ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Jernverksfamilier i Holla

Verket 1801

Oppdatert 20.07.2024


Verksarbeidere
| Før 1700 | 1700 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 |
| 1801 | 1822 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 |
| 1900 | 1910 | 1920 | 1948 | 1961 |

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/11-1950.


Kilder: Nasjonal folketelling februar 1801, kirkebøker, skifter og annet.


Familie 1.
Verket 1801. Forvalterboligen.

Her var oppført forvalter Christopher Ludvig Poppe med familie. Se Jernverket.


Familie 2.
Verket 1801.

Fuldmægtig, controlleur
Jacob Olsen Raaberg f. ca. 1741 d. 7/4-1814. "
Controlleur Jacob Olsen Raaberg, 72 Aar 3 Mnd. 1 Dag."
g. i Holla 15/4-1774 m. Anna Rasmussen f. ca. 1746 d. 1/12-1821 på Verket, 75 år gml.
1. Ole Andreas Raaberg dpt. 27/7-1774.
2. Kirsten Elisabeth Raaberg dpt. 18/11-1778 g. i Holla 18/9-1813 m. Christopher Andersen Tvara. Se Tvara øvre.

F.f. = Faddere for ...

F.f. 
Fuldmægtigen Seignior Jacob Raabergs og Madame Anna Rasmusens Ole Andreas: Hr. Kammerraad Rougtved, Hr. fogden Thornsohn, Hr. forvalter Rasmusen, Jomfrue Elisabeth Rougtved.
F.f. Fuldmægtig Seignior Jacob Raabergs og Madame Anna Rasmusens Kirsten Elisabeth: Forvalter Møldrup, Forvalter Lars Gartner, Monsieur Jon Poulsen, Madame Karen Møldrup, Frøken Metthe Sophia Budde.

Jacob Raaberg er nevnt første gang i Holla kirkebok som fadder for marsmester Johannes Rasmussens barn, den 4/10-1767.

Hans gamle mor: f. ca. 1715 bg. 27/10-1783. "Madame Johanne Elisabeth Raaberg, ved Holden, 68 Aar 51 Uger 4 Dage."
Hans bror: f. ca. 1749 bg. 23/6-1794. "Wilhelm Christian Raaberg, ved Holden, 45 Aar."
Werkstedarbeider Lars Raaberg f. ca. 1768 d. 30/10-1829, 61 år gml.


Familie 3.
Verket 1801.

Inspecteur
Ulric Georg Enhørning fra Sverige f. ca. 1771.
g.m. Caroline Elisabeth Lundberg fra Sverige f. ca. 1773.
1. Claus Ludvig Enhørning f. ca. 1792.
2. Carl Uldric Enhørning f. ca. 1796.
3. Albertine Marie Elisabeth Enhørning f. 30/8-1799.

F.f. Hr. Inspecteur Ulric Georg Enhørnings og Madame Caroline Elisabet Lundbergs Albertine Marie Elisabet: Hr. Forvalter Poppe, Hr. Controleur Raaberg, Hr. Morten Bredsdorf, Madame Gartner, Jomfrue Thornsohn.

Han er første gang nevnt i Holla kirkebok i februar 1798 som fadder for klokker Dahls barn.
Han kom trolig til Holla rundt den tiden.


Familie 4.
Verket 1801.

Marsovnmester
Paul Petter Svendsen (Paulo Svendsen) fra Bærums Verk? f. ca. 1768 d. 9/4-1828 på jernverket.
g. i Holla 16/8-1797 m. Anne Paulsen f. ca. 1769.
Forlovere: "Hr. Kammerraad Rougtved og Hr. Forvalter Bredsdorf."
1. Ellen Pernille f. 14/5-1798 bg. 22/6-1802. "Elen Pernille Svensen, 4 Aar."
2. Johanne Sophie Svendsen f. 29/6-1799.
3. Karen Agatha Svendsen f. 7/7-1801.
4. Edel Pernille Svendsen (Petronelle Svendsen) f. 7/4-1803 g.m. byggmester og marsovnmester Jahn Herman Hansen Horn. Se Familie 40 - Verket 1835.
5. Sven Nicolai Friis f. 11/11-1805 bg 3/1-1807. "Sven Nicolaj Friis, 1 Aar."
6. Anne Elisabeth f. 27/6-1807. Død tidlig.
7. Anne Elisabeth Svendsen f. 12/2-1810.
8. Svend Nicolai Svendsen f. 10/1-1814. Se Familie 4 - Verket 1865.

F.f. MarseMæster Poul Peter Svendsen og Madame Anne Poulsens Elen Pernille: Hr. Forvalter Bredsdorf, Mæster Jon Poulsen, Monsieur Hans Horn, min kone, Jomfrue Clara Christence Poulsen.
F.f. Mars Ovens Mæster Poul Peter Svensen og Madame Anne Poulsens Johanne
: Hr. Controleur Raaberg, Ole Andreas Raaberg, Niels Dahl, Madame Elen Poulsen, Jomfrue Clara Christence Poulsen.
F.f. Poul Peter Svendsen og Anne Jonsdatters Karen Agatha: Hans Haven, Berthel Bredsdorf, Jan Warme, Madame Poppe, Anne Lisbeth Svendsen.
F.f. 
Marsemester Svendsen og hustrue Anne Poulsdatters Edel Pernille: Monsieur Poppe, Forvalter Poppe, Jomfrue Gartner (+ foreldrene?).
F.f. Masmester Hr. Swensen og Madame Anne Svensens Sven Nicolay Friis: Forvalter Poppe, Forvalter Bredsdorff, Jomfrue Holter?, Madame Horn, Jomfrue Warme.
F.f. Hr. Marsmester Svensen og Hustrues Anne Elisabeth: Hr. Horn, Peder Varme, N. Dahl, Madame Foss, Jomfrue Jacobsen.
F.f. Marsmæster Svensen og Kones Anne Elisabeth: D'herrer Poppe, Poppe, Horn, Madame Høst, Jomfrue Poppe.
F.f. Hr. Marsovnmæster Svendsen og Anne Poulsens Sven Nicolai: Madame Warme, Madame Nerdrum, Hr. Jan Warme, Lærer Poppe, og Johan Herman Poppe.

Paul Petter Svendsen overtok som masmester etter sin onkel Jon Paulsen. Se Familie 2 - Verket 1782.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1830 - 1834, Folie 3a.
Masmester Poul Petter Svendsen, død 9. April 1828. Sted: Holden Jernværk.
Arvinger: Enken Anne Svendsen f. Poulsen og Deres sammenavlede Børn:
1. Svend Nicolai Svendsen 14 Aar.
2. Johanne Sohie Svendsen 29 Aar, ugift.
3. Petronelle Svendsen 25 Aar, ugift.
4. Anne Elisabeth Svendsen 18 Aar, ugift.
Værge for Barna: Forvalter Poppe.
Laugværge for Enken: Forvalter Carl Fredrik Rolsted.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 


Familie 5.
Verket 1801.

Her var oppført enka Ellen Poulsen, pensjonist f. ca. 1743. Tydligvis i slekt med familien ovenfor. Kanskje hans mor?


Familie 6.
Verket 1801.

Smedmester
Anders Olsen Ausdahl f. ca. 1766 d. 23/7-1827 på Verket, s.a. Ole Ousdahl.
g. i Holla 19/1-1797 m. Pernille Jacobsdatter Hoffenberg fra Skien dpt. 30/9-1754, d.a. skotmann Jacob Hoffenberg og Kirsten Henriksdatter (gift i Skien 5/9-1754).
Forlovere: "Hr. Kammerraad Rougtved og Forvalter Faber."
Ingen barn.

Andre beboere i familie i 1801: Hans søster Fredrika Christiana Ausdahl f. ca. 1777.

Ausdahl kan være en gård i Romedal ved Stange på Hedmark.

4 ugifte smedsvenner her i februar 1801:
Jørgen Nilsen f. ca. 1771.
Petter Torstensen f. ca. 1778
Nils Lindgreen (Svensk) f. ca. 1761. Se Haugbakken under Prestegården.
Knud Torgersen f. ca. 1770.
Smeddreng: Jan Hansen Horn f. ca. 1785.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotkoll, 1828-1830, folie 61b. Digitalarkivet.
Aar 1828 den 29. Januar, blev Skifteretten administreret i afdøde Smed Anders Ausdahls Huus ved Holden Jernwærk til en Skifte Registrering afhold
efter her den 23. Juli sidstleden med afgangne førmeldte afdøde, til en Skifte Deling af hans Efterladenskaber aftaes gield og udgifter fradrag. Om noget bliver at
Arwe mellem den afdødes arwinger. Skifteretten administrereds paa Hr. Sorenskriver Wessels Wegne af Præstegieldets Lænsmand, Christen Aalborg og
de af hand paa Fogdens Wegne, Opnævnte Wurderings og Taxationsmænd, Tomas Andersen og Svennung T. Wibetoe.
StervboEnken nærwærende Petronelle Jacobsdatter Offenberg war tilstæde og tilkiendegav som Laugwærge at hawe antaget Hr. Forwalter Rolsted, som
lod møde wed Byggmester Horn, Enken Tilkiendegaw at hun med sin afdøde mand ingen Børn hawde efterladt sig, Derimod til Kiendgaw at den afdødes
arwinger er 2de (2) søstre den ene navnlig Frederikke Olsdatter gift med Feyermester Heichel i Laurvig, og den anden navnlig Trine Olsdatter gift med
en Jacob Svendsen i Fredrichstad. Ingen af disse war tilstæde, men paa deres Wegne meldte sig Wærkets byggmester Horn - Endwidere war mødende boets
Panta Handeler Hr. Baron Løveskiold med sin Kontoer betient Alberth Rolsted -
Sterwboe Enken blew der efter tillholde at frembringe alt hvad Stervboet maatte wære eyende, Hwilket Hun lowede, og frembragte følgende til antegning: (....).
(Ganske rikt på sølvtøy, messing, tinn og annet inventar. Alle bygningene var eid av Baron Løvenskiold. G.S.).
Denne første del av skiftet er avskrevet av G.S., Langesund 29/8-2022.
 


Familie 7.
Verket 1801.

Her var oppført former Nils Christophersen med familie. Se Familie 8 - Verket 1782.


Familie 8.
Verket 1801.

Verksarbeider
Saamund Gjermundsen
 fra Skårdal store i Lunde f. 1/1-1770 d. 14/4-1819 på Verket, s.a. Gjermund Madsen Skaardal og Liv Olsdatter.
g. i Holla 24/4-1800 m. Anna Nilsdatter fra Verket dpt. 25/12-1774, d.a. Nils Christophersen. Se Familie 8 - Verket 1782
Forlovere: "
Bent Jonsen Saugen og Ole Eenersen ibid."
1. Ole Saamundsen f. 30/6-1800. Se Familie 12 - Verket 1835.
2. Nils f. 7/8-1803 bg. 8/11-1804. "Niels Saamundsen Wrk., 3 1/2 Aar."
3. Nils Saamundsen f. 19/8-1805. Se Familie 27 - Verket 1835.
4. Liv Saamundsdatter f. 17/12-1807 g.m. Lars Nilsen. Se V. Heisholt.
5. Jon f. 25/3-1811 bg. 15/2-1812. "Jon Saamunsen Wrk., 10 Mnd. 21 Dage."
6. Jon Saamundsen f. 1/2-1813.
7. Andreas f. 1/6-1816 d. 14/6-1816 på Verket.

F.f. Saamund Giermundsen Wrk. og Anne Nielsdatters Ole: Bent Jonsen Saug, Jon Bentsen Saug, Mogens Kaasen, Aaste Johannisd. Hølen, Inger Nielsd. Præstegaarden.
F.f. 
Saamund Jermundsen og Anne Nielsdatters Niels: Jan Andersen, Lisbeth Sannæs (+ foreldrene?).
F.f. Saamund Giermundsen Wrk. og Anne Nielsdatters Niels: Jon Steensen, Stener Giermundsen, Tyche Pedersen Espevolden, Berthe Steensd. Wrk., Karen Nielsd.
F.f. Saamund Giermundsen og Anne Nielsdatters Liv: Niels Olsen, Christopher Nielsen, Abraham Steensen, Berthe Stensd., Karen Nielsd.
F.f. Saamund Giermundsen Wrk. og Anne Nielsdatters John: Hans Næperud, Giert Hansen, Abraham Steensen, Kari Bentsd., Kari Nielsd.
F.f. Saamun Gjermunsen Wrk. og Anne Nielsdatters Jon: Kari Bentsd. Wrk., Karen Nielsd. Wrk., Christopher Nielsen, Hans Næberud og Ole Gjermundsen Wale.
F.f. 
Saamun Giermunsen Wrk. og Anne Nielsdatters Andreas: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 1/6.


Familie 9.
Verket 1801.

Her var oppført dagarbeider Hans Mortensen med familie. Se Familie 24 - Verket 1782.
Samt en dattersønn, Halvor Tollefsen f. ca. 1786.


Familie 10.
Verket 1801.

Tømmermann
Even Hansen Kolstad fra Kolstad lille i Helgen dpt. 16/3-1757 bg. 26/5-1814 i Ø. Porsgrunn, s.a. Hans Tovsen Kolstad.
g. i Holla 24/10-1799 m. Margrethe Olsdatter fra Hegna under V. Heisholt f. 8/5-1780, d.a. Ole Rasmussen Hegna.
1. Hans f. 16/2-1801 bg. 2/6-1801. "Hans Evensen, 14 Uger."
2. Ingeborg Evensdatter f. 24/4-1802.
3. Hans Evensen f. 22/8-1804.
4. Lisbeth Evensdatter f. 8/11-1806.
5. Ole Evensen f. 22/7-1810.
6. John Evensen f. 8/4-1813 i Ø. Porsgrunn.

F.f. = Faddere for ...

F.f. 
Even Hansen Wrk. og Margrethe Olsdatters Hans: Thomas Vala, Hans Smed, Ole Hegnen, Karen Hansd. Vala, Ingeborg Gundersd. Wrk.
F.f. 
Even Hansen Wrk. og Margrete Olsdatters Ingeborg: Ole Hammersmed, Thomas Vala, Hans Smed, Inger Jonsd., Kirsten Andersd.
F.f. Even Hansen og Magrete Olsdatters Hans: Hans Hansen, Hans Halvorsen, Rasmus Olsen, Karen Vala, Gunild Hegna.
F.f. Even Hansen og Magrete Olsdatters Lisbeth: Thomas Vale, Hans Præstegaarden, Rasmus Hegna, Karen Vahle, Gunild Hegna.
F.f. Even Hansen Kringleføt og Magrete Olsdatters Ole: Thomas, Karen og Anne Vala, Rasmus Hegna, Gunder Kringleføt.
F.f. Even Hansen og Margrethe Olsdatters John: Ole Moens kone, Maren Hedevig Nielsd., Anne Kirstine Sørensd., Hans Hansen, Niels Andersen, Christopher Olsen.


Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Denne familien først til Kringleføtt under V. Heisholt før 1810. Deretter flytta de til Ø. Porsgrunn rundt 1813.


Familie 11.
Verket 1801.

Her var oppført pramroer Peder Larsen Myhren med familie. Se Familie 46 - Verket 1782.


Familie 12.
Verket 1801. Kamperhaug.

Her var oppført verksarbeider Sivert Gregarsen med familie. Se Familie 34 - Verket 1822.


Familie 13.
Verket 1801. Kamperhaug.

Før 1801 ble Kamperhaug fra tid til annen kalt "Bergenhoug" i kirkeboka.

Spikersmed
Lars Pedersen Kamperhoug fra Verket dpt. 6/2-1768 d. 1/4-1838 på Kamperhaug, 70 år gl., s.a. Peder Larsen. Se Familie 46 - Verket 1782.
g1g i Holla 1/9-1791 m. Inger Andersdatter fra M. Vipeto dpt. 23/2-1766 d. 14/5-1817 på Verket som "Wærksarbeiders Kone, 51 Aar, 9 Mnd.", d.a. Anders Evensen Wibetoe.
g2g i Holla 28/12-1820 m. Anne Andersdatter f. ca. 1788.
1. Inger Larsdatter f. 3/1-1792 g.m. Svend Olsen. Se Familie 1 - Verket 1835.
2. Sara f. 29/9-1793 bg. 29/11-1793. "Sara Larsd. Kamperhoug, dette Barn fandtes død i Sengen 8 Uger 5 Dage."
3. Peder f. 16/3-1795 bg. 6/3-1808. "Peder Larsen Kamperhoug, 13 Aar."
4. Anders Larsen f. 11/5-1797 d. 6/5-1816 på Kamperhaug (ved verket).
5. Ole Larsen Kamperhoug f. 16/11-1799. Se Familie 25 - Verket 1835.
6. Sara Larsdatter f. 31/8-1802 g.m. Peder Andersen Strømodden. Se Familie 11 - Sagene 1835.
7. Karen Larsdatter (Kari Larsdatter) f. 12/9-1805 g.m. Tollef Hansen. Se Familie 11 - Verket 1845.
8. Peder Larsen Kamperhoug f. 28/7-1808. Se Familie 33 - Verket 1835.
Barn i 2. ekteskap:
9. Anders Larsen Kamperhoug f. 9/8-1821. Se Familie 28 - Verket 1845.
10. Thomas Larsen f. 24/3-1824. Se Familie 37 - Verket 1845.
11. Johannes Larsen f. 1/2-1826. Se Familie 42 - Verket 1845.
12. Ingeborg Larsdatter f. 8/6-1828.

F.f. Lars Pedersen Kamperhougs og Inger Andersdatters Inger: Thomas Vibeto, Arve Holden, Mogens Tronsen Kaasen, Anne Svennumsd. Vibeto, Aase Andersd. Vibeto.
F.f. Lars Pedersen Kamperhougs og Inger Andersdatters Sara: Arve Johansen Wrk., Lars Ringsevje, Torsten Hansen Wrk., Anne Johansd. Wrk., Maren Pedersd. Wale.
F.f. Lars Pedersen Kamperhougs og Inger Andersdatters Peder: Peder Gundersen Ringsevje, Niels Hansen Usterud, Ellev Halvorsen Præstegaarden, Anne Svenumsd. Wibeto, Aase Andersd. Wibeto.
F.f. Lars Kamperhougs og Inger Andersdatters Anders: Thomas Vibeto, Arve Johansen Wrk., Jacob Christensen Wrk., Sara Johansd. Kamperhoug, Birte Pedersd. Vale.
F.f. Lars Pedersen Kamperhougs og Inger Andersdatters Ole: Peder Pedersen Sannæs, Sivert Gregarsen, Peder Jenssen Wrk., Birte Evensd. Ringsevje, Elen Pedersd. Wale.
F.f. 
Lars Pedersen Kamperhoug og Inger Andersdatters Sara: Ole Lomerud, Anne Johannesd. (+ foreldrene?).
F.f. Lars Pedersen Kamperhoug og Inger Andersdatters Karen: Sivert Gregarsen, Hans Christensen, Peder Anundsen, Elen Pedersd., Ingeborg Vibto.

F.f. 
Lars Kamperhoug og Inger Andersdatters Peder: Sivert Gregarsen, Hans Christiansen, Niels Larsen, Inger Vibto, Inger A. Wibto.
F.f. 
Lars Pedersen Kamperhoug og Anne Andersdatters Anders: Anne H. Kaasen, Inger Larsd. Hougen, Ellef N. Kaasen, Sivert Gregersen Wrk. og Sven Olsen Wrk.
F.f. Lars Pedersen Kamperhoug og Anne Andersdatters Thomas: Inger Larsd. Wrk., Anne Larsd. Wrk., Sven Olsen Wrk., Ole Larsen Wrk. og Anders Andersen Kaasen.
F.f. Lars Pedersen Kamperhoug og Anne Andersdatters Johannes: Thore Rasmusd. Wrk., Kari Larsd. Wrk., Christopher Sverget, Johan Jensen Wrk. og Peder Larsen Wrk.
F.f. Lars Pedersen Kamperhoug og Anne Andersdatters Ingeborg: Inger Larsd. Wrk., Gunnild Thomasd. Wibetoe, Svend Olsen Wrk., Ole Larsen Wrk., Peder Andersen Strømodden.

 


Familie 14.
Verket 1801.

Her var oppført tømrer Peder Nilsen og hustru Karen Paulsdatter. Se Familie 18 - Verket 1762.


Familie 15.
Verket 1801.

Verksarbeider
Thomas Pedersen fra Verket dpt. 13/4-1766 bg. 8/3-1799. "Thomas Pedersen Wrk., som Druknede ved Uhlefos, 33 Aar.", s.a. tømrer Peder Nilsen. Se Familie 18 - Verket 1762.
g. i Holla 17/10-1793 m. Berthe Nilsdatter fra Sagene dpt. 20/4-1772, d.a. Nils Gulliksen. Se Familie 4 - Sagene 1782.
1. Karen Thomasdatter f. 29/9-1794 g.m. Jens Hansen. Se Familie 14 - Sagene 1822.
2. Nils Thomasen f. 15/1-1797. Se Familie 19 - Verket 1835.
3. Dorthe Thomasdatter f. 15/6-1799. 

F.f. Thomas Pedersen Wrk. og Birthe Nielsdatters Karen: Niels Pedersen Wrk., Thomas Pedersen Wrk., Bent Thomæsen Wrk., Karen Hansd. Wrk., Mette Berthelsd.
F.f. Thomas Pedersen Wrk. og Birthe Nielsdatters Niels: Niels Gullichsen Saugbr., Bent Pedersen Wrk., Bent Thomæsen Lille, Johanne Abrahamsd. Wrk., Anne Nielsd. Wrk..
F.f. Afgangne Thomas Pedersen Wrk. og Birte Nielsdatters Dorthe: Egidius Andersen, Ole Raaberg, Niels Dahl, Johanne Abrahamsd., Catharine Helmand.


Enka Berthe Nilsdatter ble g2g med Jan Jonsen fra Verket. Se Familie 28 - Verket 1822.


Familie 16.
Verket 1801.

Her var oppført Jens Olsen (Lommerud) med familie. Se Familie 13 - Verket 1782.


Familie 17.
Verket 1801. Sandbakken.

Her var oppført Ole Nilsen (Sandbacken) og hustru. Se Familie 26 - Verket 1782.


Familie 18.
Verket 1801. Østre Kaasen.

Verksarbeider
Ole Mogensen Kaasa (Ole Monsen) dpt. 15/12-1748 bg. 16/9-1806. "Ole Mogensen Wrk., 57 Aar., s.a. Mons Olsen. Se Familie 37 - Verket 1762.
g. i Holla 27/9-1778 m. Berthe Andersdatter fra Tufte(6) dpt. 25/12-1761 d. 22/10-1820. "Berthe Andersd. Verksarbeiders Enke Hegnen, 58 Aar.", d.a. Anders Olsen Tufte.
1. Kirsten f. 6/8-1780 bg. 10/1-1781. "Kirsten Olsd. østre Kaasen, 22 Uger."
2. Anna f. 22/12-1784 bg. 7/10-1785 på Kåsa. "
Anna Olsd. Kaasen, ved Romenæs, 41 Uger 1 Dag."
3. Elian Olsdatter f. 10/9-1776 g.m. Ole Johannesen. Se Vibeto øvre(1).
4. Anne Olsdatter f. 19/5-1791 g.m. Anders Halvorsen. Se Hegna under Værstad i Helgen.
5. Kirsten Olsdatter f. 6/1-1795 g.m. Jens Brynildsen Huset. Se Huset und. Kolle i Helgen.
6. Maren Olsdatter f. 31/12-1800 (konf. i Holla 1817) g.m. Ole Larsen Strandkaasa (Ole Huve). Se Strandkåsa under Hjelset.

F.f. Ole Mogensen Kaasen og Birthe Andersdatters Kirsten: Christopher Tofte, Niels Olsen Kaasen, Anders Jensen Østre Romenæs, Marhe Tollefsd. Tofte, Maren Olsd. Tofte.
F.f. Ole Mogensen Kaasen og Birthe Hansdatters Anna: Mæster Tron Mognsen, Steen Jensen, Anders Andersen Wrk., Maren Berget, Anne Svennumsd. Tofte.
F.f. Ole Mognsen Kaasen og Birthe Andersdatters Elian: Steen Jonsen Wrk., Ole Borgen, Anders Andersen Namløs, Anne Tronsd. Hotved, Gunnild Gunnerud.
F.f. Ole Mognsen Wrk. og Birthe Andersdatters Anne: Ole Andersen Tved, Peder Tronsen Kaasen, Thomas Pedersen Wrk., Aaste Gundersd. Wrk., Kirsten Andersd. Holden.
F.f. Ole Mogensen Wrk. og Birthe Andersdatters Kirsten: Ole Andersen Tved, Mogens Tronsen Kaasen, Anders Andersen Wrk., Anne Arvesd. Wale, Birthe Halvorsd. Saugbr.
F.f. Ole Mogensen Wrk. og Berthe Andersdatters Maren: Ole Tved, Mogens Kaasen, Ole Larsen Wrk., Inger Joensen, Inger Steensd. Verkt.


Enka Berthe Andersdatter flytta etter hvert til sin datter Anne Olsdatter på Hegna under Værstad.
Det ble skifta etter henne der da hun døde i 1820.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1820 - 1822, side 145b.
Sted: Hægna under Værstad i Helgen sogn, Holden Præstegjeld - 1820.
Indersteenken Børthe Andersdatter, død.
Arvinger, hendes Børn avled med hendes forlængst afdøde mand, Ole Mogensen.
1. Elian Olsdatter g.m. Ole Johannesen boende paa Nyhuus under Eie.
2. Anne Olsdatter g.m. Anders Halvorsen Hægna.
3. Kirsti Olsdatter 25 Aar. Formynder: Morbroderen Ole Andersen Tvedt.
4. Mari Olsdatter 19 Aar. Formynder: Morbroderen Ole Andersen Tvedt.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Familie 19.
Verket 1801.

Her var oppført Hans Torbjørnsen med familie. Se Familie 21 - Verket 1782.


Familie 20.
Verket 1801.

Verksarbeider
Tollef Halvorsen
 f. ca. 1772 d. 29/7-1821 på Verket, s.a. Halvor NN.
g. i Holla 23/8-1798 m. enke Margrethe Jensdatter fra Verket dpt. 5/7-1761 d. 12/4-1827 på Verket, d.a. Jens Pedersen. Se Familie 9 - Verket 1762.
1. Halvor Tollefsen f. 25/5-1800. Se Familie 62 - Verket 1822.
2. Jens Tollefsen f. 24/3-1804. Se Familie 22 - Verket 1835.

Margrethe Jensdatter var enke etter Christen JohansenSe Familie 9 - Verket 1782.

F.f. = Faddere for ...

F.f. 
Tollev Halvorsen Wrk. og Margrethe Jensdatters Halvor: Peter Torsen, Jens Jensen Wrk., Peder Jensen Wrk., Aslou Saamunsd. Wrk., Cathrine Helene Helman.
F.f. 
Tollef Halvorsen Wrk. og Magrete Jensdatters Jens: Jens Jensen, Peder Jensen, Johan Christensen, Asloug Saamunsd. og Elen Christensd.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Familie 21.
Verket 1801.

Her var oppført ungkar og dagarbeider Halvor Nilsen. Han gifta seg kort tid etter 1801. Vi tar derfor med hans familie her.

Verksarbeider
Halvor Nilsen
 fra Bjørndalen under S. Fen dpt. 18/2-1776, s.a. Nils Olsen Biørndahlen.
g. i Holla 17/1-1802 m. Maren Hansdatter fra Verket dpt. 15/9-1782 i Sauherad, d.a. hammermester Hans Knudsen. Se Familie 41 - Verket 1801.
Forlovere: "
Klokker Dahl og Ole Persen."
1. Hans Halvorsen f. 18/3-1802.
2. Nils Halvorsen f. 3/1-1806.

F.f. Halvor Nielsen Wrk. og Maren Hansdatters Hans: Niels og Isak Biørndahl, Niels Stuen, Aaste Gundersd. Wrk., Ingeborg Nielsd. Saugbr.
F.f. Halvor Nielsen Wrk. og Maren Hansdatters 
Niels: Niels Stuen, Isac Biøndahl, Gunder Hansen Wrk., Aaste Gundersd. Wrk., Anne Biørndahl.

Denne familien ser ut til å ha flytta ut fra Holla kort tid etter 1806. De kan ha hatt tilknytning til Hørteverket i Bø.


Familie 22.
Verket 1801.

Her var oppført ungkar, dagarbeider og soldat Jens Andersen Gunnerud(30). Han ble gift litt senere samme måned (i februar 1801).

Verksarbeider
Jens Andersen fra Gunnerud under Prestegården dpt. 15/11-1769 d. 18/2-1857 på Verket, 87 år gml., s.a. Anders Arnesen Gunnerud.
Forlovere: "Even Gundersen Odden og Mads Jensen."
g. i Holla 28/2-1801 m. Sissel Thorsdatter fra Rønningen under Susås dpt. 9/2-1777 d. 15/8-1850 på Verket, 73 år gml., d.a. Thor Jonsen Rønningen.
1. Ingeborg Jensdatter f. 18/4-1801 d. 17/11-1876 på Bakken i Skien. Flytta i 1824 til Skien,
    g. der 3/11-1825 m. "flaademand" Gullik Rasmussen f. ca. 1793 d. 6/1-1860 på Bakken i Skien.
2. Maria Jensdatter f. 22/2-1804 g.m. Ole Gjertsen. Se Familie 21 - Verket 1835.
3. Anders Jensen f. 27/4-1807 d. 28/8-1833 på Verket. "26 1/2 Aar." Ugift verksarbeider.
4. Thor Andreas f. 8/9-1816 d. 23/2-1821 på Stua under M. Jøntvedt.

F.f. 
Jens Andersen Wrk. og Sisel Thorsdatters Ingebor: Even Odden, Ole Gruen, Arne Arnesen Gunnerud, Anne Andersd. Gruen, Ane Andersd. Wrk.
F.f. 
Jens Andersen Wrk. og Sessel Thordsdatters Maren: Ole Gruen, Anne Gruen (+ foreldrene?).
F.f. Jens Andersen og Sessel Thordsdatters Anders: Johannes Andersen Gunrud, Johannes Delevje, Berthe Wrk., Anne Hansd. Delevje.
F.f. 
Huusmand Jens Andersen Stuen og Sidsel Thorsdatters Thor Andreas: Taran Thorsd. Wrk., Ingebor Gunnerud, Peder Bentsen Wrk., Ole Gruen og Lukas Rødningen.

Jens Andersen flytta før 1816 til Stua under M. Jøntvedt. Stua var på den tiden arbeiderbolig for verkets ansatte.

Kilde: Holla minner 1999, side 101 (Arne Johan Gjermundsen).
Bergkandidat Nicolai Benjamin Møller ble forpakter av Holden Jernværk etter Eggert Løvenskiold i 1828. Det var rundt 70 arbeidere i verkets tjeneste og Møller så at dette var det ingen økonomi til. I 1832 går han derfor til oppsigelse av rundt halvparten av arbeiderne. Dette var så omfattende at amtmannen besluttet at bergkandidat Møller måtte redgjøre for disse oppsigelsene. Hver og en av de oppsagte arbeiderne måtte derfor møte på verkets kontor for å bli avhørt av fogden Paludan på vegne av amtmannen. Til stede var også kontorist A. Rolsted og Herman Horn, som vitner, distriktslege Roosen, og forvalteren ved verket, Frederik Rolsted.
Jens Andersen Stua svarer at han er 63 år gml., født på Gunnerud under Prestegården, helsa hans er ødelagt og han kan derfor ikke lenger utføre tungt arbeid.

 Det ser ut til at Jens Andersen fikk fortsette ved verket. De døde begge to på Verket, som gamle mennesker.


Familie 23.
Verket 1801.

Her var også oppført pensjonert marsmester Johannes Rasmussen med hustru. Se Familie 32 - Verket 1762.

Verksarbeider
Rasmus Johannesen fra Verket dpt. 12/3-1755 d. 13/6-1820 på Jernverket, s.a. marsmester Johannes Rasmussen. Se Familie 32 - Verket 1762
g1g i Holla 25/8-1776 m. Maren Gundersdatter fra Omdal i Melum dpt. 27/7-1749 i Solum bg. 10/8-1777 i Holla. "Maren Gundersd. Wrk., 28 Aar.", d.a. Gunder Andersen. Se N. Bø i Gjerpen.
g2g i Holla 3/11-1780 m. Anne Ledvorsdatter fra Teigen(1) under M. Namløs dpt. 27/12-1760 bg. 20/7-1794. "Anne Ledvorsd. Tejen, 32 Aar.", d.a. Ledvor Nilsen Teigen.
1. Ingeborg dpt. 26/1-1777 bg. 12/3-1777. "
Ingebor Rasmusd. Wrk., 7 Uger, ved Rommenes."
Barn i 2. ekteskap:
2. Johannes f. 9/8-1781 bg. 17/12-1781. "Johannes Rasmussen Wrk. ved Romenæs, 18 Uger 3 Dage."
3. Maren Rasmusdatter f. 19/10-1782 d. 20/7-1830. Ugift. Bodde hjemme.
4. Anna Lisbeth Rasmusdatter f. 6/3-1785.
5. Johannes Rasmussen f. 25/12-1788. Se Familie 48 - Verket 1822.
6. Ingeborg Rasmusdatter f. 18/5-1791 g.m. Isak Isaksen Gruen. Se Gruvehaugen under Fen nedre.

F.f. Rasmus Johannesen Wærket og Maren Gundersdatters Ingebor: Tron Jonsen, Lars Lorensen, Tollef Johannesen, Johanna Namløs, Anna Johannesd. Wærket.
F.f. Rasmus Johannissen Wrk. og Anna Ledvorsdatters Johannes: Ledvor Tejen, Anders Næberud, Tollef Johannissen, Anna Sandbachen, Maren Johannisd.
F.f. Rasmus Johannissen Wrk. og Anna Ledvorsdatters Maren: Tollef Johannissen Wrk., Ole Christophersen, Christen Halvorsen Saugbr., Ingeborg Tollefsd. Anna Maria Johannisd. Wrk.
F.f. Rasmus Johannissen Wrk. og Anna Ledvorsdatters Anna Lisbet: Lars Lorensen, Christen Halvorsen Saugbr., Niels Tejen, Lisbet Thomasd. Maren Johannisd.
F.f. Rasmus Johannissen Wrk. og Anne Ledvordsdatters Johannes: Johannes Rasmussen Wrk., Lars Lorensen Wrk., Hans Johannissen Wrk., Anne Maria Johannisd. Wrk., Maren Johannnisd. Strømodden.
F.f. Rasmus Johannissen Wrk. og Anne Ledvordsdatters Ingeborg: Ledvor Tejgen, Johannes Johannissen Wrk., Peder Johannissen Wrk., Ingeborg Sørensd. Tejgen, Margrethe Ledvordsd. Tejgen.


Familie 24.
Verket 1801.

Her var oppført pramroer Bertel Thomasen og kone. Se Familie 3a - Verket 1782.

Slagruller ved verket
Anders Bertelsen fra Verket dpt. 20/9-1767 d. 26/5-1818. "Anders Bertelsen Verksarb., 50 Aar 9 Mnd.", s.a. Bertel Thomasen. Se Familie 3a - Verket 1782.
g. i Holla 15/6-1797 m. Anne Henriksdatter Sommer f. ca. 1759 (konf. i Holla i 1786) d. 14/12-1831 på Verket, d.a. Henrik Sommer.

Ingen barn.


Familie 25.
Verket 1801.

Verksarbeider
Jens Johansen dpt. 19/5-1771, s.a. Johan Arvesen. Se Familie 33 - Verket 1762.
g. i Holla 4/11-1794 m. Astrid Halvorsdatter fra Hollaseter under Holla dpt. 31/5-1764, d.a. Halvor Olsen Holdensætre.
1. Boel Maria Jensdatter f. 9/10-1795 g.m. Hans Tolfsen Dammen. Se Familie 49 - Verket 1835.
2. Ingeborg f. 13/9-1798 bg 10/6-1800. "Ingeborg Jensd. Wrk., 1 Aar 37 Uger 2 Dage."
3. Ingeborg Jensdatter f. 1/8-1801 g.m. Erik Andersen. Se Familie 42 - Verket 1835.
4. Johan Jensen f. 7/12-1803. Se Familie 6 - Verket 1835.
5. Halvor f. 20/5-1808 bg. 28/10-1810. "Halvor Jensen, 2 1/2 Aar."

F.f. Jens Johansen Wrk. og Astri Halvorsdatters Bodil Maria: Anders Sverget, Anders Hansen Saugbr., Johannes Johannissen Wrk., Sidsel Andersd. Wrk., Anne Torbiørnsd. Hougen.
F.f. Jens Johansen Wrk. og Astrie Halvorsdatters Ingeborg: Anders Sverget, Ole Andersen Holden Sæter, Johannes Johannissen Wrk., Anne Torbiørnsd. Wrk., Kirsten Olsd. Præstegaarden.
F.f. Jens Johannisen Wrk. og Astri Halvorsdatters Ingebor: Anders Sverget, Ole Holdensæter, Nils Jensen Wrk., Ingebor Nielsd. Wrk., Ingebor Gundersd. Wrk.
F.f. 
Jens Johansen Wrk. og Astri Halvorsdatters Johan: Ole Sætret, Ingeborg Jensd. Wrk. (+ foreldrene?).
F.f. Jens Johannesen Wrk. og Astri Halvorsdatters Halvor: Ola Hollasæter, Johannes Johannesen, Johannes Romnæs, Magrete Olsd., Kirsti Hollasæter.


Familie 26.
Verket 1801.

Verksarbeider, pramroer
Henrik Arvesen dpt. 24/10-1767 d. 9/7-1831 på Jernverket, s.a. Arve Andersen. Se Familie 21 - Verket 1762.
g. i Holla 16/3-1787 m. Anne Margrethe Jørgensdatter fra Kongsberg? f. ca. 1767 d. 8/11-1830 på jernverket, d.a. Jørgen NN.
1. Inger Cathrine Henriksdatter f. 20/3-1787 bg. 6/11-1805. "Inger Hendrichsd., 18 1/2 Aar."
2. Marthe f. 9/10-1788 bg. 4/11-1788. "Marthe Hedrichsd., Wrk., ble fundet død i Sengen, 3 Uger 5 Dage."
3. Jørgen Henriksen f. 11/9-1789. Se Familie 41 - Verket 1822.
4. Anders f. 5/12-1791 bg. 20/7-1792. "Anders Henrichsen Wrk., 32 Uger 3 Dage."
5. Marthe Marie f. 16/4-1794 bg. 5/5-1796. "Marthe Marie Henricsd., Wrk., 2 Aar 2 Uger 5 Dage."
6. Sara Henriksdatter f. 4/4-1796.
7. Arve Henriksen f. 17/8-1798.
8. Anders f. 7/4-1802 bg. 14/6-1802. "Anders Hendriksen Wrk., 1 Uge."
9. Rasmus Henriksen f. 27/7-1803.
10. Inger Henriksdatter f. 8/7-1805.
11. Anders f. 19/1-1812 bg. 26/1-1812. "Anders Henrichsen Wrk., 8 Dage."
12. Anne Kirstine Henriksdatter f. 16/8-1814.

F.f. 
Henric Arvesen Wrk. og Anne Margrethe Jørgensdatters Inger Cathrine: Peder Møller, Ole Rasmusen Wrk., Bent Thomasen Wrk., Inger Johanne Jørgensd. fra Kongsberg, Inger Thomasd. Wrk.
F.f. 
Henric Arvesen Wrk. og Anne Margrethe Jørgensdatters Marthe: Peder Abrahamsen Saugbr., Jens Rasmussen Saugbr., Haagen Pedersen Wrk., Maren Pedersd. Kaasen, Karen Christensd. Wrk.
F.f. 
Henric Arvesen Wrk. og Anne Margrethe Jørgensdatters Jørgen: Jan Smed, Peder Abrahamsen Saugbr., Haagen Pedersen Wrk., Aaste Gundersd. Wrk., Karen Marie Christensd. Wrk.
F.f. 
Henric Arvesen Wrk. og Anne Margrethe Jørgensdatters Anders: Jan Smed, Eric Hansen Wrk., Niels Christensen Wrk., Anne Jensd. Wrk., Margrethe Olsd. Wrk.
F.f. Henric Arvesen Wrk. og Anne Margrethe Andersdatters Marthe Marie: Christen Smed, Eric Hansen Wrk., Torbiørn Olsen Wrk., Ingeborg Rasmusd. Wrk., Anne Marie Bentsd.
F.f. Henric Arvesen Wrk. og Anne Margrethe Jørgensdatters Sara: Jan Smed, Johannes Johannissen Wrk., Rasmus Jensen Saugbr., Karen Arvesd. Saugbr., Christence Christensd. Wrk.
F.f. Henric Arvesen Wrk. og Anne Margrete Jørgensdatters Arve: Rasmus Jensen Saugbr., Hans Hansen Lille, Jacob Christensen Smed, Ingeborg Rasmusd. Wrk., Kirsten Andersd. Wrk.
F.f. 
Hendric Arvesen og Anne Margretee Jørgensdatters Anders: Lindgreen, Halvor Thomasen, Hans Andersen, Aase Pedersd., Kirsten Jonsd.
F.f. Hendrik Arvesen, Anne Magrete Jørgensdatters Rasmus: Rejer Tallaksen, Maren Helgesd. Berget (+ foreldrene?).
F.f. Henric Arvesen Wrk. og Anne Magrete Jørgensdatters Inger: Søren Henricsen, Lars Sivertsen, Berent Halvorsen, Kirsten Andersd., Inger Thomasd.
F.f. Hendrich Arvesen Wrk. og Anne Margreta Jørgensdatters Anders. Hjemmedøbt, men død uden at komme i Kirken.
F.f. Henrich Arvesen Wrk. og Anne Margrethe Jørgensdatters Anne Kirstine: Kari Tallachsd. Wrk., Kari Halvorsd. Wrk.,Ole Jensen Wrk., Sven Jacobsen og Hans Peter Petersen Wrk.


Mannens mor, enka Anne Kirstine Rasmusdatter dpt. 6/5-1735, bodde her i 1801.


Familie 27.
Verket 1801. Godjord.

Verksarbeider, pramroer
Ole Andersen fra Verket dpt. 13/4-1749 d. 1/6-1814. "
Ole Andersen Godjord, 66 Aar.", s.a. Anders Olsen. Se Familie 45 - Verket 1762.
g1g i Holla 12/2-1775 m. Karen Halvorsdatter fra Ø. Tveit(1) dpt. 1/11-1749 bg. 18/12-1783. "
Karen Halvorsd. Wrk., ved Holden, 34 Aar 6 Uger 4 Dage.", d.a. Halvor Olsen Tved.
g2g i Holla 4/11-1785 m. Anna Svendsdatter fra Verket dpt. 13/7-1766, d.a. Svend Nilsen. Se Familie 16 - Verket 1782.
1. Anders dpt. 12/5-1775 bg. 29/7-1775. "Anders Olsen Tved, 9 Uger."
2. Halvor Olsen dpt. 1/12-1776.
3. Margrethe Olsdatter f. 27/7-1780 g.m. Christopher Andersen Sverget. Se Familie 52 - Verket 1822.
4. Lisbeth f. 14/7-1783 bg. 24/10-1783. "
Lisbet Olsd. paa Wrk., ved Holden, 14 Uger 4 Dage."
Barn i 2. ekteskap:
5. Karen Olsdatter f. 23/10-1786.
6. Lisbeth f. 20/12-1790 bg. 10/5-1794. "
Lisbet Andersd.(!) Wrk., ved Romenæs, 2 Aar 20 Uger 1 Dag."
7. Svend f. 7/2-1793 bg. 13/6-1793. "
Svend Olsen Wrk., ved Romenæs, 18 Uger. Han blev funden død i Sængen."
8. Lisbeth Olsdatter f. 7/6-1794.
9. Svend Olsen f. 8/3-1797. Se Familie 1 - Verket 1835.
10. Inger Olsdatter f. 14/7-1799. Se nedenfor.
11. Kirsten Olsdatter f. 3/2-1806 g. i Solum 22/2-1835 m. Tollef Rasmussen fra Falkum dpt. 27/12-1801 i Gjerpen.
12. Berthe Olsdatter f. 10/8-1808 på Verket.

F.f. 
Ole Andersen Tved den yngre og Karen Halvorsdatters Anders: Ole Tved, Niels Tved, Thomas Andersen, Marthe Tved, Karen Andersd. Houen.
F.f. Ole Andersen Tved yngre og Karen Halvorsdatters Halvor: Niels Tved, Thomas Hegnen, Anders Tved, Anna Tved, Maren Tved.
F.f. Ole Andersen Kolle og Karen Halvorsdatters Margrethe: Niels Tved, Tormo Kolle, Anders Fæbache, Berthe Kolle, Kirsten Olsd. Store Namløs.
F.f. Ole Andersen Wrk. og Karen Halvorsdatters Lisbet: Niels Tved, Rasmus Johannissen Wrk., Jacob Lund, Karen Poulsd. Anna Maria Johannisd. Wrk.
F.f. Ole Andersen Wrk. og Anne Svendsdatters Karen: Christen Johansen Wrk., Jan Andersen Wrk., Claus Svendsen Wrk., Maren Olsd. Wrk., Kirsten Andersd. Wrk.
F.f. Ole Andersen Wrk. og Anne Svendsdatters Lisbet: Jan Andersen Wrk., Thomas Andersen Stoen, Peder Jonsen Saugbruget, Birthe Steensd. Wrk., Anne Jensd. Wrk.
F.f. Ole Andersen Wrk. og Anne Svendsdatters Svend: Jan Andersen Wrk., Claus Svendsen Wrk., Niels Jensen Wrk., Birthe Steensd. Wrk., Anne Svendsd. Wrk.
F.f. Ole Andersen Wrk. og Anne Svendsdatters Lisbet: Thomas Andersen Stoen, Jon Pedersen Saugbruget, Niels Pedersen Wrk., Inger Nielsd. Wrk., Birthe Steensd. Wrk.
F.f. Ole Andersen Wrk. og Ane Svendsdatters Svend: Jan Andersen Wrk., Niels Jensen Wrk., Margrethe Jensd. Wrk., Abel Pedersd. Saugbruget.
F.f. Ole Andersen Wrk. og Anne Svendsdatters Inger: Jans Andersen Wrk., Thomas Stoen, Jon Pedersen Saugbruget, Birte Steensd. Wrk., Anne Svensd. Wrk.
F.f. 
Ole Gojord og Anne Swensdatters Kirsten: Jan Andersen, Christopher Sverjet, Niels Jensen, Anne Sverget, Gunild Rasmusd.

Inger Olsdatter herfra f. 14/7-1799 fikk en sønn Hans Jahnsen (se nedenfor) den 13/11-1824. Faren var Jahn Hansen fra Fossum i Gjerpen.
Se Hans Jahnsen her: Familie 29 - Verket 1845.

Barnedåp i Holla i 1824:
Hans f. 13/11-1824. Uægte. Smedesvend Jan Hansen fra Fossum Jernværk og Inger Olsd. Wrk.
Faddere: Kari Espevolden, Marthe Jensd. Wrk., Sven Olsen Wrk., Anders og Ole Christophersønner Sverget.


Familie 28.
Verket 1801. Under Holla gård.

Verksarbeider
Arve Olsen Holden fra S. Holden dpt. 16/8-1767 d. 4/4-1839 i Borgeskogen i Gjerpen, s.a. Ole Halvorsen Holden.
g. i Holla 9/2-1792 m. Kirsten Andersdatter fra Tufte(6) dpt. 10/2-1771 d. 13/3-1852 under Ø. Borge. "Arve Holdens enke, 89 aar gml.", d.a. Anders Olsen Tufte.
Forlovere: "Sergeant Meelgaard og Anund Wibeto."
1. Anders Arvesen f. 12/8-1793 i Holla g. i Bamble 28/5-1822 m. Karen Madsdatter Kjær i Bamble, d.a. Mads Larsen Kjær fra Rugtvedt.
2. Ole f. 17/1-1796 bg. 3/5-1796. "Ole Arvesen Holden, 15 Uger 2 Dage."
3. Helvig f. 19/12-1797 bg. 6/5-1798. "Helvig Arvesd. Wrk., 19 Uger 6 Dage."
4. Ole Arvesen f. 17/3-1799. 
5. Helvig f. 22/1-1804. Død før 1/2-1806.
6. Helvig Arvesdatter f. 1/2-1806 g. i Gjerpen 28/12-1826 m. Ole Christian Thorsen fra Langesund f. ca. 1805, s.a. Thor Olsen Moe.

F.f. Arve Olsen Holden og Kirsten Andersdatters Anders: Anders Store Wale, Annund Wibeto, Niels Andersen Holden, Anne Store Wale, Anne Andersd. Tofte.
F.f. 
Arve Olsen Holden og Kirsten Andersdatters Ole: Sergiant Meelgaard, Anders Arvesen Wale, Anund Wibeto, Anne Arvesd. Wale, Lisbet Jensd. Meelgaard.
F.f. 
Arve Olsen Verket og Kirsten Andersdatters Helvig: Ole Vibeto, Torbiørn Olsen Verket, Ole Christiansen, Birthe Andersd. Verket, Ingeborg Hansd. Wrk.
F.f. 
Arve Olsen Verket og Kirsten Andersdatters Ole: Ole Wibeto, Torbiørn Olsen Verket, Niels Andersen Hougen, Anne Arvesd. Store Wale, Cathrine Lene Hellman.
F.f. Arve Olsen og Kirsten Andersdatters Helvig: Steen Hotvedt, Margrethe Olsd. Wrk. (Og det var det. G.S.)
F.f. 
Arve Holla og Kirsti Andersdatters Helvig: (Ingen faddere nevnt i det hele tatt!)

Denne familien flytta til Osebakken og kjøpte på 1820-tallet huset Storg. 195 på festetomt under østre Borge i Gjerpen.
Se Familie 3 - Ø. Borge 1835. Området i Storgata på Osebakken ble i 1842 overført fra Gjerpen til Porsgrunn kommune.


Familie 29a.
Verket 1801.

Hammersmed
Tollef Johannesen fra Verket dpt. 28/11-1756 d. 1/2-1821 på Verket, s.a. masmester Johannes Rasmussen. Se Familie 32 - Verket 1762.
g. i Holla 9/11-1781 m. Lisbeth Thomasdatter fra Verket dpt. 1/1-1758 d. 16/3-1821 på Verket, d.a. møller Thomas Nilsen. Se Familie 1 - Verket 1740.
1. Ingeborg Tollefsdatter f. 14/11-1782 g.m. Ole Olsen. Se nedenfor.
2. Dorthe Tollefsdatter f. 1/10-1785 g.m. Henrik Christophersen. Se Familie 27 - Fossum 1835.
3. Anne Lisbeth Tollefsdatter f. 29/4-1789 g1g m. Hans Christensen. Se Familie 80 - Verket 1822. Hun g2g m. Abraham Andersen. Se Familie 45 - Verket 1835.
4. Anna Maria Tollefsdatter f. 1/5-1792 g.m. enkemann Henrik Christophersen. Se Familie 27 - Fossum 1835.
5. Anne Tollefsdatter f. 14/8-1795.

F.f. Tollef Johannissen Wrk. og Lisbet Thomasdatters Ingeborg: Johannes Rasmussen Wrk., Rasmus Johannissen, Jon Jansen, Anna Johannisd. Sandbachen, Synnev Præstegaarden.
F.f. Tollef Johannissen Wrk. og Lisbet Thomasdatters Dorthe: Lars Lorentsen Wrk., Bent Pedersen, Bent Thomæsen, Ingeborg Tollefsd. Wrk., Anna Maria Johannisd.
F.f. Tollev Johannissen Wrk. og Lisbet Thomasdatters Anne Lisbet: Kittil Møller, Bent Thomæsen, Johannes Johannissen Wrk., Anne Johannisd., Maren Johannisd. Strømodden.
F.f. Tollev Johannissen Wrk. og Lisbet Thomasdatters Anne Marie: Jan Andersen Wrk., Hans Johannissen Wrk., Johannes Johanissen Wrk., Anne Johannisd. Wrk., Maren Johannisd. Strømodden.
F.f. Tollev Johannissen Wrk. og Lisbet Thomasdatters Anna: Johannes Rasmussen Wrk., Jon Jansen Wrk., Hans Johannissen Wrk., Ingeborg Tollevsd. Wrk., Maren Johannisd. Strømodden.


Familie 29b.
Verket 1801.

Sagbruksarbeider
Ole Olsen f. ca. 1780
g.m. Ingeborg Tollefsdatter fra Verket (herfra) f. 14/11-1782 d. 5/9-1818. "Ingebor Tollevsd., Saugarbeiders Kone, 33 Aar 10 Mnd. 18 Dage."
1. Tollef Olsen f. 4/11-1810 d. 26/12-1818. "Tollev Olsen Pleiebarn Wrk., 8 Aar 1 Mnd. 22 Dage."
2. Lisbeth Olsdatter f. 27/7-1814.

F.f. Ole Olsen og Ingeborg Tollefsdatters Tollef: Tollef Johannesen, Johannes Johannesen, Hans Hegnen, Lisbeth Thomasd. og Anne Lisbeth Tollefsd.
F.f. Ole Olsen Saugbr. og Ingebor Tollevsdatters Lisbeth: Dorthe Tollevsd., Anne Lisbeth Tollevsd., Tollev Johannesen, Peder Bentsen og Johannes Johannesen Wrk.


Denne Ole Olsen vites ikke noe om. Han og kona (herfra) fikk først en sønn her, deretter flytta de til Sagene og fikk dattra Lisbeth der.
4 år senere dør Ingeborg Tollefsdatter på Sagene. Sønnen Tollef Olsen kom som pleiebarn til sine besteforeldre (over), hvor han døde
på verket i 1818, 8 år gammel.


Familie 30.
Verket 1801.

Hammerdreng
Ole Jensen d.e.
 fra Verket (Ringsevja) dpt. 7/11-1756 d. 3/3-1819 på Verket, s.a. Jens Olsen. Se Familie 40 - Verket 1762.
g. i Bø kirke 27/12-1782 m. Aaste Katrine Gjertsdatter fra Bø dpt. i Bø kirke 28/8-1757 d. 29/5-1817 på Verket, d.a. Gjert Olsen og Margrethe Sørensdatter?
1. Gjert Olsen f. 26/10-1783.
2. Berthe Olsdatter f. 28/1-1786.
3. Anne Margrethe Olsdatter f. 26/11-1790 g.m. Jens Brynildsen. Se Familie 31 - Verket 1822.
4. Kirsten Olsdatter f. 17/3-1793.

F.f. = Faddere for ...

F.f. 
Ole Jensen Wrk. og Aaste Cathrine Giertsdatters Giert: Jon Jansen Wrk., Anders Jensen, Bent Pedersen, Kirsten Ringsevje, Kirsten Nielsd. Ringsevje.
F.f. Ole Jensen Wrk. og Aaste Giertsdatters Birthe: Eric Hansen Wrk., Bent Pedersen Wrk., Ole Jensen, Birthe Steensrud, Margrethe Hansd. Wrk.
F.f. Ole Jensen Wrk. og Aaste Giertsdatters Anne Margarethe: Jon Jansen Wrk., Anders Olsen Steensrud, Haagen Pedersen Wrk., Aaste Gundersd. Wrk., Ingeborg Christiansd. Wrk.
F.f. Ole Jensen Wrk. og Aaste Giertsdatters Kirsten: Niels Ringsevje, Thomas Pedersen Wrk., Jan Jonsen Wrk., Birthe Evensd. Ringsevje, Birthe Jensd. Yttrebøe.


Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Familie 31.
Verket 1801.

Spikersmed
Hans Hansen "den store" fra Verket dpt. 6/3-1763 d. 21/6-1829 på Verket, s.a. Hans Mortensen. Se Familie 24 - Verket 1782.
g1g i Holla 23/11-1786 m. Maren Pedersdatter fra Moen under Prestegården dpt. 25/12-1759 d. 30/8-1819 på Verket, d.a. Peder Gundersen Moen.
g2g i Holla 16/1-1821 m. enke Margrethe Anundsdatter fra Skippervold under S. Fen dpt. 20/10-1765 d. 26/12-1842 på Værket, 81 år gml., d.a. Anund Thorsen Skippervold.
1. Anne Hansdatter f. 1/8-1787 g.m. Rasmus Halvorsen. Se Bergkåsa under Tvara.
2. Gjertrud Hansdatter f. 17/2-1790 g. i Ø. Porsgrunn m. Tollef Jensen.
3. Maren Hansdatter f. 10/6-1793 g.m. Nils Christiansen. Se Stensrud under Tveit.
4. Anne Marie f. 5/3-1796 bg. 27/2-1798. "Anne Marie Hansd. Wrk., 2 Aar 5 Uger 1 Dag."
5. Anne Marie f. 9/9-1798 bg. 27/2-1800. "Anne Marie Hansd. Wrk., 1 Aar 24 Uger 3 Dage."
6. Maria Hansdatter f. 8/3-1801 g.m. Tollef Larsen. Se Familie 48 - Verket 1835.
7. Hans Hansen f. 26/9-1803. Se Familie 13 - Verket 1835.

F.f. Hans Hansen Wrk. og Maren Pedersdatters Anne: Gunder Moen, Tollef Halvorsen Wrk., Tobias Jørgensen Galten, Ingeborg Torvildsd. Moen, Guro Pedersd. Holden.
F.f. Hans Hansen Wrk. og Maren Pedersdatters Giertrud: Niels Hegnen, Tollev Halvorsen Wrk., Morten Hansen Wrk., Ingeborg Torvildsd. Moen, Margrethe Hansd. Wrk.
F.f. Hans Hansen Wrk. og Maren Pedersdatters Maren: Hans Johannissen Wrk., Morten Hansen Wrk., Tollev Knudsen Wrk., Guri Pedersd. Hegnen, Anne Pedersd. Wrk.
F.f. Hans Hansen Wrk. og Maren Pedersdatters Anne Marie: Niels Hegnen, Niels Jensen Wrk., Jens Pedersen Moen, Ingeborg Rasmusd. Wrk., Anne Pedersd. Præstegaarden.
F.f. Hans Hansen Wrk. og Maren Pedersdatters Anne Marie: Jens Pedersen Lien, Anders Andersen Wrk., Halvor Thomæsen Wrk., Karen Johannisd. Lien, Anne Pedersd. Præstegaarden.
F.f. Hans Hansen Wrk. og Maren Pedersdatters Maria: Halvor Thomasen, Anders Andersen, Niels Jensen, Anne Pedersd. Berthe Gundersd. Wrk.
F.f. 
Hans Hansen Wrk. og Maren Pedersdatters Hans: Halvor Tronsen, Anne Bertelsd. (+ foreldrene?).

Alle barna ble født i første ekteskap. Margrethe Anundsdatter var enke etter Thor Jørgensen Søvestranden.
Ingen barn i andre ekteskap. Margrethe var 56 år gammel da hun ble gift her.

Se hennes barn på Søvestranda under Søve.


Familie 32.
Verket 1801.

Verksarbeider
Christen Hansen (tvilling) fra Verket dpt. 15/5-1768, s.a. Hans Christensen. Se Familie 47 - Verket 1782.
g1g i Holla 24/7-1788 m. Berthe Olsdatter fra Verket (Sandbakken) dpt. 5/7-1767 bg. 8/3-1805. "Berthe Olsd. Wrk., 40 Aar.", d.a. Ole Nilsen. Se Familie 26 - Verket 1782.
Forlovere: "Hans Mortensen Værket og Jens Isaacsen Gruen."
g2g i Holla 19/11-1805 m. Berthe Pedersdatter dpt. 25/2-1776, d.a. Peder Larsen Myhren. Se Familie 46 - Verket 1782.
Forlovere: "Peder Bentsen, Henrik Arvesen."
1. Hans Christensen f. 18/12-1790. Se Familie 80 - Verket 1822. Han var da nylig død.
2. Marthe Christensdatter f. 18/7-1796 bg. 15/12-1809. "Marthe Christensd. Wrk., 13 Aar."
Barn i 2. ekteskap:
3. Peder f. 16/7-1806 bg. 9/10-1806. "Peder Christensen Wrk., 12 Uger."
4. Peder f. 11/10-1807 bg. i Siljan 27/3-1812. "Peder Christensen Værket, 4 Aar."
5. Ole Christensen f. 8/2-1811 på Moholt i Siljan.
6. Peder Christensen f. 24/12-1812 på Moholt i Siljan.

F.f. Christen Hansen Wrk. og Birthe Olsdatters Hans: Peder Christophersen Wrk., Ole Pedersen Wrk., Ole Jensen Gruen, Karen Christensd. Wrk., Maren Christophersd. Wrk.
F.f. Christen Hansen Wrk. og Birthe Olsdatters Marthe: Anders Sverget, Isaac Andersen Gruen, Halvor Hansen, Anne Andersd. Gruen, Maren Christophersd. Wrk.
F.f. 
Christen Hansen Wrk. og Berthe Pedersdatters Peder: Lars Kamperhoug, Hans Sverget, Hans Heggemoen, Kirsten Præstegaarden, Maren Kaasen.
F.f. Christen Hansen Wrk. og Berrthe Pedersdatters Peder: Halvor Hansen, Sivert Gregarsen, Peder Larsen, Anne Ellefsd., Maren Isacsd.


Denne familien flytta til Moholt i Siljan mellom 1807 og 1811, hvor det også var jernverk.


Familie 33.
Verket 1801.

Verksarbeider (slagruller), vekter
Jahn Brynildsen fra Verket dpt. 21/7-1759 d. 10/2-1833 på Ulefos Jernværk., s.a. Brynild Pedersen. Se Familie 20 - Verket 1762.
g1g i Holla 11/11-1790 m. Sissel Andersdatter fra Fossekåsa under Foss dpt. 5/5-1759 bg. 12/1-1801. "Sidsel Andersd. Wrk., 41 Aar.", d.a. Anders Hansen Fossekaasen.
g2g i Holla 6/1-1802 m. Kirsten Andersdatter f. ca. 1776.
Forlovere: "Klokker Dahl og Hans Hansen Sto..."
1. Boel Kirstine Jahnsdatter f. 16/8-1791 g.m. Johan Arvesen. Se Familie 81 - Verket 1822.
2. Kirsti Jahnsdatter f. 16/9-1794 g.m. Ole Johnsen. Se Familie 77 - Verket 1822.
3. Brynild Jahnsen f. 12/2-1797. Se Familie 7 - Verket 1835.
4. Anders f. 1/12-1799 bg. 24/7-1801. "Anders Jansen Wrk."
Barn i 2. ekteskap:
5. Sissel Jahnsdatter f. 27/11-1802 g.m. Hans Peter Halvorsen. Se Familie 17 - Verket 1822.
6. Marthe Jahnsdatter f. 18/9-1805 g.m. Jens Poulsen. Se Familie 39b - Sagene 1822.

F.f. Jan Brynnildsens paa Wrk. og Sidsel Andersdatters Bodild Kirstine: Jens Olsen Wrk., Brynnild Johansen Wrk., Niels Andersen Saugbr., Karen Pedersd. Kaasen, Ingeborg Andersd. Wrk.
F.f. Jan Brynildsen Wrk. og Sidsel Andersdatters Kirsten: Peder Kamperhoug, Hans Andersen Kaasen, Ole Jensen Wrk., Marthe Larsd. Wrk., Maren Christophersd. Wrk.
F.f. Jan Brynildsen Wrk. og Sidsel Andersdatters Brynild: Ole Holdensæter, Jens Johansen Wrk., Ole Larsen Wrk., Marthe Larsd. Wrk., Margrethe Jensd. Wrk.
F.f. Jan Brynildsen Wrk. og Sidsel Andersdatters Anders: Halvor Thomæsen Wrk., Tollev Halvorsen Wrk., Jens Andersen Wrk., Anne Pedersd. Wrk., Maren Pedersd. Romenæs.
F.f. 
Jan Brynildsen Wrk. og Kirsten Andersdatters Sessel: Jens Johansen, Astri Halvorsd. (+ foreldrene?).
F.f. Jens(!) Brønildsen og Kirsti Andersdatters Marthe: Anders Andersen, Jens Jensen, Anne Pedersd. Halvorstaae, Elen Pedersd.

Andre på boplassen i 1801: Almisselem Marthe Brynildsdatter (50). Jahn Brynildsens søster.


Familie 34.
Verket 1801.

Verksarbeider, spikersmed
Torbjørn Hansen dpt. 10/3-1765 d. 10/3-1841 på Verket, 76 år, s.a. Hans Torbjørnsen. Se Familie 21 - Verket 1782.
g. i Holla 5/6-1788 m. Anne Saamundsdatter fra Skårdal i Lunde f. 11/6-1761 d. 4/6-1825 på Verket, d.a. Saamund og Ragnhild Skaardal.
1. Hans Torbjørnsen f. 30/7-1788. Se Familie 44 - Verket 1822.
2. Anniken Torbjørnsdatter f. 24/1-1791 g. i Holla 22/10-1820 m. Peder Hansen Aaby.
3. Saamund Torbjørnsen f. 19/6-1793. Se Familie 42 - Verket 1822.
4. Ragnhild Torbjørnsdatter f. 24/9-1795 g. i Solum 20/4-1820 m. Arne Jensen fra Knardalstrand (Knarrdalstrand) i Solum.
5. Maren f. 21/6-1798 bg. 26/6-1799. "Maren Torbiørnsd. Wrk., 1 Aar 5 Dage.
6. Anne Torbjørnsdatter f. 4/9-1801. Ugift. Bodde hos sin datter på Verket i 1865. Se Familie 26 - Verket 1865.


F.f. Torbiørn Hansen Wrk. og Anne Saamundsdatters Hans: Isaac Andersen Gruen, Bent Thomæsen Wrk., Haagen Pedersen Wrk., Johanne Abrahamsd. Wrk., Gunnild Jensd. Wrk.
F.f. Torbiørn Hansen Wrk. og Anne Saamundsdatters Anneche: Bent Thomæsen Lille, Thomas Pedersen Wrk., Hans Hansen Lille, Aaste Gundersd. Wrk., Ingeborg Christiansd. Wrk.
F.f. Torbiørn Hansen Wrk. og Anne Saamundsdatters Saamund: Haagen Pedersen Wrk., Torbiørn Olsen Wrk., Thomas Bentsen Wrk., Karen Bentsd. Wrk., Kirsten Hansd. Wrk.
F.f. Torbiørn Hansen Wrk. og Anne Saamundsdatters Ragnild: Bent Thomæsen Wrk., Thomas Bentsen Wrk., Søren Henricsen Wrk., Ingeborg Christiansd. Wrk., Kirsten Hansd. Wrk.
F.f. Torbiørn Hansen Wrk. og Anne Saamundsdatters Maren: Torbiørn Olsen Wrk., Hansen Hansen Wrk., Søren Henricsen Wrk., Marthe Andersd. Wrk., Aslou Saamundsd. Wrk.
F.f. Torbiørn Hansen og Anne Saamundsdatters Anne: Hans Hansen, Jens Jensen, Peder Thomasen, Magrethe Hansd., Karen Hansd.

Datteren Anne Torbjørnsdatter ble 30/1-1825 mor til Maren Anne Olsdatter. Faren var Ole Halvorsen på Mæla i Gjerpen.
Maren Anne Olsdatter ble i 1843 g.m. Gullik Gulliksen fra Febakke nedre. Se Familie 26 - Verket 1865.

Fra kirkeboka:

Født 30/1-1825. Døbt i Romnæs. Maren Anne Olsdatter. Uægte. Ole Halvorsen Mæla af Gierpen Præstegield og Anne Torbiørnsd. Wrk.
Faddere: Kari Ellefsd. Wrk., Maria Olsd. Brenne, Jens Tollevsen Wrk., Hans Hansen lille og Steen Jonsen Wrk.


Familie 35.
Verket 1801.

Former
Halvor Thomassen fra Holtet i Lunde f. 10/9-1767 (konf. i Holla 1798) d. 5/9-1841 på Verket, 72 1/2 år gml., d.a. Thomas og Aaste Holtet.
g. i Holla 8/11-1798 m. Anne Pedersdatter fra Moen store under Prestegården dpt. 12/3-1775 d. 5/7-1852, på Verket av Alderdom, 78 år gml., d.a. Peder Gundersen Moen.
1. Aaste Halvorsdatter f. 26/9-1799 g.m. Ole Nilsen. Se Familie 26 - Sagene 1822.
2. Anne Halvorsdatter f. 8/11-1801.
3. Thomas f. 19/9-1804 bg. 8/3-1808. "Thomas Halvorsen Wrk., 3 Aar."
4. Margrethe f. 14/1-1807 bg. 25/3-1808. "Magrete Halvorsd. Wrk., 1 Aar."
5. Thomas Halvorsen f. 19/10-1809. Se Familie 43 - Verket 1835.
6. Peder Halvorsen f. 1/3-1812.
7. Halvor Halvorsen f. 13/1-1815. Se Familie 47 - Verket 1835.

F.f. Halvor Thomæsen Wrk. og Anne Pedersdatters Aaste: Hans Hansen Wrk., Ole Andersen Wrk., Ole Halvorsen Hagen, Maren Pedersd. Wrk., Margrethe Hansd. Holden.
F.f. 
Halvor Thomasen Wrk. og Anne Pedersdatters Anne: Hans Hansen, Peder Thomasen, Jens Pedersen Moen, Margrete Hansd., Kirsten Hansd.
F.f. Halvor Thomasen Wrk. og Anne Pedersdatters Thomas: Jens Lien, Jon Holtet, Hans Hansen lille, Kirsti Hansd., Birgit Larsd.
F.f. Halvor Thomasen og Anne Pedersdatters Magrete: Hans Hansen Store og lille, Niels Præstegaarden, Kirsten og Anne Hansd.
F.f. Halvor Thomasen og Anne Pedersdatters Thomas: Hans Hansen og Hans Hansen, Niels Nielsen, Ingeborg Mikelsd., Maren Nielsd.
F.f. Halvor Thomasen Wrk. og Anne Pedersdatters Peder: Ingebor Fosse, Maren Hansd., Jon Fosse, Jens Pedersen Lien, og Peder Thomasen Wrk.
F.f. 
Halvor Thomasen Wærket og Anne Pedersdatters Halvor: Ingebor Fosse, Ellen Moen, Jon Fosse, Peder Thomasen Wærket og Niels Delevje.


Familie 36.
Verket 1801.

Verksarbeider, dagarbeider
Anders Tronsen fra N. Namløs(3) dpt. 9/10-1774, s.a. Tron Kjøstolsen Namløs.
Han bodde her ugift og alene i 1801. Se Familie 51 - Verket 1822.


Familie 37.
Verket 1801.

Verksarbeider, malmpukker
Ole Larsen fra Namløs f. 1769. Han bodde her ugift og alene i 1801. Se Familie 27 - Verket 1822.


Familie 38.
Verket 1801.

Verksarbeider, dagarbeider
Tyge Johannesen f. 16/4-1780. Han bodde her ugift og alene i 1801. Se Gravningen under Sannes nedre.


Familie 39.
Verket 1801.

Her var oppført pensjonist Hans Olsen d.e. med kone og 2 store barn. Se Familie 12 - Verket 1762.


Familie 40.
Verket 1801.

Former
Torsten Hansen dpt. 7/4-1776, s.a. Hans Olsen. 
Se Familie 12 - Verket 1762.
g. i Holla 2/9-1799 m. Kirsten Olsdatter fra V. Tveit dpt. 21/1-1775 bg. 21/5-1811 på Verket, d.a. Ole Andersen Tvedt.
Forlovere: "Ole Andersen Tved og Hans Evensen Værket."
1. Marthe Torstensdatter f. 17/11-1799 g.m. Anders Thomassen. Se Familie 33 - Verket 1822.
2. Kirsten Torstensdatter f. 11/6-1801 g.m. Rasmus Sørensen. Se Familie 16 - Verket 1835.
3. Hans Torstensen f. 29/10-1803. Se Familie 23 - Verket 1835.
4. Ingeborg f. 2/9-1806 bg. 21/1-1810. "Ingeborg Torstensd. Wrk., 3 1/2 Aar."
5. Karen Torstensdatter f. 10/12-1808 g.m. John Sørensen. Se Familie 37 - Verket 1835. Alle her er vaksinert og tar imot hjelp.

F.f. = Faddere for ...

F.f. 
Torsten Isachsen(!) Wrk. og Kirsten Olsdatters Marthe: Ole Tved, Benth Pedersen Wrk., Giert Hansen Wrk., Ingeborg Hansd. Wrk., Ingeborg Olsd. Wale.
F.f. Torsten Hansen Wrk. og Kirsten Olsdatters Kirsten: Ole Tvet, Bent Pedersen Wrk., Jert Hansen Wrk., Maren Olsd. Wrk., Berthe Halvorsd. Wrk.
F.f. 
Torsten Hansen og Kirsten Olsdatters Hans: Hans Evensen, Ragnild Nielsd. (+ foreldrene?).
F.f. Torsten Hansen og Kirsti Olsdatters Ingeborg: Hans Evensen, Giert Hansen, Peder Bentsen, Kari Hansd., Karen Bentsd.
F.f. Torsten Hansen og Kirsti Olsdatters Karen: Anders Præstegaarden, Christopher Nielsen, Niels Olsen, Ragnild Nielsd., Karen Bendtsd.


Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde. 


Familie 41.
Verket 1801.

Hammermester
Hans Knudsen fra Hørteverket i Bø f. ca. 1753 (konf. i Holla 1772) bg. 1/10-1800. "Hammer-Mæster Hans Knudsen, død efter nogle Timers Sygdom, 47 aar 32 Uger.", s.a. hammermester Knud Hansen og Marie Rasmusdatter.
g. i Sauherad 22/10-1778 m. Aaste Cathrine Gundersdatter fra Solverud i Nes, Sauherad f. ca. 1758 d. 13/1-1819 på Verket., d.a. Gunder og Marie Solverud.
1. Knud Hansen f. 24/2-1779 i Bø. Konf. i Holla 1796.
2. Maren Hansdatter dpt. 15/9-1782 i Sauherad.
3. Gunder Hansen dpt. 23/10-1785 i Sauherad. Se Familie 40 - Verket 1822.
4. Anne Hansdatter dpt. 1/2-1789 i Sauherad.
5. Johannes f. 20/3-1793 i Holla bg. 4/3-1794. "Johannes Hansen Wrk., 49 Uger 5 Dage."

F.f. Hans Knudsen Knud: Gunder Solverud, Haagen Persen, Mari Solverud, Kirsti Christophersd. og Peder Gundersen Solverud.
F.f. Hans Knudsen Hørte og Aaste Gundersdatters Maren: Maren Rasmusd., Anne Gundersd., Haagen Pedersen, Ole Knudsen og Tollev Gundersen.
F.f. Hans Knudsen fra Hørte og Aaste Gundersdatters Gunder: Søren Knudsen, Rasmus Knudsen, Per Gundersen, Anne Knudsd., Magrethe Gundersd.
F.f. Hans Knudsen fra Hørte Aaste Gundersdatters Anne: Ole Christensen, Jens Persen, Per Gundersen, Anne Lisbeth Gundersd., Magrethe Gundersd.
F.f. 
HammerMæster Hans Knudsens og Aaste Cathrine Gundersdatters Johannes: HammerMæster ved Hørthe Knud Hansen, Monsieur Bredsdorf, Mons. Poul Peter Svendsen, Madame Bredsdorf, Jomfr. Clara Christence Poulsen.

Denne familien bodde på Hørteverket i Bø før de flytta hit på begynnelsen av 1790-tallet.
Det første barnet ble døpt i Bø, de tre neste i Sauherad og en i Holla etter at de hadde flytta hit.

Hans Knudsens mor Maren Rasmusdatter (Mari Rasmusdatter) var født på Verket i Holla.
Hun var datter av Rasmus Jensen. Se Familie 11 - Verket 1720.


Familie 42.
Verket 1801.

Byggmester
Hans Hansen Horn trolig fra Bragernes i Drammen, Buskerud f. ca. 1774, kanskje s.a. kjøpmann Hans Hansen Horn (Horn er en gård i Lier, Buskerud).
g. i Holla 18/9-1799 m. Johanne Dorthea Maria Bredsdorff fra Verket f. ca. 1779, d.a. forvalter Peter Mortensen Bredsdorff. Se Holden Jernverk.
Forlovere: "Marsovnmester Svensen og Klokker Dahl."
1. Petronelle Martine f. 23/3-1800 bg. 16/6-1800. "Petronelle Martine Horn, 11 Uger 4 Dage."
2. Peder Bredsdorff Horn f. 1/10-1801.
3. Hansine Magdalen Horn f. 14/12-1803. Utflytta til Larvik 27/8-1834.
4. Henrica Michaldine Horn f. 20/11-1805. Utflytta til Skien 27/8-1834.
5. Jahn Herman Hansen Horn f. 22/4-1808. Se Familie 40 - Verket 1835.
6. Maren Margretha Horn f. 20/11-1812. Utflytta til Larvik 31/8-1834.
7. Morten Bredsdorff Horn f. 17/6-1817 d. 18/9-1824 på Verket.

F.f. Bygmæster Hans Horn og Madame Johanne Dorothea Bredsdorfs Petronelle Martine: MarsovnsMæster Svendsen, Hr. Morten Bredsdorff, Monsieur Andersen, Madame Bredsdorff, Jomfrue Clara Christence Poulsen.
F.f. 
Bygmæster Horn og Johanne Dorthea Bredsdorfs Peder Bredsdorff: Forvalter Poppe Holten, Jacob Raaberg, Hans Foss, Madame Bredsdorf, Jomfrue Bredsdorf.
F.f. Bygmæster H. Horn og Johanne Bredsdorffs Hansine Magdalene: Forwalter Bredsdorff, Hr. Swensen, N. Dahl, Madame Poppe, Jomfrue Gartner.
F.f. Bygmester H. Horn og Madame Horns Henrica Michaldine: Johannes Bredsdorff, Hr. Swensen, Ausdahl, Warme, Madame Foss, Jomfrue Bredsdorff.
F.f. H. Horn og Kones Jan Herman: Hr. Bredsdorff, Hr. B. Bomhoff, Madame Hals, Jomfrue Grønn.
F.f. Bygmester H. Horn og Johanna Dorthea Bredsdorffs Maren Margretha: Madame Ingeborg Reiersen, Jomfrue Raaberg, Forvalter Bredsdorff, Mster Svendsen og Hr. Krohn.
F.f. 
Bygmester H. Horn og Johanne Dorthea Maria Bredsdorffs Morten Bredsdorff: Madame Bredsdorff, Jomfrue Svendson, Bogholder Andersen, Skolelærer Amundsen og P. Knutzon.

Byggmester Hans Horn er registrert utflytta til Larvik sammen med sin sønn Jahn Hermans familie, ifølge
felles presteattest av 12/10-1850.


Familie 43.
Verket 1801.

Her var oppført dagarbeider Svend Olsen Lommerud med familie. Se Familie 15 - Verket 1782.


Familie 44.
Verket 1801.

Malmpukker
Søren Henriksen fra Verket dpt. 25/4-1777 d. 16/4-1834 på Verket, s.a. Henrik Sørensen. Se Familie 25 - Verket 1782.
g. i Holla 19/9-1799 m. Inger Jonsdatter fra Sauherad dpt. 3/2-1771, d.a. Jon Sivertsen og Anne Jensdatter.
1. Rasmus Sørensen f. 22/5-1800. Se Familie 16 - Verket 1835.
2. Henrik f. 2/6-1802 bg. 15/2-1804. "Hendrik Sørensen Wrk., 1 Aar."
3. Henrik Sørensen f. 17/9-1806. Se Familie 30 - Verket 1835.
4. John Sørensen f. 21/8-1808. Se Familie 37 - Verket 1835.
5. Hans Sørensen f. 18/2-1812. Se Familie 5 - Verket 1845.
6. Ole Sørensen f. 9/3-1816. Spikersmed. Med bosted Herre ble han gift i Ø. Porsgrund kirke 15/7-1843 m. enke Marie Anundsdatter fra Herre f ca. 1816, d.a. Anund Andersen.

F.f. Søren Henricsen Wrk. og Inger Jonsdatters Rasmus: Isaac Andersen Gruen, Anders Næberud, Niels Jenssen Wrk., Margrethe Ledvorsd. Saugbr., Kirsten Tronsd. Saugbr.
F.f. 
Søren Hendriksen Wrk. og Inger Jonsdatters Hendrik: Rasmus Jensen og Margrete Olsd. (+ foreldrene?).
F.f. Søren Hendricsen og Inger Jonsdatters Hendric: Hans Johannesen, Gunder Huvet, Sigurd Jonsen, Kirsti Tronsd., Groe Rasmusd.
F.f. Søren Hendriksen og Jørgen(!) Inger Jonsdatters Jon: Tollef Hegna, Ole Larsen, Sigurd Jonsen, Magrete Levorsd., Groe Rasmusd.
F.f. Søren Hendrichsen Wrk. og Inger Jonsdatters Hans: Kirsten Tronsd. Wrk., Maren Nielsd. hos Poppe, Rasmus Jensen Saugbr., Ole Larsen Wrk. og Sigur Johnsen Saugbr.
F.f. 
Søren Henrichsen Wrk. og Inger Jonsdatters Ole: Ouet Eeg, Anne Rasmusd. Saugbr., Rasmus Jensen Saugbr., Bernt Halvorsen Wrk. og Sigur Jonsen Saugbruget.

Søren Henriksens stemor, enka Maren Jensdatter (Marie), bodde her under folketellinga 1801.
Hun døde på Sagene den 8/4-1801. "
Mari Jensd. Saug., død den 8. April, 53 Aar." Navnet ble skrevet
på forskjellige måter på den tiden.


Familie 45.
Verket 1801.

Hammersmed
Ole Gjertsen f. ca. 1765.
g.m. Anne Margrethe Gundersdatter f. ca. 1764.
1. Mari f. 14/5-1790 i Bø bg. i Bø 10/7-1791. "Ole Giertsens datter, 6 Mnd."
2. Gjert Olsen f. 8/10-1791 i Bø.
3. Gunder f. 12/10-1793 i Bø.
4. Udøpt datter d. i Bø 6/6-1794. "Ole Giertsens datter, 28 Uger."
0. bg. i Bø 28/6-1795. "Ole Giertsens dødfødde datter."
5. Udøpt sønn bg. i Bø 19/6-1796. "Ole Giertsens søn, 1 Dag."
6. Gunder f. 4/11-1796 i Bø bg. i Bø 23/7-1797. "Gunder Olsen, 17 Dage, Ole Giertsens søn."
7. Mari Olsdatter f. 24/12-1797 i Bø.
8. Gunder Olsen f. 20/6-1800 i Bø.
9. Margrethe f. 2/3-1803 i Bø d. 18/3-1803. "Margrethe Olsd., 2 Uger, Ole Giertsens datter."
10. Margrethe Olsdatter f. 3/8-1804.

F.f. Ole Giertsen ved Hørthes datter Mari: Erik Gaarden, Ole Joensen, Haagen Pedersen, Anne Lisbet Gundersd. og Mari Evje.
F.f. Ole Giertsen og Margrethe Gundersdatters Giert: Giert Olsen, Peder Clemmetsen, Sirene Arnesd., Siri Torkildsd., Anne Andresd.
F.f. Ole Giertsen og Margrethes Gunder: Ole Knudsen, Thomas Holtebæk, Andres Andresen, Anniken Gaarden, Mari Johansd.
F.f. Ole Giertsen under søndre Askilt og Margrethe Gundersdatters Gunder: Tollev Solverud, Ole Christophersen Rødningen, Lars Tallaksen, Mari Solverud, Anneken Gaarden.
F.f. Ole Giertsen under Søndre Askilt og Margrethe Gundersdatters Mari: Ole Knudsen, Thomas Holtebæk, Mogens Knudsen, Anniken Gaarden, Ingeri Espedalen.
F.f. Ole Giertsen Stubberud under Søndre Askilt og Margrethe Gundersdatters Gunder: Gunlik Gaarden, Erik Gaarden, Giert Olsen, Syrene Arnesd., Guro Grivi.
F.f. Ole Giertsen Ruth ved Hørthe og Margrethe Gundersdatters Margrethe: Erik Gaarden, Torkild Aamodt, Kittil Pedersen, Mari Hougland, Anniken Gundersd.
F.f. Ole Giertsen ved Hørthe og Margrethe Gundersdatters Margrethe: Torkild Aamodt, Even Askiltrud, Knud Hansen Værket, Anniken Gaarden, Kari ved Manebroe.

Denne familien bodde ved Hørteverket i Bø. Siden bodde de på plassen Stubberud under S. Askilt (i Bø). Barna er derfor døpt i Bø kirke. Dermed var de tilbake ved Hørteverket igjen i mars 1803. Da bodde de på plassen Ruth i flere år.
Denne familien er ikke nevnt i folketellinga 1801 for Bø. Kun her. Årsaken kan være at Hørteverket var eid av "Holden Jernværk".
Jeg tror ikke de noen gang har bodd i Holla. G.S.

 


Familie 46.
Verket 1801.

Hammersmed
Peter Jonsen Berg fra Sverige f. ca. 1747 d. 31/5-1821 på Verket.
g1g m. Maren Fransdatter f. ca. 1750 bg. 8/5-1788. "Maren Frantsd. Wrk., 38 Aar."
g2g i Holla 25/11-1790 m. Karen Maria Christensdatter fra Verket dpt. 17/6-1764 bg. 18/4-1792. "Karen Maria Christensd. Wrk., død af en hissig Sygdom, 28 Aar.", d.a. Christen Hansen. Se Familie 5 - Verket 1762.
g3g i Holla 10/10-1793 m. Maren Rasmusdatter fra Haugen under Eie nedre dpt. 25/3-1757 d. 11/2-1819 på Verket, d.a. Rasmus Thorsen.
1. Frans f. 16/3-1786 bg. 18/9-1787. "Frans Petersen Wrk., 1 Aar 26 Uger 2 Dage."
Barn i 2. ekteskap:
2. Hans Peter Petersen Berg (Hans Peter Berg) f. 1/10-1791. Se Familie 70 - Verket 1822.
Barn i 3. ekteskap:
3. Johan Gustav Petersen Berg (Johan Gustav Berg) f. 8/11-1796.
4. Gunder f. 3/2-1798 bg. 4/4-1798. "Gunder Petersen Wrk., 8 Uger 4 Dage."

F.f. Peter Jonsen Wrk. og Maren Fransdatters Frans: Helge Christensen Wrk., Bent Pedersen Wrk., Jacob Lucenæs, Maren Pedersd. Kaasen, Karen Maria Christensd. Wrk.
F.f. Peter Jonsen Berg og Karen Maria Christensdatters Hans Peter: Eric Hansen Wrk., Christen Hansen Smed, Niels Christensen Wrk., Anne Isachsd. Romenæs, Ambor Christensd. Wrk.
F.f. Peter Jonsen Berg og Maren Rasmusdatters Jan Gustavus: Anders Arvesen Store Wale, Anders Olsen Store Wale, Jacob Christensen Wrk., Maria Biørnsd. Store Wale, Christence Christensd. Wrk.
F.f. Peter Jonsen Berg og Maren Rasmusdatters Gunder: Ole Mognsen Wrk., Jacob Christensen Wrk., Knud Hansen Wrk., Ingeborg Rasmusd. Wrk., Kirsten Andersd. Wrk.


Familie 47.
Verket 1801.

Sergeant
Jens Christophersen Melgaard f. ca. 1743 d. ca. 1809 på Gråten i Solum (skifte).
g.m. Else Maria Alexandersdatter f. ca. 1755.
1. Lisbeth Jensdatter Melgaard f. ca. 1776.
2. Christopher Jensen Melgaard f. ca. 1779.
3. Johanne Jensdatter Melgaard f. ca. 1782.
4. Alexander Jensen Melgaard dpt. i Solum 24/4-1785 g. i Solum 28/2-1816 m. Dorthe Adamsdatter Kjennerud.
5. Jens dpt. i Solum 17/6-1787 bg. i Holla 21/6-1789. "Jens Jensen Meelgaard, 2 Aar 3 Uger."
6. Jens Jensen Melgaard f. i Holla 1/3-1790 g. i Bamble 5/9-1813 m. Ellen Jørgine Olsdatter.
7. Maria f. 26/9-1792 bg. 20/5-1794. "Maria Jensd. Meelgaard, 1 Aar 33 Uger 6 Dage."
8. Maria f. 21/3-1795 bg. 6/11-1800. "Maria Jensd. Meelgaard."
9. Hans f. 26/2-1798 bg. 10/5-1798. "Hans Jensen Meelgaard, 10 Uger 3 Dage."
10. Hans Jensen Melgaard f. 24/1-1801.


F.f. 
Sergeant Jens Meelgaards og Maria Alexandersdatters Jens: Jan Smed, Ole Holde, Arve Olsen Holden, Kirsten Arvesd. Wibeto, Ingeborg Hansd. Tofte.
F.f. Sergiant Jens Meelgaard og Maria Alexandersdatters Maria: Anders Hammerstad, Niels Tofte, Arve Holden, Kirsten Andersd. Holden, Margrethe Olsd. Wrk.
F.f. Sergeant Jens Meelgaards og Maria Alexandersdatters Maria: Jan Smed, Niels Tofte, Anders Clausen Espevolden, Kirsten Andersd. Holden, Lisbet Jensd. Meelgaard.
F.f. Sergeant Jens Meelgaard og Maria Alexandersdatters Hans: Anders Næberud, Torbiørn Hansen Wrk., Hans Hansen Wrk., Synev Christensd. Sandbakke, Aslou Saamundsd. Wrk.
F.f. Jens Meelgaard og Maria Alexandersdatters Hans: Ole Thorgrimsen Lykken, Ole Christophersen, Hans Olsen, Inger Marie Tolfsd. Lisbeth Jensd. Meelgaard.
 


Familie 48.
Verket 1801.

Former
Jens Johannesen dpt. 4/10-1767 d. 16/10-1849 på Sverget på Verket, 79 år., s.a. masmester Johannes Rasmussen. Se Familie 32 - Verket 1762.
g. i Holla 22/10-1795 m. Ingeborg Christiansdatter dpt. 4/10-1767 d. 26/6-1837 på Verket, d.a. Christian Olsen. Se Familie 23 - Verket 1782.
Forlovere: "Christen Strømodden og Hans Johannisen."
1. Marthe Maria Jensdatter f. 7/9-1796.
2. Ingeborg Maria f. 14/1-1798 bg. 24/5-1802. "Ingeborg Jensd. Wrk., 4 Aar."
3. Johannes f. 20/2-1800 død tidlig.
4. Johannes Jensen f. 1/7-1802.


F.f. 
Jens Johannissen Wrk. og Ingeborg Christiansdatters Marthe Marie: Christian Olsen Wrk., Rasmus Johannissen Wrk., Johannes Johannissen Wrk., Margrethe Hansd. Wrk., Ingeborg Hansd. Wrk.
F.f. Johannes Johannissen Heisholt og Gunild Olsdatters Karen: Christian Frideric Heisholt, Hans Hansen Kaalstad, Anders Olsen Namløs, Anne Johannisd. Heisholt, Maria Olsd. Jentved.
F.f. Jens Johannissen Wrk. og Ingeborg Christiansdatters Johannes: Rasmus Johannissen Wrk., Hans Johannissen Wrk., Johannes Johannissen Wrk., Ingeborg Hansd. Wrk., Ingeborg Nielsd. Wrk.
F.f. 
Jens Johannesen Wrk. og Ingeborg Christiansdatters Johannes: Christian Olsen og Ingeborg Nielsd. (+ foreldrene?).


Familie 49.
Verket 1801.

Former
Nils Pedersen "den lille" fra Verket dpt. 12/10-1755 bg. 29/12-1801. "Niels Pedersen Wrk., 47 Aar.", s.a. Peder Jensen. Se Familie 3 - Verket 1740.
g. i Holla 23/7-1787 m. Kirsten Andersdatter fra Verket dpt. 27/2-1752 d. 14/2-1822 på Verket, 69 år, d.a. Anders Olsen. Se Familie 45 - Verket 1762.
Forlovere: "
Jon Jansen W. og Henric Sørensen W."
1. Peder Nilsen f. 23/12-1787. Se nedenfor.
2. Lisbeth f. 4/1-1790 bg. 12/5-1790. "Lisbet Nielsd. Wrk., 18 Uger 3 Dage."
3. Margrethe f. 9/8-1791 bg. 22/8-1791. "Margrethe Nielsd. Wrk., 1 Uge 6 Dage."
4. Lisbeth Nilsdatter f. 26/8-1794. Se Gul ramme nedenfor.

F.f. Niels Pedersen den Lilles og Kirsten Andersdatters Peder: Jon Jansen Wrk., Ole Andersen Wrk., Claus Svendsen Wrk., Margrethe Jensd. Wrk., Kirsten Andersd. Wrk.
F.f. Niels Pedersen den Lilles og Kirsten Andersdatters Lisbet: Jan Andersen Wrk., Jan Brynnildsen Wrk., Peder Jensen Wrk., Birthe Steensd. Wrk., Margrethe Maria Andersd. Wrk.
F.f. Niels Pedersen den Lilles og Kirsten Andersdatters Margrethe: Henric Sørensen Wrk., Anders Christophersen Wrk., Anders Andersen Wrk., Maren Pedersd. Wrk., Market Christophersd. Wrk.
F.f. Niels Pedersen Wrk. og Kirsten Andersdatters Lisbet: Jens Nielsen Wrk., Ole Andersen Wrk., Jon Pedersen Saugbr., Karen Andersd. Wrk., Abel Pedersd. Saugbr.

Hva i all verden mente presten med å føre inn vielsen slik?
"Uk. Niels Pedersen Lille og Qwinde Menniske Kirsten Andersd. Wærket." Jeg skulle likt å vite hva han mente med å kalle Kirsten for "Qwinde
Menniske" I beste fall var det meget nedlatende av presten å bruke denne skrivemåten. G.S.

Lisbeth Nilsdatter (herfra) ble konfirmert i september 1818 i Romnes kirke, som den gangen var verksarbeidernes kirke. Hun bodde da på Dagsrud som "tjenestepige" for "Tron Olsen Daxrød". I kirkeboka var det nevnt at hun var født 26/8-1794. Hun ble konfirmert med følgende karakterer: "Kundskab": Maadelig og "Opførsel": Maadelig".
Tjenestejenta Lisbeth Nilsdatter ble mor til Oline Maria Olsdatter født på Deila 28/1-1823. Faren var Ole Torkildsen fra Sannes. Faddere var: "Ingebor Tollevsd. Deila, Anne Tollevsd. Romnæhs, Ole Nyehuus, Thyge Sannes og Saamund Deila." Oline Maria ble g.m. Halvor Olsen. Se Steinsholt under Romnes.
Den fremdeles ugifte Lisbeth Nilsdatter fikk den 24/3-1828 en sønn på Stoa som fikk navnet Nils Johnsen. Faren var en gift mann "John Andersen Kleiva af Skien".
Faddere var: "Kari Rasmusd. Stoa, Karen Hansd. Saugbr., Hans Johnsen Saugbr., John Bentsen Saugbr., og Peder Nielsen Teigen."  Oline Maria Olsdatter ble konfirmert boende på Stoa i 1840. Hun var blant de 5 siste i rekka av konfirmanter, som i "Christendom og Fliid" fikk "Ringe Kundskab."

Arbeider, inderst
Peder Nilsen herfra f. 23/12-1787.
g. i Holla 22/9-1811 m. Sønnev Hansdatter fra Jacobskås under Ø. Helgen f. 1/8-1780 d. 27/12-1858 av alderdom på Skifsnes under Kolstad, som legdslem, 79 år gml., d.a. Hans Thorsen.
1. Berthe Kirstine f. 2/11-1811 d. 11/10-1814. "
Berthe Kirstine Pedersd. Wrk., 2 Aar 11 Mnd. 9 Dage."
2. Nils Pedersen f. 21/8-1814.
3. Berthe Kirstine f. 13/11-1816 d. 18/5-1817.
4. Hans Pedersen f. 10/10-1818. Se V. Juvet under Vipeto nedre.
5. Anders Pedersen f. 23/3-1822.
6. Kirsten Pedersdatter f. 6/5-1825.

F.f. Peder Nielsen Wrk. og Sønnev Hansdatters Birthe Kirstine: Hans Næberud, Bernt Halvorsen og Jørgen Hendrichsen Wrk., Birthe Gundersd., Karen Olsd. Godjord.
F.f. Peder Nielsen Wrk. og Synnøv Hansdatters 
Niels: Maria Olsd. Wrk., Kirsten Larsd. Wrk., Tosten Hansen Wrk., Clemmet Arvesen Wrk. og Brønnil Jansen Wrk.
F.f. Peder Nielsen Wrk. og Synnev Hansdatters 
Berthe Kirstine: Groe Sondresd. Wrk., Kari Halvorsd. Wrk., Christopher Sverget, Ole Thors. Namløs og Sven Olsen Wrk.
F.f. Peder Nielsen Wrk. og Synnøv Hansdatters 
Hans: Kirsten Løkken, Sidsel Clausd. Wrk., Gert Hansen Wrk., Søren Løkken og Tron Mognsen Wrk.
F.f. Inderste Peder Nielsen Opsall og Synnøv Hansdatters 
Anders: Kirsten Olsd. Opsall, Kari Nielsd. Opsall, Ole Galten, Niels Gundersen Vale og Gunder Nielsen Vale.
F.f. Inderste Peder Nielsen Sølbek og Synnev Hansdatters 
Kirsten: Ingebor Huset, Ingebor Andersd. Fæhn, Niels Abrahamsen, Ole Olsen Kaasen og Thyge Hansen Halvorstaae.

Denne familien flytta litt rundt i bygda, og bodde der han kunne finne arbeide. Noen bosted kan leses av fadderlistene.


Familie 50.
Verket 1801. Hørteverket.

Verksarbeider, hammerdreng
Brynild Johansen fra Verket dpt. 17/9-1768 bg. i Sauherad 23/2-1800. "Brynnil Johansen fra Hørte, gl. 35 aar.", s.a. Johan Arvesen. Se Familie 33 - Verket 1762.
g. i Holla 8/12-1791 m. Anna Jensdatter fra Verket dpt. 15/11-1767, d.a. Jens Nilsen "den store". Se Familie 11 - Verket 1782.
Forlovere: "Hr. Forvalter Bredesdorf og Hr. Raaberg."
1. Boel Maria dpt. i Sauherad 2/12-1792 bg. i Sauherad 25/8-1793. "Begravet Brynil Johansens Barn Boel Maria, gl. 18 uger."
2. Jens Brynildsen dpt. i Sauherad 13/7-1794. Se Familie 31 - Verket 1822.
3. Boel Maria Brynildsdatter dpt. i Sauherad 23/7-1797.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Brynil Johansen fra Hørte og Anne Jensdatters Boel Maria: Anders Madsen, Ougen Thorsen, Niels Hansen, Magrethe Gundersd., Mari Madsd.
F.f. Brynil Johansen fra Hørte og Anne Jensdatters Jens: Oven Thorsen, Erik Oversen, Anders Nielsen, Gunil Andersd., Else Jonsd.
F.f. Brynil Johansen fra Hørte og Anne Jensdatters Boel Maria: Anders Madsen, Oven Thorsen, Halvor Tronsen, Sara Giertsdatter, Mari Olsd.

Se hvem fadderne er og du vil ofte se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde. 

Denne familien bodde ved Hørteverket i "grenselandet" mellom Bø og Sauherad. Hørteverket var eid av "Holden Jernverk".
Brynild Johansen og kona benytta Nes kirke i Sauherad. Dette indikerte at de bodde på øst-siden av Bø-elva.


Familie 51.
Verket 1801.

Her var oppført enke og almisselem Aaste Kittilsdatter f. ca. 1730 med sin ugifte sønn Peder Jensen.
Hun var enke etter Jens PedersenSe Familie 9 - Verket 1762.

Verksarbeider
Peder Jensen fra Verket dpt. 5/12-1770, s.a. Jens Pedersen. Se Familie 9 - Verket 1762.
g. i Holla 17/12-1807 m. Berthe Halvorsdatter fra N. Tufte(3) dpt. 4/6-1775, d.a. Halvor Halvorsen Tufte.
Forlovere: "
Anders Tufte, Hans Tufte."
1. Aaste Pedersdatter f. 31/1-1808 g. i Larvik 3/8-1833 med smed Svend Henriksen. Se Familie 4 - Mæla 1845.

F.f. Peder Jensen Stuen og Berthe Halvorsdatters Aaste: Jens Jensen, Tollef Halvorsen, Lars Christensen, Magrete Jensd., Anne Olsd. Hotvedt.


Familie 52.
Verket 1801.

Former
Jens Jensen fra Verket dpt. 7/5-1775 d. 22/1-1821 på Verket., s.a. Jens Pedersen. Se Familie 9 - Verket 1762.
g. i Holla 8/11-1798 m. Aslaug Saamundsdatter fra Skårdal i Lunde f. 9/12-1771 d. 3/9-1840 på Verket, 71 år, d.a. Saamund og Ragnhild Skaardal.

Dette ekteparet fikk ingen barn selv. De tok imot et pleiebarn mellom 1804 og 1819. Det var Kirsten Eriksdatter f. 8/12-1803.
Hun sto til konfirmasjon fra Verket i 1819. Jensen Jensen var oppført som hennes pleiefar. Det var dessuten nevnt at hun ble
vaksinert på Verket i Holla av dr. Krohn 2/12-1808.

Kirsten Eriksdatter f. 8/12-1803 ble g.m. Hans Hansen Bærland. Se Familie 14 - Verket 1835.
Jeg har lett etter Kirsten Eriksdatters biologiske foreldre  i nevnte prestegjeld:
Bø, Lunde, Holla, Skien, Gjerpen, Eidanger, Siljan, Brevik.

Enka Aslaug Saamundsdatter ble g2g med Halvor Jonsen på Verket. Se Familie 32 - Verket 1822.


Familie 53.
Verket 1801.

Verksarbeider, spigersmed
Claus Svendsen fra Verket dpt. 21/4-1769, s.a. Svend Nilsen. Se Familie 16 - Verket 1782.
g. i Drangedal 27/12-1790 m. Anne Svendsdatter "fra Tveit" i Drangedal f. ca. 1766 ikke funnet døpt i Drangedal.
1. Sissel Clausdatter f. 13/10-1791 g.m. Ole Arvesen. Se Familie 11 - Verket 1835.
2. Henrik Clausen f. 15/11-1794. Se Familie 50 - Verket 1822.
3. Inger Clausdatter f. 19/11-1797.
4. Svend Clausen f. 2/8-1800 g. i Holla 16/3-1822 m. Barbara Maria Thomasdatter fra Familie 3b - Verket 1782. De flytta i 1828 til Hørteverket i Bø.

F.f. Claus Svendsen Wrk. og Anne Svendsdatters Sidsel: Ole Andersen Wrk., Jens Nielsen Wrk., Hans Hansen Wrk., Aslou Saamundsd. Wrk., Anne Svendsd. Wrk.
F.f. Claus Svendsen Wrk. og Anne Svendsdatters Henric: Svend Gullichsen nu paa Hegland, Ole Godjord, Søren Henricsen Wrk., Anne Svendsd. Kirsten Andersd. Wrk.
F.f. Claus Svendsen Wrk. og Anne Svendsdatters Inger: Tollev Halvorsen Wrk., Hans Hansen Wrk., Halvor Olsen Wrk., Anne Svendsd. Wrk., Ingeborg Gundersd. Wrk.
F.f. Claus Svendsen Wrk. og Anne Svendsdatters Svend: Niels Pedersen Lille, Hans Hansen Lille, Peder Jensen Wrk., Anne Svendsd. Wrk., Lisbet Hansd. Wrk.


Familie 54.
Verket 1801.

Her var oppført "Wægter og Fyhrvarter" Peder Christophersen og kone. Se Familie 27 - Verket 1782.

Her bodde også hans søstersønn Peder Anundsen (13) og ugifte skomaker Jacob Pedersen Lunde (57).


Familie 55.
Verket 1801.

Her var oppført "Spigersmed Hans Andersen Næberud" og 4 av hans søsken. Se Familie 36 - Verket 1822.


Familie 56.
Verket 1801.

Verksarbeider, formersvend
Hans Johannesen Kabbe fra Verket dpt. 25/8-1765 bg. 7/4-1810 på Verket, 44 år, s.a. marsmester Johannes Rasmussen. Se Familie 32 - Verket 1762.
g. i Holla 27/12-1790 m. Margrethe Hansdatter fra Verket dpt. 2/11-1766 d. 25/10-1842 på Verket, 82 år, d.a. Hans Mortensen. Se Familie 24 - Verket 1782.
1. Anne Marie Hansdatter f. 26/11-1791 g.m. Ole Nilsen. Se Familie 52 - Verket 1835.
2. Gjertrud Hansdatter f. 29/11-1793 g.m. sagbruksarbeider Jon Nilsen. Se Familie 38 - Sagene 1822.
3. Johannes f. 10/6-1796 bg. 23/8-1797. "Johannes Hansen Wrk., 1 Aar 10 Uger 4 Dage."
4. Ingeborg Johannesdatter f. 5/8-1798. Ikke konf. i Holla.
5. Johannes Hansen f. 6/11-1800. Se Familie 63 - Verket 1822.
6. Hans Hansen Tintholt f. 9/12-1803. Se Familie 17 - Verket 1835
.

F.f. Hans Johannissen Wrk. og Margrethe Hansdatters Anne Marie: Johannes Rasmussen Wrk., Morten Hansen Wrk., Johannes Johannissen Wrk., Maren Pedersd. Wrk., Anne Ledvordsd. Wrk.
F.f. Hans Johannissen Wrk. og Margrethe Hansdatters Giertrud: Tollev Johannissen Wrk., Jens Johannissen Wrk., Johannes Johannissen Wrk., Maren Johannisd. Strømodden, Anne Bertelsd. Romenæs.
F.f. Hans Johannissen Wrk. og Margrethe Hansdatters Johannes: Hans Mortensen Wrk., Bertel Thomæsen Wrk., Peder Johannissen Wrk., Ingeborg Christiansd. Wrk., Anne Bertelsd. Wrk.
F.f. Hans Johannissen Wrk. og Margrethe Hansdatters Ingeborg: Tobias Galten, Johannes Johannissen Wrk., Ole Larsen Wrk., Lisbet Pedersd. Galten, Maren Christophersd. Wrk.
F.f. Hans Johannissen Wrk. og Margrethe Hansdatters Johannes: Hans Mortensen Wrk., Johannes Rasmussen Wrk., Søn Peder Johannissen, Ingeborg Christiansd. Ingeborg Tollevsd. Wrk.
F.f. 
Hans Johannesen Wrk. og Magrete Hansdatters Hans: Anders Tronsen, Ingeborg Nielsd. (+ foreldrene?).

Andre i husstanden i 1801:
Enke etter første ekteskap Lisbeth Andersdatter (60).
Spigerdræng Bærent Halvorsen (19). (Se Bernt Halvorsen i Familie 46 - Verket 1822).


Familie 57.
Verket 1801.

Verksarbeider, formersvend
Johannes Johannesen fra Verket dpt. 18/3-1770 d. 6/10-1825 på Verket, s.a. marsmester Johannes Rasmussen. Se Familie 32 - Verket 1762.
g. i Holla 7/11-1799 m. Ingeborg Nilsdatter fra Sagene dpt. 20/10-1782*, d.a. Nils Rasmussen Strømodden. Se Familie 28 - Sagene 1782.
1. Ingeborg Johannesdatter f. 27/10-1800 g.m. Tron Monsen. Se Familie 46 - Verket 1835.
2. Anne Lisbeth Johannesdatter f. 7/12-1802 g.m. Tron Pedersen. Se Haugen under Eie nedre.
3. Nils Johannessen f. 19/3-1805 (konf. i Holla nov. 1821).
4. Johanne Johannesdatter f. 18/7-1807 g.m. Hans Torstensen fra Verket. Se Familie 23 - Verket 1835.
5. Andrea Johannesdatter f. 29/12-1810 g.m. Anders Hansen Næberud. Se Familie 28 - Verket 1835.
6. Anne Johannesdatter f. 29/12-1816 g.m. Thomas Rasmussen Kronborg. Se Familie 1 - Verket 1845.
7. Johannes Johannessen f. 25/2-1819 (konf. i Holla okt. 1834).
8. Anders Johannessen f. 20/9-1821. Se Familie 25 - Verket 1845.

F.f. Johannes Johannissen Wrk. og Ingeborg Nielsdatters Ingeborg: Anders Andersen Wrk., Hans Johannissen Wrk., Jan Jonsen Wrk., Ingeborg Christensd. Wrk., Kirsten Nielsd. Valøen.
F.f. 
Johannes Johannesen og Inger Lisbeth(!) Nielsdatters Anne Lisbeth: Tollef Johannesen, Kirsten Nielsd. Hvaløen.
F.f. Johannes Johannesen og Ingeborg Nielsdatters Niels: Halvor Vahløen, Jens Johansen, Peder Johansen, Ingeborg Rasmusd., Mari Thorsd.
F.f. Johannes Johannesen og Ingeborg Nielsdatters Johanne: Rasmus Johannesen, Anders Andersen, Johannes Rasmusen, Ingeborg Rasmusd., Anne Lisbeth Rasmusd.

F.f. 
Johannes Johannesen Wrk. og Ingeborg Nielsdatters Andrea: Peder Jonsen, Anders Hansen, Johannes Rasmusen, Ingeborg Rasmusd., Anne Lisbeth.
F.f. 
Johannes Johannesen Wrk. og Ingebor Nielsdatters Anne: Ingebor Gruen, Ingebor Johannesd. Wrk., Peter Berg, Tollev Johannesen Wrk., Jan Gustav Berg og Tron Mognsen Wrk.
F.f. Johannes Johannesen Wrk. og Ingebor Nielsdatters Johannes: Ingebor Tved, Anne Lisbeth Johannesd. Wrk., Halvor Tved, Johannes Rasmusen Wrk. og Tron Mognsen Wrk.
F.f. Johannes Johannesen Wrk. og Ingebor Nielsdatters Anders: Bodel Maria Jensd. Wrk., Maria Olsd. Wrk., Isach Isachsen Gruen, Tron Pedersen Wrk. og Johan Jensen Wrk.
 

*Enka Ingeborg Nilsdatter flytta til Holmen i Aker ved Christiania i 1853 sammen med sin sønn Anders Johannesens familie.


Familie 58.
Verket 1801. "Jons" - Gjestgiveri - skjenkestue.

Gjestgiver, former
Jon Steensen fra Verket dpt. 17/10-1773 d. 24/3-1832, s.a. Steen Jonsen. Se Familie 20 - Verket 1782.
g. i Holla 19/11-1795 m. Berthe Halvorsdatter fra Lerodden i Melum dpt. i Solum 3/7-1774, d.a. Halvor Hansen og Berthe Nilsdatter.
Forlovere: "Klokker Dahl og Christen Isaacsen."
1. Steen f. 28/1-1796 bg. 31/5-1802. "Steen Jonsen 4 Aar."
2. Halvor Johnsen f. 29/9-1797. Se Familie 32 - Verket 1822.
3. Bent Johnsen f. 8/3-1800. Død før 17/5-1832 (skifte etter faren).
4. John Johnsen f. 5/3-1802. Se Familie 10 - Verket 1835.
5. Carl Steen Johnsen (Steen Johnsen) f. 6/2-1806. Se Familie 26 - Verket 1835.
6. Niels f. 3/3-1807 bg. 1/5-1809. "Niels Jonsen Werk., 2 Aar."
7. Nils Johnsen f. 29/12-1809.
8. Andreas Johnsen f. 11/5-1811. Se Familie 34 - Verket 1835.
9. Ole f. 5/4-1814 bg. 21/8-1814. "Ole Jonsen Wrk., 4 Mnd. 16 Dage."
10. Hans Johnsen f. 28/1-1816 (konf. nov. 1830).
11. Abraham Johan Jonsen f. 25/8-1819. Konf. i Holla som nr. 1 i 1834. Flytta til Larvik. Se nedenfor.

F.f. 
Jon Steensen Wrk. og Birthe Halvorsdatters Steen: Bent Jonsen Saugbr., Niels Olsen Sannæs, Jon Nielsen Heggemoen, Lisbet Jonsd. Sannæs, Birthe Pedersd. Saugbr.
F.f. Jon Steensen Wrk. og Birthe Halvorsdatters Halvor: Mogens Kaasen, Thomas Pedersen Wrk., Tollev Nielsen Heggemoen, Johanne Abrahamsd. Wrk., Anneche Andersd. Saugbr.
F.f. Jon Steensen Wrk. og Birte Halvorsdatters Bent: Haagen Pedersen Wrk., Peder Kaasen, Hans Hansen Lille, Anneche Knudsd. Kaasen, Inger Steensd. Wrk.
F.f. 
Jon Steensen Wrk. og Berthe Halvorsdatters Jon: Haagen Pedersen, Mogens Kaasen, Hans Andersen Næberud, Johanne Abrahamsd., Inger Steensd.
F.f. Jon Stensen og Berthe Halvorsdatters Carl Steen: Haagen Pedersen, Tollef Nielsen, Østen Olsen, Johanne Abrahamsd., Inger Steensd.
F.f. Jon Steensen og Berthe Halvorsdatters Niels: Østen Olsen, Tolf Nielsen, Abraham Steensen, Johanne Abrahamsd., Aaste Gundersd.
F.f. Jon Steensen og Berthe Halvorsdatters Niels: Haagen Pedersen, Andreas og Abraham Steensen, Ashier Tollefsd., Aase Gundersd. Moen.
F.f. Jon Steensen og Berthe Halvorsdatters Andreas: Haagen Pedersen, Østen Olsen, Ole Tormoesen, Inger Steensd., Mari Nielsd.
F.f. Jon Steensen Wrk. og Berthe Halvorsdatters Ole: Inger Steensd. Eishoug, Berthe Hansd. hos Baronen, Abraham Steensen Wrk., Jan Jensen Wrk., og Hans P. Pettersen Wrk.
F.f. 
Jon Steensen Wrk. og Berthe Halvorsdatters Hans: Kirsten Nielsd. Wrk., Ingebor Kirstine Andersd. Wrk., Abraham Steensen Wrk., Østen Eishoug og Saamun Torbiørnsen Wrk.
F.f. Jon Steensen Wrk. og Berthe Halvorsdatters Abraham Johan: Kirsten Kaasen, Anne Lisbeth Johannesd. Wrk., Haagen Pedersen Wrk., Abraham Kaasen og Anders Thomasen Wrk.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1830-1834, folie 370b. Digitalarkivet.
Anno 1832 den 17. Mai, blev Registreringsforretning afholdt i Jon Steensens Huus paa Hollen Jernværk for at Registrere vurdere Stervboet efter hersteds ved Døden afgangne
Giestgiveren John Steensen, til hans efterladenskabers ....., Skifte og deeling mellem hans efterladte Enke og igienlevende Børn. Forretningen var anstedt paa Sorenskriver
Wessels Wegne
 af Lensmand Uldrick Poppe. Nærværende som widne og Taxationsmænd Niels Hoell og Ole Andersen Melteig. Hvorda var tilstæde, den afdødes
Enke Birthe Halvorsdatter medtagen Laugværgen hennes, Forvalter Rolsted og .opgiver disse afdødes med Stervboe Enken sammenaflede Børn Er 6 Sønner af Navn og Alder
som følger:
1. Ældste Søn Halvor Johnsen, Myndig og tilstæde.
2. Næstældste Søn John Johnsen, Myndig og i lige saa nærværende.
3. Søn Steen Jonsen, ligesaa Myndig og her tilstæde.
4. Søn Andreas Johnsen, noget over 23 Aar og her tilstæde.
5. Søn Hans Johnsen i 17 Aar gammel og her nærværende. Formynder: deres Farbroder Abraham Steensøn her ved Wærket.
6. Yngste Søn, Abraham Johnsen i 13 Aar gammel. Formynder: deres Farbroder Abraham Steensøn her ved Wærket -
Utdrag fra skifte avskrevet av G.S. 22/7-2021.

Jon Steensen var etterkommer av en eldgammel jernverksslekt i Holla, som opprinnelig stammer fra Vallonia (Belgia).

Øl, vin & brennevinshandler på Langestrand ved Larvik
Abraham Johan Johnsen (Abraham Johnsen) herfra f. 25/8-1819.
g. i Langestrand kirke 7/4-1848 m. Anne Johanne Iversdatter fra Langestrand f. 17/4-1824, d.a. maler Iver Larsen Nordbøe og Johanne Maria Andersdatter.
Forlovere: "Peter Jensen og Jon Larsen."
1. Berthe Johnsen f. 4/10-1848 på Langestrand i Larvik.
2. Johan Severin Johnsen f. 26/3-1852.
3. Adolph Sophus Johnsen f. 5/10-1853.
4. Iverine Laurentze Johnsen f. 17/1-1856.
5. Anne Susanne Johnsen f. 6/1-1858.

Alle barna ble født på Langestrand, som var et eget kirkesogn i Larvik prestegjeld.

Kilder: Folketellinger 1865 og 1875 for Langestrand, samt kirkebøker.

Abraham Johnsen flytta som 17-åring til Larvik i 1837 (kilde: utflyttingslista i Holla kirkebok 1831-1848).
På Langestrand, hvor han bosatte seg, lå det boliger for arbeiderne ved Fritzøe jernverk. Dette var nok
et miljø Abraham kunne kjenne seg igjen i.


Familie 59.
Verket 1801.

Verksarbeider, hyttedreng
Bent Pedersen fra Verket dpt. 28/10-1759 bg. 11/1-1809. "Bendt Pedersen Wrk., 51 Aar, en brav Mand.", s.a. Peder Nilsen. Se Familie 18 - Verket 1762.
g1g i Holla 15/6-1786 m. Anna Maria Johannesd. dpt. 11/1-1761 bg. 9/6-1789. "Anne Marie Johannisd. Wrk., 27 Aar.", d.a. marsmester Johannes Rasmussen. Se Familie 32 - Verket 1762.
Forlovere: "
Klokker Dahl og Jon Jansen."
g2g i Holla 14/11-1792 m. Karen Hansdatter fra Verket dpt. 18/3-1758 d. 21/5-1822 på Verket, d.a. Hans Olsen d.e. Se Familie 12 - Verket 1762.
Forlovere: "
HammerMester Hans Knudsen og Jon Jansen."
1. Karen Bentsdatter (Kari Bentsdatter) f. 29/8-1786 g.m. Christopher Nilsen. Se Familie 60 - Verket 1822.
2. Peder Bentsen f. 19/7-1788. Se Familie 59 - Verket 1822.
Barn i 2. ekteskap:
3. Hans f. 18/5-1793 bg. 6/12-1805. "Hans Bentsen Wrk., 12 Aar."
4. Anne Maria f. 18/8-1799 bg. 18/2-1800. "Anne Marie Bentsd. Wrk., 26 Uger."

F.f. Bent Pedersen Wrk. og Anna Maria Johannisdatters Karen: Tollef Fæhn, Tollef Johannissen Wrk., Bent Thomæsen Wrk., Anne Johannisd. Wrk., Maren Johannisd. Wrk.
F.f. Bent Pedersen Wrk. og Anne Marie Johannisdatters Peder: Lars Lorensen Wrk., Thomas Pedersen Wrk., Hans Johannissen Wrk., Maren Olsd. Wrk., Maren Johannisd. Strømodden.
F.f. Bent Pedersen Wrk. og Karen Hansdatters Hans: Niels Pedersen Wrk., Thomas Pedersen Wrk., Bent Thomæsen Lille, Johanne Abrahamsd. Wrk., Birthe Nielsd. Wrk.
F.f. Bent Pedersen Wrk. og Karen Hansdatters Anne Maria: Haagen Pedersen Wrk., Torsten Hansen, Giert Hansen, Ingeborg Hansd. Wrk., Kirsten Olsd. Tved.


Familie 60.
Verket 1801.

Verksarbeider, dagarbeider
Anund Olsen fra Verket dpt. 2/10-1774, s.a. Ole Christophersen. Se Familie 18 - Verket 1782.
g. i Holla 29/9-1796 m. Maren Olsdatter (Mari Olsdatter) fra M. Namløs(5) dpt. 22/6-1760, d.a. Ole Nilsen Namløs.
Forlovere: "Klokker Dahl og Jon Olsen Fæhn."
1. Ole Anundsen d.e. f. 13/8-1797. Se Hvalen(2) i Helgen.
2. Ole Anundsen d.y. f. 12/8-1799 g.m. Karen Larsdatter. Se Rognkåsa under M. Namløs.
3. Jon f. 16/11-1802 bg. 11/6-1808. "Jon Anundsen Namløs, 5 1/2 Aar."

F.f. = Faddere for ...

F.f. 
Anund Olsen Wrk. og Maren Olsdatters Ole: Niels Olsen Namløs, Ole Christophersen Wrk., Helge Brynildsen Berget, Kirsten Jensd. Fæhn, Karen Nielsd. Namløs.
F.f. Anund Olsen Wrk. og Maren Olsdatters Ole: Niels Olsen Namløs, Christopher Olsen Wrk., Ole Larsen Wrk., Kirsten Olsd. Berget, Maren Hansd. Wrk.
F.f. 
Anund Olsen Wrk. og Maren Olsdatters Jon: Helge Berget, Maren Olsd. Namløs (+ foreldrene?).

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Familie 61.
Verket 1801.

Verksarbeider, kulledrager
Anders Andersen Borgen fra Tufte(6) dpt. 16/10-1763 bg. 8/10-1804. "Anders Andersen Wrk., 43 Aar.", s.a. Anders Olsen Tufte.
g. i Holla 4/6-1795 m. Berthe Halvorsdatter fra N. Tufte(3) dpt. 4/6-1775, d.a. Halvor Halvorsen Tufte.
Forlovere: "
Ole Holden og Ole Wibeto."
1. Elian Andersdatter f. 13/4-1796.
2. Ingeborg f. 18/5-1798 bg. 4/1-1800. "Ingeborg Andersd. Wrk., 1 Aar 32 Uger 5 Dage."
3. Anders Andersen f. 23/1-1801.
4. Ingeborg Andersdatter f. 21/7-1803.

F.f. 
Anders Andersen Wrk. og Birthe Halvordsdatters Elian: Ole Vibeto, Ole Mognsen Wrk., Isaac Christensen Stuen, Anne Jensd. under Vibeto, Birthe Nielsd. Namløs.
F.f. Anders Andersen Wrk. og Birte Halvorsdatters Ingeborg: Ole Tved, Jens Andersen Wibeto, Isaac Christensen Stuen, Ingeborg Gundersd. Wrk.
F.f. Anders Andersen Wrk. og Birthe Halvorsdatters Anders: Ole Tved, Lars Christiansen Hegnen, Anders Olsen Tved, Anne Ellefsd. og Ingeborg Johnsd.
F.f. 
Anders Andersen Wrk. og Berthe Halvorsdatters Ingeborg: Ole Jensen, Elian Jonsd. (+ foreldrene?).


Familie 62.
Verket 1801.

Verksarbeider
Nils Jensen fra Verket dpt. 20/4-1767 d. 30/6-1835 på Verket av "Nærvefeber", 68 år gml., s.a. Jens Nilsen "den lille". Se Familie 17 - Verket 1782.
g1g i Holla 18/11-1789 m. enke Aslaug Saamundsd. fra "Nome under Baksås" f. 23/9-1746 på Ajer i Lunde bg. 18/5-1805. "Asloug Saamundsd. Wrk., 56 Aar.", d.a. Saamund og Mari Ajer.
g2g i Holla 28/3-1806 m. Ellen Jensdatter fra Verket dpt. 17/11-1776 d. 18/1-1845 på Verket, 68 år gml., d.a. Jens Olsen Lommerud. Se Familie 13 - Verket 1782.
1. Jens f. 17/12-1806 bg. 19/8-1807. "Jens Nielsen Wrk., 3/4 Aar."
2. Jens Nilsen f. 18/9-1808. "Værksarbeider Jens Nilsen d. 28/7-1857, 49 Aar. Brystsvaghed."
3. Aslaug Nilsdatter f. 16/2-1811 (konf. i Holla nov. 1826).
4. Gunhild f. 11/9-1815 d. 9/12-1815. "Gunnil Nielsd. Wrk., 2 Mnd 28 Dage."

F.f. Niels Jensen Wrk. og Elen Jensdatters Jens: Ole Jensen, Johan Jensen, Christen Christensen, Gunild Rasmusd., Thore Abrahamsd.
F.f. Niels Jensen Wrk. og Elen Jonsdatters Jens: Ole Larsen, Anders Sverjet, Peder Nielsen, Kirsten Tronsd., Maria Olsd.
F.f. Niels Jensen Wrk. og Elen Jensdatters Asloug: Christopher Sverje, Peder Bentsen, Ole Tormoesen, Magrete Olsd., Kari Olsd.
F.f. 
Niels Jensen Wrk. og Ellen Jensdatters Gunnild: Synnøv Hansd. Wrk., Kirsten Larsd. Wrk., Hans Hansen Wrk., Christopher Sverget og Clemmet Arvesen Wrk.

Enka Aslaug Saamundsdatter var tidligere enke etter Jan Thomasen på Verket. Se Familie 4 - Verket 1782.

Alle barn er født i hans andre ekteskap.

Under folketellinga februar 1801 var det nevnt at Nils Jensen var skadet i beinet og at han hadde sykelønn fra jernverket.


Familie 63.
Verket 1801. "Kaasen".

Verksarbeider, senere gjestgiver (på Munken)
Jahn Andersen fra Verket dpt. 7/5-1762 d. 28/5-1825 på Munken, 63 år gml., s.a. Anders Olsen. Se Familie 22 - Verket 1740.
g. i Holla 7/8-1788 m. Berthe Steensdatter fra S. Kolle(2) i Helgen dpt. 11/10-1767 d. 8/10-1847 på Munken, 83 år gml., d.a. Steen Bertelsen Kolle.
Forlovere: "
Anders Steensen Namløs og Isaac Jensen."
1. Anders f. 18/4-1789 bg. 10/7-1789. "Anders Jansen Kaasen, blev ihiellagt af Moderen, 12 Uger."
2. Steen Jahnsen f. 29/9-1790. Se Munken under Langeland.
3. Lisbeth Jahnsdatter f. 27/9-1792 g.m. Ole Evensen fra Tveitan i Bø i Telemark.
4. Kirsten Jahnsdatter f. 6/12-1794 g1g m. Christen Jonsen fra Hjelset nedre. Se M. Bjerva. Kirsten g2g m. Jørgen Gundersen Giedeboen. Se Geitebua i Valebø.
5. Anne Jahnsdatter f. 7/5-1797 g.m. enkemann Jon Tovsen fra Tinn. Bodde i Knardalstrand i Solum.
6. Karen f. 6/12-1799. Død tidlig.
7. Gunhild Jahnsdatter f. 6/2-1802.
8. Karen f. 16/4-1804. Død tidlig.
9. Anders f. 12/5-1805 bg. 30/7-1805. "Anders Jansen Wrk., 11 Uger."
10. Karen Maria Jahnsdatter f. 10/8-1806 g.m. Svenung Thomassen. Se M. Vibeto(2)

F.f. Jan Andersen Kaasen og Birthe Steensdatters Anders: Anders Steensen Namløs, Hans Evensen Kaasen, Ole Andersen Wrk., Karen Gundersd. Namløs, Karen Steensd. Kolle.
F.f. Jan Andersen Wrk. og Birthe Steensdatters Steen: Ole Andersen Wrk., Tollev Johannissen Wrk., Anders Steensen Namløs, Karen Gundersd. Namløs, Karen Steensd. Kolle.
F.f. Jan Andersen Wrk. og Birthe Steensdatters Lisbet: Tollev Johannissen Wrk., Hans Evensen Wrk., Ole Andersen Wrk., Karen Gundersd. Namløs, Abel Pedersd. Eje.
F.f. Jan Andersen Wrk. og Birthe Steensdatters Kirsten: Tollev Knudsen Namløs, Ole Andersen Wrk., Niels Pedersen Wrk., Karen Steensd. Gruen, Birthe Pedersd. Fæhn.
F.f. Jan Andersen Wrk. og Birte Steensdatters Anne: Lars Ringsevje, Isaac Jensen Gruen, Halvor Olsen Wrk., Inger Andersd. Namløs, Anne Svendsd. Wrk.
F.f. Jan Andersen Wrk. og Birte Steensdatters Karen: Ole Andersen Wrk., Niels Pedersen Lille, Halvor Olsen Wrk., Anne Svensd. Wrk., Margrethe Olsd. Wrk.
F.f. 
Jan Andersen Wrk. og Berte Steensdatters Gunnild: Ole Andersen, Niels Pedersen, Tollef Hansen Wrk., Inger Andersd. Huuset og Magrete Præstegaarden.
F.f. Jan Andersen og Berthe Steensdatters Karen: Ole Andersen, Saamund Giermundsen, Christopher Andersen, Lisbeth Thomasd., Magrete Olsd.
F.f. Jan Andersen og Berthe Steensdatters Anders: Anders Sverjet, Saamund Giermundsen, Gunder Andersen, Magrete Olsd., Anne Abrahamsd.
F.f. Jan Andersen Wrk. og Berthe Steensdatters Karen Maria: Ole Hammermester, Anders Tronsen, Niels Abrahamsen Kolle, Magrete Olsd. Wrk., Berthe Hansd. Daxrud.Denne familien flytta til øya Munken under Langeland i 1809 og begynte som gjestgivere.
Dette å drive gjestgiveri var ikke ukjent i Jahn Andersens slekt.

Andre beboere her i 1801:
Brorsønn, kulledrager Halvor Olsen Kolle (26) og brordatter Margrethe Olsdatter (23).

Jahn Andersen og Berthe Steensdatter er begge to etterkommere etter den gamle jernverksslekta som kom fra Vallonia i
den fransktalende delen av Belgia. Se Familie 58 - Verket 1801.


Familie 64.
Verket 1801. "Kaasen".

Verksarbeider, formersvænd
Mogens Tronsen dpt. 19/9-1773 d. 26/6-1815 på Verket d. 26/6-1815 på Verket, 43 år, s.a. Tron Monsen. Se Familie 41 - Verket 1782.
g. i Bø 17/6-1796 m. Anniken Knudsdatter fra Hørteverket i Bø f. 25/11-1771 på Hørte d. 25/10-1827 på Verket, d.a. hammermester Knud Hansen og Marie.
Forlovere: "Ole Vestgaarden og Torsten Hougland."
1. Mari Monsdatter f. 16/9-1796 g.m. Christen Olsen. Se Familie 53 - Verket 1835.
2. Tron Monsen f. 10/10-1798. Se Familie 46 - Verket 1835.
3. Knud Monsen dpt. 25/12-1801 bg. 14/9-1810. "Knud Mogensen Kaasen, 9 Aar."
4. Anne Monsdatter f. 3/11-1804 g. i Bø 12/12-1829 m. Christopher Henriksen fra Hørteverket. Se Familie 51 - Verket 1835.
5. Maren Monsdatter f. 6/8-1807 g.m. Tron Andersen. Se Familie 31 - Verket 1835.
6. Maria Monsdatter f. 29/7-1811. Var i tjeneste hos Bent Jonsen Wale i Valebø i 1827.

F.f. Mogens Kaasen og Anneche Knudsdatters Maren: Anders Huvet, Peder Kaasen, Johannes Johannissen Wrk., Aaste Gundersd. Wrk., Karen Jensd. Saugbr.
F.f. Mogens Tronsen Kaasen og Anneche Knudsdatters Tron: Anders Meeltej, Hans Hølen, Knud Hansen Wrk., Aaste Gundersd. Wrk., Inger Nielsd. Kaasen.
F.f. 
Mogens Kaasen og Anneken Knudsdatters Knud: Gunder Berget, Jon Steensen, Knud Hansen Wrk., Anne Lisbeth Knudsd. Wrk., Anne Andersd. Meltey.
F.f. Mons Tronsen Wrk. og Anniken Knudsdatters Anne: Ole Hammersvend, Jon Steensen, Rejer Tallaksen, Anne Meltey, Karen Tronsd. Twara.
F.f. Mons Tronsen Kaasen og Anniken Knudsdatters Maren: Ole Hansen Wrk., Anders Meltey, Reyer Kaasen, Karen Tvara, Magrete Meltey.
F.f. Mogns Tronsen Kaasen og Aniken Knudsdatters Marie: Johannes Johannesen, Abraham Steensen, Arve Hansen Wrk., Birthe Tronsd. Wrk., Tale Tallaksd. Kaasene.


Andre beboere her i 1801: "Konenes faster (fars søster), 52 år, ugift. Lever af sine Hænders arbeide."


Familie 65.
Verket 1801. "Kaasen".

Verksarbeider, formersvend
Ole Pedersen f. 1765 (konf. i Holla okt. 1785), s.a. Peder NN.
g. i Holla 13/10-1796 m. Marie Christophersdatter fra Verket dpt. 23/5-1754 f. 16/10-1834 på Verket, d.a. Christopher Madsen. Se Familie 34 - Verket 1762.

Ingen barn døpt i Holla.


Familie 66.
Verket 1801.


Verksarbeider, hyttedreng
Halvor Hansen fra Verket dpt. 7/4-1771 d. 25/2-1824 på Verket, s.a. Hans Christensen. Se Familie 47 - Verket 1782.
g. i Holla 20/10-1796 m. Kirsten Pedersdatter f. ca. 1762 (konf. i Holla okt. 1779), d.a. Peder NN.
Forlovere: "
Klokker Dahl og Peder Sverget."
1. Malene f. 25/6-1797 bg. 15/7-1797. "Malene Halvorsd. Wrk., 3 Uger."
2. Karen Malene Halvorsdatter f. 3/9-1798.
3. Hans Peter Halvorsen f. 2/8-1803. Se Familie 17 - Verket 1822.
4. Peder Halvorsen* f. 1/8-1805. Se Helgeroen under Prestegården.

F.f. Halvor Hansen Wrk. og Kirsten Pedersdatters Malene: Ole Pedersen Kaasen, Peder Sverget, Hans Andersen Sverget, Karen Christensd. Sverget, Karen Olsd. Præstegaarden.
F.f. Halvor Hansen Wrk. og Kiersten Pedersdatters Karen Malene: Peder Christophersen Wrk., Christen Hansen Wrk., Hans Andersen Wrk., Maren Christophersd. Wrk., Anne Ellevsd. Wrk.
F.f. 
Halvor Hansen Wrk. og Kirsten Pedersdatters Hans Peter: Hans Johannesen, Anne Hansd. (+ foreldrene?).

*Barn nr. 4, Peder Halvorsens fødselsdato, ble først opplyst i kirkeboka ved hans konfirmasjon i Holla i 1821. G.S.


Familie 67.
Verket 1801.


Her var oppført formersvend Jon Jansen med familie. Se Familie 33 - Verket 1782.


Familie 68.
Verket 1801.


Verksarbeider, formersvend
Haagen Pedersen fra Verket dpt. 12/2-1769 d. 10/7-1846 på verket, s.a. Peder Nilsen Stensholt. Se Familie 18 - Verket 1762.
g1g i Holla 1/12-1791 m. enke Johanne Abrahamsdatter dpt. i Brevik kirke 27/9-1748 d. 21/1-1816 på Verket, d.a. Abraham Ingvaldsen
g2g i Holla 24/10-1818 m. enke Anne Ellefsdatter f. ca. 1776 d. 16/10-1845 på Verket, 68 år gml., d.a. Ellef NN.

Det ble ikke barn i noen av ekteskapene.

Johanne Abrahamsdatter hadde tidligere vært gift med belgmaker Steen JonsenSe Familie 20 - Verket 1782.
Anne Ellefsdatter hadde tidligere vært gift med Hans Andersen SvergetSe Familie 76 - Verket 1801.


Familie 69.
Verket 1801.


Verksarbeider, fisker, formersvend, formermester (i 1822)
Anders Andersen fra Verket dpt. 10/12-1769, s.a. Anders Pedersen. Se Familie 48 - Verket 1782.
g1g i Holla 22/9-1791 m. enke Ingeborg Rasmusdatter "fra Strømodden" fra Haugen und. Eie nedre dpt. 15/2-1750 d. 6/8-1830 på Verket, d.a. Rasmus Thorsen.
Forlovere: "
Bertel Thomæsen og Hans Evensen W."
g2g i Holla 9/7-1831 m. enke Karen Petersdatter fra Sagene f. 23/11-1804 d. 7/11-1881 på Verket, d.a. muremester Peter Andersen (iflg. notat ved vielsen). Se Familie 3 - Sagene 1782.
Forlovere: "Tron Monsen Wærket og Niels Bentsen Saugbruget."
Barn i 2. ekteskap:
1. Ingeborg Andersdatter f. 24/9-1831.
2. Nils Andreas Andersen f. 30/12-1834. Se Familie 12 - Verket 1865.
3. Anders Andersen f. 19/8-1838.

F.f. Anders Andersen Wrk. og Karen Pettersdatters Ingeborg: Kirsten Halvorsd. Wrk., Anne Johannesd. Wrk., Ole Jørgensen Wrk., Hans Tintholt, Thomas Pedersen Wrk.
F.f. Anders Andersen Wrk. og Karen Pettersdatters Niels Andreas: Tone Anundsd. Kaasen, Anne Maria Kjøstolsd. Uhlefosgaarden, Nils Bentsen ditto, Hans Tintholt Wrk., Ole Olsen Uhlefossgaarden.
F.f. Fisker Anders Andersen Wrk. og Karen Petersdatters Anders: Thona Anundsd. Kaasa, Aaste Karine Nielsd. Kaasa, Hans Tintholt Wrk., Ole Jørgensen Wrk., Anders Johannesen Wrk.

Ingen barn under folketellinga 1801. Under skattemanntallet 1822 var Anders Andersen formermester.

Enka Ingeborg Rasmusdatter var tidligere gift med sagbruksarbeider Nils Rasmussen Strømodden. Se Familie 28 - Sagene 1782.

Karen Petersdatter var enke etter snekker Nils PedersenSe Kjønodden under Romnes.
Hun hadde med seg hit, sin datter Inger Nilsdatter f. 11/10-1828. Inger ble g.m. Tallak Jacobsen. Se Familie 56b - Verket 1875.

Karen Pettersdatters opphav.
Se følgende barnedåp i Holla kirke:
"Født
 23/11-1804. Holden. Uægte Barn Karen. Moderen Anne Dorthea Ejnarsdatter. Udlagt (far) en bortrømt  Svensk Muresvend Peter.
Faddere: Anders Hansen, Ole Anundsen, Jon Pedersen, Anne Hansd., Thore Hansd.
 "

Andre beboere her i 1801: Almisselem og enke Anne Jensdatter (60).


Familie 70.
Verket 1801.


Her var oppført formersvend Anders Christophersen med familie. Se Familie 49 - Verket 1782.


Familie 71.
Verket 1801. Sandbakken.

Former
Hans Evensen Sandbacken fra Bærums verk f. ca. 1747 d. 11/9-1832 på Fossum i Gjerpen, 85 år gml.
g. i Holla 17/5-1786 m. Synnev Christensdatter "fra Prestegaarden" f. ca. 1752 bg. 31/12-1810. "Sønnow Christensd. Sandbakke, 50 Aar.", d.a. Christen NN.
Forlovere: "Hr. Forvalter Bredsdorph og Sr. Jon Poulsen."
1. Birgitte Cathrine f. 25/6-1786 bg. 26/5-1797. "Birgitte Cathrine Hansd., 10 Aar 47 Uger 6 Dage."
2. Even Hansen f. 12/6-1788 (konf. i Holla april 1804).
3. Christen Hansen f. 28/2-1791.
4. Ingeborg Hansdatter f. 9/1-1793 g.m. Ole Jacobsen. Se Familie 3 - Verket 1835.
5. Lisbeth Hansdatter f. 24/9-1796 g.m. kusk Rasmus Fredriksen. Flytta til Fossum i Gjerpen i 1828. Se Familie 36 - Fossum 1835.
6. Bent Berg Hansen f. 3/9-1799 bg. 1/2-1800. "Bent Berg Hansen Sandbakken, 21 Uger 3 Dage."
7. Hans Hansen Sandbakken f. 24/4-1802 d. 24/5-1826 på Sandbakken. Ugift verksarbeider.

F.f. = Faddere for ...

F.f. 
Hans Evensen Former og Synnev Christensdatters Birgitte Cathrine: Hr. Forvalter Bredsdorph, Segnior Raaberg, Monsieur Branth, min kone, Jomfrue Rougtved.
F.f. Hans Evensen Former og Synnev Christensdatters Even: Monsieur Jens Bredsdorff, Monsieur Poppe, Poul Peter Svendsen, Madame Bredsdorff, Jomfrue Anne Poulsen.
F.f. Hans Evensen Former og Synnev Christensdatters Christen: Jan Augustinussen Smed, Tron Kaasen, Jan Andersen Wrk., Inger Henrichsd. Gladhuus, Gunnild Tollevsd. Præstegaarden.
F.f. Hans Evensen Former og Synev Christensdatters Ingeborg: Ole Gladhuus, Anders Gladhuus, Mogens Tronsen Kaasen, Birthe Steensd. Wrk., Maren Rasmusd. Moen.
F.f. Hans Evensen Wrk. og Synnev Christensdatters Lisbet: Hans Olsen Wrk., Ellev Halvorsen Præstegaard, Ole Nielsen Præstegaard, Marthe Amundsd. Præstegaard, Kirsten Olsd. Præstegaarden.
F.f. Hans Evensen Sandbakken og Synnev Christensdatters Bent Berg: Anders Sverget, Ole Præstegaarden, Giert Hansen Wrk., Maria Meelgaard, Kirsten Olsd. Wrk.
F.f. 
Hans Evensen Sandbakken og Sønnau Christensdatters Hans: (Ingen faddere nevnt).

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde. 

Ingen av foreldrene er funnet døpt eller konfirmert i Holla. Dette er derfor innflyttere.
De må ha kommet hit før mai 1786, for da ble dette paret gift i Holla kirke.

Det var nevnt ved Hans Evensens begravelse i Gjerpen at han var "Født paa Bærums værk".


Familie 72.
Verket 1801.


Verksarbeider, spigersmed
Bent Thomasen "den lille" fra Verket dpt. 27/2-1763 d. 23/3-1820 på Verket, s.a. møller Thomas Nilsen. Se Familie 1 - Verket 1740.
g. i Holla 6/1-1791 m. Karen Bentsdatter fra Verket dpt. 18/7-1767, d.a. pramroer Bent Thomasen. Se Familie 12 - Verket 1782.
1. Thomas f. 2/5-1792 bg. 5/3-1793. "Thomas Bentsen Wrk., 43 Uger 3 Dage."
2. Thomas Bentsen f. 30/12-1793. Se Familie 22 - Verket 1822.
3. Jahn Bentsen (Jan Bentsen) f. 24/4-1796. Se Familie 8 - Verket 1835.
4. Ingeborg Bentsdatter f. 12/8-1798 (konf. i Holla 1824!) g.m. enkemann Ole Saamundsen. Se Familie 12 - Verket 1835.
5. Dorthe Bentsdatter f. 7/1-1801 g. 1825 m. Ole Tollefsen. Se Skottet under Graver i Valebø.
6. Karen Bentsd. f. 6/11-1802 g.m. enkemann Thomas Nilsen. 
Se Familie 29 - Verket 1835.
7. Anne f. 31/12-1806 bg. 16/11-1809. "Anne Bentsd. Wrk., 3 Aar."

F.f. Bent Thomæsen Wrk. og Karen Bentsdatters Thomas: Bent Pedersen Wrk., Thomas Pedersen Wrk., Thomas Bentsen Wrk., Johanne Abrahamsd. Wrk., Anne Marie Bentsd. Wrk.
F.f. Bent Thomæsen Wrk. og Karen Bentsdatters Thomas: Tollev Johannissen Wrk., Thomas Bentsen Wrk., Jan Jonsen Wrk., Karen Hansd. Wrk., Anne Marie Bentsd.
F.f. Bent Thomæsen Wrk. og Karen Bentsdatters Jan: Arve Johansen Wrk., Jon Jansen Wrk., Thomas Bentsen Wrk., Birthe Nielsd. Wrk., Anne Marie Bentsd.
F.f. Bent Thomæsen Wrk. og Karen Bentsdatters  Ingeborg: Hans Jacob Svendsen, Tollev Johannissen Wrk., Jan Jansen Wrk., Marthe Andersd. Wrk., Kirsten Hansd.
F.f. Bent Thomasen Wrk. og Karen Bentsdatters Dorthe: Torbjørn Hansen, Hans Hansen, Jan Jonsen, Anne Thomasd., Ingeborg T
ollevsd. fra Wrk.
F.f. 
Bendt Thomasen Wrk. og Karen Bendtsdatters Anne: Jan Andersen, Torbiøn og Arve Hansen, Astrie Pedersd., Anne Bendtsd.

Barn nr. 4, Ingeborg Bentsdatter, ble konfirmert i Holla i 1824 fra "Huusbonden, Hammermester Tron Mogensen" på Verkets hjem.
Barn nr. 6, Karen Bentsdatter, ble konfirmert i Holla i 1826, fra "Huusbonden, A. Ausdal" på Verkets hjem. Der ble fødselsdato opplyst.


Familie 73.
Verket 1801.


Verksarbeider, spigersmed
Hans Hansen "den lille" fra Verket dpt. 20/3-1768 d. 7/7-1819 på Verket, s.a. Hans Torbjørnsen. Se Familie 21 - Verket 1782.
g1g i Holla 13/11-1800 m. Margrethe Hansdatter "fra Holtet" under Romnes? f. ca. 1778 (konf. i Holla sept. 1798) d. ca. 1802.
Forlovere: "Lars Raaberg og Halvor Olsen Tved."
g2g i Holla 19/12-1803 m. Astrid Pedersdatter fra Grini i Lunde f. 15/3-1783, d.a. Peder Rollefsen Grini g. i Lunde 10/12-1780 m. Barbro Ellevsdatter.
Forlovere: "Jon Stensen, Brynild."
1. Anniken Hansdatter dpt. 6/2-1802.
Barn i 2. ekteskap:
2. Hans Hansen "Spærland" f. 14/1-1804. Se Familie 14 - Verket 1835.
3. Margrethe Hansdatter f. 5/11-1805.
4. Peder f. 16/2-1808 bg. 25/4-1808. "Peder Hansen Wrk., 10 Uger."
5. Margrethe f. 15/8-1809 bg. 5/2-1810. "Margrete Hansd. Wrk., 1/2 Aar."
6. Kirsten Hansdatter f. 26/4-1812.
8. Peder Hansen f. 20/9-1815 (konf. i Holla sep. 1831).
9. Margrethe Hansdatter f. 15/1-1819 (konf. i Holla nov. 1835).

F.f. 
Hans Hansen Wrk. og Margrete Hansdatters Anniken: Jon Holtet, Halvor og Peder Thomasen, Ingeborg Holtet, Kirsten Hansd.
F.f. Hans Hansen Lille Wrk. og Astri Pedersdatters Hans: Torbiørn Hansen og Kirsten Hansd. (+ foreldrene?).
F.f. Hans Hansen Wrk. og Astri Pedersdatters Magreta: Peder Thomasen, Jon Bentsen, Henric Olsen, Maren Bentsd., Lisbeth Hansd.
F.f. Hans Hansen Wrk. og Astri Pedersdatters Peder: Jon Bentsen Saugbr., Arve Hansen, Hans Torbiørnsen, Elline Pedersd., Anniken Torbiørnsd. Wrk.
F.f. Hans Hansen Wrk. og Astri Pedersdatters Magrete: Halvor og Peder Thomassønner, Hans Torbiørnsen, Lisbeth Hansd., Inger Nielsd.
F.f. Hans Hansen lille Wrk. og Astri Pedersdatters Kirsten: Kari Ellefsd. Wrk., Kari Hansd. Wrk., Peder Thorsnæs Wrk., Hans Torbjørnsen Wrk. og Arve Hansen Wrk.
F.f. 
Hans Hansen Lille, Wærket og Astri Pedersdatters Peder: Anne Grini, Maria Hansd. Wrk., Torbiørn Hansen Wrk., Peder Thomasen Wrk. og Hans Torbiørnsen Wrk.
F.f. Hans Hansen Lille Wrk. og Astri Pedersdatters Margrethe: Anne Pedersd. Grini, Anniken Hansd. Wrk., Christopher Hansen Wrk., Hans Torbiørnsen Wrk. og Saamun Torbiørnsen Wrk.


Enka Astrid Pedersdatter ble g2g med enkemann Johan Jensen Lommerud. Se Familie 64 - Verket 1822.

 


Familie 74.
Verket 1801.


Verksarbeider, møller og tømmermand
Anders Olsen Fæbakke fra Febakke nedre under S. Namløs dpt. 26/6-1757 d. 23/12-1825 på Febakke, s.a. Ole Brynildsen Fæbakke.
g1g i Holla 9/8-1787 m. Berthe Christensd. fra Halvorstå(A) under Kolstad store dpt. 6/9-1761 bg. 18/7-1788. "Birthe Christensd. Fæbache, 28 Aar 7 Uger 5 Dage.", d.a. Christen Eriksen.
g2g i Holla 20/8-1789 m. Marthe Larsdatter fra Hauane under Kolle dpt. 2/7-1766 d. 9/4-1835 på Febakke, d.a. Lars Eriksen.

Denne familien bodde siden på Febakke nedre under S. Namløs. Se familien der.


Familie 75.
Verket 1801. Bjelkebakken.

Verksarbeider, formersvend
Arve Johansen fra Verket dpt. 19/11-1752 (ikke funnet død i Holla. G.S.), s.a. Johan Arvesen. Se Familie 33 - Verket 1762.
g. i Holla 12/10-1781 m. Aaste Cathrine Clemmetsdatter (Jynge) fra Hørtehammeren i Sauherad dpt. 2/2-1759 i Nes kirke d. 17/3-1816 på Verket, d.a. Clemmet Pedersen og Margrethe Sørensdatter.
1. Johanne Arvesdatter f. 9/11-1781.
2. Margrethe Arvesdatter f. 28/10-1783.
3. Sigri Arvesdatter f. 5/9-1785 g. i Holla 18/10-1817 m. husmann Ole Gjermundsen. Sigri var i tjeneste på Vale (i Valebø) i 1814. Der traff hun Ole Gjermundsen, som tjente samme sted.
4. Clemmet Arvesen f. 6/1-1788. Se Familie 47 - Verket 1822.
5. Johan Arvesen f. 22/8-1790. Se Familie 81 - Verket 1822.
6. Berthe Arvesdatter f. 6/11-1792 bg. 24/9-1809. "Berthe Arvesd. Wrk., 17 Aar."
7. Anne Arvesdatter f. 22/6-1795 (konf. i Holla juli 1816).
8. Ole Arvesen f. 21/7-1798. Se Familie 11 - Verket 1835.

F.f. Arve Johansen Verkets og Aaste Clemetsdatters Johanne: Anders Wibeto, Annund Wibeto, Jens Hegnen, Ingebor Nedre Wibeto, Guro Pedersd.
F.f. Arve Johansen Wrk. og Aaste Clemetsdatters  Margrethe: Hans Evensen Former, Jacob Lucenæs, Jan Brynnildsen Wrk., Sara Kamperhoug, Margrethe Jørgensd. Wrk.
F.f. Arve Johansen Wrk. og Aaste Clemetsdatters Sigri: Peder Clemetsen fra Hørte, Henric Sørensen Wrk., Lars Pedersen Bergenhoug, Sara Bergenhoug, Anna Knudsd. Lucenæs.
F.f. Arve Johansen Wrk. og Aaste Clemetsdatters Clemet: Henric Sørensen Wrk., Haagen Pedersen Wrk., Jan Brynnildsen Wrk., Aaste Jensd. Wrk., Anne Margrethe Jørgensd. Wrk.
F.f. Arve Johansen Wrk. og Aaste Clemetsdatters Johan: Hans Sørensen Skoemager, Peder Bergenhoug, Ole Jensen Wrk., Karen Christensd. Wrk., Maren Christophersd. Wrk.
F.f. Arve Johansen Wrk. og Aaste Clemetsdatters Birthe: Henric Sørensen Wrk., Anders Sverget, Ole Jensen Wrk., Inger Andersd. Kamperhoug, Ingeborg Andersd. Wrk.
F.f. Arve Johansen Wrk. og Aaste Clemetsdatters Anne: Anders Sverget, Jens Johansen Wrk., Ole Jensen Wrk., Karen Bentsd., Margrethe Jensd. Wrk.
F.f. Arve Johansen Wrk. og Aaste Clemetsdatters Ole: Peder Kamperhoug, Jens Jensen Wrk., Hans Andersen Wrk., Gunnild Andersd. Wrk., Lisbet Hansd. Wrk.

Barna er etterkommere av Jynge-slekta fra Sagene, gjennom sin mor.


Familie 76.
Verket 1801. Sverget.

Verksarbeider, kulleharker
Hans Andersen Sverget fra Verket dpt. 9/8-1778 bg. 29/12-1809. "Hans Andersen Wrk., 31 Aar.", s.a. Anders Christophersen Sverget. Se Familie 49 - Verket 1782.
g. i Holla 24/10-1799 m. Anne Ellefsdatter trolig fra Luksefjell i Gjerpen f. ca. 1775, d.a. Ellef NN.
Forlovere: "
Sergiant Meelgaard og Lars Raaberg."
1. Karen Hansdatter f. 14/2-1800.
2. Aase f. 26/1-1802 bg. 8/6-1802. "Aase Hansd., 21 Uger."

F.f. Hans Andersen Sverget og Anne Ellevsdatters Karen: Ole Pedersen Wrk., Peder Thomæsen Wrk., Peder Ellevsen Fieldet, Astrie Halvorsd. Wrk., Karen Olsd. Præstegaarden.
F.f. 
Hans Andersen Wrk. og Anne Ellefsdatters Aase: Anders Sverget, Halvor Hansen Wrk., Christopher Andersen, Berte Halvorsd., Lisbeth Hansd. Wrk.

Andre i husholdningen i 1801: Ugift almisselem Margrethe Andersdatter (34).

Hans Andersen Sverget ble far til Christopher Hansen f. 30/12-1798 på Sagene. Mora var Ingeborg Hansdatter Sagene.

Enka Anne Ellefsdatter ble g2g m. Enkemann Haagen Pedersen. Se Familie 68 - Verket 1801.

Anne Ellefsdatter hadde ei søster på Verket: Karen Ellefsdatter g.m. Hans Torbjørnsen. Se Familie 44 - Verket 1822.
I følge fadderlista her er det ikke usannsynlig at de hadde en bror i Luksefjell.


Familie 77.
Verket 1801.


Verksarbeider, kulleharker
Ole Jensen Lommerud fra Verket dpt. 24/10-1773, s.a. Jens Olsen Lommerud. Se Familie 13 - Verket 1782.
g. i Holla 13/10-1796 m. Gunhild Andersdatter "paa Søve" f. ca. 1769.
Forlovere: "Jon Jansen og Jens Johansen."
1. Anders Olsen Lommerud f. 20/12-1797.
2. Anne Olsdatter f. 23/5-1800.

F.f. Ole Jensen Wrk. og Gunild Andersdatters Anders: Arve Johansen Wrk., Svend Olsen Wrk., Lars Kamperhoug, Anne Johansd. Wrk., Elen Pedersd. Wrk.
F.f. Ole Jensen den Yngre og Gunild Andersdatters Anne: Jens Olsen Wrk., Svend Olsen Wrk., Hans Hansen Lille, Anne Johansd. Wrk., Maren Svendsd. Wrk.

Det var en gruvearbeider med samme navn i skattelista 1822.


Familie 78.
Verket 1801.

Verksarbeider, pensjonist
Lars Olsen Raaberg f. ca. 1757 (konf. i Holla april 1774) d. 30/10-1829 på Verket, 61 år gml., s.a. Ole Raaberg. Se Familie 2 - Verket 1801.
g. i Holla 27/4-1802 m. Anne Maria Bentsdatter fra Verket dpt. 28/11-1773 d. 25/7-1843 på Verket, 63 år gml., d.a. Bent Thomasen. Se Familie 12 - Verket 1782.
Forlovere: "
Capitain And. Tronsen og H. Hansen."
1. Ole f. 8/9-1802 bg. 14/7-1810. "Ole Larsen Wrk., 8 Aar."
2. Johanne Larsdatter Raaberg f. 22/9-1804 g.m. Thomas Nilsen. Se Familie 29 - Verket 1835.
3. Ingeborg Larsdatter Raaberg f. 20/12-1806 g.m. Gunder Nilsen. Se Dolvik under Opsal i Valebø.
4. Oline Cathrine Larsdatter Raaberg f. 17/10-1811 g.m. Anund Andersen. Se Brudeskjær under Vala i Valebø.

F.f. Lars Raaberg og Anna Maria Bendtsdatters Ole: Hans Torbiørnsen, Anne Saamundsd. (+ foreldrene?).
F.f. Lars Raaberg og Anna Maria Bentsdatters Johanne: Torbiørn Hansen, Hans og Arve Hansen, Karen Bentsd., Kari Hansd.
F.f. Lars Raaberg og Anna Bentsdatters Ingeborg: Jens Jensen, Hans Johannesen, Hans Torbiønsen, Asberg Pedersd., Anniken Torbiønsd.
F.f. Lars Raaberg og Anna Maria Bentsdatters Oline Katrine: Anders Tronsen Wrk., Hans Christensen Hagen og Arve Hansen Wrk., Anne Abrahamsd. og Karen Hansd. Wrk.

Lars Raaberg var ugift og bodde her alene i 1801, 2 år senere var han gift.


Familie 79a.
Verket 1801. "Kaasen".

Hammersmedmester
Tallak Fingalsen Bollerud (Tallak Fingersen) fra Eidsfoss jernverk i Hof, Vestfold dpt. 11/7-1756 i Hof bg. 12/9-1813. "Tallak Kaasen ved Wrk., 61 Aar", s.a. Fingal Rejersen og Karen Larsdatter.
g. i Hof 8/11-1777 m. Mari Jacobsdatter (Maren Jacobsdatter) fra Eidsfoss verk i Hof f. ca. 1757 d. 5/1-1823 på Verket, 69 år gml.
Forlovere: "Jens Belgmager og Jørgen Hamer."
1. Lars Tallaksen dpt. 4/4-1778 i Hof. Konf. i Bø 1795 som Lars Tallaksen Hørte.  Se Familie 66 - Verket 1822.
2. Anne Tallaksdatter dpt. 16/1-1780 i Hof bg. 23/7-1797 ved Gåra kirke i Bø (d. 1796). Konf. i Bø 1796 som "Anna Tallaksd. paa Hørte".
3. Reier Tallaksen dpt. 1/4-1782 i Hof. Konf. i Bø 1799, som "Rejer Tallaksen Hørthe". Se Plassen under Tveit.
5. Karen Tallaksdatter (Kari Tallaksdatter) dpt. 26/12-1784 g.m. Jørgen Henriksen. Se Familie 41 - Verket 1822.
6. Thale Tallaksdatter dpt. 7/10-1787 i Hof g.m. Henrik Andersen Næberud. Se nedenfor.

F.f. Thalak Fingersen fra Eidsfos og Maren Jacobsdatters Lars: Anne Margrethe Svensd., Guri Fingersd. John Weje, Erik Bark, Nils Torgersen.
F.f. Talak Fingersen fra Eidsfos og Maren Jacobsdatters Anne: Ole Gundersen, Lars Steensaas, Isak Abrahamsen, Anne Margrethe Svensd., Aase Jacobsd.
F.f. Thalak Fingersen fra Eidsfos og Hustr. Maren Jacobsdatters Rejer: Karen Jensd., Aase Jacobsd., Finger Bollerød, Per Jansen, Anders Bark.
F.f. Talak Fingersen Eidsfos og Maren Jacobsdatters Karen: Guri Fingersd., Aase Jacobsd., Nils Holst, Hans Jacobsen Dyre, Johannes Johannesen.
F.f. Tallak Fingalsen og Kone Mari Jacobsdatters Thale: Erik Andersen, Lars Jacobsen, Hans Jacobsen Dyre, Cathrine Abrahamsd., Aase Jacobsd.

Tallak ble konfirmert som 17-åring i Hof kirke i september 1774. Mari Jacobsdatter ble konf. 13/10-1776 i Hof kirke, 19 år gml.
De ble Trolovet i Hof 16/8-1777 som: "Talak Fingersen og Maren Jacobsdatter fra Eidsfos."
Hans far, "Fingal Rejerssen" ble begravet ved Vassås kirke i Hof prestegjeld 19/6-1791, som "gl. 63 aar fra Wærket."

I et manntall over mannskaper ved Holla jernverk og Hørte jernhammer i 1798, er "Tallak Fingelsen" oppført på Hørteverket som Hammermester.
Hans sønn Lars Tallaksen er samtidig oppført på samme sted som "Hammerdreng". Kilde: Holla minner 1998 (Arne Johan Gjermundsen).

Når vi ser navn som Tallak og Fingalsen (Fingersen) og gårdsnavnet Bollerud, kan vi med ganske stor sikkerhet si at at denne familien er innflyttere. Ingen av barna er født i Holla. Gårdsnavnet Bollerud kommer trolig fra Eiker (Eiker, Modum eller Sigdal) i Buskerud. Familien bodde her i februar 1801 (folketelling).

Gina Martinsdatter Austad-Stavdal, sendte meg en e-post 18/5-2017 og tipset meg om at han ble født i Hoff i Vestfold. Da "fant jeg fram" kirkeboka for Hoff og fant følgende i 1756: "Domini 4. Trinitatis (11/7-1756). Finger Reyersøn og Karen Laursdatter Bergens Barn Thalac." Tusen takk for tipset! Hun fortalte også at Tallak var hammersmedsvenn ved Eidsfoss jernverk i Vestfold (i Hof kirkebok). Der har han sannsynligvis vært til han, som 
"mestersmed" kom til Hørteværket ved Bø i Telemark på begynnelsen av 1790-tallet. Hun mente også at hans far, Finger (Fingal) Rejersen kom fra Ringnes i Krødsherad, Buskerud.

Da sønnen
Reier Tallaksen gifta seg andre gang i Holla som 70-åring i 1855, oppførte han sin forlengst avdøde far, som Tallak Fingalsen Hørte. Derfor vet vi at familien ovenfor bodde på Hørte før de kom til Holla. "Mestersmed Tallak Fingersens qvinde" er første gang nevnt i Bø kirkebok i mai 1792. og den siste kirkehandling med denne familien i Bø, var da sønnen Reier Tallaksen ble konfirmert fra "Hørthe" i desember 1799. De er nevnt på Verket i Holla første gang i februar 1801.

 


Familie 79b.
Verket 1801. "Kaasen".

Jernverksarbeider, inderst
Henrik Andersen fra Verket f. 25/2-1793, s.a. Anders Halvorsen Næberud. Se Familie 44 - Verket 1782.
g. i Holla 
27/12-1813 m. Thale Tallaksdatter herfra dpt. 7/10-1787 i Hof., d.a. Tallak Fingalsen Bollerud.
1. Andreas Henriksen f. 21/2-1814.
2. Tallak Henriksen f. 27/1-1816.

F.f. Henrich Andersen Næberud og Tale Tallachsdatters Andreas: Annikken Knudsd. Kaasen, Mari Mogensd. Kaasen, Reier Tallachsen Pladsen, Hans Andersen Næberud og Jørgen Henrichsen Wrk.
F.f. 
Henrich Andersen Wrk. og Thale Tallachsdatters Tallach: Mari Pladsen, Kari Baxaas, Halvor Næberud, Hans Næberud og Christian Dahl.

Henrik Andersen er nevnt som fadder i Holla fram til og med 1818. Dermed er han borte. De kan ha flytta ut av sognet.
Alle utflyttinger er dessverre ikke registrert i kirkeboka.


Familie 80.
Verket 1801. "Kaasen"

Verksarbeider, hammerdreng
Peder Tronsen Kaasa fra Verket dpt. 26/12-1770 bg. 7/11-1800. "Peder Tronsen Kaasen, død efter 2 Dages Sygdom, 29 Aar 46 Uger.", s.a. Tron Mogensen Kaasa. Se Familie 41 - Verket 1782.
g. i Holla 7/11-1793 m. Inger Kirstine Nilsdatter "fra Hølen" dpt. 3/9-1769 bg. 21/4-1805. "Inger Nielsd. Hølen, 39 Aar.", d.a. sagmester Nils Hansen. Se Familie 21 - Sagene 1782.
Forlovere: "
Steen Meeltej og Anders Hotved."
1. Tron Pedersen f. 19/6-1794. Se Haugen under Eie nedre.
2. Nils Pedersen f. 21/11-1795.
3. Bent f. 24/3-1798 bg. 7/5-1805. "Bent Pedersen Saugbruget, 6 Aar."
4. Peder Pedersen f. 9/2-1801.

F.f. = Faddere for ...

F.f. 
Peder Tronsen Kaasen og Inger Nielsdatters Tron: Steen Meeltej, Hans Nielsen Hølen, Mogens Kaasen, Aaste Gundersd. Wrk., Aaste Johannisd. Hølen.
F.f. Peder Tronsen Kaasen og Inger Nielsdatters Niels: Bent Nielsen Saugbr., Hans Nielsen Hølen, Mogns Kaasen, Anne Tronsd. Huvet, Karen Jonsd. Saugbr.
F.f. Peder Tronsen Kaasen og Inger Nielsdatters Bent: Anders Huvet, Hans Nielsen Hølen, Mogens Kaasen, Aaste Johannisd. Hølen, Anne Nielsd. Saugbr.
F.f. Peder Thronsen Kaasen og Inger Nielsdatters Peder: Benth Hølen, Mons Kaasen, Mons Clementsen Meltej, Annichen Knudsd. Anne Andersd. Meltej.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Almisselem her i 1801: Ugifte Berthe Kirstine Henriksdatter f. ca. 1778.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister 1801-1806, folie 853a. Digitalarkivet.
Anno 1805 den 13. Maii. Ved Uhlefos Sauge i Holden præstegield, i afdøde Enke Inger Nielsdatters huus.
Arvinger, hendes Børn aflede med hendes afdøde mand, Peder Tronsen Kaasen.
1. Tron Pedersen 11 Aar. Formynder: Anders Olsen Melteig.
2. Niels Pedersen 9 Aar. Formynder: Anders Olsen Melteig.
3. Peder Pedersen 4 Aar. Formynder Mons Tronsen Kaasen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Det var ikke helt sjeldent i gamle dager at foreldrene døde fra sine små barn. De ble ofte tatt hånd om av sine formyndere.
Det var heller ikke uvanlig at noen vokste opp hos sine besteforeldre, tanter eller onkler.


Familie 81.
Verket 1801.

Her var oppført pensjonisten Ole Christophersen med familie. Se Familie 18 - Verket 1782.


Familie 82.
Verket 1801.

Her var oppført pensjonisten Nils Olsen Ringsevje og kona. Se Familie 8 - Verket 1762.


Familie 83.
Verket 1801.

Her var oppført "opgiver Niels Pedersen Store" med familie. Se Familie 34 - Verket 1782.


Familie 84.
Verket 1801.

Her var oppført pramroer Bent Thomasen d.e. med familie. Se Familie 12 - Verket 1782.


Familie 85.
Verket 1801.

Verksarbeider, spigersmed
Thomas Bentsen fra Verket dpt. 8/10-1769 bg. 12/9-1801. "Thomas Bentsen, 33 Aar.", s.a. Bent Thomasen d.e. 
Se Familie 12 - Verket 1782.
 g. i Holla 16/11-1797 m. Marthe Andersdatter fra Valen i Melum dpt. i Solum 24/3-1773, d.a. Anders Hansen Valen og Maren Pedersdatter.
1. Anders Thomassen f. 19/12-1797. Se Familie 33 - Verket 1822.
2. Ingeborg Thomasdatter f. 21/9-1799 g.m. Ole Saamundsen. Se Familie 73 - Verket 1822.
3. Thomas f. 6/3-1802 bg. 31/5-1802. "Thomas Thomasen, 3 Uger."

F.f. Thomas Bentsen Wrk. og Marthe Andersdatters Anders: Bertel Thomæsen Wrk., Torbiørn Hansen Wrk., Hans Hansen Wrk., Karen Bentsd. Wrk., Anne Marie Bentsd. Wrk.
F.f. Thomas Bentsen Wrk. og Marthe Andersdatters Ingeborg: Peder Andersen Skoemager, Anders Berthelsen Wrk., Hans Hansen Lille, Anne Saamundsd. Wrk., Mette Berthelsd.
F.f. 
Afgagne (avdøde) Thomas Bentsen og Marthe Andersdatters Thomas: Jon Steensen og Torbiørn Hansen, Knud Hansen, Margrete Hansd. og Mette Bertelsd.


Familie 86.
Verket 1801.

Her var oppført "Sognets Klokker og Wærkets Skoleholder" Peder Larsen Dahl med familie. Se Familie 32 - Verket 1782.


Familie 87.
Verket 1801. (Konstruert).

Jernverksarbeider
Morten Hansen fra Verket dpt. 20/4-1771 d. 1/5-1800. "Morten Hansen Wrk., ved Romenæs, 27 Aar. Død af en Tærende Sygdom.", s.a. Hans Mortensen. Se Familie 24 - Verket 1782.
g. i Holla 18/5-1795 m. Anne Bertelsdatter fra Verket dpt. 31/10-1773 d. 1/11-1804. "Anne Bertelsd. Wrk., 31 Aar.", d.a. Bertel Thomasen. Se Familie 3a - Verket 1782.
Forlovere: "Hans Hansen og Hans Johannesen."

1. Maren Mortensdatter f. 27/9-1795 g.m. Anders Thorsen fra Juvet under Hjelset. Se Bakken under Tufte.
2. Hans f. 2/1-1798 bg. 26/6-1798. "
Hans Mortensen Wrk., ved Romenæs, 25 Uger."
3. Hans f. 15/6-1799 bg. 22/10-1799. "
Hans Mortensen Wrk., ved Romenæs, 18 Uger 3 Dage."
4. Morten f. 10/10-1800 d. 7/5-1804. "
Morten Mortensen, 3 1/2 Aar."

F.f. Morten Hansen Wrk. og Anne Bertelsdatters Maren: Berthel Thomæsen Wrk., Hans Hansen Wrk., Søren Henricsen Wrk., Margrethe Hansd. Wrk., Mette Bertelsd.
F.f. Morten Hansen Wrk. og Anne Bertelsdatters Hans: Hans Hansen Wrk., Hans Johannissen Wrk., Ole Larsen Wrk., Anne Sommer, Mette Bertelsd.
F.f. Morten Hansen Wrk. og Anne Bertelsdatters Hans: Hans Hansen Wrk., Anders Bertelsen Wrk., Ole Larsen Wrk., Anne Pedersd. Wrk., Anne Marie Bentsd. Wrk.
F.f. Afgangne Morten Hansen Wrk. og Anne Bertelsdatters Morten: Ole Andreas Raaberg, Peter Torstensen Wrk., Jon Hansen Wrk., Pernille Ausdal, Anne Lise paa Romenæs.

 


Til toppen: Trykk på [Home]

webmaster@gamleholla.no