ved
Gard Strøm


| HJEM | FORORD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kirkebok for Holden Præstegield
(Kirkebok/ Klokkerbok)

Holla annex (sogn), Romnes annex, Helgen annex

Fødte Børn 1849 - 1860 med faddere

Se hvem fadderene er, og du vil se barnets nærmeste familie, og hvor de bodde!

Oppdatert 06.04.2017

Transkribert etter skannet kopi av original på Digitalarkivet.no, av G.S. 2017.

Tips. Søk i dette dokumentet: [Control] + [F]
For lettere å kunne søke, ender alltid barnets fornavn med et punktum. Navnet er dessuten uthevet.


Noen forkortelser og forklaringer. Se også Hjelp.
Wærket (Holden Jernwærk) = Wrk.
Saugbruget/ Saugene = Saugbr./ Saug.
Inderste (Inderst) = Leieboer med egen husholdning.

 

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, for å bli kjent med både sted- og personnavn i området, og som verktøy for effektivt å kunne lage ei moderne nett-bygdebok for Holla. Jeg leser ikke korrektur på avskriftene, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. G.S.

| 1718 - 1779 | 1779 - 1814 | 1815 - 1830 | 1830 - 1848 | 1849 - 1860 |
 


|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

14/12-1848. Holden. Christen. Inderst Peder Christensen Langjordet og Mari Gundersd. Fadd: Gunild Saamundsd. Dalen, Karen Christensd. Langjordet, Nils Christensen Dalen, Halvor Christensen Langjordet, Aadne Thorsen Kaasen.

22/12-1848. Holden. Gunnild. Inderst Halvor Gundersen Wibetoe og Andrea Andersd. Fadd: Inger Andersd. Skjørholt, Inger M. Andersd. Vibetoe, Anund Hansen og Niels Johannesen Vibetoe, Gunder Skjørholt.

17/11-1848. Holden. Nils. Smed John Nilsen Lindgreen og Gunnild Olsd. Fadd: Maria Hansd. Holden, Ingebor Hansd. Meelteig, Johannes H. Lommerud, Anders Halvorsen Næprud, Anders Olsen Meelteig.

29/12-1848. Holden. Maren Anne. Gaardmand Hans Gundersen Kringlefødt og Anne Maria Rejersd. Fadd: Kirsten Gundersd. Rønningen, Magrethe Johannesd. Heisholt, Peder Thronsen Kronborg, John Deelevje, Rasmus Johnsen Deelevje.

26/12-1848. Holden. Gunder. Huusmand Johannes Halvorsen Lommerud og Anne Gundersd. Fadd: Marte Halvorsd. Heisholt, Aaste Halvorsd. Lommerud, Jørgen Gundersen Heisholt, Johannes Brynnildsen Saug., Halvor Halvorsen Lommerud.

3/1-1849. Holden. Johannes. Inderst Niels Johannesen Namløs og Ingebor Arvesd. Fadd: Kari Halvorsd. Nyhuus, Ingebor Olsd. Namløs, Ole Andersen ditto, Ole Arvesen Namløs, Ole Kristensen Nyhuus.

8/1-1849. Helgen. Jørgen. Gaardmand Jørgen Jørgensen Helgen og Maria Olsd. Fadd: Ingebor Andersd. Kaalstad, Mari Andersd. Huset, Ole Olsen Kolle, Peder Pedersen Jøntvedt, Ole Andersen Huset.

8/1-1849. Romnæs. Lars. Gaardmand Even Torstensen Lunde og Guro Larsd. Fadd: Aaste Kirstine Bentsd. Lunde, Lars Sørensen Lunde, Maria Hansd. Wibetoe, Torsten Torstensen Holtet, Johannes Herbrandsen Sannæs.

4/1-1849. Holden. Lars. Huusmand Nils Larsen Fæbakke og Ingebor Thorsd. Fadd: Anne Kjøstolsd. Enerhougen, Andrea Larsd. Fæbakke, Ole Larsen Fæbakke, Nils Thorsen Namløs, Isak Olsen Namløs.

27/12-1848. Holden. Johanne. Anders Johannessen Wrk. og Aaste Karine Johnsd. Fadd: Anne Lisbeth Johannesd. Hougen, Berthe M. Johannesd. Wrk., Hans Torstensen, Thomas Rasmussen, Johannes Larsen, (alle) Wærket.

5/1-1849. Holden. Peder. Hans Andersen Wrk. og Inger Pedersd. Fadd: Kirsti Nilsd. Brøndalen, Andrea Tronsd. Wrk., Tron Andersen Wrk., Johannes Andersen Wrk., Rasmus Andersen Wrk.

31/1-1849. Holden. Mari. Huusmand John Pedersen Fæbakke og Signe Steensd. Fadd: Karen Jahnsd. Ødegaarden, Asloug Pedersd. Fæhn, Svennung Thomassen Øgegaarden, Peder Pedersen Fæbakke senior og junior.

20/1-1849. Helgen. Ole. Uægte. Pigen Karen Kirstine Andersdatter i pladsen Stampekaas pr. Solberg og opgiven Barnefader Ungkarl Ole Sigurdsen Borstad, som er i Tjeneste der. Pigen har havt 1 uægte Barn forhen med en anden Ungkarl, omtrent syv Aar gammel, navnelig Thorine. Fadd: Kari Nilsd. Mastdalen, Anne Andersd. Hagen, Gunder Olsen Mastdalen, Knud Kittilsen Kaasen, Jahn Steensen Munken.

31/1-1849. Helgen. Halvor. Gaardmand Ole Halvorsen Jøntved og Anne Karine Christensd.Fadd: Maria Johnsd. Jøntved, Karen Maria Halvorsd. ditto, Even Jøntved, Halvor Halvorsen ditto.

20/1-1849. Helgen. Jens. Gaardmand Jørgen Kjøstolsen Kaalstad og Ingebor Jensd. Fadd: Karen Kjøstolsd. Bjærven, Asloug Tronsd. Namløs, Lars Bjærven, Kjøstol Haatved, Peder Pedersen Namløs.

21/1-1849. Romnæs. Gunder. Huusmand Ole Gundersen Qværnodden og Inger Nilsd. Fadd: Andrea Gundersd. Aasen, Ingebor Gundersd. af Porsgrund, Peder Gundersen Romnæs, Anders Nilsen Nyehuus, Johannes Pedersen Aasen.

10/2-1849. Holden. Jens. Gaardmand Steen Johannessen Haatved og Kari Halvorsd. Fadd: Anne Knudsd. Haatved, Anne Karine Olsd. Fæhn, Christopher Steensen Haatved, Anders Halvorsen Fæhn, Jens Halvorsen Fæhn.

4/2-1849. Holden. Gunder. Snedker Peder Tronsen Kronborg og Magrethe Gundersd. Fadd: Kirsti Gundersd. Rønningen, Ingebor Tronsd. Hougen, Nils Rønningen, Thomas Rasmussen Wrk., Johannes Tronsen Hougen.

13/2-1849. Holden. Jens. Inderst Anders Jensen Kaasen under Heisholt og Anne Halvorsd. Fadd: Marthe Halvorsd. Heisholt, Maria Halvorsd. Haatved, Halvor Haatved, Jens Gunnerud, Nils Andersen Saga.

18/1-1849. Holden. Ole. Huusmand Sigurd Johnsen Texle under Tved og Liw Olsd. Fadd: Kari Johannesd. Texle, Turi Olsd. Omtved, Søren Olsen Gladhuus, Anund Hansen Wibetoe, John Johnsen Rønningen.

20/2-1849. Holden. Ingebor. Huusmand Christen Larsen Hægnen under Baxaas og Signe Halvorsd. Fadd: Anne Torkelsd. Kaasen, Anne Halvorsd. Baxaas, Jørgen Andersen Kaasen, Peder Pedersen Baxaas, Hans Olsen Pederskaas.

20/12-1848. Holden. Kittil. Huusmand Sigurd Gundersen Kjendalen under Lunde og Aaste Karine Kittilsd. Fadd: Aaste Johnsd. Dahlen, Mari Halvorsd. Brænne, Jens Christensen Dahlen, Hans Larsen Hægna, Nils Nilsen Hoxodde.

21/2-1849. Holden. Maria. Inderste Hans Pedersen Wibetoe og Kirsti Hansd. Fadd: Anne Hansd. Tufte, Hans Bentsen Hølen, Anders Thygesen Wibetoe, Bent Hansen Hølen, Marthe Hansd. Tufte.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

17/12-1848. Holden. Gunder. Uægte. Forlovede Wærksarbeider Tron Gundersen (Ungkarl) og Pigen Ingebor Nilsd. Tved. Ægteviet 9/2-1849.
Fadd: Johannes Gundersen Wrk., Marthe Nilsd. Wrk., Hans Gundersen Wrk., Nils Christophersen Wrk., Johannes Gundersen Wrk.

23/1-1849. Holden. Marie. Wærksarbeider Henrik Halvorsen og Berthe Maria Olsd. Fadd: Ingebor Abrahamsd. Eingsevjen, Anne Johnsd. Deelevje, Jahn Andersen Wrk., Ole Olsen Heisholt, Andreas Johannessen Wrk.

10/1-1849. Helgen. Ingebor Kirstine. Gaardbruger Jørgen Olsen Bjærkholt og Kirsti Jensd. Fadd: Karen Johnsd. Gjærum, Karen Anne Johnsd. Klovedal, Jens Jensen Gjærum, John Jensen Gjærum, Hans Carlsen Huset.

14/2-1849. Helgen. Anders. Huusmand Ole Olsen Klevsgade og Kirsti Pedersd. Fadd: Anne Pedersd. Wrk., Ingebor Jensd. Bøe, Ole Amundsen Waskaas, Gunder Olsen Pladsen, Hans A. Jensen Strandplads.

11/3-1849. Helgen. John. Gaardmand Simon Andersen Klovedal og Kirsti Pedersd. Fadd: Anne Hansd. Tinholt, Anne Pedersd. Holten, Stian Pedersen Langeland, Peder Halvorsen Omtved, Lars Andersen Klovedal.

6/3-1849. Romnæs. Anders. Gaardmand John Andersen Wale og Maria Bentsd. Fadd: Anne Simonsd. Klovedal, Karen Christophersd. Wrk., Nils Christophersen Wrk., Christopher Andreasen Wrk.

23/1-1849. Holden. Halvor. Wærksarbeider Andreas Johnsen Kronborg og Anne Maria Christophersd. Fadd: Kari Bentsd. Wrk., Karen Christophersd. Wrk., Nils Christophersen Wrk., Christopher Andreasen Wrk.

15/3-1849. Holden. Mari. Huusmand Anders Andersen Torsnæs og Kirsti Kjøstolsd. Fadd: Maria Andersd. Skibsnæs, Andrea Andersd. Søwe, John Hansen Skibsnæs, Ole Christensen Røgstuen, Anders Torsnæs yngre.

16/2-1849. Helgen. Mari. Huusmand Lars Hansen Skougen under Helgen og Ingebor Pedersd. Fadd: Kari Christensd. Ytterbøe, Anne Pedersd. Søwe, Lars Pedersen Bjærkholt, Tollef Pedersen ditto, Lars Jensen Stranden.

11/2-1849. Helgen. Anders. Hjulmager Jørgen Andersen Roa og Anne Maria Christensd. Fadd. Susanne Christensd. Huset, Anne Maria Nilsd. Ytterbøe, Carl Nilsen Bergen (Bergan), Christen Nilsen Ytterbøe, Ole Christensen Næsset.

5/3-1849. Holden. Johannes. Gaardmand Anders Johnsen Heisholt og Anne Hansd. Fadd: Ingebor Jørgensd. Tinholtstulen, Ingebor Thorsd. Heisholt, Hans Pedersen og Peder Hansen Tinholtstulen, Hans Halvorsen Pladsen.

25/2-1849. Romnæs. Anne. Berthel Andersen Saugbruget og Gunnild Johannesd. Fadd: Inger Clemmetsd. Saug., Maria Berthelsd. Saug, Ole Olsen Saug., Nils Rasmussen Saug., Nils Jacobsen Saug. Hjemmedøbt af Kirsten Raaberg.

23/3-1849. Romnæs. Gjermund Andreas. Flaademand Gullik Pedersen Romnæs og Andrea Gjermundsd. Fadd: Anne M. Halvorsd. Romnæs, Anne Dorthea Pedersd. ditto, Peder Knutzen, Knud Pedersen og Ole Hansen, alle af Romnæs.

18/3-1849. Holden. Gunder. Gaardmand John Andersen Nyehuus og Kirsti Andersd. Fadd: Mari Nilsd. Daxrud, Kari Halvorsd. Hougen, Gjermund Olsen Eie, Hans Andersen Daxrud, Anders Johnsen Nyehuus.

14/2-1849. Holden. Lars. Wærksarbeider Hans Christophersen Fæbakke og Mari Nilsd. Fadd: Kirsten Jacobsd. Wrk., Magrethe Nilsd. Bergeth, Nils Bergeth ældre, Nils Nilsen Bergeth yngre, Johannes Jensen Gunnerud.

8/3-1849. Holden. Gustav. Wærksfuldmægtig Hans Olaus Hansen og Maria Gundersd. Fadd: Berthe Tronsd. Wrk., Jomfrue Andrea Jacobsen Wrk., Marsmester Horn, Marsmæster Svendsen, Fuldmægtig Johnsen Saugbruget.

3/3-1849. Romnæs. Søren. Gaardmand Jens Sørensen Brænne og Anne Nielsd. Fadd: Gunnild Kirstine Halvorsd. Brænne, Mari Halvorsd. Hoxodde, Lars Lunde, Nils Nilsen Hoxodde, Gunder Gulliksen Sannæs.

18/3-1849. Romnæs. Johanne Maria. Gaardmand Gunder Hansen Sannæs og Magrethe Johnsd. Fadd: Anne Johnsd. Bakken, Inger Hansd. Sannæsmoen, Johannes Hansen ditto, Andreas Johnsen Bakken, Ole Hansen Sannæsmoen.

16/2-1849. Holden. Inger Maria. Farersmand Nicolaus Hansen Bodin og Hustrue Sørine Andersd., hjemmehørende i Østerrisøer, havde paa gjennemreisen fra Bøe Præstegjeld til Skien deres barn til daaben her. Faderen opgavet barnet var fød paa Pladsen Øen under Tved. Fadd: Johanne Andersd. Hoxodde, Anne Olsd. Wale, Nils Nilsen Hoxodde, Halvor Gundersen Hoxodde, Peder Pedersen Wale.

15/4-1849. Holden. Steen Kirstinius. Gaardmand Ole Steensen Tufte og Taran Andersd. Fadd: Marthe Steensd. Holla, Marthe Hansd. Tufte, Anders Klovedal, Christen Jørgensen Tved, Peder Kjøstolsen Haatved.

8/4-1849. Romnæs. Mari. Gaardmand Johannes Halvorsen Sannæs og Gunnild Olsd. Fadd: Margith Halvorsd. Sannæs, Aaste Halvorsd. ditto, Halvor Helliksen ditto ældre, Halvor J. Ødegaarden, Peder Halvorsen Ødegaarden.

26/4-1849. Romnæs. Tow. Gaardmand Hellik Halvorsen Sannæs og Aaste Towsd. Fadd: Gunnild Halvorsd. Sannæs, Aaste Halvorsd. ditto, Jørgen Halvorsen ditto, Halvor Helliksen Sannæs yngre, Halvor Halvorsen Sannæs.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

8/4-1849. Romnæs. Ole. Inderst Nils Olsen Kalvodde og Mari Johannesd. Fadd: Anne Halvorsd. Uhlevigen, Anne Andersd. ditto, Johannes Uhlevigen, Ole Kalvodde, Johannes Johannessen Uhlevigen den yngre.

16/3-1849. Romnæs. Anne Maria. Anders Larsen Wrk. og Anne Andersd. Fadd: Anne Nilsd. Wrk., Berthe M. Johnsd. Wrk., Thomas Larsen, Sivert Pedersen og Johannes Larsen, alle af Wærket.

16/4-1849. Holden. Tron. Huusmand Kittil Andersen Namløs og Kirsti Olsd. Fadd: Kari Olsd. Kolle, Asloug Tronsd. Namløs, Ole Fæhn, Tron Namløs, Anders Kittilsen Namløs.

11/4-1849. Holden. Ole. Wærksarbeider Hans Olsen og Anne Svendsd. Fadd: Ingebor Gjertsd. Wrk., Kari Svendsd. Wrk., Johannes Johannessen, Johannes Olsen og Svend Olsen, alle af Wærket.

4/4-1849. Holden. Peder. Inderst Lars Pedersen Boeslie og Anne Maria Knudsd. Fadd: Karen Maria Halvorsd. Teigen, Berthe Knudsd. Boeslie, Anund H. Teigen, Anders Knudsen Boeslie, Ole Arvesem Namløs.

1/4-1849. Helgen. Anne. Huusmand Nils Arvesen Aafosskaas og Ingebor Halvorsd. Fadd: Berthe Kittilsd. Jøntved, Karen Maria Halvorsd. Jøntved, Gunder Jensen Jøntved, Halvor Halvorsen Jøntved, Ole Arvesen Namløs.

14/4-1849. Holden. Inger Gurine. Arbeidskarl Gullik Pedersen Uhlefossgaard og Inger Andersd. Fadd: Berthe Maria Evensd. Wrk., Kirsti Tronsd. Saug., Tron, Johannes og Rasmus Anderssønner Wærket.

29/4-1849. Romnæs. Bent. Gaardmand Lars Sørensen Brænne og Aaste Kirstine Bentsd. Fadd: Anne Nilsd. Brænne, Kirsti Bentsd. Wale, Sivert Sørensen Brænne, Bent Wale, Jens Bentsen Wale.

13/5-1849. Holden. Maria. Wærksarbeider Bent Jahnsen Wrk. og Sessell Olsd. Fadd: Kari Olsd. Wrk., Andrea Jahnsd. Wrk., John Olsen, Jahn Bentsen og Andreas Pedersen, alle af Wærket.

20/3-1849. Holden. Asloug Maria. Huusmand Hans Andersen Øen under Tved og Anne Andersd. Fadd: Asloug Andersd. Wrk., Mari Andersd. Søwe, Hans Gjertsen Wrk., Peder Andersen Kaasen, Anders Arvesen Hougen.

22/4-1849. Holden. Anne. Wærksarbeider Gullik Christensen og Maren Anne Olsd. Fadd: Kari Christensd. Namløs, Karen Andrea Christensd. Fæbakke, Nils Halvorsen Namløs, Anders Saamundsen Wrk., Andreas Christensen Fæbakke.

19/5-1849. Holden. Ole. Johannes Johannessen Wrk. og Anne Olea Olsd. Fadd: Anne Svendsd. Wrk., Johanne Johnsd. Bakken, Ole Johannesen, Andreas Johannessen og Johannes Olsen, alle af Wærket.

13/5-1849. Holden. Ingebor Kirstine. Gaardmand Halvor Halvorsen Suusaas og Gunnild Jacoba Olsd. Fadd: Anne Nilsd. Fosse, Kirsten M. Halvorsd. Suusaas, Ole Kjødtolden Fosse, Jens Halvorsen Nomme, Nils Olsen Tufte.

19/4-1849. Holden. Berthe Maria. Gunder Andersen Wrk. og Aase Malene Thorsd. Fadd: Anne Johnsd. Bakken, Kari Andersd. Deelsbakke, Hans Tintholt Wrk., Peder Tolfsen Qværnodden, Hans Andersen Deelsbakke.

27/5-1849. Romnæs. Maria. Gaardbruger Nils Michael Nilsen Romnæs og Johanne Maria Pedersd. Fadd: Kari Johannesd. Nyehuus, Kari Pedersd. Romnæs, Ole Nyehuus, Elias Hansen Romnæs, Østen Knudsen Kaasen.

5/5-1849. Romnæs. Kari. Gaardmand Nils Isaksen Romnæs og Anne Maria Halvorsd. Fadd: Andrea Gjermundsen Romnæs, Anne Saamundsd. Romnæs, Gullik Pedersen Romnæs, Peder Gundersen Romnæs, Ole Hansen Romnæs.

6/5-1849. Romnæs. Anne. Gaardmand Ole Thygesen Sannæs og Kari Hansd. Fadd: Magrethe Johnsd. Sannæsmoen, Kirsti Clemmetsd. Sannerholt, Nils Johannesen Uhlevigen, Johannes og Ole Sannæsmoen.

31/5-1849. Holden. Kirsten Maria. Gaardbruger Isak Olsen Namløshagen og Lisbeth Maria Johnsd. Fadd: Inger Maria Johnsd. Jøntved, Kirsti Olsd. Holla, Tollef Nilsen Holla, Ole Olsen Hougen, Ole Johnsen Saugbruget.

3/5-1849. Hjemme. Jørgen. Uægte. Pigen Ingebor Olsd. Langeland og opgiven Barnefader Ungkarl Ole Sigurdsen Opsahl fød i Saude. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Carl Langeland. Barnet død 29. Mai, uden at komme i Kirke."

27/5-1849. Holden. Kirsti. Gaardmand Christen Jørgensen Tved og Karen Steensd. Fadd: Anne Steensd. Haatved, Anne Gundersd. Tved, Gunder Olsen Tved, Ole Steensen Tufte yngre, Steen Tufte, Jørgen Pedersen Namløs.

25/5-1849. Helgen. Inger Andrea. Huusmand Lars Olsen Haavet under Klovedal og Karen Anne Anundsd. Fadd: Anne Hansd. Tinholt, Anne Simonsd. Haavet, Jørgen Jørgensen Tinholt, Anders Pedersen Løkken, Hans Simonsen Jacobskaas.

18/6-1849. Helgen. Anne. Gaardmand Harald Gundersen Olsbrygge og Asloug Kirstine Halvorsd. Fadd: Mari Gundersd. Gjedeboen, Karen Maria Halvorsd. Jøntved, Even Halvorsen Jøntved, Halvor Halvorsen Jøntved, Gunder Jørgensen Gjedeboen.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

19/6-1849. Helgen. Asloug Karine. Afdøde Huusmand Carl Andersen Eeg og Ingebor Johannesd. Fadd: Maria Olsd. Wasdalkaasene, Anne Maria Arnesd. Wasdalen, Knud Kittilsen Wasdalkaasen, Lars Kittilsen ditto, Lars Larsen Dalen.

3/6-1849. Holden. Maren. Inderst Lars Nilsen Evjen og Liw Saamundsd. Fadd: Magrethe Nilsd. Herregaarden, Berthe Andersd. Heisholt, Nils Berget ældre, Nils Bergeth yngre, Nils Larsen Evjen.

21/6-1849. Holden. Augustinus. Gaardmand Tollef Halvorsen Fæhn og Ingebor Kirstine Jensd. Fadd: Anne Karine Arnesd. Graver, Kirsti Jensd. Graver, Jens Jensen Graver, Christen Pedersen Tufte, Jørgen Halvorsen Fæhn.

26/6-1849. Holden. Anders. Inderst Gunder Andersen Tvedthægna og Gunnild Halvorsd. Fadd: Ingebor Hansd. Meelteig, Kirsti Andersd. Tvedthægna, Ole Meelteig, Anders Andersen ditto, Antoni Meelteig.

6/6-1849. Holden. Rasmus. Wærksarbeider John Sørensen Holla og Kari Torstensd. Fadd: Johanne Johannesd. Wrk., Andrea Olsd. Holla, Henrik Sørensen Wrk., Hans Torstensen Wrk., Søren Rasmussen Wrk.

2/7-1849. Holden. Karen. Inderst Hans Andersen Dagsrød og Mari Nilsd. Fadd: Anne Torkelsd. Nyhuus, Anne Svensd. Wrk., Nils Jensen Kaasen, John Andersen ditto, Jens Nilsen Kaasen.

2/7-1849. Holden. Peder. Gaardmand Nils Gundersen Wala og Kirsten Pedersd. Fadd: Ingebor Pedersd. Omtved, Anne M. Nilsd. Pladsen, Peder Augustinusen Omtved, Ole Augustinusen Pladsen, Augustinus Pedersen Omtved.

16/5-1849. Helgen. Maren. Huusmand Hans Helgensen Waskaas og Mari Olsd. Fadd: Maria Johnsd. Jøntved, Kirsti Hansd. Marum, Even Halvorsen Jøntved, Gunder Jensen Jøntved, Abraham Helgensen Wrk.

25/6-1849. Helgen. Aaste. Huusmand Anders Sørensen Skougen under Jøntved og Anne Gurine Olsd. Fadd: Kari Kjøstolsd. Bjærven, Maria Larsd. Pladsen, Lars Larsen Bjærven, Ole Simonsen Roa, Ole Olsen Skougen.

15/6-1849. Helgen. Maren Gurine. Gaardmand Ole Knutsen Grønnesteen og Maren Anne Andersd. Fadd: Maria Johnsd. Grønnesteen, Else Maria Anundsd. ditto, John Olsen Helgen, Anund Gundersen og Knud Olsen Grønnesteen.

22/6-1849. Helgen. Ingebor Karine. Gaardmand Jacob Isaksen Bjærven og Berthe Maria Halvorsd. Fadd: Anne Pedersd. Roa, Ingebor Isaksd. Siljan, Isak Jacobsen Siljan, Hans Poulsen Roa.

8/6-1849. Romnæs. Kirstine. Ole Jacobsen Wrk. og Andrea Abrahamsd. Fadd: Ingebor Abrahamsd. Wrk., Ingebor Andersd. Kaasa, Abraham Steensen Wrk., Ole Johnsen Ringsevjen, Lars Jacobsen Wrk.

23/7-1849. Romnæs. Anne. Andreas Johannessen Wrk. og Karen Johnsd. Fadd: Ingebor Larsd. Wrk., Anne Johnsd. Wrk., John Olsen Deelevje, Johannes Johannesen Wrk., Rasmus Johannesen Wrk.

6/6-1849. Holden. Gunnild Maria. Gaardmand Nils Johannesen Uhlevigen og Kari Tygesd. Fadd: Anne Halvorsd. Uhlevigen, Karen Maria Olsd. af Porsgrund, Gunder Sannæsmoen, Halvor Tygesen Sannerholt, Johannes Uhlevigen den yngste.

19/7-1849. Holden. Berthe Maria. Huusmand John Olsen Gruben og Berthe Asgjærsd. Fadd: Marthe Christensd. Gruben, Anne Jensd. Strandsplads, Anders Olsen Gruben, Jens Olsen Strandsplads, Anders Asgjærsen Bergen (Bergan).

20/7-1849. Holden. Nils. Inderst Nils Nilsen Berget og Marthe Jensd. Fadd: Magrethe Nilsd. Herregaarden, Marthe Nilsd. Tved, Nils Berget ældre, Johannes Herregaarden, Jens Jensen Gunnrud.

1/8-1849. Holden. Karen Maria. Gaardmand Jens Halvorsen Nomme og Asloug Maria Halvorsd. Fadd: Gunnild Olsd. Suusaas, Anne Halvorsd. Baxaas, Nils Isaksen Romnæs, Halvor Suusaas yngre, Augustinus Halvorsen Suusaas.

5/8-1849. Helgen. Jens. Gaardmand Christen Christensen Steenstad og Anne Maria Jensd. Fadd: Anne Karine Arnesd. Graver, Kirsti Jensd. Graver, Peder Christensen Steenstad, John Jensen Lunde, Ole Jensen Lunde, Harald Olsbrygge.

10/8-1849. Romnæs. Hans. Smed Johannes Hansen Sannæsmoen og Anne Nirisd. Fadd: Kari Hansd. Sannæsmoen, Inger Hansd. ditto, Nils Uhlevigen, Gunnuld Nirisen Kaasen, Ole Hansen Sannæsmoen.

16/8-1849. Holden. Ragnild Kirstine. Anders Gjertsen Wrk. og Marthe Svendsd. Fadd: Anne Svendsd. Moen, Andrea Svendsd. Præstegaarden, Ole Gjertsen, Ole Gjertsen og Henrik Sørensen, alle af Wærket.

31/8-1849. Helgen. Halvor.  Huusmand Nils Olsen Halvorstaae og Maria Olsd. Fadd: Gunnild Olsd. Elseth, Karen Gurine Larsd. Omtved, Jørgen Johnsen Kaalstad, Søren Hansen Elseth, Anders Olsen Halvorstaae.

7/8-1849. Helgen. Berthe. Huusmand Tollef Hansen Fæbakke og Kari Larsd. Fadd: Kari Olsd. Kaasa, Aaste Olsd. Skibsnæs, Ole Arvesen Fæbakke, Ole Jensen Huset, Claus Olsen Kaasen.

14/8-1849. Helgen. Peder. Skomager Peder Pedersen Jøntved og Kirsti Kittilsd. Fadd: Ingebor Jørgensd. Namløs, Anne Kittilsd. Fæhn, Tron Andersen Namløs, Knud Andersen Fæbakke, Peder Christensen Steenstad.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

9/9-1849. Romnæs. Maren Christine. Petter Matson Saugbruget og Gunnild Johnsd. Fadd: Ellen Maria Pedersd. Saug., Maria Andersd. Saug., Nils Halvorsen Saug., Ole Halvorsen Fiskestigen, Halvor Andersen Saugbruget.

23/9-1849. Holden. Halvor. Gaardmand Johannes Herbrandsen Sannæs og Ingebor Torstensd. Fadd: Mari Johannesd. Kalvodde, Kari Herbrandsd. Sannæs, Nils Kalvodde, Halvor Torstensen Nyehuus, Jørgen Johnsen Sannæs.

1/9-1849. Holden. Lars. Huusmand Hans Larsen Hægna under Graver og Inger Gurine Isaksd. Fadd: Karen Andrea Halvorsd. Graver, Maria Isaksd. Grua, Jens Jensen Graver, Ole Arnesen Bordstaae, Isak Isaksen Fæhn.

29/9-1849. Holden. Anne. Gaardmand Anund Hansen Wibetoe og Liw Hansd. Fadd: Anne Hansd. og Karen Hansd. Wibetoe, Ole Meelteig, Johannes Johannessen Heisholt, Hans Hansen Vibetoe, Anders Olsen Meelteig.

13/9-1849. Holden. Rasmus. John Olsen Wrk. og Maria Rasmusd. Fadd: Anne Johannesd. Wrk., Gurine Simonsd. Uhlefoss (gaard), Nils Rasmussen Saug., Bent Jahnsen Wrk., Torsten Rasmussen Wrk.

11/9-1849. Holden. Hans Petter. Peder Eriksen Saugbruget og Anne Olsd. Fadd: Ingebor Jensd. Saug., Marthe Olsd. Saug., Ole Halvorsen Saug., Hans Eriksen og Kjøstol Olsen Saugbruget.

6/9-1849. Holden. Ingeri. Huusmand Nils Christensen Dahlen og Gunnild Saamundsd. Fadd: Mari Gundersd. Langjordet, Ingri Saamundsd. Skordal, Peder Christensen Langjordet, Christen Jensen ditto, Halvor Christensen ditto.

25/9-1849. Helgen. Andreas. Gaardmand Gunder Jensen Jøntved og Berthe Kittilsd. Fadd: Anne Catrine Jørgensd. Helgen, Karen Nilsd. Jøntved, Ole Jensen Helgen, Jens Præstgrav, Jacob Jensen Præstgrav.

18/9-1849. Romnæs. Hans Severin. Anders Saamundsen Wrk. og Magrethe Hansd. Fadd: Kari Olsd. Wrk., Marthe Hansd. Wrk., Saamund Torbjørnsen, Gullik Christensen, Thorer Pedersen og Thomas Nilsen, alle af Værket.

7/9-1849. Romnæs. Johanne Marie. Huusmand Halvor Thygesen Sannerholt og Kirsti Jensd. Fadd: Anne Hansd. Sannerholt, Inger Tronsd. ditto, Gunder Christensen Sannerholt, Gunnuld Nirisen Sannæs, Gunder Johnsen Sannerholt.

20/9-1849. Romnæs. Ingebor Maria. Uægte. Pige Ingebor Bjørnsd. Dahlen i Valebøe og opgiven Barnefader Anund Halvorsen Dalen.
Fadd: Kirsten Olsd. Opsahl, Maria Christensd. ditto, Halvor Gundersen Wala, Anders Nilsen Orekaasen, Hans Gundersen Wala.

14/10-1849. Holden. Johannes. Gaardmand Jørgen Johannessen Heisholt og Guri Olsd. Fadd: Kari Hansd. Vibetoe, Kari Johannesd. Espevolden, Jørgen Vibetoe, Ole Olsen Heisholt, Nils Jørgensen Wibetoe.

5/10-1849. Holden. Anne. Bent Johannesen Saugbruget og Maren Simonsd. Fadd: Inger Clemmetsd. Saug., Inger M. Simonsd. Saug., Clemmet Nilsen, Johannes Bentsen og Anders Nilsen, alle af Saugbruget.

19/10-1849. Helgen. Ingebor. Inderst Nils Johnsen Wærstad og Berrthe Maria Johnsd. Fadd: Aaste Arvesd. Helgen, Ingebor Johnsd. Helgen, John Olsen Helgen, Even Jøntved, Hans Johnsen Helgen.

1/11-1849. Helgen. Peder. Gaardmand John Gundersen Næsset og Anne Kirstine Pedersd. Fadd: Ingebor Pedersd. Omtved, Maren Johanne Hansd. Stuverud, Peder Augustinusen Omtved, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Harald Gundersen Olsbrygge.

19/10-1849. Romnæs. Christopher. Ole Johannesen Wrk. og Anne Christophersd. Fadd: Karen Johnsd. Wrk., Anne Johannesd. Wrk., Nils Christophersen, Johannes Johannesen og Andreas Johannesen, alle af Wærket.

14/11-1849. Hjemme. Christopher. Huusmand Anders Christophersen Lucenæs og Anne Maria Asgjærsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Faderen, død efter 12 Timers forløb."

2/11-1849. Holden. Karen Marie. Thorer Pedersen Wrk. og Anne Hansd. Fadd: Magrethe Anundsd. Wrk., Mari Pedersd. Aamodt, Erik Andersen, Jens Johansen, Anders Saamundsen af Wærket, Hans Pedersen Aamodt.

7/11-1849. Holden. Kirsten Gurine. Bent Pedersen Wrk. og Kari Olsd. Fadd: Sessel Olsd. Wrk., Maren Tollefsd., Thor Pedersen, Andreas Pedersen, Søren Rasmussen, alle af Wærket.

4/12-1849. Holden. Johannes. Gaardmand Ole Andersen Namløs og Anne Johannesd. Fadd: Ingebor Arvesd. Namløs, Ingebor Olsd. ditto, Ole Olsen Kolle, Nils Johannesen Namløs, Peder Pedersen Fæbakke ældre.

14/10-1849. Holden. Andrea. Formermester John Andersen Wærket og Johanne Kirstine Gundersd. Fadd: Berthe Tronsd. Wrk., Maren Anne Tollefsd. Saug., Nils Ingebretsen Wrk., Anders Olsen Gruben, Johannes Gundersen Wrk.

8/12-1849. Holden. Anders. Gaardmand Ole Gundersen Tved og Johanne Nilsd. Fadd: Mari Gundersd. Pladsen, Marthe Nilsd. Tved, Thor Halvorsen Pladsen, Peder Andersen Kaasen, Anders Kittilsen Tved.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

20/11-1849. Romnæs. Karen Andrea. Huusmand Cornelius Olsen Pladsen under Brænne og Anne Karine Andersd. Fadd: Aaste Kirstine Bentsd. Lunde, Oline Andersd. Orekaasen, John Jensen Lunde, Jens Sørensen Brænne, Nils Olsen Brænne.

7/12-1849. Helgen. Hans Andreas. Gaardmand Peder Hansen Kaalstad og Ingebor Andersd. Fadd: Ingebor Jensd. Kaalstad, Anne Andersd. Huset, Nils Hansen Jøntved, Ole Andersen Huset, Stian Jørgensen Hagen.

4/10-1849. Helgen. Ingebor. Gaardmand Nils Nilsen Ytterbøe og Karen Christensd. Fadd: Karen Maria Andersd. Bergen (Bergan), Anne Maria Abrahamsd. Bergen, Nils Christensen Næsset, Jørgen Jørgensen og Nils Jørgensen af Brevig, Arne Christensen Steenstad. Hjemmedøbt af Anders Christensen Nordstaae.

28/11-1849. Holden. Halvor. Huusmand Brynnild Christensen Kaasen og Anne Halvorsd. Fadd: Ingebor Thorsd. Fæbakke, Andrea Larsd. ditto, Anders Halvorsen Brillekaas, Nils Larsen Fæbakke, Andreas Christensen ditto.

18/12-1849. Holden. Christen. Inderst Peder Kjøstolsen Haatved og Anne Steensd. Fadd: Anne Kjøstolsd. Hvala, Anne K. Christensd. Røgstuen, Christen Røgstuen, Jens Hvalen, Nils Jørgensen Holla.

15/12-1849. Holden. Jens. Tarald Jensen Saugbruget og Ingebor Jensd. Fadd: Kari Thomasd. Saug., Anne Eriksd. Espevolden, Jens Taraldsen, Hans Jensen og Thomas Jensen, alle af Saugbruget.

25/12-1849. Holden. Ole. Gaardmand Tollef Nilsen Holla og Ingebor Olsd. Fadd: Anne Svendsd. Moen, Maren Nilsd. Sværdsteen, Ole Olsen Saug., Isak Olsen Namløshaven, Anders Nilsen Sværdsteen.

26/12-1849. Holden. Lars. Thomas Larsen Wrk. og Anne Nilsd. Fadd: Anne Andersd. Wrk., Anne M. Christensd. Langkaas, Anders Larsen Wrk., Claus Henriksen Wrk., Thor Andersen Stua.

30/12-1849. (Holden?). Asloug. Huusmand Gunder Anundsen Strandkaasen og Asloug Olsd. Fadd: Magrethe Johnsd. Sannæsmoen, Anne Anundsd. Strandkaasen, Johannes Halvorsen Kaasen, Anund A. Grinkaasen, Peder Halvorsen Øgaarden.

3/1-1850. (Holden?). Jørgen Andreas. Anders Andersen Saugbruget og Maria Jørgensd. Fadd: Karen Steensd. Tved, Asloug Tronsd. Saug., Christen Jørgensen Tved, Nils Jørgensen Holla, Jørgen Pedersen Namløs.

18/1-1850. (Holden?). Nils. Tallak Jacobsen Wrk. og Inger Nilsd. Fadd: Andrea Abrahamsd. Wrk., Ingebor Andersd. Kaasen, Ole Jacobsen Wrk., Lars og Gunder Jacobssønner Værket.

14/1-1850. Romnæs. Elise. John Olsen Saugbruget og Lisbeth Johnsd. Fadd: Ingebor Tronsd. Saug., Anne Olsd. Præstegaarden, John Jensen Haven, Halvor Halvorsen Hølen, Anders tronsen Wrk., Jens Johnsen Saugbruget.

24/1-1850. Holden. Ingebor. Gaardmand Anders Halvorsen Fæhn og Ingebor Olsd. Fadd: Karen Hansd. Vibetoe, Anne Karine Olsd. Fæhn, Jørgen Nilsen Vibetoe, Steen Haatved, Jens Halvorsen Fæhn.

9/2-1850. Romnæs. Karen. Huusmand Johannes Jensen Herregaarden og Magrethe Nilsd. Fadd: Marthe Jensd. Berget, Kari Halvorsd. Espevolden, Nils Bergeth ældre, Anders Jensen Heisholt, Jens Jensen Gunnerud.

12/1-1850. Romnæs. Ole. Huusmand Halvor Olsen Kaasa under Wale og Oline Maria Olsd. Fadd: Johanne Pedersd. Romnæs, Kari Pedersd. Romnæs, Ole Torkelsen Romnæs, Ole Andersen Brænne, Nils Johnsen Romnæs.

13/1-1850. Helgen. Christen. Gaardmand Arne Christensen Steenstad og Kirsten Pedersd. Fadd: Karen Carlsd. Nordstaae, Anne Christine Pedersd. Steenstad, Peder Christensen ditto, Anders Christensen Nordstaae, Ole Christensen Steenstad.

14/2-1850. Holden. Jacobine. Inderste John Jacobsen Eishoug og Berthe Maria Torgrimsd. Fadd: Magrethe Hansd. Hæggemoen, Aaste Steensd. Hølen, Peder Olsen Eishoug, Nils Jacobsen Saug., Østen Steensen Hølen.

18/2-1850. Helgen. Karen. Gaardmand Ole Jensen Helgen og Anne Catrine Jørgensd. Fadd: Berthe Kittilsd. Jøntved, Karen Jørgensd. Præstegaarden, Gunder Jensen Jøntved, Jacob Jensen Præstgrav, Christen Jørgensen Steenstadstranden.

15/2-1850. Helgen. Jørgen. Gaardmand Gunder Jørgensen Gjedeboen og Mari Gundersd. Fadd: Asloug K. Halvorsd. Olsbrygge, Maren Hansd. Stuverud, Gunder Arvesen Vale, Nils Arnesen Vasdalen, John Gundersen Næsset.

8/2-1850. Helgen. Sara Christine. Huusmand Ole Hansen Kleven og Marthe Abrahamsd. Fadd: Maren Anne Andersd. Langeland, Mari Andersd. Huset, Stian Langeland, Lars Larsen Skottet, Simon Simonsen Torgersrud.

2/3-1850. Holden. Peder. Wærksarbeider Thor Pedersen og Mari Frederiksd. Fadd: Anne Hansd. Wrk., Anne Frederiksd. Fæhn, Bent Pedersen Wrk., Thorer Pedersen Wrk., Andreas Pedersen Wrk.

6/2-1850. Holden. Lars. Wærksarbeider Johannes Larsen og Berthe Maria Johnsd. Fadd: Aaste K. Johnsd. Wrk., Johanne Johnsd. Wrk., Anders Johansen, Anders Larsen og John Johnsen, alle af Wærket.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

28/3-1850. Romnæs. Halvor. Gaardmand Sivert Sørensen Brænne og Gunnild Kirstine Halvorsd. Fadd: Gunnild Sivertsd. Omdal, Ingebor Halvorsd. Omdal, Halvor Rollefsen Omdal, Jens Jensen Graver, Jens Sørensen Brænne, Lars Sørensen Brænne.

29/3-1850. Holden. Ragnild Kirstine. Wærksarbeider Hans Gjertsen og Asloug Maria Andersd. Fadd: Marthe Svendsd. Wrk., Maria Andersd. Søwe, Henrik Sørensen Wrk., Peder Andersen Kaasa, Anders Arvesen Hougen.

2/4-1850. Holden. Johanne Kirstine. Huusmand Ole Johnsen Ringsevjen og Ingebor Kirstine Abrahamsd. Fadd: Andrea Abrahamsd. Wrk., Karen Abrahamsd. Wrk., Abraham Steensen Wrk., John Deelevje, Rasmus Johnsen Deelevje, Andreas Abrahamsen Wrk.

1/4-1850. Holden. Ole. Huusmand Hans Jensen Eiestrand og Ingebor Olsd. Fadd: Kari Nilsd. Stua, Magrethe Olsd. Rønningen, Jens Hansen Stua, Ole Sørensen Pederskaas, Kittil Nilsen Eie.

29/3-1850. Holden. Jens.  Snedker Ole Jensen Wrk. og Kirsti Pedersd. Fadd: Anne Olsd. Roligheden, Anne Pedersd. Søwe, Ole Roligheden, Peder Tuftehagen yngre, Halvor Gundersen Odden.

4/5-1850. Holden. Kirsten Maria. Gaardmand Nils Johannesen Vibetoe og Karen Maria Gundersd. Fadd: Kari Andersd. Heisholt, Inger M. Gundersd. Skjørholt, Christian Johannesen Heisholt, Gunder Skjørholt yngre, Ole Johannesen Heisholt.

30/4-1850. Holden. Kari. Uægte, 1ste Gang. Pige Anne Christiansd. Wrk. og opgiven Barnefader En Omreisende Træskomager fra Danmark, Nils Nilsen.
Fadd: Kari Olsd. Wrk., Else Christophersd. Wrk., Torer Pedersen, Bent Thomasen og Ole Olsen, alle af Wærket.

12/3-1850. Holden. Nils. Wærksarbeider John Jahnsen og Anne Lisbeth Larsd. Fadd: Ingebor Larsd. Wrk., Maria Hansd. Wrk., Petter Jahnsen, Thomas Nilsen yngre og Lars Jacobsen Wærket.

19/5-1850. Holden. Kirsten Maria. Wærksarbeider Hans Hansen og Anne Pedersd. Fadd: Mari Pedersd. Wrk., Ingebor Olsd. Enerhougen, Brynnild Jensen Wrk., Peder Pedersen Fæbakke ældre, Peder Pedersen yngre.

20/5-1850. Holden. Hans. Gaardmand Aslak Olsen Skordal og Kirsti Hansd. Fadd: Kirsti Nilsd. Skordal, Anne Svennungsd. Skordal, Aslak Saamundsen Skordal, Even Olsen Skordal og Ole Olsen Baxaas.

5/6-1850. Holden. Jens Martinius. Gaardmand Ole Steensen Tufte og Marthe Pedersd. Fadd: Marthe Steensd. Holla, Anne Pedersd. Tufte, Peder Andersen Tufte, Anders Borgen, Ole Tufte yngre, Christopher Haatved, Anders Pedersen Tufte og Christen Tufte.

24/5-1850. Helgen. Hans. Gaardmand Lars Jensen Yttebøe og Aaste Hansd. Fadd: Asloug Bjørnsd. Ustrud, Karen M. Jensd. Steenstadstrand, Jens Larsen ditto, Ole Halvorsen Ustrud, Lars Pedersen Bjærkholt.

23/5-1850. Helgen. Anders. Wærksarbeider Ole Andersen Fæbakke og Andrea Asgjærsd. Fadd: Berthe Asgjærsd. Gruben, Karen Asgjærsd. Fæbakke, John Andersen Kaasen, Anders Christensen Lucenæs, Tollef Asgjærsen Fæbakke.

9/5-1850. Holden. Ingebor Kirstine. Thomas Pedersen Wrk. og Kirsten Maria Jacobsd. Fadd: Maren Anne Olsd. Wrk., Kirsti Olsd. Wrk., Hans Pedersen, Anders Saamundsen og Gullik Christensen, alle af Wærket.

11/6-1850. Romnæs. Anne. Gaardmand John Jensen Lunde og Kirsti Jørgensd. Fadd: Aaste Jørgensd. Vale, Anne Jørgensd. Lunde, Jens Augustinusen Graver, Gunder Arvesen Vale, John Jensen Graver.

15/6-1850. Helgen. Anne. Huusmand Nils Arvesen Aafosskaas og Ingebo Karine Halvorsd. Fadd: Ingebor Arvesd. Namløs, Karen Maria Halvorsd. Jøntved, Even Jøntved, Christen Arvesen Namløs, Halvor Halvorsen Jøntved.

6/6-1850. Helgen. Anders. Huusmand John Nilsen Bergmandskaas og Inger Maria Johnsd. Fadd: Maria Johnsd. Namløshagen, Ingebor K. Johnsd. Tufte, Isak Olsen Namløshagen, Jørgen Johnsen Øgaarden, Ole Johnsen Saugbruget.

9/6-1850. Helgen. Anne Maria. Anders Christensen Nordstaae og Karen Carlsd. Fadd: Maren Larsd. Huset, Anne K. Carlsd. Langeland, Carl Nilsen Langeland, Nils Carlsen ditto, Christen Nilsen Ytterbøe.

19/6-1850. Holden. Mari. Skolelærer Thor Halvorsen Tved og Mari Gundersd. Fadd: Johanne Nilsd. Tved, Anne Gundersd. Wrk., John Olsen Ringsevjen, Ole Gundersen Tved, Hans Halvorsen Pladsen.

12/7-1850. Romnæs. Ingebor. Huusmand Sivert Olsen Moene og Berthe Maria Gundersd. Fadd: Ingebor Olsd. Fæhn, Maria Tronsd. Fæhn, Anders Halvorsen Fæhn, Jens Sørensen Brænne, Nils Hansen Sauklev.

1/8-1850. Romnæs. Anne Torine. Gaardmand Ole Tronsen Skougen og Ingebor Andersd. Fadd: Anne Christensd. Øgaarden, Kirsten M. Pedersd. Skougen, Ole Johnsen Fæhn, Peder Halvorsen Øgaarden, Isak Pedersen Skougen.

5/7-1850. Helgen. Peder. Huusmand Anders Pedersen Løkken under Klovedal og Ingebor Hansd. Fadd: Kirsti Pedersd. Klovedal, Anne Olsd. Klovedal, Hans Gulliksen Røybæk, Hans Pedersen Kaasen, John Olsen Omtved.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

4/8-1850. Holden. Augustinus. Gaardmand Tollev Halvorsen Fæhn og Maria Kirstine Jensd. Fadd: Anne Jensd. Tufte, Karen Halvorsd. Fæhn, Halvor Fæhn, Jens Steenstadvolden, Jørgen Halvorsen Fæhn.

30/7-1850. Holden. Andreas. Jens Johansen Wrk. og Magrethe Anundsd. Fadd: Anne Hansd. Wrk., Kirsti Anundsd. Fæhn, Johan Jensen Wrk., Thorer Pedersen Wrk., Halvor Johansen Wrk.

19/8-1850. Holden. Anders. Gaardmand Halvor Gundersen Vibetoe og Andrea Andersd. Fadd: Karen M. Gundersd. Vibetoe, Inger M. Andersd. ditto, Nils Johannesen ditto, Anund Hansen ditto, Hans Andreas Gundersen Skjørholt.

16/8-1850. Romnæs. Ole. Inderst Johannes Johnsen Deelen og Maria Saamundsd. Fadd: Thone Saamundsd. Saug., Oline Saamundsd. Delen, Peder Pedersen Saug., Saamund Delen, Peder Halvorsen Øgaarden.

25/7-1850. Romnæs. John Petter. Huusmand Nils Halvorsen Waløen og Maria Andersd. Fadd: Johanne Andersd. Hoxodde, Kari Andersd. Solberg, Nils Nilsen Hoxodde, Ole Andersen Brænne, Nils Andersen Brænne.

12/8-1850. Romnæs. Halvor. Tvilling. Gaardmand Jens Jensen Graver og Karen Andrea Halvorsd. Fadd: Gunnild Sivertsd. Omdal, Gunnild K. Halvorsd. Brænne, Halvor Rollefsen Omdal, Jens A. Graver, Sivert S. Brænne.

12/8-1850. Romnæs. Anne Christine. Tvilling. Gaardmand Jens Jensen Graver og Karen Andrea Halvorsd. Fadd: Anne K. Halvorsd. Omdal, Kirsti Jensd. Graver, Christen Christensen Steenstad, Rollef Halvorsen Omdal, Halvor Halvorsen Omdal.

16/8-1850. Romnæs. Lars. Inderste Elias Hansen Romnæs og Anne Maria Pedersd. Fadd: Johanne Maria Pedersd. Romnæs, Dorthe Torgrimsd. ditto, Nils Nilsen ditto, Torsten Olsen ditto, Anund Anundsen Grinkaasen.

23/8-1850. (Romnæs?). Liw. Gaardmand Jørgen Halvorsen Sannæs og Gunnild Halvorsd. Fadd: Aaste Towsd. Sannæs, Karen Christensd. Sannæs, Hellik Halvorsen ditto, Christen Hansen ditto, Jens Andreas Christensen ditto.

2/9-1850. Helgen. Karen Kirstine. Gaardmand Ole Augustinusen Pladsen og Anne Magrethe Nilsd. Fadd: Ingebor Kirstine Pedersd. Omtved, Kirsti Jensd. Graver, Peder Augustinusen Omtved, Jens A. Graver, Ole Jensen Graver.

2/9-1850. Holden. Mari. Grubearbeider Lars Pedersen Boeslie og Anne Maria Knudsd. Fadd: Ingebor Arvesd. Namløs, Anne Isaksd. Boeslie, Nils Johannesen Namløs, Ole Arvesen ditto, Ole Kittilsen Jøntved.

23/8-1850. Holden. Gunder. Inderste Anders Steensen Rognekaas og Andrea Andersd. Fadd: Anne Steensd. Øgaarden, Kirsti Steensd. Rognekaas, Isak Olsen Namløshagen, Tollef Steensen Rognekaas, Ole Christensen Røgstuen.

31/7-1850. Holden. Johannes. John Johnsen Wrk. og Aaste Kittilsd. Fadd: Anne Hansd. Wrk., Maren Kirstine Saamundsd. Wrk., Anders Johannesen Wrk., Andreas Johnsen Kronborg, Christopher Andreasen Kronborg.

19/8-1850. Holden. Maren.  Snedker Thomas Rasmussen Wrk. og Anne Johannesd. Fadd: Inger Clemmetsd. Saug., Ingebor Tronsd. Hougen, John Olsen Wrk., Peder tronsen Wrk., Torsten Hansen Wrk.

29/9-1850. Helgen. Jens. Gaardmand Christen Pedersen Tufte og Anne Jensd. Fadd: Maria Kirstine Jensd. Fæhn, Anne Pedersd. Tufte, Ole Steensen Tufte ældre, Anders Pedersen Tufte ældre, Nils Olsen Brøndalen.

12/9-1850. Holden. Even. Johannes Andersen Wrk. og Berthe Maria Evensd. Fadd: Inger Andersd. Saug., Andrea Tronsd. Ringsevjen, Gullik Pedersen Saug., Christian og Nils Evenssønner Ringsevjen.

21/9-1850. Holden. Andreas. Huusmand Gunder Nilsen Gruben og Marthe Christensd. Fadd: Maren Anne Olsd. Wrk., Maria Isaksd. Gruben, Isak Isaksen Gruben, Anders Olsen Gruben, Gullik Christensen Wrk.

4/9-1850. Holden. Andreas. Hans Gundersen Wrk. og Karen Olsd. Fadd: Johanne Gundersd. Wrk., Ingebor Andersd. Kaasa, Tron Gundersen Wrk., Johannes Gundersen Wrk., Lars Jacobsen Wrk.

20/10-1850. Holden. Anne. Gaardmand Peder Gundersen Fæhn og Tharan Knudsd. Fadd: Anne Hansd. Tufte, Kari Knudsd. Fæhn, Christopher Haatved, Ole Olsen Haatved, Anders Gundersen Skippervold.

12/10-1850. Helgen. Maria. Huusmand Peder Olsen Nib og Karen Gurine Larsd. Fadd: Marthe Halvorsd. Nib, Karen Olsd. Kaasen, Lars Tollefsen Aafosskaas, Nils Olsen Halvorstaae, Hans Olsen Nib.

21/10-1850. Helgen. Knud. Gaardmand Claus Knutsen Welkom og Gunnild Maria Johannesd. Fadd: Aaste Hansd. Heisholt, Magrethe Karine Johannesd. ditto, Johannes Rasmussen ditto, Johannes Johannesen ditto, Jørgen Johnsen Kaalstad.

11/10-1850. Helgen. Berthe Maria. Gaardmand Jens Christensen Steenstadvolden og Anne Halvorsd. Fadd: Maria Kirstine Jensd. Fæhn, Aase Thorsd. Ytterbøe, Tollef Halvorsen Fæhn, Thor Olsen Ytterbøe, Anders Jensen Steenstadvolden.

11/10-1850. Holden. Lars. Rasmus Johannesen Wrk. og Ingebor Larsd. Fadd: Karen Johnsd. Wrk., Inger Johannesd. Wrk., Ole, Johannes og Andreas Johannessønner Wrk.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

27/10-1850. Holden. Rasmus. Henrik Sørensen Wrk. og Ingebor Gjertsd. Fadd: Kirsti Torstensd. Wrk., Inger Henriksd. Wrk., Ole Gjertsen, John Sørensen og Torsten Rasmussen, alle af Wærket.

15/9-1850. (Holden?). Maren. Anders Johannesen Wrk. og Aaste Karine Johnsd. Fadd: Berthe Maria Johnsd. Wrk., Ingebor K. Hansd. Wrk., Tron Pedersen Hougen, Thomas Rasmussen Wrk., Torsten Hansen Wrk.

2/10-1850. Romnæs. Anne Maria. Gaardmand Jens Sørensen Brænne og Anne Nilsd. Fadd: Gunnild Kirstine Halvorsd. Brænne, Mari Halvorsd. Brænne, Sivert S. Brænne, Lars Sørensen Lunde, Nils Hoxodde.

16/11-1850. Helgen. Steen Andreas. Huusmand Jahn Steensen Killingkoven og Berthe Andersd. Fadd: Kirsti Hansd. Næsodden, Mari Halvorsd. Hoxodde, Steen Monken, Anders Næsodden ældre, Anders Næsodden den yngre.

24/11-1850. Helgen. Andrea. Gaardmand John Hansen Skibsnæs og Maria Andersd. Fadd: Andrea Andersd. Fæbakke, Aaste Olsd. Skibsnæs, Jørgen Johnsen Kaalstad, Andreas Christensen Fæbakke, Augustinus Pedersen Omtved.

1/12-1850. Holden. Christopher. Inderste Petter Christophersen Øgaarden og Anne Steensd. Fadd: Ingebor Olsd. Fæhn, Kirsten Steensd. Rognekaas, Anders Halvorsen Fæhn, Gunnuld Olsen Evje, Tollef Steensen Rognekaas.

1/12-1850. Holden. Thor Johan. Rasmus Johansen Wrk. og Anne Sophie Johnsd. Fadd: Magrethe Anundsd. Wrk., Magrethe Johansd. Wrk., Johan Jensen Wrk., John Olsen Wrk., Rasmus Johnsen Deelevje.

30/11-1850. Holden. Aaste. Huusmand Anders Gundersen Skippervold og Maren Jørgensd. Fadd: Taran Knudsd. Fæhn, Anne Andersd. Vibetoe, Halvor Tufte, Thor Jørgensen Tved, Østen Steensen Hølen.

26/10-1850. Holden. Rasmus. Gaardmand Nils Rasmusen Rønningen og Kirsti Gundersd. Fadd: Magrethe Gundersd. Kronborg, Kari Halvorsd. Espevolden, Hans Rasmussen Wrk., Hans Gundersen Kringleføt, Halvor Rasmussen Bergkaasen, Andreas Rasmussen Wrk.

21/12-1850. Holden. Thor. Huusmand Nils Larsen Fæbakke og Ingebor Thorsd. Fadd: Ingebor Olsd. Namløs, Andrea Kittilsd. Fæbakke, Peder Pedersen Enerhougen, Peder Pedersen Fæbakke, Ole Larsen Fæbakke.

29/10-1850. Holden. Maren. Henrik Halvorsen Wrk. og Berthe Maria Olsd. Fadd: Johanne Gundersd. Wrk., Karen Maria Olsd. Heisholt, Ole Olsen Heisholt, Halvor Henriksen Løvaas af Hedrum, Johannes Gundersen Wrk.

2/12-1850. Helgen. Anne Maria. Huusmand Gunder Olsen Masdalen og Kari Nilsd. Fadd: Maria Olsd. Kaasene, Mari Halvorsd. Hoxodde, Knud Kittilsen Kaasene, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Anders Andersen Næsodden.

10/12-1850. Helgen. Ole. Uægte. Pigen Karen Olsd. Kaalstad og opgiven Barnafader Jens Olsen Gvarv af Næs annex til Saude (Sauherad).
Fadd: Aasill Nilsd. Flatgrav, Asloug Maria Jørgensd. Kaalstad, Arve Thomassen Flatgrav, Nils Olsen Kaalstad, Anders Olsen Kaalstad.

12/12-1850. Helgen. Ole. Gaardmand Jørgen Jørgensen Jøntved og Maria Olsd. Fadd: Karen Steensd. Tved, Anne Nilsd. Jøntvd, Nils Jørgensen Holla, Ole Andersen Namløs, Jørgen Pedersen Namløs.

10/11-1850. Helgen. John. Gaardmand Arve Hansen Kaasen og Kari Olsd. Fadd: Anne Winbergs datter Kaasen, Karine Asgjærsd. Fæbakke, Anund H. Teigen, Jens Brynnildsen Huset, Ole Arvesen Kaasen.

3/11-1850. Romnæs. Inger Marie. Flaademand Peder Tolfsen Qværnodden og Kari Andersd. Fadd: Marie Thorsd. Wrk., Kirsti Tolfsd. Qværnodden, Tolf ditto, Nils Jacobsen Saug., Hans Deelsbakke.

6/12-1850. Romnæs. Anders. Avlskarl Anund Anundsen Saugbruget og Gunnild Pedersd. Fadd: Maria Ellefsd. Saug., Ingebor Andersd. Saug., Anders Halvorsen Saug., Peder Østensen Saug., Peder Pedersen Baxaas.

6/10-1850. Romnæs. Gunder. Huusmand Gunder Nilsen Dolvig under Opsahl og Ingebor Larsd. Fadd: Kirsten Pedersd. Wala, Anne Maria Gundersd. Dolvig, Nils Gundersen Wala, Jørgen Galten, Halvor Anundsen Løveie (Løveid?).

14/12-1850. Holden. Nils. Wærksarbeider Petter Jahnsen og Berthe Maria Nilsd. Fadd: Ingeborg Jensd. Saugbruget, Anne Gundersd. Søwe, John Olsen Wrk., Thomas Nilsen Wrk., Thomas Jensen Saugbruget.

26/9-1850. Holden. Ingebor Maria. Huusmand Svennung Pedersen Bøemark og Margith Halvorsd. Fadd: Karen Hansd. Wibetoe, Anne Hansd. Wibetoe, Jørgen Nilsen ditto, Ole Svennungsen Bømark, Lars Tollefsen Holla.

16/11-1850. Holden. Halvor. Gaardmand Mathias Arnesen Lunde og Anne Olsd. Fadd: Kirsti Jørgensd. Lunde, Karen Arnesd. Helgen, Jørgen Galten, Gunder A. Wale, Arne Arnesen Helgen.

15/12-1850. Holden. Inger. Gaardmand Anders Gundersen Wibetoe og Karen Halvorsd. Fadd: Anne Olsd. Øgaarden, Anne Kirstine Gundersd. Vibetoe, Halvor Larsen Øgaarden, Svennung Thomassen Bjørndalen, Gunder Andersen Wibetoe yngre.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

19/12-1850. Helgen. Nils. Gaardmand Peder Pedersen Ytterbøe og Anne Nilsd. Fadd: Karen Carlsd. Nordstaae, Anne Maria Nilsd. Ytterbøe, Anders Nordstaae, Jørgen Pedersen, Christen Nilsen Ytterbøe.

3/1-1851. Romnæs. Ole. Saugmester Peder Pedersen og Thone Saamundsd. Saug. Fadd: Gunnild Johannesd. Saug., Anne Saamundsd. Romnæs, Saamund Olsen Dela, Gullik Pedersen Saug., Peder Andersen Saug.

14/1-1851. Holden. Berthe. Huusmand Hans Pedersen Kaasen under Haatved og Kirsti Hansd. Fadd: Anne Hansd. Tufte, Marthe Hansd. Wrk., Peder Andersen Kaasen, Hans Bentsen Hølen, Anders Olsen Meelteig.

19/11-1850. Holden. Hans. Gaardbruger Jens Andersen Tvedtøen og Asbær Knudsd. Fadd: Karen Steensd. Tved, Kari Hansd. Øen, Christen Tved, Lars Tollefsen Holla, Tollef Nilsen Holla.

17/12-1850. Helgen. Isak. Gaardmand Halvor Halvorsen Kaasen og Anne Isine Isaksd. Fadd: Kirsti Isaksd. Tvedten, Karen M. Isaksd. Dolven, Torsten Isaksen Asbom, Abraham Isaksen Ilemoen, Ole Isaksen Dolven.

4/1-1851. Romnæs. Nils. Huusmand Nils Nilsen Hoxodde og Johanne Andersd. Fadd: Anne Nilsd. Brænne, Mari Halvorsd. Hoxodde, Jens Sørensen Brænne, Haagen A. Glaholt, Anders Næsodden yngre.

12/1-1851. Holden. Johanne. 2det Uægte Barn. Pigen Kirsti Anundsd. Fæhn og opgiven Barnefader Ungkarl Halvor Johansen Wrk. Fadd: Magrethe Anundsd. Wrk., Anne Kittilsd. Fæhn, Johan Jensen Wrk., Jens Johansen Wrk., Ole Thomassen Fæhn.

31/1-1851. Holden. Peder. Grubearbeider Peder Pedersen Namløs og Ingebor Olsd. Fadd: Anne Pedersd. Wrk., Kari Christensd. Namløs, Ole Nilsen Namløs, Hans Hansen Wrk., Peder Pedersen Fæbakke, Nils Olsen Namløs.

20/12-1850. Holden. Anund. Huusmand Sigurd Gundersen Dalen under Lunde og Aaste Karine Kittilsd. Fadd: Anne Maria Nilsd. Pladsen, Anne Olsd. Wale, Ole Augustinusen Pladsen, Hans Larsen Hægna, Nils Gundersen Wale.

27/1-1851. Holden. Maren. Huusmand Peder Christensen Dahlen under Suusaas og Mari Gundersd. Fadd: Inger Saamundsd. Skordal, Kari Christensd. Langjordet, Christen Jensen ditto, Halvor Christensen ditto, Kjøstol Thorsen Kaasen.

14/2-1851. Holden. Anne. Gaardbruger Even Halvorsen Jøntved og Maria Johnsd. Fadd: Berthe Maria Johnsd. Wærstad, Karen Maria Halvorsd. Jøntved, Nils Johnsen Wærstad, Hans Johnsen ditto, Halvor Halvorsen Jøntved.

19/2-1851. Holden. Peder. Wærksarbeider Brynnild Jensen og Mari Pedersd. Fadd: Anne Pedersd. Wrk., Anne Pedersd. Søwe, Jens Brynnildsen Wrk., Sivert Pedersen Wrk., Anders Pedersen Bjærkholt.

23/1-1851. Helgen. Hans. Huusmand Lars Hansen Skougen og Ingebor Pedersd. Fadd: Gunnild Olsd. Bjærkholt, Anne Pedersd. Søwe, Jens Larsen Stranden, Lars Jensen Ytterbøe, Anders Pedersen Bjærkholt.

10/2-1851. Romnæs. Siri. Huusmand Gunnuld Olsen Evje under Baxaas og Catrine Abigael Christophersd. Fadd: Anne Torkelsd. Storehoug, Anne Halvorsd. Baxaas, Gjermund Olsen Eie, Petter Christophersen Øgaarden, Peder Pedersen Baxaas.

15/2-1851. Holden. Hans. Skomager Anders Halvorsen Næprud og Maria Hansd. Fadd: Inger Halvorsd. Tved, Mari Halvorsd. Wrk., Thor Jørgensen Tved, Jørgen Thorsen Tved, Halvor Halvorsen Wrk.

7/3-1851. Holden. Peder. Gaardbruger Anders Pedersen Tufte og Kari Andersd. Fadd: Anne Jensd. Tufte, Kirsti Pedersd. Tufte, Peder Tufte, Anders Thomasen Wibetoe, Anders Andersen Borgen, Anders Andersen Wibetoe.

22/3-1851. Holden. Karen Maria. Gaardmand Jørgen Gundersen Heisholt og Marthe Halvorsd. Fadd: Kirsti Andersd. Røgstuen, Kirsti Pedersd. Tufte, Halvor Haatved, Nils Halvorsen Saga, Halvor Halvorsen Haatved.

21/2-1851. Holden. Hans. Huusmand Ole Hansen Moen under Præstegaarden og Maren Torine Torvildsd. Fadd: Anne Svendsd. Moen, Anne Torvildsd. Moen, Ole Nilsen Moen, Christen Torvildsen og Peder Torvildsen Moen.

6/3-1851. Helgen. Gunnild Maria. Huusmand Knud Kittilsen Kaasen under Wasdalen og Maria Olsd. Fadd: Kari Nilsd. Masdalen, Anne M. Arnesd. Wasdalen, Gunder Olsen Masdalen, Nils Arnesen Wasdalen, Lars Kittilsen Kaasene.

17/3-1851. Holden. Ole Nicolai. Gaardmand Ole Olsen Heisholt og Maria Knudsd. Fadd: Aaste Hansd. Heisholt, Magrethe Karine Johannesd. ditto, Johannes Rasmusen ditto, Johannes Johannesen ditto, Jørgen Johannesen ditto.

8/3-1851. Holden. Nils. Tron Gundersen Wrk. og Ingebor Nilsd. Fadd: Johanne Nilsd. Tved, Marthe Nilsd. Søwe, John Andersen Wrk., Nils Christophersen Wrk., Johannes Gundersen Wrk.

3/2-1851. Holden. Anne. Marsmester Svend Nicolai Svendsen og Anne Christine født Koth. Fadd: Madame Nicoline Dahl, Jomfru H. Gurine Offenberg, Forvalter Hansen, Formermester Johannesen og Formermester John Andersen Wrk.

1/3-1851. Holden. Betsy Henriette Emilie. Jernværkseier Diderik Severin Cappelen og Sophie født Faie. Fadd: Madame Henriette Cappelen, Jernværkseier D. Cappelen senjor, Jomfru Benny Cappelen, Kammerherre Hans Aall, Kammerherre Herman Løvenskiold.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

10/4-1851. Romnæs. Ole. Gaardbruger Isak Olsen Namløshagen og Lisbeth Maria Johnsd. Fadd: Ingebor Olsd. Holla, Kirsti Olsd. Ødegaarden, Tollef Nilsen Holla, Ole Olsen Hougen, John Nilsen Bergmanskaas.

17/3-1851. Holden. Andreas. Gaardmand Christopher Steensen Haatved og Anne Knudsd. Fadd: Marthe Steensd. Holla, Kirsten Christophersd. Haatved, Nils Jørgensen Holla, Peder Gundersen Fæhn, Steen Andreas Christophersen Haatved.

9/4-1851. Holden. Nils. Huusmand Peder Andersen Kaasa under Meelteig og Mari Nilsd. Fadd: Ingebor Hansd. Meelteig, Kirsti Nilsd. Tved, Ole Gundersen Tved, Anders Olsen Meelteig, Knud Andersen Fæbakke.

19/3-1851. Holden. Bent. Nils Christophersen Wrk. og Aaste Nilsd. Fadd: Anne Christophersd. Wrk., Karen Christophersd. Wrk., Ole Johannesen Wrk., Tron Gundersen Wrk., John Andreasen Wrk.

27/2-1851. Holden. Johannes. Hans Jahnsen Wrk. og Maria Torstensd. Fadd: Ingebor Olsd. Wrk., Inger Henriksd. Wrk., Anders Tronsen Wrk., Erik Andersen Wrk., Torsten Rasmusen Wrk.

4/4-1851. Holden. Johannes. Thomas Larsen Wrk. og Anne Nilsd. Fadd: Anne Andersd. Wrk., Berthe M. Johnsd. Wrk., Anders Larsen Wrk., Hans Sørensen Wrk., Thor Nilsen Juvet.

1/5-1851. Holden. Anne. Gaardmand Anders Andersen Øgaarden og Kari Olsd. Fadd: Ingebor Jørgensd. Namløs, Anne Kittilsd. Fæhn, Ole Johnsen Fæhn, Tron Andersen Namløs, Thomas Andersen Øgaarden.

18/4-1851. Holden. Peder. Huusmand Anders Pedersen Brøndalen og Kirsti Nilsd. Fadd: Inger Pedersd. Godjord, Anne Hansd. Hægna, Peder Brøndalen, Thor Jørgensen Tved, Nils Nilsen Hægna.

24/4-1851. Holden. Gunnild Maria. Huusmand Johannes Halvorsen Lammekaas under Heisholt og Anne Gundersd. Fadd: Aaste Hansd. Heisholt, Magrethe Karine Johannesd. ditto, Johannes Johannesen ditto, Jørgen Gundersen ditto, Rasmus Halvorsen Lommerud.

25/4-1851. Romnæs. Halvor. Gaardbruger Nils Isaksen Romnæs og Anne Maria Halvorsd. Fadd: Kirsti Bentsd. Baxaas, Anne Halvorsd. ditto, Halvor Halvorsen ditto, Nils Clausen Nomme, Isak Nilsen Romnæs. Hjemmedøbt af Ole Christensen Nyehuus.

3/5-1851. Helgen. Peder. Inderste Lars Pedersen Bjærkholt og Gunnild Olsd. Fadd: Aaste Olsd. Ytterbøe, Berthe Karine Andersd. Hægna, Ole Larsen Strandkaas, Ole Simonsen Roa, Anders Pedersen Bjærkholt.

18/5-1851. (Helgen?). Andreas. Inderste Halvor Andersen Bøe og Gunnild Kittilsd. Fadd: Anne Andersd. Wrk., Anne Johannesd. Bøe, Kittil Bøe, Jacob og Johannes Kittilssønner Bøe.

6/1-1851. Holden. Samuel Thornsen. Kirkesanger og Skolelærer Frederik Kirstinius Dahl og Nicoline Mathilde Marie født Høyum. Fadd: Madame Constance Rolsted, Jomfru Wilhelmine Frederikke Buch, Distriktslæge Edvard Salvesen, Civilingenieur Carl M. T. Johnsen, Fuldmægtig N. Johnsen.

23/5-1851. Romnæs. Ingebor. Skoleholder Ole Christensen Nyehuus og Kari Johannesd. Fadd: Ingebor Arvesd. Namløs, Aaste Wetlesd. Nyehuus, Nils Johannesen Namløs, Gunder Olsen Wrk., Ole Nilsen Namløs.

18/4-1851. Helgen. Johannes. Gaardmand Bent Nilsen Steenstad og Ingebor Johannesd. Fadd: Thone Anundsd. Saug., Gurine Simonsd. Uhlefossgaard, Jens Johnsen Saug., Hans Rasmusen Wrk., Christen Johannesen Saug, Nils Nilsen Saug.

28/4-1851. Helgen. Asloug. Huusmand Ole Halvorsen Grinen og Anne Karine Christensd. Fadd: Maria Johnsd. Jøntved, Anne Christine Pedersd. Jøntved, Even Jøntved, Harald Gundersen Olsbrygge, Anders Johnsen Jøntved.

14/4-1851. Holden. Kirsten Maria. Huusmand Hans Andersen Kaasen under Heisholt og Mari Nilsd. Fadd: Anne Torkelsd. Storehoug, Maren Anne Carlsd. Krageføt, Nils Jensen Trællekaasen, Jens Nilsen ditto, Nils Nilsen ditto.

30/5-1851. Holden. Anne. Gaardmand Halvor Halvorsen Suusaas og Gunnild Olsd. Fadd: Kirsten M. Halvorsd. Kornkaasen, Sussanne Olsd. Fosse, Ole Kjøstolsen Fosse, Aane Thorsen Kornkaasen, Halvor Olsen Skordal.

13/3-1851. Hjemme. Marius Edvard Christian. Distriktslæge Edvard Salvesen og Maren Kirstine født Juul. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Sognepræst Buch, men død uden at komme i Kirke."

9/5-1851. Romnæs. Sussanne. Huusmand John Hansen Kaasen under Solbær og Aaste Pedersd. Fadd: Gunnild Johnsd. Kaasa, Kari Andersd. Solbær, Johan Gustav Iversen Stampekaas, Tollef Pedersen Glaholt, Ole Pedersen Glaholt.

18/5-1851. Romnæs. Johannes. Gaardmand Nils Olsen Kalvodde og Mari Johannesd. Fadd: Kari Hansd. Moen, Kari Olsd. Sannæs, Ole Thygesen Moen, Ole Nilsen Kalvodde, Halvor Johannesen Uhlevigen.

19/5-1851. Holden. Anne Thomine. Hans Rasmussen Wrk. og Aaste Karine Nilsd. Fadd: Ambor Nilsd. Saug., Andrea Nilsd. Saug., Nils Bentsen Saug., Nils Nilsen Saug., Nils Rasmusen Rønningen, Halvor Rasmusen Bergkaasen.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

10/6-1851. Holden. Halvor. Gaardmand Anund Hansen Teigen og Karen Maria Halvorsd. Fadd: Kari Olsd. Kaasa, Maren Tollefsd. Enerhougen, Arve Hansen Kaasen, Halvor Halvorsen Wala, Nils Johannesen Namløs.

30/4-1851. Holden. Peder. Gaardmand Anders Johnsen Heisholt og Anne Hansd. Fadd: Aaste Hansd. Heisholt, Kirsti Andersd. Heisholt, Johannes Johannesen ditto, Johannes Halvorsen Lommerud, Thor Halvorsen Langkaas.

20/6-1851. Helgen. Gunnild Maria. Gaardmand Stian Jørgensen Hagen og Anne Andersd. Fadd: Ingebor Andersd. Huset, Gunnild Jørgensd. Hagen, Peder Hansen Kaalstad, Ole Andersen og Jørgen Andersen Huset.

7/6-1851. Helgen. Anne Kirstine. Gaardbruger Isak Isaksen Hagen og Anne Gjermundsd. Fadd: Berthe Maria Christensd. Ytterbøe, Berthe Maria Hansd. Hagen, Thor Olsen Ytterbøe, Hans Johnsen Helgen, John Anundsen Grønnesteen.

19/5-1851. Helgen. Ole. Inderste Nils Olsen Nib og Maria Olsd. Fadd: Karen Gurine Larsd. Hvala, Karen Olsd. Nib, Peder Olsen Nib., John Olsen Nib, Bent Hansen Nib og Hans Olsen Nib.

13/3-1851. Helgen. Caroline. Gaardmand Nils Christensen Næsset og Birgithe Marie født Christensen. Fadd: Anne Maria Jensd. Steenstad, Anne Arnesd. Wasdalen, Christen Christensen Steenstad, Arne Christensen ditto, Peder Christensen Jøntved, Christen Nilsen Ytterbøe.

29/6-1851. Helgen. Ragnild. Gaardmand Ole Johannesen Jelseth og Ingeri Olsd. Fadd: Maren Larsd. Huset, Anne M. Carlsd. Langeland, Carl Langeland, Jens Halvorsen Jelseth, Nils Carlsen Langeland.

14/6-1851. Holden. Severin. Torbjørn Saamundsen Wrk. og Kari Olsd. Fadd: Magrethe Hansd. Wrk., Maren Kirstine Saamundsd. Wrk., Thomas Pedersen og Hans Pedersen Wrk., John Olsen Namløs.

29/6-1851. Holden. Ole. Gunder Olsen Wrk. og Anne Svendsd. Fadd: Kari Johansd. Nyehuus, Kari Svendsd. Søwe, Ole Nilsen Wrk., Gunder Nilsen Wrk., Christian Evensen Ringsevjen.

20/6-1851. Holden. Gunnild Maria. Inderste Anders Thygesen Vibetoe og Kirsti Pedersd. Fadd: Ingebor Hansd. Kaasen under Haatved, Anne Andersd. Vibetoe, Anders Pedersen Kaasen, Ole Thygesen Kaasen.

19/6-1851. Holden. Christen. Uægte. 3die Uægte Barn. Pigen Berthe Isaksd. Haugen under Jøntved og opgiven Barnefader Ungkarl Christen Knutsen Boeslie.
Fadd: Inger Isaksd. Namløshagen, Anne K. Christensd. Røgstuen, Nils Larsen Fæbakke, Tollef Nilsen Holla, Anders Andersen Hougen.

19/6-1851. Holden. Maren Thomine. Skrædder Thor Halvorsen Striken og Maren Gurine Rejersd. Fadd: Anne Rejersd. Kringleføt, Maren Magdalene Suhrs fra Skien, Hans Gundersen Kringleføt, Hans Olsen Hollahagen, Nils Thorsen Striken.

24/6-1851. Holden. Reier. Gaardmand Hans Gundersen Kringleføt og Anne Marie Rejersd. Fadd: Maren Gurine Rejersd. Striken, Helgine Tallaksd. Pladsen, Thor Striken, Peder Tronsen Wrk., Rasmus Johnsen Deelevje.

29/6-1851. Holden. Andreas. Gullik Christensen Wrk. og Maren Anne Olsd. Fadd: Andrea Andersd. Fæbakke, Maren Kirstine Saamundsd. Wrk., Andreas Christensen Fæbakke, Nils Halvorsen Namløs, Thomas Pedersen Wrk.

10/7-1851. Holden. Anne Thomine. Smed Gunder Andersen Wrk. og Aase Malen Thorsd. Fadd: Kari Andersd. Qcærnodden, Maria Andersd. Deelsbakke, Hans Rasmusen Wrk., Hans Andersen Deelsbakke, Hans Petter Hansen Wrk.

29/6-1851. Helgen. Jens. Gaardmand Jens Halvorsen Jelseth og Asloug Maria Halvorsd. Fadd: Anne K. Svennungsd. Lillejordet, Aaste Thorsd. Jelseth, Augustinus Halvorsen Lillejordet, Ole Johannesen Jelset, Ole Andersen Huset.

22/7-1851. Helgen. Berthe. Gaardmand Jørgen Kjøstolsen Kaalstad og Ingebor Jensd. Fadd: Kari Kjøstolsd. Bjærven, Kirsti Hansd. Kaalstad, Lars Larsen Bjærven, Christen Kjøstolsen Røgstuen, Jens Asbjørnsen Hvalen.

26/7-1851. Romnæs. Torsten. Gaardmand Even Torstensen Lunde og Guroe Larsd. Fadd: Ingebor Torstensd. Sannæs, Kari Herbrandsd. ditto, Johannes Herbrandsen ditto, Lars Sørensen Lunde, Ole Sigurdsen Graver.

22/6-1851. Romnæs. Kirsten Maria. Huusmand Johannes Pedersen Eishoug og Andrea Gundersd. Fadd: Ellen Maria Pedersd. Eishoug, Ingebor Gundersd. Qværndokken, Peder Olsen Eishoug, Ole Gundersen Qværndokken, Christen Nilsen Nyehuus.

28/7-1851. Romnæs. Maria Torine. Gaardmand John Andersen Vale og Maria Bentsd. Fadd: Kirsti Pedersd. Klovedal, Anne Saamundsd. Vale, Bent Johnsen Vale, Simon Andersen Klovedal, Lars Andersen Klovedal.

7/8-1851. Holden. Thor. Huusmand Aane Thorsen Kornkaasen og Kirsten Marie Halvorsd. Fadd: Gunnild Olsd. Suusaas, Kari Thorsd. Baxaas, Halvor Halvorsen Suusaas, Augustinus Halvorsen Lillejordet, Halvor Olsen Suusaas.

16/6-1851. Holden. Marthe. Huusmand Christen Svendsen Moen og Ingebor Halvorsd. Fadd: Anne Svendsd. Moen, Andrea Svendsd. Præstegaarden, Ole Jørgensen Tved, Ole Nilsen Moen, Gunder Gundersen Præstegaarden.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

27/6-1851. Holden. Anne. Wærksarbeider Tallak Larsen Briskemyhr og Kari Johnsd. Fadd: Anniken Johnsd. Saug., Ingebor Johnsd. Bakken, Ole Jacobsen Wrk., Lars Jacobsen Wrk., Andreas Abrahamsen Wrk.

20/7-1851. Holden. Peder. Snedker Ole Jensen Haatved og Kirsti Pedersd. Fadd: Ingebor Hansd. Kaasa, Berthe Jensd. Huset, Anders Pedersen Kaasa, Anders Rollefsen Haatved, Hans Halvorsen Pladsen.

26/7-1851. Helgen. Maren Gurine. Inderste Nils Johnsen Wærstad og Berthe Marie Johnsd. Fadd: Maria Johnsd. Helgen, Inger Olsd. Wærstad, Even Halvorsen Helgen, Ole Johnsen Helgen, Hans Johnsen Wærstad.

29/7-1851. Helgen. Andreas. Gaardmand Gunder Jensen Præstgrav og Berthe Kittilsd. Fadd: Anne Katrine Jørgensd. Præstgrav, Mari Nilsd. Jøntved, Jens Olsen Præstgrav, Ole Jensen og Jens Jensen Præstgrav.

7/7-1851. Helgen. Ingebor. Uægte. Pigen Magrethe Evensd. Kaasa og opgiven Barnefader Enkemand Ole Arvesen Kaasa. Fadd: Ingebor Thorsd. Fæbakke, Mari Thomasd. Tufte, Arve Hansen Kaasen, Brynnild Christensen Kaasen, Nils Larsen Fæbakke.

9/8-1851. Romnæs. Maren Kirstine. Gaardmand Lars Sørensen Lunde og Aaste Kirstine Bentsd. Fadd: Mari Jensd. Wale, Maria Bentsd. Wale, John Andersen Vale, Jens Bentsen Vale, Jens Sørensen Brænne.

14/7-1851. Romnæs. Halvor. Gaardmand Halvor Halvorsen Baxaas og Kirsti Bentsd. Fadd: Anne Maria Halvorsd. Romnæs, Kirsten M. Nilsd. Romnæs, Bent Wale, Nils Isaksen Romnæs, John Bentsen Wale.

16/7-1851. Romnæs. Jørgen. Huusmand Hans Nilsen Sauklev og Rønnoug Jørgensd. Fadd: Kunnild K. Halvorsd. Brænne, Berthe K. Hansd. Sauklev, Sivert Brænne, Sivert Olsen Moene, Nils Hansen Sauklev.

29/6-1851. Romnæs. Johannes. Gaardbruger Johannes Olsen Gravningen og Ingebor Jahnsd. Fadd: Kari Thygesd. Uhlevigen, Kari Olsd. Sannæs, Nils Uhlevigen, Gunder Hansen Sannæsmoen, Østen Knudsen Kaasen.

9/7-1851. Romnæs. Anders. Huusmand Ole Sigurdsen Ustrud og Karen Andersd. Fadd: Asloug Bjørnsd. Ustrud, Ingebor Andersd. Olsbrygge, Ole Halvorsen Ustrud, Haagen Andersen Glaholt, Nils Andersen Solbær (Solberg).

16/8-1851. Holden. Anne. Gaardmand Christen Halvorsen Namløs og Kirsti Andersd. Fadd: Anne Halvorsd. Heisholt, Anne Jørgensd. Namløs, Halvor Christensen Haatved, Anders Jensen Heisholt, Halvor Halvorsen Haatved.

1/9-1851. Holden. Gunnild Maria. Gaardmand Christian Frederik Johannesen Heisholt og Kari Andersd. Fadd: Gunnild Andersd. Saga, Gunnild Gundersd. Steensholt, Ingebret Jensen Saga, Christen Arvesen Namløs, Ole Johannesen Helgen.

17/8-1851. Holden. Hans Severin. Wærksarbeider Anders Saamundsen og Magrethe Hansd. Fadd: Kari Olsd. Wrk., Marthe Hansd. Haugen, Thomas Pedersen Wrk., Torer Pedersen Wrk., Claus Henriksen Wrk.

27/8-1851. Holden. Tron. Snedker Peder Tronsen Wrk. og Magrethe Gundersd. Fadd: Anne Rejersd. Krageføt, Ingebor Tronsd. Haugen, Tron Pedersen Haugen, Nils Rønningen og Johannes Tronsen Wærket.

7/8-1851. Holden. Johannes. Wærksarbeider Tron Andersen og Mari Monsd. Fadd: Berthe Evensd. Wrk., Andrea Tronsd. Ringsevjen, Hans Andersen Wrk., Christian Evensen Wrk., Gullik Pedersen Uhlefoss (-gaarden).

13/9-1851. Holden. Ingebor. Tvilling. Christen Larsen Hægna under Baxaas og Signe Halvorsd. Fadd: Anne Halvorsd. Nomme, Anne Torkelsd. Storehoug, Jørgen A. Storehoug, Nils Clausen Nomme, Steener Andersen Storehoug.

13/9-1851. Holden. Anne. Tvilling. Christen Larsen Hægna under Baxaas og Signe Halvorsd. Fadd: Gunnild Andersd. Baxaas, Anne Svennungsd. Baxaas, Augustinus Clausen Haugen, Peder Pedersen Baxaas, Hans Pedersen Hougen.

17/7-1851. Holden. Bertha. Forvalter Hans Olaus Hansen og Maria Gundersd. Fadd: Madame Johannesen, Jomfru Christophersen, Forvalter Wacher paa Eie, Formermester Johannesen, Former John Andersen.

5/9-1851. Helgen. Kittil. Gaardmand Gunne Anundsen Flatgrav og Thone Kittilsd. Fadd: Anne Kjøstolsd. Wala, Anne Tollefsd. Kolle, Lars Simonsen Kolle, Tollef Pedersen Kolle, Simon Larsen Kolle.

7/9-1851. Helgen. Anne. Gaardmand Stian Pedersen Langeland og Maren Anne Andersd. Fadd: Anne Simonsd. Klovedal, Asloug Pedersd. Holten, Peder Stiansen Holten, Simon Andersen Klovedal, Lars Andersen Klovedal.

14/9-1851. Helgen. Anne Maria. Rollev Nilsen Hvalen og Bergith Halvorsd. Fadd: Aaste Halvorsd. Bøe, Asloug Gundersd. Pladsen, Jens Asbjørnsen Hvalen, Hans Asbjørnsen Hvalen, Hans Gundersen Pladsen.

7/9-1851. Hjemme. Jens. Anders Christophersen Lucenæs og Anne Jensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Jens Olsen Strandsplads. Død uden at komme i Kirke."

2/8-1851. Helgen. Laura Kirstine. Gaardmand Hans Carlsen Huset og Maren Larsd. Fadd: Asloug K. Christensd. Siljen, Anne K. Carlsd. Langeland, Carl Langeland, Jens Halvorsen Jelseth, Nils Carlsen og Arne Carlsen Langeland.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

25/9-1851. Romnæs. Ole. Gaardmand Johannes Halvorsen Kaasen og Gunnild Olsd. Fadd: Aaste Towsd. Sannæs, Aaste Halvorsd. ditto, Halvor Helliksen ditto, Hellik Halvorsen ditto og Halvor Halvorsen ditto.

8/10-1851. Holden. Anne. Gaardmand Halvor Clausen Toreskaas og Anne Stenersd. Fadd: Anne Halvorsd. Nomme, Asloug Svennungsd. Suusaas, Nils Clausen Nomme, Aslak Saamundsen Skordal, Halvor Nilsen Rønningen.

20/9-1851. (Hvor?). Kittil. Huusmand Peder Pedersen Hollasætre og Kirsti Kittilsd. Fadd: Anne Andersd. Jøntved, Anne Kittilsd. Fæhn, Tron Namløs, Jørgen Pedersen Namløs, Jens Halvorsen Langkaas.

20/9-1851. Holden. Maren. Flaademand Nils Rasmusen Saugbruget og Inger Clemmetsd. Fadd: Maria Rasmusd. Wrk., Gurine Simonsd. Uhlefoss (-gaard), Thomas Rasmusen Wrk., Bent Johannesen Saug., Christen Johannesen Strømodden.

28/9-1851. Holden. Johanne Maria. Gaardmand Johannes Johannesen Heisholt og Aaste Hansd. Fadd: Liw Hansd. Vibetoe, Magrethe Karine Johannesd. Heisholt, Johannes Rasmusen Heisholt, Ole Andersen Meelteig, Anders Olsen ditto.

7/10-1851. Helgen. Nils. Gaardmand Hans Haraldsen Stuverud og Inger Johanne Gundersd. Fadd: Mari Gundersd. Gjedeboen, Maria Hansd. Stuverud, Gunder Jørgensen Gjedeboen, John Gundersen Næsset, Harald Gundersen Olsbrygge.

23/9-1851. Romnæs. Gunder. Inderst Nils Gundersen Bjørndokken og Anne Olsd. Fadd: Aaste Jørgensd. Wale, Kari Johnsd. Wale, Gunder Arvesen Vale, Halvor Gundersen Vale, Ole Gundersen Vale.

15/9-1851. Romnæs. Ingebor. Huusmand Hans Larsen Hægna under Graver og Inger Gurine Isaksd. Fadd: Anne Magrethe Nilsd. Pladsen, Anne M. Johnsd. Hægna, Ole Augustinusen Pladsen, Ole Simonsen Graver, Isak Isaksen Graver.

19/10-1851. Romnæs. Karen Maria. Gaardmand Nils Johannesen Uhlevigen og Kari Thygesd. Fadd: Johanne Maria Thygesd. Sannæs, Mari Olsd. Uhlevigen, Halvor Thygesen Sannerholt, Johannes Johannes Uhlevigen yngre, Halvor Johannesen Uhlevigen.

15/9-1851. Romnæs. Simon. Bent Johannesen Saugbruget og Maren Simonsd. Fadd: Mari Christensd. Saug., Aaste Karine Johannesd. Saug., Johannes Bentsen Saug., Nils Rasmusen Saug., Nils Johannesen Saugbruget.

24/9-1851. Romnæs. Andreas Wenzel. Saugmester Bent Hansen Hølen og Gunnild Marie Andersd. Fadd: Maria Steensd. Hølen, Ingebor Clausd. Bergen, Hans Bentsen Saug., Bent Bentsen Saug., Nils Hansen Saugbruget.

17/10-1851. Holden. Kirsti Maria. Gaardmand Ole Steensen Tufte og Taran Andersd. Fadd: Marthe Steensd. Holla, Marthe Hansd. Tufte, Anders Johnsen Klovedal, Simon Klovedal, Stian Langeland, John Andersen Wale, Lars Andersen Klovedal.

29/9-1851. Holden. Ingebor Kirstine. Gaardmand Jørgen Nilsen Wibetoe og Karen Kirstine Hansd. Fadd: Liw Hansd. Vibetoe, Kirsti Jørgensd. ditto, Hans Anundsen Vibetoe, Anund Hansen Vibetoe, Anund Hansen ditto, Nils Jørensen ditto.

3/10-1851. Holden. Jørgen Østinus. Gaardmand Ole Pedersen Krageføt og Andrea Østensd. Fadd: Maren Gundersd. Dalen, Kirsti Pedersd. Otterkjær, Peder Olsen Eishoug, Peder Larsen Otterkjær, Peder Pedersen Krageføt.

15/9-1851. Holden. Gjermund. Huusmand Sigurd Johnsen Texle og Liw Olsd. Fadd: Kirsti Halvorsd. Tved, Turi Johnsd. Sanda, John Johnsen Tved, Hans Tintholt Wrk., Lars Tolfsen Holla.

30/10-1851. Holden. Saamund. Inderst Nils Christensen Toreskaas og Gunnild Saamundsd. Fadd: Mari Gundersd. Dalen, Karen Christensd. ditto, Peder Christensen Dalen, Christen Jensen Langjordet, Jens Carlsen Toreskaas.

21/10-1851. Holden. Steen. Huusmand John Pedersen Fæbakke og Signe Anundsd. Fadd: Ingebor Olsd. Namløs, Asloug Tronsd. ditto, Peder Pedersen ditto, Peder Pedersen Fæbakke, Ole Olsen Klevsgade.

31/10-1851. Holden. Anne. Wærksarbeider Hans Andersen Wrk. og Inger Pedersd. Fadd: Inger Andersd. Saug., Andrea Tronsd. Ringsevjen, Peder Olsen Brøndalen, Tron Andersen Wrk., Jørgen Thorsen Næprud.

13/10-1851. Holden. Anne Johanne.  Inderst Gunder Andersen Sandkaasen under Heisholt og Gunnild Halvorsd. Fadd: Aaste Hansd. Heisholt, Kirsti Andersd. Tvedthægna, Johannes Rasmusen Heisholt, Johannes Johannesen ditto, Anders Andersen Skogsrud.

9/11-1851. Holden. Marie. Gaardmand Nils Olsen Vibetoe og Mari Pedersd. Fadd: Anne Jensd. Tufte, Anne Pedersd. Tufte, Anders Pedersen Tufte, Christen P. Tufte, Thomas Olsen Brøndalen.

23/9-1851. Helgen. Maren Gurine. Skrædder Hans Hansen Kaasen under Hvalen og Anne Catrine Hansd. Fadd: Asloug Hansd. Pladsen, Maria Larsd. Steenstad, Jørgen Johnsen Kaalstad, Hans Nilsen Kaasen, Hans Thygesen Halvorstaae.

21/10-1851. Helgen. Marthe Maria. Gaardmand Johannes Hansen Tinholt og Anne Nirisd. Fadd: Anne Andersd. Hagen, Anne K. Jørgensd. ditto, Jørgen Jørgensen Tinholt, Thor Pedersen Tinholt, Gullik Hansen Torgersrud.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

13/9-1851. Helgen. Nils. Weiarbeider Christopher Halvorsen fra Modum, boende paa Pladsen Haugen under Eie og Hustru Maren Nilsd. Fadd: Magrethe Gundersd. Kronborg, Ingebor Tronsd. Haugen, Peder Tronsen Kronborg, Johannes Tronsen Hougen, Peder Nilsen fra Modum.

10/10-1851. (Helgen?). Nils. Huusmand Anders Sørensen Waskaas og Anne Olsd. Fadd: Anne Nilsd. Jøntved, Anne K. Pedersd. ditto, Lars Larsen Bjærven, Ole Olsen Aafosskaas, Hans Helgesen Waskaas.

25/9-1851. Holden. Friede Magrethe Marie. Proprietair Jens Frederik Schultz og Sophie Hedevig født Cappelen. Fadd: Madame Henriette Cappelen, Jomfru Henriette Cappelen, Marskalk E. Løvenskiold, Jernwærkseier Cappelen senior, Grev Knuth, Capitain M. Rye, Nils Løvenskiold, Kjøbmand C. H. Blom fra Skien.

4/11-1851. Holden. Maren Anne. Wærksarbeider Anders Larsen og Anne Andersd. Fadd: Berthe Maria Johnsd. Wrk., Andra Olsd. Holla, Thomas Larsen Wrk., Claus Henriksen Wrk., Ole Andersen Stigen.

17/11-1851. (Hvor?). Ole Andreas. Huusmand Johannes Olsen Hægnen og Kirsti Thorsd. Fadd: Kirsti Andersd. Kaasa, Svanoug Thorsd. Pladsen, Thor Hansen Pladsen, Ole Olsen Vibetoe, Nils Jensen Daxrud.

21/9-1851. Holden. Hanna Caroline. Møller Hans Abrahamsen Wrk. og Karen Turine født Dahl. Fadd: Barnets Moder, Jomfru Eveline Nilsem, Nils Ingebretsen Wrk., Barnets Fader, Marthinus Abrahamsen. Hjemmedøbt af Gjordemoder Maria Knudsd. Vibetoe.

22/11-1851. Holden. Nils. Huusmand Ole Nilsen Moen og Anne Svendsd. Fadd: Ingebor Olsd. Holla, Maren Nielsd. Sværdsteen, Ole Olsen Saug., Christen Svendsen Myhren, Anders Nilsen Sværdsteen.

28/11-1851. Romnæs. Maria Kirstine. Huusmand Haagen Andersen Glaholt og Aaste Andersd. Fadd: Maria Andersd. Nib, Johanne Andersd. Hoxodde, Nils Nilsen Hoxodde, Torgrim Nib, Ole Halvorsen Ustrud.

21/11-1851. Romnæs. Hans. Huusmand Ole Torkelsen Slettekaas og Turine Rasmusd. Fadd: Kari Olsd. Slettekaas, Mari Østensd. Kaasen, Nils Andersen Slettekaas, Knud Østensen og Østen Knudsen Kaasen.

23/12-1851. Helgen. Henrik. Huusmand Ole Andersen Bjærven og Inger Henriksd. Fadd: Kari Kjøstolsd. Bjærven, Berthe Karine Andersd. Kaasen, Anders Halvorsen Kaasa, Ole Nilsen Hægna, Jørgen Andersen Huset.

7/10-1851. Helgen. Peder. Arne Christensen Steenstad og Kirsti Pedersd. Fadd: Ungebor Johannesd. Steenstad, Emilie Christensd. Næsset, Torsten Huset, Christen Nilsen Ytterbøe, Christen Torstensen Huset.

13/12-1851. Helgen. Jørgen Andreas. Gaardmand Simon Andersen Klovedal og Kirsti Pedersd. Fadd: Maren Anne Andersd. Langeland, Maria Simonsd. Klovedal, Anders Klovedal, Stian Pedersen Langeland, Anders Simonsen Klovedal.

26/12-1851. Holden. Nils. Gaardbruger Christen Arvesen Namløs og Ingebor Johannesd. Fadd: Ingebor Arvesd. Namløs, Gunnild Gundersd. ditto., Nils Johannesen ditto, Nils Arvesen ditto, Ole Arvesen ditto.

25/12-1851. Holden. Kirsti. Huusmand Søren Olsen Gladhuus og Kirsti Johannesd. Fadd: Marthe Jensd. Bergeth, Ingebor Jensd. Gunnerud, Johannes Herregaarden, Nils Bergeth yngre, Ole Sørensen Gladhuus.

9/12-1851. Romnæs. Anders. Huusmand Anund Andersen Brudeskjær og Oline Larsd. Fadd: Anne Gundersd. Kaasa, Anne Maria Gundersd. Kaasa, Gunder Nilsen Kaasa, Halvor Anundsen Kaasa, Rollef Jørgensen Opsahl.

9/12-1851. Helgen. Karen Maria. Gaardmand Christen Christensen Steenstad og Anne Maria Jensd. Fadd: Maria Kirstine Jensd. Fæhn, Anne Maria Arnesd. Wasdalen, Arne Vasdalen, Nils Christensen Næsset, Christen Nilsen Ytterbøe, Nils Nilsen Ytterbøe.

9/1-1852. Helgen. Gunder. Gaardmand Harald Gundersen Olsbrygge og Asloug Kirstine Halvorsd. Fadd: Anne Pedersd. Næsset, Karen Maria Halvorsd. Jøntved, John Gundersen Næsset, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Jørgen Johnsen Kaalstad, Even Halvorsen Jøntved, Augustinus Pedersen Omtved.

2/1-1852. Holden. Ingebor. Huusmand Johannes Jensen Herregaarden og Magrethe Nilsd. Fadd: Marthe Jensd. Berget, Ingebor Jensd. Berget, Nils Berget den ældre, Nils Nilsen Berget den yngre, Jens Jensen Gunnerud.

16/12-1851. Holden. Nils. Uægte. Pigen Anne Johannesd. Wrk. og gift mand Nils Gulliksen Kaasen under Bergen (Bergan) i Solum Præstegjeld.
Fadd: Ingebor Larsd. Wrk., Inger Johannesd. Wrk., Ole Johannesen Wrk., Johannes Johannesen og Andreas Johannesen Wrk.

22/1-1852. Holden. Claus. Huusmand Nils Clausen Nomme og Anne Halvorsd. Fadd: Anne Steenersd. Rønningen, Anne Svennungsd. Baxaas, Halvor Clausen Toreskaas, Halvor Halvorsen Baxaas, Augustinus Clausen Hougen.

31/1-1852. Holden. Christen Andreas. Huusmand Andreas Christensen Fæbakke og Andrea Andersd. Fadd: Maria Andersd. Skibsnæs, Maria Gundersd. Søwe, John Skibsnæs, Nils Halvorsen Namløs, Anders Andersen Torsnæs den yngre.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

27/10-1851. Holden. Johannes. Anders Christensen Wrk. og Sophie Gurine Jacobsd. Fadd: Maren Anne Olsd. Wrk., Berthe Andreasd. Kronborg, Gullik Christensen, Torbjørn Saamundsen og Claus Henriksen, alle af Værket.

16/2-1852. Romnæs. Anne Christine. Gaardmand Ole Augustinusen Pladsen og Anne Magrethe Nilsd. Fadd: Anne Karine Arnesd. Graver, Maria Olsd. Pladsen, Peder Augustinusen Omtved, Ole Sigurdsen Graver, Peder Pedersen Omtved.

26/2-1852. Romnæs. Gurine. Huusmand Gunder Gulbrandsen Sannæs og Anne Nilsd. Fadd: Gunnild Halvorsd. Sannæs, Gunnild Gundersd. Namløs, Jørgen Halvorsen Sannæs, Halvor Halvorsen ditto, Gullik Gundersen ditto.

22/2-1852. Romnæs. Gunder. Gaardmand Nils Gundersen Wale og Kirsten Pedersd. Fadd: Anne Nilsd. Brænne, Anne Johnsd. Wala, Gunder Nilsen Dolvig, Halvor Andersen Dolvig, Nils Nilsen Wala.

18/12-1851. Romnæs. Ingebor Maria. Halvor Halvorsen Wala og Gunnild Maria Gundersd. Fadd: Gunnild Kirstine Halvorsd. Brænne, Inger Maria Gundersd. Skjørholt, Sivert Sørensen Brænne, Jens Sørensen Brænne, Anund Halvorsen Wala.

20/2-1852. Romnæs. Inger. Gaardmand Ole Thygesen Sannæs og Kari Hansd. Fadd: Magrethe Johnsd. Sannæsmoen, Kirsten Clemmetsd. ditto, Clemmet Sannerholt, Gunder H. Sannæsmoen, Nils Olsen Kalvodde.

6/1-1852. Holden. Ingebor. Peder Eriksen Saugbruget og Anne Olsd. Fadd: Ingebor Jensd. Saug., Marthe Olsd. Saug., Ole Halvorsen, Hans Eriksen og Hans Pedersen, alle af Saugbruget.

25/1-1852. Holden. Rasmus. Søren Rasmusen Wrk. og Maren Gurine Tollefsd. Fadd: Kirsti Torstensd. Wrk., Kirsten Maria Rasmusd. Wrk., Hans Hansen Tintholt, Hans Petter Hansen og Torsten Rasmusen, alle af Wærket.

28/3-1852. Hjemme. Anders. Anders Andersen Næsodden og Mari Halvorsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Gjordemoder Maria Knudsdatter. Død uden at komme i Kirke."

4/3-1852. Romnæs. Anne Kirstine. Gaardbruger Gullik Pedersen Romnæs og Andrea Gjermundsd. Fadd: Kari Gulliksd. Romnæs, Karen K. Pedersd. Romnæs, Peder Knutsen Romnæs, Knud Pedersen og Isak Nilsen Romnæs.

27/3-1852. Holden. Margith. Gaardmand Johannes Herbrandsen Sannæs og Ingebor Torstensd. Fadd: Guro Larsd. Lunde, Kari Herbrandsd. Sannæs, Even T. Lunde, Gunder G. Sannæs, Torsten Torstensen Holten (Holtan).

20/2-1852. Holden. Claus. Gaardbruger. Augustinus Clausen Toreskaas og Anne Svennungsd. Fadd: Anne K. Svennungsd. Suusaas, Augustinus Halvorsen Lillejordet, Halvor Clausen Rønningen, Svennung Svennungsen Kaasa.

1/3-1852. Holden. Claus. Inderste Thomas Halvorsen Fosse og Kari Thorsd. Fadd: Anne Svennungsd. Toreskaas, Gunnild Thorsd. Kaasa, Aane Thorsen Kaasa, Andreas Halvorsen Toreskaas, Kjøstol Thorsen Kaasen.

16/3-1852. Helgen. Maria. Inderste John Olsen Omtved og Anne Catrine Olsd. Fadd: Maria Olsd. Nib., Lovise Olsd. Klovedal, Nils Olsen Nib., Peder Olsen Jacobskaas, Hans Olsen Nib.

17/3-1852. (Holden) Helgen. Nils. Wærksarbeider Johannes Johannesen og Anne Oline Olsd. Fadd: Karen Johnsd. Wrk., Inger Johannesd. Wrk., Ole Johannesen, Hans Olsen og Johannes Olsen, alle af Værket.

14/3-1852. Romnæs. Halvor. Huusmand Halvor Olsen Kaasa under Wale og Oline Maria Olsd. Fadd: Anne Nilsd. Brænne, Kari Pedersd. Saug., Jens Brænne, Nils Gundersen Wale, Peder Østensen Saugbruget.

11/2-1852. Romnæs. Mari Anne. Arbeidsmand Anders Olsen Berg, Saugbr. og Inger Olsd. Fadd: Lisbeth Johnsd. Saug., Anne Olsd. Eie, Tron Pedersen Saug., Peder Jensen Saug., Anders Tronsen Wrk.

25/2-1852. Holden. Johan. John Olsen Saugbr. og Lisbeth Johnsd. Fadd: Inger Olsd. Hølen, Maren Olsd. Haugen, Halvor Halvorsen Hølen, Jens Johnsen Hagen, Anders Tronsen Wrk.

14/4-1852. Holden. Hans. Gaardmand Tollef Nilsen Holla og Ingebor Olsd. Fadd: Anne Svendsd. Moen, Maren Nilsd. Sværdsteen, Ole Olsen Saug., Isak Olsen Namløshagen, Tollef Poulsen Bjørntved i Solum.

1/4-1852. Holden. Karen Tomine. Smed Jens Johnsen Saugbruget og Ambor Nilsd. Fadd: Lisbeth Johnsd. Saugbr., Andrea Nilsd. Saug., John Jensen Saug., Nils Bentsen Saug., Hans Rasmusen Wrk., Nils Nilsen Kaasen.

4/4-1852. Holden. Mari Anne. Thorer Pedersen Wrk. og Anne Hansd. Fadd: Anne Sophie Johnsd. Wrk., Maren Hansd. Dammen, Hans Tolfsen Dammen, Rasmus Johansen Wrk., Claus Henriksen Wrk.

5/3-1852. Holden. Carl. Smed John Nilsen Lindgreen og Gunnild Olsd. Fadd: Ingebor Hansd. Meelteig, Anne Eriksd. Espevolden, Søren Olsen Gladhuus, Anders Olsen Meelteig, Johannes Brynnildsen Furustul.

6/4-1852. Romnæs. Ingebor Torine. Huusmand Jørgen Hansen Kaasa i Valebø og Ingebor Kirstine Christensd. Fadd: Kirsten Pedersd. Wala, Liw Christensd. Dahlen, Nils Gundersen Vala, Ole Andersen Brænne, Ole Olsen Brænne.

17/5-1852. Holden. Anne. Gaardmand Aslak Olsen Skordal og Kirsti Hansd. Fadd: Kirsti Nilsd. Skordal, Gunnild Andersd. Storehoug, Jørgen Andersen Storehoug, Even Olsen Skordal, Halvor Olsen Suusaas.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

10/5-1852. Holden. Andrea. Skomager Thor Andersen Stua og Anne Maria Christensd. Fadd: Anne Jensd. Tufte, Andrea Nilsd. Juvet, Christen Tufte, Lars Jørgensen Juvet, Hans Andreas Gundersen Stua.

13/5-1852. Helgen. Maria. Tvilling. Huusmand Ole Olsen Klevsgade og Kirsti Pedersd. Fadd: Rønnoug Halvorsd. Bøe, Kari Olsd. Waskaas, Ole Amundsen Waskaas, Jens Olsen Strandsplads, Hans Hansen Wrk.

13/5-1852. Helgen. Kirsten. Tvilling. Huusmand Ole Olsen Klevsgade og Kirsti Pedersd. Fadd: Karen Arnesd. Bøe, Anne Olsd. Waskaas, Ole Olsen Aafosskaas, Peder Pedersen Fæhn yngre, Ole Olsen Klevsgade yngre.

19/3-1852. Helgen. Hans. Gaardmand Jørgen Jørgensen Tinholt og Anne Hansd. Fadd: Anne Pedersd. Jøntved, Asloug Pedersd. Holten, Anders Jonsen Klovedal, Simon Simonsen Jøntved, Anders Andersen Søwe.

11/5-1852. Helgen. Anders. Gaardmand Peder Hansen Kaalstad og Ingebor Andersd. Fadd: Anne Andersd. Hagen, Mari Andersd. Huset, Nils Hansen Jøntved, Hans Halvorsen Pladsen, Jørgen Andersen Huset.

22/5-1852. Holden. Hans. Inderst Anders Pedersen Kaasa under Haatved og Ingebor Hansd. Fadd: Mari Nilsd. Kaasa, Mari Hansd. Torgersrud, Peder Andersen Kaasa, Anders Thygesen Kaasa, Lars Hansen Torgersrud.

6/6-1852. Holden. Anne Mathea. Gaardmand Anders Jensen Heisholt og Anne Halvorsd. Fadd: Kirsti Andersd. Røgstuen, Ingebor Jensd. Gunnerud, Halvor Haatved, Christen Røgstuen, Halvor Halvorsen Haatved.

4/6-1852. Holden. Carl Julius. Gaardmand, Organist Ole Steensen Tufte og Marthe Pedersd. Fadd: Taran Andersd. Tufte, Kirsti Pedersd. Tufte, Steen Tufte, Nils Jørgensen Haatved, Nils Olsen Wibetoe.

11/5-1852. Holden. Andreas. Formermester John Andersen Wrk. og Johanne Kirstine Gundersd. Fadd: Berthe Tronsd. Wrk., Thora Tollefsd. Saug., Marsmester Svendsen, Nils Ingebretsen Wrk., Anders Olsen Gruben, Johannes Gundersen Wrk.

29/5-1852. Holden. Kirsti. Bent Jahnsen Wrk. og Sessell Olsd. Fadd: Kari Olsd. Wrk., Andrea Jahnsd. Wrk., Jahn Bentsen Wrk., Tallak Jacobsen Wrk., Bent Thomasen Wrk.

4/4-1852. Romnæs. Halvor. Tvilling. Gaardmand Anund Halvorsen Dalen og Ingebor Bjørnsd. Fadd: Kirsten Pedersd. Wale, Anne Kirstine Gundersd. Kaasa, Halvor Gundersen Wala, Halvor Halvorsen Vala, Nils Gundersen Vala.

4/4-1852. Romnæs. Ingebor Maria. Tvilling. Gaardmand Anund Halvorsen Dalen og Ingebor Bjørnsd. Fadd: Maria Christensd. Maurflotten, Sina Christensd. Lunde, Anders Nilsen Orekaasen, Nils Jørgensen Galten, Iver Kittilsen Dalen.

30/5-1852. Helgen. Jens. Gaardmand Ole Jensen Præstgrav og Anne Katrine Jørgensd. Fadd: Berthe Kittilsd. Præstgrav, Gunder Jensen Præstgrav, Anne Jørgensd. Næsset, Jens Jensen Præstgrav, Ole Jørgensen Stranden.

17/6-1852. Helgen. Claus. Gaardmand Anders Clausen Bordstaae og Ingebor Kirstine Isaksd. Fadd: Kirsti Isaksd. Siljan, Mari Isaksd. Siljan, Claus Andersen Brattebakke, Jens Jensen ditto, Isak Isaksen Siljan.

1/7-1852. Holden. Olavus Severin. Gaardmand Sivert Sørensen Brænne og Gunnild Kirstine Halvorsd. Fadd: Gunnild Maria Gundersd. Wala, Severine Halvorsd. Omdal, Halvor Rollevsen Omdal, Jens Jensen Dolven, Jens Sørensen Brænne, Halvor Halvorsen Omdal.

27/6-1852. Holden. Andrea. Huusmand John Olsen Gruben og Berthe Asgjærsd. Fadd: Anne M. Johnsd. Gruben, Gunnild Olsd. Gruben, Anders Olsen Gruben, Jens Olsen Strandsplads, Anders Asgjærsen Fæbakke.

16/6-1852. Holden. Maria. Inderst John Anundsen Grønnesteen og Berthe Maria Hansd. Fadd: Maria Johnsd. Grønnesteen, Else M. Anundsd. ditto, Anund Gundersen ditto, Jørgen Hansen Tinholt, Hans Anundsen Grønnesteen.

29/6-1852. Holden. Peder. Gaardmand Jørgen Pedersen Holla og Anne Nilsd. Fadd: Ingebor Jørgensd. Namløs, Gunnild Maria Nilsd. Jøntved, Nils Hansen Jøntved, Peder Pedersen Hollasæter, Anders Tronsen Namløs.

12/7-1852. Hjemme. Kirsti Maria. Huusmand Halvor Thygesen Sannæs og Kirsti Jensd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Magrethe Johnsd., men død uden at komme i Kirke."

3/7-1852. Romnæs. Aaste. Gaardmand Hellik Halvorsen Sannæs og Aaste Towsd. Fadd: Gunnild Olsd. Sannæs, Gunnild Halvorsd. ditto, Jørgen Halvorsen ditto, Johannes Halvorsen ditto, Halvor Halvorsen ditto.

9/6-1852. Romnæs. Anund. Gaardmand John Jensen Lunde og Kirsti Jørgensd. Fadd: Karine Arnesd. Graver, Liw Christensd. Dahlen, Jens Graver, Gunder Arvesen Wale, Mathias Arnesen Lunde.

9/7-1852. Romnæs. Inger Maria. Flaademand Ole Gundersen Qværndokken og Ingebor Jensd. Fadd: Andrea Gundersd. Eishoug, Gurine Gundersd. Kaasa, Gunder Clemmetsen Qværndokken, Hans Jensen Eiestrand, Nils Jensen Daxrød.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

29/6-1852. Romnæs. Karen Maria. Berthel Andersen Saugbruget og Gunnild Johannesd. Fadd: Maren A. Andersd. Grønnesteen, Kari Berthelsd. Saug., Christopher Andersen Røgstuen, Peder A. Strømodden, Ole Knutsen Grønnesteen.

29/6-1852. Helgen. John. Gaardmand Peder Augustinusen Omtved og Ingebor Kirstine Pedersd. Fadd: Anne M. Nilsd. Pladsen, Anne Gurine Andreasd. Omtved, Ole Augustinusen Pladsen, Nils Gundersen Wala, John Gundersen Næsset, Peder Pedersen Omtved.

23/7-1852. Helgen. Kirsten Andrea. Gaardmand Jens Asbjørnsen Hvalen og Anne Kjøstolsd. Fadd: Gunnild Torstensd. Hvala, Anne K. Christensd. Omtved, Christen Kjøstolsen Haatved, Lars Larsen Bjærven, Jørgen Kjøstolsen Kaalstad.

3/6-1852. Helgen. Olaus. Huusmand Hans Olsen Langeland og Aavet Pedersd. Fadd: Anne Pedersd. Klyve, Anna Maria Carlsd. Langeland, Thyge Thygesen Meelfald, Nils Carlsen Langeland, Arne Carlsen Langeland.

26/7-1852. Helgen. Abraham. Gaardmand Lars Jørgensen Juvet og Karen Tronsd. Fadd: Liw Hansd. Vibetoe, Asloug Tronsd. Semb, Jørgen Juvet, Thor Andersen Stua, Halvor Rasmusen Bergkaasen.

11/7-1852. Helgen. Jens. Gaardmand Lars Jensen Næsset og Aaste Hansd. Fadd: Anne Olsd. Steenstadstranden, Karen Maria Jensd. ditto, Jens Larsen ditto, Ole Halvorsen Ustrud, Hans Olsen Ustrud (Usterud).

27/7-1852. Helgen. Gunder. Gaardmand Nils Johannesen Helgen og Karen Maria Gundersd. Fadd: Andrea Andersd. Vibetoe, Berthe Maria Gundersd. ditto, Halvor Gundersen ditto, Ole Johannesen ditto, Hans Gundersen Skjørholt.

24/7-1852. Romnæs. Nils. Inderst Anders Nilsen Nyehuus under Uhlefoss og Aaste Thorsd. Fadd: Kari Kjøstolsd. Kaasen, Gunnild Thorsd. ditto, Thor Velliksen ditto, Kjøstol Thorsen ditto, Christen Nilsen Nyehuus.

22/7-1852. Holden. Jens. Huusmand Jens Christensen Dalen under Lunde og Aaste Johnsd. Fadd: Anne Maria Johnsd. Gruben, Kari Johnsd. Bjørndokken, Isak Gruben, Bent Olsen Vale, Ole Johnsen Bjørndokken.

8/5-1852. Helgen. Halvor. Tollef Bjørnsen Eeg under Gjedeboen og Ingebor Maria Jørgensd. Fadd: Kari Nilsd. Masdalen, Anne Arnesd. Vasdalen, Gunder Olsen Masdalen, Ole Levorsen Gjedeboen, Rollef Torgersen ditto.

8/8-1852. Helgen. Jacob. John Jacobsen Eishoug og Berthe Maria Torgrimsd. Fadd: Magrethe Hansd. Hæggemoen, Helvig Carlsd. Krageføt, Nils Jacobsen Saug., Østen Steensen Eishoug, Jacob Jensen Hæggemoen.

26/8-1852. Holden. Ole. Gaardmand Peder Pedersen Fæhn og Ingebor Olsd. Fadd: Anne Kjøstolsd. Namløs, Ingebor Jensd. Strandsplads, Hans Hansen Wrk., Kjøstol Olsen Namløs, Peder Pedersen Fæhn den yngre.

29/9-1852. Holden. Steen. Inderst Petter Christophersen Øgaarden og Anne Steensd. Fadd: Kari Olsd. Ødegaarden, Kirsti Steensd. Vibetoe, Anders Andersen Øgaarden, Steen Rognekaas, Thomas Andersen Øgaarden.

22/9-1852. Holden. Nils. Inderst Nils Nilsen Otterkjær og Maren Anne Carlsd. Fadd: Kirsti Bentsd. Baxaas, Magrethe Olsd. Wrk., Halvor Halvorsen Baxaas, Jens Nilsen Kaasen, Jens Carlsen Otterkjær.

6/9-1852. Holden. Andreas. Huusmand John Andersen Kaasa og Kirsti Andersd. Fadd: Kirsti Thorsd. Hægna, Ingebor Gundersd. Daxrød, Johannes Olsen Hægna, Nils Jensen Daxrød, Ole Gjermundsen Eie.

15/9-1852. Holden. Christen. Inderst Halvor Christensen Langjordet og Ingri Saamundsd. Fadd: Gunnild Saamundsd. Toreskaas, Karen Christensd. Langjordet, Christen Jensen ditto, Nils Christensen ditto, Kjøstol Thorsen Kaasa.

31/8-1852. Holden. Anne Maria. Huusmand Anders Christensen Lucenæs og Anne Jensd. Fadd: Andrea Asgjærsd. Fæbakke, Ingebor Jensd. Strandsplads, Jens Olsen ditto, Hans Jensen ditto, Ole Jensen ditto.

21/9-1852. Holden. Marthinius. Former Hans Arnesen Tuftehagen og Oline Hansd. Fadd: Kari Hansd. Borgen, Karen Maria Olsd. Vibetoe, Anders Borgen, Hans Andersen ditto, Ole Arvesen Namløs.

18/9-1852. Romnæs. Ingebret Andreas. Flaademand Halvor Anundsen Kaasa under Opsahl og Anne Kirstine Gundersd. Fadd: Oline Larsd. Brudeskjær, Anne Maria Gundersd. Kaasa, Gunder Nilsen Kaasa, Anund Brudeskjær, Nils Gundersen Kaasa.

11/9-1852. Helgen. Karen. Gaardmand Jacob Kittilsen Bøe og Anne Johannesd. Fadd: Anne Catrine Jørgensd. Præstgrav, Karen Arnesd. Bøe, Peder Hansen Kaalstad, Johannes Kittilsen Bøe.

26/8-1852. Helgen. Cecilie Christine Caroline. Gaardmand Nils Christensen Næsset og Marie Christensen. Fadd: Kirsten Pedersd. Steenstad, Anne Maria Nilsd. Ytterbøe, Christen Christensen Steenstad, Nils Nilsen Ytterbøe, Nils Arnesen Vasdalen, Andreas Anundsen Tangen.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

2/10-1852. Helgen. Anne. Gaardmand Jens Christensen Steenstadvolden og Anne Halvorsd. Fadd: Berthe Maria Christensd. Ytterbøe, Kari Halvorsd. Fæhn, Halvor Halvorsen Fæhn, Anders Jensen og Halvor Jensen Steenstadvolden.

9/9-1852. Helgen. Maren. Huusmand Jørgen Olsen Odden under Langeland og Kirsti Jensd. Fadd: Berthe Gurine Jensd. Gjærum, Ingebor Jensd. ditto, Stian Pedersen Langeland, Søren Tolfsen Siljan, Jens Jensen Gjærum.

22/10-1852. Hjemme. Anne. John Jahnsen Wrk. og Anne Lisbeth Larsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Faderen, død 1. Nov. uden at komme i Kirke."

22/10-1852. Holden. Anders. Lars Jacobsen Wrk. og Ingebor Andersd. Fadd: Andrea Abrahamsd. Wrk., Anne Andersd. Kaasa, Anders Olsen Kaasa, Tallak Jacobsen Wrk., Ole Andersen Kaasa.

14/10-1852. Holden. Anne Maria. Gaardmand Jørgen Johnsen Kaalstad og Asloug Maria Halvorsd. Fadd: Asloug Kirstine Halvorsd. Olsbrygge, Asloug Jørgensd. ditto, Even Halvorsen Jøntved, Harald Olsbrygge, Augustinus Pedersen Omtved.

7/10-1852. Romnæs. Andrea. Thor Pedersen Wrk. og Mari Frederiksd. Fadd: Ingebor Olsd. Wrk., Anne Frederiksd. Søwe, Bent Pedersen Wrk., Anders Tronsen Wrk., Johannes Pedersen Wrk.

1/11-1852. Romnæs. Gunder. Gaardmand Peder Gundersen Romnæs og Anne Johannesd. Fadd: Andrea Gjermundsd. Romnæs, Kirsten Nilsd. ditto, Gullik Pedersen ditto, Nils Isaksen ditto, Isak Nilsen ditto.

18/9-1852. Romnæs. Peder. Smed Nils Evensen Eiestranden og Ellen Maria Pedersd. Fadd: Andrea Gundersd. Eishoug, Helvig Carlsd. Krageføt, Peder Olsen Eishoug, Johannes Pedersen ditto, Østen Hansen Hølen.

31/10-1852. Romnæs. Berthe Maria. Inderst Nils Gundersen Bjørndokken og Anne Olsd. Fadd: Anne Magrethe Nilsd. Pladsen, Anne Saamundsd. Delen, Ole Augustinusen Pladsen, Halvot Gundersen Hoxodde, Ole Gundersen ditto.

10/11-1852. Helgen. Anne. Gaardmand John Gundersen Næsset og Anne Kirstine Pedersd. Fadd: Asloug Maria Halvorsd. Olsbrygge, Maren Johanne Hansd. Stuverud, Peder Augustinusen Omtved, Harald Gundersen Olsbrygge, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Peder Pedersen Omtved.

10/10-1852. Helgen. Maren Kirstine. Gaardbruger Søren Olsen Bjærven og Asloug Andersd. Fadd: Anne Pedersd. Roa, Anne Maria Abrahamsd. Bergen, Hans Roa, Ole Sørensen Stie, Thor Olsen Stie.

28/9-1852. Holden. Gunder. Gaardmand Anders Johnsen Heisholt og Anne Hansd. Fadd: Mari Gundersd. Kaasa, Karen Andrea Jensd. Hægna, Rasmus Halvorsen Hægna, Thor Halvorsen Kaasa, Hans Gundersen Kringleføt.

21/10-1852. Holden. Nils. Huusmand Christen Nilsen Nyehuus og Aaste Steensd. Fadd: Ingebor Jørgensd. Hølen, Helvig Carlsd. Krageføt, Johannes Pedersen Eishoug, Anders Nilsen Nyehuus, Østen Steensen Hølen.

27/10-1852. Holden. Halvor. Skomager Anders Halvorsen Næprud og Maria Hansd. Fadd: Inger Halvorsd. Tved, Mari Halvorsd. Wrk., Halvor Halvorsen Wrk., Thor Halvorsen Tved, Jørgen Thorsen Tved.

9/11-1852. Holden. Anne Maria. Gaardmand Christen Halvorsen Namløs og Kirsti Andersd. Fadd: Mari Andersd. Haatved, Kirsti Pedersd. Tufte, Halvor Haatved, Halvor Halvorsen ditto, Anders Jensen Heisholt.

12/10-1852. Holden. Olea. Henrik Halvorsen Wrk. og Berthe Maria Olsd. Fadd: Maria Gjertsd. Wrk., Ingebor Halvorsd. Wrk., Hans Sørensen Wrk., Ole Larsen Strandkaasen, Jens Olsen ditto.

2/11-1852. Holden. Taran. Bent Pedersen Wrk. og Kari Olsd. Fadd: Sessell Olsd. Wrk., Andrea Olsd. Wrk., Thor Pedersen Wrk., Johannes Pedersen Wrk., Torsten Rasmusen Wrk.

2/10-1852. Holden. Johanne. Andreas Johnsen Kronborg og Anne Maria Christophersd. Fadd: Aaste Nilsd. Wrk., Johanne Johnsd. Wrk., Nils Christophersen Wrk., John Johnsen Wrk., John Andreasen Wrk.

13/11-1852. Holden. Kari. Gaardbruger Anders Halvorsen Fæhn og Ingebor Olsd. Fadd: Anne Kittilsd. Langkaas, Inger Halvorsd. Øgaarden, Ole Sivertsen Moene, Jens Halvorsen Langkaas, Johannes Steensen Haatved.

19/10-1852. Holden. Johannes. Andreas Johannesen Wrk. og Karen Magrethe Johnsd. Fadd: Ingebor Abrahamsd. Bjærven, Magrethe Johansd. Wrk., Johannes Johannesen Wrk., Rasmus Johannesen Wrk., Rasmus Johnsen Deelevje.

21/11-1852. Holden. Gunnild. Gaardmand Ole Gundersen Tved og Johanne Nilsd. Fadd: Mari Gundersd. Kaasen, Kirsti Nilsd. Tved, Tron Gundersen Wrk., Thor Halvorsen Kaasen, Gunder Gundersen Præstegaarden.

9/11-1852. Holden. Anne. Gullik Pedersen Saugbruget og Inger Andersd. Fadd: Berthe Evensd. Wrk., Johanne Tronsd. Wrk., Tron Andersen Wrk., Johannes Andersen Wrk., Peder Andersen Saugbruget.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

18/10-1852. Holden. Alette Sophie Diderikke. Jernværkseier Severin Diderik Cappelen og Sophie født Faye. Fadd: Fru Sina Faye, Frøken Alette Faye, Consul J. Faye, Jernværkseier D. Cappelen, Lieutenant J. Scultz, Forstjunker N. Løvenskiold, Nils Aall junjor.

9/11-1852. Holden. Andreas. Christopher Hansen Wrk. og Kirsten Tollevsd. Fadd: Kari Olsd. Wrk., Kari Christophersd. Wrk., Hans Hansen Wrk., Claus Henriksen Wrk., Lars Thomasen Wrk.

9/12-1852. Helgen. Anders. Inderst Jahn Steensen Killingkoven under Solbær og Berthe Andersd. Fadd: Mari Halvorsd. Næsodden, Ingebor Sigurdsd. Monken, Steen Monken, Ole Steensen ditto, Hans Andersen Næsodden.

3/12-1852. Helgen. Carl. Gaardmand Peder Christensen Jøntved og Berthe Nilsd. Fadd: Kirsten Pedersd. Steenstad, Anne K. Pedersd. Jøntved, Nils Christensen Næsset, Christen Christensen Steenstad, Even Halvorsen Jøntved, Ole Christensen Næsset.

20/11-1852. Romnæs. Inger Karine. Huusmand Cornelius Olsen Pladsen under Brænne og Anne Karine Andersd. Fadd: Kirsti Jørgensd. Lunde, Sina Hansd. Lunde, Anders Nilsen Orekaasen, Nils Andersen Slettekaas, John Halvorsen Lunde.

23/12-1852. Romnæs. Karen Andrea. Gaardmand Jens Sørensen Brænne og Anne Nilsd. Fadd: Johanne Andersd. Hoxodde, Gjelloug Anundsd. Brænne, Lars Sørensen Lunde, Sivert Olsen Moene, Nils Nilsen Hoxodde.

8/11-1852. Romnæs. Hans. Gaardskarl Anund Anundsen Saugbruget og Gunnild Pedersd. Fadd: Maria Ellefsd. Saug, Magrethe Rasmusd. Saug., Anders Halvorsen Saug., Peder Pedersen Saug., Peder Pedersen Baxaas.

26/12-1852. Romnæs. Ole. Smed Østen Knutsen Kaasen og Kirsti Olsd. Fadd: Ingebor Olsd. Holla, Maria Pedersd. Skougen, Tollef Nilsen Holla, Knud Østensen Kaasen, Hans Andersen Deelsbakke.

19/12-1852. Romnæs. Gjert Frederik. Huusmand Gunder Evensen Kaasen og Ingeborg Gjertsd. Fadd: Kirsti Pedersd. Wale, Anne Johnsd. Wale, Nils Gundersen Wala, Halvor Halvorsen Wala, Nils Nilsen Wala.

9/12-1852. Helgen. Nils. Gaardmand Peder Pedersen Ytterbøe og Anne Nilsd. Fadd: Kari Christensd. Ytterbøe, Karen M. Pedersd. ditto, Peder Halvorsen ditto, Nils Christensen Næsset, Christen Nilsen ditto, Peder Pedersen ditto den yngre, Ole Christensen Bøe.

25/12-1852. Holden. Johannes. Tallak Jacobsen Wrk. og Inger Nilsd. Fadd: Andrea Abrahamsd. Wrk., Ingebor Tronsd. Haugen, Lars Jacobsen Wrk., Bent Jahnsen Wrk., Nils Andersen Wrk.

14/1-1853. Holden. Hans. Gaardmand Nils Rasmusen Rønningen og Kirsti Gundersd. Fadd: Aaste Nilsd. Wrk., Anne Olsd. Hollahagen, Hans Rasmusen Wrk., Peder Tronsen Wrk., Tron Gundersen Rønningen.

12/1-1853. Helgen. Maria Kirstine. Gaardmand Simon Simonsen Jøntved og Asloug Pedersd. Fadd: Kirsti Pedersd. Gjærum, Anne Pedersd. Holten, Peder S. Holten, Stian Langeland, Thor P. Holten.

21/1-1853. Holden. Maren Anne. Gaardmand Anund Hansen Teigen og Karen Maria Halvorsd. Fadd: Ingebor Arvesd. Namløs, Maren Tollefsd. Fæhn, Peder Olsen Marum, Arve Hansen og Ole Arvesen Kaasa.

24/12-1852. Holden. Jacob. Johannes Jacobsen Saugbruget og Aase Pedersd. Fadd: Berthe Maria Torgrimsd. Eishoug, Magrethe Rasmusd. Saug., Hans Johnsen Staaen, Nils Halvorsen Saug, Anders Nilsen Saug.

13/1-1853. Helgen. Anne. Huusmand Lars Olsen Haavet under Klovdal og Karen Anne Anundsd. Fadd: Anne Tollefsd. Haavet, Anne M. Carlsd. Tvedten, Peder Stiansen Holten, Carl Carlsen Tvedten, Abraham Larsen Kolle, Lars Andersen Klovdal.

17/2-1853. Hjemme. Ole. Gaardmand Nils Isaksen Romnæs og Anne Maria Halvorsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Gjordemoderen, men død 23. Febr. uden at komme i Kirken."

4/2-1853. Helgen. Ingebor. Huusmand Tarald Halvorsen Skottet under Jelseth og Tore Halvorsd. Fadd: Ingri Jelseth, Berthe Larsd. Skottet, Ole Johannesen Jelseth, Ole Andersen Hægna, Hans Olsen Nib.

17/2-1853. Helgen. Anne Kirstine. Gaardmand Gunder Jørgensen Gjedeboen og Mari Gundersd. Fadd: Anne Kirstine Pedersd. Næsset, Maria Hansd. Stuverud, Gunder Arvesen Wale, Harald Gundersen Olsbrygge, Nils Arnesen Wasdalen, Ole Gunnuldsen Gjedeboen.

17/12-1852. Holden. Hanna Maria. Uægte. Pigen Maria Andersd. Saugbruget og opgiven Barnefader Hans Jacobsen Gulseth af Gjerpen.
Fadd: Tone Saamundsd. Saug., Magrethe Andersd. Saug., Nils Halvorsen Saug., Gullik Pedersen Saug., Peder Andersen Saugbruget.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

3/3-1853. Holden. Thor. Inderst Nils Arvesen Namløs og Ingebor Karine Halvorsd. Fadd: Anne Pedersd. Jøntvedt, Maria Nilsd. Namløs, Even Halvorsen Jøntvedt, Ole Arvesen Namløs.

8/2-1853. Hjemme. Isak. Grubearbeider Isak Isaksen Gruben og Anne Maria Johnsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Tollef Fæhn, men død 18. Martz uden at komme i Kirken."

13/2-1853. Romnæs. Kirsti. Gaardmand Nils Olsen Kalvodde og Mari Johannesd. Fadd: Mari Kjøstolsd. Kalvodde, Lisbeth Maria Olsd. ditto, Johannes Herbrandsen Sannæs, Ole Nilsen Kalvodde, Johannes Johannes Uhlevigen.

20/3-1853. Holden. Tollef. Gaardmand Tollef Halvorsen Fæhn og Maria Kirstine Jensd. Fadd: Anne Maria Jensd. Steenstad, Kari Halvorsd. Fæhn, Halvor Halvorsen Fæhn, Christen Pedersen Tufte, Jørgen Halvorsen Fæhn.

19/2-1853. Holden. Nils. Hans Torstensen Wrk. og Johanne Johannesd. Fadd: Aaste Johnsd. Wrk., Ingebor Hansd. Wrk., Anders Johannesen Wrk., John Sørensen Holla, Torsten Hansen Wrk.

19/2-1853. Holden. Anne. Hans Jahnsen Wrk. og Maria Torstensd. Fadd: Maria Gjertsd. Wrk., Marthe Hansd. Præstegaarden, Bent Pedersen Wrk., Hans Olsen Wrk., Johannes Olsen Wrk.

15/2-1853. Holden. Martinius. Brynnild Jensen Wrk. og Mari Pedersd. Fadd: Ingebor Pedersd. Helgenskoven, Anne Pedersd. Wrk., Jens Brynnildsen Wrk., Sivert Pedersen Wrk., Anders Pedersen Bjærkholt.

8/3-1853. Holden. Hans Andreas. Hans Hansen Wrk. og Anne Pedersd. Fadd: Ingebor Olsd. Fæhn, Kirsti Henriksd. Wrk., Peder Pedersen Fæhn ældre, Peder Pedersen Fæhn yngre, Nils Ingebretsen Wrk.

10/3-1853. Holden. Claus. Gaardmand Halvor Clausen Toreskaas og Anne Stenersd. Fadd: Kirsti Nilsd. Skordal, Anne Gurine Andreasd. Toreskaas, Stener Gjermundsen Rønningen, Halvor Nilsen ditto, Gjermund Stenersen ditto.

31/3-1853. Helgen. Inger Maria. Huusmand Ole Andersen Fæbakke og Andrea Asgjærsd. Fadd: Mari Halvorsd. Fæbakke, Karine Asgjærsd. ditto, Asgjær Johnsen ditto, John Andersen Kaasa, Ole Gundersen Kaasa.

12/2-1853. Helgen. Anne Maria. Gaardmand Stian Jørgensen Hagen og Anne Andersd. Fadd: Ingebor Andersd. Kaalstad, Mari Andersd. Huseth, Jørgen Jørgensen Tinholt, Jørgen Andersen Huseth, Halvor Jørgensen Hagen.

4/4-1853. Holden. Nils. Thomas Rasmussen Wrk. og Anne Johannesd. Fadd: Inger Clemmetsd. Saug., Ingeborg Hansd. Wrk., Tron Pedersen Hougen, Nils Rasmussen Wrk., Rasmus Thomasen Wrk.

2/4-1853. Holden. Aaste. Bent Hansen Wrk. og Gunnild Maria Andersd. Fadd: Mari Christensd. Saug., Aaste Johannesd. Saug., Hans Bentsen Hølen, Anders Tronsen Wrk., Nils Hansen Hølen.

9/3-1853. Holden. Karen. Inderst Christian Nilsen Steensrud og Sophie Rasmusd. Fadd: Magrethe Nilsd. Herregaarden, Anne Olsd. Hollahagen, Johannes Herregaarden, Lars Evensen Ringsevjen, Reier Tallaksen Steensrud.

13/4-1853. Holden. John. Rasmus Johansen Wrk. og Anne Sophie Johnsd. Fadd: Karen Johnsd. Wrk., Inger Rasmusd. Wrk., John Olsen Deelevje, Johan Jensen Wrk., Hans Johnsen Deelevje.

21/3-1853. Helgen. Anne Sussanne. Gaardmand Nils Carlsen Langeland og Anne Arnesd. Fadd: Maren Larsd. Huseth, Anne Maria Carlsd. Tvedten, Hans Carlsen Huset, Arne Carlsen Langeland, Nils Arnesen Wasdalen, Carl Carlsen Tvedten.

27/3-1853. Helgen. Nils. Gaardmand Johannes Hansen Tinholdt og Anne Nirisd. Fadd: Anne Hansd. Tinholt, Anne Pedersd. Holten, Jørgen Jørgensen Tinholt, Thor Pedersen Holten, Lars Andersen Klovdal.

17/4-1853. Holden. Karen Andrea. Inderst Rasmus Johnsen Deelevje og Magrethe Karine Johannesd. Fadd: Aaste Hansd. Heisholt, Mari Halvorsd. Sanna, Johannes Rasmussen Heisholt, John Olsen Deelevje, Hans Johnsen ditto.

6/4-1853. Holden. Karen Maria. Huusmand Lars Pedersen Kaasen under Kolle og Anne Knudsd. Fadd: Anne Kittilsd. Namløshagen, Berthe Knudsd. Boeslie, Nils Olsen Namløshagen, Claus Olsen Kaasen, Ole Arvesen Kaasa.

1/5-1853. Helgen. Oline. Huusmand Gunder Olsen Masdalen og Kari Nilsd. Fadd: Mari Gundersd. Gjedeboen, Anne M. Arnesd. Wasdalen, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Nils Nilsen Hoxodde, Anders Andersen Næsodden.

8/4-1853. Hjemme. Nils. Huusmand Nils Halvorsen Hvaløen og Maria Andersd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Jens Auersen Geirland af Sillejord, men død 23. Mai uden at komme i Kirke."

16/4-1853. Holden. Hans. Tvilling. Gaardmand Anund Hansen Wibetoe og Liw Hansd. Fadd: Ingebor Hansd. Meelteig, Aaste Hansd. Heisholt, Hans Anundsen Wibetoe, Ole Olsen ditto, Johannes Johannesen Heisholt.

16/4-1853. Holden. Mari Anne. Tvilling. Gaardmand Anund Hansen Wibetoe og Liw Hansd. Fadd: Maria Hansd. Furustuhl, Anne Halvorsd. Sanda, Lars Tollefsen Wibetoe, Anders Olsen Meelteig, Halvor Olsen Meelteig.

23/5-1853. Helgen. Ole. Gaardmand Halvor Halvorsen Hvalen og Maren Olsd. Fadd: Rønnoug Halvorsd. Bøe, Gunnild Maria Halvorsd. Hvalen, Anders Thorsen Bøe, Hans Jacob Asbjørnsen Hvalen, Hans Olsen Bøe.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

2/6-1853. (Helgen?). Kirsten Maria. Anders Andersen Næsodden og Mari Halvorsd. Fadd: Berthe Andersd. Killingkoven, Magrethe Thygesd. Halvorstaae, Anders Andersen Næsodden ældre, Gunder Olsen Masdalen, Hans Andersen Næsodden.

23/5-1853. Romnæs. Lina Gurine. Uægte. Pigen Mari Olsd. Sannæs og opgiven Barnefader, gift Mand Gullik Thorsen Grinerud.
Fadd: Kirsten Jensd. Sannæs, Karen Christensd. ditto, Nils Johannessen Uhlevigen, Halvor Thygesen Sannæs, Andreas Christensen ditto.

18/5-1853. Romnæs. Johanne. Nils Nilsen Hoxodde og Johanne Andersd. Fadd: Aaste Andersd. Glaholt, Liw Christensd. Vale, Haagen Andersen Glaholt, Gunder Olsen Masdalen, Anders Andersen Næsodden.

24/3-1853. Holden. Olga Augusta. Proprietair Jens Frederik Schultz og Sophie Hedevig fød Cappelen. Fadd: Frue Sophie Cappelen, Frøken Benny Cappelen, Jernværkseier Diderik Cappelen, Kandidat Diderik Cappelen, Niels Aall junior.

19/5-1853. Romnæs. Andrea. Gaardmand John Hansen Skibsnæs og Maria Andersd. Fadd: Andrea Andersd. Fæbakke, Karen Jørgensd. Kaalstad, Hans Anundsen Wibetoe, Anders Andersen Torsnæs ældre, Anders A. Torsnæs yngre.

4/6-1853. Holden. Mathias. Gaardmand Mathias Arnesen Lunde og Anne Olsd. Fadd: Kirsti Pedersd. Wale, Jelloug Anundsd. Lunde, Simon Andersen Wale, John Jensen Lunde, Arne Arnesen Torsholt.

9/5-1853. Holden. Hans. Hans Gundersen Wrk. og Karen Kirstine Olsd. Fadd: Berthe Evensd. Sandbakken, Karen Jørgensd. Præstegaarden, John Andersen Wrk., Tron Gundersen Wrk., Johannes Gundersen Wrk.

15/5-1853. Hjemme. Ingebreth Kirstinius. Thomas Pedersen Wrk. og Kirsten Maria Jacobsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Gjordemoder Maria Knudsd., men død 17. Juni uden at komme i Kirke."

8/6-1853. Helgen. Karen. Huusmand Peder Olsen Jacobskaas og Karen Gurine Larsd. Fadd: Anne Olsd. Helgen, Karen Olsd. Omtved, Lars Tollefsen Kaasen, John Olsen Helgen, Hans Olsen Nib.

31/5-1853. Romnæs. John. Tvilling. Gaardbruger Gunder Hansen Sannæsmoen og Magrethe Johnsd. Fadd: Anne Hansd. Sannerholt, Kirsten Jensd. Sannæs, Andreas Johnsen Bakken, Clemmet Nilsen Sannerholt, Halvor Halvorsen Sannæs.

31/5-1853. Romnæs. Nils. Tvilling. Gaardbruger Gunder Hansen Sannæsmoen og Magrethe Johnsd. Fadd: Ingebor Johnsd. Bakken, Inger Hansd. Sannæsmoen, Halvor Thygesen Sannæs, Nils Johannessen Uhlevigen, Andreas Christensen Sannæs.

6/7-1853. Romnæs. Ingebor Maria. Huusmand Halvor Gundersen Hoxodde og Anne Saamundsd. Fadd: Maria Bentsd. Wale, Anne Olsd. Wale, Sivert Olsen Vale, Nils Nilsen Hoxodde, Andreas Gundersen Hoxodde.

4/7-1853. Romnæs. Jacob. Ole Jacobsen Wrk. og Andrea Abrahamsd. Fadd: Inger Nilsd. Wrk., Andrea Olsd. Wrk., Abraham Steensen Wrk., Lars Jacobsen Wrk., Andreas Abrahamsen Wrk.

9/7-1853. Holden. Karen. Tjenestekarl Anund Olsen Wrk. og Anne Nilsd. Fadd: Kirsti Nilsd. Brøndalen, Ingebor Olsd. Wrk., Anders Pedersen Brøndalen, Halvor Olsen Brukaasen, Nils Nilsen Hægnen.

23/7-1853. Hjemme. Johannes. Bent Johannessen Saugbruget og Maren Simonsd. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Tron Pedersen, men død uden at komme i Kirke."

7/7-1853. Helgen. Anne Maria. Gaardmand Claus Knudsen Welkom og Gunnild Maria Johannesd. Fadd: Maria Johnsd. Grønnesteen, Karen Jørgensd. Kaalstad, Anund Grønnesteen, Jørgen Johnsen Kaalstad, Jens Thygesen Halvorstaae.

1/7-1853. Helgen. Nils. Huusmand John Nilsen Bergmandskaas og Inger Maria Johnsd. Fadd: Anne Maria Johnsd. Gruben, Kari Johnsd. Langeland, Isak Isaksen Gruben yngre, Ole Johnsen Bergmandskaas, Peder Johnsen ditto.

17/7-1853. Helgen. Halvor. Gaardmand Halvor Halvorsen Jøntvedt og Anne Pedersd. Fadd: Berthe Maria Pedersd. Marum, Karen Maria Halvorsd. Jøntved, Peder Hansen Tiholtstulen, Hans Olsen Marum, Hans Pedersen Tinholtstulen, Nils Nilsen Saugbruget.

13/7-1853. Helgen. John. Gaardmand Nils Johnsen Wærstad og Berthe Maria Johnsd. Fadd: Maria Johnsd. Jøntved, Ingebor Johnsd. Helgen, Hans Paulsen Roa, Even Halvorsen Jøntved, Hans Johnsen Wærstad.

10/8-1853. Holden. Anne. Gaardmand Christen Pedersen Tufte og Anne Jensd. Fadd: Kari Andersd. Tufte, Anne Pedersd. Tufte, Tollef H. Fæhn, Anders P. Tufte, Nils Olsen Wibetoe.

1/5-1853. Holden. John. Huusmand Jens Andersen Øen og Aspær Knudsd. Fadd: Liw Olsd. Texle, Kari Hansd. Øen, Jørgen Pedersen Holla, Ole Gundersen Tvedt, Tron Gundersen Rønningen.

|Fødelsdato | Kirke | Barnets Fulde Navn | Foreldre med Borgerlig Stilling og Opholdsted | Faddernes Navne med Opholdsted |

5/7-1853. Holden. Halvor. Huusmand Halvor Halvorsen Staaen under Eie og Liw Torgersd. Fadd: Anne Steensd. Eiestranden, Asloug Jørgensd. Eie, Petter Christophersen Eiestrand, Hans Jensen ditto, Claus Andreassen Eie.

14/8-1853. Holden. Hans. Gaardmand Halvor Gundersen Tufte og Anne Hansd. Fadd: Taran Andersd. Tufte, Marthe Hansd. Haatvedt, Jørgen Pedersen Holla, Peder Pedersen Hollasæter, Thor Andersen Stua.

7/8-1853. Holden. Anders. Flaademand Peder Tolfsen Qværnodden og Kari Andersd. Fadd: Marie Thorsd. Wrk., Maria Andersd. Deelsbakke, Tolf Knudsen Qværnodden, Hans Andersen Deelsbakke, Anders Johnsen Jøntved, Ole Tolfsen Qværnodden.

11/8-1853. Holden. Gunder. Gaardmand Halvor Gundersen Wibetoe og Andrea Andersd. Fadd: Liw Hansd. Wibetoe, Inger Maria Andersd. Wibetoe, Gunder Gundersen Skjørholt, Anund Hansen Wibetoe, Hans Gundersen Skjørholt.

24/7-1853. Holden. Sivert. Lars Sørensen Lunde og Aaste Kirstine Bentsd. Fadd: Gunnild Kirstine Halvorsd. Brænne, Isine Lewsd. (Leifsd) Brænne, Bent Wale, John Andersen Wale, Jens Bentsen Wale.

9/8-1853. Helgen. Ingebor. Huusmand Lars Hansen Helgenskoven og Ingebor Pedersd. Fadd: Asloug Hansd. Pladsen, Karine Eriksd. Helgen, Peder Bjørkholt, Anders Pedersen ditto, Brynnild Jensen Wrk.

11/7-1853. Helgen. Ingebor Kirstine. Gaardmand Ole Johnsen Helgen og Aaste Kirstine Arvesd. Fadd: Berthe Maria Johnsd. Wærstad, Mari Johnsd. Helgen, John Helgen, Gunder Arvesen Wale, Even og John Johnsen Helgen.

26/8-1853. Helgen. Anders. Inderst Halvor Halvorsen Kaasa og Isine Isaksd. Fadd: Kirsti Isaksd. Haukelien, Karen Maria Isaksd. Dolven, Abraham Isaksen Ilemoen, Ole og Iver Isaksen Dolven (Solumsfolk).

31/8-1853. Holden. Halvor. Gaardmand Jens Halvorsen Langkaas og Anne Kittilsd. Fadd: Anne Andersd. Jøntved, Andrea Kittilsd. Fæhn, Knud Andersen Jøntved, Anders Halvorsen Fæhn, Anders Kittilsen Jøntved.

4/9-1853. Holden. Karen. Gaardmand Ole Olsen Wibetoe og Maria Knudsd. Fadd: Marthe Steensd. Haatved, Karen Maria Olsd. Wibetoe, Anders Thomasen ditto, Anund Hansen ditto, Anders Andersen ditto.

6/9-1853. Holden. Tollef. Smed Lars Tollefsen Holla og Berthe Svennungsd. Fadd: Liw Hansd. Wibetoe, Andrea Tollefsd. Holla, Hans Anundsen Wibetoe, Søren Rasmussen Wrk., Ole Andersen Wibetoe.

1/8-1853. Holden. Carl. Nils Ingebrethsen Wrk. og Gunnild Maria Jensd. Fadd: Johanne Gundersd. Wrk., Maren Anne Tollefsd. Wrk., Hans Rasmussen Wrk., Anders Tronsen Wrk., Halvor Olsen Furustuhl.

27/8-1853. Helgen. Johannes. Gaardmand Ole Johannessen Jelseth og Ingeri Olsd. Fadd: Maren Larsd. Huseth, Anne Kirstine Carlsd. Tvedten, Jens Halvorsen Jelseth, Hans Carlsen Huseth, Jørgen Andersen Huseth.

19/9-1853. Romnæs. Svennung. Gaardmand Augustinus Claussen Toreskaas og Anne Svennungsd. Fadd: Anne Toresd. Thoreskaas, Asloug Svennungsd. Rønningen, Halvor Clausen Toreskaas, Hans Pedersen Haugen, Halvor Nilsen Rønningen.

1/10-1853. Holden. Johanne Maria. Skolelærer Ole Christensen Tufte og Kari Johannesd. Fadd: Ingebor Arvesd. Namløs, Maria Pettersd. Fæhn, Ole Andersen Namløs, Nils Johannessen Namløs, Kjøstol Olsen Namløs.

18/9-1853. Holden. Magrethe. Inderst Jens Olsen Brøndalen og Gunnild Olsd. Fadd: Mari Pedersd, Wibetoe, Pernille Olsd. Brænneboe, Ole Hansen ditto, Hans Olsen ditto, Thomas Brøndalen.

15/9-1853. Helgen. Karen Maria. Gaardmand Jens Halvorsen Jelseth og Asloug Maria Halvorsd. Fadd: Maren Larsd. Huseth, Hans Carlsen Huseth, Ole Johannesen Jelseth, Ole Andersen Huseth (mye Solumsfolk).

12/10-1853. Holden. Sussanne. Gaardmand Halvor Halvorsen Suusaas og Gunnild Olsd. Fadd: Maria Halvorsd. Kaasa, Sussanne Olsd. Fosse, Nils Olsen Kaasa, John Halvorsen Suusaas, Aane Torsen Kaasa.

10/10-1853. Holden. Ingebor Marie. Huusmand Thor Halvorsen Striken og Maren Gurine Reiersd. Fadd: Anne Lisbeth Johannesd. Hougen, Maria Tronsd. Hougen, Hans Kringleføt, Hans Olsen Hollahagen, Hans Jensen Eiestranden.

23/9-1853. Romnæs. Halvor. Huusmand Jørgen Andersen Nyhuus og Anne Torkelsd. Fadd: Mari Christensd. Nyhuus, Asloug Andersd. Storehoug, John Ingulsen Romnæs, Ole Torkelsen Romnæs, Stener Storehoug.

30/9-1853. Romnæs. Berthine. Tron Gundersen Wrk. og Ingebor Nilsd. Fadd: Aaste Nilsd. Wrk., Kirsti Nilsd. Tvedt, John Andersen Wrk., Hans Gundersen Wrk., Johannes Gundersen Wrk.

17/11-1853. Holden. Jens. Gaardbruger Nils Christensen Thoreskaas og Gunnild Saamundsd. Fadd: Kirsten Halvorsd. Kaasa, Karen Christensd. Langjordet, Aane Torsen Kornkaasen, Christen Langjordet, Hans Pedersen Hougen.

22/11-1853. Romnæs. Ingebor. Johannes Johannessen Milebund og Maria Saamundsd. Fadd: Anne Saamundsd. Hoxodde, Maria Torgrimsd. Lunde, Halvor Gundersen Hoxodde, Even Lunde, Halvor Helgesen Lunde.

4/11-1853. Helgen. Mari. Inderst Lars Pedersen Strandkaasen og Gunnild Olsd. Fadd: Anne Pedersd. Wrk., Mari Hansd. Jelseth, Ole Strandkaasen, Lars Hansen Skougen, Anders Pedersen Bjørkholt.

13/6-1853. Holden. Anton Marius. Marsmester S. N. Svendsen og Anne Christine født Koth. Fadd: Madame N. M. Dahl, Jomfru Eveline Nilsen, Forvalter Hansen, Doctor Ole Bentsen, Formermester John Andersen.

28/11-1853. Romnæs. Gunder. Inderst Ole Gundersen Olsdahlen og Else Christensd. Fadd: Aaste Jørgensd. Wale, Berthe Karine Towsd. Wale, Gunder Arvesen Wale, Tow Olsen Wale, Andreas Gundersen Bordstaae (Borstad).

31/10-1853. Romnæs. Tyge. Gaardmand Halvor Thygesen Sannæs og Kirsten Jensd. Fadd: Kari Thygesd. Uhlevigen, Kari Olsd. Sannæs, Gunder Hansen Sannæsmoen, Gunnuld Thorsen Kjosvig, Thyge Olsen Sannæs den yngre.

16/11-1853. Holden. Johan. Jens Johnsen Saugbruget og Ambor Maria Nilsd. Fadd: Aaste Nilsd. Wrk., Aaste Bentsd. Saug., John Olsen Saug., Bent Nilsen Steenstad, Andreas Rasmusssen Ringsevjen, Anders Nilsen Saugbruget.

27/11-1853. Holden. Ingebor Kirstine. Anders Saamundsen Wrk. og Magrethe Hansd. Fadd: Marthe Hansd. Wrk., Ingebor Maria Hansd. Wrk., Torbjørn Saamundsen Wrk., Hans Olsen Wrk., Hans Hansen Spærland.

31/10-1853. Holden. Ella. Forvalter H. O. Hansen og Maria Gundersen. Fadd: Enkemadame Hansen, Jomfrue Anna Christophersen, Marsmester Svendsen, Doctor Ole Bentsen, Gartner P. Svendsen.

6/11-1853. Holden. Anne Thomine. Tømmermærker Petter Andreas Rasmussen Ringsevjen og Andrea Nilsd. Fadd: Aaste Nilsd. Wrk., Kari Halvorsd. Bergkaasen, Nils Bentsen Saug., Jens Johnsen Hagen, Nils Rasmussen Rønningen, Anders Nilsen Saugbruget.

14/12-1853. Holden. Anne Marie. Gaardbruger Hans Gundersen Kringlefødt og Anne Marie Reiersd. Fadd: Magrethe Gundersd. Wrk., Maren Anne Hansd. Fiskestigen, Thor Striken, Peder Tronsen Wrk., Hans Johnsen Deelevje.

27/12-1853. Holden. Anne. Huusmand Jens Nilsen Kaasa under Baxaas og Magrethe Olsd. Fadd: Maren Anne Carlsd. Sjesmoen, Kari Thorsd. Baxaas, Hans Jensen Eiestranden, Nils Nilsen Skjesmoen, Hans Olsen Baxaas.

22/12-1853. Helgen. Nils. Gaardmand Bent Nilsen Steenstad og Ingebor Johannesd. Fadd: Aaste Nilsd. Wrk., Anne Johannesd. Eie, Jens Johnsen Saug., Nils Nilsen Saug., Christen Johannessen Strømodden, Anders Nilsen Saugbruget.

29/1-1854. Holden. Halvor. Gaardmand Even Torstensen Lunde og Guro Larsd. Fadd: Aaste Kirstine Bentsd. Lunde, Kari Herbrandsd. Sannæs, Lars Sørensen Lunde, Johannes Herbrandsen Sannæs, Halvor Helgesen Lunde.

8/1-1854. Holden. Maren Torine. Wærksarbeider Jens Johansen og Magrethe Anundsd. Fadd: Anne Johnsd. Wrk., Magrethe Johnsd. Wrk., Anund Thorsen Fæhn, Anders Anundsen Fæhn, Nils Thomasen Wrk.

28/1-1854. Holden. Ragnild. Gaardmand Anders Thorsen Bøe og Rønnoug Halvorsd. Fadd: Aaste Halvorsd. Harpestaae, Karen Arnesd. Kaalstad, Halvor Thorsen Harpestaae, Gunder Thorsen Brænne, Halvor Halvorsen Wale, Augustinus Pedersen Omtved.

19/1-1854. Holden. Berthe Maria. Huusmand Johannes Jensen Herregaarden og Magrethe Nilsd. Fadd: Anne Halvorsd. Heisholt, Ingebor Jensd. Gunnerud, Søren Gladhuus, Nils Bergeth, Lars Nilsen Evjen.

15/1-1854. Holden. Berthe Kirstine. Inderst Anders Thygesen Vibetoe og Kirsti Pedersd. Fadd: Karen Maria Gundersd. Vibetoe, Maria Hansd. ditto, Halvor Gundersen ditto, Thor Andersen ditto, Hans Pedersen ditto.

18/1-1854. Holden. Ole. Huusmand Peder Andersen Kaasa og Mari Nilsd. Fadd: Ingebor Hansd. Meelteig, Marthe Nilsd. Søwe, Gunder Gundersen Tved, Hans Andersen Øen, Anders Olsen Meelteig.

16/1-1854. Holden. Ingebor Kirstine. Gaardbruger Peder Pedersen Hollasætre og Kirsti Kittilsd. Fadd: Anne Nilsd. Holla, Asloug Tronsd. Namløs, Tron Andersen Namløs, Knud Andersen Jøntved, John Bentsen Vale.

29/1-1854.

 


| 1718 - 1779 | 1779 - 1814 | 1815 - 1830 | 1830 - 1848 | 1849 - 1860 |
 

Webmaster