Fritzøe jernverk på 1850-tallet. Disse arbeiderne bodde på Langestrand.
Takk til Tore Larsen for opplysninger og bildet av Johannes Sandbakken.


Johannes Andersen Sandbakken (1823-1897).
Tore Larsens fotosamling.
 


Familie 17b.
Verket 1875. Sandbakken. Plads med jord.

Gruvearbeider (1855), pudser på Verket (1865), former (1875)
Hans Asgeirsen (Hans Asgjærsen) fra Febakke nedre under S. Namløs f. 15/8-1829 d. 23/3-1886 på Verket av "Astma.", s.a. Asgjær Brynildsen Fæbakke.
g1g i Holla 5/4-1855 m. Gunhild Olsdatter fra Verket f. 9/12-1827 på V. Heisholt(1) d. 27/2-1875 på Sandbakken, 47 år gml., d.a. Ole Johannesen Heisholt d.e. Se Familie 23 - Verket 1845.
Forlovere: "
Jacob Kittilsen Bøe og Ole Augustinusen Graverplads."
g2g i Holla 25/5-1877 m. enke Karen Andrea Jahnsdatter fra Verket f. 4/3-1829 d. 2/7-1911 på Verket av "Bronkit.", d.a. Jahn Bentsen. Se Familie 8 - Verket 1835.
Forlovere: "Johannes Andersen Sandbakken og Aasmund Gundersen Vrk."

1. Johannes Andreas Hansen f. 9/8-1855. Se Familie 14a - Verket 1891.
2. Ingeborg Marie Hansdatter f. 13/3-1858 g.m. Vilhelm Emil Jacobsen Biring. Se Familie 7a - Bratsberg 1910 i Gjerpen.
3. Ole Hansen f. 4/9-1860. Arbeider i formeriet i 1875.
4. Hans f. 24/8-1863.
5. Hans Hansen f. 26/8-1864.
6. Hanna Thomine Hansdatter f. 19/1-1867.

F.f.  = Faddere for ...

F.f. Inderst Hans Asgjærsen Gruben og Gunnild Olsdatters Johannes Andreas: Anne Johannesd. Bøe, Ingebor Jensd. Strandsplads, Jacob Kittilsen Bøe, Claus Olsen Kaasa, Thyge Asgjærsen Kaasa. Hjemmedøbt af Anund Grønnesteen.
F.f. Huusmand Hans Asgjærsen Gruben og Gunnild Olsdatters 
Ingebor Marie: Berthe Asgjærsd. Gruben, Anne Henriksd. Vrk., John Olsen Gruben, Jacob Kittilsen Heisholt, Christen Rollefsen Lillejordet.
F.f. Hans Asgjærsen Vrk. og Gunnild Olsdatters 
Ole: Anne Johannesd. Heisholt, Inger Asgjærsd. Vrk., Jacob Kittilsen Heisholt, Ole Jacobsen Vrk., Thyge Asgjærsen Vrk.
F.f. Hans Asgjærsen Vrk. og Gunil Olsdatters 
Hans: (Ingen faddere). Hjemmedøbt ved Tyge Asgjærsen Vrk. og død uden at komme i Kirke.
F.f. Hans Asgjærsen Vrk. og Gunnild Olsdatters 
Hans: Gurine Gundersd. Vrk., Inger Andreas Asgjærsd. Vrk., Jens Olsen Strandplads, Ole Thomassen Vrk., Kristen Andersen Vrk.
F.f. Hans Asgjærsen Vrk. og Gunnild Olsdatters 
Hanna: Berthe Asgjærsd. Fæbakke, Anne Johannesd. Sandbakken, Jens Olsen Strandsplads, Hans Jensen Vrk., Ole Johnsen Fæbakke.

Hans Asgjærsen var i tjeneste på Omtvedt i Helgen før han gifta seg. De bodde til å begynne med
i Gruben under N. Fen. Rundt 1860 flytta de til Sandbakken ved Verket.
Han ble far til et barn, Inger Maria Hansdatter f. 23/4-1855, like etter at han gifta seg med Gunhild.
Mora til barnet var Karen Olsdatter på Nibb under Omtvedt.

Beboer i huset i 1865: Enke og pensionist, Anne Elise Jensdatter f. ca. 1790 i Holla.

Hans andre kone, Karen Andrea Jahnsdatter f. 4/3-1829 var enke etter Ole Svendsen på Kreppa i Gjerpen, som døde
i 1874. Hun reiste, barnløs som hun var, tilbake til Ulefoss, hvor hun ble gift med enkemannen Hans Asgeirsen.

Under folketellinga 1875 hadde de 2 kuer, 2 sauer og 1 gris på plassen. Det ble det både melk, kjøtt og klær av.


Familie 18a.
Verket 1875.

Her var oppført kupelovnsarbeiderAnund Olsen med familie. Se Familie 59 - Verket 1865.

*Kupelovn var en elektrisk smelteovn, som smeltet skrapjern. På denne tiden hadde verket 1 marsovn,
som smeltet ut jern av malm, og to Kuppelovner.

Fraværende: Karen Anundsdatter, opholdsted Melum af Solum præstegjeld, ugift, f. 1852 i Holden.
Dyrehold: 1 gris.


Familie 18b.
Verket 1875. Sandbakken.

Former
Gunder Hansen Sandbakken fra Verket f. 13/4-1840 d. 19/9-1914 på Sandbakken (Verket) av astma, 74 år gml., s.a. Hans Gundersen. Se Familie 4 - Verket 1845.
g. i Holla 29/12-1862 m. Maren Johanne Hansdatter fra Verket f. 20/3-1839 d. 4/2-1915 på Sandbakken, d.a. Hans Torstensen. Se Familie 23 - Verket 1835.
Forlovere: "
Ole Nilsen Moen og Torsten Hansen Vrk."
1. Hans Josef Gundersen f. 25/10-1863. Se Familie 21c - Verket 1920.
2. Karl Hansinius Gundersen f. 8/2-1866.
3. Helgine Johanne Gundersdatter f. 11/11-1867.
4. Johannes Gundersen f. 30/6-1871.
5. Gustav Gundersen f. 19/4-1873.
6. Theodor Emil f. 24/1-1875.
7. Emma Hansine Gundersdatter f. 22/1-1877.
8. Theodor Emil Sandbakken f. 28/6-1879. 
Se Familie 63 - Verket 1920.


F.f. Gunder Hansen Vrk. og Maren Johanne Hansdatters Hans Joseph: Barnets Moder, Berthe Hansd. Vrk., Johannes Gundersen Vrk., Ole Hansen Vrk., Johannes Hansen Vrk.
F.f. Gunder Hansen Vrk. og Maren Hansdatters 
Carl Hansinius: Anne Hansd. Vrk. Berthe Hansd. Vrk., Barnets Fader, Ole Hansen Vrk., Johannes Hansen Vrk.
F.f. Gunder Hansen Sandbakken og Maren Hansdatters 
Helgine Johanne: Anne Hansd. Vrk., Berte Hansd. Vrk. Ole Hansen Vrk., Johannes og Martinius Hansen Vrk.
F.f. Former Gunder Hansen Vrk. og Maren Hansdatters 
Johannes: Anne Hansd. Vrk., Anne Larsd. Løkken, Johannes Hansen Vrk., Torsten Hansen Vrk., Antoni Hansen Hvalen.
F.f. Former Gunder Hansen Vrk. og Maren Johanne Hansdatters 
Gustav: Barnets Moder, Karen Anundsd. Vrk., Ole Hansen, Johannes Hansen og Nils Hansen Vrk.
F.f. Gunder Hansen Vrk. og Maren Johanne Hansdatters 
Theodor Emil: Kari Svendsd. Vrk., Anne Elise Pedersd. Vrk., Ole Hansen Vrk., Hans Hansen Vrk.
F.f. Former Gunder Hansen Vrk. og Maren Johanne Hansdatters 
Emma Hansine: Kari Svendsd., Ingeborg Marie Hansd., Johannes Hansen, Nils Hansen og Hans Torstensen, alle af Værket.
F.f. Former Gunder Hansen Vrk. og Maren Johanne Hansdatters 
Theodor Emil: Mari Henriksd., Ingeborg Torstensd., Ole Andersen, Hans Andersen og Nils Anundsen, alle af Vrk.

Ingen husdyr her under folketellinga 1875.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Familie 19.
Verket 1875.

Her var oppført Anders Saamundsen med familie. Se Familie 23 - Verket 1865.

Dyrehold: 1 ku og 2 sauer.

Losjerende her i 1875.

Arbeiderske
Maren Kirstine Saamundsdatter fra Verket f. 26/9-1829, Ugift., d. 24/4-1921 på Verket av alderdom, d.a. Saamund Torbjørnsen. Se Familie 42 - Verket 1822.
Hennes sønn Olaus Severin Larsen (6 år) f. 4/12-1860 på Verket. Se Familie 43b - Verket 1900.
Far: Ungk. Lars Olsen fra Kjelltangen und. Kjelldal i Ytre Flåbygd, Lunde.


Familie 20.
Verket 1875.

Smed
Gunder Andersen fra Deilsbakke under Romnes f. 12/1-1818 d. 19/1-1885 på Verket av "Rygmarvstæring.", s.a. Anders Gundersen Deelsbakke.
g. i Holla 20/11-1846 m. Aase Malene Thorsdatter fra Vold i Solum f. 1826 d. 1/5-1888 som enke på Verket, av "Slagtilfælde.", d.a. Thor Eriksen Wold.
Forlovere: "Formermester Johannessen og Nils Rasmussen Rønningen."
1. Anders Gundersen f. 27/9-1847. Smed i 1865.
2. Berthe Maria Gundersdatter f. 19/4-1849 g1g m. Isak Andreas Johnsen. Se Familie 55b - Verket 1875.
3. Anne Thomine Gundersdatter f. 10/7-1851 g.m. Peder Gulliksen Romnæs. Se Romnes(9).
4. Thor Edvard Gundersen f. 1/2-1860. Handelsbetjent på Holden Forbrugsforening i 1875.
5. Elise Gurine f. 1/8-1862 d. før 1888.
6. Hans Gundersen f. 31/3-1871.


F.f. Smed Gunder Andersen Wrk. og Aase Malene Thorsdatters Anders: Magrethe Hansd. Deelsbakke, Maria Andersd. Wrk., Nils Rasmussen Rønningen, Hans Rasmussen Bergkaasen, Hans Andersen Deelsbakke.
F.f. Gunder Andersen Wrk. og Aase Malene Thorsdatters Berthe Maria: Anne Johnsd. Bakken, Kari Andersd. Deelsbakke, Hans Tintholt Wrk., Peder Tolfsen Qværnodden, Hans Andersen Deelsbakke.
F.f. Smed Gunder Andersen Wrk. og Aase Malen Thorsdatters Anne Thomine: Kari Andersd. Qværnodden, Maria Andersd. Deelsbakke, Hans Rasmusen Wrk., Hans Andersen Deelsbakke, Hans Petter Hansen Wrk.
F.f. Smed Gunder Andersen Vrk. og Aase Malene Thorsdatters Thor Edvard: Maria Andersd. Nordstaa, Marthine Nilsd. Vrk., Anders Tronsen Vrk., Peder Tolfsen Qværnodden, Østen Knutsen Øgaarden, Ingebret Nilsen Vrk.
F.f. Smed Gunder Andersen Vrk. og Aase Malene Thorsdatters Elise Gurine: Ingeborg Olsd. Vrk., Inger Berntsd. Vrk., Peder Tolvsen Qværnodden, Østen Øgaarden, Anders Thronsen Vrk.
F.f. Smed Gunder Andersen Vrk. og Aase Malene Thorsdatters Hans: Barnets Moder, Berthe Maria Gundersd. Vrk., Peder Tolfsen Qværnodden, Peder Gulliksen Romnæs, Anders Pedersen Qværnodden.


Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Skifteregistreringsprotokoll for Holden Tinglag 1862-1896, folie 99b.
Ulefos Jernværk i Hollen herred - den 1/5-1888.
Enken efter Smed Gunder Andersen, Aase Malene Torsdatter, død.
Deres fælles igjenlevende Børn:
1. Anders Gundersen. Myndig.
2. Thor Gundersen. Myndig.
3. Hans Gundersen 17 aar.
4. Berthe Maria Gundersdatter, død. Enkemand Kittil Andreas Jonsen. 5 gjenlevende Børn.
    a. Johannes Kittilsen 4 aar.
    b. John Kittilsen 3 aar.
    c. Gunder Kittilsen 1 aar.
         Børn med hennes første ektemand:
    d. Johanne Marie Isaksdatter 14 aar.
    e. Anne Isaksdatter 12 aar.
5. Anne Thomine Gundersdatter g.m. Peder Gulliksen Romnes.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

 


Familie 21.
Verket 1875.

Arbeider med jord, husmann, former (fra 1879), seinere beslager
Ole Hansen fra Verket f. 9/10-1841 d. 4/8-1896 på Verket av tæring, s.a. Hans Gundersen Sandbakken. Se Familie 4 - Verket 1845.
g. i Holla 16/3-1866 m. Anne Hansdatter fra Verket f. 7/10-1841 d. 16/9-1917 på amtsykehuset, d.a. Hans Torstensen Sandbakken. Se Familie 23 - Verket 1835.
Forlovere: "
Christian Christensen Stua og Hans Asgjærsen Sandbakken."
1. Hilda Katrine f. 5/5-1866 d. 7/5-1867 på Verket av tæring, 1 år gml.
2. Hans Kirstinius Olsen (Hans Kristinius Olsen) f. 11/9-1867. Se Familie 64b - Verket 1900.
3. Hermand Andreas Olsen f. 8/7-1869. Se Familie 74 - Verket 1910.
4. Hilda Katrine f. 30/9-1872 d. 16/6-1873 på Verket, 8 mnd. gml.
5. Johannes Olsen f. 8/7-1874.
6. Hilda Josefine Olsen f. 13/11-1876 g.m. Carl Didrik Gotfred Meklenbrauch. Se Familie 16 - Verket 1920.
7. Johanne Karette Olsdatter f. 15/4-1879 g.m. Gunnar Johansen. De brukte slektsnavnet Lunden. Se familie 19a - Verket 1920.


F.f. Ole Hansen Vrk. og Anne Hansdatters Hilda Catrine: Kari Svendsd. Vrk., Berthe Hansd. Vrk., Johannes Gundersen Vrk., Gunder Hansen Vrk., Johannes Hansen Vrk.
F.f. Ole Hansen Vrk. og Anne Hansdatters 
Hans Kirstinius: Gunild Olsd. Sandbakken, Berte Hansd. Vrk., Hans Asgiærsen Vrk., Gunder Hansen Vrk., Johannes Hansen Vrk.
F.f. Ole Hansen Vrk. og Anne Hansdatters 
Herman Andreas: Maren Hansd. Vrk., Kirstine Olsd. Vrk., Gunder Hansen Vrk., Johannes Hansen Vrk., Nils Hansen Vrk.
F.f. Ole Hansen Vrk. og Anne Hansdatters 
Hilda Catrine: Ingeborg Thomasd. Vrk., Berthe Hansd. Vrk., Gunder Hansen Vrk., Johannes Hansen Vrk., Nils Hansen Vrk.
F.f. Ole Hansen Vrk. og Anne Hansdatters 
Johannes: Anne Nilsd. Vrk., Anne Olsd. Vrk., Johannes Olsen, Johannes Hansen og Hans Torstensen, alle af Værket.
F.f. Ole Hansen Vrk. og Anne Hansdatters 
Hilda Josefine: Anne Nilsd., Anne Pedersd., Barnets Fader, Johannes Olsen, Nils Hansen, alle af Værket.
F.f. Former Ole Hansen Vrk. og Anne Hansdatters 
Johanne Karette: Ingeborg Thomasd., Mari Olsd., Johannes Hansen, Gunder Hansen, Nils Hansen og Jacob Olsen, alle af Værket.

Losjerende:
Inger Hansdatter fra Verket  f. 8/8-1848. Forsørges af Værkets Fattigvæsen.
Hun var lillesøster til Anne Hansdatter her.

Ingen dyr her i 1875.


Familie 22a.
Verket 1875. Kaasa.

Her var oppført enkemann og former (og husmann med jord) Ole Jacobsen og 4 av hans barn. Se Familie 26 - Verket 1845.

De 4 ugifte barna var: Former Jacob Olsen f. 1853, former Ole Olsen f. 1855, Kirstine Olsdatter, "hjemme hos Faderen" f. 1849 og
Anne Marie Olsdatter f. 1859. Også "hjemme hos faderen".

Dyrehold: 1 ku, 3 sauer, 1 gris.


Familie 22b.
Verket 1875. Kaasa.

Former
Abraham Olsen Kaasa fra Kåsa på Verket f. 12/12-1845 d. 11/8-1882 på Verket av "Mavekræft.", s.a. former Ole Jacobsen. Se Familie 26 - Verket 1845.
g. i Holla 27/12-1872 m. Mari Anne Andersdatter (Marianne Olsen) fra Hølen ved Sagene f. 11/2-1852 i Larvik d. 17/6-1914 på Bakken av "Kræft.", d.a. Anders Olsen Berg fra Larvik. Se Familie 14 - Sagene 1845.
Forlovere: "
Ole Jacobsen og Anders Tronsen Værket."
1. Ole Abrahamsen f. 28/10-1873.
2. Anders Abrahamsen f. 19/1-1876. Se Familie 67 - Verket 1910.
3. Ingeborg Andrea Abrahamsdatter f. 5/6-1878.
4. Abraham Abrahamsen Bakken (Abraham A. Bakken) f. 14/10-1882. Se Vesthagv. 14 under Søve. Se også Familie 7 - Verket 1948.


F.f. Abraham Olsen Vrk. og Mari Anne Andersdatters Ole: Aaste Karine Bentsd. Sagb., Kirstine Olsd. Vrk., Anders Tronsen Vrk., Jon Olsen Sagb., Jacob Olsen Vrk. Hjemmedøbt af Christoffer Hansen Vrk.
F.f. Abraham Olsen Vrk. og Mari Anne Andersdatters 
Anders: Ingeborg Olsd. Vrk., Ingeborg Helen Andersd,. Vrk., Ole Jacobsen Vrk., Anders Tronsen Vrk., Gunder Olsen Hølen, Ole Olsen Vrk.
F.f. Værksarb. Abraham Olsen Vrk. og Mari Anne Andersdatters 
Ingeborg Andrea: Ingeborg Olsd. Vrk., Karen Marie Thorsd. Striken, Anders Tronsen Vrk., Ole Jacobsen Vrk. og Jacob Olsen Vrk.
F.f.
Abraham Olsen Vrk. og Mariane Andersdatters Abraham: Karen Rasmusd. Vrk., Marie Olsd. Vrk., Ole Jacobsen Vrk., Anders Tronsen og Johannes Tallaksen Vrk.

Ugift tjenestepike her i 1875: Ingeborg Helene Andersdatter fra Bamble f. ca. 1854 i Bamble. Hennes søster?
Dyrehold: 1 ku.


Familie 23.
Verket 1875.

Formermester med jord
Ingebreth Nilsen fra Skien f. 8/9-1846 i Skien, s.a. Nils Ingebrethsen.
g. i Holla 30/3-1871 m. Karen Marie Johnsdatter fra "butikken på bruenden", Sagene f. 22/6-1842, d.a. landhandler John Olsen. Se Familie 5 - Sagene 1865.
Forlovere: "John Andersen Vrk. og John Olsen Sagbruget."

1. Marie Elise Nilsen  f. 19/10-1871.
2. Karen Nicoline Nilsen  f. 20/4-1873.
3. Nils Johan Nilsen  f. 15/6-1875.
4. Elise Nilsen f. 11/7-1877.
5. John Nilsen f. 25/6-1880.


F.f. Formermester Ingebreth Nilsen og Karen Marie Jonsdatters Marie Elise: Elisabeth Jonsd. Hagen, Laura Andersen af Skien, John Olsen Sagb., Kjøbmand Hans Nilsen af Skien, Johan Johnsen Sagb.
F.f. Formermester Ingebreth Nilsen og Karen Marie Jonsdatters Karen Nicoline: Madam Marie Paus af Follestad, Elise Jonsen Uhlefos, Rasmus Hansen Heisholt, Nils Jonsen Sagb., Marthinius Nilsen af Skien.
F.f. Formermester Ingebreth Nilsen og Karen Johnsens Nils Johan: Elisabet Johnsen Sagb., Elise Johnsen Sagb., Agronom Peder Hansen Holla, Skolelærer Halvorsen Uhlefoss, Handelsbetjent Johan Johnsen.
F.f. Formermæster Ingebreth Nilsen og Karen Marie Jonsdatters Elise: Barnets Moder, Berthine Jonsd. Vrk., Landhandler John Olsen, Skolelærer Halvorsen, Handelsbetjent Nils Jonsen Sagbruget.
F.f. Formermæster Ingebreth Nilsen Vrk.(38) og Karen Marie Johnsdatters(34) John: Elisabeth Johnsd. Sagb., Gunnild Hansen fra Graaten, John Olsen Sagb., Johan Johnsen ditto, Marthinius Nilsen af Skien.


1875: Anne Karine Bentsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1856 i Holden. Se henne gift: 
Familie 142 - Verket 1900.

Dyrehold: 2 kyr.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Familie 24.
Verket 1875.

Her var oppført enka Kari Halvorsdatter med sine 3 barn. Se Familie 37 - Verket 1845.
Hun var enke etter Thomas Larsen og fikk nå understøttelse av "Værkets Fattigvæsen".

Dyrehold: 1 Svin.

Her var dessuten oppført former Kittil Jespersen med familie. Se Familie 24a - Verket 1891.


Familie 25.
Verket 1875.

Her var oppført former John Tallaksen f. 22/11-1831 med familie. Se Familie 37 - Verket 1865.

Ingen Kreaturhold.


Familie 26a.
Verket 1875.

Her var oppført former Severin Torbjørnsen med familie. Se Familie 48k - Verket 1891.

Dyrehold 1875: 1 Gjed (geit).


Familie 26b.
Verket 1875.

Verksarbeider, siden sagarbeider ved verket, husmann uten jord
Even Gjermundsen fra Evje under Baksås 
f. 9/12-1837 d. 11/7-1903 på Verket av "Mavebetændelse.", s.a. Gjermund Olsen Evje.
g. i Holla 30/4-1875 m. Berthe Maria Olsdatter fra Verket f. 29/12-1831 d. 21/12-1912 i Ringsevjekåsa av "Brystsygdom.", d.a. Ole Larsen. Se Familie 25 - Verket 1835.
Forlovere: "
Johannes Hansen og Lars Pedersen Værket."
1. Jørgen Olavus Evensen f. 2/8-1875. Se Familie 6f - Verket 1920.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Even Gjermundsen Vrk. og Berthe Marie Olsdatters Jørgen Olaves: Gurine Gundersd. Vrk., Margrethe Hansd. Vrk., Severin Torbjørnsen Vrk., Lars Pedersen og Hans Odin Andreassen Vrk.

Stesønn boende her i 1875: Andreas Andreassen f. 24/6-1861 på Verket. Dagarbeider
ved Værk (1875). Andreas Andreassen ble døpt for Carl Andreas, men jeg har ikke sett
denne navnkombinasjonen på han senere.
Han var Berthe Maria Olsdatters sønn som hun fikk med enkemannen Andreas Hansen.
Se Andreas Andreassen her: Familie 40 - Verket 1910.

Losjerende i 1875: Johannes Hansen, Forskjelligt Arbeide ved Støberiet, f. 1850 i Holden.


Familie 27a.
Verket 1875.

Arbeider i smelteovnen, husmann uten jord (leieboer)
Ole Thomassen fra Ødegården under S. Fen f. 19/11-1829 d. 26/5-1903 på Verket av "Bronkit.", s.a. husmann Thomas Andersen Ødegaarden. Se Husmenn under Ødegården.
g. i Holla 8/5-1858 m. Gurine Gundersdatter (Jynge) fra Sagene 26/1-1833 d. 4/2-1892 på Verket av "Bronkit.", d.a. Gunder Clemmetsen (Jynge). Se Familie 37 - Sagene 1822.
Forlovere: "
Gunder Nilsen Wærket og Nils Gundersen Værket."
1. Thomas f. 15/3-1859.
2. Gunder Olsen f. 18/3-1864. Se Familie 130 - Verket 1910.
3. Thomas f. 9/6-1866.
4. Marthinius Olsen f. 28/4-1868. Se Familie 59 - Verket 1910.

Gurine Gundersdatter bodde i flere år på Søve før de gifta seg. Hun var trolig i tjeneste der.

F.f. Ole Thomasen Vrk. og Gurine Gundersdatters Thomas: Ingebor Jensd. Qværndokken, Marthe Thomasd. Søwe, Peder Kjøstolsen Heisholt, Jens Tronsen Øgaarden, Ole Tronsen ditto.
F.f. Værksarb. Ole Thomassen og Gurine Gundersdatters 
Gunder: Marthe Thomasd. Tvedt, Mari Nilsd. Saugbr., Ole Gundersen Qværndokken, Jørgen Thorsen Tvedt, Ole Thronsen Vrk.
F.f. Ole Thomassen Vrk. og Gurine Gundersdatters 
Thomas: Ingeborg Gundersd. Saugbr., Mari Nilsd. Vrk., Jørgen Thorsen Tvedt, Ole Tronsen Vrk., Thomas Tronsen Vrk.
F.f.
Ole Tomassen Vrk. og Gurine Gundersdatters Martinius: Barnets Moder, Inger Olsd. Quærndokken, Jørgen Thorsen Tvet, Ole Tronsen Vrk., Tomas Tronsen Holla.

Dyrehold i 1875: 1 gris.


Familie 27b.
Verket 1875.

Her var oppført former Andreas Christophersen (Andreas Kristoffersen) med familie. Se Familie 48o - Verket 1891.

Dyrehold 1875: 1 gris.


Familie 28.
Verket 1875.

Her var oppført former med jord, Christen Andersen Kronborg med familie. Se Familie 48e - Verket 1891.

Ingen husdyr oppført.


Familie 29.
Verket 1875.

 Her var oppført former Gunder Christophersen (Gunder Kristoffersen) med familie. Se Familie 48g - Verket 1891.

Dyrehold: 1 gris.


Familie 30a.
Verket 1875. Svingen.

Former, husmann uten jord
Thorsten Hansen fra Verket f. 19/3-1828 d. 28/1-1907 på Verket av "Bronkit", s.a. Hans Thorstensen. Se Familie 23 - Verket 1835.
g. i Holla 23/11-1854 m. Kari Svendsdatter fra Sagene f. 28/7-1830 d. 8/12-1893 på Verket av "Tæring", d.a. møller Svend Hansen. Se Familie 3 - Sagene 1835.
Forlovere: "
Anders Tronsen Værket og Gunder Olsen Værket."
1. Hans f. 19/6-1855 d. 5/7-1855. Kun hjemmedøpt.
2. Hans Thorstensen f. 14/8-1856. Se Familie 83b - Verket 1900.
3. Ingeborg Thorstensdatter f. 3/9-1860 g.m. former Peder Larsen. Se Familie 78a - Verket 1900.
4. Johannes Thorstensen f. 25/4-1863 d. januar 1933 på Verket. Konfirmert i Holla 10/11-1878. Ugift sagarbeider for Cappelen i 1891/ 1900. Bor hos sin bror Severin i 1910/ 1920.
5. Andreas Severin Thorstensen f. 7/5-1868. Se Familie 23 - Verket 1910.
6. Johanne Thorstensdatter f. 11/6-1872 g.m. Halvor Andersen Næsodden. 
Se Nesodden under Ytterbø.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Værksarb. Torsten Hansen og Kari Svendsdatters Hans: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Halvor Halvorsen 3. Juli. Død den 5. Juli, uden at komme i Kirke.
F.f. Torsten Hansen Vrk. og Kari Svendsdatters 
Hans: Johanne Johannesd. Vrk., Maria Pettersd. Vrk., Hans Torstensen Vrk., John Sørensen Vrk. og Hans Hansen Vrk.
F.f. Torsten Hansen Vrk. og Kari Svendsdatters 
Ingebor: Kari Olsd. Vrk., Maria Pettersd. Vrk., Hans Torstensen Vrk., Thomas Larsen Vrk., Johannes Hansen ditto.
F.f. Torsten Hansen Vrk. og Kari Svendsdatters 
Johannes: Anne Svendsd. fra Arendal, Anne Hansd. Vrk., Gunder Olsen fra Arendal, Gunder Hansen Sandbakken, Johannes Hansen Vrk.
F.f. Torsten Hansen Vrk. og Kari Svendsdatters 
Andreas Severin: Maren Hansd. Vrk., Anne Olsd. Tuftehagen, Gunder Hansen Vrk., Ole Hansen Vrk., Nils Hansen Vrk.
F.f. Torsten Hansen Vrk. og Kari Svendsdatters 
Johanne: Barnets Moder, Anne Maria Andersd. Vrk., Johannes Hansen Vrk., Nils Hansen Vrk. og Barnets Fader.

Helge Fredbo skrev i 2020:  "Min farfar (Hans Thorstensen) var født og vokste opp i det røde huset i Svingen."
Les hele hans innspill der Hans Thorstensen er oppført.
Se Familie 83b - Verket 1900.


Familie 30b.
Verket 1875. Svingen.

Her var oppført former Peder Johnsen f. 18/1-1843 med familie. Se Familie 59a - Verket 1900.


Familie 31a.
Verket 1875. Slaggsteinbrakke, nedre Verket.

Her var oppført former Anders Johannesen med familie. Se Familie 47c - Verket 1891.


Familie 31b.
Verket 1875. Slaggsteinbrakke, nedre Verket.

Her var oppført former Gullik Christensen med familie. Se Familie 26 - Verket 1865.

Dyrehold: En gris.


Familie 32a.
Verket 1875. Slaggsteinbrakke, nedre Verket.

Her var oppført sagmester på jernverket, Nils Andreas Pedersen med familie. Se Familie 27 - Verket 1865.

Dyrehold: 1 ku, 1 sau.


Familie 32b.
Verket 1875. Slaggsteinbrakke, nedre Verket.

Former
Nils Evensen fra Verket f. 15/4-1831 d. 5/11-1899 på Verket av "Astma", s.a. Even Larsen. Se Familie 5 - Verket 1835.
g. i Holla 29/12-1858 m. Kirsti Olsdatter fra Sagene f. 7/10-1837 d. 13/11-1896 på Verket av "Hjerneslag", d.a. Ole Nilsen. Se Familie 26 - Sagene 1822.
Forlovere: "Thore Pedersen Værket og John Larsen Wærket."
1. Ole Nilsen f. 3/10-1859. Former i 1865.
2. Even Nilsen f. 15/10-1863 g.m. Karen Olsdatter. Se Familie 36 - Verket 1910.
3. Inger Andrea Nilsdatter f. 4/12-1867 g.m. Adolf Andreassen Kaasa. Se Familie 83 - Verket 1910.
4. Andreas Nilsen f. 28/6-1875. Se Familie 6e - Verket 1920.
5. Hans Olaus Nilsen f. 1/7-1883 i Holden.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Nils Evensen Vrk. og Kirsti Olsdatters Ole: Andrea Sondresd. Vrk., Anne Sondresd. Saugbr., Lars Evensen Vrk., Johannes Evensen ditto, Nils Olsen Vrk.
F.f. Nils Evensen Vrk. og Kirsti Olsdatters 
Even: Mari Nilsd. Vrk., Maren Pedersd. Præstegaarden, Johannes Andersen Vrk., Christian Evensen Vrk., Andreas Olsen Vrk.
F.f. Nils Evensen Vrk. og Kirsti Olsdatters 
Inger Andrea: Andrea Sondresd. Vrk., Anne Johannesd. Sandbakken, Andreas Evensen Ringsevje, Andreas Olsen af Porsgrund, Andreas Johannesen Sandbakken.
F.f. Nils Evensen Vrk. og Kirsti Olsdatters 
Andreas: Berthe Andersd. Vrk., Kirsten Christiansd. Vrk., Johannes Andersen Vrk., Andreas Evensen Vrk., Even Larsen Vrk.
F.f. Nils Evensen Vrk. og Kirsti Olsdatters 
Hans Olaus: Andrea Sondresd. Vrk., Inger Nilsd. Vrk., Lars Evensen Vrk., Johannes Andersen Vrk., Even Nilsen Vrk.

Losjerende i 1865: Fyrbøter Andreas Olsen, Ugift, 25 år gml.
Hennes gamle mor, Aaste Halvorsdatter, døde her i 1882.

Dyrehold: 1 gris.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Familie 33a.
Verket 1875. Slaggsteinbrakke, nedre Verket.

Her var oppført former Johannes Hansen f. 21/6-1844 med familie. Se Familie 152 - Verket 1900.

Hans mor, enka Johanne Johannesdatter bodde sammen med dem.
Det var nevnt at hun var delvis forsørget av verkets fattigkasse og delvis av sin sønn.


Familie 33b.
Verket 1875. Slaggsteinbrakke, nedre Verket.

Her var oppført dagarbeider Hans Hansen med familie. Se Familie 24 - Verket 1865.


Familie 34.
Verket 1875.

Her var oppført Anne Olea Olsdatter, enka etter Johannes Johannesen Kabbe. Se Familie 32 - Verket 1845.


Familie 35.
Verket 1875.

Marsovnarbeider
Even Olsen Skordal fra Skårdal lille f. 25/4-1828 d. 6/9-1893 på Verket av lungebetennelse, 65 år gml., s.a. Ole Evensen Skaardal.
g. i Holla 11/12-1857 m. Karine Asgjærsdatter fra Febakke øvre under S. Namløs f. 25/6-1834 d. 29/6-1877 på Verket, 43 år gml., d.a. Asgjær Johnsen Fæbakke.
Forlovere: "Gunder Jacobsen Værket og Aslak Olsen Skordal."
1. Ingeborg f. 27/11-1857 d. 6/1-1858 på Febakke, 7 uker gml.
2. Anne Evensdatter f. 4/11-1860. Ikke i Holla i 1900.
3. Andreas Evensen f. 26/2-1863 g. i Holla 5/5-1894 m. Hanna Karoline Kristiansdatter fra Brunlanes f. ca. 1867.
4. Ingebor Evensdatter f. 15/7-1865 g. hos Skien byfogd m. 4/4-1893 m. bakersvend Torvild Bernhard Torgersen Næss ved Lanna, fra Bergen (DELK).
5. Karen Maria Evensdatter f. 31/7-1867 g.m. Anders Andreas Jørgensen. Se Familie 90a - Verket 1900.
6. Ole Evensen f. 19/12-1869 d. 2/3-1883 av "Brok" på Verket.
7. Anette Evensdatter f. 19/9-1872. Ikke i Holla i 1900.
8. Jørgen Edvard Evensen f. 1/7-1876. Ikke i Holla i 1900.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Even Olsen Skordal og Karine Asgjærsdatters Ingebor: Kari Olsd. Kaasa, Berthe Jensd. Huset, Ole Andersen Fæbakke, Halvor Olsen Skordal, Ole Olsen Skordal.
F.f. Even Olsen Vrk. og Karine Asgjærsdatters 
Anne: Andrea Johnsd. Skordal, Gunnild Olsd. Søwe, Halvor Olsen Skordal, Aslak Olsen ditto, Ole Olsen ditto. Hjemmedøbt af Halvor Halvorsen Værket.
F.f. Even Olsen Vrk. og Karine Asgjærsdatters 
Andreas: Anne Halvorsd. Skaardal, Gunild Olsd. Vrk., Ole Andersen Fæbakke, Ole Olsen Vrk., Gunder Olsen Skaardal.
F.f. Værksarb. Even Olsen Vrk. og Karine Asgjærsdatters 
Ingeborg: Anne Johanne Rasmusd. Vrk., Martine Nilsd. Vrk., Ole Andersen Fæbakke, Kudsk John Nilsen, Even Andersen Bruget.
F.f. Even Olsen Vrk. og Karine Asgjærsdatters 
Karen Maria: Barnets Moder, Maren Nilsd. Rønningen, Aslak Olsen Skaardal, Ole Olsen Værket, Ole Thronsen Vrk.
F.f. Even Olsen Vrk. og Karine Asgjærsdatters 
Ole: Lisa Jacobsd. Vrk., Andrea Tallaksd. Vrk., Jørgen Ingebretsen Vrk., Asgjær Olsen Fæbakke, Johan Jørgensen Vrk.
F.f. Even Olsen Vrk. og Karine Asgjærsdatters 
Anette: Margith Nilsd. Sagb., Gunhild Olsd. Uhlefos, Anders Olsen Sagb., Ole Olsen Vrk., Hans Pedersen Uhlefos.
F.f. Even Olsen Vrk. og Karine Asgjærsdatters 
Jørgen Edvard: Lisa Jacobsd. Vrk., Anne Evensd. Vrk., Jørgen Ingebretsen Vrk., Anders Olsen Sagb., Asgjær Olsen Vrk.

Losjerende her i 1875: John Jahnsen, Enkemand f. 1806 i Holden. Se Familie 32 - Verket 1835.

Ingen Kreaturer.


Familie 36.
Verket 1875.

Her var oppført former Bent Thomassen med familie. Se Familie 68 - Verket 1865.

Dyrehold: 1 Svin.

Andre her i 1875:
Maren Thorine Pedersdatter. Husmoder, Enke, Husmandsenke uden Jord, Forsørges delvis af Værkets Fattigvæsen, f. 1834 i Holden.

Gjermund Olsen, Søn, ugift, Hjemme hos Moderen, f. 1864 i Holden.
Dette var enka etter
Ole Gjermundsen Evie. Se Familie 54 - Verket 1865.


Familie 37.
Verket 1875.

Her var oppført former Asgjær Olsen (Asgeir Olsen) med familie. Se Familie 48s - Verket 1891.

Kari Johnsdatter, svigermoder, Enke, Forsørges delvis af Værket og af sin Svigersøn, f. 21/2-1810 på Sagene.
"Karen Jonsdatter" var enke etter Tallak Larsen på Verket. Se Familie 36 - Verket 1835.


Dyrehold: 1 gris.

Andre her i 1875:
Anne Andersdatter f. 29/3-1837 på Sagene. Husmandsenke uden Jord, "Forsørges af Værkets Fattigvæsen".
Hun var enke etter Halvor Johnsen på Verket. Se Familie 88 - Verket 1865.
Hennes barn her i 1875:
Marie Osunia Halvorsdatter (tvilling) f. 3/10-1863 på Verket.

Ingeborg Halvorsdatter f. 1873 på Verket g. i Holla 1/12-1894 m. sliperimester Karl Nilsen. Se Familie 43b - Verket 1920.


Familie 38.
Verket 1875.

Her var oppført John Christensen med familie. Se Familie 33a - Verket 1891.


Familie 39.
Verket 1875. O. P. Sondresens hotell.

Her var oppført stationsholder Ole Petter Sondresen f. 1843 med familie. Se Familie 41 - Verket 1891.
Se også Familie 94 - Verket 1900.

Tilreisende:
Dorthea Hansen, bosted Solum, gift Gaardmandskone, f. 1823 i Skien.
Gunhild Marie Hansen, ditto, (hendes datter), f. 1868 i Solum.

Dyrehold: 2 hester, 1 gris.


Familie 40a.
Verket 1875.

Her var oppført former Andreas Johannesen f. 24/11-1825 med familie. Se Familie 40 - Verket 1845.


Familie 40b.
Verket 1875.

Her var oppført dagarbeider ved Verket, Ole Johannesen Kabbe f. 6/9-1814 med familie. Se Familie 2 - Verket 1845.

Dyrehold: 1 ku, 1 gris.


Familie 41a.
Verket 1875.

Her var oppført den gamle enkemannen Svend Olsen og hans datter Kari Svendsdatter. Se Familie 1 - Verket 1835.
Kari Svendsdatter ble gift 25/8-1876 med enkemann Søren Johnsen. Se nedenfor.


Familie 41b.
Verket 1875.

"Pudser kakkelovne for Cappelen" (1865), støperiarbeider, tresliperiarbeider
Søren Johnsen fra Verket f. 1/5-1831 på Holla gård d. 11/3-1896 på Verket av "Bronkit", s.a. John Sørensen. Se Familie 37 - Verket 1835.
g1g i Holla 17/9-1858 m. Maren Nilsdatter fra Sverdstein under Helgen store 
f. 31/3-1829 d. 30/5-1860 på Holla gård av tæring, d.a. Nils Tollefsen Sværdsteen.
Forlovere: "Simen Simensen Holla og Thomas Jensen Saugbruget."
g2g i Holla 23/9-1868 m. Helbjørg Ellefsdatter fra Dammen i Bø i Telemark f. 4/7-1840 d. 14/6-1875 på Verket, 35 år gml., d.a. Ellef Tollefsen "Dammen pr. Opdal." og Gunhild Andersdatter.
Forlovere: "
Ole Gundersen Holla og Thomas Pedersen Vrk."
g3g i Holla 25/8-1876 m. Kari Svendsdatter (Karen Svendsen) fra Verket f. 25/3-1830, d.a. Svend Olsen. Se Familie 1 - Verket 1835.
Forlovere: "Ole Johnsen Fæbakke og Svend Olsen Værket."
1. Karen Kirstine Sørensdatter f. 20/10-1858.
2. Johanne Caroline Sørensdatter f. 26/9-1868.
3. Gunhild Marie Sørensdatter f. 13/9-1870 g.m. Kristian Kaspersen Finckenhagen. Se Familie 56 - Verket 1900.
4. Inger Kirstine Sørensdatter f. 2/8-1873.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Værksarb. Søren Johnsen Holla og Maren Nilsdatters Karen Kirstine: Anne Svendsd. Moen, Inger Johnsd. Præstegaarden, John Sørensen Holla, Anders Nilsen ditto, Torsten Johnsen Holla.
F.f. Søren Johnsen Vrk. og Helbjør Ellefsdatters 
Johanne Caroline: Asloug Thorsd. Vrk., Maren Johnsd. Vrk., Nils Nilsen Hægna, Hans Johnsen Vrk., Rasmus Johnsen Vrk.
F.f. Søren Johnsen Vrk. og Helbjørg Ellefsdatters Gunhild Maria: Asloug Tovsd. Vrk., Maren Johnsd. Vrk., Torsten Johnsen Vrk., Andreas Thomassen Vrk., Nils Nilsen Hægna.
 F.f. Søren Jonsen Vrk. og Helbjørg Ellefsdatters Inger Kirstine: Karine Eliasd. Vrk., Kari Olsd. Vrk., Torsten Jonsen Vrk., Hans Jonsen Vrk., Rasmus Jonsen Vrk.

Hans andre kone, Helbjørg Ellingsdatter er registrert innflytta fra Bø prestgjeld til Verket, som tjenestepike i 1863.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Familie 41c.
Verket 1875.

Former
Johannes Olsen Kabbe fra Verket f. 13/7-1840, s.a. Ole Johannesen. Se Familie 2 - Verket 1845.
g. i Holla 29/12-1864 m. Ingeborg Thomasdatter fra Verket f. 27/5-1840, d.a. snekker Thomas Rasmussen. Se Familie 1 - Verket 1845.
Forlovere: "Anders Johnsen Kronborg og Andreas Johannesen Vrk."
1. Ole Johannessen f. 18/7-1865.
2. Anne Thomine Johannesdatter f. 17/3-1867.
3. Anette Marie f. 5/9-1869 d. 14/3-1870 på Verket av "Strubehoste".
4. Theodor Johannessen f. 13/8-1871.
5. Andreas Johannessen f. 22/1-1874.
6. Anette Marie Johannesdatter f. 12/1-1876.
7. Ingeborg Josefine f. 5/6-1878 d. 17/3-1879 på Verket.
8. Johannes Ingenius Johannessen f. 7/1-1881.

F.f. Johannes Olsen Vrk. og Ingeborg Thomasdatters Ole: Karen Johnsd. Vrk., Anne Olsd. Dagsrød, Ole Johannesen Vrk., Thomas Rasmussen Vrk., Johannes Johannessen Vrk.
 F.f. Johannes Olsen Vrk. og Ingeborg Thomasdatters Anne Tomine: Barnets Moder, Karen Olsd. Vrk., Ole Johannesen Vrk., Andreas Johannesen Vrk., Christopher Olsen Vrk.
F.f. Johannes Olsen Vrk. og Ingeborg Thomasdatters Anette Marie: Anne Hansd. Vrk., Anne Olsd. Vrk., Ole Johannesen Vrk., Svend Olsen Vrk., Christoffer Olsen Vrk.
F.f. Værksarb. Johannes Olsen og Ingeborg Thomasdatters Theodor: Andrea Andreasd. Kronborg, Anne Olsd. Vrk., Ole Johannesen Vrk., Andreas Johnsen Kronborg og Barnets Fader.
F.f. Johannes Olsen Vrk. og Ingeborg Thomasdatters Andreas: Anne Hansd. Vrk., Anne Olsd. Vrk., Ole Johannesen Vrk., Nils Johansen Vrk. og Barnets Fader.
F.f. Johannes Olsen Vrk. og Ingeborg Thomasdatters Anette Marie: Barnets Moder, Anne Olsd., Ole Johannesen Vrk., Ole Hansen Vrk., Johannes Johannesen Vrk.
F.f. Johannes Olsen og Ingeborg Thomasdatters Ingeborg Josefine: Anne Olsd. Kronborg, Anne Olsd. Vrk., Ole Johannesen, Ole Hansen og Nils Johansen, alle af Værket.
F.f. Former Johannes Olsen Vrk.(41) og Ingeborg Thomasdatters(41) Johannes Ingenius: Anne Olsd. Vrk., Marie Johannesd. Vrk., Ole Johannesen Hæggen, Barnets Fader, Nils Hansen Vrk.

Denne familien emigrerte til USA 20/5-1881. Bestemmelsessted Eau Claire, Wisconsin med båten "S/S Angelo".
Kilder: Buveruds emigrantlister og Holla kirkebok.


Familie 42a.
Verket 1875.

Her var oppført verksarbeider Ole Nilsen med familie (senere former). Se Familie 47 - Verket 1900.


Familie 42b.
Verket 1875.

Her var oppført verksarbeider Ole Olsen Skaardal med familie. Se Jernverksv. 7 på Øvre Verket.


Familie 43a.
Verket 1875. Øvre Verket. "Karines hus."

Sagmester ved Verket, tømmermann (1897)
Hans Hansen Bærland fra Verket  f. 19/6-1837 d. 15/5-1917 på øvre Verket av "Lungebetændelse, s.a. Hans Hansen "Spærland". Se Familie 14 - Verket 1835.
g1g i Holla 4/12-1857 m. Ingeborg Gundersdatter fra Kalvodde under Sannes nedre f. 30/9-1835 på Kalvodde d. 30/10-1894 på Verket av "Kræftsvulst", d.a. Gunder Gulbrandsen Sannæs.
Forlovere: "Johannes Olsen Wærket og Elias Hansen Sannæs."
g2g i Holla 2/11-1897 m. enke Anne Karine Christensdatter (Karine Bærland) fra Hegna under Baksås i Eidsbygda f. 16/12-1854 d. nov. 1933 på Ulefoss, d.a. husmann Christen Larsen Hægnen.
Forlovere: "Former Anker Olsen, Vrk. og Johannes Olsen Kabbe, Vrk."
1. Kirsti Hansdatter f. 20/12-1857 g.m. Bent Nilsen. Se Familie 3b - Verket 1891.
2. Hans Hansen Bærland f. 11/9-1860 g. i Holla 1885 m. Anne Marie Jensdatter. Se Familie 68 - Verket 1910.
3. Anne f. 16/9-1863 d. 30/10-1867 på Verket av "Kighoste".
4. Anne f. 25/12-1865 d. 3/8-1868 på Verket av "Blodstyrtning, 4 år gml.
5. Gunder Hansen f. 30/8-1868.
6. Andreas Hansen f. 30/1-1872 d. 6/4-1892 på Verket av "Lungebetændelse," Ugift.
7. Hanna f. 21/8-1874 d. 12/6-1876 på Verket, 2 år gml.
8. Hanna Hansdatter f. 12/3-1877.

F.f. Wærksarb. Hans Hansen Spærland og Ingebor Gundersdatters Kirsti: Gunnild Gundersd. Namløs, Anne Gundersd. Namløs, Ole Arvesen Namløs, Hans Olsen Vrk., Lars Johnsen ditto.
F.f. Hans Hansen Spærland Vrk. og Ingebor Gundersdatters Hans: Marthe Hansd. Vrk., Anne Gundersd. Søwe, Ole Arvesen Namløs, Anders Saamundsen Vrk., Lars Johnsen Vrk.
F.f. Hans Hansen Spærland Vrk. og Ingeborg Gundersdatters Anne: Gunnil Gundersd. Namløs, Anne Gundersd. Søwe, Ole Arvesen Namløs, Anders Somundsen Vrk., Hans Olsen Vrk.
F.f. Hans Hansen Spærland Vrk. og Ingeborg Gundersdatters Anne: Marte Hansd. Vrk., Karen Hansd. Saugbr., Hans Olsen Vrk., Hans Johnsen Vrk., Anders Saamundsen Vrk.
F.f. Hans Hansen Spærland Værket og Ingeborg Gundersdatters Gunder: Marte Hansd. Vrk., Karine Eliasd. Vrk., Anders Somundsen Vrk., Hans Andersen og Andreas Thomassen Vrk.
F.f. Hans Hansen Spærland Vrk. og Ingeborg Gundersdatters Andreas: Marthe Hansd. Vrk., Gurine Gundersd. Søve, Elias Hansen Øgaarden, Peder Thomassen Vrk., Hans Andersen Vrk.
F.f. Hans Hansen Spærland Vrk. og Ingeborg Gundersdatters Hanna: Kari Pedersd. Vrk., Marie Pedersd. Vrk., Anders Saamundsen Vrk., Peder Eriksen Sagb., Hans Andersen Vrk.
F.f. Sagmester Hans Hansen Spærland og Ingeborg Gundersdatters Hanna: Karine Eliasd. Vrk., Kirsti Hansd. Vrk., Anders Saamundsen Vrk., Hans Andersen Vrk., Hans Pedersen Sagb.

Dyrehold i 1875: 1 gris.

Med dette mener jeg vi trygt kan si at stedsnavnet "Spærland" som i kirkebøkene er nevnt i forbindelse med denne
familien skal være "Bærland" og at navnet må ha vært feiltolka eller feilskrevet av sognepresten.

Hans andre hustru, Anne Karine Christensdatter, var enke etter Ole Johannesen på Verket. Se Familie 32a - Verket 1891.
Etter at hun gifta seg med enkemannen Hans Hansen Bærland, ble hun bare kalt "Karine Bærland". Det var henne som
"Karines hus" på Øvre Verket har sitt navn etter.

KildeDu slette ti' av Einar Jespersen (Holla Historielag 1980).
"I en tomannsbolig ("Karines hus") holdt Karine og Hans Bærland og Andrea og Asjer Olsen til. Det var to Hans Bærland (far og sønn), så vi sa bestandig Gamle-Bærland. Han var stor og breiskuldra, arbeida på Saga og sa i grunnen svært lite. Karine derimot hadde snakketøyet i orden. Det var et drivandes kvinnfolk som hadde husdyr sjøl, men enda til kunne ta ånnearbeid på gårdane rundt omkring. Når hun fikk ros for at hun var så seig til å henge i, svarte Karine at 'når jæ ærber, så ærber jæ', Karine kunne sette igler på folk. På store tre-pelers flasker hadde hun hesteigler stående i vann i vinduet. Hvis noen led av sår som ikke ville gro eller annen styggedom som kunne tenkes å stå i forbindelse med vondt blod, så ble Karine budsendt. Hun satte igler på det vonde stedet for å suge ut djevelskapet. Om kuren hadde den forønskede virkning, vet jeg ikke, men det er et gammelt ord som sier at - me' go'tru å store ståvlær, kan du gå på vannet. -"

 


Familie 43b.
Verket 1875.

Her var oppført verksarbeider Ole Johnsen f. 8/4-1846 med familie. Se Familie 37a - Verket 1891.

Dyrehold: 1 gris.


Familie 44a.
Verket 1875.

Former, husmann med jord, formann (1893)
Johannes Gundersen fra Verket f. 28/2-1830 d. 12/7-1889 på Verket av "Leversygdom", s.a. Gunder Hansen. Se Familie 40 - Verket 1822.
g. i Holla 7/10-1854 m. Karen Jørgensdatter fra Stenstadstrand under Stenstad f. 14/5-1832 d. 29/10-1892 på Sagene, d.a. Jørgen Christensen.
Forlovere: "John Andersen Værket og Ole Jacobsen Værket."
1. Gunder f. 17/12-1854 d. 6/2-1855 på Verket, 7 uker gml.
2. Jørgen Johannessen f. 2/12-1855. Se Familie 79b - Verket 1900.
3. Berthine Johannesdatter f. 17/10-1858 g.m. Andreas Andersen fra Gjerpen. Se Familie 46 - Bøle 1900.
4. Gunder Johannessen f. 9/11-1860. Se Familie 10b - Verket 1891.
5. Helene Johannesdatter f. 2/8-1863 g.m. Peder Johnsen. Se Familie 24 - Sagene 1920.
6. 
Anne Hansine Johannesdatter f. 16/12-1869.
7. Hanna Caroline Johannesdatter f. 7/11-1873 g. i Holla 10/5-1893 m. Ingebret Martin Evensen fra Langesund. Til Kristiansand?

F.f. = Faddere for ...

F.f. Johannes Gundersen Vrk. og Karen Jørgensdatters Gunder: Johanne Gundersd. Vrk., Maria Jørgensd. Værstadstranden, Hans Gundersen Vrk., Thron Gundersen Vrk., Ole Jørgensen Værstadstranden.
F.f. Johannes Gundersen Vrk. og Karen Jørgensdatters 
Jørgen: Anne Catrine Jørgensd. Præstgrav, Anne Jørgensd. Stranden, John Andersen Vrk., Tron Gundersen Vrk., Ole Jørgensen Stranden.
F.f. Johannes Gundersen Vrk. og Karen Jørgensdatters 
Berthine: Johanne Gundersd. Vrk., Maria Jørgensd. Steenstadstranden, Hans Gundersen Vrk., Lars Johnsen ditto, Ole Jørgensen Stranden.
F.f. Johannes Gundersen Vrk. og Karen Jørgensdatters 
Gunder: Barnets Moder, Maria Jørgensd. Stenstadstranden, John Andersen, Hans Gundersen og Abraham Johnsen Værket.
F.f. Johannes Gundersen Vrk. og Kari Jørgensdatters 
Helene: Anne Catrine Jørgensd. Holla, Anne Olsd. Holla, Ole Jensen Holla, Gunder Hansen Vrk., Ole Hansen Vrk.
F.f. Johannes Gundersen Vrk. og Karen Jørgensdatters Anne Hansine: Johanne Gundersd. Vrk., Karen Olsd. Kaasene, Ole Jensen Kaasene, Halvor Stensen Haatved, Skolelærer Nils Clemmetsen Sannerholt.
F.f. Johannes Gundersen Vrk. og Karen Jørgensdatters Hanna Caroline: Helene Olsd. Haatved, Ingeborg Olsd. Kaasene, Ole Jensen Kaasene, Johan Jørgensen Vrk., Jørgen Johannesen Vrk.

Familien hadde ei ku her i 1875.


Familie 44b.
Verket 1875.

Former, husmann uten jord
John Petter Olsen fra Febakke under S. Namløs f. 11/8-1844 i Kleivsgate under Bø d. på Verket 9/2-1926 av en "Blodsykdom", s.a. Ole Olsen Fæbakke. Se Familie 3 - Febakke 1865.
g. i Holla 23/7-1869 m. sitt søskenbarn Mari Johnsdatter fra Febakke under S. Namløs 
f. 31/1-1849 d. etter 1928, d.a. John Pedersen Fæbakke. Se Familie 5 - Febakke 1865.
Forlovere: "
Aasmund Gundersen og Hans Hansen Vrk."
1. Kirstine Johnsdatter f. 14/6-1870.
2. Jørgen Olaves Pettersen f. 20/5-1873. Se Hollav. 28 und. Prestegården.
3. Sofie Johnsdatter f. 26/7-1877.
4. Peder Pettersen f. 11/2-1881.

F.f. Former John Petter Olsen Fæbakke og Mari Johnsdatters Kirstine: Anne Olsd. Vrk., Anne Kirstine Johnsd. Fæbakke, Ole Olsen Fæbakke, Ole Olsen Kronborg, Anders Olsen Fæbakke.
F.f. Jon Petter Olsen Vrk. og Mari Jonsdatters 
Jørgen Olaves: Andrea Andreasd. Kronborg, Anne Kirstine Jonsd. Fæbakke, Hans Hansen Vrk., Peder Jonsen Vrk., Anders Olsen Fæbakke.
F.f. Former John Petter Olsen Vrk., og Mari Johnsdatters 
Sofie: Karen Anundsd. Sandbakken, Anne Simonsd. Haatved, Ole Olsen Kronborg, Peder Jonsen Vrk., John Jonsen Fæbakke.
F.f. Former John Petter Olsen(36) og Mari Johnsdatters(32) 
Peder: Karen Anundsd. Vrk., Anne Kirstine Johnsd. Fæbakke, John Johnsen Fæbakke, Ole Olsen Hæggen, Barnets Fader.


Dette ekteparet var søskenbarn, siden hans mor og hennes far var søsken.

Dyrehold i 1875: 1 gris.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Familie 45.
Verket 1875.

Bager ved Holden Forbrugsforrætning, inderst
Hans Martinius Henriksen f. 1842 i Tønsberg.
g.m. Anne Johanne Jensdatter f. 1851 i Skien.
1. Haldor Amandus Henriksen f. 3/7-1875 i Holla.
2. Charlotte Amalie Henriksen f. 25/3-1878.

F.f. Bagersvend Hans Marthinius Henriksen Uhlefos og Anne Johanne Johnsdatters Haldor Amandus: Andrea Rasmusd. Uhlefos, Inger Berthine Johnsd. ditto, Johan Mathiasen ditto, Hans Pedersen ditto og Johan Johnsen ditto.
F.f. Bager Hans Martinius Henriksen og Anne Johanne Jensdatters Charlotte Amalie: Andrea Rasmusd. Sagb., Ingeborg Marie Pedersd. ditto, Iver Halvorsen Daxrød, Johan Mathiasen Sagb., Halvor Halvorsen ditto.

Tjenestepige 1875: Inger Andersdatter f. 1863 i Holden.

"Ingen kreaturer".


Familie 46.
Verket 1875.

Her var oppført som inderst, enka etter byggmester Nils Ingebretsen på Verket, Gunhild Maria Jensdatter fra Verket f. 11/5-1829 i Holla.
Forsørges af Værkets Fattigvæsen.
Se Familie 14 - Verket 1845.

Anne Berthea Nilsdatter f. 1858 i Holla. "Hjemme hos Moderen."

"Ingen Kreaturer".


Familie 47.
Verket 1875.

Fraværende midlertidig:
I Helgen: Peder Pedersen, s.a. Peder Augustinusen, gift, Gaardbruger og Handelsfuldmægtig ved Forbrugsforætning, f. 1835 i Holden.
I Helgen: Anne Susanne Abrahamsdatter, d.a. Abraham Nilsen, Kone, f. 1842 i Melum i Solum.
Paa Ulefos Sagbrug: Aaste Karine Nilsdatter, d.a. Nils Hansen, Tjenestepige, f. 1861 i Holden.

Tron Johnsen, Logerende hos Handelsfuldmægtig P. Pedersen, ugift, Handelsbetjenet ved Holden Forbrugsforætning, f. 1856 i Holden.

"Ingen Kreaturer".


Familie 48.
Verket 1875.

Marsovnmester, enkemann
Svend Nicolai Svendsen f. 1814 i Holla.
Se Familie 4 - Verket 1865.
Hans Jacob Svendsen, Søn, ugift, Styrmand, f. 1848 i Holden.
Anne Svendsen, Datter, ugift, Hjemme hos Faderen, f. 1851 i Holden.
Elisabeth Theodora Davidia Svendsen, ditto, Hjemme hos Faderen, f. 1855 i Holden.

Johan Juul Horn, Tilreisende (på besøk), bosted Amerika, ugift, Smed, f. 1836 i Laurvig. Amerikansk statsborger.


Ingebor Thomasdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1856 i Holden.
I Drengstuen: Gustav Andersen, ugift, Tjenestegut, f. 1821 i Gøteborg, Sverige.

Dyrehold: 1 hest, 2 kuer.


Familie 49.
Verket 1875.

Gartner
Claus Anthon Vincent Schafranik f. 1835 i Jægerspris præstgjeld i Danmark.

g.m. Louise Hermandine Stahels f. 1846 i Brøndshøi i Danmark.
1. Valentin Stahels Schafranik f. 6/11-1870 i Holden.
2. Annie Louise f. 29/11-1872.


F.f. Gartner Winsents Claud Anton Sehafranick og Louise fød Stahls Valentin Anton Stahl: Barnets Moder, Frøken Sophie Dahl, Klokker T. K. Dahl, Forwalter Hansen og Fuldmægtig B. Johnsen.
F.f. Gartner Vinsent Schaffraneck og Louise fød Staels Annie Louise: (Ingen faddere).. Hjemmedøbt af Sognepræst Wefring 13. juni (1873). Døde uden at komme i Kirke.


Tjenestepige 1875: Johanne Tallaksdatter f. 1858 i Holla.

"Ingen Kreaturer".


Familie 50.
Verket 1875.

Husmandsenke uden Jord
Johanne Kirstine Gundersdatter f. 1820 i Holden.
Enke etter John AndersenSe Familie 112 - Verket 1865.
Mathilde Kirstine Johnsdatter f. 1855, ugift, Postaabnerske, f. 1855 i Holden.
Gunhilda Johnsdatter f. 1860 i Holden.
Hanna Katrine Johnsdatter, ditto, f. 1863 i Holden.

Forsørges af Værket.

Karen Christoffersdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1820 i Holden.
Dyrehold: 1 ku.

Datter med sine 2 barn på besøk:
Marie Berthine Johnsdatter Paus, Tilreisende med bosted Skien, hos sin Moder, gift Skipperkone, f. 1844 i Holden.

Anna Mathilde Paus f. 1871 i Skien.
Johan Karenius Paus f. 1874 i Skien.


Familie 51.
Verket 1875.

Smed, huseier
Lars Tollefsen fra Verket f. 9/7-1826 d. 28/7-1895 på Prestesaga av "Lungebetændelse", 69 år gml., s.a. Tollef Larsen. Se Familie 48 - Verket 1835.

g. i Holla 4/11-1852 m. Berthe Svennungsdatter fra M. Vibeto(2) f. 6/9-1831 d. 12/3-1877 på Verket, d.a. Svennung Thomassen Wibetoe.
Forlovere: "Nils Rasmussen Rønningen og Anund Hansen Wibetoe."

1. Tollef Larsen f. 6/9-1853 d. 11/5-1875 i Prestsaga, 22 år gml.
2. Severin Larsen f. 20/12-1855 d. 15/2-1877 på Verket, 22 år gml.
3. Hans f. 3/12-1858 d. 28/8-1859 på Evjen pr. Heisholt av "Blodgang.".

4. Hanna Marie Larsdatter f. 30/7-1860 d. 8/6-1876 på Verket, 16 år gml.
5. Karl Larsen f. 18/7-1863. Levde i 1920 og bodde i Prestsaga som grovsmed. Ugift.
6. Hans Martinius Larsen f. 28/11-1865.

7. Anne Marthine Larsdatter f. 20/9-1868.
8. Karen Marie Larsdatter f. 15/4-1872.

F.f. Smed Lars Tollefsen Holla og Berthe Svennungsdatters Tollef: Liw Hansd. Wibetoe, Andrea Tollefsd. Holla, Hans Anundsen Wibetoe, Søren Rasmussen Wrk., Ole Andersen Wibetoe.
F.f. Smed Lars Tollefsen Heisholt og Berthe Svennungsdatters Sevrin: Kirsti Svennungsd. Bruset, Karen Jahnsd. Vibetoe, Svennung Vibetoe, Hans G. Kringleføt, John Abrahamsen Evje.
F.f. Smed Lars Tollefsen Heisholt og Berthe Svennungsdatters Hans: Maren Tollefsd. Vrk., Kirsti Svennungsd. Bergen, Hans Gundersen Kringleføt, John Abrahamsen Evjen, Andreas Tollefsen Holla.
F.f. Smed Lars Tollefsen Heisholt og Berthe Svennungsdatters Hanna Marie: Maren Tollefsd. Vrk., Karen Tollefsd. Espevolden, Søren Rasmusen Vrk., Hans G. Kringleføt, Torsten Johnsen Holla.
F.f. Smed Lars Tollevsen Heisholt og Berte Svennungsdatters Carl: Kirsti Svennungsd. Bergen (Bergan), Andrea Tollevsd. Holla, Nils Abrahamsen Bergen, John Abrahamsen Evje, Thomas Svennungsen Wibeto.
F.f. Smed Lars Tollefsen Heisholt og Berthe Svennungsdatters Hans Martinius: Andrea Tollevsd. Vrk., Karen Tollevsd. Holla, Søren Rasmussen Vrk., Hans Petter Hansen Vrk., Andreas Tollevsen Heisholt.
F.f. Smed Lars Tollefsen Præstesagen og Berthe Svennungsdatters Anne Marthine: Andrea Tollefsd. Vrk., Karen Tollefsd. Holla, Hans Hansen Tintholt, Søren Rasmussen Vrk., Ole Halvorsen Evjen.
F.f. Smed Lars Tollefsen Præstsagen og Berthe Svennungsdatters Karen Marie: Lina Andersd. Evjen, Karen Tollefsd. Holla, Hans Hansen Tintholt Vrk., Hans Petter Hansen Vrk., Tollef Larsen Vrk.


Dyrehold: 3 sauer.

Denne familien har flytta til ei stue ved Prestsaga und. Verket.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Familie 52a.
Verket 1875. Ringsevje.

Former
Lars Johnsen fra Verket (Ringsevja) f. 6/8-1831 d. 20/11-1901 på Verket av hjerneslag, s.a. John Larsen Ringsevjen. Se Familie 38 - Verket 1835.
g. i Holla 10/6-1862 m. Ingeborg Pedersdatter fra Åsland i Lunde i Tel. f. 14/2-1833 d. 16/11-1916 på Kåsa på Verket av alderdom, d.a. Peder Evensen Aasland og Bergit Tønnesdatter.
Forlovere: "
Thomas Ellingsen Eie og Peder Thorsen Rødningen."
1. Bertine Marie Larsdatter f. 16/3-1867 på Verket g.m. former Edvart Andersen. Se Familie 106 - Verket 1910.
2. John Petter f. 15/4-1869.

F.f. Lars Johnsen Vrk. og Ingeborg Pedersdatters Bertine Marie: Asbær Olsd. Eie, Kari Pedersd. Eie, John Larsen Vrk., Andreas Hansen Vrk., Ole Pedersen Aasland, Andreas Johnsen Vrk.
F.f. Værksarb. Lars Johnsen og Ingeborg Pedersdatters 
John Petter: Maria Tronsd. Vrk., Kari Pedersd. Namløs, John Larsen Vrk., Andreas Johnsen Vrk., Ole Johnsen Fæbakke. Hjemmedøbt af Halvor Halvorsen Vrk.

Denne familien er også nevnt på Kaasa under Ulefos Jernværk i senere folketellinger.
Det ser ikke ut til at de fikk andre barn som vokste opp, enn Bertine Marie.

Intet dyrehold.


Familie 52b.
Verket 1875. Ringsevje.

Her var oppført former Andreas Hansen med familie. Se Familie 48 - Verket 1865.

Ingen jord, ingen kreaturer.


Familie 53a.
Verket 1875.

Her var oppført Kullebrender og husmann med jord, Hans Jørgen Ingebretsen med familie. Se Familie 119 - Verket 1865.

Pleiesønn, Johan Hansen, "Forsørges af Holden Fatigvæsen" f. ca. 1864 i Holla.


Familie 53b.
Verket 1875.

 Her var oppført sagbruksarbeider Johan Ingvard Jørgensen med familie. Se Familie 62b - Verket 1891.

Ingen Kreaturer.


Familie 54a.
Verket 1875.

Former, husmann med jord
Rasmus Johansen fra Verket f. 17/11-1827 d. 17/4-1883 på Verket., s.a. Johan Jensen d.y. Se Familie 6 - Verket 1835.
g. i Holla 23/8-1850 m. Anne Sophie Johnsdatter fra Delevje under V. Heisholt f. 20/7-1828 d. 20/12-1919 på Verket, d.a. John Olsen Deelevje.
Forlovere: "Ole Jacobsen Værket og Ole Johnsen Værket."
1. Thor Johan Rasmussen f. 1/12-1850 på Verket. Marsovnsarbeider i 1865. Former i 1875. Se Familie 29b - Verket 1891.
2. John Rasmussen f. 13/4-1853.
3. Anne Turine Rasmusdatter f. 12/8-1855.
4. Lars Rasmussen f. 22/10-1857. Former. Emigrerte til Allens Grove, Wisconsin 5/11-1880 sammen med broren Carl. Båt: S/S Angelo.
5. Carl Rasmussen f. 10/1-1860. Former. Emigrerte til Allens Grove, Wisconsin 5/11-1880 sammen med broren Lars. Båt: S/S Angelo.
6. Andreas Rasmussen f. 6/5-1863. Se Familie 4b - Verket 1920.
7. Rasmus Rasmussen f. 11/11-1866. Fadder i 1888. Beslager og bor hjemme i 1891.
8. Johannes Rasmussen f. 28/5-1868. Handelsbetjent ved landhandleri i 1891 og bor hjemme. Bodde som gift handelsbestyrer på Finvang (24/4) i Vågå i Ottadalen i 1920.
     g. i Vågå 24/11-1902 m. Mari Olsdatter Sandbu f. 22/5-1883 i Vågå, d.a. bonde Ole Guttormsen Sandbu. Folketellinga 1920 for Vågå.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Rasmus Johansen Wrk. og Anne Sophie Johnsdatters Thor Johan: Magrethe Anundsd. Wrk., Magrethe Johansd. Wrk., Johan Jensen Wrk., John Olsen Wrk., Rasmus Johnsen Deelevje.
F.f. Rasmus Johansen Wrk. og Anne Sophie Johnsdatters 
John: Karen Johnsd. Wrk., Inger Rasmusd. Wrk., John Olsen Deelevje, Johan Jensen Wrk., Hans Johnsen Deelevje.
F.f. Rasmus Johansen Vrk. og Anne Sophie Johnsdatters 
Anne Turine: Magrethe Johannesd. Heisholt, Magrethe Johannesd. Vrk., Ole Johnsen Bjærven, Jens Johansen Vrk., Andreas Johannesen Vrk., Nils Thomasen Vrk.
F.f. Rasmus Johansen Vrk. og Anne Sophie Johnsdatters 
Lars: Karen Magrethe Johnsd. Vrk., Kari Svendsd. Vrk., John Olsen Deelevje, Rasmus Johnsen Hægna, Nils Johansen Vrk.
F.f. Rasmus Johansen Vrk. og Anne Sophie Johnsdatters 
Carl: Barnets Moder, Ingebor Larsd. Deelevje, Johan Jensen Vrk., John Olsen Deelevje, Hans Johnsen ditto.
F.f. Rasmus Johansen Vrk. og Anne Sophie Johnsdatters 
Andreas: Ingebor Abrahamsd. Grini, Kari Nilsd. Vrk., Ole Johnsen Grini, Andreas Johannesen Vrk., Nils Johannesen Vrk.
F.f. Rasmus Johannessen(!) Vrk. og Anne Sophie Johnsdatters 
Rasmus: Magrethe Anundsd. Vrk., Anne Olsd. Vrk., Andreas Johannesen Vrk., Johan Jensen Vrk.
F.f. Værksarb. Rasmus Johansen Vrk. og Anne Sophie Johnsdatters 
Johannes: Kari Nilsd. Vrk., Anne Andreasd. Vrk., John Olsen Delevje, Andreas Johannessen Vrk., Thor Johan Rasmussen Vrk.

Dyrehold: 2 kuer.


Familie 54b.
Verket 1875.

Former
Nils Johansen fra Verket f. 4/7-1840 d. 25/3-1896 på Verket, som enkemann av "Tæring", s.a. Johan Jensen d.y. Se Familie 6 - Verket 1835.
g1g i Holla 29/12-1863 m. Kari Nilsdatter fra Verket f. 18/8-1841 d. 25/7-1878 på Verket, 37 år gml., d.a. Nils Christophersen. Se Familie 7 - Verket 1845.
Forlovere: "Rasmus Johansen Værket og Jacob Petter Thomassen Værket."
g2g i Holla 4/6-1880 m. Karen Gurine Johannesdatter fra Sagene f. 29/11-1843 d. 29/10-1885 på Verket av "Tæring", d.a. Johannes Jacobsen. Se Familie 20 - Sagene 1835.
Forlovere: "Johan Rasmusen Værket og Bent Nilsen Værket."
1. Johan Nilsen (tvilling) f. 16/4-1865.
Se Familie 11b - Verket 1920.
2. Turine Nilsdatter (tvilling) f. 16/4-1865.
3. Nils Nilsen f. 1/10-1867.
4. Thora Nilsdatter f. 6/2-1871.
5. Oskar Nilsen (Oskar N. Bjerke) f. 28/6-1874. Se Familie 85a - Verket 1900. Se også Vesthagvegen 5 under Søve.
Barn i 2. ekteskap:
6. Johannes Nilsen f. 21/12-1880.

F.f. Nils Johansen Vrk. og Kari Nilsdatters Johan (og Turine): Anne Sophie Johnsd. Vrk., Gunild Nilsd. Vrk., Jens Johansen Vrk., Nils Kristophersen Vrk., Jacob Petter Tronsen Vrk. Hjemmedøbt ved Thorer Pedersen Vrk.
F.f. 
Nils Johansen Vrk. og Kari Nilsdatters (Johan og) Turine: Karen Kristophersd. Vrk., Marthe Nilsd. Tvedt, Johan Jensen og Kristopher Nilsen Vrk. Hjemmedøbt ved Thorer Pedersen Vrk.
F.f. Nils Johansen Vrk. og Kari Nilsdatters 
Nils: Gunil Nilsd. Vrk., Marte Nilsd. Vrk., Jens Johannesen Vrk., Rasmus Johansen Vrk., Christofer Nilsen Vrk.
F.f. 
Nils Johansen Vrk. og Kari Nilsdatters Thora: Anne Johnsd. Vrk., Anne Gulliksd. Vrk., Nils Christoffersen Vrk., Jacob Petter Thomassen Vrk., Christoffer Nilsen Vrk.
F.f. Former Nils Johansen Vrk. og Kari Nilsdatters 
Oscar: Anne Sofie Jensdatter Vrk., Anne Torine Rasmusd. Vrk., Nils Christoffersen, Ole Nilsen og Thor Johan Rasmussen, alle af Værket.
F.f. Former Nils Johansen Vrk.(41) og Karen Johannesdatters(38) 
Johannes: Gusta Olsd. Heisholtebjen, Anne Evensd. Vrk., Hans Jonsen Sagb., Rasmus Johansen Vrk., Halvor Nilsen Sagb.

Tjenestepike i 1865:  Ellen Maria Christophersdatter fra Verket f. 29/7-1828. Ugift i 1865. Se Familie 60 - Verket 1822.


Familie 55a.
Verket 1875. Heggen.

KildeDu slette ti' av Einar Jespersen (Holla Historielag 1980).
"Heggen var en liten idyll med utsikt til Norsjø. Her bodde (ved forrige århundreskifte) Anne og Nils Heggen og Anne og Ole Heggen i en tomannsbolig. Heggen var et et helt lite gårdsbruk med plass til flere dyr. Karene arbeidet i støperiet, og kvinnfolkene stelte dyra. Det var alltid jevn velstand i Heggen og etterkommerne fortsatte i samme spor."

Husmann med jord, former
Ole Olsen Heggen sr. fra Febakke under S. Namløs f. 27/4-1834 på Klevsgate d. 18/11-1912 på Heggen, s.a. Ole Olsen Fæbakke. Se Familie 3 - Febakke 1865.
g. i Holla 24/7-1868 m. Andrea Andreasdatter fra Verket f. 29/4-1843 d. 22/12-1878 på Verket i "Barselseng i 5 døgns krampe, 36 Aar gml.", d.a. Andreas Johnsen Kronborg. Se Familie 114 - Verket 1865.
Forlovere: "Nils Gundersen Vrk. og Hans Larsen Vrk."
1. 
Kirstine Olsdatter f. 17/8-1869.
2. Anne Marie Olsdatter f. 5/7-1872.
3. Johanne Anette Olsdatter f. 9/1-1875 g. i Holla 1/5-1898 med baker Julius Mathisen fra Skien (født i Larvik ca. 1874). Bodde i et landhandleri på Bjerkenes ved Klovholt, Solum i 1900.

4. Ole Olsen Heggen jr. f. 17/12-1878. Se Familie 145 - Verket 1910.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Ole Olsen Kronborg og Andrea Andreasdatters Kirstine: Anne Olsd. Vrk., Johanne Andersd. Kronborg, Andreas Johnsen ditto, Ole Olsen Fæbakke, John Petter Olsen Fæbakke.
F.f. Ole Olsen Kronborg og Andrea Andreasdatters 
Anne Marie: Mari Johnsd. Vrk., Anne Olsd. Søve, Andreas Johnsen Kronborg, Peder Johnsen Vrk., Halvor Andreasen Kronborg.
F.f. Ole Olsen Kronborg og Andrea Andreasdatters 
Johanne Anette: Anne Olsd. Vrk., Johanne Andreasd. Kronborg, Andreas Jonsen Kronborg, John Jespersen Helgeroen, Anders Olsen og Andreas Olsen Fæbakke.
F.f. 
Former Ole Olsen Kronborg og Andrea Andreasdatters Ole: Anne Olsd. Vrk., Kirsten Olsd. Fæbakke, Petter Olsen Vrk., Anders Olsen Vrk., Andreas Olsen Fæbakke.

Tjenestepike her i 1875: Anne Evensdatter f. 1860 i Holla.
Dyrehold i 1875: 1 ku.

Kilder: Kirkebøker og folketellinger for Holla.
Denne familien bodde på Kronborg helt fram til hans kone døde i barselseng 22/12-1878. Da flytta enkemannen og yngste sønnen Ole til plassen Kåsa (tomannsbolig). Den ugifte Inger Andrea Johnsdatter Fæbakke hadde flytta inn og var husbestyrinne. Hun var trolig tante til Ole Heggen. Hun tok seg av lille Ole og var som ei husmor for dem. I 1900 bodde disse tre i Heggen. "lille Ole" var da blitt "former ved jernstøberi" og 22 år gammel. Inger Andrea Johnsen døde på Heggen 21/10-1914 av "Hjerneslag". Hun var f. 27/7-1839 på Febakke og datter av John Olsen Fæbakke. Se Familie 2 - Febakke 1865 under S. Namløs.

 


Familie 55b.
Verket 1875.

Sagmester, husmann uten jord
Isak Andreas Johnsen fra Ringsevja ved Verket f. 23/10-1842 d. 30/9-1877 på Verket, s.a. John Larsen Ringsevjen. Se Familie 38 - Verket 1835.
g. i Holla 15/5-1874 m. Berthe Maria Gundersdatter fra Verket f. 19/4-1849 d. 30/7-1887 på Verket, d.a. smed Gunder Andersen. Se Familie 33 - Verket 1845.
Forlovere: "
Ole Olsen Kronborg og Hans Thomassen Vrk."
1. Marie Andreasdatter f. 25/7-1874 g.m. former Herman Andreas Hansen. Se Familie 63 - Verket 1910.
2. Anna Malene Andreasdatter f. 22/2-1876.


F.f. Isak Andreas Jonsen Vrk. og Berthe Maria Gundersdatters Marie: Aase Malene Thorsd. Vrk., Anne Halvorsd. Vrk., Lars Jonsen Vrk., Peder Gulliksen Romnæs, Hans Thomasen Vrk.
F.f. Isak Andreas Johnsen Vrk. og Berthe Maria Gundersdatters 
Anna Malene: Aase Malene Thorsd. Vrk., Anne Evensd. Vrk., John Larsen Vrk., Lars Johnsen Vrk., Peder Gulliksen Romnæs, Hans Thomassen Vrk.

Enka Berthe Maria Gundersdatter ble g2g med enkemann Kittil Andreas Johnsen. Se Familie 5a - Verket 1875.


Familie 55c.
Verket 1875. 

Her var oppført husmann med jord, arbeider John Larsen f. ca. 1805 med familie. Se Familie 38 - Verket 1835.
Datterdatter boende her i 1875: Ingeborg Marie Halvorsdatter f. 1861 i Holla, "Forsørges af sine Besteforældre".

Dyrehold: 1 Hest.


Familie 56a.
Verket 1875.

Her var oppført enkemann, husmann med jord og kakkelovnsarbeider Rasmus Johannesen Kabbe f. 16/9-1819. Se Familie 17 - Verket 1845.

Ingen Kreaturer.


Familie 56b.
Verket 1875.

Pudser kagelovne, husmann med jord
Tallak Jacobsen fra Verket f. 9/8-1828 d. 9/5-1905 på Verket av "Bronkit og Astma", s.a. Jacob Larsen. Se Familie 4 - Verket 1835.
g. i Holla 16/11-1849 m. Inger Nilsdatter fra Kjønodden under Romnes / Verket f. 11/10-1828 på Kjønodden under Romnes død etter 1928, d.a. Nils Pedersen Kiønodde.
Forlovere: "Anders Olsen Kaasen og Ole Jacobsen Værket."
1. Nils Tallaksen f. 18/1-1850. Sagarbeider i 1865.
2. Johannes f. 25/12-1852.
3. Johanne Tallaksdatter f. 2/4-1858.
4. Johannes Tallaksen f. 23/9-1862. 1875: "Numrerer Kagelovne".
5. Andreas Tallaksen f. 28/11-1865 d. 20/7-1898. "Gift former Andreas Tallaksen, Værket" av "Hjernebetændelse."
    g. ca. 1893 m. Stine Fredrikke Hansen. Barn: 1. Ingerid Dagny Therese Tallaksen f. 2/6-1894 i Holla d. 15/11-1898 av "Hjernebetændelse". 2. Arne Frithjof Tallaksen f. 24/10-1897 i Holla.

6. Karl Tallaksen f. 23/7-1868. Se Familie 41c - Verket 1900.
7. Anne Marie Tallaksdatter f. 7/1-1872.


F.f. Tallak Jacobsen Wrk. og Inger Nilsdatters Nils: Andrea Abrahamsd. Wrk., Ingebor Andersd. Kaasen, Ole Jacobsen Wrk., Lars og Gunder Jacobssønner Værket.
F.f. Tallak Jacobsen Wrk. og Inger Nilsdatters Johannes: Andrea Abrahamsd. Wrk., Ingebor Tronsd. Haugen, Lars Jacobsen Wrk., Bent Jahnsen Wrk., Nils Andersen Wrk.
F.f. 
Tallak Jacobsen Vrk. og Inger Nilsdatters Johanne: Andrea Abrahamsd. Vrk., Maria Tallaksd. Præstegaarden, Gunder Jacobsen Vrk., Nils Andersen Vrk., Gjert Henriksen Vrk.
F.f. Tallak Jacobsen Vrk. og Inger Nilsdatters 
Johannes: Karen Jahnsd. Vrk., Andrea Rasmusd. Vrk., Ole Jacobsen Vrk., Gunder Jacobsen Vrk., Abraham Olsen Vrk.
F.f. Tallak Jacobsen Vrk. og Inger Nilsdatters 
Andreas: Karen Jahnsd. Vrk., Karen Torbjørnsd. Vrk., Gunder Jacobsen Vrk., Nils Andersen Vrk., Nils Tallaksen Vrk.
F.f. Tallak Jacobsen Vrk. og Inger Nilsdatters 
Carl: Barnets moder, Kirstine Olsd. Vrk., Gunder Jacobsen Vrk., Abraham Olsen Vrk., Adolph Olsen Vrk.
F.f. Tallak Jacobsen Vrk. og Inger Nilsdatters 
Anne Marie: Ingeborg Gundersd. Vrk. Mari Anne Andersd. Vrk., Ole Jacobsen Vrk., Abraham Olsen Vrk., Anton Rollefsen hos Cappelen.

Under folketellinga 1865 hadde han tittel former.

Dyrehold 1875: 1 ku.

Inger Nilsdatters far døde før hun ble født. Hennes mor, enka Karen Petersdatter ble g2g med enkemannen
Anders Andersen på Verket. Inger vokste opp der. Se Familie 69 - Verket 1801.


Familie 56c.
Verket 1875.

Her var oppført Gunder Jacobsen med familie. Se Familie 33 - Verket 1865.

Dyrehold: 1 gris.


Familie 57a.
Verket 1875.

 Malmarbeider ved jernverket
Andreas Thomassen
 fra Bakken under Verket f. 23/7-1840, s.a. Thomas Pedersen Bakken.
Se Familie 44 - Verket 1835.
g. i Holla 23/6-1869 m. Karine Eliasdatter fra Grindkåsa und. Sannes øvre f. 8/4-1847 d. 5/4-1879 på Verket, 32 år gml., d.a. Elias Hansen og Anne Marie Pedersdatter.
Forlovere: "
Peder Hansen og Andreas Johnsen Vrk."
1. Kirstine Marie Andreasdatter f. 22/12-1869. Se Familie 45a - Verket 1900.
2. Anne Elise Andreasdatter f. 26/8-1874.

F.f. Andreas Thomasen Vrk. og Karine Eliasdatters Kirstine Marie: Gunhild Nilsd. Vrk., Thomas Pedersen Vrk., Nils Thomasen Heisholtevjen, Peder Thomasen Vrk. Hjemmedøbt af Gjordemoder Kirsti Svennungsd.
F.f. Andreas Thomassen Vrk. og Karine Eliasdatters 
Anne Elise: Anne Maria Christensd. Heisholt, Anne Isine Eriksd. Vrk., Peder Eliassen Vrk., Hans Thomassen Vrk., Hans Jonsen Vrk.


Familie 57b.
Verket 1875.

Her var oppført malmarbeider Rasmus Johnsen f. 6/6-1849 med familie. Se Familie 42b - Verket 1891.

Ingen Kreaturer.


Familie 58.
Verket 1875. (Kabbehotten?).

Her var oppført former Johannes Olsen Kabbe med familie. Se Familie 30 - Verket 1891.

Dyrehold i 1875: Ei ku.


Familie 59a.
Verket 1875.

Her var oppført former Jacob Petter Gundersen med familie. Se Familie 48y - Verket 1891.

Dyrehold: 1 gris.


Familie 59b.
Verket 1875.

Her var oppført enke etter Erik Andersen, Ingeborg Jensdatter og et par barn. Se Familie 42 - Verket 1835.

Dyrehold: 1 gris.


Familie 60a.
Verket 1875.

Her var oppført sagmester Hans Martinius Thomassen med familie. Se Familie 48w - Verket 1891.


Familie 60b.
Verket 1875.

Her var oppført enke etter Tallak Larsen, Karen Jonsdatter og ei datter Lisbeth Maria Tallaksdatter f. 29/11-1835 (Baptist). Se Familie 36 - Verket 1835.

Losjerende: Mari Halvorsdatter, ugift, Forsørges af Værkets Fattigvæsen, f. 1819 i Holden. Dissenter, Den evangeliske Lutherske Frikirke (DELK).

Ingen Kreaturer.


Familie 61.
Verket 1875. Helgeroen. (Opprinnelig plass und. Prestegården).

Hustømmermann (tømrer)
Jesper Kittilsen fra Lunde i Tel. f. 18/2-1823 på Grini d. 6/11-1894 på Helgeroa av "Benverk og Alderdom", 71 år gml., s.a. Kittil Jespersen.
g. i Lunde kirke 27/7-1846 m. Anne Johnsdatter fra Tyri i Lunde f. 4/10-1823 død etter nov. 1894, d.a. John Evensen Tyri.
Forlovere: "Christian Haraldsen Livolden og Hans Eriksen Kaasa."
1. Kittil Jespersen f. 21/5-1847 i Lunde. Se Familie 24a - Verket 1891.
2. Mari Jespersdatter f. 12/9-1849 i Lunde g.m. former og enkemann Nils Johnsen f. 4/12-1841. Se Familie 54b - Verket 1891.
3. John Jespersen f. 24/4-1852 på Glenna i Lunde. Se Familie 65c - Verket 1875.
4. Peder Jespersen f. 17/10-1854 i Bamble. Se Familie 13b - Verket 1891.
5. Gunhild Maria Jespersdatter f. 2/10-1857 i Bamble.
6. Even Andreas Jespersen f. 6/10-1861 i Lunde. Se Familie 141 - Verket 1910.
7. Andreas Jespersen f. 10/9-1864 i Holla. Se Familie 34a - Verket 1900.

F.f. Værksarb. Jesper Kittilsen Hælgeroa og Anne Johnsdatters Andreas: Maren Hansd. Sandbakken, Mari Jespersd. Helgeroa, Andreas Johnsen Kronborg, John Andreassen ditto, Knud Pedersen Furustul.

Denne familien bodde tidligere på S. Settendal i Lunde sogn, Bø Prestegjeld. Der er de eldste barna født.
Siste bosted i Lunde før de flytta til Holla våren 1863 var Glenna. På 1850-tallet bodde de noen år i Bamble.
To av barna ble født der.

Denne familien er registrert innflytta fra Bø prestegjeld (Lunde) til Holla våren 1863.

Dyrehold i 1875: 1 ku.


Familie 62a.
Verket 1875. Ringsevje.

Husmann med jord, former 
Lars Evensen Ringsevjen f. 8/6-1826 d. 11/3-1903 på Ringsevja av "Hjertelammelse", s.a. Even Larsen Ringsevjen. Se Familie 5 - Verket 1835.
g. i Holla 28/12-1855 m. Aslaug Jørgensdatter fra Kolstad(4) i Helgen f. 4/10-1833 d. 15/6-1904 på Ringsevja av "Kræft", d.a. Jørgen Johnsen Kaalstad.
Forlovere: "
Petter Andreas Rasmussen Ringsevje og Nils Nilsen Kastet."
1. Even Larsen f. 28/7-1856. Former i 1875. Utvandret som ungkar med "S/S Hero" til Oconomowok, Wisconsin den 1/4-1881.
2. Aslaug Maria Larsdatter f. 16/6-1859.
3. Inger Larsdatter f. 31/1-1862 g.m. Nils Johnsen f. 23/3-1861. 
Se Familie 65 - Verket 1910.
4. Anne Larsdatter f. 18/2-1866.
5. Jørgen Larsen f. 30/3-1869. Se Familie 80 - Verket 1910.
6. Hanna Larsdatter f. 30/1-1874.


F.f. Wærksarb. Lars Evensen Ringsevjen og Asloug Jørgensdatters Even: Asloug Halvorsd. Wale, Karen Jørgensd. ditto, Jørgen Johnsen Wale, Nils Evensen Vrk., Johannes Evensen Vrk.
F.f. Lars Evensen Ringsevjen og Asloug Jørgensdatters 
Asloug Maria: Karen Jørgensd. Galten, Anne Sondresd. Saugbr., Christian Evensen, Nils Evensen og Johannes Evensen Ringsevjen.
F.f. Lars Evensen Ringsevje og Asloug Jørgensdatters 
Inger: Andrea Sondresd. Vrk., Kirsten Maria Jørgensd. Vale, Johannes Andersen Vrk., Tollev Asgjærsen Fæbakke, John Jørgensen Wale.
F.f. Lars Evensen Ringsevje og Asloug Jørgensdatters 
Anne: Kirsti Olsd. Vrk., Anne Johannesd. Sandbakken, Christian Evensen Vrk., Andreas Evensen Ringsevje.
F.f. Former Lars Evensen Ringsevjen og Asloug Jørgensdatters 
Jørgen: Inger Tronsd. Ringsevjen, Kirsten M. Jørgensd. Vale, Andreas Evensen Ringsevjen, Halvor Jørgensen Vale, Even Johannessen Sandbakken.
F.f. 
 Lars Evensen Ringsevjen og Asloug Jørgensdatters Hanna: Berthe Maria Evensd. Vrk., Anne Maria Jørgensd. Vale, Halvor Jørgensen Vale, Even Johannesen Sandbakken, Even Larsen Ringsevjen.

Dyrehold 1875: 1 ku, 2 sauer, 1 gris.


Familie 62b.
Verket 1875. Ringsevje. Husmannsplass med 2 leiligheter.

Husmann med jord, sagmester, verksarbeider, former
Andreas Evensen Ringsevjen fra Ringsevja f. 11/11-1836 d. 8/10-1884 på Ringsevja av en "Hjernesykdom", 48 år gml., s.a. Even Larsen Ringsevja. Se Familie 5 - Verket 1835.
g. i Holla 28/11-1863 m. Inger Tronsdatter fra Sagene f. 6/6-1833 d. 22/3-1908 på Ringsevja av "Slag", d.a. Tron Nilsen. Se Familie 21 - Sagene 1822.
Forlovere: "
Anders Thronsen Vrk. og Lars Evensen Vrk."
1. Even Andreassen Ringsevjen f. 21/10-1864. Se Familie 112 - Verket 1910.
2. Tron Andreasen Ringsevjen f. 13/6-1866.
3. Andreas Andreasen Ringsevjen f. 2/2-1868. Se Familie 82 - Verket 1910.
4. Johannes Andreasen Ringsevjen f. 12/9-1869.
5. Hans Andreasen Ringsevjen f. 7/1-1873. Elektriker i 1903. Se Vesthagvegen 10 under Søve.
6. Nils Andreasen Ringsevjen f. 5/10-1875.
7. Inger Anette Andreasdatter Ringsevjen f. 25/6-1879 g.m. Ole Olsen Heggen. Se Familie 145 - Verket 1910
.
Se også Heggen.

F.f. Andreas Evensen Ringsevje og Inger Thronsdatters Even: Anne Thronsd. Vrk., Anne Johannesd. Sandbakken, Anders Tronsen Vrk., Lars Evensen og Anders Johannessen Vrk.
F.f. Andreas Evensen Ringsevjen og Inger Tronsdatters 
Tron: Asloug Jørgensd. Ringsevjen, Anne Johannesd. Sandbakken, Nils Evensen og Christian Evensen Vrk., Anders Johannesen Vrk.
F.f. Andreas Evensen Ringsevje og Inger Tronsdatters 
Andreas: Kirsti Tronsd. Vrk., Anne Johannesd. Sandbakken, Anders Thronsen Vrk., Nils Evensen Vrk., Halvor Andersen Vrk., Anders Johannesen Sandbakken.
F.f. Værksarb. Andreas Evensen Ringsevjen og Inger Tronsdatters 
Johannes: Barnets Moder, Andrea Torersd. Vrk., Johannes Andersen Vrk., Lars Evensen, Halvor Andersen, alle af Værket.
F.f. Andreas Evensen Ringsevjen og Inger Tronsdatters 
Hans: Ingeborg Olsd. Vrk., Anne Johannesd. Vrk., Johannes Andersen Vrk., Lars Evensen Ringsevjen, Jacob Petter Gundersen Vrk.
F.f. Andreas Evensen Ringsevjen og Inger Tronsdatters 
Nils: Barnets Moder, Mari Anne Hansd. Vrk., Nils Evensen og Christian Evensen Vrk., Even Johannesen Vrk.
F.f. Former Andreas Evensen Ringsevjen og Inger Tronsdatters 
Inger Anette: Anne Tronsd., Andrea Halvorsd., Anders Tronsen, Ole Nilsen og Barnets Fader, alle af Værket.

Dyrehold i 1875: 1 kuer, 2 sauer.

Losjerende 31/12-1865: Enke og pensjonist Inger Christiansdatter, hans gamle moder. Se Familie 5 - Verket 1835.


Familie 63.
Verket 1875. Ringsevje.

Tømmermerker, hustømmermand, jordbruker
Petter Andreas Rasmussen fra Bergkåsa under Tvara f. 4/8-1827 d. 2/7-1890 på Verket av "Lungebetænde, s.a. Rasmus Halvorsen Bergkaasa.
g. i Holla 5/11-1852 m. Andrea Nilsdatter fra Kåsa ved Sagene f. 27/9-1833 d. 20/7-1883 på Verket av "Tæring", d.a. sagarbeider Nils Bentsen. Se Familie 7 - Sagene 1822.
1. Anne Thomine Andreasdatter f. 6/11-1853 g.m. Nils Stenersen. Bodde i Ringsevja. Se Familie 72a - Verket 1900.
2. Thomine Andreasdatter f. 15/2-1856.
3. Rasmus Andreassen f. 15/5-1859. Snekker i 1875.
4. Nils Andreassen f. 18/11-1861.
5. Anund Andreassen f. 17/9-1864.
6. Marie Andreasdatter f. 16/6-1867 g.m. Andreas Rasmussen. Bodde også i Ringsevja. Se Familie 4b - Verket 1920.
7. Anthon Andreassen f. 4/2-1870.
8. Hanna Petrine Andreasdatter f. 21/4-1875.

F.f. Tømmermærker Petter Andreas Rasmussen Ringsevjen og Andrea Nilsdatters Anne Thomine: Aaste Nilsd. Wrk., Kari Halvorsd. Bergkaasen, Nils Bentsen Saugbr., Jens Johnsen Hagen, Nils Rasmussen Rønningen, Anders Nilsen Saugbruget.
F.f. Tømmermærker Petter Andreas Rasmussen Ringsevjen og Andra Nilsdatters 
Thomine: Kari Halvorsd. Bergkaasen, Karen Bentsd. Saugb., Bent Steenstad, Nils Nils Nilsen Kastet, Peder Nilsen Saugbr., Emanuel Rasmussen Vrk.
F.f. Andreas Rasmusen Vrk. og Andrea Nilsdatters 
Rasmus: Amborg Nilsd. Saugbr., Maren Nilsd. Rønningen, Hans Rasmusen Vrk., Emanuel Rasmusen Bergkaasen, Anders Nilsen Romnæs, Johannes Nilsen Kaasa.
F.f. Tømmermærker Petter Andreas Rasmussen Ringsevje og Andrea Nilsdatters 
Nils: Severine Halvorsd. Romnæs, Anne Nilsd. Rønningen, Nils Rasmussen ditto, Bent Nilsen Stenstad, Nils Nilsen Kastet, Johannes Nilsen Saugbr.
F.f. Tømmermærker Andreas Rasmussen Ringsevje og Andrea Nilsdatters 
Anund: Karen Halvorsd. Kastet, Asloug Evensd. Jetteboen, Nils Rønningen, Hans Rasmussen Vrk., Johannes Nilsen Kaasen.
F.f. Tømmermærker Andreas Rasmussen Ringsevje og Andrea Nilsdatters 
Marie: Asloug Evensd. Kaasen, Anne Nilsd. Rønningen, Hans Rasmussen Vrk., Jens Johnsen Saugbr., Nils Nilsen Kastet, Peder Nilsen Hammerstad.
F.f. Tømmermærker Andreas Rasmussen Ringsevjen og Andrea Nilsdatters 
Anton: Karen Bentsd. Hammerstad, Anne Thomine Andreasd. Ringsevjen, Johannes Nilsen "Haave"(?), Rasmus Hansen Heisholt, Halvor Halvorsen Vrk.

Petter Andreas Rasmussen er oppført som tømmermerker fra 1853.

Denne familien ble medlemmer av menigheten den Evangelisk Lutherske frimenighet (DELK) på 1870-tallet.

Dyrehold i 1875: 3 kuer, 4 sauer og 1 gris.


Familie 64.
Verket 1875. Dreier (Neperud).

Her var oppført maskinarbeider Henrik Halvorsen med familie. Se Familie 117 - Verket 1865.


Familie 65a.
Verket 1875. Kronborg.

Her var oppført enka etter former Anders Christensen Kronborg, Sofie Gurine Jacobsdatter med sine barn. Se Familie 115 - Verket 1865.


Familie 65b.
Verket 1875. Kronborg.

Her var oppført former og enkemann Andreas Johnsen Kronborg f. 11/5-1811. Se Familie 114 - Verket 1865.


Familie 65c.
Verket 1875. Kronborg.

Former
John Jespersen fra Verket f. 24/4-1852 på Glenna i Lunde f. 24/4-1852 d. 24/11-1876 på Verket, s.a. Jesper Kittilsen. Se Familie 61 - Verket 1875.
g. i Holla 16/7-1875 m. Johanne Andreasdatter fra Kronborg f. 2/10-1852 d. 20/12-1934 på Kronborg, som "enke Johanne Jespersen", d.a. Andreas Johnsen Kronborg. Se Familie 114 - Verket 1865.
1. Anne Kristine Johnsdatter f. 13/1-1876 g.m. former Lars Larsen. Se Familie 99 - Verket 1910.

F.f. = Faddere for ...

F.f. John Jespersen Kronborg og Johanne Andreasdatters Anne Christine: Andrea Andreasd. Vrk., Mari Jespersd. Helgeroen, Andreas Johnsen Kronborg, Jesper Kittilsen Helgeroen, Kittil Jespersen ditto, Knud Olsen af Skien.

Andre på plassen Kronborg i 1875:
Karen Thomine Thorstensdatter, Tjenestepige, f. 1862 i Holden.
Knud Olsen, midlertidig tilreisende, bosted Solum, ugift, Maler og Snekker, f. 1853 i Omersdal i Siljord (Åmotsdal, Seljord).
Halvor Olsen, midlertidig tilreisende, bosted Solum, ugift, Snekker, f. 1857 ditto.

Johanne Andreasdatter ble enke veldig tidlig. De hadde ikke vært gift mer enn nesten 15 måneder før mannen døde.
Hun gifta seg aldri igjen. Hun ble boende på Kronborg resten av livet.


Familie 66a.
Verket 1875. (Kaasene?)

Her var oppført smed Brynhild Jensen med familie. Se Familie 93 - Verket 1865.

Dyrehold: 2 kuer, 3 sauer, 1 gris.


Familie 66b. Kaasene.
Verket 1875.

Her var oppført smed Karl Julius Brynildsen med familie. Se Familie 70a - Verket 1891.

Ingen Kreaturer.


Familie 66c.
Verket 1875. Sæterkaasene.

Her var oppført fyrbøter på dampskib og bruker av jord, Knud Torstensen fra Flåbygd. Se Familie 2a - Verket 1891.

Dyrehold: 1 ku, 2 sauer, 1 gris.


Familie 67a.
Verket 1875.

Her var oppført tømmermerker Halvor Olsen med familie. Se Familie 102 - Verket 1865.


Familie 67b.
Verket 1875. Kaasene.

Her var oppført tidligere skovfogd Ole Jensen med familie. Se Familie 103 - Verket 1865.

Dyrehold: 2 kuer, 1 gris.


Familie 68a.
Verket 1875.

Her var oppført former Thorer Pedersen med familie. Se Familie 75 - Verket 1865.


Familie 68b.
Verket 1875.

Former
Nils Christophersen (Nils Kristoffersen) fra Verket f. 3/4-1817 d. 18/4-1882 på Verket av "Lungebetændelse", s.a. Christopher Nilsen. Se Familie 60 - Verket 1822.
g. i Holla 13/11-1840 m. Aaste Nilsdatter fra Ringsevja under Søve f. 24/1-1819 d. 7/3-1893 på Sagene av "Slag", d.a. Nils Olsen Ringsevjen.
Forlovere: "Gunder Olsen Tvedt og John Johnsen Værket."