ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Øvre Verket
Arbeiderboliger under Ulefos Jernværk

Oppdatert 12.08.2021


Jernværksvegen 1 - 7 - 2020. Kilde: www.kart1881.no.

Øvre Verket


Det er sikkert ikke vanskelig å forstå at det er umulig å kjenne til hvem som bodde nøyaktig hvor i disse husene før vi får Einar Jespersens
skildringer i boka hans Du slette ti', som Holla Historielag ga ut i 1980. Han er meget nøyaktig når han beskriver (med bilder) hvem som bodde
hvor på Øvre Verket under forrige århundreskifte. Før den tid har jeg gjort en oversikt over alle verkets arbeidere jeg har funnet fra før 1700 -
1920 i to egne dokumenter som heter Arbeidere på Verket: Del 1 (1700-1891) og Del 2 (1900-1920).
Se Holla Jernverk hvor alle eiere, forvaltere, marsmestere og hammermestere er nevnt, i tillegg til forklaring på hvor man kan finne gruvearbeidere.

Se også hustomter utskilt fra Jernværkets eiendom.


Jernværksvegen 1.
Eier: Ulefos Jernværk. "Lars-Annes hus". 3 leiligheter.

Høyre leilighet (når vi står ved inngangsdørene).

Former, pusser, gruvearbeider, graver, kirketjener
Alfred August Ingebretsen (Alfred Ingebretsen) fra Tune i Østfold f. 8/10-1865 (dpt. 19/11) d. 22/2-1919 på Verket av lungebetennelse, s.a. Ingebret Christiansen i Tune (ved Sarpsborg) og Maren Rasmusd. Utne.
g. i Holla 6/4-1888 m. Sofie Berthine Christensdatter (Sofie Ingebretsen) fra Nedre Verket f. 9/5-1867, d.a. former Christen Andersen Kronborg. Se Familie 48c - Verket 1891.
Forlovere: "
Peder Johnsen Vrk. og Hans Andersen Kronborg."
1. Ida Marie Ingebretsen f. 27/8-1888.
2. Ragna Augusta Ingebretsen f. 28/12-1889 g. i Holla 21/2-1909 m. gruvearb. Halvor Andreas Nilsen fra Hovigsrønningen i Bamble.
3. Ingvald Kristinius f. 10/8-1891 d. 18/8-1892 på Verket av "Krampe".
4. Klara Emilie Ingebretsen f. 16/3-1893 g. i Holla 21/4-1919 m. arb. ved Larviks bad, Karl Gustav Nilsen fra Larvik.
5. Borghild Josefine Ingebretsen f. 3/1-1895 g. i Holla 4/10-1919 m. sagarb. på Verket, Karl Andreas Halvorsen.
6. Aagot Charlotte Ingebretsen f. 9/11-1896 g. i Holla 28/12-1915 m. gruvearb. Georg Olsen Berge fra Febakke (f. 5/1-1893 i Skafså).
7. Asborg Edvine Ingebretsen f. 10/8-1898 g. i Holla 1/1-1917 m. gruvearb. Andreas Olsen Berge fra Huset i Helgen (f. 29/3-1897 i Skafså).
8. Sofie Bergliotte Ingebretsen f. 6/4-1900 g. i Holla 26/12-1927 m. bilfører Ivar Olsen fra Larvik.
9. Anker Asbjørn Ingebretsen f. 4/7-1901.
10. Sverre Kristinius Ingebretsen (Sverre Ingebretsen) f. 25/2-1904. Emigrerte til Canada som 23-åring i 1927.
11. Gjertrud Sigfride Ingebretsen f. 23/12-1905.
12. Alf Ragnar Ingebretsen f. 19/9-1907.

F.f. Kanalarbeider Alfred Ingebrigtsen, Sannerholt og Sofie Bertine Kristensdatters Ida Marie: Kristen Andersen Vrk., Hans Andersen Vrk., Kristian Johnsen Evje, Olava Olsd. Holla, Maren Jensd. Vrk.
F.f. Kanalarbeider Alfred Ingebrigtsen, Heisholtevjen og Sofie Bertine Kristensdatters Ragna Augusta: Hans Andersen Vrk., Kristian Johnsen Evjen, Ole Martinsen Evjen, Palma Andersen Heisholtlandet, Hanna Pedersd. ditto.
F.f. Sliberiarbeider Alfred Ingebrigtsen, Vrk. og Sofie Kristensdatters Ingvald Kristinius: Johanne Andreasd. Vrk., Johanne Thorstensd. Vrk., Jørgen Johannesen Vrk., John Isaksen Gruben, Oskar Ingebrigtsen Sagbruget.
F.f. Verksarb. Alfred August Ingebrigtsen Vrk. og Sofie Bertine Kristensdatters Klara Emilie: Anne Johannesd. Vrk., Anne Marie Tallaksd. Vrk., Nikolai Mathiassen Berget, Rasmus Rasmussen Vrk., Peder Gunnulfsen vrk.
F.f. Arbeider Alfred August Ingebrigtsen Vrk. og Sofie Berthine Kristensdatters Borghild Josefine: Lovise Gabrielsd. Vrk., Johanne Thorstensd. Vrk., Nikolai Mathiassen Holstad Vrk., Jens Hansen Vrk., Rasmus Rasmussen Vrk.
F.f. Former Alfred August Ingebretsen Vrk. og Sofie Berthine Kristensdatters Aagot Charlotte: Kone Gina Olsd. Vrk., Pige Ingeborg Andreasd. Vrk., arb. Jens Hansen Vrk., arb. Nikolai Holstad Vrk., arb. Rasmus Rasmussen Vrk.
F.f. Former Alfred August Ingebretsen Vrk. og Sofie Berthine Kristensdatters Asborg Edevine: Kone Jørgine Olsd. Vrk., Pige Mari Halvorsd. Kronborg, Arb. Nikolai Holstad, Arb. Peder Gunnulfsen Vrk., Arb. Andreas Kristensen Vrk.
F.f. Pudser Alfred August Ingebretsen Vrk. og Sofie Berthine Kristensdatters Sofie Bergliotte: Kone Jørgine Andreasd. Kaasen, pige Anne Kirstine Olsd. ditto, Dagarb. Andreas Jørgensen Vrk., Andreas Kristensen Vrk.
F.f. Grubearb. Alfred August Ingebretsen Vrk. og Sofie Berthine Kristensdatters Anker Asbjørn: Kone Andrea Eriksen Vrk., pige Anne Olsen Vrk., Sliberiarb. Andreas Jørgensen, Sagarb. Andreas Kristensen, Vrk.
F.f. Verksarb. Alfred Ingebrigtsen Vrk. og Sofie Bertine Kristensdatters Sverre Kristinius: Kone Karen Jørgensen, Vrk., Pige Ida Alfredsen, Sliberiarb. Andreas Jørgensen, Sagarb. Andreas Kristensen Vrk.
F.f. Verksarb. Alfred Ingebrigtsen Vrk. og Hustru Sofie Kristensdatters Gjertrud Sigfride: Kone Andrea Ødegaarden, Vrk., Pige Ida Alfredsen, Prestegaarden, Alfred Ingebrigtsen, Sagbrugsarb. Hans Kristensen.
F.f. Verksarb. Alfred Ingebrigtsen Vrk. og Sofie Kristensdatters Alf Ragnar: Kone Andrea Eriksd. Vrk., Pige Klara Alfredsd., Verksarb. Andreas Kristensen Vrk., Hans Kristensen Vrk.

Da Alfred og Sofie gifta seg i 1888 var han kanalarbeider. Det betyr nok at han kom til Holla som anleggsarbeider under kanaltiden.
Alfred fant kjærligheten på Verket og ble her. Det var alltids arbeide å få på Ulefos Jernværk for en som ville jobbe. Han begynte der
i 1892. I 1896 ble han former samme sted.

Hun ble konfirmert i Holla, mens han ble konfirmert i Tune kirke, Smålenene (Østfold) i 1880.

Losjerende her i 1891:
Oskar Edvin Engebrektesen (Oskar Ingebretsen), Ugift, Logerende hørende til Familien. Arbeider ved Jernstøberi, f. 1872 i Tune. Midlertidig fraværende i Tune.
Ingeborg Tomasdatter, Ugift, enslig Logerende, Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1828 i Holden.

Denne familien bodde trolig her også under folketellinga 1891.

KildeDu slette ti' av Einar Jespersen (Holla Historielag 1980).
"I huset som nå eies av fru Astrid Engebretsen, bodde Sofie og Alfred Engebretsen (Ingebretsen) med sine elleve barn, åtte jenter og tre gutter. Alfred var fra Smålenene. En orn'tlig rugg av en kar, brei over ryggen og sterk som en bjønn. Ved siden av sin ti timers dag i støperiet var han graver og kirketjener. Ufattelig hva den karen kunne orke. Jobben i støperiet var i pussehuset, blant det tyngste som fantes og uhyre skadelig på grunn av støvet.
Etter endt dagsverk kunne du se lyset fra karbidlampen hans på kirkegården. Det var en ny grav som skulle stå ferdig til morgendagen. Seks fot i tæle og hard leire uten annet redskap enn spade og spett, var hard kost for en som hadde stått i arbeid fra klokken seks om morgenen. Til langt på natt kunne du se lyset fra kirkegården, men neste dag sto graven ferdig til å ta i mot de siste levninger av den henfarende. Ved begravelsen betjente Alfred også kirkeklokkene. Ingen skulle i jorden uten klokkeklang.
Enda hadde Alfred tid til å skjøtte en liten jordvei ved siden av. Han hadde både fjøs og låve, ku, gris og somme tider også hest. I "dreftetia" var det bestandig trafikk rundt Alfreds uthuser. Mangen en kuhandel ble avgjort på låvebrua, og kjøpskåla drukket bak låveveggen. Tross hardt arbeid hadde Alfred bevart sitt gode humør. I 1905 ble han utkalt som grensevakt. Situasjonen var alvorlig - det kunne bli krig med Sverige. Men Alfred tok innkallelsen med humør. - Blire ente krig med Sverige, sa Alfred, - så ska akkevitten få unngjelde. -
Alfred ble ikke gammel. Hardt arbeid og silikose gjorde at en lungebetennelse knekket ham i sekstiårene. Han fikk sin grav på Kronborg kirkegård blant alle dem som han i levende live hadde beredt et hvilested. Han fortjener å minnes som den trofaste sliter og kjempekar han var."

Thorleif K. Engebretsen f. 18/5-1921 d. 10/4-1989.
g.m. Astrid f. 14/1-1923 d. 19/1-2008
Beboere etter August og Sofie. De er begge gravlagt i Lunde.

 

Midtre leilighet.

Marie Thomassen (i Einar Jespersens yngre år)

Venstre leilighet.

Lars-Anne het egentlig Anne Gunnuldsdatter.


Jernverksvegen 2.
Eier: Ulefos Jernværk. "Hans Odins hus".

Former, jordbruker
Hans Odin Andreasen fra Godjord under Verket f. 16/1-1857 d. 20/1-1934, s.a. Andreas Hansen (Andreas Dammen). Se Familie 48 - Verket 1865.
g. i Holla 18/10-1878 m. Julette Marie Andreasdatter fra Bakken under Verket f. 30/11-1858 d. 7/9-1945, d.a. Andreas Johnsen Bakken. Se Bakken under Prestegården.
Forlovere: "
Jacob Petter Gundersen Vrk. og Johannes Pedersen Vrk."
1. Ingeborg Andrea Hansen f. 13/7-1879 d. 27/5-1894 på Verket av lungebetennelse.
2. Andreas Odin Hansen (Andreas Hansen) f. 1/9-1881. Konfirmert fra Verket som "Andreas Hansen" i 1895. Se Bergegata 19 under Prestegården.
3. Anna Marie Hansen f. 6/9-1883. Borte i 1910.
4. Anton Hansen f. 31/1-1886. Borte i 1910.
5. Hans Hansen f. 4/6-1888. "Dæksgut paa bugserbaad" i 1910, g. i Holla 14/3-1914 m. Nora Karethe Hansen fra Verket f. 30/10-1891, d.a. Hans Gulliksen.
6. Johannes Hansen f. 17/10-1890. Sagarbeider i 1910.
7. Herman Johan Hansen f. 30/7-1893. Pusser ved støperiet i 1910, g. i Holla 28/7-1918 m. Alma Julianne Olsen f. 1894 i Skafså i Mo.
8. Ingeborg Andrea Hansen f. 18/11-1894.
9. Inga Anette Hansen f. 26/5-1897.
10. Klara Lovise Hansen f. 17/9-1899 g. i Holla 4/2-1928 m. enkemann og baker Åsmund J. Åsmundsen i Flatdal (f. i Holla 1897).
11. Emil Hansen f. 27/9-1902.

F.f. Arb. Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreasdatters Ingeborg Andrea: Georgine Olsd. Vrk., Marie Halvorsd. Vrk., Andreas Hansen Vrk., John Andreasen Vrk., Ingvard Andreasen Bakken.
F.f. Former Hans Odin Andreasen og Julette Marie Andreasdatters 
Andreas: Karen Andrea Rasmusd. Vrk., Anne Elise Andreasd. Bakken, Johannes Andreasen og Jacob Andreasen Vrk.
F.f. Former Hans Odin Andreassen og Julette Marie Andreasdatters 
Anna Marie: Karen Andrea Rasmusd. Vrk., Ingeborg Sofie Clausd. Fæbakke, Andreas Hansen Vrk., Lars Johnsen Vrk., Jacob Andreassen Vrk.
F.f. Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreassens 
Anton: Aase Malene Thorsd. Vrk., Marie Jensd. Halvorstaa, Andreas Hansen Vrk., Jacob Andreassen Vrk. og Barnets Fader.
F.f. Former Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreasdatters 
Hans: Marie Jensd. Vrk., Marie Larsd. Vrk., Andreas Hansen Vrk., Johan Andreassen Bakken, Vrk. og Johannes Andreassen Bakken, Vrk.
F.f. Former Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreasdatters 
Johannes: Jørgine Olsd. Vrk., Marianne Thorsd. Vrk., Andreas Hansen Vrk., Herman Hansen Vrk. og Faderen.
F.f. Støberiarb. Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreasdatters 
Herman Johan: Karen Andrea Rasmusd. Vrk., Anethe Olsd. Vrk., Andreas Hansen Vrk., Jørgen Olaus Evensen Vrk., Faderen.
F.f. Former Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreasdatters 
Ingeborg Andrea: Jørgine Olsd. Vrk., Ingeborg Andreasd. Vrk., Andreas Hansen Vrk., Jørgen Olaves Evensen Vrk., Faderen.
F.f. Former Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreasdatters 
Inga Anette: Marie Jensd. Vrk., pige Ingeborg Andreasd. Vrk., Arb. Andreas Hansen Vrk., Former Jørgen Evensen Vrk., Faderen.
F.f. Former Hans Odin Andreassen Vrk. og Julette Marie Andreasdatters 
Klara Lovise: Jørgine Olsd. Vrk., pige Anna Marie Hansen Vrk., Andreas Hansen Vrk., Jakob Andreassen Bakken, Faderen.
F.f. Former Hans Odin Andreassen, Vrk. og Julette Marie Andreasdatters 
Emil: Anne Rasmusd. Vrk., Ida Abrahamsd. Vrk., Andreas Hansen Vrk. og Faderen.

Denne familien bodde i en arbeiderbolig, tilhørende verket, også i 1910. Da bodde enka "Anne Rasmussen" f. 1835 her.
Hun var nevnt som pensjonist.

Losjerende i 1910: Enke Anne Rasmussen f. 1835 i Holla. Pensjonist.


Jernverksvegen 3.
Eier: Ulefos Jernværk. "Sandbakkens hus".


Einar Jespersens barndomshjem på øvre Verket. "Sandbakkens hus". Skannet fra boka Du slette ti' (Einar Jespersen) - 1980.

Snekker
Even Andreas Jespersen (Even Jespersen) fra Verket f. 6/10-1861 i Lunde d. 10/3-1952, s.a. arbeider Jesper Kittilsen. Se Familie 96 - Verket 1865.
g. i Solum 29/12-1885 m. Marthine Hansdatter fra Velkom under Kolstad store f. 28/4-1862 d. 27/9-1937, d.a. gbr. Hans Tygesen.
Forlovere: "Gaardmand Anders Hansen Fjære og gaardm. Hans Tygesen Hauknæsodden."
1. Jenny Anette Jespersen f. 24/1-1886 g.m. Ole Tjøstolfsen.
2. Hilda Marie Jespersen f. 19/8-1887 g.m. Andreas Tjøstolfsen.
3. Gunda Mathilde Jespersen f. 28/4-1890 g.m. enkem. Karl Henry Bolstad. Flytta til Herøya i Eidanger (Porsgrunn).
4. Martha Emilie Jespersen f. 16/9-1892 g.m. Peder Olsen.
5. Ingerid Therese Jespersen f. 7/5-1895 g.m. Oskar Adolf Andreassen.
6. Hans Johan Jespersen f. 6/10-1898.
7. Einar Anker f. 19/7-1901 d. 12/7-1903.
8. Einar Anker Jespersen f. 16/11-1904.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Dagarb. Even Andreas Jespersen Vrk. og Marthine Hansens Jenny Anette: Anna Olsen Ulefos, Johanna Hansen Ulefos, Jesper Kittilsen ditto, Hans Andersen ditto, Andreas Jespersen ditto.
F.f. Tømmermand Even Andreas Jespersen og Marthine Hansens 
Hilda Marie: Kristine Johannesd. Vrk., Hanna Hansd. af Solum, Teodor Hansen ditto, Jesper Kittilsen Vrk. og Peder Jespersen Vrk.
F.f. Arb. Even Jespersen Vrk. og Marthine Hansdatters 
Gunda Mathilde: Johanne Andreasd. Kronborg, Hanna Hansd. af Solum, Theodor Hansen af Solum, Jesper Kittilsen Vrk., Andreas Johnsen Vrk. og Karl Kittilsen Vrk.
F.f. Værksarb. Even Andreas Jespersen og Martine Hansdatters 
Martha Emilie: Sofie Klausd. Vrk., Johanne Hansd. Vrk., Ole Johnsen Vrk., Karl Kittilsen Vrk. Karl Gundersen Vrk.
F.f. Tømmermand Even Andreas Jespersen, Ulefos og Martine Hansdatters 
Ingerid Therese: Andreas Jespersen Vrk., Former Marinius Olsen, Fabr.arb. Karl Gundersen, Sofie Klausd., Gunhild Jespersd.
F.f. Snedker Even Andreas Jespersen Vrk. og Martine Hansdatters 
Hans Johan: Kone Sofie Klausd., Pige Marie Hansd. af Solum, Arb. Kittil Jespersen, Arb. Andreas Jespersen Vrk., Arb. Jørgen Evensen Vrk.
F.f. Tømmermand Even Andreas Jespersen, Vrk. og Martine Hansdatters 
Einar Anker: Former Nils Johnsen Vrk., kone Hanna Hansdatter Vrk., pige Gunhild Jespersd. Vrk., Former Johannes Jespersen, Karl Gundersen Vrk.
F.f. Tømmermand Even Andreas Jespersen Vrk. og Martine Hansdatters 
Einar Anker: Amalia Halvorsen Vrk., Andreas Halvorsen Vrk., Lars Larsen Vrk., Martinius Olsen Vrk. og Hilda Evensd. Vrk.


Marthine og Even Jespersen på 1920-tallet.. Skannet fra boka Du slette ti' (Einar Jespersen) - 1980.

KildeDu slette ti' av Einar Jespersen (Holla Historielag 1980).
Jeg var den yngste av syv søsken, fem jenter og to gutter, som vokste opp på Værket. Det var liv og røre når alle var samlet. Jentene hadde sine veninner og kavalerer og sang og musikk fylte huset. (----). Om de gamle som har gått bort er det bare godt å si. Værket var deres lille verden. Her levde de i en evig kamp for tilværelsen. Gods og gull var dem ukjent, og de hadde ingen organisasjon til å ivareta sine rettigheter. De var helt i arbeidsgiverens hender, og det han kunne by dem foruten to kroner dagen, var billig hus, ved til en krone og syv øre favnen og fri kiste. Det var vel frykten for å kaste seg ut i det ukjente som fikk dem til å fortsette slekt etter slekt.

De gamle her er gravlagt på Holla gamle.


.Jernverksvegen 4.
Eier: Ulefos Jernværk. "Stavåsens hus".

 


Jernverksvegen 5.
Eier: Ulefos Jernværk. "Huset på muren". Tidligere konditori.

 


Jernverksvegen 6.
Eier: Ulefos Jernværk. "Karines hus". Tomannsbolig.

Venstre leilighet.

Former
Asjer Olsen fra S. Fjeldstad under S. Namløs f. 4/8-1847 d. 30/1-1915 på Verket av "Lungebetændelse", s.a. Ole Andersen Fæbakke.
g. i Holla 18/11-1870 m. Andrea Tallaksdatter (Andrea Olsen) fra Verket f. 26/8-1843 d. 23/9-1926 på Verket av alderdom, d.a. Tallak Larsen. Se Familie 36 - Verket 1835.
Forlovere: "
John Tallaksen Vrk. og Thomas Larsen Vrk."
1. Karen Marie Asjersdatter f. 16/2-1871 d. 27/4-1926 på Verket av "Hjertelammelse". Ugift.
2. Olaus Thorvald Olsen f. 9/9-1874.
3. Carl Andreas Olsen f. 23/12-1876.
4. Anne Elise f. 17/1-1880 d. 7/2-1880 på Verket.
5. Johannes f. 24/5-1881 d. 30/5-1881 på Verket.
6. Mathilde Lovise Olsen f. 4/10-1882 g. i Holla 17/6-1916 m. modellsnekker Martin Johannesen Kabbe.
7. Anne Elise Olsen f. 26/11-1887 g.m. kjøpmann Herman Ingvald Nilsen. Se Evje under Søve.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Asgjær Olsen Vrk., og Andrea Tallaksdatters Karen Marie: Maria Tallaksd. Vrk., Maria Olsd. Vrk., Ole Andersen Fæbakke, John Tallaksen ditto, Ole Tronsen Vrk.
F.f. Asgiær Olsen Vrk. og Andrea Tallaksdatters 
Olaus Thorvald: Maria Tallaksd. Vrk., Thomine Jonsd. Vrk., Andreas Jonsen Bakken, John Tallaksen Vrk., Johannes Johannesen Sandbakken.
F.f. Former Asgjær Olsen Vrk. og Andrea Tallaksdatters 
Carl Andreas: Anne Andersd. Vrk., Anne K. Olsd. Fæbakke, Andreas Jonsen ditto, Jon Tallaksen Vrk., Johannes Johannesen Sandbakken.
F.f. Arb. Asgær Olsen vrk. og Andrea Tallaksdatters 
Anne Elise: (Ingen faddere) Hjemmedøbt af Thor Pedersen 6te Febr., død 7de Febr., uden at komme i Kirken.
F.f. Arb. Asgjær Olsen Vrk. og Andrea Tallaksdatters 
Johannes: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Thor Pedersen. Død før hjemmedaaben blev bekræftet.
F.f. Former Asgjær Olsen Vrk. og Andrea Tallaksdatters 
Mathilde Lovise: Tomine Johnsd. Vrk., Gunild Johnsd. Vrk., Johannes Johannesen Sandbakken, Andreas Olsen Fæbakke, Nils Andreassen Vrk.
F.f. Former Asgeir Olsen Vrk. og Andrea Tallaksens 
Anna Elise: Karoline Arnesen Vrk., Anne Evensen Vrk., Severin Thorbjørnsen Vrk., Even Gjermundsen Vrk. og Johannes Johannesen Sandbakken (Vrk.).

Andreas mor bodde her i 1900. "Kari Tallaksen f. 1809 i Hollen, enke, Logerende, Understøttes."
Hun døde her ett år seinere.

Losjerende 1910:
Ole T. Storli f. 11/12-1871 i Sauherad, ugift. Tømmermand (snekker).
Sveinung Moen f. 1/3-1891 i Holla, ugift. Tømmermand (snekker).

KildeDu slette ti' av Einar Jespersen (Holla Historielag 1980).
"Andrea og Asjer levde stille og tilbaketrukket. Han jobbet i støperiet og Andrea hadde sin lille hage og hønshus, og var hønene i slag, kunne du få kjøpt egg for fem øre stykke."

 


Høyre leilighet.

Dette er leiligheten en gullsmed holdt til i på 1990-tallet. I 2020: Rammeverksted.

Sagmester, tømmermann
Hans Hansen Bærland d.e. fra Verket f. 19/6-1837 d. 15/5-1917, s.a. smed Hans Hansen Bærland. Se Familie 14 - Verket 1835.
g1g i Holla 4/12-1857 m. Ingeborg Gundersdatter fra Kalvodde under Sannes f. 30/9-1835 på Kalvodde d. 30/10-1894 på Verket av "Kræftsvulst", d.a. Gunder Gulbrandsen.
g2g i Holla 2/11-1897 m. enke Anne Karine Christensdatter (Karine Bærland) fra Hegna under Baksås f. 16/12-1854, d.a. husmann Christen Larsen Hægnen.
Forlovere: "
Former Anker Olsen, Vrk. og Johannes Olsen Kabbe, Vrk."
1. Kirsti Hansdatter f. 20/12-1857.
2. Hans Hansen Bærland d.y. f. 11/9-1860. Se Familie 68 - Verket 1910.
3. Anne f. 16/9-1863 d. 7/4-1865 på Verket.
4. Anne Hansdatter f. 25/12-1865.
5. Gunder Hansen Bærland f. 30/8-1868.
6. Andreas Hansen Bærland f. 30/1-1872.
7. Hanna f. 21/8-1874.
8. Hanna Hansdatter f. 12/3-1877.

F.f. Wærksarb. Hans Hansen Spærland(!) og Ingebor Gundersdatters Kirsti: Gunnild Gundersd. Namløs, Anne Gundersd. Namløs, Ole Arvesen Namløs, Hans Olsen Vrk., Lars Johnsen ditto.
F.f. Hans Hansen Spærland(!) Vrk. og Ingebor Gundersdatters 
Hans: Marthe Hansd. Vrk., Anne Gundersd. Søwe, Ole Arvesen Namløs, Anders Saamundsen Vrk., Lars Johnsen Vrk.
F.f. Hans Hansen Spærland(!) Vrk. og Ingeborg Gundersdatters 
Anne: Gunnil Gundersd. Namløs, Anne Gundersd. Søwe, Ole Arvesen Namløs, Anders Somundsen Vrk., Hans Olsen Vrk.
F.f. 
Hans Hansen Spærland(!) Vrk. og Ingeborg Gundersdatters Anne: Marte Hansd. Vrk., Karen Hansd. Saugbr., Hans Olsen Vrk., Hans Johnsen Vrk., Anders Saamundsen Vrk.
F.f. 
Hans Hansen Spærland(!) Værket og Ingeborg Gundersdatters Gunder: Marte Hansd. Vrk., Karine Eliasd. Vrk., Anders Somundsen Vrk., Hans Andersen og Andreas Thomassen Vrk.
F.f. Hans Hansen Spærland
(!) Vrk. og Ingeborg Gundersdatters Andreas: Marthe Hansd. Vrk., Gurine Gundersd. Søve, Elias Hansen Øgaarden, Peder Thomassen Vrk., Hans Andersen Vrk.
F.f. Hans Hansen Spærland
(!) Vrk. og Ingeborg Gundersdatters Hanna: Kari Pedersd. Vrk., Marie Pedersd. Vrk., Anders Saamundsen Vrk., Peder Eriksen Sagb., Hans Andersen Vrk.
F.f. Sagmester Hans Hansen Spærland
(!) og Ingeborg Gundersdatters Hanna: Karine Eliasd. Vrk., Kirsti Hansd. Vrk., Anders Saamundsen Vrk., Hans Andersen Vrk., Hans Pedersen Sagb.

Beboer her i 1865: Hans mor, enka Kirsten Eriksdatter, Pensionist, (62). Født i Holla.

Med dette mener jeg vi trygt kan si at stedsnavnet "Spærland" som i kirkebøkene er nevnt i forbindelse med denne
familien skal være "Bærland" og at navnet må ha vært feiltolka av sognepresten. Slekta i fars-linje har bodd og jobbet
på Verket beviselig siden tidlig på 1700-tallet.

Hans andre kone Anne Karine Christensdatter var enke etter Ole Johannesen fra Verket. Se Familie 32a - Verket 1891.

KildeDu slette ti' av Einar Jespersen (Holla Historielag 1980).
"I en tomannsbolig ("Karines hus") holdt Karine og Hans Bærland og Andrea og Asjer Olsen til. Det var to Hans Bærland (far og sønn), så vi sa bestandig Gamle-Bærland. Han var stor og breiskuldra, arbeida på Saga og sa i grunnen svært lite. Karine derimot hadde snakketøyet i orden. Det var et drivandes kvinnfolk som hadde husdyr sjøl, men enda til kunne ta ånnearbeid på gårdane rundt omkring. Når hun fikk ros for at hun var så seig til å henge i, svarte Karine at 'når jæ ærber, så ærber jæ', Karine kunne sette igler på folk. På store tre-pelers flasker hadde hun hesteigler stående i vann i vinduet. Hvis noen led av sår som ikke ville gro eller annen styggedom som kunne tenkes å stå i forbindelse med vondt blod, så ble Karine budsendt. Hun satte igler på det vonde stedet for å suge ut djevelskapet. Om kuren hadde den forønskede virkning, vet jeg ikke, men det er et gammelt ord som sier at - me' go'tru å store ståvlær, kan du gå på vannet. -"

 


Jernverksvegen 7.
Eier: Ulefos Jernværk. "Olines hus". To familier.

Venstre leilighet (når vi står foran inngangsdørene).

Former, husmann
Halvor Andreassen Kronborg fra Verket f. 23/1-1849, s.a. Andreas Johnsen Kronborg. Se Familie 114 - Verket 1865.
g. i Holla 29/12-1874 m. Anne Olsdatter fra Rui i Åmotsdal, Seljord f. 8/4-1849 d. 9/2-1891 på Kronborg av tæring, d.a. Ole Knutsen Rui og Bergit Halvorsdatter.
Forlovere: "
Ole Olsen Kronborg og Jesper Kittilsen Helgeroen."
1. Anna Marie Halvorsdatter f. 21/6-1875.
2. Bertha Elise Halvorsdatter f. 10/12-1876.
3. Andrea Halvorsdatter f. 15/8-1879.
4. Oline Halvorsdatter f. 12/10-1881.
5. Amalie Halvorsdatter f. 1/6-1883 g.m. Anthon Edvard Aasmundsen. Se Familie 97 - Verket 1910.
6. Andreas Kronborg f. 24/4-1885 d. 5/10-1963. Sagarbeider ved Verket i 1900.
7. Ole Kronborg f. 3/1-1887.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Halvor Andreassen Kronborg og Anne Olsdatters Anna Marie: Berthe Andreasd. fra Kjøbenhavn, Bergith Olsd. Hægland, Andreas Johnsen Vrk., Ole Vetlesen Præstegaarden, John Jespersen Kronborg, Knud Olsen Sannæs.
F.f. Former Halvor Andreasen Kronborg og Anne Olsdatters 
Bertha Elise: Ingeborg Olsd. Hægland, Bergitte Olsd. ditto, Nils Pedersen ditto, Ole Vetlesen Holla, Ole Olsen Vrk., Bent Nilsen Vrk.
F.f. Former Halvor Andreassen Vrk. og Anne Olsdatters 
Andrea: Johannes Andreasd. Vrk., Constance Stensd. Vrk., Ole Vetlesen Holla, Knud Olsen Tved, Ole Olsen Vrk., Ole Nilsen Kamperhoug.
F.f. Former Halvor Andreasen Kronborg og Anne Olsdatters 
Oline: Johanne Andreasd. Kronborg, Berthine Olsd. Vrk., Ole Olsen Vrk., Knud Olsen Sagb., Ole Andersen Kronborg.
F.f. 
Former Halvor Andreassen Kronborg og Anne Olsdatters Amalie: Gunnild Olsd. Hegland, Berthine Olsd. Holla., Johannes Pedersen Hegland, Ole Johannesen Heggen, Ole Olsen Heggen, Even Jespersen Vrk.
F.f. Former Halvor Andreassen Kronborg og Anne Olsdatters 
Andreas: Ingeborg Olsd. Hægland, Berthine Olsd. Holla, Ole Johannesen Vrk., Ole Olsen Vrk., Knud Olsen Heisholt.
F.f. Former Halvor Andreassen Vrk. og Anne Olsdatters 
Ole: Else Olsd. Kaasa, Kirstine Olsd. Vrk., Ole Johannesen Vrk., Ole Olsen Vrk. og Knud Olsen Sagbruget.

Kilde: Kirkebok for Holla (1861-1879) - Innflyttingslistene.
Vaaren 1871. Pige Anne Olsdatter, 20 Aar gml.  for at tjene paa Søve. Innflyttet fra Siljord.
Hun hadde tidligere tjent i Solum.

Enkemann Andreas Hansen Dammen f. 20/11-1830 d. 16/9-1914 på Verket "av Kræft".
Andreas Dammen b
odde her på sine eldre dager, med sin husholderske Anne Halvorsdatter.
Denne Andreas Hansen var far til Hans Odin Andreassen. Se Jernverksv. 2 på Øvre Verket.
Anne Halvorsdatter var enke etter

Se Andreas Hansen med familie: Familie 48 - Verket 1865.

KildeDu slette ti' av Einar Jespersen (Holla Historielag 1980).
"Andreas Dammen var nærmeste nabo. Jeg kan ikke huske Andreas annet enn som en koselig gubbe med hvitt skjegg. Sommerstid satt han for det meste på trammen sin og sa svært lite. Han var ikke helt frisk. Husholdersken hans het Anne Halvorsdatter, men vi sa bare Anne Dammen. Det klarte seg. Anne tilhørte 'Tørklemenigheten' (Den evangeliske Lutherske kirke - DELK). Hun sang Kingos salmer med skjelvende røst og var bare snill. Unntagen når vi gikk julebukk, da var hun sint. - Gå ut herifrå born, sa hun - dere går djevelens ærend. Anne hadde sukkersyke og hadde fått det råd av doktor Backe at hun skulle ta en konjakker om dagen. Det var godt for helsa. Men det skulle være orn'tlig vare, sa Backe. Det var skipper Jørgen Næset,  'Jør'n på Gvarv', som vi sa, som besørget innkjøpet av Anne utskeielser. Klokka ni om mårran gikk Anne ned på brygga, leverte Jør'n fem kroner over rekka, og klokka fem om ettermiddagen kunne hun hente brygget. Anne strøk papiret  av flaska, holdt den opp mot lyset og sa, - M'jo, de e' rette slage, og Jør'n nikket og samtykket.
Utpå sommeren ble Andreas dårligere. Han orket ikke å sitte på trammen lenger, men var havnet i senga. Anne gikk til og fra med dråper og drikke, og somme tider satt hun ved senga og leste i postillen (boka de brukte i menigheten hun var med i), mens Andreas lå med foldede hender og forsøkte å følge med.
Vi unger holdt det gående med leik og skrål som før inntil Anne kom ut på trammen og sa at: - nå måtte vi vara snille born for nå ligger Andreas på 'det siste'. Vi skjønte ikke det der med 'å ligge på det siste', men av Annes bedrøvelige ansikt og tårene som rant rant nedover de skrukkede kinn, skjønte vi at dette var alvorlig, så vi trakk oss tilbake. Dagen etter var Andreas død. Gjennom den åpne døra så vi kista sto midt på gulvet. Og Anna sa at nå måtte vi komme inn og se hvor pent Andreas lå. Vi hadde aldri før sett døden på nært hold, og litt redde var vi jo. Men nysgjerrigheten tok overhånd, og vi snek oss bort til kista. Der lå Andreas i et hvitt klede. Det hvite skjegget lå utover brystet og i de foldede hendene hans hadde Anne stukket grener av mørtelen sin. Det var litt nifst, men da Anne sa at nå hviler Andreas i Guds hender og har det bare godt, så syntes vi ikke at det var så vondt å dø likevel."

Enke
Oline Heggen.
Bruker 1920.

Se hennes fulltallige familie på Heggen.


Høyre leilighet (når vi står foran inngangsdørene).

Sagarbeider på Verket
Ole Olsen Skaardal fra Skårdal f. 8/1-1833 d. 3/7-1920 på Verket av "Lungebetændelse", s.a. Ole Evensen Skaardal.
g. i Holla 5/2-1864 m. Anne Johanne Rasmusdatter fra Verket f. 4/8-1841 d. 23/2-1914 på Verket av en "Mavesygdom", d.a. Rasmus Johannesen. Se Familie 17 - Verket 1845.
Forlovere: "Gunder Jacobsen Værket og Rasmus Johannessen Værket."
0. Dødfødt drengebarn f. 31/3-1864. "
Ole Olsen Skaardal nu Værket, og Anna Johanne Rasmusdatters dødfødte drengebarn."
1. Ole f. 11/7-1865 d. 19/6-1868 på Verket, 3 år gml.
2. Rasmus Olsen f. 25/3-1867 d. 5/12-1892 på Verket av tuberkulose. Ugift.
3. Ingeborg Olsdatter f. 16/8-1869.
4. Anette Olsdatter f. 15/10-1871 g. i Holla 26/12-1897 m. Knut Knutsen Bjerva fra Lunde f. 1868.
5. Ole Olsen f. 21/12-1873. Sagarbeider 1891, g. i Holla 30/11-1901 m. Anne Josefine Olsdatter fra Vrk., d.a. Ole Johannesen Vrk.
6. Johannes Olsen Skaardal (Johannes Skaardal) f. 13/1-1876  d. mai 1923. "Bæregut" i 1891, g. i Holla 22/9-1900 m. Anne Gurine Olsen fra Verket f. 23/7-1875 d. 9/11-1966. Kronborg gamle.
7. Andreas Olsen f. 20/4-1878 g. i Holla 8/9-1906 (fyrbøter) m. Anne Sofie Hansen fra Verket f. 2/2-1883, d.a. sliperiarb. Hans Andersen Kronborg.
8. Hans Olsen f. 19/9-1880 g. hos Skien byfogd 3/4-1912 (han utmeldt av Statskrk.) Ingeborg Johnsen fra Ulefoss f. 4/3-1887, d.a. John Olsen og Anne Marie Halvorsdatter.
9. August f. 6/8-1883 d. 6/8-1883 på Verket.
10. Anna Skaardal f. 14/4-1885 g.m. snekker Jørgen Antonsen Tokerud (Aas). Bodde på Notodden i 1910.
11. Marie Skaardal f. 15/5-1890.

F.f. Værksarb. Ole Olsen og Anne Johanne Rasmusdatters Ole: Carine Asgjærsd. Vrk., Andrea Rasmusd. vrk., Ole Olsen Godjord Vrk., Halvor Olsen Holla, Johannes Rasmussen Vrk.
F.f. Ole Olsen Vrk. og Anne Johannes Rasmusdatters 
Rasmus: Barnets Moder, Andrea Rasmusd. Vrk., Rasmus Johannesen Vrk., Johannes Rasmussen Vrk., Lars Rasmussen Vrk.
F.f. Ole Olsen Vrk. og Anne Johanne Rasmusdatters 
Ingeborg: Barnets Moder, Gunhild Olsd. Skordal, Even Olsen Vrk., Ole Tronsen Vrk., Lars Rasmussen Vrk.
F.f. Ole Olsen Vrk. og Anne Johanne Rasmusdatters 
Anette: Andrea Rasmusd. Sagb., Inger Rasmusd. Vrk., Barnets Fader, Rasmus Johannesen Vrk., Anders Olsen Sagb.
F.f. Ole Olsen Vrk. og Anne Rasmusdatters 
Ole: Andrea Rasmusd. Sagb., Gunhild Olsd. Uhlefos, Anders Olsen Sagb., Ole Nilsen Vrk., Halvor Hansen Sagbruget.
F.f. Ole Olsen Vrk. og Anne Johanne Rasmusdatters 
Johannes: Kirsten Gurine Bentsd. Vrk., Inger Rasmusd. Vrk., Even Olsen Vrk., Anders Olsen Sagb., Peder Bentsen Vrk.
F.f. Arbeider Ole Olsen Vrk., og Anne Johanne Rasmusdatters 
Andreas: Andrea Rasmusd. Vrk., Anne Evensd. Vrk., Even Olsen Vrk., Petter Olsen Vrk., Halvor Aslaksen Skordal.
F.f. Værksarb. Ole Olsen Skordal(47) og Anne Johanne Rasmusdatters(39) 
Hans: Kari Pedersd. Vrk., Inger Rasmusd. Vrk., Even Olsen Vrk., Petter Olsen Vrk., Hans Petter Pedersen Sagb.
F.f. Arbeider Ole Olsen Vrk. og Anne Johanne Rasmusdatters 
August: (Ingen faddere. Død på "Kaasen" før kirkedåp).
F.f. Sagbrugsarb. Ole Olsen (52) og Anne Johanne Rasmusdatters (44) 
Anna: Gunnild Olsd. Sagbr., Ingeborg Evensd. Vrk., Even Olsen Vrk., Barnets Fader, Andreas Evensen Vrk.
F.f. Arb. Ole Olsen Skordal, Vrk. og Anne Johanne Rasmusdatters 
Marie: Andrea Rasmusd. Sagbr., Anette Olsd. Vrk., Even Olsen Vrk., Andreas Evensen Vrk. og Barnets Fader.
 

KildeDu slette ti' av Einar Jespersen (Holla Historielag 1980).
"Anne og Ole Skaardal bodde vegg i vegg med Andreas Dammen. De var begge i søttiårene og pensjonister. De hadde 4 jenter og 4 gutter som etter hvert som de vokste til, giftet seg eller flytta ut fra hjemmet. Ole Skaardal var en god, gammel bestefar, snill og barnekjær. Vi unger kunne rote omkring som vi ville i vedskjulet, der han som regel satt og laget sopelimer. Ingen kunne lage sopelimer slik som Ole. Fra Haugskogen hentet han store bører med bjerkeris som ble til buskete sopelimer. Det ble ikke noen stor forretning, for prisen var bare 50 øre.
Anne var nok til å komme på talefot med hun også. Men ble det for mye ungebråk, så sa hun ifra på en måte som ikke var til å misforstå. Sønnen Hans, som ennå var ungkar, hadde kjøpt grammofon, en orn'tlig sveivegrammofon med svær tut og greier. Det var nest før jul og Hans hadde kjøpt en plate hvor sangerinnen Borghild Langaard med smektende røst sang Glade jul med bakgrunnsmusikk og klokkespill. Noe så vakkert hadde vi aldri hørt, og vi gjorde oss alle mulige ærend for å høre vidunderet. Men da syntes Anne det gikk for vidt. - Jæ trur du får sele dennanne grammatuten jæ, Hans. Jæ orkær ikkje tråkka a alle dihenne ongane. Nå lae jæ rein rye i gangen te' jul, å forsyne mæ kan jæ'kje te' å skur'o igjen!  Vi var uønsket uten tvil, og dermed farvel til Borghild Langaard og Glade Jul og klokkespill og det hele."

 


Andre bosteder som kan knyttes til Øvre verket, men som ligger litt utenfor:

Heggen
Senere: Bryggevegen 8.

Tidligere var Heggen en litet småbruk, hvor det bodde 2 arbeider-familier i hver sin leilighet. Senere adresse: Bryggev. 8.

KildeDu slette ti' av Einar Jespersen (Holla Historielag 1980).
"Heggen var en liten idyll med utsikt til Norsjø. Her bodde (ved forrige århundreskifte) Anne og Nils Heggen og Anne og Ole Heggen i en tomannsbolig. Heggen var et et helt lite gårdsbruk med plass til flere dyr. Karene arbeidet i støperiet, og kvinnfolkene stelte dyra. Det var alltid jevn velstand i Heggen og etterkommerne fortsatte i samme spor.

Heggen Leilighet 1.

Husmann med jord, former
Ole Olsen Heggen fra Febakke under S. Namløs f. 27/4-1834 på Klevsgate d. 18/11-1912 på Heggen, s.a. Ole Olsen Fæbakke. Se Familie 3 - Febakke 1865.
g. i Holla 24/7-1868 m. Andrea Andreasdatter fra Verket f. 29/4-1843 d. 22/12-1878 på Verket i "Barselseng i 5 døgns krampe, 36 Aar gml.", d.a. Andreas Johnsen Kronborg. Se Familie 114 - Verket 1865.
Forlovere: "Nils Gundersen Vrk. og Hans Larsen Vrk."
1. 
Kirstine Olsdatter f. 17/8-1869.
2. Anne Marie Olsdatter f. 5/7-1872.
3. Johanne Anette Olsdatter f. 9/1-1875 g. i Holla 1/5-1898 med baker Julius Mathisen fra Skien (født i Larvik ca. 1874). Bodde i et landhandleri på Bjerkenes ved Klovholt, Solum i 1900.

4. Ole Olsen f. 17/12-1878. Se nedenfor.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Ole Olsen Kronborg og Andrea Andreasdatters Kirstine: Anne Olsd. Vrk., Johanne Andersd. Kronborg, Andreas Johnsen ditto, Ole Olsen Fæbakke, John Petter Olsen Fæbakke.
F.f. Ole Olsen Kronborg og Andrea Andreasdatters 
Anne Marie: Mari Johnsd. Vrk., Anne Olsd. Søve, Andreas Johnsen Kronborg, Peder Johnsen Vrk., Halvor Andreasen Kronborg.
F.f. Ole Olsen Kronborg og Andrea Andreasdatters 
Johanne Anette: Anne Olsd. Vrk., Johanne Andreasd. Kronborg, Andreas Jonsen Kronborg, John Jespersen Helgeroen, Anders Olsen og Andreas Olsen Fæbakke.
F.f. 
Former Ole Olsen Kronborg og Andrea Andreasdatters Ole: Anne Olsd. Vrk., Kirsten Olsd. Fæbakke, Petter Olsen Vrk., Anders Olsen Vrk., Andreas Olsen Fæbakke.

Tjenestepike her i 1875: Anne Evensdatter f. 1860 i Holla.
Dyrehold i 1875: 1 ku.

Kilder: Kirkebøker og folketellinger for Holla.
Denne familien bodde på Kronborg helt fram til hans kone døde i barselseng 22/12-1878. Da flytta enkemannen og yngste sønnen Ole til plassen Kåsa (tomannsbolig). Den ugifte Inger Andrea Johnsdatter Fæbakke hadde flytta inn og var husbestyrinne. Hun var trolig tante til Ole Heggen. Hun tok seg av lille Ole og var som ei husmor for dem. I 1900 bodde disse tre i Heggen. "lille Ole" var da blitt "former ved jernstøberi" og 22 år gammel. Inger Andrea Johnsen døde på Heggen 21/10-1914 av "Hjerneslag". Hun var f. 27/7-1839 på Febakke og datter av John Olsen Fæbakke. Se Familie 2 - Febakke 1865 under S. Namløs.


Former, husmann med jord
Ole Olsen Heggen herfra f. 17/12-1878 d. 23/6-1938 på Heggen, s.a. former Ole Olsen Heggen.
g. i Holla 3/10-1903 m. Inger Anette Andreasdatter fra Ringsevja under Verket f. 25/6-1879 d. 25/5-1939, d.a. sagmester Andreas Evensen. Se Familie 62b - Verket 1875.
Forlovere: "Former Nils Johannesen Heggen og Elektriker Hans Andreassen, Ulefos."

1. Astrid Heggen f. 4/8-1904.
2. Ida Heggen f. 30/6-1908.
3. Olaf Heggen f. 29/3-1912. Se nedenfor.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Former Ole Olsen Heggen, Vrk. og Inger Anette Andreasdatters Astrid: Inger Johnsen Heggen, Kristine Petersen Vrk., Johannes Andreassen Vrk. og Faderen.
F.f. Former Ole Olsen Heggen, Vrk. og Inger Anette Andreassens 
Ida: Pige Anne Evensd. Vrk., Moderen, Værksarb. Johannes Andreassen Ringsevje, Uk. Nils Andreassen do.
F.f. Former Ole Olsen Heggen, Vrk., og Anette Andreasdatters 
Olaf: Moderen, pige Marie Ringsvold, Arb. Johannes Andreassen Ringsevje (Vrk.), Elektriker Hans Ringsvold.


Heggen Leilighet 2.

Former
Nils Johannesen Hæggen fra Verket f. 17/3-1852 d. etter 1928, s.a. Johannes Johannesen Kabbe. Se Familie 32 - Verket 1845.
g. i Holla 20/6-1879 m. Anne Olsdatter Kabbe fra Verket f. 7/9-1843 d. 31/7-1910 på Heggen av "Hjertesygdom", d.a. Ole Johannesen Kabbe. Se Familie 2 - Verket 1845.
Forlovere: "Aasmund Gundersen og Ole Olsen Værket."
1. Johannes Nilsen Heggen f. 20/7-1879. Se Vesthagv. 18 under Søve.
2. Ole Nilsen Heggen f. 14/11-1885. Se nedenfor.
Bruker 1879.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Former Nils Johannesen Vrk. og Anne Olsdatters Johannes: Anne Kirstine Eriksd., Marie Johannesd., Ole Johannesen, Johannes Olsen og Johannes Johannesen Kabbe, alle Vrk.
F.f. Former Nils Johannesen Vrk. og Anne Olsdatters 
Ole: Anne Olsd. Vrk., Anne Johannesd. Vrk., Ole Johannesen Vrk., Johannes Johannesen Vrk., Andreas Andreassen Vrk.

Former
Ole Nilsen Heggen herfra f. 14/11-1885 d. 17/10-1918 på Heggen av "Lungebetendelse efter Spanskesygen".
g. i Holla 29/9-1908 m. Asgjer Oline Kristensdatter (Oline Heggen) fra Åmdals verk f. 24/1-1886 i Skafså d. 5/6-1973 på Ulefoss, d.a. pige Bergit Olsdatter Fles og uk. Kristen Arnesen.
1. Anna Bergliot Heggen f. 20/1-1909.
2. Nils Konrad Heggen f. 10/11-1911.
3. Oddny Johanne Margaret Heggen f. 8/10-1914.
4. Ruth Birgithe Elinore Heggen f. 1/6-1917.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Former Ole Nilsen Heggen, Helgeroen og Asgjer Oline Kristensdatters Anna Bergliot: Kone Bergit Dale, Fæbakke, pige Hanna Andersen Posthuset, Værksarb. Johannes Nilsen Heggen og Barnets Fader.
F.f. Værksarb. Ole Nilsen Heggen, Helgeroen og Oline Kristensens 
Nils Konrad: Marie Andreassen Vrk., pige Valborg Pettersen, Værksarb. Johannes Nilsen Heggen og do. Andreas Andreassen Vrk.
F.f. Værksarb. Ole Nilsen Heggen, Ekornrød og Oline Kristensdatters 
Odny Johanne Margaret: Former Nils Johannesen Heggen, Former Herman Hansen Vrk., Kone Bergit Nilsen Dale, Fæbakke og Pige Alma Olsd. Mølla.
F.f. Former Ole Nilsen Heggen, Ulefos og Asjer Oline Kristensens 
Rut Birgitte Ellinor: Kone Birgit Nilsen Dale, Pike Gudrun Bentsen, Vognmand Johan Bentsen, Snekker Johannes Olsen Lommerud.

Kilde 1: Folketellinga 1891 for Mo herred.
Asgier Oline Kristensdatter var 5 år gammel og bodde hos sine besteforeldre (hennes mors foreldre) i ei arbeidsbrakke på Åmdals verk. Besteforeldrene var gruvearb. Ole Halvorsen Fles fra Mo f. ca. 1839 og Jorund Jørgensdatter fra Mo f. ca. 1838.
Kilde 2: Hefte om øvre Verket (1997) av Ruth Bærland.

Enka Oline Heggen flytta med sine 4 barn til Øvre verket i 1920. "Se Olines hus" - Jernverksvegen 7.

Heggen ble gjort om til enebolig og fikk adresse Bryggevegen 8.Kabbehotten. Se Verket del 1 (1700-1891) og Verket del 2 (1900-1920).


Jernværksvegen 15.
Gnr 12 - bnr 48. Brugaard.

Opprinnelig en to-mannsbolig "Brugaard", som tidligere lå innenfor gjerdet til Holden.

Jernverksarbeider
Arne Bang Brugård
 f. 6/8-1922 d. 26/10-1993.
g.m. Astrid f. 3/2-1922 d. 1/9-2013.
Eier 1938.


Kilder:
Du slette ti' (Einar Jespersen) - 1980.
Verksfolk Øvre og Nedre Verket (Gunnar Sanden og Arvid Høgvoll - 2019) inkludert artikkel av Ruth Bærland.
Diverse artikler fra Hollaminner.
Folketellingene 1875, 1891, 1900, 1910 og 1920.
Kirkebøker.


webmaster@gamleholla.no