ved
Gard Strøm


| HJEM | FORORD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kirkebok for Holden Præstegield
(Kirkebok/ Klokkerbok)

Holden hovedsogn, Hælgen annex
Romnes har nå gått inn i Holden hovedsogn og det ser ikke ut til at
Romnes kirke ble brukt til barnedåp på mange år, etter august 1867.

Fødte Børn 1869 - 1881 med faddere

Sist oppdatert 12.08.2018

Sogneprester i Holla i denne tiden.
Wilhelm Henrich Buch fra Christiania 1848 - 1869.
Mads Iver Wefring fra Førde i Sunnfjord 1869 - 1878.
Emil Ellefsen fra Trondhjem 1878 - 1894.

Tips. Søk i dette dokumentet: [Control] + [F]
For å lette søket, ender alltid barnets fornavn med et punktum. Navnet er dessuten uthevet.
[Control] + Home = Til toppen av dokumentet.
[Control] + End = Til slutten av dokumentet.

Se hvem fadderene er og du vil se barnets nærmeste familie, og hvor de bodde!

Transkribert etter skannet kopi av originaler på Digitalarkivet.no. G.S. 2018.


Noen forkortelser og forklaringer. Se også Hjelp.
Arb. = Arbeider
Grdbr. = Gårdbruker
Grdm. = Gårdmann (samme)
Husm. = Husmann
Inderste (Inderst) = Leieboer med egen husholdning, men uten rettigheter.
Saugbr. =  Sagbruket
Wrk./ Vrk. = Wærket (Holden Jernwærk)

 

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, for å bli kjent med både sted- og personnavn i området, og som verktøy for effektivt å kunne lage ei moderne nett-bygdebok for Holla. Jeg leser ikke korrektur på avskriftene, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.

| 1718 - 1779 | 1779 - 1814 |
| 1815 - 1830 | 1830 - 1848 | 1849 - 1860 | 1861 - 1869 | 1869 - 1881 |

 


|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

17/1-1869. Holden. Thomas Larsen Vrk. og Kari Halvorsdatters Gurine. Fadd: Kari Johnsd. Vrk., Andrea Tallaksd. Vrk., Nils Jørgensen Tufte, Barnets Fader, Asgjær Olsen Vrk.

21/1-1869. Holden. Kittil Jespersen Vrk og Christine Johannesdatters Johan. Fadd: Anne Johnsd. Helgeroen, Johanne Halvorsd. Præstegaarden, Jesper Kittilsen Helgeroen, John Andreasen Kronborg, Halvor Andreasen Kronborg.

25/2-1869. Holden. Grdbr. Ole Torgersen Opsahl og Ingeborg Torgersdatters Mari. Fadd: Guro Larsd. Lunde, Kirsti Torstensd. Sauer, Even Torstensen Lunde, Nils Christensen Lunde, Svennung Torstensen Saude.

29/1-1869. Helgen. Grdbr. Hans Pedersen Tinholtstulen og Susanne Olsdatters Nils. Fadd: Anne Pedersd. Holten, Anne Maria Olsd. Fosse, Halvor Halvorsen Holten, Nils Jørgensen Værstad, Jørgen Pedersen Bjærven.

25/1-1869. Holden. Grdm. Anders Anundsen Dalen og Anne Johnsdatters John. Fadd: Marthe Jensd. Brænne, Karen Anundsd. Brudeskjær, John Jørgensen Brænde,
Kittil Mathisen Lunde og Hans Olsen Orekaasen.

4/2-1869. Holden. Husmand Ole Thygesen Søvestranden og Anne Gurine Andreasdatters Olava. Fadd: Andrea Olsd. Søvedalen, Karen Gunuldsd. Søve, Lars Thomassen Søvedalen, Gunnuld Pedersen Kaasa, Ole Olsen Roligheden.

3/3-1869. Holden. Garver Ole Halvorsen Evjen og Helene Andersdatters Conrad. Fadd: Barnets Moder, Ingeborg Gundersd. Heisholt, Lars Tollefsen Præstsagen, Lars Nilsen Evjen, Peder Thorsen Vrk.

28/2-1869. Holden. Hans Petter Hanssen Vrk. og Andrea Tollefsdatters Hans. Fadd: Margith Halvorsd. Vrk., Karen Tollefsd. Holla, Hans Hansen Tintholt Vrk., Ole Jacobsen Vrk., Søren Rasmussen Vrk., Rasmus Sørensen Vrk.

14/2-1869. Holden. Skolelærer Hans Gundersen Vala og Maren Karine Nilsdatters Nils. Fadd: Maren Karine Nilsd. Vale, Johanne Marie Gundersd. Sannæsmoen, Gunder Hansen ditto, Nils Clemmetsen Sannerholt, Gunder Nilsen Vala.

25/12-1868. Holden. Dampbaadfører Mathias Ellingsen Vrk. og Karen Aanesdatters Julie. Fadd: Andrea Olsd. Søvedalen, Marie Qvist Vrk., Maskinist Hans Qvist Vrk., Peder Hansen Vrk., Formermester Ingebreth Nilsen Vrk.

22/2-1869. Holden. Sagmester Halvor Andersen Vrk. og Anne Tronsdatters Tron. Fadd: Inger Tronsd. Ringsevjen, Mari Anne Andersd. Vrk., Anders Tronsen Vrk., Hans Jensen Vrk., Andreas Andersen Vrk.

26/2-1869. Holden. Snedker Peder Tronsen Vrk. og Magrethe Gundersdattrers Hans. Fadd: Barnets Moder, Anne Nilsd. Rønningen, Johannes Tronsen Haugen, Tron Pedersen Haugen, Johannes Pedersen Vrk.

24/2-1869. Holden. Grdbr. Rasmus Johnsen Heisholt-Hægna og Magrethe Karine Johannesdatters John. Fadd: Aaste Hansd. Heisholt, Karen Andrea Rasmusd. Hægna, John Olsen Deelevje, Hans Johnsen Hægna, Barnets Fader.

19/3-1869. Holden. Grdbr. Christen Pedersen Tufte og Anne Jensdatters Maria Kirstine. Fadd: Maria Pedersd. Vibeto, Anne Christensd. Tufte, Anders Olsen Meelteig, Nils Jørgensen Tufte, Halvor Tollefsen Fæhn.

14/3-1869. Helgen. Husmand Ole Anundsen Vaskaas og Kirsti Hansdatters Karen Maria. Fadd: Karen Maria Andersd. Helgen, Maren Hansd. Fæhn, Gunder Olsen Helgen, Hans Helgesen Bjærkholt, John Olsen Namløshagen.

4/3-1869. Holden. Arbeidsmand Gunder Gundersen Tved og Aaste Kirstine Olsdatters Inger Kirstine. Fadd: Anne Kirstine Jørgensd. Hagen, Maren Nilsd. Rønningen, Hans Gundersen Skjørholt, John Sigurdsen Texle, Anders Pedersen Dahl af Mæhlum.

30/3-1869. Holden. Former Lars Evensen Ringsevjen og Asloug Jørgensdatters Jørgen. Fadd: Inger Tronsd. Ringsevjen, Kirsten M. Jørgensd. Vale, Andreas Evensen Ringsevjen, Halvor Jørgensen Vale, Even Johannessen Sandbakken.

16/3-1869. Holden. Gbr. Halvor Halvorsen Baxaas og Gunhild Olsdatters Halvor. Fadd: Aaste Olsd. Baxaas, Karen Halvorsd. ditto, Knud Halvorsen ditto, Ole Olsen Røymaal, Elling Halvorsen Flom.

8/4-1869. Holden. Skomager Christian Christensen Stua og Kari Olsdatters Johannes. Fadd: Ingeborg Olsd. Vrk., Liw Jørgensd. Sannæs, Christen Hansen Sannæs, Ole Nilsen Namløs, Gunder Christofersen Vrk., Christen Christensen Sannæs.

20/3-1869. Hjemme. Brugsarb. John Halvorsen Saugbr. og Mari Pedersdatters Karen Maria. Fadd: (Ingen faddere). Død 21. April uden at komme i Kirke. Hjemmedøbt af Peder Jensen Saugbruget.

18/4-1869. Holden. Grdbr. John Kjøstolsen Heisholt og Aaste Halvorsdatters Halvor. Fadd: Margith Halvorsd. Vrk., Mari Halvorsd. Sannæs, Halvor Helliksen Sannæs ældre, Gunder Christensen Heisholt, Johannes Halvorsen Sannæs.

4/4-1869. Holden. Grdbr. Nils Jørgensen Galten og Karen Jørgensdatters Ingeborg. Fadd: Marthe Jensd. Bænne, Anne Maria Jørgensd. Vale, Jørgen Johnsen Vale, John Jørgensen Brænne, Halvor Jørgensen Vale.

15/4-1869. Holden. Husm. Hans Olsen Pederskaas under Baxaas og Inger Knudsdatters Knud. Fadd: Kirsti Bentsd. Baxaas, Kari Hansd. Eiestranden, Halvor Halvorsen Baxaas, Hans Jensen Eiestranden, Jens Nilsen Heisholt.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

4/5-1869. Holden. Husm. Hans Wetlesen Namløshagen og Gunhild Christensdatters Gunder. Fadd: Mari Andersd. Namløshagen, Marthe Christensd. Fæhn, Ole Olsen Namløshagen, Barnets Fader og Anders Olsen Fæbakke.

15/4-1869. Holden. Værksarb. Lars Johnsen og Ingeborg Pedersdatters John Petter. Fadd: Maria Tronsd. Vrk., Kari Pedersd. Namløs, John Larsen Vrk., Andreas Johnsen Vrk., Ole Johnsen Fæbakke. Hjemmedøbt af Halvor Halvorsen Vrk.

10/3-1869. Holden. Skibsbygmester Anders Olsen Saugbr. og Maren Magrethe Hansdatters Anders. Fadd: Barnets Moder, Margith Nilsd. Saugbr., Simon Torstensen, Skrædder Gunder Olsen, Hans Anton Andersen, alle af Saugbruget.

8/4-1869. Holden. Skrædder Anders Petter Gundersen Odden og Kirsten Maria Olsdatters Ambor Kirstine. Fadd: Mari Østensd. Slettekaas, Anne Johannesd. Sandbakken, Anders Arvesen Odden, Anders Johannessen Sandbakken, Even Johannessen ditto.

23/2-1869. Helgen. Grdbr. John Andersen Kaasa og Anne Olsdatters Anne Johanne Marthine. Fadd: Karen Olsd. Jelseth, Anne Johannesd. Holten, Thor Pedersen Langeland, Jens Olsen Jelseth, Abraham Olsen Kaasa.

3/4-1869. Helgen. Grdbr. Hans Andersen Grønnesten og Anne Christine Pedersdatters Kirsten Marie. Fadd: Mari Halvorsd. Næsodden, Anne Kirstine Pedersd. Vasdalen, Peder Christensen ditto, Anders Andersen Næsodden, Peder Olsen Skougen.

3/4-1869. Holden. Grdbr. John Johnsen Kaasa under Kolle og Gunhild Johnsdatters Andreas. Fadd: Anne Johnsd. Helgeroen, Mari Jespersd., Jesper Kittilsen Helgeroen, Kittil Jespersen ditto, John Johnsen Kaasa i Helgen.

17/5-1869. Holden. Grdbr. Halvor Torkelsen Namløs og Svannoug Tollefsdatters Hilleborg. Fadd: Hilleborg Halvorsd. Gunheim, Kirsti Torkelsd. Aaraas, Ole Nilsen Namløs, Torsten Torkelsen Gunheim, Halvor Halvorsen Hægna.

16/4-1869. Holden. Skolelærer Nils Clemmetsen Sannerholt og Anne Olsdatters Anne Christine. Fadd: Helene Olsd. Haatved, Karen Olsd. Kaasene, Ole Jensen ditto, Ole Jørgensen Sannerholt, Johannes Johannessen Vrk.

29/4-1869. Holden. Flaademand Nils Nilsen Kastet og Karen Halvorsdatters Tvillinger Karen. Fadd: Karen Bentsd. Hammerstad, Asloug Evensd. Kaasa, Bent Nilsen Steenstad, Even Halvorsen Gjedeboen, Halvor Halvorsen Holten.

29/4-1869. Holden. Flaademand Nils Nilsen Kastet og Karen Halvorsdatters Tvillinger Nicoline. Fadd: Thomine Nilsd. Kastet, Karen Jensd. Hagen, Hans Rasmussen Vrk., Jørgen Johnsen Vale, Rasmus Hansen Ulefos.

20/4-1869. Holden. Husm. Tron Hansen Sauklev under Brænne og Gunhild Johnsdatters Tvillinger Torsten. Fadd: Gunhild Sivertsd. Lunde, Guro Halvorsd. Brænne, Lars Evensen Lunde, Hans Gundersen Hvalen, Søren Sivertsen Brænne.
Hjemmedøbt af Hans Gundersen Hvalen.

20/4-1869. Holden. Husm. Tron Hansen Sauklev under Brænne og Gunhild Johnsdatters Tvillinger Kirsten Maria. Fadd: Guro Johannesd. Kaasa, Christi Christensd. Lunde, John Kittilsen Kaasa, Johannes Johannesen Lunde, Sivert Olsen Moene.
Hjemmedøbt af Hans Gundersen Hvalen.

23/4-1869. Holden. Husm. John Nilsen Kaasa under Meelteig og Mari Johnsdatters Karen Maria. Fadd: Aavet Christensd. Haatved, Mari Christensd. Haatved, Johannes Steensen ditto, Simon Larsen ditto, Nils Johnsen Lillejordet.

28/5-1869. Holden. Grdbr. Abraham Larsen Kolle og Anne Maria Pedersdatters Lars. Fadd: Ingeborg Larsen af Skien, Karen Sofie Ustrud af Skien, Simon Haatved, Augustinus P. Omtved, Jens Pedersen Omtved, John Pedersen Omtved.

12/6-1869. Holden. Grdbr. Johannes Halvorsen Sannæs og Maren Kirstine Johnsdatters Halvor Johan. Fadd: Maria Bentsd. Vale, Torine Johnsd. ditto, Halvor Helliksen Sannæs ældre, John Kjøstolsen Heisholt, Anders Johnsen Vale.

22/5-1869. Holden. Agronom Peder Hansen paa Holla og Lise Halvorsdatters Thea Antonette. Fadd: Madame Laurine Bauer, Anne Hansd. Vrk., Bygmester Bauer, Frihandler Rasmus Hansen Uhlefos, Elling Jørgensen Uhlefos Gaard.

18/5-1869. Helgen. Grdbr. Jens Pedersen Omtved og Helle Marie Paulsdatters Peder. Fadd: Anne Kirstine Simonsd. Omtved, Marie Pedersd. Omtved, Augustinus Pedersen ditto, Abraham Larsen Kolle, John Pedersen Omtved.

10/6-1869. Holden. Grdbr. Nils Isaksen Romnæs og Gunhild Halvorsdatters Halvor Andreas. Fadd: Kirsti Tollefsd. Romnæs, Gurine Gundersd. Romnæs, Isak Nilsen ditto, Ole Tolfsen Qværnodden, Gullik Halvorsen Romnæs.

5/6-1869. Holden. Grdbr. Ole Andersen Vibeto og Mari Halvorsdatters Anne Sofie. Fadd: Anne Halvorsd. Vibeto, Aaste Larsd. ditto, Hans Anundsen ditto, Anders Andersen ditto, Anders Pedersen Tufte.

20/6-1869. Holden. Frihandler Ole Pedersen Marum Kringleføt og Mari Evensdatters Peder. Fadd: Guro Evensd. Kaasa, Karen Rasmusd. Hægna, John Gundersen Kaasa, Andreas Jonsen Bakken, Gunder Halvorsen Hægna.

4/5-1869. Holden. Jerndreier Henrik Halvorsen Vrk. og Berthe Maria Olsdatters Elise Marie. Fadd: Barnets Moder, Marie Henriksd. Vrk., Brynnild Jensen Kaasene, Barnets Fader, Julius Brynnildsen Kaasene.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

1/6-1869. Holden. Værksarb. Johan Larsen Namløshagen og Anne Olsdatters Maren Caroline. Fadd: Barnets Moder, Anne Maria Andersd. Lusnæs, Barnets Fader, John Olsen Namløshagen, Johan Jørgensen Vrk.

5/7-1869. Holden. Forpagter Halvor Clausen Præstegaarden og Anne Stenersdatters Hanna. Fadd: Margith Olsd. Rønningen, Anne Halvorsd. Præstegaarden, Aslak Saamundsen Skordal, Gjermund Stenersen Rønningen, Barnets Fader.

18/6-1869. Holden. Torsten Johnsen Vrk. og Asloug Tovsdatters Caroline. Fadd: Helbjør Ellefsd. Vrk., Anne Tovsd. Vrk., Søren Johnsen Vrk., Hans Jahnsen Vrk., Johannes Hansen Vrk.

19/4-1869. Hjemme. Værksarb. Bent Thomasen Vrk. og Kirsti Henriksdatters Bent. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Kari Johnsd. Døde inden Daabens Bekræftelse.

26/6-1869. Hjemme. Husm. Ole Larsen Fæbakke og Berthe Brynnildsdatters Lars. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Ole Olsen Fæbakke. Døde uden Daabens Bekræftelse.

9/8-1869. Holden. Flaademand Rasmus Olsen Kastodden og Anne Thorsdatters Inger Thomine. Fadd: Maria Nilsd. Qværnodden, Ingeborg Gundersd. Heisholt, Ole G. Qværnodden, Peder Pedersen Sannerholt, Ole Tronsen Vrk.

2/7-1869. Holden. Grdbr. Ole Andersen Sanda og Inger Helene Evensdatters Kirsti Maria. Fadd: Aaste Evensd. Sanda, Maren Henriksd. Vrk., Anders Olsen Sanda, Ole Jensen Kaasene, Rasmus Nilsen Rønningen.

16/7-1869. Holden. Inderst Anders Herlogsen Sannæs og Bergith Andersdatters Anne Berthea. Fadd: Mari Johnsd. Sannæs, Maria Halvorsd. Sannæsmoen, Østen Knudsen Øgaarden, Johannes Halvorsen Sannæs, Halvor Helliksen Sannæs.

22/7-1869. Holden. Oldermand Simon Torstensen Sagbruget og Sigrid Nilsdatters Elise. Fadd: Barnets Moder, Karen Johnsd. Sagbr., John Olsen ditto, Ole Jørgensen Sannerholt, Formermester Ingebreth Nilsen Værket.

13/7-1869. Holden. Grdbr. Hans Andreasen Vibeto og Liv Thorsdatters Kari. Fadd: Kari Brynnildsd. Heisholt, Anne Andersd. Vibeto, Anders Andreasen Heisholt, Jørgen Haraldsen Enggrav, Nils Andreasen Stenhoug.

16/7-1869. Holden. Peder Hansen Vrk. og Andrea Pedersdatters Sofie Georgine. Fadd: Inger Pedersd. Lommerud, Maren Kirstine Saamundsd. Vrk., Søren Rasmussen Vrk., Andreas Thomassen og Peder Thomassen Vrk.

8/7-1869. Holden. Ole Hansen Vrk. og Anne Hansdatters Herman Andreas. Fadd: Maren Hansd. Vrk., Kirstine Olsd. Vrk., Gunder Hansen Vrk., Johannes Hansen Vrk., Nils Hansen Vrk.

5/7-1869. Holden. Nils Gundersen Vrk. og Marthe Nilsdatters Gunhild Maria. Fadd: Ingeborg Gundersd. Vrk., Karen Taraldsd. Vrk., Nils Christophersen Vrk., Anders Johannesen Vrk., Jacob Petter Gundersen Vrk.

3/7-1869. Holden. Anund Olsen Vrk. og Anne Nilsdatters Anton. Fadd: Inger Johnsd. Hægna, Anne Halvorsd. Vrk., Anders Pedersen Hægna, Peder Andersen ditto, Barnets Fader.

25/7-1869. Holden. Grdbr. Halvor Stensen Haatved og Helene Olsdatters Ole Andreas. Fadd: Anne Olsd. Sannerholt, Karen Olsd. Kaasene, Ole Jensen ditto, Anders Andersen Skippervold, Johannes Stensen Haatved, Inger Olsd. Sagbruget.

8/8-1869. Holden. Tjenestekarl Ole Gunnuldsen Uhlefos og Karen Andersdatters Hans. Fadd: Inger Olsd. Sagbruget, Karen Gunnuldsd. Søve, Odin Olsen Sagbr., Ole Olsen Brøsdal, Hans Pedersen Uhlefos.

22/7-1869. Holden. Thora. Uægte. Pige Anne Pedersdatter Sagbr. og opgiven Barnefader Ungkarl Knud Pedersen Furustul. Fadd: Sigri Nilsd. Sagbr., Margith Nilsd. ditto, Simon Torstensen ditto, Knud Pedersen Øgaarden af Lunde, Ingebreth Nilsen Vrk. Hjemmedøbt af Peder Jensen Sagbruget.

19/7-1869. Helgen. Anders Arvesen Namløshagen og Anne Kirstine Christensdatters Abraham Karinus. Fadd: Aavet Maria Christensd. Haatved, Maria Olsd. Fæbakke, Klaus Olsen Kaasene, John Arvesen Kaasene, Anders Olsen Klevsgade.

30/7-1869. Helgen. Husm. Hans Brynnildsen Pladsen og Ingeborg Andrea Halvorsdatters Berthinius. Fadd: Mari Larsd. Næsset, Anne Susanne Andersd. Bruset, Gunder Olsen Helgen, Ole Jørgensen Næsset, Lars Brynnildsen Høybro.

7/8-1869. Holden. Former Nils Johnsen Vrk. og Anne Elisabeth Steensdatters Aaste. Fadd: Anne Catrine Andersd. Vrk., Berthe Maria Andersd. Vrk., John Johnsen ældre, Andreas Johnsen og John Johnsen yngre, alle af Værket.

24/7-1869. Holden. Husm. Ole Kittilsen Killingkoven under Solbær og og Anne Kjøstolsdatters Anne Kirstine. Fadd: Barnets Moder, Kirsti Kittilsd. Namløs, Tron Kittilsen Namløs, Barnets Fader, Christen Kjøstolsen Sagbruget.

1/8-1869. Holden. Husm. Nils Nilsen Hoxodde og Grethe Torgrimsdatters Maren Johanne. Fadd: Barnets Moder, Mari Olsd. Vale, Ole Gundersen Hoxodde, Søren Larsen Vale, Nils Nilsen Hoxodde yngre.

11/9-1869. Holden. Grdbr. Anders Tronsen Namløs og Inger Pedersdatters Peder. Fadd: Anne Nilsd. Namløs, Ingeborg Pedersd. Namløs, Peder Jensen Sagbr., Jørgen Pedersen Namløs, Ole Tronsen Namløs.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

17/8-1869. Helgen. Ole Olsen Kronborg og Andrea Andreasdatters Kirstine. Fadd: Anne Olsd. Vrk., Johanne Andersd. Kronborg, Andreas Johnsen ditto, Ole Olsen Fæbakke, John Petter Olsen Fæbakke.

17/8-1869. Helgen. Inderst John Jørgensen Gjedeboen og Marthe Elisabet Jensdatters Asloug Marie. Fadd: Karen Jørgensd. Galten, Maren Evensd. Gjedeboen, Jørgen Johnsen Vale, Halvor Jørgensen Vale, Hans Anundsen Gjedeboen.

12/9-1869. Holden. Værksarb. Andreas Evensen Ringsevjen og Inger Tronsdatters Johannes. Fadd: Barnets Moder, Andrea Torersd. Vrk., Johannes Andersen Vrk., Lars Evensen, Halvor Andersen, alle af Værket.

29/9-1869. Holden. Grdbr. Knud Halvorsen Baxaas og Aaste Olsdatters Ole. Fadd: Maria Halvorsd. Fosse, Anne Nilsd. ditto, Nils Olsen ditto, Ole Nilsen ditto, Halvor Thomasen Kaasen.

8/9-1869. Holden. Christen Andersen Vrk. og Inger Berntsdatters Anne Marie. Fadd: Kari Johnsd. Vrk., Andrea Andersd., Anders Christensen, John Tallaksen, Andreas Gulliksen, Alle af Værket.

16/8-1869. Holden. Ole Olsen Vrk. og Anne Johanne Rasmusdatters Ingeborg. Fadd: Barnets Moder, Gunhild Olsd. Skordal, Even Olsen Vrk., Ole Tronsen Vrk., Lars Rasmussen Vrk.

5/9-1869. Holden. Johannes Olsen Vrk. og Ingeborg Thomasdatters Anette Marie. Fadd: Anne Hansd. Vrk., Anne Olsd. Vrk., Ole Johannesen Vrk., Svend Olsen Vrk., Christoffer Olsen Vrk.

8/9-1869. Holden. Møllersvend Halvor Hansen Sagbruget og Andrea Rasmusdatters Hanna Marie. Fadd: Karen Hansd. Sagbr., Karen Olsd. Præstegaarden, Rasmus Johannesen Vrk., Johan Mathiasen Sagbr., Johannes Johannesen Vrk.

29/9-1869. Holden. Christen Kjøstolsen Sagbr. og Anne Olsdatters Hanna. Fadd: Maria Kirstine Olsd. Vrk., Lisa Johnsd. Sagbr., Peder Kjøstolsen Sagbr., Skolelærer Andreas Olsen ditto, Arve Olsen Roligheden.

17/9-1869. Helgen. Husm. Lars Brynnildsen Haavet og Anne Hansine Hansdatters Asloug Kirstine. Fadd: Asloug Hansd. Pladsen, Ingeborg Jørgensd. Tvedten, Gunder Olsen Helgen, Kittil Gundersen Hougeland, Hans Brynnildsen Pladsen.

12/10-1869. Holden. Husm. Ole Sørensen Kaasa og Anne Andersdatters Johannes. Fadd: Marthe Jensd. Kaasa, Kirsti Andersd. Tufte, Søren Olsen Gladhuus, Johannes Sørensen og Søren Olsen Kaasa.

10/10-1869. Holden. Anders Andersen Skippervold og Karen Kirstine Steensdatters Anders. Fadd: Anne Jørgensd. Borgen, Anne Helene Andersd. Fæhn, Anders Halvorsen Fæhn, Halvor Stensen Haatved, Jens Stensen Haatved.

8/10-1869. Holden. Møller Hans Anundsen Sagbr. og Kirsten Halvorsdatters Hans Abraham. Fadd: Else Maria Anundsd. Sagbr., Asbær Maria Anundsd. Grønnesten, Barnets Fader, Skolelærer Andreas Olsen Sagbr. og Johan Mathisen ditto.

10/11-1869. Holden. Grdbr. Andreas Johnsen Haatved og Anne Christensdatters Guro. Fadd: Guro Evensd. Funnemark, Gunhild Christensd. Storekaas, John Andreassen Funnemark, Nils Gjermundsen Storekaas, Even Johnsen Funnemark.

9/11-1869. Holden. Grdbr. Halvor Torkilsen Danielskaas og Gunhild Thorsdatters Ingeborg Thorine. Fadd: Kirsti Bentsd. Baxaas, Karen Halvorsd. ditto, Halvor Halvorsen ditto, Johan Andersen Pederskaas, Thor Aanesen Kornkaasen.

22/9-1869. Holden. Snedker Johannes Nilsen Kastekleven under Romnæs og Asloug Marie Evensdatters Edvard. Fadd: Severine Halvorsd. Romnæs, Maren Evensd. Gjedeboen, Andreas Rasmussen Ringsevjen, Nils Nilsen Kastet, Peder Nilsen Hammerstad plads, Ole Tollefsen Kolle.

10/11-1869. Holden. Grdbr. Johannes Stensen Haatved og Aavet Maria Christensdatters Carl Olaves. Fadd: Helene Olsd. Haatved, Anne Helene Andersd. Fæhn, Simon Larsen Haatved, Anders Andersen Skippervold, Jørgen Jørgensen Fæhn.

26/10-1869. Holden. Peder Ingvard. Uægte. Pigen Ingeborg Karine Andersdatter Tved og opgiven Barnefader Ungkarl Skræddersvend Nils Olsen af Eker Præstegjeld.
Faddere: Anne Magrethe Olsd. Tved, Inger Stensd. Briskemyhr, Nils Rasmussen Rønningen, Halvor Johnsen Hollahagen, Gunder Gundersen Tved. Opgaven ved John Johnsen Tufte.

19/11-1869. Holden. Aasmund Gundersen Vrk. og Anne Jahnsdatters Bent. Fadd: Ingeborg Gundersd. Vrk., Anne Johannesd. Vrk., Nils Andersen af Porsgrund, Jacob Petter Gundersen Vrk., Jahn Bentsen Vrk.

27/11-1869. Holden. Hans Sondresen Vrk. og Maria Tallaksdatters Severine. Fadd: Andrea Sondresd. Vrk., Anne Tallaksd. Vrk., Sondre Hansen Sagbr., John Tallaksen Vrk., Asgjær Olsen Vrk.

27/11-1869. Helgen. Grdbr. Anders Simonsen Klovdal og Anne Kirstine Nilsdatters Nils. Fadd: Moderen, Selia Christensd., Simon Andersen Klovedal, Nils Christensen Næsset, Carl Torstensen.

2/10-1869. Holden. Smed Andreas Johnsen Lindgreen Haubakken og Ingrid Johnsdatters John. Fadd: Ingeborg Kirstine Tomasd. Haubakken, Johanne Halvorsd. Gladhuus, Ole Johnsen Lindgren, Nils Johnsen Lindgren, Carl Johnsen Lindgren.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

12/11-1869. Holden. Møllersvend Johan Mathiasen Sagbr. og Asloug Anundsdatters Anna Marie. Fadd: Kirsten Jørgensd. Sagbr., Maria Anundsd. Grønnesteen, Hans Anundsen Sagbr., Halvor Hansen ditto, John Johnsen Vrk. yngre.

1/12-1869. Holden. Grdbr. Johannes Evensen Lunde og Elbjør Christoffersdatters Christine. Fadd: Mari Evensd. Kringleføt, Gjøran Svennungsd. Sagbr., Ole Pedersen Marum, Svennung Olsen Sagbr., Gunder Halvorsen Kringleføt.

7/9-1869. Helgen. Husm. Ole Halvorsen Steenstadstranden og Severine Knudsdatters Jens. Fadd: Barnets Moder, Anne Christensd. Stenstad, Anders Jensen Stenstadvolden, Carl Christensen Stenstad, Ellef Ellefsen Nib.

16/12-1869. Holden. Johannes Gundersen Vrk. og Karen Jørgensdatters Anne Hansine. Fadd: Johanne Gundersd. Vrk., Karen Olsd. Kaasene, Ole Jensen Kaasene, Halvor Stensen Haatved, Skolelærer Nils Clemmetsen Sannerholt.

22/12-1869. Holden. Andreas Thomasen Vrk. og Karine Eliasdatters Kirstine Marie. Fadd: Gunhild Nilsd. Vrk., Thomas Pedersen Vrk., Nils Thomasen Heisholtevjen, Peder Thomasen Vrk. Hjemmedøbt af Gjordemoder Kirsti Svennungsd.

19/12-1869. Holden. Even Olsen Vrk. og Karine Asgjærsdatters Ole. Fadd: Lisa Jacobsd. Vrk., Andrea Tallaksd. Vrk., Jørgen Ingebretsen Vrk., Asgjær Olsen Fæbakke, Johan Jørgensen Vrk.

7/2-1870. Holden. Lars Pedersen Vrk. og Anne Gunnuldsdatters Anne Marie. Fadd: Maren Gurine Pedersd. Eie, Gunhild Gunnuldsd. Sandbakken, Andreas Johannesen Vrk., Hans Jensen Vrk., Jens Brynnildsen Vrk.

30/11-1869. Holden. Grdbr. John Bentsen Vale og Maria Tronsdatters Asloug Maria. Fadd: Maria Bentsd. Vale, Anne Karine Gundersd. Vale, Tron Andersen Namløs, Anders Tronsen ditto, Andreas Tronsen ditto. Hjemmedøbt af Sognepræst Wefring.

17/2-1870. Helgen. Husm. Anders Olsen Pladsen og Karen Halvorsdatters Ole. Fadd: Barnets Moder, Maren Nilsd. Værstad, Ole Andersen Hegnakaasen, Isak Abrahamsen Bjærven, Jørgen Pedersen Bjærven.

4/2-1870. Holden. Tømmermærker Andreas Rasmussen Ringsevjen og Andrea Nilsdatters Anton. Fadd: Karen Bentsd. Hammerstad, Anne Thomine Andreasd. Ringsevjen, Johannes Nilsen "Haave"(?), Rasmus Hansen Heisholt, Halvor Halvorsen Vrk.

10/2-1870. Holden. Bent Johannesen Sagbr. og Maren Simonsdatters Nils. Fadd: Gurine Simonsd. Strømodden, Johanne Bentsd. Sagbr., Nils Hansen Hølen, Simon Bentsen Sagbr., Christen Johannesen Strømodden.

27/2-1870. Holden. Grdbr. Halvor Halvorsen Suusaas og Gunhild Jacobine Olsdatters Ole. Fadd: Kirsten Maria Halvorsd. Kornkaasen, Susanna Halvorsd. Susaas, Ole Kjøstolsen Fosse, Aane Thorsen Kornkaasen, Ole Andersen Lefsager af Vaaler præstegjeld, Nils Andersen Norbø af Ramnæs Præstegjeld.

12/1-1870. Holden. Grdbr. Augustinus Pedersen Omtved og Anne Kirstine Simonsdatters Kirsten Berthea. Fadd: Helle Marie Paulsd. Omtved, Maren Kirstine Nilsd. Værstad, Peder Simonsen Omtved, Carl Pedersen Omtved, John Simonsen Klovedal.

24/2-1870. Holden. Gunder Christoffersen Vrk. og Ingeborg Olsdatters Anne Kirstine. Fadd: Kari Olsd. Stua, Else Maria Christoffersd. Vrk., Christian Christensen Stua, Ole Nilsen Namløs, Andreas Christoffersen Vrk.

18/2-1870. Helgen. Grdbr. Knud Olsen Skibsnæs og Kirsti Andersdatters Ole. Fadd: Ingeborg Jensd. Kaalstad, Mari Andersd. Bjærven, Christen Andersen Tufte, Ole Olsen Namløshagen, Kjøstol Jørgensen Kaalstad.

16/2-1870. Holden. Grdbr. Peder Tolfsen Qværnodden og Kari Andersdatters Nils. Fadd: Marie Nilsd. Qværnodden, Anne Thomine Gundersd. Vrk., Isak Nilsen Romnæs, Smed Gunder Andersen Vrk., Johannes Nilsen Romnæs.

6/3-1870. Holden. Værksarb. Hans Henrik Olsen Helgeroen og Inger Halvorsdatters Olaus. Fadd: Karen Jacobsd. Øgaarden, Anne Halvorsd. Bergkaasen, Emanuel Rasmusen Bergkaasen, Johannes Olsen Verk., Lars Halvorsen Øgaarden.

12/1-1870. Helgen. Husm. Hans Helgesen Bjærkholt og Kirsti Pedersdatters Gunhild Maria. Fadd: Kirsti Hansd. Waskaas, Maren Hansd. Vaskaas, Anders Olsen Pladsen, Peder Olsen Skougen, Hans Larsen Skougen.

16/3-1870. Holden. Flaademand Ole Gundersen Qværndokken og Ingeborg Jensdatters Marthine. Fadd: Anne Maria Nilsd. Qværnodden, Inger Olsd. Qværndokken, Andreas Jensen ditto, Ole Tronsen Vrk., Anders Pedersen Qværnodden.

26/2-1870. Holden. Grdbr. Anders Nilsen Romnæs og Maren Severine Halvorsdatters Anund. Fadd: Karen Marie Halvorsd. Kastet, Anne Andreasd. Ringsevjen, Hans Rasmusen Vrk., Rasmus Hansen Uhlefos, Jens Johnsen Hagen, Peder Nilsen Hammerstad.

14/3-1870. Holden. Former John Petter Olsen Fæbakke og Mari Johnsdatters Kirstine. Fadd: Anne Olsd. Vrk., Anne Kirstine Johnsd. Fæbakke, Ole Olsen Fæbakke, Ole Olsen Kronborg, Anders Olsen Fæbakke.

19/3-1870. Holden. Husm. Anders Arvesen Odden og Karen Hansdatters Maren Kirstine. Fadd: Barnets Moder, Ingeborg Hansd. Kaasa, Hans Olsen Odden, Hans Andersen Kaasa, Barnets Fader.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

18/3-1870. Holden. Skomager Nils Thomasen Heisholt og Anne Maria Christensdatters Theodor. Fadd: Anne Andersd. Vrk., Anne Hansd. Vrk., Christen Johnsen Sagbr., Thomas Pedersen Vrk., Peder Thomasen Vrk.

10/2-1870. Helgen. Grdm. Ole Jørgensen Næsset og Maria Larsdatters Christen. Fadd: Karen Jensd. Næsset, Berthe Maria Jensd. Stenstadvolden, Nils Torstensen Næsset, Anders Andersen Næsodden, Gunder Haraldsen Olsbrygge.

3/4-1870. Holden. Værksarb. Halvor Johnsen Hollahagen og Anne Pernille Olsdatters Ingeborg. Fadd: Anne Johannesd. Kaasene, Maren Nilsd. Rønningen, Hans Olsen Odden, Halvor Olsen Kaasene, Christen Jensen Hæggemoen.

28/3-1870. Holden. Peder Pedersen Sannerholt og Kari Berthelsdatters Theodor. Fadd: Gunhild Johannesd. Sagbr., Maren Berthelsd. ditto, Andreas Gundersen Stensholt, Rasmus Olsen Kastodden, Hans Johnsen Vrk.

2/4-1870. Holden. John Eriksen Sagbr. og Kari Pedersdatters Edvard. Fadd: Asloug Evensd. Kaasa, Thomine Nilsd. Kastet, Peder Pedersen Sannerholt, Rasmus Olsen Kastodden, Anders Herlogsen Sannæs.

16/3-1870. Holden. Smed Østen Hansen Haubakken og Ingeborg Knudsdatters Ingeborg Marie. Fadd: Barnets Moder, Johanne Halvorsd. Gladhuus, Andreas Andersen Gunnerud, Johannes Sørensen Gladhuus, Nils Nilsen Kaasa.

30/3-1870. Holden. Landhandler Olaus Tronsen Kringleføt og Christine Marie Christensens Birgithe Marie. Fadd: Barnets Moder, Madame Joachime Johnsen, Barnets Fader, Landhandler Rasmus Hansen og Oluf Hellebarth Bjørnsen.

5/5-1870. Holden. Christian Odin Olsen Sagbruget og Inger Olsdatters Andreas. Fadd: Maren Magrethe Andersd. Sagbr., Margith Nilsd. ditto, Ole Olsen ditto, Halvor Olsen af Skien, John Halvorsen Sagene.

14/4-1870. Holden. Lars Knudsen Maurflotten og Kari Helgesdatters Halvor. Fadd: Barnets Moder, Johanne Anundsd. Brudeskjær, Gunder Nilsen Kaasa, Lars Evensen Lunde, Halvor Halvorsen Dalekaasen.

13/12-1869. Helgen. Inderst John Jensen Eeg og Mari Olsdatters Carl. Fadd: Andrea Larsd. Masdalen, Maren Evensd. Gjedeboen, Jens Stenstadvolden, Christen Stenstad og Gunder Haraldsen Olsbrygge.

9/5-1870. Holden. Former Hans Olsen Værket og Marthe Hansdatters Hans. Fadd: Ingeborg Gundersd. Kaasa, Torbær Halvorsd. Vrk., Svend Olsen Vrk., Johannes Olsen ditto, Ole Hansen ditto.

28/12-1869. Helgen. Husm. Lars Nilsen Langelandodden og Anne Magrethe Simonsdatters Karen Thomine. Fadd: Asloug Pedersd. Helgen, Maria Simonsd. Helgen, Simon Klovedal, Ole Andersen Huset, Hans Simonsen Ytterbø.

23/4-1870. Holden. Husm. Nils Nilsen Kaasa under Baxaas og Gro Olsdatters Hans Carl. Fadd: Aaste Olsd. Baxaas, Anne Jensd. Heisholtevjen, Knud Halvorsen Baxaas, Halvor Halvorsen Baxaas, Jens Nilsen Heisholtevjen.

14/4-1870. Holden. Husm. Carl Andersen Tuftehagen og Kirsten Maria Anundsdatters Anna Christine. Fadd: Ingeborg Anundsd. Lillejordet, Mathilde Andersd. Uhlefos, Christen Rollefsen Lillejordet, Peder Andersen Teigen, Steen Olsen Tufte.

28/5-1870. Helgen. Grdbr. Hans Simonsen Ytterbø og Maria Stiansdatters Simon. Fadd: Asloug Pedersd. Helgen, Maria Simonsd. Helgen, Simon Simonsen ditto, Thor Pedersen Langeland, Abraham Abrahamsen Ytterbø.

22/6-1870. Holden. Husm. Halvor Halvorsen Dalekaasen og Kari Sigurdsdatters Bent. Fadd: Aaste Johnsd. Dalen, Christi Olsd. Lunde, Christen Jensen Lunde, Rollef Halvorsen Brænne, Halvor Halvorsen Holtskog.

5/4-1870. Holden. Grdbr. Ole Larsen Jøntved og Maren Hansdatters Hanna Elise. Fadd: Ingeborg Larsen af Skien, Amalie Hansd. Kloveland, Hans Larsen af Skien, Abraham Larsen Kolle, Karinus Hansen Kloveland.

9/5-1870. Holden. Snedker Johannes Tronsen Haugen og Kari Torgersdatters Anne Elise. Fadd: Barnets Moder, Ingeborg Hansd. Kaasa, Peder Tronsen Vrk., Barnets Fader, Johannes Pedersen Vrk.

27/3-1870. Holden. Husm. Aslak Andersen Teigen og Maren Jacobsdatters Hans Oscar. Fadd: Barnets Moder, Kirsti Halvorsd. Furustul, Andreas Andersen Gunnerud, Knud Andersen Himingen, Andreas Andersen Teigen.

22/5-1869. Holden. Leilænding Lars Pedersen Ugge og Gunhild Olsdatters Theodor. Fadd: Barnets Moder, Maren Nilsd. Rønningen, Nils Rasmussen Rønningen, Johannes Andersen Sandbakken, Hans Nilsen Rønningen.

11/6-1870. Helgen. Husm. Gunder Evensen Bjørndokken under Graver og Ingeborg Gjertsdatters Maren. Fadd: Sina Leifsd. Bordstaa, Ingeborg Knudsd. Graver, Jørgen Olsen Hægna, Jens Bordstaa, Lars Hansen Graver.

22/5-1870. Helgen. Smed Isak Andersen Haavet og Marthe Kirstine Jørgensdatters Anders. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Tinholt, Berthe Maria Jørgensd. ditto, John Andersen Gjærum, Jacob Andersen Gjærum, Anders Johnsen ditto.

15/6-1870. Helgen. Husm. Peder Johnsen Kaasa og Gunvor Olsdatters Anne Thomine. Fadd: Anne Kirstine Nilsd. Klovedal, Gunhild Stiansd. Hagen, Stian Jørgensen Hagen, Simon Andersen Klovedal, Anders Olsen Pladsen.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

20/6-1870. Holden. Jens Johnsen Hagen og Amborg Marie Nilsdatters Johanne Marie. Fadd: Aaste Nilsd. Vrk., Karen Nilsd. Uhlefos, John Olsen Sagbr., Andreas Rasmussen Ringsevjen, Ingebreth Nilsen Vrk., Johan Johnsen Hagen.

19/3-1870. Holden. Inderst Anders Thygesen Dalen under Vibeto og Kirsti Pedersdatters Ole Petter. Fadd: Lisa Andersd. Vrk., Gunhild Andersd. Baxaas, Barnets Fader, Peder Andersen Vrk., Anders Eriksen Vrk. Hjemmedøbt af Christoffer Hansen Vrk.

26/10-1869. Holden. Inderst Halvor Halvorsen Torgersrud og Hanna Kirstine Hansdatters Ingeborg Caroline. Fadd: Maria Olsd. Stua, Johanne Thomasd. Søvedalen, Hans Olsen Roligheden, Arve Olsen ditto, Lars Halvorsen Øgaarden.

18/6-1870. Holden. Hans Johnsen Sagbr. og Mari Kittilsdatters Maren. Fadd: Maren Hansd. Sagbr., Margith Nilsd. ditto, Simon Torstensen ditto, Anders Olsen ditto, Simon Bentsen ditto.

21/7-1870. Holden. Skolelærer Halvor Jensen Kastet og Karen Marie Nilsdatters Jens. Fadd: Anne Susanne Nilsd. Sagbr., Kirsten Jensd. Stenstadvolden, Lars Larsen Kolle, Anders Jensen Tveitan, Christen A. Jensen Steenstadvolden.

11/8-1870. Holden. Værksarb. John Christensen og Anne Anundsdatters Amandus. Fadd: Anne Maria Christensd. Heisholt, Asbær Maria Anundsd. Grønnesten, Christen Johnsen Sagbr., Anund Gundersen Grønnesten, Hans Anundsen ditto.

9/6-1870. Helgen. Jens Olsen Strandkaasen og Karen Olsdatters Jens. Fadd: Anne Maria Thomasd. Gjærum, Ragnild Olsd. Jelseth, Ole Johannesen Jelseth, Barnets Fader, Johannes Olsen Jelseth.

14/7-1870. Helgen. Grdbr. Abraham Abrahamsen Ytterbø og Anne Maria Hansdatters Kirsti. Fadd: Karen Abrahamsd. Huset, Anne Marie Gundersd. Bergen (Bergan), Hans Carlsen Siljan, Isak Abrahamsen Bjærven, Isak Isaksen Mælum.

21/6-1870. Helgen. Halvor Halvorsen Bergmandskaas og Thone Olsdatters Ole. Fadd: Kirsti Hansd. Vaskaas, Sicilie Caroline Nilsd. Bø, Peder Simonsen Omtved, Anund Grønnesten, Augustinus Pedersen Omtved.

2/6-1870. Holden. Husm. Christen Knudsen Vibeto og Anne Karine Hansdatters Christen Andreas. Fadd: Kirsti Hansd. Vibeto, Kirsti Olsd. Tufte, Andreas Evensen Ringsevjen, Andreas Abrahamsen Kaasa, Jacob Olsen Vrk.

10/8-1870. Holden. Ole Hansen Fiskestigen og Ingeborg Ellingsdatters Erling. Fadd: Maren Anne Hansd. Deelsbakke, Jøran Svennungsd. Sagbr., Ole Andersen Delsbakke, Andreas Hansen Sagbr., Hans Petter Pedersen ditto.

8/7-1870. Helgen. Inderst Gunder Gundersen Løkken og Marthe Marie Larsdatters Thora Marie. Fadd: Kirsti Pedersd. Klovedal, Anne Larsd. Løkken, Simon Andersen Klovedal, Kittil Gundersen Haugland, Johannes Andersen Tveiten.

29/8-1870. Helgen. Uægte. Inger Maria. Pige Anne Olsdatter Aafoskaas og Opgiven Barnefader John Johnsen Bergmandskaas, Ungkarl. Fadd: Berthe Asgjærsd. Fæbakke, Andrea Christiansd. Jøntved, Ole Olsen Fæbakke, Peder Olsen Skougen, Anders Olsen Fæbakke.

16/8-1870. Helgen. Husm. Ole Larsen Fæbakke og Berthe Brynnildsdatters Anne Maria. Fadd: Andrea Larsd. Masdalen, Inger Johnsd. Fæbakke, Erik Hansen ditto, Andreas Johnsen ditto, Steen Johnsen ditto. Hjemmedøbt af Erik Hansen Fæbakke.

25/8-1870. Holden. Skomager Andreas Gundersen Romnæs og Mari Østensdatters Ingeborg Marie. Fadd: Kirsten Olsd. Odden, Liw Hansd. Nyhuus, Østen Iversen Kaasa, Peder Pedersen Sannerholt, Anders Gundersen Odden.

14/9-1870. Holden. Grdbr. Ole Tollevsen Kolle og Mari Evensdatters Caroline Marie. Fadd: Aloug Maria Evensd. Kastet, Anne Evensd. Gjedeboen, Peder Simonsen Omtved, John Tollefsen Fæhn, Gunder Haraldsen Olsbrygge.

24/9-1870. Holden. Grdbr. Nils Olsen Fosse og Asloug Maria Halvorsdatters Thor. Fadd: Gunhild Olsd. Suusaas, Anne Maria Nilsd. Fosse, Ole Kjøstolsen Fosse, Halvor Suusaas, Ole Nilsen Fosse.

18/10-1870. Holden. Grdbr. Even Torstensen Lunde og Guro Larsdatters Ingeborg. Fadd: Gunhild Sivertsd. Lunde, Ingeborg Sivertsd. Lunde, Lars Evensen Lunde, Nils Christensen Lunde, Halvor Sivertsen Brænne.

13/9-1870. Holden. Søren Johnsen Vrk. og Helbjørg Ellefsdatters Gunhild Maria. Fadd: Asloug Tovsd. Vrk., Maren Johnsd. Vrk., Torsten Johnsen Vrk., Andreas Thomassen Vrk., Nils Nilsen Hægna.

21/9-1870. Holden. Uægte. Anne Kirstine. Pigen Anne Sørine Andersdatter Vibeto og Opgiven Barnefader Enok Mauritsen af Stavanger, Ungk. Skrædder. Fadd: Kirsti Pedersd. Vibeto, Torbær Halvorsd. Tufte, Anders Thygesen Vibeto, Steen Olsen Vibeto, Peder Christensen Tufte. (Anmældt) Ved Anders Thygesen Vibeto.

18/9-1870. Grdbr. Halvor Halvorsen Namløs og Gunhild Maria Nilsdatters Nils. Fadd: Anne Nilsd. Namløs, Andrea Olsd. Jøntved, Nils Hansen Jøntved, Kjøstol Olsen Namløs, Peder Jørgensen Namløs.

26/10-1870. Holden. Skolelærer Halvor Halvorsen Sannæs og Anne Sofie Auby (Aaby?)'s Marie. Fadd: Maren Johnsd. Sannæs, Marthe Hansd. Sannæs, Hellik Halvorsen Sannæs, Halvor Halvorsen og Leiv Helliksen Sannæs.

1/11-1870. Holden. Thor Pedersen Vrk. og Mari Fredriksdatters Berthine Marie. Fadd: Berthe Johanne Steensd. Vrk., Inger Thorsd. Vrk., Ole Jacobsen Vrk., Gunder Christensen Heisholt, Jahn Bentsen Vrk.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

18/9-1870. Helgen. Grdbr. Halvor Andersen Stigen og Caroline Anundsdatters Gurine. Fadd: Andrea Reiersd. Grønvold, Maria Simonsd. Helgen, Simon Simonsen ditto, Andreas Olsen Grønvold.

23/11-1870. Holden. Grdbr. Ole Johannesen Vala og Mari Tollefsdatters Tollef. Fadd: Ingeborg Torgersd. Opsahl, Ingeborg Sivertsd. Brænne, Ole Torgrimsen Opsahl, Hans Gundersen Vala, Torsten Tollefsen Skobba af Saude (Sauherad).

24/10-1870. Holden. Thomas Larsen Vrk. og Kari Halvorsdatters Andreas. Fadd: Kari Johnsd. Vrk., Andrea Thomasd. Vrk., Barnets Fader, Asgjær Olsen Vrk., Jens Brynnildsen Vrk.

1/11-1870. Holden. Hans Johnsen Hægna og Ingeborg Larsdatters Gunhild Maria. Fadd: Magrethe K. Johannesd. Hægna, Torine Rasmusd. Vrk., Rasmus Johnsen Hægna, Rasmus Johansen Vrk., Johan Rasmussen Vrk.

9/12-1870. Holden. Hans Asgjærsen Vrk. og Gunhild Olsdatters Johan Bernhard. Fadd: Inger Andrea Johnsd. Vrk., Kari Pedersd. Vrk., Anund Olsen Vrk., Ole Johnsen Vrk., Johannes Andreas Hansen Vrk.

1/11-1870. Holden. Anders Saamundsen Vrk. og Magrethe Hansdatters Edvard. Fadd: Ingeborg Gundersd. Vrk., Ingeborg Andersd. Vrk., Gunder Christensen Heisholt, Severin Torbjørnsen Vrk., Hans Severin Andersen Vrk.

29/11-1870. Holden. Husm. Nils Gundersen Gruben og Kirsti Pedersdatters Gunder. Fadd: Ingeborg Olsd. Gruben, Marie Pedersd. ditto, Peder Pedersen ditto, Anders Halvorsen Fæhn, Jens Gundersen Gruben.

28/11-1870. Holden. Grdbr. Nils Isaksen Romnæs og Gunhild Halvorsdatters Anne Maria. Fadd: Anne Maria Nilsd. Qværnodden, Karen Halvorsd. Daxrød, Isak Nilsen Romnæs, Ole Tolfsen Qværnodden, Kittil Christoffersen Klever.

1/12-1870. Holden. Nils Gundersen Vrk. og Marthe Nilsdatters Maren Sørine. Fadd: Anne Jahnsd. Vrk., Anne Johannesd., Nils Christoffersen, Anders Johannesen, Jacob Petter Gundersen, alle af Værket.

26/11-1870. Holden. Skrædder Anders Gundersen Fæhn og Gjellaug Anundsdatters Gina Berthine. Fadd: Kirsti Torsd. Vrk., Kirsti Olsd. Tufte, John Andersen Vrk., Andreas Anundsen Vibeto, Sten Olsen Tufte.

24/11-1870. Holden. Grdbr. Ole Nilsen Namløs og Maren Tollefsdatters Tollef. Fadd: Ingeborg Olsd. Vrk., Maria Kirstine Nilsd. Namløs, Tron Andersen Namløs, Christian Christensen Stua, Gunder Christoffersen Vrk.

14/11-1870. Holden. Skolelærer Nils Clemmetsen Sannerholt og Anne Olsdatters Ole. Fadd: Helene Olsd. Haatved, Ingeborg Olsd. Kaasene, Ole Jensen Kaasene, Johannes Gundersen Vrk., Ole Jørgensen Sannerholt, Jens Olsen Kaasene.

10/11-1870. Helgen. Grdbr. Jørgen Jørgensen Tinholt og Ingeborg Halvorsdatters Anne Marthine. Fadd: Marthe Kirstine Jørgensd. Tinholt, Anne Kirstine Halvorsd. Værstad, Isak Andersen Haavet, Jørgen Pedersen Bjærven, Anders Halvorsen Værstad.

29/4-1870. Hjemme. Smed Ole Johnsen og Ingeborg Thomasdatters Ingvar. Fadd: (Ingen faddere). Død 1/2 Time efter Hjemmedaaben, uden at komme i Kirke. Hjemmedøbt af Jordemoderen.

17/4-1870. Hjemme. Peder Olsen Texle og Karen Gurine Larsdatters Johannes. Fadd: (Ingen faddere). Død før hjemmedaabens Bekræftelse, uden at Komme i Kirke.

15/11-1870. Hjemme. Dampskibsfører Mathias Ellingsen Vrk. og Karen Andersdatters Elling. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Thor Pedersen Vrk. Død uden at komme i Kirke.

18/10-1870. Holden. Jernværkseier Severin Diderik Cappelen og Sophie Julie Mathea født Fayes Hans Severin. Fadd: Fru Charlotte Aall, Frøken Betsy Cappelen, Kammerherre Herman Løvenskiold, Postmester Ditriksen, Sivilingeniør Hans Cappelen.

27/11-1870. Helgen. Smed Lars Larsen Kolle og Anne Marie Nilsdatters Nora Marie. Fadd: Inger Pedersd. Namløs, Karen Larsd. Kolle, Christen Bentsen Sagbr., Abraham Larsen Kolle, Jens Andreasen Fæbakke, Hans Karinius Larsen Klovholt.

11/1-1871. Holden. Grdbr. Gjermund Stenersen Rønningen og Margith Olsdatters Stener. Fadd: Kirsti Nilsd. Skordal, Gunhild Maria Andersd. Rønningen, Stener Gjermundsen Rønningen, Aslak Saamundsen Skordal, Halvor Halvorsen Baxaas.

21/12-1870. Holden. Flaademand Peder Gulliksen Romnæs og Anne Thomine Gundersdatters Gullik. Fadd: Aaste Malene Thorsd. Vrk., Berthe Maria Gundersd. Vrk., Gunder Andersen Vrk., Gjermund Stenersen Rønningen, Johan Nilsen Romnæs. Hjemmedøbt af Isak Nilsen Romnæs.

23/12-1870. Holden. Østen Stensen Hølen og Anne Catrine Hedvig Carlsdatters Kirstine Annette. Fadd: Christiane Hartvigsd. Vrk., Asbær Emanuelsd. Moen, Carl Reiersen Nomme, Jørgen Stensen Nyhuus, Sten Østensen Heisholt.

30/12-1870. Holden. Grdbr. Gunnuld Nirisen Delen og Ingrid Terkelsdatters Anne Thomine. Fadd: Karen Christensd. Sannæs, Maria Halvorsd. Sannæs, Gunder Nilsen Opsalkaasen, Gunnuld Thorsen Sannæs, Andreas Gundersen Kaasen.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

9/9-1870. Holden. Inderst Anders Anundsen Fæhn og Karen Pettersdatters Marthinius. Fadd: Karen Maria Halvorsd. Teigen, Karen Pedersd. Fæhn, Tollef Halvorsen Fæhn, Jens Tollefsen og Jørgen Jørgensen Fæhn.

29/12-1870. Helgen. Grdbr. Hans Carlsen Huset og Maren Kirstine Abrahamsdatters Anne. Fadd: Anne Marie Hansd. Ytterbø, Anne Susanne Andersd. Bruseth, Hans Carlsen Siljan, Isak Abrahamsen Bjærven, Carl Abrahamsen Bjærven.

5/1-1871. Helgen. Grdbr. Peder Simonsen Omtved og Kirsti Tollefsdatters Simon. Fadd: Anne Nilsd. Klovedal, Kirsti Marie Olsd. Tufte, Simon Klovedal, John Tollefsen Fæhn, Jørgen Andreas Simonsen Klovedal.

6/2-1871. Holden. Nils Johansen Vrk. og Kari Nilsdatters Thora. Fadd: Anne Johnsd. Vrk., Anne Gulliksd. Vrk., Nils Christoffersen Vrk., Jacob Petter Thomassen Vrk., Christoffer Nilsen Vrk.

31/1-1871. Holden. Christian Evensen Vrk. og Andrea Sondresdatters Elise. Fadd: Inger Tronsd. Vrk., Ambor Sondresd. Vrk., Nils Evensen Vrk., Hans Sondresen Vrk., Ole Sondresen Vrk., Anders Johannesen Vrk.

22/1-1871. Holden. Husm. Christen Nilsen Nyhuus og Anne Torine Pedersdatters Nils. Fadd: Inger Stensd. Briskemyhr, Karen Berthelsd. Sagbr., Jørgen Stensen og Sten Stensen Hølen, Sten Christensen Nyhuus.

30/1-1871. Holden. Grdbr. Halvor Torkelsen Namløs og Svanoug Tollefsdatters Kirsti. Fadd: Hilleborg Halvorsd. Gunheim, Mari Nilsd. Namløs, Nils Johannesen Namløs, Ole Nilsen Namløs, Leiv Torkelsen Namløs.

9/10-1870. Holden. Aasold Aasoldsen Qværnhuskaasen og Aaste Kirstine Sivertsdatters Elise Marie. Fadd: Gunhild Sivertsd. Galten, Ingeborg Sivertsd. Moene, Lars Evensen Galten, Søren Sivertsen Moene, Halvor Sivertsen Brænne. Hjemmedøbt af Ole Andersen Brænne.

14/1-1871. Holden. Flaademand Peder Nilsen Hammerstad og Karen Torine Bentsdatters Tron. Fadd: Susanne Nilsd. Sagbr., Maren Bentsd. ditto, Anders Nilsen Romnæs, Gunder Olsen Hølen, Bent Bentsen ditto Yngre, Johannes Bentsen Steenstad.

31/12-1870. Holden. Grdbr. Rollef Torstensen Glaholt og Mari Gjermundsdatters Gjermund. Fadd: Kari Andersd. Solbær, Ingeborg Olsd. Stuverud, Anders Kittilsen Solbær, Harald Hansen Stuverud, Johannes Haagensen Glaholt.

11/1-1871. Holden. Uhrmager Christen Christensen Heisholt og Liw Jørgensdatters Gunhilde. Fadd: Inger Christensd. Sannæs, Mari Evensd. Kringleføt, Christian Chr. Stua, Andreas Christensen Sannæs, Ole Jørgensen ditto.

31/12-1870. Holden. Grdbr. Christen Andreas Andersen Tufte og Taran Andersdatters Anders. Fadd: Kirsti Andersd. Skibsnæs, Anne Mathea Olsd. Tufte, Anders Towsen Wibeto, Hans Andersen Fæhn, Simon Simonsen Klovedal, Steen Olsen Tufte.

21/1-1871. Holden. Grdbr. Kjøstol Olsen Enerhougen og Maren Anne Nilsdatters Anne. Fadd: Gunhild Maria Nilsd. Namløs, Marie Pedersd. Gruben, Halvor Halvorsen Namløs, Peder Pedersen Gruben, Peder Jørgensen Namløs.

13/2-1871. Helgen. Inderst Hans Thygesen Stuverud og Maren Johanne Hansdatters Hanna Magrethe. Fadd: Anne Gundersd. Halvorstaa, Ingeborg Olsd. Stuverud, Jens Thygesen Halvorstaa, Thyge Hansen ditto, Nils Halvorsen Stuverud.

19/12-1870. Helgen. Grdbr. Hans Pedersen Tinholtstulen og Susanne Olsdatters Berthe Marie. Fadd: Anne Pedersd. Holten, Berthe Marie Jørgensd. Tinholt, Halvor Halvorsen Holten, Isak Isaksen Huset, Jørgen Pedersen Bjærven.´Hjemmedøbt af Jens Andersen Øen.

10/2-1871. Holden. Skomager Christian Christensen Stua og Kari Olsdatters Ole Johan. Fadd: Karen Christensd. Sannæs, Inger Christensd. ditto, Christen Hansen ditto, Ole Nilsen Namløs, Gunder Christoffersen Vrk., Uhrmager Christensen Heisholt.

18/3-1871. Holden. Grdbr. Halvor Halvorsen Baxaas og Gunhild Olsdatters Ole. Fadd: Aaste Olsd. Baxaas, Karen Halvorsd. ditto, Knud Halvorsen ditto, Ole Olsen Reimaal, Thor Halvorsen Flom.

3/12-1870. Holden. Inderst John Olaus Eriksen Dalen under Hægland og Gunhild Christiansdatters Anne Karine. Fadd: Ingeborg Olsd. Hægland, Anne Christiansd. Hollasætret, Nils Pedersen Hægland, Jogn Petter Pedersen Hægland, Peder Andersen Brøndalen.

4/3-1871. Helgen. Husm. Claus Olsen Kaasa og Mari Nilsdatters Ole. Fadd: Kari Nilsd. Kaasa, Inger Maria Thomasd. Røsland, Anders Lucenæs, Anders Olsen og Steen Johnsen Fæbakke.

1/3-1871. Helgen. Grdbr. Jens Pedersen Omtved og Helle Marie Paulsdatters Pauline. Fadd: Anne Marie Pedersd. Kolle, Asloug Haraldsd. Olsbrygge, Abraham Larsen Kolle, Augustinus Pedersen Omtved, John Pedersen ditto.

16/2-1871. Holden. Asgjær Olsen Vrk., og Andrea Tallaksdatters Karen Marie. Fadd: Maria Tallaksd. Vrk., Maria Olsd. Vrk., Ole Andersen Fæbakke, John Tallaksen ditto, Ole Tronsen Vrk.

6/3-1871. Holden. Nils Hansen Hølen og Inger Tollefsdatters Thora. Fadd: Maren Tollefsd. Namløs, Mari Halvorsd. Sannæs, Gunder Olsen Hølen, Johan Mathiassen Sagbr., Adolf Mo Hølen.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

6/11-1870. Holden. Gartner Winsents Claud Anton Sehafranick og Louise fød Stahls Valentin Anton Stahl. Fadd: Barnets Moder, Frøken Sophie Dahl, Klokker T. K. Dahl, Forwalter Hansen og Fuldmægtig B. Johnsen.

16/3-1871. Holden. Wærksarb. Hans Petter Hansen Vrk. og Andrea Tollefsdatters Sophie Christine. Fadd: Karen Svennungsd. Præstsagen, Karen Tollefsd. Holla, Søren Rasmussen Vrk., John Johnsen Vrk., Tollef Larsen Vrk.

19/3-1871. Holden. Skolelærer Hans Gundersen Vala og Maren Kirstine Nilsddatters Gunder. Fadd: Kari Tollefsd. Sannæsmoen, Johanne Gundersd. Præstegaarden, Gunder Hansen Sannæsmoen, Gunder Christensen Heisholt, Halvor Sivertsen Brænne.

20/3-1871. Holden. Tømmermand Hans Andersen Fæhn og Asloug Kirstine Halvorsdatters Anders. Fadd: Taran Andersd. Tufte, Mari Andersd. Bjærven, Christen Andersen Tufte, Knud Olsen Skibsnæs, Hans Halvorsen Fæhn.

6/3-1871. Holden. Garver Ole Halvorsen Heisholt og Helene Halvorsdatters Peder Thorvald. Fadd: Barnets Moder, Bergith Johannesd. Heisholt, Anders Andreassen Heisholt, Peder Pedersen ditto, Lars Tollefsen ditto.

22/3-1871. Holden. Grdbr. Andreas Johnsen Haatved og Anne Christensdatters Ingeborg. Fadd: Kirsti Andersd. Haatved, Anne Christensd. Haatved, John Andreassen Funnemark, Christen Halvorsen Haatved, Jens Stensen Haatved.

15/3-1871. Helgen. Inderst Ole Arvesen Namløs og Gunhild Gundersdatters Anne Kirstine. Fadd: Gunhild Nilsd. Røgstuen, Maria K. Nilsd. Namløs, Nils Johannesen Namløs, Jørgen Pedersen Namløs, Peder Jørgensen Namløs.

22/1-1871. Holden. Grdbr. Emanuel Rasmussen Bergkaasen og Kari Halvorsdatters Carl. Fadd: Inger Halvorsd. Roligheden, Anne Marie Halvorsd. Bergkaasen, Andreas Rasmussen Ringsevjen, Hans Rasmussen Vrk., Lars Halvorsen Øgaarden. Hjemmedøbt af John Kjøstolsen Heisholt.

26/2-1871. Holden. Sergeant Peder Anundsen af Graaten og Andrea Johansdatter Værkets Tvillinger Jørgen Andreas. Fadd: Anne Johnsd. Vrk., Thorine Rasmusd. Vrk., Rasmus Johansen Vrk., Nils Johansen Vrk., Johan Rasmussen Vrk.
(Begge tvillingene) Hjemmedøbt af Christoffer Hansen Værket.

26/2-1871. Holden. Sergeant Peder Anundsen af Graaten og Andrea Johansdatter Værkets Tvillinger Thora Gunhilde. Fadd: Kari Nilsd. Vrk., Karen Rasmusd. Vrk., Andreas Johannesen Vrk., John Rasmussen Vrk., Peder Anundsen Graaten.
(Begge tvillingene) Hjemmedøbt af Christoffer Hansen Værket.

9/3-1871. Holden. Hans Jahnsen Vrk. og Else Maria Christoffersdatters Hans Olaus. Fadd: Asloug Tovsd. Vrk., Maren Johnsd. Vrk., Lars Pedersen, Johannes Johannesen og Anders Eriksen, alle af Værket.

8/12-1870. Helgen. Grdbr. Ole Andersen Huset og Mari Anne Halvorsdatters Anders. Fadd: Barnets Moder, Anne Maria Pedersd. Kaalstad, Jørgen Jørgensen Hagen, Peder Hansen Kaalstad, Anders Pedersen Kaalstad.

31/3-1871. Holden. Smed Gunder Andersen Vrk. og Aase Malene Thorsdatters Hans. Fadd: Barnets Moder, Berthe Maria Gundersd. Vrk., Peder Tolfsen Qværnodden, Peder Gulliksen Romnæs, Anders Pedersen Qværnodden.

17/4-1871. Holden. Grdbr. Hans Andreasen Vibeto og Liw Thorsdatters Thor. Fadd: Kari Brynnildsd. Heisholt, Anne Anundsd. Vibeto, Anders Andreasen Heisholt, Hans Anundsen Vibeto, Andreas Anundsen ditto.

22/4-1871. Holden. Bent Thomasen Vrk. og Maria Kirstine Olsdatters Anne Marie. Fadd: Anne Olsd. Sagbr., Maren Andersd. Vrk., Lars Thomasen Vrk., Arve Olsen Roligheden, Hans Pedersen Uhlefos Gaard.

25/4-1871. Holden. Arbeidsmand Ole Nilsen Vrk. og Kirstine Gurine Bentsdatters Nils Bernhard. Fadd: Anne Rasmusd. Vrk., Taran Bentsd. Vrk., Thor Pedersen Vrk., Gunnuld Pedersen Kaasen, Julius Brynnildsen Kaasen.

21/10-1870. Holden. Lensmand Knud Jensen og Maren Berthea fød Findals Anne Magrethe Hellfrid. Fadd: Enkefru Dorthea Plum af Skien, Jomfru Ingeborg Jensen, Ole Gundersen Grønvold, Kontorist Christian Johannesen paa Mæhla, Barnets Fader.

7/3-1871. Helgen. Grdbr. Anders Jensen Stenstadvolden og Kari Thorsdatters Anne. Fadd: Aase Thorsd. Sagbr., Kirsten Jensd. Stenstadvolden, Ole Thorsen Ytterbø, Halvor Jensen Kastet, Christen A. Jensen Stenstadvolden.

4/4-1871. Helgen. Grdbr. Jens Andreassen Fæbakke og Anne Larsdatters Andreas. Fadd: Anne Maria Nilsd. Kolle, Anne Kirstine Johnsd. Fæbakke, Ole Larsen Jøntved, Abraham Larsen Kolle, Simon Larsen Haatved.

2/3-1871. Helgen. Husm. John Jensen Eeg og Mari Olsdatters Augustinus. Fadd: Severine Knudsd. Stenstadstrand, Anne Evensd. Gjedeboen, Harald Gundersen Olsbrygge, Simon Simonsen Helgen, Hans Simonsen Ytterbø.

14/4-1871. Holden. Inderst Ole Andersen Sanda og Inger Helene Evensdatters Elling. Fadd: Anne Catrine Jørgensd. Kaasene, Ingeborg Olsd. ditto, Nils Rasmussen Rønningen, Ole Jensen Kaasene, Hans Nilsen Rønningen.

29/4-1871. Holden. Grdbr. Ole Andersen Vibeto og Mari Halvorsdatters Halvor. Fadd: Anne Halvorsd. Vibeto, Kirsti Andersd. Tufte, Hans Anundsen Vibeto, Anders Andersen ditto, Anders Pedersen ditto.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

23/4-1871. Helgen. Grdbr. Hans Andersen Grønnesten og Anne Christine Pedersdatters Anna Pauline. Fadd: Mari Andersd. Næsodden, Anne Kirstine Pedersd. Jøntved, Anders Andersen Næsodden, Jahn Stensen Glaholt, Anders Jahnsen ditto.

23/4-1871. Helgen. Grdbr. John Johnsen Kaasen under Kaalstad og Gunhild Johnsdatters Gunhild Marie. Fadd: Kirsti Johnsd. Kaasa, Inger Johnsd. Fæbakke, Ole Larsen ditto, Erik Hansen ditto, Andreas Johnsen ditto.

24/4-1871. Holden. Grdbr. Isak Nilsen Romnæs og Kirsti Tollefsdatters Ole. Fadd: Anne Maria Nilsd. Qværnodden, Karen Halvorsd. Daxrud, Nils Isaksen Romnæs, Ole Tolfsen Qværnodden, Anders Pedersen ditto.

13/11-1870. Hjemme. Halvor Gundersen Sannæs og Anne Saamundsdatters Ole. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Kristen Hansen Sannæs, men død uden at komme i Kirke.

15/5-1871. Holden. Skrædder Anders Petter Gundersen Odden og Kirsten Marie Olsdatters Gunhild Christiane. Fadd: Anne Maria Christensd. Evjen, Kirsten Marie Hansd. Kaasen, Martin Wilhelmsen Odden, Even Johannesen og Johannes Johannesen Sandbakken.

14/5-1871. Holden. Bygmester Valentin Bauer og Kirsten Laurine Larsdatters Hans Valentin. Fadd: Barnets Moder, Anne Thomine Hansd. Vrk., Hans Rasmusen Vrk., Peder Tronsen Vrk. og Tron Pedersen Vrk.

30/5-1871. Holden. Grdbr. Christen Rollefsen Lillejordet og Ingeborg Anundsdatters Ingeborg Maria. Fadd: Kirsten Maria Anundsd. Tuftehagen, Gunhild Wetlesd. Lillejordet, Peder Andersen Teigen, Hans Kittilsen Subdal af Lunde, Gunder Rollefsen Østerholt.

9/4-1871. Holden. Uægte. Johanne Wilhelmine. Pige Johanne Elisabeth Thomasd. Vrk. og opgiven Barnefader Ungk. Gustav Andersson af Sverige. Fadd: Maria Kirstine Olsd. Vrk., Anne Andersd. Ogaarden, Lars Thomasen Søvedalen, Peder Brynildsen Vrk., Abraham Andreassen Vrk.

4/6-1871. Helgen. Grdbr. Peder Olsen Skougen og Karen Pedersdatters Peder. Fadd: Maria Knudsd. Værstad, Mari Evensd. Gjedeboen, Nils Johnsen Værstad, Hans Olsen Skougen, Hans Gunnmundsen Steenstad.

18/11-1870. Holden. Landhandler Ludvig August Hundevadt og Andrea Susanne født Asbjørnsens Elise Caroline. Fadd: Madame Sofie Asbjørnsen af Arendal, Jomfru Randine Christensen af Skien, Andreas Asbjørnsen af Arendal, Ole Asbjørnsen ditto, Ole Asbjørnsen af Skien og Barnets Fader. Hjemmedøbt af Sognepræst Wefring.

18/5-1871. Holden. Grdbr. Nils Olsen Vibeto og Mari Pedersdatters Berthine. Fadd: Anne Jensd. Tufte, Mari Christensd. Tufte, Anders Olsen Melteig, Anders Pedersen Tufte, Ole Nilsen Vibeto.

24/5-1871. Holden. Sognepræst M. Wefring og Hilda født Grimelunds Inga. Fadd: Fru Augusta Jynge af Skien, Frøken Borchsenius, Adjunct Anton Jynge, Student Bendix Blom, Brugseier N. Aall.

15/4-1871. Holden. Maler Andreas Halvorsen Otterkjær og Kirsti Pedersdatters Andreas. Fadd: Margith Olsd. Rønningen, Siri Gunnuldsd. Baxaas, Gjermund Rønningen, Claus Claus Thomassen Kaasa, Anders Gundersen Otterkjær.

29/6-1871. Holden. Fuldmægtig Johan Benedictus Johnsen og Joakima Thorsens Hanna Gurine. Fru Louise Schafraneck, Frøken Bertha Hansen, Landhandler Hundewadt, Landhandler Tronsen og Barnets Fader.

3/6-1871. Helgen. Grdbr. Ole Halvorsen Delsdalen og Anne Maria Halvorsdatters Christen. Fadd: Ingrid Olsd. Wasdalen, Maren Evensd. Gjedeboen, Gunne Anundsen Vasdalen, Hans Simonsen Ytterbø, Ole Olsen Stranden.

20/5-1871. Helgen. Grdbr. Anders Olsen Bjærkelien og Anne Halvorsdatters Elise. Fadd: Maria Larsd. Næsset, Ingeborg Olsd. Huset, Jens Stenstadvolden, Nils Torstensen Næsset, Peder Arnesen Stenstad.

8/7-1871. Holden. Grdbr. Arve Olsen Roligheden og Karen Jacobsdatters Marthinius. Fadd: Marie Olsd. Stua, Anne Andersd. Øgaarden, Lars Thomasen Dalen, Christen Kjøstolsen Sagbr., Bent Thomasen Vrk. Hjemmedøbt af Sognepræst Wefring.

15/7-1871. Holden. Former Lars Thomasen Søvedalen og Andrea Olsdatters Hanna Elise. Fadd: Barnets Moder, Anne M. Andersd. Vrk., Bent Thomasen Vrk. d.y., Arve Olsen Roligheden, Hans Pedersen Uhlefos.

20/7-1871. Holden. Rollef Jørgensen Galten og Kari Thorsdatters Ingeborg. Fadd: Gunhild Sivertsd. Galten, Ingeborg Sivertsd. Brænne, Lars Evensen Galten, Halvor Sivertsen Brænne, Jens Bentsen Bordstaa.

11/6-1871. Helgen. Husm. Hans Helgesen Bjærkholt og Kirsti Pedersdatters Karen Maria. Fadd: Karen Halvorsd. Pladsen, Ingeborg Olsd. Helgen, Anders Olsen Pladsen, Ole Anundsen Vaskaas, Lars Jensen Ytterbø.

29/6-1871. Helgen. Grdbr. Isak Abrahamsen Bjærven og Maren Sofie Pedersdatters Kirsten Olea. Fadd: Anne Marie Hansd. Ytterbø, Hansine Marie Pedersd. Findal, Peder Hansen Findal, Hans Carlsen Huset, Carl Andreas Abrahamsen Huset.

30/7-1871. Holden. Tømmermerker Halvor Olsen Kaasene og Anne Johannesdatters Ingeborg Marie. Fadd: Berthe Marie Andersd. Vrk., Johanne Christensd. Strømodden, Agronom Hanssen Holla, Christen Johannesen Strømodden, Nils Pedersen Vrk.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

5/8-1871. Holden. Møllersvend Halvor Hansen Sagbr. og Andrea Rasmusdatters Rasmus Ingvardt. Fadd: Kirsten Halvorsd. Sagbr., Anne Tallaksd. Vrk., Ole Olsen Vrk., Rasmus Johannesen Vrk., Lars Rasmussen Vrk.

13/8-1871. Holden. Værksarb. Johannes Olsen og Ingeborg Thomasdatters Theodor. Fadd: Andrea Andreasd. Kronborg, Anne Olsd. Vrk., Ole Johannesen Vrk., Andreas Johnsen Kronborg og Barnets Fader.

4/8-1871. Holden. Uægte. Gurine Berthea. Pige Mari Berthelsd. Sagbruget og Ungk. Even Aslaksen Grini af Gjerpen. Fadd: Kari Berthelsd. Sannerholt, Johanne Bentsd. Sagbr., Peder Andersen Strømodden, Peder Pedersen Sannerholt, Bent Pedersen ditto. Hjemmedøbt 12/8 af Sognepræst Hauge i Skien.

1/9-1871. Holden. Flaademand Ole Tolfsen Qværnodden og Anne Marie Nilsdatters Kirsten Marie. Fadd: Kirsti Tolfsd. Romnæs, Inger Maria Olsd. Qværndokken, Nils Isaksen Romnæs, Peder Tolfsen Qværnodden, John Bentsen Vale.

13/8-1871. Holden. Grdbr. Østen Knudsen Øgaarden og Kirsti Olsdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Inger Pedersd. Romnæs, Berthe Maria Gundersd. Vrk., Johan Nilsen Romnæs, Gunder Andersen Vrk. og Ole Nilsen Mastebakke.

30/6-1871. Holden. Former Gunder Hansen Vrk. og Maren Hansdatters Johannes. Fadd: Anne Hansd. Vrk., Anne Larsd. Løkken, Johannes Hansen Vrk., Torsten Hansen Vrk., Antoni Hansen Hvalen.

24/7-1871. Helgen. Flaademand Jens Thygesen Halvorstaa og Anne Gundersdatters Christen. Fadd: Kirsti Andersd. Skibsnæs, Maria Jørgensd. Kaalstad, Hans Thygesen Løveid, Kjøstol Jørgensen Kaalstad.

31/8-1871. Helgen. Husm. Bent Olsen Masdalen og Andrea Larsdatters Ole. Fadd: Berthe Brynnildsd. Fæbakke, Anne Evensd. Gjedeboen, Even Halvorsen ditto, Hans Larsen Ytterbø, Ole Olsen Stranden.

10/7-1871. Holden. Brugseier Nils Aall og Charlotte født Aals Cato. Fadd: Fru Sofie Cappelen, Barnets Moder, Lieutenant Henrik Aall og Barnets Fader.

31/8-1871. Holden. Husm. Tron Hansen Sauklev og Gunhild Jonsdatters Halvor. Fadd: Ingeborg Gundersd. Brænne, Ingeborg Sivertsd. Brænne, Søren Sivertsen Brænne, Halvor Pedersen Brænne, Lars Evensen Galten.

13/9-1871. Holden. Nils Pedersen Hægland og Ingeborg Olsdatters Karen Pauline. Fadd: Gunhild Olsd. Holla, Anne Olsd. H. Søwe, Johannes Pedersen Holla, Ole Vetlesen Holla, John Petter Pedersen Holla.

2/10-1871. Helgen. Sergeant Johannes Nilsen Siljan og Asloug Haraldsdatters Karen Kirstine. Fadd: Mari Evensd, Kolle, Maren Evensd. Gjedeboen, Ole Tollefsen Kolle, Even Halvorsen Gjedeboen, Gunder Haraldsen Olsbrygge.

30/8-1871. Helgen. Husm. Ellef Ellefsen Torgersrud og Kari Pedersdatters Anne Marie. Fadd: Barnets Moder, Kirsti Carlsd. Torgersrud, Simon Simonsen Ytterbø, Johannes Olsen Ytterbø og Barnets Fader.

4/8-1871. Holden. Tømmermerker Gunder Olsen Hølen og Aaste Gurine Bentsdatters Hanna Petrea. Fadd: Lisbet Jonsd. Hagen, Maren Bentsd. Sagbr., Anders Tronsen Vrk., Peder Nilsen Hammerstad, Bent Bentsen Sagbr. Yngre og Nils Jonsen Sagbr.

6/10-1871. Holden. Grdbr. Peder Johan Nilsen Romnæs og Inger Marie Pedersdatters Nicoline. Fadd: Johanne Marie Pedersd. Romnæs, Ingeborg Nilsd. Romnes, Peder Tolfsen Qværnodden, Ole Nilsen Romnæs, Anders Pedersen Qværnodden.

8/10-1871. Holden. Jacob Petter Thomassen Vrk. og Gunhild Nilsdatters Nils. Fadd: Kari Nilsd. Vrk., Gurine Gundersd. Søve, Andreas Thomassen Vrk., Peder Thomassen Vrk., Bent Nilsen Vrk.

13/10-1871. Holden. Peder Jonsen Vrk. og Anne Olsdatters Maren Sofie. Fadd: Mari Jonsd. Vrk., Kirsten Olsd. Fæbakke, Hans Hansen Vrk., Ole Olsen Kronborg, Sten Johnsen Fæbakke.

17/9-1871. Holden. Nils Nilsen Hægna og Inger Kirstine Jonsdatters Andreas. Fadd: Asloug Towsd. Vrk., Anne Andersd. Brøndalen, Søren Jonsen Vrk., Hans Jonsen Vrk., Rasmus Jonsen Vrk.

29/9-1871. Holden. Hans Andreas Jensen Vrk. og Kirsti Tronsdatters Andreas. Fadd: Ingeborg Olsd. Vrk., Anne Maria Andersd. Lusnæs, Jens Olsen Strandsplads, Anders Tronsen og Halvor Andersen Vrk.

28/9-1871. Helgen. Grdbr. Nils Johnsen Værstad og Asloug Maria Knudsdatters Anne Maria. Fadd: Karen Nilsd. Værstad, Maren Evensd. Gjedeboen, Knud Andersen Jøntved, Carl Pedersen Omtved, Jørgen Pedersen Bjærven.

29/10-1871. Holden. Uægte. Olava. (Olava Olsdatter). Pigen Andrea Andersd. Kronborg og opgiven Barnefader afdøde Enkemand Ole Olsen Vrk.
Fadd: Maria Thomasd. Holla, Berthe Maria Andersd. Kronborg, Anders Christensen ditto, Johannes Andersen Vrk., Jesper Kittilsen Helgeroen. Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Andersdatter.

5/11-1871. Holden. Grdbr. Johannes Halvorsen Sannæs og Maren Kirstine Jonsdatters Margith. Fadd: Sofie Halvorsen født Auby, Mari Halvorsd. Sannæs, Halvor Helliksen ditto, Halvor Halvorsen ditto, Halvor Sivertsen Brænne.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

23/10-1871. Holden. Skolelærer Christoffer Hansen Vrk. og Margith Halvorsdatters Halvor. Fadd: Andrea Tollefsd. Vrk., Karen Tollefsd. Holla, Hans Hansen Tintholt Vrk., John Kjøstolsen Heisholt, Jacob Olsen Vrk.

28/10-1871. Holden. John Nilsen Sannæsmoen og Sina Larsdatters Ole.  Fadd: Kari Jonsd. Uhlevigen, Johanne Maria Gundersd. Sannæsmoen, Gunder Hansen ditto, Torsten Hansen Uhlevigen.

28/10-1871. Holden. Agronom Peder Hansen Holla og Lisa Halvorsdatters Andreas. Fadd: Kirsten Laurine Larsd. Vrk., Jomfru Marie Quist, Bygmester Valentin Bauer, Maskinist Hans Quist, Hans Rasmussen Vrk.

16/9-1871. Holden. Grdbr. Johannes Evensen Lunde og Elbjør Christoffersdatters Johannes. Fadd: Sina Levsd. Bordstaa, Anne Maria Johnsd. Vale, Halvor Halvorsen Vrk., Halvor Halvorsen Suusaas, Peder Levsen Graver (Peder Leifsen).

29/10-1871. Holden. Oldermand Simon Torstensen Sagbr. og Sigri Nilsdatters Ingeborg Marie. Fadd: Barnets Moder, Johanne Berthelsd. Sagbr., Barnets Fader, Peder Jensen Sagbr., Anders Olsen ditto.

3/12-1871. Holden. Ougen Sigursen Gravningen og Mari Kittilsdatters Bergith. Fadd: Kari Johannesd. Uhlevigen, Bergith Sigursd. Sydkaasa, Torsten Johannesen Uhlevigen, Halvor Kittilsen Gravningen, Aslak Kittilsen ditto, Aslak Kittilsen Holten.

5/10-1871. Holden. Vertshusholder Ole Petter Sondresen og Hanna Dorthea Hansdatter fra Graatens Hans Severin. Fadd: Dorthea Hansen af Graaten, Ambor Mary Sondresen Uhlefos, Skipper Petter Juul Graaten, Andreas Sondresen Vrk., Christian Evensen Vrk.

29/11-1871. Holden. Inderst Anders Andersen Sannæs og Anne Eliasdatters Anders. Fadd: Bergith Andersd. Sannæs, Berthe Haansd. Sannæs, Østen Knudsen Øgaarden, Ole Østensen ditto, Peder Eliasen ditto.

15/10-1871. Holden. Ole Olsen Vrk. og Anne Johanne Rasmusdatters Anette. Fadd: Andrea Rasmusd. Sagbr., Inger Rasmusd. Vrk., Barnets Fader, Rasmus Johannesen Vrk., Anders Olsen Sagbr.

19/10-1871. Holden. Formermester Ingebreth Nilsen og Karen Marie Jonsdatters Marie Elise. Fadd: Elisabeth Jonsd. Hagen, Laura Andersen af Skien, John Olsen Sagbr., Kjøbmand Hans Nilsen af Skien, Johan Johnsen Sagbr.

2/11-1871. Helgen. Husm. Carl Eriksen Tveten og Gunhild Marie Larsdatters Marie. Fadd: Marthe Kirstine Jørgensd. Haavet, Karen Larsd. Skougen, Jørgen Hansen Tvedten, Isak Andersen Haavet, Hans Larsen Skougen.

2/10-1871. Helgen. Husm. Hans Brynnildsen Pladsen og Ingeborg Andrea Halvorsdatters Maren Gurine. Fadd: Maria Larsd. Næsset, Karen Olsd. ditto, Ole Jørgensen ditto, Lars Brynnildsen Røybæk, Ole Nilsen Wærstad.

12/10-1871. Helgen. Halvor Halvorsen Hvalen yngre og Karen Mathea Christensdatters Maren. Fadd: Marie Pedersd. Omtved, Maren Pedersd. Kaalstad, Halvor H. Hvalen ældre, Ole Halvorsen ditto, Jens Pedersen Omtved.

22/11-1871. Holden. Carl Julius Brynnildsen Vrk. og Karen Gurine Gunnuldsdatters Gustav Bernhard. Fadd: Berthe Gurine Christoffersd. Vrk., Hanna Maria Hansd. Vrk., Brynnild Jensen Vrk., Knud Torstensen Vrk., Hans Petter Pedersen Kaasene.

9/5-1871. Holden. Husm. Halvor Gundersen Odden under Hægland og Lisbeth Maria Olsdatters Gunder Olavus. Fadd: Ingeborg Olsd. Hægland, Inger Marie Thomasd. Røsland, Gunder Halvorsen Hagen, Nils Pedersen og John Petter Pedersen Hægland.

28/6-1871. Hjemme. Værksarb. Halvor Andersen og Anne Tronsdatters Anders. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 29. Juli, død før Daaben blev bekræftet.

11/12-1871. Holden. Ole Jonsen Vrk. og Kari Pedersdatters Jon Petter. Fadd: Berthe Asgjærsd. Fæbakke, Inger Andrea Jonsd. ditto, Lars Jonsen Vrk., Hans Asgjærsen Vrk., Andreas Jonsen Fæbakke.

30/8-1871. Helgen. Husm. Kittil Olsen Kaasa under Holten og Anne Gurine Andersdatters Anders. Fadd: Barnets Moder, Gunhild Stiansd. Hagen, Stian Jørgensen Hagen, Jon Gundersen Holtanhagen, Halvor Jensen Haavet.

7/12-1871. Holden. Flaademand Nils Nilsen Kastet og Karen Maria Halvorsdatters Tvillinger Nicoline. og (Thea). Fadd: Severine Halvorsd. Romnæs, Anne Pedersd. Holten, Even Halvorsen Gjedeboen, Harald Gundersen Olsbrygge og Gunder Haraldsen ditto.

7/12-1871. Holden. Flaademand Nils Nilsen Kastet og Karen Maria Halvorsdatters Tvillinger (Nicoline) og Thea. Fadd: Tomine Nilsd. Kastet, Asloug Nilsd. Kastet, Peder Nilsen Hammerstad, Johannes Nilsen Staaen (Stoa) og Barnets Fader.

14/12-1871. Holden. Christen Andersen Vrk. og Inger Bentsdatters Bertha. Fadd: Andrea Tallaksd. Vrk., Maren Andersd. Vrk., Anders Christensen, Jon Tallaksen og Andreas Gilliksen Vrk.

12/12-1871. Holden. Ole Gunnuldsen Sagbr. og Karen Andersdatters Hanna Gurine. Fadd: Aase Thorsd. Sagbr., Maren Tollefsd. ditto, Gunnuld Pedersen Kaasa, Hans Pedersen Kaasa, Andreas Pedersen Sagbr.

29/12-1871. Helgen. Hjulmager Nils Torstensen Næsset og Karen Jensdatters Torsten. Fadd: Kari Thorsd. Tvedten, Kirsten Jensd. Stenstadvolden, Johannes Bentsen Stenstad, Halvor Jensen Kastet, Christen Jensen Stenstadvolden.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

9/12-1871. Holden. Gunder Gundersen Tved og Aaste Kirstine Olsdatters Gurine. Fadd: Karen Kirstine Isaksd. Hollenhagen, Berthe Maria Gundersdatter Holla, Jon Gundersen Hollenhagen, Ole Wetlesen Holla, Thomas Tronsen Tved. Hjemmedøbt af Ole Gundersen Holla.

23/12-1871. Gunnuld Thorsen Sagbr. og Karen Christensdatters Theodor. Fadd: Liw Jørgensd. Heisholt, Inger Christensd. Sannæs, Christen Hansen Sannæs, Hans Christensen ditto, Uhrmager Christensen og Hans Christensen Stua.

3/11-1871. Holden. Husm. Hans Jensen Deelhoug under Hovland og Mari Olsdatters Gunhild Maria. Fadd: Inger Stensd. Briskemyhr, Maren Nilsd. Stensrud, Nils Gundersen Vrk., Aasmund Gundersen og Jacob Petter Gundersen Vrk.

29/1-1872. Helgen. Johannes Bentsen Stenstad og Berthe Maria Jensdatters Bent. Fadd: Kari Thorsd. Tvedten, Berthe Jørgensd. Kaalstad, Halvor Jensen Kastet, Nils Torstensen Næsset, Christen A. Jensen Stenstadvolden.

1/2-1872. Holden. Grdbr. Lars Evensen Lunde og Gunhild Kirstine Sivertsdatters Guro. Fadd: Guro Larsd. Lunde, Mari Halvorsd. Sannæs, Even Torstensen Lunde, Søren Sivertsen og Halvor Sivertsen Brænne.

24/10-1871. Holden. Johannes Jacobsen Løvbugten og Anne Karine Jensdatters Anders. Fadd: Liw Olsd. Texle, Maren Nilsd. Stensrud, Nils Rasmussen Stensrud, Jon Sigurdsen Texle, Ole Sigurdsen Texle.

7/1-1872. Holden. Tallak Jacobsen Vrk. og Inger Nilsdatters Anne Marie. Fadd: Ingeborg Gundersd. Vrk. Mari Anne Andersd. Vrk., Ole Jacobsen Vrk., Abraham Olsen Vrk., Anton Rollefsen hos Cappelen.

10/2-1872. Holden. Gaardbr. Anders Andersen Borgen og Karen Kirstine Stensdatters Tvillinger Karen Kirstine. og (Anne Sofie). Fadd: Barnets Moder, Anne Jørgensd. Skippervold, Anders H. Fæhn, Peder Andersen Skippervold, Jens Stensen Haatvedt.

10/2-1872. Holden. Gaardbr. Anders Andersen Borgen og Karen Kirstine Stensdatters Tvillinger (Karen Kirstine) og Anne Sofie. Fadd: Kirsten Jensd Langkaas, Anne Christensd. Tufte, Halvor Stensen Haatvedt, Christen Andersen Vibeto, Jens Christensen Tufte.

26/1-1872. Holden. Andreas Johnsen Odden (Lindgreen) og Ingrid Johnsdatters Gustav. Fadd: Ingeborg Thomasd. Haugbakken, Else Iversd. ditto, Jon Lindgreen, John Jonsen Lindgreen, Nils Johnsen Lindgreen, Carl Jonsen Haugbakken.

30/1-1872. Holden. Hans Hansen Spærland Vrk. og Ingeborg Gundersdatters Andreas. Fadd: Marthe Hansd. Vrk., Gurine Gundersd. Søve, Elias Hansen Øgaarden, Peder Thomassen Vrk., Hans Andersen Vrk.

3/3-1872. Holden. Ole Tronsen Vrk. og Johanne Maria Nilsdatters Tron Nicolai. Fadd: Andrea Tallaksd. Vrk., Karen Tallaksd. Vrk., Jørgen Thorsen Moen, Thomas Tronsen Holla, Anders Eriksen Vrk.

16/2-1872. Helgen. Grdbr. Isak Halvorsen Værstad og Asloug Andersdatters Halvor. Fadd: Ingeborg Kirstine Halvorsd. Tinholt, Inger Andersd. Skjørholt, Jørgen Jørgensen Tinholt, Thor Andersen Skjørholt, Anders Halvorsen Værstad.

9/3-1872. Holden. Grdbr. Anders Tronsen Namløs og Inger Pedersdatters Asloug Maria. Fadd: Maren Tollefsd. Namløs, Anne Kirstine Pedersd. Namløs, Tron Andersen Namløs, Peder Jensen Uhlefos, Ole Tronsen Namløs.

26/3-1872. Holden. Gunder Christoffersen Vrk. og Ingeborg Olsdatters Hans. Fadd: Kari Olsd. Stua, Kari Christoffersd. Vrk., Christian Christensen Stua, Ole Nilsen Namløs, Andreas Christoffersen Vrk.

11/3-1872. Helgen. Grdbr. Halvor Bjørnsen Helgen og Anne Johannesdatters Johannes. Fadd: Aaste Arvesd. Helgen, Ingeborg Olsd. Helgen, Ole Johnsen Helgen, Anders Olsen Pladsen, Hans Brynnildsen Pladsen.

12/3-1872. Holden. Nils Jørgensen Saga og Karen Jørgensdatters Karen Jørgine. Fadd: Asloug Jørgensd. Ringsevjen, Anne Maria Jørgensd. Wale, Lars Evensen Vrk., John Jørgensen Vale, Halvor Jørgensen Vale. Hjemmedøbt af Maria Bentsd, Wale.

6/3-1872. Holden. Grdbr. John Bentsen Vale og Kirsti Nilsdatters Halvor. Fadd: Maria Nilsd. Qværnodden, Anne Maria Isaksd. Romnæs, Nils Isaksen Romnæs, Bent Jonsen og Tron Jonsen Vale.

15/4-1872. Holden. Smed Lars Tollefsen Præstsagen og Berthe Svennungsdatters Karen Marie. Fadd: Lina Andersd. Evjen, Karen Tollefsd. Holla, Hans Hansen Tintholt Vrk., Hans Petter Hansen Vrk., Tollef Larsen Vrk.

12/4-1872. Holden. Torsten Jonsen Vrk. og Asloug Tovsdatters Johannes. Fadd: Barnets Moder, Maren Jonsd. Vrk., Søren Jonsen, Hans Jonsen, Rasmus Jonsen Vrk.

25/3-1872. Holden. Johannes Stensen Haatved og Aavet Maria Christensdatters Halvor. Fadd: Karen Kirstine Stensd. Borgen, Kirsten Jensd. Langkaas, Simon Larsen Haatved, Halvor Stensen Haatved, Carl Simonsen Haatved.

18/4-1872. Holden. Aasmund Gundersen Thorsnæs og Anne Jahnsdatters Karen Marie: Fadd: Marthe Nilsd. Vrk., Anne Johannesd. Sandbakken, Anders Johannesen Sandbakken, Jacob Petter Gundersen Vrk., Jahn Bentsen Vrk., Abraham Andreassen Vrk.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

13/3-1872. Holden. Skomager Jørgen Thorsen Moen og Marthe Thomasdatters Inger Thomine. Fadd: Gurine Gundersd. Vrk., Inger Stensd. Briskemyhr, Ole Thomassen Vrk., Ole Tronsen Kastodden, Knud Jacobsen Briskemyhr.

21/9-1871. Hjemme. Former Hans Petter Andersen Staaen (Stoa) og Karen Olea Christiansdatters Severine. Fadd: Barnets Moder, Ingeborg Thorsd. Striken, Hans Olsen Odden, Anders Gundersen Odden, Ole Olsen Kringleføt. Hjemmedøbt af Organist Halvorsen i Bøhle.

26/3-1872. Holden. Husm. Ole Thygesen Søvestranden og Anne Gurine Andreasdatters Anne. Fadd: Barnets Moder, Anne Kristine Olsd. ditto(?), Hans Olsen Roligheden, Lars Thomassen ditto og Barnets Fader.

17/2-1872. Helgen. Husm. Lars Brynnildsen Røibæk og Anne Hansine Hansdatters Hans Berthinius. Fadd: Maria Larsd. Næsset, Ingeborg Jørgensd. Tvedten, Ole Jørgensen ditto, Ole Jørgensen Næsset, Anders Olsen Pladsen, Hans Brunnildsen Pladsen.

2/4-1872. Holden. Uægte. Ole. (Ole Johnsen). Pigen Anne Andersdatter Brøndalen og opgiven Barnefader Jon Petter Pedersen Hægland.
Fadd: Inger Jonsd. Hægna, Torbær Halvorsd. Hollasætret, Anders Pedersen Brøndalen, Hans Gundersen Hollasætret, Tollef Hansen Hægna.

7/5-1872. Holden. Johan Mathisen Sagbr. og Asloug Anundsdatters Jørgen Martinius. Fadd: Aase Bentsd. Sagbr., Maria Anundsd. Grønnesten, Stian Anundsen ditto, John Jonsen Vrk. den yngre, Barnets Fader.

13/1-1872. Helgen. Grdbr. Gunne Anundsen Wasdalen og Ingrid Olsdatters Inger Gurine. Fadd: Barnets Moder, Maren Evensd. Gjedeboen, Even Halvorsen ditto, Harald Olsbrygge, Anders Nilsen Ytterbø.

15/5-1872. Helgen. Grdbr. Svennung Ellingsen Bjærven og Gunhild Olsdatters Ole Karinius. Fadd: Kari Kjøstolsd. Bjærven, Mari Andersd. Præstgrav, Ole Torstensen Bjærven, Isak Abrahamsen Bjærven, Jørgen Pedersen Bjærven.

28/6-1871 (dpt. 16/6-1872 i Holden). Grdbr. Lars Pedersen Ugge og Gunhild Olsdatters Peder.  Fadd: Barnets Moder, Marie Henriksd. Vrk., Henrik Halvorsen Vrk., Jesper Kittilsen Helgeroen, Hans Henriksen Vrk.

27/4-1872. Holden. Hans Hansen Sagbr. og Gunhild Marie Jørgine Halvorsdatters Hanna Marie. Fadd: Asloug Evensd. Kastet, Mathea Andersd. Sagbr., Johannes Nilsen Kastet, John Eriksen Sagbr., Hans Petter Pedersen Uhlefosgaard.

10/5-1872. Holden. Hans Petter Hansen Vrk. og Andrea Tollefsdatters Herman Andreas. Fadd: Margith Halvorsd. Vrk., Karen Tollefsd. Holla, Lars Tollefsen Vrk., Søren Rasmussen Vrk., Rasmus Sørensen Vrk.

24/5-1872. Holden. Hans Thomassen Vrk. og Maren Jonsdatters John. Fadd: Karine Eliasd. Vrk., Gurine Gundersd. Vrk., Jon Larsen, Lars Jonsen og Peder Thomassen, alle ved Værket.

11/10-1871 (Hjemmedøbt 26/10). Holden. Grdbr. Nils Gregersen Graver og Ingeborg Knudsdatters Greger. Fadd: Gunhild Pedersd. Graver, Mari Gundersd. ditto, Knud Gundersen ditto, Jens Bentsen Bordstaa, Gunder Knudsen Graver. Hjemmedøbt af Jens B. Bordstaa.

28/5-1872. Holden. Nils Pedersen Vrk. og Berthe Maria Andersdatters Hans Martinius. Fadd: Aaste Jensd. Gunnerud, Anne Tallaksd. Vrk., Hans Hansen Vrk., Abraham Larsen Kolle, Halvor Olsen Kaasene.

12/6-1872. Holden. Jon Jonsen Vrk. og Else Maria Anundsdatters Abraham. Fadd: Asloug Anundsd. Sagbr., Asbær Maria Anundsd. Grønnesten, Stian Anundsen ditto, Nils Jonsen Vrk., Jon Jonsen Vrk. den yngre.

31/5-1872. Holden. Anders Arvesen Namløshagen og Anne Kirstine Christensdatters Hans Andreas. Fadd: Aavet Maria Christensd. Haatved, Anne Kirstine Jonsd. Fæbakke, Johannes Stensen Haatved, Jon Arvesen Kaasa, Gunder Andersen Lusnæs.

26/4-1872. Holden. Frihandler Olaus Tronsen og Kristine Marie Christensens Nils Lauritz Viborg. Fadd: Madame Hundevadt, Jomfru Elvine Nilsen, Landhandler Hundevadt, Thor Paulsen Espevolden og Barnets Fader.

31/5-1872. Holden. Grdbr. Nils Christensen Lunde og Kari Larsdatters Christen. Fadd: Ingeborg Hansd. Heisholt, Ingeborg Eline Sivertsd. Brænne, Gunder Christensen Heisholt, Søren Sivertsen Brænne, Halvor Sivertsen Brænne.

18/6-1872. Holden. Skrædder Anders Gundersen Fæhn og Gjelloug Andersdatters Georgine Berthine. Fadd: Anne Halvorsd. Vibeto, Anne Andersd. Vibeto, Hans Anundsen Vibeto, Andreas Anundsen ditto, Jørgen Jørgensen Fæhn, Hans Halvorsen Fæhn.

21/6-1872. Holden. Adolf Christiansen Mo Kringleføt og Jøran Svennungsdatters Christian: Mari Evensd. Kringleføt, Kari Svennungsd. Sagbr., Svennung Olsen ditto, Hans Jonsen Hægna, Even Gundersen Kringleføt.

19/6-1872. Holden. Grdbr. Rasmus Jonsen Hægna og Magrethe Karine Johannesdatters Johanne Sofie. Fadd: Karen Jonsd. Vrk., Karen Andrea Rasmusd. Hægna, Rasmus Johansen Vrk., Barnets Fader, Hans Johannesen Heisholt.

15/4-1872. Helgen. Uægte. Halvor Martinius. (Halvor Martinius Halvorsen). Pigen Anne Hansd. Bjærkholt og opgiven Barnefader, Ungk. Halvor Madsen Tved af Solum.
Fadd: Kirsti Pedersd. Bjærkholt, Maren Evensd. Gjedeboen, Ole Anundsen Vaskaas, Anders Olsen Pladsen, Hans Larsen Skougen. Hjemmedøbt af Skolelærer Tron Christensen Roa.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

4/7-1872. Holden. Nils Gundersen Vrk. og Marte Nilsdatters Gurine. Fadd: Ingeborg Gundersd. Vrk., Maren Anne Gundersd. Vrk., Nils Christoffersen og Jon Tallaksen Vrk., Anders Johannesen Sandbakken.

11/6-1872. Holden. Torsten Hansen Vrk. og Kari Svendsdatters Johanne. Fadd: Barnets Moder, Anne Maria Andersd. Vrk., Johannes Hansen Vrk., Nils Hansen Vrk. og Barnets Fader.

7/5-1872. Holden. Aslak Andersen Teigen og Maria Jacobsdatters Anne Berthea. Fadd: Kari Gulliksd. Hægland, Anne Christiansd. Dalwn, Jon Petter Pedersen Hægland, Østen Hansen Haugbakken, Peder Eliasen Holla.

4/7-1872. Holden. Peder Pedersen Sannerholt og Kari Berthelsdatters Gurine Berthea. Fadd: Barnets Moder, Johanne Berthelsd. Sagbr., Rasmus Olsen Kastodden, Bent Pedersen Sannerholt, Johan Pedersen ditto.

5/7-1872. Holden. Ole Olsen Kronborg og Andrea Andreasdatters Anne Marie. Fadd: Mari Johnsd. Vrk., Anne Olsd. Søve, Andreas Johnsen Kronborg, Peder Johnsen Vrk., Halvor Andreasen Kronborg.

24/5-1872. Holden. Dampbaadfører Mathias Ellingsen Vrk. og Karen Aanesdatters Elise. Fadd: Maria Tallaksd. Vrk., Lina Nilsd. Holla, Ole Sondresen Vrk., Maskinist Hans Quist, John Andersen Vrk., Knud Torstensen Vrk.

20/7-1872. Holden. Grdbr. Nils Isaksen Romnæs og Gunhild Halvorsdatters Karen. Fadd: Kirsti Nilsd. Vale, Inger Olsd. Qværndokken, Isak Nilsen Romnæs, Ole Tolfsen Qværnodden, Ole Gundersen Qværndokken. Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Tovsen.

12/7-1872. Holden. Skolelærer Nils Clemmetsen Sannerholt og Anne Olsdatters Andreas. Fadd: Anne Olsd. Sannerholt, Ingeborg Olsd. Kaasene, Ole Jensen Kaasene, Halvor Steensen Haatved, Halvor Jensen Kastet.

16/6-1872. Holden. Anders Pedersen Tufte og Karine Andersdatters Thorvald Amandus. Fadd: Mari Pedersd. Vibeto, Karen Maria Andersd. Vibeto, Anders Olsen Meelteig, Peder Christensen Tufte, Steen Olsen Tufte.

23/6-1872. Holden. Grdbr. Anders Nilsen Romnæs og Maren Severine Halvorsdatters Bent. Fadd: Ambor Nilsd. Kastet, Andrea Jonsd. Vrk., Rasmus Hansen Uhlefos, Nils Nilsen Kastet, Johannes Nilsen Kastet, Peder Nilsen Hammerstad.

19/8-1872. Helgen. Jørgen Jørgensen Tinholt og Ingeborg Kirstine Halvorsdatters Jørgen. Fadd: Asloug Andersd. Værstad, Berthe Maria Jørgensd. Tinholt, Isak Andersen Haatved, Peder Andersen Skippervold, Anders Halvorsen Værstad.

5/8-1872. Helgen. Grdbr. Halvor Halvorsen Holten (Holtan) og Anne Pedersdatters Ingeborg. Fadd: Asloug Halvorsd. Olsbrygge, Inger Andersd. Skjørholt, Hans Pedersen Tinholtstulen, Harald Olsbrygge, Gunder Haraldsen ditto.

23/7-1872. Holden. Uhremager Christen Christensen Hægna og Liw Jørgensdatters Anne Marie. Fadd: Karen Christensd. Sannæs, Kari Olsd. Stua, Halvor Jørgensen Tufte, Hans Christensen Sannæs, Ole Jørgensen Sannæs. Hjemmedøbt af John Kjøstolsen Heisholt.

7/9-1872. Holden. Skolelærer Halvor Halvorsen Sannæs og Anne Sofie Jonsdatters Kirstine. Fadd: Maren Halvorsen Oleie(?), Mathilde Nordal, Hellik Halvorsen, Johannes Halvorsen og Halvor Helliksen Sannæs.

12/9-1872. Holden. Johannes Pedersen Hægland og Gunhild Olsdatters Pauline Olette. Fadd: Else Olsd. Holla, Anne Olsd. Søve, Ole Vetlesen Holla, Nils Pedersen Hægland, Halvor Andreasen Kronborg.

16/8-1872. Helgen. Inderst Carl Pedersen Værstad og Maren Gurine Nilsdatters Peder. Fadd: Asloug Maria Knudsd. Værstad, Ingeborg Jonsd. Helgen, Peder Omtved, Nils JOnsen Værstad, Ole Nilsen Værstad.

24/9-1872. Helgen. Grdbr. Hans Simonsen Ytterbø og Maria Stiansdatters Berthe Marie. Fadd: Taran Andersd. Langeland, Anne Kirstine Stiansd. Ytterbø, Simon Simonsen Helgen, Thor Pedersen Langeland, Simon Helgen den yngre.

13/8-1872. Holden. Fyhrbøder Jens Brynnildsen Vrk. og Siri Gunnuldsdatters Berthine Marie. Fadd: Kirsti Henriksd. Vrk., Maren Gurine Brynnildsd. Vrk., Gunnuld Olsen Sandbakke, Johan Andersen Pederskaas, Lars Pedersen Vrk.

1/9-1872. Holden. Skomager Hans Christiansen Sannæs og Inger Christiansdatters Christian. Fadd: Barnets Moder, Maren Pedersd. Sannæs, Christen Hansen ditto, Andreas Christensen ditto, Hans Christensen ditto.

23/9-1872. Holden. Grdbr. Peder Marthinius Andersen Borgen og Anne Jørgensdatters Jørgen. Fadd: Marthe Kirstine Jørgensd. Haavet, Berthe Maria Jørgensd. Bjærven, Anders Andersen Borgen, Jørgen Jørgensen Tinholt, Isak Andersen Haavet.

7/9-1872. Holden. Hans Henrik Olsen Roligheden og Inger Halvorsdatters Hildus. Fadd: Andrea Olsd. Roligheden, Ingeborg Torgersd. ditto, Emanuel Rasmusen Bergkaasen, Arve Olsen Øgaarden, Lars Halvorsen ditto.

18/10-1872. Holden. Grubearb. Nils Gundersen Gruben og Kirsti Pedersdatters Gunder. Fadd: Berthe Brynnildsd. Fæbakke, Anne Pedersd. Gruben, Peder Pedersen ditto, Jens Gundersen ditto, Ole Pedersen ditto.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

20/9-1872. Holden. Lars Pedersen Vrk. og Anne Gunnuldsdatters Lars. Fadd: Barnets Moder, Gunhild Gunnuldsd. Sandbakken, Gunnuld Olsen ditto, Johan Andersen Pederskaas, Jacob Petter Thomasen.

31/8-1872. Holden. Peder Eliasen Holla og Karen Andrea Torbjørnsdatters Elise Marie. Fadd: Karine Eliasd. Vrk., Gurine Gundersd. Søve, Ole Gundersen Holla, Severin Torbjørnsen Vrk., Peder Thomasen Vrk., Hans Andersen Vrk.

13/9-1872. Holden. Sagmester Halvor Andersen Vrk. og Anne Tronsdatters Anders. Fadd: Anne Andersd. Vrk., Mari Anne Andersd. Vrk., Anders Halvorsen Sagbr., Anders Tronsen Vrk., Abraham Olsen Vrk.

27/10-1872. Helgen. Grdbr. Ole Tollevsen Kolle og Mari Evensdatters Ole Theodor. Fadd: Kirsti Tollefsd. Omtved, Anne Evensd. Jøntved, Johannes Nilsen Kastet, Lars Larsen Kolle, Jon Tollefsen Fæhn.

2/9-1872. Helgen. John Jonsen Eeg og Mari Olsdatters Anna Karoline. Fadd: Andrea Larsd. Masdalen, Severine Nilsd. Stenstad, Gunne Anundsen Vasdalen, Anders Nilsen Ytterbø, Carl Christensen Steenstad.

19/9-1872. Holden. Uægte. Anna Marie. (Anna Marie Andreasdatter). Pigen Maren Bentsd. Sagbr. og opgiven Barnefader Ungk. Skolelærer Andreas Olsen Sagbruget.
Fadd: Aaste Gurine Bentsd. Hølen, Karen Torine Bentsd. Hølen, Christen Bentsen Saygbr., Peder Nilsen Hammerstad, Bent Bentsen Sagbr. den yngre.

8/10-1872. Holden. Husm. Johan Andersen Pederskaas og Ingeborg Gunnuldsdatters Anne Gurine. Fadd: Barnets Moder, Gunhild Gunnuldsd. Sandbakken, Gunnuld Olsen ditto, Even Gjermundsen Vrk., Lars Pedersen Vrk.

19/9-1872. Holden. Even Olsen Vrk. og Karine Asgjærsdatters Anette. Fadd: Margith Nilsd. Sagbr., Gunhild Olsd. Uhlefos, Anders Olsen Sagbr., Ole Olsen Vrk., Hans Pedersen Uhlefos.

17/9-1872. Holden. Inderst Nils Nilsen Vibeto og Anne Kirstine Jensdatters Anne Susanne. Fadd: Anne Susanne Nilsd. Sagbr., Anne Karine Nilsd. ditto, Halvor Jensen Kastet, Augustinus Tollefsen Fæhn, Sten Olsen Tufte.

4/10-1872. Holden. Flaademand Rasmus Olsen Kastet og Anne Thorsdatters Karen Marie. Fadd: Gunhild Maria Halvorsd. Sagbr., Kari Hansd. Præstegaarden, Peder Pedersen Sannerholt, Ole Tronsen Skottet, Hans Olsen Orekaasen.

7/10-1872. Holden. Grdbr. Halvor Gjermundsen Gravningen og Ingrid Halvorsdatters Kittil. Fadd: Ingeborg Sigurdsd. Holtskog, Margith Johannesd. Sannæs, Halvor Halvorsen Holtskog, Gunder Hansen Sannæsmoen, Halvor Kittilsen Gravningen.

30/9-1872. Holden. Ole Hansen Vrk. og Anne Hansdatters Hilda Catrine. Fadd: Ingeborg Thomasd. Vrk., Berthe Hansd. Vrk., Gunder Hansen Vrk., Johannes Hansen Vrk., Nils Hansen Vrk.

17/10-1872. Holden. Halvor Torkelsen Danielskaas og Gunhild Thorsdatters Kjøstol. Fadd: Barnets Moder, Asloug Hansd. Kornkaasen, Johan Andersen Pederskaas, Barnets Fader, Halvor Jørgensen Storhaug.

5/9-1872. Helgen. Grdbr. Ole Larsen Jøntved og Maren Hansdatters Simon. Fadd: Anne Maria Nilsd. Kolle, Laura Olsd. Jøntved, Simon Haatved, Abraham Larsen Kolle, Jens Andreasen Fæbakke.

20/10-1872. Holden. Peder Stensen Settendal (i Lunde) og Margith Svensdatters Gunhild Marie. Fadd: Marthe Jonsd. Vrk., Mari Evensd. Vrk., Hans Jensen, Even Vetlesen og Tron Pedersen, alle af Værket.

28/9-1872. Holden. Jerndreier Henrik Halvorsen (Vrk.) og Berthe Maria Olsdatters Halvor. Fadd: Barnets Moder, Maren Henriksd. Vrk., Barnets Fader, Hans Asgjærsen Vrk., Hans Henriksen Vrk.

23/10-1872. Holden. Ole Johannesen Qværnhuskaasen og Margith Olsdatters Inger Maria. Fadd: Gunhild Jonsd. Sauklev, Gunhild Torine Johannesd. Jelseth, Tron Hansen Sauklev, Halvor Olsen Lunde, Gunder Johannesen Qværnkaasen.

29/10-1872. Holden. Uægte. Nils Marthinius. (Nils Marthinius Nilsen). Pigen Maren Pedersd. Sagbr. og opgiven Barnefader Ungk. Nils Ingebretsen af Skien.
Fadd: Kirsti Halvorsd. Sagbr., Hanna Marie Hansd. Vrk., Hans Anundsen Sagbr., Christen Nilsen Langjordet, Christen Halvorsen Sagbr.

7/11-1872. Helgen. Grubearb. Claus Olsen Kaasa og Mari Nilsdatters Ole. Fadd: Enken Kari Nilsd. Kaasa, Kirsten Olsd. Fæbakke, John Olsen Namløs, Jon Arvesen Kaasa, Andreas Andersen Kaasa.

30/10-1872. Holden. Grdbr. Hans Andreasen Vibeto og Liw Thorsdatters John. Fadd: Kari Brynnildsd. Heisholt, Kari Andersd. Heisholt, Anders Andreasen Heisholt, Hans Anundsen Vibeto, Andreas Anundsen Vibeto.

19/11-1872. Holden. Grdbr. Ole Nilsen Vibeto og Mari Christensdatters Nils. Fadd: Mari Pedersd. Vibeto, Anne Maria Christensd. Haatved, Anders Olsen Meelteig, Christen Pedersen Tufte, Peder Christensen Tufte.

30/11-1872. Holden. Andreas Abrahamsen Vrk. og Ingeborg Gundersdatters Maria Gunhilde. Fadd: Marthe Nilsd. Vrk., Anne Johannesd. Sandbakken, Aasmund Gundersen Vrk., Anders Johannesen, Jacob Petter Gundersen og Jacob Olsen, alle af Vrk.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

15/11-1872. Holden. Nils Jonsen Vrk. og Anne Elisabeth Steensdatters John. Fadd: Else Maria Anundsd. Vrk., Johanne Andreasd. Kronborg, Andreas Jonsen Vrk. John Johnsen Vrk.

4/12-1872. Holden. Snedker Johannes Tronsen Haugen og Kari Torgersdatters Karen. Fadd: Magrethe Gundersd. Vrk., Maren Henriksd. Vrk., Peder Tronsen, Tron Pedersen og Johannes Pedersen, alle af Værket.

27/11-1872. Holden. Grdbr. Kittil Christoffersen Romnæs og Bergith Jonsdatters Bergith. Fadd: Bergith Jonsd. Klever, Maria Isaksd. Romnæs, Christoffer Kittilsen Klever, Jon Jonsen Borgen, Jon Christoffersen Klever.

24/11-1872. Holden. Ole Hansen Fiskestigen og Ingeborg Evensdatters Ingeborg Marie. Fadd: Maren Anne Hansd. Deelsbakke, Anne Pedersd. Sagbr., Ole Andersen Deelsbakke, Ole Andersen ditto, Nils Andersen Orekaasen, Barnets Fader. Hjemmedøbt af Jon Olsen Sagbruget.

26/11-1872. Holden. Johannes Nilsen Kastet og Marie Evensdatters Thora Marie. Fadd: Marie Evensd. Fæhn, Andrea Johnsd. Vrk., Andreas Rasmusen Vrk., Anders Nilsen Romnæs, Peder Nilsen Hammerstad, Rasmus Hansen Uhlefos.

20/12-1872. Holden. Grdbr. Ole Torjusen Opsahl og Ingeborg Torjusdatters Torjus. Fadd: Mari Nilsd. Hvala, Aaste Knudsd. Opsahl, Hans Gundersen Vala, Gunder Christensen Heisholt, Nils Christensen Lunde.

18/12-1872. Holden. Grdm. John Kjøstolsen Heisholt og Aaste Halvorsdatters Gunhild. Fadd: Margith Halvorsd. Vrk., Mari Halvorsd. Brænne, Johannes Halvorsen Sannæs, Halvor Sivertsen Brænne, Halvor Halvorsen Sannæs.

3/12-1872. Holden. Smed Ole Jonsen Lindgreen og Ingeborg Thomasdatters Johannes. Fadd: Inger Jonsd. Odden, Gunhild Olsd. Berget, Andreas Jonsen Odden, Nils Jonsen Lindgreen, Carl Jonsen Lindgreen.

16/1-1873. Hjemme. Anders Johannesen Vrk. og Maren Anne Gundersdatters Gunder. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Towsen. Død 28. Januar uden at Komme i Kirke.

25/12-1872. Holden. Inderst Anders Herlogsen Sannæs og Bergith Andersdatters Julius. Fadd: Maren Anne Hansd. Deelsbakke, Ingeborg Halvorsd. Nyehuus, Hellik Halvorsen Sannæs, Halvor Helliksen ditto, Tollef Tollefsen Nyhuus.

13/12-1872. Holden. Husm. Christen Nilsen Nyhuus og Anne Torine Pedersdatters Anne. Fadd: Barnets Moder, Inger Olsd. Sagbr., Østen Stensen Hølen, Hans Pedersen Uhlefos, Steen Christensen Nyhuus.

1/1-1873. Helgen. Husm. Aasold Aasoldsen Ruaas og Aaste Kirstine Sivertsdatters Andreas. Fadd: Asloug Andersd. Værstad, Gunhild Johannesd. Jøntved, Ole Torstensen Bjærven, Isak Halvorsen Værstad, Ole Nilsen Værstad.

15/1-1873. Helgen. Grdm. Abraham Larsen Kolle og Anne Maria Pedersdatters Hans. Fadd: Marie Paulsd. Omtved, Laura Olsd. Jøntved, Simon Larsen Haatved, Lars Larsen Kolle, Augustinus Pedersen Omtved.

17/1-1873. Holden. Grdbr. Nils Gregersen Graverpladsen og Ingeborg Knudsdatters Gunhild. Fadd: Gunhild Pedersd. Graver, Anne Torkelsd. Pladsen, Knud Gundersen Graver, Jens Bentsen Bordstaa, Kittil Hansen Pladsen.

7/1-1873. Holden. Andreas Evensen Ringsevjen og Inger Tronsdatters Hans. Fadd: Ingeborg Olsd. Vrk., Anne Johannesd. Vrk., Johannes Andersen Vrk., Lars Evensen Ringsevjen, Jacob Petter Gundersen Vrk.

12/1-1873. Holden. John Christensen Vrk. og Anne Anundsdatters Marie. Fadd: Kirsten Halvorsd. Sagbr., Maria Anundsd. Grønnesten, Christen Jonsen Sagbr., Hans Anundsen Sagbr., Johan Mathiasen Sagbr. Hjem.dbt. af Thor Pedersen Vrk.

7/11-1872. Helgen. Smed Olaves Carlsen og Hustru Nelly Thomine Carlsen af Chicago i Amerikas Morten Reidar. Fadd: Madam Karen Mathea Jensen paa Eie, Ingeborg Jensen Eie, Ole Gundersen Grønvold, Andreas Olsen ditto, Andreas Anundsen Tangen.
Konen i Besøg hos sin Svoger Ole Gundersen Grønvold i Helgen. Hjemmedøbt af Ole Johnsen Helgen.

13/12-1872. Holden. Husm. Nils Nilsen Hoxodde og Grethe Torgrimsdatters Halvor. Fadd: Barnets Moder, Karen Johanne Nilsd. Vale, Barnets Fader, John Bentsen Vale, Dreng Nils Nilsen Hoxodde.

19/1-1873. Holden. Husm. Lars Christensen Hægna og Gunhild Gunnuldsdatters Christine. Fadd: Barnets Moder, Kirsten Christensd. Espevolden, Halvor Christensen Hægna, Hans Andersen Storehoug, Halvor Bjørnsen Storehoug.

11/2-1873. Holden. Skomager Christian Christensen Stua og Kari Olsdatters Karen Magrethe. Fadd: Liw Jørgensd. Hægna, Inger Christensd. Sannæs, Christen Hansen ditto, Hans Christensen ditto, Ole Nilsen Namløs, Gunder Christoffersen Vrk. Hjemmedøbt af Nils Johannesen Namløs.

24/1-1873. Holden. Andreas Jensen Qværndokken og Anne Kirstine Nilsdatters Jens. Fadd: Maria Nilsd. Qværnodden, Kirsti Christensd. ditto, Hans Jensen Eiestranden, Jens Olsen Qværndokken, Anders Pedersen ditto. Hjemmedøbt af Nils Isaksen Romnæs.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

21/2-1873. Holden. Skolelærer Halvor Jensen Kastet og Karen Maria Nilsdatters Christen Andreas. Fadd: Anne Olsd. Sannerholt, Kirsten Jensd. Stenstadvolden, Nils Torstensen Næsset, Johannes Bentsen Steenstad, Anders Jonsen Tvedten.

29/1-1873. Hjemme. Halvor Halvorsen Røgstuen og Gunhild Maria Nilsdatters Marthine. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Nils Johannesen Namløs. Død uden at komme i Kirke.

27/1-1873. Holden. Thomas Larsen Vrk. og Kari Halvorsdatters Anne. Fadd: Andrea Tallaksd. Vrk., Ingeborg Thomasd. Vrk., Asgjær Olsen Vrk., Jon Tallaksen Vrk., Severin Thorbjørnsen Vrk. Hjemmedøbt af Sognepræst Vefring.

14/3-1873. Holden. Johannes Halvorsen Sannæs og Maren Kirstine Jensdatters Margith. Fadd: Mari Halvorsd. Brænne, Ingeborg Elise Sivertsd. Brænne, Halvor Halvorsen Sannæs, Jon Kjøstolsen Heisholt, Halvor Sivertsen Brænne.

28/3-1873. Holden. Gjermund Stenersen Rønningen og Margith Olsdatters Anne Maria. Fadd: Kirsti Nilsd. Skordal, Kirsti Aslaksd. ditto, Aslak Saamundsen ditto, Stener G. Rønningen og Nils Halvorsen Haugen.

10/3-1873. Holden. Knud Halvorsen Baxaas og Aaste Olsdatters Knud. Fadd: Gunhild Olsd. Baxaas, Maria Halvorsd. Flom, Halvor Halvorsen Baxaas, Thor Halvorsen Flom, Peder Halvorsen Flom.

6/3-1873. Holden. Garver Ole Andersen Heisholt og Helene Halvorsdatters Anne Helene. Fadd: Barnets Moder, Karen Andersd. Heisholt, Hans Olsen Odden, Tollef Larsen Vrk. og Barnets Fader.

8/2-1873. Holden. Søren Jonsen Vrk. og Helbjørg Ellefsdatters Inger Kirstine. Fadd: Karine Eliasd. Vrk., Kari Olsd. Vrk., Torsten Jonsen Vrk., Hans Jonsen Vrk., Rasmus Jonsen Vrk.

5/2-1873. Holden. Ole Petter Sondresen Vrk. og Hanna Dorthea født Hansens Christian. Fadd: Anne Gurine Juul af Graaten, Elise Hansen af Graaten, Hans Sondresen Vrk., Mathias Ellingsen Vrk., Christian Evensen Vrk. Hjemmedøbt af Skolelærer Chr. Hansen.

21/1-1873. Helgen. Husm. Hans Helgesen Bjærkholt og Kirsti Pedersdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Barnets Moder, Karen G. Larsd. Værstad, Ole Anundsen Vaskaas, Hans Larsen Skougen, Andreas Andersen Vaskaas.

16/2-1873. Holden. Halvor Hansen Sagbr. og Andrea Rasmusdatters Hans Ingvart. Fadd: Anne Johanne Rasmusd. Vrk., Inger Rasmusd. Vrk., Hans Anundsen Sagbr., Ole Hansen ditto, Johan Mathisen ditto. Hjemmedøbt af Skolelærer Halvorsen.

11/3-1873. Helgen. Jon Jørgensen Præstgrav og Marthe Elisabeth Jensdatters Anne. Fadd: Asloug Pedersd. Helgen, Anne M. Jensd. Sannæs, Simon Simonsen Helgen, Halvor Jørgensen Vale, Gullik Gundersen Sannæs.

9/4-1873. Holden. Husm. Halvor Halvorsen Dalekaasen og Kari Sigurdsdatters Gunder. Fadd: Gunhild Sivertsd. Lunde, Guro Halvorsd. Brænne, Lars Evensen Lunde, Christen Jensen Dalen, Rollef Halvorsen Brænne.

27/12-1872. Holden. Peder Andersen Lusnæs og Anne Maria Andersdatters Ingeborg Amalie. Fadd: Barnets Moder, Anne Andersd. Venstøb, Anders Pedersen Haavet, Gunder Andersen Lusnæs, Halvor Pedersen Venstøb. Hjemmedøbt af Halvor P. Venstøb.

11/2-1873. Holden. Smed Nils Jonsen Haugbakken og Else Christine Iversdatters Elise. Fadd: Ingeborg Thomasd. Haugbakken, Gunhild Olsd. Berget, Ole Nilsen Berget, Ole Jonsen Haugbakken, Carl Jonsen ditto. Hjemmedøbt af Ole Gundersen Holla.

28/2-1873. Holden. Husm. Carl Andersen Tuftehagen og Kirsten Maria Anundsdatters Caroline. Fadd: Ingeborg Anundsd. Lillejordet, Mathilde Andersd. Søve, Peder Andersen Teigen, Anders Tovsen Tufte, Ole Bentsen Vrk.

5/4-1873. Holden. Gaardbr. Andreas Jonsen Haatved og Anne Christensdatters Ingeborg. Fadd: Mari Christensd. Vibeto, Anne Christensd. Haatved, Halvor Stensen Haatved, Ole Nilsen Vibeto, Even Jonsen Funnemark.

30/4-1873. Hjemme. Halvor Jonsen Hollahagen og Anne Pernille Olsdatters Halvor. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Tovsen. Død uden at komme i Kirke.

17/4-1873. Holden. Grdbr. Kjøstol Olsen Namløs og Maren Anne Nilsdatters Hans. Fadd: Anne Nilsd. Namløs, Anne Pedersd. Gruben, Peder Pedersen Gruben, Jørgen Pedersen Namløs, Hans Nilsen Jøntved.

19/4-1873. Holden. Former Gunder Hansen Vrk. og Maren Johanne Hansdatters Gustav. Barnets Moder, Karen Anundsd. Vrk., Ole Hansen, Johannes Hansen og Nils Hansen Vrk.

14/5-1873. Holden. Grdbr. Halvor Torkildsen Namløs og Svannoug Tollefsdatters Mari. Fadd: Gunhild Nilsd. Namløs, Kirsten M. Nilsd. ditto, Peder Pedersen Namløs, Nils Johannesen ditto, Tron Andersen ditto.

17/5-1873. Holden. Grdbr. Anders Andreasen Heisholt og Kari Brynnildsdatters Carl. Fadd: Liw Tovsd. Vibeto, Mari Johannesd. Heisholt, Hans Andreasen Vibeto, Johannes Johannesen Vibeto, Hans Johannesen Heisholt.

7/12-1872. Helgen. Inderst Halvor Halvorsen Skjørholt og Hanna Kirstine Hansdatters Abraham. Fadd: Karen Kirstine Isaksd. Hollenhagen, Berthe M. Jørgensd. Tinholt, Jon Gundersen Hollenhagen, Jørgen Jørgensen Tinholt, Simon Simonsen Klovadal.
Hjemmedøbt af Halvor H. Holten (Holtan).

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

2/3-1873. Helgen. Johannes Bentsen Næsset og Berthe Maria Jensdatters Jens. Fadd: Karen Jensd. Næsset, Karen Olsd. ditto, Bent Nilsen Stenstad, Anders Jensen Tvedten, Christen Andreas Jensen Leerodden.

30/3-1873. Holden. Marie. (Marie Olsdatter). Uægte. Pigen Anne Maria Christensdatter Myren og opgiven Barnefader, Enkemand Ole Halvorsen Jøntved. Hjemmedøbt af Christen Myra.
Fadd: Aaste Jensd. Gunnerud, Kirsti Christensd. Myren, Christen Svendsen Myren, Østen Hansen Haugbakken, Jens Olsen Kaasa.

12/5-1873. Hjemme. Tvillinger. Christen Andreas Jensen Stenstadvolden og Berthe Jørgensdatters Jens. (og Anne). Hjemmedøbt af Gjordemoder Karen Andersdatter. Død uden at komme i Kirke.

12/5-1873. Hjemme. Tvillinger. Christen Andreas Jensen Stenstadvolden og Berthe Jørgensdatters (Jens og) Anne. Hjemmedøbt af Gjordemoder Karen Andersdatter. Død uden at komme i Kirke.

20/5-1873. Holden. Jon Petter Olsen Vrk. og Mari Jonsdatters Jørgen Olaves. Fadd: Andrea Andreasd. Kronborg, Anne Kirstine Jonsd. Fæbakke, Hans Hansen Vrk., Peder Jonsen Vrk., Anders Olsen Fæbakke.

29/11-1872. Hjemme. Gartner Vinsent Schaffraneck og Louise fød Staels Annie Louise. Fadd: (Ingen faddere).. Hjemmedøbt af Sognepræst Wefring 13. juni (1873). Døde uden at komme i Kirke.

23/2-1873. Holden. Sognepræst Wefring og Hilda Caroline f. Grimelunds Agnes. Fadd: Fru Lotte Aall, Frøkenene Sofie Hoff og Grethe Grøndal, Proust Hauge og Student R. Svendsen. Hjemmedøbt af Faderen 23. Febr.

8/3-1873. Helgen. Grdbr. Hans Pedersen Tinholtstulen og Susanne Olsdatters Nils.  Fadd: Anne Pedersd. Holten, Anne Nilsd. Fosse, Halvor Halvorsen Holten, Nils Olsen Fosse, Jørgen Pedersen Bjærven.

12/6-1873. Holden. Grdbr. Ole Nilsen Namløs og Maren Tollefsdatters Andreas. Fadd: Ingeborg Pedersd. Namløs, Maria Halvorsd. Sannæsmoen, Christian Christensen Stua, Gunder Christoffersen Vrk, Ole Tronsen Namløs.

24/5-1873. Holden. Johannes Hansen Vrk. og Anne Nilsdatters Hanna Josefine. Fadd: Anne Hansd. Vrk., Maren Nilsd. Stensrud, Nils Rasmusen Stensrud, Gunder Hansen Vrk., Hans Nilsen Stensrud.

20/4-1873. Holden. Formermester Ingebreth Nilsen og Karen Marie Jonsdatters Karen Nicoline. Fadd: Madam Marie Paus af Follestad, Elise Jonsen Uhlefos, Rasmus Hansen Heisholt, Nils Jonsen Sagbr., Marthinius Nilsen af Skien.

29/4-1873. Helgen. Grdbr. Rollef Torstensen Glaholt og Mari Gjermundsdatters Halvor.  Fadd: Berte Andersd. Glaholt, Ingeborg Olsd. Helgen, Lars Jensen Ytterbø, Jens Larsen ditto, Even Jahnsen Glaholt.

22/3-1873. Helgen. Grdbr. Anders Simonsen Klovedal og Anne Kirstine Nilsdatters Berthe Marie. Fadd: Kirsti Tollefsd. Omtved, Anne Olsd. Langeland, Nils Christensen Stenstad, Simon Andersen Klovedal, Jørgen Simonsen ditto.

16/6-1873. Holden. Grdbr. Halvor Halvorsen Baxaas den yngre og Gunhild Olsdatters Christen. Fadd: Barnets Moder, Maria Halvorsd. Flom, Knud Halvorsen Baxaas, Elling Halvorsen Flom, Halvor Olsen Heisholteie.

5/7-1873. Holden. Ole Jonsen Vrk. og Kari Pedersdatters Johanna Pauline. Fadd: Kari Pedersd. Vrk., Berthe M. Jonsd. Fæbakke, Hans Asgjærsen Vrk., Lars Jonsen Vrk., Andreas Jonsen Fæbakke.

25/7-1873. Holden. Husm. Christen Jensen Dalen og Kirsti Ellefsdatters Aaste. Fadd: Kari Sigurdsd. Dalekaasen, Ingeborg Kirstine Jensd. Vale, Halvor Halvorsen Dalekaasen, Anders Jonsen Lunde, Jens Jensen Dalen. Hjemmed. af Maria Saamundsd. Qværnhuskaasen.

18/7-1873. Holden. Jon Eriksen Strømodden og Kari Pedersdatters Theodor. Fadd: Gunhild Halvorsd. Vala, Johanne Christensd. Strømodden, Christen Johannesen ditto, Peder Pedersen Sagbr., Johan Pedersen Sagbr.

20/7-1873. Holden. Anders Olsen Sagbr. og Marit Nilsdatters Anne. Fadd: Sigrid Nilsd. Sagbr., Gunhild Olsd. Uhlefos, Skibsbygmester Anders Olsen Sagbr., Even Olsen Vrk., Simon Bentsen Sagbr.

1/8-1873. Holden. Uægte. Jon Andreas. (Andreas Stensen). Pigen Inger Andrea Jonsd. Fæbakke og opgiven Barnefader Ungk. Steen Jonsen Fæbakke.
Fadd: Anne Olsd. Vrk., Berte Maria Jonsd. Fæbakke, Ole Jonsen Vrk., Andreas Jonsen Fæbakke, Anders Olsen Fæbakke.

14/5-1873. Holden. Uægte. Kirstine. (Kirstine Olsdatter). Pigen Karen Christoffersd. Vrk. og opgiven Barnefader Ungk. Ole Gulliksen Vrk. Hjemmedøbt af Christoffer Hansen Vrk. Hendes 3die Uægte Barn.
Fadd: Kari Olsd. Stua, Margith Hansd. Søve, Christian Christensen Stua, Aasmund Gundersen og Gunder Christoffersen Vrk.

13/7-1873. Helgen. Smed Lars Larsen Kolle og Anne Marie Nilsdatters Nils. Fadd: Susanne Nilsd. Sagbr., Anne Karine Nilsd. ditto, Abraham Larsen Kolle, Ole Larsen Jøntved, Ole Tronsen Namløs.

14/5-1873. Helgen. Anders Jensen Tvedten og Kari Thorsdatters Jens. Fadd: Asloug Pedersd. Helgen, Kirsti Jensd. Stenstadvolden, Halvor Jensen Kastet, Simon Andersen Klovedal, Simon Simonsen Klovedal.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

14/8-1873. Helgen. Husm. Hans Brynnildsen Pladsen og Ingeborg Andrea Halvorsdatters Halvor. Fadd: Maria Larsd. Næsset, Karen Olsd. Næsset. Ole Jonsen Helgen, Lars Brynnildsen Pladsen, Hans Larsen Skougen.

12/7-1873. Helgen. Husm. Lars Nilsen Strandjordet og Anne Magrethe Simonsdatters Anders. Fadd: Maria Stiansd. Ytterbø, Berthe Kirstine Simonsd. Helgen, Hans Simonsen Ytterbø, Simon Simonsen Helgen og Simon Simonsen Ytterbø den yngre.

10/7-1873. Holden. Grdbr. Ole Andersen Vibeto og Mari Halvorsdatters Carl Severin. Fadd: Anne Halvorsd. Vibeto, Aaste Larsd. Evjen, Anders Andersen Vibeto, Hans Anundsen ditto, Andreas Anundsen ditto.

29/8-1873. Holden. Grdbr. Christen Rollefsen Lillejordet og Ingeborg Anundsdatters Hans. Fadd: Andrea Olsd. Roligheden, Mathgilde Andersd. Søve, Lars Thomasen Roligheden, Peder Andersen Teigen, Jahn Bentsen Vrk.

3/8-1873. Helgen. Grdbr. Hans Andersen Grønnesteen og Anne Kristine Pedersdatters Anna Pauline. Fadd: Karen Pedersd. Vibeto, Berthe Maria Jensd. Grønnesteen, Jahn Steensen Glaholt, Anders Jansen Glaholt, Peder Christensen Glaholt.

13/6-1873. Helgen. Isak Andersen Haavet og Marthe Kirstine Jørgensdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Tinholt, Berthe Maria Jørgensd. ditto, Jørgen Jørgensen ditto, Simon Andersen Klovedal, Simon Simonsen ditto.

6/8-1873. Holden. Halvor Jonsen Vrk. og Anne Andersdatters Ingeborg. Fadd: Else Maria Anundsd. Vrk., Mariane Halvorsd. Vrk., Andreas Jonsen Vrk., Nils Jonsen Vrk., Jon Jonsen Vrk.

8/9-1873. Helgen. Knud Olsen Skibsnæs og Kirsti Andersdatters Anders. Fadd: Taran Andersd. Langeland, Mari Andersd. Præstgrav, Hans Andersen ditto, Ole Olsen Namløshagen, Andreas Olsen Halvorstaa.

8/9-1873. Helgen. Anders Halvorsen Brillekaas og Johanne Thomasdatters Berthe Maria. Fadd: Kirsten Pedersd. Deelen, Kirsten Namløs, Ole Arvesen Namløs, Lars Pedersen Fæhn, Christen Christensen Boesli.

24/9-1873. Helgen. Tømmermand Hans Andersen Præstgrav og Asloug Kirstine Halvorsdatters Anne Kirstine. Fadd: Kirsti Andersd. Skibsnæs, Mari Andersd. ditto, Knud Olsen ditto, Ole Torstensen Bjærven, Hans Halvorsen Fæhn.

26/6-1873. Helgen. Grdbr. Augustinus Pedersen Omtved og Anne Kirstine Simonsdatters Simon. Fadd: Barnets Moder, Ingeborg Kirstine Abrahamsd. Kolle., Simon Andersen Klovedal, Jens Pedersen Omtved, Jørgen Andreas Simonsen Kolle.

1/9-1873. Helgen. Grdbr. Hans Carlsen Huset og Karen Kirstine Abrahamsdatters Abraham. Fadd: Kirsti Brynnildsd. Bergen (Bergan), Anne Maria Gundersd. Bergen, Peder Pedersen Uhlefos, Isak Abrahamsen Bjærven, Carl Hansen Siljan.

15/9-1873. Holden. Inderst Gunder Halvorsen Pladsen og Ingeborg Corneliusdatters Kari. Fadd: Gunhild Sivertsd. Lunde, Karen Andrea Corneliusd. Pladsen, Cornelius Pladsen, Lars Evensen Lunde, Halvor Olsen Kringleføt.

21/9-1873. Holden. Fuldmægtig Johan Benedictus Jonsen og Joachima Olsens Johanne Carithe. Fadd: Barnets Moder, Frøken Ida Offenberg, Gartner Schaffraneck, Landhandler Jon Olsen Uhlefos og Barnets Fader.

18/8-1873. Holden. Landhandler Ludvig August Hundevadt og Andrea Susanne født Asbjørnsens Andreas Asbjørnsen. Fadd: Barnets Moder, Camilla Guttormsen, Barnets Fader, Lensmand Jensen og Andreas Asbjørnsen.

10/9-1873. Helgen. Grdbr. Isak Halvorsen Værstad og Asloug Andersdatters Anders. Fadd: Maria Knudsd. Værstad, Inger Gundersd. Vibeto, Jørgen Jørgensen Tinholt, Halvor Halvorsen Værstad, Isak Jacobsen Siljan.

15/8-1873. Holden. Landhandler Olaus Tronsen og Christine Marie Christensens Morten Bernhard. Fadd: Barnets Moder, Marthe Halvorsd. Espevolden, Barnets Fader, Styrmand Henrik Viborg og Thor Halvorsen Espevolden.

22/9-1873. Holden. Skrædder Anders Petter Gundersen Baxaas og Kirsten Marie Olsdatters Anders Petter. Fadd: Barnets Moder, Anne Johannesd. Sandbakken, Barnets Fader, Even og Johannes Johannesen Sandbakken. Hjemmedøbt af Thor Halvorsen Striken.

23/9-1873. Holden. Johan Ingvard Jørgensen Vrk. og Karen Olsdatters Anne Elise. Fadd: Anne Olsd. Sannerholt, Maren Caroline Jørgensd. Vrk., Ole Jensen Kaasene, Jørgen Ingebretsen Vrk., Jørgen Johannesen Vrk.

24/10-1873. Holden. Hans Kittilsen Haavet og Maren Olea Olsdatters Karen Kirstine. Fadd: Barnets Moder, Asloug Maria Hansd. Øen, Peder Olsen Texle, Jon Sigurdsen Texle, Andreas Andersen Kaasa under Kolle.

30/10-1873. Holden. Husm. Ole Sigurdsen Gladhuus og Magrethe Jensdatters Severin. Fadd: Gunhild Maria Olsd. Gladhuus, Mari Thomasd. Kaasa, Anders Olsen Moen, Jens Olsen Gladhuus, Nils Nilsen Kaasa.

15/11-1873. Holden. Christen Kjøstolsen Sagbr. og Anne Olsdatters Hans. Fadd: Barnets Moder, Maria Olsd. Stua, Bent Thomasen Vrk., Lars Thomasen Roligheden, Arve Olsen Øgaarden.

28/10-1873. Holden. Abraham Olsen Vrk. og Mari Anne Andersdatters Ole. Fadd: Aaste Karine Bentsd. Sagbr., Kirstine Olsd. Vrk., Anders Tronsen Vrk., Jon Olsen Sagbr., Jacob Olsen Vrk. Hjemmedøbt af Christoffer Hansen Vrk.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

12/10-1873. Holden. Hans Sondresen Vrk. og Maria Tallaksdatters Hans Christian. Fadd: Hanna Hansd. Vrk., Anne Tallaksd. Vrk., Jon Tallaksen Vrk., Christian Evensen Vrk., Asgjær Olsen Vrk.

7/11-1873. Holden. Johannes Gundersen Vrk. og Karen Jørgensdatters Hanna Caroline. Fadd: Helene Olsd. Haatved, Ingeborg Olsd. Kaasene, Ole Jensen Kaasene, Johan Jørgensen Vrk., Jørgen Johannesen Vrk.

27/10-1873. Holden. Gaardsgut Nils Jonsen Holla og Gunhild Vetlesdatters Ingeborg Maria. Fadd: Else Olsd. Holla, Gunhild Jonsd. Holla, Ole Gundersen Holla, Ole Vetlesen Holla, Nils Nilsen Kaasa.

15/10-1873. Helgen. Grdbr. Thor Pedersen Langeland og Berthe Kirstine Evensdatters Peder. Fadd: Taran Andersd. Langeland, Maria Simonsd. Helgen, Hans Simonsen Ytterbø, Ole Evensen Jordbakken af Mæhlum, Simon Simonsen Helgen.

21/9-1873. Helgen. Jens Olsen Værstadhagen og Karen Gundersdatters Severine. Fadd: Asloug Andersd. Værstad, Ingeborg Kirstine Jensd. Jelseth, Ole Nilsen Hægna, Ole Olsen Gjærum, Henrik Olsen Hægnakaasen.

25/10-1873. Holden. Landhandler Rasmus Nicolai Hansen og Andrea Andersens Hans Johan. Fadd: Aaste Karine Nilsd. Vrk., Berthine Andersd. Vrk., Jon Andersen Vrk., Hans Rasmusen Vrk., Hans Paus af Skien, Student Andreas Jonsen Vrk.

10/12-1873. Holden. Grubearb. Lars Johannesen Fæhn og Marie Henriksdatters Lovise Berthine. Fadd: Anne Jørgensd. Skippervold, Maren Henriksd. Fæhn, Peder Andersen Skippervold, Henrik Halvorsen Vrk., Hans Henriksen Vrk.

27/10-1873. Holden. Flaademand Østen Steensen Hølen og Anne Catrine Hedevig Carlsdatters Inger Jensine. Fadd: Inger Steensd. Briskemyhr, Ingeborg Christensd. Nuhuus, Jens Reiersen Kaasa, Hans Østensen og Jørgen Østensen Hølen.

11/12-1873. Holden. Bent Johan Andersen Almqvist og Anne Andersdatters Sara Karine. Fadd: Andrea Olsd. Roligheden, Andrea Andersd. Øgaarden, Hans Olsen Roligheden, Arve Olsen ditto, Hans Helgesen Øgaarden.

18/12-1873. Holden. Bygmester Valentin Bauer og Kirsten Laurine Larsdatters Carl Theodor. Fadd: Lisa Halvorsd. Holla, Anne Julie Bauer, Agronom Hansen Holla, Formermester Ingebreth Nilsen Vrk., Maskinist Hans Quist og Dampbaadfører Mathias Ellingsen Vrk.

24/12-1873. Holden. Grdbr. Nils Pedersen Hægland og Ingeborg Olsdatters Berthine Ovilia. Fadd: Else Olsd. Holla, Anne Olsd. Søve, Ole Vetlesen Holla, Johannes Pedersen Hægland, Halvor Andreasen Kronborg.

25/12-1873. Holden. Arbeidsmand Hans Hansen Staaen (Stoa) og Gunhild Kirstine Halvorsdatters Halvor. Fadd: Ambor Marie Nilsd. Kastet, Hanna Nilsd. Kastet, Peder Jensen Sagbr., Anton Hansen Hvalen, Hans Pedersen Uhlefos.

6/1-1874. Holden. Bent Thomasen Vrk og Maria Kirstine Olsdatters Carl. Fadd: Andrea Olsd. Roligheden, Maria Olsd. Stua, Christen Kjøstolsen Sagbr., Arve Olsen Øgaarden, Anders Eriksen Vrk.

28/12-1873. Holden. Anders Tovsen Tuftehagen og Ingeborg Svendsdatters Ole. Fadd: Anne Jørgensd. Skippervold, Anne Olsd. Tufte, Anders Andersen Borgen, Peder Skippervold, Sten Olsen Tufte.

14/11-1873. Holden. Husm. Hans Jensen Kaasa og Mari Olsdatters Christen. Fadd: Inger Stensd. Briskemyr, Hanna Halvorsd. Lommerud, Nils Rasmusen Steensrud, Knud Jacobsen Briskemyhr, Nils Gundersen Vrk.

25/1-1874. Holden. Grdbr. Hans Gundersen Vala og Maren Karine Nilsdatters Magrethe. Fadd: Ingeborg Torjusd. Opsahl, Marie Halvorsd. Sannæsmoen, Gunder Christensen Vala, Ole Torjusen Opsahl, Halvor Helliksen Sannæs, Peder Pedersen Marum.

22/1-1874. Holden. Johannes Olsen Vrk. og Ingeborg Thomasdatters Andreas. Fadd: Anne Hansd. Vrk., Anne Olsd. Vrk., Ole Johannesen Vrk., Nils Johansen Vrk. og Barnets Fader.

30/1-1874. Holden. Lars Evensen Ringsevjen og Asloug Jørgensdatters Hanna.  Fadd: Berthe Maria Evensd. Vrk., Anne Maria Jørgensd. Vale, Halvor Jørgensen Vale, Even Johannesen Sandbakken, Even Larsen Ringsevjen.

12/1-1874. Holden. Husm. Tron Hansen Sauklev og Gunhild Jonsdatters Johannes. Fadd: Kirstine Gundersd. Vale, Ingeborg Sivertsd. Moene, Søren Sivertsen Brænne, Lars Evensen Lunde, Gunder Halvorsen Pladsen.

17/1-1874. Holden. Grubearb. Tollef Evensen Gruben og Anne Marie Christensdatters Christian Bernhard. Fadd: Anne Marie Jonsd. Gruben, Ingeborg Isaksd. Gruben, Ole Borgersen af Kongsberg, Lars Pedersen Brun af Eker, Jens Gundersen Gruben, Ole Torstensen Romstad af Nummedal.

19/1-1874. Helgen. Carl Eriksen Skjørholt og Gunhild Maria Larsdatters Erik. Fadd: Karen Kirstine Larsd. Tvedten, Maren Gurine Larsd. Bruseth, Lars Clausen Tvedten, Hans Larsen Skoven, Gunder Gundersen Skjørholt.

29/10-1873. Holden. Tømmermand Halvor Gundersen Hollahagen og Lisbeth Maria Olsdatters Tollef. Fadd: Anne Catrine Jørgensd. Kaasene, Ingeborg Jørgensd. Kaasene, Ole Jensen Kaasene, Nils Rasmusen Kaasene, Rasmus Nilsen Stensrud.

20/2-1874. Holden. Grdbr. Hans Christensen Sannæs og Maren Petrea Pedersdatters Christen. Fadd: Inger Christensd. Deelsbakke, Karen Pedersd. Sannæs, Christen Hansen Sannæs, Hans Christiansen Deelsbakke, Gunnuld Thorsen Sagbruget.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

22/2-1874. Holden. Christen Andersen Vrk. og Inger Berntsdatters Anne Marie. Fadd: Gurine Gundersd. Vrk., Constance Stensd. Vrk., Jon Tallaksen Vrk., Even Gjermundsen Vrk., Severin Torbjørnsen Vrk.

3/3-1874. Holden. Dampbaadfører Bent Bentsen Sagbr. og Aaste Thorsdatters Nils Martheus. Fadd: Aase Thorsd. Hammerstad, Nella Pedersd. ditto, Gunder Olsen Hølen, Christen Bentsen Sagbr., Bent Gundersen Hølen.

22/1-1874. Holden. Maskinist Bent Guttormsen Sagbr. og Anne Kirstine Thorsdatters Thora Marie. Fadd: Susanne Nilsd. Sagbr., Anne Karine Nilsd. ditto, Peder Jensen ditto, Bent Bentsen ditto den yngre, Halvor Thorsen Dal i Kilebygden.

21/12-1873. Holden. Ole Olsen Vrk. og Anne Rasmusdatters Ole. Fadd: Andrea Rasmusd. Sagbr., Gunhild Olsd. Uhlefos, Anders Olsen Sagbr., Ole Nilsen Vrk., Halvor Hansen Sagbruget.

15/3-1874. Helgen. Grdbr. Isak Abrahamsen Bjærven og Maren Sofie Pedersdatters Petra. Fadd: Karen Abrahamsd. Huset, Kirstine Simonsd. Helgen, Landhandler Peder Pedersen Uhlefos, Hans Carlsen Huset, Jørgen Pedersen Bjærven.

6/3-1874. Hjemme. Matros Carl Pedersen Værstad og Maren Gurine Nilsdatters Nils. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Tron Christensen. Død uden at komme i Kirke.

13/4-1874. Helgen. Husm. Ole Larsen Fæbakke og Berthe Brynnildsdatters Lars. Fadd: Gunhild Christensd. Namløshagen, Berthe Maria Johnsd. Fæbakke, Hans Vetlesen Namløshagen, Andreas Andersen Kaasa, Andreas Jonsen Fæbakke.

19/3-1874. Helgen. Grdbr. Halvor Halvorsen Kaalstad og Karen Mathea Christensdatters Carl. Fadd: Barnets Moder, Mari Jørgensd. Kaalstad, Halvor Halvorsen Hvalen, Rasmus Brynnildsen Velkom, Anton Hansen Hvalen.

22/3-1874. Helgen. Husm. Lars Brynnildsen Pladsen og Anne Hansine Hansdatters Nils Andreas. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Pladsen, Karen Kirstine Olsd. Næsset, Hans Brynnildsen Pladsen, Ole Jørgensen Næsset, Hans Larsen Helgenskoven.

3/4-1874. Holden. Anders Pedersen Fæhn og Karine Andersdatters Petter Cornelius. Fadd: Maria Olsd. Fæhn, Kirsten Jensd. Langkaas, Ole Tollefsen Fæhn, Hans Halvorsen Fæhn, Halvor Tollefsen Fæhn, Peder Christensen Tufte.

5/4-1874. Holden. Ole Nilsen Vrk. og Kirsten Gurine Bentsdatters Karen Marie. Fadd: Anne Rasmusd. Vrk., Kirsti Hansd. Vrk., Julius Brynnildsen Kaasene, Peder Bentsen Vrk. og Barnets Fader.

14/3-1874. Holden. Oldermand Simon Torstensen og Sigri Nilsdatters Ingeborg Anette. Fadd: Barnets Moder, Elise Jonsd. Sagbr., Jon Olsen ditto, Nils Jonsen ditto, Anders Olsen ditto.

8/5-1874. Holden. Grdbr. Peder Johan Nilsen Romnæs og Inger Marie Pedersdatters Peder. Fadd: Johanne Maria Pedersd. Romnæs, Maria Nilsd. Romnæs, Peder Tolfsen Qværnodden, Anders Pedersen ditto, Carl Nilsen ditto.

6/3-1874. Holden. Andreas Andersen Sagbr. og Aavet Laurine Pedersdatters Abraham. Fadd: Anne Tronsd. Vrk., Hanna Hansd. Safbr., Peder Pedersen ditto, Even Andersen ditto, Christen Nilsen Langjordet.

22/3-1874. Holden. Uægte. Anna Marie. (Anna Marie Andersdatter). Pigen Ingeborg Halvorsd. Deelsbakke og opgiven Barnefader Svendske Anders Andersen Øgaarden.
Fadd: Maria Nilsd. Qværnodden, Nella Pedersd. Hammerstad, Ole Tolfsen Qværnodden, Peder Nilsen Hammerstad, Hans Christiansen Deelsbakke.

30/3-1874. Holden. Hans Jansen Vrk. og Else Maria Christoffersdatters Marthinius. Fadd: Ingeborg Thomasd. Vrk., Johanne Tallaksd. Vrk., Gunder Christoffersen Vrk., Johannes Johannesen Vrk., Jacob Gundersen Vrk.

23/4-1874. Holden. Skrædder Adolf Christensen Mo og Jaran Svennungsdatters Ole. Fadd: Anne Marie Christensd. Heisholt, Karen Svennungsd. Sagbr., Garver Ole Halvorsen Heisholt, Nils Thomasen Heisholt, Thyge Halvorsen ditto.

30/4-1874. Holden. Gaardbr. Peder Gulliksen Romnæs og Anne Thomine Gundersdatters Anne Marie. Fadd: Marie Thorsd. Vrk., Ingeborg Nilsd. Romnæs, Stener Gjermundsen Rønningen, Andreas Jonsen Vrk., Ole Nilsen Romnæs.

20/4-1874. Holden. Grdbr. Nils Christensen Lunde og Kari Larsdatters Thora Lovise. Fadd: Ingeborg Hansd. Vale, Maren Nilsd. Brænne, Gunder Christensen Vala, Hans Gundersen Vala, Søren Sivertsen Brænne.

13/5-1874. Holden. Peder Christensen Tufte og Anne Anundsdatters Lovise Christine. Fadd: Anne Halvorsd. Vibeto, Anne Maria Christensd. Haatved, Anders Olsen Meelteig, Hans Anundsen Vibeto, Andreas Anundsen Vibeto.

12/5-1874. Holden. Grdbr. Nils Gregersen Graver og Ingeborg Knudsdatters Helge Kirstine. Fadd: Gunhild Leifsd. Holte, Gunhild Jensd. Bordstaa, Knud Gundersen Graver, Kittil Leifsen Graver, Knud Andersen Aase af Saude (Sauherad).

1/3-1874. Holden. Hans Petter Andersen Staaen (Stoa) og Karen Olea Christiansdatters Anne Jensine. Fadd: Barnets Moder, Maren Thorsd. Striken, Halvor Halvorsen Baxaas, Østen Steensen Hølen, Thyge Halvorsen Heisholt. Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Andersd.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

18/5-1874. Holden. Grdbr. Ole Jonsen Hægna og Anne Andersdatters Carl Johannes. Fadd: Inger Jonsd. Hægna, Berthe Ellefsd. Brøndalen, Anders Pedersen ditto, Abraham Olsen Moen, Theodor Ellefsen Brøndalen.

5/5-1874. Holden. Anders Johannesen Vrk. og Maren Anne Gundersdatters Johannes. Fadd: Berthe Maria Evensd. Vrk., Anne Maria Gundersd. Vrk., Johannes Andersen Vrk., Andreas Abrahamsen Vrk., Jacob Petter Gundersen Vrk., Even Johannesen Sandbakken. Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Tovsen.

26/5-1874. Holden. John Olsen Namløshagen og Karen Thomasdatters Thomine. Fadd: Barnets Moder, Maren Henriksd. Vrk., Johan Larsen Namløshagen, Lars Johansen ditto, Lars Halvorsen Øgaarden.

26/5-1874. Helgen. Grdbr. Hans Nilsen Jøntved og Andrea Christiansdatters Nils. Fadd: Maren Anne Nilsd. Enerhougen, Maren Pedersd. Kaalstad, Nils Hansen Jøntved, Jørgen Pedersen Namløs, Peder Jørgensen ditto.

9/6-1874. Holden. Grdbr. Ougen Sigurdsen Sannæs og Mari Kittilsdatters Anne. Fadd: Anne Halvorsd. Gravningen, Karen Gundersd. Sannæs, Kittil Gundersen Gravningen, Sigurd Gundersen Søkaasen, Halvor Helliksen Sannæs.

17/6-1874. Holden. Uægte. Karen Laurine. (Karen Laurine Lorentsdatter). Pigen Andrea Andersd. Øgaarden og Ungk. Lorents Helgesen Ruie af Kongsberg.
Fadd: Stina Jacobsen Fæhn, Anne Gurine Olsd. Skippervold, Gustav Jacobsen Fæhn, Christian Olsen Øgaarden, Ole Andersen Øgaarden.

12/4-1874. Holden. Husm. Aslak Andersen Teigen og Maria Jacobsdatters Ellevine Sofie. Fadd: Barnets Moder, Kari Thomasd. Røsland, Lars Pedersen Ugge, Halvor Gundersen Hollahagen, Andreas Aslaksen Teigen.

16/6-1874. Helgen. Grdbr. Ole Jørgensen Næsset og Marie Larsdatters Anne Helene. Fadd: Karen Jensd. Næsset, Karen Kirstine Olsd. Næsset, Hans Brynnildsen Pladsen, Gunder Haraldsen Olsbrygge, Carl Christensen Steenstad.

28/6-1874. Holden. Former Nils Johansen Vrk. og Kari Nilsdatters Oscar. Fadd: Anne Sofie Jensdatter Vrk., Anne Torine Rasmusd. Vrk., Nils Christoffersen, Ole Nilsen og Thor Johan Rasmussen, alle af Værket.

2/7-1874. Holden. Uhrmager Christen Christensen Heisholt og Liw Jørgensdatters Jørgen Cornelius. Fadd: Aaste Nilsd. Sannæs, Karen Dorthea Jahnsd. af Brevig, Christian Christensen Stua, Ole Jørgensen Sannæs, Andreas Christensen Sannæs.

12/7-1874. Holden. Nils Olsen Toreskaas og Ingrid Nilsdatters Ole. Fadd: Maria Halvorsd. Fosse, Hanna Hansd. Uhlefos, Nils Olsen Fosse, Christen Nilsen Langjordet, Jens Nilsen ditto.

6/6-1874. Holden. Smed Julius Brynnildsen Kaasene og Karen Gurine Gunnuldsdatters Inga Caroline. Fadd: Margith Andersd. Vrk., Jørgine Olsd. Kaasene, Hans Pedersen Uhlefos, Halvor Olsen Kaasene, Ole Jensen Kaasene.

25/7-1874. Holden. Grdbr. Johannes Halvorsen Sannæs og Maren Kirstine Jonsdatters Halvor. Fadd: Barnets Moder, Karen Halvorsd. Baxaas, John Kjøstolsen Heisholt, Halvor Halvorsen Sannæs, Anders Jonsen Vale.

28/7-1874. Holden. Skolelærer Halvor Halvorsen Sannæs og Sofie Aubys Halvor. Fadd: Asloug Nilsd. Sannæs, Hanna Marie Nordal af Laurvig, Gunder Hansen Sannæsmoen, Lew Halvorsen Sannæs, Barnets Fader.

28/7-1874. Holden. Kittil Jespersen Vrk. og Christin Johannesdatters Carl Andreas. Fadd: Kari Jonsd. Vrk., Johanne Andreasd. Kronborg, Peder Jonsen Vrk., Christen Andersen Vrk., Jon Jespersen Helgeroen.

8/7-1874. Holden. Ole Hansen Vrk. og Anne Hansdatters Johannes. Fadd: Anne Nilsd. Vrk., Anne Olsd. Vrk., Johannes Olsen, Johannes Hansen og Hans Torstensen, alle af Værket.

20/7-1874. Holden. Steen Steensen Kringleføt og Hanna Petrea Marie Johannesens Anne Hedevig Marie. Fadd: Anne Catrine Hedevig Reiersen, Elise Jonsen Uhlefos, Østen Steensen Hølen, Nils Johnsen Uhlefos, Hans Østensen Hølen.

18/7-1874. Helgen. Grdbr. Jørgen Jørgensen Jøntved og Kirsten Maria Olsdatters Jørgen. Fadd: Taran Andersd. Langeland, Anne Olsd. ditto, Anders Halvorsen Fæhn, Lars Andersen Kolle, Steen Olsen Jøntved.

25/7-1874. Holden. Isak Andreas Jonsen Vrk. og Marthe Maria Gundersdatters Marie. Fadd: Aase Malene Thorsd. Vrk., Anne Halvorsd. Vrk., Lars Jonsen Vrk., Peder Gulliksen Romnæs, Hans Thomasen Vrk.

15/7-1874. Holden. Abraham Olsen Øen og Kari Jensdatters Andreas Marthinius. Fadd: Maren Olea Olsd. Haavet, Torbær Pedersd. Hollensætret, Hans Olsen ditto, Ole Jensen Øen, John Kittilsen Texle.

15/7-1874. Holden. Nils Nilsen Kastet og Karen Maria Halvorsdatters Thea Marie. Fadd: Asloug Evensd. Kastet, Hanna Nilsd. Kastet, Anders Nilsen Kastet, Peder Nilsen Hammerstad, Ole Jørgensen Sannæs.

27/6-1874. Holden. Peder Andersen Lusnæs og Anne Maria Andersdatters Jens Andreas. Fadd: Barnets Moder, Marie Andersd. Lusnæs, Anders Christoffersen Lusnæs, Peder Andersen Lusnæs, Carl Andersen Tuftehagen.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

29/6-1874. Holden. Grdbr. Johannes Stensen Haatved og Aavet Maria Christensdatters Karen Kirstine. Fadd: Helene Olsd. Haatved, Kirsti Simonsd. ditto, Anders Andersen Borgen, Halvor Stensen Haatved, Jens Stensen ditto.

14/8-1874. Holden. Grdbr. Peder Andersen Skippervold og Anne Jørgensdatters Hans. Fadd: Karen Kirstine Stensd. Borgen, Anne Gurine Olsd. Skippervold, Jørgen Jørgensen Tinholt, Isak Andersen Haavet, Hans Henrik Olsen Roligheden.

5/8-1874. Holden. Møller Hans Anundsen Sagbr. og Kirsten Halvorsdatters Hanna Anette. Fadd: Aaste Gurine Bentsd. Hølen, Asloug Maria Anundsd. Grønnesteen, Jon Jonsen Vrk., Stian Anundsen Grønnesteen, Hans Anundsen Sagbr.

17/8-1874. Helgen. Grdbr. Halvor Bjørnsen Helgen og Anne Johannesdatters Anne. Aaste Arvesd. Helgen, Kirsten Pedersd. Gruben, Ole Jensen Helgen, Lars Brynildsen Tvedten, Hans Brynhildsen Pladsen.

22/7-1874. Holden. Bygmester Carl Theodor Julius Hansen og Caroline Marie Løvestads Gunder Adolf Joakim Hansen. Opholder sig for tiden hos Gjermund Rønningen. Fadd: Barnets Moder, Karen Halvorsd. Baxaas, Carl Blix, Carl Johan Gustav Bergmenn, Christian Frederik Hansen.

26/8-1874. Holden. Andreas Thomassen Vrk. og Karine Eliasdatters Anne Elise. Fadd: Anne Maria Christensd. Heisholt, Anne Isine Eriksd. Vrk., Peder Eliassen Vrk., Hans Thomassen Vrk., Hans Jonsen Vrk.

27/8-1874. Holden. Halvor Jørgensen Storehoug og Asloug Hansdatters Jørgen Andreas. Fadd: Anne Torkelsd. Storehoug, Ingeborg Hansd. Kornkaasen, Jørgen Andersen Storehoug, Stener Andersen ditto, Hans Christoffersen Kornkaasen.

7/9-1874. Holden. Former Aasmund Gundersen Vrk. og Anne Jahnsdatters Olaus Severin. Fadd: Maren Anne Gundersd. Vrk., Jørgine Nilsd. Vrk., Andreas Abrahamsen Vrk., Jacob Petter Gundersen Vrk., Abraham Andreassen og Ole Bentsen Vrk.

21/8-1874. Holden. Hans Hansen Spærland Vrk. og Ingeborg Gundersdatters Hanna. Fadd: Kari Pedersd. Vrk., Marie Pedersd. Vrk., Anders Saamundsen Vrk., Peder Eriksen Sagbr., Hans Andersen Vrk.

29/8-1874. Holden. Hans Petter Hansen Vrk. og Andrea Tollefsdatters Christian Samuel. Fadd: Berthe Svennungsd. Heisholt, Karen Tollefsd. Vrk., Søren Rasmussen Vrk., Christoffer Hansen Vrk., Tollef Larsen Præstsagen.

19/9-1874. Helgen. Jørgen Jørgensen Tinholt og Ingeborg Kirstine Halvorsdatters Anne Isine. Fadd: Kirsti Isaksd. Dolva, Anne K. Halvorsd. Værstad, Isak Andersen Haavet, Ole Hansen Tronnæs, Hans Andersen Dolva.

24/9-1874. Helgen. Ole Olsen Ytterbø og Marthe Hansdatters Karen Olava. Fadd: Ingeborg Nilsd. Ytterbø, Asloug Hansd. Øen, Ole Pedersen og Ole Sigurdsen Stranden, Andreas Andersen Kaasa.

6/9-1874. Holden. Grdbr. Johannes Pedersen Hægland og Gunhild Olsdatters Karen Berthea. Fadd: Else Olsd. Præstegaarden, Anne Olsd. Søve, Ole Wetlesen Præsteg., Hans Olsen Brænnebo, Halvor Andersen Kronborg.

10/8-1874. Holden. Smed Carl Jonsen Lindgreen og Gunhild Olsdatters John. Fadd: Inger Jonsd. Stranden, Maren Nilsd. Stensrud, Ole Nilsen Bergeth, Andreas Jonsen Stranden, Hans Nilsen Stensrud.

19/10-1874. Helgen. Grdbr. Halvor Halvorsen Holten og Anne Pedersdatters Hanna. Fadd: Asloug Andersd. Værstad, Berthe Maria Jørgensd. Tinholt, Isak Halvorsen Værstad, Jon Gundersen Hollenhagen, Peder Halvorsen Holten (Holtan).

1/10-1874. Helgen. Grdbr. Peder Simonsen Omtved og Kirsti Tollefsdatters Kirsti Berthea. Fadd: Mari Evensd. Fæhn, Anna Maria Larsd. Kolle, Simon Andersen Klovedal, Augustinus Pedersen Omtved, John Tollefsen Fæhn, Jørgen Andreas Simonsen Klovedal.

9/10-1874. Holden. Grdbr. John Nilsen Sannæsmoen og Sina Larsdatters Signe. Fadd: Kari Tollefsd. Sannæsmoen, Mari Kjøstolsd. Sannæs, Halvor Helliksen Sannæs yngre, Halvor Kittilsen Gravningen, Johannes Halvorsen Sannæs.

1/10-1874. Holden. Huusmand Christen Knutsen Vibeto og Anne Karine Hansdatters Peder Marthinius. Fadd: Kirsti Pedersd. Dalen, Karen Maria Larsd. Fæhn, Anders Thygesen Vibeto, Hans Christensen ditto, Ole Larsen Fæhn.

9/9-1874. Holden. Asgiær Olsen Vrk. og Andrea Tallaksdatters Olaus Thorvald. Fadd: Maria Tallaksd. Vrk., Thomine Jonsd. Vrk., Andreas Jonsen Bakken, John Tallaksen Vrk., Johannes Johannesen Sandbakken.

29/9-1874. Holden. Rasmus Jonsen Vrk. og Inger Olsdatters Carl Johan. Fadd: Asloug Olsd. Vrk., Marthine Pedersd. Vrk., Ole Gundersen Qværndokken, Jens Olsen ditto, Hans Johnsen Vrk.

26/8-1874. Helgen. Christen Christensen Boeslie og Ingeborg Torine Larsdatters Kirstine. Fadd: Kirsti Olsd. Jøntved, Maren Pedersd. Namløs, Jørgen Jørgensen Jøntved, Hans Vetlesen Namløshagen, Peder Jørgensen Namløs. Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Tovsen.

27/8-1874. Helgen. Hans Helgesen Bjærkholt og Kirsti Pedersdatters Mari. Fadd: Asloug Pedersd. Helgen, Maren Simonsd. Helgen, Ole Torstensen Biærva, Tron Christensen Roa, Simon Simonsen Helgen.

18/10-1874. Helgen. Bent Olsen Masdalen og Andrea Larsdatters Nils. Fadd: Maria Stiansd. Ytterbø, Maren Evensd. Giedeboen, Hans Simonsen Ytterbø, Gunne Anundsen Vasdalen, Gunder Haraldsen Olsbrygge.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

11/9-1874. Holden. Ole Petter Sondresen Vrk. og Hanna Dorthea Hansdatters Peder Valentin. Fadd: Andrea Sondresd. Vrk., Gunhild Hansd. af Graaten, Hans Hansen af Graaten, Hans Sondresen af Skien, Sondre Hansen Sagbr. Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Tovsen den 6te Novbr.

6/11-1874. Holden. Uægte. Olava Kirstine. Pige Gunhild Maria Andersd. Vibeto og opgiven Barnefader Uk. Ole Olsen Brukaasa af Lunde. Fadd: Kirsti Hansd. Vibeto, Asloug Maria Andersd. ditto, Hans Pedersen ditto, Halvor Andreassen Kronborg, Nils Andersen Vibeto.

15/11-1874. Holden. Lars Christensen Baxaas og Gunhild Gunnuldsdatters Halvor. Fadd: Barnets Moder, Kirsti Larsd. Baxaas, Halvor Halvorsen Flom, Halvor Larsen Baxaas, Peder Pedersen Baxaas.

2/11-1874. Holden. Skolelærer Christoffer Hansen Vrk. og Margith Halvorsdatters Halvor. Fadd: Andrea Tollefsd. Vrk., Kirstine Olsd. Vrk., John Kjøstolsen Heisholt, Halvor Halvorsen Sannæs, Andreas Tollefsen Vrk.

3/10-1874. Holden. Jens Brynildsen Vrk. og Siri Gunnuldsdatters Anna Pauline. Fadd: Ingeborg Gunnuldsd. Pederskaas, Gunhild Brynildsd. Vrk., Johan Andersen Pederskaas, Lars Pedersen Vrk., Marthinius Brynildsen Vrk.

5/12-1874. Holden. Grdbr. Ole Tolfsen Qværnodden og Anne Maria Nilsdatters Anne Maria. Fadd: Thomine Olsd. Qværnodden, Kirsti Nilsd. Vale, Isak Nilsen Romnæs, Peder Tolfsen Qværnodden, Anders Pedersen ditto.

14/11-1874. Holden. Ole Gundersen Holla og Berthe Maria Gundersdatters Inger. Fadd: Anne Gundersd. Halvorstaa, Anne Olsd. Søve, Jens Thygesen Halvorstaa, Ole Halvorsen Holla, Christen Pedersen Vrk.

29/11-1874. Holden. Kudsk Ole Gunnuldsen Uhlefos og Karen Andersdatters Gustav. Fadd: Karen Gunnuldsd. Kaasene, Andrea Christensd. Sagbr., Gunnuld Pedersen Kaasa, Hans Pedersen Sagbr., Odin Olsen Sagbr.

16/9-1874. Holden. Grdbr. Anders Nilsen Romnæs og Maren Severine Halvorsdatters Ingeborg. Fadd: Asloug Evensd. Kastet, Kirstine Jonsd. Uhlefosgaarden, Bent Nilsen Stenstad, Nils Nilsen Kastet, Peder Nilsen Hammerstad, Andreas Rasmussen Ringsevjen.

8/12-1874. Holden. Peder Pedersen Sannerholt og Kari Berthelsdatters Peder. Fadd: Johanne Nilsd. Rugkaasen under Romnæs, Maren Gurine Pedersd. Sannerholt, Rasmus Nilsen Kastodden, Bent og Johan Pedersen Sannerholt. Hjemmedøbt af Halvor Jensen.

26/10-1874. Holden. Agronom Peder Hansen Holla og Lise Hansens Hilda. Fadd: Barnets Moder, Marthe Halvorsd. Espevolden, Formermester Ingebreth Nilsen, Thor Halvorsen Espevolden og Halvor Olsen Kaasene.

23/11-1874. Helgen. Halvor Jensen Jelseth og Ingeborg Kirstine Olsdatters Jens. Fadd: Karen Kirstine Abrahamsd. Huset, Karen Maria Jensd. Jelseth, Ole Jonsen Helgen, Bent Halvorsen Baxaas, Jens Halvorsen Jelseth.

5/9-1874. Helgen. Johannes Bentsen Stenstad og Berthe Maria Jensdatters Ingeborg Thomine. Fadd: Berthe Jørgensd. Leerodden, Sofie Nilsd. Stenstad, Ole Jørgensen Næsset, Nils Torstensen Næsset, Carl Christensen Stenstad.

6/3-1874. Hjemme. Matros Carl Pedersen Værstad og Maren Gurine Nilsdatters Nils. Fadd: (ingen faddere). Hjemmedøbt af Tron Christensen. Død forinden Daaben blev bekræftet.

5/5-1874. Hjemme. Arbeider Gunder Gundersen Tved og Aaste Olsdatters Olava. Fadd: (ingen faddere). Hjemmedøbt 10. mai ved Ole Gundersen Holla, men død uden at komme i Kirken.

20/6--1874. Holden. Grdbr. Peder Olsen Vibeto og Karen Pedersdatters Anne Karine. Fadd: Anne Kirstine Pedersd. Jøntved, Berthe Maria Jonsd. ditto, Hans Andersen Grønnesten, Peder Olsen Texle, Arve Olsen Øgaarden. Hjemmedøbt 4. Juli af Nils Johannesen Namløs.

19/12-1874. Holden. Gunder Christoffersen Vrk. og Ingeborg Olsdatters Olaus. Fadd: Kari Olsd. Stua, Anne Maria Olsd. Namløs, Ole Nilsen Namløs, Christian Christensen Stua, Andreas Christophersen Vrk.

6/8-1874. Holden. Lensmand Knud Jensen og Maren Dorthea Reiersens Ragna Marthine. Fadd: Barnets Moder, Frøken Marie Rolsted, Klokker F. K. Dahl og Barnets Fader.

5/11-1874. Holden. Dampskibsfører Mathias Ellingsen og Karen Aanesdatters Mathias Emil. Fadd: Hanna Hansd. Vrk., Maria Qvist, Maskinist Hans Qvist, Bygmester Bauer, Skomager Nils Danielsen Sagbr., Peder Hansen, Vrk.

30/9-1874. Holden. Smed Nils Jonsen Lindgreen Haubakken og Else Christine Iversdatters Jørgen. Fadd: Ingeborg Kirstine Thomasd. Haubakken, Mari Nilsd. Stensrud, Ole Jonsen Lindgreen, Hans Nilsen Stensrud, Carl Jonsen Lindgreen.

17/1-1875. Holden. Grdbr. Anders Andersen Borgen og Karen Kirstine Steensdatters Hanna Jensine. Fadd: Aavet Maria Christensd. Haatved, Kirsten Jensd. Langkaas, Peder Andersen Skippervold, Halvor Steensen Haatved, Jens Steensen ditto.

24/12-1874. Holden. Peder Eliassen Øgaarden og Karen Andrea Torbjørnsdatters Thora Caroline. Fadd: Karine Eliasd. Vrk., Karen Maria Hansd. Vrk., John Tallaksen Vrk., Severin Torbjørnsen Vrk., Even Gjermundsen Vrk.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

8/1-1875. Holden. Grdbr. Ole Nilsen Vibeto og Mari Christensdatters Maren Kirstine. Fadd: Anne Maria Christensd. Vibeto, Gunhild Christensd. Haatved, Christen Halvorsen ditto, Hans Anundsen Vibeto, Andreas Anundsen Vibeto.

29/11-1874. Holden. Grdbr. Lars Evensen Lunde og Gunhild Kirstine Sivertsdatters Even. Fadd: Gunhild Kirstine Halvorsd. Brænne, Gunhild Evensd. Lunde, Even Torstensen Lunde, Søren Sivertsen Brænne, Halvor Sivertsen Brænne. Hjemmed. af Sognepr. Vefring.

19/12-1874. Holden. Lars Halvorsen Øgaarden og Maren Henriksdatters Hans. Fadd: Marie Henriksd. Øgaarden, Ingeborg Henriksd. Vrk., Hans Roligheden, Henrik Halvorsen Vrk., Hans Henriksen Vrk.

31/12-1874. Holden. Christen Nilsen Langjordet og Anne Marie Hansdatters Nils. Fadd: Margith Andersd. Kaasene, Mari Nilsd. Langjordet, Nils Christensen ditto, Even Andersen Sagbr., Jens Nilsen Langjordet.

14/12-1874. Helgen. Huusm. Halvor Halvorsen Strandkaasen og Hanna Kirstine Hansdatters Karen Kirstine. Fadd: Ingeborg Kirstine Olsd. Jelset, Kirsti Halvorsd. ditto, Jens Halvorsen ditto, Halvor Jensen ditto, Ole Olsen ditto.

4/1-1875. Holden. Sognepræst M. Wefring og Hilda C. Th. fød Grimelunds Augusta Lovise. Fadd: Fru Charlotte Hoff, frøken Sophie Vefring, Barnets Fader, Studiosus theologiæ Hans Hoff, Student Østby.

9/1-1875. Holden. Ole Olsen Kronborg og Andrea Andreasdatters Johanne Anette. Fadd: Anne Olsd. Vrk., Johanne Andreasd. Kronborg, Andreas Jonsen Kronborg, John Jespersen Helgeroen, Anders Olsen og Andreas Olsen Fæbakke.

25/10-1874. Holden. Kudsk Halvor Halvorsen Klosteret og Karen Marie Torersdatters Thor. Fadd: Anne Hansd. Kamperhoug, Mari Anne Thorersd. ditto, Nils Christoffersen, Thorer Pedersen og Hans Petter Thorersen Kamperhaug. Hjemmedøbt af Wefring.

10/1-1875. Holden. Skolelærer Nils Clemmetsen Sannerholt og Anne Olsdatters Kirsten Marie. Fadd: Karen Olsd. Vrk., Ingeborg Olsd. Kaasene, Ole Jensen ditto, Halvor Jensen Kastet, Augustinus Tollefsen Fæhn.

24/1-1875. Holden. Grdbr. John Christoffersen Romnæs og Ingeborg Olsdatters Bergith. Fadd: Bergithe Jonsd. Klever, Anne Olsd. Haugholt, Halvor Halvorsen Jonsaas, Halvor Olsen Stenningen, Kittil Christoffersen Klever.

10/1-1875. Helgen. Uægte. Gustav Andreas. Pigen Anne Larsd. Haavet og opgiven Barnefader Ungk. Gustav Andersen af Skien. Fadd: Margith Svenkesd. Klovedal, Marie Thorsd. Langeland, Simon Andersen Klovedal, Anders Pedersen Haavet, Ole Andersen Tinholt.

3/3-1875. Helgen. Gaardbr. Hans Pedersen Ytterbø og Susanne Olsdatters Nils. Fadd: Asloug Pedersd. Helgen, Ingeborg Hansd. Ytterbø, Peder Hansen Kaalstad, Hans Simonsen Ytterbø, Peder Hansen Ytterbø.

18/12-1874. Holden. Tømmermærker Nils Nilsen Heisholt og Anne Kirstine Jensdatters Christen. Fadd: Barnets Moder, Anne Karine Nilsd. Sagbr., Christen Bentsen ditto., Halvor Jensen Kastet, Nils Christensen Heisholt.

15/2-1875. Holden. Flaademand Peder Nilsen Hammerstad og Karen Torine Bentsdatters Hanna Susanne. Fadd: Aase Thorsd. Uhlefoss, Thomine Nilsd. Kastet, Anders Nilsen Romnæs, Johannes Nilsen Kaasa, Gunder Olsen Hølen, Bent Gundersen ditto.

8/2-1875. Holden. Garver Ole Halvorsen Heisholt og Helene Andersdatters Anna Helene. Fadd: Anne Maria Christensd. Heisholt, Anne Olsd. Vrk., Jon Pedersen Klyve, Nils Thomassen Heisholt, Adolf Christiansen Mo Heisholt.

15/2-1875. Helgen. Gaardbr. Jens Pedersen Omtved og Helle Marie Paulsdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Karen Mathea Christensd. Kaalstad, Ingeborg Kirstine Abrahamsd. Kolle, Augustinus Omtved, Peder Pedersen Omtved, Carl Pedersen Omtved.

12/2-1875. Helgen. Aasold Aasoldsen Ruaas og Aaste Kirstine Sivertsdatters Sivert Martinius. Fadd: Anne Olsd. Brøstdal, Caroline Arnesd. Huset, Aslak Aslaksen Brøstdal, John Aasoldsen ditto, Henrik Olsen Hægnakaasen.

24/1-1875. Holden. Gunder Hansen Vrk. og Maren Johanne Hansdatters Theodor Emil. Fadd: Kari Svendsd. Vrk., Anne Elise Pedersd. Vrk., Ole Hansen Vrk., Hans Hansen Vrk.

27/2-1875. Holden. Andreas Christoffersen Vrk. og Margith Hansdatters Christine. Fadd: Christine Johannesd. Vrk., Berthe Maria Jensd. Grønnesten, Ole Thomassen Vrk., Kittil Jespersen Vrk., Halvor Andreassen Kronborg. Hjemmed. af Gjordemoder Ingeborg Towsen.

14/2-1875. Holden. Severin Torbjørnsen Vrk. og Anne Magrethe Olsdatters Thomine Lovise. Fadd: Anne Olsd. Vrk., Kirsti Andersd. Vrk., John Tallaksen Vrk., Peder Eliassen Sannæs, Even Gjermundsen Vrk., Johannes Hansen Vrk.

3/3-1875. Holden. Skomager Christian Christensen Stua og Kari Olsdatters Hanna Christine. Fadd: Ingeborg Olsd. Vrk., Anne Maria Olsd. Namløs, Ole Nilsen Namløs, Andreas Christensen Sannæs, Gunhild Thorsen Sagbr., Uhrmager Christen Christensen Hægna.

16/3-1875. Helgen. Gaardbr. Hans Simonsen Ytterbø og Maria Stiansdatters Simon. Fadd: Berthe Kirstine Evensd. Langeland, Anne Kirstine Stiansd. Ytterbø, Thor Pedersen Langeland, Hans Pedersen Ytterbø og Simon Simonsen Helgen.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

12/2-1875. Holden. Leilænding Christen Jensen Dalen og Kirsti Ellefsdatters Kari. Fadd: Kari Larsd. Lunde, Gunhild Evensd. Lunde, Nils Christensen Lunde, Halvor Jørgensen Vale, Anders Jørgensen Lunde. Hjemmed. af Hans Gundersen Vala.

9/2-1875. Holden. Grdbr. Nils Isaksen Romnæs og Gunhild Halvorsdatters Nils. Anne Maria Nilsd. Qværnodden, Inger Thomine Isaksd. Romnæs, Isak Nilsen ditto, Ole Markus Olsen ditto, Ole Tolfsen Qværnodden.

16/2-1875. Holden. Huusmand Anders Gundersen Otterkjær og Maria Christensdatters Inger Maria. Margith Asgjærsd., Aaste Christensd. Straume, Halvor Jørgensen Storehoug, Bent Halvorsen Baxaas, Anders Christensen Doxrød.

30/3-1875. Holden. Gaardbr. Halvor Torkelsen Namløs og Svannoug Tollefsdatters Svannoug. Fadd: Gunhild Nilsd. Namløs, Mari Pedersd. Gruben, Peder Pedersen ditto, Peder Pedersen Røgstuen, Christen Olsen Namløs.

4/4-1875. Helgen. Huusmand Hans Brynildsen Pladsen og Ingeborg Andrea Halvorsdatters Hans. Fadd: Anne Jacobsd. Kjennekaas, Karen Halvorsd. Næsset, Halvor Bjørnsen Helgen, Ole Jørgensen Næsset, Ole Fredriksen Tveten.

13/3-1875. Holden. Gaardm. Ole Tollefsen Fæhn og Mari Evensdatters Even. Fadd: Anne Larsd. Kolle, Maren Evensd. Gjedeboen, Peder Simonsen Omtved, Johannes Nilsen Kastet, Jon Tollefsen Fæhn, Lars Andersen Klovedal.

20/2-1875. Helgen. Grubearb. Gustav Jacobsen Tufte og Christine Andersdatters Oscar Gotfred. Fadd: Marie Jahnsd. Fæhn, Anne Andersd. Fæhn, Gustav Lundberg, Carl Svendsen Fæhn, Carl Andersen Namløshagen.

1/4-1875. Helgen. Hjulmager Nils Torstensen Næsset og Karen Jensdatters Karen Susanne. Fadd: Berthe Maria Jensd. Næsset, Karen Olsd. Næsset, Jens Christensen Stenstadvolden, Halvor Jensen Kastet, Jørgen Olsen Næsset.

11/4-1875. Holden. Halvor Jørgensen Vale og Ingeborg Kirstine Jensdatters Asloug Maria. Fadd: Kirsti Ellefsd. Dalen, Inger Maria Jensd. Vale, Christen Jensen Dalen, John Jørgensen Lunde, Anders Jensen Dalen.

19/3-1875. Holden. Flaademand Ole Gundersen Qværndokken og Ingeborg Jensdatters Ole. Fadd: Inger Olsd. Vrk., Kari Hansd. Stranden, Ole Thomassen Vrk., Jens Olsen Qværndokken, Anders Pedersen Qværnodden, Kjøstol Pedersen Sagbr.

17/3-1875. Holden. Grdbr. Hans Christiansen Delsbakke og Inger Christensdatters Anne Christine. Fadd: Maren Pedersd. Sannæs, Inger Maria Gunnuldsd. Sagbr., Christen Hansen Sannæs, Andreas Christensen ditto, Gunnuld Thorsen Sagbr.

29/3-1875. Holden. Ole Andersen Vibeto og Mari Halvorsdatters Andreas. Fadd: Anne Halvorsd. Vibeto, Mari Anundsd. ditto, Hans Anundsen ditto, Anders Andersen ditto, Ole Sørensen Bjørndalen.

29/3-1875. Holden. Smed Anders Anundsen Fæhn og Karen Pettersdatters Marie. Fadd: Ingeborg Anundsd. Lillejordet, Karen Larsd. Fæhn, Kittil Jespersen Vrk., Isak Christensen Boesli, Anders Thygesen Kaasa.

23/3-1875. Holden. Søren Johnsen Vrk. og Helbjør Ellefsdatters Maren Elise. Fadd: Karine Eliasd. Vrk., Kari Svendsd. Vrk., Rasmus Jonsen Vrk., Andreas Johnsen, Jacob Gundersen og Johannes Hansen Værket.

29/4-1875. Holden. Grubearb. Peder Hans Jacobsen Borgen og Nicoline Andersd. af Ekers Andreas. Fadd: Karen Kirstine Stensd. Borgen, Anne Olsd. Roligheden, Anders Andersen Borgen, Ole Andersen Langkaas, Ole Andersen Borgen.

13/4-1875. Holden. Huusm. Gunder Halvorsen Brænne Pladsen og Ingeborg Kirstine Corneliusdatters Carl. Fadd: Ingeborg Kirstine Brænnepladsen, Kari Halvorsd. Romnæs, Cornelius Plasen, Søren Sivertsen Brænne, Halvor Halvorsen Lunde.

19/3-1875. Holden. Huusm. Hans Kittilsen Haavet og Maren Olea Olsdatters Inger Marie. Fadd: Barnets Moder, Kari Sigurdsd. Texle, John Sigurdsen Texle, Andreas Sigurdsen og Hans Nilsen Stensrud.

23/3-1875. Holden. Møller Halvor Hansen Sagbr. og Andrea Rasmusdatters Reinhard. Fadd: Maren Christensd. Sagbr., Inger Rasmusd. Vrk., Ole Hansen Sagbr., Hans M. Henriksen ditto, Ole Olsen Vrk.

8/4-1875. Holden. Hans Severin Andersen Vrk. og Mari Pedersdatters Andreas. Fadd: Karen Larsd. Texle, Karen Pedersd. ditto, Anders Saamundsen Vrk., Peder Olsen Texle, Hans Hansen Spærland Vrk.

21/1-1875. Holden. Tømmermærker Halvor Olsen Kaasene og Anne Johannesdatters Inga Pauline. Fadd: Anne Catrine Jørgensd. Kaasene, Ingeborg Christensd. Strømodden, Christen Johannesen ditto, Hans Olsen Odden, Halvor Olsen Kaasene.

31/3-1875. Holden. Uægte. Carl. Pigen Kari Svennungsdatter Sagbr. og Ungk. Halvor Olsen. Fadd: Jøran Svennungsd. Sagbr., Maren Nilsd. ditto, Svennung Olsen ditto, Adolf Christiansen Mo.

3/4-1875. Holden. Former Nils Johnsen Vrk. og Anne Elisabet Stensdatters Marthinius. Fadd: Andrea Andreasd. Vrk., Constanse Stensd. Vrk., John Johnsen Vrk., Andreas Johnsen Vrk., Halvor Andreassen Vrk.

9/5-1875. Helgen. Grdbr. Ole Thorsen Bø og Ragnild Nirisdatter Gunhild. Fadd: Ingrid Andersd. Jelset, Thone Olsd. Bø, Ole Johannesen Jelseth, Andreas Klevsgade, Ole Olsen Jelseth.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

6/4-1875. Helgen. Isak Andersen Haavet og Marthe Kirstine Jørgensdatters Anne Marthine. Fadd: Ingeborg Kirstine Halvorsd. Tinholt, Ingeborg Johnsd. Gjærum, Jørgen Jørgensen Tinholt, John Gundersen Holtenhagen, Anders Johnsen Gjærum.

25/4-1875. Holden. Anders Petter Gundersen Odden og Kirsten Maria Olsdatters Anne Marie. Fadd: Barnets Moder, Karen Hansd. Odden, Gunder Torvildsen Heisholt, Andreas Thorsen Striken, Anders Olsen Kaasa.

30/4-1875. Holden. Grdbr. Andreas Anundsen Vibeto og Anne Marie Christensdatters Lovise Kirstine. Fadd: Anne Halvorsd. Vibeto, Mari Anne Anundsdatter ditto, Christen Halvorsen Haatved, Hans Anundsen Vibeto, Peder Christensen Tufte.

14/4-1875. Holden. Uægte. Marie. Pigen Inger Halvorsdatter Steensholt og Ægtemand Nils Andersen Orekaasen (i Valebø). Fadd: Ingrid Torkildsd. Dalen, Maria Isaksd. Romnæs, Halvor Olsen Stensholt, Gunnuld Nirisen Dalen, Odin Olsen Sagbr. Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Tovsen.

22/5-1875. Holden. Sagmester Halvor Andersen Vrk. og Anne Tronsdatters Hanna. Fadd: Ingeborg Olsd. Vrk., Andrea Halvorsd. Vrk., Anders Tronsen Vrk., Christian Evensen Vrk., Carl Nilsen Bjørndalen.

23/5-1875. Holden. Brugseier Nils Aall og Charlotte født Aalls Benedicte Elise. Fadd: Fru Wefring, Barnets Moder, Kongelig Fuldmægtig Stokfleth Aall og Barnets Fader.

7/5-1875. Holden. Landhandler Rasmus Hansen og Andrea Andersens Josefa. Fadd: Maren Paus af Skien, Anne Hansd. Vrk., Hans Rasmussen Vrk., Johannes Gundersen Vrk., Barnets Fader.

5/3-1875. (Kun Hjemmedøbt). Grubearb. Johannes Larsen Øgaarden og Marie Olsdatters Ludvig Severin. (Ikke faddere) Død den 4. Juli uden at komme i Kirke.

23/4-1875. Holden. Skomager Nils Danielsen og Aasil Johannesdatters Marie Cathinka. Fadd: Margith Nilsd. Sagbr., Anne Bentsd. Præstegaarden, Anders Olsen Sagbr., Peder Andersen Lindalen, Odin Olsen Sagbr.

12/5-1875. Holden. Huusm. Østen Stensen Hølen og Anne Catrine Hedevig Carlsdatters Hedevig Josefa. Fadd: Inger Stensd. Hægna, Berthine Olsd. Krageføt, Christen Nilsen Nyhuus, Jørgen Stensen Hølen, Jørgen Østensen Hølen.

16/6-1875. Holden. Halvor Helliksen Sannæs og Marie Halvorsdatters Aaste. Fadd: Kari Tollefsd. Sannæsmoen, Karen Halvorsd. ditto, Hellik Halvorsen ditto (Sannæs?), Gunder Hansen ditto, Halvor Halvorsen Sannæs.

15/6-1875. Holden. Hans Olsen Brænnebo og Andrea Pedersdatters Johannes. Fadd: Gunhild Olsd. Hægland, Kari Sigurdsd. Texle, Johannes Pedersen Hægland, Jens Olsen Tved, John Sigurdsen Texle.

15/6-1875. Holden. Formermester Ingebreth Nilsen og Karen Johnsens Nils Johan. Fadd: Elisabet Johnsen Sagbr., Elise Johnsen Sagbr., Agronom Peder Hansen Holla, Skolelærer Halvorsen Uhlefoss, Handelsbetjent Johan Johnsen.

4/6-1875. Holden. Hans Thomassen Vrk. og Maren Johnsdatters Kirstine Marie. Fadd: Berthe Maria Gundersd. Vrk., Johanne Tallaksd. Vrk., Andreas Thomassen Vrk., Lars Johnsen Vrk., Nils Thomassen Vrk.

28/6-1875. Holden. Nils Evensen Vrk. og Kirsti Olsdatters Andreas. Fadd: Berthe Andersd. Vrk., Kirsten Christiansd. Vrk., Johannes Andersen Vrk., Andreas Evensen Vrk., Even Larsen Vrk.

21/6-1875. Holden. Halvor Andreassen Kronborg og Anne Olsdatters Anna Marie. Fadd: Berthe Andreasd. fra Kjøbenhavn, Bergith Olsd. Hægland, Andreas Johnsen Vrk., Ole Vetlesen Præstegaarden, John Jespersen Kronborg, Knud Olsen Sannæs.

20/6-1875. Holden. Grdbr. Halvor Halvorsen Baxaas og Gunhild Olsdatters Knud. Fadd: Aaste Olsd. Baxaas, Karine Olsd. ditto, Knud Halvorsen ditto, Halvor Nicolaisen Eie, Bent Halvorsen Baxaas.

21/6-1875. Holden. Johannes Hansen Vrk. og Anne Nilsdatters Nicoline Marie. Fadd: Magrethe Gundersd. Vrk., Anne Elise Pedersd. Vrk., Gunder Hansen Vrk., Nils Hansen Vrk. og Hans Nilsen Stensrud.

19/6-1875. Holden. Grdbr. Kjøstol Olsen Namløs og Maren Anne Nilsdatters Johannes. Fadd: Andrea Christensd. Jøntved, Kirsten Pedersd. Gruben, Peder Pedersen Gruben, Jørgen Pedersen Namløs, Peder Jørgensen Namløs.

8/5-1875. Helgen. Uægte. Jacob. Pigen Maria Johnsdatter Grinen og opgiven Barnefader, Gift mand Jacob Andreassen Lundetangen. Fadd: Ingeborg Andrea Halvorsd. Pladsen, Caroline Halvorsd. Helgen, Hans Olsen Skougen, Hans Brynildsen Pladsen, Simon Simonsen Helgen.

1/7-1875. Helgen. Huusm. Claus Olsen Kaasen og Mari Nilsdatters Andreas. Fadd: Kari Nilsd. Kaasen, Kari Nilsd. Røsland, Barnets Fader, Anders Olsen Fæbakke, John Johnsen Fæbakke.

23/7-1875. Holden. Nils Gundersen Gruben og Kirsti Pedersdatters Peder. Fadd: Anne Maria Johnsd. Gruben, Margith Pedersd. ditto, Peder Pedersen ditto, Jens Gundersen ditto, Christen Rollefsen Lillejordet.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

5/5-1875. Holden. Rasmus Olsen Kastodden og Anne Thorsdatters Thora. Fadd: Anne Maria Nilsd. Qværnodden, Thomine Olsd. ditto, Peder Pedersen Sannerholt, Ole Tronsen Rugkaasen, Hans Olsen Orekaasen.

17/7-1875. Holden. Værksarb. Peder Johnsen og Anne Olsdatters John. Fadd: Anne Pedersd. Vrk., Anne Kirstine Johnsd. Fæbakke, Ole Olsen Vrk., John Petter Olsen Vrk., Anders Olsen Fæbakke, John Johnsen ditto.

2/7-1875. Holden. Jacob Petter Gundersen Vrk. og Anne Johannesdatters Maren Sørine. Fadd: Maren Anne Gundersd. Vrk., Jørgine Marie Nilsd. Vrk., Johannes Andersen Vrk., Even Johannesen Vrk., Abraham Andreassen Vrk., John Nilsen Vrk.

3/7-1875. Holden. Christen Andersen Vrk. og Inger Berntsdatters Bertha Anette. Fadd: Christine Johannesd. Vrk., Mari Jespersd. Vrk., Kittil Jespersen Vrk., Ole Nilsen Vrk., Hans Torstensen Vrk.

2/8-1875. Holden. Even Gjermundsen Vrk. og Berthe Marie Olsdatters Jørgen Olaves. Fadd: Gurine Gundersd. Vrk., Magrethe Hansd. Vrk., Severin Torbjørnsen Vrk., Lars Pedersen og Hans Odin Andreassen Vrk.

8/7-1875. Holden. Lars Thomassen Roligheden og Andrea Olsdatters Anne. Fadd: Barnets Moder, Anne Gurine Olsd. Roligheden, Hans Olsen ditto, Arve Olsen Øgaarden, Christen Rollefsen Lillejordet.

22/7-1875. Helgen. Grdbr. Abraham Larsen Kolle og Anna Marie Pedersdatters Abraham. Fadd: Madame Ingeborg Larsen af Skien, Kirsti Simonsd. Haatved, Augustinus Omtved, Jens Pedersen Omtved, Hans Larsen Klovholt og Carl Simonsen Kolle.

5/8-1875. Holden. Grdbr. Gjermund Stenersen Rønningen og Margith Olsdatters Ole. Fadd: Inger Maria Aslaksd. Rønningen, Kirsti Aslaksd. ditto, Nils Halvorsen ditto, Saamund Skordal, Halvor Halvorsen Baxaas.

2/8-1875. Holden. Grubearb. Lars Johannesen Fæhn og Marie Henriksdatters Anne Marie. Fadd: Maren Henriksd. Øgaarden, Olea Henriksd. Vrk., Lars Halvorsen Øgaarden, Christen Olsen ditto, Hans Henriksen Vrk.

23/7-1875. Holden. Ole Tronsen Kastodden og Johanne Marie Nilsdatters Anne Gurine. Fadd: Gurine Gundersd. Vrk., Gurine Nilsd. Uhlefos, Peder Pedersen Sannerholt, Rasmus Olsen Kastodden, Anders Eriksen Vrk., Andreas Andersen Vrk.

3/7-1875. Holden. Bagersvend Hans Marthinius Henriksen Uhlefos og Anne Johanne Johnsdatters Haldor Amandus. Fadd: Andrea Rasmusd. Uhlefos, Inger Berthine Johnsd. ditto, Johan Mathiasen ditto, Hans Pedersen ditto og Johan Johnsen ditto.

7/8-1875. Holden. Thorsten Johnsen Vrk. og Asloug Tovsdatters Theodor. Fadd: Inger Olsd. Vrk., Marie Johnsd. Vrk., Nils Gundersen Vrk., Søren Johnsen Vrk., Hans Johnsen Vrk.

27/7-1875. Holden. Anders Halvorsen Brillekaas og Johanne Thomasdatters Halvor. Fadd: Karen Halvorsd. Teigen, Maria Kirstine Olsd. Øgaarden, Lars Thomassen Roligheden, Peder Teigen, Peder Andersen Tufte.

7/8-1875. Holden. Grdbr. Andreas Johnsen Haatved og Anne Christensdatters John. Fadd: Gunhild Christensd. Grivi, Gunhild Christensd. Haatved, John Andreassen Stenhoug, Nils Gjermundsen Grivi, Kittil Christensen Hvalen.

3/8-1875. Holden. Grdbr. Ole Jørgensen Sannæs og Asloug Nilsdatters Gunhild Maria. Fadd: Liv Jørgensd. Heisholt, Thomine Nilsd. Kastet, Nils Nilsen ditto, Halvor Jørgensen Sannæs, Halvor Andersen Romnæs.

19/7-1875. Helgen. Sergeant Peder Andersen Bruseth og Ingeborg Jørgensdatters Jørgen Andreas. Fadd: Olea Thorsd. Husvedt, Caroline Johnsd. Stavdal, Jørgen Hansen Bruset, Anders Jørgensen Hustved, Nils G. Bergen (Bergan).

1/9-1875. Holden. Grubearb. Peder Andersen Lusnæs og Anne Marie Andersdatters Anne Sofie. Fadd: Gunhild Halvorsd. Sagbr., Marie Andersd. Lusnæs, Anders Christoffersen ditto, Gunder Andersen ditto, Barnets Fader.

1/9-1875. Holden. Carl Nilsen Svala Bjørndalen og Mari Anne Halvorsdatters Oscar Phillip. Fadd: Anne Tronsd. Vrk., Andrea Halvorsd. Vrk., Anders Tronsen Vrk., Ole Sørensen Bjørndalen, Søren Olsen ditto.

30/6-1875. Holden. Leilænding Gunder Sivertsen Moene og Karen Dorthea Halvorsdatters Halvor. Fadd: Barnets Moder, Aaste Karine Sivertsd. Brænne, Barnets Fader, Ole Halvorsen Usterud, Anders Kittilsen Solberg.

3/9-1875. Holden. Skomager Nils Thomassen Heisholt og Anne Maria Christensdatters Christen. Fadd: Barnets Moder, Karen Johannesd. Sagbr., Hans Thomassen Vrk., Andreas Thomassen Vrk., John Christensen Vrk.

25/8-1875. Holden. Snedker Johannes Nilsen Sagbr. og Asloug Maria Evensdatters Even. Fadd: Maren Sørine Halvorsd. Romnæs, Marie Evensd, Jøntved, Even Halvorsen Gjedeboen, Peder Nilsen Hammerstad, Ole Tollefsen Fæhn.

11/9-1875. Holden. Skolelærer Halvor Johnsen Kastet og Karen Maria Nilsdatters Carl. Fadd: Anne Kirstine Johnsd. Heisholt, Karen Susanne Christensd. Søboden, Christen Bentsen Sagbr., Nils Torstensen Herregaarden, Nils Christensen Søboden.

5/9-1875. Helgen. Huusm. John Aasoldsen Brøstdal og Anne Olsdatters Berthe Maria. Fadd: Aaste Sivertsd. Ruaas, Torbor Halvorsd. Ruaas, Ole Olsen Aafoskaas, Aasold Aasoldsen Ruaas, Hans Gundersen Holdensætret.

|Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

5/8-1875. Helgen. Grdbr. Ole Larsen Jøntved og Maren Hansdatters Maren Sofie. Fadd: Anne Maria Pedersd. Kolle, Ingeborg Abrahamsd. Kolle, Ole Gundersen Grønvold, Halvor Olsen Hvalen, Carl Simonsen Kolle.

14/10-1875. Holden. Huusmand Halvor Torkelsen Danielskaas og Gunhild Thorsdatters Karen Kirstine. Fadd: Barnets Moder, Ingeborg Hansd. Kornkaasen, Barnets Fader, Peder Pedersen Baxaas, Tarald Gundersen Kaasa.

5/10-1875. Holden. Andreas Evensen Ringsevjen og Inger Tronsdatters Nils. Fadd: Barnets Moder, Mari Anne Hansd. Vrk., Nils Evensen og Christian Evensen Vrk., Even Johannesen Vrk.

9/7-1875. Helgen. Iver Larsen Gunmundsbæk og Ingeborg Tolfsdatters Paul Andreas. Fadd: Anne Jacobsd. Kjennekaas, Ingeborg Hansd. Tinholtstul, Hans Pedersen ditto, Lars Halvorsen Kjennekaas, Hans Brynildsen Pladsen. Hjemmedøbt af Hans Pedersen  Tinholtstulen.

14/11-1875. Holden. Halvor Jørgensen Storehoug og Asloug Hansdatters Anne Maria. Fadd: Barnets Moder, Jøran Hansd. Baxaas, Jørgen Andersen Storehoug, Hans Christensen Kornkaasen, Even Aslaksen Skordal. Hjemmedøbt af Skolelærer Svennung Svennungsen.

18/10-1875. Holden. Bygmester Valentin Bauer og Kirsten Laurine Larsdatters Bertha Hansine. Fadd: Aaste Nilsd. Bergkaasen, Anne Julie Bauer, Peder Tronsen, Tron Pedersen og Wilhelm Bauer.

16/10-1875. Helgen. Lars Andersen Kolle og Anne Tollefsdatters Tollef Johan. Fadd: Kirsti Tollefsd. Omtved, Marie Larsd. Kolle, Christen Andersen Langeland, Ole Tollefsen Fæhn, John Tollefsen Fæhn.

7/1-1875. Hjemme. Johannes Tronsen (Haugen) og Kari Torjusdatters Johannes. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Rasmus Halvorsen, død uden at komme i Kirke.

4/12-1875. Holden. Ole Hansen Fiskestigen og Ingeborg Ellingsdatters Andreas. Fadd: Anne Johanne Jensd. Vrk., Inger Hansd. Sagbr., Ole Andersen Hammerstad, Halvor Hansen Sagbr., Halvor Nilsen ditto.

3/12-1875. Holden. Grdbr. Nils Christensen Lunde og Kari Larsdatters Karen Kirstine. Fadd: Maren Nilsd. Vala, Asloug Larsd. Graver, Gunder Christensen Vala, Hans Gundersen Vala, Lars Evensen Lunde.

14/12-1875. Holden. Jacob Johnsen Sagbr. og Anne Pedersdatters John. Fadd: Sigri Nilsd. Sagbr., Sofie Simonsd. ditto, Peder Jensen ditto, Anders Tronsen Vrk., Anders Tronsen Namløs.

30/11-1875. Holden. John Christensen Vrk. og Anne Andersdatters Martinius. Fadd: Asloug Anundsd. Sagbr., Asbor Anundsd. ditto, Stian Anundsen ditto, Nils Thomassen Heisholtevjen, John Johnsen Vrk.

24/11-1875. Holden. Anders Tovsen Tufte og Ingeborg Svendsdatters Gunhild Charlotte. Fadd: Barnets Moder, Andrine Olsd. Tufte, Anders Andersen Borgen, Peder Andersen Skippervold, Steen Olsen Tufte.

3/11-1875. Holden. Grdbr. Nils Gregersen Graver og Ingeborg Knudsdatters Helge Christine. Fadd: Ingeborg Corneliusd. Pladsen, Gunhild Jensd. Bordstad, Jens Bentsen Bordstad, Knud Gundersen Graver, Gunder Halvorsen Brænne.

16/11-1875. Holden. Grdbr. Hans Nilsen Jøntved og Andrea Christensdatters Carl. Fadd: Maren Anne Nilsd. Namløs, Kirstine Simonsd. ditto, Nils Hansen Jøntved, Halvor Halvorsen Røgstuen, Tron Jørgensen Namløs.

29/11-1875. Holden. Andreas Andersen Haatved og Aaste Karine Jensdatters Johannes. Fadd: Barnets Moder, Gunhild Maria Christensd. Haatved, Nils Pedersen Vrk., Nils Nilsen Kaasa, Ole Andersen Meelteig.

23/11-1875. Holden. Grubearb. Enok Mauritsen Vibeto og Anne Sørine Andersdatters Laura Sørine. Fadd: Kirsti Pedersd. Vibeto, Asloug Andersd. ditto, Isak Olsen Boesli, Anders Thygesen Vibeto, Thyge Andersen Vibeto.

19/12-1875. Holden. Hans Henrik Olsen Roligheden og Inger Halvorsdatters Bertha. Fadd: Maren Henriksd. Øgaarden, Anne Hansd. Roligheden, Hans Olsen ditto, Lars Øgaarden, Rasmus Emanuelsen Bergkaasen.

3/12-1875. Helgen. Halvor Halvorsen Kaalstad og Karen Mathea Christensdatters Hanna. Fadd: Barnets Moder, Maren Christensd. Kaalstad, Halvor Halvorsen Hvalen, Antoni Hansen Hvalen, John Arvesen Kaasa.

22/11-1875. Helgen. Grdbr. Isak Abrahamsen Bjærven og Maren Sofie Pedersdatters Anne Marie. Fadd: Kirsten Mathea Abrahamsd. Huset, Kirsten Olsd. Huset, Landhandler Pedersen, Hans Carlsen Huset, Nils Abrahamsen Bergen, Simon Simonsen Helgen yngre.

7/12-1875. Holden. Huusm. Halvor Halvorsen Glaholt og Kari Sigurdsdatters Ingeborg Berthine. Fadd: Barnets Moder, Maria Kirstine Haagensd. Glaholt, Haagen Johnsen Glaholt, Johannes Haagensen Glaholt, Ole Johnsen Stuverud.

4/1-1876. Holden. Grdbr. Hans Christensen Sannæs og Maren Petrea Pedersdatters Inger Anette. Fadd: Inger Christensd. Deelsbakke, Maria Pedersd. Sigtesøen af Eidanger, Gunnuld Thorsen Sagbr., Christen Christensen Heisholt, Andreas Christensen Sannæs.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

19/12-1875. Holden. Anders Pedersen Fæhn og Ingeborg Karine Andersdatters Petter Andreas. Fadd: Mari Pedersd. Vibeto, Karen Maria Christensd. Tufte, Peder Christensen Tufte, Petter Sundt af Hvidesø, Ole Nilsen Vibeto, Anders Andersen Vibeto.

13/1-1876. Holden. John Jespersen Kronborg og Johanne Andreasdatters Anne Christine. Fadd: Andrea Andreasd. Vrk., Mari Jespersd. Helgeroen, Andreas Johnsen Kronborg, Jesper Kittilsen Helgeroen, Kittil Jespersen ditto, Knud Olsen af Skien.

6/11-1875. Holden. (Tvillinger) Fuldmægtig Johan Benedictus Johnsen Uhlefos og Joachima født Thorsens Inga Mariane Benedicte. Fadd: Fru Marie Hansen, Jomfru Thomine Thorsen, Gartner Schaffraneck, Student Peder Østby og Barnets Fader.

6/11-1875. Holden. (Tvillinger) Fuldmægtig Johan Benedictus Johnsen Uhlefos og Joachima født Thorsens Thomas. Fadd: Fru Louise Schaffraneck, Frøken Ella Hansen, Forvalter Hansen, John Olsen Uhlefos, Kand. Hr. Aksel Sønderaal.

26/12-1875. Holden. Herbergeeier Ole Petter Sondresen og Hanna Dorthea Hansens Sondre. Fadd: Barnets Moder, Gunhild Maria Hansd. af Graaten, Halvor Olsen Kaasene, Christian Evensen Vrk., Barnets Fader.

4/1-1876. Holden. Grdbr. Christen Christensen Heisholt og Liv Jørgensdatters Christen Toresius. Fadd: Kari Olsd. Stua, Inger Maria Gunnuldsd. Sagbr., Gunnuld Thorsen ditto, Hans Christensen Sannæs, Andreas Christensen ditto.

19/1-1876. Holden. Abraham Olsen Vrk. og Mari Anne Andersdatters Anders. Fadd: Ingeborg Olsd. Vrk., Ingeborg Helen Andersd,. Vrk., Ole Jacobsen Vrk., Anders Tronsen Vrk., Gunder Olsen Hølen, Ole Olsen Vrk.

21/1-1876. Helgen. Isak Halvorsen Værstad og Asloug Andersdatters Hanna Isine. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Tinholt, Kari Andersd. Vibeto, Isak Jacobsen Siljan, Rasmus Brynildsen Værstad, Peder Nilsen Værstad.

12/1-1876. Holden. Johannes Olsen Vrk. og Ingeborg Thomasdatters Anette Marie. Fadd: Barnets Moder, Anne Olsd., Ole Johannesen Vrk., Ole Hansen Vrk., Johannes Johannesen Vrk.

11/2-1876. Holden. Grdbr. Christen Rollevsen Lillejordet og Ingeborg Anundsdatters Ingvard. Fadd: Karen Maria Halvorsd. Teigen, Gro Hansd. Lillejordet, Peder Andersen Teigen, Peder Pedersen Gruben, Jens Gundersen Gruben.

15/1-1876. Holden. Carl Andersen Tuftehagen og Kirsten Maria Anundsdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Barnets Moder, Anne Caisa Carlsd. Teigen, Anders Tovsen Tufte, Steen Olsen Tufte, Peder Hansen Langkaas.

16/2-1876. Holden. Gunder Christoffersen Vrk. og Ingeborg Olsdatters Hanna. Fadd: Margith Hansd. Vrk., Anne Maria Christiansd. Stua, Christian Stua, Andreas Christoffersen Vrk., Nils Olsen Vrk.

15/12-1875. Helgen. Thor Pedersen Langeland og Berthe Kirstine Evensdatters Edvard. Fadd: Anne Pedersd. Erikstad, Marie Thorsd. Langeland, Even Olsen Jordbakken, Hans Simonsen Ytterbø, Simon Simonsen Ytterbø.

26/2-1876. Helgen. Svennung Ellingsen Bjerven og Gunhild Jørgine Olsdatters Halvor Andreas. Fadd: Asloug Maria Knudsd. Værstad, Inger Gundersd. Værstad, Ole Torstensen Bjærven, Rasmus Brynildsen Værstad, Nils Andersen Haavet.

21/2-1876. Holden. Grdbr. Christen Pedersen Tufte og Anne Anundsdatters Anne. Fadd: Anne Maria Christensd. Haatved, Anne Christensd. Tufte, Nils Jørgensen Tufte, Hans Anundsen Vibeto, Halvor Tollefsen Fæhn.

26/2-1876. Holden. Huusm. Anders Herlogsen Sannæs og Bergith Andersdatters Hans. Fadd: Mari Halvorsd. Sannæs, Anne Nilsd. Sannæs, Halvor Helliksen ditto, Tollef Tollefsen Kaasene, Andreas Andersen Kaasene.

2/3-1876. Holden. Leilænding Ole Johnsen Stuverud og Margith Olsdatters Ellef. Fadd: Kari Sigurdsd. Stuverud, Maria Haagensd. Glaholt, Halvor Halvorsen Glaholt, Haagen Andersen ditto, Johannes Haagensen ditto.

2/3-1876. Holden. Huusm. Nils Nilsen Kaasa og Gunhild Gundersdatters Nils. Fadd: Aaste Jensd. Haatved, Gunhild Johnsd. Holla, Andreas Andersen Haatved, Nils Johnsen Holla, Nils Nilsen Kaasa.

27/2-1876. Helgen. Grdbr. Kjøstol Jørgensen Jøntved og Margith Johannesdatters Jørgen. Fadd: Ingeborg Jensd. Kaalstad, Gunhild Johannesd. Sannæs, Johannes Herbransen ditto, Ole Torstensen Bjærven, Jørgen Jørgensen Kaalstad.

10/1-1876. Helgen. Huusm. Hans Helgesen Bjærkholt og Kirsti Pedersdatters Karen Maria. Fadd: Kirsti Hansd. Vaskaas, Berthe Simonsd. Helgen, Ole Torstensen Bjærven, Hans Brynildsen Pladsen og Lars Larsen Kolle.

17/3-1876. Holden. Huusm. Gunder Gundersen Tved og Aaste Kirstine Olsdatters Olava. Fadd: Berthe Maria Gundersd. Holla, Gunhild Johnsd. Holla, Carl Gundersen Briskemyhr, Halvor Helliksen ditto, Halvor Gundersen Hollahagen, Hans Nilsen Steensrud.

24/2-1876. Holden. Ole Marcus Olsen Romnæs og Johanne Maria Ellingsdatters Johanne Maria. Fadd: Anne Maria Nilsd. Qværnodden, Inger Thomine Isaksd. Romnæs, Isak Nilsen Romnæs, Peder Nilsen Hammerstad, Nils Andersen ditto.

16/2-1876. Holden. Grdbr. John Olsen Namløs og Karen Thomasdatters Caroline. Fadd: Barnets Moder, Anne Kirstine Olsd. Fæbakke, Peder Pedersen Røgstuen, Johan Larsen Namløshagen, Christen Christensen Jøntved.

| Fødelsdato | Kirke | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Barnets Fulde Navn | Faddernes Navne med Opholdsted |

12/2-1876. Holden. Grubearb. Jacob Eriksen Øgaarden og Andrea Andersdatters Herman Emil. Fadd: Andrea Olsd. Roligheden, Anne Christine Olsd. Søvestrand, Tollef Evensen Øgaarden, Christian Olsen ditto, Ole Torstensen Ramstad, Nummedal.

24/3-1876. Holden. Huusm. Halvor Christensen Hægna og Ingeborg Andrea Jensdatters Berthe Maria. Fadd: Gunhild Gunnuldsd. Nomme, Berthe Maria Jensd. Strømme, Lars Christensen Hægna, Bent Halvorsen Baxaas, Christen Christensen Hægna.

15/3-1876. Holden. Arbeidesmand Nils Johnsen Holla og Gunhild Vetlesdatters Johannes. Fadd: Gunhild Gundersd. Kaasa, Gunhild Johnsd. Holla, Ole Gundersen Holla, Ole Vetlesen ditto, Thomas Tronsen Holla.

26/3-1876. Holden. Grdbr. Ole Nilsen Namløs og Maren Tollefsdatters Carl. Fadd: Anne Nilsd. Namløs, Anne Olsd. Namløs, Christian Christensen Stua, Gunder Christoffersen Vrk., Nils Olsen Namløs.

10/3-1876. Hjemme. Grdbr. Anders Tronsen Namløs og Inger Pedersdatters Elise. Fadd: (ingen faddere). Hjemmedøbt af Nils Johannesen Namløs. Død uden at komme i Kirke.

8/4-1876. Holden. Ole Johnsen Vrk. og Kari Pedersdatters John. Fadd: Berthe Johnsd. Hvalen, Kirsti Hansd. Vrk., Anton Hansen Hvalen, Hans Hansen Spærland Vrk., Andreas Johnsen Fæbakke.

22/2-1876. Holden. Isak Andreas Johnsen Vrk. og Berthe Maria Gundersdatters Anna Malene. Fadd: Aase Malene Thorsd. Vrk., Anne Evensd. Vrk., John Larsen Vrk., Lars Johnsen Vrk., Peder Gulliksen Romnæs, Hans Thomassen Vrk.

18/3-1876. Holden. Grdbr. Halvor Gjermundsen Gravningen og Ingrid Halvorsdatters Kari. Fadd: Gunhild Leifsd. Holte, Gunhild Johannesd. Sannæs, Torsten Halvorsen Holte, Gunder Hansen Sannæsmoen, Leif Helliksen Sannæs.

22/2-1876. Holden. Farver Hans Petter Andersen Staaen (Stoa) og Karen Olea Christiansdatters Ellevine. Fadd: Barnets Moder, Anne Rasmusd. Odden, Johannes Tronsen Haugen, Andreas Thorsen Striken, Johannes Pedersen Vrk.

26/3-1876. Holden. Johannes Bentsen Stenstad og Berthe Maria Jensdatters Nils. Fadd: Asloug Evensd. Kaasa, Kirsten Jensd. Stenstadvolden, Anders Jensen Tveten, Halvor Jensen Kastet, Peder Arnesen Stenstad.

8/3-1876. Helgen. Grdm. Lars Larsen Kolle og Anne Maria Nilsdatters Anne. Fadd: Maren Larsd. Jøntved, Ingeborg Abrahamsdatter Kolle, Christen Bentsen Sagbr., Abraham Larsen Kolle, Carl Simonsen Haatved.

30/3-1876. Holden. Snedker Johannes Tronsen Vrk. og Kari Torgersdatters Johannes. Fadd: Magrethe Gundersd. Vrk., Anne Pedersd. Vrk., Peder tronsen, Andreas Hansen og Hans Odin Andreassen, alle af Værket.

18/4-1876. Holden. Hans Hansen Sagbr. og Gunhild Halvorsdatters Andreas. Fadd: Anne Maria Andersd. Lusnæs, Anne Pedersd. Lindalen, Peder Andersen ditto, Bent Pedersen Sannerholt, Peder Andersen Lusnæs.

13/1-1876. Holden. Ole Olsen Vrk. og Anne Johanne Rasmusdatters Johannes. Fadd: Kirsten Gurine Bentsd. Vrk., Inger Rasmusd. Vrk., Even Olsen Vrk., Anders Olsen Sagbr., Peder Bentsen Vrk.

16/4-1876. Holden. Halvor Kittilsen Sannæs og Anne Maria Jørgensdatters Jørgen. Fadd: Ingeborg Johnsd. Vale, Mari Kittilsd. Gravningen, Kittil Gundersen ditto, Halvor Jørgensen Vale, Gullik Olsen Sannæs.

19/4-1876. Holden. Andreas Andersen Strandsplads og Asloug Maria Hansdatters Hans Andreas. Fadd: Marthe Hansd. Baxaas, Margith Pedersd. Gruben, Peder Pedersen Gruben, Ole Olsen Baxaas, John Jensen Fæbakke.

16/2-1876. Holden. Huusm. Aslak Andersen Teigen og Maria Jacobsdatters Hanna Sofie. Fadd: Aaste Jacobsd. Høidalen, Ingeborg Olsd. Roligheden, John Sigurdsen Texle, Ole Sigurdsen ditto, Andreas Aslaksen Teigen.

7/5-1876. Holden. Grdbr. Halvor Stensen Haatved og Helene Olsdatters Anne Christine. Fadd: Aavet Christensd. Haatved, Georgine Olsd. Kaasene, Ole Jensen Kaasene, Anders Andersen Borgen, Johan Jørgensen Vrk.

27/1-1876. Holden. Huusm. Rollef Jørgensen Osdalen og Kari Torstensdatters Maren. Fadd: Barnets Moder, Maren Olsd. Hoxodde, Søren Sivertsen Brænne, Lars Evensen Lunde, Torsten Hansen Osdalen.

21/5-1876. Holden. Skolelærer Tron Christensen Roa og Margith Svenkesdatters Carl. Fadd: Barnets Moder, Berthe Kirstine Simonsd. Helgen, Simon Andersen Klovedal, Anton Hansen Hvalen, Ole Andersen Tinholt.

1/5-1876. Holden. Johan Larsen Øgaarden og Maren Olsdatters Ludvig Severin. Fadd: Barnets Moder. Anne Maria Christensd. Stua, August Lundberg, Arve Olsen Øgaarden, Christen Kjøstolsen Sagbruget.

26/5-1876. Holden. Svennung Torgrimsen Solberg og Berthe Sørine Pedersdatters Ingrid. Fadd: Karen Dorthea Halvorsdatter Usterud, Helge Torgrimsdatter Solberg, Torgrim Torkelsen Solberg, Gunder Sigurdsen Usterud, Iver Torgrimsen Solberg.

9/5-1876. Holden. Rollef Torstensen Glaholt og Mari Gjermundsdatters Gunhild. Fadd: Kari Sigurdsd. Glaholt, Anne Haagensd. Glaholt, Halvor Flatgrav, Mathias Halvorsen ditto, Haagen A. Glaholt.

Fortsetter ...


| 1718 - 1779 | 1779 - 1814 |
| 1815 - 1830 | 1830 - 1848 | 1849 - 1860 | 1861 - 1869 | 1869 - 1881 |
 

Webmaster