ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Eie øvre

Hustomter
Tomter utskilt fra Eie øvre

Oppdatert 21.01.2023

Kilder: Offentlige Panteregister, Grunnbok, www.eiendomspriser.no, og Nome kommunes karttjeneste, www.kommunekart.com.
Vanlige slekts-kilder som kirkebøker, folketellinger og annet på digitalarkivet.no

Foreningen Slekt og Datas gravstensregister er dessuten mye benyttet.
Roy Olsen har gjort en god jobb med å avfotografere alle hus langs Lannavegen i 2018. Se www.lokalhistoriewiki.no


Odden
Flere hus på Odden har adresse Lannavegen.


Odden 1.
Gnr 5 - bnr 13 "Odden".

Utskilt fra Eie(6) Odden ved skylddelingsforretning, avholdt 20/2-1926, thinglyst 27/2-1926.

Skyldmark 1926: 0,05. Areal 2020: 537 kvm.

Kilde: "Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 358. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Nils Eie og Olav Eie til Hans O. Odden, formentlig på dette bruk, for kr. 1.000,- dat. 25/5-1926, thingl. 29/5-1926."

Hans O. Odden.
g.m. Anne.
Eier 1926.

Kilde: "Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 358. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Hans O. Odden og hustru Anne til Ole Johan Strigen for kr. 5.300,- dat. 23/11-1931, tingl. 27/11-1931."

Ole Johan Strigen f. 16/9-1911, s.a. skreddermester Thor O. Strigen.
Eier 1931. Se Fensv. 152 under Tufte.

Kilde: "Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 358. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 22/12-1941, dagbokført 16/1, grunnbokført 20/1-1942, fra Ingebret Bærland til Lisbeth Kjøniksen for kr. 6.500, Skjøtet vedtatt av Strigen."

Elisabeth Kjøniksen Rui.
Eier 1941.

Kilde: "Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 358. Digitalarkivet.
"Tvistdokument av 31/3, dagbokført 1/4, grunnbokført 14/4-1942 fra Handelsdept. hvorved Lisbeth Kjøniksen settes en frist av 6 mnd. til å bringe
konsesjonsspørsmål i orden."
"Elisabeth Rui, den samme person som i skjøtet Lisbeth Kjøniksen."

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
Dagbokført 17/12-1975. Skjøte av 3/12-1975 til Egil Rye Hytten, for kr. 70.000."

Egil Rye Hytten f. 1948.
Eier 1975.

Gammelt uthus, som ble revet før Omsland bygde nytt hus på stedet.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
Dagbokført 3/7-1986. (til) Per Otto Omsland og Berit Omsland ifølge skjøte for kr. 250.000,- "
"Erklæring om vilkår for oppførelse av bolig på denne eiendom."

Per Otto Omsland f. 1943.
g.m. Berit f. 1940.
Eiere 1986.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
Dagbokført 27/12-1988, (til) Kjetil Haatveit ifølge skøte for kr. 550.000,- "

Kjetil Haatveit f. 1963.
Eier 1988.

Solgt i 2006.


Odden 1 (5/13). Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com


Odden 3.
Gnr 5 - bnr 34 "Sannes".

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 54b. Digitalarkivet.
"Festekontrakt dat. 10/12, dagbokført 18/12, grunnbokført 20/12-1944, hvorved Thea og Olav Eie bortfester en tomt til Johannes Sannes i 50 år mot kr. 15,- i årlig avgift,
hvorfor has pant. I tilfelle salg av hus må grunneieren samtykke. Eieren har forkjøpsrett."

Utskilt fra Eie(6) Odden ved skylddelingsforretning, tinglyst 15/12-1951.

Skyldmark 1951: 0,02. Areal 2020: 888 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 15/12-1951. Skjøte dat. 21/8, grunnbokført 20/12-1951 fra Thea og Helene Eie til Johannes Sannes for kr. 720,-  (tinglyst 15/12-1951)."

Johannes H. Sannes fra Sannes nedre(15) f. 17/3-1890 d. 3/6-1962, s.a. Hans Johannesen Sannæs.
g. i Holla 5/8-1922 m. Anne Vestgaarden fra Vestgården i Seljord f. 17/3-1902 d. 26/1-1993, d.a. Gunder Vestgaarden.
Forlovere: "Brudens far og smed Ole T. Lindgren."
Eier 1951.

Han ble konfirmert i Holla 1904 og hun ble konfirmert i Seljord i 1916. Johannes var i 1920 poståpner i Sannesgrenda.
Han var bonde på Sannes nedre(15) fram til 1929. De ble gravlagt på Romnes kirkegård.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Denne eiendom hjemlet til Anne Sannes i uskifte av 14/8-1962."

Anne Sannes f. Vestgaarden f. 17/3-1902 d. 26/1-1993.
Eier 1962.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 16/1-1965. Erklæring av 2/11-1964, grunnbokført 16/1-1965, hvori Anne Sannes som eier av dette bruk, gir Kr. Kristoffersen, som eier
av bnr 16, rett til å oppføre (uthus) garasje inntil grensen mot denne eiendom i henhold til bygningsloven § 127."

Arvinger:
Anne Marie Lundgreen
Astrid Lovise Rinden
Eva Bergestig
Finn Arne Sannes
Gunnar Sannes
Gunvor Helene Haugstøl
Hans Sannes
Lajla Sannes Steinhaug
Nils Sannes
Reidun Synnøve Espeseth


Odden 3 (5/34). Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com


Odden 5.
Gnr. 5 - bnr 25 "Aasheim".

Utskilt fra Eie(6) Odden ved skylddelingsforretning tinglyst 20/11-1946.

Skyldmark 1946: 0,02. Areal 2020: 1 581 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 19/2-1947. Skjøte dat. 31/12-1946, grunnbokført 25/2-1947 fra Thea og Olav Eie til Nils Kristoffersen for kr. 312, 50."

Nils Kristoffersen d. 1991.
Eier 1947. Nils Kristoffersen satte opp huset på ca. 1 år.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 24/2-1948. Skjøte dat. 18/2, grunnbokført 1/3-1948 fra Nils Kristoffersen til Kristoffer Kristoffersen for kr. 6.000,- "
Ifølge dette skjøtet "har selgeren Nils Kristoffersen forbeholdt sig for livstid 2 værelser i bygningens 2. etasje
."

Maskinist
Kristoffer Kristoffersen fra Vrangfossv. 113 under Susås f. 15/6-1899 d. 9/7-1976, s.a. Slusevokter Peder Marius Kristoffersen.
g.m. Gudrun Marie f. 3/9-1902 d. 24/6-1998.
1. Gunda Kristoffersen f. 29/3-1926 d. 16/7-2015 g.m. Erik O. Kaarstein f. 22/1-1918 d. 22/6-2000. Gravlagt i Lunde..
2. Norun Kristoffersen g.m. Strigen.
3. Per Kristoffersen.
4. Randi Pauline Kristoffersen g.m. Sundbø.
Eier 1948.

Arvingene (barna ovenfor) solgte eiendommen i 1996 til Elin Steinsrud.

Elin Steinsrud.
Eier 1996.
 


Odden 5 (5/25). Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com


Odden 6.
Gnr 5 - bnr 47 "Ekestad".

Utskilt fra ved midlertidig delingsforretning tinglyst 22/1-1981, hvorved dette bruk er utskilt fra bnr 27.

Skyldmark Areal 2022: 1 593 kvm.

Olaf O. Skårdal.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 3/2-1981. Til Øistein Skårdal ifølge skjøte av 28/1-1981 for kr. 5.000,- "

Øistein Skårdal f. 1949.
Eier 1981.


Odden 6 (5/47). Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com


Odden 8.
Gnr 5 - bnr 27 "Venheim".

Utskilt fra Eie(6) Odden ved skylddelingsforretning tinglyst 26/11-1946.

Skyldmark 1946: 0,04. Areal 2020: 613 kvm (1974/ 2022).

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 19/2-1947. Skjøte dat. 31/12-1946, grunnbokført 25/2-1947 fra Thea og Olav Eie til Olaf Skårdal for kr. 2.391,- "

Sliperiarbeider
Olaf O. Skårdal
 f. 1/10-1902 "på meieriet" ved verket d. 14/2-1981, s.a. Ole Olsen og Anne Josefine Olsdatter.
g 1952 m. Aasta f. 1929.
1. Ole J. Skårdal f. ca.
2. Øistein Skårdal f. 1949. Se Odden 6.
3. Datter.
Eier 1946.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 22/1-1981. Midlertidig delingsforretning av 20/1-1981, hvorved utskilles bnr 47 "Ekestad". Se Odden 6.

Olaf Skårdal kjøpte tomt av Jernverket (12/157 og 182) og bygde nytt hus der. Se Haugbakken 6. Enka solgte den eiendommen ut av familien
i 2007.

Olaf O. Skårdal ble gravlagt på Kronborg nye.


Odden 8 (5/27). Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com


Odden 9.
Gnr 5 - bnr 19 "Aasheim".

Utskilt fra Eie(6) Odden ved skylddelingsforretning tingl. 17/10-1940.

Skyldmark 1940: 0,04. Areal 2020: 1 567 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 17/10-1940. Skjøte dat. 12/10, grunnbokført 21/10-1940 fra Thea Eie, (i uskifte av 15/6-1931 efter Nils Eie), og Olav Eie til Karl J. Odden for kr. 1400,- "

Karl J. Odden f. 29/10-1899 d. 29/4-1995, s.a. John Olsen Odden (John Odden) og Anne Marie Halvorsdatter.
g.m. Anna Marie f. 15/7-1902 d. 15/12-1985.
Eier 1940.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
Dagbokført (tinglyst) 24/2-1960, Skylddeling hvorved utgått bnr 40 av skyld 0,03."Bakken"
"Vann- og Veirett for bnr 40."

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
Dagbokført 21/11-1960. Skylddeling dat. 5/9, grunnbokført 21/11-1960, hvorved bnr 41 av skyld 0,02 "Solvang."

Kilde: www.eiendomspriser.no
"Overdratt 19/6-1995 til Judith Alvhilde Linddalen for kr. 0."

Judith Alvhilde Linddalen.
Eier 1995.

Kilde: www.eiendomspriser.no
"Overdratt 19/6-1995 fra Judith Alvhilde Linddalen for kr. 285.000,- til Håkon Omtvedt.

Håkon Omtvedt.
Eier 1995.

Kilde: www.eiendomspriser.no
"Solgt 16/2-1998 fra Håkon Omtvedt for kr. 595.000,- til Else M. D. Ljungstrøm og Ståle Ljungstrøm.

Ståle Ljungstrøm f. 1963.
g.m. Else M. D.
1. Sondre Ljungstrøm f. 1994.
Eiere 1998.

Kilde: www.eiendomspriser.no
"Solgt 2/9-2020 fra Ståle Ljungstrøm for kr. 1 300 000 til Sondre Ljungstrøm.

Sondre Ljungstrøm f. 1994.
Eier 2020.


Odden 9 (5/19). Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com


Odden 10.
Gnr 5 - bnr 22 "Solvang".

Utskilt fra Eie(6) Odden ved skylddelingsforretning tingl. 26/11-1946.

Skyldmark 1946: 0,03. Areal 2020: 1 072 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 19/2-1947. Skjøte dat. 31/12-1946, grunnbokført 25/2-1947, fra Thea og Olav Eie til Lars Fossheim for kr. 1.316,- "

Lars Fossheim (Lars Hansen Kaasa) fra Kåsa under Fosse f. 12/1-1886 d. 18/1-1971, s.a. Hans Kristensen Kaasa.
g. i Lunde 24/10-1913 m. Ingebjørg Tveitan fra Lunde f. 17/6-1894 d. 7/10-1980, d.a. Sveinung Nilsen Tveitan.
Forlovere: "Hans Kr. Kaasa og Sveinung N. Lunde."
Eier 1946. Se Kråkeføtt under Susås.

Lars Fossheim skatta som "Småbruker" i likningane 1947 - 1949 for Holla.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 18/11-1981. (Hjemmelen til) Sølvi Fredriksen, ifølge skjøte av 28/10-1981 fra selvskiftende arvinger etter Lars Kåsa (Fossheim) for kr. 185.000,- "

Sølvi Fredriksen f. 1961.
Eier 1981.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 15/3-1984. (Solgt til) John Osvald Febakke, ifølge skjøte for kr. 220 000,- "

John Osvald Febakke f. 1957.
Eier 1984.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 24/2-1987. (Solgt til) Ingar Jamtvedt og Marianne Ringsevjen, ifølge skøte for kr. 350 000,- "

Ingar Jamtvedt f. 1962.
og Marianne Ringsevjen f. 1963.
Eiere 1987.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
Dagbokført (tinglyst) 13/6-1990. Erklæring om at denne eiendom er solgt på tvangsauksjon.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
Dagbokført (tinglyst) 23/7-1990. (Solgt til) Barbro Aasland Vibeto ifølge tvangsauksjonsskjøte for kr. 260 000,- "

Barbro Aasland Vibeto f. 1967.
Eier 1990.


Odden 10 (5/22). Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com


Odden 12.
Gnr 5 - bnr 20 "Eiestad".

Utskilt fra Eie(6) Odden ved skylddelingsforretning tingl. 7/8-1944.

Skyldmark 1944: 0,04. Areal 2020: 1 617 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"
Dagbokført (tinglyst) 29/11-1944. Skjøte dat. 28/11, grunnbokført 1/12-1944 fra Thea Eie og Olav Eie til Aslaug Marie Eie for kr. 500,- "
"30/9-1954. Hjemmelen overført til hennes arvinger."

Aslaug Marie T. Eie fra Eie(1) f. 10/5-1888 d. 30/9-1954, d.a. Thor Nikolaisen Eie.
Eier 1944. Ugift.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"
Dagbokført (tinglyst) 6/6-1955. Skjøte dat. 1/6, grunnbokført 10/6-1955 fra myndige og selvskiftende arvinger atter avdøde Aslaug Marie Eie til
Aslaug Marie Eie
f. 6/5-1913, for kr. 25.000,- "

Aslaug Marie Eie fra Eie(1) f. 6/5-1913 d. 27/3-1989, d.a. Nils T. Eie.
Eier 1955. Ugift.

Denne Aslaug Marie Eie fikk oppført en enebolig her. Hennes to brødre Thor og Halvor, overtok vederlagsfritt eiendommen 4/9-2001.

Arvingene solgte eiendommen til Ellen Tove Eie - se Eie(5) 6/5-2004, for kr. 375 000,-

Kilde: www.eiendomspriser.no
"Solgt 25/5-2005 fra Ellen Tove Eie til Steffen Schou Hermansen for kr. 720 000,- "

Steffen Schou Hermansen.
Eier 2005.

Kilde: www.eiendomspriser.no
"Solgt 3/6-2010 fra Steffen Schou Hermansen til Lars Rudolf Kolstad for 660 000,- "

Lars Rudolf Kolstad.
Eier 2010.
 


Odden 12 (5/20). Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com


Odden 16.
Gnr 5 - bnr 17 "Solstad".

Utskilt fra Eie(6) Odden ved skylddelingsforretning tingl. 28/10-1932.

Skyldmark 1932: 0,05. Areal 1974: 768 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"
Dagbokført (tinglyst) 19/4-1944. Hjemlet til Ragnvald Kristoffersen, ifølge skjøte dat. 18/4, grunnbokført 20/4-1944."

Arbeider
Ragnvald Kristoffersen fra Vrangfossv. 113 under Susås f. 28/5-1903 (døpt i Lunde kirke?) d. 31/12-1971, s.a. slusevokter Peder Marius Kristoffersen.
g.m. Kirsten Marie f. 31/7-1900 d. 22/12-1986.
Eier 1944.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"
Dagbokført (tinglyst) 23/4-1987. (overdratt for kr. 0,- til) Grete Bälldal (svensk statsborger), ifølge hjemmelsovergang av 25/2-1987."

Grete Bälldal f. 1927.
Eier 1987.

Kilde: www.eiendomspriser.no
"Overdratt 21/9-2009 for kr. 0,- fra Grete Bälldal til Kirsten Marie Bälldal Larsen

Kirsten Marie Bälldal Larsen.
Eier 2009.

Kilde: www.eiendomspriser.no
"Solgt 16/10-2012 for kr. 1. 000 000,- fra
Kirsten Marie Bälldal Larsen til Linda Helen Bälldal og Niclas Bälldal." 

Niclas Bälldal.
g.m. Linda Helene.
Eiere 2012.
 


Odden 16 (5/17). Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com


Odden 17.
Gnr 5 - bnr 40 "Bakken".

Utskilt fra bnr 19 Aasheim (Odden 9) ved skylddelingsforretning tingl. 24/2-1960.

Skyldmark 1960: 0,03. Areal 2020: 974 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"
Dagbokført (tinglyst) 24/2-1960. Skjøte dat. 11/11-1959, grunnbokført 24/2-1960 fra Karl Odden til Halvor Ivar Lunde for kr. 2.000,- "

Maler på Søve (1969)
Halvor Ivar Lunde
f. 3/5-1924 på Bjervamoen i Lunde d. 7/5-1980, s.a. anleggsarb. Kristen Jørgensen Lunde og Ingeborg Helene Halvorsdatter.
g. 29/5-1971 m. hjelpepleier Gerd Hansen fra Gråtamoen i Solum f. 1939.
1. Dag Arve Lunde f. februar 1972.
Eier 1960.

Halvor Ivar Lunde ble konfirmert i Holla kirke 2/10-1938. Han tok svenneprøve i malerfaget i 1957.
Før de gifta seg var hun "pleiemedhjelper" på Dagsrud. Han var maler.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"
Dagbokført (tinglyst) 23/4-1991. Gerd Lunde i uskiftet bo etter Halvor Ivar Lunde."

Gerd Lunde f. 1939.
Eier 1991.

Kilde: www.eiendomspriser.no
"Solgt 28/8-1995 for kr. 250.000 fra Gerd Lunde til Roar Lindalen.

Roar Lindalen.
Eier 1995.

 


Odden 17 (5/40). Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com


Odden 19.
Gnr 5 - bnr 41 "Solvang".

Utskilt fra bnr 19 Aasheim (Odden 9) ved skylddelingsforretning tingl. 21/11-1960.

Skyldmark 1960: 0,02. Areal 2020: 1 292 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"
Dagbokført (tinglyst) 21/11-1960. Skjøte dat. 13/9, grunnbokført 21/11-1960 fra Karl Odden til Bjarne Røimål for kr. 2.000,- "

Bjarne Paust Røimål f. 23/12-1931 d. 25/8-2011.
g.m. Synøve.
1. Liv Røimål f. 30/8-1962 d. 18/10-1968.
Eier 1960.

Kilde: www.eiendomspriser.no
"Solgt 11/9-2019 for kr. 1 390 000 fra Synøve Røimål til Johnny Kurseth Johansen."

Johnny Kurseth Johansen.
Eier 2019.


Odden 19 (5/41). Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com


Oddenåsen
Hustomter utskilt fra Eie øvre.


| Eie øvre |
| Odden | Oddenåsen | Lannavegen | Vrangfossvegen |


Oddenåsen 3.
gnr 5 - bnr 10 (5/10) "Løvaas".

Utskilt fra Eie(6) Odden ved skylddelingsforretning tinglyst 12/8-1925.

Skyldmark 1925: 0,03. Areal 2020: 1 175 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 355. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Nils og Olav Eie til Rasmus Løvaas paa dette bruk for kr. 850.-, dat. 8/3-1927, tingl. 26/3-1927."

Murer, selvstendig
Rasmus Martinius Rasmussen Løvaas (Rasmus Løvås) fra Bergen f. 23/8-1872 d. 30/9-1952, s.a. forpakter Martinius Rasmussen og Anne Iversd. Kjørnen.
g. i Holla 31/10-1913 m. Hanna Andrea Halvorsdatter fra Melum f. 19/2-1875, d.a. Halvor Torstensen Asbom, Melum og Anne Vetlesdatter.
Forlovere: "Gbr. Karl Olsen Evju og Arb. Ragnvald Pettersen Evju."
1. Barn død før 1920.


Gravlagt på Kronborg nye. Ved testamente gikk eiendommens hjemmel over til Andreas Andreassen i 1952. Han solgte
med det samme eiendommen til Aage Wian, sammen med bnr. 28.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 355. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 20/12, dagbokført 23/12-1952, grunnbokført 2/1-1953 fra Andreas Andreassen til Aage Wian paa denne eiendom og bnr. 28 for kr. 10.000,- "

Arbeidsformann på Hydro
Aage Anstein Wian (Aage Wian) f. 10/3-1924 d. 5/12-2004. Gravlagt på Borgestad.
g. i Holla 27/10-1945 m. Rut Juliane Nilsen fra Fauske, Nordland f. 16/7-1926 d. 25/11-2011. 
Gravlagt på Borgestad.
1. Tor Ragnar Wian f. 1946.
2. Geir Åge Wian f. 10/12-1953 d. 7/9-2004 g. i Solum krk. 2/2-1974 m. Åshild Astrid Alfsen fra Skien f. 1955. 
Geir Åge er gravlagt på Borgestad.
Eier 1953.

Denne familien solgte huset sitt i 1959 og flytta til Borgestad i Gjerpen. Han kjøpte av Andreas Christiansen,
69/46 (Bergliv. 16 und. Menstad) i Gjerpen for kr. 50.000,- i 1970.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 355. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 28/7, dagbokført 20/8, grunnbokført 20/8-1959, fra Aage Wian til Willy Reidarsen for kr. 27.000 på denne eiendom og bnr 28."

Willy Arthur Reidarsen f. 14/1-1929 d. 3/1-1996.
g.m. Elinor Gundersen fra Verket f. 26/9-1926 d. 24/9-2014, d.a. Theodor Emil Gundersen. Se Familie 63a - Verket 1920.
1. Bjørn Tore Reidarsen f. 11/6-1953 d. 2/5-2020.
Eier 1959.

Kilde: Eiendomspriser.no.
Overdratt for kr. 0,- til Anne Sannes tinglyst 14/8-1962.

Anne Sannes f. 17/3-1902 d. 26/1-1993.
Eier 1962.

Anne var gift med Johannes H. Sannes. Se Odden 3.

Kilde: Eiendomspriser.no.
Overdratt for kr. 0,- til:
Anne Marie Lundgreen
Astrid Lovise Rinden
Eva Bergestig
Finn Arne Sannes
Gunnar Sannes
Gunvor Helene Haugstøl
Hans Sannes
Lajla Sannes Steinhaug
Nils Sannes
Reidun Synnøve Espeseth

De samme arvinger selger eiendommen samme dag (tinglyst 23/6-1993) til Steinar Nilsen for kr. 230.000,-

Steinar Nilsen.
Eier 1993.

Kilde: www.eiendomspriser.no .
"Overdratt for kr. 1. 000 000,- til Karin Namløs, tinglyst 20/10-2005."

Karin Namløs.
Eier 2005.

Kilde: Eiendomspriser.no.
Overdratt for kr. 1. 670 000,- fra Karin Namløs til Lars Mathias Andreasson og Marianne Brevik, tinglyst 4/2-2015.

Lars Mathias Andreasson.
og Marianne Brevik.
Eiere 2015.


Oddenåsen 3 (5/10). Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com


Oddenåsen 8.
Gnr 5 - bnr 24 "Solaas".

Utskilt fra Eie(6) Odden ved skylddelingsforretning tingl. 26/11-1946.

Skyldmark 1946: 0,04. Areal 2020: 2 648 kvm.

Marie Hagen.
Eier 1974.
 


Oddenåsen 8 (5/24). Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com


Oddenåsen 10.
Gnr 5 - bnr 23 "Aastun".

Utskilt fra Eie(6) Odden ved skylddelingsforretning tingl. 26/11-1946.

Skyldmark 1946: 0,04. Areal 2020: 1 882 kvm.

Arne Oterkjær.
Eier 1946.


Oddenåsen 10 (5/23). Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com

 


Lannavegen
Hustomter utskilt fra Eie øvre.

| Eie øvre |
| Odden | Oddenåsen | Lannavegen | Vrangfossvegen |


Lannavegen 134.
Gnr 5 - bnr 9. Tangen.


Lannav. 134 (5/9). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Eie øvre(6) Odden ved skylddelingsforretning tingl. 31/1-1925.

Skyldmark 1925: 0,03. 1961: 0,02. Areal 2020: 1 131 kvm.

Som festetomt.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 46. Digitalarkivet.
"Fæsteseddel fra Thor Nicolaisen Eie til Ole Olsen Lommerud og hustru for 40 aar paa et jordstykke mod aarlig afgift kr. 30,- , hvorfor panteret samt forkjøbsret,
dat. 10. Juni, thingl. 1. Juli 1895."

Tømmermann, høvlerimester ved saga, huseier
Ole Olsen Lommerud
(Olaf Lommerud) f. 10/5-1854 i Heddal d. 5/6-1947, s.a. Ole Olsen Veslekaas i Heddal.
g. i Holla 8/9-1878 m. Hanna Marie Halvorsdatter fra Lommerud under Prestegården f. 29/6-1857 d. 5/11-1955, d.a. Halvor Halvorsen Lommerud.
1. Hilda Anette f. 3/4-1879.
2. Halvor O. Lommerud f. 8/5-1886. Se Familie 0b - Odden 1910.

3. Hilda Marie Lommerud f. 15/4-1890. I tjeneste på apoteket i 1910.
4. Johannes O. Lommerud f. 5/11-1893. Se Tverrgata 6 på Vesthagan under Søve.
5. Peder Anker Lommerud f. 21/9-1895 d. 9/9-1960 g.m. Berglioth f. 4/7-1897 d. 21/10-1960. Kronborg nye.
6. Thora Anette Lommerud f. 19/10-1897.
7. Hans Oskar f. 4/3-1900 d. 13/6-1906 på Odden av "Hjernebetændelse".
Huseier 1895.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Tømmermand Ole Olsen Lommerud og Hanna Halvorsdatters Hilda Anette: Inger Stensd. Hægna, Maren Anne Nilsd. Stensrud, Peder Hansen Vrk., Carl Gulliksen Briskemyr, Hans Nilsen Stensrud.
F.f. Høvlemester Ole Olsen Lommerud Sagbruget og Hanna Marie Halvorsdatters 
Halvor: Inger Stensd. Hegna, Sofie Pedersd. Vrk., Peder Hansen Vrk., Kristen Svennungsen Ulefos og Halvor Halvorsen Lommerud.
F.f. Arb. Ole Olsen Lommerud Sagbr. og Hanna Marie Halvorsdatters 
Hilda Marie: Marie Nilsd. Sagbr., Sofie Jørgine Pedersd. Vrk., Peder Hansen Vrk., Kristen Kjøstolsen Sagbr. og Halvor Halvorsen Lommerud.
F.f. Sagarb. Ole Olsen Lommerud, Odden og Johanna(!) Marie Halvorsdatters 
Johannes: Inger Stensd. Heisholthegnen, Anne Martine Isaksd. Sagbr., Peder Hansen Vrk., Ole Johnsen Perskaas, Halvor Halvorsen Lommerud.
F.f. Sagbrugsarb. Ole Olsen Lommerud, Odden og Hanne Mari Halvorsdatters 
Peder Anker: Moderen, pige Karen Johannesd. Haatvedt, veivogter Ole Jonsen Perskaas, sagarb. Jens Hansen Odden, Peder Hansen Vrk
F.f. Sagbrugsarb. Ola Olsen Lommerud, Odden og Hanna Marie Halvorsdatters 
Thora Anette: Enke Anne Sigurdsd. Rød, Pige Marie Olsd. Danielskaas, Arb. Martin Pedersen Kringlefet, Faderen, Arb. Ola Olsen Lommerud.
F.f. Sagbrugsarb. Ole Olsen Lommerud, Odden og Hanna Marie Halvorsdatters 
Hans Oskar: Anne Sigurdsd. Rød, pige Karen Olsd. do., Verksarb. Peder Hansen Vrk., Gbr. Halvor Halvorsen Lommerud og Faderen.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

De er begge gravlagt på Kronborg nye.

Ole O. Lommerud solgte husene her i 1919 til Nils Roheim. Se Lannav. 142.
Nils Roheim solgte videre til Hans Bærland i 1926. Han løste inn tomta samme år for kr. 1.000,-

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 60. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Nils og Olav Eie til Hans Bærland for kr. 1.000, dat. 3/5-1926, tingl. 14/7-1926."

Hans Bærland fra Verket f. 20/5-1886 d. 11/10-1959, s.a. Hans Hansen Bærland. Se Familie 68 - Verket 1910.
g.m. Inga Olette Johnsdatter f. 12/3-1889 d. 4/12-1973.
1. Anni Bærland f. 24/9-1919.
2. Jan Bærland f. 16/6-1927 d. 20/4-2011.
Eier 1925.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 60. Digitalarkivet.
"Enken Inga Bærland i uskifte av 24/11-1959."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 60. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning dat. 24/5, dagbokført og grunnbokført 28/6-1961, vedkommende bnr 42 av skyldmark 0,01." Til Nome kommune, elverket. Siden utgått i matrikkelen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 5/9 Tangen.
"Dagbokført 10/4-1980. Anni Bærland og Jan Bærland, ifølge begjæring om hjemmelsovergang, som eneste arvinger etter Inga Bærland død 4/12-1973."

Anni Bærland.
Jan Bærland.
Eiere 1980.

1. Andel overdratt fra Anni Bærland til Helge Bærland og Tone Bærland 29/5-2017 for kr. 0,-
2. Andel overdratt fra Jan Bærland til Gerd Synnøve Bærland 29/5-2017 for kr. 0,-
3. Andel overdratt fra Gerd Synnøve Bærland til Helge Bærland og Tone Bærland 29/5-2017 for kr. 0,- 
4. Hele eiendommen solgt fra Helge Bærland og Tone Bærland 29/5-2017 til Ringsevja 16 DA for kr. 1 500 000,-

Ringsevja 16 DA.
Eier 2017.Lannavegen 134 (5/9). Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com


Lannavegen 135.
Gnr 5 - bnr 31 (5/31) "Villa Vacca". Opprinnelig festetomt under Eie bnr 6 "Odden".

I dag (2022) kun en ubebygd branntomt.


Wevle-gården, eller "Villa Vacca", som eiendommen het. Foto: Trolig Per H. Misund.

Dyrlege
Evald Wevle fra Haus ved Bergen f. 23/1-1874 d. 1949?
g.m. Nanny f. 4/2-1881 i Nyborg, Danmark d. 24/3-1960. Gravlagt på Kronborg nye.
1. Erling Wevle f. 12/10-1902 i Lesja.
2. Holger Wevle f. 17/4-1904 i Sauherad.
3. Ingeborg Wevle f. 7/8-1906 i Sauherad.
4. Kaare Wevle f. 18/3-1909 i Holla.
Huseier ca. 1909.

Utskilt fra Eie øvre(6) Odden ved skyldelingsforretning tingl. 16/12-1948. Hjemlet til Olav og Thea Eie (Olav Eie død).

Skyldmark 1948: 0,02. Areal 2020: 2 959 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr. 5 - bnr 31.
"Dagbokført 18/3-1949. Skjøte dat. 28/2, grunnbokført 20/3-1949 fra Thea og Helene Eie til Nanny Wevle* for kr. 2.820,-"
*Nanny Wevle død 24/3-1960, ifølge Oslo skifteretts attest av 31/5-1960. Hun etterlot seg 7 barn, bl.a. Othar Faye Wevle, som
således har hjemmel til denne eiendom for 1/7-del.

Nanny Wevle f. 4/2-1881 d. 24/3-1960. Gravlagt på Kronborg nye.
Eier 1949.

Statsautorisert revisor
Othar Faye-Wevle f. 27/12-1920 d. 8/11-1999, s.a. Nanny Faye-Wevle.
g.m. Ragnhild f. 23/9-1916 d.29/10-2008.
Deleier 1960.

Dette ekteparet er gravlagt på Skedsmo i Lillestrøm kommune.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr. 5 - bnr 31.
"Dagbokført 14/12-1967. Ektepakt, dat. 7/10-1967, grunnbokført 12/1-1968 mellom reg. revisor Othar Faye-Wevle og hustru Ragnhild Faye-Wevle, hvorefter 1/7 del av
denne eiendom skal være mannens særeie. Ektepakten er 9/10-1967 tinglyst ved Strømmen sorenskriveri og 21/10-1967 ved Solør sorenskriveri."

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr. 5 - bnr 31.
"Dagbokført 20/10-1976. Skjøte av 11/8-1976 til Håkon Lunde for kr. 50.000,-

Håkon Waldemar Lunde fra Heddal f. 7/5-1910 d. 23/1-1995, s.a. mekaniker Tomas Andersen Lunde fra Lunde og Anna Marie Brynildsen fra Solum.
Eier 1976. Ugift.

Håkon Lunde er gravlagt på Kronborg nye.

Kilde: www.eiendomspriser.no
Tinglyst 29/1-1997. Solgt for 70.000,- fra Håkon Valdemar Lunde til Oddbjørn Brevik.

Oddbjørn Brevik.
Eier 1997. Se Lannav. 137.

"Villa Vacca" ble stående å forfalle. Tilslutt ble huset brent ned av brannvesenet. Eiendommen har siden vært ei bratt, ubebygd tomt.


Lannavegen 135 (5/31). Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com


Lannavegen 136.
Gnr 5 - bnr 51 (5/51) "Odden".


Lannav. 136 (5/51. Foto: Roy Olsen 2018.

Tidligere E-verkets hus. Bygd som bolig for bestyreren på el-verket.

Kilde: www.eiendomspriser.no
Tinglyst 15/1-1982. Overdratt for kr. 0,- til
Kåre Toralf Flom.

Elektroingeniør
Kåre Toralf Flom
fra Kviteseid f. 5/5-1922 d. 21/7-2015.
g.m. Margit f. 4/4-1933 d. 23/10-2021.
1. Dordi Elise Flom.
2. Kirsten Tone Flom.
3. Tor Flom.
Eier 1982.

Kåre Toralf Flom fikk andreplass da han gikk ut av "Den elektrotekniske avdeling" på Sørlandets tekniske skole i 1945.


Lannavegen 136 (5/51). Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com


Lannavegen 137.
Gnr 5 - bnr 33 (5/33) "Lunde".


Lannav. 137 (5/33). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Eie(6) Odden ved skylddelingsforretning tingl. 6/4-1950.

Skyldmark 1950: 0,02. Areal 2020: 716 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr. 5 - bnr 33.
"Dagbokført 6/7-1950. Skjøte dat. 12/6, grunnbokført 10/7-1950 fra Thea og Helene Eie til Nils Lunde for kr. 800,-"

Snekker (1928)
Nils Jørgensen Lunde
 (Nils Lunde) f. 27/12-1900 på Lunde i Lunde d. 15/2-1992, s.a. bonde og snekker Jørgen Kristensen Helgetveit, Lunde og Aaste Gunnarsdatter.
g. i Holla 22/9-1928 m. Inger Marie Storhaug und. Baksås f. 10/7-1905 d. 22/9-1982, d.a. bonde Halvor Storhaug.
1. Johan Henry Lunde f. 25/10-1928 d. 22/11-2016. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
2. Ingeborg Ågoth Lunde f. 21/7-1930 d. 22/4-2019 g.m. NN Ulberg. Gravlagt på Sande gravplass i Vestfold.
Eier 1950.


Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Gnr. 5 - bnr 33.
"Dagbokført (tinglyst) 7/10-1986 fra Nils Lunde for kr. 100.000,- til:
Johan Henry Lunde f. 25/10-1928.
Ingeborg Ågot Ulberg f. 21/7-1930.
Torhild Lunde f. 1962.
Unni Lunde f. 1964.
Anne Grete Høydal f. 1940.
Norun Marie Brevik f. 1943,
Heftelse: Borett på livstid for Nils Lunde.

Eiere 1986.
7 personer, som nevnt ovenfor.

Kilde: www.eiendomspriser.no
"Tinglyst 14/12-1993, for kr. 100.000,- fra:
Anne Grete Høydal f. 1940.
Ingeborg Ågot Ulberg f. 21/7-1930.
Johan Henry Lunde f. 25/10-1928.
Torhild Lunde f. 1962.
Unni Lunde f. 1964.
til:
Norunn Marie Brevik og
Oddbjørn Brevik.

Oddbjørn Brevik.
g.m. Norunn Marie.
Eiere 1993.


Lannavegen 137 (5/33). Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com


Lannavegen 138.
Gnr 5 - bnr 7 (5/7) "Vonheim".

(Foto mangler).

Utskilt fra Eie(6) Odden ved skylddelingsforretning tinglyst 17/10-1923.

Skyldmark 1923: 0,02. Areal 2020: 1 415 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 54a. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Nils T. Eie og Olav T. Eie til Richard Larsen for kr. 1500,- dat. 14. aug., tingl. 25. aug. 1923."
"Rett for bnr 7 til at benytte den vandvei som gaar mellem hans tomt og den søndenfor liggende Holla kommunes tomt, ifølge skjøte tinglyst 25/8-1923."

Anleggsarbeider (1924)
Richard Gerhard Larsen
(Richard Larsen) f. 7/4-1900 d. 7/5-1983, s.a. murer Johan Larsen.
g. i Holla 9/11-1922 m. Marie Olsen fra Verket f. 20/12-1899 d. 4/4-1986, d.a. verksarbeider Martinius Olsen.
1. Gerhard William Larsen f. 15/2-1924. Se nedenfor.

Eier 1923.

Kilde: Kari Baksås i artikkel "Fra Tronsebrua til Stoadalen." i Hollaminner 1992, side 92.
"Richard Larsen bygde seg hus. Richard var en tur i Amerika, men kom hjem igjen.. I dag er det hans sønn Gerhard som har huset."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 54a. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Richard og Marie Larsen til Hans Marthiniussen og Olaf Marthiniussen for kr. 4.193,59, dat. 3/2-1931, tinglyst 1/5-1931."

Hans Marthiniussen.
og
Olaf Marthiniussen.
Eiere 1931.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 54a. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 10/3, dagbokført 21/9, grunnbokført 19/3-1949 fra Olaf og Hans Marthiniussen til Gerhard Larsen for kr. 12.000,- "

Gerhard William Larsen herfra f. 15/2-1924 d. 19/11-2001.
g.m. Elna Solveig Berge f. 21/11-1918 d. 20/5-1997.
1. Karin Maria Larsen.
2. Stein Richard Larsen.
Eier 1949.

Kilde: www.eiendomspriser.no
"Tinglyst 30/4-2002. Overdratt for kr. 0,- fra Gerhard William Larsen til Karin Maria Larsen og Stein Richard Larsen."

Kilde: www.eiendomspriser.no
"Tinglyst 30/4-2002. Overdratt andel for kr. 0,- fra Karen Maria Larsen til Berit Larsen."

Berit Larsen.
Eier 2002.
 


Lannavegen 138 (5/7). Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com


Lannavegen 142.
Gnr 5 - bnr 12 og 21 (5/12, 21) "Roheim".

Tidligere Shell-stasjon og verksted.


Lannav. 142 (5/12, 21). Foto: Roy Olsen 2018.

Festetomt:

Skredder, agent for Bernhard Øye Maskinforretning, Kristiania
Nils Kittilsen Roheim f. 4/10-1877 i Ytre Flåbygd, Lunde d. 11/3-1953, s.a. Kittil Nielsen Rønningen og Torine Tollefsdatter. Kronborg nye.
g. i Ytre Flåbygd krk. 13/2-1902 m. Kirsten Maria Ellingsdatter f. 25/10-1874 i Ytre Flåbygd, Lunde d. 18/9-1961, d.a. Elling Olsen Omnes og Saave Knudsdatter. Kronborg nye.
Forlovere: "Elling O. Aamnes og Kittil N. Rønningen."
1. Kittil Roheim f. 5/9-1903 i Lunde. Snekkerlærling for Halvor Aaland i 1920. Se nedenfor.
2. Erling Roheim f. 20/8-1907 i Lunde. Se Utsikten 12 und. Ø. Heisholt.
3. Olav Roheim f. 1/3-1911 i Lunde d. 11/8-1992 g.m. Ruth f. 27/12-1914 d. 15/6-1998. Kronborg nye. Eide ikke tomt i Holla i 1974.
4. Torine Roheim f. 19/4-1916 i Holla.
Huseier 1925.

F.f. Skrædder Nils Kittilsen Rønningen, Røjmaal  og hustr. Kirsten Marie Ellingsdatters Kittil: Aslak Omnes, G. Kittelskaas, moderen, syerske Marie K. Rønningen, Faderen, Leilending Olav N. Kaartejen.
F.f. (Avventer skanning av neste kirkebok for Ytre Flåbygd. GS.)
F.f. (Avventer skanning av neste kirkebok for Ytre Flåbygd. GS.)
F.f.
Agent Nils Kittilsen Roheim (f.1877), Neset og Kirsten Marie Ellingsdatters (f.1874) Torine: Kone Johanne Andersen Nesodden, Pige Marie Jørgensd. Neset, Gbr. Halvor Andersen Nesodden, Forpagter Anders Sørensen Stenstad.

Ved vielsen var Nils skredder og bodde hjemme på Rønningen i Flåbygd. Kirsten Maria var i tjeneste på Ovastrøm.
De tok navnet Roheim etter 1903, før 1916.

Kilde: Kari Baksås i artikkel "Fra Tronsebrua til Stoadalen." i Hollaminner 1992, side 92.
"Nils Roheim og kona bygde seg hus. Nils var en allsidig kar som kunne 7 håndverk, ble det sagt. Det er nok mange på Ulefoss
som har hans dreide boller og lampeføtter. Nils solgte en tid også sparkstøttingen "Arvigensparken". Hans sønn (Kittil) drev bensin-
stasjon der i mange år."

Festetomta ble utskilt fra Eie(6) Odden ved skylddelingsforretning tinglyst 15/5-1925.

Skyldmark 1925: 0,04. Areal 2020: 1 114 kvm.

Bensinforhandler, verkstedeier
Kittil Roheim fra Odden f. 5/9-1903 i Lunde d. 12/5-1986, s.a. Nils Kittilsen Roheim. Se Lannav. 146.
g.m. Astrid Marie Alfredsen fra Lannav. 114 und. Ø. Heisholt f. 15/2 (KB: 12/2)-1907 d. 9/8-1993, d.a. smed Karl August Melker Alfredsen.
1. Kirsten Marie Roheim f. 28/8-1933 d. 4/4-2017. Gravlagt på Nordstrand i Oslo. Gift med Stein Sivertsen.
Eier 1925.

Kittil Roheim f. 5/9-1903 var snekkerlærling for Halvor Aaland i 1920. Roheim åpna bensinstasjon her før krigen.


Fra Telemark Arbeiderblad 2/12-1961. www.nb.no

Kilde: www.eiendomspriser.no
"Tinglyst 04.12.1996. Overdratt for kr. 0,- fra Astrid Marie Roheim til Kirsten Roheim Sivertsen."

Kilde: www.eiendomspriser.no
"Tinglyst 25.10.2006. Solgt for kr. 350.000,- fra Kirsten Roheim Sivertsen til Otto K. Sivertsen Roheim."

Kilde: www.eiendomspriser.no
"Tinglyst 11.09.2018. Solgt for kr. 1 050 000,- fra
Otto K. Sivertsen Roheim til Halvor Haugane og Tove Ingvild S. Haugane."

Halvor Haugane.
g.m. Tove Ingvild S.
Eiere 2018.

 


Lannavegen 142 (5/12, 21). Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com


Lannavegen 144.
Gnr 5 - bnr 45 (5/45) "


Lannav. 144 (5/45). Foto: Øyvind Kåsa.

Som festetomt nr. 1, seinere festetomt nr. 13  av Eie øvre.

Handelsbetjent, tømmermerker, huseier
Nils Nilsen Ytterbø fra M. Ytterbø(3) f. 24/9-1836 på Bergan i Melum d. 21/9-1893 på Odden av en hjertesygdom, s.a. bonde Nils Nilsen Ytterbøe.
g. i Holla 1/6-1862 m. Anne Kirstine Jensdatter fra Stenstadvalen f. 19/4-1842, d.a. lærer Jens Christensen Stenstadvolden.
1. Karen Nilsdatter f. 10/9-1862 g.m. former og politibetjent Ole Gundersen. Se Familie 35a - Verket 1891.
2. Nils Nilsen 
Ytterbøe f. 21/4-1864. Tømmermerker i 1891, g. i Holla 28/12-1891 m. Johanne Wilhelmine Mecklenbrauch fra Verket.
3. Anne f. 13/4-1866 d. 8/3-1876 på Heisholtevja, 10 år gml.
4. Kirsten Marie Nilsdatter f. 28/3-1868 i Brevik, g. i Holla 10/2-1888 m. snekker/ kontorist Johan Gundersen f. 1863, s.a. skogvokter Gunder Olsen ved Sagene. Se Hølen under Ulefoss (1910).
5. Jens Nilsen 
Ytterbøe f. 26/3-1870 i Skien. Tømmerfløter i 1891. Se Lannav. 41 under Ø. Heisholt.
6. Anne Susanne Nilsdatter (Susanne Ytterbø) f. 17/9-1872 på Vibeto. Strikkerske i 1891.
7. Christen Nilsen 
Ytterbø f. 18/12-1874. Hjelper faren med tømmermerking i 1891.
8. 
Anne Nilsdatter Ytterbø f. 25/2-1877. Bodde her noen år som Anne Ytterbø. Ugift.
9. Kirsten Nilsdatter Ytterbø f. 14/6-1879 d. 9/10-1975 g.m. bakermester Nils Johan Fredriksen fra Larvik f. 1877 d. 22/4-1931. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
10. Anne Marie Ytterbø f. 19/6-1881. Sypike i 1900.

F.f. Inderst Nils Nilsen Ytterbø og Anne Kirstine Jensdatters Karen: Anne Halvorsd. Stenstadvalen, Anne Susanne Nilsd. Ytterbø, Jens Kristensen Stenstadvalen, Lars Larsen Kolle, Kristen Bentsen Bruget, Halvor Jensen Stenstadvalen.
F.f. Nils Nilsen Ytterbø og Anne Kirstine Jensdatters 
Nils: Anne Maria Nilsd. Kolle, Karen Jensd. Stenstadvolden, Arne Kristensen Stenstad, Anders Jensen Stenstadvalen, Kristen Bentsen Ulefos, Kristen A. Jensen Stenstadvalen.
F.f. Gaardb. Nils Nilsen Ytterbø og Anne Kirstine Jensdatters 
Anne: Kari Thorsd. Steenstadvolden, Kirsti Jensd. ditto, Jens Christensen ditto, Halvor Jensen ditto, Nils Thorsensen Huset af Solum.
F.f. Handelsbetjent Nils Nilsen og Anne Kirstine Jensdatters 
Kirsten Marie: Moderen, Mina Christensen, Skolelærer Stenstad, Edvard Gasmann, Kontorist C. A. Jensen.
F.f. Nils Nilsen og hustru Anne Kirstine Jensdatters 
Jens: Jørgen Andersen, C. T. Nilsen, C. A. Jensen, Anne Kirstine Jensd., Marte Gurine Olsen.
F.f. Inderst Nils Nilsen Vibeto og Anne Kirstine Jensdatters 
Anne Susanne: Anne Susanne Nilsd. Sagbr., Anne Karine Nilsd. ditto, Halvor Jensen Kastet, Augustinus Tollefsen Fæhn, Sten Olsen Tufte.
F.f. Tømmermærker Nils Nilsen Heisholt og Anne Kirstine Jensdatters 
Christen: Barnets Moder, Anne Karine Nilsd. Sagbr., Christen Bentsen ditto, Halvor Jensen Kastet, Nils Christensen Heisholt.
F.f. 
Tømmermærker Nils Nilsen Heisholt og Anne Kirstine Jensdatters Anne: Anne Maria Nilsd. Kolle, Karen Susanne Christensd. Søboden, Christen Bentsen Sagb., Nils Torstensen Herregaarden, Lars Larsen Kolle.
F.f. Tømmermærker Nils Nilsen Qværnodden og Anne Kirstine Jensdatter 
Kirsten: Barnets Moder, Karen Nilsd. Qværnodden, Nils Torstensen Herregaarden, Ole Gundersen Vrk., Nils Nilsen Qværnodden.
F.f. Tømmermærker Nils Nilsen Qværnodden (45) og Anne Kirstine Jensdatters (39) 
Anne Marie: Barnets Moder, Anne Christensd. Kringleføt, Ole Gundersen Vrk., Halvor Jensen Kastet, Hans Larsen Vrk.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Se også Familie 4 - V. Heisholtevja 1875

Endret fra Festetomt nr. 1 til festetomt nr. 13. Tinglyst 20/6-1949.

Pleiehjemsbestyrer (1925), huseier
Thomas Kristian Paulsen Kåsa (Thomas Kåsa) f. 27/4-1905 på Rønningen i Lunde d. 15/12-1997, s.a. leilending Paul Thomassen (f. 1882) og Bergit Andrea Jensdatter (f. 1880).
g. i Holla krk. 26/12-1925 m. Augusta Amailie Jensen fra Solum f. 10/3-1906 d. 10/3-1995.
Forlovere: "
Brudgommens far og Brudens stedfar Åsolv Johnsen."
1. 
Borgny Marie Kåsa f. 4/2-1926 på Holla gård g.m. agronom Halvor Eie. Se Eie(2) "øvre".
Huseier 1949.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Skjøte Dagbokført 8/1-1968, dat. 15/12-1967, grunnbokført 30/1-1968 fra Helene og Thea Eie til Kittil Roheim for kr. 1600,- " (Tomta).

Kirsten Fredriksen f. Ytterbø (herfra) var arving til huset.

Eiendommen ble utskilt fra Eie(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 12/7-1967. Dermed ble denne eiendommen til bnr 45.

Skyldmark 1967: 0,01. Areal 2020: 436 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Skjøte, dat. 25/6, grunnbokført 3/8-1965 fra Kirsten Fredriksen til Kittil Roheim på husene på festetomt nr. 1 (13) und. gnr. 5, bnr 1 på denne eiendom for kr. 12.000,- "

Kittil Roheim. Se Lannav. 142.
Eier av huset 1965, tomta i 1968.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 30/6-1971. Skjøte, dat. 9/6, grunnbokført 13/7-1971 fra Kittil Roheim til Ester Juberg for kr. 22.000,- "

Esther Juberg f. 30/1-1925.
Eier 1971.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 14/9-1976. Skjøte av 10/9-1976 til Birger August Hansen for kr. 60.000,- "

Arbeider
Birger August Hansen (Birger A. Hansen) f. 14/8-1904 d. 9/4-1981.
g1g m. Inger Langaas.
g2g m. Svanaug Anna Dorthea f. 30/4-1910 d. 10/1-1978.
1. Henry Hansen.
2. Johnny Hansen.
3. Thoralf Hansen.
4. Georg Hansen.
5. Inger Hansen.
Barn i 2. ekteskap:
6. Josef Hansen.
7. Debora Hansen.
8. Miriam Hansen.
9. Rakel Hansen g.m. Kato Johnsen.
10. Isak Hansen.
11. Daniel Hansen.
12. David Hansen.
Eier 1976.

12 barn. Kilde: Dødsannonsen til Birger August Hansen. Hans andre kone hadde to barn fra før av og det er
mulig noen av barna er fra hans første ekteskap.

Familien ovenfor kom visstnok fra Sauherad. Flere av barna bosatte seg på Ulefoss.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 14/1-1980. (Til) Olav Tancred Berggren, ifølge skjøte av 18/5-1979 for kr. 130.000,- "

Olav Tancred Berggren f. 10/5-1919.
Eier 1980.


Kilde
: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 4/8-1982. (Til) Wanda Negård, ifølge skjøte av 30/7-1982 fra selvskiftende arvinger etter Olav Tancred Berggren for kr. 85.000,- "
 

Wanda Negård f. 9/12-1915 d. 1/1-1992.
Eier 1982.

Se Kanada 29 under Søve. Siden Wanda Negård døde 1/1-1992 har bygningen stått og forfalt.


Lannavegen 144 (5/45). Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com


Lannavegen 146.
Gnr 5 - bnr 8 (5/8) "Odden".


Lannav. 146 (5/8). Foto: Roy Olsen 2018.

"Rote nr. 3 løpenr. 19."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 56. Digitalarkivet.
"Festesædel fra Thor N. Eie til Ole Halvorsen paa en hustomt for 40 aar mot aarlig afgift kr. 21, hvorfor panterett m.v. dat. 23. mai, tingl. 17. juni 1914."

Skredder
Ole Halvorsen fra Spirdalen und. øvre Lunde i Valebø f. 13/4-1881 d. 15/10-1949, s.a. Halvor Olsen Spirdalen og Anne Turine Johannesdatter.
g1g i Holla 26/6-1917 m. Johanne Anette Strigen "Netta" fra Odden f. 26/9-1882 d. 31/7-1925 på Striken av Stivkrampe, d.a. skredder Andreas Thorsen Strigen. Se Familie 4 - Odden 1891.
g2g i Holla 13/1-1931*  m. Inga Solvold (Fiskestigen) fra Vesthagen und. Søve f. 3/8-1903 d. 20/3-1995, d.a. Hans Olsen Fiskestigen.
Forlovere: "Tømmermand Hans Solvold og Slusevokter Steen Steensen."
Huseier 1914.

Hans mor døde her i 1923 og er gravlagt på Kronborg gamle.

*Kilde angående Vielsen med Inga Solvold, er Lysningsprotokoll 1 (1919-1951) for Holla ( Vielsesdato usikker. G.S.)

Losjerende i 1920:
Gift skredder for Ole Halvorsen: Johannes Tronsen f. 3/6-1899 i Holla.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 56. Digitalarkivet.
"Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet er stadfestet, dat. 23/4-1930, tinglyst 25/4-1930."

Utskilt fra Eie(6) ved Skylddelingsforretning tinglyst 14/1-1925.

Skyldmark 1925: 0,03. Areal 1974: 619 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 56. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Nils T. Eie og Olav Eie til Nils Roheim for kr. 500,- dat. 17. des. 1924, tinglyst 14. januar 1925."

Skredder, agent for Bernhard Øye Maskinforretning, Kristiania
Nils Kittilsen Roheim f. 4/10-1877 i Ytre Flåbygd, Lunde d. 11/3-1953, s.a. Kittil Nielsen Rønningen og Torine Tollefsdatter. Kronborg nye.
g. i Ytre Flåbygd krk. 13/2-1902 m. Kirsten Maria Ellingsdatter f. 25/10-1874 i Ytre Flåbygd, Lunde d. 18/9-1961, d.a. Elling Olsen Omnes og Saave Knudsdatter. Kronborg nye.
Se Lannav. 142.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 26/3-1940. Hjemlet til Andreas og Marie Løvbugten ifølge Auksjonsskjøte dat. 26/3, grunnbokført 1/4-1940."

Murer, hydroarbeider
Emil Andreas Løvbugten fra Lunde f. 15/4-1901 d. 1/8-1973, s.a. arbeider Olav Aasoldsen.
g. i Holla 26/11-1921 m. Marie Louise Gundersen f. 21/6-1902 d. 28/6-1993, d.a. former Gunder Larsen.
Forlovere: "Fædrene".
1. Mina Løvbugten.
2. Kirsten Løvbugten.
3. Gudrun Marie Løvbugten f. 1926 g.m. Ivar Olsen.
Eier 1940.

Han ble konfirmert i Lunde 1915 og hun ble konfirmert i Holla 1916. Andreas Løvbugten begynte i arbeide
på Norsk Hydro på Herøya i 1938. Der var han ansatt i 25 år og pendlet fram og tilbake mellom Ulefoss og
Herøya. De flytta visstnok til et hus på Fen på 1960-tallet. (Tufte 23/38 "Grønvang"?)

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 31/5-1979. (Til) Gudrun Olsen f. 1926, ifølge skjøte av 30/10-1978 for kr. 22.000,- "
"Marie Løvbugten har ifølge skjøte av 30/10-1978 full disposisjonsrett til denne eiendommen."

Gudrun Marie Olsen f. Løvbugten f. 1926.
Eier 1978.

Kilde: www.eiendomspriser.no
"Tinglyst 28/6-1994. Overdratt for kr. 0,- fra
Gudrun Marie Olsen til Arnvid Brage Løvbugten."

Arnvid Brage Løvbugten.
Eier 1994.

Kilde: www.eiendomspriser.no
"Tinglyst 16/9-2020. Solgt for kr. 2 375 000 fra
Arnvid Brage Løvbugten til Roy Emeka L. Nwachukwu."

Roy Emeka L. Nwachukwu.
Eier 2020.

 


Lannavegen 146 (5/8). Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com


Lannavegen 147.
Gnr 5 - bnr 44 (5/44) "Solstad".


Lannav. 147 (5/44). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra 5/15 (Lannav. 148), tinglyst 9/7-1963.

Skyldmark 0,04. Areal: 830 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 9/7-1963. Skjøte dat. 16/5, grunnbokført 9/7-1963 fra Thron Johnsen til Jens Petter Pettersen for kr. 1.500,- "

Verkstedarbeider(1964)
Jens Petter Pettersen
f. 9/12-1936 d. 7/8-2000.
g. 4/7-1964 m. Kari Johanne Roberg fra Oslo.
1. Hanne Roberg Pettersen f. 1966.
2. Trond Roberg Pettersen.

Eier 1963.

Jens Petter Pettersen ble konfirmert i Holla kirke i oktober 1951.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 28/5-1976. Erklæring hvori vedtas vilkår for oppførelse av tilbygg til bolig på denne eiendom."

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 14/7-1981. Erklæring hvori vedtas vilkår for oppførelse av garasje på denne eiendom."

I 1984 kjøpte Jens Petter Pettersen eiendommen 5/49 av Såmund Striken for kr. 1000,-

Kilde: www.eiendomspriser.no
"Tinglyst 6/12-2000. Overdratt for kr 0;- Fra
Jens Petter Pettersen til Kari Johanne R. Pettersen.

Kari Johanne Roberg Pettersen.
Eier 2000.Lannavegen 147 (5/44). Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com

Innkjøpt fra nabotomta i 1984:

Tillegget til Lannav. 147, (5/49), som ble innkjøpt i 1984.


Lannavegen 148.
Gnr 5 - bnr 15 (5/15) "Striken".


Lannav. 148 (5/15). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Eie(6) ved Skylddelingsforretning tinglyst 14/1-1925.

Skyldmark 1925: 0,12. Areal 1974: 841 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 360. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Nils og Olav Eie til Thor O. Striken for kr. 3.750,- dat. 1/12-1926, tingl. 4/12-1926."

Skreddermester
Thor Strigen herfra f.
26/9-1889 d. 20/2-1953, s.a. Ole Marthinius Thorsen Strigen. Se Familie 3 - Odden 1910.
g1g i Solum krk. 24/6-1911 m. Signe Kirstine Johansdatter fra Aadna i Melum f. 16/3-1888 d. 17/1-1913 på Odden i "Barselfeber", d.a. Johan Christensen Aadna.
Forlovere: "Olaus Thingstad og Thomas Aadna."
g2g m. Kari Arstad f. 18/2-1903 d. 26/5-1982.
1. Ole Johan Strigen (Ole J. Strigen) f. 16/9-1911. Se nedenfor.
Barn i 2. ekteskap:
Sønn f. ca. 1935
Eier 1926.

F.f. Skrædder Thor Strigen, Odden og Signe Strigens Ole Johan Strigen: Pige Hanna J. Odden og Moderen, Thomas Aadna i Mælum, Skrædder Ole Striken og Hans Odden.

Thor Strigen kjøpte i 1937 tomt av H.S.D. Cappelen 12/43 (Ringsevja 8) for kr. 1350 og åpnet skredderforretning der.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 360. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Thor Strigen til Ole Johan Strigen (sønn) for kr. 4.000,- dat. 4/5-1932, tingl. 23/5-1932."


Ole Johan Strigen f. 16/9-1911.
Eier 1932.

Se Fensv. 152 under Tufte.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 360. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Ole Johan Strigen f. 16/9-1911 til Trond Johnsen f. 13/3-1903 for kr. 7.000,- dat. 24/2-1938 tingl. 9/3-1938."

Former
Tron Johnsen
fra Verket f. 23/3-1903 d. 10/11-1976, s.a. former John Isaksen.
g. i Holla 22/9-1928 m. Ingeborg Sofie Langjordet fra Langjordet(B) under Fosse f. 31/10-1895 d. 21/10-1983, d.a. Saamund Nilsen Langjordet.
1. Såmund Johan Striken f. 14/10-1928. Se nedenfor.
2. Jens Petter.
Eier 1938.

F.f. Former Tron Johnsen, Langjordet og hustru Ingeborg Sofie Langjordets Såmund Johan: Faren, Nils og Sofie Fosse, Valborg Johnsen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 360. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 10/5, dagbokført (tinglyst) 9/7-1963 vedkommende bnr 44 "Solstad" av skyld 0,04." Se Lannav. 147.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 24/1-1984. (Til) Såmund Striken f. 1928, som eneste arving etter Sofie Johnsen."

Såmund Johan Striken herfra f. 14/10-1928.
Eier 1984.

Kilde: www.eiendomspriser.no
"Tinglyst 11/6-2012. Solgt for 400 000,- fra
Såmund Johan Striken til Røa Holding AS."

Røa Holding.
Eier 2012.


Kilde: www.eiendomspriser.no
"Tinglyst 30/11-2020. Solgt for 600 000 fra
Røa Holding AS til Gunnar Arne Stangeby."

Gunnar Arne Stangeby.
Eier 2020.

Kilde: www.eiendomspriser.no
"Tinglyst 23/6-2021. Solgt for 1 490 000 fra
Gunnar Arne Stangeby til Trond Pettersen."

Trond Pettersen.
Eier 2021.

 Lannavegen 148 (5/15). Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com


Lannavegen 149.
Gnr 5 - bnr 26 (5/26) "Hagen".


Lannav. 149 (5/26). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Eie(6) ved Skylddelingsforretning tinglyst 20/11-1946.

Skyldmark 0,03. Areal 1974: 956 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 19/2-1947. Skjøte dat. 31/12-1946, grunnbokført 25/2-1947, fra Thea og Olav Eie til Halvor Hagen for kr. 1.285,- "

Halvor Halvorsen Hagen (Halvor Hagen) fra Kviteseid f. 7/10-1884 d. 10/5-1960, s.a. Halvor Sondresen Kaasa.
g. i  Holla 14/11-1908 m. Gunhild Evensdatter f. 28/6-1880 på Straummyrane i Flåbygd, Lunde d. 9/11-1954, d.a. Even Olsen.
Forlovere: "
Halvor Sondresen Kaasa og Nils Brøndalen."
1. Harry Edvin Hagen f. 19/9-1910.
2. Sondre Johan Hagen f. 8/2-1912.
3. Asbjørn Hagen f. 24/1-1913.
4. Rolf Magne Hagen f. 28/6-1914.
5. Viktor Hagen f. 16/10-1917.
6. Magda Anette Hagen f. 14/7-1919.
7. Ruth Elisabeth Hagen f. 21/8-1920.
Eier 1947.

F.f. Grubearb. Halvor Halvorsen Kaasa, Norheim, Borgen, Evjen og Gunild Evensdatters Harry Edvin: Marie Andersen Borgen, Anders Andersen Borgen, Husmand. Halvor Sondresen Kaasa og pige Kristine Sørensd. Bjørndalen.
F.f. Grubearb. Halvor Halvorsen Hagen og Gunhild Evensdatters 
Sondre Johan: Moderen, pige Kristin Sørensen Bjørndalen, Husmand Halvor Kaasa, Arb. Jørgen Evensen, Skotfos.
F.f. Fabrikarb. Halvor Halvorsen Hagen - Evjen og Gunhild Evensens 
Asbjørn: Pige Mathilde Højdalen, Faderen, Arb. Olaf Pedersen Gunnerud.
F.f. Jernbanearb. Halvor Halvorsen Hagen (Evje) og Gunhild Evensdatters
Rolf Magne: Barnets Fader, Husmand Halvor Sondresen, Kone Marie Gundersen, Drangedal, Pige Gudrun Juliussen Kaasene.
F.f. Montør Halvor Hagen, Kringleflødt og Gunhild Evensdatters 
Viktor: Olav P. Gunnerud, Forældrene, Signe H. Dreier.
F.f. Verksmaskinist Halvor Hagen, Eidshaug og hustru Gunhilds 
Magda Annette: Forældrene, Pike Dortea Sundlien, Reinhardt Fjeldstad og Peder Jørgensen.
F.f. Elektriker Halvor Hagen, Eidshaug og Gunhild Eivindsdatters 
Ruth Elisabeth: Hans Skorva og hustru Marie Skorva, Pike Matilde Johnsen og faren.


Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 18/2-1964. Skjøte dat.  30/1, grunnbokført 18/2-1964, fra arvingene etter Halvor Hagen, til Bjarne Rui på denne eiendom for kr. 40.000,- "

Reseptar
Bjarne Ansten Rui
f. 24/1-1919 d. 14/6-1995.
g.m. Anna Elisabeth f. 22/4-1918 d. 12/12-1990.

1. Eva Rui gift Andersen.
2. Sven Erik Fagerberg Rui.
Eier 1964.

Reseptar Bjarne Ansten Rui, Ulefoss, fikk Kongens fortjenestemedalje sølv i 1985. Han var til audiens
på slottet mandag 1. september samme år og fikk medaljen overlevert av kongen.

Kilde: www.eiendomspriser.no
"Tinglyst 7/10-1995.
Overdratt for kr. 0,- fra Bjarne Ansten Rui til Eva Rui Andersen og Sven Erik Fagerberg Rui."

Eva Rui Andersen og
Sven Erik Fagerberg Rui
.
Eiere 1995.

Kilde: www.eiendomspriser.no
"Tinglyst 7/10-1995. Solgt for 360 000 fra
Eva Rui Andersen og Sven Erik Fagerberg Rui til Grete Wærstad."

Grete Wærstad.
Eier 1995.

Kilde: www.eiendomspriser.no
"Tinglyst 6/10-2001. Solgt for 480 000 fra
Grete Wærstad til Anne Elisabeth Kielland."

Anne Elisabeth Kielland.
Eier 2001.

Kilde: www.eiendomspriser.no
"Tinglyst 17/1-2006. Solgt for 750 000 fra
Anne Elisabeth Kielland til Hilde Lønskog og Loyd Normann Langtind.

Loyd Normann Langtind.
og Hilde Lønskog.
Eiere 2006.

Kilde: www.eiendomspriser.no
"Tinglyst 29/12-2011. Solgt for 700 000 fra
Hilde Lønskog og Loyd Normann Langtind til Jo Steffen Fosse.

Jo Steffen Fosse f. 6/10-1963 d. 27/1-2012.
Eier 2011.


Lannavegen 149 (5/26). Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com


Lannavegen 150.
Gnr 5 - bnr 32 (5/32) "Elvestad".


Lannav. 150 (5/32). Foto: Roy Olsen 2018.

Som festetomt:

Kanalabeider, sliperiarbeider
Ole Halvorsen Odden (Olai Halvorsen) fra Åshammeren under Ås i Gjerpen f. 10/2-1860 d. 17/4-1927 på Odden av "Svulst.", s.a. arbeider Halvor Olsen og Elisabeth Gundersdatter.
g. i Holla 8/6-1888 m. Anne Elise Johannesdatter f. 9/5-1870 på Haugen under Eie øvre d. 9/12-1949, d.a. arbeider Johannes Thronsen Haugen.
Forlovere: "Halvor Halvorsen Stoa jr. og Karl Johannesen Haugen."

1. Herman Olsen f. 10/12-1888. Emigrerte til USA.
2. Karen Elise Olsdatter f. 5/2-1891. Emigrerte til USA.
3. Anna Marie Olsdatter f. 1/9-1893 g.m. Karl NN.
4. Johannes Olsen f. 24/11-1896. Emigrerte til USA.
5. Andreas Olsen f. 6/4-1899. Emigrerte til USA.
6. Einar Odden f. 29/3-1902.
Emigrerte til USA.
7. Agnes Ovidia Odden f. 19/4-1905.
Emigrerte til USA.
8. Edna Elisabeth Odden f. 16/9-1907 g.m. Reidar.
9. Olaf Olsen Odden f. 6/6-1910. Se nedenfor.
10. Esther Alvilde Odden f. 26/3-1914 d. 17/4-1998 g.m. Edvin Th. Stoa. Se Brattbakken 2 under Jernverket.
Bruker 1891.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Kanalarb. Ole Halvorsen Haugen og Anne Johannesens Herman: Kari Torjusd. Haugen, Thomine Johannesen ditto, Andreas Johannesen Haugen, Karl Johannesen Kronborg og Andreas Mathisen Stoa.
F.f. Kanalarb. Ole Halvorsen Odden og Anne Elise Johannesdatters 
Karen Elise: Anne Olsen Vrk., Karl Johannesen Vrk., Karen Johannesen Haugen, Johan Larsen Odden og Halvor Marthiniussen Solvold.
F.f. Sliberiarb. Ole Halvorsen Odden og Anne Elise Johannesdatters 
Anna Marie: Karl Johannesen Haugen, Johannes Johannesen do., Ole Halvorsen Skotfos, Karen Johannesd. Haugen.
F.f. Sagarb. Ole Halvorsen Odden og Anne Elise Johannesdatters 
Johannes: Moderen, pige Marie Andreasd. Strigen, sliberiarb. Johannes Johannesen Haugen, verksarb. Karl Johannesen Haugen, Sliberiarb. Harald Nilsen Løvaasen.
F.f. Sliberiarb. Ole Halvorsen Odden og Anne Elise Johannesdatters 
Andreas: Anne Neegaard, Pige Karen Johannesen Hauen, Faderen, Arb. Karl Johannesen Hauen, Arb. Johannes Johannesen Hauen.
F.f. Sliberiarb. Ole Halvorsen, Odden og Anne Elise Johannesdatters 
Einar: Kone Tomine Johannesd., Skotfos, Fabr.arb. Olaf Halvorsen Gruben, Vrk., Karen Johannesen Haugen og Arb. Karl Johannesen Vrk.
F.f. Sagarb. Ole Halvorsen Odden og Anne Elise Johannesdatters 
Agnes Ovidia: Thomine Johannesen Sagene, Ingeborg Jørgensen do., Olaf Halvorsen do. og Herman Olsen do.
F.f. Sliberiarb. Ole Halvorsen Odden og Anne Elise Johannesdatters 
Edna Elisabeth: Moderen, pige Ingeborg Myrene, Faderen, Værksarb. Johannes Karlsen.
F.f. Arb. Ole Halvorsen, Odden og Anne Elise Johannesdatters 
Olaf: Marthine Lindalen, Peder Andersen do., Karl Johannesen Haugen og Marie Halvorsen Odden.
F.f. Arb. Ole Halvorsen Odden og Anne Johannesdatters 
Ester Alvilde: Kone Anne Johannesen Haugen, Pike Karen Elise Halvorsen, Karl Johannesen Haugen, Karl Bentsen Kamperhaug (Vrk.).

Han ble konfirmert i Skien 1876. Hun ble konfirmert i Holla.

Tomta ble utskilt fra Eie(6) ved skylddelingsforretning tinglyst 26/11-1946 til bnr 32..

Skyldmark 0,01. Areal 1974: 600 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 18/3-1949. Skjøte dat. 28/2, grunnbokført 20/3-1949 fra Thea og Helene Eie til Olaf Odden for kr. 520,- " (Tomta).

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 12/4-1949. Skjøte dat. nov. 1933, grunnbokført 20/9-1949 fra Anne Halvorsen Odden, enke etter Ole Halvorsen Odden, og
deres barn til
Olaf Olsen Oddenhus på denne eiendommen for kr. 2.000,- "
I dette skjøte tinglyst 12/4-1949 er anmerkning om at  "Anne Halvorsen Odden er forbeholdt fri beboelse i husene på livstid."

Olaf Olsen Odden herfra f. 6/6-1910 d. 1/6-1970.
g. i Holla 25/11-1936 m. Anna Helene Bolstad fra Lysnes under S. Namløs f. 8/12-1903 d. 9/12-1973, d.a. gruvearb. Andreas Olsen Bolstad.
1. Ragnar Odden f. 7/11-1938. Bodde i Hagav. 7 på Berget under Prestegården.
2. Arne Odden.
3. Anne Britt Odden.
Eier 1933 av huset, 1949 av tomta.

 


Lannavegen 150 (5/32). Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com


Lannavegen 151.
Gnr 5 - bnr 29 (5/29) "Solvika".


Lannav. 151 (5/29). Foto: Roy Olsen 2018.

Tidligere festetomt under Eie(6).

Utskilt fra Eie(6) ved skylddelingsforretning tinglyst 28/6-1948 til bnr 29.

Skyldmark 1948: 0,01. Areal 1974: 1 132 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 18/3-1949. Skjøte dat. 28/2, grunnbokført 20/3-1949 fra Thea og Helene Eie til Ingebjørg Verpe for kr. 1.050,-"
"
Ifølge attest fra lensmannen i Holla er denne eiendommen identisk med Rote nr 3 lnr. 17. Se Holla husregister folio 60."

Ingebjørg Verpe var fra før eier av husene. Eiendommen løste hun ut i 1949 for kr. 1. 050,-.

Arbeider
H? Verpe død før 1972.
g.m. Ingebjørg Verpe f. 27/9-1888 d. 13/8-1972.
1. Valborg Verpe f. 3/4-1916 d. 2/6-1990 g.m. Arne Hermann Trana f. 14/1-1911 d. 21/3-1977. Begge gravlagt på Stavne i Trondheim.
2. Reinert Høgseth f. 20/6-1918.
3. Georg Verpe f. 29/4-1920 d. 16/10-1982. Gravlagt på Kronborg gamle.
4. Gunhild Verpe f. 1/4-1925 d. 3/2-1999 gift NN Furunes. Gravlagt på Moholt i Trondheim.
5. Olav H. Verpe f. 18/8-1929 d. 22/4-1997. Gravlagt med sin mor på Kronborg Nye.
Huseier ???? Tomteeier 1949.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 23/1-1974. Skifteskjøte av 23/1, grunnbokført 25/2-1974 fra Ingebjørg Verpes dødsbo ved Skifteretten til:
1. Valborg Trana f. 3/4-1917 (!) med 1/6 part.
2. Reinert Høgseth f. 26/6-1918 med 1/6 part.
3. Georg Verpe f. 29/4-1921(!) med 1/6 part.
4. Gunhild Furunes f. 1/4-1925 med 1/6 part.
5. Olav H. Verpe f. 18/8-1929 med 1/6 part.
6. Halvor Verpe f. 1952 med 1/18 part.
7. Ingrid Verpe f. 1954 med 1/18 part.
8. Aud Verpe f. 1958 med 1/18 part.
Eiendommens verdi kr. 24.000,-

Heretter omregulert til fritidseiendom.

Kilde: www.eiendomspriser.no
"Tinglyst 22/12-1997.
Overdratt for 180 000,- fra (de andre levende arvingene) til Aud Verpe.

Aud Verpe f. 1958.
Eier 1997.


Lannavegen 151 (5/29). Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com


Lannavegen 161.
Gnr 5 - bnr 1/13 (5/1/13). Bygsla tomt under Eie(1).


Lannav. 161 (5/1/13). Foto: Roy Olsen 2018.

 

 

 

 


Lannavegen 161 (5/1/13). Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com


Vrangfossvegen
Hustomter utskilt fra Eie øvre.


 


 


Til toppen: Trykk på [Home]

webmaster@gamleholla.no