ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Jernverksfamilier i Holla

Verket 1900

Oppdatert 20.07.2024


Verksarbeidere
| Før 1700 | 1700 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 |
| 1801 | 1822 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 |
| 1900 | 1910 | 1920 | 1948 | 1961 |

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/11-1950.


Kilder: Folketelling 3/12-1900, kirkebøker og annet. Se den originale tellinga på Digitalarkivet.

Ulefos jernværk (jernstøberi), Sagbrug, Træsliberi, Malmgruber. Gnr. 12 - bnr 1. Ingen annen eiendom skyldsatt.


Rode 4a og b gjelder Ulefos Jernværks beboere. Folketellinga begynner med en oversikt over boplassene.
I min oversikt (nedenfor) vil disse nummere bli Familienummer a, b, c, d, gir antall leiligheter i hver bolig.

Nr. Betegnelse på bosted Antall Nr. Betegnelse på bosted Antall Nr. Betegnelse på bosted Antall Nr. Betegnelse på bosted Antall
1 Hestehaven - Gartnerbolig 4 26 Holden 18 51 Arbeiderbolig 8 76 Arbeiderbolig - Kaasa 8
2 Skogbetjentbolig 9 27 Kronborg 4 52 ditto 14 77 ditto - Ringsevja 13
3 Bygmesterbolig 4 28 Furustul 6 53 ditto 15 78 ditto - Ringsevja 14
4

Arbeiderbolig

2 29 Slusevokterbolig 19 54 ditto 11 79 ditto - Kronborg 13
5

ditto

8 30 Kanalkontor 2 55 ditto 11 80 ditto - Dreier 15
6 Møllerløkken 7 31 Postaabneri 4 56 ditto 8 81 ditto - Ringsevja 11
7 Sliberimesterbolig 7 32 Arbeiderbolig 5 57 Prestesaga 1 82 ditto - Ringsevja 16
8 Furustul - Sidebygning 6 33 ditto 16 58 Arbeiderbolig (mangler) 11 83 Arbeiderbolig 10
9 Forbrugsforening 10 34 ditto 18 59 ditto 12 84 ditto 9
10 Bageribygning 4 35 ditto 4 60 ditto 6 85 ditto 15
11 Kjødforretning 13 36 ditto 13 61 ditto 6 86 ditto 9
12 Arbeiderbolig 4 37 Sandbakken 9 62 ditto 5 87 ditto 15
13 ditto 5 38 ditto (mangler) 14 63 ditto 9 88 ditto 8
14 ditto 9 39 Ekspeditørbolig 12 64 ditto 7 89 ditto 8
15 ditto 4 40 Arbeiderbolig 5 65 Solbakken 9 90 ditto 13
16 ditto 3 41 ditto 14 66 Skogfogedbolig 6 91 ditto 12
17

Bakken

9 42 ditto 11 67 Kaasene (Sæterkaasene) 10 92 ditto 8
18 (Mangler) 0 43 ditto 8 68 ditto 5 93 ditto 11
19 Arbeiderbolig 2 44 ditto 10 69 ditto 10 94 ditto - Hotel 7
20 ditto 4 45 ditto 6 70 ditto 2 95 Arbeiderbolig 10
21 ditto 2 46 Formermesterbolig 6 71 Kamperhaug 12 96 Arbeiderbolig - Heggen 8
22 Helgeroen 7 47 Familiebekvemmelighed 7 72 Ringsevja 10 97 Arbeiderbolig - Kaasa 9
23 Næperud 10 48 Arbeiderbolig 8 73 ditto 9 98 Arbeiderb. Sandbakken nedre 11
24 Kronborg 8 49 ditto 6 74 Arbeiderbolig 10      
25 Lærebekvemmelighed 6 50 ditto 10 75 ditto 14      

Kilde: Ovenstående liste. Digitalarkivet.


Familie 1.
Verket 1900. Hestehaven. (Gartnerbolig).

Her var oppført Gartner Schefranek f. 1834 med familie. Se  Familie 71 - Verket 1891.

Andre til huset i 1900:
På besøk: Sønnedatter Thora Schefranek f. 1898 i Fredrikshald. Bor i Holmestrand.
Tjenestepike: Andrine Olette Olsen f. 1877 i Lardal, Vestfold.


Familie 2.
Verket 1900. Skogbetjentbolig.

Her var oppført skogbetjent Johannes Andersson f. 1851 med familie. Se Familie 64 - Verket 1891.

Hans svigermor, enke Aaste Karine Hansdatter f. 19/3-1822 på Sagene, bodde her. "Pensjonistinde".


Familie 3.
Verket 1900. Byggmesterbolig.

Byggmester, formand for hele byggevirksomheten hos Cappelen
Harald Gulliksen fra Hovland i Landsmarka, Lunde f. 22/8-1852 Lunde i Tel. d. okt. 1926, s.a. Gullik Hovland.
g. i Lunde 24/6-1881 m. Thora Kirstine Johannesdatter fra Grini i Landsmarka, Lunde f. 12/4-1858 d. feb. 1944, d.a. Johannes Brynildsen. Se Familie 123 - Verket 1865 (konstruert).
Forlovere: "Johannes P. Sanna og Johannes Haraldsen."

1. Gunhild Johanne Marie Gulliksen f. 17/10-1881 i Lunde. Folkeskolelærinde i 1910.
2. Mari Gulliksen f. 6/12-1885 i Lunde.
3. Gustav
Gulliksen f. 14/9-1892 i Holla. 1900: "Bokholderassistent for S.D. Cappelen." g. i Holla 28/5-1921 m. Hilda Ytterbø, d.a. damskipsekspeditør Jens Ytterbø.

Det var nevnt ved vielsen i Lunde kirke at de begge var boende (i tjeneste?) på Glettingstå i Lunde.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Husmand Harald Gulliksen Settendal og Tora Johannesdatters Gunhild Johanne Marie: Maren Tollefsd. Glittingstaa, Gunhild Gulliksd. Hovland, Johannes Brynildsen Glittingstaa, Vetle Gulliksen Hovland, N. Gulliksen Hovland.
F.f. Leilending Harald Gulliksen Settendal og Tora Kirstine Johannesdatters Mari: Leilending Margith Gulliksd. Kaasa, leilend. Mari Anstensd. Aamodt, leil. Vetle Olavsen Kaasa, Vetle og Nils Gulliksønner Hovland.
F.f. Sliberiarb. Harald Gulliksen Vrk. og Thora Kirstine Johannesdatters Gustav: Vetle Gulliksen Hovland, Vetle Olsen Namløshagen, Kristen Johannesen Gletingstoe af Lunde, Margit Gulliksd. Namløshagen, Gunhild Stiansd. Hagen.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Fylkesavisen 17/2-1944. Nekrolog.
 

 


Familie 4.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Sagmester, selvstendig, for Cappelen
Karl Nilsen fra Norderhov, Buskerud f. 24/11-1869, s.a. uk. Nils Fredrik Andersen.
g. i Holla 1/12-1894 m. Ingeborg Halvorsdatter fra Verket f. 6/8-1873, d.a. sagarbeider Halvor Johnsen. Se Familie 88 - Verket 1865.
Forlovere: "Nils Johannesen Heggen og John Johnsen Berget."

Dette ekteparet bodde her også i 1910 og i 1920. De fikk ingen barn i den tiden.


Familie 5.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Her var oppført arbeider ved jernstøberi Karl Johannesen Haugen f. 9/9-1863 med familie. Se Familie 103 - Verket 1910.


Familie 6.
Verket 1900. Møllerløkken.

Her var oppført skogfogd for Cappelen Ole Halvorsen f. 26/3-1863 med familie. Se Familie 6 - Verket 1910.


Familie 7.
Verket 1900. Tresliperimesterbolig.

Tresliperimester
Lars Eriksen f. 1844 i Øksendal i Romsdal, Møre og Romsdal.
g.m.
Hanna Eriksen f. 1843 i Kristiania.
1. Erik Eriksen f. 1875 i Kristiania. 1900: "Grubearbeider".
2.
Emma Eriksen f. 1879 i Kristiania, d., ug., husligt arbeide.
3.
Knud Eriksen f. 1883 i Kristiania. 1900: "Sliberiarbeider".
4.
Ragnhild Eriksen f. 1886 i Kristiania.

Tjenestepike, kraturstell,
Gunhild Eriksen f. 1881 i Lunde.

Denne familien flytta fra Holla før 1910.


Familie 8.
Verket 1900. Furustul. Sidebygning.

Bokholder og fullmektig hos S.D. Cappelen
Harald Halvorsen Paus fra Espevalen f. 7/6-1858 i Flaabygd i Lunde, s.a. Halvor Paulsen Paus.
g.m. Karoline Marie Olsdatter fra Fen(5) f. 14/9-1870 på Kolle(1), d.a. bonde Ole Tollefsen Kolle/ Fæhn. Se også S. Fen(5).
1. Asborg Halvorsen f. 1890 i Christiania.
2.
Halvor Halvorsen f. 27/7-1892 i Holla.
3.
Marie Halvorsen f. 14/3-1898.

F.f. Bogholder (Fuldmægtig) Harald Halvorsen Furustul og Karoline Olsdatters Halvor: Kristine Kristiansd. Espevolden, Thor Halvorsen do., Tora Nilsen Kastet, Ole Tollefsen Røgstuen, Ole Olsen Fæhn.
F.f. Kasserer (Bogholder) Harald Halvorsen Furustul og Karoline Halvorsens 
Marie: Gbr. Thor Espevolden, Kristine do., Ole Tollefsen Fæhn, Maren Olsen do., Halvor Nikolaisen Heisholt.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Tjenestepike i 1900: Anne Egilsdatter f. 1878 i Kviteseid. Sysselsatt med Husgjerning.

"Bogholder hos S.D. Cappelen hvis Forretning omfatter: Sagbrug, Træsliberi, Støberi og Grubedrift."


Familie 9.
Verket 1900. Forbrugsforening (kolonial og manufaktur).

Bestyrer av forbrugsforening
Olav Norheim fra Norheim i Lunde f. 23/12-1862 d. 24/6-1949 i Drangedal, s.a. Olav Haraldsen Norheim og Marie Nilsdatter.
g. i Lunde 20/6-1889 m. Kari Aslaksdatter fra Lundtveit i Lunde f. 24/8-1867 d. 7/7-1940 i Drangedal, d.a. Aslak Gundersen Lundveit og Asborg Aslaksdatter.
Forlovere: "Aslak G. Lundveit og Aslak T. Lunde."
1. Asborg Marie Norheim f. 12/12-1889 i Lunde.
2. Anna Olette Norheim f. 10/12-1893.
3. Olav Norheim f. 12/10-1897.
4. Astrid Norheim f. 24/9-1900.
5. Marit Norheim f. 16/12-1904.

F.f. Handelsbestyrer Olav Olavsen Norheim og Kari Aslaksdatters Asborg Marie: Anne Aslaksd. Lundtvedt, Asborg Aslaksd. do., Gunnar M. Tykesen, Lundtveit, Nils Olavsen Lundheim, handelsmand Kittil Halvorsen Templen.
F.f.
Handelsbestyrer Olav Olsen Norheim, Ulefos og Kari Aslaksdatters Anna Olette: Kari Bjørndalen, Vrk., Ingeborg Olsd. Vrk., Kittil Bjørndalen, Vrk., Olav Nilsen Sannerholt, Gunnar Olsen Valen.
F.f. Handelsbestyrer Olav Olsen Norheim, Vrk. og Kari Aslaksdatters 
Olav: Fru Skovfoged Andersen Vrk., Pige Gunhild Stiansd. Hagen, Skovfoged J. Andersen Vrk., Olaf Nilsen Sannerholt, Olaf Nilsen Lindheim.
F.f. Handelsbestyrer Olav Olsen Norheim, Forbrugsforeningen og Kari Aslaksdatters 
Astrid: Marie Sigurdsen, Slusevokterboligen, Vrk., pige Stina Bjørndalen, Ulefos, Gbr. Ole N. Sannerholt, Hollen, Handelsbetj. Harald O. Slaattene, do. Martin O. Bergene, Vrk.
F.f. Handelsbetjent Olav Olsen Nordheim, Vrk. og Kari Aslaksdatters 
Marit: Kirsten Aafos, Vrk., Gunnar Aafos, Vrk., Ole Nilsen Sannerholt og Marie Olsd. do.

Andre i huset:
Hege Bærland f. 1880 i Kviteseid. Tjenestepike.
Martin I. Bergene fra Fitje, S. Bergenhus (Hordaland) losjerende handelsbetjent.
På besøk: Gunhild Sannerholt f. 1893. Ugift broderdatter.

"Ole Olsen Norheim" er første gang nevnt i Holla kirkebok som fadder for slakter Kittil Bjørndalens barn i april 1893.
Han var handelsbetjent på Bjervamoen i Lunde før han kom til Ulefoss.
En gang før 2. verdenskrig flytta denne familien til Drangedal. Det er der Olav og Kari Norheim er gravlagt.


Familie 10.
Verket 1900. Bageribygning ved forbrugsforening.

Her var oppført bager Peder Pedersen f. 16/6-1845 i Melum. Se Familie 67 - Verket 1891.


Familie 11.
Verket 1900. Kjøttforretning.

Slakter for egen regning (selvstendig)
Kittil Svennungsen Bjørndalen fra Bjørndalen f. 6/11-1852 på Templen i Lunde, s.a. Svennung Anundsen.
g. i Ytre Flåbygd krk. i Lunde 3/1-1881 m. Kari Christensdatter fra Berge i Ytre Flåbygd Lunde i Tel. f. 1857 d. før 1910, d.a. Christen Sørensen Berge.
Forlovere: "Svennung Anundsen og Halvor Templen."
1. Kristine Bjørndalen f. 17/1-1883 i Holla.  1900: Sysselsatt med husgjerning.

2. Anne Therese Bjørndalen f. 29/10-1884. 1900: Sysselsatt med husgjerning.
3. Sveinung Bjørndalen f. 13/10-1886. 1900: Slagter. Se nedenfor.
4. Kristen Bjørndalen f. 5/12-1888.

5. Jacob Olaves Bjørndalen f. 28/11-1890.
6. Karl Bjørndalen f. 17/4-1893. 1900: Handelsbetjent ved slagterforretning.
7. Karen Bjørndalen f. 11/4-1895. 1900: Husgjerning.
8. Olaf Bjørndalen f. 20/5-1897.
9. Andreas Bjørndalen f. 9/11-1898.

F.f. = Faddere for ...

F.f.
Slagter Kittil Svennungsen Kastet og Kari Christensdatters Kristine: Anne Olsd. Sannerholt, Mari Anne Thorsd. Vrk., Nils Clemmetsen Sannerholt, Hans Torstensen Sagbr., Anund Svennungsen Kastet.
F.f. Slagter Kittil Svennungsen Vrk. og Kari Christensdatters 
Anna Therese: Andrea Rasmusd. Sagbr., Maren Pedersd. Sagbr., Barnets Fader, Halvor Hansen Sagbr., Knud Torstensen Værket.
F.f. Slagter Kittil Svennungsen Vrk. og Kari Kristensdatters 
Svennung: Andrea Rasmusd. Sagbr., Anne Nilsd. Sannerholt, Knud Thorstensen Vrk., Halvor Halvorsen Sagbr. og Andreas Olsen Sagbruget.
F.f. Slagter Kittil Svennungsen Bjørndalen Vrk. og Kari Kristensdatters 
Kristen: Barnets Moder, Thea Thingulstad af Lunde, Søren Kristensen Vrk. (Tingulstad af Lunde), Anders Olsen Sagbr. og Hans Pedersen Vrk.
F.f. Slagter Kittil Svennungsen Bjørndalen, Vrk. og Kari Kristensdatters 
Jakob Olaves: Anne Larsd. Sagbr., Søren Kristensen do., Anders Olsen do., Thor Knudsen Ulefos og Anne Kristensdatter Ulefos.
F.f. Slagter Kittil Sveinungsen Bjørndalen, Vrk. og Kari Kristensdatters 
Karl: John Sveinungsen Bjørndalen, Faderen, Ole Olsen Norheim Vrk., Moderen, Gunhild Stiansd. Hagen.
F.f. Slagter Kittil Svennungsen Bjørndalen og Kari Kristensdatters 
Karen: Ole Nordheim, Ulefos, Søren Kristensen, Anders Olsen Sagbr., Anne Andersen Vrk., Gunhild Stiansd., Hagen.
F.f. Slagter Kittil S. Bjørndalen, Ulefos og Kari K. Bjørndalens 
Olav: Forældrene, Kristine Bjørndalen, Søren Kristensen Sagbr., Tor Knudsen Sundbø. Hjemmedøbt 20/8 af lærer Kittel Halvorsen.
F.f. Slagter Kittil Svennungsen Bjørndalen, Vrk. og Kari Kristensdatters 
Andreas: Pige Kristine K. Bjørndalen, Moderen, Arb. Søren Kristensen Sagbr., Arb. Anders Olsen Sagbr., Tjenestekarl Thor Kristensen.

Andre i huset i desember 1900:
Tore Jacobsdatter f. 1824 i Lunde, Mor til konen, enke, lever af formue.
Thor Knudsen f. 1873 i Lunde, ug., Tjener, slagter.

Slakter
Sveinung Bjørndalen herfra f. 13/10-1886.
g.m. Hilda Bjørndalen f. 5/4-1891.


Familie 12.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Her var oppført enkemann og former Johannes Johannesen Kabbe f. 15/4-1847 med to barn og ei tjenestejente. Se Familie 60a - Verket 1891.
Tjenestejenta var Anne Johannesdatter f. 1860 i Holla.


Familie 13.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Her var oppført former Gunder Larsen (Gunnar Larsen) fra Verket f. 29/11-1867 med familie. Se Familie 46 - Verket 1910.


Familie 14.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Muremester
Thron Pedersen fra Verket f. 27/8-1851, s.a. Peder Tronsen. Se Familie 13 - Verket 1875.
g. i Holla 25/10-1878 m. Ingeborg Christensdatter fra Strømodden under Sagene f. 30/9-1856, d.a. Christen Johannesen Strømodden. Se Familie 18 - Sagene 1865.
Forlovere: "
Bent Hansen Strømodden og Peder Hansen Værket."
1. Pauline Christine Thronsdatter f. 6/4-1879. Fattigunderstøttet. (Kan her bety at hun var psykisk syk. G.S.)
2. Christen f. 30/4-1881.
3. Marie Thronsen f. 2/11-1883 g.m. Hans Ringsvold. Se Vesthagvegen 10 under Søve.
4. Gurine Thronsdatter f. 9/7-1886 g.m. Ole Pedersen Ekestad. Se Vesthagvegen 6 under Søve.
5. Therese Thronsdatter f. 20/4-1889 g.m. Anund Olsen Kronborg. Se Vesthagv. 18 under Søve.
6. Ida Annette Thronsdatter f. 9/10-1891.
7. Peder Thronsen f. 27/7-1894.
8. Margrete Thronsdatter f. 16/7-1896 g. i Holla 20/11-1920 m. Reidar Andreas Helstrand fra Holla f. 1897, s.a. Gunnar Helstrand.
9. Trygve Thronsen f. 29/3-1899. Se

F.f. Murmester Tron Pedersen Vrk. og Ingeborg Christensdatters Pauline Christine: Margrethe Gundersd. Vrk., Johanne Christensd.Strømodden, Peder Tronsen Vrk., Christen John. Strømodden, Anders Christensen ditto. Hjemmedøbt af Bygmester Bauer.
F.f. Murmester Tron Pedersen Vrk. og Ingeborg Christensdatters 
Christen: Anne Bentsd. Sagb., Johanne Christensd. Strømodden, Christen Johannesen ditto, Peder Tronsen Vrk., Anders Johansen Pederskaas, Gunder Pedersen Vrk.
F.f. Murmester Tron Pedersen Vrk. og Ingeborg Christensdatters 
Marie: Barnets Moder, Inger Christiansd. Vrk. Peder Tronsen Vrk., Johannes Christensen Sagbr., Simon Christensen ditto, Andreas Pedersen Vrk.
F.f. Murer Thron Pedersen Vrk. og Ingeborg Kristensdatters 
Gurine: Anne Kristensd. Vrk., Petrea Kristensd. Vrk., Kristen Johannesen Strømodden, Simon Kristensen Sagbr., Peder Pedersen Vrk.
F.f. Murer Thron Pedersen Vrk. og Ingeborg Kristensdatters 
Therese: Anne Pedersd. Vrk, Petrea Kristensd. Strømodden, Kristen Johannesen ditto, Peder Thronsen Vrk. og Albin Johannesen Sagbruget.
F.f. Murmester Tron Pedersen Vrk. og Ingeborg Kristensdatters 
Ida Annette: Moderen, Tora Nilsd. Vrk., Peder Tronsen Vrk., Hans Pedersen Vrk., Kristen Johannesen Strømodden.
F.f. Murer Thron Pedersen Vrk. og Ingeborg Kristensdatters 
Peder: Gunhild Jensd. Strømodden, Elise Jensd. Dolva, Kristen Johannesen Strømodden, Bent Pedersen Stoa, Vrk., Peder Bentsen Vrk.
F.f. Murer Tron Persen Vrk. og Ingeborg Kristensdatters 
Margrethe: Marie Kristensd. Sagbr., pige Margrethe Bentsd. Vrk., Faderen, Kristen Tronsen Vrk., flaademand Kristen Johannesen Strømodden.
F.f. Murer Tron Persen Vrk. og Ingeborg Kristensdatters 
Trygve: Johanne Kristensd. Strømodden, Kristen Johannesen do., Bent Pedersen Vrk., Kristen Tronsen Vrk. Marie Tronsen Vrk.

 


Familie 15.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Former
Jens Olsen Febakke fra Febakke und. S. Namløs f. 19/6-1858, s.a. Ole Olsen Fæbakke. Se Familie 3 - Febakke 1865.
g. i Holla 23/8-1895 m. Anne Kirstine Olsdatter fra Fossberg av Febakke und. S. Namløs f. 12/10-1864, d.a. Ole Larsen Fæbakke.
Forlovere: "Ole Olsen Heggen og Per Johnsen Vrk."
1. Olaf Jensen Febakke (mekaniker) f. 6/12-1896 d. 9/11-1985 g1g med Astrid Heggen fra Heggen und. Verket f. 4/8-1904 d. 29/1-1935 på Notodden Gravlagt på Ulefoss.
    Olaf J. Febakke g2g på Notodden 1939/40 med Anlaug Løkken fra Notodden. Han jobba på Tinfos papirfabrikk og jernverk. Gravlagt på Notodden.
2. Oskar Jensen Febakke f. 26/9-1900.
3. Gudrun Andrea Jensen f. 15/4-1915.

F.f. Former Jens Olsen, Tuftedalen og Anne Kirstine Olsens Olaf: Kone Mari Olsen Vrk., pige Annethe Olsen Fæbakke, former Per Jonsen do., Ole Olsen Heggen, arb. Brynjulf Olsen Fæbakke.
F.f. Former Jens Olsen Verket og Anne Kirstine Olsdatters 
Oskar: Former Anders Olsen Kronborg, Grubearb. Brynjulf Olsen Fæbakke, Jens Olsen, Anne Johnsen Ulefos, pige Anne Marie Olsen Fæbakke.
F.f. Grubearb. Jens Olsen Heimklev, Fæbakke (i Amerika) og Anne Kristine Olsdatters 
Gudrun Andrea: Grubearb. Ole Peter Andersen Fæbakke, Grubearb. Andreas Olsen do., Pige Inger Olsen do., Barnets Moder.

Før Gudrun Andrea ble født i 1915 hadde Jens Olsen reist til USA. Jeg har ingen kunnskap om hvor, eller nøyaktig når han dro,
eller om han kom tilbake. Ingen av dem er i Folketellinga 1920 for Holla. Heller ikke nevnt blant utvandra fra Holla.


Familie 16.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Her var oppført sagbruksarbeider for Cappelen Johan Ingvard Jørgensen f. 23/11-1850 i Brunlanes med familie. Se Familie 62b - Verket 1891.


Familie 17.
Verket 1900. Bakken.

Her var oppført sagarbeider Hans Hansen Bærland d.y. f. 10/9-1860. Se Familie 68 - Verket 1910.


Familie 18.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Husliste nr. 18 mangler. Trolig en tom leilighet.


Familie 19.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Her var oppført snekker for Cappelen Jens Olsen Brennebu f. 10/9-1830 og kone. Se Kåsa under Tveit.


Familie 20.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Sliperiarbeider
Nikolai Mathiassen Holstad i Beistad i Trøndelag f. 15/6-1856, s.a. husm. Mathias Nilsen Holstad.
g. i Holla 5/12-1891 m. Olava Olsdatter fra Verket f. 27/10-1871, d.a. Andrea Andersdatter Kronborg og verksarbeider Ole Olsen. Se Familie 115 - Verket 1865.
Forlovere: "Andreas Jespersen Kronborg og Anders Olsen ditto."
1. Olga Marthine Holstad f. 24/8-1892.
2. Ingolf Andreas Holstad f. 10/5-1894. 1910: Støperiarbeider.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Sliberiarb. Nikolai Mathiassen Holstad, Berget og Olava Olsdatters Olga Martine: John Johnsen Berget, Hans Andreassen Kronborg, Andreas Jespersen Helgeroa, Maren Jensd. Kronborg, Anne Halvorsd. do.
F.f. Sliberiarb. Nikolai Mathiassen Holstad, Vrk. og Olava Olsdatters 
Ingolf Andreas: Sofie Kristensd. Vrk., Anne Johnsd. Tufte, Hans Jensen Strandsplads, John Johnsen Berget, Anders Olsen Kronborg.

Denne familien bodde tidligere på Berget.


Familie 21.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Sagbruksarbeider for Cappelen Hans Andreas Jensen Strandsplads fra Verket f. 8/10-1834 og hans kone. Se Familie 15a - Verket 1875.


Familie 22.
Verket 1900. Helgeroen.

Her var oppført former og kirketjener Kittil Jespersen f. 21/5-1847 i Lunde med familie. Se Familie 24a - Verket 1891.


Familie 23a.
Verket 1900. Næperud. Hovedbygningen.

Her var oppført enka etter Henrik Halvorsen, Berthe Marie Olsdatter f. 27/3-1826 og flere av deres barn. Se Familie 117 - Verket 1865.

Hennes datter, enka Marie Johannesen f. 1849 bodde også i samme hus. Samme med enkas datterdatter Borghild Andreasdatter f. 1869.


Familie 23b.
Verket 1900. Næperud. Sidebygningen.

Her var oppført jernstøperiarbeider Halvor Henriksen fra Verket f. 29/9-1872 med familie. Se Familie 60 - Verket 1920.


Familie 24a.
Verket 1900. Kronborg.

Her var oppført former Anders Olsen Kronborg f. 14/2-1849 med familie. Se Familie 1 - Verket 1910.


Familie 24b.
Verket 1900. Kronborg. Sidebekvemmelighed.

Her var oppført den ugifte støperiarbeider Halvor Andersen f. 4/1-1863 og hans ugifte søsken.
Andrea og Andreas. Se Familie 21b - Verket 1920.


Familie 25.
Verket 1900. Lærerbekvemmelighed. Verkets skole.

Folkeskolelærer
Sigurd Sønstebø f. 21/7-1864 i Bø i Tel.
g.m. Anne Birgithe Olsdatter fra Strinden i S. Trøndelag f. 21/10-1861
1. Sigurd Sønstebø f. 1894 i Gjerpen.
2. Kirsten Sønstebø f. 1/9-1896.
3. Gunhild Sønstebø f. 30/5-1898.
4. Marie f. 3/1-1900 d. 8/3-1901 på Verket av "Kighoste".
5. Marie Sønstebø f. 27/5-1901 d. 10/4-1906 på Verket av "Skarlagensfeber"..
6. Olav Sønstebø f. 14/3-1903.


F.f. Folkeskolelærer Sigurd Sønstebø, Vrk. og Anne Birgitte Olsdatters Kirsten: Moderen, Marie Vikeraune, Vrk., Hans Anundsen Sagbr., Halvor Jensen Kastet.
F.f. Lærer Sigurd Sønstebø Vrk. og Anne Birgithe Olsdatters
Gunhild: Kone Kirsten Vikeranne(?), pige Inger Tallaksen, gbr. Ole Vikeranne, Former Karl Tallaksen.
F.f. Folkeskolelærer Sigurd Sønstebø Vrk. og Anne Birgithe Olsdatters 
Marie: Moderen, pige Dordi Kise, Former Gunder Aasmundsen Vrk., Handelsbetjent Veberg og Faderen.
F.f. Lærer Sigurd Sønstebø, Vrk. og Anne Birgitte Olsdatters 
Maria: Moderen, Kirstine Pettersen Vrk., Former Petter Olsen Vrk., Faderen.
F.f. Lærer Sigurd Sønstebø, Vrk. og Anne Olsdatters 
Olav: Inger Tallaksen Vrk., Karl Tallaksen Vrk., Lærer Johan Sannæs og Gunhild Johannesd. Sannæs.

Sigurd Sønstebø er første gang nevnt i kirkebok for Holla, da han som lærer hjemmedøpte et barn på Verket den 24/1-1896.


Familie 26a.
Verket 1900. Holden. Hovedbygning.

Her var oppført Godseier, Kammerherre Diderik Cappelen herfra f. 1856 med familie. Se Ulefos Jernværks eiere.

Disse var på besøk:
Svigerfar Carl Løvinskiold, godseier og forhenværende Statsminister f. 1829 i Christiania. Bosted: V. Aker.
Svigermor Elise Løvenskiold f. Wedel Jarlsberg, Overhofmesterinde f. 1844 i Bærum. Bosted: V. Aker.
Svoger Otto Løvenskiold, Legationsattache f. 1871 i Christiania. Bosted: V. Aker.

Andre i huset:
Lærerinde Clara Wergeland f. 1878 i Christiania.
Tjenestefolk:
Thora Hansen, ug., Husjomdru f. 1866 i Holla.
Hansine Olsen, ug. Barnepige f. 1859 i Næs, Romerike.
Karen Asgeirsen, ug. Stuepige f. 1871 i Holla.
Kristine Andersen, ug. Kokkepige f. 1879 i Holla.
Anne Sigurdsen, enke, Stuepige f. 1858 i Sauherad.
Johan Lauritsen, ug. Tjener f. 1874 i Eidsberg (Eidsborg?).


Familie 26b.
Verket 1900. Holden. Sidebygning.

Herskabskudsk
Carl Gustav Nilsson f. 1867 i Sverige.
g.m. Alma Nilsson f. 1867 i Sverige.
1. Erik Nilsson f. 1894 i Christiania.
2. Hildur Nilsson f. 1896 i Christiania.
 


Familie 27.
Verket 1900. Kronborg.

Her var oppført enka Margrethe Hansdatter f. 22/10-1826. Hun var enke etter Anders Saamundsen. Se Familie 23 - Verket 1865.

Hennes ugifte datter Maren Andersdatter og to av hennes barn:
Kristian Kristiansen f. 1888 i Holla og Olaves Gjermundsen f. 1892 i Holla.


Familie 28a.
Verket 1900. Furustul. Hovedbygningen.

Her var oppført fhv. forvalter og pensjonist Hans Olaus Hanssen f. 1814 i Brunlanes, hans frue og datter Berta Hanssen. Se Forvaltere ved jernverket.


Familie 28b.
Verket 1900. Furustul. Drengstuebygningen.

Knud Pedersen f. 1845 i Lunde i Tel., ug. tjenestedreng, sysselsat med jordbruk.
Margit Torgeirsdatter f. 1842 i Kviteseid, ug. sysselsat med kreaturstell.
Gunhild Kristensdatter f. 1883 i Lunde i Tel., ug. Kokkepige.


Familie 29a.
Verket 1900. Slusemesterbolig med 2 leiligheter. 1. etasje.

Slusevogter, sluseformand (før 1925: Slusemester)
Erik Sigurdsen (Erik Sigurdson) fra Sauherad f. 26/1-1865 d. 10/4-1942 i Skien, s.a. husmand Sigurd Eriksson Juxebø.
g. i Holla 22/9-1892 m. Anne Marie Halvorsdatter Baksaas fra Baksås øvre f. 12/3-1867 d. 4/2-1925 på Verket av "Mavesår", d.a. bonde Halvor Halvorsen Baxaas.
Forlovere: "
Møller Hans Anundsen Sagbr. og former Gunder Aasmundsen Vrk."
1. Anna Kirstine f. 1/5-1893 d. 3/4-1894 i Kanalhuset av "Strubekatar".
2. Sigfred Andreas Sigurdsen f. 26/9-1894 g. i Holla 25/8-1919 m. Charlotte Mariane Kaste f. 2/2-1894, d.a. avd. sjef Jens Halvorsen Kaste.
    Sigfred studerte teologi og ble prest. Emigrerte som sogneprest i Kvinesdal til New York fra Kristiania den 14/9-1926.
3. Anny Kirstine Sigurdsen (Annie Kristine!) f. 21/8-1896 d. 4/12-1986 g. i Holla 14/8-1920 m. kontorsjef Kristian Tronsen fra Kristiania f. 1/1-1899 d. 19/6-1949.
    Bodde på Bjerkeskaug i Ski på 1920-tallet. Gravlagt på Ski i Nordre Follo.
4. Halvor Bernhard Sigurdsen f. 14/4-1901 d. 5/10-1984 g.m. Julie f. 4/3-1901 d. 27/7-1965. Gravlagt på Nordre gravlund i Oslo. Stud. teolog i 1920.
5. Edle Marie Sigurdsen f. 21/6-1904 d. 25/2-1992. Lærer for Holla kommune i 1920. Da på Røybekk under Tveit. Ugift. Misjonær. Gravlagt på Klemetsrud i Oslo.
6. Signe Therese Sigurdsen f. 12/8-1906 d. 2/4-1998. Ugift. Gravlagt med sin søster på Klemetsrud i Oslo.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Slusevogter Erik Sigurdsen Kanalbygn. Ulefos og Anne Maria Halvorsdatters Anna Kirstine: Karen Halvorsd. Hvalen i Skien, Maren Kirstine Halvorsd. Baksaas, Bent Halvorsen do., Jens Johannesen Ingulstad, Ulefos, Hellik Svennungsen Hvalen i Skien.
F.f. Slusevogter Erik Sigurdsen, Vrk. og Anne Marie Halvorsdatters 
Sigfred Andreas: Anne Sigurdsd. Vrk., Jens Johannesen Ingulstad, Vrk., Handelsbestyrer Gunder Valen, Vrk., Kjøstolf Vestgaard Vrk., Maren Kirstine Halvorsd. Baksaas.
F.f. Slusevogter Erik Sigurdsen, Vrk. og Anna Marie Halvorsdatters 
Anny Kirstine: Enke Anne Sigurdsen, pige Maren Halvorsd. Baksaas, gbr. Bent Halvorsen do., Gunder Aasmundsen Vrk., Jens Johannesen do.
F.f. Slusevogter Erik Sigurdsen, Ulefos og Anne Maria Halvorsdatters 
Halvor Bernhard: Gbr. Bent Halvorsen Baksaas, Værksarb. Gunder Aasmundsen Ulefos, Maren Halvorsen Baksaas, Karen Olsen Ulefos.
F.f. Slusevogter Erik Sigurdsen Vrk. og Anne Marie Halvorsdatters 
Edle Marie: Anne Rød af Skien, Karen Rød af Skien, Gunnar Hovden af Lunde og Faderen.
F.f. Slusevogter Erik Sigurdsen Vrk. og Marie Halvorsdatters 
Signe Therese: Anne Rød af Skien, Karen Rød af Skien, Peder Dalen af Saude og Gunder Valen af Lunde.

Skrevet i kirkeboka: "Ved Justisdepartementets bevilling av 26. april 1946 meddelt tillatelse til å anta navnet Sigurdson som slektsnavn.
Hartvig C. Gjesdahl (sign)."


Tjenestepike: Alma Halvorsen f. 20/1-1893 i Hollen.

Slusebetjeningen startet forening i 1920. Erik Sigurdsen ble nestformann i det første styret.
Ved folketellinga 1920 opplyste Erik Sigurdsen at han hadde biinntekt som forretningsfører
for kretssykekassen. En stilling han hadde hatt i mange år. Han var i 1923 med på å starte
"Det radikale folkeparti", Telemark.

1920: 6 barn, 5 lever.

Slusemester Erik Sigurdsen kjøpte i 1932 hytteeiendommen "Kleven" under Baksås.
Denne ble året etter overtatt av døtrene Edle og Signe.


Familie 29b.
Verket 1900. Slusevogterbolig (kanalbygningen/ kanalhuset). 2. etasje.

Slusevokter
Jens August Johannesen Ingulstad (Jens Ingulstad) fra Aremark i Østfold f. 27/8-1859 d. 24/10-1922 på Fylkessykehuset i Porsgrunn av "Hjertefeil.", s.a. husmann Johannes Nilsen Aarnes.
g1g i Svindal kirke i Våler pr.gj., Østfold 8/5-1884 m. Anne Kirstine Antonsdatter f. 5/5-1866 i Svindal i Våler, Østfold d. 14/4-1909 i Kanalhuset av "Tæring.", d.a. husmann Anton Andersen og Johanne Marie Larsdatter.
g2g i Holla 5/2-1912 m. tjenestepike Anne Oline Halvorsdatter Skaate fra Åmdals verk, Skafså f. 10/9-1887 d. 26/7-1915 i Kanalhuset av "Tæring", d.a. verksarbeider Halvor Olsen Skaate.
Forlovere: "
Gbr. Andreas Jensen Helgeroen og Verksarb. Theodor Olsen Lia."
1. Julie Anette Ingulstad f. 29/1-1885 på Ingulstad i Svindal d. 1920 i Skien(?) g. i Holla 10/9-1887 m. bakermester Ole Herman (Thomassen) Frogner f. 30/10-1884 d. 4/5-1975. Bodde  i Gjerpen/ Skien.
2. Ole Jørgen Ingulstad (Jørgen Ingulstad) f. 9/1-1887 på Sæby i Svindal, Våler. Se Familie 135 - Verket 1910.
3. Johan Ludvig Ingulstad f. 18/8-1889 i Holla. Bodde i Ekornrød i 1920. Se Familie 20a - Verket 1920.
4. Adolf Helmin Ingulstad f. 8/11-1892 d. april 1955 i Porsgrunn g.m. Aagot Kristiansen fra Porsg. f. 25/3-1892 d. 23/1-1975 i Porsgrunn.
     Handelsbetjent ved Ulefos Forbruksforretning i 1910. Han flytta som ungkar til Moss 10/4-1914 og bodde da i Strandg. 1.  Dermed flyttet han til Porgrunn.
5. Anna Kristine f. 1/5-1893 d. 3/4-1894 i kanalbygningen av "Strubekatar."
6. Arne Severin f. 16/9-1894 d. 8/11-1894 i kanalbygningen av "Bronkit."
7. Kristian August Ingulstad f. 22/10-1895. Gikk på teknisk aftenskole for metallarbeidere i Kristiania i 1910. Han bodde da på hybel i Trondhjemsveien 2. Ble siden journalist og bodde i Oslo resten av livet.
     Ugift. Han var god til å skrive dikt og har etterlatt seg noen i nærmeste familie.
8. Anna Severine Ingulstad f. 1/4-1898 d. 27/3-1979 g.m. Eugen Borg Sørensen fra Drøbak f. 27/5-1896 d. 20/4-1983. Gravlagt på Grefsen i Oslo.
9. Arnt Emil Ingulstad f. 28/9-1900 d. okt. 1951 i Aker ved Oslo g.m. Borghild Hermansen fra Ulefoss. Bodde i Oslo.
10. Olga Karette Ingulstad f. 3/10-1902 g.m. Alfred Bjerke. Se Ellandv. 16 på Vesthagen.
11. Hilda Kristine Ingulstad f. 25/10-1905. Flytta med sin far til Porsgrunn i 1920. Dro siden til Oslo og jobbet som kokke. Emigrerte seinere til USA?

F.f. Kanalarb. Jens Johannesen Heisholt og Kristine Antonsens Johan Ludvig: Karen Kristensen Heisholt, Hilda Gunnulfsen ditto, Leif Johnsen ditto, Teodor Gunnulfsen ditto og Konrad Halvorsen Evjen.
F.f. Slusevogter Jens Johannesen Ingulstad Vrk. (Kanalhuset) og Anne Kirstine Antonsdatters 
Adolf Helmin: Erik Sigurdsen Kanalhuset, Marie Halvorsd. do., Anne Johannesen Vrk., Johannes Johannesen Vrk., Leif Johnsen Heisholt.
F.f. Slusevogter Jens Johannesen Ingulstad og Anne Kristine Antonsdatters 
Arne Severin: (Ingen faddere). Hjemmedøbt. Død før daabens konfirmation i kirken.
F.f. Slusevogter Jens Ingulfstad, Ulefos og Anna Kristine Antonsens 
August Kristian: Sagmester Jon Andreassen Backe, Former Andreas Andreassen Vrk., tjener Andreas Jensen, Helgeroa, kone Marie Kaksaas, pige Anne Kristine Jensen, Helgeroa.
F.f. Slusevogter Jens Ingulstad, Ulefos og Anne Kristine Antonsens 
Anna Sørine: Kone Karen Rasmussen Bakken, pige Anne Kirstine Jensen Helgeroen, sagmester Jon Andreassen Bakken, gb. Anton Anderson (Smaalenerne), tømmermand Olaves Antonsen.
F.f. Slusevogter Jens Ingulstad, Vogterboligen Ulefos, og Anne Kristine Antonsdatters 
Arnt Emil: Karen Rasmusd. Hægna, Pige Josefine Johannesd. Helgeroen, Faderen, Ingulf Johannesen do.
F.f. Slusevogter Jens Johannesen Vrk. og Anne Kirstine Antonsdatters 
Olga Karette: Marie Sigurdsen Vrk., Julie Ingulstad Vrk., Hans Auen Forbrugerforeningen (Vrk.) og Ingolf Johannesen Vrk.
F.f. Slusevogter Jens Johannesen Ingulstad, Kanalen - Vogterboligen og Kristine Antonsdatters 
Hilda Kristine: Aslaug Frogner af Skien, Bager Herman Frogner af Skien, Former Johannes Johannesen, Vrk. og Josefine Johannesen Vrk.

Da Jens Ingulstad gifta seg første gang var begge i tjeneste på Ingulstad gård i Svindal. Han kjøpte tomt på Helgeroa und. Prestegården i 1898
og bygde hus der. Han solgte huset til Hans Johannesen Kabbe i 1911. Se Helgeroa 3

Ugifte losjerende her i 1900:
Kristen N. Ytterbø f. 1874 i Holla. Bakersvend.
Halvor S. Aasen f. 1860 i Kviteseid. Sliperiarbeider.
Olav E. Kallaak f. 1875 i Kviteseid. Hustømmermand ved jernverket.

Under folketellinga 1910 bodde det ei tjenestejente her: Anna Oline Halvorsen f. 10/9-1887 i Mo i Telemarken. Da Jens ble enkemann gifta han
seg like godt med tjenestejenta.

Kilde: Holla-Minner 2001, side 123. Fritt etter artikkel av Olga Bjerke/ Marit Bjerke.
Far sleit seg tidlig ut, og fikk store problemer med å sove. Til slutt ble han råda av legen til å gi opp og komme i andre omgivelser. Han kjøpte seg hus nede ved elva i Porsgrunn (ved Moldhaugen) og levde sine siste dager der. Han slutta ved kanalen i 1920. Flyttelasset ble sendt på en lekter fra Ulefoss til Porsgrunn.

 


Familie 30.
Verket 1900. Kanalkontor.

Kanalbestyrer
Peter Johan Støren fra Spydeberg i Østfold f. 1859.
Ugift i 1900.

Husholderske Sofie Nilsen fra Eidanger f. 1866. Ugift.


Familie 31.
Verket 1900. Postaabneri.

Enke Johanne Andersen f. Gundersen 23/7-1820, enke etter formermester John Andersen. Se Familie 112 - Verket 1865.
og hennes to ugifte døtre:
1. Mathilde Andersen f. 9/7-1855. Ugift postaabner i 1900.
2. Hanna Andersen f. 8/11-1863. Driver med husstell i 1900.

Tjenestepike:
Karen Kristoffersdatter f. 1820 i Holla. Delvis "fattigunderstøttelse."


Familie 32.
Verket 1900. Arbeiderbolig. - Nedre Verket.

Her var oppført sagarbeider Even Nilsen f. 15/10-1863 med familie. Se Familie 36 - Verket 1910.


Familie 33a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 3 leiligheter. - Nedre Verket.

Her var oppført snedker i jernstøperi (tidligere kusk på Holden) Severin (Sven) Anderson f. 5/11-1842 i Sverige med familie. Se Familie 56 - Verket 1891.


Familie 33b.
Verket 1900. Arbeiderbolig. - Nedre Verket.

Her var oppført sagbruksarbeider Ole Tronsen f. 1/7-1838 og kona. Se Familie 57a - Verket 1891.


Familie 33c.
Verket 1900. Arbeiderbolig. - Nedre Verket.

Her var oppført beslagsmed Tron Nikolai Olsen f. 3/3-1872 med familie. Se Familie 38 - Verket 1910.


Familie 34a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter.

Hustømmermann (tømrer), sliperiarbeider, gruvearbeider
Andreas Jespersen fra Verket f. 10/9-1864, s.a. Jesper Kittilsen. Se Familie 61 - Verket 1875.
g. i Holla 9/12-1887 m. Ingeborg Sofie Klausdatter fra Gruva under N. Fen f. 31/7-1862, d.a. Claus Olsen Gruben.
Forlovere: "
Kittil Jespersen Vrk. og Halvor Andreassen Kronborg."
1. Jenny Augusta f. 16/5-1888 d. 19/6-1899 på Verket av "Hjernebetændelse."
2. Karl Jespersen, Wiik f. 15/9-1890 d. 28/9-1945 på Sem i Vestfold.
3. Magnus Andreas Jespersen f. 28/3-1893 d. 9/5-1934 g.m. Agda Marie f. 2/9-1899 d. 10/12-1986. Han var vognmann i hele sitt voksne liv. Gravlagt på Pollen ved Skotfoss.
4. Klara Othilie Jespersen f. 27/5-1898.
5. Jenny Augusta Jespersen f. 18/5-1900.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Tømmermand Andreas Jespersen Vrk. og Ingeborg Sofie Klausdatters Jenny Augusta: Anne Olsd. Kronborg, Andrea Klausd. Gruben, Kittil Jespersen Vrk., Nils Klausen af Skien og Ole Klausen af Skien.
F.f. Arb. Andreas Jespersen Vrk. og Sofie Klausdatters 
Karl: Johanne Andreasd. Vrk., Gunhild Jespersd. Vrk., Kittil Jespersen Vrk., Jesper Kittilsen Vrk. og Karl Kittilsen Vrk.
F.f. Tømmermand Andreas Jespersen Vrk. og Sofie Klausdatters 
Magnus Andreas: Marie Tronsd. af Brevig, Ole Klausen do., Andrea Klausd. Gruben, Nils Johansen Vrk., Peder Jespersen Vrk.
F.f. Sliberiarb. Andreas Jespersen Vrk. og Ingeborg Sofie Klausdatters 
Klara Othilie: Pige Marie Klausd., Moderen, Arb. Nils Johnsen Vrk., Arb. Even Jespersen Vrk., Arb. Gustav Klausen Vrk.
F.f. Tømmermand Andreas Jespersen Vrk. og Ingeborg Sofie Klausdatters 
Jenny Augusta: Moderen, pige Anne Klausd., grubearb. Klaus Olsen Gruben, Sagarb. Jørgen Pedersen Vrk., Sagarb. Karl Nilsen Vrk.

I familien i 1891: Anne Jonsdatter f. 1824 i Hollen, Moder, enke, Fattigunderstøttet.

Denne familien flytta til Skotfoss 13/5-1901. Han er registrert i folketellinga 1910 for Solum som snekker ved "Skotfos brug".
Bosted: "Sperrebakken".


Familie 34b.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Vognmand, selvstendig, bruker av jord
Bent Pedersen Stoa fra Kastekåsa(15) under Romnes f. 25/6-1855 d. 2/4-1919 på Stoa(!?) av "Hjernesygdom.", s.a. Peder Pedersen Sannerholt.
g. i Holla 20/7-1877 m. Anne Elise Pedersdatter fra Verket f. 1/10-1858 d. 28/9-1909 på Verket av "Slag.", d.a. Peder Tronsen. Se Familie 13 - Verket 1875.
Forlovere: "
Johannes Olsen Vrk. og Johanne Tronsen Vrk."
1. Peder Bentsen f. 8/1-1878 d. 24/11-1922. Postledsager i 1900. Vanfør med nedsatt arbeidsevne. Ugift.
2. Karen Marie Bentsen f. 19/12-1879.
3. Margrete Gustava Bentsen f. 26/4-1882 g.m. Gustav Olsen fra Sagbruket. Se Gulsetv. 34 under Strømdal i Gjerpen.
4. Johan Bentsen f. 2/11-1884. Ble vognmann. Se Familie 57a - Verket 1920.
5. Karette Pauline Bentsen f. 15/10-1886.
6. Sofie Benedikte Bentsen f. 23/10-1888 g.m. Kristian Jensen Herregaarden. Se Herregården.
7. Agnes Elise Bentsen f. 18/11-1890 g. i Skien krk. 12/8-1922 m. Hartmann Hansen Kabbe. Bokholder i bank i Kristiania i 1922.
8. Astrid Gunhilde Bentsen f. 18/1-1893 g.m. beslagsmed Johan (Andreassen) Frosta. Se Tverrgata 7 i Vesthagan.
9. Bent Bentsen Stoa f. 2/5-1895. Ble slaktermester. Se Familie 11e - Verket 1920.
10. Gudrun Berthea Bentsen f. 19/7-1897 g.m. Johannes O. Lommerud. Se Tverrgata 6 i Vesthagan under Søve.
11. Ragnhild Bentsen f. 8/12-1899 g. Moxness. Bodde i Oslo. Se siste del i gul ramme under søstra Gudrun i Tverrgata 6.
0.   Dødfødt drengebarn f. 27/10-1901. "
Kjører Bent Pedersen Vrk. og Anne Pedersdatters Dødfødte Drengebarn. Anmeldt af Jordemoder Ingeborg Tovsen."
0.   Dødfødt datter f. 4/1-1904. "Kjører, Værksarb. Bent Pedersen, Vrk., Stoa og Anne Pedersdatters Dødfødte Datter. Anmeldt af Jordemoder Ingeborg Tovsen."

F.f. Værksarb. Bent Pedersen Vrk. og Anne Elise Pedersdatters Peder: Margrethe Gundersd. Vrk., Maren Gurine Pedersd. Vrk., Peder Pedersen Sagb., Peder Tronsen Vrk., Johan Pedersen Sagb., Andreas Pedersen Vrk.
F.f. Vognmand Bent Pedersen Vrk. og Anne Elise Pedersdatters 
Karen Marie: Margrethe Gundersd. Vrk., Anne Julie Bauer, Peder Pedersen Sagb., Johannes Pedersen Vrk., Johan Pedersen Sagb.
F.f. Kjører Bent Pedersen Vrk. og Anne Elise Pedersdatters 
Margrethe Gustava: Ingeborg Christensd. Vrk., Laura Sofie Bauer Vrk., Peder Pedersen Sannerholt, Johan Pedersen ditto, Andreas Pedersen Vrk.
F.f. Kjører Bent Pedersen Vrk. og Anne Pedersdatters 
Johan: Anne Karine Bentsd. Vrk., Karen Pedersd. Sannerholt, Peder Pedersen ditto, Peder Tronsen Vrk., Karl Pedersen Sannerholt, Peder Pedersen Vrk.
F.f. Kjører Bent Pedersen Vrk., og Anne Elise Pedersdatters 
Karethe Pauline: Karen Pedersd. Sannerholt, Maren Pedersd. ditto, Edvard Pedersen ditto, Karl Pedersen Sagbr., Thron Pedersen Vrk. og Hans Pedersen Vrk.
F.f. Kjører Bent Pedersen Vrk. og Anne Elise Pedersdatters 
Sofie Benedikte: Ingeborg Kristensd. Vrk., Marie Kristensd. Strømodden, Peder Tronsen Vrk. Peder Pedersen Sagbr., Even Pedersen ditto og Theodor Pedersen Sagbr.
F.f. Arb. Bent Pedersen Vrk. og Anne Elise Pedersdatters 
Agnes Elise: Gunhild Johnsen Sagbr., Ole Gunnulfsen do., Inger Kirstine Sørensen Vrk., Thron Pedersen Vrk. og Hans Pedersen Vrk.
F.f. Kjører Bent Pedersen Vrk. og Anne Elise Pedersdatters 
Astrid Gunhilde: Marie Kristensd. Sagbr., Marie Andersd. Vrk., Johannes Johannesen Vrk., Nils Pedersen Vrk., Edvard Pedersen Sannerholt.
F.f. Kjører Bent Pedersen Stoa, Vrk. og Anne Elise Pedersdatters 
Bent: Thora Nilsd., Skien, Karen Maria Bentsd., Vrk., Thron Pedersen Vrk., Karl Pedersen Sagbr., Peder Bentsen Vrk.
F.f. Kjører Bent Pedersen Vrk. og Anne Elise Pedersdatters 
Gudrun Berthea: Kone Ingeborg Kristensd. Vrk., pige Margrethe Gustava Bentsd. Vrk., Faderen, Peder Bentsen Vrk., Bent Johannesen Vrk.
F.f. Kjører Bent Pedersen Vrk. og Anne Elise Pedersdatters 
Ragnhild: Gunhild Johnsd. Sagbr., Pige Mari Tronsd. Vrk., Tron Pedersen Vrk., Edvard Pedersen Sagbr., Peder Pedersen Sannerholt.

I huset i 1900: Margrethe Gundersdatter f. 1825 i Holla, Svigermoder, enke, Fattigunderstøttet.

I 1901 bodde denne familien på Kollaplassen under Verket.
 


Familie 35.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Former, jordbruker
Ole Nilsen Søve fra Evje i Lunde f. 31/3-1851 d. 26/4-1935, s.a. Nils Olsen Evje og Kari Olsdatter.
g. i Holla 12/4-1871 m. Kirsten Gurine Bentsdatter fra Verket f. 7/11-1849 d. 2/6-1925 på Fylkessykehuset av "Galdesten", d.a. Bent Pedersen. Se Familie 10 - Verket 1845.
Forlovere: "
Gunnuld Pedersen Kaasa og Ole Thygesen Søvestranden."
1. Nils Bernhard Olsen f. 25/4-1871. Konf. i Holla 1886, g2g i Skien kirke 9/9-1906 (som fabr.arb. på Skotfoss) m. Thora Nilsen f. ca. 1860 i Gjerpen. Konf. i Kragerø 1874, d.a. arb. formann Anders Nilsen.
2. Karen Marie Olsdatter f. 5/4-1874 g. i Lunde kirke 10/12-1899 m. sliperiarb. Johannes Johannesen fra Heggland i Lunde. Karen Marie g2g m. Hans J. Kabbe. Se Åslandv. 10 under Verket.
3. Bent Nicolai Olsen Søve f. 28/11-1876 d. 9/4-1941. Murerdreng i 1891. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
4. Jørgen Olsen Søve f. 18/6-1879.
5. Kaspara Olsdatter Søve f. 29/4-1882 g.m. vognmann Peder P. Stoa. Bodde på Lanna. Se Heisholtv. 9 under Ø. Heisholt.
6. Ole Søve f. 16/11-1884. Arbeidet i Jernstøperiet i 1900.
7. Gunda Oline Søve f. 8/3-1887. 1910: Modeforretning.
8. Ingeborg Talia Olsdatter f. 7/4-1890.

Da dette paret gifta seg, var Ole Nilsen tjenestegutt på Søve. Derav slektsnavnet.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Arbeidsmand Ole Nilsen Vrk. og Kirstine Gurine Bentsdatters Nils Bernhard: Anne Rasmusd. Vrk., Taran Bentsd. Vrk., Thor Pedersen Vrk., Gunnuld Pedersen Kaasen, Julius Brynildsen Kaasen.
F.f. Ole Nilsen Vrk. og Kirsten Gurine Bentsdatters 
Karen Marie: Anne Rasmusd. Vrk., Kirsti Hansd. Vrk., Julius Brynildsen Kaasene, Peder Bentsen Vrk. og Barnets Fader.
F.f. Ole Nilsen Vrk. og Kirsten Gurine Bentsdatters 
Bent Nicolai: Karen Gunnuldsd Kaasene, Marie Johannesd. Vrk., Bent Thomassen Vrk., Thomas Bentsen og Peder Bentsen Vrk.
F.f. Arb. Ole Nilsen Vrk. og Kirsten Gurine Bentsdatters 
Jørgen: Barnets Moder, Mari Anne Thorsd., Carl Julius Brynildsen, Peder Bentsen og Thomas Bentsen, alle Værket.
F.f. Former Ole Nilsen Vrk. og Gurine Bentsdatters 
Caspara: Ingeborg Nilsd. Barloug, Taran Bentsd. Vrk., Ole Nilsen Barloug, Gullik Nilsen Barloug, Peder Bentsen Vrk.
F.f. Former Ole Nilsen Vrk. og Kirsten Gurine Bentsdatters 
Ole: Karen Gunnuldsd. Vrk., Thora Thorsd. Vrk., Peder Bentsen Vrk., Barnets Fader, Hans Nilsen Vrk., Hans Nilsen Lunde af Lunde præstegjeld.
F.f. Former Ole Nilsen Vrk. og Kirsten Gurine Bentsdatters 
Gunda Oline: Mariane Thorsd. Vrk., Kirstine Petersd. Vrk., Ole Nilsen Sannerholt, Andreas Nilsen ditto, Peder Bentsen Vrk.
F.f. Former Ole Nilsen Værket og Kirsten Gurine Bentsdatters Ingeborg Talia. Fadd: Marianne Thorsen Sagbr., Marie Olsen Vrk., Peder Bentsen Vrk., Nils Olsen Vrk. og Ole Nilsen Sannerholt.

Dyrehold i 1875: 1 gris.

Andre beboere her under folketellinga 1875:
Kari Olsdatter, Husmoder, Enke, Forsørges delvis af Værkets Fattigvæsen og delvis af sin Søn, Peder Bentsen, f. 1812 i Holden.
Peder Bentsen, Søn, ugift, Dagarbeider paa Værk, f. 1857 i Holden.
Ole Nilsen, (Tilreisende med Sædvanlig bosted Lunde), ugift, f. 1853 i Lunde.

Boende her i 1891: Enke Kari Olsdatter, hennes mor. "Forsørget af Fattigvæsenet."

1920: 8 barn, 7 lever.

Foreldrene ble gravlagt på Kronborg gamle.


Familie 36a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter.

Former, senere "Vagtmand ved Ulefos Jernværk"
Nils Hansen fra Verket f. 19/2-1853 d. 3/3-1931, s.a. former Hans Torstensen. Se Familie 23 - Verket 1835.
g. i Skien gamle krk. 2/11-1884 m. Olava Hansen fra Skien f. 1/11-1852 d. 21/7-1937, d.a. Hans Olsen Skinnert.
Forlovere: "J. Jørgensen og Ingebret Torstensen."

1. Hans Andreas Hansen f. 29/1-1886 (konf. 16/9-1900) Snedker, d. 19/11-1910 i Ringsevje av "Nervøshed, sindsvaghed. Selvmord."
2. Matilde Josefine Hansen f. 21/1-1888.
3. Herman Ingvald Hansen f. 8/8-1890. Ble baker.

F.f. Former Nils Hansen Vrk. og Olava Hansens Hans Andreas: Helene Halvorsen Heisholtevjen, Anne Johanne Rasmussen Hegna, Andreas Tollefsen Heisholtevjen, Hans Josef Gundersen og Karl Hansinius Gundersen Vrk.
F.f. Former Nils Hansen Vrk. og Olava Hansens 
Mathilde Josefine: Barnets Moder, Berthe Kristiansd. Sagbr., Ole Hansen Vrk., Hans Olsen Vrk. og Barnets Fader.
F.f. Former Nils Hansen Vrk. og Olava Hansdatters 
Herman Ingvald: Moderen, Anne Gundersen Vrk., Hans Kristinius Olsen Vrk., Herman Olsen Vrk. og Faderen.

1920: 3 barn 2 lever.


Familie 36b.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Former
Ole Johannesen Kabbe fra Verket f. 7/11-1854 d. 23/5-1932, s.a. Johannes Olsen Kabbe. Se Familie 30 - Verket 1891.
g. i Holla 14/12-1879 m.
Aslaug Olsdatter fra Tinholt f. 28/4-1851 d. 31/7-1925 på Verket av "Kreft", d.a. Ole Halvorsen Tinholt/ Jøntvedt.
Forlovere: "
Nils Thomasen Evjen og Johannes Pedersen Værket."
1.
Johannes Olsen Kabbe f. 31/7-1880. 1900: Handelsbetjent ved kolonial og manufaktur.
2.
Anton Adolf Olsen Kabbe f. 5/7-1882.
3.
Asta Karette Olsdatter Kabbe f. 30/10-1884 d. 2/12-1976.
4. Ole Olsen Kabbe f. 19/9-1886.
5.
Anne Karine Olsdatter Kabbe f. 20/3-1889.
6. Karen Susanne Olsdatter Kabbe f. 29/8-1891 g.m. Arnt Sandbakken. Se Familie 17b - Verket 1920.
7. Nils Olsen Kabbe f. 22/5-1895.

F.f. Former Ole Johannesen Vrk. og Asloug Olsdatters Johannes: Anne Isine Eriksd. Vrk., Anne Hansd. Vrk., Nils Thomasen Heisholtevjen, Johannes Pedersen Vrk., Nils Nilsen Kastet.
F.f. Former Ole Johannesen Vrk. og Asloug Olsdatters 
Anton Adolf: Anne Karine Bentsd. Vrk., Marie Johannesd. Vrk., Johannes Olsen Kabbe, Nils Johannesen Heggen, Halvor Nilsen Kastet.
F.f. Former Ole Johannesen Vrk. og Asloug Olsdatters 
Asta Karette: Anne Isine Eriksd. Vrk., Barnets Fader, Johannes Pedersen Vrk., Nils Johannesen Vrk., Anne Evensd. Vrk.
F.f. Arbeider Ole Johannesen Kabbe, Vrk. og Aslaug Olsdatters 
Ole: Anne Karine Bentsd. Vrk., Maren Bergitte Olsd. af Skien, Faderen, Johannes Olsen Kabbe Vrk. og Ole Johnsen Vrk.
F.f. Former Ole Johannesen Kabbe og Aslaug Olsdatters 
Anne Karine: Marie Kristensd. Sagbr., Kirsten Johannesd. Siljan (i Mælum), Johannes Olsen Kabbem Karl Tallaksen Vrk. og Barnets Fader.
F.f. Former Ole Johannesen Kabbe og Aslaug Olsdatters 
Karen Susanne: Nils Johannesen Kabbe, Karl Tallaksen Vrk., Karen Rasmusd. Vrk., Kirstine Pedersd. Tufte og Faderen.
F.f. Støberiarb. Ole Johannesen Kabbe, Vrk. og Aslaug Olsdatters 
Nils: Sagbrugsarb. Nils Johannesen Kabbe, Værksarb. Gunder Juliussen, Kone Anne Eriksd. Vrk., Pige Mari Olsd. Huset.

1920: 7 barn, 6 lever.

Se artikkel om Kabbe-familien av Kjell Lommerud i Holla-Minner 2004, side 114.


Familie 37a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter. Sandbakken.

Jernverksarbeider
Nils Anundsen fra Verket f. 7/8-1858 d. 1937, s.a. Anund Olsen Sandbakken. Se Familie 39 - Verket 1865.
g. i Lunde 28/12-1885 m. Anne Nilsdatter fra Sandstå i Lunde f. 22/3-1850 d. 1932, d.a. husm. Nils Andersen Sandstaa og Ingeborg Andersdatter.
Forlovere: "Knut Andreas Halvorsen og Anders Olsen Verket."

Nils Anundsen ble konfirmert i Holla 12/10-1872. Hun ble også konf. i Holla, men 2/10-1864.
Det fikk ingen barn.

Andre i leiligheten i 1900:
Hans far: Enkemann Anund Olsen f. 10/7-1824 i Lunde.
Tjenestepike Karen Olsdatter f. 1881 i Bamble.

1920: Nils Anundsen "passer den elektriske smelteovn."


Familie 37b.
Verket 1900. Arbeiderbolig. Sandbakken.

Her var oppført beslager Gunnar Hansen (Gunder Hansen) fra Verket f. 13/4-1840 med familie. Se Familie 18b - Verket 1875.


Familie 38.
Verket 1900. Sandbakken.

Manglende husliste. Det skulle vært 14 personer her, trolig fordelt på 2 leiligheter.
Disse personene mangler altså i 1900-tellinga. Disse 14 personene faller derfor ut.


Familie 39.
Verket 1900. Ekspeditørbolig.

Her var oppført ekspeditør ved ovnstøperiet Jens Halvorsen Kaste med familie. Se Familie 86 - Verket 1910.


Familie 40a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter. Øvre Verket.

Her var oppført "arbeider ved jernstøberi" Lars Johnsen f. 6/8-1831 og kone. Se Familie 52a - Verket 1875.


Familie 40b.
Verket 1900. Arbeiderbolig. Øvre Verket.

Her var oppført Andreas Hansen Dammen f. 20/11-1830 og kone. Se Familie 48 - Verket 1865.

Tjenestepike i 1900: Anna Halvorsdatter f. 1844 i Holla. "Husstell og sygepasser." Hun var medlem av den "Jarlsbergske Frimenighed". Senere D.E.L.K.
Den gangen: "Det Evangeliske Lutherske Kirkesamfund".


Familie 41a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 3 leiligheter.

Former, sliperiarbeider
Ole Rasmussen Kabbe fra Verket f. 29/10-1857, s.a. Rasmus Johannesen Kabbe. Se Familie 17 - Verket 1845.
g. i Holla 28/10-1881 m. Andrea Halvorsdatter fra Deilsbakke under Romnes f. 23/12-1858, d.a. Halvor Gundersen.
1. 
Ingeborg Olsdatter Kabbe f. 19/12-1881.
2. Halvor Olsen Kabbe f. 17/9-1884. Arbeider ved jernstøberi i 1900.
3. Anton Olsen Kabbe f. 9/8-1887.
4. Reidar Olsen Kabbe f. 14/4-1890.
5. Johan Olsen Kabbe f. 3/6-1892.
6. Anette Olsdatter Kabbe f. 30/1-1895.
7. Olga Olsdatter Kabbe f. 30/1-1895.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Former Ole Rasmussen Vrk. og Andrea Halvorsdatters Ingeborg: Anne Maria Christensd. Heisholtevjen, Andrine Rasmusd. Vrk., Halvor Hansen Sagbr., Simon Halvorsen Romnæs, Johannes Tallaksen Vrk.
F.f. Former Ole Rasmussen Vrk. og Andrea Halvorsdatters 
Halvor: Anne Maria Kristensd. Heisholt, Andrine Rasmusd. Vrk., Halvor Hansen Sagene, Ole Olsen Vrk., Hans Thomassen Heisholt.
F.f. Former Ole Rasmussen Vrk. og Andrea Halvorsdatters 
Anton: Ingeborg Olsd. Vrk., Andrea Rasmusd. Sagbr., Rasmus Olsen Vrk., Johannes Hansen Vrk. og Barnets Fader.
F.f. Former Ole Rasmussen Vrk. og Andrea Halvorsdatters 
Reidar: Barnets Moder, Marie Olsd. Vrk., Lars Pedersen Vrk., Ole Rasmussen Vrk. og Simon Halvorsen Romnæs.
F.f. Værksarb. Ole Rasmussen Vrk. og Andrea Halvorsdatters 
Johan: Ole Johannesen Heggen Vrk., Ole Olsen Skordal Vrk., Ole Olsen Vrk., Netta Olsen Vrk., Andrea Rasmusd. Sagbr.
F.f. Sliberiarb. Ole Rasmussen, Vrk. og Andrea Halvorsdatters Tvillinger 
Anette: Hanna Evensd. Vrk., Marie Halvorsd. Vrk., Rasmus Rasmussen Vrk., Reinhart Halvorsen, Dagbr., Torkild Torkildsen Vrk.
F.f. Sliberiarb. Ole Rasmussen, Vrk. og Andrea Halvorsdatters Tvillinger 
Olga: Olava Olsd. Vrk., Anette Olsd. do., Ole Olsen Skaardal, do., Johannes Olsen Skaardal, do., Ole Johannesen Heggen, do.


Familie 41b.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Her var oppført støperiarbeider Tallak Jacobsen f. 9/8-1828 med frue. Se Familie 56b - Verket 1875.

Andre i leiligheten i 1900:
Barnebarn (sønnesønner):
Theodor Tallaksen f. 1886 i Skien. Arbeider ved jernstøberi.
Arthur Tallaksen f. 1888 i Kristiania. 


Familie 41c.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Former
Karl Tallaksen fra Verket f. 23/7-1868 d. 30/5-1938, s.a. Tallak Jacobsen. Se Familie 56b - Verket 1875.
g. i Holla 29/12-1897 m. Inger Nilsen fra Melum f. 24/3-1875 d. 1/4-1948, d.a. Nils Abrahamsen.
Forlovere: "
Former Petter Olsen Vrk. og Former Andreas Tallaksen Vrk."
1. Viola Tallaksen f. 1/4-1908 d. 10/9-1973 g.m. Bent Vale-Ytterbøe f. 28/4-1912 d. 2/3-1990.

Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
Datteren Viola og mannen deler gravstøtte med hennes foreldre.


Familie 42a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter.  Nedre Verket.

Her var oppført træsliberiarbeider Torkild Torkildsen fra Tuddal i Hjartdal f. 28/10-1859 med familie. Se Familie 26a - Verket 1910.


Familie 42b.
Verket 1900. Arbeiderbolig.  Nedre Verket.

Her var oppført "træsliberiarbeider" Martinius Arvesen med kone og de to eldste barna. Roligheta 2 under S. Fen.


Familie 43a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter.  Nedre Verket.

Her var oppført den ugifte former Kristian Hansen f. 29/8-1874 med sin moder
Andrea Tollefsdatter f. 25/5-1837 i Holla d. 3/11-1923 på Verket som "enke Andrea Hansen". Fattigunderstøttet.

Andrea Tollefsdatter var enke etter former Hans Petter HansenSe Familie 51 - Verket 1865.


Familie 43b.
Verket 1900. Arbeiderbolig. Nedre Verket.

Sagarbeider (1887), støberiarbeider (1900), ekspeditør for jernverket (1910), lagerformann (1935)
Olaus Severin Larsen fra Verket f. 4/12-1860 (ifølge kirkeboka) d. 30/3-1939 på amtssykehuset i Solum, s.a. Maren Kirstine Saamundsdatter på Verket og uk. Lars Olsen Kjelltangen und. Kjelldal i Ytre Flåbygd, Lunde.
Se Familie 90 - Verket 1865.
g. i Holla 23/4-1887 m. Anne Karoline Arnesdatter (Karoline Larsen) fra Tveten i Melum f. 2/10-1859 (iflg. kirkeboka) d. 6/11-1932 på Verket, d.a. bonde Arne Karlsen og Anne Jørgensdatter..
Forlovere: "
Halvor Olsen Vrk. og Peder Hansen Vrk."
1. Anne Larsen f. 28/6-1887 g.m. Peder Severin Svendsen (Peder S. Westheim). Se Tverrgata 13 i Vesthagen und. Søve.
2. Alise Larsen f. 16/9-1889 d. 18/1-1972. 1910: Kasserske ved forbrugsforretning. Ugift.
3. Magda Helene Larsen f. 25/3-1897.

De ble begge konfirmert i Holla. Hun har trolig derfor vært i tjeneste her i tiden før de gifta seg.

F.f. Sagbr.arbeider Olaus Severin Larsen Vrk. og Anne Karoline Arnesdatters Anne: Kirsti Nilsd. Vrk., Sofie Pedersd. Vrk., Peder Hansen, Hans Thorstensen og Even Andreassen, alle Værket.
F.f. Arb. Severin Larsen Vrk. og Karoline Arnesens 
Alise: Helene Arnesen Vrk., Karen Larsen Vrk., Peder Hansen Vrk., Herman Hansen Vrk. og Gunder Johannesen Værket.
F.f. Sliberiarb. Severin Larsen Vrk. og Karoline Arnesdatters 
Magda Helene: Andrea Hansen, pige Thora Kaasa, arb. Peder Hansen, arb. Kristian Hansen Vrk., Faderen.

Andre i huset i 1900:
Maren Kirstine Saamundsdatter f. 1829 i Hollen, hans moder, ug., Fattigunderstøttet. Se Familie 90 - Verket 1865.

Jeg våger å påstå at gravstedsregisteret har feil fødselsdato og år på Severin Larsen.
Det som er anført ovenfor skal være riktig ifølge kirkeboka, både under dåp og senere
bekreftet ved konfirmasjon.


Telemarksavisa 31/3-1939. Nasjonalbiblioteket.


Familie 44a.
Verket 1900. "Jons". 2 leiligheter.

Her var oppført damskibsfører Jens Carl Pettersen fra Solum f. 17/10-1840 med familie. Se Familie 50b - Verket 1891.


Familie 44b.
Verket 1900. "Jons".

Her var oppført maskinist på dampskib Gregar Johnsen fra Bø i Tel. f. 11/4-1840 med familie. Se Familie 10c - Verket 1891.


Familie 45a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter.

Her var oppført "Murerhaandlanger" og enkemann Andreas Thomassen f. 23/7-1840. Se Familie 57a - Verket 1875.
Hans ugifte datter Kirstine Marie Andreasdatter f. 22/12-1869 og hennes sønn Karl Andreas Halvorsen f. 25/10-1896.
Karls far var ungkar og sliperiarbeider Halvor Andersen Ødegaarden.

F.f.  Uk., sliberiarb. Halvor Andersen Ødegaarden og Pige Kirstine Marie Thomassen Vrk's Karl Andreas.: Marie Kristensd. Heisholtevjen, pige Marie Hansen Vrk., sagarb. Hans Martinius Thomassen Vrk., Andreas Thomassen, sliberiarb. Jon Hansen Vrk.


Familie 45b.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Her var oppført sagbrugsarbeider Rasmus Johnsen f. 6/6-1849, kone og ei datter. Se Familie 42b - Verket 1891.


Familie 46.
Verket 1900. Formermesterbolig.

Formermester
Carl Mecklenbrauch fra West-Phalen, Tyskland f. 6/9-1843 i Oberaden, Tyskland d. 24/4-1922 på Verket av "Aareforkalkning."
g.m. Wilhelmine Køtter fra Gahnz, Tyskland f. 6/4-1847.
1. Fritz Otto Mecklenbrauch f. 9/12-1870 i Brechten, West-Phahlen d. 25/1-1927 på Verket av "Blodmangel." Ugift. Var elektriker.
2. Johanne Wilhelmine Mecklenbrauch f. 14/4-1872 i Dortmund.
3. Hennilte Sophie Mecklenbrauch f. 30/9-1874 i Bürgesteenfurt, West-Phalen.
4. Carl Diderich Godtfred Mecklenbrauch f. 11/12-1876 i Bürgesteenfurt, West-Phalen. 1900: "Møbelsnedkersvend". Se Familie 16a - Verket 1920.
5. Heinrich Wilhelm Mecklenbrauch f. 11/12-1876 i Bürgesteenfurt, West-Phalen.
6. Marie Augusta Mecklenbrauch f. 22/7-1882 i Bürgesteenfurt, West-Phalen. 
7. Hedvig Alvine Mecklenbrauch f. 23/1-1886 d. 1/12-1925 på Verket av "Kreft". Ugift.
8. Gustav Herman Mecklenbrauch (Gustav H. Brauk) f. 7/12-1887 d. 3/12-1964 g.m. Thordis f. 18/10-1908 d. 14/4-1991. Gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
9. Ernst August f. 25/10-1890 d. 21/12-1891 på Verket av "Kvælning ved at faa en Gjenstand i luftrøret.".

F.f. Formermester Carl Meklenbrauck og Wilhelmine Køtters Hedvig Alvine: Sofie Nape, Anna Johansen Vrk., Halvor Halvorsen Vrk., Gregar Johnsen Vrk., John Nape.
F.f.
Formermester Carl Mecklenbrauck og Wilhelmine f. Køtters Gustav Herman: Julie Johnsen Vrk., Hilda Johnsen Vrk., Peder Pedersen Vrk., Ole Halvorsen Vrk. og Barnets Fader.
Merknad ført inn i kirkeboka 1943: "Ifølge justisdepartementet av 16/11-1943, tillatelse til å bruke slektsnavnet Brauk.
F.f. Formermester Karl Meklenbrauk og Wilhelmine Køtters 
Ernst August: Anne K. Nilsen Odden, Nils Nilsen sen. Odden, Nils Nilsen jun. Odden, Wilhelmine Meklenbrauk og Barnets Fader.

Tjenestepike i 1900: Bergit Evensdatter f. 1869 i Kviteseid. Hus- og fjøsstell.

Denne tyske formermesterfamilien er registrert innflytta til Ulefos Jernværk i mai 1882 fra Lüne i Tyskland.
Alle fødselsdatoer og fødesteder angående de som er født i Tyskland, er fra medbrakte attester.


Familie 47.
Verket 1900. Familiebekvemlighed.

Her var oppført formann ved støberiet Gunnar Aafos f. 1854 med familie. Se Familie 72 - Verket 1910.


Familie 48.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Her var oppført arbeider Gunder Olsen f. 18/3-1864 med familie. Se Familie 130 - Verket 1910.


Familie 49a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter.

Her var oppført former Nils Johnsen f. 4/12-1841 med familie. Se Familie 54b - Verket 1891.


Familie 49b.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Her var oppført former og enkemann Kittil Andreas Johnsen fra Verket f. 4/1-1837. Se Familie 5a - Verket 1875.


Familie 50a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter.

Her var oppført hustømmermand (tømrer) Halvor Andersen f. 3/12-1829 med kone og ei datter. Se Familie 53b - Verket 1891.
Datter: Hanna Halvorsdatter f. 1875. 1900: Husstell og modeforretning.


Familie 50b.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Her var oppført beslagsmed Tron Hansen fra Verket f. 30/3-1865 med familie. Se Familie 71 - Verket 1910.


Familie 51a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter.

Her var oppført smed og enkemann Nils Johnsen fra Verket f. 23/3-1861, med ei datter Anne Nilsdatter. Se Familie 49b - Verket 1891.

Tjenestepike her i 1900: Marie Johnsen fra Verket f. 17/8-1856 i Holla, som siden ble gift med denne enkemannen.


Familie 51b.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Her var oppført beslager Edvart Andersen f. 1/11-1870 med familie. Se Familie 106 - Verket 1910.


Familie 52a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 4 leiligheter.

Her var oppført Former Jacob Petter Gundersen f. 1848 med familie. Se Familie 48y - Verket 1891.


Familie 52b.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Sagbrugsarbeider (1897), sliperiarb.(1898), lastearb. (1910) for Cappelen
Knut Knutsen Bjerva f. 3/7-1868 i Lunde, s.a. husm. Knut Johnsen.
g. i Holla 26/12-1897 m. Anette Olsdatter Skaardal fra Verket f. 15/11-1871 d. 29/7-1905 på Verket av "Tæring.", d.a. sagarb. Ole Olsen Skaardal. Se Familie 92b - Verket 1900.
Forlovere: "Former Hans Torstensen Vrk. og sliberiarb. Johannes Olsen Vrk."
1. Kristian Bjerva f. 15/4-1898.

F.f. Sliberiarb. Knut Knutsen Bjerva, Tvara og Annette Olsen Skaardals Kristian: Kone Kirsten Aslaksd. Skaardal, pige Anne Olsen Vrk., sergeant John Knutsen Bjerva sliberiarb. Johannes Olsen Skaardal.

Husholderske for enkemannen i 1910: Gunhild Jespersen f. 2/10-1859 i Bamble.

Han ble konfirmert i Lunde i 1884. Foreldrene her er gravlagt på Holla gamle.
Knut Bjerva feiret sin 75 års-dag 3. juli 1943 (Varden).


Familie 52c.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Her var oppført dagarbeider ved Cappelens sagbruk, Hans Martinius Thomassen f. 18/12-1837 med familie. Se Familie 48w - Verket 1891.


Familie 52d.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Her var oppført former Lars Larsen fra Tvara f. 20/9-1872 i Holla med familie. Se Familie 99 - Verket 1910.


Familie 53a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter. Nedre Verket.

Her var oppført former Marthinius Olsen fra Verket f. 29/8-1868, med familie. Se Familie 59 - Verket 1910.


Familie 53b.
Verket 1900. Arbeiderbolig. Nedre Verket.

Her var oppført beslagsmed Karl Odin Gundersen fra Verket f. 30/3-1865 med familie. Se Familie 54 - Verket 1910.


Familie 54a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter. Nedre Verket.

Her var oppført former Jørgen Aasmundsen f. 16/8-1867, med familie. Se Familie 39d - Verket 1920.


Familie 54b.
Verket 1900. Arbeiderbolig. Nedre Verket.

Her var oppført former og enkemann Andreas Christoffersen (Andreas Kristoffersen) fra Verket f. 13/9-1845, med familie. Se Familie 48o - Verket 1891.


Familie 55a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 3 leiligheter.

Her var oppført John Tallaksen f. 22/11-1831 og kone. Se Familie 37 - Verket 1865.


Familie 55b.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Her var oppført Karl Johan Rasmussen f. 29/9-1874 med familie. Se Familie 18 - Verket 1910.


Familie 55c.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Her var oppført former Severin Thorbjørnsen fra Verket f. 14/6-1851 med familie. Se Familie 48k - Verket 1891.

Losjerende i 1900: Ugift fyrbøder paa Dampskib Gunner Endresen f. 1878 i Kviteseid.


Familie 56.
Verket 1900. Arbeiderbolig. (Kåsa)

Havearbeider, sagbruksarbeider (1907)
Kristian Kaspersen Finkenhagen (Kristian Finkenhagen) fra Hjartdal f. 28/10-1870 d. 8/6-1959, s.a. Kasper Ludvig Finckenhagen.
g. i Holla 23/5-1890 m. Gunhild Marie Sørensdatter fra Verket f. 13/9-1870, d.a. arb. Søren Johnsen. Se Familie 41b - Verket 1875.
Forlovere: "Rasmus Johnsen Vrk. og Kristian Evensen Vrk."
1. Karl Severin Finkenhagen f. 20/8-1890. Se Familie 19e - Verket 1920.
2. Hans Finkenhagen f. 1/1-1892. Se Familie 12d - Verket 1920.
3. Marie Birgithe f. 30/9-1893 d. 5/9-1895 på Verket. "Druknet".
4. Bernhard Martinius Finkenhagen f. 29/7-1895.
5. Kristian Finkenhagen f. 27/12-1896.
6. Kasper f. 25/11-1898 d. 14/12-1898 på Verket av "Krampe".
7. Charlotte Marie Finkenhagen f. 11/2-1900.
8. Harald Kasper Finkenhagen f. 17/3-1904 (sagfiler) g. i Holla 26/9-1925 m. Ingebjørg Borgen fra Sauland f. 1906, d.a. skomaker Andreas Borgen.
9. Kasper f. 13/8-1906 d. 17/6-1906 på Verket. "Medfødt Svaghed."
10. Ole Finkenhagen f. 30/8-1907.
11. Edle Kristine Finkenhagen f. 17/12-1909.
12. Sverre Kristoffer Finkenhagen f. 2/3-1912.
13. Peder f. 28/3-1914 d. 15/6-1916 av "Lungebetændelse".

F.f. = Faddere for ...

F.f. Gartner Kristian Kaspersen Finckenhagen Vrk. og Gunhild Marie Sørensdatters Karl Severin: Anne Gurine Bentsd. Vrk., Inger K. Sørensd. Vrk., Andreas Thomassen Vrk., Andreas Kristoffersen Vrk. og Karl Kittilsen Vrk.
F.f. Havearbejder Kristian Kaspersen Finkenhagen Vrk. og Marie Sørensdatters 
Marie Birgithe: Andrea Andersd. Vrk., Ingeborg Rasmusd. do., Andreas Kristoffersen do., Andreas Thomassen do., Hans Hansen Bærland d.y.
F.f. Havearb. Kristian Finkenhagen Vrk. og Gunhild Marie Sørensdatters 
Bernhard Martinius: Kone Hanna Stiansen Vrk., pige Kristine Andreassen, arb. Martinius Jensen Vrk., Alfred Ingebretsen Vrk., arb. Hans Andreassen Vrk.
F.f. Dagarb. Kristian C. Finkenhagen, Vrk. og Marie Sørensdatters 
Kristian: Andrea Eriksen Vrk. Anne Gundersen Vrk., Martinius Olsen Vrk., Andreas Kristoffersen Vrk., Andreas Thomassen Vrk.
F.f. Gartnerhjelper Kristian Finkenhagen Vrk. og Gunhild Marie Sørensdatters 
Kasper Kristiansen Finkenhagen: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 1/12 af Pastor Kiær.
F.f. Gartnerarb. Kristian Finkenhagen Vrk. og Gunhild Marie Sørensdatters 
Charlotte Marie: Elise Rasmussen, pige Elise Hansen, Arb. Rasmus Johnsen Vrk., Arb. Hans Bærland og Arb. Andreas Kristoffersen Vrk.
F.f. Arb. Kristian Finkenhagen, Vrk. og Marie Sørensdatters 
Harald Kasper: Moderen, Bertine Sørensen Vrk., Severine Torbjørnsen Vrk. og Olaves Gundersen Vrk.
F.f. Sagbrugsarb. Kristian C. Finkenhagen Vrk. og Gunhild Marie Sørensdatters 
Ole: Værksarb. Hans Kristensen Vrk., Karl Kristiansen Vrk., Kone Andrea Jakobsen Vrk., pige Karen Gundersd. Vrk.
F.f. Sagarb. Kristian Finkenhagen, Vrk. og Marie Sørensdatters 
Edle Kristine: Aslaug Hansen Vrk., pige Nora Hansen, Former Severin Torbjørnsen, Sagarb. Hans Olsen Vrk., Uk. Karl Finkenhagen.
F.f. Sagarb. Kristian Finkenhagen, Vrk. og Gunhild Marie Sørensdatters 
Sverre Kristoffer Finkenhagen: Karen Andersen Vrk., pige Mari Andreassen Vrk., Former Severin Torbjørnsen Vrk., Andreas Kristoffersen og Faderen.
F.f. Hollen. Sagarb. Kristian Finkenhagen, Vesthagen og Marie Sørensdatters 
Peder: Moren, pige Gusta Johannesen Vrk., Sagarb. Nils Johannesen Vrk., Hans Kristiansen Vrk. Hjemmedøbt 6/4-1914 af Sognepræst Valle (bekreftet i kirken 2/4-1915. G.S.).

Kristian Finkenhagen bygde hus på Vesthagen rundt 1913 og flytta inn der før mars 1914.


Familie 57.
Verket 1900. Prestesaga.

Flaademand, losjerende
Karl Larsen, ug. f. 18/7-1863 i Holla, s.a. Lars Tollefsen. Se Familie 51 - Verket 1875.


Familie 58.
Verket 1900.

Personliste for nr. 58 mangler. Her er det oppført at det skal bo 11 personer. De vil derfor mangle i denne folketellinga.


Familie 59a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter.

Her var oppført former Peder Johnsen fra Verket f. 18/1-1843 med familie. Se Familie 48d - Verket 1891.


Familie 59b.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Her var oppført en "Fattigunderstøttet" Torsten Hansen f. 19/3-1828. Se Familie 30a - Verket 1875.


Familie 60.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Her var oppført beslagsmed Herman Andreas Olsen (Herman Olsen) f. 8/7-1869 med familie. Se Familie 74 - Verket 1910.


Familie 61a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter.

Her var oppført former Herman Andreas Hansen (Herman Hansen) f. 1872 med familie. Se Familie 63 - Verket 1910.


Familie 61b.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Her var oppført beslagsmed Peder Hansen fra Verket f. 22/5-1843 og hustru. Se Familie 7a - Verket 1875.


Familie 62.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Her var oppført enka etter Johannes Olsen Kabbe, Anne Eriksdatter fra Melum f. 16/9-1850 og 4 sønner. Se Familie 30 - Verket 1891.


Familie 63a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter. (Sandbakken).

Her var oppført enka etter former Johannes Hansen, Gunhild Gunnulfsdatter fra Lunde f. 16/11-1857 med 5 barn. Se Familie 13c - Verket 1891.


Familie 63b.
Verket 1900. Arbeiderbolig. (Sandbakken).

Her var oppført former Ole Gulliksen fra Verket f. 3/10-1856 med familie. Se Familie 44a - Verket 1891.


Familie 64a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter.

Her var oppført former og slakter Andreas Hansen (Andreas Eide) fra Verket f. 20/3-1875 med familie. Se Familie 84a - Verket 1900.

Andreas Hansen kjøpte i 1928 tomt i Vesthagan. Tomta hadde navnet Eide, dermed endra familien
slektsnavnet sitt til Eide. Dette ble en 3-generasjoners slakter-familie. Se Fensv. 52 under Søve.


Familie 64b.
Verket 1900. Arbeiderbolig

Beslagsmed
Hans Kristinius Olsen
fra Verket f. 11/9-1867, s.a. former Ole Hansen. Se Familie 21 - Verket 1875.
g. i Holla 13/7-1889 m. Klara Mathilde Pettersdatter fra Verket f. 29/8-1868 i Solum d. 1/4-1892 på Verket av "Tæring.", d.a. skipper Jens Carl Pettersen. Se Familie 50b - Verket 1891.
Forlovere: "Peder Hansen Vrk. og Gunder Hansen Vrk."
g2g i Holla 29/5-1897 m. Johanna Kristoffa Kristoffersen fra Bergen f. 1876, d.a. sjømann Kristoffer Kristoffersen i Bergen.
Forlovere: "Karl Rasmussen Vrk. og Johannes Hansen Vrk."
1. Olav Kristian Olsen f. 26/9-1889.
Barn i 2. ekteskap:
2. Ottar Kristinius f. 6/3-1898 d. 27/6-1903 på Verket av "Svulst i Hjernen."

F.f. Arb. Hans Kristinius Olsen Vrk. og Klara Mathilde Petersens Olaf Kristian: Olava Hansen Vrk., Sofie Petersen Vrk., Ole Hansen Vrk., Karl Petersen Vrk. og Herman Olsen Værket.
F.f. Beslager Hans Kristinius Olsen Vrk. og Johanne Kristofa Kristoffersens 
Othar Kristinius: Beslager Herman Andreas Olsen, former Ole Andersen Kronborg, Faderen, Johanne Karete Olsd., Moderen.

Denne familien bodde garantert her den 3. desember 1900, og da sønnen Ottar døde i juni 1903.
Siden er de ikke funnet igjen på Ulefoss.


Familie 65.
Verket 1900. Solbakken. Kontorchefhus.

¨Her var oppført kontorchef Tom Seeberg fra Drammen f. 17/2-1860 med familie. Se Familie 4 - Verket 1910.


Familie 66.
Verket 1900. Skogfogedbolig.

Her var oppført Skogfoged og bonde Kristian Olsen Saatvedt f. 21/10-1855 med familie. Se Familie 65 - Verket 1891.


Familie 67.
Verket 1900. Kaasene 1.

Her var oppført snedkerverkstedarbeider Karl Julius Brynildsen Kaasene f. 10/12-1850 med familie. Se Familie 70a - Verket 1891.


Familie 68.
Verket 1900. Kaasene 2.

Her var oppført beslagsmed og jordbruger Gustav B. Juliussen f. 22/11-1871 med familie. Se Familie 1b - Verket 1920.


Familie 69.
Verket 1900. Kaasene 3.

Her var oppført maskinreparatør ved sliperi og jordbruger Andreas Anundsen fra Verket f. 1864 med familie. Se Familie 125 - Verket 1910.


Familie 70.
Verket 1900. Kaasene 4. ("Sæterkaasene").

Her var oppført fyrbøter ombord i Dampskib og jordbruger Knut Thorstensen f. 1830 i Lunde og hustru Margit Andersdatter. Se Familie 2a - Verket 1891.


Familie 71a.
Verket 1900. Kamperhaug. Arbeiderbolig med 2 leiligheter.

Her var oppført gamle Thorer Pedersen f. 30/5-1823 i Lunde, med familie. Se Familie 75 - Verket 1865.


Familie 71b.
Verket 1900. Kamperhaug.

Her var oppført beslagsmed Bent Nilsen f. 19/3-1851, med familie. Se Familie 76 - Verket 1910.


Familie 72a.
Verket 1900. Ringsevja I. Gammel husmannsplass med 2 leiligheter.

Skomaker, sliperiarbeider, jordbruker
Nils Stenersen Ringsevjen fra Skaukås under M. Jøntvedt f. 25/3-1858 d. 4/8-1936, s.a. pige Anne Olsdatter Skogen og ungkar Stener Nilsen Trettekaas.
g. borgerlig 10/11-1882 m. Anne Tomine Andreasdatter fra Ringsevja f. 6/11-1853 d. 15/3-1932, d.a. Petter Andreas Rasmussen Ringsevjen. Se Familie 63 - Verket 1875.
1. Andreas f. 30/9-1883 i Kåsa under Kolle.
2. Anna Nikoline Stenersen f. 7/12-1884 i Ringsevja g.m. Andreas Abrahamsen Solvang. Se Ellandvegen 8 på Vesthagen under Søve.
3. Ragna Andrea Stenersen f. 21/5-1887 i Ringsevja.
4. Paula Anette Stenersen f. 4/6-1889 i Ringsevja g.m. Lars Tobiassen. Se Fensvegen 60 på Vesthagen under Søve.
5. Andreas Stenersen f. 25/8-1891 i Ringsevja.
6. Ragna Amunda Stenersen f. 24/7-1893 i Ringsevja.
7. Anne Tomine Stenersen (Minni Stenersen) f. 24/4-1897 i Ringsevja g.m. Anders Edvartsen. Se Familie X - Verket 1961.

Nils Stenersen var hos Hans Helgesen på Vaskås under Jøntvedt som 8 åring i 1865. Han ble da forsørget av "Holden fattigkasse". Han ble
konfirmert i Holla kirke i oktober 1873 fra plassen Skaugen med karakteren "meget godt". Han ble nevnt som Nils Stenersen Stua i feb. 1879.
Da hadde han meldt fra til presten om at han "Agter at flytte". Dette ble det nok ikke noe av, for det var ikke lenge før han traff Anne Tomine.

Dattersønn: Anker Osvald Holmberg f. 21/2-1912 i Gjerpen. Bor sammen med denne familien i 1920.

Denne familien tilhørte i 1891 menigheten som siden fikk navnet DELK (Det Evangeliske Lutherske Kirkesamfunn).

Vekkelse i bygda - D. E. L. K.
Av August Brenne i 2016.

Denne vekkelsen er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke. Det Evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn,
stiftet i Jarlsberg (Vestfold) i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighed i Jarlsberg grevskab med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

På 1860-tallet oppstod det i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner i Ramnes herred i Vestfold, barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangs-
punktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble dette likevel resultatet.
Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen - som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.
DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg.

 


Familie 72b.
Verket 1900. Ringsevja I.

Her var oppført beslagsmed Andreas Rasmussen f. 6/5-1863 med familie. Se Familie 4b - Verket 1920.

Denne familien var også medlemmer av "Frimenigheden".


Familie 73a.
Verket 1900. Ringsevja II. Gammel husmannsplass med 2 leiligheter.

Her var oppført enka Inger Tronsdatter med familie. Hun var enke etter Andreas Evensen Ringsevjen. Se Familie 62b - Verket 1875.


Familie 73b.
Verket 1900. Ringsevja II.

Her var oppført "arbeidsudygtigede" Lars Evensen Ringsevjen f. 8/6-1826 med familie. Se Familie 62a - Verket 1875.


Familie 74a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 3 leiligheter.

Her var oppført den aldrende byggmester Hans Valentin Bauer f. 15/1-1825, og hustru. Se Familie 12 - Verket 1875.


Familie 74b.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Former
Karl Pedersen (Carl Pedersen) fra Verket f. 20/1-1869 d. 1949 i Pateluma, s.a. former Peder Johnsen "Fæbakke". Se Familie 48d - Verket 1891.
g. i Holla 23/11-1894 m. Marie Gunhilde Andreasdatter (Marie Andreassen) fra Verket f. 30/11-1872 d. 1944 i Pateluma, d.a. former Andreas Abrahamsen Kaasa. Se Familie 69 - Verket 1875.
Forlovere: "
Anders Johannesen Sandbakken, Vrk. og Abraham Andreassen Vrk."
1.
Ingeborg Anette Pedersen f. 1/3-1896. Bodde i Petaluma, California.
2. Aksel Paust Pedersen f. 16/6-1898. Bodde i Chicago.
3. Arne Pedersen f. 28/8-1901. Bodde i Chicago.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Former Karl Pedersen Helgeroen, Vrk. og Marie Gunhilde Andreassens Ingeborg Annette: Former Peder Jonsen Vrk., former Abraham Andreassen Vrk., Sagarb. Adolf Andreassen Vrk., kone Sofie Pedersd. Vrk., pige Maren Petersen.
F.f. Former Karl Pedersen Vrk. og Marie Andreassens 
Aksel Paust: Moderen, Ida Abrahamsen, Former Per Johnsen, Faderen, Ole Pedersen.
F.f. Former Karl Pedersen, Ulefos (Vrk.) og Marie Andreassens 
Arne: Former Peder Johnsen Vrk. og kone Anne Olsd., pige Ida Abrahamsen, Grubearb. Anton Andreassen Vrk.

Denne familien emigrerte via Oslo til Chicago med skuta "S/S Montebello" med avreise 27/4-1906. 2 voksne og 3 barn.

Kilde: Brok 73 i boka "Brokker" (Per Bernt Tufte - 2023). Sitat:
"
Karl hadde en kjenning som var i god stilling ved et jernstøperi i Chicago. Det var trolig ungdomsvennen Carl Bauer, og der kunne Karl også få arbeid om han ville. Bauer hadde reist til USA i 1893, og hadde da tittel av ”billedskjærer” (treskjærer/modellsnekker?).
I 1906 tok Karl Pedersen familien med seg, og flyttet til Chicago. Der ble de i noen år. Guttene vokste til og kom i arbeid, hver på sin kant. Datteren kom til å reise tvers over kontinentet til California. Hennes mor hadde nemlig et søskenbarn der, som drev hønsefarm. Hun ble gift med en mann fra Larvik, som også drev hønseri i stor stil, og hadde 4000 høns. Det ble til at hun (Ingeborg Anette) sendte bud på sine foreldre, og slik gikk det til at Karl og kona kom til Petaluma (Pateluma) i California. Karl ble beskjeftiget ved en kassefabrikk, som leverte eggekasser til alle de store hønsefarmene i trakten. Dette arbeidet han med like fram til aldersgrensen. Senere var han mest opptatt med å stelle i hagen rundt det vakre hjemmet sitt. Deres to sønner var begge gifte og bodde fremdeles i Chicago.
De hadde ikke vært hjemme i Norge på besøk siden de reiste, men de hadde punktlig holdt kontakten ved like. Det var bare kort tid siden familien her sist mottok brev, (skrevet i 1941). Hvordan det gikk med dem senere, er ikke kjent for oss." 

Per B. Tuftes h
ovedkilder: Ulefos Avis 4/4-1941, Kirkebøker og folketellinger.


Gravstøtta fra Cupress Hill Memorial Park, Petaluma, Sonoma Co., California, USA.
Kilde: Findagrave.com.


Familie 74c.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Her var oppført enka etter Andreas Abrahamsen Kaasa, Ingeborg Gundersdatter f. 13/11-1834, med familie. Se Familie 69 - Verket 1875.


Familie 75a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter.

Former
Abraham Andreassen fra Verket f. 14/9-1855 d. 25/5-1909 på "Ringsevjekaasa" av lungebetennelse, s.a. former Andreas Abrahamsen. Se Familie 69 - Verket 1875.
g. i Holla 25/3-1881 m. Maren Tomine Johnsdatter fra Verket f. 27/1-1859 d. 13/8-1938(?), d.a. former John Tallaksen. Se Familie 37 - Verket 1865.
Forlovere: "
Nils Gundersen Værket og Anders Johannesen Værket."
1. Ida Anette Abrahamsen f. 11/2-1882. Sypike i 1900, g.m. former Andreas Odinsen. Se Bergegata 19 under Prestegården.
2. Andreas Abrahamsen f. 21/1-1884. "Smedhaandlanger" i 1900. Se Ellandvegen 8 (Vesthagen) under Søve.
3. Jon f. 23/4-1886 d. 3/11-1886 på Verket av "Strubehoste".
4. Jon Abrahamsen f. 23/8-1887. Former i 1910. Se Ellandvegen 10 (Vesthagen) under Søve.
5. Anna Abrahamsen f. 30/8-1889. Ugift. Satt under vergemål i 1955. Se Kanada 26 under Søve.
6. Lovise Abrahamsen f. 7/1-1892 d. 7/12-1969 m. Kristian Johnsen fra Vesthagen f. 25/6-1893 d. 14/6-1970. Gravlagt på Kronborg Nye. Bodde på Sagene?
7. Arthur Thomas Abrahamsen (Arthur Abrahamsen) f. 2/9-1895. Sagarbeider i 1910. Se Herregårdsv. 4 under Verket.
8. Julie Abrahamsen f. 25/12-1897 g.m. Ole Sigvald Solvold. Se Kanada 26 under Søve.
9. Kristoffer Abrahamsen f. 3/4-1901 d. 29/7-1977 g.m. Janny f. 4/1-1898 d. 6/5-1973. Gravlagt på Gjerpen i Skien.

F.f. Former Abraham Andreassen og Maren Thomine Jonsdatters Ida Anette: Maren Anne Gundersd. Vrk., Kirstine Marie Andreasd. Vrk., Andreas Abrahamsen Vrk., Jacob Petter Gundersen Vrk., Nils Johnsen Vrk.
F.f. Former Abraham Andreassen og Maren Thomine Johnsdatters Andreas: Anne Johannesd. Vrk., Kirsten Christensd. Vrk., Aasmund Gundersen Vrk., Anders Johannesen Vrk., Nils Johnsen Vrk.
F.f. Former Abraham Andreassen Vrk. og Marie Thomine Johnsens John: Anne Tallaksd., Gunnild Johnsd., Anders Johannesen og Jacob Peter Gundersen Værket, Karl Pedersen Sagbruget.
F.f. Former Abraham Andreassen Vrk. og Maren Thomine Johnsdatters John: Ingeborg Gundersd. Vrk., Kirstine Marie Andreasd. Vrk., Andreas Abrahamsen Vrk., Nils Johnsen Vrk., Ole Nilsen Vrk.
F.f. Former Abraham Andreassen Vrk. og Maren Thomine Johnsdatters Anna: Gunhild Johnsd. Sagbr., Mari Andreasd. Vrk., Aasmund Gundersen Vrk., Anders Johannesen Vrk. og Nils Johnsen Vrk.
F.f. Former Abraham Andreassen Vrk. og Maren Thomine Johnsdatters Lovise: Maren Gundersd. Vrk., Sofie Pedersd. Vrk., Nils Johnsen Vrk., Jørgen Aasmundsen Vrk. og Karl Pedersen Sagbr.
F.f. Former Abraham Andreassen Vrk. og Maren Tomine Jonsens Arthur Thomas: Kone Marie Karlsen Helgeroen, do. Marie Aasmundsen Vrk., Smed Nils Johnsen Vrk., Sliberiarb. Johannes Andersen Vrk., Værksarb. Adolf Andreassen Vrk.
F.f.
Former Abraham Andreassen Vrk. og Maren Thomine Johnsens Julie: Pige Ida Anette Abrahamsen, Moderen, Faderen, Beslager Adolf Andreassen Vrk., Former Karl Pedersen Vrk.
F.f. Former Abraham Andreassen Vrk. og Maren Tomine Johnsdatters 
Kristoffer: Marie Pedersen Vrk., Ida Anette Abrahamsd. Vrk.,  Smed Nils Johnsen Vrk., Beslager Adolf Andreassen Vrk., Smedsvend Andreas Abrahamsen Vrk.

Abraham Andreassen var etterkommer av en eldgammel jernverksslekt som opprinnelig stammer fra Vallonia i Belgia.


Familie 75b.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Her var oppført sagfiler Jakob Andreassen f. 3/2-1863, med familie. Se Familie 81 - Verket 1910.


Familie 76a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter. Kaasa.

Her var oppført former Tron Halvorsen fra Verket f. 22/2-1869, med familie. Se Familie 9d - Verket 1920.


Familie 76b.
Verket 1900. Arbeiderbolig. Kaasa.

Her var oppført former Andreas Thomassen fra Verket f. 24/10-1870, med familie. Se Familie 39 - Verket 1910.


Familie 77a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 3 leiligheter. Ringsevja.

Her var oppført former Johan Nilsen fra Verket f. 16/4-1865, med familie. Se Familie 11b - Verket 1920.


Familie 77b.
Verket 1900. Arbeiderbolig. Ringsevja.

Her var oppført sagarbeider Even Andreassen fra Verket f. 21/10-1864, med familie. Se Familie 11f - Verket 1920.


Familie 77c.
Verket 1900. Arbeiderbolig. Ringsevja.

Her var oppført beslagsmed Gunder Aasmundsen fra Verket f. 30/9-1860, med familie. Se Familie 111 - Verket 1910.


Familie 78a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter. Ringsevja.

Former
Peder Larsen fra Verket f. 21/3-1865, s.a. former Lars Pedersen. Se Familie 39a - Verket 1891.
g. i Holla 12/9-1890 m. Ingeborg Thorstensdatter fra Verket  f. 3/9-1860, d.a. former Thorsten Hansen. Se Familie 30a - Verket 1875.
1. Anna Karethe Larsen f. 8/10-1890 g. i Holla 2/9-1916 m. skredder Hans Thorvald Olsen på Odden under Eie øvre.
2. Lovise Larsen f. 25/5-1892 g. i Holla 27/12-1926 m. fabrikkarb. Oskar Kristoffer Berg på Skotfoss.
3. Klara Therese Larsen f. 30/5-1894 g. i Holla 29/5-1915 m. Halvor Andreas Kristensen fra Sagene. Se Familie xx - Sagene 1920.
4. Ingeborg f. 24/1-1896 d. 30/1-1896.
0. Dødfødt pike f. 6/7-1897. "
Værksarb. Peder Larsen Vrk. og Ingeborg Thorstensdatters Dødfødte Pigebarn."

F.f. Former Peter Larsen Vrk. og Ingeborg Thorstensdatters Anna Karethe: Anne Gunnulfsd. Vrk., Johanne Thorstensd. Vrk., Hans Thorstensen Vrk., Severin Thorstensen Vrk. og Gunder Larsen Værket.
F.f. Former Peder Larsen Vrk. og Ingeborg Thorstensdatters 
Lovise: Anne Gunnulfsd. Vrk., Johanne Thorstensen Vrk., Hans Thorstensen Vrk., Johannes Thorstensen Vrk., Lars Larsen Vrk.
F.f. Former Peder Larsen Vrk. og Ingeborg Thorstensdatters 
Klara Therese: Johanne Andreasd. Vrk., Johanne Thorstensd. Vrk., Gunder Larsen Vrk., Lars Larsen Vrk., Barnets Fader.
F.f. Former Peder Larsen Vrk. og Ingeborg Thorstensdatters 
Ingeborg: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af lærer Sønstebø. Barnet døde 30/1.

1920: 5 barn, 3 lever.


Familie 78b.
Verket 1900. Arbeiderbolig. Ringsevja.

Former
John Isaksen fra Gruvehaugen under Fen nedre f. 17/5-1860, s.a. Isak Isaksen Gruben.
g. i Holla 28/9-1882 m. Ingeborg Andersdatter fra S. Namløs(1) f. 1/1-1863, d.a. Anders Tronsen Namløs.
Forlovere: "Peder Pedersen Gruben og Ole Nilsen Namløs."
1. Isak Johnsen f. 23/12-1883.
2. Anne Marie Johnsen
f. 10/12-1885 g.m. Tollef Halvorsen Kolstad.
3. Anders
Johnsen (Anders Øvervoll) f. 10/2-1888 g. i Holla 5/1-1918 m. Aasta Kristine Johnsen fra Vrangfoss f. 1896.
4. Inga
Johnsen f. 19/9-1890 g. hos Skien byfogd 23/11-1912 m. Gustav Gustavsen f. 11/1-1890 i Valebø.
5. Ingvald
Johnsen f. 1/5-1893.
6. Asborg
Johnsen f. 27/9-1895 g1g i Holla 24/6-1917 m. Andreas Halvorsen Namløs f. 1890, g2g i Holla 7/7-1924 m. Kristoffer R. Storåsen fra Nes i Sauherad.
7. Peder
Johnsen f. 1/4-1898. Se Kanada 25 under Søve.
8. Ingeborg Josefa
Johnsen f. 7/5-1900.
9. Tron
Johnsen f. 23/3-1903. Se Lannav. 148 på Odden.
10. Valborg Johnsen f. 22/7-1908. Fadder i 1927.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Former John Isaksen Gruben og Ingeborg Andersdatters Isak: Inger Pedersd. Namløs, Inger Isaksd. Gruben, Anders Tronsen Namløs, Isak Isaksen Gruben, Vetle Hansen Namløshagen.
F.f. Former John Isaksen Gruben og Ingeborg Andersdatters 
Anne Marie: Inger Pedersd. Namløs, Anne Kirstine Amdersd. Namløs, Anders Tronsen Namløs, Ole Pedersen Lindalen, Isak Isaksen Gruben.
F.f. Former John Isaksen Gruben og Ingeborg Andersdatters 
Anders: Inger Isaksd. Namløshagen, Anne Andersd. Namløs, Anders Thronsen Namløs, Hans Hansen Roligheden og Anders Isaksen Gruben.
Ved justisdepartementets bevilling av 15. aug. 1946, gitt tillatelse til å anta 
Øvervoll som slektsnavn i stedet for Johnsen.
F.f.
Former John Isaksen Vrk. og Ingeborg Andersdatters Inga: Olava Olsen Vrk., Anne M. Tallaksd. Vrk., Ole Pedersen Lindalen, Vetle Hansen Namløshagen og Thron A. Namløs.
F.f. Former John Isaksen Vrk. og Ingeborg Andersdatters 
Ingvald: Pauline Sofie Larsen Gruben, Marie Tallaksen Vrk., Anders Thronsen Namløs, Isak Isaksen Gruben, Peder Larsen Vrk.
F.f. Former John Isaksen, Vrk. og Ingeborg Andersdatters 
Asborg: Kone Pauline Sofie Isaksen, pige Hanna Hansd. Vrk., tømmerm. Hans Hansen Vrk., former Isak Isaksen Gruben, former Peder Larsen Vrk.
F.f. Former John Isaksen Vrk. og Ingeborg Andersdatters 
Peder: Kone Paula Isaksen, Thora Andersen Namløs, Former Isak Isaksen, gbr. Thron Andersen Namløs, gbr. Peder Andersen Namløs.
F.f. Former Jon Isaksen Vrk. og Ingeborg Andersdatters 
Ingeborg Josefa: Anne Pedersd. Namløs, pige Tora Andersd. Namløs, Former Peder Larsen Vrk., Former Isak Isaksen Stoadalen, Gbr. Tron Andersen Namløs.
F.f. Former John Isaksen Vrk. og Ingeborg Andersdatters 
Tron: Paula Isaksen, Gruben, Isak Isaksen do, Peder Larsen Vrk. og Thora Andersd., Søve.
F.f. Former John Isaksen Vrk. og Ingeborg Andersdatters 
Valborg: Olga Hansen Vrk., pige Anne Marie Johnsen Framnæs, Former Peder Larsen Vrk., Uk. Tollef Halvorsen Kaalstad.

1920: 12 barn, 9 lever.


Familie 79a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter. Kronborg.

Former
Ole Andersen Kronborg fra Verket (Kronborg) f. 7/11-1856 d. 19/10-1912 på Kronborg av "Hjertelammelse", 55 år gml., s.a. former Anders Christensen Kronborg. Se Familie 115 - Verket 1865.
g. i Nes kirke, Sauherad 23/4-1887 m. Mari Johnsdatter fra Haugedal under Gjernes, Sauherad f. 18/3-1860, d.a. husmann John Hansen Haugedal og Ingerid Anundsdatter.
Forlovere: "Jon Hansen Haugedal og Kittil Gundersen Høgaas."
1. John Olsen Kronborg f. 25/9-1887 på Kronborg d. 24/12-1955 g. på Notodden 8/12-1923 m. Aagot Gjøstdal fra Tinn (d.a. Hans G.) f. 23/10-1895 d. 27/11-1957. Gravlagt på Kronborg nye.
2. Inga Sofie Kirstine Kronborg f. 15/12-1892. Konfirmert i Holla 29/9-1907.
3. Anna Marie Kronborg f. 30/10-1895.

F.f. Former Ole Andersen Kronborg og Marie Johnsen Højedals John: Andrea Andreasd. Kronborg, Anne Johnsen Højedal, Ole Gulliksen Vrk., Johannes Andersen Vrk. og Andreas A. Kronborg.
F.f. Former Ole Andersen Vrk. og Mari Johnsdatters Inga Sofie Kirstine: Asgeir Olsen Vrk., Hans Thomassen Vrk., Ole Nilsen Vrk., Marie Hansd. Vrk., Anne Johannesd. Vrk.
F.f. Former Ole Andersen Kronborg, Vrk. og Mari Jonsdatters Anna Marie: Sagarb. Ole Nilsen Vrk., do. Hans Andersen Vrk., sliberiarb. Nikolai Holstad, kone Karen Anundsd. Vrk.


"Vi kan ikke alltid stole på kirkebøkene!" Eller: "Er det rart jeg blir frustrert noen ganger?!"
Barn nr. 2. Inga Sofie Kirstines fødselsdato var et litet mysterium.
I kirkeboka (ført av presten) står det at hun var f. 17/12-1892. I klokkerboka står det at hun var f. 21/12-1892. Her er det senere ført på "17?"
Ved konfirmasjonen hennes er det i prestens innføring nevnt at hun er født 15/2(!!!)-1892.
Ved konfirmasjonen er det i klokkerboka ført av kapellanen at hun er født 15/12-1892. Dette er trolig riktig.
G.S.

Formeren her ble under folketellinga 1900 ført opp som "Olav Andersen". I alle andre kilder er hans navn skrevet for "Ole Andersen".


Familie 79b.
Verket 1900. Arbeiderbolig. Kronborg.

Former
Jørgen Johannesen fra Verket f. 2/12-1855 d. 23/3-1921 på verket av "Astma.", s.a. Johannes Gundersen. Se Familie 44a - Verket 1875.
g. i Holla 5/11-1880 m. Maren Andrea Christensdatter (Andrea Johannesen) fra Langjordet under Fosse f. 5/11-1859 d. 16/1-1946, d.a. Christen Jensen Langjordet og Kari Pedersdatter.
Forlovere: "
Johannes Gundersen Værket og Even Gjermundsen Værket."
1. Johanne Kirstine Jørgensen f. 23/11-1880 d. 14/11-1951 g. i Holla 6/3-1910 m. lærer Ole Andersen Moen fra Hvarnes i Hedrum f. 11/8-1887 d. 5/4-1976. Bodde på Hvarnes.
2. Johannes Jørgensen f. 30/3-1882. "Pudser ved Støberiet" i 1900. Se Hollav. 48 und. Prestegården.
3. Karl Jørgensen f. 9/11-1884. "Pudser ved Støberiet" i 1900, g. i Holla 19/4-1908 m. Berte Marie Pedersen Omtvedt.
4. Gustav f. 17/7-1886 d. 5/3-1887 på Verket.
5. Gustav Jørgensen f. 27/1-1888. Se Familie 57b - Verket 1920.
6. Andreas. f. 27/10-1889 d. 3/6-1890 på Verket av "Slim paa lungen."
7. Andreas f. 20/10-1891 d. 9/4-1892 på Verket av "Lungebetændelse."
8. Andreas Jørgensen f. 16/2-1893 d. 20/12-1958 g.m. Borghild Grøtthing f. 4/9-1900 (Gravminne: 1901) d. 1/4-1972.
9. Jørgen Jørgensen f. 12/12-1894 d. 21/3-1968 g. i Holla 20/10-1923 m. Ingeborg Edvardsen fra Verket f. 21/10-1903 d. 28/1-1975.
10. Karen Helene Jørgensen (Karen Jørgensen) f. 23/11-1896 d. 29/6-1980. Ugift.
11. Hans Jørgensen f. 9/10-1899 d. 26/4-1966 g. i Holla 15/9-1923 m. Hilda Strandsplass.
12. Anette Marie Jørgensen f. 10/1-1902.
0. Dødfødt sønn f. 25/6-1904.

F.f. Former Jørgen Johannesen og Maren Andrea Christensdatters Johanne Kirstine: Barnets Moder, Helene Johannesd., Johannes Gundersen, Even Gjermundsen og Gunder Johannesen, alle af Værket.
F.f. Former Jørgen Johannesen Vrk. og Maren Andrea Christensdatters 
Johannes: Karen Olsd. Vrk., Karoline Arnesd. Præstegaarden, Ole Jensen Kaasene, Johannes Gundersen Vrk., Gunder Johannesen Vrk.
F.f. Former Jørgen Johannesen Vrk. og Maren Andrea Christensdatters 
Carl: Barnets Moder, Kirsti Nilsd. Espevolden, Johannes Gundersen Vrk., Even Gjermundsen Vrk., Gunder Johannesen Vrk. Hjemmedøbt af Petter Olsen Vrk.
F.f. Former Jørgen Johannesen Vrk. og Maren Andrea Kristensdatters 
Gustav: Barnets Moder, Helene Johannesd. Vrk., Gunnar Johannesen Vrk., Andreas Andersen Bøle af Gjerpen, Peder Johnsen Strømodden.
F.f. Former Jørgen Johannesen Vrk. og Maren Andrea Kristensdatters 
Gustav: Barnets Moder, Anne Johannesd. Vrk., Peder Johnsen Strømodden, Ole Gulliksen Vrk. og Gunder Johannesen Vrk.
F.f. Former Jørgen Johannesen Vrk. og Maren Andrea Kristensdatters 
Andreas: Kirsti Nilsd. Vrk., Anne Johannesd. Vrk., Gunder Johannesen Vrk., Peder Johnsen Strømodden og Edvard Johnsen Strømodden.
F.f. Former Jørgen Johannesen Vrk. og Andrea Kristensdatters 
Andreas: Olava Olsen Vrk., Ingeborg M. Halvorsd. Vrk., Gunder Johannesen Vrk., Peder Johnsen Sagbr. og Faderen.
F.f. Former Jørgen Johannesen Vrk. og Maren Andrea Kristensdatters 
Andreas: Rasmus Johnsen Vrk., Peder Gunnulfsen Vrk., Ingeborg Marie Halvorsd., Moderen, Peder Johnsen Sagbruget.
F.f. Verksarb. Jørgen Johannesen Vrk. og Maren Andrea Kristensdatters 
Jørgen: Emma Olsen Vrk., Johanne Karethe Olsd. Vrk., Julius Brynildsen Kaasene, Jens Hansen Vrk., Ole Henriksen Vrk.
F.f. Former Jørgen Johannesen Vrk. og Maren Andrea Kristensdatters 
Karen Helene: Kone Emma Borander Vrk., pige Johanne Kristine Jørgensd., beslager Herman Olsen Vrk., arb. Gunnar Olsen Vrk., arb. Johannes Jørgensen Vrk.
F.f. 
Former Jørgen Johannesen Vrk. og Maren Andrea Kristensdatters Hans: Helga Nilsd. Vrk., Johannes Jørgensen Vrk., Herman Olsen Vrk., Gustav Juliussen Vrk. og Johanne Jørgensd. Vrk.
F.f.
Former Jørgen Johannesen Vrk. og Maren Andrea Kristensens Anette Marie: Kone Emma Petersen Borander, Vrk., Pige Kristine Jørgensen Vrk., Karl Jørgensen Vrk. og Herman Olsen Vrk.
F.f. Arbeider Jørgen Johannesen, Ulefos Støberi og Andrea Kristensdatters Dødfødte Søn (selvsagt ingen faddere). Anmeldt af Jordemoder Anna Holtan.

1920: 13 barn, 9 lever.

Foreldrene er gravlagt på Kronborg gamle.


Familie 80a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter. Dreier (tidl. Neperud. G.S.).

Dreier
Ole Henriksen
 fra Verket f. 11/1-1865 d. 24/3-1924 på Verket, s.a. dreier Henrik Halvorsen Næperud. Se Familie 117 - Verket 1865.
g1g i Holla 7/12-1888 m. Lovise Gabrielsdatter fra Tanum i Bohuslen, Sverige f. ca. 1863 d. 10/2-1907 på Helgeroa av tæring, d.a. Gabriel Kristensson.
Forlovere: "
Lars Halvorsen Ødegaard og Even Andreas Jespersen Vrk."
g2g i Holla 13/4-1911 m. Julie Konstanse Andreasdatter fra Skage i Kolvereid, N. Trøndelag f. 28/4-1884 d. 7/12-1952 på Ulefoss, d.a. husmann Andreas Johnsen Skage i Kolvereid.
Forlovere: "
Beslagsmed Jens Juliussen og ditto Gustav Julussen."
1. Henriette Marie Henriksen f. 5/4-1889 d. 27/3-1918 på Helgeroen av "Tæring".
2. Anni Gustava Henriksen f. 7/7-1891.
3. Emilie Henriksen f. 5/2-1896.
4. Edle Benedikte Henriksen f. 3/3-1899.
Barn i 2. ekteskap:
5
. Hans Andreas Henriksen f. 17/11-1911.
6. Henrik Bemer Henriksen f. 15/6-1913.
7. Kristine Henriksen f. 12/4-1916.
8. Henriette Marie Henriksen f. 3/11-1919.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Dreier Ole Henriksen Vrk. (Helgeroen) og Lovise Gabrielsens Henriette Marie: Sofie Klasen Vrk., Henriette Henriksen Vrk., Even Jespersen Vrk., Lars Halvorsen Øgaarden og Halvor Andreassen Kronborg.
F.f. Former(!) Ole Henriksen Vrk. og Lovise Gabrielsdatters 
Annie Gustava: Lars Halvorsen Ødegaarden, Ole Vetlesen Kaasa, Holla, Halvor Henriksen Vrk., Sofie Klausd. Vrk., Hanna Henriksd. Vrk.
F.f. Dreier Ole Henriksen Vrk. og Lovise Gabrielsdatters 
Emilie: Former Jens Hansen Vrk., Dreier Halvor Henriksen Vrk., August Svendsen Heisholt, kone Sofie Kristensd. Vrk., pige Hanna Henriksd. Vrk.
F.f. Værksarb. Ole Henriksen Vrk. og Lovise Gabrielsens 
Edle Benedikte: Kone Sofie Kristensen Vrk., Pige Hanna Henriksen, Arb. August Svendsen, Arb. Halvor Henriksen, Arb. Herman Larsen.
F.f.
Dreier Ole Henriksen, Helgeroen og Julie Konstanse Andreasdatters Hans Andreas: Torbjørg Paulsen Skippervold, pige Henriette Olsen Vrk., Grubearb. Peter Paulsen Skippervold, Grubearb. Ingvald Johannesen Torsberg.
F.f. Dreier Ole Henriksen, Dreier - Helgeraaen og Julie Andreasdatters 
Henrik Bemer: Faderen, Uk. Ingvald Johannesen, Kone Marie Juliussen Kaasene, Pige Emilie Olsd. Helgeraaen.
F.f. Dreier Ole Henriksen, Helgeroen og Julie Andreasdatters 
Kristine: Kone Marie Juliussen, Pige Emilie Johansd. i Skien, Faderen, Beslager Gustav Juliussen Kaasene.
F.f. Jerndreier Ole Henriksen, Ulefos og Julie Andreassens 
Henriette Marie: Faren, Haakon Henriksen, Kone Henriette Svensen, Pike Signe Henriksen.

Julie var tidligere i tjeneste på Espevalen.

Losjerende fjellarbeider i 1910: Ingvald J. Horvei f. 30/1-1887 i Evanger.

Allerede i 1907 hadde denne familien flytta til Helgeroa und. Prestegården.


Familie 80b.
Verket 1900. Arbeiderbolig. Dreier (tidl. Neperud. G.S.).

Sagarbeider, Sliperiarbeider, gråstensmurer, tomtearbeider ved jernverk, reparatør, rørlegger
Theodor Pedersen fra Sannerholtkaste under Romnes f. 28/3-1870 d. 26/10-1952 i Skien, s.a. arbeider Peder Pedersen.
g. hos Skien byfogd 2/11-1895 m. Hulda Ingerine Eriksdatter f. 4/8-1876 i Eidanger, d.a. bonde Erik Olsen Bjønnæs.
Forlovere: "
Arb. Peder Pedersen Hollen og arb. Olaus Aasmundsen Hollen."
1. Alma Elise Pedersen f. 18/4-1896.
2. Konstanse Pedersen f. 13/1-1898.
3. Emilie Pauline Pedersen f. 30/3-1900.
4. Hilda Terese Pedersen f. 24/1-1902.
5. Peder Pedersen f. 25/11-1903.
6. Asborg Pedersen f. 4/3-1906.
7. Ragnhild Pedersen f. 14/10-1908.
8. Einar Pedersen f. 2/2-1911.
9. Edvin Theodor Pedersen f. 18/5-1913.
10. Harald Pedersen f. 23/5-1915.
11. Haakon Pedersen f. 27/9-1918.
12. Tolleiv Pedersen f. 1/5-1921.

Ved vielses innføringen var det nevnt at hun var dissenter.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Dagarb. Theodor Pedersen Sannerholt og Hulda Ingerine Eriksdatters Alma Elise: Kone Karen Pedersen Sannerholt, pige Anne Nilsen do., gbr-søn Thor Nilsen Baksaas, vognmand Bent Pedersen Vrk., skomager Ole Jonsen Sannerholt, Peder Pedersen do.
F.f. Sagarb. Theodor Pedersen Sannerholt og Hulda Ingerine Eriksens 
Konstance: Enke Maren Pedersen, Sagbr., Pige Margrethe Gustava Bentsen Vrk., Bent Pedersen Vrk., Ole Jensen Sannerholt, Peder Pedersen do.
F.f. Dagarb. Theodor Pedersen Sannerholt og Hulda Pedersens 
Emilie Pauline: Anna Torbjørnsen, pige Kristine Andreassen, Arb. Severin Torbjørnsen.
F.f. Graastensmurer Theodor Pedersen Vrk. og Hulda Ingerine Eriksdatters 
Hilda Terese: Vognmand Bent Pedersen Vrk. og hustru Anne Pedersen, uk. Peder Pedersen Vrk., pige Kristine Jørgensd.
F.f. Arb. Theodor Pedersen Vrk. og Hulda Pedersens 
Peder: Karen Larsen Sannerholt, Anna Larsen do., Peder Pedersen do. og Faderen.
F.f. Graastensmurer Theodor Pedersen, Vrk. og Hulda Eriksdatters 
Asborg: Anne Pedersd. Vrk., Sofie Bentsd. Vrk., Peder Bentsen Vrk. og Peder P. Sannerholt.
F.f. Arb. Theodor Pedersen Vrk. og Hulda Eriksens 
Ragnhild: Enke Maren Olsen, Sagene, pige Anne Larsen Sannerholt og Barnets Fader.
F.f. Arb. Teodor Pedersen Vrk. og Hulda Eriksdatters 
Einar: Maren Olsen Sagene, Barnets Fader, Sagarb. Peder Olsen Sagene, pige Alma Pedersen Vrk.
F.f. Arb. Teodor Pedersen Vrk. og Hulda Eriksdatters 
Edvin Teodor: Karen Andersen Sannerholt, Pige Konstanse Pedersen Vrk., Skomager Lars Andersen Sannerholt.
F.f. Reparatør Theodor Pedersen Vrk. og Hulda Eriksdatters 
Harald. Forældrene, Pige Konstanse Pedersen.
F.f. Rørlægger Theodor Pedersen Stoa, Ulefoss og Hulda f. Eriksens 
Haakon: Forældrene, Pike Marie Gundersen, Peder Pedersen Stoa.
F.f. 
Verksarb. Theodor Pedersen Stoa, Vrk. og Hulda Ingerines Tolleiv: Pike Emilie Pedersen, Pike Asborg Pedersen, Faren, Johannes Torstensen. Hjemmedøpt (9/6) av lærer Sønstebø.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Theodor Pedersen med familie flytta til Skien på ukjent tidspunkt etter 1921. Han er gravlagt på Johannes kirkegård i Skien.


Familie 81a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter. Ringsevja.

Former
Andreas Johnsen Fæbakke fra Febakke under S. Namløs f. 17/9-1854 d. 13/9-1923 på Verket av kreft, s.a. John Olsen Fæbakke.
g. i Holla 8/6-1877 m. Gro Gunnulfsdatter fra Kåsa i Lunde f. 6/9-1855 i Lunde d. 17/8-1927 på Verket av "Nervebetendelse", d.a. Gunnulf Haraldsen Kaasa.
Forlovere: "
Hans Asgjærsen Værket og Ole Jensen Kaasene."
1. Bertha Andreasdatter Febakke f. 19/11-1877.
2. Gunder Febakke f. 7/2-1880.
3. Marie Febakke f. 19/6-1882 g.m. Aasmund Aasmundsen fra Verket. Se Familie 10a - Verket 1920.
4. John Andreassen Febakke f. 7/9-1884.
5. Hanna Febakke f. 4/3-1887 g.m. Ole Jørgen Ingulstad. Se Familie 135 - Verket 1910.
6. Johan Andreassen Febakke (Johan Frosta) f. 15/10-1889. "Ombord i brugsbaat" i 1910. Se Tverrgata 7 på Vesthagen und. Søve.
7. Albert Febakke f. 6/1-1893.
Se Kirkebakken 11 under Jernverket.
8. Gustava Febakke f. 8/12-1895 g. i Holla 19/5-1917 m. vognmand Bent Pedersen Stoa. Se Familie 11e - Verket 1920.
9. August Febakke f. 11/6-1898 d. 17/12-1970. Se Familie x - Verket 1961 "Helgas hus" und. Verket.
10. Harald Fæbakke f. 4/9-1903 d. 28/1-1978 g.m. Synnøve f. 9/4-1906 d. 26/11-1997 på Bærum sykehus i Asker. Se Familie x - Verket 1961.
      Datter: Grethe Marie Fæbakke gift i Oslo 1951 m. lydtekniker/ produsent Karsten Fleischer (Roger Arnhoff studio i Oslo på 1950-tallet).

F.f. Værksarb. Andreas Johnsen Fæbakke og Gro Gunulfsdatters Bertha: Berthe Marie Johnsd. Hvala, Gunild Gunulfsd. Espevolden, Antoni Hansen Hvala, Ole Johnsen Ulefos og Ole Hansen Sandbakken.
F.f. 
Former Andreas Johnsen Fæbakke og Gro Gunnuldsdatters Gunder: Berthe Maria Jonsd. Hvalen, Inger Johnsd. Vrk., Hans Antoni Hansen Hvalen, Ole Johnsen Vrk., Jens Olsen Fæbakke.
F.f. Former Andreas Johnsen Fæbakke og Gro Gunnulfsdatters 
Marie: Berthe Marie Johnsd. Hvalen, Ingeborg Hansd. Sandbakken, Ole Johnsen Vrk., Johannes Hansen Vrk., Vilhelm Jacobsen af Skien.
F.f. 
Former Andreas Johnsen Fæbakke og Gro Gunnulfsdatters John: Berthe Maria Johnsd. Hvala, Anna Kirstine Olsd. Fæbakke, Johannes Hansen Vrk., Ole Olsen Vrk., Ole Johnsen Vrk.
F.f. 
Former Andreas Johnsen Fæbakke og Gro Gunnulfsdatters Hanna: Berthe Marie Johnsd. Vala, Karen Johansd. Namløshagen, Ole Olsen Vrk., Johannes Hansen Vrk. og Brynjulf Olsen Fæbakke.
F.f. Former Andreas Johnsen Vrk. og Gro Gunnulfsdatters 
Johan: Berthe Marie Johnsd. Vale, Pauline Olsd. Vrk., Even Jespersen Vrk., Johannes Hansen Vrk. og Andreas Pedersen Straume af Lunde.
F.f. 
Former Andreas Johnsen Vrk. og Gro Gunnulfsdatters Albert: Ole Johnsen Vrk., Pauline Olsd. do., Ole Olsen do., Karl Kittilsen do., Moderen.
F.f. 
Sliberiarb.(?) Andreas Jonsen Vrk. og Gro Gunnulfsdatters Gustava: Moderen, pige Bertha Andreasd. Vrk., faderen, sliberiarb. Gunder Andreassen Vrk., Olaves Osmundsen.
F.f. 
Former Andreas Jonsen Vrk. og Gro Gunnulfsdatters August: Moderen, Pige Marie Andreasd. Vrk., Faderen, Former Olaves Osmundsen Vrk.
F.f. Former Andreas Johnsen Vrk. og Gro Gunnulfsdatters Harald: Moderen, pige Marie Andreasd. Vrk., Olaves Aasmundsen Vrk. og Aasmund Aasmundsen Vrk.

Foreldrene er gravlagt på Kronborg gamle.

Opplysninger fra folketellinga 1920:
August Fæbakke f. 11/6-1898. Arbeider ved smelteovn.
Harald Fæbakke f. 4/9-1903. Handelsbetjent ved Ulefos forbruksforening.

1920: 10 barn, 10 lever.


Familie 81b.
Verket 1900. Arbeiderbolig. Ringsevja.

Tresliperiarbeider
Hans Andersen Kronborg fra Verket f. 8/12-1859 d. 2/1-1918 på Verket av "hjertesygdom", 58 år gml., s.a. Anders Christensen Kronborg. Se Familie 115 - Verket 1865.
g. i Holla 23/9-1882 m. tremenning Maren Jensdatter fra Halvorstå under Kolstad store f. 22/3-1856 d. 30/5-1905 på Ringsevja under Verket, d.a. Jens Thygesen Halvorstaae.
Forlovere: "
Peder Jespersen Vrk. og Ole Andersen Vrk."
1. Anna Sofie Hansen f. 2/2-1883 g1g i Holla 8/9-1906 m. fyrbøter Andreas Olsen. Hun g2g m. Johan Jensen Ingulstad fra kanalbygningen under Verket. Se Familie 20a - Verket 1920.
2. Anette Marie Hansen f. 2/3-1885.
3. Julie Augusta Hansen f. 29/8-1887 g. i Holla 18/9-1909 m. fjellarbeider Karl Larsen "Kringleføtt" f. ca. 1887.
4. Ingolf Hansen f. 26/2-1892 g. i Skien krk. 13/6-1914 m. Anne Kristiane Kristiansdatter fra Solum f. 27/4-1885, d.a. pike Anne Jensen og sjømann Kristian Olsen.
5. Arthur Hansen f. 1897.

F.f. Værksarb. Hans Andersen Kronborg og Maren Jensdatters Anna Sofie: Anne Olsd. Kronborg, Marie Jensd. Halvorstaa, Halvor Andreassen Kronborg, Jens Thygesen Halvorstaa, Gunder Jensen ditto, Ole Andersen Kronborg.
F.f. Værksarb. Hans Andersen Vrk. og Maren Jensdatters 
Anette Marie: Johanne Andreasd. Kronborg, Anne Marie Jensd. Halvorstaa, Jens Thygesen ditto, Hans Hansen Vrk., Even Jespersen Helgeroen.
F.f. Sagarb. Hans Andersen Kronborg og Maren Jensen Halvorstaas 
Julie Augusta: Marie Jensen Halvorstaa, Sofie Kristensen Vrk., Hans Hansen Berland, Gunder Jensen Halvorstaa og Ole Henriksen Vrk.
F.f. Arb. Hans Andersen Vrk. og Maren Jensdatters 
Ingolf: Marie Jensd. Vrk., Anne Johnsd. do., Ole Johnsen do., Even Jespersen do. og Nikolai Mathiassen Berget.

"Besøgende" 1/1-1891:
Jens Tygesen, Gift, flødningsmand, f. 1827 i Holden. Bosted: Halvorstaa i Helgen sogn.
Anne Gundersdatter, Hustru, f. 1828 i Holden. Bosted: Halvorstaa i Helgen sogn.
Dette er hennes foreldre.

Losjerende 1900: Uk., snekker Jaran J. Ramberg f. 1879 i Seljord.


Familie 82a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter. Ringsevja.

Her var oppført former Bent Aasmundsen f. 19/11-1869, med familie. Se Familie 132 - Verket 1910.


Familie 82b.
Verket 1900. Arbeiderbolig. Ringsevja.

Her var oppført former "Olav Johnsen" f. 1846 med familie. Fornavnet var feilskrevet. Det skal være Ole Johnsen. Se Familie 37a - Verket 1891.


Familie 83a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter. "Det røde huset i Svingen".

Her var oppført former John Petter Olsen fra Verket f. 11/8-1844, med familie. Se Familie 44b - Verket 1875.


Familie 83b.
Verket 1900. Arbeiderbolig. "Det røde huset i Svingen".

Former
Hans Thorstensen (Hans Torstensen) f. 14/8-1856 d. juni 1934, s.a. former Thorsten Hansen. Se Familie 30a - Verket 1875.
g. i Holla 24/11-1882 m. Anne Nilsdatter fra Sagene f. 8/8-1857 d. 18/5-1890 på Verket av tæring, d.a. sagmester Nils Johannesen. Se Familie 16 - Sagene 1845.
Forlovere: "
Peder Johnsen Vrk. og Johannes Hansen Vrk."
1. Nicoline f. 6/2-1883 d. 5/3-1883 på Verket av "Slim paa Lungerne."
2. Nils Hansen (Fredbo) f. 2/10-1885. Se Kirkebakken 54 (Fredbo) under Jernværket. Arbeidet ved verkets sagbruk i 1900. Se også Bjønnegrinda 4 under Prestegården.
3. Karen Marie Hansen f. 27/3-1888 d. 13/10-1976. Ugift.

F.f. = Faddere for ...

F.f. 
Arbeider Hans Torstensen Vrk. og Anne Nilsdatters Nicoline: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Byggmester Bauer. Død før hjemmedaabens konfirmation.
F.f. Former Hans Torstensen Vrk. og Anne Nilsdatters 
Nils: Hansine Nilsd. Sagbr., Ingeborg Torstensd. Vrk., Peder Hansen Vrk., Hans Andersen Sagene, Johannes Torstensen Vrk.
F.f. Former Hans Thorstensen Vrk. og Anne Nilsens 
Karen Marie: Thomine Nilsen Sagbr., Sofie Pedersen Vrk., Hans Andreassen Sagbr., Nils Andreassen ditto og Johannes Thorstensen Vrk.

Husbestyrinde i 1891, 1900 og 1910: Enke Anne Johanne Johnsen f. 2/2-1854 i Holla.


Familie 84a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter. Trolig "i Svingen".

Former
Hans Severin Andersen (Hans Andersen) fra Verket f. 16/8-1851 d. 23/9-1936, s.a. Anders Saamundsen. Se Familie 23 - Verket 1865.
g. i Holla 30/4-1875 m. Marie Pedersdatter fra Teksle(4) f. 10/12-1850 d. 7/8-1921 på Verket, d.a. Peder Olsen Texle.
Forlovere: "
Hans Asgjærsen Vrk. og Severin Torbjørnsen Værket."
1. Andreas Hansen (Andreas Eide) f. 8/4-1875. Bæregutt ved støperiet i 1891. Se Familie 93 - Verket 1910. Bygde hus i Vesthagen. Se Fensv. 52 under Søve.
2. Peder Hansen f. 22/6-1877. Se Familie 67a - Verket 1920.
3. Marie f. 27/8-1879 d. 23/10-1880 på Verket.
4. Marie Hansdatter f. 23/2-1881.
5. Hans Severin Hanssen (Hans Hanssen) f. 28/6-1883. Soper ved formeriet i 1900.
Se Familie 9c - Verket 1920.
6. Karen Gurine Hansen f. 9/10-1885.
7. Mathilde f. 22/6-1887 d. 6/11-1889 på Verket av "Skarlagensfeber."
8. Ingeborg Kirstine Hansen f. 10/4-1889 g.m. Magnus Sandbakken. Se Familie 18a - Verket 1920.
9. Mathilde Hansen f. 26/1-1891 g.m. Hans A. Sandbakken. Se Familie 62b - Verket 1920.
10. Anders Hanssen (Anders Kamperhaug) f. 24/4-1893. Se Familie 25b - Verket 1920.

F.f. Hans Severin Andersen Vrk. og Mari Pedersdatters Andreas: Karen Larsd. Texle, Karen Pedersd. ditto, Anders Saamundsen Vrk., Peder Olsen Texle, Hans Hansen Spærland Vrk.
F.f. Former Hans Severin Andersen Vrk. og Marie Pedersdatters 
Peder: Karen Larsd. Texle, Karen Pedersd. Vrk., Hans Hansen Spærland, John Tallaksen og Severin Torbjørnsen Vrk., Ole Nilsen Kamperhoug.
F.f. Former Hans Severin Andersen Vrk. og Marie Pedersdatters 
Marie: Anne Olsd. Vrk., Karen Pedersd. Vrk., Anders Saamundsen Vrk., Peder Olsen Texle, Ole Pedersen Tufte, Saamund Andersen Vrk.
F.f. Former Hans Severin Andersen Vrk. og Maria Pedersdatters 
Marie: Karen Larsd. Texle, Anne Hansd. Vrk., Anders Saamundsen Vrk., Ole Pedersen Texle, Nils Johnsen Vrk.
F.f. Former Hans Severin Andersen Vrk. og Maria Pedersdatters 
Hans Severin: Barnets Moder, Marie Andersd. Vrk., Peder Olsen Texle, Anders Olsen Vrk., Saamund Andersen Vrk.
F.f. Former Hans Andersen Vrk. og Maria Pedersdatters 
Karen Gurine: Karen Olsd. Texle, Laura Pedersd. Texle, Anders Saamundsen Vrk., Anders Olsen Vrk., Jørgen Pedersen Texle.
F.f. Former Hans Andersen Vrk. og Marie Pedersdatters 
Mathilde: Karen Gurine Larsd. Teksle, Kirstine Pedersen Vrk., Anders Olsen Vrk., Saamund Andersen Vrk. og Peder Olsen Teksle.
F.f. 
Former Hans Andersen Vrk. og Marie Pedersdatters Ingeborg Kirstine: Marie Johnsd. Vrk., Anne Nilsd. Vrk., Anders Saamundsen Vrk., Hans Thorstensen Vrk. og Saamund Andersen Værket.
F.f. Former Hans Severin Andersen Vrk. og Maria Pedersdatters 
Mathilde: Anne Nilsd. Vrk. Kirstine Petersen Vrk., Hans Thorstensen do., Peder Olsen Texle og Jørgen Pedersen Texle.
F.f.
Former Hans Andersen Vrk. og Marie Pedersdatters Anders: Johanne Andreasd. Vrk., Marie Andersd. do., Hans Thorstensen do., Saamund Andersen do., Edvard Pedersen Sagbruget.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Familie 84b.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Her var oppført beslagsmed Karl Andreas Andreassen fra Verket f. 24/6-1861, med familie. Se Familie 40 - Verket 1910.


Familie 85a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter.

Former (støperiarbeider)
Oskar Nilsen (Oskar N. Bjerke) fra Verket f. 28/6-1874 d. 7/6-1950, s.a. former Nils Johansen. Se Familie 54b - Verket 1875.
g1g i Holla 11/9-1897 m. Gustava Marie Andersdatter f. 19/10-1876 d. 21/6-1909 i Vesthagen av "Nyresygdom og Krampe ved Fødsel.", d.a. former Anders Johannesen Sandbakken. Se Familie 47c - Verket 1891.
Forlovere: "
Former Johan Rasmussen og Former Johan Nilsen Vrk."
g2g i Holla 13/4-1914 m. Anne Andersen fra Roligheten(8) und. Tufte / Ringsevje und. Søve f. 19/11-1894, d.a. gruvearbeider Halvor Andersen Roligheten/ Ringsevje.
Forlovere: "
Grubearb. Anders Nilsen Dal og Former Aasmund Aasmundsen."
1. Alfred Nilsen (Alfred Bjerke) f. 11/3-1899. 1921: Gift lagermann.
2. Georg Bjerke f. 28/11-1900 d. 3/8-1951 g.m. Hanna Mathilde Skårdal f. 10/5-1906 d. 23/4-2002. Hun ble g2g m. NN Haugane.
Barn i 2. ekteskap:
3. Anni Kristine Bjerke f. 6/12-1915.
4. Henry Bjerke f. 24/3-1919 d. 24/6-1970 g.m. Annikken f. 19/10-1921 d. 26/7-2007. Gravlagt på Kronborg nye.

F.f. Former Oskar Nilsen Vrk. og Gustava Andersens Alfred: Maren Anne Andersen, Pige Bertha Hansen, Arb. Johannes Andersen, Arb. Johan Nilsen, Arb. Anders Johannesen.
F.f. Støberiarb. Oskar Nilsen Vrk. og Gustava Andreasdatters 
Georg: Støber Anders Johannesen Vrk., Emilie Nilsen Vrk., Støberiarb. Johan Nilsen, pige Marie Pettersen Vrk., Støberiarb. Hans Andersen Vrk.
F.f. Former Oskar Nilsen, Vesthagen og Anne Halvorsens 
Anni Kristine: Grubearb. Halvor Andersen Rolighed, Pige Marta Halvorsen, Kone Emilie Nilsen, Former Johan Nilsen.
F.f. Former Oskar Nilsen Bjerke, Vesthagen og Anne Halvorsens (Andersen)
Henry: Former Johan Nilsen, Emilie Nilsen, Halvor Andersen, Inga Hansen.

Oskar Nilsen bygde hus i Vesthagen før 1909. Tomta fikk navnet Bjerke, som ble deres slektsnavn. Se Vesthagvegen 5 under Søve.
Det var trolig enka, Anna Bjerke som i 1975 bodde i Kullhusbakken 17.


Familie 85b.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Her var oppført enka Gusta Margrethe Rasmussen f. Olsdatter 25/2-1852 i Beistad og 4 barn. Se Familie 29b - Verket 1891.
Enka
mottok i 1900 Skadebot fra Riksforsikringen.


Familie 86a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter.

Her var oppført fyrbøder ombord i Dampskib, Even Gjermundsen f. 9/12-1837, med familie. Se Familie 26b - Verket 1875.


Familie 86b.
Verket 1900. Arbeiderbolig. Øvre Verket.

Former, jordbruker
Hans Odin Andreassen fra Godjord under Verket f. 16/1-1857 d. 20/1-1934, s.a. Andreas Hansen (Andreas Dammen). Se Familie 48 - Verket 1865.
g. i Holla 18/10-1878 m. Julette Marie Andreasdatter fra Bakken f. 30/11-1858 d. 7/9-1945, d.a. Andreas Johnsen Bakken. Se Bakken under Prestegården.
Forlovere: "
Jacob Petter Gundersen Vrk. og Johannes Pedersen Vrk."
1. Ingeborg Andrea Hansen f. 13/7-1879 d. 27/5-1894 på Verket av lungebetennelse. Se hennes datter nedenfor.
2. Andreas Odinsen (Andreas Hansen) f. 1/9-1881. Konfirmert fra Verket som "Andreas Hansen" i 1895. Se Bergegata 19 under Prestegården. Bodde siden ca. 1913 i Ekornrød.
3. Anna Marie Hansen f. 6/9-1883. Borte i 1910.
4. Anton Odinsen f. 31/1-1886. Borte i 1910.
5. Hans Odinsen f. 4/6-1888. "Dæksgut paa bugserbaad" i 1910. Se Familie 10b - Verket 1920.
6. Johannes Odinsen f. 17/10-1890. Sagarbeider i 1910.
7. Herman Johan Odinsen f. 30/7-1893.
Bodde i Kåsa. Se Familie x - Verket 1948.
8. Ingeborg Andrea Odinsen f. 18/11-1894.
9. Inga Anette Odinsen f. 26/5-1897.
10. Klara Lovise Odinsen f. 17/9-1899 g. i Holla 4/2-1928 m. enkemann og baker Åsmund J. Åsmundsen i Flatdal (f. i Holla 1897).
11. Emil Odinsen f. 27/9-1902.

F.f. Arb. Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreasdatters Ingeborg Andrea: Georgine Olsd. Vrk., Marie Halvorsd. Vrk., Andreas Hansen Vrk., John Andreasen Vrk., Ingvard Andreasen Bakken.
F.f. Former Hans Odin Andreasen og Julette Marie Andreasdatters 
Andreas: Karen Andrea Rasmusd. Vrk., Anne Elise Andreasd. Bakken, Johannes Andreasen og Jacob Andreasen Vrk.
F.f. Former Hans Odin Andreassen og Julette Marie Andreasdatters 
Anna Marie: Karen Andrea Rasmusd. Vrk., Ingeborg Sofie Clausd. Fæbakke, Andreas Hansen Vrk., Lars Johnsen Vrk., Jacob Andreassen Vrk.
F.f. Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreassens 
Anton: Aase Malene Thorsd. Vrk., Marie Jensd. Halvorstaa, Andreas Hansen Vrk., Jacob Andreassen Vrk. og Barnets Fader.
F.f. Former Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreasdatters 
Hans: Marie Jensd. Vrk., Marie Larsd. Vrk., Andreas Hansen Vrk., Johan Andreassen Bakken, Vrk. og Johannes Andreassen Bakken, Vrk.
F.f. Former Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreasdatters 
Johannes: Jørgine Olsd. Vrk., Marianne Thorsd. Vrk., Andreas Hansen Vrk., Herman Hansen Vrk. og Faderen.
F.f. Støberiarb. Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreasdatters 
Herman Johan: Karen Andrea Rasmusd. Vrk., Anethe Olsd. Vrk., Andreas Hansen Vrk., Jørgen Olaus Evensen Vrk., Faderen.
F.f. Former Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreasdatters 
Ingeborg Andrea: Jørgine Olsd. Vrk., Ingeborg Andreasd. Vrk., Andreas Hansen Vrk., Jørgen Olaves Evensen Vrk., Faderen.
F.f. Former Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreasdatters 
Inga Anette: Marie Jensd. Vrk., pige Ingeborg Andreasd. Vrk., Arb. Andreas Hansen Vrk., Former Jørgen Evensen Vrk., Faderen.
F.f. Former Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreasdatters 
Klara Lovise: Jørgine Olsd. Vrk., pige Anna Marie Hansen Vrk., Andreas Hansen Vrk., Jakob Andreassen Bakken, Faderen.
F.f. Former Hans Odin Andreassen, Vrk. og Julette Marie Andreasdatters 
Emil: Anne Rasmusd. Vrk., Ida Abrahamsd. Vrk., Andreas Hansen Vrk. og Faderen.

Denne familien bodde i en arbeiderbolig, tilhørende verket, også i 1910. Da bodde enka "Anne Rasmussen" f. 1835 her.
Hun var nevnt som pensjonist.

Losjerende i 1910: Enke Anne Rasmussen f. 1835 i Holla. Pensjonist.


Datterdatter: Mary Charlotte Andersen f. 22/4-1918 i Holla. Forsørges av: "Delvis opfostringsbidrag og delvis besteforældrene".

f. 22/4-1918. Hollen (uegte).
Arb., Uk. Otto Andersen (f.1894), Ulefos og Pike Ingeborg Andrea Hansens (f.1894) 
Mary Charlotte.
Fadd: Nora Hansen, Inga Anette Hansen, Hans Odin Andreassen, Hans Hansen.


Familie 87a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter.

Her var oppført enka Kari Svendsen f. 25/3-1830, med familie. Hun var enke etter Søren Olsen. Se Familie 41b - Verket 1875.


Familie 87b.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Her var oppført sagarbeider John Christensen f. 23/9-1839. Se Familie 33a - Verket 1891.


Familie 88a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter.

Her var oppført former Asgeir Olsen (Asgier Olsen) fra Verket f. 4/8-1847 med familie. Se Familie 52a - Verket 1891.


Familie 88b.
Verket 1900. Arbeiderbolig ("Karines hus").

Her var oppført tømmermand (tømrer) Hans H. Berland fra Verket f. 19/6-1837, med familie. Se Familie 43a - Verket 1875.


Familie 89a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter.

Her var oppført pudser Alfred August Ingebretsen fra Tune i Østfold f. 8/10-1865, med familie. Se Jernverksv. 1 på Øvre Verket.


Familie 89b.
Verket 1900. Arbeiderbolig

Hakker kverne ved træsliberiet
Knut Andreas Halvorsen fra Sandstå i Lunde f. 1863, s.a. husm. Halvor Christensen Sandstaa.
g. i Lunde krk. 12/11-1889 m. Karen Nilsine Brodersdatter fra Overhalla i N. Trøndelag f. 1864, d.a. husm. Broder Svendsen.
Forlovere: "Kristian Sandstaa og Johannes Glettingen."
1. Anne Elise f. 24/3-1890 på Glenna i Lunde.
2. Hanna Kirstine Halvorsen f. 21/12-1894 på Moen i Lunde.
3. Halvor Halvorsen f. 1/7-1897.
4. Nils Halvorsen f. 12/11-1901.
5. Karl f. 8/7-1904 d. 4/4-1905 på Verket av "Lungebetændelse."

Hun ble konfirmert i Overhalla i 1881.

F.f. Arbeider Knut Halvorsen Moen og Karen Brodersdatters Hanna Kirstine: Arbeiderhustr. Maren Jørnsd. Sandstø, Gaardhustr. Ingeborg Tjøstelsd. Rønningen, arb. Halvor Halvorsen Sanstø, Arb. Kittil Pedersen Kaasa, arb. Hans Pedersen Glenna.
F.f.
Sliberiarb. Knut Andreas Halvorsen Vrk. og Karen Nilsine Brodersdatters Halvor: Arb. Nils Anundsen Vrk., Faderen, arb. Anders Abrahamsen Vrk., Kone Karen Rasmusd. Vrk., pige Ingeborg Johannesd. Vrk.
F.f. Dagarb. Knut Andreas Halvorsen, Vrk. og Karen Nilsine Brodersdatters 
Nils: Andrea Andersd. Vrk., Anna Jakobsd. Vrk., Nils Anundsen Vrk., Karl Jakobsen Vrk. og Jørgen Evensen Vrk.
F.f. Værksarb. Knut Andreas Halvorsen Vrk. og Karen Nilsine Brodersdatters 
Karl: Aasne Evensd. Vrk., Peder Kristensen Vrk., John Kristensen do., Karl Jakobsen do., Margrethe Nilsen do.

Denne lille familien kom fra Lunde til Ulefos Jernværk våren 1897. De ble borte igjen innen folketellinga 1910.


Familie 90a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter. Kaasa.

Transporterer træstof fra sliberiet
Anders Andreas Jørgensen fra Verket f. 22/8-1866 d. 10/12-1918 på Verket av "Lungebetændelse" som enkemann, s.a. verksarb. Jørgen Ingebretsen. Se Familie 67a - Verket 1891.
f. i Holla 29/9-1895 m. Karen Marie Evensdatter fra Verket f. 31/7-1867 d. 3/11-1909 på "Sindsygehuset i Skien av Hjernebetændelse", d.a. verksarb. Even Olsen Skaardal. Se Familie 35 - Verket 1875.
Forlovere: "Sagarb. Johan Ingvar Jørgensen Vrk. og Johannes Pedersen Vrk."
1. Jenny Elisabeth Jørgensen f. 31/1-1896. Fikk en sønn Odd Willy 10/9-1924 med ugift sjømann, Olaf Tormodsæter f. 1897 på Stabekk.
2. Ernst Kalmar Jørgensen (Ernst Jørgensen) f. 8/1-1898. Se Familie 164 - Verket 1961.
3. Alf Marinius Jørgensen (Alf Jørgensen) f. 23/4-1900 d. 27/11-1925 på Ulefoss. Ugift.
3. Hjørdis Elfride Jørgensen f. 10/5-1904.

F.f. Dagarb. Andreas Jørgensen Vrk. og Karen Marie Evensens Jenny Elisabeth: Kone Hanna Kristiansen Vrk., pige Anette Evensen Vrk., Johan Jørgensen Vrk., Gunder Nilsen Vrk., Anders Abrahamsen Vrk.
F.f.
Dagarb. Andreas Jørgensen Vrk. og Karen Marie Evensens Ernst Kalmar: Moderen, Pige Anna Kathrine Johannesen Vrk., Arb. Johan Jørgensen Vrk., Arb. Andreas Evensen Vrk., Faderen.
F.f. Sliberiarb. Andreas Jørgensen Vrk. og Karen Evensdatters 
Alf Marinius: Hanna Evensd., pige Anette Evensd., former Alfred Ingebretsen Vrk., faderen.
F.f. Værksarb. Anders Andreas Jørgensen Vrk. og Karen Marie Evensdatters 
Hjørdis Elfride: Moderen, Elise Askjersd. Vrk., Rasmus Johnsen do., Gunder E. Kasnæs Vrk. Hjemmedøbt 10/5 af Ingeborg Tovsen.

Karen Marie Evensdatter fikk ei datter med Johan Johnsen fra Kongsberg i 1889.
Johanne Benedikte.f. 12/6-1889. Holden. (Uægte). Karen Marie Evensd. Vrk. (f. 1867) og Arb. Johan Johnsen af Kongsberg (f. 1866). 
Fadd: Anne Nilsd. Vrk., Marie Halvorsd. Vrk., Even Olsen Vrk., Rasmus Olsen Vrk. og Nils Anundsen Vrk.

Losjerende 1900:
Enke Anne Elisabeth Ingebretsen f. 1824 i Brunlanes. Understøttes av arbeids- og sygekassen.
Enke Hanna Karoline Evensen (Kristiansdatter) f. 1867 i Brunlanes, enke etter Andreas Evensen.
Deres datter: Karine Kristine Evensen f. 30/12-1894 på Verket.


Familie 90b.
Verket 1900. Arbeiderbolig. Kaasa.

Her var oppført "møbelsnedker ved jernstøberi" Nils Pedersen fra Verket f. 25/9-1863, med familie. Se Familie 9a - Verket 1920.


Familie 91.
Verket 1900. Arbeiderbolig. "Sandbakkens hus" - Jernverksv. 3 på Øvre Verket.


Einar Jespersens barndomshjem på øvre Verket. "Sandbakkens hus". Skannet fra boka Du slette ti' (Einar Jespersen) - 1980.

Tømmermand (tømrer)
Even Andreas Jespersen (Even Jespersen) fra Verket f. 6/10-1861 i Lunde d. 10/3-1952, s.a. arbeider Jesper Kittilsen. Se Familie 96 - Verket 1865.
g. i Solum 29/12-1885 m. Marthine Hansdatter fra Velkom under Kolstad store f. 28/4-1862 d. 27/9-1937, d.a. gbr. Hans Tygesen.
Forlovere: "Gaardmand Anders Hansen Fjære og gaardm. Hans Tygesen Hauknæsodden."
1. Jenny Anette Jespersen f. 24/1-1886 g.m. Ole Tjøstolfsen.
2. Hilda Marie Jespersen f. 19/8-1887 g.m. Andreas Tjøstolfsen.
3. Gunda Mathilde Jespersen f. 28/4-1890 g.m. enkem. Karl Henry Bolstad. Flytta til Grenland (Porsgrunn/ Eidanger).
4. Martha Emilie Jespersen f. 16/9-1892 g.m. Peder Olsen.
5. Ingerid Therese Jespersen f. 7/5-1895 g.m. Oskar Adolf Andreassen.
6. Hans Johan Jespersen f. 6/10-1898.
7. Einar Anker f. 19/7-1901 d. 12/7-1903.
8. Einar Anker Jespersen f. 16/11-1904.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Dagarb. Even Andreas Jespersen Vrk. og Marthine Hansens Jenny Anette: Anna Olsen Ulefos, Johanna Hansen Ulefos, Jesper Kittilsen ditto, Hans Andersen ditto, Andreas Jespersen ditto.
F.f. Tømmermand Even Andreas Jespersen og Marthine Hansens 
Hilda Marie: Kristine Johannesd. Vrk., Hanna Hansd. af Solum, Teodor Hansen ditto, Jesper Kittilsen Vrk. og Peder Jespersen Vrk.
F.f. Arb. Even Jespersen Vrk. og Marthine Hansdatters 
Gunda Mathilde: Johanne Andreasd. Kronborg, Hanna Hansd. af Solum, Theodor Hansen af Solum, Jesper Kittilsen Vrk., Andreas Johnsen Vrk. og Karl Kittilsen Vrk.
F.f. Værksarb. Even Andreas Jespersen og Martine Hansdatters 
Martha Emilie: Sofie Klausd. Vrk., Johanne Hansd. Vrk., Ole Johnsen Vrk., Karl Kittilsen Vrk. Karl Gundersen Vrk.
F.f. Tømmermand Even Andreas Jespersen, Ulefos og Martine Hansdatters 
Ingerid Therese: Andreas Jespersen Vrk., Former Marinius Olsen, Fabr.arb. Karl Gundersen, Sofie Klausd., Gunhild Jespersd.
F.f. Snedker Even Andreas Jespersen Vrk. og Martine Hansdatters 
Hans Johan: Kone Sofie Klausd., Pige Marie Hansd. af Solum, Arb. Kittil Jespersen, Arb. Andreas Jespersen Vrk., Arb. Jørgen Evensen Vrk.
F.f. Tømmermand Even Andreas Jespersen, Vrk. og Martine Hansdatters 
Einar Anker: Former Nils Johnsen Vrk., kone Hanna Hansdatter Vrk., pige Gunhild Jespersd. Vrk., Former Johannes Jespersen, Karl Gundersen Vrk.
F.f. Tømmermand Even Andreas Jespersen Vrk. og Martine Hansdatters 
Einar Anker: Amalia Halvorsen Vrk., Andreas Halvorsen Vrk., Lars Larsen Vrk., Martinius Olsen Vrk. og Hilda Evensd. Vrk.


Marthine og Even Jespersen på 1920-tallet.. Skannet fra boka Du slette ti' (Einar Jespersen) - 1980.

KildeDu slette ti' av Einar Jespersen (Holla Historielag 1980).
Jeg var den yngste av syv søsken, fem jenter og to gutter, som vokste opp på Værket. Det var liv og røre når alle var samlet. Jentene hadde sine veninner og kavalerer og sang og musikk fylte huset. (----). Om de gamle som har gått bort er det bare godt å si. Værket var deres lille verden. Her levde de i en evig kamp for tilværelsen. Gods og gull var dem ukjent, og de hadde ingen organisasjon til å ivareta sine rettigheter. De var helt i arbeidsgiverens hender, og det han kunne by dem foruten to kroner dagen, var billig hus, ved til en krone og syv øre favnen og fri kiste. Det var vel frykten for å kaste seg ut i det ukjente som fikk dem til å fortsette slekt etter slekt.

Marthine og Even Jespersen er gravlagt på Holla gamle kirkegård.


Familie 92a.
Verket 1900. Arbeiderbolig. Øvre Verket, "Olines hus".

Former, husmann
Halvor Andreassen Kronborg fra Verket f. 23/1-1849 d. 20/9-1904 på Verket av "Lungebetændelse.", s.a. Andreas Johnsen Kronborg. Se Familie 114 - Verket 1865.
g. i Holla 29/12-1874 m. Anne Olsdatter fra Rui i Åmotsdal, Seljord f. 8/4-1849 d. 9/2-1891 på Kronborg av tæring, d.a. Ole Knutsen Rui og Bergit Halvorsdatter.
Forlovere: "
Ole Olsen Kronborg og Jesper Kittilsen Helgeroen."
1. Anna Marie Halvorsdatter f. 21/6-1875.
2. Bertha Elise Halvorsdatter f. 10/12-1876.
3. Andrea Halvorsdatter f. 15/8-1879 g.m. Hans Andersen Odden. Se Familie 10 - Sagene 1920.
4. Oline Halvorsdatter f. 12/10-1881.
5. Amalie Halvorsdatter f. 1/6-1883 g.m. Anthon Edvard Aasmundsen. Se Familie 97 - Verket 1910.
6. Andreas Kronborg f. 24/4-1885 d. 5/10-1963. Sagarbeider ved Verket i 1900.
7. Ole Halvorsen Kronborg f. 3/1-1887. Se Familie 8b - Verket 1920.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Halvor Andreassen Kronborg og Anne Olsdatters Anna Marie: Berthe Andreasd. fra Kjøbenhavn, Bergith Olsd. Hægland, Andreas Johnsen Vrk., Ole Vetlesen Præstegaarden, John Jespersen Kronborg, Knud Olsen Sannæs.
F.f. Former Halvor Andreasen Kronborg og Anne Olsdatters 
Bertha Elise: Ingeborg Olsd. Hægland, Bergitte Olsd. ditto, Nils Pedersen ditto, Ole Vetlesen Holla, Ole Olsen Vrk., Bent Nilsen Vrk.
F.f. Former Halvor Andreassen Vrk. og Anne Olsdatters 
Andrea: Johannes Andreasd. Vrk., Constance Stensd. Vrk., Ole Vetlesen Holla, Knud Olsen Tved, Ole Olsen Vrk., Ole Nilsen Kamperhoug.
F.f. Former Halvor Andreasen Kronborg og Anne Olsdatters 
Oline: Johanne Andreasd. Kronborg, Berthine Olsd. Vrk., Ole Olsen Vrk., Knud Olsen Sagb., Ole Andersen Kronborg.
F.f. 
Former Halvor Andreassen Kronborg og Anne Olsdatters Amalie: Gunnild Olsd. Hegland, Berthine Olsd. Holla., Johannes Pedersen Hegland, Ole Johannesen Heggen, Ole Olsen Heggen, Even Jespersen Vrk.
F.f. Former Halvor Andreassen Kronborg og Anne Olsdatters 
Andreas: Ingeborg Olsd. Hægland, Berthine Olsd. Holla, Ole Johannesen Vrk., Ole Olsen Vrk., Knud Olsen Heisholt.
F.f. Former Halvor Andreassen Vrk. og Anne Olsdatters 
Ole: Else Olsd. Kaasa, Kirstine Olsd. Vrk., Ole Johannesen Vrk., Ole Olsen Vrk. og Knud Olsen Sagbruget.

Kilde: Kirkebok for Holla (1861-1879) - Innflyttingslistene.
Vaaren 1871. Pige Anne Olsdatter, 20 Aar gml.  for at tjene paa Søve. Innflyttet fra Siljord.
Hun hadde tidligere tjent i Solum.

Ikke lenge etter at Halvor Kronborg døde i 1904, flytta enkemannen Anders Hansen Dammen inn, som gammel mann,
sammen med sin husholderske Anna Halvorsdatter f. ca. 1845 d. 19/10-1918. Se Familie 48 - Verket 1865.
 


Familie 92b.
Verket 1900. Arbeiderbolig. Øvre Verket.

Sagarbeider på Verket
Ole Olsen Skaardal fra Skårdal lille f. 8/1-1833 d. 3/7-1920 på Verket av "Lungebetændelse", s.a. Ole Evensen Skaardal.
g. i Holla 5/2-1864 m. Anne Johanne Rasmusdatter fra Verket f. 4/8-1841 d. 23/2-1914 på Verket av en "Mavesygdom", d.a. Rasmus Johannesen Kabbe. Se Familie 17 - Verket 1845.
Forlovere: "Gunder Jacobsen Værket og Rasmus Johannessen Værket."
0. Dødfødt drengebarn f. 31/3-1864. "
Ole Olsen Skaardal nu Værket, og Anna Johanne Rasmusdatters dødfødte drengebarn."
1. Ole f. 11/7-1865 d. 19/6-1868 på Verket, 3 år gml.
2. Rasmus Olsen f. 25/3-1867 d. 5/12-1892 på Verket av tuberkulose. Ugift.
3. Ingeborg Olsdatter f. 16/8-1869.
4. Anette Olsdatter f. 15/10-1871 g. i Holla 26/12-1897 m. Knut Knutsen Bjerva fra Lunde. Se Familie 52b - Verket 1900.
5. Ole Olsen f. 20/12-1873. Se Familie 42 - Verket 1920.
6. Johannes Olsen Skaardal (Johannes Skaardal) f. 13/1-1876. Se Familie 58b - Verket 1920.
7. Andreas Olsen f. 20/4-1878 g. i Holla 8/9-1906 (fyrbøter) m. Anne Sofie Hansen fra Verket f. 2/2-1883, d.a. sliperiarb. Hans Andersen Kronborg.
8. Hans Olsen f. 19/9-1880 g. hos Skien byfogd 3/4-1912 (han utmeldt av Statskrk.) Ingeborg Johnsen fra Ulefoss f. 4/3-1887, d.a. John Olsen og Anne Marie Halvorsdatter.
9. August f. 6/8-1883 d. 6/8-1883 på Verket.
10. Anna Skaardal f. 14/4-1885 g.m. snekker Jørgen Antonsen Tokerud (Aas). Bodde på Notodden i 1910.
11. Marie Skaardal f. 15/5-1890.

F.f. Værksarb. Ole Olsen og Anne Johanne Rasmusdatters Ole: Carine Asgjærsd. Vrk., Andrea Rasmusd. vrk., Ole Olsen Godjord Vrk., Halvor Olsen Holla, Johannes Rasmussen Vrk.
F.f. Ole Olsen Vrk. og Anne Johannes Rasmusdatters 
Rasmus: Barnets Moder, Andrea Rasmusd. Vrk., Rasmus Johannesen Vrk., Johannes Rasmussen Vrk., Lars Rasmussen Vrk.
F.f. Ole Olsen Vrk. og Anne Johanne Rasmusdatters 
Ingeborg: Barnets Moder, Gunhild Olsd. Skordal, Even Olsen Vrk., Ole Tronsen Vrk., Lars Rasmussen Vrk.
F.f. Ole Olsen Vrk. og Anne Johanne Rasmusdatters 
Anette: Andrea Rasmusd. Sagb., Inger Rasmusd. Vrk., Barnets Fader, Rasmus Johannesen Vrk., Anders Olsen Sagb.
F.f. Ole Olsen Vrk. og Anne Rasmusdatters 
Ole: Andrea Rasmusd. Sagb., Gunhild Olsd. Uhlefos, Anders Olsen Sagb., Ole Nilsen Vrk., Halvor Hansen Sagbruget.
F.f. Ole Olsen Vrk. og Anne Johanne Rasmusdatters 
Johannes: Kirsten Gurine Bentsd. Vrk., Inger Rasmusd. Vrk., Even Olsen Vrk., Anders Olsen Sagb., Peder Bentsen Vrk.
F.f. Arbeider Ole Olsen Vrk., og Anne Johanne Rasmusdatters 
Andreas: Andrea Rasmusd. Vrk., Anne Evensd. Vrk., Even Olsen Vrk., Petter Olsen Vrk., Halvor Aslaksen Skordal.
F.f. Værksarb. Ole Olsen Skordal(47) og Anne Johanne Rasmusdatters(39) 
Hans: Kari Pedersd. Vrk., Inger Rasmusd. Vrk., Even Olsen Vrk., Petter Olsen Vrk., Hans Petter Pedersen Sagb.
F.f. Arbeider Ole Olsen Vrk. og Anne Johanne Rasmusdatters 
August: (Ingen faddere. Død på "Kaasen" før kirkedåp).
F.f. Sagbrugsarb. Ole Olsen (52) og Anne Johanne Rasmusdatters (44) 
Anna: Gunnild Olsd. Sagbr., Ingeborg Evensd. Vrk., Even Olsen Vrk., Barnets Fader, Andreas Evensen Vrk.
F.f. Arb. Ole Olsen Skordal, Vrk. og Anne Johanne Rasmusdatters 
Marie: Andrea Rasmusd. Sagbr., Anette Olsd. Vrk., Even Olsen Vrk., Andreas Evensen Vrk. og Barnets Fader.
 

KildeDu slette ti' av Einar Jespersen (Holla Historielag 1980).
"Anne og Ole Skaardal bodde vegg i vegg med Andreas Dammen. De var begge i søttiårene og pensjonister. De hadde 4 jenter og 4 gutter som etter hvert som de vokste til, giftet seg eller flytta ut fra hjemmet. Ole Skaardal var en god, gammel bestefar, snill og barnekjær. Vi unger kunne rote omkring som vi ville i vedskjulet, der han som regel satt og laget sopelimer. Ingen kunne lage sopelimer slik som Ole. Fra Haugskogen hentet han store bører med bjerkeris som ble til buskete sopelimer. Det ble ikke noen stor forretning, for prisen var bare 50 øre.
Anne var nok til å komme på talefot med hun også. Men ble det for mye ungebråk, så sa hun ifra på en måte som ikke var til å misforstå. Sønnen Hans, som ennå var ungkar, hadde kjøpt grammofon, en orn'tlig sveivegrammofon med svær tut og greier. Det var nest før jul og Hans hadde kjøpt en plate hvor sangerinnen Borghild Langaard med smektende røst sang Glade jul med bakgrunnsmusikk og klokkespill. Noe så vakkert hadde vi aldri hørt, og vi gjorde oss alle mulige ærend for å høre vidunderet. Men da syntes Anne det gikk for vidt. - Jæ trur du får sele dennanne grammatuten jæ, Hans. Jæ orkær ikkje tråkka a alle dihenne ongane. Nå lae jæ rein rye i gangen te' jul, å forsyne mæ kan jæ'kje te' å skur'o igjen!  Vi var uønsket uten tvil, og dermed farvel til Borghild Langaard og Glade Jul og klokkespill og det hele."

 


Familie 93a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter.

Sagmester, sagfiler ("filer sagblade"), former
Johannes Pedersen fra Verket f. 13/3-1854 d. 17/7-1923 på Verket av "Åreforkalkning.", s.a. Peder Tronsen. Se Familie 13 - Verket 1875.
g. i Holla 26/5-1878 m. Anne Karine Bentsdatter fra Hølene under Ulefos f. 14/5-1857 d. 21/12-1923 av "Hjerneslag.", d.a. Bent Hansen Hølen. Se Familie 13 - Sagene 1845.
Forlovere: "
Jacob Petter Gundersen Vrk. og Peder Hansen Værket."
1. Bent Joannesen (Bent Grøndahl) f. 29/1-1879. "Stavskjærer" i 1900. Se Vesthagvegen 3 under Søve.
2. Petter Magnus Johannesen (Magnus Johannesen) f. 28/3-1881 i Holden. Var cellulosearbeider og bodde på Bakken i Skien i 1910.
3. Gunhild Johannesen f. 18/11-1883.
4. Johannes f. 2/12-1885 d. 23/7-1886 på Verket av "Bronkit."
5. Johannes Pedersen f. 9/12-1887.
6. Marie Anette Johannesen f. 1/11-1891 g.m. John Abrahamsen. Se Ellandvegen 10 under Søve.
7. Arne Kristoffer Johannesen f. 12/3-1896. Elektriker i 1920.
8. Hans Andreas Johannesen f. 27/8-1898. Se Kanada 28 under Søve.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Arb. Johannes Pedersen Vrk. og Anne Karine Bentsdatters Bent: Margrethe Gundersd. Vrk., Aaste Nilsd. Hølen, Johannes Olsen Vrk., Tron Pedersen Vrk., Bent Pedersen Vrk., Johannes Johannesen Vrk.
F.f. Former Johannes Pedersen og Anne Karine Bentsdatters 
Petter Magnus: Anne Elise Pedersd., Thea Jensd., Peder Tronsen, Tron Pedersen, Ole Johannesen og Gunder Pedersen, alle af Værket. Hjemmedøbt af Byggmester Bauer 12te April.
F.f. Sagmester Johannes Pedersen Vrk. og Anne Karine Bentsdatters 
Gunnild: Ingeborg Christensd. Vrk., Sofie Bauer, Ole Johannesen Vrk., Bent Pedersen Vrk., Skolelærer Johan Hansen Vrk., Nils Pedersen Vrk.
F.f. Sagmester Johannes Pedersen Vrk. og Anne Bentsdatters 
Johannes: Anne Eriksd. Vrk., Marie Christensd. Vrk., Peder Tronsen Vrk., Bent Pedersen Vrk., Peder Pedersen Vrk., Nils Johannesen Vrk.
F.f. Arb. Johannes Pedersen Vrk. og Anne Kirstine Bentsens 
Johannes: Margrethe Gundersd. Vrk., Mari Kristensd. Sagbr., Johannes Olsen Vrk., Bent Pedersen Vrk. og Peder Pedersen Vrk.
F.f. Arb. Johannes Pedersen Vrk. og Anne Karine Bentsdatters 
Marie Annette: Anne J. Eriksd. Vrk., Tora Nilsen do., Peder Thronsen do., Nils Pedersen do. og Hans Pedersen do.
F.f. Sliberiarb. Johannes Pedersen Vrk. og Anne Karine Bentsens 
Arne Kristoffer: Moderen, Anne Johannesd. Vrk., murer Tron Pedersen do., former Ole Johannesen Kabbe, Bent Johannesen Kabbe.
F.f. Sliberiarb. Johannes Pedersen Vrk. og Anne Karine Bentsens 
Hans Andreas: Kone Anne Pedersen Vrk., Pige Gunhild Johannesd. Vrk., arb. Nils Johannesen Kabbe, Vrk., Peder Pedersen Vrk., Bent Johannesen Vrk.

Opplysning om Johannes Pedersen i folketellinga 1920: "Inntekt: Av riksforsikringen og fattigunderstøttelse fra Cappelen, legemlig vanfør fra 56-58 års alder."


Familie 93b.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Her var oppført sykepleierske og "enke" Andrea Ødegård f. 29/5-1857 med 2 barn. Se Familie 35b - Verket 1891.


Familie 94.
Verket 1900. Sondresens hotell.

Beliggenhet: Like innenfor Ulefoss brygge på jernverkets grunn.


O.P. Sondresens hotell (1870-1918). Farger: Pixbim.com. Bygningen står fremdeles, som bryggevegen 6. Ombygd til enebolig.

Hoteleier, dampskibsekspeditør
Ole Petter Sondresen (O. P. Sondresen) fra Sagene f. 11/2-1843 i Holla d. 4/9-1915 på hotellet ved Verket av "Hjertelammelse.", s.a. sagbruksarbeider Sondre Hansen. Se Familie 23 - Sagene 1835.
g1g i Solum 8/12-1870 m. Hanne Dorthea Hansen fra Gråten i Solum f. 12/2-1854 d. 2/4-1887 på hotellet ved Verket, av "Blodforgiftning.", d.a. Hans Hansen.
Forlovere: "H. C. Hansen og Gustav L. Frøberg."
g2g i Holla 5/4-1892 m. Karoline Mathilde Marie Hansen (tvilling) f. 3/7-1863 i Skien d. i Skien januar 1947, d.a. handelsborger Peder Holm Hansen og hustr. Karen Andrea.
Forlovere: "Lærerstudent L. Skjeldal og Kristian Evensen Vrk."
1. Hans Severin Sondresen f. 5/10-1871.
2. Kristian Sondresen f. 5/2-1873. Gikk på ingeniørskole i Christiania i 1881. Ingeniør i 1897.
3. Peder Valentin f. 11/9-1874 d. 6/5-1875 på Verket (hotellet).
4. Sondre Sondresen f. 26/12-1875.
5. Ole Hagbart Sondresen f. 28/10-1877. Fadder i 1893.
6. Dortheus f. 29/8-1879 d. 29/8-1879 på hotellet.
7. Dorthea Kirstine Sondresen f. 20/9-1880 på Gråtenmoen i Solum. Døpt i Solum kirke 31/10-1880.
8. Peder Valentin f. 27/11-1882 d. 11/2-1883 på Hotellet av "Slim i lungene."
9. Hanna Dorthea Sondresen f. 25/3-1887.
Barn i 2. ekteskap:
10. Ragnhild Sondresen f. 17/11-1893.
11. Ole Petter Holm Sondresen f. 6/3-1896 d. 10/11-1979 g.m. Hjørdis f. 19/9-1899 d. 15/5-1980. Gravlagt på Lie i Skien. Han etablerte isenkram-forretningen O. P. Sondresen på Lie i Skien.
12. Kristoffer Bomhoff Sondresen f. 4/10-1897.
13. Morten f. 17/4-1899 d. 2/8-1899 på Hotellet av "Mavesygdom."
14. Astrid Sondresen f. 5/5-1903.
15. Karen Mathilde Sondresen f. 9/6-1905.

F.f. Vertshusholder Ole Petter Sondresen og Hanna Dorthea Hansdatter fra Graatens Hans Severin: Dorthea Hansen af Graaten, Ambor Mary Sondresen Uhlefos, Skipper Petter Juul Graaten, Andreas Sondresen Vrk., Christian Evensen Vrk.
F.f. Ole Petter Sondresen Vrk. og Hanna Dorthea født Hansens 
Christian: Anne Gurine Juul af Graaten, Elise Hansen af Graaten, Hans Sondresen Vrk., Mathias Ellingsen Vrk., Christian Evensen Vrk. Hjemmedøbt af Skolelærer Chr. Hansen.
F.f. Ole Petter Sondresen Vrk. og Hanna Dorthea Hansdatters 
Peder Valentin: Andrea Sondresd. Vrk., Gunhild Hansd. af Graaten, Hans Hansen af Graaten, Hans Sondresen af Skien, Sondre Hansen Sagb. Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Tovsen 6/11.
F.f. Herbergeeier Ole Petter Sondresen og Hanna Dorthea Hansens 
Sondre: Barnets Moder, Gunhild Maria Hansd. af Graaten, Halvor Olsen Kaasene, Christian Evensen Vrk., Barnets Fader.
F.f. Hotelvert Ole Petter Sondresen og Hanna Dorthea Hansens 
Ole Hagbart: Maria Tallaksd. af Skien, Kirsten Christiansd. Vrk., Hans Hansen af Graaten, Skibscapitain Petter Juul af Porsgrund og Claus Hansen af Graaten.
F.f. Stationsholder Ole Petter Sondresen og Hanna Dorthea født Hansens 
Dortheus: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Ingeborg Tovsen. Død 29. Aug. uden at komme i Kirken.
F.f. (I Solum) Hotelvert Ole Peter Sondresen, Graaten og Hanna Dorthea f. Hansens
Dorthea Kirstine: Hotelvert Hans Hansen, faderen, Handelsbestyrer Johan Johnsen, Anne Gurine Juul, Gunhild Hansen.
F.f.
Stationsholder Ole Peter Sondressen og Hanna Dorthea Hansens Peder Valentin. (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Ingeborg Tovsen Tufte.
F.f.
Hotelvært Ole Peter Sondresen og Anna Dorthea født Hansens Hanna Dorthea: Johan Johnsen Ulefos, Hans C. Hansen af Solum, Marie Nilsen af Skien, Gunhild Johnsen Ulefos.
F.f. Hoteleier Ole Petter Sondresen Vrk. og Mathilde Karoline f. Hansens 
Ragnhild: Johan Johnsen Tvara, Thor Gundersen Strengen, Ole Hagbart Sondresen Vrk., Moderen, Elise Kristiansd. Vrk.
F.f. Hoteleier Ole Peter Sondresen, Vrk. og Karoline Mathilde Marie f. Hansens 
Ole Peter Holm: Kone Petronelle Jørgensen, pige Severine Sondresen, gbr. Hans Kristoffer Hansen, Solum, kjøbm. Hans Jørgen Hansen, handelsm. Johan Johnsen Tvara.
F.f. Hoteleier, dampskibsekspeditør Ole Peter Sondresen Vrk. og Mathilde Karoline f. Hansens 
Kristoffer Bomhoff: Ingeniør Kristian Sondresen, Gbr. Hans Kristoffer Hansen i Solum, pige Karen Børresen fra Kragerø, Fru Gunhild Johnsen, Ulefos.
F.f. Hoteleier Ole Peter Sondresen Vrk. og Karoline Mathilde Marie Hansens 
Morten: Dorthea Sondresen, Moderen, Ingeniør Kristian Sondresen, Dampskibsfører Otto Johannesen.
F.f. Hotelvært Ole Peter Sondresen Vrk. og Mathilde Karoline Hansens 
Astrid: Forældrene, Hans Sondresen Vrk. og Frk. Margit Nilsen af Laurvik.
F.f. Hotelvært Ole Peter Sondresen, Vrk. og Mathilde Hansens 
Karen Mathilde: Moderen, Ruth Jørgensen af Skien, Bjarne Sandvik af Hamar og Faderen.

O. P. Sondresen drev allerede et Herberge i Holla før han gifta seg første gang i desember 1870.
Det er også på det rene at tomta han bygde sitt hotell på, var leietomt under Ulefos Jernværk.

Se Familie 39 - Verket 1875. Se også Familie 41 - Verket 1891.


Familie 95a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter.

Her var oppført former Lars Pedersen fra Verket f. 28/6-1837, med familie. Se Familie 39a - Verket 1891.


Familie 95b.
Verket 1900. Arbeiderbolig.

Her var oppført former Aasmund Gundersen med familie. Se Familie 44 - Verket 1865.


Familie 96a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter. Heggen.

Her var oppført Nils Johannesen Heggen (Nils J. Heggen) f. 17/3-1852, med familie. Se Familie 40a - Verket 1891.


Familie 96b.
Verket 1900. Arbeiderbolig. Heggen.

Her var oppført former og enkemann Ole Olsen Heggen sr.  f. 27/4-1834, med husbestyrinde Inger Johnsdatter, og en sønn med samme navn f. 17/12-1878.
Se Familie 55a - Verket 1875.


Familie 97a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter. Kaasa.

Her var oppført former Andreas Nilsen fra Verket f. 28/6-1875 med familie. Se Familie 6e - Verket 1920.


Familie 97b.
Verket 1900. Arbeiderbolig. Kaasa.

Her var oppført støperiarbeider Hans Gulliksen f. 6/1-1863, med familie. Se Familie 13 - Verket 1910.


Familie 98a.
Verket 1900. Arbeiderbolig med 2 leiligheter. Sandbakken nedre.

Former
Anders Johannesen Sandbakken fra Verket f. 28/3-1846 d. sept. 1936, s.a. former Johannes Andersen Sandbakken. Se Familie 17a - Verket 1875.
g. i Holla 30/8-1872 m. Maren Anne Gundersdatter fra Verket f. 25/9-1844 d. sept. 1936, d.a. Gunder Nilsen. Se Familie 39 - Verket 1835.
Forlovere: "
Aasmund Gundersen og Andreas Abrahamsen Vrk."
1. Gunder f. 16/1-1873 d. 28/1-1873. Kun hjemmedøpt.
2. Johannes A. Sandbakken f. 5/5-1874. Former i 1900. Se Fritheim 5 under Søve.
3. Gustava Marie Sandbakken f. 19/10-1876 g.m. Oskar N. Bjerke. Se Vesthagvegen 5 under Søve.
4. Hans Sandbakken (Hans Fritheim) f. 7/7-1879 (KB: f. 9/7-1879). Se Fritheim 1 under Søve.
5. Bertha Sandbakken f. 10/10-1881 g.m. Bent Johannesen Grøndahl. Se Vesthagvegen 3 under Søve.
6. Gunnar A. Sandbakken f. 17/1-1884 d. 11/9-1957. Arbeider ved jernstøberiet i 1900. Se Familie 57 - Verket 1948.

F.f. Anders Johannesen Vrk. og Maren Anne Gundersdatters Gunder: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Towsen. Død 28. Januar uden at Komme i Kirke.
F.f. Anders Johannesen Vrk. og Maren Anne Gundersdatters 
Johannes: Berthe Maria Evensd. Vrk., Anne Maria Gundersd. Vrk., Johannes Andersen Vrk., Andreas Abrahamsen Vrk., Jacob Petter Gundersen Vrk., Even Johannesen Sandbakken. Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Tovsen.
F.f. Anders Johannesen Vrk. og Maren Anne Gundersdatters 
Gustava Marie: Anne Johannesd. Vrk., Thomine Jonsd. Vrk., Johannes Andersen Vrk., Andreas Abrahamsen Vrk., Abraham Andreasen Vrk.
F.f. Former Anders Johannesen og Maren Anne Gundersdatters 
Hans: Ingeborg Gundersd. Kaasa, Kirsten Christiansd. Vrk., Johannes Andersen Vrk., Jacob Petter Gundersen Vrk., Even Johannesen Vrk., Gunder Andreassen Kaasa.
F.f. Former Anders Johannesen Vrk. og Maren Anne Gundersdatters 
Bertha: Karen Hansd. Vrk., Georgine Nilsd. Vrk., Johannes Andersen Sandbakken, Johannes Johannesen ditto, Jacob Petter Gundersen Vrk., Gunder Aasmundsen Vrk.


Familie 98b.
Verket 1900. Arbeiderbolig. Sandbakken nedre.

Former
Johannes Hansen fra Verket f. 21/6-1844 d. 13/1-1922 på Verket av "Hjertesygdom", s.a. Hans Torstensen. Se Familie 23 - Verket 1835.
g. i Holla 16/9-1870 m. Anne Nilsdatter fra Rønningen under Holla f. 16/3-1844 d. 15/10-1911 på Verket av "Vatersot", d.a. Nils Rasmussen Rønningen.
Forlovere: "
Peder Tronsen Vrk. og Ole Hansen Vrk."
1. Kirstine Anette Johannesdatter f. 23/12-1870 d. 16/1-1889 på Verket av en hjernesykdom, 19 år gml.
2. Hanna Josefine f. 24/5-1873 d. 19/10-1984 på Verket av en nyresykdom, 11 år gml..
3. Nicoline Marie Johannesdatter f. 21/6-1875.
4. Hans f. 3/2-1878.
5. Gusta Johanne Johannesen f. 11/5-1883 g. i Holla 27/12-1914 m. Hans Kristiansen Finkenhagen f. 1/1-1892 fra Verket. (Se Familie 85 - Verket 1900).
6. Hans f. 19/1-1887 d. 11/2-1887 på Verket.
7. Nils Johannesen f. 19/6-1889 d. 16/11-1955. "Kjørekarl ved bruget" i 1910.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Johannes Hansen Vrk. og Anne Nilsdatters Kirstine Annette: Magrethe Gundersd. Vrk., Maren Nilsd. Rønningen, Nils Rasmussen Rønningen, Ole Hansen Vrk., Rasmus Nilsen Rønningen.
F.f. Johannes Hansen Vrk. og Anne Nilsdatters 
Hanna Josefine: Anne Hansd. Vrk., Maren Nilsd. Stensrud, Nils Rasmusen Stensrud, Gunder Hansen Vrk., Hans Nilsen Stensrud.
F.f. Johannes Hansen Vrk. og Anne Nilsdatters 
Nicoline Marie: Margrethe Gundersd. Vrk., Anne Elise Pedersd. Vrk., Gunder Hansen Vrk., Nils Hansen Vrk. og Hans Nilsen Stensrud.
F.f. Former Johannes Hansen Vrk. og Anne Nilsdatters 
Hans: Barnets Moder, Andrea Thorersd., Ole Hansen, Nils Hansen og Hans Torstensen, alle af Værket.
F.f. Former Johannes Hansen Vrk. og Anne Nilsdatters 
Gusta Johanne: Andrea Thorersd. Kamperhoug, Ingeborg Thorstensd. Vrk., Nils Rasmussen Stensrud, Hans Torstensen Vrk., Nils Hansen Vrk.
F.f. Arbeider Johannes Hansen Vrk. og Anne Nilsdatters 
Hans: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 10/2-1887 af Thor Pedersen Vrk. Død før Hjemmedaabens Bekræftelse.
F.f. Former Johannes Hansen Vrk. og Anne Nilsdatters 
Nils: Andrea Nilsen af Skien, Severin Nilsen af Skien, Johanne Thorstensd. Vrk., Ole Hansen Vrk. og Severin Thorbjørnsen Vrk.

Hans ugifte søster Inger Hansen f. 1848 var på besøk ved nyttårstider. Hun forsørget seg ved vask og stryking for folk.
De bodde på samme sted under folketellinga 1910.


Feilført!!!
Skal til Trettekås, Evje eller Perskås under Baksås i Eidsbygda.

Kanalarbeider (1891), sliperiarbeider (1893), sagbruksarbeider
Hans Karl Nilsen fra Trettekås eller Evje under Baksås f. 23/4-1870 "på Ringerike", s.a. husmann Nils Nilsen.
g. i Holla 28/11-1890 m. Ingeborg Kristensdatter fra Verket f. 5/3-1858, d.a. husmann Christen Nilsen.
Forlovere: "Peder Halvorsen Baksaas og Henrik Simonsen Perskaas."
1. Kristen Nilsen f. 4/9-1891.
2. Gunda Amalie Nilsen f. 5/10-1893.

F.f. Kanalarb. Hans Karl Nilsen Eidsbygden (Perskaas) og Ingeborg Kristensdatters Kristen: Nils Johannesen Kabbe Sagbr., Nils Kristensen do., Knud Jakobsen Heisholt, Inger Stensd. do., Ingerid Olsd. Nome.
F.f. Sliberiarbeider Hans Karl Nilsen Evjen og Ingeborg Kristensdatters 
Gunda Amalie: Mari Johannesd. Sagbr., Inger Østensd. Eidshaug, Ole Tovsen Striken, Knud Jakobsen Heisholt, Jørgen Stensen Evjen.


Til toppen: Trykk på [Home]

webmaster@gamleholla.no