ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Hustomter
Utskilt fra gnr 24 Søve.

Kilder: Offentlige Panteregister, Grunnbok og Nome kommunes karttjeneste, www.kommunekart.com.

 

Oppdatert 19.06.2022


Borgjordet
Hustomter utskilt fra Søve.


Borgjordet 19.
Gnr 24 - bnr 7. "Nordheim".

Utskilt fra Borgen B. under Søve (bnr 3) ved skylddelingsforretning tinglyst 17. juni 1903.

Skyldmark 1903: 0 mark 70 øre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 7. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Peder Andersen Skippervold til Tollef Tollefsen Torsnæs for kr. 2.340, dat. og thingl. 17. juni 1903."

Tollef Tollefsen Torsnæs.
Eier 1903.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 7. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Tollef Tollefsen Torsnæs til Sten Andersen Borgen for kr. 6.800, dat. 31. juli, thingl. 16. aug. 1905."

Gruvearbeider, gårdsarbeider
Sten Andersen Borgen fra Borgen A under Søve f. 5/5-1879 d. aug. 1949, s.a. Anders Andersen Borgen.
Eier 1905. Ugift?


Hans søstre som losjerte her i 1910: Karen Andersdatter f. 27/6-1867. Sysselsat i huset, syr litt.

Sofie Andersdatter f. 10/2-1872. Tjenestepike.

Leieboere i huset i 1910:

Murersvend
Hans Nilsen fra Siljan (Slemdal) f. 21/5-1887.
g.m. Gunhild Torgrimsdatter f. 6/5-1882 i Holla.
1. Trygve Hansen f. 11/7-1908 i Holla.
2. Nils Hansen f. 15/1-1910 i Holla.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 7. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Sten Andersen Borgen til Kristen A. Borgen for kr. 5.000,-, med forbehold for selgeren av fritt husvæe for livstid, ansatt til kr. 120,- pr. år, dat. 11/11-1937, tingl. 24/11-1937."

Kristen A. Borgen fra Borgen A under Søve f. 29/1-1915, s.a. Anders Andersen Borgen jr.
g.m. Ingeborg Marie Haatvet.
Eier 1937.

Grunnboksblad heretter.

 


Ellandvegen
Hustomter utskilt fra Søve.


Ellandvegen 1.
Gnr 24 - bnr 55. "Bang".

Trolig utskilt fra bnr 39 "Elverheim" i 1923.

Skyldmark 1950: 0,05. Areal 2019: 1 920 kvm.

Beliggenhet: Vesthagen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 370. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Petra Haserud til Bjarne Olsen for kr. 1.200,00, med plikt til ikke uten Søve eiers tillatelse at selge drikkevarer,
dat. 1. aug. 1923, tinglyst 25. aug. 1923."

Møbelsnekker
Bjarne Arnim Leine
(Bjarne Arnim Olsen Leine) fra Skien f. 26/1-1899 d. 4/10-1988, s.a. Karl Olsen.
g. i Holla 18/2-1922 m. Esther Berthea Rasmussen fra Verket f. 25/8-1899 d. 4/10-1970, d.a. Karl Johan Rasmussen. Se Familie 18 - Verket 1910.
Forlovere: "
Snekkermester K. Aaland og Brudens far."
Eier 1923.

Bjarne Leine solgte huset i 1935 og flytta til Drammen. De gamle er gravlagt på Strømsgodset gravplass i Drammen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 370. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bjarne Olsen og hustru Esther til Gunnar K. Dalen for kr. 7.300,00, dat. 4/1-1935, tingl. 14/1-1935."

Gunnar K. Dalen d. ca. 1937.
g.m. Kari.
Eier 1935.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 370. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 14/10, grunnbokført (tingl.) 20/1-1943 fra Kari Dalen til lensmann Hans Hansen for kr. 10.500."

Lensmann
Hans Hansen (Hagen) fra Hestkinnhagen i Etnedalen, Oppland f. 18/6-1897, s.a. Hans Hagen f. 1857 og Berthe Olsdatter f. 1858.
g.m. Thora (Espelien?) (f. 30/5-1892 d. 28/8-1974. Gravlagt på Vestre gravlund i Oslo).
1. Trygve Espelin f. 1937. Bosatt i Asker.
Eier 1943.

Grunnboka herfra.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført


Ellandvegen 4.
Gnr 24 - bnr 25. "Vollan".

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 28/1-1911.

Beliggenhet: Vesthagen.

"Ifølge skyldelingsforretning, tingl. 28. januar 1911, har eieren av hærværende parcell at holde denne forsvarlig indhegnet".

Skyldmark: 0 mark 07 øre. Areal 2019: 2 420 kvm.


"Vollan" trolig fra 1930-tallet(?) Fra Anne Maria Andreassens fotosamling.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 335. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg Amt til Johannes Pettersen for kr. 700,00, med forpligtelser, at kjøperen ikke uden Søves eiers tilladelse fra tomten
sælge drikkevarer, selv om disse ikke er berusende og at bygningernes anbringelse paa forhaand godkjendes av Søves eier, dat. 20.,
thingl. 28. jan. 1911."

Smed, anleggsarbeider
Johannes Pettersen fra Kyrkseterøra i Hemne, S. Trøndelag i f. 28/9-1867 d. 10/9-1952, s.a. inderst Petter Johnsen Kirksæter.
g. i Holla 22/6-1907 m. Anne Kirstine Gundersdatter fra Verket f. 24/2-1870 d. 21/9-1953, d.a. former Gunder Kristoffersen. Se Familie 48e - Verket 1891.
Forlovere: "
Gaardbruker Ole Nilsen og Arbeider Karl Gundersen."
1. Ingeborg Beret Pettersen f. 1/4-1912 g.m. Einar Gjermundsen. Se nedenfor.
Eier 1911.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Smed Johannes Pettersen, Vollan, Vesthagen og Anne Kristine Gundersdatters Ingeborg Berith: Anne Marie Sørensen Sagene, pige Ingeborg Gundersen Vrk., Beslagsmed Karl Gundersen Vrk., do. Olaves Gundersen Vrk.


22/6-1907. Brudebilde av Johannes og Anne Kirstine Pettersen f. Gundersdatter.
Fra Anne Maria Andreassens fotosamling.

Johannes Pettersen reiste tidligere i livet mye rundt og arbeidet på anlegg. Da han gifta seg i Holla i 1907 oppga han
til presten at han var tunnelarbeider.

Kilde: Barnebarnet Anne Maria Andreassen f. Gjermundsen skriver følgende (2021):
"Bestefar smed Johannes Pettersen og en kamerat kom til Skien på utkikk etter arbeid. Bestefar avslutta sitt arbeide på Bergensbanen i 1905, så jeg tror det var samme året. To kamerater – de forhørte seg litt - og fikk høre at det var arbeid å få på jernverket på Ulefoss. Bestefar dro oppover, kameraten dro videre. Jeg innbiller meg at siden det het Holla, så var det noe som appellerte til bestefar. Han kom fra Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag og der er det også noe som heter Holla – Holla smelteverk bl.a. Han fikk arbeid på Ulefoss jernverk og leide seg inn i Nedre Verket. Der bodde mormor - en ugift, flott dame. Trønderbarten tok nok innersvingen på henne, og det ble de to. De gifta seg i 1907, kjøpte seg tomt og bygde huset på Vesthagan i 1911. Eiendommen fikk navnet Vollan, også et navn fra Kyrksæterøra, han hadde bodd på et sted som het Vollan der. I 1912 fikk de datteren Ingeborg Beret, hun giftet seg med Einar Gjermundsen og de ble mine foreldre. De bodde i Skien fra de giftet seg og fram til 1947. Sommeren 1947 flyttet vi, mamma, pappa, Arne Johan og jeg, til Ulefoss for å bo i huset på Vollan sammen med bestemor og bestefar."
 

Kilde: Grunnboksblad 1934-1993.
"Johannes Pettersen og hustru død henholdsvis 10/9-1952 og 21/9-1953. Deres eneste arving Ingeborg Gjermundsen har hjemmel."

Sjåfør
Einar Gjermundsen
fra Skien f. 28/4-1915 d. 26/7-1978, s.a. Aslak Gjermunden fra Fyresdal og Marie Olsdatter fra Gjerpen..
g. i Holla 2/9-1939 m. Ingeborg Beret Pettersen herfra f. 1/4-1912 d. 19/1-1979.
1. Arne Johan Gjermundsen f. 18/3-1941 d. 21/8-2013 i Asker.
2. Anne Marie Gjermundsen "Mia" f. 1944 g.m. Øyvind Andreassen. Bosatt i Steinringen 16 i Porsgrunn.
Beboere her fra 1947. Eiere 1953.

Denne familien bodde først 8 år i Skien før de flytta inn i huset til hans svigerforeldre i 1947.

Kilde: Grunnboksblad 1934-1993.
"Dagbokført 24/7-1979. Gunnar Pedersen og Britt Irene Dahl, ifølge skjøte av 5/7-1979, fra selvskiftende arvinger etter Ingeborg Gjermundsen d. 19/1-1979 for kr. 205.000,-"

Gunnar Pedersen f. 1952.
g.m. Britt Irene Dahl f. 1954.
Eier 1979.

 


Ellandvegen 7.
Gnr 24 - bnr 36. "Ellann".

Utskilt fra Søve(1) 1914 ifølge skylddelingsforretning tinglyst 12/8-1914.

Beliggenhet: Vesthagen.

Skyldmark 7 øre. Areal 2019: 1 565 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 346. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg amtskommune til Toralf Pettersen paa denne eiendom for kr. 792,- dat. 2., tingl. 14. oktobr. 1914 med forpligtelse for eieren
til ikke uten Søvers eiers tilladelse at sælge drikkevarer, selv om disse ikke er berusende."

Beslagsmed ved Ulefos Jernværk
Toralf Pettersen Ellann
(Toralf Ellan) fra Verket f. 25/7-1891 d. 31/7-1918 av "
Lungebetendelse efter Spanskesygen.", s.a. sagarbeider Hans Petter Thorersen. Se Familie 75 - Verket 1910.
g. i Holla 10/10-1914 m. Gusta Johanne Johansen fra Verket f. 1886, d.a. former Thor Johan Rasmussen. Se Familie 29b - Verket 1891.
Forlovere: "
Sagarbeider H. P. Torersen og Sliberiarbeider Hans Andersen."
Eier 1914.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 346. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gård gnr 16 bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte på nærmere angitte
betingelser får adgang til at ta vand til husbruk fra det i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme. Konsumenterne
betaler tilsammen kr. 46,- i årlig leie og overenskomsten er bindende for 10 år, dat. 29/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Skjøte av 28/6, grunnbokført 4/7-1974 til Sigurd Sneltvedt f. 26/4-1906, for kr. 70.000,-"

Sigurd Sneltvedt f. 26/4-1906 d. 12/2-1977.
g.m. Margit f. 19/6-1908 d. 29/10-1986.
1. Bjørn Ove Sneltvedt f. 1942.
2. Reidun Sneltvedt f. 1944 g.m. NN Oseid.
3. Karin Johanne Sneltvedt f. 1947 g.m. NN Limi.
4. Yngvar Sneltvedt f. 1949.
Eier 1974.

De gamle er gravlagt på Gjerpen kirkegård.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 24/9-1985, (til) Olav Pedersen f. 1955, ifølge skjøte, for kr. 255.000,-"

Olav Pedersen f. 1955.
Eier 1985.
 


Ellandvegen 8.
Gnr 24 - bnr 27. "Solvang".

Utskilt fra Søve(1) ifølge skylddelingsforretning tinglyst 21/6-1911.

"Ifølge skylddeling tingl. 21/6-1911, har denne eiendoms eier plikt til at holde eiendommen indhegnet, samt delta i vedligehold av fælles
adkomstvei samt en bro."

Skyldmark 0,09. Areal 2019: 1 712 kvm.

Beliggenhet: Vesthagen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 337. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg amtskommune til Andreas Abrahamsen for kr. 690,- med forpligtelse for kjøperen til ikke fra tomten at sælge
drikkevarer, udatert, tingl. 26. aug. 1911.

Andreas A. Solvang (Andreas Abrahamsen) fra Verket f. 21/1-1884 d. 20/9-1976, s.a. former Abraham Andreassen. Se Familie 110 - Verket 1900.
g. hos byfogden i Skien 19/9-1908 m. Anna Nikoline Stenersen fra Verket f. 7/12-1884 d. juni 1955, d.a. Nils Stenersen. Se Familie 4b - Verket 1891.
1. Nils Solvang f. 7/8-1915. Se nedenfor.
Eier 1911.

Andreas Abrahamsen og kona er begge etterkommer av en eldgammel jernverksslekt som opprinnelig stammer fra Vallonia (i Belgia).
Se Vallonere i Holla.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 337. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gård gnr 16 bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte på nærmere angitte
betingelser får adgang til at ta vand til husbruk fra det i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme. Konsumenterne
betaler tilsammen kr. 46,- i årlig leie og overenskomsten er bindende for 10 år, dat. 29/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 14/12-1976. Skjøte av 6/12-1976 fra selvskiftende arvinger etter Anna og Andreas A. Solvang til Nils Solvang for kr. 62.000,-"

Nils Solvang f. 7/8-1915 d. 25/4-2000.
g.m. Eldbjørg f. 7/2-1916 d. 5/10-2003.
Eier 1976.

 


Ellandvegen 10.
Gnr 24 - bnr 31. "Solstad".

Utskilt fra Søve(1) ved skyldeling tinglyst 25/6-1913.

"Ifølge skylddelingsforretningen tinglyst 25/6-1911 har kjøperen indhegningsplikt og plikt til at delta i vedlikehold av en fælles gaardsvei,
som skal oparbeides av bnr 1's eier."

Beliggenhet: Vesthagen.

Skyldmark 0,07. Areal 2019: 1 503 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 341. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg amtskommune til John Abrahamsen for kr. 590,40, med forpliktelse for kjøperen og senere eiere til ikke at sælge
drikkevarer fra tomten, dat. 16., tinglyst 24. sept. 1913."

Former
John Abrahamsen
fra Verket f. 23/8-1887 d. 7/3-1979, s.a. former Abraham Andreassen. Se Familie 110 - Verket 1900.
g. i Holla 27/6-1914 m. Marie Anette Johannesdatter fra Verket f. 2/11-1892 d. 12/6-1917, d.a. sagfiler Johannes Pedersen. Se Familie 142 - Verket 1900.
Forlovere: "
Former Andreas Hansen, Ekornrød og Sagarbeider Bent Johannesen, Vesthagen."
1.
Andi Terese Abrahamsen herfra f. 30/1-1916 g.m. Torkjel Aartveit. Se nedenfor.
Eier 1913.

F.f. Værksarb. Jon Abrahamsen, Vesthagen og Marie Anette Johannesdatters Andi Terese: Moderen, Sliberiarb. Johannes Pedersen, Sagarb. Arthur Abrahamsen Vrk., kone Anne Pedersen.

John Abrahamsen var etterkommer av en eldgammel jernverksslekt som opprinnelig stammer fra Vallonia (Belgia).
Se Vallonere i Holla. Han er ikke den eneste! En av hans aner var opprindelsen til vertshuset "Jons" på Verket.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 341. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gård gnr 16 bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte på nærmere angitte
betingelser får adgang til at ta vand til husbruk fra det i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme. Konsumenterne
betaler tilsammen kr. 46,- i årlig leie og overenskomsten er bindende for 10 år, dat. 29/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 19/9-1979. Andi Aartveit f. 30/1-1916, ifølge hjemmelsovergang av 17/9-1979. Verdi kr. 30.000."

Torkjel Aartveit fra Vinje eller Rauland f. 28/11-1909 d. 13/12-1995.
g.m. Andi Terese Abrahamsen herfra f. 30/1-1916 d. 14/11-2008.
Eiere 1979.

Eiendommen sto i konas navn. De er begge gravlagt på Kronborg gamle på Ulefoss.

 


Ellandvegen 13.
Gnr 24 - bnr 67. "Fredly".

Utskilt fra Ellandvegen 16 (bnr 51) ved skylddelingsforretning tinglyst 21/1-1925.

Beliggenhet: Vesthagen.

Skyldmark 0,05. Areal 2019: 656 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 384. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Andreas K. Haugen til August Febakke for kr. 1.550,00, med rett til vann fra en brønn på hovedeiendommen (Søve), dat. 1924, tingl. 27/3-1926."
"Forbud mot å sælge drikkevarer, selv om disse ikke er berusende på dette bruk, ifølge skjøte fra Telemark fylke til Andreas K. Haugen, dat. 30/11-1921,
tingl. 18/1-1922." (Se heftelser på bnr 51, hvor dette bruk er utskilt fra.)

August Febakke f. 12/6-1898 d. 17/12-1970.
g.m. Klara Karoline f. 13/7-1901 d. 3/3-1987.
Eier 1926.

August satt med denne tomta i 10 år, så solgte han den til Henry Oskar Jensen, som bygde hus her.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 384. Digitalarkivet.
"Skjøte fra August Febakke til Henry Jensen f. 6/10-1911 for kr. 700,- , dat. 29/10-1936 tingl. 4/11-1936."

Henry Oskar Jensen fra Kåsene under Verket f. 6/10-1911 d. 24/12-1989, s.a. beslagsmed Jens Kristoffer Juliussen. Se Familie 92 - Verket 1910.
g.m. Sigrid Ringsvold fra Vesthagv 10 f. 25/10-1908 d. 18/7-1999, d.a. Hans Ringsvold.
Eier 1936.

Henry Jensen bygde huset i 1936/1937. 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 384. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 23/7, grunnbokført (tingl.) 31/7-1946 fra Henry Jensen til broren Jens Jensen for kr. 13.000,- "

Jens Kristoffer Jensen "Jensemann" f. 8/3-1914 d. 16/9-1981, s.a. beslagsmed Jens Kristoffer Juliussen. Se Familie 92 - Verket 1910.
g.m. Astrid Dorthea f. 14/9-1914 d. 9/11-1975.
1. Halvor Jensen f. 1950. Se Ellandv. 15.
Eier 1946.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 17/9-1973. Kart- oppmåling og skylddelingsforretning av 24/8, grunnbokført 27/9-1973, hvorved (bnr 106) Fredly II av skyldmark 0,01, er utskilt." Se Ellandv. 15.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 18/2-1974. Erklæring av 4/2, grunnbokført 18/3-1974, hvori eieren av bnr. 106 gis adkomstrett fra sin tomt fram til riksvegen på samme vilkår som bnr. 84 og 85."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 6/9-1983. Til Jan Kåre Traaen f. 1959, ifølge skjøte, for kr. 195.000,-"

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 6/9-1983. Rett til vann og kloakkledninger over denne eiendom for bnr 106, samt rett til oppførelse av felles garasjebygg i grensen mot enne eiendom."

Jan Kåre Traaen f. 1959.
Eier 1983.

 


Ellandvegen 14.
Gnr 24 - bnr 100. "Østheim".

Utskilt fra bnr 29 (Vesthagv. 17), tinglyst 2/11-1965.

Skyldmark: 0,02. Areal 2019: 1 710 kvm.

Beliggenhet: Vesthagen.

Heftelser som gjelder alle hustomter utskilt fra Søve:
"... med forbud mot å sælge drikkevarer på dette brug, selv om disse ikke er berusende, uten Søves eiers samtykke, samt gjærdeplikt m.v."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 12/10-1965. Kart- oppmålings- og skylddelingsforretning av 30/7, grunnbokført 2/11-1965, hvorved utskilles denne eiendom fra bnr 29."
"Dagbokført 20/3-1959. Hjemlet Erling Haugen ifølge skjøte av 16/3-1959."

Erling Haugen f. 27/6-1905 d. 21/1-1987.
g.m. Dordi f. 27/1-1930 d. 4/2-2016.
1. Ingvill Haugen f. 1955. Se nedenfor.
Eier 1959.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 19/8-1985. Ingvill Haugen Nordby, ifølge skjøte for kr. 15.000,- "

Ingvill Haugen Nordby f. 1955.
Eier 1985.

 


Ellandvegen 15.
Gnr 24 - bnr 106. "Fredly II".

Utskilt fra Ellandvegen 13 (bnr 67) ifølge skylddelingsforretning av 24/8-1973.

Skyldmark: 0,01. Areal 2019: 742 kvm.

Beliggenhet: Vesthagen.

Heftelser som gjelder alle hustomter utskilt fra Søve:
"... med forbud mot å sælge drikkevarer på dette brug, selv om disse ikke er berusende, uten Søves eiers samtykke, samt gjærdeplikt m.v."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 17/9-1973. Kart- oppmåling og skylddelingsforretning av 24/8, grunnbokført 27/9-1873, hvorved denne eiendom er utskilt fra bnr 67."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 25/7-1946. Hjemlet til Jens Jensen ifølge skjøte."

Jens Kristoffer Jensen "Jensemann".
Eier 1946. Se Ellandv. 13.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 15/1-1974. Skjøte av 28/12-1973, grunnbokført 30/1-1974 til sønnen Halvor Jensen f. 1950, på denne eiendom for kr. 5.000.-"

Halvor Jensen fra Ellandv. 13 f. 1950.
Eier 1974.

 


Ellandvegen 16.
Gnr 24 - bnr 51. "Haugen søndre".

Utskilt fra Vesthagvegen 17 (bnr 29) ved skylddelingsforretning tinglyst 13/7-1921.

Beliggenhet: Vesthagen.

Skyldmark 1922: 0, 36.

Dette var en større eiendom hvor det siden ble utskilt ytterligere hustomter fra.

Skyldmark 1949: 0,08. Areal 2019: 1 927 kvm.

Karl J. Haugen.
Eier 1921.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 364. Digitalarkivet.
"Skjøte fra fylkesmannen i Telemark på fylkeskommunens vegne til Andreas K. Haugen for kr. 5.535,00 med forbud mot å selge drikkevarer på dette
bruk, dat. 30. nov. 1921, tingl. 18. jan. 1922."


Andreas K. Haugen.
Eier 1922. Se Vesthagvegen 17.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 364. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretninger avholdt 25/10-1924, tingl. 21/1-1925, hvorved er utskilt:
1. (Bnr 66) "Bjerke" av skyldkmark 0,05 til Alfred Bjerke. Utgått.
2. (Bnr 67) "Fredly" av skyldmark 0, 05 til August Fæbakke. Se Ellandvegen 13.
"Rett til vand fra en brønn paa dette bruk, for bnr 66 og 67, ifølge skjøter på disse bruk, tingl. 27/3-1926."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 339 (bnr 29). Digitalarkivet. (Gjelder bnr 29. Burde også vært ført inn her.)
"Skjøte, dat. 20/11-1947, grunnbokført (tingl.) 20/1-1948 fra Andreas K. Haugen til Johannes K. Haugen på denne eiendom (29) og bnr 51 for kr. 5.404.-"

Johannes K. Haugen.
Eier 1948. Se Vesthagvegen 17.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 364. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 31/7, grunnbokført (tingl.) 13/8-1948, vedkommende parcellen (bnr 84) "Dalheim". Se Ellandvegen 18.
"Skylddeling dat. 31/7, grunnbokført (tingl.) 13/8-1948, vedkommende parcellen (bnr 85) "Bakketun". Se Ellandvegen 20.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 364. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 9/5, grunnbokført 26/5-1949 fra Johannes K. Haugen til Alfred Bjerke for kr. 550.-"

Alfred Bjerke fra Vesthagv. 5, f. 11/3-1899 d. 2/2-1974, s.a. Oskar N. Bjerke.
g.m. Olga Karette Johannesen fra slusevokterboligen ved Ulefoss kanal f. 3/10-1902 d. 22/4-2001, d.a. slusevokter Jens Johannesen.
Eier 1949.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 11/11-1974. Skjøte av 8/11-1974, grunnbokført 15/1-1975, til Tore Jordfald f. 1942, for kr. 105.000,-"
"11/11-1974, hertil sammenføyet bnr 66 av skyldmark 0,13."

Tore Jordfald f. 1942.
Eier 1975.

 


Ellandvegen 18.
Gnr 24 - bnr 84. "Dalheim".

Utskilt fra Ellandvegen 16 (bnr 51) ifølge skylddeling av 31/8-1948.

Heftelser som gjelder alle hustomter utskilt fra Søve:
"... med forbud mot å sælge drikkevarer på dette brug, selv om disse ikke er berusende, uten Søves eiers samtykke, samt gjærdeplikt m.v."

Hjemlet til Johannes K. Haugen (i 1948).

Beliggenhet: Vesthagen.

Skyldmark: 0,09. Areal 2019:

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 20/5-1949. Skjøte dat. 9/5, grunnbokført 26/5-1949 fra Johannes Haugen til Sverre Gulliksen for kr. 1000,-

Sverre Gulliksen.
Eier 1949.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 31/5-1951. Skjøte dat. 15/5, grunnbokført 2/6-1951 fra Sverre Gulliksen til Hans A. Johnsen(!) for kr. 1.200,-"

Hans A. Johansen (Hans Algert Johansen) f. 9/3-1910 d. 29/11-1991.
g.m. Astrid (f. Lerum?) f. 27/1-1913 d. 28/7-1979.
1. Arne Lerum Johansen f. 1/8-1931. Overtok eiendommen.
Eier 1951.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 18/2-1974. Erklæring av 4/2, grunnbokført 18/3-1974, hvori eieren av bnr. 106 gis adkomstrett fra sin tomt fram til riksvegen på samme vilkår som bnr 67 og 85."


Arne Lerum Johansen f. 1/8-1931 d. 11/1-2016.
g.m. NN.
Eier 1992.

Arne L. Johansen arvet huset ifølge skifteattest, men solgte igjen samtidig til neste eier.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 30/4-1992. Til Nils Halvor Kabbe og Nina Kristine Kabbe, ifølge skjøte for kr. 305.000,-"

Nils Halvor Kabbe f. 1968.
g.m. Nina Kristine (Johansen?).
Eiere 1992.

 


Ellandvegen 20.
Gnr 24 - bnr 85. "Bakketun" ("Bakkeli"?).

Utskilt fra Ellandvegen 16 (bnr 51) ifølge skylddeling av 31/8-1948.

Beliggenhet: Vesthagen.

Skyldmark: 0,09.

Heftelser som gjelder alle hustomter utskilt fra Søve:
"... med forbud mot å sælge drikkevarer på dette brug, selv om disse ikke er berusende, uten Søves eiers samtykke, samt gjærdeplikt m.v."

Hjemlet til Johannes K. Haugen. Se Vesthagv. 17.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 20/5-1949. Skjøte dat. 9/5, grunnbokført 16/5-1949, fra Johannes Haugen til Sverre Tveitstulen for kr. 1.000.-"

Sverre Tveitstulen.
Eier 1949.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 18/2-1974. Erklæring av 4/2, grunnbokført 18/3-1974, hvori eieren av bnr. 106 gis adkomstrett fra sin tomt fram til riksvegen på samme vilkår som bnr 67 og 84."


Fensvegen
Hustomter utskilt fra Søve.


Fensvegen 36.
Gnr 24 - bnr 52. "Søvedalen".

Utskilt fra Fritheim 7, tinglyst 28/4-1923. Areal: Slettet.

Beliggenhet: Søvedalen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 368. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 17/9, grunnbokført (tinglyst) 25/9-1955, fra Stian Langeland til fru Aslaug Toreskås for kr. 300,- "

Aslaug Toreskås.
Eier 1955.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført


Fensvegen 38.
Gnr 24 - bnr 88. "Bindal". Bensinstasjon og serviceverksted.

Utskilt fra bnr 44 ved skylddelingsforretning tinglyst 3/11-1951.

Skyldmark 1951: 0,02. Areal 2020: 1 451 kvm.

Hjemmel til Nils Solvang.

Heftelser som gjelder alle hustomter utskilt fra Søve:
"... med forbud mot å sælge drikkevarer på dette brug, selv om disse ikke er berusende, uten Søves eiers samtykke, samt gjærdeplikt m.v."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 3/11-1951. Skjøte dat. 25/10, grunnbokført 10/11-1951 fra Nils Solvang til Bjarne Larsen for kr. 1.500,-

Bensinstasjoneier
Bjarne Larsen
fra Bjørndalen 2 under N. Fen f. 4/1-1918 d. 3/3-1993, s.a. Karl Edvin Larsen.
g.m. Signe Fritheim fra Fritheim 1, f. 22/1-1924 d. 11/1-2010, d.a. Hans Fritheim.
1. Tore Larsen. Bosatt i Larvik.
Eier 1951.

Denne familien flytta til Larvik. De gamle er gravlagt på Undersbo gravsted i Larvik kommune.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 30/10-1956. Servitutt dat. 27/9, grunnbokført 14/11-1956, hvorved Bjarne Larsen forplikter seg til på denne eiendom, inntil 31/12-1987 kun å selge, bruke, lagre,
oppebære eller reklamere for bensin m.v. fra A/S Norske Esso eller annet selskap tilsluttet Standard Oil Company, New Jersey-gruppen."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 26/5-1961. Skjøte dat. 15/5, grunnbokført 26/5-1961 fra Bjarne Larsen til  A/S Norske Esso, for kr. 170.000,-"

A/S Norske Esso.
Eier 1961.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 21/12-1978. Erklæring av 18/9-1978 hvori vedtas vilkår for oppførelse av overbygg over pumper på denne eiendom."

 


Fensvegen 44.
Gnr 24 - bnr 24. "Smestad".

Utskilt fra Søve(1) ved Skylddelingsforretning tinglyst 26/6-1907.

Skyldmark 1907:  0,12. Areal 2020: 10 373 kvm.

Beliggenhet: Vesthagen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 301. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg amtskommune ved amtmanden, til Vetle J. Smestad for kr. 1034,84 med forpligtelse at kjøperen ikke uten Søves eiers tillatelse fra
parcellen sælger drikkevarer, selv om disse ikke er berusende, og at en hver bebyggelse av tomten godkjendes av Søves eier, dat. 29. juli, tingl. 17. August 1910.

Wetle Tollefsen Smestad fra Smedstad under Lunde i Landsmarka (Lunde pr.gj.) f. 25/11-1870 d. 30/9-1950, s.a. Tollef Stensen og Kari Vetlesdatter.
g.m. Kirsten f. 26/3-1889 d. 8/10-1957.
Eier 1910.

Denne familien tilhørte under folketellinga 1920 den Lutherske Evangeliske menighet (Senere: DELK).
De var såkalte Haugianere. Tidligere kalt Østlendingene.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 301. Digitalarkivet.
"Overenskomst, hvori det tillates Linus Eide, eier av gnr 24 - bnr 72 i Holla, fra en olle på dette bruk å legge vandledning til nevnte bruk med stikkledning til grisehus
og vann til husbruk på nærmere angivne betingelser, dat. 8/7-1933, tingl. 11/2-1938."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 301. Digitalarkivet.
"Kontrakt dat. 28/10, grunnbokført (tinglyst) 31/10-1940, hvorved Vetle Smestad erkjenner å ha gitt Halvor Toreskås rett til vannolle på denne eiendom på
på nærmere vilkår, påtegnet erklæring fra H. Toreskås om at retten overdras til Linius Eide, mot kontant betaling av kr. 350,- Overdragelsen er vedtatt av Vetle Smestad.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 301. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 6/2, grunnbokført (tinglyst) 28/2-1951 fra Kirsten Smestad til Ingvald Andreassen for kr. 13.500,- "

Ingvald A. Andreassen f. 21/4-1907 d. 4/10-1985.
g.m. Anny Margot 25/5-1912 d. 12/2-2003.
Eier 1951.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 15/6-1989. (Til) Bjørn Håre Holm f. 1944, ifølge skjøte for kr. 370.000 fra Anny M. Andreassen i uskiftet bo etter Ingvald Andreassen."

Bjørn Håre Holm f. 1944.
Eier 1989.
 


Fensvegen 46.
Gnr 24 - bnr 30. "Søvedal". Forretningen Toreskås.

Utskilt fra Søve(1) ifølge skylddelingsforretning tinglyst 13. nov. 1912.

Skyldmark 1912: 0 mark 2 øre. Areal 2019: 1 623 kvm.

Beliggenhet: Ved Vesthagen/ i Søvedalen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 340. Digitalarkivet.
"Skjøte fra amtmanden i Bratsberg paa amtskommunens vegne til Halvor Halvorsen Toreskaas for kr. 500,- med forpliktelse for kjøpter til ikke, uten
Søves eiers tilladelse at sælge drikkevarer fra tomten og med ret for eieren av Søve til uten erstatning at sætte op en indtil 60 cm. høi dam i Søvebakken,
dat. 16., tingl. 30. novebr. 1912."


Kjøpmann
Halvor Halvorsen Toreskaas
fra Toreskås under Susås f. 4/1-1887 d. 11/1-1952, s.a. Halvor Nilsen Thoreskaas.
g. i Holla 28/12-1912 m. Aslaug Maria Christoffersdatter Kise fra Lannav. 51 under Ø. Heisholt f. 3/4-1892 d. 7/8-1987, d.a. landhandler Christoffer Kise.
Forlovere: "
Landhandler Chr. Kise og gbr. Gunnar Hansen Fæhn."
1. Halvor Toreskaas jr. f. 27/11-1913 d. 4/1-2004 i Kristiansand. Bodde lengst i Kristiansand. Se gul ramme nedenfor.
2. Solveig Toreskaas f. 21/12-1914. Ugift. Se Fensv. 48.
3. Birgit "Bibbi" Toreskaas f. 30/4-1916. Ugift. Se Fensv. 48.
4. Christoffer f. 18/7-1918 d. 8/11-1918.
5. Hans Ragnar Toreskaas f. 5/7-1937. Se nedenfor.
Eier 1912.

F.f. Landhandler Halvor Halvorsen Toreskaas, Søvedalen og Aslaug f. Kises Halvor: Landhandler Kristoffer Kise, gbr. Nils Toreskaas, Pige Ingeborg Kise, hustru Susanne Kise.
F.f. Kjøbmand Halvor Halvorsen Toreskaas, Søvedal og Aslaug Marie Kristoffersdatters Solveig: Landhandler Kristoffer Kise og frk. Ingeborg Kise, kone Anne Toreskaas, gbr. Nils Toreskaas.
F.f. Kjøbmand Halvor Halvorsen Toreskaas, Søvedalen og Aslaug Marie Kristoffersdatters Birgit: Kristoffer Kise, Handelsbetj. Halvor Kise, Kone Susanne Kise, pige Ingeborg Kise.
F.f. Landhandler Halvor Toreskaas, Søvedalen og Aslaug f. Kises Kristoffer: Død i november. Hjemmedaaben ikke stadfæstet. Vitner: Forældrene.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 340. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem H. Toreskaas som eier av dette bruk og A/S Østlandske Petroleumscompagnie hvorved H. Toreskaas forplikter sig til kun at
opbevare, utlevere eller selge Standardselskapenes mineraloljeprodukter, dat. 30/6, tingl. 14/7-1930. Kontrakten gjelder i 20 år fra 1/7-1930."
"Tinglyst påtegning om at overenskomsten skal gjelde inntil 31/12-1960."

Enka Aslaug Toreskaas fikk uskiftebevilling nr. 7 - 1952, med rett til å sitte i uskifta bo.

Kilde: Fritt etter artikkelen "Halvor Toreskaas til minne" (Holla-minner 2004, side 131, av Per Bernt Tufte).

Minibiografi over Halvor Toreskaas jr.
Halvor Toreskaas jr. skulle nok egentlig ha overtatt familiebedriften "Halvor Toreskaas landhandel" ved Vesthagen. Slik ble det ikke. Han tok riktignok Treider handelsskole i Skien i 1939 med dette for øyet, men allerede som 20-åring, etter gymnaset i 1933, begynte han som korrespondent for "Skiensfjordens Presse". Der var han fram til krigs-utbruddet i 1940. Han ble da straks medlem av motstandsbevegelsen i Holla (og Lunde). I 1942 ble han disponent for familiens "Toreskaas Transport-formidlingssentral" på Ulefoss, som ble benyttet av både tyskerne - og av motstandsbevegelsen. Halvor Toreskaas jr. ble tidlig med i lederskapet i det kommende Milorg. Med mot og kløkt kom han seg igjennom hele krigen uten å bli tatt av tyskerne. I en rapport fra NS-laget på Ulefoss fra 1943 ble det oppgitt om Halvor Toreskaas: Vedkommende er motstander av NS, men er samtidig så smart at han virker ikke særlig aggressiv like overfor NS-folk. På mange måter en klok ung mann, betenkt og rolig." - Dette forteller litt om Halvors sindige opptreden på denne tiden.

Han var redaktør for "Ulefoss Avis" ett års tid fra 1941, hvor han ikke alltid var like "snill" med NS-folket, til stor glede for "jøssingene" i bygda. Som avismann hadde han selvsagt fotografiapparat og tok mange bilder både legalt og illegalt.
Da freden kom i 1945 ble han omgående konstituert som lensmann i Lunde, men ble kort tid senere overført til Holla. Det var ikke mange som visste at han hadde vært motstandsmann under krigen og noen ville ha lensmannen avsatt! Halvor Toreskaas jr. var sekretær i "Landslaget for By- og bygdehistorie" og i den forbindelse skrev
han et større manuskript; "Holla i Krigs- og okkupasjonstiden" på 450 sider, full av sensitive opplysninger fra den tiden. Halvor selv sørget for at materialet ble klausulert og oppbevart på "Norsk Hjemmefrontmuseum" (NHM), i dag på Akershus slott i Oslo.

Mens Halvor avtjente verneplikten sørget han for å få et kurs i fototeknik, og ved hjelp av kurset og sine gode evner, ble han en flink fotograf. Det er også tydelig at Halvor Toreskås hadde en god penn og var glad i å bruke den, for allerede i 1946 ble han ansatt i "Fylkesavisen" i Skien. Han ble der til han fikk et fristende tilbud om full stilling som journalist og pressefotograf i Kristiansands nest eldste avis, "Christiansands Tidende". "Avisdøden" på 1960- og 70-tallet innhentet også "Christiansands Tidende" og Toreskaas ble arbeidsledig 60 år gammel. Omtrent samtidig ble det ledig stilling som Hovedstevnevitne ved Kristiansand politikammer, en stilling som Halvor fikk og hadde til han gikk av med pensjon som 70-åring i 1983. Han skrev 3 lokalhistoriske bøker fra Kristiansand i tillegg til en rekke bidrag til Holla Minner opp igjennom åra. Det siste bidraget "En dag jeg aldri glemmer" står i Holla-Minner for 2004.

I 1991 ga han ut på eget forlag, boka; "Frihetskamp fra prekestol til hjemmefront." som handlet om Holla og Lunde i okkupasjonstiden. Denne boka blir nok stående som Hollas krigshistorie fra 2. verdenskrig.
 

Halvor Toreskaas jr. sin egen familie.

Journalist og pressefotograf
Halvor Toreskaas jr
. fra Fensvegen 46 på Ulefoss f. 27/11-1913 d. 4/1-2004 i Kristiansand.
g. i Brevik kirke 31/12-1948 m. Karin Helene Gabrielsen fra Brevik f. 16/3-1922. Se nedenfor.
Forlovere: "Skogassistent Ragnar Moen, Ulefoss og Husmor Marit Moen, Ulefoss."
De fikk 4 barn.

Kilde: Lysningsprotokoll for Brevik 1919-1969.
I Lysningsprotokollen i 1948 ble det opplyst at han var journalist med bosted Strømdal i Gjerpen, konfirmert i Holla 1928. Hun ble oppført som kontordame
med bosted Øya i Brevik, konfirmert i Brevik 1938.

Til å begynne med bodde denne familien på Strømdal i Gjerpen fram til de flytta til Kristiansand.

Karin Helene Gabrielsen var datter av:

Styrmann, senere ferjefører i Brevik
Georg Peter Gabrielsen f. 3/11-1884 (døpt 11/1-1885) i Brevik, s.a. sjømann (matros i 1884) Anders Gabrielsen f. ca. 1857 og Amalie f. Blad f. ca. 1858.
g. i Brevik 31/1-1916 m. Henriette Benedikte Gundersen fra Brevik f. 8/10-1888, d.a. styrmand Hans Bernhard Gundersen og Karen Edvardsdatter.
Forlovere: "H. B. Gunnersen, Brevik og Carsten Gunnersen, Brevik."
1. Astrid Blad Gabrielsen f. 7/7-1916 på "Sætret"  i Brevik.
2. Karin Helena Gabrielsen f. 16/3-1922 i Brevik g.m. Halvor Toreskaas jr. Se ovenfor.

Kilde: Kirkebøker for Brevik.


Les mer om Halvor Toreskaas jr. i artikkelen, som er brukt som kilde til denne "minibiografien" (øverst i denne gule ramma). G.S.

Artikler av Halvor Toreskaas jr. i Holla-Minner:
Artikkelnavn - Årstall for publisering i HM.

En våpentransport med forviklinger. - 1991.
Vesthagen. - 1993.
12 frivillige til kamp mot tyskerne i Vinje. - 1994.
UL "Vaar" lot seg ikke kue ... - 1994.
En familie i frihetskamp ute og hjemme. - 1994.
Ordfører Dukane. Lys i Valebø under krigen. - 1994.
Et drama på Ulefoss brygge. 1927 - 1995.
Forbud og smugling i 20-årene. - 1995.
Herman Wildenvey besøker Søve. - 1995.
Jacob skomaker skremt av skrømt. - 1995.
Statsministeren på Søve. - 1995.
Verdenskrig og spanskesyke. - 1995.
Ulefoss Avis med ulønnet redaktør. - 1995.
Gisle Straume skapte lektor Tørdal. - 1995.
Hans Johannessen - en arbeidsmann uten like. - 1996.
I skogkongens fotefar. Bjørnejakt. - 1997.
Aksjonen mot Jøntvedt mølle. 1938 - 1998.
Keiser Wilhelm og Uggedammen. - 1998.
1. Ulefoss speidertropp. - 1998.
Erindringer om personer og hendelser Søve - Tufte - Vesthagen. - 1999.
Ved kammerherrens forhandlingsbord. - 2000.
Erik Hollasæter. - 2001.
Dyrepesten knekket ikke Hagen. - 2001.
Waldemar Hovlands viktige innsats. - 2002.
To bjørnejakter i Landsmarka. - 2002.
Et monument over folket i Holla. - 2004.
En dag jeg aldri glemmer. - 2004.
En minneverdig pinsedag i Helgen. - 2005.
Bygdefolkets krisehjelp og starten av NS (Nasjonal Samling) i Holla. - 2008.
Toreskaas på Vesthagen i 100 år. - 2012.
Rødglødende jøssinger, fare i illegalt arbeid. - 2015.

Takk til Kai Ove Bjerklund for lista over alle artikler i alle Holla-Minner t.o.m. 2018.
 

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 13/11-1986. Hjemmel til:
Halvor Toreskaas f. 1913.
Solveig Toreskaas f. 1914.
Birgit Toreskaas f. 1916.
Hans Ragnar Toreskaa f. 1937, ifølge skjøte.
Verdi kr. 450.000.-"

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 17/3-1988. (Hjemmel til) Hans Ragnar Toreskaas f. 1937. ifølge skjøte, for kr. 300.000.-"

Hans Ragnar Toreskaas f. 57-1937 d. 7/12-1995.
g.m. Anne Kirsti f. 8/11-1936 d. 23/11-2014.
1. Ragnar Toreskaas. Overtok butikken sammen med svogeren Thomas Løvgren.
2. Karen Maria "Kaia" Toreskaas g.m. Thomas Løvgren. Overtok butikken sammen med svogeren Ragnar.
3. Solveig Birgitte Toreskaas.
4. Astrid Margrethe Toreskaas.
Eier 1988.

Hans R. Toreskaas overtok butikken sammen med sine eldre søstre Solveig og Bibbi høsten 1981. De utvida forretningen til å omfatte byggevarer i tillegg til kolon-ialvarene. Byggevarene ble lagret i lagerbygningen på baksiden av butikken.
Kollonialforretningen ble drevet fram til 1987, etter at Meny hadde etablert seg på senteret og konkurransen ble for stor. Dermed ble det 100% byggvareforretning her fram til det nye bygget ble ferdig på Kastet i april 2014. I mellomtiden drev de i tillegg malerforretning inne i sentrum. Den nye byggevareforretningen på Kastet fikk navnet "Byggi" og inneholder alt av verktøy, bygg- og malerevarer.


Ragnar Toreskaas herfra.
Deleier fra 1990-tallet.

Thomas Løvgren.
g.m. Karen Maria "Kaia" Toreskaas herfra.
Deleier fra 1990-tallet.

Huset ble revet sommeren 2016. Fra 2014 var det byggvareforretningen "Byggi" på Kastet som gjaldt.

 


Fensvegen 48.
Gnr 24 - bnr 119. "Søvedalen"

Utskilt fra Fensv. 52 ifølge skylddeling dagbokført 5/5-1983.

Areal 2019: 2 109 kvm.

Beliggenhet: Ved Vesthagen.

Hjemmel til Olav Tveit.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 20/7-1983. (Til) Solveig Toreskaas f. 1914 og Birgit Toreskaas f. 1917, ifølge skjøte for kr. 45.000.-"

Solveig Toreskaas fra Fensv. 46 f. 21/12-1914 d. 1/6-2007, d.a. landhandler Halvor H. Toreskaas.
og
Birgit "Bibbi" Toreskaas
fra Fensv. 46 f. 30/4-1916 d. 14/1-2001, d.a. landhandler Halvor H. Toreskaas.
Eiere 1983.

Disse søstrene drev butikken videre, sammen med lillebror Hans R. Toreskaas i flere år etter at faren ga seg. Se Fensv. 46.


Fensvegen 50.
Gnr 24 - bnr 94. "Helle".

Utskilt fra Fensv. 52 (bnr 22) ved skylddeling tinglyst 10/2-1954.

Skyldmark 1954: 0,01. Areal 2019: 862 kvm.

Beliggenhet: Vesthagen.

Hjemlet til Andreas Hansen Eide.

Heftelser som gjelder alle hustomter utskilt fra Søve:
"... med forbud mot å sælge drikkevarer på dette brug, selv om disse ikke er berusende, uten Søves eiers samtykke, samt gjærdeplikt m.v."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 4/2-1954. Skjøte dat.  2/2, grunnbokført 16/2-1954 fra Andreas Hansen Eide til Halvor Juliussen for kr. 500.-"

Halvor Johan Juliussen fra Ekornrød f. 3/8-1911 d. 7/11-1966, s.a. Ole Juliussen. Se Familie 20b - Verket 1920.
g.m. Fanny Harriet "Mossa" Febakke f. 20/2-1918 d. 28/6-2003.
Eier 1954.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 20/7-1983. Rett for Solveig og Birgit Toreskaas som eiere av 24/119 til å bygge i grensen mot denne eiendom." Se Fensv. 48.


Fensvegen 52.
Gnr 24 - bnr 22. "Eide".

Utskilt fra Søve(1) ved Skylddelingsforretning tinglyst 26/6-1907.

Skyldmark 1907: 0,04. Areal 2019: 1 042 kvm.

Beliggenhet: Vesthagen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 299. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg Amtskommune ved Amtmanden med Amtsutvalgets Approbation, til Jørgen Evensen for kr. 710,00, med forpligtelse for kjøperen til ikke
uten Søve Eiers tilladelse fra Tomten at sælge Drikkevarer, selv om ikke disse er berusende, og til ikke bebygge tomten uten godkjennelse av Søves Eier, dat.
26/1, tinglyst 30/1-1909."

Jørgen Evensen.
g.m. Karen.
Eier 1909.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 299. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 24/3-1928, tingl. 7/9-1928, hvorved til Linius Eide er utskilt (bnr 72) "Eide" av skyldmark 0,01. Vesthagvegen 2.

Denne tomta skulle etter skylddelinga ovenfor være av skyldmark 0,03. Det er også nevnt i panteregisteret.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 299. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Jørgen Evensen - med hustru Karen Evensens paategnede samtykke til Andreas Hansen paa dette bruk av skyldmark 0,04, for kr. 4.200,00,
dat. 1/12-1928, tingl. 17/12-1928."

Former og slakter
Andreas Hansen Eide
fra Verket f. 20/3-1875 d. 15/11-1960, s.a. former Hans Severin Andersen. Se Familie 125 - Verket 1900.
g. i Holla 2/10-1897 m. Olga Lovise Olsdatter fra Tveten i Siljan (Slemdal) f. 28/10-1872 d. 2/3-1963, d.a. Ole Olsen Tveten.
Forlovere: "
Former Ole Gulliksen Vrk. og Former Edvard Andersen Vrk."
1. Dagny Eide f. 28/9-1898 g.m. Albert Febakke. Se Kirkebakken 11 under Jernverket.
2. Olaf Linus Eide f. 7/8-1900. Se Vesthagvegen 2.
3. Hans Eide f. 27/2-1903 d. 26/7-1966. Gravlagt på Ø. Porsgrunn.
4. Magnus Eide f. 15/4-1905.
5. Solveig Eide f. 9/7-1909 d. 18/7-1978 g.m. Arnt Fritheim f. 23/5-1907 d. 10/2-1994.
Eier 1928.

F.f. Former Andreas Hansen, Heisholt og Olga Olsens Dagny: Former Hans Severin Andersen Vrk., Former Ole Gulliksen, Former Jørgen Evensen, kone Marie Pedersd. Vrk., pige Olava Olsen (Gulliksen) Vrk.
F.f.
Former Andreas Hansen Vrk. og Olga Olsdatters Olaf Linus: Amalie Olsd., pige Hanna Halvorsd. Vrk., Faderen, former Peder Hansen.
F.f.
Former Andreas Hansen Vrk., og Olga Olsdatters Hans: Olava Gulliksen (Olsd.) Vrk., pige Karen Hansen Vrk., Sliberiarb. Hans Hansen Vrk. og Former Hans Severin Andersen Vrk.
F.f.
Former Andreas Hansen Vrk. og Olga Olsdatters Magnus: Maria Petersen Vrk., Ingeborg Hansen Vrk., Hans Hansen Vrk. og Hans Andreassen Vrk.
F.f. Former Andreas Hansen Vrk. og Olga Hansens Solveig: Forældrene, Karen Hansen, Teodor Torstensen, Hagbart Olausen.

Denne familien bodde tidligere i mange år på Verket. Se Familie 93 - Verket 1910.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 299. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem L. Eide og Vetle Smestad angående vandledning fra sistnevntes eiendom bnr 24 til dette bruk med stikkledning til grisehus.
Skulle der oppstå vannmangel skal Smestad være berettiget til efter 24 timers varsel å avstenge vannet. Erstatningsplikt for eventuell skade. Årlig
avgift kr. 12,- med flere bestemmelser om frakobling i tilfelle avgiften ikke blir betalt, dat. 8/7, grunnbokført 11/2-1938."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 299. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 2/2, grunnbokført (tingl.) 10/2-1954, vedkommende parcellen (bnr 94) "Helle" av skyldmark 0,01. Se Fensv. 50.
"Bnr 94 har veirett over dette bruk ifølge skjøtet av 1954."

Skyldmark etter denne delinga var 0,02.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 299. Digitalarkivet.
"I Skjøte grunnbokført (tinglyst) 4/2-1954, hvori bnr 94 (Helle) har veirett over denne eiendom."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 299. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 29/9, grunnbokført 15/10-1954, vedkommende parcellen (bnr 96) Eide II av skyldmark 0.01." Bnr 96 er siden slettet i matrikkelen.

Eide gnr 24 - bnr 22. Restskyld: 0,01.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 299. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 4/7, grunnbokført 3/8-1959, fra Andreas H. Eide til Dagny Febakke, Linius Eide, Hans Eide, Magnus Eide og Solveig Fritheim på denne eiendom og
bnr 73 for kr. 10.000,- "

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 299. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 21/10, grunnbokført 12/11-1963, fra Dagny Febakke, Linius Eide, Hans Eide, Magnus Eide og Solveig Fritheim til Nils Valen for kr. 28.800."
"Magnus Eide og Linius Eide, ifølge fuldmakt."

Nils Asbjørn Valen.
g.m. Aslaug Fløtterød.
Eier 1963.

Aslaug Valen i uskiftet bo.
Eier 1978.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 13/10-1980. (Til) Olav Tveit f. 1912, ifølge skjøte av (udatert), for kr. 200.000.- "

Olav Tveit f. 4/6-1912.
Eier 1980.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført udatert 1983. Den 18/2-1983 er bnr 73 sammenføyet med denne eiendom.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 5/5-1983. Kart- og delingsforretning, vedkommende (utskilling av) bnr 119 "Søvedalen". Se Fensvegen 48.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 20/7-1983. "Rett for Solveig og Birgit Toreskaas som eiere av bnr 119, til å bygge i grensen til denne eiendom på nærmere vilkår."


Fensvegen 55.
Gnr 24 - bnr 70.

Utskilt fra Borgen B. under Søve (bnr 3) ved skylddelingsforretning tinglyst 17. juni 1903.


Fensvegen 60.
Gnr 24 - bnr 17. "Grønhaug".

Utskilt fra Søve(1) ved Skylddelingsforretning tinglyst 26/6-1907.

Beliggenhet: Vesthagen.

Skyldmark 0,07. Areal 2019: 1 724 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 294. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg Amtskommune (ifølge Amtsutvalgets Approbation) til Olaus Tobiassen paa dette brug for kr. 720,- (tomta) med forpligtelse for kjøperen til
ikke uden Søves eiers tilladelse fra tomten at sælge drikkevarer selv om disse ikke er berusende og til ikke at bebygge tomten uten godkjennelse av Søves
eier, dat. 11., thingl. 28. mars 1908."

Gruvearbeider
Olaus Giertin Tobiassen
f. 6/6-1853 i Stavanger.
g.m. Gjertrud Gjartine Larsdatter f. 10/9-1854 i Vor frues sogn, Stavanger?.
1. Martin Theodor Tobiassen f. 27/10-1887 i Skåre, Rogaland g. hos byfogden i Skien 3/9-1910 m. Anna Petrea Pedersen fra Rødmyr i Solum f. 18/9-1889, d.a. Peder Andreas Sivertsen Rømyr.
2. Lars Tobias Tobiassen (Lars Tobiassen) f. 5/9-1889 i Skåre på Jæren, Rogaland. Se nedenfor.
3. Hanna Olina Tobiassen f. 27/10-1894 på Ålgård (Gjesdal), Rogaland g.m. Albert Halvorsen. Se Kloppa under Søve. Se Søvestrand.
Eier 1908.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 294. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Olaus Tobiassen til Lars Tobias Olausen for kr. 3.000,- og med forbehold av fri beboelse for sælgers og hustrus livstid, dat. 27 mars, tingl. 16. april 1913."

Gruvearbeider
Lars Tobias Tobiassen
(Lars Tobiassen) herfra f. 5/9-1889 på Jæren, Rogaland d. 14/7-1945, s.a. Olaus Tobiassen.
g. borgerlig 1/3-1913 m. Paula Anette Nilsdatter fra Ringsevja under Verket f. 4/6-1889 d. 25/1-1966, d.a. Nils Stenersen. Se Familie 105 - Verket 1900.
1. Olaf f. 24/7-1914.
2. Gjertrud Tobiassen f. 10/6-1916 g.m. NN Eide.
Lars Tobiassen.
2. Arthur Tobiassen f. 23/9-1921. Se nedenfor.
3. Nils Tobiassen.
4. Alfred Tobiassen.
5. Ruth Tobiassen g.m. NN Bjørntvedt.
6. Rakel Tobiassen g.m. NN Fosse.
7.
Eier 1913.

DELK?

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 294. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gaard, gnr 16 - bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte paa nærmere betingelser faar adgang
til at ta vand fra det i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme til husbruk. Konsumenterne betaler tilsammen kr. 46,00 i aarlig leie.
Overenskomsten er bindende for 10 aar. Dat. 24/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Innførsel i Grunnboka:
"Paula Tobiassen død 25/1-1966. Hjemmelen gått over til hennes arvinger: Lars, Arthur, Nils og Alfred Tobiassen, Ruth Bjørntvedt, Rakel Fosse og Gjertrud Eide."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 14/6-1966. Skjøte dat. 13/6, grunnbokført 16/6-1966 fra de myndige og selvskiftende arvinger etter Paula Anette Tobiassen, ifølge fullmakt til medarving
Arthur Tobiassen
f. 23/9-1921."

Arthur Tobiassen herfra f. 23/9-1921 d. 1/4-1988.
g.m. Bodil f. 17/4-1920 d. 11/5-2012.
Eier 1966.

De gamle er gravlagt på Kronborg nye.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 15/7-1988. (Til) Leif Johan Tveitstul f. 1949, ifølge skjøte for kr. 415.000,-"


Leif Johan Tveitstul f. 1949.
Eier 1988.


Fensvegen 66.
Gnr 24 - bnr 38 og 45. "Rindar". Holla private Middelskole.

Bnr 38 utskilt fra Søve(1) ved skyldeling tinglyst 1914.
Bnr 45 utskilt fra Søve(1) ved skyldeling tinglyst 13. okt. 1920

Skyldmark 0,02.

Anton Johansen.
Eier 1914.


Fensvegen 71.
Gnr 24 - bnr 16 "Sollid".

Utskilt fra Søve(1) ved Skylddelingsforretning tinglyst 26/6-1907.

Beliggende på den andre side av riksvegen for "Vesthagen".

Skyldmark 0,02. Areal: 3 821 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 293. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg amtskommune til amtsgartner N. Opheim for kr. 342,50 med forpligtelse for kjøberen og senere eiere ikke at sælge drikkevarer paa
eiendommen, selvom disse ikke er berusende, uden Søve eiers tilladelse, dat. 20. des. 1906, thingl. 26. jan. 1907."

Amtsgartner
Nils Opheim.
Eier 1906.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 293. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 15/2, grunnbokført (thingl.) 25/2-1943 fra Nils Opheim til Oddmund Bergslien Opheim for kr. 9.000,- derav løsøre for kr. 1.000,-
Sælgeren forbeholder sig uten vederlag for livstid hus inne i hovedbygningen samt rett til 4 epletrær m.v."

Oddmund Bergslien Opheim.
Eier 1943.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført

Beboere i 2013: Gunhild og Arnold Jensen.


Fensvegen 72.
Gnr 24 - bnr 50. Nygaard.

Beliggenhet: Vesthagen.

Utskilt fra Søve(3) ved delingsforretning tinglyst 18/5-1921.

Skyldmark: 0,05. Areal 2019: 1 196 kvm.

Gruvearbeider og kjøpmann
Karl Hjalmar Krogh f. 27/3-1890 i Skien d. 31/12-1981, s.a. pike Jacobine Martine Johnsdatter og snekker Karl Kristinius Krogh
g. 16/4-1916 m. Hilda Kristine Larsen fra Kastekåsa av Sannerholt under Romnes f. 11/5-1894 d. 1/3-1969, d.a. skomaker Lars Andersen Sannerholt.
Forlovere: "
Grubearb. Hans Larsen Ødegaarden og Grubearb. Theodor Sivertsen Ødegaarden."
1. Gjertrud Krogh f. 27/1-1916 på Sannerholt.
2. Karen Louise Krogh f. 31/10-1917.
3. Karl Herman Krogh f. 7/5-1925.
4. Peder Hjalmar Krogh f. 12/4-1928. Se Fensv. 183 under Fen nedre.
Eier 1921.

F.f. Faddere for ...

F.f. Uk., Gruvearb. Karl Hjalmar Krogh, Fæhn og Pige Hilda Kristine Larsdatter Sannerholts Gjertrud: Kone Karen Sannerholt, Pige Anna Hansen do., Arb. Gustav Hansen do., Arb. Aslak Larsen, Ulefos. Foreldrene Ekteviet 16/4-1916.
F.f.
Grubearb. Karl Hjalmar Krogh, Fæhn og Karen(!) Kristines Karen Louise: Foreldrene, Enke Anne Larsen, Kjører Olav Larsen.
F.f. Kjøpmann Karl Hjalmar Krogh, Vesthagen og hustru Hilda Kristines 
Karl Herman: Bernhard Ødegård, Astrid Ødegård, enke Karen Sannerholt, faren.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført

 


Fensvegen 84.
Gnr 24 - bnr 101.

Utskilt fra Søve(3) ved delingsforretning tinglyst

Skyldmark: ? Areal 2020: 1 339 kvm.

 

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført

Arne Morgan Thomassen.
Eier i 1974.


Fritheim
Hustomter utskilt fra Søve


Fritheim 1.
Gnr 24 - bnr 8. "Fritheim".


Fritheim 1. Fra Tore Larsens fotoarkiv.

Utskilt fra Søve(1) ifølge skylddelingsforretning tinglyst 15/6-1904.

Skyldmark 1950: 0,05. Areal 2019: 2 258 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 8. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg amtskommune til Hans Andersen Sandbakken for kr. 600,- indeholdende forbud mot salg av drikkevarer paa tomten, dat. 20/12-1906, tingl. 13/7-1910."

Former
Hans Fritheim
(Hans Andersen Sandbakken) fra Verket f. 7/7-1879 d. 10/3-1955, s.a. Anders Johannesen Sandbakken. Se Familie 151 - Verket 1900.
g. i Holla 3/9-1904 m. sypike Marie Nikoline Pettersen fra Verket f. 24/10-1881 d. 25/12-1960, d.a. beslagsmed Hans Petter Torersen. Se Familie 75 - Verket 1910.
Forlovere: "
Værksarbeider Johannes A. Sandbakken og ditto Oskar Nilssen."
f. 15/4-1905 d. 2/4-1991 g.m. Olaus Johre f. 24/9-1904 d. 23/11-1994. Gravlagt i Skafså, Tokke.
2. Arnt Fritheim f. 23/5-1907. Se Ringsevja 11.
3. Ragnvald Paust Fritheim (Ragnvald Paust) f. 25/1-1910.
4.
Magda Fritheim f. 12/4-1912 g.m. Olaf Linus Eide. Se Vesthagvegen 2.
5. Signe Fritheim f. 22/1-1924 g.m. Bjarne Larsen.
Se Fensvegen 38.
Eier 1904.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 8. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 30/5, grunnbokført 27/6-1961 fra Hans A. Sandbakken og avdøde hustru Marie Nikoline Sandbakkens arvinger til medarving
Signe Larsen og mann Bjarne Larsen
for kr. 20.000,- "

Tore Larsen:
Hei Dutte ! Imponert over jobben du gjør for å ta vare på lokalhistorien i Telemark - lykke til videre ! Og litt om denne familien I tillegg til Jobben på jernverket hadde Hans Fritheim 1879-1955 (og Marie Nikoline 1881-1960) hønsehus og et lite jordstykke. De solgte egg, og blomster, og spesialiteten var Georginer. - Alfrida Fritheim 1905-1994 gm Olaus Johre 1904-1994, drev gården Jore på Dalen. - Arnt Fritheim 1907-1994 gm Solveig Eide 1909-1978, hadde utsalg for Lundetangen på Ringsevja. - Ragnvald Paust Fritheim 1910-1985 (brukte bare Paust) hadde en rekke tillitsverv i fagbevegelse og Holla kommune, gm Ingeborg Solvang 1913-1994. - Magda Fritheim gm Linus Eide 1900-1969, hadde kjøttforretning og slakteri på Ringsevja. Signe Fritheim 1924-2010 gm Bjarne Larsen 1918-1993, de bygde og drev aluminiumsstøperi og Esso Service Ulefoss på Vesthagan på 50-60 tallet. Senere ble Bjarne lærer på vidregående i Larvik. Hilsen Tore

Bjarne Larsen.
Eiere 1961.

Bjarne Larsen eide og drev Esso servicestasjon ved Fensveien. Se Fensvegen 38.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 8. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 1/8, grunnbokført  14/8-1963 fra Bjarne og Signe Larsen til Hans Olav Bjørndalen og Anne Marie Bjørndalen for kr. 30.000,- "

Hans Olav Bjørndalen f. 19/10-1922 d. 1/5-2019.
g.m. Anne Marie f. 14/3-1921 d. 10/3-1999.
1. Aud Bjørndalen.
2. Arild Bjørndalen.
Eiere 1963.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført

 


Fritheim 5.
Gnr 24 - bnr 10. "Granli".

Utskilt fra Søve(1) ifølge skylddelingsforretning tinglyst 27/6-1906.

Skyldmark 1950: 0,04. Areal 2019: 1 633 kvm.

Johannes A. Sandbakken.

Skogbrukslærer ved Søve
Salve Steffensen Mjaaland fra Mykland i Herrefoss, Aust Agder f. 1/7-1891, s.a. Gbr. Steffen Mjaaland.
g. 18/11-1920 m. Maren Sofie Fæhn fra Fen(x) f. 1/5-1899, d.a. lensmann Ole Fæhn.
Beboere her i 1920.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført

 


Fritheim 7.
Gnr 24 - bnr 23. "Opstad".

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 26/6-1907.

Beliggenhet: Litt øst for Vesthagen.

Skyldmark (opprinnelig) 0,09. Areal 2021: 4 007 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 300. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg Amtskommune ved Amtmanden med Amtsutvalgets Approbation, til Halvor Aasland for kr. 1.136,40 med forpligtelse for kjøperen til ikke
uten Søve Eiers tilladelse fra Tomten at sælge Drikkevarer, selv om ikke disse er berusende, og til ikke at bebygge tomten uten forhaands tilladelse fra Søves Eier,
dat. 8/1, tinglyst 30/1-1909.

Halvor K. Aasland.
Eier 1909.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 300. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Halvor K. Aasland til Knut og Olav Gunderssønner for kr. 1.950,00, dat. 1. desem. 1909, thingl. 29. jan. 1910, med forpligtelse til at begygge Tomten efter
den av Boligbanken godkjendte Byggeplan."

Knut Gundersen
og
Olav Gundersen.
Eiere 1909.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 300. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Knut og Ole Gunderssønner til Anders Tollefsen for kr. 1.780,- dat. 25. jan., tingl. 12. febr. 1913."

Anders Tollefsen Torsnes.
Eier 1913.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 300. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Andreas Tollefsen Torsnes til Stian Langeland for kr. 3.500,- dat. 24. des. 1913, tingl. 31. jan. 1914."

Stian Langeland f. 14/4-1882 d. 13/1-1961.
g.m. Aslaug f. 25/1-1883 d. 4/2-1960.
Eier 1914.

Aslaug og Stian Langeland er gravlagt på Kronborg gamle, sammen med Harald og Margot Bærland..

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 300. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 27. nov. 1922, tingl. 28. april 1923, hvorved til Halvor Toreskaas er utskilt (bnr 52) "Søvedal" av skyldmark 0,02. Se Fensvegen 36..

Skyldmark av Opstad etter fradeling av Søvedal 52: 0,07.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 300. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 10/9, grunnbokført (tinglyst) 10/11-1946, vedkommende parcellen (bnr 82) "Søvedal" av skyld 0,04."

Skyldmark av Opstad etter fradeling av Søvedal 82: 0,03.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 300. Digitalarkivet.
"Sammenføyet med denne eiendom 1/12-1951 - bnr 82 av skyldmark 0,04."

Skyldmark av Opstad etter sammenføyning av bnr 82 igjen: 0,07.

Harald og Margot Bærland.
Eiere ifølge testamente etter Stian Langeland og hustru, 1961.

Se Grunnboka.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført


Gamlevegen
Hustomter utskilt fra Søve.


Gamlevegen 40.
Gnr 24 - bnr 2. "Borgen".

Se Borgen under Søve.


Grønvoldvegen
Hustomter utskilt fra Søve.


Grønvoldvegen 43.
Gnr 24 - bnr. 6, Torsberg.

Utskilt fra Søve(4) ved skylddelingsforretning tinglyst 26/6-1901.

Skyldmark i 1901: 0,01. Areal 2020: 1 169 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 6. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Tollef Tollefsen Torsnes til Kristen Hansen Namløs for kr. 270, dat. 12., thinglyst 22 Marts 1902."

Sagarbeider ved verket, grubearbeider
Kristen Hansen Thorsberg fra Enerhaugen(8) under M. Namløs f. 9/9-1865 d. 5/12-1958, s.a. Hans Wetlesen Namløshagen.
g. Helgen kirke 18/9-1892 m. Kirsten Marie Hansdatter fra S. Grønstein under Kolstad lille f. 3/4-1869 d. 23/5-1952, d.a. Hans Andersen Grønsteen.
Forlovere: "Hans Vetlesen Namløshagen og Hans Andersen Grønsten."
1. Gunhild Thorsberg f. 14/2-1893 på Grønstein.
2. Hans Bertinius Thorsberg f. 27/10-1894.
3. Harald August Thorsberg f. 21/12-1896.
4. Vilhelm Andreas Thorsberg f. 16/1-1899.
5. Karl Adolf Thorsberg f. 18/6-1903.
6. Peder Karinius Thorsberg f. 1/9-1905. Se Ringsevja 17 under Verket.
7. Morten Gotfred Thorsberg f. 12/4-1908. Se Aug.Cappelensveg 4 under Verket.
Eier 1902.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Stenarb. Kristen Hansen Grønsten og Kirsten Hansdatters Gunhild Marie: Ole Arvesen Ødegaarden, Gunder Hansen Namløshagen, Hanna Kirstine Hansd. Grønsten, Forældrene.
F.f. Dagarb. Kristen Hansen Fæbakke og Kirsten Marie Hansdatters 
Hans Bertinius: Inger Marie Isaksd. Fæbakke, Pauline Hansd. Grønsten, Anders Hansen do., Vetle Hansen Fæbakke, Gunder Hansen Namløshagen.
F.f. Sagarb. Kristen Hansen Fæbakke og Kirsten Marie Hansdatters 
Harald August: Ida Hansd. Roligheden, Ole Arvesen do., Vetle Hansen Fæbakke, Nils Auersen Grønsten, Karen Halvorsd. Vaskaas.
F.f. Dagarb. Kristen Hansen Fæbakke og Kirsten Marie Hansdatters 
Vilhelm Andreas: Pige Anne Marie Olsd. Fæbakke, Moderen, Faderen, Gbr. Hans Andersen Grønsten, Dagarb. Vetle Hansen Fæbakke.
F.f. Grubearb. Kristen Hansen Torsberg og Kirsten Marie Hansdatters
Karl Adolf: Moderen, Anne M. Pedersd. Skippervold, Vetle Hansen Namløshagen, Ole Arvesen Roligheden og Faderen.
F.f. Grubearb. Kristen Hansen Torsberg og Kirsten Hansdatters
Peder Karinius: Marie Tygesen Torsberg, Even Tygesen do., Ole Stuverud do. og Marie Pedersen Helgeraaen.
F.f. Grubearb. Kristen Hansen Torsberg og Kirsten Marie Hansdatters 
Morten Gotfred: Forældrene, pige Gunhild Marie Kristensd. Torsberg, Grubearb. Ole Arvesen Ødegaarden.

Ifølge folketellinga 1891 var Kristen Hansen ungkar og kanalarbeider. Han bodde hos sine foreldre på "Kaasene" under S. Namløs.
Kirsten Marie hjalp til på gården hjemme på S. Grønstein.
Under folketelling 1900, var de gift og bodde hjemme hos hennes foreldre på Grønstein med sine 4 eldste barn.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 6. Digitalarkivet.
"Kontrakt, hvorved Kristen H. Torsberg betaler D. Cappelen kr. 70 - en gang for alle for rett til rørledning fra Skippervold til denne eiendom m.v.,
dat. 21. august, tingl. 6. september 1913."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 6. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Kristen Hansen Torsberg til Hjalmar Krogh for kr. 7000,- Eiendomsretten skal dog først gå over når kjøpesummen er betalt. Dat. 10. desember 1918,
tinglyst 11. januar 1919."
"Kvittering fra Kristen H. Torsberg for at kjøpesummen er betalt, dat. 12/4-1919, tinglyst 26/4-1919."

Gruvearbeider
Karl Hjalmar Krogh fra Skien f. 27/3-1890, s.a. snekker Karl Kristinius Krogh og pike Jakobine Marthine Johnsdatter.
g. Holla 16/4-1916 m. Hilda Kristine Larsen fra Sannerholt under Sannes f. 11/5-1894, d.a. skomaker Lars Andersen Sannerholt.
Forlovere: "
Grubearbeider Hans Larsen Ødegaarden og Grubearbeider Theodor Sivertsen Ødegaarden."
1. Gjertrud Krogh f. 27/1-1916 i Holla.
2. Karen Louise Krogh f. 31/10-1917 i Holla.
Eier 1919.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 6. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Hjalmar Krogh til Aasold Johnsen Torgusrød for kr. 10.000,-  dat. 4., tinglyst 13. april 1921."


Yrke
Aasold Johnsen Thorsberg d. ca. 1948.
g.m. Marie.
Eier 1921.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 6. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 2/11, dagbokført 4/11, grunnbokført 10/11-1948, fra Marie Johnsen Thorsberg i uskifte etter avdøde Aasold Johnsen Thorsberg til
sønnene John og Andreas Thorsberg for kr. 6000,- "

Yrke
Jon Torsberg f. d. 11/8-1980.
g.m. Karen f. 19/2-1923 d.
Eier 1/2 part 1948.

Yrke
Andreas Torsberg.
Eier 1/2 part 1948.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 23/7-1986. (Hjemmel til:) Jan Kåre Torsberg, ifølge skjøte for kr. 280.000,- "

Yrke
Jan Kåre Torsberg herfra f. 1952.
Eier 1986.


Kanada
Hustomter utskilt fra Søve(1)


Kanada 18.
Gnr. 24 - bnr 69. "Hæglin".

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 12/8-1925.

Skyldmark: 0,03. Areal 2019: 3 611 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 386. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Telemark fylke til Anton Stensholt for kr. 1,550,00, dat. 16/6-1926, tingl. 26/6-1926, med forpliktelse for eieren til ikke å selge
drikkevarer fra eiendommen."

Anton Stensholt f. 24/3-1888 d. 15/1-1955.
Eier 1926.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 386. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Anton Stensholt med hustru Olavas paategnede samtykke, til Jens Jakobsen for kr. 1,000,00, dat  16/4-1929, tingl. 24/5-1929."

Jens Jakobsen f. 9/4-1891 d. 29/4-1973.
g.m. Borghild Johanne f. 12/1-1893 d. 19/8-1974.
Eier 1929.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 386. Digitalarkivet.
"Overenskomst av 23/10, grunnbokført 5/11-1970 mellom Borghild og Jens Jakobsen og Solveig og Johannes Gulliksen som eiere av gnr 24/71,
hvori inngått gjensidig avtale om at garasjer kan oppføres inn til delelinjen mellom denne eiendom og bnr. 71."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 26/1-1972. Skjøte dat. 8/1, grunnbokført 4/2-1972 fra Jens Jakobsen til Randi Foseid for kr. 40.000,- "

Randi Foseid.
Eier 1972.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 2/3-1982. (Hjemmel til) Kari Foseid Horne f. 1950 og Hans S. Horne f. 1947 ifølge skjøte av 26/2-1982 som forskudd på arv. Verdi kr. 70.000.- "

Hans S. Horne f. 1947.
g.m. Kari Foseid f. 1950.
Eiere 1982.

 

------

Bygde annet sted i Holla
Anton Stensholt f. 24/3-1888 d. 15/1-1955.
g.m. Olava f. 22/3-1894 d. 5/11-1961.
1. Einar Werner Stensholt f. 21/10-1921 d. 28/11-1922.
Eier 1926.

Disse er alle gravlagt på Kronborg gamle.
 


Kanada 19.
Gnr 24 - bnr 79. "Solhaug".

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 20/10-1945.

Skyldmark: 0 mark 2 øre. Areal 2019: 1 474 kvm.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 3/10-1945. Kjøpekontrakt og skjøte dat. 16/8, grunnbokført 22/10-1945 fra Telemark fylke til Knut Ekelund for kr. 2.500.- "
"I skjøtet er inntatt bestemmelse om at bebyggelse av tomten skal godkjennes av Søves eier, gjerdeplikt, samt at salg av drikkevarer er
forbudt. Forøvrig inneholder dokumentet en rekke bestemmelser."

Knut Ekelund f. 8/1-1913 d. 12/11-2000.
g.m. Magnhild f. 18/6-1907 d. 14/3-1996.
1. Liv Aslaug Ekelund f. 2/9-1941 d. 4/12-1947.
Eier 1945.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 5/11-1971. Skjøte udatert, grunnbokført 8/11-1971 fra Knut Ekelund til Jon Madsen for kr. 30.000.- "
 

Jon Madsen.
Eier 1971.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 21/1-1974. Skjøte av 22/12-1973, grunnbokført 6/2-1974 til Ragnar Olsen f. 13/2-1929, på denne eiendom for kr. 30.000.- "
 

Ragnar Olsen f. 13/2-1929.
Eier 1974.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 21/10-1977. (Til) Einar S. Syvertsen f. 14/7-1900, ifølge skjøte av 30/9-1977 for kr. 80.000.- "


Einar S. Syvertsen f. 14/7-1900.
g.m.
Eier 1977.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 3/3-1987. (Til) Trond Magne Høiseth Tangen ifølge skjøte, for kr. 220.000.- "
 

Trond Magne Høiseth Tangen f. 1963.
Eier mars 1987.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 16/9-1987. (Til) Alfhild Tangen ifølge skjøte, for kr. 230.000.- "
 

Alfhild Tangen trolig f. Høiseth f. 1937.
Eier september 1987.

 


Kanada 20.
Gnr 24 - bnr 71. "Lundar",  "Nyberg".

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 13/4-1928.

Skyldmark: 0,03. Areal 2019: 1 822 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 388. Digitalarkivet.
"Skjøte fra fylkesmannen i Telemark til Toralf og Rudolf Rasmussen for kr. 2.030,00 med forbud mot salg av drikkevarer fra dette bruk, dat. 12/12-1927, tingl. 13/4-1928."

Toralf og Rudolf Rasmussen.
Eiere 1928.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 388. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Toralf Rasmussen (ugift) til Rudolf Rasmussen (ugift) paa førstnevntes andel av dette bruket for kr. 3.000,00, dat. 26/1-1929, tingl. 11/2-1929."

Rudolf Rasmussen f. 21/2-1902 d. 9/6-1965.
Eier 1929.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 388. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Rudolf Rasmussen til Arthur Hansen (ugift) for kr. 1.600,00, dat. 26/6, tingl. 25/7-1930."

Erling Arthur Hansen (Erling Hansen) f. 3/3-1901 d. 21/5-1965.
g.m. Sigrid Andersen fra Sannerholt under Romnes f. 20/3-1905 d. 18/6-1985, d.a. skomaker Lars Andersen Sannerholt.
1. Per H. Hansen f. 24/1-1926 d. 26/10-2002.
Eier 1930.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 388. Digitalarkivet.
"Eiendommens navn forandret til "Nyberg", ifølge begjæring fra Arthur Hansen, dat. 7/3-1937, rf. 11/3-1937."
("Forandret fordi navnet "Lundar" var i strid med skylddelingslovens § 24.")

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 388. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 10/9, grunnbokført 23/9-1947 fra Arthur Hansen til Johannes Gulliksen for kr. 21.000.- "

Johannes Martinius Gulliksen (Johannes Gulliksen) fra Verket f. 2/5-1917 d. 24/2-1997, s.a. former Marthinius Gulliksen. Se Familie 110 - Verket 1910.
g.m. Solveig Tveitereid fra Sannidal f. 10/12-1912 d. 21/6-1989, d.a. Ole Åsulfsen Tveitereid og Margrethe fra Haugland i Sannidal.
1. Øyvind Gulliksen.
2. Anne Margrethe Gulliksen.
3. Ole Martin Gulliksen f. 1951. Se nedenfor.
Eier 1947.

Sannidal bygdebok har aldri visst at datra på Tveitereid, Solveig f. 1912, kom til Holla. Men de kan få greie
på det nå, om de lurær :-) G.S.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 30/10-1970. "Overenskomst av 23/10, grunnbokført 5/11-1970 mellom Borghild og Jens Jakobsen som eiere av 24/69 og
Solveig og Johannes Gulliksen
som eiere av dette bruk,  hvori inngått gjensidig avtale om at garasjer kan oppføres inn til delelinjen mellom
denne eiendom og bnr. 69."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 2/4-1990. (Hjemmelen til:) Ole Martin Gulliksen, ifølge skjøte for kr. 650.000. - ."
"Skjøte hvori Johannes Gulliksen gis disposisjonsrett til en av leilighetene i huset på livstid."

Ole Martin Gulliksen herfra f. 1951.
Eier 1990.

 


Kanada 22.
Gnr 24 - bnr 63. "Forberg".

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 31/1-1925.

Skyldmark: 0,03. Areal 2019: 1 773 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 380. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Telemark fylke til Einar Solvoll for kr. 1.097,00, med forpliktelse til ikke at selge drikkevarer fra dette bruk, dat. 17/3-1926, tingl. 27/3-1926,
for overtredelse av nevnte forbud er vedtatt å betale en mulkt til Holla fattigkasse av kr. 50.- for hver gang."

Sliperiarbeider
Einar Ingvald Solvold (Einar Solvold) fra Vesthagv. 9, f. 4/6-1894 d. 29/1-1976, s.a. Hans Olsen Solvold.
g. i Holla 12/6-1926 m. Anni Pettersen fra Verket f. 14/10-1899 d. 11/4-1972, d.a. vaktmann Hans Petter Thorersen. Se Familie 75 - Verket 1910.
Forlovere: "Fedrene".
1. Ingrid Sofie Solvold f. 30/4-1927 i Vesthagen g.m. NN Torkildsen.
2. Rakel Solvold g.m. NN Loan.
3. Juliane Solvold f. 23/12-1934 g.m. NN Tveit.
Eier 1926.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 23/9-1976. Skjøte av 3. og 4- Sept. 1976 til Juliane Tveit f. 1934 på 2/3 parter av denne eiendom for kr. 40.000."

Hjemmel fra 1976: Juliane Tveit på hele eiendommen.
 


Kanada 23.
Gnr 24 - bnr 60. "Bolstad."

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 16/7-1924.

Skyldmark 1924: 0,03. Areal 2019: 1 771 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 380. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Telemark fylke til Karl Bolstad for kr. 4.500.-  (kr. 450.-?), dat. 16/5-1926, tingl. 26/6-1926, med forpliktelse for eieren til ikke å selge drikkevarer fra eiendommen."

Karl A. Bolstad fra Øvervoldsåsen B under N. Fen f. 25/9-1894 i Mo i Telemark d. 17/9-1971, s.a. gruvearbeider Andreas Bolstad.
g2g i Holla 14/5-1921 m. Gunda Mathilde Jespersen fra Jernverksv. 3, Øvre verket f. 28/4-1890 d. 5/8-1978, d.a. Even Andreas Jespersen.
Eier 1926.

Karl Bolstad solgte tomta uten å bygge her. De flytta til Herøya i Eidanger (Porsgrunn). Gravlagt på Eidanger nye gravsted.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Skjøte fra Karl Bolstad og hustru Gunda til Hjalmar Borgen for kr. 500. - dat. 31/3, tinglyst 4/5-1934."

Hjalmar Nikolai Borgen f. 3/12-1904 d. 21/2-1985, s.a. gruvearb. Jørgen Nilsen Lindgren(?) og Karen Jensdatter.
g.m. Marie Olsen fra Verket f. 7/8-1901 d. 23/3-1983, d.a. gruvearb. Gunder Olsen.
Eier 1934.

Det var Hjalmar Borgen som oppførte huset her.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 15/11-1985. (Hjemmel til) Harald Skarstein f. 1953, ifølge skjøte for kr. 280.000, fra selvskiftende arvinger efter Hjalmar Borgen.

Harald Skarstein f. 1953.
Eier 1985.


Kanada 24.
Gnr 24 - bnr 64. "Fjeldal".

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 31/1-1925.

Skyldmark:1925: 0,03. Areal 2020: 2 019:

Gruvearbeider
Ingolf Martin Solvold fra Vesthagvegen 9, f. 30/1-1896 d. 19/8-1964, s.a. Hans Olsen Solvold.
g. i Holla 21/9-1918 m. Anna Josefine Tronsen fra Verket f. 14/5-1897 d. 4/10-1977, d.a. former Tron Halvorsen.
Forlovere: "Fædrene".
1. Finn Solvold f. 22/5-1919.
2. Hans Solvold f. 12/8-1923.
3. Tron Solvold f. 18/7-1926.
Eier 1925.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Grubearb. Ingolf Martin Hansen Solvold (f.1896), Vesthagen og Anna Josefine Tronsens (f.1897) Finn: Ingeborg Solvold, Gina Tronsen, Tron Halvorsen, Hans Solvold.
F.f.
Sliperiarb. Ingolf Martin Solvold (f.1896), Sagbruket og hustru Anna Josefines (f.1897) Hans: Foreldrene, Former Trygve Tronsen og Gudrun Torstensen.
F.f. Sliperiarb. Ingolf Martin Solvold (f.1896), Sagbruket og hustru Anna Josefines (f.1897) 
Tron: Louise Halvorsen, Inga Solvold, Tron Halvorsen, Faren.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført


Kanada 25.
Gnr 24 - bnr 59. "Solli".

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 16/7-1924.

Skyldmark: 0,04. Areal 2019: 961 kvm.

Agronom, gruvearbeider,
Albert Toresius Arvesen fra Roligheta 2 under S. Fen f. 21/8-1898, s.a. gruvearbeider og slakter Martinius Arvesen.
g. i Helgen 19/11-1921 m. Signe Oprand fra Kviteseid f. 5/9-1902 "fra Grønvold", d.a. anleggsarb. Halvor Oprand.
Forlovere: "Fædrene."
1. Gudrun Arvesen f. 2/5-1922.
2. Marta Arvesen f. 2/1-1924.
3. Agnes Arvesen f. 11/1-1926.
4. Hjørdis Marie Arvesen f. 3/12-1927.
Eier 1924.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Grubearb. Albert Toresius Martiniussen (f.1898), Ødegården og Signe Halvorsdatters (f.1902) Gudrun: Foreldrene, Pike Karen Arvesen og Thor Arvesen.
F.f. Grubearb. Albert Toresius Arvesen (f.1898), Granheim og Signe Halvorsdatters (f. 1902) 
Marta: Foreldrene, Olga T. Fehn og Olav Oprand.
F.f. Grubearb. Albert Toresius Arvesen, Namløs og hustru Signe Halvorsdatters 
Agnes: Foreldrene, Åsne Opran, Olav Opran.
F.f. Anleggsarb. Albert Toresius Arvesen (f.1898), Torsberg og hustru Signes (f.1902) 
Hjørdis Marie: Moren, Teodor og Anna Opran, Halvard Opran.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført

 


Kanada 26.
Gnr 24 - bnr 78. "Vestlien".

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 24/1-1939.

Skyldmark:

Arbeider
S. Solvold.
Eier 1939.

 

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført

 


Kanada 28.
Gnr 24 - bnr 58. "Grønli".

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 16/7-1924.

Skyldmark: 0,03. Areal 2019: 693 kvm.

Hans Johannesen.
Eier 1924.

Sammenføyd med nabotomta 24/65 i 1926.


Kanada 29.
Gnr 24 - bnr 65. "Aasheim".

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 31/1-1925. Tilleggstomt "Aasheim" sammenføyet med denne. Tinglyst 22/9-1926.

Skyldmark: 0,03. Areal 2019: 1 326 kvm.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
(Fra skjøtet). "Forbud mot at selge drikkevarer fra tomten selv om disse ikke er berusende uten Søve eiers tillatelse, med forpliktelse å betale mulkt kr. 50.-
til Holla fattigkasse for hver gang forbudet overtredes. Og med følgende hefte: Ved Parcellens bebyggelse skal bygningens anbringelse på forhand god-
kjendes av Søves bestyrer. Intet hus må settes nærmere utstukken felles vei eller nabo enn - en - meter, ifølge skjøte fra Telemark fylke til Kristen Reistad,
dat. 2/3, tinglyst 8/3-1935."

Kristen Reistad.
Eier 1935.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Sammenføining foretatt i følge eierens begjæring og Skylddelingsmennenes attest. Samtidig er bruksnavnet forandret fra Grønli til Aasheim."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 7/9-1960. Skjøte dat. 5/9, grunnbokført 7/9-1960 til Halvor Ramberg for kr. 3.500,- Skyldmark 0,06."

Halvor Ramberg.
Eier 1960.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 28/11-1967. Skjøte av 20/11, Grunnbokført 9/12-1967 fra Halvor Ramberg til Dagfinn Negård for kr. 4.000,- "

Maler
Dagfinn Negård
f. ca. 1941.
Eier 1967.

Cato Negård.
Eli Negård Gjørvad.
Frank Robert Negård.
Wera Negård Kvæl.
Eiere for kr. 0 i 2004.

Anthony Brian Carey.
g.m. Ingrid Birgitte O'Curan.
Eiere 2004 for kr. 505.000,-

 


Kanada 30.
Gnr - bnr 62. "Stensli".

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 31/1-1925.

Skyldmark: 0,03. Areal 2019: 690 kvm.

Nils Nilsen.
Eier 1925.

 

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført


Søvittvegen


Søvittvegen 4.
Gnr. 24 - bnr 92. "Strandv. II

Utskilt fra 24/75 ved Skylddelingsforretning tinglyst 7/7-1952.

Skyldmark 1952: 0,02. Areal 2020: 1 618 kvm.

Telemark fylke.
Eier 1952.

 


Torsnesvegen
Utskilt fra Torsnes under Søve.


Torsnesvegen 65.
Gnr 24 - bnr 97. "Haugen".

Utskilt fra Torsnes ved delingsforretning dagbokført 23/12-1963.

Skyldmark: 0,02. Areal 2019:

 

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført


Torsnesvegen 67.
Gnr 24 - bnr 5. "Granheim".

Utskilt fra Søve(4) "Torsnes" ved delingsforretning tinglyst 26. juni 1901.

Skyldmark: 0,02. Areal 2021: 2 102 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 5. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Tollef Tollefsen Torsnes til Gunder Nilsen Velkom for kr. 500, dat. 12., thinglyst 22. marts 1902."

Støperiarbeider, sliperiarbeider ved Verket, gruvearbeider
Gunder Nilsen Velkom fra Gruben under Fen? f. 1872 d. 15/6-1915 på Granheim av "Lungebetændelse", s.a. Nils Gundersen Velkom.
g1g  i Holla 1/2-1896 m. Anne Elise Johansdatter fra Verket f. 1873 d. 17/6-1905 på "Granheim af Torsnes av Hjertefeil.", d.a. sagarbeider Johan Jørgensen. Se Familie 26 - Verket 1900.
Forlovere: "
Andreas Jørgensen Vrk. og Hans Gulliksen Vrk."Ibenhart Hilde, Tron Andersen Ø. Aker og Kirsti Kittilsd. Hollen."
g2g hos Skien byfogd 24/10-1908 m. Mari Kittilsdatter fra Sauherad f. 21/3-1880, d.a. dagarbeider Kittil Halvorsen.


1. Nora Karethe Granheim f. 25/5-1896 g.m. Alfred Boklund. Se nedenfor.
2. Johan Granheim f. 10/3-1899.
3. Gunvor Konstanse Granheim f. 21/9-1901.
4. Arthur Emil Granheim f. 22/5-1905 d. som "Ugift Grubearbeider på Granheim av hjerteslag" 12/10-1922. Tilhørte frimenigheten.
Eier 1902.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Støberiarb. Gunder Nilsen Heisholtevjen og Anne Elise Johansdatters Nora Karethe: Sagarb. Johan Jørgensen, do. Anders Jørgensen, do. Peder Nilsen, kone Anlaug Marie Nilsd., pige Anna Kathinka Johansd.
F.f. Sliberiarb. Gunder Nilsen Velkom og Anne Elise Johansdatters 
Johan: Karen Olsd. Ulefos, pige Karen Johnsd. Kolstad, Arb. Johan Jørgensen Vrk., Former Hans Gulliksen, Arb. Peder Nilsen Velkom.
F.f. Sliberiarb. Gunder Nilsen, Granheim og Anne Elise Johansdatters 
Gunvor Constanse: Kone Anlaug Marie Nilsd. Vrk., Pige Anne Kathrine Johnsd. Vrk., Værksarb. Hans Gulliksen, Vrk., Gbr. Peder Nilsen Velkom.
F.f. Grubearb. Gunder Nilsen Granheim og Anne Elise Nilsens 
Arthur Emil: Karen Olsen Vrk., Marie Gulliksen Vrk., Hans Gulliksen Vrk. og Johan Jørgensen Vrk.

Denne familien bodde først en tid på Heisholtevja (Lanna) og kom til denne eiendommen i 1901.
Rundt 1908 meldte visstnok Gunder seg inn i den Evangeliske Lutherske frimenighet (D.E.L.K.).
Hans andre hustru var også medlem der.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 5. Digitalarkivet.
"Hjemmelsdokument paa skifte efter avdøde Anne Elise Nilsen og gjenlevende mand Gunder Nilsen Granheim, hvorved denne eiendom for kr. 3.000 er
utlagt stervboenkemanden nævnte Gunder Nilsen Granheim mot at tilsvare følgende panteretsutlæg:
1. Til Nora Karette Gundersd. kr. 364,59.
2. Johan Gundersen kr. 364,59.
3. Gunvor Konstanse Gundersdatter kr. 364,59.
4. Arthur Emil Gundersen kr. 364,59.
Tilsammen: kr. 1458,36., dat. 2/11, tingl. 18/11-1908."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 5. Digitalarkivet.
"Hjemmelsdokument paa skifte efter avdøde Gunnar Nilsen Granheim og gjenlevende hustru Marie avsluttet 24/5-1923,
hvorved dette bruk for kr. 8.000, er utlagt svigersønnen Alfred Bochlund, dat. 24., tingl. 26 mai 1923."

Gruvearbeider
Alfred Boklund f. 11/3-1895 d. 18/5-1971, s.a. gruvearbeider Karl Boklund.
g. i Holla 15/2-1919 m. Nora Karethe Granheim herfra f. 25/5-1896 d. 21/3-1974.
Forlovere: "
Grubearb. Johan Granheim og enke Mari Nilsen Granheim."
1. Alf Konrad Boklund f. 23/9-1920.
2. Jonas Boklund f. 27/11-1922.
3. Gunnar Boklund f. 10/8-1925.
4. Asbjørn Boklund f. 9/9-1927.

Eier 1923.

F.f. Grubearb. Alfred Bocklund, Ødegaarden og Nora Karette Gundersdatters Alf Konrad: Kone Nikoline Bocklund, Berta Bocklund, John Bocklund og Faren. Barnet født på Fylkessykehuset.
F.f.
Grubearb. Alfred Bocklund, Ødegården og Nora Karette Granheims Jonas: Foreldrene, Kone Aaste Bocklund, Håkon Bocklund.
F.f. Grubearb. Alfred Boklund, Granheim og hustru Nora Karette Gundersdatters 
Gunnar: Foreldrene, Nikoline Boklund, Johan Granheim.
F.f. Grubearb. Alfred Boklund, Granheim og hustru Nora Karettes 
Asbjørn: Foreldrene, John Boklund og hustru Nikoline.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført


Tverrgata
Utskilt fra gnr 24 Søve.


Tverrgata 1.
Gnr. 24 - bnr. 26. "Dalen".

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 28. januar 1911.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 336. Digitalarkivet.
"Ifølge skylddelingsforretning, tingl. 28. januar 1911, paahviler denne parcels eier at holde tomten forsvarlig indhegnet og at delta i vedligehold
av tilstøtende fællesvei."

Beliggenhet: Vesthagen.

Skyldmark: 1911: 0,07. Areal 2019: 1 399 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 336. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg amtskommune ved amtmanden til Erik Christiansen for kr. 600,-, med forpligtelse til ikke at sælge drikkevarer, selv om disse ikke
er berusende, uten tilladelse av Søves eiere, dat. 19/6, tingl. 24/6-1913."


Arbeider, veivokter av postveien (1910)
Erik Hollaseter
(Erik Kristiansen) fra plass under Grini i Lunde f. 4/4-1857 d. 19/10-1954, s.a. husmann Christian Eriksen og Ingeborg Torvildsdatter fra Moen store under Prestegården f. 31/12-1821.
g. i Holla 3/1-1882 m. Karen Gundersdatter fra Røybekk under Tveit f. 16/12-1863 d. 20/5-1923, d.a. Gunder Andersen Røibæk.
Forlovere: "
Hans Nilsen Jøntved og Isak Halvorsen Værstad."
1. Eriksen (Marie Eriksen) f. 18/2-1882 på Hollaseter. Se nedenfor.
2. Gustav Hollaseter f. 12/4-1884 d. 20/5-1965. 1910: "Værksarbeider ved den elektriske Forsøg af jernsmelting."
3. Kristian Hollaseter f. 3/12-1886.
4. Karen Anette Hollaseter f. 1/7-1889 g. 14/10-1917 m. bryggearb. Gustavsen Kirkevold. Bodde i Haugesund i 1920. Trolig d. 20/1-1978 og gravlagt alene i Sauda.
5. Torvild Hollaseter f. 28/3-1892.
6. Inga Hollaseter f. 4/3-1895.
7. Anders Hollaseter f. 29/3-1897 d. 29/5-1978. Ugift.
8. Anna Tomine Hollaseter f. 28/8-1899 (døpt 22/7-1900).
9. Konstanse Elise Hollaseter f. 5/1-1903.
Eier 1913.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Leilænding Erik Christiansen Hollasætret og Karen Gundersdatters Ingeborg Marie: Ingeborg Olsd. Hægland, Bergith Olsd. ditto, Nils Pedersen Hægland, Nils Andersen Brøndalen, Martin Pedersen Præstegaarden. Hjemmed. af Ingeborg Torvildsd.
F.f. Gbr. Erik Christiansen Hollasætret og Karen Gundersdatters 
Gustav: Karen Gunnulfsd. Kaasene, Marie Hansd. Brænnebo, Brynild Jensen Kaasene, Julius Brynildsen Kaasene, Nils Andersen Brøndalen.
F.f. Leilænding Erik Kristiansen Hollasæter og Karen Gundersdatters 
Kristian: Karen Gunnulfsd. Kaasene, Marie Hansd. Brænnebu, Julius Brunjulfsen Kaasene, Nils Andersen Brøndalen, Ole Hansen Brænnebu.
F.f. Gbr. Erik Kristiansen Hollasæter og Karen Gundersdatters 
Karen Anette: Laura Pedersd. Texle, Maren Tønnesdatter af Skien, Gunder Gundersen af Skien, Nils Andersen Brøndalen og Torvald Kristiansen Hollasæter.
F.f. Leilænding Erik Kristiansen Hollasæter og Karen Gundersdatters 
Torvald: Laura Pedersd. Brøndalen, Inger Olsd. Holla, Anders Andersen Haavet, Ole Hansen Brænnebu, Ole Johnsen Brøndalen.
F.f. Leilænding Erik Kristiansen, Hollasæter og Karen Gundersdatters 
Inga: Laura Pedersd. Brøndalen, pige Kirsti Andersd., husm. Johannes Hansen Brøndalen, Ole Jonsen do.
F.f. Leilænding Erik Kristiansen Hollasæter og Karen Gundersdatters 
Anders: Leilænding Nils Brøndalen, Ole Johnsen do., Husm. Johannes Hansen Brænnebu, kone Laura Pedersd. Brøndalen, pige Marie Eriksd. Hollasæter.
F.f. Leilænding Erik Kristiansen Hollasæter og Karen Gundersdatters 
Anna Tomine: Moderen, pige Karen Hansd. Brennebu, Dagarb. Johannes Hansen do., Gbr. Isak H. Værstad. Hjemmedøbt af lærer Ole H. Hvalen.
F.f. Leilænding Erik Kristensen Hollasæter og Karen Gundersdatters 
Konstanse Elise: Lovise Fredriksd. Værstad, Halvor Isaksen do., Marie Eriksd. Hollasæter og Faderen.

Karen Gundersdatter ble konfirmert i Solum i 1877 mens hun var i tjeneste der. Før hun gifta seg bodde hun hjemme på Røybekk.
Erik ble konfirmert i Lunde kirke i 1871.

Under folketellinga 1910, bodde denne familien på eindommen Ingulstad under Prestegården.

OBS! Noen i familien skrev seg for Hollasætre, mens andre skrev seg for Eriksen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 336. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gaard, gnr 16 - bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte paa nærmere betingelser faar adgang
til at ta vand fra det i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme til husbruk. Konsumenterne betaler tilsammen kr. 46,00 i aarlig leie.
Overenskomsten er bindende for 10 aar. Dat. 24/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 336. Digitalarkivet.
"Skjøte, dat. 2/9, grunnbokført 10/9-1948 fra Erik Hollasæter til Ingeborg Marie Eriksen for kr. 9.000,- sælgeren forbeholder sig rett til husvær for livstid."

Marie Eriksen (Ingeborg Marie Eriksen) herfra f. 18/2-1882 d. 1/7-1971.
Eier 1948.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 336. Digitalarkivet.
"Skjøte, dat. 7/5, grunnbokført 1/6-1954, fra Ingeborg Marie Eriksen til Johan Haugen for kr. 22.450,- "

Johan Haugen fra Tverrgata 2 f. 23/5-1922 d. 26/9-1993, s.a. Ole K. Haugen.
g.m. Gullborg NN.
Eier 1954.

 


Tverrgata 2.
Gnr. 24 - bnr 33. "Grønvold".

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 6. sept. 1913.

Beliggenhet: Vesthagen.

Skyldmark 1913: 0,08. Areal 2019: 1 504 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 343. Digitalarkivet.
"Ifølge skyldelingsforretning tinglyst 6/9-1913, har dette bruks eier at holde tomten indhegnet og at delta i vedlikehold av den til tomten støtende fællesvei."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 343. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg amtskommune til Johannes (Karlsen) Haugen for kr. 684,- , med forpligtelse til ikke uten Søve eiers tilladelse at sælge drikkevarer fra
tomten, dat. 14., tingl. 28. februar 1914."

Beslagsmed
Johannes Karlsen Haugen
(Johannes K. Haugen) fra Verket f. 7/3-1887 d. 29/5-1965, s.a. Karl Johannesen Haugen. Se Familie 103 - Verket 1910.
Eier 1914.

Johannes K. Haugen kjøpte i 1917 tomta Lannav. 93 under Ø. Heisholt og bygde seg hus der.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 343. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gaard, gnr 16 - bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte paa nærmere betingelser faar adgang
til at ta vand fra det i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme til husbruk. Konsumenterne betaler tilsammen kr. 46,00 i aarlig leie.
Overenskomsten er bindende for 10 aar. Dat. 24/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 343. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 19/5, grunnbokført 10/7-1941 fra Johannes Haugen til Ole K. Haugen for kr. 4.000,-"

Beslagsmed
Ole Karlsen Haugen
(Ole K. Haugen) fra Verket f. 9/3-1890 d. 12/5-1970,
s.a. Karl Johannesen Haugen. Se Familie 103 - Verket 1910.
g. i Holla krk. 30/12-1916 m. Anna Johnsen fra Sagene f. 13/12-1891 d. 20/5-1966, d.a. sagarbeider John Sørensen. Se Familie 59 - Sagene 1891.
Forlovere: "
Sliberiarbeider Andreas Kristensen og Beslager Johannes Karlsen Haugen."
1. Jan Ingvar Haugen f. 25/1-1918 d. 24/11-1979. Se Bergverksv. 11 under Tufte.
2. Alvilde Haugen f. 7/7-1920 g.m. Harald Odinsen. Se Aug. Cappelensv. 10 under Ulefos Jernværk.
3. Johan Haugen f. 23/5-1922. Se Tverrgata 1.
4. Maja Haugen f. 14/3-1924 g.m. Herman Georg Krossli. Se Haugtunv. 16 under Tufte.
5. Randi Haugen f. 11/5-1926 g.m. Kaare Borgen. Se Brattlia 10 under Tufte.
6. Konstanse Haugen f. 14/6-1928 g.m. Syvert Pedersen. Se Kullhusbakken 14 under Ulefos Jernværk.
7. Anne Dorthea Haugen f. 16/8-1930 g.m. Jens G. Stub-Jakobsen. Se Parkv. 8 under Ø. Heisholt.
8. Ole Ragnar Haugen.
Eier 1941.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Dagarb. Ole Karlsen, Vesthagen og Anne J. Johannesens(!) Jan Ingvard: Beslagsmed Karl Johannesen, Kristian Jonsen, Kone Anna Johannesen, Pike Louise Abrahamsen.
F.f. Beslagsmed Ole Haugen, Vesthagen og Anna Johansens
Alvilde: Forældrene, Andreas Haugen, Gudrun Martiniusen.
F.f.
Verksarb. Ole Haugen, Vesthagen og Anna Johnsens Johan: Foreldrene, Bernhard og Louise Johnsen.
F.f.
Beslagsmed Ole Karlsen Haugen, Vesthagen og hustru Anna Haugens Maja: Ole K. Stua, Karl Haugen, Asta Haugen, moren.
F.f. Beslagsmed Ole Karlsen Haugen, Vesthagen og hustru Anna's
Randi: Moren, Kristian Johnsen, Louise Johnsen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 24/33 "Grønvold".
"Dagbokført 12/10-1965. Kartoppmåling og skylddelingsforretning av 30/7, grunnbokført 1/11-1965, hvorved utskilles Østheim II av skyldmark 0,01." (Veistump. G.S.)

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 24/33 "Grønvold".
"Dagbokført 3/9-1973, Skjøte av 30/8, grunnbokført 7/9-1973, til Svend Ove Bjerklund og Gerd Merete Bjerklund for kr. 43.000,- "


Svend Ove Bjerkelund f. 1949.
g.m. Gerd Merete f. 1952.
Eiere 1973.


Tverrgata 5.
Gnr. 24 - bnr 32. "Furuheim".

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 25. juni 1913.

Skyldmark 1913: 06 øre. Areal 2020: 1 169 kvm.

Former, organist
Andreas Evensen Furuheim (Andreas Evensen Sandbakken - Andreas Furuheim) f. 30/1-1890 d. 2/1-1977, s.a. former Even Johannesen Sandbakken. Se Familie 57b - Verket 1891.
g. av Skien byfogd 23/11-1912 m. Minni Charlotte Pedersen Tufte fra N. Tufte(2) f. 21/12-1888 d. 12/2-1961, d.a. Peder Christensen Tufte.
Forlovere: "
Gbr. Anders Olsen Vipeto og Andreas Hansen Vipeto."
1. Edvin Furuheim f. 14/4-1913. Se Bruksvegen 6 under Verket.
2. Anne Furuheim f. 8/5-1917 g.m. Halvor Eie. Se Eie øvre(1).

Eier 1913.

F.f. Værksarb. Andreas Evensen, Søvedalen og Minni Pedersdatters Edvin: Anne Olsen Fæhn, Pige Anne Kristensen Tufte, Gbr. Tollef Olsen Fæhn, Former Even Sandbakken.
F.f. Former Andreas Evensen, Vesthagen og Mimmi Pedersdatters 
Anne: Arb. Even Sandbakken, Gbr. Anders O. Vibeto, Pike Elise Evensen, Kone Louise Vibeto.


Tverrgata 6.
Gnr 24 - bnr 56.

 


Tverrgata 7.
Gnr 24 - bnr 35. "Frosta"

Utskilt fra Søve ved skylddelingsforretning tinglyst 2/5-1914.

Skyldmark 1914: 0,05. Areal 2020: 1 545 kvm.

Olav Hørte.
Eier 1914.


Tverrgata 10.
Gnr 24 - bnr 49.

 

 


Tverrgata 13.
Gnr. 24 - bnr 37. "Vestheim".

Utskilt fra Søve ved skylddelingsforretning tinglyst 23/9-1914.

Skyldmark 1914: 0,06. Areal 2020: 1 180 kvm.

Tron Hansen.
Eier 1914.

 


Tverrgata 14.
Gnr 24 - bnr 54.

 


Tverrgata 16.
Gnr. 24 - bnr. 53.

 


Vesthagvegen
Utskilt fra gnr 24 Søve.


Vesthagvegen 2.
Gnr 24 - bnr 72. "Eide".

Utskilt fra Fensvegen 52 ved skylddeling tinglyst 7/9-1928.

Heftelser som gjelder alle hustomter utskilt fra Søve:
"... med forbud mot å sælge drikkevarer på dette brug, selv om disse ikke er berusende, uten Søves eiers samtykke, samt gjærdeplikt m.v."

Skyldmark: 0,01. Areal 2019: 1 207 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 389. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Andreas Hansen Eide til Linius Eide for kr. 540,00, dat. 26/3-1928."

Slakter
Olaf Linus Eide fra
Fensvegen 52 i Vesthagen f. 7/8-1900 d. 151/5-1969, s.a. Andreas Hansen Eide.
g.m. Magda Fritheim fra
Fritheim 1 i Vesthagen f. 12/4-1912 d. 29/12-1994, d.a. Hans Fritheim.
Eier 1928.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 389. Digitalarkivet.
"Overenskomst - mellem L. Eide og Vetle Smestad angående vandledning fra sistnevntes eiendom bnr 24 til dette bruk med stikkledning til grisehus.
Skulde der opstå vannmangel skal Smestad være berettiget til efter 24 timers varsel å avstenge vannet.
Erstatningsplikt for eventuell skade. Årlig avgift kr. 12,00, med flere bestemmelser om frakobling i tilfelle avgiften ikke blir betalt. Tinglyst 11/2-1938."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 389. Digitalarkivet.
"Ektepakt dat. 15/9, grunnbokført 25/9-1949, mellem Linius Eide og hustru Magda Eide, hvormed bl.a. bestemmes at denne eiendom og bnr 74 og
gnr 12/70 og 73, samt gnr 3 bnr 22, skal være hustruens særeie."

Magda Eide f. Fritheim f. 12/4-1912 d. 29/12-1994.
Eier 1949.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 389. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 22/1, grunnbokført (tinglyst) 1/3-1952, fra Magda Eide til A/S Norsk Bergverk, Oslo på denne eiendom og bnr 74 for kr. 30.000,-"
"Skjøtet indeholder bestemmelser om gjærdeplikt."

A/S Norsk Bergverk, Oslo.
Eier 1952.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 15/3-1972. Skjøte dat. 8/2, grunnbokført 17/3-1972, til Telemark fylke for kr. 450.000 på dette med flere bruk."

Telemark fylke.
Eier 1972.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 20/6-1972. Skjøte på denne eiendom, dat. 30/5, grunnbokført 20/7-1972 til Gustav Karlsen f. 1947 for kr. 41.000,-"

Gustav Karlsen f. 1947.
Eier 1972.


Vesthagvegen 3.
Gnr 24 - bnr 11. "Grøndal".

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 27/6-1906.

Skyldmark 1950: 0,06. Areal 2019: 1 803 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 11. Digitalarkivet.
"Skjøte fra amtmanden i Bratsberg for amtskommunen til Bent Johannesen for kr. 528,00 med pligt til ikke atr sælge drikkevarer,
end ikke berusende, fra dette brug, dat. 27., tingl. 29. juli 1911."

Sagarbeider på Verket
Bent Johannesen Grøndahl fra Verket f. 29/1-1879 d. 30/7-1928, s.a. sliperiarbeider Johannes Pedersen. Se Familie 142 - Verket 1900.
g. i Holla 2/12-1905 m. Bertha Andersdatter fra Sandbakken under Verket f. 10/10-1881 d. 26/9-1969, d.a. former Anders Johannesen Sandbakken. Se Familie 151 - Verket 1900.
1. Johannes Grøndahl f. 21/10-1906. Overtok eiendommen.
2. Anders Grøndahl (tvilling) f. 24/5-1910 i Vesthagen.
3. Gustava Johannesen (tvilling) f. 24/5-1910.
Eier 1911.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 11. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bernt Johannesen til Johannes Grøndahl for kr. 3.000,00, dat. 31/5-1928, tingl. 8/6-1928."
"Påtegning hvor kjøpesummen med kr. 10.000,- Dagbokført 9/10-1958."

Arbeider
Johannes Grøndahl herfra f. 21/10-1906 d. febr. 1988.
g. i Holla 1931 m. Helga Myhre f. 18/10-1908 d. 11/7-1977.
Forlovere: "Enke Bertha Grøndal og fru Berit Myhre."
1. Evvy Grøndahl f. 13/9-1932 g.m. NN Skjervheim. Bodde på Nordre Toten, Oppland.
2. Bernt Grøndahl f. 22/4-1934. Se nedenfor.
Eier 1928.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 11. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gaard, gnr 16 - bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte paa nærmere betingelser faar adgang
til at ta vand fra det i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme til husbruk. Konsumenterne betaler tilsammen kr. 46,00 i aarlig leie.
Overenskomsten er bindende for 10 aar. Dat. 24/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 17/8-1976. Skjøte av 22/7-1976 til Evvy Skjervheim f. 13/9-1932 og Bernt Grøndal f. 22/4-1934 for kr. 50.000.- "
"Ifølge skjøtet har Johs. Grøndahl og hustru disposisjonsrett til denne eiendom på livstid."

Bernt Grøndahl herfra f. 22/4-1934.
g.m. NN.
1. Lars Erik Grøndahl f. 1963. Se nedenfor.
Eiere 1976.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 29/6-1983. (Hjemmelen til): Lars Erik Grøndahl f. 1963, på 1/2 part av denne eiendom for kr. 40.000.- ifølge skjøte fra Bernt Grøndahl. Særeie."

Hjemmel 1983:
Evvy Skjervheim 1/2 part.
Lars Erik Grøndahl 1/2 part.

Lars Erik Grøndahl herfra f. 1963.
Eier 1/2 part fra 1983. Forkjøpsrett for Bernt Grøndahl.
 


Vesthagvegen 5.
Gnr 24 - bnr 12. "Bjerke".

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 27/6-1906.

Opprinnelig skyldmark 1906: 0,07. Areal 2019: 1 256 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 12. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Bratsberg amtskommune ved amtsmanden til Oskar Nilsen for kr. 600.-, med pligt til ikke fra dette brug at sælge drikkevarer,
selv om disse ikke er berusende, dat. 27., tingl. 29. juli 1911."

Former
Oskar N. Bjerke
(Oskar Nilsen Bjerke) fra Verket f. 25/6-1874 (kirkeboka: 28/6) d. 7/6-1950, s.a. former Nils Johansen. Se Familie 54b - Verket 1875.
g1g i Holla 11/9-1897 m. Gustava Maria Andersdatter Sandbakken fra Verket f. 19/10-1876 d. 21/6-1909 i barsel, d.a. former Anders Johannesen Sandbakken (Fritheim). Se Familie 151 - Verket 1900.
Forlovere: "
Former Johan Rasmussen og Former Johan Nilsen Vrk."
g2g i Holla 13/4-1914 m. Anne Halvorsen fra Roligheten(8) under Tufte f. 19/11-1893, d.a. Halvor Andersen Roligheden.
Forlovere: "
Grubearb. Anders Nilsen Dal og Former Aasmund Aasmundsen."
1.
Alfred Bjerke f. 11/3-1899. Se Ellandv. 16.
2. Georg Bjerke f. 28/11-1900 d. 3/8-1951.
Barn i 2. ekteskap:
3. Anni Kristine Bjerke f. 6/12-1915.
4. Henry Bjerke f. 24/3-1919. Se Kullhusbakken 17 under Verket.1911.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Former Oskar Nilsen Vrk. og Gustava Andersens Alfred: Maren Anne Andersen, Pige Bertha Hansen, Arb. Johannes Andersen, Arb. Johan Nilsen, Arb. Anders Johannesen.
F.f. Støberiarb. Oskar Nilsen Vrk. og Gustava Andreasdatters 
Georg: Støber Anders Johannesen Vrk., Emilie Nilsen Vrk., Støberiarb. Johan Nilsen, pige Marie Pettersen Vrk., Støberiarb. Hans Andersen Vrk.
F.f. Former Oskar Nilsen, Vesthagen og Anne Halvorsens 
Anni Kristine: Grubearb. Halvor Andersen Rolighed, Pige Marta Halvorsen, Kone Emilie Nilsen, Former Johan Nilsen.
F.f. Former Oskar Nilsen Bjerke (f.1874), Vesthagen og Anne Halvorsens (f.1893) 
Henry: Former Johan Nilsen, Emilie Nilsen, Halvor Andersen, Inga Hansen.
 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 12. Digitalarkivet.
"Hjemmelsdokument paa skifte efter Gustava Marie Nilsen, hvorved dette brug er utlagt stervboenkemanden former Oskar Nilsen for kr. 4.000,- mot
panteretsutlæg til stervbobørnene:
1. Alfred Nilsen kr. 1.238,97
2. Georg Nilsen kr. 1.238,97,
dat. 9., tinglyst 13. mai 1914."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 12. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gaard, gnr 16 - bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte paa nærmere betingelser faar adgang
til at ta vand fra det i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme til husbruk. Konsumentene betaler tilsammen kr. 46,00 i aarlig leie.
Overenskomsten er bindende for 10 aar. Dat. 24/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 6/10-1967. Skjøte dat. 3/10, grunnbokført 17/10-1967 fra Oskar Nilsen Bjærkes arvinger til Arne Vidar Bjærke f. 1941 for kr. 32.000,-"

Arne Vidar Bjærke f. 1941.
Eier 1967.

 


Vesthagvegen 6.
Gnr 24 - bnr 13. "Egestad". Tidligere festetomt.

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 27/6-1907.

Skyldmark: 0,09. Areal 2019: 2 875 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 13. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg amtskommune ved amtsmanden til Ole Pedersen for kr. 1.147,50 med forpligtelse til ikke fra dette brug at sælge drikkevarer selv om
disse ikke er berusende, dat. 27., tingl. 29. juli 1911."


Former
Ole Pedersen Ekestad fra Verket f. 17/4-1879 d. 23/11-1958, s.a. former Peder Johnsen. Se Familie 89 - Verket 1900.
g. i Holla 23/3-1907 m. Gurine Tronsen fra Verket f. 9/7-1886 d. 18/9-1968, d.a. muremester Tron Pedersen. Se Familie 24 - Verket 1900.
Forlovere: "
Muremester Tron Pedersen og Former Jørgen Aasmundsen Vrk."
1. Adele Ekestad f. 27/1-1908 i Vesthagen d. 5/12-1921. "Ulykke ved Kjelkeakning."
Ugift.
2. Ingeborg f. 1/6-1909.
3. Tron Peder Ekestad f. 8/12-1910.
4. Peder Ekestad f. 24/5-1913 d. 7/7-1940. Ugift.
5. Randi f. 26/2-1915.
6. Olav Ekestad f. 24/1-1917 d. 20/12-1983. Se nedenfor.
7. Anne Grete Ekestad f. 11/2-1918 d. 22/8-1997. Se nedenfor.
8. Halfdan Ekestad f. 1/10-1920.
Eier 1911.

F.f. = Faddere for ...

F.f.  Former Ole Pedersen, Ekstad, Vesthagen og Gurine Tronsdatters Adele: Murer Tron Pedersen Vrk., Faderen, kone Ingeborg Kristensd., pige Marie Tronsd.
F.f. Former Ole Pedersen Ekestad, Vesthagen og Gurine Tronsdatters 
Ingeborg: Barnets Forældre, pige Terese Tronsd., Former Anund Andersen Kronborg.
F.f. Former Ole Pedersen, Ekestad, Vesthagen og Gurine Tronsdatters 
Tron Peder: Ingeborg Kristensd. Vrk., pige Marie Tronsd. Ringsvold, Moderen, Tron Pedersen Vrk., Arb. Hans Andreassen Ringsvold.
F.f. Former Ole Pedersen, Askestad(!) - Vesthagen og Gurine Tronsdatters 
Peder: Terese Tronsd. Vesthagen, Pige Margrete Tronsd. Vrk., Barnets Fader, Former Anund Andersen Vesthagen.
F.f. Former Ole Pedersen, Vesthagen og Gurine Tronsdatters 
Randi: Maren Sofie Pedersdatter Vrk., Pige Ida Tronsd. Vrk., Former Jørgen Aasmundsen og Barnets Fader.
F.f. Former Ole Pedersen, Vesthagen og Gurine Tronsdatters 
Olav: Foreldrene, Pige Anne Jørgensd. Vrk., Murer Trygve Tronsen Vrk.
F.f. Former Ole Pedersen Ekestad, Vesthagen og Gurine Tronsdatters 
Anne Grete: Kone Marie Andreassen Drengsvold, Elektriker Hans Andreasen Drengsvold, Forældrene.
F.f. Former Ole Pedersen Ekestad, Vesthagen og Gurine Tronsens 
Halfdan: Kone Marie Ringsvold, Pike Annie Aasmundsen, Hans Ringsvold, Trygve Tronsen.

Tidligere fikk hver tomt sitt eget navn. Dette måtte til for at kjøperen skulle få lån i banken. Som mange andre tomtekjøpere og
huseiere tok Ole Pedersen Ekestad sitt slektsnavn etter navnet på tomta. Dattera Adele ble født på Ekestad i 1908. De må derfor
tidligere ha betalt feste for tomta og huset må ha blitt bygget før eller i 1908.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 13. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 1/12-1928, tingl. 17/12-1928, hvorved til Andreas Hansen Eide er utskilt (bnr 73) "Eide" av skyldmrk. 0,01. Se Fensvegen 50.
"Skylddelingsforretning avholdt 21/9-1929, tingl. 4/10-1929, hvorav til slakter Linus Eide er utskilt (bnr 74) "Eide" av skyldmrk. 0,01." Se Vesthagvegen 2.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 13. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gaard, gnr 16 - bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte paa nærmere betingelser faar adgang
til at ta vand fra det i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme til husbruk. Konsumentene betaler tilsammen kr. 46,00 i aarlig leie.
Overenskomsten er bindende for 10 aar. Dat. 24/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 13. Digitalarkivet.
"Skjøte, dat. 29/1, grunnbokført 10/2-1958 fra Ole Pedersen Ekestad til Olav Ekestad og Anne Grete Ekestad for kr. 7.500, kr. 6.000 av kjøpesummen henstår
med pant, likeså har sælgeren og hustru Gurine for livstid rett til fritt å bo på denne eiendom (værdi kr. 2.500).

Olav Ekestad herfra f. 24/1-1917 d. 30/12-1983.
Anne Grethe Ekestad herfra f. 11/2-1918 d. 22/8-1997.
Eier 1958.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 8/6-1984. (Hjemmel til) Ivar Aage Jordansen f. 1949, ifølge skjøte for kr. 400.000.- "

Ivar Jordansen f. 1949.
Eier 1984.
 


Vesthagvegen 9.
Gnr 24 - bnr 18. "Solvold".

Utskilt fra Søve(1) ved Skylddelingsforretning tinglyst 26. juni 1907.

Skyldmark 0,06. Areal: 980 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 295. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Bratsberg Amt til Thomas Thomassen (ifølge Amtsutvalgets Approbation) for kr. 573,30, dat. 17., thingl. 31. Juli 1909 - med forpligtelse
for kjøperen til ikke uten Søve Eiers tilladelse fra Tomten at sælge Drikkevarer, selv om ikke disse er berusende, og til ikke bebygge tomten uten god-
kjennelse av Søves Eier."

Thomas Thomassen.
Eier 1909.

Det var enkelte tømmermenn (tømrere) som kjøpte nyutskilte tomter, satte opp hus, for så og selge eiendommen til andre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 295. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Thomas Thomassen til Hans Olsen for kr. 3.700,- dat. 9., thingl. 14. oktober 1911."


Sagarbeider, snekker, huseier
Hans Olsen Solvold (Hans Olsen Fiskestigen) fra Sagene f. 18/1-1865 d. 29/11-1958, s.a. Ole Hansen Fiskestigen. Se Familie 17 - Sagene 1875.
g. i Holla 28/7-1893 m. Ingeborg Kirstine Isaksdatter fra Sagene f. 13/6-1873 d. 19/11-1948, d.a. Isak Andersen. Se Familie 31 - Sagene 1891.
Forlovere: "
Karl Pedersen Sagbruget og Isak Andersen Sagbruget."
1.
Einar Ingvald Olaus Solvold f. 4/6-1894. Se Kanada 22.
2. Ingolf Martin Solvold f. 30/1-1896
. Se Kanada 24.
3. Olaf
f. 1/5-1898.
4. Olav Sigvald Solvold f. 21/5-1899. Overtok huset.
5.
Trygve Solvold (tvilling) f. 8/4-1901.
6. Inga (tvilling) f. 8/4-1901.
7
. Inga Solvold f. 6/8-1903.
8. Martha Kirstine Solvold f. 22/8-1905.
9. Maren Anne Solvold f. 17/9-1907.
10. Isak Solvold f. 26/9-1909 d. 24/6-1992 g.m. Astrid Gunvor fra Tufte f. 18/5-1913 d. 28/1-2003. Kronborg gamle.
11. Harald Solvold f. 11/10-1913 i Vesthagen. Se nedenfor.
12. Gudrun Solvold f. 27/11-1917 i Vesthagen g.m. Magnar Arnold Grø. Bodde i Porsgrunn. Se nedenfor.
Eier 1911.

F.f. Sagarb. Hans Olsen Fiskestigen, Sagbr. og Ingeborg Kirstine Isaksens Einar Ingvald Olaus: Ingeborg Halvorsen Sagbr., Ingeborg Marie Olsen do., Isak Andersen do., Jørgen Isaksen do., Johan Olsen Fiskestigen, do.
F.f. Sliberiarb. Hans Olsen, Sagbr. og Ingeborg Kirstine Isaksdatters
Ingolf Martin: Smed Isak Andersen, Sagbr., Nils Andreassen do., Johan Olsen, do., kone Ingeborg Halvorsd., Kringleføt, Hanna Jacobine Isaksd., Sagbr.
F.f. Sliberiarb. Hans Olsen Sagbr. og Ingeborg Kirstine Isaksdatters
Olaf: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Søren Kristensen 21/5. Død 26/7.
F.f. Sagabr. Hans Olsen, Sagbr. og Ingeborg Kirstine Isaksdatters
Olaf Sigvald: Pige Anna Martine Isaksd., Moderen, Isak Andersen Sagbr., Arb. Jørgen Isaksen do., Johan Olsen do.
F.f. Sliberiarb. Hans Olsen, Ulefos og Ingeborg Kirstine Isaksdatters
Trygve: Anne Karine Nilsd., pige Hanna Jakobine Isaksd., Smed Isak Andersen, Sliberiarb. Johan Olsen og Skomager Ole Jensen Sagbruget.
F.f. Arb. Hans Olsen Sagbr. og Ingeborg Kirstine Isaksdatters
Inga: Ingeborg Halvorsd. Sagbr., Johanne M. Isaksd, do., Isak Andersen do., Johan Olsen do.
F.f. Sliberiarb. Hans Olsen, Sagene og Ingeborg Kirstine Olsdatters
Martha Kirstine: Marie Isaksd. Sagene, Martha Andersen do., Isak Andersen do. og Knud Olavesen Sagene.
F.f.
Husmand Hans Olsen, Søvestrand og Ingeborg Kirstine Isaksens Maren Anne: Kone Anne Martine Traaen f. Isaksen, pige Hanna Jakobine Isaksen, Knud Olsen Traaen, Teodor Tomasen.
F.f. Husmand Hans Olsen (Fiskestigen), Søvestrand og Ingeborg Kristine Isaksdatters Isak: Barnets Forældre, Inger Hansen, Ulefos Brug, Knut Olsen Vrk.I 1944 endret familien offisielt etternavn til Solvold. Da hadde de bodd på her siden 1911. Tidligere bodde de i
Sagbrakka på Ulefos Sagbruk. Folketellinga 1920 forteller oss at Hans Solvold hadde biinntekt som kommune-
revisor.

Kilde
: Holla kirkebok ved barnedåpene til barna som vokste opp.
"
Ifølge navneloven § 16 bruges slektsnavnet Solvold, dat. 2/6-1944."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 295. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gaard, gnr 16 - bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte paa nærmere betingelser faar adgang
til at ta vand fra det i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme til husbruk. Konsumentene betaler tilsammen kr. 46,00 i aarlig leie.
Overenskomsten er bindende for 10 aar. Dat. 24/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 295. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Hans Olsen Solvold til sønnen Olav Sigvald Hansen Solvold for kr. 4.540,- med selgerens forbehold for sin og hustrues levetid for beboelse og
benyttelse av hovedbygningens halvpart samt nødvendig bruk av eiendommens uthus og en halvpart av frukthagen efter eget valg, dat. 22/6, tingl. 15/7-1935."

Sigvald Solvold (Olav Sigvald Solvold) herfra f. 21/5-1899 d. 18/8-1976.
g.m. Julie Solvang fra Verket f. 25/12-1897(8?) d. 4/2-1989, d.a. former Abraham Andreassen. Se Familie 110 - Verket 1900.
Eier 1935.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 295. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 14/9, grunnbokført (tinglyst) 20/9-1955, fra Olav Sigvald Hansen Solvold til Harald Solvold for kr. 10.000,- + (pluss) rettigheter for Hans O. Solvold og
hustru, ifølge skjøte tingl. 15/7-1935, femårig værdi kr. 1.000, i tilfelde salg, har kjøperens søsken forkjøpsrett."

Harald Solvold herfra f. 11/10-1913 d. 11/7-1990.
Eier 1955.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 295. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 26/2, grunnbokført (tinglyst) 2/3-1961 fra Harald Solvold til Gudrun Solvold for kr. 10.000,- Selgeren har forbeholdt husvære."

Gudrun Solvold herfra f. 27/11-1917 d. 2/7-2014.
g.m. Magnar Arnold Grø f. 29/9-1923 d. 14/10-2011.
Eier 1961.

Gudrun og Magnar Grø er gravlagt på Eidanger nyeste gravsted.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 295. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 24/9, grunnbokført 19/10-1963, fra Gudrun Grø f. Solvold, til Knut Traaen for kr. 18.000,-
Harald Solvold har rett til et nærmere angitt husvær av 5 årig værdi kr. 1.500,- "

Knut Traaen fra Ulefoss f. 22/5-1933 d. 13/8-1999.
g.m. Anne Evelyn f. 17/10-1936 d. 12/3-2011.
Eier 1963.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 7/12-1979. Kart- oppmåling- og skylddelingsforretning av 9/11-1979, vedkommende bnr 116 "Solhagan" av skyldmark 0,01." (Ubebygd i 2019. G.S.).
"Ifølge skjøte har bnr 116 rett til veg, vann og kloakkledning over denne eiendom."

 


Vesthagvegen 10.
Gnr 24 - bnr. 14. "Ringsvold".

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 27/6-1906.

Opprinnelig skyldmark 1906: 0,09. Areal 2019: 2 574 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 13b. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg amtskommune ved amtmanden til Hans A. Ringsevjen for kr. 875,00, med forpligtelse til ikke fra dette brug at sælge drikkevarer,
selv om disse ikke er berusende, dat. 27., tingl. 29. juli 1911.

Elektriker
Hans Ringsvold
(Hans Andreassen Ringsevjen) fra Verket f. 7/1-1873 d. 23/11-1963, s.a. sagmester Andreas Evensen Ringsevjen. Se Familie 62b - Verket 1875.
g. i Holla 8/12-1906 m. Marie Tronsen fra Verket f. 2/1-1883 d. 19/10-1929, d.a. murer Tron Pedersen. Se Familie 24 - Verket 1900.
Forlovere: "
Murer Tron Pedersen og Former Ole Olsen Heggen."
1. Sigrid Ringsvold f. 25/10-1908 g.m. Henry Oskar Jensen. Se Ellandv. 13.
Eier 1911.

Navneendring til Hans Ringsvold før februar 1936.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 13b. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gaard, gnr 16 - bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte paa nærmere betingelser faar adgang
til at ta vand fra det i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme til husbruk. Konsumentene betaler tilsammen kr. 46,00 i aarlig leie.
Overenskomsten er bindende for 10 aar. Dat. 24/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 13b. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 12/3, grunnbokført 16/3-1962 fra Hans A. Ringsevjen til Sigrid og Henry Jensen for kr. 4.000."

Henry Oskar Jensen fra Verket f. 6/10-1911 d. 24/12-1989, s.a. beslagsmed Jens Kristoffer Juliussen. Se Familie 92 - Verket 1910.
g.m. Sigrid Ringsvold herfra f. 25/10-1908 d. 18/7-1999.
Eiere 1962.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført

 


Vesthagvegen 12.
Gnr 24 - bnr 15 "Dahl".

Utskilt fra Søve(1) ved Skylddelingsforretning tinglyst 27/6-1906.

Skyldmark 0,05. Areal: 2 289 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 292. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg amtskommune ved Amtsmanden til Anders Dahl for kr. 747,50 med pligt til ikke fra dette bruk at sælge drikkevarer selv om
disse ikke er berusende, dat. 27., tingl. 29. juli 1911."

Anders Nilsen Dahl.
Eier 1911.

Anders Dahl bygde hus her fra 1911 og solgte det i 1915 til Jens Bærland.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 292. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Anders Nilsen Dahl til Jens Berland for kr. 5.000,00, dat. 15. sept., tingl. 22. sept. 1915."

Sliperiarbeider (1910), former (1920)
Jens Bærland fra Verket f. 10/12-1887 d. 24/11-1958, s.a. Hans Hansen Bærland. Se Familie 68 - Verket 1910.
g. i Holla 30/4-1910 m. Anna Petrine Næss fra Lunden i Kviteseid f. 5/3-1889 d. 11/3-1961, d.a. sersjant Ole Kittilsen Næss.
Forlovere: "
Hans Hansen Berland og Jacob Andreassen Bakken."
1. Henry Bærland f. 14/11-1912 d. 1/2-1997 g.m. Esther C. f. 17/9-1910 d. 24/4-1992. Begge gravlagt på Østre Aker gravsted i Oslo.
2. Oskar Bærland f. 22/7-1914 d. 8/10-1987 g.m. Ruth Sandbakken f. 5/1-1918 på Verket d. 24/10-1998, d.a. verksarb. Arnt Sandbakken og Susanne Olsen. Bodde på Ulefoss.
3. Arne Bærland f. 18/2-1917 d. 29/1-1993 g.m. Ruth Heggen (Ruth Birgitte Ellinor) fra Verket f. 1/6-1917 d. 26/1-2011, d.a. Ole Nilsen Heggen og Asjer Oline Kristensen. Pinsevenner. Bodde på Ulefoss.
4. Marie Bærland ("Mossa") f. 23/3-1920 g.m. Hans M. Sandbakken f. 14/4-1916.
5. Erling Bærland f. 31/3-1926 d. 26/12-2016 g.m. Helen Marie. Bodde i Stavanger.
Eier 1915.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 292. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gaard, gnr 16 - bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte paa nærmere betingelser faar adgang
til at ta vand fra det i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme til husbruk. Konsumentene betaler tilsammen kr. 46,00 i aarlig leie.
Overenskomsten er bindende for 10 aar. Dat. 24/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 292. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 14/1, grunnbokført (tingl.) 30/1-1960 fra Anna Bærland til Henry, Oskar, Arne og Erling Bærland og Marie Sandbakken på denne eiendom for kr. 13.300,-
Selgeren forbeholder sig for livstid fritt husvær og disposisjonsrett over hele eiendommen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 292. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. januar, grunnbokført (tingl.) 6/2-1963 fra Henry, Oskar, Arne og Erling Bærland og Marie Sandbakken til Halvor Fehn for kr. 40.000,-

Halvor Fehn
Eier 1963.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført


Vesthagvegen 13.
Gnr 24 - bnr 121. "Haugen".

Utskilt fra Vesthagv. 17 (bnr 29) i følge delingsforretning dagbokført 27/10-1987.

Heftelser som gjelder alle hustomter utskilt fra Søve:
"... med forbud mot å sælge drikkevarer på dette brug, selv om disse ikke er berusende, uten Søves eiers samtykke, samt gjærdeplikt m.v."

Areal 2020: 1 018 kvm.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført

 


Vesthagvegen 14.
Gnr 24 - bnr 19. "Linddalen".

Utskilt fra Søve(1) ved Skylddelingsforretning tinglyst 26/6-1907.

Skyldmark 0,05. Areal: 2 195 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 296. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Bratsberg Amt til Ole Pedersen Lindalen for kr. 702,00 dat. 17., thinglæst 31. Juli 1909, med Forpligtelse for Kjøperen til ikke uden Søves
Eiers tilladelse fra Tomten at sælge Drikkevarer selv om disse ikke er berusende og til ikke at bebygge Tomten uten Godkjennelse av Søves Eier."

Ole Pedersen Linddalen.
Eier 1909.

Det var enkelte snekkere som ofte kjøpte nyutskilte tomter, satte opp hus, for så og selge eiendommen til andre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 296. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Pedersen Linddalen til Nils Bentsen Kamperhaug for kr. 3-700,- dat. 20., tinglyst 27. april 1912."

Sliperiarbeider
Nils Bentsen fra Kamperhaug under Verket f. 27/6-1883, s.a. Bent Nilsen. Se Familie 3b - Verket 1891.
g.m. Marta Pauline Olsen f. 30/5-1886.
Eier 1912.


Sliperiarbeider, leieboer i 1910.
Abraham Abrahamsen fra Verket f. 14/10-1882, s.a. Abraham Olsen. Se Familie 22b - Verket 1875.
g. i Holla 15/10-1910 m. Ingeborg Bentsen fra Verket f. 2/9-1885, d.a. Bent Nilsen. Se Familie 3b - Verket 1891.
Forlovere: "Verksarb. Hans Hansen Bakken og verksarb. Anders Abrahamsen Bakken."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 296. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gaard, gnr 16 - bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte paa nærmere angitte
betingelser faar adgang til at ta vand til husbruk fra del i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme. Konsumentene betaler til
sammen kr. 46,00 i aarlig leie og overenskomsten er bindende for 10 aar. Dat. 29/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Se Grunnboka videre.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført


Vesthagvegen 17.
Gnr 24 - bnr. 29, Haugen.

Utskilt fra Søve(1) ved Skylddelingsforretning tinglyst 29/6-1912.

Skyldmark: 0,09. Areal 2019: 1 133 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 339. Digitalarkivet.
"Ifølge skylddelingsforretning tinglyst 29/6-1912, har bnr 1's eier at avgi fornøden adkomst til hovedveien, oparbeidet som alminnelig gaardsvei,
mens kjøperen av dette brug sammen med tilstøtende tomteeiere, har at delta i vedlikehold av saavel vei som broer, samt pligt til at holde tomten
indhegnet."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 339. Digitalarkivet.
"Skjøte fra amtmanden i Bratsberg, paa amtskommunens vegne til Karl Johannesen Haugen for kr. 800,- og med forplgtelse for kjøperen
til ikke, uten Søves eiers tillatelse, at sælge drikkevarer fra tomten, dat. 10., tinglyst 25. sept. 1912."

Karl Johannesen Haugen.
Eier 1912.

Denne familien bodde tidligere på Verket. Det var trolig Karl Haugen, som sammen med sønnen Andreas bygde huset.
Se Familie 103 - Verket 1910.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 339. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Karl Johannesen Haugen til Andreas Karlsen Haugen for kr. 9.465,00, med forbehold av livsvarig husvær for sælgeren og hustru,
dat. 10., tingl. 25. febr. 1922 og med forbud mot å sælge drikkevarer på dette brug, selv om disse ikke er berusende, uten Søves eiers samtykke, samt
gjærdeplikt m.v."

Andreas K. Haugen fra Verket f. 4/6-1898 d. 10/11-1965, s.a. Karl Johannesen Haugen. Se Familie 103 - Verket 1910.
g.m. Aslaug f. 28/11-1904 d. 25/5-1991.
Eier 1922.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 339. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gaard, gnr 16 - bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte paa nærmere angitte
betingelser faar adgang til at ta vand til husbruk fra del i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme. Konsumentene betaler til
sammen kr. 46,00 i aarlig leie og overenskomsten er bindende for 10 aar. Dat. 29/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 339. Digitalarkivet.
"Skjøte, dat. 20/11-1947, grunnbokført (tingl.) 20/1-1948 fra Andreas K. Haugen til Johannes K. Haugen på denne eiendom og bnr 51 for kr. 5.404.-" Se Ellandvegen 16.

Johannes K. Haugen fra Verket f. 7/3-1887 d. 29/5-1965, s.a. Karl Johannesen Haugen. Se Familie 103 - Verket 1910.
g. i Holla 22/6-1912 m. Andrea Martine Tvara f. 13/12-1891 d. 17/6-1979, d.a. kanalarb. John Halvorsen Tvara.
Forlovere: "
Karl Johannesen Hougen og Former Andreas Evensen, Værket."
1. Erling Haugen f. 27/6-1905. Se nedenfor.
Eier 1947.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 339. Digitalarkivet.
"Kjøpekontrakt dat. 16/3, grunnbokført (tingl.) 20/3-1959, fra Johannes Haugen til Erling Haugen på denne eiendom og bnr 43 for kr. 18.000, hvorav
løsøre for kr. 3.000.- Sælgeren forbeholder for sig og hustruen husvær. I tilfelde de fraflytter eiendommen settes værdien av denne rett til kr. 600.- pr.
år, som kjøperen skal betale."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 339. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 16/3, grunnbokført 20/3-1959 fra Johannes Haugen til Erling Haugen på denne eiendom og bnr 43 for kr. 18.000.- herav løsøre for kr. 3.000.-"

Erling Haugen f. 27/6-1905 d. 21/1-1987.
g.m. Dordi f. 27/1-1930 d. 4/2-2016.
Eier 1959.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 12/10-1965. Kart- oppmåling- og skylddelingsforretning av 30/7, grunnbokført 2/11-1965, hvorved utskilles (bnr 100) Østheim av skyldmark 0,02." Se Ellandvegen 14.

Skyldmark 1966: 0,07.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 27/10-1987. Kart- og delingsforretning vedkommende bnr. 121 "Haugen". Se Vesthagvegen 13.


Vesthagvegen 18.
Gnr 24 - bnr 20. "Underlien".

Utskilt fra Søve(1) ved Skylddelingsforretning tinglyst 26/6-1907.

Skyldmark 1916: 0,05. Areal 2019: 2 137 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 297. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg Amtskommune til Anund Andersen Kronborg for kr. 550,- med forpligtelse for kjøperen eller senere eiere til ikke at sælge drikkevarer fra
tomten, dat. 16., tinglyst 24. sept. 1913.

Former
Anund Olsen Kronborg
fra Verket f. 18/9-1887, s.a. former Anders Olsen Kronborg. Se Familie 34 - Verket 1900.
g. i Holla 12/11-1910 m. Therese Tronsen fra Verket f. 20/4-1889, d.a. murermester Tron Pedersen. Se Familie 24 - Verket 1900.
Forlovere: "
Murer Tron Pedersen og Fabrikarbeider August Linus Karlsen Kronborg."
1. Karen Ingeborg Olsen f. 18/7-1911.

Eier 1913.

F.f. Værksarb. Anund Andersen Vrk. og Terese Tronsdatters Karen Ingeborg: Forældrene, Ingeborg Kristensd. Vrk., Værksarb. Tron Pedersen Vrk.

Denne familien må ha flytta fra Holla.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 297. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Anund Andersen Kronborg til Johannes Nilsen Heggen for kr. 5.000,- dat. 5., tingl. 16. februar 1916."

Former
Johannes Nilsen Heggen
fra Heggen under Verket f. 20/7-1879 d. 4/11-1960, s.a. Nils Johannesen Heggen.
g. i Holla 14/9-1912 m. Valborg Pettersen f. 27/8-1892 d. 12/9-1981.
1. Anne Heggen f. 15/2-1917.
Eier 1916.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Former Johannes Nilsen Heggen, Vesthagen og Valborg Pettersens Anne: Foreldrene, Beslager Hans Petter Toresen Kamperhaug, Pige Anne Pettersen Kamperhaug.

Familien Heggen har eget gravsted på Kronborg gamle.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 297. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gaard, gnr 16 - bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte paa nærmere betingelser faar adgang
til at ta vand fra det i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme til husbruk. Konsumentene betaler tilsammen kr. 46,00 i aarlig leie.
Overenskomsten er bindende for 10 aar. Dat. 24/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.


Vesthagvegen 20.
Gnr 24 - bnr 103. "Nærheim".

Utskilt fra Vesthagv. 23 ved skylddeling tinglyst 20/3-1973.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993 for 24/103.
Dagbokført 16/7-1973. Skjøte, dat. 13/7, grunnbokført 6/8-1972(!) til John Georg Tofsland og hustru Reidun Traaen Tofsland for kr. 1.000.- "

John Georg Tofsland f. 1946.
g.m. Reidun Traaen fra Vesthagv. 23 f. 6/12-1948 d. 18/4-2014, d.a. Olav Traaen.
Eiere 1973.


Vesthagvegen 22.
Gnr 24 - bnr 28. "Opdahl".

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tingl. 27/1-1912.

Skyldmark 1956: 0,05. Areal 2019: 2 356 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 338. Digitalarkivet.
"Ifølge skylddelingsforretning tingl. 27/1-1912, har bruk nr 1's eier at avgi fornøden adkomst til hovedveien, oparbeidet som alminnelig grusvei, mens kjøperen
sammen med tilstøtende tomteeiere har at delta i vedlikehold av saavel vei som broer og stikrender, samt pligt til at holde tomten indhegnet."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 338. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg amtskommune til Karl Finkenhagen for kr. 375,- med forpligtelse for kjøperen at ikke uten Søves eiers tilladelse at sælge drikkevarer
fra tomten, dat. 9. febr., tingl. 17. april 1912."

Karl C. Finckenhagen (Karl Finckenhagen) fra Verket f. 20/8-1890 d. 15/4-1974, s.a. Kristian Kaspersen Finckenhagen. Se Familie 85 - Verket 1900.
g. i Holla 9/9-1917 m. Ragna Karette Moen Moen store under Prestegården f. 16/4-1895 d. 14/5-1978, d.a. Rasmus Olsen Moen.
Eier 1912.

Denne familien flytta til Delevje under V. Heisholt (på Lanna) i ca. 1916.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 338. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Karl Finkenhagen til Knut Olsen Traaen for kr. 4.825,00, dat. 5., tingl. 16. febr. 1916."

Knut Olsen Traaen f. 20/8-1880 d. 16/1-1962.
g.m. Anne NN 16/4-1875 d. 2/12-1952.
1. Karen Traaen f. 16/7-1906 d. 16/2-1982 g. 4/6-1927 m. Karl Hammerstad f. 15/4-1903 d. 9/11-1992. Begge gravlagt på Romnes.
2. Isak Traaen f. 1909.
3. Olav Traaen f. 23/7-1916. Se nedenfor.
Eier 1916.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 338. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem eieren av Holla gaard, gnr 16 - bnr 1 og eierne av dette med flere bruk, hvorved de sistnevnte paa nærmere betingelser faar adgang
til at ta vand fra det i sydvestre ende av "Kilevandshavnen" værende opkomme til husbruk. Konsumenterne betaler tilsammen kr. 46,00 i aarlig leie.
Overenskomsten er bindende for 10 aar. Dat. 24/11-1929, tingl. 6/12-1929."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 338. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 11/6, grunnbokført 21/6-1956 fra Knut Olsen Traaen til Olav Traaen på denne eiendom og bnr 40 for kr. 10.000,- selgeren forbeholder sig
fritt husvær for livstid
."

Olav Traaen herfra f. 23/7-1915 d. 9/2-1992.
g.m. Anna Viola NN f. 19/3-1916 d. 26/9-1995.
1. Reidun Traaen f. 6/12-1948 g.m. John Georg Tofsland. Se Vesthagv. 20.
2. Roar Traaen f. 1953.
Eier 1956.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993 for 24/28.
"Kart- oppmåling og skylddeling av 2/3, grunnbokført 20/3-1973, vedrørende bnr 103 av skyldmark 0,01." Se Vesthagv. 20 "Nærheim".

 


Vesthagvegen 23.
Gnr 24 - 34. "Skjørholt".

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tingl. 18/3-1914.

"Ifølge denne skylddelingsforretning, skal Søves eier oparbeide vei til tomtens nedre kant, likesom kjøperen har ret til gangsti langs delet
mot Holla (gård) til en dalsænkning for der at hente vann."

Skyldmark 1914: 0 mark 14 øre. Areal 2019: 20 503 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 24/34.
"Skjøte til Gunnar Gunnarsen Myhra for kr. 1.250, dat. 30/6, tingl. 15/7-1914."

Gunnar Skjørholt f. 25/6-1883 d. 25/5-1965.
g.m. Anne Torine f. 3/12-1883 d. 12/7-1964.
1. Carl Skjørholt f. 7/6-1912. Se nedenfor.
2. Anna Skjørholt f. 13/8-1915 d. 17/1-2003.
Eier 1914.


Telemark Arbeiderblad fredag 23/6-1933.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 24/34.
"Dagbokført 28/6-1967. Skjøte av 23/6, grunnbokført 26/7-1967 fra arvingene etter Anne Torine og Gunnar Skjørholt til medarving Karl Skjørholt for kr. 15.000,- "

Carl Skjørholt f. 7/6-1912 d. 7/12-1988.
g.m. Gunhild f. 22/3-1931 d. 28/8-2014.
Eier 1967.


| Søve |
| Borgjordet | Ellandv. | Fensv. | Fritheim | Gamlev. | Grønvoldv. | Kanada | Søvittv. | Torsnesv. | Tverrgata | Vesthagv. |
| Hustomter |


Til toppen av siden: Trykk [HOME]