ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Jernverksfamilier i Holla

Verket 1865

Oppdatert 20.07.2024


Verksarbeidere
| Før 1700 | 1700 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 |
| 1801 | 1822 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 |
| 1900 | 1910 | 1920 | 1948 | 1961 |

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/11-1950.


Kilder: Folketelling 1865, kirkebøker og annet.

Sagbruksarbeidere på Ulefos Værk.
Sagbruksprivilegiet for "Ulefos Saugbrug" gikk ut i 1860. Cappelen satte i 1848 opp eget sagbruk og overførte alt han eide av mindre
sagbruk til verkets område. Han fikk dispensasjon til å drive sagbruket fra samme år. Det ble siden også etablert et høvleri, siden også
ett tresliperi, som produserte tremasse til papirindustrien.


Familie 1.
Verket 1865. "Bjelkebakken".

Her var oppført masovnarbeider Thomas Pedersen med familie. Se Familie 44 - Verket 1835.


Familie 2.
Verket 1865. "Bjelkebakken".

Her var oppført dagarbeider ved verket, John Sørensen med familie. Se Familie 37 - Verket 1835.


Familie 3.
Verket 1865. "Bjelkebakken".

Her var oppført enkemannnen Søren Johnsen med sin datter på 8 år. Se Familie 41b - Verket 1875.


Familie 4.
Verket 1865. "Nedre Hestehagen".

Den forrige marsmester, før Svend N. Svendsen var ferdig utdannet, var Jahn Herman Horn, gift med Svend Nicolai Svendsens
søster Edel Pernille Svendsen.

Marsovnmester
Svend Nicolai Svendsen fra Verket f. 10/1-1814 d. 18/4-1881 på Verket av "Slag af Hjertefeil.", 64 år., s.a. marsovnmester Poul Petter Svendsen (Svendsson) fra Sverige. Se Familie 4 - Verket 1801.
g.m. Anne Christine Koth fra Hefset i Veldre sogn i Ringsaker f. 16/12-1815 d. 21/10-1866 av "Kræftagtig Underlivsbetændelse", 50 år gml., d.a. Hans Koth "paa "Hefseth" og Anne Maria.
1. Pauline Andrea Svendsen f. 25/10-1841 på Hassel jernverk i Nedre Eiker, Buskerud. 1881: Lærer i Fredrikstad.
2. Anne Marie f. 26/8-1843 på Hassel jernverk i Skotselv. Trolig død på Hassel jernverk før 1847.
3. Paul Petter Svendsen f. 31/1-1847 på Sansousi, Hassel jernverk. 1881: Farmasøyt i Fredrikstad.
4. Hans Jacob Svendsen f. 4/12-1848 i Holla. 1881: Bosatt i Chicago.
5. Anne Svendsen f. 3/2-1851 g. i Holla 16/2-1876 m. smed Johan Juul Horn fra Larvik (i Amerika), s.a. skipskapt. Petter Horn. 1881: Bosatt i Nebraska.
6. Anton Marius f. 13/6-1853 d. 11/6-1855 på Verket av "Lungebetændelse", 1 1/2 år gml.
7. Elisabeth Petronelle Davida Svendsen f. 16/10-1855. Levde i 1881.
8. Anne Marie Svendsen f. 4/4-1857. 1881: Bosatt i Fredrikstad.
9. Kirstine f. 12/1-1858 d. 19/1-1858 på Verket, 7 dager gml. Kun hjemmedøpt.

Bruker 1847.

F.f. Hr. Svend Nicolai Svendsen paa Hadselværket og Madame Anne Kirstine Svendsen født Koths Pauline Andrea: Madame Anne Maria Koth, Jomfru Andrine Koth fra Kongsberg, Bergmester Anund Lammers, Forvalter Linaae, Kjøbmand Nils Peder Dahl, Kjøbmand B. Allum. Hjemmedøbt af Gjordemoder A. D. Fagertvedt.
F.f. Marsovnmester Svend Nicolay Svendsen og Anne Kristine Koth paa Hadselværkets Anne Marie: Madame M. M. Sal. Neuman, jomfru Larsen, Fredrikke Christiane Ulsgaard, Forvalter Jørgen B. Thurman, Juritz Røgeberg, Barnets Fader. Alle paa Hasselværk.
F.f. Hyttemester Svend Nicolai Svendsen paa Sansousi og Anne Christines Paul Petter: Madame M. M. Sal. Neuman og Thomas Segelke(?), Jomfr. Pauline Ø. Nielsen, Jens Gram Nilsen Stranden, Hans J. Sannes, Hadselværk.
F.f. 
Marsmester Svend Nicolai Svendsen og Anne Christine fød Koths Hans Jacob: Madame Horn, Jomfrue Rikke Horn, Klokker Dahl, Fuldmægtig Hansen og Bygmæster Hans Horn.
F.f. Marsmester Svend Nicolai Svendsen og Anne Christine født Koths 
Anne: Madame Nicoline Dahl, Jomfru H. Gurine Offenberg, Forvalter Hansen, Formermester Johannesen og Formermester John Andersen Wrk.
F.f. Marsmester S. N. Svendsen og Anne Christine født Koths 
Anton Marius: Madame N. M. Dahl, Jomfru Eveline Nilsen, Forvalter Hansen, Doctor Ole Bentsen, Formermester John Andersen.
F.f. Marsmester S. N. Svendsen og Anne Christine født Koths 
Elisabeth Petronelle Davidia: Enkemadame Ellen Hansen, Jomfru Marie Dahl, Bygmester Nils Ingebretsen, Former John Andersen Vrk. og gartner Jebson.
F.f. Marsmester Svend Nicolai Svendsen og Anne Christine født Koths 
Anne Marie: Barnets Moder, Pouline Svendsen, Tømmersvend Edvard Staube, Tømmersven Wilhelm Meuche, Muuresvend E. Gabrielsen, Muuresvend G. Hansen, Muuresvend L. Hansen, Muuresvend Sandel Svendsen.

Tjenestefolk 1865:
Thomas Tronsen (20). Født i Holla.
Inger Thorsdatter (21). Født i Holla.
Maren Anne Johnsdatter (20). Født i Holla.

"Kramboddræng Nicolai Svendsen" (15 år) er registrert utflytta fra Holla til Skien i 1829. "Nicolay Svendsen" (22 år) bodde hos familien, marsovnmester Jan Warme, på Fossum i 1835 (folketelling). Da var det nevnt at han bare hadde ett øye.
Marsovnmester Svend N. Svendsen var på Fossum også i 1839. Familien kom siden til Hassel jernverk (i Skotselv), nedre Eiker, hvor han var marsovnmester i 1841 og i 1843. Han begynte som marsovnmester på Holden jernværk i 1847.

Kilder: Kirkebøker for nedre Eiker i Buskerud, Veldre i Ringsaker, Hedmark og Holla.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Skifteregistreringsprotokoll for Holden Tinglag 1862-1896, folie 85b.
Ulefos Jernværk, Holden herred - 1881.
Masmester Svendsen. død 18/4-1881. Avdød Kone, Anne Christine født Koth.
Deres Børn:
1. Paul Petter Svendsen 34 aar. Farmasøyt i Fredrikstad.
2. Hans Jacob Svendsen 32 aar. Bosatt i Chicago i Amerika.
3. Pauline Andrea Svendsen 39 aar. Lærer i Fredrikstad.
4. Anna Svendsen g.m. Johan Juul Horn. Bosatt i Nebraska i Amerika.
5. Elisabeth Petronelle Davidia Svendsen 25 aar.
6. Anne Marie Svendsen 23 aar. Bosatt i Fredrikstad.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 


Familie 5.
Verket 1865. Kaasen.

Former
Jens Johansen fra Verket f. 7/10-1824 d. i USA, s.a. Johan Jensen d.y. Se Familie 6 - Verket 1835.
g. i Holla 30/7-1845 m. Margrethe Anundsdatter fra Søvestrand(B) under Søve f. 30/9-1817 på Søvestrand d. i USA, d.a. Anund Thorsen Søvestrand.
Forlovere: "Ole Johnsen Fæhn og Gunder Nilsen Wærket."
1. Johan Jensen f. 11/9-1845. Former i 1865. Emigrerte alene til N. Amerika i april 1867.
2. Thore f. 2/2-1848 d. 9/4-1853 på Verket av en flerårig kjertelsygdom, 5 år.
3. Andreas Jensen f. 30/7-1850. Marsovnarbeider i 1865. Til USA med foreldrene i 1868.
4. Maren Thorine Jensdatter f. 8/1-1854. Til USA med foreldrene i 1868.
5. Maria Jensdatter f. 24/7-1856. Til USA med foreldrene i 1868.
6. Andrea f. 15/11-1858 d. 27/5-1864 på Verket av "Strubehoste", 5 1/2 år.

F.f. Wærksarbeider Jens Johansen og Magrethe Anundsdatters Johan: Thore Rasmusd. Wrk., Anne Hansd. Wrk., Anund Thorsen Fæhn, Rasmus Johansen Wrk.
F.f. Wærksarbeider Jens Johansen og Magrethe Anundsdatters 
Thore
 (pike): Maria Andersd. Fæhn, Anne Johnsd. Deelevje, Johan Jensen Wrk., Anund Thorsen Fæhn, Rasmus Johansen Wrk.
F.f. Jens Johansen Wrk. og Magrethe Anundsdatters 
Andreas: Anne Hansd. Wrk., Kirsti Anundsd. Fæhn, Johan Jensen Wrk., Thorer Pedersen Wrk., Halvor Johansen Wrk.
F.f. Wærksarbeider Jens Johansen og Magrethe Anundsdatters 
Maren Torine: Anne Johnsd. Wrk., Magrethe Johnsd. Wrk., Anund Thorsen Fæhn, Anders Anundsen Fæhn, Nils Thomasen Wrk.
F.f. Jens Johansen Vrk. og Magrethe Anundsdatters 
Marie: Anne Johnsd. Vrk., Karen Pettersd. Namløs, Johan Jensen Vrk., Nils Johansen Vrk. og Anders Anundsen Fæhn.
F.f. Jens Johansen Vrk. og Magrethe Anundsdatters 
Andrea: Anne Johnsd. Vrk., Andrea Johannesd. Vrk., Johan Jensen, Erik Andersen og Nils Johansen Værket.

Denne familien emigrerte til N. Amerika i april 1868 med barna Andreas, Maren Torine og Maria.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Familie 6.
Verket 1865. Kaasen.

Her var oppført marsovnarbeider Ole Gjertsen (63) og hustru Maria Jensdatter (62). Se Familie 21 - Verket 1835.


Familie 7.
Verket 1865. Kaasen.

Her var oppført enkemann og former Ole Jacobsen med 5 barn. Se Familie 26 - Verket 1845.


Familie 8.
Verket 1865. Kaasen.

Her var oppført "Kjører på Værket" John Larsen Ringsevjen, kone og 24 årige sønn Andreas Johnsen. Se Familie 38 - Verket 1835.


Familie 9.
Verket 1865. Kaasen.

Her var oppført den nygifte sagmester Hans Martinius Thomassen (Hans Thomassen) med familie. Se Familie 48w - Verket 1891.


Familie 10.
Verket 1865. Sæterkaasen plads.

Her var oppført enkemann og havearbeider Halvor Halvorsen f. 13/1-1815 med datter, Anne Halvorsdatter f. 25/4-1845. Se Familie 47 - Verket 1835.
Losjerende: Mari Halvorsdatter, Ugift, f. ca. 1819 i Holla.


Familie 11.
Verket 1865. Sæterkaasen plads.

Her var oppført former Lars Johnsen med familie. Se Familie 52a - Verket 1875.


Familie 12.
Verket 1865. Sæterkaasen plads.

Former
Nils Andreas Andersen fra Verket f. 30/12-1834, s.a. former Anders Andersen. Se Familie 69 - Verket 1801.
g. i Holla 12/9-1857 m. Karen Kirstine Jahnsdatter fra Verket f. 4/4-1836, d.a. Jahn Bentsen. Se Familie 8 - Verket 1835.
Forlovere: "
Anders Thronsen og Tallak Jacobsen Wærket."
1. Karen Benedicte f. 13/2-1858 d. 10/10-1859 på Verket.
2. Karen Nilsdatter f. 21/5-1860.
3. Anders Nilsen f. 20/9-1862.
4. Marie Benedicte f. 14/4-1865 d. 16/5-1866 på Verket.


F.f. Nils Andreas Andersen Vrk. og Karen Kirstine Jahnsdatters Karen Bendicte: Magrethe Gundersd. Vrk., Anne Jahnsd. Vrk., Jahn Bentsen Vrk., Tallak Jacobsen Vrk., Aasmund Gundersen Vrk.
F.f. Nils Andersen Vrk. og Karen Kirstine Jahnsdatters 
Karen: Inger Nilsd. Vrk., Karen Jahnsd. Vrk., John Gundersen Semb, Jahn Bentsen Vrk., Aasmund Gundersen Vrk.
F.f. Nils Andersen Vrk. og Karen Kirstine Johnsdatters 
Anders: Anne Jahnsd. Vrk., Karen Andrea Jahnsd. af Skien, Tallak Jacobsen Vrk., Osmund Gundersen Vrk., Jacob Petter Thomassen Vrk.
F.f. Nils Andreas Andersen Vrk. og Karen Kirstine Jahnsdatters 
Marie Benedicte: Inger Nilsd. Vrk., Ingeborg Thronsd. Hougen, Osmund Gundersen Vrk., Lars Johnsen Vrk., Nils Tallaksen Vrk.

Hans mor enka "Kari Pettersdatter" bodde her i 1865. Hun var 64 år gml. og pensjonist. Hun døde på Verket den 7/11-1881.

Kilde: Ytflyttingslister, Holla kirkebok.
Denne familien er registrert utflytta fra Holla til Larvik den 24/5-1866 (presteattest av 17/5-1866). De som er registrert utflytta er:
Far og mor, samt barna Karen Nilsdatter og Anders Nilsen. De to andre barna døde tidligere.
De samme kan ha emigrert til Amerika fra Larvik. De kan ikke sees i Norge i folketellinga 1875.


Familie 13.
Verket 1865. Sæterkaasen plads.

Her var oppført former Henrik Sørensen med familie. Se Familie 30 - Verket 1835.


Familie 14.
Verket 1865. Sæterkaasen plads.

Her var oppført verksarbeider Svend Olsen (72) med hustru og datter Kari. Se Familie 1 - Verket 1835.


Familie 15.
Verket 1865. Bjælkebakke.

Her var oppført former Søren Rasmussen med familie. Se Familie 7b - Verket 1875.


Familie 16.
Verket 1865. Bjælkebakke.

Tømmermand, husmann
Even Vetlesen fra Kåsa (Piperud) under Bjerva i Lunde f. 15/6-1818 d. 3/9-1899 på Verket av alderdom, s.a. husmann Wetle Sørensen og Margith Hansdatter.
g. i Lunde 10/8-1845 m. Marthe Johnsdatter fra Settendal under Dorholt i Lunde f. 23/12-1820 d. 29/11-1877 på Verket av "Slagtilfælde", 57 år gml., d.a. husmann Jon Tollefsen Sættendal.
Forlovere: "Peder Jensen Saga og Steen Tollefsen Sætterdal."
1. Margith Evensdatter f. 5/10-1845 på Saga under Tyri i Lunde g. i Holla 7/6-1872 m. slektning Peder Steensen Settendal fra Lunde i Tel. f. ca. 1848, s.a. Steen Tollefsen Settendal og Guro Knudsd.
2. Tolline Evensdatter f. 14/7-1847 på Saga under Tyri i Lunde.
3. Mari Evensdatter f. 11/7-1850 på Saga i Lunde.
4. Gunhild Marie Evensdatter f. 11/5-1853 på Saga i Lunde d. 24/6-1869 på "Værket" av "Skjørbug", 16 år gml.

F.f. Husm. Even Wetlesen Saga under østre Tyri og Martha Johnsdatters Tolline: Gunnild Johnsd. Svenskerud, Mari Wetlesd. Piperud, Tollef Johnsen Sættendal, Tollef Steensen ditto, Halvor Wetlesen Jondal(?).
F.f. Husm. Even Wetlesen Saga og Marthe Johnsdatters Mari: Gunnild Johnsd. Traaschiær(?), Margith Wetlesd. Piberud, Hans Larsen Sendslæd(?), Tollef Johnsen Sættendal, Peder Thoresen Saga.
F.f. Inderst Even Wetlesen Saga og Marthe Johnsdatters Gunnild Maria: Mari Vetlesd. "Glettorpstaa"(?), Margith Wetlesd. Piperud, Ole Wetlesen Piperud, Halvor Hansen Piperud, Steen Ellefsen "Wupe"(?).

Denne familien er i Bø (og Lunde) kirkebok (1849-1861) registrert blant uttflytta som nr. 52 i 1853.
"Ægtefolkene Even Wetlesen Saga f. 15/6-1818 og Hustru Marthe Jonsd. f. 23/12-1820
Deres barn:
Margith f. 5/10-1845.
Tolline f. 14/7-1847.
Mari f. 11/7-1850.
Gunnild Marie f. 11/5-1853."
De er meldt utflytta fra Lunde til Skien den 3. Des. 1853.

Kilder: Folketellinger for Holla.
Even Vetlesen og Marthe Johnsdatter bodde på Verket også i 1875. Ingen av deres barn bodde hjemme da, men de hadde ei fosterdatter boende; Ingeborg Halvorsdatter f. 1870 i Holla. "Forsørges af Værkets Fattigvæsen".
I tillegg bodde Halvor Johnsen ("Tollefsen") (f. 1830 i Lunde) her. Han var s.a. Jon Tollefsen og dermed bror til kona her. Han var registrert som "sindsyg efter sit 4de Aar" og "Forsørges af Værkets Fattigvæsen".
Han bodde tidligere med sin familie på Hollahagen under Holla.
Fosterbarnet nevnt her i 1875, Ingeborg Halvorsdatter, var datter av Halvor Johnsen.

Even Vetlesen var på besøk på Settendal i Lunde ved nyttårstider 1891. Da var han oppført som enkemann.


Familie 17.
Verket 1865. Bjælkebakke.

Former
Hans Severin Olsen Kabbe (Hans Olsen) fra Hørteverket f. 6/11-1828 (døpt i Bø kirke) d. 15/2-1873 på Verket, s.a. hammersvend Ole Nielsen. Se Familie 52 - Verket 1835.
g1g i Holla 2/3-1849 m. Anne Svendsdatter fra Verket f. 16/10-1825 d. 27/6-1851 etter barselseng, d.a. Svend Olsen. Se Familie 1 - Verket 1835.
Forlovere: "Bent Pedersen Værket og Henrik Sørensen Værket."
g2g i Holla 11/11-1853 m. Marthe Hansdatter fra Verket f. 22/3-1829 d. 14/2-1915 på Ringsevja, d.a. Hans Hansen Spærland (Bærland). Se Familie 14 - Verket 1835.
Forlovere: "Peder Eriksen Saugene og Anders Somundsen Wærket."
1. Ole Hansen f. 11/4-1849.
0. Dødfødt gutt f. 23/6-1851.
Barn i 2. ekteskap:
2. Anne f. 16/9-1854 d. 10/2-1855 på Verket.
3. Kirsten Maria Hansdatter f. 14/1-1859.
4. Anne Hansdatter f. 27/2-1863 g. i Holla 27/8-1886 m. sagmester Martinius Karlsen Landgraff fra Skien. Bodde på S. Brekkejordet i Skien i 1891 med 3 barn.
5. Hans f. 14/1-1867 d. 18/8-1868 på Verket.
6. Hans Hansen Kabbe (Hans H. Kabbe) f. 9/5-1870. Se Familie 113 - Verket 1910.

F.f. Wærksarbeider Hans Olsen og Anne Svendsdatters Ole: Ingebor Gjertsd. Wrk., Kari Svendsd. Wrk., Johannes Johannessen, Johannes Olsen og Svend Olsen, alle af Wærket.
F.f. Hans Olsen Vrk. og Marthe Hansdatters Anne: Oline Olsd. Helgeroen, Ingebor Hansd. Vrk., Anders Saamundsen, Johannes Olsen og Hans Hansen Spærland, alle af Vrk.
F.f. 
Hans Olsen Vrk. og Marthe Hansdatters Kirsten Maria: Ingebor Gundersd. Vrk., Kari Svendsd. Vrk., Johannes Johannesen Helgeroen, Anders Saamundsen Vrk., Johannes Olsen Vrk. ældre.
F.f. Hans Olsen Vrk. og Marthe Hansdatters 
Anne: Barnets Moder, Anne Marie Pedersd. Saugbr., Svend Olsen Vrk., Hans Hansen Spærland Vrk., Hans Rasmussen junior.
F.f. 
Former Hans Olsen Vrk. og Marthe Hansdatters Hans: Ingeborg Gundersd. Vrk., Karen Andersd. Saugb., Svend Olsen Vrk., Johannes Olsen Vrk., Ole Hansen Vrk.
F.f. Former Hans Olsen Værket og Marthe Hansdatters 
Hans: Ingeborg Gundersd. Kaasa, Torbær Halvorsd. Vrk., Svend Olsen Vrk., Johannes Olsen ditto, Ole Hansen ditto.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Familie 18.
Verket 1865. Bjælkebakke.

Her var oppført sagmester Hans Hansen Bærland d.e. f. 19/6-1837 med familie. Se Familie 43a - Verket 1875.
Beboer her i 1865: Hans mor, enka Kirsten Eriksdatter, Pensionist, (62). Født i Holla.


Familie 19.
Verket 1865. Bjælkebakke.

Her var oppført marsovnsarbeider Thorsten Johnsen med familie. Se Familie 10b - Verket 1875.


Familie 20.
Verket 1865. Sverget plads.

Her var oppgitt former Rasmus Johansen fra Verket f. 17/11-1827 med familie. Se Familie 54a - Verket 1875.


Familie 21.
Verket 1865. Sverget plads.

Her var oppført former Nils Johansen f. 4/7-1840 med familie. Se Familie 54b - Verket 1875.


"Wærksbrakken" er nevnt som bosted for 26 familier på Verket i 1865. Det er helt usannsynlig og må være en feilført
av vedkommende som samlet inn opplysninger til folketellinga. G.S.


Familie 22.
Verket 1865. "Wærksbrakken".

Sagmester ved verket
Anders Tronsen fra Sagene f. 19/3-1825 d. 2/8-1896 på Verket, s.a. Tron Nilsen. Se Familie 21 - Sagene 1822.
g. i Holla 6/8-1847 m. Ingeborg Olsdatter fra Hølen ved  Sagene f. 7/5-1820 d. 29/7-1897 på Verket av alderdom, d.a. Ole Johnsen Hølen. Se Familie 2 - Sagene 1822.
Forlovere: "Tron Pedersen Uhlefoss og John Olsen Uhlefoss."

Pleiedatter i 1865 (deres niese): Mari Anne Andersdatter fra Sagbruket f. 11/2-1852, d.a. sagbruksarbeider Anders Olsen Berg og Inger Olsdatter.
Se Familie 14 - Sagene 1845.

Dette ekteparet fikk ingen egne barn.


Familie 23.
Verket 1865. "Wærksbrakken". Plads med jord (!?).

Former
Anders Saamundsen
 fra Verket f. 19/12-1824 d. 21/11-1890 på Verket, s.a. Saamund Torbjørnsen. Se Familie 42 - Verket 1822.
g. i Holla 19/11-1847 m. Margrethe Hansdatter fra Verket f. 22/10-1826 d. 13/1-1905 på Kronborg av bronkitt, d.a. Hans Hansen Spærland (Bærland). Se Familie 14 - Verket 1835.
Forlovere: "Gunder Nilsen Værket og Gullik Christensen Værket."
1. Hans Severin f. 4/9-1848 d. 30/12-1848 på Verket, 17 uker.
2. Hans Severin f. 18/9-1849 d. 23/11-1850 på Verket, 1 Aar 2 Mnd.
3. Hans Severin Andersen f. 17/8-1851. Se Familie 84a - Verket 1900.
4. Ingeborg Kirstine Andersdatter f. 27/11-1853. Bodde hjemme, ugift i 1875.
5. Kirsti Andersdatter f. 13/1-1856.
6. Maren Andersdatter f. 11/7-1858 g.m. Hans Josef Gundersen (Josef Kronborg) fra Verket. Se Familie 21c - Verket 1920.
7. Anne Andersdatter f. 18/10-1860.
8. Saamund Andersen f. 5/12-1863. Se Familie 10 - Verket 1910.
9. Marie f. 6/8-1866.
10. Marie Andersdatter f. 23/11-1867 g.m. Edvard Pedersen. Se Familie 46 - Sagene 1910.
11. Edvart Andersen f. 1/11-1870. Se Familie 106 - Verket 1910.

F.f. Anders Saamundsen Wrk. og Magrethe Hansdatters Hans Severin: Maren Anne Olsd. Wrk., Maren Kirstine Saamundsd. Wrk., Saamund Torbjørnsen, Gullik Christensen og Hans Pedersen Wærket.
F.f. Anders Saamundsen Wrk. og Magrethe Hansdatters Hans Severin: Kari Olsd. Wrk., Marthe Hansd. Wrk., Saamund Torbjørnsen, Gullik Christensen, Thorer Pedersen og Thomas Nilsen, alle af Værket.
F.f. Wærksarbeider Anders Saamundsen og Magrethe Hansdatters Hans Severin: Kari Olsd. Wrk., Marthe Hansd. Haugen, Thomas Pedersen Wrk., Torer Pedersen Wrk., Claus Henriksen Wrk.
F.f. Anders Saamundsen Wrk. og Magrethe Hansdatters Ingebor Kirstine: Marthe Hansd. Wrk., Ingebor Maria Hansd. Wrk., Torbjørn Saamundsen Wrk., Hans Olsen Wrk., Hans Hansen Spærland.
F.f. Anders Saamundsen Vrk. og Magrethe Hansdatters Kirsti: Marthe Hansd. Vrk., Torine Bentsd., Gullik Christensen, Hans Olsen, Hans Hansen Spærland, alle af Værket.
F.f. 
Anders Saamundsen Vrk. og Magrethe Hansdatters Maren: Ingebor Gundersd. Vrk., Andrea Jahnsd. Vrk., Hans Olsen Vrk., Hans Hansen Spærland, Torbjørn Saamundsen Vrk.
F.f. Anders Saamundsen Vrk. og Magrethe Hansdatters 
Anne: Marthe Hansd. Vrk., Karen Torbjørnsd. Vrk., Torbjørn Saamundsen Vrk., Hans Olsen Vrk., Hans H. Spærland Vrk.
F.f. Anders Somundsen Vrk. og Magrethe Hansdatters 
Somund: Marthe Hansd. Vrk., Maren Kirstine Saamundsd. Vrk., Gunder Christensen Heisholt, Hans Hansen Spærland Vrk., Ole Hansen Vrk. junior.
F.f. Anders Saamundsen Vrk. og Magrethe Hansdatters 
Marie: Ingeborg Hansd. Sannerholt, Ingeborg Gundersd. ditto, Gunder Christensen Sannæs, Hans Hansen Spærland Vrk., Torbjørn Saamundsen Vrk.
F.f. Anders Somundsen Vrk. og Magrete Hansdatters 
Marie: Marthe Hansd. Vrk., Ingebor Gundersd. Heisholt, Gunder Christensen Heisholt, Torbjørn Somundsen Vrk., Hans Hansen Spærland.
F.f. 
Anders Saamundsen Vrk. og Margrethe Hansdatters Edvard: Ingeborg Gundersd. Vrk., Ingeborg Andersd. Vrk., Gunder Christensen Heisholt, Severin Torbjørnsen Vrk., Hans Severin Andersen Vrk.
 


Familie 24.
Verket 1865. "Wærksbrakken".

Marsovnarbeider, former
Hans Hansen fra Lommerud under Prestegården f. 17/2-1814 d. 25/3-1892 av slag på Verket, s.a. Kirsten Svendsdatter Lommerud og en "matros Hans" fra Larvik. Se Familie 15 - Verket 1782.
g. i Holla 27/8-1846 m. Anne Pedersdatter fra Febakke nedre under S. Namløs f. 7/1-1820, trolig d. 28/8-1925 på Verket, som enke - av "alderdom", d.a. Peder Hansen Fæbakke.
Forlovere: "Christopher Steensen Haatvedt og Ole Olsen Klevsgade."
1. Peder Hansen f. 18/1-1847. Sjømann i 1865.
2. Kirsten Maria f. 19/5-1850 d. 9/5-1853 i "Wærksbrakken, Svagt fra Fødselen, 3 Aar".
3. Hans Andreas f. 8/3-1853 d. 30/4-1853 i "Wærksbrakken, af kighoste, 7 Uger 4 Dage".
4. Hans Andreas Hansen f. 11/4-1854.
5. Kirsten Marie Hansdatter f. 3/5-1856 g.m. kusk Severin Anderson (Svend Andersen). Se Familie 56 - Verket 1891.
6. Karen Maria Hansdatter f. 8/7-1859 g.m. former Even Johannesen Sandbakken. Se Familie 57b - Verket 1891.

F.f. Wærksarbeider Hans Hansen og Anne Pedersdatters Peder: Kirsti Pedersd. Klevsgade, Mari Pedersd. Præstegaarden, Jens Brynnildsen Wrk., John Pedersen Fæbakke, Brynnild Jensen Wrk.
F.f. Wærksarbeider Hans Hansen og Anne Pedersdatters Kirsten Maria: Mari Pedersd. Wrk., Ingebor Olsd. Enerhougen, Brynnild Jensen Wrk., Peder Pedersen Fæbakke ældre, Peder Pedersen yngre.
F.f. Hans Hansen Wrk. og Anne Pedersdatters Hans Andreas: Ingebor Olsd. Fæhn, Kirsti Henriksd. Wrk., Peder Pedersen Fæhn ældre, Peder Pedersen Fæhn yngre, Nils Ingebretsen Wrk.
F.f. Hans Hansen Vrk. og Anne Pedersdatters Hans Andreas: Mari Pedersd. Vrk., Karine Asgjærsd. Vrk., Jens Brynildsen Vrk., Jørgen Andersen Tufte, Peder Pedersen Fæhn junior.
F.f. 
Hans Hansen Vrk. og Anne Pedersdatters Kirsten Marie: Signe Steensd. Fæbakke, Karen Jørgensd. Tufte, Jens Brynnildsen Vrk., Peder Pedersen Fæhn yngre, Ole Olsen Fæbakke yngre, Jon Jørgensen Tufte.
F.f. Hans Hansen Vrk. og Anne Pedersdatters 
Karen Maria: Ingebor Olsd. Gruben, Anne Olsd. Fæbakke, Jørgen Andersen Tufte, Nils Pedersen Vrk., Ole Olsen Fæbakke den yngre.
 

NB! Født 4/4-1845. Holden. Hans. Uægte. Pige Inger Larsd. Wrk. og opgiven Barnefader Hans Hansen Wrk.
Faddere: Anne Kittilsd. Wrk., Kirsti Anundsd. Fæhn, John Jahnsen Wrk., Niels Olsen, Johannes Olsen og Gunder Olsen Wærket.

Tjenestepike her i 1865: Mari Gjertsdatter f. ca. 1818 i Holla. Ugift. Hun var Hans sin halvsøster.


Familie 25.
Verket 1865. "Wærksbrakken".

Marsovnarbeider
Hans Christophersen fra Sverget under Verket f. 1/10-1815 d. 19/5-1872 på Verket, 56 år gml., s.a. Christopher Andersen Sverget. Se Familie 52 - Verket 1822.
g. i Holla 16/4-1841 m. Maren Nilsdatter (Mari Nilsdatter) fra Berget under Prestegården f. 5/6-1820 d. 8/2-1869 på Verket, 48 år gml., d.a. Nils Nilsen Berget d.y.
Forlovere: "Johan Jensen og Thomas Halvorsen Værket."
1. Margrethe Hansdatter f. 25/1-1842.
2. Christopher Hansen f. 1/4-1844.
3. Nils Hansen f. 20/11-1846. Sagarbeider i 1865.
4. Lars Hansen f. 14/2-1849. Sagarbeider i 1865.
5. Berthine Hansdatter f. 18/12-1855.
6. Andrea Hansdatter (tvilling) f. 6/5-1859.
7. Aaste Karine Hansdatter (tvilling) f. 6/5-1859.

F.f. Wærksarbeider Hans Christophersen og Mari Nielsdatters Magrethe: Ellen M. Olsd. Wrk., Magrethe Nielsd. Bergeth, Niels Bergeth, Hans Pedersen og Christen Christophersen Wrk.
F.f. Wærksarbeider Hans Christophersen og Mari Nielsdatters Christopher: Kirsten Jacobsd. Sandbakken, Asloug Old. Kaasen, Niels Bergeth, Halvor Næprud, Niels Nielsen Berget den yngre.
F.f. 
Wærksarbeider Hans Christophersen Fæbakke og Mari Nielsdatters Niels: Signe Steensd. Fæbakke, Magrethe Nielsd. Berget, Niels Berget ældre, Lars Nielsen Evjen og Niels Berget yngre.
F.f. Wærksarbeider Hans Christophersen Fæbakke og Mari Nilsdatters 
Lars: Kirsten Jacobsd. Wrk., Magrethe Nilsd. Bergeth, Nils Bergeth ældre, Nils Nilsen Bergeth yngre, Johannes Jensen Gunnerud.
F.f. Huusm. Hans Christophersen Fæbakke og Mari Nilsdatters 
Berthine: Magrethe Nilsd. Herregaarden, Anne Tronsd. Præstegaarden, Nils Nilsen Bergeth, Lars Nilsen Berget, Ole Sørensen Kaasa.
F.f. Hans Christophersen Vrk. og Mari Nilsdatters Andrea: Gurine Gundersd. Vrk., Mari Pedersd. Vrk., Nils Berget, Lars Berget, Nils Olsen Næperud.
F.f. Hans Christophersen Vrk. og Mari Nilsdatters Aaste Karine: Anne Larsd. Romnæs, Magrethe Hansd. Vrk., Ole Nilsen Næperud, Gullik Christensen og Christopher Hansen den yngre Værket.


Familie 26.
Verket 1865. "Wærksbrakken".

Former
Gullik Christensen fra Febakke nedre under S. Namløs f. 17/1-1822 d. 18/2-1884 på Verket av rosenfeber, s.a. Christen Brynildsen Fæbakke.
g. i Holla 17/11-1843 m. Maren Anne Olsdatter fra Verket f. 30/1-1825 d. 16/9-1894 på Verket av lungebetennelse, som enke, d.a. Anne Torbjørnsdatter og Ole Halvorsen Mæla. Se Familie 34 - Verket 1801.
Forlovere: "Asgjær Brynildsen Fæbakke og Andreas Johnsen Wærket."
1. Christen Gulliksen f. 10/6-1844. Flytta til Porsgrunn i august 1864. Bodde på Nedre Kirkehaugen i Ø. Porsgrunn under FT 1875, med kone og 3 barn. Han var da sagmester.
    Kona var fra Porsgrunn og het Samueline Marie f. ca. 1847. Barn 1875: 1. Anne Elise Kristensdatter f. 1870. 2. Gullik Martinius Kristensen f. 1873. 3. Anthon Kristensen f. 1875.
2. Berthe f. 18/2-1846 d. 1/3-1846 på Verket, 12 dager gml.
3. Anne f. 19/2-1847 d. 22/4-1848 på Verket, 1 år gml.
4. Anne Gulliksdatter f. 22/4-1849 g. i Holla 31/3-1871 m. verksarbeider Christopher Nilsen fra Verket. Se Familie 68b - Verket 1875. De emigrerte til N. Amerika våren 1871.
5. Andreas Gulliksen f. 29/6-1851. Emigrerte til N. Amerika via Quebeck i Canada med "Nordhavet" i mars 1873.
6. Berthe Maria f. 30/4-1854 d. 2/5-1856 på Verket, 2 år gml.
7. Ole Gulliksen f. 3/10-1856. Se Familie 44a - Verket 1891.
8. Thomas f. 15/4-1859 d. 5/5-1874 på Verket, 15 år gml.
9. Hans Gulliksen f. 6/1-1863. Se Familie 13 - Verket 1910.
10. Marthinius f. 14/10-1865 d. 29/12-1878 på Verket, 13 år gml.
11. Berthe Maria Gulliksdatter f. 19/2-1868 d. 15/6-1888 på Verket av Tuberkulose, 20 år gml.

F.f. Wærksarbeider Gullik Christensen og Maren Anne Olsdatters Christen: Mari Madsd. Wrk., Kari Christensd. Wrk., Saamund Torbjørnsen Wrk., Anders Christensen Wrk. Anders Saamundsen Wrk.
F.f. Gullik Christensen Wrk. og Maren Anne Olsdatters Berthe: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Saamund Torbjørnsen, døde uden at komme i Kirke."
F.f. Wærksarbeider Gullik Christensen og Maren Anne Olsdatters Anne: Kari Olsd. Wrk., Berthe Maria Olsd. Wrk., Torbjørn Saamundsen, Anders Christensen og Anders Saamundsen, alle af Wærket.
F.f. Wærksarbeider Gullik Christensen og Maren Anne Olsdatters Anne: Kari Christensd. Namløs, Karen Andrea Christensd. Fæbakke, Nils Halvorsen Namløs, Anders Saamundsen Wrk., Andreas Christensen Fæbakke.
F.f. Gullik Christensen Wrk. og Maren Anne Olsdatters Andreas: Andrea Andersd. Fæbakke, Maren Kirstine Saamundsd. Wrk., Andreas Christensen Fæbakke, Nils Halvorsen Namløs, Thomas Pedersen Wrk.
F.f. Gullik Christensen Vrk. og Maren Anne Olsdatters Berthe Maria: Kari Christensd. Namløs, Karen Andrea Christensd. Bruset, Nils Halvorsen Namløs, Andreas Christensen Fæbakke, Torbjørn Saamundsen Vrk.
F.f. 
Gullik Christensen Vrk. og Maren Anne Olsdatters Ole: Andrea Andersd. Vrk., Kari Andreasd. Vrk., Andreas Christensen Vrk., Anders Saamundsen Vrk., Thomas Pedersen Vrk.
F.f. Holden. Gullik Christensen Vrk. og Maren Anne Olsdatters 
Thomas: Kari Christensd. Røgstuen, Karen Andrea Christensd. ditto, Ole Christensen ditto, Andreas Christensen Vrk., Anders Saamundsen Vrk.
F.f. Gullik Kristensen Vrk. og Maren Anne Olsdatters 
Hans: Berthe Johanne Stensd. Vrk., Karen Thorbjørnsd. Præstegaarden, Andreas Johnsen Vrk. junior, Andreas Kristensen Sandbakken, Kristen Gulliksen Vrk.
F.f. Gullik Kristensen Vrk. og Maren Anne Olsdatters 
Martinius: Berte Johanne Stensd. Vrk., Anne Gulliksd. Vrk., Anders Kristensen Kronborg, Anders Somundsen Vrk., Andreas Johnsen Vrk.
F.f. Gullik Christensen Vrk. og Maren Anne Olsdatters 
Berthe Maria: Berte Johanne Stensd. Vrk., Anne Gulliksd. Vrk., Andreas Johnsen Vrk., Christen Andersen Vrk., Andreas Gulliksen Vrk.

Hennes mor bodde her i 1865: "Enke" Anne Torbjørnsdatter f. 4/9-1801. Hun var ugift.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Familie 27.
Verket 1865. "Wærksbrakken".

Sagmester
Nils Andreas Pedersen fra Helgeroen under Prestegården f. 21/9-1831 d. 21/10-1885 på Verket av en hjertesykdom, s.a. Peder Halvorsen Helgeroen.
g. i Holla 25/3-1859 m. Berthe Maria Andersdatter fra Briskemyr under Tveit f. 9/12-1831 d. 15/12-1900 på Verket av lungebetennelse, d.a. Anders Andersen Breskemyhr.
Forlovere: "Nils Rasmussen Rønningen og Andreas Johnsen Bakken."
1. Petter Andreas Nilsen f. 24/4-1861.
2. Anne Nilsdatter f. 24/6-1867 g.m. Saamund Andersen. Se Familie 10 - Verket 1910.
3. Hans Marthinius Nilsen f. 28/5-1872.

F.f. Nils Pedersen Vrk. og Berte Maria Andersdatters Petter Andreas: Anne Pedersd. Vrk., Anne Johannesd. Vrk., Johannes Olsen Vrk., Halvor Olsen Vrk., Andreas Andersen Briskemyr, Lars Andersen Briskemyr.
F.f. Nils Petter(!) Pedersen Vrk. og Berte Marie Andersdatters 
Anne: Aaste Jensd. Briskemyr, Marte Nilsd. Tvedt, Andreas Andersen Briskemyr, Halvor Olsen Kaasene, Hans Andreassen Bakken.
F.f. 
Nils Pedersen Vrk. og Berthe Maria Andersdatters Hans Martinius: Aaste Jensd. Gunnerud, Anne Tallaksd. Vrk., Hans Hansen Vrk., Abraham Larsen Kolle, Halvor Olsen Kaasene.

Losjerende i 1865: (Hans mor) Maria Nilsdatter, Pensionist og Enke (72).


Familie 28.
Verket 1865. "Wærksbrakken".

Her var oppført former Nils Evensen f. 15/4-1831 med familie. Se Familie 32b - Verket 1875.


Familie 29.
Verket 1865. "Wærksbrakken".

Her var oppført maskinarbeider Bent Pedersen med familie. Se Familie 10 - Verket 1845.


Familie 30.
Verket 1865. "Wærksbrakken".

Former
Hans Rasmussen fra Verket f. 2/2-1840, s.a. Rasmus Sørensen. Se Familie 16 - Verket 1835.
g. i Holla 28/12-1865 m. Anne Marie Pedersdatter fra Sagene f. 15/10-1841, d.a. Peder Eriksen. Se Familie 15 - Sagene 1835.
Forlovere: "Peder Eriksen Sagbruget og Søren Rasmussen Wærket."
1. Hanna Pauline Hansdatter f. 7/1-1867.

F.f. Former Hans Rasmussen Vrk. og Anne Marie Pedersdatters Hanna Pauline: Ingeborg Østend. Vrk., Karen Pedersd. Vrk., Peder Eriksen Saugb., Ole Pedersen Saugb., Andreas Pedersen Saugbr.


Denne lille familien er registrert som emigrert til USA i april 1868.

Hans mor, enke Kirsten Torstensdatter (65), bodde her i 1865.


Familie 31.
Verket 1865. "Wærksbrakken".

Her var oppført den aldrende "Opsynsmand" Jacob Larsen med hustru og ett pleiebarn. Se Familie 4 - Verket 1835.
Pleiesønn Anders Larsen(14). Født 22/10-1852, s.a. Lars Jacobsen og Ingeborg Andersdatter, som begge døde mens
Anders var bare en liten gutt. Anders vokste opp med sine besteforeldre på far-siden.


Familie 32.
Verket 1865. "Wærksbrakken".

Her var oppført former og maskinarbeider Tallak Jacobsen med familie. Se Familie 56b - Verket 1875.


Familie 33.
Verket 1865. "Wærksbrakken".

Jernverksarbeider
Gunder Jacobsen fra Verket f. 29/8-1831 d. 14/4-1888 på Verket av en nyresykdom, 57 år gml., s.a. oldermann Jacob Larsen. Se Familie 4 - Verket 1835.
g1g i Bamble 17/7-1853 m. enke Kirsten Margrethe Andersdatter fra Herre i Bamble f. 28/3-1820 d. 19/1-1885 på Verket av tæring, 64 år gml., d.a. Anders Johnsen Herre og Elisabeth Sørensdatter.
Forlovere: "Søren Andersen og Erik Hansen Herre."
g2g i Holla 28/12-1885 m. Andrine Nikoline Nilsdatter f. 28/3-1836* i Aker pr.gj. ved Oslo, d.a. uk. Nils Christensen.
Forlovere: "
Ole Gulliksen Sannerholt og Ole Gundersen Vrk."
1. Jacob Gundersen f. 19/9-1854 på Herre i Bamble.
2. Elise Gundersdatter f. 22/4-1857 på Verket g. i Holla 21/5-1880 m. snekker Johan Petter Pedersen fra Skien. Hun flytta til Skien med attest av 26/2-1801.
3. Ole Gundersen f. 9/4-1860 på Verket. Se Familie 35a - Verket 1891.
4. Anne Marie Gundersdatter f. 17/6-1863 på Verket.


F.f. Hammersvend Gunder Jacobsen Herre og Kirsten Margrethe Andersdatters Jacob: Kone Anne Kittilsd., Andrea Andersd., Gunder Jacobsen, Søren og Anders Anderssønner fra Herre.
F.f. 
Gunder Jacobsen Vrk. og Kirsten Magrethe Andersdatters Elise: Inger Nilsd. Vrk., Maren Tallaksd. Præstegaarden, Ole Jacobsen Vrk., John Larsen Vrk., Lars Johnsen Vrk.
F.f. Gunder Jacobsen Vrk. og Kirsten Magrethe Andersdatters 
Ole: Barnets Moder, Maria Tallaksd. Præstegaarden, Tallak Jacobsen Vrk., Hans Sondresen Saugbr., murer Ole Skjærbælg af Sverige.
F.f. 
Gunder Jacobsen Vrk. og Kirsten Andersdatters Anne Marie: Inger Nilsd. Vrk., Martine Olsd. Vrk., Ole Jacobsen Vrk., Abraham Olsen Vrk., Andreas Thomasen Vrk.

Man må i østre Porsgrunn kirkebøker for å finne beboere på Herre fra 1764 - 1840 og videre.

Kirsten Margrethe Andersdatter var enke etter Ole Andersen Schrøder (Skrøder). Hennes sønn fra første ekteskap var
Adolf Olsen f. ca. 1849 i Holmestrand.
Hennes mor bodde her i 1865: Enke Elisabeth Sørensdatter f. ca. 1791 i Bamble.

*Andrine Nikoline Nilsdatter ble født i Aker prestgjeld ved Kristiania. Det var nevnt ved vielsen at hun ble konfirmert i Holla
i ca. 1851. Etter å ha gått igjennom aktuelle konfirmasjoner, kan jeg ikke se dette stemmer, selv om hun bodde på Verket
før de ble gift.

Under folketellinga 1875 hadde de en gris.


Familie 34.
Verket 1865. "Wærksbrakken".

Her var oppført "Marsovnarbeider" Rasmus Johannessen Kabbe med familie. Se Familie 17 - Verket 1845.


Familie 35.
Verket 1865. "Wærksbrakken".

Her var oppført "Marsovnarbeider" Torbjørn Saamundsen med familie. Se Familie 13 - Verket 1845.


Familie 36.
Verket 1865. "Wærksbrakken".

Her var oppført enkemannen Ole Larsen Kamperhaug, som nå var dagarbeider. Se Familie 25 - Verket 1835.


Familie 37.
Verket 1865. "Wærksbrakken".

Former
John Tallaksen fra Verket f. 22/11-1831 d. 29/6-1906 på Verket av "Bronkit", s.a. Tallak Larsen. Se Familie 36 - Verket 1835.
g. i Holla 29/12-1858 m. Andrea Nilsdatter fra Ringsevja und. Søve f.10/5-1836 d. 7/11-1912 på Verket, som enke av alderdom, tilhørende DELK, d.a. Nils Olsen Tvedt.
Forlovere: "Gunder Gundersen Tvet og Ole Jacobsen Wærket."
1. Maren Thomine Johnsdatter f. 27/1-1859 g.m. former Abraham Andreassen. Se Familie 75a - Verket 1900.
2. Nils Johnsen f. 23/3-1861. Se Familie 65 - Verket 1910.
3. Lars Johnsen f. 8/12-1863.
4. Gunhild Johnsdatter f. 11/1-1866 g.m. Karl Pedersen. Se Familie 37 - Sagene 1910.

F.f. Værksarb. John Tallaksen Kaasa og Andrea Nilsdatters Maren Thomine: Gunnild Olsd. Kaasa, Maria Tallaksd. Præstegaarden, Ole Gundersen Tved, Jens Olsen Kaasa, Anders Pedersen Kaasa.
F.f. John Tallaksen Tvet og Andrea Nilsdatters 
Nils: Mari Nilsd. Kaasa, Maria Tallaksd. Præstegaarden, Ole Gundersen Tvet, Nils Kristophersen Vrk., Hans Sondresen Saugbr.
F.f. John Tallaksen Tvedt og Andrea Nilsdatters 
Lars: Maria Tallaksd. Sannerholt, Marthe Nilsd. Tvedt, Andreas Johnsen Bakken, Peder Andersen Kaasa, Christopher Nilsen Vrk.
F.f. John Tallaksen Vrk. og Andea Nilsdatters 
Gunnil: Aaste Nilsd. Vrk., Andrea Tallaksd. Furustul, Peder Andersen Kaasa, Ole Gundersen Holla, Hans Sondresen Saugbr.

John Tallaksen og kona ble begge i voksen alder med i Den Evangeliske Lutherske Kirke (DELK).

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Familie 38.
Verket 1865. "Wærksbrakken".

Her bodde: "Enke og pensjonist" Aslaug Hansdatter (63), født på Neperud under Verket 12/6-1803. Se Familie 36 - Verket 1822.
Det ser ikke ut som om denne Aslaug Hansdatter noensinne ble gift i Holla.

Aslaug Hansdatter fikk ei datter med matros Bernt Andreas Thygesen fra Larvik. Det var Inger Berntsdatter f. 4/5-1842.
Inger Berntsdatter ble g.m. Christen Andersen Kronborg. Se Familie 48e - Verket 1891.


Familie 39.
Verket 1865. "Wærksbrakken".

Her bodde: Ugift pensjonist Berthe Olsdatter (62), født i Holla 10/8-1808. Se Familie 27 - Verket 1801.


Familie 40.
Verket 1865. "Wærksbrakken".

Her var oppført maskinarbeider Ole Thomassen fra Ødegården med familie. Se familie 27a - Verket 1875.


Familie 41.
Verket 1865. "Wærksbrakken".

Her var oppført Enke og pensjonist Kirstine Jørgensdatter (70) (Christine Jørgensdatter) f. ca. 1795. Se Familie 61 - Verket 1822.


Familie 42.
Verket 1865. "Wærksbrakken".

Her var oppført sagarbeider ved verket, Gunder Christophersen (Gunder Kristoffersen) med familie. Se Familie 48g - Verket 1891.


Familie 43.
Verket 1865. "Wærksbrakken".

Her var oppført enke og pensjonist Kirsten Tollefsdatter, enke etter Christopher Hansen. Se Familie 9 - Verket 1835.

Sammen med henne i desember 1865:
Sønn: Andreas Christophersen (15).
Datter: Kari Christophersdatter (34). Ugift.
Datter: Else Maria Christophersdatter (31) og hennes datter Karoline Karlsdatter (5).
Alle født i Holla.


Familie 44.
Verket 1865. "Wærksbrakken".

Former
Aasmund Gundersen (Osmund Gundersen) fra Verket f. 14/9-1837 d. 18/6-1902 på Verket av "Tæring", s.a. Gunder Nilsen. Se Familie 39 - Verket 1835.
g. i Holla 27/4-1860 m. Anne Jahnsdatter fra Verket (Anne Gundersen) f. 28/4-1839 d. 2/8-1920 på Verket av "Hjerneslag"., d.a. Jahn Bentsen. Se Familie 8 - Verket 1835.
Forlovere: "Gunder Nilsen Wærket og Andreas Andersen Wærket."
1. Gunder Aasmundsen f. 13/9-1860. Se Familie 111 - Verket 1910.
2. Maren Sørine Aasmundsdatter f. 6/1-1863.
3. Maren Severine Aasmundsdatter f. 5/11-1864 g.m. enkemann Saamund Andersen. Se Familie 10 - Verket 1910.
4. Jørgen Aasmundsen f. 16/8-1867. Former ved støperiet i 1891. Se Familie 39d - Verket 1920.
5. Bent Aasmundsen f. 19/11-1869. Former ved støperiet i 1891. Se Familie 132 - Verket 1910.
6. Karen Marie Aasmundsen f. 18/4-1872 g.m. Andreas Thomassen. Se Familie 39 - Verket 1910.
7. Olaus Severin Aasmundsen f. 7/9-1874. Arbeider ved jernverket i 1891. Se Familie 11a - Verket 1920.
8. Andreas f. 28/11-1876 d. 2/2-1877 på Verket, 9 uger gml.
9. Andreas f. 23/1-1878 d. 21/2-1878 på Verket.
10. Aasmund Aasmundsen f. 23/4-1879. Former i 1900. Se Familie 10a - Verket 1920.
11. Anthon Edvard Aasmundsen f. 3/3-1882. Se Familie 97 - Verket 1910.

F.f. Aasmund Gundersen Vrk. og Anne Jahnsdatters Gunder: Johanne Johnsd. Vrk., Maren Anne Gundersd. Vrk., Gunder Nilsen Vrk., Andreas Abrahamsen Vrk., Nils Andersen Vrk.
F.f. Aasmund Gundersen Vrk. og Anne Jahnsdatters 
Maren Sørine: Maren Jahnsd. Vrk., Petra Anne Pedersd. Lundefaret, Nils Andersen Vrk., Andreas Abrahamsen Vrk., Jacob Petter Gundersen Vrk.
F.f. Aasmund Gundersen Vrk. og Anne Jahnsdatters 
Maren Sørine: Ingeborg Gundersd. Vrk., Maren Anne Gundersd. Vrk., Gunder Nilsen, Nils Andersen og Jacob Petter Gundersen Vrk.
F.f. Former Osmund Gundersen Vrk. og Anne Jahnsdatters 
Jørgen: Andrea Olsd. Søvedalen, Maren Anne Gundersd. Søve, Andreas Abrahamsen Vrk., Nils Gundersen Vrk., Jacob Petter Gundersen Vrk.
F.f. Aasmund Gundersen Vrk. og Anne Jahnsdatters 
Bent: Ingeborg Gundersd. Vrk., Anne Johannesd. Vrk., Nils Andersen af Porsgrund, Jacob Petter Gundersen Vrk., Jahn Bentsen Vrk.
F.f. Aasmund Gundersen Thorsnæs og Anne Jahnsdatters 
Karen Marie: Marthe Nilsd. Vrk., Anne Johannesd. Sandbakken, Anders Johannesen Sandbakken, Jacob Petter Gundersen Vrk., Jahn Bentsen Vrk., Abraham Andreassen Vrk.
F.f. Former Aasmund Gundersen Vrk. og Anne Jahnsdatters 
Olaus Severin: Maren Anne Gundersd. Vrk., Jørgine Nilsd. Vrk., Andreas Abrahamsen Vrk., Jacob Petter Gundersen Vrk., Abraham Andreassen og Ole Bentsen Vrk.
F.f. Former Aasmund Gundersen Vrk. og Anne Jahnsdatters 
Andreas: Anne Johannesd. Vrk., Kirstine Andreasd. Vrk., Anders Johannesen Vrk., Gunder Andreasen Vrk., John Nilsen Vrk.
F.f. Former Aasmund Gundersen Vrk. og Anne Jahnsdatters 
Andreas: (Ingen faddere), hjemmedøbt af Nils Evensen. Død uden at komme i kirken.
F.f. Former Aasmund Gundersen Vrk. og Anne Jahnsdatters 
Aasmund: Andrea Jahnsd., Thomine Tallaksd., Nils Gundersen, Anders Johannesen, Abraham Andreassen, Gunder Aasmundsen. Alle af Værket.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Familie 45.
Verket 1865. "Wærksbrakken". Samme hus som ovenfor.

Her var oppført enke og pensjonist Maren Aasmundsdatter (Maren Sørine Aasmundsdatter f. ca. 1806). Hun var enke etter Gunder Nilsen. Se Familie 39 - Verket 1835.

Sammen med henne i desember 1865:
Sønn: Jacob Petter Gundersen f. ca. 1847. Former i 1865.
Datter: Anne Maria Gundersdatter f. ca. 1854.


Familie 46.
Verket 1865. "Wærksbrakken".

Her var oppført Jahn Bentsen og hustru. Se Familie 8 - Verket 1835.


Familie 47.
Verket 1865. "Wærksbrakken".

Her var oppført enkemannen Thomas Bentsen med sin datter Ingeborg Thomasdatter. Se Familie 22 - Verket 1822.


Familie 48.
Verket 1865. "Godjord".

Former
Andreas Hansen Dammen (Andreas Dammen) f. 20/11-1830 d. 16/9-1914 i Olines hus på Øvre Verket av "Kræft", s.a. Hans Tolfsen Dammen. Se Familie 49 - Verket 1835.
g1g i Holla 30/5-1856 m. Inger Andrea Olsdatter fra Verket f. 13/1-1829 d. 1/10-1858 på "Godjord 4de dag efter Barselseng.", d.a. Ole Larsen Kamperhoug. Se Familie 25 - Verket 1835.
Forlovere: "Thore Pedersen Wærket og Torbjørn Sommundsen Wærket."
g2g i Holla 18/8-1861 m. Maria Tronsdatter fra Haugen under Eie nedre f. 9/2-1836 på "Venrad" (Veirød?) i Bø prestegjeld d. 24/9-1907 på Verket av slag, d.a. Tron Pedersen Haugen.
Forlovere: "Hans Tolfsen Dammen og Tron P. Hougen."
1. Hans Odin Andreassen f. 16/1-1857. Se Familie 25a - Verket 1920.
2. Ingvar Andreas Andreassen f. 26/9-1858 på 
Godjord.

F.f. Andreas Hansen Vrk. og Inger Andrea Olsdatters Hans Odin: Anne Hansd. Vrk., Berthe Maria Olsd. Vrk., Torer Pedersen, Ole Larsen og Lars Pedersen, alle af Værket.
F.f. Wærksarbeider Andreas Hansen Godjord og afdøde Inger Andrea Olsdatters 
Ingvar Andreas: Anne Hansd. Vrk., Maren Hansd. Dammen, Hans Tolfsen Dammen, Torbjørn Saamundsen Vrk., Lars Pedersen Vrk.
 

Enkemannen Andreas Hansen på Verket ble den 24. juni 1861 far til et barn, Carl Andreas Andreassen.
Mora var "pige" Berthe Maria Olsdatter på Verket. Se nedenfor.

Kilde
: Holla kirkebok.
Født 
24/6-1861, Holden. Uægte. Carl Andreas. Pige Berthe Maria Olsd. Vrk. og opgiven Barnefader Enkemand Andreas Hansen Vrk.
Faddere: Andrea Johnsd. Holla, Maren Johnsd. Vrk., Nils Pedersen Vrk., Andreas Evensen Ringsevje, Lars Johnsen Vrk.


Dette barnet skrev seg i voksen alder for Karl Andreas Andreassen og begynte tidlig å arbeide på verket. Se Familie 40 - Verket 1910.

Denne familien bodde her også 10 år senere. Begge hans sønner bodde fremdeles hjemme.
Det ble ingen barn i andre ekteskap.

På sine gamle dager bodde Andreas Hansen Dammen i Olines hus på Øvre Verket med den ugifte husholdersken Anne Halvorsdatter fra
Verket f. 25/4-1845 d. 19/10-1918 på Amtssykehuset i Solum av "Kræft". Det var da nevnt at hun tilhørte "Frimenigheten".
På ukjent tidspunkt ble det reist et jernkors etter henne på Kronborg gamle. Korset er trolig støpt på jernverket og inneholder feil fødselsdato,
men riktig dødsdato. På korset ble hun kalt: "Anne Halvorsen Febakke". Hva "Febakke" kommer av i denne sammenheng er meg ubekjent. G.S.

Anne Halvorsdatter var datter av havearbeider Halvor Halvorsen på Verket. Se Familie 47 - Verket 1835.
 

KildeDu slette ti' av Einar Jespersen (1904-1991). Utgiver: Holla Historielag 1980.
"Andreas Dammen var nærmeste nabo (på øvre verket da E. Jespersen vokste opp). Jeg kan ikke huske Andreas annet enn som en koselig gubbe med hvitt skjegg. Sommerstid satt han for det meste på trammen sin og sa svært lite. Han var ikke helt frisk. Husholdersken hans het Anne Halvorsdatter, men vi sa bare Anne Dammen. Det klarte seg. Anne tilhørte 'Tørklemenigheten' (Den evangeliske Lutherske kirke - DELK). Hun sang Kingos salmer med skjelvende røst og var bare snill. Unntagen når vi gikk julebukk, da var hun sint. - Gå ut herifrå born, sa hun - dere går djevelens ærend. Anne hadde sukkersyke og hadde fått det råd av doktor Backe at hun skulle ta en konjakker om dagen. Det var godt for helsa. Men det skulle være orn'tlig vare, sa Backe. Det var skipper Jørgen Næset,  'Jør'n på Gvarv', som vi sa, som besørget innkjøpet av Anne utskeielser. Klokka ni om mårran gikk Anne ned på brygga, leverte Jør'n fem kroner over rekka, og klokka fem om ettermiddagen kunne hun hente brygget. Anne strøk papiret  av flaska, holdt den opp mot lyset og sa, - M'jo, de e' rette slage, og Jør'n nikket og samtykket.
Utpå sommeren ble Andreas dårligere. Han orket ikke å sitte på trammen lenger, men var havnet i senga. Anne gikk til og fra med dråper og drikke, og somme tider satt hun ved senga og leste i postillen (boka de brukte i menigheten hun var med i), mens Andreas lå med foldede hender og forsøkte å følge med.
Vi unger holdt det gående med leik og skrål som før inntil Anne kom ut på trammen og sa at: - nå måtte vi vara snille born for nå ligger Andreas på 'det siste'. Vi skjønte ikke det der med 'å ligge på det siste', men av Annes bedrøvelige ansikt og tårene som rant rant nedover de skrukkede kinn, skjønte vi at dette var alvorlig, så vi trakk oss tilbake. Dagen etter var Andreas død. Gjennom den åpne døra så vi kista sto midt på gulvet. Og Anna sa at nå måtte vi komme inn og se hvor pent Andreas lå. Vi hadde aldri før sett døden på nært hold, og litt redde var vi jo. Men nysgjerrigheten tok overhånd, og vi snek oss bort til kista. Der lå Andreas i et hvitt klede. Det hvite skjegget lå utover brystet og i de foldede hendene hans hadde Anne stukket grener av mørtelen sin. Det var litt nifst, men da Anne sa at nå hviler Andreas i Guds hender og har det bare godt, så syntes vi ikke at det var så vondt å dø likevel."

 


Familie 49.
Verket 1865. "Dophen Plads" (Daapan) under Tveit.

Her var oppført snekker Thomas Rasmussen med familie. Se Familie 1 - Verket 1845.


Familie 50.
Verket 1865. "Dophen Plads" under Tveit.

Her var oppført former 
Nils Gundersen med familie. Se Familie 9b - Verket 1875.


Familie 51.
Verket 1865. "Tintholt".

Former
Hans Petter Hansen fra Verket f. 21/11-1828 d. 28/1-1875 på Verket, 47 år gml., s.a. Hans Hansen Tintholt. Se Familie 17 - Verket 1835.
g. i Holla 29/12-1863 m. "iglekone" Andrea Tollefsdatter fra Verket f. 25/5-1837 d. 3/11-1923 på Verket som "Enke Andrea Hansen", d.a. Tollef Larsen. Se Familie 48 - Verket 1835.
Forlovere: "Søren Rasmussen Værket og Lars Tollefsen Evjen."
1. Hans Ingvald Hansen f. 15/10-1864.
2. Thora Marie Hansdatter f. 17/10-1866.
3. Hans Hansen f. 28/2-1869.
4. Sofie Christine Hansdatter f. 16/3-1871.
5. Herman Andreas Hansen (Herman Hansen) f. 10/5-1872. Se Familie 63 - Verket 1910.
6. Christian Samuel Hansen (Kristian Samuel Hansen - Kristian Hansen) f. 29/8-1874. Se Familie 62 - Verket 1900.

F.f. Hans Petter Hansen Vrk. og Andrea Tollevsdatters Hans Ingvald: Berthe Svennungsd. Heisholt, Margith Halvorsd. Sannæs, Hans Tintholt Vrk., Søren Rasmussen Vrk., Kristofer Hansen Saugbr.
F.f. 
Hans Petter Hansen Vrk. og Andrea Tollefsdatters Thora Marie: Maren Tollefsd. Vrk., Karen Tollefsd. Holla, Hans Tintholt, Skolelærer Christoffer Hansen Uhlefos Saugbr., Andreas Tollefsen Heisholt.
F.f. Hans Petter Hanssen Vrk. og Andrea Tollefsdatters 
Hans: Margith Halvorsd. Vrk., Karen Tollefsd. Holla, Hans Hansen Tintholt Vrk., Ole Jacobsen Vrk., Søren Rasmussen Vrk., Rasmus Sørensen Vrk.
F.f. Wærksarb. Hans Petter Hansen Vrk. og Andrea Tollefsdatters 
Sophie Christine: Karen Svennungsd. Præstsagen, Karen Tollefsd. Holla, Søren Rasmussen Vrk., John Johnsen Vrk., Tollef Larsen Vrk.
F.f. Hans Petter Hansen Vrk. og Andrea Tollefsdatters 
Herman Andreas: Margith Halvorsd. Vrk., Karen Tollefsd. Holla, Lars Tollefsen Vrk., Søren Rasmussen Vrk., Rasmus Sørensen Vrk.
F.f. Hans Petter Hansen Vrk. og Andrea Tollefsdatters 
Christian Samuel: Berthe Svennungsd. Heisholt, Karen Tollefsd. Vrk., Søren Rasmussen Vrk., Christoffer Hansen Vrk., Tollef Larsen Præstsagen.

Hans far, enkemann og spikersmed Hans Hansen Tintholt, bodde også her i 1865. Faren døde
her den 3/10-1873. "Enkemand Hans Hansen Tintholt, 70, Værket."

Se også Familie 9a - Verket 1875.


Familie 52.
Verket 1865. "Tintholt".

Her var oppført former John Johnsen f. 25/8-1831, med familie. Se Familie 49a - Verket 1891.


Familie 53.
Verket 1865. "Tintholt".

Sagmester
Nils Olsen fra Sagene f. 3/10-1831, s.a. Ole Nilsen. Se Familie 26 - Sagene 1822.
g. i Holla 20/10-1857 m. Marie Nilsdatter (Maren Nilsdatter) fra Jøntvedt f. 29/6-1828, d.a. Nils Arvesen Jøntvedt.
Forlovere: "Anders Trondsen Værket og Gunder Jensen Præstgrav."
1. Ole Nilsen f. 31/7-1858.
2. Anne Nilsdatter f. 13/9-1860.
3. Nils Nilsen f. 30/7-1863.
4. Andreas Nilsen f. 14/11-1865.

F.f. Nils Olsen Vrk. og Mari Nilsdatters Ole: Berthe Nilsd. Præstgrav, Kirsti Olsd. Præstgrav, Halvor Halvorsen Vrk., Gunder Jensen Præstgrav, Nils Evensen Værket.
F.f. Nils Olsen Vrk. og Mari Nilsdatters 
Anne: Kirsti Olsd. Vrk., Mari Olsd. Roligheden, Halvor Halvorsen Vrk., Nils Evensen Vrk., Andreas Olsen Vrk.
F.f. Nils Olsen Vrk. og Mari Nilsdatters 
Nils: Aaste Halvorsd. Saugbr., Maren Pedersd. Præstegaarden (Præstgrav?), Nils Gundersen Vrk., Nils Evensen Vrk., Andreas Olsen Vrk.
F.f. Nils Olsen og Mari Nilsdatters 
Andreas: Kirsti Olsd. Vrk., Maren Pedersd. Kaasa, Gunder Jensen Præstgrav, Nils Evensen Vrk., Andreas Olsen Vrk.

Denne familien emigrerte, trolig til Amerika, våren 1866 med presteattest av 24/3-1866.


Familie 54.
Verket 1865. "Tintholt".

Her var oppført marsovnarbeider Peder Larsen og frue. Se Familie 33 - Verket 1835.

Vi tar med Ole Gjermundsen Evje, som var gift med datteren her:

Ole Gjermundsen Evje fra Evje under Baksås f. 28/12-1832 d. 20/6-1869 på "Eviekaas" av "Lungebetændelse", s.a. Gjermund Olsen Evje.
g. i Holla
18/7-1863 m. Maren Turine Pedersdatter f. 9/3-1834, d.a. Peder Larsen (ovenfor).
1. Gjermund Olsen f. 24/3-1864. Se

F.f. Ole Gjermundsen Eie (Evie) og Maren Thorine Pedersdatters Gjermund: Anne Gunnuldsd. Vrk., Liv Nilsmundsd. Eie, Gjermund Eie, Peder Larsen Vrk., Even Gjermundsen Ulefos.

Maren Turine og sønnen Gjermund Olsen bodde i 1875 på Verket hos former Bent Thomassen og familien. Se Familie 36 - Verket 1875.
I januar 1891 bodde de også på Verket.


Familie 55.
Verket 1865. "Tintholt".

Her var oppført former Lars Pedersen med familie. Se Familie 39a - Verket 1891.


Familie 56.
Verket 1865. "Tintholt".

Her var oppført sagmester Hans Andreas Jensen med familie. Se Familie 15a - Verket 1875.


Familie 57.
Verket 1865. Sandbakken Plads.

Her var oppført former Gunder Hansen Sandbakken f. 13/4-1840, med familie. Se Familie 18b - Verket 1875.

Losjerende her i 1865: Hans brødre; former Martinius Hansen (21) og Hans Hansen (13).
Se hvor de kom fra: Familie 4 - Verket 1845.


Familie 58.
Verket 1865. Sandbakken Plads. Trolig samme bolig som ovenfor.

Her var oppført ugift maskinarbeider Ole Hansen (25) fra Verket, s.a. Hans Gundersen (se hans brødre ovenfor). Se Familie 21 - Verket 1875.


Familie 59.
Verket 1865. Sandbakken Plads.

Sagmester
Anund Olsen Sandbakken fra Hagen under Hegland i Lunde i Bø pr.gjeld f. 10/7-1824 d. 24/2-1915 som enkemann på Sandbakken av alderdom, s.a. Ole Halvorsen Hagen under Hegland i Lunde og Kari Anundsdatter.
g. i Holla 13/5-1853 m. Anne Nilsdatter fra Hegna under Håtveit store f. 15/9-1826 d. 8/4-1898 på Sandbakken (Verket) "af kræft", d.a. postmand Nils Nilsen Hægnen.
Forlovere: "
Nils Rasmussen Rønningen og Anders Pedersen Brøndalen."
1. Karen Anundsdatter f. 9/7-1853 g.m. former Anders Olsen Kronborg. Se Familie 1 - Verket 1910.
2. Nils f. 5/4-1856 d. 21/10-1857 på Verket av "kighoste", 1 1/2 år gml..
3. Nils Anundsen f. 7/8-1858. Se Familie 37a - Verket 1900.
4. Ole Anundsen f. 21/11-1861. Se Familie 15c - Verket 1891.
5. Andreas Anundsen f. 17/10-1864. Se Familie 125 - Verket 1910.
6. Anthon Anundsen f. 3/7-1869.


F.f. Tjenestekarl Anund Olsen Wrk. og Anne Nilsdatters Karen: Kirsti Nilsd. Brøndalen, Ingebor Olsd. Wrk., Anders Pedersen Brøndalen, Halvor Olsen Brukaasen, Nils Nilsen Hægnen.
F.f. Anund Olsen Vrk. og Anne Nilsdatters 
Nils: Kirsti Nilsd. Hægna, Gunnild Nilsd. Kaasa, Anders Pedersen Hægna, Johannes Olsen Vrk., Nils Nilsen Hægna.
F.f. Anund Olsen Vrk. og Anne Nilsdatters 
Nils: Kirsti Nilsd. Hægna, Gunnild Nilsd. Hægna, Anders Pedersen Hægna, Halvor Olsen Vrk., Nils Nilsen Hægna.
F.f. Arbeider Anund Olsen Vrk. og Anne Nilsdatters 
Ole: Gunnild Nilsd. Røgstuen, Inger Johnsd. Præstegaarden, Anders Pedersen Hægna, Peder Pedersen Røgstuen, Nils Nilsen Hægna.
F.f. Anund Olsen Vrk. og Anne Nilsdatters 
Andreas: Gunnil Nilsd. Røgstuen, Anne Halvorsd. Vrk., Peder Pedersen Røgstuen, Anders Pedersen Hægna, Abraham Olsen Vrk.
F.f. Anund Olsen Vrk. og Anne Nilsdatters 
Anton: Inger Johnsd. Hægna, Anne Halvorsd. Vrk., Anders Pedersen Hægna, Peder Andersen ditto, Barnets Fader.

Ved Anund Olsens begravelses-innføring i kirkeboka, var det nevnt at han da var medlem i den "Evangeliske Lutherske Dissentermenighed."
Dessuten var det nevnt en fødselsdato på han, ved begravelsen, som ikke stemmer med det som tidligere var oppgitt: "10/6-1823". Dette er feil.


Familie 60.
Verket 1865. Sandbakken Plads.

Her var oppført Thomas Nilsen (65) med familie. Se Familie 29a - Verket 1835.


Familie 61.
Verket 1865. Sandbakken Plads.

Her var oppført enka Ingeborg Jensdatter og barna etter Erik Andersen. Se Familie 42 - Verket 1835.


Familie 62.
Verket 1865. Sandbakken Plads.

Her var oppført former Christian Fredrik Evensen med familie. Se Familie 11a - Verket 1875.


Familie 63.
Verket 1865. Sandbakken Plads.

Her var oppført enke og pensjonist Karen Halvorsdatter f. ca. 1795 i Holla. Se Familie 62 - Verket 1822.


Familie 64.
Verket 1865. Sandbakken Plads.

Her var oppført enke og pensjonist Kirsten Halvorsdatter f. ca. 1794 "i Holla". Hvem er dette?


Familie 65.
Verket 1865. Sandbakken Plads.

Sagarbeider på Verket
Ole Olsen fra Verket f. 27/12-1831 d. 26/3-1871 på Verket, s.a. Berthe Olsdatter Verket og Ole Olsen Kleven fra Skien.
g. i Holla 12/5-1858 m. enke Anne Andersdatter fra Bosli und. M. Namløs f. 15/7-1821 i Kleivsgate under Bø i Helgen d. 13/8-1869 på Verket av "Tæring.", d.a. Anders Halvorsen Boslie.
Forlovere: "
Thor Pedersen Værket og Gullik Kristensen Wærket."
1. Berthe Marie Olsdatter f. 6/6-1859. Konf. i Holla i 1874. Da var begge foreldrene døde.

 F.f. Værksarb. Ole Olsen Vrk. og Anne Andersdatters Birthe Maria: Mari Pedersd. Vrk., Ingebor Andersd. ditto, Thor Pedersen Vrk., Anders Halvorsen Stigen, Nils Nilsen Vrk.

Anne Andersdatter var tidligere gift med Anders Larsen fra Verket. Se Familie 28 - Verket 1845.


Familie 66.
Verket 1865. Sandbakken Plads.

Her var oppført verksarbeider Ole Olsen Skaardal med familie. Se Jernverksv. 7 på Øvre Verket.


Familie 67.
Verket 1865. Sandbakken Plads.

Maskinarbeider, marsovnarbeider
Brynild Jensen fra Verket f. 25/12-1822 d. 9/3-1870 på Verket av nervefeber, 48 år gml., s.a. Jens Brynildsen. Se Familie 31 - Verket 1822.
g. i Helgen 10/11-1848 m. Maren Pedersdatter (Mari Pedersdatter) fra Bjerkholt under Stenstadvalen f. 3/9-1822, d.a. Peder Larsen Bjærkholt.
Forlovere: "Ole Gjertsen og Hans Hansen Værket."
1. Jens Brynildsen f. 29/11-1848. Se Familie 35 - Sagene 1875.
2. Peder Brynildsen f. 19/2-1851 d. 5/11-1873 på Verket, 23 år gml. Marsovnarbeider i 1865.
3. Martinius f. 15/2-1853 d. 29/11-1854 på Verket, 2 år gml.
4. Maren Gurine Brynildsdatter f. 20/10-1854.
5. Gunhild Brynildsdatter f. 24/3-1857.
6. Karen f. 18/11-1860 d. 17/2-1862 på Verket.
7. Andreas Brynildsen f. 14/9-1862.
8. Karen f. 17/12-1865.

F.f. Wærksarbeider Brynnild Jensen og Mari Pedersdatters Jens: Anne Pedersd. Wrk., Gunnild Maria Jensd. Wrk., Hans Hansen, Sivert Pedersen og Andreas Pedersen, alle af Wærket.
F.f. 
Wærksarbeider Brynnild Jensen og Mari Pedersdatters Peder: Anne Pedersd. Wrk., Anne Pedersd. Søwe, Jens Brynnildsen Wrk., Sivert Pedersen Wrk., Anders Pedersen Bjærkholt.
F.f. Brynnild Jensen Wrk. og Mari Pedersdatters 
Martinius: Ingebor Pedersd. Helgenskoven, Anne Pedersd. Wrk., Jens Brynnildsen Wrk., Sivert Pedersen Wrk., Anders Pedersen Bjærkholt.
F.f. Værksarb. Brynnild Jensen og Mari Pedersdatters 
Maren Gurine: Anne Pedersd. Vrk., Kirsti Henriksd. Vrk., Hans Hansen Vrk., Lars Hansen Skougen, Anders Pedersen Bjærkholt.
F.f. Brynnild Jensens Vrk. og Mari Pedersdatters 
Gunnild: Anne Pedersd. Vrk., Kirsti Pedersd. Bjærkholt, Jens Brynnildsen Vrk., Hans Hansen Vrk., Nils Evensen Ringsevjen.
F.f. Brynnild Jensen Vrk. og Mari Pedersdatters 
Karen: Anne Larsd. Vrk., Berthe M. Olsd. Vrk., Hans Asgjærsen Vrk., Christian Evensen Vrk., Johannes Evensen Vrk.
F.f. Brynnil Jensen Vrk. og Mari Pedersdatters 
Andreas: Andrea Olsd. Vrk., Johanne Thomasd. Vrk., Johannes Olsen Vrk., Ole Olsen Vrk., Lars Andersen Vrk.
F.f. Smed Brynnil Jensen Vrk. og Mari Pedersdatters 
Karen: Barnets Moder, Berte M. Andersd. Vrk., Hans Hansen Vrk., Peder Hansen Vrk., Jens Brynnildsen Vrk. junior.

Beboer her i 1865: Enkemann og pensjonist Jens Brynildsen. Barnas farfar.


Familie 68.
Verket 1865. Sandbakken Plads.

Former
Bent Thomassen fra Verket 
f. 5/8-1831 d. etter 1889 i USA, s.a. Thomas Bentsen. Se Familie 22 - Verket 1822.
g. i Holla 28/5-1855 m. Kirsti Henriksdatter fra Verket f. 21/12-1826 på Hørteverket i Bø prestegjeld d. 1/2-1889 på Verket av "Bronkit.", d.a. smed Henrik Clausen. Se Familie 50 - Verket 1822.
1. Thomas Bentsen f. 25/7-1856. Registrert som former Thomas Bentzen (25), emigrert til Carson, Minnesota med "S/S Angelo" den 30/10-1880.
2. Henrik Marthinius Bentsen f. 5/10-1859. Registrert som arb. Henrik Martinius Bentsen,  til Eau Claire, Wisconsin, USA med "S/S Angelo" den 30/3-1881.
3. Inger Bentsdatter f. 12/7-1862 d. 19/11-1887 på Verket, som pige, av "Mavetæring."
4. Martinius Bentsen f. 7/8-1865. Registrert som arb. Martinius Bentsen (20), til Minneapolis, Minnesota med "S/S Geisir" den 28/5-1885. Biletten var forhåndsbetalt.

F.f. Bent Thomasen Vrk. og Kirsti Henriksdatters Thomas: Anne Christophersd. Vrk., Mari Nilsd. Saugbr., Thomas Bentsen Vrk., Bent Jahnsen Vrk., Lars Thomasen Vrk.
F.f. Bent Thomasen Vrk. og Kirsti Henriksdatters Henrik Marthinius: Anne Henriksd. Vrk., Maren Anne Thomasd. Vrk., Thomas Bentsen Vrk., Ole Gundersen Vrk., Jens Eriksen Vrk.
F.f. Bent Thomassen Vrk. og Kirsti Henriksdatters Inger: Anne Hendriksd. Vrk., Mari Nilsd. Saugbr., Ole Gundersen Vrk., Osmund Gundersen ditto, Johannes Olsen Vrk.
F.f. Bent Thomasen Vrk. og Kirsti Henriksdatters Martinius: Karine Thomasd. fra Arendal, Maren Nilsd. Saugbr., Clemet Olsen Kaasen, Ole Tronsen Vrk., Bent Thomassen Vrk. junior.


Hennes gamle foreldre bodde her i 1865.

Kilde: Emigranter fra Holla (Nils Buverud).
Enkemann og former Bent Thomassen (55) er registrert som passasjer på Germania - Rollo, Red Star line, den 5/7-1889.
Reisemålet var New York og biletten var forhåndsbetalt.
Det kan se ut som om enka Maria Reiersen (54 år) var med på samme reise.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Familie 69.
Verket 1865. Sandbakken Plads.

Her var oppført maskinarbeider og enkemann Thomas Larsen og 4 barn. Se Familie 37 - Verket 1845.


Familie 70.
Verket 1865. Sandbakken Plads.

Her var oppført enka Kari Johnsdatter (54), Pensionist (enke etter Tallak Larsen), og hennes datter Anne Tallaksdatter f. 27/6-1851. Se Familie 36 - Verket 1835.


Familie 71.
Verket 1865. Sandbakken Plads.

Her var oppført marsovnarbeider Even Olsen Skordal med familie. Se Familie 35 - Verket 1875.


Familie 72.
Verket 1865. Bakken Plads.

Verksarbeider, oldermann
Andreas Johnsen Bakken fra Sagene f. 22/12-1815 d. 10/7-1881 på Bakken av en nyresykdom, 65 år, s.a. John Bentsen. Se Familie 23 - Sagene 1822.
g1g i Holla 20/6-1842 m. Anne Johnsdatter fra Sagene f. 3/10-1816 d. 27/1-1850 på Verket av "Blodstyrtning", 32 år, d.a. Jon Nilsen. Se Familie 38 - Sagene 1822.
Forlovere: "Nils Rasmussen Bergkaasen og Peder Thygesen Saugbruget."
g2g i Holla 3/9-1854 m. Ingeborg Johnsdatter fra Sagene f. 26/10-1827 d. 2/4-1874 på Verket, d.a. Jon Nilsen. Se Familie 38 - Sagene 1822.
Forlovere: "Anders Tronsen Værket og Gunder Hansen Sannæsmoen."
1. John f. 19/12-1845 d. 7/1-1854 på Bakken pr. Værket.
2. Hans Andreassen f. 28/2-1848. Sagarbeider boende hjemme i 1865.
Barn i 2. ekteskap:
3. John Andreassen f. 7/11-1854. Se Familie 63a - Verket 1891.
4. Andreas Andreassen f. 1/9-1856 g. i Holla 11/10-1878 m. Jørgine Olsdatter Kaasene. Se Familie103 - Verket 1865.
5. Julette Marie Andreasdatter f. 30/11-1858 g.m. Hans Odin Andreasen. Se Familie 123 - Verket 1910.
6. Johannes Andreassen f. 5/10-1860. Se Familie 63b - Verket 1891.
7. Isak (tvilling) f. 3/2-1863.
8. Jakob Andreassen (tvilling) f. 3/2-1863. Se Familie 81 - Verket 1910.
9. Anne Elise Andreasdatter f. 16/1-1865.
0. Dødfødt drengebarn (tvilling) f. 27/5-1868 på Bakken.
10. Isak (tvilling) f. 27/5-1868 d. 27/5-1868 "1/4 time." Kun hjemmedøpt.
Bruker 1842.

F.f. Wærksarbeider Andreas Johnsen Bakken og Anne Johnsdatters John: Magrethe Johnsd. Jøntved, Ingeborg Johnsd. Bakken, Niels Rønningen, Hans Rasmussen Wrk., Halvor Thygesen Sannerholt, Anders Trondsen Saugbruget.
F.f. Saugmester Andreas Johnsen Bakken og Anne Johnsdatters Hans: Marie Thorsd. Wrk., Johanne Johnsd. Wrk., Gunder Hansen Jøntved, Anders Tronsen Wrk., Andreas Rasmussen Wrk.
F.f. Andreas Johnsen Bakken og Ingeborg Johnsdatters John: Johanne Johnsd. Vrk., Mari Nilsd. Vrk., Halvor Halvorsen Vrk., Gunder Hansen Sannæsmoen, John Tallaksen Briskemyr.
F.f. Andreas Johnsen Bakken og Ingebor Johnsdatters Andreas: Anne Nilsd. Vrk., Anne Nilsd. Saugbr., Nils Gundersen Vrk., Gunder Hansen Sannæsmoen, Christian Nilsen Steensrud.
F.f. Værksarb. Andreas Johnsen Bakken og Ingebor Johnsdatters Juliette Marie: Johanne Johnsd. Vrk., Johanne Nilsd. Saugbr., Gunder Hansen Sannæsmoen, Hans Gundersen ditto, Nils Andreasen Bakken.
F.f. Andreas Johnsen Bakken og Ingebor Johnsdatters Johannes: Johanne Johnsd. Vrk., Maria Tallaksd. Præstegaarden, Nils Pedersen Vrk., Hans Sondresen Saugbr., Andreas Olsen Vrk.
F.f. Værksarb. Andreas Johnsen Bakken og Ingeborg Johnsdatters Isak (og Jakob): Andrea Nilsd. Tvedt, Lisa Johannesd. Vrk., Anders Tronsen Vrk., Jørgen Ingebretsen Vrk., John Tallaksen Tvedt.
F.f. Værksarb. Andreas Johnsen Bakken og Ingeborg Johnsdatters (Isak og) Jakob: Johanne Nilsd. Saugbr., Andrea Tallaksd. Bakken, Jakob Peter Thomassen Vrk., Hans Andreassen Bakken.
F.f.
Andreas Johnsen Bakken under Vrk. og Ingeborg Johnsdatters Anne Elise: Ingeborg Olsd. Vrk., Johanne Maria Gundersd. Bakken, Anders Tronsen Vrk., Jørgen Ingebretsen Vrk., Hans Andreassen Bakken.

Da Andreas Johnsens første kone Anne døde i 1850, gifta han seg 4 år senere med hennes søster Ingeborg.
En ikke helt uvanlig tradisjon "i gamle dager".

Se Bakken under Prestegården.

Se også Familie 4 - Verket 1875.


Familie 73.
Verket 1865. Bakken Plads.

Sagmester
Jacob Petter Thomassen fra Verket f. 14/12-1835, s.a. Thomas Pedersen. Se Familie 44 - Verket 1835.
g. i Holla 30/5-1863 m. Gunnild Nilsdatter fra Verket f. 30/5-1843, d.a. Nils Christophersen. Se Familie 7 - Verket 1845.
Forlovere: "
Ole Gundersen Tvedt og Andreas Johnsen Vrk., Kronborg."
1. Kirstine Marie Jacobsdatter f. 26/1-1864.
2. Theodor Jacobsen f. 4/3-1867.
3. Nils Jacobsen f. 8/10-1871 i Holla.
Bruker ca. 1863.

F.f. Værksarbeider Jacob Petter Thomassen og Gunil Nilsdatters Kirstine Marie: Kari Nilsd. Vrk., Maren Johnsd. Vrk., Nils Kristophersen Vrk., Thomas Pedersen Vrk., Hans Thomassen Vrk.
F.f. Jacob Petter Thomassen Vrk. og Gunnild Nilsdatters
Theodor: Kari Nilsd. Vrk., Carine Eliasd. Præstegaarden, Thomas Pedersen Vrk., Nils Christophersen Vrk., Andreas Thomassen Vrk.
F.f. Jacob Petter Thomassen Vrk. og Gunnild Nilsdatters
Nils: Kari Nilsd. Vrk., Gurine Gundersd. Søve, Andreas Thomassen Vrk., Peder Thomassen Vrk., Bent Nilsen Vrk.

Denne familien flytta til Skien mellom okt. 1871 og 31. desember 1875.


Familie 74.
Verket 1865. Kamperhaug. Trolig samme hus som ovenfor.

Her var oppført former Nils Christophersen med familie. Se Familie 7 - Verket 1845.


Familie 75.
Verket 1865. Kamperhaug.

Verksarbeider
Thorer Pedersen Kamperhaug fra Åmot i Landsmarka, Lunde f. 30/5-1823 på Kåsa under Bjerva i Lunde d. 7/11-1901 på Kamperhaug, s.a. Peder Thorersen Aamodt og Kari Hansdatter.
g. i Holla 1/10-1847 m. Anne Hansdatter fra Verket f. 16/8-1821 d. 9/9-1905 på Kamperhaug, d.a. Hans Tolfsen Dammen. Se Familie 49 - Verket 1835.
Forlovere: "Gunder Nilsen Værket og Jens Jacobsen Hæggemoen."
1. Hans Petter f. 30/3-1848 d. 26/6-1849 på Verket.
2. Karen Marie Thoresdatter f. 2/11-1849.
3. Mari Anne f. 4/4-1852 d. 24/12-1854 på Verket.
4. Andrea Thorersdatter f. 8/6-1854 g. i Holla 3/12-1880 m. Rasmus Nilsen Stensrud fra Rønningen under Holla gård, som da bodde i Skien. De bodde i Schweigaardsgate i Skien i 1910.
5. Hans Petter Thorersen (Hans Petter Thoresen) f. 16/12-1856. Se Familie 75 - Verket 1910.
6. Mari Anne Thorersdatter (Mariane Thoresen) f. 16/9-1859 d. 2/7-1925 som ugift meierske på Holla gård.
7. Teodor Thorersen f. 7/4-1862.

F.f. Torer Pedersen Wrk. og Anne Hansdatters Hans Petter: Mari Fredriksd. Wrk., Anne Svendsd. Wrk., Johan Jensen Wrk.,

, Hans Pedersen Aamodt.
F.f. Thorer Pedersen Wrk. og Anne Hansdatters Karen Marie: Magrethe Anundsd. Wrk., Mari Pedersd. Aamodt, Erik Andersen, Jens Johansen, Anders Saamundsen af Wærket, Hans Pedersen Aamodt.
F.f. Thorer Pedersen Wrk. og Anne Hansdatters Mari Anne: Anne Sophie Johnsd. Wrk., Maren Hansd. Dammen, Hans Tolfsen Dammen, Rasmus Johansen Wrk., Claus Henriksen Wrk.
F.f. Værksarbeider Thorer Pedersen og Anne Hansdatters Andrea: Magrethe Hansd. Vrk., Andrea Jensd. Saga, Anders Saamundsen Vrk., Halvor Halvorsen Vrk., Peder Pedersen Saga.
F.f. Thorer Pedersen Vrk. og Anne Hansdatters Hans Petter: Anne Andersd. Vrk., Ingebor Kirstine Thomasd. Ruaas, Thor Pedersen Vrk., Andreas Hansen Vrk., Ole Johnsen Lindgreen Haugbakken.
F.f. Thorer Pedersen Vrk. og Anne Hansdatters Mari Anne: Barnets Moder, Anne Hansd. Dammen, Rasmus Johansen Vrk., Andreas Hansen Vrk., Knud Ellefsen Vrk.
F.f. 
Thorer Pedersen Vrk. og Anne Hansdatters Theodor: Maria Thronsd. Vrk., Maren Pedersd. Vrk., Bent Pedersen Vrk., Andreas Hansen Vrk., Barnets Fader.
 


Familie 76.
Verket 1865. Kaasa Plads. Samme bolig som nedenfor.

Her var oppført enkemannen John Johnsen f. 5/3-1802. Se Familie 10 - Verket 1835.


Familie 77.
Verket 1865. Kaasa Plads. Samme bolig som ovenfor.

Former
Kittil Andreas Johnsen fra Verket f. 4/1-1837, s.a. John Johnsen. Se Familie 10 - Verket 1835.
g1g i Holla 15/3-1861 med sitt søskenbarn Berthe Johanne Steensdatter fra Verket f. 5/1-1831 d. 2/11-1878 på Verket, 47 år gml., d.a. Carl Steen Johnsen. Se Familie 26 - Verket 1835.
Forlovere: "Anders Tronsen Vrk. og Andreas Johnsen Vrk."

Begge disse 
var etterkommere av en eldgammel jernverksslekt som opprinnelig stammer fra Vallonia (Belgia). Se Vallonere i Holla.

Se Familie 5a - Verket 1875.


Familie 78.
Verket 1865. Kaasa Plads.

Marsovnarbeider
Jens Reiersen (Jens Carlsen) fra Krageføtt under Susås f. 6/11-1835 d. 8/10-1876 på Kåsa, 41 år gml., s.a. Carl Christian Reiersen.
g. i Holla 15/6-1860 m. Christiane Hartvigsdatter (Kristiane Reiersen) fra Hammer ("Hamre") i N. Hordaland f. 8/1-1830, d.a. bonde Hartvig Hansen og Christine Christensdatter.
Forlovere: "
Johannes Johannessen Heisholt og Østen Stenssen Hølen."

Se denne familien på Kåsa under Fosse.

Ingebor Torgersdatter, Logerende, Ugift, 37, Gjerpen.


Familie 79.
Verket 1865. Kaasa Plads.

Her var oppført enkemann og dagarbeider John Jahnsen, 60, f. i Holden. Se Familie 32 - Verket 1835.


Familie 80.
Verket 1865. Helgeroen Plads.

Former, husmann med jord
Johannes Gundersen fra Verket f. 28/2-1830, s.a. Gunder Hansen. Se Familie 40 - Verket 1822.
g. i Holla 7/10-1854 m. Karen Jørgensdatter fra Stenstadstrand under Stenstad f. 15/5-1832, d.a. Jørgen Christensen.

Se Familie 44a - Verket 1875.


Familie 81.
Verket 1865. Helgeroen Plads.

Her var oppført pensjonist, og enke Anne Elisabeth Tollefsdatter f. ca. 1787 i Holla.
og føderådskone og pensjonist Kari Larsdatter f. ca. 1805 i Holla.


Familie 82.
Verket 1865. Helgeroen Plads. Samme hus som nedenfor.

Her var oppført Dampskibsfører Mathias Ellingsen fra Sandsvær. Se Familie 8b - Verket 1875.


Familie 83.
Verket 1865. Helgeroen Plads. Samme hus som ovenfor.

Dampmaskinist
Hans O. Qvist fra Tanum i Brunlanes f.  ca. 1825.

g.m. Maren Olsen fra Tanum  f.  ca. 1824.
1. Elise Marie Qvist f. ca.  1852 i Larvik.


Familie 84.
Verket 1865. Kaasa Plads I. Samme hus som nedenfor.

Her var oppført marsovnarbeider Ole Johannesen Kabbe f. 6/9-1814 med familie. Se Familie 2 - Verket 1845.


Familie 85.
Verket 1865. Kaasa Plads I. Samme hus som ovenfor.

Her var oppført Former Johannes Olsen Kabbe f. 13/7-1840 med familie. Se Familie 41c - Verket 1875.


Familie 86.
Verket 1865. Kaasa Plads II.

Her var oppført Oldermann, former Anders Johannesen Sandbakken f. 28/3-1846 med familie. Se Familie 151 - Verket 1900.

I huset: enka Anne Olsdatter f. ca. 1789.


Familie 87.
Verket 1865. Kaasa Plads II.

Her var oppført "Baadfører" Knud Thorstensen med familie. Se Familie 2a - Verket 1891.


Familie 88.
Verket 1865. Kaasa Plads II.

Sagarbeider
Halvor Johnsen fra Verket f. 1/4-1844 d. 19/10-1874 på Verket, 33 år gml., s.a. John Johnsen. Se Familie 10 - Verket 1835.

g. i Holla 12/6-1863 m. Anne Andersdatter fra Sagene f. 29/3-1837 d. 20/4-1903 på Verket, d.a. Anders Halvorsen. Se Familie 8 - Sagene 1835.
1. Hanna f. 3/10-1863 (tvilling) d. 26/3-1864 på Verket, 1/2 år gml.
2. Marie Osunia Halvorsdatter f. 3/10-1863 (tvilling).

3. Ingeborg f. 6/2-1865 d. 9/4-1868 på Verket, 3 år gml.
4. Johannes f. 9/11-1868 d. 20/4-1869 på Verket, 1/2 år gml.
5. Ingeborg Halvorsdatter f. 6/8-1873 g.m. Karl Nilsen. Se Familie 43b - Verket 1920.


F.f. Halvor Johnsen Vrk. og Anne Andersdatters Hanna. (og Marie Osunia): Berte Johanne Stensd. Vrk., Maria Anundsd. Vrk., Anders Halvorsen Saugbr., Halvor Andersen Vrk.
F.f. Halvor Johnsen Vrk. og Anne Andersdatters (Hanna og) Marie Osunia: Andrea Andersd. Vrk., Inger Thorsd. Vrk., Andreas Johnsen Vrk., Andreas Andersen Saugbruget. Marie Osunia.
F.f. Halvor Johnsen Vrk. og Anne Andersdatters Ingeborg: Laura Pedersd. Saugene, Andrea Pedersd. Strømodden, John Johnsen Vrk. junior, Andreas Johnsen og Peder Hansen Vrk.
F.f. Halvor Johnsen Vrk. og Anne Andersdatters Johannes: Berthe Johanne Stensd., Vrk., Maren Kirstine Saamundsd. Vrk., Andreas Andersen Saugbr., Nils Johnsen Vrk., John Johnsen Vrk., den yngre.
F.f.
Halvor Jonsen Vrk. og Anne Andersdatters Ingeborg: Else Maria Anundsd. Vrk., Mariane Halvorsd. Vrk., Andreas Jonsen Vrk., Nils Jonsen Vrk., Jon Jonsen Vrk.

Se enka og to av barna (Marie Osunia og Ingeborg) i Familie 37 - Verket 1875. Se også Familie 48t - Verket 1891.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Familie 89.
Verket 1865. Kaasa Plads II.

Her var oppført Johannes Olsen Kabbe med familie. Se Familie 30 - Verket 1891.


Familie 90.
Verket 1865. Kaasa Plads II.

Her var oppført dagarbeider Hans Pedersen med familie. Se Familie 3 - Verket 1845.

Losjerende i 1865.
Arbeiderske

Maren Kirstine Saamundsdatter fra Verket f. 26/9-1829, Ugift., d. 24/4-1921 på Verket av alderdom, d.a. Saamund Torbjørnsen. Se Familie 42 - Verket 1822.
Hennes sønn Olaus Severin Larsen (6 år) f. 4/12-1860 på Verket. Se Familie 43b - Verket 1900.
Far: Ungk. Lars Olsen fra Kjelltangen und. Kjelldal i Ytre Flåbygd, Lunde.


Familie 91.
Verket 1865. Kaasa Plads II.

Her var oppført tømmermand (tømrer) Hans Valentin Bauer med familie. Se Familie 12 - Verket 1875.

Tjenestepike i 1865: Anne Gulliksdatter f. ca. 1848 i Holla.


Familie 92.
Verket 1865. Kaasa Plads.

Her var oppført Sagmester Halvor Andersen fra Sagene f. 3/12-1829, med familie. Se Familie 53b - Verket 1891.


Familie 93.
Verket 1865. Kaasen Plads.

Smed
Brynild Jensen fra Huset under Kolle f. 3/12-1822 d. 17/4-1900 på Kåsene av "Lungebetændelse.", s.a. Jens Brynildsen Huset og Kirsten Olsdatter.
g. i Bragernes krk. i Drammen 7/7-1850 m. Berthe Gurine Christophersdatter f. 6/3-1830 i Modum d. 30/5-1904 i Kåsene på Verket av slag., d.a. Christopher Anundsen og Ingeborg Olsdatter.
Forlovere: "Tollef Hansen og Hans Pedersen, Begge fra Bragernæs."
1. Karl Julius Brynildsen f. 10/12-1850 i Drammen. Se Familie 70a - Verket 1891.

Tjenestepige: Gunhild Andersdatter f. ca. 1849 i Holla.


Familie 94.
Verket 1865. Sandbakken I.

Her var oppført former Johannes Andersen Sandbakken med familie. Se Familie 17a - Verket 1875.


Familie 95.
Verket 1865. Sandbakken II.

Her var oppført pusser Hans Asgjærsen med familie. Se Familie 17b - Verket 1875.


Familie 96.
Verket 1865. Helgeroen.

Her var oppført den nyinflytta tømmermann (tømrer) Jesper Kittilsen med familie. Se Familie 61 - Verket 1875.


Familie 97.
Verket 1865. Ringsevjen I.

Her var oppført former Lars Evensen Ringsevjen med familie. Se Familie 62a - Verket 1875.


Familie 98.
Verket 1865. Ringsevjen II.

Her var oppført sagmester Andreas Evensen Ringsevja med familie. Se Familie 62b - Verket 1875.


Familie 99.
Verket 1865. Kaasa.

Her var oppført Murmester og enkemann Abraham Steensen med 2 døtre og en fostersønn, Abraham Steensen(22). Se Familie 39 - Verket 1822.


Familie 100.
Verket 1865. Kaasa.

Her var oppført Former Andreas Abrahamsen med familie. Se Familie 69 - Verket 1875.


Familie 101.
Verket 1865. Kaasa.

Her var oppført ugift Formermester Ingebret Nilsen med søsken og moder. Se Familie 23 - Verket 1875.

Hans mor: Gunhild Marie Jensdatter f. ca. 1827 i Holla.


Familie 102.
Verket 1865. Kaasene (Sæterkaasene).

Tømmermerker, husmann med jord, sagbruksformann
Halvor Olsen fra Briskemyr und. Tveit f. 18/9-1833 d. 8/4-1898 på Verket, s.a. Ole Halvorsen Briskemyhr.
g. i Holla 16/6-1862 m. Anne Johannesdatter fra Strømodden under Ulefoss f. 26/1-1834, d.a. Johannes Christensen Strømodden. Se Familie 29 - Sagene 1822.
Forlovere: "
Nils Rasmusen Rødningen og Tron Pedersen Uhlefoss."
1. Ole Halvorsen f. 26/3-1863.
2. Johannes Halvorsen f. 8/12-1865.
3. Elise Halvorsdatter f. 28/9-1868.
4. Ingeborg Marie Halvorsdatter f. 30/7-1871 g.m. ekspeditør Jens Halvorsen Kaste. Se Familie 86 - Verket 1910.
5. Inga Pauline Halvorsdatter f. 21/1-1875.
6. Gustav Halvorsen f. 27/11-1876.


F.f. Tømmermærker Halvor Olsen Vrk. og Anne Johannesdatters Ole: Anne Olsd. Kringlefødt, Berthe Johannesd. Saugbr., Kristen Strømodden, Halvor Johnsen Hollahagen, Johannes Johannesen Strømodden.
F.f. Tømmermærker Halvor Olsen Sæterkaasen og Anne Johannesdatters 
Johannes: Anne Olsd. Hollahagen, Berthe Johannesd. Strømodden, Ole Jensen Kaasene, Christen Johannesen Strømodden, Johannes Johannessen ditto.
F.f. Tømmermærker Halvor Olsen Sæterkaasen og Anne Johannesdatters 
Elise: Madame Lisa Hanssen Holla, Anne Olsd. Kaasene, Agronom Hanssen Holla, Halvor Olsen af Skien, Nils Clemmetsen Sannerholt, Ole Jensen Sæterkaasene.
F.f. Tømmermerker Halvor Olsen Kaasene og Anne Johannesdatters 
Ingeborg Marie: Berthe Marie Andersd. Vrk., Johanne Christensd. Strømodden, Agronom Hanssen Holla, Christen Johannesen Strømodden, Nils Pedersen Vrk.
F.f. Tømmermærker Halvor Olsen Kaasene og Anne Johannesdatters 
Inga Pauline: Anne Catrine Jørgensd. Kaasene, Ingeborg Christensd. Strømodden, Christen Johannesen ditto, Hans Olsen Odden, Halvor Olsen Kaasene.
F.f. Tømmermærker Halvor Olsen Kaasene og Anne Johannesdatters 
Gustav: Ingeborg Johannesd. Stenstad, Johanne Christensd. Strømodden, Christen Johannesen ditto, Johannes Christensen ditto, Johannes Bentsen Stenstad.

Halvor Olsen var tømmermerker allerede da han gifta seg i 1862.

Tjenestepike her i 1865: Berthe Johannesdatter(29) f. 14/2-1837 i Holla. Dette var Annes lillesøster.
Tjenestepike her i 1875: Gunhild Brynildsdatter f. ca. 1857 i Holla.

Dyrehold i 1875: 2 kuer og 1 gris.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Familie 103.
Verket 1865. Kaasene (Sæterkaasene).

Skogfogd
Ole Jensen Kaasene fra Prestgrav i Helgen f. 5/10-1816 d. 18/4-1894 på Kåsene under jernverket, s.a. Jens Olsen Præstgrav.
g. i Holla 2/6-1846 m. Anne Cathrine Jørgensdatter fra Stenstadstrand under Stenstad f. 6/10-1818 d. 6/11-1889 på Kåsene under jernverket, d.a. Jørgen Christensen Stenstadstranden.
Forlovere: "
Anders Christensen Nordstaae og Nils Nilsen Ytterbøe."
1. Anne Olsdatter f. 5/3-1847 g. i Holla 5/3-1869 m. skolelærer Nils Clemmetsen Sannerholt.
2. Helene Olsdatter f. 26/6-1848.
3. Karen Olsdatter f. 18/2-1850 g.m. Johan Ingvard Jørgensen. Se Familie 62b - Verket 1891.
4. Jens Olsen f. 30/5-1852. Emigrerte til Amerika.
5. Ingebor Olsdatter f. 6/8-1854 g. i Holla 9/3-1875 m. Augustinus Tollefsen fra Fen. Emigrerte til Amerika.
6. Jørgen f. 30/11-1856 d. 20/3-1858 på Prestgrav av "Lungebetændelse", 2 år gml.
7. Jørgine Olsdatter (tvilling) f. 4/12-1858 g.m. Andreas Andreassen. Se nedenfor.
8. Jacobine (tvilling) f. 4/12-1858 d. 20/5-1860 på Prestgrav av "Kighoste", 1 1/2 år gml.
9. Jacobine (tvilling) f. 30/12-1860 d. 17/4-1862 på Verket.
10. Trine (tvilling) f. 30/12-1860.


F.f. Gaardmand Ole Jensen Helgen og Anne Catrine Jørgensdatters Anne: Berthe Kittilsd. Jøntved, Maria Jørgensd. Steenstadstrand, Jens Olsen Præstgrav, Gunder Jensen Jøntved, Jacob Jensen Wrk.
F.f. Gaardmand Ole Jensen Helgen og Anne Catrine Jørgensdatters 
Helene: Berthe Kittilsd. Jøntved, Maria Jørgensd. Præstegaarden, Gunder Jensen Jøntved, Jacob Jensen Præstgrav, Ole Jørgensen Steenstadstranden.
F.f. Gaardmand Ole Jensen Helgen og Anne Catrine Jørgensdatters 
Karen: Berthe Kittilsd. Jøntved, Karen Jørgensd. Præstegaarden, Gunder Jensen Jøntved, Jacob Jensen Præstgrav, Christen Jørgensen Steenstadstranden.
F.f. Gaardmand Ole Jensen Præstgrav og Anne Katrine Jørgensdatters 
Jens: Berthe Kittilsd. Præstgrav, Gunder Jensen Præstgrav, Anne Jørgensd. Næsset, Jens Jensen Præstgrav, Ole Jørgensen Stranden.
F.f. Gaardm. Ole Jensen Præstgrav og Anne Catrine Jørgensdatters 
Ingeborg: Berte Kittilsd. Præstgrav, Karine Eriksd. Helgen, Gunder Jensen Præstgrav, Jørgen Kjøstolsen Kaalstad, Ole Thygesen Kaasa.
F.f. Gaardm. Ole Jensen Præstgrav og Anne Catrine Jørgensdatters 
Jørgen: Karen Jørgensd. Vrk., Anne Jørgensd. Langeland, Jacob Kittilsen Bøe, Ole Jørgensen Steenstadstranden, Halvor Olsen Brøstdal.
F.f. Gaardm. Ole Jensen Præstgrav og Anne Catrine Jørgensdatters tvilling 
Jørgine: Anne Jørgensd. Tvedten, Karen Jørgensd. Vrk., Gunder Jensen Præstgrav, Johannes Gundersen Vrk., Ole Johnsen Helgen.
F.f. Gaardm. Ole Jensen Præstgrav og Anne Catrine Jørgensdatters tvilling 
Jacobine: Maria Jørgensd. Steenstadstranden, Kari Thorsd. Ytterbø, Ole Jørgensen Steenstadstranden, Ole Christensen Bøe, Christen Steenstad yngre.
F.f. Gaardmand Ole Jensen Præstgrav og Anne Kathrine Jørgensdatters 
tvilling Jacobine
 (og Trine): Berthe Kittilsd. Præstgrav, Maria Larsd. Stenstadstranden, Jens Olsen Præstgrav, Gunder Jensen ditto, Ole Olsen Brøsdal.
F.f. Gaardmand Ole Jensen Præstgrav og Anne Kathrine Jørgensdatters 
tvilling (Jacobine) og Trine: Inger Olsd. Brøsdal, Gunnild Jørgensd. Stenstadstrand, Jens Halvorsen Jelseth, Peder Olsen Brøsdal, Peder Olsen Kaasa.

Sagarb., leieboer
Andreas Andreassen fra Verket f. 1/9-1856, s.a. Andreas Johnsen Bakken. Se Familie 72 - Verket 1865.
g. i Holla 11/10-1878 med Jørgine Olsdatter (Georgine Olsdatter) herfra f. 4/12-1858, d.a. Ole Jensen Kaasene.
Forlovere: "Nils Clemmetsen Sannerholt og Johan Jørgensen Værket."
1. Ingeborg Andreassen f. 9/12-1878.
2. Ole f. 4/6-1880 d. 22/6-1880 på Verket av "Hjernebetændelse".
3. Ole Andreassen f. 21/5-1881.

F.f. Arb. Andreas Andreassen Vrk. og Georgine Olsdatters Ingeborg: Karen Olsd. Vrk., Karen Maria Rasmusd. Hægna, Ole Jensen Kaasene, Skolelærer Nils Clemmetsen Sannerholt, Johannes Andreassen Bakken.
F.f. Arb. Andreas Andreasen Vrk.(24) og Georgine Olsdatters(22) 
Ole: (Ingen faddere). Død uden at komme i Kirke.
F.f. Sagarb. Andreas Andreasen Vrk.(25) og Jørgine Olsdatters(23) 
Ole: Barnets Moder, Anne Marie Halvorsd. Vrk., Ole Jensen Kaasene, Johan Jørgensen Vrk., Jacob Andreasen Bakken.

Denne Andreas Andreassen er registrert emigrert som "gift mand" til N. Amerika i 1881 med presteattest av 24/7 s.å.
Kona Jørgine Olsdatter (41) er registrert emigrert i 1899.


Familie 104.
Verket 1865. Nedre Sandbakken.

Her var oppført verksarbeider Hans Torstensen med familie. Se Familie 23 - Verket 1835.


Familie 105.
Verket 1865. Nedre Sandbakken.

Her var oppført snekker Peder Tronsen med familie. Se Familie 13 - Verket 1875.


Familie 106.
Verket 1865. Ringsevjen III.

Her var oppført tømmermerker Petter Andreas Rasmussen med familie. Se Familie 63 - Verket 1875.

Tjenestepike i 1865: Gunnild Knudsdatter fra Drangedal, ugift, 28 år gml.


Familie 107.
Verket 1865. Ringsevjen III.

Her var oppført Maskinarbeider Thor Pedersen med familie. Se Familie 6b - Verket 1875.


Familie 108.
Verket 1865. Ringsevjen III.

Her var oppført enkene Kirsti Jahnsdatterog hennes datter Sissel Olsdatter med sine 2 mindreårige sønner Jahn og Ole Bentssønner.

Se Familie 77 - Verket 1822 og Familie 31 - Verket 1845.


Familie 109.
Verket 1865. Ringsevjen III.

Her var oppført enke Anne Olea Olsdatter med 5 barn. Hun var enke etter Johannes Johannesen Kabbe. Se Familie 32 - Verket 1845.


Familie 110.
Verket 1865. Ringsevjen III.

Verksarbeider, ovnpusser
Hans Jahnsen fra Verket f. 13/11-1824 d. 17/1-1894 på Verket av "Influensa.", s.a. ungkar, smed Jahn Hansen fra Fossum i Gjerpen og pike Inger Olsdatter fra Verket. Se Familie 27 - Verket 1801.
g1g i Holla 14/8-1846 m. Maria Torstensdatter fra Steinsrud under Tveit f. 23/1-1821 d. 4/4-1869 på Verket, 48 år gml., d.a. ungkar Torsten Halvorsen fra Nummedal og "pige" Ingeborg Andersdatter på Steinsrud.
Forlovere: "Gunder Nilsen Wærket og John Olsen Wærket."
g2g i Holla 1/1-1871 m. Else Maria Christophersdatter fra Verket f. 17/4-1834 d. 14/11-1883 på asyl i Kristiansand. Der gravlagt., d.a. Christopher Hansen. Se Familie 9 - Verket 1835.
Forlovere: "Snedker Otto Larsen fra Fredrikstad og Gunder Christoffersen."
1. Inger Hansdatter f. 23/9-1846.
2. Ingeborg Hansdatter f. 5/7-1848.
3. Johannes Hansen f. 27/2-1851. Se Familie 13c - Verket 1891.
4. Anne Hansdatter f. 19/2-1853 d. 22/8-1861 på Verket av " Kjærtelsygdom og Underlivstilfælde".
5. Karen Hansdatter f. 19/9-1854.
6. Johanne Hansdatter f. 12/7-1856.
7. Ole f. 31/3-1858 d. 15/2-1859 på Verket, 10 mnd. "Svagt fra fødselen."
8. Ole f. 14/9-1859 d. 20/3-1860 på Verket av "Sot", 26 uker gml.
9. Andreas f. 22/5-1861 d. 9/2-1862 på Verket, 1 år gml.
10. Anne Hansdatter f. 9/2-1864 (tvilling) d. 3/8-1868 på Verket av "Blodstyrtning", 4 år gml.
11. Andrea Hansdatter f. 9/2-1864 (tvilling).
Barn i 2. ekteskap:
12. Hans Olaus Hansenf. 9/3-1871.
13. Marthinius Hansen f. 30/3-1874.
14. Carl Hansen f. 7/6-1879.

F.f. Hans Jahnsen Wrk. og Maria Torstensdatters Inger: Maria Rasmusd. Wrk., Anne Svendsd. Wrk., Svend Olsen Wrk., John Olsen Wrk., Søren Rasmussen Wrk.
F.f. Hans Jahnsen Wrk. og Maria Torstensdatters Ingebor: Anne Kittilsd. Wrk., Kari Svendsd. Wrk., Svend Olsen Wrk., Anders Olsen Wrk., Torsten Rasmussen Wrk.
F.f. Hans Jahnsen Wrk. og Maria Torstensdatters Johannes: Ingebor Olsd. Wrk., Inger Henriksd. Wrk., Anders Tronsen Wrk., Erik Andersen Wrk., Torsten Rasmusen Wrk.
F.f. Hans Jahnsen Wrk. og Maria Torstensdatters Anne: Maria Gjertsd. Wrk., Marthe Hansd. Præstegaarden, Bent Pedersen Wrk., Hans Olsen Wrk., Johannes Olsen Wrk.
F.f. Hans Jahnsen Vrk. og Maria Torstensdatters Karen: Inger Henriksd. Vrk., Kari Svendsd. Vrk., John Sørensen Holla, Bent Pedersen ibid., Ole Olsen ibid.
F.f. Hans Jahnsen Vrk. og Maria Torstensdatters Johanne: Ingebor Gjertsd. Vrk., Maren Pedersd. Vrk., Svend Olsen Vrk., Søren Johnsen Holla, Anders Eriksen Vrk.
F.f. Hans Jahnsen Vrk. og Maria Torstensdatters Ole: Kari Svendsd. Vrk. ældre, Kari Svendsd. Vrk. yngre, Erik Andersen, Jens Eriksen og Hans Evensen, alle af Værket.
F.f. Hans Jahnsen Vrk. og Maria Torstensdatters Ole: Kari Kittilsd. Vrk., Kari Svendsd. Vrk., Søren Johnsen Holla, Anders Eriksen Vrk., Hans Evensen Ringsevjen.
F.f. Hans Jahnsen Vrk. og Maria Torstensdatters Andreas: Kari Kittlsd. Vrk., Inger Hansd. Vrk., Erik Andersen, Anders Eriksen Vrk., Jens Eriksen Vrk.
F.f. Værksarb. Hans Jahnsen og Maria Tostensdatters Anne (og Andrea): Olea Old. Vrk., Anne Gunnuldsd. Vrk., Svend Olsen Vrk., Henrik Sørensen Vrk. Søren Johnsen Vrk.
F.f. Værksarb. Hans Jahnsen og Maria Tostensdatters (Anne og) Andrea: Inger Hansd. Vrk., Ingeborg Andrea Hansd. Vrk., Lars Pedersen Vrk., Nils Nilsen Vrk., Johannes Johannessen Vrk.
F.f. Hans Jahnsen Vrk. og Else Maria Christoffersdatters Hans Olaus: Asloug Tovsd. Vrk., Maren Johnsd. Vrk., Lars Pedersen, Johannes Johannesen og Anders Eriksen, alle af Værket.

F.f. Hans Jansen Vrk. og Else Maria Christoffersdatters Marthinius: Ingeborg Thomasd. Vrk., Johanne Tallaksd. Vrk., Gunder Christoffersen Vrk., Johannes Johannesen Vrk., Jacob Gundersen Vrk.
F.f. Arb. Hans Jansen Vrk. og Else Marie Christoffersdatters Carl: Karen Gunnuldsd., Anne Evensd., Julius Brynildsen, Even Gjermundsen, Andreas Andreassen, alle af Værket.


Maria Torstensdatter var såkalt "uægte barn" av Ingeborg Andersdatter og Torsten Halvorsen "af Nummedal". Hun ble født på Stensrud under Tveit.
Trolig mens mora var i tjeneste der. Han var like fullt etterkommer etter Jernverksslektene som kom hit på 1600-tallet fra Vallonia i Belgia.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Familie 111.
Verket 1865. Bjælkebakken Plads.

Her var oppført smed Gunder Andersen med familie. Se Familie 20 - Verket 1875.


Familie 112.
Verket 1865. Finsrud Plads. Tidligere under Prestegården.

Formermester
John Andersen fra Stigergruva under N. Fen f. 7/8-1819 d. 27/12-1874 på Verket, 54 år gml., s.a. Anders Olsen Gruben.
g. i Holla 8/12-1843 m. Johanne Kirstine Gundersdatter fra Verket f. 23/7-1820 d. 3/9-1901 i Skien av "Lungebetændelse.", d.a. Gunder Hansen. Se Familie 40 - Verket 1822.
Forlovere: "Tollef Christensen og Nils Rasmussen Rønningen."
1. Marie Berthine 
Johnsdatter (Andersen) f. 25/8-1844. Konf. i Holla 16/10-1859, g. i Holla 28/12-1869 m. skipper Hans Severin Mathiassen Paus fra Skien.
     Bodde i Vestre Strandgate Skien med 4 barn i 1885.
2. Berthine Andersen f. 26/12-1846. Konf. i Holla 6/10-1861. Flytta til Skien 4/8-1877.
3. Andrea Johnsdatter f. 14/10-1849 g. i Holla 14/3-1873 m. Rasmus Nicolai Hansen fra Verket. Se Aaheim hotell (Lannav. 55).
4. Andreas Andersen f. 11/5-1852.
5. Mathilde Kirstine Johnsdatter (Mathilde Andersen) f. 9/7-1855. Se Lannav. 27 under Tvara.
6. Gunhilde Andersen f. 15/10-1860 g. i Holla 17/9-1882 m. forstbetjent Ole Matheus Tetlie fra Hauestad, Overhalla i N. Trøndelag.
7. Hanna Cathrine Andersen f. 8/11-1863.


F.f. John Andersen Wrk. og Johanne Kirstine Gundersdatters Berthine Marie: Anne Gundersd. af Skien, Maria Gundersd. Wrk., Anders Olsen Gruben, Johannes Henriksen af Fossum, Hans Rasmussen Bergkaasen.
F.f. Formermester John Andersen Wrk. og Johanne Kirstine Gundersdatters Berthine: Ingeborg Abrahamsd. Ringsevjen, Maren Anne Tollefsd. Wrk., Fuldmægtig H. O. Hansen, Formermester Johansen, Gunder Hansen Wrk., Tron Gundersen Wrk.
F.f. Formermester John Andersen Wærket og Johanne Kirstine Gundersdatters Andrea: Berthe Tronsd. Wrk., Maren Anne Tollefsd. Saugbr., Nils Ingebretsen Wrk., Anders Olsen Gruben, Johannes Gundersen Wrk.
F.f. Formermester John Andersen Wrk. og Johanne Kirstine Gundersdatters Andreas: Berthe Tronsd. Wrk., Thora Tollefsd. Saugbr., Marsmester Svendsen, Nils Ingebretsen Wrk., Anders Olsen Gruben, Johannes Gundersen Wrk.
F.f. Formermester John Andersen Vrk. og Johanne Kirstine Gundersdatters Mathilde Kirstine: Gunnild Maria Jensd. Vrk., Andrine Johannessen Vrk., Masmester Svendsen, Formermester J. Johannessen, Johannes Brynnildsen Furrustul.
F.f. 
Formermester John Andersen Vrk. og Johanne Gundersdatters Gunhilde: Aaste Nilsd. Vrk., Marie Johnsd., Forvalter Hansen, Nils Ingebretsen Vrk. og Kittil Gundersen af Skien.
F.f. Formermester John Andersen og Johanne Kirstine Gundersdatters 
Hanna Cathrine: Aaste Nilsd. Vrk., Berthea Johnsd. Vrk., Kittil Gundersen Follestad, Styrmand Hans Mathisen Paus, Jørgen Hansen Furustul.

Tjenestepike 1865: Karen Christophersdatter (ugift) f. ca. 1819 i Holla.

3 av døtrene her forble ugifte og ble kalt for posthusdamene, da alle 3 arbeidet i postverket i Holla i mange år.


Familie 113.
Verket 1865. Godjord Plads.

Her var oppført Hans Rasmussen Bergkaasen med familie. Se Familie 24 - Verket 1845.


Familie 114.
Verket 1865. Kronborg Plads.

Verksarbeider, husmann med jord
Andreas Johnsen Kronborg fra Verket f. 11/5-1811 d. 15/11-1876 på Kronborg, 65 år gml., s.a. Jon Steensen. Se Familie 58 - Verket 1801.
g. i Holla 12/11-1830 m. Anne Maria Christophersdatter fra Verket f. 11/3-1811 d. 12/6-1874 på Kronborg, 64 år gml., d.a. Christopher Nilsen. Se Familie 60 - Verket 1822.
Forlovere: "Abraham Steensen Wærket og Tron Monsen Wærket."
1. John Andreassen f. 10/3-1831 d. 19/11-1874 på Kronborg. Ugift verksarbeider.
2. Christopher Andreassen f. 16/8-1833.
3. Berthe Andreasdatter f. 11/2-1836.
4. Halvor f. 23/9-1838.
5. Kari Andreasdatter f. 20/11-1840.
6. Andrea Andreasdatter f. 29/4-1843 g.m. Ole Olsen Heggen f. 27/4-1834.
7. Halvor f. 22/8-1846.
8. Halvor Andreassen Kronborg f. 23/1-1849. Se Familie 92a - Verket 1900.
9. Johanne Andreasdatter f. 2/10-1852 g.m. John Jespersen. Se Familie 65c - Verket 1875.

F.f. Wærksarbeider Andreas Jonsen og Anne Maria Christophersdatters Jon: Aaste Kittilsd. Wrk., Anne Christophersd. Wrk., Christopher Nielsen Wrk., Steen Jonsen Wrk., Hans Christophersen Wrk.
F.f. Wærksarbeider Andreas Jonsen og Anne Maria Christophersdatters Christopher: Aaste Kittilsd. Wrk., Anne Christophersd. Wrk., Christopher Nielsen Wrk., Halvor Jonsen Wrk., Jon Jonsen og Hans Jonsen Wrk.
F.f. Wærksarbeider Andreas Johnsen og Anne Maria Christophersdatters Berthe: Aaste Kittilsd. Wrk., Anne Christophersd. Wrk., Christopher Nielsen, John Johnsen og Niels Christophersen Wrk.
F.f. Wærksarbeider Andreas Johnsen og Anne Maria Christophersdatters Halvor: Aaste Kittilsd. Wrk., Anne Christophersd. Wrk., Christopher Nielsen, Hans Johnsen og Ole Johannesen, alle af Wærket.
F.f. Wærksarbeider Andreas Johnsen og Anne Maria Christophersdatters Kari: Anne Christophersd. Wrk., Ingeborg Christophersd. Wrk., Christopher Nielsen Wrk., Niels Christophersen og Steen Johnsen Wrk.
F.f. Andreas Johnsen Wrk. og Anne Maria Christophersdatters Andrea: Aaste Kittilsd. Wrk., Ingeborg Christophersd. Wrk., John Johnsen, Niels Christophersen og Ole Johannessen Wrk.
F.f. Wærksarbeider Andreas Johnsen Wrk. og Anne Maria Christophersdatters Halvor: Aaste Nielsd. Wrk., Ingeborg Christophersd. Wrk., Niels Christophersen Wrk., Ole Johannessen og Anders Johannessen Wrk.
F.f. 
Wærksarbeider Andreas Johnsen Kronborg og Anne Maria Christophersdatters Halvor: Kari Bentsd. Wrk., Karen Christophersd. Wrk., Nils Christophersen Wrk., Christopher Andreasen Wrk.
F.f. Andreas Johnsen Kronborg og Anne Maria Christophersdatters 
Johanne: Aaste Nilsd. Wrk., Johanne Johnsd. Wrk., Nils Christophersen Wrk., John Johnsen Wrk., John Andreasen Wrk.


Familie 115.
Verket 1865. Kronborg Plads.

Former, husmann med jord
Anders Christensen Kronborg fra Febakke nedre under S. Namløs f. 27/12-1817 d. 22/2-1872 på Kronborg, 54 år gml., s.a. Christen Brynildsen Fæbakke.
g. i Holla 10/12-1841 m. Sophie Gurine Jacobsdatter "fra Odden under Eie øvre" f. 25/5-1822 i Larvik d. 9/4-1900 på Kronborg av "Hjertefeil", d.a. skomaker Jacob Jacobsen og Anne Sophie Pedersd.
Forlovere: "Asgjær Brynildsen Fæbakke og Petter Nilsen Lindgreen."
1. Christen Andersen Kronborg f. 31/3-1843. Se Familie 48e - Verket 1891.
2. Berthe Maria Andersdatter f. 17/9-1844 g. i Holla 20/12-1879 m. arbeider Gunder Mikkelsen Røra fra Eidanger (f. i Lunde ca. 1846), s.a. Mikkel Røra i Eidanger.
3. Maren Anne Andersdatter Kronborg* f. 27/9-1846 d. 16/6-1866 i tjeneste i marsmesterboligen, 19 år gml. av "Hjernesygdom og Halsesyge."
4. Andrea Andersdatter (Andrea Kronborg) f. 17/3-1849 på Kongsberg d. 16/1-1922. Konf. i Holla 2/10-1864. Ugift. Eget jernkors på Kronborg gamle. Se Familie 21b - Verket 1920.
5. Johannes Andersen Kronborg f. 27/10-1851. Former i 1875.

6. Andreas Andersen Kronborg f. 12/4-1854 d. 15/3-1908 av "Bronkit". Former i 1875. Ugift. Bodde på Kronborg med sine søsken Halvor og Andrea i 1900.
7. Ole Andersen Kronborg f. 7/11-1856. Se Familie 79a - Verket 1900.
8. Hans Andersen Kronborg f. 8/12-1859. Se Familie 81b - Verket 1900.
9. Halvor Andersen Kronborg f. 7/1-1863. Se Familie 21b - Verket 1920.

F.f. Anders Christensen Kronborg og Sophie Gurine Jacobsdatters Christen: Karen Olsd. Kronborg, Kari Christensd. Fæhn, Thor Pedersen Wrk., Torbjørn Saamundsen og Gullik Christensen Wrk.
F.f. Anders Christensen Wrk. og Sophie Gurine Jacobsdatters Berthe Maria: Maren Anne Olsd. Wrk., Anne Pedersd. Haatved, Hans Hansen Wrk., Gullik Christensen Wrk., Brynnild Christensen Fæbakke.
F.f. 
Anders Christensen Wrk. og Sophie Gurine Jacobsdatters Maren Anne: Anne Pedersd. Wrk., Kari Gundersd. Ringsevjen, Gullik Christensen Wrk., Torbjørn Saamundsen Wrk. og Anders Saamundsen Wrk.
F.f. Anders Christensen Wrk. og Sophie Gurine Jacobsdatters Johannes: Maren Anne Olsd. Wrk., Berthe Andreasd. Kronborg, Gullik Christensen, Torbjørn Saamundsen og Claus Henriksen, alle af Værket.
F.f. Værksarb. Anders Christensen Kronborg og Sophie Gurine Jacobsdatters Andreas: Andrea Andersd. Fæbakke, Kari Gundersd. Odden, Andreas Johnsen Kronborg, Gullik Christensen Vrk., Brynnild Christensen Kaasa.
F.f. 
Anders Christensen Vrk. og Sophie Gurine Jacobsdatters Ole: Andrea Andersd. Vrk., Kari Andreasd. Vrk., Andreas Kronborg, Andreas Christensen Vrk., Gullik Christensen Vrk.
F.f. Anders Christensen Vrk. og Gurine Sophie Jacobsdatters 
Hans: Maren Anne Olsd. Vrk., Kari Andreasd. Kronborg, Andreas Johnsen ditto, Andreas Christensen Vrk., John Andreasen Kronborg.
F.f. Anders Kristensen Vrk. og Sophie Gurine Jacobsdatters 
Halvor: Andrea Andersd. Sandbakken, Andrea Andreasd. Kronborg, Andreas Johnsen Kronborg, John Andreassen Kronborg, Kristen Andersen Kronborg.

Kilder: Kirkebøker for Larvik og Holla.
Sophie Jacobsdatter ble døpt i Larvik kirke 17. aug. 1822, og konfirmert i Larvik kirke 8/10-1837. Ved begge tilfeller ble hun skrevet som Sophie Jacobsdatter. Navnet Sophie "Gurine" dukka først opp da hun gifta seg i Holla. Da hun døde i 1900, skrev presten "Sofie Jacobsdatter" og at hun var født på Verket, men vi ser av Larvik kirkebok at hun var født i Larvik. Der tok altså presten feil, eller fikk feil opplysninger av pårørende.
Vi vet fra før at folketellinger kan være ganske unøyaktige, men det finnes en god del feil også i kirkebøkene. Vi må passe på og ikke bare godta alt som er skrevet. Om hun het Sophie eller Sophie Gurine, er det vel bare den nærmeste familie som visste. G.S.

*Maren Anne Andersdatter ble konfirmert med samme navn i 1861.

Anders Christensen med familie dro til Kongsberg mot slutten av 1840-tallet og jobbet litt på et verk der.
Dattera Andrea ble født på Kongsberg i mars 1849. I oktober 1851 ble Johannes født i Holla.

Barn nr. 4 ovenfor, Andrea Andersdatter fikk et barn, Olava Olsdatter f. 29/10-1871 med enkemannen Ole Olsen på Verket.
Han døde før barnet ble født. Olava Olsdatter vokste opp her på Kronborg hos sin mor og mormor, som i februar 1872 var blitt enke.

Olava Olsdatter ble gift 5/12-1891 med tresliperiarbeider på Verket, Nikolai Mathiassen Holstad. Se Familie 14 - Verket 1910.


Familie 116.
Verket 1865. Kronborg Plads.

Her var oppført forvalter Hans C. Hansen. Se forvaltere ved jernverket.


Familie 117.
Verket 1865. Kronborg Plads. Neperud (Dreier).

Maskinarbeider - jerndreier
Henrik Halvorsen fra Løvås i Kvelde i Hedrum, Vestfold f. 10/1-1821 d. 21/2-1890 på Verket av "Tæring", s.a. Halvor Henriksen Løvaas.
g. i Holla 10/11-1848 m. Berthe Maria Olsdatter fra Strandkåsa under Hjelset f. 27/3-1826 d. 20/3-1906 på Neprud av "Bronkit", d.a. Ole Larsen Strandkaasen.
Forlovere: "Nils Rasmussen Rønningen og John Andersen Værket."
1. Marie Henriksdatter f. 23/1-1849.
2. Maren Henriksdatter f. 29/10-1850 g.m. Lars Johannesen Ødegaarden. Se S. Fen(6) Ødegården.
3. Olea Henriksdatter f. 12/10-1852.
4. Hans Martin Henriksen (Hans Henriksen) f. 25/8-1854.
5. Ingeborg Henriksdatter f. 16/9-1856 g.m. Kristen Olsen Gravdal. Se S. Fen(2) "Ødegården".
6. Johan Henriksen f. 29/6-1858.
7. Berthine Henriksdatter f. 11/8-1860.
8. Hanna Henriksdatter f. 16/9-1862.
9. Ole Henriksen f. 11/1-1865. Se Familie 80a - Verket 1900.
10. Henriette Marie Henriksdatter f. 4/5-1867 g.m. August Svendsen Høiseth. Se Helgeroa 8 under Prestegården.
11. Else Marie Henriksdatter f. 4/5-1869.
12. Halvor Henriksen f. 28/9-1872. Se Familie 53 - Verket 1910.

F.f. Wærksarbeider Henrik Halvorsen og Berthe Maria Olsdatters Marie: Ingebor Abrahamsd. Ringsevjen, Anne Johnsd. Deelevje, Jahn Andersen Wrk., Ole Olsen Heisholt, Andreas Johannessen Wrk.
F.f. Henrik Halvorsen Wrk. og Berthe Maria Olsdatters Maren: Johanne Gundersd. Wrk., Karen Maria Olsd. Heisholt, Ole Olsen Heisholt, Halvor Henriksen Løvaas af Hedrum, Johannes Gundersen Wrk.
F.f. Henrik Halvorsen Wrk. og Berthe Maria Olsdatters Olea: Maria Gjertsd. Wrk., Ingebor Halvorsd. Wrk., Hans Sørensen Wrk., Ole Larsen Strandkaasen, Jens Olsen ditto.
F.f. Jærndreier Henrik Halvorsen Vrk. og Berthe Maria Olsdatters Hans Martin: Berthe Andersd. Gladhuus, Gurine Nilsd. Vrk., Halvor Henriksen Løvaas af Hedrum, Ole Sørensen Gladhuus, Ole Olsen Strandkaasen.
F.f. 
Henrik Halvorsen Vrk. og Berthe Maria Olsdatters Ingebor: Gunnild Olsd. Bjærkholt, Ingebor K. Thomasd. Ruaas, Barnets Fader, Ole Sørensen Kaasa og Jens Olsen Strandkaasene.
F.f. Henrik Halvorsen Vrk. og Berthe Maria Olsdatters 
Johan: Olea Olsd. Helgeroen, Magrethe Olsd. Haatved, Ole Larsen Strandkaasen, Ole Sørensen Kaasen, Ole Olsen Steenstad.
F.f. Jerndreier Henrik Halvorsen Vrk. og Berthe Maria Olsdatters 
Berthine: Barnets Moder, Kari Svendsd. Vrk., Ole Sørensen Kaasa, Bent Pedersen Vrk., Ole Olsen Strandkaasen.
F.f. Henrik Halvorsen Vrk. og Berte Maria Olsdatters 
Hanna: Gurine Kristophersd. Vrk., Oline Kristophersd. Vrk., Ole Sørensen Kaasa, Barnets Fader, Ole Gjermundsen Furustul.
F.f. Henrik Halvorsen Vrk. og Berte Maria Olsdatters 
Ole: Barnets Moder og Marie Henriksd. Vrk., Barnets Fader, Brynild Jensen Sæterskaasen, Ole Hansen Sandbakken.
F.f. Henrik Halvorsen Vrk. og Berte Marie Olsdatters 
Henriette Marie: Barnets Moder, Maren Henriksd., Ole Olsen Ruaas, Jens Olsen Strandkaasen, samt barnets Fader.
F.f. Jerndreier Henrik Halvorsen Vrk. og Berthe Maria Olsdatters Elise Marie: Barnets Moder, Marie Henriksd. Vrk., Brynild Jensen Kaasene, Barnets Fader, Julius Brynildsen Kaasene.
F.f. Jerndreier Henrik Halvorsen (Vrk.) og Berthe Maria Olsdatters 
Halvor: Barnets Moder, Maren Henriksd. Vrk., Barnets Fader, Hans Asgjærsen Vrk., Hans Henriksen Vrk.

Henrik Halvorsen er registrert innflytta fra Løvaas i Hedrum til Holla i 1857. "Har arbeidet paa Værket i 2 Aar og bliver der fremdeles."
Han ble gift her i 1848 med sin kone, så han har nok vært her før 1855 ("paa Værket i 2 Aar" i 1857).

Andre i huset i 1891:
Lovise Larsdatter, Logerende hørende til Familien, Ugift, Telefonistinde, f. 1873 i Holden.
Johan Larsen, Dattersøn, Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1877 i Holden.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Familie 118.
Verket 1865. Hestehagen øvre Plads.

Her var oppført kontorist Peder H. Smith med familie. Se Familie 3 - Verket 1875.

Tjenestepike: Andrea Rasmusdatter f. i Holla, 21 år.


Familie 119.
Verket 1865. Hestehagen øvre Plads.

Kullbrenner
Hans Jørgen Ingebretsen (Jørgen Ingebretsen) f. 10/2-1827 i Larvik d. 17/2-1894 på Verket av influensa, s.a. fisker Ingebret Larsen død før okt. 1844 og Anne Marie Olsdatter.
g. i Tanum, Brunlanes 22/11-1850 m. Anne Elisabeth Jacobsdatter fra Berg sogn i Brunlanes f. 26/6-1827 d. 3/12-1906 på Verket av bronkitt, d.a. Jacob Jacobsen og Anne Marie Andersdatter.
Forlovere: "Lars Andersen Egevald og Jacob Andersen Egevald."
1. Johan Ingvard Jørgensen f. 23/11-1850 i Brunlanes. Se Familie 62b - Verket 1891.
2. Maren Caroline Jørgensdatter f. 25/12-1856 på Verket. Emigrerte til N. Amerika i 1881 med presteattest av 24/7-1881.
3. Anders Andreas Jørgensen f. 22/8-1866. Se Familie 137 - Verket 1910.

F.f. Wærksarbeider Jørgen Ingebretsen og Elisabeth Jacobsdatters Maren Caroline: Kari Olsd. Vrk., Maren Pedersd. Vrk., Torbjørn Saamundsen Vrk., Andreas Johnsen og Abraham Johnsen Vrk.
F.f. Kullbrænder Jørgen Ingebretsen Vrk. og Anne Elisabet Jacobsdatters