ved
Gard Strøm


| HJEM | FORORD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kirkebok for Holden Præstegield
(Kirkebok/ Klokkerbok)

Holla annex (sogn), Romnes annex, Helgen annex

Fødte Børn 1849 - 1860 med faddere

Sist oppdatert 16.09.2017

Sogneprest i Holla i denne tiden:
Wilhelm Henrich Buch fra Kristiania (1848 - 1869).

Tips. Søk i dette dokumentet: [Control] + [F]
For lettere å kunne søke, ender alltid barnets fornavn med et punktum. Navnet er dessuten uthevet.

Se hvem fadderene er og du vil se barnets nærmeste familie, og hvor de bodde!

Transkribert etter skannet kopi av original på Digitalarkivet.no, av G.S. 2017.


Noen forkortelser og forklaringer. Se også Hjelp.
Wærket (Holden Jernwærk) = Wrk.
Saugbruget/ Saugene = Saugbr./ Saugbr.
Inderste (Inderst) = Leieboer med egen husholdning.

 

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, for å bli kjent med både sted- og personnavn i området, og som verktøy for effektivt å kunne lage ei moderne nett-bygdebok for Holla. Jeg leser ikke korrektur på avskriftene, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.

| 1718 - 1779 | 1779 - 1814 | 1815 - 1830 | 1830 - 1848 | 1849 - 1860 |
 


|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

14/12-1848. Holden. Christen. Inderst Peder Christensen Langjordet og Mari Gundersd. Fadd: Gunild Saamundsd. Dalen, Karen Christensd. Langjordet, Nils Christensen Dalen, Halvor Christensen Langjordet, Aadne Thorsen Kaasen.

22/12-1848. Holden. Gunnild. Inderst Halvor Gundersen Wibetoe og Andrea Andersd. Fadd: Inger Andersd. Skjørholt, Inger M. Andersd. Vibetoe, Anund Hansen og Niels Johannesen Vibetoe, Gunder Skjørholt.

17/11-1848. Holden. Nils. Smed John Nilsen Lindgreen og Gunnild Olsd. Fadd: Maria Hansd. Holden, Ingebor Hansd. Meelteig, Johannes H. Lommerud, Anders Halvorsen Næprud, Anders Olsen Meelteig.

29/12-1848. Holden. Maren Anne. Gaardmand Hans Gundersen Kringlefødt og Anne Maria Rejersd. Fadd: Kirsten Gundersd. Rønningen, Magrethe Johannesd. Heisholt, Peder Thronsen Kronborg, John Deelevje, Rasmus Johnsen Deelevje.

26/12-1848. Holden. Gunder. Huusmand Johannes Halvorsen Lommerud og Anne Gundersd. Fadd: Marte Halvorsd. Heisholt, Aaste Halvorsd. Lommerud, Jørgen Gundersen Heisholt, Johannes Brynnildsen Saugbr., Halvor Halvorsen Lommerud.

3/1-1849. Holden. Johannes. Inderst Niels Johannesen Namløs og Ingebor Arvesd. Fadd: Kari Halvorsd. Nyhuus, Ingebor Olsd. Namløs, Ole Andersen ditto, Ole Arvesen Namløs, Ole Christensen Nyhuus.

8/1-1849. Helgen. Jørgen. Gaardmand Jørgen Jørgensen Helgen og Maria Olsd. Fadd: Ingebor Andersd. Kaalstad, Mari Andersd. Huset, Ole Olsen Kolle, Peder Pedersen Jøntvedt, Ole Andersen Huset.

8/1-1849. Romnæs. Lars. Gaardmand Even Torstensen Lunde og Guro Larsd. Fadd: Aaste Kirstine Bentsd. Lunde, Lars Sørensen Lunde, Maria Hansd. Wibetoe, Torsten Torstensen Holtet, Johannes Herbrandsen Sannæs.

4/1-1849. Holden. Lars. Huusmand Nils Larsen Fæbakke og Ingebor Thorsd. Fadd: Anne Kjøstolsd. Enerhougen, Andrea Larsd. Fæbakke, Ole Larsen Fæbakke, Nils Thorsen Namløs, Isak Olsen Namløs.

27/12-1848. Holden. Johanne. Anders Johannessen Wrk. og Aaste Karine Johnsd. Fadd: Anne Lisbeth Johannesd. Hougen, Berthe M. Johannesd. Wrk., Hans Torstensen, Thomas Rasmussen, Johannes Larsen, (alle) Wærket.

5/1-1849. Holden. Peder. Hans Andersen Wrk. og Inger Pedersd. Fadd: Kirsti Nilsd. Brøndalen, Andrea Tronsd. Wrk., Tron Andersen Wrk., Johannes Andersen Wrk., Rasmus Andersen Wrk.

31/1-1849. Holden. Mari. Huusmand John Pedersen Fæbakke og Signe Steensd. Fadd: Karen Jahnsd. Ødegaarden, Asloug Pedersd. Fæhn, Svennung Thomassen Øgegaarden, Peder Pedersen Fæbakke senior og junior.

20/1-1849. Helgen. Ole. Uægte. Pigen Karen Kirstine Andersdatter i pladsen Stampekaas pr. Solberg og opgiven Barnefader Ungkarl Ole Sigurdsen Borstad, som er i Tjeneste der. Pigen har havt 1 uægte Barn forhen med en anden Ungkarl, omtrent syv Aar gammel, navnelig Thorine. Fadd: Kari Nilsd. Mastdalen, Anne Andersd. Hagen, Gunder Olsen Mastdalen, Knud Kittilsen Kaasen, Jahn Steensen Munken.

31/1-1849. Helgen. Halvor. Gaardmand Ole Halvorsen Jøntved og Anne Karine Christensd.Fadd: Maria Johnsd. Jøntved, Karen Maria Halvorsd. ditto, Even Jøntved, Halvor Halvorsen ditto.

20/1-1849. Helgen. Jens. Gaardmand Jørgen Kjøstolsen Kaalstad og Ingebor Jensd. Fadd: Karen Kjøstolsd. Bjærven, Asloug Tronsd. Namløs, Lars Bjærven, Kjøstol Haatved, Peder Pedersen Namløs.

21/1-1849. Romnæs. Gunder. Huusmand Ole Gundersen Qværnodden og Inger Nilsd. Fadd: Andrea Gundersd. Aasen, Ingebor Gundersd. af Porsgrund, Peder Gundersen Romnæs, Anders Nilsen Nyehuus, Johannes Pedersen Aasen.

10/2-1849. Holden. Jens. Gaardmand Steen Johannessen Haatved og Kari Halvorsd. Fadd: Anne Knudsd. Haatved, Anne Karine Olsd. Fæhn, Christopher Steensen Haatved, Anders Halvorsen Fæhn, Jens Halvorsen Fæhn.

4/2-1849. Holden. Gunder. Snedker Peder Tronsen Kronborg og Magrethe Gundersd. Fadd: Kirsti Gundersd. Rønningen, Ingebor Tronsd. Hougen, Nils Rønningen, Thomas Rasmussen Wrk., Johannes Tronsen Hougen.

13/2-1849. Holden. Jens. Inderst Anders Jensen Kaasen under Heisholt og Anne Halvorsd. Fadd: Marthe Halvorsd. Heisholt, Maria Halvorsd. Haatved, Halvor Haatved, Jens Gunnerud, Nils Andersen Saga.

18/1-1849. Holden. Ole. Huusmand Sigurd Johnsen Texle under Tved og Liw Olsd. Fadd: Kari Johannesd. Texle, Turi Olsd. Omtved, Søren Olsen Gladhuus, Anund Hansen Wibetoe, John Johnsen Rønningen.

20/2-1849. Holden. Ingebor. Huusmand Christen Larsen Hægnen under Baxaas og Signe Halvorsd. Fadd: Anne Torkelsd. Kaasen, Anne Halvorsd. Baxaas, Jørgen Andersen Kaasen, Peder Pedersen Baxaas, Hans Olsen Pederskaas.

20/12-1848. Holden. Kittil. Huusmand Sigurd Gundersen Kjendalen under Lunde og Aaste Karine Kittilsd. Fadd: Aaste Johnsd. Dahlen, Mari Halvorsd. Brænne, Jens Christensen Dahlen, Hans Larsen Hægna, Nils Nilsen Hoxodde.

21/2-1849. Holden. Maria. Inderste Hans Pedersen Wibetoe og Kirsti Hansd. Fadd: Anne Hansd. Tufte, Hans Bentsen Hølen, Anders Thygesen Wibetoe, Bent Hansen Hølen, Marthe Hansd. Tufte.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

17/12-1848. Holden. Gunder. Uægte. Forlovede Wærksarbeider Tron Gundersen (Ungkarl) og Pigen Ingebor Nilsd. Tved. Ægteviet 9/2-1849.
Fadd: Johannes Gundersen Wrk., Marthe Nilsd. Wrk., Hans Gundersen Wrk., Nils Christophersen Wrk., Johannes Gundersen Wrk.

23/1-1849. Holden. Marie. Wærksarbeider Henrik Halvorsen og Berthe Maria Olsd. Fadd: Ingebor Abrahamsd. Eingsevjen, Anne Johnsd. Deelevje, Jahn Andersen Wrk., Ole Olsen Heisholt, Andreas Johannessen Wrk.

10/1-1849. Helgen. Ingebor Kirstine. Gaardbruger Jørgen Olsen Bjærkholt og Kirsti Jensd. Fadd: Karen Johnsd. Gjærum, Karen Anne Johnsd. Klovedal, Jens Jensen Gjærum, John Jensen Gjærum, Hans Carlsen Huset.

14/2-1849. Helgen. Anders. Huusmand Ole Olsen Klevsgade og Kirsti Pedersd. Fadd: Anne Pedersd. Wrk., Ingebor Jensd. Bøe, Ole Amundsen Waskaas, Gunder Olsen Pladsen, Hans A. Jensen Strandplads.

11/3-1849. Helgen. John. Gaardmand Simon Andersen Klovedal og Kirsti Pedersd. Fadd: Anne Hansd. Tinholt, Anne Pedersd. Holten, Stian Pedersen Langeland, Peder Halvorsen Omtved, Lars Andersen Klovedal.

6/3-1849. Romnæs. Anders. Gaardmand John Andersen Wale og Maria Bentsd. Fadd: Anne Simonsd. Klovedal, Karen Christophersd. Wrk., Nils Christophersen Wrk., Christopher Andreasen Wrk.

23/1-1849. Holden. Halvor. Wærksarbeider Andreas Johnsen Kronborg og Anne Maria Christophersd. Fadd: Kari Bentsd. Wrk., Karen Christophersd. Wrk., Nils Christophersen Wrk., Christopher Andreasen Wrk.

15/3-1849. Holden. Mari. Huusmand Anders Andersen Torsnæs og Kirsti Kjøstolsd. Fadd: Maria Andersd. Skibsnæs, Andrea Andersd. Søwe, John Hansen Skibsnæs, Ole Christensen Røgstuen, Anders Torsnæs yngre.

16/2-1849. Helgen. Mari. Huusmand Lars Hansen Skougen under Helgen og Ingebor Pedersd. Fadd: Kari Christensd. Ytterbøe, Anne Pedersd. Søwe, Lars Pedersen Bjærkholt, Tollef Pedersen ditto, Lars Jensen Stranden.

11/2-1849. Helgen. Anders. Hjulmager Jørgen Andersen Roa og Anne Maria Christensd. Fadd. Susanne Christensd. Huset, Anne Maria Nilsd. Ytterbøe, Carl Nilsen Bergen (Bergan), Christen Nilsen Ytterbøe, Ole Christensen Næsset.

5/3-1849. Holden. Johannes. Gaardmand Anders Johnsen Heisholt og Anne Hansd. Fadd: Ingebor Jørgensd. Tinholtstulen, Ingebor Thorsd. Heisholt, Hans Pedersen og Peder Hansen Tinholtstulen, Hans Halvorsen Pladsen.

25/2-1849. Romnæs. Anne. Berthel Andersen Saugbruget og Gunnild Johannesd. Fadd: Inger Clemmetsd. Saugbr., Maria Berthelsd. Saug, Ole Olsen Saugbr., Nils Rasmussen Saugbr., Nils Jacobsen Saugbr. Hjemmedøbt af Kirsten Raaberg.

23/3-1849. Romnæs. Gjermund Andreas. Flaademand Gullik Pedersen Romnæs og Andrea Gjermundsd. Fadd: Anne M. Halvorsd. Romnæs, Anne Dorthea Pedersd. ditto, Peder Knutzen, Knud Pedersen og Ole Hansen, alle af Romnæs.

18/3-1849. Holden. Gunder. Gaardmand John Andersen Nyehuus og Kirsti Andersd. Fadd: Mari Nilsd. Daxrud, Kari Halvorsd. Hougen, Gjermund Olsen Eie, Hans Andersen Daxrud, Anders Johnsen Nyehuus.

14/2-1849. Holden. Lars. Wærksarbeider Hans Christophersen Fæbakke og Mari Nilsd. Fadd: Kirsten Jacobsd. Wrk., Magrethe Nilsd. Bergeth, Nils Bergeth ældre, Nils Nilsen Bergeth yngre, Johannes Jensen Gunnerud.

8/3-1849. Holden. Gustav. Wærksfuldmægtig Hans Olaus Hansen og Maria Gundersd. Fadd: Berthe Tronsd. Wrk., Jomfrue Andrea Jacobsen Wrk., Marsmester Horn, Marsmæster Svendsen, Fuldmægtig Johnsen Saugbruget.

3/3-1849. Romnæs. Søren. Gaardmand Jens Sørensen Brænne og Anne Nielsd. Fadd: Gunnild Kirstine Halvorsd. Brænne, Mari Halvorsd. Hoxodde, Lars Lunde, Nils Nilsen Hoxodde, Gunder Gulliksen Sannæs.

18/3-1849. Romnæs. Johanne Maria. Gaardmand Gunder Hansen Sannæs og Magrethe Johnsd. Fadd: Anne Johnsd. Bakken, Inger Hansd. Sannæsmoen, Johannes Hansen ditto, Andreas Johnsen Bakken, Ole Hansen Sannæsmoen.

16/2-1849. Holden. Inger Maria. Farersmand Nicolaus Hansen Bodin og Hustrue Sørine Andersd., hjemmehørende i Østerrisøer, havde paa gjennemreisen fra Bøe Præstegjeld til Skien deres barn til daaben her. Faderen opgavet barnet var fød paa Pladsen Øen under Tved. Fadd: Johanne Andersd. Hoxodde, Anne Olsd. Wale, Nils Nilsen Hoxodde, Halvor Gundersen Hoxodde, Peder Pedersen Wale.

15/4-1849. Holden. Steen Kirstinius. Gaardmand Ole Steensen Tufte og Taran Andersd. Fadd: Marthe Steensd. Holla, Marthe Hansd. Tufte, Anders Klovedal, Christen Jørgensen Tved, Peder Kjøstolsen Haatved.

8/4-1849. Romnæs. Mari. Gaardmand Johannes Halvorsen Sannæs og Gunnild Olsd. Fadd: Margith Halvorsd. Sannæs, Aaste Halvorsd. ditto, Halvor Helliksen ditto ældre, Halvor J. Ødegaarden, Peder Halvorsen Ødegaarden.

26/4-1849. Romnæs. Tow. Gaardmand Hellik Halvorsen Sannæs og Aaste Towsd. Fadd: Gunnild Halvorsd. Sannæs, Aaste Halvorsd. ditto, Jørgen Halvorsen ditto, Halvor Helliksen Sannæs yngre, Halvor Halvorsen Sannæs.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

8/4-1849. Romnæs. Ole. Inderst Nils Olsen Kalvodde og Mari Johannesd. Fadd: Anne Halvorsd. Uhlevigen, Anne Andersd. ditto, Johannes Uhlevigen, Ole Kalvodde, Johannes Johannessen Uhlevigen den yngre.

16/3-1849. Romnæs. Anne Maria. Anders Larsen Wrk. og Anne Andersd. Fadd: Anne Nilsd. Wrk., Berthe M. Johnsd. Wrk., Thomas Larsen, Sivert Pedersen og Johannes Larsen, alle af Wærket.

16/4-1849. Holden. Tron. Huusmand Kittil Andersen Namløs og Kirsti Olsd. Fadd: Kari Olsd. Kolle, Asloug Tronsd. Namløs, Ole Fæhn, Tron Namløs, Anders Kittilsen Namløs.

11/4-1849. Holden. Ole. Wærksarbeider Hans Olsen og Anne Svendsd. Fadd: Ingebor Gjertsd. Wrk., Kari Svendsd. Wrk., Johannes Johannessen, Johannes Olsen og Svend Olsen, alle af Wærket.

4/4-1849. Holden. Peder. Inderst Lars Pedersen Boeslie og Anne Maria Knudsd. Fadd: Karen Maria Halvorsd. Teigen, Berthe Knudsd. Boeslie, Anund H. Teigen, Anders Knudsen Boeslie, Ole Arvesem Namløs.

1/4-1849. Helgen. Anne. Huusmand Nils Arvesen Aafosskaas og Ingebor Halvorsd. Fadd: Berthe Kittilsd. Jøntved, Karen Maria Halvorsd. Jøntved, Gunder Jensen Jøntved, Halvor Halvorsen Jøntved, Ole Arvesen Namløs.

14/4-1849. Holden. Inger Gurine. Arbeidskarl Gullik Pedersen Uhlefossgaard og Inger Andersd. Fadd: Berthe Maria Evensd. Wrk., Kirsti Tronsd. Saugbr., Tron, Johannes og Rasmus Anderssønner Wærket.

29/4-1849. Romnæs. Bent. Gaardmand Lars Sørensen Brænne og Aaste Kirstine Bentsd. Fadd: Anne Nilsd. Brænne, Kirsti Bentsd. Wale, Sivert Sørensen Brænne, Bent Wale, Jens Bentsen Wale.

13/5-1849. Holden. Maria. Wærksarbeider Bent Jahnsen Wrk. og Sessell Olsd. Fadd: Kari Olsd. Wrk., Andrea Jahnsd. Wrk., John Olsen, Jahn Bentsen og Andreas Pedersen, alle af Wærket.

20/3-1849. Holden. Asloug Maria. Huusmand Hans Andersen Øen under Tved og Anne Andersd. Fadd: Asloug Andersd. Wrk., Mari Andersd. Søwe, Hans Gjertsen Wrk., Peder Andersen Kaasen, Anders Arvesen Hougen.

22/4-1849. Holden. Anne. Wærksarbeider Gullik Christensen og Maren Anne Olsd. Fadd: Kari Christensd. Namløs, Karen Andrea Christensd. Fæbakke, Nils Halvorsen Namløs, Anders Saamundsen Wrk., Andreas Christensen Fæbakke.

19/5-1849. Holden. Ole. Johannes Johannessen Wrk. og Anne Olea Olsd. Fadd: Anne Svendsd. Wrk., Johanne Johnsd. Bakken, Ole Johannesen, Andreas Johannessen og Johannes Olsen, alle af Wærket.

13/5-1849. Holden. Ingebor Kirstine. Gaardmand Halvor Halvorsen Suusaas og Gunnild Jacoba Olsd. Fadd: Anne Nilsd. Fosse, Kirsten M. Halvorsd. Suusaas, Ole Kjødtolden Fosse, Jens Halvorsen Nomme, Nils Olsen Tufte.

19/4-1849. Holden. Berthe Maria. Gunder Andersen Wrk. og Aase Malene Thorsd. Fadd: Anne Johnsd. Bakken, Kari Andersd. Deelsbakke, Hans Tintholt Wrk., Peder Tolfsen Qværnodden, Hans Andersen Deelsbakke.

27/5-1849. Romnæs. Maria. Gaardbruger Nils Michael Nilsen Romnæs og Johanne Maria Pedersd. Fadd: Kari Johannesd. Nyehuus, Kari Pedersd. Romnæs, Ole Nyehuus, Elias Hansen Romnæs, Østen Knudsen Kaasen.

5/5-1849. Romnæs. Kari. Gaardmand Nils Isaksen Romnæs og Anne Maria Halvorsd. Fadd: Andrea Gjermundsen Romnæs, Anne Saamundsd. Romnæs, Gullik Pedersen Romnæs, Peder Gundersen Romnæs, Ole Hansen Romnæs.

6/5-1849. Romnæs. Anne. Gaardmand Ole Thygesen Sannæs og Kari Hansd. Fadd: Magrethe Johnsd. Sannæsmoen, Kirsti Clemmetsd. Sannerholt, Nils Johannesen Uhlevigen, Johannes og Ole Sannæsmoen.

31/5-1849. Holden. Kirsten Maria. Gaardbruger Isak Olsen Namløshagen og Lisbeth Maria Johnsd. Fadd: Inger Maria Johnsd. Jøntved, Kirsti Olsd. Holla, Tollef Nilsen Holla, Ole Olsen Hougen, Ole Johnsen Saugbruget.

3/5-1849. Hjemme. Jørgen. Uægte. Pigen Ingebor Olsd. Langeland og opgiven Barnefader Ungkarl Ole Sigurdsen Opsahl fød i Saude. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Carl Langeland. Barnet død 29. Mai, uden at komme i Kirke."

27/5-1849. Holden. Kirsti. Gaardmand Christen Jørgensen Tved og Karen Steensd. Fadd: Anne Steensd. Haatved, Anne Gundersd. Tved, Gunder Olsen Tved, Ole Steensen Tufte yngre, Steen Tufte, Jørgen Pedersen Namløs.

25/5-1849. Helgen. Inger Andrea. Huusmand Lars Olsen Haavet under Klovedal og Karen Anne Anundsd. Fadd: Anne Hansd. Tinholt, Anne Simonsd. Haavet, Jørgen Jørgensen Tinholt, Anders Pedersen Løkken, Hans Simonsen Jacobskaas.

18/6-1849. Helgen. Anne. Gaardmand Harald Gundersen Olsbrygge og Asloug Kirstine Halvorsd. Fadd: Mari Gundersd. Gjedeboen, Karen Maria Halvorsd. Jøntved, Even Halvorsen Jøntved, Halvor Halvorsen Jøntved, Gunder Jørgensen Gjedeboen.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

19/6-1849. Helgen. Asloug Karine. Afdøde Huusmand Carl Andersen Eeg og Ingebor Johannesd. Fadd: Maria Olsd. Wasdalkaasene, Anne Maria Arnesd. Wasdalen, Knud Kittilsen Wasdalkaasen, Lars Kittilsen ditto, Lars Larsen Dalen.

3/6-1849. Holden. Maren. Inderst Lars Nilsen Evjen og Liw Saamundsd. Fadd: Magrethe Nilsd. Herregaarden, Berthe Andersd. Heisholt, Nils Berget ældre, Nils Bergeth yngre, Nils Larsen Evjen.

21/6-1849. Holden. Augustinus. Gaardmand Tollef Halvorsen Fæhn og Ingebor Kirstine Jensd. Fadd: Anne Karine Arnesd. Graver, Kirsti Jensd. Graver, Jens Jensen Graver, Christen Pedersen Tufte, Jørgen Halvorsen Fæhn.

26/6-1849. Holden. Anders. Inderst Gunder Andersen Tvedthægna og Gunnild Halvorsd. Fadd: Ingebor Hansd. Meelteig, Kirsti Andersd. Tvedthægna, Ole Meelteig, Anders Andersen ditto, Antoni Meelteig.

6/6-1849. Holden. Rasmus. Wærksarbeider John Sørensen Holla og Kari Torstensd. Fadd: Johanne Johannesd. Wrk., Andrea Olsd. Holla, Henrik Sørensen Wrk., Hans Torstensen Wrk., Søren Rasmussen Wrk.

2/7-1849. Holden. Karen. Inderst Hans Andersen Dagsrød og Mari Nilsd. Fadd: Anne Torkelsd. Nyhuus, Anne Svensd. Wrk., Nils Jensen Kaasen, John Andersen ditto, Jens Nilsen Kaasen.

2/7-1849. Holden. Peder. Gaardmand Nils Gundersen Wala og Kirsten Pedersd. Fadd: Ingebor Pedersd. Omtved, Anne M. Nilsd. Pladsen, Peder Augustinusen Omtved, Ole Augustinusen Pladsen, Augustinus Pedersen Omtved.

16/5-1849. Helgen. Maren. Huusmand Hans Helgensen Waskaas og Mari Olsd. Fadd: Maria Johnsd. Jøntved, Kirsti Hansd. Marum, Even Halvorsen Jøntved, Gunder Jensen Jøntved, Abraham Helgensen Wrk.

25/6-1849. Helgen. Aaste. Huusmand Anders Sørensen Skougen under Jøntved og Anne Gurine Olsd. Fadd: Kari Kjøstolsd. Bjærven, Maria Larsd. Pladsen, Lars Larsen Bjærven, Ole Simonsen Roa, Ole Olsen Skougen.

15/6-1849. Helgen. Maren Gurine. Gaardmand Ole Knutsen Grønnesteen og Maren Anne Andersd. Fadd: Maria Johnsd. Grønnesteen, Else Maria Anundsd. ditto, John Olsen Helgen, Anund Gundersen og Knud Olsen Grønnesteen.

22/6-1849. Helgen. Ingebor Karine. Gaardmand Jacob Isaksen Bjærven og Berthe Maria Halvorsd. Fadd: Anne Pedersd. Roa, Ingebor Isaksd. Siljan, Isak Jacobsen Siljan, Hans Poulsen Roa.

8/6-1849. Romnæs. Kirstine. Ole Jacobsen Wrk. og Andrea Abrahamsd. Fadd: Ingebor Abrahamsd. Wrk., Ingebor Andersd. Kaasa, Abraham Steensen Wrk., Ole Johnsen Ringsevjen, Lars Jacobsen Wrk.

23/7-1849. Romnæs. Anne. Andreas Johannessen Wrk. og Karen Johnsd. Fadd: Ingebor Larsd. Wrk., Anne Johnsd. Wrk., John Olsen Deelevje, Johannes Johannesen Wrk., Rasmus Johannesen Wrk.

6/6-1849. Holden. Gunnild Maria. Gaardmand Nils Johannesen Uhlevigen og Kari Tygesd. Fadd: Anne Halvorsd. Uhlevigen, Karen Maria Olsd. af Porsgrund, Gunder Sannæsmoen, Halvor Tygesen Sannerholt, Johannes Uhlevigen den yngste.

19/7-1849. Holden. Berthe Maria. Huusmand John Olsen Gruben og Berthe Asgjærsd. Fadd: Marthe Christensd. Gruben, Anne Jensd. Strandsplads, Anders Olsen Gruben, Jens Olsen Strandsplads, Anders Asgjærsen Bergen (Bergan).

20/7-1849. Holden. Nils. Inderst Nils Nilsen Berget og Marthe Jensd. Fadd: Magrethe Nilsd. Herregaarden, Marthe Nilsd. Tved, Nils Berget ældre, Johannes Herregaarden, Jens Jensen Gunnrud.

1/8-1849. Holden. Karen Maria. Gaardmand Jens Halvorsen Nomme og Asloug Maria Halvorsd. Fadd: Gunnild Olsd. Suusaas, Anne Halvorsd. Baxaas, Nils Isaksen Romnæs, Halvor Suusaas yngre, Augustinus Halvorsen Suusaas.

5/8-1849. Helgen. Jens. Gaardmand Christen Christensen Steenstad og Anne Maria Jensd. Fadd: Anne Karine Arnesd. Graver, Kirsti Jensd. Graver, Peder Christensen Steenstad, John Jensen Lunde, Ole Jensen Lunde, Harald Olsbrygge.

10/8-1849. Romnæs. Hans. Smed Johannes Hansen Sannæsmoen og Anne Nirisd. Fadd: Kari Hansd. Sannæsmoen, Inger Hansd. ditto, Nils Uhlevigen, Gunnuld Nirisen Kaasen, Ole Hansen Sannæsmoen.

16/8-1849. Holden. Ragnild Kirstine. Anders Gjertsen Wrk. og Marthe Svendsd. Fadd: Anne Svendsd. Moen, Andrea Svendsd. Præstegaarden, Ole Gjertsen, Ole Gjertsen og Henrik Sørensen, alle af Wærket.

31/8-1849. Helgen. Halvor.  Huusmand Nils Olsen Halvorstaae og Maria Olsd. Fadd: Gunnild Olsd. Elseth, Karen Gurine Larsd. Omtved, Jørgen Johnsen Kaalstad, Søren Hansen Elseth, Anders Olsen Halvorstaae.

7/8-1849. Helgen. Berthe. Huusmand Tollef Hansen Fæbakke og Kari Larsd. Fadd: Kari Olsd. Kaasa, Aaste Olsd. Skibsnæs, Ole Arvesen Fæbakke, Ole Jensen Huset, Claus Olsen Kaasen.

14/8-1849. Helgen. Peder. Skomager Peder Pedersen Jøntved og Kirsti Kittilsd. Fadd: Ingebor Jørgensd. Namløs, Anne Kittilsd. Fæhn, Tron Andersen Namløs, Knud Andersen Fæbakke, Peder Christensen Steenstad.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

9/9-1849. Romnæs. Maren Christine. Petter Matson Saugbruget og Gunnild Johnsd. Fadd: Ellen Maria Pedersd. Saugbr., Maria Andersd. Saugbr., Nils Halvorsen Saugbr., Ole Halvorsen Fiskestigen, Halvor Andersen Saugbruget.

23/9-1849. Holden. Halvor. Gaardmand Johannes Herbrandsen Sannæs og Ingebor Torstensd. Fadd: Mari Johannesd. Kalvodde, Kari Herbrandsd. Sannæs, Nils Kalvodde, Halvor Torstensen Nyehuus, Jørgen Johnsen Sannæs.

1/9-1849. Holden. Lars. Huusmand Hans Larsen Hægna under Graver og Inger Gurine Isaksd. Fadd: Karen Andrea Halvorsd. Graver, Maria Isaksd. Grua, Jens Jensen Graver, Ole Arnesen Bordstaae, Isak Isaksen Fæhn.

29/9-1849. Holden. Anne. Gaardmand Anund Hansen Wibetoe og Liw Hansd. Fadd: Anne Hansd. og Karen Hansd. Wibetoe, Ole Meelteig, Johannes Johannessen Heisholt, Hans Hansen Vibetoe, Anders Olsen Meelteig.

13/9-1849. Holden. Rasmus. John Olsen Wrk. og Maria Rasmusd. Fadd: Anne Johannesd. Wrk., Gurine Simonsd. Uhlefoss (gaard), Nils Rasmussen Saugbr., Bent Jahnsen Wrk., Torsten Rasmussen Wrk.

11/9-1849. Holden. Hans Petter. Peder Eriksen Saugbruget og Anne Olsd. Fadd: Ingebor Jensd. Saugbr., Marthe Olsd. Saugbr., Ole Halvorsen Saugbr., Hans Eriksen og Kjøstol Olsen Saugbruget.

6/9-1849. Holden. Ingeri. Huusmand Nils Christensen Dahlen og Gunnild Saamundsd. Fadd: Mari Gundersd. Langjordet, Ingri Saamundsd. Skordal, Peder Christensen Langjordet, Christen Jensen ditto, Halvor Christensen ditto.

25/9-1849. Helgen. Andreas. Gaardmand Gunder Jensen Jøntved og Berthe Kittilsd. Fadd: Anne Catrine Jørgensd. Helgen, Karen Nilsd. Jøntved, Ole Jensen Helgen, Jens Præstgrav, Jacob Jensen Præstgrav.

18/9-1849. Romnæs. Hans Severin. Anders Saamundsen Wrk. og Magrethe Hansd. Fadd: Kari Olsd. Wrk., Marthe Hansd. Wrk., Saamund Torbjørnsen, Gullik Christensen, Thorer Pedersen og Thomas Nilsen, alle af Værket.

7/9-1849. Romnæs. Johanne Marie. Huusmand Halvor Thygesen Sannerholt og Kirsti Jensd. Fadd: Anne Hansd. Sannerholt, Inger Tronsd. ditto, Gunder Christensen Sannerholt, Gunnuld Nirisen Sannæs, Gunder Johnsen Sannerholt.

20/9-1849. Romnæs. Ingebor Maria. Uægte. Pige Ingebor Bjørnsd. Dahlen i Valebøe og opgiven Barnefader Anund Halvorsen Dalen.
Fadd: Kirsten Olsd. Opsahl, Maria Christensd. ditto, Halvor Gundersen Wala, Anders Nilsen Orekaasen, Hans Gundersen Wala.

14/10-1849. Holden. Johannes. Gaardmand Jørgen Johannessen Heisholt og Guri Olsd. Fadd: Kari Hansd. Vibetoe, Kari Johannesd. Espevolden, Jørgen Vibetoe, Ole Olsen Heisholt, Nils Jørgensen Wibetoe.

5/10-1849. Holden. Anne. Bent Johannesen Saugbruget og Maren Simonsd. Fadd: Inger Clemmetsd. Saugbr., Inger M. Simonsd. Saugbr., Clemmet Nilsen, Johannes Bentsen og Anders Nilsen, alle af Saugbruget.

19/10-1849. Helgen. Ingebor. Inderst Nils Johnsen Wærstad og Berrthe Maria Johnsd. Fadd: Aaste Arvesd. Helgen, Ingebor Johnsd. Helgen, John Olsen Helgen, Even Jøntved, Hans Johnsen Helgen.

1/11-1849. Helgen. Peder. Gaardmand John Gundersen Næsset og Anne Kirstine Pedersd. Fadd: Ingebor Pedersd. Omtved, Maren Johanne Hansd. Stuverud, Peder Augustinusen Omtved, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Harald Gundersen Olsbrygge.

19/10-1849. Romnæs. Christopher. Ole Johannesen Wrk. og Anne Christophersd. Fadd: Karen Johnsd. Wrk., Anne Johannesd. Wrk., Nils Christophersen, Johannes Johannesen og Andreas Johannesen, alle af Wærket.

14/11-1849. Hjemme. Christopher. Huusmand Anders Christophersen Lucenæs og Anne Maria Asgjærsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Faderen, død efter 12 Timers forløb."

2/11-1849. Holden. Karen Marie. Thorer Pedersen Wrk. og Anne Hansd. Fadd: Magrethe Anundsd. Wrk., Mari Pedersd. Aamodt, Erik Andersen, Jens Johansen, Anders Saamundsen af Wærket, Hans Pedersen Aamodt.

7/11-1849. Holden. Kirsten Gurine. Bent Pedersen Wrk. og Kari Olsd. Fadd: Sessel Olsd. Wrk., Maren Tollefsd., Thor Pedersen, Andreas Pedersen, Søren Rasmussen, alle af Wærket.

4/12-1849. Holden. Johannes. Gaardmand Ole Andersen Namløs og Anne Johannesd. Fadd: Ingebor Arvesd. Namløs, Ingebor Olsd. ditto, Ole Olsen Kolle, Nils Johannesen Namløs, Peder Pedersen Fæbakke ældre.

14/10-1849. Holden. Andrea. Formermester John Andersen Wærket og Johanne Kirstine Gundersd. Fadd: Berthe Tronsd. Wrk., Maren Anne Tollefsd. Saugbr., Nils Ingebretsen Wrk., Anders Olsen Gruben, Johannes Gundersen Wrk.

8/12-1849. Holden. Anders. Gaardmand Ole Gundersen Tved og Johanne Nilsd. Fadd: Mari Gundersd. Pladsen, Marthe Nilsd. Tved, Thor Halvorsen Pladsen, Peder Andersen Kaasen, Anders Kittilsen Tved.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

20/11-1849. Romnæs. Karen Andrea. Huusmand Cornelius Olsen Pladsen under Brænne og Anne Karine Andersd. Fadd: Aaste Kirstine Bentsd. Lunde, Oline Andersd. Orekaasen, John Jensen Lunde, Jens Sørensen Brænne, Nils Olsen Brænne.

7/12-1849. Helgen. Hans Andreas. Gaardmand Peder Hansen Kaalstad og Ingebor Andersd. Fadd: Ingebor Jensd. Kaalstad, Anne Andersd. Huset, Nils Hansen Jøntved, Ole Andersen Huset, Stian Jørgensen Hagen.

4/10-1849. Helgen. Ingebor. Gaardmand Nils Nilsen Ytterbøe og Karen Christensd. Fadd: Karen Maria Andersd. Bergen (Bergan), Anne Maria Abrahamsd. Bergen, Nils Christensen Næsset, Jørgen Jørgensen og Nils Jørgensen af Brevig, Arne Christensen Steenstad. Hjemmedøbt af Anders Christensen Nordstaae.

28/11-1849. Holden. Halvor. Huusmand Brynnild Christensen Kaasen og Anne Halvorsd. Fadd: Ingebor Thorsd. Fæbakke, Andrea Larsd. ditto, Anders Halvorsen Brillekaas, Nils Larsen Fæbakke, Andreas Christensen ditto.

18/12-1849. Holden. Christen. Inderst Peder Kjøstolsen Haatved og Anne Steensd. Fadd: Anne Kjøstolsd. Hvala, Anne K. Christensd. Røgstuen, Christen Røgstuen, Jens Hvalen, Nils Jørgensen Holla.

15/12-1849. Holden. Jens. Tarald Jensen Saugbruget og Ingebor Jensd. Fadd: Kari Thomasd. Saugbr., Anne Eriksd. Espevolden, Jens Taraldsen, Hans Jensen og Thomas Jensen, alle af Saugbruget.

25/12-1849. Holden. Ole. Gaardmand Tollef Nilsen Holla og Ingebor Olsd. Fadd: Anne Svendsd. Moen, Maren Nilsd. Sværdsteen, Ole Olsen Saugbr., Isak Olsen Namløshaven, Anders Nilsen Sværdsteen.

26/12-1849. Holden. Lars. Thomas Larsen Wrk. og Anne Nilsd. Fadd: Anne Andersd. Wrk., Anne M. Christensd. Langkaas, Anders Larsen Wrk., Claus Henriksen Wrk., Thor Andersen Stua.

30/12-1849. (Holden?). Asloug. Huusmand Gunder Anundsen Strandkaasen og Asloug Olsd. Fadd: Magrethe Johnsd. Sannæsmoen, Anne Anundsd. Strandkaasen, Johannes Halvorsen Kaasen, Anund A. Grinkaasen, Peder Halvorsen Øgaarden.

3/1-1850. (Holden?). Jørgen Andreas. Anders Andersen Saugbruget og Maria Jørgensd. Fadd: Karen Steensd. Tved, Asloug Tronsd. Saugbr., Christen Jørgensen Tved, Nils Jørgensen Holla, Jørgen Pedersen Namløs.

18/1-1850. (Holden?). Nils. Tallak Jacobsen Wrk. og Inger Nilsd. Fadd: Andrea Abrahamsd. Wrk., Ingebor Andersd. Kaasen, Ole Jacobsen Wrk., Lars og Gunder Jacobssønner Værket.

14/1-1850. Romnæs. Elise. John Olsen Saugbruget og Lisbeth Johnsd. Fadd: Ingebor Tronsd. Saugbr., Anne Olsd. Præstegaarden, John Jensen Haven, Halvor Halvorsen Hølen, Anders tronsen Wrk., Jens Johnsen Saugbruget.

24/1-1850. Holden. Ingebor. Gaardmand Anders Halvorsen Fæhn og Ingebor Olsd. Fadd: Karen Hansd. Vibetoe, Anne Karine Olsd. Fæhn, Jørgen Nilsen Vibetoe, Steen Haatved, Jens Halvorsen Fæhn.

9/2-1850. Romnæs. Karen. Huusmand Johannes Jensen Herregaarden og Magrethe Nilsd. Fadd: Marthe Jensd. Berget, Kari Halvorsd. Espevolden, Nils Bergeth ældre, Anders Jensen Heisholt, Jens Jensen Gunnerud.

12/1-1850. Romnæs. Ole. Huusmand Halvor Olsen Kaasa under Wale og Oline Maria Olsd. Fadd: Johanne Pedersd. Romnæs, Kari Pedersd. Romnæs, Ole Torkelsen Romnæs, Ole Andersen Brænne, Nils Johnsen Romnæs.

13/1-1850. Helgen. Christen. Gaardmand Arne Christensen Steenstad og Kirsten Pedersd. Fadd: Karen Carlsd. Nordstaae, Anne Christine Pedersd. Steenstad, Peder Christensen ditto, Anders Christensen Nordstaae, Ole Christensen Steenstad.

14/2-1850. Holden. Jacobine. Inderste John Jacobsen Eishoug og Berthe Maria Torgrimsd. Fadd: Magrethe Hansd. Hæggemoen, Aaste Steensd. Hølen, Peder Olsen Eishoug, Nils Jacobsen Saugbr., Østen Steensen Hølen.

18/2-1850. Helgen. Karen. Gaardmand Ole Jensen Helgen og Anne Catrine Jørgensd. Fadd: Berthe Kittilsd. Jøntved, Karen Jørgensd. Præstegaarden, Gunder Jensen Jøntved, Jacob Jensen Præstgrav, Christen Jørgensen Steenstadstranden.

15/2-1850. Helgen. Jørgen. Gaardmand Gunder Jørgensen Gjedeboen og Mari Gundersd. Fadd: Asloug K. Halvorsd. Olsbrygge, Maren Hansd. Stuverud, Gunder Arvesen Vale, Nils Arnesen Vasdalen, John Gundersen Næsset.

8/2-1850. Helgen. Sara Christine. Huusmand Ole Hansen Kleven og Marthe Abrahamsd. Fadd: Maren Anne Andersd. Langeland, Mari Andersd. Huset, Stian Langeland, Lars Larsen Skottet, Simon Simonsen Torgersrud.

2/3-1850. Holden. Peder. Wærksarbeider Thor Pedersen og Mari Frederiksd. Fadd: Anne Hansd. Wrk., Anne Frederiksd. Fæhn, Bent Pedersen Wrk., Thorer Pedersen Wrk., Andreas Pedersen Wrk.

6/2-1850. Holden. Lars. Wærksarbeider Johannes Larsen og Berthe Maria Johnsd. Fadd: Aaste K. Johnsd. Wrk., Johanne Johnsd. Wrk., Anders Johansen, Anders Larsen og John Johnsen, alle af Wærket.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

28/3-1850. Romnæs. Halvor. Gaardmand Sivert Sørensen Brænne og Gunnild Kirstine Halvorsd. Fadd: Gunnild Sivertsd. Omdal, Ingebor Halvorsd. Omdal, Halvor Rollefsen Omdal, Jens Jensen Graver, Jens Sørensen Brænne, Lars Sørensen Brænne.

29/3-1850. Holden. Ragnild Kirstine. Wærksarbeider Hans Gjertsen og Asloug Maria Andersd. Fadd: Marthe Svendsd. Wrk., Maria Andersd. Søwe, Henrik Sørensen Wrk., Peder Andersen Kaasa, Anders Arvesen Hougen.

2/4-1850. Holden. Johanne Kirstine. Huusmand Ole Johnsen Ringsevjen og Ingebor Kirstine Abrahamsd. Fadd: Andrea Abrahamsd. Wrk., Karen Abrahamsd. Wrk., Abraham Steensen Wrk., John Deelevje, Rasmus Johnsen Deelevje, Andreas Abrahamsen Wrk.

1/4-1850. Holden. Ole. Huusmand Hans Jensen Eiestrand og Ingebor Olsd. Fadd: Kari Nilsd. Stua, Magrethe Olsd. Rønningen, Jens Hansen Stua, Ole Sørensen Pederskaas, Kittil Nilsen Eie.

29/3-1850. Holden. Jens.  Snedker Ole Jensen Wrk. og Kirsti Pedersd. Fadd: Anne Olsd. Roligheden, Anne Pedersd. Søwe, Ole Roligheden, Peder Tuftehagen yngre, Halvor Gundersen Odden.

4/5-1850. Holden. Kirsten Maria. Gaardmand Nils Johannesen Vibetoe og Karen Maria Gundersd. Fadd: Kari Andersd. Heisholt, Inger M. Gundersd. Skjørholt, Christian Johannesen Heisholt, Gunder Skjørholt yngre, Ole Johannesen Heisholt.

30/4-1850. Holden. Kari. Uægte, 1ste Gang. Pige Anne Christiansd. Wrk. og opgiven Barnefader En Omreisende Træskomager fra Danmark, Nils Nilsen.
Fadd: Kari Olsd. Wrk., Else Christophersd. Wrk., Torer Pedersen, Bent Thomasen og Ole Olsen, alle af Wærket.

12/3-1850. Holden. Nils. Wærksarbeider John Jahnsen og Anne Lisbeth Larsd. Fadd: Ingebor Larsd. Wrk., Maria Hansd. Wrk., Petter Jahnsen, Thomas Nilsen yngre og Lars Jacobsen Wærket.

19/5-1850. Holden. Kirsten Maria. Wærksarbeider Hans Hansen og Anne Pedersd. Fadd: Mari Pedersd. Wrk., Ingebor Olsd. Enerhougen, Brynnild Jensen Wrk., Peder Pedersen Fæbakke ældre, Peder Pedersen yngre.

20/5-1850. Holden. Hans. Gaardmand Aslak Olsen Skordal og Kirsti Hansd. Fadd: Kirsti Nilsd. Skordal, Anne Svennungsd. Skordal, Aslak Saamundsen Skordal, Even Olsen Skordal og Ole Olsen Baxaas.

5/6-1850. Holden. Jens Martinius. Gaardmand Ole Steensen Tufte og Marthe Pedersd. Fadd: Marthe Steensd. Holla, Anne Pedersd. Tufte, Peder Andersen Tufte, Anders Borgen, Ole Tufte yngre, Christopher Haatved, Anders Pedersen Tufte og Christen Tufte.

24/5-1850. Helgen. Hans. Gaardmand Lars Jensen Yttebøe og Aaste Hansd. Fadd: Asloug Bjørnsd. Ustrud, Karen M. Jensd. Steenstadstrand, Jens Larsen ditto, Ole Halvorsen Ustrud, Lars Pedersen Bjærkholt.

23/5-1850. Helgen. Anders. Wærksarbeider Ole Andersen Fæbakke og Andrea Asgjærsd. Fadd: Berthe Asgjærsd. Gruben, Karen Asgjærsd. Fæbakke, John Andersen Kaasen, Anders Christensen Lucenæs, Tollef Asgjærsen Fæbakke.

9/5-1850. Holden. Ingebor Kirstine. Thomas Pedersen Wrk. og Kirsten Maria Jacobsd. Fadd: Maren Anne Olsd. Wrk., Kirsti Olsd. Wrk., Hans Pedersen, Anders Saamundsen og Gullik Christensen, alle af Wærket.

11/6-1850. Romnæs. Anne. Gaardmand John Jensen Lunde og Kirsti Jørgensd. Fadd: Aaste Jørgensd. Vale, Anne Jørgensd. Lunde, Jens Augustinusen Graver, Gunder Arvesen Vale, John Jensen Graver.

15/6-1850. Helgen. Anne. Huusmand Nils Arvesen Aafosskaas og Ingebo Karine Halvorsd. Fadd: Ingebor Arvesd. Namløs, Karen Maria Halvorsd. Jøntved, Even Jøntved, Christen Arvesen Namløs, Halvor Halvorsen Jøntved.

6/6-1850. Helgen. Anders. Huusmand John Nilsen Bergmandskaas og Inger Maria Johnsd. Fadd: Maria Johnsd. Namløshagen, Ingebor K. Johnsd. Tufte, Isak Olsen Namløshagen, Jørgen Johnsen Øgaarden, Ole Johnsen Saugbruget.

9/6-1850. Helgen. Anne Maria. Anders Christensen Nordstaae og Karen Carlsd. Fadd: Maren Larsd. Huset, Anne K. Carlsd. Langeland, Carl Nilsen Langeland, Nils Carlsen ditto, Christen Nilsen Ytterbøe.

19/6-1850. Holden. Mari. Skolelærer Thor Halvorsen Tved og Mari Gundersd. Fadd: Johanne Nilsd. Tved, Anne Gundersd. Wrk., John Olsen Ringsevjen, Ole Gundersen Tved, Hans Halvorsen Pladsen.

12/7-1850. Romnæs. Ingebor. Huusmand Sivert Olsen Moene og Berthe Maria Gundersd. Fadd: Ingebor Olsd. Fæhn, Maria Tronsd. Fæhn, Anders Halvorsen Fæhn, Jens Sørensen Brænne, Nils Hansen Sauklev.

1/8-1850. Romnæs. Anne Torine. Gaardmand Ole Tronsen Skougen og Ingebor Andersd. Fadd: Anne Christensd. Øgaarden, Kirsten M. Pedersd. Skougen, Ole Johnsen Fæhn, Peder Halvorsen Øgaarden, Isak Pedersen Skougen.

5/7-1850. Helgen. Peder. Huusmand Anders Pedersen Løkken under Klovedal og Ingebor Hansd. Fadd: Kirsti Pedersd. Klovedal, Anne Olsd. Klovedal, Hans Gulliksen Røybæk, Hans Pedersen Kaasen, John Olsen Omtved.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

4/8-1850. Holden. Augustinus. Gaardmand Tollev Halvorsen Fæhn og Maria Kirstine Jensd. Fadd: Anne Jensd. Tufte, Karen Halvorsd. Fæhn, Halvor Fæhn, Jens Steenstadvolden, Jørgen Halvorsen Fæhn.

30/7-1850. Holden. Andreas. Jens Johansen Wrk. og Magrethe Anundsd. Fadd: Anne Hansd. Wrk., Kirsti Anundsd. Fæhn, Johan Jensen Wrk., Thorer Pedersen Wrk., Halvor Johansen Wrk.

19/8-1850. Holden. Anders. Gaardmand Halvor Gundersen Vibetoe og Andrea Andersd. Fadd: Karen M. Gundersd. Vibetoe, Inger M. Andersd. ditto, Nils Johannesen ditto, Anund Hansen ditto, Hans Andreas Gundersen Skjørholt.

16/8-1850. Romnæs. Ole. Inderst Johannes Johnsen Deelen og Maria Saamundsd. Fadd: Thone Saamundsd. Saugbr., Oline Saamundsd. Delen, Peder Pedersen Saugbr., Saamund Delen, Peder Halvorsen Øgaarden.

25/7-1850. Romnæs. John Petter. Huusmand Nils Halvorsen Waløen og Maria Andersd. Fadd: Johanne Andersd. Hoxodde, Kari Andersd. Solberg, Nils Nilsen Hoxodde, Ole Andersen Brænne, Nils Andersen Brænne.

12/8-1850. Romnæs. Halvor. Tvilling. Gaardmand Jens Jensen Graver og Karen Andrea Halvorsd. Fadd: Gunnild Sivertsd. Omdal, Gunnild K. Halvorsd. Brænne, Halvor Rollefsen Omdal, Jens A. Graver, Sivert S. Brænne.

12/8-1850. Romnæs. Anne Christine. Tvilling. Gaardmand Jens Jensen Graver og Karen Andrea Halvorsd. Fadd: Anne K. Halvorsd. Omdal, Kirsti Jensd. Graver, Christen Christensen Steenstad, Rollef Halvorsen Omdal, Halvor Halvorsen Omdal.

16/8-1850. Romnæs. Lars. Inderste Elias Hansen Romnæs og Anne Maria Pedersd. Fadd: Johanne Maria Pedersd. Romnæs, Dorthe Torgrimsd. ditto, Nils Nilsen ditto, Torsten Olsen ditto, Anund Anundsen Grinkaasen.

23/8-1850. (Romnæs?). Liw. Gaardmand Jørgen Halvorsen Sannæs og Gunnild Halvorsd. Fadd: Aaste Towsd. Sannæs, Karen Christensd. Sannæs, Hellik Halvorsen ditto, Christen Hansen ditto, Jens Andreas Christensen ditto.

2/9-1850. Helgen. Karen Kirstine. Gaardmand Ole Augustinusen Pladsen og Anne Magrethe Nilsd. Fadd: Ingebor Kirstine Pedersd. Omtved, Kirsti Jensd. Graver, Peder Augustinusen Omtved, Jens A. Graver, Ole Jensen Graver.

2/9-1850. Holden. Mari. Grubearbeider Lars Pedersen Boeslie og Anne Maria Knudsd. Fadd: Ingebor Arvesd. Namløs, Anne Isaksd. Boeslie, Nils Johannesen Namløs, Ole Arvesen ditto, Ole Kittilsen Jøntved.

23/8-1850. Holden. Gunder. Inderste Anders Steensen Rognekaas og Andrea Andersd. Fadd: Anne Steensd. Øgaarden, Kirsti Steensd. Rognekaas, Isak Olsen Namløshagen, Tollef Steensen Rognekaas, Ole Christensen Røgstuen.

31/7-1850. Holden. Johannes. John Johnsen Wrk. og Aaste Kittilsd. Fadd: Anne Hansd. Wrk., Maren Kirstine Saamundsd. Wrk., Anders Johannesen Wrk., Andreas Johnsen Kronborg, Christopher Andreasen Kronborg.

19/8-1850. Holden. Maren.  Snedker Thomas Rasmussen Wrk. og Anne Johannesd. Fadd: Inger Clemmetsd. Saugbr., Ingebor Tronsd. Hougen, John Olsen Wrk., Peder Tronsen Wrk., Torsten Hansen Wrk.

29/9-1850. Helgen. Jens. Gaardmand Christen Pedersen Tufte og Anne Jensd. Fadd: Maria Kirstine Jensd. Fæhn, Anne Pedersd. Tufte, Ole Steensen Tufte ældre, Anders Pedersen Tufte ældre, Nils Olsen Brøndalen.

12/9-1850. Holden. Even. Johannes Andersen Wrk. og Berthe Maria Evensd. Fadd: Inger Andersd. Saugbr., Andrea Tronsd. Ringsevjen, Gullik Pedersen Saugbr., Christian og Nils Evenssønner Ringsevjen.

21/9-1850. Holden. Andreas. Huusmand Gunder Nilsen Gruben og Marthe Christensd. Fadd: Maren Anne Olsd. Wrk., Maria Isaksd. Gruben, Isak Isaksen Gruben, Anders Olsen Gruben, Gullik Christensen Wrk.

4/9-1850. Holden. Andreas. Hans Gundersen Wrk. og Karen Olsd. Fadd: Johanne Gundersd. Wrk., Ingebor Andersd. Kaasa, Tron Gundersen Wrk., Johannes Gundersen Wrk., Lars Jacobsen Wrk.

20/10-1850. Holden. Anne. Gaardmand Peder Gundersen Fæhn og Tharan Knudsd. Fadd: Anne Hansd. Tufte, Kari Knudsd. Fæhn, Christopher Haatved, Ole Olsen Haatved, Anders Gundersen Skippervold.

12/10-1850. Helgen. Maria. Huusmand Peder Olsen Nib og Karen Gurine Larsd. Fadd: Marthe Halvorsd. Nib, Karen Olsd. Kaasen, Lars Tollefsen Aafosskaas, Nils Olsen Halvorstaae, Hans Olsen Nib.

21/10-1850. Helgen. Knud. Gaardmand Claus Knutsen Welkom og Gunnild Maria Johannesd. Fadd: Aaste Hansd. Heisholt, Magrethe Karine Johannesd. ditto, Johannes Rasmussen ditto, Johannes Johannesen ditto, Jørgen Johnsen Kaalstad.

11/10-1850. Helgen. Berthe Maria. Gaardmand Jens Christensen Steenstadvolden og Anne Halvorsd. Fadd: Maria Kirstine Jensd. Fæhn, Aase Thorsd. Ytterbøe, Tollef Halvorsen Fæhn, Thor Olsen Ytterbøe, Anders Jensen Steenstadvolden.

11/10-1850. Holden. Lars. Rasmus Johannesen Wrk. og Ingebor Larsd. Fadd: Karen Johnsd. Wrk., Inger Johannesd. Wrk., Ole, Johannes og Andreas Johannessønner Wrk.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

27/10-1850. Holden. Rasmus. Henrik Sørensen Wrk. og Ingebor Gjertsd. Fadd: Kirsti Torstensd. Wrk., Inger Henriksd. Wrk., Ole Gjertsen, John Sørensen og Torsten Rasmussen, alle af Wærket.

15/9-1850. (Holden?). Maren. Anders Johannesen Wrk. og Aaste Karine Johnsd. Fadd: Berthe Maria Johnsd. Wrk., Ingebor K. Hansd. Wrk., Tron Pedersen Hougen, Thomas Rasmussen Wrk., Torsten Hansen Wrk.

2/10-1850. Romnæs. Anne Maria. Gaardmand Jens Sørensen Brænne og Anne Nilsd. Fadd: Gunnild Kirstine Halvorsd. Brænne, Mari Halvorsd. Brænne, Sivert S. Brænne, Lars Sørensen Lunde, Nils Hoxodde.

16/11-1850. Helgen. Steen Andreas. Huusmand Jahn Steensen Killingkoven og Berthe Andersd. Fadd: Kirsti Hansd. Næsodden, Mari Halvorsd. Hoxodde, Steen Monken, Anders Næsodden ældre, Anders Næsodden den yngre.

24/11-1850. Helgen. Andrea. Gaardmand John Hansen Skibsnæs og Maria Andersd. Fadd: Andrea Andersd. Fæbakke, Aaste Olsd. Skibsnæs, Jørgen Johnsen Kaalstad, Andreas Christensen Fæbakke, Augustinus Pedersen Omtved.

1/12-1850. Holden. Christopher. Inderste Petter Christophersen Øgaarden og Anne Steensd. Fadd: Ingebor Olsd. Fæhn, Kirsten Steensd. Rognekaas, Anders Halvorsen Fæhn, Gunnuld Olsen Evje, Tollef Steensen Rognekaas.

1/12-1850. Holden. Thor Johan. Rasmus Johansen Wrk. og Anne Sophie Johnsd. Fadd: Magrethe Anundsd. Wrk., Magrethe Johansd. Wrk., Johan Jensen Wrk., John Olsen Wrk., Rasmus Johnsen Deelevje.

30/11-1850. Holden. Aaste. Huusmand Anders Gundersen Skippervold og Maren Jørgensd. Fadd: Taran Knudsd. Fæhn, Anne Andersd. Vibetoe, Halvor Tufte, Thor Jørgensen Tved, Østen Steensen Hølen.

26/10-1850. Holden. Rasmus. Gaardmand Nils Rasmusen Rønningen og Kirsti Gundersd. Fadd: Magrethe Gundersd. Kronborg, Kari Halvorsd. Espevolden, Hans Rasmussen Wrk., Hans Gundersen Kringleføt, Halvor Rasmussen Bergkaasen, Andreas Rasmussen Wrk.

21/12-1850. Holden. Thor. Huusmand Nils Larsen Fæbakke og Ingebor Thorsd. Fadd: Ingebor Olsd. Namløs, Andrea Kittilsd. Fæbakke, Peder Pedersen Enerhougen, Peder Pedersen Fæbakke, Ole Larsen Fæbakke.

29/10-1850. Holden. Maren. Henrik Halvorsen Wrk. og Berthe Maria Olsd. Fadd: Johanne Gundersd. Wrk., Karen Maria Olsd. Heisholt, Ole Olsen Heisholt, Halvor Henriksen Løvaas af Hedrum, Johannes Gundersen Wrk.

2/12-1850. Helgen. Anne Maria. Huusmand Gunder Olsen Masdalen og Kari Nilsd. Fadd: Maria Olsd. Kaasene, Mari Halvorsd. Hoxodde, Knud Kittilsen Kaasene, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Anders Andersen Næsodden.

10/12-1850. Helgen. Ole. Uægte. Pigen Karen Olsd. Kaalstad og opgiven Barnafader Jens Olsen Gvarv af Næs annex til Saude (Sauherad).
Fadd: Aasill Nilsd. Flatgrav, Asloug Maria Jørgensd. Kaalstad, Arve Thomassen Flatgrav, Nils Olsen Kaalstad, Anders Olsen Kaalstad.

12/12-1850. Helgen. Ole. Gaardmand Jørgen Jørgensen Jøntved og Maria Olsd. Fadd: Karen Steensd. Tved, Anne Nilsd. Jøntvd, Nils Jørgensen Holla, Ole Andersen Namløs, Jørgen Pedersen Namløs.

10/11-1850. Helgen. John. Gaardmand Arve Hansen Kaasen og Kari Olsd. Fadd: Anne Winbergs datter Kaasen, Karine Asgjærsd. Fæbakke, Anund H. Teigen, Jens Brynnildsen Huset, Ole Arvesen Kaasen.

3/11-1850. Romnæs. Inger Marie. Flaademand Peder Tolfsen Qværnodden og Kari Andersd. Fadd: Marie Thorsd. Wrk., Kirsti Tolfsd. Qværnodden, Tolf ditto, Nils Jacobsen Saugbr., Hans Deelsbakke.

6/12-1850. Romnæs. Anders. Avlskarl Anund Anundsen Saugbruget og Gunnild Pedersd. Fadd: Maria Ellefsd. Saugbr., Ingebor Andersd. Saugbr., Anders Halvorsen Saugbr., Peder Østensen Saugbr., Peder Pedersen Baxaas.

6/10-1850. Romnæs. Gunder. Huusmand Gunder Nilsen Dolvig under Opsahl og Ingebor Larsd. Fadd: Kirsten Pedersd. Wala, Anne Maria Gundersd. Dolvig, Nils Gundersen Wala, Jørgen Galten, Halvor Anundsen Løveie (Løveid?).

14/12-1850. Holden. Nils. Wærksarbeider Petter Jahnsen og Berthe Maria Nilsd. Fadd: Ingeborg Jensd. Saugbruget, Anne Gundersd. Søwe, John Olsen Wrk., Thomas Nilsen Wrk., Thomas Jensen Saugbruget.

26/9-1850. Holden. Ingebor Maria. Huusmand Svennung Pedersen Bøemark og Margith Halvorsd. Fadd: Karen Hansd. Wibetoe, Anne Hansd. Wibetoe, Jørgen Nilsen ditto, Ole Svennungsen Bømark, Lars Tollefsen Holla.

16/11-1850. Holden. Halvor. Gaardmand Mathias Arnesen Lunde og Anne Olsd. Fadd: Kirsti Jørgensd. Lunde, Karen Arnesd. Helgen, Jørgen Galten, Gunder A. Wale, Arne Arnesen Helgen.

15/12-1850. Holden. Inger. Gaardmand Anders Gundersen Wibetoe og Karen Halvorsd. Fadd: Anne Olsd. Øgaarden, Anne Kirstine Gundersd. Vibetoe, Halvor Larsen Øgaarden, Svennung Thomassen Bjørndalen, Gunder Andersen Wibetoe yngre.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

19/12-1850. Helgen. Nils. Gaardmand Peder Pedersen Ytterbøe og Anne Nilsd. Fadd: Karen Carlsd. Nordstaae, Anne Maria Nilsd. Ytterbøe, Anders Nordstaae, Jørgen Pedersen, Christen Nilsen Ytterbøe.

3/1-1851. Romnæs. Ole. Saugmester Peder Pedersen og Thone Saamundsd. Saugbr. Fadd: Gunnild Johannesd. Saugbr., Anne Saamundsd. Romnæs, Saamund Olsen Dela, Gullik Pedersen Saugbr., Peder Andersen Saugbr.

14/1-1851. Holden. Berthe. Huusmand Hans Pedersen Kaasen under Haatved og Kirsti Hansd. Fadd: Anne Hansd. Tufte, Marthe Hansd. Wrk., Peder Andersen Kaasen, Hans Bentsen Hølen, Anders Olsen Meelteig.

19/11-1850. Holden. Hans. Gaardbruger Jens Andersen Tvedtøen og Asbær Knudsd. Fadd: Karen Steensd. Tved, Kari Hansd. Øen, Christen Tved, Lars Tollefsen Holla, Tollef Nilsen Holla.

17/12-1850. Helgen. Isak. Gaardmand Halvor Halvorsen Kaasen og Anne Isine Isaksd. Fadd: Kirsti Isaksd. Tvedten, Karen M. Isaksd. Dolven, Torsten Isaksen Asbom, Abraham Isaksen Ilemoen, Ole Isaksen Dolven.

4/1-1851. Romnæs. Nils. Huusmand Nils Nilsen Hoxodde og Johanne Andersd. Fadd: Anne Nilsd. Brænne, Mari Halvorsd. Hoxodde, Jens Sørensen Brænne, Haagen A. Glaholt, Anders Næsodden yngre.

12/1-1851. Holden. Johanne. 2det Uægte Barn. Pigen Kirsti Anundsd. Fæhn og opgiven Barnefader Ungkarl Halvor Johansen Wrk. Fadd: Magrethe Anundsd. Wrk., Anne Kittilsd. Fæhn, Johan Jensen Wrk., Jens Johansen Wrk., Ole Thomassen Fæhn.

31/1-1851. Holden. Peder. Grubearbeider Peder Pedersen Namløs og Ingebor Olsd. Fadd: Anne Pedersd. Wrk., Kari Christensd. Namløs, Ole Nilsen Namløs, Hans Hansen Wrk., Peder Pedersen Fæbakke, Nils Olsen Namløs.

20/12-1850. Holden. Anund. Huusmand Sigurd Gundersen Dalen under Lunde og Aaste Karine Kittilsd. Fadd: Anne Maria Nilsd. Pladsen, Anne Olsd. Wale, Ole Augustinusen Pladsen, Hans Larsen Hægna, Nils Gundersen Wale.

27/1-1851. Holden. Maren. Huusmand Peder Christensen Dahlen under Suusaas og Mari Gundersd. Fadd: Inger Saamundsd. Skordal, Kari Christensd. Langjordet, Christen Jensen ditto, Halvor Christensen ditto, Kjøstol Thorsen Kaasen.

14/2-1851. Holden. Anne. Gaardbruger Even Halvorsen Jøntved og Maria Johnsd. Fadd: Berthe Maria Johnsd. Wærstad, Karen Maria Halvorsd. Jøntved, Nils Johnsen Wærstad, Hans Johnsen ditto, Halvor Halvorsen Jøntved.

19/2-1851. Holden. Peder. Wærksarbeider Brynnild Jensen og Mari Pedersd. Fadd: Anne Pedersd. Wrk., Anne Pedersd. Søwe, Jens Brynnildsen Wrk., Sivert Pedersen Wrk., Anders Pedersen Bjærkholt.

23/1-1851. Helgen. Hans. Huusmand Lars Hansen Skougen og Ingebor Pedersd. Fadd: Gunnild Olsd. Bjærkholt, Anne Pedersd. Søwe, Jens Larsen Stranden, Lars Jensen Ytterbøe, Anders Pedersen Bjærkholt.

10/2-1851. Romnæs. Siri. Huusmand Gunnuld Olsen Evje under Baxaas og Catrine Abigael Christophersd. Fadd: Anne Torkelsd. Storehoug, Anne Halvorsd. Baxaas, Gjermund Olsen Eie, Petter Christophersen Øgaarden, Peder Pedersen Baxaas.

15/2-1851. Holden. Hans. Skomager Anders Halvorsen Næprud og Maria Hansd. Fadd: Inger Halvorsd. Tved, Mari Halvorsd. Wrk., Thor Jørgensen Tved, Jørgen Thorsen Tved, Halvor Halvorsen Wrk.

7/3-1851. Holden. Peder. Gaardbruger Anders Pedersen Tufte og Kari Andersd. Fadd: Anne Jensd. Tufte, Kirsti Pedersd. Tufte, Peder Tufte, Anders Thomasen Wibetoe, Anders Andersen Borgen, Anders Andersen Wibetoe.

22/3-1851. Holden. Karen Maria. Gaardmand Jørgen Gundersen Heisholt og Marthe Halvorsd. Fadd: Kirsti Andersd. Røgstuen, Kirsti Pedersd. Tufte, Halvor Haatved, Nils Halvorsen Saga, Halvor Halvorsen Haatved.

21/2-1851. Holden. Hans. Huusmand Ole Hansen Moen under Præstegaarden og Maren Torine Torvildsd. Fadd: Anne Svendsd. Moen, Anne Torvildsd. Moen, Ole Nilsen Moen, Christen Torvildsen og Peder Torvildsen Moen.

6/3-1851. Helgen. Gunnild Maria. Huusmand Knud Kittilsen Kaasen under Wasdalen og Maria Olsd. Fadd: Kari Nilsd. Masdalen, Anne M. Arnesd. Wasdalen, Gunder Olsen Masdalen, Nils Arnesen Wasdalen, Lars Kittilsen Kaasene.

17/3-1851. Holden. Ole Nicolai. Gaardmand Ole Olsen Heisholt og Maria Knudsd. Fadd: Aaste Hansd. Heisholt, Magrethe Karine Johannesd. ditto, Johannes Rasmusen ditto, Johannes Johannesen ditto, Jørgen Johannesen ditto.

8/3-1851. Holden. Nils. Tron Gundersen Wrk. og Ingebor Nilsd. Fadd: Johanne Nilsd. Tved, Marthe Nilsd. Søwe, John Andersen Wrk., Nils Christophersen Wrk., Johannes Gundersen Wrk.

3/2-1851. Holden. Anne. Marsmester Svend Nicolai Svendsen og Anne Christine født Koth. Fadd: Madame Nicoline Dahl, Jomfru H. Gurine Offenberg, Forvalter Hansen, Formermester Johannesen og Formermester John Andersen Wrk.

1/3-1851. Holden. Betsy Henriette Emilie. Jernværkseier Diderik Severin Cappelen og Sophie født Faie. Fadd: Madame Henriette Cappelen, Jernværkseier D. Cappelen senjor, Jomfru Benny Cappelen, Kammerherre Hans Aall, Kammerherre Herman Løvenskiold.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

10/4-1851. Romnæs. Ole. Gaardbruger Isak Olsen Namløshagen og Lisbeth Maria Johnsd. Fadd: Ingebor Olsd. Holla, Kirsti Olsd. Ødegaarden, Tollef Nilsen Holla, Ole Olsen Hougen, John Nilsen Bergmanskaas.

17/3-1851. Holden. Andreas. Gaardmand Christopher Steensen Haatved og Anne Knudsd. Fadd: Marthe Steensd. Holla, Kirsten Christophersd. Haatved, Nils Jørgensen Holla, Peder Gundersen Fæhn, Steen Andreas Christophersen Haatved.

9/4-1851. Holden. Nils. Huusmand Peder Andersen Kaasa under Meelteig og Mari Nilsd. Fadd: Ingebor Hansd. Meelteig, Kirsti Nilsd. Tved, Ole Gundersen Tved, Anders Olsen Meelteig, Knud Andersen Fæbakke.

19/3-1851. Holden. Bent. Nils Christophersen Wrk. og Aaste Nilsd. Fadd: Anne Christophersd. Wrk., Karen Christophersd. Wrk., Ole Johannesen Wrk., Tron Gundersen Wrk., John Andreasen Wrk.

27/2-1851. Holden. Johannes. Hans Jahnsen Wrk. og Maria Torstensd. Fadd: Ingebor Olsd. Wrk., Inger Henriksd. Wrk., Anders Tronsen Wrk., Erik Andersen Wrk., Torsten Rasmusen Wrk.

4/4-1851. Holden. Johannes. Thomas Larsen Wrk. og Anne Nilsd. Fadd: Anne Andersd. Wrk., Berthe M. Johnsd. Wrk., Anders Larsen Wrk., Hans Sørensen Wrk., Thor Nilsen Juvet.

1/5-1851. Holden. Anne. Gaardmand Anders Andersen Øgaarden og Kari Olsd. Fadd: Ingebor Jørgensd. Namløs, Anne Kittilsd. Fæhn, Ole Johnsen Fæhn, Tron Andersen Namløs, Thomas Andersen Øgaarden.

18/4-1851. Holden. Peder. Huusmand Anders Pedersen Brøndalen og Kirsti Nilsd. Fadd: Inger Pedersd. Godjord, Anne Hansd. Hægna, Peder Brøndalen, Thor Jørgensen Tved, Nils Nilsen Hægna.

24/4-1851. Holden. Gunnild Maria. Huusmand Johannes Halvorsen Lammekaas under Heisholt og Anne Gundersd. Fadd: Aaste Hansd. Heisholt, Magrethe Karine Johannesd. ditto, Johannes Johannesen ditto, Jørgen Gundersen ditto, Rasmus Halvorsen Lommerud.

25/4-1851. Romnæs. Halvor. Gaardbruger Nils Isaksen Romnæs og Anne Maria Halvorsd. Fadd: Kirsti Bentsd. Baxaas, Anne Halvorsd. ditto, Halvor Halvorsen ditto, Nils Clausen Nomme, Isak Nilsen Romnæs. Hjemmedøbt af Ole Christensen Nyehuus.

3/5-1851. Helgen. Peder. Inderste Lars Pedersen Bjærkholt og Gunnild Olsd. Fadd: Aaste Olsd. Ytterbøe, Berthe Karine Andersd. Hægna, Ole Larsen Strandkaas, Ole Simonsen Roa, Anders Pedersen Bjærkholt.

18/5-1851. (Helgen?). Andreas. Inderste Halvor Andersen Bøe og Gunnild Kittilsd. Fadd: Anne Andersd. Wrk., Anne Johannesd. Bøe, Kittil Bøe, Jacob og Johannes Kittilssønner Bøe.

6/1-1851. Holden. Samuel Thornsen. Kirkesanger og Skolelærer Frederik Kirstinius Dahl og Nicoline Mathilde Marie født Høyum. Fadd: Madame Constance Rolsted, Jomfru Wilhelmine Frederikke Buch, Distriktslæge Edvard Salvesen, Civilingenieur Carl M. T. Johnsen, Fuldmægtig N. Johnsen.

23/5-1851. Romnæs. Ingebor. Skoleholder Ole Christensen Nyehuus og Kari Johannesd. Fadd: Ingebor Arvesd. Namløs, Aaste Wetlesd. Nyehuus, Nils Johannesen Namløs, Gunder Olsen Wrk., Ole Nilsen Namløs.

18/4-1851. Helgen. Johannes. Gaardmand Bent Nilsen Steenstad og Ingebor Johannesd. Fadd: Thone Anundsd. Saugbr., Gurine Simonsd. Uhlefossgaard, Jens Johnsen Saugbr., Hans Rasmusen Wrk., Christen Johannesen Saug, Nils Nilsen Saugbr.

28/4-1851. Helgen. Asloug. Huusmand Ole Halvorsen Grinen og Anne Karine Christensd. Fadd: Maria Johnsd. Jøntved, Anne Christine Pedersd. Jøntved, Even Jøntved, Harald Gundersen Olsbrygge, Anders Johnsen Jøntved.

14/4-1851. Holden. Kirsten Maria. Huusmand Hans Andersen Kaasen under Heisholt og Mari Nilsd. Fadd: Anne Torkelsd. Storehoug, Maren Anne Carlsd. Krageføt, Nils Jensen Trællekaasen, Jens Nilsen ditto, Nils Nilsen ditto.

30/5-1851. Holden. Anne. Gaardmand Halvor Halvorsen Suusaas og Gunnild Olsd. Fadd: Kirsten M. Halvorsd. Kornkaasen, Sussanne Olsd. Fosse, Ole Kjøstolsen Fosse, Aane Thorsen Kornkaasen, Halvor Olsen Skordal.

13/3-1851. Hjemme. Marius Edvard Christian. Distriktslæge Edvard Salvesen og Maren Kirstine født Juul. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Sognepræst Buch, men død uden at komme i Kirke."

9/5-1851. Romnæs. Sussanne. Huusmand John Hansen Kaasen under Solbær og Aaste Pedersd. Fadd: Gunnild Johnsd. Kaasa, Kari Andersd. Solbær, Johan Gustav Iversen Stampekaas, Tollef Pedersen Glaholt, Ole Pedersen Glaholt.

18/5-1851. Romnæs. Johannes. Gaardmand Nils Olsen Kalvodde og Mari Johannesd. Fadd: Kari Hansd. Moen, Kari Olsd. Sannæs, Ole Thygesen Moen, Ole Nilsen Kalvodde, Halvor Johannesen Uhlevigen.

19/5-1851. Holden. Anne Thomine. Hans Rasmussen Wrk. og Aaste Karine Nilsd. Fadd: Ambor Nilsd. Saugbr., Andrea Nilsd. Saugbr., Nils Bentsen Saugbr., Nils Nilsen Saugbr., Nils Rasmusen Rønningen, Halvor Rasmusen Bergkaasen.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

10/6-1851. Holden. Halvor. Gaardmand Anund Hansen Teigen og Karen Maria Halvorsd. Fadd: Kari Olsd. Kaasa, Maren Tollefsd. Enerhougen, Arve Hansen Kaasen, Halvor Halvorsen Wala, Nils Johannesen Namløs.

30/4-1851. Holden. Peder. Gaardmand Anders Johnsen Heisholt og Anne Hansd. Fadd: Aaste Hansd. Heisholt, Kirsti Andersd. Heisholt, Johannes Johannesen ditto, Johannes Halvorsen Lommerud, Thor Halvorsen Langkaas.

20/6-1851. Helgen. Gunnild Maria. Gaardmand Stian Jørgensen Hagen og Anne Andersd. Fadd: Ingebor Andersd. Huset, Gunnild Jørgensd. Hagen, Peder Hansen Kaalstad, Ole Andersen og Jørgen Andersen Huset.

7/6-1851. Helgen. Anne Kirstine. Gaardbruger Isak Isaksen Hagen og Anne Gjermundsd. Fadd: Berthe Maria Christensd. Ytterbøe, Berthe Maria Hansd. Hagen, Thor Olsen Ytterbøe, Hans Johnsen Helgen, John Anundsen Grønnesteen.

19/5-1851. Helgen. Ole. Inderste Nils Olsen Nib og Maria Olsd. Fadd: Karen Gurine Larsd. Hvala, Karen Olsd. Nib, Peder Olsen Nib., John Olsen Nib, Bent Hansen Nib og Hans Olsen Nib.

13/3-1851. Helgen. Caroline. Gaardmand Nils Christensen Næsset og Birgithe Marie født Christensen. Fadd: Anne Maria Jensd. Steenstad, Anne Arnesd. Wasdalen, Christen Christensen Steenstad, Arne Christensen ditto, Peder Christensen Jøntved, Christen Nilsen Ytterbøe.

29/6-1851. Helgen. Ragnild. Gaardmand Ole Johannesen Jelseth og Ingeri Olsd. Fadd: Maren Larsd. Huset, Anne M. Carlsd. Langeland, Carl Langeland, Jens Halvorsen Jelseth, Nils Carlsen Langeland.

14/6-1851. Holden. Severin. Torbjørn Saamundsen Wrk. og Kari Olsd. Fadd: Magrethe Hansd. Wrk., Maren Kirstine Saamundsd. Wrk., Thomas Pedersen og Hans Pedersen Wrk., John Olsen Namløs.

29/6-1851. Holden. Ole. Gunder Olsen Wrk. og Anne Svendsd. Fadd: Kari Johansd. Nyehuus, Kari Svendsd. Søwe, Ole Nilsen Wrk., Gunder Nilsen Wrk., Christian Evensen Ringsevjen.

20/6-1851. Holden. Gunnild Maria. Inderste Anders Thygesen Vibetoe og Kirsti Pedersd. Fadd: Ingebor Hansd. Kaasen under Haatved, Anne Andersd. Vibetoe, Anders Pedersen Kaasen, Ole Thygesen Kaasen.

19/6-1851. Holden. Christen. Uægte. 3die Uægte Barn. Pigen Berthe Isaksd. Haugen under Jøntved og opgiven Barnefader Ungkarl Christen Knutsen Boeslie.
Fadd: Inger Isaksd. Namløshagen, Anne K. Christensd. Røgstuen, Nils Larsen Fæbakke, Tollef Nilsen Holla, Anders Andersen Hougen.

19/6-1851. Holden. Maren Thomine. Skrædder Thor Halvorsen Striken og Maren Gurine Rejersd. Fadd: Anne Rejersd. Kringleføt, Maren Magdalene Suhrs fra Skien, Hans Gundersen Kringleføt, Hans Olsen Hollahagen, Nils Thorsen Striken.

24/6-1851. Holden. Reier. Gaardmand Hans Gundersen Kringleføt og Anne Marie Rejersd. Fadd: Maren Gurine Rejersd. Striken, Helgine Tallaksd. Pladsen, Thor Striken, Peder Tronsen Wrk., Rasmus Johnsen Deelevje.

29/6-1851. Holden. Andreas. Gullik Christensen Wrk. og Maren Anne Olsd. Fadd: Andrea Andersd. Fæbakke, Maren Kirstine Saamundsd. Wrk., Andreas Christensen Fæbakke, Nils Halvorsen Namløs, Thomas Pedersen Wrk.

10/7-1851. Holden. Anne Thomine. Smed Gunder Andersen Wrk. og Aase Malen Thorsd. Fadd: Kari Andersd. Qværnodden, Maria Andersd. Deelsbakke, Hans Rasmusen Wrk., Hans Andersen Deelsbakke, Hans Petter Hansen Wrk.

29/6-1851. Helgen. Jens. Gaardmand Jens Halvorsen Jelseth og Asloug Maria Halvorsd. Fadd: Anne K. Svennungsd. Lillejordet, Aaste Thorsd. Jelseth, Augustinus Halvorsen Lillejordet, Ole Johannesen Jelset, Ole Andersen Huset.

22/7-1851. Helgen. Berthe. Gaardmand Jørgen Kjøstolsen Kaalstad og Ingebor Jensd. Fadd: Kari Kjøstolsd. Bjærven, Kirsti Hansd. Kaalstad, Lars Larsen Bjærven, Christen Kjøstolsen Røgstuen, Jens Asbjørnsen Hvalen.

26/7-1851. Romnæs. Torsten. Gaardmand Even Torstensen Lunde og Guroe Larsd. Fadd: Ingebor Torstensd. Sannæs, Kari Herbrandsd. ditto, Johannes Herbrandsen ditto, Lars Sørensen Lunde, Ole Sigurdsen Graver.

22/6-1851. Romnæs. Kirsten Maria. Huusmand Johannes Pedersen Eishoug og Andrea Gundersd. Fadd: Ellen Maria Pedersd. Eishoug, Ingebor Gundersd. Qværndokken, Peder Olsen Eishoug, Ole Gundersen Qværndokken, Christen Nilsen Nyehuus.

28/7-1851. Romnæs. Maria Torine. Gaardmand John Andersen Vale og Maria Bentsd. Fadd: Kirsti Pedersd. Klovedal, Anne Saamundsd. Vale, Bent Johnsen Vale, Simon Andersen Klovedal, Lars Andersen Klovedal.

7/8-1851. Holden. Thor. Huusmand Aane Thorsen Kornkaasen og Kirsten Marie Halvorsd. Fadd: Gunnild Olsd. Suusaas, Kari Thorsd. Baxaas, Halvor Halvorsen Suusaas, Augustinus Halvorsen Lillejordet, Halvor Olsen Suusaas.

16/6-1851. Holden. Marthe. Huusmand Christen Svendsen Moen og Ingebor Halvorsd. Fadd: Anne Svendsd. Moen, Andrea Svendsd. Præstegaarden, Ole Jørgensen Tved, Ole Nilsen Moen, Gunder Gundersen Præstegaarden.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

27/6-1851. Holden. Anne. Wærksarbeider Tallak Larsen Briskemyhr og Kari Johnsd. Fadd: Anniken Johnsd. Saugbr., Ingebor Johnsd. Bakken, Ole Jacobsen Wrk., Lars Jacobsen Wrk., Andreas Abrahamsen Wrk.

20/7-1851. Holden. Peder. Snedker Ole Jensen Haatved og Kirsti Pedersd. Fadd: Ingebor Hansd. Kaasa, Berthe Jensd. Huset, Anders Pedersen Kaasa, Anders Rollefsen Haatved, Hans Halvorsen Pladsen.

26/7-1851. Helgen. Maren Gurine. Inderste Nils Johnsen Wærstad og Berthe Marie Johnsd. Fadd: Maria Johnsd. Helgen, Inger Olsd. Wærstad, Even Halvorsen Helgen, Ole Johnsen Helgen, Hans Johnsen Wærstad.

29/7-1851. Helgen. Andreas. Gaardmand Gunder Jensen Præstgrav og Berthe Kittilsd. Fadd: Anne Katrine Jørgensd. Præstgrav, Mari Nilsd. Jøntved, Jens Olsen Præstgrav, Ole Jensen og Jens Jensen Præstgrav.

7/7-1851. Helgen. Ingebor. Uægte. Pigen Magrethe Evensd. Kaasa og opgiven Barnefader Enkemand Ole Arvesen Kaasa. Fadd: Ingebor Thorsd. Fæbakke, Mari Thomasd. Tufte, Arve Hansen Kaasen, Brynnild Christensen Kaasen, Nils Larsen Fæbakke.

9/8-1851. Romnæs. Maren Kirstine. Gaardmand Lars Sørensen Lunde og Aaste Kirstine Bentsd. Fadd: Mari Jensd. Wale, Maria Bentsd. Wale, John Andersen Vale, Jens Bentsen Vale, Jens Sørensen Brænne.

14/7-1851. Romnæs. Halvor. Gaardmand Halvor Halvorsen Baxaas og Kirsti Bentsd. Fadd: Anne Maria Halvorsd. Romnæs, Kirsten M. Nilsd. Romnæs, Bent Wale, Nils Isaksen Romnæs, John Bentsen Wale.

16/7-1851. Romnæs. Jørgen. Huusmand Hans Nilsen Sauklev og Rønnoug Jørgensd. Fadd: Kunnild K. Halvorsd. Brænne, Berthe K. Hansd. Sauklev, Sivert Brænne, Sivert Olsen Moene, Nils Hansen Sauklev.

29/6-1851. Romnæs. Johannes. Gaardbruger Johannes Olsen Gravningen og Ingebor Jahnsd. Fadd: Kari Thygesd. Uhlevigen, Kari Olsd. Sannæs, Nils Uhlevigen, Gunder Hansen Sannæsmoen, Østen Knudsen Kaasen.

9/7-1851. Romnæs. Anders. Huusmand Ole Sigurdsen Ustrud og Karen Andersd. Fadd: Asloug Bjørnsd. Ustrud, Ingebor Andersd. Olsbrygge, Ole Halvorsen Ustrud, Haagen Andersen Glaholt, Nils Andersen Solbær (Solberg).

16/8-1851. Holden. Anne. Gaardmand Christen Halvorsen Namløs og Kirsti Andersd. Fadd: Anne Halvorsd. Heisholt, Anne Jørgensd. Namløs, Halvor Christensen Haatved, Anders Jensen Heisholt, Halvor Halvorsen Haatved.

1/9-1851. Holden. Gunnild Maria. Gaardmand Christian Frederik Johannesen Heisholt og Kari Andersd. Fadd: Gunnild Andersd. Saga, Gunnild Gundersd. Steensholt, Ingebret Jensen Saga, Christen Arvesen Namløs, Ole Johannesen Helgen.

17/8-1851. Holden. Hans Severin. Wærksarbeider Anders Saamundsen og Magrethe Hansd. Fadd: Kari Olsd. Wrk., Marthe Hansd. Haugen, Thomas Pedersen Wrk., Torer Pedersen Wrk., Claus Henriksen Wrk.

27/8-1851. Holden. Tron. Snedker Peder Tronsen Wrk. og Magrethe Gundersd. Fadd: Anne Rejersd. Krageføt, Ingebor Tronsd. Haugen, Tron Pedersen Haugen, Nils Rønningen og Johannes Tronsen Wærket.

7/8-1851. Holden. Johannes. Wærksarbeider Tron Andersen og Mari Monsd. Fadd: Berthe Evensd. Wrk., Andrea Tronsd. Ringsevjen, Hans Andersen Wrk., Christian Evensen Wrk., Gullik Pedersen Uhlefoss (-gaarden).

13/9-1851. Holden. Ingebor. Tvilling. Christen Larsen Hægna under Baxaas og Signe Halvorsd. Fadd: Anne Halvorsd. Nomme, Anne Torkelsd. Storehoug, Jørgen A. Storehoug, Nils Clausen Nomme, Steener Andersen Storehoug.

13/9-1851. Holden. Anne. Tvilling. Christen Larsen Hægna under Baxaas og Signe Halvorsd. Fadd: Gunnild Andersd. Baxaas, Anne Svennungsd. Baxaas, Augustinus Clausen Haugen, Peder Pedersen Baxaas, Hans Pedersen Hougen.

17/7-1851. Holden. Bertha. Forvalter Hans Olaus Hansen og Maria Gundersd. Fadd: Madame Johannesen, Jomfru Christophersen, Forvalter Wacher paa Eie, Formermester Johannesen, Former John Andersen.

5/9-1851. Helgen. Kittil. Gaardmand Gunne Anundsen Flatgrav og Thone Kittilsd. Fadd: Anne Kjøstolsd. Wala, Anne Tollefsd. Kolle, Lars Simonsen Kolle, Tollef Pedersen Kolle, Simon Larsen Kolle.

7/9-1851. Helgen. Anne. Gaardmand Stian Pedersen Langeland og Maren Anne Andersd. Fadd: Anne Simonsd. Klovedal, Asloug Pedersd. Holten, Peder Stiansen Holten, Simon Andersen Klovedal, Lars Andersen Klovedal.

14/9-1851. Helgen. Anne Maria. Rollev Nilsen Hvalen og Bergith Halvorsd. Fadd: Aaste Halvorsd. Bøe, Asloug Gundersd. Pladsen, Jens Asbjørnsen Hvalen, Hans Asbjørnsen Hvalen, Hans Gundersen Pladsen.

7/9-1851. Hjemme. Jens. Anders Christophersen Lucenæs og Anne Jensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Jens Olsen Strandsplads. Død uden at komme i Kirke."

2/8-1851. Helgen. Laura Kirstine. Gaardmand Hans Carlsen Huset og Maren Larsd. Fadd: Asloug K. Christensd. Siljen, Anne K. Carlsd. Langeland, Carl Langeland, Jens Halvorsen Jelseth, Nils Carlsen og Arne Carlsen Langeland.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

25/9-1851. Romnæs. Ole. Gaardmand Johannes Halvorsen Kaasen og Gunnild Olsd. Fadd: Aaste Towsd. Sannæs, Aaste Halvorsd. ditto, Halvor Helliksen ditto, Hellik Halvorsen ditto og Halvor Halvorsen ditto.

8/10-1851. Holden. Anne. Gaardmand Halvor Clausen Toreskaas og Anne Stenersd. Fadd: Anne Halvorsd. Nomme, Asloug Svennungsd. Suusaas, Nils Clausen Nomme, Aslak Saamundsen Skordal, Halvor Nilsen Rønningen.

20/9-1851. (Hvor?). Kittil. Huusmand Peder Pedersen Hollasætre og Kirsti Kittilsd. Fadd: Anne Andersd. Jøntved, Anne Kittilsd. Fæhn, Tron Namløs, Jørgen Pedersen Namløs, Jens Halvorsen Langkaas.

20/9-1851. Holden. Maren. Flaademand Nils Rasmusen Saugbruget og Inger Clemmetsd. Fadd: Maria Rasmusd. Wrk., Gurine Simonsd. Uhlefoss (-gaard), Thomas Rasmusen Wrk., Bent Johannesen Saugbr., Christen Johannesen Strømodden.

28/9-1851. Holden. Johanne Maria. Gaardmand Johannes Johannesen Heisholt og Aaste Hansd. Fadd: Liw Hansd. Vibetoe, Magrethe Karine Johannesd. Heisholt, Johannes Rasmusen Heisholt, Ole Andersen Meelteig, Anders Olsen ditto.

7/10-1851. Helgen. Nils. Gaardmand Hans Haraldsen Stuverud og Inger Johanne Gundersd. Fadd: Mari Gundersd. Gjedeboen, Maria Hansd. Stuverud, Gunder Jørgensen Gjedeboen, John Gundersen Næsset, Harald Gundersen Olsbrygge.

23/9-1851. Romnæs. Gunder. Inderst Nils Gundersen Bjørndokken og Anne Olsd. Fadd: Aaste Jørgensd. Wale, Kari Johnsd. Wale, Gunder Arvesen Vale, Halvor Gundersen Vale, Ole Gundersen Vale.

15/9-1851. Romnæs. Ingebor. Huusmand Hans Larsen Hægna under Graver og Inger Gurine Isaksd. Fadd: Anne Magrethe Nilsd. Pladsen, Anne M. Johnsd. Hægna, Ole Augustinusen Pladsen, Ole Simonsen Graver, Isak Isaksen Graver.

19/10-1851. Romnæs. Karen Maria. Gaardmand Nils Johannesen Uhlevigen og Kari Thygesd. Fadd: Johanne Maria Thygesd. Sannæs, Mari Olsd. Uhlevigen, Halvor Thygesen Sannerholt, Johannes Johannes Uhlevigen yngre, Halvor Johannesen Uhlevigen.

15/9-1851. Romnæs. Simon. Bent Johannesen Saugbruget og Maren Simonsd. Fadd: Mari Christensd. Saugbr., Aaste Karine Johannesd. Saugbr., Johannes Bentsen Saugbr., Nils Rasmusen Saugbr., Nils Johannesen Saugbruget.

24/9-1851. Romnæs. Andreas Wenzel. Saugmester Bent Hansen Hølen og Gunnild Marie Andersd. Fadd: Maria Steensd. Hølen, Ingebor Clausd. Bergen, Hans Bentsen Saugbr., Bent Bentsen Saugbr., Nils Hansen Saugbr.

17/10-1851. Holden. Kirsti Maria. Gaardmand Ole Steensen Tufte og Taran Andersd. Fadd: Marthe Steensd. Holla, Marthe Hansd. Tufte, Anders Johnsen Klovedal, Simon Klovedal, Stian Langeland, John Andersen Wale, Lars Andersen Klovedal.

29/9-1851. Holden. Ingebor Kirstine. Gaardmand Jørgen Nilsen Wibetoe og Karen Kirstine Hansd. Fadd: Liw Hansd. Vibetoe, Kirsti Jørgensd. ditto, Hans Anundsen Vibetoe, Anund Hansen Vibetoe, Anund Hansen ditto, Nils Jørensen ditto.

3/10-1851. Holden. Jørgen Østinus. Gaardmand Ole Pedersen Krageføt og Andrea Østensd. Fadd: Maren Gundersd. Dalen, Kirsti Pedersd. Otterkjær, Peder Olsen Eishoug, Peder Larsen Otterkjær, Peder Pedersen Krageføt.

15/9-1851. Holden. Gjermund. Huusmand Sigurd Johnsen Texle og Liw Olsd. Fadd: Kirsti Halvorsd. Tved, Turi Johnsd. Sanda, John Johnsen Tved, Hans Tintholt Wrk., Lars Tolfsen Holla.

30/10-1851. Holden. Saamund. Inderst Nils Christensen Toreskaas og Gunnild Saamundsd. Fadd: Mari Gundersd. Dalen, Karen Christensd. ditto, Peder Christensen Dalen, Christen Jensen Langjordet, Jens Carlsen Toreskaas.

21/10-1851. Holden. Steen. Huusmand John Pedersen Fæbakke og Signe Anundsd. Fadd: Ingebor Olsd. Namløs, Asloug Tronsd. ditto, Peder Pedersen ditto, Peder Pedersen Fæbakke, Ole Olsen Klevsgade.

31/10-1851. Holden. Anne. Wærksarbeider Hans Andersen Wrk. og Inger Pedersd. Fadd: Inger Andersd. Saugbr., Andrea Tronsd. Ringsevjen, Peder Olsen Brøndalen, Tron Andersen Wrk., Jørgen Thorsen Næprud.

13/10-1851. Holden. Anne Johanne.  Inderst Gunder Andersen Sandkaasen under Heisholt og Gunnild Halvorsd. Fadd: Aaste Hansd. Heisholt, Kirsti Andersd. Tvedthægna, Johannes Rasmusen Heisholt, Johannes Johannesen ditto, Anders Andersen Skogsrud.

9/11-1851. Holden. Marie. Gaardmand Nils Olsen Vibetoe og Mari Pedersd. Fadd: Anne Jensd. Tufte, Anne Pedersd. Tufte, Anders Pedersen Tufte, Christen P. Tufte, Thomas Olsen Brøndalen.

23/9-1851. Helgen. Maren Gurine. Skrædder Hans Hansen Kaasen under Hvalen og Anne Catrine Hansd. Fadd: Asloug Hansd. Pladsen, Maria Larsd. Steenstad, Jørgen Johnsen Kaalstad, Hans Nilsen Kaasen, Hans Thygesen Halvorstaae.

21/10-1851. Helgen. Marthe Maria. Gaardmand Johannes Hansen Tinholt og Anne Nirisd. Fadd: Anne Andersd. Hagen, Anne K. Jørgensd. ditto, Jørgen Jørgensen Tinholt, Thor Pedersen Tinholt, Gullik Hansen Torgersrud.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

13/9-1851. Helgen. Nils. Weiarbeider Christopher Halvorsen fra Modum, boende paa Pladsen Haugen under Eie og Hustru Maren Nilsd. Fadd: Magrethe Gundersd. Kronborg, Ingebor Tronsd. Haugen, Peder Tronsen Kronborg, Johannes Tronsen Hougen, Peder Nilsen fra Modum.

10/10-1851. (Helgen?). Nils. Huusmand Anders Sørensen Waskaas og Anne Olsd. Fadd: Anne Nilsd. Jøntved, Anne K. Pedersd. ditto, Lars Larsen Bjærven, Ole Olsen Aafosskaas, Hans Helgesen Waskaas.

25/9-1851. Holden. Friede Magrethe Marie. Proprietair Jens Frederik Schultz og Sophie Hedevig født Cappelen. Fadd: Madame Henriette Cappelen, Jomfru Henriette Cappelen, Marskalk E. Løvenskiold, Jernwærkseier Cappelen senior, Grev Knuth, Capitain M. Rye, Nils Løvenskiold, Kjøbmand C. H. Blom fra Skien.

4/11-1851. Holden. Maren Anne. Wærksarbeider Anders Larsen og Anne Andersd. Fadd: Berthe Maria Johnsd. Wrk., Andra Olsd. Holla, Thomas Larsen Wrk., Claus Henriksen Wrk., Ole Andersen Stigen.

17/11-1851. (Hvor?). Ole Andreas. Huusmand Johannes Olsen Hægnen og Kirsti Thorsd. Fadd: Kirsti Andersd. Kaasa, Svanoug Thorsd. Pladsen, Thor Hansen Pladsen, Ole Olsen Vibetoe, Nils Jensen Daxrud.

21/9-1851. Holden. Hanna Caroline. Møller Hans Abrahamsen Wrk. og Karen Turine født Dahl. Fadd: Barnets Moder, Jomfru Eveline Nilsem, Nils Ingebretsen Wrk., Barnets Fader, Marthinus Abrahamsen. Hjemmedøbt af Gjordemoder Maria Knudsd. Vibetoe.

22/11-1851. Holden. Nils. Huusmand Ole Nilsen Moen og Anne Svendsd. Fadd: Ingebor Olsd. Holla, Maren Nielsd. Sværdsteen, Ole Olsen Saugbr., Christen Svendsen Myhren, Anders Nilsen Sværdsteen.

28/11-1851. Romnæs. Maria Kirstine. Huusmand Haagen Andersen Glaholt og Aaste Andersd. Fadd: Maria Andersd. Nib, Johanne Andersd. Hoxodde, Nils Nilsen Hoxodde, Torgrim Nib, Ole Halvorsen Ustrud.

21/11-1851. Romnæs. Hans. Huusmand Ole Torkelsen Slettekaas og Turine Rasmusd. Fadd: Kari Olsd. Slettekaas, Mari Østensd. Kaasen, Nils Andersen Slettekaas, Knud Østensen og Østen Knudsen Kaasen.

23/12-1851. Helgen. Henrik. Huusmand Ole Andersen Bjærven og Inger Henriksd. Fadd: Kari Kjøstolsd. Bjærven, Berthe Karine Andersd. Kaasen, Anders Halvorsen Kaasa, Ole Nilsen Hægna, Jørgen Andersen Huset.

7/10-1851. Helgen. Peder. Arne Christensen Steenstad og Kirsti Pedersd. Fadd: Ungebor Johannesd. Steenstad, Emilie Christensd. Næsset, Torsten Huset, Christen Nilsen Ytterbøe, Christen Torstensen Huset.

13/12-1851. Helgen. Jørgen Andreas. Gaardmand Simon Andersen Klovedal og Kirsti Pedersd. Fadd: Maren Anne Andersd. Langeland, Maria Simonsd. Klovedal, Anders Klovedal, Stian Pedersen Langeland, Anders Simonsen Klovedal.

26/12-1851. Holden. Nils. Gaardbruger Christen Arvesen Namløs og Ingebor Johannesd. Fadd: Ingebor Arvesd. Namløs, Gunnild Gundersd. ditto., Nils Johannesen ditto, Nils Arvesen ditto, Ole Arvesen ditto.

25/12-1851. Holden. Kirsti. Huusmand Søren Olsen Gladhuus og Kirsti Johannesd. Fadd: Marthe Jensd. Bergeth, Ingebor Jensd. Gunnerud, Johannes Herregaarden, Nils Bergeth yngre, Ole Sørensen Gladhuus.

9/12-1851. Romnæs. Anders. Huusmand Anund Andersen Brudeskjær og Oline Larsd. Fadd: Anne Gundersd. Kaasa, Anne Maria Gundersd. Kaasa, Gunder Nilsen Kaasa, Halvor Anundsen Kaasa, Rollef Jørgensen Opsahl.

9/12-1851. Helgen. Karen Maria. Gaardmand Christen Christensen Steenstad og Anne Maria Jensd. Fadd: Maria Kirstine Jensd. Fæhn, Anne Maria Arnesd. Wasdalen, Arne Vasdalen, Nils Christensen Næsset, Christen Nilsen Ytterbøe, Nils Nilsen Ytterbøe.

9/1-1852. Helgen. Gunder. Gaardmand Harald Gundersen Olsbrygge og Asloug Kirstine Halvorsd. Fadd: Anne Pedersd. Næsset, Karen Maria Halvorsd. Jøntved, John Gundersen Næsset, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Jørgen Johnsen Kaalstad, Even Halvorsen Jøntved, Augustinus Pedersen Omtved.

2/1-1852. Holden. Ingebor. Huusmand Johannes Jensen Herregaarden og Magrethe Nilsd. Fadd: Marthe Jensd. Berget, Ingebor Jensd. Berget, Nils Berget den ældre, Nils Nilsen Berget den yngre, Jens Jensen Gunnerud.

16/12-1851. Holden. Nils. Uægte. Pigen Anne Johannesd. Wrk. og gift mand Nils Gulliksen Kaasen under Bergen (Bergan) i Solum Præstegjeld.
Fadd: Ingebor Larsd. Wrk., Inger Johannesd. Wrk., Ole Johannesen Wrk., Johannes Johannesen og Andreas Johannesen Wrk.

22/1-1852. Holden. Claus. Huusmand Nils Clausen Nomme og Anne Halvorsd. Fadd: Anne Steenersd. Rønningen, Anne Svennungsd. Baxaas, Halvor Clausen Toreskaas, Halvor Halvorsen Baxaas, Augustinus Clausen Hougen.

31/1-1852. Holden. Christen Andreas. Huusmand Andreas Christensen Fæbakke og Andrea Andersd. Fadd: Maria Andersd. Skibsnæs, Maria Gundersd. Søwe, John Skibsnæs, Nils Halvorsen Namløs, Anders Andersen Torsnæs den yngre.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

27/10-1851. Holden. Johannes. Anders Christensen Wrk. og Sophie Gurine Jacobsd. Fadd: Maren Anne Olsd. Wrk., Berthe Andreasd. Kronborg, Gullik Christensen, Torbjørn Saamundsen og Claus Henriksen, alle af Værket.

16/2-1852. Romnæs. Anne Christine. Gaardmand Ole Augustinusen Pladsen og Anne Magrethe Nilsd. Fadd: Anne Karine Arnesd. Graver, Maria Olsd. Pladsen, Peder Augustinusen Omtved, Ole Sigurdsen Graver, Peder Pedersen Omtved.

26/2-1852. Romnæs. Gurine. Huusmand Gunder Gulbrandsen Sannæs og Anne Nilsd. Fadd: Gunnild Halvorsd. Sannæs, Gunnild Gundersd. Namløs, Jørgen Halvorsen Sannæs, Halvor Halvorsen ditto, Gullik Gundersen ditto.

22/2-1852. Romnæs. Gunder. Gaardmand Nils Gundersen Wale og Kirsten Pedersd. Fadd: Anne Nilsd. Brænne, Anne Johnsd. Wala, Gunder Nilsen Dolvig, Halvor Andersen Dolvig, Nils Nilsen Wala.

18/12-1851. Romnæs. Ingebor Maria. Halvor Halvorsen Wala og Gunnild Maria Gundersd. Fadd: Gunnild Kirstine Halvorsd. Brænne, Inger Maria Gundersd. Skjørholt, Sivert Sørensen Brænne, Jens Sørensen Brænne, Anund Halvorsen Wala.

20/2-1852. Romnæs. Inger. Gaardmand Ole Thygesen Sannæs og Kari Hansd. Fadd: Magrethe Johnsd. Sannæsmoen, Kirsten Clemmetsd. ditto, Clemmet Sannerholt, Gunder H. Sannæsmoen, Nils Olsen Kalvodde.

6/1-1852. Holden. Ingebor. Peder Eriksen Saugbruget og Anne Olsd. Fadd: Ingebor Jensd. Saugbr., Marthe Olsd. Saugbr., Ole Halvorsen, Hans Eriksen og Hans Pedersen, alle af Saugbruget.

25/1-1852. Holden. Rasmus. Søren Rasmusen Wrk. og Maren Gurine Tollefsd. Fadd: Kirsti Torstensd. Wrk., Kirsten Maria Rasmusd. Wrk., Hans Hansen Tintholt, Hans Petter Hansen og Torsten Rasmusen, alle af Wærket.

28/3-1852. Hjemme. Anders. Anders Andersen Næsodden og Mari Halvorsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Gjordemoder Maria Knudsdatter. Død uden at komme i Kirke."

4/3-1852. Romnæs. Anne Kirstine. Gaardbruger Gullik Pedersen Romnæs og Andrea Gjermundsd. Fadd: Kari Gulliksd. Romnæs, Karen K. Pedersd. Romnæs, Peder Knutsen Romnæs, Knud Pedersen og Isak Nilsen Romnæs.

27/3-1852. Holden. Margith. Gaardmand Johannes Herbrandsen Sannæs og Ingebor Torstensd. Fadd: Guro Larsd. Lunde, Kari Herbrandsd. Sannæs, Even T. Lunde, Gunder G. Sannæs, Torsten Torstensen Holten (Holtan).

20/2-1852. Holden. Claus. Gaardbruger. Augustinus Clausen Toreskaas og Anne Svennungsd. Fadd: Anne K. Svennungsd. Suusaas, Augustinus Halvorsen Lillejordet, Halvor Clausen Rønningen, Svennung Svennungsen Kaasa.

1/3-1852. Holden. Claus. Inderste Thomas Halvorsen Fosse og Kari Thorsd. Fadd: Anne Svennungsd. Toreskaas, Gunnild Thorsd. Kaasa, Aane Thorsen Kaasa, Andreas Halvorsen Toreskaas, Kjøstol Thorsen Kaasen.

16/3-1852. Helgen. Maria. Inderste John Olsen Omtved og Anne Catrine Olsd. Fadd: Maria Olsd. Nib., Lovise Olsd. Klovedal, Nils Olsen Nib., Peder Olsen Jacobskaas, Hans Olsen Nib.

17/3-1852. (Holden) Helgen. Nils. Wærksarbeider Johannes Johannesen og Anne Oline Olsd. Fadd: Karen Johnsd. Wrk., Inger Johannesd. Wrk., Ole Johannesen, Hans Olsen og Johannes Olsen, alle af Værket.

14/3-1852. Romnæs. Halvor. Huusmand Halvor Olsen Kaasa under Wale og Oline Maria Olsd. Fadd: Anne Nilsd. Brænne, Kari Pedersd. Saugbr., Jens Brænne, Nils Gundersen Wale, Peder Østensen Saugbruget.

11/2-1852. Romnæs. Mari Anne. Arbeidsmand Anders Olsen Berg, Saugbr. og Inger Olsd. Fadd: Lisbeth Johnsd. Saugbr., Anne Olsd. Eie, Tron Pedersen Saugbr., Peder Jensen Saugbr., Anders Tronsen Wrk.

25/2-1852. Holden. Johan. John Olsen Saugbr. og Lisbeth Johnsd. Fadd: Inger Olsd. Hølen, Maren Olsd. Haugen, Halvor Halvorsen Hølen, Jens Johnsen Hagen, Anders Tronsen Wrk.

14/4-1852. Holden. Hans. Gaardmand Tollef Nilsen Holla og Ingebor Olsd. Fadd: Anne Svendsd. Moen, Maren Nilsd. Sværdsteen, Ole Olsen Saugbr., Isak Olsen Namløshagen, Tollef Poulsen Bjørntved i Solum.

1/4-1852. Holden. Karen Tomine. Smed Jens Johnsen Saugbruget og Ambor Nilsd. Fadd: Lisbeth Johnsd. Saugbr., Andrea Nilsd. Saugbr., John Jensen Saugbr., Nils Bentsen Saugbr., Hans Rasmusen Wrk., Nils Nilsen Kaasen.

4/4-1852. Holden. Mari Anne. Thorer Pedersen Wrk. og Anne Hansd. Fadd: Anne Sophie Johnsd. Wrk., Maren Hansd. Dammen, Hans Tolfsen Dammen, Rasmus Johansen Wrk., Claus Henriksen Wrk.

5/3-1852. Holden. Carl. Smed John Nilsen Lindgreen og Gunnild Olsd. Fadd: Ingebor Hansd. Meelteig, Anne Eriksd. Espevolden, Søren Olsen Gladhuus, Anders Olsen Meelteig, Johannes Brynnildsen Furustul.

6/4-1852. Romnæs. Ingebor Torine. Huusmand Jørgen Hansen Kaasa i Valebø og Ingebor Kirstine Christensd. Fadd: Kirsten Pedersd. Wala, Liw Christensd. Dahlen, Nils Gundersen Vala, Ole Andersen Brænne, Ole Olsen Brænne.

17/5-1852. Holden. Anne. Gaardmand Aslak Olsen Skordal og Kirsti Hansd. Fadd: Kirsti Nilsd. Skordal, Gunnild Andersd. Storehoug, Jørgen Andersen Storehoug, Even Olsen Skordal, Halvor Olsen Suusaas.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

10/5-1852. Holden. Andrea. Skomager Thor Andersen Stua og Anne Maria Christensd. Fadd: Anne Jensd. Tufte, Andrea Nilsd. Juvet, Christen Tufte, Lars Jørgensen Juvet, Hans Andreas Gundersen Stua.

13/5-1852. Helgen. Maria. Tvilling. Huusmand Ole Olsen Klevsgade og Kirsti Pedersd. Fadd: Rønnoug Halvorsd. Bøe, Kari Olsd. Waskaas, Ole Amundsen Waskaas, Jens Olsen Strandsplads, Hans Hansen Wrk.

13/5-1852. Helgen. Kirsten. Tvilling. Huusmand Ole Olsen Klevsgade og Kirsti Pedersd. Fadd: Karen Arnesd. Bøe, Anne Olsd. Waskaas, Ole Olsen Aafosskaas, Peder Pedersen Fæhn yngre, Ole Olsen Klevsgade yngre.

19/3-1852. Helgen. Hans. Gaardmand Jørgen Jørgensen Tinholt og Anne Hansd. Fadd: Anne Pedersd. Jøntved, Asloug Pedersd. Holten, Anders Jonsen Klovedal, Simon Simonsen Jøntved, Anders Andersen Søwe.

11/5-1852. Helgen. Anders. Gaardmand Peder Hansen Kaalstad og Ingebor Andersd. Fadd: Anne Andersd. Hagen, Mari Andersd. Huset, Nils Hansen Jøntved, Hans Halvorsen Pladsen, Jørgen Andersen Huset.

22/5-1852. Holden. Hans. Inderst Anders Pedersen Kaasa under Haatved og Ingebor Hansd. Fadd: Mari Nilsd. Kaasa, Mari Hansd. Torgersrud, Peder Andersen Kaasa, Anders Thygesen Kaasa, Lars Hansen Torgersrud.

6/6-1852. Holden. Anne Mathea. Gaardmand Anders Jensen Heisholt og Anne Halvorsd. Fadd: Kirsti Andersd. Røgstuen, Ingebor Jensd. Gunnerud, Halvor Haatved, Christen Røgstuen, Halvor Halvorsen Haatved.

4/6-1852. Holden. Carl Julius. Gaardmand, Organist Ole Steensen Tufte og Marthe Pedersd. Fadd: Taran Andersd. Tufte, Kirsti Pedersd. Tufte, Steen Tufte, Nils Jørgensen Haatved, Nils Olsen Wibetoe.

11/5-1852. Holden. Andreas. Formermester John Andersen Wrk. og Johanne Kirstine Gundersd. Fadd: Berthe Tronsd. Wrk., Thora Tollefsd. Saugbr., Marsmester Svendsen, Nils Ingebretsen Wrk., Anders Olsen Gruben, Johannes Gundersen Wrk.

29/5-1852. Holden. Kirsti. Bent Jahnsen Wrk. og Sessell Olsd. Fadd: Kari Olsd. Wrk., Andrea Jahnsd. Wrk., Jahn Bentsen Wrk., Tallak Jacobsen Wrk., Bent Thomasen Wrk.

4/4-1852. Romnæs. Halvor. Tvilling. Gaardmand Anund Halvorsen Dalen og Ingebor Bjørnsd. Fadd: Kirsten Pedersd. Wale, Anne Kirstine Gundersd. Kaasa, Halvor Gundersen Wala, Halvor Halvorsen Vala, Nils Gundersen Vala.

4/4-1852. Romnæs. Ingebor Maria. Tvilling. Gaardmand Anund Halvorsen Dalen og Ingebor Bjørnsd. Fadd: Maria Christensd. Maurflotten, Sina Christensd. Lunde, Anders Nilsen Orekaasen, Nils Jørgensen Galten, Iver Kittilsen Dalen.

30/5-1852. Helgen. Jens. Gaardmand Ole Jensen Præstgrav og Anne Katrine Jørgensd. Fadd: Berthe Kittilsd. Præstgrav, Gunder Jensen Præstgrav, Anne Jørgensd. Næsset, Jens Jensen Præstgrav, Ole Jørgensen Stranden.

17/6-1852. Helgen. Claus. Gaardmand Anders Clausen Bordstaae og Ingebor Kirstine Isaksd. Fadd: Kirsti Isaksd. Siljan, Mari Isaksd. Siljan, Claus Andersen Brattebakke, Jens Jensen ditto, Isak Isaksen Siljan.

1/7-1852. Holden. Olavus Severin. Gaardmand Sivert Sørensen Brænne og Gunnild Kirstine Halvorsd. Fadd: Gunnild Maria Gundersd. Wala, Severine Halvorsd. Omdal, Halvor Rollevsen Omdal, Jens Jensen Dolven, Jens Sørensen Brænne, Halvor Halvorsen Omdal.

27/6-1852. Holden. Andrea. Huusmand John Olsen Gruben og Berthe Asgjærsd. Fadd: Anne M. Johnsd. Gruben, Gunnild Olsd. Gruben, Anders Olsen Gruben, Jens Olsen Strandsplads, Anders Asgjærsen Fæbakke.

16/6-1852. Holden. Maria. Inderst John Anundsen Grønnesteen og Berthe Maria Hansd. Fadd: Maria Johnsd. Grønnesteen, Else M. Anundsd. ditto, Anund Gundersen ditto, Jørgen Hansen Tinholt, Hans Anundsen Grønnesteen.

29/6-1852. Holden. Peder. Gaardmand Jørgen Pedersen Holla og Anne Nilsd. Fadd: Ingebor Jørgensd. Namløs, Gunnild Maria Nilsd. Jøntved, Nils Hansen Jøntved, Peder Pedersen Hollasæter, Anders Tronsen Namløs.

12/7-1852. Hjemme. Kirsti Maria. Huusmand Halvor Thygesen Sannæs og Kirsti Jensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Magrethe Johnsd., men død uden at komme i Kirke."

3/7-1852. Romnæs. Aaste. Gaardmand Hellik Halvorsen Sannæs og Aaste Towsd. Fadd: Gunnild Olsd. Sannæs, Gunnild Halvorsd. ditto, Jørgen Halvorsen ditto, Johannes Halvorsen ditto, Halvor Halvorsen ditto.

9/6-1852. Romnæs. Anund. Gaardmand John Jensen Lunde og Kirsti Jørgensd. Fadd: Karine Arnesd. Graver, Liw Christensd. Dahlen, Jens Graver, Gunder Arvesen Wale, Mathias Arnesen Lunde.

9/7-1852. Romnæs. Inger Maria. Flaademand Ole Gundersen Qværndokken og Ingebor Jensd. Fadd: Andrea Gundersd. Eishoug, Gurine Gundersd. Kaasa, Gunder Clemmetsen Qværndokken, Hans Jensen Eiestrand, Nils Jensen Daxrød.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

29/6-1852. Romnæs. Karen Maria. Berthel Andersen Saugbruget og Gunnild Johannesd. Fadd: Maren A. Andersd. Grønnesteen, Kari Berthelsd. Saugbr., Christopher Andersen Røgstuen, Peder A. Strømodden, Ole Knutsen Grønnesteen.

29/6-1852. Helgen. John. Gaardmand Peder Augustinusen Omtved og Ingebor Kirstine Pedersd. Fadd: Anne M. Nilsd. Pladsen, Anne Gurine Andreasd. Omtved, Ole Augustinusen Pladsen, Nils Gundersen Wala, John Gundersen Næsset, Peder Pedersen Omtved.

23/7-1852. Helgen. Kirsten Andrea. Gaardmand Jens Asbjørnsen Hvalen og Anne Kjøstolsd. Fadd: Gunnild Torstensd. Hvala, Anne K. Christensd. Omtved, Christen Kjøstolsen Haatved, Lars Larsen Bjærven, Jørgen Kjøstolsen Kaalstad.

3/6-1852. Helgen. Olaus. Huusmand Hans Olsen Langeland og Aavet Pedersd. Fadd: Anne Pedersd. Klyve, Anna Maria Carlsd. Langeland, Thyge Thygesen Meelfald, Nils Carlsen Langeland, Arne Carlsen Langeland.

26/7-1852. Helgen. Abraham. Gaardmand Lars Jørgensen Juvet og Karen Tronsd. Fadd: Liw Hansd. Vibetoe, Asloug Tronsd. Semb, Jørgen Juvet, Thor Andersen Stua, Halvor Rasmusen Bergkaasen.

11/7-1852. Helgen. Jens. Gaardmand Lars Jensen Næsset og Aaste Hansd. Fadd: Anne Olsd. Steenstadstranden, Karen Maria Jensd. ditto, Jens Larsen ditto, Ole Halvorsen Ustrud, Hans Olsen Ustrud (Usterud).

27/7-1852. Helgen. Gunder. Gaardmand Nils Johannesen Helgen og Karen Maria Gundersd. Fadd: Andrea Andersd. Vibetoe, Berthe Maria Gundersd. ditto, Halvor Gundersen ditto, Ole Johannesen ditto, Hans Gundersen Skjørholt.

24/7-1852. Romnæs. Nils. Inderst Anders Nilsen Nyehuus under Uhlefoss og Aaste Thorsd. Fadd: Kari Kjøstolsd. Kaasen, Gunnild Thorsd. ditto, Thor Velliksen ditto, Kjøstol Thorsen ditto, Christen Nilsen Nyehuus.

22/7-1852. Holden. Jens. Huusmand Jens Christensen Dalen under Lunde og Aaste Johnsd. Fadd: Anne Maria Johnsd. Gruben, Kari Johnsd. Bjørndokken, Isak Gruben, Bent Olsen Vale, Ole Johnsen Bjørndokken.

8/5-1852. Helgen. Halvor. Tollef Bjørnsen Eeg under Gjedeboen og Ingebor Maria Jørgensd. Fadd: Kari Nilsd. Masdalen, Anne Arnesd. Vasdalen, Gunder Olsen Masdalen, Ole Levorsen Gjedeboen, Rollef Torgersen ditto.

8/8-1852. Helgen. Jacob. John Jacobsen Eishoug og Berthe Maria Torgrimsd. Fadd: Magrethe Hansd. Hæggemoen, Helvig Carlsd. Krageføt, Nils Jacobsen Saugbr., Østen Steensen Eishoug, Jacob Jensen Hæggemoen.

26/8-1852. Holden. Ole. Gaardmand Peder Pedersen Fæhn og Ingebor Olsd. Fadd: Anne Kjøstolsd. Namløs, Ingebor Jensd. Strandsplads, Hans Hansen Wrk., Kjøstol Olsen Namløs, Peder Pedersen Fæhn den yngre.

29/9-1852. Holden. Steen. Inderst Petter Christophersen Øgaarden og Anne Steensd. Fadd: Kari Olsd. Ødegaarden, Kirsti Steensd. Vibetoe, Anders Andersen Øgaarden, Steen Rognekaas, Thomas Andersen Øgaarden.

22/9-1852. Holden. Nils. Inderst Nils Nilsen Otterkjær og Maren Anne Carlsd. Fadd: Kirsti Bentsd. Baxaas, Magrethe Olsd. Wrk., Halvor Halvorsen Baxaas, Jens Nilsen Kaasen, Jens Carlsen Otterkjær.

6/9-1852. Holden. Andreas. Huusmand John Andersen Kaasa og Kirsti Andersd. Fadd: Kirsti Thorsd. Hægna, Ingebor Gundersd. Daxrød, Johannes Olsen Hægna, Nils Jensen Daxrød, Ole Gjermundsen Eie.

15/9-1852. Holden. Christen. Inderst Halvor Christensen Langjordet og Ingri Saamundsd. Fadd: Gunnild Saamundsd. Toreskaas, Karen Christensd. Langjordet, Christen Jensen ditto, Nils Christensen ditto, Kjøstol Thorsen Kaasa.

31/8-1852. Holden. Anne Maria. Huusmand Anders Christensen Lucenæs og Anne Jensd. Fadd: Andrea Asgjærsd. Fæbakke, Ingebor Jensd. Strandsplads, Jens Olsen ditto, Hans Jensen ditto, Ole Jensen ditto.

21/9-1852. Holden. Marthinius. Former Hans Arnesen Tuftehagen og Oline Hansd. Fadd: Kari Hansd. Borgen, Karen Maria Olsd. Vibetoe, Anders Borgen, Hans Andersen ditto, Ole Arvesen Namløs.

18/9-1852. Romnæs. Ingebret Andreas. Flaademand Halvor Anundsen Kaasa under Opsahl og Anne Kirstine Gundersd. Fadd: Oline Larsd. Brudeskjær, Anne Maria Gundersd. Kaasa, Gunder Nilsen Kaasa, Anund Brudeskjær, Nils Gundersen Kaasa.

11/9-1852. Helgen. Karen. Gaardmand Jacob Kittilsen Bøe og Anne Johannesd. Fadd: Anne Catrine Jørgensd. Præstgrav, Karen Arnesd. Bøe, Peder Hansen Kaalstad, Johannes Kittilsen Bøe.

26/8-1852. Helgen. Cecilie Christine Caroline. Gaardmand Nils Christensen Næsset og Marie Christensen. Fadd: Kirsten Pedersd. Steenstad, Anne Maria Nilsd. Ytterbøe, Christen Christensen Steenstad, Nils Nilsen Ytterbøe, Nils Arnesen Vasdalen, Andreas Anundsen Tangen.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

2/10-1852. Helgen. Anne. Gaardmand Jens Christensen Steenstadvolden og Anne Halvorsd. Fadd: Berthe Maria Christensd. Ytterbøe, Kari Halvorsd. Fæhn, Halvor Halvorsen Fæhn, Anders Jensen og Halvor Jensen Steenstadvolden.

9/9-1852. Helgen. Maren. Huusmand Jørgen Olsen Odden under Langeland og Kirsti Jensd. Fadd: Berthe Gurine Jensd. Gjærum, Ingebor Jensd. ditto, Stian Pedersen Langeland, Søren Tolfsen Siljan, Jens Jensen Gjærum.

22/10-1852. Hjemme. Anne. John Jahnsen Wrk. og Anne Lisbeth Larsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Faderen, død 1. Nov. uden at komme i Kirke."

22/10-1852. Holden. Anders. Lars Jacobsen Wrk. og Ingebor Andersd. Fadd: Andrea Abrahamsd. Wrk., Anne Andersd. Kaasa, Anders Olsen Kaasa, Tallak Jacobsen Wrk., Ole Andersen Kaasa.

14/10-1852. Holden. Anne Maria. Gaardmand Jørgen Johnsen Kaalstad og Asloug Maria Halvorsd. Fadd: Asloug Kirstine Halvorsd. Olsbrygge, Asloug Jørgensd. ditto, Even Halvorsen Jøntved, Harald Olsbrygge, Augustinus Pedersen Omtved.

7/10-1852. Romnæs. Andrea. Thor Pedersen Wrk. og Mari Frederiksd. Fadd: Ingebor Olsd. Wrk., Anne Frederiksd. Søwe, Bent Pedersen Wrk., Anders Tronsen Wrk., Johannes Pedersen Wrk.

1/11-1852. Romnæs. Gunder. Gaardmand Peder Gundersen Romnæs og Anne Johannesd. Fadd: Andrea Gjermundsd. Romnæs, Kirsten Nilsd. ditto, Gullik Pedersen ditto, Nils Isaksen ditto, Isak Nilsen ditto.

18/9-1852. Romnæs. Peder. Smed Nils Evensen Eiestranden og Ellen Maria Pedersd. Fadd: Andrea Gundersd. Eishoug, Helvig Carlsd. Krageføt, Peder Olsen Eishoug, Johannes Pedersen ditto, Østen Hansen Hølen.

31/10-1852. Romnæs. Berthe Maria. Inderst Nils Gundersen Bjørndokken og Anne Olsd. Fadd: Anne Magrethe Nilsd. Pladsen, Anne Saamundsd. Delen, Ole Augustinusen Pladsen, Halvot Gundersen Hoxodde, Ole Gundersen ditto.

10/11-1852. Helgen. Anne. Gaardmand John Gundersen Næsset og Anne Kirstine Pedersd. Fadd: Asloug Maria Halvorsd. Olsbrygge, Maren Johanne Hansd. Stuverud, Peder Augustinusen Omtved, Harald Gundersen Olsbrygge, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Peder Pedersen Omtved.

10/10-1852. Helgen. Maren Kirstine. Gaardbruger Søren Olsen Bjærven og Asloug Andersd. Fadd: Anne Pedersd. Roa, Anne Maria Abrahamsd. Bergen, Hans Roa, Ole Sørensen Stie, Thor Olsen Stie.

28/9-1852. Holden. Gunder. Gaardmand Anders Johnsen Heisholt og Anne Hansd. Fadd: Mari Gundersd. Kaasa, Karen Andrea Jensd. Hægna, Rasmus Halvorsen Hægna, Thor Halvorsen Kaasa, Hans Gundersen Kringleføt.

21/10-1852. Holden. Nils. Huusmand Christen Nilsen Nyehuus og Aaste Steensd. Fadd: Ingebor Jørgensd. Hølen, Helvig Carlsd. Krageføt, Johannes Pedersen Eishoug, Anders Nilsen Nyehuus, Østen Steensen Hølen.

27/10-1852. Holden. Halvor. Skomager Anders Halvorsen Næprud og Maria Hansd. Fadd: Inger Halvorsd. Tved, Mari Halvorsd. Wrk., Halvor Halvorsen Wrk., Thor Halvorsen Tved, Jørgen Thorsen Tved.

9/11-1852. Holden. Anne Maria. Gaardmand Christen Halvorsen Namløs og Kirsti Andersd. Fadd: Mari Andersd. Haatved, Kirsti Pedersd. Tufte, Halvor Haatved, Halvor Halvorsen ditto, Anders Jensen Heisholt.

12/10-1852. Holden. Olea. Henrik Halvorsen Wrk. og Berthe Maria Olsd. Fadd: Maria Gjertsd. Wrk., Ingebor Halvorsd. Wrk., Hans Sørensen Wrk., Ole Larsen Strandkaasen, Jens Olsen ditto.

2/11-1852. Holden. Taran. Bent Pedersen Wrk. og Kari Olsd. Fadd: Sessell Olsd. Wrk., Andrea Olsd. Wrk., Thor Pedersen Wrk., Johannes Pedersen Wrk., Torsten Rasmusen Wrk.

2/10-1852. Holden. Johanne. Andreas Johnsen Kronborg og Anne Maria Christophersd. Fadd: Aaste Nilsd. Wrk., Johanne Johnsd. Wrk., Nils Christophersen Wrk., John Johnsen Wrk., John Andreasen Wrk.

13/11-1852. Holden. Kari. Gaardbruger Anders Halvorsen Fæhn og Ingebor Olsd. Fadd: Anne Kittilsd. Langkaas, Inger Halvorsd. Øgaarden, Ole Sivertsen Moene, Jens Halvorsen Langkaas, Johannes Steensen Haatved.

19/10-1852. Holden. Johannes. Andreas Johannesen Wrk. og Karen Magrethe Johnsd. Fadd: Ingebor Abrahamsd. Bjærven, Magrethe Johansd. Wrk., Johannes Johannesen Wrk., Rasmus Johannesen Wrk., Rasmus Johnsen Deelevje.

21/11-1852. Holden. Gunnild. Gaardmand Ole Gundersen Tved og Johanne Nilsd. Fadd: Mari Gundersd. Kaasen, Kirsti Nilsd. Tved, Tron Gundersen Wrk., Thor Halvorsen Kaasen, Gunder Gundersen Præstegaarden.

9/11-1852. Holden. Anne. Gullik Pedersen Saugbruget og Inger Andersd. Fadd: Berthe Evensd. Wrk., Johanne Tronsd. Wrk., Tron Andersen Wrk., Johannes Andersen Wrk., Peder Andersen Saugbruget.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

18/10-1852. Holden. Alette Sophie Diderikke. Jernværkseier Severin Diderik Cappelen og Sophie født Faye. Fadd: Fru Sina Faye, Frøken Alette Faye, Consul J. Faye, Jernværkseier D. Cappelen, Lieutenant J. Scultz, Forstjunker N. Løvenskiold, Nils Aall junjor.

9/11-1852. Holden. Andreas. Christopher Hansen Wrk. og Kirsten Tollevsd. Fadd: Kari Olsd. Wrk., Kari Christophersd. Wrk., Hans Hansen Wrk., Claus Henriksen Wrk., Lars Thomasen Wrk.

9/12-1852. Helgen. Anders. Inderst Jahn Steensen Killingkoven under Solbær og Berthe Andersd. Fadd: Mari Halvorsd. Næsodden, Ingebor Sigurdsd. Monken, Steen Monken, Ole Steensen ditto, Hans Andersen Næsodden.

3/12-1852. Helgen. Carl. Gaardmand Peder Christensen Jøntved og Berthe Nilsd. Fadd: Kirsten Pedersd. Steenstad, Anne K. Pedersd. Jøntved, Nils Christensen Næsset, Christen Christensen Steenstad, Even Halvorsen Jøntved, Ole Christensen Næsset.

20/11-1852. Romnæs. Inger Karine. Huusmand Cornelius Olsen Pladsen under Brænne og Anne Karine Andersd. Fadd: Kirsti Jørgensd. Lunde, Sina Hansd. Lunde, Anders Nilsen Orekaasen, Nils Andersen Slettekaas, John Halvorsen Lunde.

23/12-1852. Romnæs. Karen Andrea. Gaardmand Jens Sørensen Brænne og Anne Nilsd. Fadd: Johanne Andersd. Hoxodde, Gjelloug Anundsd. Brænne, Lars Sørensen Lunde, Sivert Olsen Moene, Nils Nilsen Hoxodde.

8/11-1852. Romnæs. Hans. Gaardskarl Anund Anundsen Saugbruget og Gunnild Pedersd. Fadd: Maria Ellefsd. Saug, Magrethe Rasmusd. Saugbr., Anders Halvorsen Saugbr., Peder Pedersen Saugbr., Peder Pedersen Baxaas.

26/12-1852. Romnæs. Ole. Smed Østen Knutsen Kaasen og Kirsti Olsd. Fadd: Ingebor Olsd. Holla, Maria Pedersd. Skougen, Tollef Nilsen Holla, Knud Østensen Kaasen, Hans Andersen Deelsbakke.

19/12-1852. Romnæs. Gjert Frederik. Huusmand Gunder Evensen Kaasen og Ingeborg Gjertsd. Fadd: Kirsti Pedersd. Wale, Anne Johnsd. Wale, Nils Gundersen Wala, Halvor Halvorsen Wala, Nils Nilsen Wala.

9/12-1852. Helgen. Nils. Gaardmand Peder Pedersen Ytterbøe og Anne Nilsd. Fadd: Kari Christensd. Ytterbøe, Karen M. Pedersd. ditto, Peder Halvorsen ditto, Nils Christensen Næsset, Christen Nilsen ditto, Peder Pedersen ditto den yngre, Ole Christensen Bøe.

25/12-1852. Holden. Johannes. Tallak Jacobsen Wrk. og Inger Nilsd. Fadd: Andrea Abrahamsd. Wrk., Ingebor Tronsd. Haugen, Lars Jacobsen Wrk., Bent Jahnsen Wrk., Nils Andersen Wrk.

14/1-1853. Holden. Hans. Gaardmand Nils Rasmusen Rønningen og Kirsti Gundersd. Fadd: Aaste Nilsd. Wrk., Anne Olsd. Hollahagen, Hans Rasmusen Wrk., Peder Tronsen Wrk., Tron Gundersen Rønningen.

12/1-1853. Helgen. Maria Kirstine. Gaardmand Simon Simonsen Jøntved og Asloug Pedersd. Fadd: Kirsti Pedersd. Gjærum, Anne Pedersd. Holten, Peder S. Holten, Stian Langeland, Thor P. Holten.

21/1-1853. Holden. Maren Anne. Gaardmand Anund Hansen Teigen og Karen Maria Halvorsd. Fadd: Ingebor Arvesd. Namløs, Maren Tollefsd. Fæhn, Peder Olsen Marum, Arve Hansen og Ole Arvesen Kaasa.

24/12-1852. Holden. Jacob. Johannes Jacobsen Saugbruget og Aase Pedersd. Fadd: Berthe Maria Torgrimsd. Eishoug, Magrethe Rasmusd. Saugbr., Hans Johnsen Staaen, Nils Halvorsen Saug, Anders Nilsen Saugbr.

13/1-1853. Helgen. Anne. Huusmand Lars Olsen Haavet under Klovdal og Karen Anne Anundsd. Fadd: Anne Tollefsd. Haavet, Anne M. Carlsd. Tvedten, Peder Stiansen Holten, Carl Carlsen Tvedten, Abraham Larsen Kolle, Lars Andersen Klovdal.

17/2-1853. Hjemme. Ole. Gaardmand Nils Isaksen Romnæs og Anne Maria Halvorsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Gjordemoderen, men død 23. Febr. uden at komme i Kirken."

4/2-1853. Helgen. Ingebor. Huusmand Tarald Halvorsen Skottet under Jelseth og Tore Halvorsd. Fadd: Ingri Jelseth, Berthe Larsd. Skottet, Ole Johannesen Jelseth, Ole Andersen Hægna, Hans Olsen Nib.

17/2-1853. Helgen. Anne Kirstine. Gaardmand Gunder Jørgensen Gjedeboen og Mari Gundersd. Fadd: Anne Kirstine Pedersd. Næsset, Maria Hansd. Stuverud, Gunder Arvesen Wale, Harald Gundersen Olsbrygge, Nils Arnesen Wasdalen, Ole Gunnuldsen Gjedeboen.

17/12-1852. Holden. Hanna Maria. Uægte. Pigen Maria Andersd. Saugbruget og opgiven Barnefader Hans Jacobsen Gulseth af Gjerpen.
Fadd: Tone Saamundsd. Saugbr., Magrethe Andersd. Saugbr., Nils Halvorsen Saugbr., Gullik Pedersen Saugbr., Peder Andersen Saugbruget.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

3/3-1853. Holden. Thor. Inderst Nils Arvesen Namløs og Ingebor Karine Halvorsd. Fadd: Anne Pedersd. Jøntvedt, Maria Nilsd. Namløs, Even Halvorsen Jøntvedt, Ole Arvesen Namløs.

8/2-1853. Hjemme. Isak. Grubearbeider Isak Isaksen Gruben og Anne Maria Johnsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Tollef Fæhn, men død 18. Martz uden at komme i Kirken."

13/2-1853. Romnæs. Kirsti. Gaardmand Nils Olsen Kalvodde og Mari Johannesd. Fadd: Mari Kjøstolsd. Kalvodde, Lisbeth Maria Olsd. ditto, Johannes Herbrandsen Sannæs, Ole Nilsen Kalvodde, Johannes Johannes Uhlevigen.

20/3-1853. Holden. Tollef. Gaardmand Tollef Halvorsen Fæhn og Maria Kirstine Jensd. Fadd: Anne Maria Jensd. Steenstad, Kari Halvorsd. Fæhn, Halvor Halvorsen Fæhn, Christen Pedersen Tufte, Jørgen Halvorsen Fæhn.

19/2-1853. Holden. Nils. Hans Torstensen Wrk. og Johanne Johannesd. Fadd: Aaste Johnsd. Wrk., Ingebor Hansd. Wrk., Anders Johannesen Wrk., John Sørensen Holla, Torsten Hansen Wrk.

19/2-1853. Holden. Anne. Hans Jahnsen Wrk. og Maria Torstensd. Fadd: Maria Gjertsd. Wrk., Marthe Hansd. Præstegaarden, Bent Pedersen Wrk., Hans Olsen Wrk., Johannes Olsen Wrk.

15/2-1853. Holden. Martinius. Brynnild Jensen Wrk. og Mari Pedersd. Fadd: Ingebor Pedersd. Helgenskoven, Anne Pedersd. Wrk., Jens Brynnildsen Wrk., Sivert Pedersen Wrk., Anders Pedersen Bjærkholt.

8/3-1853. Holden. Hans Andreas. Hans Hansen Wrk. og Anne Pedersd. Fadd: Ingebor Olsd. Fæhn, Kirsti Henriksd. Wrk., Peder Pedersen Fæhn ældre, Peder Pedersen Fæhn yngre, Nils Ingebretsen Wrk.

10/3-1853. Holden. Claus. Gaardmand Halvor Clausen Toreskaas og Anne Stenersd. Fadd: Kirsti Nilsd. Skordal, Anne Gurine Andreasd. Toreskaas, Stener Gjermundsen Rønningen, Halvor Nilsen ditto, Gjermund Stenersen ditto.

31/3-1853. Helgen. Inger Maria. Huusmand Ole Andersen Fæbakke og Andrea Asgjærsd. Fadd: Mari Halvorsd. Fæbakke, Karine Asgjærsd. ditto, Asgjær Johnsen ditto, John Andersen Kaasa, Ole Gundersen Kaasa.

12/2-1853. Helgen. Anne Maria. Gaardmand Stian Jørgensen Hagen og Anne Andersd. Fadd: Ingebor Andersd. Kaalstad, Mari Andersd. Huseth, Jørgen Jørgensen Tinholt, Jørgen Andersen Huseth, Halvor Jørgensen Hagen.

4/4-1853. Holden. Nils. Thomas Rasmussen Wrk. og Anne Johannesd. Fadd: Inger Clemmetsd. Saugbr., Ingeborg Hansd. Wrk., Tron Pedersen Hougen, Nils Rasmussen Wrk., Rasmus Thomasen Wrk.

2/4-1853. Holden. Aaste. Bent Hansen Wrk. og Gunnild Maria Andersd. Fadd: Mari Christensd. Saugbr., Aaste Johannesd. Saugbr., Hans Bentsen Hølen, Anders Tronsen Wrk., Nils Hansen Hølen.

9/3-1853. Holden. Karen. Inderst Christian Nilsen Steensrud og Sophie Rasmusd. Fadd: Magrethe Nilsd. Herregaarden, Anne Olsd. Hollahagen, Johannes Herregaarden, Lars Evensen Ringsevjen, Reier Tallaksen Steensrud.

13/4-1853. Holden. John. Rasmus Johansen Wrk. og Anne Sophie Johnsd. Fadd: Karen Johnsd. Wrk., Inger Rasmusd. Wrk., John Olsen Deelevje, Johan Jensen Wrk., Hans Johnsen Deelevje.

21/3-1853. Helgen. Anne Sussanne. Gaardmand Nils Carlsen Langeland og Anne Arnesd. Fadd: Maren Larsd. Huseth, Anne Maria Carlsd. Tvedten, Hans Carlsen Huset, Arne Carlsen Langeland, Nils Arnesen Wasdalen, Carl Carlsen Tvedten.

27/3-1853. Helgen. Nils. Gaardmand Johannes Hansen Tinholdt og Anne Nirisd. Fadd: Anne Hansd. Tinholt, Anne Pedersd. Holten, Jørgen Jørgensen Tinholt, Thor Pedersen Holten, Lars Andersen Klovdal.

17/4-1853. Holden. Karen Andrea. Inderst Rasmus Johnsen Deelevje og Magrethe Karine Johannesd. Fadd: Aaste Hansd. Heisholt, Mari Halvorsd. Sanna, Johannes Rasmussen Heisholt, John Olsen Deelevje, Hans Johnsen ditto.

6/4-1853. Holden. Karen Maria. Huusmand Lars Pedersen Kaasen under Kolle og Anne Knudsd. Fadd: Anne Kittilsd. Namløshagen, Berthe Knudsd. Boeslie, Nils Olsen Namløshagen, Claus Olsen Kaasen, Ole Arvesen Kaasa.

1/5-1853. Helgen. Oline. Huusmand Gunder Olsen Masdalen og Kari Nilsd. Fadd: Mari Gundersd. Gjedeboen, Anne M. Arnesd. Wasdalen, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Nils Nilsen Hoxodde, Anders Andersen Næsodden.

8/4-1853. Hjemme. Nils. Huusmand Nils Halvorsen Hvaløen og Maria Andersd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Jens Auersen Geirland af Sillejord, men død 23. Mai uden at komme i Kirke."

16/4-1853. Holden. Hans. Tvilling. Gaardmand Anund Hansen Wibetoe og Liw Hansd. Fadd: Ingebor Hansd. Meelteig, Aaste Hansd. Heisholt, Hans Anundsen Wibetoe, Ole Olsen ditto, Johannes Johannesen Heisholt.

16/4-1853. Holden. Mari Anne. Tvilling. Gaardmand Anund Hansen Wibetoe og Liw Hansd. Fadd: Maria Hansd. Furustuhl, Anne Halvorsd. Sanda, Lars Tollefsen Wibetoe, Anders Olsen Meelteig, Halvor Olsen Meelteig.

23/5-1853. Helgen. Ole. Gaardmand Halvor Halvorsen Hvalen og Maren Olsd. Fadd: Rønnoug Halvorsd. Bøe, Gunnild Maria Halvorsd. Hvalen, Anders Thorsen Bøe, Hans Jacob Asbjørnsen Hvalen, Hans Olsen Bøe.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

2/6-1853. (Helgen?). Kirsten Maria. Anders Andersen Næsodden og Mari Halvorsd. Fadd: Berthe Andersd. Killingkoven, Magrethe Thygesd. Halvorstaae, Anders Andersen Næsodden ældre, Gunder Olsen Masdalen, Hans Andersen Næsodden.

23/5-1853. Romnæs. Lina Gurine. Uægte. Pigen Mari Olsd. Sannæs og opgiven Barnefader, gift Mand Gullik Thorsen Grinerud.
Fadd: Kirsten Jensd. Sannæs, Karen Christensd. ditto, Nils Johannessen Uhlevigen, Halvor Thygesen Sannæs, Andreas Christensen ditto.

18/5-1853. Romnæs. Johanne. Nils Nilsen Hoxodde og Johanne Andersd. Fadd: Aaste Andersd. Glaholt, Liw Christensd. Vale, Haagen Andersen Glaholt, Gunder Olsen Masdalen, Anders Andersen Næsodden.

24/3-1853. Holden. Olga Augusta. Proprietair Jens Frederik Schultz og Sophie Hedevig fød Cappelen. Fadd: Frue Sophie Cappelen, Frøken Benny Cappelen, Jernværkseier Diderik Cappelen, Kandidat Diderik Cappelen, Niels Aall junior.

19/5-1853. Romnæs. Andrea. Gaardmand John Hansen Skibsnæs og Maria Andersd. Fadd: Andrea Andersd. Fæbakke, Karen Jørgensd. Kaalstad, Hans Anundsen Wibetoe, Anders Andersen Torsnæs ældre, Anders A. Torsnæs yngre.

4/6-1853. Holden. Mathias. Gaardmand Mathias Arnesen Lunde og Anne Olsd. Fadd: Kirsti Pedersd. Wale, Jelloug Anundsd. Lunde, Simon Andersen Wale, John Jensen Lunde, Arne Arnesen Torsholt.

9/5-1853. Holden. Hans. Hans Gundersen Wrk. og Karen Kirstine Olsd. Fadd: Berthe Evensd. Sandbakken, Karen Jørgensd. Præstegaarden, John Andersen Wrk., Tron Gundersen Wrk., Johannes Gundersen Wrk.

15/5-1853. Hjemme. Ingebreth Kirstinius. Thomas Pedersen Wrk. og Kirsten Maria Jacobsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Gjordemoder Maria Knudsd., men død 17. Juni uden at komme i Kirke."

8/6-1853. Helgen. Karen. Huusmand Peder Olsen Jacobskaas og Karen Gurine Larsd. Fadd: Anne Olsd. Helgen, Karen Olsd. Omtved, Lars Tollefsen Kaasen, John Olsen Helgen, Hans Olsen Nib.

31/5-1853. Romnæs. John. Tvilling. Gaardbruger Gunder Hansen Sannæsmoen og Magrethe Johnsd. Fadd: Anne Hansd. Sannerholt, Kirsten Jensd. Sannæs, Andreas Johnsen Bakken, Clemmet Nilsen Sannerholt, Halvor Halvorsen Sannæs.

31/5-1853. Romnæs. Nils. Tvilling. Gaardbruger Gunder Hansen Sannæsmoen og Magrethe Johnsd. Fadd: Ingebor Johnsd. Bakken, Inger Hansd. Sannæsmoen, Halvor Thygesen Sannæs, Nils Johannessen Uhlevigen, Andreas Christensen Sannæs.

6/7-1853. Romnæs. Ingebor Maria. Huusmand Halvor Gundersen Hoxodde og Anne Saamundsd. Fadd: Maria Bentsd. Wale, Anne Olsd. Wale, Sivert Olsen Vale, Nils Nilsen Hoxodde, Andreas Gundersen Hoxodde.

4/7-1853. Romnæs. Jacob. Ole Jacobsen Wrk. og Andrea Abrahamsd. Fadd: Inger Nilsd. Wrk., Andrea Olsd. Wrk., Abraham Steensen Wrk., Lars Jacobsen Wrk., Andreas Abrahamsen Wrk.

9/7-1853. Holden. Karen. Tjenestekarl Anund Olsen Wrk. og Anne Nilsd. Fadd: Kirsti Nilsd. Brøndalen, Ingebor Olsd. Wrk., Anders Pedersen Brøndalen, Halvor Olsen Brukaasen, Nils Nilsen Hægnen.

23/7-1853. Hjemme. Johannes. Bent Johannessen Saugbruget og Maren Simonsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Tron Pedersen, men død uden at komme i Kirke."

7/7-1853. Helgen. Anne Maria. Gaardmand Claus Knudsen Welkom og Gunnild Maria Johannesd. Fadd: Maria Johnsd. Grønnesteen, Karen Jørgensd. Kaalstad, Anund Grønnesteen, Jørgen Johnsen Kaalstad, Jens Thygesen Halvorstaae.

1/7-1853. Helgen. Nils. Huusmand John Nilsen Bergmandskaas og Inger Maria Johnsd. Fadd: Anne Maria Johnsd. Gruben, Kari Johnsd. Langeland, Isak Isaksen Gruben yngre, Ole Johnsen Bergmandskaas, Peder Johnsen ditto.

17/7-1853. Helgen. Halvor. Gaardmand Halvor Halvorsen Jøntvedt og Anne Pedersd. Fadd: Berthe Maria Pedersd. Marum, Karen Maria Halvorsd. Jøntved, Peder Hansen Tiholtstulen, Hans Olsen Marum, Hans Pedersen Tinholtstulen, Nils Nilsen Saugbruget.

13/7-1853. Helgen. John. Gaardmand Nils Johnsen Wærstad og Berthe Maria Johnsd. Fadd: Maria Johnsd. Jøntved, Ingebor Johnsd. Helgen, Hans Paulsen Roa, Even Halvorsen Jøntved, Hans Johnsen Wærstad.

10/8-1853. Holden. Anne. Gaardmand Christen Pedersen Tufte og Anne Jensd. Fadd: Kari Andersd. Tufte, Anne Pedersd. Tufte, Tollef H. Fæhn, Anders P. Tufte, Nils Olsen Wibetoe.

1/5-1853. Holden. John. Huusmand Jens Andersen Øen og Aspær Knudsd. Fadd: Liw Olsd. Texle, Kari Hansd. Øen, Jørgen Pedersen Holla, Ole Gundersen Tvedt, Tron Gundersen Rønningen.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

5/7-1853. Holden. Halvor. Huusmand Halvor Halvorsen Staaen under Eie og Liw Torgersd. Fadd: Anne Steensd. Eiestranden, Asloug Jørgensd. Eie, Petter Christophersen Eiestrand, Hans Jensen ditto, Claus Andreassen Eie.

14/8-1853. Holden. Hans. Gaardmand Halvor Gundersen Tufte og Anne Hansd. Fadd: Taran Andersd. Tufte, Marthe Hansd. Haatvedt, Jørgen Pedersen Holla, Peder Pedersen Hollasæter, Thor Andersen Stua.

7/8-1853. Holden. Anders. Flaademand Peder Tolfsen Qværnodden og Kari Andersd. Fadd: Marie Thorsd. Wrk., Maria Andersd. Deelsbakke, Tolf Knudsen Qværnodden, Hans Andersen Deelsbakke, Anders Johnsen Jøntved, Ole Tolfsen Qværnodden.

11/8-1853. Holden. Gunder. Gaardmand Halvor Gundersen Wibetoe og Andrea Andersd. Fadd: Liw Hansd. Wibetoe, Inger Maria Andersd. Wibetoe, Gunder Gundersen Skjørholt, Anund Hansen Wibetoe, Hans Gundersen Skjørholt.

24/7-1853. Holden. Sivert. Lars Sørensen Lunde og Aaste Kirstine Bentsd. Fadd: Gunnild Kirstine Halvorsd. Brænne, Isine Lewsd. (Leifsd) Brænne, Bent Wale, John Andersen Wale, Jens Bentsen Wale.

9/8-1853. Helgen. Ingebor. Huusmand Lars Hansen Helgenskoven og Ingebor Pedersd. Fadd: Asloug Hansd. Pladsen, Karine Eriksd. Helgen, Peder Bjørkholt, Anders Pedersen ditto, Brynnild Jensen Wrk.

11/7-1853. Helgen. Ingebor Kirstine. Gaardmand Ole Johnsen Helgen og Aaste Kirstine Arvesd. Fadd: Berthe Maria Johnsd. Wærstad, Mari Johnsd. Helgen, John Helgen, Gunder Arvesen Wale, Even og John Johnsen Helgen.

26/8-1853. Helgen. Anders. Inderst Halvor Halvorsen Kaasa og Isine Isaksd. Fadd: Kirsti Isaksd. Haukelien, Karen Maria Isaksd. Dolven, Abraham Isaksen Ilemoen, Ole og Iver Isaksen Dolven (Solumsfolk).

31/8-1853. Holden. Halvor. Gaardmand Jens Halvorsen Langkaas og Anne Kittilsd. Fadd: Anne Andersd. Jøntved, Andrea Kittilsd. Fæhn, Knud Andersen Jøntved, Anders Halvorsen Fæhn, Anders Kittilsen Jøntved.

4/9-1853. Holden. Karen. Gaardmand Ole Olsen Wibetoe og Maria Knudsd. Fadd: Marthe Steensd. Haatved, Karen Maria Olsd. Wibetoe, Anders Thomasen ditto, Anund Hansen ditto, Anders Andersen ditto.

6/9-1853. Holden. Tollef. Smed Lars Tollefsen Holla og Berthe Svennungsd. Fadd: Liw Hansd. Wibetoe, Andrea Tollefsd. Holla, Hans Anundsen Wibetoe, Søren Rasmussen Wrk., Ole Andersen Wibetoe.

1/8-1853. Holden. Carl. Nils Ingebrethsen Wrk. og Gunnild Maria Jensd. Fadd: Johanne Gundersd. Wrk., Maren Anne Tollefsd. Wrk., Hans Rasmussen Wrk., Anders Tronsen Wrk., Halvor Olsen Furustuhl.

27/8-1853. Helgen. Johannes. Gaardmand Ole Johannessen Jelseth og Ingeri Olsd. Fadd: Maren Larsd. Huseth, Anne Kirstine Carlsd. Tvedten, Jens Halvorsen Jelseth, Hans Carlsen Huseth, Jørgen Andersen Huseth.

19/9-1853. Romnæs. Svennung. Gaardmand Augustinus Claussen Toreskaas og Anne Svennungsd. Fadd: Anne Toresd. Thoreskaas, Asloug Svennungsd. Rønningen, Halvor Clausen Toreskaas, Hans Pedersen Haugen, Halvor Nilsen Rønningen.

1/10-1853. Holden. Johanne Maria. Skolelærer Ole Christensen Tufte og Kari Johannesd. Fadd: Ingebor Arvesd. Namløs, Maria Pettersd. Fæhn, Ole Andersen Namløs, Nils Johannessen Namløs, Kjøstol Olsen Namløs.

18/9-1853. Holden. Magrethe. Inderst Jens Olsen Brøndalen og Gunnild Olsd. Fadd: Mari Pedersd, Wibetoe, Pernille Olsd. Brænneboe, Ole Hansen ditto, Hans Olsen ditto, Thomas Brøndalen.

15/9-1853. Helgen. Karen Maria. Gaardmand Jens Halvorsen Jelseth og Asloug Maria Halvorsd. Fadd: Maren Larsd. Huseth, Hans Carlsen Huseth, Ole Johannesen Jelseth, Ole Andersen Huseth (mye Solumsfolk).

12/10-1853. Holden. Sussanne. Gaardmand Halvor Halvorsen Suusaas og Gunnild Olsd. Fadd: Maria Halvorsd. Kaasa, Sussanne Olsd. Fosse, Nils Olsen Kaasa, John Halvorsen Suusaas, Aane Torsen Kaasa.

10/10-1853. Holden. Ingebor Marie. Huusmand Thor Halvorsen Striken og Maren Gurine Reiersd. Fadd: Anne Lisbeth Johannesd. Hougen, Maria Tronsd. Hougen, Hans Kringleføt, Hans Olsen Hollahagen, Hans Jensen Eiestranden.

23/9-1853. Romnæs. Halvor. Huusmand Jørgen Andersen Nyhuus og Anne Torkelsd. Fadd: Mari Christensd. Nyhuus, Asloug Andersd. Storehoug, John Ingulsen Romnæs, Ole Torkelsen Romnæs, Stener Storehoug.

30/9-1853. Romnæs. Berthine. Tron Gundersen Wrk. og Ingebor Nilsd. Fadd: Aaste Nilsd. Wrk., Kirsti Nilsd. Tvedt, John Andersen Wrk., Hans Gundersen Wrk., Johannes Gundersen Wrk.

17/11-1853. Holden. Jens. Gaardbruger Nils Christensen Thoreskaas og Gunnild Saamundsd. Fadd: Kirsten Halvorsd. Kaasa, Karen Christensd. Langjordet, Aane Torsen Kornkaasen, Christen Langjordet, Hans Pedersen Hougen.

22/11-1853. Romnæs. Ingebor. Johannes Johannessen Milebund og Maria Saamundsd. Fadd: Anne Saamundsd. Hoxodde, Maria Torgrimsd. Lunde, Halvor Gundersen Hoxodde, Even Lunde, Halvor Helgesen Lunde.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

4/11-1853. Helgen. Mari. Inderst Lars Pedersen Strandkaasen og Gunnild Olsd. Fadd: Anne Pedersd. Wrk., Mari Hansd. Jelseth, Ole Strandkaasen, Lars Hansen Skougen, Anders Pedersen Bjørkholt.

13/6-1853. Holden. Anton Marius. Marsmester S. N. Svendsen og Anne Christine født Koth. Fadd: Madame N. M. Dahl, Jomfru Eveline Nilsen, Forvalter Hansen, Doctor Ole Bentsen, Formermester John Andersen.

28/11-1853. Romnæs. Gunder. Inderst Ole Gundersen Olsdahlen og Else Christensd. Fadd: Aaste Jørgensd. Wale, Berthe Karine Towsd. Wale, Gunder Arvesen Wale, Tow Olsen Wale, Andreas Gundersen Bordstaae (Borstad).

31/10-1853. Romnæs. Tyge. Gaardmand Halvor Thygesen Sannæs og Kirsten Jensd. Fadd: Kari Thygesd. Uhlevigen, Kari Olsd. Sannæs, Gunder Hansen Sannæsmoen, Gunnuld Thorsen Kjosvig, Thyge Olsen Sannæs den yngre.

16/11-1853. Holden. Johan. Jens Johnsen Saugbruget og Ambor Maria Nilsd. Fadd: Aaste Nilsd. Wrk., Aaste Bentsd. Saugbr., John Olsen Saugbr., Bent Nilsen Steenstad, Andreas Rasmusssen Ringsevjen, Anders Nilsen Saugbruget.

27/11-1853. Holden. Ingebor Kirstine. Anders Saamundsen Wrk. og Magrethe Hansd. Fadd: Marthe Hansd. Wrk., Ingebor Maria Hansd. Wrk., Torbjørn Saamundsen Wrk., Hans Olsen Wrk., Hans Hansen Spærland.

31/10-1853. Holden. Ella. Forvalter H. O. Hansen og Maria Gundersen. Fadd: Enkemadame Hansen, Jomfrue Anna Christophersen, Marsmester Svendsen, Doctor Ole Bentsen, Gartner P. Svendsen.

6/11-1853. Holden. Anne Thomine. Tømmermærker Petter Andreas Rasmussen Ringsevjen og Andrea Nilsd. Fadd: Aaste Nilsd. Wrk., Kari Halvorsd. Bergkaasen, Nils Bentsen Saugbr., Jens Johnsen Hagen, Nils Rasmussen Rønningen, Anders Nilsen Saugbruget.

14/12-1853. Holden. Anne Marie. Gaardbruger Hans Gundersen Kringlefødt og Anne Marie Reiersd. Fadd: Magrethe Gundersd. Wrk., Maren Anne Hansd. Fiskestigen, Thor Striken, Peder Tronsen Wrk., Hans Johnsen Deelevje.

27/12-1853. Holden. Anne. Huusmand Jens Nilsen Kaasa under Baxaas og Magrethe Olsd. Fadd: Maren Anne Carlsd. Sjesmoen, Kari Thorsd. Baxaas, Hans Jensen Eiestranden, Nils Nilsen Skjesmoen, Hans Olsen Baxaas.

22/12-1853. Helgen. Nils. Gaardmand Bent Nilsen Steenstad og Ingebor Johannesd. Fadd: Aaste Nilsd. Wrk., Anne Johannesd. Eie, Jens Johnsen Saugbr., Nils Nilsen Saugbr., Christen Johannessen Strømodden, Anders Nilsen Saugbr.

29/1-1854. Holden. Halvor. Gaardmand Even Torstensen Lunde og Guro Larsd. Fadd: Aaste Kirstine Bentsd. Lunde, Kari Herbrandsd. Sannæs, Lars Sørensen Lunde, Johannes Herbrandsen Sannæs, Halvor Helgesen Lunde.

8/1-1854. Holden. Maren Torine. Wærksarbeider Jens Johansen og Magrethe Anundsd. Fadd: Anne Johnsd. Wrk., Magrethe Johnsd. Wrk., Anund Thorsen Fæhn, Anders Anundsen Fæhn, Nils Thomasen Wrk.

28/1-1854. Holden. Ragnild. Gaardmand Anders Thorsen Bøe og Rønnoug Halvorsd. Fadd: Aaste Halvorsd. Harpestaae, Karen Arnesd. Kaalstad, Halvor Thorsen Harpestaae, Gunder Thorsen Brænne, Halvor Halvorsen Wale, Augustinus Pedersen Omtved.

19/1-1854. Holden. Berthe Maria. Huusmand Johannes Jensen Herregaarden og Magrethe Nilsd. Fadd: Anne Halvorsd. Heisholt, Ingebor Jensd. Gunnerud, Søren Gladhuus, Nils Bergeth, Lars Nilsen Evjen.

15/1-1854. Holden. Berthe Kirstine. Inderst Anders Thygesen Vibetoe og Kirsti Pedersd. Fadd: Karen Maria Gundersd. Vibetoe, Maria Hansd. ditto, Halvor Gundersen ditto, Thor Andersen ditto, Hans Pedersen ditto.

18/1-1854. Holden. Ole. Huusmand Peder Andersen Kaasa og Mari Nilsd. Fadd: Ingebor Hansd. Meelteig, Marthe Nilsd. Søwe, Gunder Gundersen Tved, Hans Andersen Øen, Anders Olsen Meelteig.

16/1-1854. Holden. Ingebor Kirstine. Gaardbruger Peder Pedersen Hollasætre og Kirsti Kittilsd. Fadd: Anne Nilsd. Holla, Asloug Tronsd. Namløs, Tron Andersen Namløs, Knud Andersen Jøntved, John Bentsen Vale.

29/1-1854. Romnæs. Anne. Gaardmand Johannes Olsen Gravningen og Ingebor Jahnsd. Fadd: Ingebor Jensd. Saugbr., Sopgie Christensd. Sannæs, Tarald Jensen Saugbr., Halvor Thygesen Sannæsmoen, Thomas Jensen Saugbr.

4/2-1854. Romnæs. Ingebor. Gaardbr. Nils Michael Nilsen Romnæs og Johanne Pedersd. Fadd: Anne Maria Halvorsd. Romnæs, Kirsten Nilsd. Romnæs, Nils Isaksen ibid, Isak Nilsen ibid, Nils Andersen Slettekaas.

4/2-1854. Helgen. Ingebor. Isak Isaksen Gruben og Anne Maria Johnsd. Fadd: Anne Isaksd. Jordbakken, Karen Isaksd. Gruben, Hans Olsen Jordbakken, Isak Gruben senior, Ole Johnsen Bjørndokken.

1/1-1854. Holden. Anne. Værksarb. John Jahnsen Godjord og Anne Lisbeth Larsd. Fadd: Kari Johnsd. Briskemyr, Andrea Olsd. Godjord, Lars Jacobsen Vrk., Hans Petter Hansen Vrk.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

11/3-1854. Holden. Karen Andrea. Gaardmnd. Nils Clausen Skordal og Anne Halvorsd. Fadd: Kirsti Bentsd. Baxaas, Gunild Andersd. Storehaug, Halvor Halvorsen Baxaas, Halvor Clausen Toreskaas, Peder Pedersen Baxaas.

28/2-1854. Holden. Gunder. Gaardbruger Anders Halvorsen Næprud og Maria Hansd. Fadd: Inger Halvorsd. Tvedt, Mari Halvorsd. Vrk., Thor Jørgensen Tvedt, Halvor Halvorsen Vrk., Halvor Thorsen Tvedt.

1/3-1854. Romnæs. Gjert Frederik. Husmand Gunder Evensen Kaasa under Brænne og Ingebor Gjertsd. Fadd: Kirsten Pedersd. Vale, Berthe Karine Hansd. Sauklev, Hans Nilsen Sauklev, Ole Andersen Brænne, Nils Hansen Sauklev.

6/3-1854. Helgen. Anne Marie. Gaardmand Peder Hansen Kaalstad og Ingebor Andersd. Fadd: Ingebor Jensd. Kaalstad, Mari Andersd. Huset, Nils Hansen Jøntved, Ole Andersen Huset, Hans Halvorsen Pladsen.

26/1-1854. Holden. Hans Andreas. Gaardbr. Hans Johannesen Heisholt og Aaste Hansd. Fadd: Magrete Karine Johannesd. Delevje, Kari Olsd. Heisholt, Johannes Rasmusen Heisholt, Rasmus J. Delevje, Johannes Halvorsen Sandkaas.

9/2-1854. Holden. Even. Inderst Johannes Halvorsen Sandkaas under Heisholt og Anne Gundersd. Fadd: Mari Gundersd. Kaasa, Gunnild Gundersd. Heisholt, Thor Halvorsen Kaasa, Jørgen Gundersen Heisholt, Halvor Halvorsen Lommerud.

18/2-1854. Holden. Steen. Husmand Østen Steensen Hølen og Anne Catrine Hedevig Carlsd. Fadd: Aaste Steensd. Nyhus, Maria Johansd. Ulefos gaard, Christen Nilsen Nyhuus, Halvor Christensen Eishaug, Jens Carlsen Tufte.

23/2-1854. Holden. Steen. Inderst Hans Pedersen Vibeto og Kirsti Hansd. Fadd: Anne Hansd. Tufte, Marthe Hansd. Haatved, Anders Thomasen Vibeto, Anders Pedersen Torgersrud, Anders Andersen Vibeto.

23/2-1854. Holden. Rasmus. Værksarb. Torsten Rasmusen og Inger Henriksd. Fadd: Ingebor Gjertsd. Vrk., Ingebor J. Rasmusd. Vrk., John Sørensen Holla, Søren Rasmusen Vrk., Gjert Henriksen Vrk.

13/3-1854. Holden. Johannes. Snedker Peder Tronsen Vrk. og Magrethe Gundersd. Fadd: Anne Lisbeth Johannesd. Haugen, Ingebor Thronsd. Eie, Tron Haugen, Nils Andersen Vrk., Johannes Tronsen Haugen.

9/2-1854. Holden. Maria. Gaardmand Peder Pedersen Fæhn og Ingebor Olsd. Fadd: Else Sophie Nilsd. Fæhn, Anne Olsd. Klevsgade, Ole Nilsen Namløs, Otto Langrav Fæhn, Peder Pedersen Fæhn jr.

28/3-1854. Holden. Thomine. Flaademand Nils Nilsen Kastet under Romnæs og Karen Maria Halvorsd. Fadd: Ambor Nilsd. Saugbr., Aslaug Jørgensd. Helgen, Bent Nilsen Steenstad, Harald Gundersen Olsbrygge, Peder og Anders Nilsen Saugbr.

31/3-1854. Helgen. Anne Kirstine.  Husmand John Pedersen Fæbakke og Signe Steensd. Fadd: Ingebor Olsd. Fæhn, Anne Olsd. Klevsgade, Steen Monken, Peder Pedersen Fæhn jun., Peder Pedersen Fæhn sen.

11/4-1854. Helgen. Jacob. Gaardmand Gunder Jensen Præstgrav og Berte Kittilsd. Fadd: Anne Katrine Jørgensd. Præstgrav, Ole Jensen ibid., Jens Olsen ibid., Hans Kittilsen Bø.

29/3-1854. Helgen. Maria. Gaardmnd. Even Halvorsen Jøntved og Maria Johnsd. Fadd: Anne Pedersd. Jøntved, Karen Jørgensd. Kaalstad, Nils Johnsen ibid., John Johnsen ibid., Nils Halvorsen Ytterbø.

2/4-1854. Helgen. Anne Maria. Gaardmand Lars Andersen Klovedal og Anne Tollefsd. Fadd: Kari Olsd. Kolle, Andrea Kittilsd. Fæhn, Anders Klovedal, Ole Johnsen Fæhn, Tollef Pedersen Kolle.

6/4-1854. Holden. Anne Mathea. Gaardbr. Ole Steensen Tufte jun. og Taran Andersd. Fadd: Maren Anne Andersd. Langeland, Anne Pedersd. Tufte, Anders Klovedal, Halvor G. Tufte, Ole Petter Olsen Tufte.

8/3-1854. Romnæs. Gunnild Kirstine. Husmand John Hansen Kaasa under Solbær og Aaste Pedersd. Fadd: Anne Kirstine Andersd. Grinen, Maren Hansd. Stuverud, Tollef Pedersen Glaholt, Isak Christensen Vale, Ole Pedersen Glaholt.

1/3-1854. Romnes. Johannes. Husmand Haagen Andersen Glaholt under Vale og Aaste Andersd. Fadd: Maria Andersd. Nib, Oline M. Andersd. Glaholt, Torgrim Nib, Nils Nilsen Hoxodde, John Haagensen Glaholt.

30/3-1854. Holden. Maria. Husmand Peder Christensen Eishaug og Mari Gundersd. Fadd: Ingri Saamundsd. Eishaug, Karen Christensd. Rønningen, Halvor Christensen Eishaug, Christen Jensen Langjordet, Hans Pedersen Haugen.

7/4-1854. Holden. Andreas. Uægte. Pigen Kari Nilsd. fra Solum Præstegjæld. Hun opholder sig for Tiden hos Nils Halvorsen Namløs. Opgiven Barnefader Ungkarl Anders Andersen Dalsæter i Mælum.
Faddere: Andrea Andersd. Fæbakke, Andrea Larsd. Fæbakke, Nils Halvorsen Namløs, Andreas Christensen Fæbakke, Nils Nilsen Namløs.

13/4-1854. Holden. Jahn. Bent Jahnsen Vrk. og Sessel Olsd. Fadd: Inger Nilsd. Vrk., Karen Jahnsd. Vrk., Jahn Bentsen, Bent Pedersen, Nils Andersen, alle af Vrk.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

28/4-1854. Holden. Guro. Gaardm. Ole Sigurdsen Graver og Ingebor Kittilsd. Fadd: Mari Jensd. Vale, Aslaug Tronsd. ibid., Bent Vale, John Bentsen Vale, John Andersen Vale.

7/4-1854. Helgen. Anne. Gaardbr. Hans Carlsen Huset og Maren Larsd. Fadd: Karen Karlsd. Farvolden, Anne Maria Karlsd. Tvedten, Karl Nilsen Tvedten, Anders Christensen Farvolden, Nils Carlsen Langeland, Arne Carlsen Langeland.

24/4-1854. Holden. Nils. John Olsen Saugbr. og Lisbeth Johnsd. Fadd: Ambor Nilsd. Hagen, Aaste Bentsd. Saugene, John Jensen Hagen, Halvor Halvorsen Hølen, Anders Tronsen Vrk., Gunder Olsen Hølen.

5/5-1854. Holden. Isak. Tollev Nilsen Holla og Ingebor Olsd. Fadd: Anne Maria Kjøstolsd. Saugbr., Mari Nilsd. Sværdsteen, Østen Knudsen Øgaarden, Anders Nilsen Moen, Odin Christian Olsen Saugbr.

7/5-1854. Holden. John. John Johnsen Vrk. og Else Maria Anundsd. Fadd: Maria Johnsd. Grønnesteen, Johanne Johnsd. Vrk., Anund Gundersen Grønnesteen, Johannes Pedersen Vrk., Andreas Johnsen Vrk.

30/4-1854. Holden. Berthe Maria. Gullik Christensen Vrk. og Maren Anne Olsd. Fadd: Kari Christensd. Namløs, Karen Andrea Christensd. Bruset, Nils Halvorsen Namløs, Andreas Christensen Fæbakke, Torbjørn Saamundsen Vrk.

8/5-1854. Holden. Søren. Inderst Ole Sørensen Gladhuus og Karine Andersd. Fadd: Berthe Maria Olsd. Vrk., Ingebor Jensd. Gunnerud, Søren Gladhuus, Johannes Jensen Herregaarden, Jens Jensen Gunnerud.

29/4-1854. Holden. Anne Marie. Huusmand Halvor Rasmusen Bergkaasen og Kari Halvorsd. Fadd: Andrea Nilsd. Ringsevjen, Inger Halvorsd. Øgaarden, Nils R. Rønningen, Hans Rasmusen Vrk., Lars Jørgensen Juvet, Ole Halvorsen Øgaarden.

11/4-1854. Holden. Hans Andreas. Hans Hansen Vrk. og Anne Pedersd. Fadd: Mari Pedersd. Vrk., Karine Asgjærsd. Vrk., Jens Brynildsen Vrk., Jørgen Andersen Tufte, Peder Pedersen Fæhn junior.

1/5-1854. Holden. Andrea. THomas Larsen Vrk. og Anne Nilsd. Fadd: Anne Andersd. Vrk., Maren Turine Pedersd. Vrk., Peder Larsen Vrk., Thor Andersen Stua, Thor Nilsen Juvet.

15/5-1854. Holden. Anders. Gaardm. Anders Pedersen Tufte og Kari Andersd. Fadd: Gunnild Pedersd. af Porsgrund, Anne Andersd. Vibeto, Christen Tufte, Peder Andersen Tufte, Anders Andersen Vibeto, Nils Olsen Vibeto.

25/5-1854. Romnæs. Karen Maria. Peder Pedersen Saugbr. og Kari Berthelsd. Fadd: Gunnild Johannesd. Saugbr., Ingebor Østensd. Romnæs, Østen Iversen ibid., Berthel Andersen Saugbr., Johannes Berthelsen Saugbr.

16/4-1854. Romnæs. Johannes. Gaardm. Nils Johannesen Ulevigen og Kari Thygesd. Fadd: Kirsten Jensd. Sannæsmoen, Kari Olsd. Øgaarden, Halvor Thygesen Sannæsmoen, Johannes Johannesen Saugbr., Thyge Olsen Sannæs.

5/5-1854. Holden. Asbær. Gaardm. Aslak Olsen Skordal og Kirsti Hansd. Fadd: Anne Halvorsd. Skordal, Bergit Larsd. Susaas, Nils Clausen Skordal, Halvor Halvorsen Baxaas, Even Olsen Skordal. Hjemedøbt af Saamund Skordal.

29/5-1854. Holden. Peder. Huusmand Anders Pedersen Boesli under Namløs og Anne Isaksd. Fadd: Ingebor Jørgensd. Namløs, Anne Kirstine Pedersd. Boesli, Tron A? Namløs, Peder Pedersen Namløs, Anders Andersen Præstegaarden.

22/5-1854. Holden. Mari. Hans Henriksen Vrk. og Anne Pedersd. Fadd: Mari Pedersd. Vrk., Kirsti Henriksd. Vrk., Nils Gundersen Vrk., Bent Thomasen Vrk., Lars Hansen Helgen.

20/4-1854. Holden. Anne. Huusmand Svennung Pedersen Bømark og Margith Halvorsd. Fadd: Anne Nilsd. Holla, Ingebor Thorsd. Pladsen, Nils Rønningen, Jørgen Pedersen Holla, Peder Svennungsen Bømark.

12/4-1854. Holden. Andreas. Værksarb. Anders Christensen Kronborg og Sophie Gurine Jacobsd. Fadd: Andrea Andersd. Fæbakke, Kari Gundersd. Odden, Andreas Johnsen Kronborg, Gullik Christensen Vrk., Brynnild Christensen Kaasa.

11/6-1854. Holden. Jens. Huusmand Hans Jensen Eiestranden og Ingebor Olsd. Fadd: Ingebor Jensd. Qværndokken, Kari Thorsd. Baxaas, Ole Gundersen Kværnodden, Jens Nilsen Kaasen, Nils Jensen Stua.

12/6-1854. Holden. Anne Gurine. Maler Andreas Otterkjær og Kirsti Pedersd. Fadd: Anne Halvorsd. Skordal, Anne Gurine Andreasd. Søve, Nils Clausen Skordal, Hans Pedersen Haugen, Claus Andersen Vrk.

22/6-1854. Holden. Halvor. Gaardmand Jørgen Halvorsen Fæhn og Anne Fredriksd. Fadd: Maria Kristine Jensd. Fæhn, Kirsti Johannesd. Fæhn, Halvor Fæhn, Tollef Halvorsen ibid., Halvor Johannessen Ullevigen.

1/7-1854. Romnæs. Kirsti. Flaademand Gullik Pedersen Romnæs og Andrea Gjermundsd. Fadd: Anne Marie Halvorsd. Romnæs, Anne Dorthea Pedersd. ibid., Nils Isaksen Romnæs, Peder Knudsen Romnæs, Isak Nilsen Romnæs.

25/6-1854. Romnæs. Anders. Jens Christensen Kjendalen under Lunde og Aaste Johnsd. Fadd: Guro Larsd. Lunde, Liv Christensd. Dalen, Even Torstensen Lunde, Halvor Helgesen Lunde, Ole Johnsen Bjørndokken.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

20/7-1854. Helgen. Anders. Huusmand Anders Sørensen Vaskaas under Helgen og Anne Olsd. Fadd: Anne Pedersd. Jøntved, Aavet Larsd. Kolle, Halvor Jøntved, Knud Andersen ibid., Simon Larsen Kolle.

7/7-1854. Helgen. Harald. Huusmand Ole Sigurdsen Vasdalskaasen og Kristine Andersd. Fadd: Kirsti Tollefsd. Steinhaug, Ingebor K. Andersd. Olsbrygge, Jørgen Christensen Steenstadstranden, Jens Larsen ibid., Jens Halvorsen Deelsdalen.

14/7-1854. Holden. Eliane Marie. Huusmand Johannes Olsen Hægna og Kirsti Thorsd. Fadd: Maren Anne Carlsd. Skedsmoen(?), Ingebor Thorsd. Pladsen, Thor Hansen Pladsen, Knud Torstensen Daxrød, Ole Gjermundsen Eie.

20/7-1854. Holden. Karen Maria. Gaardmand Halvor Halvorsen Baxaas og Kirsti Bentsd. Fadd: Anne Halvorsd. Skordal, Gunnild Andersd. Baxaas, Nils Clausen Skordal, Aslak Olsen ibid., Hans Olsen Baxaas.

24/7-1854. Holden. Anne. Huusmand Nils Nilsen Skedsmoen og Maren Anne Carlsd. Fadd: Magrethe Olsd. Kaasa, Anne Kjøstelsd. Daxrød, Nils Trættekaasen, Carl Reiersen Otterkjær, Jens Carlsen Tufte.

8/6-1854. Holden. Andrea. Værksarbeider Thorer Pedersen og Anne Hansd. Fadd: Magrethe Hansd. Vrk., Andrea Jensd. Saga, Anders Saamundsen Vrk., Halvor Halvorsen Vrk., Peder Pedersen Saga.

17/7-1854. Holden. Ole. Værksarbeider Nils Christophersen og Aaste Nilsd. Fadd: Anne Christophersd. Vrk., Kirsti Nilsd. Tved, Tron Gundersen Vrk., Andreas Johnsen Vrk., John Andreasen Vrk.

12/8-1854. Romnæs. Hans. Gaardmand Johannes Herbrandsen Sannæs og Ingebor Thorstensd. Fadd: Guro Larsd. Lunde, Kari Herbrandsd. Sannæs, Even Thorstensen Lunde, Gunder Gulliksen Sannæs, Thyge Olsen Sannæs.

10/8-1854. Romnæs. Rollef. Gaardmand Halvor Halvorsen Vala og Gunnild Maria Gundersd. Fadd: Karen Maria Halvorsd. Teigen, Oline Andersd. Orekaasen, Anund Hansen Teigen, Nils Gundersen Vala, Halvor Halvorsen Vala yngre.

6/8-1854. Romnæs. Ingebor. Gaardm. Ole Jensen Præstgrav og Anne Catrine Jørgensd. Fadd: Berte Kittilsd. Præstgrav, Karine Eriksd. Helgen, Gunder Jensen Præstgrav, Jørgen Kjøstolsen Kaalstad, Ole Thygesen Kaasa.

30/7-1854. Holden. Hedevig Augusta. Jernværkseier Sevrin Didrik Cappelen og Sophie født Faye. Fadd: Kammerherinde Mariane Aall, Jomfru Marie Cappelen, Jernværkseier Cappelen senior, Districtslæge Hoff og Barnets Fader.

11/8-1854. Helgen. Halvor. Gaardmand Harald Gundersen Olsbrygge og Aslaug Kirstine Halvorsd. Fadd: Maria Johnsd. Jøntved, Karen Jørgensd. Helgen, John Gundersen Kastet, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Halvor Halvorsen Jøntved, Even Halvorsen Jøntved.

20/8-1854. Holden. Ingebor. Huusmand Petter Christophersen Eiestranden og Anne Steensd. Fadd: Ingebor Olsd. Eiestranden, Ingebor Gunnuldsd. Evje, Gunnuld Olsen Evje, Carl Reiersen Otterkjær, Ole Gjermundsen Eie.

24/7-1854. Holden. Thron Martinus. Inderst Anders Guldbrandsen Bjørndalen og Mari Tronsd. Fadd: Maria Hansd. Næprud, Maria Thronsd. Ringsevjen, Anders Halvorsen Næprud, Anders Andersen, Tron Jensen Fæhn.

23/6-1854. Holden. Karen. Inderst Anders Jahnson Kornkaasen under Baxaas og Gunnild Maria Thorsd. Fadd: Kirsti Halvorsd. Kornkaasen, Karen Thorsd. Baxaas, Aane Thorsen Kornkaasen, Peder Pedersen Baxaas, Nils Christensen Langjordet.

1/9-1854. Holden. Gunder. Huusmand Jørgen Jørgensen Skordal og Magrethe Haraldsd. Fadd: Kirsti Hansd. Skordal, Aslaug Andersd. Storehaug, Aslak Olsen Skordal, Hans Pedersen Haugen, Gjermund Steensen Rønningen.

16/8-1854. Holden. Andreas. Gaardmand Christian Frederik Johannesen Heisholt og Kari Andersd. Fadd: Kirsti Andersd. Røgstuen, Gunnild Gundersd. Heisholth, Gunder Christiansen Steinsholth(?), Christen Halvorsen Røgstuen, Nils Johannesen Vibeto.

22/8-1854. Holden. Ole. Huusmand Hans Andersen Kaasa under Heisholt og Mari Nilsd. Fadd: Magrethe Olsd. Trættekaasen, Ingebor Andersd. Tvedthægna, Jens Nilsen Kaasen, Anders Andersen Tvedthægna, Peder Andersen ibid.

30/6-1854. Holden. Kari. Huusmand Sigurd Johnsen Texle og Liw Olsd. Fadd: Kari Johannesd. Texle, Johanne Pedersd. Texle, Gjermund Olsen Eie, John Johnsen Haatved, Lars Tollefsen Vibeto.

26/8-1854. Holden. Hans Martin. Jærndreier Henrik Halvorsen Vrk. og Berthe Maria Olsd. Fadd: Berthe Andersd. Gladhuus, Gurine Nilsd. Vrk., Halvor Henriksen Løvan af Hedrum, Ole Sørensen Gladhuus, Ole Olsen Strandkaasen.

23/8-1854. Romnæs. Anne. Gaardmand Rollef Jørgensen Opsal og Kari Torstensd. Fadd: Ragnild Rollefsd. Galten, Turi Johnsd. Galten, Nils Gundersen Vale, Nils Jørgensen Galten, Ole Jørgensen Galten.

15/8-1854. Romnæs. Johanne Severine. Christen Johannesen Strømodden og Gurine Simonsd. Fadd: Marie Simonsd. Ulefosgaard, Ingebor Johannesd. Steenstad, Thron Pedersen Saugbr., Nils Rasmusen Saugbr., Bent Johannesen Saugbr.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

15/9-1854. Romnæs. Lew. Gaardmand Hellik Halvorsen Sannæs og Aaste Towsd. Fadd: Gunnild Olsd. Sannæs, Aaste Halvorsd. Sannæs, Halvor Helliksen ældre, Johannes Halvorsen Kaasene, Halvor Halvorsen Sannæs.

31/8-1854. Helgen. Carl. Gaardm. Christen Christensen Steenstad og Anne Maria Jensd. Fadd: Karen Andrea Halvorsd. Dolva, Anne Marie Nilsd. Ytterbø, Nils Christensen Næsset, Jens Jensen Dolven, Ole Christensen Næsset, Arne Chr. Vasdalen.

6/9-1854. Helgen. Nils. Husmand Hans Hansen under Hvalen og Anne Cathrine Johansd. Fadd: Aslaug Hansd. Pladsen, Marie Larsd. Pladsen, Hans Nilsen Kaasa, Thyge Hansen Halvorstaa, Hans Thygesen Halvorstaa.

14/9-1854. Helgen. Jens. Gaardm. Jørgen Kjøstolsen Kaalstad og Ingebor Jensd. Fadd: Anne Kjøstolsd. Hvalen, Karen Arnesd. Bø, Jens Asbjørnsen Hvalen, Christen Kjøstolsen Haatved, Lars Larsen Bjærven.

16/9-1854. Helgen. Carl. Gaardm. Arne Christensen Steenstad og Kirsten Pedersd. Fadd: Anne Karine Arnesd. Steenstad, Karen Maria Jensd. Stranden, Carl Nilsen Bergen (Bergan i Melum), Peder Aslaksen Fossum (Gjerpen), Ole Olsen Steenstad.

17/9-1854. Holden. Andreas. Huusmand John Olsen Gruben og Berthe Asgjærsd. Fadd: Kari Olsd. Vaskaas, Gunnild Olsd. Gruben, Ole Amundsen Vaskaas, Hans Asgjærsen Omtved, Thyge Asgjærsen Grua.

8/9-1854. Holden. Johannes. Johannes Andersen Vrk. og Berthe Maria Evensd. Fadd: Inger Andersd. Saugbr., Andrea Sondresd. Ringsevjen, Gullik Pedersn Saugbr., Lars Christian og Nils Evenssønner Ringsevjen.

16/9-1854. Holden. Anne. Hans Olsen Vrk. og Marthe Hansd. Fadd: Oline Olsd. Helgeroen, IngeboHansd. Vrk., Anders Saamundsen, Johannes Olsen og Hans Hansen Spærland, alle af Vrk.

19/9-1854. Holden. Karen. Hans Jahnsen Vrk. og Maria Torstensd. Fadd: Inger Henriksd. Vrk., Kari Svendsd. Vrk., John Sørensen Holla, Bent Pedersen ibid., Ole Olsen ibid.

26/9-1854. Romnæs. Steen. Huusmand Christen Nilsen Nyhuus og Aaste Steensd. Fadd: Helvig Carlsd. Hølen, Maria Johansd. Ulefos, Østen Steensen Hølen, Halvor Christensen Eishaug, Christen Bentsen Saugbruget.

20/9-1854. Romnæs. Ole. Huusmand Sivert Olsen Moen(e) og Berthe Maria Gundersd. Fadd: Aaste Kirstine Bentsd. Lunde, Guro Halvorsd. Brænne, Ole Sivertsen Moene, Anders Halvorsen Fæhn, Lars Sørensen Lunde.

23/9-1854. Romnæs. Nils. Gaardmand Ole Augustinusen Pladsen og Anne Magrethe Nilsd. Fadd: Maren Christensd. Bergen (Bergan), Anne Marie Pedersd. Omtved, Peder Omtved, Carl Nilsen Bergen, Claus Nilsen Bergen.

23/10-1854. Holden. Maren Anne. Værksarb. Hans Sørensen og Maria Hansd. Fadd: Berthe Maria Olsd. Vrk., Kirsten Maria Rasmusd. Vrk., Ole Gjertsen Vrk., Henrik Halvorsen Vrk., Søren Johnsen Holla.

20/10-1854. Holden. Maren Gurine. Værksarb. Brynnild Jensen og Mari Pedersd. Fadd: Anne Pedersd. Vrk., Kirsti Henriksd. Vrk., Hans Hansen Vrk., Lars Hansen Skougen, Anders Pedersen Bjærkholt.

26/9-1854. Holden. Jørgine Marie. Nils Gundersen Vrk. og Johanne Maria Johnsd. Fadd: Magrethe Johnsd. Sannæsmoen, Andrea Olsd. Vrk., Gunder Nilsen Vrk., Svend Svendsen Strengen, Andreas Olsen Vrk.

20/10-1854. Romnæs. Jens. Flaademand Ole Gundersen Qværndokken og Ingebor Jensd. Fadd: Ingebor Olsd. Eiestranden, Maria Gundersd. Qværndokken, Hans Hansen Eiestranden, Peder Kjøstelsen Sannerholt, Halvor Gundersen Odden.

23/10-1854. Romnæs. Johanne. Bent Johannesen Saugbr. og Maren Simonsd. Fadd: Gurine Simonsd. Strømodden, Karen Bentsd. Saugbr., Johannes Bentsen Saugbr., Nils Rasmussen Saugbr., Nils Johannesen Saugbr.

22/10-1854. Romnæs. Jacob. Nils Jacobsen Saugbr. og Aaste Wetlesd. Fadd: Gunnild Johannesd. Saugbr., Maria Nilsd. Saugbr., Gunuld Nirisen Sannæs, Berthel Andersen Saugbr., Christen Jensen Saugbr.

7/11-1854. Holden. Ole. Johannes Olsen Wrk. og Aaste Karine Johannesd. Fadd: Anne Larsd. Saugbr., Karine Asgjærsd. Wrk., Johannes Johannesen Helgeraaen, Bent Johannesen og Nils Johannesen Saugbr.

5/12-1854. Romnæs. Isak. Huusmand Hans Larsen Hegna og Inger Gurine Isaksd. Fadd: Ingebor Kittilsd. Graver, Anne Maria Olsd. Pladsen, Ole Sigurdsen Graver, Hans Eriksen Graver.

19/11-1854. Helgen. Jens. Skolelærer Jens Christensen Steenstadvolden og Anne Halvorsd. Fadd: Anne Frederiksd. Fæhn, Aaste Thordsd. Ytterbø, Jørgen Halvorsen Fæhn, Anders Jensen og Halvor Jensen Steenstadvolden.

9/11-1854. Helgen. Anne. Gaardmand Jørgen Jørgensen Jøntvedt og Maria Olsd. Fadd: Kari Olsd. Kolle, Mari Andersd. Huset, Thron Andersen Namløs, Peder Pedersen Namløs, Ole Andersen Huset.

30/10-1854. Holden. Berthe Kirstine. Inderst Anders Pedersen Svartufs under Omtved og Ingebor Hansd. Fadd: Ingebor Olsd. Holla, Mari Hansd. Kaasa, Hans Gulliksen Torgerud, Lars Hansen Torgerud, Hans Hansen Holla.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

2/12-1854. Holden. Tvillinger. Jens. (og Gunder.) Huusmand Anders Christoffersen Lusenæs og Anne Jensd. Fadd: Kirsti Andersd. Røgstuen, Kari Christensd. Namløshagen, Jens Olsen Strandplads, Christen Halvorsen Røgstuen, Claus Olsen Kaasa.

2/12-1854. Holden. Tvillinger. (Jens og) Gunder. Huusmand Anders Christoffersen Lusenæs og Anne Jensd. Fadd: Ingebo Jensd. Strandplads, Marthe Andersd. Lusenæs, Hans Jensen og Ole Jensen Strandplads, Ole Andersen Gruben.

8/12-1854. Holden. Andreas. Inderst Anders Arvesen Odden og Kari Gundersd. Fadd: Berthe M. Gundersd. Strømme, Maria Gundersd. Odden, Jørgen Evensen Eie, Halvor Gundersen Odden, Ole Gjermundsen Eie.

21/11-1854. Romnæs. Anders. Huusmand Anund Andersen Brudeskjær og Oline Larsd. Fadd: Kari Torstensd. Opsahl, Oline Andersd. Orekaasen, Jørgen Nilsen Galten, Rollef Jørgensen Opsahl, Ole Jørgensen ibid. Hjemmedbt af Jørgen Galten.

13/12-1854. Romnæs. Thor. Inderst Gunuld Thorsen Sannæs og Karen Christensd. Fadd: Kirsten Jensd. Sannæsmoen, Sophie Christensd. Sannæs, Christen Hansen Sannæs, Andreas og Hans Christensen Sannæs.

Ny handskrift og ny stavemåte på enkelte ord og navn.

21/12-1854. Helgen. Gaardm. Lars Jensen Ytterbøe og Aaste Hansdatters Carl. Fadd: Anne Olsd. Steenstadstranden, Anne M. Jensd. ditto, Jens Larsen ditto, Jens Sørensen Blegebakken, Anders Pedersen Bjærkholt.

23/9-1854. Helgen. Inderst Anders Andersen Namløs og Maren Olsdatters Olaves. Fadd: Anne Johannesd. Namløs, Kari Olsd. Namløs, Ole Andersen Namløs, Ole Arvesen ditto, Peder Pedersen ditto.

19/12-1854. Helgen. Gaardm. Stian Pedersen Langeland og Maren Anne Andersdatters Anne Kirstine. Fadd: Asloug Pedersd. Jøntvedt, Anne Magrethe Simonsd. Huve, Anders Johnsen Klovdal, Ole Stensen Tufte, Thor Pedersen Holden.

3/1-1855. Romnæs. Gaardm. John Bentsen Vale og Asloug Maria Thronsdatters Bent. Fadd: Ingeborg Jørgensd. Namløs, Maria Bentsd. Wale, Bent Johnsen ibid., Tron Andersen Namløs, Jørgen Pedersen Holden, Anders Thronsen Namløs.

8/1-1855. Romnæs. Huusm. Hans Andersen Delsbakke og Kirsti Maria Klemetsdatters Anders. Fadd: Kari Andersd. Qværnodden, Inger Hansd. Sannæsmoen, Klemet Nilsen Sannerholt, Gunder Andersen Vrk., Anders Johnsen Norstaa.

9/12-1854. Romnæs. Huusmand Halvor Olsen Steenholt og Maria Olsdatters Ingeborg Turine. Fadd: Anne Torkildsd. Nyhuus, Inger Olsd. Slettekaas, Gunder Kr. Slettekaas, John Ingulsen Romnæs, Gunnul Sannæs.

31/12-1854. Romnæs. (Tvillinger) Gaardm. Anders Gundersen Vibeto og Karen Halvorsdatters Kari. og Anne. Fadd: Anne Pedersd. Jøntvedt, Asloug Halvorsd. Olsbrygge, Anne Andersd. Vibeto, Eliane Olsd. Wibetoe, Even Halvorsen Jøntvedt, Halvor Halvorsen Jøntvedt, Harald Andersen Olsbrygge.

24/12-1854. Romnæs. Gaardm. Simen Andersen Vale og Kirsti Pedersdatters Simen Andreas. Fadd: Anne Olsd. Lunde, Berte Karine Tovsd. Vale, John Andersen Vale, Gunder Arvesen Vale, Peder Simensen Vale.

16/12-1854. Holden. Huusmand Christen Larsen Hægna pr. Baxaas og Signe Halvorsdatters Anne Karine. Fadd: Kirsti Bentsd. Bakaas, Gunnild Andersd. Storehoug, Halvor Halvorsen Baksaas, Steener Andersen Storehoug, Hans Olsen Pederskaas.

7/11-1854. Holden. Værksarb. Andreas Johnsen Bakken og Ingeborg Johnsdatters John. Fadd: Johanne Johnsd. Vrk., Mari Nilsd. Vrk., Halvor Halvorsen Vrk., Gunder Hansen Sannæsmoen, John Tallaksen Briskemyr.

17/12-1854. Holden. Johannes Gundersen Vrk. og Karen Jørgensdatters Gunder. Fadd: Johanne Gundersd. Vrk., Maria Jørgensd. Værstadstranden, Hans Gundersen Vrk., Thron Gundersen Vrk., Ole Jørgensen Værstadstranden.

20/1-1855. Holden. Gaardm. Nils Johannesen Namløs og Ingeborg Andersdatters Maria Kristine. Fadd: Gunnild Gundersd. Namløs, Kari Olsd. Namløs, Steen Haatvedt, Ole Christensen Skippervold, Ole Arvesen Namløs.

1/1-1855. Holden. Gartner Ole Olsen Saugbr. og Anne Marie Kjøstolsdatters Sofie Petrine. Fadd: Ingeborg Olsd. Holla, Maren Nilsd. Sverdsteen, Tollef Nilsen Holla, Ole Nilsen Moen, Kristian Odin Olsen Saugbr.

10/1-1855. Holden. Gunder Nilsen Vrk. og Maren Sørine Asmundsdatters Anne Marie. Fadd: Ingeborg Gundersd. Kaasa, Karen Abrahamsd. ibid., Andreas Abrahamsen ibid., Svend Svendsen Strengen, Aasmund Gundersen Vrk.

24/1-1855. Helgen. Gaardm. Jacob Kittelsen Boe og Anne Johannesdatters Kittil. Fadd: Berte Kittilsd. Præstgrav, Gunnild Olsd. Tvarakaasa, Ole Jensen og Gunder Jensen Præstgrav, Hans Asgjærsen Omtvedt.

18/1-1855. Helgen. Gaardm. Christen Tostensen Ytterbøe og Ingeborg Halvorsdatters Halvor. Fadd: Karen Susanne Christensd. Bergene (Bergan), Maren Sevrine Halvorsd. Omdal, Torsten Nilsen Bergene, Nils Rasmussen Hustvedt, Nils Halvorsen Leerodden, Halvor Halvorsen Omdal.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

2/2-1855. Romnæs. Gaardm. Nils Olsen Wibeto og Mari Pedersdatters Anne. Fadd: Anne Jensd. Tufte, Kirsti Pedersd. ibid., Anders Pedersen ibid., Jens Olsen Brennebu, Anders Olsen Melteig.

3/2-1855. Romnæs. Inderst Nils Gundersen Hoxodde og Anne Olsdatters Maren. Fadd: Anne Magrethe Nilsd. Pladsen, Anne M. Olsd. ibidem, Ole Augustinussen ib., Ole Johnsen Bjørndokken, Hans Larsen Hægna.

10/1-1855. Holden. Inderst Nils Johannesen Vibetoe og Karen Marie Gundersdatters Kirsten Maria. Fadd: Liv Hansd. Vibeto, Inga M. Gundersd. Skjørholt, Asmund Hansen Vibeto, Hans Anundsen ib., Hans Gundersen Skjørholt.

1/1-1855. Hjemme. Huusmand Halvor Halvorsen Lommerud og Inger Pedersdatters Maren Sørine. Fadd: Anne Gundersd. Heisholt, Maria Pedersd. Strømodden, Johannes Halvorsen Sandkaas, Peder Andersen Strømodden, Johan Tallaksen Briskemyhr. Hjemmedøbt af Gunder Olsen Tved.

27/1-1855. Holden. Thomas Olsen Brøndalen og Anne Pedersdatters Marie. Fadd: Anne Jensd. Tufte, Kirsti Pedersd. Tufte, Peder Andersen Tufte, Nils Vibetoe og Anders Andersen Vibetoe.

24/2-1855. Holden. Skomager Thor Andersen Stua og Anne Maria Christensdatters Christen Andreas. Fadd: Anne Hansd. Tufte, Ingebor Jørgensd. Juvet, Lars Jørgensen Juvet, Thomas Larsen Vrk., Ole Thygesen Kaasa.

13/2-1855. Holden. Rasmus Johannesen Vrk. og Ingebor Larsdatters Inger. Fadd: Karen Johnsd. Hæggen, Maria Tallaksd. Briskemyhr, Ole Johannesen Vrk., Johannes Johannesen Helgeroen, Bent Thomassen Vrk.

22/2-1855. Romnæs. Omstreifende Skedebinder(?) Johan Jacob Christian Johannesen af Sannikedal (Sannidal) og angiven Hustru Anne Mathea Pedersdatters Peder.
Fadd: Anne Maria Halvorsd. Romnæs, Mari Østensd. Romnæs, Gullik Pedersen ditto, Svennung Olsen Gjærnæskaasa af Næs, Knud Andreas Gundersen Steensholt. Barnet født paa Pladsen Texle i Peder Nilsens Huus.

9/1-1855. Helgen. Inderst Peder Olsen Jacobskaas og Karen Gurine Larsdatters Maren Elise. Fadd: Gunnild Larsd. Sværdsteen, Ingebor K. Tomasd. Ruaas, Lars Tollefsen Jøntved, Hans Tollefsen Sværdsteen, Hans Olsen Nib.

7/2-1855. Romnæs. Inderst Halvor Hansen Hvalen og Sina Christensdatters Christen. Fadd: Kirsten Pedersd. Wala, Maren Christensd. Wala, Nils Gundersen ditto, Hans Hansen ditto, Torsten Hansen ditto.

3/3-1855. Romnæs. Inderst Halvor Gundersen Hoxodde og Anne Saamundsdatters Gunder. Fadd: Maria Saamundsd. Qværnkaasen, Anne Olsd. Wale, Johannes Johnsen Qværnkaasen, Anders Levorsen Hoxodde, Anders Gundersen Vale.

4/3-1855. Romnæs. Inderst Jørgen Hansen Kaasa under Brænne og Ingebor Christensdatters Maren Kirstine. Fadd: Aaste Johnsd. Dahlen, Guro Brænne, Ole Andersen Brænne, Jens Christensen Dahlen, Anders Olsen Brænne. Hjemmedøbt af Ole Andersen Brænne.

25/1-1855. Holden. Huusmand Thomas Thomassen Espevolden og Mari Hansdatters Thomas. Fadd: Magrethe Hansd. Hæggemoen, Anne Torvildsd. Moen, Johannes Jensen Herregaarden, Ole Andersen Kaasa, Jacob Jensen Hæggemoen. Hjemmedøbt af Rasmus H. Bergkaasen.

7/2-1855. Holden. Inderst Christian Frederik Nilsen Steensrud og Sophie Rasmusdatters Gunnild Maria. Fadd: Inger Halvorsd. Tved, Gunnild Maria Nilsd. Holla, Thor Jørgensen Tved, Lars Evensen Vrk., Nils Evensen ditto.

21/2-1855. Helgen. Huusmand Hans Olsen Odden ved Langeland og Aavet Kirstine Pedersdatters Hans Petter. Fadd: Anne Arnesd. Langeland, Mari Andersd. Huset, Nils Carlsen Langeland, Arne Carlsen ditto, Jørgen Andersen Huset.

9/2-1855. Helgen. Gaardm. Peder Pedersen Ytterbø og Anne Nilsdatters Anne Maria. Fadd: Anne Susanne Nilsd. Ytterbø, Asloug Pedersd. Erikstad, Christen Nilsen Borgen, Peder Pedersen Ytterbø yngre, Nils Nilsen Ytterbøe. Hjemmedøbt af Jens Christensen Steenstadvolden.

10/3-1855. Helgen. Huusmand Gunder Olsen Masdalen og Kari Nilsdatters Nils. Fadd: Mari Halvorsd. Næsodden, Karen M. Mathiasd. Eeg, Anders Næsodden, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Nils Nilsen Hoxodde. Hjemmedøbt af Ole Usterud.

21/3-1855. Romnæs. Inderst Peder Kjøstolsen Sannerholt og Ingebor Gundersdatters Anne. Fadd: Ingebor Jensd. Qværndokken, Anne Kjøstolsd. Præstegaarden, Ole Gundersen Qværndokken, Christen Kjøstolsen Saugbr., Halvor Gundersen Odden.

13/2-1855. Holden. Huusmand Lars Pedersen Bjørndalen og Anne Maria Knudsdatters Berthe Karine. Fadd: Karen Maria Halvorsd. Teigen, Anne Olsd. Haatvedt, Anund Hansen Teigen, Anders Anundsen Fæhn, Christen Knudsen Boeslie. Hjemmedøbt af Maria Knudsd.

7/3-1855. Holden. Huusmand Hans Hansen Torgersrud (i Melum?) og Anne Elisabeth Andersd. Hollas Anne. Fadd: Margrethe Christensd. Tangen, Ingeborg Andersd. Olsbrygge, Hans Gulliksen Torgersrud, Lars Hansen ditto, Ole Sigurdsen Vasdalen.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

12/3-1855. Holden. Former Johannes Pedersen Vrk. og Johanne Johnsdatters Peder. Fadd: Maria Anundsd. Vrk., Berthe Andreasd. Vrk., Bent Pedersen, John Johnsen og Abraham Johnsen Vrk. Hjemmedøbt af Thorer Pedersen.

26/3-1855. Holden. Gaardmand Ole Gundersen Tved og Johanne Nilsdatters Anne. Fadd: Mari Nilsd. Kaasa, Maria Gundersd. Ringsevjen, Nils Olsen Tved, Peder Andersen Kaasa og Anders Andersen Torsnæs.

8/4-1855. Holden. Sagmester Bent Hansen Hølen og Funnild Maria Andersdatters Hans. Fadd: Mari Pedersd. Hølen, Aaste Bentsd. Saugbr., Bent Bentsen Saugbr., Gunder Olsen Hølen, Nils Hansen Hølen.

21/4-1855. Holden. Gaardm. Halvor Halvorsen Jøntved og Anne Pedersdatters Peder. Fadd: Ingeborg Jørgensd. Tinholtstulen, Maria Aasoldsd. Jøntved, Peder Hansen Tinholtstulen, Even Halvorsen Jøntved, Hans Pedersen og Jørgen Pedersen Tinholtstulen.

20/4-1855. Romnæs. Huusmand Anund Anundsen Grinkaasen og Gunnild Pedersdatters Anne Kirstine. Fadd: Maren Christensd. Sannæs, Sophie Christensd. ditto, Anund Grinkaasen ældre, Christian Christensen Sannæs, Ole Andersen Deelsbakke.

28/4-1855. Helgen. Gaardm. Jørgen Jørgensen Kaalstad og Ingebor Halvorsdatters Gunnild Maria. Fadd: Maren Olsd. Hvalen, Berthe Brynnildsd. Kaalstad, Halvor Halvorsen Hvalen, Peder Hansen Kaalstad, Jens Thygesen Halvorstaa.

30/4-1855. Helgen. Huusmand Anders Pedersen Bjærkholt og Gunnild Olsdatters Gunnild. Fadd: Gunnild Olsd. Helgen, Kari Pedersd. Bjærkholt, Lars Hansen Skougen, Hans Henriksen Vrk., Thomas Hansen Fæhn.

23/4-1855. Helgen. (Uægte). Inger Maria. Pigen Karen Olsd. Nib og Opgiven Barnefader: Ægtemand Hans Asgjærsen Gruben.
Fadd: Karen Larsd. Jacobskaas, Inger Maria Gundersd. Skjørholt, Peder Olsen Jacobskaas, John Olsen Grinden og Peder Olsen Nib.

7/5-1855. Holden. Gaardm. Jens Bentsen Borstaae og Kirsten Hansine Lewsdatters Lew. (Leif.) Fadd: Asloug Maria Tronsd. Wale, Gunnild Lewsd. Ryentved, Bent Jonsen Wale, Hans Lewsen Pladsen af Saude, John Østensen Kaasen af Saude.

13/5-1855. Romnæs. Huusm. Gunder Nilsen Kaasa og Ingebor Arnesdatters Ingebret Andreas. Fadd: Ingebor Bjørnsd. Dalen, Karen Arnesd. ditto, Nils Gundersen Wala, Halvor Saamundsen Wala, Nils Gundersen Kaasa.

30/5-1855. Holden. Gaardm. Aslak Olsen Skordal og Kirsti Hansdatters Even. Fadd: Anne Halvorsd. Skordal, Asloug Andersd. Storehoug, Nils Clausen Skordal, Halvor Halvorsen Baxaas, Halvor Olsen Skordal.

5/5-1855. Holden. Huusm. Halvor Halvorsen Staaen (Stoa) under Eie og Liv Torgersdatters Halvor. Fadd: Ingebor Olsd. Eiestranden, Inger Knudsd. Eie, Hans Jensen Eiestrand, Thomas Isaksen Staaen, Ole Gjermundsen Eie.

30/5-1855. Holden. Huusm. Gunnuld Olsen Evje og Catrine Abigael Christophersdatters Gunnild. Fadd: Kirsti Bentsd. Baxaas, Ingebor Gunnuldsd. Evje, Petter Christophersen Eiestrand, Steener Storehoug, Hans Olsen Baxaas.

26/5-1855. Helgen. Gaardm. Tarald Halvorsen Jelseth og Thore Halvorsdatters Halvor. Fadd: Mari Olsd. Strandkaasen, Berthe Larsd. Skottet, Ole Larsen Strandkaasen, Ole Andersen Hægna, Lars Larsen Skottet.

22/5-1855. Helgen. Gaardm. Gunne Anundsen Flatgrav og Thone Kittilsdatters Kari. Fadd: Ronnoug Halvorsd. Bøe, Gunnild Halvorsd. Kolle, Anders Thorsen Bøe, Halvor Steenersen Flatgrav, Simon Larsen Kolle.

22/5-1855. Helgen. Gaardm. Jens Halvorsen Jelseth og Asloug Maria Halvorsdatters Ole. Fadd: Gunnild Olsd. Suusaas, Mari Andersd. Huset, Halvor Halvorsen Suusaas, Hans Carlsen Huset, Ole Andersen Huset.

17/5-1855. Helgen. Gaardm. Jørgen Pedersen Ytterbøe og Berthe Maria Nilsdatters Peder. Fadd: Anne Nilsd. Ytterbøe, Anne Turine Pedersdatter ditto, Peder Pedersen ditto, Jens Christensen Steenstadvolden, Halvor Jensen ditto. Hjemmedøbt af Jens Steenstadvolden.

13/6-1855. Helgen. Gaardm. Gunder Jørgensen Gjedeboen og Mari Gundersdatters Anne Kirstine. Fadd: Aaste Jørgensd. Wale, Maren Hansd. Stuverud, John Gundersen Næsset, Harald Olsbrygge, Arne Christensen Wasdalen.

30/4-1855. Romnæs. Brændeviins Konrolleur Anders Andersen Romnæs og Charlotte Frederikke født Hindrums Inger Laurine. Fadd: Margith Halvorsd. Sannæs, Gunnild Halvorsd. ditto, Halvor Helliksen ditto den ældre, Halvor Halvorsen ditto, John Ingulsen Romnæs.

13/6-1855. Holden. Gaardm. John Hansen Skibsnæs og Maria Andersdatters Karen. Fadd: Kirsti Kjøstolsd. Torsnæs, Maria Hansd. Vibetoe, Anders Andersen Torsnæs, Andreas Christensen Fæbakke, Hans Anundsen Vibetoe.

29/5-1855. Hjemme. Gaardm. Nils Rasmussen Rønningen og Kirsti Gundersdatters Gunder. Hjemmedøbt af Gunder Olsen Tved. Død den 6. Juni, uden at komme i Kirke.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

19/6-1855. Hjemme. Værksarb. Torsten Hansen og Kari Svendsdatters Hans. Hjemmedøbt af Halvor Halvorsen 3. Juli. Død den 5. Juli, uden at komme i Kirke.

30/6-1855. Holden. Gaardm. Jørgen Pedersen Holla og Anne Nilsdatters Nils. Fadd: Kari Gundersd. Jøntved, Gunnild Maria Nilsd. Jøntved, Tron Andersen Namløs, Nils Hansen Jøntved, Halvor Halvorsen Haatved, Peder Pedersen Namløs.

24/6-1855. Helgen. Gaardm. Isak Isachsen Hagen og Anne Gjermundsdatters Gjermund Andreas. Asloug Maria Halvorsd. Jelseth, Mari Johnsd. Ytterbøe, Jens Halvorsen Jelseth, Jens Olsen Præstgrav, Gunder Jensen ditto, Nils Halvorsen Ytterbøe.

11/6-1855. Helgen. Huusm. Lars Hansen Skaugen under Helgen og Ingebor Pedersdatters Maren Gurine. Fadd: Anne Hansd. Haavet, Kari Pedersd. Bjærkholt, Hans Henriksen Vrk., Anders Pedersen Bjærkholt, Lars Pedersen ditto.

19/6-1855. Helgen. Inderst Tollef Bjørnsen Eeg og Ingebor Maria Jørgensdatters Maren Jørgine. Fadd: Mari Gundersd. Gjedeboen, Anne C. Pedersd. Wasdalen, Jørgen Christensen Stranden, Jens Halvorsen Deelsdalen, Gunder Jørgensen Gjedeboen.

5/7-1855. Helgen. Gaardm. Christopher Christophersen Solbær og Aaste Mathiasdatters Gunnild. Fadd: Gunnild Christophersd. Gunnem, Ingebor Johannesd. Kise, Christen Johnsen Gunnem, Halvor Christophersen Kise, Kittil Christophersen Kise. (Alle Sauherad).

18/6-1855. Hjemmedøbt 4/7. Huusm. Nils Halvorsen Valøen og Maria Andersdatters Karen Maria. Hjemmedøbt af Ole Andersen Brænne. Død den 21 Juni, uden at komme i Kirke.

18/7-1855. Romnæs. Gaardm. Nils Gundersen Wala og Kirsten Pedersdatters Nils. Fadd: Gunnild Gundersd. Wala, Aaste Thorsd. Wala, Halvor Halvorsen Wala, Rollef Jørgensen Opsahl, Halvor Saamundsen Wala.

25/6-1855. Romnæs. Arbeidsmand Peder Pedersen Staaen (Stoa) og Kari Berthelsdatters Bent. Fadd: Kari Torstensd. Romnæs, Mari Østensd. ditto, Østen Iversen Romnæs, Peder Andersen Strømodden, Johannes Berthelsen ditto.

11/6-1855. Romnæs. Nils Johannesen Saugbr. og Inger Maria Simonsdatters Hansine. Fadd: Maren Simonsd. Saugbr., Anne Christine Halvorsd. ditto, Christen Johannesen Strømodden, Johannes Olsen Vrk., Christen Bentsen Saugbr.

26/7-1855. Holden. Gaardm. Halvor Clausen Toreskaas og Anne Stenersdatters Anne Kirstine. Fadd: Anne Svennungsd. Dalen, Anne Kirstine Andreasd. Toreskaas, Augustinus Clausen Dalen, Nils Clausen Skordal, Claus Andreassen Vrk.

23/6-1855. Holden. Garver Otto Ferdinand Landgrav og Else Sophie Nilsdatters Elise Mathilde. Fadd: Barnets Moder, Marthe Tronsd. Tufte, Peder Andersen Tufte, Christen Pedersen Tufte, Barnets Fader.

16/7-1855. (Holden?). Huusm. Gunder Torvildsen Moen og Aaste Gunnuldsdatters Inger. Fadd: Anne Svendsd. Moen, Anne Kjøstolsd. Saugbr., Ole Nilsen Moen, Jacob Jensen Hæggemoen, Jens Jensen Gunnerud.

21/7-1855. Hjemme. Huusm. Jørgen Olsen Odden pr. Langeland og Kjersti Jensdatters Jens. Hjemmedøbt ved Maren Andersd. Langeland og død 26/7, uden at komme i Kirke.

9/7-1855. Holden. Formermester John Andersen Vrk. og Johanne Kirstine Gundersdatters Mathilde Kirstine. Fadd: Gunnild Maria Jensd. Vrk., Andrine Johannessen Vrk., Masmester Svendsen, Formermester J. Johannessen, Johannes Brynnildsen Furrustul.

21/7-1855. Helgen. Huusm. Jahn Steensen Killingkoven under Solbær og Berthe Andersdatters Even. Fadd: Signe Steensd. Fæbakke, Gunnild Johnsd. Stampekaas, Steen Monken, Steen Steensen Monken, Hans Andersen Næsodden.

11/8-1855. Helgen. Gaardm. Ole Arvesen Namløs og Gunnild Gundersdatters Maria Kirstine. Fadd: Ingebor Arvesd. Namløs, Ingebor Gundersd. Søwe, Arve Nilsen Namløs, Nils Johannesen Namløs, Halvor Nilsen Namløs.

5/8-1855. Helgen. Gaardm. Nils Carlsen Langeland og Anne Arnesdatters Ingebor. Fadd: Anne Maria Arnesd. Bergen (Bergan), Anne Maria Carlsd. Tvedten (Tveitan), Hans Carlsen Huset, Arne Carlsen Langeland, Christen Arnesen Vasdalen, Abraham Carlsen Langeland.

12/5-1855. Romnæs. Smed Hans Petter Andersen Saugbr. og Ingebor Gundersdatters Inger. Fadd: Lisbeth Johnsd. Saugbr., Maria Johansd. Uhlefoss, John Olsen Saugbr., Andreas Hansen og Ole Hansen Saugbr.

22/7-1855. Romnæs. Ole Jacobsen Vrk. og Andrea Abrahamsdatters Ole. Fadd: Inger Nilsd. Vrk., Karen Abrahamsd. Vrk., Abraham Steensen, Andreas Abrahamsen Vrk., John Tallaksen Briskemyhr. Hjemmedøbt af Halvor Halvorsen Vrk.

1/8-1855. Romnæs. Gaardmand John Larsen Lunde og Mari Olsdatters Kirsti. Fadd: Anne Maria Jensd. Steenstad, Berthe Towsd. Wale, Even Torstensen Lunde, Mathias Arnesen Lunde, Andreas Gundersen Vale.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

29/7-1855. Romnæs. Huusm. Ole Gundersen Pladsen og Else Christiansdatters Maren Christine. Fadd: Anne M. Nilsd. Pladsen, Anne Maria Olsd. Pladsen, Ole Augustinusen Pladsen, Nils Gundersen Bjørndokken, Ole Johnsen Bjørndokken.

19/8-1855. Romnæs. Gaardm. Østen Knudsen Øgaarden og Kirsti Olsdatters Knud. Fadd: Ingebor Olsd. Holla, Maria Pedersd. Skougene, Tollef Nilsen Holla, Halvor Isaksen Øgaarden, Knud Østensen Kaasen, Ole Nilsen Namløs.

3/8-1855. Romnæs. Berthel Andersen Saugbr. og Gunnild Johannesdatters Maren Gurine. Fadd: Kari Berthelsd. Staaen (Stoa), Ingebor Jensd. Saugbr., Peder Andersen Strømodden, Halvor Halvorsen Lommerud, Johannes Berthelsen Saugbr.

19/3-1855. Holden. Districtslæge H. Hoff og Scharlotte Caroline f. Meyns Elise Mathilde. Fru Mariane Aall, Jomfru Hanna Blom, Jomfru Berthea Rolsted, Jernværkseier D. Cappelen, Student E. Myhre og Barnets Fader. Hjemmedøbt af Pastor Gjør.

15/8-1855. Holden Inderst Anders Gundersen Langkaas og Andrea Kittilsdatters Gunder. Fadd: Anne Andersd. Jøntved, Anne Chr. Halvorsd. Langkaas, Gunder Kjøstolsen Hougen, Knud Andersen Jøntved, Gunder Gundersen af Porsgrund.

26/7-1855. Holden. Andreas Olsen Vrk. og Andrea Olsdatters Ole. Fadd: Inger Henriksd. Vrk., Sina Gulliksd. af Skien, Ole Gjertsen Vrk., Nils Olsen Namløshagen, Rasmus Gulliksen af Skien.

19/7-1855. Holden. Gaardm. Anders Pedersen Hægna og Kirsti Nilsdatters Anne. Fadd: Anne Nilsd. Vrk., Aavet Christensd. Haatved, Peder Olsen Brøndalen, Anund Olsen Vrk., Nils Nilsen Hægna.

7/9-1855. Holden. Inderst Augustinus Clausen Dalen under Suusaas og Anne Svennungsdatters Anne. Fadd: Anne Steenersd. Toreskaas, Asloug Svennungsd. Rønningen, Halvor Clausen Toreskaas, Augustinus Halvorsen Nomme, Nils Clausen Skordal.

23/8-1855. Holden. Inderst Christen Knutsen Vibetoe og Anne Karine Hansdatters Hans Andreas. Fadd: Mari Pedersd. Wibetoe, Anne Christensd. Haatved, Lars Pedersen Vibetoe, Anders Anundsen Fæhn, Tomas Hansen Vibetoe.

12/8-1855. Holden. Rasmus Johansen Vrk. og Anne Sophie Johnsdatters Anne Turine. Fadd: Magrethe Johannesd. Heisholt, Magrethe Johannesd. Vrk., Ole Johnsen Bjærven, Jens Johansen Vrk., Andreas Johannesen Vrk., Nils Thomasen Vrk. Hjemmedøbt af Halvor Halvorsen Vrk.

9/8-1855. Holden. Inderst Hans Asgjærsen Gruben og Gunnild Olsdatters Johannes Andreas. Fadd: Anne Johannesd. Bøe, Ingebor Jensd. Strandsplads, Jacob Kittilsen Bøe, Claus Olsen Kaasa, Thyge Asgjærsen Kaasa. Hjemmedøbt af Anund Grønnesteen.

26/7-1855. Holden. Torbjørn Saamundsen Vrk. og Kari Olsdatters Ingebor. Fadd: Maren Anne Olsd. Vrk., Anne Olsd. Vaskaas, Gullik Christensen Vrk., Hans Olsen af Christiania, John Olsen Namløs.

23/8-1855. Holden. Tron Gundersen Vrk. og Ingebor Nilsdatters Gunnild. Fadd: Karen Jørgensd. Vrk., Kirsti Nilsd. Tved, Nils Christophersen Vrk., Johannes Gundersen Vrk., Anders Pedersen Kaasa.

18/8-1855. Helgen. (Uægte). Andreas. Pigen Karen Olsd. Halvorstaae og opgiven Barnefader Enkemand Ole Jensen Klovholt af Solum. (Hendes andet uægte Barn.).
Fadd: Ingebor Halvorsd. Kaalstad, Karen Arnesd. ditto, Ole Knutsen Grønnesteen, Jacob Kittilsen Bøe, Hans Olsen Nib.

25/8-1855. Helgen. Gaardmand Søren Olsen Bjærven og Asloug Andersdatters Ole. Johanne Thorsd. Brække, Ingebor Olsd. Stie af Solum, Anders Olsen, Brækka, Thor Olsen Sti, Jens Eriksen Helgen.

13/9-1855. Romnæs. Gaardm. Peder Gundersen Romnæs og Anne Johannesdatters Johanne Maria. Fadd: Anne Gundersd. Vig, Karen Pedersd. Romnæs, Knud Johannesen Vig, Peder Pedersen Romnæs, Gullik Pedersen ditto.

14/9-1855. Holden. Andreas Abrahamsen Vrk. og Ingebor Gundersdatters Abraham. Fadd: Andrea Abrahamsd. Vrk., Henriette Steensd. af Skien, Abraham Steensen Vrk., Gunder Nilsen, Nils Gundersen og Aasmund Gundersen Vrk.

22/9-1855. Holden. Inderst Halvor Gundersen Odden og Maria Gundersdatters Gunder Edvard. Fadd: Berthe Maria Gundersd. Eiestranden, Gurine Gundersd. Søwe, Ole Gundersen Qværndokken, Peder Kjøstolsen Odden, Johannes Tronsen Hougen.

22/9-1855. Helgen. Huusmand John Olsen Grinen under Helgen og Anne Olsdatters Anne Maria. Fadd: Karen Larsd. Jacobskaas, Anne Susanne Nilsd. Ytterbøe, Peder Olsen Jacobskaas, Jens Eriksen Helgen, Ole Jensen Strandjordet, Hans Olsen Nib.

24/9-1855. Helgen. Gaardm. Anders Johnsen Nordstaae og Maria Andersdatters John. Fadd: Marie Thorsd. Vrk., Maria Nilsd. Jøntved, John Helgen, Ole Johnsen Helgen, Hans Andersen Deelsbakke og Peder Tolfsen Qværnodden.

26/9-1855. Helgen. Gaardmand Halvor Stenersen Flatgrav og Aaste Mathiasdatters Mathias. Fadd: Ingebor Jensd. Kaalstad, Aavet Larsd. Kolle, Peder Christensen Jøntved, Gunne Anundsen Flatgrav, Abraham Larsen Kolle.

27/9--1855. Romnæs. Inderst Johannes Hansen Delen under Sannæs og Anne Nirisdatters Karen Maria. Fadd: Magrethe Johnsd. Sannæsmoen, Inger Hansd. ditto, Gunder Hansen ditto, Gunnuld Nirisen Kaasa, Andreas Christensen Sannæs.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

6/10-1855. Romnæs. Gaardmand Lars Sørensen Lunde og Aaste Kirstine Bentsdatters Anne Maria. Fadd: Asloug Maria Tronsd. Vale, Kari Gundersd. Brænne, Sivert Sørensen Brænne, John Andersen Wale, Halvor Halvorsen Baxaas.

18/10-1855. Holden. Gaardm. Anders Pedersen Tufte og Kari Andersdatters Karen Maria. Fadd: Mari Pedersd. Vibetoe, Anne Andersd. Vibetoe, Anders Thomassen Vibetoe, Christen Pedersen Tufte, Ole Andersen Vibetoe.

5/10-1855. Holden. Kjøstol Olsen Vrk. og Kari Kittilsdatters Maren. Fadd: Inger Henriksd. Vrk., Kirsti Ingebretsd. Uhlefoss, Torsten Rasmussen Vrk., Anders Tronsen Vrk., Nils Olsen Vrk.

5/10-1855. Helgen. Inderst Hans Tollefsen Helgen og Gunnild Larsdatters Thor. Fadd: Karen Gurine Larsd. Kaasen, Maren Nilsd. Sværdsteen, Peder Olsen Kaasa, Lars Pedersen Helgen, Jørgen Tollefsen af Skien.

17/10-1855. Holden. Andreas Christensen Fæbakke og Andrea Andersdatters Berthe Kirstine. Fadd: Kari Christensd. Røgstuen, Berthe Brynnildsd. Kaasa, Anders Torsnæs, Ole Røgstuen og Gullik Christensen Vrk.

4/11-1855. Helgen. Gaardm. Simon Simonsen Jøntved og Aslaoug Pedersdatters Simon. Fadd: Maren Andersd. Langeland, Anne Magrethe Simonsd. Jelseth, Peder Holten, Thor Pedersen Holten, Hans Simonsen Jøntved.

4/10-1855. Helgen. Huusmand Ole Olsen Klevsgade og Kirsti Pedersdatters Andreas. Fadd: Ronnoug Halvorsd. Bøe, Anne Olsd. Klevsgade, Ole Waskaas, Ole Olsen Klevsgade, Ole Gundersen Pladsen. Hjemmedøbt af Hans Asbjørnsen Hvalen.

18/10-1855. Romnæs. Gaardmand Sivert Sørensen Brænne og Gunnild Kirstine Halvorsdatters Ingebor Elise. Fadd: Kirsten Hansine Levsd. Bordstaae, Sevrine Halvorsd. Lunde, Jens Jensen Dolva, Lars Sørensen Lunde, Jens Bentsen Bordstaae, Halvor Halvorsen Lunde.

17/10-1855. Holden. Farver Hans Arnesen Tuftehagen og Oline Olsdatters Ole Andreas. Fadd: Taran Andersd. Tufte, Karen Marie Olsd. Vibetoe, Ole Steensen Tufte, Andreas Johnsen Vrk., Anders Andersen Borgen.

20/11-1855. Holden. Flaademand Nils Nilsen Kastet og Karen Maria Halvorsdatters Asloug. Fadd: Asloug Halvorsd. Olsbrygge, Karen Bentsd. Saugbr., Harald Olsbrygge, Anders Nilsen Saugbr., Peder Nilsen og Johannes Nilsen Saugbr.

16/9-1855. Holden. John Abrahamsen Evjen under Heisholt og Anne Catrine Henriksdatters Henrik Christian. Fadd: Barnets Moder, Karen Andrea Johnsd. Heisholt, Barnets Fader, Hans Abrahamsen Vrk., Lars Tollefsen Heisholt.

8/11-1855. Holden. Gaardm. Reier Tallaksen Pladsen og Ingebor Thorsdatters Mari. Fadd: Kirsti Halvorsd. Tved, Svanoug Thorsd. Vrk., Ole Jørgensen Tved, Lars Jacobsen Vrk., John Tallaksen Briskemyhr.

11/12-1855. Hjemme. Maler Andreas Halvorsen Otterkjær og Kirsti Pedersdatters Aaste. Hjemmedøbt af Barnets Fader den 14. December og død den 17. Dec., uden at komme i Kirke.

14/11-1855. Romnæs. (Uægte). Halvor. Pige Maria Olsdatter Skottet og opgiven Barnefader Ungkarl Halvor Helgesen Lunde. Fadd: Anne Magrethe Nilsd. Pladsen, Ingebor Olsd. Wale, Lars Sørensen Lunde, Ole Gundersen Wale, Bent Olsen Graver.

7/12-1855. Holden. Gaardm. Christen Halvorsen Røgstuen og Kirsti Andersdatters Gunnild Maria. Fadd: Kari Andersd. Heisholt, Gunnild Maria Nilsd. Jøntved, Halvor Chr. Haatved, Christian Joh. Heisholt, Halvor Halvorsen Haatved.

20/11-1855. Holden. Gunder Olsen Saugbr. og Aaste Bentsdatters Ole. Fadd: Lisbeth Johnsd. Hagen, Maren Olsd. Saugbr., Halvor Halvorsen Saugbr., Bent Bentsen ditto, Anders Tronsen Vrk., Christen Bentsen Saugbr.

2/12-1855. Holden. Johannes Gundersen Vrk. og Karen Jørgensdatters Jørgen. Fadd: Anne Catrine Jørgensd. Præstgrav, Anne Jørgensd. Stranden, John Andersen Vrk., Tron Gundersen Vrk., Ole Jørgensen Stranden.

3/11-1855. Holden. Huusmand Anders Andersen Tvedthægna og Anne Christiansdatters Ingebor Andrea. Fadd: Ingebor Nilsd. Tvedthægna, Ingebor Andersd. Præstegaarden, Gunder Andersen Skogsrud, Halvor Halvorsen Lommerud, Nils Pedersen Hollahagen. Hjemmedøbt af Gunder Olsen Tved.

19/12-1855. Holden. Gaardm. Christen Pedersen Tufte og Anne Jensdatters Marthine. Fadd: Anne Maria Jensd. Steenstad, Kirsti Pedersd. Tufte, Peder Tufte, Tollef Halvorsen Fæhn, Anders Olsen Meelteig.

15/11-1855. Holden. Gaardm. Peder Pedersen Fæhn og Ingebor Olsdatters Ole. Fadd: Anne Pedersd. Vrk., Maren Anne Nilsd. Jøntved, Ole Nilsen Namløs, Kjøstol Olsen ditto, Peder Pedersen Fæhn yngre.

16/10-1855. Holden. Marsmester S. N. Svendsen og Anne Christine født Koths Elisabeth Petronelle Davidia. Fadd: Enkemadame Ellen Hansen, Jomfru Marie Dahl, Bygmester Nils Ingebretsen, Former John Andersen Vrk. og gartner Jebson. Hjemmedøbt af Klokker Dahl.

19/11-1855. Helgen. Gaardm. John Gundersen Næsset og Anne Kirstine Pedersdatters Anne Maria. Fadd: Asloug Halvorsd. Olsbrygge, Maria Pedersd. Omtved, Peder Augustinusen Omtved, Harald Gundersen Olsbrygge, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Augustinus Pedersen Omtved.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

3/12-1855. Holden. Huusmand Ole Sørensen Kaasen under Præstegaarden og Berthe Andersdatters Anders. Fadd: Magrethe Nilsd. Herregaarden, Inger Sørensd. Gladhuus, Anders Halvorsen Kaasen, Henrik Halvorsen Vrk., Anders Olsen Kaasa.

20/12-1855. Holden. Smed Lars Tollefsen Heiholt og Berthe Svennungsdatters Sevrin. (Severin) Fadd: Kirsti Svennungsd. Bruset, Karen Jahnsd. Vibetoe, Svennung Vibetoe, Hans G. Kringleføt, John Abrahamsen Evje.

9/1-1856. Helgen. Gaardm. Hans Haraldsen Stuverud og Inger Gundersdatters Hans Andreas. Fadd: Asloug Halvorsd. Olsbrygge, Gunnild Andersd. ditto, John Gundersen Næsset, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Harald Gundersen Olsbrygge.

11/12-1855. Holden. Maler Andreas Halvorsen Otterkjær og Kirsti Pedersdatters Gunnild. Fadd: Anne Steenersd. Toreskaas, Anne Gurine Andreasd. Søwe, Halvor Clausen Toreskaas, Even Olsen og Halvor Olsen Skordal.

14/1-1856. Holden. (Uægte). Helene. Pigen Bergith Larsd. Otterkjær og opgiven Barnefader Ungkarl Halvor Halvorsen Hægna i Mæhlum, tjener paa Jelseth.
Fadd; Anne Halvorsd. Skordal, Asloug Andersd. Storehoug, Nils Clausen Skordahl, Andreas Halvorsen Otterkjær, Gjermund Steensen Rønningen.

13/1-1856. Holden. Huusmand John Pedersen Fæbakke og Signe Steensdatters Hans Andreas. Fadd: Anne Pedersd. Vrk., Anne Olsd. Klevsgade, Hans Hansen Vrk., Peder Pedersen Fæhn yngre, Ole Olsen Klevsgade yngre.

18/1-1856. Holden. Huusm. Gunder Andersen Skogsrud og Gunnild Halvorsdatters Ingebor. Fadd: Ingebor Hansd. Meelteig, Maren Anne Halvorsd. ditto, Anders Tvedthegna, Anders Olsen Meelteig, Peder Andersen Tvedthegna.

18/12-1855. Holden. Huusm. Hans Christophersen Fæbakke og Mari Nilsdatters Berthine. Fadd: Magrethe Nilsd. Herregaarden, Anne Tronsd. Præstegaarden, Nils Nilsen Bergeth, Lars Nilsen Berget, Ole Sørensen Kaasa.

20/1-1856. Holden. Gaardmand Halvor Halvorsen Suusaas og Gunnild Olsdatters Halvor. Fadd: Maria Halvorsd. Kaasa, Susanne Olsd. Fosse, Nils Olsen Fosse, Augustinus Halvorsen Nomme, Kjøstol Olsen Fosse.

2/1-1856. Romnæs. (Uægte). Gunnild. Pigen Aaste Tollefsd Milebund og opgiven Barnefader Ægtemand John Andersen Wale. Fadd: Aaste Johnsd. Kindalen, Gunnild Johnsd. Boerstad, Jens Christensen Dalen, John Johannesen Milebund, Halvor Madsen Brænne.

26/1-1856. Helgen. Inderst, Former Hans Henriksen Bjærkholt og Anne Pedersdatters Peder. Fadd: Ingebor Pedersd. Skougen, Anne Henriksd. Vrk., Lars Hansen Skougen, Tollef Pedersen Bjærkholt, Anders Pedersen Bjærkholt.

20/12-1855. Holden. Inderst Torsten Hansen Graver og Kirsti Knudsdatters Karen Maria. Fadd: Sina Christensd. Dalen, Andrea Larsd. Wale, Halvor Hansen Dalen, Tollef Pedersen Graver, Bent Olsen Graver.

12/2-1856. Helgen. (Uægte). Karen Kristine. Pigen Maria Brynnildsd. Pladsen og opgiven Barnefader Ole Jørgensen Steenstadstranden. Fadd: Anne Olsd. Grina, Anne Olsd. Waskaas, Hans Nilsen Kaasa, Ole Olsen Skougen, Lars Brynnildsen Pladsen.

3/2-1856. Holden. Torsten Rasmussen Vrk. og Inger Henriksdatters Ingebor. Fadd: Kari Kittilsd. Vrk., Kirsten M. Rasmusd. Vrk., Henrik Sørensen, Søren Rasmussen og Gjert Henriksen, alle af Værket.

13/1-1856. Holden. Anders Saamundsen Vrk. og Magrethe Hansdatters Kirsti. Fadd: Marthe Hansd. Vrk., Torine Bentsd., Gullik Christensen, Hans Olsen, Hans Hansen Spærland, alle af Værket.

13/2-1856. Holden. Smed Jens Johnsen Saugbr. og Ambor Marie Nilsdatters Andrea. Fadd: Ingebor Johannesd. Steenstad, Karen Bentsd. Saugbr., Nils Bentsen Saugbr., John Jensen Saugbr., Hans Rasmussen Vrk., Peder Nilsen Saugbr.

10/2-1856. Helgen. Huusmand Lars Olsen Haavet og Karen Anne Anundsdatters Ole. Fadd: Anne Tollevsd. Klovedal, Aase Torsd. Ytterbøe, Simon Andersen og Lars Andersen Klovedal, Thor Pedersen Holten.

10/2-1856. Helgen. (Tvillinger). Gaardm. Jacob Kittilsen og Anne Johannesdatters Kirsten. Fadd: Ingebor Pedersd. Omtved, Anne Catrine Jørgensd. Præstgrav, Jens Præstgrav, Ole Jensen ditto, Gunder Jensen ditto.

10/2-1856. Helgen. (Tvillinger). Gaardm. Jacob Kittilsen og Anne Johannesdatters Maren. Fadd: Anne M. Pedersd. Omtved, Anne Christensd. Tinholtstulen, Anders Thorsen Bøe, Augustinus Omtved, Rasmus Brynnildsen Kaalstad.

29/2-1856. Helgen. Gaardm. Arne Christensen Steenstad og Kirsten Pedersdatters Gunnild Marie. Fadd: Maren Christensd. Bergen (Bergan), Anne Christensd. Steenstad, Christen Christensen ditto, Ole Christensen ditto, Ole Olsen Strandkaasen.

27/2-1856. Hjemme. Gaardbruger Halvor Halvorsen Hvalen og Maren Olsdatters Jørgen. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Hans Asbjørnsen Hvalen. Død den 28. Febr. uden at komme i Kirken.

6/1-1856. Holden. Bygmester Nils Ingebretsen og Gunnild Maria Jensdatters Martinius. Fadd: Ingebor Olsd. Vrk., Maria Hansd. Vibetoe, Hans Rasmussen Vrk., John Andersen Vrk., Johannes Brynnildsen Furrustul.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

21/2-1856. Holden. Huusm. Ole Nilsen Moen og Anne Maria Svendsdatters Andreas Sevrin. (Andreas Severin.) Fadd: Anne M. Kjøstolsd. Saugbr., Andrea Svendsen Moen, Tollef Nilsen Holla, Gunder Torvildsen Moen, Svend Christensen Myhra.

15/2-1856. Holden. Tømmermærker Petter Andreas Rasmussen Ringsevjen og Andra Nilsdatters Thomine. Fadd: Kari Halvorsd. Bergkaasen, Karen Bentsd. Saugb., Bent Steenstad, Nils Nils Nilsen Kastet, Peder Nilsen Saugbr., Emanuel Rasmussen Vrk.

15/3-1856. Holden. Gaardmand Tollef Halvorsen Fæhn og Maria Kirstine Jensdatters Ole. Fadd: Anne Frederiksd. Fæhn, Anne Christensd. Steenstad, Halvor Halvorsen Fæhn, Jørgen Halvorsen Fæhn, Christen Pedersen Tufte.

29/2-1856. Helgen. Gaardm. Nils Johnsen Værstad og Berthe Maria Johnsdatters John. Fadd: Maria Johnsd. Gjedeboen, Ingebor Johnsd. Helgen, Even Halvorsen Gjedeboen, Ole Johnsen Helgen, Jørgen Christensen Bakkene, John Johnsen Wærstad.

16/10-1855. Holden. Kirkesanger og Skolelærer F. K. Dahl paa Søwe og Nicoline Mathilde Marie født Høyums Lovise Frederikke. Fadd: Madame Eleonora Hansen af Skien, Jomfru Marie Horn af Laurvig, Doctor Ole Bentzen, Candidat Rolsted, Candidat Eilert Smith og Hr. Niels Aall. Hjemmedøbt af Sognepræst Buch.

7/3-1856. Hjemme. Huusmand Haagen Andersen Glaholt og Aaste Andersdatters Martin. Hjemmedøbt af Anne Østensdatter Kaasa. Død den 10. Martz uden at komme i Kirke.

Fortsettes senere. G.S.


| 1718 - 1779 | 1779 - 1814 | 1815 - 1830 | 1830 - 1848 | 1849 - 1860 |
 

Webmaster