ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Folketelling 1. des. 1920

for

Holla herred

Oppdatert 11.09.2023

Skrevet av etter Digitalarkivets skanna original. G.S. 2021.

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].


| 1665 | 1762 | 1782 | 1801 | 1835 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Forkortelser.
Am. = Amerika.
Arb.gvr = Arbeidsgiver.
bes. = besøk
bnr = bruksnummer.
Bierhv. = Bierhverv.
Biint. = Biinntekt.
Bor i (bost.) = Bosatt/ Bosted.
delv. = delvis.
f. = født.
fhv. = forhenværende.
Gbr. = Gårdbruker.
Gnr = Gårdsnummer.
g. = gift.
Her. (her.) = Her natt til 1/12.
H. = Holla.
Losj. =Losjerende.
N. = Norsk statsborger.
S. = Svensk stasborger.
Selv. = Selveier.
Selvst. = Selvstendig (næringsdrivende).
St. =Statskirken.
til Am. = til Amerika,
tilb. = tilbake (fra Amerika).
Tel. = Telemark
Tømmerh. = Tømmerhugger.
ug. = ugift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forord.
Disse "bunkene" med løsblader, som oftest ikke en gang er ordnet i rekkefølge, har vært et svare strev å komme igjennom. Noen av listeførerne skrev veldig slurvete og det har nesten ikke vært mulig å forstå hva de skrev, uten å benytte kirkebøkene ved siden av. Listeførerne var i tillegg lærere! Ganske mange av listene er også helt eller delvis vannskadet og blekket har blitt oppløst og smørt utover til det uleselige. En god del av listene mangler også. Men nå er det gjort. Jeg har rettet åpenbare skrivefeil, som f.eks. at Grønvold er skrevet Gronvold og lignende.
De fleste parenteser er kommentarer fra undertegnede. Jeg håper resultatet har blitt tilfredsstillende nok for de fleste.
G.S. Brevik 4/2-2021.

Siden arbeidsgiver er oppført i denne folketellinga er det greit å presisere følgende:
Alle Jernverksabeidere er ansatt hos Jernverkseier og kammerherre S. D. Cappelen.
Alle Sagarbeidere på verket er ansatt hos Jernverkseier og kammerherre S. D. Cappelen.
Alle Sliperiarbeidere på verket er ansatt hos Jernverkseier og kammerherre S. D. Cappelen.
Alle Gruvearbeidere er ansatt hos Jernverkseier og kammerherre S. D. Cappelen.

Alle Sagbruksarbeidere ved Ulefoss Bruk er ansatt hos Brukseier og kammerherre Cato Aall.
Alle Sliperiarbeidere ved Ulefoss Bruk er ansatt hos Brukseier og kammerherre Cato Aall.

Fakta:
Bosatt og tilstede: 1967 menn og 2025 kvinner (3992).
Bosatt og ikke tilstede: 101 menn, 47 kvinner (148).
Tilstede og ikke bosatt: 106 menn, 33 kvinner (139).

Ulefos Jernværk: 77 hus med 848 innvaanere (Tellekrets nr. 3-4).
Sagbruket: 27 hus med 221 innvaanere (Tellekr. nr. 5).
Vesthagen: 34 hus med 197 innvaanere (Tellekr. nr. 10).
Helgeroen: 26 hus med 136 innvaanere (Tellekr. nr. 14).
Ulefos: 56 hus med 392 innvaanere (Tellekr. nr. 2).

Se bostedsnavn, gnr/bnr og antall fastboende i følgene Tellingskretser (originalene):
Tellingskrets 1 - Eidsbygden.
Tellingskrets 2 - Heisholt.
Tellingskrets 3 - Ulefos Jernværk.
Tellingskrets 4 - Ulefos Jernværk.
Tellingskrets 5 - Ulefos - Aall Sagbruk.
Tellingskrets 6 - Sannæs og Romnæs.
Tellingskrets 7 - Øvre Valebø.
Tellingskrets 8 - Ytre Valebø.
Tellingskrets 9 - Fen, østre.
Tellingskrets 10 - Fen, vestre.
Tellingskrets 11 - Kolstad.
Tellingskrets 12 - Roa.
Tellingskrets 13 - Brennebu.
Tellingskrets 14 - Berget.
 

 


| Skårdal | Baksås | Susås | Fosse | Eie øvre | Eie nedr | Dagsrud | Ø. Heisholt | V. Heisholt | Tvara | Prestegården | Jernverket | Tveit | Holla | Hegland | Sanden | Håtveit st.| Håtveit lille |
| Vipeto M | Vipeto øvr | Vipeto ndr | Tufte | Søve | Fen N | Fen S | Namløs N | Namløs ndr | Namløs M | Namløs S | Romnes | Sannes ndr | Sannes Øvr | Ulefoss |
Helgen: | Jøntvedt N | Jøntvedt M | Jøntvedt S | Kolle | Hvalen | Kolstad store | Kolstad lille | Omtvedt | | Prestgrav | Bjerva | Værstad | Hjelset | Helgen store | V. Helgen |
| Ytterbø | Stenstad | Stenstadvalen | Klovdal | Tinholt | Tinholtstulen | Holtan | Skjørholt | Langeland |
Valebø: | Vasdalen | Geitebua | Solberg | Vale | Graver | Borstad | Lunde nedre | Lunde øvre | Brenne | Vala | Opsal |


Skårdal lille.
Gnr 1.


Skårdal bnr. 2.
Tellingskrets 1.
Husliste 11.
1/2. Skaardal.

1. Hans Olaves Olsen Skaardal f. 24/3-1871 Lunde i Tel., g., Tømmerarbeide Hugst og kjøring for Cappelen, Biinnt: Forpakter smaabruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Maren Jensine Jensen Skaardal f. 19/10-1880 Drangedal, g. 20/6-1902, 8 barn, 6 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Olga Jensine Hansen Skaardal f. 14/10-1908 Lunde i Tel., N., St., Datter, Bor her.
5. Astrid Sofie Hansen Skaardal f. 2/11-1909 Lunde i Tel., N., St., Datter, Bor her.
6. Borghild Kristine Hansen Skaardal f. 12/11-1913 Lunde i Tel., N., St., Datter, Bor her.


Baksås.
Gnr 2.


Baksås bnr 6.
Tellingskrets 1.
Husliste 2.
2/6. Perskaas.

1.
2. Albert H. Sindsen f. 20/3-1893 H., ug., Teglstensmurer selst., N., St., Sønn, Bor her.
3. Karl Augustinius Sindsen f. 8/10-1888, ug., Anleggsarbeider for Gbr. Joh. Haatvedt, N., St., Sønn, Bor her. Natt til 1/12: Helgen i Holla.


Baksås bnr 3.
Tellingskrets 1.
Husliste 5.
2/3. Baksaas.

1. Stein Tollefsen Baksaas f. 6/1-1868 Lunde i Tel., g., Gbr. selv., N., Evang. Luth. Frimenighet, Hovedpers., Bor her.
2.
3.
4.
5. Olav Stensen Baksaas f. 27/11-1902 Lunde, ug., Hjælper sin far med Jordveien, N., Evang. Luth. Frimenighet, Sønn, Bor her.
6. Hans Stenert Stensen Baksaas f. 14/6-1905 Lunde, ug., Hjelper sin far med jordveien, N., Evang. Luth. Frimenighet, Sønn, Bor her.
7. Aaste Ellefsen Bjørndalen f. 17/6-1907 Lunde i Tel., N., Evang. Luth. Frimenighet, Fosterdatter, Bor her.
8. Anton Wrabel f. des. 1910 Østerike, ug., fader: gbr., Østerike, Katolic, Opholdet er arr. av hungersnødkomiteen, bosatt Wien, her natt til 1/12.

9. Sveinung Sanda f. 4/6-1884 Bø i Tel., g., Handelsreisende i Tricotage for Vestfold Tricotagefabrik A/S Larvik, N., St., Hovedperson, Bor her.
10. Birgit Sanda f. 22/4-1888 Gran, Hadeland, Opland, g. 16/5-1909, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
11. Ingeborg Sanda f. 29/6-1911 Næs, Sauherad, N., St., Datter, Bor her.
12. Einar Sanda f. 25/1-1916 Næs, Sauherad, N., St., Sønn, Bor her.


Baksås bnr 4.
Tellingskrets 1.
Husliste 6.
2/4. Baksaas.

1. Peder Halvorsen Baksaas f. 11/10-1849 Lunde, g., Gbr. selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2.
3. Halvor Pedersen Baksaas f. 25/11-1883 H., ug., Gaardsbestyrer hos far, N., St., Sønn, Bor her.


Baksås bnr 5 og 6.
Tellingskrets 1
Husliste 7.
2/5,6. Baksaas.

1.
2. Halvor Bentsen Baksaas f. 2/6-1884 Lunde, ug., Hjælper til paa sin mors jordvei, Syk - Nervesygdom fra 30-årsalderen, Vesentlig nedsatt arbeidsevne, N., St., Sønn, Bor her.
3.
4. Thor Pedersen Baksaas f. 27/3-1893 H., ug., Agronom for g.br., selveier Torberg Baksaas, N., St., Bor her.


Baksås bnr 5.
Tellingskrets 1
Husliste 9.
2/5. Storhaug.

1.
2.
3. Magda Justine Hagen f. 3/4-1896 H., ug., Innepike, For tiden hjemme hos mor, N., St., Bor her, Natt til 1/12: Lier, Buskerud.


Baksås bnr 1.
Tellingskrets 1
Husliste 10.
2/1. Storhaug.

1. Gunulf Isaksen Storhaug f. 15/9-1864 Lunde i Tel., g., Gbr. selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Marie Aronsdatter Storhaug f. 4/4-1861 Lunde i Tel., g. 2/9-1887, 4 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Sverre Hansen f. 28/10-1906 H., Fattighjælp, Forsørges av Holla komm., N., St., Bortsatt for betaling, Bor her.


Baksås bnr 5.
Tellingskrets 1
Husliste 12.
2/5. Evju.

1. Jonas Johnsen Lindgren f. 19/4-1885 H., g., Jordbr., Forpakter, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Gunhild Johnsen Lindgren f. 3/12-1884 Lunde i Tel., g. 4/3-1911, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Baksås bnr 2.
Tellingskrets 1
Husliste 13.
2/2. Storhaug.

1. Halvor Aslaksen Storhaug f. 8/11-1862 Lunde i Tel., g., Gbr. selv., Biinnt: Postkjøring, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Ingeborg Aslaksen Storhaug f. 29/9-1865 Lunde i Tel., g. 12/9-1884, 8 barn, 8 lever, Syk: Hjerneblødning i 50-årsalder, Helt arbeidsudyktig, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Nils Halvorsen Storhaug f. 25/1-1895 H., ug., Tømmerhogger for forskjellige gbr., N., St., Sønn, Bor her.
4.

5. Olav Halvorsen Storhaug f. 3/8-1888 H., g., Graastensmurer for Statens Jernbaneanlæg, N., St., Hovedpers., Bor her.
6. Gunda Berntine Halvorsen Storhaug f. 3/1-1894 Trondhjem, g. 3/4-1915, 3 barn, 3 lever,
7. Reidar Olavsen Storhaug f. 11/7-1915 H., N., St., Sønn, Bor her.
8. Halvor Olavsen Storhaug f. 24/1-1918 Lunde i Tel., N., St., Sønn, Bor her.
9. Johan Olavsen Storhaug f. 8/10-1920 Lunde i Tel. (døpt i 1/1-1921 i Lunde), N., St., Sønn, Bor her.


Susås.
Gnr 3.


Susås bnr 5.
Tellingskrets: 1.
Husliste: 1. Perskaas.
3/5.

1. Vetle Haraldsen f. 28/9-1872 Lunde i Tel., g., Arbeider ved elektrisk smelteovn, N., Den Evangelisk Lutherske Frimenighet, Hovedperson, Bor her. Natt til 1/12: i Lunde.
2. Inger Marie Haraldsen f. 16/2-1875 H., g. 22/10-1904, 6 barn, 6 lever, Husmor, N., Den Evangelisk Lutherske Frimenighet, Hustru, Bor her.
3. Harald Haraldsen f. 5/10-1906 H., ug., N., Den Evangelisk Lutherske Frimenighet, Sønn, Bor her.
4. Anders Haraldsen f. 2/5-1908 H., N., Den Evangelisk Lutherske Frimenighet, Sønn, Bor her.
5. Sverre Vilhelm Haraldsen f. 27/2-1911 H., N., Den Evangelisk Lutherske Frimenighet, Sønn, Bor her.
6. Karl Andreas Haraldsen f. 27/9-1912 H., N., Den Evangelisk Lutherske Frimenighet, Sønn, Bor her.
7. Magnus Haraldsen f. 6/2-1915 H., N., Den Evangelisk Lutherske Frimenighet, Sønn, Bor her.
8. Marie Haraldsen f. 27/6-1918 H., N., Den Evangelisk Lutherske Frimenighet, Datter, Bor her.

Grønvang?
9. Jørgen Gundersen f. 24/8-1890 Drangedal, g., Tømmerhogger for Adolf Susaas, N., St., Hovedperson, Bor her.
10. Anna Gundersen f. 29/3-1892 H., g. 16/10-1920, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
11. Kristen Rasmussen Stranna f. 3/6-1876 Drangedal, ug., Landbrugsarb. paa Dagarbeide for Skibsreder Lindvik i Kragerø, N., St., Besøkende, Bosatt i Drangedal, her natt til 1/12.
12. Andrea Rasmusd. Stranna f. 4/9-1882 i Dranged., ug., Husbestyrinde paa Omland. Arb. for Skibsreder Lindvik, Kragerø. N., St., Besøkende. Bosatt i Drangedal, her natt til 1/12.


Susås bnr 12.
Tellingskrets: 1
Husliste: 3. Dalen.
3/12.

1. Karl Gundersen Dalen f. 4/9-1867 H., g., Tømmerfløter for Skiensfjordens Fælles Fløtningsforening, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Margit Sveinsdatter Dalen f. 25/10-1877 Kvitseid, g. 11/3-1897, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Gunnar Karlsen Dalen f. 23/6-1897 Lunde i Tel., ug., Presskoker paa Hvalfangst for Ørnen A/S, N., St., Sønn, Bor her, Natt til 1/12: South Setland, South America.
4. Anne Karksen Dalen f. 29/12-1900 Lunde i Tel., ug., Lærer (i) Kjolesøm, N., St., Datter, Bor her.


Susås bnr 5.
Tellingskrets: 1.
Husliste: 4. Langjordet.
3/5.

1.
2.
3. Ingeborg Nilsen Langjordet f. 18/1-1906 H., ug., Arbeider hjemme hos mor, N., St., Datter, Bor her.
4. Halvard Nilsen Langjordet f. 22/10-1908 H., N., St., Sønn, Bor her.


Susås bnr 2.
Tellingskrets: 1.
Husliste: 14.
3/2. Oterkjær.

1. Kristen Andersen Oterkjær f. 15/6-1883 H., ug., Møbelmaler selvst., Biinnt: Smaabruk selvst., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Thora Olavsen Lauvaasen f. 30/8-1898 Lunde, ug., Husbestyrinde, N., St., Tjener, Bor her.

3. Karl Eriksen Grindvolden f. 11/8-1870 Lunde i Tel., ug., Tømmerhogger for Forskj. gaardbrukere, N., St., Hovedperson, Bor her.


Susås bnr 11.
Tellingskrets: 1.
Husliste: 15.
3/11. Fosheim (Kråkefet).

1. Lars Hansen Fosheim f. 12/1-1886 H., g., Tømmerfløter for Skiensfjordens Fællesfløtningsforening, Biinnt: Smaabruk selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Ingebjørg Sveinungsen Fosheim f. 17/6-1894 Lunde i Tel., g. 24/10-1913, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Marie Thomine Fosheim f. 18/2-1914 H., N., St., Datter, Bor her.


Susås bnr 4.
Tellingskrets: 1
Husliste: 20.
3/4. Toreskaas.

1. Nils Halvorsen Toreskaas f. 17/12-1882 H., g., Gbr. selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2.
3.
4. Halvor Nilsen Toreskaas f. 21/12-1906 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Olav Nilsen Toreskaas f. 18/9-1909 Lunde i Tel., N., St., Sønn, Bor her.
6. Halvor Nilsen Toreskaas f. 18/4-1914 H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Ingeborg Nilsen Toreskaas f. 10/5-1916 H., N., St., Datter, Bor her.
8. Thor Nilsen Toreskaas f. 10/1-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.
9. Nils Nilsen Toreskaas f. 27/2-1920 H., N., St., Sønn, Bor her.


Susås bnr 5.
Tellingskrets: 1
Husliste: 21.
3/5. Danielskaas.

1.
2. Ragnhild Halvorsen Tveten f. 26/3-1909 H., ug., Forsørger: Brødbaker-svend, N., St., Fosterdatter, Bor her.
3. Anton Andersen Stensholt f. 24/3-1888 H., g., Arbeider ved Grafittgruber paa Grønland for den Danske Stat, N., St., Hovedperson, Bor her. Paa hjemreise fra Grønland. Natt til 1/12: Danmark.
4. Klara Jenny Stensholt f. 24/12-1915 H., Forsørger: Anton Andersen Stensholt, N., St., Datter, Bor her.
5. Amborg Olivia Marie Stensholt f. 15/2-1919 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Gunhild Olava Stensholt f. 22/3-1894 H., g. 28/11-1915 (med Anton Andersen Stensholt - ovenfor), 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Susås bnr. 5, 12.
Tellingskrets 1.
Husliste 22.
3/5,12. Rønningen.

1. Isak Isaksen Romnæs f. 15/1-1866 H., Enkem., Gbr selv., Leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.
2.
3. Mary Kristiansen Moen f. 2/1-1910 America, Fattighjælp, Forsørges av Holla komm., N., Bortsatt for betaling, Bor her.
4. Olga Inguldstad f. 3/10-1902 H., ug., Elev i Gaardsstel med ophold på gaarden, arb.giver: Isak Isaksen Romnæs, N., St., Besøkende, Bosatt Porsgrund, Natt til 1/12: Her.


Susås bnr 1.
Tellingskrets: 1
Husliste: 23.
3/1. Susaas.

1. Adolf Knutsen Susaas f. 25/9-1879 Fyrisdal, g., Gbr. selv., leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Bergit Jørgensdatter Susaas Lunde i Tel., g. 15/7-1899, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Olav Knutsen Susaas f. 9/2-1903 Lunde, ug., Gaardshjelp hos far, N., St., Sønn, Bor her.

4. Leif Odden f. 10/3-1889 Hiterdal, g., Reiseinspektør for Livsforsikringsselskapet Gjensidige, N., St., Hovedperson, Bor her. Natt til 1/12: Næs, Sauherad.


Susås bnr 13.
Tellingskrets: 1
Husliste: 27.
3/13. Elverheim.

1. Torstein Nilsen Børte f. 9/9-1882 Lunde i Tel., g., Landhandel i Kolonial, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Hanna Kristine Børte f. 25/3-1888 H., g. 28/3-1909, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Hilda T. Børte f. 22/5-1910 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Alise T. Børte f. 26/6-1920 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Andrea Hansen f. 25/5-1845 H., Enke, g. 10/6-1869, 8 barn, 4 lever, Privatforsørget af barn i Amerika, Biinnt: Bortleie af Verelser, N., St., Besøkende, Bor i Holla, Natt til 1/12: Her.


Susås bnr 1.
Tellingskrets: 1
Husliste: 30. Granheim.
3/1.

1. Kristian Johnsen f. 2/3-1859 Thune Østfold, g., Slusevokter i Vrangfoss for Bratsberg Fylke, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Inger Johnsen f. 4/3-1869 H., g. 11/7-1890, 7 barn, 7 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. John Johnsen f. 21/9-1894 H., ug., Tømmerhogger for Forskjellige gaardbrukere, N., St., Sønn, Bor her.
4.
5. Gunnar Johnsen f. 14/6-1903 H., ug., Fyrbøter i Dampskip for D/S Nordsjøselskapet A/S, N., St., Sønn, Bor her.
6. Jens Mathias Jensen f. 3/1-1912 Notodden, Forsørges av Riksforsikringen, N., St., Fostersønn, Bor her.
7. Kaare Johan Jensen f. 6/4-1913 Notodden, Forsørges av Riksforsikringen, N., St., Fostersønn, Bor her.


Susås bnr 10.
Tellingskrets: 1
Husliste: 31.
3/10. Vrangfoss.

1. Lars Anstensen f. 4/4-1845 Vardal i Opland, g., Pensjon, fhv. Slusemester for Bratsberg Fylke, N., St., Hovedperson, Bor her.
2.
3.

4. Gunnar Olsen Brattekaas f. 13/7-1872 Lunde i Tel., g., Slusemester i Vrangfoss, for Bratsberg Fylke, Biinnt: Postaapner, N., St., Hovedperson, Bor her. Natt til 1/12: Skien.
5. Karen Brattekaas f. 11/11-1883 Solum, g. 28/11-1900, 4 barn, 3 lever, Biinnt: Passer mindre Talestasjon, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
6.
7. Gudrun Brattekaas f. 20/6-1907 H., N., St., Datter, Bor her.
8. Olav Brattekaas f. 7/3-1911 H., N., St., Sønn, Bor her.


Susås bnr 10.
Tellingskrets: 1
Husliste: 32.
3/10. Vrangfoss.

1. Peder Marius Christoffersen f. 9/11-1863 Søndre Odalen i Hedmark, Enkem., Slusevokter i Vrangfoss for Bratsberg Fylke, Syk: Hjertefeil, Helt arbeidsudyktig, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Nils Christoffersen f. 9/2-1896 H., ug., Maskinist D/S Rusla for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
3. Randine Christoffersen f. 2/9-1906 H., N., St., Datter, Bor her.

4. Hans Jacob Christoffersen f. 4/9-1868 S. Odalen i Hed., g., Slusevokter i Vrangfoss for Bratsberg Fylke, N., St., Hovedperson, Bor her.
5. Anne Christoffersen f. 8/10-1872 H., g. 20/5-1892, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Fosse.
Gnr 4.


Fosse bnr 1.
Tellingskrets 1
Husliste 16
4/1. Kaasa.

1. Hans Kristensen Kaasa f. 8/3-1860 Lunde i Tel., g., Gbr. selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2.
3. Markus Hansen Kaasa f. 13/3-1892 H., ug., Reserve slusevokter i Vrangfoss for Bratsberg fylkes kanalvæsen, N., St., Sønn, Bor her.
4. Knut Hansen Kaasa f. 22/5-1894 H., Kjøpmand i kolonialvarer, N., St., Sønn, Bor i Skien. Natt til 1/12: Her.
5. Erling Hansen Kaasa f. 15/5-1896 H., ug., Jordbruksarb. for forskj. gaardbrukere, N., St., Sønn, Bor her.
6.
7. Hans Hansen Kaasa f. 1/2-1903 H. ug., Skoleelev ved Sagavoll Ungdomsskole, N., St., Sønn, Bor her. Natt til 1/12: Næs, Sauherad.
8. Kristine Hansen Kaasa f. 2/1-1910 H., N., St., Datter, Bor her.
9. Olav Bringa f. (ukjent) Seljord, ug., Forretningsfører i Dagbladet Norig, Arbgiver: Lutlaget Norig, Skien, N., St., bosatt Skien, her natt til 1/12.


Fosse bnr 3.
Tellingskrets 1
Husliste 17
4/3. Kornkaasa.

1. Olav Haraldsen Kornkaasa f. 7/3-1879 H., g., Bygningssnekker selvst., Biinnt: Smaabruk selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Torbjørg Olsen Kornkaasa f. 8/10-1880 Lunde i Tel., g. 26/9-1905, 7 barn, 6 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Harald Olavsen Kornkaasa f. 4/3-1906 H., ug., Hjælper far paa gaardsbruket, N., St., Sønn, Bor her.
4. Anne Olavsen Kornkaasa f. 8/9-1908 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Ingebjørg Olavsen Kornkaasa f. 21/11-1909 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Kristine Olavsen Kornkaasa f. 10/9-1912 H., N., St., Datter, Bor her.
7. Astrid Olavsen Kornkaasa f. 22/11-1914 H., N., St., Datter, Bor her.
8. Olav Olavsen Kornkaasa f. 12/5-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.


Fosse bnr 5.
Tellingskrets 1
Husliste 18
4/5. Langjordet.

1. Saamund Nilsen Langjordet f. 31/10-1851 H., g., Tømmerfløter for Skiensfj Fællesfl. forening, Biinnt: Driver Smaabruk selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Ingeborg Nilsen Langjordet f. 10/10-1853 H., g. 9/6-1878, 8 barn, 7 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Fosse bnr 2.
Tellingskrets 1
Husliste 19
4/2. Fosse.

1. Nils Olsen Fosse f. 15/9-1883 H., g., Gbr. selv., Biint. Div. Sagbruk, N., Den Evangelisk Lutherske Frimenighet, Hovedperson, Bor her.
2.
3. Torborg Fosse f. 8/3-1908 Gjerpen, N., Den Evangelisk Lutherske Frimenighet, Datter, Bor her.
4. Talette Nilsen Fosse f. 20/10-1909 Gjerpen, N., Den Evangelisk Lutherske Frimenighet, Datter, Bor her.
5. Pauline Nilsen Fosse f. 28/2-1912 Gjerpen, N., Den Evangelisk Lutherske Frimenighet, Datter, Bor her.
6. Anni Nilsen Fosse f. 20/3-1914 H., N., Den Evangelisk Lutherske Frimenighet, Datter, Bor her. Natt til 1/12: Skien.
7. Solveig Nilsen Fosse f. 22/4-1917 H., N., Den Evangelisk Lutherske Frimenighet, Datter, Bor her.
8. Ragna Bjørnli f. 10/5-1900 Stavanger, ug., Innepike, N., Den Evangelisk Lutherske Frimenighet, Tjener, Bor her.

9. Lars Eik f. 10/1-1899 Høijord (Vestfold? G.S.), ug., Lærer ved Folkeskole for Den Evang. Lutherske Frimenigh., N., samme, Losjerende, Bor: Tønsberg, Natt til 1/12: Her.
10. Edvart Ellefsen f. 26/6-1875 Herre i Bamle, g., Trelastmåler for Skiens Boligindustri, N., St., Besøkende, Bosatt: Bøle, Gjerpen, Natt til 1/12: Her.
11. Jens Nenset Ellefsen f. 26/10-1905 Gjerpen, ug., (Far: Trælasthandler), N., St., Bosatt: Bøle, Gjerpen, Natt til 1/12: Her.
12. Ole Fosse f. 14/1-1853 H., Enkem., Forstander i Den Evang. Lutherske Frimenigh., N., (samme kirke), Besøkende, Bor i Sauherad. Natt til 1/12: Her.


Eie øvre.
Gnr 5.


Eie øvre bnr 4.
Tellingskrets 1.
Husliste 24.
5/4. Eie.

1. Nicolai H. Eie f. 21/8-1884 (7/8-1884. G.S.) H., g., Gbr. selv., Leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Ingeborg Kristoffersdatter f. 8/11-1896 H. Hustru, gift 27/12-1919, N., St., Bor her.
3. Halvor N. Eie f. 17/10-1920 H., N., St., Sønn, Bor her.


Eie øvre bnr 1.
Tellingskrets 1.
Husliste 25.
5/1. Eie.

1. Nils Th. Eie f. 17/11-1884 H., g., Gbr. selv., Leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Thea Lovise Halvorsdatter f. 20/12-1889 H., Hustru, N., St., Bor her.
3. Aslaug Maria Eie f. 6/6-1913 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Thor N. Eie f. 1/10-1914 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Halvor N. Eie f. 24/8-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Johannes J. Sætre f. 30/8-1899 H., ug., Bygningssnekker for Nils Eie, N., St., Tjener, Bor her.
7. Hedvik J. Sætre f. 7/11-1906 H., ug., Til lidt hjælp for husmoderen, N., St., Bor her.
8. Anne Berge f. 14/12-1873, ug, Kvitseid. Driver smaabruk Selveier, Arbeidsdyktig., N., St., Ikke bofast. Bosatt i Kvitseid. Natt til 1/12: Her.


Eie øvre bnr 5.
Tellingskrets 1.
Husliste 26.
5/5.

1. Olav Thorsen Eie f. 23/6-1890 H., ug., Gbr. selv., N., St., Hovedperson, bor her.
2. Thor N. Eie f. 21/7-1851 Lunde i Tel., Enkem., Gbr. selv., N., St., Far til eieren, Bor her.
3. Harald Thorsen Eie f. 9/10-1899 H., ug., Syk: Brystsygdom fra 15 aars alder, Helt arbeidsudyktig, N., St., Bror, Bor her.


Eie øvre bnr 1.
Tellingskrets 2.
Husliste 60.
5/1. Odden.

1. Trygve Marius Tallaksen f. 15/3-1892 Flosta, Aust Agder, g., Verksmester, Holla El. Verk, Til Am. i 1909 tilb. 1912, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Bergliot Lovise Tallaksen f. 26/6-1892 Kristiania, g. 19/5-1918. 2 barn, begge lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Torgjerd Tallaksen (jente) f. 11/2-1919 H., ug., N., St., Datter, Bor her.
4. Bjørn Didrik Tallaksen (navnet fra kirkeboka) f. 5/8-1920 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.


Eie øvre bnr 1.
Tellingskrets 2
Husliste 61.
5/1. Odden.

1. Nils Roheim f. 4/10-1877 Lunde, g., Agent for Bernhard Øye Maskinforretning, Kristiania, N., St., Hovedperson, Bor her. I Kviteseid natt til 1/12.
2. Kirsten Maria Roheim f. 25/10-1874 Lunde, g. 13/2-1902, 5 barn 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Kittil Roheim f. 5/9-1903 Lunde, ug., Snekkerlærling for Halvor Aaland, N., St., Sønn, Bor her.
4. Erling Roheim f. 20/8-1907 Lunde, ug., N., St., Sønn, Bor her.
5. Olav Roheim f. 1/3-1911 Lunde, ug., N., St., Sønn, Bor her.
6. Torine Roheim f. 19/4-1916 H., ug., N., St., Datter, Bor her.


Eie øvre bnr 1.
Tellingskrets 2.
Husliste 63.
5/1. Odden.

1. Aron Johannesen Fagerberg f. 17/5-1864 Sverige, g., Møbelsnekkermester selvst., Hovedperson, Bor her.
2. Anna Fagerberg f. 2/10-1866 Sverige, g. 1/1-1889, 10 barn, 8 lever, husmor, N., St., hustru, Bor her.
3.
4.
5.
6. Borghild Augusta Fagerberg f. 7/6-1906 H., ug., N., St., Datter, Bor her.
7. Anna Georgine Fagerberg f. 10/3-1910 H., ug., N., St., Datter, Bor her.
8. Gustav Vilhelm Kilstrand f. 10/3-1902 Sverige, ug., Læregut i møbelbranchen for A. J. Fagerberg, S.,Svenske statsk., Losj. med full kost, Bor her.
9. Emil Hansen f. 27/9-1902 H., ug., Læregut i møbelbranchen for A. J. Fagerberg, N., St., Losj. med full kost, Bor her.


Eie øvre bnr 1.
Tellingskrets 2.
Husliste 65.
5/1. "Villa Vacca" (ved Odden).

1. Ewald Wevle f. 23/1-1874 Haus pr. Bergen, Hordaland, Fylkesdyrlæge, N., St., Hovedpers., bor her.
2. Nanny Wevle (Nanny Elise Kristine) f. 4/2-1881 Nyborg, Damark, g. 28/9-1902, 6 barn alle lever, Husmor, N., St., hustru, Bor her.
3. Holger Wevle f. 17/4-1904 Gvarv (Sauherad), ug., N., St., Sønn, Bor her.
4. Ingeborg Wevle f. 7/8-1906 Gvarv, ug., N., St., Datter, Bor her.
5. Anders Kaare Wevle f. 18/3-1909 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.
6. Sophie Wevle f. 13/10-1911 H., ug., N., St., Datter, Bor her.
7. Ewald Markus Wevle f. 29/10-1915 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.
8. Hjørdis Neegaard f. 26/2-1905 Kongsberg, ug., Tjenestepike for Fylkesdyrlegen, N., St., Tjener, Bor her.

 


Eie øvre bnr 1.
Tellingskrets 2.
Husliste 66.
5/1. Odden.

1. Jens Hansen Odden f. 11/6-1854 H., g., havearbeider for Aall, Ulefos Brug, N., St., Hovedpers., bor her.
2. Maren Hansen Odden f. 19/6-1851 H., g. (26/5-)1876, 6 barn, 1 lever, Husmor, N., St., hustru, Bor her.


Eie øvre bnr 1.
Tellingskrets 2.
Husliste 67.
5/1. Odden.

1. Ole Marthinius Striken f. 20/10-1859 H., g., Skrædder selvst., N., St., Hovedpers., bor her.
2. Ingeborg Striken f. 24/10-1860 H., g. 24/6-1883, 2 barn 2 lever, Husmor, N., St., hustru, Bor her.
3. Thor Striken f. 26/9-1889 H., Enkem., Skrædder, for min far, N., St., Sønn, Bor her.
4. Ole Johan Striken f. 16/9-1911 H., ug., N., St., Sønnesønn, Bor her.
5.
6. Helene Thorstensen f. 17/6-1904 Skien, ug., Tjenestepike for O. M. Striken, N., St., Tjener, Bor her.


Eie øvre bnr 1.
Tellingskrets 2.
Husliste 68.
5/1. Odden.

1. Ole Halvorsen Odden f. 10/2-1860 Gjerpen, g., Sliperiarb. for Aall-Ulefos Brug, N., St., Hovedpers., bor her.
2. Anne Elise Halvorsen Odden f. 9/5-1870 H., g. 8/6-1888, 10 barn, 10 lever, Husmor, N., St., hustru, Bor her.
3. Johannes Odden f. 24/11-1896 H., ug., Anlægsarb. for Aall-Ulefos Bruk, N., St., Sønn, Bor her.
4. Andreas Odden f. 6/4-1899 H., ug., Sliperiarb. for Aall-Ulefos Bruk, N., St., Sønn, Bor her.
5. Einar Odden f. 29/3-1902 H., ug., Fyrbøter for Fløtningsvæsenet i Skien, N., St., Sønn, Bor her. Natt til 1/12: Solum.
6. Agnes Ovidia Odden f. 19/4-1905 H. Datter.
7. Edna Elisabeth Odden f. 16/9-1907 H., ug., N., St., Datter, Bor her.
8. Olaf Odden f. 6/6-1910 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.
9. Esther Alvilde Odden f. 26/3-1914 H., ug., N., St., Datter, Bor her.


Eie øvre bnr 1.
Tellingskrets 2.
Husliste 69.
5/1. Skaardal.

1. Hans Olsen Skaardal f. 19/9-1880 H., g., Sagarb. for Ulefos Jernverk, N., St., Hovedpers., bor her.
2. Ingeborg Olsen Skaardal f. 4/11-1887 H., g. 3/4-1912, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., hustru, Bor her.
3. Olaf Johan Hansen Skaardal f. 1/10-1912 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.

4. Karl Karlsen Haugen f. 18/2-1892 H., g., Sliperiarb. for Aall-Ulefos Brug, N., St., Hovedpers., bor her.
5. Åsta Guneva Haugen f. 6/12-1900 Steinkjær, N. Trøndelag, g. 16/1-1917, 1 barn 1 lever, Husmor, N., St., hustru, Bor her.
6. Henry Roland Karlsen f. 28/3-1917 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.


Eie øvre bnr 1.
Tellingskrets 2.
Husliste 70.
5/1. Odden.

1. Ole Halvorsen f. 13/4-1881 H., g. Skrædder selvst., N., St., Hovedpers., bor her.
2. Johanne Annette Halvorsen f. 26/9-1882 H, g. 26/6-1917, ingen barn, Husmor, N., St., hustru, Bor her.
3. Johannes Tronsen f. 3/6-1899 H., g., Skrædder for Ole Halvorsen, N., St., Losjerende med delvis kost, Bor her.


Eie øvre bnr 1.
Tellingskrets 2.
Husliste 73.
5/1. Odden.

1. John Olsen Odden f. 6/8-1853 Lunde i Tel., g., Veivokter for Holla kommune, N., St., Hovedpers., bor her.
2. Anne Marie Olsen Odden f. 29/4-1854 H., g. (17/10-)1879, 5 barn, 4 lever, Husmor, N., St., hustru, Bor her.
3. Emanuel Johnsen f. 23/9-1889 H., ug., Sliperiarb. for Aall-Ulefos Brug, N., St., Sønn. Bor her.
4. Karl Johnsen f. 29/10-1899 H., ug., Sliperiarb. for Aall-Ulefos Brug, N., St., Sønn. Bor her.
5. Dagny Alette Johnsen f. 13/5-1909 H., ug., N., St., Sønnedatter, Bor her.


Eie øvre bnr 1.
Tellingskrets 2.
Husliste 74.
5/1. Odden.

1. Søren Reiersen f. 8/3-1857 Næs, Sauherad, g., Møbelsnekker selvst., Sinnsyk fra 40-aars alder, Vesentlig nedsatt arbeidsevne, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Mari Reiersen f. 29/10-1857 Næs, Sauherad, g. 18/12-1889, ingen barn, Husmor, N., St., hustru, Bor her.

3. Nils Adolf Negaard f. 12/9-1883 Skien, g., Fattighjelp, Skien kommune, Vanfør 1919, N., St., Hovedperson, Bor her. Kan antagelig ikke bli arbeidsdygtig paa mindst 5 aar.
4. Magna Sofie Hansen f. 24/7-1882 i Horten, g., husmor.
5. Astrid Negaard f. 2/10-1903 Kongsberg, ug. N., St., Datter. Bor her.
6. Arthur Negaard f. 25/5-1907 Kongsberg, ug., N., St., Sønn. Bor her.
7. Harry Negaard f. 14/5-1909 Rjukan, Tinn, ug., N., St., Sønn. Bor her.
8. Dagfinn Negaard f. 24/9-1912 H., ug., N., St., Sønn. Bor her.
9. Einar Negaard f. 15/5-1914 Sauherad, ug., N., St., Sønn. Bor her.
10. Olav Negaard f. 14/6-1916 H., ug., N., St., Sønn. Bor her.

Hjørdis f. 26/2-1905 Kongsberg er i tjeneste hos dyrlege Wevle ved Odden.


Eie øvre bnr 1.
Tellingskrets 2.
Husliste 75.
5/1. Odden.

1.
2.
3. Rasmus Løvaas f. 23/8-1872 Bergen, g. Murer selvst., N., St., Hovedperson, Bor her.
4. Hanna Løvaas f. 12/2-1875 H., g. 31/10-1913 (retta), 1 barn, 0 lever, Husmor, N., St., hustru, Bor her. I Helgen natt til 1/12.


Eie øvre bnr 1.
Tellingskrets 2.
Husliste 78.
5/1. Stoa.

1.
2. Ivar Olsen Sundelien f. 10/12-1882 i Bjørkedalen Eidanger, ug., Grubearbeider for Ulefos Jernverk, N., St., Sønn. Bor her.


Eie øvre bnr 1.
Tellingskrets 2.
Husliste 79.
5/1. Stoa.

1. Isak Storhaug f. 17/3-1891 H., g., Arb. ved den elektriske smelteovn for Ulef. Jernv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Aase Storhaug f. 13/12-1893 Mo i Tel., g. 27/4-1912, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., hustru, Bor her.
3. Gudrun Storhaug f. 18/8-1912 H., ug., N., St., Datter, Bor her.
4. Marie Storhaug f. 17/9-1914 H., ug., N., St., Datter, Bor her.
5. Gustav Storhaug f. 1/3-1917 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.


Eie øvre bnr 1.
Tellingskrets 2.
Husliste 81.
5/1. Stoa.

1. Ingeborg Knudsdatter f. 28/8-1856 Flaabygd i Lunde, Enke, g. 23/1-1891, Husmor, N., St., Bor her.
2. Karl Thomas Robstad f. 14/5-1891 H., ug., Sliperiarb. for Aall-Ulefos Brug, N., St., Sønn, Bor her.
3. Bjarne Arnim Olsen f. 26/1-1899 Skien, ug., Møbelsnekker hos Halvor K. Aaland, N., St., Losj. med full kost, Bor her.


Eie øvre bnr 2.
Tellingskrets 2.
Husliste 82.
5/2. Striken.

1. Jørgen Johannesen Sætre f. 2/4-1869 Lunde, g., Gaardsarbeide for Gbr., selv. Nicolay Eie, N., St., Hovedperson, bor her.
2.
Andrea Bertine Halvorsdatter f. ca. 1874 i Drangedal, g. 13/4-1897, Husmor, N., St. hustru, bor her.
3.
Johannes Sætre f. 30/8-1899 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.
4. Jenny Anette Sætre f. 3/1-1909 H., ug.,
N., St., Datter, Bor her.
5. Halvor Sætre f. 15/6-1911 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.
6. Margit Sætre f. 12/8-1915 H., ug., N., St., Datter, Bor her.


Dagsrud.
Gnr 6.


Dagsrud bnr 1.
Tellingskrets 1.
Husliste 33.
6/1.

1. Anton Kolle f. 20/6-1866 H., g., Bestyrer ved Holla kom. Pleiehjem, N., St., Hovedperson, bor her.
2. Ingeborg Kolle f. 24/2-1863 H., g. 27/9-1891, 4 barn 4 lever, Bestyrinde ved Holla kom. Pleiehjem,
N., St., hustru, Bor her.

8. Hans Hegna f. 1/5-1838 H., ug., Fattighjælp, fhv. Skogsarbeider, Syk: Brok, N., St., Belægg, Bor her.
9. Rasmus Kastodden f. 1837 H., Enkem., Fattighjælp, fhv. Sagbruksarb., Syk: Døv fra 60 års alderen, N., St., Belægg, Bor her.
10. Henrik Hegnakaasa f. 23/12-1851 H., g., fhv. smaabr., Gaardskarl for Holla komm., N., St., Tjener, Bor her.
11.
12.
13. Else Mølla f. 31/5-1869 Mo i Tel., g. sept. 1919, 0 barn, Fattighjælp av Holla kom., Syk: Brystsygdom fra 40 aars alder, N., St., Belægg. Bor her.
14.
15.
16.
17.
18.
19. Paal Pladsen f. 6/8-1834 Sauherad, g., Fattighjælp av Holla kom., fhv. Skomaker, N., St., Belægg. Bor her.
20. Anne Pladsen f. 1837 Sauherad, g. ukjendt, 0 Barn, Fattighjælp av Holla kom., N., St., Belægg. Bor her.
21.
22. Emil Olsen f. 1896 H., ug., Fattighjælp av Stat og fylke, Åndssvak, Vesentlig nedsatt arbeidsevne, N., St., Belægg. Bor her.

23. Karl Gustav Anundsen f. 3/12-1891 Lunde i Tel., g., Gaardskarl for Holla kommunale Pleiehjem, N., Evangeliske Luth. Frimenighet, Husfar, Bor her.
24. Thomine Andrea Taraldsen f. 5/6-1881 Solum, g. 11/8-1913, 2 barn, 3 lever, Husmor, N., Evangeliske Luth. Frimenighet, Hustru, Bor her.
25. Thoralf Amandus Anundsen f. 18/11-1913 Solum, ug., N., Evangeliske Luth. Frimenighet, Sønn, Bor her.
26. Anna Kristine Anundsen f. 11/3-1918 H., ug., N., Evangeliske Luth. Frimenighet, Datter, Bor her.
27. Anund Helmer Anundsen f. 25/7-1920 H., N., Evangeliske Luth. Frimenighet, Sønn, Bor her.

32. Arne Andersen f. 15/2-1910 H., Fattighjælp av Holla kom., N., St., Belægg, Bor her.
33. Knut Knutsen f. 1/3-1914 H., Fattighjælp av Holla kom., N., St., Belægg, Bor her.
34. Ingvald Johnsen f. 18/9-1907 H., Fattighjælp av Holla kom., N., St., Belægg, Bor her.
35. Oskar Knutsen f. 26/1-1913 H., Fattighjælp av Holla kom., N., St., Belægg, Bor her.
36. Ole Johnsen f. 20/3-1906 H., Fattighjælp av Holla kom., N., St., Belægg, Bor her.
37. Ole Olsen f. 9/2-1904 Lunde i Tel., ug., Gaardsgut for Holla kommunes Pleiehjem, N., St., Tjener, Bor her.


Eie nedre.
Gnr 7.


Eie nedre bnr 1.
Tellingskrets 2.
Husliste 77.
7/1. Haugen.

1. Peder Halvorsen Myhre f. 8/10-1880 Elverum, Hedmark, g., Jæger for Ulefos Jernverk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Birgit Myhre f. 27/10-1872 Vang, Opland, g. 1906, 4 barn, 4 lever, Husmor, N., St., hustru, Bor her.
3. Ragna Oline Myhre f. 28/1-1907 Hegge, Ø. Slidre, Opland, ug., N., St., Datter, Bor her.
4. Helga Myhre f. 18/10-1908 Hegge, Ø. Slidre, Opland, ug., N., St., Datter, Bor her. På Hegge i Ø. Slidre natt til 1/12.
5. Marie Myhre f. 28/6-1911 Hegge, Ø. Slidre, Opland, ug., N., St., Datter, Bor her.
6. Halvor Myhre f. 12/10-1915 Hegge, Ø. Slidre, Opland, ug., N., St., Sønn, Bor her.


Heisholt østre.
Gnr 8.


Ø. Heisholt bnr 65.
Tellingskrets 2
Husliste 7.
8/65. Granli.

1. Peder Stoa f. 8/12-1874 H., g., Vognmand egen forretning, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Kaspara Stoa f. 29/4-1882 H., g. 29/10-1911, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Alf Knutsen Stoa f. 19/1-1908 Kongsberg, ug., N., St., Fostersønn, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 16.
Tellingskrets 2
Husliste 8.
8/16. Østre Heisholt.

1. Jørgen Stensen f. 28/5-1845 H., ug., Maler selvst., N., St., Hovedperson, Bor her.

2. Ole O. Lommerud f. 11/5-1854 Hitterdal (Heddal), g., Tømmermand selvst., N., St., Hovedperson, Bor her. Natt til 1/12: Sannæs i Holla.
3. Hanna Marie Lommerud f. 29/6-1857 H., g. 8/9-1878, 9 barn, 6 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 32.
Tellingskrets 2
Husliste 9.
8/32. Hagen.

1. Carl Isidor Lithell f. 20/6-1879 Sverige, g., Tøffelfabrikant selvst., N. eller Sv., St. (Svenske statskirke), Hovedperson, Bosatt her.
2. Anna Oline Lithell f. 27/3-1879 H., g. 24/12-1914, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Carl Gustav Lithell f. 21/3-1915 H., N., St., Sønn, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 54.
Tellingskrets 2
Husliste 10.
8/54. Fjeldstad.

1. Theodor Larsen f. 27/8-1864 H., Enkem., Skogsarb. for ?, N., St., Hovedperson, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 54.
Tellingskrets 2
Husliste 11.
8/54. Fjeldstad.

1. Reinhardt Larsen Fjeldstad f. 20/5-1888 H., g., Vaktmann for Holla Elektrisitetsverk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Kirsti Fjeldstad f. 2/10-1887 H., g. 5/3-1910, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Trygve Fjeldstad f. 19/7-1910 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Henry Fjeldstad f. 5/9-1912 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Anna Fjeldstad f. 5/2-1919 H., N., St., Datter, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 53.
Tellingskrets 2
Husliste 12.
8/53. Østre Heisholt.

1. Hans Thorstensen f. 8/7-1859 H., g., Tømmermann for Ulefos Jernværk, N., Den Jarlsbergske frimenighet, Hovedperson, Bor her.
2. Marianne Thorstensen f. 15/2-1861 H., g. (26/5)-1883, 13 barn, 8 lever, Husmor, Syk: Sinnsyk, Vesentlig nedsatt arbeidsevne, N., St., Hustru, Bor her.
3. Otto Hansen f. 19/10-1897 H., ug., Sliperiarbeider for Aall-Ulefos Brug, N., Den Jarlsbergske frimenighet, Sønn, Bor her.
4.
5. Martin Hansen f. 10/10-1901 H., ug., Skogsarbeider, N., Den Jarlsbergske frimenighet, Sønn, Bor her.
6. Trygve Hansen f. 19/9-1903 H., ug., Sagarbeider for Ulefos Jernverk (Cappelen), N., Den Jarlsbergske frimenighet, Sønn, Bor her.
7. Henry Hansen f. 9/8-1912 H., N., St., Fostersønn, Bor her.

8. Hans Hansen f. 27/9-1895 H., g., Sliperiarbeider for Aall-Ulefos Brug, N., St., Hovedperson, Bor her.
9. Sofie Hansen f. 14/9-1899 Lunde i Tel., g. 9/11-1918, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
10. Solveig Hansen f. 2/3-1920 H., N., St., Datter, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 16.
Tellingskrets 2
Husliste 13.
8/16. Østre Heisholt.

1. Theodor Nilsen f. 18/3-1870 H., ug., Skomaker selvst., N., St., Hovedperson, Bor her.
2.
3. Andreas Kronborg f. 24/4-1885 H., ug., Former, N., St., Losjerende med full kost, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 54.
Tellingskrets 2
Husliste 14.
8/54. Østre Heisholt.

1. Ole Nilsen f. 10/11-1855 Bø i Tel., g., Dagarb. paa smelteovnen, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Else Nilsen f. 11/9-1857 Bø i Tel., g. 1883, (barn ikke nevnt), Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Peder Jespersen f. 24/3-1864 Lunde i Tel., ug., Dagarb paa Gardsbruk, N., St., Losjerende med full kost, Bor her.
4. Gustav Jacobsen f. 16/10-1837 Sverige, Enkemann, Skogsarbeider, N., St., Losjerende uten kost, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 63.
Tellingskrets 2
Husliste 15.
8/63. Rinde.

1. Hans Karl Nilsen f. 23/4-1870 H., Enkem., Skogsarbeider, N., St., Hovedperson, Bor her.
2.
3. Gudrun Hansen f. 31/5-1917 H., N., St., Fosterdatter, Bor her.

4. Lars Fjeldstad f. 6/10-1890 H., g., Montør for Holla Elektrisitetsverk, N., St., Hovedperson, Bor her.
5. Elise Fjeldstad f. 20/1-1891 Drangedal, g. 10/1-1920, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
6. Thoralf Kaare Fjeldstad f. 14/9-1920 H., N., St., Sønn, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 4.
Tellingskrets 2
Husliste 20.
8/4. Østre Heisholt.

1. Nicolai Heisholt f. 14/10-1890 H., g., Gbr. selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Marianne Heisholt f. 23/3-1891 H., g. 27/11-1911, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Hans Heisholt f. 4/2-1912 H., N., St., Sønn, Bor her.
4.
5. Nils Heisholt f. 11/1-1893 H., ug., Slusevokterassistent for Norsjø-Bandakkanalen, N., St., Losjerende med full kost, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 6,7.
Tellingskrets 2
Husliste 21.
8/6-7. Østre Heisholt.

3. Knut Pedersen f. 30/7-1845 Lunde, ug., Gaardsarbeider, N., St., Tjener med full kost, bor her.
4. Pauline Heisholt f. 15/9-1893 Drangedal, ug., Tjenestepike, N., St., Tjener, Bor her.
5. Kari Heisholt f. 17/5-1896 Drangedal, ug., Tjenestepike, N., St., Tjener, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 14.
Tellingskrets 2
Husliste 23.
8/14. Østre Heisholt.

1. Halvor Johnsen Heisholt f. 24/4-1868 H., ug., Gbr. selv., Biinnt: Melkekjører, N., St., Hovedperson, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 16.
Tellingskrets 2
Husliste 24.
8/16. Østre Heisholt.

1. Vetle Skaardal f. 25/4-1862 Lunde i Tel., g., Tømmermann for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Karen Skaardal f. 31/10-1866 Lunde i Tel., g. 24/6-1890, 11 barn, 6 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Gustav Skaardal f. 19/8-1909 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Paula Skaardal f. 19/9-1911 H., N., St., Datter, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 84.
Tellingskrets 2
Husliste 25.
8/84. Roheim.

1. Lars Eriksen f. 21/11-1843 Ulveneidet, N. Møre, g., Fhv. Mekaniker paa Myrens Verksted, N., St., Hovedperson, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 79.
Tellingskrets 2
Husliste 26.
8/79. Høiset.

1. Linus Karlsen f. 10/5-1879 Sverige, g., Former, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Lina Karlsen f. 17/8-1883 H., g. 20/4-1905, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Fanny Karlsen f. 20/5-1906 Solum, N., St., Datter, Bor her.
4. Charlotte Karlsen f. 26/2-1908 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Anders August Karlsen f. 19/7-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 56.
Tellingskrets 2
Husliste 27.
8/56. Ytterbø.

1. Jens Ytterbø f. 26/3-1870 Skien, g., Dampskibsekspeditør, Biinnt: Agenturer, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Hilda Anette Ytterbø f. 3/4-1877 H., g. 20/8-1898, 5 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4.
5. Anna Ytterbø f. 14/10-1908 H., N., St., Datter, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 17.
Tellingskrets 2
Husliste 28.
8/17. Østre Heisholt.

1. August Herman Halvorsen f. 2/9-1866 Skien, g., Garver selvst. (og ordfører i Holla under denne folketellinga. G.S.), N., St., Hovedperson, Bor her. Natt til 1/12: Kristiania.
2. Maren Berthea Halvorsen f. 10/11-1865 H., g. 10/5-1889, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.

3. Olaf Halvorsen f. 13/7-1891 H., g., Forretningsfører for garver med egen forretning, Biint.: Assuranceagent, N., St., Hovedperson, Bor her.
4. Gudrun Therese Halvorsen f. 15/9-1891 H., g. 27/12-1919, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
5. Helge Halvorsen f. 5/5-1920 H., N., St., Sønn, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 18.
Tellingskrets 2
Husliste 29.
8/18. Østre Heisholt.

1. Peder Pedersen Heisholt f. 16/6-1871 H., g., Vognmand egen forretning, Biinnt: Gbr., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Thea Marie Heisholt f. 15/7-1874 H., g. 24/6-1915, 2 barn 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Nils Petter Heisholt f. 18/10-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Karen Minni Heisholt f. 18/10-1916 H., N., St., Datter, Bor her.

7. Johannes Lommerud f. 5/11-1893 H., g., Tømmermann for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
8. Gudrun Berthea Lommerud f. 19/7-1897 H., g. 22/2-1919, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
9. Anne Betty Lommerud f. 8/9-1919 H., N., St., Datter, Bor her.

10. August Carlsen f. 1/12-1848 Sverige, Enkem., Uhrmaker, N., St., Hovedperson, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 25.
Tellingskrets 2
Husliste 30.
8/25. Østre Heisholt.

1. Ole Pedersen Heisholt f. 18/1-1868 H., g., Landhandler, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Emma Karoline Elisabeth Heisholt f. 6/9-1879 Kristiania, g. 14/2-1904, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Finn Heisholt f. 5/5-1904 H., N., St., Sønn, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 26.
Tellingskrets 2
Husliste 31.
8/26. Østre Heisholt.

1. Jørgen Skaardal f. 8/6-1878 H., g., Tømmermerker for Karl A. Johnsen, Porsgrund, N., St., Hovedperson, Bor her. Natt til 1/12: Sauherad.
2. Anne Skaardal f. 29/4-1874 Sauherad, g. 19/8-1904, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 62.
Tellingskrets 2.
Husliste 32.
8/62. Kise.

1. Christoffer Kise f. 20/3-1868 Sauherad, g., Landhandler, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Susanne Kise f. 19/2-1863 H., g. 14/3-1890, 8 barn, 8 lever, Syk: Blind paa det ene øie siden 5 aar, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Halvor Kise f. 16/11-1890 Lunde i Tel., ug., Handelsbetjent, N., St., Sønn, Bor her.
4. Johannes Kise f. 26/1-1901 H., ug., Pharm. stud., N., St., Sønn, Bor her.
5. Erling Kise f. 13/3-1905 H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Ingebjørg Haugerud f. 14/3-1905 i Seljord. Forsørger: Landhandler, Arb.dyktig, N., St., Losjerende med full kost, Bosatt i Seljord. Natt til 1/12: Her.


Ø. Heisholt bnr 31.
Tellingskrets 2.
Husliste 33.
8/31. Hegna.

1.
2. Hans Aasland f. 13/10-1891 H., g., Handelsbetjent for Ulefos Forbrugsforening, N., St., Hovedperson, Bor her.
3. Andi Aasland f. 27/2-1899 H., g. 27/11-1920, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.

4. Gunulf Myrene f. 3/11-1865 Lunde i Tel., g., Sadelmaker selvst., N., St., Hovedperson, Bor her.
5. Maren Mygrene f. 28/10-1870 Lunde i Tel., g. 1911, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
6. Nils Myhrene f. 26/11-1894 H., ug., Sadelmaker for min far, N., St., Sønn, Bor her.
7. Yngvar Myhrene f. 8/3-1912 H., N., St., (begges) Sønn, Bor her.

8. Thor Strøm f. 2/7-1894 Skien, g., Barber selvst., N., St., Hovedperson, Bor her.
9. Anna Strøm f. 28/7-1898 Tørdal, Drangedal, g. 29/4-1917, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 51,58.
Tellingskrets 2
Husliste 34.
8/51,58. Elverhøi.

1. Johan Plathe Bruun Krohn f. 30/11-1861 Lindås, Hordaland, Enkem., Kommunelæge, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Harald Henrick Michael Krohn (forferdelig skrift!) f. 3/8-1893 (fødest. uleselig!), ug., Forstmand, Far: Kommunelæge, N., St., Sønn, Bor her.
3. Gudrun Louise Katharina Dahl f. Krohn f. 17/4-1892 Dagsrød, H., g. 28/12-1918, Husmor, mann: "Ildactus"(?), N., St., datter, Bor i Kristiania, Natt til 1/12: Her.
4. Elsa Maria Andersen f. 3/12-1898 Sverige, ug., Tjenestepike, S., Svenske St., Tjener, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 15.
Tellingskrets 2.
Husliste 35.
8/15. Hegna.

1. Waldemar Kaare f. 26/1-1858 Skien, g., Apotheker, Leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Else Kaare f. 26/8-1871 Risør Aust-Agder, g. 14/12-1906, 4 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Hanny Kaare f. 3/9-1907 Risør, N., St., Datter, Bor her.
4. Thor Kaare f. 18/10-1910 Førde, Sogn og Fj., N., St., Sønn, Bor her.
5. Finn Kaare f. 14/8-1912 Førde, N., St., Sønn, Bor her.
6. Marie Kaare f. 21/9-1914 H., N., St., Datter, Bor her.
7. Helene Ramstad f. 14/11-1870 Førde, ug., Tjenestepike, N., St., Tjener, Bor her. Natt til 1/12: Førde.
8. Esther Rasmussen f. 25/8-1899 (retta) H., ug., Tjenestepike, N., St., Tjener, Bor her.
9. Alf Seeberg f. 10/11-1895 H., ug., Farmaceut, N., St., Bor her.


Ø. Heisholt bnr 83.
Tellingskrets 2.
Husliste 36.
8/83. Roe.

1. Fredrik August Thomassen f. 13/3-1873 Heddal, g., Tandlæge, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Sigfrid Thomassen f. 4/9-1885 Os, Hordaland, g. 13/9-1906, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Fredrik Wille Thomassen f. 28/4-1907 Kristiania, N., St., Sønn, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 59.
Tellingskrets 2.
Husliste 37.
8/59. Strand.

1. Johan Jensen f. 12/8-1877 H., g., Skomaker selvst., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Hanna Jensen f. 2/5-1879 H., g. 18/5-1907, 2 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Erling Jensen f. 23/9-1907 (på Galten i Valebø. G.S.) H., N., St., Sønn, Bor her.
4.
5. Sverre Olai Knutsen f. 21/4-1899 H., ug., Skomakersvend hos Johan Jensen, N., St., Losjerende med delvis kost, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 28.
Tellingskrets 2.
Husliste 38.
8/28. Hegna.

1. Thor Halvorsen f. 3/12-1866 H., g., Sliperiarbeider for Aall - Ulefos Brug, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anne Johanne Halvorsen f. 12/12-1865 H., g. 29/12-1891, 3 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Rasmus Johnsen f. 30/1-1825 H., Enkem., fhv. Skomaker, Føderåd, N., St., Føderaadsmann, Bor her.

5. Gjermund Olsen f. 23/3-1964 H., g., Slagter selvst., N., St., Hovedperson, Bor her.
6.
7. Doris Olsen f. 21/2-1907 H., N., St., Fosterdatter, Bor her.
8. Martin Knutsen f. 29/9-1918 Skien, N., St., Fostersønn, Bor her.

11. German Anker Engebretsen f. 17/12-1904 H. (moren Kokke), N., St., Sønn, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 86.
Tellingskrets 2.
Husliste 39.
8/86. Fagerheim.

1. Ole Johnsen f. 26/2-1884 H., g., Lastearbeider for Ulefos Jernverk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Kristine Johnsen f. 22/7-1889 H., g. 6/5-1913, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Johny Johnsen (pike) f. 13/12-1913 H., N., St., Datter, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 60,61.
Tellingskrets 2
Husliste 40
8/60,61. Breidablikk.

1. Aasmund J. Aasmundsen f. 30/8-1897 H., g., Baker selvst., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Thora Anette Aasmundsen f. 19/10-1897 H., g. 30/10-1920, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.

3. Andreas Gundersen f. 15/5-1861 Tørdal, Drangedal g., Sagbruksarbeider for jernbanens sagbruk Akerhaugen, N., St., Hovedperson, Bor her.
4. Kari Gundersen f. 14/5-1866 Tørdal, g. 8/3-1895, 6 barn, 6 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
5.
6. Anna Gundersen f. 4/12-1905 H., ug., Husarbeide hjemme, N., St., Datter, Bor her.
7. Rolf Gundersen f. 26/4-1911 H., N., St., Sønn, Bor her.
8. Alf Gundersen f. 30/11-1899, ug., Dæksgut for Skien-Telemarkens Dampskibsselskap, N., St., Sønn, Bor her.

10. Elise Leneness(?) f. 28/6-1895 i Kristiansund N., Frelsesofficer for Frelsesarmeen, N., St., Besøkende. Natt til 1/12: Her.
11.
12.
13. Otto Gunerius Olaisen f. 12/9-1872 Askim, Østfold, g., Sagbruksarbeider for jernbanens sagbruk Akerhaugen, N., St., Hovedperson, Bor her. Natt til 1/12: Akerhaugen.
14. Inger Marie Olaisen f. 26/12-1876 H., g. 1916, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her. Natt til 1/12: Kragerø?


Ø. Heisholt bnr 75.
Tellingskrets 2.
Husliste 41.
8/75. Kringlefedt.

1. Sten Stensen f. 11/8-1848 H., g., Fhv. flaatemand, eget gaardsbruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2.
3.

4. Sten Stenersen f. 5/5-1882 H., g., Slusevogter for Norsjø-Bandakkanalen, N., St., Hovedperson, Bor her.
5. Birthe Marie Stensen f. 21/8-1884 H., g. 24/5-1915, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
6. Arnt Sten Stensen f. 25/7-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 74.
Tellingskrets 2.
Husliste 42.
8/74. Strand.

1. Anders Lindalen f. 2/10-1881 H., g., Snekker selvst., Vesentlig nedsatt arbeidsevne, N., St., Hovedperson, Bor her. Natt til 1/12: Skien.
2. Guro Lindalen f. 30/8-1892 H., g. 17/11-1911, 4 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Ingeborg Lindalen f. 21/2-1912 H., N., St., Datter, Bor her.
4. John Lindalen f. 9/3-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Anne Lindalen f. 12/11-1915 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Marie Gunhilde Lindalen f. 17/8-1917 H., N., St., Datter, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 81.
Tellingskrets 2.
Husliste 43.
8/81. Gaathaug.

1. Halvor Susaas f. 12/8-1855 Sauherad g., Bankkasserer for Holla Sparebank, N., St., Hovedperson, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 13.
Tellingskrets 2.
Husliste 44.
8/13. Hygiea.

1. Oscar Backe f. 25/1-1849 Skien, g., Almenpraktiserende læge, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Sara Backe f. 9/4-1854 Drammen, g. 1/12-1878, 5 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4.
5.
6. Asta Hanto f. 18/1-1897 Lunde i Tel., ug., Tjenestepike for Dr. Backe, N., St., Tjener, Bor her.
7. Sverre Hansen f. 15/3-1906 Lunde i Tel., ug., Kjøregut for Dr. Backer, N., St., Tjener, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 87.
Tellingskrets 2.
Husliste 45.
8/87. Ekestad.

1. Johannes Karlsen Haugen f. 7/3-1887 H., g., Beslager, Ulefos Jernverk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Andrea Karlsen f. 13/12-1891 H., g. 22/6-1912, 4 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Anette Karlsen f. 23/4-1913 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Annie Karlsen f. 10/5-1915 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Jony Elisabeth Karlsen f. 19/9-1919 H., N., St., Datter, Bor her.

6. John Lindalen f. 27/8-1853 Sauherad, Enkem., Snekker selvst., N., St., Hovedperson, Bor her.
7.
8. Kristian Lindalen f. 2/7-1899 H., ug., Snekker, N., St., Sønn, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 73.
Tellingskrets 2.
Husliste 46.
8/73. Flaten.

1. Karl August Melker Alfredsen f. 13/8-1876 Fredrikhald, g., Smed selvst., Til Am. 1907 tilbake 1910, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Marie Alfredsen f. 26/4-1884 Lunde i Tel., g. 1900, 7 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Astrid Alfredsen f. 15/2-1907 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Karl Alfredsen f. 4/10-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Anna Alfredsen f. 26/9-1916 H., N., St., Datter, Bor her.
7. Olaf Alfredsen f. 15/5-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 67.
Tellingskrets 2
Husliste 47.
8/67. Vang.

1. Aslak Storhaug f. 16/9-1893 H., g., Skogsarbeider med egen hest, selvst., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Marie Gunhilde Storhaug f. 24/2-1894 H., g. 4/10-1914, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Peder Linddalen f. 9/4-1884 H., Enkem., Dør- og vindusfabrikant selvst., N., St., Losjerende med full kost, bosatt her.
4. Anna Lindalen f. 2/1-1910 H., N., St., Datter, Losjerende med full kost, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 91.
Tellingskrets 2
Husliste 48.
8/91. Granly.

1. Laurits Laursen f. 22/1-1858 Danmark, g., Skrædder, D., St., Hovedperson, Bor her.
2. Kristine Laursen f. 4/1-1873 Danmark, g. 1893, 10 barn, 9 lever, Husmor, D., St., Hustru, Bor her.

3. Alfred Laursen f. 21/5-1896 Danmark, g., Skogsarbeider, D., St., Sønn, Bor her. Natt til 1/12: Gjerpen.
4. Olga Katinka Laursen f. 17/8-1897 Larvik, g. 17/8-1919, 1 barn 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
5. Mebel Synnøve Laursen f. 18/2-1920 Larvik, N., St., Datter (Sønnedatter), Bor her.
6.
7. Henry Laursen f. 8/12-1903 Danmark, ug., Skogsarbeider, D., St., Sønn, Bor her. Natt til 1/12: Gjerpen.
8. Carl Christian Laursen f. 2/6-1906 Danmark, D., St., Sønn, Bor her.
9. Margrethe Laursen f. 21/2-1908 Danmark, D., St., Datter, Bor her.
10. William Bruno Laursen f. 10/4-1911 H., D., St., Sønn, Bor her.
11. Mina Sylvida Laursen f. 18/4-1912 H., D., St., Datter, Bor her.
12. Erling Laursen Granly f. 24/3-1914 H., D., St., Sønn, Bor her.

13. Hans Berland f. 20/5-1887 H., g., Montør for National Industri Skien, N., St., Hovedperson, Bor her. Natt til 1/12: Skien.
14. Inga Olette Berland f. 12/3-1881 H., g. 7/12-1818, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
15. Annie Berland f. 24/9-1919 H., N., St., Datter, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 9.
Tellingskrets 2
Husliste 49
8/9. Kringlefedt.

1. Johan Bjelland f. 24/6-1886 Sandefjord, g., Landhandler, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anna Bjelland f. 18/5-1882 H., g. 16/11-1912, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Aase Marie Bjelland f. 10/8-1913 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Signe Andrea Bjelland f. 6/8-1916 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Harald Johan Bjelland f. 3/12-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Fernanda Marie Knutsen f. 4/5-1905 H., ug., Tjenestepike for landhandler Bjelland, N., St., Tjener, Bor her.
7. Martha Erna Schilling f. 15/3-1906, Tyskland, ug., forsørger: (Uhrmaker) landhandler, Tysk, Evangelisk, Besøkende, Bosatt Tyskland, her natt til 1/12.

8. Johan Lindalen f. 9/3-1889 H., g., Snekker selvst., N., St., Hovedperson, Bor her.
9. Hulda Marie Lindalen f. 19/8-1888 Lunde i Tel., g. 22/2-1912, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
10. Johannes Lindalen f. 15/6-1912 H., N., St., Sønn, Bor her.
11. Arne Lindalen f. 24/12-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
12. Anne Lovise Linddalen f. 12/6-1915 H., ug., N., St., Datter, Bor her.

13. Bernhardt Johnsen f. 11/6-1889 H., g., Postbud for Det norske postvæsen, N., St., Hovedperson, Bor her. På Notodden natt til 1/12.
14. Lovise Marie Johnsen f. 30/1-1895 H., g. 24/5-1914, 1 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
15. Johan Johnsen f. 18/3-1915 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.

16. Hans Skaarva (Hans Skorva) f. 9/3-1886 Gjerstad, Aust Agder, g., Anlægsarb. for NSB, N., St., Hovedperson, Bor her. Natt til 1/12: Lunde i Tel.
17. Anne Marie Skaarva f. 25/5-1890 H., g. 30/4-1916, 2 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
18. Tom Ingolf Skaarva f. 17/5-1914 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.
19. Torbjørn Arnt Skaarva f. 21/9-1916 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.

20. Hans Isaksen f. 23/11-1894 Langesund, g., Klinker for Skien mek. verksteder - Skien, N., St., Hovedperson, Bor her. Skien natt til 1/12.
21. Gunda Kirstine Isaksen f. 30/4-1892 H., g. 10/10-1914, 3 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
22. Gunda Marie Isaksen f. 18/2-1915 Skien, ug., N., St., Datter, Bor her.
23. Kristian Olai Isaksen f. 18/7-1916 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.
24. Sigurd Isaksen f. 7/1-1920 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 90.
Tellingskrets 2
Husliste 50.
8/90. Fredheim.

1. Halvor Thorstensen f. 31/3-1874 Skien, g., Slagter og pølsemaker for slakter Peder Bentsen slakter og kjøtthandler, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Inger Karine Thorstensen f. 4/3-1874 Gjerpen, g. 31/10-1899, 11 barn (alle lever), Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Thorstein Thorstensen f. 29/11-1902 Skien, ug., Slagter for Peder Bentsen, N., St., Sønn, Bor her.
4. Astri Thorstensen f. 17/3-1906 Skien, ug., N., St., Datter, Bor her.
5. Solveig Thorstensen f. 26/4-1907 Skien, ug., N., St., Datter, Bor her.
6. Maggi Thorstensen f. 21/12-1908, ug., N., St., Datter, Bor her.
7. Ruth Thorstensen f. 21/12-1908 Skien, ug., N., St., Datter, Bor her.
8. Dagny Thorstensen f. 1/4-1913 H., ug., N., St., Datter, Bor her.
9. Lilly Thorstensen f. 1/4-1913 H., ug., N., St., Datter, Bor her.
10. Nils Olaf Thorstensen f. 8/8-1918 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.

11. Thorsten Halvorsen f. 29/7-1846 Sauherad, g., fhv. slagter, lever av sin formue, N., St., Hovedperson, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 36.
Tellingskrets 2
Husliste 51.
8/36. Kringlefedt.

1. Kristen Rui f. 13/12-1878 Kviteseid, g., Flaatemann for Norsjø-Bandakkanalen, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Karen Rui f. 10/12-1889 H., g. 1912, 3 barn alle lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Johny Rui (Jonni Rui) f. 9/6-1914 H., ug., N., St., Datter, Bor her.
4. Mathias Rui f. 22/7-1916 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.
5. Bjarne Ansten Rui f. 24/1-1918 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 34.
Tellingskrets 2
Husliste 52.
8/34. Aaland.

1. Kristian Mikkelsen f. 10/12-1863 Kviteseid, Em., Dagarb. ved Sagbruket for Aall-Ulefos Brug, N., St., Hovedperson, Bor her.
2.
3. Halvor K. Aaland f. 15/11-1896 H., ug., Møbelfabrikant, selvst., N., St., Sønn, Bor her.
4. Lars Larsen f. 30/8-1868 Larvik, ug., Møbelksnekker, for Halvor K. Aaland, N., St., Losjerende med full kost, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 33.
Tellingskrets 2
Husliste 53.
8/33. Aaland.

1. Andreas Linddalen f. 10/10-1866 H., g., Tømmermann for Ulefos Jernverk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Karen Linddalen f. 16/9-1864 H., g. (3/9-1886 - retta), 9 barn 6 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Nils Linddalen f. 18/9-1895 (retta) H., ug., Tømmermann for Ulefos Jernverk, N., St., Sønn, Bor her.
5. Asbjørn Linddalen f. 27/11-1901 (retta) H., ug., Montør for Holla Elektricitetsverk, N., St., Sønn, Bor her.
6. Asborg Pauline Linddalen f. 4/10-1905 (retta) H., ug., Husarb. hjemme, N., St., Datter, Bor her.

7. Rasmus Andreas Oterkjær f. 6/9-1887 H., g., Montør for Holla Elektricitetsverk, N., St., Hovedperson, Bor her.
8. Inga Nicoline Oterkjær f. 2/3-1891 H., g. 2/10-1910 (retta), 3 barn 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
9. Arne Oterkjær f. 31/7-1914 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.
10. Kitty Maria Oterkjær f. 16/8-1918 H., ug., N., St., Datter, Bor her.


Ø. Heisholt bnr. 69.
Tellingskrets 2
Husliste 54.
8/69. Lindheim.

1. Halvor Andreas Lindalen f. 24/1-1882 H., g., Snekker selvst., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Johanne Lovise Lindalen f. 2/7-1882 H., g. 1/5-1904, 6 barn, 6 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4.
5. John Lindalen f. 9/10-1907 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.
6. Johan Lindalen f. 28/11-1909 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.
7. Gudrun Lindalen f. 9/1-1913 H., ug., N., St., Datter, Bor her.
8. Halvard Lindalen f. 21/6-1920 H., ug., Sønn, Bor her.


Ø. Heisholt bnr ?
Tellingskrets 2.
Husliste 55.
8/? Heisholt skole.

1. Olav Rønjom f. 24/2-1886 Seljord, g., Folkeskolelærer for Holla kommune, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Hilborg Rønjom f. 13/12-1880 Fyresdal, g. 9/7-1918, 2 barn begge lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Liv Rønjom f. 14/6-1919 Nissedal, ug., N., St., Datter, Bor her.
4. Gro Hilborg Rønjom f. 1/10-1920 Nissedal, ug., N., St., Datter, Bor her.
5. Gunhild Brekke f. 28/10-1895 Nissedal, ug., Tjenestepike for Olav Rønjom, N., St., Tjener, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 40.
Tellingskrets 2.
Husliste 56.
8/40. Lunden.

1.
2.
3.
4. Solveig Løtuft f. 7/5-1906 Ullensvang, Hordaland, ug., Husarbeide hjemme for fattighjelp, N., St., Datter, Bor her.
5. Anna Løtuft f. 6/12-1907 Ullensv., Hordaland, ug., N., St., Datter, Bor her.
6. Borghild Løtuft f. 21/4-1911 Viker i Aadalen, Buskerud, ug., N., St., Datter, Bor her.
7. Ingerid Løtuft f. 23/1-1914 H., ug., N., St., Datter, Bor her.
8. Ragna Løtuft f. 31/7-1916 H., ug., N., St., Datter, Bor her.
Disse 5 søsken ble forsørget av fattigvæsenet.
9.
10. Gunnar Asbjørn Knudsen f. 8/10-1894 Arendal, Enkem., Maler selvst., Leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 72.
Tellingskrets 2.
Husliste 57.
8/72. Solvang.

1. Lars Johan Larsen f. 19/4-1853 Sverige, g., Graastensmurer for Norsk Hydro, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Bendikte Larsen f. 29/7-1859 Farsund, g. 1882, 8 barn alle lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Albert Marthæus Larsen f. 16/12-1896 H., ug., Stenarbeider for Norsk Hydro, N., St., Sønn, Bor her. Ikke her natt til 1/12.
4. Richard Gerhard Larsen f. 7/4-1900 H., ug., Montør for Norsk Hydro, N., St., Sønn, Bor her. Ikke her natt til 1/12.


Ø. Heisholt bnr 71.
Tellingskrets 2.
Husliste 58.
8/71. Solberg.

2. Halvor Storhaug f. 12/6-1911 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.
3. Gunhild Hanto f. 1898 i Lunde, ug, Husarb. hjemme, arb. dyktig, N., St., Besøkende. Bor ikke her.


Ø. Heisholt bnr 12.
Tellingskrets 2.
Husliste 59.
8/12. Kringlefedt.

1. Martin Engelbret Pedersen f. 12/7-1852 Fosnes prestegj., Nordland, g., Grubearb. for Ulefos Jernverk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anne Karine Pedersen f. 24/2-1860 H., g. 10/5-1883, 4 barn 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Harald Gundersen Hanto f. 4/5-1865 Lunde, ug., Murerhjelper for Ulefos Jernverk, N., St., Losjerende med full kost, Bor her.
4. Peder Martinsen f. 28/11-1896 H., ug., Tomtearbeider for Norsk Hydro, N., St., Sønn, Bor her. Ikke her natt til 1/12.


Ø. Heisholt bnr 14.
Tellingskrets 2
Husliste 62.
8/14. Høgvold.

1. Ivar Torgrimsen Heisholt f. 25/7-1856 H., Em., Tømmermann for Ulefos Jernværk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Thorvald Heisholt f. 17/2-1886 H. ug., Tømmermann for Ulefos Jernværk, N., St., Sønn, Bor her.
3.
4. John Heisholt f. 1/10-1888 H., ug., Garversvend for Herman Halvorsen, N., St., Sønn, Bor her.
5. Johannes Heisholt f. 26/12-1896, H., ug., Skogsarbeider, Biint. Tømmermann for Ulefos Jernværk, N., St., Sønn, Bor her.
6.
7. Arthur Nidvald Heisholt f. 28/11-1900 H., ug., Gårdsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
8.
9. Margit Hansen f. 9/4-1914 H., ug., N., St., Fosterdatter, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 8.
Tellingskrets 2
Husliste 64.
8/8. Kaasa.

1. Ole Martin Andersen Kaasa f. 14/11-1883 H., g., Gbr. selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Tone Marie Kaasa f. 30/1-1890 Lunde, g. 3/3-1911, 5 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Kirsti Gunhilde Kaasa f. 7/12-1913 H., ug., N., St., Datter, Bor her.
4. Gunda Annette Kaasa f. 4/11-1915 H., ug., N., St., Datter, Bor her.
5. Anders Kaasa f. 11/11-1917 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.
6. Inga Marie Kaasa f. 20/2-1920 H., ug., N., St., Datter, Bor her.

7. Rudolf Anker Fagerberg f. 7/1-1893 H., g., Møbelsnekker for A. J. Fagerberg, N., St., Hovedperson, Bor her.
8. Karen Fagerberg f. 11/7-1895 Andebu, Vestfold, g. 1/7-1916, 2 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
9. Anna Elisabeth Fagerberg f. 22/4-1918 H., ug., N., St., Datter, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 8.
Tellingskrets 2
Husliste 71.
8/8. Kaasa.

1. Andreas Johnsen Lindgren f. 10/3-1845 H., g., Smed for Ulefos Jernverk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Ingerid Johnsen Lindgren f. 26/4-1848 Flaabygd i Lunde, g. 18/6-1869, 5 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Andreas Hansen Lindgren f. 8/9-1901 H., ug., Smed for Ulefos Jernverk, N., St., Dattersøn, Bor her.


Ø. Heisholt bnr 76.
Tellingskrets 2
Husliste 83.
8/76. Solli.

1. Andreas Olsen Grini f. 6/11-1854 Lunde, g., Skogsarb. med egen hest, selvst., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Gunhild Olsen Grini f. 11/6-1859 Lunde, g. 12/3-1884, 10 barn, 10 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Ole Andreassen Grini f. 7/4-1884 Lunde, Enkem., Maler for andre, N., St., Sønn, Bor her.
4.
5.
6. Harald Andreassen Grini f. 26/1-1899 Lunde, ug., Skogsarb. for Ritmester Juel, N., St., Sønn, Bor her. I Drangedal natt til 1/12.
7. Gunvor Olsen Grini f. 13/5-1912 Lunde, ug., N., St., Sønnedatter, Bor her.
8. Gunhild Olsen Grini f. 4/10-1914 Lunde, ug., N., St., Sønnedatter, Bor her.


V. Heisholt
Gnr 9.


V. Heisholt bnr 13.
Tellingskrets 2
Husliste 16.
9/13. Heimdal.

1. Christoffer Grotthing f. 21/1-1859 Sarpsborg, Enkem., fhv. Landhandler, N., St., Hovedperson, Bor her. Natt til 1/12: Kristiania.
2. Odd Grotthing f. 18/2-1903 H., ug., Gaardsarbeid hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
3. Christoffer Grotthing f. 21/1-1905 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Marie Grotthing f. 6/1-1907 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Gerda Gustavsen f. 21/9-1889 Moss, Enke, Husbestyrinde, N., St., Tjener, Bor her.
6. Odd Werder f. 1/6-1917 Moss, N., St., Husbestyrindes sønn, Bor her.


V. Heisholt bnr 7.
Tellingskrets 2
Husliste 17.
9/7. Vestre Heisholt.

1.
2. Johan Andreas Heisholt f. 15/3-1892 H., g., Gårdsarbeider hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
3. Agnes Heisholt f. 10/4-1897 H., g. 14/11-1914, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
4. Hans Heisholt f. 18/9-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.


V. Heisholt bnr 1,3.
Tellingskrets 2
Husliste 18.
9/1,3. Vestre Heisholt.

1. Erik Heisholt f. 10/6-1844 Lunde i Tel., Enkem., Fhv. Gbr., Føderåd, N., St., Føderaadsmann, bor her.
2.
3.
4. Thor Mostad f. 22/11-1900 Gjerstad, Aust-Agder, ug., Gaardsarb., N., St., tjener, bor her.


V. Heisholt bnr 4.
Tellingskrets 2
Husliste 19.
9/4. Sætermyren.

1. Gullik Heisholt f. 30/3-1893 Lunde i Tel., g., Tømmermann for Ulefos Jernverk (Cappelen), N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Valborg Marie Heisholt f. 26/7-1900 Lunde i Tel., g. 31/12-1918, 1 barn 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Nils Heisholt f. 7/6-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.

4. Vetle Heisholt f. 1/8-1860 Lunde i Tel., g., fhv. Gbr., Blind, Helt arbeidsudyktig, N., St., Hovedperson, Bor her.
5. Margit Heisholt f. 23/12-1854 Lunde i Tel., g. (ikke nevnt), Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


V. Heisholt bnr 5.
Tellingskrets 2
Husliste 84.
9/5. Deilevje.

1. Rasmus Olsen Moen f. 6/11-1855 Lunde, g., Gbr. selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2.
3. Anker Larsen f. 27/11-1906 Skien, ug., N., St., Losjerende med full kost, Bor her.


Tvara.
Gnr 10.


Tvara bnr 20.
Tellingskrets 2.
Husliste 1.
10/20. Holla Meieri.

1. Knut Mikkelsen Ramo f. 20/4-1888 Meldalen, S. Trøndelag, g., Meieribestyrer for Holla Meieri, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Marie Ramo f. 13/4-1891 Værdalen, N. Trøndel.,g. 9/5-1914, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., hustru, Bor her.
3. Mikael Ramo f. 6/10-1914 Hadsel, Nordland, N., St., Sønn, Bor her.
4. Birger Ramo f. 4/3-1916 Hadsel, Nordland, N., St., Sønn, Bor her.
5. Arne Ramo f. 21/2-1918 Hadsel, Nordland, N., St., Sønn, Bor her.

6. Mathias Ødegaard f. 8/4-1866 Vestre Toten, Opland, g., Uhrmaker med egen forretning, selvst., Biinnt: Politibetjent, N., St., Hovedperson, Bor her.
7. Signe Ødegaard f. 9/2-1893 Laardal i Tel., g. 30/11-1915, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., hustru, Bor her.
8. Gotfred Ødegaard f. 31/5-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.
9. Einar Ødegaard f. 23/9-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.
10. Borgny Ødegaard f. 8/3-1920 H., N., St., Datter, Bor her.
11. Yngvar Magnus Ødegaard f. 16/11-1904 H., Husarbeide hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
12. Sigrid Ninni Ødegaard f. 19/8-1906 H., N., St., Datter, Bor her.
13. Borghild Ødegaard f. 14/5-1910 H., N., St., Datter, Bor her.
14. Kristian Bjarne Ødegaard f. 18/10-1897 H., ug., Fyrbøter for Harald Hansens rederi, Skien, N., St., Sønn, Bor her. Natt til 1/12: Ikke her.

15. August Pettersen f. 6/1-1881 Drangedal, g., Tomtearbeider for Skotfos Bruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
16. Tomine Liv Pettersen f. 1/11-1879 Drangedal, g. 1902, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., hustru, Bor her.
17. Karl Johan Pettersen f. 21/9-1903 Drangedal, ug., Sliperiarbeider for Skotfos bruk, N., St., Sønn, Bor her. Natt til 1/12: Skotfos i Solum.
18. Sigrid Pettersen f. 11/7-1907 Drangedal, ug., N., St., Datter, Bor her.
19. Olga Margrethe Pettersen f. 8/12-1912 Drangedal, N., St., Datter, Bor her.

20. Johanne Marie Olsen f. 23/6-1877 H., g. 23/6-1905, 2 barn, 2 lever, Syerske og Husmor selvst., N., St., Hovedperson, Bor her.
21. Signe Olsen f. 20/4-1906 H., N., St., Datter, Bor her.
22. Solveig Olsen f. 21/4-1909 H., N., St., Datter, Bor her.
23. Gudrun Strand f. 9/1-1919 Lunde i Tel., N., St., Besøkende, Bor i Lunde. Natt til 1/12: Her.


Tvara bnr 3.
Tellingskrets 2.
Husliste 2.
10/3. Tvara nedre.

1. Halvor Nedrebø f. 11/7-1882 Fyrisdal, g., Handelsbestyrer for Tvara Handelslag, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Ingeborg Nedrebø f. 15/11-1897 Lunde i Tel., g. 1912, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., hustru, Bor her.
3. Margit Nedrebø f. 31/12-1913 Vraadal, Kviteseid, N., St., Datter, Bor her.
4. Halvor Nedrebø f. 8/4-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.

5. Isak Bjærva f. 7/5-1889 Lunde i Tel., g., Skogsarbeider for Bønderne, N., St., Hovedperson, Bor her.
6. Theodora Bjærva f. 20/8-1895 Solør, Hedmark, g. 31/7-1915, Husmor, N., St., hustru, Bor her.
7. Anna Bjærva f. 20/1-1918 H., N., St., Datter, Bor her.
8.
9. Hans Karlsen f. 20/7-1887 H., g., Styrmann for Skien Telemarkens Dampskibsselskap, N., St., Hovedperson, Bor her.
10. Mari Karlsen f. 29/12-1893 Lunde i Tel., g. 6/10-1918, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., hustru, Bor her. Natt til 1/12: Sagbruket, Holla.
11. Konrad Karlsen f. 21/1-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.


Tvara bnr 3.
Tellingskrets 2.
Husliste 3.
10/3. Tvara nedre - Bakkely.

1.
2.
3. Jenny Amalie Møllen f. 16/5-1903 H, ug., Tjenestepike for fhv. poståpner og Gbr. selv., N., St., Tjener, Bor her.
4.
5. John Hansen f. 24/7-1889 H., ug., Snekker for Ulefos trævarefabrik, A. J. Fagerberg, Syk: Døv fra 1903, N., St., Sønn, Losjerende med full kost, Bor her.
6.
7. Haakon Hansen f. 13/10-1877 H., ug., Skogskar med egen hest, N., St., Sønn, Losjerende med full kost, Bor her.
8. Tor Kristensen Solberg f. 24/12-1876 Holt i Aust-Agder, ug., Skogkonsulent for Staten, N., St., Losjerende med full kost, Bor her.


Tvara bnr 9.
Tellingskrets 2.
Husliste 4.
10/9. Tvarahaugen.

1. Fredrik Wilhelm Valle f. 27/1-1886 Nesne Nordland (Nesna), g., Tandlæge selvst., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Johny Valle f. 18/8-1892 H., g. 29/8-1916, 2 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Rolf Valle f. 23/5-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Signe Johnsen f. 27/2-1895 H., ug., N., St., Besøkende, Besøkende, Natt til 1/12: Her.


Tvara bnr 11.
Tellingskrets 2.
Husliste 5.
10/11. Lundegaard.

1. Karl Andersen f. 18/6-1857 Sverige, Enkemann, Skomaker selvst., Syk: Gight, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Albert Andersen f. 13/5-1895 H., ug., Sagarbeider for ? (trolig Cappelen), Syk: Åndssvak, N., St., Sønn, Bor her.

3. Olaves Johannesen f. 2/1-1892 H., g., Sliperiarbeider for Aall-Ulefos Brug, N., St., Hovedperson, Bor her.
4. Mari Johannesen f. 12/7-1892 Drangedal, g. 22/12-1918, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
5. Alf Johannesen f. 19/2-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Johannes Martinius Johannesen f. 3/10-1920 H., N., St., Sønn, Bor her.


Tvara bnr 7.
Tellingskrets 2.
Husliste 6.
10/7. Solli.

1. Hans Pedersen f. 10/4-1877 Lunde i Tel., g., Skrædder selvst., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anette Marie Pedersen f. 30/7-1881 H., g. 9/11-1901, 4 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Peder August Pedersen f. 21/6-1902 H., ug., Elektriker for Holla elektrisitetsverk, N., St., Sønn, Bor her.
4. Alf Pedersen f. 16/7-1904 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Klara Mathilde Pedersen f. 7/10-1908 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Sverre Pedersen f. 1/12-1911 H., N., St., Sønn, Bor her.


Tvara bnr 1.
Tellingskrets 14.
Husliste 28.
10/1 (Bergkåsa)

1. Karl Emanuel Bergkaasa f. 22/6-1871 H., g., Hjulmaker selvst., leier hjelp, Biinnt: Smaabruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Hanna Bergkaasa f. 14/7-1871 H., g. 2/11-1898, 8 barn, 8 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Einar Bergkaasa f. 22/10-1902 Bergkaasa H., ug., Arbeider hos far, N., St., Sønn, Bor her.
5.
6. Leiv Bergkaasa f. 27/4-1908 Bergkaasa H., ug., N., St., Sønn, Bor her.
7. Hedvig Bergkaasa f. 8/7-1911 (retta) Bergkaasa H., N., St., Datter, Bor her.
8. Sverre Bergkaasa f. 21/9-1913 Bergkaasa H., N., St., Sønn, Bor her.
9. Hans Bergkaasa f. 4/2-1917 (retta) Bergkaasa H., N., St., Sønn, Bor her.


Tvara bnr 1.
Tellingskrets 14.
Husliste 29.
10/1 (Bergkåsa).

2. Emanuel R. Bergkaasa f. 14/6-1902 Bergkaasa, H., ug., Jordbruksarbeider for moren, leier småbruk, N., St., Sønn, Bor her.
3. Olaf Bergkaasa f. 8/10-1906 Bergkaasa H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Signe Bergkaasa f. 17/5-1911 Bergkaasa H., N., St., Datter, Bor her.
5. Ragna R. Bergkaasa f. 29/11-1913 Bergkaasa H., N., St., Datter, Bor her.


Tvara bnr 1.
Tellingskrets 14.
Husliste 32.
10/1.

1. Halvor Espevolden f. 20/1-1883 H., ug., Gbr. selv., Leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.
2.
3.
4. Amanda Marie Skaardal f. 16/4-1906 Lunde i Tel., ug., Fjøspike, N., St., Tjener, Bor her.


Tvara bnr 5.
Tellingskrets 14.
Husliste 33.
10/5.

1. Kristian Espevolden f. 18/12-1885 H., Enkem., Gbr. selv., Leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.
2.
3. Kristine Espevolden f. 12/11-1908 H., Skoleelev, N., St., Datter, Bor her.
4. Thor Espevolden f. 22/1-1911 H., Skoleelev, N., St., Sønn, Bor her.


Tvara bnr 1.
Tellingskrets 14.
Husliste 55.
10/1.

1. Lars Gundersen f. 3/10-1859 Sauherad, g., Cementstøper (murer) for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Gunhild Marie Gundersen f. 18/9-1873 Drangedal, g. 2/11-1897, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Gunnar Larsen f. 28/2-1899 H., ug., Garver hos Herman Halvorsen, N., St., Sønn, Bor her.


Prestegården.
Gnr 11.

Prestegården bnr 1.
Tellingskrets 14
Husliste 1.
11/1.

1. Nils Roth Heyerdahl f. 31/1-1862 Vatsø by (Vadsø), g., Sognepræst for Holla menighet, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Alette Maren Helga Henriette Heyerdahl f. 20/9-1862 Berg i Senjen (Senja) i Troms, g. 19/5-1890, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Kristian August Aagaard f. 20/9-1892 Voss i Hordaland, ug., Elektroingeniør for Kristiania tekniske skole, N., St., Sønn, Bor her. Natt til 1/12: London.
5.
6. Aagot Gjøysdahl f. 14/10-1883 Tinn, ug., Innepike for sognepræsten, N., St., Tjener, Bor her.

(Forpakterboligen. G.S.)
7. Kjetil Sondbø f. 21/6-1890 Seljord, g., Gbr., Forpakter, leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.
8. Anna Sondbø f. 22/7-1886 Bergan i Sandeherred, Vestfold, g. 25/1-1913, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
9. Halvor Sondbø f. 24/6-1913 Skien, ug., N., St., Sønn, Bor her.
10. Synnøve Sondbø f. 15/9-1916 Siljan, N., St., Datter, Bor her.
11. Hjørdis Sondbø f. 6/7-1919 H., N., St., Datter, Bor her.
12. Ole O. Myhre f. 12/3-1899 Gvarv, Sauherad, ug., fast jordbruksarb., for forpakteren, N., St., Tjener, bor her.


Prestegården bnr 14.
Tellingskrets 14
Husliste 2.
11/14. (Bjønnegrinda 1. G.S.)

1. Knud Olsen Rue f. 5/10-1853 Åmotsdal, Seljord, g., Malermester selvst., N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Kaia Olsen f. 16/6-1852 Aal i Hallingdal, Buskerud, g. 11/6-1897, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Prestegården bnr 15.
Tellingskrets 14
Husliste 3.
11/15.

1. Jens Hansen Bjørnstad f. 9/12-1868 (H.), g., Tømmermand. bygningssnekker, Biinnt: Landhandleri, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Johanne Bjørnstad f. 22/6-1865 H., g. 29/12-1890, 2 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Gustav Kirstinius Bjørnstad f. 9/1-1893 Kronborg H., ug., Jordbruksarb. paa Holla gaard for S.D. Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.

4. Ingolf H. Kronborg f. 26/2-1892 H., g., Støperiarbeider, N., St., Hovedpers., Bor her.
5. Anna H. Kronborg f. 27/11-1885 Graaten i Solum, g. 13/6-1914 (i Skien kirke. G.S.), 3 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
6. Aagot Kronborg f. 15/10-1917 (retta) H., N., St., Datter, Bor her.
7. Asbjørn Ingvar Kronborg f. 14/10-1919 Skien, N., St., Sønn, Bor her.


Prestegården bnr 16.
Tellingskrets 14
Husliste 4.
11/16. (Hollahagen)

1. Kristen G. Hollahagan f. 17/9-1854 Hanto i Lunde, g., Jordbruksarbeider for S.D. Cappelen, N., St., Hovedperson, bor her.
2. Ingeborg Marie Hollahagan f. 26/9-1856 Bømark i H., g. 18/5-1883, 4 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Gunnar Hollahagen f. 2/11-1889 Lunde i Tel., ug., Maskinist ved vandkraftstasjon for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.


Prestegården bnr 17.
Tellingskrets 14
Husliste 5.
11/17. (Eklund)

1. Hans Evensen Eklund f. 17/8-1879 H., g., Støperiarbeider, N., Frimenigheten, Hovedperson, Bor her.
2. Karen Evensen Eklund f. 18/11-1878 H., g. 17/11-1900, 8 barn, 8 lever, Husmor, N., Frimenigheten, Hustru, Bor her.
3.
4. John Eklund f. 12/3-1907 Eklund H., N., Frimenigheten, Sønn, Bor her.
5. Klara Elisabeth Eklund f. 5/12-1913 Eklund H., N., Frimenigheten, Datter, Bor her.
6. Harry Kristian Eklund f. 3/12-1915 Eklund H., N., Frimenigheten, Sønn, Bor her.


Prestegården bnr 34-36.
Tellingskrets 14
Husliste 6.
11/34,36.

1. Nils Jørgen Pettersen Lund f. 22/6-1871 Dønnes ("Daames") - Nesna, Nordland, g., Fjøsmester - sveitser selvst. for D.S. Cappelen, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Anne Pettersen Lund f. 25/12-1875 Bø i Tel., g. 11/3-1906, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Anne Gunulfsen f. 12/8-1907 Bø i Tel., Fjøsmesters Pleiedatter, N., St., Pleiedatter, Bor her.


Prestegården bnr 32.
Tellingskrets 14.
Husliste 7.
11/32. ("Asplund" - Bjønnegrinda 9.)

1. Hans Bentsen Kamperhaug f. 30/11-1888 Kamperhaug H., g., Jerndreier for Cappelen, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Ingeborg Kirstine Kamperhaug f. 6/1-1891 Lunde i Tel., g. 22/8-1914, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Ingeborg Kirstine Kamperhaug f. 2/8-1915 Asplund H., N., St., Datter, Bor her.


Prestegården bnr 35.
Tellingskrets 14.
Husliste 8.
11/35. "Bjaaland" - Bjønnegrinda 7.)

1. Johannes Grini f. 30/9-1887 Lunde i Tel., g., Skiftarb. ved elektrisk smelteovn, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Anna Grini f. 9/3-1887 H., g. 11/5-1912, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Alf Grini f. 27/9-1912 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Gudrun Alise Grini f. 28/5-1914 H., N., St., Datter, Bor her.


Prestegården bnr 18.
Tellingskrets 14.
Husliste 9.
11/18. ("Rostad" - Bjønnegrinda 8.)

1. Johannes Rasmussen Moen f. 15/5-1887 Moen, H. g., Grubearbeider, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Anne Augusta Moen f. 25/7-1889 H., g. 29/10-1910, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
4. Ragnar Paul Moen f. 12/12-1919 Amtssykehuset i Skien (Solum), ug., Grubearbeider, N., St., Sønn, Bor her.


Prestegården bnr 31.
Tellingskrets 14.
Husliste 11.
11/31. ("Fredbo" - Bjønnegrinda 4.)

1. Nils Hansen f. 2/10-1885 Verket H., g., Skifabrikant selvst., N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Kirstine Anette Hansen f. 22/9-1889 Lindgren H., g. 19/9-1909, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Gudrun Alise Nilsen f. 20/1-1910 Berget H., N., St., Datter, Bor her.
4. Hartvig Nilsen f. 12/6-1911 Fredbo H., N., St., Sønn, Bor her.

5. Theodor Lindgren f. 29/9-1896 Lindgren H., g., Grubearbeider, N., St., Hovedpers., Bor her.
6. Anna Lindgren f. 6/3-1894 Sommerset i Troms g. 18/9-1920, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Prestegården bnr 28.
Tellingskrets 14.
Husliste 12.
11/28. ("Nesmark" - Bergegata 25.)

1. Hans Kristensen f. 18/2-1886 Verket H., g., Støperiarbeider, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Amanda Emilie Kristensen f. 20/2-1887 Omdal i Solum, g. 12/5-1913, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Harald Arthur Kristensen f. 26/12-1913 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.


Prestegården bnr 38.
Tellingskrets 14.
Husliste 13.
11/38. ("Aasland" - Bergegata 9.)

1. Gullik Andreassen Grini f. 27/2-1886 Landsmarken i Lunde, g., Tømmermand, bygningssnekker selvst. for Cappelen, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Anne Grini f. 14/9-1891 H., g. 23/11-1913, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Trygve Grini Aasland f. 26/10-1914 Hegna H., N., St., Sønn, Bor her.


Prestegården bnr 37.
Tellingskrets 14.
Husliste 14.
11/37. ("Grini" - Bergegata 7.)

1. Ole O. Grini f. 14/2-1866 Grini i Landsmarka i Lunde, g., Jordbruksarbeider for Cappelen, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Hanna Serine Grini f. 18/10-1888 Flaabygd i Lunde, g. 18/3-1908, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Olaus O. Grini f. 4/3-1892 Lunde i Tel., ug., Jordbruksarbeider for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
4. Johannes O. Grini f. 16/4-1901 Briskemyr H., ug., Tresliperiarbeider for Aall-Ulefoss, N., St., Sønn, Bor her.
5. Alise Marie Grini f. 24/6-1918 Grini H. (her), N., St., Datter, Bor her.


Prestegården bnr 21.
Tellingskrets 14.
Husliste 15.
11/21. ("Frydenlund" - Bergegata 3.)

1. Kristen Andreas Johannesen f. 13/5-1862 Lunde i Tel., g., Skomaker selvst., N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Karen Pauline Johannesen f. 13/9-1871 Lunde i Tel., g. 15/7-1892, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Martinius Eriksen f. 15/9-1897 Lunde i Tel., ug., Malersvend hos Malermester Lund i Skien, N., St., Stesønn(?), Bor her.

6. Kittil Holte f. 4/8-1873 Sauherad, g., Folkeskolelærer for Verkets skole, N., St., Losjerende, Bor her.


Prestegården bnr 9.
Tellingskrets 14.
Husliste 16.
11/9 (Plassen Helgeroa - adr: Helgeroa 5).

1. Andreas Jensen Helgeroen f. 4/4-1871 (retta) Febakke H., g., Gbr. selvst., Biinnt: Vognmand, N., St., Hovedpers., Bor her.
2.
3. Ole Andreassen Helgeroen f. 5/2-1897 Helgeroen H., ug., Jordbruksarb. for far, N., St., Sønn, Bor her.


Prestegården bnr 19.
Tellingskrets 14.
Husliste 17.
11/19 ("Ingulstad" - Helgeroa 3).

1. Hans Johannesen Kabbe f. 2/11-1883 H., g., Sliperiarbeider for Cappelen, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Karen Marie Kabbe f. 5/4-1874 H., g. 13/7-1907, 6 barn, 6 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Johannes Kabbe f. 20/10-1907 H., ug., N., St., Sønn, bor her.
4. Georg Olaf Kabbe f. 29/3-1909 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Alf Johan Kabbe f. 7/4-1911 Ingulstad H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Odd Kabbe f. 9/11-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Emly Harriet Kabbe f. 8/12-1919 H., N., St., Datter, Bor her.


Prestegården bnr 23.
Tellingskrets 14.
Husliste 18.
11/23 ("Solheim" - Helgeroa 4.)

1. Theodor Olsen Solheim f. 12/7-1873 Lunde i Tel., g., Cementstøper (Murer) for Cappelen, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Ingeborg Olsen Solheim f. 1/8-1874 Lunde i Tel., g. 24/6-1898, 7 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Olaf Olsen Solheim f. 27/7-1902 Solheim H., ug., Sagbruksarbeider for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
4.
5. Kirsti Solheim f. 11/10-1907 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Thoralf Olsen Solheim f. 17/8-1909 Solheim H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Nils Olsen Solheim f. 26/9-1911 Solheim H., N., St., Sønn, Bor her.


Prestegården bnr 22.
Tellingskrets 14.
Husliste 19.
11/22 ("Høiset" - Helgeroa 8.)

1. August Svendsen f. 13/2-1859 Sverige, g., Modelpudser ved Støperi, Vesentlig nedsatt arbeidsevne, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Henriette Svendsen f. 4/5-1867 H., g. 29/3-1892, 8 barn, 8 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Bjarne Svendsen Høiset f. 26/10-1898 H., ug., Kusk for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
4.
5. Harald Svendsen Høiset f. 30/1-1903 Høiset H., ug., Jordbruksarbeider for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
6. Alf Svendsen Høiset f. 10/4-1905 Høiset H., ug., Jordbruksarbeider for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
7. Alise Marie Høiset f. 16/8-1907 Høiset H., N., St., Datter, Bor her.
8. Hans Severin Høiset f. 16/9-1909 Høiset H., N., St., Sønn, Bor her.


Prestegården bnr 3.
Tellingskrets 14.
Husliste 20.
11/3 (Berget).

1. John Johnsen Berget f. 24/11-1857, Febakke H., g., Gbr. selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2.
3. Simon Johnsen Berget f. 11/12-1882 Febakke H., ug., Jordbruksarbeider, Biinnt: Kirketjener for Holla menighet, N., St., Sønn, Bor her.


Prestegården bnr 24.
Tellingskrets 14.
Husliste 21.
11/24 ("Roberg" - Hollav. 28).

1. Jørgen Pettersen Roberg f. 20/5-1873 H., g., Støperiarbeider, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Karoline Roberg f. 1/7-1864 Slagen i Tunsberg, Vestfold, g. 20/8-1898, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Paul Oskar Roberg f. 3/8-1899 Roberg H., ug., Støperiarbeider, N., St., Sønn, Bor her.
4. Johan Roberg f. 12/9-1902 Roberg H., ug., Postelev for Postverket, N., St., Sønn, Bor her. Natt til 1/12: Porsgrund.


Prestegården bnr 20
Tellingskrets 14.
Husliste 22.
11/20 ("Fredheim" - Hollav. 25).

2. Sigvart Gustav Svendsen f. 4/6-1904 Fredheim H., ug., Sagbruksarb. for Cappelen, N., St., (Hovedperson?), Sønn, Bor her.
3. Elise Otilie Svendsen f. 10/4-1910 H., Folkeskoleelev, N., St., Datter, Bor her.
4. Wilhelm K. Thorsberg f. 16/1-1899 Febakke H., g., Grubearbeider, N., St., Hovedperson, Bor her.
5. Aasta Kristine Thorsberg f. 8/10-1901 Fredheim H., g. 3/4-1920, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
6. Edit Kristine Thorsberg f. 9/8-1920 H., N., St., Datter, Bor her.


Prestegården bnr ?
Tellingskrets 14.
Husliste 23.
11/? (leietomt nr. 10 for 99 år, eid av Cappelen).

1. Andreas Olsen Bergset f. 23/3-1894 Berget H., g., Tømmermand, Bygningssnekker selvst., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Lina Bertine Bergset f. 7/11-1895 Omdal, Solum, g.12/7-1919, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Olaf Johan Bergset f. 6/4-1918 Bjørnstad H., N., St., Sønn, Bor her.


Prestegården bnr 1.
Tellingskrets 14.
Husliste 24.
11/1.

1. Anders Andreassen f. 29/9-1868 Briskemyr, Holla, ug., Vedhugger for forskjellige, N., St., Hovedpers., Bor her.


Prestegården bnr 30.
Tellingskrets 14.
Husliste 25.
11/30 ("Helgeroa" - Helgeroa 12).

1. Halvor Jensen Herregaarden f. 25/6-1892 H., g., Bygningssnekker selvst., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anne Marie Herregaarden f. 6/10-1894 H., g. 4/1-1919, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Jens Herregaarden f. 20/10-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.


Prestegården bnr 11
Tellingskrets 14.
Husliste 26.
11/11 (Flatland).

1. John Karlsen Lindgren f. 10/8-1874 Haugbakken H., g., Smed for Cappelen, Biinnt: Frukthave og bier, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anne Karlsen Lindgren f. 15/8-1876 Kviteseid, g. 16/2-1902, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Inga Gudlovna Karette Karlsen Lindgren f. 31/12-1905 H., Middelskoleelev, N., St., Datter, Bor her.


Prestegården bnr 13.
Tellingskrets 14.
Husliste 27.
11/13 ("Bergset" - Hollav. 29).

1. Ole Pedersen Bergset f. 10/12-1858 H., Sliperiarbeider for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anne Jensine Bergset f. 4/3-1864 H., g. 28/12-1886, 7 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Johannes Olsen Bergset f. 15/5-1898 Bergset H., ug., Støperiarbeider, N., St., Sønn, Bor her.


Prestegården bnr 10.
Tellingskrets 14.
Husliste 30.
11/10. ("Åsland" - Åslandvegen 10.)

1. Jørgen Hansen f. 4/2-1847 H., g., Fhv. Slusemester, pension av staten, N., St., Hovedpers., Bor her.
2.
3.
4.
5. Einar Hansen f. 14/6-1899 H., ug., Agronom - jordbruker for Enkefru Hansen Heisholt, N., St., Sønn, Bor her.


Prestegården bnr 25.
Tellingskrets 14.
Husliste 31.
11/25.

1. Anders Eriksen Evja f. 1890 Nissedal, g., Arbeider for Notodden karbidfabrikk, N., St., Hovedpers., Bor her. Har sit hjem med familie i Holla, men opholder sig i regelen paa Notodde for sit arbeides skyld.
2. Anne Evja f. 26/3-1891 H., g. 15/6-1911, 4 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Bergliot Olive Evja f. 12/11-1911 Skotfoss i Solum, N., St., Datter, Bor her.
4. Karen Elisabeth Evja f. 22/1-1913 Skotfoss, N., St., Datter, Bor her.
5. Einar Erik Evja f. 11/1-1915 Skotfoss, N., St., Sønn, Bor her.
6. Ole Andreas Evja f. 5/11-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.


Prestegården bnr 2.
Tellingskrets 14.
Husliste 34.
11/2. (Herregården)

1. Jens Jakobsen Herregaarden f. 17/9-1855 Lunde i Tel., Enkem., Bygningssnekker selvst., Biinnt: Smaabruk selv., N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Kristian Herregaarden f. 7/11-1889 H., Enkem., Jordbruksarbeider, bygningssnekker selvst.,  og leier smaabruk, N., St., Sønn, Bor her. Natt til 1/12: I Lunde.
4. Jens Kristiansen Herregaarden f. 1/2-1913 H., Folkeskoleelev, N., St., Hovedpersonens sønnesønn, Bor her.


Prestegården bnr 4.
Tellingskrets 14.
Husliste 35.
11/4 (Kåsa).

3. Olaf Benjamin Sætre f. 29/2-1888 Sogn og Fjordane, ug., Folkeskolelærer for Bergets folkeskole, N., St., Losjerende, Bor her.


Prestegården bnr 11.
Tellingskrets 14.
Husliste 36.
11/11. (Trolig feil bnr. G.S.)

1. Nils Karlsen Lindgren f. 9/5-1881 H., g., Smed selvst., N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Anne Kirstine Lindgren f. 12/3-1887 H., g. 20/10-1917, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Prestegården bnr 8.
Tellingskrets 14
Husliste 37.
11/8 ("Haugbakken" - Smiev. 2).

1. Thomas Olsen Lindgren f. 25/9-1863 H., g., Smed for Cappelen, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Gunhild Lindgren f. 22/9-1870 Flaabygd i Lunde, g. 24/6-1888, 11 barn, 10 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Jonas Lindgren f. 24/11-1905 H., ug., Jordbruksarb. for S.D. Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
5. Nikolai Lindgren f. 25/9-1908 H., Folkeskoleelev, N., St., Sønn, Bor her.
6. Edle Thomassen Lindgren f. 18/3-1910 H., Folkeskoleelev, N., St., Datter, Bor her.
7. Ole Johnsen Lindgren f. 24/7-1837 H., Enkem., Privat forsørget, Losjerende med full kost, Bor her.

8. Ole Andreas Lindgren f. 4/5-1891 H., g., Smed for Cappelen, N., St., Hovedpers., Bor her.
9. Johanne Lindgren f. 1/1-1887 H., g. 24/5-1915, 2 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
10. Trygve Lindgren f. 24/8-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.


Prestegården bnr 12.
Tellingskrets 14
Husliste 38.
11/12 (Myra).

1. Jørgen Nilsen Myra f. 5/10-1876 H., Grubearbeider, Biinnt: Smaabruk, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Karen Myra f. 23/10-1876 Berg i Brunlanes, Vestfold, g. 3/5-1901, 6 barn, 6 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Hjalmar Nikolai Myra f. 3/12-1904 H., ug., Grubearbeider, N., St., Sønn, Bor her.
4. Elfrida Charlotte Myra f. 13/12-1906 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Noralf Myra f. 28/7-1909, N., St., Sønn, Bor her.
6. Signe Myra f. 5/6-1912 H., N., St., Datter, Bor her.
7. Elsa Lindgren f. 16/9-1914 H., N., St., Datter, Bor her.
8. Jenny Katrine Lindgren f. 9/7-1917 H., N., St., Datter, Bor her.

9. Nils Nilsen Myra f. 29/3-1882 H., g., Grubearbeider, Biinnt: Smaabruk, N., St., Hovedpers., Bor her.
10. Anne Bolette Myra f. 19/8-1885 Sannidal, g. 19/8-1905, 6 barn, 6 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
11. Emilie Alvilde Myra f. 21/9-1906 H., N., St., Datter, Bor her.
12. Jens Nikolai Myra f. 7/5-1909 H., N., St., Sønn, Bor her.
13. Arne Myra f. 28/5-1911 H., N., St., Sønn, Bor her.
14. Olga Kristine Myra f. 14/12-1913 H., N., St., Datter, Bor her.
15. Nils Myra f. 20/6-1915 H., N., St., Sønn, Bor her.
16. Alise Myra f. 14/6-1919 H., N., St., Datter, Bor her.


Prestegården bnr 6.
Tellingskrets 14.
Husliste 39.
11/6. (Gunnerud)

1. John Pedersen Gunnerud f. 16/5-1875 Flaabygd, Lunde, g., Gbr. selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Karen Kirstine Gunnerud f. 29/6-1874 H., g. 22/11-1908, 3 barn, 3 barn lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Johan Gunnerud f. 28/3-1910 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Anna Marie Gunnerud f. 7/12-1911 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Aagot Marie Gunnerud f. 30/3-1914 H., N., St., Datter, Bor her.


Prestegården bnr 6.
Tellingskrets 14.
Husliste 40.
11/6. (Gunnerud)

1. Marie Pedersen Gunnerud f. 23/12-1891 H., g. 30/12-1915, 3 barn, 3 lever, Forsørger: Murermester, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
2. Lars Pedersen Gunnerud f. 27/5-1888 H., g., Murermester selvst., Biinnt: Smaabruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
3. Peder Larsen Gunnerud f. 24/11-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Anlaug Gunnerud f. 31/3-1918 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Anders L. Gunnerud f. 6/8-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Ingeborg Olsen Kverndokken f. 18/11-1904 Skotfoss, Solum, Barnepike for Lars Gunnerud, N., St., Tjener, Bor her.


Prestegården bnr 1.
Tellingskrets 14.
Husliste 41.
11/1 (Glahus).

1. Eivind Nilsen Gladhus f. 14/3-1882 H., g., Jordbruker, forpakter, Biinnt. jordbruksarb., N., St., Hovedpers., Bor her. Natt til 1/12: Haatvedtsæter.
2. Anne Gladhus f. 12/4-1883 Drangedal, g. 21/10-1913 (antall barn ikke nevnt), Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Gunda Eivindsen Gladhus f. 3/9-1914 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Astrid Eivindsen Gladhus f. 13/11-1916 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Nils Eivindsen Gladhus f. 30/8-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Kristine Paulsen f. 25/7-1907 Lunde Tel., ug., Husarbeide for forpakter, Biint. Husarbeide, N., St., Tjener, Bor her.


Prestegården bnr 5.
Tellingskrets 14.
Husliste 42.
11/5 (Lommerud).

1. Halvor Halvorsen Lommerud f. 6/10-1868 H., g., Gbr. selv., N., St., Hovedpers., bor her.
2. Hilda Jørgensdatter f. 1881 H.,
3. Hanna Georgine Lommerud f. 26/7-1908 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Inga Mathilde Lommerud f. 13/12-1910 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Hjørdis Marie Lommerud f. 8/6-1912 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Halvor Johan Lommerud f. 14/1-1916 (retta) H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Peder Thoralf Lommerud f. 4/1-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.
8. Inger Lommerud f. 23/4-1831 H., Enke (5 barn, 2 lever), Privat forsørget, N., St., mor, Bor her.


Prestegården bnr 26.
Tellingskrets 14
Husliste 45.
11/26 (Moen store).

1. Ander Nilsen Moen f. 18/8-1858 H., g., Gbr. selv., N., St., Hovedpers., bor her.
2.
3. Theodor Andersen Moen f. 25/2-1896 H., ug., Skogsarbeider for Per Melteig, N., St., Sønn, Bor her.
4. Hilda Marie Moen f. 29/3-1899 H., ug., Paa sykehuset, N., St., Datter, Bor her.
5. Anders Andersen Moen f. 5/2-1902 H., ug., Jordbruksarbeider for S.D. Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
6.
7. Grete Torgrimsen Moen f. 25/11-1828 H., Enke, Privat forsørget, Syk i ældre alder, N., St., Losjerende med full kost. Bor her.


Prestegården bnr 27.
Tellingskrets 14
Husliste 46.
11/27 (Moen lille).

1. Ole Hansen Moen f. 2/8-1862 H., g., Veivogter for Staten, Biinnt: Smaabruk, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Ingeborg Andrea Moen f. 8/3-1873 Drangedal, g. 26/5-1893, 11 barn, 11 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Hans Olsen Moen f. 4/10-1893 H., ug., Skogsarbeider for Per Melteig, N., St., Sønn, Bor her.
4. Johannes Olsen Moen f. 19/9-1897 H., ug., Fyrbøter til sjøs, N., St., Sønn, Bor her. Ikke her natt til 1/12.
5. Peder Olsen Moen f. 17/12-1905 H., ug., Jordbruksarbeider for Karl Haatvedt, N., St., Sønn, Bor her.
6.
7. Julette Olsen Moen f. 27/12-1907 H., N., St., Datter, Bor her.
8. Johanne Olsen Moen f. 3/12-1910 H., N., St., Datter, Bor her.
9. Harald Olsen Moen (Harald Moen) f. 18/4-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
10. Anne Olsen Moen f. 19/7-1915 H., N., St., Datter, Bor her.


Prestegården bnr 39.
Tellingskrets 14
Husliste 47.
11/39 ("Aas" - Myrav. 14).

1. Ivar Nilsen Lindgren f. 8/7-1896 (retta) H., Grubearbeider, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Marie Pauline Lindgren f. 19/2-1897 (retta) Lunde i Tel., g. 10/2-1917, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Edvind Nikolai Lindgren f. 26/5-1918 (retta) H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Tommy Harry Lindgren f. 29/11-1919 (retta) H., N., St., Sønn, Bor her.


Prestegården bnr 7 (11).
Tellingskrets 14.
Husliste 50.
11/7 (bnr 11 - Flatland. Del av Haugbakken. G.S.).

1. Karl Johnsen Lindgren f. 10/3-1852 H., g., Smed selst., N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Gunhild Lindgren f. 28/8-1854 Lunde i Tel., g. 24/6-1874, 4 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Prestegården bnr 1.
Tellingskrets 14.
Husliste 54.
11/1 (Kåsa).

1. Halvor Sondresen Kaasa f. 18/3-1861 Kviteseid, Enkem., Jordbruksarbeide for Holla Prestegaard, Biint. Smaabruk, N., St., Hovedpers., bor her.
2. Guro Pedersen Kaasa f. 6/12-1878 Flaabygd i Lunde i Tel., ug., Husholderske, N., St., Tjener, Bor her.
3. Anna Edvardsen Kaasa f. 23/1-1905 H., ug., Elev ved fortsættelsesskole, N., St., Husholderskes datter, Bor her.
4. Ole Pedersen Kaasa f. 9/8-1893 H., ug., Skogsarbeider for Præstegaarden, N., St., Losjerende med full kost, Bor her.
5. Karl Jensen Kaasa f. 21/9-1890 Kilebygden i Solum, ug., Skogsarbeider for Kristian Espevolden, N., St., Losjerende med full kost, Bor her.


Prestegården bnr 7 (29).
Tellingskrets 14.
Husliste 56.
11/7 (Skilt ut fra Haugbakken 11/7 i 1908 til bnr 29 "Birkelund" - Hollav. 48. G.S.)

1. Johannes Jørgensen Bjerkelund f. 30/3-1882 H., g., Modelpudser, Vesentlig nedsatt arbeidsevne, N., St., Hovedpers., bor her.
2. Ingeborg Gurine Bjerkelund f. 7/3-1886 H., g. 27/2-1904, 7 barn, 7 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Annie Gustava Bjerkelund f. 17/7-1904, Holla, ug., Middelskoleelev, N., St., Datter, Bor her. Natt til 1/12: Haugbakken i Holla (se husliste 50 ovenfor. G.S.).
4. Karl Johan Bjerkelund f. 12/4-1906 H., ug., Jordbruksarbeider for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
5. Ingolf Johannes Bjerklund f. 2/8-1908 H., ug., Folkeskoleelev, N., St., Sønn, Bor her.
6. Marie Lovise Bjerkelund f. 26/3-1911 H., Folkeskoleelev, N., St., Datter, Bor her.
7. Jørgen Bjerkelund f. 24/11-1913 H., Folkeskoleelev, N., St., Sønn, Bor her.
8. Alf Bjerkelund f. 17/10-1915 H., N., St., Sønn, Bor her.
9. Edit Bjerkelund f. 12/10-1919 H., N., St., Datter, Bor her.


Prestegården bnr 10.
Tellingskrets 14.
Husliste 57.
Åslandv. 10.

1. Gunnar Johannesen f. 23/10-1886 (retta) H., g. Grubearbeider, Til Am. 1907, tilbake 1910, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Elise Johannesen f. 15/4-1895 Hjartdal, g. 23/12-1916, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Olaf Georg Johan Gundersen f. 18/2-1906 H., ug., jordbruksarbeider for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
4. Johannes Georg Gundersen f. 19/3-1907 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Harald Anker Gundersen f. 29/8-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Georg Edvin Gundersen f. 14/7-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.


Prestegården bnr ?
Tellingskrets 14.
Husliste 61.
(Usikker plassering. G.S.)

1. Helmik Kristoffer Lindgren f. 25/2-1886 H., ug., Grubearbeider, Til Am. 1909, Tilbake 1920, N., St., Hovedperson, Bor her.
2.
3. Karl N. Lindgren f. 11/4-1891 H., ug., Smed for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.


Ulefos Jernværk.
Gnr 12.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 1. Kaasene.
12/1.

1. Bent Juliussen f. 7/8-1887 H., g., Beslagsmed, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anna Matilde Juliussen (f. Hansen) f. 9/10-1886 Drangedal, g. 4/6-1911 (i Drangedal, dato stemmer), 3 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Karl Julius Bentsen f. 9/6-1918 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.
4. Solveig Hansine Bentsen f. 5/8-1920 H., ug., N., St., Datter, Bor her.
5. Ole Andreassen f. 22/5-1882 H., ug., Gruvearb. for Cappelen, N., St., Losjerende med full kost, Bor her.

6. Gustav Juliussen f. 22/11-1871 H., g., Beslagsmed ved jernstøperi, N., St., Hovedperson, Bor her.
7. Marie Juliussen f. 24/3-1873 H., g. 30/4-1896, 8 barn, 7 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
8. Arne Juliussen f. 22/2-1900 H., ug., Smed for Hovslagersmed Karl Alfredsen, N., St., Sønn, Bor her.
9. Harald Juliussen f. 9/9-1904 H., ug., Sagarb. for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
10. Borghild Juliussen f. 26/11-1906, ug., N., St., Datter, Bor her.
11. Magnhild Juliussen f. 4/7-1910 H., ug., N., St., Datter, Bor her.
12. Einar Juliussen f. 4/7-1910 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 2. Kaasene.
12/1.

1. Hans Høidalen f. 12/5-1862 Solum, g., Forskjellig slags Dagarb. ved verket, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Marie K. Høidalen f. 24/12-1872 Solum, g. 27/12-1897, 10 barn, 9 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Kristen Høidalen f. 29/1-1905 H., ug., Kjøregut for Vognmand Johan Bentsen, N., St., Sønn, Bor her.
5. Ellef Høidalen f. 11/3-1909 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.
6. Helmer Høidalen f. 1/7-1910 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.
7. Hans Karl Høidalen f. 22/9-1913 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.
8. Kirsti Maddie Høidalen f. 1/7-1917 H., ug., N., St., Datter, Bor her.
9.
10.
11. Andreas Andreassen Kaasene f. 22/6-1900 H., ug., Sagarb. for Cappelen, N., Lutherske Frimenighet, Sønn, Bor her.
12. Karl Andreassen f. 10/7-1914 New York, ug., fra Am. i 1920, Pleie hos bestemor, bor her.
13. Norman Andreassen f. 1/4-1916 New York, ug., fra Am. i 1920, Pleie hos bestemor, bor her.
14. Elsi Marie Andreassen f. 20/12-1918 New York, ug., fra Am. i 1920, Pleie hos bestemor, bor her.

(Far til de siste 4 barn: Karl Andreassen i Amerika, selvst. Bygningssnekker, N., i Amerika. G.S.)


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 3. Kamperhaug.
12/1.

4. Hans Petter Torersen f. 16/12-1856 H., g., Beslagsmed ved Jernstøperi, N., St., Hovedperson, Bor her.
5. Anne Julie Torersen f. 24/3-1859 Skien, g. 20/5-1881, 9 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
6.
7. Hans Pettersen f. 20/3-1905 H., ug., Paa Middelskole, N., St., Sønn, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 4. Ringsevja.
12/1.

1. Nils Stenersen f. 25/3-1858 H., g., Arb. ved kraftstasjon for Cappelen, N., Lutherske Frimenighet, Hovedperson, Bor her.
2. Anne Tomine Stenersen f. 24/11-1853 H., g. 1882. 7 barn, 5 lever, Husmor, N., Lutherske Frimenighet, Hustru, Bor her.
3.
4. Anker Osvald Holmberg f. 21/2-1912 Gjerpen, ug., N., St., Dattersønn, Bor her.

5. Andreas Rasmussen f. 6/5-1863 H., g., Beslagsmed ved Jernstøperi, N., Lutherske Frimenighet, Hovedperson, Bor her.
6. Marie Rasmussen f. 16/6-1867 H., g. 20/8-1886, 7 barn 3 lever, Husmor, N., Lutherske Frimenighet, Hustru, Bor her.
7. Toralf Rasmussen f. 4/3-1899 H., ug., Handelsbetjent for Tvara handelslag, N., Lutherske Frimenighet, Sønn, Bor her.
8. Rudolf Rasmussen f. 21/2-1902 H., ug., Paa handelsskole, N., Lutherske Frimenighet, Sønn, Bor her. I Skien natt til 1/12. 
9. Annie Rasmussen f. 21/2-1902 H., ug., Gaar paa middelskole, N., Lutherske Frimenighet, Datter, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 5. Ringsevja.
12/1.

1. Johannes A. Ringsevja f. 12/9-1869 H., ug., forskjellig dagarb. ved verket, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Nils A. Ringsevja f. 5/10-1875 H., ug., Beslagsmed ved jernstøperi, N., St., Bror, fører husholdning sammen med broren, Bor her.
3. Inga Kronborg f. 5/12-1892 H., ug., Tjenestepike (innepike), dagarb. for Ulefos Jernværk, N., St., Tjener, Bor her.
4.
5. Nils Jørgensen f. 20/11-1899 H., ug., Verkstedarb. ved jernstøperi, N., St., Sønn, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 6. Kaasa.
12/1.

1. Adolf A. Kaasa f. 18/7-1868 H., g., Beslagsmed, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Inger Kaasa f. 4/12-1867 H., til Am. 1888, tilbake 1895, g. 6/9-1902, 4 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Artur N. Kaasa f. 7/2-1904 H., ug., Gaar paa middelskole, N., St., Sønn, Bor her.
4. Kasper Kaasa f. 23/10-1907 H., ug., N., St., Sønn, Bor her. 
5. Alf Kaasa f. 21/11-1909 H., ug., N., St., Sønn, Bor her. 
6.
7. Alfred Hernholm f. 14/1-1863 Sverige, g., Forskjelligt dagarb. for Cappelen, væsentlig ved en frysemaskin, N., St., Hovedperson, Bor her.
8. Marie Hernholm f. 3/1-1873 H., g. 13/11-1891, 10 barn, 9 lever, Husmor, Syk, Vesentlig nedsatt arbeidsevne, N., St., Hustru, Bor her.
9.
10. Bernt Eugen Hernholm f. 4/10-1902 H., ug., Syk: Epilepsi fra fødselen, N., St., Sønn, Bor her. 
11. Gunnar Viggo Hernholm f. 14/2-1905 H., ug., Visergut hos Cappelen, N., St., Sønn, Bor her. 
12. Hans Toralf Hernholm f. 6/12-1907 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.
13. Anna Margaret Hernholm f. 25/12-1910 H., N., St., Datter, Bor her.
14. Adelheid Synøve Hernholm f. 9/11-1915 H., N., St., Datter, Bor her.

15. Jakob Andreassen Bakken f. 3/2-1863 H., g., Skomaker, Fattigunderstøttelse, Vesentl. nedsatt arb.evne: Benbrudd, N., St., Hovedperson, Bor her.
16.
17. Jens Jakobsen f. 9/4-1891 H., ug., Sagmester for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
18. Rasmus Johnsen f. 6/7-1849 H., g., Dagarb. ved Verket, N., St., Hovedperson, Bor her.
19. Inger Johnsen f. 9/6-1852 H., g. 22/6-1875, 6 barnn 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 7. Kaasa.
12/1.

1. Andreas Nilsen f. 28/6-1875 H., g., Beslagsmed ved støperiet, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Ingeborg Nilsen f. 30/8-1875 Sauherad, g. 9/2-1901, 4 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Edle Nilsen f. 23/6-1904 H., ug., Gaar paa middelskole, N., St., Datter, Bor her.
4. Olaf Nilsen f. 12/10-1906 H., Paa Middelskole, N., St., Sønn, Bor her.
5. William Nilsen f. 20/12-1910 H., N., St., Sønn, Bor her.

6. Jørgen Evensen f. 2/8-1875 H., g., Former ved støperiet, N., St., Hovedperson, Bor her.
7. Karen Evensen f. 17/6-1874 H., g. 9/4-1903, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
8.
9. Arne Bang Evensen f. 9/9-1905 H., ug., Gaar paa Middelskole, N., St., Sønn, Bor her.
10. Judith Evensen f. 23/1-1910 H., N., St., Datter, Bor her.
11.
12. Arthur Abrahamsen f. 2/9-1895 H., ug., Sagarb. for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 8. Kaasa.
12/1.

1. Jens Juliussen f. 19/9-1876 H., g., Beslagsmed, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anna Juliussen f. 11/7-1881 Kragerø, g. 16/9-1899, 11 barn, 10 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Karl Jensen f. 11/8-1902 H., ug., Former, N., St., Sønn, Bor her.
5. Jans Jensen f. 16/1-1904 H., Vedkjører for vognmand Johan Bentsen, N., St., Sønn, Bor her.
6. Jonn Jensen f. 26/3-1905 H., Pudser ved støperiet, N., St., Sønn, Bor her.
7. Alf Jensen f. 24/10-1906 H., N., St., Sønn, Bor her.
8. Henry Jensen f. 6/10-1911 H., N., St., Sønn, Bor her.
9. Astrid Jensen f. 17/1-1908 H., N., St., Datter, Bor her.
10. Jens Jensen f. 8/3-1914 H., N., St., Sønn, Bor her.
11. Frits Jensen f. 12/3-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.
12. Dagfinn Jensen f. 20/10-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.

13. Hans Olaves Olsen f. 23/5-1883 Solum, g., formand ved smelteovn, N., St., Hovedperson, Bor her.
14. Hanna Olsen f. 7/5-1886 H., g. 23/6-1905, 7 barn, 6 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
(16). Magnhild Olsen f. 17/1-1907 H., N., St., Datter, Bor her. (Var helt feilført og lå et annet sted. G.S.)
15. Harald Olsen f. 10/6-1910 H., N., St., Sønn, Bor her.
16. Selmer Olsen f. 10/3-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
17. Kaare Olsen f. 13/6-1915 H., N., St., Sønn, Bor her.
18.
19.
20. Elise Olsen f. 25/10-1918 H, N., St., Datter, Bor her.

21. John Lund f. 14/7-1860 i Sverige, gift, Malermester for Cappelen, har arb.hjelp, N., St., Losjerende med delv. kost, bosatt i Skien, her natt til 1/12.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 9. Kaasa.
12/1.

1. John Isaksen f. 17/5-1860 H., g., Former, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Ingeborg Isaksen f. 1/1-1863 H., g. 8/10-1882, 12 barn, 9 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
4. Trond Johnsen f. 23/3-1903 H., Former, N., St., Sønn, Bor her.
5. Valborg Johnsen f. 22/7-1908 H., N., St., Datter, Bor her.

6. Ole H. Kronborg f. 3/1-1887 H., g., Sagarb. for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
7. Hilda Kronborg f. 15/4-1890 H., g. 26/6-1913, 1 barm, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
8. Henry Anker Kronborg f. 19/4-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.

9. Martinius Johnsen f. 30/11-1875 H., g., Beslagsmed, N., St., Hovedperson, Bor her.
10. Betzy Johnsen f. 4/5-1879 Skien, g. 4/6-1900, 3 barn, 3 lever, Forskj. slags sykdommer, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
12. Jonn Johnsen f. 16/9-1903 H., Handelsbetjent, (Detalj, kolonial, manufaktur) for Ulefos forbruksforening, N., St., Sønn, Bor her.
13. Benny Mirjam Johnsen f. 31/10-1914 H., N., St., Datter, Bor her.
14. John Kristensen f. 23/9-1838 H., Enkem., Fattigunderstøttelse fra Cappelen, N., St., Losjernde med full kost, Bor her.

15. Anton Aasmundsen f. 3/3-1882 H., g., Former, N., St., Hovedperson, Bor her.
16. Amalie Aasmundsen f. 1/6-1883 H., g. 28/6-1903, 6 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
19. Aage Aasmundsen f. 20/7-1909 H., N., St., Sønn, Bor her.
20. Anker Aasmundsen f. 11/11-1911 H., N., St., Sønn, Bor her.
21. Charlotte Aasmundsen f. 10/7-1913 H., N., St., Datter, Bor her.

22. Nils Hansen f. 29/2-1851 H., g., Vaktmann ved Ulefos Jernverk, Biint. Slakter, N., St., Hovedperson, Bor her.
23. Olava Hansen f. 1/11-1852 Skien, g. 2/11-1884, 3 barn 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 10. Kaasa.
12/1.

1. Nils Pedersen f. 25/9-1863 H., g., Snekker ved jernstøperi, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Marie Pedersen f. 7/5-1861 H., g. 20/5-1886, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Aksel Pedersen f. 22/2-1894 H., ug., Former, N., St., Sønn, Bor her.
4. Dagmar Olsen f. 6/5-1907 H., N., St., Datterdatter, Bor her.

5. Martin Olsen f. 3/11-1874 Sandsvær, Buskerud, g., Arb. ved Elektr. smelteovn, N., St., Hovedperson, Bor her.
6. Margrete Olsen f. 19/11-1886 H., g. 25/3-1906, 6 barn, 6 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
7. Olaf Olsen f. 12/6-1909 H., N., St., Sønn, Bor her.
8. Hedvig Olsen f. 8/2-1912 H., N., St., Datter, Bor her.
9. Emil Olsen f. 23/5-1914 H., N., St., Sønn, Bor her.
10. Lilli Olsen f. 21/6-1916 H., N., St., Datter, Bor her.
11. Hjalmar Olsen f. 20/2-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.

12. Hans Hansen f. 28/6-1883 H., g., Sliperiarb. for Cappelen, Biint. Slakter, N., St., Hovedperson, Bor her.
13. Thora Hansen f. 23/3-1882 H., g. 5/9-1905, 5 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
14.
15. Agnes Benedikte Hansen f. 31/3-1910, N., St., Datter, Bor her.
16. Hilda Emilie Hansen f. 22/7-1912 H., N., St., Datter, Bor her.
17. Tron Hansen f. 23/11-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.

18. Tron Halvorsen f. 22/2-1869 H., g., Former, N., St., Hovedperson, Bor her.
19. Lovise Halvorsen f. 1/11-1870 Skien, g. 20/8-1893, (antall barn ikke nevnt. G.S.) Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
20. Trygve Tronsen f. 1/6-1901 H., ug., Former, N., St., Sønn, Bor her.
21.
22. Ragna Tronsen f. 27/9-1905 H., ug., Gaar paa fortsettelsesskole, N., St., Datter, Bor her.
23. Ludvig Tronsen f. 13/7-1908 H., N., St., Sønn, Bor her.
24. Erling Tronsen f. 21/9-1910 H., N., St., Sønn, Bor her.
25. Torleiv Tronsen f. 14/2-1916 H., N., St., Dattersønn, Bor her.

26. Edvart Andersen f. 1/11-1870 H., g., Beslagsmed, N., St., Hovedperson, Bor her.
27. Marie Andersen f. 16/3-1867 H., g. 9/12-1892, 5 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
28. Lars Edvartsen f. 8/3-1894 H., ug., Støperiarb., N., St., Sønn, Bor her.
29. Anders Edvartsen f. 9/1-1899 H., ug., Arb. ved Smelteovn, N., St., Sønn, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 11. Kaasa.
12/1.

1. Aasmund Aasmundsen f. 23/4-1879 H., g., Former, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Marie Aasmundsen f. 19/6-1882 H., g. 22/10-1904, 4 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Gerda Aasmundsen f. 7/2-1906 H., Fortsettelsesskole, N., St., Datter, Bor her.
4. Astrid Aasmundsen f. 14/3-1908 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Aagot Aasmundsen f. 22/6-1910 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Alise Aasmundsen f. 9/5-1912 H., N., St., Datter, Bor her.

7. Hans Odinsen f. 4/6-1888 H., g., Sagarb. for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
8. Nora Odinsen f. 30/10-1891 H., g. 14/3-1914, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
9. Anna Marie Odinsen f. 20/7-1914 H., N., St., Datter, Bor her.
10. Henry Odinsen f. 31/8-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.

11. Lars Spjosodd f. 15/10-1882 Skien, g., arb. ved smelteovn, N., St., Hovedperson, Bor her.
12. Matilde Spjosodd f. 21/1-1888 H., g. 2/11-1909, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
13. Lars Spjosodd jr. f.  8/1-1911 Kviteseid, N., St., Sønn, Bor her.
14. Hans Andreas Spjosodd f. 14/8-1912 H., N., St., Sønn, Bor her.
15. Olga Irene Spjosodd f. 10/3-1919 H., N., St., Datter, Bor her.

16. Martinius Gulliksen f. 4/7-1879 H., g., Former, N., St., Hovedperson, Bor her.
17. Johanne Gulliksen f. 19/7-1883 H., g. 6/8-1901, 8 barn, 6 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
18. Ragnhild Gulliksen f. 31/5-1907 H., N., St., Datter, Bor her.
19. Sverre Gulliksen f. 12/9-1910 H., N., St., Sønn, Bor her.
20. Johannes Gulliksen f. 2/5-1917 Solum, N., St., Sønn, Bor her.
21. Mina Gulliksen f. 20/12-1919 H., N., St., Datter, Bor her.

22. Andreas Juliussen f. 21/4-1890 H., g., Mekaniker ved jernstøperi, N., St., Hovedperson, Bor her.
23. Matilde Juliussen f. 26/8-1898 Solum, g. 21/4-1916, 1 barn 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
24. Harry Johan Juliussen f. 2/6-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 12. Ringsevja.
12/1.

1. Olaves Aasmundsen f. 7/9-1874 H., g., Former, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Berta Aasmundsen f. 19/11-1877 H., g. 29/1-1898, 4 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4.
5. Aasmund Aasmundsen f. 14/9-1903 H., Middelskoleelev, N., St., Sønn, Bor her.

6. Johan Nilsen f. 16/4-1865 H., g., Former, N., St., Hovedperson, Bor her.
7. Emilie Nilsen f. 12/6-1860 Molde, g. 15/9-1894, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.

8. Gunnar Aasmundsen f. 30/9-1860 H., g., Fiskehandler selvst., nedsatt arb.evne fra 50-årsalderen, gigt, støtte fra verket, N., St., Hovedperson, Bor her.
9. Marie Aasmundsen f. 21/6-1862 Solum, g. 28/12-1887, 3 barn, 3 lever, Husmor, gigt, N., St., Hustru, Bor her.
10. Olaf Bentsen f. 21/12-1896, ug., Former, N., St., Sønn, Bor her.
11. Kirsten Amundsen f. 28/5-1836 Bø i Tel., Enke efter Møllermester (g. 21/4-1861) 4 barn, 2 lever, N., St., Husleierens mor, Bor her.

12. Peder Larsen f. 21/3-1864 H., g., Former, N., St., Hovedperson, Bor her.
13. Ingeborg Larsen f. 3/9-1861 H., g. 12/9-1890, 5 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.

14. Bent Bentsen f. 2/5-1895 H., g., Elektriker for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
15. Gustava Bentsen f. 8/12-1895 H., g. 19/5-1917, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
16. Anne Sofie Bentsen f. 30/8-1917 H., N., St., Datter, Bor her.
17. Grete Bentsen f. 13/12-1919 H., N., St., Datter, Bor her.

18. Even Ringsevje f. 21/10-1864 H., g., Sagarb. for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
19. Marie Ringsevje f. 8/6-1865 Solum, g. 19/9-1891, 6 barn, 5 lever, Husmor, Nervesvakhet efter 40-50 års alderen, N., St., Hustru, Bor her.
20. Olaf Johnsen f. 12/1-1905 H., ug., Sagarb. for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
21. August Ringsevje f. 6/5-1903 H., Forskjellig dagarb ved verket, N., St., Sønn, Bor her.

22. Hans H. Kabbe f. 9/5-1890 H., g., Modellsnekker for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
23. Cicilie Kabbe f. 9/5-1862 Sverige, g., 5/3-1892, 4 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
24.
25. Kristen Stenstad f. 29/6-1893 H., ug., Middelskolebestyrer, Biint. Gbr., N., St., Losj. med full kost, Bor i Stenstad i Holla. Her natt til 1/12.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 13. Ringsevja.
12/1.

1. Andreas J. Fæbakke f. 17/9-1854 H., g., Dagarb. ved Verket, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Gro Fæbakke f. 6/9-1855 Lunde, g. 8/6-1877, 10 barn, 10 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. August Fæbakke f. 11/6-1898 H., ug., Arb. ved smelteovn, N., St., Sønn, Bor her.
4. Harald Fæbakke f. 4/9-1903 H., Handelsbetjent ved Ulefos forbruksforening, N., St., Sønn, Bor her.

5. Albert A. Fæbakke f. 6/1-1893 H., g., Arb. ved verket, N., St., Hovedperson, Bor her.
6. Dagny Fæbakke f. 28/9-1898 H., g. 9/12-1916, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
7. Alfinn Fæbakke f. 5/1-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.
8. Harriet Fæbakke f. 20/2-1918 H., N., St., Datter, Bor her.

9. Selmer Kabbe f. 26/1-1895 H., Modelsnekker for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
10. Helga Kabbe f. 13/3-1891 Skien, g. 27/4-1913, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
11. Andrea Cicilie Selmer f. 2/8-1914 H., N., St., Datter, Bor her.
12. Hanny Selmer f. 13/12-1919 H., N., St., Datter, Bor her.

13. Hans Finkenhagen f. 1/1-1892 H., g., Sagarb. for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
14. Augusta Finkenhagen f. 11/5-1883 H., g. 27/12-1914, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 14. Svingen.
12/1.

1. Hans Torstensen f. 14/8-1856 H., Enkem., Former, N., St., Hovedperson, Bor her.
3. Johanne Jespersen f. 2/2-1855 H., Enke, Husholderske for Torstensen, betalt av Cappelen, N., St., Tjener, Bor her.

4. Hans Andersen f. 16/8-1851 H., g., Pakker paa jernboden (støperiet), N., St., Hovedperson, Bor her.
5. Marie Andersen f. 13/10-1850 H., g. 30/3-1875, 10 barn, 7 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.

6. Andreas Tomassen f. 24/10-1870 H., Enkem., Beslagsmed, N., St., Hovedperson, Bor her.
7. Tomas Tomassen f. 2/6-1900 H., Jernstøperiarb., N., St., Sønn, Bor her.
8. Otmar Tomassen f. 21/2-1903 H., Former, N., St., Sønn, Bor her.
10. Anton Tomassen f. 20/9-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.

11. Petter Olsen f. 11/8-1844 H., g., Fhv. Former, fattigunderstøttelse fra Verket, Biint. forskjellig arb. hjemme, N., St., Hovedperson, Bor her.
12. Mari Olsen f. 31/1-1848 H., g. 23/7-18??, 4 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Biint.: Husarb. og Strykning, Bor her.
14. Gulborg Gundersen f. 25/9-1907 H., Forsørger: Landhandler, N., St., Datter, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 15. Kaasa.
12/1.

1. Karl Kittilsen f. 28/7-1874 H., g., Støperimester, selvst. for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Pauline Kittilsen f. 5/7-1873 H., g. 9/11-1895, 4 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 16. fure Kaasa.
12/1.

1. Jørgen Johannesen f. 2/12-1855 H., g., fhv. Former, Fattigunderstøttelse fra Verket, Syk: Kronisk bronkit, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Andrea Johannesen f. 5/11-1859 H., g. 5/11-1880, 13 barn, 9 lever, Husmor, Biint.: Fattigunderstøttelse, N., St., Hustru, Bor her.
4. Jørgen Jørgensen f. 12/9-1894 H., ug., Hvalfangst for Chr. Nilsen & Co, Larvik, N., St., Sønn, Bor her. Natt til 1/12: Tønsberg.
5. Karl Jørgensen f. 9/11-1884 H., Enkem., Hvalfangst for Vestfold hvalfangstselskap, N., St., Sønn, Bor her. Natt til 1/12: Syd Georgia.
8. Olav Asbjørn (utenfor ekteskap. Far?) f. 7/5-1919 (rettet av G.S.) H., forsørges av bidragsydende far, N., St., Dattersønn,
9. John Olsen Kronborg f. 25/9-1887 H., ug., støperiarb., N., St., Sønn, Bor her.

10. Hans Andreassen f. 9/6-1879 H., g., Sagarb. for Cappelen, Biint. Fiskehandel, N., St., Hovedperson, Bor her.
11. Ingeborg Andreassen f. 21/12-1884 H., g. 11/11-1905, 5 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
12. Margit Andreassen f. 25/12-1906 H., N., St., Datter, Bor her.
13. Karl Andreassen f. 29/9-1909 H., N., St., Sønn, Bor her.
14. Anne Andreassen f. 1/3-1914 H., N., St., Datter, Bor her.
15. Andreas Andreassen f. 19/4-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.

16. Karl Halvorsen f. 25/10-1896 H., g., Sagarb. for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
17. Borghild Halvorsen f. 3/1-1895 H., g. 4/10-1919, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
18. Kaare Bernhard Halvorsen f. 1/2-1920 H., N., St., Sønn, Bor her.
19. Edit Alfrida Halvorsen f. 3/3-1915 H., N., St., Datter av konen, utenfor ekteskap, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 17. Ekornrød nr. 98.
12/1.

1. Carl Meklenbrauch f. 10/12-1876 H., g., Beslagsmed, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Hilda Meklenbrauch f. 13/11-1876 H., g. 24/5-1908, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Erna Meklenbrauch f. 8/2-1912 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Carl Meklenbrauck sen. f. 6/8-1843 Tyskland, g., Fhv. Sliperimester, pensjon av Ulefos Jernverk, Farfar, Bor her.

6. Bent Aasmundsen f. 19/11-1869 H., g., Former, N., St., Hovedperson, Bor her.
7. Karine Aasmundsen f. 5/9-1872 Kviteseid, g. 21/10-1893, 12 barn, 9 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
8. Aasmund Bentsen f. 28/5-1895 H., ug., støperiarb., N., St., Sønn, Bor her.
9. Jan Bentsen f. 25/11-1898 H., ug., Postbud for Norges postvesen, Vanfør: Lam den ene arm fra fødselen, N., St., Sønn, Bor her.
10. Birger Bentsen f. 10/5-1904, H., Sagarb. for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
11. Gudrun Bentsen f. 8/12-1907 H., N., St., Datter, Bor her.
12. Kristine Bentsen f. 8/12-1907 H., N., St., Datter, Bor her.
13. Ester Bentsen f. 21/11-1909 H., N., St., Datter, Bor her.
16. Jørga Wetlesen, f. 10/11-1888 i Kviteseid, ug., Elev ved syskole, N., St., Losjerende med full kost, bosatt Ulefoss.

17. John Olsen Ekornrød f. 8/4-1876 H., g., støperiarb., N., St., Hovedperson, Bor her.
18. Ingeborg Olsen Ekornrød f. 9/7-1881 H., g. 29/4-1900, 4 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
20. Karl Johnsen f. 6/10-1907 H., N., St., Sønn, Bor her.
21. Peder Johnsen f. 10/12-1909 H., N., St., Sønn, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 18. Ekornrød nr. 97.
12/1.

1. Edvard Kabbe f. 2/4-1881 H., g., Former, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Valborg Kabbe f. 22/1-1878 Solum, g. 21/9-1907, 4 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Halvor Kabbe f. 19/5-1910 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. William Kabbe f. 6/7-1912 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Astrid Kabbe f. 6/11-1916 H., N., St., Datter, Bor her.

6. Arnt Johannesen Sandbakken f. 2/2-1889 H., g., Beslagsmed, N., St., Hovedperson, Bor her.
7. Karen Susanne Sandbakken f. 24/8-1891 H., g. 27/12-1913, 2 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
8. Ruth Sandbakken f. 5/1-1918 H(?), N., St., Datter, Bor her.

9. Andreas A. Ringsevja f. 2/2-1868 H., g., Sagbruksarb. for Cappelen, N., Lutherske frimenighet, Hovedperson, Bor her.
10. Inger Ringsevja f. 28/5-1884 Lunde, g. 26/8-1904, 7 barn, 7 lever, Husmor, N., Lutherske frimenighet, Bor her.
11. Ingerid Andreasdatter f. 17/1-1909 H. N., Lutherske frimenighet, Datter, Bor her.
12. Tollef Andreassen f. 28/5-1910 H., N., Lutherske frimenighet, Sønn, Bor her.
13. Arnt Andreassen f. 5/7-1913 H., N., Lutherske frimenighet, Sønn, Bor her.
14. Sten Andreassen f. 27/2-1915 H., N., Lutherske frimenighet, Sønn, Bor her.
15. Andreas Andreassen f. 23/4-1917 H., N., Lutherske frimenighet, Sønn, Bor her.
16. Ingvald Andreassen f. 21/4-1907 H., N., Lutherske frimenighet, Sønn, Bor her.

17. Andreas Odinsen f. 1/9-1881 H., g., Former, N., St., Hovedperson, Bor her.
18. Ida Hansen Odinsen f. 11/2-1882 H., g., 20/9-1907, 5 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
19. Astri Hansen f. 20/5-1911 H., N., St., Datter, Bor her.
20. Harald Hansen f. 1/5-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
21. Arthur Hansen f. 24/7-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.
22. Tomine Hansen f. 24/12-1918 H., N., St., Datter, Bor her.
23. Julie Hansen f. 16/8-1908 H., N., St., Datter, Bor her.

24. Ole Petter Isaksen f. 3/7-1863 Kristiansand, Enkem., Blik- og kobbersmed for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
25. Gunhild Marie Olsen f. 8/9-1864 Kvinesdal, ug., Husholderske, N., St., Tjener. Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 19. Ekornrød nr. 96.
12/1.

1. Magnus Johannesen Sandbakken f. 31/8-1887 H., g., Former, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Ingeborg Hansen Sandbakken f. 10/4-1889 H., g. 8/11-1908, 4 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Johannes Sandbakken f. 5/1-1909 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Margot Sandbakken f. 25/5-1912 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Hans Sandbakken f. 14/4-1916 H., N., St., Sønn, Bor her. (Var feilplassert. G.S.)
6. Arne Sandbakken f. 19/11-1920 H., N., St., Sønn, Bor her.

7. Anders J. Gruben f. 10/2-1888 H., g., Former, N., St., Hovedperson, Bor her.
8. Aasta Gruben f. 11/10-1896 H., g. 5/1-1918, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
9. Johan Gruben f. 17/6-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.
10. Kristoffer Gruben f. 17/9-1920 H., N., St., Sønn, Bor her.

11. Hans Tronsen f. 13/4-1892 H., g., Beslagsmed, N., St., Hovedperson, Bor her.
12. Astrid Tronsen f. 12/9-1897 H., g. 26/5-1917, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
13. Asbjørn Tronsen f. 18/6-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.
14. Jonni Tronsen f. 25/2-1920 H., N., St., Datter, Bor her.

15. Ragnvald Vian f. 19/2-1890 Buksnes, Nordland, g., støperiarb., N., St., Hovedperson, Bor her.
16. Karen Vian f. 15/11-1881 Bamble, g. 9/8-1913, 5 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
17. Karoline Vian f. 1/10-1906 H. (Bamble?), N., St., Steddatter, Bor her.
18. Anne Oline Vian f. 4/2-1914 H., N., St., Datter, Bor her.
19. Karl Olai Vian f. 11/2-1915 H., N., St., Sønn, Bor her.
20. Ragnar Karstein Vian f. 4/7-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.
21. Oluf Andreas Vian f. 13/9-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.
22. Karl O. Evju f. 7/2-1857 H., Enkem., Tømmerfløter for Fløtningsvesenet, N., St., Svigerfar, Losj. med full kost, Bor her.

23. Karl Bentsen f. 5/7-1891 H., g., Beslagsmed, N., St., Hovedperson, Bor her.
24. Marie Bentsen f. 1/8-1893 H., g. 1/5-1915, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
25. Birger Bentsen f. 23/2-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 20. Ekornrød nr. 95.
12/1.

1. Gunnar Lunden f. 30/8-1876 H., g., hagearb. for jernverkseier Cappelen, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Karette Lunden f. 15/4-1879 H., g. 3/6-1905, 3 barn, 3 lever, Biint.: Vaskekone, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Ingeborg Lunden f. 8/5-1906 H., Gaar paa fortsettelsesskole, N., St., Datter, Bor her.
4. Anne Lunden f. 3/8-1910 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Johan Lunden f. 26/5-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Ingeborg Andersen Lunden f. 16/11-1837 Larvik, Enke etter kjørekar, g. 13/6-1860, hos sønnen, N., St., mor, Bor her.

7. Andreas Jakobsen f. 15/4-1889 H., g., Former, N., St., Hovedpers., Bor her.
8. Karoline Jakobsen f. 22/8-1888 H., g. 15/1-1910, 3 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
9. Jakob Jakobsen f. 17/1-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.
10. Magnhild Jakobsen f. 31/3-1919 H., N., St., Datter, Bor her.

11. Hans Bjervamoen f. 19/3-1884 Lunde, g., Arbeider ved smelteovn, N., St., Hovedpers., Bor her.
12. Anne Bjervamoen f. 2/10-1886 Drangedal, g. 17/9-1904, 8 barn, 7 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
13. Ingebjørg Bjervamoen f. 2/8-1906 H., N., St., Datter, Bor her.
14. Signe Bjervamoen f. 13/2-1909 H., N., St., Datter, Bor her.
15. Olga Bjervamoen f. 21/10-1911 H., N., St., Datter, Bor her.
16. Sveinung Bjervamoen f. 1/2-1914 H., N., St., Sønn, Bor her.
17. Alf Bjervamoen f. 14/9-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.
18. Hans Bjervamoen f. 7/3-1919, H., N., St., Sønn, Bor her.

19. Nils A. Moen f. 8/12-1886 H., g., Støperiarb., N., St., Hovedpers., Bor her.
20. Olette Moen f. 26/9-1887 Lunde, g. 12/11-1909, 4 barn, 0 lever, Biint.: Strikning med maskin, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.

21. Karl Finkenhagen f. 20/8-1890 H., g., Sagarbeider for Cappelen, N., St., Hovedpers., Bor her.
22. Ragna Finkenhagen f. 16/4-1895 H., g. 9/9-1917, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
23. Kari Minni Finkenhagen f. 6/3-1918 H., N., St., Datter, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 21. Ekornrød nr. 94.
12/1.

1. Johan Ludvig Ingulstad f. 18/8-1889 H., g., Arb. ved smelteovn, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Anna Sofie Ingulstad f. 2/2-1883 H., g. 4/4-1912, 5 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Magni Alise Skaardal f. 16/7-1907 H., N., St., Datter (efter konens første ekteskap), Bor her.
4. Ester Kristine Ingulstad f. 30/7-1912 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Jonny Andrea Ingulstad (Jonni Andrea) f. 4/3-1915 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Hans Arne Ingulstad f. 28/12-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Solveig Marie Ingulstad f. 12/6-1920 H., N., St., Datter, Bor her.

8. Ole Juliussen f. 24/7-1885 H., g., Beslagsmed, N., St., Hovedpers., Bor her.
9. Inga Juliussen f. 22/8-1890 Lunde, g. 5/10-1910, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
10. Halvor Johan Juliussen f. 3/8-1911 H., N., St., Sønn, Bor her.
11.
12. Gudrun Klevstul f. 17/2-1912 H., Fattighjelp fra Cappelen, N., St., Datter, Bor her.
13. Trygve Johan Klevstul f. 25/6-1914 H., Fattighjelp fra Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
14. Astrid Klevstul f. 18/12-1917 H., Fattighjelp fra Cappelen, N., St., Datter, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 22. Kronborg.
12/1.

1. Anders Olsen Kronborg f. 14/2-1849 H., g., Forskj. dagarbeid ved jernverk, N., Lutherske Frimenighet, Hovedperson, Bor her.
2. Karen Kronborg f. 9/7-1853 H., g. 28/7-1876, 9 barn, 7 lever, N., Lutherske Frimenighet, Hustru, Bor her.
3. Karl Kronborg f. 18/8-1891 H., g., Former, N., St., Sønn, Bor her.
4. Ingeborg Kronborg f. 14/12-1897 Lunde, g. 28/6-1919, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru (Svigerdatter), Bor her.
5. Anna Kronborg f. 12/8-1919 H., N., St., Datter (Sønnedatter) , Bor her.
6. Karen Kronborg f. 21/9-1920 H., N., St., Datter (Sønnedatter) , Bor her.

7. Halvor Andersen Kronborg f. 4/1-1863 H., ug., Jernstøperiarbeider, N., St., Hovedpers., Bor her.
8. Andrea Andersen Kronborg f. 28/3-1849 Kongsberg, ug., Fattigunderstøttelse fra Cappelen, og steller hus for broren, N., St., Søster, Bor her.

1. Josef Gundersen Kronborg f. 15/10-1863 H., g. Modelarbeider ved støperi, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Maren Kronborg f. 11/7-1852 H., g. 5/3-1905, 0 barn, 0 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Kristian Kronborg f. 22/1-1888 H., ug., Anleggsarb. ved veianlegg for forskjellige, N., St., Sønn av konen, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 23. Kronborg.
12/1.

8. Harald Paus f. 7/6-1859 Lunde i Tel., g., Bokholder og kasserer for Cappelen, N., St., til Am. 1884 tilb. 1887, Hovedpers., Bosatt her.
9. Karoline Paus f. 12/9-1870 H., g. 13/9-1889, 4 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
10. Edith Paus f. 20/2-1907 H., Paa middelskole, N., St., Datter, Bor her.
11. Borghild Nilsen f. 11/3-1902 Notodden, ug., Innepike for Paus, N., St., Tjener, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 24. Verkets skole.
12/1.

1. Gunder Olsen f. 18/3-1864 H., g., Beslagsmed, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Helga Olsen f. 16/2-1869 Lunde, g. 5/12-1890, 11 barn, 11 lever, Husmor, Biint.: Rengjøringsarbeide, N., St., Hustru, Bor her.
3. Ole Gundersen f. 19/12-1892 H., ug., Jernstøperiarb., N., St., Sønn, Bor her.
4. Nils Gundersen f. 1/6-1899 H., ug., Forskj. dagarb. ved jernverket, N., St., Sønn, Bor her.
5.
6. Hans Gundersen f. 11/9-1903, ug., Jernstøperiarb., N., St., Sønn, Bor her.
7. Karl Gundersen f. 25/1-1906 H., Jernstøperiarb., N., St., Sønn, Bor her.
8. Ester Gundersen f. 15/4-1909 H., N., St., Datter, Bor her.
9. Magnhild Gundersen f. 7/10-1911 H., N., St., Datter, Bor her.
10. Rolf Gundersen f. 7/8-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 25. Verket Nr. 61.
12/1.

1. Anders Sandbakken f. 28/3-1846. g., Fhv. Lagerformann, fattigunderstøttelse fra Cappelen, N., St., Hovedpers., Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 26. Verket Nr. 43.
12/1.

1. Hans Odin Andreassen f. 16/1-1857 H., g., Former, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Julette Marie Andreassen f. 1/12-1858 H., g. 18/10-1878, 11 barn, 10 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Johannes Odinsen f. 17/10-1890 H., ug., Jernstøperiarb., N., St., Sønn, Bor her.
4.
5. Marry Charlotte Andersen f. 22/4-1918 H., Delvis opfostringsbidrag og besteforældrene, N., St., Datterdatter, Bor her.
6.

7. Anders Hansen f. 24/4-1893 H., g., Former, N., St., Hovedpers., Bor her.
8. Gunda Hansen f. 17/4-1894 H., g. 23/2-1918, 1 barn 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
9. Bergljot Hansen f. 21/6-1918 H., N., St., Datter, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 27. Verket Nr. 44.
12/1.

1. Ernst Jørgensen f. 8/1-1898 H., ug., Arb. ved smelteovn, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Alf Jørgensen f. 23/4-1900, ug., Jernstøperiarb., N., St., Bror, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 28. Verket nr. 43.
12/1.

1. Martin Kabbe f. 16/9-1889 H., g., Kassesnekker, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Matilde Kabbe f. 4/10-1882 H, g. 17/6-1916, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Agnes Kabbe f. 26/10-1916 H., N., St., Datter, Bor her.

5. Johan Olsen f. 29/2-1892 H., g., Arb. ved smelteovn, N., St., Hovedpers., Bor her.
6. Johanne Olsen f. 14/8-1883 Solum, g. 16/8-1914, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
7. Anne Karine Johansen f. 4/9-1915 H., N., St., Datter, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 29. Verket nr. 42.
12/1.

1.
2. Anker Ingebretsen f. 4/7-1901 H., Jernstøperiarb., N., St., Sønn, Bor her.
3. Sverre Ingebretsen f. 25/2-1904 H., Sagarb. for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
4. Gjertrud Ingebretsen f. 23/12-1905 H., Husarbeide hjemme, forsørges av Cappelen, N., St., Datter, Bor her.
5. Alf Ingebretsen f. 19/9-1907 H., Fattighjelp fra Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
6. Solveig Ingebretsen f. 13/4-1912 H., Fattighjelp fra Cappelen, N., St., Datter, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 30. Verket nr. 47.
12/1.

1. Even Jespersen f. 6/10-1861 Lunde, g., Tømmermann for Cappelen, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Martine Jespersen f. 28/4-1862 Solum, g. 29/12-1885, 8 barn, 8 lever, Husmor, arbeidsudyktig, gikt fra 40-50 års ald., N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Einar Jespersen f. 16/11-1905 H., ug., Kontorist ved Ulefoss Jernverk for S.D. Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 31. Verket nr. 48.
12/1.

1. Johannes Pedersen f. 13/3-1854 H., g., Av riksforsikringen og fattigunderstøttelse fra Cappelen, legemlig vanfør fra 56-58 års alder, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Anne Karine Bentsen?
3. Arne Johannesen f. 12/3-1896 H., ug., Elektriker for jernverket, N., St., Sønn, Bor her.
4. Hans Johannesen f. 27/8-1898 H., ug., Tømmermann for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
5. Signe Johannesen f. 30/3-1906 H., Husarbeide hos besteforældrene, N., St., Sønnedatter, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 32. Verket nr. 40.
12/1.

1. Nils Kabbe f. 7/11-1862 H., g., Sagarb. for Cappelen, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Marie Kabbe f. 28/12-1860 H., g. 6/11-1886, 7 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Ingolf Kabbe f. 9/9-1904 H., Sagarb. for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
4.
5. Anna Heggen f. 7/1-1909 H., Fattighjelp fra Cappelen, N., St., Datter, Bor her.
6. Nils Heggen f. 10/11-1912 H., Fattighjelp, fra Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
7. Odny Heggen f. 2/10-1915 H., Fattighjelp fra Cappelen, N., St., Datter, Bor her.
8. Rut Heggen f. 1/6-1917 H., Fattighjelp fra Cappelen, N., St., Datter, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 33. Heggen.
12/1.

1. Nils Heggen f. 17/3-1852 H., Enkem., Jernstøperiarb., N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Ingeborg Sveinungsdatter Skauen f. 18/2-1860 Lunde, ug., Husholderske, N., St., Tjener, Bor her.

3. Ole O. Heggen f. 17/12-1878 H., g., Former, N., St., Hovedpers., Bor her.
4. Anette Heggen f. 25/6-1879 H., g. 3/10-1909, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
5. Ida Heggen f. 30/7-1908 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Olaf Heggen f. 29/3-1912 H., N., St., Sønn, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 34. Furustul.
12/1.

1. Leif Tjersland f. 7/7-1884 Christiania, g., Sakfører for Cappelen, Biint.: Dir. i Tjersland & Co, Christiania, Aktieinntægter, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Kitty Tjersland f. 30/4-1885 Christiania, g. 22/11-1913, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Bernt Tjersland f. 26/9-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Christian Ebbesen Tjersland f. 9/9-1914 Fredrikstad, N., St., Sønn, Bor her.
5. Peer Roald Tjersland f. 30/5-1917 Fredrikstad, N., St., Sønn, Bor her.
6. Olga Karette Johnsen f. 24/5-1902 H., ug., Kokkepike for Tjersland, N., St., Tjener, Bor her.
7. Anna Andresen Kåsene f. 20/6-1905, H., ug., Barnepike for Tjersland, N., Lutherske Frimenighet, Tjener, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 35. Verket nr. 41.
12/1.

1. Lars Larsen f. 20/9-1873 H., g., Former, Biinnt: Agent for (forsikringsselskapet) "Fram", N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anne Larsen f. 13/1-1876 H., g. 6/8-1898, 10 barn, 8 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Lars Larsen jr. f. 16/9-1907 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Johanne Larsen f. 30/4-1910 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Borghild Larsen f. 30/4-1910 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Ragnhild Larsen f. 4/1-1914 H., N., St., Datter, Bor her.
7. Magnhild Larsen f. 7/6-1916 H., N., St., Datter, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 36. Verket nr. 34.
12/1.

1. Kristen Reistad f. 22/2-1884 Sigdal, Buskerud, g., Maskinmester ved Ulefos Jernværk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Hedvig Reistad f. 4/6-1900 H., g. 23/6-1920, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Helge Reistad f. 10/6-1911 Kristiania, N., St., Sønn, Bor her.
4. Halvdan Reistad f. 29/9-1912 Sigdal, N., St., Sønn, Bor her.

5. Even Nilsen f. 15/10-1863 H., g., Formann ved Sagbruk for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
6. Karen Nilsen f. 12/1-1856 Vinger, Hedmark, g. 29/5-1890, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 37. Haugbygningen.
12/1.

1. Johannes Hansen f. 21/6-1844 H., Enkem., fhv. former, fattigunderst. fra Cappelen, Lungesygdom, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Nils Johannesen f. 19/6-1889 H., ug., Forskj. Dagarb. ved verket, N., St., Sønn, Bor her.
3. Annette Hansen f. 26/5-1896 H., ug., Husholderske, N., St., Tjener, Bor her.
4. Signe Sandbakken f. 9/9-1919 Kristiania, N., St., Datter av husholdersken, Bor her.

5. Even Sandbakken f. 12/9-1850 H., g., Jernstøperiarb., N., St., Hovedperson, Bor her.
6. Karen Marie Sandbakken f. 8/7-1859 H., g. 8/11-1878, 5 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
10. Gunnar Sandbakken f. 17/1-1885 H., ug., Former, N., St., Sønn, Bor her.

11. Saamund Andersen f. 5/12-1863 H., g., Jernstøperiarb., N., St., Hovedperson, Bor her.
12. Maren Andersen f. 5/11-1864 H., g. 23/8-1902, 2 barn, 2 lever, Husmor, Rengjøringskone, N., St., Hustru, Bor her.
13. Anders Saamundsen f. 15/1-1892 H., ug., Arb. ved smelteovn, N., St., Sønn, Bor her.
14.
15. Alf Andersen f. 31/8-1907 H., N., St., Sønn, Bor her.

16. Knut Bjerva f. 3/7-1868 Lunde, Enkem., Forskj. dagarb. ved verket, N., St., Hovedperson, Bor her.
17. Kristian Bjerva f. 15/4-1898 Holla, ug., Sagarb. for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
18. Gunhild Jespersen f. 2/10-1858 Bamble, ug., Husholderske, N., St., Tjener, Bor her.

19. Hans Gulliksen f. 6/1-1863 H., Enkem., Jernstøperiarb., N., St., Hovedperson, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 38a. Verket nr. 36 (Den store brakka).
12/1.

1. Severin Torstensen f. 7/5-1868 H., g., Støperiarb., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Marie Torstensen f. 16/12-1867 Sverige, g. 22/12-1893, 6 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Johannes Torstensen f. 18/11-1895 H., Sagarb. for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
4. Hjalmar Torstensen f. 3/12-1901 H., støperiarb., N., St., Sønn, Bor her.
5. Torvald Torstensen f. 24/3-1904 H.,støperiarb., N., St., Sønn, Bor her.
6. Johannes Torstensen f. 25/4-1863 H., ug., Sagarb. for Cappelen, N., St., Losj. med full kost, Bor her.

7. John Pedersen f. 17/7-1875 H., g., Former, N., St., Hovedperson, Bor her.
8. Bertha Pedersen f. 3/9-1881 H., g. 24/6-1916, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
9. Peder Johnsen f. 18/1-1843 H., Enkem., Fhv. former, Fattigunderstøttelse fra Cappelen, Syk, N., St., Far, Bor her.

10. Anders Kristensen f. 18/12-1877 H., ug., Jernstøperiarb., N., St., Hovedperson, Bor her.
11. Bergljot Ingebretsen f. 6/4-1900 H., ug., Husholderske, N., St., Tjener, Bor her.

12. Olaves Gundersen f. 5/3-1880 H., g., Landhandler, Syk Mave og lungesykdom siden 30 års alder, N., St., Hovedperson, Bor her.
13. Thora Gundersen f. 21/11-1881 Skaatøy, g. 30/3-1907, 5 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
14.
15. Dagmar Gundersen f. 7/8-1909 H., N., St., Datter, Bor her.
16. Gladys Gundersen f. 3/5-1911 H., N., St., Datter, Bor her.
17. Vanda Gundersen f. 9/12-1915 H., N., St., Datter, Bor her.
18. Olaf Gundersen f. 10/5-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.

19. Kristian Finkenhagen f. 28/10-1870 Hjartdal, g., Sagarb. for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
20. Marie Finkenhagen f. 27/2-1871 H., g. mai 1890, 15 barn, 9 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
21. Harald Finkenhagen f. 17/3-1904 H., Sagarb. for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
22. Ole Finkenhagen f. 30/8-1907 H., N., St., Sønn, Bor her.
23. Edle Finkenhagen f. 17/12-1909 H., N., St., Datter, Bor her.
24. Sverre Finkenhagen f. 2/3-1911 H., N., St., Sønn, Bor her.


Husliste 38b.
12/1.

25. Gunder Larsen f. 29/11-1867 H., Enkem., Former, N., St., Hovedperson, Bor her. (g. 11/10-1895 m. Thomine Lovise Severinsdatter f. 14/2-1875. G.S.)
26. Lars Gundersen f. 5/11-1895 H., ug., Hvalfangst for Engelsk selskap, St., Sønn, Bor her. Sjelden hjemme, mest ute. Natt til 1/12: Syd Georgia.
27. Severin Gundersen f. 17/3-1897 H., ug., Motorbåtfører for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
28.
29.
30. Gunvor Gundersen f. 21/6-1909 H., N., St., Datter, Bor her.
31. Alf Gundersen f. 31/1-1912 H., N., St., Sønn, Bor her.

32. Severin Torbjørnsen f. ca. 1845, Fhv. former, Enkem., Fattigunderstøttelse fra Cappelen, Ingen tilstede som kunne gi sikre oplysninger., N., St., Hovedperson, Bor her, Natt til 1/12: Bratsberg amtssykehus.

33. Andreas Kristoffersen f. 9/11-1852 H., Enkem., Jernstøperiarb., N., St., Hovedperson, Bor her.

35. Teodor Pedersen f. 28/3-1870 H., g., Rørlegger for Cappelen, Biint.: Kjøring, N., St., Hovedperson, Bor her.
36. Hulda Pedersen f. 4/8-1876 Eidanger, g. 2/11-1896, 11 barn, 11 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
37. Peder Pedersen f. 25/11-1903 H., ug., Kjørekar for sin far rørlegger hos Cappelen, N., St., Sønn, Bor her. (Husliste var feilnummerert og hans personliste lå et helt annet sted. G.S.)
38. Asborg Pedersen f. 4/3-1906 H., Biint: Husarbeid hjemme, N., St., Datter, Bor her.
39. Ragnhild Pedersen f. 14/10-1908 H., N., St., Datter, Bor her.
40. Einar Pedersen f. 2/2-1910 H., N., St., Sønn, Bor her.
41. Edvin Pedersen f. 18/5-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
42. Harald Pedersen f. 23/5-1915 H., N., St., Sønn, Bor her.
43. Haakon Pedersen f. 27/9-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.
44.

45. Hans Karlsen f. 17/12-1825(!) H., ug., Forskjellig dagarb. ved verket, N., St., Sønn, Bor her.
46. Gunnar Karlsen f. 8/12-1892 H., ug., Forskjellig dagarb. ved verket, N., St., Sønn, Bor her.
48. Kristoffer Karlsen f. 15/2-1908 H., Fattighjelp fra Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
49. Harald Conradi Karlsen f. 18/7-1912 H., Fattighjelp fra Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.


Husliste 38c.
12/1.

50. Martinius Olsen f. 29/4-1868 H., g., Former, N., St., Hovedperson, Bor her.
51. Johanne Olsen f. 1/2-1868 Solum, g. 9/10-1893, 7 barn, 6 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
52. Olaf Martiniussen f. 4/1-1894, ug., Anleggsarb. ved vei for Holla kommune, N., St., Sønn, Bor her. Bratsb. fylkessykehus natt til 1/12.
53. Hans Martiniussen f. 30/10-1895 H, ug., Sliperiarb. for Kammerherre Aall, N., St., Sønn, Bor her.
54. Gustav Martiniussen f. 24/8-1897 H., ug., Jernstøperiarb., N., St., Sønn, Bor her.
55.
56. Magnus Martiniussen f. 9/7-1902 H., Sagarb. for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
57. Toralf Martiniussen f. 1/10-1903 H., Sagarb. for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.

58. Andreas Hansen (rettet av G.S.) f. 15/12-1881 H., g., Lekterfører for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her. I Skien natt til 1/12.
59. Gurine Hansen (rettet av G.S.) f. 21/6-1887 Skien, g. 2/1-1907, 5 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
60. Hans Andreassen f. 15/3-1907 H., N., St., Sønn, Bor her.
61. Maren Andreassen f. 28/3-1909 H., N., St., Datter, Bor her.
62. Harald Andreassen f. 10/7-1911 H., N., St., Sønn, Bor her.
63. Lilly Andreassen f. 27/11-1913 H., N., St., Datter, Bor her.
64. John Konrad Andreassen f. 3/8-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.
65. John Hansen f. 24/5-1873 H., ug., Fyrbøter paa dampskib for Cappelen, N., St., Bror, Bor her. I Skien natt til 1/12.

66. Jakob Petter Gundersen f. 13/2-1848 H., g., Jernstøperiarb., N., St., Hovedperson, Bor her.
67. Anne Gundersen f. 28/7-1848 H., g. 11/9-1874, 5 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
68. Karl Severin Abrahamsen f. 7/6-1855 Solum, gift, Skraphandler, Syk, Aareforkalkning, N., St., Losjerende uten kost, Bosatt Porsgrund, her natt til 1/12.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 39. Verket nr. 35.
12/1.

1. Anders Halvorsen f. 13/9-1872 H., g., Elektro montør for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Sofie Georgine Halvorsen f. 16/7-1869 H., g. 23/6-1899, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Peder August Halvorsen f. 2/2-1904 H., Assistent som rørlegger for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.

4. Nils Johnsen f. 23/3-1861 H., g., Smed for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
5. Marie Johnsen f. 17/8-1865 H., g. 13/10-1907, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.

6. Severin Larsen f. 3/12-1860 H., g., Formann ved jernstøperi, N., St., Hovedperson, Bor her.
7. Karoline Larsen f. 3/10-1859 Solum, g. 23/4-1887, 3 barn, 3 lever, N., St., Hustru, Bor her.
10. Sverre Svendsen f. 31/12-1910 H., N., St., Dattersønn, bor her. Feilaktig tællet i Fen krets, hvor faren Peder Svendsen bor.

11. Herman Andreas Hansen f. 10/5-1872 H., g., Former, N., St., Hovedperson, Bor her.
12. Marie Hansen f. 25/7-1874 H., g. 18/6-1898, 8 barn, 8 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
14. Arnt Hermansen f. 10/1-1906 H., Paa middelskole, N., St., Sønn, Bor her.
15. Johan Hermansen f. 17/4-1908 H., Visergut i fiskeforretning, N., St., Sønn, Bor her.
16. Marie Hermansen f. 17/7-1909 H., N., St., Datter, Bor her.
17. Haakon Hermansen f. 21/8-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
18. Sondre Hermansen f. 1/2-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 3.
Husliste 40. Verket nr. 34.
12/1.

1. Gregar Johnsen f. 12/4-1840 Bø i Tel., Enkem., Fhv. maskinist ved dampskib - pensjon fra Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Inga Mathea Larsen f. 14/11-1854 Slagen, Vestfold, ug., Husholderske, gigt, N., St., Tjener, Bor her. (Samme som i 1910. G.S.)

3. Jens Karl Pettersen f. 17/10-1840 Solum, g., pensjon - fhv. skibsfører for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
4.
5. Kristian Pettersen f. 22/8-1876 Mo i Tel., ug., Dampskibsfører for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.

7. Peder Hansen f. 22/5-1843 H., g., Fattighjelp, fhv. beslagsmed, N., St., Hovedperson, Bor her.
8.

9. Jørgen Aasmundsen f. 16/8-1867 H., g., Former, N., St., Hovedperson, Bor her.
10. Sofie Aasmundsen f. 13/10-1871 H., g. 10/8-1897, 7 barn, 6 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
11. Peder Jørgensen f. 29/6-1895 H., ug., Jernstøperiarb., N., St., Sønn, Bor her.
12.
13. Anton Jørgensen f. 7/2-1903 H., ug., Baker for Aasmund Aasmundsen, N., St., Sønn, Bor her.
14. Morten Aasmundsen f. 28/10-1905 H., Paa middelskole, N., St., Sønn, Bor her.
15. Signe Marie Aasmundsen f. 8/7-1911 H., N., St., Datter, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 1. (Møllerløkka ifølge innføringer i kirkeboka. G.S.)
12/1.

1. Ole Halvorsen f. 26/3-1863 H., g., Skogfoget for Kammerh. Cappelen, Biint.: Bruk af ca. 28 maal jord, N., St., Hovedperson, Bor her. I Lunde natt til 1/12.
2. Hansine Kirstine Halvorsen f. 26/8-1866 Solum, g. 2/6-1894, 9 barn, 9 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Olaf Trygve Halvorsen f. 5/1-1902 H., ug., Elev af middelskole, N., St., Sønn, Bor her.
4. Hans Sverre Johannes Halvorsen (Sverre Halvorsen) f. 9/3-1904 H., ug., Elev af middelskole, N., St., Sønn, Bor her.
5. Fridtjof Halvorsen f. 3/10-1905 H., Elev af middelskole, N., St., Sønn, Bor her.
6. Esther Halvorsen f. 16/7-1908 H., N., St., Datter, Bor her.
7. Ingeborg Halvorsen f. 2/2-1911 H., N., St., Datter, Bor her.
8. Karen Pauline Skaardal f. 23/5-1905 Lunde, ug., tjenestepike, N., St., Tjener, Bor her med full kost.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 2. (Møllerløkka ifølge innføringer i kirkeboka. G.S.)
12/1.

1. Anton Teigen f. 13/2-1878 Sandsvær, Buskerud, g., Skogfoget for Kommerh. Cappelen, Biint: Bruk af en jordvei ca. 13 maal, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Asborg Teigen f. 18/4-1885 H., g. 1903. 5 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Maren Teigen f. 16/3-1904 H., ug., Elev af middelskolen, N., St., Datter, Bor her.
4. Harald Teigen f. 4/12-1906 H., Elev af middelskolen, N., St., Sønn, Bor her.
5. Magnhild Teigen f. 26/6-1909 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Hjørdis Teigen f. 4/10-1914 H., N., St., Datter, Bor her.
7. Erling Teigen f. 23/7-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.
 


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 3.
12/1.

1. Sverre Jahnsen f. 16/1-1879 Trondhjem, g., Ingeniør ved Ulefos jernverk for S.D. Cappelen, N., St., til Am. 1902 tilb. 1911, Hovedperson, Bor her.
2. Ragnhild Jahnsen f. 16/8-1882 Kristiania, g. 28/11-1907, 3 barn, 2 lever, Husmor, N., St., til Am. 1907, tilb. 1911, Hustru, Bor her.
3. Ragnar Anton Johnsen f. 18/11-1910 USA, fra Am. 1911, N., St., Sønn, Bor her.
4. Sverre Jahnsen jr. f. 19/7-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Asborg Sætre f. 9/3-1904 H., ug., tjenestepike, N., St., Tjener, Bor her med full kost.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 4. (Øvre verket? G.S.)
12/1.

1. Ole Olsen Skaardal f. 20/12-1873 H., g., Laster og losser verkets lægtere, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anne Josefine Skaardal f. 6/9-1879 H., g. 30/11-1901, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Olaf Olsen Skaardal f. 1/10-1902 H., ug., Sagarb. for Cappelen, gaar sagmesteren tilhaande, N., St., Sønn, Bor her.
4. Annie Constance Skaardal f. 28/3-1907 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Olga Karine Skaardal f. 12/12-1911 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Oskar Ivar Olaisen f. 31/7-1917 Solum, ug., Far: Sagarb. ved Statens sagbr., Akerhaugen (Otto Olaisen), N., St., I pleie under moderens ophold paa sanatorium, Bosatt i H., her 1/2.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 5.
12/1.

1. Harald Gulliksen f. 22/8-1852 Lunde, g., Formand for al byggevirksomhet hos Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Tora Kristine Gulliksen f. 12/4-1858 H., g. 24/6-1881, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4.
5. Gustav Haraldsen f. 14/9-1892 H., ug., Bokholderassistent for S.D. Cappelen, N., St., Sønn, Bosatt her.

6. Karl Nilsen f. 24/11-1869 Norderhov, Buskerud, g., Sagmester, selvst., for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
7. Ingeborg Nilsen f. 6/4-1873 H., g. 1/12-1894, 0 barn, N., St., Hustru, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 6.
12/1.

1. Ingebret Guttormsen f. 30/5-1870 Østre Bærum, g., Sliperimester selvst. for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Valborg Lovise Guttormsen f. 26/1-1878 Drammen, g. 20/5-1900, 5 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Ivar Søren Guttormsen f. 18/9-1905 Kristiania, Elev af middelskolen, N., St., Sønn, Bosatt her.
4. Aasmund Olav Guttormsen f. 5/9-1908 H., N., St., Sønn, Bosatt her.
5. Reidar Guttorm Guttormsen f. 19/5-1910 H., N., St., Sønn, Bosatt her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 7. (Bakken. G.S.)
12/1.

Moren pensjonist og fattigunderstøttet av Cappelen.
2. Kristen Emil Aamodt f. 2/8-1900 H., ug., Smedgut ("Opslager") for Cappelen, N., St., Sønn, Bosatt her.
3. Johan Arnt Aamodt f. 6/9-1903 H., Postbud for Ulefos postkontor, N., St., Sønn, Bosatt her.
4. Kalmar Aamodt f. 24/5-1907 H., N., St., Sønn, Bosatt her.
5. Astrid Pauline Aamodt f. 31/5-1910 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Fridtjof Aamodt f. 22/9-1913 H., N., St., Sønn, Bosatt her.

7. Abraham Abrahamsen Bakken f. 14/10-1882 H., g., Sliperiarb. for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
8. Ingeborg Bakken f. 2/9-1885 H., g. 15/10-1910, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
9. Arne Birger Bakken f. 9/11-1911 H., N., St., Sønn, Bosatt her.
10. Sverre Henry Bakken f. 8/2-1913 H., N., St., Sønn, Bosatt her.
11. Signe Mary Bakken f. 13/1-1918 H., N., St., Datter, Bor her.

12. Hans Hansen Bærland f. 10/9-1860 H., g., Ovnsarb., Sørger for at holde smelteovnen i driftsmæssig stand, N., St., Hovedperson, Bor her.
13. Anne Marie Bærland f. 30/7-1862 H., g. 13/11-1885, 8 barn, 8 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
14. Ingebret Hansen Bærland f. 6/3-1891 H., ug., Sliperiarb. for Aall Ulefos brug, N., St., Sønn, Bosatt her.
15. Hagbart Bærland f. 28/7-1902 H, ug., Elev af middelskolen, N., St., Sønn, Bosatt her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 8. ("Bakkesletta" ifølge innføring i kirkeboka 19/9-1920. G.S.).
12/1.

1. Nils Wale f. 5/4-1886 H., g., Ekspeditør: Forestaar udskibning af støbegodset for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Ingeborg Wale f. 25/1-1898 Sauherad, g. 26/7-1919, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Tron Wale f. 19/9-1920 H., N., St., Sønn, Bosatt her.

4. John Andreassen f. 12/9-1884 H., g., Bokholderassistent for S.D. Cappelen, N., St., Hovedperson, bosatt her.
5. Anna Lovise Andreassen f. 29/3-1886 H., g. 15/12-1917, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
6. Nils Andreas Johnsen f. 17/10-1918 H., N., St., Sønn, Bosatt her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 9.
12/1.

4. Ottar Johan Jørgensen f. 14/10-1892 H., ug., Åndssvak, Fattigunderstøttelse Holla komm., N., St., Sønn, Bosatt her.
5. Arthur Johan Pedersen f. 26/8-1912 Solum, (far: baker), Født utenfor ekteskap og boende hos sin mor, personliste 3, N., St., Sønn, Bosatt her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 10.
12/1.

1. Tron Wale f. 27/5-1856 H., g., Handelsbestyrer, Ulefos forbrugsforening, N., St., Hovedperson, Bor her. I Kristiania natt til 1/12.
2. Anne Wale f. 17/12-1859 H., g. 27/4-1884, 4 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Thone Ellefsen Haugland f. 26/9-1849 Kviteseid, ug., Kokke. Arb. for forskj. Nu sidst kjøkkenchef paa hotel Dalen, Tel.. N., St., besøk, bosatt Skien, her natt til 1/12.
4. Anne Mathea Vasdal f. 5/5-1906 Solum, Elev af middelskolen, Far: Folkeskolelærer, N., St., Losj. med full kost, Bor her.
5. Johan Solberg f. 2/1-1895 H., ug., Handelsbetjent for Ulefos forbruksforening, N., St., Losj. med full kost, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 11.
12/2.

1. Olav Ausland f. 24/6-1889 Gjerstad, Aust Agder, g., Slusevogter for Nordsjø-Bandakkanalen, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Gunhild Ausland f. 29/5-1895 Kviteseid, g., 22/6-1918, 1 barn, 0 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 12. "Holden".
12/1.

1. Diderik Cappelen f. 21/7-1856 H., g., Kammerherre, Verkseier, N., St., Hovedperson, Bor her. Natt til 1/12: Kristiania.
2. Elleonore Cappelen f. 20/7-1866 Kristiania, g. 20/9-1886, 2 barn 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her. Natt til 1/12: Kristiania.
3. Harald Severin Diderik Cappelen f. 19/6-1892 H., ug., Kontorchef for faren S. D. Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.

1. Carl Victor Nordh f. 8/5-1874 Sverige, g., Opvarter for Cappelen, S., St., Hovedperson, Bor her.
2.
3. Helge Clas Victor Nordh f. 21/9-1905 Sverige, begyndt som elektriker, S., St., Sønn, Bor her.
4. Carl Sixten Gøthe Nordh f. 16/5-1907 Sverige, S., St., Sønn, Bor her.
5. Alith Henriette Nilsson f. 24/10-1889 Sverige, ug., Husjomfru for Cappelen, S., St., Tjener, med full kost, Bor her.
6. Valborg Sofie Skaardal f. 29/6-1903 H., ug., Kokke for Cappelen, N., St., Tjener, full kost, Bor her.
7. Hanna Elvira Jønsson f. 13/5-1897 Kristiania, ug., Kammerpike for Cappelen, N., St., Tjener, full kost, Bor her.
8. Anna Abrahamsen f. 30/8-1889 H., ug., Stuepike for Cappelen, N., St., Tjener, full kost, Bor her.

9. Måns Jønsson f. 30/1-1870 Sverige, g., Herskabskusk for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 13.
12/1.

1. Sveinung Bjørndalen f. 13/10-1886 H., g., Slagter selvst., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Hilda Lovise Bjørndalen f. 5/4-1891 H., g. 17/9-1910, 5 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Astrid Bjørndalen f. 27/1-1911 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Carsten Bjørndalen f. 10/5-1912 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Olav Bjørndalen f. 29/6-1914 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Karen Bjørndalen f. 23/3-1916 H., N., St., Datter, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 14.
12/1.

1. Otto Samuel Bratsberg f. 4/1-1885 Gjerpen, g., Baker selvst. for Ulefos forbruksforening, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Maren Bratsberg f. 6/4-1891 Gjerpen, g. 18/4-1911, 5 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Johannes Bratsberg f. 4/6-1911 Skien, N., St., Sønn, Bor her.
4. Signe Bratsberg f. 14/8-1912 Skien, N., St., Datter, Bor her.
5. Thoralf Bratsberg f. 15/7-1914 Gjerpen, N., St., Sønn, Bor her.
6. Anfinn Bratsberg f. 12/4-1919 H.,


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 15.
12/2.

1. Erik Sigurdsen f. 26/1-1865 Sauherad, g., Slusemester for Nordsjø-Bandakkanalen, Bierhv. Forretningsfører for kredssykekassen, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anne Marie Sigurdsen f. 12/3-1867 H., g. (dato ikke nevnt), 6 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Halvor Bernhard Sigurdsen f. 14/4-1901 hvor?, ug., Student Theol., Far: Slusemester, Besøkende, her natt til 1/12.
3. Signe Therese Sigurdsen f. 12/8-1906 H., N., St., Datter, Bor her.
4.
5. Sylvander Brekke f. ? Risør?, gift, Reisesekretær i sjømandsmisjonen, N., St., Besøkende, Antagelig Risør, her natt til 1/12.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 17.
12/1.

1. Trygve Tronsen f. 28/3-1899 H., ug., Murer for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Margrethe Helstrand f. 16/7-1896 H., g. 20/11-1920, 0 barn, Husbestyrinde hos broren (mannen Hydroarb. paa Notodden), N., St., Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 18.
12/1.

1. Peder Bentsen f. 8/1-1878 H., ug., Slagter, Selst., Vanfør, nedsatt arb.evne, N., St., Hovedperson, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 19.
12/1.

1. Johannes Andersen f. 21/2-1851 Sverige, Enkem., Skogfoged for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her. Natt til 1/12: Lunde i Tel.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 20a.
12/1.

5. Johan Bentsen f. 2/11-1884 H., ug., Vognmand selst., N., St., Hovedperson, Bor her.
6. Lilly Othile Hanssen f. 9/12-1900 Kristiania(?), Husbestyrinde, N., St., Tjener, Bor her.
7. Olaf Ragnvald Gulliksen f. 2/1-1904 H., ug., Tjenestegut for vognmand Johan Bentsen, N., St., Tjener, Bor her.

8. Gustav Jørgensen f. 27/1-1888 H., g., Former, N., St., Hovedperson, Bor her.
9. Hulda Gustava Jørgensen f. 27/12-1889 Solum, g. 13/6-1909, 5 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
10. Jørgen Jørgensen f. 24/12-1909 H., N., St., Sønn, Bor her.
11. Nils Anker Jørgensen f. 5/9-1912 H., N., St., Sønn, Bor her.
12. Haakon August Jørgensen f. 15/6-1914 H., N., St., Sønn, Bor her.
13. Olaf Asbjørn Jørgensen f. 10/3-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.
14. Hulda Gustava Jørgensen f. 23/3-1918 Skien, N., St., Datter, Bor her.

15. Andreas Andreassen f. 24/6-1861 H., g., Beslagsmed, N., St., Hovedperson, Bor her.
16. Marie Andreassen f. 19/4-1860 H., g. 25/11-1887, 7 barn 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
17. Bjarne Andreassen f. 30/11-1892 H., ug., Former, N., St., Sønn, Bor her.
18.
19. August Andreassen f. 15/8-1896 H., ug., Former, N., St., Sønn, Bor her.
20. Anker Marinius Andreassen f. 21/12-1898 H., ug., Smedgut ("opslager") for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.

21. Johannes Sandbakken f. 25/7-1879 H., g., Pudser af støpegods, N., St., Hovedperson, Bor her.
22. Ragnhild Sandbakken f. 14/5-1878 Porsgrund, g. 27/5-1901, 0 barn, 1 lever(!), Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 20b.
12/1.

23. Aksel Andersen f. 15/10-1880 H., g., Beslagsmed, N., St., Hovedperson, Bor her.
24. Hilda Marie Andersen f. 20/4-1887 H., g. 15/11-1916, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
25. Thorleif Andersen f. 9/11-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.

26. Johannes Skaardal f. 13/1-1876 H., g., Sagfiler for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
27. Anne Gurine Skaardal f. 23/7-1875 H., g. 22/9-1900, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
28. Oskar Skaardal f. 24/6-1902 H., ug., Murerhaandlanger hos Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
29.
30. Otto Johan Skaardal f. 26/4-1907 H., N., St., Sønn, Bor her.

31. Sven Andersen f. 5/11-1842 Sverige, g., Pudser modeller (Former), N., St., Hovedperson, Bor her.
32. Kirsten Marie Andersen f. 3/5-1856 H., g. 28/2-1877, 10 barn, 7 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
33. Johan Magnus Andersen f. 4/7-1892 H., ug., Emballerer støpegods, N., St., Sønn, Bor her.
34.

35. Tron Olsen f. 3/3-1872 H., g., Beslagsmed, N., St., Hovedperson, Bor her.
36. Elise Tronsen f. 11/2-1873 H., g. 9/11-1894, 6 barn, 6 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
37. Otto Tronsen f. 25/7-1896 H., ug.,Tapper smeltet jern, N., St., Sønn, Bor her.
38.
39. Thoralf Tronsen f. 2/3-1903 H., ug., Handelsbetjent Tvara Handelslag, N., St., Sønn, Bor her.
40. Esther Tronsen f. 11/6-1911 H., N., St., Datter, Bor her.
41. Erling Tronsen f. 12/9-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.

42. Theodor Andreas Dahl-Pedersen f. 31/1-1871 Farsund, g., Postmester Ulefos postkontor, N., St., Hovedperson, Bor her.
43. Anna Dahl-Pedersen f. 24/11-1873 Risør, g. 21/10-1899, 3 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
44. Agnes Dahl f. 10/6-1904 Brandbu Opland, ug., Elev af middelskolen, N., St., Datter, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 21. (Dreier?)
12/1.

1. Ole Henriksen f. 11/1-1865 H., g., Jerndreier, N., St., Hovedperson, bor her.
2. Julie Constance Henriksen f. 28/4-1884 Kolvereid, N. Trøndel., g. 13/4-1911, 4 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Hans Henriksen f. 17/11-1911 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Henrik Henriksen f. 15/6-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Kristine Henriksen f. 12/4-1916 H., N., St., Datter, Bor her.
7. Henriette Henriksen f. 3/11-1919 H., N., St., Datter, Bor her.
8. Kristian Nordahl f. 27/10-1904 østre Toten, Opland, ug., Elev af middelskolen, Far: Opsynsmand ved sørlandsbanen, N., St., Losj. med full kost, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 22. (Dreier?)
12/1.

1. Halvor Henriksen f. 29/9-1872 H., enkem., Jerndreier, N., St., Hovedperson, bor her.
2. Haakon Henriksen f. 4/7-1898 H., ug., Jerndreier, N., St., Sønn, Bor her.
3. Birthe Henriksen f. 15/12-1905 H., ug., N., St., Datter, Bor her.
4. Magnhild Henriksen f. 11/2-1908 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Einar Henriksen f. 30/5-1911 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Kirsti Henriksen f. 1/3-1913 H., N., St., Datter, Bor her.
7. Ragnvald Henriksen f. 7/1-1915 H., N., St., Sønn, Bor her.
8. Karen Henriksen f. 28/7-1917 H., N., St., Datter, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 23.
12/1.

1. Gunleik Halvorsen f. 18/5-1896 Lunde, g., Skibsfører Langesund-Notodden af og til kystture for Skiensfjordens Lægterkomp., N., St., Hovedperson, bor her. Natt til 1/12: Ombord, Skien.
3. Borghild Halvorsen f. 10/1-1898 H., g. 13/3-1920, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
4. Halvor Halvorsen f. 21/3-1920 H., N., St., Sønn, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 24.
12/1.

1. Johannes Sandbakken f. 8/9-1854 H., g., Former, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Anne Marie Fæbakke f. 16/8-1870 H., ug., Husbestyrinde for Johannes Sandbakken, N., St., Tjener, bor her.

3. Hans Sandbakken f. 7/5-1892 H., g., Pudser: Hamring, meisling og filing ved støperiet, N., St., Hovedpers., Bor her.
4. Mathilde Sandbakken f. 26/1-1891 H., g. 24/5-1914, 1 barn 0 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
5.
6.
7. Marry Charlotte Wallin f. 1/3-1916 Tønsberg, fattigunderstøttet mor i Tønsberg, N., St., Datter, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 25.
12/1.

1. Theodor Sandbakken (Theodor Emil Gundersen) f. 28/6-1879 H., g., Skaffer frem støpesand ved støperiet, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Marie Sandbakken (Marie Kristensen) f. 5/3-1886 Lunde, g. 11/6-1911 (Holla), 5 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Georg Sandbakken f. 29/9-1911 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Kristian Sandbakken f. 4/8-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Gudvei Sandbakken f. 1/9-1915 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Edvin Sandbakken f. 23/1-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Henry Erling Sandbakken f. 25/3-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.

8. Nils Anundsen f. 7/8-1858 H., g., Passer den elektr. smelteovn, N., St., Hovedpers., Bor her.
9. Anne Anundsen f. 22/3-1850 Lunde, g. 28/12-1885, 0 barn, 1 lever(!) (trolig omvendt. G.S.), Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 14.
Husliste 26.
12/1.

1. Karl Rasmussen f. 29/9-1874 H., enkem., Jerndreier, N., St., Hovedpers., Bor her.
2.
3. Einar Rasmussen f. 19/5-1905 H., Kjørekar for Johan Bentsen, N., St., Sønn, Bor her.
4. Birthe Rasmussen f. 11/4-1909 H., N., St., Datter, Bor her.

7. Ole Kabbe (Ole Johannesen Kabbe) f. 7/11-1854 Holla g., Former, N., St., Hovedpers., Bor her.
8. Aslaug Kabbe (Olsd. Jøntvedt) f. 28/4-1851 H., 14/12-1879, 7 barn, 6 lever, Sinnsyk, (Husmor), N., St., Hustru, Bor her.

10. Thorvald Hansen f. 4/9-1884 H., g., Ovnspasser ved støperiet, N., St., Hovedpers., Bor her.
11. Dorthea Hansen f. 4/2-1884 Drangedal, g. 15/6-1905, 6 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
12.
13. Dagny Hansen f. 21/11-1909 H., N., St., Datter, Bor her.
14. Nils Hansen f. 4/12-1912 H., N., St., Sønn, Bor her.
15. Hanna Hansen f. 23/11-1915 H., N., St., Datter, Bor her.
16. Hjørdis Hansen f. 3/12-1918 H., N., St., Datter, Bor her.

17. Ole Tjøstolfsen f. 29/11-1886 H., g., Pudser: Hamring, meisling og filing ved støperiet, N., St., Hovedpers., Bor her.
18. Jenny Tjøstolfsen (Jenny Anette Jespersen) f. 24/1-1886 H., g. 26/11-1910, 5 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
19. Marten Anker Olsen f. 1/10-1911 H., N., St., Sønn, Bor her.
20. Egil Olsen f. 9/7-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
21. Anne Marie Olsen f. 1/1-1915 H., N., St., Datter, Bor her.
22. Peder Olsen f. 5/7-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.
23. Elisabeth Olsen f. 21/3-1919 H., N., St., Datter, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 14.
Husliste 27.
12/1.

1. Ole Søve f. 31/3-1851 Lunde, g., Former, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Kirsten Gurine Søve f. 7/11-1849 H., g. 14/4-1871, 8 barn, 7 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 28.
12/1.

1. Jens Stenstadvold f. 21/7-1869 H., g., Avdelingschef på Støperiet for S. D. Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her, Natt til 1/12 i Skien.
2. Marie Stenstadvold f. 30/7-1878 H., g. 2/9-1893, 7 barn, 7 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4.
5. Jens Stenstadvold f. 6/7-1904 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.
6. Erling Stenstadvold f. 1/4-1911 H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Anne Dorthea Kastodden f. 14/1-1905 H., ug., Tjenestepike, N., St., Tjener, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 29.
12/1.

1. Johannes Nilsen f. 27/10-1880 H., ug., Former, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Nils Nilsen f. 4/11-1891 H., ug., Stabler bord og plank på sagbruget for Cappelen, N., St., Bor her med broren.
3. Aaste Nilsen f. 7/8-1869 H., ug., Husbestyrinde for broren, N., St., Tjener, Bor her.
4.
5. Hjørdis Ovarda Johnsen f. 11/9-1911 H., (Mor: Marie Olsd. Far: Halvor Johnsen Odden. G.S.) Pensjonert mor, forsørges av Verkets fattigvæsen, N., St., Datter, Bor her.
6. Astrid Dorthea Johnsen f. 14/9-1914 H., (søster til barnet ovenfor med samme tekst. G.S.) Pensjonert mor, forsørges av Verkets fattigvæsen, N., St., Datter, Bor her.
7. Olaf Johannes Johnsen f. 5/2-1917 H., (bror til samme. G.S.) Pensjonert mor, forsørges av Verkets fattigvæsen, N., St., Sønn, Bor her.
8. Harry Johnsen f. 25/8-1918 H., (bror til samme. G.S.) Pensjonert mor, forsørges av Verkets fattigvæsen, N., St., Sønn, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 30.
12/1.

1. Peder Hansen f. 22/6-1877 H., g., Kassesnedker, Blind fra 35 års alder, Holla kommune, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Hanna Hansen f. 22/5-1875 H., g. 15/9-1901, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Arthur Hansen f. 22/1-1902 H., ug., Handelsbetjent for Ulefos forbruksforening, N., St., Sønn, Bor her.
4. Magda Hansen f. 9/10-1906 H., N., St., Datter, Bor her.

5. Tron Hansen f. 30/3-1865 H., Enkem., Formand ved beslagverksted, selvst., N., St., Hovedperson, Bor her.
6.
7.
8. Henry Tronsen f. 16/8-1904 H., ug., Kontorist paa Kanalkontoret for Flødningsvæsenet, N., St., Sønn, Bor her.
9. Kirsten Tronsen f. 21/10-1908 H., N., St., Datter, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 31.
12/1.

1. Gunnar Aafoss f. 23/1-1854 Sauherad, g., Formand ved støperiet: Fører lønningslisterne og forestaar udsalg og forsendelse af støbegods, selvst., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Kirsten Marie Aafoss f. 29/1-1859 H., g. 27/12-1883, 6 barn, 6 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Borghild Aafoss f. 9/6-1903 H., ug., Elev af middelskolen, N., St., Datter, Bor her.

5. Sigurd Sønstebø f. 21/7-1864 Bø i Tel., g., Folkeskolebestyrer for Holla skolekommune, Biint. Gbr., N., St., Hovedperson, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 32.
12/1.

1. Tom Seeberg f. 17/2-1860 Drammen, g., Kontorchef for S.D. Cappelen, N., St., Hovedperson, bor her.
2. Thomasine Marie Johanne Seeberg f. 13/12-1871 Drammen, g. 18/6-1892, 4 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Alf Seeberg f. 10/11-1895 H., ug., Kontorist for Telemarkens Apotek, Ulefos, N., St., Sønn, Bor her, Natt til 1/12: Apoteket.
4. Helene Storhaug f. 4/6-1901 H., ug., Tjenestepike, N., St., Tjener, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 33.
12/1.

1. Nicolai Holstad f. 24/6-1858 Beitstaden (Beistad), N. Trøndelag, g. Ovnsvagt ved smelteovnen, N., St., Hovedperson, bor her.
2. Olava Holstad f. 27/10-1871 H., g. 5/12-1891, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.

3. Andreas Strandsplads f. 29/9-1871 H., g. Former, N., St., Hovedperson, bor her.
4. Karoline Strandsplads f. 24/4-1871 Hurum, Buskerud, g. 29/7-1900, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
5. Harald Kristian Strandsplads f. 9/10-1902 H., ug., Postelev ved Ulefos postkontor, N., St., Sønn, Bor her, Natt til 1/12: Porsgrund. (Gravlag med sin Signe på Kolbotn, N. Follo. G.S.).


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 34. (Øvre Verket?)
12/1.

1. Thorkild Stavaasen f. 28/9-1860 Hjartdal, g., Dagarb., grøftegravning og ellers fra det ene til det andre, for Cappelen, N., St., Hovedperson, bor her.
2. Aslaug Stavaasen f. 3/5-1858 Gransherred, g. 4/11-1890, 6 barn, 5 lever, Syk: Gigtlidelser fra 50-aarsalderen, Vesentl. nedsatt arbeidsevne, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Halvor Thorkildsen f. 12/9-1894 H., ug., Sliperiarb. for Aall-Ulefos Brug, N., St., Sønn, Bor her.
4.
5. Ruth Thorkildsen f. 7/6-1915 H., N., St., Datter, Bor her.

6. Ole Gulliksen f. 3/10-1856 H., g., Fhv. Former, nu pensjonist med understøttelse fra Verket, Syk: Rygmargstæring fra 56-årsalderen, N., St., Hovedperson, bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 35.
12/1.

1. Herman Olsen f. 8/7-1869 H., g., Beslagsmed, S., St., Hovedpers., Bor her.
2. Emma Olsen f. 2/10-1865 Alten (Alta), Finnmark, g. 18/8-1893, 2 barn, 2 lever, Husmor, Biint. Vask og strykning, N., St., Hustru, Bor her.
3. Anna Olsen f. 24/8-1904 H., ug., Paa handelsskole, N., St., Datter, Bor her. Natt til 1/12: Kristiania.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 36.
12/1.

1. Lars Edvart Andersson f. 24/12-1884 Sverige, g., Herskapsgartner for S. D. Cappelen, S., St., Hovedpers., Bor her.
2. Kristine Andersson f. 16/3-1888 Tønsberg, g. 3/5-1914, 2 barn, 2 lever, Husmor, S. St., Hustru, Bor her.
3. Aase Elisabeth Andersson f. 22/4-1915 Kongsvinger, S., St., Datter, Bor her.
4. Ebba Andersson f. 29/11-1919 H., S., St., Datter, Bor her.


Jernverket 1920.
Tellingskrets 4.
Husliste 37.
12/1.

1. Karl Larsen Prestesaga f. 18/7-1863 H., ug., Grovsmed, fhv. tømmerfløter, selvst., N., St., Hovedperson, bor her.


Jernverket/ Tveit.
Gnr 12 og 13.


Jernverket bnr 1 og Tveit bnr 2.
Tellingskrets 14.
Husliste 43.
12/1-13/2 (Briskemyr).

1. Kristen Jensen Briskemyr f. 10/11-1887 Drangedal, g., Jordbruksarb. for S. D. Cappelen, Biint: Smaabruk, N., St., Hovedperson, bor her.
2. Karen Briskemyr f. 23/12-1885 Lunde i Tel., g. 16/11-1903, 8 barn, 8 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Jens Amandus Briskemyr f. 26/3-1904 Lunde i Tel., ug., Jordbruksarb. for S. D. Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
4. Ingeborg Kristine Briskemyr f. 2/2-1909 Lunde i Tel., N., St., Datter, Bor her.
5. Halvor Martinius Briskemyr f. 29/12-1910 Lunde i Tel., N., St., Sønn, Bor her.
6. Bergljot Karine Briskemyr f. 8/12-1912 Lunde i Tel., N., St., Datter, Bor her.
7. Kristen Johannes Briskemyr f. 26/3-1915 Lunde i Tel., N., St., Sønn, Bor her.
8. Ingebret Briskemyr f. 24/12-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.
9. Amandus Briskemyr f. 14/1-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.
10. Karine Ingebretsen f. 14/5-1852 Linde i Tel, ug., Privat forsørget av person 1, N., St., Losjerende med full kost, Bor her.


Jernverket bnr 1 og Tveit bnr 2.
Tellingskrets 14.
Husliste 44.
12/1-13/2 (Stensrud).

1. Hans Stensrud f. 14/1-1853 H., g., Skogvokter for Cappelen, Biinnt: Smaabruk, N., St., Hovedperson, bor her.
2. Mari Stensrud f. 19/8-1870 H., g. 15/12-1894, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Anna Kristine Bergset f. 20/5-1895 H., g. 25/10-1915, 1 barn, 1 lever, Forsørger: Skogsarbeider, Husmor, N., St., Hustru (og datter), Bor her.
4. Peder Olsen Bergset f. 31/3-1893 H., g., Skogsarbeider for Cappelen, N., St., Hovedperson, bor her.
5. Olaf Halvard Bergset f. 9/2-1915 H., N., St., Sønn, Bor her.


Holla.
Gnr 13 og gnr 14 Tveit.


Holla bnr 1 og Tveit bnr 2.
Tellingskrets 14.
Husliste 59.
13/1 og 14/2 (Holla gård).

1. Einar E. Solberg f. 16/10-1880 Strømmen pr. Svelvik, Vestfold, g., Gaardsbestyrer for Cappelen, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Margit Solberg f. 13/8-1894 Nittedal i Akershus, g. 26/4-1916, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Esther Marie Solberg f. 24/9-1917 Kristiania, N., St., Datter, Bor her.
4. Leif Fredrik Solberg f. 16/9-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.
5.
6. Kristoffer K. Ajer f. 4/1-1882 Lunde, g., Jordbruksarb. for S.D. Cappelen, N., St., Hovedpers., Bor her.
7. Inger Kristoffersen Ajer f. 13/4-1891 H., g. 23/6-1913, 4 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
8. Peder Kristoffersen f. 16/4-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.
9. Kaare Kristoffersen f. 3/10-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.
10.
11. Karl Jensen Herregaarden f. 7/11-1889 H., g., Jordbruksarb. for S.D. Cappelen, N., St., Hovedpers., Bor her.
12. Karen Nikoline Herregaarden f. 23/7-1890 H., g. 1/1-1918, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
13. Gudrun Marie Herregaarden f. 15/6-1918 H., N., St., Datter, Bor her.
14. Gustav Eriksen Hollasæter f. 14/4-1884 H., g., Staldkar for Cappelen, N., St., Hovedpers., Bor her.
15. Laura Eriksen Haatvedt f. 30/1-1879 H., g. 29/9-1912, 2 barn 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
16. Karen Elise Eriksen f. 25/4-1917 H., Antagelig medfødt Åndsvak, N., St., Datter, Bor her.
17. Johannes Aage Eriksen f. 6/2-1914, Antagelig medfødt Åndsvak, N., St., Sønn, Bor her.


Holla bnr 1 og Tveit bnr 2.
Tellingskrets 14.
Husliste 60.
13/1 og 14/2 (Holla gård - Hollahagen).

1. Svennung K. Hollahagen f. 4/7-1887 Lunde i Tel., g., Jordbruksarbeider for S.D. Cappelen, Biint. Smaabruk, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Inga Hollahagen f. 4/9-1901 Drangedal, g. 8/5-1920, 0 barn, N., St., Hovedpers., Bor her.


Holla bnr 1 og Tveit bnr 2.
Tellingskrets 14.
Husliste 10.

1. Paul Thomassen Kaasa f. 22/6-1882 Drangedal, g., Jordbruksarb. for S.D. Cappelen, Biint. Smaabruk, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Bergit Jensen Kaasa f. 19/10-1880 Drangedal, g. 13/8-1901, 8 barn, 8 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Thomas Paulsen Kaasa f. 27/4-1905 Drangedal, ug., Jordbruksarb. for S.D. Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
5. Jens Paulsen Kaasa f. 11/5-1909 Drangedal, ug., N., St., Sønn, Bor her.
6. Olava Paulsen Kaasa f. 9/7-1911 Drangedal, N., St., Datter, Bor her.
7. Martha Paulsen Kaasa f. 5/3-1913 Drangedal, N., St., Datter, Bor her.
8. Borghild Paulsen Kaasa f. 20/4-1915 Drangedal, N., St., Datter, Bor her.
9. Martin Paulsen Kaasa f. 10/8-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.
10. Hulda Paulsen Kaasa f. 2/10-1920 H., N., St., Datter, Bor her.


Tveit.
Gnr 14.


Tveit bnr 3.
Tellingskrets 13
Husliste 1.
14/3.

1. Johannes Hansen Brennebu f. 15/6-1875 H., ug., Fast gaardsarbeider for S.D. Cappelen, Biint. Smaabruker (leiet), N., St., Hovedperson, Bor her.
2.
3. Andrea Pedersen Brennebu f. 16/10-1840 H., Enke efter skogsarb. Hans Brennebu, N., St., mor til hovedperson, Bor her.


Tveit bnr 6.
Tellingskrets 13.
Husliste 3. Røybekk.
14/6.

1. Martinius Larsen Røibæk f. 13/6-1860 Solum, g., Skogsarb., Tømmerkjøring med egen hest for Cappelen, Biinnt: Leier Smaabruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Marie Hansen Røibæk f. 13/9-1863 H., g. 1887, 4 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Astrid Martiniusen Røibæk f. 18/5-1907 H., N., St., Datter, Bor her.
4.
5. Sverre Sørensen Stokke f. 28/2-1920 H., N., St., ugift budeies barn, Dattersønn, Bor her.
6. Edle Sigurdsen f. 21/6-1904 Holla, ug., Lærerinde for Holla komm., N., St., Losjerende med full kost, bosatt Ulefoss Jernverk. Natt til 1/12: Her.


Hegland.
Gnr 15.


Hegland bnr 1.
Tellingskrets 13.
Husliste 8. (Brøndalen)
15/1.

1. Harald Olsen Brøndalen f. 10/5-1897 H., g., Skogsarbeider for Cappelen, Tømmerkjører med egen hest, Biinnt: Driver leiet smaabruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anne Knutsen Brøndalen f. 1/5-1893 Fyresdal, g. 19/5-1918, 1 barn, 1 lever, Husmor og fjøsstell, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Anna Herborg Haraldsen Brøndalen f. 23/5-1919 H., N., St., Datter, Bor her.


Hegland bnr 2.
Tellingskrets 13.
Husliste 9. (Brøndalen?)
15/2.

1. Nils Andersen Brøndalen f. 28/1-1859 H., Enkem., Skogsarb. for forskjellige Skogeiere, Biint. Driver Smaabruk, N., St., Bor i Gjerpen. Natt til 1/12: Her.
2. Johannes Nilsen Brøndalen f. 6/10-1897 H., ug., Skogsarb. for forskjellige Skogeiere, N., St., Bor i Gjerpen. Natt til 1/12: Her.
3. Jens Nilsen Brøndalen f. 15/10-1905 H., ug., Far: Skogsarb. hos forskjellige skogeiere, N., St., Sønn, Bor i Gjerpen. Natt til 1/12: Her.


Hegland bnr 3.
Tellingskrets 13
Husliste 10
15/3. (Hollaseter)

1. Hans Martiniussen Hollaseter f. 20/8-1889 H., g., forpakter og Skogsarb. for S. D. Cappelen, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Hilda Halvorsen Hollasæter f. 9/5-1897 H., g. 1/2-1919, 1 barn, 1 lever, Husmor og fjøsstell, N., St., Hustru, Bor her.
3. Magnus Hansen Hollasæter f. 26/7-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Halvor Andersen f. 27/1-1909* H., N., St., Pleiesønn, Bor her.
5. Signe Larsen f. 18/10-1910 H., Barnepike, N., St., Tjener, Bor her.

*(Holla kirkebok: f. 27/1-1909. Døbt i Landsmarken kappel. Leilænding Anders Larsen Rønningen, Hollasæter og Tora Halvorsdatters Halvor.
Faddere: Maren J. Rønningen, pike Hanna Røisland, pike Bertine Hagen, Leil. Ole Hegland, leil. Halvor Hollasæter.)


Sanden.
Gnr 16.


Sanden bnr 1.
Tellingskrets 13
Husliste 5
16/1. Sanna.

1. Gustav Johnsen Sanna f. 26/1-1881 H., ug., Gbr., forpakter, Biinnt: Tømmerkjøring for S. D. Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.


Sanden bnr. 1.
Tellingskrets 13.
Husliste 6. (Himingen)
16/1.

1. Nils Tomasen Himingen f. 25/3-1877 Drangedal, g., Skogsarbeider for Cappelen, Biinnt: Driver leiet smaabruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Aase Kirstine Thorsen Himingen f. 12/3-1882 Drangedal, g. 30/10-1900, 7 barn, 7 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Tomas Nilsen Himingen f. 27/12-1903 Drangedal, ug., Skogsarbeider for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
5. Gunhild Nilsen Himingen f. 16/8-1906 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Thor Nilsen Himingen f. 27/9-1908 H, N., St., Sønn, Bor her.
7. Martinius Nilsen Himingen f. 27/4-1911 H., N., St., Sønn, Bor her.
8. Knut Nilsen Himingen f. 23/10-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
9. Karen Nilsen Himingen f. 23/7-1918 H., N., St., Datter, Bor her.


Sanden bnr. 1.
Tellingskrets 13.
Husliste 7. (Teigen?)
16/1.

1. Anders Knutsen Teigen f. 27/4-1865 H., g., Skogsarbeider for Cappelen, Biinnt: Driver leiet Smaabruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Karen Torjusen Odden f. 27/3-1865 Solum, g. 27/11-1890, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Gunhild Andersen Teigen f. 16/8-1891 Solum, g. 19/3-1919 (se mannen nedenfor), 0 barn, Husarb. hjemme og fjøsstell, Husmor, N., St., Datter, Bor her.
4. Martinius Olsen Teigen f. 16/6-1896 Solum, g., Skogsarbeider for Cappelen, N., St., Svigersønn, Bor her.


Teksle.
Gnr 17.


Teksle bnr 1.
Tellingskrets 13.
Husliste 2.
17/1.

1. Ole Hansen Teksle f. 7/5-1867 H., g., Jordbruksarb. for S. D. Cappelens gaardsbruk, Biinnt: Leier Smaabruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anne Helliksen Teksle f. 21/11-1870 Lunde i Tel., g. 20/7-1894, 4 barn, 4 lever, Syk fra 40-års alder, Vesentl. nedsatt arbeidsevne, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Hans Olsen Teksle f. 24/4-1895 H., ug., Tømmerhugger for forskjellige gårdbrukere, N., St., Sønn, Bor her.
4. Olav Olsen Teksle f. 10/7-1903 H., ug., Tømmerhugger for forskjellige gårdbrukere, Biinnt: Hjemmearbeide, N., St., Sønn, Bor her.
5. Peder Olsen Teksle f. 6/3-1908 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.


Håtvedt store.
Gnr 18.


Håtvedt store bnr 5.
Tellingskrets 13.
Husliste 4.
18/5.

1. John Aasoldsen Torjusrud f. 1844 H?, Separert efter bevilling, Skogsdrift, Skogsarbeider for forskjellige gårdbrukere, leier hjelp, N., Den Lutherske frimenighet, Hovedperson, Bor her.


Håtvedt store bnr 4.
Tellingskrets 14.
Husliste 51.
18/4.

1. Karl Olaves Haatvedt f. 20/11-1869 H., ug., Gbr. selv., Leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Margit Olsen Skolaas f. 1/11-1893 Skafsaa i Mo, ug., Husbestyrinde, N., St., Tjener, Bor her.
3. Karl Karlsen Haatvedt f. 30/12-1900 H., ug., Gårdsarbeider for Olaves Haatvedt, N., St., Tjener, Bor her.


Håtvedt store bnr 2.
Tellingskrets 14.
Husliste 52.
18/2.

1. Andreas Johannesen Haatvedt f. 28/3-1867 H., ug., Gbr. selv., Leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Berta Halvorsen Hollasæter f. 27/7-1891 H., ug., Husbestyrinde, N., St., Tjener, Bor her.


Håtvedt store bnr 3.
Tellingskrets 14.
Husliste 53.
18/3.

1. John E. Haatvedt f. 17/10-1875 Lunde i Tel., g., Gbr. selv., Leier hjelp, Biierhv. Frukthave, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. (Kirsti Haatvedt f. 23/8-1882. Lagt inn av Geir Håtveit 2021.)
3. Eivind Johnsen Haatvedt f. 29/5-1908 H., ug., N., St., Sønn, bor her.
4. Olaf J. Haatvedt f. 24/2-1910 H., N., St., Sønn, bor her.
5. Aslaug J. Haatvedt f. 31/12-1911 H., N., St., Datter, bor her.
6. Inge Sverre Johnsen Haatveit f. 10/10-1913 H., N., St., Sønn, bor her.
7. John J. Haatvedt f. 1/8-1915 H., N., St., Sønn, bor her.
8. Ingeborg Marie Johnsen Haatvedt f. 23/4-1918 H., N., St., Datter, bor her.
9. Hans Andreas P. Fæhn f. 20/1-1899 Lunde, ug., Gaardsgut for John Haatvedt, N., St., Tjener, bor her.
10.

11. Eivind J. Haatvedt f. 6/11-1851 Lunde i Tel., g., Rentenist, N., St., Hovedperson, Bor her.
12. Aslaug Haatvedt f. 1853 i Lunde.
13. Østen E. Haatvedt f. 10/11-1877 H., ug., Gbr., N., St., Sønn, Bor her.
14. Anne E. Haatvedt f. 22/8-1888 H. (Lagt inn av Geir Håtveit 2021.)


Håtvedt store bnr 1.
Tellingskrets 14.
Husliste 58.
18/1.

1. Peder O. Melteig f. 1/10-1887 H., ug., Gbr. selv., Leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. (Han var ugift. Geir Håtveit.)
3. Gunhild Svenungsen f. 28/4-1857 Lunde i Tel., ug., Innepike, N., St., Tjener, Bor her.
 


Håtveit lille.
Gnr 19.


Håtveit lille bnr 1.
Tellingskrets 14.
Husliste 48.
19/1.

1. Karl Simonsen Haatvedt f. 29/1-1857 H., g., Gbr selv., Leier hjelp, Vesentlig nedsatt arbeidsevne, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Thorine Haatvedt f. 29/10-1863 H., g. 20/12-1899. 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Simon Haatvedt f. 20/12-1892 H., ug., Jordbruksarbeide hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
4. Anne K. Haatvedt f. 2/12-1894 H., ug., datter. (Lagt inn av Geir Håtveit 2021. Kan finnes annet sted i tjeneste e.l.)
5. Lars Haatvedt f. 11/7-1899 H., ug., Gaardsarbeide, N., St., Sønn, Bor her.


Håtveit lille bnr 2.
Tellingskrets 14.
Husliste 49.
19/2.

1. Olaf Melteig Haatvedt (Melteig) f. 6/9-1889 H., g., Gbr. selv., Leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. (Magda Melteig f. 25/3-1897. Lagt inn av Geir Håtveit 2021).
3. Ingeborg Melteig (Haatvedt) f. 6/9-1919 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Kristen Andreas Melteig f. 20/9-1863 H., ug., Rentenist, N., St., Losjerende med full kost, Bor her.


Vipeto mellom
Gnr 20.


Vipeto M. bnr 2.
Tellingskrets 10.
Husliste 12.
20/2.

1. Gullik Nilsen (Gullik N. Vibeto) f. 17/5-1901 H., ug., Gbr. selv., N., St., Hovedpers., Bor her.
2.
3.
4. Johannes Nilsen f. 19/1-1904 H., ug., Jordbr.arb. hos min bror Gullik Nilsen, Nogen formue, N., St., bror til eieren, Bor her.
5. Marta Nikoline Nilsen f. 22/12-1905 H., ug., Husarb. hjemme hos min bror, Nogen formue, N., St., søster til eieren, Bor her.
6. Ingeborg Nilsen f. 19/10-1907 H., ug., Husarb. hjemme for min bror, Nogen formue, N., St., søster til eieren, Bor her.
7. Marie Nilsen f. 14/10-1909 H., ug., Nogen formue, N., St., søster til eieren, Bor her.
8. Hulda Nilsen f. 14/9-1911 H., Nogen formue, N., St., søster til eieren, Bor her.


Vipeto M. bnr 1.
Tellingskrets 10.
Husliste 14.
20/1.

1. Karl Severin Vibeto f. 10/7-1873 H., Enkem., Gbr. selv., N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Lulla K. Vibeto f. 9/7-1909 H., Husarbeide for far, N., St., Datter, Bor her.
3. Nils K. Vibeto f. 21/2-1911 H., Hjemmearbeide for far, N., St., Sønn, Bor her.
4. Martha K. Vibeto f. 18/5-1912 H., Hjemmearbeide for far, N., St., Datter, Bor her.
5. Agnes K. Vibeto f. 8/2-1913 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Arnt K. Vibeto f. 28/7-1915 H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Kristen K. Vibeto f. 2/2-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.
8. Ole K. Vibeto f. 13/5-1908, Hjemmearb. for far, N., St., Sønn, Bor her.


Vipeto M. bnr 3.
Tellingskrets 10.
Husliste 15.
20/3.

1. Anders O. Vibeto f. 16/10-1866 H., g., Gbr., selv., N., St., Hovedpers., Bor her.
2.
3. Peder A. Vibeto f. 31/10-1897 H., ug., Jordbruksarbeider for min far, N., St., Sønn, Bor her.
4.
5. Anne Tronsen f. 24/5-1902 H. g. 20/8-1920 (m. skredder Johannes Tronsen), 1 barn, 1 lever, Bor hos min far, N., St., Datter, Bor her.
6. Anders Tronsen f. 3/11-1920 H., N., St., Barnebarn, Bor her.


Vipeto øvre
Gnr 21.


Vipeto øvre bnr 2.
Tellingskrets 10.
Husliste 10.
21/2.

1. Jørgen Jørgensen f. 18/3-1885 H., g., Gbr. selv., Chaufførskole og automobil forretning, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Martha Karoline Jørgensen f. 13/8-1883 Gjerpen, g. 29/12-1909, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Kirsti Johanne Jørgensen f. 8/6-1910 Ø. Aker, N., St., Datter, Bor her.
4. Mary J. Jøntvedt(!?) (Må vel være Jørgensen? G.S.) f. 26/7-1912 Bø i Tel., N., St., Datter, Bor her.
5. Petter Vallentin Juul f. 26/8-1906 Porsgrund, ug., arbeider hjemme hos min fosterfar, N., Dissenter, Pleiesønn, Bor her.
6. Margit Olsen f. 21/8-1897 Fyresdal, ug., Innepike og fjøspike, N., St., Tjener, Bor her.
7. Knud Gunnulfsen f. 11/12-1892 Fyresdal, ug., Gårdsgut og staldkarl, N., St., Tjener, Bor her.
8.
9. Kirsten Soilveig Juul f. 4/6-1908 H., ug., hjemmearb. for min pleiemor, N., Dissenter, Pleiedatter, Bor her.


Vipeto øvre bnr 4.
Tellingskrets 10.
Husliste 11.
21/4.

1. Knut Kristensen f. 23/3-1858 H., g., Jordbruksarb. og Tømmerhugger for forskj., Biint. Lit snedkarb. hjemme, invalid efter skade i H. hånd, opslo for 8 år siden, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Anne Kristensen f. 1/2-1864 H., g. 1900(!) (1/5-1898. G.S.), 3 barn 2 lever, Arbeider noget med aannearb. på gårdene, N., St., Hustru, Bor her.
3. Astrid Konstanse Kristensen f. 30/10-1918 H., Forsørges delv. av Holla Fattigkasse og delv. av bestefar, N., St., Datterdatter, Bor her.


Vipeto øvre bnr 1.
Tellingskrets 10.
Husliste 16.
21/1.

1. Andreas Kristensen f. 29/6-1868 H., g., Gbr., selv., N., St., Hovedpers., Bor her. Opholdsted natt til 1/12: Telemark Fylkessykehus.
2. Lovise Kristensen f. 30/4-1875 H., g. 1903(!) (31/10-1902 G.S.), 6 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Kristen Andreas Andreassen f. 5/8-1905 H., ug., Gårdsarb. hos far, N., St., Sønn, Bor her.
5. Alf Andreassen f. 25/7-1908 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Harald Andreassen f. 7/3-1912 H. N., St., Sønn, Bor her.
7. Magda Andreassen f. 18/9-1914 H., N., St., Datter, Bor her.


Vipeto øvre bnr 4.
Tellingskrets 10.
Husliste 17.
21/4.

1. Peder Nilsen f. 7/11-1858 H., g., Gbr. selv., Biinnt.: Utfører slagtning rundt i bygden, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Marie Nilsen f. 23/3-1875 H., g. 27/7-1901, 6 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Nils Pedersen f. 12/9-1901 H., ug., Gårds- og skogsarbeider for far, N., St., Sønn, Bor her.
4. Arthur Pedersen f. 20/4-1906 H., ug., Gaardsarbeide for far, N., St., Sønn, Bor her.
5. Olaf Pedersen f. 19/6-1908 H., ug., Husarbeide hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
6. Birger Pedersen f. 5/7-1911 H., Husarbeide hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
7. Edvin Pedersen f. 28/11-1915 H., N., St., Sønn, Bor her.
8. Kari Pedersen f. 22/1-1836 H., Enke etter smed, forsørges av min sønn M. Fæhn, N., St., Losjerende med full kost, Bor her.
9. Andreas Andersen f. 18/5-1861 H., ug., Delvis forsøget av Holla fattigvesen, Medfødt åndssvak, Vedhugger for gårdbrukeren, N., St., Losjerende uten kost, Bor her.


Vipeto nedre
Gnr 22.


Vipeto nedre bnr 2.
Tellingskrets 10.
Husliste 13.
22/2.

2. Halvor Olsen f. 29/4-1871 H., ug., Gårdsarb for søster, Biint. Lit formue,  Åndssvak siden 1 aars alderen, N., St., bror til eierske, Bor her.


Vipeto nedre bnr 1.
Tellingskrets 10.
Husliste 23.
22/1

1. Hans Andreassen Vibeto f. 17/5-1883 H., ug., Gbr., selv., leier hjelp, N., St., til Am. 1906, tilb. 1910, Hovedperson, Bor her.
2.
3. Andreas Anundsen f. 16/2-1845 H., g., Fhv. Gbr., Føderaad, Syk: Slagtilfælde 17/5-1920, N., St., Fader, Bor her.
4. Halvor Andreassen f. 1/6-1888 H., ug., Skogeier, skogsdrift, leier delvis hjelp, N., St., Broder, Bor her.
5. Astrid Vibeto f. 3/1-1894 H., ug., syning - kjolesøm, selvst., N., St., datter, besøk, bosatt i Skien.
6. Nikoline Knutsen f. 27/5-1901 H., ug., Innepike og fjøspike for Hans Andreassen, N., St., Tjener, Bor her.
7. Einar G. Helstrand f. 5/3-1904 H., ug., Tjenestegut for gbr. Hans Andreassen, N., St., Tjener, Bor her.


Vipeto nedre bnr 3.
Tellingskrets 10.
Husliste 24.
22/3.

1. Hans Anunsen f. 12/4-1839, Enkem., Gbr., selv., Vesentl. nedsatt arbeidsevne, Leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Andreas Hansen f. 29/7-1876 H. g., fhv. Gaards- og skogsarb. for far, Blind av øyensykdom, først helt blind i 1920, N., St., Sønn, Bor her.
3.
4. Anne Andreassen f. 20/3-1909 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Kristen Andreas Pedersen f. 11/4-1883 H., ug., Gaardsgut for Hans A. Vibeto, og en del Formue, N., St., Tjener, Bor her.
6. Marie Pedersen f. 22/7-1900 H., ug., Innepike og fjøspike, N., St., Tjener, Bor her.


Tufte
Gnr 23.


Tufte bnr 22.
Tellingskrets 10.
Husliste 1.
23/22. Fredvang.

1. Martinius Andersen Fæhn f. 9/9-1870 H., g., Skogeier, tilsynsmand for R.F.A. (Riksforsikringen), anvender litt hjelp i skogen, N., St., Hovedpers. Bor her.
2. Helga Sveinungsen f. 12/1-1879 Lunde i Tel., g. 1898, 4 barn, 4 lever, Mottar litt kjolesøm og maskinstrikning, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Sverre Asbjørn Fæhn f. 19/11-1904 H., Skogsarbeide hos far, N., St., Sønn, Bor her.
4. Agnes Fæhn f. 15/3-1910 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Ragna Fæhn f. 23/5-1912 H., N., St., Datter, Bor her.


Tufte bnr 5.
Tellingskrets 10.
Husliste 19.
23/5. Tufte.

1. Hans Hansen f. 23/10-1881 H., g., Gbr. selv., leier delvis hjelp, N., St., Hovedpers. Bor her.
2. Johanne Hansen f. 28/3-1886 Drangedal, g. 14/6-1913, 4 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Hans Hansen f. 20/9-1914 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Jens Hansen f. 23/9-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Martha Hansen f. 16/4-1920 H., N., St., Datter, Bor her.

6. Peder Jahnsen f. 1/4-1898 H., g., Baker for Ulefos Forbruksforening, N., St., Hovedpers. Bor her.
7. Gudrun Jahnsen f. 29/8-1895 Mo i Tel., g. 4/9-1920, 0 barn, Mottar kjolesøm, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
8. Johannes Roteberg f. 22/6-1902 Hjartdal, ug., gårdsarb. hjemme, Elev ved Telemark jordbruksskole, N., Dissenter, den frie misjon, Losj. med full kost, Bosatt i Bø, her natt til 1/12.
9. Bernt Aasen f. 25/5-1902 Solum, ug., gårdsarb. hjemme, Elev ved Telemark jordbruksskole 1 1/2 aars kursus, N., St., Losjerende med full kost, Bor her.
10. Jakob Grava f. 23/8-1901 Eidanger, ug., Elev ved Telemark jordbruksskole 1 1/2 aars kursus, N., St., Losjerende med full kost, Bor Eidanger, Natt til 1/12: her.
11. Erling R. Gisholt f. 7/10-1900 Kongstvedt, ug., gårdsarb. hjemme, Elev ved Telemark jordbruksskole, N., St., losj. full kost, Bosatt Kilebygden, her natt til 1/12.
12. Olav Valen f. 19/10-1900 Lunde i Tel., ug., gårdsarb. hjemme, Elev ved Telemark jordbruksskole, N., St., losj. full kost, Bosatt Bø, her natt til 1/12.
13. Halvor Halvorsen f. 20/10-1898 Hegna, Bø, ug., gårdsarb. hjemme, Elev ved Telemark jordbruksskole, N., St., losj. full kost, Bosatt Bø, her natt til 1/12.
14. Einar Sanda f. 2/8-1902 Bamble, ug., gårdsarb. hjemme, Elev ved Telemark jordbruksskole, N., St., losj. full kost, Bosatt Bø, her natt til 1/12.
15.
16.
17. Andreas Homane (Andreas Hommane?) f. 23/2-1906 H., ug., Forsørger: Vaskearb. hos forskj., N., St., Sønn, Bor her.
18. Asborg Hommane f. 7/5-1909 H., ug., Forsørger: Vaskearb. hos forskj., N., St., Datter, Bor her.
19. Klara Hommane f. 13/2-1913 H., Forsørger: Vaskearb. hos forskj., N., St., Datter, Bor her.


Tufte bnr 2.
Tellingskrets 10.
Husliste 20.
23/2. Tufte.

1. Kristen Kristensen f. 30/1-1867 H., g., Kommunekasserer for Holla komm. og Gbr. selv., N., St., Hovedpers. Bor her.
2. Karen Kristensen f. 29/4-1869 H., g. 30/6-1893, 7 barn, 7 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Nils Kristensen f. 23/12-1901 H., ug., Kontorist for Verkseier D. Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
4. Asbjørn Kristensen f. 21/1-1904 H., ug., Kontorist for Verkseier D. Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
5. Ester Kristensen f. 15/4-1910 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Hanna Hansen f. 22/10-1896 Brunkeberg, Kviteseid, ug., Innepike og fjøspike, N., St., Tjener, Bor her.


Tufte bnr 1.
Tellingskrets 10.
Husliste 22.
23/1. Tufte.

1. Ole Olsen Langkaas f. 18/9-1865 Lunde i Tel., g., Forpakter av jord, Biint. Skogskjøring, N., St., Hovedpers. Bor her.
2. Olea Olsen Langkaas f. 9/10-1861 H., g. 25/11-1891, 8 barn, 5 lever, Husmor, N., Evang. Luth. Frimenighet, Hustru, Bor her.
3. John Olsen f. 28/11-1893 Lunde i Tel., ug., arbeider hjemme for far, N., Evang., Luth. Frimenighet, Sønn, Bor her.

7. Bernhard Larsen f. 24/5-1881 Hedrum, Vestfold, g. Gbr. selv., f.t. lagerform. på materiallager, Norsk Hydro (Rjukan), N., St., Hovedpers. Bor her. Natt til 1/12: Rjukan.
8. (g. hos Skien byfogd 1/6-1906 m. Hanna Marie Tufte fra Tufte(1) f. 10/9-1885 i Tuftehagen d. 29/4-1972. G.S.)
9. Karl Emil Larsen f. 3/2-1907 H., Hjemmearb. hos far, N., St., Sønn, Bor her.
10. Alfin Johan Larsen f. 5/1-1909 H., N., St., Sønn, Bor her.
11. Halvor Larsen f. 5/5-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.
12. Arne Larsen f. 23/4-1920 H., N., St., Sønn, Bor her.


Tufte bnr 17.
Tellingskrets 10.
Husliste 25.
23/17. Haugen.

1. Edvard Knutsen f. 16/4-1862 H., g., Arbeidskjøring med egen hest, mest skogsarb. selvst., Biinnt. Smaabruker selv., N., St., Hovedpers. Bor her.
2. Birthe Kirstine f. 23/12-1856 Drangedal, g. 1882, 8 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Kittil Edvardsen f. 25/6-1885 Drangedal, ug., Skogsarbeider for forskjellige, Syk: Blind på det ene øyet i 1907, til Am. 1910 tilb. 1920, N., St., Sønn, Bor her.

4. Andreas Edvardsen f. 6/10-1888 Solum, g., Anlægsarb. paa Sørlandsbanen for staten, N., St., Hovedpers. Bor her. Natt til 1/12: Lunde i Tel.
5. Anne Edvardsen f. 17/4-1888 H., g. 30/8-1916, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
6. Martha Konstanse Edvardsen f. 13/10-1916 H., N., St., Datter, Bor her.
7. Gudrun Elise Edvardsen f. 19/4-1918 H., N., St., Datter, Bor her.
8. Anker Alfin Edvardsen f. 9/7-1920 H., N., St., Sønn, Bor her.


Tufte bnr 15.
Tellingskrets 10.
Husliste 26.
23/15. Tufte.

1. Olaus Hansen f. 6/3-1870 H., g., Grubearbeider, N., St., Hovedpers. Bor her.
2. Karen Hansen f. 9/11-1863 H., g. 2/11-1895, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Hjalmar Asbjørn Hansen f. 14/6-1901 H., ug., Handelsbetjent for A/S Holla Handelslag, N., St., Sønn, Bor her.
4. Alf Eriksen f. 3/8-1899 H., ug., Handelsbetjent for A/S Ulefos Forbruksforening, N., St., Pleiesønn, Bor her.

6. Gustav Andreassen f. 24/4-1882 H., ug., Tømmerhugger for forskjellige, N., St., Hovedpers. Bor her.


Tufte bnr 4 og 9.
Tellingskrets 10.
Husliste 27.
23/4,9. Stuen.

1. Ole K. Stuen f. 10/2-1871 H., ug., Skomaker, selvst., hjemmearb., Biinnt.: Jordbruk, N., St., Hovedpers. Bor her.
3. Erling E. Stuen f. 22/7-1904 H., ug., Gårdsarb. på gården hos min onkel Ole Stuen, N., St., Søstersønn, Bor her.
 


Tufte bnr 6.
Tellingskrets 10.
Husliste 28.
23/6. Tufte.

1. Andreas Nilsen Tufte f. 30/4-1861 H., g., Gbr. selv., Syk: Blind på det ene øyet av sykdom, N., St., Hovedpers. Bor her.
2. Hanna Tufte f. 8/10-1876 H., g. 12/5-1913, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Nils Andreassen Tufte f. 29/6-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.

4. Knut Strandskogen f. 13/2-1889 Drangedal, g., Byggmester for forskjellige, formue, leier hjelp, Syk, Helt arbeidsudyktig, N., St., Hovedpers. Bor her.
5. Martha Strandskogen (f. Tufte. G.S.) f. 16/1-1893 H., g. 30/9-1916, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
6. Torleif Strandskogen f. 20/1-1918 Flatdal, Seljord, N., St., Sønn, Bor her.
7. Anne Strandskogen f. 19/12-1919 Drangedal, N., St., Datter, Bor her.

8. Ole Tufte f. 7/10-1895 H., g., Arkitekt, formue, Har ikke optatt virksomhet enda, N., St., Hovedperson, Bor her.
9. Hjørdis Tufte f. 11/10-1896 Skien, g. 27/11-1920, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Tufte bnr 16.
Tellingskrets 10.
Husliste 29.
23/16. Løvbugten.

1. Gunnulf Bakkene f. 22/9-1868 Bø i Tel., g., Sliperiarbeider (for Cappelen?), N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Ingeborg Bakkene f. 30/3-1895 Bø i Tel., g. 23/11-1916, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Ole Bakkene f. 1/4-1911 Bø i Tel., ug., N., St., Sønn, Bor her.
4. Aslaug Bakkene f. 4/6-1915 Gjerpen, N., St., Datter, Bor her.
5. Signe Bakkene f. 9/11-1916 Bø i Tel., N., St., Datter, Bor her.
6. Harald Bakkene f. 10/4-1920 H., N., St., Sønn, Bor her.


Tufte bnr 13.
Tellingskrets 10.
Husliste 30.
23/13. Norendal.

1. Ole Sørensen Norendal f. 30/10-1857 Melum, Solum, g., Jernverksarbeider, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anne Sørensen f. 3/12-1857 H., g. 23/3-1888, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Tufte bnr 12.
Tellingskrets 10.
Husliste 31.
23/12. Gruben.

1.
2. Kristian Johnsen f. 25/6-1893 H., g., Sagarbeider for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
3. Lovise Johnsen f. 7/1-1892 H., g. 19/7-1919, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Tufte bnr 10.
Tellingskrets 10.
Husliste 32.
23/10. Dalen.

1. John Andersen Vale f. 31/7-1882 Kristiansand, g., fhv. skolelærer, tømmermand selvs., N., Evang. Luth. Frimenighet, Hovedperson, Bor her.
2. Maria Kirstine Vale f. 26/10-1886 H., g. 12/9-1908, 6 barn, 4 lever, Husmor, N., Evang. Luth. Frimenighet, Hustru, Bor her.
3. Anders Vale f. 20/7-1909 H., ug., N., Evang. Luth. Frimenighet, Sønn, Bor her.
4. Tollef Vale f. 25/7-1911 H., ug., N., Evang. Luth. Frimenighet, Sønn, Bor her.
5. Torfinn Vale f. 30/3-1917 H., N., Evang. Luth. Frimenighet, Sønn, Bor her.
6. Mary Vale f. 6/7-1919 H., N., Evang. Luth. Frimenighet, Datter, Bor her.
7. Arnt Vale f. 6/7-1905 H., ug., Gårdsarb. hjemme, Elev ved den private middelskole, N., Evang. Luth. Frimenighet, Losji med full kost, Bost.: Vale i Valebø. Natt til 1/12: Her.
8. Andreas Andersen f. 8/9-1858 H., g., Skomaker selvst., N., St., Losjerende uten kost, Bor her.
9. Anne Kirstine Andersen f. 31/3-1854 H., g. 11/3-1895, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Tufte bnr 23.
Tellingskrets 9.
Husliste 42.
23/23. Tufte.

1. Magnus Olsen Tufte f. 20/10-1888 Amerika, g., Gbr. selv., Bierhv: Skogsarbeide for andre, f. i Am. av norske foreldre, tilb. 1891, Hovedperson, N., St., Bosatt her.
2. Karoline Tufte f. 17/11-1891 H., g. 16/8-1915, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Ole Magnussen Tufte f. 20/9-1915 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Marry Magnussen Tufte f. 10/8-1920 H., N., St., Datter, Bor her.

5. Ole Andersen Vibeto f. 19/4-1896 H., g., Handelsbetjent for A/S Holla Handelsforening, Hovedperson, N., St., Bosatt her.
6. Marie Andersen Vibeto f. 3/5-1902 Lunde i Tel., g. 2/10-1920, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Tufte bnr 18.
Tellingskrets 9
Husliste 45.
23/18. Lilleborg.

1. John Karlsen Bocklund f. 8/2-1885 Mo i Tel., g., Grubearbeider, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Nikoline Gunhild Bocklund f. 29/4-1888 H., g. 16/12-1905, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, bor her.
3. Karl Håkon Johnsen Bocklund f. 17/2-1906 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Klara Marie Johnsen Bocklund f. 15/1-1911 H., N., St., Datter, Bor her.


Tufte bnr 14.
Tellingskrets 9.
Husliste 46.
23/14. Framnes.

1. Hans Bertinius Hansen Framnes f. 8/10-1867 H., g., Grubearb., Biinnt: Eget smaabruk, Hovedperson, N., St., Bosatt her.
2. Anne Kirstine Hansen Framnes f. 2/5-1867 H., g. 24/6-1888, 9 barn, 6 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
4. Ida Hansen Framnes f. 18/4-1899 H., ug., Husholderske for Gunnar Kleppe i Bø i Tel., N., St., datter, Bor i Bø, Natt til 1/12: Her.
5. Peder Hansen Framnes f. 23/4-1905 H., ug., Grubearb., N., St., Sønn, Bor her.
6. Herborg Anette Hansen Framnes f. 11/3-1911 H., N., St., Datter, Bor her.
7. Ester Viola Olsen f. 19/8-1916 (rettet G.S.) H., forsørger: Kjolesyerske, N., St., Datter(!) (Datterdatter), Bor her. (d.a. Ingeborg Hansd. Framnes. G.S.).


Søve
Gnr 24.


Søve bnr 2.
Tellingskrets 10.
Husliste 21.
24/2 Borgen. (Borgen A. G.S.)

1. Anders Andersen f. 20/10-1869 H., g., Gbr. selv., Biinnt: Teglstensmurer for forskjellige, Hovedperson, N., St., Bosatt her.
2. (g. bygfogden i Skien 14/12-1907 Marie Mikkelsdatter - Gunnulfsen f. 26/2-1882 i Lunde i Tel. G.S.)
3. Anders Andersen f. 9/12-1909 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.
4. Magnus Andersen f. 20/3-1912 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Kristen Andersen f. 29/1-1915 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Johannes Andersen f. 8/6-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.
7.
8. Marta Stensen f. 8/6-1910 H., ug., N., St., Søsterdatter, Bor her.


Søve bnr 8
Tellingskrets 10.
Husliste 33.
24/8 Fritheim (Fritheim 1. G.S.).

1. Hans Andersen Fritheim f. 7/7-1879 H., g., Støberiarbeider, Hovedperson, N., St., Bosatt her.
2. Marie Nikoline Fritheim f. 24/10-1881 H., g. 3/9-1904, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Arnt Fritheim f. 23/5-1907 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.
5. Ragnvald Paust Fritheim f. 24/1-1910 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Magda Fritheim f. 12/4-1912 H., N., St., Datter, Bor her.


Søve bnr 1.
Tellingskrets 10.
Husliste 34.
24/1 Søvestrand.

1. Ture Fredrik Holm (Ture Holm) f. 28/4-1890 Stockholm, Nægter at opgive fødselsaar, g., Kunstmaler, S., St., Hovedperson, Bor her.
2. Nanna Kiønig-Holm f. 15/2-1876 Saltdalen, Nordland, Nægter at opgive fødselsaar, g. 28/6-1918, 0 barn, Kunstmalerinde, Husmor, S., St., Hustru, Bor her.
3. Kathrine Emilie Kiønig f. 17/8-1881 Saltdalen, Nordl., ug., Hushjelp, N., St., Tjener, Bosatt her.


Søve bnr 1.
Tellingskrets 10.
Husliste 35.
24/1 Søvestrand.

1. Albert Halvorsen (Ringsevje) f. 7/12-1891 H., g., Husmand, fast gårdsarb. for Telemark jordbruksskule, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Hanna Halvorsen f. 7/10-1894 Gjestdal, Rogaland, g. 20/4-1912, 5 barn, 5 lever, Husmor, N., Evang. Luth. Frimenighet, Hustru, Bor her.
3. Haakon Halvorsen f. 16/7-1912 H., N., Evang. Luth. Frimenighet, Sønn, Bor her.
4. Georg Halvorsen f. 3/2-1914 H., N., Evang. Luth. Frimenighet, Sønn, Bor her.
5. Ingvald Halvorsen f. 23/5-1916 H., N., Evang. Luth. Frimenighet, Sønn, Bor her.
6. Lars Halvorsen f. 20/11-1917 H., N., Evang. Luth. Frimenighet, Sønn, Bor her.
7. Alf Halvorsen f. 19/9-1919 H., N., Evang. Luth. Frimenighet, Sønn, Bor her.


Søve bnr 1.
Tellingskrets 10.
Husliste 36.
24/1 Tangen.

1. John Olsen Lindgren f. 24/8-1858 H., g., Smed selvst., for Telemark jordbruksskole, Biinnt: Forpaktet jordbruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anne Marie Lindgren f. 2/10-1858 H., g. 24/8-1888, 2 barn, 2 lever, Sinnssyk fra 2/12-1901, Vesentl. nedsatt arbeidsevne, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Astrup Ingolf Johnsen f. 17/7-1899 H., ug., Smed for Tel. jordbr. skole, N., St., Sønn, Bor her.


Søve bnr 10.
Tellingskrets 10.
Husliste 37.
24/10. Granli (Fritheim 5.)

1. Salve Mjaaland f. 1/7-1891 Mykland, Aust Agder, g., Skogbrukslærer for Tel. landbruksskule, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Maren Mjaaland f. 1/5-1899 H., g. 18/11-1920, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Søve bnr 1.
Tellingskrets 10.
Husliste 38.
24/1. Foss (hus på Søve landbruksskole. G.S.).

1. Sveinung Haserud f. 13/9-1865 Bø i Tel., g., Fhv. Sersjant, Pension fra Staten, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Hanne Haserud f. 8/1-1868 Kristiansand, g. 6/8-1886, 8 barn, 7 lever, Distriktsjordmoder for Holla komm. og Tel. fylke, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Birger Haserud f. 15/11-1902 Bø i Tel., ug., Dagarbeider Jord- og stenarbeide for forskj., N., St., Sønn, Bor her.
5. Gudrun Haserud f. 30/12-1905 Bø i Tel., ug., Husarbeide hos far, N., St., Datter, Bor her.
6. Margit Haserud f. 19/8-1907 Bø, ug., Husarbeide hos far, N., St., Datter, Bor her.


Søve bnr 9.
Tellingskrets 10.
Husliste 39.
24/9. Evje.

1. Ingvald Nilsen f. 8/8-1890 H., g., Kjøbmand asortert landhandel, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Elise Nilsen f. 26/11-1887 H., g. 30/10-1915, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Asbjørn Osvald Nilsen f. 26/7-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Nelly Alise Nilsen f. 25/6-1918 H., N., St., Datter, Bor her.

5. Oskar Bolstad f. 24/11-1892 Mo i Tel., g., Støberiarbeider, N., St., Hovedperson, Bor her.
6. Terese Bolstad f. 7/5-1895 H., g. 28/10-1916, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
7. Arvid Bolstad f. 27/12-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.
8. Erling Bolstad f. 9/5-1920 H., N., St., Sønn, Bor her.


Søve bnr 11.
Tellingskrets 10.
Husliste 40.
24/11. Grøndal (Vesthagv. 3. G.S.)

1. Bent Johannesen Grøndal f. 29/1-1879 H., g., Sagarb. for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Berta Johannesen f. 10/10-1881 H., g. 2/12-1915 (antall barn ikke nevnt), Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Johannes Johannesen f. 21/10-1906 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Gustava Johannesen f. 24/5-1910 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Anders Johannesen f. 24/5-1910 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Anna Marie Johannesen f. 6/5-1912 H., N., St., Datter, Bor her.


Søve bnr 22.
Tellingskrets 10.
Husliste 41.
24/22. Eide (Fensv. 52 i Vesthagen. G.S.)

1. Andreas Hansen (Eide) f. 20/3-1874 H., g., Støberiarbeider (og slakter G.S.), N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Olga Lovise Hansen f. 28/10-1872 Siljan, g. 2/10-1897, 5 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Olaf Linus Hansen f. 7/8-1900 H., ug., Dagarb. sagbruk for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
4. Hans Hansen f. 27/2-1903 H., ug., Støberiarb., N., St., Sønn, Bor her.
5. Magnus Hansen f. 15/4-1905 H., ug., Støberiarb., N., St., Sønn, Bor her.
6. Solveig Hansen f. 9/7-1909 H., N., St., Datter, Bor her.

7. Herman Odinsen f. 30/7-1893 H., g., Støberiarb., N., St., Hovedperson, Bor her.
8. Alma Odinsen f. 27/3-1894 Mo i Tel., g. 28/7-1918, 2 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
9. Ellen Johanne Odinsen f. 10/11-1920 H., N., St., Datter, Bor her.

10. Kristen Møllen f. 6/7-1897 Mo i Tel., ug., Grubearb., N., St., Losjerende med full kost, Bor her.
11. Karl Johan Tunes f. 22/8-1901 Skien, ug., Fhv. hjemmearbeidende hos far Kjøbmand, Landbruksskoleelev, N., St., Losj. uten kost, Bor Skien, Natt til 1/12: Her.
12. Halvor H. Eklund f. 11/4-1902 Solum, ug., Fhv. Gårdsarb. hjemme, Landbruksskoleelev, N., St., Losj. uten kost, Bor Solum, Natt til 1/12: Her.


Søve bnr 23.
Tellingskrets 10.
Husliste 42.
24/23. Opstad (Fritheim 7. G.S.)

1. Stian Langeland f. 14/4-1882 H., g., Lærer i folkeskolen for Holla komm., Biinnt: Eget hus og hage, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Aslaug Langeland f. 25/1-1883 Solum, g. 12/8-1915, 0 barn, Lærerinde i Folkeskolen for H. komm., Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Birte Kirstine Langeland f. 15/11-1845 Solum, Enke, N., St., Mor, Bor her.
4. Inga Johanne Jonsen f. 8/4-1898 Lunde i Tel., ug., Innepike, N., St., Tjener, Bor her.


Søve bnr 24.
Tellingskrets 10.
Husliste 43.
24/24. Smestad (Fensv. 44 i Vesthagen. G.S.).

1. Vetle Tollefsen Smestad f. 25/11-1870 Lunde i Tel., g., Dagarbeider, sjauer for Cappelen, N., Evang. Luth. Frimenighet, Hovedperson, Bor her.
2.
3. Anette Terese Andreassen f. 25/2-1905 H., ug., Inne og utepike, N., Evang. Luth. Frimenighet, Tjener, Bor her.


Søve bnr 25.
Tellingskrets 10.
Husliste 44. Vollan (Ellandv. 4 i Vesthagen. G.S.).
24/25.

1. Johannes Pettersen f. 28/9-1867 Hevne pr. Trondhjem, S. Trøndelag, g., Smed for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anne Pettersen f. 24/2-1870 H., g. 1907, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Ingeborg Pettersen f. 1/4-1912 H., N., St., Datter, Bor her.

4. Karl Johanson f. 28/3-1883 Stockholm, g., Smed og veiarbeider for Tel. fylke, S., Svensk St., Hovedperson, Bor her. Natt til 1/12: Valebø.
5. Karen Johanson f. 30/10-1882 H., g. 30/10-1915, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
6. Kitti Johansen f. 3/6-1907 H., N., St., Datter, Bor her.

8. Thorvald Midtbø f. 25/8-1901 Nissedal, ug., fhv. Gårdsarb. hjemme, Elev av Telem. jordbruksskole, N., St., Losj. uten kost, bosted Nissedal, her natt til 1/12.
9. Gunnar Nordbø f. 30/11-1898 Nissedal, ug., fhv. Gårdsarb. hjemme, Elev av Telem. jordbruksskole, N., St., Losj. uten kost, bosted Nissedal, her natt til 1/12.


Søve bnr 27.
Tellingskrets 10.
Husliste 45.
24/27. Solvang (Ellandv. 8 i Vesthagen. G.S.)

1. Andreas Abrahamsen f. 21/1-1884 H., g., Støperiarbeider, N., Evang. Luth. Frimenighet, Hovedperson, Bor her.
2. Anna Nikoline Abrahamsen f. 7/12-1884 H., g. 29/6-1908, 5 barn, 5 lever, Husmor, N., Evang. Luth. Frimenighet, Hustru, Bor her.
3.
4. Alfrida Tomine Abrahamsen f. 26/5-1912 H., N., Evang. Luth. Frimenighet, Datter, Bor her.
5. Ingeborg Abrahamsen f. 28/7-1913 H., N., Evang. Luth. Frimenighet, Datter, Bor her.
6. Nils Abrahamsen f. 24/8-1915 H., N., Evang. Luth. Frimenighet, Sønn, Bor her.
7. Abraham Abrahamsen f. 24/11-1918 H., N., Evang. Luth. Frimenighet, Sønn, Bor her.


Søve bnr 18.
Tellingskrets 10.
Husliste 46.
24/18. Solvold. (Vesthagvegen 9. G.S.)

1. Hans Olsen Solvold f. 18/1-1865 H., g., Reparationssnedker for Cappelen, Biinnt.: Kommunerevisor, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Ingeborg Kirstine Solvold f. 13/6-1873 H., g. 28/7-1893, 12 barn, 11 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Einar Olaus Ingvald Hansen f. 4/6-1894 H., ug., Jernsmelteriarb., N., St., Sønn, Bor her.
4. Olaf Sigvald Hansen f. 21/5-1899 H., ug., Sliperiarb. for Brugseier Aall, N., St., Sønn, Bor her.
5. Trygve Hansen f. 8/4-1901 H., ug., Sliperiarb. for Brugseier Aall, N., St., Sønn, Bor her.
6. Inga Hansen f. 8/4-1901 H., Utdanner sig som sypike, N., St., Datter, Bor her.
7.
8. Maren Anne Hansen f. 17/9-1907 H., N., St., Datter, Bor her.
9. Isak Hansen f. 26/9-1909 H., N., St., Sønn, Bor her.
10. Harald Hansen f. 11/10-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
11. Gudrun Hansen f. 27/11-1917 H., N., St., Datter, Bor her.


Søve bnr 12.
Tellingskrets 10.
Husliste 47.
24/12. Bjærke (Vesthagvegen 5. G.S.)

1. Oskar Bjerke f. 28/6-1874 H., g., Støperiarbeider, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anne Nilsen Bjerke f. 19/10-1893 H., g. 13/4-1914, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Alfred Nilsen f. 11/3-1899 H., ug., Dagarb., sjauer for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
4. Georg Nilsen Bjerke f. 28/11-1900 H., ug., Sagbruksarb. for Cappelen, N., St., Sønn, Bor her.
5. Anni Kristine Nilsen Bjerke f. 6/12-1915 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Henry Nilsen Bjerke f. 24/3-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.


Søve bnr 30.
Tellingskrets 10.
Husliste 48.
24/30. Søvedal. (Toreskås Landhandel i Fensv. 46 ved Vesthagen. G.S.)

1. Halvor Halvorsen Toreskaas f. 4/1-1887 H., g., Kjøbmand ass. Landhandel, Leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Aslaug Maria Toreskaas f. 3/4-1892 H., g. 1912, 4 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Halvor Halvorsen Toreskaas f. 27/11-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Solveig Toreskaas f. 21/12-1914 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Birgit Toreskaas f. 30/4-1916 H., N., St., Datter, Bor her.
6.
7. Anne Toreskaas f. 27/3-1910 Notodden, Forsørget av formue, N., St., Barnebarn, Bor her.
8. Bergit O. Toreskaas f. 22/6-1907 Notodden, Forsørget av formue, N., St., Barnebarn, Bor her.


Søve bnr 17.
Tellingskrets 10.
Husliste 49.
24/17. Grønheim (Fensvegen 60 i Vesthagen. G.S.).

1. Lars Tobiassen f. 5/12-1889 H., g., Støperiarbeider, N., Evang. Lutherske Frimenighet, Hoverperson, Bor her.
2. Paula Anette Tobiassen f. 4/6-1889 H., g. 1913, 5 barn, 4 lever, Husmor, N., Evang. Luth. Frimenighet, Hustru, Bor her.
3. Ruth Larsen (Tobiassen) f. 7/11-1912 H., N., Evang. Luth. Frimenighet, Datter, Bor her.
4. Olaf Larsen (Olav Tobiassen) f. 24/7-1914 H., N., Evang. Luth. Frimenighet, Sønn, Bor her.
5. Gjertrud Larsen (Tobiassen) f. 10/6-1916 H., N., Evang. Luth. Frimenighet, Datter, Bor her.
6. Nils Larsen (Nils Tobiassen) f. 28/12-1918 H., N., Evang. Luth. Frimenighet, Sønn, Bor her.


Søve bnr 28.
Tellingskrets 10.
Husliste 50.
24/28. Opdal (Vesthagv. 22. G.S.)

1. Knut O. Traaen f. 20/8-1880 Rauland, g., Laste- og lossearb. for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anne Olsen Traaen f. 16/4-1875 H., g. 25/11-1905, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Karen Knutsen f. 16/7-1906 H., ug., Husarbeide hjemme, N., St., Datter, Bor her.
4. Isak Knutsen (Isak Traaen) f. 18/11-1909 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Olav Knutsen (Olav Traaen) f, 23/7-1915 H., N., St., Sønn, Bor her.

6. Andreas Jørgensen f. 16/2-1893 H., g., Støberiarbeider, N., St., Hovedperson, Bor her.
7. Borghild Jørgensen f. 4/9-1900 Skien, g. 9/2-1920, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
8. John Jørgensen f. 17/5-1920 H., N., St., Sønn, Bor her.

9. Ole Olsen Nyhus f. 22/7-1902 Heddal, ug., fhv. Gårdsarb. hjemme, Elev av Telem. jordbruksskole, N., St., Losj. uten kost, bosted Heddal, her natt til 1/12.
10. John Landsværk f. 25/8-1902 Heddal, ug., fhv. Gårdsarb. hjemme, Elev av Telem. jordbruksskole, N., St., Losj. uten kost, bosted Heddal, her natt til 1/12.
11. Jens Strømodden f. 9/6-1902 Mælum, ug., fhv. Gårdsarb. hjemme, Elev av Telem. jordbruksskole, N., St., Losj. uten kost, bosatt Mælum, her natt til 1/12.
12. Bjarne Iversen f. 12/2-1899 Mælum, ug., fhv. Gårdsarb. hjemme, Elev av Telem. jordbruksskole, N., St., Losj. uten kost, bosted Mælum, her natt til 1/12.


Søve bnr 16.
Tellingskrets 10.
Husliste 51.
24/16. Sollid (Fensv. 71 i Vesthagen. G.S.).

1. Nils Odmundsen Opheim f. 5/10-1871 Voss, Hordaland, g., Fylkesgartner for Bratsberg fylke, N. St., Hovedpers., Bor her.
2. Hanna Gurine Opheim f. 20/8-1865 Florø, Sogn og Fj., g. 10/10-1899, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Kristense Opheim f. 27/9-1905 H., ug., Middelskoleelev, N., St., Datter, Bor her.


Søve bnr 26.
Tellingskrets 10.
Husliste 52.
24/26. Dalen (Tverrgata 1 i Vesthagen. G.S.).

1. Erik Hollaseter f. 4/4-1857 Lunde i Tel., g., Veivogter for Holla komm., Biinnt: Skogsarb. om vinteren, N. St., Hovedpers., Bor her.
2. Karen Hollaseter f. 16/12-1863 H., g. 4/1-1880, 9 barn, 8 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Anders Hollaseter f. 31/3-1896 H., ug., Støberiarbeider, N., St., Sønn, Bor her.
4.
5. Erling Eriksen f. 25/1-1906 H., ug., Støberiarbeider, N., St., Sønn, Bor her.
6. Karen Gustavsen Kirkevold f. 2/7-1889 H., g. 14/10-1917, 1 barn, 0 lever, husmor, forsørger: Bryggearb. i Haugesund, N., SK., besøk, bosatt Haugesund. Her natt til 1/12.
7. Anna Kirkevold f. 10/2-1911 Rjukan i Tinn, Barnerente av R.F.A. (Skogeier. G.S.), N., St., pleiedatter, Bor her.


Søve bnr 32.
Tellingskrets 10.
Husliste 53.
24/32. Furuheim  (Tverrgata 5. i Vesthagen. G.S.).

1. Andreas Evensen f. 3/1-1891 H., g., Støberiarbeider, Biinnt: Organist i H. kirke, N. St., Hovedpers., Bor her.
2. Mimmi Evensen f. 21/12-1892 H., g. 23/11-1912, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Edvin Andreassen f. 14/4-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Anne Andreassen f. 4/5-1917 H., N., St., Datter, Bor her.


Søve bnr 33.
Tellingskrets 10.
Husliste 54.
24/33. Grønvold  (Tverrgata 2 i Vesthagen. G.S.).

1. Ole Karlsen Haugen f. 9/3-1890 H., g., Beslagsmed, N. St., Hovedpers., Bor her.
2. Anna Karlsen Haugen f. 13/12-1891 H., g. 30/12-1916. 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Jan Yngvar Karlsen f. 25/1-1917, H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Alvilde Karlsen f. 7/7-1920, H., N., St., Datter, Bor her.


Søve bnr 29.
Tellingskrets 10.
Husliste 55.
24/29. Haugen (Vesthagv. 17. G.S.).

1. Karl Johannesen Haugen f. 9/9-1863 H., g., Beslagsmed, Biinnt: Jordbruk, N. St., Hovedpers., Bor her.
2. Anne Johannesen Haugen f. 26/12-1860 H., g. 19/2-1885, 8 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Andreas Haugen f. 4/6-1898 H., ug., Agent for symaskiner for Singer & Co, Skien, N., St., Sønn, Bor her.


Søve bnr 31.
Tellingskrets 10.
Husliste 56.
24/31. Solstad (Ellandv. 10 i Vesthagen. G.S.).

1. John Abrahamsen f. 23/8-1887 H., Enkem., Støberiarb., N. St., Hovedpers., Bor her.
2. Andi Abrahamsen f. 30/1-1916 H., N., St., Datter, Bor her.
3. Julie Abrahamsen f. 25/12-1897, H., ug., Husholderske, N., St., Tjener, Bor her.


Søve bnr 35.
Tellingskrets 10.
Husliste 57.
24/35. Frosta (Tverrgata 7 i Vesthagen. G.S.).

1. Johan Andreassen Frosta f. 15/10-1889 H., g., Støberiarbeider, N. St., Hovedpers., Bor her.
2. Astrid Gunhilde Andreassen f. 18/1-1893 H., g. 16/1-1915, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Anne Elise Andreassen f. 6/12-1915 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Gunvor Andrea Andreassen f. 21/4-1920 H., N., St., Datter, Bor her.


Søve bnr 36.
Tellingskrets 10.
Husliste 58.
24/36. Elland (Ellandv. 7 i Vesthagen. G.S.).

1. (Gusta Johanne Thorsdatter f. 1886, enke etter beslagsmed Toralf Pettersen Ellan d. 31/7-1918. G.S.)
2. Hans Petter Elland f. 8/9-1915 H., Forsørger: Støperiarbeiders enke, lidt formue, N., St., Sønn, Bor her. Natt til 1/12: Skien.
3. Toralf Johan Elland f. 6/3-1919 H., Forsørger: Støperiarbeiders enke, lidt formue, N., St., Sønn, Bor her.


Søve bnr 38.
Tellingskrets 10.
Husliste 59.
24/38, 45. Rindar (Middelskole).

(Eier: Anton Johansen - 3 personer i 1920. Utgått innen 1974.
1. (Mor: Klara Olsen Sagenes f. 1889,  2 barn med 2 fedre. Vaskekone for forskjellige. G.S.)
2. Magnus Kaare Olsen f. 24/3-1913 H., Forsørger: Vaskekone for forskjellige, N., St., Pleiesønn, Bor her.
3. Otilde Terese Olsen f. 14/4-1916 H. Forsørger: Vaskekone for forskjellige, N., St., Pleiedatter, Bor her.


Søve bnr 37.
Tellingskrets 10.
Husliste 60.
24/37. Vestheim (Tverrgata 13 i Vesthagen. G.S.)

1. Peder Severin Svendsen f. 22/9-1886 Lunde i Tel., g., Støberiarbeider, N. St., Hovedpers., Bor her.
2. Anne Svendsen f. 28/6-1887 H., g. 4/9-1910, 5 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Sverre Svendsen f. 30/12-1910 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Selmer Svendsen f. 27/11-1911 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Kora Svendsen f. 5/8-1913 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Nils Arne Svendsen f. 4/12-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Karsten Svendsen f. 15/11-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.

8. Andreas Kristensen f. 7/5-1879 H., g., Støberiarbeider, N. St., Hovedpers., Bor her.
9. Gunda Kristensen f. 8/3-1887 H., g., 4/9-1915, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
10. Kaspara Søve f. 29/11-1907 H., N., St., Pleiedatter, Bor her.
11. Gerd Iris Kristensen f. 13/9-1919 H., N., St., Datter, Bor her.
12. Nils L. Bakken f. 25/8-1885 Gjerpen, ug., Sløidlærer for Tel. landbruksskole, N., St., Losjerende uten kost, Bor her.


Søve bnr 13.
Tellingskrets 10.
Husliste 61.
24/13. Egestad (Vesthagv. 6. G.S.)

1. Ole Pedersen Ekestad f. 13/4-1879 H., g., Støberiarbeider, N. St., Hovedpers., Bor her.
2. Gurine Pedersen Ekestad f. 9/7-1886 H., g. 23/3-1907, 8 barn, 8 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Adele Ekestad f. 27/1-1908 H., ug., N., St., Datter, Bor her.
4. Ingeborg Ekestad f. 1/6-1909 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Tron Peder Ekestad f. 8/12-1910 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Peder Ekestad f. 24/5-1912 Kristiania, N., St., Sønn, Bor her.
7. Randi Ekestad f. 26/2-1915 H., N., St., Datter, Bor her.
8. Olaf Ekestad f. 24/1-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.
9. Anne Grete Ekestad f. 11/2-1918 H., N., St., Datter, Bor her.
10. Halfdan Ekestad f. 1/10-1920 H., N., St., Sønn, Bor her.


Søve bnr 34.
Tellingskrets 10.
Husliste 62.
24/34. Skjørholt (Vesthagv 23. G.S.)

1. Gunnar Gunnarsen (Gunnar Skjørholt) f. 25/6-1883 H., g., Sliperiarbeider for Aall, Biinnt: Gardsbruk selv., N. St., Hovedpers., Bor her.
2. Anne Torine Gunnarsen f. 3/12-1883 Drangedal, g. 11/6-1910, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Gunda Kristine Gunnarsen f. 19/5-1911 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Karl Gunnarsen (Karl Skjørholt) f. 7/6-1912 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Anna Gundersen f. 13/8-1915 H., N., St., Datter, Bor her.


Søve bnr 14.
Tellingskrets 10.
Husliste 63.
24/14. Ringsvold (Vesthagv. 10. G.S.)

1. Hans A. Ringsvold f. 7/1-1873 H., g., Elektromontør for Cappelen, N. St., Hovedpers., Bor her.
2. Marie Ringsvold f. 2/11-1883 H., g. 8/12-1906, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Sigrid Ringsvold f. 25/10-1908 H., N., St., Datter, Bor her.

4. Børre Schrøder f. 16/6-1902 Skien, ug., Elev ved Telem. Jordbruksskole, Far: Direktør for dykkerkompagni i Skien, N., St., Losj. uten Kost, Bor i Skien, Her natt til 1/12.
5. Hans J. Sønstebø f. 9/12-1897 Bø i Tel., ug., Elev ved Telem. Jordbruksskule, Far: Har Formue, N., St., Losj. uten Kost, Bor i Bø. Natt til 1/12: Her.


Søve bnr 15.
Tellingskrets 10.
Husliste 64.
24/15. Dahl (Vesthagv. 12. G.S.)

1. Jens H. Bærland f. 10/12-1887 H, g., Støberiarbeider, N. St., Hovedpers., Bor her.
2. Anna Bærland f. 5/3-1889 Kviteseid, g., 30/5-1910, 5 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Henry J. Bærland f. 14/11-1912 Fyresdal, N., St., Sønn, Bor her.
4. Oskar Bærland f. 22/7-1914 Skien, N., St., Sønn, Bor her.
5. Arne Bærland f. 18/2-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Marie Bærland f. 23/3-1920 H., N., St., Datter, Bor her.

7. Erling Wevle f. 12/10-1902 Lesje (Lesja), ug., Elev ved Telem. Jordbruksskole, Far: Dyrlæge, N., St., Losj. uten Kost, Bor paa Odden, Natt til 1/12: Her.
8. Finn Jøntvedt f. 28/5-1902 H., ug., fhv. gardsarb. hjemme, Elev ved Telem. Jordbruksskule, Far: Gbr., N., St., Losj. uten Kost, Bor i Jøntvedt. Natt til 1/12: Her.
9. Torgeir O. Vaa f. 28/5-1900 Rauland, ug., Elev av Telem. Landbruksskole, N., St., Losj. uten Kost, Bor i Rauland. Natt til 1/12: Her.
10. Nils H. Mo f. 30/9-1900 Rauland, ug., Far: Gbr., N., St., Losj. uten Kost, Bor i Rauland. Her natt til 1/12.
11. Per A. Næsland f. 27/10-1901 Sannidal, ug., Elev av Telem. Landbruksskole, Far: Gbr., N., St., Losj. uten Kost, Bor i Svenum i Sannidal. Natt til 1/12: Her.


Søve bnr 19.
Tellingskrets 10.
Husliste 65.
24/19. Linddalen (Vesthagv. 14. G.S.).

1. Nils Bentsen f. 27/6-1883 H., g., Støberiarbeider, N. St., Hovedpers., Bor her.
2. Martha Bentsen f. 30/5-1886 H., g. 6/8-1910, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Kristine Bentsen f. 14/4-1912 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Olav Bentsen f. 29/8-1914 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Halvor Martinius Teigen f. 13/2-1902 Sannidal, ug., Gardsarb. hjemme, Elev Tel. landbruksskule 1 1/2 aars kursus, N., St., losji uten kost, Bor Sannidal, Natt til 1/12: Her.
6. Olav Anker Wedal f. 19/9-1902 Skaatø, ug., Gardsarb. hjemme, Elev Tel. landbruksskule 1 1/2 aars kursus, N., St., losji uten kost, Bor Skaatø, Natt til 1/12: Her.
7. Halvor L. Wadder f. 5/6-1903 Mo i Tel., ug., Gardsarb. hjemme, Elev Tel. landbruksskule 1 1/2 aars kursus, N., St., losji uten kost, Bor i Mo, Natt til 1/12: Her.
8. Olav G. Tveito f. 26/7-1902 Laardal, ug., Gårdsarb. hjemme, Landbruksskoleelev, N., St., losji uten kost, bosted Laardal, her natt til 1/12.


Søve bnr 20.
Tellingskrets 10.
Husliste 66.
24/20. Heggen (Vesthagvegen 18. G.S.)

1. Johannes Nilsen Heggen f. 20/7-1879 H., g., Støberiarbeider, N. St., Hovedpers., Bor her.
2. Valborg Nilsen Heggen f. 27/8-1892 H., g. 14/9-1912, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Anne Nilsen Heggen f. 15/2-1917 H., N., St., Datter, Bor her.


Søve bnr 1.
Tellingskrets 10.
Husliste 68 (ført som husliste 70, som er feil! G.S.).
24/1. Søve Landbruksskole (1920). (2021: Nome videregående skole).

1.
2.
3. Torfinn Skard f. 21/1-1891 Fåberg, Opland, ug., Lærer på Tel. landbruksskule, N., St., Losjerende med full kost, Bor her.
4. Karsten Baardseth f. 21/10-1892 Ringsaker, Hedmark, ug., Lærer på Tel. landbruksskule, N., St., Losjerende med full kost, Bor her.
5. Ole Olsen Høgdejord f. 25/5-1901 Lelleherred, Heddal, ug., Landbruksskoleelev, Far: Gbr., N., St., Losj. med full kost, Bor på Rjukan, Natt til 1/12: Her.
6. Sveinung Svalastoga f. 7/1-1898 Seljord, ug., Landbruksskoleelev, Far: Jordbruker, N., St., Losj. med full kost, Bor på Nøtterøy. Natt til 1/12: Her.
7. Sigvald Sneaas f. 17/2-1898 Langesund, ug., Butikkarbeidende hjemme, Landbruksskoleelev, N., St., Losj. med full kost, Bor i Langesund, Natt til 1/12: Her.
8. Halvor Ginnarsøn Skoe f. 10/8-1902 Lunde i Tel., ug., Landbruksskoleelev, N., St., Losj. med full kost, Bor i Lunde, Natt til 1/12: Her.
9. Jørgen G. Ajer f. 16/7-1901 Lunde, ug., Landbruksskoleelev, N., St., Losj. med full kost, Bor i Lunde, Natt til 1/12: Her.
10. Morgan Benoni Agrø Realfsen f. 28/4-1901 Solum, ug., gaardsarb. hjemme, Landbruksskoleelev, Far: Skibsreder, N., St., Losj. med full kost, Bor i Porsgrund,
11. Isak Karlsen Romnes f. 18/10-1898 H., gaardsarb. hjemme, Landbruksskoleelev, Far: Gbr., N., St., Losj. med full kost, Bor i Romnes i Holla. Natt til 1/12: Her.
12. Jørund Telnes f. 2/3-1901 Seljord, ug., Landbruksskoleelev, Far: Gbr., N., St., Losj. med full kost, Bor i Seljord. Natt til 1/12: Her.
13. Svenung Aasland Lønne f. 7/9-1902 Kiil, Sannidal, ug., gaardsarb. hjemme, Landbruksskoleelev, Far: Gbr., N., St., Losj. med full kost, Bor i Sannidal, Natt til 1/12: Her.
14. Trygve Farsjø f. 22/9-1901 Sannidal, ug., gaardsarb. hjemme, Landbruksskoleelev, Far: Gbr. og handel, N., St., Losj. med full kost, Bor i Sannidal, Natt til 1/12: Her.
15. Jørgen Tyvand f. 15/2-1900 Sannidal, ug., Landbruksskoleelev, Far: Gbr., N., St., Losj. med full kost, Bor i Sannidal. Natt til 1/12: Her.
16. Kjell Gohn Kjellsen f. 18/6-1900 Elseth i Solum, ug., gaardsarb. hjemme, Landbruksskoleelev, Far: Gbr., N., St., Losj. med full kost, Bor i Solum, Natt til 1/12: Her.
17. Jens Gunleikson Grindrud f. 8/7-1901 Lunde i Tel., ug., gaardsarb. hjemme, Landbruksskoleelev, Far: Gbr., N., St., Losj. med full kost, Bor i Lunde, Natt til 1/12: Her.
18. Edvard Pedersen Sølland f. 12/9-1900 Siljan, ug., Landbruksskoleelev, Far: Gbr., N., St., Losj. med full kost, Bor i Siljan. Natt til 1/12: Her.
19. John Haugen jr. 25/6-1894, Hjartdal, ug., gaardsarb. hjemme, Forsørger: Gbr., N., St., Losj. med full kost, Bor i Hjartdal, Natt til 1/12: her.
20. Johan Sigvart Johansen Ax f. 19/4-1893 Solum, ug., Landbruksskoleelev, forhenv. grubearb. for Cappelen, erverv: Formue og stipend, N., St., bosatt Holla, Natt til 1/12: Her.
21. Nils Baksaas f. 9/9-1901 H., ug., gaardsarb. hjemme, Landbruksskoleelev, Far: Gbr., N., St., Losjerende med full kost, Bosatt Solum. Natt til 1/12: Her.
22. Kjetil H. Øverland f. 28/5-1901 Seljord, ug., Gardsarb. hjemme, Forsørger: jordbruksarb., N., St., Losjerende med full kost, Bosatt Seljord, Natt til 1/12: Her.
23. Gjermund Halvorsen Engene f. 4/12-1897 Bø, ug., Arb. hjemme, Forsørger: Gbr., N., St.k., Losj. med full kost, bosatt Bø, Natt til 1/12: Her.
24. Halvor Øia f. 20/11-1899 Sauherad, ug., gaardsarb. hjemme, Landbruksskoleelev, Far: Gbr., N., St., Losj. med full kost, Bor i Sauherad, Natt til 1/12: Her.
25. Ole Trondsen Namløs f. 10/10-1898 H., ug., Gardsarb. hjemme, Landbruksskoleelev, Far: Jordbruker, N., St., Losj. med full kost, Bor i Holla, Natt til 1/12: Her.
26. John T. Bjørtuft f. 17/6-1901 Tinn, ug., gaardsarb. hjemme, Landbruksskoleelev, Far: Gbr., N., St., Losj. med full kost, Bor i Tinn, Natt til 1/12: Her.
27. Halvor G. Gullbekk f. 20/8-1899 Seljord, ug., Gardsarb. hjemme, Landbruksskoleelev, Forsørger: Lærer og gbr., N., St., Losj. med full kost, bosatt Seljord, Natt til 1/12: Her.
28. Einar Kittilsen Skoe f. 14/1-1901 Bø i Tel., ug., gaardsarb. hjemme, Landbruksskoleelev, Far: Gbr., N., St., Losj. med full kost, Bor i Bø, Natt til 1/12: Her.
29. Klas Vefall f. 17/7-1900 Seljord, ug., Gårdsarb. hjemme, Landbruksskoleelev, forsørger: gbr., N., St., Losj. med full kost, bosatt Seljord, her natt til 1/12.
30. Gunnar E. Bjadal f. 29/11-1892 Laardal, ug. jordbruksarb. hjemme, Landbruksskoleelev, Forsørger: Gbr., til Am. 1911 tilbake 1915, Losj. med full kost, Bosted Lårdal, Natt til 1/12: Her.
31. Jørund K. Tveito f. 13/1-1901 Lårdal, ug., Gårdsarb. hjemme, Landbruksskuleelev, N., St., Losj. med full kost, bosted Lårdal, her natt til 1/12.
32. Isak O. Meen f. 16/12-1898 Gjerpen, ug., Gårdsarb. hjemme, Landbruksskuleelev, N., St., Losj. med full kost, bosted Gjerpen, her natt til 1/12.
33. Knut Knutsen f. 11/9-1893 Sannidal, ug., Jordbr. arb. hjemme, Landbruksskoleelev 1 1/2 års kursus, N., St., Losj. med full kost, Bost. Skåtøy. Natt til 1/12: Her.
34. Eilev N. Berge f. 9/4-1901 Berge, Sauherad, ug., Gårdsarb. hjemme, Landbruksskoleelev, N., St., Losj. med full kost, bosted Sauherad, her natt til 1/12.
35. Johannes Johnsen Lovald f. 3/11-1901 Sauherad, ug., Gårdsarb. hjemme, Landbruksskoleelev, N., St., Losj. med full kost, bosted Sauherad, her natt til 1/12.
36. Hans Isaksen Søftestad f. 24/1-1899 Nissedal, ug., fhv. Jord og skogsarb. for forskj., Landbruksskoleelev, 1/2 års kurs, N., St., Losj. med full kost, Bor i Nissedal, Natt til 1/12: Her.
37. Olav Moen f. 29/4-1901 Fyresdal, ug., Jordbr. arb. hjemme, Landbruksskoleelev 1 1/2 års kursus, Far: Gbr., N., St., Losj. med full kost, Bor i Fyresdal, Natt til 1/12: Her.
38. Bjørn Halvorsen Vasshus f. 28/6-1899 Rauland, ug., Gårdsarb. hjemme, Landbruksskoleelev, Far: Gbr., N., St., Losj. med full kost, Bor i Rauland, Natt til 1/12: Her.
39. Olav Larsen Vadder f. 11/5-1902 Mo i Tel., ug., Jordbruksarb. hjemme, Landbruksskoleelev, Far: Gbr., N., St., Losj. med full kost, Bor i Mo, Natt til 1/12: Her.
40. Harald Sylvander Jenssen f. 26/3-1901 Kristiania, ug., Jordbruksarb. hjemme, Landbruksskoleelev, Far: Båtbugger og Gbr., N., Metodist, Losj. med full kost, Bor i Porsgrund, Natt til 1/12: Her.
41. Sverre Fredrik Cudrio Ording f. 10/7-1901 Gjerpen, ug., Jordbruksarb. hjemme, Landbruksskoleelev, Far: Gartner, N., St., Losj. med full kost, Bor i Skien, Natt til 1/12: Her.
42. Ole Gure J. Iversen f. 14/12-1907 Kristiania, ug., Jordbruksarb., Landbruksskoleelev, Forsørger: Formue, N., St., Losj. med full kost, Bor i Skien, Natt til 1/12: Her.
43. Georg Johannes Hansen Bjåland f. 1/7-1900 Solum, ug., Gårdsarb. hjemme, Landbruksskoleelev, Far: Jordbruksarb., N., St., Losj., med full kost, Bor i Solum, Natt til 1/12: Her.
44. John J. Stokken f. 23/1-1900 Lunde i Tel., ug., Gårdsarb. hjemme, Landbruksskoleelev, Far: Jordbr., N., St., Losj. med full kost, Bor i Lunde, Natt til 1/12: Her.
45. Hans Sveinungsen Hegna f. 7/1-1901 Lunde i Tel., ug., Arbeider hjemme, Landbruksskoleelev, Far: Jordbr., N., St., Losj. med full kost, Bor i Lunde, Natt til 1/12: Her.
46. Øivind Rein Christiansen f. 12/8-1901 Gjerpen, faderen: Godsforvalter, ug., Gårdsarb. hjemme, Landbruksskoleelev, N., St., Losj. med full kost, bosted Gjerpen, her natt til 1/12.
47. Bjørn Seltveit f. 24/9-1901 Rauland, ug., Gårdsarb. hjemme, Landbruksskoleelev, Far: Gbr., N., St., Losj. med full kost, Bor: Rauland, her natt til 1/12.
48. Paulus Leonard Elseth f. 14/11-1901 Solum, ug., Gårdsarb. hjemme, Landbruksskoleelev, Far: Rentenist, huseier, N., St., Losj. med full kost, Bor: Gjerpen. Natt til 1/12: Her.
49. Amund Aas f. 27/8-1898 Eidanger, ug., Gårdsarb. hjemme, Landbruksskoleelev, N., St., Losj. med full kost, Bor: Eidanger, Natt til 1/12: Her.
50. Thomas Thomasen Tønstøl f. 6/6-1900 Skåtøy, ug., Gårdsarb. hjemme, Landbruksskoleelev, N., St., Losj. med full kost, Bor: Skåtøy, Natt til 1/12: Her.
51. Tomas Tomassen Nås f. 1/7-1899 Drangedal, ug., Gårdsarb. hjemme, Landbruksskoleelev, N., St., Losj. med full kost, Bor: Drangedal, Natt til 1/12: Her.
52. Holje Bjørnsen Holta f. 11/8-1901 Sauherad, ug., Gårdsarb. hjemme, Landbruksskoleelev, N., St., Losj. med full kost, Bor: Sauherad, Natt til 1/12: Her.
53. Olav Fjalestad f. 5/7-1900 Høland (far: Lærer), ug., Gårdsarb. hjemme, Landbruksskoleelev, N., St., Losj. med full kost, Bor Bamble, Natt til 1/12: Her.
54. Johannes Svensson f. 19/7-1901 Eidanger, ug., Kontorarb. hjemme, Far: Brukseier, Landbruksskoleelev, N., St., Losj. med full kost, Bor Eidanger, Natt til 1/12: Her.
55. Henrik Jørgensen f. 12/9-1898 Kjøbenhavn, Danmark, ug., far: Verksmester, Landbruksskoleelev, N., St., Losj. med full kost, bosted Rjukan, her natt til 1/12.
56. Sigvald Nilsen f. 7/4-1899 Seljord, ug., Gårdsarb. hjemme, Landbruksskoleelev, N., St., Losj. med full kost, bosted Seljord, her natt til 1/12.
57. Hilmar Olsen f. 11/9-1897 Fossum, Gjerpen, ug., Gårdsarb. hjemme, Landbruksskoleelev, N., St., Losj. med full kost, bosted Gjerpen, her natt til 1/12.

64. Ragvald Kristoffersen f. 28/5-1903 H., ug., Ferøkter for Tel. Landbruksskole, N., St., Tjener, bor her.
65. Bjarne Haugen f. 15/2-1902 Kviteseid, ug., Ferøkter for Tel. Landbruksskole, N., St., Tjener, bor her.
66. Johannes Larsen f. 11/9-1853 Vestby, Akershus, ug., til Am. 1909, tilb. 1911, Griserøkt for Tel. Landbruksskole, N., St., Tjener, bor her.

67. Jens Hundseid f. 6/5-1883 Vikedal, Rogaland, g., Landbruksskolebestyrer for Tel. Landbruksskole, Biinnt.: Eget gaardsbruk Ekenes i Ytre Sandsvær, N., St., Hovedp., Bor her.
68. Martha Hundseid f. 11/4-1888 Ytre Sandsvær, Buskerud, g. 29/9-1912, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
69. Viggo Hundseid f. 8/9-1914 Ytre Sandsvær, N., St., Sønn. Bor her.
70. Gerd Hundseid f. 11/5-1920 H., N., St., Datter, Bor her.

71. Olav Mæland f. 24/9-1883 Lunde i Tel., g., Lærer ved Tel. landbruksskole, N., St., Hovedp., Bor her.
72. Johanna Mæland f. 27/9-1884 N. Audnedal, Vest Agder, g. 18/6-1914, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
73. Knut Luis Mæland f. 10/8-1915 H., N., St., Sønn. Bor her.
74. Rakel Mæland f. 25/12-1916 H., N., St., Datter, Bor her.
75. Gunnar Mæland f. 28/1-1920 H., N., St., Sønn. Bor her.
76. Kristine Eriksen f. 21/8-1906 H., ug., Tjenestepike, N., St., Tjener, Bor her.

77. Tollef Søve f. 23/10-1881 H., ug., Staldmester for Tel. Landbruksskole, N., Lutherske Frimenighet, Hovedperson, Bor her.
78. Kirsti Tollefsen Fæhn f. 24/11-1843 H., ug., Husholderske for Tollef Søve, N., Lutherske Frimenighet, Tjener, Bor her.
79. Hans Gustav Søve f. 30/4-1886 H., ug., Grubearbeider, N., Lutherske Frimenighet, Sønn, Bor her.
80. Jens Johan Søve f. 15/1-1893 H., ug., Gruvearbeider, N., Lutherske Frimenighet, Sønn, Bor her.
81. Ola Præsthagen f. 5/9-1872 Tolga, Hedmark, ug., Fjøsmester for Telemark Landbruksskole, N., St., Losj. med delv. kost, Bor her.


Søve bnr 3.
Tellingskrets 10.
Husliste 80.
24/3. Borgen.

1. Halvor Borgen f. 8/3-1870 Skafsaa, Mo i Tel., g., Grubearbeider, Biinnt: Gbr. selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Karen Borgen f. 11/9-1878 H., g. 22/12-1900, 6 barn, 6 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Peder Borgen f. 21/6-1901 H., ug., Elev ved Søve jordsbruksskule, N., St., Sønn. Bor her.
4. Borghild Borgen f. 21/10-1907 H., ug., Husarb. hjemme, middelskoleelev, N., St., Datter, Bor her.
5. Einar Borgen f. 1/3-1919 H., N., St., Sønn. Bor her.
6. Halvor Olsen Holtskog f. 10/9-1902 Løveid, Solum, Far: Slusevogter, ug., Kjørekarl for forskjellige, Elev ved Telemark jordbruksskole., N., St., Losj. uten kost, Bor: Løveid, Natt til 1/12. Her


Søve bnr 7.
Tellingskrets 10.
Husliste 81.
24/7. Nordheim.

1. Sten Borgen f. 5/5-1879 H., ug., Grubearbeider, Biinnt: Gbr. selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2.
3. Anne Sofie Borgen f. 20/2-1872 H., ug., Husholderske, N., St., Tjener, Bor her.
4.
5. Tollef Stensen Baksaas f. 11/1-1901 Lunde i Tel, ug., Gårdsarb. hjemme, Elev ved Tel. Jordbruksskule, N., dissenter, Losjerende uten kost, Bor: Baksaas, Natt til 1/12: Her.
6. Viggo Fagerberg f. 25/2-1900 Odden, Ulefos, ug., snedkerarb. hjemme, Elev av Tel. jordbruksskole, Far: Snekkerm. selvst., N., St., Losj. uten kost, Bor: Odden, Natt til 1/12: Her.
7. Henning Frank f. 26/11-1900 Ø. Melum, Gårdsarb. hjemme, Elev av Tel. jordbruksskole, N., St., Losj. uten kost, bosted Steinhaug i Solum, Natt til 1/12: Her.


Søve bnr 6.
Tellingskrets 10.
Husliste 82.
24/6. Torsberg.

1. Karl Hjalmar Krogh f. 27/3-1890 Skien, g., Grubearbeider, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Hilda Kristine Krogh f. 11/5-1894 H., g. 16/4-1916, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Gjertrud Krogh f. 27/1-1916 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Karen Louise Krogh f. 31/10-1917 H., N., St., Datter, Bor her.

5. Andreas Berge f. 25/3-1897 Mo i Tel., g., Grubearbeider, N., St., Hovedperson, Bor her.
6. Asborg Berge f. 10/8-1898 H., g. 1/1-1916, 2 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
7. Margot Berge f. 15/6-1918 H., N., St., Datter, Bor her.


Søve bnr 5.
Tellingskrets 10.
Husliste 83.
24/5. Granheim. (Torsbergv. 67. G.S.)

1.
2. Arthur Emil Nilsen (Arthur Emil Granheim) f. 25/5-1905 H., ug., Grubearbeider, N., St., Sønn. Bor her.


Søve bnr 4.
Tellingskrets 10.
Husliste 84.
24/4. (Torsnes. G.S.)

1. Tollef Tollefsen Torsnes f. 16/5-1858 H., Gbr. selv., Biinnt.: Snekker for forskjellige, N., Dissenter, Hovedperson, Bor her.


N. Fen
Gnr 25. Tidligere kalt Fen nedre.


N. Fen bnr 2.
Tellingskrets 10.
Husliste 5.
25/2. Fæhn.

1. Petter Andersen f. 1/4-1886 H., g., Skogsarbeider for forskjellige, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Maren Andersen f. 2/10-1872 H., g. 27/2-1893, 6 barn, 3 lever, Husmor, Vesent. nedsatt arbeidsevne pga sykelighet, N., St., Hustru, Bor her.


N. Fen bnr 4.
Tellingskrets 10.
Husliste 9.
25/4. Fæhn.

1. Ole Skaalaas f. 28/10-1854 Setersdalen, Vest Agder, g., Grubearbeider, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Juri Skaalaas f. 30/8-1857 Fyrisdal, g. 18/2-1889, 5 barn, 5 lever, N., St., Hustru, Bor her.
3. Thone Skaalaas f. 18/9-1897 Mo i Tel., ug., Åndssvak fra 1-årsalderen, N., St., Datter, Bor her.
4. ("Targeir") Tarjai Skaalaas f. 13/6-1899 Mo, ug., Grubearbeider, N., St., Sønn, Bor her.


N. Fen bnr 7.
Tellingskrets 9
Husliste 31.
25/7. Øvervaldsåsen.

1. Kittil Kittilsen Elvesæter f. 26/10-1862 Kongsberg, g., Grubearbeider, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Grete Olava Elvesæter f. 8/7-1866 Kongsberg, g. 13/4-1884, 12 barn, 9 lever, Husmor, N., St., Hustru, bor her.
3.
4. Sigmund Elvesæter f. 13/1-1903 H., ug., Åndssvak medfødt, Holla kommune, N., St., Sønn, Bor her.
5. Eva Synøve Elvesæter f. 31/1-1920 Laardal i Tel., N., St., Barnebarn, Bor her.

1. Knut Gustav Halvorsen Doverdock f. 11/1-1887 Mo i Tel., g., Grubearb., N., St., Hovedperson, bor her.
2. Mari Halvorsen f. 15/5-1885 Vinje, g. 10/9-1916, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., hustru, Bor her.
3. Astrid Knutsen f. 16/10-1914 Vinje, N., St., Datter, Bor her.
4. Karl Henry Knutsen f. 15/6-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Olaf Knutsen f. 17/2-1920 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Gunhild Johnsen f. 17/12-1853 Mo i Tel., Enke, Lidt fattighjelp fra Seljord, N., St., Mor, Bor her.


N. Fen bnr 4.
Tellingskrets 9.
Husliste 32.
25/4. Fen.

1. Nils Kristoffersen Kise f. 24/2-1894 Lunde i Tel., g., Landhandler, selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anne Kise f. 7/10-1893 H., g. 15/2-1914, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Sigrid Nilsen Kise f. 29/5-1914 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Kristoffer Nilsen Kise f. 2/6-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Konstanse Nilsen Kise f. 6/4-1918 H., N., St., Datter, Bor her.


N. Fen bnr 9.
Tellingskrets 9.
Husliste 33.
25/9. Breidablik.

1. John Olsen Fen f. 15/11-1887 H., g., Driver Bakeri, selvst., Biinnt.: Postaapner, Til Am. 1907, tilb. 1911, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Johanne Andrea Fen f. 11/9-1881 Mo i Tel., g. 16/9-1911, 2 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Olav Johnsen Fen f. 28/8-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Torleif Augen Tarkelsen Dalen f. 9/11-1901 H., ug., Tjenestegut, Kjører brød for John O. Fehn bakeri, N., St., Losj. med full kost, Bor her.
5.
6. Turi Tarjesd. Aslestad f. 8/11-1870 Fyresdal, ug., Husbestyrinde, N., St., Tjener, Bor her.
7. Georg Fredriksen Vridt f. 14/12-1899 Fyresdale, ug., Bakersvend hos John Olsen Fen, N., St., Hovedperson, Bor her.


N. Fen bnr 7.
Tellingskrets 9.
Husliste 34.
25/7. Solvang.

1. Peder Bertinius Bocklund f. 21/8-1882 Froland, Aust Agder, g., Landhandler, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Aaste Bocklund f. 16/6-1876 H., g. 2/10-1910, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Marry Konstanse Bocklund f. 24/5-1912 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Karen Bocklund f. 8/5-1913 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Karl Pedersen Bocklund f. 12/9-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.


N. Fen bnr 2.
Tellingskrets 9.
Husliste 35.
25/2. Fen.

1. Kristian Karlsen Bocklund f. 31/8-1889 Mo i Tel., g., Grubearb., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Bertha Bocklund f. 26/7-1891 Kongsberg, g. 12/4-1911, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Dagmar Katrine Bocklund f. 14/7-1911 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Kristian Bocklund f. 15/4-1915 H., N., St., Sønn, Bor her.


N. Fen bnr 3.
Tellingskrets 9.
Husliste 36.
25/3. Fen.

1. Eivind Straume f. 28/1-1881 Kviteseid, g., Lærer i folkeskolen for Holla kom., Biinnt: Kirkesanger, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Brita Straume f. 8/10-1880 Indre Holmedal, Sogn & Fj., g. 31/7-1909, 3 barn, 3 lever, Lærerinde i folkeskolen for Holla kom., Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Sigmund Straume f. 12/11-1910 Drangedal, N., St., Sønn, Bor her.
4. Astrid Straume f. 28/11-1911 Drangedal, N., St., Datter, Bor her.
5. Gisle Straume f. 26/8-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.


N. Fen bnr 1.
Tellingskrets 9.
Husliste 37.
25/1. Fen.

1. Bernhard Karenius Larsen f. 22/10-1888 H., g., Grubearb., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Astrid Marie Larsen f. 31/12-1894 Solum, g. 25/6-1916, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Gudmund Leo Larsen f. 7/11-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Maren Gudrun Larsen f. 6/1-1920 H., N., St., Datter, Bor her.


N. Fen bnr 6.
Tellingskrets 9.
Husliste 38.
25/6. Øvervaldsåsen.

1. Gustav Klaus Klausen Gruben f. 23/4-1877 H., g., Grubearbeider, leier Småbruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Bertha Maria Gruben f. 10/6-1892 Brunlanes, Vestfold, g. 1/5-1915, 3 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Sverre Gustav Gruben f. 6/10-1905 H., ug., Grubearb., N., St., Sønn, Bor her.
5. Olaf Emil Gruben f. 11/9-1908 H., Forsørger: Grubearb., N., St., Sønn, Bor her.
6. Paul Konrad Gruben f. 1/2-1918 H., N., St., Sønn, Bor her. (Rettet fødselsdato. G.S.)
7. Kristian Henry Gruben f. 26/11-1920 H., N., St., Sønn, Bor her. (Ført inn navn på "udøpt barn". G.S.)


N. Fen bnr 7.
Tellingskrets 9.
Husliste 39.
25/7. Øvervaldsåsen.

1. Ole Hansen Teigen f. 24/7-1864 Sandsvær, Buskerud, g. Grubestiger N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anne Marie Teigen f. 12/4-1864 Øvre Eiker, Buskerud, g. 29/12-1888, 3 barn, 2 lever, Syk fra 50 årsalderen, Helt arbeidsudyktig, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


N. Fen bnr 7.
Tellingskrets 9.
Husliste 40.
25/7. Øvervaldsåsen.

1. Hans Hansen Framnes f. 20/11-1888 H., g., Grubearb., Biinnt: Leier Småbruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Marie Framnes f. 9/4-1888 H., g. 4/8-1912, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Agnes Konstanse Framnes f. 17/11-1912 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Klara Framnes f. 21/3-1917 H., N., St., Datter, Bor her.


N. Fen bnr 4.
Tellingskrets 9
Husliste 43.
25/4. Fen.

1. Lars Halvorsen Fen f. 1/3-1884 Lunde, g., Gbr., forpakter, Biintekt: Skogskjøring for S.D. Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. (g. i Drangedal 18/8-1907 m. Klara Erika Hansen fra Drangedal f. 1884. G.S.)
3. Hjalmar Konrad Larsen Fen f. 2/12-1907 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Randi Lovise Larsen Fen f. 2/4-1912 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Leif-Kaare Larsen Fen f. 25/10-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Karl Rikard Larsen Fen f. 22/7-1913 Solum., N., St., Sønn, Bor her.
7. Jørgen Larsen Fen f. 20/8-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.
8. Halvor Larsen Fen f. 16/4-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.
9. Lilli Ingerd Larsen Fen f. 16/9-1920 H., N., St., Datter, Bor her.
11. Lars Andersen Hollasæter f. 24/5-1906 H., ug., Gardsarbeide, N., St., Pleiesønn, Bor her.


N. Fen bnr 12.
Tellingskrets 9
Husliste 44.
25/12. Rinde.

1. Karl Edvin Larsen Rinde f. 15/6-1886 Mo i Tel., g., Gbr. Selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. (Anne Hansine Olsdatter. G.S.)
3. Edle Marie Larsen Rinde f. 7/2-1906 Lunde i Tel., ug., Husarb. hjemme, N., St., Datter, Bor her.
4. Olaf Johan Larsen Rinde f. 8/4-1908 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Fritjof Larsen Rinde f. 12/12-1911 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Bjarne Larsen Rinde f. 4/1-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.

7. Ole Sigurdsen f. 6/2-1850 H., g., Skomaker, selvst.,eget verksted, N., St., Bor her.
8. Marthe Skaardal Sigurdsen f. 6/1-1848 H., g. mai? 1873, 5 barn, 3 lever, , Blind fra 70-årsalder, svigermor, N., St., Hustru, Bor her.


N. Fen bnr 1.
Tellingskrets 9
Husliste 48.
25/1. Fen.

1. Gunnar Hansen Fen f. 6/9-1891 H., ug., Gbr. selv., leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.
2.
3.
4.

5. Andreas Kristensen Popperud f. 3/10-1869 Kongsberg, g., Grubearb., N., St., Hovedperson, Bor her.
6. Anne Marie Popperud f. 10/4-1879 H., g. 21/8-1905, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, bor her.
7. Sara Andreassen Popperud f. 27/5-1906 H., ug., N., St., Datter, Bor her.


N. Fen bnr 7.
Tellingskrets 9
Husliste 49.
25/7. Øvervaldsåsen.

1. Kristian Olsen f. 20/8-1886 Skien, g., Brødbaker for Aasmund Aasmundsen på Ulefos, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anne Olsen f. 7/4-1891 H., g. 12/12-1913, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., Lutherske frimenighet, Hustru, bor her.
3. Olaf Kristiansen f. 18/1-1914 Sauherad, N., St., Sønn, Bor her.
4. Ida Kristiansen f. 11/12-1916 H., N., St., Datter, Bor her.

5. Kristian Johansen f. 6/12-1854 Løiten, Hedmark, Enkem., Gruvearbeider, N., St., Hovedperson, Bor her.


N. Fen bnr 7.
Tellingskrets 9.
Husliste 50.
25/7. Øvervaldsåsen.

7. Ellef Sveinungsen Verpe f. 7/4-1861 Lunde i Tel., g., Grubearb., Biinnt.: Gbr., selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
8. Anne Marie Sveinungsen Verpe f. 5/1-1862 H., g. 13/1-1894, 3 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
9. Aaste Marie Ellefsen f. 28/6-1902 H., ug., Ungdomsskole i Kviteseid, N., St., Datter, Bor her.

10. Iver Olsen Lundelien f. 10/12-1882 Eidanger, ug., Grubearb., N., St., Hovedperson, Bor her.
11. Isak Johansen Neft f. 29/1-1856 Sverige, Enkem., Grubearb., N., St., Hovedperson, Bor her.


N. Fen bnr 10.
Tellingskrets 9
Husliste 52.
25/10. Folkvang.

1. Jørgen Pedersen Namløs f. 30/10-1885 H., g., Bestyrer av ass. Landhandel, Holla Handelsforening, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Martha Anette Namløs f. 5/5-1888 H., g. 24/6-1911, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, bor her.
3. Magnhild Namløs f. 26/7-1912 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Per Kaare Namløs f. 24/1-1914 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Aslaug Namløs f. 15/7-1916 H., N., St., Datter, Bor her.


S. Fen
Gnr 26. Tidligere kalt Fen øvre.


Fen S. bnr 1.
Tellingskrets 9.
Husliste 18.
26/1. Fen.

1. Anders Kristensen Fen f. 31/12-1870 H., g., Gbr. selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. (g. Skien byfogd 23/9-1897 m. Gunhild Maria Halvorsen Fæhn f. 1880. G.S.)
3. Kristen Andersen Fen f. 24/9-1899 H., Gårdsarb hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
4. Thor Andersen Fen f. 7/4-1902 Holla, ug., Gårdsarb hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
5.
6. Ingeborg Kristine Andersen Fen f. 2/7-1906 H., N., St., Datter, Bor her.
7. Agnes Kirstine Andersen Fen f. 10/2-1908 H., N., St., Datter, Bor her.
8. Maren Esther Andersen Fen f. 8/4-1912 H., N., St., Datter, Bor her.
9. Ragnhild Andersen Fen f. 8/4-1917 H., N., St., Datter, Bor her.
10. Sigrid Marie Andersen Fen f. 27/10-1920 H., N., St., Datter, Bor her.


Fen S. bnr 13.
Tellingskrets 9.
Husliste 41.
26/13. Fen.

1. Arthur Jensen f. 7/12-1893 Bamble, g., Driver eget bakeri, leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Gunhild Jensen f. 25/1-1888 Bø i Tel., g. 14/7-1917, 1 barn, 1 lever, Biinnt: Manufakturforretning, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Harald Gon Jensen f. 19/7-1918 Kyrkjebø, Høyanger Sogn og Fj., N., St., Sønn, Bor her.
4. Ingeborg Gunnulfsdatter Bakkene f. 11/3-1903 Bø i Tel., ug., Tjenestepike, husarbeide, N., St., Tjener, Bor her.


Fen S. bnr 3.
Tellingskrets 9.
Husliste 47.
26/3. Langkaas.

1. Karl Gunerius Knutsen f. 12/7-1893 Barbu, Aust Agder, g., Arbeidskjøring for Telemark Landbruksskole, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Ingeborg Knutsen f. 1/10-1894 H., g. 5/10-1918, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Alf Gerhard Karlsen f. 29/4-1919 Porsgrund, N., St., Sønn, Bor her.


Fen S. bnr 10.
Tellingskrets 9.
Husliste 51.
26/10. Skippervold.

1. Martin Hansen Teigen f. 10/8-1883 Sandsvær, Buskerud, Vaskeriformand ved jerngruben, leier småbruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Hanna Teigen f. 22/1-1884 H., g. 17/9-1910, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Fen S. bnr 5 og Vipeto øvre bnr 5.
Tellingskrets 10.
Husliste 2.
26/5 og 21/5. Fæhn.

1. Ole Theodor Olsen Fæhn f. 27/10-1872 H., g., Lensmand for Holla komm., amtet og staten, Bierhv: Jordbruk selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Kirsten Olea Fæhn f. 29/6-1871 H., g. 4/11-1893, 5 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. John Trygve Fæhn f. 19/8-1894 H., ug., Stud. jur., delvis lensmandsbetjent hos min far, N., St., Sønn, Bor her.
4.
5.
6. Kaspara Johansen f. 19/7-1904 H., ug., Innepike og fjøspike for lensmand Fæhn, N., St., Tjener, Bor her.


Fen S. bnr 12.
Tellingskrets 10.
Husliste 3.
26/12. Fæhn.

1. Tollef Olsen Fæhn f. 3/4-1878 H., g., Gbr., selv., Biint. Tømmeropkjøper for brugseier Aall, Ulefos, N., St., Sønn, Bor her.
2. (g. i H. 10/1-1901 m. Anne Pedersdatter Tufte f. 21/2-1876. G.S.)
3. Olga Petra Fæhn f. 29/1-1902 H., ug., Husarbeide hjemme, gaar paa middelskole, vanfør fra 1-årsalderen, N., St., Datter, Bor her.
4. Anni Fæhn f. 24/1-1906 H., ug., Hjemmearb. i huset, N., St., Datter, bor her.
5. John Fæhn f. 26/5-1910 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. John Tollefsen f. 22/10-1843 H., ug., fhv. Gbr., Rentenist, N., St., onkel til hovedperson, Bor her.


Fen S. bnr 9.
Tellingskrets 10.
Husliste 4.
26/9. Bjørndalen.

1. Anders Olsen (Anders Sørensen) f. 6/11-1864 Solum, g., Gbr. selv., Bierhv.: Tømmerkjøring med egen hest, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. (g. i Holla 10/12-1886 m. Anlaug Olsdatter Øverland/ Rogholt fra Sauherad f. 24/8-1862. G.S.)
3.
4. Tomas Andersen f. 13/12-1903 H., ug., Grubearbeider, N., St., Sønn, Bor her.
5. Kato Andersen f. 11/5-1909 H. N., St., Sønn, Bor her.

6. Severin Bertinius Andersen f. 2/8-1888 H., g., Grubearbeider, N., St., Hovedperson, Bor her.
7. Ingeborg Karoline Andersen f. 6/1-1895 H., g. 3/3-1918, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
8. Ingeborg Johansen f. 31/3-1916 H., Forsørger: Veiarb. Telemark fylke, Datter, Bor her.
9. Anni Mathilde Andersen f. 2/8-1918 H., N., St., Datter, bor her.
10. Astrid Pauline Andersen f. 18/3-1920 H., St., Datter, bor her.


Fen S. bnr 14.
Tellingskrets 10.
Husliste 6.
26/14. Bjørndalen.

1. Martin Larsen f. 21/9-1887 Solør, Hedmark, g., Grubearbeider, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Hilda Larsen f. 11/12-1883 H., g. 1912, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Lovna Johanne f. 23/4-1913 H., N., St., Datter, Bor her.


Fen S. bnr 13.
Tellingskrets 10.
Husliste 7.
26/13. Fæhn.

1. Gunnar Kaarstein f. 19/10-1885 Flaabygd i Lunde, g., Snekker og tømmerm. selvst., Halvor Nilsen samt forskj. gårdbr., Biint. Eier Småbruk, N., St., Hovedp., Bor her. Natt til 1/12: Kaste i Holla.
2. Margit Kaarstein f. 5/12-1890 Seljord, g. 13/3-1911, 1 barn, 1 lever, N., St., Hustru, Bor her.
3. Halvor Kaarstein f. 26/4-1912 Rjukan, ug., N., St., Sønn, Bor her.


Fen S. bnr 2.
Tellingskrets 10.
Husliste 8.
26/2. Fæhn.

1. Kristian Torgersrud f. 6/1-1874 Melum, Solum, g., Grubearbeider, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Karen Torgersrud f. 12/10-1868 Treungen, Nissedal, g. 4/11-1920, 0 barn, N., St., Hustru, Bor her.
3. Karl Torgersrud f. 30/12-1901 H., ug., Grubearbeider, N., St., Sønn, Bor her.
4. Andreas Torgersrud f. 23/7-1905 H., N., St., Sønn, Bor her.


Fen S. bnr 18.
Tellingskrets 10.
Husliste 18.
26/15. Løvli.

1. Albert Syvertsen f. 11/1-1887 Mo i Tel., g., Grubearbeider, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Kari Syvertsen f. 22/9-1886 Flaabygd, Lunde, g. 25/10-1912, 3 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Trygve Syvertsen f. 17/10-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Sivert Olav Syvertsen f. 2/10-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.


Fen S. bnr 1.
Tellingskrets 10.
Husliste 69.
26/1. Ødegården.

1. Søren Hansen f. 11/10-1863 Holmedal, Sogn og Fj., Enkem., Grubearbeider, N., St., Hovedperson, Bor her.

2. Hans Torsberg f. 27/10-1894 H., g., Grubearbeider, N., St., Hovedperson, Bor her.
3. Ida Torsberg f. 9/10-1891 H., g. 28/12-1918 (rettet. G.S.), 1 barn, 0 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Fen S. bnr 2.
Tellingskrets 10.
Husliste 70.
26/2. Roligheten.

1. Kristen Torsberg f. 9/9-1865 H., g., Grubearbeider, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Kirsten Torsberg f. 3/4-1869 H., g. 16/9-1902 (antall barn ikke nevnt), Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Karl Torsberg f. 18/6-1904 H., ug., Grubearbeider, N., St., Sønn, Bor her.
5. Peder Torsberg f. 1/9-1905 H., Middelskoleelev, N., St., Sønn, Bor her.
6. Morten Torsberg f. 12/4-1906 H., N., St., Sønn, Bor her.


Fen S. bnr 1.
Tellingskrets 10.
Husliste 71.
26/1. Ødegården.

1. Alfred Boklund f. 11/3-1895 Mo i Tel., g., Grubearbeider, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Nora Boklund f. 25/5-1896 H., g. 15/2-1919, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Konrad Boklund f. 23/9-1920 Skien, N., St., Sønn, Bor her.


Fen S. bnr 1.
Tellingskrets 10.
Husliste 72.
26/1. Ødegården.

1. Tore Syvertsen f. 19/9-1851 Lesje (Lesja) Opland, g., Grubearbeider, N., St., Hovedperson, Bor her.
2.
3. Teodor Syvertsen f. 9/8-1895, Mo i Tel., ug., Grubearbeider, N., St., Sønn, Bor her.
4. Alfred Syvertsen f. 13/10-1899 Mo i Tel., ug.,  Grubearbeider, N., St., Sønn, Bor her.


Fen S. bnr 6 og 7.
Tellingskrets 10.
Husliste 73.
26/6,7. Ødegården.

1. Olaves Ødegaarden f. 5/3-1880 H., ug., Kjørekar med egen hest for forskjellige, Biinnt: Jordbruk selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2.
3. Olaf Ødegaarden f. 3/4-1894 H., g., Kjørekar for sin bror Olaves med egen hest, N., St., Hovedperson, Bor her.
4. Anna Ødegaarden f. 15/2-1894 Mo i Tel., g. 1/9-1919, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
5. Leif Kaare Ødegaarden f. 5/9-1920 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Nilian Ødegaarden f. 17/7-1915 H., N., St., Pleiesønn, Bor her.
7. Asta Ødegaarden f. 21/8-1913 H., N., St., Pleiedatter, Bor her.

8. Johan Ødegaarden f. 24/7-1891 H., g., Grubearbeider, N., St., Hovedperson, Bor her.
9. Anna Ødegaarden f. 20/5-1893 Solum, g. 22/12-1914, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
10. Hildegar Ødegaarden f. 18/11-1914 H., N., St., Datter, Bor her. Natt til 1/12: Solum.
11. Maren Gerd Ødegaarden f. 14/2-1917 H., N., St., Datter, Bor her.


Fen S. bnr 1
Tellingskrets 10.
Husliste 74.
26/1. Ødegården.

1. Herman Ødegaarden f. 12/6-1877 H., g., Grubearbeider, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Karen Ødegaarden f. 1/1-1882 Flaabygd i Lunde, g. 3/3-1901, 2 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Fen S. bnr 1
Tellingskrets 10.
Husliste 75.
26/1. Roligheten.

1. Andreas Roligheten f. 24/10-1854 Tørdal, Drangedal, g., Grubearbeider, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Gunhild Roligheten f. 6/8-1856 Lunde i Tel., g. 19/12-1874, 7 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
4. Tordis Alvilde Roligheten f. 10/1-1920 H., N., St., Sønnedatter, Bor her.


Fen S. bnr 8.
Tellingskrets 10.
Husliste 76.
26/8. Roligheten.

1. Torkel Dalen f. 6/8-1874 Skafsaa, Mo i Tel., g., Grubearbeider, Biinnt: Jordbruk selv., varekjøring, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anne Dalen f. 8/7-1875 H., g. 7/7-1901, 8 barn, 8 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Alette Dalen f. 9/12-1902 H., ug., Elev av Holla priv. middelskole, N., St., Datter, Bor her.
4. Otilie Dalen f. 20/11-1904 H., Husarb. hjemme, Elev av Holla priv. middelskole, N., St., Datter, Bor her.
5. Lorentz Dalen f. 13/3-1907 H., Kjørekar for far, N., St., Sønn, Bor her.
6. Ruth Dalen f. 26/7-1909 H., N., St., Datter, Bor her.
7. Edle Dalen f. 15/11-1911 H., N., St., Datter, Bor her.
8. Olaf Trygve Dalen f. 5/7-1914 H., N., St., Sønn, Bor her.
9. Rangvald Dalen f. 12/7-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.
10.

11. (Sigvart) Andreas Melteig f. 22/2-1892 H., g., Gbr., selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
12. Signe Melteig f. 1/1-1890 Skafsaa, Mo i Tel., g. 14/10-1916, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
13. Ingeborg Melteig f. 30/6-1917 H., N., St., Datter, Bor her.
14. Tårån Melteig f. 5/12-1918 H., N., St., Datter, Bor her.


Fen S. bnr 2.
Tellingskrets 10.
Husliste 77.
26/2. Roligheten.

1. Martinius Arvesen f. 8/7-1869 H., g., Grubearbeider, N., St., Hovedp., Bor her.
2. (g. i Holla 30/5-1898 m. Bertine Marie Torsd. Verket f. ca. 1870. G.S.)
3.
4. Birger Arvesen f. 22/9-1903 H., ug., Grubearbeider, N., St., Sønn, Bor her.
5. Asbjørn Arvesen f. 3/8-1907 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Lilly Arvesen f. 4/2-1910 H., N., St., Datter, Bor her.


Fen S. bnr 4.
Tellingskrets 10.
Husliste 78.
26/4. Roligheten.

1. Halvor A. Roligheten f. 7/3-1862 H., g., Grubearbeider, Gbr. selv., N., St., Hovedp., Bor her.
2. Anne Marie Roligheten f. 20/8-1860 H., g. 27/12-1879. 9 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Hans Roligheten f. 4/6-1889 H., ug., Grubearbeider, N., St., Sønn, Bor her.
4.
5. Agnes Anundsen f. 27/1-1910 H., N., St., Pleiedatter, Bor her.


Fen S. bnr 8.
Tellingskrets 10.
Husliste 79.
26/8. Roligheten.

1.
2. Hjalmar Gunerius Johansen f. 28/9-1900 Aamdalsverk, Mo i Tel., ug., Grubearbeider, N., St., Sønn, Bor her.
3. Konstanse Borgen f. 8/10-1906 H., Forsørger: Vaskekone, N., St., Datter, Bor her.
4. Aagot Haugvasmo f. 25/6-1915 H., Forsørges av Barnerente fra Riksforsikringen og vaskekone, N., St., Datter, Bor her. 


Namløs N
Gnr 27.


Namløs N. bnr 3.
Tellingskrets 9.
Husliste 3.
27/3. Namløs.

1. Georg Olsen Berge f. 5/1-1893 Mo i Tel., g., Grubearb. for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Aagot Charlotte Berge f. 9/11-1895 H., g. 29/12-1915, 4 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Odd Alfinn Berge f. 18/2-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Bergliot Alfrida Berge f. 5/2-1920 H., N., St., Datter, Bor her.

6. Karl Henry Bolstad f. 25/9-1893 Mo i Tel. Enkem., Grubearb., N., St., Losj. med full kost, Bor her.
7.
8. Fritjof Johan Bolstad f. 30/7-1911 H., forsørges av mor, som driver forskj. husarbeide for andre, N., St., Sønn, Bor her.
9. Andreas Karlsen Bolstad f. 14/12-1918 H., N., St., Sønnesønn, Bor her.


Namløs N. bnr 1.
Tellingskrets 9.
Husliste 19.
27/1. Lillejordet.

1. Rollef Kristensen Lillejordet f. 20/2-1865 H., Enkem., Gbr. selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Kirsti Andersen f. 30/6-1884 Sauherad, g. 24/10-1908, 1 barn, 1 lever, Husbestyrinde, N., Luth. frimenighet, Tjener, Bor her.
3. Johan Andersen f. 16/3-1909 Aker, ug., N., Lutherske frimenighet, (hennes) Sønn, Bor her.
4. Peder Asbjørn Andersen Skippervold f. 6/1-1906 H., ug., Gårdsarbeide, N., St., Tjener, Bor her.


Namløs N. bnr 4.
Tellingskrets 9.
Husliste 28.
27/4. Kaasa.

1. Klaus Oskar Sahlberg f. 30/7-1865 Sverige, g., Omreisende Uldvarehandler, eget småbrug, S., St., Hovedperson, Bor her. Natt til 1/12: Notodden.
2. Maren Karoline Sahlberg f. 1/6-1869 H., g. 22/6-1889, 8 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Johan Vilhelm Sahlberg f. 14/1-1899 H., ug., Grubearbeider, N., St., Sønn, Bor her.
5. Martha Kristine Sahlberg f. 17/3-1907 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Konstanse Sahlberg f. 21/3-1909 H., N., St., Datter, Bor her.
7. Anne Larsen f. 11/12-1826 H., Enke etter fhv. småbruker Johan Larsen, N., St., Svigermor, Bor her.


Namløs N. bnr 5.
Tellingskrets 9.
Husliste 53.
27/5. Enerhaugen.

1. Johannes Kjøstolsen Enerhaugen f. 19/7-1875 H., ug., Gbr., selv., N., St., Hovedperson, Bor her.


Namløs nedre
Gnr 28.


Namløs nedre bnr 1.
Tellingskrets 9.
Husliste 4.
28/1. Røkstuen.

1. Olaf Georg Stensrud f. 15/5-1872 Eiker, Buskerud, g., Gbr. selv., N., St., Til Am. 1890, tilb.1907, Hovedperson, Bor her.
2.
3. Harriet Marie Larsd. f. 18/3-1909 H., Pleiedatter, N., St., Bor her.
4. Harald Thorsen f. 13/9-1909 H., Pleiesønn, N., St., Bor her.


Namløs nedre bnr 2.
Tellingskrets 9.
Husliste 20.
28/2. Røkstuen.

1. Halvor Andreas Nilsen f. 4/8-1888 Bamble, g., Landbruksarb. for Dagarbeide, N., St., Hovedperson, bor her.
2. Ragna Augusta Nilsen f. 27/12-1889 H., g. 21/4-1911, 5 barn, 5 lever, Husmor, N., St., hustru, Bor her.
3. Hilmar Halvorsen f. 29/5-1909 H., ug., Gjætergut om sommeren, N., St., Sønn, Bor her.
4. Alfred Halvorsen f. 20/6-1911 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Nils Halvorsen f. 6/6-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Ragnar Halvorsen f. 13/3-1915 H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Magnhild Halvorsen f. 30/8-1918 H., N., St., Datter, Bor her.


Namløs nedre bnr 3.
Tellingskrets 9.
Husliste 29.
28/3. Lysnes.

1. Gunder Andersen Lysnes f. 2/12-1854 H., Enkem., Grubearbeider, N., St., Hovedperson, bor her.


Namløs nedre bnr 3.
Tellingskrets 9.
Husliste 30.
28/3. Lysnes.

1. Jakob August Olsen f. 10/11-1867 Solum, g., Grubearbeider, N., St., Hovedperson, bor her.
2. Olette Olsen f. 23/4-1870 Lardal (Vestf.?), g. 21/1-1900, 6 barn, 6 lever, Husmor, N., St., hustru, Bor her.
3. Martha Konstanse Olsen f. 9/12-1907 H., N., St., Datter, Bor her.
4.
5. Karl Johan Lindquist f. 21/3-1878 Krogstad, Akershus, g., Grubearbeider, N., intet samfunn, Hovedperson, Bor her.
6. Anna Marie Lindquist f. 19/6-1883 H., g. 27/6-1903, 0 barn, Husmor, N., intet samfunn, hustru, Bor her.
7. Johanna Lindquist f. 29/10-1846 Sverige, Enke etter fhv. grubearb. Karl Lindquist, Pensjon fra Riksforsikring, N., intet samfunn, mor, Bor her.

8. Kittil Johnsen Waal f. 20/8-1878 Kviteseid, g., Grubearbeider, leier småbruk, N., St., Hovedperson, bor her.
9. Augusta Josefine Waal f. 15/5-1885 H., g. 23/3-1906, 9 barn, 7 lever, Husmor, N., St., hustru, Bor her.
10. Johan Godhard Waal f. 15/6-1906 H., N., St., Sønn, Bor her.
11. Berthine Albine Waal ("Beda") f. 19/11-1907 H., N., St., Datter, Bor her.
12. Konrad James Waal f. 11/10-1910 H., N., St., Sønn, Bor her.
13. Ella Asora Waal f. 1/12-1912 H., N., St., Datter, Bor her.
14. Gunnar Abraham Waal f. 9/12-1914 H., N., St., Sønn, Bor her.
15. John Henry Waal f. 23/2-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.
16. Mary Signora Waal f. 21/7-1918 H., N., St., Datter, Bor her.
17. Halvor Andersen Løvlid f. 27/7-1875 H., g., G.br., selv., Biint. Grubearb. for Cappelen, N., St., Hovedp., Bor i Solum. Natt til 1/12: Her.


Namløs midtre
Gnr 29.


Namløs M. bnr 1.
Tellingskrets 9
Husliste 1.
29/1. Teigen.

1. Johannes Olsen Teigen f. 12/10-1869 H., g., Gbr. selv., leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. (Karen Kirstine Andersd. Borgen f. 1872 H., g. 23/6-1897, Husmor. G.S.)
3.
4. Olaf Johannesen Teigen f. 14/4-1903 H., ug., Gårdsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
5. Anders Johannesen Teigen f. 12/6-1908 H., Gårdsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
6. Johan Johannesen Teigen f. 16/3-1911 H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Johannes Sørensen f. 10/11-1891 Kragerø, g., Malermester selvst., N., St., Losj. full kost, Bor i Kragerø. Her 1/12.


Namløs M. bnr 4.
Tellingskrets 9
Husliste 2.
29/4. Enerhaugen.

1. Magnus Halvorsen f. 24/4-1896 H., g., Gbr. selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Olga Martine Halvorsen f. 24/8-1892 H., g. 28/12-1916, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Halvor Norman Magnussen f. 4/9-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Halvor Halvorsen f. 13/7-1856 Sauherad, g., Gaardsarb. hos min søn, N., St., Hovedpersonens far, Bor her.


Namløs M. bnr 10.
Tellingskrets 9
Husliste 5.
29/10. Namløs.

1. Nils Olsen Namløs f. 3/12-1859 H., g., Gbr. selv., N., St., Hovedpers. Bor her.
2.
3. Olaf Monrad Namløs f. 15/8-1898 Bergen, ug., Gaardsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
4.
5.
6. Aagot Sofie Monrad Namløs f. 19/4-1903 Bergen, ug., Middelskoleelev, N., St., Datter, Bor her.
7. Borghild Agnette Hagen Namløs f. 23/1-1906 Bergen, N., St., Datter, Bor her.


Namløs M. bnr 5.
Tellingskrets 9
Husliste 6.
29/5. Namløs.

1.
2. Peder Pedersen Namløs f. 4/8-1891 H., ug., Gaardsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
3. Gustav Pedersen Namløs f. 28/5-1897 H., ug., Gaardsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
4.
5.
6. Ruth Pedersd. Namløs f. 23/1-1907 H., Gaar paa Middelskolen, N., St., Datter, Bor her.
7. Martha Pedersd. Namløs f. 24/12-1902 H., Gaar på ungdomsskole, N., St., Datter, Bor her.
8. Olaf Johnsen Moen f. 14/8-1881 Sparbu, g., Reisende i Landbruksmaskiner for L. A. Larsens Maskinforr., Skien, Biint. Kaffevert, N., St., Besøkende, Bor i Skien. Natt til 1/12: Her.


Namløs M. bnr 7.
Tellingskrets 9
Husliste 7.
29/7. Namløs.

1. Andreas Vilhelmsen Grindem f. 22/2-1874 Arendal, g., Gbr., selv., N., Lutherske Frimen., Hovedperson, Bor her.
2. Karen Tronsdatter
3. Anne Kristine Grindem f. 31/7-1902 H., ug., Paa syskole, N., Lutherske Frimen., Datter, Bor her. Natt til 1/12: Porsgrund.
4. Vilhelm Torleif Grindem f. 16/4-1904 H., ug., i Smedlære, N., Lutherske Frimen., Sønn, Bor her. Natt til 1/12: Lunde.
5. Anne Helene Grindem f. 25/1-1906 H., ug., Husarbeide hjemme, N., Lutherske Frimen., Datter, Bor her.
6. Tora Marie Grindem f. 17/1-1908 H., N., Lutherske Frimen., Datter, Bor her.
7. Klara Alvilde Grindem f. 16/12-1910 H., N., Lutherske Frimen., Datter, Bor her.
8. Anny Marie Grindem f. 18/11-1913 H. N., Lutherske Frimen., Datter, Bor her.
9. Tron Adolf Grindem f. 12/12-1916 H., N., Lutherske Frimen., Sønn, Bor her.
10. Martha Therese Grindem f. 23/12-1913(!), N., Lutherske Frimen., Datter, Bor her.


Namløs M. bnr 3.
Tellingskrets 9
Husliste 8.
29/3. Teigen.

1. Henrik Hansen Tveit f. 17/9-1878 Drangedal, g., Skogsarbeider for andre, N., St., Hovedperson, Bor her. Natt til 1/12: Melteig i H.
2. Anne Kristine Tveit f. 30/11-1884 H., g. 10/11-1912, 4 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Hans Toralf Tveit f. 7/3-1914 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Bertha Marie Tveit f. 8/5-1916 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Karl Herman Tveit f. 25/11-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.


Namløs M. bnr 9.
Tellingskrets 9
Husliste 9.
29/9. Rognkås.

1. Oskar Emanuel Johansen f. 5/6-1879 Sverige, g., Driver eget småbruk, Biint. Tilsynsmand for den Norske Biavlsforening, N., St., Hovedpers. Bor her.
2. Tomine Johansen f. 26/5-1874 H., g. 11/10-1902, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Marie Kristine Johansen f. 16/7-1903 H., ug., Gaar paa Middelskolen, N., St., Datter, Bor her.
4. Sten August Andersen f. 4/5-1912 H., ug., Ulefos jernverks fattigkasse, N., St., Pleiebarn, Bor her.
5. Karen Olsen f. febr. 1839 H., Enke efter landhandler John Olsen, N., St., Svigermor, Bor her.


Namløs M. bnr 4.
Tellingskrets 9
Husliste 10.
29/4. Hus under Namløs.

1. Hans Rudolf Jensen Malmstrøm f. 9/4-1884 Sannidal, Grubearb. for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Ingeborg Marie Malmstrøm f. 14/4--1893 Drangedal g. 28/10-1913, 4 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Jens Malmstrøm f. 20/11-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Trygve Malmstrøm f. 24/3-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Arne Malmstrøm f. 24/9-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.


Namløs M. bnr 14.
Tellingskrets 9
Husliste 11.
29/14. Roheim.

1. Eivind Tollefsen f. 1864 Bø i Tel., g., Skogsarb. for andre, N., St., Hovedperson, Bor her. Natt til 1/12: Bø i Tel.
2. Anne Tollefsen f. 1/5-1854 Bø i Tel., g. 1882, 6 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Eivind Eivindsen f. 12/12-1894 Bø i Tel., ug., Skogsarb. for andre, N., St., Sønn, Bor her.


Namløs M. bnr 11.
Tellingskrets 9
Husliste 26.
29/11. Hagen.

1. Johan Olaussen f. 29/4-1868 Kviteseid, g., Grubearbeider, småbruker selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Signe Olaussen f. 10/11-1877 Mo i Tel., g. 18/11-1911, 5 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Olaus Johansen f. 18/12-1892 Mo i Tel., ug., Grubearbeider, N., St., Sønn, Bor her.
4. Anton Godfred Johansen f. 22/8-1897 Mo i Tel., ug., Grubearbeider, N., St., Sønn, Bor her.
5. Gustav Alfred Johansen f. 29/10-1905 H., ug., Grubearbeider, N., St., Sønn, Bor her.
6. Trygve Johansen f. 16/2-1912 H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Anfinn Johansen f. 15/2-1914 H., N., St., Sønn, Bor her.
8. Olaf Johansen f. 28/1-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.
9. Rut Johansen f. 3/4-1920 H., N., St., Datter, Bor her.


Namløs M. bnr 2.
Tellingskrets 9
Husliste 27.
29/2. Teigen.

1. Anders Arnesen f. 11/11-1836 H., Enkem., Hjelp fra Ulefos Jernverks fattigkasse, Helt arbeidsudyktig, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anna Fredrikke Eriksen f. 24/7-1875 Bamble, ug., Hysbestyrinde, N., St., Tjener, Bor her.


Namløs S
Gnr 30.


Namløs S. bnr 6 og 7.
Tellingskrets 9
Husliste 12. (Febakke. G.S.)
30/6,7. Febakplassene.

1. Brynjulf Olsen Febakke f. 30/7-1862 H., g., Grubearbeider, Bierhv. driver smaabruk, N., St., Hovedpers. Bor her.
2. Gunhild Marie Brynjulfsen f. 23/4-1873 H., g. 25/10-1900, 6 barn, 6 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Georg Brynjulfsen f. 6/10-1904 H., ug., Grubearb., N., St., Sønn, Bor her.
4. Olga Josefine Brynjulfsen f. 8/2-1907 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Astrid Brynjulfsen f. 2/10-1909 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Olaf Brynjulfsen f. 5/7-1912 H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Jonas Brynjulfsen f. 30/10-1914 H., N., St., Sønn, Bor her.


Namløs S. bnr 5.
Tellingskrets 9
Husliste 13.
30/5. Febakplassene.

1. Johan Olsen Fiskestigen f. 27/8-1867 H., g., Grubearb., Leier smaabruk, N., St., Hovedpers. Bor her.
2. Anna Severine Fiskestigen f. 21/11-1875 Solum, g. 21/1-1905, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Ole Johansen Fiskestigen f. 1/6-1905 Solum, ug., Gaar paa middelskolen, N., St., Sønn, Bor her.
4. Hans Johansen Fiskestigen f. 19/2-1907 Solum, N., St., Sønn, Bor her.
5. Ingeborg Johansen Fiskestigen f. 25/10-1909 H., N., St., Datter, Bor her.


Namløs S. bnr 5.
Tellingskrets 9
Husliste 14.
30/5. Febakplassene.

1. Nils Jahnsen Dahle f. 1/5-1864 Bruvik, Hordaland, g., Grubearbeider, Leier småbruk, N., St., Hovedpers. Bor her.
2. Birgit Dahle f. 2/7-1867 Mo i Tel., g., 10/7-1887, 9 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Sverre Nilsen Dahle f. 12/2-1903 H., ug., Grubearbeider, N., St., Sønn, Bor her.
4. Nils Bernhard Nilsen Dahle f. 17/4-1907 H., N., St., Sønn, Bor her.


Namløs S. bnr 5.
Tellingskrets 9
Husliste 15.
30/5. Febakplassene.

1. Johan Alfred Johansen Ax f. 19/7-1866 Sverige, g., Grubeabeider, Biinnt: Skomaker, S., St., Hovedperson, Bor her.
2. Maren Severine Johansen Ax f. 14/8-1873 Solum, g. 17/10-1892, 10 barn, 9 lever,  Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Hjalmar Johansen Ax f. 24/1-1900 H., ug., Grubearbeider, N., St., Sønn, Bor her.
4. Karl Magnus Johansen Ax f. 17/6-1907 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Hedvik Johansen Ax f. 4/8-1910 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Anders Johansen Ax f. 9/4-1911 H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Johan Sigvart Ax f. 19/4-1893 Solum, ug., Landbrugsskoleelev, N., St., Sønn, Bor her. Natt til 1/12: Landbrugsskolen.


Namløs S. bnr 5.
Tellingskrets 9
Husliste 16.
30/5.  Febakplassene (S. Fjellstad. G.S.).

1. Andreas Olsen Fjelstad f. 24/7-1893 H., g., Grubearbeider, leier småbruk, N., St., Hovedpers. Bor her.
2. Ingeborg Olava Fjelstad f. 26/4-1894 Mo i Tel., g. 11/1-1916, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Astrid Therese Fjelstad f. 13/8-1917 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Gudrun Konstanse Viola Fjelstad f. 1/9-1919 H., N., St., Datter, Bor her.


Namløs S. bnr 9.
Tellingskrets 9
Husliste 17.
30/9. Fjelstad (N. Fjellstad. G.S.)

1. Ole Petter Andersen Fjelstad f. 19/3-1870 H., g., Grubearb., N., St., Hovedpers. Bor her.
2. Gunhild Andersen Fjelstad f. 31/5-1866 Bø i Tel., g. 9/4-1890, 9 barn, 9 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Nikoline Andersen Fjelstad f. 20/5-1908 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Olaf Olsen Fjelstad f. 24/1-1902 H., ug., Grubearb., N., St., Sønn, Bor her.

5. Tellef Olsen Myklestul f. 14/4-1897 Bø i Tel., g., Grubearb., N., St., Hovedpers. Bor her.
6. Bertha Olsen Myklestul f. 16/2-1897 H., g. 6/3-1920, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
7. Borghild Otilie Tellefsen f. 2/8-1920 H., N., St., Datter, Bor her.


Namløs S. bnr 1.
Tellingskrets 9
Husliste 21.
30/1. Namløs.

1. Aasmund Rinde f. 20/9-1892 Seljord, ug., Gbr. selv., N., intet samfund, Hovedperson, Bor her.
2.
3.
4.
5. Torstein Knutsen Rinde f. 12/7-1857 Seljord, g., Formue, N., intet samfund, Far, Bor her.
6.
7. Aasmund Rynjom f. 5/5-1897 Seljord, ug., Gaardsarb. for Aasmund Rinde i H., N., St., Tjener, Bor her.


Namløs S. bnr 2.
Tellingskrets 9
Husliste 22.
30/2. Namløs.

1. Tron Olsen Namløs f. 26/11-1876 H., g., Gbr. selv., N., St., Hovedpers. Bor her.
2. Ingeborg Namløs f. 22/6-1865 H., g. 30/7-1898, 5 barn, 5 lever, Syk: Helt arbeidsudyktig, Gigt i voksen alder, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4.
5.
6. Ragna Tronsen Namløs f. 6/12-1907 H., ug., N., St., Datter, Bor her.
7. Trygve Olsen Berge f. 1/3-1905 H., ug., Gardsarbeide for Tron O. Namløs, N., St., Tjener, bor her.
8. Ole Tronsen Namløs f. 10/10-1898 H., ug., Landbruksskoleelev, N., St., Sønn, Bor her.


Namløs S. bnr 5.
Tellingskrets 9
Husliste 23.
30/5. Febakplassene.

1. Tarald Olsen Kleivane f. 20/11-1896 Mo i Tel., g., Grubearbeider, N., St., Hovedpers. Bor her.
2. Severine Olsen Kleivane f. 19/11-1899 H., g. 10/10-1919, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Gunhild Konstanse Taraldsen (Kleivane) f. 21/9-1920 H., N., St., Datter, Bor her.


Namløs S. bnr 3.
Tellingskrets 9
Husliste 24.
30/3. Kåsene.

1.
2. Isak Vetlsesen f. 23/11-1885 H., ug., Grubearbeider, endel gårdsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
3.
4.
5. Mary Signora Oskarsen Halton(?) f. 9/9-1908 Drammen, Fattighjelp fra Tinn kommune, N., St., Pleiedatter, Bor her.


Namløs S. bnr 5.
Tellingskrets 9
Husliste 25.
30/5. Kåsene.

1. Aksel Johansen f. 16/12-1882 Bamble, g., Grubearbeider for Cappelen, Leier småbruk, N., St., Hovedpers. Bor her.
2. Andrea Johansen f. 2/7-1892 Gjerstad, Aust Agder, g., Nov. 1913, 4 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Trygve Johansen f. 11/5-1914 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Alvilde Johansen f. 6/8-1915 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Magnus Johansen f. 4/9-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Gustav Johansen f. 21/5-1920 H., N., St., Sønn, Bor her.


Sannes nedre
Gnr 39.


Sannes nedre bnr 4.
Tellingskrets 6
Husliste 1.
39/4. Ulleviken (øvre).

1. Torkel Halvorsen Gunheim f. 24/2-1864 H., ug., Gbr., selv., Til Am. 1884-1889 og 1891-1912, N., St., Hovedpers. Bor her.
2. Halvor Torkelsen Ulevik f. 12/7-1838 Sauherad, Enkem., Rentenist, Far til Hovedpersonen, N., St., Bor her.
3. Ingeborg Andrea Jørgensen Kverndalen f. 22/8-1893 Solum, ug., Indepike for Torkel H. Gunheim, N., St., Tjener, Bor her.
4.
5. Olav J. Bergan f. 2/1-1895 Fyresdal, ug., Gaardsarb. for dagen, Arb.gvr: Gbr. Torkel H. Ulevik, N., St., bosted Fyresdal. Her natt til 1/12.
6. Oskar T. Kristensen f. 4/11-1892 Kristiania, ug., Skogsarb. og jordbruksarb., for Torkel Gunheim, N., St., Bor her.
7. Kristian J. Ask f. 1/10-1907 Norderhov, Buskerud, ug., Gjeter og Gaardsarbeider for Torkel Gunheim, Biint. Understøttelse av fader, Snedker ved statens jernbaner, N., St., Tjener, Bor her.


Sannes nedre bnr 5.
Tellingskrets 6.
Husliste 2.
39/5. Ulleviken (nedre).

1. Tollef Halvorsen Ullevik f. 3/4-1867 H., ug., Gbr., selv., Syk fra 35-årsalderen, leier hjelp, N., St., Hovedpers. Bor her.
2. Marie Kristoffersen Stenberg f. 30/4-1875 Tønset (Tynset), Hedmark, ug., Husbestyrinde for T.H. Ullevik, N., St., Tjener, Bor her.
3. Bernhard Alfred Olsen f. 5/7-1907 Bergen (Hordaland), ug., Pleiebarn, N., St., Bor her.


Sannes nedre bnr 14.
Tellingskrets 6.
Husliste 3.
39/14. Sannesmoen.

1. Halvor Halvorsen Sannæsmoen f. 30/4-1877 Seljord, g. Skogsarb. og kjøring med egen hest og småbruker selv., N., St., Hovedpers. Bor her.
2. Halvor Halvorsen Dølali f. 7/2-1847 Seljord, Enkem., Priv. forsørget av sin søn, fhv. Jordbruker, Arb. lidt paa sønnens gaard, N., St., Far, Bor her.
3. Anne Johannesdatter f. 6/9-1884 Sauherad, g. 7/11-1907 (med hovedpersonen), 6 barn, 6 lever, Husmor, Alt forefaldende paa gaarden, N., Hustru, Bor her.
4. Harald Halvorsen Sannæsmoen f. 16/2-1908 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Johannes Halvorsen Sannæsmoen f. 15/12-1909 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Gunhild Halvorsdatter Sannæsmoen f. 30/1-1912 H., N., St., Datter, Bor her.
7. Bergith Halvorsdatter Sannæsmoen f. 11/9-1914 H., N., St., Datter, Bor her.
8. Olaf Halvorsen Sannæsmoen f. 8/12-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.
9. Astrid Helene Halvorsdatter Sannæsmoen f. 30/3-1920 H., N., St., Datter, Bor her.


Sannes nedre bnr 9.
Tellingskrets 6.
Husliste 4.
39/9. Sannesmoen.

1. Sveinung Sveinungsen Sannæsmoen f. 22/5-1865 Lunde i Tel., g., Gbr. selv.,Biint. Bygningssnedker, N., St., Hovedpers. Bor her.
2.
3. Sveinung Sveinungsen Sannæsmoen f. 1/3-1891 H., ug., Bygningssnedker for sin far, N., St., Sønn, Bor her.
4. Østen Sveinungsen Sannæsmoen f. 24/1-1893 H., ug., Nuværende tømmerhugger for J. Meier, gbr., selv,, N., St., Sønn, Bor her. (Delv. vannskadet. G.S.)
5. Sten Sveinungsen Sannæsmoen f. 22/6-1900 H., ug., Tømmerhugger for J. Meier, gbr., selv,, N., St., Sønn, Bor her. (Delv. vannskadet. G.S.)
6. Johannes Arent Sveinungsen Sannæsmoen f. 9/6-1903 H., ug., Gårdsarb. for sin far S. Sannæsmoen, N., St., Sønn, Bor her.
7. Jørgen Sveinungsen Sannæsmoen f. 3/10-1905 H., ug., gaar paa middelskole, N., St., Sønn, Bor her.
8. Signe Marie Sveinungsdatter Sannæsmoen f. 19/5-1907 H., ug., N., St., Datter, Bor her.


Husliste 6, 39/2,3 Gravningen er ubebodd. G.S.


Sannes nedre bnr 6.
Tellingskrets 6.
Husliste 7. Sannæs.
39/6.

1. Ole Mathisen Sannæs f. 29/11-1879 Sauherad, Enkem., Gbr., selv., N., St., Hovedpers. Bor her. (Delv. vannskadet. G.S.)
2. Mathias Olsen Sannæs f. 10/12-1840 Sauherad, g., Rentenist, N., St., Hovedpersonens far, full kost, Bor her.

Det er notert i huslista at det bor 4 personer her. Kun disse 2 er nevnt.


Sannes nedre bnr 15 og 19.
Tellingskrets 6.
Husliste 8. Sannæs.
39/15,19.

1. Hans Johannesen Sannæs f. 24/8-1854 H., g., Fhv. Underoffiser for Kongeriket Norge, Pensionist, Bierhv. Gaardsarb.,
2.
3. Johannes Hansen Sannæs f. 17/3-1890 H., ug., Gbr., selv., Bierhv. Postaapner, N., St., Sønn, Bor her.

8. Hans Sverre Paulsen f. 21/6-1909 Sauherad, ug., Forsørges av Pensjonist H. J. Sannæs, N., St., Barnebarn. Bor her.

41(!?). Nils Nilsen Romnæs f. 9/1-1842 H., ug., forpleining hos Hans J. Sannæs, sinnsyk fra 30-årsalder, N., St., Bor her.
43(!?). Erik Kristian Fritzner Paulsen f. 24/2-1911 Ørlandet, S. Trøndel., Forsørges av sin mor rentenist, N., St., Sønn, Bor her.
44(!?). Valborg Julie Paulsen f. 28/9-1913 Aa, S. Trøndel., Forsørges av sin mor rentenist, N., St., Datter, Bor her.
45(!?). Halvor Kaare Sannæs f. 13/12-1915 H., Forsørges av sin mor rentenist, N., St., Sønn, Bor her.


Sannes nedre bnr 7.
Tellingskrets 6.
Husliste 9.
39/7.

1. Anders Johannesen Sannæs f. 21/10-1871 Lunde i Tel., Gbr., selv., Bierhv. Lidt skogsarb, tømmerhugst, Til Am. 1892, tilb. 1898, N., St., Hovedp., Bor her.
2. Ingeborg Marie Olsd. Sannæs f. 17/11-1872 H., g. 13/12-1906, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, bor her.
3. Johannes Andersen Sannæs f. 19/4-1907 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Ingeborg Katharine Andersd. Sannæs f. 3/4-1914 H., N., St., Datter, Bor her.


Sannes nedre bnr 11.
Tellingskrets 6.
Husliste 10.
39/11.

1. Halvor Hansen Sannæs f. 23/2-1891 H., g., Gbr. selv., tømmerhugst, N., St., Hovedp., Bor her.
2. Anna Kristine Hansen Sannæs f. 18/6-1891 Søndeled, Aust Agder, g. 13/11-1915, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, bor her.
3. Hans Hansen Sannæs f. 8/2-1845 Sauherad, Enkem., Føderaadsmand, N., St., Hovedpersonens far, Bor her.
4. Hans Trygve Halvorsen Sannæs f. 5/1-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Toralf Bjarne Halvorsen Sannæs f. 30/3-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Olav Birger Halvorsen Sannæs f. 27/11-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.


Sannes nedre bnr 17.
Tellingskrets 6
Husliste 11.
39/17.

1. Peder Hansen Sannæs f. 11/1-1878 H., g., Gbr., forpakter, Biint.: Lidt Tømmerhugst, N. St., Hovedpers., Bor her.
2. Asberg Johannesdatter Sannæs f. 18/3-1874 Lunde i Tel., g. 16/12-1900, 4 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, bor her.
3. Henry Jarman Pedersen Sannæs f. 28/11-1903 Kristiania, ug., Gaardsarb. hos sin far (forpakter), N., St., Sønn, Bor her.
4. Hansine Johanne Pedersen Sannæs f. 8/3-1913 Gjerpen, N., St., Datter, Bor her.


60. Ole Olsen Lommerud f. 11/5-1854 Heddal, g., Bygningssnekker for Gbr og selveier Kristen Sannæs, N., St., Losj. med full kost, Bosatt paa Ulefoss. Her natt til 1/12.


Sannes nedre bnr 16 og 18.
Tellingskrets 6
Husliste 12.
39/16,18.

1.
2.
3. Johan Ellefsen Sannæs f. 15/10-1903 H., ug., Gårdsarb. hos sin mor, N., St., Sønn, Bosatt her.
4. Marie Elefsdatter Sannæs f. 21/12-1907 H., ug., N., St., Datter, Bor her.
5. Elise Elefsd, Sannæs f. 19/7-1910 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Anund Anundsen Sauer f. ca. 1870 Sauherad, ug., Sinnsyk fra 30-årsalder, Sauherad fattigkasse opholder ham, Hugger lidt ved, N., St., Forpleit, Bor her.
7. Trygve Evensen Sannæs f. 3/9-1918 H., forsørges av sin mor, budeie og indepike, N., St., Dattersønn, Bor her.


Sannes øvre
Gnr 40.


Sannes øvre bnr 12.
Tellingskrets 6.
Husliste 5.
40/12. Sannæs.

1. Halvor Johannesen Sannæs f. 24/7-1874 H., g., Gbr., selv, Til Am. 1893, tilb. 1902, N. St., Hovedpers., Bor her.
2. (g. i H. 14/8-1911 m. enke Anne Marie Olsd. Kvernodden f. ca. 1874. G.S.)
3. Johannes Halvorsen Sannæs f. 24/7-1915 H., N., St., Sønn, Bor her.


Sannes øvre bnr 3.
Tellingskrets 6.
Husliste 13.
40/3. Sannæs.

1. Hellik Halvorsen Sannæs f. 26/2-1886 H., g., Gbr., selv., leier hjelp, N. St., Hovedpers., Bor her.
2.
3. Halvor Helliksen Sannæs f. 1/8-1914 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Kittil Kaare Helliksen Sannæs f. 17/5-1920 H., N., St., Sønn, Bor her.
5.
6.
7. Kittil Bjørndalen f. 6/11-1855 Lunde i Tel., Enkem., Rentenist, Blind fra 44 års-alder, støttes av Holla kommune, N., St., Hustruens far, Bor her.


Sannes øvre bnr 5 og 6.
Tellingskrets 6.
Husliste 14.
40/5,6. Sannæs.

Jørgen Olsen Sannæs f. 29/7-1880 H., g., Gbr., selv., Bierhv.: Et lidet sagbruk og et lidet Sandtak, N. St., Hovedpers., Bor her. Natt til 1/12: Kristiania.
Hilleborg Olsen Sannæs f. 8/10-1883 Sauherad, g. 9/5-1913, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
Aslaug Olsen Sannæs f. 7/10-1913 H., N., St., Datter, Bor her.
Torkild Jørgensen Sannæs f. 8/8-1915 H., N., St., Sønn, Bor her.
Ingeborg Olsen Sannæs f. 16/6-1917 H., N., St., Datter, Bor her.


Sannes øvre bnr 15.
Tellingskrets 6.
Husliste 15.
40/15. Sannæs.

1. Johannes Meyer f. 20/7-1866 Laardal i Tel., g., Gbr., selv., leier hjelp, Bierhv.: Slagteforretning, N., Intet samfund, Hovedperson, Bor her.
2. Anne Meyer f. 11/10-1874 Bø i Tel., g. 12/9-1901, 9 barn, 6 lever, Husmor, N., Intet samfund, Hustru, Bor her.
3. Ingeborg J. Meyer f. 9/8-1902, Paa syskole, N., Intet samfund, Datter, Bor her. Natt til 1/12: Ulefoss.
4.
5. Olav Johannesen Meyer f. 20/2-1907 Laardal, N., Intet samfund, Sønn, Bor her.
6. Torvald Johannesen Meyer f. 7/2-1910 Laardal, N., Intet samfund, Sønn, Bor her.
7. Anna Johanne Mayer f. 28/4-1912 Lunde, N., Intet samfund, Datter, Bor her.
8. Sigrid Helene Johannesd. Meyer f. 18/3-1916 Lunde, N., Intet samfund, Datter, Bor her.
9. Østen Tollefsen Stavsholt f. 26/6-1893 Bø i Tel., ug., Skogsarb., tømmerkjører for J. Meyer, N., Intet samfund, Tjener, Bor her.


Sannes øvre bnr 1.
Tellingskrets 6.
Husliste 16.
40/1. Sannæs.

1. Halvor Halvorsen Sannæs f. 25/2-1862 Sauherad, g., Gbr., selv., leier hjelp, N., St., Hovedperson, bor her.
2. Anne Halvorsen Sannæs f. 12/2-1858 Seljord, g. 26/9-1910, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Even Evensen Koksvold f. 8/9-1843 Stange, Hedmark., Enkem., Gaardsarb., for Halvor H. Sannes, Nedsatt arbeidsevne pga alderdom, N., Tjener, Bor her.
4. Harald Ødegaard f. 19/8-1906 H., ug., Gjeter og gaardsarbeide for Halvor H. Sannæs, N., St., Tjener, Bor her.


Sannes øvre bnr 8.
Tellingskrets 6.
Husliste 17.
40/8. Sannæs.

1. Lars Larsen Sannæs f. 4/2-1849 Sauherad, Em., Gbr., selv., Leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Mari Sigurdsdatter Aanaas f. 13/4-1888 Sauherad, ug., Husbestyrinde og Budeie, N., St., Tjener, Bor her.
3. Martin Sigurdsen Aanaas f. 3/8-1915 Sauherad, Forsørges av sin mor Husbestyrinde og Budeie, N., St., Forpleiet, Bor her.


Sannes øvre bnr 4.
Tellingskrets 6.
Husliste 19.
40/4. Skogen.

1. Lars Halvorsen Skogen f. 12/10-1879 H., g., gbr., selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anne Østensdatter Skogen f. 3/1-1894 Sauherad, g. 5/10-1912, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Halvor Larsen Skogen f. 2/1-1855 Sauherad, Enkem., Fhv. Gbr., føderaadsmand, Rentenist, N., St., Hovedpersonens far, Bor her.
4. Astrid Johnsen f. 1/8-1909 H., ug., Holla fattigkasse, N., St., Forpleiet, Bor her.


Sannes øvre bnr 16.
Tellingskrets 6.
Husliste 20.
40/16. Skogen.

1. Halvor Sveiunungsen Skogen f. 24/6-1860 Lunde, g., Gbr., selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Kari Torkelsdatter Skogen f. 6/12-1875 Sauherad, g. 24/6-1908, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Sveinung Halvorsen Skogen f. 4/9-1910 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Marie Sveinungsdatter Skogen f. 7/2-1912 H., N., St., Datter, Bor her.


Sannes Øvr. bnr 7.
Tellingskrets 6.
Husliste 29.
40/7. Deila.

1. Halvor Hansen Øvrebømoen f. 15/7-1867 Bø i Tel., g., Gbr., selv., N., St., Hovedperson, Bor her. Natt til 1/12: Rjukan.
2.
3. Halvor Halvorsen Øvrebømoen f. 23/1-1910 Bø i Tel., N., St., Sønn, Bor her.


Romnes
Gnr 41.

Romnes bnr 1.
Tellingskrets 6
Husliste 18.
41/1. Ødegaarden.

1. Halvor O. Øigarden f. 11/4-1887 H., g., Gbr., selv., leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.
2.
3. Olav Harald Halvorsen Øigarden f. 8/9-1915, H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Aslaug Kristine Halvorsd. Øigarden f. 3/12-1917 H., N., St., Datter, Bor her.
5.
6. Ole Østensen Øigarden f. 26/12-1852 H., g. fhv. Gbr., Rentenist, Hovedpersonens far, Bor her.
7.
8. Einar Embretsen Lunaashaug f. 24/1-1901 Tønset (Tynset), Hedmark, ug., Gaardsgut for Halvor Øigarden, N., St., Tjener, bor her.


Romnes bnr 25.
Tellingskrets 6.
Husliste 21.
41/25. Deilsbakke.

1. Even Olsen Deilsbakke f. 24/6-1875 Seljord, g., Jordbr., forpakter jord, Biint. Tømmerhugst, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Ingebjørg Olsen Deilsbakke f. 17/3-1882 Seljord, g. 23/11-1899, 10 barn, 7 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Halvor Evensen Deilsbakke f. 24/7-1907 Seljord, Gjetergut for forskjellige om sommeren, N., St., Sønn, Bor her.
4. Olav Evensen Deilsbakke f. 1/4-1910 Seljord, N., St., Sønn, Bor her.
5. Andreas Evensen Deilsbakke f. 17/7-1912 Seljord, N., St., Sønn, Bor her.
6. Gustav Evensen Deilsbakke f. 14/6-1915 H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Ingvald Evensen Deilsbakke f. 9/3-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.


Romnes bnr 25. (Deilsbakke. G.S.)
Tellingskrets 6.
Husliste 22.
41/25. Deilsbakke.

1. Tor Knutsen Eklund f. 8/11-1869 Drangedal, g., Skogsarb., tømmerhugger for Gbr. J. Meyer, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Aslaug Sveinungsen Eklund f. 22/10-1886 Sauherad, g. 17/8-1911, 6 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Sveinung Torsen Eklund f. 11/11-1911 Sauherad, N., St., Sønn, Bor her.
4. Knut Torsen Eklund f. 8/1-1913 Sauherad, N., St., Sønn, Bor her.
5. Kari Torsen Eklund f. 20/8-1914 Sauherad, N., St., Datter, Bor her.
6. Gunnar Torsen Eklund f. 5/1-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Anne Torsen Eklund f. 23/4-1919 Solum, N., St., Datter, Bor her.


Romnes bnr 4.
Tellingskrets 6.
Husliste 23.
41/4. Romnæs.

1. Tor Johnsen Romnæs f. 25/3-1868 Bø i Tel., g. Veivogter for Holla kommune, Bihverv: Forpagter av jord, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Signe Olsdatter Romnæs f. 9/6-1870 Hjartdal, g. 4/1-1892, 8 barn, 8 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Ole Torsen Romnæs f. 27/1-1895 H., ug., Anlægsarb. ved statens jernbaner, N., St., Sønn, Bor her.
4. John Torsen Romnæs f. 29/11-1898 H., ug., Sliperiarb. Ulefos bruk, N., St., Sønn, Bor her.
5. Tora Torsen Romnæs f. 17/2-1906 H., ug., Rengjøringsarb. paa skolen, N., St., Datter, Bor her.
6. Marie Torsen Romnæs f. 29/7-1909 H., ug., N., St., Datter, Bor her.


Romnes bnr 5.
Tellingskrets 6.
Husliste 24.
41/5. Romnæs.

1. Karl Nilsen Romnæs f. 16/3-1847 H., ug., Gbr., selv., N., St., Hovedperson, Bor her.


Romnes bnr 8.
Tellingskrets 6.
Husliste 25.
41/8. Kaasa.

1. Peder Karlsen f. 1/5-1888 H., g., Tømmerfløter for Skien og Telemarkens Fløtningsvæsen, Bierhv.: Skogsarb., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Karen Karlsen f. 21/12-1888 Skien, g. 17/3-1911, 5 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Halvdan Pedersen Kaasa f. 5/3-1911 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Gudrun Pedersen Kaasa f. 9/10-1912 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Jonas Pedersen Kaasa f. 23/9-1914 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Kaare Pedersen Kaasa f. 9/10-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Peder Pedersen Kaasa f. 7/4-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.
8. Anny Abrahamsen f. 5/10-1892 Skien, ug., fhv. stuepike, Paa besøk hos sin søster, Bor her.


Romnes bnr 6.
Tellingskrets 6.
Husliste 26.
41/6. Hammerstad.

1. Tron Pedersen Hammerstad f. 14/1-1871 H., Enkem., Opsynsmand ved Ulefos Bruk, Biint.: Gaardsbruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Karl Tronsen Hammerstad f. 15/4-1903 H., ug., Gårdsarb. for sin far, Har hugget for fru Stokkan, Biint. Tømmerhugst, N., St., Sønn, Bor her. Natt til 1/12: Porsgrund.
3. Karine Halvorsen f. 1886 Kvitseid, Enke, Husbestyrinde og budeie, N., St., Tjener, Bor her.
4. Gunhild Olsen f. 29/10-1915 H., hos sin mor, husbestyrinden, N., St., Datter til tjenestepiken, Bor her.
5. Benny Martine T. Hammerstad f. 24/5-1906 H., Hjelper til i huset, N., St., Datter, Bor her.
6. Peder Nilsen Hammerstad f. 18/7-1836 H., Enkem., Rentenist, N., St., Hovedperson, Bor her.


Romnes bnr. 3.
Tellingskrets 6.
Husliste 27.
41/3. Romnæs.

1. Nils Johansen Romnæs f. 13/8-1876 H., ug., Gbr., selv., Til Am 1906, tilb. 1909, leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Peder Johansen Romnæs f. 8/5-1874 H., ug., Jordbruksarbeide, mest for Nils J. Romnæs, N., St., til Am. 1906 tilb. 1908, Bror, Bor her.


Romnes bnr. 3.
Tellingskrets 6.
Husliste 28.
41/3. Romnæs.

1. Hans Nilsen Romnæs f. 25/4-1864 Evje i Lunde i Tel., ug., Skomaker selvs., Døvstum siden 2 1/2 årsalderen, N., St., Hovedperson, Bor her.


Romnes bnr 24.
Tellingskrets 6.
Husliste 30.
41/24. Romnæs.

1. Kristoffer Olsen Gaathaug f. 11/4-1886 Sauherad, ug. Gårdsbestyrer for sin far, Ole H. Vestre Gaathaug, leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.
2.
3. Olaf S. Lund f. 21/3-1896 Gjerpen, ug., Gaardsgut og skogarb. for O. H. Gaathaug V. Gaathaug, N., St., Tjener, Bor her.
4.
5. Ole Olsen Hellberg f. 10/11-1900 Rauland, ug., Gaardsgut for Ole H. Vestre Gaathaug, N., St., Tjener, Bor her.


Romnes bnr 19.
Tellingskrets 6.
Husliste 32.
41/19. Romnæs.

1. Halvor Andersen Romnæs f. 3/8-1859 H., g., Gbr., selv., N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Marie Pedersen Romnæs f. 23/10-1866 H., g. 2/6-1898, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Anders Andersen Romnæs f. 17/5-1877 H., ug., Gaardsarb. hos sin bror, Halvor A. Romnæs, N., St., Hovedpersonens bror, Bor her.


Romnes bnr 8.
Tellingskrets 6.
Husliste 33.
41/8. Romnæs.

1. Karl Olsen Romnæs f. 2/10-1868 H., g., Gbr., selv., N., St., Hovedpers., Bor her.
2. (g. i Holla 9/1-1891 m. Karen Bertine Gjermundsdatter fra Rønningen under Susås f. 24/5-1868. G.S.)
3.
4. Ole Karlsen Romnæs f. 24/3-1898 H., ug., Skogsarb. og jordarb. for forskjellige, N., St., Sønn, Bor her.
5. Nils Karlsen Romnæs f. 28/2-1904 H., ug., Gårdsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
6. Klara Karlsdatter Romnæs f. 5/4-1906 H., Hjælper til i huset, N., St., Datter, Bor her.
7. Trygve Karlsen Romnæs f. 13/1-1910 H., N., St., Sønn, Bor her.
8. Emy Karlsdatter Romnæs f. 12/9-1912 H., N., St., Datter, Bor her.
9. Olga Nikoline Karlsd. Kolstad f. 13/3-1896 H., g. 15/7-1916, 1 barn, husmor, forsørg. Grubearb. Alfred Kolstad, N., St., Besøk, Bor på Kolstad i Helgen. Natt til 1/12: Her.
10. Borghild Karlsen Romnæs f. 17/5-1920 H., Hjemmeværende barnebarn, Bidrag fra sin far, N., St., Datter-datter, Bor her.


Romnes 7 og 11.
Tellingskrets 6
Husliste 34.
41/7,11. Romnæs.

1. Karl Isaksen Romnæs f. 23/11-1868 H., g., Gbr. selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. (g. i H. 17/7-1897 m. Anne Marie Pedersdatter Romnæs f. ca. 1874. G.S.)
3. Peder Karlsen Romnæs f. 21/3-1901 H., ug., Gårdsarb. hjemme, N., St., Sønn. Bor her.
4. Andi Konstanse Karlsdatter Romnæs f. 21/4-1903 H., ug., Noget sindsforvirret, fremtraadt i 15 årsalder, Arbeidsudyktig, N., St., Datter, Bor her.
5. Gustav Karlsen Romnæs f. 4/6-1904 H., ug., Gårdsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
6. Kristine Anette Karlsdatter Romnæs f. 18/12-1909 H., N., St., Datter, Bor her.


Romnes 2 og 7.
Tellingskrets 6.
Husliste 35.
41/2,7. Romnæs.

1. Kristen Halvorsen Romnæs f. 5/12-1895 H., ug., Gbr. selv., Bierhv.: Snedkerarbeide for forskjellige, N., St., Hovedperson, Bor her.
2.
3.
4. Herman Hermansen Romnæs f. 19/5-1909 H., ug., Holla fattigkasse, N., St., Pleiebarn, Bor her.


Romnes bnr 25.
Tellingskrets 6.
Husliste 36.
41/25. Romnæs.

1. Ole Kr. Romnæs f. 9/4-1857 Sauherad, ug., Gbr. selv., leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Liv Larsdatter Sauer f. 11/12-1884 Sauherad, ug., Husbestyrinde, N., St., Tjener, Bor her.
3. Lars Larsen Sauer f. 11/10-1904 Sauherad, ug., Gaardsgut for Gbr. Ole Kr. Romnæs, N., St., Tjener, Bor her.
4.
5. Markus Nilsen f. 26/2-1873 Kragerø, ug., Gaardsarb., dagarbeider, for Ole Kr. Romnæs, N., St., Bor her.
6. Karl Knutsen Kastodden f. 3/11-1906 H., Forsørges av Ole Kr. Romnes, Gjetergut, N., St., Tjener, Bor her.


Romnes 9 og 10.
Tellingskrets 6.
Husliste 37.
41/9, 10. Romnæs.

1. Peder Gulliksen Romnæs f. 16/9-1846 H., g., Gbr., selv., N., St., Hovedperson, Bor her.


Romnes bnr 33. (Kvernodden. G.S.)
Tellingskrets 6.
Husliste 38.
41/33. Helstrand.

1. Anders Pedersen Kvernodden f. 7/8-1853 H., g., Tømmerfløter for Fløtningsvæsenet, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Tora Andersdatter Kvernodden f. 10/1-1863 H., g. 9/4-1886, 2 barn, 2 lever, Husmor, Noget sindsforvirret gradvis fra 40-årsald., N., St., Hustru, Bor her.


Romnes bnr 14.
Tellingskrets 6.
Husliste 39.
41/14. Kverndokken.

1. Jens Olsen Kverndokken f. 20/10-1854 H., Enkem., Tømmerfløter, Bierhv.: Smaabruker, selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Gunhild Pedersen f. 10/2-1879 Solum, ug., Husbestyrinde, N., St., Tjener, Bor her.


Romnes bnr 21.
Tellingskrets 6.
Husliste 40.
41/21. Kvernodden.

1. Torstein Hansen Kvernodden f. 9/5-1884 Sauherad, g., Gbr., selv., Tømmerfløter for Skien fællesfløtning, N., St., Hovedperson, Bor her.
2.
3. Bergliot Marie Torstensen Kvernodden f. 5/1-1910 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Astrid Torstensdatter Kvernodden f. 11/10-1915 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Toralf Kaare Torstensen Kvernodden f. 11/4-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.


Romnes bnr 20.
Tellingskrets 6.
Husliste 41.
41/20. Kvernodden.

1. Johan Johannesen Sannæs f. 12/6-1869 H., g., Folkeskolelærer for Holla kommune og gbr., selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Marie K. Olsdatter Sannæs f. 1/9-1871 H., g. 22/8-1903, 2 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Olav Johannes Johansen Sannæs f. 29/7-1914 H., N., St., Sønn, Bor her.


Romnes bnr 25.
Tellingskrets 6.
Husliste 42.
41/25. Mastebakkaasa.

(2 personer. Ikke ført. G.S.)


Romnes bnr 8.
Tellingskrets 6.
Husliste 43.
41/8. Rugskottet.

1. Ole Syversen Rugskottet f. 2/1-1852 Eidsberg, Østfold, g., Fhv. Tømmerfløter, Rigsforsiktingen og lidt rentepenge, N., St., Hovedperson, Bor her.

(3 personer her. Kun 1 ført. G.S.)


Romnes bnr 12.
Tellingskrets 6
Husliste 44.
41/12. Kastodden.

1. Knut Olsen Kastodden f. 5/11-1873 Hjartdal, g., Sliperiarb. for Brukseier Aall, N., St., Hovedperson, Bor her. Natt til 1/12: Fylkessykehuset Solum.
2. Gunhild Olsen Kastodden f. 18/5-1882 Seljord, g. 20/4-1898, 11 barn, 10 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Ole Knutsen Kastodden f. 15/8-1901 H., ug., Skogsarb. tømmerhugger for forskjellige, N., St., Sønn, Bor her.
4. Ingeborg Marie Knutsen Kastodden f. 7/10-1908 H., Gjeterjente, N., St., Datter, Bor her.
5. Inga Oline Knutsdatter Kastodden f. 27/2-1911 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Andreas Knutsen Kastodden f. 7/3-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Karen Gurine Knutsdatter Kastodden f. 4/6-1915 H., N., St., Datter, Bor her.
8. Magnus Knutsen Kastodden f. 5/3-1920 H., N., St., Sønn, Bor her.


Romnes bnr 12.
Tellingskrets 6
Husliste 45
41/12. Kastet.

1. Hans Gundersen Kaarstein f. 31/1-1862 Lunde, gift, Byggmester, selvst., arbgiver: Gbr. Halvor Nilsen, N., St., Losj. uten kost, Bosatt: Vallar, Seljord. Her natt til 1/12.
2. Gunnar Hanssen Kaarstein f. 19/10-1885 Lunde, gift, Bygningssnedker, arbgiver: Gbr. Halvor Nilsen, Biinntekt Smaabruker, N., St., Losjerende, Bosted Fæhn. Her natt til 1/12.


Romnes bnr 17.
Tellingskrets 6.
Husliste 46.
41/17. Kastekaasa. (Nilssens hotell. G.S.)

1. Johannes Nilssen f. 28/10-1839 H., g., Hoteleier, Bierhv. Smaabruker, selv., rentenist, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. (g. i Holla 31/3-1865 m. Aslaug Maria Evensdatter fra Geitebua i Valebø f. 1/5-1844. G.S.)
3.
4. Sigrid Helberg f. 16/3-1897 Rauland, ug., Indepike og Budeie for J. Nilssen, N., St., Tjener, Bor her.
5. Ove Olsen f. 24/11-1841 Sparbu, N. Trøndelag, ug.Statsdyrlæge og pensionist, N., St., Losjerende med full kost, Bor her.

(5 personer ifølge huslista. Kun personlister på disse 3. G.S.)


Romnes bnr 16.
Tellingskrets 6.
Husliste 47.
41/16. Kastet.

1. Gullik Halvorsen Kastet f. 22/6-1850 Sauherad, g., Bygningssnekker for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Tomine Nilsdatter Kastet f. 28/3-1854 H., g. 9/8-1873, 9 barn, 9 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Gustav Gulliksen Kastet f. 25/8-1893 H., ug., Vedhandler selvst., N., St., Sønn, Bor her. Natt til 1/12: Notodden.
4. Anton Hagen f. 7/5-1901 Drangedal, ug., Handelsbetjent i manufactur og kolonial v/ Brødrene Johnsen, N., St., Losjerende med delvis kost, Bor her.
5. Torbjørn Gurstad f. 3/12-1905, ug., Fortsættelsesskole i Holla, Forsørger: Moderen, Gbr. Margith Gurstad, Sauherad, N., St., Bost: Gurstad, Sauh., her natt til 1/12.


Romnes bnr 32.
Tellingskrets 6
Husliste 48
41/32. Solvang.

1. Reinhart Halvorsen Solvang f. 22/3-1875 H., g., Anlægsarb. for Statsbanerne, N., St., Hovedperson, Bor her. Natt til 1/12: Valebø hos Karl Plassen.
2. Bertine Marie Halvorsen f. 13/8-1872 H., g. 9/5-1896, 9 barn, 9 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Ina Sofie Halvorsen f. 15/7-1898, ug., indepike, Arb. hos Dr. Janke, Notodden, N., St., datter, besøkende, her natt til 1/12.
4. Jens Halvorsen Solvang f. 12/1-1905 H., ug., Sagarbeider for Gustav Gulliksen Kastet, N., St., Sønn, Bor her. Natt til 1/12: Notodden.
5. Trygve Halvorsen Solvang f. 29/11-1906 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Arne Halvorsen Solvang f. 9/9-1910 H., Forsørges av sin far, Alægsarb. statsbanen, N., St., Sønn, Bor her.
7. Bjarne Halvorsen Solvang f. 17/3-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
8. Ruth Magdalena Halvorsen Solvang f. 5/9-1915 H., N., St., Datter, Bor her.


Romnes bnr 22.
Tellingskrets 6
Husliste 49.
41/22. Sannerholt.

1. Ole Nilsen Sannerholt f. 17/2-1854 Lunde i Tel., Enkem., Gnr., selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Nils Olsen Sannerholt f. 28/7-1888 H., ug., Gårdsarb. og Skogsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.


Romnes bnr 13 og 23.
Tellingskrets 6
Husliste 50.
41/13, 23. Sannerholt.

1. Andreas Klemmetsen Sannerholt f. 12/7-1872 H., ug., Gbr., selv., Driver reparations verksted for Landbruksredskab, N., St., Hovedperson, Bor her.
2.
3.
4.
5. Ole Klemmetsen Sannerholt f. 6/1-1877 H., ug., Sliperiarb. for Ulefos Bruk, N., St., Losj. med full kost (hos broren), Bor her.

(5 personer ifølge Huslista. Kun disse 2 personlistene var å finne. G.S.)


Romnes bnr 24.
Tellingskrets 6.
Husliste 51.
41/24. Sannerholt.

1. Gustav Hansen Sannerholt f. 18/5-1887 H., Enkem., Laste og lossearb. for Cappelen, N., St., Hovedperson, Bor her.
2.
3. Sigrid Andersen Sannerholt f. 20/3-1905, ug., indepike, Arb.g. Kand. jur. Bang, Kristiania, N., SK., Besøkende, bost. Kristiania, Her natt til 1/12.
4. Karen Marie Andersen Sannerholt f. 31/8-1907 H., ug., N., St., Pleiebarn, forsørges av sin mor, Bor her.
5. Inga Marie Eriksen Sannerholt f. 28/11-1911 Notodden, ug., forsørges av Holla fattigvæsen, N., St., Pleiebarn, Bortsat hit.
6. Karette Eriksen Sannerholt f. 25/6-1887 H., g. 16/4-1916, 1 barn, 1 lever, Fattighjelp fra Holla kommune, Manden reist fra konen, N., St., Losjerende uten kost, Bor her.
7. Leif Einar Eriksen Sannerholt f. 27/8-1919 Gjerpen, Forpleies hos sin mor, understøttes av Holla komm., N., St., Sønn, Bor her.
8. Aslak Larsen Kvernes f. 27/5-1878 Kvitseid, ug., Gaardsarb. for Søve Landbruksskole, N., St., Losj. uten kost, Bor her.


Romnes bnr 15.
Tellingskrets 6.
Husliste 53.
41/15. Kastet.

1. Kristen Sveinungsen Kastet f. 27/3-1849 Lunde i Tel., g. Sliperiarb. paa Ulefos bruk, Biint.: Jordbruk, selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Maria Sveinungsen Kastet f. 27/5-1849 H., g. 10/6-1880, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Nils Samuel Kristensen Kastet f. 4/5-1882 H., ug., Sliperiarb. for Aall, N., St., Sønn, Bor her.
4. Johan Kristensen Kastet f. 24/9-1887 H., ug., Sagbriksarb. hos Aall, N., St., Sønn, Bor her.


Romnes bnr 28.
Tellingskrets 6.
Husliste 54.
41/28. Kastet.

1. Simon Halvorsen Kastet f. 16/2-1858 H., g., Tomtearb. og tømmerhugger for forskjellige, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Tone Halvorsen Kastet f. 4/3-1867 H., g. 16/9-1894, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.

(3 personer ifølge Huslista, men kun disse 2 er det personlister for. G.S.)


Romnes bnr 15.
Tellingskrets 6.
Husliste 55.
41/15. Kastet.

1. Karl Pedersen f. 19/9-1862 H., g., Tømmerfløter for Skiens fløtningsvæsen, Biinnt: Tømmerkjøring, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Gunhild Johnsdatter f. 11/1-1865 H., g. 23/6-1887, 10 barn, 9 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Kristian Karlsen f. 24/12-1898 H., ug., Tømmerfløter for Skiens fløtningsvæsen, N., St., Sønn, Bor her.
4. Sverre Karlsen f. 6/3-1901 H., ug., Sagarb. for forskjellige, N., St., Sønn, Bor her.
5. Gustav Karlsen f. 29/5-1904 H., ug., Skogsarb., tømmerkjører med faderens hest for Karl Pedersens far, N., St., Sønn, Bor her.
6. Syvert Karlsen f. 9/4-1907 H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Otto Johan Karlsen f. 29/11-1909 H., N., St., Sønn, Bor her.


Ulefoss
Gnr 42.

Ulefos bruk.
Tellingskrets 5.
Husliste 1. Lille Ulefoss.
42/1.

1. Didrik August Leegaard Cappelen f. 26/7-1886 Fredrikstad, g., Kontorchef ved Aall-Ulefos Sagbrug for Kammerherre Aall, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Asta Cappelen f. 7/5-1894 Drammen, g. 19/4-1916, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Sigrid Strømodden f. 14/7-1899 Solum, ug., Innepike for Cappelen, N., St., Tjener, Bor her.

4. Jens Stub Jakobsen f. 30/9-1887 Jevnaker, Opland, ug., Forstmester for Kammerh. Aall, N., St., Hovedperson, Bor her.
5.
6. Karoline Pedersen f. 25/2-1882 Sverige, ug., Innepike for Jacobsen, S., St., Tjener, Bor her.


Ulefos bruk.
Tellingskrets 5.
Husliste 2. Ulefoss gård.
42/1.

1. Cato Aall f. 10/7-1871 Ulefos H., g., Eier av Ulefos Brug med tilliggende eiendomme som jeg driver (sliperi og sagbruk), N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Eugenie Aall født Faye f. 14/1-1886 Christiania, g. 26/1-1910, 3 barn, 3 lever, Husmor, Biint. Formue, N., St., Hustru, Bor her. Natt til 1/12: Parkv. 55, Christiania.
3. Nils Frederik Aal f. 19/8-1911 Kristiania, ug., N., St., Sønn, Bor her.
4. Cecilie Charlotte Christine Aall f. 21/1-1914 Kristiania, N., St., Datter, Bor her.
5. Hans Cato Aall f. 18/3-1917 Kristiania, N., St., Sønn, Bor her.

7. Ole A. Lindalen f. 16/1-1894 H., ug., Sliperiarb. for Aall-Ulefos Brug, N., St., Bor her.
8. Astrid Roberg f. 19/12-1900 H., ug., Kammerpike for Aall, N., St., Tjener, Bor her.
9. Elvira Johansen f. 18/9-1899 Fredrikstad, ug., Kokkepike, N., St., Tjener, Bor her.
10. Anna Sofie Borge f. 16/11-1876 Stokke, Vestfold, Husjomfru, N., St., Tjener, Bor her.
11. Agnes Marie Tingstad f. 22/11-1895 Borgestad, Gjerpen, ug., Stuepike, N., St., Tjener, Bor her.

12. Knut Halvorsen f. 7/2-1882 Sauherad, g., Agronom for Kammerherre Aall, N., Lutherske frimenighet, Hovedperson, Bor her.
13. Ingeborg Halvorsen f. 2/3-1878 Sauherad, g. 28/10-1905, 6 barn, 5 lever, Husmor, N., Lutherske frimenighet, Hustru, Bor her.
14. Halvor Halvorsen f. 16/6-1906 H., N., Lutherske frimenighet, Sønn, Bor her.
15. Karl Halvorsen f. 21/5-1908 H., N., Lutherske frimenighet, Sønn, Bor her.
16. Ingvald Halvorsen f. 29/1-1910 H., N., Lutherske frimenighet, Sønn, Bor her.
17. Anna Halvorsen f. 18/11-1912 H. N., Lutherske frimenighet, Datter, Bor her.
18. Minda Halvorsen f. 7/6-1916 Gjerpen, N., Lutherske frimenighet, Datter, Bor her.

21. Aslaug Kaasene f. 1/3-1908 Lunde i Tel., Budeies barn, N., St., Datter, Bor her.

22. Lorentz Hoel f. 10/9-1885 Kragerø, g., Gartner for Kammerh. Aall, N., St. til Am. 1908 tilb. 1914, Hovedperson, Bor her.
23. Anne Johanne Hoel f. 21/2-1892 Skaatøy, g. 15/10-1916, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
24. Finn Anker Hoel f. 22/1-1918 Hedrum, Vestfold, N., St., Sønn, Bor her.
25. Anna Hoel f. 21/5-1919 H., N., St., Datter, Bor her.

26. Ernst Gustav Daniel Erikson f. 1/3-1882 Sverige g., Kusk for Aall, S., St., Hovedpers., Bor her.
27.
28. Karl Gustav Erikson f. 9/11-1912 H., N., St., Sønn, Bor her.


Ulefos bruk.
Tellingskrets 5.
Husliste 3.
42/1. Hagan.

1. Conrad Godtfred Carlsen f. 13/9-1885 Lillestrøm, Akershus, g., Sliperimester, selvst., N., St., Hovedperson, Bor her. (Vannskadet, nesten uleselig. Kan være feiltolket. G.S.)
2. Aagot Ida Birgitte Carlsen f. 15/7-1885 Kristiania, g. 5/12-1908, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Elsa Karen Carlsen f. 2/4-1909 Kristiania, N., St., Datter, Bor her.
4. Lillian Carlsen f. 1/11-1910 Kristiania, N., St., Datter, Bor her.


Ulefos bruk.
Tellingskrets 5.
Husliste 4.
42/1. Hagan.

1. Hans N. Lona f. 29/11-1878 Sauherad, g., Landbruksarb. paa dagarbeid, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Helga T. Lona f. 31/8-1882 Bø i Tel., g.1/12-1902, 5 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Ingeborg Lona f. 8/12-1903 Sauherad, Hjemmeværende gaar paa syskole, N., St., Datter, Bor her.
4. Nanna Lona f. 31/3-1906 Bø i Tel., N., St., Datter, Bor her.
5. Ingebjørg Lona f. 9/1-1909 Sauherad, N., St., Datter, Bor her.
6. Tone Lona f. 3/5-1913 Sauherad, N., St., Datter, Bor her.
7. Gunhild Lona f. 16/12-1915 Bø i Tel., N., St., Datter, Bor her.
8. Anna Hansen Ovastrøm f. 24/6-1904 Lunde i Tel., ug., Arb for sine forældre (Hans Ovastrøm), Opholder sig i H. paa syskole, Biint. formue, Losj. med full kost, Bor i Lunde. Her natt til 1/12.

9. Kristen Pedersen f. 16/12-1848 H., ug., Sagarb., N., St., Hovedperson, Bor her.


Ulefos bruk.
Tellingskrets 5.
Husliste 5.
42/1. Hagan.

1. Nils Johnsen f. 24/4-1854 H., Enkemann, Landhandleri og Bakeri, selvst., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Ingeborg Marie Johnsen f. 31/12-1858 H., ug., Husbestyrinde, Biierhv. Formue, Syk, litt etter litt de senere aar, N., St., Bor her, Natt til 1/12 i Sverige.
3. Asborg Storhaug f. 15/4-1898 H., ug., Innepike for kjøpmann Johnsen, N., St., Tjener, Bor her.
4. Kristian Ørebæk f. 2/4-1892 Onsøy, Østfold, ug., Baker for kjøpmann Johnsen, N., St., Bor her.


Ulefos bruk.
Tellingskrets 5.
Husliste 6.
42/1. Ulefoss.

1. Hans Odden f. 17/6-1868 H., g., Smører ved sliperi, Ulefos brug, N., St., Hovedperson, Bor her. (Vannskadet. G.S.)
2. Andrea Odden f. 15/8-1879 H., g. 12/6-1897, 6 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Anna Oline Odden f. 10/8-1897 H., Legemlig vanfør, opdaget i 2 årsalderen, N., St., Datter, Bor her.
4. Astrid Henriette Odden f. 30/8-1906 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Asbjørn Odden f. 11/8-1908 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Hilda Odden f. 24/5-1912 H., N., St., Datter, Bor her.
7. Tora Marie Odden f. 19/12-1915 H., N., St., Datter, Bor her.


Ulefos bruk.
Tellingskrets 5.
Husliste 7.
42/1. Fiskestigen.

1. Tor Olsen Kaasene f. 2/9-1862 Kviteseid, g., Smed for Aall-Ulefos brug, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anna Vilhelmine Kaasene f. 9/4-1874 Eidanger, g. 25/9-1912, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Olav Thorsen f. 3/1-1903 Drangedal, ug., Landbruksarbeider paa dagarbeide for Ulefos bruk, N., St., Sønn, Bor her.
5. Aasta Lovise Thorsen f. 23/1-1907 Drangedal, N., St., Datter, Bor her.
6. Kristian Thorsen f. 30/8-1913 Drangedal, N., St., Sønn, Bor her.
7. Trygve Eugen Bjarnesen f. 26/6-1918 Skien, s.a. bankkasserer Holm, Drangedal, N., St., dattersønn, Bor her.
8. Eyvind Eriksen f. 3/11-1897 Vinje, ug., Landbruksarb., dagarb., for Kammerherre Aall, N., St., Bor her.


Ulefos bruk.
Tellingskrets 5.
Husliste 8.
42/1. Ulefoss.

1. Peder Andersen Lindalen f. 7/9-1890 H., g., Smører ved sliperi, Ulefos bruk, Biint. et litet jordbruk, N., St., Hovedperson, Bor her. (Vannskadet. G.S.)
2. Anne Lindalen f. 28/1-1891 H., g. 11/2-1912, 5 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Asborg Lindalen f. 23/3-1912 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Anders Lindalen f. 23/1-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Halvor Lindalen f. 18/11-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Ingvar Martinius Lindalen f. 26/11-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.


Ulefos bruk.
Tellingskrets 5.
Husliste 9.
42/1. Ulefoss.

1. Sveinung Johnsen Fossheim f. 28/3-1876 Kviteseid, Enkemann, Skogsarb. for kammerherre Aall, N., St., Hovedperson, Bor her. Natt til 1/12: Kviteseid.
2. Signe Hansen Kaasa f. 21/5-1894 Kviteseid, ug., Husbestyrinde, N., St., Tjener, Bor her.
3. Gunvald Fossheim f. 5/11-1903 Kviteseid, Tjenestegut for kjøpmann Johnsen, N., St., Sønn, Bor her.
4. Marie Jørgine Fossheim f. 28/11-1908 Kviteseid, N., St., Datter, Bor her.
5. Dordi Fossheim f. 28/8-1912 Kviteseid, N., St., Datter, Bor her.
6. Dagny Fossheim f. 1/1-1915 Kviteseid, N., St., Datter, Bor her.
7. Trygve Fossheim f. 4/12-1917 Gjerpen, N., St., Sønn, Bor her.
8. Johan Fossheim f. 14/8-1920 H., N., St., Sønn, Bor her. Mor: Signe Hansen Kaasa.


Ulefos bruk.
Tellingskrets 5.
Husliste 10.
42/1. Ulefoss.

1. Anders Evensen f. 18/8-1876 H., g. Sliperiarb. Ulef. bruk, Biint. Et lite jordbruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Johanne Sofie Evensen f. 29/12-1881 Høbøl, Østfold, g. 21/10-1904, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Karen Elisabeth Andersen f. 11/8-1906 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Magna Othilde Andersen f. 23/5-1910 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Even Andersen f. 29/2-1841 H., Enkem., Sagmester ved Ulefos bruk, selvst. (bestefar?), N., St. Bor her.

6. Johannes Andersen f. 16/11-1854 Bø i Tel., g. Snekker ved Ulefos bruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
7. Kirsten Maria Andersen f. 2/2-1860 H., g. 1898, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
8. Marie Lovise Johannesen f. 6/4-1885 H., ug., Enepike hos Fin Thorstenson, Kristiania, N. St., datter på besøk, her natt til 1/12.
9. Andreas Marenius Johannesen f. 26/11-1898 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.


Ulefos bruk.
Tellingskrets 5.
Husliste 11.
42/1. Ulefoss.

1. Jens Brynulfsen f. 28/11-1848 H., g., Sagarb., Ulefos bruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Sigrid Brynulfsen f. 10/2-1851 H., g. 5/7-1872, 3 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.

3. Peder Pedersen Hølen f. 11/8-1863 H., ug., Sagarb. for Ulefoss Bruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
4. Gurine Pedersen f. 4/12-1872 H., ug., Husbestyrinne, N., St., Bor her.

5. Kjøstolv Kristensen f. 14/1-1859 H., ug., Sagarb. for Ulefoss Bruk, N., St., Hovedperson, Bor her.


Ulefos bruk.
Tellingskrets 5.
Husliste 12.
42/1. Ulefoss.

1. Nils Hansen f. 12/2-1895 H., ug., Sagmester, selvst. ved Ulefoss bruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Hansine Andreassen f. 11/6-1855 H., Enke. g. 28/12-1882, 6 barn, 5 lever, Husbestyrinde, N., St., Bor her.

4. Søren Kristensen f. 13/12-1854 Lunde i Tel., Enkem., Snekker ved Ulefos bruk, N., St., Bor her.


Ulefos bruk.
Tellingskrets 5.
Husliste 13.
42/1. Haugen.

1. Hans Torbjørnsen Moen f. 17/9-1851 Drangedal, g., Skogsarb. for Erik Heisholdt, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Ragnhild Moen f. 18/4-1851 Drangedal(!) (Gullnes, Kviteseid. G.S.), g. (i Drangedal 17/4-1876. G.S.), 9 barn, 7 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Randi Tveit f. 16/6-1900 Notodden, ug., Skogsarbeider for Erik Heisholdts datter, N., St., Sønnedatter, Bor her.


Ulefos bruk.
Tellingskrets 5.
Husliste 14.
42/1. Strømodden.

1. Johannes Kristensen f. 5/11-1858 H., g., Dambskibsfører for Kammerherre Aall, Biint. Et lite jordbruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Gunhild Kristensen f. 3/1-1862 H., g. 27/12-1889, 4 barn, 3 lever, Husmor, N., Hustru, Bor her.


Ulefos bruk.
Tellingskrets 5.
Husliste 15.
42/1. Strømodden.

1. Knut Bakkane f. 7/4-1886 Lunde i Tel., g., Sliperiarb., Ulefos Bruk, Biint. Et lite jordbruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Aase Bakkane f. 27/12-1884 Lunde i Tel., g. 1905, 6 barn, 6 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Kristen Knutsen f. 19/9-1905 Lunde, ug., N., St., Sønn, Bor her.
4. Eivind Knutsen f. 26/10-1907 Lunde, N., St., Sønn, Bor her.
5. Kari Knutsen f. 9/12-1909 Lunde, N., St., Datter, Bor her.
6. Aslak Knutsen f. 11/9-1912 H., Syk fra 6-årsalderen, N., St., Sønn, Bor her. Natt til 1/12: Kristiania.
7. Ingvald Espedal Knutsen f. 7/9-1915 H., N., St., Sønn, Bor her.
8. Hans Knutsen f. 9/11-1920 Skien., N., St., Sønn, Bor her.

9. Hans Nikolai Hansen f. 23/3-1874, g., Maskinist for kammerherre Aall, N., St., Hovedperson, Bor her.
10. Jakobine Karoline Hansen f. 24/3-1880 Solum, g. 15/9-1900, 5 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
11. Elna Hansine Hansen f. 5/7-1911 Bamble, N., St., Datter, Bor her.
12. Solveig Maria Hansen f. 31/8-1915 H., N., St., Datter, Bor her.


Ulefos bruk.
Tellingskrets 5.
Husliste 16.
42/1. Strømodden.

1. Peder Johnsen f. 23/1-1864 Sauherad, Sliperiarb. Ulefos Bruk, Biint. Et lite jordbruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Maren Johanne Johnsen f. 1/8-1869 H., g. 24/5-1895, 11 barn, 11 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Nils Pedersen f. 1/1-1896 H., ug., Slipriarb. ved Ulefos Bruk, N., St., Sønn, Bor her.
4. John Pedersen f. 21/4-1902 H., ug., Sagarb. ved Ulefos Bruk, N., St., Sønn, Bor her.
5.
6. Peder Pedersen f. 19/8-1905 H. N., St., Sønn, Bor her.
7. Ruth Pedersen f. 1/3-1908 H., N., St., Datter, Bor her.
8. Konstanse Pedersen f. 25/7-1910 H., N., St., Datter, Bor her.
9. Håkon Pedersen f. 29/11-1911 H., N., St., Sønn, Bor her.
10. Kristine Pedersen f. 28/8-1913 H., N., St., Datter, Bor her.


Ulefos bruk.
Tellingskrets 5.
Husliste 17.
42/1. Ulefoss.

1. Olaf Kornelius Pedersen f. 24/7-1892 Hedrum, Vestfold, Sliperiarb., Ulefos Bruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
1(!) 2. Anne Marie Pedersen f. 25/6-1895 H. g. 15/9-1917, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Alfred Olafsen f. 17/4-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Mary Olafsen f. 2/7-1919 H., N., St., Datter, Bor her.


Ulefos bruk.
Tellingskrets 5.
Husliste 18.
42/1. Lindalen.

1. Ole Pedersen Lindalen f. 24/12-1859 H., g., Sagmester selvst., for Aall,  N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anne Marie Lindalen f. 21/12-1866 H., g. 18/9-1885, 7 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Isak Lindalen f. 3/12-1897 H., ug., Handelsbetjent ved Landhandleri, Manufaktur og kolonial, N., St., Sønn, Bor her.


Ulefos bruk.
Tellingskrets 5.
Husliste 19.
42/1. Hegna.

(Vannskade på første side. G.S.)

1. Peder Olsen f. 13/12-1892 H., g., Sliperiarb. ved Ulefos bruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Marthe Emilie Olsen f. 16/9-1892 H., g. 8/12-1917, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Borgny Marie Olsen f. 25/6-1918 H., N., St., Datter, Bor her.


Ulefos bruk.
Tellingskrets 5.
Husliste 20.
42/1. Ulefoss.

(Vannskade på personliste 1. G.S.)

1. Ole Solvoll f. 16/7-18xx H., g., Sliperiarbeider ved Ulefos Bruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Kjersti Solvoll f. 21/5-1890 Bø i Tel., g. 23/7-1910, 6 barn, 6 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Anne Solvoll f. 12/11-1910 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Martin Solvoll f. 17/9-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Ester Solvoll f. 30/5-1915 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Georg Solvoll f. 14/1-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Kåre Solvoll f. 4/9-1918 Lunde i Tel., N., St., Sønn, Bor her.
8. Mary Solvoll f. 25/10-1920 H., N., St., Datter, Bor her.
9. Gunda Cicilie Solvoll f. 29/8-1897 H., ug., Husarbeide, N., St., Tjener, Bor her


Ulefos bruk.
Tellingskrets 5.
Husliste 21.
42/1. Strømodden.

1. Edvard Johnsen f. 2/4-1870 H., g., Materialforvalter, selvst., ved Ulefoss bruk for Kammerherre Aall, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anne Johnsen f. 20/7-1873 H., g. 20/5-1898, 5 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Margit Kristine Johnsen f. 9/6-1906 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Ester Johnsen f. 13/6-1909 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Ingeborg Alise Johnsen f. 10/9-1912 H., N., St., Datter, Bor her.


Ulefos bruk.
Tellingskrets 5.
Husliste 22.
42/1. Ulefoss.

(Personliste 2 sterkt vannskadet. G.S.)

1. Halvor Nilsen f. 26/7-1848 H., ug., Fhv. Sagarbeider ved Ulefos Bruk, Formue, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Karl Hansen Marum(?) (vannskadet. G.S.) f. 22/1-1871(?) Solum, g.(?), Sliperiarb. ved Ulefos Bruk, N., Metodist, Bor her.
3.
4. Hans Martinius Marum f. 7/2-1907 Solum, N., Metodist, Sønn, Bor her.
5. Margot Viola Marum f. 11/1-1913 Solum, N., Metodist, Datter, Bor her.
6. Ole Sverre Marum f. 4/4-1915 Solum, N., Metodist, Sønn, Bor her.
7. Karl Gustav Marum f. 11/7-1916 H., N., Metodist, Sønn, Bor her.


Ulefos bruk.
Tellingskrets 5.
Husliste 23.
42/1. Ulefoss.

(Personliste 1 sterkt vannskadet. G.S.)

1. Karl Pettersen f. 4/11-1869 Stockholm, g., Repratør ved Ulefos Bruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anna Pettersen f. 19/4-1885 Holla, g. 1/7-1914, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Hjørdis Antonie Skaardal f. 21/10-1910 H., Stedatter av repratør, N., St., Datter, Bor her.
4. Anne Pettersen f. 12/8-1914 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Lilly Pettersen f. 29/12-1915 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Olaug Marie Pettersen f. 15/3-1920 H., N., St., Datter, Bor her.


Ulefos bruk.
Tellingskrets 5.
Husliste 24.
42/1. Hølen.

1. Gustav Bentsen f. 10/11-1876 H., ug., Høvleriarbeider ved Ulefos Bruk, N., St., Hovedperson, Bor her. (Vannskadet. G.S.)


Ulefos bruk.
Tellingskrets 5.
Husliste 26.
42/1. Arbeiderbolig (Sagbrakka).

1. Halvor Andreas Kristensen f. 10/8-1894 H., g. Ulefos bruk, Til Am. 1911, tilb. 1913, N., St., Hovedperson, Bor her. (Moderat vannskade. G.S.)
2. Klara Therese Kristensen f. 30/5-1894 H., g. 29/5-1915, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Kristian Halvorsen f. 2/8-1915 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Ingeborg Halvorsen f. 19/4-1917 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Peder Halvorsen f. 23/5-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.

6. Johannes Skjervik f. 20/8-1889 H., ug., Sagarb. ved Ulefos bruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
7.

8. Thor Hansen f. 24/3-1890 H., g., Sliperiarb. ved Ulefos bruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
9. Margit Hansen f. 1/8-1888 Gransherrad, g. 15/4-1919, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
10. Ingebjørg Kilen f. 1/9-1912 Kviteseid, Sliperiarbeiders Steddatter, N., St., Datter, Bor her.

11. Nils Andreassen f. 12/9-1866 H., g., Filer ved Ulefos sagbruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
12. Ingeborg Andreassen f. 1/7-1866 H., g. 27/10-1887, 12 barn, 10 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
13.
14. Andreas Nilsen f. 13/8-1895 H., ug., Sliperiarbeider ved Ulefos bruk, N., St., Sønn, Bor her. (Vannskadet ark. G.S.)
15. Anna Nilsen f. 7/10-1897 H., ug., Tjenestep., Kristiania, N., St., Besøkende, her.
16. Hans Nilsen f. 2/12-1899 H., ug., Sjømann paa hvalfangst for skipsreder Salvesen i Sandefjord, N., St., Sønn, Bor her. 1/12: Ved Syd Georgia.
17. Ingolf Nilsen f. 20/6-1906 H., N., St., Sønn, Bor her.
18. Ludvik Nilsen f. 13/6-1909 H., N., St., Sønn, Bor her.
19. Karl Nilsen f. 15/7-1912 H., N., St., Sønn, Bor her.
20. Kristian Kristiansen f. 19/9-1918 H., Dattersøn av sagfiler, biierhv. Bidrag av sin far, N., St., Bor her.
21. Halvor Nilsen f. 24/1-1891 H., ug., Styrmann paa Union 6, som gaar mellem Kristiania og Notodden for skipsreder A. Johansen, N., St., Bor her. 1/12: Union 6.
22. Nils Nilsen f. 30/9-1903 H., ug., Fyrbøter paa Union 3, gaar mellem Kristiania og Notodden for skipsreder A. Johansen, N., St., Bor her. 1/12: Union 3.
23.
24. Thomas Thomasen f. 1/10-1911 H., Kjolesyerskes barn, N., St., Sønn, Bor her.

Feilplassert? 26. Karl Kristensen f. 18/1-1899 H., ug., Sliperiarb. ved Ulefoss bruk, N., St., Hovedperson, Bor her. (Sterkt vannskadet ark. G.S.)

25. Ingolf Martin Hansen (Ingolf Martin Solvold) f. 30/1-1896 H., g., Sliperiarb, ved Ulefos Bruk, N., St., Hovedperson, Bor her. (Vannskadet. G.S.)
26. Anna Josefine Hansen f. 14/5-1897 H., g. 29/9-1918, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
27. Finn Hansen (Finn Solvold) f. 22/5-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.
28.
29.
30. Olaf Seland f. 17/1-1919 Skien, Dampskibsførers barn, N., St., Søstersønn, Bor her.

31. Gunnar Gundersen f. 15/8-1856 Sauherad, Enkem., Sagarb. ved Ulefoss bruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
32. Karen Andrea Hansen f. 17/4-1915 H., Sagarbeiders datterdatter, Biint.: Bidrag fra far. N., St., Bor her.
33.

37. Karl Johan Olsen f. 11/12-1887 H., g., Sliperiarb. ved Ulefoss bruk, N., St., Hovedperson, Bor her. (Vannskadet. G.S.)
38. Marie Olsen f. 7/8-1894 Skien, g. 14/11-1919, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
39. Alvilde Marie Olsen f. 2/9-1920 H., N., St., Datter, Bor her. (Sterkt vannskadet. G.S.)

40. Hans Trondsen f. 12/9-1859 H., g., Fyrer ved Ulefoss sagbruk, N., Lutherske frimenighet, Hovedperson, Bor her. (Sterkt vannskadet. G.S.)
41. Anne Margrethe Trondsen f. 15/6-1863 H., g. 17/10-1894, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., Lutherske frimenighet, Hustru, Bor her.
42. Nils Gustav Hansen f. 17/2-1898 H., ug., Sagarb. ved Ulefoss bruk, N., Lutherske frimenighet, Sønn, Bor her.

43. Hans Thomassen f. 24/6-1851 Lunde i Tel., ug., Sagarb. ved Ulefoss bruk, N., St., Hovedperson, Bor her. (Vannskadet. G.S.)

(44. Hans Karlsen f. 1887 H., Styrmann for Skien-Telemark Dampskibsselsk., Bosatt på Tvara i Holla. G.S.)
45. Mari Karlsen f. 29/12-1893, H., gift 6/10-1918, 1 barn, Husmor, mann: Styrmann, N., St., Bost. Tvara i Holla, her. Her natt til 1/12.  (Sterkt vannskadet. G.S.)
46. Konrad Karlsen f. 21/1-1919 H., ug., Far: Styrmann, N., St., Besøkende, Bosatt på Tvara i Holla. Her natt til 1/12.

47. Ole Kristensen f. 10/9-1867 H., g., Sagarb., for Ulefoss bruk, N., St., Hovedperson, Bor her. (Vannskadet. G.S.)
48. Marie Kristensen f. 13/3-1863 H., g. 27/12-1893, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Ulefos bruk.
Tellingskrets 5.
Husliste 27.
42/1. Ulefoss.

1. Peder Trondsen f. 25/7-1866 H., g., Elektriker ved Ulefoss bruk for Aall, N., St., Hovedperson, Bor her. (Vannskadet. G.S.)
2. Marie Trondsen f. 4/3-1867 H., g. 17/10-1890, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Ulefos bruk.
Tellingskrets 1.
Husliste 28.
42/1. Eidsfoss.

1. Edvard Nordblom f. 5/9-1855 Sverige, g., Slusevokter ved Eidsfoss for Bratsberg fylke, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Inger Tobine Nordblom f. 22/5-1857 Fjortland, Vest-Agder, g. 28/4-1882, 8 barn, 7 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Karl Sundelin f. 11/12-1853 Sverige, Enkem., Slusevokter for Bratsberg fylke, N., St., Hovedperson, Bor her.


Ulefos bruk.
Tellingskrets 1.
Husliste 29.
42/1. Eidshaug.

1. Halvor Halvorsen Hagen f. 7/10-1884 Kvitseid, g., Maskinvakt i Elektrisk kraftstasjon for Holla komm., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Gunhild H. Hagen f. 28/6-1880 Lunde i Tel., g. 14/11-1908, 9 barn, 7 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Harry Edvin Hagen f. 13/9-1910 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Sondre Johan Hagen f. 8/2-1912 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Asbjørn Hagen f. 24/1-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Rolf Magne Hagen f. 28/6-1914 H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Viktor Hagen f. 16/10-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.
8. Magda Anette Hagen f. 14/7-1919 H., N., St., Datter, Bor her.
9. Ruth Elisabeth Hagen f. 21/8-1920 H., N., St., Datter, Bor her.


Jøntvedt N
Gnr 43.


Jøntvedt N. bnr 2.
Tellingskrets 11.
Husliste 1.
43/2. Jøntvedt.

1.
2. Nils Hansen Jøntvedt f. 26/5-1874 H., ug., Gaardsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
3. Kristian Hansen Jøntvedt f. 1/12-1877 H., ug., Gaardsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
4.
5. Gustav Andreas Hansen Jøntvedt f. 25/2-1892 H., ug., Gårdsarb. hjemme, Biihverv: Sersjant ved infanteriet, N., St., Sønn, Bor her.
6. Hjørdis Hansen Jøntvedt f. 3/3-1910 Kristiania, ug., Husarbeid hjemme, N., St., Medlem av familien, Bor her.


Jøntvedt N. bnr 1.
Tellingskrets 11.
Husliste 28.
43/1. Jøntvedt.

1. Peder Andersen Jøntvedt f. 29/5-1854 H., g., Gbr., selv., N., Evang. Luth. Frimenighet, Hovedpers., Bor her.
2.
3. Anders Pedersen Jøntvedt f. 1/5-1895 Gjerpen, ug., Gaardsarb. hjemme, N., Evang. Luth. Frimenighet, Sønn, Bor her.
4. Lars Pedersen Jøntvedt f. 1/3-1897 Gjerpen, ug., Grubearbeider, N., Evang. Luth. Frimenighet, Sønn, Bor her.


Jøntvedt N. bnr 3.
Tellingskrets 11
Husliste 39.
43/3. Fosheim.

1. Johan Nilsen Fosheim f. 13/3-1880 H., g., Grubearbeider og smaabruker, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Ingeborg Tomine Hansd. Fosheim f. 23/6-1879 H., g. 27/4-1903, 8 barn, 7 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Jørgen Werner J. Fosheim f. 31/3-1908 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Nils Sannæs J. Fosheim f. 16/3-1911 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Johannes J. Fosheim f. 2/5-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Ingeborg Johanne J. Fosheim f. 22/2-1915 H., N., St., Datter, Bor her.


Jøntvedt M
Gnr 44.

Jøntvedt M. bnr 1, 3.
Tellingskrets 11.
Husliste 15.
44/1,3. Jøntvedt.

1. Halvor Evensen Jøntvedt f. 22/4-1859 H., g., Gbr. selv., N., St., Hovedpers., Bor her.
2.
3. Hjørdis Halvorsen Jøntvedt f. 13/2-1906 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Gudrun Halvorsen Jøntvedt f. 9/6-1908 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Esther Halvorsen Jøntvedt f. 27/6-1915 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Kristen Olsen Jøntvedt f. 2/11-1853 H., Enkem., Skogsarbeider for Halvor E. Jøntvedt, N., St., Tjener, Bor her.
7. Hans Kristian Johansen Fosheim f. 23/7-1906 H., ug., Gaardsgut, N., St., Tjener, Bor her.


Jøntvedt M. bnr 2.
Tellingskrets 11
Husliste 16.
44/2. Jøntvedt.

1. Anders Nilsen Jøntvedt f. 28/11-1876 Bamble, g., Gbr., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Marie Johannesen Jøntvedt f. 9/10-1876 H., g. 24/12-1903, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Hjalmar Andersen Jøntvedt f. 14/3-1904 H., ug., Gårdsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
4. Haakon Andersen Dahl Jøntvedt f. 2/1-1908 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Aagot Marie Andersen Jøntvedt f. 24/5-1913 H., N., St., Datter, Bor her.


Jøntvedt M. bnr 1.
Tellingskrets 11
Husliste 18.
44/1. Kaasa.

1. Andreas Kristensen Kaasa f. 2/7-1870 H., g., Skogsarbeider for Gullik Helgen, Biint: Smaabruker, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Margit Kristensen Kaasa f. 5/5-1857 Flaabygd i Lunde, g. 10/2-1895, 1 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Jøntvedt M. bnr 4.
Tellingskrets 11.
Husliste ?
Vaskås.

(Denne var feilblassert på 54/1 - Helgen lille. Flyttet av meg hit, som er riktig. G.S.)

1. Karl Halvorsen Vaskås f. 23/12-1876 (retta) H., g., Veivokter for H. komm., Biinnt: Gårdsbruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Aslaug Steinarsdatter Vaskås f. 21/2-1882 Heddal, g. 27/12-1904, 7 barn, 6 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Halvor Karlsen Vaskås f. 16/5-1905 H., ug., Skogsarbeid for forskjellige, N., St., Sønn, Bor her.
4. Sverre Karlsen Vaskås f. 24/7-1906 Heddal, N., St., Sønn, Bor her.
5. Ragnvald Karlsen Vaskås f. 8/8-1908 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Ivar Karlsen Vaskås f. 16/8-1910 Heddal, N., St., Sønn, Bor her.
7. Ragnhild Karlsdatter Vaskås f. 19/3-1914 H., N., St., Datter, Bor her.
8. Ingeborg Karlsdatter Vaskås f. 19/3-1919 (retta) H., N., St., Datter, Bor her.


Jøntvedt S
Gnr 45.


Jøntvedt S. bnr 1.
Tellingskrets 11
Husliste 17.
45/1. Jøntvedt.

1. Jørgen K. Jøntvedt f. 27/2-1876 H., g., Gbr., selv., Mølleeier, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Karen Larsen Jøntvedt f. 20/7-1868 H., g. 29/12-1907, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Hans R. Jøntvedt f. 9/12-1890 H., ug., Gaardsarb. for bror, N., St., Tjener, Bor her.

4. Karl Johan Thorsell f. 19/6-1892 Vinje i Tel., ug., Møller for Jørgen K. Jøntvedt, N., St., Tjener, Bor her.
5. Helga Amanda Thorsell f. 12/9-1895 Vinje i Tel., ug., Husholderske og Budeie for Jørgen Jøntvedt, N., St., Tjener, Bor her.
6. Karl Arne Sogn Jøntvedt f. 26/4-1911 Kristiania, N., St., Besøkende, Bor her.
7. Thorleif Antonius Thorsell f. 20/9-1904 H., ug., Gaardsgut for g.br., selveier, mølleeier Jørgen K. Jøntvedt, N., St., Tjener med full kost, Bor her. Borte natt til 1/12. Ophold: Solheim i H.


Kolle
Gnr 46.


Kolle bnr 4.
Tellingskrets 11.
Husliste 2.
46/4. Kolle.

1. Lars Abrahamsen Kolle f. 28/5-1869 H., g., Gbr. selv., leier hjelp, N., St., Hovedperson, bor her.
2.
3. Abraham Annar Abrahamsen Kolle f. 19/11-1915 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Anvar Kaare Abrahamsen Kolle f. 26/4-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Ingvar Rolf Larsen Kolle f. 4/10-1920 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Klara Bertine Svendsen f. 6/5-1900 Bakke i Sirnes, Flekkefjord, Vest Agder, ug., Husholderske og budeie, N., St., Tjener, Bor her.
7. Karl Johan Svendsen f. 10/12-1857 Skarborgs len, Sverige, g., Gaardsdasarb. for Lars A. Kolle, Biint. Mnd. utbet. av Riksforsikringen, Ryggskade fra 50-årsalderen, N., St., Tjener, Bor her.
8. Berthe Nilsdatter f. 14/12-1857 Strømme i Lunde i Tel., g. 1893, 5 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Tjener, Bor her.


Kolle bnr 12.
Tellingskrets 11
Husliste 3
46/12. Huset.

1. John Ramsvik f. 27/8-1867 Sauherad, g., Smaabruker selv., N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Hustru (navn ikke nevnt) f. 15/8-1871 S. Dakota USA, g., 0 barn, N., St., Hustru, Bor her.


Kolle bnr 7.
Tellingskrets 11.
Husliste 5.
46/7. Kaasa.

1. Erik Hansen Kaasa f. 8/5-1852 Kaasa i Lunde i Tel., Enkem., Gbr. selv., N., Luth. Frimenighet, Hovedperson, Bor her.
2. Torine Strømhaug f. 30/11-1875 Lunde i Tel., Enke, Husbestyrinde, N., St., Tjener, Bor her.
3. Martha Kirstine Strømhaug f. 30/9-1907 H. (Lunde?), N., St., Bor her.
4. Olga Olsen Fjeldstad f. 7/4-1907 H., N., St., Tjener, Bor her.

8. Hanna Bolstad f. 8/12-1903, ug., sypike, N., St., Losj., bor på Namløs, Natt til 1/12: Her.


Kolle bnr 7.
Tellingskrets 11.
Husliste 6.
46/7. Kaasa.

1. Hans Gustav Johannesen (retta G.S.) f. 23/11-1881 H., g., Grubearbeider, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Thora Johannesen f. 23/10-1885 (retta G.S.) H., g. 20/3-1912 (retta G.S.), 6 barn, 6 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Johannes Nikolai Johannesen f. 22/2-1912 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Nils Johannesen f. 5/9-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Karl Gustav Johannesen f. 4/4-1915 H., ug., Grubearbeider, N., St., Sønn, Bor her.
6. Gudrun Marie Johannesen f. 21/7-1917 H., N., St., Datter, Bor her.
7. Martha Johannesen f. 31/10-1920 H., N., St., Datter, Bor her.
8. Harald Johannesen f. 31/10-1920 H., N., St., Sønn, Bor her.

5. Nicolai Bernhard Nicolaisen f. 12/5-1890 Søndeled, Aust Agder, g., Grubearbeider, N., St., Losjerende med full kost, Bor her.
6. Onanda Nicolaisen f. 4/12-1896 Sande i Ryfylke, Rogaland, g. 10/8-1915, 2 barn 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
7. Armann Nicolaisen f. 2/8-1919 Heistad i Eidanger, N., St., Sønn, Bor her.


Kolle bnr 1.
Tellingskrets 11
Husliste 36.
46/1. Kolle.

1. Tollef Larsen Kolle f. 16/10-1875 H., g., Gbr. selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Sofie Pedersdatter Kolle f. 16/4-1877 H., g. 23/7-1904, 7 barm, 6 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Lars Tollefsen Kolle f. 22/11-1904, H., Gårdsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
4. Peder Tollefsen Kolle f. 9/7-1906 H., Ug., Gaardsarbeide hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
5. Aagot Tollefsen Kolle f. 3/10-1909 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Thor Tollefsen Kolle f. 9/9-1911 H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Kirsti Gudrun T. Kolle f. 27/10-1913 H., N., St., Datter, Bor her.
8. Einar Tollefsen Kolle f. 15/3-1920 H., N., St., Sønn, Bor her.


Kolle bnr 3.
Tellingskrets 11.
Husliste 37.
46/3. Kolle.

1. Knut Edvardsen Kolle f. 5/2-1883 Drangedal, g., Gbr. selv., Biint: Skogsarbeide for Halvor E. Jøntvedt, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Ingeborg Kirstine Olsen Kolle f. 26/3-1878 H., g. 6/8-1904, 6 barn, 6 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Bjarne Knutsen Kolle f. 24/7-1906 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Elida Knutsen Kolle f. 29/1-1911 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Olaf Knutsen Kolle f. 9/2-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Vidar Arnold Knutsen Kolle f. 20/1-1920 H., N., St., Sønn, Bor her.


Kolle bnr 2.
Tellingskrets 11
Husliste 38.
46/2. Kolle.

1. John H. Østgaarden Kolle f. 21/5-1874 Bø i Tel, g., G.br. selv., til Am. 1892, tilb. 1902, N., St., Hovedperson, bor her.
2. (g.m. Mari Larsdatter Aaraas fra Sauherad. G.S.)
3. Kjersti Johnsd. Østgaarden Kolle f. 30/8-1908 Nes, Sauherad, N., St., Datter, Bor her.
4. Bergit Johnsd. Østgaarden Kolle f. 22/3-1915 Nes, Sauherad, N., St., Datter, Bor her.
5. Mari Johnsd. Østgaarden Kolle, f. 17/10-1916 Nes, Sauherad, N., St., Datter, Bor her.
6. Johanne Johnsen Østgaarden Kolle f. 22/8-1919 H., N., St., Datter, Bor her.


Hvalen
Gnr 47.


Hvalen bnr 8.
Tellingskrets 11.
Husliste 20.
47/8. Hvalen.

1. Ole Halvorsen Hvalen f. 23/5-1853 H., g., Fhv. Folkeskolelærer, Pensjonist, N., St., Hovedperson, bor her.


Hvalen bnr 4.
Tellingskrets 11.
Husliste 21.
47/4. Grønvold.

1. (Enke Karen Arvesdatter fra Dalsland i Sverige f. 7/12-1864 d. 1949. G.S.)
2. Ragnvald Andersen Grønvold f. 16/9-1899 H., ug., Gårdsarb. hjemme, Biint. Skogsarbeide, N., St., Sønn. Bor her.
3. Adeleide Andersen Grønvold f. 25/4-1906 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Magnus Eriksen Grønvold f. 23/6-1912 Kristiania, N., St., Barnebarn, Bor her.


Hvalen bnr 7.
Tellingskrets 11.
Husliste 22.
47/7. Berg.

1. Ole Larsen Berg f. 2/7-1885 Skafså, Mo i Tel., g., Smed for Staten, N., St., Hovedperson, bor her. Natt til 1/12: Gaaserud i Solum.
2. Thora Larsen Berg f. 16/2-1889 Sauherad, g. 1906, 4 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Agnes Kristine O. Berg f. 28/11-1906 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Lars Olsen Berg f. 3/2-1910 Hovin i Tel., N., St., Sønn, Bor her.
5. Rolf Werner Olsen Berg f. 10/6-1912 Rjukan, N., St., Sønn, Bor her.
6. Hjørdis Olsen Berg f. 27/12-1915 H., N., St., Datter, Bor her.


Hvalen bnr 6.
Tellingskrets 11.
Husliste 24.
47/6. Hvalen.

1. John Hansen Slaathaug Hvalen f. 5/2-1871 Lunde i Tel., g., Gbr., selv., N., St., Hovedpers., Bor her.
2.
3.
4. Anne Johnsdatter Slaathaug Hvalen f. 15/7-1907 Lunde i Tel., N., St., Datter, Bor her.
5. Eivind Tollefsen Slaathaug f. Februar 1830 Bø i Tel., g., Føderaad, Blind fra 80-årsalder, N., St., Bor her.


Hvalen bnr 1.
Tellingskrets 11.
Husliste 27.
47/1. Feil?

1. Børre Larsen Skarstein Hvalen f. 6/7-1877 Breim, Sogn og Fj., g., Gbr., N., St., Hovedpers., Bor her.
2.
3. Ingeborg Lovise Skarstein f. 10/5-1912 Solum, N., St., Datter, Bor her.


Hvalen bnr 5.
Tellingskrets 11.
Husliste 29.
47/5. Flatgrav.

1. Svein Olsen Smaadalen f. 15/10-1889 Seljord, g., Skogsarbeider for Steinar Ytterbø, Biinnt: Smaabruk selv., N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Rannie Hansen f. 26/9-1881 Seljord, g. 15/10-1910, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Olav Sveinson Smaadalen f. 18/6-1911 Seljord, N., St., Sønn, Bor her.
4. Margit Sveinson Smaadalen f. 18/10-1912 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Ingebjørg Sveinson Smaadalen f. 4/4-1916 Solum, N., St., Datter, Bor her.


Hvalen bnr 2.
Tellingskrets 11.
Husliste 35.
47/2. Hvalen.

1. Olav Olsen Hjemklev Hvalen f. 18/4-1882 Skafså i Mo, g., Grubearbeider, Gbr. selv., N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Inger Elise Olsen Hvalen f. 31/1-1878 H., g. 12/4-1902, 7 barn, 6 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Ottar Aron Olsen Hvalen f. 9/4-1905 H., ug., Gårdsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
4. Gunvor Olsen Hvalen f. 24/8-1907 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Arthur Edvin Olsen Hvalen f. 20/3-1909 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Anna Elisabeth Olsen Hvalen f. 1/9-1913 H., N., St., Datter, Bor her.
7. Einar Olsen Hvalen f. 22/12-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.


Kolstad store
Gnr 48.


Kolstad store bnr 11.
Tellingskrets 11.
Husliste 4.
48/11. Kaasa.

(OBS! Denne er trolig feilført og skulle nok ligge på gnr 46 (Kolle) - bnr 11 Kåsa. G.S.)

1. Karl Johnsen Kaasa (Karl J. Kolle) f. 19/11-1876 H., g., Gbr. selv., N., St., Hovedpers., Bor her.
2. (Kirsti Berthea Omtvedt f. 1/10-1874 d. 5/7-1958. G.S.)
3. John Karlsen Kaasa (Kolle) f. 26/3-1900 H., ug., Grubearbeider, N., St., Sønn, Bor her.
4.
5. Simon Karlsen Kaasa f. 9/7-1905 H., ug., Gårdsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
6. Karl Karlsen Kaasa f. 3/11-1907 H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Gunhild Marie Kaasa f. 23/1-1913 H., N., St., Datter, Bor her.
8. Ruth Karlsen Kaasa f. 23/5-1917 H., N., St., Datter, Bor her.
9. John Johnsen Kaasa f. 12/8-1852 Lunde i Tel., Enkem., Gaardsarbeide, Rentenist (far til nr.1), N., Den Lutherske frimenighet, Losjerende, Bor her.


Kolstad store bnr 10.
Tellingskrets 11.
Husliste 7.
48/2. Halvorstaa. (Halvorstad. G.S.)

1. Gunnar Jensen Halvorstaa f. 26/6-1863 H., g., Smaabruker og Grubearbeider, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Else Olsdatter Halvorstaa f. 10/10-1878 Seljord, g. 11/3-1906, 5 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Gudrun Elise Halvorstaa f. 3/7-1909 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Erling Bjarne Gunnarsen f. 11/10-1912 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Jens Trygve Gunnarsen f. 9/4-1915 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Martha Kristine Gunnarsen f. 10/6-1918 H., N., St., Datter, Bor her.


Kolstad store bnr 6.
Tellingskrets 11.
Husliste 8.
48/6. Kikkut - Halvorstaa.

1. Olaf A. Omtvedt f. 19/11-1887 H., g., Gbr. selv., Skogeier, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Johanne Marie Omtvedt f. 26/2-1893 Jæderen (Jæren), Rogaland, g. 24/1-1911, 6 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Anders O. Omtvedt f. 2/6-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Trygve O. Omtvedt f. 30/7-1915 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Olaf O. Omtvedt f. 28/2-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Ragna Marie Omtvedt f. 7/4-1920 H., N., St., Datter, Bor her.


Kolstad store bnr 9.
Tellingskrets 11.
Husliste 9.
48/9. Skibsnes.

1. Steinar Halvorsen Skibsnes f. 8/12-1858 H., Enkem., Gbr. selv., N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Mathias Halvorsen f. 26/9-1855 H., ug., Gbr., selv., N., St., Broder, Bor her.
3. Karl S. Skibsnes f. 28/7-1898 H., ug., Grubearbeider, N., St., Sønn, Bor her.


Kolstad store bnr 8.
Tellingskrets 11.
Husliste 11.
48/8. Velkom.

1. Karl Emil Olsen Velkom f. 5/3-1879 Eidanger, g., Gbr., selv. og Grubearb., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. (g. Skien byfogd 17/9-1904 m. Sigrid Etland f. 22/3-1883 d. 6/4-1971. G.S.)
3. Olaf Karlsen Velkom f. 12/5-1907 H., N., St., Sønn. Bor her.
4. Martha Karlsen Velkom f. 8/2-1909 H., N., St., Datter. Bor her.


Kolstad store bnr 3.
Tellingskrets 11.
Husliste 27.
48/3. Kolstad.

1. Lars Antonsen Kolstad f. 21/4-1893 H., ug., Skogsarbeider for NN Kolstad, N., St., Hovedperson, Bor her.
2.
3. Tollef Antonsen Kolle f. 25/5-1902 H., ug., Gårdsarb. hjemme for far, N., St., Sønn, Bor her.
4. Jenny Olalia Olsen f. 9/12-1907 H., Forsørger: Bestyrer av Holla komm. pleiehjem, N., St., Som medlem av familien, Bor her.


Kolstad store bnr 2.
Tellingskrets 11.
Husliste 30.
48/2. Kolstad.

1. Johannes Pedersen Kolstad f. 10/10-1862 H., g., Gbr. selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Aaste Halvorsd. Kolstad f. 4/5-1884 Lunde i Tel., g. 28/5-1905 (ingen barn nevnt), Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Anders P. Kolstad f. 11/5-1852 H., ug., Fhv. Gaardbruker, Formue, N., St., Medlem av familien, Bor her.
4. Ingeborg J. Kolstad f. 29/4-1910 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Peder J. Kolstad f. 1/1-1908 H., N., St., Sønn, Bor her.


Kolstad store bnr 1.
Tellingskrets 11.
Husliste 31.
48/1. Kolstad.

1. Tollef Halvorsen Kolstad f. 6/1-1871 Sauherad (Sauherad), g., Gbr., selv., Bierhv.: Flaatemand, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. (g. byfogden i Skien 12/4-1911 m. Anne Marie Johnsen fra Gruva f. 10/11-1885 d. 19/11-1933. G.S.)
3. Asborg Tollefsd. Kolstad f. 27/7-1911 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Halvor Tollefsen Kolstad f. 24/9-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Halvor Tollefsen Kolstad f. 6/5-1839 Sauherad, g., Fhv, Gbr. og Flaatemand, N., St., Medlem av Familien, Bor her.
6.
7.
8. Anlaug Marie Kolstad f. 14/4-1912 H., N., St., Datter, Bor her.


Kolstad store bnr 7.
Tellingskrets 11.
Husliste 32.
48/7. Kolstad.

1. Berthinius Haugerud Kolstad f. 21/11-1872 Skafså i Mo, g., Gbr. og Grubearb. for Cappelen, N., St., Hovedpers, Bor her.
2. (g. i Helgen 14/5-1905 m. Hanna Oline Kolstad herfra f. 27/11-1879 d. 27/5-1963. G.S.)
3. Harald Konrad Haugerud f. 2/6-1906 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. John Haugerud f. 22/10-1908 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Einar Konrad Haugerud f. 28/11-1910 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Magnhild Dagny Haugerud f. 3/10-1913 H., N., St., Datter, Bor her.
7. Ragnvald Kaare Langerud f. 30/5-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.


Kolstad store bnr 4.
Tellingskrets 11.
Husliste 33.
48/4. Kolstad.

1. John Arvesen Kolstad f. 10/11-1859, g., Gbr., selv., N., St., Hovedpers, Bor her.
2. (g. i Holla 22/9-1876 m. Maren Christensdatter fra Ødegården i Norderhov på Ringerike f. 30/7-1852 d. 25/1-1941. G.S.)
3.
4. Alfred Johnsen Kolstad f. 7/1-1887 H., g., Gbr., og Grubearbeider for Verkseier D. Cappelen, N., St., Sønn. Bor her.
5. Haakon Johnsen Kolstad f. 14/3-1894 H., N., St., Sønn. Bor her.
6.
7. Edle Klara Kolstad f. 28/10-1916 H., N., St., Medlem av familien, Bor her.


Kolstad lille
Gnr 49.


Kolstad lille 1.
Tellingskrets 11.
Husliste 10.
49/1. Grønsten.

1. Halvor Olsen Oprann f. 17/12-1873 Mo i Tel., g., Skogsarbeider for Anund Dalen i Skien, Smaabruker, N., St., Hovedpers, Bor her.
2. Gunhild Torsdatter Oprann f. 14/9-1873 Laurdal(?) g. 13/5-1897, 10 barn, 6 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Theodor Halvorsen Oprann f. 26/10-1904 Vraadal, Kviteseid, ug., Skogsarbeider for Anund Dalen i Skien, N., St., Sønn. Bor her.
4. Aasne Halvorsen Oprann f. 13/4-1907 Vraadal, Kviteseid, N., St., Datter. Bor her.
5. Oline Halvorsen Oprann f. 30/6-1909 Fyrisdal, N., St., Datter. Bor her.
6. Halvard Halvorsen Oprann f. 7/8-1911 Fyrisdal, N., St., Sønn. Bor her.


Kolstad lille 2.
Tellingskrets 11.
Husliste 34
49/2. Grønsten.

1. Kristen Olsen Grønsten f. 3/5-1886 Sør Dakota, USA, g., Grubearbeider, Smaabruker, tilbake fra USA 1892, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Gunhild Olsd. Grønsten f. 9/11-1894 Flaabygd i Lunde, g. 22/12-1913, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Olaf Kristensen Grønsten f. 9/3-1914 H., N., St., Sønn. Bor her.
4. Magnus Kristensen Grønsten f. 9/11-1918 H., N., St., Sønn. Bor her.
5. Hanna Olsd. Roligheden f. 18/7-1896, Flaabygd, Lunde, ug., Husarb. hjemme hos far, N., St, Besøkende, Bor i Flaabygd i Lunde. Natt til 1/12: Her.


Omtvedt
Gnr 50.


Omtvedt bnr 1.
Tellingskrets 11.
Husliste 12.
50/1. Omtvedt.

1. Peder Jensen Omtvedt f. 18/5-1869 H., g., Gbr. selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Lovise Marie Omtvedt f. 27/2-1866 H., g. 29/4-1900, 7 barn, 7 lever, Blind fra 51 års alder, Helt arbeidsudyktig, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Jens Pedersen Omtvedt f. 20/7-1902 H., ug., Gårdsarb. hjemme, N., St., Sønn. Bor her.
5.
6. Hans Pedersen Omtvedt f. 4/2-1904 H., ug., Gårdsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.

10. Hilda Jensine J. Omtvedt f. 7/11-1882 H., ug., N., St., Datter. Bor her.


Omtvedt bnr 3.
Tellingskrets 11.
Husliste 13.
50/3. Omtvedt.

1. (Enke Karen Kirstine Omtvedt f. 21/7-1867 d. 16/11-1938. G.S.)
2.
3.
4. Torstein Kaare Heldahl f. 20/10-1918 H., Forsørget av mor, enke efter Lærer Heldahl, formue - statspensjon, N., St., Sønn, Bor her.


Omtvedt bnr 2.
Tellingskrets 11.
Husliste 26.
50/2. Omtvedt.

1. Anders Hansen Ytterbø f. 17/8-1879 H., g., Gbr., selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Kirsti Bentsdatter Ytterbø f. 12/11-1884 Gjerpen, g. 6/7-1907, 6 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Hans Andersen Ytterbø f. 15/6-1908 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Agnes Maria Andersen f. 16/10-1909 H., N., St., Datter. Bor her.
5. Bent Vale Andersen Ytterbø f. 28/4-1911 (retta G.S.) H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Esther Andersen Ytterbø f. 11/6-1917 H., N., St., Datter. Bor her.
7. Simon Andersen Ytterbø f. 16/4-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.Gnr 51.


Bø bnr 1 og 2.
Tellingskrets 11.
Husliste 14.
51/1,2. Bø.

1. John Kristiansen Haatvedt f. 6/3-1870 Hjartdal, g., Gbr. selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2.
6. Leiv Johnsen Haatvedt f. 27/8-1903 Hjartdal, ug., Gårdsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.

7. Knut Halvorsen Helkaas f. 6/9-1889 Sauherad, g., Jernbanearb. for staten, N., St., Hovedperson, Bor her. Natt til 1/12: Sauherad.
8. Hilda Anette Halvorsen Helkaas f. 15/11-1893 H., g. 29/12-1916, 3 barn, 3 lever, Folkeskolelærer for Holla komm., Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
9. Halvor Odd Knutsen Helkaas f. 5/4-1917 Sauherad, N., St., Sønn, Bor her.
10. Øyvind Knutsen Helkaas f. 31/5-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.
11. Aslaug Knutsd. Helkaas f. 29/2-1920 H., N., St., Datter, Bor her.


Bø bnr 4.
Tellingskrets 11.
Husliste 19.
51/4. Klevsgate.

1. Even Tykesen Klevsgate f. 14/3-1858 Bø i Tel., g., Grubearbeider og Smaabruker, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anne Marie Evensen Klevsgate f. 11/6-1868 H., g. 29/11-1905, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Gunda Sofie Knutsen f. 1/2-1908 H., Fattigunderstøttet Holla komm., N., St., Datter, Bor her.


Bø bnr 1.
Tellingskrets 11.
Husliste 25.
51/1. Bø.

1. Halvor Andersen Bø f. 17/10-1885 Seljord, g., Gbr., selv., Til Am. 1907, tilb. 1919, N. eller Amerikansk, St., Hovedperson, Bor her.
2. Margit Andersen Bø f. 2/9-1895 Lunde i Tel., g. 13/9-1920, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Prestgrav
Gnr 52.


Prestgrav gnr 52 bnr 1 og gnr 53 Helgen store bnr 3.
Tellingskrets 12
Husliste 34.
52/1 og 53/3.

1. Simon Pedersen Helgen f. 4/4-1895 H., g., Bonde, selv., Bierhv. Kirketjener, N., St., Hovedpers., Bor her. (Også oppført på Helgen store 53/5,7.).


Prestgrav gnr 52 bnr 1 og gnr 53 Helgen store bnr 3.
Tellingskrets 12
Husliste 35.
52/1 og 53/3.

1. Jon Andresen f. 6/4-1891 Solum, g., Skogsarbeide for forskjellige gbr., Biinnt: Fritt hus, lys og ved for å stulle griser, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Ragnhild Halvorsd. Andresen f. 5/7-1890 Heddal, g. 30/3-1915, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Astrid Jonsdatter Andresen f. 30/10-1915 Gjerpen, N., St., Datter, Bor her.
4. Halvard Jonsen Andresen f. 30/3-1917 Skien, N., St., Sønn, Bor her.
5. Ingebjørg Jonsd., Andresen f. 12/5-1919 Solum, N., St., Datter, Bor her.


Helgen store
Gnr 53.


Helgen store bnr 11 og 14.
Tellingskrets 12.
Husliste 10.
53/11,14. Roa.

1. Kristian Nagnus Hansen Bøe f. 11/4-1891 Ringebu, Opland, g., Folkeskolelærer for Holla komm., Biinnt: Kirkesanger, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Ragnhild Pauline Engebretsdatter Bøe f. 2/6-1894 Vågå i Opland, g. 16/6-1919, o barn, Folkeskolelærer for H. komm., Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Helgen store gnr 53 bnr 18 og 54 - bnr 3 og 4.
Tellingskrets 12.
Husliste 30.
53/18, 54/3 og 4. Roa.

1. Neri Torgrimson Roe f. 25/4-1876 Bø i Tel., g., Bonde selv., Biint. Biavl, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anne Olavsdatter Roe f. 14/4-1877 Seljord, g. 7/8-1905, 5 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Torgrim Nerison Roe f. 2/6-1906 Bø i Tel., N., St., Sønn, Bor her.
4. Olav Nerison Roe f. 14/6-1908 Bø i Tel., N., St., Sønn, Bor her.
5. Eivind Nerison Roe f. 23/4-1913 Bø i Tel., N., St., Sønn, Bor her.
6. Margit Nerisdatter Roe f. 4/12-1915 H., N., St., Datter, Bor her.


Helgen store bnr 8.
Tellingskrets 12.
Husliste 31.
53/8. Roa. (Helgen Handelsforening. G.S.)

1. Hans Olsen Haukvik f. 2/6-1886 Sauherad, g., Handelsbestyrar for Helgen handelsforening, Ass. detaljforr., Biinnt: Poståpner, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Hanna Gulliksdatter Haukvik f. 27/9-1884 H., g. 29/9-1909, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Olav Hansen Haukvik f. 7/2-1910 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Anders Olsen Haukevik f. 16/12-1903 Sauherad, Elev av middelskole, Forsørger: Rentenist, N., St., Losjerende med full kost, Bor her.


Helgen store bnr 6.
Tellingskrets 12.
Husliste 33.
53/6. Helgen.

1. Ole Halvorsen Helgen f. 25/5-1876 H., g., Bonde selv., Leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Maren Hansdatter Helgen f. 18/9-1868 H., g. 23/8-1903, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Arne Høibø f. 1/6-1912 Skien, N., St., Pleiebarn, Bor her.


Helgen store gnr 53, 55 - bnr 5,7.
Tellingskrets 12.
Husliste 34.
53, 55/ 5,7. Helgen.

1. Peder Simonsen Helgen f. 6/9-1864 H., g., Bonde selv., Leier hjelp, Bierhv.: Bankdirektør, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Kirsten Jørgine Helgen f. Jørgensen f. 22/10-1864 Gjerpen, g. 13/6-1903, 1 barn, 1 lever, Biinnt: Musiktimer, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Simon Pedersen Helgen f. 4/4-1895 H., g., Bonde selv., Biinnt: Kirketjener, N., St., Hovedperson, Bor her.
4. Marie Halvorsd. Helgen f. 28/12-1898 H., g. 11/9-1920, Husmor, Biinnt: Organist, N., St., Hustru, Bor her.
5. Karen Hansen Froste f. 4/11-1894 Bamble, ug., Husstell for Peder Helgen, N., St., Tjener, Bor her.


Helgen store gnr 53, 55, 56 - bnr 10,5,3.
Tellingskrets 12.
Husliste 37.
53, 55, 56/10,5,3. Ytterbø.

1. Hanna Hansdatter Ytterbø f. 5/4-1882 H., Middelskole, Husmor, styrer huset for sin bror, overlærer Ytterbø i Sandefjord, N., St., Datter, Bor i S.fjord, Natt til 1/12: Her.
2.
3. Per Stiansen Ytterbø f. 29/6-1842 H., ug., Rentenist, Vesentl. nedsatt arbeidsevne, N., St., Morbror til gårdens eier, Bor her.
4. Albert Arvesen f. 21/8-1898 H., ug., Gårdsbestyrer for Simon Ytterbø i Sandefjor, N., St., Hovedperson, Tjener. Bor her.


Helgen store bnr 9.
Tellingskrets 12.
Husliste 52.
53/9. Sverdsten.

1. Peder August Kristensen Stenstad f. 18/8-1857 H., Enkem., Bonde selv., N., St., Hovedperson, Bor her.


Helgen store bnr 1.
Tellingskrets 12.
Husliste 57.
53/1. Nordstå.

1. Anders Andersen Nordstå f. 12/2-1859 H., g., Snekker i bygningsindustrien, selvst. for Skien bygningsindustri, Biinnt: Gårdsbruk, N., St., Hovedperson, Bor her. Natt til 1/12: Skien.
2. Hanna Hansdatter Nordstå f. 23/11-1866 H., g. 1892, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Hans Andersen Nordstå f. 15/5-1905 H., ug., Gårdsarb. hjemme, Snekker i bygningsindustrien i Skien, N., St., Sønn, Bor her.
4. Arnt Andersen Nordstå f. 27/1-1912 H., N., St., Sønn, Bor her.


Helgen store bnr 2.
Tellingskrets 12.
Husliste 58.
53/2. Hagen.

2. Anton Isaksen Hagen f. 18/10-1889 H., ug., Gårdsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
3. Anne Sigurdsdatter Hagen f. 12/7-1854 Sauherad, Enke, g. 26/6-1898, Privat forsørget, Biinnt: Spinner og binner (strikker), Vesent. nedsatt arbeidsevne, N., søster til gårdens innehaver, Bor her.
4. Ingeborg Sigurdsdatter Hagen f. 4/5-1858 Sauherad, Separert efter bevilling, g. 3/12-1904, Privat forsørget, Vesent. nedsatt arbeidsevne, N., Dissenter, søster til gårdens innehaver, Bor her.
5. Ivar Kittilsen Hagen f. 16/7-1908 Sauherad, Forsørget av gbr., N., St., Pleiesønn, Bor her.


Helgen store bnr 5.
Tellingskrets 12.
Husliste 59.
53/5. (Helgen store.)

(1 person fastboende. Ingen personliste. G.S.)


Helgen store bnr 16.
Tellingskrets 12.
Husliste 60.
53/16. Solheim.

1. Johan Ludvigsen Thorsell f. 7/12-1860 Sverige, g., Opsynsmann på veianlegg for Staten, N., St., Hovedperson, Bor her. Natt til 1/12: Valebø i Holla.
2. Sigrid Tarjesdatter Thorsell f. 17/10-1842 Mo i Tel., g. 13/12-1891, 8 barn, 8 lever, Biinnt: Vask, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Lovise Augusta Thorsell f. 12/1-1908 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Sverre Sigfrid Thorsell f. 24/11-1910 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Otto Arne Thorsell f. 10/3-1914 H., N., St., Sønn, Bor her.


Helgen store bnr 15.
Tellingskrets 12.
Husliste 61.
53/15. Grinden.

0 personer fastboende 2 tilstede. (Ingen personlister tatt vare på. G.S.)


Helgen vestre
Gnr 54.

Helgen V. bnr 1.
Tellingskrets 12.
Husliste 32.
54/1. Helgen.

1. Gullik Stenersen Helgen (Gullik Halvorsen) f. 25/8-1881 Heddal, g., Bonde selv., Leier hjelp, Biinnt: Sagbruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. (g.m. Hanna Halvorsdatter. G.S.)
3. Steinar Gulliksen Helgen (Steinar Helgen) f. 24/9-1902 Heddal, Elev av ungdomsskole,  N., St., Sønn, Bor her.
4. Halvor Gulliksen Helgen f. 30/10-1904 H, ug., Gårdsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
5. Johannes Gulliksen Helgen f. 11/11-1910 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Tone Alvhilde Gulliksen Helgen f. 6/2-1914 H., N., St., Datter, Bor her.
7. Lars Gulliksen Helgen f. 30/4-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.


Helgen V. bnr 1.
Tellingskrets 12.
Husliste 48.
54/1. Vaskås.

Her var oppført familien Karl Halvorsen Vaskås.

(Trolig feilplassert. Skal nok ligge på 44/4 - Vaskås under M. Jøntvedt. Av meg flytta dit. G.S.)


Helgen V. bnr 1.
Tellingskrets 12.
Husliste 49.
54/1. Helgenskog.

1. Ole Jonsen Brøndalen f. 2/4-1873 H., g., Skogsarbeid for forskjellige, N., St., Hovedperson, bor her.
2. Marie Kristensen Brøndalen f. 24/11-1877 H., g. 24/12-1900, 6 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Kristen Andreas Olsen Brøndalen f. 10/2-1913 (retta) H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Klara Hansine Olsd. Brøndalen f. 2/2-1916 H., N., St., Datter, Bor her.

(Trolig feilplassert. Skal kanskje ligge på Brøndalen under gården Holla? G.S.)


Helgen V. bnr 1.
Tellingskrets 12.
Husliste 50.
54/1. Helgenskog.

1. Severin Andreassen Eik f. 15/5-1881 Sauherad, g., Annlegsarbeider for Staten, Biinnt: Ligningssekretær, N., St., Hovedperson, bor her.
2. Olga Kathrine Olsdatter Eik f. 24/10-1885 Solum, g. 4/6-1906, 5 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Anlaug Karoline Severinsd. Eik f. 18/2-1907 Skien, N., St., Datter, Bor her.
4. Emma Severinsd. Eik f. 21/7-1908 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Agnes Synnøve Severinsd. Eik f. 2/6-1911 (retta G.S.) H., N., St., Datter, Bor her.
6. Solveig Eik f. 23/11-1915 H., N., St., Datter, Bor her.
7. Astrid Severinsd. Eik f. 27/10-1917 H., N., St., Datter, Bor her.


Helgen V. bnr 8 og 9.
Tellingskrets 12.
Husliste 51.
54/8 og 9. Jakobskas. (Retta. Var feilmerket med gnr 55. G.S.)

1. Ole Torgrimsen Jakobskås f. 24/12-1860 Sauherad, g., Bonde selv., Biinnt: Tømmermannsarbeid, N., St., Hovedperson, bor her.
2. Ingeborg Kittilsdatter Jakobskås f. 12/8-1866 Bø i Tel., g. 13/12-1893, 6 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Olga Olsdatter Jakobskås f. 30/3-1906 H., N., St., Datter, Bor her.

(Var feilplassert på gnr 55 Ytterbø. G.S.)


Ytterbø
Gnr 55.


Ytterbø bnr 5, 12 og 17.
Tellingskrets 12.
Husliste 36.
55/5,12,17. Ytterbø.

1. Steinar Bjørnsen Aarhus f. 20/3-1877 Seljord, g., Bonde selv., N., St., Hovedperson, bor her.
2. Kirsti Hansd. Aarhus f. 20/8-1876 H., g. 13/11-1904 (i Porsgrund), 5 barn, 5 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. (Gudruda Aarhus f. 10/3-1905. G.S.)
4. Peder Bjørn Steinarsen Aarhus f. 13/7-1906, H., Biinntekt: Gårdsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
5. Erling Steinarsen Aarhus f. 5/8-1909 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Ragni Eldbjørg Steinarsd. Aarhus f. 7/2-1916, H., N., St., Datter, Bor her.


Ytterbø bnr 1.
Tellingskrets 12.
Husliste 38.
55/1. Ytterbø.

1. Ole Larsen Ytterbø f. 8/7-1857 H., g., Bonde selv., Leier hjelp, Biinnt: Skomakerarb., N., St., Hovedperson, bor her.
2. (g. i Johanneskirken i Christiania 29/4-1894 m. Anne Andersdatter fra Stenstadvalen f. 7/3-1871 d. 11/5-1943. G.S.)
3. Anders Olsen Ytterbø f. 8/12-1897 H., ug., Gårdsarbeid for Severin Stenstadvolden, N., St., Sønn, Bor her.
4.
5. Kalmar Olsen Ytterbø f. 25/8-1908 H., N., St., Sønn, Bor her.


Ytterbø bnr 4 og 53/4.
Tellingskrets 12.
Husliste 39.
55/4 og 53/4. Ytterbø.

1. Halvor Jansen Ytterbø f. 27/6-1858 Lunde, g., Bonde selv., Leier hjelp, N., St., Hovedperson, bor her.
2. Marie Hansd. Ytterbø f. 27/9-1863 H., g. 15/6-1905, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Nils Olsen Heimkleiv f. 21/2-1904 H., ug., Gaardsarbeid for Halvor Ytterbø, N., St., Tjener, Bor her.


Ytterbø bnr 6.
Tellingskrets 12
Husliste 41.
55/6. Ytterbø.

1. Jens Larsen Ytterbø f. 11/7-1852 H., g., Bonde selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Nella Persdatter Ytterbø f. 27/7-1859 H., g. 21/6-1887, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Oskar Jensen Ytterbø f. 4/8-1899 H., ug., Gårdsarb. for forskjellige, N., St., Sønn, Bor her.


Ytterbø bnr 10.
Tellingskrets 12
Husliste 43.
55/10. Neset.

1. Hans Hansen Thorstvedt Neset f. 11/4-1848 Bø i Tel., g., Bonde selv., Leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. (g.m. Gunhild Augunsdatter fra Håtveit i Nes, Sauherad f. 11/3-1849 d. 20/3-1934. G.S.)
3. (Margit Hansdatter Neset f. 9/7-1890. Datter. G.S.)
4.


Ytterbø bnr 15 og 19.
Tellingskrets 12
Husliste 44.
55/15,19. Neset.

1. Jørgen Olsen Neset f. 7/2-1859 H., Enkem., Kaptein for Skien - Telemarken dampskibsselskap, Biint: Gårdsbruk, N., St., Hovedperson, Bor her. Natt til 1/12: Dampskibet Gvarv.
2. Ole Jørgensen Neset f. 17/12-1892 H., Styrmann for Skien - Telemarken dampskibsselskap, N., St., Sønn, Bor her. Natt til 1/12: Dampskibet Gvarv.
3.
4. Anders Jørgensen Neset f. 19/12-1894 H., ug., Gårdsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
5.
6.
7. Karl Jørgensen Neset f. 16/1-1904 H., ug., Gårdsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.


Ytterbø bnr 11.
Tellingskrets 12
Husliste 45.
55/11. Nesodden.

1. (Enke Johanne Torstensdatter fra Verket f. 11/6-1872 d. 1/9-1936. G.S.)
2. Arthur Halvorsen Nesodden f. 23/12-1899 Skien, ug., Handelsbetjent for Helgen handelsforening, N., St., Sønn, Bor her.
3.
4.
5. Karl Halvorsen Nesodden f. 20/4-1904 H., ug., Gårdsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.


Ytterbø bnr 13.
Tellingskrets 12
Husliste 46.
55/13. Neset.

1. Teodor Haraldsen Neset f. 12/7-1865 H., g., Bonde selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anne Olsd, Neset f. 16/6-1874 H., g. 25/9-1908, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Aslaug Haraldsen Neset f. 6/7-1909 Solum, N., St., Datter, Bor her.


 


Stenstad
Gnr 56.


Stenstad bnr 2.
Tellingskrets 12.
Husliste 47.
56/2. Stenstad.

1. Halvor Olsen Thorstvedt f. 9/8-1872 Bø i Tel., g., Bonde selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. (Gunhild Stenulfsdatter. G.S.)
3.
4. Olav Halvorsen Thorstvedt f. 14/5-1914 H., N., St., Sønn, Bor her.


Stenstad bnr 1.
Tellingskrets 12.
Husliste 53.
56/1. Stenstad.

1. Karl Lund Karlsen Stenstad f. 14/5-1898 Kongsberg, ug., (eier) Premièrløintnant ved 6. div. for staten, N., St., Sønn, Bor her.
2.
3. Lars Olsen Dolva f. 27/4-1892 Solum, g., Gårdsbestyrer for Karl Stenstad, N., St., Tjener, Bor her.
4. Ingeborg Hansd. Dolva f. 22/2-1891 Solum, g. 14/8-1917, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
5. Hans Larsen Dolva f. 16/6-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.


Stenstad bnr 4.
Tellingskrets 12.
Husliste 54.
56/4. Stenstad.

1. Kristen Johannesen Stenstad f. 29/6-1893 H., ug., Skolebestyrer, Biinnt: Gårdsbruk, N., St., Hovedperson, Bor her. Natt til 1/12: Ulefoss.


Stenstad bnr 6.
Tellingskrets 12.
Husliste 55.
56/6. Olsbrygge.

1. Hans Henriksen Olsbrygge f. 11/1-1877 Sauherad, g., Bonde selv., Bierhv. Fløtning, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Margit Nilsdatter Olsbrygge f. 3/4-1871 Seljord, g. 16/7-1907, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Olav Hansen Olsbrygge f. 29/11-1908 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Nils Hansen Olsbrygge f. 22/6-1910 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Karl Ellefsen Granlid (Grønlid?) f. 1/1-1865 Bamble, g. med fabr.arb., N., Den frie Mision, Bosatt Porsgrund, Natt til 1/12: Her.
6. Anne Andersen Rjukan f. 13/5-1883 i Sauherad, g. 11/4-1911, 3 barn, 3 lever, Husmor, Forsørger: Fabrikarb., Porsgrund porselensfabr., N., St, Besøkende, Bor: Rjukan, Natt til 1/12: Her.
7. Gunhild Johannesen Sandvika f. 4/12-1899, Notodden, ug., Arb. Porsgrund Porselensfabr., N., St., Bes, Bor på Geitebua i Holla, Natt til 1/12: Her.


Stenstadvalen
Gnr 57.


Stenstadvalen bnr 1.
Tellingskrets 12.
Husliste 42.
57/1. Stenstadhvalen.

1. Severin Larsen Stenstadhvalen f. 16/12-1862 H., Em., Bonde selv., Leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.


Bjerva
Gnr 58.


Bjerva bnr 4.
Tellingskrets 12.
Husliste 26.
58/4. Rydningen. (3 personer, iflg. huslista. 2 personlister mangler. G.S.)

1. (enke Anne Olsdatter Saure fra Saure i Hjørundfjord f. 23/12-1860 d. 1923. G.S.)
2. Ragnvald Andreassen Holen f. 6/2-1893 H., ug., Gårdsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
3. (en bror eller søster av Ragnvald. G.S.)


Bjerva bnr 3.
Tellingskrets 12.
Husliste 27.
58/3. Bjerva.

1. Hans Pedersen Bjerva f. 17/2-1835 H, g., Rentenist, Vesentlig nedsatt arbeidsevne, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. (g. i Holla 3/7-1857 m. Susanne Olsdatter fra Fosse f. 25/3-1835 d. 1/4-1924 på Bjerva. G.S.)
3. Nils Hansen Bjerva f. 3/3-1875 H., g., Bonde selv., leier hjelp, N., St., Sønn, Bor her.
4. Marie Halvorsdatter Bjerva f. 23/3-1880 H., g. 18/5-1913, 3 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
5. Hans Nilsen Bjerva f. 24/2-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Håkon Nilsen Bjerva f. 29/1-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.


Bjerva bnr 4.
Tellingskrets 12.
Husliste 28.
58/4. Bjerva.

1. Peder Hansen Bjerva f. 24/6-1859 H., g., Bonde selv., Leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Maren Persdatter Bjerva f. 21/7-1857 H., g. 24/5-1903, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Marta Hermansen f. 19/11-1906 Holmestrand, N., St., Opfostringsbarn, Bor her.


Bjerva bnr 2.
Tellingskrets 12.
Husliste 29.
58/2. Bjerva.

1. Tomas Hansen Tveit f. 25/1-1882 Drangedal, g., Skogsarbeide for forskjellige, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Dorthea Andersdatter Tveit f. 11/7-1888 H., g. 15/4-1908, (ant. barn ikke nevnt), Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Aksel Tomassen Tveit f. 13/10-1910 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Trygve Tomassen Tveit f. 31/10-1912 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Olav Tomassen Tveit f. 13/9-1915 Sauherad, N., St., Sønn, Bor her.
6. Johan Gunvald Tomassen Tveit f. 5/6-1918, N., St., Sønn, Bor her.
7. Ragnhild Tomassen Tveit f. 27/1-1920, N., St., Datter, Bor her.

8. Peder M. Kristensen f. 1/10-1873 H., g., Skogsarbeide for forskjellige, N., St., Hovedperson, Bor her.
9. Aslaug Marie Andersdatter f. 1/3-1861 H., g. 11/7-1906, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Værstad
Gnr 59.


Værstad bnr 11.
Tellingskrets 12
Husliste 16.
59/11. Hegna.

1. Ole Jensen Hegna f. 23/12-1859 H., ug., Skogsarbeid for forskj. G.br., Biinnt: Småbruker og skomaker, N., St., Hovedpers., Bor her.


Værstad bnr 11.
Tellingskrets 12
Husliste 17.
59/11. Hegna.

1. Julius Severin Andersen Tinholt f. 18/2-1880 H., g., Skogsarbeider for forskj. Gbr., N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Anna Kristine Andersd. Tinholt f. 7/4-1884 H., g. 4/4-1915, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Johanne Juliusdatter Tinholt f. 9/6-1915 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Arne Juliussen Tinholt f. 19/1-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.


Værstad bnr 2.
Tellingskrets 12
Husliste 18.
59/2. Værstad.

1. (Enke Karen Halvorsdatter fra Vaskås under M. Jøntvedt f. 14/12-1875 d. 12/8-1938. G.S.)
2. Trygve Halvorsen Værstad f. 3/1-1904 H., ug., Gårdsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
3. Ivar Halvorsen Værstad f. 6/6-1908 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Olav Halvorsen Værstad f. 9/6-1910 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Randi Halvorsd. Værstad f. 31/7-1913 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Rut Halvorsd. Værstad f. 31/4-1913 H., N., St., Datter, Bor her.
7. Kåre Halvorsen Værstad f. 7/12-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.
8. Halvor Halvorsen Værstad f. 1/4-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.


Værstad bnr 1.
Tellingskrets 12.
Husliste 19.
59/1. Værstad.

1. Olav Isaksen Værstad f. 2/5-1887 H., g., Bonde selv., leier hjelp, N., St., Sønn, Bor her.
2. (g. i Helgen 23/10-1917 m. Oline Holen f. 21/7-1887 i Hundeide i Eid, Sogn og fjordane d. 12/9-1955, d.a. kirkesanger og lærer Andreas Holen. G.S.)
3. Marie Johannesd. Aks f. 19/7-1904 H., ug., Hus - og fjøsstell for Olav I. Værstad, N., St., Tjener, bor her.
4. Aslaug Olavsd. Værstad f. 14/8-1916 Solum, N., St., Datter, Bor her.
5. Ragnhild Olavsd. Værstad f. 9/5-1918 Solum, N., St., Datter, Bor her.
6. Olga Olavsd. Værstad f. 16/9-1919 H., N., St., Datter, Bor her.
7. Agnes Værstad f. 10/10-1920 H., N., St., Datter, Bor her.
8. Karl Sørensen f. 23/6-1896 Lårdal i Tel., Gårdsarb. for Olav Værstad, N., St., Tjener, bor her.
9. Gunnar Godtvald Adolf Godtvaldsen f. 27/9-1906 Kristiania, Gårdsarbeoder, N., St., Tjener, bor her.


Under Værstad.
Tellingskrets 12.
Husliste 20.
59/1. Kolbjørnskås.

1. Gunhild Maria Larsdatter f. 14/9-1846 H., Enke, g. 8/9-1871 (retta), 4 barn, 3 lever, Privat forsørget, Forsørger: Vin- og Cigarforretning, Vesentl. nedsatt arbeidsevne, N., St., Hovedperson, Bor her. (Enke etter svenske Carl Eriksen på Hagen under Værstad. G.S.)


Værstad bnr. 3.
Tellingskrets 12.
Husliste 21.
59/3. Værstad.

1. Torgrim Torgrimsen Solberg f. 15/8-1864 Sauherad, Enkem., Tømmermann, Biinnt: Småbruker, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. 
3. Gunder Dahl Torgrimsen Solberg f. 22/4-1894 H., Dagarbeider Skogsarbeid for forskjellige, N., St., Sønn, Bor her.
4. Olaf Simon Torgrimsen Solberg f. 9/3-1906 H., N., St., Sønn, Bor her.


Værstad bnr. 4.
Tellingskrets 12.
Husliste 22.
59/4. Huset.

1. Anders Olsen Huset f. 8/12-1870 H., Lovlig fraskilt, Bonde selv., Leier hjelp, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Villy Viersen f. 20/10-1900 Solum, ug., Gårdsarb. for Anders Huset, N., St., Tjener, bor her.
3. Eilert Nilsen Breivik f. 2/2-1900 Sannidal, ug., Gårdsarb. for Anders Huset, N., St., Tjener, bor her.
4. Kari Hansen Øygarden f. 1888 Seljord, ug., Husstell, N., St., Tjener, bor her.


Værstad bnr 5.
Tellingskrets 12
Husliste 23.
59/5. Huset.

1. Halvor Andersen Huset f. 16/8-1866 H., g., Bonde, selv., N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Anne Bertea Olsd. Huset f. 18/7-1862 H., g. 13/7-1890, 4 barb, 4 lever, Husmor, Syk for 5-6 aar siden, Helt arbeidsudyktig, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4.
5.
6. Nils Olsen Templen f. 31/10-1886 Seljord, ug., Snekker selvst., N., St., Losjerende med full kost, Bor her.


Værstad bnr 6 og 8.
Tellingskrets 12
Husliste 11.
59/6 og 8. Hegnakåsa (retta fra Kåsa).

1. (Margith Sigurdsdatter fra Gullhaug i Nes, Sauherad f. 27/10-1861 d. 7/1-1938 på Hegna. Mannen Henrik Hegnakaasa, bodde på Dagsrud pleiehjem. G.S.)
2. Ole Sigvart Henriksen Kåsa f. 27/9-1894 H., ug., Smaabr., selveier, syk: Anfald fra Aug. 1918, Vesentl. nedsatt arb.evne, N. St., Sønn, Bor her.
3. Anders Gundersen Rønningen f. 7/9-1859 H., em., Gårdsarbeide for forskjellige, N., St., Losj. uten kost, bor her. Natt til 1/12: Solum.


Hjelset
Gnr 60.


Hjelset bnr 2.
Tellingskrets 12
Husliste 24.
60/2. Hjelset.

1. Halvor Jensen Hjelset f. 26/3-1848 H., g., Bonde selv., Leier hjelp, Helt arbeidsudyktig, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Anne Marie Isaksdatter Hjelset f. 27/1-1857 H., g. 7/11-1891, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Anders Halvorsen Hjelset f. 13/7-1880 H., g., Gårdsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
4. Aslaug Marie Bentsdatter Hjelset f. 19/2-1882 Gjerpen, g. 5/7-1913, 4 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Datter, Bor her.
5. Ingeborg Kirstine Andersd. Hjelset f. 15/1-1916 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Anne Marie Andersdatter Hjelset f. 19/9-1917 H., N., St., Datter, Bor her.
7. Halvor Andersen Hjelset f. 20/1-1920 H., N., St., Sønn, Bor her.
8.
9.
10. Haldor Halvorsen Værstad f. 9/6-1905 H., ug., Gårdsarb. for Halvor Hjelset, N., St., Tjener, Bor her.


Hjelset bnr 1.
Tellingskrets 12
Husliste 25.
60/1. Hjelset.

1. Ole Olsen Hjelset f. 12/4-1856 Heddal, g., Bonde selv., Leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. (g.m. Ragnhild Gunnarsdatter fra Volltveit i Sauherad f. 4/12-1849 d. 23/4-1927. G.S.)
3. Inga Ragnette Andersd. Bruseth f. 26/9-1884 H., Enke, g. 5/7-1904, 1 barn (Agnes Karoline), 1 lever, Husstell for Ole Hjelset, N., St., Tjener, Bor her.
4. (Trolig hennes datter Agnes Karoline f. 1/10-1904 på Løveid. G.S.)
5. Gunnar Olsen Hagen f. 23/11-1896 Sauherad, ug., Gardsarbeid for Ole Hjelset, N., St., Tjener, Bor her.
6. Marta Hansen f. 19/8-1909 H., Forsørges av H. kommune, N., St., Bortsatt av H. Komm., Bor her.


Klovdal
Gnr 61.


Klovdal bnr 1.
Tellingskrets 12
Husliste 12.
61/1. Klovdal.

1. Ove Torjus Lundevall Klovdal f. 13/4-1897 Skien, g., Bonde selv., leier hjelp, N., St., Hovedperson, Sønn, Bor her.
2. (Hans hustru?)
3. Anna Kristine Knutsen Vibeto f. 23/4-1898 H., ug., Hus- og fjøsstell, N., St., Tjener, Bor her.


Klovdal bnr 4 og Tinholt bnr 1.
Tellingskrets 12
Husliste 14.
61/4, 63/1. Klovdal lille.

1. Tor Knutsen Klovdal f. 13/2-1873 Lunde i Tel., ug., Bonde, selv., N., St., Hovedperson, Sønn, Bor her.
2. Kristen Knutsen Klovdal f. 25/9-1875 Lunde i Tel., ug., Bonde, selv., N., St., Sønn, Bor her.
3. Knut Torjussen Klovdal f. 2/2-1842 Lårdal i Tel., g., Har føderåd hos sine 2 sønner, N., St., Hovedperson, Bor her.


Klovdal bnr 5.
Tellingskrets 12
Husliste 15.
61/5. Gråten.

1. Anders Andersen Gråten f. 16/3-1857 H., g., Smaabr., selveier, Biierhv. Slagtning, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Anne Kristiansdatter Gråten f. 13/3-1843 Lunde i Tel., g. mai 1878, 2 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Tinholtstulen.
Gnr 62.


Tinholtstulen bnr 5.
Tellingskrets 12
Husliste 13.
62/5. Hovet.

1. Ellef Andersen Hovet f. 24/9-1873 Søndre Land, Opland, g., Skogsarbeider for forskj. gbr., Biint.: Småbruker, selv., N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Karen Andersdatter Hovet f. 5/8-1867 Gran på Hadeland, Opland, g. 1891, 6 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Elise Katrine Ellefsen Hovet f. 25/5-1909 H., N., St., Datter, Bor her.


Tinholtstulen bnr 1.
Tellingskrets 12
Husliste 62.
62/1. Tønnestulen.

1. Aasulf Johnsen Tinholtstulen f. 10/1-1882 H., g., Skogsarbeider for Andreas Stavdal i Solum, Biinnt: Smaabruker, N., Den Lutherske Frimenighet, Hovedpers., Bor her.
2. Anne Marie Johnsen Tinholtstulen f. 11/3-1883 Solum, g. 21/10-1912, 4 barn, 3 lever, Husmor, N., Den Lutherske Frimenighet, Hustru, Bor her.
3. Augusta Amalie Jensen Tinholtstulen f. 10/3-1906 Solum, N., Den Lutherske Frimenighet, Datter, Bor her.
4. John Aasulfsen Tinholtstulen f. 16/7-1915 H., N., Den Lutherske Frimenighet, Sønn, Bor her.
5. Andreas Aasulfsen Tinholtstulen f. 13/5-1917 H. (d. 1953), N., Den Lutherske Frimenighet, Sønn, Bor her.
6. Anne Aasulfsen Tinholtstulen f. 12/11-1919 H., N., Den Lutherske Frimenighet, Datter, Bor her.


Tinholt
Gnr. 63.


Tinholt bnr 4.
Tellingskrets 12
Husliste 6.
63/4. Askejordet.

1.
2.
3. Kirsten Johnsen Askejordet f. 30/11-1908 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Hilda Jonsen Askejordet f. 14/9-1911 H., N., St., Datter, Bor her.


Tinholt bnr 2.
Tellingskrets 12
Husliste 7.
63/2. Tinholt.

1. Tollef Ellingsen Tinholt f. 26/8-1851 Bø i Tel., g., Bonde, Selv., nedsatt arbeidsevne, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Ingeborg St. Tinholt f. 17/8-1850 Seljord, g. 1882, 4 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Steinar Tollefsen Tinholt f. 26/10-1890 Solum, ug., Gårdsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.

4. Hans Hansen Tinholt f. 9/6-1883 Seljord, g., Gråsteinsmurer, N., St., Hovedpers., Bor i Solum.
5. Anne Tollefsen Tinholt f. 24/11-1885 Seljord, g. 14/7-1914, 1 barn, 1 lever, N., St., Datter, Bor i Solum.
6. Torleif Hansen Tinholt f. 13/9-1914 Sauherad, N., St., Sønn, Bor her.


Tinholt bnr 6.
Tellingskrets 12
Husliste 9.
63/6. Tinholt.

1. Anders Andersen Tinholt f. 8/2-1850 Sauherad, g., Bonde, selv., Litt nedsatt arveidsevne, N., St., Hovedpers., Bor her.
2.
3. Einar Andersen Tinholt f. 13/8-1889 H., ug., Skogsarbeider for forskjellige gårdbr., N., St., Sønn, Bor her.
4. Oskar Andersen Tinholt f. 17/3-1892 H., ug., Gårdsarbeide for forskj. gbr., N., St., Sønn, Bor her.
5.
6. Toralf Andersen Tindholt f. 29/6-1898 H., ug., Skogsarbeider for forskj. gbr., N., St., Sønn, Bor her.
7(1?). Hans Gustav Tomassen Tinholt f. 7/1-1909 H., N., St., Dattersønn, Bor her.
 


Holtan
Gnr 64.


Holtan bnr 3.
Tellingskrets 12
Husliste 2
64/3. Holtan.

(Oppgitt 6 fastboende personer og 1 ikke fastboende. Kun 3 personlister eksisterer. G.S.)

1. Peder H. Holtan f. 22/8-1859 H., g., Bonde, selv., leier hjelp, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. (g. i Helgen 4/5-1888 m. Anne Marie Olsdatter fra Sørhuset under Værstad f. 22/11-1864 d. 24/8-1934. G.S.)
3.
4. Halvor P. Holtan f. 23/9-1891 H., ug., Gaardsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.

7. Halvor G. Stavdahl f. 10/10-1859 Bø i Tel., gift, Bygningssnekker, Snekker selvst., biint. Gbr., N., St., midlertidig her, bosatt Solum, her natt til 1/12.


Holtan bnr 1.
Tellingskrets 12
Husliste 8.
64/1. Hagen.

1. Jørgen Stiansen Hagen f. 7/8-1867 H., ug., Bonde, selv., N., St., Hovedpers., Bor her.
2.


Skjørholt
Gnr 65.


Skjørholt bnr 1,2,3.
Tellingskrets 12
Husliste 1.
65/1,2,3. Skjørholt.

1. Anders Karlsen Skjørholt f. 12/4-1879 H., g., Bonde, selv., N., St., Til Am. 1906, tilb. 1910, Hovedperson, Bor her.
2. (g.m. sykesøster Kari Olsdatter fra Lønningen i Bø i Tel. f. 20/1-1885 d. 29/10-1963. G.S.)
3. Anne Torine Andersen Skjørholt f. 1/10-1915 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Olav Andersen Skjørholt f. 30/10-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Karl Hansen Lauvbukta f. 1910 H., Bortsatt for betaling av Holla kommune, N, St., (pleiebarn), Bor her.


Langeland
Gnr 66.


Langeland bnr 1.
Tellingskrets 12.
Husliste 4.
66/1. Langeland.

1. Rolleiv Andersen Langeland f. 27/1-1846 Lunde i Tel., g., Bonde selv, Vesentl. nedsatt arbeidsevne, N., St., til Am. 1875, tilb. 1904, Hovedperson, Bor her.
2. Anna G. Langeland f. 17/4-1882 Laardal i Tel., g. 1904, 3 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Einar Godtfred R. Langeland f. 22/9-1905 H., ug., Gårdsarbeide hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
4. Sverre Hjalmar R. Langeland f. 18/1-1909 H., Syk: Nyresygdom fra 26/3-1919, N., St., Sønn, Bor her.
5. Margit Barsgård f. 9/7-1897 Skafså, Mo i Tel., ug., Husstell, N., St., Tjener, Bor her.
6. Rut Barsgård f. 13/4-1920 Lårdal i Tel., Forsørges av sin mor, N., St., Tjeners datter, Bor her.
7. Arne Gunvald Karlsen Bjåland f. 1913 H. (Solum?), ug., Far: Veivokter og Småbruker, N., St., Besøkende, Bor i Solum. Natt til 1/12: Her.


Langeland bnr 2.
Tellingskrets 12
Husliste 5
66/2. Langeland.

1. Anders Halvorsen Langeland f. 8/9-1876 H., g., Bonde, selv., leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. (g. i Holla 17/9-1898 m. Hanna Kristine Halvorsdatter fra Sannes øvre(3) f. 11/2-1877. G.S.)
3. Halvor Andersen Langeland f. 25/1-1900 H., ug., Gaardsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
4. Hans Andreas Andersen Langeland f. 2/9-1902 H., ug., Gårdsarb. hjemme, N., St., Sønn. Bor her.
5. Marie Gulliksen Omtvedt f. 6/12-1901 Kviteseid, ug., Hus- og fjøsstell, N., St., Tjener, Bor her.


Langeland bnr 4.
Tellingskrets 8.
Husliste 20.
66/4. Munken.

1. Lars Andreas Knutsen Grønli f. 8/4-1875 Bamle, g., Gbr., forpakter, Skogsarb. for Sagfører Larsen i Skien, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Sina Elise Grønli f. 2/6-1880 Melum, Solum, g. 15/3-1903, 9 barn, 8 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Ole Kalmar Larsen Grønli f. 23/1-1907 Bamble, N., St., Sønn. Bor her.
5. Knut Martinius Grønli f. 25/11-1909 Bamble, N., St., Sønn. Bor her.
6. Simon Larsen Grønli f. 1/5-1912 H., N., St., Sønn. Bor her.
7. Lars Mathias Larsen Grønli f. 22/1-1915 H., N., St., Sønn. Bor her.
8. Kåre Larsen Grønli f. 24/7-1917 H., N., St., Sønn. Bor her.
9. Marta Alvhilde Grønli f. 7/3-1920 H., N., St., Datter. Bor her.
10. Anker Larsen Grønli f. 7/3-1920 H., N., St., Sønn. Bor her.


| Toppen | Forkortelser |
| Skårdal | Baksås | Susås | Fosse | Eie øvre | Eie ndr | Dagsrud | Ø. Heisholt | V. Heisholt | Tvara | Prestegården | Jernverket | Tveit | Holla | Hegland | Sanden | Håtveit st.| Håtveit lille |
| Vipeto M | Vipeto øvr | Vipeto ndr | Tufte | Søve | Fen N | Fen S | Namløs N | Namløs ndr | Namløs M | Namløs S | Romnes | Sannes ndr | Sannes Øvr | Ulefoss |
Helgen: | Jøntvedt N | Jøntvedt M | Jøntvedt S | Kolle | Hvalen | Kolstad store | Kolstad lille | Omtvedt | | Prestgrav | Bjerva | Værstad | Hjelset | Helgen store | V. Helgen |
| Ytterbø | Stenstad | Stenstadvalen | Klovdal | Tinholt | Holtan | Skjørholt | Langeland |
Valebø: | Vasdalen | Geitebua | Solberg | Vale | Graver | Borstad | Lunde nedre | Lunde øvre | Brenne | Vala | Opsal |
 


Valebø


Vasdalen
Gnr 67.


Vasdalen bnr 1.
Tellingskrets 8.
Husliste 6.
67/1. Vassdalen.

1. Hans Spirdalen f. 1/3-1887 Solum, g., Formann ved tresliperi, selvst. for Union Co., Biint.: Gaardsbruk selv., N. St., Hovedp., Bor her.
2. Helene Kristine Spirdalen f. 9/7-1886 Fyrisdal, g. 11/12-1915, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Lars Birger Spirdalen f. 28/4-1916 Solum, N., St., Sønn., Bor her.
4. Tone Karine Spirdalen f. 28/3-1918 Solum, N., St., Datter., Bor her.
5. Peder Nilsen f. 11/1-1882 Furnes, Hedmark, ug., Gårdsgutt på Vasdalen for Hans Spirdalen, N. St., tjener, bor her.
6. Anund Gunnesen Vassdalen f. 14/11-1844 Bø i Tel., ug., Fhv. Gbr., Føderådsmann, Losjerende med full kost, Bor her.


Vasdalen bnr 2.
Tellingskrets 8.
Husliste 7.
67/2. Vassdalen 2.

1. Kristen Andersen Lunden f. 3/3-1890 H., g., Gbr. selv., N. St., Hovedp., Bor her.
2. Karoline Larsd. Lunden f. 22/6-1880 Spirdalen, Solum, g. 1/1-1915, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Anna Kristensd. Lunden f. 16/9-1915 Vassdalen, H., N., St., Datter., Bor her.
4. Synnøve Kristensd. Lunden f. 2/11-1917 Vassdalen, H., N., St., Datter., Bor her.
5. Lars Kristensen Lunden f. 19/1-1920 H., N., St., Sønn., Bor her.
6. Lars Hansen Dalen f. 13/4-1908 H., Tjenestgut arb. på gården, N., St., Tjener, Bor her.


Geitebua
Gnr 68.


Geitebua bnr 1.
Tellingskrets 8 (Østre Helgen).
Husliste 1.
68/1. Mastdalen.

1. Andreas Bentsen Mastdalen f. 16/12-1878 Valebø, Holla, enkem., Gbr., forpakter for Løvenskjold i Gjerpen, Biint. Tømmerkjører, N. St., Hovedp., Bor her.
2.
3. Arne Andreas Mastdalen f. 22/2-1909 Mastdalen, H., N., St., Sønn., Bor her.
4. Anlaug Andrea Mastdalen f. 25/9-1911 Mastdalen, H., N., St., Datter., Bor her.
5. Helga Kristine Mastdalen f. 17/9-1913 Mastdalen, H., N., St., Datter., Bor her.
6. Bent Mastdalen f. 28/4-1916 Mastdalen, H., N., St., Sønn., Bor her.


Geitebua bnr 4.
Tellingskrets 8 (Østre Helgen).
Husliste 2.
68/4. Sandviken.

1. Johannes Olsen Dilsdalen f. 9/11-1873 Sauherad, g., Forpakter, Tømmerkjører for Løvenskiold, N., St., Hovedpers., Bor her.
2.
3. Ambros Johannes Dilsdalen f. 30/3-1897 Sauherad, ug., Tømmerfløter for Skiens fællesfløtning, N., St., Sønn., Bor her.
4.
5.
6. Kjersti Johannesen Dilsdalen f. 6/5-1908 H., N., St., Datter., Bor her.
7. Ragna Johannesen Dilsdalen f. 5/8-1910 H., N., St., Datter., Bor her.
8. Johannes Johannesen Dilsdalen f. 10/3-1912 H., N., St., Sønn., Bor her.


Geitebua bnr 1.
Tellingskrets 8 (Østre Helgen).
Husliste 3.
68/1. Gjedeboen.

15. Torgrim Olsen Gjedeboen f. 12/6-1847 Sauherad, g., Gbr., forpakter, Biint. Tømmerkjøring med egen hest for Løvenskiold, N., St., Hovedpers. Bor her.
16. Kari Olsdatter Geitebuen f. 18/1-1857 Sauherad, g. aug. 1881, 9 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
17.
18. Trygve Hansen f. 11/7-1908 H., Far: anl.arb paa sørlandsbanen, N., St., Losj. med full kost, Bor her.


Geitebua bnr 2.
Tellingskrets 8 (Østre Helgen).
Husliste 4.
68/2. Eik.

19. Andreas Sigurdsen Eik f. 4/3-1857 H., Enkem., Tømmerkjører med egen hest for Løvenskjold, Gjerpen, N., St., Hovedpers. Bor her.


Geitebua bnr 3.
Tellingskrets 8 (Østre Helgen).
Husliste 5.
68/3. Dilsdalen.

1. Karl Aksel Bassilius Larsson f. 30/5-1880 Uppsala, Sverige, g., Skogsdrift for Løvenskjold, Biinnt: Småbruker forpakter, S., S. St., Hovedpers. Bor her.
2. Sigrid Vilhelmine Larsson f. 1/8-1893 Uppsala, Sverige, g. 23/12-1912, 2 barn, 2 lever, Husmor, S., S. St., Hustru, Bor her.
3. Karin Larsson f. 1/7-1913 Uppsala, S., S. St., Datter, Bor her.
4. Sigurd Larsson f. 26/9-1917 Skien, S., S. St., Sønn, Bor her.


Solberg
Gnr 69.


Solberg bnr 3.
Tellingskrets 8 (Ytre Valebø).
Husliste 13.
69/3. Solberg.

1. Anund Anundsen Tangen f. 17/3-1871 Heddal, g., Gbr., forpakter, Tømmerhugst for Løvenskjold, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Gunhild N. Tangen f. 3/7-1876 Nes, Sauherad, g. 9/2-1906, 8 barn, 8 lever, N., St., Hustru, Bor her.
3. Anders Anundsen Tangen f. 2/10-1906 Sauherad, N., St., Sønn, Bor her.
4. Ingeborg Marie Tangen f. 13/1-1908 Sauherad, N., St., Datter, Bor her.
5. Margit Tangen f. 1/4-1910 Nes, Sauherad, N., St., Datter, Bor her.
6. Einar Anundsen Tangen f. 24/4-1912 Nes, Sauherad, N., St., Sønn, Bor her.
7. Hans Arne Anundsen Tangen f. 10/8-1913 Nes, Sauherad, N., St., Sønn, Bor her.
8. Toralv Anundsen Tangen f. 27/3-1915 Nes, Sauherad, N., St., Sønn, Bor her.
9. Olav Anundsen Tangen f. 16/2-1916 Nes, Sauherad, N., St., Sønn, Bor her.
10. Ruth Anundsen Tangen f. 31/1-1918 Nes, Sauherad, N., St., Datter, Bor her.


Solberg bnr 2.
Tellingskrets 8 (Ytre Valebø).
Husliste 14.
69/2. Solberg.

80. Ingolf Olsen Berge f. 25/9-1910 H., ug., Forsørges av Larine Solberg hvem han er bortsatt hos, Holla fattigv., N., St., Tjener, Bor her.

99. Kristoffer Kristensen Orekås f. 1/1-1892 Drangedal, Tømmerh. for Kammerh. Løvenskjold, N., St., Losj. uten kost, Bosted: Drangedal, Her.
100. Martinius Kristensen Orekås f. 24/6-1894 Drangedal, Tømmerhugger for Løvenskjold, N., St., Losj. uten kost, Bosted: Drangedal, Her.


Solberg bnr 1.
Tellingskrets 8 (Ytre Valebø).
Husliste 15.
69/1. Solberg.

1. Halvor Jørgensen Solberg f. 28/9-1847 Helgen, H., Enkem., Gbr., forpakter, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Jørgen Halvorsen Solberg f. 8/3-1882 Valebø, H., Skogsarb., N., St., Sønn, Bor her.
3. Jens Halvorsen Solberg f. 8/3-1882 Valebø, H., Jernbanearbeider for Norges statsbaner., N., St., Sønn, Bor her.
4.
5.
6. Otmar Olsen Berge f. 21/4-1909 H., Forsørges av Halvor Solberg hvor han er bortsatt av Holla fattigvesen, N., St., Tjener, Bor her.


Vale
Gnr 31.


Vale bnr 8.
Tellingskrets 8 (Ytre Valebø).
Husliste 8.
31/8. Valeseter (Vokterbolig).

1. Martin Martinsen Bråtelund f. 28/3-1895 Elverum, Hedmark, g., Banevokter for Norges statsbaner, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Hanna Bråtelund f. 5/2-1886 Våler i Solør, Hedmark, g. 7/2-1912, 4 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Magnhild Bråtelund f. 10/11-1912 Våler i Solør, Syk: Legemlig vanfør fra 2 års alderen, N., St., Datter, Bor her.
4. Bjarne Bråtelund f. 7/7-1916 Sauherad, N., St., Sønn, Bor her.
5. Kaare Asbjørn Bråtelund f. 27/2-1918 Våler i Solør, Hedmark, N., St., Sønn, Bor her.
6. Astrid Bråtelund f. 17/11-1920 Valesæter, H., N., St., Datter, Bor her.
7. Gudrun Nilsen f. 24/12-1904 Gvarv, Sauherad, ug., Innepike, N., St., Tjener, Bor her.


Vale bnr 8.
Tellingskrets 8 (Ytre Valebø).
Husliste 9.
31/8. Valeseter (Vokterbolig).

1. Peder Hansen Aas f. 16/7-1887 Sande, Vestfold, g. Baneformann selvst. for Norges Statsbaner, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Emma Hansen Aas f. 21/4-1888 Drammen, g. 15/5-(?), 4 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Marie Gesideria Aas f. 1/8-1910 Drammen, N., St., Datter, Bor her.
4. Kristian Eilert Aas f. 20/4-1912 Otta, Opland, N., St., Sønn, Bor her.
5. Esther Aas f. 4/3-1916 Valesæter, H., N., St., Datter, Bor her.


Vale bnr 8.
Tellingskrets 8 (Ytre Valebø).
Husliste 10.
31/8. Valesæter (Arbeiderbrakke).

7. Halvor Halvorsen Landgangen f. 22/2-1901 Sauherad, ug., Tømmerhugger for Kammerherre Løvenskjold, N., St., Losjerende uten kost, Bor i Sauherad, Natt til 1/12: Her.
8. Halvor Olsen Hegna f. 5/11-1870 Sauherad, g., Tømmerhugger for ditto, N., St., Losjerende uten kost, Bor i Sauherad, Natt til 1/12: Her.

44. Olaf Maresius Olsen Engen f. 28/10-1883 Østre Toten, Opland, g., 5 barn, 5 lever, Jernbanearb. for Bratsbergbanen, N., St., Hovedpers., Bor her.
45. Kristi Engen f. 4/11-1889 Flå, Hallingdal, Buskerud, g. 17/3-1910, 4 barn, 4 lever, kokke i brakken, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
46. Gilbert Engen f. 28/8-1909 Flå, Hallingdal, N., St., Sønn, Bor her.
47. Ole Engen f. 27/1-1912 Dovre, Opland, N., St., Sønn, Bor her.
48. Ellen Engen f. 7/1-1914 Kongsberg, N., St., Datter, Bor her.
49. Marie Kristine Engen f. 7/4-1916 Skien, N., St., Datter, Bor her.
50. Alfhild Oline Engen f. 25/6-1919 Valesæter H., N., St., Datter, Bor her.

53. Ole Pedersen Skotskjær f. 11/5-1901 Risør, ug., Tømmerhugger for Kammerherre Løvenskjold, N., St., Losjerende uten kost, Bor i Søndeled, Risør. Natt til 1/12: Her.
54. Svenning Mortensen Hannemyr f. 24/9-1886 Søndeled, Enkem., Tømmerhugger for Løvenskjold, N., St., Losjerende uten kost, Bor i Søndeled, Risør. Natt til 1/12: Her.

121. Andres Andreassen Hommefoss f. 27/8-1891 Søndeled, ug., Tømmerhugger for Kammerh. Løvenskjold, N., St., Losj. uten kost, Bor: Søndeled. Natt til 1/12: Her.
122. Klemmet Halvorsen Blesvikmoen f. 11/9-1888 Holt pr. Tvedestrand, g., Tømmerkjører for Løvenskjold, Biinnt. Småbruker, N., Frikirken, Losj. uten kost, Bor: Søndeled. Natt til 1/12: Her.
123. Jørgen Hommefoss f. 19/10-1894 Søndeled, ug., Tømmerkjører for Løvenskjold, N., St., Losj. uten kost, Bor: Søndeled. Natt til 1/12: Her.
124. Herman Tollefsen Bakstad f. 2/2-1872 (fødested ikke nevnt), g., Tømmerkjører for Løvenskjold, Biinnt. Småbruker, N., St., Losj. uten kost, Bor: Søndeled. Natt til 1/12: Her.


Vale bnr 15.
Tellingskrets 8 (Ytre Valebø).
Husliste 11.
31/15. Usterud.

1. Jørgen Larsen Lunde f. 25/4-1885 Valebø, H., g., Skogfogd for Løvenskjold, Bierhv.: Gbr., forpakter, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Marie Rollefsd. Lunde f. 12/12-1885 H., g.27/2-1909, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Leif Jørgensen Lunde f. 10/5-1913 Valebø, H., N., St., Sønn, Bor her.


Vale bnr 12.
Tellingskrets 8 (Ytre Valebø).
Husliste 12.
31/12. Usterud. (3 personer!)

1. Jon Larsen Usterud f. 13/6-1884 Valebø, H., ug., Gbr., forpakter, Tømmerkjører for Løvenskjold, N., St., Hovedperson, Bor her.


Vale bnr 1.
Tellingskrets 8 (Ytre Valebø).
Husliste 16.
31/1. Glaholt.

1. Anders Andersen Kaste f. 4/4-1894 Gjerpen, g., Gbr., forpakter for kammerh. Løvenskjold, Biint. Tømmerkjøring, N., St., Hovedperson, bor her.
2.
3. Arne Andersen Kaste f. 5/2-1919 Skien, N., St., Sønn, Bor her.
5. Judith Andersd. Kastet f. 28/3-1920 H., N., St., Datter, Bor her.


Under Vale bnr 14.
Tellingskrets 8 (Ytre Valebø).
Husliste 17.
Under 31/14. Glaholt.

1. Olav O. Glaholt f. 6/3-1880 Sauherad, g., Forpakter, Tømmerkjøring for Løvenskjold, N., St., Hovedpers. Bor her.
2. (Kari Rollefsdatter fra Glaholt nedre f. 24/4-1866 i Holla. G.S.)
4. Rollef O. Glaholt f. 20/9-1905 Sauherad, ug., Gårdsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
5. Mari O. Glaholt f. 12/2-1908 Valebø, H., N., St., Datter, Bor her.
6. Olga O. Glaholt f. 12/6-1910 Valebø, H., N., St., Datter, Bor her.
7. Lars Johnsen Øverland f. 20/10-1895 Sauherad, ug., Tømmerkjører for Løvenskjold, N., St., Losj. uten kost, Bor her.
8. Halvor Johnsen Øverland f. 27/7-1897 Sauherad, ug., Tømmerkjører for Løvenskjold, N., St., Losj. uten kost, Bor her.


Vale bnr 11.
Tellingskrets 8 (Ytre Valebø).
Husliste 18.
31/11. Stuverud.

1. Halvor Olsen Stuverud f. 7/3-1878 H., g., Gbr., forpakter, Tømmerkjøring for Løvenskiold, N., St., hovedperson, bor her.
2. Julie Nilsen Stuverud f. 14/5-1877 Toksmark, Sverige, g. 12/3-1910 (retta), 1 barn, 1 lever, N., St., Hustru, Bor her.
5. Astrid Stuverud f. 2/11-1908 Ytre Valebø, H., N., St., Datter, Bor her.
6. Johannes Halvorsen Saga f. 27/3-1897 Bø i Tel., Lærer i Holla komm., N., St., Losj. full kost, Bor i Bø i Tel. Natt til 1/12: Her.
7. Halvor Halvorsen Landgangen f. 22/2-1901 Sauherad Tel., ug., Tømmerh. for Løvensk., N., St., Losj. uten kost, Bor i Sauherad, Tel., Her.


Vale bnr 8.
Tellingskrets 8 (Ytre Valebø).
Husliste 19.
31/8. Valesæter (tømmerhytte). (Ikke fast bosatte. G.S.)

1. John Larsen Venstøp f. 4/1-1858 Sauland, g., Skogsarb. for Løvenskjold, binntekt: Småbruker, N., St., Losj. uten kost, Bor i Gjerpen. Natt til 1/12: Her.
2. Arthur Johnsen Venstøp f. 5/11-1903 Gjerpen, ug., Tømmerh. for Løvensk., N., St., Losj. uten kost, Bor i Gjerpen. Natt til 1/12: Her.
3. Jon Johsen Scriver f. 15/8-1904 Sauherad Tel., ug., Tømmerh. for Løvensk., N., St., Losj. uten kost, Bor i Gjerpen. Natt til 1/12: Her.
4. Halvor Johnsen Scriver f. 5/5-1902 Sauherad, ug., Tømmerh. for Løvensk., N., St., Losj. uten kost, Bor i Gjerpen. Natt til 1/12: Her.
5. Jon Olsen Scriver f. 25/9-1873 Sauherad i Tel., g., Tømmerkjører for Løvensk., Biinnt.: Gbr., N., St., Losj. uten kost, Bor i Gjerpen. Natt til 1/12: Her.
6. Peder Paulsen Venstøp f. 7/8-1869 Sandsvær, g., Tømmerkjører for Løvensk., og Småbruker, N., Dissenter, Losj. uten kost, Bor i Gjerpen. Natt til 1/12: Her.
7. Ole Pedersen Venstøp f. 5/6-1896 Gjerpen, ug., Tømmerh. for Løvensk., N., Dissenter, Losj. uten kost, Bor i Gjerpen. Natt til 1/12: Her.
8. Halvor Evensen Bjørndalen f. 21/1-1872 Lunde, g., Tømmerkjører for Løvensk., Biinnt. Gbr. selveier, N., St., Losj. uten kost, Bor i Gjerpen. Natt til 1/12: Her.


Vale bnr 13.
Tellingskrets 7
Husliste 9.
31/13. Valøen.

1. Ingebret Hansen Valøen f. 15/2-1856 Sauherad, g., Skogsarb., tømmerhugger for Løvenskjold, Biint.: Forpakter småbruk, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Karoline Pettersen Valøen f. 11/3-1860 Gjerpen, g. 26/5-1902, 1 barn, 1 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
(3. Hansine Marie Hansen f. 11/9-1903. G.S.)


Vale bnr 15.
Tellingskrets 7 (Øvre Valebø).
Husliste 20.
31/15. Osdalen.

1. Karl Anton Hans Jørgensen f. 19/4-1871 Sandsvær, Buskerud, g., Gbr., forpakter, Biint. Klinkstensmurer, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Anne Johnsd. Jørgensen f. 12/3-1873 H., g. 12/7-1896, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Olaf Lauritsen f. 8/8-1911 Gjerpen, ug., Forsørges av Karl Anton Jørgensen, N., St., Fostersønn, Bor her.


Vale bnr 2.
Tellingskrets 7.
Husliste 28.
31/2. Vale.

1. Jonas Olsen Vale f. 8/7-1884 Seljord, g., Gbr. selv., leier hjelp, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Ingeborg Torstensdatter Vale f. 4/6-1894 Sauherad, g. 27/4-1914, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Ingeborg Jonasd. Vale f. 18/6-1915 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Trond Jonasen Vale f. 30/5-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Anne Jonasd. Vale f. 12/3-1919 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Karl Karlsen f. 15/11-1901 Skien, ug., Gardsarbeider for Jonas Vale, N., Katolsk apostoliske, Tjener, Bor her.
7. Karen Andrea Andersen Søtveit f. 19/1-1906 Sauherad, ug., Innepike, N., St., Tjener, Bor her.


Vale bnr 5.
Tellingskrets 7.
Husliste 29.
31/5. Vale.

1. John Kittilsen Vale f. 14/2-1882 H., ug., Gbr. selv., leier hjelp, N., Luthers. Frimenighet, Hovedperson, Bor her.
2.
3. Nils Rasmussen f. 12/4-1903 H., ug., Gårdsarb. for John K. Vale, N., St., Tjener, Bor her.
4. Jens Johnsen Lunde f. 8/5-1865 H., ug., Gardsarbeider for John K. Vale for dagen, døvstum, N., St., Losj. med full kost, Bor her.
5.
6. Marie Enoksen Dolvekåsa f. 26/2-1874 Drangedal, ug., Innepike, N., St., Tjener, Bor her.


Vale bnr 6.
Tellingskrets 7.
Husliste 30.
31/6. Vale.

1. Ole Andersen Vale f. 11/6-1865 H., Enkem., Gbr. selv., Biint.: Tømmerkjøring med egen hest, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Marie Kristine Olsd. Vale f. 19/11-1900 H., ug., På et kursus, N., St., Datter, Bor her. Natt til 1/12: Skien.
3. Hilleborg Solveig Olsd. Vale f. 19/7-1906 H., N., St., Datter, Bor her.
4.
5. Halvor Olsen Vale f. 4/8-1911 H., N., St., Sønn, Bor her.


Vale bnr 18.
Tellingskrets 7.
Husliste 31.
31/18. Vale.

1. Arne Kittilsen Vale f. 3/9-1894 H., ug., Gbr. selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Arnt Johannes Vala f. 2/8-1899 H., g., Banevokter ved Statens jernbaner, N., St., Hovedperson, Bor her.
3. Lovise Karlsen Vala f. 15/3-1899 Skotfos, g. 4/11-1920, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.


Vale bnr 7.
Tellingskrets 7.
Husliste 32.
31/7. Vale.

1. Peder Andersen Vale f. 19/4-1880 Siljan g., Gbr. selv., Biint.: Tømmerkjøring om vinteren med egen hest, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Kari Kristensen Vale f. 12/2-1875 H., g. 25/5-1906, 3 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Anna Pauline Pedersd. Vale f. 16/3-1909 H., ug., N., St., Datter, Bor her.
4. Kristen Karstein Pedersen Vale f. 8/10-1912 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Paula Kristine Pedersd. Vale f. 1/6-1914 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Karen Nilsdatter Romnes f. 20/7-1872 H., ug., Kjolesyerske, selvst., minst 2 år i Am., N., St., Losjerende med kost, Bor på Romnæs. Natt til 1/12: Her.


Vale bnr 16.
Tellingskrets 7.
Husliste 38.
31/16. Vale.

1. Mathias Kittilsen Vale f. 25/1-1884 H., ug., Gbr. selv., N., Lutherske frimenighet, Hovedperson, Bor her.
2. Severin Gulliksen Vale f. 20/8-1904 H., ug., Grdsarb. for Mathias Kittilsen Vale, N., St., Bor her.
3. Signe Jørgensd. Olsen f. 25/11-1867 Fyresdal, Enke, Husbestyrinde, N., St., Tjener, Bor her.
4. Bent Larsen Solberg f. 21/1-1887 H., ug., Veiarbeider for veivesenet, N., St., Hovedperson, Bor her.
5.
6. Torgrim Larsen Solberg f. 3/9-1892 H., ug., Veiarbeider for veivesenet, N., St., Losj. med full kost, Bor her.


Graver
Gnr 32.


Graver bnr 1 og 2.
Tellingskrets 7
Husliste 16
32/1,2. Graver.

1. Olav Gunnarsen Graver f. 27/6-1890 H., g., Gbr. selv., leier hjelp, N., Lutherske frimenighet, Hovedperson, Bor her.
2. (gift borgerlig hos Skien byfogd 24/4-1914 med enke Marie Kittilsdatter Vale f. 26/9-1886. G.S.)
3. Arnt Larsen Vale f. 6/7-1905 H., Går på middelskolen, N., Lutherske frimenighet, fostersønn, Bor her. Natt til 1/12: Ulefos.
4. Lusie Larsen Vale f. 25/5-1907 H., N., Lutherske frimenighet, fosterdatter, Bor her.
5. Gunnar Olavsen Graver f. 8/9-1914 H., N., Lutherske frimenighet, Sønn, Bor her.
6. Anne Marie Olsd. Graver f. 16/5-1916 H., N., Lutherske frimenighet, Datter, Bor her.
7. Guro Olsd. Graver f. 29/3-1918 H., N., Lutherske frimenighet, Datter, Bor her. 
8. Kristine Olsd. Graver f. 14/2-1920 H., N., Lutherske frimenighet, Datter, Bor her.
9. Petter Olaus Olsen Tveitan f. 18/11-1884 Nissedal, ug., Gårdsarb. for Olav Graver, N., St., tjener, bor her.
10. Håkan Pedersen Dale f. 30/10-1902 Mo i Tel., ug., Gårdsarb. for Olav Graver, N., St., Tjener, Bor her.
11. Aslaug Aasmundsen Vinjerue f. 1/2-1899 Vinje, ug., Innepike, N., St., Tjener, Bor her.
12. Åsta Halvorsdatter Ågetveit f. 18/5-1900 Bø i Tel., ug., Går på et kursus i Skien, Forsørger: Rentenist, N., St., fosterdatter, Bor her. Natt til 1/12: Skien.
13. Tora Svennungsen Haukevik f. 21/11-1882 Sauherad, ug. Gbr. selveier, Bihverv: Lærerinde ved Luth. frimenighet, N. Luth frimenigh., Losj. med full kost, bosatt i Sauherad. Natt til 1/12: Her.
16. Dagmar Martine Antonsen f. 10/10-1907 Hønefos, ug., Innepike hos Guro Olavsd. Graver, N., St., Tjener. Bor her.
17. Peder Halvorsen Heggland f. 21/4-1891 Sannidal, ug., Tømmerhugger for Løvenskjold, N., St., Hovedperson, Bor her.


Graver bnr 1 og 2.
Tellingskrets 7
Husliste 17
32/1,2. Graver mølle.

1. Edvin Johannesen f. 27/4-1881 Frønes i Trænen (Træna) Nordland, ug., Skogsarb., tømmerhugger, for Olav Graver, N., St., Hovedperson, Bor her.
(Dette er den såkalte "Ælj-Johansen" G.S.)


Borstad
Gnr 33.


Borstad bnr 1.
Tellingskrets 7
Husliste 27.
33/1. Borstad.

1. Knut Gregersen Borstad f. 12/1-1877 H., g., Gbr. selv., leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. (g. i Holla 4/11-1915 m. Anna Berthine Syvertsen fra Stensholt i Lardal, Styrvold sogn f. 21/3-1881. G.S.)
3. Ingeborg K. Gregersen Borstad f. 18/4-1919 Solum, N., St., Datter, Bor her.
4. Olaf Halvorsen Opran f. 21/1-1900 Kviteseid, ug., Gardsarbeide for Knut Gregersen Borstad, N., St., Tjener, bor her.


Lunde nedre
Gnr 34.


Lunde nedre bnr 6.
Tellingskrets 7
Husliste 2.
34/6. Kjerndalen (Kjenndalen. G.S.)

1. Gustav Gustavsen Kjerndalen f. 11/1-1890 H., g., Forpakter og Tømmerkjører med egen hest for Løvenskjold, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Inga Gustavsen Kjerndalen f. 19/9-1890 H., g. 5/11-1912, 4 barn, 4 lever, Husmor, N., St. Hustru, Bor her.
3. Ingvald Theodor Gustavsen Kjerndalen f. 21/1-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Jørgen Jeriam Gustavsen Kjerndalen f. 6/2-1915 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Gunnar Asbjørn Gustavsen Kjerndalen f. 27/9-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Marry Kristiane Gustavsd, Kjerndalen f. 19/9-1920 H., N., St., Datter, Bor her.
7. Ingeborg Torine Fransen Kjerndalen f. 23/2-1862 H., ug., Privat forsørget, N., St., Losjerende med full kost, Bor her.
8. Trond Hansen Kjerndalen f. 13/11-1837 Sauherad, Enkemann, Fhv. forpakter av Dalskås, forsørget av Holla fattigvesen, N., St., Losj. med full kost, Bor her.


Lunde nedre bnr 3.
Tellingskrets 7.
Husliste 26.
34/3. Valebø skole.

1. Knut Sigurdsen Hovda f. 3/10-1883 Hovin i Tel. g., Lærer ved folkeskolen for Holla komm., N., St., Hovedpers. Bor her.
2. Torhild Halvorsd. Hovda f. 18/5-1882 Seljord, g. 22/3-1910, 5 barn, 4 lever, Husmor, N., St. Hustru, Bor her.
3. Ingebjørg Knutsd. Hovda f. 5/7-1910 Seljord, N., St., Datter, Bor her.
4. Aslaug Knutsd. Hovda f. 22/9-1911 Hovin, N., St., Datter, Bor her.
5. Gerda Marie Knutsd. Hovda f. 18/1-1915 Setskog, Akershus, N., St., Datter, Bor her.
6. Astrid Hansine Knutsd. Hovda f. 10/12-1916 Setskog, N., St., Datter, Bor her.


Lunde nedre bnr 3.
Tellingskrets 7.
Husliste 37.
34/3. Lunde.

1. Petter Anton Karlsen Vala f. 26/5-1891 Gjerpen, g., Gbr. selv., N., St., Hovedpers. Bor her.
2.
3. Karsten Adolf Pettersen Vala f. 1/10-1916 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Karl Adolf Karlsen Vala f. 2/9-1895 Gjerpen, ug., Gbr. selv., Biint.: Bygningssnekker efter bestilling, N., St., Komani med Petter Vala, Bor her.
5. Halvor Halvorsen Kålstad f. 15/8-1844 Bø i Tel., ug., Fhv. folkeskolelærer, pensionist, N., St., Hovedperson, Bor her.


Lunde nedre bnr 11.
Tellingskrets 7.
Husliste 40.
34/11. Lunde.

1. Ole Johnsen Lunde f. 11/4-1880 H., g., Gbr., selv., Bierhv. Anlegsarb. ved de norske statsbaner, N., St., Hovedpers. Bor her.
2. Inga Johannesd. Stensholt f. 27/12-1877 Lardal, Vestfold,
3. John Olsen Lunde f. 4/3-1904 H., Gårdsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
4. Johan Olsen Lunde f. 27/9-1905 H., ug., Gårdsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
5. Dick Olsen Lunde f. 5/10-1908 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Jørgen Olsen Lunde f. 17/9-1910 H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Kristian Olsen Lunde f. 5/2-1912 H., N., St., Sønn, Bor her.
8. Ingvald Olsen Lunde f. 2/12-1913 H., N., St., Sønn, Bor her.
9. Klara Olsd. Lunde f. 29/8-1915 H., N., St., Datter, Bor her.
10. Olga Olsd. Lunde f. 4/11-1917 H., N., St., Datter, Bor her.
11. Anna Olsd. Lunde f. 4/8-1919 H., N., St., Datter, Bor her.


Lunde nedre bnr 1.
Tellingskrets 7.
Husliste 42.
34/1. Lunde.

1. John Johnsen Lunde f. 6/1-1885 H., g., Gbr., selv., Biinnt.: Tømmerkjøring om vinteren med egen hest, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. (g. i Holla 23/6-1911 m. Wilhelmine Marie Johannesdatter Wessel fra Stensholt i Lardal, Vestfold f. 24/6-1884. G.S.)
3. Kristine Karette Johnsd. Lunde f. 24/5-1912 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Johanne Marie Johnsd. Lunde f. 6/4-1914 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Selma Johnsd. Lunde f. 9/2-1916 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Vessel Johnsen Lunde f. 22/4-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Halvor Johnsen Lunde f. 6/2-1920 H., N., St., Sønn, Bor her.
8. John Jørgensen Lunde f. 24/9-1842 H., g., Fhv. Gbr., Føderåd, Syk: Lam i siden, arbeidsudyktig, N., St., Losjerende med full kost. Bor her.
9.
10. Hans Andreas Torkildsen f. 14/1-1881 Drangedal, ug., Veiarb. for statens veianlegg, N., St., Hovedpers., Bor her.
 


Lunde øvre
Gnr 35.


Lunde øvre bnr 4.
Tellingskrets 7.
Husliste 1.
35/4. Dalskås (Dalakåsa. G.S.)

1. Kristian Olsen Larsen f. 7/6-1881 Eidanger, g., Forpakter gård, tømmerhugger for Løvenskjold, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Sigrid Åvaldsdatter Larsen f. 19/5-1888 Fyrisdal, g. 22/11-1909, 4 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Olaf Gerhard Kristiansen Larsen f. 29/9-1910 Skafså i Mo i Tel., N., St., Sønn, Bor her.
4. Gudrun Mathea Kristiansd. Larsen f. 2/12-1912 Mo i Tel., N., St., Datter, Bor her.
5. Magnhild Otilie Kristiansd. Larsen f. 3/10-1916 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Klara Josefine Kristiansd. Larsen f. 7/4--1915 H., N., St., Datter, Bor her.


Lunde øvre bnr 4.
Tellingskrets 7.
Husliste 3.
35/4. Mobekdalen. (Mot storebru og til venstre i en rett strekning. Etter Hallvard Lunde. G.S.)

1. Hans Marius Olsen f. 15/1-1863 S. Odalen, Hedem., g., Extraarb. ved Jernbanen for Ing. Rode ved statens jernbaner, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Johanne Eriksen f. 14/10-1867 Norderhov, Buskerud, ug., Husholder, N., St., Tjener, Bor her.


Lunde øvre bnr 3.
Tellingskrets 7.
Husliste 4.
35/3. Hanseskås.

1. Johan Halvorsen Spirdalen f. 1/3-1877 Sauherad, g., Skogsarb., tømmerhugger for kammerherre Løvenskiold, Forpakter småbruk, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Mari Larsdotter Spirdalen f. 24/8-1869 Sauherad, g. (26/5-)1895 (i Sauh.), 7 barn, 7 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Halvor Johansen Spirdalen f. 20/5-1899 Sauherad, ug., Skogsarb., tømmerhugger for Løvenskjold, N., St., Sønn, Bor her.
4. Anders Johansen Spirdalen f. 5/4-1903 H., ug., Skogsarb., tømmerhugger for Løvenskjold, N., St., Sønn, Bor her.
5.
6. Johan Johansen Spirdalen f. 16/2-1907 H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Torkel Johansen Spirdalen f. 17/9-1909 H., N., St., Sønn, Bor her.
8. Asborg Halvorsen f. 27/9-1895 H., e.e. Grubearb. Anders Einarhaugen, Arb.for Cappelen, Forsørger: Former John Isaksen Ulefos, N., St., Bosatt Kåsa, Ulefos, datter. Natt til 1/12: Her.


Lunde øvre bnr 5,11.
Tellingskrets 7.
Husliste 39.
35/5,11. Lunde.

1. Nils Kristian Andersen Lunde f. 22/4-1869 Sandsvær, Buskerud, g., Gbr. selv., N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Gunhild Torstensd. Lunde f. 15/8-1864 Sauherad, g. 3/9-1898, 4 barn, 4 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Torsten Kristiansen Lunde f. 27/6-1899 H., g., Veiarbeider for Statens veianlegg, N., St., Sønn, Bor her.
4.
5. Anders Kristiansen Lunde f. 22/7-1904 H., ug., Gårdsarb. hjemme, Arb.g. Kristian Gundersen ved Statens veianlegg, N., St., Sønn, Bor her.
6. Leif Johannes Kristiansen Lunde f. 28/3-1907 H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Theodor Hansen Lunde f. 1/11-1898 H., ug., Veiarb. for statens veianlegg, N., St., Losjerende med full kost, Bor her.
8. Kristen Hansen Lunde f. 20/8-1900 H., ug., Veiarb. for statens veianlegg, N., St., Losjerende med full kost, Bor her.
9. Karl Johannesen f. 28/3-1883 Stockholm, g., Smed ved Statens veianlegg, S., St., Vært i N. 13 år, (Losjerende), bosted Ulefos. Her 1/12.


Lunde øvre bnr 1.
Tellingskrets 7.
Husliste 41.
35/1. Lunde.

1. John Kristensen Lunde f. 28/4-1882 H., g., Gbr. selv., Biinnt: Tømmerkjøring om vinteren med egen hest, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Tone Halvorsen Lunde f. 18/2-1894 Sauherad, g. 6/9-1914, 4 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Kristine Johnsd. Lunde f. 15/10-1914 Gjerpen, N., St., Datter, Bor her.
4. Kristoffer Johnsen Lunde f. 12/4-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.


Brenne
Gnr 36.


Brenne bnr 8.
Tellingskrets 7.
Husliste 5.
36/8. Valebø jernbanestasjon.

1. Johannes Johannesen Bøe f. 13/8-1875 Hjartdal, ug., Stasjonsmester for Norges statsbaner, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Ragnhild Andersdatter Mælandsmo f. 1/6-1882 Hjartdal, ug., Husbestyrinde, N., St., Tjener, Bor her.
3. Sigurd Anthonisen f. 9/3-1898 Larvik, ug., Jernbanetelegrafist for Norges Statsbaner, N., Metodist, Hovedperson, Bor her. Natt til 1/12: Larvik.


Brenne bnr 8.
Tellingskrets 7.
Husliste 6.
36/8. Vokterboligen (Valebø stasjon, eget hus. G.S.)

1. Kristian August Jensrud f. 4/6-1891 Nittedal, Akersh., g., Jernbaneformann, N., St., Hovedpers., Bor her.
2. Asta Judith Jensrud f. 10/2-1896 Kristiania, g. 17/4-1920, 0 barn, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.Brenne bnr 9.
Tellingskrets 7.
Husliste 7.
36/9. Moane.

1. Oskar O. Larsen f. 28/5-1885 Mo i Tel., g., Skogsarb. tømmerhugst for Løvenskjold, Forpakter husmannsplads, N., Evang. Luth. frimenighet, Hovedperson, Bor her.
2. Helga Hansdatter Larsen f. 2/6-1883 Sauherad, g. 19/11-1905, 7 barn, 5 lever, Husmor, N., Evang. Luth. frimenighet, Hustru, Bor her.
3. Inga Mathilde Larsen f. 9/12-1906 Sauherad, ug., N., Evang. Luth. frimenighet, Datter, Bor her.
4. Kristine Larsen f. 13/11-1909 Sauherad, ug., N., Evang. Luth. frimenighet, Datter, Bor her.
5. Helga Marie Larsen f. 20/11-1912 Sauherad, N., Evang. Luth. frimenighet, Datter, Bor her.
6. Anna Larsen f. 14/1-1915 Sauherad, N., Evang. Luth. frimenighet, Datter, Bor her.
7. Olga Helene Larsen f. 28/10-1920 H., N., Evang. Luth. frimenighet, Datter, Bor her.

8. Einar Martinius Olsen f. 18/4-1897 Mo i Tel., ug., Skogsarb., tømmerhugger for Løvenskjold, N., St., Hovedperson, Bor her.
9. Mathea Kristiansdatter f. 20/2-1855 Stange, Hedmark, Enke etter grubearb. Ole Larsen, N., St., moder, Bor her.


Brenne bnr 12.
Tellingskrets 7.
Husliste 8.
36/12. Saukleiv

1. Halvor Hansen Skåttet f. 19/5-1878 Skåtø (Skåtøy), g., Reperatør for Norsk Hydro, Driver eget småbruk, N., Metodist, Hovedperson, Bor her, Natt til 1/12: Notodden.
2. Gunda Severine Skåttet f. 10/6-1875 Kragerø, g. 11/10-1901, 5 barn, 5 lever, Husmor, Metodist, Hustru, Bor her.
3. Gunnar Gundvaldsen Rødahl f. 12/4-1903 Kragerø, ug., mekanisk hjelper, Norsk Hydro, N., Metodist, Sønn, Bor her. Natt til 1/12: Notodden.
4. Hans Luis Skåttet f. 31/1-1907 Notodden, Syk: Kjertler i ryggen fra 4 årsalder, N., Metodist, Sønn, Bor her.
5. Harald Gustav Halvorsen Skåttet f. 9/12-1908 Notodden, N., Metodist, Sønn, Bor her.
6. Sverre Kristian Halvorsen Skåttet f. 20/12-1910 Notodden, N., Metodist, Sønn, Bor her.


Brenne bnr 3.
Tellingskrets 7.
Husliste 18.
36/3. Brenne.

1. Jens Bentsen Brenne f. 10/12-1893 Seljord, g., Gbr., selv., Biinnt.: Driver eget sagbruk, N., Lutherske frimenighet, Hovedperson, Bor her.
2. (24/4-1918 hos byfogden i Skien m. Ingerid Haatveit fra Hjartdal f. 20/7-1888. G.S.)
3. Leif Bentsen Brenne f. 11/6-1903 H., ug., Veiarb. for staten, N., Lutherske frimenighet, Bor her.
4.
5. Johan Andersen Thorsell f. 20/12-1860 Torsby, Sverige, g., Opsynsm. i Veivesenet, Arb.gvr: Staten, N., St., Losj. med full kost, Bosted: Helgen i Holla. Natt til 1/12: Her.
6. Anna Benedikte Jensd. Brenne f. 10/2-1919 H., N., Lutherske frimenighet, Datter, Bor her.

7. Kristen Lokander f. 12/10-1884 Risør, ug., Skomakermester selvs., N., St., Hovedperson, Bor her.


Brenne bnr 13.
Tellingskrets 7.
Husliste 19.
36/13. Plassen.

1. Karl Gunnarsen Plassen f. 13/4-1875 H., g., Gbr. med arvefeste, Biint.: Tømmerkjøring med egen hest om vinteren, N., St., Hovedp., Bor her.
2. (g.m. Thora Marie Halvorsdatter fra Bakkane i Solum f. 8/3-1884. G.S.)
3. Gunnar Karlsen Plassen f. 14/2-1908 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.
4. Ågot Helene Karlsen Plassen f. 2/5-1910 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Ingeborg Karlsen Plassen f. 22/12-1911 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Halvor Karlsen Plassen f. 24/2-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Margit Karlsen Plassen f. 12/4-1918 H., N., St., Datter, Bor her.
8. Birger Karlsen Plassen f. 22/9-1920 H., N., St., Sønn, Bor her.
9. Ingebjørg Kirstine Korneliussen Plassen f. 10/12-1843 H., Enke, N., St., Moder, Bor her.

10. Reinhart Halvorsen f. 22/3-1875 H., g., Veiarb., Arb.gvr. Statens veianlegg, N., St., Losjerende full kost, Bor ikke her. Natt til 1/12: Her.
11. John Doverdock f. 30/5-1895 Seljord, g., Veiarb., Arb.gvr. Staten, N., St., Losjerende full kost, Bor i Tinn. Natt til 1/12: Her.
12. Torger Halvorsen f. 25/5-1897 Seljord, g., Veiarb. for Staten, N., St., Losj. med full kost, Bor i Sauherad. Natt til 1/12: Her.


Brenne bnr 2. (Kaasa/ Sjåvidt. G.S.)
Tellingskrets 7.
Husliste 21.
36/2. Sjåvid.

1. Lars Evensen Lunde f. 8/1-1849 H., Skogbetjent for Løvenskjold, Forpakter jord, Vesentlig nedsatt arbeidsevne, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. (Maria Jørgensdatter fra Kolstad store(1) i Helgen f. 19/6-1845 d. 8/11-1920 på Sjåvid under Brenne. - nettopp død. G.S.)
3. Gunhild Kirstine Larsd. Lunde f. 30/3-1880 H., ug., Lærerinde, Arb.giver: Kristiania kommune, N., SK., Losj. med full kost, Bor Kristiania, her natt til 1/12.


Brenne bnr 13.
Tellingskrets 7.
Husliste 22.
36/13. Haugen (med Skog tilhørende kammerherre Løvenskjold. G.S.)

1. Ole Kristensen Lunde f. 6/10-1891 H., g., Extraarb. ved jernbanen for Ing. Rode ved statens jernbaner, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Inger Olsen Lunde f. 16/9-1895 H., g. 13/11-1915, 3 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
3. Olaf Olsen Lunde f. 5/7-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Gudrun Kristine Olsen Lunde f. 30/3-1919 H., N., St., Datter, Bor her.


Brenne bnr 13.
Tellingskrets 7.
Husliste 23.
36/13. Brenne (med Skog tilhørende kammerherre Løvenskjold. G.S.)

1. Kristen Olsen Brenne f. 9/8-1886 H., g., Gbr. selv, Biint.: Tømmerkjøring med egen hest om vinteren, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. (g. på byfogdkontoret i Skien 26/7-1912 m. Marie Kristine Brenne fra Lunde øvre(1) f. 26/12-1889 d. 19/7-1940 på Brenne. G.S.)
3. Astrid Kristensd. Brenne f. 21/12-1913 H., N., St., Datter, Bor her.
4. Kirsti Kristensd. Brenne f. 18/9-1915 H., N., St., Datter, Bor her.
5. Olav Kristensen Brenne f. 1/8-1917 H., N., St., Sønn, Bor her.
6. Kristen Severin Kristensen Brenne f. 11/5-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.
7. Edit Elvira Halvorsd. Skåttet f. 21/12-1904 Kragerø, ug., Innepike, N., Metodist, Tjener, Bor her.
8. Ole Sivertsen Brenne f. 20/9-1854 H., Fhv. skogbetjent for Løvenskjold, Formue, N., St., Hovedperson (fader), Bor her.
9. (g. i Holla kirke 21/5-1880 m. Anne Christensdatter fra Nes i Sauherad f. 22/8-1858 d. 1/10-1936 på Brenne. G.S.)
10. Oskar Olsen Brenne f. 9/3-1896 H., ug., Syk: Tuberkulose fra 24-årsalderen, N., St., Sønn, Bor her. Natt til 1/12: Høgås sanatorium, Gjerpen.
11. Andreas Olsen Brenne f. 23/9-1902 H., ug., Extraarb. ved de norske statsbaner, N., St., Sønn, Bor her.
12. Magnus Olsen Brenne f. 11/7-1899 H., ug., Extraarb. ved de norske statsbaner, N., St., Sønn, Bor her.


Brenne bnr  7.
Tellingskrets 7.
Husliste 24.
36/7. Brenne. (Nordistu. G.S.)

1. Gunnar Gunnarsen Graver f. 20/8-1893 H., g., Gbr. Selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. (g. borgerlig 14/5-1918 m. Maren Kirstine Vale fra S. Vale(5) f. 19/6-1890 d. 22/4-1972. G.S.)
3. Kittil Gunnarsen Graver f. 23/11-1919 H., N., St., Sønn, Bor her.
4. Gunnar Gunnarsen Graver f. 22/7-1918 H., N., St., Sønn, Bor her.
5.
6. Oskar Halvorsen Heggland f. 16/1-1897 Sannidal, ug., Gårdsarbeide for Gunnar Graver, N., St., Tjener, bor her.
7. Halvor Sivertsen Brenne f. 28/3-1850 H., Enkem., Fhv. Gbr, selv., Vesentl. nedsatt arbeidsevne, N., St., Hovedperson, Bor her.


Brenne bnr 4.
Tellingskrets 7.
Husliste 25.
36/4. Brenne. (Brenne vestre. G.S.)

1. Rollev Anundsen Brenne f. 8/2-1856 Sauherad, g., Gbr., selv., leier hjelp, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Mari Knutsdatter Brenne f. 10/5-1857 Sauherad, g. 20/4-1899, 0 barn, Husmor, Nervesygdom fra 1920, Arbeidsudyktig, N., St., Hustru, Bor her.
3.
4. Halvor Rollefsen Brenne f. 10/10-1887 H., ug., Gbr. selv., N., St., Losjerende, Bor i Sauherad, Natt til 1/12: Her.
5. Anton Rollefsen Brenne f. 19/5-1886 H., ug., Landhandler, Colonial/ manufaktur, N., St., Hovedperson, Bor her.


Vala
Gnr 37.


Vala bnr 2 og 4.
Tellingskrets 7.
Husliste 10.
37/2,4. Orekåsa.

Hans Orekaasa f. 21/11-1851 H., g., Flaatemann ved Ulefoss bruk, N., St., Hovedperson, Bor her. (Vannskadet. G.S.)
Laura Marie Orekaasa f. 12/8-1856 Solum, g. 2/1-1878, 6 barn, 3 lever, Husmor, N., St., Hustru, Bor her.
Anders Hansen f. 8/11-1886 H., N., St., Sønn, Bor her. (Sterkt vannskadet, retta fødselsdato. G.S.)
Reidar Olsen Hafreaker f. 9/11-1912 Skien, forsørges av Mathilde Larsen Hafreaker, N., St., fostersønn, Bor her.


Vala bnr 1.
Tellingskrets 7.
Husliste 33.
37/1. Vala.

1. Karl Kristian Borgersen f. 28/8-1866 Sandsvær, Buskerud, g., Gbr. selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2.
3. Bernhart Martinius Karlsen f. 24/7-1890 Gjerpen, ug., Gårdsarb. hjemme, N., St., Sønn, Bor her.
4.


Vala bnr 14 og 15.
Tellingskrets 7.
Husliste 34.
37/14,15. Vala.

1. Hellek K. Stenersen Vala f. 22/8-1875 Sauherad, g., Gbr. selv., Biint.: Bygningssnekker efter bestilling, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Marie
3. Hans Helleksen Vala f. 24/8-1907 H., ug., N., St., Sønn, Bor her.
4. Magnus Helleksen Vala f. 27/11-1909 H., N., St., Sønn, Bor her.
5. Ingeborg Helleksd. Vala f. 6/10-1911 H., N., St., Datter, Bor her.
6. Anne Marie Helleksd. Vala f. 21/4-1913 H., N., St., Datter, Bor her.
7. Johannes Helleksen Vala f. 2/5-1920 H., N., St., Sønn, Bor her.
8. Mari Markusd. Vala f. 25/3-1832 Sauherad, Enke, N., St., moder til eieren, Bor her.

9. Svein Haraldsen Sisjord f. 25/9-1832 Seljord, g., Maler på bestilling selvs., N., St. Hoveperson, Bor her.
10. Anne Gjermundsd. Sisjord f. 25/7-1859 Seljord, g. i Seljord 1889?, 2 barn, 1 lever, Husmor, biinnt.: Fjøsrøkter her, N., St., Bor her.
 


Vala bnr 6.
Tellingskrets 7.
Husliste 35.
37/6. Vala.

1. Halvor Halvorsen Vala f. 7/5-1889 H., g., Gbr., selv., Bierhv.: Veiarb, ved Statens veianleg, N., St., Hovedperson, Bor her.
2.
3. Anne Halvorsen Vala f. 11/3-1844 Seljord, Enke efter gbr. Halvor H. Neset, N., St., Moder til eieren, Bor her.


Vala bnr 8,12,13.
Tellingskrets 7.
Husliste 36.
37/8,12,13. Hvaladalen (Valadalen. G.S.).

1. Steinar Helleksen Dalen f. 30/6-1896 Sauherad, g., Gbr., selv., Biint.: Veivokter, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. (g.m. Tone Nilsdatter Kasin f. 26/6-1898 d. 22/7-1991. G.S.)
3. Kristine Marie Steinarsd. Dalen f. 5/2-1920, H., N., St., Datter, Bor her.


Opsal
Gnr 38.


Opsal bnr 2 og 4.
Tellingskrets 7.
Husliste 11.
38/2,4. Galten.

1. Jens Jensen Galten f. 22/7-1852 H., g., Driver eget gårdsbruk, Biierhv. skomaker etter bestilling, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. (g. i Holla 2/10-1876 m. Maria Johnsdatter fra Kåsa under Brenne f. 12/12-1856. G.S.)
3. Gunnar Jensen Galten f. 27/1-1896 H., ug., Skomaker, N., St., Sønn, Bor her.


Opsal bnr 1.
Tellingskrets 7.
Husliste 12.
38/1. Dølvikkåsa.

(1 person fastboende, men personlista mangler. Dermed ingen opplysninger. G.S.)


Opsal bnr 1.
Tellingskrets 7.
Husliste 13.
38/1. Opsaleidet.

1. Olaf Alfred Karelius Frogner f. 7/9-1858 Kristiania, g., Grovsmed ved Statens jernbaner, N., St., Hovedperson, Bor her.
2. Randi Ellertsen Frogner f. 9/5-1872 Lunder, Hadeland, Opland, g. 1905, 2 barn, 2 lever, Husmor, N., St., Bor her.
3. Asta Olise Antonsen f. mars 1913 Drammen, Forsørges av Hovedpers., N., St., Fosterdatter, Bor her.


Opsal bnr 1.
Tellingskrets 7.
Husliste 14.
38/1. Solheim.

1. Olav Nilsen Solheim f. 28/7-1833 Sauherad, Enkem., Levevei: Formue, N., St., Losjerende, Bor her.


Opsal bnr 1.
Tellingskrets 7.
Husliste 15.
38/1. Opsal.

1. Torjus Olsen Opsal f. 20/12-1872 H., g., Gbr. selv., N., St., Hovedperson, Bor her.
2. (g.m. Mina Olava Aasvangen fra Nes på Romerike f. 21/7-1871. G.S.)


| Toppen | Forkortelser |
| Skårdal | Baksås | Susås | Fosse | Eie øvre | Eie ndr | Dagsrud | Ø. Heisholt | V. Heisholt | Tvara | Prestegården | Jernverket | Tveit | Holla | Hegland | Sanden | Håtveit st.| Håtveit lille |
| Vipeto M | Vipeto øvr | Vipeto ndr | Tufte | Søve | Fen N | Fen S | Namløs N | Namløs ndr | Namløs M | Namløs S | Romnes | Sannes ndr | Sannes Øvr | Ulefoss |
Helgen: | Jøntvedt N | Jøntvedt M | Jøntvedt S | Kolle | Hvalen | Kolstad store | Kolstad lille | Omtvedt | | Prestgrav | Bjerva | Værstad | Hjelset | Helgen store | V. Helgen |
| Ytterbø | Stenstad | Stenstadvalen | Klovdal | Tinholt | Tinholtstulen | Holtan | Skjørholt | Langeland |
Valebø: | Vasdalen | Geitebua | Solberg | Vale | Graver | Borstad | Lunde nedre | Lunde øvre | Brenne | Vala | Opsal |


Webmaster