ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |Hustomter - Heisholt østre

Hustomter utskilt fra gnr 8 Heisholt østre

Oppdatert 06.02.2024

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/11-1950.


Kilder: Offentlige Panteregister, Grunnbok, www.eiendomspriser.no, og Nome kommunes karttjeneste, www.kommunekart.com.
I tillegg til vanlige slekts-kilder som kirkebøker og folketellinger og annet, som finnes på digitalarkivet.no

Foreningen Slekt og Datas gravstensregister er dessuten mye benyttet.

Alle kilder her er offentlig tilgjengelig.


Heisholtvegen 9.
8/22. Evjen (Heisholtevja). Gammelt løpenr. 14h.

Utskilt fra Ø. Heisholt(16) ved skylddelingsforretning tinglyst 12/10-1866.
Her ble det oppført et garveri rundt 1866.

Skyldmark 1866: 0,03. Areal 2020: 1 643 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 86. Digitalarkivet.
"Skjøde fra John Kjøstolfsen til Gunder Kristensen paa bl.a. dette brug for 36 spd., dat. 12, thinglæst 13. oktober 1866."

Gunder Kristensen.
Eier 1866.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 86. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Gunder Kristensen til Ole Halvorsen for 200 spd., dat. 12., thingl. 13. oktober 1866.

Garvermester, selvstendig
Ole Halvorsen fra N. Brekke i Gjerpen f. 2/2-1834 d. 23/2-1917 på Lanna av alderdom, s.a. Halvor Olsen Hobæk. Se Familie 6a - N. Brekke 1845.
g. i Skien 2/10-1866 m. Helene Andersdatter fra Skjeberg i Tune, Østfold f. 31/3-1839 d. 14/11-1914 på Heisholtevja av alderdom, d.a. Anders Henriksen.
Eier 1866.

Losjerende i garveriet i 1875: Garversvend Hans Arnesen fra Aker f. ca. 1820.

Ingen husdyr i 1875.

Han kjøpte i 1875 Lannavegen 43 og flytta med familien sin dit. Se barna der.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 86. Digitalarkivet.
"Skjøde fra garver O. Halvorsen til datteren Anna for kr. 300, dat. 14., tingl. 16. des. 1914."

Garver, tretøffelfabrikant
Carl Isidor Lithell fra Ørebro, Sverige f. 20/6-1879 d. 1/10-1955, s.a. garver Karl Gustav Lithell.
g. i Holla 24/12-1914 m. Anna Elise Halvorsen fra Lannav. 43 f. 27/3-1879 d. 7/1-1959, d.a. garver Ole Halvorsen.
Forlovere: "
Garver O. Halvorsen og Gaardeier P. Heisholt."
1. Karl Gustav Lithell f. 21/3-1915. Se Utsikten 22. Utsikten.
2. Ole Henning Lithell f. 1/4-1921.
3. Ragnhild Maria Lithell f. 22/4-1923.
Eiere 1914.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Tøffelfabrikant Karl Isodor Lithel, Heisholt og Anne Elise(!) Halvorsens Karl Gustav: Thea Halvorsen, Herman Halvorsen, Hilda Ytterbø, Jens Ytterbø.
F.f. 
Tretøffelfabrikant Karl Isidor Lithel, Heisholtevjen og Anna Halvorsens Ole Henning: Jens Ytterbø, Hilda Ytterbø, Herman Halvorsen, Thea Halvorsen.
F.f. Fabrikant Carl Lithell, Ulefoss og hustru Annas 
Ragnhild Maria: Foreldrene, Handelsbetjent Hans Aasland og hustru f. Ytterbø.


Kilde
: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 86. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anna Lithell med paategnet samtykke fra mannen C. Lithell, til Peder P. Stoa for kr. 800,- dat. 1. Sept. 1925, tingl. 23. sep. 1925."


Vognmann
Peder P. Stoa (Per Stoa) fra Kastekåsa(15) under Romnes f. 8/12-1874 d. 13/5-1943, s.a. Peder Østensen Sannerholt.
g. i Holla 29/10-1911 m. Kaspara Olsdatter fra Verket f. 29/4-1882 d. 18/11-1974, d.a. Ole Nilsen Søve. Se Familie 35 - Verket 1900.
Forlovere: "
Arb. Ole Nilsen Søve og Hans Johannesen."
Eier 1925.

Denne familien bodde tidligere flere år i Stoa. I 1920 bodde de på Heisholt skole. De fikk ingen barn selv,
men hadde fostersønnen Alf Knutsen Stoa f. 19/1-1908 på Kongsberg.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 86. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 16/8, dagbokført 4/10, grunnbokført 4/10-1960, fra Kaspara Stoa til Einar Hagen på denne eiendom og bnr 65 for kr. 16.500,- "

Einar Hagen f. 14/4-1919 d. 3/12-1990.
Eier 1960.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 86. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 11/11, dagbokført 9/12, grunnbokført 9/12-1963 fra Einar Hagen til Gunhild Christensen på denne eiendom og bnr 65 for kr. 17.500,- "

Gunhild Christensen.
Eier 1963.

Eiere 1974: Eva Margareth Prestholt, Åse Helene Stykket, Nancy Gerd Dahlskås og Kjell Johan Christensen i Fellesskap.

 


Heisholtvegen 15.
Gnr. 8 - bnr 57. Fjeldstad (8/57).

Opprinnelig festetomt nr. 1 under 8/16. Tinglyst 4/2-1881.

Utskilt fra 8/16 ved skylddelingsforretning tinglyst 27/6-1900.

Skyldmark 1900: 0,02. Areal 1974: 1 100 kvm.

Skomaker
Lars Nilsen fra Berget under Prestegården f. 22/12-1806 d. 13/4-1874 på Heisholtevja, som gift skomaker, 67 år gml., s.a. Nils Nilsen Berget.
g1g i Holla 29/12-1828 m. Liv Saamundsdatter fra Verket f. 17/12-1807 d. 9/1-1854 på Evjen pr. Heisholt, 48 år gml., d.a. Saamund Gjermundsen. Se Familie 8 - Verket 1801.
Forlovere: "
Ole Nielsen Kaasen og Christen Myhren."
g2g i Holla 15/7-1859 m. Svanaug Thorsdatter fra Plassen under Baksås f. 1/12-1823 d. 22/10-1894 på Heisholtevja, av alderdomssvakhet, d.a. Thor Hansen Pladsen.
Forlovere: "
Johannes Herregaarden og Kristen Svendsen Myren."
1. Nils Larsen f. 26/3-1829.
2. Anne Larsdatter f. 15/1-1831. Fadder i 1857.
3. Bergithe f. 28/9-1833.
4. Bergithe Larsdatter f. 7/11-1834 g.m. Halvor Halvorsen. Se Skottet under Langeland.
5. Aaste Karine Larsdatter f. 11/11-1843.
6. Maren Larsdatter d. 3/6-1849.
Barn i 2. ekteskap:
0. Dødfødt pige f. 24/8-1860.
7. Lina Larsdatter f. 1/9-1861. Se nedenfor.
8. Theodor Larsen f. 27/8-1864. Se nedenfor.
Beboer ca. 1833.

F.f. Lars Nielsen Berget og Liw Saamundsdatters Niels: Bergith Larsd. Berget, Karen Berget, Ole Saamundsen, Niels Saamundsen Wrk.
F.f. Skomager Lars Nielsen Tvara og Liw Saamundsdatters 
Anne: Maren Olsd. Wrk., Karen Nielsd. Bergeth, Niels Bergeth, Niels Saamundsen Wrk., Jon Pedersen Wrk.
F.f. Skomager Lars Nielsen Evje og Liw Saamundsdatters 
Bergithe: Bergith Larsd. Bergeth, Anne Hansd. Heisholt, Niels Bergeth, Johannes Gundersen og Gunder Gundersen Heisholt.
F.f. Skomager Lars Nielsen Evjen og Liw Saamundsdatters 
Bergithe: Anne Jonsd. Heisholt, Berthe Jonsd. ditto, Niels Berget, Gunder Jonsen Heisholt, Anders Halvorsen Næprud.
F.f. Inderst Lars Nilsen Evjen og Liw Saamundsdatters 
Maren: Magrethe Nilsd. Herregaarden, Berthe Andersd. Heisholt, Nils Berget ældre, Nils Bergeth yngre, Nils Larsen Evjen.
F.f. Lars Nilsen Berget og Svanoug Torsdatters 
Lina: Ingeborg Thorsd. Pladsen, Anne Larsd. Romnæs, Johannes Herregaarden, Lars Berget, Nils Olsen Hægna.
F.f. Husm. Lars Nilsen Berget og Svanoug Thorsdatters 
Theodor: Barnets Moder, Aaste Larsd. Berget, Hans Kristensen Vrk., Barnets Fader, Nils Hansen Vrk.

Folketellinga 1865: Lars Halvorsen f. ca. 1856. "Opfostrings Barn."

Folketellinga 1875 forteller oss at Lars Nilsen var død og enka måtte "slite for føa" ved å bake og vaske for andre.
Hun hadde dessuten et fattiglem boende, noe som ga et kjærkomment tilskudd fra både amtet og fra jernverkets
fattigkasse. Ingen husdyr i 1975.

Fattiglem Johanne Abrahamsdatter f. 1817 i Holla. "Sindsvag efter 44de Aar."

Dette er det første huset som ble bygget på denne eiendommen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 126. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Peder Olsen Heisholt til Theodor Larsen for kr. 190,00, dat. og thingl. 26de September 1900."

Sagbruksarbeider, selveier
Theodor Larsen herfra f. 27/8-1864 på
Berget under Prestegården, s.a. skomaker Lars Nilsen.
g. i Holla 30/12-1885 m. Aaste Raamundsdatter fra Kaasene i Lunde f. 8/3-1855 i Seljord, d.a. Raamund Kittilsen Kaasene.
Forlovere: "
Nils Thomassen Evje og Gunnulf Thomassen Heisholt."
1. Reinhart Larsen Fjeldstad f. 20/5-1888. Se nedenfor.
2.
Lars Larsen Fjeldstad f. 6/10-1890. Se Heisholtv. 28.
3.
Anton Severin Larsen Fjeldstad f. 14/7-1894.
Eier 1900.

F.f. Arb. Theodor Larsen Heisholtevjen og Aaste Raamundsdatters Reinhardt: Liv Raamundsd. Kaasene af Lunde, Lina Larsd. Evjen, Karl Jensen ditto, Rasmus Olsen Kaste og John Halvorsen Kaasene af Lunde.
F.f. Arb. Theodor Larsen Evjen og Aaste Raamundsdatters 
Lars: Anne M. Kristensd. Evjen, Andreas Johannesen do., Theodor Nilsen do., Kristine Olsd. Espevolden og John Halvorsen Kaasene.
F.f. Dagarb. Theodor Larsen Heisholtevjen og Aaste Raamundsdatters 
Anton Severin: Anne Marie Kristensd. Sagbr., Lina Larsd. Evjen, Andreas Johannesen Hagen, Ole Nilsen Evjen, Lars Gundersen do.

Aaste Raamundsdatter ble konfirmert i Lunde i 1869.

Losjerende her i 1900:
Anne Halvorsen f. 1873 i Lunde, ug., Logerende, Sypige.

Jens Kittilsen f. 1868 i Siljord, ug., Logerende, Sliberiarbeider.

Hans søster:
Tjenestepige Lina Larsdatter f. 1/9-1861.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 126. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Theodor Larsen til Reinhardt Larsen for kr. 1.000,- med forbeholdt av fritt livsvarig husvær for sælgeren, dat. 16., thingl. 25. juni 25/6-1913."

Sliperiarbeider, vaktmann for Holla e-verk
Reinhardt Larsen Fjeldstad herfra f. 20/5-1888 i Holla d. 13/10-1980, s.a. arbeider Theodor Larsen.
g. i Holla 5/3-1910 m. Kirsti Hansen fra Sagene f. 2/10-1887 d. 31/5-1976, d.a. arbeider Hans Torstensen. Se Familie x - Sagene 1900.
Forlovere: "
Theodor Larsen og Sliberiarb. Torvald Hansen."
1. Trygve Fjeldstad f. 19/7-1910. Se Kullhusbakken 40 under Verket.
2. 
Henry Fjellstad f. 5/9-1912.
3. Anna Fjeldstad f. 15/2-1919.
Eier 1913.

F.f. Sliberiarb. Reinhard Larsen, Evjen og Kirsti Hansdatters Trygve: Thea Hansen Evjen, pige Gunda Hansen, Arb. Torvald Hansen, Uk. Lars Larsen.
F.f. Sliberiarb. Reinhard Teodorsen, Heisholtevja og Kirsti Hansdatters 
Henry: Arb. Torvald Hansen, Teodor Larsen, pige Gunda Hansen, kone Dortea Hansen Odden.
F.f. Arb. Reinhard Theodorsen Fjeldstad, Heisholtevjen og Kirsti f. Hansens 
Anna: Kone Sofie Hansen, Kone Gunda Hansen, Thor Hansen og Lars Fjeldstad.

Kirsti Hansdatter tilhørte "Frikirken" da de gifta seg.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 ("Grunnboka").
"Dagbokført (tinglyst) 30/11-1981. Thorbjørn Fjeldstad f. 1960, ifølge skjøte av 19/11-1981 for kr. 40.000 fra Reinhardt Fjeldstads dødsbo v/ Nedre Telemark skifterett."

Thorbjørn Fjeldstad f. 1960.
Eier 1981.

 


Heisholtvegen 19.
8/53. Heisholt østre.

Utskilt fra 8/16 ved skylddelingsforretning tinglyst 12/2-1895.

Skyldmark 1895: 0,01. Areal 1974: 849 kvm.

Kilde: "Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 122. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Peder Olsen til Hans Tostensen for kr. 200,- dat. 13., thingl. 16. August 1895." (Kjøp av tomta.)


Tømrer for Ulefos jernverk, huseier
Hans Thorstensen Osdalen fra Osdalen und. Vale i Valebø f. 8/7-1859 d. 1941, s.a. Thorsten Hansen Osdalen fra Dalen i Nes, Sauherad.
g. i Holla 26/5-1883 m. Marianne Thorsdatter fra Verket f. 15/2-1861 d. 19/12-1928 av "Sukkersyke", d.a. arb. Thor Pedersen. Se Familie X - Verket 1865.
1. Andrea Hansen f. 7/6-1882.
2. Thorvald H. Osdalen f. 4/9-1884. Se nedenfor.
3. 
Thor f. 18/3-1886.
4. Kirsti Hansen f. 2/10-1887.
5. Thor Hansen f. 15/3-1889 g. 8/8-1914 d. 2/6-1920 m. Gunda Amalie Hansen f. 1/10-1893, d.a. Hans Karl Nilsen, Heisholtevja.
6. Martin f. 19/2-1891 d. 27/6-1899, 8 år gml.

7. Fredrik Hansen f. 28/7-1893.
8. Hans H. Osdalen f. 27/9-1895. Se Bergegata 4 under Prestegården.

9.
 Otto Hansen f. 19/10-1897. Sliperiarbeider for Aall-Ulefos Brug i 1920.
10. Marianne f. 2/1-1900 på Sagene.
11. Martin Hansen f. 1/10-1901 på Sagene. Skogsarbeider i 1920.

12. Trygve Hansen f. 19/9-1903 på Ulefoss. Sagarbeider for Ulefos Jernverk i 1920.
Bruker 1895.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Sagarb. Hans Thorstensen Sagbr. og Marianne Thorsdatters Andrea: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Jordemoder Margit Nirisdatter 7/6. Død før hjemmedaabens Bekræftelse.
F.f. Sagbrugsarb. Hans Thorstensen og Mariane Thorsdatters 
Thorvald: Inger Thorsd. af Skien, Thora Thorsd. Vrk., Thor Pedersen Vrk., Kjøstol Pedersen Sagbr., Nils Halvorsen af Skien.
F.f. Dagarb. Hans Thorstensen Sagbruget og Mariane Thorsens 
Thor: Gurine Bentsd. Vrk., Anne Karine Nilsd., Thor Pedersen Vrk., Thorsten Hansen Olsdalen (Osdalen) og Anders Nilsen Sagbruget.
F.f. Sagarb. Hans Thorstensen Sagbr. og Mariane Thorsens 
Kirsti: Gurine Bentsen Vrk., Berthine Thorsen Vrk., Anders Nilsen Sagbr., Anders Sigurdsen ditto og Aslak Nilsen Langjordet.
F.f. Arb. Hans Thorstensen Sagbr. og Marianne Thorsens 
Thor: Anne Karine Nilsen Sagbr., Thora Thorsen Vrk., Ole Nilsen Vrk., Johannes Andersen Sagbr. og Anders Sigurdsen Sagbruget.
F.f. Arb. Hans Thorstensen Sagbr. og Marianne Thorsens 
Martin: Gurine Bentsen Vrk., Bertine Thorsen Vrk., Nils Olsen Vrk., Anders Nilsen Sagbr. og Johannes Andersen do.
F.f.  Sagarb. Hans Thorstensen Sagbr. og Marianne Thorsdatters 
Fredrik: Thora Thorsd. Tufte, Anne Martine Isaksd. Sagbr., Thor Pedersen Vrk., Ole NIlsen Søve, Anders Nilsen Sagbruget.
F.f. Sliberiarb., Hans Torstensen Sagbr. og Mariane Torsens 
Hans: Kone Anne Larsd. Sagbr., Marie Larsen Spjodsodd (Spjotsodd) i Kviteseid, Former Thor Persen, Former Ole Nilsen Søve, sliberiarb. Anton Hansen Tufte.

Denne familien tilhørte i 1920 menigheten Den evangeliske Lutherske Kirke (DELK).
Fosterbarn her i 1920:
Henry Hansen f. 9/8-1912 i Holla, tilhørende Statskirken.
Folketellinga forteller dessuten om kona: 
Husmor, Sinnsyk. Vesentlig nedsatt arbeidsevne.

1920: "13 barn, 8 lever."

Kilde: Telemark Arbeiderblad 8/7-1939.
Hans Thorstensen Osdalen fyller 80 år lørdag den 8. juli 1939.

Kilde: "Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 122. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Thorstensen Osdalen til sønn Thorvald H. Osdalen på dette brug og gnr 10 -  bnr 15 for kr. 3.000, med forbehold for sælgeren
om fri bolig i et værelse i 2den etage samt fri ved, verdsatt til kr. 500, dat. 14/7, tingl. 25/7-1930."

Thorvald H. Osdalen herfra f. 4/9-1884.
Eier 1930.

Se Familie 64c - Verket 1920.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 ("Grunnboka").
"Dagbokført (tinglyst) 12/1-1967. Skjøte dat. 22/12-1966, grunnbokført 20/1-1967 fra Thorvald Hansen Osdalen til datteren Signe Hansen f. 15/1-1921 og
sønnen Toralf Hansen f. 29/9-1923 på denne eiendom og gnr 10 - bnr 15, uten vederlag. Verdi kr. 25.000,- Skjøtet er medunderskrevet av kjøpernes søsken."
 

Thoralf H. Osdalen herfra f. 29/9-1923.
og søster Signe Hansen f. 15/1-1921.
Eiere 1967.

 


Heisholtvegen 27.
8/98. Bekkevold.

Utskilt fra 8/6 ved skylddelingsforretning, tinglyst 22/6-1927.

Skyldmark: 0,03. Areal 1974: 1 365 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 391. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Jørgen Hansen til Peder P. Stoa for kr. 900,00, dat. 18/5-1927, tingl. 22/6-1927."

Peder P. Stoa. Se Heisholtv. 9.
Tomteeier 1927.

Enearving ifølge testamente: Kaspara Stoa.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 391. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 23/4, dagbokført (tinglyst) 24/4, grunnbokført 2/5-1953 fra Kaspara Stoa til Trygve Johansen for kr. 600,- "

Sliperiarbeider
Trygve Johansen
fra Kåsene und. S. Namløs f. 11/5-1914 d. 7/10-1985, s.a. gruvearb. Aksel August Johansen Flink.
g. i Holla 3/8-1946 m. Anne Thorsberg "fra Fen" f. 12/11-1919 d. 25/1-2009, d.a. Marie Thorsberg f. 11/3-1883, 80 år 1963.
1. Reidun Johansen.
2. Kjell Arne Johansen f. 14/2-1950 d. 7/12-2005. Gravlagt med foreldrene på Kronborg nye..
3. Berit Johansen.
4. Åse Johansen.
5. Liv Johansen.
Eier 1953.

De siste åra før de gifta seg var Trygve Johansen gårdsarbeider på Dagsrud.


Heisholtvegen 28.
8/63. Rinde (8/63).

Utskilt fra 8/6 ved skylddelingsforretning tinglyst 20/9-1905.

Skyldmark 0,03. Areal 2020: 1 969 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 132. Digitalarkivet.
"Gavebrev fra H. O. Hansen til Knud Pedersen paa denne eiendom taxeret til kr. 250,- med ret til adgang til vand i en
bæk paa bnr 6, dat. 28. okt. 1901, thingl. 20. sept. 1905."

Knut Pedersen Heisholt f. 1846 d. april 1936.
Eier 1905.

Knud Pedersen bygde det første huset her.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 132. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Knut Pedersen til Thor Hansen for kr. 4.500,00, Frit hus i bygningens 2. etage forbeholdt sælgeren
saa lenge han lever, dat. 5., thingl. 16. okt. 1918."

Arbeider
Thor Hansen
fra Sagene f. 15/3-1889 i Holla d. 2/6-1920 på Heisholtevja av "Lungebetændelse", s.a. Hans Torstensen og Marianne Thorsdatter.
g. i Holla 8/8-1914 m. Gunda Amalie Nilsen (Gunda Hansen) f. 5/10-1893 på Heisholtevja d. juni 1966, d.a. sagarb. Hans Karl Nilsen. Se nedenfor.
Eier 1918.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 132. Digitalarkivet.
"Kontrakt mellem Knud Pedersen og Thor Hansen, hvorved førstnevnte forbeholder sig frit hus i bygningens 2. etage,
så lenge han lever. udatert, thingl. 26/7-1919."

Skogsarbeider, sagarbeider, tømmerfløter
Hans Karl Nilsen (Hans Nilsen) fra Trettekås under Baksås f. 23/4-1870, s.a. Nils Nilsen Trettekaas.
g. i Holla 28/11-1890 m. Ingeborg Kristensdatter fra Nyhus f. 5/3-1858 d. 15/11-1917, d.a. Christen Nilsen Nyehuus.
Forlovere: "Peder Halvorsen Baksaas og Henrik Simonsen (Sindsen) Perskaas."
1. Kristen Hansen f. 4/9-1891. Se nedenfor.
2.
Gunda Amalie Nilsen f. 5/10-1893 g.m. Thor Hansen. Se ovenfor.
3. Nils Nilsen f. 3/7-1896.

Huseier i 1920.

F.f. Hans Karl Nilsen Eidsbygden (Perskås) og Ingeborg Kristensdatters Kristen: Nils Johannesen Kabbe Sagbr., Nils Kristensen do., Knud Jakobsen Heisholt, Inger Stensd. do., Ingerid Olsd. Nome.
F.f.
Sliberiarbeider Hans Karl Nilsen Evjen (und. Baksås) og Ingeborg Kristensdatters Gunda Amalie: Mari Johannesd. Sagbr., Inger Østensd. Eidshaug, Ole Tovsen Striken, Knud Jakobsen Heisholt, Jørgen Stensen Evjen.
F.f. Sliberiarb. Hans Nilsen Heisholtevjen og Ingeborg Kristensdatters 
Nils:

Fosterdatter: Gudrun Aagot Hansen f. 31/5-1917 i Holla. (g.m. Tarjei Storerud?).

Fabrikarb. Fredrik Hansen (f.1893), Heisholt og Aagot f. Iversens (f.1892) f. 31/5-1917: Gudrun Aagot.
Moren død. Rettet fødselsdato av Pleiemoren.
Fadd: Kone Gunda Hansen, Heisholtevjen, Pige Johanna Heisholt, Arb. Tor Hansen, Tømmerm. Ivar Torgrimsen Heisholt.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 132. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Gunda Hansen til Kristen Hansen for kr. 3.534,45, dat. 16/12-1929, tingl. 3/1-1930."

Sliperiarbeider
Kristen Hansen herfra f. 4/9-1891 d. 23/1-1951, s.a. Hans Karl Nilsen.
g. i Holla 23/10-1926 m. Kari Larine Løvbugten fra Lunde f. 17/3-1895 d. 12/3-1974, d.a. Anund Løvbugten.
Forlovere: "Fedrene."
1. Ingeborg Marie Hansen f. 19/10-1927 d. 21/7-2002.
2. Hans Anund Hansen f. 23/10-1930. Overtok huset.
Eier 1930.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 132. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 8/5, dagbokført (tinglyst) 9/5, grunnbokført 9/5-1961 fra Kari Hansen til Hans Hansen, vedtatt av Ingeborg Hansen, for kr. 1.000."

Hans Anund Hansen herfra f. 23/10-1930 d. 10/5-2012.
Eier 1961.

 

Montør for Holla El-verk, leieboer
Lars Fjeldstad fra Heisholtv. 15 f. 6/10-1890 d. 8/2-1946, s.a. Theodor Larsen.
g. i Holla 10/1-1920 m. Stine Elise Briskodden fra Drangedal f. 20/1-1891 d. 8/10-1962, d.a. Kittil Briskodden.
Forlovere: "
Arb. Gunnar Skjørholt og arb. Reinhart Fjeldstad."
1. Thoralf Kaare Fjeldstad f. 14/9-1920 i Holla.
Leieboer i 1920.

En stygg ulykke på jobben endte i en brukket ankel. TA 30/6-1937, side 8.

 


Heisholtvegen 34.
8/79. "Høyseth" (8/79).

Utskilt fra 8/16 ved skylddelingsforretning tinglyst 6/9-1913.

Skyldmark: 0,03. Areal: 2020: 2 435 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr, VII 1, folie 148. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Peder P. Heisholt til Linus Carlsen for kr. 600, dat. 1., tingl. 6. dec. 1913,
Med pligt for kjøperen at holde tomten indhegnet, ifølge skylddelingsforretning tingl. 6. sept. 1913."

Sliperiarbeider
August William Linus Karlsen Høiseth fra Uddevalla, Sverige f. 10/5-1879 d. 24/8-1972.
g.
borgerlig 20/4-1905 m. Nikoline Kronborg fra Verket f. 17/8-1883 i Holla d. 15/7-1970, d.a. former Anders Olsen Kronborg. Se Familie 1 - Verket 1910.
1. Fanny Høiseth f. 20/5-1905 i Solum d. 15/4-1982 g.m. Sigurd Torjussen f. 18/9-1906 d. 9/12-1977. Bodde i Oslo.
2. Charlotte Høiseth  "Lotta" f. 26/2-1908 i Holla d. 6/10-1975 g.m. Ole Ellefsen fra Nøtterøy ved Tønsberg f. 23/8-1911 d. 16/1-1997. Gravlagt på Nøtterøy, Færder.
3. Anders August Høiseth f. 19/7-1919 d. 25/3-2003 g.m. Ruth Klingenberg fra Elverum f. 21/4-1921 d. 4/7-2016. Gravlagt på Elverum.
Eier 1913.

I 1910 bodde Linus Carlsen på Kronborg. Han kjøpte denne tomta i 1913 og bygde dette huset.
Han planta en stor hage her på nesten 2 mål, som i sin tid var den flotteste hagen i området.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 ("Grunnboka").
"Dagbokført (tinglyst) 27/10-1972. Skjøte av 22/10, grunnbokført 6/11-1972, fra arvingene i boet etter Nicoline og
Linus Carlsen Høiseth
til Anders A. Høiseth f. 19/7-1919, på 2/3 av denne eiendom for kr. 28.000,-

De andre arvinger: Charlotte Ellefsen og Fanny Torjussen.

Anders August Høiseth herfra f. 19/7-1919.
Eier 1972. 

Bodde på Elverum. Se ovenfor.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 ("Grunnboka").
"Dagbokført (tinglyst) 8/1-1985. (Til) Øyvind Kaasa, ifølge skjøte for kr. 430.000,-"

Journalist m.m.
Øyvind Kaasa f. 1952.
Eier 1985.

 


Heisholtvegen 40.
8/109. "Nordli" (8/109).

Utskilt fra 8/16 ved skylddelingsforretning tinglyst 16/9-1947.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 ("Grunnboka").
"Dagbokført (tinglyst) 16/9-1947. Skylddeling dat. 13/9-1947, hvorved denne eiendom er utskilt fra bnr 16.

Skyldmark: 0,06. Areal: 2 037 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 ("Grunnboka").
"Dagbokført (tinglyst) 27/12-1947. Skjøte dat. 15/12-1947, grunnbokført 2/1-1948 fra Peder Heisholt til handelsbestyrer Halvor Nedrebø for kr. 1.305,- "

Bestyrer av Tvara Handelslag
Halvor Knutsen Nedrebø fra Fyresdal f. 11/7-1882 d. 22/7-1961, s.a.
g.m. Ingeborg Halvorsdatter Ova fra Lunde f. 1/9-1887 d. 25/2-1979, d.a.
1. Halvor Nedrebø f. 8/4-1917. Se nedenfor. Ansatt i Holla trygdekasse
2. Margit Nedrebø g.m. Halfdan Reistad. Bosatt i Oslo.
Eier 1947.

Halvor Nedrebø sr. bygde huset i 1947.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 ("Grunnboka").
"Dagbokført (tinglyst) 15/2-1980. (Til) Halvor Nedrebø f. 1917, ifølge skjøte av 19/7-1979 for kr. 40.000,- fra selvskiftende arvinger etter Halvor Nedrebø og
Ingeborg Nedrebø
, døde henholdsvis 22/7-1961 og 25/2-1979."

Kontorist, Holla Trygdekasse
Halvor Nedrebø herfra f. 8/4-1917 d. 26/9-2003.
g.m. Hanna Kristine Amundsen (Venna Nedrebø) fra Larvik f. 15/4-1916 d. 26/8-2017.
Eier 1980.

 


Heisholtvegen 42.
8/84. "Roheim" (8/84).

Utskilt fra bnr 16 ved Skylddelingsforretning tinglyst 21/6-1916.

Skyldmark 0,03. Areal: 812 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 377. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Peder P. Heisholt til L. Eriksen for kr. 400,00, dat. 7/8-1928, tingl. 13/8-1928."

Sliperimester på Verket, mekaniker
Lars Eriksen f. 21/11-1843 på Ulveneidet på N. Møre d. 1939.
g.m. Hanna Marie Christensen fra Kristiania f. ca. 1841 d. 1937.
1. Emma Eriksen g.m. kjøpmann O. P. Heisholt. Se Lannav.
2. Erik Eriksen. Død ung.
3. Knut. Døde ung.
4. Ragnhild. Døde ung.
Eier 1928.

Eriksen døde i 1928, 85 år gl. og Hanna Eriksen i 1937, 96 år gl.

Lars Eriksen var tidligere mekaniker på Myren verksted i Gjerpen.
De bodde på Roheim i desember 1920.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 377. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 2/10-1939, dagbokført (tingl.) 9/10-1939, grunnbokført 10/10-1939 fra Emma Heisholt til Marie Heisholt for kr. 6.750,- "

Marie Heisholt kjøpte huset på selveiertomt av sin mor i 1939. Marie Heisholt døde i 1944, og hun hadde testamentert
huset til sin søster Inga Heisholt, som dermed ble eier av dette huset i 1944.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 377. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 26/5-1959, dagbokført (tingl.) 28/5-1959, grunnbokført 28/5-1959, fra Inga Heisholt til apoteker Eivind Kaprud for kr. 40.000,- "

Apoteker
Eivind Kaprud fra Nord-Aurdal f. 6/8-1904 d. 19/9-1967, s.a. Even og Ingeborg Kaperud.
g.m. Ingrid Frenning f. 27/5-1906 d. 4/3-1993.

Eier 1959.

Gravlagt på Aurdal kirkegård i Nord-Aurdal kommune, Innlandet.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 377. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 1/4, dagbokført (tingl.) 11/4-1964, grunnbokført 11/4-1964, fra Eivind Kaprud til Larsine Grude Skafså for kr. 30.000,- "

Larsine Dorthea Grude Skafsaa f. 3/1-1896 d. 6/9-1978.
g.m. Bendik Skafsaa f. 12/12-1896 d. 19/6-1984.

Eier 1964.

Begge er gravlagt på Skafså gravsted i Tokke, Telemark.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 ("Grunnboka").
"Dagbokført (tinglyst) 27/12-1978. (Hjemmelen til Ragnhild Baksås f. 1951, ifølge Skjøte av 24/11-1978 for kr. 50.000,- fra Bendik Skafså i
uskiftet bo etter Larsine Grude Skafså d. 6/9-1978."

Bibliotekar
Ragnhild Baksås
fra V. Heisholt(1) f. 21/2-1951 d. 20/4-1999, d.a. Olav og Kari Baksås.
Eier 1978. Ugift.

 


Lannavegen 41.
Gnr 8 - bnr 56 "Ytterbø" (8/56).


Lannav. 41 (8/56). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(17) ved delingsforretning tinglyst 29. sept. 1899. Se Lannav. 43.

Skyldmark 1950: 0,01. Areal 2019: 4 269 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 125. Digitalarkivet.
"Skjøde fra O. Halvorsen til Hilda Ytterbø for kr. 300, dat. og thinglæst 26. juni 1901."

Innehaver av trikotageforretning, dampskipsekspeditør
Jens N. Ytterbø fra Lannav. 144 under Eie f. 26/3-1870 i Skien d. mars 1931, s.a. tømmermerker Nils Nilsen Ytterbø.
g. i Holla 20/8-1898 m. Hilda Anette Halvorsen fra Lannav. 43 f. 3/4-1877 i Holla d. mai 1940, d.a. garvermester Ole Halvorsen.
Forlovere: "
Herman Halvorsen Heisholt og Thorvald Halvorsen Heisholt."
1. Andi Ytterbø f. 27/2-1899 d. 10/4-1991 g.m. Hans Aasland f. 13/10-1891 d. 1/3-1975. Kronborg nye. Se Lannav. 95.
2. Nils Olaf Hellem Ytterbø f. 8/5-1900. Overtok eiendommen.
3. Hilda Ytterbø f. 28/1-1902 d. 11/9-1990 g.m. lønningssjef på jernverket Gustav Haraldsen f. 14/9-1892 d. 28/5-1950. Kronborg nye. Se Kullhusbakken 20.
4. Milly Ytterbø f. 28/4-1903 d. 7/8-1984 g.m. Johan Solberg f. 2/1-1895 d. 14/7-1974. Gravlagt på Ekeberg i Sandefjord.
5. Hanna Ytterbø f. 14/10-1908. Ugift i 1940.
Eier 1901.

F.f. Handelsmand Jens Nilsen Ytterbø, Heisholt og Hilda Anette Halvorsens Andi: Helene Halvorsen, Susanne Ytterbø, garver O. Halvorsen, Thomas Halvorsen, Nils N. Ytterbø.
F.f. Handelsmand Jens Ytterbø, Heisholt og Hilda Anette f. Halvorsens 
Niels Olav Hellem: Anne Kirstine Nilsen Ytterbø, Anna Halvorsen, Sagarb. Johan Gundersen Hølen, Herman Halvorsen, Heisholt og Kristen Ytterbø.
F.f. Ekspeditør (Handelsmand) Jens N. Ytterbø, Heisholt og Hilda Halvorsdatters 
Hilda: Moderen, pige Anna Halvorsen Heisholt, Thorvald Halvorsen do. og Faderen.
F.f. Handelsmand Jens Ytterbø, Heisholt og Hilda Olsdatters 
Milly: Thea Halvorsen, Heisholt, Herman Halvorsen do., Anne Nilsen Ytterbø og Faderen.
F.f. Ekspeditør Jens Ytterbø, Heisholt og Hilda Halvorsens 
Hanna: Johanne Marie Gundersen, Sagene, Anne Ytterbø do. og Kristen Ytterbø Sagene.

Eiendommen ble satt i Hilda Ytterbøs navn. Flere forretningsdrivende opp igjennom åra har gjort det slik
for å redde eiendommen (eller huset) om forretningen skulle gå konkurs.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 125. Digitalarkivet.
"Fullmakt fra Jens N. Ytterbø til sønnen Nils til nu og for fremtiden at undertegne de papirer i Holla Sparebank, som måtte trenge hans
underskrift, dat. 8/2-1931, tingl. 16/2-1931."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 125. Digitalarkivet.
"Auksjonsskjøte til fru Hilda Ytterbø for kr. 5.000,00, dat. 16/9-1933, tingl. 22/9-1933."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 125. Digitalarkivet.
"Skjøte, dat. 9/8, grunnbokført (tingl.) 115/9-1940 fra arvingene efter avdøde Hilda Ytterbø til Nils Ytterbø for kr. 4.750,- "

Nils Olaf Ytterbø herfra f. 8/5-1900 d. 4/5-1987.
g.m. Mikalovna Kabbe fra Verket f. 30/11-1899 d. 11/1-1971, d.a. modellsnekkerformann Hans H. Kabbe. Se Familie 113 - Verket 1910.
Eier 1931.

Begge gravlagt på Kronborg nye.

Søstrene Susanne og Anna Ytterbø drev forretning i første etasje i mange år.

 


Lannavegen 43.
Gnr 8 - bnr 17. Gammelt løpenummer {14d,14g}b. "Heisholt østre".


Lannav. 43 (8/17). Foto: Roy Olsen 2018.


Utskilt fra Ø. Heisholt(16) ved skylddelingsforretning tinglyst 9. juni 1875.

Opprinnelig skyld: 0 mark 05 øre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 80. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Gunder Christensen til Christen Christensen paa bl.a. dette brug for 1.450 spd, dat. 24. april1873, thinglæst 6. okt. 1875."

Urmaker Christen Christensen. Se også Ø. Heisholt(16).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 80. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Christen Christensen til O. Halvorsen for 375 spd., dat. 19. juni, thingl. 6. okt. 1875."

Skyldmark 1950: 0 mark 03 øre. Areal 2019: 2 059 kvm.

Garvermester, selvstendig
Ole Halvorsen fra N. Brekkejordet i Gjerpen f. 2/2-1834 d. 23/2-1917 på Lanna av alderdom, s.a. Halvor Olsen Hobæk. Se Familie 6a - N. Brekke 1845.
g. i Skien 2/10-1866 m. Helene Andersdatter fra Skjeberg i Tune, Østfold f. 31/3-1839 d. 14/11-1914 på Heisholtevja av alderdom, d.a. Anders Henriksen.
1. August Herman Halvorsen f. 2/9-1866. Se nedenfor.
2. Conrad Halvorsen f. 3/3-1869.
3. Peder Thorvald Halvorsen f. 6/3-1871. 1900: Slakter og innehaver av kjøttforretning.
4. Anna Helene Halvorsen f. 8/2-1875.
5. Hilda Anette Halvorsen f. 3/4-1877 g.m. Jens N. Ytterbø. Se Lannav. 41.
6. Anna Oline Halvorsen f. 27/3-1879 g.m. garver Karl Isidor Lithell. Se Heisholtv. 9.
Eier 1875.

F.f. Garver Ole Halvorsen Heisholtevjen og Helene Andersdatters August Herman: Barnets Moder, Ingebor Gundersd. Heisholt, Gunder Christensen Heisholt, Lars Tollefsen Heisholt, Barnets Fader.
F.f. Garver Ole Halvorsen Evjen og Helene Andersdatters 
Conrad: Barnets Moder, Ingeborg Gundersd. Heisholt, Lars Tollefsen Præstsagen, Lars Nilsen Evjen, Peder Thorsen Vrk.
F.f. Garver Ole Halvorsen Heisholt og Helene Halvorsdatters 
Peder Thorvald: Barnets Moder, Bergith Johannesd. Heisholt, Anders Andreassen Heisholt, Peder Pedersen ditto, Lars Tollefsen ditto.
F.f. Garver Ole Halvorsen Heisholt og Helene Andersdatters 
Anna Helene: Anne Maria Christensd. Heisholt, Anne Olsd. Vrk., Jon Pedersen Klyve, Nils Thomassen Heisholt, Adolf Christiansen Mo Heisholt.
F.f. Garver Ole Halvorsen Evjen og Helene Andersdatters 
Hilda Anette: Barnets Moder, Kari Hansd. Odden, Andreas Tollefsen Heisholt, Andreas Johannesen ditto, Nils Thomassen ditto.
F.f. Garver Ole Halvorsen Evjen og Helene Andersdatters 
Anna Oline: Barnets Moder, Mari Anne Thorsd. Vrk., Andreas Tollefsen V. Heisholt, Andreas Johannesen Heisholt, Nils Thomasen Heisholt.


Kilde: Holla kirkebok (1861-1881) - Innflyttede til Holden 1866.
Garvermester Ole Halvorsen fra Skien til Heisholtevjen for at drive Garveri.
Kone, Helene Andersdatter (ingen barn nevnt).

Garvermester Ole Halvorsen kjøpte først Heisholtvegen 9, hvor han først etablerte sitt garveri.
Han kjøpte ikke denne eiendommen før i 1875.
Ingen husdyr her i 1875. Halvorsen drev garveri her i mange år.

Losjerende 1875: Ugift garversvend Hans Arnesen fra Aker (ved Oslo) f. ca. 1820. Bosted: Garveriet.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 80. Digitalarkivet.
"Kjøbekontrakt fra O. Halvorsen til Andreas Tollefsen paa en tomt for kr. 300, dat. 14., thingl. 18. juni 1877. Se Lannavegen 45.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 80. Digitalarkivet.
"Skjøte fra garver O. Halvorsen til sønnen Herman paa dette brug for kr. 10.000,- hvorav kr. 3.000 forløsøre, samt med forbehold om
forsørgelse av sælgeren for livstid, dat. 11., tingl. 20. febr. 1915."

Garvermester, ordfører
August Herman Halvorsen (Herman Halvorsen) herfra f. 2/9-1866 d. 7/1-1929.
g. i Holla 10/5-1889 m. Maren Berthea Pedersdatter (Thea Halvorsen) fra Ø. Heisholt(16) f. 10/11-1865 d. 12/12-1937, d.a. Peder Olsen Heisholt.
Forlovere: "
Erik Thorstensen Heisholt og Jens Sørensen ditto."
1. Olaf Halvorsen f. 13/7-1891. Se nedenfor.
Eier 1915.

F.f. Garver August Herman Halvorsen Heisholt og Maren Berthea Pedersdatters Olaf: Karen Pedersen Heisholt, Kari Eriksd. do., Peder Olsen do., Ole Halvorsen do. og Peder Halvorsen do.

Herman Halvorsen ble valgt inn i Holla herredsstyre i 1899. Han var ordfører i to perioder fra 1917.
Han var dessuten varamann til Stortinget fra 1912-1915 og fra 1918-1921 og møtte på Stortinget
under president Tveitens sykdom i 1921. Her i bygda var han bl.a. medlem og formann av fattigstyret
(1904-1906) og medlem av fylkesutvalget.

Disse bodde her under folketellinga 1/1-1891.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 80. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 56 er udskilt, av skyldmark 0,01, afholdt og thingl. 29. Sept. 1899. Se bnr 56.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 80. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved et til Peder P. Heisholt solgt tomtestykke er skyldsat til 1 øre skyld, afholdt 27. juni 1906, afhjemlet og thingl. 27. juni 1906. Se bnr 64
.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 80. Digitalarkivet.
"Uskiftebevilling for Thea Halvorsen, enke etter August Herman Halvorsen, dat. 18/4-1929, tingl. 8/11-1929."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 80. Digitalarkivet.
"Skjøte fra fru Thea Halvorsen til fru Gudrun Halvorsen for kr. 15.000,00, dat. 6/11-1929, tingl. 8/11-1929."

Forretningsfører ved Verket (1910), formannskapssekretær i Holla kommune
Olaf Halvorsen herfra f. 13/7-1891 d. 1/2-1924.
g. i Holla 27/12-1919 m. telefonistinde Gudrun Therese Kaste f. 15/9-1891 d. 28/3-1976, d.a. Gullik K. Kaste og Tomine.
1. Helge Holvin f. 5/5-1920 d. 8/6-2008. Var bl.a. soussjef på Bangdalsbruket i Bangsund g.m. Elise Synnøve Hansen fra Nenseth i Solum f. 6/4-1918 d. 22/3-2005.
2. Eli Tomine Halvorsen g.m. lærer og politiker Torbjørn Iveland f. 15/7-1922 d. 23/1-1993. Bodde på Hisøy ved Arendal. Han var en tid kontorsjef ved Aust-Agder skolekontor.

Eier 1929 (gjelder enka).

Da enka Gudrun Halvorsen døde 28/3-1976 gikk hjemmelen over til hennes 2 barn:

Helge Holvin og
Eli Iveland.
Eiere 1976.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 ("Grunnboka").
"Dagbokført (tinglyst) 19/11-1976. Skjøte av 21/10-1976 til Helge Halvin f. 1920 på 1/2 part av denne eiendom (vederlagsfritt). Verdi kr. 25.000,- "

Helge Holvin (herfra) og fru Elise Synnøve Hansen er begge gravlagt på Kronborg gamle.

 


Lannavegen 45.
Gnr 8 - bnr 18. Gammelt løpenummer {14d,14g}c. "Heisholt østre". Hjulmakerverksted.


Lannav. 45 (8/18). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(16) ved skylddelingsforretning tinglyst 9. juni 1875.

Skyldmark 1950: 0 mark 05 øre. Areal 2019: 772 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 81. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Gunder Christensen til Christen Christensen paa bl.a. denne eiendom for 1.450 spd., dat. 24. April 1873, thingl. 6. Okt. 1875." 

Urmaker Christen Christensen på Ø. Heisholt(16) solgte denne tomta i 1875 til Andreas Tollefsen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 81. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Christen Christensen til Anders(!)Tollefsen for 160 spd., dat. 9. juni, thingl. 6. okt. 1875."

Hjulmaker, selvstendig
Andreas Tollefsen fra Verket f. 26/12-1840 d. 4/12-1892 på "Elvelandet" av hjertefeil, nær 53 år gml., s.a. Tollef Larsen. Se Familie 48 - Verket 1835.
g. i Holla 12/12-1878 m. enke Ingeborg Karine Olsdatter fra Sagene f. 14/9-1839, d.a. gartner Ole Olsen på Ulefoss. Se Familie 18 - Sagene 1835.
Forlovere: "
Lars Tollefsen og Odin Christian Olsen Sagbruget."
1. Mariann Tollefsen f. 14/11-1879 på Heisholtevja.
Eier 1875.

F.f. Hjulmager Andreas Tollefsen Heisholtevjen og Ingeborg Karine Olsdatters Mari Ann: Andrea Tollefsd. og Karen Tollefsd. Vrk. Ole Halvorsen Heisholtevjen, Lars Tollefsen og Carl Larsen Præstsagen.

Ingeborg Karine Olsdatter var enke etter Thomas Jensen på Sagene. Se Familie 21 - Sagene 1865.
 

Under anleggstida til den nye kanalen Ulefoss - Bandak, var det mange som så muligheter for litt ekstra inntekt ved å leie ut et rom eller fler til kanalarbeidere som strømmet til fra fjærn og nær. Disse var både svensker og nordmenn. De fleste reiste igjen når kanaltida var over, men noen ble boende her resten av livet.

Losjerende i 1891:
Enslig stenhugger og murer ved Kanalanlæg, Anders Johnsen Tin f. ca. 1847 i Elfsborgs Len i Sverige.

Ugift graastensmurer ved Kanalanlæg Ole Olsen Liabakken f. 1868 i Bøe i Telemarken.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 81. Digitalarkivet.
"Bevilling for Ingeborg Karine Tollefsen til at hensidde i uskifte efter sin mand Andreas Tollefsen, dat. 21. juli 1893, thinfl. 2/4-1910."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 81. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ingeborg Karine Tollefsen til Peder P. Heisholt paa dette brug for kr. 4.700,00, dat. 15/3-1910, thingl. 2/4-1910."

Selveier, vognmann
Peder P. Heisholt fra Vipeto øvre(2) "Rauhaug" f. 4/6-1871 d. 5/12-1962, s.a. forpakter Peder Olsen.
g.m. Thea Marie Nilsdatter fra Kaste f. 15/7-1874 d. 18/5-1960.
1. Nils Petter Heisholt (tvillinger) f. 18/10-1916 d. 9/1-2003 g.m. Åse Rigmor f. 18/2-1927 d. 24/4-2003. Gravlagt på Eidanger gamle i Porsgrunn.
2. Karen Mimmi Heisholt (tvillinger) f. 18/10-1916 d. 2/12-1997. Se nedenfor.
Eier 1910.

Peder P. Heisholt satte rundt 1910 opp et nytt større bygg her. Han leide i mange år ut forretninglokale i første
etasje til urmaker Carlsen.

Foreldrene her er gravlagt på Kronborg gamle.

Karen Mimmi Heisholt herfra f. 18/10-1916 d. 2/12-1997.
Eier 1962.

Karen Mimmi Heisholt var "i alle år" bokholder i Holla Sparebank. Hun ble ikke gift. Hun er gravalgt på Kronborg gamle.


Kilde: Eiendomsoverdragelser i Nome 1999.

Lannavegen 45 (gnr 8, bnr 18) er overdratt fra Karen Mimmi Heisholt til Nils Petter Heisholt, tinglyst 9.6.1999.
Denne overdragelsen omfatter også 8/96.


Kilde: Eiendomsoverdragelser i Nome 1999.
Lannavegen 45
(8/18) er solgt for kr. 550.000,- fra Nils Petter Heisholt til Magne Andersen, tinglyst 9.6.1999.
Denne overdragelsen omfatter også 8/96.

Magne Andersen.
Eier 1999.
 


Lannavegen 47.
Gnr 8 - bnr 52 (8/52). Aaheim (Frelsesarmeen). 


Lannav. 47 (8/52). Foto: Roy Olsen 2018.


Utskilt fra bnr 14 ved skylddelingsforretning tinglyst 18/10-1892.

Skyldmark 0,05 (i 1976: 0,02). Areal 1976: 595 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 121. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Rasmus N. Hansen til Haakon Hansen for kr. 1000,-, dat. 24. Decembr. 1894, thingl. 8. Januar 1896."

Haakon Hansen fra Åheim hotell.
Eier 1894.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 121. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Haakon Hansen til Frelsesarmeens aktiebolag for kr. 4.500,00, med forpligtelse til ikke at drive konkurrerende
hoteldrift, skydsbefordring eller kjøpmandshandel, dat. 3. oktober 1923, tingl. 27. okt. 1923."


Frelsesarmeens aktiebolag.
Eier 1923.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 121. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretninger, avholdt 30. april 1925, tingl. 13. mai 1925, hvorved er utskilt:
1. En parcell av skyldmark 0,01 til O.P. Heisholt. Bnr 95.
2. En Parcell av skyldmark 0,01 til Peder P. Heisholt. Bnr 96.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 121. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 29/9-1925, tingl. 28/11-1925, hvorved til Haakon Hansen er utskilt en parcell av skyldmark 0,01. Bnr 97.

Andre etasje var bolig for Frelsesarmeens leder-familier på Ulefoss.
 


Lannavegen 49.
Gnr 8 - bnr 25. Gammelt løpenummer 14l. "Heisholt østre". O.P. Heisholts forretning. 


Lannav. 49 (8/25). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(14) ved delingsforretning tinglyst 3/2-1887.

Skyldmark 1950: 0 mark 03 øre. Areal 2019: 349 kvm.
 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 91. Digitalarkivet.
"Skjøde fra John Kjøstolfsen til Anthon Bruun herpaa m.m. for kr. 248,00, dat. og thingl. 3. februar 1887."

Anthon Bruun.
Eier februar 1887.

Anthon Bruun ønsket ikke å bygge her, så han solgte tomta en måned senere med kr. 52,- i gevinst.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 91. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anthon Bruun til Anders Johansen for kr. 300,00, dat. 3. febr., thingl. 2. marts 1887."

Anders Johannesen Perskaas.
Eier mars 1887.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 91. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Johansen til Jens Andreassen for kr. 1.875,- dat. 18. Januar, thinglyst 7. Februar 1889."

Jens Andreassen.
Eier 1889. Se Helgeroa under Prestegården.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 91. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jens Andreassen til Ole Pedersen for kr. 3.000,- dat. 7., thingl. 12. Febr. 1895."

Kjøpmann
Ole Pedersen Heisholt
 (O.P. Heisholt) fra Ø. Heisholt(16) f. 18/1-1868 d. 23/1-1927, s.a. Peder Olsen Heisholt.
g. i Holla 14/2-1904 m. Emma Karoline Elisabeth Eriksen fra Kristiania f. 6/9-1879 d. 3/2-1979, d.a. sliperimester Lars Eriksen.
1. Finn Heisholt f. 5/5-1904 d. 9/8-1991 g.m. enke Lajla Matheson fra Haneborg. Enke etter dr. Heisholt.
2. Karen Hjørdis Heisholt f. 30/11-1905 g.m. skatteinspektør i Telemark, Kristen A. Fæhn fra
S. Fen(1). Bodde i Skien. Se også Vipeto øvre(2) "Rauhaug".
Eier 1895.

Ole Pedersen Heisholt var kontorist hos en agent i Skien i 1891.

Sliperiarbeider, leieboer
Marthinius Johnsen fra Verket f. 30/11-1875, s.a. John Kristensen. Se Familie 33a - Verket 1891.
g. i Holla 3/6-1900 m. Betsy Kaspara Kristensen f. 4/5-1879 i Skien, d.a. urmaker Hyrius Kristensen i Skien.
Leieboere i 1900.

Denne familien flytta snart til Verket. Se Familie 96 - Verket 1910.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 91. Digitalarkivet.
"Uskiftebevilling for O. P. Heisholts enkeEmma Heisholt, dat. 8/3-1927, tingl. 1/5-1931." Slettet 1945.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 91. Digitalarkivet.
"Skjøde dat. 3/1, grunnbokført (tingl.) 8/1-1941 fra enkefru Emma Heisholt til frøken Signe Hansen på denne eiendom og bnr 95 for kr. 7.000,-"

Frk.
Signe Hansen.
Eier 1941.

Kilde: Holla I - utgave 1975.
Hun leide bort forretningslokalet i første etasje til brødrene Nils og Arne Heisholt, som drev "Ulefoss Maskin- og Elektriske
forretning" her i flere år, med eget verksted for reparasjon av radioer og alle typer elektriske apparater samt sykler m.m.

 


Parkvegen 1.
Opprinnelig Christoffer Kises landhandel.
Gnr 8 - bnr. 27 "Heisholt østre" (8/27). Gammelt løpenr. 14n.

Omregulert i nyere tid til Gnr 8 - bnr 26.


O.P. Heisholt til venstre og Christoffer Kise til høyre. Til høyre for telefonstolpen: Deler av "Aaheim Hotel". Repro: Tore Larsen fra utsnitt av postkort i egen samling.


Christoffer Kises landhandleri under flommen 1927. Repro: Tore Larsen fra utsnitt av foto fra egen samling.
 

Utskilt fra Ø. Heisholt(14) ved skyldsettingsforretning tingl. 3/2-1887.

Skyldmark 0,01.

Kilde: Nedre Telemark Panteregister nr. VII 1, folie 93. Digitalarkivet.
"Skjøde fra John Kjøstolfsen til Anthon Bruun paa bl.a. dette brug for kr. 248,00, dat. og thingl. 3. Februar 1887."

Anthon Bruun.
Eier av tomtene 1887.

Kilde: Nedre Telemark Panteregister nr. VII 1, folie 93. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anthon Bruun til Østen Olsen for bl.a. dette brug for kr. 300,- dat. 24. Februar, thingl. 2. Marts 1887."

Østen Olsen.
Eier av tomtene 1887.

Kilde: Nedre Telemark Panteregister nr. VII 1, folie 93. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Østen Olsen til Kittil Svennungsen herpaa m.m. for kr. 450,- dat. 26. Juni 1891, thingl.4. Februar 1892.


Tømrer
Kittil Svennungsen Bjørndalen
.
Eier av tomtene 1891.

Kittil førte opp bygningen og solgte hus på selveiertomt(er) til Christoffer Kise i 1917.

Kilde: Nedre Telemark Panteregister nr. VII 1, folie 93. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Kittil Svennungsen Bjørndalen til Christoffer Kise for kr. 2.000,00 herpaa og bnr 35, dat. 30. mars, tingl. 18. juli 1917.

Landhandler
Christoffer Halvorsen Kise (Kristoffer Kise) f. 20/3-1868 på Kise i Nes, Sauherad d. 10/8-1950, s.a. husmann Halvor Christophersen Kise og Ingeborg Johannesdatter.
g. i Holla 14/3-1890 m. Susanne Nilsdatter fra Fosse f. 19/2-1863 d. 6/4-1944, d.a. Nils Jacobias Olsen Fosse.
Forlovere: "
Handelsmand Johannes Kise af Lunde og Husm. Østen Steensen Hølen."
1. Halvor Kise f. 16/11-1890 på Kjellemo i Ytre Flåbygd. Se nedenfor.
2. Aslaug Marie Kise f. 3/4-1892 på Kjellemo g.m. landhandler Halvor H. Toreskaas. Se Fensv. 46 under Søve.
3. Nils Kise f. 24/2-1894 på Lundefaret i Lunde. Ble landhandler på Fen. Se Fensv. 180 under Fen nedre.
4. Ingeborg Kise f. 8/11-1896 på Heiholtevja g.m. Nicolai H. Eie. Se øvre Eie(2).
5. Olaf Kise f. 29/10-1898. Var bankfunksjonær i Oslo.
6. 
Johannes Kise f. 26/1-1901 d. 26/7-1975. Studerte farmasi i 1920. Han ble apoteker i Skien. Ugift. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
7.
Agnes Kise f. 17/4-1903 1/7-1995 g.m. Carl Schøning Wright f. 29/5-1904 d. 22/9-1979. Gravlagt på V. Porsgrunn.
8. Erling Kise f. 13/3-1905. Overtok eiendommene og butikken.

Tomtefester 1896. Eier 1919.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Handelsbetjent Kristoffer Halvorsen Kise, Kjellemo og Susanne Nilsdatters Halvor: Aslaug Nilsd. Eie, Thor Nicolaisen Eie, Nils Olsen Baksaas, Thor Nilsen Baksaas, Hanna Reiersen Kleven (alle af Holden).
F.f. Handelsbetjent Kristoffer Halvorsen Kise, Kjellemo og Susanne Nilsdatters Aslaug Marie: Aslaug Nilsd. Eje i Hollen, Hanna Reiersen Nome, Halvor Nilsen Toreskaas, landhandler Johannes Kise, Thor Nicolaisen Eje.
F.f. Landhandler Kristoffer Halvorsen Kise, Lundefaret og Susanne Nilsdatters Nils: Bergit O. Toreskaas, handelsbetjent Ingeborg G. Hougen, Aslaug N. Eie (Holden), Halvor N. Toreskaas, Handelsbetjent Tollef Hougen.
F.f.
Kjøbmand Kristoffer Halvorsen Kise, Heisholt (evja) og Susanna Nilsdatters Ingeborg: Kone Aslaug Nilsd. Eie, Pige Maren Halvorsd. Eie, gbr. Thor Eie, Landhandler Johan Halvorsen Kise, gbr-søn Thor Nilsen Baksaas.
F.f.
Landhandler Kristoffer Halvorsen Kise, Heisholt og Susanne Nilsdatters Olaf: Kone Aslaug Nilsd. Eie, Pige Karen Halvorsd. do., Gbr. Thor N. Eie, Gbr. Thor Nilsen Baksaas, Skrædder Hans Pedersen.
F.f. Landhandler Kristoffer Halvorsen Kise, Heisholt og Susanne Nilsdatters
Johannes: Anne Halvorsd. Baksaas, Karoline Olsd. Romnæs, Gbr. Thor Nilsen Baksaas.
F.f. Landhandler Kristoffer Halvorsen Kise, Heisholt og Susanne Nilsdatter 
Agnes: Anne Halvorsd. Baksaas, Thor Nilsen do., Kari Johannesd. Kise og Torgrim Haugerød af Seljord.
F.f.
Landhandler Kristoffer Kise og Susanne Nilsdatters Erling: Anne Baksaas, Aslaug Marie Thorsd. Eie, Thor Baksaas, Johannes Kise og Halvor H. Toreskaas.

Før de kom til Holla var Kristoffer handelsbetjent i et landhandleri på Kjellemo i Flåbygd i Lunde (fra før 1890-1893). Han var landhandler på
Lundefaret i Lunde sogn fra 1894 til de flytta til Heisholtevja og etablerte sitt eget
landhandleri her i 1896. Her solgte han bl.a. kolonialvarer,
manufaktur, skotøy, glass- og jernvarer.
Han satte også opp en
privatbolig ved siden av forretningsgården. Han kjøpte noe av Heisholtskauen og ble siden eier av Tinholtstul i Helgen.
Losjerende her i 1910: Halvor Toreskaas f. 4/1-1887. Han var handelsbetjent her, og ble siden gift med datra i huset.

Andre i huset i 1900:
Hans Pedersen f. 1877 i Lunde, ug., Logerende, Skrædder i husets forretning.

Johan Andersen f. 1882 i Hollen, ug., Handelsbetjent i husets forretning.
Anders G. Senzeen f. 1859 i Sverge, ug., Logerende, Skræddersvend, lærling.
Ulrik Pedersen Wellelund f. 1850 i Danmark, enkemand, Skomager i egen forretning.

Landhandler, medeier
Halvor Kise herfra f. 16/11-1890 på Kjellemo i Ytre Flåbygd d. 11/4-1960, s.a. Christoffer Halvorsen Kise.
g. i Trefoldighet kirke i Oslo 29/12-1924 m. kontrollassistent Marthine Tønsaker fra Mysen, Østfold f. 6/12-1897 på Eidsvoll d. 23/5-1984, d.a. Olaf Andersen Tønsaker.
1. Inger Susanne Kise f. 28/6-1925 d. 12/4-1926.
2. Kristoffer Kise f. 26/11-1926 g. i Landåsbygda krk. i S. Land 10/12-1949 m. Sonja Berg fra Landåsbygda f. 25/8-1926 d. 12/6-2022, d.a. kjøpmann Asbj. Berg. Gravlagt på Ø. Gravlund i Oslo.
Bruker 1944.

F.f. Kjøbmand Halvor Kise, Ulefoss og hustru Martines Inger Susanne: Moren, Kjøbmand Halvor Toreskås, Aslaug Toreskås, Kjøbmand Kristoffer Kise.
F.f. Kjøpmann Halvor Kise, Ulefoss og hustru Martines 
Kristoffer: Foreldrene, Gunhild Baksås, Kjøpmann Kristoffer Kise.

Foreldrene og Inger Susanne er gravlagt på Kronborg gamle.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 93. Digitalarkivet (gjelder også bnr 27 - l.nr. 14n).
"Skifteskjøte dat. 25/8, grunnbokført (tingl.) 1/12-1951 fra arvingene i Christopher Kises dødsbo til Erling Kise på denne eiendom (bnr 27) og
bnr 29, 35 og 62
 for kr. 14.000, påført attest om arvingene."


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 95. Digitalarkivet.
"Erklæring, dat. 10/11, Grunnbokført (tingl.) 25/11-1951 fra sorenskriveren i Nedre Telemark om at Erling Kises hjemmel til
denne eiendom er brakt i orden."

Landhandler, bokholder
Erling Kise herfra f. 13/3-1905 d. 29/1-1989.
g. 1/7-1944 m. Inger Myra fra Bø i Tel. f. 27/6-1916 d. 15/1-2003.
Eier 1951.

Det ble i Telemark Arbeiderblad onsdag den 17. desember kunngjort at Erling Kise hadde sagt opp sitt handelsbrev.
Han blir framover i avisene heretter oftest omtalt som bokholder og bankfunksjonær på Ulefoss.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 93. Digitalarkivet (gjelder også bnr 27 - l.nr. 14n).
"Skjøte dat. 3/9, grunnbokført 10/9-1955 fra Erling Kise til Hans H. Soterud på denne eiendom og bnr 29, 35, 62 og 119 for kr. 32.000

Landhandler, kolonial og manufaktur
Hans H. Soterud
 fra Bø i Telemark.
Eier 1955.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 93. Digitalarkivet (gjelder også bnr 27 - l.nr. 14n).
"Skjøte dat. 27/8, grunnbokført (tingl.) 9/9-1960 fra Hans H. Soterud til Anne Tveitan på denne eiendom og bnr 29, 35, 62 og 119 for kr. 30.000,- "

Anne Tveitan.
Eier 1960.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1883, dette bruk.
"7/4-1970. Sammenføyet med denne eiendom:
Gnr 8, bnr 27, skyldmark 0,01.
Gnr 8, bnr 35, skyldmark 0,01.
Gnr 8, bnr 62, skyldmark 0,01 og
Gnr 8, bnr 119, skyldmark 0,01."

Forretningen ble seinere overtatt av:
Andreas Ebbesberg
f. 8/10-1917 d. 16/4-1998 i Drammen. Gravlagt på Bragernes.
og
Gunnar Werner Hasseleid.

 


Lannavegen 51.
Gnr 8 - bnr 29 (og 43 "Aaheim"). Gammelt løpenummrt 14d "Heisholt østre". Landhandel. Aaheim hotell.


Lannav. 51 (8/29). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(14) ved delingsforretning tinglyst 8. oktober 1889.

Skyldmark 1950: 0 mark 02 øre. Areal 2019: 1 529 kvm.

Se Hollaminner "Iginga" side 30 og HM 2002, side 83.

Landhandler, skredder, hotelleier
Rasmus Nicolai Hansen Aaheim fra Godjord under Verket f. 27/12-1844 d. 1/10-1912 av "Bronkit, Tæring" på Aaheim, s.a. verksarbeider Hans Rasmussen. Se Familie 24 - Verket 1845.
g. i Holla 14/3-1873 m. Andrea Johnsdatter (Andrea Andersen) fra Verket f. 14/10-1849 d. 15/4-1925 av "Kræft" på Aaheim, d.a. formermester John Andersen. Se Familie 112 - Verket 1865.
Forlovere: "Agronom P. Hansen og Ingebret Nilsen."
1. Hans Johan f. 25/10-1873 d. 31/5-1874 her, 7 mnd. gml.
2. Josefa Hansen Aaheim f. 7/5-1875. Drev en tid butikk på Ulefoss, og emigrerte siden til N. Amerika.
3. 
Haakon Hansen Aaheim f. 7/10-1877. Drev hotellet etter faren.
4. Asbjørn Hansen Aaheim f. 22/9-1881 d. 28/5-1957 g.m. Sally NN f. 6/8-1879 d. 25/7-1963. Bodde i Oslo. Startet Norges første autoriserte sjåførskole. 2 Sønner: Bjørn og Ragnvald. Vestre gravlund.
5. Borghild Hansen Aaheim f. 3/4-1884 g.m. NN. Bodde i Skien.
6. Hans f. 31/12-1886 d. 11/7-1891.
7. John Hansen Aaheim f. 24/7-1889 d. 1/5-1940. Ble snekker.
8. Hans Hansen Aaheim f. 24/7-1891 d. 4/2-1964. Var sjømann og krigsseiler.

Eier 1871.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Landhandler Rasmus Nicolai Hansen og Andrea Andersens Hans Johan: Aaste Karine Nilsd. Vrk., Berthine Andersd. Vrk., Jon Andersen Vrk., Hans Rasmusen Vrk., Hans Paus af Skien, Student Andreas Jonsen Vrk.
F.f. Landhandler Rasmus Hansen og Andrea Andersens 
Josefa: Maren Paus af Skien, Anne Hansd. Vrk., Hans Rasmussen Vrk., Johannes Gundersen Vrk., Barnets Fader.
F.f. Landhandler Rasmus Nicolai Hansen og Andrea Andersens 
Hakon: Johanne Gundersd. Vrk., Hilda Andersen, Hans Rasmussen Vrk., Peder Nilsen Hammerstad, Skovbetjent Johannes Andersen Vrk.
F.f. Landhandler Rasmus Nikolai Hansen Heisholthegna og Andrea Andersens 
Asbjørn: Madame Marie Paus af Skien, Hilda Andersen Ulefoss, Hans Rasmussen Vrk., Skovbetjent Johannes Andersen, Skovbetjent  Ole Titli Sanda.
F.f. Landhandler Rasmus Nicolai Hansen og Andrea Andersens 
Borghild: Anne Hansd. Vrk., Mathilde Andersen Vrk., Hans Rasmussen Vrk., P. Hansen Holla, Skovbetjent J. Andersen Vrk.
F.f. Landhandler Rasmus Nikolai Hansen og Andrea Andersens 
Hans: Barnets Moder, Hanna Andersen Vrk., Barnets Fader, Hans Rasmussen Bergkaas og Johannes Andersen Vrk.
F.f. Hotelvært Rasmus Hansen Aaheim og Andrea Andersens 
John: Fru Marie Paus af Skien, Frk. Anne Paus af Skien, Skovfogd Andersen Vrk., Anders Nilsen Romnæs og Agronom Hansen Holden.
F.f. Hotelejer Rasmus Nicolai Hansen, Aaheim og Andrea født Andersens 
Hans: Aaste Nilsd. Vrk., Hanna Andersen Vrk., Johannes Andersen Vrk., Peder Hansen Holla og Olaves Larsen Ødegaard. Hjemmedøbt 24/7 af Ingeborg Tovsen Tufte.

Tjenestefolk hos landhandleren i 1875:
Anders Olsen fra Holla f. ca. 1855.
Kari Hansdatter fra Holla f. ca. 1846.
Anne Jensdatter fra Holla f. ca. 1846.
Losjerende skreddersvend: N. A. Palm fra Ørebro i Sverige f. ca. 1847.
Dyrehold i 1875: 1 hest og 2 sauer.

Tjenestefolk på Aaheim Hotel 31/1-1891 (alle ugifte).
Cecilie Person, Opvaskerske ved Hotel, f. 1862 i Gudmuntorp i Sverige.
Susanne Hansen, Vaskepige, f. 1869 i Solum.
Anne Johannesdatter, Stuepige, f. 1869 i Holla.
Maren Anne Pedersen, Kokkepige, f. 1864 i Holla.
Gunhild Halvorsdatter, Barnepige, f. 1872 i Bø i Telemarken.
August Svendsen, Kudsk ved Hotel, f. 1862 i Græstorp, Sverige.

Gjester:
Ole Pedersen, Logerende, Enkemand, Hustømmermand, Dagarbeider, afreist 2/1, ca. 50 aar, f. ca. 1841 i Romedal Præstgjeld (Hedmark. G.S.).

Ole J. Ask(?), Ugift, Logerende, Meierist i andemands Tjeneste, f. 1863 i Lier (Buskerud). "Indflyttet hertil Stedet 31/12, altsaa at regne som fast boende."
August Andersen, Ugift, Logerende, Snedkersvend, f. 1831 i Gøteborg, Sverige.

Kilde: Holla I (Sverre Liestøl).

Urmaker Christen Christensen, som var eier av Heisholt østre, solgte denne tomta til landhandler Rasmus M. Hansen i 1871. I 1882 kjøpte han en ny parsell av samme eier. Hansen dreiv først et landhandleri, men initiativrik som han var, bygde han snart større og vakre bygninger for hotelldrift. Hansen og kona var elskverdige vertsfolk. Især i «kanaltida» 1880-90-åra var der et stort innrykk.
«Aaheimsalen». var den gang det eneste lokale for møter og sammenkomster. Der var det mange av de kjente politikere den gang som kryssa sine klinger.

Hansen kjøpte videre 3 parseller, herav var to fra Hegna, som hørte til fløtningsinspektør J. P. Sørensen. Den største hadde 30 øres skyld. Hansen anla hage og en storstila park i bakkene opp fra hotellet. På bekvemt anlagte veger kunne turistene ferdes, trekke frisk luft og ha god utsikt over de vakre omgivelsene.

Hansen var eier av et jordareal på omlag 20 mål og han avla høy nok til hestene sine, som ble meget nytta i turisttrafikken, særlig før kanalen ble åpna.

Rasmus Hansen var g.m. Andrea, datter av formermester John Andersen, Ulefoss. Barn (som vokste opp): Josefa, Haakon, Osmund, Asbjørn, Borghild, John og Hans.

Rasmus Hansen døde i 1912, 68 år gl. Andrea fortsatte hotelldrifta ei tid etter mannen døde. Det brant ned og ble bygd opp igjen i hennes tid i den størrelse som det har hatt seinere. Andrea døde i 1925, 76 år gl.

Haakon Hansen overtok hotellet med de jordelendommer som hørte til. G. m. Julie Bjorvand fra Birkenes. Haakon døde i 1951, 74 år gl. Julie døde i 1961. De hadde ei datter Astrid Marie g.m. A. Andersen.

Olava og Magnhild Bjørnstad kjøpte Aaheim med et mindre tomteareal i 1955. De flytta til Oslo og solgte pensjonatet til Per Otto Jensen.


Hotelleier
Haakon Hansen Aaheim herfra f. 7/10-1877 d. 27/3-1951.
g.m. Julie Bjorvand fra Birkenes i Aust-Agder f. 26/1-1899 d. 28/7-1961.
1. Astrid Marie Aaheim g.m. A. Andersen. Se Lannav. 55.

 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 95. Digitalarkivet.
"Skjøde fra John Kjøstolfsen til Karl Pedersen for kr. 455, dat. 5 Juni, thingl. 15. Juni 1890."

Karl Pedersen.
Eier 1890.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 95. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Joachim Andersen til Chr. Kise for kr. 1.000,00, dat. 23. juni, tingl. 18. juli 1919 med paategnet attest for at utstederen er eneste og
myndige arving efter skredder P. Andersen og hustru Marie.

 


Lannav. 55.
Gnr 8 - bnr 124.


Lannav. 55 (8/124). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra bnr 43 ved skylddelingsforretning tinglyst 13/5-1955.

Skyldmark 0,24. Areal: 10 925 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 ("Grunnboka").
"Dagbokført (tinglyst) 23/4-1952. Hjemlet til Julie Hansen Aaheim ifølge skifteskjøte av 23/4-1952

Julie Hansen Aaheim f. 26/1-1899 d. 28/7-1961.
Eier 1952.

Enke etter Haakon Hansen Aaheim. Se Lannav. 51.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 ("Grunnboka").
"Dagbokført (tinglyst) 31/5-1955. Skjøte av 20/5-1955, hvori bnr 43 har forkjøpsrett til denne eiendom." Slettet 19/9-1975.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 ("Grunnboka").
"Hjemmelsovergang til Astrid Aaheim Andersen ved Julie Hansen Aaheims død 28/7-1961, som eneste og myndige
arving, jfr. begjæring om hjemmelsovergang av 27/3-1971.

Astrid Marie Aaheim.
g.m. A. Andersen.
Eier 30/3-1971.

 


Lannavegen 59.
Gnr 8 - bnr 31 "Hegna" (8/31).


Lannav. 59 (8/31). Foto: Roy Olsen 2018.


Utskilt fra Ø. Heisholt(15) ved delingsforretning tinglyst 9. juni 1890.

Skyldmark 1950: 0 mark 03 øre. Areal 2019: 487 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 98. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jens Sørensen til Gunuld Thorsen for kr. 240, dat. og thingl. 9. Juni 1890."

Hustømmermann og snekker
Gunnuld Thorsen 
fra Kjosvik under Brenne i Valebø f. 9/4-1826 på Stavsholt i Lunde d. 26/3-1896 i Lannavegen 59, s.a. Thor Gunnuldsen. Se også Hjelsmyr under Tufte i Gjerpen.
g. i Romnes 6/6-1854 m. Karen Christensdatter fra 
Sannes nedre(16) "Kåsa" f. 19/10-1831 død etter 1896, d.a. skomaker Christen Hansen Sannæs.
Forlovere: "Jens A. Christensen Sannæs og Hans Christensen Sannæs."
1. Thor 
f. 13/12-1854 d. 24/10-1860 på Sannes nedre av tæring.
2. Christen Gunnuldsen (Kristen Gunnuldsen) f. 9/4-1857. Var matros og bodde i Brevik i 1875.
3. Inger Maria Gunnuldsdatter f. 17/7-1859 g. i Holla 17/10-1881 m. styrmann Bent Johan Nilsen fra Bamble f. 3/3-1851. Bodde i Brevik?
4. Thor f. 25/2-1862 d. 24/8-1862.
5. Thor f. 1/7-1863 d. 14/1-1867 i Brevik av skarlagensfeber.

6. Anna Marie Gunnuldsdatter f. 25/3-1866 i Brevik g.m. Leif Johnsen. Se nedenfor.
7. Gunhilde Margrethe Gunnuldsdatter f. 31/3-1869 i Brevik.
8. Theodor Gunnuldsen f. 23/12-1871. Emigrerte til N. Amerika i 1893.
Eier 1890.

F.f. Inderst Gunuld Thorsen Sannæs og Karen Christensdatters Thor: Kirsten Jensd. Sannæsmoen, Sophie Christensd. Sannæs, Christen Hansen Sannæs, Andreas og Hans Christensen Sannæs.
F.f. Huusm. Gunnuld Thorsen Namløshagen og Karen Christensdatters 
Christen: Anne Maria Jensd. Sannæs, Inger Christensd. Sannæs, Christen Hansen Sannæs, Jens Andreas Christensen ditto, Christian Christensen Sannæs.
F.f. Inderst Gunnuld Thorsen Romnæs og Karen Christensdatters 
Inger Maria: Anne Sophie Christensd. Sannæs, Kari Olsd. Namløs, John Ingulsen Romnæs, Anders Jahnsen Sannæs.
F.f. Inderst Gunnuld Thorsen Sannæs og Karen Kristensdatters 
Thor: Sophie Kristensd. Romnæs, Inger Kristensd. ditto, Kristen Hansen Sannæs, Hans Kristensen ditto, Kristian Kristensen Stua.
F.f. Gunnuld Thorsen Romnæs og Karen Christensdatters 
Thor: Kari Olsd. Stua, Inger Christensd. Sannæs, Christen Hansen Sannæs, Andreas Christensen Sannæs, Hans Christensen Sannæs.
F.f. Arbeidsmand Gunnul Thorsen og Karen Christensdatters 
Anna Marie: Sophie Jahnsen, Inger Christensd. af Holden, Anders Jahnsen, Faderen.
F.f. Snedker Gunnulf Thorsen og Karen Christensdatters 
Gunhild Margrethe: Sophie Jahnsen, Thomine Andersen, Anders Jahnsen, Tollef Andersen.
F.f. Gunnuld Thorsen Sagbeider og Karen Christensdatters 
Theodor: Liw Jørgensd. Heisholt, Inger Christensd. Sannæs, Christen Hansen Sannæs, Hans Christensen ditto, Uhrmager Christensen og Hans Christensen Stua.

Folketellinga 1891 ble tatt opp rundt 1. januar. Da var far i huset midlertidig fraværende på "Leikvold gaard i Lunde". Familien hadde da ei
tjenestepike (enepike) her: Anette Hansdatter f. ca. 1876 i Holla. Midlertidig på "Sannæs i Holden".

Denne familien fikk virkelig flytta på seg.
Gunnuld Thorsen
 ble født på Stavsholt i Lunde i 1826. Han var i Kjosvik under Brenne i Valebø i 1853 med sine foreldre. I 1856 bodde Gunnuld med sin nye familie i Namløshagen under Namløs. De bodde deretter en tid på Deilsbakke under Romnes. I 1860 og 1862 bodde de hos hennes foreldre på Kåsa under under Sannes nedre. De er registrert utflytta fra Holla til Stathelle i Bamble med 3 barn og presteattest datert 31/10-1864. Under folketellinga 1865 (31/12) losjerte de på Øya i Brevik.
I Brevik kirkebok (1866-1881) er han i utflyttingslistene 1870 nevnt som Arbeideren Gunnul Thorsen Delsbakke. Da er han oppgitt til 45 år og kona er oppgitt til 42 år. Presten har skrevet: "Formentlig først til Porsgrund, derpaa Holden præstegjeld." Barna var: Christen f. 9/4-1857, Inger Marie f. 17/7-1859, Anne Marie f. 25/3-1866 og Gunhilde Margrethe f. 31/3-1869. De flytta rett til Sannes nedre og bodde trolig litt hos Karens familie. Nevnt der i des. 1870. Ett år senere er de bosatt på Sagene.
Under folketellinga 1875 bodde familien i Sagbrakka på Sagene. Gunnuld Thorsen ser ut til å ha flytta til Heisholt våren 1880. Det menes trolig at de leide rom i et hus på Heisholtevja. Han kjøpte denne tomta i Heisholtevja i 1890 og bygde huset samme år.
Kilder: Kirkebøker for Bø, Brevik og Holla og folketellinger som nevnt.

Gunnuld Thorsen leide ut flere rom til losjerende i 1891:

Ølkjører for bryggeriet Christian Christensen, Ugift, f. 1868 på i Kongsberg.
"Laborantkarl i Apothek" Hans Andersen, Ugift, f. 1872 i Holla.

Andre leieboere samme år (1891):
Murer og minerer ved Bandak-Nordsjø-Kanalen, jernbanearb. (1893)
Leif Johnsen fra Heddal f. 1863.
g.m. Anna Marie Gunnuldsdatter herfra f. 25/3-1866 i Brevik.
1. Gustav Johan f. april 1890 i Holla.
2. Gustav f. 27/4-1893 ved Elvelandet.

Losjerende: Peder Svendsson, "Tømmermand og Snedker ved Kanalanlæg", f. 1846 i Silferål i Sverige.

Murer og minerer ved Bandak-Nordsjø-Kanalen
Anton Andresen Lie fra Lardal i Vestfold f. 1866.
g.m. Inger Andrea Antonsen fra Hedrum f. 1861.
1. Olga Marie Lie f. Juni 1889 i Holla.

Det ble holdt dødsboauksjon etter Gunnuld Thorsen her i oktober 1896.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 98. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Hans Hansen Skotvig for kr. 3.400,- dat. og thinglæst 6. Oktober 1896."

Hans Hansen Skotvig.
Eier 1896.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 98. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Hansen Skotvig til Hilda Hansen for kr. 3. 500,- dat. 28. juni, thingl. 10. December 1902."

Hilda Hansen.
Eier 1902.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 98. Digitalarkivet.
"Erklæring fra Hilda Hansen om efter veibestyrelsens forlangende at flytte et bislag, dat. 13. juni, thingl. 12. Aug. 1903."

Handelsbetjent på foreningen, leieboer
Hans Hansen Aasland (Hans Aasland) fra Åslandvegen 10 under Prestegården f. 13/10-1891 d. 1/3-1975, s.a. slusemester Jørgen Hansen Aasland.
g. i Holla 27/11-1920 m. sydame Andi Ytterbøe fra Ulefoss f. 27/2-1899 d. 10/4-1991.
Forlovere:"Fædrene."
1. Gunhild Aasland f. 24/2-1921.
2. Jørgen Aasland f. 15/3-1925.
3. Harry Astor F. Aasland f. 2/2-1929 d. 30/4-1979.
Bruker 1920.

F.f. Handelsbetjent Hans Aasland , Ulefoss og Anni Ytterbøs Gunhild: Jens Ytterbø, Jørgen og Gunhild Hansen, Signe Hansen.
F.f. Gårdsarb. Hans Aasland, Ekstad og hustru Andi's 
Jørgen: Foreldrene, Anna Ytterbø, Jens Ytterbø.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 98. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Hilda Hansen til Anne Negaard for kr. 6.600,- dat. 20. des. 1911, tinglyst 13. januar 1912."

Kjelleretasjen 1900:

Gråsteinsmurer, kanalarbeider
Nils Nilsen Negaard fra Storelvdalen, Hedmark f. 14/10-1856 (1891: i Råde, Østfold?) d. eller borte før 24/12-1900.
g1g m. Anne Nilsdatter (tvilling) (Anne Negaard) fra Sauherad f. 21/9-1857 d. 26/6-1949, d.a. Niels Olsen og Anne Olsdatter.
g2g m. Aslaug Nilsdatter (tvilling) fra Sauherad f. 21/9-1857, d.a. Niels Olsen og Anne Olsdatter.
1. Nils Adolf Negaard (Adolf Negaard) f. 12/9-1883 i Skien. Se Familie 11b - Odden 1920.
2.
Oliane Nilsdatter Negaard f. 12/1-1885 i Skien d. 22/8-1914 på sykehuset i Solum av "Mavesaar". Bodde på Hellesvig under Heisholt som sypige.
Barn i 2. ekteskap:
3. Arthur f. 13/10-1886 i Sauherad d. 25/3-1891 på Stoa av lungebetennelse.
4. Kaspara f. 11/2-1889 i Holla d. 28/3-1891 på Stoa av skarlagensfeber.
5. Aksel Negaard f. 15/12-1890 i Nydalen d. 13/4-1973. Ugift.
6. Arthur f. 25/4-1893 d. 11/5-1893 på Stoa. Kun hjemmedøpt.
Eier 1912.

F.f. Murer Nils Nilsen Negaard på Lunde (i Skien) og Anna Nilsens Nils Adolf: Skibsfører Ludvig Persen, Andreas Johansen, Faderen, Christiane Valler, Anne Nilsd.
F.f. Murer Nils Negaard og Anne Nilsdatters Oleane: Ole Nilsen, Kittil Nilsen, Anders Halvorsen, Kristiane Halvorsen, Anne Nilsd.
F.f. Arb. Nils Nilsen Negaard, Lia og Aslaug Nilsdatters Arthur: Gmnd. Hans Nilsen Lia og Kone Ingeborg Hansd., Husm. Halvor Tollefsen Ottersnæs og kone Aslaug Gudmundsd., pige Anna Halvorsd. Ottersnæs.
F.f.
Kanalarb. Nils Nilsen Negaard, Stoadalen og Aslaug Nilsdatters Kaspara: Ingeborg Nilsd. Stoadalen, Anne Thomine Johannesd. Haugen, Halvor Halvorsen Stoadalen, Anders Mathiassen ditto og John Johnsen Lunde af Lunde.
F.f.
Kanalarb. Nils Nilsen Negaard, Stoa og Aslaug Nilsdatters Aksel: Karl By Baksaas, Ole Tovsen Stoa, Karl Gustavsen do., Anne Rasmussen do. og Inger A. Klausd. Gruben.


Anne Nilsdatter Negaard ble kalt "enke" under folketellinga 31/12-1900. Hun kjøpte dette huset i 1911/ 1912.
Mannen bodde aldri her. Se Nydalen i Stoa under Eie øvre.
Anna er gravlagt på Kronborg gamle under navnet Anna Negård. Hun drev Konditori og kafè herfra i 50 år.
Nils Negaard ser ut til å ha gifta seg 2g med Annas tvillingsøster Aslaug. Han må derfor først ha fått skils-
misse fra Anne.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 98. Digitalarkivet.
"Skifteskjøte dat. 16/12, dagbokført (tingl.) 16/12-1949,
grunnbokført 20/12-1949, fra skifteforvalteren i Anne Negaards dødsbo, til Astrid Myhre, Hjørdis Gundersen,
Harry Negaard, Dagfinn Negaard og Olaf Negaard
 for kr. 16.000."

Arvinger 1949:
(Barna til hennes sønn Nils Adolf Negaard -
Se Familie 11b - Odden 1920..
Astrid Negaard g.m. Jens Myhre. Gravlagt på Nes i Saueherad.
Hjørdis Negaard g.m. Nils Gundersen. Gravlagt på Strømsø i Drammen.
Harry Negård f. 14/5-1909 d. 25/8-1999 g.m. Randi f. 6/8-1903 d. 25/12-19. Gravlagt på Borgestad i Skien.
Dagfinn Negaard. Maler.
Se Kanada 29 under Søve.
Olaf Negaard f. 14/6-1916 d. sept. 1970 g.m. Margit d. febr. 1953. Gravlagt på Haslum i Bærum.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 98. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 9/3, grunnbokført (tingl.) 14/3-1950 fra Astrid Myhre, Hjørdis Gundersen, Harry Negaard, Dagfinn Negaard og Olaf Negaard til
Hulda Lindalen for kr. 16.500,- "

Johan Johnsen Lindalen f. 9/3-1889 d. 19/3-1929.
g.m. Hulda Marie f. 19/8-1888 d. 10/5-1951.
Eier 1950.

Hulda Marie Lindalen hadde vært enke siden 1929 og da hun fikk en mulighet i mars 1950, kjøpte hun denne eiendommen.
Hun fikk ikke ha den mer enn i 1 år og 2 måneder før hun døde. Se Johan Johnsen Lindalen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 98. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 27/10, grunnbokført (tingl.) 20/11-1951, for selvskiftende og myndige arvinger efter avdøde Hulda Lindalen, til Gudleik Nordbø for kr. 18.000,- "

Gudleik Nordbø f. 21/2-1912 d. 5/10-1969.
Eier 1951.

Gravlagt på Kronborg nye.

 


Lannavegen ca. 65.
Gnr 8 - bnr 51 "Elverhøi" (8/51).


"Elverhøi" til høyre øverst, bak apoteket. "Aaheim Hotel" til venstre. På høgda ligger Heisholt-gårder. Repro: Tore Larsen. Utsnitt av postkort i egen samling.

Utskilt fra bnr 15 "Hagen" (Lannavegen 67 - Apoteket) ved skyldsettingsforretning tinglyst 12/2-1895.

Skyldmark: 0,08. Areal: 2 234 kvm. Siden huset brant har er det ikke bygd noe nytt her.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 120. Digitalarkivet.
"Skjøde fra J. P. Sørensen til doktor Johan Krohn for kr. 1.800,- med forbehold af ret for sælgeren til at tage vand gjennom rørledning fra en brønd
paa denne eiendom, dat. 12., thingl. 15. februar 1895."

Kommunelege
Johan Plathe Bruun Krohn (Johan P.B. Krohn) fra Lindås i Nord-Hordaland f. 31/10-1861 d. 9/1-1932, s.a. distriktslege Michael Krohn.
g. i Kviteseid krk. 6/7-1890 m. Ida Louise Frederikke Walløe fra Opsund, Kviteseid f. 10/9-1867 i Seljord d. 22/11-1910 på Elverhøi "i Barselkrampe", d.a. fogd Frederik Walløe i Kviteseid og Gunda Wilhelmine Irgens.
Forlovere: "Kone 'Charlotte Juliane' Sal..., Ulefos og Apotheker Anton Hesselberg, Ulefoss."
1. Gerhard Johan Fredrik Krohn f. 7/4-1891 d. 1931. Var instrumentmaker i den Kongelige Norske Marine. Bodde trolig i Horten.
2. Gudrun Louise Katharina Krohn f. 17/4-1892 d. 19/8-1963 g.m. Johannes Siqveland f. 5/7-1907 d. 3/1-2000. Drogerieier i Larvik. Gravlagt på Undersbo i Larvik.
3. Harald Henrik Michael Krohn f. 3/8-1893 i Kviteseid. Se nedenfor.
4. Albert Wie Krohn. Landbrukskonsulent i departementet.
5. Astrid Krohn f. 17/2-1899 d. 6/11-1978 g.m. landbruksstyrer Jens B. Heldal f. 30/1-1894 d. 8/12-1972. Gravlagt i Drøbak.
6. Ida Krohn f. 17/6-1900.
7. Henrik Krohn f. 9/2-1906 d. 10/3-1906 på Elverhøi av "Mavesygdom."
Eier 1895.

F.f. Læge Johan Plathe Bruun Krohn, Tufte og Ida Louise Frederikke f. Walløes Gerhard Johan Fredrik: Fru Sara Backe Hygiea, Frk. Gustava Olsen, Foged Walløe, Apotheker Hesselberg og Jørgen Johnsen Ulefos.
F.f. Læge Johan Plathe Bruun Krohn og Ida Lovise Fredrikke Walløes 
Gudrun Lovise Katharina: Fru G. Walløe, Fru Marie Seeberg, Doktor Michael Krohn, Doktor Oscar Backe, Landhandler Hesselberg.
F.f. Læge Johan Pluth Bruun Krohn, Dagsrud og Ida Louise f. Walløes 
Harald Henrik Michael: Districtslæge Johan Heidenreich, O.R. Sagfører Theodor Wettergren, Kontorist Lars Walløe, Frederikke Johnsen Ulefos, Frøken Molly Schem(?), Hvideseid.
F.f. Doktor Johan Plathe Brun Krohn, Elverhøi og Ida Louise Fredrikke f. Walløes 
Astrid: Fru G. Walløe, Fru L. Kjelstrup, Frk. H. Mogensen, Kontorchef Tom Seeberg, Stud. med. Nikolaisen.
F.f. Doktor Johan Krohn, Elverhøi og Ida Louise Fredrikke f. Walløes 
Ida: Fru Anne Krohn, frk. Fanny Backe, Hr. O. R. S. J. Holst, Apotheker Gulbrandsen, Apotheker F. Grimsgaard.
F.f. Doktor Johan Krohn, Elverhøi og Ida Louise Fredrikke, f. Walløes 
Henrik: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 10/3 af Sognepræst Valle. Ikke stadfæstet i kirken.

Lege Johan Krohn begynte som assistentlege hos lege O. Backe på Hygiea i 1889. Men allerede i 1890 startet han opp
med egen legepraksis i bygda og ble straks kommunelege.
Han bodde til å begynne med på Tufte. Han var en musikalsk mann og starta Hollas første musikkorps. Han ble kommune-
lege i Holla og fungerte som dette i mange år. Han hadde i tillegg to kontordager i Lunde. Der var han også kommunelege
i noen år. Ekteparet Krohn er gravlagt ved Holla gamle kirkegård.

Andre i huset under folketellinga 1900:
Karine T. Haugan f. 1879 i Kviteseid, tj., ugift. Kjøkkenpige.
Daardi T. Listaul f. 1882 i Kviteseid, tj., ugift. Barnepige.
Anne O. Juvland f. 1885 i Kviteseid, tj. ugift. Stuepige.
Aasmund O. Oppebøen f. 1883 i Kviteseid, tj., ugift., Gaardsgut, kjørekar.
Gudmund G. Draugedal f. 1870 i Kviteseid, ugift, Logerende. Bygningssnedker arbeider.
Gunda Wilhelmine Walløe (f. Irgens), f. 1844 i Christiania, hm., enke. Pensionert embedsmandsenke.
Fredrik Hauff Walløe f. 1887 i Kviteseid, ug., hennes sønn.
Laura Karoline Kjelstrup f. 1857 i Slagen i Jarlsberg, g., Logerende. Egne midler.
Georg Fredrik Kjelstrup f. 1892 i Kristiania, ug., s.
Anne Sveinsdatter Tjos f. 1877 i Kviteseid, tj., ug. Enepige.

Kommunelege
Harald Henrik Michael Krohn herfra f. 3/8-1893 i Kviteseid d. 26/1-1981.
g.m. Torhild f. 17/9-1898 d. 30/3-1959.
1. Alf Krohn f. 19/9-1922. Se Kanada 12 under Søve.
2. Hilde Marie Krohn. Kilde: Avisnotis 1945.
Eier 1933

Harald Krohn fortsatte som kommunelege etter faren. Han tok opp silicoseproblematikken ved jernverket og
arbeidet for opprettelse av Holla folkebad.

Han er gravlagt på Kronborg gamle. Hun er gravlagt på Kronborg nye.

Denne eiendommen er i dag ei ubebygd branntomt.

 


Lannavegen 67.
Gnr 8 - bnr 15 (8/15). Gammelt løpenummer 14c. "Hegna". Det gamle Apoteket.


Lannav. 67 (8/15). Foto: Roy Olsen 2018. Ulefoss gamle apotek.

Utskilt fra Ø. Heisholt(14) ved skylddelingsforretning tinglyst 14. Oktober 1858.

Skyldmark 1950: 0 mark 08 øre. Areal 2019: 2 168 kvm.


Kilde
: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 78. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 20 er udskilt, afholdt 1 juni, thingl. 16. okt. 1863." Utgått.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 78. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Andreas Abrahamsen til Christen Christensen for 600 spd., dat. 8. April 1867, thinglæst 7. Oktober 1871."

Urmaker, småbruker, selveier
Christen Christensen
 (Kristen Kristensen Heisholt) fra Sannes nedre(16) "Kåsa" f. 23/5-1845, s.a. skomaker Christen Hansen Sannæs.
g. i Holla 8/7-1870 m. Liv Jørgensdatter fra Sannes øvre(5) f. 23/8-1850, d.a. Jørgen Halvorsen Sannæs.
Forlovere: "
Christian Christensen Stua og Jahn Johannesen Gravningen."
1. Gunhilde Christensdatter f. 11/1-1871. Konfirmert i 1886 som tjenestepike på Sannes.
2. Anne Marie Christensdatter f. 23/7-1872.
3. Jørgen Cornelius Christensen f. 2/7-1874.
4. Christen Toresius Christensen f. 4/1-1876.
5. Lovise Marie Christensdatter f. 2/4-1878.
6. Halvor Christensen f. 11/1-1881.
Eier 1867.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Uhrmager Christen Christensen Heisholt og Liw Jørgensdatters Gunhilde: Inger Christensd. Sannæs, Mari Evensd. Kringleføt, Christian Chr. Stua, Andreas Christensen Sannæs, Ole Jørgensen ditto.
F.f. Uhremager Christen Christensen Hægna og Liw Jørgensdatters 
Anne Marie: Karen Christensd. Sannæs, Kari Olsd. Stua, Halvor Jørgensen Tufte, Hans Christensen Sannæs, Ole Jørgensen Sannæs. Hjemmedøbt af John Kjøstolsen Heisholt.
F.f. Uhrmager Christen Christensen Heisholt og Liw Jørgensdatters 
Jørgen Cornelius: Aaste Nilsd. Sannæs, Karen Dorthea Jahnsd. af Brevig, Christian Christensen Stua, Ole Jørgensen Sannæs, Andreas Christensen Sannæs.
F.f. Grdb. Christen Christensen Heisholt og Liv Jørgensdatters 
Christen Toresius: Kari Olsd. Stua, Inger Maria Gunnuldsd. Sagb., Gunnuld Thorsen ditto, Hans Christensen Sannæs, Andreas Christensen ditto.
F.f. Uhrmager Christen Christensen Heisholt og Liv Jørgensdatters 
Lovise Marie: Asloug Nilsd. Sannæs, Anne Marie Christiansd. Stua, Ole Jørgensen Sannæs, Gunnuld Thorsen Sagb., Andreas Christensen Sannæs.
F.f. Grdb. Christen Christensen Heisholt og Liv Jørgensdatters 
Halvor: Asloug Nilsd. Kastet, Berthea Jahnsen af Brevig, Hans Christensen Sannæs, Christen Christiansen Stua, Skrædder Jahnsen af Brevig. Hjemmedøbt af Møllermester Hans Anundsen Sagb.

I tillegg i huset 1875:
Maren Andrea Christensdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1859 ditto.
Thora Anette Andersdatter, Tjenestepige, f. 1864 ditt.

Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Kalv, 1 Svin.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 78. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 23 er udskilt, afholdt 7. juli, thingl. 6. okt. 1871." Utgått. (Til Hans Nicolai Rasmussen?).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 78. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 24 er udskilt, afholdt 20. Marts, thingl. 1. April 1882." Utgått.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 78. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Kristen Kristensen til Jens Sørensen for kr. 3.400.-  dat. og thingl. 1. April 1882."

Familien "Kristen Kristensen Heisholt" med fem barn emigrerte til N. Amerika medbringende felles
presteatest av 4/5-1882. Destinasjon: Stoughton. Båt: S/S Drammen.
 

Fløtningsinspektør i Thelemarkvasdragets hovedvasdrag, dampskibsfører på Bandak
Jens Peter Sørensen (J. P. Sørensen) fra Bakke sogn i Eiker pr.gj. f. ca. 1848.
g.m. Anne Kirstine Halvorsdatter fra Kongsberg f. ca. 1845.
1. Thorvald Kajus Sørensen f. ca. 1877 i Tjølling, Vestfold.
2. Marie Sørensen f. 8/10-1879 i Holla.
3. Ingvald Severin Sørensen f. 6/11-1882.
4. Carl Johan Sørensen f. 16/5-1885.

Eier 1882.

F.f. Flødningsinspecteur Jens P. Sørensen Heisholt og Anne Kirstine Halvorsdatters Marie: Anne Karine Hedvig Carlsd. Hølen, Anne Julette Andersd. Heisholt, Torger Evensen Knivestorn fra Laurvig, Anders Andreasen Heisholt, Skolelærer Halvor Jensen Kastet, Østen Stensen Hølen.
F.f. Flødningsindspekteur Jens Sørensen Heisholt og Anne Kirstine Halvorsdatters 
Ingvald Severin: Johanne Halvorsd. fra Laurvig, Anne Christensen Odden, Hans Gulliksen fra Laurvig, Gunnild Thorsen Heisholt og Halvor Stensen Hølen.
F.f. Elveinspecteur Jens P. Sørensen Heisholt og Anne Kirstine Halvorsdatters 
Carl Johan: Karen Christensd. Heisholt, Aaste Halvorsd. Ulsnæs i Lunde, Christen Bentsen Kringleføt, Rasmus Johnsen Hægna, Halvor Østensen Hølen.

Tjenestepike i 1891: Karen Marie Rasmussen, Ugift, f. ca. 1872 i Holla.

Andre i huset januar 1891:
Besøgende: Laurits Sørensen, ca. 1844? i Skien, Stationsholder, Hoteleier. Bosted: Strengen i Lunde.
Besøgende: Marie Sørensen, Hustru, f. ca. 1860? i Porsgrund? Afreist uden at opgive alder.
Besøgende: Halvor Ulsnæs, Gift, Gaardbruger og Fyrbøder, f. 1835 i Lunde. Bosted: Strengen i Lunde.
Besøgende: Birgith Ulsnæs, Hustru, f. 1842 i Lunde.

Første etasje i huset ble fra 1888 bortleid til apotekutsalg og bolig for apotekeren og medhjelpere.
Dette ble Hollas første apotek og det første apotek utenom byene i Telemark.

Apoteker, ugift, leieboer
Anton Hesselberg fra Stjørdalen i N. Trøndelag f. 1851, s.a. cand. teol. Hans Theodor Hesselberg.
Beboer 1889.

Anton Hesselberg fikk personlig privilegium til å starte apotek ved Ulefoss den 29. desember 1888. Betingelsene var ett innskudd i enkekassa
på kr. 3.200,-  samt kr. 150,- i årlig bidrag til Farmasøytisk institutt. I 1893 oppretta han i tillegg en filial i Kviteseid.


FT 1891:
Frederik Christian Mollerup, ugift, tjenesteydende, Pharmacie, Exam. pharmacied lied f. ca. 1864 i Næsset, Romsdal.

Johan Henrich Meyer Sørensen, tjenesteydende, Logerende, Apothekerlærling, f. ca. 1869 i Rygge, Østfold. Fader: Forhenværende Statsraad.
Husholderske Amalie Svendby (ugift) f. 1855 i Hurdal.

Kilde: "100 år siden Ulefoss fikk apoteket." (Gerhard Hedlund). Artikkel i Holla-Minner 2 - 1988, side 36.
"Thelemarkens Apothek" ble bestemt åpnet ved kongelig resolusjon av 22. des. 1888. 6. juni 1889 fikk Hesselberg bevilling til å drive apotek på Ulefoss i Holla. Apoteket ble høytidelig godkjent og åpnet i dette huset på Lanna den 22. februar 1890. Straks kom Anton Hesselberg til Holla med sine hjelpere og fikk bygd om første etasje i Jens P. Sørensens hus til apotek. Han var ugift da han kom hit og var medlem av "den farmaceutiske medisinske hjelpeexamenskommition".
Anton Hesselberg var tidligere provisor ved Jernbaneapoteket i Kristiania.

Fløtningsinspektøren med familie eide fortsatt huset og bodde i andre etasje her. Se ovenfor.

Johan Gulbrandsen tok over apoteket i 1900. Han var født i Skien i 1856. Var farmasøyt i Kragerø og seinere i Drammen, Oslo og Ålesund. Kjøpesummen for varer og inventar var kr. 12.000,-. Gulbrandsen var medlem av herredsstyret i Holla. Han var g. m. Mathilde Elisabeth Schultz.

Apoteker W. Kaare kjøpte stedet av J. P. Sørensen i 1908. Bygget var jo ikke berekna som apoteklokaler, men det ble stående uendra i Kaare's tid til 1928. Enkefru Ella Kaare solgte til etterfølgeren som apoteker E. W. Lieungh, som hadde fått bevilling av 17/2 1928 til å drive Ulefoss apotek. Han var f. 31/10 1869 og var sønn av apoteker Hedevall Ording Lieungh og Karen Marie, f. Godager. Han tok apotekereksamen i 1899 og var bestyrer av Kongsvinger apotek 1910-17, av Sjøvegan apotek 1918-28. Lieungh fant straks ut at romma ved Ulefoss apotek var alt for små og lite høvelige, og han bygde ut gården til den størrelsen som den har hatt seinere. Han døde i 1940 og enka ble eier av gården til den seinere ble overtatt av sønnen, distriktsveterinær Boye Winter Lieungh.

Apoteker J. R. Johannesen fortsatte til sommeren 1946, da Carl Andreas Tønnessen fikk bevilling til å drive apoteket. Tønnessen er født i Farsund og sønn av urmaker Konrad Andreas Tønnessen og kona Marie, f. Davidsen. Apotekereksamen 1919. Tjenestegjorde ved apoteket Nordstjernen, Bergen, ved Svaneapoteket, Gjøvik og ved Egersund apotek. Ulefoss apotek ble modernisert i hans tid med nytt skylleri og diverse moderne apparatur.
G. m. Kari, f. Idland, Sandnes. Barn: 1. Kjell og 2. Beate Kristine.

Tønnessen overtok Bryne apotek på Jæren i 1955 og Eivind Kapperud ble ny apoteker i Ulefoss. Apoteket ble flytta til Ringsevja i 1965 med H. Hermansen som apoteker.

Boye Winter Lieungh, g.m. Barbro Ingeborg Kjellin, Stockholm. Barn: Frode Winter Lieungh, g.m. Kitty Camilla Gran, Finland og Anders Winter Lieungh. Boye Winter Lieungh har artium fra 1920, eksamen fra Stockholm kungl. vet. høgskola i 1937, eks. filosofi Oslo, konst. distriktsveterinær Holla 1938, hospitant ved Oslo helseråd og slaktehus 1937-39, privatpraktiserende i Bø veterinærdistrikt, Akkerhaugen fra 1939, distriktsveterinær Drangedal fra 1946 og i Nome (Holla og Lunde) fra 1959.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 78. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 30 og 31 er udskilt, afholdt 5., thingl. 9. juni 1890." Bnr 30 utgått. Bnr 31: Se Lannavegen 59.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 78. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 42 og 43 er udskilt, afholdt 4. aug., thingl. 18. okt. 1892."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 78. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 51 er udskilt, afholdt 7. januar, thingl. 12. febr. 1895."Elverhøy". Se Lannavegen 65.
"Ved skjøde paa bnr 51, thingl. 15. febr. 1895, er kjøberen forbeholdt vei over dette brug."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 78. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 58 er udskilt, afholdt 1., thingl. 26. sept. 1900."

Apoteker, innehaver av Telemark Apotek, leieboer
Johan Gulbrandsen fra Skien f. 9/6-1856 d. 20/5-1920 i Sandefjord, s.a. malermester Gunder Gulbrandsen og Inger Marie Nilsen.
g.m. Mathilde Elisabeth Schulz f. 6/9-1868 i Trondhjem d. 19/3-1933 i Sandeford, d.a. Carl Laurentz Andreas Schulz og Christiane Wilhelmine.
1. Ingerid Christiane Schulz Gulbrandsen f. 17/7-1895 i Kristiania. Provisor i Sandefjord 1920.
2. Gunnar Schulz Gulbrandsen f. 13/4-1899 i Kristiania d. 23/8-1949 i Sandefjord. Trolig ugift.
3. Signe Mathilde Schulz Gulbrandsen f. 9/8-1901 i Kristiania. "Dicippel" i Sandfjord 1920. Gift Strand. Gravlagt på V. Aker i Oslo.
4. Astrid Schulz Gulbrandsen f. 19/11-1902 i Holla. Handelsgymnasiast 1920. Gift Guldberg.
Beboere her i 1900.

F.f. Apotheker Johan Gulbransen, Heisholt og Mathilde Schultz' Astrid Schultz: Fru Christiane Schultz, Gunda Gulbransen, Frk. Smeby, Thomas Smeby og Peder Gulbransen.

Denne familien flytta til Kongensgate i Sandefjord rundt ca. 1914, hvor han fortsatte som apoteker til han døde i mai 1920.
Begge er gravlagt på Sandefjord gravsted i Sandefjord.

Andre i huset i 1900:
Ole Severin Valle (Ole Severinsen?) f. 1876 i Vaage i Gudbrandsdalen, ugif, Logerende, Farmaceut, tjenestegjørende.
Gunbjørg Smebye f. 1883 i Kristiania, ugift, Lærling ved apothek.
Johanne Sigurdsen f. 1882 i Holla, ugift, tjenestepige, enepige.

I 1910 var det Hilda Lommerud som var tjenestepike her.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 78. Digitalarkivet.
"Skjøde fra J. P. Sørensens enke og arvinger, ifølge attest, til apotheker W. Kaare paa dette brug og bnr 55 for kr. 10.750,- dat. 8., thingl. 25. april 1914."

Apoteker
Waldemar Kaare f. 26/1-1858 i Skien d. november 1927 i Oslo, s.a. fuldmegtig Anton Kaare og Fredrikke Emilie f. Ørbye.
g. 14/12-1906 m. Else Aasille Knudsen "Ella" f. 26/8-1874 i Risør Aust-Agder d. juli 1936 i Oslo, d.a. kjøbmand Lesius Knudsen.
Forlovere: "L. Knudsen Risør og Johannes Arndt, Risør."

1. Hanny Marie Kaare f. 3/9-1907 i Risør d. 1980 i Oslo.
2. Thor Kaare f. 18/10-1910 i Førde, Sogn og Fj.
3. Finn Kaare f. 14/8-1912 i Førde.
6. Marie Emilie Kaare f. 21/9-1914 i Holla.
Eier 1914.

F.f. Farmaceut Valdemar Kaare, Kragsgaden og Else Aasille ("Ella") f. Knudsens Hanny: Fru Marie Knudsen, Kjøbmand Lasius Knudsen, Faderen og frk. Helena Knudsen.
F.f. Apoteker Waldemar Kaare, Apoteket, Ulefos og Else født Knudsens 
Marie Emilie: Fru Marie Knudsen, K. Knudsen, Wilhelmine Knudsen, Faderen, Frk. H. Andersen.

Andre i huset i 1920:
Tjenestepike Helene Ramstad f. 14/11-1870 i Førde.

Tjenestepike Esther Rasmussen f. 25/8-1899 i Holla.
Farmaceut Alf Seeberg f. 10/11-1895 i Holla i arbeide her.

Kilde: "100 år siden Ulefoss fikk apoteket." (Gerhard Hedlund). Artikkel i Holla-Minner 2 - 1988, side 36.
Waldemar Kaare gikk etter eksamen ut som farmasøyt i 1883. Han hadde tidligere studert kemi ved en kemisk fabrikk i Hamburg. Før han kom til Holla, var han apoteker, først i Molde i Romsdal, deretter i Førde i Sogn og Fjordane. Han startet opp som apoteker på Lanna i 1914 og ble her til han døde i november 1927. De er  gravlagt på Nordstrand i Oslo. 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 78. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Else Kaare, ifølge samtidig tinglyst uskiftebevilling, til apotheker Lieungh paa dette med flere brug for kr. 18.000,00, dat. 21/4-1928, tinfl. 29/6-1928."

Apoteker
Elias Winther Lieungh f. 31/10-1868 i Kristiania d. 29/9-1940.
g.m. farmasøyt Christiane Dahl fra Skien f. 21/8-1863 i Orkdalen, S. Trøndelag d. 13/3-1957, d.a. landhandler H.P. Dahl og Madame Christiane Dahl.
1. Else Winther Lieungh f. 31/1-1903 i Gjerpen (døpt 31/5-1903 i Gjerpen) d. 12/7-1987 g.m. Nils Taraldset d. sept. 1971. Bryn gravsted i Bærum.
2. Boye Winther Lieungh f. 28/8-1907 d. 12/6-1983. Ble veterinær, siden distriktsveterinær.
Eier 1928.

F.f. Farmaceut Elias Winther Lieungh, Furujordet og Kristiane Dahls Else: Dampskibsfører Christensen, Porsgrund, Konsenteur Dahl, enkefru Dahl fra Kristiania og fru Christensen i Porsgrund.

Folketellinga 1910 forteller at de da bodde i Storgata 15 på Kongsvinger, hvor han var provisor.
De eldste her er gravlagt på Lie minnegravlund i Skien.

Kilde: "100 år siden Ulefoss fikk apoteket." (Gerhard Hedlund). Artikkel i Holla-Minner 2 - 1988, side 36.
Elias Winther Lieungh overtok som apoteker i Holla i 1928, samtidig som apoteket endret navn fra "Telemarkens apotek" til "Ulefoss apotek". [Han var tidligere provisor på Kongsvinger en tid rundt 1910, deretter (i 1920) apoteker på Sjøvegan i Troms. GS.] Han tok eksamen som farmasøyt i 1899. Før han kom hit var han apoteker ved Elgsæter apotek i Trondhjem. Hans kone var Norges første kvinnelige farmasøyt og tok medhjelper-eksamen i 1889. Lieungh og frue var apotekerpar her fram til 1941.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 78. Digitalarkivet.
"Skjøde dat. 23/11, grunnbokført (tingl.) 11/12-1959 fra avdøde Christiane Lieungh til sønnen Boye Winther Lieungh på denne eiendom, bnr 55 og 88 for kr. 25.000,-"
"Skjøtet er utferdiget til Else Lieungh Taraldset for 1/2-del."

Les mer om apotekere på Ulefoss i Hollaminner 1988, s. 42.


 


Lannavegen 71.
Gnr 8 - bnr 86 "Fagerheim" (8/86).


Lannav. 71 (8/86). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(28) "Hegna" ved Skylddelingsforretning tinglyst 21/6-1916.

Skyldmark 1950: 0 mark 05 øre. Areal 2019: 913 kvm.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 379. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Thor Halvorsen Hegna til Ole Johnsen Odden for kr. 900,-  dat. 4., tingl. 12. juli 1916."

Vognmann, sliperiarbeider
Ole Johnsen Deilevje/ Odden
 fra Odden under Eie øvre f. 26/2-1884 d. 10/5-1955, s.a. veivokter John Olsen Odden. Se Familie 8 - Odden 1910.
g. i Holla 6/5-1911 m. Anne Kirstine Andersdatter fra Sagene f. 27/7-1889, d.a. fabrikkarbeider Anders Olsen Søvestrand. Se Familie x - Sagene 1900.
Forlovere: "
Arb. Halvor Johnsen Odden og arb. Johannes Andreassen Grini."
1. Jonni Johnsen Deilevje g.m. Peder O. Moen.
Eier 1916.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 379. Digitalarkivet.
"Bevidnelse fra H. Lindalen om at Ole J. Odden og Ole J. Deilevje er en og samme person, dat. 20., tingl. 29. nov. 1919."

Kilde: Folketellinger. Ole Johnsen var kjørekarl i 1900 og sliperiarbeider i 1910.

Gravlagt på Kronborg gamle.

"Hjemmelen overgått til enearvingen fru Jonni Moen g.m. Peder O. Moen. Rettelse foretatt den 4/5-1965."


Lannavegen 75.
Gnr 8 - bnr 11 (8/11) "Heisholt østre".


Lannav. 75 (8/11). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(5) ved delingsforretning tinglyst 16. okt. 1863.

Skyldmark 1950: 0 mark 28 øre. Areal 2019: 60 723 kvm.


Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 74. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Johannes Olsen til O. P. Marum for 300 spd., dat. 15. juni, thinglæst 1. juli 1871."

O.P. Marum.
Eier 1871.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 74. Digitalarkivet.
"Skjøde fra O. P. Marums enke til Kittil Svennungsen Bjørndalen og Ole Nirisen Roe, paa dette brug og bnr 5 for kr. 6.500, dat. 5. Nov. 1892, thingl. 15. Febr. 1893."

Kittil Svennungsen Bjørndalen.
og
Ole Nirisen Roe.
Eiere 1893.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 74. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Doktor Oscar Backe paa dette brug og bnr 5 for kr. 10.125,- dat. 9., thingl. 15. April 1896."

Dr. Oscar Backe.
Eier 1896.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 74. Digitalarkivet.
"Skjøde fra dr. Osacar Backe til Sten Stensen paa formentlig dette brug og paa bnr 75 for kr. 8.125,- med i tilfælde forkjøbsret for sælgeren til byggetomt sønden eller
østenfor sin eiendom, ret til at opføre gjærde m.m., dat. 29. Juli, tingl. 23. Aug. 1913."

Steen Steensen.
Eier 1913.

Se også Lannavegen 101.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 74. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Skifteforvalteren i boet efter avdøde gbr. Sten Stensen og før avdøde hustru Anne Marie, til Alfred Nilsen paa dette brug og bnr 75 for kr. 17.000,00,
dat. 30/12-1826, tinglyst 12/1-1927."

Alfred Nilsen.
Eier 1827.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 74. Digitalarkivet.
"Skjøde dat. 30/4, grunnbokført (tingl.) 10/5-1949 fra Ingebret Bærland og hustru Tone til Kjetil Rønningen på denne eiendom og bnr 75 for kr. 26.500,-"
"Alfred Nilsen og hustru har påtegnet sitt samtykke til overdragelsen."

Kjetil Rønningen.
Eier 1949.

Gunvald Rønningen.
Eier ?

 


Lannavegen 79.
Gnr 8 bnr 60 og 61 "Breidablikk" (8/60,61).


Lannav. 79 (8/60 og 61). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(28) "Hegna" ved skylddelingsforretning tinglyst 24. sept. 1902.

Skyldmark 1950: 0 mark 1 øre. Areal 2019: 920 kvm.


Cand. J. C. Dahlin.
Eier før 1918.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 129. Digitalarkivet.
"Skjøde fra J. C. Dahlin til kjøbmand C. Grothing for kr. 6.500,00 herpaa og bnr 61, dat. mars, tinglyst 13. mars 1918.

Kjøbmand
C. Grothing.
Eier 1918.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 129. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Chr. Grothing til Ole Solvold for kr. 200,00, dat. 7/4-1934, tingl. 27/4-1934."

Jernbanearbeider (anleggsarb.), leieboer
Otto Gunerius Olaisen fra Askim, Østfold f. 12/9-1872 d. 11/6-1954, s.a. Bonde Olai Hansen og Cicilie Henriksdatter.
g. i Holla 2/1-1917 m. Inger Marie Pederskaas fra Perskås under Baksås f. 26/12-1876 d. 1930, d.a. Hans Olsen Pederskaas.
Forlovere: "Graastensmurer Johan Larsen og ditto Albert Larsen."
1. Oskar Ivar Olaisen f. 31/7-1917 d. 4/4-1995 g.m. Ruth Ester NN f. 30/5-1920 d. 11/1-2012. Gravlagt i Lunde.
Beboere her i 1920.

F.f. Anlægsarb. Otto Gunerius Olaisen, Odden og Inger Marie Hansens Oskar Ivar: Kone Anne Halvorsen, Odden, Pike Hanna Jensen, Odden, Fabrikarb. Andreas Olsen, Odden, Faren.

Foreldrene her er gravlagt på Kronborg gamle, Ulefoss.

Ole Solvold.
Eier 1934.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 129. Digitalarkivet.
"Erklæring fra avdøde Rasmus Hegnas eneste og myndige arvinger ifølge attest, om at de for alltid fraskriver sig retten til dette brug, udateret,
med attester av 7/1-1935, tingl. 14/1-1935."

 


Lannavegen 83.
Gnr 8 - bnr 85 "Roe" (8/85). Tannlege Thomassen.


Lannav. 83 (8/85). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø.Heisholt(28) "Hegna" ved Skylddelingsforretning tinglyst 21/6-1916.

Skyldmark 1950: 0 mark 03 øre. Areal 2019: 345 kvm.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 378. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Thor Halvorsen til Fredrik Thomassen for kr. 650,00, dat. 4. juli, tingl. 12. juli 1916."

Tannlege
Fredrik August Thomassen
 (Fredrik A. Thomassen) fra Heddal f. 13/3-1873 d. 2/5-1961 på Ulefoss, s.a. landhandler Daniel Thomassen og Jensine Laura f. Thomassen.
g. 13/9-1906 m. Sigfrid Wille fra Os prestegård i Sunnhordaland f. 4/9-1885, d.a. sogneprest Fredrik Wille og hustru Gunhilde Jacobine f. Syversen.
1. Fredrik Wille Thomassen f. 29/4-1907 i Kristiania. Se nedenfor.
Eier 1916.

Kilde: Artikkel fra Holla-Minner nr 2 - 1988, "100 år siden Ulefoss fikk apoteket."  (Gerhard Hedlund).
Tannlege Fredrik A. Thomassen startet sin tannlegevirksomhet på Heisholtevja (Lanna) under kanaltida(!!!). Han drev også tannlegekontor i Lunde. Da hadde han med seg et pedaldrevet tannlegebor. Heldigvis har utviklingen gått framover siden da.

Anmerkning (G.S.). I avisen "Fremskridt" av lørdag 26. april 1890, kan vi lese følgende annonse: "Tandlæge paa Ulefos. Fra 1ste Juni til 1ste August vil jeg være at træffe hver Tirsdag paa Ulefos hos Skovfoged Andersen. Th. Offenberg, Tandlæge."
Når vi vet at "kanaltida" var fra 1887-1893, kan det umulig ha vært Fredrik A. Thomassen f. 1873, som var tannlege på Ulefoss i kanaltida.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 378. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Fredrik A. Thomassen til sønnen Fredrik W. Thomassen for kr. 4.000,00, dat. 9/12-1930, tingl. 9/1-1931."

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 378. Digitalarkivet.
"Kontrakt (føderådskontrakt) mellem Fredrik A. Thomassen og Fredrik W. Thomassen, hvorefter førstnevnte for livstid skal ha rett til gratis benyttelse av
2 værelser og kjøkken, samt i tilfelle salg, forkjøpsrett til dette brug, verdien av husværet er ansatt til kr. 1200,00, dat. 18. og 20/12-1930, tingl. 9/1-1931."

Lagersjef i Oslo
Fredrik Wille Thomassen
 herfra f. 29/4-1907 i Kristiania d. 15/7-1949 i Oslo.
g. i Oslo 6/7-1935 m. Margit Stokkerud fra Oslo.
Eier 1931.

Bryllupet ble feiret på Valkyrien restaurant på Majorstuen i Oslo den 6/7-1935. Tidligere samme år ble han omtalt som lagersjef.
De bodde i Bjørkeallèen 38 på Grefsen. Han døde bare 42 år gammel etter et langt sykeleie. Ingen barn. Enka, Margit Wille
Thomassen, ble g2g 24/10-1952 med ekspeditør Olaf Andersen fra Vollg. 33, Lillestrøm. Hun var da ekspeditrise.
Av ovenstående kan vi derfor lettere forstå at det står "Margit Andersen" som selger av denne eiendommen i 1963.
Kilder: Aviser, Nasjonalbiblioteket (www.nb.no).

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 378. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 7/5, grunnbokført (tinglyst) 14/5-1963 fra Margit Andersen til Morgan Nilsen for kr. 13.000."
 

Per Morgan Nilsen f. 12/5-1924 d. 10/10-1982.
g. 14/4-1951 m. Astrid Ekeberg fra Ulefoss f. 23/4-1926 d. 13/1-1981.
1. Bjørn Reidar Nilsen f. 1951.
2. Dag Nilsen f. 1953.
Eier 1963.

Per Morgan Nilsen døde kun 58 år gammel. Han er gravlagt i Lunde. Ekteparet ble skilt i ca. 1965.
Astrid Nilsen f. Ekeberg ble gravlagt med sin eldre søster Asborg på Eidsborg i Tokke.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 ("Grunnboka").
"Dagbokført (tinglyst) 12/2-1981. Bjørn Reidar Nilsen og Dag Nilsen ifølge begjæring om hjemmelsovergang av 6/2-1981. Verdi kr. 36.000,- "

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 ("Grunnboka").
"Dagbokført (tinglyst) 1/4-1981. (Hjemmelen til) Dag Nilsen på 1/2 part av denne eiendom ifølge skjøte av 23/4-1981 for kr. 40.000,- "
 

Dag Nilsen herfra f. 1953.
Eier 1981.

 


Lannavegen 85.
Gnr 8 - bnr 59 "Strand" (8/59).


Lannav. 85 (8/59). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø.Heisholt(28) "Hegna" ved Skylddelingsforretning tinglyst 26 juni 1901.

Skyldmark 1950: 0 mark 03 øre. Areal 2019: 425 kvm.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 128. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Rasmus Johnsen til Jonas Malmstrøm for kr. 770, dat. og thinglæst 26.juni 1901."

Skredder, selvstendig
Jonas Jensen Malmstrøm
 f. 11/2-1877 på Kolle i Helgen, s.a. pige Anne Maria Larsdatter Kolle og skredder Jens Hansen Malmstrøm.
g.m. Thea Larsen Kolle.
Eier 1901.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 128. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jonas Malmstrøm til Johan Jenssen for kr. 7.000,00, dat. 21/6, tingl. 12/7-1911."

Skomakermester, huseier
Johan Edvard Jenssen fra Galten i Valebø f. 12/8-1877 d. 22/2-1934, s.a. skomaker Jens Jensen Galten.
g. i Helgen krk. 18/5-1907 m. Hanna Marie Olsdatter (Hanna Marie Hvalen) fra Hvalen(6) i Helgen f. 2/5-1879 d. 20/10-1928, d.a. lærer Ole Halvorsen Hvalen.
Forlovere: "
Gbr. Ole Hvalen og Gbr. Jens Galten."
1. Erling Jenssen f. 23/9-1907 på Galten. Se nedenfor.
Eier 1911.

F.f. Valebø. Skomager Johan Edvard Jenssen, Galten og Hanna Olsdatters Erling: Lærer Ole Hvalen, Fru Karen Hvalen, pige Louise Hvalen, Uk. Lars Hvalen og Uk. Halvor Hvalen.

Denne familien bodde på Galten i mange år. Johan Edvard ble født der i 1877 og i 1892 ble han konfirmert mens de bodde der. Skomakermester
Johan E. Jenssen kjøpte dette huset i 1911 og ville etablere seg her i sin skomaker-profesjon. Dette ville vise seg å bli betraktelig mer krevende
enn han nok hadde tenkt seg. Les nedenfor om brannene.

De er alle gravlagt på Kronborg gamle.


Skomakermester Johan Edv. Jenssens hus, og nærmest Grotthing-gården. Utsnitt av et postkort fra ca. 1915 fra Tore Larsens fotosamling. Repro og farger: Tore Larsen.

Losjerende i 1910:
Fotograf (og enke) Elise Jensen f. 11/10-1868 i Drammen. I 1. etasje i Jenssens hus, kan vi skimte at det står "Fotografisk ..." Fotografen Elise
Jensen var altså tidlig etablert her.

Skomakermester Jenssens hus brant ned natt til 6. august 1919. Årsaken var at nabohuset til baker Kristoffer Grotthing begynte å brenne. Dermed spredte brannen seg til nabohuset. Begge hus brant ned til grunnen. Se Lannavegen 87. Huset ble bygd opp igjen etter brannen, men allerede i 1928 brant også det nye huset. Det ble satt opp enda et nytt hus, som var litt større enn de to tidligere. Dette huset står fremdeles og har hele tiden hatt privatbolig i andre etasje.


Skomakermester
Erling Jenssen herfra f. 23/9-1907 på Galten i Valebø d. 22/7-2001, s.a. skomakermester Johan Edvard Jenssen.
g. på Skotfoss 13/4-1935 m. Asborg J. Rugtvedt fra Solbakken, Skotfoss f. 10/11-1906 i Gjerpen d. 24/2-1996, d.a. tomteform. Oluf Rugtvedt og Else Nilsen Stensland.
1. Else Marie Rugtvedt Jenssen f. 20/2-1936 d. 1/12-2011.
Eier 1933.

Alle er gravlagt på Kronborg gamle.

 


Lannavegen 87.
Gnr 8 - bnr 10 "Heisholt østre" (8/10).


Lannav. 87 (8/10). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(5) "Kringlefet" ved Skylddelingsforretning tinglyst 16. Oktober 1863."

Opprinnelig skyldmark: 0 mark 15 øre.

Skyldmark 1950: 0 mark 06 øre. Areal 2019: ????


Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 73. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Gundersen til Ole Pedersen Marum for 116 spd., dat. og thingl. 16. okt. 1863."

O.P. Marum.
Eier 1863. Se Lannav. 99.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 73. Digitalarkivet.
"Skjøde fra O. P. Marum til Christen Bentsen for kr. 2.500, dat. 9. Marts, thinglæst 9. Juni 1877."

Smed
Kristen Bentsen (Christen Bentsen) fra Sagene f. 2/12-1830 d. 9/3-1889 på Lanna av tæring, s.a. smed Bent Bentsen. Se Familie 9 - Sagene 1835.
g. i Holla 13/11-1863 m. Anne Susanne Nilsdatter fra M. Ytterbø 
f. 16/10-1839 på Bergan i Melum d. 21/2-1898 på Lanna, d.a. Nils Nilsen Ytterbøe.
Forlovere: "
John Olsen Saugbr. og Anders Thronsen Wærket."
1. 
Anne Kristensdatter f. 3/4-1864 på Sjøboden i Næs, Sauherad. Adoptivdatter.
Eier 1877.
 

Kilder: Kirkebøker for Holla og Sauherad.
Adoptivdattera Anne Kristensdatter ble født på Sjøboden i Nes, Sauherad 3/4-1864 og døpt i Nes kirke den 5/6. Hun var biologisk datter av gjestgiver Kristen Nilsen Sjøboden og Anne Marie Arnesdatter. Anne Kristensdatter ble konfirmert i Holla kirke den 12/10-1879, boende på Kringlefet. Hun var ennå ikke kommet hit 31/12-1865 (folketellinga 1865).
Ifølge kirkeboka for Nes kirke da Anne Kristensdatter ble døpt, var fadderne: "Anne Susanne Nilsd. Ulefos, Anne Hansd. Søboden, Christen Bentsen Ulefos, Nils Nilsen Ytterbø af Holden, Lars Larsen Kolle af Holden og Ole Augensen Hatvedt."

Se også denne familien på Sagene. Se Familie 15 - Sagene 1875.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 73. Digitalarkivet.
"Expropriationsforretning vedkommende Bandal-Nordsjø-Kanalen, afsluttet 12. Decbr. 1889, thingl. 4. December 1890."

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 73. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Christen Bentsens enke til C. Grothing for kr. 3.700, dat. 11. Sept., thinglæst 22. Oct. 1891."

Bakermester, landhandler med kolonial og manufakturforretning
Christoffer Jørgen Arnold Grotthing (Christoffer Grotthing) f. 21/1-1859 (døpt 8/2) i Nøtterøy, Vestfold, konf. 1873 i Sarpsborg d. 16/3-1938, s.a. skipsfører Abraham Kristoffersen Smedsrød og fru Karen Nilsd.
g. 25/11-1886 m. Marie Isaksdatter fra Ø. Porsgrunn f. 11/4-1865 d. 5/5-1918, d.a. farvermester Anders Isaksen og fru Anne Malene Halvorsdatter.
Forlovere: "Farver A. Isaksen og slagter P. Andreassen. Begge Porsgrund."
1. 
Karen Magdalena Grotthing f. 26/8-1887 i Lunde g.m. Ole Rye-Kittelsen. Se nedenfor.
2. Arthur Smith Grotthing f. 4/8-1888 (4/11 - gravstøtta) i Lunde d. 29/4-1941 g.m. Alette Johanne Finstad f. 1/4-1889 d. 11/2-1964. Forretningsmann. Gamlebyen gravlund, Oslo.
3. Margit Kirstine Grotthing f. 1/5-1891 i Lunde. Bodde sammen med sin bror Bjarne på Rjukan.
4. Bjarne Grotthing (bakermester) f. 26/8-1893 i Holla d. 31/7-1974 g. på Kongsberg 12/2-1921 m. Sigrid Elisabeth Ødegaard fra Kongsberg f. 3/10-1897 d. 24/1-1961.
    Familien bodde i 1943/1968 i Økernveien 3 i Oslo. Gravlagt på Østre gravlund.

5. Sverre Grotthing f. 14/5-1895 d. 3/1-1960 g.m. Signe Caspara f. 6/11-1892 d. 1/5-1967. Gravlagt på Nordstrand, Oslo.
6. Einar Grotthing f. 7/4-1898 d. 13/1-1976. Gravlagt på Eidanger nye i Porsgrunn.
7. Borghild Grotthing f. 4/9-1901.
8. Odd Grotthing f.
 18/2-1903 d. 25/7-1976 g.m. Grete f. 12/7-1904 d. 24/2-2001.
9. Kristoffer Grotthing f. 22/1-1905 d. 9/11-1962.
10. Marie Grotthing f. 6/1-1907.
Eier 1891.

Christoffer Grotting ble ikke konfirmert i Nøtterøy som man skulle tro. Hans familie flytta til Sarpsborg før det og det var der han tok navnet Grotthing. Da han ble konfirmert i Sarpsborg 13/7-1873, sto det ved fødested: "Nøtterø (Grotten)" ved navnet hans. Han drev først bakeri med handelsvirksomhet i Lunde, før han flytta til Lanna i 1891, og drev forretning her. Han kjøpte dette huset med eiendomstomt i 1891. I 1901 kjøpte han en eiendom av eieren av V. Heisholt og bygde seg et litet småbruk der. Etter at bygningene på Heimdal var ferdig, var det der han bodde med sin familie. Se Heimdal.

Foreldrene er gravlagt på Kronborg gamle.

Kilde: Holla kirkebok (1882-1897) - Innflyttede 1891.
Bager Kristoffer Jørgen Arnulf Kristoffersen Grotthing fra Lunde til Elvelandet i Holla.
Hustru Marie Isaksen og 3 børn.

Losjerende og andre i huset i 1900:
Albert Christoffersen f. 1868 i Fredrikstad, ug., Logerende, Handelsbetjent ved husets forretning.
Tor Seland f. 1881 i Kviteseid, ug., tjeneste, Kjørekar - varekjører.
Otto Halvorsen f. 1881 i Omlid i Nednæs (Aust Agder), ug., Logerende, Bagersvend.
Gunhild Stensrud f. 1875 i Bø, tjenestepike, ug., Enepige.
Elen Karlsen f. 1879 i Enebak i Akershus, ug., Logerende. Løitnant i frelsesarmeen.
Julie Sollien f. 1867 i Bodø, ug., Logerende. Løitnant i frelsesarmeen.
 
Kilde: Folketelling for Holla 1900. 

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 73. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 38 er udskilt, afholdt 23. Oktober 1891, thinglæst 4. Februar 1892."
(I 1890 ekspropriert til Bandak-kanalen.)

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 73. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 61 er udskilt, afholdt og thingl. 24. Sept. 1902. Tillegg til bnr 60. Se Lannavegen 79.
Så kjekt! Det har jeg og :-D

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 73. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 20. Novbr., tingl. 15. desember 1920, hvorved til Johan Jensen er utskilt bnr 92 Haven av skyld 9 øre." Se Lannavegen 85.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 73. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 6/2, grunnbokført (tingl.) 15/2-1940 fra Skifteforvalteren i C. A. Grothings bo, til Ole Rye Kittelsen for kr. 11.000,- "

Rørlegger
Ole Rye-Kittelsen fra N. Jareteigen(2) i Sem, Vestfold f. 29/4-1886 d. 29/10-1957, s.a. bonde Ole Kittelsen* Jareteigen født i Sauherad og Susanna Hansdatter.
g1g m. Ingebjørg Dagmar Cudrio fra Gjerpen f. 1889 d. 1913.
g2g m. Karen Magdalene Grotthing fra Heimdal under V. Heisholt f. 26/8-1887 i Lunde d. 24/11-1972, d.a. Christoffer Grotthing.
1. Olmar f. 17/1-1913 i Sem.
Barn i 2. ekteskap:
2. Kriss Rye-Kittelsen f. 1914 d. 1933.
3. Freid Rye-Kittelsen f. 11/2-1916 d. 25/6-1986.
4. Bjørn Rye-Kittelsen f. 23/10-1923 d. 8/3-2000.
5. Oddlaug Marie Rye-Kittelsen g.m. Sumner f. 13/4-1932 d. 15/12-2005.
Eier 1940.

Alle er gravlagt på Kronborg gamle, Ulefoss.

*Ole Kittelsen f. 1829 i Sauherad d. 1906 på Hvasser, Tjøme, g1g i Borre 1854 m. Olava Olsd. fra Kjær i Borre (1833-1882 på N. Jareteigen). Ole g2g m. Susanna Hansd. fra Sandar (1846-1888). 8 barn i første ekteskap og 4 barn i andre. Rørlegger Ole Rye-Kittelsen overtok i 1918 S. Jareteigen(5) i Sem, men solgte den igjen i 1921.

Alexander Rye-Kittelsen Sumner.
Eier i 2020.

 


Lannavegen 93.
Gnr. 8 - bnr 87 "Eikstad" (8/87).


Lannav. 93. Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Kringlefet gård ved skylddelingsforretning tinglyst 21/6-1916.

Skyldmark 1950: 0 mark 04 øre. Areal 2019: 714 kvm.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 380. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Sten Stensen Kringlefet til Johannes Karlsen Haugen for kr. 500 (tomta), dat. 25. juni, tingl. 19. sept. 1917."


Former
Johannes Karlsen Haugen
 (Johannes K. Haugen) fra Verket f. 7/3-1887 d. 29/5-1965, s.a. Karl Johannesen Haugen. Se Familie 103 - Verket 1910.
g. i Holla krk. 22/6-1912 m. Andrea Martine Johansen fra Lindalen f. 12/12-1891 d. 17/6-1979, d.a. kanalarbeider Johan Halvorsen Lindalen.
Forlovere: "
Karl Johannesen Hougen og Former Andreas Evensen, Værket."
1. Anette Haugen f. 23/4-1913
2. Annie Haugen f. 10/5-1915.
3. Karl William Haugen f. 4/9-1917.
4. Jan Ingvar Haugen f. 25/1-1918.
5. Jonni Elisabeth Haugen f. 19/9-1919.
6. Kaare Haugen f. 11/12-1921.
7. Ragnhild Eikstad Haugen f. 25/6-1923.
Eier 1917.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Værksarb. Johannes Karlsen Kringleflødt og Andrea Johnsdatters Anette: Kone Anne Olsd. Kaasa, Pige Marie Johnsen Lindalen, Arb. Karl Johannesen Haugen, Uk. Aslak Halvorsen Storhaug.
F.f. Beslagsmed Johannes Karlsen Haugen, Vesthagen og Andrea Johnsdatters 
Annie: Snedker John Lindalen, Kringflød, Beslagsmed Ole Karlsen, Kone Anne Pedersd., Pige Anna Karlsen.
F.f. Beslagsmed Johannes Karlsen Haugen, Kringleføt og Andrea Johnsdatters 
Karl Villiam: Kone Anne Pedersen Lindalen, Pike Anna Karlsen, faren, Former Andreas Karlsen Haugen.
F.f. 
Beslagsmed Johannes Karlsen Haugen, Kringlefedt og Andrea Martine Johnsens Jonni Elisabeth: Kone Anna Johnsen, Pike Anna Karlsen, Faren, Snekker Kristian Johnsen Lindalen.
F.f. Beslagsmed Johannes Karlsen Haugen, Eikstad og Andrea Marthine Johnsens Kaare: Guro Lindalen, Jonni Lindalen, Faren, Andreas Haugen.
F.f. Beslagsmed Johannes Karlsen Haugen, Eikstad og Andrea Martine Johnsen Lindalens 
Ragnhild Eikstad: Faren, Kristian Lindalen, Enke Guro Lindalen, Pike Såve Sælid.

Johannes K. Haugen kjøpte i 1914 tomt i Vesthagan, men solgte den til sin bror Ole K. Haugen, som bygde der. Se Tverrgata 2 under Søve.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 380. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 17/3, grunnbokført (tingl.) 25/3-1950 fra Johannes K. Haugen til Rudolf Andersen for kr. 6.000,- "

Rudolf Andersen.
Eier 1950.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for gnr 8, bnr 87 "Eikstad".
Dagbokført 7/4-1971. Skjøte av 22/3, grunnbokført 14/4-1971 fra Rudolf Andersen til Arne Johan Gjermundsen på denne eiendom og bnr 100 og 146 for kr. 67.500,-

Journalist, Nrk-medarbeider
Arne Johan Gjermundsen
 f. 18/3-1941 d. 21/8-2013 i Asker.
Eier 1971.

Arne Johan Gjermundsen var et meget involvert medlem av Holla historielag. Han ga ut en rekke bøker med lokalhistorisk innhold.
Han flytta i 1985 til Asker etter at han ble ansatt i Nrk i Oslo, men glemte aldri hvor han kom fra.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for gnr 8, bnr 87 "Eikstad".
Dagbokført 22/8-1985. Skjøte til Kjell Ove Ramtoft for kr. 370.000,-

Kjell Ove Ramtoft (tvilling) fra Lannav. 99 (Hygiea) f. 1952, s.a. diakon Ove William Ramtoft.
g. i Holla 25/11-1989 m. Anita Moen fra Vinje i Telemark f.
Eier 1985.

Kjøpte i 1992 eiendommen 12/136 (Fensv. 34).

Kjell Ove Ramtoft var i 1996 1. inspektør ved Tollvesenet i Skien.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for gnr 8 bnr 87 "Eikstad".
Dagbokført 9/6-1992. Til Ronald Hansen og Marit Henny Teigen, ifølge skjøte for kr. 525.000,-

Ronald Bratsberg Hansen f. 1959.
g.m. Marit Henny Teigen f. 1956.
Eiere 1992.

Se Lannav. 99 (Hygiea).


Lannavegen 95.
Gnr 8 - bnr 82. "Elvebakken" (8/82).


Lannav. 95 (8/82). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(5) "Kringlefet" ved skylddelingsforretning tinglyst 23/9-1914.

Skyldmark 1950: 0 mark 02 øre. Areal 2019: 276 kvm.

Hjemmel til dr. Oscar Backe.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 151. Digitalarkivet.
"Skjøte fra dr. Oscar Backe til smed Karl Alfredsen paa denne tomt med paastaaende smie med inventar og tilbygget halvtække for kr. 650,- med forbud mot,
uten sælgerens samtykke, at bygge paa smien i høiden eller anlægge drivkraft, der volder larm eller gene for omgivelserne, dat. 12., tingl. 23. sept. 1914."

Smed, hovslager, selvstendig
Carl August Melker Alfredsen (Karl Alfredsen).
Eier 1914. Se Lannavegen 114.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 151. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 9/2, grunnbokført (tingl.) 4/3-1939 fra Mari Alfredsen, enke i uskiftet bo, efter Karl Alfredsen, død 1928, til sønnen Karl Alfredsen for kr. 500,-
Skjøtet er vedtatt av Holla overformynderi."

Carl Alfredsen jr. f. 4/9-1913 d. 20/2-2005.
g. ca. 1936 m. Esther Solvold f. 30/5-1915 d. 27/9-1991.
Eier 1928. Se Lannavegen 114.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 151. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 20/3, grunnbokført (tingl.) 1/4-1950 fra Karl Alfredsen (junior) til Ole Rye Kittelsen for kr. 500,- "

Ole Rye-Kittelsen.
Eier 1950.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 151. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 24/2, grunnbokført (tingl.) 1/4-1953 fra Ole Rye Kittilsen til Ove Ramtoft for kr. 69.000,- "

Ove William Ramtoft.
Eier 1953.
Se Lannav. 99.


 


Lannavegen 97.
Gnr 8 - bnr 153 "Åsly" (8/153).

 
Lannav. 97 (8/153). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra bnr 13 (Lannav. 99 - Hygiea) ved skylddelingsforretning tinglyst ca. 1975.

Areal: 852 kvm.


Halvor Ramtoft (tvilling) fra Lannav. 99 f. 1952, s.a. diakon Ove William Ramtoft.
g. i Holla 25/8-1973 m. Berit Kronborg fra Ulefoss f. 1954.
Eiere fra 1991.

David André Hosen.
g.m. Tina Kjerpeseth.
Eiere 2002.

 


Lannavegen 99.
Gnr 8 - bnr 13 "Hygiea" (8/13). Gammelt løpenummer: {13c,13d}h.


Lannav. 99 (8/13). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(5) "Kringlefet" ved skylddelingsforretning tinglyst 1. august 1884.

Skyldmark ved skylddelinga: 0 mark 14 øre. Areal 2019: 1 406 kvm.

O. P. Marum.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 76. Digitalarkivet.
"Skjøte fra O. P. Marum til Doktor O. Backe for kr. 7.500,- dat. 14., thinglæst 15. Aug. 1884."

Privatpraktiserende lege
Oscar Backe fra Skien f. 25/1-1849 d. 1926.
g.m. Sara Wiborg fra Drammen f. 9/4-1854.
1. Tellefine Bache f. 1879 i Holla.
2. Gina Backe f. 30/1-1881. Kontordame på Hygiea i 1910.

3. Edle Backe f. 31/1-1883. Guvernante på Hygiea i 1910.
4. Signe Backe f. 4/4-1884. Massøse på Hygiea i 1910.
Eier 1884.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 76. Digitalarkivet.
"Erklæring om at denne eiendom skal kaldes 'Hygiea', thinglyst 1. Sept. 1884."

Andre i huset 1910:
Tjenestepike Gusta Jespersen f. 19/5-1889 på Ulefoss.
Tjenestegutt Knut Hansen f. 22/5-1894 i Holla.

Dr. Oscar Backe var tidligere ansatt som verkslege på jernverket. Da bodde familien standsmessig i en bolig på Verket.

Andre i huset Hygiea under folketellinga 1891:
Besøgende: Moder, Tellefine Backe, Enkefrue med Livsvarige aarlige Pængeindtægter af Handelsret, f. 1816 i Skien. Bosted: Skien.
Besøgende: Søster, Karoline Backe, Ugift, Huslig Gjerning hos Moderen, f. 1841 i Skien. Bosted: Skien.

Thom Seeberg, Ugift, Logerende hører til Familien, Kontorchef ved Jernværk, f. 1861 i Drammen.

Hildus Hansen, Ugift, Gaardsgut eller Kudsk, f. 1873 i Holden.
Sofie Pedersdatter, Stuepige, Ugift, f. 1869 i Holden.
Sjanette Pettersen (Janette Pettersen), Ugift, Barnepige, f. 1871 i Holden.
Hanna Henriksen, Ugift, Kokkepige, f. 1862 i Holden.
Kilde: Folketelling for Holla 1/1-1891.

Oscar Backe praktiserte også i Flåbygd og i Lunde.
Kilde: Artikkel "Kringlefet og Hygiea" (etter Gerhard Hedlund) - Holla-Minner 2005, side 136.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 76. Digitalarkivet.
"Expropriationsforretning vedkommende Bandak-Nordsjø-Kanalen, afsluttet 12. Decembr. 1889, thinglæst 4. Febr. 1890."

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 76. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 37 (det expropierte) er udskilt, afholdt 23. Okt. 1891, thingl. 4. Febr. 1892."

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 76. Digitalarkivet.
"Skjøte fra fru Sara Bache, der hensitter i uskifte efter sin avdøde mann, dr. Oscar Backe, ifølge lensmannens attest, til dr. H. Stenstadvold paa dette med flere
bruk for kr. 40.000,00, dat. 4/10-1926, tinglyst 30/10-1926."

Privatpraktiserende lege
Halvard Stenstadvold fra Verket f. 26/7-1895 d. 1927, s.a. ekspeditør Jens Halvorsen Kastet og Ingeborg Marie Halvorsdatter. Se Familie 86 - Verket 1910.
g. i Oslo 16/12-1921 m. jordmor Laila Maria Mathesen fra Ringebu, Oppland f. 4/7-1901.
Eier 1926.

Enka Laila Maria Stenstadvold ble g2g ca. 1943 med bokhandler Finn Heisholt.
Ektepakt mellom dem tinglyst 25/6-1943.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 76. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 23/10-1931, tingl. 6/11-1934, hvorved til Rudolf Andersen er utskilt bnr 100 Ekestad nordre av skyldmark 0,01." Ikke hustomt.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 76. Digitalarkivet.
"Husleiekontrakt, hvorved fru Laila Stenstadvold bortleier til doktor Alf Andreassen fra 1/2-1932 doktorboligens 1. etasje, pikeværelse og alkove i 2. etasje,
en del av haven m.m., mot aarlig leie kr. 130,00 i tilfelle leie av innbo ophører, kr. 100,00. Leiekontrakten er uopsigelig fra begge sider til 1/2-1937, hvorefter 6 mnd.
gjensidig opsigelse, dat. febr. 1932, tingl. 29/4-1932. Leieren har rett til å anbringe reklameskilt på huset, og i tilfelle salg av eiendommen, forkjøpsrett."

Enke, jordmor
Laila Maria Stenstadvold f. Mathesen fra Ringebu, Oppland f. 4/7-1901.
g. i Aurskog 3/7-1943 m. bokhandler Finn Heisholt f. 5/5-1904 d. 9/8-1991.
Eier 1927.

Jordmor Laila Maria Heisholt drev privat fødestue på Hygiea i mange år.
 

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 76. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, dat. 21/6, grunnbokført (tingl.) 1/7-1948, vedkommende parcellen bnr 110 Strand av skyldmark 0,03." Utgått.

Restskyld av dette bruk etter 1/7-1948: 0 mark 10 øre.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 76. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 24/3, grunnbokført (tingl.) 1/3-1953, fra Lajla Heisholt til Ove Ramtoft for kr. 94.000,- "

Diakon
Ove William Ramtoft
 (Ove Ramtoft) fra Oslo f. 3/6-1923 d. 26/6-2001.
g.m. Gudrun Vinje fra Vinje i Telemark f. 27/12-1920 d. 25/8-2003.
1. Kjell Ove Ramtoft (tvilling) f. 1952. Se Lannav. 93.
2. Halvor Ramtoft (tvilling) f. 1952. Se Lannav. 97.
Eier 1953.

Diakon Ramtoft gjorde om Hygiea til sykehjem for gamle demente fra Oslo kommune i 1953 og drev hjemmet fram til 1996.
I denne tiden het huset "Hygiea sykehjem".

Ramtoft og kona er gravlagt på Kronborg gamle.

Gjestegårddriver
Ragnar Bratsberg Hansen.
Eier 1996.

Ragnar Bratsberg Hansen pusset opp Hygiea og bygde det om til et vertshus og gjestegård.
Senere ble huset solgt til Jan Egil Thoreby, som drev gjestegården videre noen år.

Siste!
Nome Fysioterapi ved Eva Roko og Einar Kallager har holdt til her i flere år.


Lannavegen 101.
Gnr 8 - bnr 75 "Kringlefet" (8/75).

Utskilt fra bnr 5 ved skylddelingsforretning, tingl. 31/5-1913.
Skyldmark 0,50. Areal: 3 857 kvm.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 144. Digitalarkivet.
"Skjøte fra dr. Oscar Backe til Sten Stensen paa dette brug av skyld 50 øre og paa formentlig bnr 11 for kr. 8.125,- med forkjøpsrett for sælgeren
til byggetomter søndenfor eller østenfor hans have, eller i tilfælde ret til at faa opsat gjærde m.m., dat. 29. juli, thingl. 23. aug. 1913."

Tømmerfløter
Sten Stensen fra Hølen f. 11/8-1848 i Holla d. 1/11-1925 på Kringlefet, s.a. Steen Steensen Hølen.
g. i Holla 3/6-1881 m. Anne Marie Ellefsdatter fra Nyhus i Solum f. 16/10-1851 d. 3/9-1925 på Kringlefet, av alderdom, d. Ellef Tollefsen Nyhus.
Forlovere: "Andreas Johannesen Evjen og Andreas Tollefsen Heisholt."
1. Sten Stensen f. 4/5-1882. Se nedenfor.
2. Ellef Stensen f. 5/8-1886.
3. Ingeborg Karette Stensen f. 28/11-1891.

Eier 1913.

F.f. Flaademand Sten Stensen Heisholtevjen og Anne Marie Ellefsdatters Sten: Inger Stensd. Hægna, Ingeborg Østensd. Hølen, Ellef Tolfsen Nyhus, Østen Stensen Hølen, Jørgen Stensen Evjen.
F.f.
Arbeider Sten Stensen Heisholtevjen og Anne Marie Eilefsdatters Eilef: Inger Stensd. Hegna, Marie Kristensd. Skaraveien, Østen Stensen Hølen, Halvor Østensen Hølen, Severin Eilefsen Heisholtevjen.
F.f. Flødemand Sten Stensen Evjen og Marie Ellefsdatters Ingeborg Karette: Marie Svennungsen Evjen, Inger Østensen Eidskog, Knud Jakobsen Elvelandet, Nils Johannesen Sagbr. og Nils Kristensen do.

Se også Lannav. 75.

Slusevokter, innerster
Sten Stensen herfra f. 4/5-1882 d. 1939?
g. i Holla 24/5-1915 m. Birte Marie Johannesen fra Verket f. 21/8-1882 i Holla d. 1946, d.a. former Johannes Johannesen Sandbakken. Se Familie 58a - Verket 1891.
Forlovere: "Former Johannes Johannesen Sandb. og Arb. Johannes Johannesen Sandbakken."
1. Arnt Sten Stensen f. 25/7-1918.

Sten Stensen fikk fast jobb som slusevokter på Ulefoss i 1920.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 144. Digitalarkivet.
"Ifølge skylddelingsforretning thingl. 31. mai 1913, har eieren av dette brug at delta i vedlikehold av gaardsveien til Deilevje."

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 144. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 14., thingl. 26. juli 1913, hvorved til Johan Jahnsen Linddalen er utskilt bnr 76 Solli av skyld 7 øre."
Med veirett for kjøper.

Se Lannavegen 109.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 144. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 20. mai, thingl. 21. juni 1916, hvorved til Johannes Karlsen Haugen er utskilt bnr. 87 Eikstad av skyld 4 øre."

Se Lannavegen 93.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 144. Digitalarkivet.
"Ekskusjon hos Sig. O. Skare til P. Anonsen m.fl. for kr. 6.563,70 med utlegg bl.a. i deres tilkomne arv efter svigerforeldrene Sten Stensen Kringlefet og
hustru (eiere av dette bruk), avholdt 28/11-1925, tingl. 5/12-1923." Avlyst 27/3-1926.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 144. Digitalarkivet.
"Skjøte fra skifteforvalteren i boet efter avdøde Sten Stensen og før avdøde hustru Anne Marie til Alfred Nilsen paa dette bruget og bnr. 11 for kr. 17.000,-
dat. 30/12-1926, tingl. 12/1-1927."

Alfred Nilsen.
Eier 1927.
 


Lannavegen 103.
Gnr 8 - bnr 93 "Lundevold" (8/93).


Lannav. 103. Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra bnr 5 ved skylddelingsforretning tinglyst 19/4-1922.

Skyldmark 1950: 0,04. Areal 2019: 1 466 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 386. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Oscar Backe til Kristian Linddalen for kr. 1.800,00, dat. 11 mars, tinglyst 19. april 1922 med gjærdeplikt for kjøperen."

Tømrer
Christian J. Lindalen (Kristian Lindalen) fra Lannav. 115b.
g.m. Saave
Eier 1922.

Christian Lindalen lånte penger i Boligbanken til byggematerialer og førte opp et hus her, som ble solgt til Gunnar A. Knutsen i 1929.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 386. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Kristian J. Lindalen og hustru Saave til G.A. Knutsen for kr. 7.500,00, dat. 18/4-1929, tingl. 3/5-1929."

Malermester, forretningsfører, trygdesjef i Holla og Nome
Gunnar Asbjørn Knutsen (Gunnar Knutsen) fra Skien f. 8/10-1894 i Barbu ved Arendal d. 8/8-1975, s.a. malermester Gunnar Knutsen og Gurine Gundersdatter.
g1g i Skien 27/3-1918 m. Margit Olivia Hansen fra Beistad i S. Trøndelag f. 1899 d. 5/10-1918 i Saudegata 4 i Skien av "Bughindebetændelse", d.a. gbr. Hans Severin Hansen.
Forlovere: "Karl G. Knutsen og Thorvald Bærland."
g2g i Skien krk. 2/9-1922 m. Aslaug Løhtuft fra Kristiansand f. 3/8-1903 d. 9/2-1964, d.a. gartner Løhtuft.
Forlovere: "
Hans Bærland og Karl Knutsen."
1. Martin Gunnar Knutsen f. 29/9-1918 i Skien d. 23/2-2001. Gravlagt på Skedsmo gravsted i Lillestrøm.
Barn i 2. ekteskap:
2. Berit Nora Knutsen f. 11/12-1922 g.m. fotograf Per H. Misund.

Eier 1929.

Gunnar A. Knutsen ble konfirmert i Holla krk. i 1909. Hans første kone ble konfirmert i Beistad krk. 1913.
I Skien kirkebok er han oppført som materialforvalter både ved vielsen i 1918 og ved sønnens dåp samme år.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Maler Gunnar Knutsen Odden og Gurine Gundersdatters Gulborg Margrethe: Inger Johnsen, Vrangfos, pige Gunda Johnsen do., Uk. Karl Gundersen Odden, Arb. Jørgen Gundersen Myra og Slusevogter Kristian Johnsen Vrangfos.
F.f. Maler Gunnar Asbjørn Knutsen, Lunden, Ulefoss og Aslaug Løtufts Berit Nora: Aksel og Gunhild Hjernstrøm, Margit Løtuft, Karl Knutsen.

Gunnar A. Knutsen kjøpte i januar 1935 et stykke av bnr 5 på skyldmark 0,20. Her anla han en større frukthage.
Denne eiendommen fikk bnr 103 og hadde navnet "Lundevoll II" med et areal på 1 578 kvm.

Gunnar A. Knutsen begynte som maler, som sin far. Han bodde i Saudeg. 4 i Skien med sin første kone Margit Olivia Hansen, da sønnen Martin Gunnar Knutsen ble født 29/9-1918. Gunnar A. Knutsen ble malermester før han ble gift for andre gang i 1922. Siden ble han forretningsfører i Holla trygdekasse og trygdesjef i Nome trygdekasse fra kommunesammenslåingen 1/1-1964. Han deltok mye i styre og stell i bygda og var medlem av elverkets styre i en mannsalder og formann i styret i en årrekke. Han var også en av de mange kreftene i Ulefoss og omegns arbeiderforening.
Om hans sønn fra første ekteskap,
Martin Gunnar Knutsen, en kjent kommunistleder i Norge, er det senere skrevet: "Lærer, Kommunist. Politiker. Etter Berlin-murens fall (9/11-1989) tok han avstand fra både NKP, kommunismen og Kreml."


Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for gnr 8 bnr 93 "Lundevold".
Dagbokført (tinglyst) 4/6-1975. Skjøte av 21/5, grunnbokført 30/6-1975 til Berit Misund f. 1922 for kr. 48.000,
Selgeren forbeholder seg bruksrett til eiendommen på livstid. Verdi kr. 3.000,-

Berit Nora Misund f. Knutsen f. 11/125-1922.
Eier 1975.


Lannavegen 109.
Gnr 8 - bnr 76 "Solli" (8/76).

Utskilt fra bnr 75 ved skylddelingsforretning tinglyst 26/7-1913.

Skyldmark 1950: 0 mark 06 øre. Areal 2019: 8 089 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 145. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Sten Stensen til Johan Johnsen Linddalen for kr. 650 (for tomt), dat. 15, tingl. 26. juli 1913."
"Nærværende eiendom har ret til at benytte gaardsveien til Deilevje mot at delta i sammes vedlikehold."

Johan Johnsen Lindalen.
Eier 1913.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 145. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Johan Johnsen Lindalen til Andreas Olsen Grini for kr. 11.000, hvorav for løsøre kr. 1.000, dat. 31. mars, thingl. 14. april 1920."


Arbeider, huseier
Andreas Olsen Grini fra Grini i Landsmarka, Lunde f. 6/10-1855 d. 23/6-1936.
g.m. Gunhild Gulliksen Hovland fra Hovland i Landsmarka, Lunde (Bø) f. 11/6-1859 d. 26/8-1926.
1. Olaf A. Grini f. 7/4-1884 d. 31/7-1954 g.m. Johanna Heisholt f. 6/5-1887 d. 4/7-1978. Kronborg nye.
2. Gullik Grini f. 27/2-1886 d. 16/12-1958 g.m. Anne Skaardal f. 14/9-1891 d. 27/4-1973. Kronborg nye.
3. Johannes A. Grini f. 30/9-1887 d. 15/11-1950 g.m. Anna Therese Søvestrand f. 9/3-1887 d. 11/12-1952. Kronborg nye.
4. Harald Grini f. 26/1-1890. Overtok eiendommen.
5. Martinius Grini f. 19/12-1891 d. 31/3-1973 g.m. Thora f. 29/4-1886 d. 14/11-1988. Gimsøy i Skien.
6. Marie Grini f. 19/11-1893 d. 4/4-1976 g.m. Thomas Deilhaug f. 4/5-1890 d. 13/1-1968. Kronborg nye.
7. Karen Grini f. 20/11-1895 26/4-1981 g.m. John Petter Dammen f. 24/11-1895 d. 30/1-1979. Landsmarka gravsted.
8. Emma Grini f. 20/5-1898 d. 25/6-1938. Døde ung.
9. Valborg Grini f. 26/7-1900 d. 17/11-1970 g.m. Gullik Heisholt f. 20/3-1893 d. 5/11-1957.
10. Astrid K. Grini f. 3/11-1902 d. 9/1-1990 g.m. Sigurd Goberg f. 20/7-1904 d. 1/5-1977. Gravlagt på Gjerpen kirkegård.
Eier 1920.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 145. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Andreas O. Grini til sønnen Harald Grini for kr. 5.000, hvorav for løsøre kr. 500, og hvori inkludert føderaad for selgeren, verdsatt til kr. 3.900,
dat. 20/1-1933, tingl. 13/2-1933."

Arbeider
Harald Grini herfra f. 26/1-1890 d. 14/8-1972.
Eier 1933. Ugift.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 145. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 9/12-1933, tingl. 26/1-1934, hvorved til Interessentskapet Vandverket ved Heisholt skole er utskilt
bnr 101 Høiden
av skyldmark 0,01." Vannverket ved Heisholt skole.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 145. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, dat. 23/4, grunnbokført (tingl.) 23/5-1960, vedkommende bnr 134 Granli." Utgått. Heisholt skole.

 

 


Lannavegen 112.
Gnr 8 - bnr 74 "Strand" (8/74). 


Lannav. 112 (8/74). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(5) "Kringlefet" ved skylddelingsforretning tinglyst 31/5-1913.

Skyldmark 1913: 0,02. Areal 2019: 1 008 kvm.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993 ("Grunnboka").
"Skjøte fra Dr. Oscar Backe til Anders Johnsen Lindalen for kr. 525,- m.v., dat. 20., thingl. 22/11-1913."

Tømrer
Anders J. Lindalen
 (Anders Lindalen) fra Lannav. 115  f. 2/10-1886 d. 22/7-1921, s.a. John Halvorsen Lindalen.
g. i Holla 17/11-1911 m. Guro Myhrene fra Stoadalen under Eie øvre f. 30/8-1892 d. 30/4-1980, d.a. salmaker Gunnulf Nilsen Myhrene. Se Lannav. 161 und. Eie øvre.
Forlovere: "
Gunder Nilsen Odden og Tømmerm. Halvor Andreas Johnsen Kringlefødt."
1. Ingeborg Lindalen f. 21/2-1912 g.m. Harald Nygård. Se nedenfor.
2. John Lindalen f. 9/3-1913.
Eier 1913.

Enka Guro Lindalen, som mista sin mann så alt for tidlig, starta kafe her i 1921, som ble drevet til ut i 1960-åra.
Hun satt i uskifta bo.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 10/12-1976 er gnr 8 bnr 110 av skyldmark 0,03, sammenføyet med denne eiendommen."

Ny skyld 1976: 0,05 skyldmark.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 26/4-1977. Skjøde av 12/4-1977 til Harald Nygård for kr. 75.000,- "
 

Snekker
Harald Nygård
 f. 18/8-1918 d. 25/4-1989.
g. i Holla 25/7-1953 m. butikkdame Ingeborg Lindalen herfra f. 21/2-1912 d. 28/7-1995, d.a. tømrer Anders J. Lindalen.
Eier 1977.

Gravlagt på Kronborg nye.

 


Lannavegen 113.
Gnr 8 - bnr 81 "Gaathaug" (8/81).


Lannav. 113 (8/81). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra bnr 5 ved skylddelingsforretning tinglyst 15/7-1914.

Skyldmark 1950: 0 mark 17 øre. Areal 2019: 1 995 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 150. Digitalarkivet.
"Skjøte fra dr. Oscar Backe til Halvor Susaas for kr. 2.500,. hvorav kr. 500,- henstaar med pant i eiendommen til sikkerhet for mulig
erstatning for skade og ulempe som maatte forvoldes kjøperen ved en over tomten førende sti, samt med gjærdeplikt for kjøperen,
dat. 1., tingl. 15. juli 1914."

Bankkasserer
Halvor O. Susaas
 fra Gåthaug i Sauherad f. 12/8-1855 d. 16/6-1922 på Ulefoss av "Hjertelammelse".
g. i Holla 2/11-1882 m. Dorthe Nikolaisdatter Eie fra Eie øvre f. 26/8-1860 d. 18/7-1931, d.a. Nikolai Paulsen Eie.
Forlovere: "
Nikolai Paulsen Eie og Ole Halvorsen Gaathaug."
De hadde 10 barn. Se Susås.
9. Bertha Gaathaug Susaas f. 25/10-1899 d. 21/4-1919 her av Tuberkulose, 20 år gml.
Eier 1914.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 150. Digitalarkivet.
"Erklæring, tingl. 28/6-1919, hvorved Halvor Susås m. fl. frafaller sin rett til å ta sten i Slotsfjellet, forsåvidt angår den del av dette som er
solgt til Fylkets veivesen ved skjøte av 11/12-1918."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 150. Digitalarkivet.
"Uskiftebevilling for Dorthe Susaas, Halvor Susaas's enke, dat. 6/7-1922, tingl. 29/1-1927." 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 150. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Dorthe Susaas til Aasta Susaas paa dette bruk og bnr 83 for kr. 15.000,00,
dat. 15/9-1926, tingl. 13/10-1926 med paategning dat. 9. mars 1927, tingl. 26. mars 1927."

Bokholder
Aasta Susaas
fra Susås f. 20/7-1887 d. 18/9-1968, d.a. Halvor O. Susaas.
Eier 1926.

Aasta Susaas var ugift.

Eiere og beboere her i 1976:

Marie Susaas.
og
Dorthea Gåthaug.
Eiere i 1976.

 


Lannavegen 114.
Gnr 8 - bnr 73 "Flaten" (8/73).


Lannav. 114 (8/73). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(5) "Kringlefet" ved skylddelingsforretning tinglyst 31/5-1913.

Skyldmark 1950: 0 mark 02 øre. Areal 2019: 576 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 142. Digitalarkivet.
"Skjøte fra dr. Oscar Backe til Karl Alfredsen for kr. 525,- med forbud mot at la tømmerflaater eller andet som kan forurense vandet, henligge
ved stranden m.v., dat. 20., tingl. 22. nov. 1913."


Smed, hovslager, selvstendig
Carl August Melker Alfredsen (Karl Alfredsen) fra Fredrikshald (Halden) f. 13/8-1877 d. 3/3-1928.
g. i Lunde 1900 m. Mari Johnsen Fiskodde fra Lunde i Telemark f. 26/4-1886 d. 3/11-1964, d.a. John Fiskodde og Karoline Hansdatter Torgersrud.
1. Anna Karoline f. 5/12-1900 i Lunde.
2. Johanne Alfredsen f. 1/12-1902 i Lunde d. 1951.
3. Astrid Marie Alfredsen f. 12/2-1907 i Holla g.m. Kittil Roheim. Se Lannav. 142 på Odden.
4. Carl Alfredsen f. 4/9-1913. Se nedenfor.
5. Anna Karoline Alfredsen f. 26/9-1916.
6. Olav Alfredsen f. 15/5-1919 d. 1952.
7. Marie Alfredsen f. 17/7-1921.
Eier 1914.

F.f. Smed Karl August Melker Alfredsen, Lundefaret og hustr. Mari Johnsdatters Anna Karoline: Inger Marie Olsd. Fiskodde, Anne Johnsd. Kaasene, John Olsen Fiskodde, Jens Juliussen Kaasene, Moderen og Faderen.
F.f. Smed Karl Alfredsen Fiskodde og hustr. Mari Jonsdatters Johanne: Inger O. Fiskodde, J. Fiskodde, smed Erik Sundberg, gmd. Halvor J. Fiskodde og Faderen.

F.f. Smed Karl Alfredsen, Hegna og Marie Johnsdatters 
Astrid Marie: Anna Juliussen Kaasa, Jens Juliussen Kaasa, Ole Andreassen do. og Olette Johnsd. Hegna.
F.f. Smed Karl August Melker Alfredsen, Kringlefødt og Marie Johnsdatters 
Karl: Barnets Moder, Pige Olette Andersen Moen, Beslagsmed Jens Juliussen Kaasene, Sliberiarb. Nils Andersen Moen.
F.f. Smed Karl August Melker Alfredsen, Kringflødt og Marie Johnsdatters 
Anna Karoline: Beslagsmed Jens Juliussen Kaasene, Kone Olette Andersen Ekornrød, Moderen, Sliberiarb. Nils Hansen Moen.
F.f. Smed Karl August Melker Alfredsen, Flaten og Mari Johnsd. Fiskoddes 
Olav: Forældrene, Thorvald Johnsen og Inga J. Fiskodde.
F.f. 
Smed Carl August Melker Alfredsen, Flaten og Marie Johnsdatters Marie: Forældrene, Hans Johnsen og hustru Asborg Johnsen, Lunde.

I folketellinga 31/12-1900 for Lunde, ser vi at det nygifte ekteparet Alfredsen bor i Lundefaret hos smeden Leif J. Lundefaret.
Carl August var da smedsvenn. Carl Alfredsen var i Amerika i februar 1908 da hans datter Anne døde. Selv døde han bare 50
år gammel. Smia hans lå nedenfor Hygiea.

Se også Lannavegen 95.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 142. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 9/2, grunnbokført (tingl.) 4/3-1939 fra Marie Alfredsen, enke i uskiftet bo død 4/5-1928, til sønnen Karl Alfredsen for kr. 3.600,-
Skjøtet er vedtatt av Holla overformynderi."

Carl Alfredsen herfra f. 4/9-1913 d. 20/2-2005.
g. ca. 1936 m. Esther Solvold f. 30/5-1915 d. 27/9-1991.
Eier 1939.

Carl og Esther Alfredsen flytta til Arendals-området like etter 2. verdenskrig.
De er begge gravlagt på Tromøy i Arendal.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 142. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 13., grunnbokført 27/11-1946 fra Carl Alfredsen til Erling Roheim for kr. 7.000,- Marie Alfredsen er for livstid forbeholdt disposisjonsrett
over 1 rom og kjøkken i bygningens 2. etasje."


Erling Roheim fra Lannav. 142 under Eie øvre f. 20/8-1907 i Lunde d. 11/3-1989, s.a. Nils Kittilsen Roheim. 
Eier 1946.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 142. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 7/9, grunnbokført (tingl.) 20/9-1950 fra Erling Roheim til Gunnar Solvold for kr. 14.000,- "

Gunnar Solvold.
Eier 1950.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 142. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 21/2, grunnbokført (tingl.) 23/2-1961 fra Gunnar Solvold til Alf Antonsen for kr. 25.790.- "

Alf Henry Antonsen (Alf Antonsen) f. 22/2-1930 d. 18/7-2015.
g. nov. 1977 m. Gerda Vaale f. 27/3-1921 d. 4/11-2006.
Eier 1961.

Lannavegen 114 (8/73) ble etter Alf Antonsens død i 2015 overdratt til Agnes Elvira Nygård.

 


Lannavegen 115A.
Gnr 8 - bnr 91 "Granly" (8/91)


Lannav. 115 (8/91). Foto: Roy Olsen 2018.
Man kan tydelig se at grunnmuren er av gammel type "gråsteinsmur". Det kan fortelle litt om alderen på huset.

Utskilt fra Ø. Heisholt(5) "Kringlefet" ved skylddelingsforretning tinglyst 18/8-1920.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 139. Digitalarkivet. (Gjelder for bnr 70 "Lindalen").
"Skjøte fra dr. Oscar Beck til John H. Lindalen for kr. 800,- (tomt), dat 1. febr. 1913, thingl. 12. febr. 1913, med ret for kjøperen, gratis at ta
sten til grundmur i Slotsfjeldet paa sælgerens eiendom etter dennes utvisning."

Byggmester, snekker, selvstendig
John Halvorsen Lindalen f. 27/8-1853 på Hegna i Sauherad d. 11/5-1932, s.a. Halvor Gulliksen Hægna.
g.i Holla 8/6-1877 m. Anne Pedersdatter fra Linddalen len f. 1856 i Sverige d. 3/1-1920 på Kringlefet av kreft., d.a. Peder Andersen Linddalen.
Forlovere: "Skomager Danielsen og Christen Nilsen Langjordet."
1. Andrea Marthine Lindalen f. 18/8-1877.
2. Anne Marie Lindalen f. 29/8-1879.
3. Halvor Andreas Johnsen Lindalen f. 24/1-1882.
4. Peder Lindalen f. 9/4-1884.
5. Anders Lindalen f. 2/10-1886. Se Lannav. 112.
6. Johan Lindalen f. 9/3-1889.
7. Andrea Marthine Lindalen f. 13/12-1891.
8. Marie Gunhilde Lindalen f. 24/2-1894 g.m. Aslak Storhaug. Se Lannav. 116.
9. Jonny Anette Lindalen f. 28/12-1895.
10. Christian Lindalen f. 2/7-1899 i Holla d. 26/8-1979 g.m. Saave f. 26/9-1900 d. 22/1-1988. Han var snekker. Gravlagt på Eidanger nye i Porsgrunn.
Eier 1913.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Tømmermand John Halvorsen Lindalen og Anne Pedersdatters Andrea Marthine: Marthe Olsd. Lindalen, Anne Danielsd. Sagb., Peder Andersen Lindalen, Even Andersen Hægna i Saude, Gullik Halvorsen ditto.
F.f. Tømmermand John Halvorsen Sannerholt og Anne Pedersdatters 
Anne Marie: Marthe Olsd. Lindalen, Lisa Pedersd. Sagb., Even Andersen ditto, Gullik Halvorsen Sannerholt, Ole Pedersen Lindalen.
F.f. Tømmermand John Halvorsen Sagbruget og Anne Pedersdatters 
Halvor Andreas: Marthe Olsd. Lindalen, Inger Danielsen Sagbr., Peder Andersen Lindalen, Gullik Halvorsen Sannerholt, Anders Pedersen Lindalen.
F.f. Tømmermand John Halvorsen Sagene og Anne Pedersdatters 
Peder: Thomine Nilsd. Sannerholt, Gunnild Hansd. Sagene, Gullik Halvorsen Sannerholt, Anders Johannesen Sagbr., Andreas Pedersen Lindalen.
F.f. Arb. John Halvorsen Sagbruget og Anne Pedersdatters 
Anders: Marie Isaksd. Sagb., Amanda Stiansd. ditto, Ole Pedersen ditto, Anders Pedersen ditto og Gullik Halvorsen Sannerholt.
F.f. Arb. John Halvorsen Tvara og Anna Pedersens 
Johan: Karen Nilsd. Sagbr., Marthine Olsd. Kværndokka, Gullik Halvorsen Sagbr., Ole Pedersen Lindalen og Anders Pedersen Lindalen.
F.f. Arb. John Halvorsen Tvara og Anne Pedersdatters 
Andrea Martine: Moderen, Maren Pedersen Sagbr., Andreas Nilsen do., Gullik Halvorsen Kaste og Ole Pedersen Lindalen.
F.f. Tømmermand John Halvorsen Heisholtevjen og Anne Pedersdatters 
Marie Gunhilde: Marie Isaksd. Lindalen, Sagbr., Hilda Halvorsd. Elvelandet, Karl Andreassen Heisholtevje., Andreas Pedersen Sagbr., Nils Gulliksen Kastekaasa.
F.f. Tømmerm. John Halvorsen, Tvara og Anna Pedersdatters 
Jonny Annette: Moderen, pige Anna Halvorsen, møller Anders Pedersen, sliberiarb. Andreas Pedersen, arb. Nils Gulliksen.
F.f. Tømmermand John Halvorsen Tvara og Anne Pedersdatters 
Kristian: Moderen, Marianne Tollefsd. Heisholt, Ole Pedersen Sagbr., Andreas Pedersen Vrk., Halvor Johnsen Tvara.

Ved vielsen hadde Anne med seg attest fra sogneprest Blessing.
John H. Lindalen etablerte Ulefoss dør og vindusfabrikk her.


 

Kilde: Holla I (1974).
Denne eiendommen fikk navnet Granly og tomta ble kjøpt av doktor Backe i 1913. Byggmester John Halvorsen Lindalen bygde huset sitt her.
Lindalen var kjent i Holla for de mange husene han var byggmester for – i de seinere år sammen med sønnene. Han var født i Sauherad og
g. m. Anne Pedersdatter Lindalen. På sine gamle dager solgte han eiendommen til skreddermester Laursen, flytta til sønnen Peder og døde der i
1941, 79 år gammel. Margrethe Stavsholt, f. Laursen, bosatt i Lunde, fikk skjøte på eiendommen 1922.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 384. Digitalarkivet.
"Kjøpekontrakt fra John H. Lindalen til Kristina Laursen Granly for kr. 1.000,00 m.v. udat., tingl. 29. juli 1922."

Skreddermester
Laurits Laursen fra Danmark f. 22/1-1858 d. 29/6-1929.
g.m. Kristina fra Danmark f. 4/1-1875 d. 14/1-1933.
Eier 1922.

Denne familien bodde tidligere på Sagene (Ulefoss). De bodde i 1910 i Ysteribygningen på Sagene.
Se Familie 50 - Sagene 1910.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 384. Digitalarkivet.
"Skjøte fra skifteforvalteren i Laurits Laursen og hustru Kristinas dødsbo, til Margrethe, Minna, William og Erling Laursen på dette bruk og bnr 70 for
kr. 5.500,-  hvorav for løsøre kr. 500,00, med paategnet samtykke fra den umyndige Erling Laursens verge og overformynderiet, til kjøpet og samtykke fra skifte-
forvalteren i John H. Lindalen og hustrue dødsbo, forsaavidt overdragelse av dette bruk angaar, dat. 3/10, og 6/10, tinglyst 16/10-1933."

Erling Granly Laursen.
Eier 1933.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 384. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 26/6, grunnbokført 10/7-1952 fra Erling Laursen til Sigurd Isaksen for kr. 24.000,- "

Sigurd Isaksen.
Eier 1952.
 


Lannavegen 115B.
Gnr 8 - bnr 70 "Lindalen".

Denne lille eiendommen henger sammen med Lannavegen 115, ovenfor.

Utskilt fra Ø. Heisholt(5) "Kringlefet" ved skylddeling tinglyst 25/1-1913.

Hjemmel til Dr. Oscar Beck.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 139. Digitalarkivet. (Gjelder for bnr 70 "Lindalen").
"Skylddelingsforretning avholdt 17. juli, tinglyst 18. aug. 1920, hvorved til John Halvorsen Lindalen er utskilt bnr 91 Granly av skyld 3 øre." 

Se Lannav. 115A. Enkemannen og den yngste sønnen Christian flytta i 1920 til Lannavegen 115A.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 139. Digitalarkivet. (Gjelder for bnr 70 "Lindalen").
"Skjøte fra John H. Lindalen til fru Kristina Laursen paa dette bruk av skyld 5 øre for kr. 18.000,- dat. 10. juli, tingl. 18. aug. 1920."

Fru Kristina Laursen.
Eier 1920.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 139. Digitalarkivet. (Gjelder for bnr 70 "Lindalen").
"Skjøte fra skifteforvalteren i Laurits Laursen og hustru Kristinas dødsbo, til Margrethe, Minna, William og Erling Laursen på dette bruk og bnr 70 for
kr. 5.500,-  hvorav for løsøre kr. 500,00, med paategnet samtykke fra den umyndige Erling Laursens verge og overformynderiet, til kjøpet og samtykke i kjøpet,
dat. 3/10, og 6/10, tinglyst 16/10-1933."

Erling Granly Laursen.
Eier 1933, sammen med sine søsken. Selveier 1944.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 139. Digitalarkivet. (Gjelder for bnr 70 "Lindalen").
"Skjøte dat. 14/9, grunnbokført (tingl.) 1/10-1944 fra Margrete Stavsholt f. Laursen, Minna Rognerud f. Laursen og William Laursen til broren Erling Laursen
på deres andele i dette bruk og bnr 91 for kr. 4.200."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 139. Digitalarkivet. (Gjelder for bnr 70 "Lindalen").
"Skjøte dat. 23/5, grunnbokført (tingl.) 30/6-1947 fra Erling Laursen til Halvor K. Aaland for kr. 750,- "

Halvor K. Aaland.
Eier 1947.

Restskyld av bnr 70 var fra 18/8-1920 på 0 mark 2 øre.

Nils G. Heisholt leide lokalene etter Ulefoss dør- og vindusfabrikk, som J. Lindalen i sin tid starta.
Heisholt hadde kistesnekkeri her i mange år. Han drev også begravelsesbyrå.

 


Lannavegen 116.
Gnr 8 - bnr 67 "Vang" (8/67).


Lannav. 116 (8/67). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(5) "Kringlefett" ved skylddelingsforretning tingl. 7/12-1912.

Skyldmark 1950: 0 mark 02 øre. Areal 2019: 545 kvm.

Skogsarbeider med hest (1920)
Aslak Halvorsen Storhaug
 (Aslak Storhaug) fra N. Storhaug under Baksås f. 16/9-1893, s.a. Halvor Aslaksen Storhaug.
g. i Holla 4/10-1914 m. Marie Gunhilde Lindalen fra Lannav. 115 f. 24/2-1894, d.a. John Halvorsen Lindalen.
Eier i 1920.

Tømrer
Peder J. Lindalen
 fra Lannav. 115, s.a. John Halvorsen Lindalen.
Eier før 1950.
 


Lannavegen 118B.
Gnr 8 - bnr 36 "Kringlefet". Arbeideren.


Lannav. 118B. Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(5) "Kringlefet" ved skylddelingsforretning tinglyst 22/10-1891.

Skyldmark 1950: 0 mark 3 øre. Areal 2019:

Ulefos og omegns Arbeiderforening.
Eier før 1950.

Kilde: Holla I (1974).
Ulefoss og omegns arbeiderforening kjøpte tomta av O. P. Marum i 1893. Han var den gang eier av Kringlefet.
Der bygde foreningen den forholdsvis store bygningen med møtelokale i 1. etasje. Fra 1895 til 1903 ble salen
bortleid som undervisningsrom for middelskolen. Med en flyttbar vegg ble salen delt i to.
Seinere har sammenkomster av forskjellig slag blitt holdt der. Salen tjente som kinolokale i mange år. I 2. etasje
var det vaktmesterbolig.

Ulefoss Markiseindustri i 1974.
 


Lannavegen 120.
Gnr 8 - bnr 34 "Aaland" (8/34).


Lannav. 120 (8/34). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(5) ved skylddelingsforretning tinglyst 8/6-1891.

Skyldmark 1950: 0 mark 3 øre. Areal 2019: 867 kvm.

Samme eiendom som Lannav. 122.

Kristian Mikkelsen kjøpte tomt av O. P. Marums enke i 1893 og bygde her.

Lagerarbeider ved forbruksforening
Kristian Mikkelsen Aaland
 fra Kviteseid/ Seljord f. 7/12-1863.
g.m. Ingeborg fra Sauherad f.4/5-1864.
1. Elen Aaland f. 20/7-1893 i Holla.
2. Halvor Aaland f. 15/11-1896.
3. Ingeborg Aaland f. 29/11-1899.
Eier 1893.

Mens Kristian Mikkelsen hadde sitt arbeide ved forbruksforeningen, var hans frue en dyktig strikkerske.

Losjerende i 1900:
1. Lærer ved "Ulefos private middelskole" 
Lars Høivik f. 1875 i Kinn, Hordaland. Ugift i 1900.
2. Kasserske ved Ulefos forbrugsforening Anna Lunde f. 1872 i Lunde.

Møbelsnekker, møbelforretningsbestyrer
Halvor K. Aaland herfra f. 15/11-1896 d. 19/11-1981.
g.m. Anna Kristina Christensen f. 9/9-1902 d. 22/10-1974.
Eier 1919.

På samme eiendom ble det oppført en større møbelfabrikkbygning. Dette ble en anerkjent bedift med god omsetning.


Lannavegen 121
Gnr 8 - bnr 9 "Heisholt østre" (8/9). Gammelt løpenr. {13ed} d.


Lannav. 121 (8/9). Foto: Roy Olsen 2018.


Utskilt fra Ø. Heisholt(5) "Kringlefet" ved skylddelingsforretning tinglyst 16/10-1863.

Skyldmark 1950: 0 mark 06 øre. Areal 2019: 554 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 72. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Gundersen til Nils Nilsen for 70 spd., dat. og thingl. 16. oktober 1863." - For tomta.

Nils Nilsen var tømrer og satte opp et hus her på ca. 3 år og solgte det i september 1866.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 72. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nils Nilsen til L. A. Hundevadt for 1063 spd. - 1 ort - 6 sk., dat. 11., thingl. 24 Sept. 1866."  

Landhandler, gårdeier
Ludvig August Hundevadt (L.A. Hundevadt) fra Skien f. 7/10-1835 i Gjerpen, s.a. pige Agnette Mathea Halvorsen og uk. Ludvig Hundevadt.
g. i Skien 15/11-1859 m. Andrea Susanne Asbjørnsen fra Lunde i Skien f. 16/2-1830 d. etter 14/2-1920 i Oslo, d.a. tobaksspinder Ole Asbjørnsen på Lunde i Skien.
Forlovere: "Johannes Hessler og Ole Asbjørnsen, begge af Skien."
1. Ole Asbjørnsen Hundevadt f. 6/9-1860 i Skien.
2. Carl Hedevald f. 20/8-1862 i Skien d. 18/9-1862 i "Vestre by" i Skien av "Underivsbetændelse", 1 mnd. gml.
3. Hilda Karete f. 30/7-1863 d. 27/7-1864 i Skien av "Hjernebetændelse".
4. Carl Hedevald Hundevadt f. 3/6-1865 i Skien.
5. Hilda Karete Hundevadt f. 19/8-1867 i Holla.
6. Elise Caroline Hundevadt f. 18/11-1870.
7. Andreas Asbjørnsen Hundevadt f. 18/8-1873 d. mars 1919 g.m. Lina Olsen d. sept. 1936. Han ble lege. Praktiserte mange år i Råde i Østfold til 1908. Gravlagt i Sandefjord.
Eier 1866.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Kjøbmand Ludvig August Hundevadt og Hustru Andrea Susanne Asbjørnsens Ole Asbjørnsen: Knud Guttormsen, Andreas Asbjørnsen, faderen, Mad. Sophie Asbjørnsen og Elise Asbjørnsen.
F.f. Kjøbmand Ludvig August Hundevadt og Hustru Andrea Susanne Asbjørnsens Carl Hedevald. (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Pastor Hauge. Død før Hjemmedaabens bekræftelse.
F.f. Kjøbmand Ludvig August Hundevadt og Hustru Andrea Susanne Asbjørnsens Hilda Karete: Forældrene, Handelsfuldmægtig Amandus Christensen, Garver C. Hoffgaard, Elise Asbjørnsen.
F.f. Kjøbmand Ludvig August Hundevadt og Hustru Andrea Susanne Asbjørnsens Carl Hedevald: Forældrene, Ole Asbjørnsen, Carl F. Hoffgaard, Elise Asbjørnsen.
F.f. 
Landhandler Ludvig August Hundevadt og Andrea Susanne f. Asbjørnsens Hilda Caritte: Barnets Moder, Jomfru Elise Asbjørnsen, Kjøbmand Christensen, Skien, Fuldmægtig Johnsen ved Saugbruget og Barnets Fader.
F.f. Landhandler Ludvig August Hundevadt og Andrea Susanne født Asbjørnsens 
Elise Caroline: Madame Sofie Asbjørnsen af Arendal, Jomfru Randine Christensen af Skien, Andreas Asbjørnsen af Arendal, Ole Asbjørnsen ditto, Ole Asbjørnsen af Skien og Barnets Fader. Hjemmedøbt af Sognepræst Wefring.
F.f. Landhandler Ludvig August Hundevadt og Andrea Susanne født Asbjørnsens 
Andreas Asbjørnsen: Barnets Moder, Camilla Guttormsen, Barnets Fader, Lensmand Jensen og Andreas Asbjørnsen.
 

Kilde: Gjerpen kirkebok (1834-1857).
f. 7/10-1835. dbt. 27/3-1836. NB. Ludvig August. Pige Agnette Mathea Halvorsen p.t. hos moderen paa BbKlev. Som Barnefader opgiver moderen Uk. Ludvig Hundevadt, som nu skal være i nærheden af Christiania.
Faddere: Skrædder Gundersens Kone i Skien, Jomfr. Kirstine Røed ib., Blikkenslager Mønnich ib., Høker Lucas Thorsen ib., Skomager Christen Halvorsen BbKlev.
Hiemmedøbt af Madamme Anundsen. 
Uægte. Anmeldt af Barnets Moder selv.


Ludvig August Hundevadt ble født 7/10-1835 og døpt 27/3-1836 i Gjerpen prestegjeld som sønn av pige Agnette Mathea Halvorsen og
ungkar Ludvig Hundevadt. Ludvig August ble konfirmert i Skien den 27/4-1851 med karrakteren "Næsten god". Han begynte tidlig som
handelsmann og må ha vært dyktig, siden han overtok sin svigerfars utsalg av manufaktur og kolonialvarer, O. Asbjørnsen & Co. i Skien den
16. okt. 1860. Han beholdt sin forretning i Skien, selv om han i tillegg etablerte en avdeling på Lanna etter at han kjøpte dette huset i 1866.

Det fremkommer av lokalavisene fra 1880/1890-tallet at L.A. Hundevadt i perioder var politisk interessert og

Kilde: Correnspondenten Tirsdag den 24. August 1869, side 1. Artikkel om kong Oskar med følges besøk i bl.a. Holla.
"(...) Til Strængen ankom deres kongelige Høiheder Kl. 1 3/4, hvor de paa den festlig smykkede Landgangsbrygge modtoges af Distriktets Foged Borchsenius, Ordføreren i Holden, Brugseier N. Aall, og Pastor E. Smith.
Touren herfra til Holden fortoges i Eqvipager, der fra Egnens Beboere vare sendte dem imøde, under stadig Eskorte, først af Folk fra Lunde og Flaabygd til Baksaas, saa af over 50 Holdensogninger til Holden.
Da Veiret var udmærket smukt, tog den hele Tour langs den nye Chausee sig udmærked godt ud. Overalt var en talrig, festlig smykket Menneskemasse tilstede, for under Forbifarten at hilse deres kongelige Høiheder, ligesom der flere Steder var Dekoreret med Grønt og Flag. Særlig kan af saadanne Dekorationer fremhæves en af Landhandler Hundevadt opreist smuk Æreport og en af Landhandler Thronsen smukt dekoreret Bro, ("Tronsebrua") begge i Nærheden af Holden. (...)

Merknad: Her kan vi tydelig se hvor mye vårt norske skriftspåk har endret seg siden 1869. Det var mer dansk enn norsk i mange år. G.S.

Andre i huset i 1875:
Elise Asbjørnsen, Husfaderens Svigerinde, ugift, Husjomfrue, f. 1836 i Skien.
Anne Halvorsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1849 i Holden.
Karen Thorsdatter, ugift, ditto, f. 1836 i Holden.
Rollef Gundersen (i Drengstuen), ugift, Tjenestekarl, f. 1855 i Bøe.

Kreaturhold i 1875: 1 hest, 1 ku, 1 gris.

Kilde: "Fremskridt" Fredag den 7de August 1891, side 3.
"Solgt Forretning. Landhandler Hundevadt i Ulefos har solgt sin Forretning hersteds til Hr. Hagbart Lund for 9000 Kroner, exklusive Godtgjørelse af Kanal-anlægget for Skade paa Eiendommen." 

Kilde: "Varden" lørdag 14. februar 1920, side 2.
"Enkefru Hundevadt, enke efter avdøde landhandler L. A. Hundevadt paa Ulefos og datter av avdøde tobaksspinder Asbjørnsen, som i sin tid drev tobakspinderi oppe paa Lunde her i byen, fylder mandag 90 aar. Den gamle dame er usædvanelig rask og rørig. Hun er oppe klokken 6 hver morgen, leser og syr uten briller og følger interessert med i dagens spørsmaal.
Mange av den ældere generation her i byen og distriktet vil erindre fru Hundevadt og hendes mand paa grund av det gjæstfrie hus de i sin tid holdt paa Ulefos. Fru Hundevadt bor nu i Parkveien 6, Kristiania.


Landhandler
Hagbart Smith Lund
 fra Hemnes i Høland, Akershus f. 6/5-1865, s.a. gbr. Hans Henriksen Smith Lund.
g. i Holla 7/6-1891 m. Nora Marie Larsen Kolle fra Verket f. 27/11-1870 på Kolle(3), d.a. Lars Larsen Kolle. Se Familie 50a - Verket 1891.
Forlovere: "
Karl Nordstrand v/ Romnæs og Lars Andersen Kolle."
1. Hans Smith Lund f. 1/9-1891.
Eier 1891.

F.f. 
Landhandler Hagbart Smith Lund, Heisholt og Nora Marie Larsens Hans: Anne M. Larsen Vrk., Karen Larsen Vrk., Hans Larsen Vrk., Nils Nilsen Ytterbø og Faderen.

Under folketellinga 1/1-1891 var Nora Marie midlertidig på reise fra sine foreldre på verket. Teksten var: "Midlertidig Fraværende Opholdssted:
Hemnæs i Høland (Aurskog-Høland i Akershus. G.S.)." Det var der hennes tilkommende mann kom fra. De gifta seg i Holla kirke
samme sommer.


 


Lannavegen 122.
Gnr 8 - bnr 34 "Aaland". Opprinnelig møbelfabrikk?

Samme eiendom som Lannav. 120.


Lannav. 122. Foto: Roy Olsen 2018.

Trolig oppført i 1919 som møbelfabrikk av Halvor K. Aaland. Se Lannav. 120.

Siden ombygd til boliger.


Lannavegen 123.
Gnr 8 - bnr 90 "Fredbo" (8/90).


Lannav. 123. Foto: Roy Olsen 2018.

"Erklæring fra Johannes Bjelland om at denne eiendom er samme som den tidligere kalt 'rote nr. 2, løpenr. 18', Tinglyst 26/1-1934."

Utskilt fra gnr. 8 - bnr 9 (8/9), tinglyst 12/3-1919.

Skyldmark 1950: 0 mark 02 øre. Areal 2019: 1 027 kvm.

Pølsemaker, huseier
Halvor Thorstensen fra Skien f. 31/3-1874 d. 12/11-1937, s.a. slakter Thorstein Halvorsen f. 29/7-1846 i Sauherad.
g. i Gjerpen 31/10-1899 m. Inger Karine Olsdatter fra Skreva under Bø i Gjerpen f. 5/3-1874 d. 26/7-1939, d.a. kjører Ole Jacobsen og Gurine Gundersdatter.
Forlovere: "Slagter H. C. Carlsen i Skien og Vognmand Th. M. Myhre i Skien."
1. Halvarda Kristine Thorstensen f. 23/4-1900 i Gjerpen.
2. Gudrun Olava Thorstensen f. 10/6-1901 på Brekkeby i Skien.
3. Thorstein Thorstensen Halvorsen f. 29/11-1902 på Sems løkke i Duestien, Gjerpen døpt 9/10-1904 i Gjerpen. Slakter for Peder Bentsen i 1920. Se nedenfor.
4. Helene Mathea Thorstensen f. 17/6-1904 på Sems løkke, Gjerpen, døpt 9/10-1904 i Gjerpen.
5. Astrid Thorstensen f. 17/3-1906 på Sems løkke, Gjerpen. Døpt 9/6-1907 i Gjerpen.
6. Solveig Thorstensen f. 26/4-1907 på Sems løkke, Gjerpen. Døpt 9/6-1907 i Gjerpen.
7. Maggi Thorstensen (tvillinger) f. 21/12-1908 på Sems løkke, Gjerpen, dpt. 27/7-1913 i Gjerpen. 
8. Ruth Thorstensen (tvillinger) f. 21/12-1908 på Sems løkke, Gjerpen, dpt. 27/7-1913 i Gjerpen.
9. Dagny Thorstensen (tvillinger) f. 1/4-1913 i Holla.
10. Lilly Thorstensen (tvillinger) f. 1/4-1913 i Holla.
11. Nils Olaf Thorstensen f. 8/8-1918 i Holla d. 27/6-1986 g.m. Torny f. 18/5-1927 d. 13/12-2012. Gravlagt på Kronborg nye.
Huseier ca. 1913.

F.f. Pølsemager Halvor Thorstensen Lagmandsgaarden og hust. Inger Karines Halvarda Kirstine: Trælasthandler Mathias Buer, Ekeli, frk. Nella Buer, Borge, Faderen, Pølsemager Johan Pedersen, pige Andrea Halvorsen og Sofie Olsen.
F.f. Pølsemager Halvor Torstensen Brekkeby og hust. Inger Karines Gudrun Olava: Christian Karlsen, Ole Kristiansen, Maren Karlsen og Barnets Moder.
F.f. Pølsemager Halvor Torstensen, Sems løkke og Karine Olsens Torstein: Hjemmedaabens stadfæstelse. Arb. Kristian Andersen Aarhus og hust. Sofie samme, forældrene.
F.f. Pølsemager Halvor Torstensen, Sems løkke og Karine Olsens Helene Mathea: Pølsemager Ole Kristiansen, og hust. Petra, Bager Ole Kristensen og pige Marie Olsen.
F.f. Pølsemager Halvor Torstensen, Sems løkke og Inger Karine Jakobsens Astrid: Pølsemager Kristian Kristiansen og pige Anna Halvorsen, begge fra Skien, samt forældrene.
F.f. Pølsemager Halvor Torstensen, Sems løkke og Inger Karine Jakobsens Solveig: Pølsemager Nils Holt, tjener Jens Haatvedt, begge fra Skien, Enke Laura Hansen og pige Mathilde Jakobsen.
F.f. (dpt. 27/7-1913 i Holla) 
Pølsemager Halvor Torstensen Evjen og Inger Karine Olsdatters Maggi: Faderen, Arb. Gjermund Olsen Hegna, Kone Tora Olsen, Pige Ingeborg Kise.
F.f. 
(dpt. 27/7-1913 i Holla) Pølsemager Halvor Torstensen Evjen og Inger Karine Olsdatters Rut: Faderen, Arb. Gjermund Olsen Hegna, Kone Tora Olsen, Pige Ingeborg Kise.
F.f. Pølsemager Halvor Torstensen Evjen og Inger Karine Olsdatters 
Dagny: Faderen, Arb. Gjermund Olsen Hegna, Kone Tora Olsen, Pige Ingeborg Kise.
F.f. Pølsemager Halvor Torstensen Evjen og Inger Karine Olsdatters 
Lilly: Faderen, Arb. Gjermund Olsen Hegna, Kone Tora Olsen, Pige Ingeborg Kise.
F.f. 
Slagter Halvor Torstensen, Heisholtevja, Ulefoss og Karine f. Olsens Nils Olav: Moren, Gudrun Olava Torstensen, Torstein Halvorsen, Slagter Gjermund Olsen.

Folketellinga 1920 forteller oss at Halvor Thorstensen med kone og 8 barn bodde her. Han var i arbeide i Peder Bentsens
slakteri og kjøtthandel. De hadde 11 barn som alle levde i 1920. Halvor Thorstensen ble konfirmert i Skien krk. 1889.

De eldste er gravlagt på Kronborg nye.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 383. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Johannes Bjelland til Thorsten Halvorsen for kr. 6.000, dat. 26. februar, tinglyst 12. mars 1919."

Sliperiarbeider (1927), slakter
Thorstein Thorstensen f. 29/11-1902 d. 19/12-1960.
g.m. Ragna Benedicte f. 27/9-1905 d. 23/4-1983.
1. Halvor Th. Halvorsen f. 2/4-1927 i Holla. Overtok eiendommen.
Eier 1919.

F.f. Sliperiarb. Torstein Halvorsen, Ulefoss og hustru Ragnas Halvor: Foreldrene, Tron Halvorsen og Louise Halvorsen.

Under folketellinga 1910 bodde familien på Risnghagen i Gjerpen (58/9). De gamle er gravlagt på Kronborg nye.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 383. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Ragna Halvorsen til Halvor Thorstensen for kr. 20.000,- dat. 11/1-1961, tingl. 12/1-1961. Selgeren forbeholder seg husvær for livstid."

Halvor Th. Halvorsen herfra f. 2/4-1927 d. 16/10-1972.
g.m. Selle f. 3/11-1931 d. 6/10-2008.
1. Svein Halvor Halvorsen f. 1956. Overtok denne eiendommen.
Eier 1961.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
(Hjemmelen til Selle Thorstensen) "Dagbokført 19/8-1980. Selle Thorstensen i uskiftet bo etter Halvor Thorstensen død 16/10-1972."

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
Dagbokført 6/4-1988 (hjemmelen) til Svein Halvor Halvorsen ifølge skjøte for kr. 175.000,- "

Svein Halvor Halvorsen f. 1956.
Eier 1988.

Kildewww.eiendomspriser.no.
Overdratt fra Svein Halvor Halvorsen til Tresland Bygg og Taksering AS for kr. 60.000,- Tinglyst 13/8-1993. "

Tresland Bygg og Taksering AS.
Eier 1993.

Kildewww.eiendomspriser.no.
Overdratt fra Tresland Bygg og Taksering AS til Øyvind Kaasa for kr. 50.000,- Tinglyst 16/9-1997. "

Journalist
Øyvind Kaasa
 f. 1952.
Eier 1997.

 


Lannavegen 124.
Gnr 8 - bnr 33 "Aaland" (8/33).


Lannav. 124 (8/33). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra ved skylddelingsforretning tinglyst 8/6-1891.

Skyldmark 1891: 0 mark 03 øre. Areal 2020: 1 258 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 100. Digitalarkivet.
"Skjøde fra O. P. Marums enke til Andreas P. Lindalen for kr. 330, dat. 11 Februar, thinglyst 2. Marts 1893." - Tomta.


Første etasje
:

Sliperiarb., høvleriarb., møbelsnekker, huseier
Andreas P. Lindalen fra Lindalen ved Sagene f. 10/10-1866 d. 13/10-1928, s.a. møbelsnekker Peder Andersen Lindalen. Se Familie 29 - Sagene 1975.
g. i Holla 3/9-1886 m. Karen Nilsdatter fra Sagene f. 16/9-1864 d. 24/7-1947, d.a. Nils Nilsen.
Forlovere: "
Ole Pedersen Sagbr. og Even Andersen Sagbr."
1. Martha Pauline Lindalen f. 3/5-1888 g.m. Halvor O. Lommerud. Se Tømmerjordet und. V. Heisholt.
2. Inga Nikoline Lindalen (Inga Oterkjær) f. 2/3-1891 d. 9/8-1988 g.m. Andreas Oterkjær f. 6/9-1887 d. 7/12-1973.
3. Peder Nikolai f. 13/5-1893.
4. Peder Nikolai Lindalen f. 11/7-1894.
5. Nils Lindalen f. 18/9-1895. Sagbruksarbeider i 1910.
6. Mathilde Lindalen f. 9/2-1897.
7. Asbjørn Lindalen f. 27/10-1891.
8. Asborg Karette Pauline Lindalen f. 4/10-1905 g.m. NN Nilsen.
Eier 1/2-part 1893.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Arb. Andreas Pedersen Sagbruget og Karen Nilsdatters Martha Pauline: Hanna Kristensd. Sagbr., Marie Isaksd. Sagbr., Even Andersen Sagbr., John Halvorsen og Anders Pedersen Sagbruget.
F.f. Arb. Andreas Pedersen Sagbr. og Karen Nilsdatters 
Inga Nikoline: Even Andersen Sagbr., Nils Johannesen do., Andreas Nilsen do., Hanna Kristensd. og Anne Pedersd. do.
F.f. Sliberiarb. Andreas Pedersen Lindalen, Sagbruget  og Karen Nilsdatters 
Peder Nikolai: Ole Pedersen Lindalen, Anders Pedersen Kringlefet, Andreas Nilsen Sagbr., Karen Kristensd. do., Anne Pedersd. Tvara.
F.f. Sliberiarb. Andreas Pedersen Lindalen, Sagbr. og Karen Nilsdatters 
Peder Nikolai: Anne Pedersd. Tvara, Helene Halvorsd. Fæbakke, Anders Pedersen Kringleflød, Nils Johannesen Kabbe, Sagbr., Andreas Nilsen do.
F.f. Sliberiarb. Andreas Pedersen Sagbr. og Karen Nilsdatters 
Nils: Tømmermand John Halvorsen Tvara, Møller Anders Persen Kringlefet, arb. Andreas Nilsen, Sagbr., pige Marie Halvorsd. do., kone Marie Isaksd. do.
F.f. Høvleriarb. Andreas Pedersen Lindalen, Sagbr. og Karen Nilsdatters 
Mathilde: Arb. John Halvorsen Tvara, Arb. Anders Pedersen Kringlefet, Arb. Andreas Nilsen Sagbr., Marie Isaksd. Lindalen, pige Ingeborg Rasmusd. Vrk.
F.f. Tømmermand Andreas Pedersen Lindalen og Karen Nilsdatters 
Asbjørn: Kone Anne Pedersd. Kringlefedt, Pige Marta Olsd., Tømmerm. Halvor Johnsen do., Faderen.
F.f. Tømmermand Andreas Pedersen Lindalen, Kringlefet og Karen Nilsdatters 
Asborg Karette Pauline: Marie Isaksd. Lindalen, Marthe Andreasd. do., Anders Johnsen do. og Faderen.
 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 100. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. des. 1947, dagbokført 14/1, grunnbokført 20/2-1948 fra Karen Lindalens arvinger til Inga Oterkjær, Nils Lindalen og Mathilde Lindalen for kr. 3 250,-
Asbjørn Lindalen og Asborg Nilsen har forkjøpsrett i tilfelle salg."

Eiere av hele huset i 1974:
Inga Oterkjær f. Lindalen herfra f. 2/3-1891. Enke.
Nils Lindalen herfra 18/9-1895. Ugift.
Mathilde Lindalen herfra f. 9/2-1897. Ugift.
Eiere 1948.
 

Andre etasje:

Høvleriarbeider, snekker, tømmermann, leieboer
Anders P. Lindalen fra Sagene f. 23/10-1864 d. 23/4-1902, s.a. møbelsnekker Peder Andersen Lindalen. Se Familie 29 - Sagene 1875.
g. i Holla 11/4-1891 m. Marthine Olsdatter fra Kverndokka under Romnes f. 13/3-1870 d. 18/3-1937, d.a. Ole Gundersen Kværndokka.
Forlovere: "
Even Andersen Sagbr. og Jens Hansen Striken."
1. Peder Andersen Lindalen f. 7/9-1890. Se Familie 6 - Sagene 1920.
2. Marie Lindalen f. 23/12-1891 g.m. Lars Pedersen Gunnerud. Se Reine under Prestegården.
3. Ole Gustav Andersen Lindalen (Ole A. Lindalen - Ole Lindalen) f. 15/1-1894 d. 26/9-1987 g.m. Gundhild Margrethe Ulsnes f. 27/11-1898 d. 27/9-1987. Se Haugen under Sagene.
4. Andreas Marthinius Lindalen (Andreas Marth. Lindalen) f. 28/2-1896 d. 31/1-1980 g. i Holla 25/6-1921 m. Birgit Graver f. 31/7-1897 i Gjerpen d. 27/10-1980. Kronborg nye.
5. Karl f. 8/8-1898.
6. Karl Ingvar Andersen Lindalen f. 21/10-1900.
7. Anders Lindalen f. 5/2-1902.
Eier 1/2-part 1893.

F.f.  Arb. Anders Pedersen Sagbr. og Marthine Olsdatters Peder: Marthe Olsd. Sagbr., Guro Larsd. Lunde, Ole Gundersen Romnæs, Karl Olsen do. og Ole Pedersen Sagbruget.
F.f. Arb. Anders Pedersen Lindalen og Martine Olsdatters 
Marie: Marie Isaksd. Lindalen, Andreas Pedersen do., Jens Olsen Sagbr., Ole Olsen Kværnodden og Ingeborg Rasmusd. Vrk.
F.f. Sagbrugsarb. Anders Pedersen Lindalen, Kringleflød og Martine Olsdatters 
Ole Gustav: Moderen, Ingeborg Rasmusd. Vrk., John Halvorsen Heisholtevjen, Rasmus Johnsen Vrk., Karl Rasmussen Vrk.
F.f. Snedker Anders Pedersen Lindalen, Kringlefet og Marthine Olsdatters 
Andreas Martinius: Former Karl Johannesen Vrk., snedker Andreas Pedersen, Sagbr., arb. Ole Olsen Kverndokken, Skotfos, Ingeborg Rasmusd. do., Guro Larsd. Romnæs.
F.f. Sagarb. Anders Pedersen Lindalen, Kringlefet og Martine Olsdatters 
Karl: Kone Elise Oluffa Rasmussen, Pige Kristine Andersd. Kringlefet, Arb. Ole Pedersen Lindalen do., Andreas Pedersen Lindalen, Flaadem. Ole Gundersen.
F.f. Snedker Anders Pedersen Lindalen, Kringlefet og Martine Olsdatters 
Karl Ingvar: Faderen, Snedker Aron Johannesen Odden, Arb. Halvor Johnsen Heisholt, pige Karen Johannesen Odden, kone Karen Nilsen Kringlefet.

Anders P. Lindalen var med å bygge dette huset sammen med sin bror rundt 1893. Siden bygde han sitt eget hus.
 

Dette huset ble solgt på tvangsauksjon i 1983.

Kilde: Grunnboksblad (1933-1993) for Heisholt østre - 8/33 Aaland.
"Dagbokført 18/5-1983. (Hjemmel til) Nils Heisholt f. 7/6-1919, ifølge auksjonsskjøte for kr. 275.000.- "

Snekkerverksted, begravelsesbyrå
Nils Heisholt f. 7/6-1919 d. 9/6-1987.
g.m. Marie Storhaug f. 17/9-1914 d. 15/12-1992.
1. Leif Arild Heisholt f. 1944.
Eier 1983.

Leif Arild Heisholt f. 1944.
Eier 1993.------------

Foreløpig:

Haugen under Sagene.
Et litet hus med 2 rom.
Se artikkel i Hollaminner 1997 av Borghild Kåsa, side 46.

Tresliperiarb.
Ole Gustav Lindalen fra "Lannav. 124" f. 15/1-1894 d. 26/9-1987, s.a. Anders P. Lindalen.
g. i Lunde krk. 27/8-1921 m. Gundhild Margrethe Ulsnæs fra Ulsnes i Lunde f. 27/11-1898 d. 27/9-1987, d.a. skomaker John Halvorsen Ulsnes og Berte Olavsdatter.
1. Arne Johan f. 20/11-1921 på Sagene d. 13/11-1934.
2. Hedevig Lindalen.
3. Borghild Lindalen gift Kåsa.

Se Haugen under Sagene.

-----------


Lannavegen 126.
Gnr 8 - bnr 66 "Aastad" (8/66).


Lannav. 126 (8/66). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra bnr 5 ved skylddelingsforretning tinglyst 23/6-1909.

Skyldmark: 0,01. Areal: 754 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 135. Digitalarkivet.
"Skjøde fra doktor O. Backe til snedker A. J. Fagerberg paa dette bruk for kr. 500,00, med ret for kjøberen til at tage sten i Slotsfjeldet
i det mod tomten utspringende hjørne og fyld fra elvebunden ved "Marumøi", dat. 7/1-1910, thingl. 19/3-1910." Tomten.


Kusk for Aall, møbelsnekkermester
Aron Johannesen Fagerberg f. 17/5-1863 i Kville, Sverige d. 9/7-1955.
g. 1/1-1889 m. Anna Kaisa Johannesdotter (Larsson) f. 2/10-1866 i Dalsland, Sverige d. 2/3-1962.
1. Frida Charlotte Fagerberg f. 3/2-1891 d. 17/3-1981. Ugift.
2. Rudolf Anker Fagerberg f. 8/1-1893.
3. Jenny Cecilie Fagerberg f. 16/1-1895 d. 3/10-1969. Ugift.
4. Karl Georg f. 18/10-1897 d. 10/11-1904 på Odden av "Hjernebetændelse".
5. Arnt Viggo Fagerberg f. 25/2-1900 d. 15/9-1929.
6. Hedvig Kristine Fagerberg f. 23/12-1901.
7. Astrid Eleonore Fagerberg f. 22/8-1904.
8. Borghild Augusta Fagerberg f. 7/6-1907.
9. Anna Jørgine Fagerberg f. 10/3-1911.
Eier 1910.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Kusk Aron Johannesen Fagerberg, Ulefos og Anna Kaisa Johannesdotters Frida Charlotte: Bent Bentsen Ulefos, Aase Thorsd. do., Nils Bentsen do., Hanna Gundersen Hølen og Faderen.
F.f. Kusk Aron Johannesen Fagerborg, Ulefos og Anna Kaisa f. Johansons 
Rudolf Anker: Marie Gundersd. Hølen, Sofie Ryen Ulefos, Kristen Nilsen do., Ole Evensen do., Frants Kristensen.

F.f. Snedker Aron Johannesen Fagerberg, Odden og Anna Kaisa Johannesons Jenny Cecilie: Moderen, Inger Hansen, Ulefos, Sadelmager Gunder Myrene, Odden, Gustav Olsen, Sagbr., Hans Bentsen do.
F.f. Snedker Aron Johanson Fagerberg, Odden og Anna Kaisa Johannesons 
Karl Georg: Marie Andersen, Susanne Nilsen Ytterbø, Skrædder Andreas Thorsen Strigen, Faderen, Jørgen Pedersen.
F.f. Snedker Aron Johanson Fagerberg, Odden og Anna Kaisa Johansons 
Arnt Viggo: Moderen, pige Marie Striken, Slusevogter Edvard Johansen Nordblom, Snedker Anders Lindalen Kringlefløt, Snedkerelev Ole Halvorsen Toreskaas.
F.f. Snedker Aron Johannesen Fagerberg, Ulefos, og Anna Kaisa Johannesdatters 
Hedvig Kristine: Kone Karen Hansen Odden, pige Marie Strigen, Arb. Jens Hansen Odden, Barnets Fader.
F.f. Snedker Aron J. Fagerberg, Odden og Anna Fagerbergs 
Astrid Eleonore: Tobine Nordblom, Hølen, Edvard Nordblom do., Anette Striken, Odden og Faderen.
F.f. Snedker Aron Johannesen Fagerberg, Heisholt og Anne Kaisa Larsdatters 
Borghild Augusta: Moderen, pige Margit Hansen af Laurvig, Jørgen Jørgensen Sætre, Strigen og Faderen.
F.f. Snedker Aron Johanson Fagerberg, Odden og Anna Kaisa Larsen Fagerbergs 
Anna Jørgine: Barnets Fader, Slusevogter Edvard Nordblom, Eidsfoss, hustru Tobine Nordblom, pige Jenny Mathilde Johannesen, Laurvig.

1920-tellinga: 10 barn - 8 lever.

Se også Odden 5 under Eie øvre.

"Aron Johanson Fagerberg fra Båhuslän kom til Norge i ung alder. Han bosatte seg først i Larvik og var kusk hos godseier Treschow i 4 år.
Han kom til Ulefoss omkring 1890, som kusk hos godseier Aall. I 1894 starta han den kjente forretningen sin og fabrikken, som laga møbler,
dører, trapper og vinduer. Han kjøpte 3 mål jord av doktor Backe og der bygde han – delvis ute i elva både fabrikken og den vakre privat-
boligen sin. Fagerberg var en meget dyktig fagmann og han var også politisk og sosialt interessert. Han var g. m. Anna Larson fra Dalsland, Sverige."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 135. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning dat. 13/6, dagbokført 3/7, grunnbokført 10/7-1940, hvorved utskilles parcellen Elvestad bnr 107 av skyldmark 0,01 (tinglyst 3/7-1940).

Se Lannav. 128.

 


Lannavegen 128.
Gnr 8 - bnr 107 "Elvestad" (8/107).


Lannav. 128 (8/107). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Lannav. 126 ved skylddelingsforretning, tinglyst 3/7-1940.

Skyldmark: 0,01. Areal: 1 258 kvm.

Eier i 1978: Reidun Demuth.


Lannavegen 130.
Gnr 8 - bnr 72 "Solvang" (8/72).


Lannav. 130 (8/72). Foto: Roy Olsen 2018.


Utskilt fra bnr 5 ved skylddelingsforretning, tinglyst 25/1-1913.

Skyldmark: 0,02. Areal: 572 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 141. Digitalarkivet.
"Skjøde fra dr. Oscar Backe til Johan Larsen for kr. 400,-, dat. 31. jan., tingl. 12. febr. 1913, med ret for kjøperen til gratis at ta sten til grundmur i Slkotsfjeldet paa
sælgerens eiendom efter dennes udvisning. Den paa nordsiden av kjøperens hus anlagte vei, maa aldrig avstænges, men skal eieren av slotsfjeldet altid ha fri adkomst
til Slotsfjeldet efter nævnte vei og kjøperens gaardsrum."

Gruvearbeider (1883), Kanalarbeider (1887), muremester (1896), gråsteinsmurer for Norsk Hydro (1920)
Lars Johan Larsen f. 19/4-1853 i Sverige d. 11/4-1927 i Holla, s.a. snekker Lars Andersson.
g. i Øyestad, Aust-Agder 10/8-1883 m. Benedikte Eliasdatter f. 29/7-1859 (i Vanse sogn i Lister) d. 23/9-1932 i Holla, d.a. g.br. Elias Kristian Evertsen.
1. Laurits Martinius Larsen f. 14/9-1883 på Asdal i Øiestad, Aust-Agder g. i Holla 10/12-1904 m. Tone Marie Gunnarsdatter fra Lundetveit i Lunde.
2. Emil Leander Larsen f. 26/7-1885 på Bringsværdmoen i Fjære, Aust-Agder.
3. Karl Larsen f. 6/10-1887 g. i Holla 18/9-1909 m. Julie Augusta Hansen fra Kronborg und. Verket. Bodde på Solbakken på Skotfoss i 1913.
4. Lars Johan Larsen f. 25/9-1889. Se nedenfor.
5. Ludvig Bernhard Larsen f. 11/3-1892. På Solbakken på Skotfoss i 1913.
6. Lovise Maria Larsen f. 30/1-1895 d. 19/8-1978 g. i Holla 31/5-1914 m. Bernhard Severin Johnsen f. 11/7-1888 d. 18/2-1969. Gravlagt på Notodden.
7. Albert Matheus Larsen f. 16/12-1896. Steinarb. for Norsk Hydro (1920).
8. Richard Gerhard Larsen f. 7/4-1900. Montør for Norsk Hydro (1920).
Eier 1913.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Svensk Stenarb. Lars Johan Larsen, Asdal og Benedikte Eliasdatters Laurits Martinius: Petrine Pedersd. Vrængen, Anne Helene Nilsd. Asdal, faderen, Svend Petersen Asdal, Anders Svendsen, Vrængen.
F.f. Veiarbeider Lars Johan Larsen, Bringsværdmoen og Benedikte Eliasdatters Emil Leander: Kone Birthe Johannesd. Bringsværd, Pige Grethe Olsen Grimstad, Veiarb. Erland Stenbakken, Bringsværd, ditto Karl Nikolaisen, ditto, ditto Hans Eriksen ditto.
F.f. Kanalarbeider Lars Johan Larsen Heisholt og Benedikte Eliassens Karl: Karen Pedersen Heisholt, Maren Pedersdatter Heisholt, Lars Peder Larsen ditto, Kasper Hansen ditto og August Valstrøm Heisholt.
F.f. Kanalarb. Lars Johan Larsen Heisholt og Benedikte Eliasdatters 
Lars Johan: Karen Pedersen Heisholt, Mari Johnsd. ditto, Ole Pedersen ditto, Alfred Johannesen ditto og Edvard Johansen Odden.
F.f. Kanalarb. Lars Johan Larsen Odden og Benedikte Eliasdatters 
Ludvig Bernhard: Inger Tobine Nordblom Hølen, Anna Arvesd. Odden, Jens Hansen do., Gunner Olsen Næset og Emil Karlsen Heisholt.
F.f. Graastensarb. Lars Johan Larsen, Kringleflød og Benedikte Eliasdatters 
Lovise Maria: Inger Tobine Torjusd., Hølen, Marie Gohn af Haabøl, Kringleflød, Faderen, Ole Karlsen Løvaas i Lunde, Karl Johan Karlsen, Hølen.
F.f. Murmester Lars Johan Larsen, Kringlefet og Benedikte Eliasdatters 
Albert Mateus: Kone Inger Tobine Nordblom, Hølen, pige Anne Marie Jakobsen Heisholt, tømmermester Ivar Torgrimsen Kringlefet, sagarb. Ole Olsen Lommerud.
F.f. Stenarb. Johan Larsen Kringlefød og Benedikte Eliasdatters 
Rikard Gerhard: Kone Maren Thorsd., Odden, Jens Hansen do., Edvard Nordblom, Hølen, Karen Johansd. Haugen og Laurits Martinius Larsen Kringlefød.

Da de gifta seg i Øyestad kirke var det nevnt at de begge bodde på "Vrængen" på Tromøy.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 141. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Albert Larsen ifølge samtidig tinglyst fuldmakt fra samtlige og myndige arvinger efter de avdøde Johan Larsen og hustru Bendikte til søsteren fru Lovise
Johnsen
for kr. 3000,00, dat. 30/11-1933, tingl. 11/12-1933."

Fru Lovise Johnsen herfra.
Eier 1933.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 141. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 25/9, dagbokført (tinglyst) 25/9-1939, grunnbokført 1/10-1939, fra Lovise Johnsen til Richard Larsen for kr. 3000."

Anlegsarbeider
Richard Gerhard Larsen
(Richard Larsen) herfra f. 7/4-1900 d. 7/5-1983.
g. i Holla 9/12-1922 m. Marie Olsen fra Verket f. 20/12-1899 d. 4/4-1966, d.a. Martinius Olsen.

Eier 1939.

Han bygde i 1923 huset Lannav. 138 under Eie øvre. Se der.

Disse to sto til konfirmasjon sammen i 1914.

Maler
Lars Johan Larsen
herfra f. 25/9-1889.
g. i Melum krk 20/12-1913 m. Ida Alfrida Johansdatter Svanberg fra Skotfoss f. 14/1-1890 i Fors forsamling, Elfsborgs Len, Sverige.
Forlovere: "Karl Larsen, Solbakken og Ludvig Bernhard Larsen ditto."
Eier i 1978.


Lannavegen 132.
Gnr 8 - bnr 12 "Kringlefet" (8/12). Gammelt løpenr. 13 (c,d)g.


Lannav. 132 (8/12). Foto: Roy Olsen 2018.


Utskilt fra bnr 5 ved skyldsettingsforretning, tinglyst 7/6-1871.

Skyldmark 0,03. Areal: 1 301 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, folie 75. Digitalarkivet.
"Skjøde fra O. P. Marum til O. Thronsen for 250 Spd., dat. 15. juni, thingl. 1. juli 1871."

"Tronsebrua" har sitt navn etter landhandler O. Thronsen som holdt til her.

Landhandler, selveier
Olaus Thronsen fra Drammen, Buskerud f. 1837 d. 29/6-1892 på Kringlefet av "Hjertesygdom", s.a. tomtearbeider Thron Olsen f. ca. 1815 i Drammen og Berthe Marie fra Eiker f. ca. 1808.
g.m. Christine Marie Christensen fra Drammen f. 1836 d. 11/9-1887 på Kringlefet av "Hjerneslag".
1. Therese Jensine Thronsen f. 10/9-1868.
2. Birgithe Marie Thronsen f. 30/3-1870.
3. Nils Lauritz Viborg Thronsen f. 26/4-1872.
4. Morten Bernhard Thronsen f. 15/8-1873.
5. Oscar Marinius Thronsen f. 12/2-1879.
Eier 1871.

F.f. Frihandler Olaus Tronsen og Christine Marie Christensens Therese Jensine: Ellen Bjørn af Drammen, Marthe Halvorsd. Espevolden, Halvor Paulsen ditto, Barnets Fader, Oluf Hellebarth Bjørn af Drammen.
F.f.
Landhandler Olaus Tronsen Kringleføt og Christine Marie Christensens Birgithe Marie: Barnets Moder, Madame Joachime Johnsen, Barnets Fader, Landhandler Rasmus Hansen og Oluf Hellebarth Bjørn.
F.f. Frihandler Olaus Tronsen og Kristine Marie Christensens 
Nils Lauritz Viborg: Madame Hundevadt, Jomfru Elvine Nilsen, Landhandler Hundevadt, Thor Paulsen Espevolden og Barnets Fader.
F.f. Landhandler Olaus Tronsen og Christine Marie Christensens 
Morten Bernhard: Barnets Moder, Marthe Halvorsd. Espevolden, Barnets Fader, Styrmand Henrik Viborg og Thor Halvorsen Espevolden.
F.f. Landhandler Olaus Tronsen Kringleføt og Christine Marie Christensens 
Oscar Marinius: Joachima Johnsen Sagb., Emma Christensen, Fuldmægtig Johnsen Sagene, Landhandler Hundevadt, Barnets Fader.

Andre i huset i 1875:
Caspara Fredriksen, ugift, Husjomfru, f. 1854 i Drammen.
Kirsti Andersdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1856 i Holden.
Andreas Pettersen, ugift, Tjenestekarl, f. 1858 i Holden.
Olava Pettersdatter, ugift, Barnepige, f. 1861 i Holden.

Tilreisende 1875:
Thron Olsen, sedvanlig Bosted Drammen, gift, Tomtearbeider, Husfaderens Fader, f. 1815 i Drammen.
Berte Marie Olsen, ditto, Husfaderens Moder, f. 1808 i Eger (Eiker).


Kreaturhold 1875: 1 Hest, 2 Kjør.