ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |Jernverksfamilier i Holla

Verket 1845

Oppdatert 20.07.2024

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/11-1950.

Verksarbeidere
| Før 1700 | 1700 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 |
| 1801 | 1822 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 |
| 1900 | 1910 | 1920 | 1948 | 1961 |

Kilder: Kirkebøker, skifter og annet.

Folketellinga 1845 for Holla var nominativ og har kun vært brukt til statistikk. Ingen opplysninger om navn eller yrker.
Kun antall personer innenfor forskjellige aldersgrupper.

Jeg har derfor ført opp familier her hvor foreldrene er viet fra ca. 1835 mot 1850 og som ikke inngår i FT 1835.
Alle opplysninger her er hentet fra offentlig tilgjengelige kilder, og aller helst originale protokoller.


Familie 1.
Verket 1845. Kronborg.

Snekker
Thomas Rasmussen fra Verket f. 2/12-1817 d. i USA, s.a. Rasmus Olsen Kronborg. Se Familie 68 - Verket 1822.
g1g i Holla 22/6-1837 m. Anne Johannesdatter fra Verket f. 29/12-1816 d. 18/5-1853 på Verket av "Lungebetændelse", d.a. Johannes Johannesen. Se Familie 57 - Verket 1801.
Forlovere: " Anders Olsen og Hans Torstensen Værket."
g2g i Holla 9/12-1854 m. enke Maren Olsdatter fra Gudmundsbekk und. Tinholtstulen f. 20/6-1805 d. i USA, d.a. Ole Olsen Gumundsbæk og Margrethe Pedersdatter.
Forlovere: "Nils Rasmussen Værket og Bent Pedersen Værket."
1. Rasmus Thomassen f. 26/10-1837.
2. Ingeborg Thomasdatter f. 27/5-1840 g.m. Johannes Olsen. Se Familie 85 - Verket 1865.
3. Karen Thomasdatter f. 4/6-1842 g. i Holla 29/3-1862 m. former Gjert Henriksen fra Neperud (se Familie 30a - Verket 1835). Emigrerte til USA i 1862.

4. Johanne Thomasdatter f. 9/12-1844.
6. Johannes Thomassen f. 23/12-1847. Til USA i 1867.
7. Maren Thomasdatter f. 19/8-1850. Til USA i 1867.
8. Nils Thomassen f. 4/4-1853. Til USA i 1867.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Thomas Rasmusen Kronborg og Anne Johannesdatters 
Rasmus: Inger Clemmetsd. Saug., Maria Rasmusd. Kronborg, Niels Rasmusen Saug., Hans Torstensen Wrk., John Andersen Wrk.
F.f. Snedker Thomas Rasmussen Kronborg og Anne Johannesdatters 
Ingeborg: Johanne Johannesd. Wrk., Maria Rasmusd. Kronborg, Tron Pedersen Hougen, Niels Rasmussen Saugene, Thor Pedersen Wrk.
 F.f. Wærksarbeider Thomas Rasmusen og Anne Johannesdatters Karen: Anne Lisbet Johannesd. Hougen, Inger Tronsd. Hougen, Hans Torstensen Wrk., Niels Rasmusen Saug., Anders Johannesen Wrk.
 F.f. Wærksarbeider Thomas Rasmussen og Anne Johannesdatters Johanne: Maria Rasmusd. Wrk., Magrethe Gundersd. Kringleføt, Niels Niels Rasmussen Saug., Anders Johannessen Wrk., Peder Tronsen Hougen. F.f.  Snedker Thomas Rasmussen Wrk. og Anne Johannesdatters Maren: Inger Clemmetsd. Saugbr., Ingebor Tronsd. Hougen, John Olsen Wrk., Peder Tronsen Wrk., Torsten Hansen Wrk.
F.f. Thomas Rasmussen Wrk. og Anne Johannesdatters Nils: Inger Clemmetsd. Saugbr., Ingeborg Hansd. Wrk., Tron Pedersen Hougen, Nils Rasmussen Wrk., Rasmus Thomasen Wrk.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Hans andre kone, Maren Olsdatter, ble første gang gift i Holla 4/1-1831 med Hans Helgesen på en plass under Tveitan i Melum.

Fosterdatter i familien i 1865: Julie Marie Severine Karlsdatter f. ca. 1857 i Holla (hans søsters barn).

Thomas Rasmussen emigrerte i sitt andre ekteskap, med sine 3 yngste barn samt han søsterbarn, Julie Marie,
til USA den 4. april 1867.


Familie 2.
Verket 1845.

Verksarbeider
Ole Johannesen Kabbe fra Verket f. 6/9-1814 d. 24/10-1902 på Holla gård av "Kronisk Bronkit", s.a. Johannes Rasmussen. Se Familie 48 - Verket 1822.
g. i Holla 8/11-1839 m. Anne Christophersdatter fra Verket f. 30/12-1813 d. 5/12-1876 på Verket., d.a. Christopher Nilsen. Se Familie 60 - Verket 1822.
Forlovere: "Jens Olsen Præstegrav og Ole Gjertsen Wærket."
1. Johannes Olsen Kabbe f. 13/7-1840. Se Familie 85 - Verket 1865.
2. Anne Olsdatter Kabbe f. 7/9-1843 g.m. Nils Johannesen. Se Familie 40a - Verket 1891.
3. Kari Olsdatter Kabbe f. 11/11-1846.
4. Christopher Olsen Kabbe f. 19/10-1849.

F.f. Wærksarbeider Ole Johannessen og Anne Christophersdatters Johannes: Anne Maria Christophersd. Wrk., Aaste Nielsd. Søwe, Christopher Nielsen Wrk., Niels Christophersen og Rasmus Johannessen, alle af Wærket.
F.f. Wærksarbeider Ole Johannessen og Anne Christophersdatters Anne: Anne Olsd. Wrk., Ingeborg Christophersd. Wrk., Andreas Johnsen? Wrk., Niels Christophersen Wrk., Johannes Johannessen Wrk.
F.f. Ole Johannessen Wrk. og Anne Christophersdatters Kari: Aaste Nielsd. Wrk., Aavet Olsd. Saug., Johannes, Rasmus og Andreas Johannessønner, alle af Wærket.
F.f. Ole Johannesen Wrk. og Anne Christophersdatters Christopher: Karen Johnsd. Wrk., Anne Johannesd. Wrk., Nils Christophersen, Johannes Johannesen og Andreas Johannesen, alle af Wærket.


Familie 3.
Verket 1845.

Verksarbeider
Hans Pedersen fra Verket 
f. 18/9-1809 d. 15/1-1881 på Verket som "Enkemand og Sindsvag", 71 år, s.a. Peder Thomassen. Se Familie 30 - Verket 1822.
g. i Holla 20/11-1839 m. Jørgine Olsdatter f. 30/3-1813 under S. Brekke i Gjerpen d. før 1881, d.a. møller Ole Jonsen og Anne Margrethe Christiansdatter "paa Klosterfollestad i Solum". Se Familie 13 - S. Brekke 1810.
Forlovere: "Anders Thomasen og Halvor Halvorsen af Wærket."
1. Peder Hansen f. 22/5-1843. 
Se Familie 7a - Verket 1875.

F.f. Hans Pedersen Wrk. og Georgine Olsdatters Peder: Kirsten Jacobsd. Wrk., Maren Anne Olsd. Wrk., Saamund Torbjørnsen, Halvor Halvorsen og Ole Jacobsen, alle af Værket.

Denne familien bodde på Verket også i 1865. De bodde hos sin sønn på Verket i 1875.


Familie 4.
Verket 1845.

Former
Hans Gundersen fra Verket f. 19/3-1814 d. 15/2-1862 på Sandbakken under Verket, s.a. Gunder Hansen. Se Familie 40 - Verket 1822.
g. i Holla 9/2-1840 m. Karen Kirstine Olsdatter "fra Verket" f. 25/4-1817 på S. Brekkejordet i Gjerpen d. 26/2-1858 på Verket, d.a. møller Ole Johnsen. Se Familie 14 - S. Brekke 1810 i Gjerpen.
Forlovere: "Ole Gjertsen og Hans Pedersen af Wærket."
1. Gunder Hansen f. 13/4-1840. Se Familie 18b - Verket 1875.
2. Ole Hansen f. 9/10-1841. Se Familie 21 - Verket 1875.
3. Berthe Hansdatter f. 22/8-1843.
4. Martinus Hansen f. 4/5-1845.
5. Andreas f. 4/9-1850.
6. Hans Hansen f. 9/5-1853.

F.f. Wærksarbeider Hans Gundersen og Karen Olsdatters Gunder: Berrthe Tronsd. Wrk., Johanne Gundersd. Wrk., Gunder Hansen Wrk., møller Ole Johnsen Wrk., John Andersen Wrk.
F.f. Hans Gundersen Wrk. og Karen Olsdatters Ole: Berthe Tronsd. Wrk., Maria Gundersd. Wrk., Gunder Hansen Wrk., møller Ole Johnsen og Anders Johannessen Wrk.
F.f. Wærksarbeider Hans Gundersen og Karen Olsdatters Berthe: Sophie Gurine Jacobsd. Kronborg, Johanne Gundersd. Wrk., møller Ole Johnsen, Niels Gjertsen og John Andersen Wrk.
F.f. Hans Gundersen Wrk. og Karen Olsdatters Martinus: Johanne Gundersd. Wrk., Maria Gundersd. Wrk., Gunder Hansen Wrk., Andreas Johnsen Wrk., Tron Gundersen Wrk.
F.f. Hans Gundersen Wrk. og Karen Olsdatters Andreas: Johanne Gundersd. Wrk., Ingebor Andersd. Kaasa, Tron Gundersen Wrk., Johannes Gundersen Wrk., Lars Jacobsen Wrk.Familie 5.
Verket 1845.

Verksarbeider
Hans Sørensen fra Verket f. 18/2-1812, s.a. Søren Henriksen. Se Familie 44 - Verket 1801.
g. i Holla 31/7-1840 m. Anne Maria Gjertsdatter fra Verket f. 22/8-1818, d.a. Gjert Hansen. Se Familie 20 - Verket 1822.
Forlovere: "Anders Thomassen og Rasmus Sørensen."
1. Inger Hansdatter f. 16/10-1842.
2. Ragnhild Kirstine Hansdatter f. 1/7-1845.
3. Karen Susanne Hansdatter f. ca. 1849 g. i Solum 17/7-1867 m. skomaker Schønning Halvorsen. Se Follaug(13) i Gjerpen (Hustomt).
4. Maren Anne Hansdatter f. 23/10-1854.

F.f. Wærksarbeider Hans Sørensen Wrk. og Maria Gjertsdatters Inger: Kirsti Torstensd. Wrk., Ingeborg Christophersd. Wrk., Rasmus Sørensen og Hans Gjertsen Wrk. og Jesper Thomasen af Skien.
F.f. Wærksarbeider Hans Sørensen og Anne Maria Gjertsdatters Ragnild Kirstine: Asloug Maria Andersd. Wrk., Kirsten Halvorsd. Suusaas, Anders Gjertsen, Henrik Sørensen Wrk., Halvor Suusaas den yngre.
F.f. Værksarb. Hans Sørensen og Maria Hansd.(!) (Anne Maria Gjertsdatters) Maren Anne: Berthe Maria Olsd. Vrk., Kirsten Maria Rasmusd. Vrk., Ole Gjertsen Vrk., Henrik Halvorsen Vrk., Søren Johnsen Holla.

Denne familien er registrert utflytta fra Holla til Skien høsten 1855. Ved innflyttings-listene i Skien kirkebok (1856), var
årsaken til flyttinga nevnt: "For bedre at ærnære sig." De fremviste presteattest fra pastor Buch av 4. april 1856.
De kan ha flytta videre seinere.


Familie 6.
Verket 1845.

Verksarbeider
Hans Gjertsen fra Verket f. 3/3-1816, s.a. Gjert Hansen. Se Familie 20 - Verket 1822.
g. i Holla 13/11-1840 m. Aslaug Maria Andersdatter fra Melteig under Håtveit store f. 25/6-1820, d.a. Anders Olsen Meelteij.
Forlovere: "Ole Gjertsen Værket og Peder Andersen Kaasa."
1. Maren Hansdatter f. 10/8-1842.
2. Gjert Hansen f. 21/2-1845.
3. Anders Hansen f. 4/12-1847.
4. Ragnild Kirstine Hansdatter f. 29/3-1850.

F.f. Hans Gjertsen Værket og Asloug Maria Andersdatters Maren: Gunnild Larsd. Wrk., Marthe Svendsd. Præstegaarden, Ole Gjertsen og Anders Gjertsen Wrk., Peder Andersen Kaasen.
F.f. Wærksarbeider Hans Gjertsen og Asloug Maria Andersdatters Gjert: Marthe Svendsd. Wrk., Mari Andersd. Søwe, Ole Gjertsen Wrk., Hans Sørensen Wrk., Anders Arvesen Hauene.
F.f. Hans Gjertsen Wrk. og Asloug Maria Andersdatters Anders: Marthe Svendsd. Wrk., Mari Andersd. Søwe, Ole Gjertsen Wrk., Hans Sørensen Wrk., Anders Aevesen Houene.
F.f. Wærksarbeider Hans Gjertsen og Asloug Maria Andersdatters Ragnild Kirstine: Marthe Svendsd. Wrk., Maria Andersd. Søwe, Henrik Sørensen Wrk., Peder Andersen Kaasa, Anders Arvesen Hougen.


Denne familien emigrerte til N. Amerika, sammen med hans bror Anders Gjertsens familie (Se Familie 16 - Verket 1845), med
presteattest av 17. mai 1850.


Familie 7.
Verket 1845.

Her var nevnt former Nils Christophersen (Nils Kristoffersen) med familie. Se Familie 68b - Verket 1875.


Familie 8.
Verket 1845.

Verksarbeider
Ellef Hansen fra Verket f. 1/9-1814, s.a. Hans Torbjørnsen "af Frolands Værk". Se Familie 44 - Verket 1822.
g. i Holla 13/11-1840 m. Maren Anne Olsdatter fra Verket f. 2/11-1819, d.a. Ole Nilsen. Se Familie 61 - Verket 1822.
Forlovere: "Anders Thomassen Værket og Isak Isaksen Gruben."
1. Hans Ellefsen f. 22/5-1841.

F.f. Wærksarbeider Ellef Hansen og Maren Anne Olsdatters Hans: Christine Jørgensd. Wrk., Maren Anne Olsd. Wrk. yngste, Saamund Torbjørnsen Wrk., Gunder Nielsen og Johannes Olsen, alle af Wærket. 

Det var dobbeltbryllup i Holla kirke den 13/11-1840 hvor Ellef Hansen gifta seg med Maren Anne Olsdatter og
hennes bror, Jørgen Olsen (nedenfor) gifta seg med Berthe Pedersdatter Haugen. Se nedenfor.

Denne familien på 3 er registrert utflytta til Hassel jernverk i Eiker (Skotselv) i september 1842. Vi finner dem som
innflyttet til Hassel verk i Eiker kirkebok, registrert som nr. 32 den 31/12-1843. Hassel jernverk ble nedlagt i 1854.
Vi finner dem igjen i folketellinga 1865 i "Kittelsbukt" i Arendal. Han er da "handelsfuldmægtig", men uten barn i
hjemmet.


Familie 9.
Verket 1845.

Verksarbeider
Jørgen Olsen fra Verket f. 9/9-1816, s.a. Ole Nilsen. 
Se Familie 61 - Verket 1822.
g. i Holla 13/11-1840 m. Berthe Pedersdatter fra Haugen under N. Jøntvedt (Jøntvedthaugen) f. 2/2-1819 på Bosli under M. Namløs, d.a. Peder Isaksen Haugen.
Forlovere: "
Gunder Nilsen Værket og Hans Gundersen Værket."
1. Peder Jørgensen f. 27/7-1841.

F.f. Jørgen Olsen Wrk. og Berthe Pedersdatters Peder: Christine Jørgensd. Wrk., Gunnild Pedersd. Meelteig, Ole Nielsen, Gunder Nielsen og Niels Olsen Wærket.

Det var dobbeltbryllup i Holla kirke den 13/11-1840 hvor Jørgen Olsen gifta seg med Berthe Pedersdatter Haugen og
Ellef Hansen (ovenfor) gifta seg med Maren Anne Olsdatter, hans søster. Se ovenfor.

Denne familien må ha flytta ut av sognet før folketellinga 1865. Ikke funnet død i Holla før 1866.


Familie 10.
Verket 1845.

Maskinarbeider m.m.
Bent Pedersen fra Verket f. 25/4-1814 d. 26/11-1866 på Verket av "Mavebetændelse", 52 år gml., s.a. Peder Bentsen. Se Familie 59 - Verket 1822.
g. i Holla 2/1-1841 m. Kari Olsdatter "fra Verket" f. ca. 1812 d. 9/5-1891 på Verket hos sin datter Kirsten Gurine, d.a. Ole Thronsen (ifølge vielsen).
Forlovere: "Ole Gjertsen og Saamund Torbjørnsen."
1. Peder Bentsen f. 18/6-1841 d. 17/2-1856 på Verket av "Nærvefeber", 14 år gml.
2. Kirsten Gurine f. 13/9-1844 d. 22/8-1847 på Verket, 3 år gml.
3. Ole f. 6/10-1847 d. 25/11-1848 på Verket av "Nærvefeber", 1 år gml.
4. Kirsten Gurine Bentsdatter f. 7/11-1849 g.m. former Ole Nilsen. Se Familie 47 - Verket 1900.
5. Taran Bentsdatter f. 2/11-1852.
6. Peder Bentsen f. 25/6-1856. 
Se Familie 34b - Verket 1891.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Bent Pedersen Wrk. og Kari Olsdatters Peder: Maria Jensd. Wrk., Ingeborg Pedersd. Wrk., Jens Andersen Wrk., Rasmus Sørensen og Thor Pedersen Wrk.
F.f. Bent Pedersen Wrk. og Kari Olsdatters Kirsten Gurine: Kari Fredriksd. Wrk., Anne Svendsd. Wrk., Rasmus Sørensen, Petter Jahnsen og Bent Jahnsen Wrk.
F.f. Wærksarbeider Bent Pedersen Wrk. og Kari Olsdatters Ole: Mari Fredriksd. Wrk., Anne Svendsd. Wrk., Rasmus Sørensen Wrk., Thor Pedersen Wrk., Andreas Pedersen Wrk.
F.f. 
Bent Pedersen Wrk. og Kari Olsdatters Kirsten Gurine: Sessel Olsd. Wrk., Maren Tollefsd., Thor Pedersen, Andreas Pedersen, Søren Rasmussen, alle af Wærket.
F.f. Bent Pedersen Wrk. og Kari Olsdatters 
Taran: Sessell Olsd. Wrk., Andrea Olsd. Wrk., Thor Pedersen Wrk., Johannes Pedersen Wrk., Torsten Rasmusen Wrk.
F.f. Bent Pedersen Vrk. og Kari Olsdatters 
Peder: Inger Henriksd. Vrk., Kirstine M. Rasmusd., Thomas Rasmusen, Thor Pedersen, Hans Rasmusen, alle af Vrk.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

 


Familie 11.
Verket 1845. Kaasa.

Verksarbeider
Tollef Hansen fra Verket f. 12/11-1813, s.a. Hans Christensen. Se Familie 80 - Verket 1822.
g. i Holla 13/3-1841 m. Kari Larsdatter (Karen Larsdatter) fra Verket f. 12/9-1805, d.a. Lars Pedersen Kamperhoug. Se Familie 13 - Verket 1801.
Forlovere: "Anders Andersen Tvethægna og Abraham Andersen Værket."
1. Anne Lisbeth Tollefsdatter f. 6/12-1840.
2. Inger Tollefsdatter f. 28/3-1846.
3. Berthe Tollefsdatter f. 7/8-1849.

F.f. Wærksarbeider Tollef Hansen og Kari Larsdatters Anne Lisbeth: Inger Larsd., Anne Svendsd., Abraham Andersen, Anders Andersen og Anders Larsen, alle af Wærket.
F.f. Huusmand Tollef Hansen Kaasen og Kari Larsdatters Inger: Anne Halvorsd. Hougen, Magrethe Evends. Kaasa, Asgjær Johnsen Fæbakke, Svend Halvorsen Kaasen, Thomas Larsen Wrk.
F.f. Huusmand Tollef Hansen Fæbakke og Kari Larsdatters Berthe: Kari Olsd. Kaasa, Aaste Olsd. Skibsnæs, Ole Arvesen Fæbakke, Ole Jensen Huset, Claus Olsen Kaasen.

Denne familien flytta fra Verket mellom 1847 og 1849. De fikk ei datter Berthe på Febakke i 1849. Siden ingen spor i Holla.

 


Familie 12.
Verket 1845.

Her var oppført Hans Christophersen med familie. Se Familie 25 - Verket 1865.


Familie 13.
Verket 1845.

Verksarbeider
Torbjørn Saamundsen fra Verket f. 25/12-1817 d. 5/4-1873 på Verket, 55 år gml., s.a. Saamund Torbjørnsen. Se Familie 42 - Verket 1822.
g. i Holla 18/6-1841 m. Kari Olsdatter (Karen Olsdatter) fra Rognkåsa under M. Namløs f. 1/9-1821 d. 23/4-1902 på Verket av kreft, d.a. Ole Anundsen Rognekaas d.y.
Forlovere: "Ole Jørgensen og Anders Thomassen Værket."
1. Karen Andrea Torbjørnsdatter f. 28/11-1845 g. i Holla 24/6-1872 m. Peder Eliassen fra Grindkåsa und. Sannes øvre.
2. Severin Torbjørnsen f. 14/6-1851. Se Familie 48k - Verket 1891.
3. Ingeborg Torbjørnsdatter f. 26/7-1855. Ikke funnet konfirmert i Holla.
4. Olava Marie Torbjørnsdatter f. 4/8-1857.
5. Andrine Torbjørnsdatter f. 1/10-1859 d. 10/2-1881 på Verket, 22 år gml.

F.f. Torbjørn Saamundsen Wrk. og Kari Olsdatters Karen Andrea: Maren Anne Olsd. Wrk., Anne Olsd. Vaskaas, Thomas Pedersen, Hans Pedersen, Anders Saamundsen og Johannes Johannessen, alle af Wærket.
F.f. Torbjørn Saamundsen Wrk. og Kari Olsdatters Severin: Magrethe Hansd. Wrk., Maren Kirstine Saamundsd. Wrk., Thomas Pedersen og Hans Pedersen Wrk., John Olsen Namløs.
F.f. Torbjørn Saamundsen Vrk. og Kari Olsdatters Ingebor: Maren Anne Olsd. Vrk., Anne Olsd. Vaskaas, Gullik Christensen Vrk., Hans Olsen af Christiania, John Olsen Namløs.
F.f. 
Torbjørn Saamundsen Vrk. og Kari Olsdatters Olava Marie: Anne Olsd. Vaskaas, Gurine Nilsd. Præstegaarden, Johan Larsen Vaskaas, Jørgen Johannessen Vrk., John Olsen Namløshagen.
F.f. Torbjørn Saamundsen Vrk. og Kari Olsdatters 
Andrine: Lisa Jacobsd. Vrk., Gurine Nilsd. Espevolden, Anders Saamundsen Vrk., Torsten Hansen ditto, John Olsen Namløshagen, Abraham Johnsen Vrk.

Denne familien bodde her med 5 barn også i 1865. Da ser det ut til at de bodde med 26 andre familier på "Bjelkebakken".
Det har trolig vært øvre Verket. Følg link fra barn nr. 2, Severin Torbjørnsen.

 


Familie 14.
Verket 1845. Kronborg.

Sagmester, snekker, senere verksbyggmester
Nils Ingebretsen fra Skien f. 20/6-1815 d. 27/11-1861 på Verket av "Brystsvaghed", 46 år gml., s.a. Ingebret Nielsen og Karen Johanne Olsdatter.
g1g i Skien 16/1-1842 m. Maren Serine Hansdatter fra Skien f. 6/11-1816 bg. 22/5-1848 på Verket, d.a. flaademand Hans Jørgensen Paus og Marthe Mathiasdatter.
Forlovere: "Andreas Nielsen og Mathias Hansen."
g2g i Holla 6/5-1853 m. Gunhild Marie Jensdatter fra Verket f. 11/5-1829 d. 3/12-1895 på Verket av "Tæring", d.a. Anne Knudsdatter og Jens Johansen. Se Familie 21 - Verket 1822.
Forlovere: "John Andersen Værket og Nils Rasmussen Rønningen."
1. Ingebret Nilsen f. 22/6-1842 i Skien. Se Familie 23 - Verket 1875.
2. Martine Nilsdatter f. 30/12-1843 i Skien.
3. Hans Paus Nilsen f. 21/10-1845 i Skien.
Barn i 2. ekteskap:
4. Carl Nilsen f. 1/8-1853.
5. Martinius Nilsen f. 6/1-1856.
6. Anne Dorthea Nilsdatter f. 17/5-1858 g. i Holla 16/11-1884 m. sjøfarende Martin Immanuel Olsen f. 16/4-1855 i Porsgrunn
, s.a. skreddermester Karl Fredrik Olsen i Skien.
7. Karen Johanne Nilsdatter f. 22/1-1861.

F.f. Nils Ingebrethsen Wrk. og Gunnild Maria Jensdatters Carl: Johanne Gundersd. Wrk., Maren Anne Tollefsd. Wrk., Hans Rasmussen Wrk., Anders Tronsen Wrk., Halvor Olsen Furustuhl.
F.f. Bygmester Nils Ingebretsen og Gunnild Maria Jensdatters Martinius: Ingebor Olsd. Vrk., Maria Hansd. Vibetoe, Hans Rasmussen Vrk., John Andersen Vrk., Johannes Brynnildsen Furrustul.
F.f. Bygmester Nils Ingebretsen Vrk. og Gunnild Maria Jensdatters Anne Dorthea: Maren Tollfsd. Vrk., Anne Johannesd. Strømodden, John Andersen Vrk., Anders Tronsen Vrk., Ingebret Nilsen.
F.f. Bygmester Nils Ingebretsen og Gunnild Maria Jensdatters Karen Johanne: Barnets Moder, Martine Nilsd. Vrk., Anders Tronsen Vrk., Johannes Brynildsen Dorholt og Rasmus Hansen Vrk.

Nils Ingebretsen, første kone og 3 barn er registrert innflytta fra Skien til Holla den 25/6-1848.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1853-1862, folie 363a.
Holden Jernværk, Holden præstegjeld - 1862.
Værksbygmæster Niels Ingebretsen, død.
Arvinger; Enken Gunhild Marie Jensdatter og Børn fra 2de (tvende) Ægteskab:
A. Med første kone Maren Hansdatter d. 1848.
     1. Ingebret Nielsen 22 Aar, opholder sig i København.
     2. Martine Nielsdatter 18 Aar, tjener paa Jernværket.
     3. Hans Nielsen 16 aar, Værge: Formermester John Andersen.
B. Med Enken Gunhild Marie Jensdatter.
    1. Carl Nielsen 9 aar.
    2. Martinius Nielsen 6 aar.
    3. Anne Dorthea Nielsdatter 3 aar.
    4. Karen Nielsdatter 1 aar.
Værgen John Andersen opplyste at eldste sønn av første ekteskap hadde
gjort avkall på sin del av arven.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

 


Familie 15.
Verket 1845. Bakken plass.

Her var oppført verksarbeider Andreas Johnsen Bakken fra Sagene med familie. Se Familie 72 - Verket 1865.


Familie 16.
Verket 1845.

Former
Anders Gjertsen fra Verket f. 16/1-1821 d. i USA, s.a. Gjert Hansen. Se Familie 20 - Verket 1822.
g. i Holla 2/12-1842 m. Marthe Svendsdatter fra Moen lille under Prestegården f. 19/9-1820 d. i USA, d.a. Svend Christensen Moen.
Forlovere: "John Olsen Helgen og Ole Gjertsen Wærket."
1. Johannes Andersen f. 4/1-1844.
2. Svend Andersen f. 27/9-1846.
3. Ragnhild Kirstine f. 16/8-1849.

F.f. Anders Gjertsen Wrk. og Marthe Svendsdatters Johannes: Asloug Andersd. Wrk., Anne Svendsd. Præstegaarden, Ole Gjertsen Wrk., Christen Moen, Hans Sørensen Wrk., Gunder Andersen Wrk.
F.f. Anders Gjertsen Wrk. og Marthe Svendsdatters Svend: Maria Gjertsd. Wrk., Anne Svendsd. Præstegaarden, Christen Svendsen Myhren, Hans Gjertsen Wrk., Ole Nielsen Præstegaarden.
F.f. Anders Gjertsen Wrk. og Marthe Svendsdatters 
Ragnild Kirstine: Anne Svendsd. Moen, Andrea Svendsd. Præstegaarden, Ole Gjertsen, Ole Gjertsen og Henrik Sørensen, alle af Wærket.

Denne familien emigrerte til N. Amerika, sammen med hans bror Hans Gjertsens familie (Se Familie 6 - Verket 1845),
med presteattest av 17. mai 1850.Familie 17.
Verket 1845.

Verksarbeider
Rasmus Johannesen Kabbe fra Verket f. 16/9-1819 d. 7/3-1894 på Verket av "Influensa", s.a. Johannes Rasmussen. Se Familie 48 - Verket 1822.
g. i Holla 30/6-1843 m. Ingeborg Larsdatter fra Verket (Kaasen) f. 3/2-1821 d. 20/6-1868 på Verket av "Tæring", d.a. Lars Tallaksen. Se Familie 66 - Verket 1822.
Forlovere: "Gunder Nilsen og Ole Johannessen Værket."
1. Anne Johanne Rasmusdatter f. 4/8-1841 g.m. Ole Olsen Skaardal. Se Familie 34a - Verket 1891.
2. Andrea Rasmusdatter f. 25/5-1844 g.m. møller Halvor Hansen. Se Familie 9 - Sagene 1891.
3. Johannes Rasmussen f. 24/1-1847. Former i 1865.
4. Lars Rasmussen f. 11/10-1850. Former i 1865.
5. Inger Rasmusdatter f. 13/2-1855 g. i Holla 22/4-1881 m. maler Andreas Andersen Sannæs.
6. Ole Rasmussen f. 29/10-1857.
7. Andreas Rasmussen f. 4/2-1861.
8. Andrine Rasmusdatter f. 24/6-1863 g.m. skomaker Karl Andersen. Se Lannavegen 33 under Tvara.

F.f. Anne Johanne: Se nedenfor.
F.f. 
Wærksarbeider Rasmus Johannessen og Ingeborg Larsdatters Andrea: Anne Christophersd. Wrk., Inger Larsd. Wrk., Ole Johannessen, Ole Jacobsen og Johannes Johannessen, alle af Wærket.
F.f. Wærksarbeider Rasmus Johannessen og Ingeborg Larsdatters Johannes: Anne Christophersd. Wrk., Anne Johannessd. Wrk., Ole Johannessen, Johannes Johannessen og Lars Jacobsen af Wærket.
F.f. Rasmus Johannesen Wrk. og Ingebor Larsdatters Lars: Karen Johnsd. Wrk., Inger Johannesd. Wrk., Ole, Johannes og Andreas Johannessønner Wrk.
F.f. Rasmus Johannesen Vrk. og Ingebor Larsdatters Inger: Karen Johnsd. Hæggen, Maria Tallaksd. Briskemyhr, Ole Johannesen Vrk., Johannes Johannesen Helgeroen, Bent Thomassen Vrk.
F.f. 
Rasmus Johannesen Vrk. og Ingebor Larsdatters Ole: Kirsten Andersd. Vrk., Anne Johanne Rasmusd. Vrk., Ole Johannesen, Johannes Johannesen og Johannes Olsen, alle af Værket.
F.f. Rasmus Johannesen Vrk. og Ingeborg Larsdatters 
Andreas: Karen Johnsd. Vrk., Anne Johanne Rasmusd. Tufte, Andreas Johannesen Vrk., Johannes Johannesen ditto, Ole Olsen Vrk.
F.f. Rasmus Johannesen Vrk. og Ingeborg Larsdatters 
Andrine: Karen Johnsd. Vrk., Andrea Rasmusd. Vrk., Andreas Johannesen Vrk., John Jahnsen Vrk., Johannes Johannesen Vrk.

f. 4/8-1841. Holden. Anne Johanne. Uægte. Pigen Ingeborg Larsd. Kaasen under Wrk. og opgiven Barnefader Ungkarl Rasmus Johannessen Wrk.
Faddere: Kari Johnsd. Kaasen, Inger Larsd. Wrk., John Jahnsen, Ole Jacobsen og Ole Olsen, alle af Wærket. Opgaven Skeet ved Tallak Larsen Kaasen.Familie 18.
Verket 1845.

Verksarbeider
Ole Andersen Fæbakke fra Stigergruva under N. Fen f. 17/4-1822, s.a. Anders Olsen Gruben.
g. i Holla 6/7-1843 m. Andrea Asgeirsdatter fra Febakke øvre under S. Namløs f. 12/12-1821, d.a. Asgeir Johnsen Fæbakke.
Forlovere: "Anders Thomassen Vibetoe og Ole Gjertsen Værket."
1. Maren Kirstine Olsdatter f. 27/9-1843.
2. Inger Andrea Olsdatter f. 4/1-1845.
3. Asgeir Olsen f. 4/8-1847. Se Familie 48s - Verket 1891.
4. Anders Olsen f. 23/5-1850.
5. Inger Maria Olsdatter f. 31/3-1853.

F.f. Wærksarbeider Ole Andersen og Andrea Asgjærsdatters Maren Kirstine: Thore Rasmusd. Wrk., Anne Pedersd. Fæbakke, Asgjær Johnsen ditto, Anders Olsen Gruben.
F.f. Wærksarbeider Ole Andersen og Andrea Asgjærsdatters Inger Andrea: Johanne Gundersd. Wrk., Anne Pedersd. Haatved, Anders Olsen Gruben, John Andersen Wrk., Hans Hansen Wrk.
F.f. Wærksarbeider Ole Andersen Wrk. og Andrea Asgjærsdatters Asgjær: Johanne Gundersd. Wrk., Gunnild Olsd. Gruben, John Andersen Wrk., Anders Olsen Gruben, Anders Lucenæs og Gunder Olsen Wrk.
F.f. Wærksarbeider Ole Andersen Fæbakke og Andrea Asgjærsdatters Anders: Berthe Asgjærsd. Gruben, Karen Asgjærsd. Fæbakke, John Andersen Kaasen, Anders Christensen Lucenæs, Tollef Asgjærsen Fæbakke.
F.f. Huusmand Ole Andersen Fæbakke og Andrea Asgjærsdatters Inger Maria: Mari Halvorsd. Fæbakke, Karine Asgjærsd. ditto, Asgjær Johnsen ditto, John Andersen Kaasa, Ole Gundersen Kaasa.

 


Familie 19.
Verket 1845.

Verksarbeider
Hans Andersen fra Verket f. 29/3-1818 d. i USA, s.a. Anders Tronsen. Se Familie 51 - Verket 1822.
g. i Holla 25/8-1843 m. Inger Pedersdatter fra Brøndalen øvre under Holla f. 23/12-1817 d. i USA, d.a. Peder Olsen Brøndalen.
Forlovere: "Anders Thomasen og John Jahnsen Værket."
1. Anders Hansen (tvilling) f. 9/3-1846.
2. Anne Hansdatter (tvilling) f. 9/3-1846.
3. Peder Hansen f. 5/1-1849.
4. Anne Hansdatter f. 31/10-1851.

F.f. Wærksarbeider Hans Andersen Wrk. og Inger Pedersdatters Anders: Anne Abrahamsd. Wrk., Mari Monsd. Wrk., Peder Olsen Brøndalen, Tron Andersen Wrk., Johannes Andersen Wrk.
F.f. Wærksarbeider Hans Andersen Wrk. og Inger Pedersdatters Anne: Inger Andersd. Uhlefossgaarden, Kirsti Nielsd. Wrk., John Jahnsen Wrk., Gullik Pedersen Uhlefossgaarden, Anders Pedersen Wrk.
F.f. Hans Andersen Wrk. og Inger Pedersdatters Peder: Kirsti Nilsd. Brøndalen, Andrea Tronsd. Wrk., Tron Andersen Wrk., Johannes Andersen Wrk., Rasmus Andersen Wrk.
F.f. Wærksarbeider Hans Andersen Wrk. og Inger Pedersdatters Anne: Inger Andersd. Saugbr., Andrea Tronsd. Ringsevjen, Peder Olsen Brøndalen, Tron Andersen Wrk., Jørgen Thorsen Næprud.

Denne familien er registrert emigrert til USA med presteattest av 21/5-1852.

 


Familie 20.
Verket 1845.

Verksarbeider
Nils Olsen fra Verket f. 1/8-1813 d. 13/10-1897 som enkemann på Stua under Tufte av alderdom, 84 år gml., s.a. Ole Nilsen. Se Familie 61 - Verket 1822.
g. i Holla 10/11-1843 m. Anne Kittilsdatter "fra Namløshagen" f. 13/4-1823 d. 19/8-1878 på Namløshagen, d.a. "gifte afdøde" Kittil Andersen Jøntvedt og Berthe Andersdatter Boeslie.
Forlovere: "Ole Nilsen og Bent Pedersen Værket."

Dette ekteparet fikk ingen barn.

Nils Olsen kjøpte i 1853 eiendommen M. Namløs(6) "Namløshagen".

 


Familie 21.
Verket 1845.

Hammersmed
John Olsen fra Verket f. 19/10-1817, s.a. Ole Johnsen. Se Familie 77 - Verket 1822.
g. i Holla 17/11-1843 m. Maria Rasmusdatter fra Verket f. 20/2-1823, d.a. Rasmus Olsen Kronborg. Se Familie 68 - Verket 1822.
Forlovere: "Gunder Nilsen Værket og Nils Rasmussen Saugbruget."
1. Karen Kirstine Johnsdatter f. 19/6-1844. Var ikke med til Herre i 1862.
2. Maren Johnsdatter f. 19/3-1847.
3. Rasmus Johnsen f. 13/9-1849 i Holla.
4. Ole Johnsen f. 1853 på Herre.
5. Marie Johnsdatter f. 1856 på Herre.
6. Inger Johnsdatter f. 1858 på Herre.
7. Martin Johnsen f. 1861 på Herre.

F.f. Wærksarbeider John Olsen og Maria Rasmussdatters Karen Kirstine: Inger Clemmetsd. Saug., Sesell Olsd. Wrk., Ole Johnsen Wrk., Niels Rasmussen Saug, Thomas Rasmussen Wrk., Hans Jahnsen Wrk.
F.f. Wærksarbeider John Olsen og Maria Rasmusdatters Maren: Sessel Olsd. Wrk., Inger Henriksd. Wrk., Nils Rasmussen Saug., Hans Jahnsen Wrk., Torsten Rasmussen Wrk.
F.f. John Olsen Wrk. og Maria Rasmusdatters Rasmus: Anne Johannesd. Wrk., Gurine Simonsd. Uhlefoss (gaard), Nils Rasmussen Saugbr., Bent Jahnsen Wrk., Torsten Rasmussen Wrk.
 

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Kilde: Holla kirkebok, utflyttingslister (1849-1866).
John Olsen og Maren Rasmusdatter med barna Maren og Rasmus er registrert utflytta fra Verket i
Holla til Herre i Bamble våren 1852 med presteattest av 21/6-1862.

Kilde: Innflyttingslistene i Bamble kirkebok.
Denne familien er registrert innflytta i 1862 fra Holla til Herre i Bamble med attest av 21/6-1862.

Se denne familien på Hellestvedt ved Herre i Bamble i 1865.

 


Familie 22.
Verket 1845.

Verksarbeider
Saamund Nilsen (Saamund Nelson) fra Verket f. 19/9-1834 d. 22/2-1911 i Sand Creek, s.a. Nils Saamundsen. Se Familie 27 - Verket 1835.
g1g i Holla 3/12-1859 m. Ragnhild Kirstine Henriksdatter fra Verket f. 9/9-1840 d. august 1869 i Grant, Dunn Co. av lungebetennelse, d.a. Henrik Sørensen. Se Familie 30 - Verket 1835.
Forlovere: "Bent Pedersen Værket og Ole Gjestsen ibid."
g2g i Sand Creek 1871 m. Johanna Thompson f. 9/12-1844 d. 24/3-1907 i Sand Creek.

1. Maria f. 18/7-1860 døde ung.
2. Martinus Nikolai Nelson "Louis" f. 21/12-1862 i Madison, Wisconsin. Trolig død ung.
3. Henry Sevrin Nelson f. 2/8-1865 i Eau Claire Co., Wisconsin d. 28/10-1948 i Duluth, St. Louis Co., Minnesota g.m. Margaret M. Shearer.
4. Emma Maria Nelson f. 18/11-1866 i Eau Claire Co., Wisconsin d. 5/1-1939 i Los Angeles, California g.m. Robert William Smollett.
Barn i 2. ekteskap:
5. Theodore A. Nelson f. 24/12-1871 d. 13/5-1955 i Highland Park, King Co., Washington g.m. Grace D. Gravlagt på Sunset Hills Memorial Park, Bellevue, King Co., Washington.
6. Martin Nelson f. 6/11-1873 d. 20/9-1908 i Duluth, St. Louis Co., Minnesota. Gravlagt i Sand Creek, Wisconsin.
7. Samuel Nelson f. 20/2-1877 d. 20/3-1953 Havre, Hill Co., Montana. Ugift.
8. Alma Kristine Nelson f. 9/11-1881 d. 25/3-1943 g.m. Oluf Olsen Stenrud. Bodde i Duluth, St. Louis Co., Minnesota.

F.f. Saamund Nilsen Vrk. og Ragnild Kirstine Henriksdatters Maren: Ingebor Gjertsd. Vrk., Karen Thomasd. Vrk., Thomas Rasmusen Vrk., Gjert Henriksen Vrk.

Denne unge familien med ett barn, er registrert utvandret til Nord-Amerika 6/3-1862.
Foreldrene er gravlagt på Zion Cemetery i Sand Creek, Dunn Co., Wisconsin.

Kilde for Amerikanske opplysninger: 
Find a Grave.

 


Familie 23.
Verket 1845. Sandbakken.

Verksarbeider
Ole Johannesen Heisholt d.e. fra V. Heisholt(1) f. 24/12-1800 d. 22/12-1832 på Sandbakken, 32 år gml., s.a. Johannes Johannesen Heisholt.
g. i Holla 16/12-1826 m. Maren Olsdatter fra 
Hollasæter und. Holla gård f. 14/3-1804, d.a. Ole Andersen Holdensæter.
Forlovere: "Rasmus Heisholt og Gunder Heisholt."
1. Gunhild f. 26/7-1826 d. 12/8-1826. "Gunnil Olsd. Inderstes Datter, 15 Dage."
2. Gunhild Olsdatter f. 9/12-1827 g.m. Hans Ageirsen Sandbakken. Se Familie 17b - Verket 1875.
3. Johannes Olsen f. 25/1-1832.

F.f. Forlovede Ole Johannesen Heisholt og Maren Olsdatters Gunnil: (Ingen faddere. Død før Kirkedåp). Hiemmedøbt 27/7. Ikke fuldbaaret.
F.f. Ole Johannesen Heisholt og Maren Olsdatters Gunnil: Anne Eiestranden, Gunnil Kirstine Heisholt, Johannes Heisholt yngre, Peder Olsen ib. (samme sted), Ole Johannesen ib. og Gunder Gundersen Heisholt.
F.f. Inderst Ole Johannesen Sandbakken og Maren Olsdatters Johannes:  Johanne Johannesd. Wrk., Kirsten Johannesd. hos Roosen, Hans Andersen Næperud, Johan Jensen Wrk., Gunder Hansen Næperud.

Maren Olsdatter var i tjeneste på Espevalen fram til hun ble gift.

 


Familie 24.
Verket 1845. Godjord.

Verksarbeider
Hans Rasmussen fra Bergkåsa under Tvara f. 24/8-1819 d. 26/9-1889 på Verket av slag, s.a. Rasmus Halvorsen Bergkaasen.
g. i Holla 3/10-1844 m. Aaste Karine Nilsdatter fra Sagene f. 19/3-1822 på Kåsa d. 14/1-1910 på Verket, som "Hans Rasmussens Enke og Fattiglem", d.a. Nils Bentsen. Se Familie 7 - Sagene 1822.
Forlovere: "Tron Pedersen Saugbruget og Nils Rasmussen Rønningen."
1. Rasmus Nicolai Hansen f. 27/12-1844. Se Aaheim hotell.
2. Anund Hansen f. 9/2-1847.
3. Anne Thomine Hansdatter f. 19/5-1851 g.m. forstbetjent, siden skogfogd Johannes Andersson. Se Familie 64 - Verket 1891.

F.f. Hans Rasmussen Wrk. og Aaste Karine Nielsdatters Rasmus Nicolai: Thone Anundsd. Kaasen, Anne Sophie Gundersd. Wrk., Rasmus Bergkaasen, Niels Rasmussen Rønningen, Bent Nielsen og Anund Nielsen Saugbruget.
F.f. Wærksarbeider Hans Rasmussen og Aaste Karine Nielsdatters Anund: Kirsti Gundersd. Rønningen, Ambor Nielsd. Saug., Niels Bentsen Saug., Niels Rønningen, Halvor Rasmussen Bergkaasen, Bent Nielsen Saugbruget.
F.f. Hans Rasmussen Wrk. og Aaste Karine Nilsdatters Anne Thomine: Ambor Nilsd. Saugbr., Andrea Nilsd. Saugbr., Nils Bentsen Saugbr., Nils Nilsen Saugbr., Nils Rasmusen Rønningen, Halvor Rasmusen Bergkaasen.

Enka Aaste Karine Nilsdatter bodde i 1891 og i 1900 hos sin datter i Skogbetjentboligen på Verket. Se Familie 64 - Verket 1891.

 


Familie 25.
Verket 1845.

Former
Anders Johannesen fra Verket f. 20/9-1821, s.a. Johannes Johannesen. Se Familie 57 - Verket 1801.
g. i Holla 8/11-1844 m. Aaste Karine Johnsdatter fra Verket f. 10/10-1826 d. 5/8-1863 på Verket av tæring, 35 år gml., d.a. John Johnsen. Se Familie 10 - Verket 1835.
Forlovere: "Ole Gjertsen Værket og Tomas Rasmussen Værket."
1. Ingeborg Andersdatter f. 29/1-1846.
2. Johanne Andersdatter f. 27/12-1848.
3. Maren Andersdatter f. 15/9-1850.

F.f. Anders Johannessen Wærket og Aaste Karine Johnsdatters Ingeborg: Anne Johannesd. Wrk., Berthe M. Johnsd. Wrk.,Thomas Rasmussen Wrk., Andreas Johnsen Kronborg, Peder Tronsen Hougen.
F.f. Anders Johannessen Wrk. og Aaste Karine Johnsdatters Johanne: Anne Lisbeth Johannesd. Hougen, Berthe M. Johannesd. Wrk., Hans Torstensen, Thomas Rasmussen, Johannes Larsen, (alle) Wærket.
F.f. Anders Johannesen Wrk. og Aaste Karine Johnsdatters Maren: Berthe Maria Johnsd. Wrk., Ingebor K. Hansd. Wrk., Tron Pedersen Hougen, Thomas Rasmussen Wrk., Torsten Hansen Wrk.

Kilde: Utflytningslistene i Holla kirkebok (1849-1860).
Denne familien er registrert utflytta 1853 til "Holmen i Aker, ved Christiania" med barna nr. 2 og 3. Hans mor,
enka Ingeborg Nilsdatter fulgte også med. Presteattest av 24/5-1853.
De skulle nok bare besøke noen, for Aaste Karine Johnsdatter døde her i 1863. Eller?

 


Familie 26.
Verket 1845. Kaasa.

Former
Ole Jacobsen fra Verket f. 20/9-1823 d. 23/3-1884 på Verket av kreft., s.a. Jacob Larsen. Se Familie 4 - Verket 1835.
g. i Holla 25/7-1845 m. Andrea Abrahamsdatter fra Verket 
f. 20/9-1823 d. 20/11-1865 døde 3 mnd. etter en fødsel., d.a. Abraham Steensen. Se Familie 39 - Verket 1822.
Forlovere: "Ole Gjertsen Wærket og Ole Johnsen Wærket."
1. Abraham Olsen f. 12/12-1845. Se Familie 22b - Verket 1875.
2. Anne Marie Olsdatter f. 26/12-1846.
3. Kirstine Olsdatter f. 8/6-1849. På Verket i 1875.
4. Jacob Olsen f. 4/7-1853. På Verket i 1875.
5. Ole Olsen f. 22/7-1855. På Verket i 1875.
6. Anne Marie f. 21/8-1857 d. 11/11-1857 på Verket, 11 uker gml.
7. Anne Marie Olsdatter f. 17/4-1859 g.m. Kjøstol Pedersen. Se Familie 11 - Sagene 1900.
0. Dødfødt datter f. 21/5-1860.
8. Andreas f. 24/6-1861 d. 19/7-1861 på Verket, 25 dager gml.
9. Andreas Olsen f. 20/8-1865.

F.f. Ole Jacobsen Wrk. og Andrea Abrahamsdatters Abraham: Ingeborg Abrahamsd. Ringsevjen, Maria Abrahamsd. Wrk., Jacob Larsen, Abraham Steenstad, Ole Johnsen Ringsevjen og Lars Jacobsen, Wærket.
F.f. Wærksarbeider Ole Jacobsen og Andrea Abrahamsdatters Anne Marie: Anne Olsd. Wrk., Maria Abrahamsd. Wrk., Jacob Larsen, Abraham Steensen, Lars Jacobsen og Andreas Abrahamsen, alle af Wærket.
F.f. Ole Jacobsen Wrk. og Andrea Abrahamsdatters Kirstine: Ingebor Abrahamsd. Wrk., Ingebor Andersd. Kaasa, Abraham Steensen Wrk., Ole Johnsen Ringsevjen, Lars Jacobsen Wrk.
F.f. Ole Jacobsen Wrk. og Andrea Abrahamsdatters Jacob: Inger Nilsd. Wrk., Andrea Olsd. Wrk., Abraham Steensen Wrk., Lars Jacobsen Wrk., Andreas Abrahamsen Wrk.
F.f. Ole Jacobsen Vrk. og Andrea Abrahamsdatters Ole: Inger Nilsd. Vrk., Karen Abrahamsd. Vrk., Abraham Steensen, Andreas Abrahamsen Vrk., John Tallaksen Briskemyhr. Hjemmedøbt af Halvor Halvorsen Vrk.
F.f. 
Ole Jacobsen Vrk. og Andrea Abrahamsdatters Anne Marie: Ingebor Gundersd. Kaasa, Andrea Andersd. Tved, Abraham Steensen Vrk., Gunder Jacobsen Vrk., John Tallaksen Hollahagen.
F.f. 
Ole Jacobsen Vrk. og Andrea Abrahamsdatters Andreas: Ingeborg Gundersd. Vrk., Grethe Olsd. Haatvedt, Andrea Johnsd. Bakken, Gunder Jacobsen Vrk., Abraham Olsen Vrk.
F.f. Ole Jacobsen Vrk. og afdød hustru Andrea Abrahamsdatters 
Andreas: Ingeborg Gundersd. Vrk., Kirstine Olsd. Vrk., Abraham Stensen Vrk., Abraham Olsen Vrk. Hjemmedøbt ved Halvor Halvorsen Vrk.

 


Familie 27.
Verket 1845.

Ledig.

 


Familie 28.
Verket 1845. Verksbakken.

Verksarbeider
Anders Larsen fra Verket (Kamperhaug) f. 9/8-1821 d. 26/2-1853, s.a. Lars Pedersen Kamperhoug. Se Familie 13 - Verket 1801.
g. i Holla 27/11-1845 m. Anne Andersdatter fra Bosli und. M. Namløs f. 15/7-1821, d.a. Anders Halvorsen og Anne Sørensdatter..
Forlovere: "Ole Halvorsen Lindalen og Hans Sørensen Værket."
1. Lars Andersen f. 21/6-1846.
2. Anne Maria Andersdatter f. 16/3-1849.
3. Maren Anne Andersdatter f. 4/11-1851.

F.f. Wærksarbeider Anders Larsen og Anne Andersdatters Lars: Anne Sørensd. Stigen, Berthe Sørensd. Præstegaarden, Anders Christensen Wrk., Halvor Andersen Præstegaarden, Søren Rasmussen Wrk.
 F.f. Anders Larsen Wrk. og Anne Andersdatters 
Anne Maria: Anne Nilsd. Wrk., Berthe M. Johnsd. Wrk., Thomas Larsen, Sivert Pedersen og Johannes Larsen, alle af Wærket.
F.f. Wærksarbeider Anders Larsen og Anne Andersdatters Maren Anne: Berthe Maria Johnsd. Wrk., Andra Olsd. Holla, Thomas Larsen Wrk., Claus Henriksen Wrk., Ole Andersen Stigen.
 

Kilde: Kirkebok for Holla 1849 - 1860.
Ved Anders Larsens død ble det notert i kirkeboka: "Værksarbeider Anders Larsen Wærksbakken, 31 Aar. Druknede i Uhlefossen hvori han styrtede ved at glide ud under arbeid paa Dammen. Ikke Gjenfundet."

 

Enka Anne Andersdatter ble g2g med Ole Olsen på Verket. Se Familie 65 - Verket 1865.

 


Familie 29.
Verket 1845.

Ledig.

 


Familie 30.
Verket 1845.

Ledig.

 


Familie 31.
Verket 1845.

Verksarbeider
Bent Jahnsen fra Verket f. 17/3-1825 d. 1/2-1858 på Verket av "Lungebetændelse", 34 år gml., s.a. Jahn Bentsen. Se Familie 8 - Verket 1835.
g. i Holla 25/9-1846 m. Sissel Olsdatter fra Verket f. 10/7-1824 d. etter jan. 1891, d.a. Ole Johnsen. Se Familie 77 - Verket 1822.
Forlovere: "Anders Gjertsen Wærket og Bent Pedersen Wærket."
1. Jahn f. 26/9-1846 d. 29/9-1846 på Verket, 3 dager gml.
2. Maria f. 29/10-1847 d. 22/6-1848 på Verket, 1/2 år gml.
3. Maria f. 13/5-1849 d. 1/5-1853 på Verket av "Brystsvaghed", 4 år gml.
4. Kirsti f. 29/5-1852 d. 6/5-1853 på Verket av "Brystsvaghed", 1 år gml.
5. Jahn Bentsen f. 13/4-1854. Flytta til Skien. Sagmester der i 1865.
6. Ole Bentsen f. 19/10-1856. Se Familie 52a - Verket 1891.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Bent Jahnsen Wrk. og Sessel Olsdatters Jahn: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Gjordemoder Maria Knudsd, men død uden at komme i Kirke."
F.f. Wærksarbeider Bent Jahnsen og Sessell Olsdatters Maria: Maria Rasmusd. Wrk., Andrea Jahnsd. Wrk., Jahn Bentsen Wrk., John Olsen Wrk., Halvor Gundersen Odden.
F.f. Wærksarbeider Bent Jahnsen Wrk. og Sessell Olsdatters Maria: Kari Olsd. Wrk., Andrea Jahnsd. Wrk., John Olsen, Jahn Bentsen og Andreas Pedersen, alle af Wærket.
F.f. Bent Jahnsen Wrk. og Sessell Olsdatters Kirsti: Kari Olsd. Wrk., Andrea Jahnsd. Wrk., Jahn Bentsen Wrk., Tallak Jacobsen Wrk., Bent Thomasen Wrk.
F.f. Bent Jahnsen Vrk. og Sessel Olsdatters Jahn: Inger Nilsd. Vrk., Karen Jahnsd. Vrk., Jahn Bentsen, Bent Pedersen, Nils Andersen, alle af Vrk.
F.f. 
Bent Jahnsen Vrk. og Sessel Olsdatters Ole: Kirsti Henriksd. Vrk., Anne Jahnsd. Vrk., Tallak Jacobsen Vrk., Nils Andersen Vrk. og Thyge Asgjærsen Vrk.


Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

 


Familie 32.
Verket 1845.

Verksarbeider
Johannes Johannesen Kabbe fra Verket f. 3/2-1823 d. 25/12-1862 på Verket av "Nærvefeber", s.a. Johannes Rasmussen Kabbe. Se Familie 48 - Verket 1822.
g. i Holla 6/11-1846 m. Anne Olea Olsdatter fra Bø i Telemark f. 29/7-1825 i Bø d. 7/12-1888 på Verket av "Hjertetilfælde", d.a. Ole Nilsen Darrud og Anne Maria Johannesdatter.
Forlovere: "Ole Gjertsen og Ole Johannessen Wærket."
1. Johannes Johannesen Kabbe f. 15/4-1847. Se Familie 60a - Verket 1891.
2. Ole Johannesen Kabbe f. 19/5-1849. Se Familie 32a - Verket 1891.
3. Nils Johannesen Heggen (Kabbe) f. 17/3-1852. Se Familie 40a - Verket 1891.
4. Andreas f. 11/6-1857 d. 6/2-1858 på Verket av "Slagtilfælde".
5. Anne Johannesdatter (tvilling) f. 23/4-1860.
6. Marie Johannesdatter (tvilling) f. 23/4-1860 g.m. Andreas Andreassen. Se Familie 40 - Verket 1910.

F.f. Wærksarbeider Johannes Johannessen og Anne Olea Olsdatters Johannes: Anne Christophersd. Wrk., Ingeborg Johnsd. Wrk., Ole, Rasmus og Andreas Johannessønner Wærket.
F.f. Johannes Johannessen Wrk. og Anne Olea Olsdatters Ole: Anne Svendsd. Wrk., Johanne Johnsd. Bakken, Ole Johannesen, Andreas Johannessen og Johannes Olsen, alle af Wærket.
F.f. Wærksarbeider Johannes Johannesen og Anne Oline Olsdatters Nils: Karen Johnsd. Wrk., Inger Johannesd. Wrk., Ole Johannesen, Hans Olsen og Johannes Olsen, alle af Værket.
F.f. 
Johannes Johannessen Vrk. og Anne Olea Olsdatters Andreas: Marthe Hansd. Vrk., Anne J. Rasmusd. Vrk., Andreas Johannessen Vrk., Johannes Olsen Vrk. ældre, Johannes Olsen Vrk. yngre.
F.f. Johannes Johannesen Vrk. og Anne Olea Olsdatters tvillingdøtre 
Anne (og Marie): Karen Johnsd. Vrk., Marthe Hansd. Vrk., Ole Johannesen og Andreas Johannesen Vrk., Andreas Johnsen Kronborg.
F.f. Johannes Johannesen Vrk. og Anne Olea Olsdatters tvillingdøtre (Anne og) 
Marie: Kari Andreasd. Kronborg, Inger Olsd. Uhlefossgaard, Halvor Olsen Uhlefoss, Johannes Olsen Vrk., Johannes Berthelsen Saugbr.

 


Familie 33.
Verket 1845. Bakken - Bjelkebakken i 1875.

Her var oppført smed Gunder Andersen med familie. Se Familie 20 - Verket 1875.


Familie 34.
Verket 1845.

Her var oppført verksarbeider Anders Tronsen f. 19/3-1825 med familie. Se Familie 22 - Verket 1865


Familie 35.
Verket 1845.

Her var oppført verksarbeider Thorer Pedersen med familie. Se Familie 75 - Verket 1865.


Familie 36.
Verket 1845.

Her var oppført verksarbeider Anders Saamundsen med familie. Se Familie 23 - Verket 1865.


Familie 37.
Verket 1845. "Værksbrakke" (1865).

Former
Thomas Larsen fra Verket (Kamperhaug) f. 24/3-1824 d. 11/5-1875 på Verket, 51 år, s.a. Lars Pedersen Kamperhoug. Se Familie 13 - Verket 1801.
g1g i Holla 1/12-1848 m. Anne Nilsdatter fra Ø. Juvet under Vibetoe nedre f. 3/12-1823 d. 30/6-1865 på "Værksbrakken" av Tæring, 41 år, d.a. skomaker Nils Thorsen Juvet.
Forlovere: "Torer Andersen og Gunder Nilsen Værket."
g2g i Holla 19/6-1868 m. Kari Halvorsdatter fra Haugen i Seljord f. 2/12-1831 i Seljord d. 11/5-1911 på Verket av slag, 81 år gml. d.a. Halvor Thorstensen og Guro Olsdatter på Haugen i Seljord hovedsogn.
Forlovere: "Lars Pedersen Værket og Bent Thomassen Værket."
1. Lars f. 26/12-1849 d. 30/5-1850 på Verket. "Brystsvag".
2. Johannes Thomassen f. 4/4-1851.
3. Andrea Thomasdatter f. 1/5-1854.
4. Ingeborg Thomasdatter f. 12/9-1856.
5. Andreas f. 30/10-1859 d. 10/5-1860 på Verket av "kighoste".
6. Andreas f. 18/10-1861 d. 25/9-1862 på Verket av "tæring."
7. Anne f. 8/8-1863 d. 31/8-1868 av "kolerine", 5 år gml.
Barn i 2. ekteskap:
8. Gurine Thomasdatter f. 17/1-1869 g.m. Karl Hansen fra Sagene. Se Familie 37 - Sagene 1891.
9. Andreas Thomassen f. 24/10-1870. Se Familie 39 - Verket 1910.
10. Anne Thomasdatter f. 27/1-1873.

F.f. Thomas Larsen Wrk. og Anne Nilsdatters Lars: Anne Andersd. Wrk., Anne M. Christensd. Langkaas, Anders Larsen Wrk., Claus Henriksen Wrk., Thor Andersen Stua.
 F.f. Thomas Larsen Wrk. og Anne Nilsdatters Johannes: Anne Andersd. Wrk., Berthe M. Johnsd. Wrk., Anders Larsen Wrk., Hans Sørensen Wrk., Thor Nilsen Juvet.
F.f. Thomas Larsen Vrk. og Anne Nilsdatters Andrea: Anne Andersd. Vrk., Maren Turine Pedersd. Vrk., Peder Larsen Vrk., Thor Andersen Stua, Thor Nilsen Juvet.
F.f. 
Thomas Larsen Vrk. og Anne Nilsdatters Ingebor: Kirsti Henriksd. Vrk., Maren Pedersd. Vrk., Ole Larsen Vrk., Lars Pedersen Vrk., Thor Nilsen Juvet.
F.f. Thomas Larsen Vrk. og Anne Nilsdatters 
Andreas: Kari Svendsd. Vrk., Anne Gundersd. Vrk., Torsten Hansen Vrk., Andreas Hansen Vrk., Lars Pedersen Vrk.
F.f. Thomas Larsen Vrk. og Anne Nilsdatters 
Andreas: Barnets Moder og Maren Pedersd. Vrk., Barnets Fader, Lars Pedersen Vrk., Thor Nilsen Juvet.
F.f. Tomas Larsen Vrk. og Anne Nilsdatters 
Anne: Kari Johnsd. Vrk., Gurine Nilsd. Tufte, Bent Tomassen Vrk., Lars Pedersen Vrk., Thor Nilsen Juvet.
F.f. Thomas Larsen Vrk. og Kari Halvorsdatters 
Gurine: Kari Johnsd. Vrk., Andrea Tallaksd. Vrk., Nils Jørgensen Tufte, Barnets Fader, Asgjær Olsen Vrk.
F.f. Thomas Larsen Vrk. og Kari Halvorsdatters 
Andreas: Kari Johnsd. Vrk., Andrea Thomasd. Vrk., Barnets Fader, Asgjær Olsen Vrk., Jens Brynildsen Vrk.


Kilde: Holla kirkebok (1861-1881), Innflytterlistene nr. 24 1868.
Hans andre kone, 
Kari Halvorsdatter (35), er registrert innflytta fra Solum til Værket i Holla i april 1868. Hun leverte presten en rekke attester. Der ble det opplyst at hun var født på Haugen i Seljord 2/12-1831 og at hun ble konfirmert der i sept. 1847 som nr. 3. Hun hadde nettopp tjent hos "Capitaine Aslaksen" i Solum prestegjeld. Før det hadde hun tjent 5 år i Eidanger. Hennes fars navn "Halvor Hougen af Sillejord", ble opplyst ved vielsen i Holla kirke.

Enka Kari Halvorsdatter bodde alene med sine 3 barn på Verket i desember 1875. Da hadde de en gris. Den skulle nok slaktes til jul. 


Familie 38.
Verket 1845.

Maskinarbeider
Tron Gundersen fra Verket f. 23/8-1826, s.a. Gunder Hansen. Se Familie 40 - Verket 1822.
g. i Holla 9/2-1849 m. Ingeborg Nilsdatter fra Ringsevja under Søve f. 24/2-1827, d.a. Nils Olsen Tveit.
Forlovere: "Niels Rasmussen Rønningen og John Andersen Wærket."
1. Gunder Tronsen f. 17/12-1848.
2. Nils Tronsen f. 8/3-1851.
3. Berthine Tronsdatter f. 30/9-1853.
4. Gunhild Tronsdatter f. 23/8-1855.

F.f. Gunder. Uægte. Forlovede Wærksarbeider Tron Gundersen (Ungkarl) og Pigen Ingebor Nilsd. Tved: Johannes Gundersen Wrk., Marthe Nilsd. Wrk., Hans Gundersen Wrk., Nils Christophersen Wrk., Johannes Gundersen Wrk.
F.f. Tron Gundersen Wrk. og Ingebor Nilsdatters Nils: Johanne Nilsd. Tved, Marthe Nilsd. Søwe, John Andersen Wrk., Nils Christophersen Wrk., Johannes Gundersen Wrk.
F.f. Tron Gundersen Wrk. og Ingebor Nilsdatters Berthine: Aaste Nilsd. Wrk., Kirsti Nilsd. Tvedt, John Andersen Wrk., Hans Gundersen Wrk., Johannes Gundersen Wrk.
F.f. Tron Gundersen Vrk. og Ingebor Nilsdatters Gunnild: Karen Jørgensd. Vrk., Kirsti Nilsd. Tved, Nils Christophersen Vrk., Johannes Gundersen Vrk., Anders Pedersen Kaasa.

Kilde: Utflyttingslistene i Holla kirkebok (1849-1860).
Tron Gundersen og kona Ingeborg Nilsdatter er registrert utflytta til Tromøy ved Arendal våren 1856.
Barna kom etter samme sommer.


Familie 39.
Verket 1845.

Ledig.

 


Familie 40.
Verket 1845.

Verksarbeider
Andreas Johannesen fra Verket f. 24/11-1825 d. i USA, s.a. Johannes Rasmussen Kabbe. Se Familie 48 - Verket 1822.
g. i Holla 6/4-1849 m. Karen Margrethe Jonsdatter (Karen Johnsdatter) fra Delevje under V. Heisholt f. 21/4-1821 d. i USA, d.a. Jon Olsen Deelevje.
Forlovere: "Johannes Rasmussen og Jørgen Johannesen."
1. Anne Andreasdatter f. 23/7-1849. Emigrerte til N. Amerika i 1871.
2. Johannes Andreassen f. 19/10-1852. Emigrerte til N. Amerika i 1871.
3. John f. 19/9-1856 d. 2/10-1856 på Verket av "Slagtilfælde.", 19 dager gml.

4. John Andreassen f. 21/9-1858.
5. Carl Andreassen f. 4/3-1862.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Andreas Johannessen Wrk. og Karen Johnsdatters Anne: Ingebor Larsd. Wrk., Anne Johnsd. Wrk., John Olsen Deelevje, Johannes Johannesen Wrk., Rasmus Johannesen Wrk.
F.f. Andreas Johannesen Wrk. og Karen Magrethe Johnsdatters Johannes: Ingebor Abrahamsd. Bjærven, Magrethe Johansd. Wrk., Johannes Johannesen Wrk., Rasmus Johannesen Wrk., Rasmus Johnsen Deelevje.
F.f. 
Andreas Johannesen Vrk. og Karen Magrethe Johnsdatters John: (Ingen faddere). "Hjemmedøpt af Thorer Pedersen Værket. Død uden at komme i Kirke."
F.f. Andreas Johannesen Vrk. og Karen Magrethe Johnsdatters John: Anne Johnsd. Vrk., Maren Pedersd. Vrk., John Olsen Deelevje, Ole Johannesen Vrk., Hans Johnsen Deelevje.
F.f. Andreas Johannesen Vrk. og Karen Magrethe Johnsdatters Carl. Fadd: Ingeborg Larsd. Odden, Anne Olsd. Vrk., John Olsen Delevje, Rasmus Johansen Vrk., Johannes Olsen Vrk.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Denne familien (foreldrene og de 2 yngste barna) er registrert emigrert fra Holla våren 1879. 
 De to eldste barna emigrerte allerede våren 1871.


Familie 41.
Verket 1845.

Her var oppført Tallak Jacobsen.. Se Familie 32 - Verket 1865.


Familie 42.
Verket 1845.

Verksarbeider
Johannes Larsen fra Verket f. 1/2-1826 d. 29/6-1850 på Verket av Tæring, 24 1/2 år, s.a. Lars Pedersen Kamperhoug. Se Familie 13 - Verket 1801.
g. i Holla 7/12-1849 m. Berthe Maria Johnsdatter fra Verket f. 28/12-1828 d. 16/4-1852 på Verket av Tæring, 23 år, d.a. John Johnsen. Se Familie 10 - Verket 1835.
Forlovere: "Gunder Nielsen Værket og Anders Johannesen Værket."
1. Lars Johannesen f. 6/2-1850.

F.f. Wærksarbeider Johannes Larsen og Berthe Maria Johnsdatters Lars: Aaste K. Johnsd. Wrk., Johanne Johnsd. Wrk., Anders Johansen, Anders Larsen og John Johnsen, alle af Wærket.

Berthe Maria ble tidlig enke. Hun døde selv mindre enn 2 år etter sin mann. Men hvor ble det av sønnen Lars Johannesen?


Familie 43.
Verket 1845.

Snekker ved verket, sagmester på verket
Ole Jensen fra Huset und. Kolle i Helgen f. 24/4-1826 på Kolle d. 7/8-1881 som gift snekker i "Taterbakgaden" i Skien, s.a. Jens Brynildsen og Kirsten Olsdatter.
g1g i Holla 27/3-1850 m. Kirsten Pedersdatter fra Tuftehagen under Tufte f. 15/7-1822 d. 19/12-1865 på Strandjordet av Tæring, 43 år, d.a. Peder Pedersen Tuftehagen.
Forlovere: "Ole Olsen Rolighed og Niels Ingebretsen Værket."
g2g i Solum 5/10-1867 m. enke Karen Maria Gundersdatter fra Sjørholt(1) f. 26/2-1826 d. 3/1-1887 i Duestien i Skien, som enke etter snekker Ole Jensen, d.a. Gunder Gundersen Skjørholt. 1. Jens Olsen f. 29/3-1850 i Holla.
2. Peder Olsen f. 20/7-1851 i Holla.
3. Carl Olsen f. 11/3-1855 i Eidanger.
4. Andreas Olsen f. 12/5-1860 på Strandjordet.

Kirsten Pedersdatter var i tjeneste på Søve før hun ble gift i 1850.

F.f. Snedker Ole Jensen Wrk. og Kirsti Pedersdatters Jens: Anne Olsd. Roligheden, Anne Pedersd. Søwe, Ole Roligheden, Peder Tuftehagen yngre, Halvor Gundersen Odden.
F.f. Snedker Ole Jensen Haatved og Kirsti Pedersdatters Peder: Ingebor Hansd. Kaasa, Berthe Jensd. Huset, Anders Pedersen Kaasa, Anders Rollefsen Haatved, Hans Halvorsen Pladsen.
F.f. 
Huusmand Ole Jensen Strandjordet og Kirsti Pedersdatters Andreas: Karen M. Gundersd. Skjørholt, Berthe M. Gundersd. ditto, Nils Carlsen Langeland, Jørgen Olsen Langeland, Gunder Gundersen Skjørholt.

Denne familien på fire er registrert utflytta fra Kronborg i Holla til Eidanger i 1851. Presteattest av 28/10-1854.
De kom tilbake til Holla sommeren 1855 og slo seg ned på Strandjordet under Holtan i Helgen.

Se Strandjordet under Holtan.

Hans andre kone, Karen Maria Gundersdatter var enke etter Nils Johannesen Wibetoe. Se M. Vipeto(2).


Familie 44.
Verket 1845.

Former
Rasmus Johansen fra Verket f. 17/11-1827, s.a. Johan Jensen d.y. Se Familie 6 - Verket 1835.
g. i Holla 23/8-1850 m. Anne Sophie Johnsdatter fra Plassen under Heisholt f. 20/7-1828, d.a. John Olsen Pladsen.

Rasmus Johansen bodde her ugift i 1845. Se Familie 20 - Verket 1865.


Familie 45.
Verket 1845.

Verksarbeider
Tollef Johnsen fra Sannes øvre f. 24/9-1825 i Lunde i Tel., s.a. forpakter John Tollefsen og Tolline Andersdatter Sættendal.
g. i Holla 15/11-1850 m. Karine Johansdatter fra Bratsbergkleiva i Gjerpen f. 14/12-1822 i Gjerpen, d.a. Johan Rasmussen. Se Familie 115 - Kleiva 1845.
Forlovere: "Gunder Poulsen Kittilsrud i Lunde annex og Ole Ringsevje."

Dette ekteparet er registrert emigrert til N. Amerika den 22/3-1862. De hadde ingen barn til da.


Til toppen: Trykk på [Home]

webmaster@gamleholla.no