ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Jernverksfamilier i Holla

Verket 1822

Oppdatert 20.07.2024


| Før 1700 | 1700 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 |
| 1801 | 1822 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 |
| 1900 | 1910 | 1920 | 1948 | 1961 |

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/11-1950.


Kilder: Skatteliste for Holla 1822, kirkebøker, skifter og annet.


Familie 1.
Verket 1822.

Baron, jernverkseier, godseier
Eggert Christopher Løvenskiold ("Agga" Løvenskiold) fra Danmark f. 6/7-1788 d. 5/2-1861 i Danmark, s.a. lensbaron og amtmand Michael Herman Løvenskiold.
g. 8/5-1812 m. Margretha Frederikke Sophie Løvenskiold f. 16/1-1785 d. 24/6-1876 i Fredriksberg i Danmark, d.a. Severin Løvenskiold og Benedicta Henrikke Aall.
Eier 1809.

I tiden mellom 1811 - 1828 bodde Eggert Løvenskiold og familien i den gamle hovedbygningen "Holden" ved jernverket. Se eiere ved bnr 12 Jernverket.


Familie 2.
Verket 1822.

Her var oppført forvalter Carl Friderich Herman Rolsted fra Danmark med familie. Se Forvaltere ved Holden Jernværk.

Denne familien bodde i tiden 1823 - 1849 på Haugen under Eie nedre. Huset på Dagsrud ble ikke oppført før 1848/ 49.
Kilder: Holla kirkebøker.
 


Familie 3.
Verket 1822.

Her var oppført ungkar og kusk for Løvenskiold, Rasmus Fredriksen. Se Familie 15 - Verket 1835.


Familie 4.
Verket 1822.

Her var oppført marsmester Poul Petter Svendson med familie. Se Familie 4 - Verket 1801.


Familie 5.
Verket 1822.

Bokholder
Andersen.

Husholderske jomfru Dahl. Bokholder Andersen er første gang nevnt i Holla kirkebok som fadder i 1815.
Han ser ut til å ha vært ugift, så lenge han bodde i Holla.


Familie 6.
Verket 1822. Kronborg.

Doctor ved Holden Værk
Daniel Christian Frederich Krohn f. 1760 d. 1834

g.m. Elisabeth Dorthea Roholt f. ca. 1777, d.a. proviantskriver Frantz Thestrup Roholt.
Bruker 1800.

Dr. Krohn og frue bodde på Bø store i Helgen under folketellinga 1801 (februar). De kom nok snart til Kronborg på Verket.
Dette ekteparet ser ikke ut til å ha fått barn i Holla.

Kilde: Fritt etter Holla Minner 2003, side 14 (Per Bernt Tufte).
Daniel Christian Frederich Krohn. Nevnt som "Bataljonschirurg" (1789), "overskibschirurg" (1794). Trolig utdannet i København. Han kom til Holla og var først lege ved Holden Jernværk og "Feensgruberne", samt ved Hørtehammeren i Bø. Lønn 150 riksdaler pr. år. Han skulle hver uke "effterspørge Arbeidernes helse". Ifølge  in-struksen går det fram at forvalteren hadde plikt til å sørge for innkjøp av medisiner fra Skiens apotek, for verkets regning. All undersøkelse og medisinering av arbeiderne skulle betales av verket. Dr. Krohn skulle selv betale for kost og losji, samt reise fram og tilbake til Verket, men reisene opp og ned til Hørte-verket ble betalt av verket. Gjensidig oppsigelsesfrist mellom Krohn og jernverket på 3 måneder. Avtalen mellom Krohn og Verket, ble utferdiget av forvalter Christian Ludvig Poppe på vegne av eieren baron Eggert Christopher Løvenskiold den 4/5-1800, godtatt av Krohn 10/5. Fra 1816 ble Dr. Krohn konstituert som distriktslege (distriktschirurg) i Nedre Telemark.

 


Familie 7.
Verket 1822.

Familie nr. 7 er kun en dobbeltføring. G.S.


Familie 8.
Verket 1822.

Her var oppført byggmester Hans Hansen Horn. Se Familie 42 - Verket 1801.


Familie 9.
Verket 1822.

Hammersvend
Thomas Torbjørnsen fra Verket f. 5/10-1797, s.a. Torbjørn Olsen. Se Familie 69 - Verket 1822.
g. i Holla 28/12-1820 m. Kirsten Nilsdatter fra N. Tufte(1) f. 8/7-1798, d.a. Nils Hansen Tufte.
Forlovere: "Lars Kamperhaug og Tosten Hansen Wærket."
1. Torbjørn Thomassen f. 8/4-1821.

F.f. Thomas Torbiørnsen Wrk. og Kirsten Nielsdatters Torbiørn: Marthe Tostensd. Wrk., Aaste Nielsd. Steenstad, Ole Jonsen Møller, Saamun Torbiørnsen Wrk. og Christian Dahl.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Denne familien bodde på jernverket i 1822. Dermed ble de borte. Flytta de til hammerverket på Hørte?


Familie 10.
Verket 1822.

Fuldmægtig ved Holden jernværk
Hermann Poppe
.

"Fuldmægtig Hermann Poppe" er nevnt i kirkeboka i 1829, som fadder i en barnedåp.


Familie 11.
Verket 1822.

Distriktslege
Johannes Clasen Roosen
g.m. Henriette Petrina Wismer
1. Herman Nicolai Roosen f. 22/7-1818.
2. 
Othmar Leopold f. 16/12-1821.

F.f. 
Districtslæge Johannes Clasen Roosen og Henriette Petrina Wismers Herman Nicolai: Baronesse Løvenskiold, Madame Bremer, Jomfrue Wismer, Kapitain Høyum, Masovnmæster Svendson, Jomfrue Wille og Fuldemægtig Rolsted.
 F.f. Districtslæge Johannes Clausen Roosen og Henriette Petrine Vismers Othmar Leopold: Frue Høyum, Jomfrue Wismer, Forvalter Poppe, Lars G. Feilberg, Fuldmægtig Knutzen og Bogholder Foss.
 

Kilde: Fritt etter Holla Minner 2003, side 14 (Per Bernt Tufte).
"

 


Familie 12.
Verket 1822.

Her var oppført formersvend Johannes Johannesen med familie. Se Familie 57 - Verket 1801.


Familie 13.
Verket 1822.

Her var oppført formersvend Hans Evensen med familie. Se Familie 71 - Verket 1801.


Familie 14.
Verket 1822. Kamperhaug.

Her var oppført spikersmed Lars Pedersen Kamperhoug med familie. Se Familie 13 - Verket 1801.


Familie 15.
Verket 1822.

Her var oppført "Opgiver" Henrik Arvesen med familie. Se Familie 26 - Verket 1801.


Familie 16.
Verket 1822.

Familie 16 er kun en dobbeltføring. G.S.


Familie 17.
Verket 1822. Helgeroen.

Sagmester, siden kulleharker ved verket (verksarbeider)
Hans Peter Halvorsen (Hans Halvorsen) fra Verket f. 2/8-1803. s.a. Halvor Hansen. Se Familie 66 - Verket 1801.
g. i Holla 27/12-1825 m. Sissel Jansdatter fra Verket f. 27/11-1802, d.a. Jan Brynildsen. Se Familie 33 - Verket 1801.
Forlovere: "Hans Evensen og Hans Andersen Wærket."
0. Dødfødt gutt f. 16/4-1826. "Ikke Fuldbaaret."
1. Kirsten Hansdatter f. 1/2-1827.
2. Halvor f. 29/10-1828.
3. Halvor Hansen f. 6/12-1829.
4. John Andreas Hansen f. 1/12-1832.
5. Marthe Kirstine f. 19/12-1835 d. 28/9-1838 på Verket, 2 2/4 år gml.
6. Marthe Kirstine f. 7/12-1838 d. 28/4-1841 på Verket, 1 1/2 år gml.
7. Peder Hansen f. 2/6-1842.

F.f. Saugmester Hans Halvorsen Helgeroen og Sessel Jansdatters Kirsten: Sessel Olsd. Wrk., Kirsten Halvorsd. Næberud, Jan Brønnilsen Wrk., Anders Sverget og Peder Halvorsen Helgeroen.
F.f. Hans Halvorsen Wrk. og Sidsel Jahnsdatters Halvor: Maria Helgeroen, Maren Olsd. Kaalstad, Peder Helgeroen, Jahn Brynnildsen Wrk., Anders Jensen Wrk.
F.f. Hans Halvorsen Wrk. og Sidsel Jahnsdatters Halvor: Sidsel Olsd. Wrk., Maren Olsd. Bøe, Jahn Brynnildsen Wrk., Peder Helgeroen, Anders Jensen Wrk.
F.f. 
Wærksarbeider Hans Halvorsen og Sessell Jahnsdatters Jon Andreas: Gunnild Olsd. Wrk., Inger Halvorsd. Wrk., Peder Halvorsen Wrk., Ole Christophersen Wrk., Jon Olsen Wrk.
F.f. Wærksarbeider Hans Halvorsen Wrk. og Sessell Jahnsdatters 
Marthe Kirstine: Kari Pettersd. Wrk., Aavet Olsd. Wrk., Peder Helgeroen, Halvor Halvorsen Wrk., Ole Johannessen Wrk.
F.f. Wærksarbeider Hans Halvorsen og Sessell Jahnsdatters 
Marthe Kirstine: Kari Pettersd. Wrk., Kirsti Halvorsd. Wrk., Peder Helgeroen, Hans Christophersen Wrk., John Olsen Wrk.
F.f. Wærksarbeider Hans Halvorsen og Sessell Jahnsdatters 
Peder: Maren Anne Olsd. Wrk., Aavet Olsd. Wrk., Ellef Hansen, Halvor Halvorsen og Johannes Johannessen, alle af Wærket.

Denne familien bodde et par år i Helgeroen under Prestegården. Siden flytta de til en bolig nærmere Verket.
De er registrert utflytta fra Holla til Solum våren 1844.


Familie 18.
Verket 1822. Næberud.

Spigersmed
Halvor Andersen Næberud fra Verket dpt. 9/7-1775 d. 4/3-1857 på Neperud, 81 år gml., s.a. Anders Halvorsen Næberud. Se Familie 44 - Verket 1782.
g. i Holla 11/8-1802 m. Ingeborg Gundersdatter fra Brøndalen øvre und. Holla gård f. 8/12-1778 i Lunde d. 21/7-1835 på Neperud, 58 år gml., d.a. Gunder Gunnesen Brøndalen.
Forlovere:
"Jon Steensen, Halvor Brøndahlen."
1. Aslaug Halvorsdatter f. 21/10-1802 g.m. enkemann Halvor Halvorsen. Se Familie 47 - Verket 1835.
2. Kirsten Halvorsdatter f. 18/1-1806 g.m. Ole Jørgensen. Se Familie 24 - Verket 1835.
3. Inger Halvorsdatter f. 8/4-1811 g.m. Thor Jørgensen. Se Familie 41 - Verket 1835.
4. Andrea f. 11/11-1813 bg. 19/10-1814. "Andrea Halvorsd. Næberud, 11 Mnd. 8 Dage."
5. Anders Halvorsen Næperud f. 8/5-1816. Se Bjørndalen under S. Fen.
6. Maren Halvorsdatter (Mari Halvorsdatter) f. 24/3-1819. Ugift.
7. Gunder f. 22/1-1823 d. 1/12-1828 på Neperud.
 

F.f. Halvor Næperud og Ingeborg Gunnersdatters Asloug: Ole Lyken, Gunild Lyken (+ foreldrene?).
F.f. Halvor Næperud og Ingeborg Gundersdatters 
Kirsten: Ole Herregaarden, Hans Næperud, Tyche Gravningen, Birthe Gundersd., Berthe Præstegaarden.
F.f. Halvor Næperud og Ingeborg Gundersdatters 
Inger: H. Næperud, O. Herregaarden, Johannes Gravningen, Berthe Espevolden, Anne Gravningen.
F.f. Halvor Andersen Næbrud og Ingebor Gundersdatters 
Andrea: Gunnil Olsd. Herregaarden, Kari Andersd. Baxaas, Gunder Berget, Hans Næberud og Henrich Andersen Næberud.
F.f. Huusmand Halvor Andersen Næberud og Ingebor Gundersdatters 
Anders: Gunnil Herregaarden, Kari Andersd. Wrk., Hans Næberud, Henrich Næberud og Ole Herregaarden.
F.f. Huusmand Halvor Andersen Næberu og Ingebor Gundersdatters 
Maren: Bergith Berget, Kari Olsd. Hougen, Hans Andersen Wrk., Niels Berget og Jacob Jansen Hougen.
F.f. Huusmand Halvor Andersen Næbrud og Ingebor Gundersdatters 
Gunder: Berthe Gundersd. Wrk., Asloug Halvorsd. Wrk., Niels Berget, Ole Herregaarden og Lars Nielsen Berget.

Det ser ut som at Ingeborg bodde på Brøndalen under Holla gård, i ytre Landsmarka (i Holla), da de ble gift.
Ei Ingeborg Gundersdatter ble født 8/12-1778 i Landsmarka (døpt i Lunde kirke 13/12). Fadderne var:
Jesper Grini, Vetle Ødegaarden, Hans Nilsen, Liv Grini og Aasild ved Hegeland.
Kan hun være den Ingebor Gundersd., som ble konfirmert, boende på Rønningen under Hegland i Lunde den
10/7-1796, altså 19 år gml.?
Det er trolig den samme Ingeborg Gundersdatter (23), som var i tjeneste hos kontrollør Jacob Olsen Raaberg i
forvaltergården på Holla jernverk i 1801.
 


Familie 19.
Verket 1822.

Her var oppført formerdreng Halvor Thomasen med familie. Se Familie 35 - Verket 1801.


Familie 20a.
Verket 1822.

Opgiver
Gjert Hansen fra Verket f. 13/5-1779 d. 26/10-1827 på Verket, s.a. Hans Olsen d.e. Se Familie 12 - Verket 1762.
g. i Holla 15/10-1802 m. Ragnhild Nilsdatter fra Høgsete under Vale i Valebø f. 27/2-1779, d.a. Nils Ellefsen Hoxodde.
Forlovere: "Jon Steensen, Halvor Brøndalen."
1. Ole Gjertsen f. 6/1-1803. Se Familie 21 - Verket 1835.
2. Nils Gjertsen f. 24/8-1805. Se nedenfor.
3. Kirsten Gjertsdatter f. 19/2-1808 g1g 17/4-1827 m. Anders Christophersen Sverget. Se Familie 20 - Verket 1835.
4. Ingeborg Gjertsdatter f. 10/8-1811 g.m. Henrik Sørensen. Se Familie 30 - Verket 1835.
5. Hans f. 7/6-1814 bg. 7/6-1814. "Hans Gertsen Wrk., 1/4 Dag."
6. Hans Gjertsen f. 3/3-1816. Se Familie 6 - Verket 1845.
7. Anne Maria Gjertsdatter f. 22/8-1818 g.m. Hans Sørensen. Se Familie 5 - Verket 1845.
8. Anders Gjertsen f. 16/1-1821. Se Familie 16 - Verket 1845.

Ragnhild Nilsdatter var i tjeneste på Espevolden før de gifta seg.

F.f. = Faddere for ...

F.f. 
Giert Hansen Wrk. og Ragnild Nielsdatters Ole: Hans Hansen, Kirsten Olsd. (+ foreldrene?).
F.f. Giert Hansen Wrk. og Ragnild Nielsdatters Niels: Bent Pladsen, Ellef Nielsen, Peder Bentsen, Kirsti Olsd., Kari Bentsd.
F.f. Giert Hansen Wrk. og Ragnild Nielsdatters Kirsten: Bent Pedersen, Ellef Nielsen, Peder Bentsen, Kirsten Olsd., Karen Bentsd.
F.f. Gjert Hansen Wrk. og Ragnild Nielsdatters Ingebor: Tosten Hansen Wrk., Peder Bentsen, Saamund Torbiørnsen Wrk., Taran Tordsd. Wrk., Anne Andersd. Moen.
F.f. Giert Hansen Wrk. og Ragnil Nielsdatters Hans: (Ingen faddere). Hjemmedøbt, men død uden at komme i Kirken.
F.f. 
Gert Hansen Wrk. og Ragnil Nielsdatters Hans: Inger Nielsd. Wrk., Maria Nielsd. Wrk., Tosten Hansen Wrk., Hans Peter Petersen Wrk. og Saamun Torbiørnsen Wrk.
F.f. Gert Hansen Wrk. og Ragnil Nielsdatters Anne Maria: Anne Kaasen, Marthe Tostensd. Wrk., Tosten Hansen Wrk., Hans Peter Petersen Wrk. og Anders Thomasen Wrk.
F.f. Gert Hansen Wrk. og Ragnil Nielsdatters Anders: Anne Kaasen, Inger Søwe, Tosten Hansen Wrk., Ole Jonsen Wrk., Anders Thomasen Wrk. og Thomas Bentsen Wrk.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Familie 20b.
Verket 1822.

Arbeider, inderst
Nils Gjertsen herfra f. 24/8-1805, s.a. Gjert Hansen.
g. i Holla 21/4-1833 m. Gunhild Larsdatter fra Verket f. ca. 1806 på Lunde i Eidanger, d.a. Lars Nilsen Lunde.
Forlovere: "Halvor Thomassen Wærket og Jahn Bentsen."
1. Inger Maria f. 8/9-1833 d. 2/1-1834 på Verket, 15 uker.
2. Gjert Nilsen f. 25/1-1835 i Holla g. i Bamble 28/12-1862 m. Johanne Andersdatter f. 1835, d.a. Anders Gundersen. Begge på Herre.
3. Lars Nilsen f. 31/8-1837 i Holla.
4. Nils Nilsen f. 2/8-1840 d. 2/8-1849 på Verket av "Af Kjærtelsyge, som gik over til Tæring, 9 Aar."
5. Ragnild Kirstine f. 17/11-1842 d. 21/6-1851 på Verket av "Brystsvaghed og Værk i Endemaven, 9 Aar".
6. Hans f. 7/11-1844 d. 9/11-1844 på Verket.
7. Berthe Maria Nilsdatter f. 25/3-1846 i Holla.

F.f. Wærksarbeider Niels Gjertsen Wrk. og Gunnild Larsdatters Inger Maria: Kirsten Gjertsd. Wrk., Karen Erichsd. hos Møller, Ole Gjertsen Wrk., Jahn Bentsen Wrk., Thomas Pedersen og Hans Gjertsen Wrk.
F.f. Wærksarbeider Niels Gjertsen og Gunnild Larsdatters Gjert: Maria Evensd. Wrk., Maria Gjertsd. Wrk., Ole Gjertsen Wrk., Jon Jahnsen Wrk., Hans Gjertsen Wrk.
F.f. Wærksarbeider Niels Gjertsen Wrk. og Gunnild Larsdatters Lars: Maria Jensd. Wrk., Aaste Nielsd. Wrk., Jahn Bentsen, Hans Gjertsen og Anders Gjertsen Wrk.
F.f. Wærksarbeider Niels Gjertsen og Gunnild Larsdatters Niels: Maria Evensd. Wrk., Asloug Maria Andersd. Søwe, Henrich og Hans Sørensen og Hans Gjertsen Wrk.
F.f. Wærksarbeider Niels Gjertsen og Gunnild Larsdatters Ragnild Kirstine: Asloug Andersd. Wrk., Marthe Svendsd. Moen, Ole Gjertsen, Hans Torstensen og Anders Gjertsen, Wærket.
F.f. Niels Gjertsen Wrk. og Gunnild Larsdatters Hans: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Gjordemoder Maria Knudsd., men død den 9. Nov. uden at komme i Kirke."
F.f. Niels Gjertsen Wrk. og Gunnild Larsdatters Berthe Maria: Marthe Svendsd. Wrk., Inger Henriksd. Wrk., Hans Gjertsen Wrk., Hans Gundersen Wrk., Hans Sørensen Wrk.

Kilde: Bamble kirkeboks Innflyttingslister.
Denne familien er registrert innflytta fra Holla til Herre i Bamble iflg. presteattest av 7/11-1854.

En indererst er en som leier husrom. En "lejeboer uden rettighed". G.S.


Familie 21.
Verket 1822.

Formerdreng 
Jens Johansen
 f. 30/7-1808 d. 27/11-1833 på Verket, 26 år gml., s.a. Johan Jensen Lommerud. Se Familie 64 - Verket 1822.
Ugift.

Denne Jens Johansen ble kalt den yngre. Han ble i 1829 far til Gunhild Maria Jensdatter f. 11/5-1829.
Mora var Anne Knudsdatter fra Verket.
Gunhild Maria Jensdatter ble siden g.m. enkemann Nils Ingebretsen. Se Familie 14 - Verket 1845.

Fra kirkeboka:
f. 11/5-1829. Holden kirke. 
Gunnild Maria. Uægte. Ungkarl Jens Johansen Wrk. og pigen Anne Knudsd. Wrk.
Fadd: Maren Svendsd. Wrk., Anne Torbjørnsd. Wrk., Jens Brynnildsen Wrk., Niels Hansen Wrk., Tyge Christensen Wrk.


Familie 22.
Verket 1822. Bjelkebakken. "Wærksbakken".

Spigersmed
Thomas Bentsen fra Verket f. 30/12-1793 d. 28/10-1868 på Verket, 76 år gml., s.a. Bent Thomasen "den lille". Se Familie 72 - Verket 1801.
g. i Holla 11/11-1821 m. Inger Olsdatter fra Prestgrav i Helgen f. 31/12-1794 d. 16/6-1847 på Verket, d.a. Ole Olsen Præstgrav.
Forlovere: "Lars Kamperhoug og Paulsen."
1. Inger Karine Thomasdatter f. 10/5-1822.
2. Inger Thomasdatter f. 21/5-1825.
3. Ingeborg Thomasdatter f. 23/2-1828.

4. Bent Thomassen f. 5/8-1831. Se Familie 68 - Verket 1865.
5. Oline Thomasdatter f. 15/11-1835.

F.f. Thomas Bentsen Wrk. og Inger Olsdatters Inger Karine: Anne Præstgrav, Kirsten Olsd. Søwe, Anders Thomasen Wærket, Ole Giertsen Wrk., og Jan Bentsen Wrk.
F.f. Thomas Bentsen Wrk. og Inger Olsdatters Inger: Maria Evensd. Wrk., Ingebor Bentsd. Præstgrav, Jan Bentsen Wrk., Rasmus Sørensen Wrk. og Ole Olsen Præstgrav.
F.f. Thomas Bentsen Wrk. og Inger Olsdatters Ingeborg: Anne Olsd. Wrk., Karen Bentsd. Wrk., Johannes Rasmusen Wrk., Anders Thomasen og Henrich Sørensen Wrk.
F.f. Wærksarbeider Thomas Bentsen og Inger Olsdatters Bent: Maria Evensd. Wrk., Ingeborg Bentsd. Romnæs, Jahn Bentsen Wrk., Anders Thomasen Wrk., Ole Johannesen Wrk.
F.f. Wærksarbeider Thomas Bentsen og Inger Olsdatters Oline: Anne Olsd. Wrk., Aavet Olsd. Wrk., Johannes Rasmusen Wrk., Jahn Bentsen Wrk., Ole Johannessen Wrk.


Familie 23.
Verket 1822.

Her var oppført ungkar og dagarbeider Jan Bentsen. Se Familie 8 - Verket 1835.


Familie 24.
Verket 1822.

Her var oppført "vægter" Jan Brynildsen med familie. Se Familie 33 - Verket 1801.


Familie 25.
Verket 1822.

Her var oppført den ugifte dagarbeider Brynild Jansen. Se Familie 7 - Verket 1835.


Familie 26.
Verket 1822.

Her var oppført former Torsten Hansen med familie. Se Familie 40 - Verket 1801.


Familie 27.
Verket 1822.

Malmpukker
Ole Larsen
 fra S. Namløs(2) dpt. 3/9-1769 d. 15/8-1823 på Verket, 55 Aar, s.a. Lars Andersen Namløs.
g1g i Holla 24/10-1802 m. Kirsten Tronsdatter fra Sagene f. 24/7-1782 bg. 23/3-1813. "Kirsten Tronsd. Wrk., 31 Aar 8 Mnd.", d.a. sagarbeider Tron Jonsen. Se Familie 6 - Sagene 1801.
g2g i Holla 22/1-1815 m. Gro Sondresdatter fra Bernås i Tinn dpt. i Atrå kirke 25/3-1772 d. 6/3-1838 som enke på Verket, 66 år gml., d.a. Sondre Reiersen og Gunnild Gunnufsdatter.
Forlovere: "Halvor Jøntved og Hans Hansen Wærket."
1. Marthe Olsdatter f. 25/1-1803.
2. Maren Olsdatter f. 2/8-1805 g.m. Nils Saamundsen. Se Familie 27 - Verket 1835.
3. Tron Olsen f. 27/12-1808.
4. Karen Olsdatter f. 28/10-1812.


F.f. 
Ole Larsen Wrk. og Kirsten Tronsdatters Marthe: Niels Gundersen, Maren Tronsd. Fæbakke (+ foreldrene?).
F.f. Ole Larsen Saug(!) og Kirsten Tronsdatters Maren: Tron Jonsen, Niels Gundersen, Søren Henricsen, Inger Olsbrygge, Kirsten Nielsd. Saugbr.
F.f. Ole Larsen Wrk. og Kirsten Tronsdatters Tron: Tron Jonsen, Jon Jonsen, Anders Fæbakke, Lisbeth og Inger Hagen.
F.f. Ole Larsen Wrk. og Kirsten Tronsdatters Karen: Inger Tronsd. Saugbr., Anne Olsd. Wrk., Tron Jonsen Saugbr., Gunder Pedersen Saugbr., Søren Henriksen.

 

Det var kun barn i første ekteskap. Gro Sondresdatter var i tjeneste hos Jon Hansen på Hjelset i flere år før hun gifta seg. Hun ble dessuten forlovet i 1812 med Oles bror Anders Larsen, som døde like før Vielsen.  
Kilde I:
Skifte i Tinn (har mista hvilket!).
Søster: Gunhild Sondresdatter som tjente hos "sin søsters mand Rejer Knudsen Opaalen" i 1801.
Søster: Aslaug Sondresdatter
 g.m. Rejer Knudsen Oppaalen.
Bror: Nils Sondresen ("døv og dum"), "i tjeneste til sin død" hos Anfind Bernaas (40 år) i Tinn i 1801.
Kilde II:
Skifte etter Anders Larsen i 1812 på Febakke. Se 
Arne Johan Gjermundsens Skifteregister side 37.

 


Familie 28a.
Verket 1822.

Former
Jahn Jonsen fra Verket dpt. 5/5-1776 d. 22/7-1826. "Faldt af en Pram paa Nordsøevandet og druknede, 49 Aar.", s.a. Jon Jansen. Se Familie 33 - Verket 1782.
g. i Holla 21/1-1804 m. enke Berthe Nilsdatter fra Sagene dpt. 20/4-1772 d. 18/1-1851 på Verket av "Alderdomssvaghed", 79 år, d.a. Nils Gulliksen. Se Familie 4 - Sagene 1782.
Forlovere: "
Tolf Halvorsen og Bent Persen."
1. Thomas Jahnsen f. 27/5-1804.
2. Jon f. 3/12-1805 bg. 28/2-1806. "Jon Jansen Wrk., 1 Mnd."
3. John Jahnsen f. 14/2-1807. Se Familie 32 - Verket 1835.
4. Ingeborg Jahnsdatter f. 7/11-1811 g. i Holla 27/12-1839 m. Johannes Olsen Gravningen. Se Gravningen(1) under Sannes nedre.
5. Petter Jahnsen f. 1/8-1815.
 Se nedenfor.

F.f. Jan Jonsen Wrk. og Berthe Nielsdatters Thomas: Jon Steensen, Jon Jansen, Gullic Nielsen Saugbr., Johanne Abrahamsd., Anne Isacsd.
F.f. Jan Jonsen og Birthe Nielsdatters John: Jens Johannesen, Christopher Sverjet, Gullic Nielsen Saugbr., Berthe Halvorsd., Karen Hougen.
F.f. Jan Jonsen Wrk. og Berthe Nielsdatters Jon: Anders Andersen, Anders Sverget, Thomas Jonsen, Guri Saug., Ingeborg Jonsd.
F.f. Jahn Johnsen og Birthe Nielsdatters Ingebor: John Jahnsen Wrk., Jens Johansen og Arve Hansen Wrk., Birthe Tronsd. Wrk. og Karen Nielsd. Saugbr.
F.f. 
Jan Jonsen Wrk. og Berthe Nielsdatters Petter: Guri Pedersd. Saugbr., Kari Thomasd. Saugbr., Haagen Pedersen Wrk., Jon Jensen Saug og Christopher A. Sverget.

Enka Berthe Nilsdatter var tidligere gift med Thomas PedersenSe Familie 15 - Verket 1801.


Familie 28b.
Verket 1822.

Verksarbeider, inderst
Petter Jahnsen herfra f. 1/8-1815, s.a. Jahn Jonsen.
g. i Ø. Porsgrunn kirke 21/10-1843 m. Berthe Maria Nilsdatter fra Herre f. 23/10-1823, d.a. hammersmeddreng Nils Johannesen og Marthe Maria Tollefsdatter.
Forlovere: "Johannes Halvorsen og Rasmus Hansen Barth."
1. Jahn Pettersen f. 4/6-1845 i Holla.
2. Marthe Maria Pettersdatter f. 17/3-1848 i Holla.

Kilde: Innflyttingslistene i Bamble kirkebok.
Denne familien er registrert innflytta til Herre i Bamble med presteattest av 28/9-1860. Han var også da verksarbeider.

En indererst er en som leier husrom. En "lejeboer uden rettighed". G.S.


Familie 29.
Verket 1822.

Her var oppført ungkar og dagarbeider Nils Thomassen. Se Familie 19 - Verket 1835.


Familie 30.
Verket 1822.

Kulleharker
Peder Thomassen fra Holte und. Heggeland i Lunde f. 4/3-1774 i Lunde d. 8/12-1836 på Verket, s.a. Thomas Jonsen g. i Holla 17/10-1762 m. Aaste Halvorsdatter fra Ø. Tveit(1).
g. i Holla 27/12-1802 m. Kirsten Hansdatter fra Verket dpt. 25/3-1770 d. 9/1-1847 på Verket, 72 år gml., d.a. Hans Torbjørnsen. Se Familie 21 - Verket 1782.
Forlovere: "Niels Persen, Ole Holtebek."
1. Margrethe Pedersdatter f. 8/3-1803.
2. Thomas Pedersen f. 22/10-1805. Se Familie 44 - Verket 1835.
3. Hans Pedersen f. 18/9-1809. Se Familie 3 - Verket 1845.
4. Jon Pedersen f. 5/3-1813.

Folketellinga 1801 forteller oss at Peder Thomassen da var 26 år og ugift soldat, og i tjeneste hos den svenske
marsmesteren Poul Peter Svendson.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Peder Thomasen Wrk. og Kirsten Hansdatters Magrethe: Torbiørn Hansen, Anne Pedersd. (+ foreldrene?)
F.f. Peder Thomasen Wrk. og Kirsti Hansdatters Thomas: Halvor Thomasen, Torbiørn Hansen, Hans Torbiønsen, Asloug Saamundsd., Lisbeth Hansd.
F.f. Peder Thomasen Wrk. og Kirsten Hansdatters Hans: Halvor Thomasen, Jens Jensen, Hans Torbiønsen, Birgit Kaasen, Anniken Hansd.
F.f. Peder Thomasen Wrk. og Kirsten Hansdatters Jon: Ingebor ......(?), Ingebor Marie Jacobsd. Wrk., Halvor Thomasen Wrk., Hans Torbjørnsen Wrk., Arve Hansen Wrk.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Familie 31.
Verket 1822.

Hammerdreng
Jens Brynildsen fra Hørteverket dpt. 13/7-1794 i Nes, Sauherad d. 31/1-1873 på Verket, 80 år gml., s.a. Brynild Johansen. Se Familie 50 - Verket 1801.
g1g i Holla 29/12-1817 m. Anne Margrethe Olsdatter fra Verket f. 26/11-1790 d. 2/4-1821 på Verket, d.a. Ole Jensen. Se Familie 30 - Verket 1801.
Forlovere: "Jon Jansen, Wærket og Jens Johansen, Wærket."
g2g i Holla 30/3-1822 m. Maren Svendsdatter Lommerud f. 28/3-1782 d. 6/6-1852 på "Brakken paa Værket", 73 år gml., d.a. Svend Olsen Lommerud. Se Familie 15 - Verket 1782.
Forlovere: "Johannes Johannesen Wærket og Peder Thomasen W."
1. Ole Jensen f. 7/10-1817.
2. Brynild f. 15/2-1820 d. 7/4-1820 på Verket.
Barn i 2. ekteskap:
3. Brynild Jensen f. 25/12-1822. 
Se Familie 67 - Verket 1865.

F.f. 
Jens Brønnilsen Wrk. og Anne Margrethe Olsdatters Ole: Maria Olsd. Wrk., Ingebor Jensd. Wrk., Jon Johansen Wrk., Anders Haugen og Arve Henrichsen Wrk.
F.f. Jens Brønnilsen Wrk. og Anne Margrethe Olsdatters Brønnil: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 27/2.
F.f. Jens Brønnilsen Wrk., og Maren Svensdatters Brønnil: Magrethe Olsd. Wærket, Bodel Maria Kaasen, Saamun Torbjørnsen Kaasen, Ole Olsen Herregaarden og Thomas Pedersen Wrk.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1820-1824, folie 352b. Digitalarkivet.
Anno 1822 den 21de Marts infandt sig mig Halvor Williksen Ytterbøe, Lensmand for Holden Præstegield, paa
Hr. Sorenskriver Wessels Wejne og hans Lowlig forfald, tillige med 2de Mænd Reier Tallaksen Tvedt og Rasmus
Fredriksen Wærket, paa Holden Jernværk hos Beboeren Sammesteds Jens Brynildsen, for efter Begiær fra Holden
Jernværks Fuldmægtig Rolsted at Registrere og Wurdere Sterwboet efter samme steds ved Døden afgangne Kone
Anne Margrethe Olsdatter til hendes efterladenskaber, om noget fra Gielden skulle ower skyde.
Arvinger: Enkemanden Jens Brynildsen og gjenlevende Barn, En Søn:
1. Ole Jensen 4 1/2 Aar.
Formynder for Sønnen: Afdødes Farbroder, Anders Jensen Hougen under Tufte.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister. Introduksjonen avskrevet etter skiftet: G.S.


Jens Brynildsen, hans andre kone, med hans sønn Ole Jensen og begges barn, Brynild Jensen er registrert
utflytta fra Holla til Lunde i Bø prestegjeld ved juletider 1833. De voksne er registrert tilbakeflytta 
til Holla igjen
16/10-1837. Ved Mari Svendsdatters død noterte presten i kirkeboka, at de bodde i Brakka på Verket.


Familie 32.
Verket 1822.

Former
Halvor Jonsen fra Verket f. 29/9-1797 d. 18/6-1835 på Verket, s.a. Jon Steensen. Se Familie 58 - Verket 1801.
g. i Holla 30/11-1821 m. enke Aslaug Saamundsdatter fra Skårdal i Lunde f. 9/12-1771 d. 3/9-1840 på Verket, d.a. Saamund og Ragnhild Skaardal.
Forlovere: "Haagen Pedersen Wærket og Christopher Nielsen W."

Det ble ingen barn i dette eksteskapet.

Aslaug Saamundsdatter var tidligere gift med Jens Jensen på Verket. Se Familie 52 - Verket 1801.
Halvor Jonsen var etterkommer av en eldgammel jernverksslekt som opprinnelig stammer fra Vallonia i Belgia.


Familie 33.
Verket 1822.

Spigersmed
Anders Thomasen fra Verket f. 19/12-1797, s.a. Thomas Bentsen. Se Familie 85 - Verket 1801.
g.i Holla 26/12-1820 m. Marthe Torstensdatter fra Verket f. 17/11-1799, d.a. Torsten Hansen. Se Familie 40 - Verket 1801.

Forlovere: "Lars Kamperhoug og Poulsen."

1. Thomas Andersen f. 15/1-1822 d. 30/5-1833 på Verket. "11 1/2 Aar."
2. Torsten Andersen f. 1/12-1823 d. 9/2-1833 på Verket. "9 Aar."
3. Bent Andersen f. 14/12-1825 d. 7/5-1831 på Verket, 5 1/2 år gml.
4. Kirsti Andersdatter f. 2/5-1828.
5. Marthe Andersdatter f. 22/1-1831.
6. Hans Benedictus Andersen f. 24/4-1834.
7. Thomas Andersen f. 6/9-1836.
8. Torsten Andersen f. 31/5-1839.
9. Anders Andersen f. 19/9-1841.

F.f. Anders Thomasen Wrk. og Marthe Tostensdatters Thomas: Kirsten Nielsd. Wrk., Ingebor Thomasd. Holden, Tosten Hansen Wrk., Tosten Torbjørnsen Wrk. Thomas Bentsen Wrk. og Johannes Hansen Wrk.
F.f. Anders Thomasen Wrk. og Marthe Tostensdatters Torsten: Kirsten Nielsd. Wrk., Kirsten Tostensd. Tved, Tosten Hansen Wrk., Thomas Torbjørnsen Wrk., Hans Tostensen Wrk., Jens Tollefsen Wrk. og Thomas Nielsen Wrk.
F.f. Anders Thomasen Wrk. og Marthe Tostensdatters Bent: Ingebor Thomasd. Wrk., Kari Halvorsd. Wrk., Tosten Hansen Wrk., Ole Saamunsen Wrk., Hans Tostensen Wrk. og Rasmus Sørensen Wrk.
F.f. Anders Thomasen Wrk. og Marthe Thorstensdatters Kirsti: Johanne Johannesd. Wrk., Karen Torstensd., Torsten Hansen, Ole Saamundsen og Gunder Nielsen Wrk.
F.f.
Wærksarbeider Anders Thomasen og Marthe Torstensdatters Marthe: Kirsten Torstensd. Wrk., Anne Johannesd. Wrk., Hans Torstensen Wrk., Ole Saamundsen Wrk., Jon Saamundsen Wrk.
F.f.
Wærksarbeider Anders Thomasen Wrk. og Marthe Torstensdatters Hans Benedictus: Kirsten Torstensd. Wrk., Maren Hansd., Torsten Hansen Wrk., Hans Torstensen Wrk., Rasmus Sørensen Wrk.
F.f.
Wærksarbeider Anders Thomasen og Marthe Torstensdatters Thomas: Johanne Johannesd. Wrk., Anne Gundersd. Wrk., Torsten Hansen Wrk., Thomas Bentsen og Jahn Bentsen Wrk.
F.f.
Wærksarbeider Anders Thomasen og Marthe Torstensdatters Torsten: Kirsti Torstensd. Wrk., Kari Bentsd. Wrk., Rasmus Sørensen, Ole Saamundsen og John Bentsen, alle af Wærket.
F.f.
Anders Thomasen Wrk. og Marthe Torstensdatters Anders: Kirsten Torstensd. Wrk., Kari Olsd. Wrk., John Sørensen, Torbjørn Saamundsen og Bent Jahnsen, alle af Wærket. 

Denne familien med 6 barn er registrert utflytta fra Holla til Kongsberg høsten 1843 med presteattest at 3/8-1844.


Familie 34.
Verket 1822. Kamperhaug.


Opgiver
Sivert Gregersen fra Lunde øvre(1) i Valebø dpt. 27/5-1770 d. 27/9-1822 på Verket. s.a. Greger Vetlesen Lunde.
g. i Holla 9/1-1800 m. Ellen Pedersdatter fra Verket dpt. 17/9-1769 bg. 4/3-1831 i Bø. "Enken Ellen Pedersd. Wrk., 54 Aar, Hørthe Værk.", d.a. Peder Larsen Myhren. Se Familie 46 - Verket 1782.
1. Aslaug Sivertsdatter f. 30/5-1801.
2. Peder Sivertsen f. 5/7-1805 g. i Holla 27/12-1825 m. Boel Maria Brynildsdatter fra Verket.

F.f. Sivert Gregarsen Kamperhoug og Elen Pedersdatters Aslaug: Peder Kamperhaug, Lars Kamperhaug, Peder Pedersen Sannes, Ingebor Andersd. Berthe Pedersd. Kamperhaug.
F.f. 
Sivert Gregarsen og Elen Pedersdatters Peder: Ole Lomerud, Lars Sivertsen, Christen Christensen, Elen Jensd., Margit Gullicksd.

Enka flytta til Hørteverket i Bø og døde der i 1831.


Familie 35.
Verket 1822.


Her var oppført malmpukker Søren Henriksen med familie. Se Familie 44 - Verket 1801.


Familie 36.
Verket 1822. Næberud.

Spigersmester
Hans Andersen Næberud fra Verket dpt. 3/1-1779 d. 5/12-1842 på Neperud, 64 år gml., s.a. Anders Halvorsen Næberud. Se Familie 44 - Verket 1782.
g. i Holla 20/11-1802 m. Berthe Gundersdatter fra Holtet (Øygarden) under Romnes f. 29/8-1780 d. 12/6-1851 på Verket av alderdom, 77 år gml., d.a. Gunder Pedersen Holtet.
1. Aslaug Hansdatter f. 12/6-1803. Se Familie 38 - Verket 1865.
2. Anders Hansen Næperud f. 13/3-1806. Se Familie 28 - Verket 1835.
Se alle barna: Familie 38 - Fossum 1845.
3. Gunder f. 24/1-1808 bg. 8/2-1808. "Gunder Hansen Wrk., 1 1/2 Uge."
4. Inger f. 7/7-1809 bg. 11/10-1810. "Inger Hansd., 1 Aar."
5. Inger Hansdatter f. 9/12-1813 g.m. Nils Hansen fra Kaasa under Kolle. Se Familie 4 - Venstøp 1845 i Gamle Gjerpen.
6. Gunder Hansen f. 5/7-1816.

F.f. Hans Andersen Næberud og Berthe Gundersdatters Asloug: Niels Jensen Saug, Ingeborg Gundersd. (+ foreldrene?).
F.f. Hans Næperud og Berthe Gundersdatters Anders: Halvor Næperud, Tyche Gravningen, Peder Holtet, Ingeborg Næperud, Berthe ...?
F.f. Hans Andersen Wrk. og Berthe Gundersdatters Gunder: Niels Jensen Saug, Halvor Næperud, Hans Torbiønsen, Anne Andersd. Gravningen, Marthe Gundersd. Romnæs.
F.f. Hans Næperud og Berthe Gundersdatters Inger: Bernt Halvorsen, Jørgen Hendriksen, Ingeborg Gundersd., Marthe Gundersd.
F.f. Hans Andersen Næberud og Berthe Gundersdatters Inger: Marthe Gundersd. Holtet, Mari Isachsd. Holtet, Hans Johannesen Holtet, Niels Jensen Saugene, Henrich Andersen Næberud.
F.f. Hans Andersen Wrk. og Berthe Gundersdatters Gunder: Marthe Holtet, Anne Skouen, Bernt Halvorsen Wrk., Henrich Næberud, Jon Olsen Wrk.


Familie 37.
Verket 1822.

Her var oppført former Jon Steensen med familie. Se Familie 58 - Verket 1801.


Familie 38.
Verket 1822.


Her var oppført dagarbeider på Verket, Jon Jonsen (John Johnsen). Ugift i 1822. Se Familie 10 - Sagene 1835.


Familie 39.
Verket 1822. Kaasa.

Murmester
Abraham Steensen Kaasa fra Verket f. 1/8-1789 d. 23/3-1767 på Kåsa under Verket, 77 år gml., s.a. belgmaker Steen Jonsen. Se Familie 20 - Verket 1782.
g. i Holla 24/10-1811 m. Kirsten Nilsdatter fra Enerhaugen(4) av M. Namløs f. 15/6-1789 d. 15/5-1852 på Kåsa av "Langvarig Svaghed og Alderdom.", 63 år gml., d.a. Nils Johannesen Namløs.
1. Steen Abrahamsen f. 30/1-1812.
2. Nils Abrahamsen f. 5/2-1814.
3. Andreas f. 3/7-1816 d. 29/4-1817 på Kåsa under Verket.
4. Johanne Abrahamsdatter f. 8/3-1818.
5. Ingeborg Kirstine Abrahamsdatter f. 6/11-1820 g.m. Ole Johnsen Deelevje. Se Delevje under V. Heisholt.
6. Andrea Abrahamsdatter f. 20/9-1823 g.m. Ole Jacobsen. Se Familie 26 - Verket 1845.
7. Maria Abrahamsdatter f. 5/5-1826.
8. Andreas Abrahamsen f. 29/3-1829. Se Familie 69 - Verket 1875.
9. Karen Frederikke f. 27/3-1831. "Sindsyg fra sit 17ende Aar". Bodde hos sin bror Andreas i 1875. Se Familie 69 - Verket 1875.

F.f. Abraham Steensen Wrk. og Kirsten Nielsdatters Steen: Inger Steensd. Saugbr., Anne Nielsd. Namløs, Jon Steensen Wrk., Johannes Nielsen Namløs, Johannes Christiansen Heisholt.
F.f. Abraham Steensen Wrk. og Kirsten Nielsdatters Niels: Marthe Nielsd. Heisholt, Anne Nielsd. Namløs, Johannes Christensen Heisholt, Jon Steensen Wrk., Ole Nielsen Namløs.
F.f. Abraham Steensen Kaasen og Kirsten Nielsdatters Andreas: Marthe Namløs, Maria Romnæs, Johannes Namløs, Haagen Pedersen Wrk. og Halvor Jonsen Wrk.
F.f. Abraham Steensen Kaasen og Kirsten Nielsdatters Johanne: Anne Moene, Ingebor Namløs, Jon Steensen Wrk., Ole Namløs, Ole Moene og Halvor Jonsen Wrk.
F.f. Muurmester Abraham Steensen Kaasen og Kirsten Nielsdatters Ingebor Kirstine: Marthe Heisholt, Christine Ellefsd. Wrk., Johannes Chr. Heisholt, Ole N. Namløs, Christian Dahl og Jon Jonsen Wrk.
F.f. Abraham Steensen Wrk. og Kirsten Nielsdatters Andrea: Berthe Nielsd. Namløs, Maria Nielsd. Hougen, Jens Namløs, Halvor Jonsen og Jon Johnsen Wrk.
F.f. Abraham Steensen Kaasen og Kirsten Nielsdatters Maria: Aaste Kittilsd. Wrk., Ingebor Johannesd. Heisholt, Johannes Ch. Heisholt, Ole Mohene, Halvor Jonsen Wrk., og Jon Jonsen Wrk.
F.f. Abraham Steensen Wrk. og Kirsten Nielsdatters Andreas: Karen Andersd. Wrk., Aaste Kittilsd. Wrk., Tron Monsen Wrk., John Johnsen Wrk., Ole Enerhougen, Peder Helgeroen.
F.f. 
Muurmester Abraham Steensen Wrk. og Kirsten Nielsdatters Karen Frederikke: Aaste Kittilsd. Wrk., Anne Johannesd. Haatved, Tron Monsen Wrk., Jon Jonsen Wrk., Peder Halvorsen Helgeroen.

Abraham Steensen Kaasa var etterkommer av en eldgammel jernverksslekt som opprinnelig stammer fra Vallonia (Belgia). 


Familie 40.
Verket 1822.


"Hyttedreng" i 1801
Gunder Hansen fra Verket dpt. 23/10-1785 i Sauherad d. 11/10-1860 på Verket av "Alderdom og Sot", 78 år gml., s.a. hammermester Hans Knudsen. Se Familie 41 - Verket 1801.
g. i Holla 10/4-1811 m. Berthe Tronsdatter fra Sagene f. 16/3-1789 d. 18/8-1854 på Verket, 64 år gml., d.a. Tron Gundersen Fiskestigen. Se Familie 2 - Sagene 1782.
1. Anne Gundersdatter f. 27/2-1811 g1g i Holla 1811 m. Mathias Hansen Paust. Bodde i Skien. Anne g2g i Gjerpen 29/7-1849 m. Kittil Andreas Gundersen fra Kongerød i Solum.
    Anne er nevnt som fadder i 1843 som "Anne Gundersdatter af Skien". Kittil Gundersen af Skien fadder i 1860 for barn Johanne Kirstines barn på Verket.
2. Hans Gundersen f. 19/3-1814. Se Familie 4 - Verket 1845.
3. Aaste Cathrine Gundersdatter f. 21/3-1817 g. i Holla 29/12-1840 m. hammersmed Johannes Henriksen. Se Familie 75 - Fossum 1845 i Gamle Gjerpen.
4. Johanne Kirstine Gundersdatter f. 23/7-1820 g.m. John Andersen. Se Familie 112 - Verket 1865.
5. Maria Gundersdatter f. 23/10-1823 g.m. kontorbetjent (senere forvalter) Hans Olaus Hansen fra Brunlanes. Se Familie 2 - Verket 1875.  Se også Ø. Heisholt(6).
6. Tron Gundersen f. 23/8-1826. Se Familie 38 - Verket 1845.
7. Johannes Gundersen f. 28/2-1830. Se Familie 44 - Verket 1875.

F.f. Gunder Hansen Wrk. og Berthe Tronsdatters Anne: Tron Fiskestigen, Peter Berg, H. Tronsen, Aaste Moen, Anne Hansd.
F.f. Gunder Hansen Wrk. og Berthe Trondsdatters Hans: Aaste Catrine Gundersd. Wrk., Kirsten Trondsd. hos Poppe, Tron Fiskestien, Mogns Tronsen Kaasen, Jan Pettersen Wrk.
F.f. Gunder Hansen Wrk. og Berthe Tronsdatters Aaste Katrine: Anne Fiskestien, Mari Thorsnæs, Peder Borg, Jan Jonsen Wrk., Hans Fiskestien og Tron Mognsen Wrk.
F.f. Gunder Hansen Wrk. og Berthe Tronsdatters Johanne Kirstine: Mari Fiskestien, Gunnil Tronsd. Saug., Peder Bentsen Wrk., Ole Nielsen Wrk. og Christen Olsen Wrk.
F.f. Gunder Hansen Wrk. og Berthe Tronsdatters Maria: Mari Hølen, Anne Hansd. Wrk., Johannes Johannesen Wrk., Hans Fiskestien og Johan Jonsen Wærket.
F.f. Gunder Hansen Wrk. og Berthe Tronsdatters Tron: Anne Fiskestien, Anne Hansd. Wrk., Anders Tronsen Wrk., Jens Johansen Wrk. og Niels Thomasen Wrk.
F.f. Gunder Hansen Wrk. og Berthe Tronsdatters Johannes: Anne Johnsd. Fiskestigen, Anne Gundersd. Wrk., Halvor Johnsen Wrk., Anders Hansen Wrk., Christen Hansen Wrk.

Ved barn nr. 5, Maria Gundersdatters dåp, er det i kirkeboka tilføyd senere: "døde 22 mars 1922 som enkefru Hansen Heisholt."


Familie 41.
Verket 1822.

Tømrer, verksarbeider
Jørgen Henriksen fra Verket f. ca. 1789 (konf. i Holla april 1805) d. 20/4-1835 på Amtssykehuset i Solum, s.a. Henrik Arvesen. Se Familie 26 - Verket 1801.
g1g i Holla 4/12-1813 m. Karen Tallaksdatter fra Verket f. ca. 1785 d. 28/1-1818 på Verket, 34 år gml., d.a. Tallak Fingalsen Bollerud. Se Familie 79 - Verket 1801.
g2g i Holla 19/12-1818 m. Aase Gundersdatter f. ca. 1790.
Forlovere: "
Anders Andersen, Wærket og Hans Hansen, Wærket."
1. Anne Berthea Jørgensdatter f. 5/2-1814.
2. Henrik f. 8/4-1816 d. 28/1-1822 på Verket.
Barn i 2. ekteskap:
3. Anne Margrethe f. 20/5-1820 d. 17/8-1820 på Verket.

F.f. Jørgen Henrichsen Wrk. og Karen Tallaksdatters Anne Berthea: Karen Ellefsd. Wrk., Anne Lise Bendiksd., Lars Tallaksen Kaasa, Hendrich Andersen Kaasen, og Rasmus Olsen Hegna.
F.f. Jørgen Henrichsen Wrk. og Karen Tallachsdatters Henrich: Mari Pladsen, Anne Larsd. Saug., Henrich Arvesen Wrk., Henrich Næberud og Jon Olsen Wærket.
F.f. Jørgen Henrichsen Wrk. og Aase Gundersdatters Anne Margrethe: Groe Sondresd. Wrk., Sara Henrichsd. Wrk., Hans Peter Petersen Wrk., Arve Henrichsen Wrk. og Jon Jonsen Wærket.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1815-1820, folie 548b. Digitalarkivet.
Anno 1818 den 4de November blev i følge Annmodning og fuldmagt fra Sorenskriver Hr. (Jonas) Wessel med undertegnelse at, Rolsted,
med til lagende mueligheder, og  Wurderingsmænd Bygmester Hans Horn og Wærksmester Hendrik Arvesøn, foretaget Registrerings
og Wurderings forretning i Verksarbeider Jørgen Hendriksens Boested paa Holden Jernværk over hans nyelig afdøde Kone, Kari Tallaksdatters
fælles efterladenskaber at wurdere, derefter paa følgende deeling, om noget bliwer at Arwe imellem Enckemanden Jørgen Hendriksen og igjenlevende
2de (tvende) Børn, En datter Anne Berthine Jørgensdatter 5 Aar, En Søn Hendrik Jørgensen 3 Aar. Til Formynder for disse 2de (tvende) umyndige
Børn blew deres afdøde Moders broder, Rejer Tallaksen, selw tilstede.
Dette utsnitt av skifte ble avskrevet av G.S., Langesund den 23/7-2021.

Jørgen Henriksen hadde ikke flere barn f. etter 1820 i Holla. Aase Gundersdatter er ikke funnet død i Holla.
Hun er heller ikke funnet utflytta fra Holla, men alle som flytta er ikke fanget opp i disse listene.


Familie 42.
Verket 1822.


Hammersvend
Saamund Torbjørnsen f. 19/6-1793 d. 4/11-1851 på "Værkets Brakke", av "Tæring", 58 år gml., s.a. Torbjørn Hansen. Se Familie 34 - Verket 1801.
g1g i Holla 20/9-1817 m. Ingeborg Andersdatter fra Lunde nedre(3) i Valebø f. 20/11-1793 d. 22/9-1835 på Verket av tæring, 41 1/2 år gml., d.a. Anders Andersen Lunde.
g2g i Holla 29/9-1837 m. Maren Madsdatter (Mari Madsdatter) fra Striken under Eie øvre f. 7/9-1796 d. 7/12-1851 på "Værkets Brakke" av Lungebetennelse, 50 år gml., d.a. Mads Jensen.
1. Torbjørn Saamundsen f. 25/12-1817. Se Familie 13 - Verket 1845.
2. Aaste f. 19/6-1820 d. 1/12-1832 på Verket.
3. Anne f. 31/7-1822 d. 25/6-1833 på Verket.
4. Anders Saamundsen f. 19/12-1824. Se Familie 23 - Verket 1865.
5. Maren Kirstine f. 26/6-1827 d. 14/6-1828 på Verket.
6. Maren Kirstine Saamundsdatter f. 26/9-1829. Se Familie 90 - Verket 1865.
7. Aaste f. 8/11-1832 d. 2/3-1833 på Verket, 17 uker.
8. Aaste Andrea f. 5/1-1834 d. 7/3-1835 på Verket, 1 År.

F.f. Saamund Ellefsen(!) Wrk. og Ingebor Andersdatters Torbiørn: Kari Ellefsd. Wrk., Kirsten Hansd. Wrk., Jens Jensen Wrk., Peder Thomasen Wrk., Hans Hansen Lille og Halvor Tollevsen Wærket.
F.f. Saamun Thorbiørnsen Wrk. og Ingebor Andersdatters Aaste: Margrethe Jensd. Wrk., Kirsten Nielsd. Præstegaarden, Jens Jensen Wrk., Ole Jonsen Møller, Thomas Torbiørnsen Wrk. og Halvor Tollevsen Wrk.
F.f. Saamun Torbiørnsen Wrk. og Ingebor Andersdatters Anne: Anne Wale, Kari Lunde, Ole Jonsen Møller, Tron Mognsen Wrk., Hans Hansen Wrk. og Jens Tollevsen Wrk.
F.f. Saamun Torbiørnsen Wrk. og Ingebor Andersdatters Anders: Mari Poulsd. Wrk., Aaste Kittilsd. Lunde, Tron Mognsen Wrk., Ole Møller, Jon Jonsen Wrk., Halvor Tollevsen Wrk. og Hans Hansen Wrk.
F.f. Saamun Torbiørnsen Wrk. og Ingebor Andersdatters Maren Kirstine: Aaste Kittilsd. Wrk., Anne Torbiørnsd. Wrk., Tron Mognsen Wrk., Hans Torbiørnsen Wrk., og Jon Jonsen Wrk.
F.f. Saamund Torbjørnsen Wrk. og Ingebor Andersdatters Maren Kirstine: Karen Andersd. Wrk., Anne Torbjørnsd. Wrk., Rasmus Sørensen Wrk., Ole Jørgensen Wrk., Thomas Pedersen Wrk.
F.f. 
Hammersvend Saamund Torbjørnsen Wrk. og Ingeborg Andersdatters Aaste: Kirsten Halvorsd. Wrk., Anne Torbjørnsd. Wrk., Ole Jørgensen Wrk., Tron Monsen Wrk., Hans Pedersen Wrk.
F.f. Hammersvend Saamund Torbjørnsen og Ingeborg Andersdatters 
Aaste Andrea: Kirsten Halvorsd. Wrk., Kirsten Maria Jacobsd. Wrk., Ole Jørgensen Wrk., Tron Andersen Wrk., Thomas Pedersen Wrk.


Familie 43.
Verket 1822.


Her var oppført former Haagen Pedersen med familie. Se Familie 68 - Verket 1801.


Familie 44.
Verket 1822.

Former
Hans Torbjørnsen fra Verket f. 30/7-1788, s.a. Torbjørn Hansen. Se Familie 34 - Verket 1801.
g. i Holla 11/10-1811 m. Karen Ellefsdatter fra Luksefjell i Gjerpen eller Sauherad? f. ca. 1789, d.a. Ellef NN.
1. Torbjørn Hansen f. 1/3-1812.
2. Ellef Hansen f. 1/9-1814. Se Familie 8 - Verket 1845.
3. Andreas Hansen f. 10/1-1817.
4. Peder Hansen f. 12/6-1820.
5. Anne Dorthea Hansdatter f. 6/3-1824.
6. Jon Hansen f. 15/7-1826.

F.f. Hans Torbjørnsen Wrk. og Karen Ellefsdatters Torbjørn: Aslaug Saamundsd. Wrk., Ragnil Torbjørnsdatter Wrk., Hans Hansen Lille, Jens Jensen Wrk., Saamund Torbjørnsen Wrk.
F.f. Hans Torbiørnsen Wrk. og Karen Ellefsdatters Ellef: Anne Ellefsd. Wrk., Ragnil Torbiørnsd. Wrk., Jens Jensen Wrk., Peder Thomasen Wrk., Saamun Torbiørnsen Wrk.
F.f. Hans Torbiørnsen Wrk. og Karen Ellefsdatters Andreas: Anne Ellefsd. Wrk., Ingebor Lunde, Hans Hansen Lille, Jens Jensen Wrk., Peder Thomasen Wrk. og Saamun Torbiørnsen Wrk.
F.f. Hans Torbiørnsen Wrk. og Karen Ellefsdatters Peder: Anne Ellefsd. Wrk., Margrethe Tufte, Peder Thomasen Wrk., Christopher A. Sverget og Christopher H. Sverget.
F.f. Hans Torbjørnsen Wrk. og Karen Ellefsdatters Anne Dorthea: Anne Ellefsd. Wrk., Mari Mognsd. Wrk., Saamun Torbjørnsen Wrk., Hans Hansen Wrk. og Thomas Pedersen Wrk.
F.f. Hans Torbiørnsen og Karen Ellefsdatters Jon: Anne Ellefsd. Wrk., Anne Torbiørnsd. Wrk., Saamun Torbiørnsen Wrk., Hans Hansen lille og Thomas Pedersen Wrk.

Karen Ellefsdatter hadde ei søster på Verket: Anne Ellefsdatter g.m. Hans Andersen Sverget. Se Familie 76 - Verket 1801.

Denne familien er registrert utflytta, som "Værksfolk", til "Frolands Jernværk i Nedenæs len" (Aust Agder) i 1830.
Alle barna, nevnt ovenfor, reiste i samme følge.

Søstra Anne Ellefsdatter hadde blant faddere til sine barn, Peder Ellefsen Fjeldet. Det kan være Fjellet i Gjerpen, som ligger i Luksefjell.


Familie 45.
Verket 1822.


Her var oppført ungkar og dagarbeider Christopher Hansen. Se Familie 9 - Verket 1835.


Familie 46.
Verket 1822.

Spigersmed
Bernt Halvorsen f. ca. 1782 (ikke funnet døpt i Holla).
g. i Holla 23/5-1812 m. Maria Olsdatter fra Verket f. 10/10-1788, d.a. Ole Christophersen. Se Familie 18 - Verket 1782.
1. Halvor Berntsen f. 13/9-1813.
2. Ole f. 16/2-1816 d. 30/6-1819 på Verket.
3. Aase Maria Berntsdatter f. 2/11-1818.
4. Anne Cathrine f. 5/2-1821.

F.f. Bernt Halvorsen Wrk. og Maria Olsdatters Halvor: Ingebor Maria Jacobsd. hos Baron Løvenskjold, Lisbeth Hansd. Wrk., Ole Jensen Wrk., Sven Jacobsen hos Ausdal, Clemet Arvesen Wrk.
F.f. Bernt Halvorsen Wrk. og Maria Olsdatters Ole: Berthe Gundersd. Wrk., Ingebor Hansd. Wrk., Søren Henrichsen Wrk., Lars Andersen Wrk. og Tron Mognsen Wrk.
F.f. Bernt Halvorsen Wrk. og Maria Olsdatters Aase Maria: Aase Gundersd. Wrk., Aase Gundersd. Wrk., Ingebor Thomasd. Wrk., Ole Jonsen Wrk., Anders Thomasen Wrk., Thomas Bentsen Wrk., Rasmus Sørensen Wrk. og Sven Olsen Wrk.
F.f. Bernt Halvorsen Wrk. og Maria Olsdatters Anne Cathrine: Berthe Gunderd. Wrk., Ingebor Kaasen, Christopher Nielsen Wrk., Rasmus Sørensen Wrk., Ole Jacobsen Wrk. og Sven Olsen Wrk.

Bernt Halvorsen (19 år) var i 1801 "Spigerdræng" på Verket og bodde sammen med enke, etter første ekteskap, Lisbeth Andersdatter(60).
De bodde i 1801 i formersvend Hans Johannesens familie. Se Familie 56 - Verket 1801.

Denne familien flytta til Porsgrunn i 1824 med 2 barn (Halvor og Aase Maria), ifølge utflytningslistene fra Holla.
Tips: Beboere ved Herre verk i Bamble er ofte innført i Porsgrunn kirkebøker.


Familie 47.
Verket 1822.

Spigersmed
Clemmet Arvesen (Jynge) fra Verket f. 6/1-1788, s.a. Arve Johansen. Se Familie 75 - Verket 1801.
g. 27/12-1816 m. Maren Andersdatter fra Tvedthegna under Tveit f. 13/4-1788, d.a. Anders Olsen Tvedt.
Forlovere: "Jan Brønnilsen, Wærket og Jens Jensen ditto."
1. Arve Clemmetsen f. 8/6-1817.
2. Aaste f. 7/7-1820 d. 20/2-1822 på Verket.
3. Anders Clemmetsen f. 6/3-1823.
4. Aaste Kirstine Clemmetsdatter f. 1/1-1826.
5. Gunder Clemmetsen 31/7-1828.

F.f. Clemmet Arvesen Wrk. og Maren Andersdatters Arve: Inger Tvedhegnen, Marthe Tostensd. Wrk., Johan Arvesen Wrk., Henrich Andersen Wrk., Lars Tvedhegnen og Johannes Hansen Wrk.
F.f. Clemmet Arvesen Wrk. og Maren Andersdatters Aaste: Bodel Maria Holden, Anne A. Jøntved, Jens Johansen Wrk., Ole Arvesen Wrk. og Ole A. Hotved.
F.f. Clemmet Arvesen Wrk. og Maren Andersdatters Anders: Bodel Maria Jensd. Wrk., Anne Arvesd. Wrk., Jens Johansen Wrk., Johan Jensen Wrk. og Hans Tostensen Wrk.
F.f. Clemmet Arvesen Wrk. og Maren Andersdatters Aaste Kirstine: Ingebor Nielsd. Tvedhegnen, Inger Nielsd. Wrk., Johan Jensen Wrk., Hans Tostensen Wrk. og Gunder Nielsen Wrk.
F.f. Clemmet Arvesen Wrk. og Maren Andersdatters Gunder: Tore Jensd. Wrk., Johanne Larsd. Wrk., Hans Andersen Wrk., Hans Tinholt Wrk. og Gunder Nielsen Wrk.

Kilder: Kirkebøker for Holla, Solum og Gjerpen.
Maren Andersdatter fikk ei datter Inger Nilsdatter f. 6/9-1808 hjemme på Tvedthegna, som 20-åring. Faren til barnet var en soldat Niels Jensen "Hovland".
Inger Nilsdatter kom tidlig til Solum og var i tjeneste hos Abraham Isaksen Tveten (Tveitan) da hun den 2/10-1824 ble konfirmert i Solum kirke. I 1830 flytta hun til Gjerpen og fikk tjeneste på gården Eikåsen. Hun traff der Rasmus Rasmussen som var i tjeneste på nabogården Grønnerød. Se Grønnerød(A) i "Gamle Gjerpen".

Denne familien er registrert utflytta til "Frolands Jernværk i Nedenæs len" (Aust Agder) vinteren 1831.
De 3 yngste barna var med. Sønnen Arve Clemmetsen kom etter alene (16 år) i 1833.

Denne familien er gjennom faren av den gamle Jynge-slekta.


Familie 48.
Verket 1822.

Former
Johannes Rasmussen Kabbe fra Verket f. 25/12-1788 d. 5/10-1837 på Verket, 50 år gml., s.a. Rasmus Johannesen. Se Familie 23 - Verket 1801.
g. i Holla 5/11-1814 m. Anne Olsdatter fra Prestgrav i Helgen f. 18/3-1792 d. 19/3-1867 på Verket, "Formentlig død af Slagtilfælde" 77 år gml., d.a. Ole Olsen Præstgrav.
1. Ole Johannesen Kabbe f. 6/9-1814. Se Familie 2 - Verket 1845.
2. Anne f. 13/11-1816 d. 6/9-1818 på Verket.
3. Rasmus Johannesen Kabbe f. 16/9-1819. Se Familie 17 - Verket 1845.
4. Johannes f. 30/3-1822 d. 7/4-1822.
5. Johannes Johannesen Kabbe f. 3/2-1823. Se Familie 32 - Verket 1845.
6. Andreas Johannesen Kabbe f. 24/11-1825. Se Familie 40 - Verket 1845.
7. Anne Johannesdatter f. 11/10-1828.
8. Inger Johannesdatter f. 24/11-1833.

F.f. 
Johannes Rasmussen Wrk. og Anne Olsdatters Anne: Ingebor Gruen, Inger Søwe, Jens Præstgrav, Johan Jensen Wrk. og Isach Isachsen Gruen.
F.f. Johannes Rasmusen Wrk. og Anne Olsdatters Rasmus: Ingebor Gruen, Kirsten Præstgrav, Johannes Johannesen Wrk., Halvor Thomasen Wrk. og Thomas Bentsen Wærket.
F.f. Johannes Rasmusen Wærket og Anne Olsdatters Johannes: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 31/3.
F.f. Johannes Rasmussen Wrk. og Anne Olsdatters Johannes: Inger Olsd. Wrk., Ouvet Olsd. Hotved, Johannes Johannesen Wrk., Thomas Bentsen Wrk. og Niels Saamunsen Wrk.
F.f. Johannes Rasmusen Wrk. og Anne Olsdatters Andreas: Ingebor Gruen, Kirsten Olsd. Søwe, Thomas Bentsen Wrk., Ole Olsen Præstgrav og Niels Johannesen Wrk.
F.f. Johannes Rasmusen Wrk. og Anne Olsdatters Anne: Inger Olsd. Wrk., Karen Olsd. Præstegaarden, Thomas Bentsen Wrk., Hans Spærland, Niels Saamundsen.
F.f. Wærksarbeider Johannes Rasmussen og Anne Olsdatters Inger: Marthe Torstensd. Wrk., Maren Olsd. hos Knutzen, Anders Thomasen Wrk., Thomas Bentsen Wrk. og Ole Johannesen Wrk.


Familie 49.
Verket 1822.

Her var oppført den ugifte Ole Svendsen Lommerud. Se Familie 2 - Verket 1835.


Familie 50.
Verket 1822.


Hammersmed, smed
Henrik Clausen fra Verket f. 15/11-1794 d. 23/10-1870 på Verket, 77 år gml., s.a. Claus Svendsen. Se Familie 53 - Verket 1801.
g. i Holla 21/7-1821 m. Maren Hansdatter (Mari Hansdatter) fra Sagene f. 2/6-1797 d. 30/5-1871 på Verket, 75 år gml., d.a. Hans Eriksen. Se Familie 8 - Sagene 1782.
Forlovere: "Christopher Nielsen Wærket og Johannes Rasmussen Wrk."
1. Anne f. 8/3-1822 d. 11/8-1823 på Verket.
2. Claus Henriksen f. 8/11-1824.
3. Kirsti Henriksdatter f. 21/12-1826 på Hørteverket i Bø g.m. Bent Thomassen. Se Familie 68 - Verket 1865.
4. Hans Henriksen f. 1829 på Hørteverket i Bø g. i Holla 16/9-1853 m. Anne Pedersdatter fra Bjerkholt under Stenstadvalen.
5. Anne Henriksdatter f. 24/9-1832.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Henrich Clausen Wrk. og Maren Hansdatters Anne: Berthe Hansd. Saug., Sidsel Clausd. Wrk., Thomas Torbjørnsen Wrk., Sven Clausen Wrk., Arve Henrichsen Wrk. og Sven Olsen Wrk.
F.f. Henrich Clausen Wrk. og Maren Hansdatters Claus: Anne Svensd. Wrk., Sidsel Hansd. Wrk., Erich Hansen Saug., Ole Clemmetsen Saug., og Peder Erichsen Saug.
F.f. Hendrik Clausen og Mari Hansdatter Hørtes Kirsti: Birgith Gaarden, Ane Aasen, Hans Gaarden, Tollev Slaatta, Anund Lona.
F.f. Wærksarbeider Henrik Clausen og Maren Hansdatters Anne: Maren Asbjørnsd. Wrk., Inger Halvorsd. Wrk., Svend Olsen Wrk., Jens Johansen Lommerud, Ole Sørensen Wrk.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Denne familien flytta til Hørteverket i Bø for en tid midt på 1820-tallet. De kom tilbake til Holla på begynnelsen av 1830-tallet.


Familie 51.
Verket 1822.


Hammersmed
Anders Tronsen fra N. Namløs(3) dpt. 9/10-1774 d. 22/6-1838 på Verket, 65 år gml., s.a. Tron Kjøstolsen Namløs.
g1g i Holla 25/6-1801 m. Sara Hansdatter fra Sagene dpt. 1/9-1776 d. rundt 1803 (ikke funnet gravlagt i Holla), d.a. Hans Christensen. Se Familie 9 - Sagene 1782.
Forlovere: "Isach Jensen Gruen og Gunder Kittilsen Fæhn."
g2g  i Holla 28/6-1804 m. Anne Abrahamsdatter fra Kåsa(8) under Kolle i Helgen f. 2/12-1781 på Tinholt, d.a. Abraham Nilsen.
Forlovere: "Hr. Thornsohn og Steen Kolle."
1. Kirsten f. 30/9-1801 bg. 24/2-1802. "Kirsten Andersd. Wrk., 21 Uger."
Barn i 2. ekteskap:
2. Tron f. 25/8-1805 bg. 23/2-1808. "Tron Andersen Wrk., 7 1/2 Aar."
3. Abraham f. 15/9-1806 bg. 15/9-1807. "Abraham Andersen Wrk., 9 Aar (! 9 Mnd.).
4. Tron Andersen f. 17/4-1808 g.m. Maren Mogensdatter. Se Familie 31 - Verket 1835.
5. Abraham Andersen f. 12/3-1811. Se Familie 45 - Verket 1835.
6. Sara Andersdatter f. 12/9-1812.
7. Johanne f. 10/12-1813 bg. 4/1-1814. "Johanne Andersd. Wrk., 25 Dage."
8. Inger Andersdatter f. 26/11-1814 g.m. sagarbeider Gullik Pedersen. Se Familie 10 - Sagene 1845.
9. Hans f. 1/6-1816 d. 16/10-1817. "Hans Andersen, Gaardmands Søn Namløs, 1 Aar 4 Mnd. 16 Dage."
10. Hans Andersen f. 29/3-1818. Se Familie 19 - Verket 1845.
11. Johannes f. 17/10-1820 d. 24/11-1820. "Johannes Andersen, Wærksarbeiders Søn, 1 Mnd. 8 Dage."
12. Johannes f. 22/12-1821 d. 8/1-1822. "Johannes Andersen, Wærksarbeiders Søn, 17 Dage."
13. Johannes Andersen f. 5/2-1823. Se Familie 17a - Verket 1875.
14. Rasmus Andersen f. 27/12-1826.

F.f. 
Anders Tronsen og Sahra Hansdatters Kirsten: Kiøstol Namløs, Tollef Heggemoen, Anders Hansen Saug., Asloug Gundersd. Namløs, Maren Tronsd.
F.f. Anders Tronsen og Anne Abrahamsdatters Tron: Kiøstol Namløs, Abraham Kolle, Anders Hansen, Kirsten Tronsd., Berthe Steensd.
F.f. Anders Tronsen Verket og Anne Abrahamsdatters Abraham: Kiøstol Namløs, Anders Hansen Saug., Niels Abrahamsen, Inger Andersd. Kolle, Karen K. Namløs.
F.f. Anders Tronsen Verket og Anne Abrahamsdatters Tron: Abraham Kolle, Kiøstol Namløs, Anders H. Saug, Inger Kolle, Maren Vale.
F.f. Anders Tronsen Verket og Anne Abrahamsdatters Abraham: Ola Fæhn, Niels Kolle, Anders og Kirsti Fæhn, Inger Hansd.
F.f. Anders Tronsen Verket og Anne Abrahamsdatters Zara: Ingebor Christensd. Huset, Anne Hansd. hos Poppe, Abraham Nielsen Huset, Anders Hansen Saug., Anders Andersen Præstegaarden.
F.f. Anders Tronsen paa Verket og Anne Abrahamsdatters Johanne: Ingebor Pedersdatter, Gunnil Isaachsd. Gruen, Abraham Nielsen Huset, Niels Abrahamsen, Tron Nielsen.
F.f. Gaardmand Anders Tronsen Namløs og Anne Abrahamsdatters Inger: Ingebor Huset, Maria Fæhn, Abraham Huset, Niels A. Huset og Anders A. Fæhn.
F.f. Gaardmand Anders Tronsen Namløs og Anne Abrahamsdatters Hans: Ingebor Huset, Berthe Gruen, Anders Hansen Saug., Niels Huset og Gunder Namløs.
F.f. Gaardmand Anders Tronsen Namløs og Anne Abrahamsdatters Hans: Gunnil Gruen, Berthe Gruen, Anders Gruen, Niels Huset og Gunder Namløs.
F.f. Anders Tronsen Wærket og Anne Abrahamsdatters Johannes: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 22/10-1820.
F.f. Anders Tronsen Wrk. og Anne Abrahamsdatters Johannes: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 23/12-1821.
F.f. Anders Tronsen Wrk. og Anne Abrahamsdatters Johannes: Kari Kjøstolsd. Kaasen, Maria Jensd. Unge Kaasen, Ole Jonsen Møller, Thomas Torbjørnsen Wrk. og Christopher Hansen Wrk.
F.f. Anders Tronsen Wrk. og Anne Abrahamsdatters Rasmus: Thore Rasmusd. Wrk., Berthe Isachsd. Hougen, Gunder Hansen Wrk., Sven Olsen Wrk., og Tron Andersen Wrk.


Anders Tronsen med familie flytta trolig til Verket på vårparten i 1819. Han var tidligere, noen år, bonde på Namløs. Se også Familie 36 - Verket 1801.


Familie 52.
Verket 1822. Sverget.


Former
Christopher Andersen Sverget fra Verket f. 24/12-1783 d. 5/8-1830 på Verket, 47 år, s.a. Anders Christophersen Sverget. Se Familie 49 - Verket 1782.
g. i Holla 10/8-1804 m. Margrethe Olsdatter fra Verket f. 27/7-1780, d.a. Ole Andersen. Se Familie 27 - Verket 1801.
1. Anders Christophersen Sverget f. 31/1-1806. Se Familie 20 - Verket 1835.
2. Karen f. 18/7-1807 bg. 9/2-1809. "Karen Christophersd. Sverjet, 1 Aar 6 Uger."
3. Ole Christophersen Sverget f. 1/12-1809. Se Familie 35 - Verket 1835.
4. Karen (Kari) f. 21/11-1811 bg. 28/11-1811. "Kari Christophersd. 8 Dage."
5. Hans f. 30/12-1812 d. 16/3-1815 på Verket.
6. Hans Christophersen Sverget f. 1/10-1815. Se Familie 25 - Verket 1865.
7. Christen f. 25/9-1818 d. 4/12-1818 på Verket.
8. Christen Christophersen Sverget f. 6/11-1820.

F.f. Christopher Andersen og Magrete Olsdatters Anders: Jan Andersen, Jens Johannesen, Peder Anundsen, Anne Ellefsd., Karen Olsd.
F.f. Christopher Andersen Wrk. og Magrethe Olsdatters Karen: Halvor Kaasen, Hans Andersen, Peder Anundsen, Berthe Hansd., Maren Isacsd.
F.f. Christopher Andersen Wrk. og Magrete Olsdatters Ole: Hans og Anders Sverjet, Ole Gojord, Karen Christensd., Karen Ellefsd.
F.f. Christopher Andersen Sverget og Margarete Olsdatters Karen: (Ingen faddere). Hjemmedøbt, men død uden at komme i Kirken.
F.f. Christopher Andersen Sverget og Margrethe Olsdatters Hans: Anne Svendsd. Wrk., Kirsten Jansd. Monken, Torsten Hansen Wrk., Jens Johannesen Wrk. og Steen Jahnsen Monken.
F.f. 
Christopher Andersen Sverget og Margrethe Olsdatters Hans: Anne Ellefsd. Wrk., Bodel Kirstine Jansd. Wrk., Jens Johansen Wrk., Tosten Hansen Wrk. og Halvor Hansen Wrk.
F.f. Christopher Andersen Sverget og Margrethe Olsdatters Christen: Kari Sverget, Inger Olsd. Wrk., Jens Johansen Wrk., Tosten Hansen Wrk., Halvor Hansen Wrk., og Christopher Hansen Wrk.
F.f. Christopher Andersen Sverget og Margrethe Olsdatters Christen: Ingebor Andersd. Wrk., Inger Olsd. Wrk., Jens Johansen Wrk., Tosten Hansen Wrk., Lars Kaasen, Hans Torbiørnsen Wrk. og Sven Olsen Wrk.


Familie 53.
Verket 1822.


Her var oppført formermester Anders Andersen og kona. Se Familie 69 - Verket 1801.


Familie 54.
Verket 1822.


Her var oppført "spigersmed" Hans Hansen den store. Se Familie 31 - Verket 1801.


Familie 55.
Verket 1822.

Her var oppført ungkar og "spigersmed" Hans Hansen Spærland "den lille". Se Familie 13 - Verket 1835.


Familie 56.
Verket 1822. Ringsevjen.


Hammerdreng
Lars Nilsen Ringsevjen fra Verket dpt. 23/3-1758 d. 10/5-1827 på Ringsevja, s.a. Nils Olsen Ringsevjen. Se Familie 28 - Verket 1762.
g. i Holla 11/10-1787 m. Berthe Evensdatter fra M. Jøntvedt(1) dpt. 16/4-1767 d. 13/8-1849, som enke på Namløs søndre, "85" år gml., d.a. Even Halvorsen Jøntvedt.
1. Even f. 2/6-1788 bg. 26/4-1790. "Even Larsen Ringsevje, formodet død af Orm, 1 Aar 46 Uger 6 Dage."
2. Nils Larsen Ringsevje f. 6/11-1790. Se nedenfor.
3. Even Larsen Ringsevjen f. 24/11-1792. Se Familie 5 - Verket 1835.
4. Kirsten Larsdatter f. 18/11-1794 g.m. Ole Larsen Kamperhaug. Se Familie 25 - Verket 1835.
5. Anne Larsdatter f. 25/1-1797 g.m. Johannes Bentsen. Se Familie 11 - Sagene 1822.
6. Gunhild Larsdatter f. 27/7-1799 g.m. enkemann Halvor Christensen Strømodden. Se Familie 17 - Sagene 1822.
7. John Larsen f. 5/12-1804. Se Familie 38 - Verket 1835.
8. Asber Larsdatter f. 2/3-1808 g.m. skomaker Anders Andersen. 
Se Briskemyr under Tveit.

F.f. Lars Nielsen Ringsevje og Birthe Evensdatters Even: Tron Kaasen, Halvor Evensen Jentved, Hans Evensen Jentved, Aslou Erichsd. Næberud, Anne Olsd. Jentved.
F.f. Lars Nielsen Ringsevje og Birthe Evensdatters Niels: Jon Jentved, Niels Olsen Ringsevje, Hans Evensen Jentved, Anne Olsd. Jentved, Ingeborg Christiansd. Wrk.
F.f. Lars Nielsen Ringsevje og Birthe Evensdatters Even: Halvor Evensen Jentved, Ole Jensen Wrk., Anders Evensen Jentved, Anne Andersd. Jentved, Maren Jonsd. Jentved.
F.f. Lars Ringsevje og Birthe Evensdatters Kirsten: Peder Gundersen fra Fossum Wrk., Halvor Jentved, Anders Jentved, Maren Jonsd. Wale, Inger Andersd. Kamperhoug.
F.f. Lars Ringsevje og Birthe Evensdatters Anne: Ole Jensen Wrk., Hans Evensen Jentved, Anders Evensen Jentved, Maren Jonsd. Wale, Asber Jonsd. Jentved.
F.f. Lars Nielsen Ringsevje og Birte Evensdatters Gunild: Halvor Jentved, Arve Vala, Mogens Kaasen, Maria Olsd. Jentved, Inger Nielsd. Kaasen.
F.f. 
Lars Ringsevje og Berthe Evensdatters John: Anders Evensen, Jon Grønsteen, Even Jøntvedt, Mari Vale, Maria Jøntvedt.
F.f. Lars Ringsevje og Berthe Evensdatters Asberg: H. Jøntved, Jan Andersen, Isak Ringsevje, Maria Grønsteen, Ingeborg Jøntved.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll 1830 - 1834, side 136b - 137b.
Sted: Ringsevjen under Ulefos Jernværk  - 1831.
Lars Nielsen, død. Enken Børthe Evensdtr. og Børn:
1. Niels Larsen, død.
     a. Niels Nielsen 8 Aar.
     b. Børthe Nielsdtr. 11 Aar. Verge: Jon Andersen Heisholt.
2. Even Larsen Ringsevjen, myndig.
3. Jon Larsen Ringsevjen 24 Aar. Formynder Byggmester Horn.
4. Kirsten Larsdtr. g.m. Ole Larsen Ringsevjen.
5. Anne Larsdtr. g.m. Johannes Bentsen, Saugene.
6. Gunnild Larsdtr. Ugift. Opholder sig ved Holden Jernværk. Formynder Broderen Even Larsen Ringsevjen.
7. Asber Larsdtr. Opholder sig i Holden. Formynder Broderen Even Larsen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

 


Familie 57.
Verket 1822. Ringsevjen.

Hammerdreng
Nils Larsen Ringsevje herfra f. 6/11-1790 d. 7/12-1822 på Verket, s.a. Lars Nilsen Ringsevjen. Se ovenfor.
g. i Holla 7/11-1819 m. Anne Jonsdatter fra Ø. Heisholt(4) f. 13/9-1794, d.a. Jon Andersen Heisholt.
1. Berthe Nilsdatter f. 13/3-1820.
2. Nils Nilsen f. 14/3-1823 g. 25/3-1847 m. Anne Arvesdatter fra M. Namløs(5). De emigrerte til USA 14/4-1847. Han skrev seg da som "Niels Nielsen Heisholt."

F.f. Huusmand Niels Larsen Ringsevje og Anne Jonsdatters Berthe: Anne Larsd. Saug., Kirsten Heisholt, Johannes Bentsen Saug., Even Ringsevje, Anders Heisholt og Jørgen Andreas Heisholt.
F.f. Afdøde Niels Larsen Ringsevje og Anne Jonsdatters Niels: Berthe Ringsevje, Gunnil Jonsd. Heisholt, Lars Ringsevje, Even Ringsevje, Anders og Hans Jonsen Heisholt.

Enka Anne Jonsdatter ble g2g 12/12-1825 med sagmester og enkemann Hans Tronsen Fiskestigen. Se Familie 10 - Sagene 1822.


Familie 58.
Verket 1822. Ringsevjen.

Her var oppført den ugifte hyttedrengen Even Larsen, s.a. Lars Nilsen Ringsevjen. Se Familie 5 - Verket 1835.


Familie 59.
Verket 1822.

Hyttedreng, former
Peder Bentsen fra Verket f. 19/7-1788 d. 20/4-1835 på Verket av "Nærvefeber", 47 år gml., s.a. Bent Pedersen. Se Familie 59 - Verket 1801.
g. i Holla 3/1-1811 m. Taran Thorsdatter fra Rønningen under Susås f. 18/6-1789 d. 6/4-1840 som enke på Verket, 51 år gml., d.a. Thor Jonsen Rønningen.
1. Karen Maria Pedersdatter f. 14/7-1811.
2. Bent Pedersen f. 25/4-1814. Se Familie 10 - Verket 1845.
3. Thor Pedersen f. 12/12-1816. Se Familie 6b - Verket 1875.
4. Anne Maria f. 26/11-1819 d. 13/6-1830 på Verket.
5. Ingeborg Pedersdatter f. 26/7-1823.
6. Andreas Pedersen f. 4/2-1827.
7. Johannes Pedersen f. 6/1-1830 g. i Holla 27/12-1854 m. Johanne Johnsdatter fra Verket, d.a. John Johnsen.

F.f. Peder Bentsen Wrk. og Taran Tordsdatters Karen Maria: Haagen Pedersen, Christopher Nielsen Wrk., Abraham Steensen, Karen Bentsd. Wrk., Kirsten Nielsd. Namløs.
F.f. 
Peder Bentsen Wrk. og Taran Thordsdatters Bent: Kari Hansd. Wrk., Berthe Hansd. hos Baronen, Christopher Nielsen Wrk., Sivert Gregarsen Wrk. og Ole Nielsen Wrk.
F.f. Peder Bentsen Wrk. og Taran Thorsdatters Thor: Sidsel Stuen, Marthe Tostensd. Wrk., Haagen Pedersen Wrk., Christopher Nielsen Wrk., Tosten Hansen Wrk. og Lucas Rødningen.
F.f. Peder Bentsen Wrk. og Taran Thorsdatters Anne Maria: Kari Bentsd. Wrk., Maren Gurine Holden, Christopher Nielsen Wrk., Tosten Hansen Wrk. og Hans Tostensen Wærket.
F.f. Peder Bentsen Wrk. og Taran Thorsdatters Ingebor: Kari Bentsd. Wrk., Ingebor Jensd. Stuen, Christopher Nielsen Wrk., Peder Sivertsen Wrk. og Anders Jensen Stuen.
F.f. Peder Bentsen Wrk. og Tharan Thorsdatters Andreas: Ingebor Jensd. af Schien, Maria Jonsd., H. Baronen, Christopher Nielsen Wrk., Tosten Hansen Wrk. og Ole Gertsen Wrk.
F.f. Peder Bentsen Wrk. og Taran Thordsdatters Johannes: Anne Maria Clemmetsd. fra Skien, Maren Evensd. Odden, Lucas Thordsen, Skien, Jens Andersen Wrk., Anders Jensen Wrk.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1832-1841, folio 583a.
Holden Jernværk, Holden Præstegjeld,  Anno 1840.
Enken Taran Thorsdatter, død primio april 1840, Enke efter former Peder Bentsen, død 1835.
Deres Børn:
1. Bent Pedersen 25 aar.
2. Thor Pedersen 23 aar.
3. Andreas Pedersen 13 aar.
4. Johannes Pedersen 10 aar.
5. Karen Marie Pedersdatter 28 aar. Ugift. Tjener i Bergen.
6. Ingeborg Pedersdatter 17 aar.
Formynder for de umyndige barna: Former Christopher Nielsen (se nedenfor), afdøde Peder Berntsens svoger.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Familie 60.
Verket 1822.

Former
Christopher Nilsen fra Verket f. 25/11-1785 d. 31/1-1850 på Verket av "Brystsvaghed", 64 år gml., s.a. former Nils Christophersen. Se Familie 8 - Verket 1782.
g. i Holla 7/8-1810 m. Karen Bentsdatter (Kari Bentsdatter) fra Verket f. 29/8-1786 d. 30/10-1861 på Verket av "Alderdomssvaghed og Soth", 75 år gml., d.a. Bent Pedersen. Se Familie 59 - Verket 1801.
1. Anne Maria Christophersdatter f. 11/3-1811 g.m. Andreas Johnsen. Se Familie 34 - Verket 1835.
2. Anne Christophersdatter f. 30/12-1813 g.m. Ole Johannessen Kabbe. Se Familie 2 - Verket 1845.
3. Nils f. 20/3-1816 d. 7/5-1816 på Verket.
4. Nils Christophersen f. 3/4-1817. Se Familie 68b - Verket 1875.
5. Karen Christophersdatter f. 27/4-1820.
6. Ingeborg Christophersdatter f. 13/2-1823.
7. Ellen Maria Christophersdatter f. 29/7-1828. Ugift tjenestepike på Verket i 1865. Se Familie 21 - Verket 1865.

F.f. = Faddere for ...

F.f. 
Christopher Nielsen Wrk. og Kari Bentsdatters Anne Maria: Haagen Pedersen, Peder Bentsen, Abraham Steensen, Kari Hansd. og Kari Nielsd. Wrk.
F.f. 
Christopher Nielsen Wrk. og Karen Bentsdatters Anne: Anne Nielsd. Wrk., Mari Nielsd. Sannæs, Saamund Giermunsen Wrk., Peder Bentsen Wrk. og Jon Nielsen Sannæs.
F.f. Christopher Nielsen Wrk. og Karen Bentsdatters Niels: Anne Nielsd. Wrk., Mari Sannes, Peder Bentsen Wrk., Hans Hansen Wrk. og Jon Sannesmoen.
F.f. Christopher Nielsen Wrk. og Karen Bentsdatters Niels: Taran Thorsd. Wrk., Ingebor Johannesd. Wrk., Haagen Pedersen Wrk., Peder Bentsen Wrk., Saamun Giermundsen Wrk. og Hans Hansen Lille.
F.f. Christopher Nielsen Wrk. og Karen Bentsdatters Karen: Anne Nielsd. Wrk., Taran Thorsd. Wrk., Peder Bentsen Wrk., Ole Saamundsen Wrk. og Sven Olsen Wrk.
F.f. Christopher Nielsen Wrk. og Karen Bentsdatters Ingebor: Taran Thorsd. Wrk., Kirsten Tostensd. Wrk., Peder Bentsen Wrk., Ole Saamunsen Wrk. og Niels Saamunsen Wærket.
F.f. Christopher Nielsen Wrk. og Karen Bentsdatters Ellen Maria: Ingeborg Thomasd. Wrk., Anne Maria Christophersd. Wrk., Peder Bentsen Wrk., Ole Saamundsen Wrk. og Niels Saamundsen Wrk.

F
ødt 18/7-1805 i Holden. Uægte. Christopher Nielsen og Mari Christensdatters uægte barn Maren Christophersdatter.
Faddere: Anders Pedersen Jacobskaas, Hans Norstaae, Ovet Helgen, Ingeborg Christensd.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Familie 61.
Verket 1822.

Hyttedreng
Ole Nilsen fra Verket f. 6/11-1789, s.a. Nils Pedersen "den store". Se Familie 34 - Verket 1782.
g. i Holla 14/11-1812 m. Christine Jørgensdatter fra Ø. Porsgrunn f. ca. 1791 d. 30/8-1874 på Verket, enke 83 år gml., d.a. Jørgen NN og Anne Maria Johannesdatter (enke og huseier i Ø. Porsgrunn i 1801).
1. Nils Olsen f. 1/8-1813. Se Familie 20 - Verket 1845.
2. Jørgen Olsen f. 9/9-1816. Se Familie 9 - Verket 1845.
3. Maren Anne Olsdatter f. 2/11-1819 g.m. Ellef Hansen. Se Familie 8 - Verket 1845.
4. Anne Maria f. 23/8-1822 d. 12/7-1835 på Verket.
5. Johannes Olsen f. 5/11-1825.
6. Gunder Olsen f. 9/9-1828.
7. Andreas Olsen f. 19/8-1831.

F.f. Ole Nielsen Wrk. og Christine Jørgensdatters Niels: Kari Ellefsd. Wrk., Ingebor Nielsd. Wrk., Gert Hansen Wrk., Peder Bentsen Wrk., Jørgen Henrichsen Wrk..
F.f. Ole Nielsen Wrk. og Christine Jørgensdatters Jørgen: Taran Thorsd. Wrk., Haagen Pedersen Wrk., Peder Bentsen Wrk. og Tron Nielsen Wrk.
F.f. Ole Nielsen Wrk. og Christine Jørgensdatters Maren Anne: Anne Abrahamsd. Wrk., Marthe Tostensd. Wrk., Anders Tronsen Wrk., Tosten Hansen Wrk. og Anders Thomasen Wrk.
F.f. Ole Nielsen Wrk. og Christine Jørgensdatters Anne Maria: Anne Abrahamsd. Wrk., Kirsten Tostensd. Wrk., Anders Tronsen Wrk., Tosten Hansen Wrk. og Gunder Nielsen Wrk.
F.f. Ole Nielsen Wrk. og Christine Jørgensdatters Johannes: Anne Abrahamsd. Wrk., Johanne Larsd., Anders Tronsen Wrk., Thomas Nielsen Wrk., og Gunder Nielsen Wrk.
F.f. Ole Nielsen Wrk. og Christine Jørgensdatters Gunder: Johanne Johannesd. Wrk., Johanne Larsd. Wrk., Torsten Hansen Wrk., Hans Torstensen Wrk. og Gunder Nielsen Wrk.
F.f.
Wærksarbeider Ole Nielsen og Christine Jørgensdatters Andreas: Johanne Larsd. Wrk., Anne Gundersd. Wrk., Thomas Nielsen Wrk., Gunder Nielsen Wrk., Jon Pedersen Wrk.


Familie 62.
Verket 1822.

Spigerdreng
Halvor Tollefsen fra Verket f. 25/5-1800, s.a. Tollef Halvorsen. Se Familie 20 - Verket 1801.
g. i Holla 30/12-1825 m. Karen Halvorsdatter fra Brenne i Valebø? f. ca. 1795, d.a. Halvor NN.
Forlovere: "Haagen Pedersen Wrk. og Saamun Torbiørnsen Wrk."
1. Tollef Halvorsen f. 6/7-1826.

F.f. Halvor Tollevsen Wrk. og Karen Halvorsdatters Tollev: Ingebor Christensd. Wrk., Berthe Halvorsd. Brenne, Clemmet Heisholt, Saamun Torbiørnsen Wrk., Halvor Jonsen Wrk., og Jens Tollevsen Wrk.

Denne familien er registert utflytta fra Holla til Froland værk i Aust-Agder med presteattest av 28/11-1831.


Familie 63.
Verket 1822.


Spigerdreng
Johannes Hansen fra Verket f. 6/11-1800 d. 8/3-1852 på Fossum i Gjerpen, s.a. Hans Johannesen. Se Familie 56 - Verket 1801.
g. i Holla 7/1-1826 m. Karen Hansdatter fra Kastekåsa(15) under Romnes f. 19/3-1806 d. 8/3-1875 på Fossum i Gjerpen., d.a. Hans Halvorsen Kaasen.

1. Margrethe Johannesdatter f. 6/12-1829.

F.f. Johannes Hansen Wrk. og Karen Hansdatters Magrethe: Kirsten Erichsd. Wrk., Anne Tollevsd. Wrk., John Nielsen Wrk., Hans Spærland Wrk., Hans Halvorsen Kaasen.

Denne familien flytta først til Froland verk i Øyestad, siden til Fossum verk i Gjerpen. Se Familie 56 - Fossum 1845.
De reiste begge steder sammen med familien Anders Hansen Næperud, også fra Verket. Se Familie 38 - Fossum 1845.


Familie 64.
Verket 1822.


Dagarbeider
Johan Jensen Lommerud fra Verket f. 16/2-1785 d. 18/4-1851 på Verket, s.a. Jens Olsen Lommerud. Se Familie 13 - Verket 1782.
g1g i Holla 10/7-1805 m. Gunhild Rasmusdatter fra Hørteverket i Bø f. ca. 1778 d. 14/11-1827 på Verket, d.a. Rasmus NN.
g2g i Holla 27/9-1828 m. enke Astrid Pedersdatter
fra Grini i Lunde f. 15/3-1783 d. 29/8-1848 på Verket av tæring, 66 år gml., d.a. Peder Rollefsen Grini g. i Lunde 10/12-1780 m. Barbro Ellevsdatter.
1. Rasmus f. 24/10-1805 bg. 17/11-1805. "Rasmus Johansen Wrk., 1/2 Uge."
2. Rasmus f. 27/9-1806 bg. 2/7-1807. "Rasmus Johansen Wrk., 26 Uger."
3. Jens Johansen f. 30/7-1808. Se Familie 21 - Verket 1822.
4. Rasmus Johansen f. 31/10-1812.
5. Knud f. 25/1-1816 d. 2/2-1816 på Verket.
6. Knud (tvilling) f. 13/5-1817 d. 26/8-1817 på Verket.
7. Anne (tvilling) f. 13/5-1817 d. 13/10-1817 på Verket.

F.f. Johan Jensen Wrk. og Gunnil Rasmusdatters Knud: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 25/1.
F.f. Johan Jensen Wrk. og Gunnil Rasmusdatters Knud: Anne Olsd. Wrk., Mari Mognsd. Wrk., Jens Johansen Wrk., Peder Thomasen Wrk. og Tron Mognsen Wrk.
F.f. Johan Jensen Wrk. og Gunnil Rasmusdatters Anne: Ragnil Nielsd. Wrk., Margrethe Heisholt, Jens Jensen Wrk., Peder Nielsen Wrk. og Arve Henrichsen Wrk.

Astrid Pedersdatter var tidligere enke etter Hans Hansen "den lille" på Verket. Se Familie 73 - Verket 1801.
Det ble ingen barn i andre ekteskap. Johan Jensens andre kone var 45 år gammel da de gifta seg.


Familie 65.
Verket 1822.

Tømrer på jernverket
Lars Andersen fra Febakke nedre under S. Namløs f. 24/2-1793 d. 25/12-1846 på Febakke, 53 år gml., s.a. Anders Olsen Fæbakke.
g. i Holla 19/6-1817 m. Anne Kirstine Nilsdatter fra Opsal i Valebø f. 11/7-1796 d. 28/5-1860 på Febakke av "Brystsvaghed", 65 år. gml., d.a. Nils Christensen Opsahl.
1. Marthe Larsdatter f. 26/10-1817.
2. Anders Larsen f. 13/4-1819.
3. Nils f. 17/5-1822 d. 2/1-1824 på Verket.
4. Nils f. 18/1-1824.
5. Nils Andreas f. 16/5-1826 d. 22/6-1832 på Febakke, 6 år gml. "Druknet i Nordsøe."
6. Ole Larsen f. 15/3-1829.

F.f. Lars Andersen Wrk. og Anne Kirstine Nielsdatters Marthe: Anne Opsall, Kari Jøntved, Christen Fæbakke, Christen Opsall og Anders Thomasen Wrk.
F.f. Lars Andersen Wrk. og Anne Kirstine Nielsdatters Anders: Anne Christine Borstad, Kari Wale, Jon Wale, Augustinus Graver og Ole Wale.
F.f. Lars Andersen Wrk. og Anne Kirstine Nielsdatters Niels: Anne Opsall, Kari Opsall, Christen Opsall, Anders Olsen Hegna og Gunder Nielsen Opsall.
F.f. Lars Andersen Wrk. og Anne Kirstine Nielsdatters Niels: Marthe Jansd. Wrk., Kari Halvorsd. Wrk., Rasmus Olsen Wrk., Brønnil Jansen Wrk. og Anders Olsen Hegnen.
F.f. Inderste Lars Andersen Opsall og Anne Kirstine Nielsdatters Niels Andreas: Kirsten Opsall, Kirsten Gundersd. Wala, Halvor Waløen, Christen Opsall og Niels Gundersen Wala.
F.f. Lars Andersen Fæbakke og Anne Kirstine Nielsdatter Ole: Berthe Andersd. Wrk., Marthe Christensd., Kittil Johnsen Fæbakke, Steen Johnsen Wrk., Tyge Christensen Wrk.

Denne familien bodde på Febakke nedre fra ca. 1829.


Familie 66.
Verket 1822. Kaasa.

Jæger, tidligere kulledreng (1801)
Lars Tallaksen fra Verket dpt. 4/4-1778 i Hoff, Vestfold d. 10/11-1852 på Verket. "Værksarbeider, Enkemand, Lars Tallaksen, Wrk., 77 Aar.", s.a. Tallak Fingalsen. Se Familie 79a - Verket 1801.
g. i Bø kirke 20/10-1797 m. Anniken Knudsdatter fra Hørteverket i Bø f. 23/1-1773 d. 3/9-1845 på Verket, 83 år gml., d.a. Knud Sørensen og Lisbeth.
Forlovere: "Søren Knudsen Hægna og Thomas Holtebæk."
1. Jacob Larsen f. 10/9-1797 på Hørteverket. Se Familie 4 - Verket 1835.
2. Anne Larsdatter f. 29/11-1798 på Hørteverket.
3. Tallak Larsen f. 11/7-1802 i Holla. Se Familie 36 - Verket 1835.
4. Maren Larsdatter f. 11/5-1806.
5. Karen Larsdatter f. 21/8-1808.
6. Anne Lisbeth Larsdatter f. 30/7-1812 g.m. enkemann John Jahnsen. Se Familie 32 - Verket 1835.
7. Marthe Maria Larsdatter f. 22/3-1817.
8. Ingeborg Larsdatter f. 3/2-1821 g.m. Rasmus Johannessen Kabbe. Se Familie 17 - Verket 1845.

F.f. Lars Tallaksen Hørthe og Anneken Knudsdatters Jacob: Jacob Knudsen, Peder Klemmetsen, Mogens Knudsen, Margrethe Sørensd., Børte Johanisd.
F.f. Lars Tallaksen Hørthe og Anneken Knudsdatters Anne: Lars Jakobsen, Peder Klemmetsen, Margrete Gundersd., Mari Olsd., Kari Hansd.
F.f. Lars Tallacsen og Anne Knudsdatters Tallack: Mons Tronsen og Inger Andersd. Bergenhoug (+ foreldrene?)
F.f. Lars Tallaksen og Anniken Knudsdatters Maren: Giert Hansen, Johan Jensen, Berent Halvorsen, Ragnild Nielsd., Gunild Romnæss.
F.f. Lars Tallaksen Wrk. og Anniken Knudsdatters Karen: Ole Jensen, P. Thomasen, Berent Halvorsen, Maren Kaasen, Giertrud Hansd.
F.f. Lars Tallaksen Wrk. og Anneken Knudsdatters Anne Lisbet: Mari Heljesd. Wrk., Tale Tallaksd., Peder Thomasen Wrk., Bernt Halvorsen Wrk., Ole Nielsen Wrk.
F.f. Lars Tallachsen Wrk. og Anniken Knudsdatters Marthe Maria: Kirsten Kaasen, Anne Ringsevje, Abraham Kaasen, Peder Holden, Kittil Jensen Wrk.
F.f. Husmand Lars Tallachsen Kaasen og Anniken Knudsdatters Ingebor: Mari Helgesd. Pladsen, Lisbeth Hansd. Søwe, Reier Pladsen, Christopher Sverget, Ole Hansen Brenneboe.

Lars Tallaksen ble konfirmert i Bø kirke 31/5-1795 med bosted Hørteverket. Under folketellinga februar 1801 bodde ekteparet
Lars Tallaksen(25) og Anniken Knudsdatter(25) på Hørteverket i Bø. De har kommet til Holla mellom februar 1801 og sommeren
1802.

Lars Tallaksen ble, som gift mann, far til et barn, Inger Larsdatter, som ble født på Tveithegna und. Tveit den 24/2-1817.
Mor var den ugifte "Karen Andersdatter Tvedthegnen".


Familie 67.
Verket 1822.


Her var oppført ugift slagruller Jacob Larsen fra Verket (ovenfor) f. 10/9-1797 på Hørteverket i Bø. Se Familie 4 - Verket 1835.


Familie 68.
Verket 1822. Kronborg.

Snedker
Rasmus Olsen Kronborg fra Hegna under Ø. Heisholt f. 26/9-1788 d. 15/11-1836 på Kronborg, "49 Aar.", s.a. Ole Rasmussen Hegna.
g. i Holla 5/10-1815 m. Karen Nilsdatter fra Sagene f. 1/1-1789 d. 16/5-1874 på Stua ved Kvernodden "Kari Nilsdatter Stua, 86 Aar.", d.a. Nils Clemmetsen. Se Familie 12 - Sagene 1801.
1. Nils Rasmussen f. 18/11-1815. Se Familie 19 - Sagene 1835.
2. Thomas Rasmussen f. 2/12-1817. Se Familie 1 - Verket 1845.
3. Maria Rasmusdatter f. 20/2-1823 g.m. John Olsen. Se Familie 21 - Verket 1845.

F.f. Rasmus Olsen Wrk. og Karen Nielsdatters Niels: Kirsten E. Raaberg, Kari Halvorsd. Wrk., Niels Clemmetsen Saug., Clemmet Nielsen Saug. og Lars Andersen Wrk.
F.f. Rasmus Olsen Wrk. og Karen Nielsdatters Thomas: Kirsten Raaberg, Mari Bøe, Johannes Tvara, Christian Dahl og Anders Hegnen.
F.f. Rasmus Olsen Wrk. og Karen Nielsdatters Maria: Mari Nielsd. Wrk., Mari Olsd. Bøe, Niels Clemmetsen Saug., Tolf Odden, Jan H. Horn og Anders Olsen Hegnen.

Ingen flere barn døpt i Holla etter 1823.


Familie 69.
Verket 1822.

Hammersmedmester
Torbjørn Olsen fra Verket dpt. 19/9-1773, s.a. Ole Torbjørnsen. Se Familie 22 - Verket 1782.
g. i Holla 8/6-1797 m. enke Anne Olsdatter
Hovland i Landsmarka, Lunde f. 1/10-1762, d.a. Ole Larsen Hovland g. i Lunde 2/7-1755 m. Barbro Thomasdatter.
1. Thomas Torbjørnsen f. 5/10-1797. Se Familie 9 - Verket 1822.
2. Ole Torbjørnsen f. 30/11-1800 på Hørteverket i Bø.

F.f. Torbiørn Olsen Wrk. og Anne Olsdatters Thomas: Halvor Kragefet, Torbiørn Hansen Wrk., Søren Henricsen, Kirsten Andersd. Wrk., Anne Sommer.
F.f. Torbiørn Olsen ved Hørthe og Anne Olsdatters Ole: Ole Torbiørnsen, Thomas Holtebæk, Knud Rasmusen, Mætte Holtebæk, Mari Olsd
.

Denne familien flytta til Hørteverket i Bø. Trolig på vårparten i 1800.

Anne Olsdatter var enke etter Thomas Bertelsen. Se Familie 3b - Verket 1782.


Familie 70.
Verket 1822.

Slagruller
Hans Peter Petersen Berg fra Verket f. 1/10-1791 d. 24/9-1830 på Klyveberget i Solum, s.a. Peter Jonsen Berg. Se Familie 46 - Verket 1801.
g. i Holla 18/11-1815 m. Inger Nilsdatter fra Herre i Bamble dpt. 17/5-1792, d.a. Nils Andersen og Ingeborg Nilsdatter.
1. Karen Maria Hansdatter f. 6/1-1816.
2. Nils Hansen Berg f. 26/4-1818.
3. Ingeborg Johanne Hansdatter f. 3/3-1821.
4. Peter Hansen Berg f. 23/12-1826 under Klyve i Solum.
5. Christian Hansen Berg f. 16/5-1830 under Klyve i Solum.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Hans Peter Petersen Wrk. og Inger Nielsdatters Karen Maria: Ragnil Nielsd. Wrk., Maria Olsd. Wrk., Gunder Hansen Wrk., Gert Hansen Wrk. og Christian Dahl.
F.f. Hans Peter Petersen Wrk. og Inger Nielsdatters Niels: Christine Christensd. af Porsgrund, Anne Hansd. Wrk., Gunder Hansen Wrk., Gert Hansen Wrk., Tron Mognsen Wrk., Tron Nielsen Wrk. og Jan Gustav Petersen Wrk.
F.f. Hans Peter Petersen Wrk. og Inger Nielsdatters Ingebor Johanne: Berthe Tronsd. Wrk., Kari Halvorsd. Wrk., Ole Jonsen Møllen, Johannes Mathiasen Wrk. og Christen Olsen Wrk.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Denne familien flytta til Klyveberget i Solum en gang mellom 1821 og 1826.


Familie 71.
Verket 1822.

Her var oppført ungkar og hammersmed Rasmus Sørensen. Se Familie 16 - Verket 1835.


Familie 72.
Verket 1822.

Hammersvend, underoffiser
Anders Jacobsen d.y. fra Lille-Bø i Helgen f. 28/1-1782
d. 27/12-1857 på Myrene und. Bjørntvedt i Eidanger, 76 år gml., s.a. Jacob Andersen Bøe.
g. i Holla 2/5-1813 m. Karen Jørgensdatter fra Omtved(3) f. 27/7-1786 d. 30/9-1858 på Sanna i Eidanger, 70 år gml., d.a. Jørgen Pedersen Omtvedt.

Denne familien bodde senere på gården Lille-Bø i Helgen.


Familie 73.
Verket 1822.

Her var oppført ungkar og dagarbeider Ole Saamundsen. Se Familie 12 - Verket 1835.


Familie 74.
Verket 1822.

Sagmester
Johannes Mathiasen "fra Nomme under Baksås" f. ca. 1795, s.a. husmann Mathias NN.
g. i Holla 2/1-1819 m. Karen Andersdatter fra Verket f. 26/12-1790, d.a. Anders Halvorsen Næberud. Se Familie 44 - Verket 1782.
Forlovere: "
Halvor Baxaas og Halvor Næberud."
1. Marthe Johannesdatter f. 1/4-1819.
2. Petter Andreas Johannesen f. 2/12-1821.

F.f. Inderste Johannes Mathiasen Nomme og Karen Andersdatters Marthe: Kari Baxaas, Anne Jensd. Baxaas, Halvor Næberud, Jon Baxaas og Ellef Baxaas.
F.f. Saugmester Johannes Mathiasen Wrk. og Karen Andersdatters Petter Andreas: Marthe Nomme, Maria Mathiasd. Eie, Hans Næberud, Niels Berget, Jan Pedersen Wrk., Halvor Larsen Wrk. og Christen Olsen Wrk.

Dette er en av de familiene som er vanskelig å utrede skikkelig. Karen Andersdatters opphav er å finne på Jernverket.
Men han er ikke døpt i Holla. Heller ikke finnes han i inn- / utflytterlistene, ikke blant døde i Holla og heller ikke blant emi-
grantene. Johannes Mathisen/ Mathiasen var ikke i Holla i 1801. Han skal være født i ca. 1795, ifølge alder oppgitt ved vielsen.

Alternative Johannes Mathisen i folketellinga 1801 for Telemark:
Johannes Mathisen (Matthiæsen!) 5 år (f. ca. 1794) på Dybedal under Oterholt i Gjerpen.
Far: Bonde og jordbruker Mathias Johannesen(45). 1. ekteskap.
Mor: Karen Torjersdatter(38). 1. ekteskap.

Tips: Mathias er et mye brukt navn i Lardal og Hedrum.


Familie 75.
Verket 1822. Gartnerbolig.

Gartner
Peder Paus.
g.m. Andrea Bendixen
1. Birgithe Dorthea Pedersdatter Paus f. 14/7-1822 i Holla.
2. Pauline Andriette Pedersdatter Paus f. 14/10-1824 i Holla.

F.f. Gartner Peder Paus og Andrea Bendixens Birgithe Dorthea: Madame Arnesen, Jomfrue Bendixen, Forvalter Rolsted, Masmester Svendson Wrk., Bogholder J. R. Foss og A. Rolsted.
F.f. Gartner Peder Paus og Andrea Bendixens Pauline Andriette: Madame Svendsen, Jomfrue T. Kondrop (Condrup), Jomfrue B. Arnesen, forvalter Knutzen, Hr. P. Collet, J. P. Foss og A. Rolsted.

Gartner P. Paus var "cautionist" (forlover) ved en vielse i Holla kirke i november 1823.


Familie 76.
Verket 1822.

Her var oppført smed Anders Olsen Ausdal med familie. Se Familie 6 - Verket 1801.


Familie 77.
Verket 1822.

Møller
Ole Johnsen fra Verket f. 6/6-1792 d. 18/6-1853. "Møller Ole Johnsen Tuftedalen, 54 Aar gml.", s.a. Jon Jansen. Se Familie 33 - Verket 1782.
g i Holla 8/2-1817 m. Kirsti Jahnsdatter fra Verket f. 16/9-1794 d. 19/1-1878 på Verket, 84 År gml., d.a. Jahn Brynildsen. Se Familie 33 - Verket 1801.
1. John Olsen f. 19/10-1817. Se Familie 21 - Verket 1845.
2. Anne Margrethe (tvilling) f. 4/3-1820 d. 4/3-1820 på Verket. "1/2 Time."
0. Dødfødt pigebarn (tvilling) f. 4/3-1820.
3. Anne Margrethe f. 3/2-1821 d. 17/10-1824 på Verket. "3 Aar 8 Mnd. 15 Dage."
4. Sidsel Olsdatter f. 10/7-1824 g.m. Bent Jahnsen. Se Familie 31 - Verket 1845.
5. Jahn Olsen f. 4/11-1826.

F.f. Ole Jonsen Wrk. og Kirsten Jansdatters Jon: Kirsten Andersd. Wrk., Berthe Jonsd. Wrk., Jon Jansen Wrk., Jan Brønnilsen Wrk. og Brønnil Jansen Wrk.
F.f. Ole Jonsen Wrk. og Kirsten Jansdatters Anne Margrethe: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 4/3.
F.f. Ole Jonsen Wrk. og Kirsten Jansdatters Anne Margrethe: Bodel Maria Holden, Sidsel Jansd. Søwe, Jan Jonsen Wrk., Brønnil Jansen Wrk. og Jan Bentsen Wrk.
F.f. Ole Johnsen Wrk. og Kirsten Jahnsdatters Sidsel: Marthe Jahnsd. Wrk., Sidsel Olsd. Kaasen, Jan Johnsen Wrk., Arve Henrichsen Wrk. og Hans Hansen Wærket.
F.f. Ole Jonsen Wrk. og Kirsten Jansdatters Jan: Sessel Olsd. Wrk., Berthe Jansd. Wrk., Brønnil Jansen Wrk., Hans Helgeroen og Jon Jansen Wrk.

Ett mysterium (med oppklaring):
Om Karen Kirstine Olsdatter er datter her, så er hun ikke registrert døpt i Holla. Hun er heller ikke konfirmert her.
Ved vielsen er hun oppført som datter av "møller Ole Johnsen Wærket, 23 Aar." NB! Alder kan være unøyaktig.
Hun ble født på S. Brekkejordet i Gjerpen: Karen Kirstine Olsdatter f. 25/4-1817 på S. Brekke i Gjerpen av foreldrene
Ole Johnsen og Maren Paulsdatter. Hun ble g. i Holla 1840 m. Gunder Hansen. Se Familie 4 - Verket 1845.
Hun ble til tider også skrevet for Kari Olsdatter.


Familie 78.
Verket 1822.

Her var oppført verksarbeider Hans Hansen "den store" fra Verket dpt. 6/3-1763 d. 21/6-1829 på Verket. Se Familie 31 - Verket 1801.


Familie 79.
Verket 1822.

Her var oppført dagarbeider Anders Eishaug på Verket. Eishaug lå under Ulefoss gård. Forløpig uidentifisert.


Familie 80.
Verket 1822.

Verksarbeider
Hans Christensen fra Verket f. 18/12-1790 d. 16/12-1819 på Verket, 28 år, s.a. Christen Hansen. Se Familie 32 - Verket 1801.
g. i Holla 10/4-1811 m. Anne Lisbeth Tollefsdatter fra Verket f. 29/4-1789, d.a. Tollef Johannesen. Se Familie 29a- Verket 1801.
1. Christen Hansen f. 18/12-1811 d. 26/5-1835. "Værksarbeider Christen Hansen, 23 1/2 Aar." Ugift.
2. Tollef Hansen f. 12/11-1813. Se Familie 11 - Verket 1845.
3. Nils f. 25/7-1817 d. 27/4-1818 på Verket.
4. Johannes f. 9/9-1819 d. 20/4-1821 på Verket.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Hans Christensen Wrk. og Anne Lisbeth Tollefsdatters Christen: Anne Ellefsd. Wrk., Birthe Johnsd. Wrk., Halvor Christensen Wrk. Christopher Andersen og Johannes Rasmussen.
F.f. Hans Christensen Wrk. og Anne Lisbeth Tollefsdatters Tollev: Ingebor Tollefsd. Saugbr., Anne Marie Tollefsd. Wrk., Tollef Johannesen Wrk., Halvor Hansen Wrk. og Christopher Andersen Sverget.
F.f. 
Hans Christensen Wrk. og Anne Lisbeth Tollevsdatters Niels: Dorthe Tollevsd. Hørte, Anne Tollevsd. Wrk., Christopher Sverget, Ole Jonsen Wrk. og Tron Mognsen Wrk.
F.f. Hans Christensen Wrk. og Anne Lisbeth Tollevsdatters Johannes: Kirsten Jansd. Wrk., Maria Olsd. Wrk., Ole Nielsen Wrk., Ole Jonsen og Jan Bentsen Wærket.


Enka Anne Lisbeth Tollefsdatter ble g2g med Abraham Andersen. Se Familie 45 - Verket 1835.


Familie 81.
Verket 1822. (Konstruert).

Verksarbeider
Johan Arvesen fra Verket f. 22/8-1790, s.a. formersvend Arve Johansen. Se Familie 75 - Verket 1801.
g. i Holla 23/4-1814 m. Boel Kirstine Jansdatter fra Verket f. 16/8-1791 d. 9/5-1818 på Verket, 26 år, d.a. Jan Brynildsen. Se Familie 33 - Verket 1801.
1. Sissel Johansdatter f. 23/4-1814. Ikke konf. i Holla.
2. Aaste Katrine f. 15/1-1817 d. 26/5-1817. "Aaste Katrine Johansd. Wrk., 4 Mnd. 11 Dage."

F.f. Johan Arvesen Wrk. og Bodil Kirstine Jansdatters Sidsel: Anne Pedersd. Wrk., Sigri Arvesd. Wale, Jan Brønnilsen Wrk., Clemmet Arvesen Wrk. og Brønnil Jansen Wrk.
F.f. 
Johan Arvesen Wrk. og Bodel Kirstine Jansdatters Aaste Katrine: Mari Andersd. Wrk., Mari Hansd. Wrk., Jens Johansen Wrk., Jan Brønnilsen Wrk., Hans Holden og Brønnil Jansen Wrk.

Verksarbeider ("nu enkemand") Johan Arvesen (29 år) er registrert utflytta fra Holla til "Dyvaad" (Dybvaag ved Tvedestrand?) i 1819.


Familie 82.
Verket 1822. (Konstruert).

Kirkesanger, klokker, skolelærer
Niels Pedersen Dahl (Niels Dahl) fra Verket f. 21/12-1782 bg. 7/3-1810. "
Niels Dahl, Holden værks Velskikkede Forberedelses Lærer, 27 Aar.", s.a. klokker Peder Larsen Dahl. Se Familie 32 - Verket 1782.
g. i Holla 12/1-1805 m. skolelærer Birgithe Creutstine Deneker.
Forlovere: "Forwalter Poppe og Hr. Swensen."
1. Frederik Kirstinius Dahl f. 15/1-1807. Se Søve - Hovedbygningen.
2. Nils Peter Dahl f. 1/3-1810.

F.f. Klokker Niels Dahl og Hustrue Birgittas Frideric Kirstinius: Hr. P. Svensen, Andersen, Frue Dahl, A. Anundsen, Madame Poppe, Jomfrue M. Dahl.
F.f. Skolelærer Niels Dahl og Hustrue Birgitte Denekers 
Niels Peter: Præsten, Poppe, Svensen, Horn, Madame Svensen, Jomfrue Kirsten Dahl.


Til toppen: Trykk på [Home]

webmaster@gamleholla.no